Arrangörsföreningen Folkmusikfest (org nr ) Dokument årsmöte

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Arrangörsföreningen Folkmusikfest (org nr 885002-2289) Dokument årsmöte 100620"

Transkript

1 Arrangörsföreningen Folkmusikfest (org nr ) Dokument årsmöte

2

3

4 Arrangörsföreningen Folkmusikfest, Medlemmar i föreningen. Dagordningen punkt 3 Justering av röstlängd. Medlemslista Föreningar/organisationer. 1. Västmanlands Spelmansförbund 2. Jernbergsfonden 3. Holmsvedenbygdens Intresseförening 4. Hållnäs Hembygdsförening 5. Stiftelsen Gammelstilla Bruk 6. Föreningen Folkmusikfesten i Stjärnsund 7. Föreningen för hembygdsvård i Österfärnebo 8. Folkdanslaget Rillen 9. Västlands Hembygdsförening 10. Finnskogsteatern Loses 11. Årsunda Hembygdsförening. 12. Arrangörsföreningen Folkmusikfest i Gustafs 13. Föreningen Musikant (Svärdsjö Spelmanslag) Privatpersoner 1. Göte Andersson 2. Anna Wikenius 3. Benno Eriksson 4. Stefan Wallin 5. Lennart Backman 6. Bengt Korswing Sammanställt Göte Andersson

5 Arrangörsföreningen Folkmusikfest Dagordning för årsmöte 20 juni 2010 Punkt 5 på dagordningen Lokal Mossvägen 91, Sandviken 1. Mötets öppnande. 2. Val av mötesledning 3. Justering av röstlängd mot medlemslista Godkännande av kallelse 5. Godkännande av dagordning 6. Verksamhetsberättelse. Ekonomisk redovisning 7. Lägesrapport projekt Marknadsföring Folkmusikfest. 8. Revisorernas berättelse 9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen 10. Verksamhetsplan för kommande verksamhetsår. 11. Fastställande av årsavgift 12. Val av styrelse 13. Val av revisorer 14. Val av valberedning 15. Projektledning. 16. Övriga val 17. Behandling av motioner samt förslag och framställningar 18. Övriga ärenden 19. Mötet avslutas. Styrelsen för Arrangörsföreningen Folkmusikfest

6 Arrangörsföreningen Folkmusikfest (AF) Verksamhetsberättelse för år Avser perioden 1 januari till 31 december Verksamheten år Antalet besökare vid arrangemangen år 2009 var Det gäller de arrangemang som genomfördes i 14 kommuner inom ramen för Folkmusikfest Nedre Dalälven, Ungdomsfest Gävle Konserthus och Folkmusikfest på Ödmården. Sammantaget innebär detta en ökning av antalet besökare med drygt 300 personer jämfört med 2008 då antalet besökare var Trots den ekonomiska kris som drabbade Sverige 2009 så lyckades AF och de lokala partner vi har faktiskt öka antalet besökare under Samtidigt minskade omsättningen i projekt Marknadsföring Folkmusikfest med nära 30 procent beroende på minskat bidrag och sponsringsstöd, vilket i sin tur även minskar bidragsvolymen från Länsstyrelserna och Region Gävleborg. Sammantaget finns dock goda möjligheter att det treåriga projektet Marknadsföring Folkmusikfest sammantaget får en högre omsättning än 1,9 miljoner kronor under åren Det är vad resultatet från 2008 och 2009 samt budgeten för 2010 innebär. I detta projekt deltar över 20 lokala arrangörer i 14 kommuner i Uppsala län, Västmanlands Län, Dalarnas län samt Gävleborgs län. Under år 2009 var omsättningen i AF kronor varav kronor avsåg projekt Marknadsföring Folkmusikfest. De flesta av de lokala arrangörer som deltar i projekt Marknadsföring Folkmusikfest finansierar själva sina programkostnader. AF ansvarade för finansiering av hela eller delar av kostnaden för åtta lokala arrangemang. I Sverige finns tre riktigt stora evenemang inriktade på traditionell folkmusik: Bingsjöstämman, Delsbostämman och Ransätersstämman. Dessa brukar locka till besökare varje år under någon enstaka eller några dagar. AF har nu ett stort antal besökare men de kommer till ett antal mindre arrangemang under en längre tidsperiod. Folkmusiken dominerar i musikarrangemangen och det finns ett stort lokalt engagemang. Vår arbetsmodell bygger på brett samarbete med många lokala arrangörer och en bred finansiering med stöd från både offentliga och privata partner. AF samarbetar med drygt 20 lokala medarrangörer i 14 kommuner i Dalarna, Gästrikland, Hälsingland, Uppland och Västmanland. AF ansvarar framför allt för nationell marknadsföring för de lokala arrangemangen samt för att finansiera och arrangera vissa lokala arrangemang i samarbete med lokala samarbetsparter. 2. Styrelsen. Vid föreningens årsmöte valdes till ordinarie ledamöter: Göte Andersson (hemkommun Sandviken), Ann-Britt Sommer (hemkommun Sala) och Anna Wikenius (hemkommun Sandviken) Årsmötet valde till suppleanter: Åke Wänn (hemkommun Falun) och Per-Erik Karlsson (hemkommun Tierp) och Anders Lindborg (hemkommun Sandviken). Styrelsen har under 2009 haft åtta protokollförda möten. Göte Andersson har under 2009 varit sammankallande i styrelsen och projektledare för de tre projekten Folkmusikfest vid Nedre Dalälven, Folkmusikfest på Ödmården och Ungdomsfest Gävle Konserthus.

