VILLKOR OCH AVGIFTER FÖR

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VILLKOR OCH AVGIFTER FÖR"

Transkript

1 Antagen av Servicenämnden VILLKOR OCH AVGIFTER FÖR LOKALER, ANLÄGGNINGAR, SERVICEDEPÅ Avgifter lok-anl Bibbi J 1

2 Villkor och avgifter som gäller för nyttjande av kommunala lokaler och anläggningar som bokas via fritidsenhetens lokalbokningssystem från och med Servicenämnden erbjuder föreningar och andra att till subventionerad avgift hyra vissa lokaler och anläggningar ägda av Lycksele kommun. Lokaler och anläggningar är i första hand avsedda för föreningslivets verksamheter. Vid fördelning av tider i kommunens lokaler och anläggningar prioriteras barn- och ungdomsverksamheter samt verksamheter som bidrar till ett jämställt fritidsutbud eller bryter traditionella könsmönster inom föreningslivet. Allmänna villkor 1. Den verksamhet som skall bedrivas i av kommunen uthyrd lokal/anläggning får inte strida mot gällande lagar och förordningar och skall bedrivas på demokratisk grund. 2. Det åligger hyresgästen att själv inhämta och följa erforderliga myndighetstillstånd för sin verksamhet. 3. Ansvarig person skall finnas närvarande under hyrestiden. 4. Alkohol och/eller tobak får ej användas i lokalen. 5. Lokalen/anläggningen skall städas av den som nyttjar den. Om städning ej utförts debiteras nyttjaren extra städkostnad. Vid ommöblering eller om redskap har används skall dessa återställas. Bord rentorkas i matsalar. 6. Skadegörelse som uppkommer i lokalen eller på inventarier ersätts av hyresgästen. Skadan meddelas Samhällsbyggnadsförvaltningen fritidsenheten omgående. 7. Samhällsbyggnadsförvaltningen fritidsenheten förbehåller sig rätten att disponera lokalen/anläggningen, (på bokad tid) för annat ändamål. Underrättelse om detta skall utgå snarast möjligt. 8. Om larm utlöses av oförsiktighet kommer en debitering att ske med 500 kr. Dessutom kan eventuell utryckningskostnad tillkomma. Larm utlöses om man befinner sig i lokalen efter stängning eller i särskild larmad lokal. 9. För nyckel eller låskort som ej återlämnats debiteras 500 kr. 10. Det åligger hyresgästen att inhämta och följa lokalens/anläggningens handlingsplan för brand och nödläge samt att det inte vistas fler personer än vad brandmyndigheten tillåter i lokalen/anläggningen och att nödutgångar inte är blockerade eller låsta. 11. Vid avbokning senare än 5 dagar debiteras 50 % av avgiften. 12. Bäckaborgs samlingslokal hyrs ut längst till kl för att undvika störningar hos närboende. 13. Fritidsenheten kan neka förening eller person att hyra lokal/anläggning om villkoren inte efterlevs 14. Max 6 tim/dag/objekt debiteras - avser avgift 1 ( ideella föreningar och Lycksele kommuns skolverksamhet). Vid hyra av matsal/kök gäller dessutom följande: Tag kontakt med Miljökontoret för ansökan om tillstånd för tillfällig livsmedelshantering. För Tannbergsskolans- och idrottshusets kök görs ansökan på särskild blankett. Avgifter lok-anl Bibbi J 2

3 Skolverksamhet * LOKALER I GRUNDSKOLOR Matsal och kök 1) Matsal Klassrum Gymnastiklokaler Slöjdsalar textil-trä ) Tag kontakt med Miljökontoret för ansökan om tillstånd för tillfällig livsmedelshantering När lokalen används i kommersiellt syfte debiteras dubbel avgift. * Skolverksamhet noll avgift. Avgifter lok-anl Bibbi J 3

4 Skolverksamhet * TANNBERGSSKOLAN Matsal Aula Sporthall Styrketräningslokal Vallningsutrymme Klassrum Klassrum Logi kr/rum/natt När lokalen används i kommersiellt syfte debiteras dubbel avgift. * Skolverksamhet noll avgift. Avgifter lok-anl Bibbi J 4

5 Skolverksamhet * IDROTTSHUSET Gymnastiklokalen Gymnastikdelen Brottardel Skyttelokal Omklädningsrum (enbart) Gymnastiklokal Logi kr/rum/natt Matsal När lokalen används i kommersiellt syfte debiteras dubbel avgift. * Skolverksamhet noll avgift. Avgifter lok-anl Bibbi J 5

