Kommunfullmäktiges framtidsgrupper Trivsel, trygghet och bärkraft och Tillväxt och kompetens

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunfullmäktiges framtidsgrupper Trivsel, trygghet och bärkraft och Tillväxt och kompetens"

Transkript

1 Kommunfullmäktiges framtidsgrupper Trivsel, trygghet och bärkraft och Tillväxt och kompetens Rapport nr 19 Hur ökar vi Arvikas attraktionskraft? Arvika kommun, Arvika Besöksadress: Ö Esplanaden 5, Arvika Hemsida: Telefon: E-post: Org.nr:

2 2 Innehållsförteckning sid 1. Framtidsgruppernas uppdrag Genomförda aktiviteter.4 3. Sammanfattning 4 4. Diskussion.6 5. Gatusamtal på Jösseföjda Gruppsamtal Gatusamtal på Arvikamârten Synpunkter från Medborgarpanelen Synpunkter från nyinflyttade Information på kommunfullmäktige, Per Sandgren Ringkvälll Planeringsmöten på olika platser i kommunen Studiebesök i Karlstad Deltagande i konferenser möten Seminarium på Sjövinden. 38

3 3 1. Framtidsgruppernas uppdrag Vi har som mål att bli fler invånare i Arvika. Vi siktar till att börja med på att bli personer. Vad krävs för att uppnå detta mål? Hur blir vi fler? Kommunfullmäktiges framtidsgrupper ges i uppdrag att i dialog med medborgarna, och då med särskild inriktning på våra yngre invånare, ta reda på vilka förväntningar man har inför framtiden och vilka behov som anses viktiga att tillgodose för att uppnå detta mål. Studien skall ha ett humanistiskt såväl som ett tekniskt perspektiv. Framtidsgrupperna ska redovisa sitt uppdrag till kommunfullmäktige i februari Uppdraget kan uppdelas i flera delfrågor: - Vilka behov är viktiga att tillgodose för att vi ska bli fler Arvikabor? - Vilka kompetenser kommer att behövas i framtiden? - Hur ska vi locka folk att flytta till Arvika? - Vilka kvaliteter är viktiga att utveckla? - Hur gör vi för att de som redan bor ska trivas och stanna kvar? - Vilka samhälleliga funktioner är viktiga i framtiden? Uppdraget kan genomföras i följande former: - Tala med folk på stan - Ringkvällar - Fokusgrupper - Intervjuundersökning - Framtidsseminarier - Forskningsanknytning

4 4 2. Genomförda aktiviteter I detta avsnitt redovisas kortfattat vilka aktiviteter som genomförts i uppdraget. Framtidsgrupperna har under den tid man jobbat med det använt olika metoder/mötesformer för att nå medborgarna i en dialog. Sammanlagt har framtidsgrupperna haft direkt dialog med ca 1200 medborgare i denna fråga. Följande aktiviteter har genomförts: > Talat med 450 medborgare på Jössefröjda > Haft gruppsamtal med 7 elevgrupper inom grundskolan, 2 pensionärsgrupper och 1 grupp småbarnsföräldrar, totalt 100 medborgare > Talat med 500 medborgare på Arvikamârten > Frågat medlemmarna i Medborgarpanelen, totalt 60 medborgare > Lyssnat på Per Sandgrens anförande på kommunfullmäktige, Lokal utveckling ökar Arvikas attraktionskraft > Ringt upp 50 medborgare och frågat > Haft planeringsmöten på 14 olika institutioner/arbetsplatser inom kommunen > Besökt Karlstad kommun, tagit del av deras tillväxtprogram och träffat förtroendevalda > Deltagit i konferens om Hur konst och kultur kan bygga varumärken > Deltagit i konferens om Kreativitetens betydelse för människor, platser och samhälle > Deltagit i näringslivsdag i Hillringsberg och träffat företagarföreningen i Edane > Anordnat seminarium, 48 personer närvarande på Sjövinden i ett seminarium under rubriken Hur ökar vi Arvikas attraktionskraft? 3. Sammanfattning Det är alltid vanskligt att sammanfatta så många olika synpunkter som vi fått, risken är stor att viktiga delar faller bort. Den risken tar vi, men hänvisar samtidigt till rapportens övriga avsnitt, där samtliga tankar och synpunkter som inkommit under de olika aktiviteterna redovisas. När vi frågade folk på gatan varför man bor i Arvika, handlade svaren nästan genomgående om grundläggande saker som familj och försörjning. Många talade om betydelsen av att ha släkt och familj nära, många framförde också synpunkten att Arvika är en väldigt lagom stad med många kvaliteter, en fin småstad. Betydelsen av att ha arbete eller möjligheter att studera var naturligtvis något som många underströk, liksom möjligheten att pendla. Noterbart är att många uttalade att man trivs bra i Arvika. Gruppsamtalen, totalt 10 stycken, som genomförts är värdefulla, eftersom de leder lite längre, det uppstår möjligheter till resonemang utifrån de tankar som framförs. Självklart beror synpunkterna mycket på, från vilken grupp de framförs. De yngre som vi träffade talade mycket om nödvändigheten av idrottsanläggningar, nöjesutbud, restauranger etc. De äldre talade om trygghet, om möjligheter till bra boende som äldre. Noterbart är också att de intervjuade pensionärsgrupperna talade mycket om att

