Träning vid typ 2-diabetes

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Träning vid typ 2-diabetes"

Transkript

1 Träning vid typ 2-diabetes Fysisk inaktivitet- 4:e ledande sjukdoms relaterade riskfaktorn Åsa Tornberg Lektor vid Ins3tu3onen för Hälsovetenskaper Lunds Universitet WHO Global Health Risks 2009 Fysisk inak)vitet Riskfaktorer typ 2-diabetes Bröstcancer Typ 2 diabetes Hjärt- kärl sjukdom Överviktig Fysiskt inaktivitet Ärftlighet Tarmcancer Depression Hög ålder Demens Pedersen BK,

2 Sjukdomsförlopp vid typ 2-diabetes Insulinsignalering GLUT- 4 transloka)on Insulin resistens Insulin produktion Glukos homeostas Ryder et al 2001 Primärprevention - livsstil Arbetskapacitet vid typ 2-diabetes Knowler,

3 Aerob kapacitet Aerob kapacitet VO 2 peak (ml/min/kg): 18-33% (Segerström, 2010; Tibb,2005; Nyholm, 2004; Mootha, 2003; Brandeburg,1999; Regensteiner, 1995, 1999) VO 2 peak (l/min):13-17% (Brandeburg, 1999;Regensteiner, 1995, 1999) Regensteiner et al 1995 VO 2 kinetik Anaerob kapacitet Normala kontroller Obesa kontroller T2D (Metz L et al 2005) Regensteiner et al 1998 Regensteiner et al

4 Cardiac output Lägre hjärtfrekvens (Segerström, 2010) Lägre diastolfunktion (Brassard, 2006; Poirer, 2001) Styvhet i artärerna (Brassard, 2006) Metabolism (Nisoli, 2007; Doehner, 2002) Blodkärl Kapillärdensitet (Segerström, 2010; Mootha, 2003; Eriksson 1994) Endotelfunktion (Cresosimo och DeFronzon, 2006) Artär- venös syrgasskillnad (Mogensen, 2007) Neuropati (Ewing, 1980) Muskelfiber distribution Träningsdosering Type I Type IIx Segerström, 2010; Mootha, 2003; Eriksson

5 Träning Response to Exercise One Bout Starting point Retning eller stress Återhämtning Anpassning Katabolic Anabolic Time Exercise Recovery Overreaching Response to Exercise Repeated Bouts EXERCISE Träningsrekommenda)oner FITT EXERCISE EXERCISE EXERCISE Frekvens (Hur oxa?) Intensitet (Ansträngande) Tid (Hur mycket?) Typ (Vilken ak3vitet?) Progression (Stegring utveckling) ACSM,

6 Utvärdering vid träningsplanering Glukos homeostas Test av aerob och anaerob energiomsäpning Test av styrka Biodex System 4 Pro Insulin sensitivitet Glukos tolerans HbA1c Bild från: 6

7 Dagböcker SkaPningsskalor Pulsträning Kost Mående Återhämtning Stegräknare Accelerometer Träningsplanering Modell för op)merad träning Kravanalys Kapacitetsanalys Målsättning Ökad intensitet, duration och frekvens Årsplanering Periodplanering Underträning Akut överbelastning Översträckning Överträning Inga eller Positiv fysiologisk Optimal fysiologisk Negativ fysiologisk Mindre fysiologiska anpassning anpassning anpassning förändringar Optimal zon Veckoplanering Planering av träningspass Genomförande Utvärdering Justering 7

8 Makrocykel Mesocykel 1- flera års cykler 4-6 (8-12) veckor. Fokuserar på olika fysiska kvaliteér. Kenttä och Svensson, 2008 Kenttä och Svensson, dagar. Mikrocykel Effekter av träning på glykemisk kontroll Varierar från pass )ll pass. Tex 1 hårt och sedan 2 läpa, eller alterna)v träning som cross- training emellanåt. Kenttä och Svensson,

9 Akuta effekter Akuta effekter min e^er träning Icke- insulin beroende GLUT- 4 i cellmembranet Jentjens and Jeukendrup, 2003 Röckl et al 2008 Lång)dseffekter Lång3dseffekter Upp )ll 48 )mmar e^er träning Ökad insulinkänslighet Transloka)on av GLUT- 4 Insulin- signaling pathway Jentjens and Jeukendrup, 2003 Röckl et al

