"Jag tycker den va grymt bra och jag lärde mig massor. Jag ska hem och läsa om cevilingengör" Tjej, År 9, Irstaskolan, Västerås

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download ""Jag tycker den va grymt bra och jag lärde mig massor. Jag ska hem och läsa om cevilingengör" Tjej, År 9, Irstaskolan, Västerås"

Transkript

1 Arbetsmarknadskunskap Slutrapport 2012 (inkluderar rapport för Q4 2012) Till Västmanlands kommuner och landsting Länsstyrelsen Västmanlands län Västerås Stad Inledning Under 2012 har projektet kunnat gå för full kraft i och med rekryteringen av kommunikatör nummer två, Ted Radgren. Kommunikatörerna har under året mött nästan 8000 elever. Arbetsmarknadskunskap på föräldramöten har varit efterfrågat och uppskattat, främst i Köpings kommun. Vårt deltagande har varit mest uppskattat hos föräldrar till niondeklassare, i samband med gymnasievalet. Bemanning under 2012 Under året har två kommunikatörer arbetat heltid i projektet. Utöver detta finns 0,5 projektledare som också vid tillfällen varit ute i klassrummen. Majoriteten av externa träffar har i huvudsak letts av Jobba i Västerås verksamhetschef samt av två projektledare. Kommuner i länet Följande nio kommuner har varit med i projektet under 2012: Västerås, Surahammar, Hallstahammar, Köping, Arboga, Fagersta Norberg, Skinnskatteberg och Sala. Vi har fortfarande en dialog med Kungsör och har blivit kontaktade av studie- och yrkesvägledare i kommunen som önskar tillgång till materialet. Inspirationslektioner för elever Under året har vi träffat elever, varav 3785 under hösten. Totalt har vi genomfört 358 lektioner, varav 172 under hösten med grupper om elever. 32 skolor i Västerås varav 17 gymnasium, och 19 skolor i länet, varav fyra gymnasieskolor har fått inspirationslektioner i Arbetsmarknadskunskap. Vi har besökt skolor med årskurs 4-6 minst frekvent. I samband med dessa lektioner deltog även 383 skolpersonal, främst som åhörare. "Jag tycker den va grymt bra och jag lärde mig massor. Jag ska hem och läsa om cevilingengör" Tjej, År 9, Irstaskolan, Västerås "Bättre kunskap om hur arbetslivet ser ut. Motverka fördomar mot vissa typer av jobb. Kille, År 3, JB-gymnasiet, IT- media, Västerås.

2 Följande skolor har vi genomfört inspirationslektioner på under året: Västerås Allegro, Arenan Barkaröskolan Bäckbyskolan Carlforsska Gymnasiet Centuriaskolan Design & Construction College Entréskolan Framtidsgymnasiet Hagabergsskolan Hahrska gymnasiet Hamre Ridgymnasium Irstaskolan IT-gymnasiet JB Gymnasium Jensen gymnasium KLARA Gymnasium Kopparlundsgymnasiet Kristiansborgsskolan Kunskapsgymnasiet MBC-skolan Mälarstrandskolan, gy Nybyggeskolan REAL Gymnasiet Rönnbyskolan Skiljeboskolan St Ilians skola Thorén Business School Tillbergaskolan Viksängsskolan Widénska Gymnasiet Wijkmanska Gymnasiet Önstaskolan Skolor i länet ABB Industrigymnasium, Sala Centralskolan, Norberg Ekebyskolan, Sala Fredhemsskolan, Hallstahammar Hammarskolan, Surahammar Kantzowska gy, Hallstahammar Karlbergsskolan, Köping Klockarbergsskolan, Skinnskatteberg Kärrgruvans skola, Norberg Lindboskolan, Hallstahammar Lindgårdsskolan, Fagersta Malmaskolan, Kolsva Näslundsskolan, Hallstahammar

