IDROTT I SKOLAN. tips på litteratur, kurser och aktiviteter

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "IDROTT I SKOLAN. tips på litteratur, kurser och aktiviteter"

Transkript

1 IDROTT I SKOLAN tips på litteratur, kurser och aktiviteter

2 INNEHÅLL 3 FÖRORD 4 5 RIKSIDROTTSFÖRBUNDET (RF) 6 7 SVENSKA SKOLIDROTTSFÖRBUNDET (SSIF) 8 SVENSKA BADMINTONFÖRBUNDET 9 SVENSKA BANDYFÖRBUNDET 10 SVENSKA BANGOLFFÖRBUNDET 11 SVENSKA BASKETBOLLFÖRBUNDET 12 SVENSKA BORDTENNISFÖRBUNDET 13 SVENSKA BUDO OCH KAMPSPORTSFÖRBUNDET SVENSKA BILSPORTFÖRBUNDET 16 SVENSKA DANSSPORTFÖRBUNDET 17 SVERIGES DÖVAS IDROTTSFÖRBUND, SDI SVENSKA FOTBOLLFÖRBUNDET SVENSKA FRIIDROTTSFÖRBUNDET 22 SVENSKA GOLFFÖRBUNDET 23 SVENSKA INNEBANDYFÖRBUNDET SVENSKA HANDIKAPPIDROTTSFÖRBUNDET (SHIF) 26 KORPEN SVENSKA MOTIONSIDROTTSFÖRBUNDET 27 SVENSKA LANDHOCKEYFÖRBUNDET SVENSKA ORIENTERINGSFÖRBUNDET 30 SVENSKA RINGETTEFÖRBUNDET 31 SVENSKA RUGBYFÖRBUNDET SVENSKA SKOLIDROTTSFÖRBUNDET SVENSKA SPORTDYKARFÖRBUNDET 36 SVENSKA TRIATHLONFÖRBUNDET 37 SVENSKA VOLLEYBOLLFÖRBUNDET 38 IDROTTSHÖGSKOLAN I STOCKHOLM 39 MYNDIGHETEN FÖR SKOLUTVECKLING 40 NCFF 41 LÄRARFÖRBUNDET 42 SVENSKA GYMNASTIKLÄRARESÄLLSKAPET SGS 43 TELEFONNUMMER OCH E- POST TILL DISTRIKTSFÖRBUNDEN OCH SKOLIDROTTSDISTRIKTEN 2 INNEHÅLL

3 FÖRORD Idrottsrörelsen i samverkan med skolan Fysisk aktivitet är viktig för unga människor. Ungdomar som rör sig regelbundet är friskare. Dessutom orkar de med mer i skolan och har därför lättare att lära sig. Om detta är forskarna idag överens. Det är skälet till att våra politiker trycker allt mer på den fysiska aktivitetens betydelse i skolan inte bara i ämnet idrott och hälsa utan inom ramen för hela skoldagen. I den senaste läroplansskrivningen för grundskolan (SKOLFS 2003:17) står det att skolan ska sträva efter att erbjuda alla elever daglig fysisk aktivitet inom ramen för hela skoldagen. Här kan idrottsrörelsen spela en viktig roll, inte genom att ta över idrottsundervisningen utan genom att med sin speciella kunskap inspirera och ge stimulans. Målet är att ge eleverna ett livslångt intresse för idrott och motion. Idrottsföreningarna kan bidra med det enorma utbud av aktiviteter som idrottsrörelsen tillsammans kan erbjuda. Skolan ska också, enligt läroplanen, vara en del av och aktivt samverka med det omgivande samhället. Men det är många olika organisationer som är intresserade av en sådan samverkan, vilket kan göra det svårt för skolledning och enskilda lärare att överblicka möjligheterna. Riksidrottsförbundet och Skolidrottsförbundet, det specialidrottsförbund inom RF som har speciellt ansvar för idrott i skolan, vill med denna skrift hjälpa till att hitta rätt i utbudet. Skriften visar några av idrottsförbundens möjligheter att stödja skolans arbete med att skapa fysiskt aktiva miljöer och utveckla elevernas lust till livslång rörelseglädje. Genom de kontaktadresser som anges finns också möjligheter att få hjälp att hitta rätt bland de lokala föreningarna i närheten. Vi hoppas att skriften ska kunna bidra till en utökad samverkan till nytta för såväl skolan som idrottsrörelsen men framför allt för våra barn och ungdomar. Gunnar Larsson Ordförande i Riksidrottsförbundet Leif Larsson Ordförande i Skolidrottsförbundet FÖRORD3

