ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Specialiseringstjänstgöring Ortodonti Centrum för Specialisttandvård Odontologiska utbildningsenheten Örebro

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Specialiseringstjänstgöring Ortodonti Centrum för Specialisttandvård Odontologiska utbildningsenheten Örebro"

Transkript

1 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Specialiseringstjänstgöring Ortodonti Centrum för Specialisttandvård Odontologiska utbildningsenheten Örebro SPECIALISERINGSTJÄNSTGÖRING I ORTODONTI VID ODONTOLOGISKA UTBILDNINGSENHETEN CENTRUM FÖR SPECIALISTTANDVÅRD ÖREBRO Föreskrifter och förutsättningar Enligt 12 förordningen (1984:545) om behörighet att utöva yrke inom hälso- och sjukvården m.m. (ändrad 1992:64) skall tandläkare som vill uppnå specialistkompetens ha utövat allmän tandläkarpraktik under minst två år efter att ha fått legitimation som tandläkare. Han/hon skall därefter genomgå vidareutbildning under minst tre år för att förvärva de kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som föreskrivits för den sökta specialistkompetensen. Denna kompetens skall förvärvas genom tjänstgöring som tandläkare under handledning vid en klinik som har godkänts av Socialstyrelsen och genom deltagande i kompletterande utbildning (specialiseringstjänstgöring). Socialstyrelsen har angivit föreskrifter vad gäller målbeskrivningar, specialiseringstjänstgöringens omfattning, godkännande av klinik för specialiseringstjänstgöring, intyg om genomförd specialiseringstjänstgöring samt bevis över specialistkompetens. Ämnesområdets avgränsning Specialiteten ortodonti är den del av odontologin som omfattar ansiktets, käkarnas och bettets normala och anormala utveckling och växt. Ämnet omfattar diagnostik, behandling och förebyggande av medfödda eller förvärvade bett- och tandställningsfel baserat på kunskaper om orsaker till avvikelserna och deras konsekvenser för individens orala och allmänna välbefinnande. Omfattning Specialiseringstjänstgöringen skall fullgöras på en heltidstjänst som assistenttandläkare med en genomsnittlig arbetstid av 40 timmar per vecka och i normalfallet kunna genomföras under en tidsperiod om 3-3,5 år. Uppläggning Tjänstgöringen inleds med ett prekliniskt undervisningsavsnitt, vars omfattning är beroende på tidigare kunskaper. Härefter följer kliniskt arbete vari ingår terapidiskussioner och ronder varvat med föreläsningar, seminarier, sidoutbildningar, pedagogisk träning och forskning. Individuell studieplan Med utgångspunkt från tidigare utbildning, kunskaper och erfarenheter upprättas individuell studieplan snarast efter tjänstgöringens påbörjande. Uppföljning och revidering sker halvårsvis.

2 2 Handledares och övriga tandläkares kompetens Huvudhandledare Anette Fransson, verksamhetschef Legitimation 1978 Odontologie doktor 2003 Specialistbehörighet 2005 Antal år inom specialiteten 3 Övriga handledare Örebro Jan Lindgren Legitimation 1974 Specialistbehörighet 1983 Antal år inom specialiteten 25 Sven Jacobson Legitimation 1974 Specialistbehörighet 1992 Antal år inom specialiteten 16 Farhan Bazargani Legitimation 1998 Odontologie doktor 2005 Specialistbehörighet 2008 Antal år inom specialiteten 1 Anders Sjögren Legitimation 1978 Specialistbehörighet 2002 Antal år inom specialiteten 6 Tine Mollerup Mathiasen Legitimation 1991 Specialistbehörighet 2005 Antal år inom specialiteten 4 Andreas Svedberg Legitimation 1999 Specialistbehörighet 2005 Antal år inom specialiteten 4

3 3 Lillemor Dimberg Legitimation 1994 Specialistbehörighet 2008 Antal år inom specialiteten Aktuella utbildningsorters handledare Ansvarig handledare Falun Lars Medin, klinikchef Specialistbehörighet 1971 Antal år inom specialiteten 37 Övriga handledare Falun Per-Olov Widén Specialistbehörighet 1978 Antal år inom specialiteten 30 Olle Borén Specialistbehörighet 1991 Antal år inom specialiteten 17 Birgitta Björs Specialistbehörighet 2001 Antal år inom specialiteten 7 Thomas Westerlund Specialistbehörighet 2002 Antal år inom specialiteten 6 Tove Lindberger Specialistbehörighet 2006 Antal år inom specialiteten 2 Ansvarig handledare Eskilstuna Margareta Sörensen Klinikchef Specialistbehörighet 2002 Antal år inom specialiteten 6

4 4 Övriga handledande tandläkare Eskilstuna Harry Hermansson Specialistbehörighet 1985 Antal år inom specialiteten 23 Kjell Larsson Specialistbehörighet 1985 Antal år inom specialiteten 23 Marie Pegelow Specialistbehörighet 1999 Antal år inom specialiteten 9 Margitha Björksved Specialistbehörighet 2005 Antal år inom specialiteten 3 Ansvarig handledare Karlstad Lars Malmberg, klinikchef. Specialistbehörighet 1981 Antal år inom specialiteten 28 Övriga handledare Karlstad Jörgen Thorson Specialistbehörighet 1989 Antal år inom specialiteten 19 Håkan Frising Specialistbehörighet 1984 Antal år inom specialiteten 24 Ansvarig handledare Gävle Ingalill Feldmann Specialistbehörighet 1993 Odontologie doktor 2007 Antal år inom specialiteten 15

5 5 Övriga handledare Gävle Karin Apel-Eriksson, klinikchef Specialistbehörighet 2002 Antal år inom specialiteten 6 Annika Hartelius-Ericsson Specialistbehörighet 1984 Antal år inom specialiteten 24 Lena Zettergren-Wijk Specialistbehörighet 1991 Odontologie licentiat 2008 Antal år inom specialiteten 17 Carl-Magnus Tornéus Specialistbehörighet 1983 Antal år inom specialiteten 25 Sylvia Jäderberg Specialistbehörighet 2002 Antal år inom specialiteten 6 Huvudman för utbildningen Folktandvården, Örebro läns landsting

6 6 ANTAL UTBILDNINGSPLATSER Specialistutbildning i ortodonti har bedrivits i landstingets regi sedan Samtliga specialiteter finns representerade vid Centrum för specialisttandvård, Odontologiska utbildningsenheten, Örebro. Resurser för utbildning i allmänmedicinska ämnen finns vid Universitetssjukhuset, Örebro. En omfattande forskningsverksamhet bedrivs inom Landstinget, Örebro. Basvetenskapliga kurser arrangeras regelbundet och resurser för individuell handledning, statistikkonsultationer, ledighet för forskning etc. finns. Särskilda medel för forskning inom Folktandvården finns avsatta. Antal utbildningstjänster i Örebro enbart avsedda för tandläkares specialiseringstjänstgöring är fem ST- tandläkartjänster, av vilka tre ingår i Landstingsförbundet beslut om dimensionering och lokalisering av "fasta" platser för specialiseringstjänstgöring tandläkare och system för ersättning för detta. Dessutom har fem utbildningsplatser godkänts där utbildningen förlagd till Centrum för specialisttandvård, Odontologiska utbildningsenheten, Folktandvården, Örebro läns landsting, men där 50 % av den totala tjänstgöringstiden (klinisk del) för en av utbildningsplatserna fullgörs vid Tandregleringskliniken i Falun, Landstinget Dalarna, för en vid Tandregleringskliniken i Karlstad, Landstinget i Värmland och för två vid Tandregleringskliniken i Eskilstuna/Nyköping Södermanlands läns landsting samt Tandregleringskliniken i Västerås, Västmanlands läns landsting. Utöver detta ytterligare två utbildningsplatser där den teoretiska utbildningen i huvudsak är förlagd till Centrum för specialisttandvård, Odontologiska utbildningsenheten, Folktandvården, Örebro läns landsting (75 % av teoridelen) men där resterande del av den totala tjänstgöringstiden (teoretisk och klinisk del) fullgörs vid Specialisttandvården Slottstorget, Tandreglering och Barntandvård i Gävle, Gävleborgs läns landsting.

