Nr Tre arbetschefsgrupper utför IN3PRENÖRS projekt Nytt affärssystem ger säker uppföljning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nr 1 2012. Tre arbetschefsgrupper utför IN3PRENÖRS projekt Nytt affärssystem ger säker uppföljning"

Transkript

1 Nr Tre arbetschefsgrupper utför IN3PRENÖRS projekt Nytt affärssystem ger säker uppföljning Ombyggnad av kulturminnesmärkt i Kräftriket

2 Tre arbetschefsgrupper utför IN3PRENÖRS projekt Bergschakt för underjordisk idrottshall på Östermalm. IN 3 PRENÖR utökar med ännu en arbetschefsgrupp för att ytterligare förbättra kapacitet och kompetens till sina kunder. De tre grupperna kompletterar varandra såväl genom storleksindelning som på inriktningen på byggprojekten. IN3PRENÖR expanderar och för att kunna möta marknaden och sina kunders behov bildas tre arbetschefsgrupper med egna ansvarsområden. En arbetschefsgrupp leds av Anders Bysell. Gruppen har fokus på större, komplexa projekt gärna med stort teknikinnehåll och logistiska utmaningar. Dock utför gruppen givetvis även mindre projekt. Gruppen som leds av Pär Olofsson jobbar vidare enligt tidigare inriktning, allt ifrån serviceåtaganden till relativt stora ny- och ombyggnader. Den tredje gruppen leds av Sten Georgsson, som har lång erfarenhet från ombyggnader och nybyggnader, såväl i mindre som större projekt. Gruppen kommer att arbeta mestadels i den nischen.

3 Sten Georgsson ny arbetschef Sten Georgsson, med bakgrund från det egna företaget Geodells och som regionchef för Kungsfiskaren, leder den nya arbetschefsgruppen. Sten Georgsson har lång erfarenhet från byggbranschen han drev sitt eget företag Geodells från 1984 till 2007, då det såldes till Peab. Sten blev så småningom utsedd till regionchef för Peabs dotterföretag Kungsfiskaren, där han stannade i fyra år. Jag är mycket glad över att komma till IN 3 PRENÖR just nu, säger Sten. Satsningen på att bli ett renodlat byggföretag med bred kompetens känns helt rätt. Det ska bli spännande att få vara med och bidra till det arbetet. TJUSNING MED OMBYGG- NATION Sten har lång erfarenhet från såväl nybyggnadsprojekt som ombyggnader av bland annat kontor, skolor och äldreboenden. Chansen är stor att denna typ av projekt hamnar i Stens arbetschefsgrupp. Utmaningen och tjusningen med ombyggnation är att man måste vara så flexibel, säger Sten. I en nyproduktion har man koll på allt från början, men i en ombyggnation vet man aldrig riktigt vad som ska dyka upp när man väl börjar arbetet. Att gå från ett storföretag som Peab till IN 3 PRENÖR känns bra för Sten. Ett mindre företag kan arbeta mer personligt, konstaterar han. Dessutom får man jobba bredare som tjänsteman här, vilket är stimulerande. På ett storföretag är nischerna betydligt smalare. Kul på jobbet Sten triggas av att få komma ut och bygga och göra affärer. Att vara med i besluten och produktionen, något han inte varit under en period och längtar efter. Jag ser fram emot att ha kul på jobbet igen, säger Sten. Gänget på IN 3 PRENÖR är bra människor som alla vill vara med på resan att renodla IN 3 PRE- NÖR till ett byggföretag. Nu ska Sten bilda sin egen arbetschefsgrupp med både tjänstemän och yrkesmän. Parallellt med det räknar han på nya jobb. Sten blev årets företagare i Järfälla kommun 1998 och fick representera kommunen på Kungens 25-årsjubileum. Det är viktigt att jobba långsiktigt med kunden. I en bra affär är det två parter som ska vara lika nöjda, säger Sten avslutningsvis. Nytt affärssystem ger snabbt och säker ekonomiuppföljning IN3PRENÖR har nyligen bytt affärssystem till PP7. Det nya affärssystemet är byggt för projektverksamhet och stödjer såväl små och stora projekt som servicearbete. Med PP7 blir våra processer och flöden än mer kvalitetssäkrade för våra kunder, säger Anders Bysell, ansvarig för PP7 på IN 3 PRENÖR. PP7 utgår ifrån projektredovisningsmodellen och blir till stor hjälp vid den ekonomiska uppföljningen av våra projekt. Idag ställs till exempel krav på öppen redovisning i samverkansentreprenader och PP7 stödjer sådana processer full ut. PP7 kommer också att vara helt integrerarat med kalkylprogramet MAP och det kommer att vara uppbyggt i resultatenheter som speglar IN 3 PRE- NÖRS tre arbetschefsgrupper.