5 5 det är viktigt att man som äldre har möjligheter till aktiviteter av olika slag. Småbarnsföräldrarna talade om vikten av bra kvalitet på förskola och skola. På Arvikamârten stod framtidsgrupperna utanför Turistbyrån och frågade mârtensbesökare om hur vi ska öka Arvikas attraktionskraft. Det framfördes tankar om att utveckla hamnområdet, satsa på infrastruktur och förutsättningar för pendling, om attraktiva boenden och om näringspolitik. Även här kom tankarna om att bevara Arvikas fina småstadstil fram. Medborgarpanelen gavs möjlighet att tycka till och många intressanta funderingar har förts fram, såsom hamnområdets obegränsade utvecklingsmöjligheter, nödvändigheten av bra infrastruktur, pendlingsmöjligheter, attraktiva boenden och ett bra och varierat näringsliv som ger möjliheter till arbete. På kommunfullmäktiges sammanträde i september höll Per Sandgren från Arena för tillväxt ett anförande under rubriken Lokal utveckling ökar Arvikas attraktionskraft. Några saker som han poängterade var; nödvändigheten av bra samarbete och en gemensam inriktning mellan kommun-region-näringsliv och civilsamhälle. Han talade också om skolans betydelse och skolans koppling till näringslivet, att näringslivet ges goda förutsättningar, exempelvis genom bra infrastruktur och att befintligt näringsliv vårdas och stöttas, ävensom nya företag ges stöd. Den 7 september bjöd vi in till ett seminarium på Sjövinden under temat Hur utvecklar vi platsens talang? Tyvärr meddelade båda föredragshållarna och inledarna förhinder. Likväl genomfördes seminariet och i den avslutande diskussionen kom många intressanta tankar fram, som pendlingsmöjligheternas betydelse, behovet av husbilsplatser, bostäder, stöd till föreningar och kommunal kärnverksamhet. En torsdagskväll i november satt några ledamöter från framtidsgrupperna i stadshuset och ringde upp Arvikabor och ställde frågan Hur ökar vi Arvikas attraktionskraft? Många tankar och idéer fördes fram som, att få till allt fler och bättre möjligheter för fritids- och kulturaktiviteter, att ta tillvara hamnområdets storslagna möjligheter, att saluföra våra goda förutsättningar till naturnära boeende, att försöka diversifiera vårt näringsliv, att ha fräscha skolor med bra verksamhet, att anordna evenemang, kalas för Arvikaborna även om det inte är jubileumsår, att bygga en arena och att flytta isbanan från torget till stadsparken. Ledamöter från framtidsgrupperna har gjort studiebesök i Karlstads kommun, deltagit i en konferens i Arvika om varumärkesbyggande och i en konferens på Karlstads Universitet om kreativitet på plats. Framtidsgruppernas möten, då aktiviteterna planeras, förläggs i andra lokaler än stadshuset. Under denna period har mötena förlagts till miljöer som är av intresse utifrån uppdragsfrågan om attraktionskraft. På så sätt har ledamöterna lärt sig mycket om vad som sker inom området och många aktörer har fått besök av förtroendevalda i Arvikas kommunfullmäktige, vilket har uppskattats. Under perioden har planeringsmöten hållits på Glaskogen, Golfbanan, Sandvikengården,, Ingestrands Camping, Vattenverket, Reningsverket, Simhallen, Arvika Kanot- och Turistcenter, Turistbyrån, Klässbols Linneväveri, Café Kvarnen, Aktiva Arvika, Scandic Hotel och Comfort Hotel Bristol,

