Kommunfullmäktiges framtidsgrupper Trivsel, trygghet och bärkraft och Tillväxt och kompetens

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunfullmäktiges framtidsgrupper Trivsel, trygghet och bärkraft och Tillväxt och kompetens"

Transkript

1 Kommunfullmäktiges framtidsgrupper Trivsel, trygghet och bärkraft och Tillväxt och kompetens Rapport nr 19 Hur ökar vi Arvikas attraktionskraft? Arvika kommun, Arvika Besöksadress: Ö Esplanaden 5, Arvika Hemsida: Telefon: E-post: Org.nr:

2 2 Innehållsförteckning sid 1. Framtidsgruppernas uppdrag Genomförda aktiviteter.4 3. Sammanfattning 4 4. Diskussion.6 5. Gatusamtal på Jösseföjda Gruppsamtal Gatusamtal på Arvikamârten Synpunkter från Medborgarpanelen Synpunkter från nyinflyttade Information på kommunfullmäktige, Per Sandgren Ringkvälll Planeringsmöten på olika platser i kommunen Studiebesök i Karlstad Deltagande i konferenser möten Seminarium på Sjövinden. 38

3 3 1. Framtidsgruppernas uppdrag Vi har som mål att bli fler invånare i Arvika. Vi siktar till att börja med på att bli personer. Vad krävs för att uppnå detta mål? Hur blir vi fler? Kommunfullmäktiges framtidsgrupper ges i uppdrag att i dialog med medborgarna, och då med särskild inriktning på våra yngre invånare, ta reda på vilka förväntningar man har inför framtiden och vilka behov som anses viktiga att tillgodose för att uppnå detta mål. Studien skall ha ett humanistiskt såväl som ett tekniskt perspektiv. Framtidsgrupperna ska redovisa sitt uppdrag till kommunfullmäktige i februari Uppdraget kan uppdelas i flera delfrågor: - Vilka behov är viktiga att tillgodose för att vi ska bli fler Arvikabor? - Vilka kompetenser kommer att behövas i framtiden? - Hur ska vi locka folk att flytta till Arvika? - Vilka kvaliteter är viktiga att utveckla? - Hur gör vi för att de som redan bor ska trivas och stanna kvar? - Vilka samhälleliga funktioner är viktiga i framtiden? Uppdraget kan genomföras i följande former: - Tala med folk på stan - Ringkvällar - Fokusgrupper - Intervjuundersökning - Framtidsseminarier - Forskningsanknytning

4 4 2. Genomförda aktiviteter I detta avsnitt redovisas kortfattat vilka aktiviteter som genomförts i uppdraget. Framtidsgrupperna har under den tid man jobbat med det använt olika metoder/mötesformer för att nå medborgarna i en dialog. Sammanlagt har framtidsgrupperna haft direkt dialog med ca 1200 medborgare i denna fråga. Följande aktiviteter har genomförts: > Talat med 450 medborgare på Jössefröjda > Haft gruppsamtal med 7 elevgrupper inom grundskolan, 2 pensionärsgrupper och 1 grupp småbarnsföräldrar, totalt 100 medborgare > Talat med 500 medborgare på Arvikamârten > Frågat medlemmarna i Medborgarpanelen, totalt 60 medborgare > Lyssnat på Per Sandgrens anförande på kommunfullmäktige, Lokal utveckling ökar Arvikas attraktionskraft > Ringt upp 50 medborgare och frågat > Haft planeringsmöten på 14 olika institutioner/arbetsplatser inom kommunen > Besökt Karlstad kommun, tagit del av deras tillväxtprogram och träffat förtroendevalda > Deltagit i konferens om Hur konst och kultur kan bygga varumärken > Deltagit i konferens om Kreativitetens betydelse för människor, platser och samhälle > Deltagit i näringslivsdag i Hillringsberg och träffat företagarföreningen i Edane > Anordnat seminarium, 48 personer närvarande på Sjövinden i ett seminarium under rubriken Hur ökar vi Arvikas attraktionskraft? 3. Sammanfattning Det är alltid vanskligt att sammanfatta så många olika synpunkter som vi fått, risken är stor att viktiga delar faller bort. Den risken tar vi, men hänvisar samtidigt till rapportens övriga avsnitt, där samtliga tankar och synpunkter som inkommit under de olika aktiviteterna redovisas. När vi frågade folk på gatan varför man bor i Arvika, handlade svaren nästan genomgående om grundläggande saker som familj och försörjning. Många talade om betydelsen av att ha släkt och familj nära, många framförde också synpunkten att Arvika är en väldigt lagom stad med många kvaliteter, en fin småstad. Betydelsen av att ha arbete eller möjligheter att studera var naturligtvis något som många underströk, liksom möjligheten att pendla. Noterbart är att många uttalade att man trivs bra i Arvika. Gruppsamtalen, totalt 10 stycken, som genomförts är värdefulla, eftersom de leder lite längre, det uppstår möjligheter till resonemang utifrån de tankar som framförs. Självklart beror synpunkterna mycket på, från vilken grupp de framförs. De yngre som vi träffade talade mycket om nödvändigheten av idrottsanläggningar, nöjesutbud, restauranger etc. De äldre talade om trygghet, om möjligheter till bra boende som äldre. Noterbart är också att de intervjuade pensionärsgrupperna talade mycket om att

5 5 det är viktigt att man som äldre har möjligheter till aktiviteter av olika slag. Småbarnsföräldrarna talade om vikten av bra kvalitet på förskola och skola. På Arvikamârten stod framtidsgrupperna utanför Turistbyrån och frågade mârtensbesökare om hur vi ska öka Arvikas attraktionskraft. Det framfördes tankar om att utveckla hamnområdet, satsa på infrastruktur och förutsättningar för pendling, om attraktiva boenden och om näringspolitik. Även här kom tankarna om att bevara Arvikas fina småstadstil fram. Medborgarpanelen gavs möjlighet att tycka till och många intressanta funderingar har förts fram, såsom hamnområdets obegränsade utvecklingsmöjligheter, nödvändigheten av bra infrastruktur, pendlingsmöjligheter, attraktiva boenden och ett bra och varierat näringsliv som ger möjliheter till arbete. På kommunfullmäktiges sammanträde i september höll Per Sandgren från Arena för tillväxt ett anförande under rubriken Lokal utveckling ökar Arvikas attraktionskraft. Några saker som han poängterade var; nödvändigheten av bra samarbete och en gemensam inriktning mellan kommun-region-näringsliv och civilsamhälle. Han talade också om skolans betydelse och skolans koppling till näringslivet, att näringslivet ges goda förutsättningar, exempelvis genom bra infrastruktur och att befintligt näringsliv vårdas och stöttas, ävensom nya företag ges stöd. Den 7 september bjöd vi in till ett seminarium på Sjövinden under temat Hur utvecklar vi platsens talang? Tyvärr meddelade båda föredragshållarna och inledarna förhinder. Likväl genomfördes seminariet och i den avslutande diskussionen kom många intressanta tankar fram, som pendlingsmöjligheternas betydelse, behovet av husbilsplatser, bostäder, stöd till föreningar och kommunal kärnverksamhet. En torsdagskväll i november satt några ledamöter från framtidsgrupperna i stadshuset och ringde upp Arvikabor och ställde frågan Hur ökar vi Arvikas attraktionskraft? Många tankar och idéer fördes fram som, att få till allt fler och bättre möjligheter för fritids- och kulturaktiviteter, att ta tillvara hamnområdets storslagna möjligheter, att saluföra våra goda förutsättningar till naturnära boeende, att försöka diversifiera vårt näringsliv, att ha fräscha skolor med bra verksamhet, att anordna evenemang, kalas för Arvikaborna även om det inte är jubileumsår, att bygga en arena och att flytta isbanan från torget till stadsparken. Ledamöter från framtidsgrupperna har gjort studiebesök i Karlstads kommun, deltagit i en konferens i Arvika om varumärkesbyggande och i en konferens på Karlstads Universitet om kreativitet på plats. Framtidsgruppernas möten, då aktiviteterna planeras, förläggs i andra lokaler än stadshuset. Under denna period har mötena förlagts till miljöer som är av intresse utifrån uppdragsfrågan om attraktionskraft. På så sätt har ledamöterna lärt sig mycket om vad som sker inom området och många aktörer har fått besök av förtroendevalda i Arvikas kommunfullmäktige, vilket har uppskattats. Under perioden har planeringsmöten hållits på Glaskogen, Golfbanan, Sandvikengården,, Ingestrands Camping, Vattenverket, Reningsverket, Simhallen, Arvika Kanot- och Turistcenter, Turistbyrån, Klässbols Linneväveri, Café Kvarnen, Aktiva Arvika, Scandic Hotel och Comfort Hotel Bristol,

