av vinst- och förlusträkningen har sålunda uppkommit en vinst på kronor Under år 1967 har följande medlemmar avlidit, nämligen fru Agnes Lundin och

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "av vinst- och förlusträkningen har sålunda uppkommit en vinst på kronor Under år 1967 har följande medlemmar avlidit, nämligen fru Agnes Lundin och"

Transkript

1 BCETADSFÖRENINGEN y M E R Uppsala STYREISENS BERÄT'lEISE FÖR 1967 Ur ekonomisk synpunk~ har 1967 varit ett förhållandevis gott år. såsom framgår av vinst- och förlusträkningen har sålunda uppkommit en vinst på kronor 7 956:92. Under år 1967 har följande medlemmar avlidit, nämligen fru Agnes Lundin och herr Ivar Karlsson. I hus nr 2 har reparation av gavel utförts likaså målning av pannrum och ledningar. Källarutrymme i hus nr 2 har uthyrw till målarmästare Sigvard Eng :rör kronor l 200 per år. Gräsmattorna ha iordningställts efter rörnedläggning. Styrelsen föreslår, att årets vinst fördelas sålunda: till reservfonden kronor 2 652:92 och till reparations fonden " 5 304:-- sia kronor 7 956:92 Styrelsen har under året haft följande sanmwmsättning: ordförande: Eric Johansson sekreterare: Sonja Lignell kassör: Folke Ceder I tur att avgå är herr Eric Johansson. Föreningen har varit kallad till ett ordinarie sammanträde. Styrelsen har haft två protokollförda sammanträden och i övrigt träffaw för överläggningar beträffande föreningens skötsel. Uppsala i april 1968 Sonja Lignell sekr. E. Johansson ordf. Folke Ceder kassör

2 Bostadsföreningen y M E R Uppsala INGÄENlJE BALANSKONTO 1 jan 1967 Debet 304,0 Inteckningskonto 3~2,0 Reservfondens kont~ 303,0 Reparationsfondens konto 303,1 Yttre reparationer 301,0 Andelskapitalets konto // F : : : : ,0 Bankkonto 202,1 Löp. inkomster & utgifter 202,3 Reservfonden 202,4 Reparationsfonden 204,0 Inventariekonto 205,0 Fastighetens konto 205,1 Byggnader 205,2 Tomtmark 206,0 F.järrvärmeanläggningskonto 112,0 Vinstmedelskonto 377: : : :76 1 : : : : :31 112,1 Balanserad förlust (1966 års) 5 398: : :03

3 Debet VINST & FÖRLUSTKONTO 31 dec ,0 Värmekostnadskonto 104,1 Oljeeldning 104,2 Fjärrvärmeavgifter 104, 3 Övriga kostnader 105,0 Rep- och underhållskonto 105,1 Byggnad 1, Ymerg 105,2 " 2, Väderkvsg 105,3 " 3, uthusbyggn 105,4 Trädgårdsanläggningar 105,5 Övriga markanläggningar 106,0 Elströms konto 1 550: :35 ±29: :95 260: : :50 106,1 Byggnad 1, Ymerg 1 445: :33 180: :60 106,2 " 2, Väderkvsg 237: :42 107,0 Vattenavgifters konto 107,1 Byggnad 1, Ymerg : ,2 " 2, Väderkvsg _ 76'): : ,0 Skatters konto 108,1 Prelimi när skatt 2 729:-- 101,0 Medlemsavgifters konto 101,1 Ordinarie avgifter 101,3 Tvättstugeavgifter 101,4 Extra avgifter 102,0 Räntors konto 102,1 Tillgångsräntor 103,0 Rabatters konto :50 463:15 55: : : 16 39:63 108,2 Kvarstående skatt 1 262: : -- / Trpt :35 Trpt :44

4 Debet VINST & FÖRLUSTKONTO 21 dec Trpt :35 Trpt :44 109,0 Omkostnadskonto j/, 109,1 Styrelsearvoden 1 000:-- 109,2 Revisionsarvoden 100: ,3 Bokföring och dekl. 250: ,4 Skriv- och kontorsmat. 117: ,5 Porto, telefon 89:95 109,6 Försäkringspremier 1 294:-- 109,8 Övriga omkostnader 229 : :40 102,0 Räntors konto 102,2 Skuldräntor :-- 111, O Fasti~hetsskötselskonto 111,2 Avgift till U B C 5 954:02 111,3 Städning 1 262: :92 110,0 Renhållnin~skonto 110,1 Sotning 132:90 110,2 Renhållningsverket 1 429:-- 110,3 Övrig renhållning 222 : :85 402,0 Ut~ående balanskonto 1967 års nettovinst : 92 / : :44