4 RIKSIDROTTSFÖRBUNDET Riksidrottsförbundet Med tre miljoner medlemmar, varav två miljoner är aktiva, är idrottsrörelsen Sveriges största och mest livskraftiga folkrörelse. Mer än 80 procent av alla barn och ungdomar går med i en idrottsförening många av dem i flera. I media talas det nästan bara om elitidrott. Den är en viktig, men kvantitativt mycket liten del av den totala idrottsrörelsen. Mest omfattande är den breda barn- och ungdomsverksamheten, vars viktigaste mål är att ge de unga ett livslångt intresse för idrott och fysisk aktivitet. I idrottens idéprogram, Idrotten vill, anges riktlinjerna för barnidrotten: Den ska utgå från barnens egna villkor och behov, vara lekfull och allsidig och i första hand bedrivas i deras egen närmiljö. Vikten av fysisk aktivitet Idag är i stort sett alla överens: Fysisk aktivitet är en av de viktigaste faktorerna för att vi ska vara friska och må bra. Det gäller alla människor, såväl barn och ungdomar som vuxna. Men samtidigt som den fysiska aktivitetens betydelse blir allt tydligare visar den ena rapporten efter den andra att ett växande antal unga sitter helt stilla framför datorer och TV-apparater. Bristen på fysisk aktivitet är ett växande folkhälsoproblem. Undersökningar visar att dagens ungdomar har sämre kondition, är svagare och väger mer än för några decennier sedan. Idrottsrörelsen strävar efter att engagera så många barn och ungdomar som möjligt och göra dem delaktiga i idrottens gemenskap och glädje. Den är öppen för alla som frivilligt söker sig till våra föreningar. Idrotten och skolan I skolan finns däremot alla barn och ungdomar. Det ger skolan ett speciellt ansvar för deras fysiska aktivitet, ett ansvar som numera också finns inskrivet i läroplanen för grundskolan. Sedan höstterminen 2003 ska skolan sträva efter att erbjuda alla elever daglig fysisk aktivitet inom ramen för hela skoldagen. Idrottsrörelsen kan inte ta över det ansvaret, men kan med sina hundratusentals ideella ledares kompetens inom sina respektive områden hjälpa skolorna att leva upp till detta ansvar. Vi vet att det på skolor runt om i landet pågår ett intensivt arbete, ofta i samverkan med lokala idrottsföreningar, för att fylla den dagliga fysiska aktiviteten med bra innehåll. Som en hjälp och inspiration gav Riksidrottsförbundet hösten 2003 ut en skrift med ett antal bra exempel Barn i rörelse sju skolexempel. Den finns att hämta från RF:s hemsida, under länken Ladda hem. 4 RIKSIDROTTSFÖRBUNDET

5 Vad är Riksidrottsförbundet? Riksidrottsförbundet (RF) är den svenska idrottsrörelsens paraplyorganisation. Det finns 67 medlemsförbund (specialidrottsförbund), samt ett associerat förbund. Dessutom finns regionalt våra 21 distriktsidrottsförbund. RF:s uppgift är bl.a. att företräda den samlade idrotten gentemot myndigheter, politiker och samhälle, att leda vägen i viktiga samhällsfrågor samt att samordna gemensam forsknings- och utvecklingsverksamhet (FoU) inom idrotten. I den verksamhetsinriktning som antogs på RFstämman 2003 är barn- och ungdomsidrotten, där samverkan mellan idrott och skola intar en viktig plats, ett av de högst prioriterade områdena. Utveckling av barn- och ungdomsidrotten Riksidrottsförbundet har under senare år, tillsammans med idrottens studieförbund SISU Idrottsutbildarna, en stor satsning för att utveckla barn- och ungdomsidrotten i enlighet med riktlinjerna i Idrotten vill. Genom projektet Ledarfokus ska idrottsförbundens utbildning ses över och alla barn- och ungdomsledare erbjudas grund- eller vidareutbildning. Projekt Lokal Idrottsutveckling (PLI) ger såväl förbund som lokala föreningar möjlighet att få stöd för att förnya och utveckla verksamheten. RF:s eget utvecklingsarbete samordnas av kansliets breddidrottsenhet. RF finansierar också speciella FoU-projekt, vars resultat publiceras i en särskild rapportserie. Samtliga skrifter finns att hämta från hemsidan Handslaget Under 2004 startades Handslaget, idrottens största satsning någonsin på barn- och ungdomsområdet. Målet är att öppna dörrarna för fler, hålla tillbaka avgifterna, satsa mer på flickidrotten, delta i kampen mot droger och öka samverkan med skolan. Redan första året har ett stort antal projekt kommit igång över hela landet där lokala idrottsföreningar, ofta tillsammans, samarbetar med sina skolor. De har fått stöd för verksamheten via distriktsidrottsförbunden, vars konsulenter också besöker föreningar för att stimulera utvecklingsdiskussioner. Handslaget kommer att pågå till och med 2006 med successivt utökade resurser varje år. För mer information, kontakta distriktsidrottsförbundet eller läs på RF:s hemsida handslaget. Näridrottsplatser En av de viktigaste faktorerna för att få såväl unga som äldre att vara fysiskt aktiva är att närmiljön inbjuder till aktivitet. Inte minst i stortstäderna har utvecklingen tyvärr gått åt motsatt håll: Vägar och parkeringsplatser verkar vara viktigare än grönområden och aktivitetsytor där människor kan röra på sig. För att motverka denna trend har RF lanserat tanken på näridrottsplatser, små och flexibla idrottsanläggningar, anpassade för spontanidrott i bostadsområdet. Hösten 2003 öppnades den första pilotanläggningen i stadsdelen Öxnehaga i Jönköping och konceptet har sedan dess rönt allt större intresse från såväl idrottsfolk som politiker och byggföretag. Anläggning av fler näridrottsplatser är också ett prioriterat område inom Handslaget, och kan få ekonomiskt stöd genom detta. Mer information om näridrottsplatser finns under länken Verksamhet på RF:s hemsida Kontakt För mer information om Riksidrottsförbundet och samverkan med skolan, kontakta RF:s breddidrottsenhet, tel , eller Du hittar också mycket information på vår hemsida, Klicka på Verksamhet och Barn och ungdom. RIKSIDROTTSFÖRBUNDET5

