SVETSAGGREGAT. XTM254I Användarinstruktioner UTGÅVA 1

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SVETSAGGREGAT. XTM254I Användarinstruktioner UTGÅVA 1"

Transkript

1 SVETSAGGREGAT XTM254I Användarinstruktioner UTGÅVA 1

2 Välkommen Vi vill tacka och gratulera dig till ditt val av en Parweld-produkt. Handboken är upplagd så att du ska få ut så mycket som möjligt av produkten. Ta dig tid att läsa säkerhetsföreskrifterna. Tack vare dem kan du skydda dig mot möjliga faror på din arbetsplats. Med tillbörligt underhåll kommer denna utrustning att fungera tillförlitligt under många år. Alla våra system uppfyller kraven enligt ISO 9001:2000 och genomgår oberoende revisioner av NQA. Hela produktserien är CE-märkt och är tillverkad i enlighet med tillämpliga EU-direktiv och produktspecifika standarder. Mer information Parweld är Storbritanniens ledande leverantör av MIG/MAG-, TIG- och plasmasvetspistoler samt förbrukningsdelar. Besök den här adressen om du vill ha mer information om Parwelds hela produktprogram: 2

3 Innehåll Sida 1.0 Säkerhet Produktbeskrivning Tekniska specifikationer Beskrivning av reglage Installation Packa upp aggregatet Placering Strömförsörjning och jord Polaritet i svetsuttag Byta drivhjul Installation av svetstråd Installation av svetspistol Anslutning för återledare Skyddsgasanslutning Funktion MIG/MAG-svetsning Optimering av svetsparametrar Rekomendationstabell MMA-/TIG-svetsning MMA-svetsning TIG-svetsning Felsökning EG-intyg om överensstämmelse Rohs-deklaration WEEE-deklaration Garanti

4 1.0 Säkerhet ELSTÖTAR MEDFÖR LIVSFARA. Att vidröra strömförande delar kan leda till dödsfall eller allvarliga brännskador. Elektroden och svetskretsen är strömförande så länge svetsströmmen är påslagen. Driftspänningskretsen och maskinens interna kretsar är också strömförande så länge utrustningen är påslagen. Vid halvautomatisk eller automatisk trådsvetsning är svetstråden, trådrullen, drivhjulshuset och alla metalldelar som vidrör svetstråden strömförande. Felaktigt installerad eller felaktigt jordad utrustning medför fara. Vidrör inte strömförande delar. Använd torra, isolerande handskar och skyddskläder. Isolera dig från arbetsstycke och jord med hjälp av isolerande mattor eller skydd som är stora nog att hindra all fysisk kontakt med arbetsstyckets jord. Ytterligare säkerhetsåtgärder krävs i följande farliga förhållanden: på fuktiga platser eller om dina kläder är våta, på metallstrukturer som golv, galler eller byggställningar, i trånga lägen som t.ex. sittande, knästående eller liggande, eller när det finns stor risk för oundviklig eller oavsiktlig kontakt med arbetsstycke eller jord. Under sådana förhållanden ska följande utrustning användas i den visade ordningen: 1) en halvautomatisk DC-svetsutrustning av konstantspänningstyp (trådsvets), 2) en manuell DC-svetsutrustning (pinnsvets). Och arbeta aldrig ensam! Bryt strömförsörjningen före installation av eller service på denna utrustning. Bryt och lås strömförsörjningen i enlighet med gällande säkerhetsstandarder. Installera och jorda denna utrustning korrekt i enlighet med nationella och lokala standarder. Kontrollera alltid strömförsörjningens jord - kontrollera och säkerställ att jordledaren i strömförsörjningskabeln är korrekt ansluten till jordstiftet i uttaget. Vid anslutning av strömförsörjningskabeln ska jordledaren anslutas först - dubbelkontrollera anslutningarna. Kontrollera ofta så att strömförsörjningskabeln inte är skadad - byt i så fall ut den omedelbart - ledare med skadad isolering medför livsfara. Stäng av all utrustning när den inte används. Använd inte slitna, skadade, underdimensionerade eller felaktigt skarvade kablar. Låt inte kablarna komma i kontakt med kroppen. Om arbetsstycket måste jordas ska det göras direkt med en separat kabel. 4

5 Vidrör inte elektroden om du är i kontakt med arbetsstycket, jorden eller en annan elektrod som tillhör ett annat aggregat. Använd enbart väl underhållen utrustning. Reparera eller byt skadade delar med en gång. Underhåll enheten i enlighet med handboken. Använd en säkerhetssele om du arbetar över golvnivå. Låt alla paneler och kåpor sitta ordentligt på sina platser. Fäst återledarkabelns klämma med god metallanliggning mot arbetsstycket eller arbetsbordet, så nära svetsstället som är praktiskt möjligt. Isolera återledarens klämma när den inte är ansluten till arbetsstycket för att förhindra kontakt med andra metallföremål. Vid svetsning uppstår rök och gaser. Inandning av sådan svetsrök och gas kan vara farligt för din hälsa. SVETSRÖK OCH GAS KAN VARA HÄLSOFARLIGT. Håll huvudet utanför svetsröken. Andas inte in svetsröken. Inomhus ska området vädras och/eller ha en lokal mekanisk ventilation som leder bort svetsrök och gas från svetsstället. Om ventilationen är dålig ska en godkänd andningsmask användas. Det är viktigt att du läser och förstår säkerhetsdatabladen för material och tillverkarens instruktioner beträffande metaller, förbrukningsdelar, ytbeläggningar, rengörings- och avfettningsmedel. Arbete i slutna utrymmen får bara ske om ventilationen är god eller om en andningsmask med lufttillförsel används. Det ska alltid finnas en utbildad person i närheten som har uppsikt. Svetsrök och gaser kan tränga undan luften och sänka syrehalten, vilket kan leda till skador eller dödsfall. Kontrollera att andningsluften är utan anmärkning. Svetsa inte på platser nära områden där avfettning, rengöring och sprutmålning pågår. Värmen och strålningen från svetsbågen kan reagera med ångor och bilda ytterst giftiga och irriterande gaser. Svetsa inte på metaller med ytbeläggning, som t.ex. galvaniserat, blyat eller kadmiumpläterat stål, om inte ytbeläggningen är borttagen i svetsområdet och lokalen är väl ventilerad. Svetsaren måste också använda en andningsmask med lufttillförsel. Ytbeläggningar och alla metaller som innehåller dessa ämnen kan avge giftig rök vid svetsning. STRÅLNINGEN FRÅN SVETSBÅGEN kan ge brännskador på ögon och hud. Strålningen från svetsbågen avger en kraftig synlig och osynlig (ultraviolett och infraröd) strålning som kan ge brännskador på ögon och hud. Vid svetsning uppstår gnistor. 5

6 Använd en godkänd svetshjälm som är försedd med ett bländningsskydd som skyddar ditt ansikte och dina ögon vid svetsning eller granskning. Använd godkända skyddsglasögon med sidoskydd under hjälmen. Använd skyddsskärmar för att skydda andra mot bländning och svetsstänk. Varna andra för att titta in i svetsbågen. Använd skyddskläder som är tillverkade av hållbara, flamsäkra material (läder, kraftig bomull eller ull) samt fotskydd. Svetsning på slutna kärl, som t.ex. tankar, trummor eller rör kan få dessa att explodera. Gnistor kan stänka iväg från svetsbågen. Flygande gnistor, heta arbetsstycken och het svetsutrustning kan ge upphov till bränder och brännskador. Oavsiktlig kontakt mellan elektrod och metallföremål kan ge upphov till gnistor, explosioner, överhettning eller brand. Kontrollera och försäkra dig om att området är säkert före all svetsning. SVETSNING kan ge upphov till bränder eller explosioner. Ta bort allt brännbart material inom 10 meter från svetsbågen. Om detta inte är möjligt ska det noggrant täckas med godkända skydd. Svetsa inte där flygande gnistor kan komma i kontakt med brännbara material. Skydda dig själv och andra mot flygande gnistor och het metall. Tänk på att svetsgnistor och hett material från svetsningen enkelt kan ta sig genom små sprickor och öppningar till närliggande områden. Se upp så att det inte börjar brinna och ha alltid en brandsläckare i närheten. Tänk på att svetsning på tak, golv, skott eller skiljeväggar kan orsaka brand på den andra dolda sidan. Svetsa inte på slutna kärl som t.ex. tankar, trummor eller rör om dessa inte är korrekt preparerade i enlighet med lokala bestämmelser. Anslut återledarkabeln till arbetsstycket så nära svetsområdet som det är praktiskt möjligt för att hindra att svetsströmmen tar en oönskad bana och ger upphov till elstötar, gnistor och brandrisker. Kapa svetstråden vid munstycket när aggregatet inte används. Använd oljefria skyddskläder som t.ex. läderhandskar, kraftiga skjortor, byxor utan uppvik, höga skor och huvudbonad. Avlägsna allt brännbart material som t.ex. butangaständare eller tändstickor ur fickorna innan svetsningen påbörjas. FLYGANDE METALLSTÄNK kan skada ögonen. Svetsning, hammarslag, stålborstning och slipning kan orsaka gnistor och flygande metallstänk. När svetssömmarna svalnar kan slagg lossna. Använd godkända skyddsglasögon med sidoskydd också under hjälmen. 6

7 GASBILDNING kan leda till skador eller dödsfall. Stäng av skyddsgastillförseln när den inte används. Vädra alltid slutna utrymmen eller använd godkänd skyddsmask med lufttillförsel. HETA DELAR kan orsaka allvarliga brännskador. Vidrör inte varma delar med bara händer. Låt svetspistolen svalna före allt arbete på denna. Använd lämpliga verktyg och/eller kraftiga, isolerade svetshandskar och skyddskläder för att förhindra brännskador. MAGNETISKA FÄLT kan påverka pacemakers. Personer med pacemaker ska hålla sig på avstånd. Personer med pacemaker ska rådfråga sin läkare innan de uppehåller sig i närheten av bågsvetsning, bågmejsling eller punktsvetsning. BULLER kan skada hörseln. Buller från vissa processer eller utrustningar kan skada hörseln. Använd godkända hörselskydd om bullernivån är för hög. Skyddsgasflaskor innehåller gas under högt tryck. FLASKORNA kan explodera om de skadas. Skydda tryckgasflaskor mot för hög värme, mekaniska stötar, fysiska skador, slagg, öppna lågor, gnistor och svetsbågar. Installera flaskorna i upprätt läge genom att fästa dem vid en stationär hållare eller i ett stativ så att de inte faller eller välter. Håll flaskorna på avstånd från all svetsning eller andra elektriska kretsar. Häng aldrig en svetspistol över en gasflaska. Låt aldrig en svetselektrod vidröra någon gasflaska. Svetsa aldrig på en trycksatt gasflaska - den kommer att explodera. Använd bara sådana skyddsgasflaskor, regulatorer, slangar och kopplingar som är konstruerade för den specifika applikationen. Håll dessa och tillhörande delar i gott skick. Vänd bort ansiktet från ventilutloppet när gasflaskans ventil öppnas. Använd rätt utrustning, korrekta procedurer och ett tillräckligt antal personer vid lyft och förflyttning av flaskor. Läs och följ CGA:s (Compressed Gas Association) bestämmelser om tryckgasflaskor och tillhörande utrustning. 7

