Kommunfullmäktiges framtidsgrupper Trivsel, trygghet och bärkraft och Tillväxt och kompetens

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunfullmäktiges framtidsgrupper Trivsel, trygghet och bärkraft och Tillväxt och kompetens"

Transkript

1 Kommunfullmäktiges framtidsgrupper Trivsel, trygghet och bärkraft och Tillväxt och kompetens Rapport nr 19 Hur ökar vi Arvikas attraktionskraft? Arvika kommun, Arvika Besöksadress: Ö Esplanaden 5, Arvika Hemsida: Telefon: E-post: Org.nr:

2 2 Innehållsförteckning sid 1. Framtidsgruppernas uppdrag Genomförda aktiviteter.4 3. Sammanfattning 4 4. Diskussion.6 5. Gatusamtal på Jösseföjda Gruppsamtal Gatusamtal på Arvikamârten Synpunkter från Medborgarpanelen Synpunkter från nyinflyttade Information på kommunfullmäktige, Per Sandgren Ringkvälll Planeringsmöten på olika platser i kommunen Studiebesök i Karlstad Deltagande i konferenser möten Seminarium på Sjövinden. 38

3 3 1. Framtidsgruppernas uppdrag Vi har som mål att bli fler invånare i Arvika. Vi siktar till att börja med på att bli personer. Vad krävs för att uppnå detta mål? Hur blir vi fler? Kommunfullmäktiges framtidsgrupper ges i uppdrag att i dialog med medborgarna, och då med särskild inriktning på våra yngre invånare, ta reda på vilka förväntningar man har inför framtiden och vilka behov som anses viktiga att tillgodose för att uppnå detta mål. Studien skall ha ett humanistiskt såväl som ett tekniskt perspektiv. Framtidsgrupperna ska redovisa sitt uppdrag till kommunfullmäktige i februari Uppdraget kan uppdelas i flera delfrågor: - Vilka behov är viktiga att tillgodose för att vi ska bli fler Arvikabor? - Vilka kompetenser kommer att behövas i framtiden? - Hur ska vi locka folk att flytta till Arvika? - Vilka kvaliteter är viktiga att utveckla? - Hur gör vi för att de som redan bor ska trivas och stanna kvar? - Vilka samhälleliga funktioner är viktiga i framtiden? Uppdraget kan genomföras i följande former: - Tala med folk på stan - Ringkvällar - Fokusgrupper - Intervjuundersökning - Framtidsseminarier - Forskningsanknytning

4 4 2. Genomförda aktiviteter I detta avsnitt redovisas kortfattat vilka aktiviteter som genomförts i uppdraget. Framtidsgrupperna har under den tid man jobbat med det använt olika metoder/mötesformer för att nå medborgarna i en dialog. Sammanlagt har framtidsgrupperna haft direkt dialog med ca 1200 medborgare i denna fråga. Följande aktiviteter har genomförts: > Talat med 450 medborgare på Jössefröjda > Haft gruppsamtal med 7 elevgrupper inom grundskolan, 2 pensionärsgrupper och 1 grupp småbarnsföräldrar, totalt 100 medborgare > Talat med 500 medborgare på Arvikamârten > Frågat medlemmarna i Medborgarpanelen, totalt 60 medborgare > Lyssnat på Per Sandgrens anförande på kommunfullmäktige, Lokal utveckling ökar Arvikas attraktionskraft > Ringt upp 50 medborgare och frågat > Haft planeringsmöten på 14 olika institutioner/arbetsplatser inom kommunen > Besökt Karlstad kommun, tagit del av deras tillväxtprogram och träffat förtroendevalda > Deltagit i konferens om Hur konst och kultur kan bygga varumärken > Deltagit i konferens om Kreativitetens betydelse för människor, platser och samhälle > Deltagit i näringslivsdag i Hillringsberg och träffat företagarföreningen i Edane > Anordnat seminarium, 48 personer närvarande på Sjövinden i ett seminarium under rubriken Hur ökar vi Arvikas attraktionskraft? 3. Sammanfattning Det är alltid vanskligt att sammanfatta så många olika synpunkter som vi fått, risken är stor att viktiga delar faller bort. Den risken tar vi, men hänvisar samtidigt till rapportens övriga avsnitt, där samtliga tankar och synpunkter som inkommit under de olika aktiviteterna redovisas. När vi frågade folk på gatan varför man bor i Arvika, handlade svaren nästan genomgående om grundläggande saker som familj och försörjning. Många talade om betydelsen av att ha släkt och familj nära, många framförde också synpunkten att Arvika är en väldigt lagom stad med många kvaliteter, en fin småstad. Betydelsen av att ha arbete eller möjligheter att studera var naturligtvis något som många underströk, liksom möjligheten att pendla. Noterbart är att många uttalade att man trivs bra i Arvika. Gruppsamtalen, totalt 10 stycken, som genomförts är värdefulla, eftersom de leder lite längre, det uppstår möjligheter till resonemang utifrån de tankar som framförs. Självklart beror synpunkterna mycket på, från vilken grupp de framförs. De yngre som vi träffade talade mycket om nödvändigheten av idrottsanläggningar, nöjesutbud, restauranger etc. De äldre talade om trygghet, om möjligheter till bra boende som äldre. Noterbart är också att de intervjuade pensionärsgrupperna talade mycket om att

5 5 det är viktigt att man som äldre har möjligheter till aktiviteter av olika slag. Småbarnsföräldrarna talade om vikten av bra kvalitet på förskola och skola. På Arvikamârten stod framtidsgrupperna utanför Turistbyrån och frågade mârtensbesökare om hur vi ska öka Arvikas attraktionskraft. Det framfördes tankar om att utveckla hamnområdet, satsa på infrastruktur och förutsättningar för pendling, om attraktiva boenden och om näringspolitik. Även här kom tankarna om att bevara Arvikas fina småstadstil fram. Medborgarpanelen gavs möjlighet att tycka till och många intressanta funderingar har förts fram, såsom hamnområdets obegränsade utvecklingsmöjligheter, nödvändigheten av bra infrastruktur, pendlingsmöjligheter, attraktiva boenden och ett bra och varierat näringsliv som ger möjliheter till arbete. På kommunfullmäktiges sammanträde i september höll Per Sandgren från Arena för tillväxt ett anförande under rubriken Lokal utveckling ökar Arvikas attraktionskraft. Några saker som han poängterade var; nödvändigheten av bra samarbete och en gemensam inriktning mellan kommun-region-näringsliv och civilsamhälle. Han talade också om skolans betydelse och skolans koppling till näringslivet, att näringslivet ges goda förutsättningar, exempelvis genom bra infrastruktur och att befintligt näringsliv vårdas och stöttas, ävensom nya företag ges stöd. Den 7 september bjöd vi in till ett seminarium på Sjövinden under temat Hur utvecklar vi platsens talang? Tyvärr meddelade båda föredragshållarna och inledarna förhinder. Likväl genomfördes seminariet och i den avslutande diskussionen kom många intressanta tankar fram, som pendlingsmöjligheternas betydelse, behovet av husbilsplatser, bostäder, stöd till föreningar och kommunal kärnverksamhet. En torsdagskväll i november satt några ledamöter från framtidsgrupperna i stadshuset och ringde upp Arvikabor och ställde frågan Hur ökar vi Arvikas attraktionskraft? Många tankar och idéer fördes fram som, att få till allt fler och bättre möjligheter för fritids- och kulturaktiviteter, att ta tillvara hamnområdets storslagna möjligheter, att saluföra våra goda förutsättningar till naturnära boeende, att försöka diversifiera vårt näringsliv, att ha fräscha skolor med bra verksamhet, att anordna evenemang, kalas för Arvikaborna även om det inte är jubileumsår, att bygga en arena och att flytta isbanan från torget till stadsparken. Ledamöter från framtidsgrupperna har gjort studiebesök i Karlstads kommun, deltagit i en konferens i Arvika om varumärkesbyggande och i en konferens på Karlstads Universitet om kreativitet på plats. Framtidsgruppernas möten, då aktiviteterna planeras, förläggs i andra lokaler än stadshuset. Under denna period har mötena förlagts till miljöer som är av intresse utifrån uppdragsfrågan om attraktionskraft. På så sätt har ledamöterna lärt sig mycket om vad som sker inom området och många aktörer har fått besök av förtroendevalda i Arvikas kommunfullmäktige, vilket har uppskattats. Under perioden har planeringsmöten hållits på Glaskogen, Golfbanan, Sandvikengården,, Ingestrands Camping, Vattenverket, Reningsverket, Simhallen, Arvika Kanot- och Turistcenter, Turistbyrån, Klässbols Linneväveri, Café Kvarnen, Aktiva Arvika, Scandic Hotel och Comfort Hotel Bristol,

