Nr Prestigehotell i Hammarby Sjöstad Ökad transparens med samverkansmodell 60-talshus får nytt liv

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nr 2 2012. Prestigehotell i Hammarby Sjöstad Ökad transparens med samverkansmodell 60-talshus får nytt liv"

Transkript

1 Nr Prestigehotell i Hammarby Sjöstad Ökad transparens med samverkansmodell 60-talshus får nytt liv

2 Bygger nytt hotell för 400 Mkr åt Fabege i Hammarby Sjöstad Hammarby Allé är huvudgatan som löper genom Hammarby Sjöstad. Här har IN3PRENÖR fått uppdraget att bygga Alléhuset. Uppdraget är ett totalentreprenad i samverkan med Fabege, där projektering, konstruktion och produktion ingår i IN3PRENÖR:s åtagande. Uppdraget drivs som ett samverkansprojekt i nära samverkan med fastighetsbolaget Fabege (Du kan läsa mer om hur en samverkansmodell fungerar i artikeln här intill). Vi satte igång i början av augusti och har börjat med att spränga bort berg och schakta. Inom kort börjar vi med betongarbete, säger Håkan Dahlberg, IN 3 PRENÖR:s platschef. Byggnaden kommer att innehålla ett hotell, kontorslokaler och affärsytor. Hotelldelen ska inrymma cirka 230 rum och drivas som ett designhotell av Tastsinn-koncernen. Den nya byggnaden har en lokalarea på cirka kvm och ska även innehålla kring 280 garageplatser. Hotell, kontor och handelsdelen beräknas öppna under första halvåret Hammarby Sjöstad var från början tänkt att bli en OS-by. Nu är det istället ett av Stockholm snabbast växande stadsdelar. När sjöstaden är fullt utbyggt kommer kring personer bo och arbeta i området. FAKTA Entreprenadform: Totalentreprenad, partnerprojekt med Fabege Lokalyta: ca kvm Byggperiod: augusti 2012 sommar 2014 Arbetschef: Anders Bysell Platschef: Håkan Dahlberg Blockchef: Carl Skarin Illustration: AIX Arkitekter Nya butiksytor för Wallenstam Foto: Wallenstam Traktören 5 är en fastighet i Sollentuna kommun som ägs av Wallenstam. IN 3 PRENÖR fick uppdraget att bygga om ett inglasat gångstråk där delar av gången och ett intilliggande garage har omvandlats till nio butikslokaler. Uppdraget startade i mars och blev klart i juli Vi behövde göra detta med en kort produktionstid, delvis för att de boende i huset inte skulle störas för mycket av det pågående arbetet. IN 3 PRENÖR har gjort ett mycket bra jobb, de är duktiga på samverkan, är lyhörda och anstränger sig för att det ska bli en bra entreprenad, säger Urban Wihlborg på Wallenstam.

