Taxor och avgifter 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Taxor och avgifter 2016"

Transkript

1 Taxor och avgifter 2016 Upplevelsenämnden Enköpings kommun Beslutade i KF

2 Innehåll Sid Allmän information Sid 3.. Målsättning & prioritering vid fördelning av tider Sid 4.. Hyresregler Sid Taxor och avgifter 2016 Taxor och avgifter 2016 Sid 5 Utomhusverksamhet 5.. Grusplaner, parkeringsplatser 5.. Gräsplaner (exklusive Enavallens A-plan) 5.. Enavallens A -plan, matcher 5.. Enavallen, friidrott 5.. Konstgräsplanen på Korsängen IP 5.. Skolparken 5.. Fjärdhundrabadet Sid 6-9 Inomhusverksamhet Sid Idrottshuset 6.. Simhallen 6.. Simbanor 6.. Hoppbassäng 6.. Undervisningsbassäng 6.. Simtävlingar 6.. Hyra av simhallen, barnkalas 6.. Rehabbassäng 7.. Idrottshuset, övriga hallar 7.. Squash 7.. Badminton 7.. Bordtennis 7.. Spegelsalen Sid Övriga hallar & lokaler 7.. Sporthallar 7.. Gymnastiksalar 7.. Omklädningsrum 7.. Klassrum 7.. Specialsalar (tr, tx, hk) 8.. Matsalar 8.. Konferenslokal, samlingslokal 8.. Enavallens Café 8.. Aulor 9.. Ishallar 9.. Ungdomens hus Sid 9 Extra avgifter 9.. Städkostnader 9.. Borttappad nyckel 9.. Borttappat passerkort 9.. Larmutryckning 9.. Skadegörelse 9.. Bristfälligt återställande av utrustning 9.. Öppen ytterdörr, öppet fönster, tänd belysning m m 9.. Transport Sid 10 Övrigt Stolar Bord Skyddsmatta Scen Ljud- och ljusanläggning Wi-fi, trådlöst nätverk i Idrottshuset Sid 11 Kulturverksamhet Sid Lokalhyra för arrangemang Tingshuset Kulturhuset Joar Blå Bibliotek Kulturskolan Sid 12 Museum och Turismverksamhet Historiska guidningar & stadsvandringar Parkguidning & parkvandringar Gruppbokningar Parktåget

3 1 ALLMÄN INFORMATION Bokning Lokalbokningen, Upplevelseförvaltningen Telefon: , vardagar kl , E-post: E-tjänst: interbook.enkoping.se/netinterbook Taxor och avgifter Upplevelsenämnden har antagit principer för uthyrning av lokaler och anläggningar inom nämndens verksamhetsområde. Dessa principer ligger också till grund för beslutad prislista och gäller per timme om inget annat anges. Pensionärs- och handikappföreningar betalar ingen hyra i gymnastiksalar. För flertalet objekt gäller tre olika prisklasser enligt följande indelning: Kategori 1 Förening inom Enköpings kommun med barn- och ungdomsverksamhet som får aktivitetsbidrag. Tävlingar/matcher/cuper för barn- och ungdomar. Kategori 2 Övriga föreningar, studieförbund och förvaltningar inom Enköpings kommun. Kategori 3 Övrig hyresgäst; till exempel företag, privatpersoner och hyresgäst från annan ort. Tävlingar/matcher/cuper för vuxna. Kommersiella och publika arrangemang För kommersiella verksamheter och arrangemang/matcher av publikt intresse upprättas avtal med individuell taxa. Kulturverksamhet, museum och turism Enligt gällande prislista. Regler för avbokning av förhyrd tid Lokalbokningen har rätt att avboka en bokning, om den bokade lokalen är nödvändig att disponera för förvaltningens egen verksamhet vid det aktuella datumet. Vid avbokning ska hyresgästen informeras senast 7 dagar innan utsatt tid. Ersättningslokal ska erbjudas i mån av tillgång. En hyresgäst som inte utnyttjar sin bokade tid måste meddela detta till lokalbokningen senast 7 dagar innan bokad tid. Vid utebliven eller försenad avbokning där giltiga skäl saknas, debiteras hyresgästen en tilläggsavgift om 1000 kr för träningstid och 1500 kr för matchtid, utöver hyresavgiften. Vid kommersiella och publika arrangemang ska avbokning ske senast 30 dagar före arrangemangsdatum, annars debiteras 20 procent av hyresbeloppet. Med kommersiella och publika arrangemang avses artistgalor, bingo, teater, dansarrangemang, utställningar, försäljningsverksamhet, mässor och liknande. All avbokning görs till lokalbokningen på telefon , vardagar kl , eller via e-post

4 2/2 Extra avgifter Efterdebitering av hyresgästen kan förekomma med anledning av skadegörelse, bristfällig städning eller i övrigt då hyresgästen förorsakat extra kostnader. Prisändringar Priserna gäller för Priser, det vill säga taxor och avgifter, beslutas årligen av kommunfullmäktige, Enköpings kommun.

5 3 MÅLSÄTTNING VID FÖRDELNING AV TIDER/ ABONNEMANG VID IDROTTSANLÄGGNINGAR PRINCIPER aktiviteter ska skapas åt så många som möjligt hänsyn ska tas till lokala geografiska förutsättningar tillse att, om möjligt, ingen hyresgäst blir utan tid tävlingsverksamhet ska ha företräde före träningar högre divisionstillhörighet ska ha företräde före lägre, enligt respektive specialförbunds egen prioritering högre aktivitetsnivå ska ligga till grund för hur mycket tid som tilldelas, när det gäller lagsporter tiderna ska fördelas efter föregående säsongs placering i divisions- och platshänseende utnyttjandegraden av tidigare uthyrd tid ska vara hög PRIORITERINGAR När flera hyresgäster vill ha samma anläggning gäller följande prioriteringar: Förening med ungdomsverksamhet (7-20 år) inom Enköpings kommun som får aktivitetsbidrag prioriteras före seniorverksamhet på tidig kvällstid. Förening som är hyresgäst före privat hyresgäst. Föreningar som i huvudsak bedriver tävlingsidrott inomhus har företräde till hallar och gymnastiksalar före föreningar som i huvudsak bedriver tävlingsverksamhet utomhus. Föreningar som i huvudsak bedriver tävlingsidrott utomhus (gäller hallar och gymnastiksalar). Verksamheter inom Enköpings kommuns förvaltningar. Motionsgrupper och Korpens motionsverksamhet Privatpersoner och företag

6 4 HYRESREGLER I ENKÖPINGS KOMMUN FRITIDSLOKALER Vid kommersiella och publika arrangemang där avbeställning sker senare än 30 dagar före arrangemanget debiteras 20 procent av hyresbeloppet. Med kommersiella och publika arrangemang menas artistgalor, bingo, teater, dansarrangemang, utställningar, försäljningsverksamhet, mässor och liknande. Lokal eller anläggning får inte disponeras utan ansvarig ledares närvaro. Generellt förbud gäller mot förtäring av alkoholhaltiga drycker. Tillstånd kan sökas hos tillståndshandläggare, socialförvaltningen. Tobaksrökning är inte tillåten i eller i anslutning till kommunens lokaler. Skador och fel på fastighet, utrustning eller inventarier ska omedelbart anmälas till Lokalbokningen tfn Vid akuta fel ring fastighetsjouren tfn All skadegörelse som orsakas av hyresgästen ersätts av hyresgästen. Nycklar och kort till anläggningarna utkvitteras på idrottshuset om inte annat är överenskommet. Borttappad nyckel och passerkort debiteras enligt gällande prislista. Om hyresgästen genom oaktsamhet utlöser det automatiska brandlarmet i den hyrda lokalen/anläggningen, debiteras hyresgästen för Räddningstjänstens faktiska utryckningskostnad. Vid övernattning ska minst 1 person vara vaken. Detta på grund av säkerhetsskäl i händelse av eventuell brand och inbrott. Om textil-, trä- och metallslöjdsalar, undervisningskök och matsalar hyrs, ska ledare kontakta ansvarig lärare innan verksamheten startar. Om lokalen hyrs för kommersiella och publika arrangemang ska städning ske i det yttre närområdet. Det är hyresgästens ansvar att efter hyrd tid se till att - lokalerna utryms i rätt tid - framplockat material ställs tillbaka - grovstädning sker - belysningen är släckt - kranar, fönster och dörrar är stängda Vid ommöblering ska lokalen återställas i ursprungligt skick. Ytterdörrar och fönster som inte är stängda och låsta debiteras enligt gällande prislista.

