TRTE09 Visuell retorik

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TRTE09 Visuell retorik"

Transkript

1 TRTE09 Visuell retorik Projektrapport Marknadsföreningen I Östergötland GRUPP B1: MALIN ÅKERSKOG, MAGDALENA SANDSTRÖM, VICTOR CAMNERIN, OSKAR PALOSAARI, JON ROSENBERG 1

2 1. Sammanfattning Vi i grupp B1 har i kursen visuell retorik fått i uppdrag att göra en affisch som ska uppmärksamma MARÖ:s årliga gala för marknadsförare i regionen Östergötland. Galan heter Agdagalan och de vill att alla nuvarande medlemmar i MARÖ ska veta att eventet sker men affischen är även till för att locka nya medlemmar till galan. Affischen skall även ligga till grund för en vitalisering och vidareutveckling av MARÖ:s grafiska profil och logotyp. Den nya grafiska profilen skall fungera i tryckta, digitala och rörliga medier och samtidigt spegla MARÖ:s visioner och nyckelord, som är: Kunskap, inspiration, trender och nätverk. Målgruppen för affischen är män och kvinnor över arton år, boendes i Östergötland, med intresse för marknadsföring. För att affischen skulle ha så stor effekt som möjligt ställde vi oss följande frågor: Vem vill gå på Agda? Hur får vi fler att ansluta sig till MARÖ? Vilken känsla vill vi ha i affischen för att få fram budskapet om galan? GRUPP B1: MALIN ÅKERSKOG, MAGDALENA SANDSTRÖM, VICTOR CAMNERIN, OSKAR PALOSAARI, JON ROSENBERG 2

3 2. Innehållsförteckning 1. Sammanfattning Innehållsförteckning Inledning Bakgrund Syfte Mål Metod Arbetsfördelning Avgränsningar Tidsplan Arbetsprocessen Kundbrief blir Kreativ brief Brainstorm Skissarbete och konceptförslag Logotyp Agda går på gala Ken is a chicken Discobakgrund Agda on the wall Problem på vägen Korrigering efter redovisningstillfälle Slutresultat Logotyp Copy Layout Avslutande diskussion Referenser Böcker Föreläsningar Bilagor GRUPP B1: MALIN ÅKERSKOG, MAGDALENA SANDSTRÖM, VICTOR CAMNERIN, OSKAR PALOSAARI, JON ROSENBERG 3

4 3. Inledning 3.1 Bakgrund Vi har, som del i kursen Visuell Retorik, fått i uppdrag att skapa en affisch till nästa års Agdagala. En gala som arrangeras av marknadsföreningen i Östergötland, MARÖ. Den arrangeras en gång per år för att utse årets marknadsförare. Det delas även ut priser i dessa kategorier: kampanj, digital, produktion, print, design, student och hedersutmärkelse. MARÖ:s vision med dessa priser är att främja och utveckla reklamklimatet i regionen. 3.2 Syfte Syftet med affischen är att uppmärksamma MARÖ:s medlemmar om Agdagalan 2014 men den är även till för att locka fler medlemmar till föreningen. I arbetet med affischens utformning var vår uppgift också att försöka vitalisera MARÖ:s grafiska profil. Affischen ska locka mer folk till galan och föreningen, samtidigt som den nya grafiska profilen på ett relevant sätt ska gestalta MARÖ:s ledord. Dessa ledord är: inspiration, kunskap, trender och nätverk. 3.3 Mål MARÖ har i tre år använt sig av samma koncept för sin marknadsföring av Agdagalan. Vår uppgift var att göra en affisch som förutom att agera inbjudan för galan även skulle visualisera en ny logotyp och grafisk profil. Gällande medlemsantalet i föreningen skulle detta material bidra till en ökning av medlemmar. I uppgiften har vi inte fått något specifikt maxantal eller procentökning angivet utan snarare en önskan om att en ökning ska ske. 3.4 Metod Till att börja med jobbade vi utifrån en problemlösningsmetod vi lärde oss på en workshop i kursen TNGD24. Metoden går ut på att man summerar den kreativa briefen i en mening som ska förklara problemet som behöver en lösning. Vårt exempel var detta: Hur visar vi, med vår affisch, att Agdagalan 2014 är platsen för dig som marknadsförare i Östergötland och som söker inspiration, kunskap, trender och nätverk?. Tyvärr blev detta en väldigt lång mening, och vi hade stora svårigheter att skilja på vad som gällde Agdagalan och vad som gällde MARÖ och deras grafiska profil. Efter en andra brainstorm utvecklade vi problemlösningen utifrån en metod som Bo Bergström talat om. Metoden grundades på meningen: Vem säger vad till vem?. 3.5 Arbetsfördelning Malin Åkerskog: Projektledare Victor Camnerin: Projektledarassistent Jon Rosenberg: Art director Magdalena Sandström: Art director Oskar Palosaari: Copywriter GRUPP B1: MALIN ÅKERSKOG, MAGDALENA SANDSTRÖM, VICTOR CAMNERIN, OSKAR PALOSAARI, JON ROSENBERG 4

5 Rollerna ovan har vi använt mest som ledning för vem som ska göra vad, i realiteten har rollerna varit mycket mer flytande och allmängiltiga. Alla har varit med vid brainstorm- möten, ned kokning av idéer och även under det kreativa arbetet. Victor har till exempel under slutet av projektet jobbat mer som art director tillsammans med Jon, Magdalena och Oskar, samtidigt som Malin koncentrerat sig mer på rapporten. Under slutskedet av arbetet har dock arbetet med rapport och slutfinish på affischen delats upp inom hela gruppen. 3.6 Avgränsningar Eftersom det i uppgiften ingått att ta fram en ny grafisk profil har arbetet varit väldigt fritt vad det gäller det visuella uttrycket. Avgränsningarna vi har haft har mest legat i uppgiftens format, som begränsades till en affisch. Andra vinklar på kampanjen var inte tillåtna. 3.7 Tidsplan Vecka 4 23/1 10:15-12:00 - Inledande föreläsning Vecka 7 11/2 10:00-12:00 - Inledande brainstorm 13/2 14:15-17:00 - Diskussion, skisser, ned kokning Vecka 8 18/2 13:15-17:00 - Diskussion 20/2 09:30-17:00 - Diskussion Vecka 9 26/2 10:00-15:00 - Kompletterande brainstorm 27/2 10:00-17:30 - Realiserande av visioner 28/2 13:00-17:00 - Justeringar av affisch GRUPP B1: MALIN ÅKERSKOG, MAGDALENA SANDSTRÖM, VICTOR CAMNERIN, OSKAR PALOSAARI, JON ROSENBERG 5

