HÖGSKOLAN I BORÅS ORDLISTA Dnr Gemensamma förvaltningen Avdelningen för externa relationer sid 1 (9)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HÖGSKOLAN I BORÅS ORDLISTA Dnr 304-13 Gemensamma förvaltningen Avdelningen för externa relationer sid 1 (9)"

Transkript

1 sid 1 (9) Engelsk översättning av organisatoriska enheter, funktioner och titel- och uppdragsbenämningar vid Högskolan i Borås English translation of organisational units, functions and titles at the University of Borås Användning av dokumentet: Högskolan i Borås använder brittisk engelska i officiella dokument och sammanhang samt generell kommunikation om högskolan och dess verksamhet. Det finns dock en öppenhet för målgruppsanpassad kommunikation, och därmed amerikansk engelska, när så anses nödvändigt i specifika ärenden. Innehåll Contents 1. Organisation Organisation 1.1 Institutioner och enheter Schools and Units 1.2 Avdelningar och funktioner inom Offices within Central Administration 1.3 Centrumbildningar Centres 1.4 Rektors organisation Vice-Chancellor s Organisation 1.5 Organisation inom Bibliotek & läranderesurser Organisation within Library & Learning Resources 2. Sammanträdande organ Decision-making and Counselling Bodies 3. Akademisk meritering Acquisition of qualifications 4. Titlar och uppdragsbenämningar Titles and commissions 4.1 Anställningar och uppdrag ledning Appointments and commissions management 4.2 Anställningar och uppdrag undervisning och forskning Appointments and commissions education and research 4.3 Bibliotek & läranderesurser Library & Learning Resources 4.4 Teknisk/administrativ personal Administrative Staff

2 sid 2 (9) 1. Organisation Organisation Högskolan i Borås University of Borås 1.1 Institutioner och enheter Schools and Units Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap/biblioteks högskolan Institutionen Handels- och IThögskolan Institutionen Ingenjörshögskolan Institutionen för pedagogik Institutionen Textilhögskolan Institutionen för vårdvetenskap Bibliotek & läranderesurser The Swedish School of Library and Information Science School of Business and IT School of Engineering School of Education and Behavioural Sciences The Swedish School of Textiles School of Health Sciences Central Administration Library & Learning Resources 1.2 Avdelningar och funktioner inom Gemensamma förvaltningen IT-avdelningen Högskoleservice Vaktmästeri Reception/växel StudentCentrum Internationella koordinatorer Offices within Central Administration Computer Services Office Central Services Office Porter s Office Reception/Switchboard Student Centre International Coordinators/ International Office

3 sid 3 (9) Högskolekansliet Avdelningen för utbildningsstöd Antagningsfunktionen Examensfunktionen LADOK-funktionen Ekonomiavdelningen Personalavdelningen Registratur Avdelningen för externa relationer Central Office Academic Affairs Office Admissions Office Degree Certification Office Student Records Office Finance Office Human Resources (HR) Office Registrar s Office External Relations Office 1.3 Centrumbildningar Centres Centre for Collaborative Innovation Centrum för Arbetsvetenskap Centrum för Entreprenörskap och Affärsdesign Centrum för kulturpolitisk forskning Centrum för studier av IT ur ett humanvetenskapligt perspektiv Centrum för Textilforskning FoU Sjuhärad Välfärd PreHospen Regionalt utvecklingscentrum Centre for Collaborative Innovation Centre for Working Life and Science Centre for Entrepreneurship and Business Design Centre for Cultural Policy Research Centre for Studies of IT from a Humanist Scientific Perspective Centre for Textile Research FoU Sjuhärad Välfärd PreHospen Regional Development Centre

4 sid 4 (9) 1.4 Rektors organisation Vice-Chancellor s Organisation Rektorsfunktionen Vice-Chancellor s Office 1.5 Organisation inom Bibliotek & läranderesurser Centrum för lärande och undervisning Studentservice Studenthälsan Stöd vid funktionsnedsättning Studentombudsman Studentsupport Mattesupport Internationell koordinator Studievägledning Karriärservice Organisation within Library & Learning Resources Centre for Teaching and Learning Student Services Student Health Care Support for students with disabilities Student Ombudsman Student Support Services Maths Support Services International Coordinator Study Counselling Career Service 2. Sammanträdande organ Decision-making and Counselling Bodies Board is used for important decision-making bodies; committee for bodies with some decision-making capacity and council or meeting for counselling bodies. Anställningsutskottet Arbetsmiljökommitté Dataråd Disciplinnämnd Europaråd Academic Appointment Committee Health and Safety Committee Computer Services Council Disciplinary Board European Council

