Arrangörsföreningen Folkmusikfest (org nr ) Dokument årsmöte

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Arrangörsföreningen Folkmusikfest (org nr 885002-2289) Dokument årsmöte 100620"

Transkript

1 Arrangörsföreningen Folkmusikfest (org nr ) Dokument årsmöte

2

3

4 Arrangörsföreningen Folkmusikfest, Medlemmar i föreningen. Dagordningen punkt 3 Justering av röstlängd. Medlemslista Föreningar/organisationer. 1. Västmanlands Spelmansförbund 2. Jernbergsfonden 3. Holmsvedenbygdens Intresseförening 4. Hållnäs Hembygdsförening 5. Stiftelsen Gammelstilla Bruk 6. Föreningen Folkmusikfesten i Stjärnsund 7. Föreningen för hembygdsvård i Österfärnebo 8. Folkdanslaget Rillen 9. Västlands Hembygdsförening 10. Finnskogsteatern Loses 11. Årsunda Hembygdsförening. 12. Arrangörsföreningen Folkmusikfest i Gustafs 13. Föreningen Musikant (Svärdsjö Spelmanslag) Privatpersoner 1. Göte Andersson 2. Anna Wikenius 3. Benno Eriksson 4. Stefan Wallin 5. Lennart Backman 6. Bengt Korswing Sammanställt Göte Andersson

5 Arrangörsföreningen Folkmusikfest Dagordning för årsmöte 20 juni 2010 Punkt 5 på dagordningen Lokal Mossvägen 91, Sandviken 1. Mötets öppnande. 2. Val av mötesledning 3. Justering av röstlängd mot medlemslista Godkännande av kallelse 5. Godkännande av dagordning 6. Verksamhetsberättelse. Ekonomisk redovisning 7. Lägesrapport projekt Marknadsföring Folkmusikfest. 8. Revisorernas berättelse 9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen 10. Verksamhetsplan för kommande verksamhetsår. 11. Fastställande av årsavgift 12. Val av styrelse 13. Val av revisorer 14. Val av valberedning 15. Projektledning. 16. Övriga val 17. Behandling av motioner samt förslag och framställningar 18. Övriga ärenden 19. Mötet avslutas. Styrelsen för Arrangörsföreningen Folkmusikfest

6 Arrangörsföreningen Folkmusikfest (AF) Verksamhetsberättelse för år Avser perioden 1 januari till 31 december Verksamheten år Antalet besökare vid arrangemangen år 2009 var Det gäller de arrangemang som genomfördes i 14 kommuner inom ramen för Folkmusikfest Nedre Dalälven, Ungdomsfest Gävle Konserthus och Folkmusikfest på Ödmården. Sammantaget innebär detta en ökning av antalet besökare med drygt 300 personer jämfört med 2008 då antalet besökare var Trots den ekonomiska kris som drabbade Sverige 2009 så lyckades AF och de lokala partner vi har faktiskt öka antalet besökare under Samtidigt minskade omsättningen i projekt Marknadsföring Folkmusikfest med nära 30 procent beroende på minskat bidrag och sponsringsstöd, vilket i sin tur även minskar bidragsvolymen från Länsstyrelserna och Region Gävleborg. Sammantaget finns dock goda möjligheter att det treåriga projektet Marknadsföring Folkmusikfest sammantaget får en högre omsättning än 1,9 miljoner kronor under åren Det är vad resultatet från 2008 och 2009 samt budgeten för 2010 innebär. I detta projekt deltar över 20 lokala arrangörer i 14 kommuner i Uppsala län, Västmanlands Län, Dalarnas län samt Gävleborgs län. Under år 2009 var omsättningen i AF kronor varav kronor avsåg projekt Marknadsföring Folkmusikfest. De flesta av de lokala arrangörer som deltar i projekt Marknadsföring Folkmusikfest finansierar själva sina programkostnader. AF ansvarade för finansiering av hela eller delar av kostnaden för åtta lokala arrangemang. I Sverige finns tre riktigt stora evenemang inriktade på traditionell folkmusik: Bingsjöstämman, Delsbostämman och Ransätersstämman. Dessa brukar locka till besökare varje år under någon enstaka eller några dagar. AF har nu ett stort antal besökare men de kommer till ett antal mindre arrangemang under en längre tidsperiod. Folkmusiken dominerar i musikarrangemangen och det finns ett stort lokalt engagemang. Vår arbetsmodell bygger på brett samarbete med många lokala arrangörer och en bred finansiering med stöd från både offentliga och privata partner. AF samarbetar med drygt 20 lokala medarrangörer i 14 kommuner i Dalarna, Gästrikland, Hälsingland, Uppland och Västmanland. AF ansvarar framför allt för nationell marknadsföring för de lokala arrangemangen samt för att finansiera och arrangera vissa lokala arrangemang i samarbete med lokala samarbetsparter. 2. Styrelsen. Vid föreningens årsmöte valdes till ordinarie ledamöter: Göte Andersson (hemkommun Sandviken), Ann-Britt Sommer (hemkommun Sala) och Anna Wikenius (hemkommun Sandviken) Årsmötet valde till suppleanter: Åke Wänn (hemkommun Falun) och Per-Erik Karlsson (hemkommun Tierp) och Anders Lindborg (hemkommun Sandviken). Styrelsen har under 2009 haft åtta protokollförda möten. Göte Andersson har under 2009 varit sammankallande i styrelsen och projektledare för de tre projekten Folkmusikfest vid Nedre Dalälven, Folkmusikfest på Ödmården och Ungdomsfest Gävle Konserthus.

7 3. Folkmusikfest Nedre Dalälven 2009 I Folkmusikfest Nedre Dalälven 2009 ingick 20 lokala evenemang med ett hundratal olika programpunkter. Evenemangen genomfördes under perioden 6 juni till 5 september 2009 i tio kommuner. Över 30 lokala organisationer deltog i arrangörsarbetet. Arrangemang genomfördes i följande kommuner: Heby, Tierp, Älvkarleby, Gävle, Sandviken, Hofors, Sala, Avesta, Hedemora och Säter. Antalet besökare vid arrangemangen var drygt , en ökning med 1300 personer, jämfört med Vi har fått fortsatt stöd för verksamheten, trots den ekonomiska krisen. Alla berörda kommuner gav ekonomiskt stöd till arrangemangen, enligt utlovad medfinansiering. För att klara finansieringen av de lokala arrangemangen har de lokala arrangörerna arbetat för att öka det lokala sponsringsstödet från lokala företag och organisationer. Den ideella arbetsinsatsen har ökat. Fler personer än någonsin tidigare har lagt ned ideellt arbete på arrangemangen. Vi beräknar att över 300 personer var engagerade i de lokala arrangemangen. AF har organiserat nationell marknadsföring. AF har i de fyra länen organiserat regional marknadsföring. De lokala arrangörerna har i de flesta fall själva organiserat den lokala marknadsföringen. Den nationella marknadsföringen handlar om folkmusikorienterade tidningar. Spelmannen, Hembygden, Folklore Center samt tidningen Liras festivalbilaga. Dessa tidningar har en samlad upplaga på cirka och det innebär att annonserna i princip når de allra flesta folkmusikintresserade i Sverige. AF svarar även för driften av en hemsida, som är gemensam för alla arrangemang som ingår i Folkmusikfest Nedre Dalälven. Den innehåller information om alla arrangemang eller en direktlänk till den lokale arrangörens egen hemsida. Varje lokalt arrangemang svarade för sin andel av kostnaden för den nationella annonseringen och hemsidan. Varje lokal arrangör har ansvar för att upprätta en lokal marknadsföringsbudget som avser den lokala arrangörens andel i projekt Marknadsföring Folkmusikfest. AF har nått överenskommelser om stora rabatter vid köp i en rad tunga tidningar som Arbetarbladet, Gefle Dagblad, UNT, Dalarnas Tidningar, Sala Allehanda och ett antal lokala annonsblad. Varje lokal arrangör väljer själv hur den lokala marknadsföringen ska organiseras. AF har organiserat arbetet med att finansiera den lokala och regionala marknadsföringen. Det handlar om att söka bidrag från kommunerna, Musik Gävleborg, privata stiftelser och fonder, Uppsala Läns Landsting, Västmanlandsmusiken, Västmanlands Läns Landsting samt sponsringsstöd från en rad privata företag. Följande lokala arrangörer och partner deltog i samarbetet. Heby kommun, Östervåla Hembygdsförening, Övervåla IF, Västlands Hembygdsförening, Hållnäs Hembygdsförening, Älvkarleby Hembygdsförening, Valbo Hembygdsförening, Jernbergsfonden, Drömfabriken, Årsunda Hembygdsförening, Västerbergs Folkhögskola, Granliden Mat & Vinhus, ATF Tors Hammare, Torsåkers Hembygdsförening, Västmanlands Spelmansförbund, Salaortens Folkdansgille, Avesta Spelmanslag, Föreningen Folkmusikfesten i Stjärnsund, Säters Hembygdsförening, Säterstampen, Arrangörsföreningen Folkmusikfest Gustafs, Säters kommun, studieförbundet Sensus och Vika Hosjö Hembygdsförening i Falun. AF var själv lokal medarrangör vid följande arrangemang 2009 och hade därmed ansvar framför allt för finansiering av arrangemang och i vissa fall även för programarbetet. Spelmansstämma Årsunda 6 juni, Sångfest Ovansjö 7 aug, Spelstinakväll 15 aug, Konsert Älvkarleby 15 aug, Musikfest Vretas 23 aug, Musikfest Ovansjö aug samt Spelmansfest Engeltofta 5 sep. I slutet av 2009 nådde Arrangörsföreningen Folkmusikfest och Västmanlands Spelmansförbund en överenskommelse om att Västmanlands Spelmansförbund övertar projekt Marknadsföring