3 Risbroskolan, Fagersta Scheeleskolan, Köping Strömsholms Ridgymnasium, Hallstahammar Tunboskolan, Kolbäck Ullvigymnasiet, Köping Vallaskolan, Sala Skolpersonal Vi har löpande haft informationsträffar med skolpersonal. Sammanlagt träffade vi 259 studie- och yrkesvägledare/rektorer och 506 lärare, vissa flera gånger. Övriga har vi träffat vid separata möten. Vi har även genomfört kortare utbildnings- och inspirationsträffar för separata lärarlag eller hela skolans personal, allt utifrån skolan behov. "Det tände till i flera av eleverna och de lyfte blicken av en energigivande lektion. DU var på elevernas nivå och det går hem. Nyttig info i alla hänseenden" Lärare, Klockarbergsskolan, Skinnskatteberg Lärarutbildningar Vi har även satsat på att genomföra längre lärarutbildningar kopplade till lektionsmaterialet för att få lärare att tydligare koppla ihop skolan med arbetslivet. Dessa har varit tre timmar långa. Den första gick av stapeln i Skinnskatteberg för hela Klockarbergsskolans personal (F-9) och den andra för Skiljeboskolans personal (åk 6-9) inklusive två lärare från Kunskapsskolan (åk 6-9). Föräldramöten Under året genomförde vi 14 föräldramöten, varav elva under hösten. Höstens möten kopplades till elevernas gymnasieval. Föräldramöten skedde hos Entréskolan, Irstaskolan och Skiljeboskolan i Västerås, samt Malmaskolan i Kolsva, Scheeleskolan och Karlbergsskolan i Köping. Alla föräldramöten har skett på högstadiet. Totalt deltog 465 föräldrar på mötena. Bra. Aktuellt. Motiverande. Roligt att ni är engagerade i våra ungdomar, och brinner för saken. Förälder, År 9, Entréskolan, Västerås Dialog med näringsliv och arbetsgivare För att förankra projektet med arbetsgivare har vi löpande fört samtal med företag och organisationer i länet. Frågan har varit mycket angelägen hos de arbetsgivare vi har haft kontakt med och ett antal aktörer har tillkommit under året; SAAB Aerotech, PÖYRY och Sandvik. Vi har under året också fört samtal med Ledningsregementet i Enköping som lämnade besked i december att de är med som huvudaktör från och med Samtal fortsätter med de aktörer som

4 bett att få avvakta. De arbetsgivare som inte haft möjlighet att gå in som aktörer har många gånger varit närvarande vid diverse lektionstillfällen istället. Aktörer under 2012 ABB, Automation Region, Care of Haus, Landstinget Västmanland, Bostads AB Mimer, Mälarenergi, Norén och Lindholm, Länsstyrelsen Västmanland, Västerås Stad, Seco Tools, Adecco, PÖYRY, Sandvik, VLT, VKL- Västmanlands kommuner och landsting Möten utanför länet Utanför länet har vi under året figurerat i många kommuner som tagit kontakt med oss för att få veta mer om Arbetsmarknadskunskap. Vi är oerhört noga med att dessa externa föreläsningar inte påverkar tiden för lektioner i skolan. 27/1 KD Konferens 6/3 Sektor3, Vilka sociala innovationer skapar arbete 15-16/3 SKL, arbetsmarknad och näringslivsdagar 21/3 TCO, Ungdomsarbetslösheten 27/3 Örnsköldsvik 14/4 Arena för tillväxt, SKL 7/5 Askersund, Teknikcollege 10/5 Linköping, SKTN 24/5 Stora arbetsmarknadsdagen Stockholm 30/5-1/6 Bryssel 20-22/6 Bryssel 14/6 Finansdepartementet 27/6 Gävle kommun 11/9 Arbetsplats Västerås (Kommunrevisorer från hela Sverige) 12/9 Stockholm, En arbetsmarknad för alla, SKL, TCO, SACO, Svenskt Näringsliv mfl - om det europeiska ramavtalet för en arbetsmarknad för alla. 18/9 Örnsköldsvik, seminarium 20/9 Nyköping, Skola och Näringsliv 26/9 Stockholm, Idékonferens med SKL, AF, Svenskt Näringsliv 2/10 Örebro kommun följde med oss ut på lektioner 3/10 Stockholm, Idékonferens med SKL, AF, Svenskt Näringsliv 3/10 Folkpartiets Nina Larsson, partisekreterare & Johan Liljeqvist, Ombudsman 9/10 Lindesbergs kommun, Masugnens kompetensråd 23/10 Stockholm, MAX-mässan i Älvsjö. Framtidens industri? En fråga om ungdomar, industri, kompetens och konkurrenskraft. 1/11 Eskilstuna Sörmlands kompetensdag- matchning i praktiken 20/11 Gävleborg 10/12 Lektion för arbetssökande via YOU i Eskilstuna Arbetsgivare & Aktörer På inbjudan av HR Centrum i Västerås stad har vi hållit inspirationsföredrag flertalet gånger. Vi har också träffat dem

