VERKSAMHETSBERÄTTELSE VÄSBY SIMSÄLLSKAP VERKSAMHETSÅRET 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VERKSAMHETSBERÄTTELSE VÄSBY SIMSÄLLSKAP VERKSAMHETSÅRET 2014"

Transkript

1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE VÄSBY SIMSÄLLSKAP VERKSAMHETSÅRET 2014

2 Styrelsen för Väsby Simsällskap avger härmed följande verksamhetsberättelse för STYRELSE M.M. Under 2014 har Väsby SS haft följande sammansättning i styrelse, sektioner och kommittéer: Styrelse Ordförande Vice ordförande Kassör/ Sekreterare Ordinarie ledamot Suppleant 1 Suppleant 2 Kenneth Magnusson Irene Årstein-Fürst Sverre Romstad Ylva Tryselius Björn Asp Katarina Engström Josefine Lillhage Patrick Sparrman Maria Åkerman Supporter- och föräldrasektionen Ordförande Katarina Engström Ordinarie ledamot Pia Frödeberg Simsektionen Ordförande Ordinarie ledamot Tävlingskommittén Ordförande Ordinarie ledamot Irene Årstein-Fürst Marie Sparrman Pär Gabrielsson Malin Borensjö Daniel Wramfors Rebecca Alexandersson Anders Törnqvist Benny Olsson Torbjörn Lantz Susanne A Johansson Johan Bäck (tom juni) Johan Fürst Patrick Sparrman Utbildningskommittén Ordförande Josefin Lillhage (from maj 2014) Ordinarie ledamot Rebecca Alexandersson Marie Sparrman Irene Årstein-Fürst Verksamhetsåret 2014 Anställd personal har under året varit Klubbdirektör Pär Gabrielsson Huvudtränare Jens Fridorff (t.o.m. juni 2014) Breddansvarig Rebecca Alexandersson (fr.o.m. augusti 2014) Tränare Daniel Wramfors Rebecca Alexandersson Kansli- & ekonomiansvarig Malin Borensjö (t.o.m nov 2014) Isabelle Blomqvist (fr.o.m dec 2014) Simskoleansvarig & simlärare Marie Sparrman/ Pernilla Lindgren Skolsim/tränare Josefin Lindkvist Klubben har även ett antal timanställda simlärare. Styrelsen har hållit 12 protokollförda möten samt ett extra föreningsmöte. TRÄNARE Breddansvarig: Rebecca Alexandersson (fr.o.m. augusti 2014) Ansvarig för Elit Pär Gabrielsson Ansvarig för Arlandasimmarna: Daniel Wramfors Ansvarig för Ungdomsgrupper: Rebecca Alexandersson Huvudansvarig för Medleygrupper: Rebecca Alexandersson Huvudansvarig för Teknikgrupper: Rebecca Alexandersson Ansvarig för landträning: Malin Borensjö, Felicia Hedman, Emma Sjösten, Josefin Lindkvist Grupptränare: Maria Ahlm Rebecca Alexandersson Sofia Björnfot Åsa Eriksson Andreas Gustavsson Felicia Hedman Mathilda Jonsson Maria Larsson Ovuka Josefin Lindkvist Kian Moradi Robert Palosaari Jasmin Zarei Jennie Andersson Kenneth Arvidsson Anna Berntsen Elin Bjurman Isabelle Blomqvist Malin Borensjö Jessica Engström Petra Fabel Pär Gabrielsson John Granath Simon Hedlin Robert Jeppsson Therese Mattsson Christian Nyblom Victor Lindekrantz Goran Ovuka Daniel Wramfors Uppdrag i organisationer Triathlonsektionen Ordförande Anders Brunander Marianne Hörding har varit ledamot i Stockholms Simförbunds styrelse, i dess tävlings-kommitté och i Svenska Ordinarie ledamot Emma Haglund Jimmy Lejonhammar Mikael Gjärdman Marcus Linnarsson Simförbundets regelkommitté. Marianne är även förbundsfunktionär i simning. Christer Magnusson har varit ledamot i Svenska Simförbundets styrelse och ledamot i SSF antidopingkommitté Revisorer samt ledamot av FINA Technical Swimming Committee Ordinarie Hans Bredberg, Finnhammars Revisionsbyrå Håkan Fjelner, Finnhammars Revisionsbyrå och LEN Medical Committee. Kenneth Magnusson är ledamot av SSF medaljnämnd. Jozef Michlewicz har varit seniorlandslagssjukgymnast Valberedning och deltagit vid kortbane-em och långbane-vm. Johan Granath ordförande och sammankallande Elin Ericson ledamot Kenneth Arvidsson ledamot Rebecca Alexandersson ledamot i Simkommité, Stockholms Simförbund. 2 3

3 Medlemskap Väsby simsällskap är medlem i: Sveriges Riksidrottsförbund Svenska Simförbundet Stockholms Simförbund Stockholms Idrottsförbund Föreningen Svensk Elitsimning Kungsalliansen (bingoallians) Arbetsgivaralliansen Svenska Triathlonförbundet Östsvenska Triathlonförbundet Väsby Promotion Medlemmar Antalet medlemmar i klubben den 31 december 2014 var: År Totalt Flickor Pojkar Totalt Totalsiffran för 2013 var Hedersordförande Bengt Lundell 2004 Hedersmedlemmar Carina Hassel 1978 Pär Gabrielsson 1984 Christer Magnusson 1984 Ann Jahnson 1984 Bengt Lundell 1995 Ulrika Sandmark 1998 Daniel Carlsson 2002 Josefin Lillhage 2002 Malin Borensjö 2002 Jan Larsson 2004 Kenneth Magnusson 2007 Petra Granlund 2009 Jozef Michlewicz 2013 Kenneth Arvidsson 2014 Egna arrangemang (Tävlingskommittén) Under 2014 har Väsby Simsällskap arrangerat följande tävlingar: UGP /9 Vilunda Knatte Cup Bästa 4: an Vårsimiaden /05 Speedo Ungdom Cup /21 Tiokampen, medarrangör Svenska Simspelen /19 SM/JSM (tillsammans med Neptun) /23 Klubbmästerskap NJM /14 Utmanaren 6 tillfällen under året Tävlingsarrangemangen fungerar genomgående bra. Väsby har ett mycket gott rykte som tävlingsarrangör. För att behålla detta goda rykte krävs ett stort engagemang av föräldrar. Vi har påpekat under flera år att mer kraft måste läggas för att förstärka den ideella kraften. Tyvärr går det mycket långsamt, tillströmningen av föräldrar är alldeles för låg infördes den obligatoriska föräldra -funktionärsutbildningen, en utbildning som minst en förälder i varje familj ska gå. Vi måste under 2015 fortsätta att upplysa om vikten att ställa upp för föreningen. I dagsläget har vi bara 2 stycken grodanoperatörer varav en ofta har andra uppdrag på större tävlingar. På Ares (tidtagning) har vi idag 3 stycken operatörer. Klubben har idag ingen speaker utan måste anlita från annat håll. Felicia Hedman har under året varit speaker på alla utmanare och det har fungerat mycket bra. Vi har under året arrangerat både JSM/SM och NJM. De här tävlingarna var nya för oss. Vi fick slita hårt, ta många nya utmaningar, men med facit i hand blev dessa arrangemang mycket lyckade. Inom klubben finns ett fyrtiotal tävlingsfunktionärer och ett tjugotal med distriktsfunktio närsutbildning och övrig tävlingsfunktionärsutbildning. Utbild ning till tävlingsfunktionär sker några tillfällen per år. Så har även skett i år och vi har fått ett tillskott av 14 stycken nya funktionärer, men fler behövs. Marianne Hörding är en av Svenska Simförbundets funktionärer och ingår också tillsammans med Eva Rebmann i en pool med Stockholmsfunktionärer, vilka är behöriga att fungera som Utveckling/utbildning Att ha välutbildad personal och ledare är en förenings största resurs. Väsby Simsällskap satsar resurser på att utforma en utbildningsplan, som omfattar olika kategorier inom klubben. Det kan gälla: Simmare/Aktiva Simlärare/Tränare Funktionärer Föräldrar Styrelseledamöter Kanslipersonal Under hösten 2014 har vi arbetat fram en utbildningsplan för VSS. Vi följer simlinjens utvecklingstrappa och har arbetat fram en utvecklingstrappa teori. Vi kommer att starta januari Simlinjen- Svenska simförbundets utvecklingstrappa för simmare Simförbundets Simlinje är en utvecklingstrappa, som pekar på vilka färdigheter man bör sträva efter i olika ut- vecklingsstadier och på vilket sätt det bör ske. Sammanlagt består den av åtta stadier och ska fungera som ett pedagogiskt verktyg för planeringen av simmarens långsiktiga karriär, oavsett om det gäller elitidrott, motion eller hälsa. Simlinjen har tagits fram utifrån erfarenhet, forskning och framtidsanalys, baserat på internationella modeller. Syftet är att utifrån individens biologiska utvecklingsnivå och mognad ge rekommendationer för vad som bör göras och uppnås i varje utvecklingsstadium. Därigenom kan både fysiska och psykosociala/mentala delkapaciteter utvecklas optimalt. Simlinjen utgör grunden och utgångspunkten för all tränarutbildning inom Simförbundet. Den ska ge riktlinjer för att individen ska kunna utvecklas så långt han eller hon önskar och det är möjligt ur ett hälso- och elitperspektiv. De åtta utvecklingsstadier bygger på vad simmaren uppnått i föregående stadium. Därför är det viktigt att tänka på att individer inte utvecklas enligt fasta scheman eller modeller. Verksamheten bör vara så individanpassad som möjligt. Figuren nedan visar hur stadierna är kopplade till perioden före, under och efter puberteten. Väsby simsällskaps simskola och träningsgrupper följer dessa stadier. De två första trappsteg är inriktade på simskolan. Från tredje stadiet börjar teknikgrupperna och för varje stadie så finns det en träningsplanering för varje grupp. Externa utbildningar och aktiviteter Plattformen Alice Ingelsson-Parris, Madeleine Frisk-Garcia. Simlinjeinstruktör (SI 7-13) Deltagare: Petra Fabel, Elin Bjurman, Maria Ahlm, Jessica Engström Siminstruktör 0-2 Deltagare: Angelica Back Triathlon juniortränarutbildning Deltagare: Håkan Melinder, Jeanette Stenqvist. Interna utbildningar eller aktiviteter Interna utbildningar genomförs tillsammans med studieförbundet SISU Idrottsutbildarna. Utbildningshelg 21-22/1 och 1/9 på Smedby Gård för ledare, tränare och styrelse. HLR-utbildning vid ett flertal tillfällen. Ledare: Marie Sparrman. Antidoping föreläsning för ungdomssimmare, arlandasimmare och elitsimmare. UtvecklingSSTADIERNA I FÖRHÅLLANDE TILL PUBERTETEN Väsby simsällskaps utvecklingstrappa teori, intern utbildning. Parallellt med träningsplaneringen så har vi en utvecklingstrappa för teori, där vi arbetar med ämnen som antidoping, kost, självkänsla och gruppdynamik. Dessa ämnen kommer att följa varje nivå och vara anpassad efter det. Litteratur som vi använder är rekommenderade böcker från SISU. Rebecca Alexandersson och Marie Sparrman, som båda är utbildade lärare i bland annat idrott och hälsa, håller i lektionerna. Här nedan finner ni en presentation samt kursplan med mål för samtliga grupper. Teknikgrupper Simmarna i dessa grupper kommer att arbeta med gruppdynamik och samarbetsövningar i idrottshallen vid terminsstart för att bygga ihop grupperna. Deras förebilder, medleysimmarna, kommer att få vara med och arrangera detta. I samband med denna aktivitet har vi föräldramöte för alla teknikgrupper. Planerade tillfällen 2015: Torsdag i februari arbeta med samarbetsövningar med ansvarig tränare i simhallen. Torsdag 27/8 eller söndag 30/8 (beroende på när idrottshallen är ledig) ha aktivitet i idrottshallen samtidigt som ett föräldramöte hålls. Medleygrupper Fyra gånger per termin har dessa simmare teoritimme på onsdagar Vi kommer att arbeta utifrån litteraturen Wilda och Walter som är SISU rekommenderat. Planerade träffar 2015: 28/1, 11/3, 6/5 och 23/9. Innehåll: Självkänsla, självförtroende, kroppen och knoppen, gruppdynamik och kost. Mål: Simmarna ska få kännedom om vad som skiljer självkänsla och självförtroende. Simmarna ska få lärdom om hur kroppen och knoppen fungerar och samarbetar. Simmarna ska få genomföra olika sammanhållningsövningar samt föra diskussioner om gruppdynamik. Simmarna ska få laga till lättare återhämtningsmål och få lärdom om vad kroppen behöver för att återhämta sig. 4 5