6 6 4. Diskussion Att öka Arvikas attraktionskraft är för oss alla i Arvika en central uppgift och att fatta beslut som bidrar till en positiv utveckling av vår kommun är en absolut nödvändighet. För detta krävs ett offensivt tänkande, kreativitet och stort omdöme. Det är inte en enda saliggörande insats som ska till, utan det krävs flera. Det är ett stort antal pusselbitar, som om de väl passar in i varandra kommer att ge oss den utveckling vi vill ha. Det handlar om att identifiera våra spetskompetenser avseende vår förmåga att attrahera människor, att utveckla dessa och att marknadsföra dem. Marknadsföring av vad Arvika har, handlar mycket om att göra vårt varumärke känt. Varumärket sätts egentligen av andra än av oss själva, nämligen av de som besöker oss. Frågar man folk om vad man vet om Arvika, nämns sådant som framgångsrika baskettjejer, översvämningen, Rackstadsmuseet och Arvikafestivalen. Det dagsaktuella svaret på samma fråga är Kalas och kultur, så kanske är det varumärket vi ska lansera, Arvika som en kultur- och eventstad. Kulturprofilen är odiskutabel och med åren har Arvikafestivalen, Hamnfesten, Jubileumskalaset m.m. placerat oss på kartan över staden där roliga saker händer. Kanske bör vi mer grundligt utreda vad vårt framtida varumärke ska vara? Varumärket har ett symbolvärde, det förenklar spridningen över Arvikas förträfflighet. Kanske ska vi etablera ett eventbolag som har som uppgift att utveckla och förmera det som vi har, som i samverkan med Aktiva Arvika ser till att det kommer att hända än mer i vår stad. Förstärk begreppet small-town-shopping, utveckla Arvika till staden där man kan trivselshoppa. Vilka framtida viktiga behov kan vi identifiera, sådant som människor kommer att efterfråga, som kan ge deras liv det där extra. Är det ett kulturhus för hela familjen, är det ett vattenland, är det ett konferenshotell, är det attraktiva lägenheter i hamnområdet eller vad är det? Grundläggande för en kommuns utveckling är möjligheten för människors försörjning. Att hela tiden stötta och stimulera entreprenörer och näringsidkare, så att vårt näringsliv blir bredare och mer diversifierat och att fler arbetstillfällen uppstår, är en central framtida uppgift. Så även att utveckla möjligheterna till bra utbildning, det handlar om grundutbildningen i grundskolor och gymnasieskolor och det handlar också om att lokalt kunna erbjuda kvalitativa eftergymnasiala studier. En viktig komponent för vår framtida utveckling och för Arvika konkurrenskraft, är möjligheterna till pendling. Det blir allt vanligare att människor pendlar till sina arbeten. Därför måste satsning på infrastruktur vara en prioriterad fråga, så att folk kan pendla både till och från Arvika.

7 7 Att föra en dialog med medborgare i Arvika ger oss hela tiden ett tillskott av tankar och idéer som vi skall ta med oss i den fortsatta diskussionen om hur vi ska utveckla Arvika. 5. Gatusamtal Jössefröjda På Jösseföjda var 19 ledamöter i Kommunfullmäktiges framtidsgrupper Trivsel, trygghet och bärkraft och Tillväxt och kompetens ute och samtalade med folk på gatan. Ledamöterna stod utanför gamla Domusfastigheten på Kyrkogatan mellan och lördagen den 28/5. Totalt träffade ledamöterna ca 450 personer och samtalen utgick från frågor som ställdes om varför man är Arvikabo. Till de som är Arvikabor frågades varför man var det, och huruvida de var det om femton år. Till besökande frågades om varför de var i Arvika denna dag och vad som skulle kunna få dem att flytta till Arvika. Sammanfattningsvis kan man notera att flertalet uttalade sig mycket positivt om att bo i Arvika, uttalanden som - trivs bra, - fin stad, - lagom stor, - är uppväxt här, - släkt och familj här, - jobbar här var mycket frekventa, men även andra synpunkter förekom. På frågan om huruvida och i så fall varför man var Arvikabo om 15 år förekom frekvent svar som - är rotad här - har min familj, släkt och vänner här - trivs bra - trevlig, lagom stor stad. Till besökande som var i Arvika tillfälligt ställdes frågan vad som lockat dem till Arvika denna dag. Flera besökte Arvika för att det var Jössefröjda, men även flera andra skäl angavs. Frågan ställdes också vad som skulle kunna locka att flytta till Arvika. Exempelvis angavs den trivsamma staden, naturen, de lättsamma människorna som skäl. Förutom det som sades med anledning av de frågor som ställdes lämnades en hel del övriga synpunkter, vilka också här redovisas. Nedan redovisas samtliga kommentarer som sattes på pränt, dessutom var det många tankar som uttalades men som inte skrevs ner.

8 Varför är Du Arvikabo idag? - Bra stad - Har flyttat hit - Bra ekonomi i Arvika - Lagom stort - Flyttat hit pga kärlek - Har bott här i 25 år - Flyttade hit Fick jobb här - Därför att jag trivs här - Är Arvikabo sen För att mamma flyttade hit - Jobbar här, inom vården - Jag trivs här - Jag är född i trakten, i Älgå - Lagom stort - Har min familj här - Jag är född här - Arvika är lagom stort - Rikt kulturliv - Vi har fått många bra uteserveringar - För att jag fick tag på kvinnfolk här - Ville tillbaka till hembygden - Infödd och har jobb här - Trivs där jag bor och har bra kamrater - Studerar på Ingesund - Bor här för pojkens bästa, bättre här än i Eda - Arvika är bra och tryggt - Jag trivs i Arvika, allt finns - Jobb och skola för barnen, som ochså har mer att göra på fritiden - Har jobb - Lagom stor stad - Jobbar på sjukhuset - Arvika är staden som jag återkommit till - Fin småstad, isbana m.m. - Jobb, familj, trevlig stad - Fått jobb här i den trevliga staden - Född och uppväxt här, återvänt efter 15 år, trivs - Det är bra här - Född här och trivs - En ren tillfällighet - Bra stad att bo i - Fin stad - För att jag är uppväxt är, är Arvikabo, närheten till skog - Släkten finns här plus mitt jobb - Känner mycket folk, tycker skolan är bra - Har bott här sen -61, fick då bra jobb, bra sjkvård här - Lugnt och gott,nära familjen, bra skola och sjukvård - Har jobb här, är etablerade här, har stort socialt nätverk, närhet till allt - Liten stad, enkelt att bo, sjukvården är bra - Träffade kärleken här, fick jobb, skaffade barn och så kom barnbarnen 8

9 - Jobb, vänner, familj, lagom stor stad - Ligger bra till geografiskt, fin småstad, har rötter här - Födda här, jobbar här, låg skatt - Jobben viktiga, flyttat hit pga jobb, - Mârten är bra och kulturen i staden - Biblioteket är bra - Kärleken tog mig hit - Född och uppvuxen här, bra att man som 80-åring får besök av Vård och omsorg, trivs bra - Flyttade hit som liten, trivs bra - Född i Arvika, finns aktiviteter - För att jag trivs i Jösse Härad, närheten och livsstilen - Har aldrig kommit mig för att flytta - Bor i en grannkommun idag - Trivs så himla bra, allt finns - Inte mitt val, myndigheter placerade mig här - Född här och trivs här - Lugnt och tryggt för barnen - Födda och uppvuxna här, stan lagom stor, badhuset lyfter livet - Flyttade mit med mamma, har fast jobb - Födda och uppväxta här, jobbar här och är nöjda med vad som finns - Flyttade hit för jobb,det är fint här, bra dagis - Trivs i småstad - Kärleken tog mig hit, trivs bra - Födda och uppvuxna här, trivs bra, jobbet viktigt - Har flyttat tillbaka till staden, skolan här är trygg - Man kan pendla om kommunikationerna finns - Uppvuxen här, kärleken flyttade hit, bra jobb här - Min hemtrakt - Trevlig stad, släkt och familj här - Lagom storlek - Lagom, allt finns som behövs - De små butikerna, inga större köpcentra - Alltid bott här - Lagom stor stad, fin stad - Allt finns som man behöver - Familj - Hemtrakt - Rotad, familjen - Jobbet - Släkten finns här liksom jag - Trevlig stad - Lagom storlek på stan, allt finns - Jag tycker om Arvika, har jobb, familj och släkt här - Bra jobb, familjen är rotad här - Det är bra här, nära till allt, man tar sig överallt med cykel - Har jobb här, trivs bra - Trivs, har jobb, trygghet för familjen - Jag är född här - Trivs bra - Lätta att vistas här 9

10 - Bra miljö - Bra cruisingmöjligheter för Mustangen - Bra jobb - Anknytning till Arvika, återvändare efter 7 år - Föräldrahemmet finns här med lite jordbruk - Trivs bra, har jobb - Av gammal vana - Frumtimret lockade mig hit och så fick jag jobb här - Jag är född här och har ett bra jobb och stortrivs - Flyttad hit för kärleken Fin stad - Bra kulturellt utbud - Min f.d. fru ville att vi skulle bo här, nu bor jag kvar för mina barn bor här, annars skulle jag flytta - Mina föräldrar bor här och min sambo trivs här - Bra i Arvika - Trivs - Bra jobb - Slipper åka tunnelbana - Kan inte vara annat - Hus här - Född här - Har firman här - Kärleken - Jobbet - Släkten finns här - Det är fint här - Jag har jobb och familj och är född här - Allt är bra - Trivs bra i Arvika - Född och uppväxt, trivs bra - Jag har återflyttat efter 45 år i Borlänge, är född här och har släkt och familjegravar - Har fått ett perfekt boende och stortrivs - Uppväxt i Arvika - Trivs bra - Jag är född här och trivs och jobbar här - Trivs jättebra, har jobbat i annan kommun men pendlat - Arvika är en lagom stor stad - Har även en ägd fastighet i annan kommun, men ändå bott kvar i Arvika - En gång Arvikabo alltid Arvikabo - Bäst av alla platser - Trivs väldigt bra - Vi har släkt här och brukar hälsa på dem i samband med Jössefröjda - Arvika är en trevlig stad - Är född och uppväxt i Arvika - Jag har utbildat mig i några år och sen fått jobb och återvänt - Jag stortrivs - Jag bor i kommunen men i Edane och besöker gärna Arvika då och då - Familjen, jobb och boende är toppen - Jag jobbar här 10