3 Illustration: AIX Arkitekter Så fungerar IN 3 PRENÖRS samverkansmodell Allt fler kunder efterfrågar samverkan vid upphandlingar. IN3PRENÖR:s samverkansmodell minskar projekttiderna, höjer kvaliteten och minskar kostnaderna. Samverkan är en samarbetsform som blir allt vanligare i byggbranschen. Det handlar om ett nära samarbete mellan beställare, entreprenör, brukare, sakkunniga och andra aktörer genom hela byggprocessen. IN 3 PRENÖR:s samverkansmodell innebär att kunden får full insyn i och är med från början till slut i styrningen av projektet. Genom en kontinuerlig och öppen dialog skapas bättre kontroll över budget och uppföljning, och det blir det lättare att bedöma risker i projekten. Genom samverkan skapas en större flexibilitet kring vad som ska byggas. Man kan lägga till och dra ifrån i projekten utan att behöva gå tillbaka och diskutera vad som ingår i avtalet. Samtidigt säkerställer kunden att de får marknadens bästa pris samt bästa samarbetspartner och leverantörer, berättar Anders Bysell, vice vd på IN 3 PRENÖR. Ett samverkansprojekt inleds med en gemensam workshop där styrgruppen, som består av beställarens och IN 3 PRENÖR:s nyckelpersoner i projektet, lär känna varandra och etablerar en samsyn kring värderingar och förhållningssätt. Utifrån workshopen tas ett måldokument fram som beskriver syftet med uppdraget, mål och metoder för att mäta måluppfyllelse. öppenhet och samverkan Flera workshops hålls inom olika delprojekt löpande under projektets gång. Öppenhet och samverkan är en nyckelfaktor i alla projektets delar som till exempel projektering, inköp, ekonomistyrning och miljöstyrning. På detta sätt går vi ifrån det traditionella sättet att driva byggprocesser där olika sinsemellan oberoende aktörer avlöser varandra under projekttiden. Projektets organisation bemannas efter den kompetens som krävs vid varje aktuell tidpunkt. Därigenom blir alla som deltar i projektet vinnare, säger Anders Bysell. Full ekonomisk transparens Beställaren har full insyn och omedelbar fysisk tillgång till affärs- och projektuppföljningssystem. Det finns alltid en aktuell budget och prognos. IN 3 PRENÖR levererar prognoser månadsvis eller efter beställarens önskemål. Debitering kan exempelvis bestå av en fast del för IN 3 PRENÖR:s personalkostnader och en rörlig del för det löpande arbetet. Genom att tidigt i projektet systematiskt arbeta med besiktningar, försyner, provningar, kontroller och dokumentation minimeras risken för negativa överraskningar och därmed skapas förutsättningar för att entreprenaden kan överlämnas med 0-fel.

4 60-talshus får nytt liv På Warfvinges väg 35 håller IN3PRENÖR på att ge fastigheten Lustgården 11 ett nytt liv. Varje våningsplan rivs ner till betongstommen och fasaden renoveras. I april 2013 ska de första hyresgästerna flytta in. Lustgården ligger i nordvästra Kungsholmen, ett område som håller på att omvandlas till en stadsdel med innerstadsstruktur. Här byggs nya bostäder, restauranger, affärer och kontorshus i snabb takt. Enligt beräkningar kommer det ske en fördubbling av antalet personer som bor eller arbetar i området. Renovering i två steg Lustgården byggdes 1961 och har varit i behov av renovering en längre tid. Fastigheten har haft klimatproblem och närheten till Essingeleden har medfört störande bullernivåer. Hyresgästerna har bestått av olika företag. Vi stod inför ett val att riva och bygga nytt eller att totalrenovera. Vi valde det senare och har successivt tömt huset på hyresgäster det senaste året, berättar Andreas Hamrin från GE Capital Real Estate som äger fastigheten. Uppdraget gick till IN 3 PRENÖR som i juli 2012 påbörjade arbetet med att riva våningsplanen och sanera fastigheten från pcb och asbest, som finns i fasad och fönster. När detta är klart ska IN 3 PRENÖR göra basinstallationer av rör, el och ventilation på varje våningsplan. Både fasad och interiör ska målas. Dessutom kommer IN 3 PRENÖR att färdigställa ett av våningsplanen för en hyresgäst som redan tecknat hyreskontrakt. Får miljöklassning Fastigheten kommer även att få ett nytt fläktrum och värmesystem. Eftersom husets energiförbrukning minskas med minst 25 procent kommer Lustgården att få miljöklassningen Green Building när allt är klart, säger Mats Kimby, vd på IN 3 PRENÖR. I april 2013 ska de första nya hyresgästerna vara på plats. Bruttototalarean är kvm varav cirka kvm ska hyras ut till kommersiella hyresgäster. När vi är färdiga blir det som ett nytt hus, som kommer passa in fint i FAKTA Entreprenadform: Totalentreprenad Fastighetsägare/beställare: GE Capital Real Estate Lokalyta: BTA ca kvm Byggperiod: 1 juli april 2013 Arbetschef: Mats Kimby Platschef: Tor Hofsjö Arbetsledare: Ulf Uddman områdets omdaning. Allt flyter på enligt planerna och vi är nöjda med IN 3 PRENÖR:s arbete så här långt, det är ordning och reda, och snyggt uppstädat efter rivningsarbetet på de plan som är klara, avslutar Andreas Hamrin. Andreas Hamrin GE Capital Real Estate.