4 Ungdomsgrupp 3 och 4 samt Förberedande ungdom Fyra gånger per termin har dessa simmare teoritimme på onsdagar Vi kommer att arbeta utifrån litteraturen Wilda och Walter som är SISU rekommenderat samt Special idrott av Bengt Johansson som även den är SISU rekommenderad. Planerade träffar 2015: 28/1, 11/3, 6/5 och 23/9. Innehåll: Träningslära farter och puls, kost, mentalträning och gruppdynamik. Mål: Simmarna ska få lärdom om simningens olika träningsfarter samt vilken puls man bör ha i de olika farterna. Simmarna ska få lärdom om kostens betydelse för träningen samt återhämtningen. Simmarna ska få laga till återhämtningsmål som är lätta att ta med till träningen. Simmarna ska få lärdom om hur knoppen påverkar kroppen och få olika hjälpmedel till detta. Simmarna ska genom gruppdiskussioner och övningar få lärdom om hur en god gruppdynamik leder till utveckling. Ungdomsgrupp 1 och 2 Sju gånger per år har dessa simmare teoritimme på onsdagar Vi kommer att arbeta utifrån litteraturen Special idrott av Bengt Johansson som är SISU rekommenderat samt annat material ifrån SISU. Planerade träffar 2015: 21/1, 18/2, 25/3, 29/4, 2/9, 7/10 och 11/11 (Utöver dessa träffar kommer dessa simmare att arbeta med speciella teman under läger). Innehåll: Antidoping och droger, träningslära, kost, mentalträning, etik och skador (eventuellt någon extern föreläsning). Mål: Simmarna ska få kännedom om vilka regler det finns gällande doping, hur en dopingkontroll går till samt hur olika droger påverkar kroppen. Simmarna ska få lärdom om simningens olika farter samt puls i förhållande till dessa farter. Simmarna ska också få kännedom om terminens olika träningsperioder. Simmarna ska få lärdom om kostens vikt vid träning samt vid ledighet. Simmarna ska få lärdom om hur knoppen påverkar prestation vid träning och tävling, genom övningar ska simmarna få lärdom om hur man kan arbeta med det mentala inför träning och tävling. Genom diskussioner ska simmarna få lärdom om etik och moral samt gruppdynamik. Simmarna ska få kännedom om hur man går till väga ifall man blir skadad samt vilken hjälp man kan få. Arlandagruppen Våra gymnasiesimmare arbetar med detta då det ingår i NIU-programmet som de läser på Arlandagymnasiet. De ungdomar som inte läser på Arlanda kommer att få detta genom att följa ungdomsgrupperna. Mentorsverksamhet kommer att läggas i samband med vissa frukostar efter sin morgonträning. Arlandasimmarna hjälper även till vid Utmanaren 3ggr/ termin som en del av skolarbetet. Elitgruppen Elitsimmarna kommer att arbeta på ledarskap och att vara mentorer för de yngre simmarna, med detta menar vi att elitsimmarna fungerar som teknikråd för de yngre samt om tillfälle ges föreläsa om sina erfarenheter. Olika simsättsdagar kommer arrangeras där elitsimmarna fördelas efter sin specialitet och visar teknik för de yngre simmarna som får prova olika teknikövningar i de olika simsätten. Utbildningstrappa- tränare och simskolelärare/assistenter 1. Plattformen + HLR (med Marie på kansliet) Plattformen bör alla våra tränare gå, kostnaden ligger runt 1500kr och om vi har deltagare under 18 år får vi SISU-bidrag. HLR med Marie erbjuds 1ggr/termin på kansliet. 2. Simlinjeassistent Detta steg måste man gå om man vill vidareutbilda sig till instruktör. Dock bör man gå detta steg om man är assistent i en grupp på teknik/medley nivå. Kostnad ca 4700kr och ett bidrag på 3000kr från Idrottslyftet delas ut direkt till föreningen för de deltagarna med 100% närvaro. Efter simlinjeassistent väljer man inriktning på sin instruktörsutbildning. Det finns 3 inriktningar att välja på, instruktör 2-8 år, instruktör 7-13 år och instruktör år. Nedan presenteras tanken med dem lite kort. 3. 3a Simlinjeinstruktör 2-8 år Denna inriktning vänder sig till dem som arbetar i simskola och vill bli simlärare. Kostnad 6700kr, även här delas ett bidrag ut på 3000 kr direkt till föreningen för de deltagare med 100% närvaro. (Detta steg är Marie som simskoleansvarig ansvarig för). 3b Simlinjeinstruktör 7-13 år Denna inriktning bör de tränare som ansvarar för en grupp p tekniknivå gå. Ett mål som klubben kan ha är att alla ansvariga tränare på tekniknivå ska vara utbildade simlinjeinstruktörer 7-13 år, de bör även ha en assistent som är utbildad simlinjeassistent. Kostnad 6700kr, även här delas ett bidrag ut på 3000 kr direkt till föreningen för de deltagarna med 100% närvaro. 3c Simlinjeinstruktör år Denna inriktning bör de tränare som ansvarar för en grupp på medley eller ungdomsnivå gå. Ett mål som klubben kan ha är att alla ansvariga tränare på medley och ungdomsnivå ska vara utbildade simlinjeinstruktörer år, de bör även ha en assistent som är utbildad simlinjeassistent eller simlinjeinstruktör 7-13 år. Kostnad 6700kr, även här delas ett bidrag ut på 3000 kr direkt till föreningen för de deltagarna med 100% närvaro. 4. Licensieringskurser Dessa kurser är avsedda för de tränare som är på ungdomsnivå/medleynivå och vill avancera. KLUBB MÄSTER SKAPEN MÄSTER SKAPEN 6 7

5 8 Simsektionen bestar av all simverksamhet från babysim till elitträning med landslagssimmare. Under hösten 2014 har vi ett nytt medlemsregister med bokningsfunktion för simskolan, SportAdmin. Det som underlättar är att all närvarorapporering sker via mobil eller data. Denna rapportering registreras på automatik till kommunens aktivitetssöd, 2 gånger per dygn. All fakturering sker via mail vilket sparar pengar och arbetstid. Simlekskole- och simskoleverksamheten Simskoleverksamheten drivs av 2 anställda simlärare, Pernilla Lindgren och Marie Sparrman. Under året som gått så har simskolan ett antal simlärare där en del fortfarande arbetar kvar medans andra har slutat. Det är en anställd och flertal timanställda simlärare, simlärarkandidater och babysim instruktörer som arbetar i vår verksamhet. Följande personer som jobbar är: Jessica Engström, Malin Backman, Therese Berzelius, Elin Bjurman, Joel Lexing, Alice Ingelsson-Parris, Ella Stork, Sofia Björnfot, Kristian Backman, Elin Taraldsson, Katsuki Kratz, Janis Raibarts, My Helén, Åsa Eriksson, Madeleine Frisk-Garcia, Andrea Fridell, Daniel Sandgren, Carola Suojanen, Josefin Lantz, Ellinor Lantz, Ebba Bjurman, Sofia Nilsson, Maria Ahlm. SIMSEKTIONEN De som har slutat och gått vidare med andra uppgifter utanför simskolan är: Nadja Salomonsson, Jimmy Salomonsson, Angelica Back, Linnea Backman, Julia Willig. Väsby Simsällskap (VSS) har sedan 1993 ansvarat för all verksamhet gällande simskola i Upplands Väsby kommun. VSS uppgift är att utveckla barns och ungdomars vattenvana och simkunnighet. Från att ha haft verksamheten förlagd i Väsbybadet så flyttades den under hösten 2009 in i den nybyggda simhallen, Vilundabadet Väsby källa. På vardagar/dagtid bedriver VSS simundervisning för kommunens sexåringar och barn i skolåldern 3-9. På eftermiddagar, kvällar och helger bedrivs simskoleverksamheten efter VSS simskolestruktur. Utveckling från 2009 till 2014 När verksamheten flyttade till nya lokaler så förändrades strukturen i simskolan. Simskolan bestod då av fyra omgångar med vardera 10 lektionstillfällen. Dessa varierar i tid mellan minuter, beroende på vilken nivå lektionerna är på: Period ett startar i månadsskiftet augusti/september och pågar till mitten av oktober Period två tar vid i slutet av oktober till början av januari (med uppehåll vid jul och nyår). Period tre startar i mitten av januari och pågår till mitten av mars. Period fyra från mars till juni. Intensivsimskola pågår under två veckor i slutet av juni. Höstterminen 2011 gjordes en omstrukturering av simskolan, varav 9 lektionstillfällen om minuter per tillfälle beroende på nivå av grupp. Detta möjliggör att ingen lektionstid går förlorad vid olika händelser som röda dagar eller eventuella oväntade tekniska avbrott. Väsby simsällskap bedriver simundervisning enligt Simlinjen och har varit certifierade 2012 och 2013 av Svenska Simförbundet. From 2014 så har Svenska simförbundet nya riktlinjer, Simlinjen Svenska simförbundets utvecklingstrappa, vilket Väsby simsällskap följer. Simförbundets Simlinje är en utvecklingstrappa, som pekar på vilka färdigheter man bör sträva efter i olika utvecklingsstadier och på vilket sätt det bör ske. Sammanlagt består den av åtta stadier och ska fungera som ett pedagogiskt verktyg för planeringen av simmarens långsiktiga karriär, oavsett om det gäller elitidrott, motion eller hälsa. Simlinjen har tagits fram utifrån erfarenhet, forskning och framtidsanalys, baserat på internationella modeller. Simskolan följer de två första stegen i trappan, Vattenvana och aktiv start samt Lekfull siminlärning och rörelseglädje. Att följa nya Simlinjen och att vi varit Certifierade innebär att kvalitets kriterierna för simskolan är uppfyllda gällande antalet barn/ledare, 6 st/1 ledare samt ledarnas utbildnings nivå och att det finns en tydlig röd tråd i verksamheten. Verksamheten ska kontinuerligt utvärderas för att kunna utvecklas och det ska finnas tydliga mål och kriterier för de olika grupperna som följer svenska Simförbundets simlinje. I simlinjen tränar vi på alla simsätt, Ryggsim, Crawl, Bröstsim och Fjärilsim Anmälan Antal deltagare under respektive år Anmälan till simskolans olika grupper sker på Väsbys simsällskaps hemsida under simskolan och anmälan. Man klickar på direktlänken för SportAdmin. Nytt för bokningen är att bokningen öppnar för prioriterade som går i pågående period och en vecka efter öppnar bokningen för nya medlemmar och för de som inte går i pågående period. Man skriver in den aktuella mailadress som är kopplad till den medlem som ska gå i simskolan. Vänta kvar på sidan och invänta den engångskod som skickas till den aktuella mailadress som angivits. Koden kan bara användas inom 20 minuter och efter det får man göra om bokningen. Skriv in koden och de personer som kommer upp är bundna till angiven mail. Välj person och sedan grupp och följ därefter anvisningarna. Nivåindelning av simskolan följer Simlinjens utvecklingstrappa Nivå ett är Vattenvana och aktiv start, 0-4 år. Detta är nybörjar- och fortsättningsgrupper med föräldrar i vattnet från 2 månader 4 år. Det finns två nivåer Babysim och Minisim. Nivå två är Simskola, lekfull siminlärning och rörelseglädje, 4 år och äldre. Barnen är 4 år och äldre och utan förälder i vattnet. Fokus ligger på utvecklandet av god vattenvana som en förutsättning för att vidare utvecklas inom de olika simsätten. När en god vattenvana etablerats arbetar vi på ett lekfullt sätt vidare med att utveckla simsätten, vilka introduceras av ryggsim och frisim, för att senare övergå i mer fokus på bröstsim. Här finns det sex nivåer Baddaren, Sköldpaddan, Pingvinen Silver och Guld, Fisken och Hajen. Efter simskolan finns det två val: Teknikskola tävling, för de barn som vill tävla Superhajen där man tränar två gånger i veckan samt att man är med på våra Utmanartävlingar. Teknikskola utveckling, man simtränar 1 gång i veckan - Simteknik. Övrig simundervisning: Krokodilen Vuxensimskola Intensivsimskola Maneterna (startades ht -13) Crawlkurser för ungdom och vuxen (startades våren 2014) Detta är en kurs som växer vilket är väldigt skoj. Aktivitet Babysim inkl. 1-2 år Minisim 2-4 år Simskolan ynre Baddare sköldpaddan Simskola Pingvin, Fisken Hajen superhajen krokodilen och Maneterna Simskola 6-års Vuxensimskola & Intensiv-simskola Totalt antal kursdeltagare * inkl. intensivsimskola och sommarsimskola vt 04 ** inkl. sommarsimskolan