6 4. Arbetsprocessen 4.1 Kundbrief blir Kreativ brief Ett av de viktigaste styrdokumenten i en designprocess är den kreativa briefen, som skapas utifrån kundbriefen. För att ha en stadig plattform att stå på var det för oss viktigt att vi gick igenom den kundbrief vi fått av MARÖ och sedan koka ner den till vår kreativa brief. De mest relevanta delarna handlade om vad som faktiskt var problemet, vad målet var och vilka som var den önskade målgruppen. I vårt arbete använde vi oss av den mall som Markus Reklambyrå använder sig av. Resultatet på vår kreativa brief finner ni här nedan. Syfte: Med kommunikationen vill vi åstadkomma en vitaliserad grafisk profil och logotyp. Samt att locka folk till Agdagalan och därmed MARÖ:s förening. Mål: Ökat närvarande på Agdagalan jämfört med tidigare år, och fler medlemmar som deltar i MARÖ:s träffar och evenemang. Målgrupp: Män och kvinnor över 18 år bosatta i Östergötland med ett intresse för marknadsföring. Huvudbudskap: MARÖ arrangerar Agdagalan för marknadsförare i regionen. Målgruppen ska veta: Målgruppen ska främst veta om tid, plats, och arrangör för Agdagalan, men också förstå att det kommer bli en storslagen tillställning i marknadsföringens tecken. Målgruppen ska tycka/känna: En högtidlig känsla och att MARÖ har något att erbjuda dem. Målgruppen ska göra: Målgruppen ska engagera sig i MARÖ på ett eller annat sätt. Till att börja med genom att gå på Agdagalan. 4.2 Brainstorm Vi började med ett brainstorm- möte där inga idéer förkastades och ordet nej var förbjudet. Detta första möte var mest vinklat till konceptskapande och problemlösning. Som metod använde vi konceptet AIDA. Som betyder: attraction, interest, desire, action. Vi skrev upp våra idéer på en whiteboard- tavla och fick fram en hel del förslag som alla fattade tycke för. Gemensamt för många av idéerna var att de talade till mottagaren via patos, vilket en bild ofta gör (Waern, Petterson, Svensson, 2004, sid. 60). Detta skulle enligt oss fungera oklanderligt i en affisch riktad till Agdagalan. Nästa möte träffades vi för att göra lite grova skisser på de förslagen vi fått fram. Vi märkte då snabbt vilka idéer som passade bra och vilka vi skulle förkasta. Med idéerna från det första mötet lite nerkokade samlades vi för ett andra brainstorming- möte. Här gick vi i en helt ny riktning och försökte komma bort från det uppenbara. Detta var mer grundat på koncept och logotyp, problemlösningsmetoden vi använt oss av tidigare fick här ge vika för Vem säger vad till vem? - metoden. Vi diskuterade sedan lite mer ingående kring de idéer vi kände mest passande för uppgiften. GRUPP B1: MALIN ÅKERSKOG, MAGDALENA SANDSTRÖM, VICTOR CAMNERIN, OSKAR PALOSAARI, JON ROSENBERG 6

7 Det vi kom fram till var att betraktaren skulle konnotera en stark galakänsla när den såg affischen. Designidéer till logotypen och typografin togs också fram. Sedan satte vi oss ner för att arbeta med de utvalda idéerna. (Se bilaga 8.1 och 8.2) 4.3 Skissarbete och konceptförslag Logotyp I skissarbetet utgick vi ifrån orden kunskap, nätverk, trender och inspiration. Hur skulle dessa fyra ord kunna illustreras med hjälp av en logotyp? Förslag innehållande rutmönster, pilar, kompassrosor, ljus, blixtar och glödlampor tecknades ner. Vi valde sedan att fokusera på glödlampan och utveckla detta förslag. I den kunde vi se orden inspiration, kunskap och även en antydan till nätverk. En vidareutveckling skulle eventuellt kunna förstärka dessa ord och även innefatta ordet trend. Under en föreläsning i färgsymbolik tidigare i höstas fick vi djupare kunskap inom färgers olika betydelser och effektiviteten i att kommunicera med hjälp av dessa. Med detta i åtanke togs färgförslag fram. Ett par alternativ vi hade var lila som skulle ge en luxuös känsla, blå som är en pålitlig färg och står för visdom, svart som är en elegant och stark färg samt orange som är uppmuntrande och ofta förknippas med kreativitet. (Se bilaga 8.3, 8.4 och 8.5) Agda går på gala Denna idé byggde på ett perspektiv som vi under en föreläsning i gestalt och form fick lära oss innebörden av. I förgrunden på affischen gestaltade vi baksidan av två ben som stod något breddade. En röd matta låg utrullad och sträckte sig åt samma riktning som benen. Högst upp på bilden uppenbarade sig ett par stjärtfjädrar. Perspektivet och sättet affischen var uppbyggd på talade främst till patos och gav en känsla av spänning och dramatik. Det var något som vi ville spela på för att locka folk till Agdagalan. Tanken var att vi skulle se Agda på bilden och att det var hon som skulle gå på galan. (Se bilaga 8.6) Ken is a chicken Tanken med den här idén var att byta plats på beståndsdelarna i den kända agdastatyetten, en höna med Barbiedockan Kens ben, och bygga affischens layout utifrån en Kendocka med hönsben. Meningen med denna illustration var att det skulle skapas ett entropiskt budskap. Det skulle i sin tur resultera i en lust hos mottagaren att ta reda på mer. De som kände till Agdagalan sedan tidigare skulle snabbt förstå den underliggande meningen i affischen, vilket skapar ännu ett djup. Idén härstammade från ett koncept där vi bara tänkte använda oss utav en halv Kendocka som bildelement. Det konceptet förkastades snabbt på grund av de negativa associationer en halv kropp kan framkalla hos människor. (Se bilaga 8.7) Discobakgrund I detta förslag togs en bakgrund fram som kom att bli användbar i den slutgiltiga affischen. Den byggde på många olika färger som korsade varandra. Färgerna var något transparenta så i de fält där de korsades bildades det nya färger. Detta GRUPP B1: MALIN ÅKERSKOG, MAGDALENA SANDSTRÖM, VICTOR CAMNERIN, OSKAR PALOSAARI, JON ROSENBERG 7

8 gjorde att bakgrunden fick en speciell utstrålning. Från tre olika punkter utgick färgerna på ett sätt som gjorde att de påminde om strålkastare, fyrverkerier, solstrålar etc. Bakgrunden kunde också konnotera formerna av en slipad diamant. (Se bilaga 8.7) Agda on the Wall Denna idé gjorde sig beroende av mänsklig perception och det faktum att vi i vår kultur läser ifrån vänster till höger (Waern, Petterson, Svensson, 2004, sid. 60). Här stod nämligen texten Vem kom först? i fokus. Bakgrund och färgsättning var avskalad för att copy och information skulle sticka ut som något viktigt. Ögat var tänkt att ledas från övre vänstra hörnet till nedre högra, och hierarkin som skulle göra detta var baserad på svärta i texten. Agda fanns också gestaltad men smälte in i bakgrunden och hade därför inte något högre hierarkiskt värde jämfört med copy, utan bidrog istället till konceptet Agdagalan. (Se bilaga 8.8) 4.5 Problem på vägen Något vi hade lite problem med i början var att vi inte riktigt visste vad vi skulle lägga mest fokus på. Kundbriefen vi fick till oss handlade mest om företaget och dess grafiska profil medan grunduppgiften vi hade var att göra en affisch för Agdagalan. Vi försökte jobba utifrån en problemlösningsmetod där vi skulle formulera en fråga utifrån den kreativa briefen. Efter det gick vi vidare med det kreativa arbetet för att få fram en lösning. Det var svårt att formulera frågan på ett bra sätt. Vi ville få med både den grafiska profilen och en bra inbjudan till galan, och våra resultat blev alldeles för långa. Efter ett tag gick vi över till en metod vi lärt oss av Bo Bergström där vi istället fokuserade på vem som säger vad till vem. Då vi skrev ut vår affisch för att se den på papper stötte vi på problem på grund av den pastellfärgade bakgrunden. Då skrivaren använde akromatik, det vill säga ersatte de adderade CMY- tonerna med K, upplevdes bakgrunden som gråaktig. Detta problem påverkade dock inte redovisningen eftersom vi där visade upp vår idé på projektor. 4.7 Korrigering efter redovisningstillfälle Vid redovisningstillfället fick vi mest positiv kritik, men Gary påpekade att bokstaven s såg ensam ut i ordet först?, han rådde oss därför att se över kerningen av ordet. Vi valde att inte göra några ytterligare korrigeringar av affischen efter redovisningen då vi blev nöjda med hur den porträtterade vår vision. GRUPP B1: MALIN ÅKERSKOG, MAGDALENA SANDSTRÖM, VICTOR CAMNERIN, OSKAR PALOSAARI, JON ROSENBERG 8