11 11 - Trevliga människor - Jag är nyinflyttad hit och trivs - Vi kom hit som flyktingar och trivs jättebra - Trivs i Arvika - Arbetar på café Verkstan och bor här - Det kulturella utbudet är mycket stort - Jag är född här - Är uppväxt här och jubbar här och trivs mycket bra Varför är Du Arvikabo om femton år? - Därför att jag planerar det - Bor bra och billigt - Jag har min familj här - Jag tror på en utvecklande framtid i Arvika - Lagom, basutbudet finns - Nära till stora städer - Bor här och har inga planer på att flytta - Släkt och vänner finns här - Därför att jag trivs här - Jag trivs här, lagom stort - Jag har familjen här - Jag trivs så bra här - Har villa i Taserud och tänker bo kvar där - Trivs i Arvika - Bra ställe att bo på - Trygg miljö för barnen - Ja, jag tror det - Skulle aldriga falla mig och flytta från Arvika - En mysig stad - Lagom stor stad att bo i - Vill inte flytta - Tveksamt om jag är det, troligtvis Stockholm eller Göteborg vill röra på mig - Jobbar fortfarande, hoppas jag - Har rotat mig här och trivs - Vet ej - Jobb, familj i en trevlig stad - Finns inget alternativ, stannar kvar - Vet ej, barnen har flyttat - Trevligt att shoppa här - Trevligt att vara här, bor i Karlstad - Vet ej, kommunikationerna är betydelsefulla - Allt finns fast i mndre skala, behagligt tempo - Vill inte bo nån annanstans - Inte så säkert, bra jobb är viktigt, och att man trivs - Rotad här - Har mina rötter här - Jag flytt int - Jag är ej för att Arvika ska expandera, staden är lagom stor, ta vara på hamnområdet för rekreation, ej för bostäder - Har barn och barnbarn här = stannar, närhet till natur, lagom stor stad - Vill flytta när barnen blivit större, till plats med större utbud,ex. teater,

12 arrangemang - Bor kvar, bra åldringsvård och service - Bor kvar, har bott in sig - Bor kvar, vill bli begravd här - Bor kvar, bra vård, men det behövs mer personal - Nej, jag bor i en större stad - När vi är vuxna med familj kommer vi tillbaka - Jobbet - Bostäderna är viktiga - Ja vi stannar, kan inte tänka oss att flytta - Ja sportintresset, bara det finns jobb och bostad - Stan är lagom stor - Jag torde inte ändra mig som person, trivs som det är - Vet inte om jag bor kvar, behöver nog byta miljö - Här finns ju allt, så jag kan mycket väl tänka mig att flytta hit - Finns ingen anledening att flytta härifrån - Jag har funnit kärleken här och blir nog kvar - För att det finns jobb, det styr allt - Tryggheten och jobbet - Pendlar idag, men vill bo kvar - Bra jobb, barnen trivs - Ska utbilda mig nån annanstans, kommer ej tillbaka, jobbet styr - Jag stannar kvar, har köpt hus - Jag bor kvar, stan är lagom stor - Blivit kvar kvar, finge jag ett bättre jobb flyttade jag - Bra stad lagom stor för barn - Finns det jobb så, man kan ju även pendla - Ja klart att vi gör, har jobb här - Förhoppningsvis inte, har sett för lite av världen - Arbetstillfälle - Trevlig stad - Familjen, släkten - Ungdomsaktiviterna - Allt är bra som det är - Fin stad - Jag stannar om det blir fler affärer - Infrastrukturen, bra kommunikationer är viktigt - Lagom stor stad att bo kvar i - Kombination av många saker, man är ju totad här, det är min hemtrakt - Helheten är bra - Lagom stor stad - Medborgarinflytandet - Släkten finns här - Lagom stor stad, arbetstillfälle - Bra sjukhus, viktigt att det finns kvar - Jobbet styr - Familjen - Barnomorgen funkar bra - Bra utbildningsmöjligheter - Bra uppväxtmiljö för barnen - För att jag trivs, men för att få fler att flytta till Arvika, tror jag man ska satsa 12

13 13 på att locka hit de unga som inte har rotat sig och köpt hus någon annanstans. Nya jobb eller utbildningssatsningar som kan få unga att få upp ögonen för Arvika, som är engagerade i t ex Arvikafestivalen - Jag trivs bra, är säkert kvar som pensionär - Tycker om att bo här - Tycker om mitt hem och vill bo här - För att jag trivs så bra och att min man inte kan tänka sig att bo nån annanstans - Om jag har jobbet kvar, bor jag kvar - Troligen, känner mig rotad, även om mitt nuvarande jobb skulle försvinna, tror jag att hittar något annat jobb här och blir kvar - Säkert, om jag får leva - Trivs bra här - Bra ordnat i stan - Hoppas att jag inte är det, men bor barnen kvar är nog jag också kvar - Det hoppas jag att jag inte är, men det är nog ungefär likadant var man bor - Fortfarande bra - Ja, om jag lever - Vänner - Här finns allt - Trivs - Då måste vi återskapa mer som det va förr, färre invandrare - Bra här - Lättsamt folk - Det är en självklarhet - Trivs - Trivs - Ja naturligtvis - Trivs säkert lika bra - Fortfarande bäst - Ingenting, jag bor i Säffle, har familj och jobb och tänker inte lämna dom - Kommer alltid att bo i Arvika - Utan tvekan - Det beror så mycket på utbildning och jobb Vad har lockat Dig till Arvika idag? - Är hemma och hälsar på - Född och uppväxt här men bor nu i Thailand - Vi har sommarstuga i Sulvik - Sommarhuset i Bosebyn, som vi ärvt efter min mor - För att det är Jössefröjda - Lockas till en mysig småstad - Veteranbilar - Jössefröjda - Barnens ansiktsmålning - Badhuset - Spelningar på torget idag - Arvikafestivalen, bor i Karlstad, jobbar som plåtslagare - Bilbesiktningen - Jössefröjda

14 14 - Hälsar på släkten - Bröllop - Hälsar på vänner - Är på släktbesök - Är Kirunabo, hälsar på mina föräldrar, som bor här, i samband med Jössefröjda - Fordonsmuseet, för att träffa folk - Bra priser, trevliga butiker med lite annorlunda utbud - Är marknadschef för Arvikafestivalen, är född här - Veteranbilsevenemang - Kärleken - Släkten och mamma - Arvika är en härlig småstad - Jössefröjda - Hälsar på bekanta Vad skulle kunna locka Dig att flytta till Arvika? - Jag vill inte flytta tillbaka hit från Thailand, här är för kallt och för dyrt - Billigt att bo här jämfört med Norge - Hyggliga människor här - Om det funnes mer med fiskemöjligheter och kräftfiske här - Priserna, det är billigt här. - Arvika har allt och är lagom stort - Inget, bor i Karlstad och Wien - Vill utveckla hamnområdet - Mer ungdomsverksamhet - Jobb - Köpcenter typ Ullared - Den sköna dialekten - Kanske öppna eget, kläder - Bra pendlingsavstånd - Inget, för rotad där jag bor, men trevligt att besöka Arvika - Arvika som är en trevlig stad - Närheten till vatten - Naturen - Inget, trivs bra där jag bor - Kanske inget, för det finns inga renar här - Är Arvikabo, fast på landsbygden - Hungvik, bor i stugan halva året, så vi är Arvikabor till 50%, men på vintern är det skönt att bo i Karlstad. Vore det inte för umgänget i Karlstad så skulle vi trivas bra i Arvika - Festivalen lockar mig tillbaka till ett bra jobb - Jobb - Om man ändrade öppettiderna i butikerna - Hamnen grönområdet kan locka - Ingestrandsutredningen är bra - Festivaler - Salutera Jössehärshumorn - Marknadsföra naturen som Glaskogen - Bra skolor - Utbyggt IT-nät

15 15 - Bostäder- lägenheter - Har flyttat hit - Inte nu men kanske om några år om vi hittar ett bra boende - Trivsam stad - Trevliga människor Övriga synpunkter - För mycket kriminalitet här - Det var lugnare här förr - Invandrare, känner mig inte välkommen. - Jag är inte sjukskriven så mycket som svenskarna är - Saknar liv på stan efter att affärerna stängt - Var kan vi dricka kaffe på uteserveringar - Saknar jaktträffar - Vill ha mer jippon på stan - Ungdomen har för lite att intressera sig för - Gärna en fontän på torget - Skatten ska inte höjas - Ingen damm i Västra Sund - Mer resurser till skolan, stödresurser - Politikerna och tjänstemännen bör vara mer lyhörda - Lite liten stad- synd att affärerna inte är öppna på helgerna - Evenemangen i Arvika är halvdana - Inget att göra på kvällarna när man bor på landet - Trafiken på Styckåsgatan är hemsk - Ritz aktivitetshus för både unga och gamla - Vill ha 24-timmars apoteksöppet - Fler restauranger - Öppettiderna i butikerna är snålt tilltagna - Saknar fritidsaktiviteter, om man inte gillar idrott eller musik, - Behövs ett aktivitetshus, drogfritt för 13 år och uppåt - Ingestrand kan utvecklas - Läroböckerna börjar bli gamla - Vill inte att man river fler hus i Arvika - Ni måste ta tag i problemet med droger bland de unga - Ni måste värna handeln så butikerna kan vara kvar, ett levande centrum - Önskar att hamnområdet blir iordningställt, men inte med byggnader, utan med fritidsmöjligheter - Mera nöjesutbud för oss åldersmässigt lite mitt emellan - Skandal att stänga Ritz och så talas det om att Svea ej kommer att finnas kvar - Förbättra småbåtshamnen, mack, hiss - Vill att kommunens satsar på skolan - Jag skulle vilja att hamnområdet snyggades till och att det blev mera av fritidsområde med bad - Flytta isbanan till stadsparken - Det är tråkigt med tomma skyltfönster