8 Folkmusikfest för de två arrangemangen i Sala kommun, Folkmusik på Brunnen och Salastämman för år Länsstyrelsen i Västmanlands län har under 2010 godkänt förändringen. Det innebär att Västmanlands Spelmansförbund samarbetar med projektet i den omfattning som man är intresserad av, till exempel köper Västmanlands Spelmansförbund in sig i de nationella annonserna. 4. Folkmusikfest på Ödmården 2009 I Folkmusikfest på Ödmården 2009 ingick fem arrangemang i tre kommuner. Evenemangen genomfördes 17 juli till 6 sep. Arrangemang genomfördes i följande kommuner: Bollnäs, Ockelbo och Söderhamn. Antalet besökare vid arrangemangen var drygt 1 644, en minskning med drygt 25 procent, jämfört med Arrangörsföreningen har svarat för att organisera och genomföra nationell marknadsföring för samtliga lokala arrangemang. Det handlar om annonsering i folkmusikorienterade tidningar. Spelmannen, Hembygden, Folklore Center samt tidningen Liras festivalbilaga. Dessa tidningar har en samlad upplaga på cirka och det innebär att annonserna i princip når de flesta folkmusikintresserade i Sverige. AF svarar även för driften av en hemsida, som är gemensam för alla arrangemang som ingår i Folkmusikfest på Ödmården. Den innehåller information om alla arrangemang eller en direktlänk till den lokale arrangörens egen hemsida. Varje lokalt arrangemang svarade för sin andel av kostnaden för nationell annonsering och hemsidan. AF organiserade och genomförde den regionala marknadsföringen för arrangemangen i Gästrikland och Hälsingland. Det handlar om annonsering i Arbetarbladet, Gefle Dagblad, Ljusnan och lokala annonsblad. AF har organiserat arbetet med att finansiera den lokala och regionala marknadsföringen. Det handlar om bidrag från kommunerna, Musik Gävleborg, Berggrenska Stiftelsen, Gästriklandsfonden, privata stiftelser och fonder och studieförbund. Följande lokala arrangörer deltog i samarbetet. Holmsvedenbygdens Intresseförening, Mobydalens Kultur- och Turistförening, Föreningen Åmots Folkpark och Finnskogsteatern Loses. 5. Ungdomsfest Gävle Konserthus Under 2009 genomfördes Ungdomfest Gävle Konserthus den 21 mars. Gävle kommun gav ekonomiskt stöd och AF fick stöd även från Dalarnas Landsting och en rad andra bidragsgivare. Cirka 200 ungdomar deltog. De flesta från Dalarna och Gästrikland. Den betalande publiken uppgick till 110 personer. En styrgrupp med personer från Gästrikland och Dalarnas driver projektet. Där ingick 2009 Marianne Broman (Sandviken), Lena Ferneus (Ockelbo), Margareta Gunnarsson (Avesta) Margaretha Mattsson (Rättvik) och Göte Andersson (Sandviken). 6. Lär av goda erfarenheter Den 11 november 2009 redovisade föreningen Folkmusikfesten i Stjärnsund hur de arbetar med sitt arrangemang vid ett möte i Stjärnsund, Hedemora kommun. Till mötet kom personer som arbetar med arrangemang i Dalarna, Gästrikland, Uppland och Västmanland. Folkmusikfesten i Stjärnsund är en av de mest framgångsrika lokala arrangörer som deltar i det gemensamma projektet Marknadsföring Folkmusikfest. Vid mötet berättade Helena Kåks och andra personer från Stjärnsund hur arbetet drivs och hur de ser på sin egen verksamhet. Helena underströk att en viktig faktor är att prioritera det som är

9 roligt och det som därför stärker lusten hos de som aktivt jobbar med projektet. Det låter enkelt men att klara detta är naturligtvis inte alls enkelt. Om så gott som alla lokala arrangörer som deltar i vårt samarbetet skulle uppnå samma resultat som Stjärnsund skulle publiken öka till cirka besökare inom ramen för samma kostnader. Detta visar det självklara värdet att söka lära sig av de bästa erfarenheterna för att utveckla sin egen verksamhet. 7. Den lokala och regionala folkmusiken. Vid de lokala arrangemangen har den lokala och regionala folkmusiken haft stor betydelse. Lokalt förankrade musiker i regionen har fått spelningar vid arrangemangen. Det gäller för både Folkmusikfest Nedre Dalälven och Folkmusikfest på Ödmården. Flera hundra lokala folkmusiker medverkar i de lokala arrangemangen. Under de senaste åren har AF också aktivt arbetat för att öppna dörren för nya folkmusikgrupper med förankring i regionen. Lokalt förankrade grupper och konstellationer svarade för en mycket hög andel av de medverkande även Under 2009 har Arrangörsföreningen och Västmanlands Spelmansförbund enats om att Västmanlands Spelmansförbund tar hela ansvaret för att driva ungdomsprojektet Låtverkstad Västmanland vidare. 8. Ekonomiarbete Omsättningen för marknadsföringsprojektet uppgick till cirka kr under Offentliga bidrag från kommuner, länsmusiken, tre länsstyrelser och Region Gävleborg bidrog med tillsammans drygt kronor enligt fleråriga medfinansieringsåtaganden. Därutöver har projektet fått sponsringsstöd och bidrag med ytterligare drygt kronor. Detta slag av stöd minskade kraftigt under 2009 jämfört med 2008 då beloppet var cirka kr. En minskning med cirka kr, det vill säga en minskning med drygt 40 procent. Huvudskälet till denna kraftiga minskning är den ekonomiska krisen som slog igenom i Sverige med stor kraft under Under sponsringsarbetet år 2009 fick vi nej från många enskilda företag som tidigare år gav stöd. Under 2008 lyckades vi öka sponsringsstöd och andra bidrag i en omfattning som vi inte själva trodde var möjligt kr var betydligt mer än budgeterat. Ett tydligt exempel. I Ovansjö, en kommundel i Sandvikens kommun, fick vi 2008 in hela kronor i sponsringsstöd, det motsvarar 5 kronor per invånare i denna kommundel. Under 2009 fick vi in kr när vi sökte sponsringsstöd. Vi träffade våren 2009 företag som tidigare stött men 2009 hade alla anställda permitterade. En viktig uppgift i projektet är att bygga upp en organisation som klarar att få omfattande sponsringsstöd i hela regionen från företagssektorn. Det har vi lyckats med. Det är ett tiotal personer som nu på uppdrag av projektet sökte och fick sponsringsstöd under 2008 och Vi har nu goda erfarenheter och kan hantera uppgiften. En annan viktig faktor är sponsorstöd i form av rabatter. AF fick under 2009 överenskommelse om rabatter hos AB Gävletidningar, UNT, Dalarnas Tidningar och Sala Allehanda som är de största mediaföretagen i sina regioner. AF fick 50 procents rabatt på annonsköp hos dessa mediaföretag och vi arbetar för att sådana rabatter av fler mediaföretag. Projektet köpte annonsutrymme för drygt kronor under 2009 och det allra mesta med 50 procents rabatt. Dessa volymrabatter är naturligtvis mycket värdefulla. Tack vare dessa har våra annonser verkligen nått ut till de stora tätbefolkade orterna i regionen. 9. AF organisation A. Bokföring och ekonomisk administration.