4 IN3PRENÖR bygger om kulturminnesmärkt byggnad i Kräftriket I hus nummer sju i universitetsområdet Kräftriket pågår just nu ett intensivt renoveringsarbete. I mitten på mars ska hyresgäster från Stockholms Universitet flytta in i de uppfräschade lokalerna. Kräftriket ligger i Nationalstadsparkens område, bredvid Brunnsviken. Huset som IN 3 PRENÖR renoverar invändigt är nästan precis hundra år gammalt. Alla byggnader i området invigdes i januari De är kulturminnesmärkta och därför har byggledningen löpande kontakt med antikvarier. FAKTA Entreprenadform: Samverkansentreprenad Fastighetsägare/beställare: Akademiska Hus Stockholm AB Hyresgäst: Stockholms Universitet Arbetschef: Anders Bysell Platschef: Robert Trygg Byggledare: Per Eriksson, Tibi Stockholm AB Kuriosa: Under slutet av 1700-talet öppnades en krog som serverade kräftor från Brunnsvikens vatten, det är namnet på krogen som fått området att kallas Kräftriket. (Källa: Universitetsomradet-Kraftriket/) Huset har stått tomt i många år och nu ska det bli kontorslokaler till Företagsekonomiska institutionen, berättar Robert Trygg, IN 3 PRE- NÖRS platschef. Vi byter ut el- och värmesystemen helt och sätter in ny ventilation. Huset får sin första mekaniska ventilation, det nya fläktrummet får sin plats på den gamla råvinden. Samverkansentreprenad I övrigt är det mestadels renovering och uppfräschning av ytskikten interiört som ska göras. Exteriört bevaras allt som det är. Huset tilläggsisoleras också så mycket som byggnadsminnesmärkningen tillåter. Tidplanen är mycket kort och det beror på att Stockholms Universitet just nu är i skriande behov av lokaler, säger Per Eriksson, projekt- och byggledare på Tibi Stockholm AB. Tillsammans med IN 3 PRENÖR arbetar vi i en samverkansentreprenad. Vi projekterar parallellt med att vi bygger och kan på så sätt tjäna in mycket tid. Gammal hundklinik Fastighetsbolaget Akademiska Hus äger byggnaderna i området. Leif Jonsson är förvaltare och berättar lite mer om husets historia. Rudolf Enblom och Axel Anderberg hette arkitekterna som ritade husen i Kräftriket. Hus nummer sju byggdes som djurklinik och kallades hundkliniken i folkmun. Här fanns hundstallar och burar samt behandlingsrum, operationssal och labb flyttade verksamheten till Ulltuna och sedan dess har olika hyresgäster huserat i byggnaden. OM AKADEMISKA HUS Akademiska Hus tillhandahåller miljöer för högre utbildning, forskning och innovation. Ett fastighetsvärde på 50 miljarder och en omsättning på fem gör Akademiska Hus till landets andra största fastighetsbolag. Verksamheten är uppdelad i sex regioner med koncernkontor i Göteborg. Akademiska Hus finns på 29 orter runt om i landet, från Kiruna i norr till Malmö i söder. Här studerar, forskar och arbetar runt personer varje dag. (Källa: Stora bilden: förman Peter Markström. Ovan till höger: Kent Söderholm. Nedan till höger: Tommy Fröberg.

