IDROTT I SKOLAN. tips på litteratur, kurser och aktiviteter

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "IDROTT I SKOLAN. tips på litteratur, kurser och aktiviteter"

Transkript

1 IDROTT I SKOLAN tips på litteratur, kurser och aktiviteter

2 INNEHÅLL 3 FÖRORD 4 5 RIKSIDROTTSFÖRBUNDET (RF) 6 7 SVENSKA SKOLIDROTTSFÖRBUNDET (SSIF) 8 SVENSKA BADMINTONFÖRBUNDET 9 SVENSKA BANDYFÖRBUNDET 10 SVENSKA BANGOLFFÖRBUNDET 11 SVENSKA BASKETBOLLFÖRBUNDET 12 SVENSKA BORDTENNISFÖRBUNDET 13 SVENSKA BUDO OCH KAMPSPORTSFÖRBUNDET SVENSKA BILSPORTFÖRBUNDET 16 SVENSKA DANSSPORTFÖRBUNDET 17 SVERIGES DÖVAS IDROTTSFÖRBUND, SDI SVENSKA FOTBOLLFÖRBUNDET SVENSKA FRIIDROTTSFÖRBUNDET 22 SVENSKA GOLFFÖRBUNDET 23 SVENSKA INNEBANDYFÖRBUNDET SVENSKA HANDIKAPPIDROTTSFÖRBUNDET (SHIF) 26 KORPEN SVENSKA MOTIONSIDROTTSFÖRBUNDET 27 SVENSKA LANDHOCKEYFÖRBUNDET SVENSKA ORIENTERINGSFÖRBUNDET 30 SVENSKA RINGETTEFÖRBUNDET 31 SVENSKA RUGBYFÖRBUNDET SVENSKA SKOLIDROTTSFÖRBUNDET SVENSKA SPORTDYKARFÖRBUNDET 36 SVENSKA TRIATHLONFÖRBUNDET 37 SVENSKA VOLLEYBOLLFÖRBUNDET 38 IDROTTSHÖGSKOLAN I STOCKHOLM 39 MYNDIGHETEN FÖR SKOLUTVECKLING 40 NCFF 41 LÄRARFÖRBUNDET 42 SVENSKA GYMNASTIKLÄRARESÄLLSKAPET SGS 43 TELEFONNUMMER OCH E- POST TILL DISTRIKTSFÖRBUNDEN OCH SKOLIDROTTSDISTRIKTEN 2 INNEHÅLL

3 FÖRORD Idrottsrörelsen i samverkan med skolan Fysisk aktivitet är viktig för unga människor. Ungdomar som rör sig regelbundet är friskare. Dessutom orkar de med mer i skolan och har därför lättare att lära sig. Om detta är forskarna idag överens. Det är skälet till att våra politiker trycker allt mer på den fysiska aktivitetens betydelse i skolan inte bara i ämnet idrott och hälsa utan inom ramen för hela skoldagen. I den senaste läroplansskrivningen för grundskolan (SKOLFS 2003:17) står det att skolan ska sträva efter att erbjuda alla elever daglig fysisk aktivitet inom ramen för hela skoldagen. Här kan idrottsrörelsen spela en viktig roll, inte genom att ta över idrottsundervisningen utan genom att med sin speciella kunskap inspirera och ge stimulans. Målet är att ge eleverna ett livslångt intresse för idrott och motion. Idrottsföreningarna kan bidra med det enorma utbud av aktiviteter som idrottsrörelsen tillsammans kan erbjuda. Skolan ska också, enligt läroplanen, vara en del av och aktivt samverka med det omgivande samhället. Men det är många olika organisationer som är intresserade av en sådan samverkan, vilket kan göra det svårt för skolledning och enskilda lärare att överblicka möjligheterna. Riksidrottsförbundet och Skolidrottsförbundet, det specialidrottsförbund inom RF som har speciellt ansvar för idrott i skolan, vill med denna skrift hjälpa till att hitta rätt i utbudet. Skriften visar några av idrottsförbundens möjligheter att stödja skolans arbete med att skapa fysiskt aktiva miljöer och utveckla elevernas lust till livslång rörelseglädje. Genom de kontaktadresser som anges finns också möjligheter att få hjälp att hitta rätt bland de lokala föreningarna i närheten. Vi hoppas att skriften ska kunna bidra till en utökad samverkan till nytta för såväl skolan som idrottsrörelsen men framför allt för våra barn och ungdomar. Gunnar Larsson Ordförande i Riksidrottsförbundet Leif Larsson Ordförande i Skolidrottsförbundet FÖRORD3

4 RIKSIDROTTSFÖRBUNDET Riksidrottsförbundet Med tre miljoner medlemmar, varav två miljoner är aktiva, är idrottsrörelsen Sveriges största och mest livskraftiga folkrörelse. Mer än 80 procent av alla barn och ungdomar går med i en idrottsförening många av dem i flera. I media talas det nästan bara om elitidrott. Den är en viktig, men kvantitativt mycket liten del av den totala idrottsrörelsen. Mest omfattande är den breda barn- och ungdomsverksamheten, vars viktigaste mål är att ge de unga ett livslångt intresse för idrott och fysisk aktivitet. I idrottens idéprogram, Idrotten vill, anges riktlinjerna för barnidrotten: Den ska utgå från barnens egna villkor och behov, vara lekfull och allsidig och i första hand bedrivas i deras egen närmiljö. Vikten av fysisk aktivitet Idag är i stort sett alla överens: Fysisk aktivitet är en av de viktigaste faktorerna för att vi ska vara friska och må bra. Det gäller alla människor, såväl barn och ungdomar som vuxna. Men samtidigt som den fysiska aktivitetens betydelse blir allt tydligare visar den ena rapporten efter den andra att ett växande antal unga sitter helt stilla framför datorer och TV-apparater. Bristen på fysisk aktivitet är ett växande folkhälsoproblem. Undersökningar visar att dagens ungdomar har sämre kondition, är svagare och väger mer än för några decennier sedan. Idrottsrörelsen strävar efter att engagera så många barn och ungdomar som möjligt och göra dem delaktiga i idrottens gemenskap och glädje. Den är öppen för alla som frivilligt söker sig till våra föreningar. Idrotten och skolan I skolan finns däremot alla barn och ungdomar. Det ger skolan ett speciellt ansvar för deras fysiska aktivitet, ett ansvar som numera också finns inskrivet i läroplanen för grundskolan. Sedan höstterminen 2003 ska skolan sträva efter att erbjuda alla elever daglig fysisk aktivitet inom ramen för hela skoldagen. Idrottsrörelsen kan inte ta över det ansvaret, men kan med sina hundratusentals ideella ledares kompetens inom sina respektive områden hjälpa skolorna att leva upp till detta ansvar. Vi vet att det på skolor runt om i landet pågår ett intensivt arbete, ofta i samverkan med lokala idrottsföreningar, för att fylla den dagliga fysiska aktiviteten med bra innehåll. Som en hjälp och inspiration gav Riksidrottsförbundet hösten 2003 ut en skrift med ett antal bra exempel Barn i rörelse sju skolexempel. Den finns att hämta från RF:s hemsida, under länken Ladda hem. 4 RIKSIDROTTSFÖRBUNDET

5 Vad är Riksidrottsförbundet? Riksidrottsförbundet (RF) är den svenska idrottsrörelsens paraplyorganisation. Det finns 67 medlemsförbund (specialidrottsförbund), samt ett associerat förbund. Dessutom finns regionalt våra 21 distriktsidrottsförbund. RF:s uppgift är bl.a. att företräda den samlade idrotten gentemot myndigheter, politiker och samhälle, att leda vägen i viktiga samhällsfrågor samt att samordna gemensam forsknings- och utvecklingsverksamhet (FoU) inom idrotten. I den verksamhetsinriktning som antogs på RFstämman 2003 är barn- och ungdomsidrotten, där samverkan mellan idrott och skola intar en viktig plats, ett av de högst prioriterade områdena. Utveckling av barn- och ungdomsidrotten Riksidrottsförbundet har under senare år, tillsammans med idrottens studieförbund SISU Idrottsutbildarna, en stor satsning för att utveckla barn- och ungdomsidrotten i enlighet med riktlinjerna i Idrotten vill. Genom projektet Ledarfokus ska idrottsförbundens utbildning ses över och alla barn- och ungdomsledare erbjudas grund- eller vidareutbildning. Projekt Lokal Idrottsutveckling (PLI) ger såväl förbund som lokala föreningar möjlighet att få stöd för att förnya och utveckla verksamheten. RF:s eget utvecklingsarbete samordnas av kansliets breddidrottsenhet. RF finansierar också speciella FoU-projekt, vars resultat publiceras i en särskild rapportserie. Samtliga skrifter finns att hämta från hemsidan Handslaget Under 2004 startades Handslaget, idrottens största satsning någonsin på barn- och ungdomsområdet. Målet är att öppna dörrarna för fler, hålla tillbaka avgifterna, satsa mer på flickidrotten, delta i kampen mot droger och öka samverkan med skolan. Redan första året har ett stort antal projekt kommit igång över hela landet där lokala idrottsföreningar, ofta tillsammans, samarbetar med sina skolor. De har fått stöd för verksamheten via distriktsidrottsförbunden, vars konsulenter också besöker föreningar för att stimulera utvecklingsdiskussioner. Handslaget kommer att pågå till och med 2006 med successivt utökade resurser varje år. För mer information, kontakta distriktsidrottsförbundet eller läs på RF:s hemsida handslaget. Näridrottsplatser En av de viktigaste faktorerna för att få såväl unga som äldre att vara fysiskt aktiva är att närmiljön inbjuder till aktivitet. Inte minst i stortstäderna har utvecklingen tyvärr gått åt motsatt håll: Vägar och parkeringsplatser verkar vara viktigare än grönområden och aktivitetsytor där människor kan röra på sig. För att motverka denna trend har RF lanserat tanken på näridrottsplatser, små och flexibla idrottsanläggningar, anpassade för spontanidrott i bostadsområdet. Hösten 2003 öppnades den första pilotanläggningen i stadsdelen Öxnehaga i Jönköping och konceptet har sedan dess rönt allt större intresse från såväl idrottsfolk som politiker och byggföretag. Anläggning av fler näridrottsplatser är också ett prioriterat område inom Handslaget, och kan få ekonomiskt stöd genom detta. Mer information om näridrottsplatser finns under länken Verksamhet på RF:s hemsida Kontakt För mer information om Riksidrottsförbundet och samverkan med skolan, kontakta RF:s breddidrottsenhet, tel , eller Du hittar också mycket information på vår hemsida, Klicka på Verksamhet och Barn och ungdom. RIKSIDROTTSFÖRBUNDET5