6 10 TRÄNINGS- OCH TÄVLINGSVERKSAMHETEN Vi befäster vår position till att tillhöra de bästa simklubbarna i landet. På SM kom vi på en fjärde plats och på JSM blev vi tvåa Masters SM (25m) mars i Sundsvall Väsby Simsällskap ställde upp med sju deltagare på detta Master SM. Denna starka trupp slutade på en mycket hedrande 10:e plats i klubbstriden. Therese Mattsson 50 och 100 frisim Linda Fleck 50 och 100 frisim Therese Mattsson 100 medley Linda Fleck 50 bröstsim Therese Mattsson 50 och 100 fjäril Kenneth Arvidsson 50 bröstsim Thomas Wiiand 50 bröstsim Marianne Steen 200 ryggsim. Marianne Steen4:e plats på 100 ryggsim Daniel Wramfors, Hamnade precis utanför prispallen. Det blev 4:e plats på 100 fjäril och 100 medley, en 5:e plats på 50 frisim och 6:e plats på 50 fjäril Lagkappslagen, simmade mycket snabbt! Vårt damlag med Petra Granlund, Therese Mattsson, Marianne Steen och Linda Fleck tog en säker seger i klassen år, endast 1 sekund över det svenska rekordet. Samma lag deltog även i medley och här blev det ett brons. Vi uppnådde årets målsättning med att vara topp-10 i klubbstriden. Nästa år siktar vi ännu högre och hoppas då att truppen har fördubblats och att vi fightas om en riktig topplacering när masters-sm 2015 avgörs i Stockholm och Eriksdalsbadet. DM/JDM (50m) 7-8 JUNI 2014 stod återigen Väsby Simsällskap som segrare både på Junior och Senior-DM.. POÄNGTABELL SENIORER 1. Väsby Simsällskap 2 347,5 2. Simklubben Neptun 1 858,5 3. Södertörns Simsällskap POÄNGTABELL JUNIORER 1. Väsby Simsällskap Södertörns Simsällskap Simklubben Neptun 689 MEDALJER SENIORER Nadja Salomonsson 200 medley, Josefin Lindkvist 50, 100 och 200 frisim, 50 och 100 fjäril Agnes Wiiand 200 fjäril och 400 medley Michael Papantoniou 50 ryggsim Andreas Fürst 50 bröstsim Jaqueline Hippi 50 och 100 frisim Felicia Hedman 50 ryggsim Emma Wahlund 200 m bröstsim Josefine Hippi 800 frisim Agnes Wiiand 200 medley och 100 fjäril Robert Palosaari 100 och 200 bröstsim Carl Norlander 200 och 400 medley och 400 frisim Emelie Åkerström 200 fjäril Nadja Salomonsson 100 frisim och 100 fjäril Josefin Lindkvist 400 frisim Robert Palosaari 200 medley Michael Papantoniou 50 frisim Andreas Fürst 100 bröstsim MEDALJER JUNIORER Emma Wahlund 200 bröstsim Jaqueline Hippi 50 och 100 frisim Josefine Hippi 800 frisim Agnes Wiiand 100, 200 fjäril, 200, 400 medley, 400 frisfrisim Markus Fürst 50 fjäril Carl Norlander 400 frisim Michail Papantoniou 50 ryggsim, och 50 frisim Felicia Hedman 50 ryggsim. Louise Halldén 400 frisim Markus Fürst 100 frisim Carl Norlander 400 medley Felicia Hedman 100 frisim och 100 ryggsim. Jaqueline Hippi 100 bröstsim Emelie Åkerström200 fjäril Samuel Törnqvist 200 medley och 100 ryggsim Markus Fürst 100 fjäril Carl Norlander 100 frisim och 200 frisim LAGKAPPER 4x100 m frisim Felicia Hedman, Jaqueline Hippi, Tove Sparrman, Agnes Wiiand 4x200 m frisim Jaqueline Hippi, Agnes Wiiand, Josefin Lindkvist, Nadja Salomonsson 4x200 m frisim Carl Norlander, Markus Fürst, Robert Palosaari, Andreas Fürst 4x100 m medley Felicia Hedman, Emma Wahlund, Josefin Lindkvist, Nadja Salomonsson 4x100 m frisim Robert Palosaari, Markus Fürst, Carl Norlander, Michail Papantoniou 4x100 m medley Samuel Törnqvist, Robert Palosaari, Markus Fürst, Alexander Ozerov SM/JSM (50m) 2-6 juli i Borås Precis som förra året blev det en spännande tävling ända in i det sista. Efter det avslutade finalpasset på söndag kväll tog vi en 4:e plats på seniorsidan och vi slutade på en 2:a plats på juniorsidan För 13:e året i rad segrade Väsby på det som blivit vår paradgren 4x200 frisim POÄNGTABELL SENIORER 1. Simklubben Neptun Helsingborgs Simsällskap Spårvägen Simförening Väsby Simsällskap 813 POÄNGTABELL JUNIORER 1. Helsingborgs Simförening Väsby Simsällskap Jönköpings Simsällskap 736 På seniorsidan blev det totalt 8 medaljer, 1 guld, 3 silver och 4 brons Josefine Hippi 1500 frisim Agnes Wiiand 200 fjäril Robert Palosaari 200 bröst Josefin Lindkvist 50 frisim och 100 frisim Josefine Hippi 800 frisim 11

7 Lagkapper seniorer: 4x200 frisim Jaqueline Hippi, Agnes Wiiand, Josefin Lindkvist, Nadja Salomonsson 4x100 frisimjosefin Lindkvist, Agnes Wiiand, Jaqueline Hippi, Nadja Salomonsson På juniorsidan blev det totalt 14 medaljer, 3 guld, 4 silver och 7 brons Josefine Hippi 1500 frisim Agnes Wiiand 200 fjäril Josefine Hippi 800 frisim Agnes Wiiand 100 och 50 fjäril Felicia Hedman 50 fjäril Jaqueline Hippi 200 frisim och 400 medley Michail Papantoniou 50 ryggsim Markus Fürst100 fjäril Lagkapper JUNIORER: 4x200 frisim Josefine Hippi, Agnes Wiiand, Jaqueline Hippi, Emma Sjösten 4x100 medley Felicia Hedman, Emelie Åkerström, Agnes Wiiand, Jaqueline Hippi 4x100 frisim Jaqueline Hippi, Emma Sjösten, Felicia Hedman, Agnes Wiiand 4x100 frisim Michael Papantoniou, Alexander Ozerov, Carl Norlander, Markus Fürst Sum-Sim (50m) juni i Malmö Årets Sum-Sim avgjordes i Lindängsbadet, Malmö. Vi kom på en 5:e plats i årets klubbstrid. Totalt tog vi 13 medaljer, 4 guld, 7 silver och 2 brons. LAGKAPPSMEDALJER Pojkar år: 4x100 medley Michail Papantoniou, Samuel Törnqvist, Carl Norlander, Gustav Frödeberg 4x100 frisim Michael Papantoniou, Gustav Frödeberg, Samuel Törnqvist, Carl Norlander 4x200 frisimcarl Norlander, Samuel Törnqvist, Gustav Frödeberg, Mike Papantoniou INDIVIDUELLA MEDALJER Agnes Wiiand 200 fjäril, 100 fjäril (SUM-SIM rekord) Michail Papantoniou 100 ryggsim Emma Wahlund 200 bröst Carl Norlander 400 medley Michael Papantoniou 100 frisim Agnes Wiiand 400 medley, 100 frisim, 200 medley Agnes Wiiand 400 frisim oktober Väsby Svenska Simspelen simmades för sjätte året. Tävlingen är Sveriges största internationella tävling. Deltagare kom från 44 olika klubbar och tävlingen hade lockat till sig simmare från 7 olika nationer: Polen, Serbien, Schweiz, Norge, Danmark, Finland och Sverige, VÄSBYS EGNA SIMMARE PRESTERADE FÖLJANDE TOPP 3 PLACERINGAR. Josefin Lindkvist 50,100 frisim, 100 fjäril Nadja Salomonsson 200 frisim Jaqueline Hippi 200 medley Emma Wahlund 200 bröst Samuel Törnqvist 200 ryggsim Markus Fürst 200 fjäril Josefin Lindkvist 50 fjäril Robert Palosaari 200 bröst Nadja Salomonsson 50,100 frisim Jaqueline Hippi 400 medley Samuel Törnqvist 400 medley Markus Fürst 100 fjäril Robert Palosaari 100 bröst Jaqueline Hippi 100 frisim Andreas Fürst 50 bröst Michail Papantoniou 50 ryggsim Felicia Hedman 50 ryggsim Emma Wahlund 100 bröst JDM/DM (25m) oktober - Stockholm Väsby Simsällskap vann poängstriden på DM/JDM i stor stil.. POÄNGTABELL SENIORER 1.Väsby Simsällskap 2 383,5 2. Simklubben Neptun 1 708,5 3. Södertörn Simsällskap 1 615,5 POÄNGTABELL JUNIORER 1. Väsby Simsällskap Södertälje Simsällskap Täby Sim 972 MEDALJER SENIORER Samuel Törnqvist 400 medley, 100 ryggsim Nadja Salomonsson 100 frisim, 100 medley Louise Halldén 400 frisim Jaqueline Hippi 200 medley, 200 frisim Markus Fürst 800 frisim Carl Norlander 100 medley Felicia Hedman 100 ryggsim Samuel Törnqvist 200 medley, 200 ryggsim, 50 ryggsim Louise Halldén 800 frisim Jaqueline Hippi 100 fjäril, 100 medley Emma Wahlund 200 bröstsim Markus Fürst 400 frisim Tove Sparrman 1500 frisim Carl Norlander 200 frisim Nadja Salomonsson 50 bröstsim Andreas Fürst 200 bröstsim Andreas Fürst 50 och 100 bröstsim Nadja Salomonsson 50 frisim, 100 fjäril Tove Sparrman 400 frisim Felicia Hedman 50 ryggsim, 200 ryggsim Markus Fürst 200 fjäril Emma Sjösten 200 frisim Jaqueline Hippi 100 ryggsim LAGKAPPSMEDALJER SENIORER 4x100 medley Felicia Hedman, Emma Wahlund, Louise Halldén, Jaqueline Hippi 4x200 frisim Louise Halldén, Jaqueline Hippi, Felicia Hedman, Nadja Salomonsson 4x50 frisim Nadja Salomonsson, Jaqueline Hippi, Felicia Hedman, Tove Sparrman 4x50 medley Felicia Hedman, Emma Wahlund,, Jaqueline Hippi, Nadja Salomonsson 4x100 frisim Jaqueline Hippi, Louise Halldén, Emma Sjösten, Nadja Salomonsson 4x50 frisim Markus Fürst, Carl Norlander, Samuel Törnqvist, Gustav Frödeberg 4x50 medley Michail Papantoniou, Andreas Fürst, Markus Fürst, Carl Norlander 4x100 frisim Carl Norlander, Mike Papantoniou, Markus Fürst, Andreas Fürst 4x100 medley Michail Papantoniou, Alexander Ozerov, Markus Fürst, Carl Norlander MEDALJER JUNIORER Markus Fürst 800 frisim, 50 fjäril Felicia Hedman 100 ryggsim Carl Norlander 100 medley Louise Halldén 400 frisim, 800 frisim Samuel Törnqvist 50 ryggsim, 400 medley, 100 ryggsim Jaqueline Hippi 100, 200 medley, 200 frisim, 100 fjäril Emma Wahlund 200 bröstsim Carl Norlander 200 frisim Markus Fürst 400 frisim Felicia Hedman 50 ryggsim, 50 fjäril, 200 ryggsim Tove Sparrman 1500 frisim Samuel Törnqvist 200 medley, 200 ryggsim Jaqueline Hippi 100 ryggsim Emma Wahlund 100 bröstsim Tove Sparrman 400 frisim Markus Fürst 50 ryggsim, 200 fjäril Emma Sjösten 200 frisim Anton Widholm 200 bröstsim 12 13

8 LAGKAPPSMEDALJER JUNIORER 4x100 medley Felicia Hedman, Emma Wahlund, Jaqueline Hippi, Louise Halldén 4x50 frisim Felicia Hedman, Jaqueline Hippi, Tove Sparrman, Louise Halldén 4x100 frisim Jaqueline Hippi, Felicia Hedman, Emma Sjösten. Tove Sparrman 4x50 medley Felicia Hedman, Emma Wahlund, Jaqueline Hippi, Tove Sparrman 4x200 frisim Felicia Hedman, Emma Sjösten, Louise Halldén, Jaqueline Hippi 4 x50 frisim Michail Papantoniou, Alexander Ozerov, Carl Norlander, Markus Fürst 4x100 frisim Michail Papantoniou, Markus Fürst, Samuel Törnqvist, Carl Norlander 4x200 frisim Markus Fürst, Samuel Törnqvist, Gustav Frödeberg, Carl Norlander 4x100 medley Michail Papantoniou, Samuel Törnqvist, Markus Fürst, Carl Norlander 4x50 medley Michail Papantoniou, Alexander Ozerov, Markus Fürst, Carl Norlander POÄNGTABELL SENIORER 1. Simklubben Neptun Simklubben Triton Helsingborgs Simsällskap Väsby Simsällskap POÄNGTABELL JUNIORER 1. Jönköpings Simsällskap Helsingborgs Simsällskap Väsby Simsällskap 816 MEDALJER SENIORER Jaqueline Hippi 200 medley Nadja Salomonssoni 100 meley Jaqueline Hippi 400 meley LAGKAPPSMEDALJER SENIORER 4x200 frisim Josefine Hippi, Jaqueline Hippi, Josefin Lindkvist, Nadja Salomonsson Markus Fürst 100 fjäril, 200 fjäril Samuel Törnqvist 100 ryggsim Jaqueline Hippi 200 medley Josefine Hippi 800 frisim Louise Halldén 400 frisim LAGKAPPSMEDALJER JUNIORER 4x200 frisim Josefine Hippi, Louise Halldén, Emma Sjösten, Jaqueline Hippi 4x100 frisim Jaqueline Hippi, Felicia Hedman, Emma Sjösten, Tove Sparrman 4x50 frisim Felicia Hedman, Jaqueline Hippi, Emma Sjösten, Tove Sparrman 4x200 frisim Markus Fürst, Carl Norlander, Samuel Törnqvist, Michael Papantoniou 4x100 medley Markus Fürst, Carl Norlander, Samuel Törnqvist, Michael Papantoniou SUM SIM RIKS (25m) 5-7 december Helsingborg I klubbstriden kom vi på en 18:e plats och vi tog totalt 5 medaljer.. LAGKAPPSMEDALJER 4x100 medleykajsa Sparrman, Emma Wahlund, Hanne Melin Romstad, Louise Halldé INDIVIDUELLA MEDALJER Emma Wahlund 200 bröst Louise Halldén 400 frisim Louise Halldén 200 frisim Emma Wahlund 100 bröstsim 4x50 frisim Josefine Hippi, Josefin Lindkvist, Jaqueline Hippi, Nadja Salomonsson 4x100 frisim Josefine Hippi, Josefin Lindkvist, Jaqueline Hippi, Nadja Salomonsson (25m november Stockholm SM i kortbana gick av stapeln ieriksdalsbadet i Stockholm. För andra gången simmades JSM/SM tillsammans i kort bana. Väsby blev 2:a på seniorsidan och 3:a på juniorsidan.. 14 MEDALJER JUNIORER Jaqueline Hippi Michael Papantoniou 100 medley 50 ryggsim 15