9 5. Slutresultat 5.1 Logotyp Vår slutgiltiga version av logotypen grundar sig i gestaltpsykologin som säger att vi försöker se en helhet i saker vi betraktar (Hansson, Karlsson, Nordström, 2006, sid ). Bokstaven M har satts in i ett Ö där M utgör de negativa ytorna. Bokstäverna framträder med hjälp av slutenhetens och erfarenhetens lag. Slutligen valde vi att göra logotypen svart. En färg vi har lärt oss symboliserar styrka och elegans. Det kändes som passande associationer till MARÖ men framför allt stämde det bra överens med den känsla vi ville framhäva i affischen. Det var också ett medvetet val på så vis att svart är en relativt neutral färg som går att byta ut om behov av förändring skulle uppstå. Förslag för dessa finns i skissarbetet. (Se bilaga 8.5) 5.2 Copy Copyn i vår affisch byggde på frasen Vem kom först?. Texten skulle spegla tankarna kring den kända frasen: Vad kom först? Hönan eller ägget?. Enligt de flesta personer vi pratade med så var det första man associerade texten med just den frasen. Tanken med affischen var att man skulle läsa texten och snabbt associera den med den filosofiska tanken: Vad kom först? Hönan eller ägget?. Tankegångarna var sedan menade, med hjälp av de övriga elementen i affischen, att föras vidare till Agdagalan, vars mest kända beståndsdel är Agdastatyetten. Vi valde att skriva Vem istället för Vad för att på så sätt också syfta på vem som gjorde bra ifrån sig som årets marknadsförare eller i någon av Agdagalans andra priskategorier. Längre ner på affischen är bara en enkel text med plats och tid för galan beskriven. (Se bilaga 8.9) 5.3 Layout Eftersom konceptet för affischen till slut blev copy- baserat kände vi att det var viktigt att texten var det som drog uppmärksamheten till affischen. Därför skapade vi en typografisk illustration, där de tre orden skapade en bild i sig. Texten placerades i det övre vänstra hörnet. Storleken gjorde att den fick högst värde i formhierarkin, vilket stämde bra med den innehållshierarki vi också var ute efter. Den byggde på en asymmetrisk layout som skapade spänning och dynamik. (Bergström, 2009, sid ). Det blev tydligt i hur text och element var placerade längs med en diagonal och inte runt en centrerad axel. Bakgrunden skapade i sig många olika diagonaler, men vi valde att skapa de tydligaste diagonalerna längs med placeringen av elementen på affischen. Diagonalen från V:et kunde följas ner förbi infotexten om galan och sedan vidare ner till vår avsändare, MARÖ. Både V:et och Agdafiguren placerades i de två punkter som diagonalerna i bakgrunden utgick från. Detta skapade två tydliga platser att placera ögonen på. Både copyn och infotexten placerades även enligt tredjedelsregeln på affischens layout. GRUPP B1: MALIN ÅKERSKOG, MAGDALENA SANDSTRÖM, VICTOR CAMNERIN, OSKAR PALOSAARI, JON ROSENBERG 9

10 Dessa element och regler skapade tre naturliga vägar för betraktaren att följa genom affischen, och alltså även den information vi valt att placera där. (Se bilaga 8.9) 6. Avslutande diskussion: analys av metodik & arbetsprocess Metodikerna vi främst har använt oss av är AIDA och Bo Bergströms teknik samt en givande variation av brainstorm och diskussion. Med detta sätt att arbeta har det varit smidigt att ha de flytande arbetsroller som vi tidigt valde att jobba efter. Det positiva detta medförde var att alla alltid hade en uppgift som behövde göras. Dock ledde detta fria sätt att jobba på ibland till kreativ förvirring. Det negativa var därmed att det då och då kändes som metoden var ostrukturerad. Mötena vi hade var enligt oss alla ett väldigt givande sätt att arbeta på. Brainstorm och diskussioner gav snabbt bra och varierade förslag på hur uppgiften skulle utformas. Att vi sedan blev tvungna att förkasta förslag som alla hade väldigt positiva tankar om, på grund av: dåliga associationer och för svår genomförbarhet, sänkte det kreativa momentum vi hade uppnått på tidigare möten. Det var trots detta problem positivt att vi inte fortsatte med dessa idéer längre in i tidsplanen. Under arbetets gång märktes det också hur eniga vi ofta var i besluten som skulle fattas angående affischen. Att vi inte hade allt för delade åsikter och visioner medförde att arbetet höll ett genomgående bra tempo och att vi inte stötte på några konflikter under hela perioden. Vi alla anser att arbetet med den här uppgiften har varit väldigt givande. Framförallt gällande vilka arbetssätt som passar när man arbetar med den här sortens uppdrag. Att alla har varit med och hjälpt till i hela processen har också medfört en mer djupgående kunskap i designprogrammen vi använder oss av på GDK. 0

11 7. Referenser 7.1. Böcker Waern, Y. Petterson, R. Svensson, G. Bild och föreställning om visuell retorik. Lund: Studentlitteratur AB. (2004) Bergström, B. Effektiv visuell kommunikation. Carlssons Bokförlag. (2009) Hansson, H. Carlsson, S.G. Nordström, Z, G. Seendets språk. Lund: Studentlitteratur AB. (2006) 7.2. Föreläsningar TRTE09 - Gary Svensson, Dietmar Mölk (2013) TNGD24 - Bo Bergström (2013) TNGD13 - Tomas Törnqvist: Färgsymbolik TNGD13 - Tomas Törnqvist: Gestalt & form 1

12 8. Bilagor 8.1 Brainstorm Brainstorm 2 2

13 8.3 Skisser 3

14 8.4 Skisser 2 4

15 8.5 Logotyp 5

16 8.6 Agda går på gala 6

17 8.7 Ken is a chicken & Discoagda 7

18 8.8 Agda on the wall 8

19 8.9 Slutresultat 9

Projektrapport TRTE09 2013-03-08. Grupp A5 Mathilda Johansson, Linnea Englund, Jennifer Bodén, Camilla Andersson, Cecilia Kornehed

Projektrapport TRTE09 2013-03-08. Grupp A5 Mathilda Johansson, Linnea Englund, Jennifer Bodén, Camilla Andersson, Cecilia Kornehed Projektrapport TRTE09 2013-03-08 Grupp A5 Mathilda Johansson, Linnea Englund, Jennifer Bodén, Camilla Andersson, Cecilia Kornehed 1. INLEDNING 1 2. HUVUDDEL/PROCESS 2 2.1 FÖRBEREDELSER 2 2.2 BRAINSTORMING

Läs mer

PROJEKTRAPPORT. TRTE09 Grupp A1 Lucas Blom, Paula Gabrielsson, Olle Dahl, Linn Falk, Veronica Johansson. Färdig Produkt.

PROJEKTRAPPORT. TRTE09 Grupp A1 Lucas Blom, Paula Gabrielsson, Olle Dahl, Linn Falk, Veronica Johansson. Färdig Produkt. PROJEKTRAPPORT TRTE09 Grupp A1 Lucas Blom, Paula Gabrielsson, Olle Dahl, Linn Falk, Veronica Johansson Marknadsföreningen i Östergötland bjuder härmed in er till en spektakulär gala där flera priser kommer

Läs mer

Slutrapport TRTE09. Är du en vinnare? Mer information på: www.marknadsforeningen.info

Slutrapport TRTE09. Är du en vinnare? Mer information på: www.marknadsforeningen.info Slutrapport TRTE09 14 mars 2014 Anmälan senast 26/2 Louis De Geer Norrköping Medlem: 300 kr Ej medlem: 450 kr Är du en vinnare? Mer information på: www.marknadsforeningen.info m r MARKNADSFÖRENINGEN I

Läs mer

MARÖ & AGDAGALAN. Rapport om vårt projekt i kursen visuell retorik. Linköpings Universitet Campus Norrköping TRTE09, Visuell retorik 2013-03-09

MARÖ & AGDAGALAN. Rapport om vårt projekt i kursen visuell retorik. Linköpings Universitet Campus Norrköping TRTE09, Visuell retorik 2013-03-09 MARÖ & AGDAGALAN Rapport om vårt projekt i kursen visuell retorik Linköpings Universitet Campus Norrköping TRTE09, Visuell retorik 2013-03-09 Grupp 4B: Nils Nyebølle Merima Mešić Olivia Lindmark Elin Wretlund

Läs mer

1.2 Logotypens färgsättning

1.2 Logotypens färgsättning GRAFISK MANUAL Vår grafiska profil Den grafiska profilen utgörs av logotypen, våra färger och vår typografi. Dessa bildar tillsammans bilden och uppfattningen av varumärket Ridentity. Denna manual beskriver

Läs mer

Kårmål G. Profilerad kommunikation. Arbetsmaterial för kårer. Kårmålsformulering. Kåren använder NSF:s grafiska profil i all visuell kommunikation.