16 16 6. Gruppsamtal Gruppsamtalen har gått till så att 2-3 ledamöter i framtidsgrupperna har besökt nedan redovisade grupper och ställt frågor och lyssnat in svar. Frågorna har formulerats lite olika beroende på vilken grupp man besökt. De synpunkter som framkommit har skrivits ner och redovisas här i sin helhet. Först redovisas frågan och sedan de svar som noterats. De grupper som deltagit i gruppsamtalen är följande: 1. Elever i klass 7 på Centralskolan 2. Elever i klass 8 på Centralskolan 3. Elever i klass 9 på Centralskolan 4. Elever på Graningegården 7-9 år 5. Elever i klass 6 på Dotteviksskolan 6. Elever i klass 4 på Dotteviksskolan 7. Elevrådet Edane skola 8. Småbarnsföräldrar öppna förskolan 9. Pensionärer, medlemmar i SPRF 10. Pensionärer, medlemmar i PRO 1. Datum Grupp Elever på Centralskolan åk 7 Intervjuare Carina Bönström, Christer Bylund Var vill Du bo när Du blir vuxen? - New York - Göteborg - Tokyo - Pittsburgh - Stockholm - Barcelona - Malmö Hur vill Du bo när Du blir vuxen? - Lägenhet, sedan till hus - Fin villa - Vanlig villa - Taserud - Perserud - Västra Sund Vad ska Du arbeta med när Du blir vuxen? - Veterinär - Sportproffs - Ingeniör kärnfysiker

17 17 - Kroppsligt arbete - Hockeyproffs - Bilmekaniker - Fotbollsproffs - Socionom - Kriminaltekniker Vad är bra med Arvika idag? - Ishall - Bra läge - Mycket aktiviteter - Trygg stad jämfört med en storstad - Bra skola Vad saknar Du i Arvika idag? - Bussar - Affärsgalleria - Utomhusgräs - Välkomstskyltar, digitala - Musikställen Vad vill Du ska finnas i Arvika när Du blir vuxen? - Kultur - Natur - Det ska vara mysigt - Lägenheter vid Kyrkviken - Stora parker med aktiviteter i 2. Datum Grupp Elever på Centralskolan åk 8 Intervjuare Carina Bönström, Christer Bylund Var vill Du bo när Du blir vuxen? - Där det finns jobb - I en större stad Hur vill Du bo när Du blir vuxen? - Lägenhet, sedan till hus - Hus utanför stan Vad ska Du arbeta med när Du blir vuxen? - Advokat - Politiker - Designer - Musiker

18 18 - Jobba med hästar - Journalist - Arbeta med djur Vad är bra med Arvika idag? - Fin miljö - Nära till allt Vad saknar Du i Arvika idag? - Saknas aktivitet år - Datorer i skolan Vad vill Du ska finnas i Arvika när Du blir vuxen? - Mer affärer 3. Datum Grupp Elever på Centralskolan åk 9 Intervjuare Carina Bönström, Christer Bylund Var vill Du bo när Du blir vuxen? - Arvika - Nordamerika - Skåne Hur vill Du bo när Du blir vuxen? - Hus på landet - Lite utanför stan - Stort hus - Lägenhet först, sen hus på landet - Stor lägenhet mitt i stan Vad ska Du arbeta med när Du blir vuxen? - Jobba i skogen - Snickare - Mekaniker - Ingeniör - Barnmorska - Advokat - Arkitekt - Hockeyproffs Vad är bra med Arvika idag? - Westombanan - Anläggningarna på Vik - Bra matställen

19 19 - Sporthallen - Arvikafestivalen Vad saknar Du i Arvika idag? - Curlinghall Vad vill Du ska finnas i Arvika när Du blir vuxen? - Bra boende = villor - Större sporthall med många aktiviteter, tex tennis 4. Datum Grupp Graningegårdens skola, barn 7-9 år Intervjuare Christer Bylund, Tommy Karlsson, Ursula Friberg Var vill Du bo när Du blir stor? ville bo kvar i Arvika, någon ville bo i Thailand, Estland, Tyskland och Norge ( de var inflyttade därifrån) Vad ska Du arbeta med när Du blir vuxen? - Ganska många ville bli polis, militär eller brandman. - Frisör var populärt, liksom fotbolls-, hockey och rallyproffs. - Skådespelare - Ridlärare - Veterinär - Ekonom - Förskollärare Vad är bra med Arvika idag? - Att det inte är så stor stad. - Att man har många vänner, att det finns många lekparker, simhallen är bra, möjlighet till många idrotter,närheten till vatten, godisautomater. - Glaskogen är bra. - Det är bra sjukvård. - Det är bra med de olika årstiderna. - Det finns många saker att göra. - Bra att det inte finns farliga djur. Vad saknar Du i Arvika idag? - Lekland vill många ha, träningslekpark med hoppstyltor,bollkanoner,tunnlar, stor rutschkana, kanon som skjuter ägg. - Vattenland vore bra, Gustavsvik vill vi har här, men det är bra om intte allt finne, det är kul att åka bort ibland också.

20 20 Vad vill Du ska finnas i Arvika när Du blir vuxen? - Bra cykelvägar,som inte är krångliga och som inte har sprickor och är grusiga. - Bättre övergångsställen. 5. Datum Grupp Elever i Dotteviks skola åk 6 Intervjuare Lena Kandergård, Margareta Asserwall Var vill Du bo när Du blir vuxen? - Vill bo i stan. - Vill bo på landet när man blivit äldre. - Vill bo i villa i Arvika, så man har trädgård. - Kan bo utanför stan om det finns bra kommunikationer. Hur vill Du bo när Du blir vuxen? - I villa nära stan. Vad ska Du arbeta med när Du blir vuxen? - Vill jobba med idrott. - Hocheyproffs - Golfproffs Vad är bra med Arvika idag? - Nära till slalombacken. - Bra anläggningar till idrott, ishall, fotbollshall - Att det finns ett stall. Vad saknar Du i Arvika idag? - Vill ha bättre tider på allmänhetens åkning i ishallen. - Fler sportaffärer och klädesaffärer. - Ett köpcenter. - Bättre bussförbindelser till golfbanan. Vad vill Du ska finnas i Arvika när Du blir vuxen? - Jobb - Bra bostäder - Nära till badplatser, idrottsanläggningar.

Forshaga - en attraktiv kommun

Forshaga - en attraktiv kommun Forshaga - en attraktiv kommun Strategi för tillväxt Fastställd av kommunfullmäktige 2013-08- 27, 82 Att öka attraktionskraften En kommun där medborgare och företag trivs och vill skapa sin framtid. En

Läs mer

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000 Antagen av kommunfullmäktige i januari 2008. Bygger vidare på kommunfullmäktiges utvecklingsprogram från 1998. VISION FÖR KARLSTADS KOMMUN Karlstads kommun, 651 84 Karlstad LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

Läs mer

Nödinge - Från förort > stationssamhälle > attraktiv småstad

Nödinge - Från förort > stationssamhälle > attraktiv småstad Ortsutvecklingsmöte NÖDINGE 20141016 Nödinge Från förort > stationssamhälle > attraktiv småstad SAMMANSTÄLLNING 2 1. Vad ska Nödinge erbjuda dig om 10 respektive 25 år? Hyresrätter nära pendelstation och

Läs mer

Flyttstudie Skövde Kommun

Flyttstudie Skövde Kommun Flyttstudie Skövde Kommun GÖTEBORG: Kungsgatan 56, tfn 0708-32 32 18 STOCKHOLM: Målargatan 7, tfn 0766-28 07 48 www.hanneklarssen.se Om undersökningen Syfte Syftet med undersökningen är att kartlägga;

Läs mer

Vill bo nära naturen och nära staden...