7 7 Utbildning UTBILDNINGSPLAN 1. Utbildning 1.1 Mål Specialiseringstjänstgöringen i ortodonti skall leda fram till de särskilda kunskaper och färdigheter som behövs för att självständigt kunna ansvara för och utföra all ortodontisk diagnostik och behandling av barn och vuxna. I ämnesområdet ingår diagnostik av medfödda eller förvärvade avvikelser av ansiktets och käkarnas normala växt liksom störningar i bettets utveckling samt att självständigt fatta beslut om behandlingsmål, behandlingsplanering och att göra prognosbedömningar. Utöver detta skall specialiseringstjänstgöringen leda fram till nödvändiga kunskaper i bettfysiologi, odontologisk radiologi, oral kirurgi, oral protetik, parodontologi, pedodonti, foniatrik, genetik, pediatrik, plastikkirurgi, psykologi samt öron-, näs- och halssjukdomar. 1.2 Klinisk tjänstgöring inom karaktärsämnet Preklinisk kurs omfattande patientundersökning, journalskrivning, klinisk analys, modellanalys, röntgenanalys, översiktlig behandlingsteknik och biomekanik samt bibliotekskunskap Klinisk tjänstgöring inom karaktärsämnet omfattar ca 70 % av tjänstgöringstiden. Kontinuerlig inregistrering varje vecka under terminstid (16x2 veckor) av 3-4 nya patienter med bett- och tandställningsfel av olika slag, såväl barn som vuxna. Alla patienter presenteras vid terapikonferenser under ledning av handledare där övriga assistenttandläkare deltar varvid en detaljerad behandlingsplan utformas. Under förutbestämda steg i behandlingen ska patienter visas på rond för handledare. Dessutom sker kontinuerliga diskussioner vid problem och andra frågeställningar under behandlingens gång patientfall utväljs under tjänstgöringstiden vilka ska dokumenteras detaljerat inför kommande redovisning.

8 8 1.3 Kompletterande utbildning i karaktärsämnet Föreläsningar och seminarier en halvdag per vecka under terminstid. De ämnesområden som berörs är Ämne Anatomi Avtagbar apparatur Behandlingsbehov Behandlingsindikationer Bettanomalier Bettfunktion Bettutveckling Biomekanik Diagnostik Etiologi och frekvens Eruptionsstörningar Extraoral apparatur Förankringsproblem Fast apparatur Funktionsapparatur Fysiologi Innehåll Anatomiska strukturer som förutsättning förståelse av växt, ortopedisk behandling och kirurgisk korrigering av bettfel. Olika typer av avtagbar ortodontisk apparatur, deras konstruktion och verkningsprinciper. Olika typer av motiv för utförande av ortodontiska behandlingar. Angelägenhetsgradering av subjektivt och objektivt behandlingsbehov. Avvikelser i tänders antal, eruption och position, ocklusions- och utrymmesavvikelser - klassifikation och förekomst. Normal och onormal funktion hos tuggapparaten, bett, muskler, övrig mjukvävnad och käkled. Normal ocklusionsutveckling från födelse till vuxen, tanderuption och ocklusionsutveckling. Förhållande mellan kraftstorlekar, typer av förflyttningar och vävnadsreaktioner samt förankringsprinciper. Diagnostiska faktorer vid ortodontisk behandling (anamnes, klinisk analys, röntgen- och modellanalys). Orsaksfaktorer till bettanomalierna samt förekomst. Orsaker till störningar i tanderuptionen. Olika typer av ortodontisk apparatur applicerad utanför munnen, deras konstruktion och verkningssätt. Principer för kontroll av eller utnyttjande av motkrafter vid ortodontisk behandling. Olika typer av fastsittande ortodontisk apparatur, deras konstruktion och verkningssätt. Indikationer, konstruktion och verkningssätt vid olika typer av funktionskäkortopedisk apparatur. Fysiologiska mekanismer vid tuggning, tal, andning och sväljning.

9 9 Interceptiv ortodonti Kefalometri Klinisk fotografering Kraniomandibulära syndrom Käkkirurgisk behandling Läpp-käk-gomdefekter Materiallära Ortodontiska behandlingsmetoder Pre- och postnatal utveckling Retention Sagittala avvikelser Tillväxt Transversella avvikelser Traumatologi Utrymmesavvikelser Vertikala avvikelser Vuxenortodonti Vävnadsreaktioner Överkänslighetsreaktioner Åtgärder för att korrigera bett- eller tandställningsfel under utveckling. Identifiera anatomiska strukturer på profilröntgen-bilder, beskriva morfologi, utföra tracing och analys och tolka resultaten, känna till kefalometriska systemsbegränsningar. Fotografering inför ortodontisk behandlingsplanering samt som dokumentation under och efter behandling. Missbildningar och syndrom som involverar ansikte och käkar. Behandlingsplanering och ortodontisk terapi vid ortognatkirurgisk behandling. Behandlingsprinciper, tidpunkter vid behandlings- planering samt speciella faktorer vid ortodontisk behandling. Sammansättning och egenskaper hos ortodontiska material. Principer för behandling vid olika typer av tandställnings- och bettfel. Ansiktets och käkarnas utveckling och växt. Recidivfaktorer och vävnadsombyggnad samt olika retentionsmetoder. Differentialdiagnostik och behandlingsprinciper samt val av ortodontisk apparatur. Postnatal craniofacial växt, yttre faktorers inverkan på växt, tillväxtprinciper i olika vävnader. Differentialdiagnostik och behandlingsprinciper samt val av ortodontisk apparatur. Komplikationer och åtgärder vid traumaskadade tänder. Differentialdiagnostik och behandlingsprinciper vid trång- och glesställningar samt val av ortodontisk apparatur. Differentialdiagnostik och behandlings principer samt val av ortodontisk apparatur. Ortodontins roll i en totalrehabilitering samt skillnader i vävnadsreaktioner, retention och behandlings- målsättning. Vävnaders reaktioner vid tandförflyttning samt komplikationsrisker. Risker för och symptom vid allergisk reaktioner på ortodontiska material. Tidsmässig fördelning mellan ämnena baseras på individuella förkunskaper och successiv utvärdering under tjänstgöringstiden.

10 Litteraturstudier i anslutning till seminarier samt bevakning av aktuella tidskriftsartiklar med regelbundna referat Erforderliga kurser inom karaktärsämnets delområden inplaneras efter individuella behov och aktuell tillgång till externa kursgivare. 1.4 Kompletterande utbildning i andra ämnen Föreläsningar, seminarier och litteraturstudier i Bettfysiologi Endodonti Foniatrik Genetik Odontologisk radiologi Oral kirurgi Oral protetik Parodontologi Pediatrik Pedodonti Plastikkirurgi Psykologi Öron-, näs- och halssjukdomar Klinisk tjänstgöring och/eller auskultation i Ämne Mål/innehåll Form Bettfysiologi Känna till och ha viss erfarenhet av Litteraturstudier behandling av craniomandibulära Seminarier dysfunktioner. Patientbehandling Käkledens och tuggmuskelaturens patofysiologi. Utredning och behandling av craniomandibulära dysfunktioner. Odontologisk Känna till och kunna utföra undersökning Litteraturstudier radiologi med ortopantomografi och profilröntgen Seminarier samt ha kännedom om avancerad Auskultation radiologisk undersökningteknik. Röntgenanatomi och diagnostik, exponeringsfaktorer, filmval/skärmval, mörkrumsbehandling, strålskydd. Oral kirurgi Ha kännedom om och viss erfarenhet av Litteraturstudier oralmedicinsk diagnostik samt ha teoretisk Seminarier kännedom om handläggning utförande av Auskultation maxillofacial kirurgi och implantatkirurgi. Patientbehandling Oral protetik Känna till och ha viss erfarenhet av Litteraturstudier protetiska rehanbiliteringar. Seminarier

11 11 Behandling med kronor och broar samt implantat på barn och vuxna som del i eller alternativ till ortodontisk behandling. Auskultation Parodontologi Känna till problematiken vid ortodontisk Litteraturstudier behandling på parodontalt skadade bett. Seminarier. Terapidiskussioner Pedodonti Ha god kännedom om och viss erfarenhet Litteraturstudier av omhändertagande av barn med Seminarier behandlingsproblem. Ha god kännedom Auskultation om olika störningar i tandutvecklingen samt karies epidemiologi. Plastikkirurgi Ha teoretisk kännedom om och närvarit vid Litteraturstudier plastikkirurgisk behandling av barn med Auskultation medfödda läpp-, käk- och gomdefekter. 1.5 Utbildning i hälsoekonomi, samhällsodontologi och tandhälsovård. Utbildningen sker i form av föreläsningar och seminarier, delvis i samarbete med övriga utbildningsinstitutioner. 1.6 Utbildning i pedagogik och pedagogisk träning Föreläsningar/seminarier i pedagogik Föreläsningar och demonstrationer vid fortbildning av tandvårdspersonal samt deltagande i tandsköterske- och tandhygienistutbildning. Presentationer av seminarieuppgifter, litteraturreferat etc. 1.7 Samverkan med övrig tandvård och sjukvård Deltagande i ortodontikonsultationer hos allmäntandläkare. Regelbundna terapikonferenser med andra odontologiska specialiteter och plastikkirurgi. 1.8 Vetenskaplig verksamhet Kurser med praktiska tillämningar i medicinsk statistik, praktisk forskningsmetodik (inklusive litteratursökning och redovisningsmetodik) och vetenskapsteori Litteraturgenomgång i samband med seminarier Enklare seminarieuppgifter varje termin Utarbetande av eget publicerbart vetenskapligt arbete.