6 6 4. Diskussion Att öka Arvikas attraktionskraft är för oss alla i Arvika en central uppgift och att fatta beslut som bidrar till en positiv utveckling av vår kommun är en absolut nödvändighet. För detta krävs ett offensivt tänkande, kreativitet och stort omdöme. Det är inte en enda saliggörande insats som ska till, utan det krävs flera. Det är ett stort antal pusselbitar, som om de väl passar in i varandra kommer att ge oss den utveckling vi vill ha. Det handlar om att identifiera våra spetskompetenser avseende vår förmåga att attrahera människor, att utveckla dessa och att marknadsföra dem. Marknadsföring av vad Arvika har, handlar mycket om att göra vårt varumärke känt. Varumärket sätts egentligen av andra än av oss själva, nämligen av de som besöker oss. Frågar man folk om vad man vet om Arvika, nämns sådant som framgångsrika baskettjejer, översvämningen, Rackstadsmuseet och Arvikafestivalen. Det dagsaktuella svaret på samma fråga är Kalas och kultur, så kanske är det varumärket vi ska lansera, Arvika som en kultur- och eventstad. Kulturprofilen är odiskutabel och med åren har Arvikafestivalen, Hamnfesten, Jubileumskalaset m.m. placerat oss på kartan över staden där roliga saker händer. Kanske bör vi mer grundligt utreda vad vårt framtida varumärke ska vara? Varumärket har ett symbolvärde, det förenklar spridningen över Arvikas förträfflighet. Kanske ska vi etablera ett eventbolag som har som uppgift att utveckla och förmera det som vi har, som i samverkan med Aktiva Arvika ser till att det kommer att hända än mer i vår stad. Förstärk begreppet small-town-shopping, utveckla Arvika till staden där man kan trivselshoppa. Vilka framtida viktiga behov kan vi identifiera, sådant som människor kommer att efterfråga, som kan ge deras liv det där extra. Är det ett kulturhus för hela familjen, är det ett vattenland, är det ett konferenshotell, är det attraktiva lägenheter i hamnområdet eller vad är det? Grundläggande för en kommuns utveckling är möjligheten för människors försörjning. Att hela tiden stötta och stimulera entreprenörer och näringsidkare, så att vårt näringsliv blir bredare och mer diversifierat och att fler arbetstillfällen uppstår, är en central framtida uppgift. Så även att utveckla möjligheterna till bra utbildning, det handlar om grundutbildningen i grundskolor och gymnasieskolor och det handlar också om att lokalt kunna erbjuda kvalitativa eftergymnasiala studier. En viktig komponent för vår framtida utveckling och för Arvika konkurrenskraft, är möjligheterna till pendling. Det blir allt vanligare att människor pendlar till sina arbeten. Därför måste satsning på infrastruktur vara en prioriterad fråga, så att folk kan pendla både till och från Arvika.

7 7 Att föra en dialog med medborgare i Arvika ger oss hela tiden ett tillskott av tankar och idéer som vi skall ta med oss i den fortsatta diskussionen om hur vi ska utveckla Arvika. 5. Gatusamtal Jössefröjda På Jösseföjda var 19 ledamöter i Kommunfullmäktiges framtidsgrupper Trivsel, trygghet och bärkraft och Tillväxt och kompetens ute och samtalade med folk på gatan. Ledamöterna stod utanför gamla Domusfastigheten på Kyrkogatan mellan och lördagen den 28/5. Totalt träffade ledamöterna ca 450 personer och samtalen utgick från frågor som ställdes om varför man är Arvikabo. Till de som är Arvikabor frågades varför man var det, och huruvida de var det om femton år. Till besökande frågades om varför de var i Arvika denna dag och vad som skulle kunna få dem att flytta till Arvika. Sammanfattningsvis kan man notera att flertalet uttalade sig mycket positivt om att bo i Arvika, uttalanden som - trivs bra, - fin stad, - lagom stor, - är uppväxt här, - släkt och familj här, - jobbar här var mycket frekventa, men även andra synpunkter förekom. På frågan om huruvida och i så fall varför man var Arvikabo om 15 år förekom frekvent svar som - är rotad här - har min familj, släkt och vänner här - trivs bra - trevlig, lagom stor stad. Till besökande som var i Arvika tillfälligt ställdes frågan vad som lockat dem till Arvika denna dag. Flera besökte Arvika för att det var Jössefröjda, men även flera andra skäl angavs. Frågan ställdes också vad som skulle kunna locka att flytta till Arvika. Exempelvis angavs den trivsamma staden, naturen, de lättsamma människorna som skäl. Förutom det som sades med anledning av de frågor som ställdes lämnades en hel del övriga synpunkter, vilka också här redovisas. Nedan redovisas samtliga kommentarer som sattes på pränt, dessutom var det många tankar som uttalades men som inte skrevs ner.

8 Varför är Du Arvikabo idag? - Bra stad - Har flyttat hit - Bra ekonomi i Arvika - Lagom stort - Flyttat hit pga kärlek - Har bott här i 25 år - Flyttade hit Fick jobb här - Därför att jag trivs här - Är Arvikabo sen För att mamma flyttade hit - Jobbar här, inom vården - Jag trivs här - Jag är född i trakten, i Älgå - Lagom stort - Har min familj här - Jag är född här - Arvika är lagom stort - Rikt kulturliv - Vi har fått många bra uteserveringar - För att jag fick tag på kvinnfolk här - Ville tillbaka till hembygden - Infödd och har jobb här - Trivs där jag bor och har bra kamrater - Studerar på Ingesund - Bor här för pojkens bästa, bättre här än i Eda - Arvika är bra och tryggt - Jag trivs i Arvika, allt finns - Jobb och skola för barnen, som ochså har mer att göra på fritiden - Har jobb - Lagom stor stad - Jobbar på sjukhuset - Arvika är staden som jag återkommit till - Fin småstad, isbana m.m. - Jobb, familj, trevlig stad - Fått jobb här i den trevliga staden - Född och uppväxt här, återvänt efter 15 år, trivs - Det är bra här - Född här och trivs - En ren tillfällighet - Bra stad att bo i - Fin stad - För att jag är uppväxt är, är Arvikabo, närheten till skog - Släkten finns här plus mitt jobb - Känner mycket folk, tycker skolan är bra - Har bott här sen -61, fick då bra jobb, bra sjkvård här - Lugnt och gott,nära familjen, bra skola och sjukvård - Har jobb här, är etablerade här, har stort socialt nätverk, närhet till allt - Liten stad, enkelt att bo, sjukvården är bra - Träffade kärleken här, fick jobb, skaffade barn och så kom barnbarnen 8

9 - Jobb, vänner, familj, lagom stor stad - Ligger bra till geografiskt, fin småstad, har rötter här - Födda här, jobbar här, låg skatt - Jobben viktiga, flyttat hit pga jobb, - Mârten är bra och kulturen i staden - Biblioteket är bra - Kärleken tog mig hit - Född och uppvuxen här, bra att man som 80-åring får besök av Vård och omsorg, trivs bra - Flyttade hit som liten, trivs bra - Född i Arvika, finns aktiviteter - För att jag trivs i Jösse Härad, närheten och livsstilen - Har aldrig kommit mig för att flytta - Bor i en grannkommun idag - Trivs så himla bra, allt finns - Inte mitt val, myndigheter placerade mig här - Född här och trivs här - Lugnt och tryggt för barnen - Födda och uppvuxna här, stan lagom stor, badhuset lyfter livet - Flyttade mit med mamma, har fast jobb - Födda och uppväxta här, jobbar här och är nöjda med vad som finns - Flyttade hit för jobb,det är fint här, bra dagis - Trivs i småstad - Kärleken tog mig hit, trivs bra - Födda och uppvuxna här, trivs bra, jobbet viktigt - Har flyttat tillbaka till staden, skolan här är trygg - Man kan pendla om kommunikationerna finns - Uppvuxen här, kärleken flyttade hit, bra jobb här - Min hemtrakt - Trevlig stad, släkt och familj här - Lagom storlek - Lagom, allt finns som behövs - De små butikerna, inga större köpcentra - Alltid bott här - Lagom stor stad, fin stad - Allt finns som man behöver - Familj - Hemtrakt - Rotad, familjen - Jobbet - Släkten finns här liksom jag - Trevlig stad - Lagom storlek på stan, allt finns - Jag tycker om Arvika, har jobb, familj och släkt här - Bra jobb, familjen är rotad här - Det är bra här, nära till allt, man tar sig överallt med cykel - Har jobb här, trivs bra - Trivs, har jobb, trygghet för familjen - Jag är född här - Trivs bra - Lätta att vistas här 9

10 - Bra miljö - Bra cruisingmöjligheter för Mustangen - Bra jobb - Anknytning till Arvika, återvändare efter 7 år - Föräldrahemmet finns här med lite jordbruk - Trivs bra, har jobb - Av gammal vana - Frumtimret lockade mig hit och så fick jag jobb här - Jag är född här och har ett bra jobb och stortrivs - Flyttad hit för kärleken Fin stad - Bra kulturellt utbud - Min f.d. fru ville att vi skulle bo här, nu bor jag kvar för mina barn bor här, annars skulle jag flytta - Mina föräldrar bor här och min sambo trivs här - Bra i Arvika - Trivs - Bra jobb - Slipper åka tunnelbana - Kan inte vara annat - Hus här - Född här - Har firman här - Kärleken - Jobbet - Släkten finns här - Det är fint här - Jag har jobb och familj och är född här - Allt är bra - Trivs bra i Arvika - Född och uppväxt, trivs bra - Jag har återflyttat efter 45 år i Borlänge, är född här och har släkt och familjegravar - Har fått ett perfekt boende och stortrivs - Uppväxt i Arvika - Trivs bra - Jag är född här och trivs och jobbar här - Trivs jättebra, har jobbat i annan kommun men pendlat - Arvika är en lagom stor stad - Har även en ägd fastighet i annan kommun, men ändå bott kvar i Arvika - En gång Arvikabo alltid Arvikabo - Bäst av alla platser - Trivs väldigt bra - Vi har släkt här och brukar hälsa på dem i samband med Jössefröjda - Arvika är en trevlig stad - Är född och uppväxt i Arvika - Jag har utbildat mig i några år och sen fått jobb och återvänt - Jag stortrivs - Jag bor i kommunen men i Edane och besöker gärna Arvika då och då - Familjen, jobb och boende är toppen - Jag jobbar här 10