5 Hon har koll på inköp och budget Den 1 mars i år började Malin Stenberg som entreprenadingenjör på IN3PRENÖR. Bakom sig har hon närmare 25 år på olika positioner inom Skanska. Vi träffar Malin på Uggleviksgatan i Stockholm där IN 3 PRENÖR håller på att bygga Engelbrektshallen, en ny idrottsanläggning som kommer att vara nersänkt under jord. Efter omfattande sprängningar är man nu i gång med att gjuta bottenplattan. Som entreprenadingenjör är det Malins roll att ta hand om inköp av material och göra upphandlingar av underentreprenad som till exempel betongarbete, undertak eller golvmaterial. Jag har just köpt in tätskikt och murning till Engelbrektshallen. En stor del av mitt jobb är att ring runt, kolla priser och ta in anbud, berättar Malin. En annan viktig del i hennes jobb är att sköta den löpande ekonomiska uppföljningen i projekten. Det finns alltid en kalkyl i botten, jag omvandlar den till en budget som vi tillsammans styr mot. Jag jobbar nära platschefen och arbetsledarna. De FAKTA Namn: Malin Stenberg Bor: Vallentuna Familj: Sambo och två barn Erfarenhet byggbranschen: 25 år på Skanska: bl a som utsättare, inköpare och projektingenjör. Fritid: Döttrarna spelar handboll. Mycket engagemang i handbollen bl a som lagledare. kommer med input till mina ekonomiska uppföljningar som jag sammanställer och rapporterar vidare till arbetschefen. Jobbar nära varandra Malin gillar att vara mitt i verksamheten, ute på byggplatserna. Vid Uggleviksgatan har hon sin arbetsplats i Sagerska huset som IN 3 PRENÖR hyr under tiden Engelbrektshallen byggs. Vi som jobbar med projektledningen sitter nära varandra i ett stort rum. Då får man bra koll på vad som händer, jag hör diskussionerna som förs och får input direkt om någon detalj. Det är nog det jag gillar mest med mitt jobb, att vi måste samarbeta och stötta varandra för att få det hela att fungera, säger hon. Allra bäst trivs Malin när ett projekt, som hon beskriver det: går som en motorväg. När alla rutiner är satta ska arbetet gå framåt hela tiden, möjligen med små gupp i vägen som vi får parera. Tvärstopp vill vi undvika. Om det dyker upp en vägbom mitt på en raksträcka, då blir jag inte glad, säger hon och skrattar. Mer självständigt arbete Att gå från ett stort globalt byggföretag till IN 3 PRENÖR ser Malin som enbart positivt. Sättet att arbeta i projekten är likartat, menar hon. Den stora skillnaden är att på Skanska finns det till exempel inköpsoch juristavdelningar som man kontinuerligt måste stämma av med. Här är det mer självständigt arbete och mer sammansvetsat i projektteamen. Det gillar jag. Nytt lokalkontor för Vasakronan IN3PRENÖR har under våren genomfört en hyresgästanpassning för Vasakronans lokalkontor (Nord) som ligger i Solna Access. IN 3 PRENÖR byggde om ett kontorsplan på cirka 800 kvm. I uppdraget ingick att färdigställa nya väggar, golv, innertak, pentry, våtrum och göra anpassning av installationer. Arbetet var klart i maj Vi är jättenöjda med arbetet och resultatet. Det var ett pusslande med att få in omklädningsrum och duschar på den begränsade ytan, men det löstes på ett bra sätt. Duktiga entreprenörer är viktigt vid den här typen av jobb och IN 3 PRENÖR platsar definitivt i laget, säger Christer Danielsson på Vasakronan.