10 Under 2009 har Gunnar Fahlander svarat för den ekonomiska administrationen. Ekonomiarbetet har i stort fungerat men vår redovisning blev försenad hösten 2009, återkommer om detta nedan. Under 2008 och 2009 har AF klarat den relativt krävande redovisningen till tre länsstyrelser (EU-stöd) och Region Gävleborg. AF svarar också för den ekonomiska administrationen gentemot ett antal lokala arrangemang, de åtta arrangemang där vi har ekonomiskt ansvar. AF kan hjälpa de lokala arrangörer som så önskar med ekonomisk administration. Många lokala arrangörer har valt en annan lösning. Varje lokal arrangör väljer själv vilket samarbete man vill ha. Hemsidan fungerar i princip på samma sätt. Varje lokal arrangör som använder hemsidan får betala en avgift för detta. Detta innebär att kostnaden för både bokföring och drift av hemsida är efterfrågestyrd och baseras på intresset hos de lokala arrangörerna. B. Bidragsansökningar. AF har nu även klarat att hantera bidragsansökningar i stor skala även när bidragsgivarna ställer mycket höga krav på själva bidragsansökningen. Så är fallet med Länsstyrelserna och Region Gävleborg. Det är i första hand Göte Andersson som arbetar med bidragsansökningar. C. Upphandling av ljud. AF upphandlade ljudtjänster från ljudfirmor under 2009 liksom tidigare år. Meningen är att hitta bästa och billigaste leverantören och därmed ge alla arrangörer tillgång till möjliga lösning på detta problem. D. Projektledare är en annan viktig resurs i verksamhete. AF har engagerat personer som är beredda att arbeta med projektledningsarbete utanför hemkommunen på betald basis. Detta är även i fortsättningen en viktig uppgift för AF. På mindre orter är det ofta svårt att hitta personer för alla viktiga behov. 10. Försening av bokföring och redovisning för år I slutet av 2009 meddelade Gunnar Fahlander att han inte längre vill svara för bokföringen åt AF och att AF behöver hitta en annan person som övertar arbetsuppgiften. Gunnar har slutat sitt tidigare arbete i Gysinge i Sandvikens kommun och han har fått ett nytt arbete i Uppsala sedan januari Detta innebär daglig pendling eftersom han bor kvar i Sandviken. Gunnar lovade dock att slutföra arbetet med bokföringen för år 2009 innan en ny person övertar ansvaret för bokföringen. I november var redovisning gjord för cirka kronor till Länsstyrelserna i Uppsala, Västerås och Falun samt Region Gävleborg. Tyvärr har Gunnar inte haft tid att slutföra arbetet med redovisningen för år 2009 förrän nu i juni Totalt handlar det om kostnader för drygt kr, nästan hela beloppet var betalt När detta belopp redovisas ger det AF bidrag med drygt kr från Länsstyrelserna i Uppsala och Falun samt Region Gävleborg. Den exakta omfattning detta handlar om blev inte klar förrän i början av juni Detta handlar inte bara om redovisning utan det handlar självklart även om att bokslutet för år 2010 därmed blev försenat. Förseningen påverkar också budgetarbetet för 2010 eftersom alla lokala arrangörer har behov av att veta hur stora resurser som finns kvar för verksamheten Styrelsen har samrått med revisorerna för att säkra att vi hittar en lösning så att bokslut för 2009 kan upprättas, att revisorerna kan fullgöra sin uppgift och att årsmötet kan genomföras senast under juni månad 2010 samt att dessutom redovisningen kan genomföras i juni. AF har två personer som är båda är beredda att överta arbetet med bokföringen och de har varit tillgängliga för att överta uppgiften sedan i april månad.

11 11. Föreningens medlemmar Arrangörsföreningen är en ideell förening som huvudsakligen verkar i Gästrikland och grannlandskapen. Både enskilda personer och föreningar kan vara medlemmar. Föreningen har 19 medlemmar, varav 13 organisationer. Sandviken Arrangörsföreningen Folkmusikfest Styrelsen Ann-Britt Sommer Göte Andersson Anders Lindborg Per-Erik Karlsson Åke Wänn

12 ÅRSREDOVISNING FÖR Arrangörsföreningen Folkmusikfest Org. Nr

13 Arrangörsföreningen Folkmusikfest STYRELSENS ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamheten Arrangörsföreningen Folkmusikfest är en idéell förening som har till uppgift att med medlemmars stöd verka för arrangemang i Gästrikland och grannlandskapen inom folklig musik och danstradition. Att vara kontaktorgan för ekonomiska och administrativa frågor. Att initiera och stimulera genomförandet av folkmusikfester. Flerårsöversikt Omsättning , , ,00 Resultat , ,00-707,30 i % av omsättningen 3,64% -0,45% -0,09% Balansomslutning , , ,00 Soliditet 0,41-0,17-0,03 Förslag på disposition av föreningens resultat Till årsmötets förfogande står ,94 årets resultat , ,84 Styrelsen förslår att i ny räkning överförs ,84 Beträffande organisationens resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande tilläggsupplysningar och bokslutskommentarer.

14 Arrangörsföreningen Folkmusikfest RESULTATRÄKNING För perioden 1/1-31/ Intäkter Entré , ,00 Bidrag , ,00 Region Gävleborg , ,00 Jordbruksverket , ,00 Länsbildningsförbund , ,00 Spons ,50 Övriga intäkter , ,00 Summa intäkter , ,00 Kostnader Köpta tjänster , ,00 Övriga kostnader , ,50 Personal/artister , ,50 Summa verksamhetskostnader , ,00 Resultat före avskr & fin int/kost , ,00 Finansiella intäkt/kostnad -0,47 545,00 Resultat efter avskr & fin int/kost , ,00 Övriga bokslutsdisp 0,00 0,00 Redovisat resultat , ,00

15 Arrangörsföreningen Folkmusikfest BALANSRÄKNING Tillgångar Not Plusgiro ,39 258,86 Bank 3 232, ,70 Korfristig fordran , ,50 Summa omsättningstillgångar , ,06 Summa tillgångar , ,06 Skulder och eget kapital Kortfristiga skulder , ,00 Skatteskuld , ,00 Summa kortfristiga skulder , ,00 Ingående kapital , ,94 Årets resultat , ,00 Summa eget kapital , ,94 Summa skulder och eget kapital , ,06

