En kommun fri från våld.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "En kommun fri från våld."

Transkript

1 Inbjudan till konferens En kommun fri från våld. 21 maj 2015

2 En kommun fri från våld. inbjudan: KONFERENS Vill ni ha inspiration och kunskap om hur våld kan förebyggas? Konferensen En kommun fri från våld uppmärksammar att våldspreventivt arbete är samhällsekonomiskt lönsamt och att det idag finns kunskap om metoder för våldspreventivt arbete som visar goda resultat. Konferensen erbjuder en möjlighet att möta företrädare från det våldspreventiva fältet. Dagen har ett särskilt fokus på barn och unga och ett integrerat genusperspektiv. Datum: 21 maj Plats: First Hotel Grand Borås, Hallbergsplatsen 2, Borås. Målgrupp Konferensen vänder sig till politiker, andra beslutsfattare och praktiker inom berörda myndigheter, kommuner och civilsamhället. Arrangörer Konferensen arrangeras av Borås Stad, Länsstyrelsen i Västra Götalands län, Män för Jämställdhet och Unizon, samt har en medfinansiering från Myndigheten för ungdomsoch civilsamhällesfrågor (MUCF). Länsstyrelsen i Västra Götalands län stödjer kommuner i arbetet med att jämställdhetspolitikens fjärde delmål - att mäns våld mot kvinnor ska upphöra och ser utveckling av tidiga våldsförebyggande insatser som en viktig del i detta. Borås Stad arbetar med att utveckla ett systematiserat våldspreventivt arbete i kommunen, som har förankring inom olika kommunala förvaltningar. Män för jämställdhet har under flera år samarbetat med MUCF och Unizon kring utvecklingen av det våldspreventiva arbetet i Sverige. I det treåriga Arvsfondsprojektet En kommun fri från våld, där Borås och Västerås är pilotkommuner, stödjer Män för jämställdhet arbetet med att integrera ett systematiskt och samordnat våldspreventivt arbete i en kommunal kontext.

3 Program onsdag 21 alan heisterkamp ingvar nilsson 9.00 Registrering och kaffe 9.30 Inledning Dagens konferencier Karen Austin, MUCF Katarina Björkgren, Länsstyrelsen i Västra Götalands län Lina Lundborg, verksamhetsutvecklare, Borås Stad Peter Söderström, strateg och utbildare, Män för Jämställdhet maj Working with violence prevention in a community - a multi partner, multi system approach Alan Heisterkamp är ansvarig för the Mentors in Violence Prevention (MVP) Leadership Institute i Iowa, USA. Han har sedan 2007 varit en nyckelaktör i the Sioux City Project - ett av de första och mest omfattande initiativen i USA för att implementera våldspreventivt arbete i ett lokalsamhälle. Projektet har gett mätbara resultat och har bedrivits genom parallella insatser och utvecklad samverkan på ett flertal nivåer i lokalsamhället. Bland annat har MVP införts som ett obligatoriskt inslag i skolsystemet. Föreläsningen berör erfarenheterna av the Sioux City Project och av att integrera MVP inom skolverksamhet Vad kostar mäns våld och hur kan vi investera för att förebygga det? Ingvar Nilsson är nationalekonom som i 35 års tid studerat utanförskapets ekonomi samt det samhälleliga värdet av tidiga insatser. Nilsson har tillsammans med Anders Wadeskog tagit fram modeller för att ekonomiskt analysera sociala investeringar. Ett femtiotal kommuner och landsting har i samband med detta arbete skapat sociala investeringsfonder. De senaste tio åren har många av dessa ekonomiska analyser handlat om gatuvåld, gängkriminalitet, social oro och sociala risker, missbruk, vitmaktrörelsen och andra destruktiva, manliga subkulturer. I sitt föredrag ger Nilsson konkreta exempel på samhällskostnader för mäns våld och kostnader för sociala investeringar i relation till de kostnader som våldet medför. En kommun fri från våld Lunch