9 Höstterminen 2012 började följande simmare på Arlandagymnasiet: Jaqueline Hippi, Emma Sjösten, Emelie Bäck, Tove Sparrman, Josefin Lantz och Alexander Ozerov. Höstterminen 2013 började följande simmare på Arlandagymnasiet: Samuel Thörnqvist, Gustav Frödeberg, Agnes Wiiand. Isabell Kjellberg och Carl Norlander. Elitidrottsprogrammet på Arlandagymnasiet startade i augusti 2008 med fyra deltagande simmare, Madeleine Hagelbäck, Martin Nilsson, Robert Palosaari och Nadja Salomonsson. Det fortsatte 2009 med ytterligare två deltagare, Jennie Andersson och John Granath. Höstterminen 2010 började Josefine Hippi, Emma Arkenstrand, Johan Berg och Andreas Gustavsson. Från och med hösten 2011 startade NIU, nationella idrottsutbildningar, inom ramen för den nya gymnasieskolan. NIU är ett nytt idrottsgymnasiealternativ som vänder sig till elever som har nationell elit som mål. Arlandagymnasiet och Väsby SS är certifierade av Skolverket och Simförbundet till att vara en av 17 NIU skolor/ utbildningar i simning i Sverige. Den första årskullen med 6 simmare började på Arlandagymnasiet hösten 2011 Mikaela Bäck, Felicia Hedman, Emelie Åkerström, Markus Fürst, Oscar Zedendahl samt Julia Robertsson. Höstterminen 2014 började följande simmare på Arlandagymnasiet: Emma Wahlund och Louise Halldén. För första gången arrangerades NIU-mästerskapen Arlandagymnasiet vann titeln Sveriges bästa simgymnasium. Det var framförallt våra starka lag som fällde avgörandet. På NIU-mästerskapen 2014 kom Arlandagymnasiet på en 5:e plats. Polen Simmarna som går på Arlandagymnasiet gjorde under våren 2014 en resa till Krakow i Polen för ett kulturellt och simmässigt utbyte med simmarna på Krakows elitgymnasium. Detta är början på ett samarbete, som inleddes under 2010, med utbyte på olika sätt mellan oss och Krakows elitgymnasium. GP tävlingar förändrades under 2013 vilket innebar att de som placerade sig bland de tre främsta fick möjlighet att representera Team Sweden i Setti Colli i Rom. Till Setti Colli kvalificerade sig Jaqueline Hippi, Josefin Lindkvist, Nadja Salomonsson, Agnes Wiiand och Emelie Åkerström. Jaqueline Hippi blev uttagen att representera Sverige på Ungdoms-OS i Nanjin. Hon simmade 200 medley, 100 och 200 frisim och lagkapper HÖSTSIMIADEN Höstsimiaden Klubben hade totalt 64 simmare som tävlade. I klubbpoängen så kom vi på en 5 plats. Väsbys tjejer födda 04oy är väldigt starka. Totalt tog vi 14 medaljer varav 6 guld, 5 silver och 3 brons. Simkampen gick av stapeln på Åland mellan Stockholm och SFI den september. I år fick Stockholm se sig slagna av SFI, revansch väntar nästa år. Väsby SS representerades av följande simmare: Karl Frylmark och Anton Widholm. Speedo Ungdom Tio klubbar med 325 simmare i åldern 11 till 25 år gjorde upp om medaljer och prischeckar från Speedo i 28 olika grenar indelade i 4 klasser. Totalt blev det cirka 1700 starter. Riks/Regionsläger 6 simmare från Väsby SS blev uttagna till Riks/Regionsläger under Michail Papantoniou blev uttagen till Riksläger. Markus Fürst, Carl Norlander, Samuel Törnqvist, Emma Wahlund och Louise Halldén blev uttagna till Regionsläger. Rebecca Alexandersson var även tränare på regionslägret. Väsby SS kan också stolt berätta följande: Nordiska juniormästerskapen Upplands Väsby december - blev Jaqueline Hippi och Markus Fürst och Samuel Törnqvist uttagna till. Markus tog silver 200 fjäril, brons 100 fjäril samt tre silver i lagkapp. Samuel tog brons på 400 medley. Daniel Wramfors var även uttagen som ledare. Michail Papantoniou och Samuel Törnqvist blev i december uttagna av Svenska Simförbundet till Eurogames, som är en förberedelse inför EJM: Josefin Lillhage blev invald i Wall of fame och hedrad för sina framgångar inom Svensk simning och då specifikt för sitt VM guld på 200 frisim i kortbana. Hennes porträtt kommer att hänga i Eriksdalsbadet bredvid våra tidigare duktiga simidrottare. Seriesim 2014 Division 1-laget kom på 6:e plats och kommer därmed att simma i division 2 från och med Division 3-laget kom även de på 6:e plats. Från och med 2015 har vi bara 1lag, dvs det lag som sommar i division 2. Utmanaren Utmanaren fortsatte med 3 tillfällen per termin och mycket uppskattning från simmarna. Stort tack till alla inblandade

10 Fredagsklubben, en klubb för aktiva pensionärer inom VSS. Vi är ca 90 pensionärer mellan 60 och 91 år som tränar och simmar regelbundet i Vilundabadet. Tre gånger per vecka, måndag, onsdag och fredag tränar, simmar och fikar vi mellan 6.15 och klockan Det är naturligtvis ett varierat antal som deltar dessa timmar men mellan 20 och 30 medlemmar träffas under dessa tider. Övriga simmar eller tränar under andra tider. På måndagar deltar en antal medlemmar i Easy Line och på onsdagar är det först Spinning och sedan Easy Line inleddes med Årsmöte och middag på Smedby i slutet av januari, i april tog vi spårvagnen till Sickla Udde där vi tog en promenad och avslutade med lunch på en lokal restaurang. En cykelsightseeing runt Väsby under ledning av Ronald Sabel anordnades i slutet av april och i maj tittade vi traditionsenligt på fåglar en tidig morgon vid Fysingen. Som vanligt ledd av vår fågelexpert Kjell Bergman som tyvärr avled i november I början av juni åkte en stor del av Fredagsklubbens medlemmar med båten Kung Sverker på Göta Kanal. Turen gick till Motala där vi besökte Motormuséet och tittade på bl.a. gamla bilar både lyxbilar och lite mer vanliga åkdon. Vi avslutade vårsäsongen med frukost på Smedby Gård. Sedan fortsatte hösten med en vandring i Gamla Stan, en Skaldjurskryssning till Åland, ett besök på Solvalla få vinster men god mat och trevligt umgänge är ju också värt en hel del. Framemot jul åt vi julbord på Eckerölinjen och som avslutning veckan före jul en god frukost på Smedby Gård. Vi har under året också haft en crawl-kurs med Ann-Sofi Roos. Fredagsklubben ger också ut en tidning, Vattenkraft för seniorer, 3-4 gånger om året som handlar om våra aktiviteter, lite aktuella händelser och vad vi planerar den närmaste framtiden. Tidningen görs av våra kreatörer Björn och Stefan Asp och trycks av Kista Snabbtryck. ETT MAGASIN FRÅN FREDAGSKLUBBEN NUMMER FRUKOST PÅ SMEDBY GÅRD SKALDJURS- KRYSSNING CRAWLKURS MED ANN-SOFIE SMEDBY GÅRD LIVETS KÄLLA SOLVALLA GAMLA STAN JULBORDSRESA GALLERI MAGGAN LITEN VINTERKRÖNIKA ÅRETS ABSOLUTA HJÄLTE Vi är ett socialt gäng som ordnar träffar och utflykter, simmar i andra badhus, besöker museer, åker till Åland och äter julbord, har kräftskiva på Smedby Gård mm mm. Höstens aktiviteter började med en kräftskiva på Smedby Gård och fortsatte sedan med en resa med först Ånglok till Nynäshamn och sedan tillbaka till Stockholm med Ångbåten Blidösund där vi intog en god middag till underhållning av jazzbandet Mississippi Seven. SE DÄR, VI ÄR ETT AKTIVT GÄNG SOM TRIVS TILLSAMMANS OCH INTE BARA TRÄNAR OCH SIMMAR UTAN OCKSÅ HITTAR EN HEL DEL ANNAT ATT BERIKA VÅR PENSIONÄRSTILLVARO MED

11 har löpträning organiserats på olika idrottsanläggningar kring Sollentuna och Upplands-Väsby. Flera medlemmar var på träningsläger under våren. Bland annat ordnade VSS Triathlon ett helgläger i samarbete med Mantra sport och Väsby simsällskap med väldigt stor uppslutning. Flera medlemmar åkte till Mallorca och tränade tillsammans med triathlonproffset Andreas Linden. Dessutom genomfördes nio deltävlingar av cykeltempoloppet Syratomten runt sjön Fysingen under perioden maj till september. Eget arrangemang Väsby Duathlon (springa-cykla-springa) genomfördes den 1 maj under kalla och blåsiga förhållanden. Vädret till trots så blev tävlingen välbesökt både på senior- och juniorsidan. Detta med resultatet att vi 2015 kommer få SM-status på denna tävling. Tävlingen ingick i den nationella duathlon-cupen under senvåren 2014 som en av fyra tävlingar. Tävling VSS Triathlons medlemmar klarade under 2014 få till hela 125 st nationella senior- och masterstarter och 30 st internationella på Masters-VM samt hel och halv Ironman över i stort sett hela världen. Dessutom har vi haft en ungdomssektion som vuxit så det knakar. Våra ungdomar har startat i över 6 st tävlingslopp och fått till 40 st starter. Något som glimmar lite extra under 2014 för Väsby SS Triathlons del är Marie Carlssons deltagande på ITU junior cuptävling och att hon genom denna lyckades kvala till ITU s VM final som gick i Montreal / Kanada under hösten Även detta år fick vi med en medlem, Johan Nyberg till den stora IM finalen på Kona / Hawaii. 20 Allmänt 2014 Väsby SS Triathlon har fortsatt följa utveckling från succéåret 2013 med fler medlemmar och mer träningstimmar. Dessutom med ett utökat fokus på tränarstruktur och närmare uppföljning för att höja kvalitén på både den träning som erbjuds och att möta existerande och nya medlemmars önskningar och behov för att nå sina mål. Tävlingsschemat för 2014 har återigen bjudit på en kalender som varit till gränsen på överfull av attraktiva tävlingar som alla varit, om än inte fulla så väldigt välbesökta. Årets höjdpunkter nationellt är för tredje året på rad Ironman-tävlingen i Kalmar med över 1750 deltagare denna gång. SM långdistans i Motala samt ITU s tävling i Stockholm är andra fortsatt väldigt populära tävlingar som dragit fulla hus. Triathlonsektionen Vid slutet av 2014 hade VSS Triathlon över 120 medlemmar. Av dessa deltar ca 85 st i vår gemensamma simträning, resterande medlemmar bedriver sin träning på egen hand, men tävlar under VSS Triathlons flagg. Arbetet med barn- och ungdomssidan har fortsatt med att skicka de engagerade tränarna på utbildningar och därigenom kunna få en större och tryggare plattform att stå på och växa vidare för att kunna motivera och inspirera barn och ungdomar. En fortsatt kontinuitet och kvalitet på träningarna gör att vi nu kan erbjuda barn och ungdomar ett ännu bättre utbud och underlag för att kunna utvecklas till en aktiv och idrottande livsstil i allmänhet och triathleter i synnerhet. Vi har i slutet av st barn och ungdomar som medlemmar. Styrelsearbete Styrelsen har under året haft 12 protokollförda sammanträden. Styrelsens ledamöter har haft samråd i olika frågor mellan sammanträdena. Träning Träningen bygger kring simträning två ggr/vecka med simtränare och två tider i veckan utan tränare i Vilundabadet. Simtränare är Lena Ylitalo och Niclas Tönnfält. För att bättre kunna hantera det stora antalet medlemmar infördes under våren 2014 en förändring i bokningssystemet med kortare bokningstider och en bredare struktur på simträningarna för att passa både nya och mer erfarna simmare. Genom denna förändring så har vi kunnat få en bättre service som möter speciellt nya medlemmars önskemål och behov. Under sommarhalvåret bedrevs återigen organiserad cykelträning och löpträning samt utomhussimning på en snitslad bana i Norrvikensjön. Ett flertal träningstillfällen för juniorer anordnades också. Under höst och vinter Supporter- och Föräldrasektionen Supporter- och föräldrasektionen arbetar ideellt för att stödja klubben. Sektionen planerar och genomför aktiviteter för att få in pengar och därigenom bidra till olika ändamål som främjar klubbens verksamhet. Sektionens intäkter kommer främst ifrån: Försäljning av simmaterial i simshopen Cafeteriaverksamhet vid hemmatävlingar Lotteriförsäljning Under 2014 har sektionen hållit i lotterier vid varje hemmatävling. Sverigelotter och jul-kalendrar har även sålts under året. Simshopen har fortsätt att utveckla och utöka sitt sortiment under Man kan inte bara köpa badkläder, utan även tröjor, byxor, väskor mm med VSS-logga på. Även skor och annan simutrustning finns. Shopen hålls öppen två dagar i veckan och på alla tävlingar och extraarrangemang. 21