6 6 4. Diskussion Att öka Arvikas attraktionskraft är för oss alla i Arvika en central uppgift och att fatta beslut som bidrar till en positiv utveckling av vår kommun är en absolut nödvändighet. För detta krävs ett offensivt tänkande, kreativitet och stort omdöme. Det är inte en enda saliggörande insats som ska till, utan det krävs flera. Det är ett stort antal pusselbitar, som om de väl passar in i varandra kommer att ge oss den utveckling vi vill ha. Det handlar om att identifiera våra spetskompetenser avseende vår förmåga att attrahera människor, att utveckla dessa och att marknadsföra dem. Marknadsföring av vad Arvika har, handlar mycket om att göra vårt varumärke känt. Varumärket sätts egentligen av andra än av oss själva, nämligen av de som besöker oss. Frågar man folk om vad man vet om Arvika, nämns sådant som framgångsrika baskettjejer, översvämningen, Rackstadsmuseet och Arvikafestivalen. Det dagsaktuella svaret på samma fråga är Kalas och kultur, så kanske är det varumärket vi ska lansera, Arvika som en kultur- och eventstad. Kulturprofilen är odiskutabel och med åren har Arvikafestivalen, Hamnfesten, Jubileumskalaset m.m. placerat oss på kartan över staden där roliga saker händer. Kanske bör vi mer grundligt utreda vad vårt framtida varumärke ska vara? Varumärket har ett symbolvärde, det förenklar spridningen över Arvikas förträfflighet. Kanske ska vi etablera ett eventbolag som har som uppgift att utveckla och förmera det som vi har, som i samverkan med Aktiva Arvika ser till att det kommer att hända än mer i vår stad. Förstärk begreppet small-town-shopping, utveckla Arvika till staden där man kan trivselshoppa. Vilka framtida viktiga behov kan vi identifiera, sådant som människor kommer att efterfråga, som kan ge deras liv det där extra. Är det ett kulturhus för hela familjen, är det ett vattenland, är det ett konferenshotell, är det attraktiva lägenheter i hamnområdet eller vad är det? Grundläggande för en kommuns utveckling är möjligheten för människors försörjning. Att hela tiden stötta och stimulera entreprenörer och näringsidkare, så att vårt näringsliv blir bredare och mer diversifierat och att fler arbetstillfällen uppstår, är en central framtida uppgift. Så även att utveckla möjligheterna till bra utbildning, det handlar om grundutbildningen i grundskolor och gymnasieskolor och det handlar också om att lokalt kunna erbjuda kvalitativa eftergymnasiala studier. En viktig komponent för vår framtida utveckling och för Arvika konkurrenskraft, är möjligheterna till pendling. Det blir allt vanligare att människor pendlar till sina arbeten. Därför måste satsning på infrastruktur vara en prioriterad fråga, så att folk kan pendla både till och från Arvika.

7 7 Att föra en dialog med medborgare i Arvika ger oss hela tiden ett tillskott av tankar och idéer som vi skall ta med oss i den fortsatta diskussionen om hur vi ska utveckla Arvika. 5. Gatusamtal Jössefröjda På Jösseföjda var 19 ledamöter i Kommunfullmäktiges framtidsgrupper Trivsel, trygghet och bärkraft och Tillväxt och kompetens ute och samtalade med folk på gatan. Ledamöterna stod utanför gamla Domusfastigheten på Kyrkogatan mellan och lördagen den 28/5. Totalt träffade ledamöterna ca 450 personer och samtalen utgick från frågor som ställdes om varför man är Arvikabo. Till de som är Arvikabor frågades varför man var det, och huruvida de var det om femton år. Till besökande frågades om varför de var i Arvika denna dag och vad som skulle kunna få dem att flytta till Arvika. Sammanfattningsvis kan man notera att flertalet uttalade sig mycket positivt om att bo i Arvika, uttalanden som - trivs bra, - fin stad, - lagom stor, - är uppväxt här, - släkt och familj här, - jobbar här var mycket frekventa, men även andra synpunkter förekom. På frågan om huruvida och i så fall varför man var Arvikabo om 15 år förekom frekvent svar som - är rotad här - har min familj, släkt och vänner här - trivs bra - trevlig, lagom stor stad. Till besökande som var i Arvika tillfälligt ställdes frågan vad som lockat dem till Arvika denna dag. Flera besökte Arvika för att det var Jössefröjda, men även flera andra skäl angavs. Frågan ställdes också vad som skulle kunna locka att flytta till Arvika. Exempelvis angavs den trivsamma staden, naturen, de lättsamma människorna som skäl. Förutom det som sades med anledning av de frågor som ställdes lämnades en hel del övriga synpunkter, vilka också här redovisas. Nedan redovisas samtliga kommentarer som sattes på pränt, dessutom var det många tankar som uttalades men som inte skrevs ner.