5 Fler lär sig räkna kalkyler För att underlätta och snabba upp räknearbetet i anbudsprocessen lär sig nu IN 3 PRENÖRS tjänstemän kalkylprogrammet MAP. Syftet är att snabbt prissätta och ta fram kalkyler och budget till kunderna samt för att klara korta start- och produktionstider. Det går mycket smidigare om fler har koll på programmet och kan utföra kalkyler, säger Cristina Skoghagen som är ansvarig för byggkalkyleringsarbetet på IN 3 PRENÖR och som kommer att utbilda sina kollegor i MAP. Tanken är att platscheferna och arbetsledarna själva ska kunna räkna på mindre projekt. Det finns oftast ett färdigt tänk och en färdig struktur som gör arbetet lättare. Att platscheferna själva kan räkna underlättar för det fortsatta arbetet, arbetsberedningen är till stor del redan utförd då projektet ska starta. OLIKA FÖRUTSÄTT- NINGAR Cristina, som jobbar hela dagarna med kalkyler, berättar lite mer om arbetet. Förutsättningarna växlar med hur detaljerade bygghandlingar jag får som underlag. En del handlingar är mycket detaljerade och då prissätter vi utifrån det. Andra handlingar ger IN 3 PRE- NÖR stort inflytande över de tekniska lösningarna och då är förutsättningarna annorlunda. Kalkylen används som verktyg och underlag i det fortsatta anbudsarbetet, fortsätter Cristina. Kalkylen som vi tar fram initialt bearbetas vidare under hela anbudsarbetet. Vi har kontinuerliga möten innan anbudet går ut, där vi slutgiltigt justerar kalkylen för att i sin helhet korrespondera mot den beskrivna produkten. Tiden spelar också stor roll för kalkylens omfattning ibland har jag fyra veckor på mig, ibland bara två dagar, konstaterar Cristina. Skärpta ordningsskyddsregler Från den 1 december 2011 gäller skärpta ordnings- och skyddsregler på IN 3 PRENÖRS byggarbetsplatser. Skärpningen bottnar i IN 3 PRENÖRS strävan efter att vara i framkant inom säkerhet, hälsa och miljö. Många olyckor orsakas av människors beslut och handlingar, vilket gör att man kan arbeta med förebyggande åtgärder. Vi vill att alla ska trivas, känna respekt för varandra och komma hem från jobbet med liv och hälsa i behåll, säger IN 3 PRENÖRS vd Mats Kimby. De mest väsentliga områdena i ordnings- och skyddsreglerna gäller: Skyddskläder Skyddsutrustning Skyddsanordningar Riskanalys Alla på IN 3 PRENÖRS byggarbetsplatser ska följa arbetsplatsens arbetsmiljöplan med tillhörande ordningsoch skyddsregler.