6 SKOLIDROTT Skolidrott vad är det? När man hör ordet skolidrott tror säkert många att det är samma sak som skolämnet Idrott och hälsa. Men så är det inte alls. En skolidrottsförening tillhör idrottsrörelsen och är egentligen som vilken annan förening som helst. Till skillnad från de flesta andra föreningar är skolidrottsföreningen huvudsakligen avsedd för skolungdom. Samarbetet med skolvärlden och den övriga idrottsfamiljen är dock viktig för att kunna erbjuda så bra aktiviteter som möjligt. Mer än bara idrott Tanken med skolidrottsföreningen är att den ska finnas nära och vara lättillgänglig för eleverna. En bra skolidrottsförening kan erbjuda många trevliga eftermiddagsaktiviteter (till exempel idrottsskola) för alla skolungdomar. Allt behöver inte heller handla om sport. Varje skolidrottsförening ska vara gjord av och för elever, men ett bra vuxenstöd är nödvändigt för att föreningen ska fungera så bra som möjligt. Satsa på en aktiv skolidrottsförening, det är idag mer aktuellt än någonsin. I läroplanen finns nu ett tillägg där det står att skolan skall sträva efter att erbjuda fysisk aktivitet inom ramen för hela skoldagen. Som lärare, förälder eller annan vuxen kan du hjälpa till att ge barn och ungdomar en meningsfull fritid. Historik Svenska Skolidrottsförbundet (SSIF) är ett av Riksidrottsförbundets 67 specialförbund för barnoch ungdomsidrott i grund- och gymnasieskolan. Sveriges Skolungdoms Gymnastik- och Idrottsförbund bildades 1916, då anslöt sig 19 skol-if, nästan alla läroverksföreningar. Egentligen fanns det minst 10-talet fler skol-if anslutna till RF, men dessa nådde man inte vid starten. Sitt största föreningsantal hade förbundet i början av 1950-talet, då man räknade in 2721 föreningar. 10 år senare hade grundskolereformen trängt igenom med större skolenheter, vilket resulterade i att antalet föreningar minskade med nära 1000, ett läge kring vilket antalet stabiliserats. Svenska 6 SVENSKA SKOLIDROTTSFÖRBUNDET (SSIF)

7 Skolidrottsförbundet har idag, sommaren 2004, omkring 1550 föreningar och ca enskilda medlemmar fördelade på 26 distrikt runt om i landet. Vem vinner på en aktiv skolidrottsförening? Självklart är det i första hand eleverna som vinner på att det finns en skolidrottsförening som är kopplad till skolan. Men eftersom många av de mål som finns för skolidrottsföreningen (medinflytande, demokratifrågor, ledarskap, idrott och hälsa, motion m.m.) överensstämmer med flera av skolans mål, kan skolidrottsföreningen också vara ett verktyg för skolan. Som lärare, föräldrar eller andra vuxna kan man hjälpa till att ge barn- och ungdomar en meningsfull fritid och samtidigt ge eleverna en god bildning genom att engagera sig i skolidrottsföreningen. Aktiviteter för alla från bredd till tävling För att få så många fysiskt aktiva elever som möjligt arrangerar Svenska Skolidrottsförbundet såväl breddinriktade aktiviteter som aktiviteter med ren tävlingsinriktning. Dessa arrangemang varierar från år till år och genomförs på olika sätt och omfattning i distrikten. För att få veta mer om de aktiviteter som SSIF arrangerar så kan man läsa på hemsidan eller skol-sm- respektive skol- DM-broschyrerna som skickas ut i samband med skolstart varje termin till varje skola. Man kan också kontakta sitt skolidrottsdistrikt för att få veta mer (se adresser längst bak i denna broschyr). Samarbete för framgång och utveckling Från förbundets sida, för barnens och ungdomarnas skull, är det viktigt att vi fortsätter att utveckla vår verksamhet, så att vi tillsammans med våra distrikt och föreningar kan erbjuda eleverna roliga, intressanta och motiverande idrottsliknande aktiviteter. Detta låter sig göras enbart om vi arbetar tillsammans inom idrottsfamiljen för en sådan utveckling. SVENSKA SKOLIDROTTSFÖRBUNDET (SSIF)7

8 BADMINTON Badminton en sport för alla. Kille och tjej. Stor och liten. Gammal och ung. Alla kan spela och tillsammans. Litteratur Finns på: Aktiviteter Skolmästerskap som anordnas av skolan. Skol-DM som anordnas av distrikten. Skol-SM för klass 7, 8, 9 samt gymnasiet som anordnas av SBF. Visste du att Badminton är världens snabbaste racketsport. Badminton är en OS-gren. Badminton spelas av en halv miljon människor i Sverige. Badminton spelas i både lag och individuellt Du tränar hela kroppen, styrka, spänst, smidighet, kondition, koordination, m.m. Mer information Finns på 8 SVENSKA BADMINTONFÖRBUNDET

9 BANDY Bandy är en idrott som är utmärkt för barn och ungdomar. Lekfullhet, kamratskap och glädje är ledorden för ungdomsbandyn där vi också sätter fairplay högt. Glädjande är även att vår idrott globalt sett växer från år till år. Varhelst det finns en isyta kan man utöva bandy med sina kamrater. Vid skolans lektioner i vinteridrott kan bandyn som en naturlig del komma in i undervisningen då man förutom skridskoåkning även kan träna koordination genom klubba bollövningar. Många skolor har bandy med vid elevens val eller inom ramen för profilklasser i idrott. För gymnasieelever finns två riksgymnasier samt ett flertal regionala och lokala gymnasier med bandyinriktning att välja på. Litteratur Bandyburken övningsbank på SBF:s hemsida SBF:s regler regelbok för bandy Bandymagasinet Kurser Bandy för barn Bandy för ungdom Mellanstadieturneringar för flickor på vissa orter anordnas turneringar för flickor på mellanstadiet där man möts och korar en kommunmästare. Kontakta din lokala förening eller SBF så tipsar vi dig. Skol-DM för högstadiet Vissa distrikt anordnar skol-dm för högstadiet. Kontakta ditt skolidrottsförbund i distriktet för information. Mer information Hemsida: Michael Bergström Tel bost: el. arb: E-post: Bandy ingår tillsammans med de andra lagidrotterna vid utbildningen på Sveriges idrottshögskolor. Aktiviteter ICA-handlarnas miniallsvenska en riksomfattande bandyturnering som riktar sig till mixade skollag i årskurs 5. I mars spelas slutfinalen som förmatch till den klassiska bandyfinalen på Studenternas IP i Uppsala. Förutom ett utskick som kommer under hösten finns mer information på SBF:s hemsida. Skol-SM för gymnasieskolor turnering för alla gymnasieskolor där man spelar om äran att få lyfta den äldsta nuvarande vandringspokalen för skolor i världen. Anmälningsblankett finns i Skolidrottsförbundets utskick om SM-tävlingar, information finns även på SBF:s hemsida. SVENSKA BANDYFÖRBUNDET9

10 BANGOLF Inomhusbangolf Bangolf är på många orter i landet en året-runtaktivitet och klubbarna med inomhushallar är måna om att samarbeta med just dig och din skola kring aktiviterer som: Prova på bangolf Grönt Kort utbildning Friluftsdagar Bangolf som Elevens val eller annan valbar aktivitet. Bangolf en rolig aktivitet för klassen/skolan. Svenska Bangolfförbundet är ett idrottsförbund i stark utveckling och riktar sig på olika sätt till barn och ungdomar genom bl.a. Grönt Kort, Bangolfskolor och andra aktiviter och erbjudanden för skolor på de olika föreningsanläggningarna. För mer information om vad Svenska Bangolfförbundet kan erbjuda dig och din skola ta gärna kontakt med sportkonsulent Peter Gyllhag. Tel: , E-post: Mer information För mer information om Svenska Bangolfförbundet eller din lokala bangolfklubb se och gå in på rubriken För skolor Aktiviteter Grönt Kort är ett utbildningspaket som vi erbjuder alla elever/skolor att genomföra i samarbete med den lokala föreningen. Deltagarna får bl.a. lära sig: grundläggande regler, speltips och tekniska grunder. 10 SVENSKA BANGOLFFÖRBUNDET

11 BASKET det att Minibasketboll ska uppmuntra till vänskap, positiva upplevelser och rent spel begrepp som är kännetecknande för hela basketbollsporten. Basket är en av världens absolut största idrotter. Det spelas basket i 213 länder av 4,5 miljarder människor. Basket är en ickevåldssport som passar lika bra för tjejer som killar och i Sverige har vi ungefär lika många utövare av varje kön. Basket är en enkel och billig sport, allt som behövs är en korg och en boll och det går lika bra att spela inomhus som utomhus. Basketbollsportens grundidé med rent spel passar utmärkt i skolans verksamhet. På Svenska Basketbollförbundets hemsida, hittar du information om vår verksamhet, våra föreningar, utbildningsmaterial samt kontaktinfo till våra 12 basketdistriktsförbund (BDF) runt om i landet som administrerar den lokala verksamheten. Börja spela basket? Det finns ca 450 basketföreningar i Sverige och de flesta erbjuder basket för barn och ungdomar. På under rubriken Basketsverige finns information om vilka föreningar som finns i ditt distrikt. Kontakta gärna det lokala basketdistriktsförbundet så hjälper de till med tips om lämpliga föreningar. Aktiviteter Minibasket Minibasket riktar sig till pojkar och flickor upp till 12 år. Minibasket spelas med mindre boll, lägre korg och med speciella regler. Minibasket kan spelas på mindre planer, vilket passar i de gymnastiksalar som de yngre årskurserna i skolan disponerar. En av hörnstenarna vid spel är att alla ska få deltaga, ha roligt och lära sig. I regelboken finns ledstjärnor som styr verksamheten, bl.a. står Mini Basket Cup I många kommuner arrangeras Mini Basket Cup, som är en klasslagsturnering för åk 4 6. Information om hur Mini Basket Cup arrangeras i ditt distrikt får du via det lokala basketdistriktsförbundet. Kontaktuppgifter finns på Skol-SM Svenska Skolidrottsförbundet arrangerar skol-sm i basketboll. Mer information om detta finns på Skolidrottsförbundets hemsida Litteratur Önskar du mer information, utbildningsmaterial med tips på övningar, regler etc., finns detta att beställa i vår webbshop. Webbshopen finns på under rubriken Utbildning. Vi rekommenderar följande material för användning i skolan; Basketboll i skolan Basketboll för unga Tillämpad basket Mini Basket regler Svensk Basket Vill Handslaget Handslaget är en stor satsning där regeringen avsatt 1 miljard till idrotten under en fyraårsperiod för insatser för att öppna dörrarna för fler. Fokus ligger bland annat på flickors idrottande och samverkan med skolor. Svenska Basketbollförbundet är med och fördelar en del av dessa pengar till våra föreningar för lokala insatser. Mer info hittar du under vår Handslagsrubrik på hemsidan. Kontakta oss Har du frågor kring basket är du hjärtligt välkommen att kontakta oss: Svenska Basketbollförbundet, Idrottens Hus, Stockholm. Tel: E-post: SVENSKA BASKETBOLLFÖRBUNDET11