7 3. Folkmusikfest Nedre Dalälven 2009 I Folkmusikfest Nedre Dalälven 2009 ingick 20 lokala evenemang med ett hundratal olika programpunkter. Evenemangen genomfördes under perioden 6 juni till 5 september 2009 i tio kommuner. Över 30 lokala organisationer deltog i arrangörsarbetet. Arrangemang genomfördes i följande kommuner: Heby, Tierp, Älvkarleby, Gävle, Sandviken, Hofors, Sala, Avesta, Hedemora och Säter. Antalet besökare vid arrangemangen var drygt , en ökning med 1300 personer, jämfört med Vi har fått fortsatt stöd för verksamheten, trots den ekonomiska krisen. Alla berörda kommuner gav ekonomiskt stöd till arrangemangen, enligt utlovad medfinansiering. För att klara finansieringen av de lokala arrangemangen har de lokala arrangörerna arbetat för att öka det lokala sponsringsstödet från lokala företag och organisationer. Den ideella arbetsinsatsen har ökat. Fler personer än någonsin tidigare har lagt ned ideellt arbete på arrangemangen. Vi beräknar att över 300 personer var engagerade i de lokala arrangemangen. AF har organiserat nationell marknadsföring. AF har i de fyra länen organiserat regional marknadsföring. De lokala arrangörerna har i de flesta fall själva organiserat den lokala marknadsföringen. Den nationella marknadsföringen handlar om folkmusikorienterade tidningar. Spelmannen, Hembygden, Folklore Center samt tidningen Liras festivalbilaga. Dessa tidningar har en samlad upplaga på cirka och det innebär att annonserna i princip når de allra flesta folkmusikintresserade i Sverige. AF svarar även för driften av en hemsida, som är gemensam för alla arrangemang som ingår i Folkmusikfest Nedre Dalälven. Den innehåller information om alla arrangemang eller en direktlänk till den lokale arrangörens egen hemsida. Varje lokalt arrangemang svarade för sin andel av kostnaden för den nationella annonseringen och hemsidan. Varje lokal arrangör har ansvar för att upprätta en lokal marknadsföringsbudget som avser den lokala arrangörens andel i projekt Marknadsföring Folkmusikfest. AF har nått överenskommelser om stora rabatter vid köp i en rad tunga tidningar som Arbetarbladet, Gefle Dagblad, UNT, Dalarnas Tidningar, Sala Allehanda och ett antal lokala annonsblad. Varje lokal arrangör väljer själv hur den lokala marknadsföringen ska organiseras. AF har organiserat arbetet med att finansiera den lokala och regionala marknadsföringen. Det handlar om att söka bidrag från kommunerna, Musik Gävleborg, privata stiftelser och fonder, Uppsala Läns Landsting, Västmanlandsmusiken, Västmanlands Läns Landsting samt sponsringsstöd från en rad privata företag. Följande lokala arrangörer och partner deltog i samarbetet. Heby kommun, Östervåla Hembygdsförening, Övervåla IF, Västlands Hembygdsförening, Hållnäs Hembygdsförening, Älvkarleby Hembygdsförening, Valbo Hembygdsförening, Jernbergsfonden, Drömfabriken, Årsunda Hembygdsförening, Västerbergs Folkhögskola, Granliden Mat & Vinhus, ATF Tors Hammare, Torsåkers Hembygdsförening, Västmanlands Spelmansförbund, Salaortens Folkdansgille, Avesta Spelmanslag, Föreningen Folkmusikfesten i Stjärnsund, Säters Hembygdsförening, Säterstampen, Arrangörsföreningen Folkmusikfest Gustafs, Säters kommun, studieförbundet Sensus och Vika Hosjö Hembygdsförening i Falun. AF var själv lokal medarrangör vid följande arrangemang 2009 och hade därmed ansvar framför allt för finansiering av arrangemang och i vissa fall även för programarbetet. Spelmansstämma Årsunda 6 juni, Sångfest Ovansjö 7 aug, Spelstinakväll 15 aug, Konsert Älvkarleby 15 aug, Musikfest Vretas 23 aug, Musikfest Ovansjö aug samt Spelmansfest Engeltofta 5 sep. I slutet av 2009 nådde Arrangörsföreningen Folkmusikfest och Västmanlands Spelmansförbund en överenskommelse om att Västmanlands Spelmansförbund övertar projekt Marknadsföring