5 sid 5 (9) Forskarkollegium Forskarutbildningsutskott Forsknings- och utbildningsnämnd (FoU) Högskolans ledningsgrupp Styrelsen vid Högskolan i Borås Institutionsstyrelse Nämnden för konstnärlig forskning och utbildning (KFU) Personalansvarsnämnd Rektors beslutsmöte Rektors kvalitetsråd Rektors professorsgrupp Rådet för Bibliotek & läranderesurser Utbildningsråd Utbildningsutskott (på Institutionen ) Valnämnden Research Committee Research Education Committee Research and Education Board University Executive Council The Governing Board of the University of Borås The Board of the School of Artistic Research and Education Board Staff Disciplinary Board Vice-Chancellor s Executive Meeting Vice-Chancellor s Quality Council Vice-Chancellor s Professors Council The Council for Library & Learning Resources Education Council Education Committee (at the School of ) Election Board 3. Akademisk meritering Acquisition of qualifications Docent Docent Doktor Doctor Licentiat Licentiate Kandidatexamen Bachelor of (BA, BFA, BSc) Magisterexamen Master of (MA, MFA, MSc Masterexamen Master of (MA, MFA, MSc) fil.dr / tekn. dr PhD fil.lic. Lic Phil fil.mag MA or MSc fil.kand. BA or BSc tekn. mag. MSc

6 sid 6 (9) tekn.lic. civ.ing. 4. Titlar och uppdragsbenämningar 4.1 Anställningar och uppdrag ledning Rektor Prorektor Senior rådgivare Högskoledirektör Utvecklingsdirektör Licentiate in Engineering MSc Titles and commissions Appointments and commissions management Vice-Chancellor Pro Vice-Chancellor Senior Advisor University Director Director of Development 4.2 Anställningar och uppdrag undervisning och forskning Amanuens Doktorand Forskarassistent Forskare Forskare, biträdande Forskningsledare Föreståndare Handledare Handledare, biträdande Kursansvarig Postdoktor Prefekt Prefekt, Biträdande Prefekt, Ställföreträdande Prefekt, Tillförordnad Professor Professor, adjungerad Professor, biträdande Professor, gäst Professor, senior Program/utbildningsledare Studierektor Universitetsadjunkt Universitetsadjunkt, adjungerad Universitetsadjunkt, senior Universitetslektor Universitetslektor, adjungerad Universitetslektor, biträdande Universitetslektor, senior Vetenskaplig ledare Positions and commissions education and research Teaching Assistant Doctoral Student Postdoctoral Research Fellow Researcher Assistant Researcher Director of Research Director of Supervisor Assistant Supervisor Course Coordinator Postdoctor Head of School Assistant Head of School Deputy Head of School Acting Head of School Professor Adjunct Professor Associate Professor Visiting Professor Post Retirement Professor Programme Director Director of Studies Lecturer Adjunct Lecturer Post Retirement Lecturer Senior Lecturer Adjunct Senior Lecturer Associate Senior Lecturer Post Retirement Senior Lecturer Research Supervisor

7 sid 7 (9) 4.3 Bibliotek & läranderesurser Library & Learning Resources Chef för Bibliotek & läranderesurser Chef för Bibliotek & läranderesurser, Biträdande Bibliotekarie Biblioteksassistent Systembibliotekarie Head of Library & Learning Resources Assistant Head of Library & Learning Resources Librarian Library Assistant Systems Librarian 4.4 Teknisk/administrativ personal Administrative Staff Administrativ chef Avdelningschef Administratör Arkivarie Assistent Controller Dyslexipedagog Ekonom Ekonomiadministratör Ekonomichef Ekonomichef, Biträdande Enhetschef Enhetschef, Biträdande Fastighetsadministratör Fastighetsekonom Fastighetssamordnare Forskningsadministratör Forskningshandläggare Forskningsingenjör Forskningssamordnare Forskningssjuksköterska Funktionschef Förvaltningschef Handläggare Informatör Internationell koordinator IT-Chef Journalist Director of Administration Director of Administrator Archivist Assistant Controller Counsellor for dyslexic students Finance Officer Finance Administrator Director of Finance Assistant Director of Finance Head of Assistant Head of Property Administrator Property Finance Officer Property Coordinator Research Administrator Research Officer Research Engineer Research Coordinator Research Nurse Director of Head of Central Administration Administrative Officer Information Officer International Coordinator Director of Computer Services Journalist