8 Varför är Du Arvikabo idag? - Bra stad - Har flyttat hit - Bra ekonomi i Arvika - Lagom stort - Flyttat hit pga kärlek - Har bott här i 25 år - Flyttade hit Fick jobb här - Därför att jag trivs här - Är Arvikabo sen För att mamma flyttade hit - Jobbar här, inom vården - Jag trivs här - Jag är född i trakten, i Älgå - Lagom stort - Har min familj här - Jag är född här - Arvika är lagom stort - Rikt kulturliv - Vi har fått många bra uteserveringar - För att jag fick tag på kvinnfolk här - Ville tillbaka till hembygden - Infödd och har jobb här - Trivs där jag bor och har bra kamrater - Studerar på Ingesund - Bor här för pojkens bästa, bättre här än i Eda - Arvika är bra och tryggt - Jag trivs i Arvika, allt finns - Jobb och skola för barnen, som ochså har mer att göra på fritiden - Har jobb - Lagom stor stad - Jobbar på sjukhuset - Arvika är staden som jag återkommit till - Fin småstad, isbana m.m. - Jobb, familj, trevlig stad - Fått jobb här i den trevliga staden - Född och uppväxt här, återvänt efter 15 år, trivs - Det är bra här - Född här och trivs - En ren tillfällighet - Bra stad att bo i - Fin stad - För att jag är uppväxt är, är Arvikabo, närheten till skog - Släkten finns här plus mitt jobb - Känner mycket folk, tycker skolan är bra - Har bott här sen -61, fick då bra jobb, bra sjkvård här - Lugnt och gott,nära familjen, bra skola och sjukvård - Har jobb här, är etablerade här, har stort socialt nätverk, närhet till allt - Liten stad, enkelt att bo, sjukvården är bra - Träffade kärleken här, fick jobb, skaffade barn och så kom barnbarnen 8

9 - Jobb, vänner, familj, lagom stor stad - Ligger bra till geografiskt, fin småstad, har rötter här - Födda här, jobbar här, låg skatt - Jobben viktiga, flyttat hit pga jobb, - Mârten är bra och kulturen i staden - Biblioteket är bra - Kärleken tog mig hit - Född och uppvuxen här, bra att man som 80-åring får besök av Vård och omsorg, trivs bra - Flyttade hit som liten, trivs bra - Född i Arvika, finns aktiviteter - För att jag trivs i Jösse Härad, närheten och livsstilen - Har aldrig kommit mig för att flytta - Bor i en grannkommun idag - Trivs så himla bra, allt finns - Inte mitt val, myndigheter placerade mig här - Född här och trivs här - Lugnt och tryggt för barnen - Födda och uppvuxna här, stan lagom stor, badhuset lyfter livet - Flyttade mit med mamma, har fast jobb - Födda och uppväxta här, jobbar här och är nöjda med vad som finns - Flyttade hit för jobb,det är fint här, bra dagis - Trivs i småstad - Kärleken tog mig hit, trivs bra - Födda och uppvuxna här, trivs bra, jobbet viktigt - Har flyttat tillbaka till staden, skolan här är trygg - Man kan pendla om kommunikationerna finns - Uppvuxen här, kärleken flyttade hit, bra jobb här - Min hemtrakt - Trevlig stad, släkt och familj här - Lagom storlek - Lagom, allt finns som behövs - De små butikerna, inga större köpcentra - Alltid bott här - Lagom stor stad, fin stad - Allt finns som man behöver - Familj - Hemtrakt - Rotad, familjen - Jobbet - Släkten finns här liksom jag - Trevlig stad - Lagom storlek på stan, allt finns - Jag tycker om Arvika, har jobb, familj och släkt här - Bra jobb, familjen är rotad här - Det är bra här, nära till allt, man tar sig överallt med cykel - Har jobb här, trivs bra - Trivs, har jobb, trygghet för familjen - Jag är född här - Trivs bra - Lätta att vistas här 9