6 IN 3 PRENÖRS ORGANISATION VD MATS KIMBY Kvalitet/Miljö/ Arbetsmiljö RICARD HEINDOW Ekonomichef HELEN HANSSON Arbetschef 1 PÄR OLOFSSON Projekt Mkr Arbetschef 2, vvd ANDERS BYSELL Projekt Mkr Arbetschef 3 STEN GEORGSSON Projekt Mkr Platschefer Kalkyl Inköpare Projekteringsledare Entreprenadingenjör Installationssamordnare Arbetsledare Förmän Yrkesmän Platschefer Kalkyl Inköpare Projekteringsledare Entreprenadingenjör Installationssamordnare Arbetsledare Förmän Yrkesmän Platschefer Kalkyl Inköpare Projekteringsledare Entreprenadingenjör Installationssamordnare Arbetsledare Förmän Yrkesmän NOTISER nya projekt Teletec, hyresgästanpassning åt Söderport i Årsta. Visningsyta åt Söderport i Årsta. Ombyggnad kontorslokaler kv. Kavalleristen åt Specialfastigheter. Brf. Reservoaren, ombyggnad lokal till två lägenheter. Solna Access, ombyggnad åt Vasakronan. Ny- och ombyggnad av administrationsbyggnad på Gillingebanan. medarbetare Börjat: Daniel Ström, Torbjörn Pettersson och Malin Stenberg. Slutat: Karl Herrlin och Peter Trotz. Skanning av fakturor Företaget BancTec skannar sedan den 1 februari alla IN3PRENÖRS fakturor. Förlängt IT-supportavtal IN3PRENÖR förlänger sitt supportavtal med IT-leverantören Hermelin IT-partner. All data kommer framöver att för. varas på externa servrar, bland annat för att öka säkerheten och tillgängligheten. IN 3 PRENÖRS 3 värdeord för nöjd kund ENKELHET Snabba beslutsvägar, rak och riktig kommunikation, rätt fokus, effektivitet. ENGAGEMANG Trivsel, lojalitet, kreativitet, ansvar, målfokus. ENERGI Glädje, vilja, drivkraft. Nytt ramavtal med Creditsafe IN3PRENÖR har ingått ett nytt ramavtal med kreditinformationsföretaget Creditsafe. Med hjälp av Creditsafe kan IN3PRENÖR systematiskt säkra att kunder och leverantörer är seriösa och är kreditvärdiga företag. Redaktion: Mats Kimby, ansvarig utgivare Postadress: IN3PRENÖR AB, Box 1167, Solna Tel: Fax: ISSN Besök: Bibliotekstorget 8, 6 tr Solna Centrum Form/produktion/tryck: Lars Hall AB, Jobblust Sollentuna AB, Komplätt Digital Produktion Text och foto: Maria Lindgren På omslaget: Bengt Selander.

Nytt landmärke växer fram i Värtan Nytt huvudkontor

Nytt landmärke växer fram i Värtan Nytt huvudkontor Nr 1 2015 Nytt landmärke växer fram i Värtan Nytt huvudkontor för Tele2 Hundanpassat byggande vid Ärna flygplats Ringen Centrum får ny food court LEDARE Spännande och komplexa byggprojekt År 2o14 var ett

Läs mer

Nr 1 2014. Storsatsning på nytt akutsjukhus i Södertälje IN3PRENÖR etablerar sig i Uppsala Möt Erik och Martin, våra två nya arbetschefer

Nr 1 2014. Storsatsning på nytt akutsjukhus i Södertälje IN3PRENÖR etablerar sig i Uppsala Möt Erik och Martin, våra två nya arbetschefer Nr 1 2014 Storsatsning på nytt akutsjukhus i Södertälje IN3PRENÖR etablerar sig i Uppsala Möt Erik och Martin, våra två nya arbetschefer LEDARE Flexibilitet och struktur I vår vision säger vi att IN3PRENÖR

Läs mer

Nr 2 2012. Prestigehotell i Hammarby Sjöstad Ökad transparens med samverkansmodell 60-talshus får nytt liv

Nr 2 2012. Prestigehotell i Hammarby Sjöstad Ökad transparens med samverkansmodell 60-talshus får nytt liv Nr 2 2012 Prestigehotell i Hammarby Sjöstad Ökad transparens med samverkansmodell 60-talshus får nytt liv Bygger nytt hotell för 400 Mkr åt Fabege i Hammarby Sjöstad Hammarby Allé är huvudgatan som löper

Läs mer

Nr 1 2013. Logistikcenter avlastar stadens vägar Delikata materialval. Elitsatsning efter jobbet

Nr 1 2013. Logistikcenter avlastar stadens vägar Delikata materialval. Elitsatsning efter jobbet Nr 1 2013 Logistikcenter avlastar stadens vägar Delikata materialval på Yasuragi Elitsatsning efter jobbet Bygger ut logistikcenter för Jernhusen Jernhusen satsar på att bygga en ny omlastningsterminal

Läs mer

Nr 2 2011. IN3PRENÖR Bygg och Golv går skilda vägar Långa korridorer på kontorshotell i Årsta Halvvägs på Rosstorps äldreboende

Nr 2 2011. IN3PRENÖR Bygg och Golv går skilda vägar Långa korridorer på kontorshotell i Årsta Halvvägs på Rosstorps äldreboende Nr 2 2011 IN3PRENÖR Bygg och Golv går skilda vägar Långa korridorer på kontorshotell i Årsta Halvvägs på Rosstorps äldreboende IN 3 PRENÖR Bygg och Golv skiljs åt Separata bolag ökar bådas möjligheter