12 12 2. Övrigt 2.1 Föreläsningar/kurser och praktiska övningar i datorkunskap och klinikadministration. KLINIKERNAS PATIENTUNDERLAG 1. Antal patienter vid avdelningen för Ortodonti/tandreglering, Odontologiska utbildningsenheten, Centrum för specialisttandvård, Folktandvården, Örebro läns landsting under perioden Antalet barn och ungdomar i upptagningsområdet är ca Barn och ungdomar (0-19 år) med varierande typer av tandställnings- och bettfel som nyinregistrerats för specialistbehandling var 864 st. Antalet barn och ungdomar under behandling var 3586 st. 1.2 Antal vuxna (20 år eller äldre) med varierande typer av tandställnings- och bettfel som nyinregistrerats var 61 st. Antalet vuxna under behandling var 353 st. 1.3 Antalet aktiva konsultpatienter vid distriktstandpoliklinik var 4997 st. 1.4 Antalet kontroller och återbesök vid konsultationer vid distriktstandpoliklinik var 5189 st. 1.5 Antalet nyinregistrerade barn med varierande grad av läpp-, käk-, gomdefekter under 2007 var 19 st. Fördelningen av patienter efter diagnos omfattar samtliga förkommande bett- och tandställningsfel. Häri ingår fall med läpp-käk-gomdefekter, patienter som kräver kombinerad ortodontisk-kirurgisk behandling, preprotetisk ortodonti etc. 2. Antal patienter vid Tandregleringskliniken Falun, Folktandvården landstinget Dalarna Antalet barn och ungdomar 0-19 år i upptagningsområdet var Barn och ungdomar (0-19 år) med varierande typer av tandställnings- och bettfel som nyinregistrerats för specialistbehandling var 694 st år 2006 och 667 st år Antalet barn och ungdomar under behandling var 1940 st. 2.2 Antal vuxna ( 20 år eller äldre) med varierande typer av tandställnings- och bettfel under behandling var 255 st. 2.3 Antalet kontroller och återbesök vid konsultationer vid distriktstandpoliklinik var år 2007 ca 1500 st. Fördelningen av patienter efter diagnos omfattar samtliga förkommande bett- och tandställningsfel och utgör ca 50% normalbett, vanligen i kombination med bimaxillär trångställning, ca 40% postnormala bett, ofta med djupt bett och gingival påbitning, samt ca 10% prenormala bett. Antalet konsultationer inom allmäntandvården var för år st.

13 13 3. Antal patienter vid Tandregleringskliniken Eskilstuna, Folktandvården Södermanlands läns landsting under perioden Antalet barn och ungdomar i upptagningsområdet 3-19 år är ca Barn och ungdomar (0-19 år) med varierande typer av tandställnings- och bettfel som nyinregistrerats för specialistbehandling var 271 st år 2000 och 395 st år Antalet barn och ungdomar under behandling var 1301 st. 3.2 Antal vuxna ( 20 år eller äldre) under behandling var 150 st. 3.3 Antalet kontroller och återbesök vid konsultationer vid distriktstandpoliklinik var år st och st. 3.4 Fördelningen av patienter efter diagnos och bettyp ansluter väl till den i ortodontisk specialistpraxis normalt förekommande. 4. Antal patienter vid Tandregleringskliniken Karlstad, Folktandvården Värmlands läns landsting. Antalet barn och ungdomar i upptagningsområdet 0-19 år är ca Barn och ungdomar (0-19 år) med varierande typer av tandställnings- och bettfel som nyinregistrerats för specialistbehandling under 2007 var 915 st. Antalet barn och ungdomar under aktiv behandling var 1275 st. 4.2 Antal vuxna ( 20 år eller äldre) under behandling var 89 st. 4.3 Antalet kontroller och återbesök vid konsultationer vid distriktstandpoliklinik var år st. 4.4 Fördelningen av patienter efter diagnostiserade bett- och tandställningsfel ansluter väl till den i ortodontisk specialistpraxis normalt förekommande. 5. Antal patienter vid Tandregleringskliniken Gävle, Folktandvården Gävleborg. Antalet barn och ungdomar i upptagningsområdet 3-19 år är ca Barn och ungdomar (0-19 år) med varierande typer av tandställnings- och bettfel som nyinregistrerats för specialistbehandling under 2007 var 606 st. Antalet barn och ungdomar under aktiv behandling var ca 1450 st. 5.2 Antal vuxna (20 år eller äldre) under behandling var 122 st. 5.3 Antalet kontroller och återbesök vid konsultationer vid distriktstandpoliklinik var år st. 5.4 Fördelningen av patienter efter diagnostiserade bett- och tandställningsfel ansluter väl till den i ortodontisk specialistpraxis normalt förekommande.

14 14 UPPFÖLJNING AV MÅLUPPFYLLELSEN 1.5 Individuell genomgång av ursprunglig utbildningsplan. Förnyad diskussion halvårsvis och eventuellt revision av utbildningsplan. 1.2 Utvecklingssamtal 2 ggr/termin. Ronder (½ timme) och terapidiskussioner (4 timmar) för varje tandläkare under specialiseringstjänstgöring varje vecka varvid kontinuerlig information om assistenttandläkarnas utveckling och framsteg erhålles. 1.3 Intyg över genomgångna kurser och tjänstgöringar. Terminsvisa skriftliga kunskapskontroller utöver särskilda kurser. 1.4 Trettio utvalda och noggrant dokumenterade patientfall skall utvärderas och redovisas både skriftligt och muntligt. 1.5 Slutprov sker genom redovisning av patientfall, tjänstgöring, kurser etc för huvudhandledare tillsammans med ansvarig handledare från annan utbildningsklinik i ortodonti. Den skriftliga dokumentationen kompletteras med diskussioner mellan handledarna och den blivande specialisten. Härvid kontrolleras de praktiska och teoretiska färdigheterna som förutsättning för kommande verksamhet som självständigt verkande specialist i ortodonti Reviderad AF.

15 15

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Specialiseringstjänstgöring Ortodonti Centrum för Specialisttandvård Odontologiska utbildningsenheten Örebro

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Specialiseringstjänstgöring Ortodonti Centrum för Specialisttandvård Odontologiska utbildningsenheten Örebro ÖREBRO LÄNS LANDSTING Specialiseringstjänstgöring Ortodonti Centrum för Specialisttandvård Odontologiska utbildningsenheten Örebro SPECIALISERINGSTJÄNSTGÖRING I ORTODONTI VID ODONTOLOGISKA UTBILDNINGSENHETEN

Läs mer

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Specialiseringstjänstgöring Ortodonti Centrum för Specialisttandvård Odontologiska utbildningsenheten Örebro

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Specialiseringstjänstgöring Ortodonti Centrum för Specialisttandvård Odontologiska utbildningsenheten Örebro ÖREBRO LÄNS LANDSTING Specialiseringstjänstgöring Ortodonti Centrum för Specialisttandvård Odontologiska utbildningsenheten Örebro SPECIALISERINGSTJÄNSTGÖRING I ORTODONTI VID ODONTOLOGISKA UTBILDNINGSENHETEN

Läs mer

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Specialiseringstjänstgöring Ortodonti Centrum för Specialisttandvård Odontologiska utbildningsenheten Örebro

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Specialiseringstjänstgöring Ortodonti Centrum för Specialisttandvård Odontologiska utbildningsenheten Örebro ÖREBRO LÄNS LANDSTING Specialiseringstjänstgöring Ortodonti Centrum för Specialisttandvård Odontologiska utbildningsenheten Örebro SPECIALISERINGSTJÄNSTGÖRING I ORTODONTI VID ODONTOLOGISKA UTBILDNINGSENHETEN

Läs mer

SPECIALISERINGSTJÄNSTGÖRING I ORTODONTI VID

SPECIALISERINGSTJÄNSTGÖRING I ORTODONTI VID 1 (12) Tjänsteställe, handläggare Anette Fransson Farhan Bazargani Datum 2016-04-13 SPECIALISERINGSTJÄNSTGÖRING I ORTODONTI VID ODONTOLOGISKA UTBILDNINGSENHETEN CENTRUM FÖR SPECIALISTTANDVÅRD ÖREBRO Föreskrifter