6 Engelbrektshallen växer fram IN3PRENÖR har från Stockholms stads fastighetskontor fått uppdraget att på totalentreprenad bygga Engelbrektshallen en idrottshall på cirka kvm som uppförs i anslutning till Engelbrektsskolan på Valhallavägen. Hösten 2013 ska allt vara klart. Hela idrottshallen blir nersänkt i jorden och kommer att ha en fotbollsplan med konstgräs samt en basketplan på taket. Invändigt kommer det att finnas en 20 x 40 meter stor bollplan som kan delas in tre sektioner med ridåväggar. I anslutning till bollplanen blir det en hoppgrop med höj- och sänkbara nedslagsbäddar för gymnaster. Hallen kommer även ha omklädningsrum, servering och ett gym. Aktuell status Under våren har sprängningsarbete genomförts och IN 3 PRENÖR håller nu på med att forma, armera och gjuta grundläggningen. När detta är klart ska IN 3 PRENÖR fram till årsskiftet genomföra stomresningen då prefabricerade betongelement monteras på plats. NOTISER nya projekt Kv. Skeppshandeln Hammarby Allé. Nybyggnad av hotell med 230 rum, handel och kontor kvm. Kund: Fabege. Kv. Lustgården 11. Ombyggnad av kontor kvm. Kund: GE Real Estate Storstad. Hasseludden Yasuragi. Utbyggnad av nya pooler och bastuanläggning. Kräftriket: Frescati Hage 58:10. Om- och tillbyggnad av laboratorier forskningslokaler kvm. Kund: Akademiska Hus. Kolsva 1. Nyproduktion av hallbyggnad. Kund: Sagax. Solna Access 2. Ombyggnad åt Vasakronan. medarbetare Börjat: Madeleine Drosback Martin, Jonas Ahtola, Stefan Svärd, Conny Aronsson, Magnus Brolin, Carolina Lönnegren, Johan Skog, Otto Wilhelmsson, Matthias Jonsson, Mattias Thång, Niklas Karlsson, Rikard Wennström, Tobias Holmqvist och Tommy Östlin. Slutat: Robin Rexter. IN 3 PRENÖRS 3 värdeord för nöjd kund ENKELHET Snabba beslutsvägar, rak och riktig kommunikation, rätt fokus, effektivitet. ENGAGEMANG Trivsel, lojalitet, kreativitet, ansvar, målfokus. ENERGI Glädje, vilja, drivkraft. Snart på ny adress Från och med den 1 november finns IN3PRENÖR på nya adressen: Gustav III:s Boulevard 46 i Frösundavik, Solna. Till minne Vår medarbetare Tommy Johansson gick nyligen bort efter en tids sjukdom. Vi på IN3PRENÖR kommer att sakna Tommy och minnas honom som en bra kollega och god vän. Redaktion: Mats Kimby, ansvarig utgivare Postadress: IN3PRENÖR AB, Box 1167, Solna Tel: Fax: ISSN Besök: Bibliotekstorget 8, 6 tr Solna Centrum Form/produktion/tryck: Lars Hall AB, Jobblust Sollentuna AB, Komplätt Digital Produktion Text och foto: Richard Sigray, Richard Sigray Information På omslaget: Malin Stenberg.