6 SKOLIDROTT Skolidrott vad är det? När man hör ordet skolidrott tror säkert många att det är samma sak som skolämnet Idrott och hälsa. Men så är det inte alls. En skolidrottsförening tillhör idrottsrörelsen och är egentligen som vilken annan förening som helst. Till skillnad från de flesta andra föreningar är skolidrottsföreningen huvudsakligen avsedd för skolungdom. Samarbetet med skolvärlden och den övriga idrottsfamiljen är dock viktig för att kunna erbjuda så bra aktiviteter som möjligt. Mer än bara idrott Tanken med skolidrottsföreningen är att den ska finnas nära och vara lättillgänglig för eleverna. En bra skolidrottsförening kan erbjuda många trevliga eftermiddagsaktiviteter (till exempel idrottsskola) för alla skolungdomar. Allt behöver inte heller handla om sport. Varje skolidrottsförening ska vara gjord av och för elever, men ett bra vuxenstöd är nödvändigt för att föreningen ska fungera så bra som möjligt. Satsa på en aktiv skolidrottsförening, det är idag mer aktuellt än någonsin. I läroplanen finns nu ett tillägg där det står att skolan skall sträva efter att erbjuda fysisk aktivitet inom ramen för hela skoldagen. Som lärare, förälder eller annan vuxen kan du hjälpa till att ge barn och ungdomar en meningsfull fritid. Historik Svenska Skolidrottsförbundet (SSIF) är ett av Riksidrottsförbundets 67 specialförbund för barnoch ungdomsidrott i grund- och gymnasieskolan. Sveriges Skolungdoms Gymnastik- och Idrottsförbund bildades 1916, då anslöt sig 19 skol-if, nästan alla läroverksföreningar. Egentligen fanns det minst 10-talet fler skol-if anslutna till RF, men dessa nådde man inte vid starten. Sitt största föreningsantal hade förbundet i början av 1950-talet, då man räknade in 2721 föreningar. 10 år senare hade grundskolereformen trängt igenom med större skolenheter, vilket resulterade i att antalet föreningar minskade med nära 1000, ett läge kring vilket antalet stabiliserats. Svenska 6 SVENSKA SKOLIDROTTSFÖRBUNDET (SSIF)

7 Skolidrottsförbundet har idag, sommaren 2004, omkring 1550 föreningar och ca enskilda medlemmar fördelade på 26 distrikt runt om i landet. Vem vinner på en aktiv skolidrottsförening? Självklart är det i första hand eleverna som vinner på att det finns en skolidrottsförening som är kopplad till skolan. Men eftersom många av de mål som finns för skolidrottsföreningen (medinflytande, demokratifrågor, ledarskap, idrott och hälsa, motion m.m.) överensstämmer med flera av skolans mål, kan skolidrottsföreningen också vara ett verktyg för skolan. Som lärare, föräldrar eller andra vuxna kan man hjälpa till att ge barn- och ungdomar en meningsfull fritid och samtidigt ge eleverna en god bildning genom att engagera sig i skolidrottsföreningen. Aktiviteter för alla från bredd till tävling För att få så många fysiskt aktiva elever som möjligt arrangerar Svenska Skolidrottsförbundet såväl breddinriktade aktiviteter som aktiviteter med ren tävlingsinriktning. Dessa arrangemang varierar från år till år och genomförs på olika sätt och omfattning i distrikten. För att få veta mer om de aktiviteter som SSIF arrangerar så kan man läsa på hemsidan eller skol-sm- respektive skol- DM-broschyrerna som skickas ut i samband med skolstart varje termin till varje skola. Man kan också kontakta sitt skolidrottsdistrikt för att få veta mer (se adresser längst bak i denna broschyr). Samarbete för framgång och utveckling Från förbundets sida, för barnens och ungdomarnas skull, är det viktigt att vi fortsätter att utveckla vår verksamhet, så att vi tillsammans med våra distrikt och föreningar kan erbjuda eleverna roliga, intressanta och motiverande idrottsliknande aktiviteter. Detta låter sig göras enbart om vi arbetar tillsammans inom idrottsfamiljen för en sådan utveckling. SVENSKA SKOLIDROTTSFÖRBUNDET (SSIF)7

8 BADMINTON Badminton en sport för alla. Kille och tjej. Stor och liten. Gammal och ung. Alla kan spela och tillsammans. Litteratur Finns på: Aktiviteter Skolmästerskap som anordnas av skolan. Skol-DM som anordnas av distrikten. Skol-SM för klass 7, 8, 9 samt gymnasiet som anordnas av SBF. Visste du att Badminton är världens snabbaste racketsport. Badminton är en OS-gren. Badminton spelas av en halv miljon människor i Sverige. Badminton spelas i både lag och individuellt Du tränar hela kroppen, styrka, spänst, smidighet, kondition, koordination, m.m. Mer information Finns på 8 SVENSKA BADMINTONFÖRBUNDET