12 22 Simidrotten i Upplands Väsby Väsby Simsällskaps styrelse har fastställt följande mål för Väsby SS ska: Svara för simkunnighetens och simidrottens utveckling i Upplands Väsby genom att varje år genomföra Vattenprovet för skolår 3, 4 och 5. För de som inte uppfyller målen för simkunnighet i skolår 3, 4 och 5 erbjuds simskola. Främja god kamrat- och idrottsanda samt respekt för andra människors lika värde Satsa på breddverksamhet för barn och ungdom Utveckla simmare upp på internationell elitnivå År 2016 ha medlemmar Ha ett eget kapital som uppgår till minst 6 månaders totala lönekostnader eller 20% av en årsomsättning Simsektionen Simskoleverksamhet Väsby SS ska bedriva verksamhet för barn inom områdena: Vattenvana (Babysim och Minisim) Simlekskola (Baddaren och Sköldpaddan) Simskola (Pingvingen Silver, Pingvinen Guld, Fisken och Hajen) Teknikskola (Superhajen mot tävling samt Tekniksim inte tävling) Övrig simundervisning (Krokodilen, vuxensim och intensivsimskola) Verksamheten syftar till att ge vattenvana, främja simkunnigheten samt på ett naturligt och positivt sätt främja idrott för barn efter deras förmåga. Nivåindelningen i simskolan styrs i första hand av barnens utveckling, och inte åldern. Nybörjar- och fortsättningsnivåer finns för barn i alla åldrar, från 2 månader och uppåt. Vattenprovet och Livräddning Svenska Simförbundet prioriterar simkunnighet som ett av sina största områden och avsätter tillsammans med Väsby Simsällskap projektmedel för att främja ökad simkunnighet genom projektet Vattenprovet och Livräddning. Syftet med projektet är att: Ta ett helhetsgrepp om simkunnigheten i kommunen d.v.s. ta reda på hur simkunnigheten faktiskt ser ut Klubbens mål Förbättra simkunnigheten i kommunen bland barn i skolår 3-5, målet är 100% (År 2008 är simkunnigheten 97 % för barn i skolår 5 och 83 % i skolår 3. Starta en diskussion om att sänka åldern för skolans simkunnighetsmål till skolår 3. Delmål: Steg 1 Skolår m varav 25 m rygg Steg 2 Skolår 4/5 200 m varav 50 m rygg. Det motsvarar kravet för Vattenprovet, de nordiska definitionen på simkunnighet Steg 3 Skolår 4/ teknikskolan (riktiga bröstsimsbentag för att klara steg 4) Steg 4 Skolår 5 livräddning (livrädda 25 m, klädsim 25 m, simma med flytväst mm) Prestationsinriktad idrott för ungdom Väsby SS ska vara bland de tre bästa klubbarna i distriktet samt bland defem bästa i landet när det gäller ungdomssimning. Verksamheten ska vara anpassad till ungdomarnas individuella utveckling oavsett ålder och kön. Verksamheten ska således betona utveckling och fortsatt utbildning under de tidiga ungdomsåren, för att sedan följas av en mer omfattande satsning på simidrotten från och med JSMnivå. Väsby SS ska på Simiaden i Stockholm/Gotlandsdistriktet: Ha 100 enskilda simmare Vara bland de 3 bästa klubbarna sett till antal finalplatser Ha finaldeltagare i varje gren Ha minst 2 lag per final per laggren Väsby SS ska på Ungdoms-SM (SUM-SIM): Vara bland de 5 bästa klubbarna i poäng Ha minst 12 individuella deltagare Ha minst en svensk ungdomsmästare. Väsby SS ska på Junior-SM (JSM): Vara bland de 5 bästa klubbarna i poäng Ha minst 10 individuella deltagare Ha minst en svensk juniormästare. Väsby SS ska aktivt arbeta för ett gott samarbete med Vilundagymnasiet, så att ungdomarna kan erbjudas simning som enskilt val i gymnasieåren. Våra juniorsimmare på elitnivå ska erbjudas plats på Arlandagymnasiet. Arlandagymnasiet Arlandagymnasiet blev år 2011 en nationell idrottsutbildning NIU. Utbildningen är certifierad av Simförbundet och Skolverket och bedrivs i samarbete med Upplands Idrottsförbund. I elevens schema, oberoende av årskurs, ges tid för specialidrott under schemalagd skoltid. Det innefattar ett helhetskoncept med träning på morgonen, frukost, skjuts till skolan och möjlighet till support efter screening i idrottsfysiologi, idrottspsykologi och idrottsnutrition. Samtliga elever hjärtscreenas. Väsby SS ansvarar för uttagning av elever efter resultat, mål och träningskapacitet. Prestationsinriktad idrott för vuxna Väsby SS ska kunna ge simmare möjlighet att utvecklas upp på internationell elitnivå. Väsby SS ska ha minst en deltagare vid de internationella mästerskapen: EM, VM och OS. Väsby SS ska på senior-sm: Vara bland de 5 bästa klubbarna i poäng Ha minst 10 individuella deltagare Ha minst en svensk mästare. Hälso- och motionsinriktad idrott för ungdom Väsby SS ska erbjuda verksamhet för de ungdomar som önskar fortsätta med simidrotten på en tävlingsmässigt lägre ambitionsnivå. Väsby SS ska också erbjuda verksamhet för de som önskar börja med simning i ungdomsåren. Föreningen ska ge de som har intresse av och färdighet för att övergå till den prestationsinriktade idrotten möjlighet till detta. Hälso- och motionsinriktad idrott för vuxna Väsby SS ska sträva efter att ha en etablerad mastersverksamhet (25 år och uppåt) med deltagare på Masters SM och DM. Triathlonsektionen Väsby SS triathlons mål är att: erbjuda möjlighet till träning och tävling inom triathlon för så många som möjligt som vill ha en aktiv och rolig fritid oavsett ambitionsnivå ha en fortlöpande nyrekrytering till sektionen locka, utveckla och behålla triathleter av sådan kaliber att de kan konkurrera om SM/RM-medaljer individuellt eller i lag från ungdom till masters på både herroch damsidan ha ett årligen återkommande tävlingsarrangemang i kommunen i duathlon, triathlon eller aquathlon anordna minst ett träningsläger för medlemmarna under försäsongen VSS gör samhällsnytta utöver det vanliga Vårt bidrag är inte bara att göra Upplands Väsby till en av landets allra mest simkunniga kommuner. Sedan flera år arbetar vi också med att utveckla simkunnigheten i hela landet. Vattenprovet, som utvecklades av VSS på uppdrag av Svenska Simförbundet, har nu genomförts i närmare 50 kommuner. Skoltävlingen Bästa Fyran genomfördes för åttonde året i rad med 12 deltagande klasser i den lokala kvaltävlingen. Alla lag från Väsby gick vidare i finalen i Eriksdalsbadet. Bästa lag från Väsby blev Väsbyskolan 4M som slutade på en 15:e plats. Vad betyder SKOLSIM? Allt om Svenska Simspelen och JSM/SM TIDNINGEN SOM GÅR PÅ VATTEN EN TIDNING FRÅN VÄSBY SIMSÄLLSKAP NUMMER Nadja Salomonsson Josefine Lindkvist Jaqueline Hippi Trippelseger på 200 meter frisim Simmagasinet Aqua - vårt simmagasin är nu inne på sitt sjätte utgivningsår. Det har blivit hela 25 nummer hittills. Aqua distribueras inte bara till medlemmar, annonsörer, sponsorer och kommunfolk, utan också till nyckelpersoner inom svensk simning samt till sportjournalister som bevakar simning. Dessutom finns alla nummer att läsa på nätet. Startpallen TRIPPELSEGER I SVENSKA SIMSPELEN Vårt dotterbolag Startpallen AB gjorde under 2014 en vinst på kr. 23

Verksamhetsberättelse. Org 802421-8110

Verksamhetsberättelse. Org 802421-8110 Verksamhetsberättelse 2014 Org 802421-8110 Styrelsens sammansättning Jan Sigurdh Ordförande Jörgen Tisell Vice Ordförande Madeleine Segerbrand Kassör Claes Gordon Ledamot till november 2014 Monica Höglind

Läs mer

Vilken grupp passar mig?

Vilken grupp passar mig? Vilken grupp passar mig? Vår verksamhet våren 2016 Malmö Kappsimningsklubb Jag vill börja simma! Men vilken grupp ska jag gå i? From våren 2016 går tre klubbar; Limhamns Simsällskap (LSS), Malmö Simsällskap

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VÄSBY SIMSÄLLSKAP

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VÄSBY SIMSÄLLSKAP VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VÄSBY SIMSÄLLSKAP VERKSAMHETSÅRET 2010 Nytt svenskt rekord 4x200m frisim Väsby SS slog till på SM och noterade nytt svenskt rekord 7:51.65 en putsning av det egna två år gamla

Läs mer

Uppsala Simskoleförenings verksamhetsberättelse 2015

Uppsala Simskoleförenings verksamhetsberättelse 2015 Uppsala Simskoleförenings verksamhetsberättelse 2015 Ett av de viktigaste målen för Uppsala Simskoleförening (USF) är att göra så många som möjligt simkunniga utan att kompromissa med undervisningens kvalitet.

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL OSBY SIMSÄLLSKAP!

VÄLKOMMEN TILL OSBY SIMSÄLLSKAP! VÄLKOMMEN TILL OSBY SIMSÄLLSKAP! ELIT TÄVLINGSGRUPPER CRAWL/MEDLEY SIMSKOLA Lycka är att simma Dagens Idrott ställer stora krav på föreningarna. Många föreningar lockas att stressa talanger i träning och

Läs mer

SVENSKA MÄSTARE Väsby SS första seger i långbane-sm Norrköping 2012

SVENSKA MÄSTARE Väsby SS första seger i långbane-sm Norrköping 2012 VERKSAMHETSBERÄTTELSE VÄSBY SIMSÄLLSKAP VERKSAMHETSÅRET 2012 SVENSKA MÄS Väsby SS första seger i långbane-sm Norrköping 2012 2 TARE INNEHÅLL Verksamhetsåret 2012 Sid 5 Styrelse m.m. Sid 5 Tränare Sid 5

Läs mer

JSM/SM i Göteborg 20 24 november

JSM/SM i Göteborg 20 24 november VERKSAMHETSBERÄTTELSE VÄSBY SIMSÄLLSKAP VERKSAMHETSÅRET 2013 JSM/SM i Göteborg 20 24 november 2 INNEHÅLL Verksamhetsåret 2013 Sid 3 Styrelse m.m. Sid 3 Tränare Sid 3 Uppdrag i organisationer Sid 4 Medlemskap

Läs mer

Verksamhetsberättelse. Norrtälje Simklubb

Verksamhetsberättelse. Norrtälje Simklubb Verksamhetsberättelse Sid 1( 6) Verksamhetsberättelse Norrtälje Simklubb Styrelsen för Norrtälje Simklubb lämnar härmed följande berättelse för Verksamhetsberättelse Sid 2( 6) Styrelsens sammansättning

Läs mer

Verksamhetsplan 2013 2016 Varbergs Sim

Verksamhetsplan 2013 2016 Varbergs Sim Verksamhetsplan 2013 2016 Varbergs Sim Varbergs Sim Föreningens syfte: Varbergs Sim ska vara en ideell förening med en bred verksamhet som främjar simidrotten från babysim till elitsimning Varbergs Sim

Läs mer

NKK. 2014:2 hälsar välkommen till en ny termin. Kursinformation för Simskolegrupperna: Baddaren 1 Baddaren 2 Pingvinen 1 Pingvinen 2 Hajen 1 Hajen 2

NKK. 2014:2 hälsar välkommen till en ny termin. Kursinformation för Simskolegrupperna: Baddaren 1 Baddaren 2 Pingvinen 1 Pingvinen 2 Hajen 1 Hajen 2 NKK 2014:2 hälsar välkommen till en ny termin Kursinformation för Simskolegrupperna: Baddaren 1 Baddaren 2 Pingvinen 1 Pingvinen 2 Hajen 1 Hajen 2 Medley-Teknikskola Medley-Teknikskola Forts. Teknikskolor

Läs mer

En tävling som alla vinner på

En tävling som alla vinner på 2011/2012 En tävling som alla vinner på Att kunna simma är både roligt och livsviktigt. Därför har Svenska Simförbundet och E.ON startat Skolsimmet som är en tävling för alla skolor med elever i årskurs

Läs mer

Tävlings- och aktivitetsinformation HT 2016

Tävlings- och aktivitetsinformation HT 2016 Tävlings- och aktivitetsinformation HT 2016 Observera att ändringar kan komma att göras gällande medföljande tränare på respektive tävling. 28/8 Kick Off! Alla simmare från tävlingsgrupperna (TT,FT,BT,ST)