8 2.0 Produktbeskrivning XTM254i är en halvautomatisk likströmssvets med konstant likströmsspänning. Den kombinerar konstant spänning och trådmatning och styrs av en mikrodator. Tillsammans skapar detta en pålitlig och högpresterande svetsmaskin. Både svetsspänning och trådmatning är steglöst inställningsbart vilket medför en mycket exakt inställning för bästa svetsresultat. 3.0 Tekniska specifikationer XTM254i är en kompakt svetsmaskin med integrerat matarverk för 3-fas anslutning. Maskinen är byggd med inverterteknologi vilket gör att den kan användas för MIG/MAG, TIG och MMA-svetsning. Egenskap XTM254I Nätanslutning 400 V +/- 10% Yttermått LxBxH 907 x 467 x 728 mm Svetsområde Ampere A Svetsområde Volt 16-26,5 V Intermittens 100% 194 A, 60% 250 A Effekt (KVA) 8,9 Säkring 16 A trög Trådhastighet 1,3-26,5 m/min Tråddiameter 0,8-1,2 mm Vikt 53 kg Isoleringsklass IP21S 8

9 4.0 Beskrivning av reglage Nätspänningslampa Den här lampan tänds när nätspänningen är ansluten och aggregatet är påslaget. 2. Felindikeringslampa Den här lampan tänds när ett fel uppstår eller vid för hög temperatur. Om den här lampan tänds ska du låta maskinen svalna med fläkten igång, tills den stängs av. Om lampan inte släcks när svetsaggregatet har svalnat ska det kontrolleras av en behörig tekniker. 3. Spänningsindikator Den här lampan tänds när utgående spänning är påslagen. 4. Digital display för strömstyrka (Ampere) Denna display visar trådmatningshastighet och strömstyrkan under svetsning. 5. Inställningsratt vänster Dess huvudsakliga funktion är att justera svetsström i synergiläge och trådmatningshastighet i manuellt läge. 6. Digital display för spänning (Volt) Visar förinställd ARC-FORCE i MMA-läge och visar förinställd och aktuell svetsspänning i MIG/MAG-läge. 7. Inställningsratt mitten Dess huvudsakliga funktion är att justera ARC-FORCE i MMA-läge och justera svetsspänning i MIG/MAG-läge. 9

10 8. Processväljare Den här väljaren används för att växla mellan MMA- och MIG/MAG-svetsning. 9. 2T och 4T I 2T-läget får svetspistolen en momentan funktion, dvs. att svetsningen startar när avtryckaren trycks in och upphör när den släpps. I 4T-läget startas svetsningen genom en kort tryck- och släppmanöver på avtryckaren. Svetsningen stoppas på samma sätt. 10. Synergiväljare Växlar mellan manuellt och synergiläge för MIG/MAG-svetsning 11. Gastest Genom att trycka in knappen så startar gasflödet. 12. Gasväljare MIG/MAG I synergiläge väljer man den gastyp som används. Indikatorn till höger ska lysa vid rätt gas. 13. Induktansinställning Här ställer du induktansen för att åstakomma önskad ljusbågskaraktär. 14. Trådinställning I synergiläge väljer man den tråddiameter som används. Indikatorn till höger ska lysa vid rätt diameter. 15. Svetspistolkontakt Euro-kontaktdon för extern anslutning av svetspistolen. 16. Polaritetsuttag Här väljer du polaritet i svetspistolkontakten samt ansluter återledare. Vid MIG/MAG-svetsning med skyddsgas ska denna vara kopplad med positiv elektrodpolaritet (+) och återledaren med negativ elektrodpolaritet (-). 17. Burn-Back (sitter på insidan av matarverketet) Efterbränningens inställning bestämmer när trådmatningen stannar efter det att avtryckaren släpps och kan justeras så att tråden inte bränns fast på munstycket när svetsningen stoppas

11 5.0 Installation Läs hela installationsavsnittet innan installationen påbörjas. SÄKERHET ELSTÖTAR MEDFÖR LIVSFARA. Enbart behörig personal får utföra denna installation. Enbart personal som har läst och förstått bruksanvisningen får installera och använda denna utrustning. Aggregatet måste jordas i enlighet med nationella, lokala eller andra tillämpliga elbestämmelser. MIG/MAG-aggregatets huvudströmbrytare ska stå i OFF-läget vid anslutning av återledarkabel, svetspistol och annan utrustning. 5.1 Packa upp aggregatet Skär av fästbanden och lyft av kartongemballaget. Skär av fästbanden som håller fast maskinen på pallen. Ta bort korrugerat förpackningsmaterial. Ta bort tillbehören från gasflaskans plattform. Rulla av maskinen från pallen. 5.2 Placering Placera aggregatet på en torr plats där ren friskluft kan passera genom luftgallren på fram- och baksidan. En plats där en minimal mängd rök och smuts dras in genom de bakre luftgallren minskar risken för smutsansamlingar som kan blockera luftpassagen och orsaka överhettning. 5.3 Strömförsörjning och jord VARNING Innan installationen påbörjas ska en kontroll göras av att strömförsörjningen stämmer överens med märkplåtens specifikationer med avseende på spänning, strömstyrka, fas och frekvens. Aggregatet är avsett för 400 volt 50/60 Hz. Kontrollera att stickkontakten som används är avsedd för den angivna strömförbrukningen och den tänkta placeringen. Låt en behörig elektriker ansluta kabeln. Vid lång kabelförläggning över 30 meter ska kopparledare med större area användas. Den gulgröna ledaren i nätkabeln ansluts till aggregatets ram. Det ger en korrekt jordanslutning av aggregatet när stickkontakten ansluts till uttaget. 11

12 5.4 Polaritet i svetsuttag MIG/MAG-, TIG- och MMA-svetsning använder sig av olika elektrodpolaritet. Polariteten kan skiftas för användning av gaslös tråd, s k flusstråd. Skifta polariteten med hjälp av kabelkopplingen som du hittar på framsidan av maskinen. Svetsaggregatet ska kopplas med positiv elektrodpolaritet (+) vid MIG/MAG-svetsning med skyddsgas. 5.5 Byta drivhjul 1. Stäng av aggregatet. 2. Avlasta trycket på löphjulen genom att svänga ned armen som justerar trycket. Lyft upp löphjulsenheten och låt den stå i upprätt läge. 3. Skruva loss plastknoppen som håller fast det undre räfflade drivhjulet och ta bort det. 4. Kontrollera att trådstorleken som är angiven på sidan av drivhjulet stämmer överens med trådstorleken som ska användas. 5. Montera drivhjulen som i punkterna ovan men i omvänd ordning. Kontrollera att trådstorleken som ska användas är angiven på sidan som är vänd utåt på hjulet när det monteras. OBS! Kontrollera att svetspistolens trådledare och munstycke också är dimensionerade så att de matchar den valda trådstorleken. 5.6 Installation av svetstråd 1. Öppna facket på matarverket genom att lyfta på de två fästena på sidopanelen. 2. Skruva loss fästhjulet av plast från trådrullens centrumtapp. 3. Vänd trådrullen så att tråden rullas av undertill. 4. Skjut in trådrullen till ändläget på centrumtappen och sätt tillbaka fästmuttern. OBS! Det finns en friktionsbroms på trådrullens nav som ska hindra rullen att fortsätta rotera när svetsningen stoppar. Kontrollera att denna broms är slackad till minimiläget. Den kan justeras med muttern som syns när plastmuttern tas bort. 5. Vrid rullen tills det går att nå elektrodens lösa ände. Håll fast elektroden hårt, kapa den böjda änden och räta ut de första 15 cm. Om elektroden inte är helt rak kan det hända att den inte går att mata fram ordentligt genom trådmatningssystemet. Mata fram tråden manuellt genom trådstyrningen och sedan över trådmatningshjulens ovansida (kontrollera att tryckarmarna står i upprätt läge). 6. Fortsätt att mata tråden genom utgångsstyrningen tills 20 mm av tråden sticker ut framtill i aggregatets svetsuttag. 12

13 7. Ställ tillbaka de ställbara tryckarmarna till utgångsläget, för att belasta tråden. Justera vid behov trycket. OBS! Tryckarmen ska justeras till det lägsta trådtryck som ger en tillförlitlig matning. Figur 1 Figur Installation av svetspistol Din MIG/MAG-svetspistol från Parweld är färdig att använda vid leverans. Den levereras med de standardförbrukningsdelar som anges i produktbroschyren. Gör så här för att ansluta svetspistolen till aggregatet: 1. Ta bort gashylsan och munstycket. 2. Mata fram tråden från trådstyrningens utgång på matarenheten som i figur 1. Kontrollera att den inte kortsluts mot någon av aggregatets paneler. 3. Mata försiktigt in svetstråden i trådledaren och anslut svetspistolens kontaktdon i matarenhetens mittkontakt och dra åt svetspistolens kontaktmutter som i figur 2. OBS! För att underlätta den första anslutningen av en ny svetspistol och förhindra skador på gasnippelns O-ring rekommenderas att denna bestryks mycket försiktigt med fett. x 4. Håll svetspistolen så rakt som möjligt och använd frammatningsfunktionen på aggregatet eller svetspistolens avtryckare för att köra ut svetstråden 50 mm från trådledarens ände. 13