Vill bo nära naturen och nära staden... Vill bo nära naturen och nära staden... Älska Säffle! Älska Säffle 1 Välj dina egna vägar. 2 Älska Säffle Allt nära Är du en av många människor som bär på en dröm om ett bra boende? Vill bo nära naturen

Läs mer

Sammanställning av synpunkter vid seminarierna Vision för utveckling av Varbergs stadskärna

Sammanställning av synpunkter vid seminarierna Vision för utveckling av Varbergs stadskärna Jönköping i maj 2012 Sammanställning av synpunkter vid seminarierna Vision för utveckling av Varbergs stadskärna Under våren 2012 hölls fem seminarier för att lägga grunden för visionen. Mötena hade följande

Läs mer

RAPPORT FRAN WORKSHOP 2 OKTOBER

RAPPORT FRAN WORKSHOP 2 OKTOBER RAPPORT FRAN WORKSHOP 2 OKTOBER Workshopen arrangerades i Gula Villan i Aneby. Ett 60-tal personer medverkade i den fyra timmar långa workshopen. Aktiviteten inleddes med ett föredrag av Peter Eklund,

Läs mer

Åmåls kommuns Näringslivsprogram 2014-2020

Åmåls kommuns Näringslivsprogram 2014-2020 1 Åmåls kommuns Näringslivsprogram 2014-2020 Näringslivsprogrammet har sin utgångspunkt i 2020 för Åmåls kommun Sveriges mest gästvänliga stad Syfte Åmåls kommuns Näringslivsprogram har till syfte att

Läs mer

Sandviken. Huvudresultat Attitydundersökning 2014

Sandviken. Huvudresultat Attitydundersökning 2014 Sandviken Huvudresultat Attitydundersökning 2014 Disposition presentation 9/4 2014 Metod 2 Varumärkesmodell 4 Associationer till Sandviken 7 Sevärdheter/attraktioner 11 Kännedom om Sandviken 14 Identitet

Läs mer

OP 2010 Röster från kvinnor 50-59 år

OP 2010 Röster från kvinnor 50-59 år OP 2010 Röster från kvinnor 50-59 år 1. Hur skulle du vilja förbättra miljön i Sandvikens kommuns olika centrum? Enkla handikappanpassningar tillsammans med handikapporganisationer. Mer trivsamt centrum

Läs mer

Röster från kvinnor 40-49 år

Röster från kvinnor 40-49 år OP 2010 Röster från kvinnor 40-49 år 1. Hur skulle du vilja förbättra miljön i Sandvikens kommuns olika centrum? Ta tillbaka hundskatten så vi slipper gå i hundskit i stadsparken och på trottoarerna. Då

Läs mer

Framtid 2015. Kultur- och fritidsförvaltningen

Framtid 2015. Kultur- och fritidsförvaltningen Ett aktivt liv, där både kropp och själ får sitt, är bra för hälsan och välbefinnandet. Vi inom kultur och fritid arbetar för att skapa förutsättningarna. Kultur- och fritidsförvaltningen Till dig som

Läs mer

PiteåPanelen. Rapport 7. Uppföljning av Piteåpanelens första år. Februari 2010. Anna Lena Pogulis Kommunledningskontoret

PiteåPanelen. Rapport 7. Uppföljning av Piteåpanelens första år. Februari 2010. Anna Lena Pogulis Kommunledningskontoret PiteåPanelen Rapport 7 Uppföljning av Piteåpanelens första år Februari 2010 Anna Lena Pogulis Kommunledningskontoret 1.0 Svarsfrekvens Det är 110 personer 73 % av panelen som svarat deltagit i uppföljning

Läs mer

Inflyttade. Standardrapport 2011-11-07

Inflyttade. Standardrapport 2011-11-07 Inflyttade Standardrapport 2011-11-07 Procent Antal 18-24 15,3% 36 25-34 28,9% 68 35-44 9,8% 23 45-54 14,5% 34 55-64 14,9% 35 65 år eller äldre 16,6% 39 Svarande 235 Inget svar 0 Procent Antal Kvinna 58,3%

Läs mer

Visionen- vad jag tycker är bra

Visionen- vad jag tycker är bra Visionen- vad jag tycker är bra Utveckling framåtanda- satsning Vacker stad levande centrum, mysigt, bilfritt, Rekreationsmöjligheter parker, planteringar, natur, bad, friluftsliv Boendemiljö byggnader,

Läs mer

Vänersborg - lokala värden

Vänersborg - lokala värden Vänersborg - lokala värden Inledning Vi är två ungdomar som under fyra veckor har sommarjobbat för Vänersborgs kommun med Agenda 21 och folkhälsa. Som projektarbete har vi genom en enkätundersökning valt

Läs mer

Enkätundersökning nov - dec 2007. Grundläggande enkätundersökning hos medlemmarna för att kunna förbättra och utveckla Innerstaden Göteborg.

Enkätundersökning nov - dec 2007. Grundläggande enkätundersökning hos medlemmarna för att kunna förbättra och utveckla Innerstaden Göteborg. Enkätundersökning nov - dec 7 Grundläggande enkätundersökning hos medlemmarna för att kunna förbättra och utveckla Innerstaden Göteborg. Bakgrund Under November månad år 7 genomfördes denna enkätundersökning

Läs mer

Enkät 1 -Utveckling av servicecentra på landsbygden i Dalarna och Gävleborg

Enkät 1 -Utveckling av servicecentra på landsbygden i Dalarna och Gävleborg Enkät -Utveckling av servicecentra på landsbygden i Dalarna och Gävleborg. I vilken by bor du? Antal Procent 2. Hassela 7,% 2. Kön Antal Procent. Kvinna 47 67,4% 2. Man 23 32,86% Totalt 7,% Medelvärde,33

Läs mer

Vi har en plan! Samråd 9 mars 6 maj 2010. Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner

Vi har en plan! Samråd 9 mars 6 maj 2010. Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner Vi har en plan! Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner Samråd 9 mars 6 maj 2010 Smakprov Hela översiktsplanen med tillhörande dokument finns på Karlskoga och Degerfors

Läs mer

BILAGA 6: Samtliga citat fråga 18

BILAGA 6: Samtliga citat fråga 18 BILAGA 6: Samtliga citat fråga 18 Samtliga citat på frågan Vad i Sunne vill du rekommendera till andra? Antal Fryksdalsdansen 26 Vattenlandet 25 Mårbacka 19 Allt 18 Berättarladan 17 Västanå teater 15 Camping

Läs mer

Lokal utvecklingsplan för Vadstenas södra kommundel framtagen av Östgöta Dal ekonomisk förening 2012-05-31

Lokal utvecklingsplan för Vadstenas södra kommundel framtagen av Östgöta Dal ekonomisk förening 2012-05-31 Lokal utvecklingsplan för Vadstenas södra kommundel framtagen av Östgöta Dal ekonomisk förening 2012-05-31 Inledning Dals härad är en gammal kulturbygd i Vadstena kommun i västra Östergötland. Den består

Läs mer

Flyttstudie Mora kommun

Flyttstudie Mora kommun Flyttstudie Mora kommun Rapport 1 Tabellsammanställning Kund Mora kommun Mottagare Owe Hållmarker Version Klass Antal sidor 3-31 Datum 2012-10-31 Statisticons ProjektID kmor4446 Ämne Tabellsammanställning.

Läs mer

FRÅGA 1 ÖKAD LIVSKVALITET. Antal

FRÅGA 1 ÖKAD LIVSKVALITET. Antal FRÅGA ÖKAD LIVSKVALITET Antal Fler restauranger och pubar 6 Scen/konserthall 5 Säkrare och tryggare stad 4 Cykelbanor, även ut till byarna Förtäta inte, bevara grönområdena Bättre sjukvård Bättre gemenskap

Läs mer

Sammanfattning inspirationsseminarium Eslövs stadskärna. Olle Anderberg Katarina Majer Tyrèns AB

Sammanfattning inspirationsseminarium Eslövs stadskärna. Olle Anderberg Katarina Majer Tyrèns AB Sammanfattning inspirationsseminarium Eslövs stadskärna 2011 01 26 Olle Anderberg Katarina Majer Tyrèns AB Arbetet med Eslövs stadskärna Inspirationsseminarium 25 november 2010 Bearbetning och analys Uppföljningsmöte

Läs mer

Skinnskattebergs Företags Nätverk. Samarbete mellan kommunen och näringslivet: Från idé till realisering

Skinnskattebergs Företags Nätverk. Samarbete mellan kommunen och näringslivet: Från idé till realisering Skinnskattebergs Företags Nätverk Samarbete mellan kommunen och näringslivet: Från idé till realisering Nätverks syfte Att främja näringslivet i Skinnskattebergs kommun och utvecklingen av den enskilde

Läs mer

För en levande kommun. Mariestad

För en levande kommun. Mariestad För en levande kommun Mariestad Handlingsprogram 2011-2014 Vår vision Mariestad ska vara en säker och trygg kommun för alla. Mariestad ska vara en kommun där människor vill leva och bo. Den service kommunen

Läs mer

OP 2010. Röster från kvinnor 70 år och uppåt

OP 2010. Röster från kvinnor 70 år och uppåt OP 2010 Röster från kvinnor 70 år och uppåt 1. Hur skulle du vilja förbättra miljön i Sandvikens kommuns olika centrum? Bilar som inte måste köra runt i stan, Storgatan har på helgerna och onsdagar racerbanan

Läs mer

Mora. 2. Vad med Mora gör oss stolta.. Sammanställt svar. https://deltaonline.identx.se/workshops/print/mora-2015-05-...