Läs mer

Nyhetsbrev. Fjärde bästa klubb! Simning med fart NKK såklart!!! 3 NKK simmare till landslaget! LITE FAKTA:

Nyhetsbrev. Fjärde bästa klubb! Simning med fart NKK såklart!!! 3 NKK simmare till landslaget! LITE FAKTA: Välkomna till ett nytt år och en ny termin inom NKK:s verksamhet med alla kurser och träningsgrupper. Nu kör vi igång med en massa nya simmare och nya utmaningar för alla att se fram emot. Vi hade ett

Läs mer

Styrelsens sammansättning 2004

Styrelsens sammansättning 2004 Årsberättelse 2004 Styrelsens sammansättning 2004 Tomas Åhlström, ordförande Stefan Svensson, v ordförande Börje Hansson, sekreterare Roger Sundquist, kassör Anna-Karin Wimark Ewa Svensk Peter Thor Fredrik

Läs mer

VattenPosten. Seger i Arne Borgs Minne. Vi söker fler ledare RIO 2016! Nr 3. inför EJM. Kom ihåg datumet! S E P T E M B E R 2 0 1 5

VattenPosten. Seger i Arne Borgs Minne. Vi söker fler ledare RIO 2016! Nr 3. inför EJM. Kom ihåg datumet! S E P T E M B E R 2 0 1 5 Nr 3 S E P T E M B E R 2 0 1 5 VattenPosten SÖDERTÄLJE SIMSÄLLSKAP RIO 2016! Peter Axtelius har blivit uttagen till att döma OS i Simhopp. GRATTIS Facebook Bruttotruppsläger & Twitter inför EJM För att

Läs mer

Växjö SS Ledande inom simidrotten i Småland, en förening för alla

Växjö SS Ledande inom simidrotten i Småland, en förening för alla Växjö SS Ledande inom simidrotten i Småland, en förening för alla Verksamhetsplan 2016 Här vill vi vara 2020, det påståendet svarade vi i styrelsen på under en strategidag 2015. Nedan kommer vi att lista

Läs mer

Simklubben Elfsborgs policy gällande FÖRÄLDRAENGAGEMANG. och riktlinjer gällande att ha barn som deltager i tävlingsverksamheten

Simklubben Elfsborgs policy gällande FÖRÄLDRAENGAGEMANG. och riktlinjer gällande att ha barn som deltager i tävlingsverksamheten Simklubben Elfsborgs policy gällande FÖRÄLDRAENGAGEMANG och riktlinjer gällande att ha barn som deltager i tävlingsverksamheten 1 Denna policy gällande föräldraengagemang är ett av flera policydokument

Läs mer

KLUBB-PM Polisen Head Summer Cup 2016

KLUBB-PM Polisen Head Summer Cup 2016 KLUBB-PM Polisen Head Summer Cup 2016 Arrangör: Stockholmspolisen Plats: Eriksdalsbadet, Stockholm Bassäng: 50 m, 8 alt. 10 banor, inomhus och eltidtagning Tävlingsdatum: 1-3 juli 2016 Samling: Samling

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VÄSBY SIMSÄLLSKAP

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VÄSBY SIMSÄLLSKAP VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VÄSBY SIMSÄLLSKAP VERKSAMHETSÅRET 2008 Föregående sida: Simmare i Elitidrottsprogrammet på Arlandagymnasiet: Martin Nilsson, Robert Palosaari, Madeleine Hagelbäck och Nadja Salomonsson

Läs mer

Svenska Taekwondoförbundet / ITF Sektionen

Svenska Taekwondoförbundet / ITF Sektionen JANUARI Svenska Taekwondoförbundet / ITF Sektionen Verksamhetsberättelse år 2002 Preliminär landslagsuttagning 26/1 gjordes den sista av de tre preliminära landslagsuttagningarna. Denna gång var det Uppsala

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2015

Verksamhetsberättelse 2015 Verksamhetsberättelse 2015 Styrelsen Ordförande Kassör Sekreterare Ledamöter Suppleant Revisorer Revisorssuppleant Valberedning Mikael Schander Ann Berglund Birgitta Dignell Björn Johansson (vice ordf.)

Läs mer

Venkanto presenterar sitt Venkanto Team 2012

Venkanto presenterar sitt Venkanto Team 2012 Pressmeddelande nr 1 maj 2012. Behöver du större bilder, eller har du frågor, vänligen kontakta Peter Dörlich på Venkanto: peter@venkanto.se Venkanto Din framgång i fokus! Venkanto presenterar sitt Venkanto

Läs mer

Information SSF:s simverksamhet 2013-2016. 2012-07-20 Borås

Information SSF:s simverksamhet 2013-2016. 2012-07-20 Borås Information SSF:s simverksamhet 2013-2016 2012-07-20 Borås Framtida elitorganisation Talangutvecklingsprogrammet Internationella tävlingar 2013 Aktiviteter hösten 2012 Simlinjen Utbildning SOK:s Topp och

Läs mer

Varmt välkomna till SK Ägirs simskola på Storsjöbadet!

Varmt välkomna till SK Ägirs simskola på Storsjöbadet! Varmt välkomna till SK Ägirs simskola på Storsjöbadet! Adress: Krondikesvägen 95A LEKTIONSTILLFÄLLEN På Storsjöbadet simmar vi nedanstående datum under hösten. Notera dessa noga. Måndagar: 31/8, 7/9, 14/9,

Läs mer

Varmt välkomna till SK Ägirs simskola på Litsbadet!

Varmt välkomna till SK Ägirs simskola på Litsbadet! Varmt välkomna till SK Ägirs simskola på Litsbadet! Adress: Nybyvägen 7, Vid Treälvsskolan. LEKTIONSTILLFÄLLEN På Litsbadet simmar vi nedanstående datum. Notera dessa noga. Tisdagar: 19/1, 26/1, 2/2, 9/2,

Läs mer

Verksamhetsplan 2015. SS04 vision, mål, strategier och organisation. 2015-03-30 Jonas Hägerhäll

Verksamhetsplan 2015. SS04 vision, mål, strategier och organisation. 2015-03-30 Jonas Hägerhäll Verksamhetsplan 2015 SS04 vision, mål, strategier och organisation 2015-03-30 Jonas Hägerhäll Sammanfattning I detta dokument presenteras SS04 organisation, vision, mål och strategier för att uppnå målen.

Läs mer

Varmt välkomna till SK Ägirs simskola på Östbergsbadet!

Varmt välkomna till SK Ägirs simskola på Östbergsbadet! Varmt välkomna till SK Ägirs simskola på Östbergsbadet! Adress: Nybovägen 3 på Frösön. Entré på översidan av sporthallen och sedan går ni en trappa ner. Där finns damernas omklädningsrum på vänster sida

Läs mer

Verksamhetsplan 2013. Täby Sim. Verksamhetsplan 2013 Täby Sim 1 av 7 2013-03-13

Verksamhetsplan 2013. Täby Sim. Verksamhetsplan 2013 Täby Sim 1 av 7 2013-03-13 Verksamhetsplan 2013 Täby Sim Verksamhetsplan 2013 Täby Sim 1 av 7 Relaterade dokument - Verksamhetsplanen återspeglar det styrande dokumentet Täby Sim Vill som innehåller Vision, verksamhetsidé och strategiska

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse För Nya Skellefteå Squashklubb omfattande tiden 2014-07-01 2015-06-30. Styrelsens sammansättning Jan Kaiding Ulf Andren Malin Forsmark Tomas Widmark Mikael Åström Ann Holmberg Gunnar

Läs mer

Välkommen till oss. Lysekils simsällskap är klubben som bedriver en bred simverksamhet för alla åldrar i Lysekils kommun med omnejd.

Välkommen till oss. Lysekils simsällskap är klubben som bedriver en bred simverksamhet för alla åldrar i Lysekils kommun med omnejd. Lysekils simsällskap är klubben som bedriver en bred simverksamhet för alla åldrar i Lysekils kommun med omnejd. Vi har simundervisning från 4 års ålder i vår simskola som följer Svenska simförbundets

Läs mer

Verksamhetsplan 2014 Juniorkommittén

Verksamhetsplan 2014 Juniorkommittén Verksamhetsplan 2014 Juniorkommittén Inledning Under 2013 hade vi på Melleruds GK 15-talet juniorer i träning med 4 aktiva ledare. De flesta hade möjlighet att träna 2 gånger per vecka. Vi hade serielag

Läs mer

Verksamhetsberättelse. Org 802421-8110

Verksamhetsberättelse. Org 802421-8110 Verksamhetsberättelse 2010 Org 802421-8110 Styrelsens sammansättning Petter Holmberg Ordförande Jörgen Tisell Vice Ordförande Jan Sigurdh Staffan Tell Ulrika Bergström Niklas Thurfjell Malin Thor Madeleine

Läs mer

JOZEF MICHLEWICZ. Fysioterapeutens nytänk om landträning var inte särskilt populärt, det var bara bara simning som gällde. TIDNINGEN SOM GÅR PÅ VATTEN

JOZEF MICHLEWICZ. Fysioterapeutens nytänk om landträning var inte särskilt populärt, det var bara bara simning som gällde. TIDNINGEN SOM GÅR PÅ VATTEN TIDNINGEN SOM GÅR PÅ VATTEN EN TIDNING FRÅN VÄSBY SIMSÄLLSKAP NUMMER 1 2016 JOZEF MICHLEWICZ Fysioterapeutens nytänk om landträning var inte särskilt populärt, det var bara bara simning som gällde. EN

Läs mer

PLAN ARRANGEMANG 2016-2017

PLAN ARRANGEMANG 2016-2017 1 PLAN ARRANGEMANG 2016-2017 10-sep Rullskidrejs (Skigorullen?) i Kungsängen Även KM/Rullskidor Tävlingsledare: Anders Börjesjö Oktober Januari KM i Terränglöpning i Ursvik Tävlingsledare: Jan Hasselgren

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013

Verksamhetsberättelse 2013 Verksamhetsberättelse 2013 Halliwickklubbarna Doppingen och Viggen 1. Valda av årsmötet för styrelseuppdrag för Halliwickklubbarna Doppingen och Viggen 2013 Följande personer har haft styrelseuppdrag i

Läs mer

JUNIOR & ELIT VIKSJÖ GK

JUNIOR & ELIT VIKSJÖ GK VIKSJÖ GK NR 7, 2012 JUNIOR & ELIT VIKSJÖ GK Juniorverksamheten på Viksjö GK Målsättning: Att kunna vara en idrottare i golf! Stödja barn och ungdomars utveckling från Golfkul till Knatte mot Elit! Ledare

Läs mer

Jörgen Tisell, vice ordförande SS04 December 2014

Jörgen Tisell, vice ordförande SS04 December 2014 Jörgen Tisell, vice ordförande SS04 December 2014 Sammanfattning En simhall är stadens mest omtyckta friskvårdsanläggning, här samsas barn, ungdomar och vuxna i en rad olika aktiviteter som simskola, skolsim,

Läs mer

IFK Simning Åland. Föreningshandbok. Kjell Hansen 2015-10-14

IFK Simning Åland. Föreningshandbok. Kjell Hansen 2015-10-14 Föreningshandbok Kjell Hansen 2015-10-14 Innehåll Värdegrunder...1 Idrottens verksamhetsidé...1 Idrott är...1 Idrott består av...1 Idrotten ger...1 Vi delar in vår idrott...1 Idrotten följer...1 Idrottens

Läs mer

Simklubben Elfsborg Guldtråden version 1.0. Simklubben Elfsborg GULDTRÅDEN. Hur vi med bredden når toppen

Simklubben Elfsborg Guldtråden version 1.0. Simklubben Elfsborg GULDTRÅDEN. Hur vi med bredden når toppen Simklubben Elfsborg GULDTRÅDEN Hur vi med bredden når toppen Innehållsförteckning 1 Inledning... 4 2 Stadgar... 5 2.1 Ändamål... 5 2.2 Simidrottens kärna... 5 2.3 Strategisk plan... 5 3 Träning... 7 3.1

Läs mer

TÄBY SIM VILL OCH GÖR 2017

TÄBY SIM VILL OCH GÖR 2017 TÄBY SIM VILL OCH GÖR 2017 inkl. BUDGET 2017 Täby Sim Vill och Gör 2017 1 Introduktion Detta dokument syftar till att ge en samlad bild av vad Täby Sim vill och gör. Beskrivningen tar sin utgångpunkt i

Läs mer

Östergötlands Län. Kronobergs Län. Östsvenska Simförbund Verksamhetsplan år 2015-2017

Östergötlands Län. Kronobergs Län. Östsvenska Simförbund Verksamhetsplan år 2015-2017 Östergötlands Län Kronobergs Län Jönköpings Län Kalmar Län Östsvenska Simförbund Verksamhetsplan år 2015-2017 Styrelsen och Kommitteérnas förslag inför höstmötet 2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida A. Östsvenska

Läs mer

Europamästerskap 2006

Europamästerskap 2006 Europamästerskap 2006 Constanta, Rumänien 12-14 maj 2006 Av: Swavek Dydiszko landslagstränare och coach Den svenska truppen till EM 2006. Stående från vänster: Örjan Eriksson (domare), Robert Andersson

Läs mer

Resultat Totalt - Officiell

Resultat Totalt - Officiell Sida 1 av 13 Resultat Totalt - Officiell Tävling NIU-mästerskap 3 september Utskriftsdatum 215 215 Tävlingsort Utskriftstid 1:1 Arrangör Svenska Simförbundet Bassäng 25m Tävlingsdatum 3 september 215 Gren

Läs mer

Resultat Lillhage Cup 2008 försök

Resultat Lillhage Cup 2008 försök mhtml:file://\\sskansli\ss (e)\ss\tävlingsgrupper\tävlingar\res... Page 1 of 6 Resultat Lillhage Cup 2008 försök Resultat Totalt - Officiell Tävling Lillhage Cup Utskriftsdatum 26 april 2008 Tävlingsort

Läs mer

Sommarverksamhet 2014

Sommarverksamhet 2014 Sommar Sommarverksamhet 2014 Malmö Simsällskap - Limhamns Simsällskap Sommarsimskola för både barn och vuxna! Under sommaren bedriver Malmö Simsällskap och Limhamns Simsällskap sommarsimskola på Rosengårdsbadet

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012. IK NocOut.se

Verksamhetsberättelse 2012. IK NocOut.se Verksamhetsberättelse 2012 IK NocOut.se Innehållsförteckning...sidnr Organisation 2012... 2 Styrelsens berättelse... 2 Utbildning/utveckling... 3 Verksamhetsberättelser... 4 Löpning... 4 Triathlon... 5

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Närkes Friidrottsförbund verksamhetsåret 2010

Verksamhetsberättelse för Närkes Friidrottsförbund verksamhetsåret 2010 Verksamhetsberättelse för Närkes Friidrottsförbund verksamhetsåret 2010 Hedersordförande Olle Ollward Styrelsen har under året haft följande sammansättning: Ordförande Lars-Gunnar Dackeryd V. ordförande

Läs mer

MassaSim. Två MASSare uttagna till EJM. Misja Klevstig. Pernilla Lindberg har haft ett fantastiskt. börjat tävla för MASS i HK-sammanhang.