14 5. När svetstråden har stannat ska gashylsan, gasspridaren och munstycket sättas tillbaka. 6. Kapa svetstråden inom 5 mm från munstyckets yta för att underlätta en problemfri bågstart. 7. Tryck på gasknappen och kontrollera att gasflödet är korrekt för din applikation. 8. En prisvärd flödesmätare finns att beställa från Parweld med artikelnummer Kontrollera att du har det rekommenderade vattenflödet om du använder en vattenkyld svetspistol. OBS! Det är viktigt att du använder ett korrekt flöde med rent, kallt vatten för att det inte ska uppstå irreparabla fel på svetspistolen. Ett minsta flöde på 1,2 liter i minuten rekommenderas. Vi rekommenderar att Parwelds vattenåtercirkuleringssystem XTS används. Det är speciellt avsett för alla vattenkylda MIG/MAG-, TIG- och plasma-svetspistoler. Parwelds återcirkuleringsutrustning XTS kan förses med ett felsäkert flödesskydd som förhindrar överhettning och smältning. OBS! Vattnet strömmar in i svetspistolen genom den blåa slangen. Den levererar kallt vatten direkt till den primära värmekällan, svanhalsen och förbrukningsdelarna. Det återcirkulerade vattnet passerar sedan genom svetspistolens strömkabel för att kyla denna på sin väg tillbaka till kylaren genom den röda vattenreturslangen. Se till att vattenkylsystemet avluftas ordentligt före svetsning. 5.8 Anslutning för återledare Välj polarietet med polaritetsuttaget (16) på maskinens framsida. För in återledarkabelns kontakt i uttaget på aggregatets frontpanel och vrid medurs för att spärra den. Anslut återledarklämman till arbetsstycket så nära svetsstället som möjligt och se till att en god elektrisk anslutning skapas mot bar metall. 5.9 Skyddsgasanslutning 1. Anslut gasslangen till utloppsporten på en gasregulator som klarar att leverera rätt gasflöde för det aktuella svetsarbetet. OBS! Om gasflaskan ska förvaras baktill på aggregatet ska den fästas med den medföljande kedjan. 14

15 6.0 Funktion 1. Starta maskinen. 2. Välj svetsläge med tryckknapp (8) och 2T/4T med tryckknapp (9). 6.1 MIG/MAG-svetsning Du kan svetsa i två olika lägen. Synergiläge och manuellt läge. Manuellt läge kräver mer erfarenhet. Synergiläge»» Välj synergiläge med tryckknapp (10)»» Välj tråddiameter med tryckknapp (14)»» Välj gastyp med tryckknapp (12) Vrid på inställningsratt (5) för att välja strömstyrka. på sida 17 i instruktionsboken hittar du en tabell med rekommenderade strömstyrkor. Maskinen kommer justera svetsspänningen automatiskt men du kan finjustera manuellt och ställa induktansen enligt dina egna önskemål genom att vrida på inställningsratt (7) för strömstyrka och inställningsratt (13) för induktans. Manuellt läge»» Välj manuellt läge med tryckknapp (10)»» Välj önskad svetsström (V) med inställningsratt (7)»» Välj önskad svetsspänning (A, trådhastighet) med inställningsratt (5) OBS! Kontrollera att drivhjulen och svetspistoldelarna är korrekt dimensionerade för den trådstorlek och trådtyp som används. 3. Det optimala trycket på löphjulen varierar med trådtypen, tråddiametern, ytförhållandena, smörjningen och hårdheten. Som en allmän regel kan hård svetstråd behöva ett större tryck medan mjuk tråd eller aluminiumtråd kan behöva ett lägre tryck än fabriksinställningen. Den optimala löphjulsinställningen kan bestämmas så här: 4. Tryck svetspistolens ände mot ett fast föremål som är elektriskt isolerat från aggregatets strömutgång och tryck på avtryckaren i flera sekunder. 5. Om tråden trasslar sig, kärvar eller går av vid drivhjulet är trycket på löphjulet för högt. Vrid justeringsratten ett halvt varv tillbaka och kör fram ny tråd. Om denna åtgärd resulterar i att drivhjulet slirar ska låsmuttern lossas på mittkontakten och pistolen dras fram ca 15 cm i riktning bort från aggregatet. Det ska uppstå en liten vågrörelse i den exponerade tråden. Om det inte blir någon vågrörelse är trycket för lågt. Dra åt justeringsratten en kvarts varv, återanslut svetspistolkabeln och upprepa stegen ovan. 15

16 6. När svetspistolens avtryckare aktiveras är elektroden och drivmekanismen elektriskt strömförande i förhållande till arbetsstycket och jord. De fortsätter sedan att vara strömförande i flera sekunder efter att avtryckaren har släppts. VARNING Vid svetsning med en öppen ljusbåge måste rätt ögon-, huvud- och kroppsskydd användas. 7. Placera tråden över fogen. Trådänden kan vidröra arbetsstycket lätt. 8. Stäng svetshjälmen, aktivera avtryckaren och börja svetsa. Håll pistolen så att munstyckets ände befinner sig ca 10 mm från arbetsstycket. 9. Stoppa svetsningen genom att släppa avtryckaren och avlägsna pistolen från arbetsstycket när ljusbågen släcks. 10. Stäng ventilen på gasflaskan (i förekommande fall) när ingen mer svetsning ska göras, tryck helt kort på avtryckaren för att avlasta gastrycket och stäng av aggregatet. 6.2 Optimering av svetsparametrar OBS! Dessa inställningar är enbart riktvärden. Material, trådtyp, fogdesign, utrustning, placering, skyddsgas etc. påverkar inställningarna. Provsvetsa för att vara säker på att uppfylla specifikationerna. Materialets tjocklek är avgörande för svetsparametrarna. 1. Omvandla materialtjocklek till strömstyrka (A) (0,25 mm = 1 A) 3,2 mm = 125 A 2. Välja trådstorlek Strömstyrka Trådstorlek A 0,8 mm A 1,0 mm A 1,2 mm 3. Välja trådhastighet (strömstyrka) Trådstorlek Matningshastighet 0,8 mm 0,05 m/min per A 1,0 mm 0,04 m/min per A 1,2 mm 0,025 m/min per A Exempel: om materialtjockleken är 3,2 mm ska strömstyrkan vara 125 A. Om tråden är 1,0 mm ska trådmatningshastigheten vara 0,04 X 125= 5 m/min. Trådhastigheten (strömstyrkan) styr genomträngningsförmågan 4. Välj spänning. Spänningen bestämmer svetssömmens höjd och bredd. 16

17 Låg spänning: tråden tenderar att fastna i arbetsstycket Hög spänning: ljusbågen blir ostabil (stänk) Ställ in spänningen mitt mellan högt och lågt spänningsvärde. Finjustera sedan detta värde. OBS! Dessa inställningar är enbart riktvärden. Material, trådtyp, fogdesign, utrustning, placering, skyddsgas etc. påverkar inställningarna. Provsvetsa för att vara säker på att uppfylla specifikationerna. 6.3 Rekommendationstabell 0.9mm 1.0mm 1.2mm 1.0mm 1.2mm 1.0mm 1.2mm Amps Volts Amps Volts Amps Volts Amps Volts Amps Volts Amps Volts Amps Volts Amps Volts Amps Volts Amps Volts Amps Volts Amps Volts Amps Volts Amps Volts Amps Volts Amps Volts Amps Volts Amps Volts Silicon Bronze 100% Argon 100% Argon Material Wire Type Diameter of Wire 0.8mm No Gas Gasless Flux Cored Wire E71T mm 1.2mm Steel Mild Steel Solid Wire ER316L Solid wire Gas Flow Rates mm 0.9mm 1.0mm 1.2mm Stainless Steel ERCuSI-A AlSi AlMg 0.8mm 0.9mm 1.0mm 1.2mm Parameter Plate Thickness 1 mm 1.5mm 2mm 2.5mm 3mm 4mm 5mm 6mm Aluminum Ar98%-CO2 2% Ar80%-CO2 20% Ar95%-CO2 5% 17

18 6.4 MMA-/TIG-svetsning Polaritet i svetsuttag Vid MMA-svetsning ansluts MMA-kabeln normalt till svetsaggregatets pluspol (+) och återledarkabeln till minuspolen (-). Vid tvekan kan elektrodtillverkarens dokumentation konsulteras. Vid TIG-svetsning ansluts TIG-brännaren alltid till svetsaggregatets minuspol (-) och återledarkabeln till pluspolen (+). 6.5 MMA-svetsning VARNING Vid svetsning med en öppen ljusbåge måste rätt ögon-, huvud- och kroppsskydd användas.»» Välj MMA-läge med tryckknapp (8)»» Justera svetsspänningen (V) med inställningsratt (5) och Arc-Force med inställningsratt (7) Svetsning i olika material Höghållfasthetsstål och legerat stål De två mest framträdande effekterna vid svetsning av sådana stål är att det bildads en härdad zon i svetsområdet och om lämpliga åtgärder inte vidtas uppstår underliggande sprickor i zonen. En härdad zon och underliggande sprickor i svetsområdet kan minskas genom användning av rätt elektrod, förvärmning, högre ströminställning, användning av grövre elektroder, kortvariga svetsningar för större elektroddeponering eller härdning i ugn. Manganstål Manganstål blir lätt skört vid långsam nedkylning från höga temperaturer. Det är därför absolut nödvändigt att hålla manganstål svalt under svetsningen genom att låta arbetsstycket svalna efter varje svetsning eller hoppa över svetsning för att värmen skall kunna spridas. 18

19 Gjutjärn De flesta typer av gjutjärn, utom vitjärn, är svetsbara. Vitjärn spricker oftast när man försöker svetsa det, på grund av den extrema skörheten. Det kan också uppstå problem vid svetsning av aducerat gjutjärn, på grund av den porösa struktur som uppstår i denna typ av järn på grund av gashalten. Koppar och legeringar Den viktigaste faktorn är kopparns höga värmeledningsförmåga, vilket gör det nödvändigt att förvärma stora sektioner för att få korrekt fusion mellan svetsen och basmetallen. Trådtyper Bågsvetselektroder klassificeras i ett antal grupper, beroende på användningsområde. Det finns ett stort antal elektroder avsedda för särskilda industriändamål, som inte är av särskilt stort intresse i det vardagliga arbetet. Bland dessa specialområden finns vissa typer av lågväteelektroder för höghållfasthetsstål, cellulosatyper för svetsning av rör med stor diameter osv. Det elektrodsortiment vi behandlar i det här dokumentet täcker de allra flesta användningsområden som du sannolikt kommer att träffa på. De är alla enkla att använda och alla fungerar även i de enklaste svetsaggregat. Skarvmetaller och elektrodkommentarer Mjukt kolstål 6013 är en idealelektrod för allmänt bruk. Denna elektrod är enastående enkel för operatören, enkel att svetsa och låg svetsloppsbildning. Mjukt kolstål 7014 är en allpositionselektrod avsedd för användning på mjukt kolstål och galvansierat stål på möbler, plattor, galler, portar, rör, tankar osv. Denna elektrod är särskilt lämplig för vertikalsvetsning nedåt. Gjutjärn 99 procent nickel är lämpligt för skarvning av alla gjutjärnskomponenter, utom aducerat gjutjärn. Rostfritt stål 318l-16 högkorrosionsresistens. Idealisk för vardagsarbetet osv. Används för svetsning av rostfritt stål. 19