Läs mer

En tidning om stambyten. Dags för stambyte? www.m3bygg.se

En tidning om stambyten. Dags för stambyte? www.m3bygg.se En tidning om stambyten. 2013 Dags för stambyte? www.m3bygg.se 2 Att vi har lång erfarenhet och stor kompetens att arbeta med kvarboende har gett M3 Bygg ett gott rykte. Vi tar alltid hänsyn till att vi

Läs mer

Nr 2 2010. IN3PRENÖR en byggaktör att räkna med Prestigefyllt uppdrag på hemmaplan i Solna Centrum Förstärkningsarbete utöver det vanliga i Uppsala

Nr 2 2010. IN3PRENÖR en byggaktör att räkna med Prestigefyllt uppdrag på hemmaplan i Solna Centrum Förstärkningsarbete utöver det vanliga i Uppsala Nr 2 2010 IN3PRENÖR en byggaktör att räkna med Prestigefyllt uppdrag på hemmaplan i Solna Centrum Förstärkningsarbete utöver det vanliga i Uppsala IN 3 PRENÖR en byggaktör att räkna med IN 3 PRENÖR renodlar

Läs mer

Trygga Boendet på frammarsch i hela Sverige

Trygga Boendet på frammarsch i hela Sverige 1 Trygga Boendet på frammarsch i hela Sverige Skånetvätten i Kristianstad får ljusare arbetsmiljö. Sidan 4 ICA Maxi i Västra Hamnen, Malmö välkomnar kunder med ny entré och större ytor. Sidan 2 Nöjd Brf

Läs mer

Kaxiga multikonsul med tillväxtambitio

Kaxiga multikonsul med tillväxtambitio Sverige- Svepet VVS DEL 1: PROJEKTENGAGEMANG Kaxiga multikonsul med tillväxtambitio Projektengagemang är en ung konsultkoncern med ambitioner. Bakom företaget finns de två rutinerade initiativtagarna Per-Arne

Läs mer

GIGANTERNA I NORR HISTORIEN FORTSÄTTER INGA STORA RUBRIKER

GIGANTERNA I NORR HISTORIEN FORTSÄTTER INGA STORA RUBRIKER TIDNING FÖR PEABS AKTIEÄGARE, ANSTÄLLDA OCH KUNDER NR 4 DECEMBER 2009 Foto: Bolidens bildarkiv GIGANTERNA I NORR I Europas största dagbrott är skalan överväldigande. Och snart är det dubbelt så stort,

Läs mer

Tekniska lösningar för dina behov. vi kan el, vs och ventilation

Tekniska lösningar för dina behov. vi kan el, vs och ventilation Tekniska lösningar för dina behov vi kan el, vs och ventilation Vi skapar effektiva tekniska lösningar inom installation och service. Vår kompetens inom el, vs och ventilation tillför våra kunder daglig

Läs mer

Nya bostäder. på Folketshusparkeringen. Så här används dina hyrespengar. Vanja går i pension. Hur många lägenheter är lediga?

Nya bostäder. på Folketshusparkeringen. Så här används dina hyrespengar. Vanja går i pension. Hur många lägenheter är lediga? BoNytt INFORMATION TILL DIG SOM ÄR HYRESGÄST I LUDVIKAHEM NR 1 2015 www.ludvikahem.se Så här används dina hyrespengar sidan 4 Tävla om biljetter till CIRKUS BRAZIL JACK Personalnytt Vi välkomnar Tomas

Läs mer

Stångåstaden årsredovisning

Stångåstaden årsredovisning Stångåstaden årsredovisning 2013 FRIHET TRYGGHET OCH TRIVSEL SVERIGES NÖJDASTE KUNDER FÖR 5 ÅRET I RAD. (AKTIVBO) CIRKA 33 000 HYRESGÄSTER MER ÄN 18500 LÄGENHETER 4 200 STUDENTLÄGENHETER 35 BOSTÄDER I

Läs mer

Oljibe höjer blicken M A GASIN. Byggpanelen. Projekt. Oljibe deltar i flera spännande byggprojekt med olika specialiteter.

