Transforming Water. Kom i balans, låt dig stimuleras eller koppla helt enkelt av.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Transforming Water. Kom i balans, låt dig stimuleras eller koppla helt enkelt av."

Transkript

1 etool Manual

2 Transforming Water Välkommen till en helt ny duschkänsla. AMBIANCE TUNING TECHNIQUE som omfattar olika scenarier med den centrala komponenten etool förbinder olika typer av vattenstrålar med maximal användningskomfort, innovativ regleringsteknologi, estetisk arkitektur och minimalistisk design, och ger en helt ny definition av din duschkänsla. Kom i balans, låt dig stimuleras eller koppla helt enkelt av. VATTEN De tre scenarierna BALANCING, ENERGIZING och DE-STRESSING har en energisk verkan på kropp, sinne och själ. I varje scenario hanteras vattnets kraft så individuellt, att du själv kan bestämma hur du vill påverka ditt välbefinnande. Ju oftare du använder scenarierna desto mer blir de till en personlig ritual som höjer kvaliteten på din duschkänsla. LJUS Med AMBIANCE TUNING TECHNIQUE kan ett harmoniskt ljusscenario integreras i din duschkänsla. 3

3 Balancing VATTEN BLIR TILL EN KÄLLA FÖR SPIRITUELL KRAFT Scenariot BALANCING gör att du kommer i balans och ger dig en känsla av trygghet. Alla sinnen harmoniserar med varandra. De behagliga pulserande vattenstrålarna verkar på kroppen som en mjukt smekande hand. Du känner hur det omgivande vattnet skyddar dig och du vill svepa in dig i denna slöja som gör att du känner dig trygg utan att det känns trångt. Och den vacklande känslan skiftar till stabilitet. Balancing Energizing De-Stressing 5

4 Energizing VATTEN SOM ENERGIGIVARE Scenariot ENERGIZING ger dig ny energi och kraft. Alla dina sinnen stimuleras och hela organismen vaknar. Ett ständigt skiftande mellan varmt regn och kalla skurar aktiverar cirkulationen och dess mikrocirkulation. Omedelbart reagerar kroppen på skiftningarna, flämtande när kylan slår till för att i nästa ögonblick hänge sig åt värmen. Balancing Energizing De-Stressing 7

5 De-Stressing VATTEN SOM RENGÖR SJÄLEN Scenariot DE-STRESSING gör att du kopplar av och kommer till ro. Organismen varvar ner och slår ifrån din personliga strömbrytare. Eftersom vattnet värms upp långsamt och målinriktat, kan musklerna befrias från stress och göra dem avspända, samtidigt som du kan släppa taget helt mentalt. Grad för grad går tankegången allt långsammare och förvandlas till ett klart och lugnt tankeflöde. Kropp och själ blir rena och klara. Balancing Energizing De-Stressing 9

6 Princip KNAPPAR Använd knapparna för att aktivera och avaktivera de enstaka vattenutloppen. Ljusring runt om knappen: aktiverad. Ingen ljusring: avaktiverad. Varje knapp hör till ett eller flera vattenutlopp (t ex två WATER BAR). Din VVS-installatör bestämmer knapparnas funktion när utrustningen tas i drift. VRIDKNOPP Vridknoppen används till att ställa in temperaturen och vattenmängden. Tryck in knoppen kort för att skifta mellan inställningar för temperatur och mängd. Röd-blå ljusring runt om knoppen: temperaturregleringen aktiv. Vit ljusring runt om knoppen: mängdregleringen aktiv. Vrid knoppen åt höger för att höja den aktiverade inställningen (t ex för att höja vattentemperaturen). Vrid åt vänster för att sänka inställningen (t ex för att sänka vattentemperaturen). etool med fyra knappar och en vridknopp. 11

7 Ställa in temperaturen Ställa in mängden AKTIVERING Den röd-blå ljusringen runt om vridknoppen indikerar att temperaturregleringen är aktiv. Vrid runt vridknoppen för att ställa in temperaturen. Vrid åt höger för att höja temperaturen. Vrid åt vänster för att sänka temperaturen. Aktuell temperatur visas kulört med den röd-blå ljusringen. Temperaturen kan regleras mellan framledningstemperaturen för kallvattnet och max. 43 C (skållskydd). Ljusringen blinkar när en av dessa gränser har uppnåtts. Temperaturregleringen i etool är anpassad till den mänskliga varseblivningen av olika temperaturer. AKTIVERING Den vita ljusringen runt om vridknoppen indikerar att mängdregleringen är aktiv. Vrid runt vridknoppen för att ställa in mängden. Vrid åt höger för att höja vattenmängden upp till ett förinställt maximivärde. Vrid åt vänster för att sänka vattenmängden ned till ett förinställt minimivärde. Aktuell mängd visas optiskt med ljusringen. Om maximalt eller minimalt flöde har nåtts indikeras detta med en blinkande ljusring. Ljusringen indikerar en temperatur på ca 25 C. Ljusringen indikerar en temperatur på ca 43 C. Ljusringen indikerar en låg flödesmängd. Ljusringen indikerar en hög flödesmängd