Kårmål G. Profilerad kommunikation. Arbetsmaterial för kårer. Kårmålsformulering. Kåren använder NSF:s grafiska profil i all visuell kommunikation. Kårmål G Profilerad kommunikation Arbetsmaterial för kårer Kårmålsformulering Kåren använder NSF:s grafiska profil i all visuell kommunikation. Målgrupp Alla i kåren som är över 15 år och vill vara med.

Läs mer

Consump. Om du kör miljövänligt så visar den grön text och kör du inte miljövänligt så visar rött, kör du något där emellan visar den gult.

Consump. Om du kör miljövänligt så visar den grön text och kör du inte miljövänligt så visar rött, kör du något där emellan visar den gult. Consump Consump är en produkt som ska få dig att köra miljövänligare. Den består av en display som visar hur mycket din bil drar och priset per mil. Den har tre olika lägen som lyser grönt, gult eller

Läs mer

Vad designer gör. Källa: Design projekt guiden http://www.svid.se/sv/designprojektguiden/om-design/vaddesigner-gor/

Vad designer gör. Källa: Design projekt guiden http://www.svid.se/sv/designprojektguiden/om-design/vaddesigner-gor/ Vad designer gör Designer är avgörande för den affärsmässiga framgången för innovationer. En designer har metoder för att samla in och förstå användarnas egentliga behov. Designern kan sedan omvandla behoven

Läs mer

IDÉ ACTION! Exempel på planering. Är du trött på att bara prata? Watch it! - Metoder för att GÖRA demokrati! watchitmalmolund.se

IDÉ ACTION! Exempel på planering. Är du trött på att bara prata? Watch it! - Metoder för att GÖRA demokrati! watchitmalmolund.se IDÉ ACTION! Exempel på planering Är du trött på att bara prata? Watch it! - Metoder för att GÖRA demokrati! watchitmalmolund.se Om workshopen Idé->Action! handlar om att uppleva känslan i kroppen av att

Läs mer

Hur skapar vi ett engagerat ambassadörskapsnätverk och hur får vi fler att engagera sig?

Hur skapar vi ett engagerat ambassadörskapsnätverk och hur får vi fler att engagera sig? Workshop Ambassadörsträff 12 november, 2014 Vad är ambassadörskap? Det finns en gemensam syn att ambassadörskapet i första hand ska bygga på engagerade invånare och verksamma som tror på Eskilstuna. Det

Läs mer

One company, one voice?

One company, one voice? One company, one voice? Företagsidentitet Varumärken Kommunikation 13 tips/voice UC.20x20.141119.indd 1 2014-11-19 10.48 Det sitter i detaljerna. Man förvånas hur ofta hur många som missar att vårda och

Läs mer

Ny grafisk symbol för Sölvesborg

Ny grafisk symbol för Sölvesborg Ny grafisk symbol för Sölvesborg På kommunfullmäktigesammanträdet i slutet av januari ligger ett ärende om en ny grafisk symbol för kommunen uppe för beslut. Denna symbol är tänkt att ersätta det träd

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Konstnärligt campus

Kommunikationsstrategi för Konstnärligt campus Informationsenheten Kommunikationsstrategi för Konstnärligt campus 2010-01-26 Dnr 102-88-10 Sid 1 (11) Kommunikationsstrategi för Konstnärligt campus Inledning... 3 Övergripande mål... 3 Benämningen Konstnärligt

Läs mer

Projektrapport. Linköpings Universitet. Grupp B7: Christian Söderberg, Matilda Lindmark, Andreas Ojamäe, Sandra Lindqvist

Projektrapport. Linköpings Universitet. Grupp B7: Christian Söderberg, Matilda Lindmark, Andreas Ojamäe, Sandra Lindqvist Linköpings Universitet Projektrapport Grupp B7: Christian Söderberg, Matilda Lindmark, Andreas Ojamäe, Sandra Lindqvist TRTE09: Visuell retorik VT 2013 Examinator: Gary Svensson Innehållsförteckning Sammanfattning...3

Läs mer

Lärarmaterial BROTT PÅ NÄTET. Vad handlar boken om? Mål och förmågor som tränas: Eleverna tränar på följande förmågor: Författare: Christina Wahldén

Lärarmaterial BROTT PÅ NÄTET. Vad handlar boken om? Mål och förmågor som tränas: Eleverna tränar på följande förmågor: Författare: Christina Wahldén SIDAN 1 Författare: Christina Wahldén Vad handlar boken om? Boken handlar om Ronja. En dag får hon ett meddelande på Facebook av Lisa i klassen. Det står bara Tjockis! Ronja vill vara kompis med Lisa.

Läs mer

Brief EuroPride 2018

Brief EuroPride 2018 Brief EuroPride 2018 1. PROCESSEN FÖR ATT BLI BYRÅ FÖR EUROPRIDE 2018 Denna brief är ett förfrågningsunderlag från EuroPride 2018 som kommer att ligga till grund för att inleda ett långsiktigt samarbete

Läs mer

Inbjudan. till idéverkstad. Idéverkstad: Turism på 10-talet

Inbjudan. till idéverkstad. Idéverkstad: Turism på 10-talet Inbjudan till idéverkstad Idéverkstad: Turism på 10-talet Tid 27.10.2015 kl. 8-17. Lunch ingår. Plats Domus Bothnica, Universitetsstranden 5 i Vasa Språk svenska/engelska Anmälningar Senast 20 oktober,

Läs mer

Grafisk profilmanual FÖR REGION JÖNKÖPINGS LÄN

Grafisk profilmanual FÖR REGION JÖNKÖPINGS LÄN Grafisk profilmanual FÖR REGION JÖNKÖPINGS LÄN INLEDNING En region, ett varumärke, många möjligheter Den grafiska manualen beskriver Region Jönköpings läns visuella identitet, det vill säga hur vi presenterar

Läs mer

Tänk på att alltid involvera programrådet i diskussioner som rör marknadsföring av er skogliga utbildning!

Tänk på att alltid involvera programrådet i diskussioner som rör marknadsföring av er skogliga utbildning! Marknadsföringsaktiviteter som SLA stödjer med marknadsföringsbidrag - Inspiration och förslag för dig som arbetar på skolan eller är ledamot i skolans skogliga programråd. Branschen och SLA ser naturbruksskolorna

Läs mer

Formulera sig och kommunicera i tal och skrift. Läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften.

Formulera sig och kommunicera i tal och skrift. Läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften. SIDAN 1 Lärarmaterial Klicka HÄR för att skriva ut arbetsmaterialet. VAD HANDLAR BOKEN OM? Kira och hennes band Funky ska vara med i en tävling som heter Talang. Kira hoppas på att hon och Nico ska blir

Läs mer

Värvningsguide. - så får ni fler medlemmar till er elevkår

Värvningsguide. - så får ni fler medlemmar till er elevkår Värvningsguide - så får ni fler medlemmar till er elevkår Sida 2 av 7 Innehåll Vad är en medlem?... 3 Aktivt medlemskap... 3 Elev kontra medlem... 3 Vad säger stadgan?... 3 Elevkårens mål bör vara att

Läs mer

VAD TYCKER DE ÄLDRE OM ÄLDREOMSORGEN? - SÄRSKILT BOENDE I HÖGANÄS KOMMUN 2013

VAD TYCKER DE ÄLDRE OM ÄLDREOMSORGEN? - SÄRSKILT BOENDE I HÖGANÄS KOMMUN 2013 SÄRSKILT BOENDE - 2013 1 (13) VAD TYCKER DE ÄLDRE OM ÄLDREOMSORGEN? Vad tycker de äldre om äldreomsorgen är en rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden.