6 Skolverksamhet Tannens idrottsplats Konstgräsplan Perioden fr o m 389 * 755 vecka uppvärmd Perioden fr o m vecka * 268 icke uppvärmd Gräsplan 84 ** 268 Friidrottsarena 84 ** 268 När anläggningen används i kommersiellt syfte debiteras dubbel avgift. * Vbn Fotbollsförbund debiteras avgift 1 för konstgräsplan. ** Skolversamhet noll avgift för gräsplan och fritidrottsarena. Avgifter lok-anl Bibbi J 6

7 Skolverksamhet ISHALLEN Ishallen med is Ordinarie öppethållande 1 sep - 15 mars Utanför ordinarie öppethållandetid fastställs hyran efter separat förhandling. Ishallen utan is lokaler i ishallen (VIP-rum), mm hyran fastställs efter separat förhandling Spoltid ingår i hyrd timme. Avgifter lok-anl Bibbi J 7

8 1) Skolverksamhet ÖVRIGA LOKALER O ANLÄGGNINGAR Bäckaborg aktivitetslokal nedre våning Dansens Hus Tannens skidstadion Boulanläggningen När anläggningen används i kommersiellt syfte debiteras dubbel avgift. Avgifter lok-anl Bibbi J 8

9 SERVICEDEPÅ Följande material finns att hyra vid samhällsbyggnadsförvaltningen, fritidsenheten: Skolverksamhet Avgiften avser hyra kr/per dygn Avgiften avser hyra kr/per dygn Dansmattor Elcentral 63A inkl ström Filmduk-Bioduk Filmduk för projektor Flagga (nordiska och samiska) Förstärkare Headset / "mygga" Komplett ljudanläggning (ingår högtalare, mixerbord, mic) * Högtalaranläggning (aktiva, JBL) Högtalaranläggning (pelarhögtalare) Hörslinga (inomhus) Hörslinga (utomhus) Klädställning Körgradäng 4 delar Megafon Mikrofon Mikrofonstativ Mobil scen på trailer 48 m Måttband Mäthjul Nummerlapp 2 4 Röd matta 10 meter Röd matta 15 meter Scenmoduler med släp Sekretariatsvagn med högtalare (nya) Sekretariatsvagn (gamla) Skrivbräde Startklocka Startpistol Tidtagningsutrustning (emit) Tidtagningsur Trådlös mikrofon Toaletter (typ baja-maja) Transport av material ex. sekretariatsvagn utförs mot avgift. Bokas hos lokalbokningen. * Ljudanläggning kan endast bokas om ljudkunnig eller Fritidsenhetens personal medverkar i arrangemanget. Avgift för längre period fastställs efter särskild förhandling. För förstörd, skadad eller borttappad utrustning debiteras användaren kostnaden för reparation eller nyinköp. Vid försenad återlämning debiteras dubbel avgift. Material från Servicedepån bokas hos Lokalbokningen. Hämtas och återlämnas hos Resurscentrum Bryggargatan 1 Lycksele. Avgifter lok-anl Bibbi J 9