7 Taxor och avgifter Upplevelsenämnden Taxan/avgiften avser UTOMHUSVERKSAMHET Taxa 2016 (inklusive moms) Kategori 1 Kategori 2 Kategori 3 Grusplaner, parkeringsplatser Loppis och dylikt, per dag 600 kr 600 kr 600 kr Cirkus, tivoli m m, per dag Gräsplaner (exklusive Enavallens A-plan) 90 kr 160 kr 320 kr Cuper, läger och tävlingar för barn och ungdomar Enavallens A-plan, matcher Per match max 5 timmar, inkl personal och städ m m kr kr kr Enavallen, friidrott 90 kr 160 kr 320 kr Konstgräsplanen på Korsängen IP Vecka helplan 450 kr 600 kr 900 kr Vecka halvplan 225 kr 300 kr 450 kr Övriga tider 90 kr 160 kr 320 kr Skolparken, per dag 350 kr kr kr Fjärdhundrabadet Barn 0-6 år 0 kr 0 kr 0 kr Bad barn 7-17 år, pensionärer, handikappade 20 kr 20 kr 20 kr Bad vuxna 45 kr 45 kr 45 kr Familjebad (2 vuxna + 2 barn 7-17 år), per familj och tillfälle 110 kr 110 kr 110 kr Säsongskort barn, pensionärer, handikappade 150 kr 150 kr 150 kr Säsongskort vuxna 425 kr 425 kr 425 kr Familjekort 850 kr 850 kr 850 kr Hyra av 25 m bassäng under ordinarie öppettid 310 kr 450 kr 450 kr Hyra av badet efter ordinarie öppettid, 2 tim, max 25 personer, inkl personal kr kr kr

8 Taxan/avgiften avser Taxa 2015 (inklusive moms) 6 INOMHUSVERKSAMHET Kategori 1 Kategori 2 Kategori 3 Idrottshuset, simhallen 3 Barn 0-6 år 0 kr 0 kr 0 kr Bad barn 7-17 år, pensionärer, handikappade 20 kr 20 kr 20 kr Bad vuxna 45 kr 45 kr 45 kr Familjebad (2 vuxna + 2 barn 7-17 år) 110 kr 110 kr 110 kr Årskort barn, pensionärer, handikappade 475 kr 475 kr 475 kr Klippkort 10 ggr barn, pensionärer, handikappade 150 kr 150 kr 150 kr Årskort vuxna kr kr kr Klippkort vuxna 10 ggr 375 kr 375 kr 375 kr Årskort familj kr kr kr 3 Årskort bad i Idrottshuset gäller även som entré till Fjärdhundrabadet under sommarsäsongen. Simbanor 1 bana 35 kr 110 kr/bana 200 kr/bana 2 banor 60 kr 3 banor 90 kr 4 banor 90 kr 5 banor 90 kr 6 banor 90 kr 600 kr/6 st banor 700 kr/6 st banor Hoppbassäng 90 kr 160 kr 320 kr Undervisningsbassäng 90 kr 160 kr 320 kr Simtävlingar lördagar kl 8-18 Simtävlingar lördagar kl 8-18, per timme Utöver ordinarie tid, tillkommer per timme Extra kostnader som städ och personal kan tillkomma 150 kr 400 kr Hyra av simhallen, barnkalas Barnkalas, max 24 st (inkl en personal), 2 timmar 800 kr 800 kr 800 kr Vuxenfest, max 24 st (inkl en personal), 2 timmar kr kr kr Barnkalas, 24 st eller fler (inkl 2 personal), 2 timmar kr kr kr Vuxenfest, 24 st eller fler (inkl 2 personal), 2 timmar kr kr kr Rehabbassäng Enkelbad (tillägg vid innahav av bad-och gymkort) 25 kr 25 kr 25 kr Enkelbad, barn 7-17 år, pensionär, handikappad 40 kr 40 kr 40 kr Enkelbad, vuxen 65 kr 65 kr 65 kr 10 ggr klippkort, barn 7-17 år, pensionär, handikappad 350 kr 350 kr 350 kr 10 ggr klippkort, vuxen 600 kr 600 kr 600 kr Handikapp- och pensionärsföreningar inom Enköpings kommun 250 kr 250 kr Föreningar inom Enköpings kommun 500 kr Skolor inom Enköpings kommun Företag, privata 750 kr 400 kr

9 Taxan/avgiften avser Taxa 2016 (inklusive moms) 7 forts. INOMHUSVERKSAMHET Kategori 1 Kategori 2 Kategori 3 Idrottshuset, övriga hallar A-hallen match eller tävling för seniorverksamhet, representationslag föreningar inom Enköpings kommun, per match max 3 timmar kr kr kr Per timme och hall 90 kr 160 kr 320 kr Förhyrning utöver ordinarie öppettid, tillkommer per timme och hall (extra vaktmästare) 600 kr 600 kr 600 kr Förhyrning utöver ordinarie öppettid, kommersiella och publika arrangemang resp. hyresgäst vid varje tillfälle Övernattning lägerverksamhet, per hall och natt kr kr kr Squash 1 hall 35 kr 160 kr 320 kr 2 hallar 60 kr 3 hallar 90 kr Badminton 90 kr/5 st banor 160 kr/bana 320 kr/bana Bordtennishall Drop-In-Pris, per timme och bord 20 kr 20 kr 20 kr Per timme 90 kr 160 kr 320 kr Spegelsalen, per timme 90 kr 160 kr 320 kr Övriga hallar & lokaler Sporthallar Match eller tävling seniorverksamhet, per timme 320 kr Per timme och hall 90 kr 160 kr 320 kr Kommersiella och publika arrangemang resp. hyresgäst vid varje tillfälle Övernattning lägerverksamhet, per hall och natt kr kr kr Gymnastiksalar 60 kr 110 kr 250 kr Övernattning lägerverksamhet, per hall och natt kr kr kr Omklädningsrum 90 kr/dag 160 kr/dag 320 kr/dag Klassrum 90 kr/dag 160 kr/dag 320 kr/dag Övernattning, per rum och natt 500 kr 500 kr 500 kr Specialsalar, per timme 90 kr 90 kr 160 kr

10 Taxan/avgiften avser Taxa 2016 (inklusive moms) 8 forts. INOMHUSVERKSAMHET Kategori 1 Kategori 2 Kategori 3 Matsalar, städkostnad tillkommer Måndag-torsdag kl 16-22; möte, utbildning med mera 200 kr/dag 300 kr/dag 400 kr/dag Fredag-söndag; dop, fest med mera vid vid vid Konferenslokal, samlingslokal, per dag 150 kr 200 kr 360 kr Enavallens Café Möte utbildning m m, per dag 110 kr 160 kr 320 kr Per match, max 5 timmar 500 kr 500 kr 500 kr Match, heldag kl kr kr kr Övrigt, fest mm vid vid vid Aulor, per timme 110 kr 160 kr kr

11 Taxan/avgiften avser Taxa 2016 (inklusive moms) 9 forts. INOMHUSVERKSAMHET Kategori 1 Kategori 2 Kategori 3 Ishallar Match eller tävling för seniorverksamhet, per match max kr kr kr timmar "Försäsong", vecka 31-33, is 450 kr 450 kr kr "Högsäsong", vecka 34-13, is 90 kr 160 kr kr Eftersäsong, vecka 14-15, is 450 kr 450 kr kr "Övriga veckor", vecka 16-30, kommersiella och publika arrangemang resp. hyresgäst vid varje tillfälle Förhyrning utöver ordinarie öppettid, tillkommer per timme och hall (extra vaktmästare) 600 kr 600 kr 600 kr Cuper, läger och tävlingar resp. hyresgäst vid varje tillfälle Ungdomens hus Lokal 15 år Ungdomsgården Per dag 300 kr 500 kr kr Per halvdag 200 kr 300 kr 800 kr Barnkalas, max 5 tim 600 kr 600 kr 600 kr Barnkalas + bio, max 5 tim 800 kr 800 kr 800 kr Barnkalas + bio + skatehall, max 5 tim kr kr kr Övernattning kr kr kr Skatehall 60 kr 110 kr 250 kr Barnkalas, tävlingar med mera resp. hyresgäst vid varje tillfälle EXTRA AVGIFTER Städkostnader, per timme Per tim, (lägst 2 tim) 300 kr 300 kr 300 kr Borttappad nyckel (exkl 25 % moms) 500 kr 500 kr 500 kr Borttappat passerkort (exkl 25 % moms) 100 kr 100 kr 100 kr Larmutryckning Faktisk kostnad Faktisk kostnad Faktisk kostnad Skadegörelse Faktisk kostnad Faktisk kostnad Faktisk kostnad Bristfälligt återställande av utrustning, per timme 300 kr 300 kr 300 kr Öppen ytterdörr, öppet fönster, tänd belysning med mera 300 kr 300 kr 300 kr Transport Inom Enköpings kommun tätort, tur och retur 500 kr 500 kr 500 kr Utanför Enköpings kommun tätort resp. hyresgäst vid varje tillfälle