8 Folkmusikfest för de två arrangemangen i Sala kommun, Folkmusik på Brunnen och Salastämman för år Länsstyrelsen i Västmanlands län har under 2010 godkänt förändringen. Det innebär att Västmanlands Spelmansförbund samarbetar med projektet i den omfattning som man är intresserad av, till exempel köper Västmanlands Spelmansförbund in sig i de nationella annonserna. 4. Folkmusikfest på Ödmården 2009 I Folkmusikfest på Ödmården 2009 ingick fem arrangemang i tre kommuner. Evenemangen genomfördes 17 juli till 6 sep. Arrangemang genomfördes i följande kommuner: Bollnäs, Ockelbo och Söderhamn. Antalet besökare vid arrangemangen var drygt 1 644, en minskning med drygt 25 procent, jämfört med Arrangörsföreningen har svarat för att organisera och genomföra nationell marknadsföring för samtliga lokala arrangemang. Det handlar om annonsering i folkmusikorienterade tidningar. Spelmannen, Hembygden, Folklore Center samt tidningen Liras festivalbilaga. Dessa tidningar har en samlad upplaga på cirka och det innebär att annonserna i princip når de flesta folkmusikintresserade i Sverige. AF svarar även för driften av en hemsida, som är gemensam för alla arrangemang som ingår i Folkmusikfest på Ödmården. Den innehåller information om alla arrangemang eller en direktlänk till den lokale arrangörens egen hemsida. Varje lokalt arrangemang svarade för sin andel av kostnaden för nationell annonsering och hemsidan. AF organiserade och genomförde den regionala marknadsföringen för arrangemangen i Gästrikland och Hälsingland. Det handlar om annonsering i Arbetarbladet, Gefle Dagblad, Ljusnan och lokala annonsblad. AF har organiserat arbetet med att finansiera den lokala och regionala marknadsföringen. Det handlar om bidrag från kommunerna, Musik Gävleborg, Berggrenska Stiftelsen, Gästriklandsfonden, privata stiftelser och fonder och studieförbund. Följande lokala arrangörer deltog i samarbetet. Holmsvedenbygdens Intresseförening, Mobydalens Kultur- och Turistförening, Föreningen Åmots Folkpark och Finnskogsteatern Loses. 5. Ungdomsfest Gävle Konserthus Under 2009 genomfördes Ungdomfest Gävle Konserthus den 21 mars. Gävle kommun gav ekonomiskt stöd och AF fick stöd även från Dalarnas Landsting och en rad andra bidragsgivare. Cirka 200 ungdomar deltog. De flesta från Dalarna och Gästrikland. Den betalande publiken uppgick till 110 personer. En styrgrupp med personer från Gästrikland och Dalarnas driver projektet. Där ingick 2009 Marianne Broman (Sandviken), Lena Ferneus (Ockelbo), Margareta Gunnarsson (Avesta) Margaretha Mattsson (Rättvik) och Göte Andersson (Sandviken). 6. Lär av goda erfarenheter Den 11 november 2009 redovisade föreningen Folkmusikfesten i Stjärnsund hur de arbetar med sitt arrangemang vid ett möte i Stjärnsund, Hedemora kommun. Till mötet kom personer som arbetar med arrangemang i Dalarna, Gästrikland, Uppland och Västmanland. Folkmusikfesten i Stjärnsund är en av de mest framgångsrika lokala arrangörer som deltar i det gemensamma projektet Marknadsföring Folkmusikfest. Vid mötet berättade Helena Kåks och andra personer från Stjärnsund hur arbetet drivs och hur de ser på sin egen verksamhet. Helena underströk att en viktig faktor är att prioritera det som är

9 roligt och det som därför stärker lusten hos de som aktivt jobbar med projektet. Det låter enkelt men att klara detta är naturligtvis inte alls enkelt. Om så gott som alla lokala arrangörer som deltar i vårt samarbetet skulle uppnå samma resultat som Stjärnsund skulle publiken öka till cirka besökare inom ramen för samma kostnader. Detta visar det självklara värdet att söka lära sig av de bästa erfarenheterna för att utveckla sin egen verksamhet. 7. Den lokala och regionala folkmusiken. Vid de lokala arrangemangen har den lokala och regionala folkmusiken haft stor betydelse. Lokalt förankrade musiker i regionen har fått spelningar vid arrangemangen. Det gäller för både Folkmusikfest Nedre Dalälven och Folkmusikfest på Ödmården. Flera hundra lokala folkmusiker medverkar i de lokala arrangemangen. Under de senaste åren har AF också aktivt arbetat för att öppna dörren för nya folkmusikgrupper med förankring i regionen. Lokalt förankrade grupper och konstellationer svarade för en mycket hög andel av de medverkande även Under 2009 har Arrangörsföreningen och Västmanlands Spelmansförbund enats om att Västmanlands Spelmansförbund tar hela ansvaret för att driva ungdomsprojektet Låtverkstad Västmanland vidare. 8. Ekonomiarbete Omsättningen för marknadsföringsprojektet uppgick till cirka kr under Offentliga bidrag från kommuner, länsmusiken, tre länsstyrelser och Region Gävleborg bidrog med tillsammans drygt kronor enligt fleråriga medfinansieringsåtaganden. Därutöver har projektet fått sponsringsstöd och bidrag med ytterligare drygt kronor. Detta slag av stöd minskade kraftigt under 2009 jämfört med 2008 då beloppet var cirka kr. En minskning med cirka kr, det vill säga en minskning med drygt 40 procent. Huvudskälet till denna kraftiga minskning är den ekonomiska krisen som slog igenom i Sverige med stor kraft under Under sponsringsarbetet år 2009 fick vi nej från många enskilda företag som tidigare år gav stöd. Under 2008 lyckades vi öka sponsringsstöd och andra bidrag i en omfattning som vi inte själva trodde var möjligt kr var betydligt mer än budgeterat. Ett tydligt exempel. I Ovansjö, en kommundel i Sandvikens kommun, fick vi 2008 in hela kronor i sponsringsstöd, det motsvarar 5 kronor per invånare i denna kommundel. Under 2009 fick vi in kr när vi sökte sponsringsstöd. Vi träffade våren 2009 företag som tidigare stött men 2009 hade alla anställda permitterade. En viktig uppgift i projektet är att bygga upp en organisation som klarar att få omfattande sponsringsstöd i hela regionen från företagssektorn. Det har vi lyckats med. Det är ett tiotal personer som nu på uppdrag av projektet sökte och fick sponsringsstöd under 2008 och Vi har nu goda erfarenheter och kan hantera uppgiften. En annan viktig faktor är sponsorstöd i form av rabatter. AF fick under 2009 överenskommelse om rabatter hos AB Gävletidningar, UNT, Dalarnas Tidningar och Sala Allehanda som är de största mediaföretagen i sina regioner. AF fick 50 procents rabatt på annonsköp hos dessa mediaföretag och vi arbetar för att sådana rabatter av fler mediaföretag. Projektet köpte annonsutrymme för drygt kronor under 2009 och det allra mesta med 50 procents rabatt. Dessa volymrabatter är naturligtvis mycket värdefulla. Tack vare dessa har våra annonser verkligen nått ut till de stora tätbefolkade orterna i regionen. 9. AF organisation A. Bokföring och ekonomisk administration.