20 6.6 TIG-svetsning»» Välj MMA-läge med tryckknapp (8)»» Justera svetsspänningen (V) med inställningsratt (5) och Arc-Force med inställningsratt (7) Inkoppling av TIG-svetskabel. Koppla in TIG-handtaget till minuspolen och återledarkabeln till pluspolen för att få likström med rak polaritet. Denna polaritet är den som oftast används vid TIGsvetsning med likström. Elektrodslitaget kan på detta sätt begränsas eftersom 70 procent av värmen koncentreras i arbetsstycket. Koppla in gasslangen från TIG-handtaget till gasutloppet på regulatorn. Svetsstart med LIFT ARC. Kontrollera att gasförsörjningen är påslagen och att gas kommer ut ur handtagsmunstycket. Låt elektrodspetsen komma i lätt kontakt med arbetsstycket med handtaget i ungefär 30 graders vinkel från vertikalt. Lyft upp handtaget från arbetsstycket för att dra ut en svetsbåge. För att undvika att smälta Wolframspetsen kommer maskinen att öka utströmmen när den känner av en ökning i bågspänningen när Wolframen lyfts upp från arbetsstycket. 20

21 7.0 Felsökning Problem Porositet - små kaviteter eller hål Beror på gasfickor i svetsgodset. Orsak/Åtgärd Felanpassat skyddsgasflöde. Kontrollera att gasflödet är korrekt. Ta bort stänk från munstycket. Kontrollera om gasslangarna läcker. Åtgärda drag nära svetsbågen. Placera munstycket 6-13 mm från arbetsstycket. Håll pistolen nära svetssömmens ände tills den smälta metallen stelnar. Fel gas. Använd svetsklassad skyddsgas. Byt till en annan gas. Smutsig svetstråd. Använd ren och torr svetstråd. Se till att ingen olja och inget smörjmedel kan komma i kontakt med svetstråden i trådmataren eller trådledaren. Smutsig arbetsplats. Avlägsna fett, olja, fukt, rost, färg, ytbeläggningar och smuts från arbetsplatsen före svetsningen. Använd en mer desoxiderande svetstråd (kontakta leverantören). Svetstråden sticker ut för långt från munstycket. Se till att svetstråden inte sticker ut mer än 13 mm från munstycket. 21

22 Problem Ofullständig sammansmältning med basmetall. Orsak/Åtgärd Smutsig arbetsplats. Avlägsna fett, olja, fukt, rost, färg, ytbeläggningar och smuts från arbetsplatsen före svetsningen. Otillräcklig värmetillförsel. Välj ett högre spänningsområde och/eller justera trådmatningens hastighet. För hög genomträngning svetsgodset smälter genom basmetallen och hänger under svetsen. Bristande genomträngning ytlig sammansmältning mellan svetsgods och basmetall. Felaktig svetsteknik. Placera raka svetssömmar på lämpliga ställen i fogen under svetsningen. Justera arbetsvinkeln eller bredda spalten för att komma åt botten under svetsningen. Håll svetsbågen kortvarigt på spaltväggarna när du svetsar en vågformad svetssöm. Håll svetsbågen i framkanten av svetssmältan. Använd rätt pistolvinkel på 0-15 grader. För hög värmetillförsel. Välj ett lägre spänningsområde och justera trådhastigheten. Öka svetshastigheten. Olämplig fogberedning. För tjockt material. Fogberedningen och fogdesignen måste tillåta att botten på spalten går att nå med korrekt svetstrådslängd och ljusbåge. Felaktig svetsteknik. Använd en normal pistolvinkel på 0 till 15 grader för att åstadkomma maximal genomträngning. Håll svetsbågen i framkanten av svetssmältan. Se till att svetstråden inte sticker ut mer än 13 mm från munstycket. Otillräcklig värmetillförsel. Välj en högre trådhastighet och/eller ett högre spänningsområde. Minska svetshastigheten. 22

23 Problem Genomsmältning svetsgodset smälter helt genom basmetallen. Resultatet blir hål där ingen metall finns. För mycket stänk smälta metallpartiklar sprids, svalnar och stelnar nära svetssömmen. Orsak/Åtgärd För hög värmetillförsel. Välj ett lägre spänningsområde och justera trådhastigheten. Öka och/eller bibehåll en stadig svetshastighet. Trådmatningen är för snabb. Välj en lägre trådmatningshastighet. Spänningen är för hög. Välj ett lägre spänningsområde. För långt elektrodutstick. Använd ett kortare elektrodutstick. Smutsig arbetsplats. Avlägsna fett, olja, fukt, rost, färg, primer och smuts från svetsstället före svetsning. Otillräckligt gasflöde vid svetsbågen. Öka skyddsgasflödet på regulatorn/flödesmätaren och/eller förhindra drag nära svetsbågen. Trådmataren fungerar men det finns inget gasflöde. Trådmataren fungerar men matar inte fram tråden. Smutsig svetstråd. Använd ren och torr svetstråd. Se till att ingen olja och inget smörjmedel kan komma i kontakt med svetstråden i trådmataren eller trådledaren. Gasflaskan är tom. Gasregulatorn är stängd. Felaktig magnetventil. Stopp i svetskablarna. För lågt tryck på drivhjulen. Defekta drivhjul. Trådrullen är för kraftigt bromsad. Felaktig trådledare. Blockerad trådledare. Trådtrassel Efterbränning 23

24 Problem Trådtrassel Efterbränning Felaktig trådmatning eller ljusbåge. Gul temperaturindikering tänds. Orsak/Åtgärd För högt tryck på matarhjul Felaktig eller blockerad trådledare. Felaktig storlek på munstycke. Munstycket överhettas. Stopp i svetskabel. Drivhjulen och trådstyrningen linjerar inte. Kabeln kinkar sig för mycket. Felaktig spänningsinställning. Felaktigt utstick. Felaktig trådmatning. Felaktig eller blockerad trådledare. Munstycket överhettas. Kabeln kinkar sig för mycket. Justera efterbränningen korrekt. Olämplig drivhjulsspänning. Olämplig drivhjulsstorlek. Slitna drivhjul. Felaktig eller blockerad trådledare. Felaktig storlek på trådstyrning. Drivhjulen och trådstyrningen linjerar inte. Mellanrum vid trådledarens eller trådstyrningens skarvar Felaktig storlek på munstycke. Munstycket överhettas. Stänk fastnar på munstyckets utloppshål Kabeln kinkar sig för mycket. Felaktig jordning eller kabelanslutning. Svetsfogens område smutsigt. Svetsaggregatet är övehettat. Låt det vara igång tills det svalnar. Kontrollera att till- och frånluftsgallren på aggregatet är rena och att det finns en bra tillförsel av kylluft. Minska drifttiden och/eller strömstyrkan. 24

25 8.0 EG-intyg om överensstämmelse Härmed förklarar vi att de maskiner som anges nedan Typ: XTM254I uppfyller EG-direktiven: 73/23/EEG och 89/336/EEG Europeisk standard: EN/IEC Härmed intygas att det undersökta provet uppfyller alla bestämmelser i de ovannämnda EU-direktiven och produktstandarderna. 8.1 Rohs-deklaration Europaparlamentets direktiv 2002/95/EG Begränsad användning av vissa farliga ämnen i elektriska och elektroniska produkter Typ: XTM254I Härmed intygas att de produkter som anges ovan uppfyller ROHS-direktivet med avseende på alla homogena beståndsdelar som kontrolleras för att säkerställa materialinnehållet. Se listan nedan. Kadmium 0,01 viktprocent Bly 0,1 viktprocent Kvicksilver 0,1 viktprocent Sexvärdigt krom 0,1 viktprocent Polybromerade bifenyler (PBB) 0,1 viktprocent Polybromerade difenyler (PBDE) 0,1 viktprocent Det bör noteras att i specifika undantagna tillämpningar, där bly används som ett legeringsämne, gäller följande gränsvärden i överensstämmelse med bestämmelserna. I delar av koppar och kopparlegeringar används mindre än 4 viktproccent i varje homogen beståndsdel. I delar av stål och stållegeringar används mindre än 4 viktprocent i varje homogen beståndsdel. I delar av aluminium och aluminiumlegeringar används mindre än 4 viktprocent i varje homogen beståndsdel. Får enbart lämnas på godkända insamlingsplatser för el- och elektronikavfall. Får inte slängas tillsammans med allmänt avfall eller på avfallsdeponi. 25