Läs mer

Bildskapande i förskolan

Bildskapande i förskolan Bildskapande i förskolan Se Uppleva - Gestalta Och att föra utvecklande bildsamtal Att se med alla sinnen... Drick upp ditt kaffe mamma! Bild: Kristina Anshelm Den betydelsefulla upplevelsen... Att ge

Läs mer

Just nu pågår flera satsningar för att förbättra svenska elevers måluppfyllelse

Just nu pågår flera satsningar för att förbättra svenska elevers måluppfyllelse Andersson, Losand & Bergman Ärlebäck Att uppleva räta linjer och grafer erfarenheter från ett forskningsprojekt Författarna beskriver en undervisningsform där diskussioner och undersökande arbetssätt utgör

Läs mer

Lgr 11 - Centralt innehåll och förmågor som tränas:

Lgr 11 - Centralt innehåll och förmågor som tränas: Lärarmaterial SIDAN 1 Författare: Johanna Nilsson Vad handlar boken om? Johan är en fotbollstokig kille som, mer än allt annat i världen, vill bli fotbollsproffs. Han måste dock kämpa mycket med svenskan,

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning Sammanfattning...s 3 Bakgrund och inledning...s 4 Problemformulering och syfte & Avgränsningar...s 5 Genomförande...s 6 Resultat av projektet...s 7 Värdering av arbetet och resultatet...s

Läs mer

Sagor och berättelser

Sagor och berättelser Projekt Sagor och berättelser Hösten 2013 Våren 2014 1 Det kompetenta barnet Jag kan du kan tillsammans kan vi mer- i en tillgänglig, tillåtande och undersökande miljö där vi ser förmågor och olikheter

Läs mer

Antal svarande i kommunen 32 Andel svarande i kommunen, procent 43 Kategorier ångest? Mycket dåligt Totalt Nej. Någorlunda. Mycket gott.

Antal svarande i kommunen 32 Andel svarande i kommunen, procent 43 Kategorier ångest? Mycket dåligt Totalt Nej. Någorlunda. Mycket gott. Resultat för särskilt boende 203, per kön, åldersgrupp, hälsotillstånd, 863 Hällefors F Hur bedömer du ditt allmänna hälsotillstånd? F2 Har du besvär av ängslan, oro eller ångest? gott gott Någorlunda

Läs mer

... Blir skjutsad med bil. Blir skjutsad med bil med kompisar (samåkning) Bli skjutsad med bil med kompisar (samåka)

... Blir skjutsad med bil. Blir skjutsad med bil med kompisar (samåkning) Bli skjutsad med bil med kompisar (samåka) Bilaga 1: Enkät om resvanor Namn:. Klass:... Enkät om resvanor På skolan pågår just nu ett arbete med att ta fram en skolreseplan. En skolreseplan ska lyfta fram frågor att arbeta med när det gäller trafiksäkerhet,

Läs mer

Övning: Dilemmafrågor

Övning: Dilemmafrågor Övning: Dilemmafrågor Placera föräldrarna i grupper med ca 6-7 st/grupp. Läs upp ett dilemma i taget och låt föräldrarna resonera kring tänkbara lösningar. Varje fråga kan även visas på OH/ppt samtidigt,

Läs mer

Projektrapport LAU 160 delkurs 2 Kompostering

Projektrapport LAU 160 delkurs 2 Kompostering Projektrapport LAU 160 delkurs 2 Kompostering Seminariegrupp B2, grupp 2 Ulrika Börjesson Sara Carlsson Ida Edvardsson Linnéa Eriksson Heidi Hansen Sammanfattning Syftet med våran presentation är att väcka

Läs mer

Tillitsfull KLARTÄNKT

Tillitsfull KLARTÄNKT Tillitsfull KLARTÄNKT SNABBFOTAD Träna dina entreprenöriella förmågor! Världen vi lever i är komplex och vi står inför många utmaningar. Det kräver utveckling av både privata och offentliga organisationer,

Läs mer

Att ge feedback. Detta är ett verktyg för dig som:

Att ge feedback. Detta är ett verktyg för dig som: Att ge feedback Detta är ett verktyg för dig som: Vill skapa ett målinriktat lärande hos dina medarbetare Vill bli tydligare i din kommunikation som chef Vill skapa tydlighet i dina förväntningar på dina

Läs mer

Det handlar om att ta fram och utveckla elevers inneboende nyfikenhet, initiativförmåga och självförtroende redan från tidiga åldrar.

Det handlar om att ta fram och utveckla elevers inneboende nyfikenhet, initiativförmåga och självförtroende redan från tidiga åldrar. Ung Företagsamhet Fyrbodal jobbar med att få fler företagsamma barn och ungdomar. I drygt 30 år har vi jobbat med UF-företag på gymnasienivå. Nu gör vi en nysatsning där elever och ni lärare på grundskolan

Läs mer

Mellan dig och mig Mårten Melin

Mellan dig och mig Mårten Melin Lärarmaterial SIDAN 1 Vad handlar boken om? Boken handlar om Max, som är tillsammans med Hanna. Max vet inte riktigt om han är riktigt kär i Hanna. Är det ok att röra vid Hannas snippa, och att hon rör

Läs mer

Mother Bear Sweden. Inledning

Mother Bear Sweden. Inledning Mother Bear Sweden Inledning Jag heter Mathias Steger och är 31 år och kommer från Rättvik som ligger i Dalarna. I mitt examensarbete har jag arbetat med företaget Mother Bear Sweden som ägs av Cheryl

Läs mer

Pedagogiskt material till föreställningen

Pedagogiskt material till föreställningen Pedagogiskt material till föreställningen Pucko vs Milan Detta är ett material vars huvudsyfte är att fånga upp de teman och situationer som är en del av föreställningen. Målet är att skapa reflektion

Läs mer

BARNETS FEM KÄRLEKSSPRÅK

BARNETS FEM KÄRLEKSSPRÅK BARNETS FEM KÄRLEKSSPRÅK Av: Inge Stene Denna artikel bör ses mot bakgrund av de multipla intelligenserna (se artikeln Det kreativa barnet). Den handlar kort sagt om kommunikation. Vi kan förhålla oss

Läs mer

KREATIVA BÖNESÄTT. en praktisk hjälp till dig som är ledare! Initiativtagare till materialet: Maria Melin

KREATIVA BÖNESÄTT. en praktisk hjälp till dig som är ledare! Initiativtagare till materialet: Maria Melin KREATIVA BÖNESÄTT en praktisk hjälp till dig som är ledare! Initiativtagare till materialet: Maria Melin Information om materialet Till vem? I vår verksamhet är andakter en viktig del, men ibland är det

Läs mer

Viktigt att tänka på i en intervju och de vanligaste fallgroparna. som intervjuar. Ett kostnadsfritt whitepaper utgivet av Level Recruitment

Viktigt att tänka på i en intervju och de vanligaste fallgroparna. som intervjuar. Ett kostnadsfritt whitepaper utgivet av Level Recruitment Viktigt att tänka på i en intervju och de vanligaste fallgroparna för dig som intervjuar Ett kostnadsfritt whitepaper utgivet av Level Recruitment Level Recruitment AB - 2015 Viktigt att tänka på i en

Läs mer

Förslag på lektionsupplägg: Dag 1- en lektionstimme

Förslag på lektionsupplägg: Dag 1- en lektionstimme MiniKonsulter Fångar upp elevernas naturliga kreativitet och nyfikenhet genom problemlösning i arbetslivet samt ökar elevernas naturliga intresse för problemlösning och innovationer. Skapar och bibehåller

Läs mer

Orolig för ett barn. vad kan jag göra?

Orolig för ett barn. vad kan jag göra? Orolig för ett barn vad kan jag göra? Rädda Barnen 2016 Formgivning: Rädda Barnen Foto: Oskar Kullander Upplaga: 4 000 ex Artikelnummer: 11505 ISBN: 978-91-7321-366-0 Barn i utsatta situationer behöver

Läs mer

Grafiska riktlinjer Göteborgs miljövetenskapliga centrum, GMV 2011-08-31

Grafiska riktlinjer Göteborgs miljövetenskapliga centrum, GMV 2011-08-31 Grafiska riktlinjer Göteborgs miljövetenskapliga centrum, GMV 2011-08-31 Göteborgs miljövetenskapliga Centrum, GMV 2 Om GMV:s grafiska riktlinjer Om GMV:s grafiska riktlinjer GMV:s grafiska riktlinjer

Läs mer

Generell Analys. 3. Det är viktigt att du väljer ett svar i vart och ett av de åttio blocken.