9 BANDY Bandy är en idrott som är utmärkt för barn och ungdomar. Lekfullhet, kamratskap och glädje är ledorden för ungdomsbandyn där vi också sätter fairplay högt. Glädjande är även att vår idrott globalt sett växer från år till år. Varhelst det finns en isyta kan man utöva bandy med sina kamrater. Vid skolans lektioner i vinteridrott kan bandyn som en naturlig del komma in i undervisningen då man förutom skridskoåkning även kan träna koordination genom klubba bollövningar. Många skolor har bandy med vid elevens val eller inom ramen för profilklasser i idrott. För gymnasieelever finns två riksgymnasier samt ett flertal regionala och lokala gymnasier med bandyinriktning att välja på. Litteratur Bandyburken övningsbank på SBF:s hemsida SBF:s regler regelbok för bandy Bandymagasinet Kurser Bandy för barn Bandy för ungdom Mellanstadieturneringar för flickor på vissa orter anordnas turneringar för flickor på mellanstadiet där man möts och korar en kommunmästare. Kontakta din lokala förening eller SBF så tipsar vi dig. Skol-DM för högstadiet Vissa distrikt anordnar skol-dm för högstadiet. Kontakta ditt skolidrottsförbund i distriktet för information. Mer information Hemsida: Michael Bergström Tel bost: el. arb: E-post: Bandy ingår tillsammans med de andra lagidrotterna vid utbildningen på Sveriges idrottshögskolor. Aktiviteter ICA-handlarnas miniallsvenska en riksomfattande bandyturnering som riktar sig till mixade skollag i årskurs 5. I mars spelas slutfinalen som förmatch till den klassiska bandyfinalen på Studenternas IP i Uppsala. Förutom ett utskick som kommer under hösten finns mer information på SBF:s hemsida. Skol-SM för gymnasieskolor turnering för alla gymnasieskolor där man spelar om äran att få lyfta den äldsta nuvarande vandringspokalen för skolor i världen. Anmälningsblankett finns i Skolidrottsförbundets utskick om SM-tävlingar, information finns även på SBF:s hemsida. SVENSKA BANDYFÖRBUNDET9

10 BANGOLF Inomhusbangolf Bangolf är på många orter i landet en året-runtaktivitet och klubbarna med inomhushallar är måna om att samarbeta med just dig och din skola kring aktiviterer som: Prova på bangolf Grönt Kort utbildning Friluftsdagar Bangolf som Elevens val eller annan valbar aktivitet. Bangolf en rolig aktivitet för klassen/skolan. Svenska Bangolfförbundet är ett idrottsförbund i stark utveckling och riktar sig på olika sätt till barn och ungdomar genom bl.a. Grönt Kort, Bangolfskolor och andra aktiviter och erbjudanden för skolor på de olika föreningsanläggningarna. För mer information om vad Svenska Bangolfförbundet kan erbjuda dig och din skola ta gärna kontakt med sportkonsulent Peter Gyllhag. Tel: , E-post: Mer information För mer information om Svenska Bangolfförbundet eller din lokala bangolfklubb se och gå in på rubriken För skolor Aktiviteter Grönt Kort är ett utbildningspaket som vi erbjuder alla elever/skolor att genomföra i samarbete med den lokala föreningen. Deltagarna får bl.a. lära sig: grundläggande regler, speltips och tekniska grunder. 10 SVENSKA BANGOLFFÖRBUNDET

11 BASKET det att Minibasketboll ska uppmuntra till vänskap, positiva upplevelser och rent spel begrepp som är kännetecknande för hela basketbollsporten. Basket är en av världens absolut största idrotter. Det spelas basket i 213 länder av 4,5 miljarder människor. Basket är en ickevåldssport som passar lika bra för tjejer som killar och i Sverige har vi ungefär lika många utövare av varje kön. Basket är en enkel och billig sport, allt som behövs är en korg och en boll och det går lika bra att spela inomhus som utomhus. Basketbollsportens grundidé med rent spel passar utmärkt i skolans verksamhet. På Svenska Basketbollförbundets hemsida, hittar du information om vår verksamhet, våra föreningar, utbildningsmaterial samt kontaktinfo till våra 12 basketdistriktsförbund (BDF) runt om i landet som administrerar den lokala verksamheten. Börja spela basket? Det finns ca 450 basketföreningar i Sverige och de flesta erbjuder basket för barn och ungdomar. På under rubriken Basketsverige finns information om vilka föreningar som finns i ditt distrikt. Kontakta gärna det lokala basketdistriktsförbundet så hjälper de till med tips om lämpliga föreningar. Aktiviteter Minibasket Minibasket riktar sig till pojkar och flickor upp till 12 år. Minibasket spelas med mindre boll, lägre korg och med speciella regler. Minibasket kan spelas på mindre planer, vilket passar i de gymnastiksalar som de yngre årskurserna i skolan disponerar. En av hörnstenarna vid spel är att alla ska få deltaga, ha roligt och lära sig. I regelboken finns ledstjärnor som styr verksamheten, bl.a. står Mini Basket Cup I många kommuner arrangeras Mini Basket Cup, som är en klasslagsturnering för åk 4 6. Information om hur Mini Basket Cup arrangeras i ditt distrikt får du via det lokala basketdistriktsförbundet. Kontaktuppgifter finns på Skol-SM Svenska Skolidrottsförbundet arrangerar skol-sm i basketboll. Mer information om detta finns på Skolidrottsförbundets hemsida Litteratur Önskar du mer information, utbildningsmaterial med tips på övningar, regler etc., finns detta att beställa i vår webbshop. Webbshopen finns på under rubriken Utbildning. Vi rekommenderar följande material för användning i skolan; Basketboll i skolan Basketboll för unga Tillämpad basket Mini Basket regler Svensk Basket Vill Handslaget Handslaget är en stor satsning där regeringen avsatt 1 miljard till idrotten under en fyraårsperiod för insatser för att öppna dörrarna för fler. Fokus ligger bland annat på flickors idrottande och samverkan med skolor. Svenska Basketbollförbundet är med och fördelar en del av dessa pengar till våra föreningar för lokala insatser. Mer info hittar du under vår Handslagsrubrik på hemsidan. Kontakta oss Har du frågor kring basket är du hjärtligt välkommen att kontakta oss: Svenska Basketbollförbundet, Idrottens Hus, Stockholm. Tel: E-post: SVENSKA BASKETBOLLFÖRBUNDET11