10 UTHYRNINGS- OCH TIDSFÖRDELNINGSPRINCIPER FR O M Generella principer vid uthyrning och tidsfördelning för säsongsbokning i lokaler och anläggningar A B C D E F G H Vid fördelning av träningstider i kommunens lokaler och anläggningar prioriteras i första hand verksamheter för barn- och för ungdomar 5-25 år. I möjligaste mån fördelas tider mellan till barnverksamhet 5-12 år (undantag Tannbergshallen) därefter fördelas tider till verksamheter för åringar Vid fördelning ska jämställdhetsperspektivet beaktas Föreningar prioriteras före övriga sökande. Grupper prioriteras före enstaka personer. Med inomhusidrott avses idrotter som deltar i seriespel vars huvudsakliga aktivitet/säsong, såväl träning som matcher genomförs inomhus. Med utomhusidrott avses idrotter som deltar i seriespel/tävlingar vars huvudsakliga aktivitet/säsong, såväl träning som matcher/tävlingar, genomförs utomhus. Fördelning av tider i Tannbergshallen är periodindelad, övriga lokaler och anläggningar har ingen periodindelning. Arrangemang av tillfällig art, cuper, tävlingar o liknande prioriteras före träningstider. Lycksele Korpförening är likställd med övriga idrottsföreningar. FÖR TANNBERGSHALLEN GÄLLER 1) Tannbergshallen är periodindelad (P) - P1 avser tiden 15 aug - 30 nov - P2 avser tiden 1 dec - 15 mars - P3 avser tiden 16 mars - 14 aug 2) Generella principer vid uthyrning och tidsfördelning för säsongsbokning i lokaler och anläggningar 3) Säsongsbokning fördelas måndag fredag från kl ) Inomhusidrott prioriteras före utomhusidrott. Med inomhusidrott avses idrotter som deltar i seriespel vars huvudsakliga aktivitet/säsong, såväl träning som matcher genomförs inomhus. Exempel inomhusidrott: badminton, futsal, innebandy, wolleyboll, m fl Utomhusidrott avses idrotter som deltar i seriespel/tävlingar vars huvudsakliga aktivitet/säsong, såväl träning som matcher/tävlingar, genomförs inomhus. Exempel utomhusidrott: friidrott, fotboll, m fl Tidsfördelning * För period 1 och period 3 fördelas tider i första hand för inomhusidrott (E) eventuellt ej uthyrda tider kan erbjudas annan verksamhet * För period 2 gäller: inomhusidrotter enl uthyrningsprincipen (E) börjar val av pass, vid flera inomhusidrotter avgörs valturordningen genom lottdragning därefter väljer utomhusidrott, vid flera utomhusidrotter avgörs valturordningen genom lottdragning. För fotbollsklubbarnas seniorverksamhet fotboll gäller vid fördelning dessutom separat valturordning att division och tabellplaceringen avgör turordningen vid val att nedflyttat lag väljer före övriga lag i samma division att uppflyttat lag väljer efter övriga lag i samma division vid lika division dam- och herrlag väljer damer först vid lika tabellplacering dam- och herrlag väljer damer först vid lika tabellplacering mellan två herrlag respektive två damlag avgörs valturordningen genom lottdragning * pass = 1 timme * vid varje val gäller val av 1 pass * fördelning/val avser hel hall * eventuellt kvarstående tider P2, kan börja bokas tidigast 1 vecka före start av P2, av ungdomsverksamheter som inte ingår i ovanstående tidsfördelning Avgifter lok-anl Bibbi J 10

11 FÖR KONSTGRÄSPLAN FOTBOLL GÄLLER fördelning träningstider * Generella principer vid uthyrning och tidsfördelning för säsongsbokning i lokaler och anläggningar, ej punkt E och F * Ungdomslagen vardagar från kl Fördelas i block. * Seniorlagen från kl fredag För fotbollsklubbarnas seniorverksamhet gäller vid fördelning valturordning att division och tabellplaceringen avgör turordningen vid val att nedflyttat lag väljer före övriga lag i samma division att uppflyttat lag väljer efter övriga lag i samma division vid lika division dam- och herrlag väljer damer först vid lika tabellplacering dam- och herrlag väljer damer först vid lika tabellplacering mellan två herrlag respektive två damlag avgörs valturordningen genom lottdragning * Pass = 1,5 timme * vid varje val gäller val av 1 pass * fördelning på halvplan -planhalva 1 mot ishall -planhalva 2 mot TBG parkering * Matcher under måndag-fredag skall i första hand förläggas på egen träningstid, om det inte är möjligt får föreningen/laget själv komma överens med föreningarna/lagen som har träningstiden om ett byte. Konstgräsplan matchdagar Lördag och söndag Träningsmatcher kl 10-12, kl eller kl Förbunds-/seriematcher kl 9-12, kl eller kl FÖR TANNENS GRÄSPLAN FOTBOLL GÄLLER Begränsad fördelning träningstider För fotbollsklubbarnas seniorverksamhet gäller vid fördelning valturordning att division och tabellplaceringen avgör turordningen vid val att nedflyttat lag väljer före övriga lag i samma division att uppflyttat lag väljer efter övriga lag i samma division vid lika division dam- och herrlag väljer damer först vid lika tabellplacering dam- och herrlag väljer damer först vid lika tabellplacering mellan två herrlag respektive två damlag avgörs valturordningen genom lottdragning * Pass = 1,5 timme * vid varje val gäller val av 1 pass BÄCKABORG Samlingslokalen hyrs endast ut till föreningar ej privata. Samlingslokal hyrs ut längst till kl 24.00, för att undvika störningar hos närboende ÖVRIGA LOKALER OCH ANLÄGGNINGAR gäller generella principer för uthyrning och tidsfördelning Önskemål om tider i lokaler och anläggningar (säsongsbokning) lämnas till Fritidsenheten senast 15 maj. Avgifter lok-anl Bibbi J 11