12 Taxan/avgiften avser Taxa 2016 (inklusive moms) 10 Kategori 1 Kategori 2 Kategori 3 ÖVRIGT Stolar, per dag och stol 15 kr 15 kr 15 kr Bord, per dag och bord 25 kr 25 kr 25 kr Skyddsmatta (exkl 25 % moms) Första dagen kr kr kr Följande dagar, per dag kr kr kr 4 (exkl moms 25 %) Scenen Idrottshuset Antal luckor 2-8 st, per tillfälle 200 kr 200 kr 200 kr Antal luckor 9-15 st, per tillfälle 300 kr 300 kr 300 kr Antal luckor st, per tillfälle 500 kr 500 kr 500 kr 4 Definition per tillfälle = 3 dagar Ljud- och ljusanläggning Faktisk kostnad Faktisk kostnad Faktisk kostnad Wi-fi, trådlöst nätverk i Idrottshuset Faktisk kostnad Faktisk kostnad Faktisk kostnad

13 Taxan/avgiften avser Taxa 2016 (inklusive moms) 11 KULTURVERKSAMHET Subventionerade kunder är studieförbund, barn- och ungdomsverksamhet, pensionärs- och handikappföreningar samt Riksteaterföreningen. Lokalhyra för arrangemang Tingshuset, städkostnad tillkommer Kategori 1 Kategori 2 Kategori 3 Måndag-torsdag kl 16-22, möte, utbildning med mera 200 kr 300 kr 400 kr Fredag-söndag. Dop, fest med mera resp. hyresgäst vid varje tillfälle vid vid Tingshuset, städkostnad tillkommer Subventionerat pris Övrigt pris Per dygn 700 kr kr Kulturhuset Joar Blå Subventionerat pris Övrigt pris Teatersalongen A-sal inkl loger, per dygn kr kr Biosalonger C-sal, Saga och Svea, per dygn 700 kr kr Loger samtliga 3 st, per dygn 0 kr 850 kr Loger, per dygn och loge 0 kr 300 kr Extra kostnader för städ och personal kan tillkomma. Bibliotek Barnfilmer, per vecka Övriga filmer, per vecka Kulturskolan Elevavgift barn & ungdom (3-25 år), per termin. Gäller även tillkommande syskon och ämnen. Elevavgift vuxen (från 26 år), per termin Instrumenthyra barn & ungdom (6-25 år), per termin. (Gäller även om eleven fyller 26 år under läsåret). Instrumenthyra vuxen (från 26 år), per termin Instrumentlek för barn i åk 1, per termin Ensemble och kör (ej ämnesstuderande, i mån av plats) Tillfälliga kortkurser och seminarier Maximal avgift för elever inom kulturskolan Maximal kulturskoleavgift per termin och familj. Gäller inte instrumenthyra. Avgiftsbefrielse Avgiftsbefrielse kan beviljas om föräldrarnas sammanlagda förvärvsinkomst enligt slutskattesedel föregående år understider 3 basbelopp. 0 kr 0 kr Ingen kategorisering 450 kr kr 300 kr 600 kr 450 kr 300 kr Kulturskolans rektor beslutar om tillfällig avgift kr Kulturskolans rektor beslutar om avgiftsbefrielse.

14 Taxan/avgiften avser Taxa 2016 (inklusive moms) 12 MUSEUM OCH TURISMVERKSAMHET Historiska guidningar för allmänheten Historisk tågtur, 50 minuter (inklusive 6 % moms). Vuxen Barn 80 kr 40 kr Historiska stadsvandring, guidning 50 minuter (ingen moms) Vuxen Barn i vuxens sällskap Förskolor, grundskolor och gymnasium från besökande kommuner Kommunens förskolor, grundskolor och gymnasium 50 kr 0 kr 300 kr/grupp 0 kr Gruppbokningar (ingen moms) Dagtid kl 08-17, guidning 1 timme, per grupp Kvällstid och helg, guidning 1 timme, per grupp 600 kr 900 kr Parkguidningar för allmänheten (inklusive 25 % moms) Guidning, 1 timme, per person Guidning, 2 timmar, per person 70 kr 100 kr Parkguidningar för allmänheten inklusive tågtur (inklusive 6 % moms) Tågtur vuxen, per person Tågtur barn, per person 85 kr 40 kr Gruppbokningar, parkguidning (inklusive 25 % moms) Parkvandringar, minst 20 personer Guidning, 1 timme, per person 70 kr (Läst kr) Guidning, 2 timmar, per person 100 kr/person (Lägst kr) Helgtillägg, grupper efter kl 18, lördag, söndag och helgdag, per grupp 500 kr Parktåget, gruppbokning (inklusive 6 % moms) Parktåget, 1½ tim, max personer, per tur Parktåget vid dubbeltur, á kr Helgtillägg, grupper efter kl 18, lördag, söndag och helgdag, tågtur, per grupp Kommunens förskolor, grundskolor och gymnasium Parktåget, per tur Guidad parkvandring kr kr 425 kr 600 kr 0kr

Taxor och avgifter Principer och regler 2015

Taxor och avgifter Principer och regler 2015 Taxor och avgifter Principer och regler 2015 Beslutade i KF 2014-11-18 Innehåll Sid 1. Allmän information Sid 2. Målsättning & prioritering vid fördelning av tider Sid 3. Hyresregler Sid 4-8. Taxor och

Läs mer

Taxor och avgifter 2017

Taxor och avgifter 2017 Taxor och avgifter 2017 Upplevelsenämnden Beslutade i Kommunfullmäktige 2016-10-17 Innehåll Sid 1-2... Allmän information Sid 3.. Målsättning & prioritering vid fördelning av tider Sid 4.. Hyresregler

Läs mer

Taxor och avgifter 2016. Enköpings kommun

Taxor och avgifter 2016. Enköpings kommun Taxor och avgifter 2016 Enköpings kommun Innehållsförteckning Samtliga nämnder... 2 Kommunstyrelsen... 3 Miljö och byggnadsnämnd... 8 Skolnämnden... 9 Socialnämnden...10 Tekniska nämnden...13 Upplevelsenämnden...20

Läs mer

Hyror och avgifter 2010

Hyror och avgifter 2010 Hyror och avgifter 2010 Momsbelagda objekt Gammalt pris Gammalt pris Nytt fullpris Kommentar kr/dag, exkl moms kr/dag, inkl moms kr/dag, inkl. moms Mobila scenen första dagen 560 700 770 Transport tillkommer

Läs mer

Taxor och avgifter 2016

Taxor och avgifter 2016 Taxor och avgifter 2016 Verksamhet för barn och ungdomar 4-25 år. Egenorganiserade ungdomar 13-20 år (i mån av tillgång). Distriktslagsarrangemang (i mån av tillgång). Representationslagens verksamhet.

Läs mer

Hyror och bestämmelser 2009

Hyror och bestämmelser 2009 Hyror och bestämmelser 2009 X= möjligheten att hyra eller avgiften tas bort Momsbelagda objekt i kr exkl. moms i kr full inkl. moms inkl. moms Mobila scenen första dagen 532 665 700 Mobila scenen påföljande

Läs mer

Taxor och avgifter 2015

Taxor och avgifter 2015 Taxor och avgifter 2015 Verksamhet för barn och ungdomar 6-25 år. Egenorganiserade ungdomar 13-20 år (i mån av tillgång). Distriktslagsarrangemang (i mån av tillgång). Representationslagens verksamhet.

Läs mer

Riktlinjer och hyror för Konstgräsplanen Ånge IP

Riktlinjer och hyror för Konstgräsplanen Ånge IP Riktlinjer och hyror för Konstgräsplanen Ånge IP Ånge kommun Antaget av Humanistiska nämndens Beredningsgrupp Kultur och Fritid 2013-12-04 Hyror och riktlinjer i kommunalägda anläggningar Från och med

Läs mer

OBS! För Idrottshallen/Bollhallen gäller särskild ordning beträffande prioritering (bilaga 1).