8 sid 8 (9) Jurist Jurist, Biträdande Karriärvägledare Kommunikationschef Kommunikationsstrateg Kommunikatör Koordinator Kurator Laboratorietekniker Löneadministratör Lönesamordnare Marknadsförare Multimediaproducent Personaladministratör Personalchef Personalhandläggare Projektadministratör Projektledare Projektledare, Biträdande Receptionist Registrator Registratorsassistent Rektors sekreterare Samordnare Sekreterare Sjuksköterska Studieadministrativ handläggare Studievägledare Supporttekniker Systemförvaltare Systemtekniker Systemutvecklare Tekniker Undervisningstekniker Upphandlingsjurist Utbildningsadministratör Utbildningshandläggare Utbildningssamordnare Utbildningstekniker Legal Officer Assistant Legal Officer Career Counsellor Director of Communications Communications Strategist Communications Officer Coordinator Social Counsellor Laboratory Technician Pay-roll Administrator Pay-roll Coordinator Marketing Officer Multimedia Producer Human Resources (HR) Administrator Director of Human Resources (HR) Human Resources (HR) Officer Project Administrator Project Leader Assistant Project Leader Receptionist Registrar Registry Assistant Vice-Chancellor s Secretary Coordinator Secretary Nurse Student Administration Officer Study Counsellor IT-Support Technician Systems Manager Systems Technician Systems Developer Technician Teaching Technician Procurement Legal Officer Education Administrator Education Officer Education Coordinator Education Technician

9 sid 9 (9) Utredare Webbkommunikatör Webbredaktör Investigator Web Communications Editor Webmaster Denna ordlista beslutades av rektor 23 april 2013.

Administration, ledning, ekonomi etc 1:e forskningsingenjör, föreståndare Göteborgs universitet

Administration, ledning, ekonomi etc 1:e forskningsingenjör, föreståndare Göteborgs universitet Exempel på titlar och arbetsgivare från alumndatabasen, 2012-11-26, (ett urval reg alumner, utbildningsgrupp Humanistiska fakulteten) Titel huvudsaklig arbetsgivare Administration, ledning, ekonomi etc

Läs mer

FoU inom universitet- och högskolesektorn 2005

FoU inom universitet- och högskolesektorn 2005 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 1(71) FoU inom universitet- och högskolesektorn 2005 UF0304 Innehåll 0 Administrativa uppgifter SCBDOK 3.0 1 Innehållsöversikt 0.1 Ämnesområde 0.2 Statistikområde 0.3 SOS-klassificering

Läs mer

FoU inom universitets- och högskolesektorn 2007

FoU inom universitets- och högskolesektorn 2007 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 1(61) FoU inom universitets- och högskolesektorn 2007 UF0304 Innehåll 0 Administrativa uppgifter SCBDOK 3.1 1 Innehållsöversikt 0.1 Ämnesområde 0.2 Statistikområde 0.3 SOS-klassificering

Läs mer

Knowledge Transfer Partnerships

Knowledge Transfer Partnerships Knowledge Transfer Partnerships erfarenheter från besök på engelska universitet 3 4 april 2008 9 11 april 2008 Denna rapport är sammanställd av: Staffan Lööf Utvecklingsdirektör Högskolan i Borås Jonas

Läs mer

Lärardagen 2014 internwebben.ki.se/sv/larardagen-2014

Lärardagen 2014 internwebben.ki.se/sv/larardagen-2014 Lärardagen 2014 internwebben.ki.se/sv/larardagen-2014 Lärardagen 2014 Program Nätverksyta BZ På scenen Andreas Vesalius BZ Workshop Hus 75, sal 218 Workshop Hus 75, sal 221 Workshop Hus 75, sal 224 09.30

Läs mer

Anställningsordning vid Högskolan i Skövde

Anställningsordning vid Högskolan i Skövde Anställningsordning vid Högskolan i Skövde Nuvarande anställningsordning gäller från och med 2013-03-01 och är beslutad av styrelsen. Rektor har 2013-11-15 beslutat om vissa ändringar i anställningsordningen

Läs mer

Professorer (öppen rekrytering) / version januari 2014

Professorer (öppen rekrytering) / version januari 2014 Professorer (öppen rekrytering) / version januari 2014 Best practices för anställning av professor. Processbeskrivningen baserar sig på Personalinstruktionen och skall ge svar på också praktiska frågor

