PROJEKTRAPPORT. TRTE09 Grupp A1 Lucas Blom, Paula Gabrielsson, Olle Dahl, Linn Falk, Veronica Johansson. Färdig Produkt.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PROJEKTRAPPORT. TRTE09 Grupp A1 Lucas Blom, Paula Gabrielsson, Olle Dahl, Linn Falk, Veronica Johansson. Färdig Produkt."

Transkript

1 PROJEKTRAPPORT TRTE09 Grupp A1 Lucas Blom, Paula Gabrielsson, Olle Dahl, Linn Falk, Veronica Johansson Marknadsföreningen i Östergötland bjuder härmed in er till en spektakulär gala där flera priser kommer att delas ut. Kategorierna: Kampanj, Digital, Produktion, Print, Design, Hedersutmärkelse och Student; tävlar om fina priser, bland annat den unika Agda-statyetten skapad av formgivaren Stina Opitz. Hjärtligt välkomna till Agdagalan 2014! Färdig Produkt.

2 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Inledning... 2 Arbetsprocess... 3 Utförande... 3 Marknadsundersökning... 3 Idéproducering... 3 Koncept... 6 Färdig Produkt... 7 Diskussion... 8 Sammanfattning... 9 Bilagor Inledning AGDA-galan är resultatet av en årlig tävling där bidrag tävlar i kategorierna digital, produktion, print, design och självklart den mest prestigefyllda kategorin kampanj. Under galan utses vinnarna i dessa kategorier och priser delas ut. Vårt uppdrag är att utforma en affisch som ska fungera som inbjudan till Agdagalan Genom att formge en ny grafisk profil och nyttja en ny infallsvinkel blev vårt uppdrag att spegla visionen med Marö och deras nyckelord; Kunskap, inspiration, trender och nätverk. 2

3 Arbetsprocess Under det första mötet vi hade i gruppen, uppskattade vi hur mycket arbete som skulle krävas under projektets gång. Vi utformade ett schema där vi bestämde tider då gruppen skulle träffas och vad som skulle göras vilken dag. Vi gjorde även ett preliminärt Gantt- schema där vi planerade deadlines för de olika arbetsprocesserna. Vi valde att lägga upp arbetet på följande sätt; först gjorde vi en inledande marknadsundersökning, då vi ansåg att det var ett bra sätt att få inspiration och komma underfund med inom vilka områden en marknadsförening verkar. Nästa stadie i processen blev idé-producering; efter att ha samlat på sig inspiration skrev vi ner alla idéer och tankar som vi hade för att senare kunna utesluta ohållbara idéer och utveckla de idéer vi tyckte om. När vi hade gått igenom idéerna samt diskuterat kring dem skapade vi ett antal olika koncept som vi sedan kunde presentera för varandra och reflektera kring hur vi skulle kunna utveckla dessa och sedan sammanställa det slutgiltiga resultatet. Det slutliga steget i den kreativa processen blev att ta fram en färdig produkt. Genom att skriva tids- och mötesrapport höll vi också reda på vem som gjorde vad, under vilken tid. Det föll sig naturligt att ibland arbeta hemifrån och med hjälp av tidrapporten kunde vi kartlägga arbetstiden utanför skolan. Rapportskrivningen har skett stegvis under andra delen av projektet. För att vi skulle kunna reflektera kring vad vi har skrivit och bearbeta rapporten insåg vi att det förmodligen var bäst om vi inte skrev allt när vi var klara med arbetet, utan att vi hade en rapport som vi hela tiden kunde fylla på med ny information. På så sätt kunde vi också notera vad vi gjorde under projektets gång. Utförande Marknadsundersökning Det första steget i processen blev ganska naturligt marknadsundersökning. Vi samlade in information om andra marknadsföreningar i Sverige och gjorde även en utvärdering av Marös nuvarande profilering och hur vi ansåg att man kunde utveckla den. Vi som grupp ansåg att det var överlag dåligt utbud av kreativa profiler för marknadsföreningar runt om i Sverige vilket var förvånande, med tanke på den kapacitet som borde finnas i en marknadsförening. Det gav oss inspiration och motivation till att skapa en ny profil för Marö, som kan representera den innovation och kreativitet som finns i Östergötland. Idéproducering Under marknadsundersökningen fick vi en hel del olika idéer som vi kunde bygga vidare på. Genom att ha samtalat med varandra växte det sakta fram ett par idéer som vi tyckte utmärkte sig från de övriga. Idéerna utvecklade vi sedan till dessa förslag för logotypen och affischen: 3

4 Förslag till logotypen: Tema Ädelsten Ametist? Pärlor? Kvarts? Tankarna var många kring vilken typ av slags ädelsten vi skulle ha och som kunde representera Marö. Temat spelar på ordet värde, en ädelsten är värdefull, vilket skulle kunna ha gett oss bra slogan, till exempel Marö värdesätter Kunskap, Inspiration, Trender och framförallt Nätverk. Vi kände att ädelstenar känns tidlösa, enastående och kraftfulla. Temat tänkte vi först och främst använda till logotypen, t.ex. att använda Marös bokstäver och forma dem till en ädelsten av något slag. Vi skissade och testade olika sätt att böja bokstäverna, samt testade andra sätt att använda någon form av ädelsten till logotypen på. Dock svalnade den här idén i takt med att projektet fortskred. Tema Kompass En kompass används för att man ska nå ett mål. Vi tänkte att med hjälp av Marö kunde medlemmar hitta sitt mål och upptäcka blivande trender genom att få kunskap och inspiration via ett nätverk av medlemmar. Kompass nålen symboliserar den riktning man ska färdas för att få det önskade resultatet. En positiv tanke med kompassen är att man inte nödvändigtvis måste färdas dit kompassnålen pekar utan man kan själv bestämma om man vill färdas i en annan riktning, dock fortfarande vägledd av kompassnålen eller symboliskt sett, Marö. Den navigerar användaren. Se bilaga, figur 1. Förslag till affischen: Tema Svamp Vi tänkte använda en stiliserad bild på en svamp och dess mycel. Svampen skulle kunna symbolisera Marö medan dess mycel symboliserar medlemmarna. Det dolda budskapet skulle vara att medlemmarna skapar ett nätverk som Marö håller ihop. Detta tyckte vi kunde illustrera bra genom att se hur svampen skapar ett nätverk genom sina rötter under jorden och se hur rötterna sprider ut sig. Svamp har ett rykte om sig att spridas snabbt och Marö är en förening som vill växa och öka antalet medlemmar. När vi diskuterade temat kom vi fram till att vi tyckte att en svamp symboliserar kunskap, det känns som en seriös och vis växt. Svampar hör hemma i skogen och vart om inte i skogen får man mycket inspiration. Vi insåg snart svårigheterna med att använda en svamp, det var bland annat svårt att få det att se professionellt ut. Tema Karta Vi ville ta fram en känsla av att Marö symboliserar marknadsföreningen i Östergötland och ett simpelt men starkt sätt att göra detta på var att använda en karta över landskapet. Efter diskussioner kom vi även fram till att vi trodde att invånare i Östergötland var stolta över att komma från landskapet. Ur dessa tankar växte detta tema fram och fokus på kartan blev ganska naturligt Agdagalan. Detta expanderade till två olika förslag: Den ena idén blev att göra en minimodell av ett hus som skulle symbolisera platsen för Agdagalan. Tanken kring detta tema var att skriva ut en stor karta över Östergötland, samt göra ett modellhus av papper som det stod Agda 2014 på. Detta modellhus skulle placeras på en lämplig plats där Agdagalan hålls och från det huset dra röda trådar, som antingen var sytrådstunna eller garntrådsstorlek, till olika platser över kartan. Dessa platser är tänkta att märkas ut med nålar och det skulle symbolisera 4