BESTÄMMELSER avgifter - hyror 2014 Kommunala lokaler för fritidsändamål Kultur- och fritidsförvaltningen

BESTÄMMELSER avgifter - hyror 2014 Kommunala lokaler för fritidsändamål Kultur- och fritidsförvaltningen BESTÄMMELSER avgifter - hyror 2014 Kommunala lokaler för fritidsändamål Kultur- och fritidsförvaltningen INNEHÅLLSFÖRTECKNING ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR UPPLÅTELSE AV 1 KOMMUNALA LOKALER FÖR FRITIDSÄNDAMÅL

Läs mer

Taxa för lokaler i Nyköpings kommun som förmedlas genom Lokalbokningen, Nyköpings Arenor

Taxa för lokaler i Nyköpings kommun som förmedlas genom Lokalbokningen, Nyköpings Arenor Dnr KFN 14/25 Taxa för lokaler i Nyköpings kommun som förmedlas genom Lokalbokningen, Nyköpings Arenor Antagen av kommunfullmäktige 2014 Gäller från och med 2015-01-01 Dnr KFN 14/25 2/16 Innehållsförteckning

Läs mer

ÅTVIDABERGS KOMMUNS RIKTLINJER FÖR EKONOMISKT STÖD TILL FÖRENINGAR

ÅTVIDABERGS KOMMUNS RIKTLINJER FÖR EKONOMISKT STÖD TILL FÖRENINGAR ÅTVIDABERGS KOMMUNS RIKTLINJER FÖR EKONOMISKT STÖD TILL FÖRENINGAR Föreningslivets värde för samhället I ett demokratiskt samhälle är ett aktivt föreningsliv en oumbärlig tillgång. Inom det traditionella

Läs mer

Taxa KS 2014:198-206. 2014-11-17 131 Fr o m 2015-01-01 och tillsvidare BOWLINGHALLEN 2015

Taxa KS 2014:198-206. 2014-11-17 131 Fr o m 2015-01-01 och tillsvidare BOWLINGHALLEN 2015 Dokumentnamn TAXA FÖR FRITIDSANLÄGGNINGAR Gällivare Kommun Dokumenttyp Diarienummer Taxa KS 2014:198-206 Beslutad av Framtagen av Kommunfullmäktige Service- och tekniknämnden Service- och fritidsenheten

Läs mer

Medborgardialog om ny idrottshall i Strömsund

Medborgardialog om ny idrottshall i Strömsund Sammanställning Medborgardialog om ny idrottshall i Strömsund 2012-05-07, kl 18:30-20:15, Folkets Hus, Strömsund Antal deltagare Antal kvinnor Antal män Antal unga (under 20 år) 33 stycken exklusive föredragare

Läs mer

Villkor för Telia Internet För Alla

Villkor för Telia Internet För Alla Villkor för Telia Internet För Alla 1. Allmänt För Telias accesstjänst Telia Internet För Alla gäller Telias allmänna villkor för teleabonnemang. (finns publicerade i telekatalogen ) med följande ändringar

Läs mer

Översyn av kultur- och fritidsnämndens samlade stöd till föreningslivet i Falkenbergs kommun

Översyn av kultur- och fritidsnämndens samlade stöd till föreningslivet i Falkenbergs kommun Översyn av kultur- och fritidsnämndens samlade stöd till föreningslivet i Falkenbergs kommun Slutrapport 2014-10-21 Anders Lundkvist Magnus Holmgren Daniel Johansson Utvärderingsringen www.utvarderingsringen.se

Läs mer

Exempel. Vinterväghållning vad gäller?

Exempel. Vinterväghållning vad gäller? Vinterväghållning vad gäller? November 2013 Här hittar du aktuell information om hur lagar och regleringar styr vinterväghållningen, inklusive alla undantag. Sveriges Åkeriföretag har analyserat hur regelverken

Läs mer

Frågor och svar om arbetad tid och blanketten Tidsredovisning (FK 3059)

Frågor och svar om arbetad tid och blanketten Tidsredovisning (FK 3059) 1 Frågor och svar om arbetad tid och blanketten Tidsredovisning (FK 3059) Publicerat första gången 2014-08-28 Ändringar och tillägg 2014-10-07 Arbetsgivare/uppdragsgivare 1. Är det någon skillnad mellan

Läs mer

Konsumentverket och Föreningen Sverige Turism (FÖRST) har denna dag träffat följande överenskommelse:

