Svenska Ducatiklubben (SDK) Bankörning arrangerad av Bankommittén

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Svenska Ducatiklubben (SDK) Bankörning arrangerad av Bankommittén"

Transkript

1 Inledning Bankommitténs bankörningar är att se som "trafikövningar", dvs. det är ingen tävling eller träning inför tävling! Vi kör med omdöme och visar hänsyn till våra kompisar ute på banan. Bankommitténs bankörningar är av tradition sansade och trevliga tillställningar. Vi är ute på banan för att ha skoj och lära oss mer om hojkörning, så lämna hornen hemma. Deltagande Bankommitténs bankörningar är öppna för alla medlemmar i SDK som kör tvåhjuliga Ducati eller tvåhjuliga motorcyklar drivna av Ducatimotorer. Inga undantag från denna regel finns. Föraren ska ha giltigt körkort för den MC han/hon framför på banan. Övningskörning är ej tillåten. Bankörningsdagar Information om datum och tid för våra bankörningar hittar du i vår Kalender. Online-bokning Medlemmar som har betalt medlemsavgift för innevarande år kan surfa till klubbens Webshop och läsa mer, samt boka sina bankörningar online. Medlem kan bara boka och betala sina egna bankörningar och alltså inte boka och betala för annan medlem. Uppdaterad 28 mars 2013 Sida 1 av 20

2 Bankörningens ABC Sida 3 NYHETER 2013 Sida 5 BOKNING OCH BETALNING Sida 5 AVBOKNING OCH ÖVERLÅTELSE AV PLATS Sida 6 FÖRBEREDELSER Sida 6 INSKRIVNING Sida 7 FÖRARMÖTE OCH FLAGGREGLER Sida 9 FÖRSÄKRINGSFRÅGOR Sida 11 GRUPPINDELNING Sida 13 KÖRNING PÅ BANAN Sida 16 DIN UTRUSTNING OCH MOTORCYKEL Sida 18 BANKOMMITTÉNS PLATSER Sida 20 AVSLUTNINGSVIS Uppdaterad 28 mars 2013 Sida 2 av 20

3 NYHETER 2013 Bankommittén har inför säsongen 2013 vuxit och vi är nu 8 personer, precis som för ett par år sedan. Du hittar oss alla via denna länk. Vi arbetar ständigt med förbättringar av våra arrangemang och tar gärna emot även dina förslag eftersom det ibland är lätt att bli hemmablind. Har du något du vill framföra - skicka då gärna ett mail till oss alla på Inför året 2013 så har vi ett antal praktiska nyheter Anmälan och betalning: Detta görs fortfarande via SDK Webshop och här har detta moment nu utökats med att vi alla redan direkt här accepterar och godkänner den friskrivning som fram tills nu funnits på Inskrivningsblanketten. Detta innebär att vi reducerar pappershanteringen på banan och att du direkt efter din bokning får en bekräftelse på vad du precis bokat. Bekräftelsen blir rent juridiskt också avtalet mellan dig och SDK och kan därmed bara göras personligen. Inga bokningar i annat namn för annan medlem kommer att godkännas. Precis som tidigare så anmäler man sig redan här, i SDK Webshop, till den grupp man har för avsikt att köra i. Gällande våra grupper och gruppindelning så blir det också lite nyheter 2013 eftersom Styrelsen gjort ett stort jobb och hjälpt oss att reda ut försäkringsfrågan. Vi har döpt om grupperna och tagit bort den separata gruppen för oförsäkrade motorcyklar, vilket medför att vi nu alla väljer grupp efter erfarenhet och önskat tempo. I teorin är det alltså inga skillnader och vi kör precis som tidigare år helt på egen risk. Vår ambition är att öka den totala säkerheten samt att upplysa alla er deltagare vad som faktiskt gäller och även ge er våra bästa råd. Vi har lagar och förordningar som är lika för alla och därtill försäkringsbolag som har olika strategier och affärsidéer. Hur man till slut väljer att vara försäkrad är upp till var och en. Mer info om detta under avdelningen Försäkringsfrågor. Banägarna höjer kontinuerligt hyrorna och vi gör vad vi kan för att påverka i motsatt riktning. För att säkerställa vår ekonomi och underlätta hanteringen finns det i år en differentierad prislista. Uppdaterad 28 mars 2013 Sida 3 av 20

4 Normalpriset gäller fram till två veckor innan bandagen. Därefter finns det fortfarande möjlighet att betala i en vecka, dock till en förhöjd avgift. Sista veckan innan bandagen är bokningen stängd eftersom vi måste hinna förbereda. Betalning på plats är möjlig i mån av plats, dock till ytterligare förhöjd avgift. Inskrivning delmoment 1 på banan: Väl på banan kommer inskrivningen att förenklas. Då du visat upp ditt körkort samt undertecknat liggaren där ditt namn och grupptillhörighet finns får du grupp- och betalmärken att fästa väl synligt i fronten på din motorcykel. När detta är gjort har du fullgjort delmoment 1. Se till att även ha med din bokningsbekräftelse om eventuella tekniska bekymmer skulle uppstå. Observera inskrivningens öppet tider missar du detta får du stå över de två första körpassen. Förarmöte delmoment 2 på banan: Förarmötet är precis som Inskrivningen obligatorisk för att du ska få deltaga på dagens körning. Bankommittén informerar här om dagen och dagens aktiviteter. Observera förarmötets tider missar du detta får du stå över de två första körpassen. Extra förarmöte delmoment 3 på banan: Efter det andra körpasset träffas respektive grupp på av Bankommittén angiven plats för att kommentera de två första passen och lite bättre lära känna varandra. Om du råkat missa delmoment 1 och/eller 2 är deltagande på detta extra förarmöte din chans att få vara med på dagens resterande körpass. Om du känner för att byta grupp tar du upp detta med Bankommitténs representant på detta extra förarmöte. Uppdaterad 28 mars 2013 Sida 4 av 20

5 Bokning och betalning Bankommitténs bankörningar bokar du genom SDK webshop. Bokningen är personlig och du kan bara boka åt dig själv. Du betalar din bokning direkt med VISA eller Mastercard via Samport. När detta är gjort har man bokat sin plats på bandagen och även accepterat villkoren. Ytterligare boknings- och betalningsrutiner framgår av det webbaserade bokningssystemet. Nytt för 2013 är att ordinarie pris gäller fram till två veckor innan själva bankörningen, därefter följer en vecka med förhöjd avgift om 200 kronor och veckan precis innan är bokningen stängd. På de banor som inte har deltagarbegränsning dvs. Anderstorp och Gelleråsen kommer det alltid att finnas en möjlighet att betala kontant på plats, dock till en extra förhöjd avgift av 400 kronor. På övriga banor är betalning direkt på plats endast möjlig i mån av plats, dock till samma förhöjda avgift. Om du avser att betala på plats - se till att vara i god tid. Grundavgiften för Bankommitténs bankörningar kan variera beroende på vilken bana det gäller eller vid speciella events. Information om detta finns i Kalendern. Avbokning och överlåtelse av plats Bankommittén administrerar inte avbokningar. Om du får förhinder får du själv överlåta/sälja din bokade plats till någon annan medlem. Du som säljare tar fullt ansvar för att den person som köper din plats nu också blir fullt informerad om vad som gäller. Du ansvarar själv också för att meddela oss i Bankommittén om vem som övertagit platsen. Om du är köpare se till att säljaren verkligen informerat oss i Bankommitten. Uppdaterad 28 mars 2013 Sida 5 av 20

6 Förberedelser Inför varje Bankörning måste alla (precis som tidigare) fylla i ett formulär där man uppger namn, medlemsnummer, registreringsnummer, grupp och intygar att man har tagit del av informationen och har vetskapen om att man kör helt på egen risk. Detta görs från och med säsongen 2013 direkt på nätet i samband med betalning. Man ansvarar också själv för att motorcykeln och den personliga utrustningen är i trim och i säkert skick. SDK och Bankommittén gör alltså ingen besiktning. Är du det minsta osäker om hur du kontrollerar din motorcykel, t ex skicket på dina bromsbelägg, kontakta oss i Bankommittén så får du hjälp. Se mer info under Din utrustning och motorcykel. Som förare måste du alltid på Bankommiténs bandagar ha giltigt körkort för den motorcykel du framför. Inskrivning Inskrivningen innebär att du visar upp ditt körkort samt med din namnteckning undertecknar liggaren för den grupp du anmält dig i. Om du betalat på nätet finns ditt namn redan i listan på liggaren med din grupptillhörighet. När du gjort detta får du grupp- och betalningsmärken att fästa väl synliga i fronten på din motorcykel. Se till att även ha med din bokningsbekräftelse om eventuella tekniska bekymmer skulle uppstå. Inskrivningen är öppen i 30 minuter och börjar normalt kl.08:00. Observera inskrivningens öppet tider missar du detta får du stå över de två första körpassen. Uppdaterad 28 mars 2013 Sida 6 av 20