5 för att berätta om projektet samt att få aktuell information om vad Västerås stad, i bemärkelsen arbetsgivare, söker för kompetens. Vi har också träffat många andra grupper i syfte att berätta om projektet; 22/8 MDH, Aronsborg, Bålsta 7/9 VKL 2/10 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 3/10 Barn- och ungdomsnämnden 3/10 Västmannarådet 5/11 Kristdemokraternas grupp i Västerås Stadshus 7-8/11 Gymnasiemässan i Västerås 21/11 Vägledarforum 6/12 Fastighetsbranschens utbildningsnämnd 7/12 Skolchefsträff, VKL 14/12 Kompetensdag för Tillväxt 19/12 Framtidsdag Wijkmanska Lektionsmaterial Lektionsmaterial för lärare i årskurserna 4-6 har lanserats under hösten. Skiljeboskolans sjätteklassare har fungerat som pilotklass för det nya materialet och revideringar skedde i enlighet med lärarnas synpunkter. Allt material som finns på hemsidan har vi valt att låsa för externt bruk. Alla skolor och personal i deltagande kommuner har fått lösenord utskickat till sig. Detta för att bättre kunna få en överblick hur materialet används och förbättra samt förenkla skolpersonalens arbete med arbetsliv i skolan. Vi har också satsat lite extra på att utbilda skolor i materialet och ge dem en uppdatering kring hur arbetsmarknaden fungerar. I Västerås sker detta i samband med IDA:s fortbildning Skola Arbetsliv Hela skolans ansvar. Lektionsmaterialet finns i fyra olika teman; Tema 1 - Jobben söker dig Tema 2 - Utbildningar som leder till jobb. Tema 3 - Omvärlden och jobben Tema 4 - Att söka jobb I utformningen av materialet har hänsyn tagits till Läroplanen för grundskolan 2011 och GY11. Enligt Lgr11 ska ämnet Samhällskunskap behandla följande innehåll i årskurs 7 9: Arbetsmarknadens och arbetslivets förändringar och villkor, till exempel arbetsmiljö och arbetsrätt. Utbildningsvägar, yrkesval och entreprenörskap i ett globalt samhälle. Några orsaker till individens val av yrke och till löneskillnader. Grafiken Den färdiga, rörliga grafiken lanserades under våren och har använts flitigt i alla lektioner, mässor och möten. Vi har en stor efterfrågan att få använda den men erbjuder den endast som en skärmdump till skolornas speciella utbildningsdagar. Innehållet

6 uppdateras kontinuerligt och vi vill inte riskera att sprida gårdagens information. Film till materialet Vi har under året valt att ta bort filmerna från hemsidan pga. bristande kvalitet. En process är startad med syfte att ta fram nya filmer under våren Referensgrupp En referensgrupp för projektet har bildats med deltagare från VKL, Länsstyrelsen och Västerås stad. Syftet med gruppen är att dels få ett mer utifrånperspektiv på nuvarande projekt samt diskutera en eventuell fortsättning efter Utvärdering Projektet utvärderas löpande och under 2012 har enkäter distribuerats bland målgrupperna grundskoleelever (7-9), gymnasielever, vuxna och föräldrar. Enkäternas syfte var i första hand att säkerställa projektets kvalitet, men även undersöka hur ungdomar ser på sitt framtida studie- och yrkesliv. Det totala deltagarantalet i utvärdering under året var 4161 personer (2631 grundskoleelever, 1020 gymnasieelever, 185 vuxna, 125 föräldrar). Utvärderingen visar på att inspirationslektionerna är mycket uppskattade och både elever och vuxna får mycket ut av vårt deltagande i de Västmanländska skolorna. Resultatet av utvärderingen kommer att presenteras i ett separat dokument under första kvartalet I slutet av 2012 påbörjades även en longitudinell undersökningsprocess på en skola i Västmanland med syftet att undersöka Arbetsmarknadskunskaps påverkan i klassrummen. För Jobba i Västerås och Arbetsmarknadskunskap, Linda Wiltebo Sara Wallentin Ted Radgren