12 BORDTENNIS Aktiviteter Bästa 4:an, Sveriges största pingisturnering Bästa 4:an är den största och roligaste pingistävlingen i hela Sverige. Över 1000 klasser deltar varje år och tävlingen har oavbrutet arrangerats varje år sedan Det är en lagtävling för både tjejer och killar i årskurs 4. Tävlingen börjar i skolområdet och fortsätter via distriktsfinaler till riksfinalen som spelas en fredag, lördag och söndag i maj varje år. Vinnande klass får åka till Göteborg för att delta vid Bingolottos säsongsavslutning i juni samt en heldag på Liseberg! För att få veta mer om Bästa 4:an, rekvirera inbjudningsfoldrar m.m., kontakta Svenska Bordtennisförbundets Mats Hedin på e-post eller tel Du kan också gå in på hemsidan, för att läsa mer. Litteratur Förutsättningarna för bordtennis i skolan är mycket olika. Här följer en lektionsserie som kan användas i idrottshallen, med eller utan bord. Övningarna kan stegras efter elevernas nivåer. Släpp loss fantasin och upptäck hur kul det kan vara med pingis. Så inleds texten till avsnittet Lektionsserie för skolan. För att idrottslärare lättare ska kunna genomföra idrottslektioner med bordtennis finns på SBTF:s hemsida ett avsnitt kallat Lektionsserie för skolan. Här kan du hämta hem tips och idéer på hur du lägger upp lektioner om du har få eller många bord tillhands, stor eller liten gympasal etc. Mer information Om du har några frågor kring vad Svenska Bordtennisförbundet kan göra för att underlätta idrottandet i skolan, kontakta ungdoms- och utbildningskonsulent Mats Hedin på tel , e-post Du kan också hitta en mängd nyttig information på vår hemsida 12 SVENSKA BORDTENNISFÖRBUNDET

13 BUDO OCH KAMPSPORT Inom budo- och kampsporterna finns det plats att leka och lära sig teknik och självförsvar på samma gång. De allra flesta (uppemot 95 %) tävlar inte och många fortsätter väldigt länge när de väl börjat. Eftersom det är individuella idrotter finns möjlighet för barn och unga att utvecklas i sin egen takt utan att känna pressen från ett lag. När man blivit gammal nog för att lämna barngruppen tränar man ofta i en mycket blandad vuxengrupp med kvinnor och män upp till pensionsåldern. För en del blir idrottandet ingång till ett intresse för filosofi och historia eller ett intresse för filosofi och historia en ingång till idrotten. Kampsportsvärlden är komplex men de flesta arter har det gemensamt att man bygger upp en god kroppskännedom och ofta ett bättre självförtroende förutom den vanliga vinsten av fysisk träning. Litteratur/information/kurser/ aktiviteter/projekt På förbundets webbsida kan man hitta information om våra olika idrotter (under rubriken Våra idrotter ) och söka efter klubbar i närheten (under rubriken Våra klubbar ). För att ta reda på mer är det lämpligast att ta kontakt med en lokal förening. Det finns många kunniga instruktörer och klubbledare och på en del ställen finns samarbeten där de håller kurser i skolan. Det anordnas många läger och tävlingar varje år. I kalendariet på förbundets webbsida kan du hitta den aktuella informationen. Vissa arrangemang är specifikt för barn och unga. Daglig fysisk aktivitet Konditionsträning, stretching, teknikträning solo eller i par. I några idrotter fallträning, kast och grepp, i andra slag, sparkar och blockeringar under kontrollerade former. Mer information: Kansliet: Svenska Budo & Kampsportsförbundet Ölandsgatan Stockholm Tel: eller e-post: Utbildningskommitténs ordförande Michael Söderqvist: SVENSKA BUDO OCH KAMPSPORTSFÖRBUNDET13