Generell Analys. 3. Det är viktigt att du väljer ett svar i vart och ett av de åttio blocken. Generell Analys Instruktioner De flesta av oss saknar tid eller intresse att verkligen fundera och reflektera över den arbetssituation vi befinner oss i. Vi vet naturligtvis hur det känns, vi kollar läget,

Läs mer

Lära tillsammans som grund för utveckling erfarenheter från förskolan. Sunne 3-4 februari 2010 Katina Thelin

Lära tillsammans som grund för utveckling erfarenheter från förskolan. Sunne 3-4 februari 2010 Katina Thelin Lära tillsammans som grund för utveckling erfarenheter från förskolan Sunne 3-4 februari 2010 Katina Thelin Problem... Någonting man försöker undervika och om möjligt göra sig av med eller En möjlighet

Läs mer

TENTAPLUGG.NU AV STUDENTER FÖR STUDENTER. Datum. Kursexaminator. Betygsgränser. Tentamenspoäng. Övrig kommentar

TENTAPLUGG.NU AV STUDENTER FÖR STUDENTER. Datum. Kursexaminator. Betygsgränser. Tentamenspoäng. Övrig kommentar TENTAPLUGG.NU AV STUDENTER FÖR STUDENTER Kurskod Kursnamn D7007A Formgivning Datum Material Inlämning Kursexaminator Betygsgränser Tentamenspoäng Uppladdare Johanna Hamne Övrig kommentar Form för mig

Läs mer

Idéskrift. Avtalsuppföljning för transportköpare inom miljö och trafiksäkerhet

Idéskrift. Avtalsuppföljning för transportköpare inom miljö och trafiksäkerhet Idéskrift Avtalsuppföljning för transportköpare inom miljö och trafiksäkerhet Inledning Att genomföra avtalsuppföljning gentemot leverantörer är en viktig del i affären. Syftet med uppföljningen är att

Läs mer

DESIGNPROCESSEN 1. Utgångspunkter 1. Förstudier 1. Inriktning 2. Första brainstormingen 3. Möte med Tord Berggren 3.

DESIGNPROCESSEN 1. Utgångspunkter 1. Förstudier 1. Inriktning 2. Första brainstormingen 3. Möte med Tord Berggren 3. Innehållsförteckning DESIGNPROCESSEN 1 Utgångspunkter 1 Förstudier 1 Inriktning 2 Första brainstormingen 3 Möte med Tord Berggren 3 Marknadsstudie 4 Andra brainstormingen 5 Möte med Jens Blixt om VVS 6

Läs mer

självmålet analysera LÄRARHANDLEDNING

självmålet analysera LÄRARHANDLEDNING självmålet analysera Det finns lika många sätt att se på en scenkonstföreställning som det finns människor i en publik. Ett samtal efter en föreställning kan bredda och fördjupa upplevelsen, och det kan

Läs mer

VIMENTIS VIP. FÖR STARTUPS & SMÅFÖRETAGARE Med hjälp utav Vimentis VIP kommer en helt ny värld att öppnas upp för dig som företagare.

VIMENTIS VIP. FÖR STARTUPS & SMÅFÖRETAGARE Med hjälp utav Vimentis VIP kommer en helt ny värld att öppnas upp för dig som företagare. FÖR STARTUPS & SMÅFÖRETAGARE Med hjälp utav Vimentis VIP kommer en helt ny värld att öppnas upp för dig som företagare. VIMENTIS VIP Tillväxtprogram med fokus på försäljning Med Vimentis VIP blir försäljningen

Läs mer

Så får du bättre. självkänsla. Experter Frågor och svar Intervjuer Steg för steg-guider Praktiska tips SIDOR

Så får du bättre. självkänsla. Experter Frågor och svar Intervjuer Steg för steg-guider Praktiska tips SIDOR Så får du bättre 1234 självkänsla Experter Frågor och svar Intervjuer Steg för steg-guider Praktiska tips 8 SIDOR Självkänsla Våga ta steget mot ett bättre självförtroende och ett rikare liv! En dålig

Läs mer

ANN-CHARLOTTE EKENSTEN SIDAN

ANN-CHARLOTTE EKENSTEN SIDAN SIDAN 1 Lärarmaterial Klicka HÄR för att skriva ut arbetsmaterialet. VAD HANDLAR BOKEN OM? Ivar gillar djur, framförallt pandor. I skolan blir han retad för att han kan så mycket om pandor. Coola Saga

Läs mer

Maktsalongen Verksamhetsplan 2015

Maktsalongen Verksamhetsplan 2015 Bilaga 5 Maktsalongen Verksamhetsplan 2015 Maktsalongen är en organisation som arbetar med jämställdhet i det unga civilsamhället. 2015 är organisationens fjärde år och organisationen växer med raketfart.

Läs mer

Slutrapport: Act Art for Tourism

Slutrapport: Act Art for Tourism Slutrapport: Act Art for Tourism 1. Projektfakta. Projektnamn: Hotspot Kölleröd 2.0. Act Art for Tourism Leaderområde: MittSkåne Projektägare: Coompanion Jordbruksverkets journalnummer 2013 4929 Kontaktperson:

Läs mer

Hitta kunder som frilansare

Hitta kunder som frilansare Hitta kunder som frilansare Hitta kunder som frilansare 4 Att livnära sig som frilansare, genom att ta långa- eller kortsiktiga uppdrag, är en allt vanligare arbetsform. På Billogram träffar vi många frilansare,

Läs mer

bror hjorths hus konstpedagogiskt program 2013 bror hjorths hus konstpedagogiska program 2013

bror hjorths hus konstpedagogiskt program 2013 bror hjorths hus konstpedagogiska program 2013 konstpedagogiska konstpedagogiskt bror program program hjorths 2013 2013 hus bror hjorths hus bror hjorths hus Upplev, skapa och kommunicera Konstpedagogiken i Bror Hjorths Hus vänder sig till grupper

Läs mer

1 Tre parter drev gemensamt projektet: Cirkus Cirkör, som bidrog med såväl kunskap

1 Tre parter drev gemensamt projektet: Cirkus Cirkör, som bidrog med såväl kunskap TRANSFER: CIRKUS & MANAGEMENT ETT UTBILDNINGSPROJEKT Som ett led i forskningsprojektet, och som en utveckling av undervisningen på respektive högskola, beslöt vi att se vad som hände om vi sammanförde

Läs mer

(Grundkurs i medier och kommunikation vid Tammerfors Universitet, Finland) 1.1 Kommunikation

(Grundkurs i medier och kommunikation vid Tammerfors Universitet, Finland) 1.1 Kommunikation (Grundkurs i medier och kommunikation vid Tammerfors Universitet, Finland) 1.1 Kommunikation Definitioner Ordböckerna ger flera olika betydelser för ordet kommunikation. Kommunikation betyda flera saker:

Läs mer

Några avgränsningar har valts för handlingsplanen. Stadsbyggnadskontoret antas vara huvudaktör och platsutveckling står i fokus för arbetet.