Oljibe höjer blicken M A GASIN. Byggpanelen. Projekt. Oljibe deltar i flera spännande byggprojekt med olika specialiteter. M A GASIN Byggpanelen. Branschkollegor får tycka till. Projekt. Oljibe deltar i flera spännande byggprojekt med olika specialiteter. Sista ordet. Möt Lars Lagerbäck. Oljibe höjer blicken Starkt 23 bäddar

Läs mer

På offensiven över Atlanten

På offensiven över Atlanten ETT NYHETSBREV FRÅN CONSULTEC, SEPTEMBER 2004 Ten Data startade sin verksamhet i Växjö 1980 och Mathias Håkansson, Christina Grönborg, Gunilla Johansson, Marie Letell samt tidigare ägaren Tryggve Ericson

Läs mer

BLYGSAM LIVRÄDDARE FRÅN PEAB ASFALT

BLYGSAM LIVRÄDDARE FRÅN PEAB ASFALT TIDNING FÖR PEABS AKTIEÄGARE, ANSTÄLLDA OCH KUNDER NR 4 DECEMBER 2011 BLYGSAM LIVRÄDDARE FRÅN PEAB ASFALT Läs mer om Jonas Karlsson sidan 6 SAMHÄLLSINSATS FÖR OLJESANERING PÅ TJÖRN Under drygt en månad

Läs mer

Petra Einarsson. Engineering ny enhet för ökad effektivitet och säkerhet. Energismart flytt för Benzlers. Utmanande storstopp hos Kemira

Petra Einarsson. Engineering ny enhet för ökad effektivitet och säkerhet. Energismart flytt för Benzlers. Utmanande storstopp hos Kemira Effektiv p r o d u k t i o n en tidning utgiven av Coor Industriservice nr 2 2014 Energismart flytt för Benzlers Utmanande storstopp hos Kemira Bättre avfallshantering: Outokumpu sparar pengar och miljö

Läs mer

FORSEN ÅRSREDOVISNING 2013

FORSEN ÅRSREDOVISNING 2013 FORSEN ÅRSREDOVISNING 2013 Innehåll Vi tog flera kliv framåt 2 Varje medarbetare är en viktig resurs 3 Forsen är allt oftare med från början 4 Historiskt ansiktslyft för Naturhistoriska riksmuseet 6 Konsten

Läs mer

Omtanke om hus och människor

Omtanke om hus och människor Omtanke om hus och människor JUNGMANSGATAN 15, 413 15 GÖTEBORG, TEL 031-42 84 00, FAX 031-42 84 50 www.kjellberg.se, fastighet@kjellberg.se oesterreichreklam.se Välkommen till ett personligt fastighetsföretag!

Läs mer

Monthly. Lisa, hur är det att vara tjej i en extremt tuff och mansdominerad bransch som bygg? Sida 1

Monthly. Lisa, hur är det att vara tjej i en extremt tuff och mansdominerad bransch som bygg? Sida 1 Sida 1 Monthly Lisa, hur är det att vara tjej i en extremt tuff och mansdominerad bransch som bygg? Vi kommer i det här numret av Monthly fokusera på kvinnorna. De har alla blivit intervjuade och det är

Läs mer

Högaktuellt. information till LAYHER AB:s kunder, medarbetare och partners nr 28 Mars 2014. Morgan Lindstam på Lindstams Bygg

Högaktuellt. information till LAYHER AB:s kunder, medarbetare och partners nr 28 Mars 2014. Morgan Lindstam på Lindstams Bygg Högaktuellt information till LAYHER AB:s kunder, medarbetare och partners nr 28 Mars 2014 Lightweight - starkare & lättare allt om fördelarna med det nya systemet sid 3 Morgan Lindstam på Lindstams Bygg

Läs mer

Festligt vid Taktäckarens invigning Lyckad lösning när Sergelgatan Ett byggs om. en kundtidning från john mattson fastighets ab. Nr 1, oktober 2003