10 Under 2009 har Gunnar Fahlander svarat för den ekonomiska administrationen. Ekonomiarbetet har i stort fungerat men vår redovisning blev försenad hösten 2009, återkommer om detta nedan. Under 2008 och 2009 har AF klarat den relativt krävande redovisningen till tre länsstyrelser (EU-stöd) och Region Gävleborg. AF svarar också för den ekonomiska administrationen gentemot ett antal lokala arrangemang, de åtta arrangemang där vi har ekonomiskt ansvar. AF kan hjälpa de lokala arrangörer som så önskar med ekonomisk administration. Många lokala arrangörer har valt en annan lösning. Varje lokal arrangör väljer själv vilket samarbete man vill ha. Hemsidan fungerar i princip på samma sätt. Varje lokal arrangör som använder hemsidan får betala en avgift för detta. Detta innebär att kostnaden för både bokföring och drift av hemsida är efterfrågestyrd och baseras på intresset hos de lokala arrangörerna. B. Bidragsansökningar. AF har nu även klarat att hantera bidragsansökningar i stor skala även när bidragsgivarna ställer mycket höga krav på själva bidragsansökningen. Så är fallet med Länsstyrelserna och Region Gävleborg. Det är i första hand Göte Andersson som arbetar med bidragsansökningar. C. Upphandling av ljud. AF upphandlade ljudtjänster från ljudfirmor under 2009 liksom tidigare år. Meningen är att hitta bästa och billigaste leverantören och därmed ge alla arrangörer tillgång till möjliga lösning på detta problem. D. Projektledare är en annan viktig resurs i verksamhete. AF har engagerat personer som är beredda att arbeta med projektledningsarbete utanför hemkommunen på betald basis. Detta är även i fortsättningen en viktig uppgift för AF. På mindre orter är det ofta svårt att hitta personer för alla viktiga behov. 10. Försening av bokföring och redovisning för år I slutet av 2009 meddelade Gunnar Fahlander att han inte längre vill svara för bokföringen åt AF och att AF behöver hitta en annan person som övertar arbetsuppgiften. Gunnar har slutat sitt tidigare arbete i Gysinge i Sandvikens kommun och han har fått ett nytt arbete i Uppsala sedan januari Detta innebär daglig pendling eftersom han bor kvar i Sandviken. Gunnar lovade dock att slutföra arbetet med bokföringen för år 2009 innan en ny person övertar ansvaret för bokföringen. I november var redovisning gjord för cirka kronor till Länsstyrelserna i Uppsala, Västerås och Falun samt Region Gävleborg. Tyvärr har Gunnar inte haft tid att slutföra arbetet med redovisningen för år 2009 förrän nu i juni Totalt handlar det om kostnader för drygt kr, nästan hela beloppet var betalt När detta belopp redovisas ger det AF bidrag med drygt kr från Länsstyrelserna i Uppsala och Falun samt Region Gävleborg. Den exakta omfattning detta handlar om blev inte klar förrän i början av juni Detta handlar inte bara om redovisning utan det handlar självklart även om att bokslutet för år 2010 därmed blev försenat. Förseningen påverkar också budgetarbetet för 2010 eftersom alla lokala arrangörer har behov av att veta hur stora resurser som finns kvar för verksamheten Styrelsen har samrått med revisorerna för att säkra att vi hittar en lösning så att bokslut för 2009 kan upprättas, att revisorerna kan fullgöra sin uppgift och att årsmötet kan genomföras senast under juni månad 2010 samt att dessutom redovisningen kan genomföras i juni. AF har två personer som är båda är beredda att överta arbetet med bokföringen och de har varit tillgängliga för att överta uppgiften sedan i april månad.

11 11. Föreningens medlemmar Arrangörsföreningen är en ideell förening som huvudsakligen verkar i Gästrikland och grannlandskapen. Både enskilda personer och föreningar kan vara medlemmar. Föreningen har 19 medlemmar, varav 13 organisationer. Sandviken Arrangörsföreningen Folkmusikfest Styrelsen Ann-Britt Sommer Göte Andersson Anders Lindborg Per-Erik Karlsson Åke Wänn

12 ÅRSREDOVISNING FÖR Arrangörsföreningen Folkmusikfest Org. Nr

13 Arrangörsföreningen Folkmusikfest STYRELSENS ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamheten Arrangörsföreningen Folkmusikfest är en idéell förening som har till uppgift att med medlemmars stöd verka för arrangemang i Gästrikland och grannlandskapen inom folklig musik och danstradition. Att vara kontaktorgan för ekonomiska och administrativa frågor. Att initiera och stimulera genomförandet av folkmusikfester. Flerårsöversikt Omsättning , , ,00 Resultat , ,00-707,30 i % av omsättningen 3,64% -0,45% -0,09% Balansomslutning , , ,00 Soliditet 0,41-0,17-0,03 Förslag på disposition av föreningens resultat Till årsmötets förfogande står ,94 årets resultat , ,84 Styrelsen förslår att i ny räkning överförs ,84 Beträffande organisationens resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande tilläggsupplysningar och bokslutskommentarer.