Läs mer

Utbildningsplan Certifieringsutbildning Allmäntandvård

Utbildningsplan Certifieringsutbildning Allmäntandvård Utbildningsplan Certifieringsutbildning Allmäntandvård Utbildningsplan Certifieringsutbildning Allmäntandvård Örebro Läns Landsting Huvudhandledare Maria Holmgren Övertandläkare Legitimation 1989 Certifieringskompetens

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN FÖR SPECIALISERINGS- TJÄNSTGÖRING I ORAL PROTETIK

UTBILDNINGSPLAN FÖR SPECIALISERINGS- TJÄNSTGÖRING I ORAL PROTETIK VÄSTERBOTTENS LÄNS LANDSTING SPECIALISTTANDVÅRDEN 2012-09-01 UTBILDNINGSPLAN FÖR SPECIALISERINGS- TJÄNSTGÖRING I ORAL PROTETIK SPECIALISTTANDVÅRDEN TANDLÄKARHÖGSKOLAN 901 85 UMEÅ Innehållsförteckning ÖVERGRIPANDE

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN FÖR SPECIALISERINGSTJÄNSTGÖRING (ST) ORTODONTI

UTBILDNINGSPLAN FÖR SPECIALISERINGSTJÄNSTGÖRING (ST) ORTODONTI UTBILDNINGSPLAN FÖR SPECIALISERINGSTJÄNSTGÖRING (ST) ORTODONTI STV ORTODONTI LINKÖPING FOLKTANDVÅRDEN LANDSTINGET I ÖSTERGÖTLAND Två platser godkända av Socialstyrelsen 1995-01-26 Dnr: 524-7071/94 Tredje

Läs mer

SEMINARIEPROGRAM SPECIALISERINGSTJÄNSTGÖRING

SEMINARIEPROGRAM SPECIALISERINGSTJÄNSTGÖRING SEMINARIEPROGRAM SPECIALISERINGSTJÄNSTGÖRING Vårterminen 2011 Odontologiska utbildningsenheten Centrum för specialisttandvård Örebro TEORETISKA SEMINARIER INOM SPECIALISERINGSTJÄNSTGÖRINGARNA VID FOLKTANDVÅRDEN

Läs mer

Specialiseringstjänstgöring vid Odontologiska Utbildningsenheten i Örebro

Specialiseringstjänstgöring vid Odontologiska Utbildningsenheten i Örebro O S M Specialiseringstjänstgöring vid Odontologiska Utbildningsenheten i Örebro dontologiska utbildningsenheten i Örebro har bedrivit specialistutbildning för tandläkare sedan 1966. Sammanlagt har cirka

Läs mer

SEMINARIEPROGRAM SPECIALISERINGSTJÄNSTGÖRING

SEMINARIEPROGRAM SPECIALISERINGSTJÄNSTGÖRING SEMINARIEPROGRAM SPECIALISERINGSTJÄNSTGÖRING Höstterminen 2010 Odontologiska utbildningsenheten Centrum för specialisttandvård Örebro TEORETIS SEMINARIER INOM SPECIALISERINGSTJÄNSTGÖRINGARNA VID FOLKTANDVÅRDEN

Läs mer

SEMINARIEPROGRAM SPECIALISERINGSTJÄNSTGÖRING

SEMINARIEPROGRAM SPECIALISERINGSTJÄNSTGÖRING SEMINARIEPROGRAM SPECIALISERINGSTJÄNSTGÖRING Vårterminen 2010 Odontologiska utbildningsenheten Centrum för specialisttandvård Örebro TEORETISKA SEMINARIER INOM SPECIALISERINGSTJÄNSTGÖRINGARNA VID FOLKTANDVÅRDEN

Läs mer

Ansvarsfördelning mellan allmän- och specialisttandvård

Ansvarsfördelning mellan allmän- och specialisttandvård Regional medicinsk riktlinje Fastställd av Hälso- och sjukvårdsdirektören (HSD-A 47-2014) giltigt till september 2016 Utarbetad av Sektorsrådet i odontologi Huvudbudskap Riktlinjen beskriver vilken vård

Läs mer

Efterutbildning/tjänstgöring för tandläkare och tandhygienister Centrum för specialisttandvård, Odontologiska utbildningsenheten, Örebro

Efterutbildning/tjänstgöring för tandläkare och tandhygienister Centrum för specialisttandvård, Odontologiska utbildningsenheten, Örebro Efterutbildning/tjänstgöring för tandläkare och tandhygienister 2011 Centrum för specialisttandvård, Odontologiska utbildningsenheten, Örebro Assistenttjänstgöring och Auskultation söks av intresserade.

Läs mer

Efterutbildning/tjänstgöring. Centrum för specialisttandvård, Odontologiska utbildningsenheten, Örebro

Efterutbildning/tjänstgöring. Centrum för specialisttandvård, Odontologiska utbildningsenheten, Örebro Efterutbildning/tjänstgöring 2013 Centrum för specialisttandvård, Odontologiska utbildningsenheten, Örebro Assistenttjänstgöring och Auskultation söks av intresserade. Platser tilldelas med hänsynstagande

Läs mer

KURSER 2012 Centrum för specialisttandvård, Odontologiska utbildningsenheten, Örebro

KURSER 2012 Centrum för specialisttandvård, Odontologiska utbildningsenheten, Örebro KURSER 2012 Centrum för specialisttandvård, Odontologiska utbildningsenheten, Örebro Innehållsförteckning 2012 Aktuella utbildningar Ansvarig Datum Sista anmälningsdag Professionell hållning Bettfysiologi

Läs mer

SPECIALISERINGSTJÄNSTGÖRING I ORAL PROTETIK VID

SPECIALISERINGSTJÄNSTGÖRING I ORAL PROTETIK VID 1 (8) Tjänsteställe, handläggare Datum Avd. för Protetik, Alf Eliasson 16-05-25 SPECIALISERINGSTJÄNSTGÖRING I ORAL PROTETIK VID ODONTOLOGISKA UTBILDNINGSENHETEN CENTRUM FÖR SPECIALISTTANDVÅRD ÖREBRO Föreskrifter

Läs mer

SPECIALISERINGSTJÄNSTGÖRING I PEDODONTI VID

SPECIALISERINGSTJÄNSTGÖRING I PEDODONTI VID 1 (9) Tjänsteställe, handläggare Annika Gustafsson Farhan Bazargani Datum 2016-04-13 SPECIALISERINGSTJÄNSTGÖRING I PEDODONTI VID ODONTOLOGISKA UTBILDNINGSENHETEN CENTRUM FÖR SPECIALISTTANDVÅRD ÖREBRO Föreskrifter

Läs mer

Utbildningsplan för tandläkarprogrammet

Utbildningsplan för tandläkarprogrammet Dnr 3-2831/2014 Utbildningsplan för tandläkarprogrammet 2TL13 Inrättad av Styrelsen för utbildning 2006-11-08 Fastställd av Styrelsen för utbildning 2012-11-12 Reviderad av Styrelsen för utbildning 2014-09-22

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN ST-UTBILDNING PEDODONTI

UTBILDNINGSPLAN ST-UTBILDNING PEDODONTI VÄSTERBOTTENS LÄNS LANDSTING SPECIALISTTANDVÅRDEN 2010-11-09 UTBILDNINGSPLAN ST-UTBILDNING PEDODONTI SPECIALISTTANDVÅRDEN TANDLÄKARHÖGSKOLAN 901 85, UMEÅ ST-UTBILDNING PEDODONTI ÖVERGRIPANDE MÅLSÄTTNING

Läs mer

Gränssnitt mellan allmäntandvård och specialisttandvård

Gränssnitt mellan allmäntandvård och specialisttandvård Folktandvården Dalarna Gränssnitt mellan allmäntandvård och specialisttandvård Reviderad 2016-04-05 Innehåll Gränssnitt mellan allmäntandvård och specialisttandvård 2 Syfte Remiss Ansvar Beskrivning av

Läs mer

Utbildningsplan för kompletterande utbildning för tandläkare med utländsk examen från land utanför EU/EES och Schweiz 7KT10

Utbildningsplan för kompletterande utbildning för tandläkare med utländsk examen från land utanför EU/EES och Schweiz 7KT10 Utbildningsplan för kompletterande utbildning för tandläkare med utländsk från land utanför EU/EES och Schweiz 7KT10 Inrättad av Styrelsen för utbildning 2010-03-12 Fastställd av Styrelsen för utbildning

Läs mer

Utbildningsplan för tandteknikerprogrammet, 120 poäng (180 högskolepoäng)