OBS! För Idrottshallen/Bollhallen gäller särskild ordning beträffande prioritering (bilaga 1). Policy för uthyrning av Töreboda kommuns lokaler Töreboda kommun har lokaler som utanför ordinarie verksamhet kan hyras ut för olika aktiviteter och arrangemang. Föreningslivet i Töreboda kommun är ett

Läs mer

Taxor 2017 Idrott & förening. Prislista. för planer, hallar, simhallar och isbanor samt inkvartering i skolor.

Taxor 2017 Idrott & förening. Prislista. för planer, hallar, simhallar och isbanor samt inkvartering i skolor. Taxor 2017 Idrott & förening Prislista för planer, hallar, simhallar och isbanor samt inkvartering i skolor www.goteborg.se Innehållsförteckning Allmän information 3 Avgift vid avbokning av tider 3 Uthyrningspriser

Läs mer

Hyror och avgifter 2012, gäller från den 1 januari 2012

Hyror och avgifter 2012, gäller från den 1 januari 2012 Hyror och avgifter 2012, gäller från den 1 januari 2012 Momsbelagda objekt Nytt pris Kommentar Mobila scenen första dagen 860 Transport tillkommer Mobila scenen påföljande dagar 125 Toalettvagn första

Läs mer

Kultur- och fritidsnämndens hyror och avgifter 2016

Kultur- och fritidsnämndens hyror och avgifter 2016 Kultur- och fritidsnämndens hyror och avgifter 2016 Gäller fr.o.m. 2016-01-01 Antagen av kommunfullmäktige 2015-11-17 Kontaktuppgifter uthyrning: Kultur-och fritidsförvaltningen tel. 0340-88255 och 0340-88257

Läs mer

Hyror och avgifter i kommunens lokaler och fritidsanläggningar

Hyror och avgifter i kommunens lokaler och fritidsanläggningar Styrdokument Hyror och avgifter i kommunens lokaler och fritidsanläggningar Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 4.11) Senast reviderad av kommunfullmäktige, 108 Antagen av kommunfullmäktige

Läs mer

Taxor & avgifter. Fritidsförvaltningen

Taxor & avgifter. Fritidsförvaltningen Taxor & avgifter Fritidsförvaltningen AVGIFTER FRITIDSANLÄGGNINGAR MM 2 (16) Innehåll SPORTHALLAR... 3 Boka anläggning... 3 Luleå Energi Arena A-hall... 3 B-hall... 3 C-D hall, Brottning, Boxning, Bordtennis,...

Läs mer

utöver ordinarie arbetstid och extra bemanning vid arrangemang samt kontroll av städning vid festarrangemang ikatrineholms tätort.

utöver ordinarie arbetstid och extra bemanning vid arrangemang samt kontroll av städning vid festarrangemang ikatrineholms tätort. * Personal Kommunstyrelsens handling nr 48/2011 Hyror och gifter 2012 Momsbelagda objekt Dagspris kr inkl. moms Nytt pris Kommentar Mobila scenen första dagen 780 860 Transport tillkommer Mobila scenen

Läs mer

Där ej annat anges avser taxorna kostnad per timme i kr. För- och eftersäsong Privat Förening Skolor. Privat Förening Skolor

Där ej annat anges avser taxorna kostnad per timme i kr. För- och eftersäsong Privat Förening Skolor. Privat Förening Skolor BILAGA 2a TAXOR 2009 INOMHUSANLÄGGNINGAR taxor gällande från 2009 Där ej annat anges avser taxorna kostnad per timme i kr. Eriksdalshallen 540 330 230 540 330 350 Idrottshall > 700 kvm 430 270 230 430

Läs mer

Förening Privat kund. Utdelningsadress Telefon Telefax. Kontaktperson i detta ärende Person-/organisationsnr Tel dagtid Mobil

Förening Privat kund. Utdelningsadress Telefon Telefax. Kontaktperson i detta ärende Person-/organisationsnr Tel dagtid Mobil Förening Privat kund ANSÖKAN Träningstid säsongen 201-201 Namn Sektion/avdelning/lag o dyl Utdelningsadress Telefon Telefax Postnr Ort E-post Kontaktperson i detta ärende Person-/organisationsnr Tel dagtid

Läs mer

Laholms kommuns författningssamling 2.17

Laholms kommuns författningssamling 2.17 Laholms kommuns författningssamling 2.17 Hyror och avgifter i fritidsanläggningar m.m.; beslutade av kommunfullmäktige den 24 november 2015, 150 1. Laholms kommun föreskriver följande med stöd av 8 kap

Läs mer

Allmän information Avbokning av tider Sporthallar och gymnastiksalar Isbanor Gräsplaner Träningsplaner gräs...

Allmän information Avbokning av tider Sporthallar och gymnastiksalar Isbanor Gräsplaner Träningsplaner gräs... Allmän information... 2 Avbokning av tider... 2 Sporthallar och gymnastiksalar... 3 Isbanor... 3 Gräsplaner... 3 Träningsplaner gräs... 3 Konstgräsplaner... 4 Grusplaner... 4 Friidrott utomhus... 5 Simhallar...

Läs mer

REGLEMENTE (MED TAXOR OCH AVGIFTER) FÖR LOKALBOKNING GÄLLANDE FRÅN OCH MED 1 AUGUSTI 2015

REGLEMENTE (MED TAXOR OCH AVGIFTER) FÖR LOKALBOKNING GÄLLANDE FRÅN OCH MED 1 AUGUSTI 2015 REGLEMENTE (MED TAXOR OCH AVGIFTER) FÖR LOKALBOKNING GÄLLANDE FRÅN OCH MED 1 AUGUSTI 2015 Gymnastiksalar, sporthallar, ishall och andra kommunala anläggningar Fritidskontoret Tfn 026-831 61, 831 65 Samhällsbyggnadsförvaltningen

Läs mer

TAXOR och BESTÄMMELSER

TAXOR och BESTÄMMELSER TAXOR och BESTÄMMELSER i kommunala lokaler och bygdegårdar 2012-07-01 1 LOKALUTHYRNING AV KOMMUNALA LOKALER 1 Allmänna bestämmelser för alla lokaluthyrningar 1.1 Med hyresgäst avses myndig person (fyllda

Läs mer

Taxor och avgifter för Kultur & Fritids verksamhet 2016 KFN 2015/107 Beslutad av kultur- och fritidsnämnden 2016-01-26 6. Definition av taxor

Taxor och avgifter för Kultur & Fritids verksamhet 2016 KFN 2015/107 Beslutad av kultur- och fritidsnämnden 2016-01-26 6. Definition av taxor Kultur & Fritid Taxor och avgifter för Kultur & Fritids verksamhet 2016 KFN 2015/107 Beslutad av kultur- och fritidsnämnden 2016-01-26 6 Definition av taxor Bidragsberättigad förenings verksamhet med för

Läs mer

Taxor för Fritid 1/ Pris ungd

Taxor för Fritid 1/ Pris ungd Taxor för Fritid 1/1-2015 Pris ungd Kostnad per timma där ej annat anges SPORTHALLAR A-hallen i Nybro 70 kr 160 kr Åkrahällshallen 70 kr 160 kr Orreforshallen 70 kr 160 kr Alsterbrohallen 70 kr 160 kr

Läs mer

LOKALUTHYRNING AV KOMMUNALA LOKALER

LOKALUTHYRNING AV KOMMUNALA LOKALER LOKALUTHYRNING AV KOMMUNALA LOKALER 1 Allmänna bestämmelser för alla lokaluthyrningar 1.1 Med hyresgäst avses myndig person (fyllda 18 år), med vilken hyresvärden upplåtit lokal. Hyresgäst svarar för:

Läs mer

TAXOR och AVGIFTER vid KORTTIDSHYRA av KOMMUNENS SKOLLOKALER och FRITIDSANLÄGGNINGAR

TAXOR och AVGIFTER vid KORTTIDSHYRA av KOMMUNENS SKOLLOKALER och FRITIDSANLÄGGNINGAR TAXOR och AVGIFTER vid KORTTIDSHYRA av KOMMUNENS SKOLLOKALER och FRITIDSANLÄGGNINGAR ÅR 2012 Boka hos 1 Lokalbokningar idrottshallar 0582-685 536 lokalbokningar@hallsberg.se 2 Simhallens kassa 0582-685