14 Arrangörsföreningen Folkmusikfest RESULTATRÄKNING För perioden 1/1-31/ Intäkter Entré , ,00 Bidrag , ,00 Region Gävleborg , ,00 Jordbruksverket , ,00 Länsbildningsförbund , ,00 Spons ,50 Övriga intäkter , ,00 Summa intäkter , ,00 Kostnader Köpta tjänster , ,00 Övriga kostnader , ,50 Personal/artister , ,50 Summa verksamhetskostnader , ,00 Resultat före avskr & fin int/kost , ,00 Finansiella intäkt/kostnad -0,47 545,00 Resultat efter avskr & fin int/kost , ,00 Övriga bokslutsdisp 0,00 0,00 Redovisat resultat , ,00

15 Arrangörsföreningen Folkmusikfest BALANSRÄKNING Tillgångar Not Plusgiro ,39 258,86 Bank 3 232, ,70 Korfristig fordran , ,50 Summa omsättningstillgångar , ,06 Summa tillgångar , ,06 Skulder och eget kapital Kortfristiga skulder , ,00 Skatteskuld , ,00 Summa kortfristiga skulder , ,00 Ingående kapital , ,94 Årets resultat , ,00 Summa eget kapital , ,94 Summa skulder och eget kapital , ,06

16 Arrangörsföreningen Folkmusikfest Noter till bokslut 2009 Not 1 Medlemsavgifter ,00 Övrigt 1 000,00 Deltagaravgifter ,00 Öresavrundning -1,00 SUMMA: ,00

17 Arrangörsföreningen Folkmusikfest Ekonomirapport per Punkt 6 på dagordningen A. Omsättning hittills under år Belopp kr. B. Kontanta tillgångar: 1. Handelsbanken. Kontobehållning: ,95 kr. 2. Postgirokontot. Kontobehållning: 88,39 kr. 3. Swedbank. Kontobehållning 0 kr. 4. Skattekontot: Kontobehållning: 32 kr. C. Kundfordringar, fakturerat kr. D. Kortfristiga skulder, leverantörsfakturor: kr E. Beslut om kommande kostnader. Styrelsen för AF har godkänt en budget på nationell marknadsföring, kr. Huvuddelen av de leverantörsfakturor som inkommit avser detta. Styrelsen har godkänt en samlad budgetram på kr för 2010 samt att Vildrosfestivalen, får ingå i projekt Marknadsföring Folkmusikfest, det innebär att den samlade budgetramen höjs med cirka kronor till kr. F. Reglering av skuld från arrangörerna i Uppsala län och Dalarnas län till Gävleborg. Projektet Marknadsföring Folkmusikfest startade 1 december Det var den tidpunkt som vi angav som starttidpunkt för projektet när ansökan inlämnades. Region Gävleborg har godkänt bidrag till projektet från denna tidpunkt. Jordbruksverket beslöt i maj 2009 att Länsstyrelserna i Uppsala län, Dalarnas län och Västmanlands län inte får betala bidrag till kostnader för tiden före 26 maj I konsekvens med detta så reducerade Uppsala län under 2009 redan utbetalade bidrag för De totala kostnaderna under perioden 1 december 2007 till 26 maj 2008 beräknas till mellan och kr. I dagsläget svarar Region Gävleborg och arrangörerna i Gävleborgs län för så gott som hela beloppet. Gävleborg borde rimligen svara för procent av kostnaden men inte mer. Vi behöver även diskutera om alla arrangörer utanför Gävleborg ska ta ansvar för saken. Styrelsen för AF har beslutat att underlag snarast tas fram och redovisas till samtliga arrangörer. G. Tillgångar, fordringar som AF har gentemot andra parter. Fordran gentemot skattemyndigheten. I december 2007 fick AF besked om när reseersättningar till A-skattare ska behandlas som lön. AF har sedan i ett fall fört detta till formell prövning för Anna Wikenius och AF fick då tillbaks kr från Skattemyndigheten i slutet av Anna Wikenius fick själv tillbaks drygt kr i början av AF har möjlighet att få tillbaks medel fem år tillbaks, dvs från och med Det är fullt möjligt att AF kan få tillbaks över kr på motsvarande sätt om alla berörda musiker är intresserade och uppfyller samma krav som Anna Wikenius. Det krävs dock en del bokföringsarbete för att verkligen få tillstånd nya beslut hos Skatteverket för varje enskild person. Sandviken Göte Andersson

18 Folkmusikfesten Rekordresultat för folkmusikfesten Rekordresultat för folkmusikfesten. Antalet besökare var hela år 2009, att jämföra med 2008 då siffran var lokala arrangörer i 14 kommuner rapporterar rekordsiffror trots den ekonomiska krisen. Spelmansstämma i Mobydalen, Ockelbo, lockade 600 besökare. De 25 arrangörerna finns i södra Dalarna, Gästrikland, södra Hälsingland, Norduppland och Sala kommun i Västmanland. Tillsammans svarade de för över 100 musikprogram sommaren Den totala omsättningen för de 25 arrangemangen var 1,7 miljoner kronor år 2009, varav programkostnaden var 1,1 miljoner. Den gemensamma marknadsföringen kostade drygt kr och omfattar lokal, regional och nationell marknadsföring. - Tack vare marknadsföringsprojektet når vi ut i en större region med annonser för vår dragspelsstämma i Hållnäs, säger Per-Erik Karlsson i Hållnäs Hembygdsförening i Tierps kommun. - Vi har haft besökare som kommer ända från Piteå. Vi vill fortsätta på den inslagna vägen med storskalig marknadsföring, säger Per-Erik Karlsson. Hållnäsveckan hade 2009 totalt 1430 besökare och dragspelsstämman var då ett av de största arrangemangen. Per-Erik Karlsson deltar nu i en utredning om hur samarbetet ska fortsätta efter Det är klart att många av de 25 arrangörerna vill fortsätta samarbetet men det är viktigt att nu utvärdera vad som är den bästa vägen in i framtiden. Succékonsert 2009 med Sofia Jannok i Östra Silvbergs Gruva i Säters kommun nåddes drygt 8000 besökare Många av de lokala arrangörerna har samverkat inom ramen för Folkmusikfest Nedre Dalälven och Folkmusikfest på Ödmården sedan början av 00-talet. År 2006 uppnåddes drygt besökare för de drygt 20 arrangörer som då deltog i Se