MassaSim. Två MASSare uttagna till EJM. Misja Klevstig. Pernilla Lindberg har haft ett fantastiskt. börjat tävla för MASS i HK-sammanhang. MassaSim Två MASSare uttagna till EJM Mellan 14 och 18 juli avgörs Europeiska Junior- Märsteskapen, EJM, i Helsingfors. MASS respresenteras av inte mindre än två simmare, Malin Westman och Anna Rosén.

Läs mer

Blå Tråden Simklubben Lödde. En översikt av vår verksamhet SK Lödde genom Styrelsen och Tränarna. Version 1.0

Blå Tråden Simklubben Lödde. En översikt av vår verksamhet SK Lödde genom Styrelsen och Tränarna. Version 1.0 Version 1.0 Blå Tråden Simklubben Lödde En översikt av vår verksamhet SK Lödde genom Styrelsen och Tränarna Bäste läsare och simvän! Med denna skrift vill vi presentera en överblick av vår simklubbs verksamhet

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012

Verksamhetsberättelse 2012 Verksamhetsberättelse 2012 Styrelsen Ordförande Kassör Sekreterare Ledamöter Suppleant Revisorer Revisorssuppleant Valberedning Jan Löfgren Hans Jonsson Per-Anders Björk Birgitta Dignell (Vice ordf.) Dag

Läs mer

Subvention och kick-back i Växjö simsällskap

Subvention och kick-back i Växjö simsällskap Subvention och kick-back i Växjö simsällskap Detta dokument innehåller de subventioner som tävlingssimmare kan erhållas från Växjö Simsällskap. Subventionerna är till för att Växjö simsällskap ska kunna

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013 ÅGK Elit och Ungdom

Verksamhetsberättelse 2013 ÅGK Elit och Ungdom Verksamhetsberättelse 2013 ÅGK Elit och Ungdom 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Elit... 3 Elitjuniorer... 4 Juniorer och Miniorer... 5 Knattar... 6 Stipendier... 6 Kommittén... 6 2 Inledning Det har

Läs mer

Arvet har vi också fått från Sim-GIF och Varbergs Sim & Livräddningssällskap som vid en sammanslagning 1977 bildade Varbergs Sim.

Arvet har vi också fått från Sim-GIF och Varbergs Sim & Livräddningssällskap som vid en sammanslagning 1977 bildade Varbergs Sim. Varbergs Sim är en simidrottsförening med både själ och hjärta. Detta har vi bland annat fått som arv från alla de ideella krafter som på fritid och helger under 1930-talet byggde vårt vackra simstadion.

Läs mer

Jönköpings Simsällskap Phone +46 (0) 36-17 27 60 Plusgiro 1 27 76-1 Elmiavägen 4 Fax +46 (0) 36-17 27 68 Bankgiro 494-3494 554 54 Jönköping, Sweden

Jönköpings Simsällskap Phone +46 (0) 36-17 27 60 Plusgiro 1 27 76-1 Elmiavägen 4 Fax +46 (0) 36-17 27 68 Bankgiro 494-3494 554 54 Jönköping, Sweden Datum 2-4 maj 2014 Plats Rosenlundsbadet, Jönköping (50m, 8 banor) Åldersklasser Flickor och pojkar födda 1997 eller tidigare / (17 år och äldre) 1998-1999 / 2000-2001 / 2002 eller senare F 12/P-12 (12

Läs mer

KLUBB-PM SÄLSIMMET 24-25 oktober 2015

KLUBB-PM SÄLSIMMET 24-25 oktober 2015 KLUBB-PM SÄLSIMMET 24-25 oktober 2015 Arrangör: Njurunda Simsällskap Plats: Njurunda simhall, Kvissleby Bassäng: 25 m, 6 banor, inomhus och eltidtagning Tävlingsdatum: 24 25 oktober 2015 Tävlingsbestämmelser:

Läs mer

Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014 Norrköpings Gymnastikförening

Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014 Norrköpings Gymnastikförening Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014 Norrköpings Gymnastikförening Styrelsen avger följande berättelse för föreningens 135:e verksamhetsår: FÖRENINGENS VALDA FUNKTIONÄRER Styrelse ordförande

Läs mer

Njurunda Simsällskap. har nöjet att inbjuda till. Vårsimiaden. 2-3 maj i Njurunda simhall, Kvissleby

Njurunda Simsällskap. har nöjet att inbjuda till. Vårsimiaden. 2-3 maj i Njurunda simhall, Kvissleby Njurunda Simsällskap har nöjet att inbjuda till Vårsimiaden 2015 2-3 maj i Njurunda simhall, Kvissleby Plats: Bassäng: Tider: Anmälan: Njurunda simhall, Kvissleby 25 m x 6 banor, El tidtagning Lördag 2

Läs mer

MSSF-Bulletinen nr 2 juni-juli 2011

MSSF-Bulletinen nr 2 juni-juli 2011 MSSF-Bulletinen nr 2 juni-juli 2011 Nu kommer MSSF-Bulletinen nr 2, något sent enligt planerna, mest beroende på at vi ville få lite mer att informera om än som annars skulle blivit fallet. Styrelsens

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2011 MARIEHAMNS GYMNASTIKFÖRENING R.F. SAMMANFATTNING

VERKSAMHETSPLAN 2011 MARIEHAMNS GYMNASTIKFÖRENING R.F. SAMMANFATTNING VERKSAMHETSPLAN 2011 SAMMANFATTNING Gymnastik är en form av idrott, som alla har nytta av att hålla på med. Gymnastiken ger en god kroppskontroll, är utvecklande av motoriken samt dynamisk och mångfacetterad.

Läs mer

Arbetsbeskrivningar föräldraengagemang Järfälla Simsällskap (Simsektionen)

Arbetsbeskrivningar föräldraengagemang Järfälla Simsällskap (Simsektionen) Arbetsbeskrivningar föräldraengagemang Järfälla Simsällskap (Simsektionen) Detta dokument beskriver de olika grupper man som förälder har möjlighet att engagera sig i. Du kan läsa vad rollen innebär, vilken

Läs mer

Jönköpings Simsällskap Phone +46 (0) 36-17 27 60 Plusgiro 1 27 76-1 Elmiavägen 4 Fax +46 (0) 36-17 27 68 Bankgiro 494-3494 554 54 Jönköping, Sweden

Jönköpings Simsällskap Phone +46 (0) 36-17 27 60 Plusgiro 1 27 76-1 Elmiavägen 4 Fax +46 (0) 36-17 27 68 Bankgiro 494-3494 554 54 Jönköping, Sweden Jönköpings Simsällskap Phone +46 (0) 36-17 27 60 Plusgiro 1 27 76-1 Elmiavägen 4 Fax +46 (0) 36-17 27 68 Bankgiro 494-3494 554 54 Jönköping, Sweden E-mail jss@jss.f.se Org nr 82 60 00-6716 Datum 6-8 maj

Läs mer

Verksamhetsberättelse. Org 802421-8110

Verksamhetsberättelse. Org 802421-8110 Verksamhetsberättelse 2013 Org 802421-8110 Styrelsens sammansättning Jan Sigurdh Ordförande Jörgen Tisell Vice Ordförande Madeleine Segerbrand Kassör Claes Gordon Ledamot Monica Höglind Ledamot Malin Thor

Läs mer

ATT VARA UTBILDNINGSANSVARIG I KLUBBEN

ATT VARA UTBILDNINGSANSVARIG I KLUBBEN ATT VARA UTBILDNINGSANSVARIG I KLUBBEN Utveckling av klubbens verksamhet SVEMO utbildningsmaterial Kontaktpersoner Håll dig uppdaterad genom att se på SVEMO utbildningssida www.svemo.se/utbildning SVENSKA

Läs mer

LOMMA CUP. 9-11 Maj 2014. Miniorer, Kadetter, Juniorer, Seniorer och 35+. Nybörjare och Avancerade

LOMMA CUP. 9-11 Maj 2014. Miniorer, Kadetter, Juniorer, Seniorer och 35+. Nybörjare och Avancerade SEDAN 1984 LOMMA CUP 9-11 Maj 2014 Miniorer, Kadetter, Juniorer, Seniorer och 35+. Nybörjare och Avancerade. Välkomna till årets roligaste Internationella tävling i Kamp och Poomsae med Combat MMA på söndagen

Läs mer

Mål Kunskap om innehållet i Simlinjens utvecklingsstadier 3, 4 och 5 med betoning på de två första stadierna. Kunskap om hur de tio nyckelfaktorerna

Mål Kunskap om innehållet i Simlinjens utvecklingsstadier 3, 4 och 5 med betoning på de två första stadierna. Kunskap om hur de tio nyckelfaktorerna Simlinjen Mål Kunskap om innehållet i Simlinjens utvecklingsstadier 3, 4 och 5 med betoning på de två första stadierna. Kunskap om hur de tio nyckelfaktorerna för en långsiktig utveckling relaterar till

Läs mer

ÖSTERGÖTLANDS FOTBOLLFÖRBUND fört vid ÖFF:s årsmöte 2010-02-13. Valla Folkhögskola i Linköping

ÖSTERGÖTLANDS FOTBOLLFÖRBUND fört vid ÖFF:s årsmöte 2010-02-13. Valla Folkhögskola i Linköping ÖSTERGÖTLANDS FOTBOLLFÖRBUND PROTOKOLL fört vid ÖFF:s årsmöte 2010-02-13 Tid 13.00 13.30 Plats Valla Folkhögskola i Linköping DISTRIKTSORDFÖRANDENS VÄLKOMSTHÄLSNING Styrelsens ordförande Gillis Persson

Läs mer

ÅRSMÖTE I slutet av mars har vi vårt årsmöte där vi hoppas att så många som möjligt kan komma. Kallelse kommer tre veckor innan årsmötesdatumet.