7 Förarmöte och flaggregler Bankörningsledare Varje bankörning har en Bankörningsledare som håller i bankörningen. Bankörningsledaren bestämmer vad som gäller vid bankörningen, såväl på banan som i depån och alla deltagare måste följa dennes instruktioner. Följer man inte bankörningsledarens instruktioner blir man avstängd från vidare körning på banan resten av dagen. Bankörningsledaren har resterande medlemmar i Bankommittén och eventuellt ytterligare personer till sin hjälp. Alla presenteras på förarmötet. Föråkare På varje bankörning finns utsedda föråkare som visar lämpliga spårval under de 3 inledande varven, de så kallade Master-varven, i varje pass den första timmen. Bankommittén och Föråkarna står till tjänst under hela dagen för frågor, spårvisning eller dylikt. Föråkarna presenteras också på förarmötet och har något kännemärke, vanligtvis en väldigt synlig väst. Förarmöte Innan bankörningen startar genomförs ett förarmöte med obligatorisk närvaro där Bankommittén går igenom säkerhetsfrågor och berättar vad som i övrigt gäller under dagen. Här presenteras också Ambulanspersonalen (som alltid finns på plats) samt eventuellt andra personer med för dagen speciella uppgifter. Förarmötet är normalt 20 minuter och startar kl.08:30. För att allt ska fungera smidigt är det bra om du är på plats i god tid. Inskrivning och ev. anmälan och betalning ska vara gjord innan förarmötet. Ni som aldrig provat på bankörning förut ges alltid möjlighet till ett fördjupat förarmöte och extra hjälp under dagen. Observera förarmötets tider missar du detta får du stå över de två första körpassen. Flaggvakter I samband med förarmötet påvisas var flaggvakten kommer att befinna sig under körningen. Under körningen måste du vara uppmärksam på flaggvaktens signaler. Flaggvakten finns på plats för vår allas säkerhet och hans/hennes signaler och ord gäller. Respekterar man inte detta riskerar man att bli avstängd för resten av dagen. Uppdaterad 28 mars 2013 Sida 7 av 20

8 Flaggregler Vi använder i huvudsak 3 olika flaggor enligt nedan. Eventuellt kan en fjärde, grön, flagga komma att användas på vissa banor. Hur denna används tas då upp på förarmötet. Svartvit-rutig flagga Markerar slut på passet, oavsett om vi har kört full tid eller ej så är det slut på passet när den svartvit-rutiga flaggan hålls upp. Fortsätt det varv du påbörjat när du blir avflaggad och kör sedan in i depån. Obs, du ska inte tvärbromsa eller stanna på banan när du ser denna flagga. Fortsätt till en början i ditt normala tempo och lugna sedan ner tempot gradvis när du närmar dig depån. Om du saktar ner direkt efter flaggan riskerar du att bli påkörd bakifrån. Det är inte säkert att bakomvarande uppmärksammat flaggan och fortfarande håller normalt tempo. Undvik omkörning efter avflaggning om det inte är absolut nödvändigt. Röd flagga Markerar att passet avbryts på grund av att något har inträffat på banan, t.ex. en vurpa. Omkörningsförbud råder! Passet avbryts och du ska köra in i depån på samma sätt som vid Svartvitrutig flagga. Tänk dock på att det kan finnas hinder på banan så iakttag största möjliga uppmärksamhet och kör lugnare än vad du brukar! När du kommer tillbaka i depån så ställ upp som vanligt i din grupp och stanna vid din motorcykel, chansen finns att vi snart kan släppa ut gruppen på banan igen. OBS! Ambulans och bil med skamkärra på banan är att jämställa med röd flagg och får således inte köras om! Svart flagga Svart flagga och utpekning innebär fel på föraren eller motorcykeln. Svartflaggad blir du om flaggvakten upptäckt något fel på din motorcykel eller om du har gjort något otillåtet eller olämpligt enligt bankörningsledarens bedömning. Ser du den svarta flaggan, var uppmärksam på om den avser dig. Kör lugnt tillbaka till depån utanför ideallinjen (din hoj kanske läcker olja eller vatten), och visa de andra på banan att du lugnt och försiktigt är på väg mot depån. Med fördel kan du om möjligt markera detta med att sträcka upp vänsterhanden i luften. Väl i depån ska du uppsöka flaggvakten för att få information om varför du flaggades av. Observera att förare som inte uppmärksammar eller lyder flaggvaktens signaler kan bli avstängd från vidare körning den dagen! Uppdaterad 28 mars 2013 Sida 8 av 20

9 Försäkringsfrågor Det har pratats och för all del också skrivits en hel del om vilket försäkringsskydd man har när man deltar i bankörning. Risken är överhängande att du inte har något försäkringsskydd alls när du är ute på banan. Vi ger här nedan våra bästa rekommendationer, dock är det alltid den enskildes ansvar att själv kontrollera detta med sitt försäkringsbolag. Enligt trafikskadelagen (1975:1410) krävs att alla fordon (med några undantag för bl.a. arbetsredskap) som framförs på allmänna vägar ska vara trafikförsäkrade. Lagen tillämpas dock ej på "motordrivet fordon när det används för tävling, träning, övningskörning, uppvisning eller liknande ändamål inom inhägnat tävlingsområde" ( 1, tredje stycket). Då gäller lag (1976:357) om motortävlingsförsäkring som endast reglerar arrangörens skyldighet att försäkra tredje person, d.v.s. funktionärer, åskådare, etc. Motortävlingsförsäkringen omfattar inte deltagande förare, deras fordon och utrustning ( 3, punkt 1 3). Bankörningar som arrangeras av SDK sker inom inhägnat tävlingsområde, och som arrangör följer klubben lagen om motortävlingsförsäkring. Vad innebär då detta? Jo, du bör utgå ifrån att all banåkning sker på egen risk. Ditt försäkringsbolag har ingen skyldighet att utbetala några ersättningar via trafikförsäkringen för något som sker under bankörning. Det finns dock inget som hindrar att försäkringsbolagen ersätter skador - vissa bolag har gjort undantag, men det kan och bör man inte räkna med. Du måste själv kontrollera med ditt försäkringsbolag och få skriftligt på vad din försäkring omfattar i just ditt fall. De flesta olycksfallsförsäkringar gäller inte heller för vad som kallas extremsporter (skidåkning, bergsklättring, fallskärmshoppning, motorcykelkörning på bana, etc.). Styrelsens och Bankommitténs starka rekommendationer Våra rekommendationer är därför att alla deltagare skaffar en bra olycksfallsförsäkring som gäller vid just motorcykelkörning på bana. Tänk även på att försäkra upp mot inkomstbortfall, ifall olyckan skulle vara framme. Uppdaterad 28 mars 2013 Sida 9 av 20

10 Det finns säkert många försäkringar som täcker det man önskar, själva har vi funnit att TryggHansa har en VuxenOlycksfall som gäller dygnet runt. Det är bara vid tävling och professionell idrottsutövning som det finns begränsningar. Annars gäller försäkringen fullt ut. Det är upp till var och en att undersöka om just denna passar det ni söker. Kontaktperson Trygg Hansa: Göran Beckman, telefon: , mail: På forumet finns det trådar som gäller försäkringsfrågor, sök igenom dessa om ni behöver råd. Uppdaterad 28 mars 2013 Sida 10 av 20

11 Gruppindelning Vi delar upp oss i 4 olika grupper beroende på erfarenhet och önskat tempo: lugn, medel, snabb och snabbast. Du väljer själv grupp efter beskrivningarna nedan och sedan håller du dig till den. Om du känner för att byta grupp kontakter du oss i Bankommittén. Detta görs med fördel på det extra förarmötet som hålls efter det andra körpasset för alla grupper. Om du är osäker på vilken grupp du bör välja tar du kontakt med oss i Bankommittén. Du kan bara anmäla dig till och köra i en grupp. Mellan körpassen får du möjlighet att ställa din motorcykel i ett led bakom den skylt/kon i depån som markerar din grupp. Detta görs av många och är ett trevligt sätt att lära känna sina kompisar i gruppen samt att man då också är många som håller koll på när det är dags för nästa körpass. Man kan självklart också parkera på annan plats mellan körpassen. Lugn - Grön Detta är den absolut lugnaste gruppen. Här åker du om du vill hålla ett lugnt tempo. Idealisk grupp för nybörjare på bana. I denna grupp får omkörning enbart ske på de längsta raksträckorna, vanligtvis en eller två raksträckor per bana. Mer info om omkörning i denna grupp ges på förarmötet. Tänk på att visa hänsyn till de andra som är ute på banan tillsammans med dig. Föråkare kan visa spår om så önskas - prata med någon i Bankommitten så får du hjälp att komma till rätta. Medel - Vit Denna grupp är till för dig som börjat få upp tempot men som inte vill köra tillsammans med de snabbare förarna. I denna grupp är omkörning tillåten på alla raksträckor. Mer info om omkörning i denna grupp ges på förarmötet. Denna grupp har historiskt sett haft störst spännvidd bland deltagarna. Det är därför viktigt att verkligen visa hänsyn till de övriga på banan, det är inte säkert att de är lika rutinerade som du. Föråkare finns att tillgå även i denna grupp - prata med någon i Bankommitten så får du hjälp att komma till rätta. Uppdaterad 28 mars 2013 Sida 11 av 20