12 BORDTENNIS Aktiviteter Bästa 4:an, Sveriges största pingisturnering Bästa 4:an är den största och roligaste pingistävlingen i hela Sverige. Över 1000 klasser deltar varje år och tävlingen har oavbrutet arrangerats varje år sedan Det är en lagtävling för både tjejer och killar i årskurs 4. Tävlingen börjar i skolområdet och fortsätter via distriktsfinaler till riksfinalen som spelas en fredag, lördag och söndag i maj varje år. Vinnande klass får åka till Göteborg för att delta vid Bingolottos säsongsavslutning i juni samt en heldag på Liseberg! För att få veta mer om Bästa 4:an, rekvirera inbjudningsfoldrar m.m., kontakta Svenska Bordtennisförbundets Mats Hedin på e-post eller tel Du kan också gå in på hemsidan, för att läsa mer. Litteratur Förutsättningarna för bordtennis i skolan är mycket olika. Här följer en lektionsserie som kan användas i idrottshallen, med eller utan bord. Övningarna kan stegras efter elevernas nivåer. Släpp loss fantasin och upptäck hur kul det kan vara med pingis. Så inleds texten till avsnittet Lektionsserie för skolan. För att idrottslärare lättare ska kunna genomföra idrottslektioner med bordtennis finns på SBTF:s hemsida ett avsnitt kallat Lektionsserie för skolan. Här kan du hämta hem tips och idéer på hur du lägger upp lektioner om du har få eller många bord tillhands, stor eller liten gympasal etc. Mer information Om du har några frågor kring vad Svenska Bordtennisförbundet kan göra för att underlätta idrottandet i skolan, kontakta ungdoms- och utbildningskonsulent Mats Hedin på tel , e-post Du kan också hitta en mängd nyttig information på vår hemsida 12 SVENSKA BORDTENNISFÖRBUNDET

13 BUDO OCH KAMPSPORT Inom budo- och kampsporterna finns det plats att leka och lära sig teknik och självförsvar på samma gång. De allra flesta (uppemot 95 %) tävlar inte och många fortsätter väldigt länge när de väl börjat. Eftersom det är individuella idrotter finns möjlighet för barn och unga att utvecklas i sin egen takt utan att känna pressen från ett lag. När man blivit gammal nog för att lämna barngruppen tränar man ofta i en mycket blandad vuxengrupp med kvinnor och män upp till pensionsåldern. För en del blir idrottandet ingång till ett intresse för filosofi och historia eller ett intresse för filosofi och historia en ingång till idrotten. Kampsportsvärlden är komplex men de flesta arter har det gemensamt att man bygger upp en god kroppskännedom och ofta ett bättre självförtroende förutom den vanliga vinsten av fysisk träning. Litteratur/information/kurser/ aktiviteter/projekt På förbundets webbsida kan man hitta information om våra olika idrotter (under rubriken Våra idrotter ) och söka efter klubbar i närheten (under rubriken Våra klubbar ). För att ta reda på mer är det lämpligast att ta kontakt med en lokal förening. Det finns många kunniga instruktörer och klubbledare och på en del ställen finns samarbeten där de håller kurser i skolan. Det anordnas många läger och tävlingar varje år. I kalendariet på förbundets webbsida kan du hitta den aktuella informationen. Vissa arrangemang är specifikt för barn och unga. Daglig fysisk aktivitet Konditionsträning, stretching, teknikträning solo eller i par. I några idrotter fallträning, kast och grepp, i andra slag, sparkar och blockeringar under kontrollerade former. Mer information: Kansliet: Svenska Budo & Kampsportsförbundet Ölandsgatan Stockholm Tel: eller e-post: Utbildningskommitténs ordförande Michael Söderqvist: SVENSKA BUDO OCH KAMPSPORTSFÖRBUNDET13

14 BILSPORT Gillar du fart och spänning? Då är bilsport något för dig. Det finns många olika typer av bilsport, här får du en snabb presentation av de olika grenarna. Aktiviteter Karting Karting är spännande och kul, från 6 års ålder kan du börja köra. Du kör runt på en asfaltbana och har overall och hjälm på dig. Radiostyrd bilsport Är till för alla åldrar, Bilarna har ofta fullstora bilar som förebild. Det finns både bilar som går på batteri och de med riktiga små motorer. Lådbil Lådbilsrace kan du och dina kamrater ordna hemma eller på skolan. Det är roligt och lätt. Du behöver ha en hjälm och handskar. Crosskart Körs oftast på grusbana, är lätt, snabb och passar de flesta från 10 år och uppåt. Dragracing Världens snabbaste motorsport, två bilar tävlar mot varandra. När du är 10 år kan du börja. Folkrace Den billigaste sportgrenen, bilen kostar kr och du måste sälja den efter tävlingen om någon vill köpa den. Det året du fyller 15 får du börja. Rallycross Du kör runt på en grus- och asfaltbana med flera bilar samtidigt, det är tätt och hett. Du kan börja tävla från 15 år. Racing Körs på en asfaltbana. Med standardbilar, sportbilar behöver du vara 15 år och med formelbilar 16 år. På vintern körs Isracing. 14 SVENSKA BILSPORTFÖRBUNDET

15 Rally Körs på en speciell väg som är avstängd. Varje bil startar för sig och i varje bil finns en förare och en kartläsare. Som 13-åring kan du börja läsa karta och 16 år köra bilen. Offroad Köra bil ute i terrängen på speciella platser kan du börja med när du fyller 16 år. Backe De flesta typer av tävlingsbilar är med. Bilarna kör en och en och snabbast upp har vunnit. Bilorientering Du kör med karta och kompass och tillsammans med din kartläsare ska du hitta rätt. Gemensamt för alla bilsportgrenar är att man måste skaffa sig en tävlingslicens. Licensen skaffar man genom att gå en förarfunktionärskurs som arrangeras av en klubb eller ett distrikt som ingår i Svenska Bilsportförbundet. Det finns ca 500 klubbar. För att hitta en lämplig klubb i det område där du bor, logga in på och se under rubrik Info, där finns en lista på alla klubbar. Litteratur Kursmaterial och regelböcker finns på under Utbildning, fritt att hämta. Många klubbar har prova på-dagar i samarbete med skolan, ta kontakt med din lokala klubb och hör efter hur ni kan samarbeta. Vill du köra bil på skoltid finns Riksidrottsgymnasiet i Racing samt en del fordonsprogram med inriktning på rally och racing mekaniker. Mer information SVENSKA BILSPORTFÖRBUNDET15

16 DANSSPORT Danssport är världens mest jämställda sport. I våra föreningar undervisar och tränar vi för tävlingsverksamhet inom 8 olika dansgrenar. Rock n Roll, Boogie Woogie, Standard wals, tango, slow foxtrot, wienervals och quick step), Latin (cha cha, samba, rumba, paso doble och jive), Bugg, Dubbelbugg och Lindy Hop. Aktiviteter Våra föreningar finns spridda över hela landet, från Kiruna i norr till Malmö i söder. Danssport riktar sig till alla åldrar men framför allt till barn och ungdomar. I danssportträningen kombineras koordination, balans, kondition och uthållighet. Den ger också naturliga möjligheter till social samvaro och självständig utveckling. Verksamhet Inom vårt förbund finns två huvudinriktningar, Bugg och Rock n Roll samt Tiodans. Våra medlemsföreningar arrangerar tävlingar på varierande nivåer över hela landet. Från klubboch distriktsmästerskap till Grand Prix-tävlingar och SM. Även internationella tävlingar arrangeras i Sverige flera gånger per år. Internationellt Genom att Svenska Danssportförbundet (DSF), är anslutet till International Dance Sport Federation (IDSF) och World Rock n Roll Confederation (WRRC), finns stora möjligheter att tävlingsdansa över hela världen. Varje år arrangeras EM och VM där vi givetvis alltid är representerade med danspar. Allmänt Inom förbundet genom våra medlemsföreningar, pågår barn- och ungdomsaktiviteter lokalt på ett stort antal orter. Dansträning och undervisning i föreningslokaler, lägerverksamhet, uppsökande verksamhet i skolor och på fritidsgårdar. Handslaget Genom handslagssatsningen kan våra medlemsföreningar ansöka om medel för aktiviteter i syfte att få fler barn och ungdomar att börja aktiviteter inom danssport. Vill du veta mer Besök vår webbsida Där hittar du information om förbundet men också länkar till våra medlemsföreningar ute i landet, aktiva på din ort. Skicka e-post för frågor till: Tel: Adress: Svenska Danssportförbundet Idrottshuset Mårbackagatan FARSTA 16 SVENSKA DANSSPORTFÖRBUNDET

17 DÖVIDROTT Cecilia Ferm, etablerad i landslaget och dövlandslaget samt flerfaldig svensk mästarinna med Nerike och Solna. SDI bildades 1913 och är ett anrikt förbund för döva och hörselskadade idrottsutövare. Det är en social gemenskap som gör dövidrotten för vår ungdom unik. Döva och hörselskadade i Sverige bor som regel på långa avstånd från varandra och har långa resor till sina olika tävlingar och orter för ungdomsverksamheter. Det finns en mycket stark och traditionsrik organisation kring dövidrotten och dess ungdomar. Det finns flera specialskolor runt om i landet som styrs av Specialskolemyndigheten (SPM) och för dessa specialskolor arrangeras årliga skolmästerskap. För att vara med och tävla med en dövidrottsklubb i svenska mästerskap eller för att tävla i landslag på internationell nivå måste man ha en hörselnedsättning som visar att man hör sämre än 55 db på det sämsta örat. Mätning kan man få hos närmsta audionom. Litteratur Dövsport är SDI:s egen tidning, där informationen styrs utifrån de behov SDI har för att spegla vad som händer runt om i Sverige och internationellt. Som medlem i en idrottsklubb ansluten till SDI får man Dövsport hemskickad i brevlådan ungefär 6 gånger per år. Förbundet har en hemsida: och information ges även ut på Text-TV sidan 280. Kurser SDI deltar ofta i kurser arrangerade av Riksidrottsförbundet (RF), Idrottshögskolan Bosön och SISU. SDI arrangerar också egna ledarskapsutbildningar för ungdomar varje år med olika teman. Aktiviteter Skolmästerskap. Varje specialskola har en egen skolidrottsförening med ansvariga. Kontakta SDI för mer information. Svenska Dövidrottsspelen arrangeras vartannat år av SDI i samarbete med en idrottsklubb. Nordiska och baltiska ungdomstävlingar för ungdomar upp till 20 år arrangeras också. För elever som studerar i Örebro på riksgymnasiet för döva och hörselskadade har vi ibland gymnasiemästerskap i olika idrotter som arrangeras av en grupp gymnasieungdomar i Örebro, kallad SDI Ungdom. Vi deltar i olika internationella mästerskapstävlingar på landslagsnivå: VM och EM samt vart fjärde år i Deaflympics (vinter och sommar). Handslaget Förbundet arbetar även med RF-satsningen Handslaget. Dövidrottsföreningarna kan via SDI ansöka om medel för satsningar på olika arrangemang och teman. Detta sker ofta i samarbete med specialskolan på orten där klubben har sitt säte. Mer information E-post: Hemsida: och SVERIGES DÖVAS IDROTTSFÖRBUND, SDI17