10 - Bra miljö - Bra cruisingmöjligheter för Mustangen - Bra jobb - Anknytning till Arvika, återvändare efter 7 år - Föräldrahemmet finns här med lite jordbruk - Trivs bra, har jobb - Av gammal vana - Frumtimret lockade mig hit och så fick jag jobb här - Jag är född här och har ett bra jobb och stortrivs - Flyttad hit för kärleken Fin stad - Bra kulturellt utbud - Min f.d. fru ville att vi skulle bo här, nu bor jag kvar för mina barn bor här, annars skulle jag flytta - Mina föräldrar bor här och min sambo trivs här - Bra i Arvika - Trivs - Bra jobb - Slipper åka tunnelbana - Kan inte vara annat - Hus här - Född här - Har firman här - Kärleken - Jobbet - Släkten finns här - Det är fint här - Jag har jobb och familj och är född här - Allt är bra - Trivs bra i Arvika - Född och uppväxt, trivs bra - Jag har återflyttat efter 45 år i Borlänge, är född här och har släkt och familjegravar - Har fått ett perfekt boende och stortrivs - Uppväxt i Arvika - Trivs bra - Jag är född här och trivs och jobbar här - Trivs jättebra, har jobbat i annan kommun men pendlat - Arvika är en lagom stor stad - Har även en ägd fastighet i annan kommun, men ändå bott kvar i Arvika - En gång Arvikabo alltid Arvikabo - Bäst av alla platser - Trivs väldigt bra - Vi har släkt här och brukar hälsa på dem i samband med Jössefröjda - Arvika är en trevlig stad - Är född och uppväxt i Arvika - Jag har utbildat mig i några år och sen fått jobb och återvänt - Jag stortrivs - Jag bor i kommunen men i Edane och besöker gärna Arvika då och då - Familjen, jobb och boende är toppen - Jag jobbar här 10

11 11 - Trevliga människor - Jag är nyinflyttad hit och trivs - Vi kom hit som flyktingar och trivs jättebra - Trivs i Arvika - Arbetar på café Verkstan och bor här - Det kulturella utbudet är mycket stort - Jag är född här - Är uppväxt här och jubbar här och trivs mycket bra Varför är Du Arvikabo om femton år? - Därför att jag planerar det - Bor bra och billigt - Jag har min familj här - Jag tror på en utvecklande framtid i Arvika - Lagom, basutbudet finns - Nära till stora städer - Bor här och har inga planer på att flytta - Släkt och vänner finns här - Därför att jag trivs här - Jag trivs här, lagom stort - Jag har familjen här - Jag trivs så bra här - Har villa i Taserud och tänker bo kvar där - Trivs i Arvika - Bra ställe att bo på - Trygg miljö för barnen - Ja, jag tror det - Skulle aldriga falla mig och flytta från Arvika - En mysig stad - Lagom stor stad att bo i - Vill inte flytta - Tveksamt om jag är det, troligtvis Stockholm eller Göteborg vill röra på mig - Jobbar fortfarande, hoppas jag - Har rotat mig här och trivs - Vet ej - Jobb, familj i en trevlig stad - Finns inget alternativ, stannar kvar - Vet ej, barnen har flyttat - Trevligt att shoppa här - Trevligt att vara här, bor i Karlstad - Vet ej, kommunikationerna är betydelsefulla - Allt finns fast i mndre skala, behagligt tempo - Vill inte bo nån annanstans - Inte så säkert, bra jobb är viktigt, och att man trivs - Rotad här - Har mina rötter här - Jag flytt int - Jag är ej för att Arvika ska expandera, staden är lagom stor, ta vara på hamnområdet för rekreation, ej för bostäder - Har barn och barnbarn här = stannar, närhet till natur, lagom stor stad - Vill flytta när barnen blivit större, till plats med större utbud,ex. teater,