5 Marös nätverk som når ut till alla i Östergötland. Vi byggde alltså en tredimensionell karta som vi tog kort på. Se bilaga, figur 2. Den andra delen av idén var att göra en stiliserad karta med fokus på Agdagalan. Tanken var att detta skulle göras med hjälp av grafiska element såsom hus och vägar. Kartan skulle bli förenklad och kraftigt uppförstorad med endast ett fåtal hus och människor. Husen skulle symbolisera olika branscher som skulle kunna vara med och tävla och människorna skulle symbolisera enskilda personer såsom studenter och liknande. Alla element skulle vara tydligt kopplade till varandra och så även till Agdagalan. Affischen skulle bilda ett tydligt nätverk där man enkelt ser att medlemmar samarbetar med varandra för att få det bästa resultatet. Tema Things Organized Neatly Tanken med detta tema var att illustrera föremål du kan tänkas behöva, eller använda på en gala och organisera dessa på ett prydligt sätt. Vi tänkte bland annat att man kunde ta med element såsom galakläder; långklänning med högklackade skor, smycken och långa handskar; hatt, kostym med skjorta, fluga, väst, skor och manschettknappar. Andra föremål som vi tänkte ha med i bilden var champagneglas, tävlingsbidrag och diverse föremål som man kan tänkas använda vid framställandet av bidragen såsom kamera, penna och annat. Temat kommer från en trend som går ut på att man organiserar saker på ett platseffektivt och prydligt sätt. Teman utöver ovanstående exempel var: tema svamp, tema stjärnor, tema fotavtryck, tema ögon, tema karta samt tema Oscarsgalan och andra. Dessa väckte dock aldrig någon riktig diskussion i gruppen så det kändes irrelevant att ta med en utförligare beskrivning av dessa förutom att endast nämna dem. 5

6 Koncept Koncept för logotyp: Koncept Kompass Vi enades ganska omgående att tema kompass var ett bra utgångsläge för logotypen. Det fanns dock en hel del faktorer som gjorde det svårt att använda en kompass. Efter att vi testat olika färger samt ha text till så fick vi en stark känsla av att logotypen lätt skulle kunna förknippas med båtliv och skärgård vilket vi inte alls ville. Det berodde på att man starkt associationer kompasser med sjöfart. Det blev fel budskap vilket medförde att vi istället testade att framställa ett M som ett grafiskt element och sätta in bokstaven i kompassen. Helhetsintrycket ändrades direkt och de associationer som man gjort förut var genast borta. Nu stötte vi dock på ett annat problem och det var att man lätt kunde förknippa logotypen med bergstoppar vilket vi inte heller ville. Se Bilaga: Figur 2 och 3. För att gå vidare i processen tog vi bort spetsarna som tidigare symboliserat de olika väderstrecken. Versala M fick genast mer fokus och efter vidare modifiering blev vi nöjda med resultatet. Problemet med att det lätt kunde förknippas med bergstoppar kvarstod dock men de liknade mer pilar vilket vi ville på grund av grundidén, de framstod nu som kompassnålen. Efter bredare modifiering där vi provade en mängd olika varianter stod det tillslut klart att genom att vrida versala M åt höger skapade vi en positiv association till att få en ökande effekt, denna effekt skapar ett sammanhang av positivitet och en känsla av att någonting expanderar och växer. Nästa del var att ta fram färger. Vi provade en hel del olika färgkombinationer, bland annat använde vi oss av flera nyanser av blå och cyan. Detta tyckte vi dock förde tankarna för mycket till det förra problemet, att det blev för mycket skärgårds-känsla över det hela. Efter att ha utbytt tankar och idéer blev vi tillfreds med att använda en varm orange-färg. Färgen tyckte vi speglade kreativitet och inspiration vilket vi tyckte var passande att representera Marö. Se bilaga: figur 4 & 5. Vid val av teckensnitt tyckte vi att ett stiliserat sanserif teckensnitt skulle passa bra för man förlorar inte läsbarhet oavsett storlek man skriver ut det på. Teckensnittet vi valde, Century Gothic, kändes lätt och stabilt utan att kännas alltför simpelt och tunt i uttrycket. Det liknar Marös nuvarande teckensnitt vilket vi ansåg var bra för det skilde sig inte alldeles för mycket från Marös nuvarande logotyp. 6

7 Koncept för affisch: Koncept Karta Vi valde att använda oss av den delen av idén där vi byggde ett modellhus av papper. Vi ansåg att idén prickade ett av Marös värdeord rätt, och det var nätverk. Dessutom tyckte vi att det kunde bli ett intressant och uppseendeväckande sätt att framställa en affisch på. En karta symboliserar frihet och kunskap vilket var två saker som vi ville att Agdagalan skulle symbolisera. Genom att symbolisera frihet vill vi att medlemmarna i Marö ska, genom att använda dess nätverk, få verktygen som hjälper dem att göra aktiva val för att stärka sitt varumärke. Detta genom val av samarbetspartner men även inspiration och idéer som kan ha kommit från konkurrenter. Budskapet kunskap i en karta grundar sig i det som krävts för att bygga upp det nätverk som illustreras på en karta, det nätverk som gör det möjligt för Marö att kunna erbjuda sina medlemmar oändliga möjligheter till samarbeten men även ett enkelt sätt att hålla sig uppdaterad om konkurrenter och trender i den närmaste omgivningen. I och med det kommer man tillbaka till anledningen att ha en karta över just Östergötland. Vi vill med kartans hjälp ena företagare i landskapet och öka standarden inom branschen. Vi ansåg dock att bristerna med konceptet var för många, bland annat kan man behöva för mycket bakgrundskunskap för att förstå vad affischen handlar om. Vi kände även att man tappade vikten av de resterande värdeorden och allt fokus hamnade på nätverket. Vi ville även att affischen skulle vara en inbjudan vilket den inte blev med den här idén. Se bilaga: figur 6. Koncept Things Organized Neatly Ursprungsinfallet var att anordna de element som vi ville ha med i affischen manuellt, alltså att bygga ett collage av de redan nämnda föremålen. Efter inledande försök insåg vi dock att det var otroligt svårt att få det resultat vi önskade på grund av faktorer som ljussättning, upplägg, avsaknad av material och avsaknad av studio. Vi kom därför ganska snart fram till att det vore lättare att framställa dessa föremål digitalt som grafiska element. Detta var en idé som vi verkligen fastnade för på grund av att det kändes mer som en inbjudan till galan vilket var ett resultat som vi ville ha. Vi insåg också lättheten att med hjälp av grafiska element få med alla värdeord som Marö står för. Att använda element som, kombinerade, speglar känslan av att skapa nätverk var ett enkelt men effektivt sätt att uppnå önskad effekt. På samma sätt använde vi även andra symboler för att väcka känslor och sammanhang. Vi ansåg också att affischen med lätthet behandlar en av de saker som vi ansåg var ett stort problem med idén kring kartan, att informationen når ut till alla, även de som är mindre insatta inom Marö. Detta koncept var sedan det som lade grunden till vår färdiga produkt. Se bilaga: figur 7. Färdig Produkt Logotyp I den färdiga logotypen utgick vi ifrån idén kompass, istället för att skapa en faktisk kompass. Det på grund av att kopplingen kändes fel, när man såg kompassen bredvid texten Marö. Därför är vår kompass ännu mer stiliserad, vilket innebär att vi valde att enbart behålla kompassnålarna, som i vår mening är vägvisare för de företag som väljer att gå med i Marö. En kompass både söker och hittar, samt ger dig färdriktning åt rätt håll. Kompassnålarna är dessutom dubbeltydiga, då de också skapar ett M, som i Marö. Den orangea färgen är inbjudande och representerar entusiasm och kreativitet, 7