16 Arrangörsföreningen Folkmusikfest Noter till bokslut 2009 Not 1 Medlemsavgifter ,00 Övrigt 1 000,00 Deltagaravgifter ,00 Öresavrundning -1,00 SUMMA: ,00

17 Arrangörsföreningen Folkmusikfest Ekonomirapport per Punkt 6 på dagordningen A. Omsättning hittills under år Belopp kr. B. Kontanta tillgångar: 1. Handelsbanken. Kontobehållning: ,95 kr. 2. Postgirokontot. Kontobehållning: 88,39 kr. 3. Swedbank. Kontobehållning 0 kr. 4. Skattekontot: Kontobehållning: 32 kr. C. Kundfordringar, fakturerat kr. D. Kortfristiga skulder, leverantörsfakturor: kr E. Beslut om kommande kostnader. Styrelsen för AF har godkänt en budget på nationell marknadsföring, kr. Huvuddelen av de leverantörsfakturor som inkommit avser detta. Styrelsen har godkänt en samlad budgetram på kr för 2010 samt att Vildrosfestivalen, får ingå i projekt Marknadsföring Folkmusikfest, det innebär att den samlade budgetramen höjs med cirka kronor till kr. F. Reglering av skuld från arrangörerna i Uppsala län och Dalarnas län till Gävleborg. Projektet Marknadsföring Folkmusikfest startade 1 december Det var den tidpunkt som vi angav som starttidpunkt för projektet när ansökan inlämnades. Region Gävleborg har godkänt bidrag till projektet från denna tidpunkt. Jordbruksverket beslöt i maj 2009 att Länsstyrelserna i Uppsala län, Dalarnas län och Västmanlands län inte får betala bidrag till kostnader för tiden före 26 maj I konsekvens med detta så reducerade Uppsala län under 2009 redan utbetalade bidrag för De totala kostnaderna under perioden 1 december 2007 till 26 maj 2008 beräknas till mellan och kr. I dagsläget svarar Region Gävleborg och arrangörerna i Gävleborgs län för så gott som hela beloppet. Gävleborg borde rimligen svara för procent av kostnaden men inte mer. Vi behöver även diskutera om alla arrangörer utanför Gävleborg ska ta ansvar för saken. Styrelsen för AF har beslutat att underlag snarast tas fram och redovisas till samtliga arrangörer. G. Tillgångar, fordringar som AF har gentemot andra parter. Fordran gentemot skattemyndigheten. I december 2007 fick AF besked om när reseersättningar till A-skattare ska behandlas som lön. AF har sedan i ett fall fört detta till formell prövning för Anna Wikenius och AF fick då tillbaks kr från Skattemyndigheten i slutet av Anna Wikenius fick själv tillbaks drygt kr i början av AF har möjlighet att få tillbaks medel fem år tillbaks, dvs från och med Det är fullt möjligt att AF kan få tillbaks över kr på motsvarande sätt om alla berörda musiker är intresserade och uppfyller samma krav som Anna Wikenius. Det krävs dock en del bokföringsarbete för att verkligen få tillstånd nya beslut hos Skatteverket för varje enskild person. Sandviken Göte Andersson

18 Folkmusikfesten Rekordresultat för folkmusikfesten Rekordresultat för folkmusikfesten. Antalet besökare var hela år 2009, att jämföra med 2008 då siffran var lokala arrangörer i 14 kommuner rapporterar rekordsiffror trots den ekonomiska krisen. Spelmansstämma i Mobydalen, Ockelbo, lockade 600 besökare. De 25 arrangörerna finns i södra Dalarna, Gästrikland, södra Hälsingland, Norduppland och Sala kommun i Västmanland. Tillsammans svarade de för över 100 musikprogram sommaren Den totala omsättningen för de 25 arrangemangen var 1,7 miljoner kronor år 2009, varav programkostnaden var 1,1 miljoner. Den gemensamma marknadsföringen kostade drygt kr och omfattar lokal, regional och nationell marknadsföring. - Tack vare marknadsföringsprojektet når vi ut i en större region med annonser för vår dragspelsstämma i Hållnäs, säger Per-Erik Karlsson i Hållnäs Hembygdsförening i Tierps kommun. - Vi har haft besökare som kommer ända från Piteå. Vi vill fortsätta på den inslagna vägen med storskalig marknadsföring, säger Per-Erik Karlsson. Hållnäsveckan hade 2009 totalt 1430 besökare och dragspelsstämman var då ett av de största arrangemangen. Per-Erik Karlsson deltar nu i en utredning om hur samarbetet ska fortsätta efter Det är klart att många av de 25 arrangörerna vill fortsätta samarbetet men det är viktigt att nu utvärdera vad som är den bästa vägen in i framtiden. Succékonsert 2009 med Sofia Jannok i Östra Silvbergs Gruva i Säters kommun nåddes drygt 8000 besökare Många av de lokala arrangörerna har samverkat inom ramen för Folkmusikfest Nedre Dalälven och Folkmusikfest på Ödmården sedan början av 00-talet. År 2006 uppnåddes drygt besökare för de drygt 20 arrangörer som då deltog i Se

19 Folkmusikfesten samarbetet. Under denna period etablerades många nya folkmusikinriktade arrangemang. År 2008 startades sedan ett nytt gemensamt 3-årigt marknadsföringsprojekt där dessa arrangörer fortsätter samarbetet. Den ekonomiska grundbulten i detta projekt är ekonomiska bidrag från 13 kommuner, Länsstyrelserna i Dalarnas län, Uppsala län och Västmanlands län samt Region Gävleborg. Syftet med marknadsföringsprojekt är att under projekttiden etablera en lokal och en gemensam organisation som klarar att organisera och genomföra marknadsföringen samt att även säkra en långsiktig finansiering för verksamheten. Varje lokal arrangör har satt upp sitt mål för antal besökare och summan av allt detta blir drygt besökare för år Målet i sikte De resultat som marknadsföringsprojektet nu kan redovisa innebär att de uppsatta målen faktiskt är i sikte. Budgetramen för tre år (1,9 miljoner kronor) kommer sannolikt att överträffas. Detta är följden av att lokala bidrag och sponsorstöd från företagssektorn sannolikt överskrider det uppsatta målet. I allra bästa fall uppnås även publikmålet som är drygt besökare år De lokala arrangörerna är grundbulten i samarbetet. Föreningen Folkmusikfesten i Stjärnsund är en av de mest framgångsrika. Helena Kåks från Stjärnsund skriver om hur de arbetar, läs artikeln. Aktiva och kreativa lokala arrangörer lyckas naturligtvis allra bäst. Marknadsföringen gav fler besökare i Säter De tre största lokala arrangemangen är Historisk vecka i Säters kommun i Dalarna (4 782 besökare 2009), Hållnäsveckan i Tierps kommun i Uppland (1 430 besökare) och Folkmusikfesten i Stjärnsund i Hedemora kommun i Dalarna (1420 besökare). I Gävleborg var de största arrangemangen Sommarspel med Evert Taubes Musik i Gammelstilla i Hofors kommun (1269 besökare), Spelmansstämma Mobydalen i Ockelbo kommun (600 besökare), Musikfest Ovansjö i Sandvikens kommun (550 besökare). I Västmanland var Folkmusik på Brunnen störst (250 besökare). - Marknadsföringsprojektet har lockat publik från andra delar av Dalarna till vårt arrangemang Historisk vecka. Vid konsert med Sofia Jannok vid Östra Silvbergs gruva i augusti 2009 var uppskattningsvis en tredjedel av publiken personer som vi aldrig sett förut, säger Karin Hästö, kultursekreterare i Säters kommun. Kolbullar smakar gott vid Spelmansstämma Mobydalen. För arrangören (Säters kommun) innebar detta en extra inkomst. Konserten med Sofia Jannok hade 287 betalande och publikintäkten uppgick till kr. - Genom att etablera ett brett lokalt nätverk av lokala arrangörer som samarbetar inom Historisk vecka har vi fått mycket mer gjort inom ramen för resurser som vi ändå förfogar över. Vi väver en större väv där många olika aktiviteter ingår, säger Karin Hästö. - När kommunen, föreningar och ideella krafter samarbetar på detta sätt får vi alla en stor fördel, säger Karin Hästö. Göte Andersson Fakta. Arrangörsföreningen Folkmusikfest (AF) är projektägare för projekt Marknadsföring Folkmusikfest. AF har avtal med de lokala arrangörerna om hur samarbetet ska drivas. AF ansvarar för finansiering och betalningar för marknadsföringen. Denlokale arrangören har ansvar för att söka sponsringsstöd till marknadsföringen. Den lokala arrangören utformar sin egen marknadsföringsplan. Varje lokal arrangör svarar själv för att utforma och finansiera sitt program. Så gott som alla arrangemang äger rum på mindre orter i respektive kommun. Det ekonomiska stödet från länsstyrelserna avser stöd för landsbygdsutveckling. De flesta lokala arrangörerna är medlemmar i AF. Se