11 11 - Trevliga människor - Jag är nyinflyttad hit och trivs - Vi kom hit som flyktingar och trivs jättebra - Trivs i Arvika - Arbetar på café Verkstan och bor här - Det kulturella utbudet är mycket stort - Jag är född här - Är uppväxt här och jubbar här och trivs mycket bra Varför är Du Arvikabo om femton år? - Därför att jag planerar det - Bor bra och billigt - Jag har min familj här - Jag tror på en utvecklande framtid i Arvika - Lagom, basutbudet finns - Nära till stora städer - Bor här och har inga planer på att flytta - Släkt och vänner finns här - Därför att jag trivs här - Jag trivs här, lagom stort - Jag har familjen här - Jag trivs så bra här - Har villa i Taserud och tänker bo kvar där - Trivs i Arvika - Bra ställe att bo på - Trygg miljö för barnen - Ja, jag tror det - Skulle aldriga falla mig och flytta från Arvika - En mysig stad - Lagom stor stad att bo i - Vill inte flytta - Tveksamt om jag är det, troligtvis Stockholm eller Göteborg vill röra på mig - Jobbar fortfarande, hoppas jag - Har rotat mig här och trivs - Vet ej - Jobb, familj i en trevlig stad - Finns inget alternativ, stannar kvar - Vet ej, barnen har flyttat - Trevligt att shoppa här - Trevligt att vara här, bor i Karlstad - Vet ej, kommunikationerna är betydelsefulla - Allt finns fast i mndre skala, behagligt tempo - Vill inte bo nån annanstans - Inte så säkert, bra jobb är viktigt, och att man trivs - Rotad här - Har mina rötter här - Jag flytt int - Jag är ej för att Arvika ska expandera, staden är lagom stor, ta vara på hamnområdet för rekreation, ej för bostäder - Har barn och barnbarn här = stannar, närhet till natur, lagom stor stad - Vill flytta när barnen blivit större, till plats med större utbud,ex. teater,

12 arrangemang - Bor kvar, bra åldringsvård och service - Bor kvar, har bott in sig - Bor kvar, vill bli begravd här - Bor kvar, bra vård, men det behövs mer personal - Nej, jag bor i en större stad - När vi är vuxna med familj kommer vi tillbaka - Jobbet - Bostäderna är viktiga - Ja vi stannar, kan inte tänka oss att flytta - Ja sportintresset, bara det finns jobb och bostad - Stan är lagom stor - Jag torde inte ändra mig som person, trivs som det är - Vet inte om jag bor kvar, behöver nog byta miljö - Här finns ju allt, så jag kan mycket väl tänka mig att flytta hit - Finns ingen anledening att flytta härifrån - Jag har funnit kärleken här och blir nog kvar - För att det finns jobb, det styr allt - Tryggheten och jobbet - Pendlar idag, men vill bo kvar - Bra jobb, barnen trivs - Ska utbilda mig nån annanstans, kommer ej tillbaka, jobbet styr - Jag stannar kvar, har köpt hus - Jag bor kvar, stan är lagom stor - Blivit kvar kvar, finge jag ett bättre jobb flyttade jag - Bra stad lagom stor för barn - Finns det jobb så, man kan ju även pendla - Ja klart att vi gör, har jobb här - Förhoppningsvis inte, har sett för lite av världen - Arbetstillfälle - Trevlig stad - Familjen, släkten - Ungdomsaktiviterna - Allt är bra som det är - Fin stad - Jag stannar om det blir fler affärer - Infrastrukturen, bra kommunikationer är viktigt - Lagom stor stad att bo kvar i - Kombination av många saker, man är ju totad här, det är min hemtrakt - Helheten är bra - Lagom stor stad - Medborgarinflytandet - Släkten finns här - Lagom stor stad, arbetstillfälle - Bra sjukhus, viktigt att det finns kvar - Jobbet styr - Familjen - Barnomorgen funkar bra - Bra utbildningsmöjligheter - Bra uppväxtmiljö för barnen - För att jag trivs, men för att få fler att flytta till Arvika, tror jag man ska satsa 12

13 13 på att locka hit de unga som inte har rotat sig och köpt hus någon annanstans. Nya jobb eller utbildningssatsningar som kan få unga att få upp ögonen för Arvika, som är engagerade i t ex Arvikafestivalen - Jag trivs bra, är säkert kvar som pensionär - Tycker om att bo här - Tycker om mitt hem och vill bo här - För att jag trivs så bra och att min man inte kan tänka sig att bo nån annanstans - Om jag har jobbet kvar, bor jag kvar - Troligen, känner mig rotad, även om mitt nuvarande jobb skulle försvinna, tror jag att hittar något annat jobb här och blir kvar - Säkert, om jag får leva - Trivs bra här - Bra ordnat i stan - Hoppas att jag inte är det, men bor barnen kvar är nog jag också kvar - Det hoppas jag att jag inte är, men det är nog ungefär likadant var man bor - Fortfarande bra - Ja, om jag lever - Vänner - Här finns allt - Trivs - Då måste vi återskapa mer som det va förr, färre invandrare - Bra här - Lättsamt folk - Det är en självklarhet - Trivs - Trivs - Ja naturligtvis - Trivs säkert lika bra - Fortfarande bäst - Ingenting, jag bor i Säffle, har familj och jobb och tänker inte lämna dom - Kommer alltid att bo i Arvika - Utan tvekan - Det beror så mycket på utbildning och jobb Vad har lockat Dig till Arvika idag? - Är hemma och hälsar på - Född och uppväxt här men bor nu i Thailand - Vi har sommarstuga i Sulvik - Sommarhuset i Bosebyn, som vi ärvt efter min mor - För att det är Jössefröjda - Lockas till en mysig småstad - Veteranbilar - Jössefröjda - Barnens ansiktsmålning - Badhuset - Spelningar på torget idag - Arvikafestivalen, bor i Karlstad, jobbar som plåtslagare - Bilbesiktningen - Jössefröjda

14 14 - Hälsar på släkten - Bröllop - Hälsar på vänner - Är på släktbesök - Är Kirunabo, hälsar på mina föräldrar, som bor här, i samband med Jössefröjda - Fordonsmuseet, för att träffa folk - Bra priser, trevliga butiker med lite annorlunda utbud - Är marknadschef för Arvikafestivalen, är född här - Veteranbilsevenemang - Kärleken - Släkten och mamma - Arvika är en härlig småstad - Jössefröjda - Hälsar på bekanta Vad skulle kunna locka Dig att flytta till Arvika? - Jag vill inte flytta tillbaka hit från Thailand, här är för kallt och för dyrt - Billigt att bo här jämfört med Norge - Hyggliga människor här - Om det funnes mer med fiskemöjligheter och kräftfiske här - Priserna, det är billigt här. - Arvika har allt och är lagom stort - Inget, bor i Karlstad och Wien - Vill utveckla hamnområdet - Mer ungdomsverksamhet - Jobb - Köpcenter typ Ullared - Den sköna dialekten - Kanske öppna eget, kläder - Bra pendlingsavstånd - Inget, för rotad där jag bor, men trevligt att besöka Arvika - Arvika som är en trevlig stad - Närheten till vatten - Naturen - Inget, trivs bra där jag bor - Kanske inget, för det finns inga renar här - Är Arvikabo, fast på landsbygden - Hungvik, bor i stugan halva året, så vi är Arvikabor till 50%, men på vintern är det skönt att bo i Karlstad. Vore det inte för umgänget i Karlstad så skulle vi trivas bra i Arvika - Festivalen lockar mig tillbaka till ett bra jobb - Jobb - Om man ändrade öppettiderna i butikerna - Hamnen grönområdet kan locka - Ingestrandsutredningen är bra - Festivaler - Salutera Jössehärshumorn - Marknadsföra naturen som Glaskogen - Bra skolor - Utbyggt IT-nät

15 15 - Bostäder- lägenheter - Har flyttat hit - Inte nu men kanske om några år om vi hittar ett bra boende - Trivsam stad - Trevliga människor Övriga synpunkter - För mycket kriminalitet här - Det var lugnare här förr - Invandrare, känner mig inte välkommen. - Jag är inte sjukskriven så mycket som svenskarna är - Saknar liv på stan efter att affärerna stängt - Var kan vi dricka kaffe på uteserveringar - Saknar jaktträffar - Vill ha mer jippon på stan - Ungdomen har för lite att intressera sig för - Gärna en fontän på torget - Skatten ska inte höjas - Ingen damm i Västra Sund - Mer resurser till skolan, stödresurser - Politikerna och tjänstemännen bör vara mer lyhörda - Lite liten stad- synd att affärerna inte är öppna på helgerna - Evenemangen i Arvika är halvdana - Inget att göra på kvällarna när man bor på landet - Trafiken på Styckåsgatan är hemsk - Ritz aktivitetshus för både unga och gamla - Vill ha 24-timmars apoteksöppet - Fler restauranger - Öppettiderna i butikerna är snålt tilltagna - Saknar fritidsaktiviteter, om man inte gillar idrott eller musik, - Behövs ett aktivitetshus, drogfritt för 13 år och uppåt - Ingestrand kan utvecklas - Läroböckerna börjar bli gamla - Vill inte att man river fler hus i Arvika - Ni måste ta tag i problemet med droger bland de unga - Ni måste värna handeln så butikerna kan vara kvar, ett levande centrum - Önskar att hamnområdet blir iordningställt, men inte med byggnader, utan med fritidsmöjligheter - Mera nöjesutbud för oss åldersmässigt lite mitt emellan - Skandal att stänga Ritz och så talas det om att Svea ej kommer att finnas kvar - Förbättra småbåtshamnen, mack, hiss - Vill att kommunens satsar på skolan - Jag skulle vilja att hamnområdet snyggades till och att det blev mera av fritidsområde med bad - Flytta isbanan till stadsparken - Det är tråkigt med tomma skyltfönster