Nr 1 2014. Storsatsning på nytt akutsjukhus i Södertälje IN3PRENÖR etablerar sig i Uppsala Möt Erik och Martin, våra två nya arbetschefer

Nr 1 2014. Storsatsning på nytt akutsjukhus i Södertälje IN3PRENÖR etablerar sig i Uppsala Möt Erik och Martin, våra två nya arbetschefer Nr 1 2014 Storsatsning på nytt akutsjukhus i Södertälje IN3PRENÖR etablerar sig i Uppsala Möt Erik och Martin, våra två nya arbetschefer LEDARE Flexibilitet och struktur I vår vision säger vi att IN3PRENÖR

Läs mer

Nr 1 2013. Logistikcenter avlastar stadens vägar Delikata materialval. Elitsatsning efter jobbet

Nr 1 2013. Logistikcenter avlastar stadens vägar Delikata materialval. Elitsatsning efter jobbet Nr 1 2013 Logistikcenter avlastar stadens vägar Delikata materialval på Yasuragi Elitsatsning efter jobbet Bygger ut logistikcenter för Jernhusen Jernhusen satsar på att bygga en ny omlastningsterminal

Läs mer

Nr 2 2010. IN3PRENÖR en byggaktör att räkna med Prestigefyllt uppdrag på hemmaplan i Solna Centrum Förstärkningsarbete utöver det vanliga i Uppsala

Nr 2 2010. IN3PRENÖR en byggaktör att räkna med Prestigefyllt uppdrag på hemmaplan i Solna Centrum Förstärkningsarbete utöver det vanliga i Uppsala Nr 2 2010 IN3PRENÖR en byggaktör att räkna med Prestigefyllt uppdrag på hemmaplan i Solna Centrum Förstärkningsarbete utöver det vanliga i Uppsala IN 3 PRENÖR en byggaktör att räkna med IN 3 PRENÖR renodlar

Läs mer

Nr 2 2011. IN3PRENÖR Bygg och Golv går skilda vägar Långa korridorer på kontorshotell i Årsta Halvvägs på Rosstorps äldreboende

Nr 2 2011. IN3PRENÖR Bygg och Golv går skilda vägar Långa korridorer på kontorshotell i Årsta Halvvägs på Rosstorps äldreboende Nr 2 2011 IN3PRENÖR Bygg och Golv går skilda vägar Långa korridorer på kontorshotell i Årsta Halvvägs på Rosstorps äldreboende IN 3 PRENÖR Bygg och Golv skiljs åt Separata bolag ökar bådas möjligheter

Läs mer

En tidning om stambyten. Dags för stambyte? www.m3bygg.se

En tidning om stambyten. Dags för stambyte? www.m3bygg.se En tidning om stambyten. 2013 Dags för stambyte? www.m3bygg.se 2 Att vi har lång erfarenhet och stor kompetens att arbeta med kvarboende har gett M3 Bygg ett gott rykte. Vi tar alltid hänsyn till att vi

Läs mer

Hair Fashion utökar redan. Varför går sommaren alltid så fort? Och var gömde sig solen någonstans denna sommar, månntro?

Hair Fashion utökar redan. Varför går sommaren alltid så fort? Och var gömde sig solen någonstans denna sommar, månntro? BoNytt INFORMATION TILL DIG SOM ÄR HYRESGÄST I LUDVIKAHEM Nr 3 2012 www.ludvikahem.se Varför går sommaren alltid så fort? Och var gömde sig solen någonstans denna sommar, månntro? Nu kommer den vackra

Läs mer

FORSEN ÅRSREDOVISNING 2013

FORSEN ÅRSREDOVISNING 2013 FORSEN ÅRSREDOVISNING 2013 Innehåll Vi tog flera kliv framåt 2 Varje medarbetare är en viktig resurs 3 Forsen är allt oftare med från början 4 Historiskt ansiktslyft för Naturhistoriska riksmuseet 6 Konsten

Läs mer

Omtanke om hus och människor

Omtanke om hus och människor Omtanke om hus och människor JUNGMANSGATAN 15, 413 15 GÖTEBORG, TEL 031-42 84 00, FAX 031-42 84 50 www.kjellberg.se, fastighet@kjellberg.se oesterreichreklam.se Välkommen till ett personligt fastighetsföretag!