19 Folkmusikfesten samarbetet. Under denna period etablerades många nya folkmusikinriktade arrangemang. År 2008 startades sedan ett nytt gemensamt 3-årigt marknadsföringsprojekt där dessa arrangörer fortsätter samarbetet. Den ekonomiska grundbulten i detta projekt är ekonomiska bidrag från 13 kommuner, Länsstyrelserna i Dalarnas län, Uppsala län och Västmanlands län samt Region Gävleborg. Syftet med marknadsföringsprojekt är att under projekttiden etablera en lokal och en gemensam organisation som klarar att organisera och genomföra marknadsföringen samt att även säkra en långsiktig finansiering för verksamheten. Varje lokal arrangör har satt upp sitt mål för antal besökare och summan av allt detta blir drygt besökare för år Målet i sikte De resultat som marknadsföringsprojektet nu kan redovisa innebär att de uppsatta målen faktiskt är i sikte. Budgetramen för tre år (1,9 miljoner kronor) kommer sannolikt att överträffas. Detta är följden av att lokala bidrag och sponsorstöd från företagssektorn sannolikt överskrider det uppsatta målet. I allra bästa fall uppnås även publikmålet som är drygt besökare år De lokala arrangörerna är grundbulten i samarbetet. Föreningen Folkmusikfesten i Stjärnsund är en av de mest framgångsrika. Helena Kåks från Stjärnsund skriver om hur de arbetar, läs artikeln. Aktiva och kreativa lokala arrangörer lyckas naturligtvis allra bäst. Marknadsföringen gav fler besökare i Säter De tre största lokala arrangemangen är Historisk vecka i Säters kommun i Dalarna (4 782 besökare 2009), Hållnäsveckan i Tierps kommun i Uppland (1 430 besökare) och Folkmusikfesten i Stjärnsund i Hedemora kommun i Dalarna (1420 besökare). I Gävleborg var de största arrangemangen Sommarspel med Evert Taubes Musik i Gammelstilla i Hofors kommun (1269 besökare), Spelmansstämma Mobydalen i Ockelbo kommun (600 besökare), Musikfest Ovansjö i Sandvikens kommun (550 besökare). I Västmanland var Folkmusik på Brunnen störst (250 besökare). - Marknadsföringsprojektet har lockat publik från andra delar av Dalarna till vårt arrangemang Historisk vecka. Vid konsert med Sofia Jannok vid Östra Silvbergs gruva i augusti 2009 var uppskattningsvis en tredjedel av publiken personer som vi aldrig sett förut, säger Karin Hästö, kultursekreterare i Säters kommun. Kolbullar smakar gott vid Spelmansstämma Mobydalen. För arrangören (Säters kommun) innebar detta en extra inkomst. Konserten med Sofia Jannok hade 287 betalande och publikintäkten uppgick till kr. - Genom att etablera ett brett lokalt nätverk av lokala arrangörer som samarbetar inom Historisk vecka har vi fått mycket mer gjort inom ramen för resurser som vi ändå förfogar över. Vi väver en större väv där många olika aktiviteter ingår, säger Karin Hästö. - När kommunen, föreningar och ideella krafter samarbetar på detta sätt får vi alla en stor fördel, säger Karin Hästö. Göte Andersson Fakta. Arrangörsföreningen Folkmusikfest (AF) är projektägare för projekt Marknadsföring Folkmusikfest. AF har avtal med de lokala arrangörerna om hur samarbetet ska drivas. AF ansvarar för finansiering och betalningar för marknadsföringen. Denlokale arrangören har ansvar för att söka sponsringsstöd till marknadsföringen. Den lokala arrangören utformar sin egen marknadsföringsplan. Varje lokal arrangör svarar själv för att utforma och finansiera sitt program. Så gott som alla arrangemang äger rum på mindre orter i respektive kommun. Det ekonomiska stödet från länsstyrelserna avser stöd för landsbygdsutveckling. De flesta lokala arrangörerna är medlemmar i AF. Se