20 Folkmusikfesten Folkmusikfesten i Stjärnsund Musik av den argentinska tangons mästare Piazzolla mötte låtar från södra Dalarna under Folkmusikfesten i Stjärnsund. Lars-Åke Gustafsson, accordeon, & Fredrik Petrini, gitarr. Södra Dalarna saknade länge ett större årligen återkommande folkmusikarrangemang. År 2005 tog en grupp stjärnsundsbor initiativ till ett sådant: Folkmusikfesten i Stjärnsund. Med samarbetsprojektet Folkmusikfest vid Nedre Dalälven i ryggen har vi skapat en årligen återkommande och varierad festival som lockar förhållandevis många besökare och som utvecklas hela tiden. Stjärnsundsbygden ligger i Hedemora kommun och består av Stjärnsunds bruk med välbevarad bebyggelse från 1700-talet och framåt och ett antal omkringliggande byar. Dessa miljöer är givetvis en tillgång i arbetet, liksom det faktum att det i bygden bor många aktiva människor. Cirka 400 bofasta och många sommargäster finns i området, som trots att det är litet gjort sig känt för sitt rika kulturliv. Lust och kreativitet nyckelfaktorn Folkmusikfesten i Stjärnsund äger sedan starten alltid rum första helgen i augusti. Den första festen pågick i tre dagar och omfattade ett tiotal arrangemang. Under de år som följde växte festen till att som mest omfatta ett 30-tal programpunkter under fyra dagar. Inför fjolårets festival kände vi att det var dags att minska kostymen lite. Om ett arrangemang av det här slaget ska bli uthålligt får lusten och kreativiteten inte trängas tillbaka av organisatoriska och ekonomiska problem. Vi ser heller inte detta med att få arrangemanget att växa som ett självändamål. Höjdpunkt i Smedjan 2009 års fest drog igång en fredagskväll med polska och gammeldans i bygdegården och en konst- och musikhappening vid sjön Grycken. På lördagskvällen kulminerade den med en konsert i Smedjan med bland andra Jonas Knutsson och Johan Norberg. Dessemellan var det tangokonsert, vallmusik, viscafé, vallmusik, sånglekar, buskspel, många prova på-aktiviteter och en spektakulär musikalisk parad. Se

EKONOMIHANDLINGAR 2013

EKONOMIHANDLINGAR 2013 LILLA ÅRSMÖTET 2014 EKONOMIHANDLINGAR 2013 INNEHÅLL FÖRKLARINGAR TILL SVENSKA KYRKANS UNGAS ÅRSREDOVISNING 2013 (och på sista sidan en jämförelse mellan bokslutet 2013 och den rambudget som Stora

Läs mer

Näringsliv i Lanna-Bredaryd Sidan 1 av 7 828000-7660. Årsredovisning. för. Näringsliv i Lanna-Bredaryd 828000-7660. Räkenskapsåret 2012

Näringsliv i Lanna-Bredaryd Sidan 1 av 7 828000-7660. Årsredovisning. för. Näringsliv i Lanna-Bredaryd 828000-7660. Räkenskapsåret 2012 Näringsliv i Lanna-Bredaryd Sidan 1 av 7 Årsredovisning för Näringsliv i Lanna-Bredaryd Räkenskapsåret 2012 Näringsliv i Lanna-Bredaryd Sidan 2 av 7 Styrelsen för föreningen Näringsliv i Lanna-Bredaryd

Läs mer

Årsredovisning för. Ansta Fiber ek förening 769626-7 421. Räkenskapsåret 2013-08-06-2014-12-31

Årsredovisning för. Ansta Fiber ek förening 769626-7 421. Räkenskapsåret 2013-08-06-2014-12-31 Årsredovisning för Ansta Fiber ek förening 769626-7 421 Räkenskapsåret 2013-08-06-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Kallelse till årsmöte i Tyresö Golfklubb Måndagen den 31 mars 2014 kl Golfrestaurangen Spis & Vin vid Tyresö Golf

Kallelse till årsmöte i Tyresö Golfklubb Måndagen den 31 mars 2014 kl Golfrestaurangen Spis & Vin vid Tyresö Golf 1 Kallelse till årsmöte i Tyresö Golfklubb Måndagen den 31 mars 2014 kl. 19.00 Golfrestaurangen Spis & Vin vid Tyresö Golf Innehållsförteckning SID 2: FÖREDRAGNINGSLISTA / STYRELSE / REVISION / VALBEREDNING

Läs mer

Föreningen Villaägare i Järfälla

Föreningen Villaägare i Järfälla Årsredovisning för Föreningen Villaägare i Järfälla Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Föreningen Villaägare i Järfälla 1(6) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Föreningen Villaägare i Järfälla, får

Läs mer

Wiskansfiber ekonomisk förening

Wiskansfiber ekonomisk förening Årsredovisning för Wiskansfiber ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-05-20-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltnings- och verksamhetsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda

Läs mer

STYRELSEAKADEMIEN NORR. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015

STYRELSEAKADEMIEN NORR. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015 ÅRSREDOVISNING 2015 Styrelsen för StyrelseAkademien Norr får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01--2015-12-31. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 4 RESULTATRÄKNING

Läs mer

Förslag till dagordning. 1 Fastställande av röstlängd för mötet. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet

Förslag till dagordning. 1 Fastställande av röstlängd för mötet. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet Att fastställas vid årsmöte med Föreningsalliansen i Staffanstorp den 29 mars 2016. Dagordningens innehåll regleras av stadgarna 19 Ärenden vid årsmötet Förslag till dagordning 1 Fastställande av röstlängd

Läs mer

Leader Stockholmsbygd Ideell förening

Leader Stockholmsbygd Ideell förening Årsredovisning för Leader Stockholmsbygd Ideell förening Räkenskapsåret 2015-09-23 - Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Näringsliv i Lanna-Bredaryd Sidan 1 av 7 828000-7660. Årsredovisning. för. Näringsliv i Lanna-Bredaryd 828000-7660. Räkenskapsåret 2013

Näringsliv i Lanna-Bredaryd Sidan 1 av 7 828000-7660. Årsredovisning. för. Näringsliv i Lanna-Bredaryd 828000-7660. Räkenskapsåret 2013 Näringsliv i Lanna-Bredaryd Sidan 1 av 7 Årsredovisning för Näringsliv i Lanna-Bredaryd Räkenskapsåret 2013 Näringsliv i Lanna-Bredaryd Sidan 2 av 7 Styrelsen för föreningen Näringsliv i Lanna-Bredaryd