8 ord som vi anser spegla Marös värden. Tillsammans med det raka och stilrena typsnittet Century Gothic skapade vi en helhet, där symbolen och texten samverkade. Resultatet blev en seriös, men kreativ logotyp, vars karaktär bygger på värdeorden trender, nätverk, kunskap och inspiration. Affisch Affischen ska fungera som en grafisk profil för Agdagalan Tanken var att skapa ett tema som man sedan kan implementera på, exempelvis, andra trycksaker. De olika illustrationerna representerar galaevenemang respektive produktion (reklambyråer), och tillsammans bildar de en rektangulär ram som ramar in texten i mitten. Agdagalan är en gala där man utnämner årets marknadsförare i regionen, därför valde vi att kombinera de två beståndsdelarna, gala och produktion, för att påvisa att de går hand i hand. Illustrationerna är alltså uppdelade i två kategorier, men också två olika färger, för att förstärka budskapet. Även om det är två vitt skilda kategorier, så lever de i en symbios och skapar ramen där Agdagalan 2014 är i centrum. Marös logotyp skiljer sig mot det grafiska uttrycket i affischen, likaså färgerna blått och orange, vilket skapar en tilltalande kontrast som fångar uppmärksamhet. Affischen ska fungera i flera format, just därför vill vi att det ska gå att bryta isär den och skapa annorlunda design, men ändå behålla den röda tråden. Diskussion Vi har diskuterat mycket om hur vi ville lösa uppgiften med en ny grafisk profil samt en inbjudande affisch. Det har varit många kast och idéer innan vi tillslut kom fram till en logotyp som vi var nöjda med. Därefter började vi med att ta fram en affisch som är tilltalande som fångar betraktarens uppmärksamhet. Därtill ville vi att den skulle kunna samverka med logotypen och visa upp Marös uppdaterade grafiska profil. Vi har varit inne på många olika lösningar som nämnts tidigare. Vi har även införlivat och tagit inspiration från de böcker vi har läst under kursen och även under tidigare kurser som vi läst. Inom gestaltpsykologin pratar man mycket om att man försöker se en helhet när en bild bara består av punkter och linjer. Den helhet som man ser kallas för gestalt. Dessa gestalter uppfattas på samma sätt av alla människor. 1 Vi har använt oss av närhetens lag för att skapa en ram av olika objekt som man förknippar med den grafiska branschen. Eftersom alla objekten förhåller sig till två osynliga linjer, en inre ram och en yttre, fyller hjärnan automatiskt i dessa linjer så att man upplever det som en ram runt texten. I logotypen kan man även se både pilar och ett M. Informationsprocesser beskriver hur vi varseblir olika saker och hur vi väljer ut informationen vi får. Denna perception är selektiv så vi väljer bara ut vissa element; vad vi uppmärksammar och hur vi tolkar detta beror på olika saker. 2 Detta har vi tänkt på när vi har valt vilka objekt som ska vara med i affischen, nämligen objekt som är relevanta för människor som arbetar med marknadsföring och kommunikation och på så sätt är det lättare att fånga deras uppmärksamhet och intresse. 1 Yvone Wærn, Rune Pettersson, Gary Svensson. Bild och föreställning - om visuell retorik. Lund, studentlitteratur, sid Ibid. sid 16. 8

9 Bland de visuella elementen hos vår affisch har vi använt oss av ikoner av föremål från den grafiska branschen samt föremål som vi tycker representerar gala och festligare sammanhang. På samma sätt som ett index finner vi de orangefärgade föremålen tydligt kopplade till grafiskt arbete, där exempelvis en dator, en penna, en kamera och en folder förekommer. Därefter vill vi föra tankarna till gala och fest med de turkosa ikonerna. Som exempelvis skon, flugan, kläderna och drinkarna. Vi har även tagit med ett par symboler som vi ansåg bidrog till helhetsintrycket av vår affisch. Där kan vi inräkna diamanten och glasögonen, som vi i vår kultur kopplar till flärd och kreativitet, särskilt glasögonen som har kommit att bli en symbol för den grafiska bransch vi befinner oss i. Det vi även kan se när vi jobbat med affischen är att den berör begreppen patos och logos. Patos är ett tilltal som enligt Aristoteles berör oss känslomässigt. Logos tilltalar däremot förnuftet och värderingarna av sina argument efter erfarenheter samt tankar om hur världen är. 3 Om vi kopplar patos och logos i affischen ser vi att den väcker en känsla inom oss när vi tittar på den. Exakt vilken känsla det är skiljer sig från individ till individ, men den väcker ändå en nyfikenhet och ett intresse hos de flesta som tittar på affischen. Vi kan även se att den berör tilltalet logos då affischen ändå är en slags informationsdesign. Vi kan alltså se att den informerar oss om en gala, och kanske även kan koppla att de ikoner som ramar in den stora texten i mitten har en koppling till vad som finns på en gala. Sammanfattning Under vårt första möte diskuterade vi de valda rollerna. Varje person hade valt en specifik roll i gruppen, och dessa försökte vi bibehålla. Vi konstaterade däremot att om det skulle vara så att någon ville pröva på något nytt, skulle personen i fråga få göra det. I slutändan berörde alla de olika rollerna och hjälptes åt med de uppgifter vi blev tilldelade. Mycket av vårt arbete skedde under skoltid, då vi försökte ta vara på denna tid så mycket som möjligt, trots att vi ibland fick lägga tid på att arbeta hemma. Men om så var fallet hade vi på möten innan delat upp arbetsbördan så att var och en hade uppgifter att göra. Vi tycker att gruppen har fungerat bra och alla har hjälpts åt att ta fram det resultat som vi stolta kan visa upp. Tidsplanen har i stort sett följts med vissa små undantag. Saker som man kan tänka på i framtiden är bland annat att man borde ha en färdig idé tidigare än vad vi hade. Vi stod och velade mellan två bra idéer väldigt länge vilket blev stressigt i slutet. Detta löste sig dock bra och vi är alla nöjda med den slutgiltiga produkten. Det förekom vissa komplikationer under projektet när andra uppgifter tog mycket tid. Det gjorde att processen blev lidande men bara märkbart. Efter vissa ändringar i tidsschemat var vi tillbaka på rätt spår igen. 3 Ibid. sid

10 Alla är ense om att vi lagt upp projektet på rätt sätt och vi tycker att vi har fått med alla delar som behövs för att genomföra ett lyckat projekt. Det är lätt att se den röda tråden genom hela projektet. Under vår redovisning så fick vi lite feedback om vårt färdiga resultat. Dock hann diskussionen inte gå så långt då det var tidsbegränsat. Överlag kände vi en positiv respons på vår produkt. Åsikter om logotyp: Tommie tyckte att vi skulle använda oss av tändsticks-provet det vill säga minska logotypen till storlek av en tändsticksask för att se hur logotypen klarar av att synas i litet format. Vi kom fram till att symbolen och Marö kommer att synas men inte den lilla texten marknadsföreningen i Östergötland. Åsikter om affisch: stark färgkontrast mellan orange och blått. färgskalan Dietmar tyckte att färgskalan var retro annars tyckte han att den till en början var lite intetsägande eftersom det inte fanns något som stack ut på affischen men att den växte desto mer man tittade på den. Vi fick också kommentaren att affischen var bra för att den berättade en historia om vad Agda galan handlar om. 10

11 Bilagor Figur 1 Inspiration till tema kompass 7/ Figur 2 Första utkast av skisser på logotypen. Figur 3 Första utkast av skisser på logotypen. 11

12 Figur 4 R: 197 G: 115 B:25 C: 0 M: 60 Y: 100 K: 10 Färgschema. R: 155 G: 155 B: 154 C: 0 M: 0 Y: 0 K: 50 R: 217 G: 217 B: 216 C: 0 M: 0 Y: 0 K: 20 Figur 5 Slutgiltiga logotyp 12

13 Figur 6 Koncept Minikarta Figur 7 Skiss till koncept things organized neatly 13

TRTE09 Visuell retorik

TRTE09 Visuell retorik TRTE09 Visuell retorik Projektrapport Marknadsföreningen I Östergötland GRUPP B1: MALIN ÅKERSKOG, MAGDALENA SANDSTRÖM, VICTOR CAMNERIN, OSKAR PALOSAARI, JON ROSENBERG 1 1. Sammanfattning Vi i grupp B1

Läs mer

Projektrapport TRTE09 2013-03-08. Grupp A5 Mathilda Johansson, Linnea Englund, Jennifer Bodén, Camilla Andersson, Cecilia Kornehed

Projektrapport TRTE09 2013-03-08. Grupp A5 Mathilda Johansson, Linnea Englund, Jennifer Bodén, Camilla Andersson, Cecilia Kornehed Projektrapport TRTE09 2013-03-08 Grupp A5 Mathilda Johansson, Linnea Englund, Jennifer Bodén, Camilla Andersson, Cecilia Kornehed 1. INLEDNING 1 2. HUVUDDEL/PROCESS 2 2.1 FÖRBEREDELSER 2 2.2 BRAINSTORMING