Utbildningsplan för tandteknikerprogrammet, 120 poäng (180 högskolepoäng) Utbildningsplan för tandteknikerprogrammet, 120 poäng (180 högskolepoäng) Study programme in Dental Technology, 120 credits (180 ECTS credits) Fastställd av Styrelsen för utbildning 2002-06-12. Reviderad

Läs mer

SEMINARIEPROGRAM SPECIALISERINGSTJÄNSTGÖRING

SEMINARIEPROGRAM SPECIALISERINGSTJÄNSTGÖRING SEMINARIEPROGRAM SPECIALISERINGSTJÄNSTGÖRING Vårterminen 2016 Centrum för specialisttandvård Örebro Reviderat 15-12-14 TEORETISKA SEMINARIER INOM SPECIALISERINGSTJÄNSTGÖRINGARNA VID FOLKTANDVÅRDEN CENTRUM

Läs mer

Institutionen för odontologi. 101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 813 670

Institutionen för odontologi. 101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 813 670 Prislista 2011 och Led i sjukdomsbehandling Undersökning 101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 813 670 102 Fullständig undersökning och diagnostik, utförd av tandhygienist 750 618 103

Läs mer

Röst- och talrubbningar. Grenspecialitet till Öron-, näs- och halssjukdomar

Röst- och talrubbningar. Grenspecialitet till Öron-, näs- och halssjukdomar Röst- och talrubbningar Grenspecialitet till Öron-, näs- och halssjukdomar Innehåll Övergripande kompetensdefinition 3 Definition av kompetensområdet 3 Kompetenskrav 3 Krav för medicinsk kompetens 3 Krav

Läs mer

Utbildningsplan för Tandläkarprogrammet 300 högskolepoäng. Programme in Dental Surgery. Fastställd av Sahlgrenska akademistyrelsen åååå-mm-dd

Utbildningsplan för Tandläkarprogrammet 300 högskolepoäng. Programme in Dental Surgery. Fastställd av Sahlgrenska akademistyrelsen åååå-mm-dd Utbildningsplan för Tandläkarprogrammet 300 högskolepoäng Programme in Dental Surgery Fastställd av Sahlgrenska akademistyrelsen åååå-mm-dd 1. Beslut om fastställande Utbildningsplan för tandläkarprogrammet,

Läs mer

Kursprogram 2012-2013 interna kurser. Sista ansökningsdag 29 juni 2012!

Kursprogram 2012-2013 interna kurser. Sista ansökningsdag 29 juni 2012! Kursprogram 2012-2013 interna kurser Sista ansökningsdag 29 juni 2012! 1 U T B I L D N I N G Så här fungerar det Titta igenom listan och de kurser som vänder sig till din målgrupp och som du tycker ser

Läs mer

prislista Specialisttandvård

prislista Specialisttandvård lista Specialisttandvård Välkommen till Folktandvården! Här följer en beskrivning av vad det kostar att göra olika slags behandlingar på alla Folktandvårdens kliniker i Västra Götaland. Prislistan är förändrad

Läs mer

CERTIFIERINGSTJÄNSTGÖRING I CARIOLOGI

CERTIFIERINGSTJÄNSTGÖRING I CARIOLOGI Utbildningsplan för CERTIFIERINGSTJÄNSTGÖRING I CARIOLOGI för att erhålla kompetensbevis som certifieringstandläkare i cariologi utfärdat av Svensk Förening för Cariologi. Svensk Förening för Cariologi

Läs mer

Utbildningsplan för Tandläkarprogrammet 200 poäng

Utbildningsplan för Tandläkarprogrammet 200 poäng Dnr 5867/2008-400 Utbildningsplan för Tandläkarprogrammet 200 poäng Study programme in Dentistry 200 credits (=300 ECTS credits) Fastställd av Styrelsen för utbildning 2006-05-17 Senast reviderad av Styrelsen

Läs mer

330 500 enstaka problem, tandläkare 103e Kompletterande eller akut undersökning eller utredning av enstaka tand eller

330 500 enstaka problem, tandläkare 103e Kompletterande eller akut undersökning eller utredning av enstaka tand eller Tandvårdstaxa Folktandvården Örebro läns landsting 2011-10-01 100 Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder 101 Basundersökning och diagnostik, tandläkare 660 725 102 Fullständig undersökning

Läs mer

REGELVERK Fritt tandläkarval barn och ungdom. Version: 1. Ansvarig: Beställarenheten, Anne-Marie Jaarnek

REGELVERK Fritt tandläkarval barn och ungdom. Version: 1. Ansvarig: Beställarenheten, Anne-Marie Jaarnek Version: 1 Ansvarig: Beställarenheten, Anne-Marie Jaarnek 2(8) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 3 2 OMFATTNING... 3 3 TEKNISK FÖRMÅGA OCH KAPACITET... 3 4 ÅTAGANDE... 3 4.1 Epidemiologisk uppföljning...

Läs mer

Planeringsunderlag avseende specialisttandvårdens utveckling till år 2015

Planeringsunderlag avseende specialisttandvårdens utveckling till år 2015 DNR 08/0100 2008-02-18 1 (12) Avdelningen för vård och omsorg Sektionen för vård och socialtjänst Håkan Vestergren Tfn 08 452 77 03 Planeringsunderlag avseende specialisttandvårdens utveckling till år

Läs mer

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd; Tandläkarnas specialiseringstjänstgöring

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd; Tandläkarnas specialiseringstjänstgöring Sida 1 av 13 Utskrift från www.socialstyrelsen.se Publicerad: 1993-04-16 02:00 Start /SOSFS /1993:4 SOSFS 1993:4 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd; Tandläkarnas specialiseringstjänstgöring

Läs mer

Dokumentrubrik. ST utbildning i Landstinget Västernorrland

Dokumentrubrik. ST utbildning i Landstinget Västernorrland Sida 1(9) Handläggare Giltigt till och med Reviderat Processägare Ann Christin Lindström (alm002) Victoria Sjöbom (vsm005) Fastställare Inger Bergström (ibm013) Gäller för Landstingsgemensamt Granskare

Läs mer

Reumatologi. Definition av kompetensområdet...6 Kompetenskrav...6

Reumatologi. Definition av kompetensområdet...6 Kompetenskrav...6 Reumatologi Inledning... 2 Ordförklaringar... 3 Övergripande kompetensdefinition... 6 Definition av kompetensområdet...6 Kompetenskrav...6 Kompetenskrav för medicinsk kompetens...6 Kompetenskrav för kommunikativ

Läs mer

Vill du bli tandläkare? - information om tandläkarutbildningen

Vill du bli tandläkare? - information om tandläkarutbildningen Vill du bli tandläkare? - information om tandläkarutbildningen Du som håller den här broschyren i din hand är kanske intresserad av att bli tandläkare. Vill du veta mer innan du gör ditt val? Läs igenom

Läs mer

Pris- och åtgärdsförteckning Specialisttandvård för barn och ungdomar Gällande från 1 jan 2016

Pris- och åtgärdsförteckning Specialisttandvård för barn och ungdomar Gällande från 1 jan 2016 1(5) Pris- och åtgärdsförteckning Specialisttandvård för barn och ungdomar Gällande från 1 jan 2016 Undersökning I undersökningsåtgärderna ingår: - upptagande av anamnes- och statusuppgifter som är nödvändiga

Läs mer

Allmänna mål i högskolelagen för utbildning på avancerad nivå

Allmänna mål i högskolelagen för utbildning på avancerad nivå Sid 1 (11) Tandläkarprogrammet Dentristry Programme Omfattning: 300 högskolepoäng Examen: Tandläkarexamen (Master of Science in Dental Surgery) Nivåtillhörighet: Avancerad nivå Programkod: OYTAL (Kurs

Läs mer

Utbildningsplaner. för tandläkares specialiseringstjänstgöring vid Odontologiska Institutionen i Jönköping

Utbildningsplaner. för tandläkares specialiseringstjänstgöring vid Odontologiska Institutionen i Jönköping Utbildningsplaner för tandläkares specialiseringstjänstgöring vid Odontologiska Institutionen i Jönköping Odontologiska Institutionen Tfn: 036-32 46 00 Box 1030, 551 11 Jönköping Fax: 036-32 46 12, 32

Läs mer

Utbildningsplan. I arbetsgruppen har ingått: Dan Ericsson, Malmö Pia Gabre, Göteborg Ingegerd Johansson, Umeå Marianne Kjaeldgaard, Stockholm

Utbildningsplan. I arbetsgruppen har ingått: Dan Ericsson, Malmö Pia Gabre, Göteborg Ingegerd Johansson, Umeå Marianne Kjaeldgaard, Stockholm Utbildningsplan Under våren 2012 har en arbetsgrupp bestående av representanter från de fyra fakulteterna tagit fram en gemensam utbildningsplan som ska beskriva en utbildning i cariologi som motsvarar