Läs mer

Balansrapport 2014-01-01 Förändring 2014-12-31

Balansrapport 2014-01-01 Förändring 2014-12-31 1 (1) 769624-4412 Utskriven: 2015-05-05, 10:03 2014-01-01-2014-12-31 T o m ver nr: A 89, I 696, K 694, L 66, U 67 Balansrapport 2014-01-01 Förändring 2014-12-31 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar 1181 Pågående

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsförening Bydalen 1

Årsredovisning. Bostadsrättsförening Bydalen 1 Årsredovisning för Bostadsrättsförening Bydalen 1 769620-3939 Räkenskapsåret 2014 1 (9) Styrelsen för Bostadsrättsförening Bydalen 1 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen

Läs mer

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE 1(9) FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden

Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden Årsredovisning för Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden 1(6) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden, får härmed avge

Läs mer

Västlands Hembygdsförening

Västlands Hembygdsförening Västlands Hembygdsförening Verksamhetsberättelse 2013 Styrelsen 2013 Ordinarie ledamöter Carl-Bertil Wallin Ordförande Inger Lind Sekreterare Peter Mattsson Kassör Gunnel Eriksson Vice sekreterare Vice

Läs mer

Föreningen Svenska Tecknare. Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Föreningen Svenska Tecknare. Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Föreningen Svenska Tecknare Org nr 802003-4495 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll förvaltningsberättelse resultaträkning balansräkning noter Om inte

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 1(7) Rosenlunds Herrgårds Vänner ideell förening Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Information om verksamheten

Läs mer

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF Årsredovisning för Romeleåsens Golfklubb IF 845002-2218 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Romeleåsens Golfklubb IF får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning för. Woodlands Golfklubb 837600-6501. Räkenskapsåret 2013-10-01-2014-09-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Woodlands Golfklubb 837600-6501. Räkenskapsåret 2013-10-01-2014-09-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Woodlands Golfklubb Räkenskapsåret 2013-10-01-2014-09-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer

Läs mer

Årsmöte i Gällstaö Fastighetsägareförening. Tisdag 28 april 2015

Årsmöte i Gällstaö Fastighetsägareförening. Tisdag 28 april 2015 Årsmöte i Gällstaö Fastighetsägareförening Tisdag 28 april 2015 1. Mötets öppnande 2. Val av mötesfunktionärer Ordförande Sekretärare Två protokolljusterare/rösträknare 3. Mötets behöriga utlysande 4.

Läs mer

Föreningen Svenska Tecknare. Förvaltningsberättelse

Föreningen Svenska Tecknare. Förvaltningsberättelse Föreningen Svenska Tecknare Org nr 802003-4495 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i kronor. Uppgifter inom

Läs mer

Projektplan för Utveckla Kilsbergskanten

Projektplan för Utveckla Kilsbergskanten 1 Projektplan för Utveckla Kilsbergskanten 1. Projektnamn Den 1 juni 2009 beslöt LAG Mellansjölandet att bevilja oss ett projektstöd för att arrangera besökshelgen Upplev Kilsbergskanten (LAG:s dnr M2009-0095,

Läs mer

Narkolepsiföreningen Sverige NFS

Narkolepsiföreningen Sverige NFS Årsredovisning för Narkolepsiföreningen Sverige NFS Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Noter 4 Underskrifter 5 Narkolepsiföreningen

Läs mer

MOLLÖSUNDS 2012-06-16 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

MOLLÖSUNDS 2012-06-16 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING MOLLÖSUNDS 2012-06-16 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Kallelse till ordinarie föreningsstämma. Tid och plats: lördagen den 14 juli 2012 kl. 15.00 i Änggården Medlem i föreningen är ägare till fastighet eller därmed

Läs mer

2010-07-01 2011-06-30. för Republikanska Föreningen Org. nr. 802411-5654

2010-07-01 2011-06-30. för Republikanska Föreningen Org. nr. 802411-5654 ÅRSREDOVISNING 2010-07-01 2011-06-30 för Republikanska Föreningen Org. nr. Innehåll Förvaltningsberättelse 2 Disposition av årets resultat 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 3 Tilläggsupplysningar (noter)

Läs mer

GOODCAUSE HOLDING AB

GOODCAUSE HOLDING AB GoodCause Holding AB Org nr 556672-9769 ÅRSREDOVISNING 2006 GOODCAUSE HOLDING AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GoodCause Holding AB får härmed avge årsredovisning för sitt andra räkenskapsår,

Läs mer

Årsredovisning. Röda Korset Storsjökretsen 893203-4880

Årsredovisning. Röda Korset Storsjökretsen 893203-4880 1(8) Årsredovisning Röda Korset Storsjökretsen Styrelsen för Röda Korset Storsjökretsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 2014-01-01 -. Om inte annat särskilt

Läs mer

Samfälligheten Brynhild

Samfälligheten Brynhild Årsredovisning för Samfälligheten Brynhild Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31 Samfälligheten Brynhild 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Samfälligheten Brynhild, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 1(7) ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING Org. nr ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2013 ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 2(7) Styrelsen för ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING får härmed

Läs mer

Presentation av Framtidsveckan i Norrbotten.

Presentation av Framtidsveckan i Norrbotten. Presentation av Framtidsveckan i Norrbotten. Bakgrund till projektet Den ekologiska krisen, klimatkrisen, energikrisen och den ekonomiska Vi ser att dessa kriser hänger ihop och att lösningarna på dem

Läs mer

GOODCAUSE HOLDING AB

GOODCAUSE HOLDING AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GOODCAUSE HOLDING AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GoodCause Holding AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för. Brf Kullaberg 1 Org nr 716420-0060. får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för. Brf Kullaberg 1 Org nr 716420-0060. får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Brf Kullaberg 1 Org nr 716420-0060 får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 2014 31 december 2014 Innehåll: Förvaltningsberättelse Resultaträkning

Läs mer

Förvaltningsberättelse 2017

Förvaltningsberättelse 2017 Förvaltningsberättelse 2017 De stora ärendena för styrelsen under året har varit belysning och trafik i våra områden. Farthinder och skyltar har satts upp för att göra våra områden säkrare gällande trafik

Läs mer

Utveckla Roslagen och Stockholms Skärgård UROSS

Utveckla Roslagen och Stockholms Skärgård UROSS Årsredovisning för Utveckla Roslagen och Stockholms Skärgård UROSS Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Utveckla Roslagen och Stockholms Skärgård 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Utveckla Roslagen

Läs mer

BRF Fjällfoten i Idre

BRF Fjällfoten i Idre Årsredovisning för BRF Fjällfoten i Idre Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 BRF Fjällfoten i Idre 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för BRF Fjällfoten i Idre, får härmed avge årsredovisning för 2013.

Läs mer

Årsredovisning. Kode Norra Bredband Ekonomisk förening

Årsredovisning. Kode Norra Bredband Ekonomisk förening Årsredovisning för Kode Norra Bredband Ekonomisk förening Räkenskapsåret 2006 Kode Norra Bredband Ekonomisk förening Styrelsen för Kode Norra Bredband Ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Wiskansfiber ekonomisk förening

Wiskansfiber ekonomisk förening Årsredovisning för Wiskansfiber ekonomisk förening Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och

Läs mer

Policy för föreningsbidrag och kommunal medfinansiering

Policy för föreningsbidrag och kommunal medfinansiering Policy för föreningsbidrag och kommunal medfinansiering Antagen av kommunfullmäktige 26 oktober 2016, 2016KS/0069 Innehåll Inledning... 3 Vägledande princip den kommunala kompetensen... 3 Riktlinjer och

Läs mer

DMBK kallar medlemmar till årsmöte lördag den 16 mars 2013 klockan 11.00.