Läs mer

THOMAS VIKTORSSON, DISTRIKTSSÄLJARE, GYPROC:

THOMAS VIKTORSSON, DISTRIKTSSÄLJARE, GYPROC: Gyproc Hållbart byggande med lättbyggnadsteknik #1 2015 Tema Certifiering Habito flyttar gränserna Umeå fortsätter att växa Musiken i fokus på Malmö Live Skillnader på ljudreglar Ett hållbart samhälle

Läs mer

Oljibe höjer blicken M A GASIN. Byggpanelen. Projekt. Oljibe deltar i flera spännande byggprojekt med olika specialiteter.

Oljibe höjer blicken M A GASIN. Byggpanelen. Projekt. Oljibe deltar i flera spännande byggprojekt med olika specialiteter. M A GASIN Byggpanelen. Branschkollegor får tycka till. Projekt. Oljibe deltar i flera spännande byggprojekt med olika specialiteter. Sista ordet. Möt Lars Lagerbäck. Oljibe höjer blicken Starkt 23 bäddar

Läs mer

KVINNOR PÅ VÄG MOT BRANSCHENS BÄSTA ARBETSPLATS

KVINNOR PÅ VÄG MOT BRANSCHENS BÄSTA ARBETSPLATS T I D N I N G F Ö R P E A B S A K T I E Ä G A R E, A N S T Ä L L D A O C H K U N D E R N R 3 S E P T E M B E R 2 0 0 7 KVINNOR PÅ VÄG MOT BRANSCHENS BÄSTA ARBETSPLATS Peabs kvinnliga nätverk ska skapa

Läs mer

Nya bostäder. på Folketshusparkeringen. Så här används dina hyrespengar. Vanja går i pension. Hur många lägenheter är lediga?

Nya bostäder. på Folketshusparkeringen. Så här används dina hyrespengar. Vanja går i pension. Hur många lägenheter är lediga? BoNytt INFORMATION TILL DIG SOM ÄR HYRESGÄST I LUDVIKAHEM NR 1 2015 www.ludvikahem.se Så här används dina hyrespengar sidan 4 Tävla om biljetter till CIRKUS BRAZIL JACK Personalnytt Vi välkomnar Tomas

Läs mer

ARENA-TIDER FÖR PEAB PROFILERNA NU ÄR DET HYRES- RÄTTER SOM GÄLLER

ARENA-TIDER FÖR PEAB PROFILERNA NU ÄR DET HYRES- RÄTTER SOM GÄLLER tidning för peabs aktieägare, anställda och kunder nr 1 mars 2010 ARENA-TIDER FÖR PEAB Två stora arenor ska byggas av Peab i Stockhomsregionen. Dessutom har Peab och Fabege köpt Råsundastadion. Sid 6 PROFILERNA

Läs mer

ÅRSREDOVISNING INNEHÅLL BESQAB I KORTHET VERKSAMHETSHISTORIA ÅRET 2012

ÅRSREDOVISNING INNEHÅLL BESQAB I KORTHET VERKSAMHETSHISTORIA ÅRET 2012 ÅRSREDOVISNING 2012 INNEHÅLL BESQAB I KORTHET 2 ÅRET I KORTHET 5 VD:S KOMMENTAR 6-7 AFFÄRSIDÉ OCH STRATEGI 8 FINANSIELLA MÅL 9 OMVÄRLDSANALYS 10 Kundtrender 10 Marknadstrender 11 Pristrender 12 Konkurrenter

Läs mer

Fyndar synkat på loppis. Samlar på designklassiker. emot konstens alla regler

Fyndar synkat på loppis. Samlar på designklassiker. emot konstens alla regler VÄSTERVIK NR 12 EN INSPIRATIONSTIDNING OM BO & BYGG MISSA INTE BoDagen Västervik 25/4 Utställare på Stora Torget Massor av villavisningar av mäklare LÄS MER PÅ SID 3 Ulf och Anette bygger emot konstens