10 Träningsstatus Ökad insulinkänslighet av träning Ökat GLUT- 4 innehåll FörbäPrad insulin signalering Ökat blod flöde Ökad muskelmassa Dosering av träning på glykemisk kontroll Muskel glykogen syntes Otränad mer beroende av akuta effekter Tränad både akut och lång)ds effekter Jentjens and Jeukendrup, 2003 Frekvens Intensitet Insulinkänslighet Varaktighet: 2-48 timmar (Praet och van Loon, 2007) Långvarig träningseffekt kan förloras på 6-14dagar (Praet och van Loon, 2007) HbA1c 3.4 gånger per vecka (Boulé et al, 2003) Insulinkänslighet 72 % HRR (Segerström et al, 2010) HbA1c 72 % HRR (Boulé et al, 2003;Segerström et al, 2010) Ju högre intensitet desto större effekt 10

11 Låg intensitet Hög intensitet Kort högintensiv träning 2 weeks 30 s all- out 4-6 repe33ons 3 3mes per week 6 weeks OGTT AUC glucose and insulin INT: 30 s all- out 4-6 repe33ons 3 3mes per week 2 MOD: weeks min cycling at 65%VO2peak 5 3mes per week 1 INT minutes and MOD WRpeak PGC1α and repe33ons mitochondrial 3 3mes enzymes per week (CS, PDH, β- HAD) GLUT 412 weeks PGC1α INT: 2 minutes above 95% HRmax 5 repe33ons 3 3mes per week Mitochondrial MOD: 1h enzyme running (COX, at 65%VO2peak CS) 2.5 3mes per week INT 14 ±2% increase VO2peak, MOD 7 ±2 % increase VO2peak INT 2h OGTT decrease of1.0 mm, MOD 0.7 mm Hög intensitet på träningen (ansträngande )ll mycket ansträngande) Intervaller (1-2 minuter upprepa 5-10 gånger total )d ca 20 min) Max 48 )mmar mellan träningspassen (gärna o^are) Segetström, 2010; Nybo 2010; Babraj,

12 Duration/volym Insulinkänslighet Insulinkänslighet Energiförbrukning ca 500 kcal per pass minuter per vecka 4-5 gånger per vecka Långvarig träningseffekt kan förloras på 6-14dagar (Praet och van Loon, 2007) Ett träningspass av både uthållighets träning och styrketräning ökar insulinkänsligheten. HbA1c 49 minuter (Boulé et al, 2003) 3.4 gånger per vecka (Boulé et al, 2003) 20 veckor (Boulé et al, 2003) (Praet och van Loon, 2007) HbA1c Insulinresistens och typ av träning Både uthållighetsträning och styrketräning sänker HbA1c. Kombineradträning tycks ge additiva effekter på HbA1c (Zanuso et al, 2010) 12

13 Progression Träningsrekommendationer för individer med T2D - primärprevention 6-12 veckor (Praet och van Loon, 2007; O Donovan et al, 2010) Träningsrekommenda)oner Andra hälsovinster av träning Styrketräning Vikter / maskiner / kroppen Gå / cykla /springa Simma Gympa Gå / cykla / åka buss Städa Trädgårdsarbete Styrka Uthållighet Basak3vtet 2-3 gånger i veckan Ansträngande 3-5 gånger per vecka Ansträngande Varje dag Mårligt ansträngande FYSS, 2008 Ökad koordination Ökad rörlighet Ökad balans Ökad kroppskännedom Ökat psykologisk välbefinnande 13