Mora. 2. Vad med Mora gör oss stolta.. Sammanställt svar. https://deltaonline.identx.se/workshops/print/mora-2015-05-... Delta Online - Mora (/workshops/list) Mora 2. Vad med Mora gör oss stolta....och en sak som inte gör oss så stolta? Stark tradition Tryggt att bo här - nära det man behöver i livet Stolta över idrottskultur

Läs mer

Ungdomsdialog om Aspedalen-Aspevallen

Ungdomsdialog om Aspedalen-Aspevallen 1 (5) Infrasupport Elin Elebring Utvecklingssekreterare 0302-52 11 02 0767-80 53 48 elin.elebring@lerum.se Ungdomsdialog om Aspedalen-Aspevallen Den 2 september träffade några av kommunens politiker ett

Läs mer

Sammanställning av samråd med boende i Njurunda den 25 april ÅVS resor Njurunda-Sundsvall

Sammanställning av samråd med boende i Njurunda den 25 april ÅVS resor Njurunda-Sundsvall Sammanställning av samråd med boende i Njurunda den 25 april ÅVS resor Njurunda-Sundsvall Med vilka färdmedel skulle du vilja resa sträckan Njurunda-Sundsvall? Pendeltåg Cykla, pendeltåg, buss Cykel och

Läs mer

Vad vi vill åstadkomma i Arboga under åren 2011-2014

Vad vi vill åstadkomma i Arboga under åren 2011-2014 Vad vi vill åstadkomma i Arboga under åren 2011-2014 I möjligheternas Arboga ska det finnas inspiration till nya idéer och ett klimat som får vårt näringsliv att trivas och växa. Vi socialdemokrater ska

Läs mer

Helsingborgs stad. Medborgarundersökning 2014 Q2. Genomförd av CMA Research AB. Juni 2014

Helsingborgs stad. Medborgarundersökning 2014 Q2. Genomförd av CMA Research AB. Juni 2014 Helsingborgs stad Medborgarundersökning 2014 Q2 Genomförd av CMA Research AB Juni 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 3 Fakta om respondenterna 4 Resultat 5 Stadstrafiken

Läs mer

Röster från kvinnor 30-39 år

Röster från kvinnor 30-39 år OP 2010 Röster från kvinnor 30-39 år 1. Hur skulle du vilja förbättra miljön i Sandvikens kommuns olika centrum? Cykelbana mellan Järbo och Sandviken är lika med miljömedvetet! Många flera skulle våga

Läs mer

Minnesanteckningar från medborgardialog om Miljöstrategi samt elevhearing

Minnesanteckningar från medborgardialog om Miljöstrategi samt elevhearing MINNESANTECKNINGAR Robert Hagström robert.hagstrom@vargarda.se Minnesanteckningar från medborgardialog om Miljöstrategi samt elevhearing Medborgardialog Medborgardialogen genomföres den 4 november i hus.

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

Uppföljning av nya bostadsområden Baserad på medborgardialoger om Norra Hallsås och Östra Stamsjön

Uppföljning av nya bostadsområden Baserad på medborgardialoger om Norra Hallsås och Östra Stamsjön Baserad på medborgardialoger om Norra Hallsås och Östra Stamsjön juni 2011 Beredningen för infrastruktur och boende Innehåll 1 Uppdrag 5 1.1 Bakgrund, syfte...5 1.2 Metod och genomförande...5 1.3 Resultat...5

Läs mer

Visionsarbete Bollebygd Arbetsgruppen för ungdomsdemokrati genomförde ett dialogcafé på 7-9 skolan den 19 mars 2012

Visionsarbete Bollebygd Arbetsgruppen för ungdomsdemokrati genomförde ett dialogcafé på 7-9 skolan den 19 mars 2012 Visionsarbete Bollebygd Arbetsgruppen för ungdomsdemokrati genomförde ett dialogcafé på 7-9 skolan den 19 mars 2012 I detta dokument presenteras resultatet! Arbetsgruppen för ungdomsdemokrati I Bollebygds

Läs mer

Frågeformulär till besökare av evenemang eller besöksmål i Sunne kommun sommaren 2011

Frågeformulär till besökare av evenemang eller besöksmål i Sunne kommun sommaren 2011 BILAGA 1: Enkät med gemensamma frågor samt unika enkäter Frågeformulär till besökare av evenemang eller besöksmål i Sunne kommun sommaren 2011 Sunne kommun genomför under sommaren 2011 en besöksundersökning

Läs mer

Detta är Västsvenska paketet

Detta är Västsvenska paketet Västsvenska paketet en satsning som öppnar för framtiden Detta är Västsvenska paketet Foto: Folio Bildbyrå Vi vill skapa ett attraktivt, hållbart och växande Västsverige Västsverige växer, utvecklas och

Läs mer

Kommunens strategiska mål

Kommunens strategiska mål Kommunens strategiska mål Nya mål har tagits fram för perioden 2012 2015. Strukturen är indelad i yttre respektive inre mål: Hållbar utveckling En hållbar utveckling förutsätter aktiva åtgärder för att

Läs mer

Medborgarundersökningen

Medborgarundersökningen Medborgarundersökningen Med SCB:s Nöjd-Region-Index Nöjd-Medborgar-Index Nöjd-Inflytande-Index Tabellbilaga Svedala kommun Våren 2010 SCB:s Medborgarundersökning våren 2010 Innehållsförteckning - Bilaga

Läs mer

Träff 1: 13 augusti i Ljustorp 7 deltagare och 1 processledare = två grupper En person under 18 år, 3 mellan 30-40, 2 mellan 40-50 och en över 60

Träff 1: 13 augusti i Ljustorp 7 deltagare och 1 processledare = två grupper En person under 18 år, 3 mellan 30-40, 2 mellan 40-50 och en över 60 Sammansta llning Landsbygd 2.0 I Landsbygd 2.0 lyfts idéer för lokal utveckling fram genom samtal mellan generationer. Metoden är enkel, har bra hjälpmedel och går ut på att alla är med och diskuterar

Läs mer

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf Programområde Kultur och bibliotek ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk

Läs mer

Sammanfattning av undersökningarna genomförda 9-10 januari 2006 Bilden av Dalarna

Sammanfattning av undersökningarna genomförda 9-10 januari 2006 Bilden av Dalarna Sammanfattning av undersökningarna genomförda 9-10 januari 2006 Bilden av Dalarna Sammanfattning resultat testgruppen Medverkande 63 personer Fråga 1: Känner du till att politikerna satt och ringde? Ja:

Läs mer

FRAMTIDSVERKSTAD 2010 EN SPANING IN I FRAMTIDEN!

FRAMTIDSVERKSTAD 2010 EN SPANING IN I FRAMTIDEN! FRAMTIDSVERKSTAD 2010 EN SPANING IN I FRAMTIDEN! VILKA TEMAN FÖR SPANING? Miljö Jobb / Skola Fritiden Kultur / Mediavanor Lagar och regler Pengar / Ekonomi Teknik Öppet tema MILJÖ Vi måste börja skapa

Läs mer

falun.se/ VÄLKOMMEN TILL FALUN!

falun.se/ VÄLKOMMEN TILL FALUN! falun.se/ VÄLKOMMEN TILL FALUN! Upplev världsarvsstaden Falun. Strosa i faluröda kvarter, slå dig ner på ett café, shoppa eller gå på konsert. Vi har alltid spännande saker på gång, välkommen! 1 3 2 4

Läs mer

Framkomlighetsstrategin Sammanfattning

Framkomlighetsstrategin Sammanfattning Framkomlighetsstrategin Sammanfattning stockholm.se/trafiken 1 2 Varför behövs en framkomlighetsstrategi? Stockholm fortsätter att växa. År 2030 kommer Stockholms stads befolkning att ha ökat med cirka

Läs mer

Rapport från ett dialogmöte. Gymnasieelever om Upplands Väsby idag och i framtiden

Rapport från ett dialogmöte. Gymnasieelever om Upplands Väsby idag och i framtiden Rapport från ett dialogmöte Gymnasieelever om Upplands Väsby idag och i framtiden Elin Berglund KTH, Urbana och regionala studier Dialog om Väsby idag och i framtiden Med vem? SP10E (30 elever, 16 år)

Läs mer

Resultat Vallhovsskolan åk 3 våren 2012

Resultat Vallhovsskolan åk 3 våren 2012 Datum 2012-04-25 Norum/Westerman-Annerborn KUN2012/101 Resultat Vallhovsskolan åk 3 våren 2012 2010 39 svarande av 49 elever, 21 flickor och 18 pojkar (enligt Procapita 11/3) dvs 80 % 2011 44 svarande

Läs mer

Enköping Hyresbostäder

Enköping Hyresbostäder Enköping Hyresbostäder Nya lägenheter i kvarteret Älgen Enköping Sveriges närmaste stad AB Enköpings Hyresbostäder Enköping är en expansiv småstad som kan erbjuda ett trivsamt boende för den som söker

Läs mer

Nationellt SM 300. Seniorer & Veteraner gevär 6,5 13 14 september 2013. Arvika skyttegille hälsar alla välkomna till Paradisbanan i Arvika.