Konsumentverket och Föreningen Sverige Turism (FÖRST) har denna dag träffat följande överenskommelse: 7 3 PROTOKOLL 1990-05-29 89/1(3658 Konsumentverket och Föreningen Sverige Turism (FÖRST) har denna dag träffat följande överenskommelse: 1. Allmänna villkor för uthyrning av stugor och lägenheter skall

Läs mer

inom fritidsnämndens ansvarsområden i Jönköpings kommun

inom fritidsnämndens ansvarsområden i Jönköpings kommun Riktlinjer för stöd till ideella föreningar inom fritidsnämndens ansvarsområden i Jönköpings kommun kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Riktlinjer för stöd till ideella föreningar

Läs mer

Nedanstående regler och riktlinjer för stöd gäller Surahammars kommuns sätt att se på det kommunala stödet till föreningslivet

Nedanstående regler och riktlinjer för stöd gäller Surahammars kommuns sätt att se på det kommunala stödet till föreningslivet VIKTIG INFORMATION Barn och Bildningsnämnden har i år sett över reglerna för föreningsstödet. Det av kommunen antagna Alkohol och drogpolitiska programmet har införlivats i föreningsstödet. Andra viktiga

Läs mer

Riktlinjer för bidrag till handikapp- och pensionärsföreningar samt samhällsnyttiga föreningar i Värnamo kommun

Riktlinjer för bidrag till handikapp- och pensionärsföreningar samt samhällsnyttiga föreningar i Värnamo kommun Riktlinjer för bidrag till handikapp- och pensionärsföreningar samt samhällsnyttiga föreningar i Värnamo kommun Fr.o.m. 2014-01-01 Antagna av kommunfullmäktige 2013-12-12 280 Bakgrund Värnamo kommun stödjer

Läs mer

Förskolan ska främja allsidiga kontakter och social gemenskap och förbereda barnen för fortsatt utbildning.

Förskolan ska främja allsidiga kontakter och social gemenskap och förbereda barnen för fortsatt utbildning. Svensk författningssamling (SFS) Observera: att det kan förekomma fel i författningstexterna. I de flesta fall finns bilagorna med. Bilagor som består av bilder, kartor, uppställningar i många spalter

Läs mer

För föreningar inom Kultur-och fritidsförvaltningens verksamhetsområde

För föreningar inom Kultur-och fritidsförvaltningens verksamhetsområde 1 (6) För föreningar inom s verksamhetsområde Allmänna bestämmelser Syftet med bidragen är att stödja föreningar som har verksamhet för ungdomar, pensionärer, handikappade eller som har kulturverksamhet.

Läs mer

Grundad 1/3 2014. Grundad 28/5 1922. ann

Grundad 1/3 2014. Grundad 28/5 1922. ann VERKSAMHETSHANDBOKANDBOK Grundad 1/3 2014 ꔷ Verksamhetshandboken är en beskrivning av hur vi vill att vår förening skall fungera. Den tar upp de vanligaste frågorna som nya och gamla ledare kan ha ꔷ ꔷ

Läs mer

Ungdomssektionens. Policy, Mål & Riktlinjer

Ungdomssektionens. Policy, Mål & Riktlinjer 1 Ungdomssektionens Policy, Mål & Riktlinjer Allmänt Ungdomssektionen (US) omfattar killar och tjejer från 6 till 15 år och dess ledare. Som ungdomsledare i GIF har man ett stort ansvar för många barn

Läs mer

Hjälp hemma. för dig som behöver extra stöd i vardagen

Hjälp hemma. för dig som behöver extra stöd i vardagen Hjälp hemma för dig som behöver extra stöd i vardagen Innehåll Så söker du hjälp 3 Servicetjänster 6 Personlig omvårdnad 7 Fixartjänster 8 Trygghetslarm 8 Hemsjukvård 9 Rehabilitering i hemmet 9 Annan

Läs mer

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta en förening?... 3. Olika föreningar... 4. Kort om ekonomiska föreningar... 6. Föreningens namn...