Läs mer

BLYGSAM LIVRÄDDARE FRÅN PEAB ASFALT

BLYGSAM LIVRÄDDARE FRÅN PEAB ASFALT TIDNING FÖR PEABS AKTIEÄGARE, ANSTÄLLDA OCH KUNDER NR 4 DECEMBER 2011 BLYGSAM LIVRÄDDARE FRÅN PEAB ASFALT Läs mer om Jonas Karlsson sidan 6 SAMHÄLLSINSATS FÖR OLJESANERING PÅ TJÖRN Under drygt en månad

Läs mer

PEABS HISTORIA GER BÄTTRE FÖR. I år är det femtio år sedan två tonårspojkar nappade på ett kontrakt som deras far inte ville ha

PEABS HISTORIA GER BÄTTRE FÖR. I år är det femtio år sedan två tonårspojkar nappade på ett kontrakt som deras far inte ville ha tidning för peabs aktieägare, anställda och kunder nr 1 mars 2009 PEABS HISTORIA I år är det femtio år sedan två tonårspojkar nappade på ett kontrakt som deras far inte ville ha sid 8 Kommunerna blickar

Läs mer

Hamnmagasinet. i ord&bild. mellan stad & skärgård. Hemma hos. Lyckad modell. Ledarskapsutveckling. I en ny hyresrätt på Söder. Diligentia utökar avtal

Hamnmagasinet. i ord&bild. mellan stad & skärgård. Hemma hos. Lyckad modell. Ledarskapsutveckling. I en ny hyresrätt på Söder. Diligentia utökar avtal i ord&bild 2011 Hamnmagasinet mellan stad & skärgård Hemma hos I en ny hyresrätt på Söder Lyckad modell Diligentia utökar avtal Ledarskapsutveckling KTH-forskare ute i verkligheten EINAR MATTSSON-BOLAG

Läs mer

PROJEKTNYTT. Södertälje sjukhus storsatsar. Nr. 21 Februari 2014

PROJEKTNYTT. Södertälje sjukhus storsatsar. Nr. 21 Februari 2014 PROJEKTNYTT Aktuell information från Kadesjös Ingenjörsbyrå AB, Västerås Södertälje sjukhus storsatsar Södertälje sjukhus är vårt tredje stora vårdprojekt efter Falun och Västerås och det största hittills.

Läs mer

KURIRENTEKNIK, QVALITET, IDÉ

KURIRENTEKNIK, QVALITET, IDÉ Nr 39. 2015 KURIRENTEKNIK, QVALITET, IDÉ Stadens Dike 7: Flexibel ventilation redo för alla scenarier TQI erbjuder ny tjänst Nu får husen ID-kort Bussdepåer synades inför upphandling Ny bilhall värms från

Läs mer

Dagens Lokaler Nr 10 / Oktober 2008

Dagens Lokaler Nr 10 / Oktober 2008 ANNONS Hela denna tematidning är en annons från Provisa Information AB ANNONS Nya lokaler ett lönsamt alternativ Att flytta in i nyrenoverade eller nybyggda lokaler är ett lyft för många företag. Sidan

Läs mer

Energieffektivitet. i ord&bild. framtidens melodi. Hjulsta i förändring. Relationer i fokus. Totalförvaltning. Ny infrastruktur nya möjligheter

Energieffektivitet. i ord&bild. framtidens melodi. Hjulsta i förändring. Relationer i fokus. Totalförvaltning. Ny infrastruktur nya möjligheter i ord&bild 2012 Energieffektivitet framtidens melodi Hjulsta i förändring Ny infrastruktur nya möjligheter Relationer i fokus Stambyte med kvarboende Totalförvaltning Stort engagemang för PP Pension Innehåll