12 arrangemang - Bor kvar, bra åldringsvård och service - Bor kvar, har bott in sig - Bor kvar, vill bli begravd här - Bor kvar, bra vård, men det behövs mer personal - Nej, jag bor i en större stad - När vi är vuxna med familj kommer vi tillbaka - Jobbet - Bostäderna är viktiga - Ja vi stannar, kan inte tänka oss att flytta - Ja sportintresset, bara det finns jobb och bostad - Stan är lagom stor - Jag torde inte ändra mig som person, trivs som det är - Vet inte om jag bor kvar, behöver nog byta miljö - Här finns ju allt, så jag kan mycket väl tänka mig att flytta hit - Finns ingen anledening att flytta härifrån - Jag har funnit kärleken här och blir nog kvar - För att det finns jobb, det styr allt - Tryggheten och jobbet - Pendlar idag, men vill bo kvar - Bra jobb, barnen trivs - Ska utbilda mig nån annanstans, kommer ej tillbaka, jobbet styr - Jag stannar kvar, har köpt hus - Jag bor kvar, stan är lagom stor - Blivit kvar kvar, finge jag ett bättre jobb flyttade jag - Bra stad lagom stor för barn - Finns det jobb så, man kan ju även pendla - Ja klart att vi gör, har jobb här - Förhoppningsvis inte, har sett för lite av världen - Arbetstillfälle - Trevlig stad - Familjen, släkten - Ungdomsaktiviterna - Allt är bra som det är - Fin stad - Jag stannar om det blir fler affärer - Infrastrukturen, bra kommunikationer är viktigt - Lagom stor stad att bo kvar i - Kombination av många saker, man är ju totad här, det är min hemtrakt - Helheten är bra - Lagom stor stad - Medborgarinflytandet - Släkten finns här - Lagom stor stad, arbetstillfälle - Bra sjukhus, viktigt att det finns kvar - Jobbet styr - Familjen - Barnomorgen funkar bra - Bra utbildningsmöjligheter - Bra uppväxtmiljö för barnen - För att jag trivs, men för att få fler att flytta till Arvika, tror jag man ska satsa 12

13 13 på att locka hit de unga som inte har rotat sig och köpt hus någon annanstans. Nya jobb eller utbildningssatsningar som kan få unga att få upp ögonen för Arvika, som är engagerade i t ex Arvikafestivalen - Jag trivs bra, är säkert kvar som pensionär - Tycker om att bo här - Tycker om mitt hem och vill bo här - För att jag trivs så bra och att min man inte kan tänka sig att bo nån annanstans - Om jag har jobbet kvar, bor jag kvar - Troligen, känner mig rotad, även om mitt nuvarande jobb skulle försvinna, tror jag att hittar något annat jobb här och blir kvar - Säkert, om jag får leva - Trivs bra här - Bra ordnat i stan - Hoppas att jag inte är det, men bor barnen kvar är nog jag också kvar - Det hoppas jag att jag inte är, men det är nog ungefär likadant var man bor - Fortfarande bra - Ja, om jag lever - Vänner - Här finns allt - Trivs - Då måste vi återskapa mer som det va förr, färre invandrare - Bra här - Lättsamt folk - Det är en självklarhet - Trivs - Trivs - Ja naturligtvis - Trivs säkert lika bra - Fortfarande bäst - Ingenting, jag bor i Säffle, har familj och jobb och tänker inte lämna dom - Kommer alltid att bo i Arvika - Utan tvekan - Det beror så mycket på utbildning och jobb Vad har lockat Dig till Arvika idag? - Är hemma och hälsar på - Född och uppväxt här men bor nu i Thailand - Vi har sommarstuga i Sulvik - Sommarhuset i Bosebyn, som vi ärvt efter min mor - För att det är Jössefröjda - Lockas till en mysig småstad - Veteranbilar - Jössefröjda - Barnens ansiktsmålning - Badhuset - Spelningar på torget idag - Arvikafestivalen, bor i Karlstad, jobbar som plåtslagare - Bilbesiktningen - Jössefröjda