12 Snabb - Röd Gruppen med rutinerade och riktigt snabba förare. Här åker du som är en mycket van förare och som redan deltagit på ett antal av våra bankörningar. I denna grupp råder helt fri körning efter eget omdöme. Försök att undvika omkörningar i kurvor, men om du "måste" så se till att lämna gott om utrymme. För dig som vill ha hjälp med spårval så rekommenderar vi att du pratar med någon annan av deltagarna i denna grupp, eller med någon av våra föråkare. Snabbast - Blå Gruppen med väldigt rutinerade och verkligen snabba förare. Här åker du som har åkt bana under flera år och direkt är van vid ett högt tempo. I denna grupp råder helt fri körning efter eget omdöme. Försök att undvika omkörningar i kurvor, men om du "måste" så se till att lämna gott om utrymme. För dig som vill ha hjälp med spårval så rekommenderar vi att du pratar med någon annan av deltagarna i denna grupp, eller med någon av våra föråkare. Generellt för alla grupper: Om du av Flaggvakt och/eller Bankörningsledare blir uppmanad att byta grupp så är det främst för ditt eget bästa. Tänk också på att detta säkerligen också är för gruppens bästa vilket gör att ett byte gör det trevligare både för dig personligen och alla andra i gruppen. Det slutgiltiga ordet har ALLTID dagens Bankörningsledare. Att tänka på: Vi är på banan med våra kompisar och vi är här för att lära oss mer om motorcykelkörning och ha riktigt roligt tillsammans! Uppdaterad 28 mars 2013 Sida 12 av 20

13 Körning på banan Grundläggande är att den som kommer bakifrån alltid har "väjningsplikt". Du skall alltså bara koncentrera dig på det som händer framför din motorcykel! Det är bakomvarandes skyldighet att visa hänsyn och hålla avstånd vid omkörningar. För att underlätta detta kan du dock tänka på att inte gasa ihjäl dig på raksträckan, utan släppa förbi dem som är snabbare i kurvorna. Hur vet du då om någon är snabbare än dig om du inte får titta i backspegeln? Räkna helt enkelt med att det alltid finns snabbare förare än dig. Du släpper enklast om snabbare förare genom att inte gasa fullt på raksträckan varje varv. Titta inte bakåt på rakan vill de bakomvarande köra om så kör de om! Framförallt: håll alltid ditt spår, vingla inte fram och tillbaka det gäller för övrigt på hela banan. Gör inte heller plötsliga förändringar i spårval utan kör i ett tempo som passar dig så att du inte behöver ta till tokiga spårbyten. Undvik även att köra om på innern i en kurva om det inte kan ske med stor säkerhet med tanke på risken för att dra med sig den yttre föraren vid en ev. omkullkörning. Du som kör om måste också alltid hålla ditt spår och inte så att säga stjäla spåret från någon annan. Se till att ge de framförvarande kompisarna på banan den tid de behöver. Vi vill inte se att någon är ute på banan och stressar upp andra. Kör du inte med insidan, utan uppvisar bristande respekt, tar vi en allvarlig pratstund med dig och i värsta fall plockas du av banan för resten av dagen. Generellt gäller att alltid visa mycket hänsyn på banan! Det är ingen tävling eller träning! Tänk efter hur det skulle kännas om du kör på någon eller prejar någon av banan p.g.a. en onödig manöver. Eller ännu värre om någon blir skadad. Observera att vi alla är här på egen risk, även tredje man. Därav får inga obehöriga, ej heller minderåriga vistas i bandepån/fast-lane-området. Tidtagning, oavsett form, är ej tillåten. Uppdaterad 28 mars 2013 Sida 13 av 20

14 Köra ut på banan När du kör ut på banan så gäller det att vara uppmärksam på trafiken ute på banan. Håll dig innanför de markeringar som finns på respektive bana och följ sedan samma bankant fram till första kurvan. Beroende på vilken bana vi kör på så gäller olika förhållningsregler för första kurvan, vilka gås igenom på förarmötet. Det är absolut förbjudet att korsa de markeringar som finns vid depåutfarten! Tänk på att hastigheten kan skilja enormt mycket mellan de som är på banan och de som kommer från depån. Se därför till att öka farten i samband med att du lämnar depån och kommer ut på banan. Tänk dock på att inte gasa för mycket innan du fått upp temperaturen i däcken. De flesta gatdäck behöver två varv på banan innan de kommer upp i lämplig temperatur. Detta varierar mellan olika däckstyper, men minst två uppvärmningsvarv rekommenderas för såväl förare som motorcykel och däck. Master-varv Vi börjar dagens första pass för respektive grupp med tre så kallade Mastervarv. Det innebär att föråkare leder samtliga deltagare i ett lugnt tempo runt banan. Där ges ett första tillfälle att bekanta sig med banan och se ett lämpligt spårval. Gör ditt bästa för att försöka följa i föråkarnas spår. De vet med stor sannolikhet mycket om bankörning så passa på att lära dig lite redan från början. Även rutinerade förare kan kanske få nya tips på Master-varven! Föråkarna håller ett mycket lugnt tempo i alla grupperna under Master-varven. Ingen ska behöva känna sig stressad och föråkaren anpassar därför tempot efter deltagarna. Det är viktigt att hålla ganska kort avstånd till framförvarande och följa spåret så noga som möjligt så att alla har en chans att ta del av föråkarens spårval. Ansträng dig även att köra mjukt och undvik ryckig körning. Observera dock att syftet med Master-varven på intet sätt är att visa det optimala spåret runt banan. Föråkaren försöker visa ett av flera möjliga alternativ som förhoppningsvis passar de flesta. Master-varven är framför allt också viktiga för att visa hur du som förare tar dig IN och UT ur depån på ett säkert sätt. Det råder omkörningsförbud under Master-varven! Uppdaterad 28 mars 2013 Sida 14 av 20

15 Köra in i depån När du ska köra in i depån så visar du det genom att sänka farten och hålla upp vänsterhanden när du närmar dig depån. Håll dig, mycket nära bankanten, så att andra kan passera när du saktar in inför depåinfarten. Generellt sett så ska du dock placera dig på den sidan av banan där själva depåinfarten finns. Håll upp vänsterhanden tills du åkt av banan och är inne i depån. Området där du tydligt markerar att du ska in i depå varierar från bana till bana. Var därför extra uppmärksam när detta gås igenom på våra förarmöten och när detta även visas på Master-varven. Tänk på att du kan vara fartblind efter ett pass så ta det lugnt när du kommer in i depån där det plötsligt kan finnas fotgängare i vägen. Max 30km/h gäller i depån! Om du får problem med din motorcykel Undvik in i det längsta att stanna ute på banan! Om du måste krypköra för att nå depån så markera med ett tydligt tecken att det går ovanligt sakta. Sträck upp vänsterhanden (eller håll ut en fot om du måste frikoppla). Om du i värsta fall får stopp på motorcykeln ute på banan så se till att få av den från banan. Flytta dig snabbt från olämpliga ställen där du kan bli påkörd, t.ex. ytterkanten i en kurva. Om du/någon kör omkull Om du kör omkull försök att direkt släppa taget och ta dig ifrån motorcykeln. Ibland är kläm- och skrapskadorna orsakade av att man försöker hålla sig kvar vid motorcykeln och försöka rädda den. Om du kört omkull ta det lugnt, ta ett extra andetag och känn efter hur du mår en extra gång innan du reser dig. Är du det minsta tveksam så ligg kvar eftersom hjälpen kommer direkt. Ambulanspersonalen kan sedan tillsammans med dig bedöma läget. Om olyckan mot förmodan alltså är framme finns det alltid hjälp till hands. Om någon kört omkull så stannar den förste förare som har möjlighet att stanna utan att tvärbromsa. Tänk på att parkera undan din motorcykel så långt ut på kanten av banan som möjligt. Näste förare som passerar åker direkt in i depån och meddelar flaggvakten vad som hänt. Alla andra åker också direkt in i depån. Flaggvakten rödflaggar passet och skickar ut ambulans och skamkärra. Ju snabbare vi alla hanterar detta samarbete desto säkrare blir körningen och vi får alla mer tid för att köra på banan. Det är alltså ingen idé att fortsätta köra om du sett en omkullkörning. Passet kommer ändå att flaggas av. Uppdaterad 28 mars 2013 Sida 15 av 20