Läs mer

Slutrapport TRTE09. Är du en vinnare? Mer information på: www.marknadsforeningen.info

Slutrapport TRTE09. Är du en vinnare? Mer information på: www.marknadsforeningen.info Slutrapport TRTE09 14 mars 2014 Anmälan senast 26/2 Louis De Geer Norrköping Medlem: 300 kr Ej medlem: 450 kr Är du en vinnare? Mer information på: www.marknadsforeningen.info m r MARKNADSFÖRENINGEN I

Läs mer

MARÖ & AGDAGALAN. Rapport om vårt projekt i kursen visuell retorik. Linköpings Universitet Campus Norrköping TRTE09, Visuell retorik 2013-03-09

MARÖ & AGDAGALAN. Rapport om vårt projekt i kursen visuell retorik. Linköpings Universitet Campus Norrköping TRTE09, Visuell retorik 2013-03-09 MARÖ & AGDAGALAN Rapport om vårt projekt i kursen visuell retorik Linköpings Universitet Campus Norrköping TRTE09, Visuell retorik 2013-03-09 Grupp 4B: Nils Nyebølle Merima Mešić Olivia Lindmark Elin Wretlund

Läs mer

Ny grafisk symbol för Sölvesborg

Ny grafisk symbol för Sölvesborg Ny grafisk symbol för Sölvesborg På kommunfullmäktigesammanträdet i slutet av januari ligger ett ärende om en ny grafisk symbol för kommunen uppe för beslut. Denna symbol är tänkt att ersätta det träd

Läs mer

Grafisk profil till Dear Area

Grafisk profil till Dear Area Grafisk profil till Dear Area Av: Jenny Andersson & Josephine Persson 2008-09-26 Webbutvecklare på KY Akademien Introduktion Detta är en grafisk manual för Dear Area, ett designföretag som gör butiksinredning,

Läs mer

CONSENSUS VARUMÄRKE CONSENSUS GRAFISKA PROFIL

CONSENSUS VARUMÄRKE CONSENSUS GRAFISKA PROFIL CONSENSUS VARUMÄRKE Genom att ha en tydlig och igenkännbar visuell identitet stärks Consensus varumärke. Detta ger således ett professionellt intryck och ökar förtroendet. Det är därmed viktigt att den

Läs mer

1.2 Logotypens färgsättning

1.2 Logotypens färgsättning GRAFISK MANUAL Vår grafiska profil Den grafiska profilen utgörs av logotypen, våra färger och vår typografi. Dessa bildar tillsammans bilden och uppfattningen av varumärket Ridentity. Denna manual beskriver

Läs mer

Grafisk profilmanual FÖR REGION JÖNKÖPINGS LÄN

Grafisk profilmanual FÖR REGION JÖNKÖPINGS LÄN Grafisk profilmanual FÖR REGION JÖNKÖPINGS LÄN INLEDNING En region, ett varumärke, många möjligheter Den grafiska manualen beskriver Region Jönköpings läns visuella identitet, det vill säga hur vi presenterar

Läs mer

Formgivning. Vilka företag står bakom djursymbolerna nedan och varför vill man förknippas med just dessa djur? Företaget EMicrosofts logotype.

Formgivning. Vilka företag står bakom djursymbolerna nedan och varför vill man förknippas med just dessa djur? Företaget EMicrosofts logotype. Formgivning Logotyper och grafiskt märken Man skiljer på grafiska märken och logotyper. Logotyper hela företagsnamnet som är något förändrat medan ett grafiskt märke inte behöver har något med typografi

Läs mer

Kårmål G. Profilerad kommunikation. Arbetsmaterial för kårer. Kårmålsformulering. Kåren använder NSF:s grafiska profil i all visuell kommunikation.

Kårmål G. Profilerad kommunikation. Arbetsmaterial för kårer. Kårmålsformulering. Kåren använder NSF:s grafiska profil i all visuell kommunikation. Kårmål G Profilerad kommunikation Arbetsmaterial för kårer Kårmålsformulering Kåren använder NSF:s grafiska profil i all visuell kommunikation. Målgrupp Alla i kåren som är över 15 år och vill vara med.

Läs mer

Kvalitetsarbete. Kungshöjdens förskola. Förskolor Syd Munkedals kommun Majvor Kollin Lena Klevgård Jenny Pettersson

Kvalitetsarbete. Kungshöjdens förskola. Förskolor Syd Munkedals kommun Majvor Kollin Lena Klevgård Jenny Pettersson Kvalitetsarbete Kungshöjdens förskola 2014 Förskolor Syd Munkedals kommun Majvor Kollin Lena Klevgård Jenny Pettersson Innehåll Grundfakta och förutsättningar... 3 Kartläggning av barnens intressen...

Läs mer

Hur skapar vi ett engagerat ambassadörskapsnätverk och hur får vi fler att engagera sig?

Hur skapar vi ett engagerat ambassadörskapsnätverk och hur får vi fler att engagera sig? Workshop Ambassadörsträff 12 november, 2014 Vad är ambassadörskap? Det finns en gemensam syn att ambassadörskapet i första hand ska bygga på engagerade invånare och verksamma som tror på Eskilstuna. Det

Läs mer

Inledning 4 6. Märke. Typsnitt 7 9. 10. Färger

Inledning 4 6. Märke. Typsnitt 7 9. 10. Färger GRAFISK PROFIL INNEHÅLL 3. Inledning 4 6. Märke Huvudmärke. Varianter. Tillämpning. 7 9. Typsnitt Huvudtypsnitt. Webbtypsnitt. 10. Färger Huvudfärger. Komplementfärger. Webbfärger INLEDNING Den grafiska

Läs mer

Hitta kunder som frilansare

Hitta kunder som frilansare Hitta kunder som frilansare Hitta kunder som frilansare 4 Att livnära sig som frilansare, genom att ta långa- eller kortsiktiga uppdrag, är en allt vanligare arbetsform. På Billogram träffar vi många frilansare,

Läs mer

Just nu pågår flera satsningar för att förbättra svenska elevers måluppfyllelse

Just nu pågår flera satsningar för att förbättra svenska elevers måluppfyllelse Andersson, Losand & Bergman Ärlebäck Att uppleva räta linjer och grafer erfarenheter från ett forskningsprojekt Författarna beskriver en undervisningsform där diskussioner och undersökande arbetssätt utgör

Läs mer

Grafisk manual. version 1.2

Grafisk manual. version 1.2 Grafisk manual version 1.2 Innehåll 1.0 Varför en grafisk manual? 1.1 När ska manualen användas? 1.2. Använda profilmaterial 1.3 Lämna synpunkter 2.0 Namnet och organisationen 2.1 Namnet 2.2 Presentationstext

Läs mer

Åbo Akademis Studentkårs grafiska profil. Utarbetad av Ken Snellman.

Åbo Akademis Studentkårs grafiska profil. Utarbetad av Ken Snellman. 1 Åbo Akademis Studentkårs grafiska profil. Utarbetad av Ken Snellman. Åbo Akademis Studentkår 2015 2 Innehåll 1. Logotyp... 4 2. Sigill... 9 3. Rutnät... 10 4. Dekorelement... 11 5. Färger... 12 6. Teckensnitt...