14 14 - Hälsar på släkten - Bröllop - Hälsar på vänner - Är på släktbesök - Är Kirunabo, hälsar på mina föräldrar, som bor här, i samband med Jössefröjda - Fordonsmuseet, för att träffa folk - Bra priser, trevliga butiker med lite annorlunda utbud - Är marknadschef för Arvikafestivalen, är född här - Veteranbilsevenemang - Kärleken - Släkten och mamma - Arvika är en härlig småstad - Jössefröjda - Hälsar på bekanta Vad skulle kunna locka Dig att flytta till Arvika? - Jag vill inte flytta tillbaka hit från Thailand, här är för kallt och för dyrt - Billigt att bo här jämfört med Norge - Hyggliga människor här - Om det funnes mer med fiskemöjligheter och kräftfiske här - Priserna, det är billigt här. - Arvika har allt och är lagom stort - Inget, bor i Karlstad och Wien - Vill utveckla hamnområdet - Mer ungdomsverksamhet - Jobb - Köpcenter typ Ullared - Den sköna dialekten - Kanske öppna eget, kläder - Bra pendlingsavstånd - Inget, för rotad där jag bor, men trevligt att besöka Arvika - Arvika som är en trevlig stad - Närheten till vatten - Naturen - Inget, trivs bra där jag bor - Kanske inget, för det finns inga renar här - Är Arvikabo, fast på landsbygden - Hungvik, bor i stugan halva året, så vi är Arvikabor till 50%, men på vintern är det skönt att bo i Karlstad. Vore det inte för umgänget i Karlstad så skulle vi trivas bra i Arvika - Festivalen lockar mig tillbaka till ett bra jobb - Jobb - Om man ändrade öppettiderna i butikerna - Hamnen grönområdet kan locka - Ingestrandsutredningen är bra - Festivaler - Salutera Jössehärshumorn - Marknadsföra naturen som Glaskogen - Bra skolor - Utbyggt IT-nät

15 15 - Bostäder- lägenheter - Har flyttat hit - Inte nu men kanske om några år om vi hittar ett bra boende - Trivsam stad - Trevliga människor Övriga synpunkter - För mycket kriminalitet här - Det var lugnare här förr - Invandrare, känner mig inte välkommen. - Jag är inte sjukskriven så mycket som svenskarna är - Saknar liv på stan efter att affärerna stängt - Var kan vi dricka kaffe på uteserveringar - Saknar jaktträffar - Vill ha mer jippon på stan - Ungdomen har för lite att intressera sig för - Gärna en fontän på torget - Skatten ska inte höjas - Ingen damm i Västra Sund - Mer resurser till skolan, stödresurser - Politikerna och tjänstemännen bör vara mer lyhörda - Lite liten stad- synd att affärerna inte är öppna på helgerna - Evenemangen i Arvika är halvdana - Inget att göra på kvällarna när man bor på landet - Trafiken på Styckåsgatan är hemsk - Ritz aktivitetshus för både unga och gamla - Vill ha 24-timmars apoteksöppet - Fler restauranger - Öppettiderna i butikerna är snålt tilltagna - Saknar fritidsaktiviteter, om man inte gillar idrott eller musik, - Behövs ett aktivitetshus, drogfritt för 13 år och uppåt - Ingestrand kan utvecklas - Läroböckerna börjar bli gamla - Vill inte att man river fler hus i Arvika - Ni måste ta tag i problemet med droger bland de unga - Ni måste värna handeln så butikerna kan vara kvar, ett levande centrum - Önskar att hamnområdet blir iordningställt, men inte med byggnader, utan med fritidsmöjligheter - Mera nöjesutbud för oss åldersmässigt lite mitt emellan - Skandal att stänga Ritz och så talas det om att Svea ej kommer att finnas kvar - Förbättra småbåtshamnen, mack, hiss - Vill att kommunens satsar på skolan - Jag skulle vilja att hamnområdet snyggades till och att det blev mera av fritidsområde med bad - Flytta isbanan till stadsparken - Det är tråkigt med tomma skyltfönster