Läs mer

Speciella arrangemang 2. Allmänna taxor 2 Nycklar *... 2 Teknisk utrustning... 2 Extra personal... 2

Speciella arrangemang 2. Allmänna taxor 2 Nycklar *... 2 Teknisk utrustning... 2 Extra personal... 2 Köping1000, v4.1, 2014-01-30 Vår beteckning 1 (14) s taxor och avgifter, 2015 Innehåll Speciella arrangemang 2 Allmänna taxor 2 Nycklar *... 2 Teknisk utrustning... 2 Extra personal... 2 Idrottsanläggningar,

Läs mer

PRISLISTA idrotts- anläggningar och hallar, skollokaler, simhall, bibliotek

PRISLISTA idrotts- anläggningar och hallar, skollokaler, simhall, bibliotek Sida 1 av 6 PRISLISTA idrotts- anläggningar och hallar, skollokaler, simhall, bibliotek Gäller fr o m 2014-01-01 Bildarkivet gäller fr 2011-12-01 Allmänna anvisningar För olika brukarkategorier har olika

Läs mer

AVGIFTER FÖR LOKALER, ANLÄGGNINGAR

AVGIFTER FÖR LOKALER, ANLÄGGNINGAR Antagna av Servicenämnden 08-05-21 och 08-08-27 AVGIFTER FÖR LOKALER, ANLÄGGNINGAR OCH SERVICEDEPÅ 2008-07-01-2009-06-30 Sida 1 Villkor och avgifter som gäller för nyttjande av kommunala lokaler och anläggningar

Läs mer

Taxor och avgifter 2015

Taxor och avgifter 2015 Taxor och avgifter 2015 Kategoriindelning, taxor och avgifter Kategori ett (1) Hos kommunstyrelsen eller annan nämnd bidragsberättigade föreningar Kommunens egna förvaltningar, skolornas och barnomsorgens

Läs mer

Uthyrning av idrotts- anläggningar

Uthyrning av idrotts- anläggningar Uthyrning av idrotts- anläggningar Taxor, avgifter och regler www.sollentuna.se Taxor och avgifter för nyttjande av idrottsanläggningar i Sollentuna kommun Förord Dessa taxor och avgifter är fastställda

Läs mer

Västerås stad Avgifter 2009. Bad Idrott Båtplatser Skollokaler m.m.

Västerås stad Avgifter 2009. Bad Idrott Båtplatser Skollokaler m.m. Västerås stad Avgifter 2009 Bad Idrott Båtplatser Skollokaler m.m. Innehållsförteckning Sida Bokning 4 Badhus 5-7 Bandy 8 Bolltex-matta 9 Båtplatser 10 Expeditionsvagnar 11 Fiskekort 11 Fotboll 12-13

Läs mer

Fördelningsprinciper

Fördelningsprinciper Fördelningsprinciper Fördelningsprinciper för idrottsanläggningar Det är en stor efterfrågan på kommunens lokaler och anläggningar för idrottsverksamhet. Därför har kultur- och fritidsnämnden tagit fram

Läs mer

VILLKOR OCH AVGIFTER FÖR

VILLKOR OCH AVGIFTER FÖR Antagen av Servicenämnden 15-04-28 VILLKOR OCH AVGIFTER FÖR LOKALER, ANLÄGGNINGAR, SERVICEDEPÅ 2015-07-01-2016-06-30 Avgifter lok-anl 150701--160630 Bibbi J 1 Villkor och avgifter som gäller för nyttjande

Läs mer

Regler för korttidsuthyrning

Regler för korttidsuthyrning Riktlinjer Regler för korttidsuthyrning Antagna av kommunfullmäktige den 15 september 2015 89/2015 Att gälla från den 1 januari 2016 Tierps kommun 815 80 TIERP Telefon: 0293-21 80 00 www.tierp.se Regler

Läs mer

Lokaltaxor. Gäller från 080101

Lokaltaxor. Gäller från 080101 Lokaltaxor Gäller från 080101 Lokaltaxor Taxa A Föreningar och studieförbund som bedriver verksamhet för personer till och med 20 år, pensionärsföreningar och föreningar för funktionshindrade, enligt

Läs mer

Dokumentets syfte Dokumentet anger vilka avgifter och taxor som tillämpas för kommunägda fritidslokaler och fritidsanläggningar i Nacka.

Dokumentets syfte Dokumentet anger vilka avgifter och taxor som tillämpas för kommunägda fritidslokaler och fritidsanläggningar i Nacka. RIKTLINJE Avgifter och taxor för kommunägda lokaler och anläggningar för sverksamhet Dokumentets syfte Dokumentet anger vilka avgifter och taxor som tillämpas för kommunägda slokaler och sanläggningar

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2016: Avgifter och lokalhyror för Flens kommun. Antagen av kommunfullmäktige

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2016: Avgifter och lokalhyror för Flens kommun. Antagen av kommunfullmäktige KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2016:11 806 Avgifter och lokalhyror för Flens kommun Antagen av kommunfullmäktige 2016-06-16 102 1 Avgifter och lokalhyror Dessa hyror och avgifter är fastställda med stöd

Läs mer

Taxor och avgifter. Fritidsnämnden, Skövde kommun. Reviderad 2015-07-01

Taxor och avgifter. Fritidsnämnden, Skövde kommun. Reviderad 2015-07-01 Taxor och avgifter Fritidsnämnden, Skövde kommun Reviderad 2015-07-01 Fritidsförvaltningen Datum 2015-07-01 Taxor och avgifter Taxor och avgifter beslutade 2006-06-16, med revideringar enl. beslut FRN

Läs mer

Avgifter för lokaler och idrottsplatser

Avgifter för lokaler och idrottsplatser Avgifter för lokaler och idrottsplatser Taxor för privatpersoner och företag Idrotts- och fritidsförvaltningen Gällande från och med 2012-01-01 www.karlskrona.se Taxor gällande för PRIVATPERSONER, FÖRETAG

Läs mer

TAXOR OCH AVGIFTER IDROTTSANLÄGGNINGAR OCH SIMHALLAR GÄLLER FRÅN OCH MED 2014-01-01. Eksjö kommun Samhällsbyggnadssektorn Fritidsavdelningen

TAXOR OCH AVGIFTER IDROTTSANLÄGGNINGAR OCH SIMHALLAR GÄLLER FRÅN OCH MED 2014-01-01. Eksjö kommun Samhällsbyggnadssektorn Fritidsavdelningen TAXOR OCH AVGIFTER IDROTTSANLÄGGNINGAR OCH SIMHALLAR GÄLLER FRÅN OCH MED 2014-01-01 Eksjö kommun Samhällsbyggnadssektorn Fritidsavdelningen BESLUTAD AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-12-17 INNEHÅLL Prästängshallen...

Läs mer

VILLKOR OCH AVGIFTER FÖR

VILLKOR OCH AVGIFTER FÖR VILLKOR OCH AVGIFTER FÖR LOKALER, ANLÄGGNINGAR, SERVICEDEPÅ 2014-07-01-2015-06-30 Villkor och avgifter som gäller för nyttjande av kommunala lokaler och anläggningar som bokas via fritidsenhetens lokalbokningssystem

Läs mer

Taxor och avgifter. vid nyttjande av kommunala idrotts- fritids- och kulturanläggningar, skollokaler, fritidsgårdar. Gäller från och med 2013-05-01

Taxor och avgifter. vid nyttjande av kommunala idrotts- fritids- och kulturanläggningar, skollokaler, fritidsgårdar. Gäller från och med 2013-05-01 Taxor och avgifter vid nyttjande av kommunala idrotts- fritids- och kulturanläggningar, skollokaler, fritidsgårdar Gäller från och med 2013-05-01 Fastställda av Kultur- och fritidsnämnden 1 INFORMATION

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING FÖR FALKÖPINGS KOMMUN KS 2015/393 806 KFS 2015:14 Taxa för uthyrning av kommunala lokaler och anläggningar i Falköpings kommun (Antagen av kommunfullmäktige den 26 oktober

Läs mer

BOKNING TAXOR & AVGIFTER Gäller from 120101

BOKNING TAXOR & AVGIFTER Gäller from 120101 BOKNING TAXOR & AVGIFTER Gäller from 120101 1 Bokning Allmänt Fritidskontoret ombesörjer, förutom uthyrning av fritidskontorets egna anläggningar, uthyrning av vissa lokaler som förvaltas av andra kommunala

Läs mer

Inomhusanläggningar säsong (vattensport och gym: året runt, övriga v. 34-v. 21) Bilaga 2, taxor för planhyror sida 1(5)

Inomhusanläggningar säsong (vattensport och gym: året runt, övriga v. 34-v. 21) Bilaga 2, taxor för planhyror sida 1(5) sida 1(5) Taxor för planhyror 2017 Taxor (där ej annat anges avser taxorna kostnad per timme i kr) De nya taxorna gäller successivt fr.o.m. januari 2017 på nya bokningar/avtal, under förutsättning att

Läs mer

Riktlinjer för lokaluthyrning

Riktlinjer för lokaluthyrning 1 Riktlinjer för lokaluthyrning 2 Innehållsförteckning Kontakt på Kumla kommun 3 Allmänna hyresregler för kommunens lokaler 4 Riktlinjer för lokaluthyrning 4 Brandskydd 6 Städinstruktioner 7 Avbokningsregler

Läs mer

Allmän information... 2. Avbokning av tider... 2. Sporthallar och gymnastiksalar... 3. Isbanor... 3. Fotbollsvall/gräs... 3. Träningsplaner/gräs...

