Rapporter och meddelanden till grundskolenämnden i april Förslag till beslut. Rapporter och meddelanden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rapporter och meddelanden till grundskolenämnden i april Förslag till beslut. Rapporter och meddelanden"

Transkript

1 Grundskolenämnden Barn- och utbildningsförvaltningen Kvalitet och kommunikation GSN/2019:79 Kristina Entoft, 016/ (3) Grundskolenämnden Rapporter och meddelanden till grundskolenämnden i april 2019 Förslag till beslut 1. Rapporter och meddelanden anmäls och läggs till handlingarna. Rapporter och meddelanden Anmälan om påbörjad utredning av kränkande behandling, trakasseri, diskriminering från rektor till huvudman enligt Skollagen 2010:800 6 kap 10 eller Diskrimineringslagen 2008:567: Björktorpsskolan (0) Djurgårdsskolan (6) Edvardslundsskolan (1) Faktoriet (0) Fristadsskolan (3) Fröslundaskolan(Skjulsta) (15) Gillberga skola (0) Gökstensskolan (23) Hammargärdets skola (0) Hållsta skola (1) Hällberga skola (0) Hällby skola (12) Kjula skola (3) Lagersbergsskolan (9) Lundbyskolan (6) Mesta skola (1) Skiftingehus skola (13) Skogstorpsskolan (16) Skogsängsskolan (11) Slagstaskolan (10) GSN/2019:1 GSN/2019:2 GSN/2019:3 GSN/2019:4 GSN/2019:5 GSN/2019:6 GSN/2019:7 GSN/2019:8 GSN/2019:9 GSN/2019:10 GSN/2019:11 GSN/2019:12 GSN/2019:13 GSN/2019:14 GSN/2019:15 GSN/2019:16 GSN/2019:17 GSN/2019:18 GSN/2019:19 GSN/2019:20

2 Eskilstuna kommun (3) Slottskolan (11) Stålforsskolan (11) Tegelviken (4) Tuna skolområde (0) Vallby skola (0) Årbyskolan (2) Ärla skola (6) Ärstaskolan (0) GSN/2019:21 GSN/2019:22 GSN/2019:23 GSN/2019:24 GSN/2019:25 GSN/2019:26 GSN/2019:27 GSN/2019:28 Sammanställningar statistik t.o.m februari Kränkningsanmälningar 2. Kränkningsanmälningar F-6, Synpunktshantering 4. Skolinspektionsärenden Beslut från Skolverket/Migrationsverket 1. Beslut av Migrationsverket att bevilja kronor för utbildningskostnader gällande grundskola, enligt asylersättningsförordningen och avslår ansökan om ersättning med kronor p.g.a. att individ kommunplacerats. Dnr GSN/2019: Beslut av Migrationsverket att bevilja kronor för utbildningskostnader gällande förskoleklass, enligt asylersättningsförordningen och avslår ansökan om ersättning med kronor p.g.a. att en individ är bosatt i annan kommun under den ansökta perioden. Dnr GSN/2019:29. Ärenden för kännedom 1. Barn- och elevombudets (BEO) beslutar i ärende om anmälan enligt 6 kap Skollagen (2010:800) angående förutsättningar för skadestånd. BOU bedömer att det inte finns förutsättningar att framställa skadeståndsanspråk mot huvudmannen, vidtar ingen åtgärd och ärendet avslutas. Dnr :7651. GSN/2019: Beslut om avstängning av elev i grundskolan enligt Skollagen 5 kap 14, Dnr GSN/2019: (5) 3. s beslut, 13 Svar på motion Skydda lärarnas yttrandefrihet (KSKF/2018:210). Dnr. GSN/2019: s beslut, 7 Förlängning av deltagande i projekt för utveckling av forskningsbaserade läromedel i matematik. Dnr GSN/2019:85.

3 Eskilstuna kommun (3)

4 1(2) 13 Svar på motion Skydda lärarnas yttrandefrihet (KSKF/2018:210) Beslut Motionen avslås. Reservationer Stefan Krstic (L), Erika Rydja Sandvik (L), Niklas Frykman (L) och Helen Wretling (L) reserverar sig emot beslutet till förmån för bifall till motionen. Skriftlig reservation lämnas (bilaga A). Maria Chergui (V), Jawad Zanganeh (V), Maria Forsberg (V), Johan Sandberg (V) och Anette Stavehaug (V) reserverar sig emot beslutet till förmån för bifall till motionen. Skriftlig reservation lämnas (bilaga B). Marielle Lahti (MP) och Nina Hedenfeldt (MP) reserverar sig emot beslutet till förmån för bifall till motionen. Skriftlig reservation lämnas (bilaga C). Ärendebeskrivning Stefan Krstic (L) har den 14 april 2018 inkommit med en motion om att skydda lärarnas yttrandefrihet. Motionen remitterades till kommunstyrelsen för beredning på kommunfullmäktiges sammanträde den 26 april 2018, 98. I beredningen av ärendet har kommunstyrelsen inhämtat yttrande från arbetsmarknads- och vuxenutbildnings-nämnden samt barn- och utbildningsnämnden. Motionären yrkar på - Att kommunstyrelsen får i uppdrag att se över och tydliggöra löneprinciperna för lärare och skolledare på ett sätt som ej hamnar i betydande konflikt med lärarnas yttrandefrihet. Motionären menar att det idag finns löneprinciper som skulle göra att lärare som kritiserar ledningen riskerar att bli negativt bedömda i löneöversynen. Barn- och utbildningsnämnden har i sitt yttrande, nämndens beslut den 9 oktober 2018, 74, föreslagit att motionen avslås. Arbetsmarknad- och vuxenutbildningsnämnden har i sitt yttrande, nämndens beslut den 10 oktober 2018, 77, föreslagit att motionen avslås. Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den