14 Träningsrekommendationer för individer med T2D - sekundärprevention Träning-effekter Akuta effekter Ett träningspass öka glukosupptag i skelettmuskeln via insulin oberoende mekanismer (Zierath, 2002; Hawley, 2008) Långtidseffekter Vid kort diabetesduration störst effekt av träning /fysisk aktivitet (Sowling, 2006;Umpierre, 2011) HbA1c reduktion med 6-9 mmol/l, kliniskt relevant, jämförbart med många mediciner som ges vid typ 2 diabetes (Sowling, 2006;Umpierre, 2011, 2012;Terada, 2013) Påverkar andra riskfaktorer som vikt, midjemått och fitness (Koivula, 2013) Välbefinnande & depression (Nicolucci (IDES), 20012; Look AHEAD, 2013) Utplanande effekt (Hansen, 2012) Träning-typ Kombinerad träning, både konditions & styrketräning 8-9 mmol/l (Snowling, 2006; Chudyk, 2011; Figueira 2013; Cazua, 2005) Konditionsträning 6-7 mmol/l (Boulé, 2003; van Dijk, 2012) Träning-dos Ju mer man tränar desto större effekt (Terada, 2013; Umpierre 2011, 2012; Boulé, 2001;Segerström, 2010) Intensitet tycks kunna kompensera för tid (Terada, 2013; Umpierre 2011, 2012; Boulé, 2001;Segerström, 2010) Styrketräning 3-4 mmol/l (van Dijk, 2012; Grontved, 2012; Irvine, 2009) HIIT Säkert (Terada, 2013; Balducci, 2012) Effektivt (Gillien 2012;Little 2011) Progression (Umpierre 2011, 2012) 14

15 Träning-didaktik Träningsrekommendationer T2D Handledträning (Balducci, 2012; Nielsen, 2006) Motiverande samtal (Avery, 2012) Progression (Hansen, 2012) Styrka Uthållighet Basaktivtet (FYSS 2008) Träningsrekommendationer T2D Basaktivitet Intensitet 30 till 50% av VO2max (FYSS 2008) Duration 30 minuter (FYSS 2008) 1000 kcal/vecka (2000 kcal/vecka) (ACSM 2010) 150 min/vecka 40-60% VO2max 90 min/vecka 55-70% VO2max Frekvens Varje dag (FYSS 20028) 3 till 7 gånger per vecka (ACSM 2010) Träningsrekommendationer T2D Uthållighet Intensitet % VO2max (FYSS 2008) 50-80% av HRR eller VO2max (ACSM 2010) Duration minuter min/vecka (FYSS 2008) minuter, min/vecka (ACSM 2010) Frekvens 3-5 gånger per vecka (FYSS 2008) 3-7 gånger per vecka (ACSM 2010) Högst 48 timmar mellan träningspassen (FYSS 2008, ACSM 2010) 15

16 Träningsrekommendationer T2D Styrka Intensitet 8-12 rep (FYSS 2008) 8-12 rep 60-80% av 1 RM (ACSM 2010) Duration 2-3 set (FYSS 2008, ACSM 2010) 8-10 stora muskelgrupper som går över flera leder (FYSS 2008, ACSM 2010) Rekommendationer Kombinerad träning 48 h Dos-respons Progression Motiverande samtal Frekvens 2 till 3 gånger per vecka (FYSS 2008, ACSM 2010) Sammanfattning Det finns ett tydligt dos respons-samband mellan plasmaglukoskontroll och fysisk aktivitet/fysisk träning. Fysisk träning/fysisk aktivitet ger god HbA1c-sänkande effekt, väl jämförbar med många läkemedel som ges vid typ 2-diabetes. Intensitet, duration och frekvens är viktigt vid dosering av fysisk träning. Kombinerad fysisk träning (både konditions- och styrketräning) ger störst sänkning av HbA1c, följt av endast konditionsträning, därefter styrketräning och enbart förändring av den fysiska aktivitetsnivån. Fysisk aktivitet är en av hörnstenarna vid behandling av typ 2-diabetes. Samma rekommendationer om fysisk aktivitet gäller för personer med typ 2-diabetes som för personer utan typ 2-diabetes, det vill säga minst 150 minuter aerob fysisk aktivitet på måttlig till hög intensitet per vecka. Tack! 16

Rekommendationer om fysisk aktivitet för vuxna

Rekommendationer om fysisk aktivitet för vuxna Rekommendationer om fysisk aktivitet för vuxna Författare Eva Jansson, professor, Institutionen för laboratoriemedicin, avdelningen för klinisk fysiologi, Karolinska Institutet, Karolinska Universitetssjukhuset,

Läs mer

Motionen. Livsstilsförändring. av Åsa Cider och Karin Kjellgren. sanofi-aventis AB, Box 14142, 167 14 Bromma Tel 08-634 50 00, www.sanofi-aventis.