16 16 6. Gruppsamtal Gruppsamtalen har gått till så att 2-3 ledamöter i framtidsgrupperna har besökt nedan redovisade grupper och ställt frågor och lyssnat in svar. Frågorna har formulerats lite olika beroende på vilken grupp man besökt. De synpunkter som framkommit har skrivits ner och redovisas här i sin helhet. Först redovisas frågan och sedan de svar som noterats. De grupper som deltagit i gruppsamtalen är följande: 1. Elever i klass 7 på Centralskolan 2. Elever i klass 8 på Centralskolan 3. Elever i klass 9 på Centralskolan 4. Elever på Graningegården 7-9 år 5. Elever i klass 6 på Dotteviksskolan 6. Elever i klass 4 på Dotteviksskolan 7. Elevrådet Edane skola 8. Småbarnsföräldrar öppna förskolan 9. Pensionärer, medlemmar i SPRF 10. Pensionärer, medlemmar i PRO 1. Datum Grupp Elever på Centralskolan åk 7 Intervjuare Carina Bönström, Christer Bylund Var vill Du bo när Du blir vuxen? - New York - Göteborg - Tokyo - Pittsburgh - Stockholm - Barcelona - Malmö Hur vill Du bo när Du blir vuxen? - Lägenhet, sedan till hus - Fin villa - Vanlig villa - Taserud - Perserud - Västra Sund Vad ska Du arbeta med när Du blir vuxen? - Veterinär - Sportproffs - Ingeniör kärnfysiker

17 17 - Kroppsligt arbete - Hockeyproffs - Bilmekaniker - Fotbollsproffs - Socionom - Kriminaltekniker Vad är bra med Arvika idag? - Ishall - Bra läge - Mycket aktiviteter - Trygg stad jämfört med en storstad - Bra skola Vad saknar Du i Arvika idag? - Bussar - Affärsgalleria - Utomhusgräs - Välkomstskyltar, digitala - Musikställen Vad vill Du ska finnas i Arvika när Du blir vuxen? - Kultur - Natur - Det ska vara mysigt - Lägenheter vid Kyrkviken - Stora parker med aktiviteter i 2. Datum Grupp Elever på Centralskolan åk 8 Intervjuare Carina Bönström, Christer Bylund Var vill Du bo när Du blir vuxen? - Där det finns jobb - I en större stad Hur vill Du bo när Du blir vuxen? - Lägenhet, sedan till hus - Hus utanför stan Vad ska Du arbeta med när Du blir vuxen? - Advokat - Politiker - Designer - Musiker

18 18 - Jobba med hästar - Journalist - Arbeta med djur Vad är bra med Arvika idag? - Fin miljö - Nära till allt Vad saknar Du i Arvika idag? - Saknas aktivitet år - Datorer i skolan Vad vill Du ska finnas i Arvika när Du blir vuxen? - Mer affärer 3. Datum Grupp Elever på Centralskolan åk 9 Intervjuare Carina Bönström, Christer Bylund Var vill Du bo när Du blir vuxen? - Arvika - Nordamerika - Skåne Hur vill Du bo när Du blir vuxen? - Hus på landet - Lite utanför stan - Stort hus - Lägenhet först, sen hus på landet - Stor lägenhet mitt i stan Vad ska Du arbeta med när Du blir vuxen? - Jobba i skogen - Snickare - Mekaniker - Ingeniör - Barnmorska - Advokat - Arkitekt - Hockeyproffs Vad är bra med Arvika idag? - Westombanan - Anläggningarna på Vik - Bra matställen

19 19 - Sporthallen - Arvikafestivalen Vad saknar Du i Arvika idag? - Curlinghall Vad vill Du ska finnas i Arvika när Du blir vuxen? - Bra boende = villor - Större sporthall med många aktiviteter, tex tennis 4. Datum Grupp Graningegårdens skola, barn 7-9 år Intervjuare Christer Bylund, Tommy Karlsson, Ursula Friberg Var vill Du bo när Du blir stor? ville bo kvar i Arvika, någon ville bo i Thailand, Estland, Tyskland och Norge ( de var inflyttade därifrån) Vad ska Du arbeta med när Du blir vuxen? - Ganska många ville bli polis, militär eller brandman. - Frisör var populärt, liksom fotbolls-, hockey och rallyproffs. - Skådespelare - Ridlärare - Veterinär - Ekonom - Förskollärare Vad är bra med Arvika idag? - Att det inte är så stor stad. - Att man har många vänner, att det finns många lekparker, simhallen är bra, möjlighet till många idrotter,närheten till vatten, godisautomater. - Glaskogen är bra. - Det är bra sjukvård. - Det är bra med de olika årstiderna. - Det finns många saker att göra. - Bra att det inte finns farliga djur. Vad saknar Du i Arvika idag? - Lekland vill många ha, träningslekpark med hoppstyltor,bollkanoner,tunnlar, stor rutschkana, kanon som skjuter ägg. - Vattenland vore bra, Gustavsvik vill vi har här, men det är bra om intte allt finne, det är kul att åka bort ibland också.