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G ÅRSREDOVISNING 2007. ÅRET I KORTHET. INNEHÅLL Peab bygger för framtiden 1 VD-intervju 2 Peabs inriktning 5 Peabs medarbetare 9 Verksamhetsbeskrivning 14 Byggmarknaden 21 Aktien och ägarna 27 Finansiell

Läs mer

Öppethus. Spännvidd. Bergtagen. Läs mer på sidan 6. Läs mer på sidan 16. ett magasin från fortifikationsverket nr.2 2010

Öppethus. Spännvidd. Bergtagen. Läs mer på sidan 6. Läs mer på sidan 16. ett magasin från fortifikationsverket nr.2 2010 Öppethus ett magasin från fortifikationsverket nr.2 2010 Spännvidd Läs mer på sidan 6 Bergtagen Läs mer på sidan 16 Öppet Hus LEDARE Ständigt nya utmaningar Foto: Catharina Millmarker samhet för intresserade

Läs mer

BoBladet. Välkommen till vårt nya kontor! Bollnäs Bostäders kontor flyttar till Ren. Tips om heminredning. Möt ordförande Stefan Jonäng

BoBladet. Välkommen till vårt nya kontor! Bollnäs Bostäders kontor flyttar till Ren. Tips om heminredning. Möt ordförande Stefan Jonäng Årgång 8 Nr 1 2005 Bollnäs Bostäder BoBladet Välkommen till vårt nya kontor! Bollnäs Bostäders kontor flyttar till Ren sid 4 Möt ordförande Stefan Jonäng sid 5 Tips om heminredning sid 12 20 nya bostäder

Läs mer

10/ 11/ 12/ 14/ 15/ 15/ 16/ 17/ 17/ 18/ 18/ 19/ 19/ 20/ 23/ 2013

10/ 11/ 12/ 14/ 15/ 15/ 16/ 17/ 17/ 18/ 18/ 19/ 19/ 20/ 23/ 2013 3/I Hjärtat av Göteborg: Kungsportsavenyen återfår status som paradgata 6/De gör det möjligt att bygga nya Slussen 9/Notiser 10/Änglagården Sveriges största multisportanläggning 11/costin pacoste 12/upptäck

Läs mer

Funktion. Klimat & Miljö. www.funktion.se. Tema: Att tänka klokt och vinna stort vid planering av om- och nybyggnad.

Funktion. Klimat & Miljö. www.funktion.se. Tema: Att tänka klokt och vinna stort vid planering av om- och nybyggnad. Funktion EN TIDNING FRÅN AFFÄRSOMRÅDE INSTALLATION, ÅF-INFRASTRUKTUR JUNI 2008 Klimat & Miljö Tema: Att tänka klokt och vinna stort vid planering av om- och nybyggnad. www.funktion.se >Ledaren När alla

Läs mer

Göteborgs häftigaste kontorslokaler tar form. Blickar österut 4. Arena med många ansikten 7. Stort värde på bevarande 11

Göteborgs häftigaste kontorslokaler tar form. Blickar österut 4. Arena med många ansikten 7. Stort värde på bevarande 11 Blickar österut 4 Arena med många ansikten 7 Stort värde på bevarande 11 Göteborgs häftigaste kontorslokaler tar form En informationstidning från Wikström VVS-Kontroll Samarbete för hållbar utveckling

Läs mer

Malmös nya mässa växer fram

Malmös nya mässa växer fram Midroc 1.2011 Mer än du tror Malmös nya mässa växer fram Bygget är i full gång i det expansiva området Hyllie i Malmö. Ett av Nordens största energiprojekt Under tre år har projektet förberetts för att

Läs mer

God standard, hög kvalitet och låg hyra

God standard, hög kvalitet och låg hyra Boverket Rapport från Boverkets Byggkostnadsforum Maj 2004 God standard, hög kvalitet och låg hyra Slutrapport från Melin Förvaltnings AB om uppförande av bostäder i kv. Saftstationen 3A i Ängelholm God

Läs mer