Läs mer

Om ST. Maria Randjelovic. Handledarutbildning Hösten 2014. Övergripande ST-studierektor Landstinget i Östergötland. www.lio.se/studierektorskansliet

Om ST. Maria Randjelovic. Handledarutbildning Hösten 2014. Övergripande ST-studierektor Landstinget i Östergötland. www.lio.se/studierektorskansliet Om ST Handledarutbildning Hösten 2014 Maria Randjelovic Övergripande ST-studierektor Landstinget i Östergötland Vad styr innehållet i ST? Tvingande: Socialstyrelsens riktlinjer och allmänna råd om läkares

Läs mer

Prislista. Alla priser är angivna i svenska kronor. Kod Undersökning, riskbedömning och hälsobefrämjande åtgärder Pris Referens

Prislista. Alla priser är angivna i svenska kronor. Kod Undersökning, riskbedömning och hälsobefrämjande åtgärder Pris Referens Prislista Från och med det året du fyller 20 år omfattas du av den allmänna tandvårdsförsäkringen. Det innebär att du som patient får ett ekonomiskt stöd från Försäkringskassan. Ersättningen betalas ut

Läs mer

KURSER 2013 Centrum för specialisttandvård, Odontologiska utbildningsenheten, Örebro

KURSER 2013 Centrum för specialisttandvård, Odontologiska utbildningsenheten, Örebro KURSER 2013 Centrum för specialisttandvård, Odontologiska utbildningsenheten, Innehållsförteckning kurser 2013 Kurser Datum Sista anmälningsdag Introduktionskurs i forskningsmetodik 7 mars 15 januari Rutiner

Läs mer

Utbildningsplan 2018 för certifieringstandläkare i allmäntandvård

Utbildningsplan 2018 för certifieringstandläkare i allmäntandvård Utbildningsplan 2018 för certifieringstandläkare i allmäntandvård Innehåll 1 Mål... 3 1:2 Klinisk tjänstgöring... 3 1:3 Teoretisk utbildning... 3 1:4 Ämnesområden... 4 I Bettfysiologi... 5 II Endodonti...

Läs mer

Nationellt och regionalt centrum för specialisttandvård 15

Nationellt och regionalt centrum för specialisttandvård 15 ÖVERENSKOMMELSE MED FOLKTANDVÅRDEN 2009 Innehållsförteckning Sida Parter, giltighetstid, omfattning 1 Allmänt 1 Tandvård till barn och ungdomar 3 Allmäntandvård, exklusive tandreglering 3 Särskilt ansvar

Läs mer

Utbildningsplan för Tandteknikerprogrammet 180 högskolepoäng. Programme in Dental Technology. Fastställd av Sahlgrenska akademistyrelsen 2006-11-15

Utbildningsplan för Tandteknikerprogrammet 180 högskolepoäng. Programme in Dental Technology. Fastställd av Sahlgrenska akademistyrelsen 2006-11-15 Utbildningsplan för Tandteknikerprogrammet 180 högskolepoäng Programme in Dental Technology Fastställd av Sahlgrenska akademistyrelsen 2006-11-15 1. Beslut om fastställande Utbildningsplan för tandteknikerprogrammet,

Läs mer

Översikt tandvård för barnoch ungdomar

Översikt tandvård för barnoch ungdomar Översikt tandvård för barnoch ungdomar Allmänt Barn och ungdomar 3-19 år som är folkbokförda i Blekinge kan välja vårdgivare för den allmäntandvård som erbjuds av Landstinget Blekinge. Den avgiftsfria

Läs mer

Utbildningsplan för psykoterapeutprogrammet

Utbildningsplan för psykoterapeutprogrammet Utbildningsplan för psykoterapeutprogrammet 2PT07 Inrättad av Styrelsen för utbildning 2006-11-22 Fastställd av Styrelsen för utbildning 2006-11-22 Senast reviderad av Styrelsen för utbildning 2008-12-08

Läs mer

SEMINARIEPROGRAM SPECIALISERINGSTJÄNSTGÖRING

SEMINARIEPROGRAM SPECIALISERINGSTJÄNSTGÖRING SEMINARIEPROGRAM SPECIALISERINGSTJÄNSTGÖRING Höstterminen 2015 Centrum för specialisttandvård Örebro Reviderat 15-09-01 TEORETISKA SEMINARIER INOM SPECIALISERINGSTJÄNSTGÖRINGARNA VID FOLKTANDVÅRDEN CENTRUM

Läs mer

2008 01 25 Neuroradiologi 1

2008 01 25 Neuroradiologi 1 Neuroradiologi 1 Innehåll 2008 01 25 Övergripande kompetensdefinition 3 Definition av kompetensområdet 3 Kompetenskrav 3 Medicinska kompetenskrav 3 Kommunikativ kompetens 4 Ledarskapskompetens 5 Kompetens

Läs mer

Öron-, näs- och halssjukdomar

Öron-, näs- och halssjukdomar Öron-, näs- och halssjukdomar Inledning... 2 Ordförklaringar... 3 Övergripande kompetensdefinition... 6 Definition av kompetensområdet...6 Kompetenskrav...6 Kompetenskrav för medicinsk kompetens...6 Kompetenskrav

Läs mer

CBCT - lagar, förordningar och författningar

CBCT - lagar, förordningar och författningar CBCT - lagar, förordningar och författningar Bakgrund Vid Svensk Förening för Odontologisk Radiologis årsmöte 2008 diskuterades föreningens policy när det gäller det snabba utvecklingen inom Cone Beam

Läs mer

2014-09-26. Socialstyrelsen 106 30 Stockholm

2014-09-26. Socialstyrelsen 106 30 Stockholm 2014-09-26 Socialstyrelsen 106 30 Stockholm Remissvar med anledning av Socialstyrelsens förslag till reviderade föreskrifter och allmänna råd om läkarnas specialiseringstjänstgöring inklusive målbeskrivningar.

Läs mer

Obstetrik och gynekologi

Obstetrik och gynekologi Obstetrik och gynekologi Inledning... 2 Ordförklaringar... 3 Övergripande kompetensdefinition... 6 Definition av kompetensområdet...6 Kompetenskrav...6 Kompetenskrav för medicinsk kompetens...6 Kompetenskrav

Läs mer

3. Det är önskvärt om det kan bildas en grupp av ST-läkare som gör kurs och vetenskapligt arbete under samma tidsperiod.

3. Det är önskvärt om det kan bildas en grupp av ST-läkare som gör kurs och vetenskapligt arbete under samma tidsperiod. REGLE R FÖR VETEN S K A P L I G T ARBETE OCH KVALITET S A R B E T E FÖR ST- UTBILDNING I PSY K I AT R I OCH BARN- OCH UNGDO M S P S Y K I A T R I, ÖREB R O LÄNS LANDSTING, beslutad i psykiatrins ledningsgrupp

Läs mer

Utbildningsplan för tandhygienistprogrammet

Utbildningsplan för tandhygienistprogrammet Utbildningsplan för tandhygienistprogrammet 1TH13 Inrättad av Styrelsen för utbildning 2006-11-08 Fastställd av Styrelsen för utbildning 2012-11-16 Sid 2 (8) 1. Basdata 1.1. Programkod 1TH13 1.2. Programmets

Läs mer

Handledning av ST-läkare. Michael Ullman Sahlgrenska Universitetssjukhuset Göteborg

Handledning av ST-läkare. Michael Ullman Sahlgrenska Universitetssjukhuset Göteborg Handledning av ST-läkare Michael Ullman Sahlgrenska Universitetssjukhuset Göteborg Målbeskrivning för läkares specialiseringstjänstgöring Ny modell Kompetensbaserad Målbaserad ...enligt Regeringsbeslut

Läs mer

SEMINARIEPROGRAM SPECIALISERINGSTJÄNSTGÖRING

SEMINARIEPROGRAM SPECIALISERINGSTJÄNSTGÖRING SEMINARIEPROGRAM SPECIALISERINGSTJÄNSTGÖRING Vårterminen 2013 Centrum för specialisttandvård Örebro Reviderat 13-01-24 TEORETISKA SEMINARIER INOM SPECIALISERINGSTJÄNSTGÖRINGARNA VID FOLKTANDVÅRDEN CENTRUM

Läs mer

Utbildningsplan och utbildningsbok för Nuklearmedicin

Utbildningsplan och utbildningsbok för Nuklearmedicin Utbildningsplan och utbildningsbok för Nuklearmedicin 1. Inledning 1.1 Definition av kompetensområdet från målbeskrivningen Nuklearmedicin är en klinisk specialitet där man efter tillförsel av radiofarmaka

Läs mer

Ansvarsfördelning mellan allmäntandvård och specialisttandvård

Ansvarsfördelning mellan allmäntandvård och specialisttandvård Ansvarsfördelning mellan allmäntandvård och specialisttandvård Underlag för avtal Ansvars- och kompetensområden samt orsaker till remiss Gäller från 2017-07-01 Innehåll 1 Ansvarsfördelning mellan allmäntandvård

Läs mer

ST i Östergötland. En introduktion till läkares specialisttjänstgöring enligt Socialstyrelsens nya föreskrifter (SOSF 2008:17) www.lio.