18 FOTBOLL Svenska Fotbollförbundet är i särklass Sveriges största specialidrottsförbund med drygt 3100 föreningar och en miljon medlemmar varav cirka aktiva. Svenska Fotbollförbundet har till uppgift att främja och administrera fotbollen samt företräda den utom landet. Vårt motto är En förening i varje by. Fotboll har i alla tider varit en populär aktivitet både på idrottslektioner och raster. Vi ser det som angeläget att den fotboll som erbjuds eleverna i skolan ska innehålla mycket spel i lekfulla former. Samverkan mellan skola och förening är också något som vi förordar vid genomförande av idrottslektioner och friluftsdagar. En allt vanligare företeelse idag är t.ex. fotbollsklasser och fotbollsgymnasier. Litteratur Svenska Fotbollförbundet har utbildningsmaterial som vänder sig till tränare, ledare, föräldrar och domare. Litteraturen är framtagen för att ge instruktioner, stöd och råd till personer som leder en grupp barn eller ungdomar. Fotbollens spela, lek och lär Mål och riktlinjer för svensk barn- och ungdomsfotboll. Ett inspirationsmaterial för alla med ett engagemang i barn- och ungdomsfotbollen. Träna och leda små lirare En första inblick i fotbollen för dig som leder yngre barn. Förslag på lekpass för 6 7-åringar och träningspass för 8 10-åringar. Instruktionsbok i fotboll Den nya instruktionsboken med ett stort urval övningar. För träning av såväl teknik, anfalls- som försvarsspel. Fotbollsmålvakten Metodisk målvaktsträning. Vänder sig till målvakter, lagtränare och mv-tränare på alla nivåer. Grundutbildning för fotbollsdomare Domarens uppgifter, speluppfattning, psykiska och fysiska faktorer, regelkännedom samt tillämpning av reglerna. Besök Svenska Fotbollförbundets bokhandel: 18 SVENSKA FOTBOLLFÖRBUNDET

19 Kurser Fotbollens 24 distriktsförbund erbjuder utbildningar för tränare, ledare och domare. Utbildningarna lämpar sig även för personal inom förskoleverksamheten, skolbarnomsorgen, grundskolan och gymnasieskolan. Aktiviteter/projekt Landslagets Fair Play Cup är en 5-mannaturnering i inomhusfotboll för alla elever som går åk 6 med syfte att främja sportsligt uppträdande och god kamratanda. Arrangörer är Svenska Fotbollförbundet, Svenska Skolidrottsförbundet i samarbete med deras distriktsorganisationer. Daglig fysik aktivitet Teknikmärket har tagits fram i avsikt att förbättra den egna tekniken och är helt anpassat efter individuella förutsättningar. Materialet lämpar sig för att användas som en daglig fysisk aktivitet i skolan. Teknikmärket är helt baserat på egenträning och syftet är att utmana sig själv med målet att förbättra resultaten. Metodiken går ut på att kunna testa och träna i stort sätt var som helst. Testet används för att stämma av var träningen bör ta vid och för att utvärdera om förbättringar gjorts. Teknikmärket finns i tre olika nivåer, grönt, blått och gult. Vi vill även slå ett slag för spontanfotbollen. I all enkelhet går det alldeles utmärkt att snabbt dela upp i två lag och spela fotboll före skolan, på en rast eller efter skolan. Handslaget Regeringen har aviserat att Riksidrottsförbundet (RF) får disponera en miljard kronor under en fyraårsperiod för satsningar på idrottens barnoch ungdomsverksamhet. Regeringen benämner satsningen Ett Handslag med idrotten. För det första av de fyra åren har regeringen beslutat avsätta 100 MSEK. Pengarna ska användas för att stötta och uppmuntra idrottsföreningar och förbund att öppna dörrarna för fler, hålla tillbaka avgifterna, satsa mer på flickors idrottande, delta i kampen mot droger och intensifiera samarbetet med skolorna. Fysisk aktivitet i allmänhet och idrott i synnerhet i skolan har hittills i stort sett varit begränsad till ämnet idrott och hälsa samt ett minskande antal idrotts- och friluftsdagar. Nyligen aviserade emellertid utbildningsministern en förändring i läroplanen för grundskolan, som säger att skolan ska sträva efter att erbjuda samtliga elever daglig fysisk aktivitet. Inriktningen är att denna aktivitet inte bara ska finnas inom ramen för idrottsämnet utan vara en integrerad del av den samlade skoldagen. Utbildningsministern uppmanade också samtidigt till en ökad samverkan mellan idrottsrörelsen och skolan. Idrottsrörelsen har i olika sammanhang ställt sig positiv till en sådan samverkan. På många håll finns också ett etablerat samarbete på lokal nivå mellan idrottsföreningar och skolor. Bunkefloprojektet är ett känt exempel, som fått många efterföljare över hela landet. Svenska Fotbollförbundet uppmuntrar till förening/skolsamverkan av såväl allmänna folkhälsoskäl som för att ett sådant engagemang lockar fler barn och ungdomar till den lokala verksamheten. Vi tror att ett initiativ till samverkan mycket väl kan komma från skolans håll, även om det är den lokala fotbollsföreningen som ansöker om medel för en Handslagssatsning. Mer information Svenska Fotbollförbundet Box 1216, Solna Tel: , fax: E-post: Hemsida: Distriktsförbunden nås via hemsidan. SVENSKA FOTBOLLFÖRBUNDET19

20 FRIIDROTT Skarorna av barn och ungdomar som vill pröva friidrott har ökat under de senaste åren i takt med friidrottens internationella framgångar. Med förebilder som Christian Olsson, Carolina Klüft, Stefan Holm och Kajsa Bergqvist m.fl. är detta naturligt och det känns angeläget att så många som möjligt får chansen att testa friidrottens grenar. Friidrotten saknar föreningar på en del håll i landet varför skolan och lärarna i detta sammanhang har en viktig roll att fylla. För det är kanske endast på idrottslektionerna som många barn ges tillfälle att pröva friidrott. Friidrott, d.v.s. löpning, hopp och kast, utgör också en bra idrottslig grund för många andra idrotter varför det är Svenska Friidrottsförbundets förhoppning att många skolor vill ge eleverna möjlighet att testa friidrottens grenar. Låt eleverna pröva friidrott i dess nya levande former! Litteratur Det är angeläget att friidrotten utformas så att den upplevs som kul, fartfylld och omväxlande. Eleverna ska känna att de ofta lyckas och klarar saker. Verksamheten bör också innehålla upplevelser som kamp, utmaningar, spänning, kroppsupplevelse och rörelseglädje. Allt detta är utgångspunkten i friidrottens nya barn- och ungdomstränarutbildning som består av de tre böckerna: Friidrott för barn 7 10 år Friidrott för ungdom år Friidrott för ungdom år Exempel på levande friidrott i böckerna är; Häcklöpning till musik i olika rytmer. Spring över ribbor, gymnastikmattor eller låga lösa hinder i banor med olika avstånd, steg mellan hindren. Ev. kan barnen räkna antalet steg högt. Variera med stafetter. Höjd med upphopp från pallplint över skumribba vilket gör att barnen hoppar högre och får känna den spännande känslan av att landa. Längdhopp från en plinttrappa ner i en hoppbädd. De yngre kan under luftfärden räkna lärarens antal uppsträckta fingrar. Stavlängdhopp i längdhoppsgrop eller hängande i rep från pallplint över elastisk ribba och landning i hoppbädd. Dartkastning eller prickkastning (stonieskula/ skumspjut) i poänggivande rockringar, eller över en valfri linje, men inte längre. Friidrott för ungdom år är den bok som vi i första hand vill rekommendera för skolbruk. Den enkla beskrivningen av grenarnas helhetsutförande och ett fåtal men viktiga tekniska betoningar som finns i denna bok, fungerar bra från lågstadiet upp t.o.m. gymnasiet. Här beskrivs också principerna för en levande träning och vill man ha mer tips på lekfull friidrott för de yngsta, så hittar man det i Friidrott för barn 7 10 år. Är man intresserad av flera övningar och en mera detaljerad teknikbeskrivning för äldre ungdomar så finns det i Friidrott för ungdom år. 20 SVENSKA FRIIDROTTSFÖRBUNDET

Inbjudan till Särskole-DM i Friidrott 2015.

Inbjudan till Särskole-DM i Friidrott 2015. Inbjudan till Särskole-DM i Friidrott 2015. Hejsan!! Nu är det dags att anmäla sig till denna tävling. Tävlingen genomförs i år i slutet av maj då det förhoppningsvis är varmt och skönt ute. Här kommer

Läs mer

3V BLADET IDROTT FÖR ALLA

3V BLADET IDROTT FÖR ALLA 3V BLADET IDROTT FÖR ALLA Hösten 2009 - Våren 2010 Göteborg VÄLKOMMEN TILL 3V HIF DU HÅLLER I DIN HAND VÅRT PROGRAM OM IDROTTSAKTIVITETER FÖR HÖSTTERMINEN 2009 TILL VÅRTERMINENS SLUT 2010 Som medlem i

Läs mer

Skapa ett livslångt fotbollsintresse ett bra ledarskap lägger grunden!

Skapa ett livslångt fotbollsintresse ett bra ledarskap lägger grunden! 1/7 2005 30/6 2006 Skapa ett livslångt fotbollsintresse ett bra ledarskap lägger grunden! NU STARTAR VI HANDSLAGETS ÅR 3 (1/7 2005 30/6 2006) Regeringen har beslutat att under en fyra års period via Riksidrottsförbundet

Läs mer

IDROTTSLYFTET MER OCH FLER. Ta chansen att utveckla föreningens barn- och ungdomsverksamhet!