5 2(2) 24 oktober I skrivelsen föreslår kommunledningskontoret att motionen avslås. Kommunstyrelsens personalutskott föreslår i beslutet från den 23 november 2018, 56, att motionen avslås. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunstyrelsen föreslår i beslutet från den 29 januari 2019, 26, att motionen avslås. Stefan Krstic (L), Maria Chergui (V) och Maria Forsberg (V) reserverade sig emot beslutet till förmån för bifall till motionen. Yrkanden Stefan Krstic (L), Maria Chergui (V) och Marielle Lahti (MP) yrkar bifall till motionen. Majo Kuusikoski (S), Marie Svensson (S), Josefine Helleday (S) och Lotta Jonsson (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag, innebärande att motionen avslås. Propositionsordning Ordföranden finner att det finns följande förslag till beslut: Majo Kuusikoski (S) med fleras förslag om att bifalla kommunstyrelsens förslag, innebärande att motionen avslås. Stefan Krstic (L) med fleras förslag om att bifalla motionen. Ordföranden föreslår en propositionsordning som innebär att hon ställer förslagen mot varandra. godkänner propositionsordningen. Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner att kommunfullmäktige har beslutat att bifalla kommunstyrelsens förslag, innebärande att motionen avslås. Beslutet skickas till: Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden Barn- och utbildningsnämnden Kommunstyrelsen, kommunledningskontoret, HR

6 1(2) 7 Förlängning av deltagande i projekt för utveckling av forskningsbaserade läromedel i matematik (KSKF/2018:439) Beslut 1. Kommunstyrelsen får i uppdrag att teckna avtal med Mälardalens högskola om förlängning av projektet för perioden 1 juli december Finansiering sker från grundskolenämndens ram med 0,5 miljoner kronor för 2019 och 1,0 miljoner kronor för Ärendebeskrivning Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 7 januari Av skrivelsen framgår bland annat att i början av januari 2016 ingick Eskilstuna kommun ett avtal med Mälardalens Högskola (MDH) och Sparbanken Rekarne om utveckling av forskningsbaserade läromedel i matematik för årskurserna 1-3. Syftet var att utveckla matematikundervisningen genom att ge lärare tillgång till forskningsbaserade läromedel. Arbetet har varit positivt och samtliga parter är nöjda med utfallet. Avtalet behöver förlängas för att läromedlet ska bli färdigställt och implementerat. Förslaget är att förlänga avtalet för perioden 1 juli 2019 till den 31 december Kommunledningskontoret föreslår att möjligheten till förlängning av avtalet som finns inskrivet i det ursprungliga avtalet mellan Mälardalens Högskola och Eskilstuna kommun nyttjas (ärende KSKF/2016:93). Finansiering Finansiering för projektet under avtalstiden är totalt 1,5 miljoner kronor. 0,5 miljoner kronor för andra halvåret 2019 och 1 miljon kronor för hela Medel finns avsatta för projektet i Kompletterande årsplan 2017, barn- och utbildningsnämndens ram med 0,5 miljoner kronor för 2019 och 1,0 miljoner kronor för I och med ny nämndstruktur från 2019 innebär det att grundskolenämnden har de medel som eftersöks i sin specifika nämnds ram. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunstyrelsen föreslår i beslutet från den 29 januari 2019, 10, följande: 1. Kommunstyrelsen får i uppdrag att teckna avtal med Mälardalens högskola om förlängning av projektet för perioden 1 juli december 2020.

7 2(2) 2. Finansiering sker från grundskolenämndens ram med 0,5 miljoner kronor för 2019 och 1,0 miljoner kronor för Yrkanden Lillemor Nordh (C), Marielle Lahti (MP), Anton Berglund (SD), Maria Chergui (V), Jari Puustinen (M), Madeléne Tannarp (M), Monan Kanaan (S), Lotta Jonsson (KD) samt Stefan Krstic (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Beslutet skickas till: Mälardalens högskola Grundskolenämnden Kommunstyrelsen, kommunledningskontoret, välfärd