5 Debet UTGÅENDE BALANSKONTO 31 dec 1~ ,0 Kassakonto 202,0 Bankkonto 202,1 Löp. inkomster & utgifter :87 202,3 Res ervfonden 2 553:26 202,4 Reparationsfonden 204,0 Inventariekonto 205,0 Fastighetens konto 205,1 Byggnader _-----<.5-'-1. : : :75 304,0 Inteckningskonto :40 1 : ,2 Tomtmark -±9 000: :25 206,0 Fjärrvärmeanl äggningskonto 1966 års kostnader : II II : : :49 304,1 Gamla lånet 304,2 Nya lånet 302,0 Reservfondens konto 303,0 Repara t).onsfondens konto 301,0 Andelskapitalets konto 306,0 Medlemmars konto Avgifter för 1:a kv ,0 Vinst & förlustkonto års nettovi nst : : : :96 0: : : : :49 Varje medl ems andel i föreningens bokförda behållna förmögenhet Varje. medlems andel i föreningens behållna förmögenhet, om senaste taxer ingsvärdet å fastigheten l ägges till grund för värder ingen 7 270: : -- Ur r'k'"~;::;:; b.tyg.. '

6 1 R E V I S lon S B E R Ä T T E L S E Undertecknade revisorer, utsedda att granska Bostadsföreningen Ymers i Uppsala räkenskaper och förvaltning för räkenskapsåret 1967, få efter fullgjort uppdrag avgiva följande b erätt els e. Vid fullgörandet av vårt uppdrag ha vi granskat räkenskaperna, kontrollerat banktillgodohavanden och försäkringar samt genomläst f öreningens protokoll. Då granskningen ej givit anledning till anmärkning mot de genomgångna räkenskaperna eller styrelsens förvaltning i övrigt, få vi tillstyrka att årsmötet måtte fastställa balansräkningen, avsät ta vinsten, kr 7 956:92, till reservoch reparationsfonderna samt bevilja styrelsen ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattar. I Uppsala den 27 mars I //, 0.-f..~t4,.('f--?'>-9: -::::

Årsredovisning. Brf Nejlikan 2

Årsredovisning. Brf Nejlikan 2 Årsredovisning Brf Nejlikan 2 Räkenskapsåret 2010 1(14) Styrelsen för BrfNejlikan 2, Stockholms kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2010. Siffror inom parentes avser föregående år.

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (8) Styrelsen för Brf Stenslottet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningens ändamål är att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE rg.nr: 716401-2317 Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening 61 Annerstedt i Uppsala får hänned avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2008-01-01 till och med 2008-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

EKENSBERGS BÅTSÄLLSKAP

EKENSBERGS BÅTSÄLLSKAP JAN ADLER GRÖNDALSVÄGEN 182 3 TR 11769 STOCKHOLM EKENSBERGS BÅTSÄLLSKAP KALLAR TILL ÅRSMÖTE 2014 TORSDAG 13:E NOVEMBER KL. 19:00 Plats: Varvseken Gröndalsvägen 190, vid 133:ans ändhållplats Styrelsens

Läs mer

Arsredovisning 201 O. för. Brf Uppsalahus 27 ~ VI\M/\

Arsredovisning 201 O. för. Brf Uppsalahus 27 ~ VI\M/\ Arsredovisning 201 O för Brf Uppsalahus 27 ~ VI\M/\ Ordlista Anläggningstillgångar Avskrivningar Balansräkning Förvaltningsberättelse Inre reparationsfond Inre underhåll Insats Insatshöj ning Kapitaltillskott

Läs mer

'BRF GLÖMSKAN 15. Org.nr. 716408-8655. Årsredovisning. för. räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

'BRF GLÖMSKAN 15. Org.nr. 716408-8655. Årsredovisning. för. räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 'BRF GLÖMSKAN 15 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01 - ( ' BRF GLÖMSKAN 15 Förvaltnings berättelse 2013-01-01 - Styrelsen far härmed avge följande redovisning för förvaltningen av föreningen under