16 16 6. Gruppsamtal Gruppsamtalen har gått till så att 2-3 ledamöter i framtidsgrupperna har besökt nedan redovisade grupper och ställt frågor och lyssnat in svar. Frågorna har formulerats lite olika beroende på vilken grupp man besökt. De synpunkter som framkommit har skrivits ner och redovisas här i sin helhet. Först redovisas frågan och sedan de svar som noterats. De grupper som deltagit i gruppsamtalen är följande: 1. Elever i klass 7 på Centralskolan 2. Elever i klass 8 på Centralskolan 3. Elever i klass 9 på Centralskolan 4. Elever på Graningegården 7-9 år 5. Elever i klass 6 på Dotteviksskolan 6. Elever i klass 4 på Dotteviksskolan 7. Elevrådet Edane skola 8. Småbarnsföräldrar öppna förskolan 9. Pensionärer, medlemmar i SPRF 10. Pensionärer, medlemmar i PRO 1. Datum Grupp Elever på Centralskolan åk 7 Intervjuare Carina Bönström, Christer Bylund Var vill Du bo när Du blir vuxen? - New York - Göteborg - Tokyo - Pittsburgh - Stockholm - Barcelona - Malmö Hur vill Du bo när Du blir vuxen? - Lägenhet, sedan till hus - Fin villa - Vanlig villa - Taserud - Perserud - Västra Sund Vad ska Du arbeta med när Du blir vuxen? - Veterinär - Sportproffs - Ingeniör kärnfysiker

17 17 - Kroppsligt arbete - Hockeyproffs - Bilmekaniker - Fotbollsproffs - Socionom - Kriminaltekniker Vad är bra med Arvika idag? - Ishall - Bra läge - Mycket aktiviteter - Trygg stad jämfört med en storstad - Bra skola Vad saknar Du i Arvika idag? - Bussar - Affärsgalleria - Utomhusgräs - Välkomstskyltar, digitala - Musikställen Vad vill Du ska finnas i Arvika när Du blir vuxen? - Kultur - Natur - Det ska vara mysigt - Lägenheter vid Kyrkviken - Stora parker med aktiviteter i 2. Datum Grupp Elever på Centralskolan åk 8 Intervjuare Carina Bönström, Christer Bylund Var vill Du bo när Du blir vuxen? - Där det finns jobb - I en större stad Hur vill Du bo när Du blir vuxen? - Lägenhet, sedan till hus - Hus utanför stan Vad ska Du arbeta med när Du blir vuxen? - Advokat - Politiker - Designer - Musiker

18 18 - Jobba med hästar - Journalist - Arbeta med djur Vad är bra med Arvika idag? - Fin miljö - Nära till allt Vad saknar Du i Arvika idag? - Saknas aktivitet år - Datorer i skolan Vad vill Du ska finnas i Arvika när Du blir vuxen? - Mer affärer 3. Datum Grupp Elever på Centralskolan åk 9 Intervjuare Carina Bönström, Christer Bylund Var vill Du bo när Du blir vuxen? - Arvika - Nordamerika - Skåne Hur vill Du bo när Du blir vuxen? - Hus på landet - Lite utanför stan - Stort hus - Lägenhet först, sen hus på landet - Stor lägenhet mitt i stan Vad ska Du arbeta med när Du blir vuxen? - Jobba i skogen - Snickare - Mekaniker - Ingeniör - Barnmorska - Advokat - Arkitekt - Hockeyproffs Vad är bra med Arvika idag? - Westombanan - Anläggningarna på Vik - Bra matställen

19 19 - Sporthallen - Arvikafestivalen Vad saknar Du i Arvika idag? - Curlinghall Vad vill Du ska finnas i Arvika när Du blir vuxen? - Bra boende = villor - Större sporthall med många aktiviteter, tex tennis 4. Datum Grupp Graningegårdens skola, barn 7-9 år Intervjuare Christer Bylund, Tommy Karlsson, Ursula Friberg Var vill Du bo när Du blir stor? ville bo kvar i Arvika, någon ville bo i Thailand, Estland, Tyskland och Norge ( de var inflyttade därifrån) Vad ska Du arbeta med när Du blir vuxen? - Ganska många ville bli polis, militär eller brandman. - Frisör var populärt, liksom fotbolls-, hockey och rallyproffs. - Skådespelare - Ridlärare - Veterinär - Ekonom - Förskollärare Vad är bra med Arvika idag? - Att det inte är så stor stad. - Att man har många vänner, att det finns många lekparker, simhallen är bra, möjlighet till många idrotter,närheten till vatten, godisautomater. - Glaskogen är bra. - Det är bra sjukvård. - Det är bra med de olika årstiderna. - Det finns många saker att göra. - Bra att det inte finns farliga djur. Vad saknar Du i Arvika idag? - Lekland vill många ha, träningslekpark med hoppstyltor,bollkanoner,tunnlar, stor rutschkana, kanon som skjuter ägg. - Vattenland vore bra, Gustavsvik vill vi har här, men det är bra om intte allt finne, det är kul att åka bort ibland också.

20 20 Vad vill Du ska finnas i Arvika när Du blir vuxen? - Bra cykelvägar,som inte är krångliga och som inte har sprickor och är grusiga. - Bättre övergångsställen. 5. Datum Grupp Elever i Dotteviks skola åk 6 Intervjuare Lena Kandergård, Margareta Asserwall Var vill Du bo när Du blir vuxen? - Vill bo i stan. - Vill bo på landet när man blivit äldre. - Vill bo i villa i Arvika, så man har trädgård. - Kan bo utanför stan om det finns bra kommunikationer. Hur vill Du bo när Du blir vuxen? - I villa nära stan. Vad ska Du arbeta med när Du blir vuxen? - Vill jobba med idrott. - Hocheyproffs - Golfproffs Vad är bra med Arvika idag? - Nära till slalombacken. - Bra anläggningar till idrott, ishall, fotbollshall - Att det finns ett stall. Vad saknar Du i Arvika idag? - Vill ha bättre tider på allmänhetens åkning i ishallen. - Fler sportaffärer och klädesaffärer. - Ett köpcenter. - Bättre bussförbindelser till golfbanan. Vad vill Du ska finnas i Arvika när Du blir vuxen? - Jobb - Bra bostäder - Nära till badplatser, idrottsanläggningar.

Här redovisas de synpunkter som lämnades: Fritidsaktiviteter - Bättre saker att göra på fritiden - Mer disco för barn

Här redovisas de synpunkter som lämnades: Fritidsaktiviteter - Bättre saker att göra på fritiden - Mer disco för barn SYNPUNKTER FRÅN ALLMÄNHETEN Kommunfullmäktiges Bredningar Trivsel, trygghet och bärkraft och Tillväxt och kompetens har under året i samband med Hamnfestivalen och Arvikamârten träffat medborgare och då

Läs mer

Kommunfullmäktiges Beredningar Trivsel, trygghet och bärkraft och Tillväxt och kompetens

Kommunfullmäktiges Beredningar Trivsel, trygghet och bärkraft och Tillväxt och kompetens 2008 06 03 Kommunfullmäktiges Beredningar Trivsel, trygghet och bärkraft och Tillväxt och kompetens RAPPORT NR 8 Synpunkter från allmänheten Arvika kommun, 671 81 Arvika Besöksadress: Ö Esplanaden 5, Arvika

Läs mer

Forshaga - en attraktiv kommun

Forshaga - en attraktiv kommun Forshaga - en attraktiv kommun Strategi för tillväxt Fastställd av kommunfullmäktige 2013-08- 27, 82 Att öka attraktionskraften En kommun där medborgare och företag trivs och vill skapa sin framtid. En

Läs mer

Medborgardialog ÖP-boden

Medborgardialog ÖP-boden Medborgardialog ÖP-boden Sammanfattning av svar från alla orter 2016-07-26 Nordanstig Naturligtvis Här förverkligar du dina livsdrömmar Den viktigaste frågan när det gäller kommunikationer är att Satsa

Läs mer

Enkät 2 - Utveckling av servicecentra på landsbygden i Dalarna och Gävleborg

Enkät 2 - Utveckling av servicecentra på landsbygden i Dalarna och Gävleborg Bilaga Enkät 2 - Utveckling av servicecentra på landsbygden i Dalarna och Gävleborg. I vilken by bor du? Antal Procent 5. Stora Skedvi 93 00,00% 2. Kön Antal Procent. Kvinna 5 55,43% 2. Man 4 44,57% Totalt

Läs mer

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000 Antagen av kommunfullmäktige i januari 2008. Bygger vidare på kommunfullmäktiges utvecklingsprogram från 1998. VISION FÖR KARLSTADS KOMMUN Karlstads kommun, 651 84 Karlstad LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

Läs mer

Vad tycker ni är bra med Lomma i dag? Hur vill ni att Lomma ska se ut när ni är vuxna? Lugnt och tryggt

Vad tycker ni är bra med Lomma i dag? Hur vill ni att Lomma ska se ut när ni är vuxna? Lugnt och tryggt Lugnt och tryggt Vad tycker ni är bra med Lomma i dag? Hur vill ni att Lomma ska se ut när ni är vuxna? WORKSHOP Elevråden i Lomma kommun 2009-04-15 Naturen och omgivningarna Trafik och kommunikationer