Några avgränsningar har valts för handlingsplanen. Stadsbyggnadskontoret antas vara huvudaktör och platsutveckling står i fokus för arbetet. Handlingsplan Inledning Handlingsplanen är en del i den Master Class om urbana gemenskaper, aktivism och medborgardeltagande som hållits inom Nordic City Network under hösten/vintern 2015/2016. Handlingsplanens

Läs mer

Världskrigen. Talmanus

Världskrigen. Talmanus Världskrigen I början av 1900-talet var det två stora krig, första och andra världskriget. Många barn hade det mycket svårt under krigen. Men de som krigade tyckte inte att de hade något ansvar för barnen

Läs mer

Barnfattigdom. Arbetsplan för en studiecirkel

Barnfattigdom. Arbetsplan för en studiecirkel Partistyrelsens kansli Stockholm 2011-11-08 Barnfattigdom Arbetsplan för en studiecirkel 2 (8) Ta ut riktningen i en studiecirkel Det här är en arbetsplan som hjälper er att genomföra en studiecirkel om

Läs mer

Grafisk profil 2014 Uppdaterad senast 2014-07-07

Grafisk profil 2014 Uppdaterad senast 2014-07-07 Grafisk profil 2014 Uppdaterad senast 2014-07-07 Innehåll Vad är en grafisk profil?...3 Färger...4 Profilfärg... 4 Komplementfärger... 4 Gråtoner... 4 Tilläggsfärger... 4 Färgkoder... 5 SciLifeLabs logotyp...6

Läs mer

MÄSSHANDBOK ENTREPRENÖRSKAP PÅ RIKTIGT 2016 KRONOBERG

MÄSSHANDBOK ENTREPRENÖRSKAP PÅ RIKTIGT 2016 KRONOBERG MÄSSHANDBOK ENTREPRENÖRSKAP PÅ RIKTIGT 2016 KRONOBERG Om mässan: Plats: Affärshuset Tegnér, Växjö När: 22 april 2016 Hålltider: Kl. 08.00 Tävlingen Årets Säljare börjar. Kl. 10.00 11.45 Monterbygge. Kl.

Läs mer

Utvärdering av föräldrakurs hösten 2013

Utvärdering av föräldrakurs hösten 2013 Utvärdering av föräldrakurs hösten 2013 - Har du verktyg för att bemöta din oroliga och nedstämda tonåring? Föräldrakursen oro/nedstämdhet är ett samarbete mellan Råd & stöd, Gamla Uppsala familjeenhet

Läs mer

Motioner och motionssvar till RFSU Stockholms Årsmöte 2013. Motion 1. Ett enda datum för årsräkning av RFSU Stockholms medlemsantal

Motioner och motionssvar till RFSU Stockholms Årsmöte 2013. Motion 1. Ett enda datum för årsräkning av RFSU Stockholms medlemsantal Motioner och motionssvar till RFSU Stockholms Årsmöte 2013 Motioner är förslag från medlemmar till årsmötet. Motioner till årsmötet: 1. Ett enda datum för årsräkning av RFSU Stockholms medlemstal 2. Sätt

Läs mer

Terminsplanering i BILD - årskurs 6 Ärentunaskolan

Terminsplanering i BILD - årskurs 6 Ärentunaskolan Bilder har stor betydelse för människors sätt att tänka, lära och uppleva sig själva och omvärlden. Vi omges ständigt av bilder som har till syfte att informera, övertala, underhålla och ge oss estetiska

Läs mer

POJKPAKETET Handledningar Varför Pojkpaketet?

POJKPAKETET Handledningar Varför Pojkpaketet? POJKPAKETET Böckerna i pojkpaketet är fokuserade på pojkrollen. Det går idag att hitta bredare roller för flickor inom barnböcker. Flickor som går i Pippis fotspår. Men böcker som gestaltar pojkar på ett

Läs mer

Sprida leenden. Folktandvården Skånes varumärke och företagskultur.

Sprida leenden. Folktandvården Skånes varumärke och företagskultur. 1 Sprida leenden. Folktandvården Skånes varumärke och företagskultur. 2016 Vi människor ler av många anledningar. När vi är glada, när vi känner tacksamhet, när vi känner sympati. Det finns också anledningar

Läs mer

D e s i g n p r o c e s s e n

D e s i g n p r o c e s s e n sense Anton Hellberg, Carl Jönsson, Max Hansson och Erik Johansson Teknik på Polhemskolan Te2A Lund Om reaqua sense reaqua sense s uppgift är att ta kontroll över cirkulationspumpen som finns i de flesta

Läs mer

LATHUND Att planera en mässa eller utställning

LATHUND Att planera en mässa eller utställning LATHUND Att planera en mässa eller utställning När man medverkar vid utställningar av olika slag är det viktigt att ha en klar strategi kring sitt deltagande. Att bara åka dit på vinst och förlust med

Läs mer

ny vision för åmåls kommun

ny vision för åmåls kommun ny vision för åmåls kommun Introduktion och bakgrund Vårt förslag till vision för Åmåls kommun baseras på ett gediget grundarbete. Vi har tagit del av undersökningar och rapporter, medverkat vid möten,

Läs mer

Barn för bjudet Lärarmaterial

Barn för bjudet Lärarmaterial SIDAN 1 Författare: Oscar K. Vad handlar boken om? Boken handlar om en kille och en tjej som brukar träffas och spela spel. En dag när de träffas, börjar de prata om barn och om hur barn blir till. De

Läs mer

Söka och undersöka - rum

Söka och undersöka - rum Rapport Kandidatarbete Söka och undersöka - rum Linnea Nordin Inredningsarkitektur & Möbeldesign DKK Konstfack 2013-05-28 Professor: Jonas Osslund Kursledare: Karin Tyrefors Handledare: Åsa Conradsson

Läs mer

Barns och ungdomars åsikter om barnoch ungdomsmottagningen

Barns och ungdomars åsikter om barnoch ungdomsmottagningen Barns och ungdomars åsikter om barnoch ungdomsmottagningen - En undersökning av barnrättspraktikanter inom Landstinget Kronoberg Sabina Andersson Alexandra Hansson Omvårdnadsprogrammet Sunnerbogymnasiet

Läs mer

Utva rdering Torget Du besta mmer!

Utva rdering Torget Du besta mmer! 2013-12-17 Utva rdering Torget Du besta mmer! Sammanfattning Upplands Väsby kommun deltar tillsammans med tre andra kommuner i ett projekt om medborgarbudget som drivs av Sveriges Kommuner och Landsting

Läs mer

Varför gör dom inte som vi säger?

Varför gör dom inte som vi säger? SIS 30 november 2005 Varför gör dom inte som vi säger? Magnus Enell Enell Sustainable Business AB ? Vilka är dom? Vad säger vi? Varning! En varning utfärdas för innehållet i min föredragning; Personer

Läs mer

Bockarna Bruse på badhuset Hedekas Förskola Solrosen

Bockarna Bruse på badhuset Hedekas Förskola Solrosen Dokumentation av Kvalitetsarbete Bockarna Bruse på badhuset Hedekas Förskola Solrosen 2014 Förskolor Norr Munkedals kommun Sarah Gehandler Camilla Cederstråle Bella Johansson Gunilla Lågum Innehåll Grundfakta

Läs mer

CONSENSUS VARUMÄRKE CONSENSUS GRAFISKA PROFIL

CONSENSUS VARUMÄRKE CONSENSUS GRAFISKA PROFIL CONSENSUS VARUMÄRKE Genom att ha en tydlig och igenkännbar visuell identitet stärks Consensus varumärke. Detta ger således ett professionellt intryck och ökar förtroendet. Det är därmed viktigt att den

Läs mer

M E D I E - O C H K O M M U N I K A T I O N S V E T E N S K A P A N N L U N D Q V I S T. Välkommen till kursen Projekt & produktion

M E D I E - O C H K O M M U N I K A T I O N S V E T E N S K A P A N N L U N D Q V I S T. Välkommen till kursen Projekt & produktion Välkommen till kursen Projekt & produktion målet Verkligt uppdrag - Trycksaksproduktion - kunskap God beställarkompetens Kännedom om alla led t ex: kund, fotograf, reklambyrå, tryckeri Projektledarens

Läs mer

Man ska börja med lust det är först då man sprider ringar på vattnet.

Man ska börja med lust det är först då man sprider ringar på vattnet. Man ska börja med lust det är först då man sprider ringar på vattnet. -Nik Märak, en av deltagarna på redovisningsträffen Inspirations- och redovisningsträff, Stockholm 2011-08-17 Text: Lina Olofsson Dagens

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2011 MARIEHAMNS GYMNASTIKFÖRENING R.F. SAMMANFATTNING

VERKSAMHETSPLAN 2011 MARIEHAMNS GYMNASTIKFÖRENING R.F. SAMMANFATTNING VERKSAMHETSPLAN 2011 SAMMANFATTNING Gymnastik är en form av idrott, som alla har nytta av att hålla på med. Gymnastiken ger en god kroppskontroll, är utvecklande av motoriken samt dynamisk och mångfacetterad.