DMBK kallar medlemmar till årsmöte lördag den 16 mars 2013 klockan 11.00. Kallelse DMBK kallar medlemmar till årsmöte lördag den 16 mars 213 klockan 11.. Plats: Lilla Västanbergsvägen 24 Dagordning 1. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet. 2. Fråga om mötet har utlysts

Läs mer

Årsredovisning. Leader Södertälje Landsbygd

Årsredovisning. Leader Södertälje Landsbygd Årsredovisning för Leader Södertälje Landsbygd 802447-2121 Räkenskapsåret 2012 1 (8) Styrelsen för Leader Södertälje Landsbygd får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Projektbeskrivning Folkmusikvecka i Lund 2007

Projektbeskrivning Folkmusikvecka i Lund 2007 Projektbeskrivning Folkmusikvecka i Lund 2007 Bakgrund Skånes Spelmansförbund har tillsammans med Musik i Syd utropat 2007 till Folkmusikår i Skåne. För att manifestera den Skånska folkmusiken och sprida

Läs mer

Årsmöte 2012-03-11 på Karlsnäsgården Förslag till dagordning

Årsmöte 2012-03-11 på Karlsnäsgården Förslag till dagordning Årsmöte 2012-03-11 på Karlsnäsgården Förslag till dagordning 1. Mötets öppnande. 2. Godkännande av dagordning. 3. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet. 4. Val av två protokolljusterare, tillika

Läs mer

Turismutveckling i Finnskogarna Ekonomisk Förening Org nr 769626-0947 ÅRSREDOVISNING 2014

Turismutveckling i Finnskogarna Ekonomisk Förening Org nr 769626-0947 ÅRSREDOVISNING 2014 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för Turismutveckling i Finnskogarna får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-31 2014-12-31. Årsredovisningen omfattar Innehåll Sida Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening

Årsredovisning. Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening Årsredovisning för Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening 716439-7072 Räkenskapsåret 2016 1 (6) Styrelsen för Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsmöte 2013. Tid och plats: Söndagen den 21:a april, 13:00. Tingssalen, Gamla tingshuset, Rådhusgatan 40, Östersund.

Årsmöte 2013. Tid och plats: Söndagen den 21:a april, 13:00. Tingssalen, Gamla tingshuset, Rådhusgatan 40, Östersund. Årsmöte 2013 Tid och plats: Söndagen den 21:a april, 13:00. Tingssalen, Gamla tingshuset, Rådhusgatan 40, Östersund. Den gröna markören visar platsen för årsmötet, Rådhusgatan 40 Den lila markören visar

Läs mer

ABC Ekonomiska termer

ABC Ekonomiska termer Ekonomiska begrepp I den ekonomiska redovisningen finns det ett antal termer som är viktiga att känna till som egen företagare. Drivhuset hjälper dig att reda ut begreppen på de allra vanligaste och beskriver

Läs mer

Årsredovisning. Swedish Eventing

Årsredovisning. Swedish Eventing Årsredovisning för Swedish Eventing 802495-1363 Räkenskapsåret 2016 1 (7) Styrelsen för Swedish Eventing, med säte i Örebro, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Bostadsrättsför. Fotbollen nr1

Bostadsrättsför. Fotbollen nr1 Årsredovisning för Bostadsrättsför. Fotbollen nr1 Räkenskapsåret 2008 Bostadsrättsför. Fotbollen nr1 1(6) Styrelsen för Bostadsrättsför. Fotbollen nr1 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Suseboparken Parkerings AB

Årsredovisning. Suseboparken Parkerings AB Årsredovisning för Suseboparken Parkerings AB 556781-9221 Räkenskapsåret 2014 1 (5) Styrelsen för Suseboparken Parkerings AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen är

Läs mer

ÅRSREDOVISNING för. StockholmsPolisen IF Triathlon Årsredovisningen omfattar:

ÅRSREDOVISNING för. StockholmsPolisen IF Triathlon Årsredovisningen omfattar: ÅRSREDOVISNING 2010-09-01--2011-08-31 för Årsredovisningen omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Tilläggsupplysningar 4 ÅRSREDOVISNING 2010-09-01--2011-08-31 för Årsredovisningen

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR LINKÖPINGS FRITEATER 2013 FÖRSLAG TILL DAGORDNING 1. Mötets öppnande 2. Godkännande av dagordning 3. Val av presidium a/ Årsmötets ordförande b/ Årsmötets sekreterare c/ Justerare

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sida 1 ÅRSREDOVISNING Styrelsen för Mollösunds Samfällighetsförening får härmed avgiva redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2007 05 01-2008 04 30, föreningens 2:a verksamhetsår.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012/2013

ÅRSREDOVISNING 2012/2013 ÅRSREDOVISNING 2012/2013 Styrelsen för Barnkörveckan på Fårö får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2012-10-01--2013-09-30. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 3 RESULTATRÄKNINGAR

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Ramnered-Gundlebo Fiber Ekonomiska Förening Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-07-10--2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

2009-07-01 2010-06-30. för Republikanska Föreningen Org. nr. 802411-5654

2009-07-01 2010-06-30. för Republikanska Föreningen Org. nr. 802411-5654 ÅRSREDOVISNING 2009-07-01 2010-06-30 för Republikanska Föreningen Org. nr. Innehåll Förvaltningsberättelse 2 Disposition av årets resultat 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 3 Tilläggsupplysningar (noter)

Läs mer

Föreningen Utveckla Örbyhus Tobo och Vendel

Föreningen Utveckla Örbyhus Tobo och Vendel Stadgar Föreningen Utveckla Örbyhus Tobo och Vendel 2016-02-03 Innehåll 1 Föreningens namn... 1 2 Föreningens sätesort... 1 3 Föreningens ändamål... 2 4 Elektronisk kommunikation... 2 5 Medlemskap... 2

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Seglora Fiber Ek. för. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01--2015-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening Årsredovisning för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening 769622-6120 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013.

Läs mer

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31.

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. o ARS REDOVISNING för Göteborg Beachvolley Club Org.nr.857208-7271 Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - resultaträking

Läs mer

Hovgården fiber Ekonomisk förening

Hovgården fiber Ekonomisk förening Hovgården fiber Ekonomisk förening Kallelse till årsmöte Onsdagen den 18 mars 2015 Kl. 18:15 i Björlandagårdens Café Varmt välkomna!! Eventuella Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast 1 vecka innan

Läs mer

Årsredovisning. Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening

Årsredovisning. Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening Årsredovisning för Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening 769613-6725 Räkenskapsåret 2011 1 (7) Styrelsen för Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Protokoll från KommITS Riksmöte 2008

Protokoll från KommITS Riksmöte 2008 2008-11-12 Dnr Protokoll från KommITS Riksmöte 2008 Datum: 2008-11-12 Närvarande: Se bilaga 1 1 Årsmötet förklarades öppnat av Thorbjörn Larsson 2 Val av ordförande och sekreterare Till ordförande för

Läs mer

Republikanska Föreningen

Republikanska Föreningen Sida 1 av 8 Årsredovisning för Republikanska Föreningen 802411-5654 Räkenskapsåret 2014-01-01 -- 2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 - balansräkning 5 - noter 7 - underskrifter

Läs mer

Zetterlundsvägens Samfällighetsförening

Zetterlundsvägens Samfällighetsförening 1 (5) ÅRSBOKSLUT FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2013-09-01 2014-08-31 Org nr 716417-1956 Förslag till vinstdisposition: Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor): balanserad vinst 730 228

Läs mer

GÄVLEBORGS RIDSPORTFÖRBUND

GÄVLEBORGS RIDSPORTFÖRBUND ÅRSMÖTESPROTOKOLL för Gävleborgs Ridsportförbunds årsmöte på Högbo Ridklubb, Sandviken 2011.03.26 1. Mötet öppnas Distriktsordförande Eva Myrgren hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat. Från Svenska

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Södra Fräkne Fiberförening, ek. för Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01--2015-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening

Årsredovisning. Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening Årsredovisning för Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening 753300-2189 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening, med säte i Lycke, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING BRF SOLREGNET Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2001 Styrelsen för Brf Solregnet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2001. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE VERKSAMHET Föreningen har till ändamål