Läs mer

Framtidens lokalt ledda utveckling mo te i Arkelstorp den 23 oktober 2014

Framtidens lokalt ledda utveckling mo te i Arkelstorp den 23 oktober 2014 Framtidens lokalt ledda utveckling mo te i Arkelstorp den 23 oktober 2014 För att kunna bilda ett utvecklingsområde för Lokalt ledd utveckling med leadermetoden och få medel till framtida projekt skrivs

Läs mer

RAPPORT FRAN WORKSHOP 2 OKTOBER

RAPPORT FRAN WORKSHOP 2 OKTOBER RAPPORT FRAN WORKSHOP 2 OKTOBER Workshopen arrangerades i Gula Villan i Aneby. Ett 60-tal personer medverkade i den fyra timmar långa workshopen. Aktiviteten inleddes med ett föredrag av Peter Eklund,

Läs mer

1. Hur nöjd är du med din kommun i dess helhet som en plats att leva och bo på?

1. Hur nöjd är du med din kommun i dess helhet som en plats att leva och bo på? Enkätsvar från medborgarpanel Sammanfattning Idag ingår 43 personer i medborgarpanelen och av dessa har 32st svarat på utskickad enkät. Trots en relativt liten population så ger svaren en fingervisning

Läs mer

Sammanställning av synpunkter vid seminarierna Vision för utveckling av Varbergs stadskärna

Sammanställning av synpunkter vid seminarierna Vision för utveckling av Varbergs stadskärna Jönköping i maj 2012 Sammanställning av synpunkter vid seminarierna Vision för utveckling av Varbergs stadskärna Under våren 2012 hölls fem seminarier för att lägga grunden för visionen. Mötena hade följande

Läs mer

Flyttstudie Skövde Kommun

Flyttstudie Skövde Kommun Flyttstudie Skövde Kommun GÖTEBORG: Kungsgatan 56, tfn 0708-32 32 18 STOCKHOLM: Målargatan 7, tfn 0766-28 07 48 www.hanneklarssen.se Om undersökningen Syfte Syftet med undersökningen är att kartlägga;

Läs mer

Grästorps kommun Kommunförvaltningen Allmän verksamhet

Grästorps kommun Kommunförvaltningen Allmän verksamhet Projektet Varumärket Grästorp Bakgrund s verksamhetsmål för 2013 är att förbättra profileringen av Grästorp. För att skapa förutsättningar för en framgångsrik marknadsföring krävs att alla som finns och

Läs mer

Vad är viktigt när det gäller livskvalitet för att boende och verksamma ska trivas och stanna kvar i Sala? Antal Trygga skolor och dagis 8

Vad är viktigt när det gäller livskvalitet för att boende och verksamma ska trivas och stanna kvar i Sala? Antal Trygga skolor och dagis 8 Vad är viktigt när det gäller livskvalitet för att boende och verksamma ska trivas och stanna kvar i Sala? Antal Trygga skolor och dagis 8 Pendlingsmöjligheter 8 Brett handelsutbud 8 Kvällsaktiviteter

Läs mer

Sammanställning från workshop 2013-10-05

Sammanställning från workshop 2013-10-05 2013-11-08 1 (5) Sammanställning från workshop 2013-10-05 Sammanfattning Inom ramen för arbetet med att ta fram ett planprogram för området kring Älta centrum genomfördes en tretimmars workshop den 5 oktober

Läs mer

Framtid 2015. Kultur- och fritidsförvaltningen

Framtid 2015. Kultur- och fritidsförvaltningen Ett aktivt liv, där både kropp och själ får sitt, är bra för hälsan och välbefinnandet. Vi inom kultur och fritid arbetar för att skapa förutsättningarna. Kultur- och fritidsförvaltningen Till dig som

Läs mer

Hur ser du på din kommun som en plats att bo och leva på?

Hur ser du på din kommun som en plats att bo och leva på? Hur ser du på din kommun som en plats att bo och leva på? Här nedan följer ett antal frågor där vi vill att du betygsätter din kommun som en plats att bo och leva på. Frågorna handlar bl. a. om arbetsmöjligheter,

Läs mer

Visionen- vad jag tycker är bra

Visionen- vad jag tycker är bra Visionen- vad jag tycker är bra Utveckling framåtanda- satsning Vacker stad levande centrum, mysigt, bilfritt, Rekreationsmöjligheter parker, planteringar, natur, bad, friluftsliv Boendemiljö byggnader,

Läs mer

Sammanställning av åsikter November 2015 Anette Christoffersson, Strategiska enheten, Kommunledningskontoret

Sammanställning av åsikter November 2015 Anette Christoffersson, Strategiska enheten, Kommunledningskontoret Sammanställning av åsikter November 2015 Anette Christoffersson, Strategiska enheten, Kommunledningskontoret Bakgrund Kommunfullmäktige har antagit ett strategiskt område; Barn och unga vår framtid. Utifrån

Läs mer

ETF:s enkät 2011 översikt

ETF:s enkät 2011 översikt ETF:s enkät 11 översikt 1. Anordna Midsommarfirande 2. Anordna Simskola 3. Anordna Valborgseld: 4. Anordna Höstfest/ Kräftskiva: 1 2 3 4 6 1 2 3 4 6 1 2 3 4 6 1 2 3 4 6. Anordna gemensamma arbetsdagar:

Läs mer

FRAMTIDSVERKSTAD 2010 EN SPANING IN I FRAMTIDEN!

FRAMTIDSVERKSTAD 2010 EN SPANING IN I FRAMTIDEN! FRAMTIDSVERKSTAD 2010 EN SPANING IN I FRAMTIDEN! VILKA TEMAN FÖR SPANING? Miljö Jobb / Skola Fritiden Kultur / Mediavanor Lagar och regler Pengar / Ekonomi Teknik Öppet tema MILJÖ Vi måste börja skapa

Läs mer

Sammanställning av ungas åsikter. November 2009 Anna Lena Pogulis Carina Ingesson

Sammanställning av ungas åsikter. November 2009 Anna Lena Pogulis Carina Ingesson Sammanställning av ungas åsikter November 2009 Anna Lena Pogulis Carina Ingesson Bakgrund Kommunfullmäktige har antagit ett strategiskt område Barn och unga vår framtid. Utifrån de övergripande och nämndsspecifika

Läs mer

Ungt Inflytande medborgardialog Kultur- och fritidscentra

Ungt Inflytande medborgardialog Kultur- och fritidscentra Summering av de viktigaste frågorna med förslag från dialog med unga UNGT INFLYTANDE & DEMOKRATI Gör det lättare att förstå politiken och hur beslut tas Politiker på besök i skola och tvärtom Tydliga svar

Läs mer

Sammanställning av dialogmöten Landsbygdsutveckling

Sammanställning av dialogmöten Landsbygdsutveckling Sammanställning av dialogmöten Landsbygdsutveckling Lillpite 2014-03-11 Om synpunkter eller frågor när det gäller sammanställningen, kontakta helena.lindehag@pitea.se Inledning: I Piteå kommun pågår flertal

Läs mer

Sammanfattning av undersökningarna genomförda 9-10 januari 2006 Bilden av Dalarna

Sammanfattning av undersökningarna genomförda 9-10 januari 2006 Bilden av Dalarna Sammanfattning av undersökningarna genomförda 9-10 januari 2006 Bilden av Dalarna Sammanfattning resultat testgruppen Medverkande 63 personer Fråga 1: Känner du till att politikerna satt och ringde? Ja:

Läs mer

Äldredialog i Lysekil

Äldredialog i Lysekil Äldredialog i Lysekil Inledning och bakgrund Som ett led i att förverkliga Lysekils kommuns vision Lysekils kommun ska vara ett levande samhälle året runt och präglas av positiva människor som inspirerar

Läs mer

DOKUMENTATION KOMMUNDELSDIALOG I HÄLLINGSJÖ

DOKUMENTATION KOMMUNDELSDIALOG I HÄLLINGSJÖ 1 (5) DOKUMENTATION KOMMUNDELSDIALOG I HÄLLINGSJÖ Vad tycker du är viktigt för utvecklingen i Hällingsjö? Det är viktigt att det blir en utveckling av byggnationen på orten och VA-arbetet är en förutsättning

Läs mer

Vänersborg - lokala värden

Vänersborg - lokala värden Vänersborg - lokala värden Inledning Vi är två ungdomar som under fyra veckor har sommarjobbat för Vänersborgs kommun med Agenda 21 och folkhälsa. Som projektarbete har vi genom en enkätundersökning valt

Läs mer

PiteåPanelen. Samhällsbyggande. Rapport 22. Maj 2013 Anett Karlström Kommunledningskontoret

PiteåPanelen. Samhällsbyggande. Rapport 22. Maj 2013 Anett Karlström Kommunledningskontoret PiteåPanelen Rapport 22 Samhällsbyggande Maj 2013 Anett Karlström Kommunledningskontoret Samhällsbyggnad Piteå kommun har påbörjat arbetet med en ny Översiktsplan. En översiktsplans syfte är att ge vägledning

Läs mer

Röster från kvinnor 40-49 år

Röster från kvinnor 40-49 år OP 2010 Röster från kvinnor 40-49 år 1. Hur skulle du vilja förbättra miljön i Sandvikens kommuns olika centrum? Ta tillbaka hundskatten så vi slipper gå i hundskit i stadsparken och på trottoarerna. Då

Läs mer

Projektet Varumärket Grästorp. Grästorps kommun

Projektet Varumärket Grästorp. Grästorps kommun Projektet Varumärket Grästorp Målet är att öka profileringen av Grästorp. Det första steget är att ta fram Grästorps varumärke. Den första etappen efter projektstart är en nulägesanalys Den andra etappen