8 Komfortfunktion Scenarier Komfortfunktionen ser till att du automatiskt får en förvald vattentemperatur redan när du börjar duscha. AKTIVERING Du kan endast välja komfortfunktionen om inget vattenutlopp har aktiverats. STEG 1 Tryck in vridknoppen kort. Ljusringen visar den förinställda temperaturen 38 C. STEG 2 Ställ in din personliga komforttemperatur med vridknoppen. Vrid åt höger för att höja temperaturen. Vrid åt vänster för att sänka temperaturen. Om du inte gör några inställningar med vridknoppen inom tre sekunder kommer komfortfunktionen att avaktiveras igen. STEG 3 Aktivera avsedda vattenutlopp med knapparna. De tre förprogrammerade scenariererna har antingen en balanserande, stimulerande eller avkopplande effekt och berikar därmed dina duschritualer. OBS! Scenarierna med etool fungerar endast i kombination med vattenutloppen JUST RAIN, WATER SHEET och WATER BAR (2). Scenariefunktionen måste aktiveras av VVS-installatören när utrustningen tas i drift. AKTIVERING Du kan endast starta avsett scenario om inget vattenutlopp har aktiverats. Håll tangenten intryckt i två sekunder. Ljusringen skiftar från grönt till vitt. Scenariot startar. Medan scenariot genomförs kan du inte göra några inställningar med vridknoppen eller med de avaktiverade knapparna. Efter att scenariot har avslutats slocknar den vita ljusringen och etool skiftar tillbaka till standby. AVAKTIVERING Tryck en gång till på knappen för att avsluta scenariot i förtid

9 Rengöring Underhåll I detta läge kan du rengöra etool enkelt utan att du behöver riskera att aktivera ett vattenutlopp. AKTIVERING Du kan endast starta rengöringen om etool har kopplats ifrån. STEG 1 Vrid runt vridknoppen och håll den intryckt. Reparationer får endast utföras av behöriga installatörer. Vi rekommenderar att du låter din VVS-installatör kontrollera och underhålla samtliga komponenter i AMBIANCE TUNING TECHNIQUE en gång om året. Underhåll omfattar inte enbart rengöring och täthetskontroll, utan även en kontroll av samtliga funktionsförlopp samt installation av den senaste programvaran. Med ett serviceavtal kan du alltid vara säker på att din installatör genomför dessa kontroller regelbundet. Efter två sekunder börjar ljusringarna runt om knapparna att visas efter varandra med blått ljus. När alla ljusringar lyser blått kan du börja rengöra. Från och med nu och 20 sekunder framåt är vridknoppen och knapparna avaktiverade. STEG 2 Du kan släppa vridknoppen när du börjar rengöra. Medan du rengör kommer ljusringarna som visas runt om knapparna att visas allt svagare. När den sista ljusringen har slocknat har rengöringsläget nått sitt slut. En blå ljusring runt om vridknoppen indikerar att rengöringsläget har avslutats. AVAKTIVERING Innan samtliga blå ljusringar har tänts kan du alltid avbryta rengöringen genom att släppa vridknoppen

10 Störningar 1. Röd ljusring runt om en knapp: Förbindelsen till motsvarande vattenutlopp uppvisar en störning. Kontakta en behörig partner om detta felmeddelande kommer ständigt. 2. Gul ljusring runt om en tangent i tre sekunder: Motsvarande vattenutlopp har aktiverat skyddsläget för att skydda användaren mot skållning (temperatur över 43 C) och stoppat vattenflödet. Den gula ljusringen slocknar efter tre sekunder. Vattenutloppsstället befinner sig i driftläge på nytt. Kontakta en behörig partner om denna störning uppstår upprepade gånger. 18

11 Aloys F. Dornbracht GmbH & Co. KG Armaturenfabrik Köbbingser Mühle 6 D Iserlohn Telefon +49 (0) Faks +49 (0)