Läs mer

närv! Följ med på resan! Ny professor vill växla upp kraften i antibiotika porträtt Akademiska kunskapscentrum verksamhet på vårdcentraler

närv! Följ med på resan! Ny professor vill växla upp kraften i antibiotika porträtt Akademiska kunskapscentrum verksamhet på vårdcentraler flip for English närv! Personaltidning för medicinska fakulteten vid lunds universitet Nr 4 2014 Ny professor vill växla upp kraften i antibiotika porträtt Akademiska kunskapscentrum verksamhet på vårdcentraler

Läs mer

Sammanfa&ning. Inriktning. Erfarenhet. CV Johan Groth

Sammanfa&ning. Inriktning. Erfarenhet. CV Johan Groth Sammanfa&ning Johan är resultatorienterad, strukturerad och har bred kompetens inom verksamhets-, organisations- och affärsutveckling. Han har lång erfarenhet av avancerade uppdrag inom privat, offentlig

Läs mer

Detta är vi som är certifierade att använda ledarutvecklingsprogrammet Mentorbaserat Ledarskap:

Detta är vi som är certifierade att använda ledarutvecklingsprogrammet Mentorbaserat Ledarskap: Detta är vi som är certifierade att använda ledarutvecklingsprogrammet Mentorbaserat Ledarskap: Svante Bergh - är f d officer med teknisk inriktning. - har varit chef för Lv 6 i Göteborg, I 15 i Borås

Läs mer

Gemensamt möte med nämnderna 21 april 2010

Gemensamt möte med nämnderna 21 april 2010 KALLELSE 1 (1) Utbildnings- och forskningssektionen Gemensamt möte med nämnderna 21 april 2010 Lokal: Paros (Hus R, våning 2 gamla biblioteket Västerås) Agenda: 12.30-14.00 Presentation av akademiernas

Läs mer

Senast uppdaterad 2011-11-24 Svensk-engelsk arbetsmarknadsordlista

Senast uppdaterad 2011-11-24 Svensk-engelsk arbetsmarknadsordlista Senast uppdaterad 2011-11-24 Svensk-engelsk arbetsmarknadsordlista Observera att ordlistan för närvarande är under bearbetning. Dokumentet kommer fortlöpande att uppdateras. ackord ackordsarbete ackordslön

Läs mer

Doktorandstipendium. fran. "Stiftelsen for framjande av ekonomisk forskning vid Lunds Universitet"

Doktorandstipendium. fran. Stiftelsen for framjande av ekonomisk forskning vid Lunds Universitet Doktorandstipendium fran "Stiftelsen for framjande av ekonomisk forskning vid Lunds Universitet" Stiftelsen for frfunjande av ekonornisk forskning vid Lunds Universitet har genom ett extemt bidrag fran

Läs mer

Curriculum Vitae för Parkinsonfondens Styrelse

Curriculum Vitae för Parkinsonfondens Styrelse Curriculum Vitae för Parkinsonfondens Styrelse Curriculum vitae for Susanna Lindvall Born: Oradea, Romania, November 20, 1948 Citizenship: Swedish Home address: Kastrupgatan 10, 4 tr SE- 164 41 Kista Sweden

Läs mer

En hållbar lärarutbildning

En hållbar lärarutbildning En hållbar lärarutbildning Betänkande av Utredningen om en ny lärarutbildning (HUT 07) Stockholm 2008 SOU 2008:109 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar

Läs mer

Föreläsare, Moderatorer och Talare

Föreläsare, Moderatorer och Talare Lars-Olof Allerhed IBM www.ibm.se Charlotte Brogren Generaldirektör VINNOVA www.vinnova.se Working as a Collaboration Evangelist in the Worldwide Lotus Tiger Team at IBM. Mr Allerhed is an IT Architect

Läs mer

Att lyfta matematiken

Att lyfta matematiken Att lyfta matematiken intresse, lärande, kompetens Betänkande av Matematikdelegationen Stockholm 2004 SOU 2004:97 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar

Läs mer

Studiehandbok för studerande i Ekonomie kandidatprogrammet, Retail Management. Studieordning 2007

Studiehandbok för studerande i Ekonomie kandidatprogrammet, Retail Management. Studieordning 2007 Studiehandbok för studerande i Ekonomie kandidatprogrammet, Retail Management Studieordning 2007 HHS:s studieregler fastställs av Faculty and Program Board. Studiereglerna uppdateras vid behov. Den senaste

Läs mer

tjänsteforskning Ylva Larsson Eklund ny licentiat vid CTF

tjänsteforskning Ylva Larsson Eklund ny licentiat vid CTF AKTUELL tjänsteforskning Nr 45, maj - nov 03 Ylva Larsson Eklund tillsammans med sina handledare vid Karlstads universitet, Henry Cöster, professor i religionsvetenskap, Per Echeverri, ekon dr och Lars