16 Din utrustning och motorcykel Personlig utrustning Du bör ha en riktig skyddsutrustning, bäst är utan tvekan heltäckande skinnställ. Vi har inga krav på skinnställ vilket innebär att vettiga textilalternativ, typ Gore-Tex-ställ avsedda för MC-åkning, också är OK. Du ska ha hjälm, handskar, stövlar och ryggskydd avsedda för MC-åkning. Vid körning i depåområdet ska hjälm också alltid användas. Motorcykeln Föraren, oavsett grupptillhörighet, ansvarar för att motorcykeln är i fullgott skick. Däcken skall även ha godtagbart mönsterdjup/skick tänk på att de slits snabbare vid bankörning. Även bromsarna måste naturligtvis vara i bra skick. Kolla beläggen så att de räcker för hela bandagen. Dessutom vill vi att du tejpar eller tar bort backspeglarna, du ska ändå inte använda dem på banan. Kontrollera alltid din motorcykel innan avfärd till bankörning, det är tråkigt att upptäcka fel och brister väl på plats! Kontrollera olja och ev. kylvätskenivå. Hjul och däck allt åtdraget, inga glapp. Kontrollera däck och lufttryck. Kontrollera alla skruvar, var extra noga vid styrinrättningen (gaffel, kronor, clip-ons o.s.v.). Gaswiren ska löpa fritt utan onödiga glapp. Bromsarna justera vid behov, kontrollera tjocklek på bromsbeläggen. Kedjan justera vid behov, kontrollera även kedjelåset om sådant finns. Ta bort eller tejpa backspeglarna. Glöm inte att tanka och/eller ha med dig bränsle till körningen! Uppdaterad 28 mars 2013 Sida 16 av 20

17 Bullerkrav Det har med åren blivit mycket hårdare bullerkrav. SDK har med sig en egen mätare som används i depån för att vid behov mäta upp bullret på de deltagande motorcyklarna. Bullret mäts på ungefär samma sätt som hos Svensk Bilprovning, dvs. ca 1 meter snett bakom hojen och i höjd med ljuddämparen. På en vanlig Ducati 900:a mäts ljudet vid ca rpm. Bullrar din Ducce för mycket så kommer du tyvärr inte att släppas ut på banan. I princip är det 100dB som är gränsvärdet vid statisk mätning på det flesta banorna. Numer använder banorna sig ofta av mätning vid förbipassering och det mäts under pågående bankörning. Gränsvärdet är då på 92 eller 95 db(a), men det är minst lika svårt att klara av det som den statiska mätningen. Förbikörningen kan vi inte heller testa i förväg, utan vår statiska gräns ligger lågt för att om möjligt vara på den säkra sidan. Ljuddämpningen ska vara av "bestående" karaktär, dvs. svinto eller liknande som hålls på plats med ståltråd godkänns ej. Då kraven numera är så pass hårda är det i princip original ljuddämpare och täckt kopplingskåpa som gäller. Det är banägarens bullerkontroll som avgör om vi måste avbryta bankörningsdagen p.g.a. för mycket buller. Respektive bana har olika bullerkrav, se de olika banbeskrivningarna här på hemsidan för gällande bullerkrav. Om vi går över gränsen under dagen så är det banägaren som avbryter körningen! Uppdaterad 28 mars 2013 Sida 17 av 20

18 Bankommitténs platser För att Bankomitténs arbete ska fungera så bra som möjligt behöver vi stå/parkera tillsammans i depåområdet på en plats nära in och utfarten till själva banan/bandepån. Detta för att vi rent praktiskt ska kunna arrangera denna bankörningsdag. På skisserna här nedan ser du var vi i Bankommittén kommer att stå/parkera. Vill du ha nära till inskrivning, förarmöte, kaffe etc. så ställ dig gärna i närheten. Tänk på/hjälp oss med detta genom att inte parkera inom dessa grön markerade områden om du anländer tidigt till banan. Om du ändå gör det löper du en risk att du blir tvungen att flytta. Förklaringar: Grönt fält = Bankommitténs placering Svart streck prickad linje = Staket mellan depå / bandepå Röda punkter = Grindar in till bandepån som inte får blockeras RING KNUTSTORP Uppdaterad 28 mars 2013 Sida 18 av 20

19 KINNEKULLE ANDERSTORP Uppdaterad 28 mars 2013 Sida 19 av 20

20 GELLERÅSEN Avslutningsvis Bankommitténs bankörningsdagar är ofta välbesöka tillställningar. Försök därför att boka dina dagar i god tid så att du inte missar din/dina favoritbanor i år. Vi är alla här för att vi tycker det är så otroligt roligt att köra bana, bli bättre förare och inte minst träffa alla trevliga Ducatister. Gemenskapen i klubben är något helt speciellt och har så varit sedan klubben startades redan Eftersom klubben firar 30 år i år så vet vi att det dessutom kommer att bli en hel del extra aktiviteter ihop med våra bandagar. Har du aldrig kört bana så kan vi verkligen rekommendera att nu ta chansen och prova på, eller bara komma och hälsa på för att vara med i gemenskapen. Det är helt enkelt fantastiskt trevligt och som alltid så är det gästerna som gör festen! Mycket välkomna önskar alla vi i Bankommittén! Uppdaterad 28 mars 2013 Sida 20 av 20

POWER NO BULLSHIT RACEDAY

POWER NO BULLSHIT RACEDAY POWER NO BULLSHIT RACEDAY Vi önskar alla körande varmt välkomna till Power No Bullshit Raceday 2014. Vi önskar påminna alla om att det är andra året vi kör Power No Bullshit Raceday och att vi fortfarande

Läs mer

Inbjudan, information och förarmöte

Inbjudan, information och förarmöte Inbjudan, information och förarmöte Deltävling 6 Mantorp Park 17-18 Oktober 2015 SLC kl.1 & kl.2 ER-Cup Övriga enduranceklasser för öppna SM-tävlingen Härmed bjuder SLC Racing in till Racingtävling över

Läs mer

INBJUDAN KLUBBMÄSTERSKAP 15-16 AUGUSTI MANTORP PARK SPECIALISTEN PÅ MASKINBRODYR

INBJUDAN KLUBBMÄSTERSKAP 15-16 AUGUSTI MANTORP PARK SPECIALISTEN PÅ MASKINBRODYR INBJUDAN KLUBBMÄSTERSKAP 15-16 AUGUSTI MANTORP PARK SPECIALISTEN PÅ MASKINBRODYR Välkommen till Klubbmästerskapet 2015 15-16 Augsti Helgens aktiviteter är en meny där du kan välja och vraka bland ett antal

Läs mer

Information om Licenskursen

Information om Licenskursen Information om Licenskursen Arrangörer: BMWSC bjuder härmed in till 2012-års licensutbildning. Denna utbildning berättigar till förarlicens Racing, vilket är ett krav för bankörning med gatbil eller tävla

Läs mer

Hej alla crossåkare och medlemmar i HMCK och välkomna till en ny spännande säsong.

Hej alla crossåkare och medlemmar i HMCK och välkomna till en ny spännande säsong. 1 av 10 Hej alla crossåkare och medlemmar i HMCK och välkomna till en ny spännande säsong. I år kommer vi fortsätta med att förbättra banorna men också era möjligheter till mer och bättre träning. För

Läs mer

SÖNDAG 13 SEPTEMBER 2015. START pm

SÖNDAG 13 SEPTEMBER 2015. START pm SÖNDAG 13 SEPTEMBER 2015 START pm VIKTIG STARTINFORMATION Välkommen till Velothon Stockholm 2015! Nedan följer viktig information om tävlingen och evenemanget. För att garantera din säkerhet, och ett incidentfritt

Läs mer

KA Förarutbildning Steg 1 STEG 2. Detta är Förarutbildningen Steg 2 som beskrivs i regelboken Karting KA 7.1. Börja Tävla KARTINGSKOLAN

KA Förarutbildning Steg 1 STEG 2. Detta är Förarutbildningen Steg 2 som beskrivs i regelboken Karting KA 7.1. Börja Tävla KARTINGSKOLAN SVENSKA BILSPORTFÖRBUNDET STEG 2 Detta är Förarutbildningen Steg 2 som beskrivs i regelboken Karting KA 7.1. Börja Tävla KARTINGSKOLAN Svenska Bilsportförbundets utbildningsmaterial för Karting. Svenska

Läs mer

Hej alla goa entusiaster!

Hej alla goa entusiaster! Hej alla goa entusiaster! Lördag den 23:e Juli. Lägg in detta datum i kalendern! Vi har bokat denna dag till Goodguys medlemsträff. Vi försöker att samla alla medlemmar och motorcyklar på klubben för fotografering

Läs mer

Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012

Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012 Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012 Protokoll fört vid årsmöte för Sydskanes Emse på Ring Knutstorp den 27 oktober 2012. Ordföranden Thomas Christiansson hälsar samtliga mötesdeltagare välkomna till

Läs mer

BMW Sport Club. Jönköping 2015-01-24

BMW Sport Club. Jönköping 2015-01-24 Jönköping 2015-01-24 Agenda 10:00-10:15 Välkomna. -fika, agenda, mål & syfte Olof 10:15-10:30 Säsongen 2015, kalender och planering Patrik 10:30-11:00 Vad är BMW Cup och för vem Lars Åke 11:00-11:30 Genomgång

Läs mer

RacingSweden. Kasper Krogh. Sponsor prospekt

RacingSweden. Kasper Krogh. Sponsor prospekt RacingSweden Kasper Krogh Sponsor prospekt 2009 Presentation Jag heter Kasper Krogh och är 17 år, och har hållit på med motorsport sedan jag var 7 år. 1998-2001 Motocross 2004-2007 Gokart 2008 Formel Ford

Läs mer

ROADTRIP FLORIDA. 2015-05-18 (14 dagar)