ST i Östergötland. En introduktion till läkares specialisttjänstgöring enligt Socialstyrelsens nya föreskrifter (SOSF 2008:17) www.lio. ST i Östergötland En introduktion till läkares specialisttjänstgöring enligt Socialstyrelsens nya föreskrifter (SOSF 2008:17) www.lio.se/st Studierektorskansliet arbetar landstingsövergripande med läkares

Läs mer

Nytt i nynya ST (2015:8)

Nytt i nynya ST (2015:8) Nytt i nynya ST (2015:8) michael.andresen@regionorebrolan.se elina.sarasalo@sll.se Övergångsregler Man kan välja den gamla nya ST om man har fått legitimation före den 1 maj 2015 lämnar in ansökan före

Läs mer

Utbildningsplan för kompletterande utbildning för läkare med utländsk examen från land utanför EU/EES och Schweiz 7KL09

Utbildningsplan för kompletterande utbildning för läkare med utländsk examen från land utanför EU/EES och Schweiz 7KL09 Utbildningsplan för kompletterande utbildning för läkare med utländsk från land utanför EU/EES och Schweiz 7KL09 Inrättad av Styrelsen för utbildning 2009-02-24 Fastställd av Styrelsen för utbildning 2009-02-24

Läs mer

Klinisk tjänstgöring inom karaktärsämnet

Klinisk tjänstgöring inom karaktärsämnet ÖREBRO LÄNS LANDSTING Specialiseringstjänstgöring Pedodonti Centrum för Specialisttandvård Odontologiska utbildningsenheten Örebro Handledares och övriga tandläkares kompetens Huvudhandledare Annika Gustafsson

Läs mer

Utbildningsplan för logopedprogrammet

Utbildningsplan för logopedprogrammet Utbildningsplan för logopedprogrammet 2LG07 Inrättad av Styrelsen för utbildning 2006-11-08 Fastställd av Styrelsen för utbildning 2007-04-04 Senast reviderad av Styrelsen för utbildning 2011-05-12 Sid

Läs mer

Ortodonti. Orthodontics

Ortodonti. Orthodontics Medicinska fakulteten Institutionen för odontologi Umeå universitet, 901 87 Umeå Tandläkarprogrammet www.odont.umu.se Dnr 513-404-11 Datum 2012-12-20 Sid 1 (5) Ortodonti Orthodontics Högskolepoäng: 9 Kurskod:

Läs mer

SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion

SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion Inspektionsdatum: 2015-05-05--06 Norrlands universitetssjukhus Umeå Infektionskliniken Sjukhus Ort Klinik Pia Forsberg, Professor, Infektionskliniken Östergötland,

Läs mer

SEMINARIEPROGRAM SPECIALISERINGSTJÄNSTGÖRING

SEMINARIEPROGRAM SPECIALISERINGSTJÄNSTGÖRING SEMINARIEPROGRAM SPECIALISERINGSTJÄNSTGÖRING Vårterminen 2009 Odontologiska utbildningsenheten Centrum för specialisttandvård TEORETISKA SEMINARIER INOM SPECIALISERINGSTJÄNSTGÖRINGARNA VID FOLKTANDVÅRDEN

Läs mer

Programmet för kompletterande utbildning för läkare med utländsk examen

Programmet för kompletterande utbildning för läkare med utländsk examen Programmet för kompletterande utbildning för läkare med utländsk examen 60 högskolepoäng Utbildningsplan Dnr LiU-2014-00409 Fastställd av fakultetsstyrelsen för medicinska fakulteten 2014-03-06. Ersätter

Läs mer

Medicinska fakulteten

Medicinska fakulteten Umeå universitet Medicinska fakulteten Norrbottens läns landsting Dnr: UmU 243-662-13 Dnr: NLL 719-13 AVTAL mellan medicinska fakulteten, Umeå universitet, och Norrbottens läns landsting om verksamhetsförlagd

Läs mer

Kursplan för Allmänmedicin

Kursplan för Allmänmedicin Kursplan för Allmänmedicin Family Medicine KURSPLAN 6.5 högskolepoäng Kurskod: 3AM018 Utbildningsnivå: Avancerad nivå Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Medicinsk vetenskap A1F Betygskala: Underkänd

Läs mer

UNDERLAG FÖR KVALITETSBEDÖMNING

UNDERLAG FÖR KVALITETSBEDÖMNING UNDERLAG FÖR KVALITETSBEDÖMNING Denna utgåva är en provisorisk anpassning till den revidering som beslutades vid SPUREX den 2014-01-23. INLEDNING Inspektionen gäller dels strukturen (resurserna för utbildning),

Läs mer

Läkarnas specialiseringstjänstgöring

Läkarnas specialiseringstjänstgöring SOSFS (M) Föreskrifter och allmänna råd Läkarnas specialiseringstjänstgöring Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras myndighetens föreskrifter och

Läs mer

Gemensamma författningssamlingen avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m.

Gemensamma författningssamlingen avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m. Gemensamma författningssamlingen avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m. ISSN 2002-1054, Artikelnummer xxxxxxxx Utgivare: Chefsjurist Pär Ödman, Socialstyrelsen Socialstyrelsens

Läs mer

Klinisk neurofysiologi I. Övergripande målbeskrivning

Klinisk neurofysiologi I. Övergripande målbeskrivning MålbeskrivningNy0600 FÖRSLAG Klinisk neurofysiologi I. Övergripande målbeskrivning Kompetensområde Klinisk neurofysiologi är en egen basspecialitet inom neurospecialiteterna samt även egen specialitet

Läs mer

SPUR-inspektion BEDÖMNING Inspektörer: Mia Törnqvist Lena Spak

SPUR-inspektion BEDÖMNING Inspektörer: Mia Törnqvist Lena Spak SPUR-inspektion BEDÖMNING Inspektörer: Mia Törnqvist Lena Spak Inspektionsdatum: 120223-24 Landsting Sjukhus Landstinget i Västmanland BUP Västmanland STRUKTUR A. Verksamheten (3 p) Den barn- och ungdomspsykiatriska

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Specialistutbildning för sjuksköterskor. Akutsjukvård med inriktning mot ambulanssjukvård II 40 poäng (AKAM2)

UTBILDNINGSPLAN. Specialistutbildning för sjuksköterskor. Akutsjukvård med inriktning mot ambulanssjukvård II 40 poäng (AKAM2) Dnr 2923/03-390 KAROLINSKA INSTITUTET STOCKHOLM UTBILDNINGSPLAN Specialistutbildning för sjuksköterskor Akutsjukvård med inriktning mot ambulanssjukvård II 40 poäng (AKAM2) Graduate Diploma in Emergency

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Tandhygienistexamen Kandidatexamen i oral hälsa 120 poäng

UTBILDNINGSPLAN Tandhygienistexamen Kandidatexamen i oral hälsa 120 poäng UTBILDNINGSPLAN Tandhygienistexamen Kandidatexamen i oral hälsa 120 poäng Study Programme in Oral Health Dnr. 473/333-01 Fastställd i institutionsstyrelsen HV 2001-04-04, rev 2005-01-12 Tandhygienistprogrammet

Läs mer

Förändrad organisation för folktandvården vid tandläkarhögskolan i Umeå fr o m 2011-10-01

Förändrad organisation för folktandvården vid tandläkarhögskolan i Umeå fr o m 2011-10-01 2011-06-30 FÖRSLAG 1 (2) Förändrad organisation för folktandvården vid tandläkarhögskolan i Umeå fr o m 2011-10-01 1. Bakgrund Västerbottens läns landstings verksamhet, folktandvården vid tandläkarhögskolan,

Läs mer

Klinisk fysiologi i basspecialiteten Bild- och funktionsmedicin (Om man väljer Klinisk fysiologi-spåret inom Bild- och funktionsmedicin) (2)

Klinisk fysiologi i basspecialiteten Bild- och funktionsmedicin (Om man väljer Klinisk fysiologi-spåret inom Bild- och funktionsmedicin) (2) Svensk Förening för klinisk Fysiologi 060815 Klinisk fysiologi i basspecialiteten Bild- och funktionsmedicin (Om man väljer Klinisk fysiologi-spåret inom Bild- och funktionsmedicin) (2) Definition av kunskapsområdet