IDROTTSLYFTET MER OCH FLER. Ta chansen att utveckla föreningens barn- och ungdomsverksamhet! IDROTTSLYFTET MER OCH FLER Ta chansen att utveckla föreningens barn- och ungdomsverksamhet! VAR MED OCH UTVECKLA VÄRLDENS BÄSTA BARN- OCH UNGDOMSIDROTT! I de flesta idrottsföreningar finns goda idéer

Läs mer

Verksamhetsinriktning 2011-2012

Verksamhetsinriktning 2011-2012 Verksamhetsinriktning 2011-2012 Örebro Läns Skolidrottsförbund Innehåll Förord Skolidrottsförbundets profil Inriktnings- och resultatmål Föreningen Organisationsutvecklingen Utbildningsverksamhet Breddverksamhet

Läs mer

MÅLSÄTTNING / VERKSAMHET

MÅLSÄTTNING / VERKSAMHET 2015 / VERKSAMHET HALLANDS HANDIKAPPIDROTTSFÖRBUND:s ORGANISATIONSPLAN Styrelsen AU Kansli Intern kommunikation Arrangemang och idrott Valberedning Rekrytering Utbildning Marknadsföring och information

Läs mer

Projektbeskrivning Tri4Fun Väst 2013

Projektbeskrivning Tri4Fun Väst 2013 Projektbeskrivning Tri4Fun Väst 2013 Projektbeskrivningen är tänkt som ett komplement till återrapporten i IdrottOnline för att ge en inblick i projektet utöver de siffror som redovisas i återrapporten.

Läs mer

Lärgruppsplan. för filmen. Svensk idrott världens bästa

Lärgruppsplan. för filmen. Svensk idrott världens bästa Lärgruppsplan för filmen Svensk idrott världens bästa Inom svensk idrott fi nns det i runda tal 600 000 idrottsledare som har olika typer av ledaruppdrag. Du är säkert en av dom. Många av er fi nns inom

Läs mer

Idrott och hälsa Lokal pedagogisk arbetsplan vt-14.

Idrott och hälsa Lokal pedagogisk arbetsplan vt-14. Idrott och hälsa Lokal pedagogisk arbetsplan vt-14. Skolans värdegrund och uppdrag Skolan ska vara öppen för skilda uppfattningar och uppmuntra att de förs fram. Den ska framhålla betydelsen av personliga

Läs mer

handslaget ÅR 4 SKAPA ETT LIVSLÅNGT FOTBOLLSINTRESSE - ETT BRA LEDARSKAP LÄGGER GRUNDEN Svenska Fotbollförbundet

handslaget ÅR 4 SKAPA ETT LIVSLÅNGT FOTBOLLSINTRESSE - ETT BRA LEDARSKAP LÄGGER GRUNDEN Svenska Fotbollförbundet handslaget ÅR 4 SKAPA ETT LIVSLÅNGT FOTBOLLSINTRESSE - ETT BRA LEDARSKAP LÄGGER GRUNDEN Svenska Fotbollförbundet Välkommen till Handslaget år 4! 1/7 2006 30/6 2007 Det viktigaste målet för svensk fotbolls

Läs mer

Verksamhetsplan. Södermanlands Handikappidrottsförbund 2014. Foto; Leif Thorstenson 2013 arrangerade BK Sport SM och Nationella spel i fotboll

Verksamhetsplan. Södermanlands Handikappidrottsförbund 2014. Foto; Leif Thorstenson 2013 arrangerade BK Sport SM och Nationella spel i fotboll Verksamhetsplan Södermanlands Handikappidrottsförbund 2014 Foto; Leif Thorstenson 2013 arrangerade BK Sport SM och Nationella spel i fotboll Södermanlands Handikappidrottsförbund är Svenska Handikappidrottsförbundets

Läs mer

Bilsport. För alla Roligt. Häftigt Gemenskap

Bilsport. För alla Roligt. Häftigt Gemenskap Bilsport För alla Roligt Häftigt Gemenskap Bilsport Bilsporten är så mycket mer än bara rally, rallycross och racing som främst ses i TV. Det finns många andra häftiga, roliga och billigare varianter på

Läs mer

Värdegrund bygger på oss

Värdegrund bygger på oss VERKSAMHETSPLAN 2013 Vision: I StHIF står idrotten i centrum och är ett medel för delaktighet och utveckling. Strategiska mål StHIF erbjuder utveckling och utbildning på ett professionellt plan Beckis

Läs mer

Sveriges största turnering i inomhusfotboll

Sveriges största turnering i inomhusfotboll Sveriges största turnering i inomhusfotboll Svenska Fotbollförbundets och Landslagets Fair Play Trophy i samarbete med Svenska Skolidrottsförbundet och Kinnarps Det är dags för Sveriges största turnering

Läs mer

Svensk orientering Världens bästa. Offensiv orientering vägval till glädje och framgång! Verksamhetsinriktning för Svensk orientering

Svensk orientering Världens bästa. Offensiv orientering vägval till glädje och framgång! Verksamhetsinriktning för Svensk orientering Svensk orientering Världens bästa Offensiv orientering vägval till glädje och framgång! Verksamhetsinriktning för Svensk orientering Svensk orienterings vision dit vill vi Svensk orientering vill vara

Läs mer

MÅLDOKUMENTET. Ishockeyn Vill. SVENSKA ISHOCKEYFÖRBUNDET Utvecklings- och Landslagsavdelningen M Å L D O K U M E N T

MÅLDOKUMENTET. Ishockeyn Vill. SVENSKA ISHOCKEYFÖRBUNDET Utvecklings- och Landslagsavdelningen M Å L D O K U M E N T MÅLDOKUMENTET Ishockeyn Vill SVENSKA ISHOCKEYFÖRBUNDET Utvecklings- och Landslagsavdelningen INNEHÅLL Sid 3 Sid 4 Presentation Ishockey för barn Ishockey för ungdom Ishockey för juniorer Sid 5 Sid 6 Ishockey

Läs mer

Idrottslyftet mer och fler - regler och principer för Stockholms Idrottsförbunds skolsamverkan

Idrottslyftet mer och fler - regler och principer för Stockholms Idrottsförbunds skolsamverkan 2009-02-01 Idrottslyftet mer och fler - regler och principer för Stockholms Idrottsförbunds skolsamverkan Bakgrund Stockholms Idrottsförbunds fick 1 juli 2007 i uppdrag att ge idrottsföreningar möjligheten

Läs mer

En sportslig chans. Ett studiematerial inför Special Olympics Stockholm 2012 den 5 juni

En sportslig chans. Ett studiematerial inför Special Olympics Stockholm 2012 den 5 juni En sportslig chans Ett studiematerial inför Special Olympics Stockholm 2012 den 5 juni Förbered dina elever för Special Olympics Stockholm Den 5 juni genomförs Special Olympics Stockholm 2012 på Stockholm

Läs mer

KLUBBPAKETET Utbildning

KLUBBPAKETET Utbildning KLUBBPAKETET Utbildning 0 Svenska Skidförbundets Alpina Utbildningar Svenska Skidförbundets alpina utbildningar vänder sig till tränare samt andra ledare och funktionärer i klubben. Svensk Alpin Tränarutbildning

Läs mer

// idrotten i siffror//

// idrotten i siffror// // idrotten i siffror// Idrotten i samhället Andel personer i åldern 16 84 år som är medlemmar i olika organisationer % 6 5 4 3 2 1 Fack- Idrotts- Boende- Konsument- Intresse- Humanitär Religiöst Politiskt

Läs mer

RF:s REGLER MED KOMMENTARER FÖR STATLIGT LOKALT AKTIVITETSSTÖD

RF:s REGLER MED KOMMENTARER FÖR STATLIGT LOKALT AKTIVITETSSTÖD RF:s REGLER MED KOMMENTARER FÖR STATLIGT LOKALT AKTIVITETSSTÖD (Beslutade av RS den 8 december 1997 samt reviderade av RS den 21-22 november 2002, den 1-2 december 2003 och den 3 oktober 2006 ) 1 BIDRAGSBERÄTTIGADE

Läs mer

Bilaga Frågebatteri. 1. Är du kassör i din förening? 2. Är du. 3. Vilket år är du född?

Bilaga Frågebatteri. 1. Är du kassör i din förening? 2. Är du. 3. Vilket år är du född? Bilaga Frågebatteri 1. Är du kassör i din förening? Ja 2. Är du Man Kvinna 3. Vilket år är du född? 4. Vad av nedanstående stämmer bäst för dig? Jag arbetar/har arbetat professionellt som redovisningsekonom

Läs mer

Studier av ungdomsidrott

Studier av ungdomsidrott Stuider av ungdomsidrott version 5 Sidan 1 (5) Studier av ungdomsidrott En sammanfattning av fyra studier av ungdomsidrott Bakgrund När idrottande barn närmar sig tonåren börjar det dyka upp en hel del

Läs mer

Skolidrottsförbundet glädje, glöd och gemenskap!

Skolidrottsförbundet glädje, glöd och gemenskap! Skolidrottsförbundet glädje, glöd och gemenskap! Svenska Skolidrottsförbundet är ett av 70 specialidrottsförbund som ingår i Riksidrottsförbundet (RF). Skolidrottsförbundets mål är att få så många som

Läs mer

Förslag till riktlinjer för Idrottslyftet

Förslag till riktlinjer för Idrottslyftet Förslag till riktlinjer för Idrottslyftet Utgåva 0.3 2008-11-03 Sida 1 (11) 1 Inledning Svenska Klätterförbundets styrelse har givit Barn- och Ungdomskommittén (BoUK) i uppdrag att ta fram förslag på riktlinjer

Läs mer

Fotbollsglädje. En satsning på Barnfotbollen. Framtaget av en grupp bestående av föräldrar och ledare i samarbete med:

Fotbollsglädje. En satsning på Barnfotbollen. Framtaget av en grupp bestående av föräldrar och ledare i samarbete med: Fotbollsglädje En satsning på Barnfotbollen Framtaget av en grupp bestående av föräldrar och ledare i samarbete med: Kontaktperson på Upplands FF: Chasmine Wahlberg 018-27 70 51 chasmine.wahlberg@upplandsff.c.se

Läs mer

Handledarguide. Jag är unik! Följ med Wilda och Walter på äventyr.