ROADTRIP FLORIDA. 2015-05-18 (14 dagar) ROADTRIP FLORIDA 2015-05-18 (14 dagar) DELSTATER: FLORIDA, GEORGIA, S och N CAROLINA, TENNESSEE, KENTUCKY, INDIANA, ILLINOIS, IOWA, WISCONSIN OCH MINNESOTA Våra tankar om resan Saxentorp Tours har arrangerat

Läs mer

Umara. Indie Bars Löpex Sport. Örebro Kommun. Örebro XChallenge

Umara. Indie Bars Löpex Sport. Örebro Kommun. Örebro XChallenge Vi hoppas ni kommer ha en trevlig dag och en bra tävlingsupplevelse! Kom gärna med synpunkter på både förbättringsområden och sådant som är bra. Vårt mål är att utveckla tävlingen i positiv riktning varje

Läs mer

Lektion på Gröna Lund, Grupp 1

Lektion på Gröna Lund, Grupp 1 Lektion på Gröna Lund, Grupp 1 Jetline Tåget är 9,2m långt. Hur lång tid tar det för tåget att passera en stolpe? Hur fort går tåget? Var under turen tror du att känner man sig tyngst? Lättast? Om du har

Läs mer

Senaste dag för föranmälan och seedning 22 mars efter detta datum anmälan på plats

Senaste dag för föranmälan och seedning 22 mars efter detta datum anmälan på plats Skoj på Hoj 2011 (Första start 11.00 på alla dessa dagar om ej annat angivits.) Målet är att köra 7 deltävlingar. Beroende på bana som meddelas senare (beroende på väder), körs tävlingen på lördag eller

Läs mer

De 16 stegen till körkortet En guide av Ringens Bilskola

De 16 stegen till körkortet En guide av Ringens Bilskola De 16 stegen till körkortet En guide av Ringens Bilskola 1. Körställning A Stol/bälte B Reglage 2. Inledande manövrering A Start/stannande B Krypkörning/styrning 3. Växling A Uppväxling B Bromsning C Nedväxling

Läs mer

Välkomna till Trelleborg triathlon 6/6 2015

Välkomna till Trelleborg triathlon 6/6 2015 Välkomna till Trelleborg triathlon 6/6 2015 Distans 386 m simning, 18 km cykling, 4,2 km löpning Hålltider Fredagen den 5 juni 17.00-19.30 Uthämtning av startkuvert vid växlingsområdet på Dalabadet. Ta

Läs mer

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf Övningsfrågor till utbildare av AM-elever ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk

Läs mer

Till fots och med cykel

Till fots och med cykel Till fots och med cykel Innehåll: Innehåll... 1 Till fots och med cykel... 2 På egna banor... 3 Cykling på cykelbana... 4 Gågata och gårdsgata... 5 Att korsa en väg... 6 Till fots... 6 Med cykel... 7 Var

Läs mer

Talmanus till presentation om nätvardag 2015

Talmanus till presentation om nätvardag 2015 Talmanus till presentation om nätvardag 2015 Bild 1: Här kommer det finnas ett stolpmanus för föreläsningen. Du kan även ladda hem manuset på www.surfalugnt.se om du vill ha manuset separat. Om du inte

Läs mer

Serieregler För Nordic Time Attack

Serieregler För Nordic Time Attack För Nordic Time Attack Välkomna till en spännande säsong 2015 där Time Attack på tagit ytterligare ett stort steg. Utgåva: Maj 2015 _NTA_2015 Sida 1 av 5 1. 1 Tidtagning 1.1. All tidtagning ska utföras

Läs mer

Välkommen till Bilpoolen.nu

Välkommen till Bilpoolen.nu Välkommen till Bilpoolen.nu Grattis, du är nu en medlem i Bilpoolen.nu. Vi är en snabbt växande bilpool, klimatneutral och oberoende av de stora bilbolagen. Vi finns här för att erbjuda dig en smart och

Läs mer

Domare/instruktörskursen är till för att de som ska vara domare/instruktörer på klubbens tävlingar kan hjälpa skyttarna på stationerna.

Domare/instruktörskursen är till för att de som ska vara domare/instruktörer på klubbens tävlingar kan hjälpa skyttarna på stationerna. Sverigeduvan 2011 Sverigeduvan 2011... 1 Inledning... 2 Arrangörsförmåner... 2 Tävling... 3 Skillnader mot Engelsk Sporting... 3 Tävlingsdagar... 3 Tävlingsgenomförande... 4 Banor/layouter... 4 Arrangör...

Läs mer

GRUPP 1 JETLINE. Åk, känn efter och undersök: a) Hur låter det när tåget dras uppför första backen? Vad beror det på? (Tips finns vid teknikbordet)

GRUPP 1 JETLINE. Åk, känn efter och undersök: a) Hur låter det när tåget dras uppför första backen? Vad beror det på? (Tips finns vid teknikbordet) GRUPP 1 JETLINE a) Hur låter det när tåget dras uppför första backen? Vad beror det på? (Tips finns vid teknikbordet) b) Var under turen känner du dig tyngst? Lättast? Spelar det någon roll var i tåget

Läs mer

HÄSTAR I TRAFIKEN TIll dig Som ÄR RyTTARE

HÄSTAR I TRAFIKEN TIll dig Som ÄR RyTTARE HÄSTAR I TRAFIKEN till dig som är ryttare Att rida i TRAFIK Intresset för hästar och ridsport ökar stadigt i Sverige. Vi är närmare en halv miljon människor som rider eller kör för tävling, motion eller

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i trafikförordningen (1998:1276); SFS 2001:753 Utkom från trycket den 30 oktober 2001 utfärdad den 18 oktober 2001. Regeringen föreskriver att 3 kap. 6,

Läs mer

Gruppcykling. Cykla i klunga vs gruppcykling Två i bredd när väg och trafik tillåter

Gruppcykling. Cykla i klunga vs gruppcykling Två i bredd när väg och trafik tillåter Cykla i grupp med Gruppcykling Cykla i klunga vs gruppcykling Två i bredd när väg och trafik tillåter Kommunikation & regler Tydliga tecken och rop ger förutsägbarhet Vanliga trafikregler gäller Koll på

Läs mer

Inbjudan till. Träningsläger. Österrike Wipptal. 8-16 augusti 2015

Inbjudan till. Träningsläger. Österrike Wipptal. 8-16 augusti 2015 Inbjudan till Träningsläger Österrike Wipptal 8-16 augusti 2015 Info: Den andra veckan i augusti är det dags för årets stora klubb-händelse. Då drar nämligen OK Hammaren till Wipptal i Österrikiska alperna

Läs mer

USAbilForum Importera bil från USA! 2013/2014

USAbilForum Importera bil från USA! 2013/2014 20 MINUTERS-GUIDE! USAbilForum Importera bil från USA! 2013/2014 Hej och välkommen, vad roligt att du har hittat till vårt forum, men framförallt spännande att du går i tankar om att köpa hem en bil från

Läs mer

BANBYGGE BANPERSONAL

BANBYGGE BANPERSONAL När man är funktionär förväntas man finnas på plats minst 20 min innan passet börjar. BANBYGGE Dagen innan tävlingarna börjar bygger vi banan under ledning av banchefen och banbyggaren. Här kan alla hjälpa

Läs mer

Fyra trafikslag samma ansvar. Regler Tillstånd Tillsyn Statistik över olyckor Register

Fyra trafikslag samma ansvar. Regler Tillstånd Tillsyn Statistik över olyckor Register Fyra trafikslag samma ansvar Regler Tillstånd Tillsyn Statistik över olyckor Register Vision Vi skapar trygghet på land, till sjöss och i luften! 2013-02-08 4 Fakta Myndighet under Näringsdepartementet

Läs mer

Administrera tävling. Arrangera tävling

Administrera tävling. Arrangera tävling 2015 Svenska Motorcykel- och Snöskoterförbundet Box 2314 600 02 NORRKÖPING Tel. 011-23 10 80 www.svemo.se Administrera tävling Steg 3 Arrangera tävling [Här kan du läsa en enkel guide hur du arrangerar

Läs mer

När du ska korsa en gata

När du ska korsa en gata När du ska korsa en gata Information från Örebro kommun I den här broschyren finns exempel som beskriver hur du som går, cyklar eller kör ett fordon ska bete dig vid olika typer av korsningar enligt trafiklagstiftningen.

Läs mer

Stockholms Sportvagnsklubb

Stockholms Sportvagnsklubb Inbjudan ERCup 2012 2012-08-19 Utgåva 1 2 (6) Inbjudan ERCup Kinnekulle 2012 1 ARRANGÖR Stockholms Sportvagnsklubb (SSK) c/o Micael Ericsson Lövholmen, 573 73 Sunhultsbrunn 2 TILLSTÅND Detta racingarrangemang,

Läs mer

Odödlig. O Mopeden, ett smart fordon eller en dödsfälla.