ÅRSMÖTE I slutet av mars har vi vårt årsmöte där vi hoppas att så många som möjligt kan komma. Kallelse kommer tre veckor innan årsmötesdatumet. MÅNADSBREV, JANUARI 2013 Bästa medlemmar! Nytt år och nya möjligheter. Vi har nu avverkat en månad av 2014. Ett år som vi alla ser med spänning fram emot. Vintern har låtit vänta på sig men rätt som det

Läs mer

Minnesanteckningar från RG Tävlingsforum 26-27 januari 2008

Minnesanteckningar från RG Tävlingsforum 26-27 januari 2008 Minnesanteckningar från RG Tävlingsforum 26-27 januari 2008 Diskussion: Föreningar som ej har RG hur får vi de intresserade av att bli RGföreningar? Lägga ut på RG:s hemsida att vi har våra RG-längor som

Läs mer

Baywatch som sommarjobb Skrivelse av Cristopher Ödmann (mp) och Viviann Gunnarsson (mp)

Baywatch som sommarjobb Skrivelse av Cristopher Ödmann (mp) och Viviann Gunnarsson (mp) PM 2007:193 RVIII (Dnr 445-624/2001, 328-763/2002) Inför badvakter på stadens bad Skrivelse av Cristopher Ödmann (mp) Baywatch som sommarjobb Skrivelse av Cristopher Ödmann (mp) och Viviann Gunnarsson

Läs mer

Europamästerskapen 2010 Sverige, Skövde 30/4-2/5 2010

Europamästerskapen 2010 Sverige, Skövde 30/4-2/5 2010 Europamästerskapen 2010 Sverige, Skövde 30/4-2/5 2010 Text: Swavek Dydiszko Foto: Swavek Dydiszko, Jerzy Jedut, Katarzyna Rozwodowska Det 25:e senior och 16:e junior Europamästerskapen i Taekwon-Do ITF

Läs mer

Nya PLUMS Upsala Simsällskap Klubbtidning Nr 2012 2 // December

Nya PLUMS Upsala Simsällskap Klubbtidning Nr 2012 2 // December Nr 2012 2 // Hej! PLUMS Redaktion Ni har nu framför er det andra numret av Nya PLUMS Upsala Simsällskaps klubbtidning, som återuppstått efter många år. Första numret skickades ut via mail till er simmare

Läs mer

ANDERS HOLMERTZ VÅR MESTE OS-MEDALJÖR

ANDERS HOLMERTZ VÅR MESTE OS-MEDALJÖR EN TIDNING FRÅN VÄSBY SIMSÄLLSKAP NUMMER 4 2008 ANDERS HOLMERTZ VÅR MESTE OS-MEDALJÖR TIDNINGEN SOM GÅR PÅ VATTEN Australiens Greg Salter tränar VSS i ryggsim. FÅNGA TALANGERNA & UTMANA DE BÄSTA! Pär Gabrielsson

Läs mer

Välkommen till villaägareföreningen Kedjans årsmöte 2015

Välkommen till villaägareföreningen Kedjans årsmöte 2015 13 FÖRENINGSINFORMATION MARS 2015n Till alla medlemmar i Kedjan! Välkommen till villaägareföreningen Kedjans årsmöte 2015 INFORMATIONSBLAD Varmt välkommen till villaägareföreningen Kedjans årsmöte, onsdagen

Läs mer

Verksamhetsplan UEK 2014-2016

Verksamhetsplan UEK 2014-2016 Verksamhetsplan UEK 2014-2016 Detta dokument innefattar Växjö Golfklubbs Ungdoms och Elitkommités verksamhetsplan. Den täcker tre år framöver. Det ska användas som ett arbetsdokument med en tydlig inriktning

Läs mer

Varför finns Ishockeyn vill?

Varför finns Ishockeyn vill? Ishockeyn Vill 2 Varför finns Ishockeyn vill? Det är viktigt att vi alla inom svensk ishockey kontinuerligt reflekterar och tydliggör de visioner och mål vi har satt upp för både oss själva och utomstående.

Läs mer

2014/2015. En tävling som alla vinner på! TÄVLINGEN ARRANGERAS AV SVENSKA SIMFÖRBUNDET

2014/2015. En tävling som alla vinner på! TÄVLINGEN ARRANGERAS AV SVENSKA SIMFÖRBUNDET 2014/2015 En tävling som alla vinner på! TÄVLINGEN ARRANGERAS AV SVENSKA SIMFÖRBUNDET En tävling som alla vinner på! Att kunna simma är både roligt och livsviktigt. Därför har Svenska Simförbundet startat

Läs mer

Jönköpings Simsällskap

Jönköpings Simsällskap Jönköpings Simsällskap verksamhetsberättelse 2012 Styrelsen för Jönköpings Simsällskap lämnar härmed följande berättelse för verksamhetsåret 2012 där årets idrottsliga höjdpunkt var Martina Granströms

Läs mer

LOMMA CUP. För 31:a gången. 14-15 Maj 2016. Miniorer, Kadetter, Juniorer, Seniorer och Masters 35 +. Nybörjare och Avancerade

LOMMA CUP. För 31:a gången. 14-15 Maj 2016. Miniorer, Kadetter, Juniorer, Seniorer och Masters 35 +. Nybörjare och Avancerade LOMMA CUP För 31:a gången 14-15 Maj 2016 Miniorer, Kadetter, Juniorer, Seniorer och Masters 35 +. Nybörjare och Avancerade. Välkomna till årets roligaste Internationella tävling i Kamp och Poomsae Ni samlar

Läs mer

Bra att veta om Väröbackaskolan läsåret 13/14

Bra att veta om Väröbackaskolan läsåret 13/14 Bra att veta om Väröbackaskolan läsåret 13/14 Om skolan Väröbackaskolan är en av landsortsskolorna i Varbergs kommun. Skolan byggdes 1954 och var då en skola med elever från 7-12 år. I och med F-9-reformen

Läs mer

Visions och målprogram för Junior och Idrottskommittén Haverdals GK

Visions och målprogram för Junior och Idrottskommittén Haverdals GK Visions och målprogram för Junior och Idrottskommittén Haverdals GK Upprättad datum: 2010 04 12 Reviderad datum: Innehåll Bakgrund... 3 Riktlinjer och utgångspunkter... 3 RF:s riktlinjer för barnidrott...

Läs mer

Landskrona Simsällskap har nöjet att inbjuda Er till 2011 års DM/JDM, i norra Europas snabbaste 50:a.

Landskrona Simsällskap har nöjet att inbjuda Er till 2011 års DM/JDM, i norra Europas snabbaste 50:a. Inbjudan DM/JDM 28-29 maj 2011 Citadellbadet i Landskrona Landskrona Simsällskap har nöjet att inbjuda Er till 2011 års DM/JDM, i norra Europas snabbaste 50:a. Härmed har vi i Landskrona Simsällskap nöjet

Läs mer

Vreta Kloster GK Junior & Elitkommittén. Verksamhetsberättelse 2015. Version 1.0

Vreta Kloster GK Junior & Elitkommittén. Verksamhetsberättelse 2015. Version 1.0 Vreta Kloster GK Junior & Elitkommittén Verksamhetsberättelse 2015 Version 1.0 Innehåll VERKSAMHETEN... 3 GOLFKUL... 3 GOLFÄVENTYRET GRÖNA KORTET... 3 UTVECKLING OCH BREDDGRUPPER... 4 UTVECKLING JSM...

Läs mer

UTBILDNINGSKATALOG. SKÅNES FRIIDROTTSFÖRBUND Våren 2012

UTBILDNINGSKATALOG. SKÅNES FRIIDROTTSFÖRBUND Våren 2012 UTBILDNINGSKATALOG SKÅNES FRIIDROTTSFÖRBUND Våren 2012 Illustrationerna & omslagen ovan är hämtade ur Friidrott för barn samt Grundträning i friidrott 10-14 år från SISU Idrottsböcker. UTBILDNINGSPLAN

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Ljungskile Gymnastikförening 140101-141231

Verksamhetsberättelse för Ljungskile Gymnastikförening 140101-141231 Verksamhetsberättelse för Ljungskile Gymnastikförening 140101-141231 Styrelse Brynja Brynjarsdottir, ordförande Louise Svanhill Henriksson, vice ordförande & barn- och ungdomsledaransvarig Kristina Lönnqvist,

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014

Verksamhetsberättelse 2014 Verksamhetsberättelse 2014 Styrelsen Bodens Brukshundklubb och Hundungdoms styrelse har under året arbetat med målstyrning utifrån den verksamhetsplan som beslutades om på årsmöte. Uppföljning har skett

Läs mer

GÖR DIG REDO FÖR DE OLYMPISKA SPELEN I RIO 2016 3 21 AUGUSTI

GÖR DIG REDO FÖR DE OLYMPISKA SPELEN I RIO 2016 3 21 AUGUSTI GÖR DIG REDO FÖR DE OLYMPISKA SPELEN I RIO 2016 3 21 AUGUSTI STÖRSTA BEVAKNINGEN AV DE OLYMPISKA SPELEN GENOM TIDERNA De olympiska spelen i Rio 3 21 augusti kommer att bli det största genom tiderna. Över

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2006 - Skå IK Handboll

Verksamhetsberättelse 2006 - Skå IK Handboll Verksamhetsberättelse 2006 - Skå IK Handboll Styrelsen för Skå IK Handboll får härmed avge följande verksamhetsberättelse för 2006. Styrelsen Styrelsen har under året sen tillträde i maj 2006 bestått av

Läs mer

SISU - helgen 2013, 28-29 september, Sunne

SISU - helgen 2013, 28-29 september, Sunne SISU - helgen 2013, 28-29 september, Sunne Kurser: Träningsläger för styrelsen Plattformen Grundläggande tränarutbildning GTU Åldersanpassad fysisk träning för barn och ungdom Idrottspsykologi för barn

Läs mer

Inbjudan till Simtävling

Inbjudan till Simtävling Inbjudan till Simtävling 23e augusti 2014 På Citadellbadet i Landskrona Landskrona Simsällskap och Simklubben Lödde har i sammarbete med Barncancerfonden nöjet att inbjuda Er till 2014 års Swim of Hope.

Läs mer

DRAGBLADET. Fjällvandring med drag i. Kick-Off 28/9 2002. MEDLEMSBLADET FÖR JÄMTLANDSFJÄLLENS SLÄDHUNDKLUBB Nr 2 2002

DRAGBLADET. Fjällvandring med drag i. Kick-Off 28/9 2002. MEDLEMSBLADET FÖR JÄMTLANDSFJÄLLENS SLÄDHUNDKLUBB Nr 2 2002 DRAGBLADET MEDLEMSBLADET FÖR JÄMTLANDSFJÄLLENS SLÄDHUNDKLUBB Nr 2 2002 Kick-Off 28/9 2002 Fjällvandring med drag i DRAGBLADET DRAGBLADET är ett medlemsblad för Jämtlandsfjällens slädhundklubb. Medlemsbladet

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2003 CK HYMER VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2003 1 oktober 2002-30 september 2003 Styrelsen för verksamhetsåret Ordförande Vice ordförande Kassör Sekreterare Ledamot Ledamot Ledamot Suppleant

Läs mer

SAMMANSTÄLLNING FRÅN GYMNASTIKFORUM 17 OKT 2015

SAMMANSTÄLLNING FRÅN GYMNASTIKFORUM 17 OKT 2015 SAMMANSTÄLLNING FRÅN GYMNASTIKFORUM 17 OKT 2015 Under Gymnastikforum träffades flertalet RG-föreningar i Sverige för att diskutera olika utvecklingsområden vad gäller Svensk RG. Föreningar som var representerade

Läs mer

PROTOKOLL ÅRSMÖTE 2015

PROTOKOLL ÅRSMÖTE 2015 PROTOKOLL ÅRSMÖTE 2015 Art: Årsmöte Umeå Golfklubb Tid: 2015-03-13, kl. 1800 Plats: Tegs Församlingsgård 1 Mötets öppnande Ordförande i Umeå Golfklubb, Ted Samuelsson, förklarade mötet öppnat och hälsade

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011 Styrelsen för Stockholms Motorcykelklubb Rapido avger härmed följande verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2011: Styrelsen har under året bestått av: Ordförande Vice ordförande

Läs mer

TÄVLA och TRÄNA i simidrott i Jönköping 2016

TÄVLA och TRÄNA i simidrott i Jönköping 2016 TÄVLA och TRÄNA i simidrott i Jönköping 2016 Rosenlundsbadet ( 25m och 50 m) Hoppbassäng (1-3-5-7,5-10 m) Omega tidtagning med dubbla system på både start och vändningssidan. Scoreboard 3x6 m Omegas track-start

Läs mer

www.perramotorsport.com www.ejes.nu

www.perramotorsport.com www.ejes.nu i samarbete med: www.perramotorsport.com www.ejes.nu RALLYCROSS Rallycross är en hastighetstävling på sluten arena med grus- och asfaltsunderlag. Banans längd är ca 1 000 m. En rallycrosstävling består

Läs mer

Karin Hjertén Jonas Hägerhäll. Bilder Åsa Arctaedius Babysimfotografen

Karin Hjertén Jonas Hägerhäll. Bilder Åsa Arctaedius Babysimfotografen Karin Hjertén Jonas Hägerhäll Bilder Åsa Arctaedius Babysimfotografen www.babysimfotografen.se EN SIMKLUBB FÖR ALLA SS04 vision och värdegrund sedan 2004 Svenska Simförbundets Simlinje Perioden före puberteten

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013. Årsmöte. Plats: Ädelfors folkhögskola. 15/3 2014 kl.15.00. Vetlanda Rally & Racing Club www.vetlandarrc.

Verksamhetsberättelse 2013. Årsmöte. Plats: Ädelfors folkhögskola. 15/3 2014 kl.15.00. Vetlanda Rally & Racing Club www.vetlandarrc. Verksamhetsberättelse 2013 Årsmöte Plats: Ädelfors folkhögskola 15/3 2014 kl.15.00 Kallelse Härmed kallas du/ni till s ordinarie årsmöte som hålls Lördagen den 15 mars 2014 kl.15.00 Plats: Ädelfors folkhögskola

Läs mer

HÖSTMÖTE FÖR FALKENBERGS GOLFKLUBB

HÖSTMÖTE FÖR FALKENBERGS GOLFKLUBB HÖSTMÖTE FÖR FALKENBERGS GOLFKLUBB Plats: Falkenberg Strandbad Tid: 2015-11-30 klockan 18.30 FÖREDRAGNINGSLISTA FÖR HÖSTMÖTET 1 Fastställande av röstlängd för mötet. 2 Fråga om mötet har utlysts på rätt

Läs mer

Sommarrapport från Livräddarna Tylösand 2013.

Sommarrapport från Livräddarna Tylösand 2013. Sommarrapport från Livräddarna Tylösand 2013. Foto Inge Johansson Livräddarna startade åter upp sin verksamhet under kristiflygarehelgen maj 2013. Då genomfördes en uppdatering och fortbildning för de

Läs mer