14 BILSPORT Gillar du fart och spänning? Då är bilsport något för dig. Det finns många olika typer av bilsport, här får du en snabb presentation av de olika grenarna. Aktiviteter Karting Karting är spännande och kul, från 6 års ålder kan du börja köra. Du kör runt på en asfaltbana och har overall och hjälm på dig. Radiostyrd bilsport Är till för alla åldrar, Bilarna har ofta fullstora bilar som förebild. Det finns både bilar som går på batteri och de med riktiga små motorer. Lådbil Lådbilsrace kan du och dina kamrater ordna hemma eller på skolan. Det är roligt och lätt. Du behöver ha en hjälm och handskar. Crosskart Körs oftast på grusbana, är lätt, snabb och passar de flesta från 10 år och uppåt. Dragracing Världens snabbaste motorsport, två bilar tävlar mot varandra. När du är 10 år kan du börja. Folkrace Den billigaste sportgrenen, bilen kostar kr och du måste sälja den efter tävlingen om någon vill köpa den. Det året du fyller 15 får du börja. Rallycross Du kör runt på en grus- och asfaltbana med flera bilar samtidigt, det är tätt och hett. Du kan börja tävla från 15 år. Racing Körs på en asfaltbana. Med standardbilar, sportbilar behöver du vara 15 år och med formelbilar 16 år. På vintern körs Isracing. 14 SVENSKA BILSPORTFÖRBUNDET

15 Rally Körs på en speciell väg som är avstängd. Varje bil startar för sig och i varje bil finns en förare och en kartläsare. Som 13-åring kan du börja läsa karta och 16 år köra bilen. Offroad Köra bil ute i terrängen på speciella platser kan du börja med när du fyller 16 år. Backe De flesta typer av tävlingsbilar är med. Bilarna kör en och en och snabbast upp har vunnit. Bilorientering Du kör med karta och kompass och tillsammans med din kartläsare ska du hitta rätt. Gemensamt för alla bilsportgrenar är att man måste skaffa sig en tävlingslicens. Licensen skaffar man genom att gå en förarfunktionärskurs som arrangeras av en klubb eller ett distrikt som ingår i Svenska Bilsportförbundet. Det finns ca 500 klubbar. För att hitta en lämplig klubb i det område där du bor, logga in på och se under rubrik Info, där finns en lista på alla klubbar. Litteratur Kursmaterial och regelböcker finns på under Utbildning, fritt att hämta. Många klubbar har prova på-dagar i samarbete med skolan, ta kontakt med din lokala klubb och hör efter hur ni kan samarbeta. Vill du köra bil på skoltid finns Riksidrottsgymnasiet i Racing samt en del fordonsprogram med inriktning på rally och racing mekaniker. Mer information SVENSKA BILSPORTFÖRBUNDET15

16 DANSSPORT Danssport är världens mest jämställda sport. I våra föreningar undervisar och tränar vi för tävlingsverksamhet inom 8 olika dansgrenar. Rock n Roll, Boogie Woogie, Standard wals, tango, slow foxtrot, wienervals och quick step), Latin (cha cha, samba, rumba, paso doble och jive), Bugg, Dubbelbugg och Lindy Hop. Aktiviteter Våra föreningar finns spridda över hela landet, från Kiruna i norr till Malmö i söder. Danssport riktar sig till alla åldrar men framför allt till barn och ungdomar. I danssportträningen kombineras koordination, balans, kondition och uthållighet. Den ger också naturliga möjligheter till social samvaro och självständig utveckling. Verksamhet Inom vårt förbund finns två huvudinriktningar, Bugg och Rock n Roll samt Tiodans. Våra medlemsföreningar arrangerar tävlingar på varierande nivåer över hela landet. Från klubboch distriktsmästerskap till Grand Prix-tävlingar och SM. Även internationella tävlingar arrangeras i Sverige flera gånger per år. Internationellt Genom att Svenska Danssportförbundet (DSF), är anslutet till International Dance Sport Federation (IDSF) och World Rock n Roll Confederation (WRRC), finns stora möjligheter att tävlingsdansa över hela världen. Varje år arrangeras EM och VM där vi givetvis alltid är representerade med danspar. Allmänt Inom förbundet genom våra medlemsföreningar, pågår barn- och ungdomsaktiviteter lokalt på ett stort antal orter. Dansträning och undervisning i föreningslokaler, lägerverksamhet, uppsökande verksamhet i skolor och på fritidsgårdar. Handslaget Genom handslagssatsningen kan våra medlemsföreningar ansöka om medel för aktiviteter i syfte att få fler barn och ungdomar att börja aktiviteter inom danssport. Vill du veta mer Besök vår webbsida Där hittar du information om förbundet men också länkar till våra medlemsföreningar ute i landet, aktiva på din ort. Skicka e-post för frågor till: Tel: Adress: Svenska Danssportförbundet Idrottshuset Mårbackagatan FARSTA 16 SVENSKA DANSSPORTFÖRBUNDET