Odödlig. O Mopeden, ett smart fordon eller en dödsfälla. Odödlig O Mopeden, ett smart fordon eller en dödsfälla. Ovan Det är svårt att själv uppskatta riskerna Tycker du som många tonåringar att mopeden ger dig frihet, rörlighet och kanske till och med status

Läs mer

LEKTION PÅ GRÖNA LUND, GRUPP 1

LEKTION PÅ GRÖNA LUND, GRUPP 1 LEKTION PÅ GRÖNA LUND, GRUPP 1 JETLINE Tåget är 9,2 m långt. Hur lång tid tar det för tåget att passera en stolpe? Hur fort går tåget? Var under turen tror du att känner man sig tyngst? Lättast? Två gånger

Läs mer

Endags träningstävling i Basic!

Endags träningstävling i Basic! Endags träningstävling i Basic! Tips och råd för arrangörer av Patrick Roos 1 Syfte med endags träningstävling i Basic Att tävla eller arrangera tävling är ett stort steg för många R/C-flygare och klubbar.

Läs mer

FAQ Elektronisk inrapportering av resultat från mentalbeskrivning hund, MH.

FAQ Elektronisk inrapportering av resultat från mentalbeskrivning hund, MH. FAQ Elektronisk inrapportering av resultat från mentalbeskrivning hund, MH. Deltagarfrågor Fråga: Jag har aldrig skapat ett konto via något elektroniskt media tidigare. Hur gör jag? Svar: Se film på hur

Läs mer

!!!!!!!! INBJUDAN!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!! INBJUDAN!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! INBJUDAN Välkomna Vi hälsar er förening välkommen till Svea Cup 2014. Svea Cup är en tävling för YNGRE MINIORER, MINIORER, KADETTER, YNGRE JUNIORER, JUNIORER & SENIORER. Den 8:e upplagan av Svea Cup kommer

Läs mer

Minihandbok för skoladministratörer version 1.4

Minihandbok för skoladministratörer version 1.4 UEDB (UNGDOM OCH ELEVDATABASEN) Minihandbok för skoladministratörer version 1.4 Eva Rehnberg 2014-01-10 Innehåll Ny elev... 2 Inskrivning av ny elev folkbokförd i Stockholms län eller Håbo... 2 Elev med

Läs mer

C Copyright Bilpoolen AB 2013

C Copyright Bilpoolen AB 2013 Användarmanual C Copyright Bilpoolen AB 2013 Bilpoolen AB Box 3074, 103 61 Stockholm Tel: +46 (0)8 559 250 26. Email: kundtjanst@bilpoolen.nu. Välkommen till Bilpoolen.nu Grattis, du är nu medlem i Bilpoolen.nu,

Läs mer

Allmänna och särskilda villkor

Allmänna och särskilda villkor Allmänna villkor Köpevillkor Allmänna och särskilda villkor Som kund till Coach M: - Är jag medveten om att jag måste vara över 18 år och myndig med full juridisk rätt för att ingå avtal med Coach M. Coach

Läs mer

Så minskar du olycksrisken J

Så minskar du olycksrisken J Så minskar du olycksrisken J 5 10 20 25 50 och så gör du om du blir inblandad i en olycka p N Affärsområde Buss Vissa dagar går allt efter ritningarna. Arbetet löper smidigt och vi hinner med det vi ska.

Läs mer

v1.0 Manual enkel översikt Av Daniel Azzarri daniel@sbf.se 2006-03-27

v1.0 Manual enkel översikt Av Daniel Azzarri daniel@sbf.se 2006-03-27 v1.0 Manual enkel översikt Av Daniel Azzarri daniel@sbf.se 2006-03-27 Bilsport Online v1.0 Bilsport Online är en webbtjänst utvecklad för att hjälpa till med administrationen kring svensk bilsport. Via

Läs mer

RAPPORT. Maj 2009 LAGLIG ANVÄNDNING AV FYRHJULING (ATV) HANDBOK. Framtagen av SMP Svensk Maskinprovning AB med finansiering från SLO-fonden

RAPPORT. Maj 2009 LAGLIG ANVÄNDNING AV FYRHJULING (ATV) HANDBOK. Framtagen av SMP Svensk Maskinprovning AB med finansiering från SLO-fonden RAPPORT Maj 2009 LAGLIG ANVÄNDNING AV FYRHJULING (ATV) HANDBOK Framtagen av SMP Svensk Maskinprovning AB med finansiering från SLO-fonden S M P S V E N S K M A S K I N P R O V N I N G A B SMP Uppsala:

Läs mer

Camp Connect 2015. Ledar- och deltagarinfo

Camp Connect 2015. Ledar- och deltagarinfo Camp Connect 2015 Ledar- och deltagarinfo VARMT VÄLKOMNA TILL CAMP CONNECT 2015 Denna information riktar sig till ledare och deltagare inför årets Camp Connect som arrangeras 7 10 augusti. Viktigt att

Läs mer

MALERYD VARBERG TRIATHLON 22 JUNI 2014

MALERYD VARBERG TRIATHLON 22 JUNI 2014 MALERYD 22 JUNI 2014 Du är välkommen till Maleryd Varberg Triathlon. Tävlingen arrangeras av Varbergs Sim där Maleryd Varberg Triathlon inleder Simmarveckan. TÄVLINGS-PM Du är välkommen till Maleryd Varberg

Läs mer

6-timmars lagrace Klass FSR-O26 och FSR-O27 7:e Maj - 2011

6-timmars lagrace Klass FSR-O26 och FSR-O27 7:e Maj - 2011 6-timmars lagrace Klass FSR-O26 och FSR-O27 7:e Maj - 2011 Miniracingteknik Nordic AB och Stockholm Model Boat Club inbjuder till sommarens roligaste tävling. Ett nytt sätt att köra modellbåt på Datum:

Läs mer

Vi har ett av Stockholms mest centrala lägen intill Järva Krog i Solna där E4 och E18 korsar varandra.

Vi har ett av Stockholms mest centrala lägen intill Järva Krog i Solna där E4 och E18 korsar varandra. Nybörjarkurser "Grönt Kort" 2014! Vi har ett av Stockholms mest centrala lägen intill Järva Krog i Solna där E4 och E18 korsar varandra. FairWay Golf Ulriksdals golftränare under 2014 är Gustaf Ehrnrooth

Läs mer

Handledning Steg 1 och 2 Förarutbildning i Karting

Handledning Steg 1 och 2 Förarutbildning i Karting Handledning Steg 1 och 2 Förarutbildning i Karting Detta är Handledningen för Förarutbildningen Steg 1 och 2 som beskrivs i regelboken Karting. KARTINSKOLAN KA_UTB_Lärarhandl_Steg_1_2 2011 MS 2011 MSSidan

Läs mer

Allmänna villkor. Tjänstebeskrivning Knivbrev AB tillhandahåller en professionell slipservice för privatpersoner och företag.

Allmänna villkor. Tjänstebeskrivning Knivbrev AB tillhandahåller en professionell slipservice för privatpersoner och företag. Allmänna villkor Tjänstebeskrivning Knivbrev AB tillhandahåller en professionell slipservice för privatpersoner och företag. Tjänsten som tillhandahålls bygger på att du som kund skickar in dina föremål,

Läs mer

Administratörsmanual för BokaTennis.nu 20131030

Administratörsmanual för BokaTennis.nu 20131030 Administratörsmanual för BokaTennis.nu 20131030 1. Avboka spelares tider Som administratör har man möjlighet att avboka tider. Detta görs genom att man klickar på den tid man vill avboka och sedan godkänner

Läs mer

Skolskjutsreglemente Laxå kommun

Skolskjutsreglemente Laxå kommun Skolskjutsreglemente Laxå kommun Ur Skollagen 4 kap 7 Hemkommunen är skyldig att sörja för att eleverna i grundskolan anordna kostnadsfri skolskjuts, om sådan behövs med hänsyn till färdvägens längd, trafikförhållanden,

Läs mer

Välkommen till Jaguarklubben på internet

Välkommen till Jaguarklubben på internet Välkommen till Jaguarklubben på internet Menyn här ovanför tar dig snabbt till olika delar av webbplatsen. Start är förstasidan, För medlemmar innehåller länkar till bl.a. förmåner och försäkringsinformation,

Läs mer

Rätt fart såklart! Fem goda skäl att hålla koll på hastigheten

Rätt fart såklart! Fem goda skäl att hålla koll på hastigheten Rätt fart såklart! Fem goda skäl att hålla koll på hastigheten Har du koll på fördelarna med rätt fart? I detta häfte finns bra argument för varför vi som kör lastbil ska hålla hastighetsgränserna och

Läs mer

Saabfestivalen 2015 5-7:e juni. Programblad

Saabfestivalen 2015 5-7:e juni. Programblad Saabfestivalen 2015 5-7:e juni Programblad Innehållsförteckning 1. Presentation av arrangörerna. 2. Praktiska saker inför och under ditt besök. 3. Dagsschema för fredag, lördag samt söndag. 1. Saabfestivalen

Läs mer

Manual Interbook. Datum: 2013 01 24 Version 1.3 Sidan 1 (14)

Manual Interbook. Datum: 2013 01 24 Version 1.3 Sidan 1 (14) Manual Interbook Datum: 2013 01 24 Version 1.3 Sidan 1 (14) Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1. 1 Föreningsregistret... 3 1.2 Kontaktpersoner... 3 1.3 Huvudanvändare och underanvändare... 3 2. Hitta