Läs mer

Riktlinjer för Försäkringskassans grafiska profil

Riktlinjer för Försäkringskassans grafiska profil 1 (9) Riktlinjer för Försäkringskassans grafiska profil Allmänt Riktlinjerna är baserade på Försäkringskassans varumärkesplattform och kommunikationskoncept. Riktlinjerna gäller för samtliga interna och

Läs mer

C-UPPSATS. En bok. Dennis Pettersson Frida Bergsten. Luleå tekniska universitet

C-UPPSATS. En bok. Dennis Pettersson Frida Bergsten. Luleå tekniska universitet C-UPPSATS 2010:138 En bok Dennis Pettersson Frida Bergsten Luleå tekniska universitet C-uppsats Mediedesign Institutionen för Musik och medier Avdelningen för Medier och upplevelseproduktion 2010:138 -

Läs mer

Mother Bear Sweden. Inledning

Mother Bear Sweden. Inledning Mother Bear Sweden Inledning Jag heter Mathias Steger och är 31 år och kommer från Rättvik som ligger i Dalarna. I mitt examensarbete har jag arbetat med företaget Mother Bear Sweden som ägs av Cheryl

Läs mer

Take. Mikado. Sushi. Projektbeskrivning. Av: Oskar Edengréen och Melissa Nordström

Take. Mikado. Sushi. Projektbeskrivning. Av: Oskar Edengréen och Melissa Nordström Take Mikado Sushi Projektbeskrivning Av: Oskar Edengréen och Melissa Nordström KREATÖRER Melissa Nordström Förutom att nörda mig i grafisk design gillar jag japansk populärkultur. Att då få jobba med

Läs mer

Sveaskog Manual varumärke. Manual Varumärke

Sveaskog Manual varumärke. Manual Varumärke Manual Varumärke 2 Växtkraft. För generationer. Kanske börjar allt med smörkniven. Den vi gör i slöjden. Doften av trä. Känslan av att skapa något. Stoltheten. Kanske är det här vår relation till skogen

Läs mer

Tvärtom Hur du vinner framgång, blir lycklig och rik genom att göra precis tvärtom

Tvärtom Hur du vinner framgång, blir lycklig och rik genom att göra precis tvärtom Boksammanfattning Tvärtom Hur du vinner framgång, blir lycklig och rik genom att göra precis tvärtom Tvärtom är skriven för dig som vill bli en vinnare i dina egna ögon, säger författaren Max Söderpalm

Läs mer

PM: Grafisk Profil & Kommunikationsguide Sektionen för Energi och miljö

PM: Grafisk Profil & Kommunikationsguide Sektionen för Energi och miljö PM: Grafisk Profil & Kommunikationsguide Sektionen för Energi och miljö Innehåll Formalia... 3 Sammanfattning... 3 Syfte... 3 Omfattning... 3 Bakgrund... 3 Del 1: Grafik... 4 Emblem... 4 Logotyp... 4 Logotypens

Läs mer

Det handlar om att ta fram och utveckla elevers inneboende nyfikenhet, initiativförmåga och självförtroende redan från tidiga åldrar.

Det handlar om att ta fram och utveckla elevers inneboende nyfikenhet, initiativförmåga och självförtroende redan från tidiga åldrar. Ung Företagsamhet Fyrbodal jobbar med att få fler företagsamma barn och ungdomar. I drygt 30 år har vi jobbat med UF-företag på gymnasienivå. Nu gör vi en nysatsning där elever och ni lärare på grundskolan

Läs mer

Concept Selection Chaper 7

Concept Selection Chaper 7 Akademin för Innovation, Design och Teknik Concept Selection Chaper 7 KPP306 Produkt och processutveckling Grupp 2 Johannes Carlem Daniel Nordin Tommie Olsson 2012 02 28 Handledare: Rolf Lövgren Inledning

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning Sammanfattning...s 3 Bakgrund och inledning...s 4 Problemformulering och syfte & Avgränsningar...s 5 Genomförande...s 6 Resultat av projektet...s 7 Värdering av arbetet och resultatet...s

Läs mer

För support videos, webinstruktioner och mer information besök oss på www.thinksmartbox.com

För support videos, webinstruktioner och mer information besök oss på www.thinksmartbox.com Komma igång Grid 3 Svensk översättning av Leena Öberg på Picomed (www.picomed.se) För support videos, webinstruktioner och mer information besök oss på www.thinksmartbox.com Välkommen till Grid 3 ger dig

Läs mer

Arbetsprover för sökande till Beckmans Designhögskola 2012 Visuell kommunikation 180 p

Arbetsprover för sökande till Beckmans Designhögskola 2012 Visuell kommunikation 180 p Visuell kommunikation 180 p Varje uppgift ska monteras på pannå i högst A3-format och tydligt märkas med uppgiftens nr, ditt namn och telefonnummer. Arbetsprover, och övriga merithandlingar ska skickas

Läs mer

Grafiska riktlinjer Göteborgs miljövetenskapliga centrum, GMV 2011-08-31

Grafiska riktlinjer Göteborgs miljövetenskapliga centrum, GMV 2011-08-31 Grafiska riktlinjer Göteborgs miljövetenskapliga centrum, GMV 2011-08-31 Göteborgs miljövetenskapliga Centrum, GMV 2 Om GMV:s grafiska riktlinjer Om GMV:s grafiska riktlinjer GMV:s grafiska riktlinjer

Läs mer

PSYKLABBET 2-3 DECEMBER 2015

PSYKLABBET 2-3 DECEMBER 2015 PSYKLABBET 2-3 DECEMBER 2015 ETT DESIGNJAM FÖR UNGAS PSYKISKA HÄLSA Hur kan vi tänka och göra nytt för att unga ska må psykiskt bättre och inte som nu, allt sämre? Hur ser ett psykiskt hållbart samhälle

Läs mer

Vad designer gör. Källa: Design projekt guiden http://www.svid.se/sv/designprojektguiden/om-design/vaddesigner-gor/

Vad designer gör. Källa: Design projekt guiden http://www.svid.se/sv/designprojektguiden/om-design/vaddesigner-gor/ Vad designer gör Designer är avgörande för den affärsmässiga framgången för innovationer. En designer har metoder för att samla in och förstå användarnas egentliga behov. Designern kan sedan omvandla behoven

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN 2014

LOKAL ARBETSPLAN 2014 LOKAL ARBETSPLAN 2014 Blåklintens förskola N o N FÖRSKOLA: Blåklinten förskola 1. UNDERLAG - Våga Visa-enkäten riktad till föräldrar - Självvärdering, riktad till pedagoger - Medarbetarenkät - Utvärdering

Läs mer

Integrering av formgivningsprocessen i en produktutvecklingsprocess

Integrering av formgivningsprocessen i en produktutvecklingsprocess Integrering av formgivningsprocessen i en produktutvecklingsprocess KN3060 Produktutveckling med formgivning Mälardalens Högskola INPRE 4 2006-04-24 Index Inledning... 2 Den klassiska PU-processen... 2

Läs mer

2015/16 Företags ID: 84235 Emil Lund Sjövägen 3, Upplands Väsby Sollentuna, Stockholms län ÅRSREDOVISNING. Move it Bag UF

2015/16 Företags ID: 84235 Emil Lund Sjövägen 3, Upplands Väsby Sollentuna, Stockholms län ÅRSREDOVISNING. Move it Bag UF 2015/16 Företags ID: 84235 Emil Lund Sjövägen 3, Upplands Väsby Sollentuna, Stockholms län ÅRSREDOVISNING Move it Bag UF Innehållsförteckning: 1. VD har ordet..sid 1 2. Förvaltningsberättelse.sid 2 3.

Läs mer

Nå Framgång på Instagram En guide till små och medelstora företag

Nå Framgång på Instagram En guide till små och medelstora företag Nå Framgång på Instagram En guide till små och medelstora företag 2014-08-10 Svenska Web Voice Annika Elgeskog www.webvoice.se +46 725 861010 presenterar Företagarens guide till framgång på Instagram.

Läs mer

Beskriv skillnaden mellan primär-, sekundär- och tetriärfärger.