17 DÖVIDROTT Cecilia Ferm, etablerad i landslaget och dövlandslaget samt flerfaldig svensk mästarinna med Nerike och Solna. SDI bildades 1913 och är ett anrikt förbund för döva och hörselskadade idrottsutövare. Det är en social gemenskap som gör dövidrotten för vår ungdom unik. Döva och hörselskadade i Sverige bor som regel på långa avstånd från varandra och har långa resor till sina olika tävlingar och orter för ungdomsverksamheter. Det finns en mycket stark och traditionsrik organisation kring dövidrotten och dess ungdomar. Det finns flera specialskolor runt om i landet som styrs av Specialskolemyndigheten (SPM) och för dessa specialskolor arrangeras årliga skolmästerskap. För att vara med och tävla med en dövidrottsklubb i svenska mästerskap eller för att tävla i landslag på internationell nivå måste man ha en hörselnedsättning som visar att man hör sämre än 55 db på det sämsta örat. Mätning kan man få hos närmsta audionom. Litteratur Dövsport är SDI:s egen tidning, där informationen styrs utifrån de behov SDI har för att spegla vad som händer runt om i Sverige och internationellt. Som medlem i en idrottsklubb ansluten till SDI får man Dövsport hemskickad i brevlådan ungefär 6 gånger per år. Förbundet har en hemsida: och information ges även ut på Text-TV sidan 280. Kurser SDI deltar ofta i kurser arrangerade av Riksidrottsförbundet (RF), Idrottshögskolan Bosön och SISU. SDI arrangerar också egna ledarskapsutbildningar för ungdomar varje år med olika teman. Aktiviteter Skolmästerskap. Varje specialskola har en egen skolidrottsförening med ansvariga. Kontakta SDI för mer information. Svenska Dövidrottsspelen arrangeras vartannat år av SDI i samarbete med en idrottsklubb. Nordiska och baltiska ungdomstävlingar för ungdomar upp till 20 år arrangeras också. För elever som studerar i Örebro på riksgymnasiet för döva och hörselskadade har vi ibland gymnasiemästerskap i olika idrotter som arrangeras av en grupp gymnasieungdomar i Örebro, kallad SDI Ungdom. Vi deltar i olika internationella mästerskapstävlingar på landslagsnivå: VM och EM samt vart fjärde år i Deaflympics (vinter och sommar). Handslaget Förbundet arbetar även med RF-satsningen Handslaget. Dövidrottsföreningarna kan via SDI ansöka om medel för satsningar på olika arrangemang och teman. Detta sker ofta i samarbete med specialskolan på orten där klubben har sitt säte. Mer information E-post: Hemsida: och SVERIGES DÖVAS IDROTTSFÖRBUND, SDI17

18 FOTBOLL Svenska Fotbollförbundet är i särklass Sveriges största specialidrottsförbund med drygt 3100 föreningar och en miljon medlemmar varav cirka aktiva. Svenska Fotbollförbundet har till uppgift att främja och administrera fotbollen samt företräda den utom landet. Vårt motto är En förening i varje by. Fotboll har i alla tider varit en populär aktivitet både på idrottslektioner och raster. Vi ser det som angeläget att den fotboll som erbjuds eleverna i skolan ska innehålla mycket spel i lekfulla former. Samverkan mellan skola och förening är också något som vi förordar vid genomförande av idrottslektioner och friluftsdagar. En allt vanligare företeelse idag är t.ex. fotbollsklasser och fotbollsgymnasier. Litteratur Svenska Fotbollförbundet har utbildningsmaterial som vänder sig till tränare, ledare, föräldrar och domare. Litteraturen är framtagen för att ge instruktioner, stöd och råd till personer som leder en grupp barn eller ungdomar. Fotbollens spela, lek och lär Mål och riktlinjer för svensk barn- och ungdomsfotboll. Ett inspirationsmaterial för alla med ett engagemang i barn- och ungdomsfotbollen. Träna och leda små lirare En första inblick i fotbollen för dig som leder yngre barn. Förslag på lekpass för 6 7-åringar och träningspass för 8 10-åringar. Instruktionsbok i fotboll Den nya instruktionsboken med ett stort urval övningar. För träning av såväl teknik, anfalls- som försvarsspel. Fotbollsmålvakten Metodisk målvaktsträning. Vänder sig till målvakter, lagtränare och mv-tränare på alla nivåer. Grundutbildning för fotbollsdomare Domarens uppgifter, speluppfattning, psykiska och fysiska faktorer, regelkännedom samt tillämpning av reglerna. Besök Svenska Fotbollförbundets bokhandel: 18 SVENSKA FOTBOLLFÖRBUNDET