26 8.2 WEEE-deklaration WEEE (Waste Electrical & Electronic Equipment) 2002/96/EG Med avseende på en implementering av lagstiftningen har Parweld infört relevanta återvinnings- och återanvändningsmetoder. Sedan augusti 2005 uppfyller vi samtliga märkningskrav. I Storbritannien är Parweld registrerad hos Environment Agency enligt nedanstående specifikation. Vänd dig till din leverantör/importör när det gäller WEEE-krav som ställs utanför Storbritannien. Parweld är registrerat i ett efterlevnadssystem vars officiella registreringsnummer är WEE/FD0255QV När din utrustning har tjänat ut ska du returnera den till Parweld där den kommer att återanvändas eller bearbetas för återvinning. 8.3 Garanti Garanti: Parweld Ltd, nedan benämnt Parweld, garanterar sina kunder att dessa produkter ska vara fria från tillverknings- och materialfel. Vid fel som upptäcks inom den tidsperiod som anges för varje Parweld-produkt enligt nedan ska Parweld reparera eller byta alla komponenter eller delar av produkten som Parweld konstaterat vara felaktiga. Parweld avgör om produkten ska repareras eller bytas, vilket sker på villkor att produkten har förvarats, installerats, använts och underhållits i överensstämmelse med Parwelds specifikationer, instruktioner, rekommendationer och normal branschpraxis och under förutsättning att produkten inte har använts felaktigt, reparerats, försummats, modifierats eller varit föremål för en olycka. Parweld lämnar ingen annan garanti, varken uttryckt eller underförstådd. Denna garanti är exklusiv och ersätter alla andra, inklusive men inte begränsat till någon garanti för säljbarhet eller lämplighet för något särskilt ändamål. Ansvar: Parweld är inte under några omständigheter ansvarig för särskilda skador, indirekta skador eller följdskador som till exempel, men inte begränsat till, utebliven vinst och verksamhetsavbrott. Köparens rättigheter enligt denna garanti är exklusiva och Parwelds ansvar skall inte, utom efter uttryckligt medgivande, överstiga priset på de varor som ansvaret baseras på, oavsett om skadan uppstår på grund av verkställning av eller brott mot något som helst kontrakt eller något som har samband med ett sådant kontrakt eller på grund av tillverkning, försäljning, leverans, återförsäljning eller användning av varor som omfattas av eller tillhandahålls genom Parweld. Ingen anställd, agent eller representant för Parweld är behörig att ändra denna garanti på något sätt eller lämna några andra garantier. 26

27 Köparens rättigheter enligt denna garanti är ogiltig om reservdelar eller tillbehör används som, enligt Parwelds egen bedömning, kan försämra säkerheten eller prestandan i någon Parweld-produkt. Köparens rättigheter enligt denna garanti är ogiltig om produkten säljs till köparen av ej auktoriserade personer. Garantin gäller under den tid som anges nedan och börjar gälla den dag som en auktoriserad återförsäljare levererar produkten till köparen. Oaktat det ovannämnda skall garantin under inga omständigheter gälla längre än den tid som angetts plus ett år från det datum då Parweld levererade produkten till den auktoriserade återförsäljaren. Huvudtransformator och likriktare: 1 år. Övriga maskindelar: 1 år. 27

28

SVETSAGGREGAT XTM160I. Användarinstruktioner UTGÅVA 1

SVETSAGGREGAT XTM160I. Användarinstruktioner UTGÅVA 1 SVETSAGGREGAT XTM160I Användarinstruktioner UTGÅVA 1 Välkommen Vi vill tacka och gratulera dig till ditt val av en Parweld-produkt. Handboken är upplagd så att du ska få ut så mycket som möjligt av produkten.

Läs mer

SVETSAGGREGAT. XTM503I Användarinstruktioner UTGÅVA 1

SVETSAGGREGAT. XTM503I Användarinstruktioner UTGÅVA 1 SVETSAGGREGAT XTM503I Användarinstruktioner UTGÅVA 1 Välkommen Vi vill tacka och gratulera dig till ditt val av en Parweld-produkt. Handboken är upplagd så att du ska få ut så mycket som möjligt av produkten.

Läs mer

SVETSAGGREGAT. XTM193C Användarinstruktioner UTGÅVA 1

SVETSAGGREGAT. XTM193C Användarinstruktioner UTGÅVA 1 SVETSAGGREGAT XTM193C Användarinstruktioner UTGÅVA 1 Välkommen Vi vill tacka och gratulera dig till ditt val av en Parweld-produkt. Handboken är upplagd så att du ska få ut så mycket som möjligt av produkten.

Läs mer

SVETSAGGREGAT. XTM403S XTM-WF100 Användarinstruktioner UTGÅVA 1

SVETSAGGREGAT. XTM403S XTM-WF100 Användarinstruktioner UTGÅVA 1 SVETSAGGREGAT XTM403S XTM-WF100 Användarinstruktioner UTGÅVA 1 Välkommen Vi vill tacka och gratulera dig till ditt val av en Parweld-produkt. Handboken är upplagd så att du ska få ut så mycket som möjligt

Läs mer

SVETSLIKRIKTARE XTS142. Användarinstruktioner UTGÅVA 1

SVETSLIKRIKTARE XTS142. Användarinstruktioner UTGÅVA 1 SVETSLIKRIKTARE XTS142 Användarinstruktioner UTGÅVA 1 Välkommen Vi vill tacka och gratulera dig till ditt val av en Parweld-produkt. Handboken är upplagd så att du ska få ut så mycket som möjligt av produkten.

Läs mer

SVETSLIKRIKTARE XTT200DCP. Användarinstruktioner UTGÅVA 1

SVETSLIKRIKTARE XTT200DCP. Användarinstruktioner UTGÅVA 1 SVETSLIKRIKTARE XTT200DCP Användarinstruktioner UTGÅVA 1 Välkommen Vi vill tacka och gratulera dig till ditt val av en Parweld-produkt. Handboken är upplagd så att du ska få ut så mycket som möjligt av

Läs mer

Handbok Gysmi Tiginverter

Handbok Gysmi Tiginverter Handbok Gysmi Tiginverter Överensstämmelsedeklaration Den här utrustningen överensstämmer med direktiv 83/336/EEG, avseende elektromagnetisk kompatibilitet, och 73/23/EEG, om lågspänningsapparater. Den

Läs mer

Handbok. Gysmi 250 TRi Art. nr

Handbok. Gysmi 250 TRi Art. nr Handbok Gysmi 250 TRi Art. nr 9517288 Vi tackar för att du valt den här produkten. Vi uppmanar dig att läsa instruktionen noggrant, så att du får största möjliga nytta av din nya apparat. Beskrivning Gysmi

Läs mer

SVETSLIKRIKTARE XTT202P. Användarinstruktioner UTGÅVA 1

SVETSLIKRIKTARE XTT202P. Användarinstruktioner UTGÅVA 1 SVETSLIKRIKTARE XTT202P Användarinstruktioner UTGÅVA 1 Välkommen Vi vill tacka och gratulera dig till ditt val av en Parweld-produkt. Handboken är upplagd så att du ska få ut så mycket som möjligt av produkten.

Läs mer

BRUKSANVISNING BUSTER 150X Svetsinverter

BRUKSANVISNING BUSTER 150X Svetsinverter BRUKSANVISNING BUSTER 150X Svetsinverter 1534 1.0 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SÄKERHET... 2 Säkerhetsanvisningar och symboler... 2-3 Instruktioner för installation och handhavande... 3 Svetsa med belagda elektroder...

Läs mer

Handbok TIG 180 AC/DC

Handbok TIG 180 AC/DC Handbok TIG 180 AC/DC INLEDNING Vi tackar för att du valt just den här produkten. Läs den här handboken noggrant, så får du mesta möjliga nytta av din nya tigsvets. BESKRIVNING Svetsaggregatet TIG 180

Läs mer

MIG/MAG Svetsning: Svetskurs. XP har ett antal olika svetsar och metalbearbetningsverktyg till förfogan. Bl.a. TIG, MIG och plasmaskärare.

MIG/MAG Svetsning: Svetskurs. XP har ett antal olika svetsar och metalbearbetningsverktyg till förfogan. Bl.a. TIG, MIG och plasmaskärare. Svetskurs XP har ett antal olika svetsar och metalbearbetningsverktyg till förfogan. Bl.a. TIG, MIG och plasmaskärare. MIG/MAG Svetsning: Metal Inert/Active Gas är en bågsvetsmetod som lämpar sig till

Läs mer

PT-20AMX och PT-21AMX Plasmarc Skärbrännare

PT-20AMX och PT-21AMX Plasmarc Skärbrännare PT-20AMX och PT-21AMX Plasmarc Skärbrännare Användarhandbok för installation, drift och underhåll. (SE) 0558004291 Se till att operatören får den här informationen. Du kan få extra kopior från återförsäljaren.

Läs mer

LMC 175. Bruksanvisning

LMC 175. Bruksanvisning LMC 175 Bruksanvisning 1 Innehåll Inledning 3 Presentation..3 LMC 175..4 Leverans...4 Anslutning till elnätet..4 Montering av utrustningen...5 Montering av tillsatstrådspole..6 Att inleda svetsarbetet...8

Läs mer

Handbok. Gysmi 165 Art. nr 9517287

Handbok. Gysmi 165 Art. nr 9517287 Handbok Gysmi 165 Art. nr 9517287 Vi tackar för att du valt den här produkten. Vi uppmanar dig att läsa instruktionen noggrant, så att du får största möjliga nytta av din nya apparat. Beskrivning Gysmi

Läs mer

Engelskt hjul ITEM. Monterings och bruksanvisning

Engelskt hjul ITEM. Monterings och bruksanvisning Engelskt hjul ITEM 74104 Monterings och bruksanvisning Spara denna manual Du kommer att behöva manualen för de säkerhetsvarningar, monteringsinstruktioner handhavande, skötselråd, lista över delarna och

Läs mer

Regula EWR PRO Den självreglerande gasspararen!