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta en förening?... 3. Olika föreningar... 4. Kort om ekonomiska föreningar... 6. Föreningens namn... Starta förening 1 Innehållsförteckning Funderar du på att starta en förening?...... 3 Olika föreningar...... 4 Kort om ekonomiska föreningar...... 6 Föreningens namn...... 8 Styrelsen och verkställande

Läs mer

Att vara hyresgäst: Vad du får och inte får göra

Att vara hyresgäst: Vad du får och inte får göra Att vara hyresgäst: Vad du får och inte får göra Att hyra ny bostad är en stor händelse, speciellt om det är den första egna lägenheten. Här finns lite användar information: Innehåll 1. Avtal 2. Besittningsskydd

Läs mer

ANSÖKAN samt AVTAL om DIGITALA TJÄNSTER

ANSÖKAN samt AVTAL om DIGITALA TJÄNSTER Sida 1 (4) S9635-1A ANSÖKAN samt AVTAL om DIGITALA TJÄNSTER KUND Namn, efternamn och tilltalsnamn/firma, fullständigt namn Telefon dagtid, inkl. riktnummer Person-/Organisationsnummer Telefon mobil TJÄNSTEN

Läs mer

Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Örebro kommun

Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Örebro kommun 2012-06-15 Nf 185/2012 Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Örebro kommun Presenterad 2010-06-09 i Nämnden för funktionshindrade Antagen 2010-06-23, ledningsgrupp Förvaltningen för funktionshindrade

Läs mer

Vad krävs för att få servera alkohol?

Vad krävs för att få servera alkohol? Vad krävs för att få servera alkohol? Vilka regler gäller i Örebro kommun? Att söka serveringstillstånd Tillståndsenhetens tjänstemän handlägger ansökan och överlämnar beslutsförslag till Tillståndsutskottet

Läs mer

Idrottspolitiskt program. Stockholms stad 2013 2017

Idrottspolitiskt program. Stockholms stad 2013 2017 Idrottspolitiskt program Stockholms stad 2013 2017 Idrottsstaden Stockholm Det är med stor glädje som vi nu kan presentera ett nytt idrottspolitiskt program för Stockholms stad. Samtliga partier står bakom

Läs mer

Arbetstidslagen. med kommentarer

Arbetstidslagen. med kommentarer Arbetstidslagen med kommentarer Arbetstidslagen och dess förordning med kommentarer 1 januari 2015 Arbetsmiljöverket kommentarer: Arbetsmiljöverkets jurister redaktör: Marianne Tägtström grafisk formgivning:

Läs mer

Regler för ersättning av utförd tid

Regler för ersättning av utförd tid Regler för ersättning av utförd tid Tillämpningsregler för hur tid hos den enskilde ska registreras avseende hemtjänst, boendestöd, avlösarservice, avlösning och ledsagning enligt Socialtjänstlagen (SoL),

Läs mer

VÅR ÄLDREOMSORG I BOXHOLMS KOMMUN

VÅR ÄLDREOMSORG I BOXHOLMS KOMMUN Reviderad 2015 05 1 VÅR ÄLDREOMSORG I BOXHOLMS KOMMUN Att få leva så länge man lever Reviderad 2015 05 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Att ansöka om hjälp och stöd sid 3 Hemtjänst, trygghetslarm sid 4-6 Insatser

Läs mer

Riktlinjer för bistånd enligt Socialtjänstlagen gällande hjälp i hemmet och vård- och omsorgsboende

Riktlinjer för bistånd enligt Socialtjänstlagen gällande hjälp i hemmet och vård- och omsorgsboende Riktlinjer för bistånd enligt Socialtjänstlagen gällande hjälp i hemmet och vård- och omsorgsboende i Åstorps kommun Beslutat av Socialnämnden 2014-04-22, 66 Dnr 2014/110 2(15) Innehållsförteckning 1 INLEDNING...

Läs mer

Riktlinjer bistånd enligt SoL inom vård och omsorg

Riktlinjer bistånd enligt SoL inom vård och omsorg 1(28) Vård, omsorg och IFO Antagen av Kommunstyrelsen Diarienummer 2014.730.241 KS 109/14 Riktlinjer bistånd enligt SoL inom vård och omsorg 2 Innehåll Inledning... 4 Ansvarsfördelning för invånare som

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG SN 2013/1667 UNDERLAG FÖR ANSÖKAN OM ATT TILLHANDAHÅLLA KORTTIDSVISTELSE I FORM AV KORTTIDSHEM OCH LÄGERVISTELSE

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG SN 2013/1667 UNDERLAG FÖR ANSÖKAN OM ATT TILLHANDAHÅLLA KORTTIDSVISTELSE I FORM AV KORTTIDSHEM OCH LÄGERVISTELSE FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG SN 2013/1667 UNDERLAG FÖR ANSÖKAN OM ATT TILLHANDAHÅLLA I FORM AV KORTTIDSHEM OCH LÄGERVISTELSE 1 INNEHÅLL Inbjudan att lämna ansökan... 4 1. Allmän information... 5 1.1 Upphandlingen...

Läs mer