Handledarguide. Jag är unik! Följ med Wilda och Walter på äventyr. Handledarguide Jag är unik! Följ med Wilda och Walter på äventyr. Inledning Vill du få barnen aktiva att själva lära och reflektera, vara involverade i planering och genomförande utifrån sina egna förutsättningar

Läs mer

Utbildningsplan tra nare (7-17 a r) (Turebergs FK, Hammarby IF, Täby IS, IFK Lidingö friidrott)

Utbildningsplan tra nare (7-17 a r) (Turebergs FK, Hammarby IF, Täby IS, IFK Lidingö friidrott) Utbildningsplan tra nare (7-17 a r) (Turebergs FK, Hammarby IF, Täby IS, IFK Lidingö friidrott) 1 Introduktion till friidrott Friidrottens föräldrautbildning är en nätbaserad utbildning för föräldrar till

Läs mer

Verksamhetsplan Piteå GK Ungdom 2015-05-13

Verksamhetsplan Piteå GK Ungdom 2015-05-13 Verksamhetsplan Piteå GK Ungdom 2015-05-13 Verksamhetsplan Piteå GK Ungdoms och juniorverksamhet 1. Vision PITEÅ GOLFKLUBB SKA ERBJUDA DEN BÄSTA BARN OCH UNGDOMSVERKSAMHETEN I KOMMUNEN, ALLA KATEGORIER

Läs mer

Svenska Muaythai förbundets rekommendationer gällande utbildningar

Svenska Muaythai förbundets rekommendationer gällande utbildningar Svenska Muaythai förbundets rekommendationer gällande utbildningar Svenska muaythai förbundet arrangerar grenspecifika utbildningar för sina medlemsklubbar i 2 steg. Därutöver finns ett steg 3 som riktar

Läs mer

HUR VI JOBBAR I IF MÖLNDAL FOTBOLL

HUR VI JOBBAR I IF MÖLNDAL FOTBOLL HUR VI JOBBAR I IF MÖLNDAL FOTBOLL Spelarutbildningsplan 3-manna 6-7 år Skapat: 2013-09-04 Version:2014-09-30 Spelarutbildningsplan IF Mölndals Fotboll I IF Mölndal Fotboll vill vi skapa vinnare. I IF

Läs mer

Behållning och rekrytering av ledare. Köping 2010

Behållning och rekrytering av ledare. Köping 2010 Behållning och rekrytering av ledare Köping 2010 Är ungas oberäkneliga livssituation ett argument för att inte välja in dom i styrelser? Det är ungas eget ansvar att ta initiativ till att vara med och

Läs mer

Träningsguide för barn och ungdom inom IK Huge Fotboll

Träningsguide för barn och ungdom inom IK Huge Fotboll Träningsguide för barn och ungdom inom IK Huge Fotboll Detta dokument är en bilaga till Riktlinjer för träning och beskriver hur ett träningsprogram kan läggas upp, vad man ska tänka på under övningarna

Läs mer

Svensk orientering Världens bästa. Offensiv orientering vägval till glädje och framgång! Strategisk plan för Svensk orientering

Svensk orientering Världens bästa. Offensiv orientering vägval till glädje och framgång! Strategisk plan för Svensk orientering Svensk orientering Världens bästa Offensiv orientering vägval till glädje och framgång! Strategisk plan för Svensk orientering Svensk orienterings vision Dit vill vi! Svensk orientering, världens bästa!

Läs mer

Studieplan Barn och ungdomsledarutbildning

Studieplan Barn och ungdomsledarutbildning Studieplan Barn och ungdomsledarutbildning Svenska triathlonförbundets barn och ungdomsledarutbildning riktar sig till föreningsledare för åldrarna 7-15 år. Utbildningen består av tre olika delkurser;

Läs mer

Propositioner till IK NocOut.se årsmöte 2014.

Propositioner till IK NocOut.se årsmöte 2014. Propositioner till IK NocOut.se årsmöte 2014. I texten markeras ny text med fet stil och understruket = ny text föreslagen av styrelse, och delvis med inkomna motioner som grund. Kursiverad överstruken

Läs mer

Rockneby IK Barn- & Ungdomspolicy 2014-01-01-

Rockneby IK Barn- & Ungdomspolicy 2014-01-01- Rockneby IK Barn- & Ungdomspolicy 2014-01-01- Allmänt Rockneby IK Ungdom ska bedriva fotbollsverksamhet så att den utvecklar människor på ett positivt sätt. Det gäller såväl fysiskt som psykiskt, socialt

Läs mer

HANDLEDNING FÖR GENOMFÖRANDET AV KLASSHANDBOLL. Augusti 2015. Handledning klasshandboll 2015.indd 1 2015-08-19 08:06:06

HANDLEDNING FÖR GENOMFÖRANDET AV KLASSHANDBOLL. Augusti 2015. Handledning klasshandboll 2015.indd 1 2015-08-19 08:06:06 HANDLEDNING FÖR GENOMFÖRANDET AV KLASSHANDBOLL Augusti 2015 Handledning klasshandboll 2015.indd 1 2015-08-19 08:06:06 Handledning klasshandboll 2015.indd 2 2015-08-19 08:06:06 Förord Att arrangera handboll

Läs mer

Agenda Informationsmöte

Agenda Informationsmöte JSM GULD 2014 Agenda Informationsmöte Presentation JEK och tränare 2014 bra och mindre bra Vad händer för nytt 2015? Information om träningen (när, var, hur, vem) Information om träningsavgift Golfskola

Läs mer

Axvalls IF utbildningsplan för ungdomsverksamheten

Axvalls IF utbildningsplan för ungdomsverksamheten Axvalls IF utbildningsplan för ungdomsverksamheten AIF:s utbildningsplan är framtagen av tränarrådet och godkänd av fotbollssektion samt styrelsen 080302. Axvalls IF målsättning med ungdomsverksamheten

Läs mer

Lokal idrottskatalog. Föreningar och dess idrotter

Lokal idrottskatalog. Föreningar och dess idrotter Lokal idrottskatalog Föreningar och dess idrotter Innehållsförteckning Inledning...4 Alpint...5 Boccia...6 Bordtennis...7 Bowling...8 Bågskytte...9 Bänkpress...9 Cykel...10 Femkamp...10 Fotboll...11 Friidrott...12

Läs mer

Terminsplanering för Idrott och hälsa HT 2014 ÅK1

Terminsplanering för Idrott och hälsa HT 2014 ÅK1 HT 2014 ÅK1 Samarbetslekar. Friluftsliv, orientering, slagbollspel, skogslek, frisbee Orientering: Titta på en massa olika kartor V. 38 Friidrott (stafett). * utomhus * V. 39 Friidrott (löpning). * utomhus

Läs mer

Plattformen DELTAGARHÄFTE. Idrottsledare för barn och ungdom. Idrottsledare. för barn och ungdom. verksam några år och vill fördjupa

Plattformen DELTAGARHÄFTE. Idrottsledare för barn och ungdom. Idrottsledare. för barn och ungdom. verksam några år och vill fördjupa DELTAGARHÄFTE Idrottsledare för barn och ungdom re rn och ungdom tt pröva en gränsöverskridande ildning. Utbildningen har fått namgande kunskaper i att leda barn kussioner om etikfrågor och idrotkontakter

Läs mer

IDROTTS LYFTET. Svenska Dragkampförbudets utvecklingsplan för idrottslyftet år 1-4. År ett 2007-0701- 2008-06-30

IDROTTS LYFTET. Svenska Dragkampförbudets utvecklingsplan för idrottslyftet år 1-4. År ett 2007-0701- 2008-06-30 IDROTTS LYFTET Svenska Dragkampförbudets utvecklingsplan för idrottslyftet år 1-4 År ett 2007-0701- 2008-06-30 Svenska Dragkampförbundet vill bli ett tydligt förbund Inriktning på idrottslyftet Öppna dörrarna

Läs mer

Rockneby IK Barn- & Ungdomspolicy 2014-01-01-

Rockneby IK Barn- & Ungdomspolicy 2014-01-01- Rockneby IK Barn- & Ungdomspolicy 2014-01-01- Allmänt Rockneby IK Ungdom ska bedriva fotbollsverksamhet så att den utvecklar u på ett positivt sätt. Det gäller såväl fysiskt som psykiskt, socialt och kulturellt.

Läs mer

utgåva 3. uppdaterad 2013 02 12 välkommen till

utgåva 3. uppdaterad 2013 02 12 välkommen till R A D LE 1 G NIN D IL B T U s n e lf o G r je n li Rikt utgåva 3. uppdaterad 2013 02 12 välkommen till SVENSKA GOLFFÖRBUNDET OCH golfens hus Riktlinjer Golfens ledarutbildning 1 SYFTE Säkert är att barn

Läs mer

Åre SLK Fotboll. Klubben för ALLA! Klubbpolicy

Åre SLK Fotboll. Klubben för ALLA! Klubbpolicy Åre SLK Fotboll Klubben för ALLA! Klubbpolicy Fotboll Att spela fotboll innebär att du är med i världens största idrott. Fotboll spelas över hela världen och själva bollen är kanske världens populäraste

Läs mer

Rosersbergs IK. Den stora klubben i det lilla samhället. Alla får vara med!

Rosersbergs IK. Den stora klubben i det lilla samhället. Alla får vara med! Rosersbergs IK Den stora klubben i det lilla samhället Alla får vara med! rosersbergsik.se Det du håller i din hand är information till dig som aktiv, ledare/ tränare, förälder, medlem eller blivande medlem.

Läs mer

SHIF/SPK:s Värdegrund

SHIF/SPK:s Värdegrund VÄRDEGRUND 1 SHIF/SPK:s Värdegrund Svenska Handikappidrottsförbundet och Sveriges Paralympiska Kommittés (SHIF/SPK) värdegrundsarbete är en del av hela idrottsrörelsens arbete. En värdegrund beskriver

Läs mer

LEDARE I FRIIDROTTSSKOLAN

LEDARE I FRIIDROTTSSKOLAN LEDARE I FRIIDROTTSSKOLAN Handledning för dig som ska leda utbildning för klubbens ledare Du som ska utbilda ledarna i er klubbs friidrottsskola har en spännande uppgift framför dig. Om du följer nedanstående

Läs mer

Vansinnigt Viktiga Vägval. En plan för arbete med Föreningens framtid.

Vansinnigt Viktiga Vägval. En plan för arbete med Föreningens framtid. Vansinnigt Viktiga Vägval. 1 2 3 4 En plan för arbete med Föreningens framtid. Tillsammans mot framtidens idrott Med ett gott stöd av SISU Idrottsutbildarna Örebro kan din förening ta ett helhetsgrepp

Läs mer

Verksamhetsinriktning. Riksidrottsförbundet 2012 2013

Verksamhetsinriktning. Riksidrottsförbundet 2012 2013 Verksamhetsinriktning Riksidrottsförbundet 2012 2013 STOCKHOLM AUGUSTI 2011 ANDRÈN & HOLM BILD: Bilbbyrån & Helena Björck För riksidrottsstyrelsens (RS) ledning av verksamheten fattar RF-stämman beslut

Läs mer

VAD HÄNDER PÅ SPORTLOVET V.8?