Läs mer

PiteåPanelen. Rapport 9. Kollektivtrafik. April 2010. Anna Lena Pogulis Kommunledningskontoret

PiteåPanelen. Rapport 9. Kollektivtrafik. April 2010. Anna Lena Pogulis Kommunledningskontoret PiteåPanelen Rapport 9 Kollektivtrafik April Anna Lena Pogulis Kommunledningskontoret 1. Svarsfrekvens Det är 85 personer 57 % av panelen som svarat deltagit i frågor kring vinterväghållning. Av dem som

Läs mer

Åmåls kommuns Näringslivsprogram 2014-2020

Åmåls kommuns Näringslivsprogram 2014-2020 1 Åmåls kommuns Näringslivsprogram 2014-2020 Näringslivsprogrammet har sin utgångspunkt i 2020 för Åmåls kommun Sveriges mest gästvänliga stad Syfte Åmåls kommuns Näringslivsprogram har till syfte att

Läs mer

Sandviken. Huvudresultat Attitydundersökning 2014

Sandviken. Huvudresultat Attitydundersökning 2014 Sandviken Huvudresultat Attitydundersökning 2014 Disposition presentation 9/4 2014 Metod 2 Varumärkesmodell 4 Associationer till Sandviken 7 Sevärdheter/attraktioner 11 Kännedom om Sandviken 14 Identitet

Läs mer

Enkät 1 - Utveckling av servicecentra på landsbygden i Dalarna och Gävleborg

Enkät 1 - Utveckling av servicecentra på landsbygden i Dalarna och Gävleborg Enkät - Utveckling av servicecentra på landsbygden i Dalarna och Gävleborg. I vilken by bor du? Antal Procent 5. Stora Skedvi 7 00,00%. Kön Antal Procent. Kvinna 6 55,3%. Man,68% Totalt 7 00,00% Medelvärde,5.

Läs mer

KOMMERSENS VÄRDEN. integrationsskapande mötesplats. ett konstverk som skapar livfullhet. en inkubator för nya företagare. med flera...

KOMMERSENS VÄRDEN. integrationsskapande mötesplats. ett konstverk som skapar livfullhet. en inkubator för nya företagare. med flera... KOMMERSENS VÄRDEN ett minne av trävaruindustri och blandstad en inkubator för nya företagare integrationsskapande mötesplats ett konstverk som skapar livfullhet ekologisk resursanvändning gratis integration

Läs mer

Rösta. september! Möjligheternas. Välfärd före skattesänkningar

Rösta. september! Möjligheternas. Välfärd före skattesänkningar Rösta 19 september! Möjligheternas Kommun Välfärd före skattesänkningar HAMMARÖ ska vara möjligheternas kommun framtida välfärd Det är många som vill bo på Hammarö, vilket är positivt. Fler invånare ger

Läs mer

Dialog med Elevrådet på Älvkvarnsskolan Om Ursvik idag och i framtiden

Dialog med Elevrådet på Älvkvarnsskolan Om Ursvik idag och i framtiden 1(5) PM Dialog med Elevrådet på Älvkvarnsskolan Om Ursvik idag och i framtiden 2013-09-10 2(5) Dialog om Ursviks västra delar NAI Svefa och Sundbybergs kommun träffade elevråden och pratade om Ursvik idag

Läs mer

Sporthallen i Malmberget

Sporthallen i Malmberget Sporthallen i Malmberget Maria Holmström 1 Innehållsförteckningen Inledning. Syfte. Bakgrund. Mål. Min vision. Bilder på Sporthallen. Sid:3 Sid:3 Sid:4 Sid:5-6 Sid:7 Sid:8-9 2 Indelning Den här rapporten

Läs mer

DIALOG 2016 HERTSÖN/LERBÄCKEN

DIALOG 2016 HERTSÖN/LERBÄCKEN DIALOG 2016 HERTSÖN/LERBÄCKEN Arbete pågår med att ta fram en utvecklingsplan för Hertsön/ Lerbäcken. För att ta reda på vad de som bor i området tycker är viktigast har Luleå kommun bjudit in till ett

Läs mer

Nödinge - Från förort > stationssamhälle > attraktiv småstad

Nödinge - Från förort > stationssamhälle > attraktiv småstad Ortsutvecklingsmöte NÖDINGE 20141016 Nödinge Från förort > stationssamhälle > attraktiv småstad SAMMANSTÄLLNING 2 1. Vad ska Nödinge erbjuda dig om 10 respektive 25 år? Hyresrätter nära pendelstation och

Läs mer

Det är det här vi vill

Det är det här vi vill Det är det här vi vill 9 Tankar om hur vi vill göra Vaggeryds kommun ännu bättre Socialdemokratiska kandidater till valet 2010 Socialdemokraterna i Vaggeryds kommun s-info.se/vaggeryd Politik är att vilja.

Läs mer

Socialdemokraterna i Klippans kommun

Socialdemokraterna i Klippans kommun Socialdemokraterna i Klippans kommun Handlingsprogram 2015-2018 Vår vision för kommunen Den socialdemokratiska ideologin och politiken syftar till att skapa ett samhälle där alla människor oavsett bakgrund

Läs mer

Frågeformulär till besökare av evenemang eller besöksmål i Sunne kommun sommaren 2011

Frågeformulär till besökare av evenemang eller besöksmål i Sunne kommun sommaren 2011 BILAGA 1: Enkät med gemensamma frågor samt unika enkäter Frågeformulär till besökare av evenemang eller besöksmål i Sunne kommun sommaren 2011 Sunne kommun genomför under sommaren 2011 en besöksundersökning

Läs mer

MILJÖPARTIETS VALMANIFEST 2002

MILJÖPARTIETS VALMANIFEST 2002 LÄTT SVENSKA MILJÖPARTIETS VALMANIFEST 2002 FÖR ATT JORDEN SKA GÅ ATT LEVA PÅ ÄVEN I FRAMTIDEN Foto: Per-Olof Eriksson/N, Naturfotograferna Det här tycker Miljöpartiet är allra viktigast: Vi måste bry

Läs mer

Vision och strategisk plan TRANEMO, kommunen som tolkar tillvaron ur ett barnperspektiv, är familjernas naturliga val av bostadsort.

Vision och strategisk plan TRANEMO, kommunen som tolkar tillvaron ur ett barnperspektiv, är familjernas naturliga val av bostadsort. Vision och strategisk plan TRANEMO, kommunen som tolkar tillvaron ur ett barnperspektiv, är familjernas naturliga val av bostadsort. En väl utbyggd service skapar trygghet och trivsel som i kombination

Läs mer

Lidköping, Sockerbruket 071109

Lidköping, Sockerbruket 071109 Arbetsgruppen Regionalt handlingsprogram Barn och ungas kultur och fritid -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Lidköping,

Läs mer

Sammanfattning workshops

Sammanfattning workshops Sammanfattning workshops Bakgrund Under april, maj och juni månad 2013 har sex workshops genomförts med olika grupper som representerar Eskilstuna på olika sätt. Följande frågor ställdes till samtliga

Läs mer

Framtidspaketet. Valprogram för Skövde FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde

Framtidspaketet. Valprogram för Skövde FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde Framtidspaketet Valprogram för Skövde 2015-2018 FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde Framtidspaketet För allas bästa. I hela Skövde. Politiken måste alltid blicka framåt och ta

Läs mer

Helsingborgs stad. Medborgarundersökning 2014 Q2. Genomförd av CMA Research AB. Juni 2014

Helsingborgs stad. Medborgarundersökning 2014 Q2. Genomförd av CMA Research AB. Juni 2014 Helsingborgs stad Medborgarundersökning 2014 Q2 Genomförd av CMA Research AB Juni 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 3 Fakta om respondenterna 4 Resultat 5 Stadstrafiken

Läs mer

Dialogmöte med gymnasieungdomar

Dialogmöte med gymnasieungdomar Dialogmöte med gymnasieungdomar Onsdagen den 10 november genomfördes ett möte med gymnasieungdomar på Furulundsskolan. Nu hade turen kommit till ungdomarna att dela med sig av sina tankar och visioner

Läs mer

BILAGA 6: Samtliga citat fråga 18

BILAGA 6: Samtliga citat fråga 18 BILAGA 6: Samtliga citat fråga 18 Samtliga citat på frågan Vad i Sunne vill du rekommendera till andra? Antal Fryksdalsdansen 26 Vattenlandet 25 Mårbacka 19 Allt 18 Berättarladan 17 Västanå teater 15 Camping

Läs mer

TORSÅS KOMMUN, 2012 ÅRSKURS 8 BAKGRUNDSVARIABLER. * Den totala summan av antal/andel tjejer, killar och annan könstillhörighet.