Läs mer

INFORMATION TILL BOENDE OM BLOMLÅDOR. Blomlådor för bättre trafiksäkerhet! Starta en ökad medvetenhet om trafiksäkerhet

INFORMATION TILL BOENDE OM BLOMLÅDOR. Blomlådor för bättre trafiksäkerhet! Starta en ökad medvetenhet om trafiksäkerhet 1 (6) INFORMATION TILL BOENDE OM BLOMLÅDOR Blomlådor för bättre trafiksäkerhet! Starta en ökad medvetenhet om trafiksäkerhet För att få en ökad trafiksäkerhet är det viktigt att vi alla börjar prata om

Läs mer

En liten. Trafikskola för cykel

En liten. Trafikskola för cykel En liten Trafikskola för cykel Cykeln är ett fordon, precis som bilar och mopeder. I grunden gäller samma regler för cyklister som bilister. du får till exempel cykla på de flesta vanliga vägar. Dessutom

Läs mer

Minihandbok för skoladministratörer version 1.6

Minihandbok för skoladministratörer version 1.6 UEDB (UNGDOM OCH ELEVDATABASEN) Minihandbok för skoladministratörer version 1.6 Eva Rehnberg 2014-08-18 En utförligare handbok för administratörer finns att tillgå inloggad i UEDB. Den här handboken är

Läs mer

avbeställningsförsäkring Om du måste avboka

avbeställningsförsäkring Om du måste avboka avbeställningsförsäkring Om du måste avboka Avboka oavsett anledning. Nu kan du försäkra dig mot otur. Om något oförutsett inträffar som gör att du måste avboka en förbetald resa ersätter vi dig. Men inte

Läs mer

Inbjudan. Allsvenskan segling är en serie deltävlingar för inbjudna klubbar anslutna till Svenska Seglarförbundet.

Inbjudan. Allsvenskan segling är en serie deltävlingar för inbjudna klubbar anslutna till Svenska Seglarförbundet. Inbjudan Tävling: Datum: Arrangör: Allsvenskan segling Deltävling 1: 22 24 maj, Saltsjöbaden Deltävling 2: 14 16 augusti, Malmö Deltävling 3: 28 30 augusti, Grötö Svenska Seglarförbundet, SSF, i samarbete

Läs mer

Sundsvalls Fallskärmsklubb

Sundsvalls Fallskärmsklubb Sundsvalls Fallskärmsklubb Målsmans intyg gällande fallskärmshoppare mellan 15 och 18 år Härmed intygas att min son/dotter har mitt samtycke att genomgå kurs i fallskärmshoppning, samt att utföra fallskärmshopp

Läs mer

Inomhus Go-kartserie 2015-16

Inomhus Go-kartserie 2015-16 Inomhus Go-kartserie 2015-16 Start nr. Klass Team namn (inom parentes = förra säsongens resultat) 1. E Bortalaget (1) 2. E NAG Racing (2) 3. E Ap-X (5) 4. E Stoppsladd (6) 5. E GT40 + (7) 6. E Kompositteknik

Läs mer

Krokom-Dvärsätt IFs Ledarpärm

Krokom-Dvärsätt IFs Ledarpärm Krokom-Dvärsätt IFs Ledarpärm Innehållsförteckning Hur börjar man?... 3 Vem frågar man om man vill starta ett lag?... 3 Var hittar man spelarna?... 3 Vem får vara med?... 3 Vart vänder man sig om man önskar

Läs mer

INFORMATION OM ALMTUNA KIOSKEN

INFORMATION OM ALMTUNA KIOSKEN INFORMATION OM ALMTUNA KIOSKEN Alla lagen med spelare och föräldrar har under många år gjort en stor insats för sitt lag och föreningen genom att jobba i kiosken. Nedan finns en guide och tips för vad

Läs mer

PROTOKOLL SEKTIONSMÖTE ROADRACING 13 2013

PROTOKOLL SEKTIONSMÖTE ROADRACING 13 2013 1 (6) PROTOKOLL SEKTIONSMÖTE ROADRACING 13 2013 2013-12-16 (14.00-18.00) Deltagare SVEMO Fredrik Hansson Patrik Marklund Rikard Sthillert Gäster Therése Hammarberg Sammankallande Ledamot Ledamot Ny ledamot

Läs mer

Alla måste betala trafikförsäkring.

Alla måste betala trafikförsäkring. Alla måste betala trafikförsäkring. Trafikförsäkringen är ditt skydd om olyckan slår till. Tänk dig att du helt utan skuld blir påkörd av en bilförare som saknar trafikförsäkring. Då vore det inte rätt

Läs mer

Odödlig. Mopeden ett smart fordon eller en dödsfälla?

Odödlig. Mopeden ett smart fordon eller en dödsfälla? Odödlig Mopeden ett smart fordon eller en dödsfälla? Ovan Med moped kan du förflytta dig enkelt, fritt och smidigt. Se till att det också blir säkert! Är du runt 15 år och tänker skaffa moped eller redan

Läs mer

Stockholmspostens Idrottsklubb (SPIK) och Postens Idrottsförbund (PIF) inbjuder till POSTTRAMPET 2006. SPIK hälsar er välkomna till årets Posttramp.

Stockholmspostens Idrottsklubb (SPIK) och Postens Idrottsförbund (PIF) inbjuder till POSTTRAMPET 2006. SPIK hälsar er välkomna till årets Posttramp. Stockholmspostens Idrottsklubb (SPIK) och Postens Idrottsförbund (PIF) inbjuder till POSTTRAMPET 2006 SPIK hälsar er välkomna till årets Posttramp. Vi kommer att hålla till i Lindholmen, en liten ort norr

Läs mer

Har farten men inte turen

Har farten men inte turen Har farten men inte turen Nu har vi varit i granlandet i väster och tävlat, denna gång var det i Padborg Park i mellersta Jylland. Det var en riktigt rolig bana med mycket dolda krön och branta upp och

Läs mer

FÖR KÄNSLIGA MÄNNISKOR

FÖR KÄNSLIGA MÄNNISKOR Med känsla för MC FÖR KÄNSLIGA MÄNNISKOR Att åka motorcykel är en livsstil eller rent av en passion, den används både till nytta och nöje. Det är förenat med en skön känsla som kan vara svår att förstå

Läs mer

Hyresregler Semesterbyn Kåranäs

Hyresregler Semesterbyn Kåranäs När blir min stugbokning bindande? Bokningen är bindande så snart ni har betalat 20% av hyran (eller hela hyran), senast 10 dagar efter bokningstillfället. Vid bokning 30 dagar eller senare innan ankomst

Läs mer

Arena Götgatan Arenan med start och mål är belägen mitt på Götgatan mellan korsande vägarna Åsögatan och Blekingegatan.

Arena Götgatan Arenan med start och mål är belägen mitt på Götgatan mellan korsande vägarna Åsögatan och Blekingegatan. PM/Deltagarinfo Anmälan Anmälan sker via www.stockholmchallenge.se, fram till den 20 juni. Därefter går det att efteranmäla sig till motionsklasserna påarenan från 10.00 påtävlingsdagen. Efteranmälan stänger

Läs mer

Tävlingsinformation för Deje simmare

Tävlingsinformation för Deje simmare Tävlingsinformation för Deje simmare Allmänt Tävlingar är liksom träningen en viktig ingrediens om man vill utvecklas till en god tävlingssimmare. Man kan se tävlingen som en typ av träning där simmaren

Läs mer

Resepolicy för Varbergs Sim

Resepolicy för Varbergs Sim Resepolicy för Varbergs Sim Rev. 2 Giltig fr.o.m. 2012 12 01 tills vidare I denna resepolicy har vi tecknat ner föreningens avsikter och ambitioner för att tydliggöra för alla, inte minst föräldrar och

Läs mer

Träningsguide för barn och ungdom inom IK Huge Fotboll

Träningsguide för barn och ungdom inom IK Huge Fotboll Träningsguide för barn och ungdom inom IK Huge Fotboll Detta dokument är en bilaga till Riktlinjer för träning och beskriver hur ett träningsprogram kan läggas upp, vad man ska tänka på under övningarna

Läs mer

1. Definitioner... 3 2. Funktionärer och deras uppgifter... 3 3. Starten... 3 4. Tävlingsplatsen... 3 5. Loppet... 3 6. Målgång... 4 7.

1. Definitioner... 3 2. Funktionärer och deras uppgifter... 3 3. Starten... 3 4. Tävlingsplatsen... 3 5. Loppet... 3 6. Målgång... 4 7. + 2013-06-09 1. Definitioner... 3 2. Funktionärer och deras uppgifter... 3 3. Starten... 3 4. Tävlingsplatsen... 3 5. Loppet... 3 6. Målgång... 4 7. Simdräkt och våtdräkt... 4 8. Säkerhet... 5 9. Administration

Läs mer

Sammanställning över befintliga tävlingsformer Dragracing MC/Snöskoter version 1.0

Sammanställning över befintliga tävlingsformer Dragracing MC/Snöskoter version 1.0 Sammanställning över befintliga tävlingsformer Dragracing MC/Snöskoter version 1.0 Det här är en sammanställning för att du ska få en överblick över vilka tävlingsformer som finns för dragracing MC/Snöskoter.