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (8) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Harvpinnen 19 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016. Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Förvaltningsberättelse Verksamheten

Läs mer

Stadgar F! Västerås Antagna av årsmöte

Stadgar F! Västerås Antagna av årsmöte 1 Föreningens namn och organisationsnummer Föreningens namn är Feministiskt initiativ Västerås (F! Västerås), organisationsnummer 802495-3799. 2 Föreningens säte F! Västerås säte är Västerås kommun. 3

Läs mer

ÅRSMÖTE 2010 VERKSAMHETSÅRET

ÅRSMÖTE 2010 VERKSAMHETSÅRET Södra Näs och Nygårds Vägförening ÅRSMÖTE 2010 VERKSAMHETSÅRET 20090501-20100430 Söndagen den 4 juli 2009 kl 14.00 (registrering från 13.00) Ankarskolans matsal, Träslövsläge DAGORDNING 1 Mötets öppnande

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (7) Styrelsen för Havs- och Kustfiskarnas Producentorganisation Sverige ek.för får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Förvaltningsberättelse

Läs mer

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Malmö mot Diskriminering Stadgar för Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Antagna vid årsmöte 2010-09-22 STADGAR Malmö mot Diskriminering Malmö

Läs mer

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare PROTOKOLL Årsmötet Sammanträdesdatum 2011-05- 14 Tid: Plats: 10.00-11.45 Cefalushuset i Riksdagen Närvarande: 15 medlemmar enligt förteckning 1 Öppnande IFFKs ordförande, Ulla Y Gustafsson, hälsade välkommen

Läs mer

Brf. Fjällbjörken i Osthang

Brf. Fjällbjörken i Osthang Årsredovisning för Brf. Fjällbjörken i Osthang Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31 Innehållsförteckning Innehållsförteckning: Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda säkerheter och

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Årsredovisning. Svenska Downföreningen

Årsredovisning. Svenska Downföreningen Årsredovisning för Svenska Downföreningen Räkenskapsåret 2009 Svenska Downföreningen 1(7) Styrelsen för Svenska Downföreningen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Blågrön Fiber ek.för

Blågrön Fiber ek.för Årsredovisning för Blågrön Fiber ek.för Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer

Läs mer

Föreningen ITS Sweden

Föreningen ITS Sweden Årsredovisning för Föreningen ITS Sweden Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR LINKÖPINGS FRITEATER 2012 FÖRSLAG TILL DAGORDNING 1. Mötets öppnande 2. Godkännande av dagordning 3. Val av presidium a/ Årsmötets ordförande b/ Årsmötets sekreterare c/ Justerare

Läs mer

Årsredovisning. Kållands Bredband Ekonomisk förening

Årsredovisning. Kållands Bredband Ekonomisk förening Årsredovisning för Kållands Bredband Ekonomisk förening 769625-1177 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Kållands Bredband Ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014.

Läs mer

Årsredovisning. Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a.

Årsredovisning. Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a. Årsredovisning för Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a. 769000-0356 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a., med säte i Lidköping, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsmöte 2014. 19 november i Alnarp kl. 17.00-19.00 Sal 106 Alnarpsgården. Årsmöteshandlingar

Årsmöte 2014. 19 november i Alnarp kl. 17.00-19.00 Sal 106 Alnarpsgården. Årsmöteshandlingar Årsmöte 2014 19 november i Alnarp kl. 17.00-19.00 Sal 106 Alnarpsgården Årsmöteshandlingar Dagordning Styrelsekandidater Verksamhetsberättelse Verksamhetsplan Mål 2014 Dagordning årsmöte 2014-11-19 Alnarp

Läs mer

Västerås Astronomi- och Rymdforskningsförening (VARF) Stadgar

Västerås Astronomi- och Rymdforskningsförening (VARF) Stadgar Västerås Astronomi- och Rymdforskningsförening (VARF) Stadgar 1 Föreningens firma Föreningens firma är Västerås Astronomi- och RymdforskningsFörening. 2 Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

VERKSAMHETS- OCH FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

VERKSAMHETS- OCH FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sida 1 Styrelsen för Västra Kustens Skogsägare lämnar följande årsredovisning för verksamheten under räkenskapsåret. VERKSAMHETS- OCH FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Två avgörande händelser under 2011 gjorde att

Läs mer

Årsredovisning. Täby Ryttarsällskap

Årsredovisning. Täby Ryttarsällskap Årsredovisning för Täby Ryttarsällskap Räkenskapsåret 2012 Täby Ryttarsällskap 1(6) Styrelsen för Täby Ryttarsällskap får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2008

ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2008 Styrelsen för den ideella föreningen ARILDS BYALAG får härmed avge ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2008 Årsredovisning 08 1 / 5 SJ / CKS 2009-04-05 Förvaltningsberättelse Arilds Byalag är en ideell förening,

Läs mer

Leader Gästrikebygden 1 (1) 802441-3083 Utskriven: 2010-03-12, 09:13 2009-01-01-2009-12-31 T o m ver nr: A 301

Leader Gästrikebygden 1 (1) 802441-3083 Utskriven: 2010-03-12, 09:13 2009-01-01-2009-12-31 T o m ver nr: A 301 Leader Gästrikebygden 1 (1) 802441-3083 Utskriven: 2010-03-12, 09:13 2009-01-01-2009-12-31 T o m ver nr: A 301 Balansrapport TILLGÅNGAR Omsättningstillgångar 2009-01-01 Förändring 2009-12-31 1630 Skattekonto

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan Räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30 Stiftelsen Sophiaskolan 1(8) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30.

Läs mer

Kallelse till Föreningsstämma

Kallelse till Föreningsstämma Kallelse till Föreningsstämma Hyllinge Nordöstra Samfällighetsförening Tid: 11:e mars 2015 kl. 19.00 Plats: Hyllinge Skola, matsalen, Hyllinge Bilagor Verksamhetsberättelse 2014 Årsredovisning 2014 Revisionsberättelse

Läs mer

Solö Sim-Skoleförening

Solö Sim-Skoleförening Årsbokslut för Solö Sim-Skoleförening Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Innehållsförteckning Sida Verksamhetsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Noter, Underskrifter 4 Solö Sim-Skoleförening

Läs mer

Årsredovisning. för. Sanda Västergarn Fiber Ekonomisk förening 769623-5816

Årsredovisning. för. Sanda Västergarn Fiber Ekonomisk förening 769623-5816 Årsredovisning för Sanda Västergarn Fiber Ekonomisk förening 769623-5816 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning

Läs mer

Årsmöte för Geddebergsvägens samfälligheter verksamhetsåret 2014/2015

Årsmöte för Geddebergsvägens samfälligheter verksamhetsåret 2014/2015 Årsmöte för Geddebergsvägens samfälligheter verksamhetsåret 2014/2015 Dagordning Val av ordförande för stämman Val av sekreterare för stämman Val av två justeringsmän Fråga om kallelse till stämman utsänts

Läs mer

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening Årsredovisning för Skottanet Ekonomisk Förening Räkenskapsåret 2009 Skottanet Ekonomisk Förening 1(7) Styrelsen för Skottanet Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009.

Läs mer

www.qicon.se Årsredovisning 2011

www.qicon.se Årsredovisning 2011 www.qicon.se www.qicon.se Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för QI Construction AB (556521-7352) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Föreningen Närheten Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 - balansräkning

Läs mer

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GodEl Sverige AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll Sida

Läs mer

Årsredovisning. Havstenssunds Bryggförening

Årsredovisning. Havstenssunds Bryggförening Årsredovisning för Havstenssunds Bryggförening 802464-0891 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Havstenssunds Bryggförening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Årsredovisningen är

Läs mer

Ljungby Business Arena ekonomisk förening

Ljungby Business Arena ekonomisk förening Årsredovisning för Ljungby Business Arena ekonomisk förening Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter

Läs mer