TORSÅS KOMMUN, 2012 ÅRSKURS 8 BAKGRUNDSVARIABLER. * Den totala summan av antal/andel tjejer, killar och annan könstillhörighet. TORSÅS KOMMUN, 2012 ÅRSKURS 8 * Den totala summan av antal/andel tjejer, killar och annan könstillhörighet. BAKGRUNDSVARIABLER KÖN Tjejer Killar Annan Totalt* Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal

Läs mer

Snyggt och tryggt i city Västeråsmoderaternas cityprogram för 2014-2018

Snyggt och tryggt i city Västeråsmoderaternas cityprogram för 2014-2018 Snyggt och tryggt i city Västeråsmoderaternas cityprogram för 2014-2018 1 City vårt gemensamma vardagsrum City ska vara och upplevas som vårt gemensamma vardagsrum fullt av aktiviteter och möten. Evenemang

Läs mer

MARKNADSANALYS BERGS KOMMUN 2016 RAPPORT

MARKNADSANALYS BERGS KOMMUN 2016 RAPPORT MARKNADSANALYS BERGS KOMMUN 2016 RAPPORT OM UNDERSÖKNINGEN Undersökningsperiod: Juli/augusti 2016 Metod: Telefonintervju Antal svar: 150 Målgrupper: Åldersgrupper;,, 45-59, 60-74 Ansvarig hos Bergs Kommun:Anders

Läs mer

vision med gemensamma krafter Tillväxt ett friskhetstecken!

vision med gemensamma krafter Tillväxt ett friskhetstecken! Vision Skövde 2025 Att förverkliga en vision med gemensamma krafter Skövderegionen ska blomstra till glädje för alla invånare, besökare och verksamhetsidkare. Vi behöver en tydlig färdriktning och en gemensam

Läs mer

Skinnskattebergs Företags Nätverk. Samarbete mellan kommunen och näringslivet: Från idé till realisering

Skinnskattebergs Företags Nätverk. Samarbete mellan kommunen och näringslivet: Från idé till realisering Skinnskattebergs Företags Nätverk Samarbete mellan kommunen och näringslivet: Från idé till realisering Nätverks syfte Att främja näringslivet i Skinnskattebergs kommun och utvecklingen av den enskilde

Läs mer

KULTUR OCH FRITID Ung i Gävle

KULTUR OCH FRITID Ung i Gävle KULTUR OCH FRITID Ung i Gävle Resultat från Lupp-undersökningen, lokal uppföljning av ungdomspolitiken Ung i Gävle Lupp, som står för lokal uppföljning av ungdomspolitiken, är en enkätundersökning som

Läs mer

DOKUMENTATION KOMMUNDELSDIALOG I LANDVETTER

DOKUMENTATION KOMMUNDELSDIALOG I LANDVETTER 1 (5) DOKUMENTATION KOMMUNDELSDIALOG I LANDVETTER Vad tycker du är viktigt för utvecklingen i Landvetter? Positivt och viktigt att det ska bli en idrottshall. Det är viktigt med polisiär närvaro för att

Läs mer

Vision 2030 Sammanfattning och analys av tankar och åsikter från olika aktörer

Vision 2030 Sammanfattning och analys av tankar och åsikter från olika aktörer Vision 2030 Sammanfattning och analys av tankar och åsikter från olika aktörer Sammanfattning och analys Under arbetet med insamling och sammanställning av inkommet material är det tydligt att deltagare

Läs mer

Vi har en plan! Samråd 9 mars 6 maj 2010. Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner

Vi har en plan! Samråd 9 mars 6 maj 2010. Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner Vi har en plan! Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner Samråd 9 mars 6 maj 2010 Smakprov Hela översiktsplanen med tillhörande dokument finns på Karlskoga och Degerfors

Läs mer

På rätt väg. - men inte riktigt framme! 19 steg mot ett bättre Gotland

På rätt väg. - men inte riktigt framme! 19 steg mot ett bättre Gotland På rätt väg - men inte riktigt framme! 19 steg mot ett bättre Gotland 19 steg mot ett bättre Gotland Dessa 19 steg är socialdemokratiska tankar och idéer om hur vi tillsammans här på Gotland kan skapa

Läs mer

Visionsarbete Bollebygd Arbetsgruppen för ungdomsdemokrati genomförde ett dialogcafé på 7-9 skolan den 19 mars 2012

Visionsarbete Bollebygd Arbetsgruppen för ungdomsdemokrati genomförde ett dialogcafé på 7-9 skolan den 19 mars 2012 Visionsarbete Bollebygd Arbetsgruppen för ungdomsdemokrati genomförde ett dialogcafé på 7-9 skolan den 19 mars 2012 I detta dokument presenteras resultatet! Arbetsgruppen för ungdomsdemokrati I Bollebygds

Läs mer

Dialogmöte 1 - Ladan, Lennartsnäs

Dialogmöte 1 - Ladan, Lennartsnäs Dialogmöte 1 - Ladan, Lennartsnäs Plats Dialogmöte 1 hölls i Ladan, som ligger på Lennartsnäs, Öråkers gård. I byggnaden finns olika butiker, verksamheter och det anordnas även en del aktiviteter. Beskrivning

Läs mer

Resultat Vallhovskolan åk 3 våren 2015

Resultat Vallhovskolan åk 3 våren 2015 Datum 2015-04-09 Norum/Westerman-Annerborn KUN2015/111 Resultat Vallhovskolan åk 3 våren 2015 2013 42 svarande av 47 elever, 27 flickor och 15 pojkar (enligt Procapita 6/2) dvs 89 % 2014 34 svarande av

Läs mer

För en levande kommun. Mariestad

För en levande kommun. Mariestad För en levande kommun Mariestad Handlingsprogram 2011-2014 Vår vision Mariestad ska vara en säker och trygg kommun för alla. Mariestad ska vara en kommun där människor vill leva och bo. Den service kommunen

Läs mer

Idéer och värden. Dokumentation från visionsworkshopar. februari/ mars 2015.

Idéer och värden. Dokumentation från visionsworkshopar. februari/ mars 2015. Idéer och värden Dokumentation från visionsworkshopar om Älvsjö Örby februari/ mars 2015. Bakgrund Stockholm växer. Ett politiskt löfte finns om att bygga 140 000 nya bostäder till år 2030. Älvsjö är

Läs mer

Medborgarmöte för Centralskolans tomt, kv Neptunue, Svedala tätort, Svedala kommun

Medborgarmöte för Centralskolans tomt, kv Neptunue, Svedala tätort, Svedala kommun 2012-11-29 MINNESANTECKNINGAR Medborgarmöte för Centralskolans tomt, kv Neptunue, Svedala tätort, Svedala kommun Plats och tid: Naverlönnsalen, Kommunhuset, Svedala kl.19:00-21:00 Närvarande: Åhörare:

Läs mer

DET HÄR VILL VÄNSTERPARTIET I LYCKSELE:

DET HÄR VILL VÄNSTERPARTIET I LYCKSELE: DET HÄR VILL VÄNSTERPARTIET I LYCKSELE: Vi vill arbeta för minskade klyftor i arbetsvillkor och löner, i boendet, i utbildningen, i vården, i trafiken. Vi vill minska klyftorna mellan rika och fattiga,

Läs mer

Enkät muséet 2014 ny. Är du man eller kvinna? Namn Antal % A. Man 29 50,9 B. Kvinna 28 49,1 Total Svarsfrekvens 100% (57/57) Hur gammal är du?

Enkät muséet 2014 ny. Är du man eller kvinna? Namn Antal % A. Man 29 50,9 B. Kvinna 28 49,1 Total Svarsfrekvens 100% (57/57) Hur gammal är du? Enkät muséet 2014 ny Är du man eller kvinna? A. Man 29 50,9 B. Kvinna 28 49,1 Total 57 100 100% (57/57) Hur gammal är du? A. 0-18 0 0 B. 19-34 1 1,8 C. 35-64 25 43,9 D. 65-31 54,4 Total 57 100 100% (57/57)

Läs mer

Enkätundersökning nov - dec 2007. Grundläggande enkätundersökning hos medlemmarna för att kunna förbättra och utveckla Innerstaden Göteborg.

Enkätundersökning nov - dec 2007. Grundläggande enkätundersökning hos medlemmarna för att kunna förbättra och utveckla Innerstaden Göteborg. Enkätundersökning nov - dec 7 Grundläggande enkätundersökning hos medlemmarna för att kunna förbättra och utveckla Innerstaden Göteborg. Bakgrund Under November månad år 7 genomfördes denna enkätundersökning

Läs mer

Uppföljning av nya bostadsområden Baserad på medborgardialoger om Norra Hallsås och Östra Stamsjön

Uppföljning av nya bostadsområden Baserad på medborgardialoger om Norra Hallsås och Östra Stamsjön Baserad på medborgardialoger om Norra Hallsås och Östra Stamsjön juni 2011 Beredningen för infrastruktur och boende Innehåll 1 Uppdrag 5 1.1 Bakgrund, syfte...5 1.2 Metod och genomförande...5 1.3 Resultat...5

Läs mer

NCC. Den inkluderande staden

NCC. Den inkluderande staden NCC Den inkluderande staden 1 Om undersökningen Digital enkät utskickad till panelister via Cint Deltagare i huvudstadsregionerna i Sverige, Norge, Danmark och Finland, i åldern 18-65 med representativa

Läs mer

Trygghetsvandring tankar på vägen

Trygghetsvandring tankar på vägen Trygghetsvandring tankar på vägen 1 LÄTT SVENSKA Innehåll Sätt ner foten för ett tryggt, jämställt och mer demokratiskt samhälle... 3 Din kunskap behövs!... 4 Förmöte... 5 Andra mötet vandringen... 5 Avslutande

Läs mer

Vill bo nära naturen och nära staden...

Vill bo nära naturen och nära staden... Vill bo nära naturen och nära staden... Älska Säffle! Älska Säffle 1 Välj dina egna vägar. 2 Älska Säffle Allt nära Är du en av många människor som bär på en dröm om ett bra boende? Vill bo nära naturen

Läs mer

2008-12-21. Inkomna synpunkter redovisas nedan efter de frågeställningar som dialogmöten och utskicken fokuserat på.