VAD HÄNDER PÅ SPORTLOVET V.8? VAD HÄNDER PÅ SPORTLOVET V.8? HÖRBY KARATE KLUBB Kom och testa karate med oss på Älvdalsskolan! Tisdag 19/2 och Torsdag 21/2 18.00-19.00, Lördag 23/2 10.00-11.30 Medtag gympakläder! SATSERUPS IDROTTS/BYAFÖRENING

Läs mer

IDROTTSLYFTET ÅR 1. En förening i varje by fotboll för alla. Svenska Fotbollförbundet

IDROTTSLYFTET ÅR 1. En förening i varje by fotboll för alla. Svenska Fotbollförbundet IDROTTSLYFTET ÅR 1 En förening i varje by fotboll för alla Svenska Fotbollförbundet Välkommen till Idrottslyftet år 1! 1/7 2007-30/6 2008 Huvudinriktningen är att öppna dörrarna till fotbollen för fler

Läs mer

24-25 oktober 2015 Hotell Selma SPA, Sunne. www.sisuidrottsutbildarna.se/varmland

24-25 oktober 2015 Hotell Selma SPA, Sunne. www.sisuidrottsutbildarna.se/varmland 24-25 oktober 2015 Hotell Selma SPA, Sunne www.sisuidrottsutbildarna.se/varmland Välkommen till SISU-helgen! SISU-helgen är vår enskilt största satsning för att stärka våra ledare. Förutom kicken av att

Läs mer

Bosön Idrottsfolkhögskola - idrottens egen skola. Utbildningar 2014/2015 IDROTTSFOLKHÖGSKOLA EN DEL AV SISU IDROTTSUTBILDARNA

Bosön Idrottsfolkhögskola - idrottens egen skola. Utbildningar 2014/2015 IDROTTSFOLKHÖGSKOLA EN DEL AV SISU IDROTTSUTBILDARNA Bosön Idrottsfolkhögskola - idrottens egen skola Utbildningar 2014/2015 IDROTTSFOLKHÖGSKOLA EN DEL AV SISU IDROTTSUTBILDARNA Din karriär inom idrotten börjar nu! Plugga och bo på Bosön - idrottens viktigaste

Läs mer

Beskrivning av vår verksamhet i Piteå

Beskrivning av vår verksamhet i Piteå Beskrivning av vår verksamhet i Piteå SISU Idrottsutbildarna är idrottens eget studieförbund och utbildningsorganisation. Vi bildar, utbildar och utvecklar idrotten SISU Idrottsutbildarna utbildar och

Läs mer

Junior lyftet. Pengar till klubben med Juniorlyftet! EN MÖJLIGHET ATT UTVECKLA JUNIORVERKSAMHET

Junior lyftet. Pengar till klubben med Juniorlyftet! EN MÖJLIGHET ATT UTVECKLA JUNIORVERKSAMHET Junior lyftet Pengar till klubben med Juniorlyftet! EN MÖJLIGHET ATT UTVECKLA JUNIORVERKSAMHET 2 SVENSKA GOLFFÖRBUNDET SVENSKA GOLFFÖRBUNDET 3 Varför väljer barn att idrotta? Att ha kul upplevelsen av

Läs mer

Måndag den 30 juni. Magnus har en dubbelexamen i idrottsmedicin samt kostvetenskap med inriktning mot idrottsnutrition.

Måndag den 30 juni. Magnus har en dubbelexamen i idrottsmedicin samt kostvetenskap med inriktning mot idrottsnutrition. Måndag den 30 juni Idrotten vill Atle Johansen och lycka med idrottens vision Svensk idrott - världens bästa som tema. Plats/tid: Knallerian klockan 11.00 och Grand Hotel klockan 13.00 Friskvård och Hälsa

Läs mer

TILL DIG SOM ANSVARAR FÖR OCH UTBILDAR INOM GRÖNT KORT

TILL DIG SOM ANSVARAR FÖR OCH UTBILDAR INOM GRÖNT KORT TILL DIG SOM ANSVARAR FÖR OCH UTBILDAR INOM GRÖNT KORT Du kan vara klubbchef, ordförande, tränare, utbildare i golfvett, fadder, SISU-konsulent - Hur får vi nya spelare att trivas i golfen? - Hur får vi

Läs mer

Idrottslyftet Rekrytera Stockholm

Idrottslyftet Rekrytera Stockholm Min & din Idrottslyftet Rekrytera Stockholm Idrott Det finns en idrott för varje barn. Låt oss ge dem en chans att hitta den. Innehåll: Genom Idrottslyftet Rekrytera är dörren öppen för alla. Vad är Idrottslyftet

Läs mer

Trender inom barn- och ungdomsidrotten Lars-Magnus Engström. NIH 7 mars 2007. L-M Engström

Trender inom barn- och ungdomsidrotten Lars-Magnus Engström. NIH 7 mars 2007. L-M Engström Trender inom barn- och ungdomsidrotten Lars-Magnus Engström NIH 7 mars 2007 Uppföljningsstudie I Över 2000 elever i åk 3, 6 & 9 år 2001 samt samma elever tre år senare 2004 48 slumpmässigt utvalda skolor

Läs mer

Strategi för Riksidrottsförbundets internationella arbete

Strategi för Riksidrottsförbundets internationella arbete Strategi för Riksidrottsförbundets internationella arbete RS 2013-04-08--09 Bilaga A till RS-prot nr 16/11-13 Strategi fö r Riksidröttsfö rbundets internatiönella arbete 2013-2017 Inledning Idrotten är

Läs mer

Strategi för att uppnå Junior & Elitverksamhetens vision och mål.

Strategi för att uppnå Junior & Elitverksamhetens vision och mål. Innehåll Verksamhetsplan Junior- och Elitverksamheten vid Sölvesborgs GK...3 Vision...3 Målsättning t o m 2015...3 Strategi för att uppnå Junior & Elitverksamhetens vision och mål....3 Värdegrund...4 Handlingsplan

Läs mer

HUR VI JOBBAR I IF MÖLNDAL FOTBOLL

HUR VI JOBBAR I IF MÖLNDAL FOTBOLL HUR VI JOBBAR I IF MÖLNDAL FOTBOLL Spelarutbildningsplan 5-manna 8-9 år Skapat: 2013-09-04 Version:2014-09-30 Spelarutbildningsplan IF Mölndals Fotboll I IF Mölndal Fotboll vill vi skapa vinnare. I IF

Läs mer

Grupparbete Golfträffen 2007 Lördag 24 november

Grupparbete Golfträffen 2007 Lördag 24 november Grupparbete Golfträffen 2007 Lördag 24 november Vad kan du göra för att rekrytera och behålla barn och ungdomar till din klubb? Vilka verktyg har du i dag för att kunna rekrytera och behålla barn och ungdomar

Läs mer

Lärgruppsplan Orientera för att lära sig träna. att träna 13-16 år

Lärgruppsplan Orientera för att lära sig träna. att träna 13-16 år Lärgruppsplan Orientera för att lära sig träna att träna 13-16 år Orientera för att ha kul Det här är en lärgruppsplan eller en vägledning om man så vill. Tanken med lärgruppsplanen är att den ska vara

Läs mer

IDROTT PÅ BARNS VILLKOR

IDROTT PÅ BARNS VILLKOR IDROTT PÅ BARNS VILLKOR Barnkonventionen ATT HA ETT BARNRÄTTSPERSPEKTIV - VAD INNEBÄR DET? För att förstå vad ett barnrättsperspektiv är måste vi inom idrotten kunna tolka FN:s konvention om barnets rättigheter.

Läs mer

Välkomna till SDF konferens. Borås 9-10 oktober 2010

Välkomna till SDF konferens. Borås 9-10 oktober 2010 Välkomna till SDF konferens Borås 9-10 oktober 2010 Syfte med helgens arbete Att diskutera proposition 3, dvs samverkansprojektet Att distrikten/regionerna får möjlighet att påbörja sitt arbete inför kommande

Läs mer

Vi har ett av Stockholms mest centrala lägen intill Järva Krog i Solna där E4 och E18 korsar varandra.

Vi har ett av Stockholms mest centrala lägen intill Järva Krog i Solna där E4 och E18 korsar varandra. Nybörjarkurser "Grönt Kort" 2014! Vi har ett av Stockholms mest centrala lägen intill Järva Krog i Solna där E4 och E18 korsar varandra. FairWay Golf Ulriksdals golftränare under 2014 är Gustaf Ehrnrooth

Läs mer

inte kan delta gör inlämningsuppgifter inomhus.

inte kan delta gör inlämningsuppgifter inomhus. Idrott ska bli friskvård för livet Smash! Ett orange racket viner genom snöflingorna och träffar bollen. Det är januari och utomhusfys på Östra gymnasiet i Skogås. Här driver idrottslärarnas tremannateam

Läs mer

Röda tråden. - så fungerar vår förening

Röda tråden. - så fungerar vår förening Röda tråden - så fungerar vår förening K FUM Örebro Basket 1 Inledning Röda tråden är en vägledning för alla i vår förening och handlar om hur vi vill att vår barn- och ungdomsverksamhet ska bedrivas.

Läs mer

Barn- och ungdomsfotboll i Västergötland Så spelar vi 5-mannafotboll

Barn- och ungdomsfotboll i Västergötland Så spelar vi 5-mannafotboll Barn- och ungdomsfotboll i Västergötland Så spelar vi 5-mannafotboll Västgötafotbollen fotboll för alla 2015 utg. 1 Sida 1 Möjligheter till fler planer Flera får spela mer Roligare med mer bollkontakt

Läs mer

Fördelningsprinciper

Fördelningsprinciper Fördelningsprinciper Fördelningsprinciper för idrottsanläggningar Det är en stor efterfrågan på kommunens lokaler och anläggningar för idrottsverksamhet. Därför har kultur- och fritidsnämnden tagit fram

Läs mer

Planets och målets storlek

Planets och målets storlek För vem? Flickor och pojkar under 10 år Vad? Handboll med lite annorlunda regler: mindre plan och minder mål än normalt, en mjuk gummiboll. Bara 5 (4+1) spelare på plan. Man kan spela med blandade lag,

Läs mer

Verksamhetsinriktning

Verksamhetsinriktning Verksamhetsinriktning SISU Idrottsutbildarna 2014 2015 SISU Idrottsutbildarna Foto: Bildbyrån Grafisk form: Mu ab September 2013 Verksamhetsinriktning 2014-2015 För förbundsstyrelsens (FS) ledning av verksamheten

Läs mer

SMÅLANDSIDROTTENS UTBILDNINGSHELG 14-15 NOVEMBER 2015 ELITE PARK HOTEL & VÄXJÖ KONSERTHUS. Foto: Fredrik Petersson

SMÅLANDSIDROTTENS UTBILDNINGSHELG 14-15 NOVEMBER 2015 ELITE PARK HOTEL & VÄXJÖ KONSERTHUS. Foto: Fredrik Petersson SMÅLANDSIDROTTENS UTBILDNINGSHELG 14-15 NOVEMBER 2015 ELITE PARK HOTEL & VÄXJÖ KONSERTHUS Foto: Fredrik Petersson VÄLKOMMEN TILL SMÅLANDSIDROTTENS UTBILDNINGSHELG! Utbildningshelgen är en ny och stor satsning