Nationellt SM 300. Seniorer & Veteraner gevär 6,5 13 14 september 2013. Arvika skyttegille hälsar alla välkomna till Paradisbanan i Arvika. Nationellt SM 300 Seniorer & Veteraner gevär 6,5 13 14 september 2013 Arvika skyttegille hälsar alla välkomna till Paradisbanan i Arvika. Arvika Skg har fått förtroendet att arrangera ett svenskt mästerskap

Läs mer

Strategisk plan 2015-2018

Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan 2015-2018 1 Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan för mandatperioden 2015-2018 Fastställt av: Fullmäktige 2015-06-22 52 Produktion: Kommunledningskontoret Dnr: MK KS 2015/00217 Bilder:

Läs mer

Lokal plan för DALSTORP

Lokal plan för DALSTORP Lokal plan för DALSTORP www.dalstorp.se Innehållsförteckning Sida 1 Syfte med den lokala planen...3 2 Vem har tagit fram planen och hur...3 3 Beskrivning av Dalstorp...4 5 Slogan för Dalstorp...4 6 Trender

Läs mer

Resultat Jernvallsskolan åk 3 våren 2013

Resultat Jernvallsskolan åk 3 våren 2013 Datum 2013-04-09 Norum/Westerman-Annerborn KUN2013/110 Resultat Jernvallsskolan åk 3 våren 2013 2011 31 svarande av 36 elever, 20 flickor och 11 pojkar (enligt Procapita 26/2) dvs 86 % 2012 34 svarande

Läs mer

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR GOD LIVSKVALITET Vår främsta uppgift är att skapa förutsättningar för god livskvalitet. Detta gör vi genom att bygga välfärden på en solidarisk och jämlik

Läs mer

Hela Vellinge kommun ska leva

Hela Vellinge kommun ska leva Nya Listan i Vellinges näringslivsprogram för Vellinge kommun: Hela Vellinge kommun ska leva Fler företag, fler invånare och fler besökare skapar fler jobb och ökat underlag för handeln! 1 Inledning Vellinge

Läs mer

Resultat Murgårdsskolan åk 8 våren 2012

Resultat Murgårdsskolan åk 8 våren 2012 Datum 2012-04-24 Norum/Westerman-Annerborn KUN2012/101 Resultat Murgårdsskolan åk 8 våren 2012 2010 88 svarande av 120 elever. 46 flickor och 42 pojkar (enligt Procapita 4/4) dvs 73 % 2011 73 svarande

Läs mer

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör Näringslivsstrategi 2009-03-23 Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör NÄRINGSLIVSSTRATEGI FÖR HELSINGBORGS STAD Utifrån denna strategi ska Helsingborgs stads näringslivsarbete bedrivas. Uppdraget

Läs mer

Stadsdelsanalys av Rosengård. Ali Hamed Ulf Liljankoski 4 november 2011

Stadsdelsanalys av Rosengård. Ali Hamed Ulf Liljankoski 4 november 2011 Stadsdelsanalys av Rosengård Ali Hamed Ulf Liljankoski 4 november 2011 Inledning Inför arbetet med att inventera och göra en nulägesanalys av Rosengård har vi valt att begränsa vårt område. Det område

Läs mer

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Diarienummer: KS-504/2008 I Norrköping finns det goda livet. Här finns möjligheter till ett berikande liv för människor i alla åldrar med möjligheter

Läs mer

Tack till alla deltagande för er medverkan och engagerade diskussion under kvällen! Demokratiberedningen. Grupp 1

Tack till alla deltagande för er medverkan och engagerade diskussion under kvällen! Demokratiberedningen. Grupp 1 Dialogkaféet besöktes av 32 ungdomar och demokratiberedningen och kommunfullmäktige representerades av sju politiker. Två tjänstemän från enheten för Processtöd fanns med under kvällen. Fyra bord fylldes

Läs mer

BättRe liv i Skåne Skåne. Region Skåne

BättRe liv i Skåne Skåne. Region Skåne Bättre liv i Skåne Bättre liv i Skåne Grafisk formgivning: Annelie Christensen, Enheten för kommunikation, Region Skåne Fotograf: Kasper Dudzik, Ingram, Dan Ljungsvik, Håkan Sandbring Tryck: AM-Tryck &

Läs mer

Frågor och svar med politiker och Ungdomsrådet i Sjöbo Gydarp, 7 oktober 2010

Frågor och svar med politiker och Ungdomsrådet i Sjöbo Gydarp, 7 oktober 2010 Frågor och svar med politiker och Ungdomsrådet i Sjöbo Gydarp, 7 oktober 2010 Representanter från partierna var: Sjöbopartiet: Roger Karlsson och Carina Jönsson Moderaterna: Kent-Ivan Andersson (ordförande

Läs mer

Företagsmässan 2013. Så här tyckte Enköpingsborna. Enköpings kommun

Företagsmässan 2013. Så här tyckte Enköpingsborna. Enköpings kommun Företagsmässan 2013 Så här tyckte Enköpingsborna Enköpings kommun Det här tycker Enköpingsborna om kommunen och dess framtid Det här är en sammanställning av den interaktiva montern om framtidens Enköping

Läs mer

- mer än bara en informationsplats. - Dalsjöfors 2013-01-29

- mer än bara en informationsplats. - Dalsjöfors 2013-01-29 - mer än bara en informationsplats - Dalsjöfors 2013-01-29 I Borås står möten mellan människor i fokus Möten där tillit och respekt är honnörsord och där vi tar till vara individernas unika kraft, kunskap,

Läs mer

November 2013. September 2013. Medborgarpanel 6. Kollektivtrafik

November 2013. September 2013. Medborgarpanel 6. Kollektivtrafik November 2013 September 2013 Medborgarpanel 6 Kollektivtrafik 1 Inledning Landstinget Kronoberg har utöver det huvudsakliga uppdraget att bedriva hälso- och sjukvård även uppdrag inom andra områden, som

Läs mer

Utmaningar på bostadsmarknaden

Utmaningar på bostadsmarknaden ) 1 (5) Handläggare Datum Kikki Liljeblad 20140116 Samhällsplanerare 072-247 13 56 Utmaningar på bostadsmarknaden Bostadsplanering är en komplex fråga. Många faktorer påverkar och kommunen har bara rådighet

Läs mer

VISION MARIESTAD 2020. ENKELT, TRYGGT OCH INSPIRERANDE SJÖSTADEN... TRÄDGÅRDSSTADEN... BO och LEVA-STADEN :-)

VISION MARIESTAD 2020. ENKELT, TRYGGT OCH INSPIRERANDE SJÖSTADEN... TRÄDGÅRDSSTADEN... BO och LEVA-STADEN :-) VISION MARIESTAD 2020 ENKELT, TRYGGT OCH INSPIRERANDE SJÖSTADEN... TRÄDGÅRDSSTADEN... BO och LEVA-STADEN :-) VAD ÄR EN VISION? VISION - ÄR EN GEMENSAM BILD AV FRAMTIDEN - Visionen ska formuleras så att

Läs mer

Utvärdering av Tölö ängar. Elin Johansson, planchef, Plan & Bygg

Utvärdering av Tölö ängar. Elin Johansson, planchef, Plan & Bygg Utvärdering av Tölö ängar Elin Johansson, planchef, Plan & Bygg Upplägg av presentation 1. Kort om utvärderingen 2. Fakta om området 3. Utformningen av området och de boendes attityder 4. Sammanfattning

Läs mer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Samhällstjänster av högsta kvalitet Det är människorna i Hudiksvalls kommun som är i fokus för de samhällstjänster som kommunen erbjuder.

Läs mer

Marknadsundersökning NYSAM. Isabella Andersson 2011 10 23

Marknadsundersökning NYSAM. Isabella Andersson 2011 10 23 Marknadsundersökning NYSAM Isabella Andersson 2011 10 23 Hösten 2011 Innehåll Beskrivning av undersökningen... 2 Vad är det första du tänker på när jag säger Nyköpings centrum?... 3 Vad är huvudsyftet

Läs mer

Socialdemokraternas vision för Hjärup

Socialdemokraternas vision för Hjärup Socialdemokraternas vision för Hjärup 1 Pierre Sjöström, kandidat till fullmäktige och uppdraget som kommunstyrelsens ordförande Hjärup är den tätort som växer mest i vår kommun. Expansionen innebär utmaningar,

Läs mer

STRATEGISK PLAN. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX

STRATEGISK PLAN. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX STRATEGISK PLAN Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX 2016-2019 sidan 1 av 5 Vara vågar! Vision 2030... 2 Övergripande mål... 2 I Vara kommun trivs alla att leva och bo... 2 Framgångsfaktorer...

Läs mer

Möten som utvecklar staden.

Möten som utvecklar staden. Möten som utvecklar staden. Redan på 40-talet insåg boråsarna att det behövdes ett speciellt hus för möten. Därför byggdes ett stort möteshus av framsynta invånare. Byggnaden har sedan använts flitigt,

Läs mer

Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman

Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman Handlingsprogram 2011-2014 Socialdemokraterna i Mark Frihet är grunden för att du ska ha ett gott liv och kunna ta vara på möjligheternas Mark men friheten ska

Läs mer

Vision 2020 är antagen av kommunfullmäktige den 18 oktober 2007 enligt nedan. 1.1 Varför behöver vi en vision och profilområden?

Vision 2020 är antagen av kommunfullmäktige den 18 oktober 2007 enligt nedan. 1.1 Varför behöver vi en vision och profilområden? Vision 2020 är antagen av kommunfullmäktige den 18 oktober 2007 enligt nedan Vision 2020 1. Bakgrund Den 2 november 2000 antog kommunfullmäktige Vision 2010. I Vision 2010 preciserades ett stort antal

Läs mer

Framtiden. är här. valmanifest på lättläst svenska

Framtiden. är här. valmanifest på lättläst svenska Framtiden är här valmanifest på lättläst svenska De val vi gör i dag är viktiga för våra liv i framtiden. Miljöpartiet vill skydda djuren, naturen, miljön, världen och människorna. Vi vill ha ett miljövänligare

Läs mer

Ormbergsskolan. Trygghet som skapar lärlust

Ormbergsskolan. Trygghet som skapar lärlust S KO L O M R Å D E B J Ö R K S K ATA N L U L E Å Ormbergsskolan Trygghet som skapar lärlust 2 Ur trygghet föds nyfikenhet och lust att lära Grunden för Ormbergsskolans koncept är den trygghet som finns

Läs mer

Så styrs Nyköping. NAMNDER PRODUKTION. 3. Ansvaret att beställa den verksamhet som motsvaras av målsättningar och budget delegeras till nämnderna.