Läs mer

SMC. Santa Monica College

SMC. Santa Monica College Santa Monica College SMC Tack för visat intresse för studier vid Santa Monica College i USA. Med detta introduktionsblad finner du skolans ansökningshandlingar. Din ansökan till SMC sker helt på internet,

Läs mer

Förändringsprocesser vid nordiska universitet

Förändringsprocesser vid nordiska universitet Förändringsprocesser vid nordiska universitet En statusöversikt Göran Melin, Linda Blomkvist Faugert & Co Utvärdering AB www.technopolis-group.com www.technopolis-group.com Innehållsförteckning Summary

Läs mer

Huvudsaklig sysselsättning: Chief Investment Officer, Nobelstiftelsen.

Huvudsaklig sysselsättning: Chief Investment Officer, Nobelstiftelsen. LEDNINGSORGAN ÖSTGÖTA BRANDSTODSBOLAG KAPITALFÖRVALTNING AB STYRELSE GUSTAV KARNER Födelseår: 1967. Post i styrelsen: Ordförande. Invald: 2007. Huvudsaklig utbildning: Civ.ek. samt Civ.ing. Huvudsaklig

Läs mer

Lärares attityder till användningen av lärplattformar i högre utbildning

Lärares attityder till användningen av lärplattformar i högre utbildning Higher Education Research Group I T University, Chalmers & GU Lärares attityder till användningen av lärplattformar i högre utbildning Ramon Garrote Jurado Tomas Pettersson Michael F Christie Pedagogical

Läs mer

PROGRAM 30-1 SEP / OKT UPPSALA SKOLLEDAREN OCH FORSKNINGEN 2014

PROGRAM 30-1 SEP / OKT UPPSALA SKOLLEDAREN OCH FORSKNINGEN 2014 PROGRAM 30-1 SEP / OKT UPPSALA Sid 1 SKOLLEDAREN OCH FORSKNINGEN UPPSALA 30-1 SEP / OKT ARRANGÖRER SKOLLEDAREN OCH FORSKNINGEN En konferensserie för skolans och förskolans ledare. Forskning och vetenskaplighet

Läs mer

HÖGSKOLAN PÅ ÅLAND www.ha.ax

HÖGSKOLAN PÅ ÅLAND www.ha.ax HÖGSKOLAN PÅ ÅLAND www.ha.ax Verksamhetsberättelse 2008 Innehåll Verksamhetsberättelse 2008 Inledning Bakgrund 4 Året i sammandrag Rektors översikt 4 Verksamhetens mål 6 Forskning 6 Kvalitetsutveckling

Läs mer

För framtidens hälsa en ny läkarutbildning

För framtidens hälsa en ny läkarutbildning För framtidens hälsa en ny läkarutbildning Betänkande av Läkarutbildningsutredningen Stockholm 2013 SOU 2013:15 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar

Läs mer

GOD INFORMATIONSFORVALTNING GOINFO!

GOD INFORMATIONSFORVALTNING GOINFO! GOD INFORMATIONSFORVALTNING GOINFO! SVENSK FORSKNINGSPROJEKT OM METODER OG VÆRKTØJ TIL GOD INFORMATIONSFORVALTNING GÖRAN SAMUELSSON, MARIA KALLBERG OCH ANN-SOFIE KLARELD MITTUNIVERSITETET God forvaltningsskik

Läs mer

sammanboende med Ylva Hasselberg, professor i ekonomisk historia vid Uppsala universitet två söner från ett tidigare äktenskap

sammanboende med Ylva Hasselberg, professor i ekonomisk historia vid Uppsala universitet två söner från ett tidigare äktenskap Henry Ohlsson Curriculum Vitæ Senast ändrad: 25 februari 2015 Personligt fullständigt namn födelsedatum och födelseort civilstånd Henry Gustav Ohlsson 22 maj 1956, Bollnäs, Sverige sammanboende med Ylva

Läs mer

Kallelse till fakultetsnämndens sammanträde torsdagen den 4 juni 2015

Kallelse till fakultetsnämndens sammanträde torsdagen den 4 juni 2015 KALLELSE Nr 3:2015 Fakultetsnämndens ordförande 2015-05-28 MDH 2.16-2015/0071 Kallelse till fakultetsnämndens sammanträde torsdagen den 4 juni 2015 Plats: Styrelserummet B212, Eskilstuna Tid: kl. 09.30

Läs mer