Läs mer

Årsredovisning 2012. Bostadsrättsföreningen Kragstalund II

Årsredovisning 2012. Bostadsrättsföreningen Kragstalund II Årsredovisning 2012 Bostadsrättsföreningen Kragstalund II Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 9 Redovisningsprinciper

Läs mer

Arsredovisning. Brt Nybyggsgrind 6 769607-1724. Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31. Innehållsförteckning:

Arsredovisning. Brt Nybyggsgrind 6 769607-1724. Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31. Innehållsförteckning: Arsredovisning för Brt Nybyggsgrind 6 769607-1724 Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

För HSB:s Bostadsrättsförening Bävern i Stockholm Organisationsnummer: 70 20 00-3161

För HSB:s Bostadsrättsförening Bävern i Stockholm Organisationsnummer: 70 20 00-3161 ÅRSREDOVISNING För HSB:s Bostadsrättsförening Bävern i Stockholm Organisationsnummer: 70 20 00-3161 Styrelsen för HSB:s Bostadsrättsförening Bävern i Stockholm far härmed avge redovisning för föreningens

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Turbinen 18 716419-3653

Bostadsrättsföreningen Turbinen 18 716419-3653 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Turbinen 18 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-3 Resultaträkning 4 Balansräkning 5-6 Tilläggsupplysningar/underskrifter

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Flygbåten Org. nr. 716000-0233. Årsredovisning För räkenskapsåret 2005

Bostadsrättsföreningen Flygbåten Org. nr. 716000-0233. Årsredovisning För räkenskapsåret 2005 Förvaltningsberättelse för bostadsrättsföreningen Flygbåten 1 Bostadsrättsföreningen Flygbåten Org. nr. 716000-0233 Årsredovisning För räkenskapsåret 2005 Förvaltningsberättelse för bostadsrättsföreningen

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. för. HSB:s Bostadsrättsförening Schultz i Ystad Organisationsnummer: 748000-0756

ÅRSREDOVISNING. för. HSB:s Bostadsrättsförening Schultz i Ystad Organisationsnummer: 748000-0756 o Arsredovisning2003 Il) HSB:S BRF SCHULTZ I YSTAD. ÅRSREDVISNING för HSB:s Bostadsrättsförening Schultz i Ystad rganisationsnummer: Styrelsen för HSB:s BRF SCHULTZ I YSTAD får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Brf Muttern 4. Årsredovisning 716419-6888. För räkenskapsåret

Brf Muttern 4. Årsredovisning 716419-6888. För räkenskapsåret Brf Muttern 4 Årsredovisning För räkenskapsåret 2009 Brf Muttern 4 1(10) Årsredovisning Styrelsen för Brf Muttern 4 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. Förvaltningsberättelse Styrelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2010 BRF VÄNSKAPEN 47. Org nr 716416-6881

ÅRSREDOVISNING 2010 BRF VÄNSKAPEN 47. Org nr 716416-6881 ÅRSREDVISNING 2010 BRF VÄNSKAPEN 47 rg nr 716416-6881 Föreningens ordinarie föreningsstämma den 30 maj 2011 Brf Vänskapen 47 rg nr 716416-6881 1 ÅRSREDVISNING för räkenskapsåret 2010 Styrelsen får BrfVänskapen

Läs mer

for 76 9604~3020 Räke^kap såret

for 76 9604~3020 Räke^kap såret for 76 964~32 1 Räke^kap såret 27 Rrf Fyrtornet 1 1(11) 76964-32 Styrelsen for Rrf Fyrtornet 1 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 27. FörvaltMingslierätteise Styrelse och revisorer Styrelsen

Läs mer

Årsredovisning. Brf Soleken

Årsredovisning. Brf Soleken Årsredovisning för Brf Soleken Räkenskapsåret 2013 Brf Soleken 1(10) Styrelsen för Brf Soleken, Uppsala kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Brf Stabbygårdarna Årsredovisning 2011

Brf Stabbygårdarna Årsredovisning 2011 Brf Stabbygårdarna Årsredovisning 2011 1(10) Årsredovisning Brf Stabbygårdarna Org.nr 717600-3171 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011 Fastigheten Förvaltningsberättelse