Så styrs Nyköping. NAMNDER PRODUKTION. 3. Ansvaret att beställa den verksamhet som motsvaras av målsättningar och budget delegeras till nämnderna. Så styrs Nyköping. 1. 2. MEDBORGARE KF KS 3. 7. NAMNDER 4. PRIVATA FORETAG 5. DIVISIONER & verksamheter i kommunen 6. PRODUKTION 1. KF är kommunens»riksdag«och de 61 representanterna utses vart 4:e år

Läs mer

Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse, utgåva 2012-03-23. Medlemsdirektiv. Upplands Väsby Promotion. Utgåva 2012-03-23

Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse, utgåva 2012-03-23. Medlemsdirektiv. Upplands Väsby Promotion. Utgåva 2012-03-23 Medlemsdirektiv Upplands Väsby Promotion Utgåva 2012-03-23 Detta är ett Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse. Det ska ses som ett komplement till stadgarna Den finns i en sammanfattande del och en mera

Läs mer

Livsmiljön i Dalarna. En sammanfattning av några viktiga resultat från Region Dalarnas enkätundersökning

Livsmiljön i Dalarna. En sammanfattning av några viktiga resultat från Region Dalarnas enkätundersökning Livsmiljön i Dalarna En sammanfattning av några viktiga resultat från Region Dalarnas enkätundersökning Sammanfattning Region Dalarna har utfört en stor enkätstudie som undersöker hur människor i Dalarna

Läs mer

Dialogmöte på Djurgårdsskolan 120904

Dialogmöte på Djurgårdsskolan 120904 Sida 1(5) Kommunledningsförvaltningen Therese Larsson, 0550-858 89 therese.larsson@kristinehamn.se Datum 2012-09-05 Dialogmöte på Djurgårdsskolan 120904 Deltagare Kristinehamns kommun: Åke Thörnesjö, Anne-Marie

Läs mer

Kungsbacka LEADER LEADER HALLAND HALLAND

Kungsbacka LEADER LEADER HALLAND HALLAND Kungsbacka g n i n l l ä t s n a m Sam LEADER LEADER LANDSBYGD KUSTBYGD HALLAND HALLAND Sammanställning Kungsbacka Workshop i Kungsbacka kommun Den 7 oktober 2013 samlades 25 personer Fjärås bygdegård

Läs mer

Degerfors i Centrum Reviderad 2008-02-15

Degerfors i Centrum Reviderad 2008-02-15 Degerfors i centrum 2008 Degerfors i Centrum Reviderad 2008-02-15 Innehåll 1. Bakgrund och syfte 1 2. Mål. 2 3. Geografiskt område. 2 4. Nuläge 2 5. Organisation. 4 6. Åtgärdsförslag/delprojekt 4 7. Tidplan

Läs mer

Rapport Workshop Kramfors kommun

Rapport Workshop Kramfors kommun Naturum 2011-02-08 Rapport Workshop Kramfors kommun Inflyttning & kompetensförsörjning Ansvarig processledare: Lisa Renander, Go Enterprise lisa@goenterprise.se, 070 748 70 64 www.goenterprise.se Bakgrund

Läs mer

Resultat av workshop Besöksmål Mariestad #3

Resultat av workshop Besöksmål Mariestad #3 Resultat av workshop Besöksmål Mariestad #3 20120904 Utifrån Mariestads fem visionsmål 2017 har deltagarna arbetat med att ta fram argument, idéer och förslag på satsningar under respektive rubrik. Men

Läs mer

Kundundersökning Saluhallen

Kundundersökning Saluhallen Kundundersökning Saluhallen Innerhåll Bakgrund... 3 Syfte... 3 Undersökarens ord... 3 Kommentar kring redovisningen av undersökningen... 3 Bortfall... 3 Undersökningsredovisning... Bakgrund Under 6 har

Läs mer

Lokal plan för Eggvena till framtiden!

Lokal plan för Eggvena till framtiden! Lokal plan för Eggvena till framtiden! 1 Innehållsförteckning 1 Syfte med den lokala planen 2 Vem har tagit fram planen och hur 3 Beskrivning av Eggvena 4 Vad är det bästa med Eggvena? 5 Slogan för Eggvena

Läs mer

centerpartiet Karlstad

centerpartiet Karlstad centerpartiet Karlstad Kommunens kandidater Landsbygd: satsa på vägar, bygdegårdar och bredband. Mat: prioritera närproducerad och bra mat i skolor och vårdboenden. Fritid: bevara våra parker och grönområden

Läs mer

Vatten. Natur. Bad. Kultur. Friluftsliv. Båtliv. Turism. Gemenskap

Vatten. Natur. Bad. Kultur. Friluftsliv. Båtliv. Turism. Gemenskap Vatten Bad Kultur Turism Gemenskap Friluftsliv Båtliv Natur Vänersborgs identiteter idag Bilder och ord valda av hundratalet deltagare vid dialogträ en på Folkets Hus 2 oktober 2014. Storleken varierar

Läs mer

Halmstad LEADER LEADER HALLAND HALLAND

Halmstad LEADER LEADER HALLAND HALLAND Halmstad g n i n l l ä t s n a m Sam LEADER LEADER LANDSBYGD KUSTBYGD HALLAND HALLAND Sammanställning Halmstad Workshop i Halmstad kommun Den 3 oktober 2013 samlades 26 personer på Kvibille Gästgivaregård

Läs mer

Sammanställning av dialogmöte Landsbygdsutveckling

Sammanställning av dialogmöte Landsbygdsutveckling Sammanställning av dialogmöte Landsbygdsutveckling Arnemark 2014-02- 26 Om synpunkter eller frågor när det gäller sammanställningen, kontakta helena.lindehag@pitea.se Inledning: I Piteå kommun pågår flertal

Läs mer

Medborgarpanelmöte 7 mars

Medborgarpanelmöte 7 mars Medborgarpanelmöte 7 mars Varför bor man kvar? Livskvalitet, man mår bra i kroppen och knoppen! Sammanställning av diskussion kring frågorna; 1. Vad och hur ska vi marknadsföra Kinda? 2. Vad är speciellt

Läs mer

Projekt Järnkraft 2011

Projekt Järnkraft 2011 Projekt Järnkraft 2011 Projekt Järnkraft, bygdemöte 18 september 2011 Sammanfattning av nuläget i Projekt Järnkraft Servicepunkt Järnboåsbygden AB Mobilsamåkning något för oss? Kanalisation för bredband

Läs mer

STORA BESÖKSDAGEN. Suzan Östman Bäckman Vingåkers Kommun 2012-06-08

STORA BESÖKSDAGEN. Suzan Östman Bäckman Vingåkers Kommun 2012-06-08 2012 STORA BESÖKSDAGEN Suzan Östman Bäckman Vingåkers Kommun 2012-06-08 Stora besöksdagen 2012 Syfte Syftet med besöken är att förbättra näringslivsklimatet, vårda befintligt näringsliv, ta del av företagarnas

Läs mer

Fråga 1 6 Barnens kommentarer

Fråga 1 6 Barnens kommentarer Fråga 1 6 Barnens kommentarer Detta är en sammanställning av barnens kommentarer som lämnats i enkäten. Kommentarerna har grupperats efter fråga. För bättre läsbarhet har stavfel korrigerats. Ett stort

Läs mer

Påverka Mariefreds framtid

Påverka Mariefreds framtid Rapport om 500 invånares syn på kommunens verksamhet och service 1 Inledning 2 Invånarnas syn på att påverka Mariefreds framtid I Strängnäs kommun, som har drygt 33 000 invånare, finns Mariefred, med drygt

Läs mer

HÄRADSBÄCK. Medborgardialog ÖVERSIKTSPLAN. Mer information hittar du på hemsidan: www.almhult.se/oversiktsplan. Sammanfattning rev 2014-08-29

HÄRADSBÄCK. Medborgardialog ÖVERSIKTSPLAN. Mer information hittar du på hemsidan: www.almhult.se/oversiktsplan. Sammanfattning rev 2014-08-29 HÄRADSBÄCK Medborgardialog ÖVERSIKTSPLAN Sammanfattning rev 2014-08-29 Mer information hittar du på hemsidan: www.almhult.se/oversiktsplan Samrådsredogörelse, Version Familjefestivalen 2014-08-29 Kontakt:

Läs mer

Bilaga 4. Verksamhetsstyrelsens/Landsbygdsrådets remissyttrande på förslaget: Strukturella åtgärder anpassningar med hänsyn till elevförändringar

Bilaga 4. Verksamhetsstyrelsens/Landsbygdsrådets remissyttrande på förslaget: Strukturella åtgärder anpassningar med hänsyn till elevförändringar Bilaga 4. Verksamhetsstyrelsens/Landsbygdsrådets remissyttrande på förslaget: Strukturella åtgärder anpassningar med hänsyn till elevförändringar Landsbygdsråd: Svartlå byaförening och Uppgiftslämnare:

Läs mer

Visionen om BROHUSPARK. -en park för dina sinnen 2012-01-13

Visionen om BROHUSPARK. -en park för dina sinnen 2012-01-13 Visionen om BROHUSPARK -en park för dina sinnen 2012-01-13 N Helsingborg Landskrona Lund BROHUSPARK Lomma Alnarp Brohusparks placering 2 Malmö Köpenhamn Vår vision I en stor ny stadsomvandling kommer de

Läs mer