Beskriv skillnaden mellan primär-, sekundär- och tetriärfärger. Beskriv skillnaden mellan primär-, sekundär- och tetriärfärger. Primärfärg är en av de färgtoner man utgår ifrån vid färgblandning. Färger som anses utgöra grundfärger i de olika färgsystemen. Alltså tre

Läs mer

SymWriter. Lathund kring hur du arbetar med programmet SymWriter med de absolut vanligaste grunderna. Habilitering & Hjälpmedel

SymWriter. Lathund kring hur du arbetar med programmet SymWriter med de absolut vanligaste grunderna. Habilitering & Hjälpmedel SymWriter Lathund kring hur du arbetar med programmet SymWriter med de absolut vanligaste grunderna. Habilitering & Hjälpmedel Vad är SymWriter? Symwriter ingår i en serie som heter Communicate och riktar

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Konstnärligt campus

Kommunikationsstrategi för Konstnärligt campus Informationsenheten Kommunikationsstrategi för Konstnärligt campus 2010-01-26 Dnr 102-88-10 Sid 1 (11) Kommunikationsstrategi för Konstnärligt campus Inledning... 3 Övergripande mål... 3 Benämningen Konstnärligt

Läs mer

MARKNADSPLAN KULTURVERKSTAN

MARKNADSPLAN KULTURVERKSTAN MARKNADSPLAN KULTURVERKSTAN Splittring är vår styrka! Karin Dahlborg, utbildningsledare Björn Kleinhenz Joel Lind Johanna Palmborg Hanna Sjögren Britta Wålstedt KV10 September 2011 Marknadskommunikation

Läs mer

GRAFISK PROFIL FÖR MUNKFORS-RANSÄTER

GRAFISK PROFIL FÖR MUNKFORS-RANSÄTER GRAFISK PROFIL FÖR MUNKFORS-RANSÄTER 1. Värdet med grafisk profil 3 2. Vår logotyp 4 2.1 Användningsområden 4 2.2 Avsändare 5 2.3 Tryckfärger 6 2.4 Placering 6 3. Heraldik: Historien om Munkfors kommuns

Läs mer

VÅR GRAFISKA PROFIL. April 2016

VÅR GRAFISKA PROFIL. April 2016 VÅR GRAFISKA PROFIL April 2016 Selbergs Entreprenad har en enkel och tydlig grafisk profil. Vår logotyp och kompletterande grafiska element ska alltid användas enligt dom riktlinjer som anges i denna manual.

Läs mer

Att utgå från hur Design och Konsthögskolor formulerar sina arbetsprover kan vara ett sätt att komma på Gymnasieprojekt.

Att utgå från hur Design och Konsthögskolor formulerar sina arbetsprover kan vara ett sätt att komma på Gymnasieprojekt. Förslag på teman till Gymnasiearbetet Att utgå från hur Design och Konsthögskolor formulerar sina arbetsprover kan vara ett sätt att komma på Gymnasieprojekt. Konstfack Arbetsprov till Ädellab, Konstfack:

Läs mer

Gruppsammansättning inom PU-processen

Gruppsammansättning inom PU-processen Gruppsammansättning inom PU-processen KPP306 Produkt- och processutveckling Christoffer Löfstrand 4/10/2012 Handledare: Rolf Lövgren Ett delmoment I kursen KPP306 Process- och Produktutveckling är att

Läs mer

C-UPPSATS. Om färg. Lisa Lundbäck. Luleå tekniska universitet

C-UPPSATS. Om färg. Lisa Lundbäck. Luleå tekniska universitet C-UPPSATS 2009:109 Om färg Lisa Lundbäck Luleå tekniska universitet C-uppsats Mediedesign Institutionen för Arena media, musik och teknik Avdelningen för Medier och upplevelseproduktion 2009:109 - ISSN:

Läs mer

Grafisk manual Våren 2014 Besök vår webb: www.lillahjartatipitea.se Eller maila på: info@lillahjartatipitea.se Vår grafiska manual Här hittar du riktlinjer och praktiska exempel på hur vår profil ska användas.

Läs mer

Manual för Kalmar kommuns Nya intranät. piren.kalmar.se

Manual för Kalmar kommuns Nya intranät. piren.kalmar.se Manual för Kalmar kommuns Nya intranät piren.kalmar.se Innehåll Inloggning och aktivering av ditt konto... 3 Inställning vid första inloggning... 3 Arbetsytan på Piren... 4 Hjälp... 4 Dina profilinställningar...

Läs mer

Utvärdering av Projekt Växthus Bjäre

Utvärdering av Projekt Växthus Bjäre Institutionen för psykologi Psykologprogrammet Utvärdering av Projekt Växthus Bjäre Erik Aspeqvist, Emma Jarbo, Oskar Foldevi, Fredric Malmros och Hanna Stapleton 2011-11-11 Bakgrund Om utvärderingen Växthus

Läs mer

Affärsutvecklingen utgångspunkter:

Affärsutvecklingen utgångspunkter: AFFÄRSUTVECKLINGSPROGRAM FÖR SMÅ & MEDELSTORA FÖRETAG Bland våra små och medelstora företag finns en mindre andel som både har tillväxtpotential och tillväxtvilja. Detta program är avsett att stödja företagaren/ledningen

Läs mer

Grafisk profil 2014 Uppdaterad senast 2014-07-07

Grafisk profil 2014 Uppdaterad senast 2014-07-07 Grafisk profil 2014 Uppdaterad senast 2014-07-07 Innehåll Vad är en grafisk profil?...3 Färger...4 Profilfärg... 4 Komplementfärger... 4 Gråtoner... 4 Tilläggsfärger... 4 Färgkoder... 5 SciLifeLabs logotyp...6

Läs mer

Kommunikationspolicy för Linköpings kommun

Kommunikationspolicy för Linköpings kommun Kommunikationspolicy för Linköpings kommun Fastställd av kommunfullmäktige i december 2012 Våra kärnvärden Modiga Att ligga i framkant innebär att vi vågar gå vår egen väg. Att våga välja otrampade stigar,

Läs mer

Utbildning i metoder för Medborgardialog

Utbildning i metoder för Medborgardialog Utbildning i metoder för Medborgardialog Dokumentation från den 11 oktober 2011 Sofie Arvidsson Carin Blomberg Sofie Brolin 2011-10-17 Heldagsutbildning - metoder för medborgardialog Om dagen Den 11 oktober

Läs mer

Soliditets logotyp 1.0 Logotypen 1.0.1

Soliditets logotyp 1.0 Logotypen 1.0.1 Soliditets logotyp 1.0 Logotypen 1.0.1 Soliditets logotyp Bokstäverna som du ser i namnet Soliditet är satt i typsnittet Handel Gothic som ritades av Ronald Trogram 1980. Handel Gothic räknas som ett klassiskt

Läs mer

En grafisk profil. Har du frågor? Kontakta oss på info@soulchildren.se 018-430 25 80. Kära användare av Soul Childrens grafiska profil!

En grafisk profil. Har du frågor? Kontakta oss på info@soulchildren.se 018-430 25 80. Kära användare av Soul Childrens grafiska profil! Grafisk profil En grafisk profil INNEHÅLL: En grafisk profil 2 Vision och värderingar 3 Symbolik 3 Logotyper 4 Användning av logotyper 4 Färger 5 Typsnitt 5 Grafiska element 6 Exempel 7 Salt barn och unga

Läs mer

AYYN. Några dagar tidigare

AYYN. Några dagar tidigare AYYN Ayyn satt vid frukostbordet med sin familj. Hon tittade ut genom fönstret på vädret utanför, som var disigt. För några dagar sedan hade det hänt en underlig sak. Hon hade tänkt på det ett tag men

Läs mer

BRANDBOOK UPPRÄTTAD 20130626 REVIDERAD 20140629

BRANDBOOK UPPRÄTTAD 20130626 REVIDERAD 20140629 BRANDBOOK UPPRÄTTAD 20130626 REVIDERAD 20140629 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRENINGEN EKONOMERNAS BRAND BOOK 2 BAKGRUND 2 SYFTE 2 KAPITEL I - FÖRENINGEN EKONOMERNAS IDENTITET 3 STUDENTER 3 PRODUKT 4 IMPLEMENTERING

Läs mer

Sammanställning av studentutvärderingen för kursen Estetiska lärprocesser 15 hp, ht 2007

Sammanställning av studentutvärderingen för kursen Estetiska lärprocesser 15 hp, ht 2007 Sammanställning av studentutvärderingen för kursen Estetiska lärprocesser 15 hp, ht 2007 135 av 167 studenter (81%) har Lärare, tidigare år, förskola 39% besvarat utvärderingen Lärare, tidigare år, grundskola

Läs mer

Profilmanual. RFHL - Riksförbundet för Rättigheter, Frigörelse, Hälsa och Likabehandling