Läs mer

Time Care Pool Vikarie

Time Care Pool Vikarie Time Care Pool Vikarie Logga in Gå in direkt på http://timepool.tierp.se eller via www.tierp.se och klicka på länken Logga in som finns längst ned på höger sida. Här klickar du på länken till Time Care

Läs mer

Jämtlands Motorklubb (JMK) inbjuder Er härmed till Light On Sprinten. Sveriges längsta sprint med 70km SS och 15km transport.

Jämtlands Motorklubb (JMK) inbjuder Er härmed till Light On Sprinten. Sveriges längsta sprint med 70km SS och 15km transport. Jämtlands Motorklubb (JMK) inbjuder Er härmed till Light On Sprinten. Sveriges längsta sprint med 70km SS och 15km transport. Tävlingen anordnas i full överensstämmelse med FIA's Internationella, Svenska

Läs mer

Simklubben Elfsborgs policy gällande TRAFIKSÄKERHET

Simklubben Elfsborgs policy gällande TRAFIKSÄKERHET Simklubben Elfsborgs policy gällande TRAFIKSÄKERHET samt riktlinjer för att säkra miljövänliga transporter i samband med träning, tävling och läger (Reviderad 2012-11-14) 1 Denna trafiksäkerhetspolicy

Läs mer

Till vattenskidskolans elever och föräldrar.

Till vattenskidskolans elever och föräldrar. Till vattenskidskolans elever och föräldrar. Då har vi bara några veckor kvar med dragbåten i sjön för detta år men jag vill passa på att tacka för gott samarbete och önskar alla tillbaka i vår och på

Läs mer

Klickerövningar för förare utan hund! Av Eva Bertilsson och Emelie Johnson Vegh, publicerad i Agilitybladet 2003, här något omstrukturerad.

Klickerövningar för förare utan hund! Av Eva Bertilsson och Emelie Johnson Vegh, publicerad i Agilitybladet 2003, här något omstrukturerad. Klickerövningar för förare utan hund! Av Eva Bertilsson och Emelie Johnson Vegh, publicerad i Agilitybladet 2003, här något omstrukturerad. När du tränar din hund är det som bekant viktigt att du delar

Läs mer

Lathund för Relation Bokningssystem

Lathund för Relation Bokningssystem Lathund för Relation Bokningssystem UpRight Consulting 2013 Bokningssystemet är utformat för att passa onlinebokning där aktiviteterna matchas mot medlem/kundprofil. En medlem kan bara boka upp sig på

Läs mer

Krisplan. Krishanteringsplan vid olycka med allvarlig personskada eller med dödlig utgång.

Krisplan. Krishanteringsplan vid olycka med allvarlig personskada eller med dödlig utgång. Krisplan Krishanteringsplan vid olycka med allvarlig personskada eller med dödlig utgång. Reviderad: januari 2012 Krisplan Förord Bifogad krisplan är framtagen för att utgöra ett stöd vid Ert planeringsarbete

Läs mer

Jordfräs RTT 3. Nima Maskinteknik AB nima@nimaab.se Tel 019-30 43 00. Box 1505, 701 15 ÖREBRO www.nimaab.se Fax 019-36 16 97

Jordfräs RTT 3. Nima Maskinteknik AB nima@nimaab.se Tel 019-30 43 00. Box 1505, 701 15 ÖREBRO www.nimaab.se Fax 019-36 16 97 Jordfräs RTT 3 Tekniska data 3 växlar Arbetsbredd 60cm Vikt 78 kg Däckdimension 1.00-6 Fräsknivarnas dimension 320 mm Rotationshastighet kniv 27 rpm Hastighet växel 1 1,1 km/h Hastighet växel 2 2,1 km/h

Läs mer

Datum, tid (bara om det är halvdagstävling t ex) och tävlingsplats Vilka klasser (i freestyle resp. HtM) Domare Tävlingsavgift

Datum, tid (bara om det är halvdagstävling t ex) och tävlingsplats Vilka klasser (i freestyle resp. HtM) Domare Tävlingsavgift Att anordna freestyle och/eller Planera i god tid Oavsett om ni ska ha en inofficiell eller officiell tävling så försök komma igång med planeringen i så god tid som möjligt. Ofta när det gäller freestyle/heelwork

Läs mer

Ulricehamns IFK P-02

Ulricehamns IFK P-02 Ulricehamns IFK P-02 Föräldramöte 2015-02-19 Anders, Mikael, Fredrik, Bernt, Jerker och Mattias Ulricehamns IFK P-02 UIFK Ungdomskommitten 4U & Calle Vredin Föräldraengagemang/ Bemanning Fotbollssäsong

Läs mer

Futsal. Futsal 2013. Information. Tävlingsbestämmelser. Regler. Korpen Linköping

Futsal. Futsal 2013. Information. Tävlingsbestämmelser. Regler. Korpen Linköping 2013 Information Tävlingsbestämmelser Regler Information Anmälan Görs i receptionen på Korpen Collegium. Anmälan är fullständig först när anmälningsavgiften är betald hos. (För receptionens öppettider

Läs mer

För en tryggare arbetsmiljö. Arbetsmiljörisker vid produktion

För en tryggare arbetsmiljö. Arbetsmiljörisker vid produktion För en tryggare arbetsmiljö Arbetsmiljörisker vid produktion Till dig som bygger montrar på Stockholmsmässan Vi på Stockholmsmässan vill skapa en så säker och trygg arbetsmiljö som möjligt, både för våra

Läs mer

Camp Connect 2014. Ledar- och deltagarinfo

Camp Connect 2014. Ledar- och deltagarinfo Camp Connect 2014 Ledar- och deltagarinfo VARMT VÄLKOMNA TILL CAMP CONNECT 2014 Denna information riktar sig till ledare och deltagare inför årets Camp Connect som arrangeras 8 11 augusti. Viktigt att

Läs mer

Börja med Smart... 3. Registrera din kund... 12 Registrera din artikel... 15 Göra en faktura... 16

Börja med Smart... 3. Registrera din kund... 12 Registrera din artikel... 15 Göra en faktura... 16 Innehåll Börja med Smart... 3 Integration med bokföringen... 3 Hogia-ID... 4 Guide - Smart - Registrera dina uppgifter... 5 Startsidan... 8 Guide - Fakturering... 9 Registrera din kund... 12 Registrera

Läs mer

SEGLINGSFÖRESKRIFTER för Stockholm Cup 2009

SEGLINGSFÖRESKRIFTER för Stockholm Cup 2009 SEGLINGSFÖRESKRIFTER för Stockholm Cup 2009 Kappsegling: Stockholm cup 2009 Datum: Arrangör: Klasser: 1. Regler 1.1 Kappseglingarna genomförs enligt reglerna så som de definieras i Kappseglingsreglerna

Läs mer

MEDLEMSAVTAL AVTAL NR. 2015-0XX

MEDLEMSAVTAL AVTAL NR. 2015-0XX MEDLEMSAVTAL AVTAL NR. 2015-0XX NAMN PERSONNR. DATUM Namn Namnsson 19XX-XX-XX-XXXX 2015-XX-XX GSP Makerspace är en förening där alla är välkomna oavsett ålder, könsidentitet, funktionsskillnad, etnicitet,

Läs mer

Inbjudan till 1/8 BUGGY NITRO, 1/8 BUGGY EL, 1/10 SHORT COURSE SPONSORER: ARRANGÖR:

Inbjudan till 1/8 BUGGY NITRO, 1/8 BUGGY EL, 1/10 SHORT COURSE SPONSORER: ARRANGÖR: Inbjudan till 1/8 BUGGY NITRO, 1/8 BUGGY EL, 1/10 SHORT COURSE SPONSORER: ARRANGÖR: STOCKHOLMSCUPEN 2011 ARRANGÖR & KONTAKTPERSONER Datum Arrangörsklubb 29:e maj MHF Skarpnäck Kontaktman: Peter Glas Telefon:

Läs mer

Berth Arbman. Välkommen till bokningssystemet myweblog!

Berth Arbman. Välkommen till bokningssystemet myweblog! Västerviks Flygklubb Utfärdare Berth Arbman Dokumentnamn Sida Lathund, myweblog 1 (8) Datum Utgåva 1 Välkommen till bokningssystemet myweblog! 1 Vad är myweblog? 2 Logga in myweblog består av två delar:

Läs mer

Startguide För Karting

Startguide För Karting Startguide För Karting En publikation från Umeå AK Karting Hur gör man nu? Att börja med karting Gokartskolan är slut och man känner att detta vill vi i varje fall pröva på. Hur gör man då? Var börjar

Läs mer

Riktlinjer gällande resor och utflykter för Barnoch utbildningsnämndens verksamhet

Riktlinjer gällande resor och utflykter för Barnoch utbildningsnämndens verksamhet Riktlinjer gällande resor och utflykter för Barnoch utbildningsnämndens verksamhet Antagen av barn- och utbildningsnämnden 2008-01-30 Diarienummer 2007-000136 1. SYFTE 3 2. OMFATTNING 3 3. RESOR 3 3.1

Läs mer