Motionen. Livsstilsförändring. av Åsa Cider och Karin Kjellgren. sanofi-aventis AB, Box 14142, 167 14 Bromma Tel 08-634 50 00, www.sanofi-aventis. SE.GLA.08.11.11 Skire Project Thomas Möller & Co Livsstilsförändring Motionen av Åsa Cider och Karin Kjellgren sanofi-aventis AB, Box 14142, 167 14 Bromma Tel 08-634 50 00, www.sanofi-aventis.se Livsstilsförändring

Läs mer

Fysisk aktivitet och folkhälsa

Fysisk aktivitet och folkhälsa Fysisk aktivitet och folkhälsa liselotte schäfer elinder och johan faskunger (red) statens folkhälsoinstitut www.fhi.se Fysisk aktivitet och folkhälsa statens folkhälsoinstitut www.fhi.se statens folkhälsoinstitut

Läs mer

23. Diabetes mellitus typ 1-diabetes

23. Diabetes mellitus typ 1-diabetes 23. Diabetes mellitus typ 1-diabetes Författare Claes-Göran Östenson, professor, Kliniken för endokrinologi, metabolism och diabetes, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm Kåre Birkeland, professor,

Läs mer

FYSISK AKTIVITET OCH TRÄNING VID NEUROMUSKULÄRA SJUKDOMAR

FYSISK AKTIVITET OCH TRÄNING VID NEUROMUSKULÄRA SJUKDOMAR FYSISK AKTIVITET OCH TRÄNING VID NEUROMUSKULÄRA SJUKDOMAR Gunnar Grimby Rehabiliteringsmedicin Institutionen för neurovetenskap och fysiologi Sahlgrenska Akademin vid Göteborgs Universitet Olika former

Läs mer

24. Diabetes mellitus typ 2-diabetes

24. Diabetes mellitus typ 2-diabetes 24. Diabetes mellitus typ 2-diabetes Författare Claes-Göran Östenson, professor, Kliniken för endokrinologi, metabolism och diabetes, Karolinska Universitetssjukhuset i Solna, Stockholm Kåre Birkeland,

Läs mer

Kunskapsöversikt: Kost- och näringslära inom idrotten

Kunskapsöversikt: Kost- och näringslära inom idrotten Kunskapsöversikt: Kost- och näringslära inom idrotten Eva Blomstrand, William Apró FoU-rapport 2009:2 FoU-rapporter STOCKHOLM SEPTEMBER 2009 ANDRÈN & HOLM FOTO: Bildbyrån 2004:1 Ätstörningar en kunskapsöversikt

Läs mer

Fysisk aktivitet på recept stöd för hälsosamt åldrande

Fysisk aktivitet på recept stöd för hälsosamt åldrande Fysisk aktivitet på recept stöd för hälsosamt åldrande Leg.sjukgymnast,MSc, doktorand Centrum för Allmänmedicin Karolinska Instiutet Ökad fysisk aktivitet efter 50 lönar sig! 2 205 50-åriga män, följdes

Läs mer

Biologiska effekter av fysisk aktivitet

Biologiska effekter av fysisk aktivitet Biologiska effekter av fysisk aktivitet Jan Henriksson, professor, legitimerad läkare, Institutionen för fysiologi och farmakologi, Karolinska Institutet, Stockholm Carl Johan Sundberg, professor, legitimerad

Läs mer

BARN & UNGDOMARS UTVECKLING

BARN & UNGDOMARS UTVECKLING BARN & UNGDOMARS UTVECKLING Distriktsläger Vemdalen 2007 När ni ser mig = Bikupa Barn och ungdomars fysiska utveckling Delas ofta in i biologiska faser knutna till åldrar Som vi vet utvecklas alla människor

Läs mer

Krav och kapacitetsanalys inom elitfotboll

Krav och kapacitetsanalys inom elitfotboll Krav och kapacitetsanalys inom elitfotboll - Damer och herrar Madelene Göras GYMNASTIK- OCH IDROTTSHÖGSKOLAN Tränarprogrammet åk 2 Träningslära 5p 2006 1 Innehållsförteckning, Kapacitetsanalys och kravanalys