2008-12-21. Inkomna synpunkter redovisas nedan efter de frågeställningar som dialogmöten och utskicken fokuserat på. sida 1 (9) Översiktsplan för Sölvesborgs kommun PROGRAMSAMRÅDSREDOGÖRELSE Förslag till program för ny kommunomfattande Översiktsplan för Sölvesborgs kommun har varit föremål för samråd under mars-april

Läs mer

Anteckningar Workshop 1

Anteckningar Workshop 1 1(7) Anteckningar Workshop 1 Tid: 12 maj 2015 kl. 18.00-21.00 Plats: Hallersrudskolans matsal Närvarande: Anna Lindstedt och Örjan Nässlander från Hammarö kommun, Göran Grönkvist tf kommunarkitekt, Maria

Läs mer

Haningeborna tycker om stadskärnan 2014

Haningeborna tycker om stadskärnan 2014 Haningeborna tycker om stadskärnan 204 Förord Innehåll En attraktiv stadskärna växer fram Den här rapporten är en redovisning och en analys av hur Haningeborna ser på stadskärnan. Haningebornas tankar

Läs mer

Sammanställning av statistik och kommentarer från medborgarna

Sammanställning av statistik och kommentarer från medborgarna Sammanställning av statistik och kommentarer från medborgarna 1. Statistik 1.1 Statistik över förslagslämnare Figur 1. Åldersfördelning av total andel förslag (196 st) Figur 2. Fördelningen på bostadsområde

Läs mer

Fem mål för framtiden Köping rikare på fantasi, laganda och drivkraft Fantasi Laganda Drivkraft

Fem mål för framtiden Köping rikare på fantasi, laganda och drivkraft Fantasi Laganda Drivkraft Mål 2006-2012 Fem mål för framtiden I det här dokumentet anges de mål som ska vara vägledande för den kommande utvecklingen av Köpings kommun. För att vi ska stå starkare i framtiden behöver vi tydliga

Läs mer

Vaxholm och vägen framåt. Kommunalt handlingsprogram för moderaterna i Vaxholm

Vaxholm och vägen framåt. Kommunalt handlingsprogram för moderaterna i Vaxholm Vaxholm och vägen framåt Kommunalt handlingsprogram för moderaterna i Vaxholm Demokrati Moderaterna har tagit initiativ till att se över vår politiska organisation i Vaxholm för att se hur vi på bästa

Läs mer

Lokal utvecklingsplan för Vadstenas södra kommundel framtagen av Östgöta Dal ekonomisk förening 2012-05-31

Lokal utvecklingsplan för Vadstenas södra kommundel framtagen av Östgöta Dal ekonomisk förening 2012-05-31 Lokal utvecklingsplan för Vadstenas södra kommundel framtagen av Östgöta Dal ekonomisk förening 2012-05-31 Inledning Dals härad är en gammal kulturbygd i Vadstena kommun i västra Östergötland. Den består

Läs mer

Moderaterna i Bjuvs kommun

Moderaterna i Bjuvs kommun Moderaterna i Bjuvs kommun Framtid, vår vision En attraktiv boende kommun i randen av Söderåsen att leva, bo och verka i. ORDNING, REDA, EKONOMI OCH JOBB Text: För oss moderater är det A och O att det

Läs mer

Välkommen till. Nordmaling!

Välkommen till. Nordmaling! Välkommen till Nordmaling! Att flytta till en ny plats är ett stort beslut. Du letar förmodligen efter ett bra arbete men förstås också efter en bra miljö för dig och din familj. Du vill ha nära till naturupplevelser,

Läs mer

Vi som bor i Gagnef lever alla med drömmar och förhoppningar om framtiden.

Vi som bor i Gagnef lever alla med drömmar och förhoppningar om framtiden. Vi som bor i Gagnef lever alla med drömmar och förhoppningar om framtiden. Vi drömmer om kulturella upplevelser, sköna stunder i skog och mark, och fascinerande möten med människor med olika bakgrund och

Läs mer

Vad tycker du om din kommun? Medborgarenkät mars 2009

Vad tycker du om din kommun? Medborgarenkät mars 2009 1 NORDANSTIGS KOMMUN Vad tycker du om din kommun? Medborgarenkät mars 2009 Del A. Hur är du med Nordanstigs kommun som en plats att bo och leva på Här nedan följer ett antal frågor där vi vill att du betygsätter

Läs mer

Anna Lundberg företräder grupp 2 och berättar om att man har varit på Lindboskolan och träffat elever från årskurs 7, 8 och introduktionsklass.

Anna Lundberg företräder grupp 2 och berättar om att man har varit på Lindboskolan och träffat elever från årskurs 7, 8 och introduktionsklass. Under mars-maj har kommunfullmäktiges ledamöter varit ute på olika platser i kommunen och pratat med invånarna om framtidens Hallstahammars kommun. Samtliga ledamöter har varit indelade i nio tvärpolitiska

Läs mer

Sammanställning. Workshop Framtidsbilden. Ängelholms kommun har en översiktsplan

Sammanställning. Workshop Framtidsbilden. Ängelholms kommun har en översiktsplan Sammanställning Ängelholms kommun har en översiktsplan från 2004. Kommunfullmäktige har tagit beslut att en ny översiktsplan ska tas fram. Den nya översiktsplanen ska utgöra ett strategiskt dokument, en

Läs mer

» Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås 2025. Vision och strategi

» Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås 2025. Vision och strategi » Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås 2025 Vision och strategi Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2012-XX-XX För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan

Läs mer

SAMMANSTÄLLNING DIALOG

SAMMANSTÄLLNING DIALOG SAMMANSTÄLLNING DIALOG De kommentarer som återfinns under respektive plats kommer från gångturernas diskussioner, samtal med besökare på planeringsverkstaden, samt Önskelistan - där besökare kunde skriva

Läs mer

Norrtälje ut? Hur ser framtidens 2O4O N R R T Ä L J E kommun

Norrtälje ut? Hur ser framtidens 2O4O N R R T Ä L J E kommun N 2O4O RRTÄLJE kommun Hur ser framtidens Norrtälje ut? N 2O4O RRTÄLJE kommun Att vara en del av en växande region skapar många möjligheter Norrtälje kommun ska ta fram en översiktsplan med sikte på år

Läs mer

Minnesanteckningar från medborgardialog 8/10-2015

Minnesanteckningar från medborgardialog 8/10-2015 Sammanfattat 16/10-2015 av planhandläggare Hanna Dahmberg Minnesanteckningar från medborgardialog 8/10-2015 Tack för det stora engagemang som visades vid medborgardialogen! Vi i arbetsgruppen fick med

Läs mer

Resultat Vallhovsskolan åk 3 våren 2012

Resultat Vallhovsskolan åk 3 våren 2012 Datum 2012-04-25 Norum/Westerman-Annerborn KUN2012/101 Resultat Vallhovsskolan åk 3 våren 2012 2010 39 svarande av 49 elever, 21 flickor och 18 pojkar (enligt Procapita 11/3) dvs 80 % 2011 44 svarande

Läs mer

Lokal plan för DALSTORP

Lokal plan för DALSTORP Lokal plan för DALSTORP www.dalstorp.se Innehållsförteckning Sida 1 Syfte med den lokala planen...3 2 Vem har tagit fram planen och hur...3 3 Beskrivning av Dalstorp...4 5 Slogan för Dalstorp...4 6 Trender

Läs mer

Resultat Murgårdsskolan åk 8 våren 2012

Resultat Murgårdsskolan åk 8 våren 2012 Datum 2012-04-24 Norum/Westerman-Annerborn KUN2012/101 Resultat Murgårdsskolan åk 8 våren 2012 2010 88 svarande av 120 elever. 46 flickor och 42 pojkar (enligt Procapita 4/4) dvs 73 % 2011 73 svarande

Läs mer

Framkomlighetsstrategin Sammanfattning

Framkomlighetsstrategin Sammanfattning Framkomlighetsstrategin Sammanfattning stockholm.se/trafiken 1 2 Varför behövs en framkomlighetsstrategi? Stockholm fortsätter att växa. År 2030 kommer Stockholms stads befolkning att ha ökat med cirka

Läs mer

Ett blomstrande Rosenlund ENKÄTSUNDERSÖKNING 15 företag tillfrågades, 16 personer svarade.

Ett blomstrande Rosenlund ENKÄTSUNDERSÖKNING 15 företag tillfrågades, 16 personer svarade. Ett blomstrande Rosenlund ENKÄTSUNDERSÖKNING 15 företag tillfrågades, 16 personer svarade. Under 2012-2014 har Göteborg stad blivit beviljade ett EU-projekt Ett blomstrande Rosenlund för att Göteborgs

Läs mer

Sammanställning. Resultat av workshop genomförd

Sammanställning. Resultat av workshop genomförd Sammanställning Resultat av workshop genomförd 2014-10-22 Förslag gällande utveckling av Sjötorp som besöksort Förslag poäng Övernattning Utökade bäddplatser 0 Total summa 0 Kulturmiljö Bevara den genuina

Läs mer

Hylte LEADER LEADER HALLAND HALLAND

Hylte LEADER LEADER HALLAND HALLAND Hylte g n i n l l ä t s n a m Sam LEADER LEADER LANDSBYGD KUSTBYGD HALLAND HALLAND Sammanställning Hylte Workshop i Hylte kommun Den 1 oktober 2013 samlades 29 personer i Nyarps bygdegård för att diskutera

Läs mer

Frågor och svar med politiker och Ungdomsrådet i Sjöbo Gydarp, 7 oktober 2010

Frågor och svar med politiker och Ungdomsrådet i Sjöbo Gydarp, 7 oktober 2010 Frågor och svar med politiker och Ungdomsrådet i Sjöbo Gydarp, 7 oktober 2010 Representanter från partierna var: Sjöbopartiet: Roger Karlsson och Carina Jönsson Moderaterna: Kent-Ivan Andersson (ordförande

Läs mer