Regula EWR PRO Den självreglerande gasspararen! Regula EWR PRO Den självreglerande gasspararen! Regula EWR ( Electronic Welding Regulator ) anpassar automatiskt gasflödet efter den svetsström som används. Vid högre svetsström ger EWR mer gasflöde och

Läs mer

BRUKSANVISNING ICOPAL FIRESMART DETAIL WELDER

BRUKSANVISNING ICOPAL FIRESMART DETAIL WELDER BRUKSANVISNING ICOPAL DETAIL WELDER 4550 ! SÄKERHET! VIKTIGT: LÄS BRUKSANVISNINGEN NOGGRANT INNAN ANVÄNDNING. SPARA BRUKSANISNINGEN FÖR FRAMTIDA BRUK. VARNING! ENDAST FÖR UTOMHUSBRUK. FÅR ENDAST ANVÄNDAS

Läs mer

Register your product and get support at. HP8117. Användarhandbok

Register your product and get support at.  HP8117. Användarhandbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8117 Användarhandbok a b Svenska Gratulerar till din nya produkt och välkommen till Philips! Genom att registrera din produkt på www.philips.com/welcome

Läs mer

SVETSLIKRIKTARE MEX141MMA. Användarinstruktioner UTGÅVA 2

SVETSLIKRIKTARE MEX141MMA. Användarinstruktioner UTGÅVA 2 SVETSLIKRIKTARE MEX141MMA Användarinstruktioner UTGÅVA 2 INLEDNING VARNING! Arbete med bågsvetsutrustning kan vara farligt för hälsan. Det är därför viktigt att läsa, förstå och följa alla varningar, säkerhetsföreskrifter

Läs mer

Register your product and get support at. HP8230 HP8232 HP8233. Användarhandbok

Register your product and get support at.  HP8230 HP8232 HP8233. Användarhandbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8230 HP8232 HP8233 Användarhandbok a g f e d c b HP8230 HP8232 HP8233 (14mm) (11mm) ( g ) ( f ) ( c ) Svenska Gratulerar till din nya

Läs mer

Handbok. Sladdlös skruvdragare SFAA0360S

Handbok. Sladdlös skruvdragare SFAA0360S Handbok Sladdlös skruvdragare SFAA0360S SÄKERHET Säkerhet VARNING! 1. Tänk på arbetsmiljön. Exponera inte verktyget för regn. Använd inte verktyget på fuktig eller våt plats. Se till att arbetsbelysningen

Läs mer

HP8180

HP8180 Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8180 SV Användarhandbok Svenska Gratulerar till din nya produkt och välkommen till Philips! Genom att registrera din produkt på www.philips.com/welcome

Läs mer

SVETSLIKRIKTARE XTT182DV. Användarinstruktioner UTGÅVA 1

SVETSLIKRIKTARE XTT182DV. Användarinstruktioner UTGÅVA 1 SVETSLIKRIKTARE XTT182DV Användarinstruktioner UTGÅVA 1 Inledning VARNING! Arbete med bågsvetsutrustning kan vara farligt för hälsan. Det är därför viktigt att läsa, förstå och följa alla varningar, säkerhetsföreskrifter

Läs mer

Installationsanvisning och bruksanvisning. Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm)

Installationsanvisning och bruksanvisning. Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm) Installationsanvisning och bruksanvisning JPF AT ¾ " 2 Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm) Obs! Läs noga igenom installation och bruksanvisning innan ni monterar och driftsätter detta filter. Viktigt

Läs mer

MONTERING, DRIFT OCH SKÖTSEL TALLAS ACI 125, ACI 200 1

MONTERING, DRIFT OCH SKÖTSEL TALLAS ACI 125, ACI 200 1 MONTERING, DRIFT OCH SKÖTSEL TALLAS ACI 125, ACI 200 1 Dränkbara pumpar TALLAS ACI 125 TALLAS ACI 200 Fig. A Fig. B MONTERING, DRIFT OCH SKÖTSEL TALLAS ACI 125, ACI 200 2 1. SÄKERHETSÅTGÄRDER Läs först

Läs mer

Hairdryer. Register your product and get support at. HP4935/00. Användarhandbok

Hairdryer. Register your product and get support at.  HP4935/00. Användarhandbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hairdryer HP4935/00 Användarhandbok Svenska Gratulerar till din nya produkt och välkommen till Philips! Genom att registrera din produkt

Läs mer

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8696. Användarhandbok

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8696. Användarhandbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8696 Användarhandbok o n a m b l k c j d e i f g h p q r 3 4 16mm 22mm 7~10 sec. 5 7~10 sec. 6 7~10 sec. 7 Svenska Gratulerar till din

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006

B R U K S A N V I S N I N G. Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006 B R U K S A N V I S N I N G Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006 1 Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs bruksanvisningen noggrant före första användning och spara

Läs mer

Handbok. Svetsaggregat SMARTMIG

Handbok. Svetsaggregat SMARTMIG Handbok Svetsaggregat SMARTMIG Vi tackar för ditt val av svetsaggregat. Läs denna bruksanvisning noggrant, så får du mesta möjliga nytta och glädje av din nya svets. PRESENTATION SMARTMIG är ett traditionellt

Läs mer

Register your product and get support at Hairdryer HP8260. SV Användarhandbok

Register your product and get support at  Hairdryer HP8260. SV Användarhandbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hairdryer HP8260 SV Användarhandbok Svenska 1 Introduktion Gratulerar till din nya produkt och välkommen till Philips! Genom att registrera

Läs mer

RB-16 ELEKTRISK BOCKMASKIN MANUAL

RB-16 ELEKTRISK BOCKMASKIN MANUAL RB-16 ELEKTRISK BOCKMASKIN MANUAL LÄS NOGGRANNT DENNA MANUAL INNAN MASKINEN TAS I BRUK. Felaktig användning kan orsaka skada på människa och material. Innehåll Sida Generell instruction 2 Delar och specifikationer...

Läs mer

Hairdryer HP8180. Register your product and get support at SV Användarhandbok

Hairdryer HP8180. Register your product and get support at  SV Användarhandbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hairdryer HP8180 SV Användarhandbok Svenska Gratulerar till din nya produkt och välkommen till Philips! Genom att registrera din produkt

Läs mer

BRUKSANVISNING Axialfläkt AX3000

BRUKSANVISNING Axialfläkt AX3000 BRUKSANVISNING Axialfläkt AX3000 Corroventa Avfuktning AB 2019.02 1 (8) Innehållsförteckning Bruksanvisning AX3000... 3 Avsedd användning... 3 Tillverkningsdirektiv... 3 Säkerhetsinformation... 4 Leveranskontroll...

Läs mer

Användarmanual och bruksanvisning

Användarmanual och bruksanvisning ElectroGEAR Användarmanual och bruksanvisning VÄRMEFLÄKT LÄS ANVISNINGARNA NOGGRANT: Läs och följ alla instruktioner. Förvara instruktionerna på en säker plats för framtida behov. Låt ingen som inte läst

Läs mer

Hairdryer. Register your product and get support at HP8183 HP8182 HP8181 HP8180. Användarhandbok

Hairdryer.  Register your product and get support at HP8183 HP8182 HP8181 HP8180. Användarhandbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hairdryer HP8183 HP8182 HP8181 HP8180 SV Användarhandbok Svenska Gratulerar till din nya produkt och välkommen till Philips! Genom att

Läs mer

Innehållsförteckning. Instruktioner för matberedaren. English

Innehållsförteckning. Instruktioner för matberedaren. English Instruktioner för matberedaren Innehållsförteckning Säker användning av matberedaren Viktiga säkerhetsföreskrifter 6 Krav på elektrisk utrustning 8 Avfallshantering av elektrisk utrustning 8 DELAR OCH

Läs mer

SVETSNING I RF & PE FÖRELÄSNING 4

SVETSNING I RF & PE FÖRELÄSNING 4 SVETSNING I RF & PE FÖRELÄSNING 4 1 SVETSMETODER Svetsning förekommer inom en mängd olika branscher. Svetsning kan utföras manuellt men i vissa fall så sker det lämpligen i en maskin. De metoder som främst

Läs mer

BRUKSANVISNING RG 2000

BRUKSANVISNING RG 2000 BRUKSANVISNING RG 2000 T E X T I L V Å R D S M A S K I N Obs! Läs igenom bruksanvisningen noga innan du sätter ihop och startar maskinen. VIKTIGA ANMÄRKNINGAR! Kontrollera att nätspänningen överensstämmer

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 1 Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga eller

Läs mer

OBS OBS OBS OBS OBS. Tänk på att överbelastning av din inverter kan förstöra komponenter i den vilket får till följd att garantin utgår.

OBS OBS OBS OBS OBS. Tänk på att överbelastning av din inverter kan förstöra komponenter i den vilket får till följd att garantin utgår. OBS OBS OBS OBS OBS Tänk på att överbelastning av din inverter kan förstöra komponenter i den vilket får till följd att garantin utgår. När man startar en elektrisk apparat som t.ex. en TV, pump, elverktyg

Läs mer

Register your product and get support at Straightener HP8339. Användarhandbok

Register your product and get support at  Straightener HP8339. Användarhandbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome Straightener HP8339 SV Användarhandbok l a b c d e f g h i j k Svenska 1 Introduktion Gratulerar till din nya produkt och välkommen till

Läs mer

PRODUKTINFORMATION enligt EG förordning 73/23/EC, 93/63/EC och 93/465/EC

PRODUKTINFORMATION enligt EG förordning 73/23/EC, 93/63/EC och 93/465/EC Sida 1 PRODUKTINFORMATION enligt EG förordning 73/23/EC, 93/63/EC och 93/465/EC Produktnamn: BCD 220 Limpistol med termostat Skapad: 14 juni, 2007 PRODUKT OCH LEVERANTÖR Produktnamn: Användning: Leverantör:

Läs mer

Straightener. Register your product and get support at HP8297. Användarhandbok

Straightener. Register your product and get support at  HP8297. Användarhandbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome Straightener HP8297 SV Användarhandbok a b cd e g f h i Svenska Gratulerar till din nya produkt och välkommen till Philips! Genom att registrera

Läs mer

ELEKTRISK TERRASSVÄRMARE

ELEKTRISK TERRASSVÄRMARE ELEKTRISK TERRASSVÄRMARE HN 12362 Bruksanvisning Läs denna bruksanvisning noggrant innan du använder din nya produkt och spara den för framtida bruk. Packa upp terrassvärmaren och kontrollera att alla

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 1 Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga

Läs mer

Använd endast rätt typ av gasbehållare (se sidan 2) och sätt i den som bilden uppe till höger i denna illustration visar.