Läs mer

Verksamhetspolicy för IFK ARBOGA IBK

Verksamhetspolicy för IFK ARBOGA IBK Verksamhetspolicy för IFK ARBOGA IBK 1. Förord: En grundförutsättning för all verksamhet är att alla vet hur den fungerar, vem som gör vad och vilka riktlinjer som gäller. Styrelsen har tillsammans med

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Juniorkommittén

Verksamhetsplan 2015 Juniorkommittén Verksamhetsplan 2015 Juniorkommittén Nulägesanalys Det blev en framgångsrik juniorverksamhet på Melleruds GK under 2014, även om antalet juniorer var mindre än förväntat. Under 2014 hade vi på Melleruds

Läs mer

Idrottsprogram för Dalsjö GK

Idrottsprogram för Dalsjö GK DALSJÖ GOLFKLUBB Idrottsprogram för Dalsjö GK 2015-2019 Ett handlingsprogram för hela klubben Styrelsen 2015-03-05 Inledning, inriktning, vision, övergripande mål, delmål, långsiktiga mål, aktiviter, utbildning,

Läs mer

Röbäcks IF. Reklam & sponsorskap

Röbäcks IF. Reklam & sponsorskap Röbäcks IF Reklam & sponsorskap Erbjudande: 1. Reklamskylt på sarg, plats på Röbäcks IF hemsida ingår *: 5000kr/2år Tillkommer skyltkostnad och reklamskatt 8% 2. Reklamskylt i hallen, plats på Röbäcks

Läs mer

Inbjudan till Idrottshelg på MunktellArenan i Eskilstuna, 16-18 okt 2015

Inbjudan till Idrottshelg på MunktellArenan i Eskilstuna, 16-18 okt 2015 Inbjudan till Idrottshelg på MunktellArenan i Eskilstuna, 16-18 okt 2015 Specialpedagogiska skolmyndigheten, Resurscenter syn, inbjuder elever med synnedsättning som är födda år 1995-2007 att delta i höstens

Läs mer

Tränarskap och ledarskap

Tränarskap och ledarskap Tränarskap och ledarskap Idrotten är en viktig del i fostran Bättre hälsa genom basketträning med tanke på samhällsutvecklingen Du har en spännande och betydelsefull roll Spelare är inte schackpjäser Varför

Läs mer

LIDINGÖIDROTTEN VILL

LIDINGÖIDROTTEN VILL LIDINGÖIDROTTEN VILL Ett basdokument för idrotten på hälsans ö beslutat vid Idrottsrådets föreningsmöte 30 november 2011 Ett basdokument för idrotten på hälsans ö beslutat vid Idrottsrådets föreningsmöte

Läs mer

policy Riksidrottsförbundets policy FÖR TRAFIKSÄKRA OCH MILJÖANPASSADE TR ANSPORTER INOM IDROTTEN

policy Riksidrottsförbundets policy FÖR TRAFIKSÄKRA OCH MILJÖANPASSADE TR ANSPORTER INOM IDROTTEN policy Riksidrottsförbundets policy FÖR TRAFIKSÄKRA OCH MILJÖANPASSADE TR ANSPORTER INOM IDROTTEN Mellan fyra och fem procent av varje årskull av svenska befolkningen dör eller invalidiseras till följd

Läs mer

VART TAR ALLA IDROTTSTJEJER VÄGEN?

VART TAR ALLA IDROTTSTJEJER VÄGEN? Praktiknära forskning inom ämnet idrott och hälsa Rapport nr. 5 VART TAR ALLA IDROTTSTJEJER VÄGEN? När och varför slutar de med sin idrott och vad gör de istället? Lisa Lundberg IDROTTSHÖGSKOLAN I STOCKHOLM

Läs mer

Verksamhetsmål och riktlinjer

Verksamhetsmål och riktlinjer Verksamhetsmål och riktlinjer Introduktion Detta dokument beskriver Trollhättans IF Friidrott målsättning och värderingar. Det ger anvisningar och riktlinjer hur förening skall agera. Dessutom pekar det

Läs mer

LOKALT IDROTTSGYMNASIUM FÖR TJEJER & KILLAR MED FOTBOLLEN OCH STUDIERNA I FOKUS

LOKALT IDROTTSGYMNASIUM FÖR TJEJER & KILLAR MED FOTBOLLEN OCH STUDIERNA I FOKUS FOTBOLLEN OCH STUDIERNA I FOKUS LOKALT IDROTTSGYMNASIUM FÖR TJEJER & KILLAR MED STUDERA MED FOKUS Bor du i Östergötland? Spelar du fotboll i ett klubblag? Är du målmedveten med din träning? Är du minst

Läs mer

Alla barn måste få möjligheten att uppleva rörelseglädje. Det ökar chanserna för fler att etablera en aktiv livsstil.

Alla barn måste få möjligheten att uppleva rörelseglädje. Det ökar chanserna för fler att etablera en aktiv livsstil. Ett manifest från Friskis&Svettis för att öka barns rörelse. Alla barn måste få möjligheten att uppleva rörelseglädje. Det ökar chanserna för fler att etablera en aktiv livsstil. maj 2012 Att barn rör

Läs mer

KONSTÅKNINGEN VILL 2013-2014 Konståkningens verksamhetsidé och riktlinjer Antagen på Förbundsstyrelsemötet 20 april 2013

KONSTÅKNINGEN VILL 2013-2014 Konståkningens verksamhetsidé och riktlinjer Antagen på Förbundsstyrelsemötet 20 april 2013 KONSTÅKNINGEN VILL 2013-2014 Konståkningens verksamhetsidé och riktlinjer Antagen på Förbundsstyrelsemötet 20 april 2013 1 Innehåll 4 SVENSK KONSTÅKNING FRAMGÅNGSRIK IDROTT 5 VERKSAMHETSIDÉ 6 VÄRDEGRUND

Läs mer

ALLAKTIVITETSHUSET ÄLVKULLEN TEL. 0413-28152

ALLAKTIVITETSHUSET ÄLVKULLEN TEL. 0413-28152 ALLAKTIVITETSHUSET ÄLVKULLEN TEL. 0413-28152 1 ÄLVKULLEN TISDAG 17/2 kl. 19.00 åk.7-9 Kom och spela FIFA 09 på storbild i stora salen! ONSDAG 18/2 kl. 15.00 åk.4-6 Kom och testa WII Fit på storbild i stora

Läs mer

ink 2015-02- 02 far. kte+ovfr^ 75 Ronjabollen

ink 2015-02- 02 far. kte+ovfr^ 75 Ronjabollen WTÖALA K O M M U N S T Y R E L S E ink 2015-02- 02 far. kte+ovfr^ 75 Ronjabollen 1. Varför startade ni projektet och vad ville ni åstadkomma? Ronjabollen startades för att vi på TRIS såg och ser än idag

Läs mer

Utvecklingsplan för Idrottslyftet 2013-2015 Svenska Castingförbundet (SCF)

Utvecklingsplan för Idrottslyftet 2013-2015 Svenska Castingförbundet (SCF) Utvecklingsplan för Idrottslyftet 2013-2015 (SCF) Denna utvecklingsplan är ett levande dokument som kan göra förändringar i om så krävs för att Idrottslyftets mål i ännu högre utsträckning ska uppnås.

Läs mer

SÅ HÄR BEDRIVER VI UNGDOMSVERKSAMHETEN I. en skrift som redovisar vilja och inriktning för ungdomsverksamheten i Stehags AIF. Ver1.

SÅ HÄR BEDRIVER VI UNGDOMSVERKSAMHETEN I. en skrift som redovisar vilja och inriktning för ungdomsverksamheten i Stehags AIF. Ver1. 2008 SÅ HÄR BEDRIVER VI UNGDOMSVERKSAMHETEN I en skrift som redovisar vilja och inriktning för ungdomsverksamheten i Stehags AIF Ver1.0-2008-01-15 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRORD... 3 1. PRESENTATION... 3

Läs mer

Maserskolans fotbollsprofil

Maserskolans fotbollsprofil Maserskolans fotbollsprofil Fotbollsprofilen på Maserskolan ska ses som en utveckling av skolämnet Idrott och Hälsa. Fotbollsprofilens kursmoment är utformade så att eleven blir bättre fotbollsspelare

Läs mer

Friends 1527614 Mobbning inom idrotten Idrottsutövande ungdomar 9-15 år

Friends 1527614 Mobbning inom idrotten Idrottsutövande ungdomar 9-15 år Friends 1527614 Mobbning inom idrotten Idrottsutövande ungdomar 9-15 år Juni 2013 Cecilia Perlind TNS-Sifo 1 Om undersökningen TNS March 2013 1526475 Struktur och innehåll i undersökningen GLÄDJE & Roligt

Läs mer

Öppet mål. Så kan din förening dra nytta av att vi har ett Dam-EM på hemmaplan. Tips och inspiration från svensk fotboll

Öppet mål. Så kan din förening dra nytta av att vi har ett Dam-EM på hemmaplan. Tips och inspiration från svensk fotboll Öppet mål Så kan din förening dra nytta av att vi har ett Dam-EM på hemmaplan Tips och inspiration från svensk fotboll Öppet mål 2 EM ger din förening nya målchanser Svensk fotboll står i centrum i sommar.

Läs mer

Målsättning ideologi för HIK Innebandy

Målsättning ideologi för HIK Innebandy ideologi för HIK Innebandy Policy riktlinjer för ledare, spelare, ungdom, junior I detta dokument framgår riktlinjer för våra lag såsom ledare, aktiva och spelare. Det som står skrivet i dokumentet är

Läs mer

Kvalificering. Final. Anmälan. Vinster 1:an 10.000:- 2:an 5.000:- 3:an 3.000:- 4:an 2.000:-

Kvalificering. Final. Anmälan. Vinster 1:an 10.000:- 2:an 5.000:- 3:an 3.000:- 4:an 2.000:- SKOGENS MÄSTARE Vilka blir årets Skogens mästare?! Vi vill veta vem som kan mest om skog, både teoretiskt och praktiskt! Är din klass redo att anta utmaningen? Skogens mästare är en tävling som riktar

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008 FÖR IDROTTSFÖRENINGEN FÖR ALLA HANDIKAPPADE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008 FÖR IDROTTSFÖRENINGEN FÖR ALLA HANDIKAPPADE VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008 FÖR IDROTTSFÖRENINGEN FÖR ALLA HANDIKAPPADE Styrelsens sammansättning Gert Nilsson Anders Carlsson Irma Sundh Ann Salomonsson Olle Lundgren Daniel Pollak Sven Jansson Staffan

Läs mer