19 Kurser Fotbollens 24 distriktsförbund erbjuder utbildningar för tränare, ledare och domare. Utbildningarna lämpar sig även för personal inom förskoleverksamheten, skolbarnomsorgen, grundskolan och gymnasieskolan. Aktiviteter/projekt Landslagets Fair Play Cup är en 5-mannaturnering i inomhusfotboll för alla elever som går åk 6 med syfte att främja sportsligt uppträdande och god kamratanda. Arrangörer är Svenska Fotbollförbundet, Svenska Skolidrottsförbundet i samarbete med deras distriktsorganisationer. Daglig fysik aktivitet Teknikmärket har tagits fram i avsikt att förbättra den egna tekniken och är helt anpassat efter individuella förutsättningar. Materialet lämpar sig för att användas som en daglig fysisk aktivitet i skolan. Teknikmärket är helt baserat på egenträning och syftet är att utmana sig själv med målet att förbättra resultaten. Metodiken går ut på att kunna testa och träna i stort sätt var som helst. Testet används för att stämma av var träningen bör ta vid och för att utvärdera om förbättringar gjorts. Teknikmärket finns i tre olika nivåer, grönt, blått och gult. Vi vill även slå ett slag för spontanfotbollen. I all enkelhet går det alldeles utmärkt att snabbt dela upp i två lag och spela fotboll före skolan, på en rast eller efter skolan. Handslaget Regeringen har aviserat att Riksidrottsförbundet (RF) får disponera en miljard kronor under en fyraårsperiod för satsningar på idrottens barnoch ungdomsverksamhet. Regeringen benämner satsningen Ett Handslag med idrotten. För det första av de fyra åren har regeringen beslutat avsätta 100 MSEK. Pengarna ska användas för att stötta och uppmuntra idrottsföreningar och förbund att öppna dörrarna för fler, hålla tillbaka avgifterna, satsa mer på flickors idrottande, delta i kampen mot droger och intensifiera samarbetet med skolorna. Fysisk aktivitet i allmänhet och idrott i synnerhet i skolan har hittills i stort sett varit begränsad till ämnet idrott och hälsa samt ett minskande antal idrotts- och friluftsdagar. Nyligen aviserade emellertid utbildningsministern en förändring i läroplanen för grundskolan, som säger att skolan ska sträva efter att erbjuda samtliga elever daglig fysisk aktivitet. Inriktningen är att denna aktivitet inte bara ska finnas inom ramen för idrottsämnet utan vara en integrerad del av den samlade skoldagen. Utbildningsministern uppmanade också samtidigt till en ökad samverkan mellan idrottsrörelsen och skolan. Idrottsrörelsen har i olika sammanhang ställt sig positiv till en sådan samverkan. På många håll finns också ett etablerat samarbete på lokal nivå mellan idrottsföreningar och skolor. Bunkefloprojektet är ett känt exempel, som fått många efterföljare över hela landet. Svenska Fotbollförbundet uppmuntrar till förening/skolsamverkan av såväl allmänna folkhälsoskäl som för att ett sådant engagemang lockar fler barn och ungdomar till den lokala verksamheten. Vi tror att ett initiativ till samverkan mycket väl kan komma från skolans håll, även om det är den lokala fotbollsföreningen som ansöker om medel för en Handslagssatsning. Mer information Svenska Fotbollförbundet Box 1216, Solna Tel: , fax: E-post: Hemsida: Distriktsförbunden nås via hemsidan. SVENSKA FOTBOLLFÖRBUNDET19

20 FRIIDROTT Skarorna av barn och ungdomar som vill pröva friidrott har ökat under de senaste åren i takt med friidrottens internationella framgångar. Med förebilder som Christian Olsson, Carolina Klüft, Stefan Holm och Kajsa Bergqvist m.fl. är detta naturligt och det känns angeläget att så många som möjligt får chansen att testa friidrottens grenar. Friidrotten saknar föreningar på en del håll i landet varför skolan och lärarna i detta sammanhang har en viktig roll att fylla. För det är kanske endast på idrottslektionerna som många barn ges tillfälle att pröva friidrott. Friidrott, d.v.s. löpning, hopp och kast, utgör också en bra idrottslig grund för många andra idrotter varför det är Svenska Friidrottsförbundets förhoppning att många skolor vill ge eleverna möjlighet att testa friidrottens grenar. Låt eleverna pröva friidrott i dess nya levande former! Litteratur Det är angeläget att friidrotten utformas så att den upplevs som kul, fartfylld och omväxlande. Eleverna ska känna att de ofta lyckas och klarar saker. Verksamheten bör också innehålla upplevelser som kamp, utmaningar, spänning, kroppsupplevelse och rörelseglädje. Allt detta är utgångspunkten i friidrottens nya barn- och ungdomstränarutbildning som består av de tre böckerna: Friidrott för barn 7 10 år Friidrott för ungdom år Friidrott för ungdom år Exempel på levande friidrott i böckerna är; Häcklöpning till musik i olika rytmer. Spring över ribbor, gymnastikmattor eller låga lösa hinder i banor med olika avstånd, steg mellan hindren. Ev. kan barnen räkna antalet steg högt. Variera med stafetter. Höjd med upphopp från pallplint över skumribba vilket gör att barnen hoppar högre och får känna den spännande känslan av att landa. Längdhopp från en plinttrappa ner i en hoppbädd. De yngre kan under luftfärden räkna lärarens antal uppsträckta fingrar. Stavlängdhopp i längdhoppsgrop eller hängande i rep från pallplint över elastisk ribba och landning i hoppbädd. Dartkastning eller prickkastning (stonieskula/ skumspjut) i poänggivande rockringar, eller över en valfri linje, men inte längre. Friidrott för ungdom år är den bok som vi i första hand vill rekommendera för skolbruk. Den enkla beskrivningen av grenarnas helhetsutförande och ett fåtal men viktiga tekniska betoningar som finns i denna bok, fungerar bra från lågstadiet upp t.o.m. gymnasiet. Här beskrivs också principerna för en levande träning och vill man ha mer tips på lekfull friidrott för de yngsta, så hittar man det i Friidrott för barn 7 10 år. Är man intresserad av flera övningar och en mera detaljerad teknikbeskrivning för äldre ungdomar så finns det i Friidrott för ungdom år. 20 SVENSKA FRIIDROTTSFÖRBUNDET