20 Folkmusikfesten Folkmusikfesten i Stjärnsund Musik av den argentinska tangons mästare Piazzolla mötte låtar från södra Dalarna under Folkmusikfesten i Stjärnsund. Lars-Åke Gustafsson, accordeon, & Fredrik Petrini, gitarr. Södra Dalarna saknade länge ett större årligen återkommande folkmusikarrangemang. År 2005 tog en grupp stjärnsundsbor initiativ till ett sådant: Folkmusikfesten i Stjärnsund. Med samarbetsprojektet Folkmusikfest vid Nedre Dalälven i ryggen har vi skapat en årligen återkommande och varierad festival som lockar förhållandevis många besökare och som utvecklas hela tiden. Stjärnsundsbygden ligger i Hedemora kommun och består av Stjärnsunds bruk med välbevarad bebyggelse från 1700-talet och framåt och ett antal omkringliggande byar. Dessa miljöer är givetvis en tillgång i arbetet, liksom det faktum att det i bygden bor många aktiva människor. Cirka 400 bofasta och många sommargäster finns i området, som trots att det är litet gjort sig känt för sitt rika kulturliv. Lust och kreativitet nyckelfaktorn Folkmusikfesten i Stjärnsund äger sedan starten alltid rum första helgen i augusti. Den första festen pågick i tre dagar och omfattade ett tiotal arrangemang. Under de år som följde växte festen till att som mest omfatta ett 30-tal programpunkter under fyra dagar. Inför fjolårets festival kände vi att det var dags att minska kostymen lite. Om ett arrangemang av det här slaget ska bli uthålligt får lusten och kreativiteten inte trängas tillbaka av organisatoriska och ekonomiska problem. Vi ser heller inte detta med att få arrangemanget att växa som ett självändamål. Höjdpunkt i Smedjan 2009 års fest drog igång en fredagskväll med polska och gammeldans i bygdegården och en konst- och musikhappening vid sjön Grycken. På lördagskvällen kulminerade den med en konsert i Smedjan med bland andra Jonas Knutsson och Johan Norberg. Dessemellan var det tangokonsert, vallmusik, viscafé, vallmusik, sånglekar, buskspel, många prova på-aktiviteter och en spektakulär musikalisk parad. Se

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till Vi Unga-föreningen.

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till er Vi Unga-förening.

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Klubbledare En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Till kursledaren I arbetet med att skapa en klubbledarutbildning (styrelsefunktionärskurs) kom vi till slutsatsen att

Läs mer

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 Förord Under 2010 hade Ungdomsstyrelsen i uppdrag att

Läs mer

Engagemang. som gör skillnad

Engagemang. som gör skillnad Engagemang som gör skillnad Verksamheter med engagemangsguider 2012 Engagemang som gör skillnad Verksamheter med engagemangsguider 2012 Förord Engagemang som gör skillnad är Ungdomsstyrelsens tredje

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Detta möte: 2006-02-18--19 Föregående möte: 2006-01-28--29 vid protokollet vid ordförandeklubban justeras Christer Pettersson

Läs mer

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning och förslag... 2 1.1. Sammanfattning...2 1.2. Överväganden...2 1.3. Alternativ till att vara en juridisk

Läs mer

KAPITEL 5 AVDELNINGENS EKONOMI

KAPITEL 5 AVDELNINGENS EKONOMI KAPITEL 5 AVDELNINGENS EKONOMI Ansvar och roller Ekonomisk hantering Finansiering Ansökningar Vad en ansökan brukar innehålla Redovisning av bidrag Att anställa i RFSL Bilagor - förteckning 5-1 5-2 5-5

Läs mer

Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2014-05-12, som beslutade att bifalla motionen.

Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2014-05-12, som beslutade att bifalla motionen. Motion nr 157 Motion gällande den alltför snabba övergången till enbart datorbaserad information och kommunikartion inom PRO och i samhället i övrigt. PRO Godegård - Motala, Östergötland ID520 Vi kan säkert

Läs mer

Pro4u Competence Network det oberoende konsultnätverket. Vi arbetar nära tillsammans med våra kunder för att nå uppsatta mål.

Pro4u Competence Network det oberoende konsultnätverket. Vi arbetar nära tillsammans med våra kunder för att nå uppsatta mål. Verksamheten 2008 Pro4u Competence Network det oberoende konsultnätverket. Vi arbetar nära tillsammans med våra kunder för att nå uppsatta mål. 2 VERKSAMHETEN 2008 Vi hjälper våra kunder med konsulter

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok 1(57) Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Datum: Föregående

Läs mer

Det här har jag byggt, känns bra! Platser att bygga på

Det här har jag byggt, känns bra! Platser att bygga på UTVÄRDERINGSRAPPORT Det här har jag byggt, känns bra! Platser att bygga på En utvärdering av Arvsfondens lokalstöd 2007-2013 Danielle van der Burgt Kulturgeograf verksam vid Institutionen för pedagogik,

Läs mer

Konstituerande möte. Ordförande

Konstituerande möte. Ordförande Styrelsen En ideell förening måste ha en styrelse. Styrelsens uppdrag är att bereda olika frågor, förvalta de beslut som årsmötet fattat, leda föreningens arbete samt att representera föreningen i olika

Läs mer

Louise Gachon 50,00 kr 450,00 kr 500,00 kr. Emma Ericsson 100,00 kr 200,00 kr 300,00 kr Nelly Tomemalm 50,00 kr 200,00 kr 250,00 kr

Louise Gachon 50,00 kr 450,00 kr 500,00 kr. Emma Ericsson 100,00 kr 200,00 kr 300,00 kr Nelly Tomemalm 50,00 kr 200,00 kr 250,00 kr medlemsavgift träningsavgift ht träningsavgift vt Inbetalningar fär trärungsavgift ht 12 medlemsavgift Nettointkt Medlem 11/12 2011 2012 läger 12/13 permedlem Ekonomirapport för Vansbro kk år 2012 Rapportdatum:

Läs mer

MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014

MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 Förord Byggnads förbundsstyrelse beslutade i december 2012 att tillsätta en kongressutredning med följande uppdrag: Organisationen står inför många