Läs mer

Stadgar för bostadsrättsföreningen Skytteln nr 7, Huskvarna

Stadgar för bostadsrättsföreningen Skytteln nr 7, Huskvarna 1 Stadgar för bostadsrättsföreningen Skytteln nr 7, Huskvarna Andamål 1 Föreningen har till ändamål att förvärva och besitta fastigheten Skytteln nr 7 i Huskvarna för att däri åt sina medlemmar upplåta

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2064 HSB brf Fölet 1 Styrelsen för HSB:s bostadsrättsförening Fölet i Motala,, får härmed avge redovisning för 2006-07-01--2007-06-30, föreningens 36:e verksamhetsår. Bostadsrättsföreningen FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

ÅRSREDOVISNING BRF FAGELBRO 6

ÅRSREDOVISNING BRF FAGELBRO 6 ÅRSREDOVISNING BRF FAGELBRO 6 Org nr 716420-0326 för räkenskapsåret 2011 Föreningens ordinarie föreningsstämma kommer att avhållas fredagen den 29 juni 2012 kl 19. BrfFågelbro 6 Org nr 716420-0326 l Styrelsen

Läs mer

Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Tallbacken, i Vallentuna, lämnar härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2006-01-01 2006-12-31.

Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Tallbacken, i Vallentuna, lämnar härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2006-01-01 2006-12-31. Org. Nr. 716419-2002 1 ÅRSREDOVISNING Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Tallbacken, i Vallentuna, lämnar härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2006-01-01 2006-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Föreningsstämma

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Org.nr 769607-9701 1 (12) Styrelsen för BRF LARSBODASKOLAN 1 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

nummer 1»2013«årgång 34

nummer 1»2013«årgång 34 nummer 1»2013«årgång 34 =====================Ledare======================== God fortsättning på det nya året! Jag hoppas att ni alla har haft en skön ledighet under helgerna som varit. Årets första ON

Läs mer

rsr Brf Trädgårdsgatan 12

rsr Brf Trädgårdsgatan 12 rsr Brf Trädgårdsgatan 12 o Arsredovisning 1(9) Brf Trädgårdsgatan 12 Org.nr 769606-0461 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012. Fastigheten Förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING BRF BANDLANDET

ÅRSREDOVISNING BRF BANDLANDET ÅRSREDOVISNING BRF BANDLANDET för verksamhetsåret 2014 bandlandet@gmail.com INNEHÅLLSFÖRTECKNING Kallelse och Dagordning till årsmötet 2015 3 Årsmötet äger rum 2015-03-25 klockan 18:30 i fritidsrummet

Läs mer

Brf Uppsalahus nr 32 Årsredovisning 2011

Brf Uppsalahus nr 32 Årsredovisning 2011 Brf Uppsalahus nr 32 Årsredovisning 2011 Brf Uppsalahus 32 Kallelse till föreningsstämma i Riksbyggens brf Uppsalahus 32 Härmed kallas medlemmarna i Riksbyggens brf Uppsalahus 32 till ordinarie föreningsstämma

Läs mer

Årsredovisning BRF RESOLUTIONEN

Årsredovisning BRF RESOLUTIONEN Årsredovisning for BRF RESOLUTIONEN 716416-3284 Räkenskapsåret 2012 BRF RESOLUTIONEN 716416-3284 Styrelsen för BRF RESOLUTIONEN får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Bostadsföreningen Pionen 4 u.p.a.

Bostadsföreningen Pionen 4 u.p.a. Bostadsföreningen Pionen 4 u.p.a. Karlbergsvägen 40 113 27 Stockholm Årsredovisning 2012 Bostadsföreningen Pionen 4 u.p.a. Förvaltningsberättelse avseende verksamheten 2012 Styrelsen för Bostadsföreningen

Läs mer

Årsredovisning 2004 för Brf Killingen 22.

Årsredovisning 2004 för Brf Killingen 22. Brf Killingen 22 1(9) Årsredovisning 2004 för Brf Killingen 22. Styrelsen för Brf Killingen 22 får härmed avge årsredovisningen för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2004-01-01 2004-12-31. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Arsredovisning 2010 - BRF Degeln 1 Innehållsförteckning

Arsredovisning 2010 - BRF Degeln 1 Innehållsförteckning Arsredovisning 2010 - BRF Degeln 1 Innehållsförteckning Årsredovisning för räkenskapsåret 2010 2 Förvaltningsberättelse 2 Styrelsen och revisorer '" 2 2010-0 1-0 1-2010-03-23 2 2010-03 -23-2010-12-31 2

Läs mer