Profilmanual. RFHL - Riksförbundet för Rättigheter, Frigörelse, Hälsa och Likabehandling Profilmanual Innehållsförteckning Sidan Innehållsförteckning 1 Förord 2 Bakgrund, nuläge, mål 3 Kommunikationsstrategi 4 Logotyp och färg 5 Så används logotypen 6 Teckensnitt 7 Korrespondensmaterial -

Läs mer

Grafisk manual. för varumärket Västervik REGLER OCH RÅD

Grafisk manual. för varumärket Västervik REGLER OCH RÅD Grafisk manual för varumärket Västervik REGLER OCH RÅD Innehåll Varför en grafisk profil för Västervik?...3 Värdet av en gemensam grafisk identitet...4 Logotype...5 Variant på logotyp...7 Logotypen infälld

Läs mer

pass this on! - din guide till att engagera Presenterar

pass this on! - din guide till att engagera Presenterar Det svenska civila samhället består av cirka 200 000 organisationer. Formerna är ideella, kooperativa och stiftelsestyrda. Tillsammans bärs de upp av ca 32 miljoner medlemskap. Sektorn sysselsätter ca

Läs mer

LPP Huset. Ett teknikarbete för år 9 Knorra 2016

LPP Huset. Ett teknikarbete för år 9 Knorra 2016 LPP Huset Ett teknikarbete för år 9 Knorra 2016 Syfte Genom undervisningen i ämnet teknik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att identifiera och analysera tekniska

Läs mer

VÅR GRAFISKA PROFIL.

VÅR GRAFISKA PROFIL. VÅR GRAFISKA PROFIL. VÅRT VARUMÄRKE. I det här dokumentet finns riktlinjer som ska göra det lättare att bygga upp och stärka vårt varumärke. Ju mer konsekvent, genomtänkt och sammanhållet vi kommunicerar

Läs mer

Resultat Varberg. 64 respondenter

Resultat Varberg. 64 respondenter Resultat Varberg 64 respondenter 1 2 Kommentarer Starta-eget kurs Gick några ggr på entreprenörskolan när jag hållit på några år Inte individanpassat, dessutom mer information snarare än dialog. Upplevde

Läs mer

Att påvisa nyttan av god designad kommunikation

Att påvisa nyttan av god designad kommunikation Att påvisa nyttan av god designad kommunikation Johanna Larsson Informativ illustration, 120p Institutionen för Innovation, Design och Produktutveckling Examensarbete i informationsdesign, 10p Examinator:

Läs mer

One company, one voice?

One company, one voice? One company, one voice? Företagsidentitet Varumärken Kommunikation 13 tips/voice UC.20x20.141119.indd 1 2014-11-19 10.48 Det sitter i detaljerna. Man förvånas hur ofta hur många som missar att vårda och

Läs mer

GRAFISK PROFIL 2012 RICA HOTEL - GOD MORGON

GRAFISK PROFIL 2012 RICA HOTEL - GOD MORGON GRAFISK PROFIL 2012 RICA HOTEL - GOD MORGON .. Sandra Thornstrand GMP10 Broby Grafiska 2012-02-15 Innehållsförteckning 3 4 5 6 7 11 13 Introduktion Färg och Typsnitt Logotyp Analys av logotyp Tillämpning

Läs mer

Consump. Om du kör miljövänligt så visar den grön text och kör du inte miljövänligt så visar rött, kör du något där emellan visar den gult.

Consump. Om du kör miljövänligt så visar den grön text och kör du inte miljövänligt så visar rött, kör du något där emellan visar den gult. Consump Consump är en produkt som ska få dig att köra miljövänligare. Den består av en display som visar hur mycket din bil drar och priset per mil. Den har tre olika lägen som lyser grönt, gult eller

Läs mer

SAMMANSTÄLLNING VERKSAMHETSBERÄTTELSE

SAMMANSTÄLLNING VERKSAMHETSBERÄTTELSE SAMMANSTÄLLNING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008-2010 AVDELNING ÖREBR 1 PROFESSION Vi ska gemensamt påverka och utveckla våra yrken. Därför ska vi också vara med och påverka och utveckla utbildningarna. Utifrån

Läs mer

Skolan är en viktig symbol för

Skolan är en viktig symbol för rama in knyta an länk mellan stad o jordbruk små och stora rum odlingskvalitéer skolans betydelse för Hyllie Skolan är en viktig symbol för visionen om det hållbara och klimatsmarta Hyllie. En global förebild

Läs mer

studiehandledning Studiehandledning VINNARE I DIN EGEN TÄVLING

studiehandledning Studiehandledning VINNARE I DIN EGEN TÄVLING studiehandledning Varför ett studiematerial? Jag vet inte hur många människor jag har jobbat med och coachat som läst alla utvecklingsböcker i världen, men de lever fortfarande inte det liv de vill eller

Läs mer

Disposition kommunikationsplattform:

Disposition kommunikationsplattform: Disposition kommunikationsplattform: Inledning - Kommunikationens grunder - Vision och mål Kommunikationspolicy - Riktlinjer för Nybro kommuns kommunikation - Områden för kommunikation - Ansvar och organisation

Läs mer

Målarkurs för hela dig! Komposition

Målarkurs för hela dig! Komposition Målarkurs för hela dig! Komposition Jan Vermeer van Delft, 1600-tal Komposition Eftersom jag har haft förmånen att arbeta med barn och bildskapande under flera år och på flera olika vis så har jag lagt

Läs mer

Adelöv - LIVET PÅ LANDET

Adelöv - LIVET PÅ LANDET 2010-02-23 Projekt Adelöv - LIVET PÅ LANDET Projektägare Adelövs Framtidsgrupp Kontaktperson. Ingemar Karlsson, ordf Adelövs Framtidsgrupp Telefon 0140-730 30 Mobil 070-632 61 60 ingemarslantbruksredovisning@hotmail.com

Läs mer

SLUTPRESENTATION K3 KONCEPTPLAN OCH GRAFISK PROFIL. Hannes Svensson Amanda Lundius Mörck Ebba Krigström Linda Hurtig Jon Högman

SLUTPRESENTATION K3 KONCEPTPLAN OCH GRAFISK PROFIL. Hannes Svensson Amanda Lundius Mörck Ebba Krigström Linda Hurtig Jon Högman SLUTPRESENTATION K3 KONCEPTPLAN OCH GRAFISK PROFIL Hannes Svensson Amanda Lundius Mörck Ebba Krigström Linda Hurtig Jon Högman BAKGRUND Otydlig profilering Svårt att ta del av information Dålig koll på

Läs mer

PM: THS grafiska profil. Regelverk

PM: THS grafiska profil. Regelverk PM: THS grafiska profil Regelverk Skapat av Helen Silvander 2008 Sid 2(9) Innehåll Innehåll... 2 1 Formalia... 3 1.1 Sammanfattning... 3 1.2 Syfte... 3 1.3 Omfattning... 3 1.4 Historik... 3 2 Bakgrund...

Läs mer

DIFFERENTIERING. småföretagarens dilemma. Lena Nordin-Andersson. Nordinspire Communication AB 2016

DIFFERENTIERING. småföretagarens dilemma. Lena Nordin-Andersson. Nordinspire Communication AB 2016 DIFFERENTIERING småföretagarens dilemma Lena Nordin-Andersson Sedan jag startade jag mitt företag 1998 har jag haft minst tre ord i mitt bakhuvud som jag har velat att mina kunder och min omgivning ska

Läs mer

GAFE Google Apps For Education. Vt 16 Guldkroksskolan Annika Andréasson

GAFE Google Apps For Education. Vt 16 Guldkroksskolan Annika Andréasson GAFE Google Apps For Education Vt 16 Guldkroksskolan Annika Andréasson LATHUND GAFE = Google Apps For Education www.google.se är startsidan där man kan hitta alla sidor i GAFE. Om man inte vill skriva

Läs mer

Inbjudan. till idéverkstad. Idéverkstad: Turism på 10-talet

Inbjudan. till idéverkstad. Idéverkstad: Turism på 10-talet Inbjudan till idéverkstad Idéverkstad: Turism på 10-talet Tid 27.10.2015 kl. 8-17. Lunch ingår. Plats Domus Bothnica, Universitetsstranden 5 i Vasa Språk svenska/engelska Anmälningar Senast 20 oktober,