Läs mer

Enklare vardag för företag. Verktyg i regelförenklingsarbetet

Enklare vardag för företag. Verktyg i regelförenklingsarbetet Enklare vardag för företag Verktyg i regelförenklingsarbetet Tillväxtverket bildades 1 april 2009. Myndigheten ska arbeta för fler och växande företag samt ett hållbart och konkurrenskraftigt näringsliv

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie Riksmöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund i Norrköping 2000-03-25--26

Protokoll fört vid ordinarie Riksmöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund i Norrköping 2000-03-25--26 Protokoll fört vid ordinarie Riksmöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund i Norrköping 2000-03-25--26 1. Mötets öppnande Förbundets ordförande Karl Nissfeldt förklarade 2000 års ordinarie Riksmöte

Läs mer

Jämt anställd två år efteråt uppföljande utvärdering

Jämt anställd två år efteråt uppföljande utvärdering Jämt anställd två år efteråt uppföljande utvärdering Helen Uliczka Agneta Halvarsson APeL FoU Juni 2010 Innehåll Bakgrund... 3 Utvärderingens syfte och metod... 3 Om rapporten... 4 Resultat från webbenkäterna...

Läs mer

Samtliga årsmöteshandlingar

Samtliga årsmöteshandlingar S Samtliga årsmöteshandlingar ks i R s n a l Fri ET Ö M Å-R-S---- 2014 nsalen) edé lm (H il ho Stock den 3 apr i t e s u n BF-h Torsdage A : s t : m Pla Datu 1 Dagordning 1 Mötet öppnas (kl 10.00) 2 Val

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2010 VERKSAMHETSBERÄTTELSE MED ÅRSREDOVISNING 2010

Verksamhetsberättelse 2010 VERKSAMHETSBERÄTTELSE MED ÅRSREDOVISNING 2010 Verksamhetsberättelse 2010 VERKSAMHETSBERÄTTELSE MED ÅRSREDOVISNING 2010 Innehåll Den nya förhandlingsrollen 3 En seger för den svenska modellen 5 Förbundsstämma, påverkansarbete och protester 7 Nytta,

Läs mer

1(26) ÅRSREDOVISNING

1(26) ÅRSREDOVISNING 1(26) ÅRSREDOVISNING 2012 Samverkan är inte ett tillstånd som går att uppnå vid ett givet tillfälle utan en ständigt levande process som varje dag måste erövras, etableras och ständigt underhållas (Samverkansutredningens

Läs mer

Vägar fram. ungdomssamverkan i Söderhamn. Utvärdering av ESF-projektet Högtrycket 2008-05-01--2010-04-30. Maria Vallström

Vägar fram. ungdomssamverkan i Söderhamn. Utvärdering av ESF-projektet Högtrycket 2008-05-01--2010-04-30. Maria Vallström Vägar fram ungdomssamverkan i Söderhamn Utvärdering av ESF-projektet Högtrycket 2008-05-01--2010-04-30 Maria Vallström Arbetsrapport från FoU-Söderhamn Vägar fram ungdomssamverkan i Söderhamn Utvärdering

Läs mer

Lånebehov och ekonomisk hälsa för arbetsintegrerande sociala företag.

Lånebehov och ekonomisk hälsa för arbetsintegrerande sociala företag. Lånebehov och ekonomisk hälsa för arbetsintegrerande sociala företag. En analys av lånebehov och ekonomiska förhållanden bland arbetsintegrerande sociala företag baserat på förhållandena år 2012. Sammanfattning

Läs mer

Innehåller ännu fler viktiga papper. OBS! Läs det du själv tycker verkar intressant. Allt krångligt kommer att förklaras på mötet

Innehåller ännu fler viktiga papper. OBS! Läs det du själv tycker verkar intressant. Allt krångligt kommer att förklaras på mötet VITA HÄFTET! Innehåller ännu fler viktiga papper OBS! Läs det du själv tycker verkar intressant. Allt krångligt kommer att förklaras på mötet I det här häftet hittar du: Ordlista (med förklaringar till

Läs mer

Granskning av evenemang

Granskning av evenemang Revisionsrapport Granskning av evenemang Halmstads kommun Bo Thörn Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning SAMMANFATTNING 1 BAKGRUND 2 UPPDRAG 2 GENOMFÖRANDE 2 IAKTTAGELSER 4 DESTINATION HALMSTAD AB

Läs mer

Protokoll fört vid årsstämma för Tavelsjö ByaNät ekonomisk förening torsdagen den 10 april 2014 å Tavelsjö bygdegård.

Protokoll fört vid årsstämma för Tavelsjö ByaNät ekonomisk förening torsdagen den 10 april 2014 å Tavelsjö bygdegård. Det går inte att visa bilden för tillfället. 2014-04-10 Tavelsjö ByaNät årsstämmoprotokoll 1 (4) xx Ekonomisk Förening Org nr 769608-4735 Protokoll fört vid årsstämma för Tavelsjö ByaNät ekonomisk förening

Läs mer

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON FÖRENINGAR - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON Får kopieras om källan anges. Marita Isaksson 2009 INNEHÅLL FÖRENING VAD ÄR EN FÖRENING? s. 1 Ideell förening Ekonomisk förening

Läs mer

NAVIGATORCENTRUM. visar vägen till arbete. Resultat och erfarenheter från satsningen på kommunal navigatorverksamhet

NAVIGATORCENTRUM. visar vägen till arbete. Resultat och erfarenheter från satsningen på kommunal navigatorverksamhet NAVIGATORCENTRUM visar vägen till arbete Resultat och erfarenheter från satsningen på kommunal navigatorverksamhet UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2007:15 NAVIGATORCENTRUM visar vägen till arbete Resultat

Läs mer