Läs mer

Kommunikationsplattform för PRO Stockholms län

Kommunikationsplattform för PRO Stockholms län Kommunikationsplattform för PRO Stockholms län Beslutad av distriktsstyrelsen 2015 10 06 Sida 2 av 14 Sida 3 av 14 Innehållsförteckning Vart vill vi komma?... 5 Kommunikationens mål är att:... 7 Målgrupper...

Läs mer

Kvalitetsarbete. Kungshöjdens förskola. Förskolor Syd Munkedals kommun Majvor Kollin Lena Klevgård Jenny Pettersson

Kvalitetsarbete. Kungshöjdens förskola. Förskolor Syd Munkedals kommun Majvor Kollin Lena Klevgård Jenny Pettersson Kvalitetsarbete Kungshöjdens förskola 2014 Förskolor Syd Munkedals kommun Majvor Kollin Lena Klevgård Jenny Pettersson Innehåll Grundfakta och förutsättningar... 3 Kartläggning av barnens intressen...

Läs mer

Integrering av formgivningsprocessen i en produktutvecklingsprocess

Integrering av formgivningsprocessen i en produktutvecklingsprocess Integrering av formgivningsprocessen i en produktutvecklingsprocess KN3060 Produktutveckling med formgivning Mälardalens Högskola INPRE 4 2006-04-24 Index Inledning... 2 Den klassiska PU-processen... 2

Läs mer

Kommunikationsstrategi Studentboet

Kommunikationsstrategi Studentboet Antagen av Studentboets styrgrupp den 24/05/2016 Detta dokument utgör riktlinjer för Studentboets kommunikation. Riktlinjerna omfattar all kommunikation där Studentboet står som avsändare. Riktlinjerna

Läs mer

Verksamhetsplan 2015. Bilaga 1

Verksamhetsplan 2015. Bilaga 1 Verksamhetsplan 2015 Bilaga 1 Verksamhetsmål 1 Ledord: Gemenskap Vi vill verka för att föreningarna känner mening och glädje över att vara del av Equmenia Väst, och att föreningarna upplever att Equmenia

Läs mer

Roger Rödin. Ett projektarbete av Axel Hammarbäck och Roger Rödin IT-Gymnasiet Kista-Rissne. Stockholm, 2008-05-17 1 / 5

Roger Rödin. Ett projektarbete av Axel Hammarbäck och Roger Rödin IT-Gymnasiet Kista-Rissne. Stockholm, 2008-05-17 1 / 5 Ett projektarbete av och IT-Gymnasiet Kista-Rissne Stockholm, 2008-05-17 1 / 5 Innehållsförteckning - Projektidé - Projektbeskrivning - Finansiell översikt - En beskrivning av genomförda aktiviteter under

Läs mer

om att anordna föreningsstyrelsesamling i unf

om att anordna föreningsstyrelsesamling i unf om att anordna föreningsstyrelsesamling i unf Fss-manualen anordna föreningsstyrelsesamling i unf innehåll Det du håller i din hand är ett viktigt verktyg för att utveckla UNF:s föreningar och deras arbete

Läs mer

Miljökalendern visar att varje enskild individ kan göra skillnad. Den mäter ökningen och minskningen i biltrafiken, och

Miljökalendern visar att varje enskild individ kan göra skillnad. Den mäter ökningen och minskningen i biltrafiken, och För att få människor att resa miljövänligt har vi tagit fram ett koncept, som ska visualisera hur biltrafiken påverkar miljön just i denna stund. Genom att placera vår kalender på ett flertal offentliga

Läs mer

Likabehandlingsplanen = Plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplanen = Plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplanen = Plan mot kränkande behandling Det här är Likabehandlingsplanen. Här kan du läsa vad du inte får göra i skolan. Det står också vad som är bra att göra. Alla elever och alla lärare

Läs mer

-Ja, tack. -Är du rädd för något? -Nej! -Känns det bättre nu? -Ja. -Hejdå!

-Ja, tack. -Är du rädd för något? -Nej! -Känns det bättre nu? -Ja. -Hejdå! Författare Alfred Sundgren 2014 Kapitel 1 Ljuden Adam gick in i kemisalen med sin bästa kompis Max. -Hörde du ljudet Max? -Nä, vadå för ljud? svarade Max. -Det lätt så här, bo bo bo. sa Adam. De ser en

Läs mer

Några övningar att göra

Några övningar att göra Några övningar att göra Dagens kort Du ber om ett kort som kan vägleda och hjälpa dig genom dagen. Kortet beskriver hur du kan förhålla dig till dagen eller om du ska tänka på något speciellt idag. Drar

Läs mer

Vad handlar boken om? Vem passar boken för? Mål från Lgr 11: ring mig Lärarmaterial. Författare: Thomas Halling

Vad handlar boken om? Vem passar boken för? Mål från Lgr 11: ring mig Lärarmaterial. Författare: Thomas Halling sidan 1 Författare: Thomas Halling Vad handlar boken om? Boken handlar om Dennis Strid. Han är en kille som bor ensam i en lägenhet tillsammans med sin pitbull, Blixt. Dennis är arbetslös och fyller sina

Läs mer

Lära känna varandra. För äldre barn kan man ställa sig upp och passa bollen med fötterna.

Lära känna varandra. För äldre barn kan man ställa sig upp och passa bollen med fötterna. Tips Lära känna varandra Vid första träffen är det viktigt att man lär känna varandra. Det ger trygghet för hela gruppen och individen. Alla kommer också att lära sig namnen fortare vilket är bra för både

Läs mer

Utvärdering 2015 deltagare Voice Camp

Utvärdering 2015 deltagare Voice Camp Utvärdering 15 deltagare Voice Camp 8 deltagare Har det varit roligt på lägret? (%) 1 8 6 4 1 Ja Nej Varför eller varför inte? - Enkelt, jag älskar att sjunga och det är alltid kul att träffa nya vänner

Läs mer

Tvärtom Hur du vinner framgång, blir lycklig och rik genom att göra precis tvärtom

Tvärtom Hur du vinner framgång, blir lycklig och rik genom att göra precis tvärtom Boksammanfattning Tvärtom Hur du vinner framgång, blir lycklig och rik genom att göra precis tvärtom Tvärtom är skriven för dig som vill bli en vinnare i dina egna ögon, säger författaren Max Söderpalm

Läs mer

Förarbete, planering och förankring

Förarbete, planering och förankring Förarbete, planering och förankring Förarbete, planering och förankring Att arbeta med vilka etiska värden och normer som ska känneteckna den äldreomsorgsverksamhet vi arbetar i och hur vi konkret ska

Läs mer

Läs detta innan du fortsätter, eller skriv ut det, klicka runt lite och läs samtidigt.

Läs detta innan du fortsätter, eller skriv ut det, klicka runt lite och läs samtidigt. Bruksanvisning Installera CubeBiz... 2 Välj språk... 2 När du vill köra testversionen i 15 dagar... 3 När du köper en CubeBiz-licens... 3 Registrera en giltig licensnyckel... 3 Starta ett nytt projekt...

Läs mer

Riktlinjer för styrdokument

Riktlinjer för styrdokument Riktlinjer för styrdokument Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2012-11-20 165 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För eventuell uppföljning

Läs mer

Detta dokument är ett förslag till projektplan för arbete med verksamhetsplan och varumärke för Svenska Cykelförbundet perioden 2009-2010.

Detta dokument är ett förslag till projektplan för arbete med verksamhetsplan och varumärke för Svenska Cykelförbundet perioden 2009-2010. Projekt Svensk Cykel Förslag till projektplan 2009-2010 Projekt Svensk Cykel Projekt Svensk Cykel syftar till att nå långsiktiga framgångar såväl för elit som för bredd, för Svenska Cykelförbundet. Ett

Läs mer