Allmän information... 2. Avbokning av tider... 2. Sporthallar och gymnastiksalar... 3. Isbanor... 3. Fotbollsvall/gräs... 3. Träningsplaner/gräs... Allmän information... 2 Avbokning av tider... 2 Sporthallar och gymnastiksalar... 3 Isbanor... 3 Fotbollsvall/gräs... 3 Träningsplaner/gräs... 3 Friidrott/utomhus... 3 Konstgräsplaner... 4 Grusplaner...

Läs mer

Priser för uthyrning av idrottsanläggningar

Priser för uthyrning av idrottsanläggningar Priser för uthyrning av idrottsanläggningar och samlingslokaler Gäller från 2016-04-01 För privatpersoner samt föreningar registrerade hos kultur- och fritidsnämnden www.karlskrona.se Taxor gällande för

Läs mer

Rutiner för upplåtelse av kommunens idrottshallar och gymnastiksalar

Rutiner för upplåtelse av kommunens idrottshallar och gymnastiksalar 1 (5) Rutiner för upplåtelse av kommunens idrottshallar och gymnastiksalar Innehåll Rutiner för upplåtelse av kommunens idrottshallar och gymnastiksalar 2 Prioritering av kundgrupper...2 Vardagskvällar

Läs mer

Fritids- och kulturförvaltningen. ANSÖKAN Träningstid säsongen 201-201

Fritids- och kulturförvaltningen. ANSÖKAN Träningstid säsongen 201-201 Fritids- och kulturförvaltningen Förening Privat kund ANSÖKAN Träningstid säsongen 201-201 Namn Sektion/avdelning/lag o dyl Utdelningsadress Telefon Postnr Ort E-post Kontaktperson i detta ärende Person-/organisationsnr

Läs mer

Uthyrningsregler. Bilaga 1

Uthyrningsregler. Bilaga 1 Bilaga 1 Intendentur och service Chef Fredrik Nilsson POLICY Diarienummer: Ö 2014/215 Datum: 2014-06-18 Författare: Fredrik Nilsson Beslutat av: Förvaltningschef Beslutsdatum: 2014-06-18 Uthyrningsregler

Läs mer

Prislista för kommunala lokaler och anläggningar 2015

Prislista för kommunala lokaler och anläggningar 2015 Prislista för kommunala lokaler och anläggningar 2015 2015-01-01 Piteå kommuns idrottsanläggningar och samlingslokaler Kultur, park och fritid har uppdraget att tillgodose behovet av anläggningar och lokaler

Läs mer

Taxor och avgifter gällande idrottsoch fritidsanläggningar

Taxor och avgifter gällande idrottsoch fritidsanläggningar Kommunal författningssamling Taxor och avgifter gällande idrottsoch fritidsanläggningar Motala kommun Beslutsinstans: Kommunfullmäktige Diarienummer: 11/KS 0301, 13/KS 0245 Datum: 2012-02-27, 2013-12-16

Läs mer

Taxor och avgifter. Kultur- och fritidsförvaltningen. Antaget av kommunfullmäktige 2015-06-15 och gäller från och med 2015-07-01.

Taxor och avgifter. Kultur- och fritidsförvaltningen. Antaget av kommunfullmäktige 2015-06-15 och gäller från och med 2015-07-01. Kultur- och fritidsförvaltningen Taxor och avgifter Antaget av kommunfullmäktige 2015-06-15 och gäller från och med 2015-07-01. Adress Tel 0480-45 00 00 vx 2 (17) INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID Idrottsanläggningar

Läs mer

REGLER FOR UTHYRNING AV KOMMUNALA LOKALER

REGLER FOR UTHYRNING AV KOMMUNALA LOKALER NORA KOMMUN REGLER FOR UTHYRNING AV KOMMUNALA LOKALER Antagen av kommunfullmäktige 1997-12-16, 153. Reviderad senast: Kommunfullmäktige 2012-06-13, 117 Fördelningsprinciper för uthyrning av lokaler Halltider

Läs mer

Kultur- och fritid Bilaga 2 Avgifter 2016

Kultur- och fritid Bilaga 2 Avgifter 2016 Kultur- och fritid Bilaga 2 Avgifter Innehåll Avgifter bad Hallstavik badhus...1 Hallstavik utomhusbad 2 Norrtälje badhus..3 Rimbo badhus..4 Simundervisning..5 Avgifter lokalhyra Hyresavgift kommunala

Läs mer

Prislista för kommunala lokaler och anläggningar 2014

Prislista för kommunala lokaler och anläggningar 2014 Prislista för kommunala lokaler och anläggningar 2014 2014-04-23 Piteå kommuns idrottsanläggningar och samlingslokaler Kultur, park och fritid har uppdraget att tillgodose behovet av anläggningar och lokaler

Läs mer

Taxor Kultur och fritid 2015

Taxor Kultur och fritid 2015 Taxor Kultur och fritid 2015 Fira bröllop i museet! Lokaler i ungdoms miljöer hyrs inte ut till privata fester. Museet går däremot bra att Alingsås museum boka för bröllop och Plan 1 och 4 i museet: 1

Läs mer

AVGIFTER FÖR KOMMUNALA ANLÄGGNINGAR OCH LOKALER

AVGIFTER FÖR KOMMUNALA ANLÄGGNINGAR OCH LOKALER AVGIFTER FÖR KOMMUNALA ANLÄGGNINGAR OCH LOKALER Avgifter för kommunala anläggningar och lokaler Fastställd Kommunfullmäktige 2016-06-20 81 Reviderad - Dnr 2016/00309 810 Om avgifter i kommunala anläggningar

Läs mer

Avgifter och regler för verksamheter inom kultur och fritid

Avgifter och regler för verksamheter inom kultur och fritid Avgifter och regler för verksamheter inom kultur och fritid I samband med större arrangemang, kampanjer eller läger kan enstaka priser justeras/bestämmas av verksamhetschef vid kultur- och fritidsenheten.

Läs mer

Hyror och avgifter i kommunens lokaler och fritidsanläggningar

Hyror och avgifter i kommunens lokaler och fritidsanläggningar Styrdokument Hyror och avgifter i kommunens lokaler och fritidsanläggningar Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 4.11) Senast reviderad av kommunfullmäktige, 201 Giltighetstid från 2017-01-01

Läs mer

Taxor & avgifter. Fritidsförvaltningen

Taxor & avgifter. Fritidsförvaltningen Taxor & avgifter Fritidsförvaltningen INNEHÅLL SID SPORTHALLAR 2 Boka anläggning 2 Luleå Energi Arena A-hall 2 B-hall 3 C-D hall, Brottning, Boxning, Bordtennis, 3 Spegelsalen Pontusbadet 3 Konferensrum

Läs mer

Taxa KS 2014:198-206. 2014-11-17 131 Fr o m 2015-01-01 och tillsvidare BOWLINGHALLEN 2015

Taxa KS 2014:198-206. 2014-11-17 131 Fr o m 2015-01-01 och tillsvidare BOWLINGHALLEN 2015 Dokumentnamn TAXA FÖR FRITIDSANLÄGGNINGAR Gällivare Kommun Dokumenttyp Diarienummer Taxa KS 2014:198-206 Beslutad av Framtagen av Kommunfullmäktige Service- och tekniknämnden Service- och fritidsenheten

Läs mer

Avgifter inom Kultur och Fritid 2012

Avgifter inom Kultur och Fritid 2012 1 (17) 2012-01-01 Avgifter inom Kultur och Fritid 2012 Kultur- och fritidsnämnden får tillämpa enhetspris om det är påkallat av affärsmässiga eller andra icke diskriminerande skäl (detta regleras via delegationsordningen).