4 Fyra valbara seminarium inbjudan: KONFERENS A B C Våldsprevention som utgångspunkt i jämställdhetsarbete - lärdomar från Frejaskolan Det jämställdhetsarbete som bedrevs på Frejaskolan i Gnesta mellan 2008 och 2011 var framgångsrikt och visade sig leda till bättre skolresultat för pojkar. Seminariet fokuserar på framgångsfaktorer samt hur arbetet planerades och genomfördes. Seminariet tar även upp utmaningar som kvarstår för Frejaskolan och andra skolor som vill ge sig in i ett förbättringsarbete med utgångspunkt i våldsprevention. Karina Solax Stridh har arbetat som lärare och jämställdhetsstrateg i Gnesta kommun, som utbildare i normkritik i Amnestyakademin och idag med likabehandling och jämställdhetsintegrering på Försäkringskassan. Vägen till en fotboll för alla Om hur samtal med unga killar inom en fotbollsförening ledde till utvecklingen av det normfokuserade, våldspreventiva metodmaterialet Fotboll för alla. Materialet ger verktyg för att upptäcka de ibland osynliga normer som påverkar alla människor och därför också allt ledarskap. För att fotbollen ska fortsätta vara en glädjande och inspirerande miljö krävs kunskap och ett arbete för en välkomnande miljö och förebyggande arbete mot all form av diskriminering. För en fotboll utan rasism, sexism, homofobi och transfobi. En fotboll för alla. Sofia B Karlsson är sociolog med idrottsbakgrund och har varit med och utvecklat normkritiskt metodmaterial för flera olika områden som näringslivet, vården, akademin och fotbollen. Om ett jämställt föräldrastöd med genusperspektiv Inom Män för Jämställdhet finns enheten Jämt föräldraskap som utvecklar och bedriver insatser för ett jämställt föräldrastöd. Enheten arbetar med blivande och nyblivna föräldrar med särskild inriktning på männen för att främja mäns delaktighet och ansvar i föräldraskapet. Seminariet fokuserar på hur föräldrar kan förbereda sig för att, med barnets perspektiv i fokus, ha ett aktivt föräldraskap och en jämställd relation till sin partner. Mats Berggren initierade och startade projektet Pappa på riktigt 2003, och har arbetat med föräldrastöd för män sedan Numera är han ansvarig för Jämt Föräldraskap. D Konceptet Kuren - när röken skingrats och larmet klingat av Under seminariet får du lyssna till erfarenheter och reflektioner kring Akallaskolans arbete mot våld. Hör berättelsen om en skola som gick från kaos, våld och elevflykt till bättre studieresultat, ordning och elevtillströmning. Mats Hägglund har arbetat inom fritidsverksamhet i Akalla i över tio år. Han är idag samordnare i den sociala verksamheten, Kuren, på högstadiet i Akalla. Robert Lindelöw har jobbat inom högstadieskola i nio år, till en början kombinerat med arbete på den lokala ungdomsgården. Han är idag omsorgspedagog i Kuren. Vid seminariet deltar även Peter Söderström, strateg och utbildare, Män för Jämställdhet.

5 Fika lena berg olga persson juno blom Kan vi minska våldet med 90 procent på 34 år? År 1954 dog 450 barn under 15 år på grund av olyckor. År 2000 hade antalet dödsolyckor för barn i den åldersgruppen minskat till 49. Idag har Sverige den lägsta barnadödligheten i världen. Hur gick det till? Förändring genomfördes genom en stor, gemensam kraftsamling för att minska barnadödligheten. Exemplet visar att breda satsningar som omfattar alla barn kan få fantastiska resultat. Vad skulle behövas idag för att på motsvarande sätt förebygga våld mot barn och unga? MUCF, Män för Jämställdhet och Unizon har tillsammans tagit fram den nylanserade handboken Inget att vänta på. Handbokens syfte är att skapa förståelse för och möjliggöra utveckling av en kunskapsbaserad våldsförebyggande praktik för barn och unga i Sverige. Föredraget behandlar hur våld kan förebyggas utifrån ett genus- och folkhälsovetenskapligt perspektiv och introducerar en modell i fem steg för att bygga upp bästa möjliga våldsförebyggande arbete för barn och unga. Handboken presenteras av Lena Berg, fil. dr. i sociologi, verksam inom Män för jämställdhet och medförfattare till handboken Inget att vänta på. Bergs forskning berör ungdomar, sexualitet och våld. Hon arbetar också kliniskt som kurator vid Järva Ungdomsmottagning i Stockholm. Föredraget introduceras av Olga Persson, generalsekreterare, Unizon Avslutningsanförande: Om den nationella strategin för att nå målet om att mäns våld mot kvinnor ska upphöra Juno Blom är regeringens särskilda utredare för utredningen som ska föreslå en samlad nationell strategi för att nå det jämställdhetspolitiska delmålet om att mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Uppdraget pågår till och med den 29 maj En kommun fri från våld.

6 inbjudan: KONFERENS Anmälan och praktisk information Anmäl dig till konferensen här: En kommun fri från våld. Sista anmälningsdag är 22 april Konferensen är kostnadsfri, men utebliven avanmälan debiteras med 500 kr. Platsen kan överlåtas. Boende Möjlighet finns att boka övernattning på First Hotel Grand Borås. Hotellet finns i anslutning till konferensanläggningen. Middag För de gäster som kommer dagen innan kommer Borås Stad bjuda på en middag under kvällen den 20 maj kl 18.30, på First Grand Hotel Borås. Anmälan till middag görs i samband med anmälan till konferensen. Har du redan anmält att du vill delta i middagen, i samband med anmälan till processdag 20 maj, räcker detta. Mer information För ytterligare information kontakta gärna: Lina Lundborg, verksamhetsutvecklare, Borås Stad, För frågor om anmälan kontakta: Evelina Skog, Länsstyrelsen i Västra Götalands län,