Läs mer

fysisk aktivitet och vikt InformatIonshäfte från nordic sugar

fysisk aktivitet och vikt InformatIonshäfte från nordic sugar fysisk aktivitet och vikt InformatIonshäfte från nordic sugar Informationshäftet är utarbetat av Nordic Sugar. Copyright-rättigheterna tillhör Nordic Sugar. Kopiering är tillåten om källan anges. Text

Läs mer

MINDRE STILLA- SITTANDE OCH MER FYSISK AKTIVITET BRA FÖR HÄLSAN

MINDRE STILLA- SITTANDE OCH MER FYSISK AKTIVITET BRA FÖR HÄLSAN klinisk översikt läs mer Fullständig referenslista och engelsk sammanfattning http://ltarkiv.lakartidningen.se MINDRE STILLA- SITTANDE OCH MER FYSISK AKTIVITET BRA FÖR HÄLSAN Bevisen för riskerna med fysisk

Läs mer

Nedan kan du läsa om träning under och efter din gravidiet, samt lite tips kring olika typer av träningsformer.

Nedan kan du läsa om träning under och efter din gravidiet, samt lite tips kring olika typer av träningsformer. Träning & graviditet All form av aktivitet under och efter din graviditet kommer att hjälpa dig att komma tillbaka till din tidigare form. Det viktigaste är att du hittar någon träningsform som du tycker

Läs mer

Den nödvändiga distansträningen

Den nödvändiga distansträningen Den nödvändiga distansträningen Just nu är det trendigt att träna korta och intensiva pass för att snabbare öka sin prestationsförmåga. Men eliten i konditionsidrotter fortsätter att nöta på under många

Läs mer

»Orättvis«effekt av fysisk aktivitet Otränade måste träna längre tid för att nå uppsatta mål om prevention

»Orättvis«effekt av fysisk aktivitet Otränade måste träna längre tid för att nå uppsatta mål om prevention Bo Berglund, docent, överläkare, akutmedicinska kliniken, Karolinska Universitetssjukhuset Solna, medicinskt ansvarig, Sveriges olympiska kommitté bo.berglund@karolinska.se»orättvis«effekt av fysisk aktivitet

Läs mer

Rekommendationer om fysisk aktivitet för barn och ungdomar

Rekommendationer om fysisk aktivitet för barn och ungdomar Rekommendationer om fysisk aktivitet för barn och ungdomar Författare Ulrika Berg, medicine doktor, legitimerad läkare, specialist i barn och ungdomsmedicin, Astrid Lindgrens barnsjukhus, Solna Örjan Ekblom,

Läs mer

Idrottsrörelsens vägledningsdokument för Fysisk aktivitet på recept FaR

Idrottsrörelsens vägledningsdokument för Fysisk aktivitet på recept FaR Idrottsrörelsens vägledningsdokument för Fysisk aktivitet på recept FaR 2 Innehållsförteckning: KAPITEL SID 1. Inledning 3 2. Idrottsrörelsens roll i FaR 4 3. Hälso- och sjukvårdens roll i FaR 5 4. Målgrupp

Läs mer

Varför idrott och fysisk aktivitet är viktigt för barn och ungdom FAKTA OCH ARGUMENT

Varför idrott och fysisk aktivitet är viktigt för barn och ungdom FAKTA OCH ARGUMENT Varför idrott och fysisk aktivitet är viktigt för barn och ungdom FAKTA OCH ARGUMENT INNEHÅLL Inledning 3 17 Psykologiska aspekter Värdet av regelbunden idrott/fysisk aktivitet 4 19 Fysisk aktivitet och

Läs mer

Den långsiktiga uppbyggnaden. Barn ungdomsträning 10-14 år

Den långsiktiga uppbyggnaden. Barn ungdomsträning 10-14 år Den långsiktiga uppbyggnaden. Barn ungdomsträning 10-14 år Dagligen läser man om att unga idrottare drabbas av skador. De flesta av skadorna är överbelastningsskador. Men även felbelastningsskador och