Läs mer

Reglemente för lokalbokning med taxor och avgifter Gällande från och med 1 juli 2016

Reglemente för lokalbokning med taxor och avgifter Gällande från och med 1 juli 2016 Reglemente för lokalbokning med taxor och avgifter Gällande från och med 1 juli 2016 Gymnastiksalar, sporthallar, ishall och andra kommunala anläggningar Fritidskontoret Tfn 026-831 61, 831 65 Samhällsbyggnadsförvaltningen

Läs mer

OCH AVGIFTER FÖR LOKALER, ANLÄGGNINGAR, 2010-07-01-2011-06-30

OCH AVGIFTER FÖR LOKALER, ANLÄGGNINGAR, 2010-07-01-2011-06-30 Antagna av Servicenämnden 10-06-02 50 VILLKOR OCH AVGIFTER FÖR LOKALER, ANLÄGGNINGAR, SERVICEDEPÅ 2010-07-01-2011-06-30 Avgifter lokal o anl 100701-110630 SeN 50-10.xls Sida 1 Villkor och avgifter som

Läs mer

MORA KOMMUN AVGIFTER I KOMMUNALA ANLÄGGNINGAR OCH LOKALER

MORA KOMMUN AVGIFTER I KOMMUNALA ANLÄGGNINGAR OCH LOKALER MORA KOMMUN AVGIFTER I KOMMUNALA ANLÄGGNINGAR OCH LOKALER 2016-04-12 INNEHÅLL OM AVGIFTER I KOMMUNALA ANLÄGGNINGAR OCH LOKALER... 3 DEFINITIONER & FÖRKLARINGAR... 3 AVGIFTER... 4 Skollokaler... 4 Prästholmens

Läs mer

Lokaltaxor. Taxa fastställd av kommunfullmäktige (KS/2015:390 3) Taxan gäller från och med Gäller från

Lokaltaxor. Taxa fastställd av kommunfullmäktige (KS/2015:390 3) Taxan gäller från och med Gäller från Lokaltaxor Taxa fastställd av kommunfullmäktige 2016-01-26 (KS/2015:390 3) Taxan gäller från och med 2016-02-01 Gäller från 160201 Lokaltaxor Taxa A Föreningar och studieförbund som bedriver verksamhet

Läs mer

AVGIFTER OCH HYROR FÖR KOMMUNENS IDROTTS- OCH OCH FRITIDSANLÄGGNINGAR (Gäller from 2009-07-01)

AVGIFTER OCH HYROR FÖR KOMMUNENS IDROTTS- OCH OCH FRITIDSANLÄGGNINGAR (Gäller from 2009-07-01) AVGIFTER OCH HYROR FÖR KOMMUNENS IDROTTS- OCH OCH FRITIDSANLÄGGNINGAR (Gäller from 2009-07-01) IDROTTSPLATSER HYRA 2009 Seriespelande herrlag Seriespelande damlag Övriga lag (fr o m P 10 och F 10) 33 500,-/år

Läs mer

1 november 30 april 700 kr /vecka. Vinteruppläggning Längd i meter. Köplats. 200 kr /år. Taxor inom kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområde

1 november 30 april 700 kr /vecka. Vinteruppläggning Längd i meter. Köplats. 200 kr /år. Taxor inom kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområde Taxor inom kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområde Fastställd av kommunfullmäktige 2014-12-10 212 att gälla fr o m 2015-01-01. Ersätter 2014 Taxor inom kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområde

Läs mer

Taxor och avgifter. Kultur- och Fritidsnämnden 2010-05-05

Taxor och avgifter. Kultur- och Fritidsnämnden 2010-05-05 Taxor och avgifter Kultur- och Fritidsnämnden 2010-05-05 I denna folder finner du upplysningar om vad kostnaden är för att nyttja en samlingslokal eller idrottshall i Lomma kommun. Här finner du även uppgifter

Läs mer

HYROR OCH AVGIFTER (Senast reviderade 2014-12-10 62)

HYROR OCH AVGIFTER (Senast reviderade 2014-12-10 62) För sent avbokad tid för arrangemang Avbokning ska ske senast 1 vecka innan hela avgiften debiteras Ej återlämnad nyckel 500,- Ej grovstädat efter arrangemang debiteras föreningen 400,- avser 0-19 år där

Läs mer

Taxor & avgifter (idrottsanläggningar)

Taxor & avgifter (idrottsanläggningar) Taxor & avgifter (idrottsanläggningar) Anläggning Solnaföre ning Seniortax a Externföre ning Privatkund Hallar/gymnastiksalar Bollhall 266:-/tim 400:-/tim Stor gymnastiksal (matcher 212:-/tim 319:-/tim

Läs mer

Kultur- och fritidsnämndens hyror och avgifter 2014

Kultur- och fritidsnämndens hyror och avgifter 2014 Kultur- och fritidsnämndens hyror och avgifter 2014 Gäller fr.o.m. 2014-01-01 Antagen av kommunfullmäktige 2013-11-19 Kontaktuppgifter uthyrning kultur-och fritidslokaler: Kultur-och fritidsförvaltningen,

Läs mer

Lokaluthyrning 2010-2011

Lokaluthyrning 2010-2011 Lokaluthyrning 2010-2011 Idrottsanläggningar, sporthallar, lokaler och gymnastiksalar Stephan Forsström Tfn: 08-530 615 11 Botkyrka kommun 147 85 Tumba www.botkyrka.se/fritid 1 [7] Idrott & anläggning

Läs mer

Fotograf: Erik Hellquist. Taxor 2016 Kultur & Fritid

Fotograf: Erik Hellquist. Taxor 2016 Kultur & Fritid Fotograf: Erik Hellquist Taxor 2016 Kultur & Fritid Biblioteket Utskrifter, kopiering och fax Utskrift från datorer (inkl. moms) 2:- per sida Kopiering svart/vitt (inkl. moms) 2:- per A4 enkelsidigt -

Läs mer

Kultur- och fritidsnämndens hyror och avgifter 2015

Kultur- och fritidsnämndens hyror och avgifter 2015 Kultur- och fritidsnämndens hyror och avgifter 2015 Gäller fr.o.m. 2015-01-01 Antagen av kommunfullmäktige 2014-11-25 Kontaktuppgifter uthyrning: Kultur-och fritidsförvaltningen tel. 0340-88255 och 0340-88257

Läs mer

Västerås stad Avgifter 2013. Bad Idrott Båtplatser Skollokaler m.m.

Västerås stad Avgifter 2013. Bad Idrott Båtplatser Skollokaler m.m. Västerås stad Avgifter 2013 Bad Idrott Båtplatser Skollokaler m.m. Innehållsförteckning Sida Bokning 4 Badhus 5-7 Bandy 8 Bolltex-matta 9 Båtplatser 10 Expeditionsvagnar 11 Fiskekort 11 Fotboll 12-13

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (10)

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (10) FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (10) F. 5.1 TAXOR OCH AVGIFTER FÖR KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS VERKSAMHET 1. IDROTTSHALLAR OCH GYMNASTIKSALAR Beräkningsgrund för hyresreducering Beräkningsgrund - för verksamhet,

Läs mer

2015-04-01 LOKALBOKNINGAR. Hedemora kommun. Följande information finns tillgänglig

2015-04-01 LOKALBOKNINGAR. Hedemora kommun. Följande information finns tillgänglig 1 2015-04-01 LOKALBOKNINGAR Hedemora kommun Följande information finns tillgänglig Bokningar av idrottsanläggningar Allmän information bokning av idrottsanläggningar. Regler/hjälpmanual vid bokningar.