Festligt vid Taktäckarens invigning Lyckad lösning när Sergelgatan Ett byggs om. en kundtidning från john mattson fastighets ab. Nr 1, oktober 2003 en kundtidning från john mattson fastighets ab Nr 1, oktober 2003 Förnyelse av Larsberg i samråd med hyresgästerna Möt de tre nya affärsområdescheferna Festligt vid Taktäckarens invigning Lyckad lösning

Läs mer

Som hyresadministratör har man en rad olika arbetsuppgifter och Carolina beskriver sitt yrke enligt följande:

Som hyresadministratör har man en rad olika arbetsuppgifter och Carolina beskriver sitt yrke enligt följande: Hyresadministratör Carolina blev erbjuden arbete redan innan hon var klar! Carolina Pålssson har läst programmet fastighetsföretagande. Efter utbildningen fick hon arbete som hyresadministratör - ett yrke

Läs mer

KVINNOR PÅ VÄG MOT BRANSCHENS BÄSTA ARBETSPLATS

KVINNOR PÅ VÄG MOT BRANSCHENS BÄSTA ARBETSPLATS T I D N I N G F Ö R P E A B S A K T I E Ä G A R E, A N S T Ä L L D A O C H K U N D E R N R 3 S E P T E M B E R 2 0 0 7 KVINNOR PÅ VÄG MOT BRANSCHENS BÄSTA ARBETSPLATS Peabs kvinnliga nätverk ska skapa

Läs mer

Tyngdpunkten i koncernen låg i landets södra hälft och då speciellt i Stockholmsområdet.

Tyngdpunkten i koncernen låg i landets södra hälft och då speciellt i Stockholmsområdet. Sundsvall ett starkt fäste för försäkringsbranschen Sundsvall brukar räknas som Sveriges fjärde största finansiella centrum, sett till antalet anställda inom bank, försäkring och pension. Totalt rör det

Läs mer

PROTONEN Nyheter från Proton Group

PROTONEN Nyheter från Proton Group PROTONEN Nyheter från Proton Group 1:2014 Ny funktion ger eko i hela koncernen Proton Engineerings nya VD vill back to basics Det pekar uppåt för Proton Caretec innehåll ledaren Nr 1:2014 4 5 Aktuellt

Läs mer

NVSNYHETER SNART SKYLTAR VI OM NY ORGANISATION 1 JANUARI NR.4.2012 PERSONALTIDNING FÖR NVS-KONCERNEN

NVSNYHETER SNART SKYLTAR VI OM NY ORGANISATION 1 JANUARI NR.4.2012 PERSONALTIDNING FÖR NVS-KONCERNEN IMTECH-PROFIL SNART SKYLTAR VI OM SID 11 NVS I SVERIGE NY ORGANISATION 1 JANUARI SID 3 PERSONALTIDNING FÖR NVS-KONCERNEN NR.4.2012 NVS & SYDTOTAL INSTALLERAR I KRISTIANSTADS GALLERIA SID 5 SISTA NUMRET

Läs mer

Framsynt information från Baker Tilly Halmstad för och om ägarledda företag Nr 6 Juni 2015

Framsynt information från Baker Tilly Halmstad för och om ägarledda företag Nr 6 Juni 2015 Framsynt information från Baker Tilly Halmstad för och om ägarledda företag Nr 6 Juni 2015 Hej och välkommen! Här kommer den sjätte utgåvan av Runt hörnet. Denna gång kan du läsa om AnnCharlott Castler

Läs mer

Positiva reaktioner från marknaden

Positiva reaktioner från marknaden Relining Information från Aarsleff Rörteknik Nummer 1 2008 Positiva reaktioner från marknaden Ett klokt beslut och en logisk utveckling av verksamheten. Så reagerade flera aktörer på marknaden när de fick

Läs mer

Implema Traineeprogram 2012

Implema Traineeprogram 2012 Implema Traineeprogram 2012 Vill du jobba med verksamhetsutveckling och med företags affärsprocesser? På Implema får du jobba med att utveckla medelstora företags affärsprocesser med hjälp av affärssystem

Läs mer