Läs mer

SJUKSKÖTERSKORS INSTÄLLNING OCH ANVÄNDANDE AV FYSISK AKTIVITET PÅ RECEPT (FaR ) en enkätstudie

SJUKSKÖTERSKORS INSTÄLLNING OCH ANVÄNDANDE AV FYSISK AKTIVITET PÅ RECEPT (FaR ) en enkätstudie Växjö universitet Institutionen för vårdvetenskap och socialt arbete Utbildningsprogram för sjuksköterska, 180 hp Kurs VO453C Vt 2009 Examensarbete, 15 hp SJUKSKÖTERSKORS INSTÄLLNING OCH ANVÄNDANDE AV

Läs mer

Mat, vikt och fysisk aktivitet

Mat, vikt och fysisk aktivitet Mat, vikt och fysisk aktivitet Informationshäfte från Nordic Sugar Mat, vikt och fysisk aktivitet 1 Informationshäftet Mat, vikt och fysisk aktivitet är utarbetat av Nordic Sugar. Copyright tillhör Nordic

Läs mer

Bra att veta om diabetes. För dig som vill ha kontroll på ditt blodsocker.

Bra att veta om diabetes. För dig som vill ha kontroll på ditt blodsocker. Bra att veta om diabetes För dig som vill ha kontroll på ditt blodsocker. 1 Innehåll Inledning... 3 Vad är diabetes?... 4 Olika typer av diabetes... 5 Midjemåttet och typ 2-diabetes... 8 Högt blodtryck,

Läs mer

Utbildningsplan för dig som är arrangör av FaR -ledarutbildning

Utbildningsplan för dig som är arrangör av FaR -ledarutbildning Utbildningsplan för dig som är arrangör av FaR -ledarutbildning 2 Innehållsförteckning: KAPITEL SID Inledning 3 och innehåll 4 1. Fysisk aktivitet och hälsa 7 2. FaR Fysisk aktivitet på recept 13 3. FYSS

Läs mer

Intervallträningen som ger guld

Intervallträningen som ger guld Intervallträningen som ger guld Just nu slipar världens bästa atleter formen för att nå prispallen i OS. Finns det någon optimal träningsform för dem som redan är extremt vältränade? Vad säger vetenskapen

Läs mer

Vårdprogram fetma Sörmland. November 2012

Vårdprogram fetma Sörmland. November 2012 Vårdprogram fetma Sörmland November 2012 2 Innehåll Inledning...4 Fetma i världen, Sverige och Sörmland...5 Fetma och följdsjukdomar...7 Matmissbruk...8 Behandling vid fetma...9 Att arbeta med beteendeförändring...10

Läs mer

Åtgärder mot fetma. Nationell inventering av pågående studier/projekt avseende fysisk aktivitet och kost för att förebygga övervikt och fetma

Åtgärder mot fetma. Nationell inventering av pågående studier/projekt avseende fysisk aktivitet och kost för att förebygga övervikt och fetma Åtgärder mot fetma Nationell inventering av pågående studier/projekt avseende fysisk aktivitet och kost för att förebygga övervikt och fetma Lena V. Kallings statens folkhälsoinstitut www.fhi.se Åtgärder

Läs mer

unga! Vänd för för unga för vuxna FaR-manual Vänd för vuxna!

unga! Vänd för för unga för vuxna FaR-manual Vänd för vuxna! Vänd för unga! FaR-manual för vuxna FaR-manual för unga Vänd för vuxna! U-1 Vem skall ha FaR? FaR kan ges till patienter som kan uppnå bättre hälsa genom minskat stillasittande och ökad vardagsaktivitet,

Läs mer

Varför ska vi vara fysiskt aktiva? Eva Eurenius

Varför ska vi vara fysiskt aktiva? Eva Eurenius Varför ska vi vara fysiskt aktiva? Eva Eurenius Hälsoutvecklare & Med dr i sjukgymnastik FoUU-staben, VLL Epidemiologi och Global hälsa, UmU Varför ska vi vara fysiskt aktiva? För att må bra. Kroppens

Läs mer

Fysisk aktivitet på Recept som behandlingsmetod inom hälso- och sjukvården

Fysisk aktivitet på Recept som behandlingsmetod inom hälso- och sjukvården Varför r skall vi arbeta med fysisk aktivitet/ FaR och andra levnadsvanor? Fysisk aktivitet på Recept som behandlingsmetod inom hälso- och sjukvården Stefan Lundqvist Leg sjukgymnast Medicinska, hälsoskäl

Läs mer