Använd endast rätt typ av gasbehållare (se sidan 2) och sätt i den som bilden uppe till höger i denna illustration visar. BRuKSANVISNING Läs noga bruksanvisningen innan kaminen tas i bruk. Om instruktionerna och säkerhetsföreskrifterna inte följs kan det leda till att människor dör, allvarliga personskador och/eller att saker

Läs mer

USER S MANUAL LUFTKONDITIONERING. Modell: AC-110 ANVÄNDARHANDBOK

USER S MANUAL LUFTKONDITIONERING. Modell: AC-110 ANVÄNDARHANDBOK USER S MANUAL LUFTKONDITIONERING Modell: AC-110 ANVÄNDARHANDBOK Tack för att du har valt denna luftkonditionering av högsta kvalitet. Läs denna användarhandbok noga innan du använder apparaten. Vid eventuella

Läs mer

Kombiapparat MF 3.3 Behandlingsapparat med tre funktioner

Kombiapparat MF 3.3 Behandlingsapparat med tre funktioner Art nr. 125018 Kombiapparat MF 3.3 Behandlingsapparat med tre funktioner Detta är en multifunktionsapparat som kombinerar funktionerna; Galvan (GV), Brusher (BR) och D arsonval (Högfrekvens (HF)). Apparaten

Läs mer

Oxalsyraförångare Användarmanual

Oxalsyraförångare Användarmanual Oxalsyraförångare Användarmanual 1 VIKTIGT FÖLJ ANVISNINGARNA I DENNA MANUAL. Tillverkaren och dess återförsäljare tar inget ansvar för felaktig användning av produkten. -) Oxalsyrakristallerna och gaserna

Läs mer

Minarc Evo-familjen Kvalitetssvetsning, vart jobbet än tar dig

Minarc Evo-familjen Kvalitetssvetsning, vart jobbet än tar dig Kvalitetssvetsning, vart jobbet än tar dig Minarc Evo 150 Suverän svetsprestanda Kan användas med alla elektrodtyper PFC-teknik för högsta energieffektivitet Designad för användning med långa nätkablar

Läs mer

Handbok. Dammsugare. Drift och underhåll

Handbok. Dammsugare. Drift och underhåll Handbok Dammsugare Drift och underhåll SÄKERHET MINSKA RISKEN FÖR BRAND, ELEKTRISK STÖT OCH SKADA GENOM ATT LÄSA OCH FÖLJA DESSA SÄKERHETSINSTRUKTIONER INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA DAMSUGAREN! Den här dammsugaren

Läs mer

Bruksanvisning. AQUA LINE Typ: AQ V 3000W Art.:

Bruksanvisning. AQUA LINE Typ: AQ V 3000W Art.: Bruksanvisning AQUA LINE Typ: AQ340 230V 3000W Art.: 90 27 791 Annelundsgatan 7A I 749 40 Enköping I Tel 010-209 70 50 I Fax 0171-44 14 10 I www.p-lindberg.se Lycka till med din produkt från P. Lindberg!

Läs mer

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656. Användarhandbok

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656. Användarhandbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656 SV Användarhandbok a b c d e f g h c d i j k C 3 3CM 7~10 sec. 7~10 sec. 7~10 sec. 7 7~10 sec. Svenska Gratulerar till

Läs mer

Hairdryer. Register your product and get support at HP8203 HP8202 HP8201 HP8200. Användarhandbok

Hairdryer. Register your product and get support at HP8203 HP8202 HP8201 HP8200. Användarhandbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hairdryer HP8203 HP8202 HP8201 HP8200 SV Användarhandbok Svenska Gratulerar till din nya produkt och välkommen till Philips! Genom att

Läs mer

Användarsäkerhet. Elektrisk säkerhet. Phaser 5500 Laserskrivare

Användarsäkerhet. Elektrisk säkerhet. Phaser 5500 Laserskrivare Användarsäkerhet Skrivaren och de rekommenderade förbrukningsartiklarna har utformats och testats för att uppfylla strikta säkerhetskrav. Genom att uppmärksamma följande instruktioner ser du till att skrivaren

Läs mer

PORTABEL LUFTKONDITIONERING BRUKSANVISNING

PORTABEL LUFTKONDITIONERING BRUKSANVISNING PORTABEL LUFTKONDITIONERING BRUKSANVISNING Modell: AC-210 / AC-310 Vänligen läs noggrant igenom bruksanvisningen för att säkerställa korrekt användning, underhåll och installation. Spara manualen för framtida

Läs mer

Crux Lite Piezo TM Elektra FE Cook System TM

Crux Lite Piezo TM Elektra FE Cook System TM Crux Lite TM Crux Lite Piezo TM Elektra FE Cook System TM Canister mounted stove for outdoor use OIMUS clever COOKING SINCE 1899 Figure [1] Figure [2] Figure [3] Figure [4] Figure [5] Figure [6] Figure

Läs mer

Cirkulerande varmvattensystem 220V Gjutjärns modell. 2016

Cirkulerande varmvattensystem 220V Gjutjärns modell. 2016 Bruksanvisning Art.: 9027791 Cirkulerande varmvattensystem 220V Gjutjärns modell. 2016 Cirkulerande varmvattensystem Aqualine Art.: 9027791 Cirkulerande varmvattensystem för frostskydd av vattenkoppar

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Värmemadrass Artikelnummer 7580-1031

B R U K S A N V I S N I N G. Värmemadrass Artikelnummer 7580-1031 B R U K S A N V I S N I N G Värmemadrass Artikelnummer 7580-1031 1 Värmemadrass Artikelnummer 7580-1031 Värmemadrassen har 4 olika värmenivåer och har timer där automatisk avstänging kan väljas mellan

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön)

B R U K S A N V I S N I N G. Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön) B R U K S A N V I S N I N G Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön) 1 Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön) SÄKERHETSFÖRESKRIFTER BRUKSANVISNING Läs bruksanvisningen

Läs mer

BRUKSANVISNING. Mobil luftkonditionering

BRUKSANVISNING. Mobil luftkonditionering BRUKSANVISNING Mobil luftkonditionering Modell No: 360008/ 360010 Vi rekommenderar att du läser instruktionerna noga innan du använder produkten. Bevara instruktionerna på en trygg plats, eftersom du kan

Läs mer

Straightener. Register your product and get support at HP8360/00. Användarhandbok

Straightener.  Register your product and get support at HP8360/00. Användarhandbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome Straightener HP8360/00 SV Användarhandbok Svenska Gratulerar till din nya produkt och välkommen till Philips! Genom att registrera din

Läs mer

MSS 5572 Elektrisk Knivslip

MSS 5572 Elektrisk Knivslip MSS 5572 Elektrisk Knivslip Svensk Bruksanvisning Läs alltid först igenom bruksanvisningen och spara den för framtida hänvisningar 2 Bruksanvisning Tack för att du valt en av våra produkter! Hoppas du

Läs mer

HP8180

HP8180 Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8180 SV Användarhandbok Svenska Gratulerar till din nya produkt och välkommen till Philips! Genom att registrera din produkt på www.philips.com/welcome

Läs mer

Bruksanvisning KERAMISK VÄRMEFLÄKT. PTC 04

Bruksanvisning KERAMISK VÄRMEFLÄKT.  PTC 04 Bruksanvisning KERAMISK VÄRMEFLÄKT PTC 04 www.gelia.se 1 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER 1. Läs igenom bruksanvisningen noga innan fläkten används. 2. Kontrollera att nätspänningen har samma värde som anges på typskylten

Läs mer

Användarmanual KVARN ORIGINAL. U / SE Rev. 090111. Din lokala återförsäljare ... ...

Användarmanual KVARN ORIGINAL. U / SE Rev. 090111. Din lokala återförsäljare ... ... Användarmanual KVARN ORIGINAL Din lokala återförsäljare... U / SE Rev. 090111... 1. innehållsförteckning. Kvarn Original 1 Innehållsförteckning 2. 2 Inledning 3. 3. Varningar och föreskrifter 3-4 4. Grundregler

Läs mer

WUB5511 Elektrisk Värmefilt

WUB5511 Elektrisk Värmefilt WUB5511 Elektrisk Värmefilt Svensk Bruksanvisning Läs alltid först igenom bruksanvisningen och spara den för framtida hänvisningar Sid 2 VIKTIGA anvisningar! Spara för framtida bruk! VARNING: EJ avsedd

Läs mer

ELEKTRISKT LÖPBAND PD111 BRUKSANVISNING

ELEKTRISKT LÖPBAND PD111 BRUKSANVISNING ELEKTRISKT LÖPBAND PD111 BRUKSANVISNING Läs anvisningarna noggrant före användning och spara på lämpligt ställe. Kontrollpanel sökning hastighet tid avstånd kalorier På/av Bruksanvisning Nödstoppbrytare

Läs mer

BRUKSANVISNING. Varmvattenberedare

BRUKSANVISNING. Varmvattenberedare Varmvattenberedare 30 liter / 50 liter / 80 liter Modell nr. DSZF15- LJ30Y6- S (30 liter) / DSZF15- LJ50Y6- S (50 liter) Modell nr. SZF20- LJ/80Y6- D (80 liter) Läs och förstå denna bruksanvisning innan

Läs mer

Bruksanvisning för mobila filterkretsar FKM20CX04, FKM20CX, FKMF80C

Bruksanvisning för mobila filterkretsar FKM20CX04, FKM20CX, FKMF80C Bruksanvisning för mobila filterkretsar FKM20CX04, FKM20CX, FKMF80C Var vänlig och läs bruksanvisningen noggrant innan filterkretsen används. Säkerhetsföreskrifter Följ alltid nedanstående föreskrifter

Läs mer

Bruksanvisning för gasolkamin 430-045

Bruksanvisning för gasolkamin 430-045 Bruksanvisning för gasolkamin 430-045 Värna om miljön! Får ej slängas bland hushållssopor! Denna produkt innehåller elektriska eller elektroniska komponenter som skall återvinnas. Lämna produkten för återvinning

Läs mer

KEMPPI K5 SVETSUTRUSTNING. Kempact 323A EFFEKT, DESIGN OCH UTMÄRKT PRESTANDA

KEMPPI K5 SVETSUTRUSTNING. Kempact 323A EFFEKT, DESIGN OCH UTMÄRKT PRESTANDA KEMPPI K5 SVETSUTRUSTNING Kempact 323A EFFEKT, DESIGN OCH UTMÄRKT PRESTANDA 10.12.2018 Kempact 323A MODERN KEMPPI MIG/MAG-SVETS FÖR ENERGIEFFEKTIV OCH KOSTNADSEFFEKTIV SVETSNING Kempact 323A har designats

Läs mer

Hairdryer. Register your product and get support at HP4997/22. Användarhandbok

Hairdryer. Register your product and get support at  HP4997/22. Användarhandbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hairdryer HP4997/22 SV Användarhandbok d e c b f a i g h Svenska Gratulerar till din nya produkt och välkommen till Philips! Genom att registrera

Läs mer

Användarmanual KVARN ORIGINAL U / SE. Rev Din lokala återförsäljare

Användarmanual KVARN ORIGINAL U / SE. Rev Din lokala återförsäljare Användarmanual KVARN ORIGINAL Din lokala återförsäljare... U / SE Rev. 120312... 1. innehållsförteckning. Kvarn Original 1 Innehållsförteckning 2. 2 Inledning 3. 3. Varningar och föreskrifter 3-4 4. Grundregler

Läs mer

Straightener. Register your product and get support at HP8342/00. Användarhandbok