Läs mer

Avgifter inom Kultur- och fritidsförvaltningen fr o m 1 augusti 2015

Avgifter inom Kultur- och fritidsförvaltningen fr o m 1 augusti 2015 SIG300, v2.0, 2010-02-26 1 (18) Avgifter inom Kultur- och fritidsförvaltningen fr o m 1 augusti 2015 Kultur- och fritidsnämnden får tillämpa enhetspris om det är påkallat av affärsmässiga eller andra icke

Läs mer

VILLKOR OCH AVGIFTER FÖR

VILLKOR OCH AVGIFTER FÖR Antagen av Servicenämnden 15-04-28 VILLKOR OCH AVGIFTER FÖR LOKALER, ANLÄGGNINGAR, SERVICEDEPÅ 2015-07-01-2016-06-30 Avgifter lok-anl 150701--160630 Bibbi J 1 Villkor och avgifter som gäller för nyttjande

Läs mer

Hyror och avgifter i kommunens lokaler och fritidsanläggningar

Hyror och avgifter i kommunens lokaler och fritidsanläggningar Styrdokument Hyror och avgifter i kommunens lokaler och fritidsanläggningar Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 4.11) Senast reviderad av kommunfullmäktige, 191 Giltighetstid från 2018-01-01

Läs mer

Taxor och avgifter. Fritidsnämnden, Skövde kommun. Reviderad 2014-08-01

Taxor och avgifter. Fritidsnämnden, Skövde kommun. Reviderad 2014-08-01 Taxor och avgifter Fritidsnämnden, Skövde kommun Reviderad 2014-08-01 Fritidsförvaltningen Datum 2014-08-01 Taxor och avgifter Taxor och avgifter beslutade 2006-06-16, med revideringar enl. beslut FRN

Läs mer

Hyror och avgifter vid hyra av lokaler och idrottsanläggningar.

Hyror och avgifter vid hyra av lokaler och idrottsanläggningar. 2014 Hyror och avgifter vid hyra av lokaler och idrottsanläggningar. orebro.se/foreningsstod Innehåll Inledning Avboknngsregler Bollhallar Mindre gymnastikhallar Gymnastikhallar Idrottshuset och Mellringe

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING KOMMUNL FÖRFTTNINGSSMLING FÖR FLKÖPINGS KOMMUN KS 2016/487 806 KFS 2017:05 Taxa för uthyrning av kommunala lokaler och anläggningar i Falköpings kommun ntagen av kommunfullmäktige den 19 december 2016,

Läs mer

Taxor, avgifter och uthyrningsbestämmelser

Taxor, avgifter och uthyrningsbestämmelser Kultur och fritid 2015-01-01 Taxor, avgifter och uthyrningsbestämmelser Antagna av kultur och fritidsnämnden. och börja gälla 2015-01-01. Hörby kommun 242 80 Hörby Besöksadress: Ringsjövägen 4 Tel: 0415-37

Läs mer

TEKNIK- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN

TEKNIK- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN Justerade taxor = kursiv stil Taxor för pensionärer avser heltidspensionärer. TÖLLSTORPSHALLEN, BÄCKAHALLEN OCH HILLERSTORPS SPORTHALL Mån - Tor 17-20 150,00 150,00 Övrig tid 100,00 100,00 Badmintonspel

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Ersätter KFS 2014:01

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Ersätter KFS 2014:01 KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Ersätter KFS 2014:01 2015:01 Taxor för år 2015 avseende kultur- och fritidsförvaltningens verksamheter Höganäs Sportcenter Bad och gym Bad ungdom 7-20 år Bad vuxen 20-26 år

Läs mer

Bilagor Dnr. Mesta möjliga rättvisa mellan olika aktiviteter och föreningar/anordnare ska råda.

Bilagor Dnr. Mesta möjliga rättvisa mellan olika aktiviteter och föreningar/anordnare ska råda. Bilagor Dnr Bilaga 3, generella riktlinjer för lokalbokningar Verksamhet för barn och ungdomar samt personer med funktionsnedsättning ska prioriteras när det gäller tilldelning av tider i lokaler. Mesta

Läs mer

Principer och taxor för uthyrning av lokaler, Allaktivitetshuset Sundbyberg 1

Principer och taxor för uthyrning av lokaler, Allaktivitetshuset Sundbyberg 1 Principer och taxor för uthyrning av lokaler, Allaktivitetshuset Sundbyberg 1 Grundprinciper för Allaktivitetshuset Stadens målsättning är att främja ett brett föreningsliv och utbud av kultur, fritids-

Läs mer

POLICY VID UPPLÅTELSE AV KOMMUNALA LOKALER OCH IDROTTSANLÄGGNINGAR

POLICY VID UPPLÅTELSE AV KOMMUNALA LOKALER OCH IDROTTSANLÄGGNINGAR POLICY VID UPPLÅTELSE AV KOMMUNALA LOKALER OCH IDROTTSANLÄGGNINGAR Gäller från och med 2011-08-01 Antagen av kommunfullmäktige 2010-11-22 77 GENERELLA BESTÄMMELSER 1. Lokaler och idrottsanläggningar uthyrs

Läs mer

Fritids- och kulturnämndens Hyror och avgifter

Fritids- och kulturnämndens Hyror och avgifter Fritids- och kulturnämndens Hyror och avgifter Gäller från och med 2016-03-02 Reviderad 2016-03-02 7 Bokning Sporthall/Ishall/Ip/skyttehall/övriga: Tel 0923-651 18 mikael.lindberg@kalix.se Simhall/Relax/Konferansrum:

Läs mer

Prislista 2015 vid uthyrning av Torshälla stads nämnds lokaler och anläggningar

Prislista 2015 vid uthyrning av Torshälla stads nämnds lokaler och anläggningar Torshälla stads nämnd 2014-12-22 1 (7) Torshälla stads förvaltning Ledning & administration TSN/2014:420 Ulrika Hansson 016-710 73 25 Torshälla stads nämnd Prislista 2015 vid uthyrning av Torshälla stads

Läs mer

Taxor och avgifter Kultur&Fritid 2017 KFN 2016/106

Taxor och avgifter Kultur&Fritid 2017 KFN 2016/106 Taxor och avgifter Kultur&Fritid 2017 KFN 2016/106 DEFINITIONER 1. Bidragsberättigad ungdomsförenings verksamhet för barn och ungdomar 7-25 år Egenorganiserade ungdomar 13-25 år 2. Bidragsberättigad ungdomsförenings

Läs mer

Prislista för kommunala lokaler och anläggningar 2017

Prislista för kommunala lokaler och anläggningar 2017 Prislista för kommunala lokaler och anläggningar 2017 2016-11-02 Piteå kommuns idrottsanläggningar och samlingslokaler Kultur, park och fritid har uppdraget att tillgodose behovet av anläggningar och lokaler

Läs mer

Dokumentet anger vilka avgifter och taxor som tillämpas för kommunägda fritidslokaler och fritidsanläggningar i Nacka.

Dokumentet anger vilka avgifter och taxor som tillämpas för kommunägda fritidslokaler och fritidsanläggningar i Nacka. RIKTLINJE Avgifter och taxor för kommunägda lokaler och anläggningar för sverksamhet Dokumentets syfte Dokumentet anger vilka avgifter och taxor som tillämpas för kommunägda slokaler och sanläggningar

Läs mer

Avgifter och villkor för bokningsbara lokaler kultur- och fritidsförvaltningen i Lindesbergs kommun

Avgifter och villkor för bokningsbara lokaler kultur- och fritidsförvaltningen i Lindesbergs kommun Avgifter och villkor för bokningsbara lokaler kultur- och fritidsförvaltningen i Lindesbergs kommun Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner 1 Innehållsförteckning Textdefinitioner och

Läs mer

Hyresvillkor för lokaler och idrottsanläggningar.

Hyresvillkor för lokaler och idrottsanläggningar. Hyresvillkor för lokaler och idrottsanläggningar. Innehåll Fritidsenheten... 3 Boka lokal/idrottsanläggning... 3 Bokningsbekräftelse... 3 Avbokning... 4 Begränsningar... 4 Avgift... 4 Fakturering... 4

Läs mer

SMÅBÅTSHAMNEN ÅHUS Moms tillkommer 1 maj 31 oktober Bredd i meter < 3,0 m 2 226:- 3,7 m 2 856:- 4,4 m 3 267:- 5,1 m 4 268:- >5,1 m 5 348:-

SMÅBÅTSHAMNEN ÅHUS Moms tillkommer 1 maj 31 oktober Bredd i meter < 3,0 m 2 226:- 3,7 m 2 856:- 4,4 m 3 267:- 5,1 m 4 268:- >5,1 m 5 348:- -1-2014 Taxor inom kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområde Fastställd av kommunfullmäktige 2013-12-10 284 att gälla fr o m 2014-01-01. Ersätter 2013 Taxor inom kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområde

Läs mer