Läs mer

Kommunikationsstrategi Studentboet

Kommunikationsstrategi Studentboet Antagen av Studentboets styrgrupp den 24/05/2016 Detta dokument utgör riktlinjer för Studentboets kommunikation. Riktlinjerna omfattar all kommunikation där Studentboet står som avsändare. Riktlinjerna

Läs mer

Mentorguide. Handledning för mentorer i mentorprogram på Chalmers

Mentorguide. Handledning för mentorer i mentorprogram på Chalmers Mentorguide Handledning för mentorer i mentorprogram på Chalmers 1 Innehåll 2 Så här används guiden... 4 3 Översikt över mentorprogrammet... 5 3.1 Syfte och mål med mentorprogrammet... 5 3.2 Mentorprogrammets

Läs mer

VARUMÄRKES- & DESIGNGUIDE

VARUMÄRKES- & DESIGNGUIDE VARUMÄRKES- & DESIGNGUIDE Vikten av ett starkt varumärke Om du har två likartade produkter eller tjänster att välja mellan, vilken väljer du då? I stort sett varje gång väljer du den du känner igen och

Läs mer

{ karriär & ledarskap }

{ karriär & ledarskap } CHEFENS SJU Slut ögonen och dröm dig bort en stund. Se en värld framför dig där ingen chef bryter mot någon av chefens sju dödssynder. Där alla chefer är riktigt bra ledare och brinner för sina medarbetares

Läs mer

Sprida leenden. Folktandvården Skånes varumärke och företagskultur.

Sprida leenden. Folktandvården Skånes varumärke och företagskultur. 1 Sprida leenden. Folktandvården Skånes varumärke och företagskultur. 2016 Vi människor ler av många anledningar. När vi är glada, när vi känner tacksamhet, när vi känner sympati. Det finns också anledningar

Läs mer

År 4. Arbetsområde: Ämnesspecifika begrepp och ord: (Ämnesövergripande möjlighet inom parantes)

År 4. Arbetsområde: Ämnesspecifika begrepp och ord: (Ämnesövergripande möjlighet inom parantes) År 4 MAPP - din portfolio. Gör en mapp att förvara arbetena i. Teckna och måla dekorativt, t.ex mönster ANSIKTETS PROPORTIONER Visa principen för hur förhållandena i ansiktet/huvudet är till varandra.

Läs mer

6-stegsguide för hur du tänker positivt och förblir positiv.

6-stegsguide för hur du tänker positivt och förblir positiv. 6-stegsguide för hur du tänker positivt och förblir positiv Låt oss säga att du vill tänka en positiv tanke, till exempel Jag klarar det här galant. och du vill förbli positiv och fortsätta tänka den här

Läs mer

Innehåll. Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8

Innehåll. Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8 Innehåll Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8 Varumärkesstrategi 10 Lunds kommun som ett gemensamt varumärke 13 Lund idéernas stad 13 Kommunen som en del av staden

Läs mer

kärlekens olika språk

kärlekens olika språk Upptäck kärlekens olika språk Du har läst boken nu är det dags att prata om den! Denna samtalsguide ger dig möjligheten att omsätta idéerna i handling i ditt äktenskap eller någon annan speciell relation

Läs mer

FORSBERGS SKOLA DISTANSKURS BREV 2

FORSBERGS SKOLA DISTANSKURS BREV 2 FORSBERGS SKOLA DISTANSKURS BREV 2 VARUMäRKEN & LOGOTYPER A trademark is a picture. It s a symbol a sign an emblem an escutcheon an image. There are good symbols... like the cross. There are others...

Läs mer

Dialog Respekt för privatliv och personlig integritet

Dialog Respekt för privatliv och personlig integritet Respekt för privatliv och personlig integritet Av 1 kap. 1 tredje stycket i socialtjänstlagen framgår det att verksamheten ska bygga på respekt för människors självbestämmande och integritet. Innan vi

Läs mer

Utva rdering av Ga vleborgs dag pa Sveriges ambassad i Helsingfors, 4 juni 2015

Utva rdering av Ga vleborgs dag pa Sveriges ambassad i Helsingfors, 4 juni 2015 Utva rdering av Ga vleborgs dag pa Sveriges ambassad i Helsingfors, 4 juni 2015 2015-08-05 Innehåll Sammanfattning... 3 Bakgrund... 4 Ekonomi... 4 Utvärderingsenkät... 4 Utvärdering av genomförandet från

Läs mer

Grafisk manual GAKE DOJO. Riktigt bra självförsvar!

Grafisk manual GAKE DOJO. Riktigt bra självförsvar! Grafisk manual 2007 JUJUTSU Riktigt bra självförsvar! Högskolan för Lärande och Kommunikation i Jönköping Andrea Drljaca, Viktor Larsson och Jesper Jarl Grafisk manual 2007-06-08 INNEHÅLL GRAFISK MANUAL...4

Läs mer

En viktig mässa för alla

En viktig mässa för alla Gunilla Südow Mölnlycke bibliotek, Härryda kommun gunilla.sudow@harryda.se 2013 En viktig mässa för alla I dagens läge, med en snabb teknikutveckling, inte minst inom den digitala sfären, behöver vi förr

Läs mer

Handlingsplan för förbättringsområden Våga Visa rapport Danderyds Montessoriförskola Svalan höstterminen 2013

Handlingsplan för förbättringsområden Våga Visa rapport Danderyds Montessoriförskola Svalan höstterminen 2013 Handlingsplan för förbättringsområden Våga Visa rapport Danderyds Montessoriförskola Svalan höstterminen 2013 Gemensamma strategier för förhållningssätt vid konflikthantering och dialog med barnen. Tydliggöra

Läs mer

Karlsängskolan - Filminstitutet

Karlsängskolan - Filminstitutet Projektrapport Karlsängskolan - Filminstitutet 1. Om Skolan Karlsängskolan är en högstadieskola i Nora kommun som ligger 3,5 mil norr om Örebro och i Örebro län men tillhör landskapet Västmanland. Skolan

Läs mer

a c c e s s o r i e s www.slipsar.se 2012

a c c e s s o r i e s www.slipsar.se 2012 accessories 2012 Fredrikssons är en av marknadens ledande leverantörer av slipsar, scarfs, halsdukar, bälten och plånböcker. Här presenteras årets kollektion av det senaste inom accessoarer. Ni kan även

Läs mer

GRAFISK MANUAL NIVÅ 2: EN DEL AV PINGST 2008.11

GRAFISK MANUAL NIVÅ 2: EN DEL AV PINGST 2008.11 GRAFISK MANUAL NIVÅ 2: EN DEL AV PINGST 2008.11 2 Välkommen att använda varumärket pingst! Att arbeta för en gemensam profil i syfte att förstärka sitt varumärke har blivit mer och mer självklart för näringslivet.

Läs mer

Porträtt. Om du undrar något, hör av dig till Karolina, konstpedagog på Falsterbo konsthall. karolina.rashwane@vellinge.se, eller 040-42 55 02

Porträtt. Om du undrar något, hör av dig till Karolina, konstpedagog på Falsterbo konsthall. karolina.rashwane@vellinge.se, eller 040-42 55 02 Porträtt Detta är ett utlåningsmaterial från Falsterbo konsthall på tema porträtt. Syftet med mappen är inspirera till att betrakta, upptäcka, prata och skapa. Det finns inget rätt eller fel, bara oändliga

Läs mer

Barn för bjudet Lärarmaterial

Barn för bjudet Lärarmaterial SIDAN 1 Författare: Oscar K. Vad handlar boken om? Boken handlar om en kille och en tjej som brukar träffas och spela spel. En dag när de träffas, börjar de prata om barn och om hur barn blir till. De

Läs mer

Slutrapport: Act Art for Tourism

Slutrapport: Act Art for Tourism Slutrapport: Act Art for Tourism 1. Projektfakta. Projektnamn: Hotspot Kölleröd 2.0. Act Art for Tourism Leaderområde: MittSkåne Projektägare: Coompanion Jordbruksverkets journalnummer 2013 4929 Kontaktperson:

Läs mer