Straightener. Register your product and get support at HP8342/00. Användarhandbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome Straightener HP8342/00 SV Användarhandbok a b c k d e f g h i j Svenska Gratulerar till din nya produkt och välkommen till Philips! Genom

Läs mer

LUFTKONDITIONERING PORTABLA AGGREGAT DRIFT OCH SKÖTSEL INSTRUKTION

LUFTKONDITIONERING PORTABLA AGGREGAT DRIFT OCH SKÖTSEL INSTRUKTION DRIFT OCH SKÖTSEL INSTRUKTION Flipperice 0307 EG 1. FÖRSTA STARTEN Vi gratulerar till Ert val av FRAL luftkonditionering. UPPACKNING. FRAL s portabla luftkonditionering levereras i fabrikspackad kartong,

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Massagedyna Artikelnummer 7580-1033

B R U K S A N V I S N I N G. Massagedyna Artikelnummer 7580-1033 B R U K S A N V I S N I N G Massagedyna Artikelnummer 7580-1033 1 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Massagedyna Artikelnummer 7580-1033 Följ allltid nedanstående säkerhetsföreskrifter vid användning av massagedynan,

Läs mer

Sumake Instruktion för EW-1941L

Sumake Instruktion för EW-1941L Sumake Instruktion för EW-1941L A. Hammarhus i aluminium B. Slagtåligt komposithus C. Utbytbara kol D. LED lyse E. Omkastare för fram/back F. Avtryckare med elektronisk broms G. Softgrip handtag H. Ergonomiskt

Läs mer

Installations- & Servicemanual D-LUX TIMER. Digital elektronisk timer 11/14

Installations- & Servicemanual D-LUX TIMER. Digital elektronisk timer 11/14 Installations- & Servicemanual D-LUX TIMER Digital elektronisk timer 11/14 ANVÄNDNING D-LUX Timer produceras med SMT (Ytmontering Technology), ger bättre prestanda och konsekvens i vår tillverkningsprocess.

Läs mer

KRYMP & STRÄCK MASKIN HEAVY-DUTY

KRYMP & STRÄCK MASKIN HEAVY-DUTY KRYMP & STRÄCK MASKIN HEAVY-DUTY Monterings och bruksanvisning Art # 74103 Specifikationer Art # 180-0305 Kapacitet Stål 1.6/16 (mm/gauge) Alluminium 1.8/15 Öppning(mm//in) 120//4-3/4 Nettovikt/Bruttovikt

Läs mer

KEMPPI K3 SVETSUTRUSTNING. MagTrac F 61 FÖRBÄTTRAD SVETSPRODUKTIVITET OCH ERGONOMI

KEMPPI K3 SVETSUTRUSTNING. MagTrac F 61 FÖRBÄTTRAD SVETSPRODUKTIVITET OCH ERGONOMI KEMPPI K3 SVETSUTRUSTNING MagTrac F 61 FÖRBÄTTRAD SVETSPRODUKTIVITET OCH ERGONOMI 30.01.2019 MagTrac F 61 MAGNETISK TRAKTORENHET FÖR LÄTT MIG/MAG- SVETSMEKANISERING Lätt mekanisering är det mest effektiva

Läs mer

INSTRUKTIONSMANUAL MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA INSTRUKTIONSMANUAL MA100ROS MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA

INSTRUKTIONSMANUAL MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA INSTRUKTIONSMANUAL MA100ROS MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA INSTRUKTIONSMANUAL MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA INSTRUKTIONSMANUAL MA100ROS MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA Struktur Kära kund, Vänligen läs noga igenom hela denna användarmanual innan du

Läs mer

AquaForte Slamsugare 3i1, Våt, torr och damm.

AquaForte Slamsugare 3i1, Våt, torr och damm. AquaForte Slamsugare 3i1, Våt, torr och damm. Innan du använder AquaForte Pond Cleaner, läs instruktionerna noga. Denna dammsugare är mest lämpad för dammar, men kan användas som våt & torrdammsugare även

Läs mer

Straightener. Register your product and get support at HP8361/00. SV Användarhandbok

Straightener. Register your product and get support at  HP8361/00. SV Användarhandbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome Straightener HP8361/00 SV Användarhandbok a b c d e + -- --- f g h i j k l Svenska Gratulerar till din nya produkt och välkommen till Philips!

Läs mer

Användarsäkerhet. Elektrisk säkerhet. Phaser 7750 färglaserskrivare

Användarsäkerhet. Elektrisk säkerhet. Phaser 7750 färglaserskrivare Användarsäkerhet Skrivaren och de rekommenderade förbrukningsartiklarna har utformats och testats för att uppfylla strikta säkerhetskrav. Genom att uppmärksamma följande instruktioner ser du till att skrivaren

Läs mer

Bruksanvisning. Värmekanon, Galaxy 25 AP Art.: 90 42 827

Bruksanvisning. Värmekanon, Galaxy 25 AP Art.: 90 42 827 Bruksanvisning Värmekanon, Galaxy 25 AP Art.: 90 42 827 Annelundsgatan 7A I 749 40 Enköping I Tel 010-209 70 50 I Fax 0171-44 14 10 I www.p-lindberg.se Lycka till med din produkt från P. Lindberg! Innan

Läs mer

MIL ABC LADDARE 24V / 80A

MIL ABC LADDARE 24V / 80A MIL ABC LADDARE 24V / 80A VIKTIG INFORMATION De tekniska uppgifter, information och illustrationer har noggrant sammanställts och motsvarar produktens status vid tidpunkten för tryckning. Tillverkaren

Läs mer

DB 16 DB 16 P DB 20 DB 20 P

DB 16 DB 16 P DB 20 DB 20 P Avfuktare Instruktionsmanual WASCO 2000 DB 16 DB 16 P DB 20 DB 20 P Läs och spara dessa instruktioner för senare bruk INNEHÅLLSFÖRTECKNING Läs noga igenom manualen före användning och spara den som referens.

Läs mer

Användarsäkerhet. Elektrisk säkerhet. Phaser 4500 laserskrivare

Användarsäkerhet. Elektrisk säkerhet. Phaser 4500 laserskrivare Användarsäkerhet Skrivaren och de rekommenderade förbrukningsartiklarna har utformats och testats för att uppfylla strikta säkerhetskrav. Genom att uppmärksamma följande instruktioner ser du till att skrivaren

Läs mer

Styler. Register your product and get support at HP4681/00. Användarhandbok

Styler.  Register your product and get support at HP4681/00. Användarhandbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome Styler HP4681/00 SV Användarhandbok a h g b c f e d Svenska Gratulerar till din nya produkt och välkommen till Philips! Genom att registrera

Läs mer

Register your product and get support at HP8605. Användarhandbok

Register your product and get support at HP8605. Användarhandbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8605 SV Användarhandbok HP8605 a b c d e f g h i j 10 sec. Svenska 1 Grattis! Gratulerar till din nya produkt och välkommen till Philips!

Läs mer

Perma 2 VÄRMEPRESSAR. Perma 1

Perma 2 VÄRMEPRESSAR. Perma 1 Perma 2 VÄRMEPRESSAR Perma 1 VÄRMEPRESS PERMA 1 Pneumatisk med en bottenplatta Perma 1 är en elektrisk och pneumatisk värmepress avsedd för påvärmning av värmetransfers på textilier. Denna pålitliga maskin

Läs mer

Tack för att du valde denna produkt. Vänligen läs noga igenom instruktionerna för korrekt och säker användning.

Tack för att du valde denna produkt. Vänligen läs noga igenom instruktionerna för korrekt och säker användning. Tvåkanalig fjärrkontroll Innehåll Tack för att du valde denna produkt. Vänligen läs noga igenom instruktionerna för korrekt och säker användning. VARNING! DRA UT AC- ELLER DC-STRÖMMEN UNDER INSTALLATION!

Läs mer

COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING

COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING Grattis till ditt köp av den elektriska kaminen Cozzy Fire. Läs noga igenom monterings- och bruksanvisningen samt säkerhetsföreskrifterna innan du använder produkten.

Läs mer

Manual - SE Modell: VCM40A16L

Manual - SE Modell: VCM40A16L Manual - SE Modell: VCM40A16L Läs denna bruksanvisning noggrant innan du använder din nya produkt och spara den för framtida bruk. Viktiga säkerhetsåtgärder: Läs denna bruksanvisning noggrant innan du

Läs mer

Kempact RA NYA STANDARDER I DEN KOMPAKTA MIG/MAG-KLASSEN

Kempact RA NYA STANDARDER I DEN KOMPAKTA MIG/MAG-KLASSEN Kempact RA NYA STANDARDER I DEN KOMPAKTA MIG/MAG-KLASSEN 13.09.2019 Kempact RA NYA STANDARDER I DEN KOMPAKTA MIG/MAG- KLASSEN Kempact RA är utformad för den moderna svetsverkstaden. Den höga tillverkningskvaliteten

Läs mer

KONVEKTORELEMENT. INSTRUKTIONSMANUAL Modell No. PH-ET06AF-1500

KONVEKTORELEMENT. INSTRUKTIONSMANUAL Modell No. PH-ET06AF-1500 KONVEKTORELEMENT INSTRUKTIONSMANUAL Modell No. PH-ET06AF-1500 VAR VÄNLIG SPARA DESSA INSTRUKTIONER VARNING: LÄS DENNA ANVÄNDARMANUAL NOGGRANT INNAN ANVÄNDNING. VARNING VARNING: ELEMENTET FÅR INTE ANVÄNDAS

Läs mer

Register your product and get support at HP8699. Användarhandbok

Register your product and get support at  HP8699. Användarhandbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8699 Användarhandbok r q p o a b s t n m c d u l k e Salon j f g h i v 23 24 x 3 4 7~10 sec. 5 7~10 sec. 6 7~10 sec. 7 7~10 sec. 8 9 Svenska

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL. VELA Tango 300 & 300EL VARIANT: Manual nr VELA Tango 300. VELA Tango 300El

ANVÄNDARMANUAL. VELA Tango 300 & 300EL VARIANT: Manual nr VELA Tango 300. VELA Tango 300El ANVÄNDARMANUAL VELA Tango SE VARIANT: 300 & 300EL Manual nr 105462 VELA Tango 300 VELA Tango 300El INNEHÅLL 1.0. INLEDNING 3 1.1. SÄKERHET 4 1.1.1. Användning 4 1.1.2. Transport 4 1.2. REKLAMATIONSRÄTT

Läs mer