Läs mer

Arbets- och miljömedicin

Arbets- och miljömedicin Arbets- och miljömedicin Inledning... 2 Ordförklaringar... 3 Övergripande kompetensdefinition... 6 Definition av kompetensområdet...6 Kompetenskrav...6 Kompetenskrav för medicinsk kompetens...6 Kompetenskrav

Läs mer

Barn- och ungdomspsykiatri

Barn- och ungdomspsykiatri Barn- och ungdomspsykiatri Inledning... 2 Ordförklaringar... 3 Övergripande kompetensdefinition... 6 Definition av kompetensområdet...6 Kompetenskrav...6 Kompetenskrav för medicinsk kompetens...6 Kompetenskrav

Läs mer

(5) ORTODONTI

(5) ORTODONTI 2018-01-01 1(5) ORTODONTI Allmänt Verksamheten vid avdelningen för ortodonti/tandreglering omfattar o konsultationer för att informera och medvetandegöra patienten om befintliga tandställnings- och bettfel

Läs mer

SBU:s sammanfattning och slutsatser

SBU:s sammanfattning och slutsatser SBU:s sammanfattning och slutsatser SBU Statens beredning för medicinsk utvärdering The Swedish Council on Technology Assessment in Health Care Bettavvikelser och tandreglering i ett hälsoperspektiv Inledning

Läs mer

Psykiatri i Norr UTBILDNINGSLOGG FÖR ST-LÄKARE I PSYKIATRI

Psykiatri i Norr UTBILDNINGSLOGG FÖR ST-LÄKARE I PSYKIATRI 1 Psykiatri i Norr UTBILDNINGSLOGG FÖR ST-LÄKARE I PSYKIATRI ST-läkare Klinik Handledare Verksamhetschef Studierektor Legitimationsdatum: 2 ALLMÄN INFORMATION Specialisttjänstgöring Den legitimerade läkare

Läs mer

Bilaga 1. 1. Uppdraget

Bilaga 1. 1. Uppdraget Bilaga 1 1. Uppdraget Bolaget ska enligt ägardirektivet bedriva allmän och specialiserad tandvård, för barn och vuxna i Skåne. Den del av verksamheten som faller under sjukvårdshuvudmannens tandvårdsansvar

Läs mer

Kursplan TP3MO1, Människan i ohälsa 1: Fysiologi, patologi, invärtesmedicin och öron-, näs- och halssjukdomar, 24 högskolepoäng

Kursplan TP3MO1, Människan i ohälsa 1: Fysiologi, patologi, invärtesmedicin och öron-, näs- och halssjukdomar, 24 högskolepoäng Dnr: G 25 50/10 Kursplan TP3MO1, Människan i ohälsa 1: Fysiologi, patologi, invärtesmedicin och öron-, näs- och halssjukdomar, 24 högskolepoäng Grundnivå Man in Un-health 1: Physiology, General Pathology,

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN ST-LÄKARUTBILDNING I BILD- OCH FUNKTIONSMEDICIN

UTBILDNINGSPLAN ST-LÄKARUTBILDNING I BILD- OCH FUNKTIONSMEDICIN UTBILDNINGSPLAN ST-LÄKARUTBILDNING I BILD- OCH FUNKTIONSMEDICIN Specialiseringstjänstgöring i Bild- och Funktionsmedicin, BFM, baseras på den målbeskrivning för specialiteten som utarbetats i samarbete

Läs mer

Hertig Johans Tandkompani

Hertig Johans Tandkompani Hertig Johans Tandkompani Kvalitetsberättelse 2015 Klinikens bakgrund och historia Hertig Johans Tandkompani startades av tandläkare Björn Smedberg och tandläkarna Birgitta och Henrik Joneus 2004 då verksamheten

Läs mer

Kursplan Vuxenpsykiatri Dnr 513-499-07

Kursplan Vuxenpsykiatri Dnr 513-499-07 Kursplan Dnr 513-499-07 Benämning på kursen Psychiatry, 16,5 credit points Poäng 16,5 Kurskod Ansvarig institution Huvudområde Nivå Fördjupning i förhållande till examensfordringar Utbildningsområde Betygsgrader

Läs mer

Kompetensförsörjningsplan 2015 Rätt bemanning och rätt kompetens

Kompetensförsörjningsplan 2015 Rätt bemanning och rätt kompetens splan 2015 Rätt bemanning och rätt kompetens Anneli Bernhardsson 2015-03-23 Uppskatta rekryteringssituationen idag och bedöm balansen om 5 respektive 8 år (8 år gäller endast specialist-/specialtandläkare

Läs mer

Prislista från 15 januari 2016 Folktandvården, Region Jönköpings län

Prislista från 15 januari 2016 Folktandvården, Region Jönköpings län Prislista 15 januari 2016 Folktandvården, Region Jönköpings län Vi reserverar oss för eventuella tryckfel. Vad betyder orden i prislistan? Attachments kopplingsdel mellan tand och protes. Benaugmentation

Läs mer

Kommittédirektiv. Samlad utvärdering av tandvårdsreformen m.m. Dir. 2000:65. Beslut vid regeringssammanträde den 28 september 2000.

Kommittédirektiv. Samlad utvärdering av tandvårdsreformen m.m. Dir. 2000:65. Beslut vid regeringssammanträde den 28 september 2000. Bilaga 1 Kommittédirektiv Samlad utvärdering av tandvårdsreformen m.m. Beslut vid regeringssammanträde den 28 september 2000. Dir. 2000:65 Sammanfattning av uppdraget En särskild utredare tillkallas med

Läs mer

När behövs specialisttandvård?

När behövs specialisttandvård? När behövs specialisttandvård? Att arbeta i socioekonomiskt utsatta områden Lotta Ranggård och Annika Gustafsson VILKA VI ÄR: ÖSTERGÖTLAND Lotta Ranggård ÖREBRO Annika Gustafsson Specialisttandläkare Pedodonti

Läs mer

OM 8154 Kurs 6 (Hk-10A + distans) Verksamhetsförlagda studier inom Somatisk vård 15 p

OM 8154 Kurs 6 (Hk-10A + distans) Verksamhetsförlagda studier inom Somatisk vård 15 p Sektionen för Hälsa och samhälle Sjuksköterskeprogrammet OM 8154 Kurs 6 (Hk-10A + distans) Verksamhetsförlagda studier inom Somatisk vård 15 p Vårterminen 2011 Period 1 Senast reviderad 2011-01-10 Anna

Läs mer

KRAVSPECIFIKATION AVSEENDE SPECIALIST- TJÄNSTGÖRING (ST) I ALLMÄNMEDICIN INOM HÄLSOVAL BLEKINGE

KRAVSPECIFIKATION AVSEENDE SPECIALIST- TJÄNSTGÖRING (ST) I ALLMÄNMEDICIN INOM HÄLSOVAL BLEKINGE KRAVSPECIFIKATION AVSEENDE SPECIALIST- TJÄNSTGÖRING (ST) I ALLMÄNMEDICIN INOM HÄLSOVAL BLEKINGE Bilaga till kontrakt mellan vårdgivare i och Landstinget Blekinge gällande anställning av ST-läkare i allmänmedicin:....

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Dnr: Dnr:5.2-896/06. HÖGSKOLAN I KALMAR Naturvetenskapliga institutionen. Utbildning:

UTBILDNINGSPLAN. Dnr: Dnr:5.2-896/06. HÖGSKOLAN I KALMAR Naturvetenskapliga institutionen. Utbildning: Dnr: Dnr:5.2-896/06 UTBILDNINGSPLAN HÖGSKOLAN I KALMAR Naturvetenskapliga institutionen Utbildning: Program: Utbildningsnivå: Biomedicinsk analytikerexamen samt filosofie kandidatexamen med huvudområdet

Läs mer

1(6) Nödvändig tandvård

1(6) Nödvändig tandvård 1(6) Nödvändig tandvård Den som har rätt till uppsökande verksamhet har också rätt till nödvändig tandvård. Att en person blivit föremål för uppsökande verksamhet och munhälsobedömning är inte en förutsättning

Läs mer

Utbildningsplan för Tandteknikerprogrammet, 120 poäng

Utbildningsplan för Tandteknikerprogrammet, 120 poäng KAROLINSKA INSTITUTET Dnr: 6243/02-415 Utbildningsplan för Tandteknikerprogrammet, 120 poäng Study programme in Dental Technology, 120 credits (180 ECTS credits) Fastställd av Styrelsen för utbildning

Läs mer