Bilaga5. WindPRO version mar 2011 UtskriftlSlda :06/1

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bilaga5. WindPRO version 2.7.487 mar 2011 UtskriftlSlda 2011-06-1514:06/1"

Transkript

1 Ijekl: _Åmål_Fröskog Bilaga5 WindPRO version mar 2011 UtskriftlSlda :06/1 Anvåndarilcens: SE Stockholm Per Edström / Berlknal: SHADOW Huvudresultat eräknin : 2MW 'Antagandenför skuggberäknlngar Maximalt avstånd för påverkan Beräkna endast när mer än 20 % av solen skyms av rotorbladet Titta ik tabell Minsta solhöjd över horisonten Dag steg för beräkning Tidsteg för beräkning för påverkan 3 1 dagar 1 minuter Solsken sannolikhet S (Medelvärde soltimmar per dag) [KARLSTAD] Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 1,44 2,46 3,90 6,34 10,26 9,00 8,20 6,17 5,17 3,02 1,78 1,43 rifttimmar beräknas utifrån K i beräkningen och vindens rekvensfördelning: 'or PARK Driftl tid N NNO ONO O OSO SSO S SS S N NN Totalt tartvind för tomgång: Startvind från effektkurva li (lones ofisuallnfluence) calculation is performed before flicker Iculation so non visible WTG do not contribute to calculated flicker alues A WTGwillbe visible if itis visible from any part of the receiver 'indow The ZI calculation is based on the following assumptions: öjdkonturer används: Höjdlinjer: Sammanfogade höjdkurvorwpo (7) mrådesobjekt använd(a) i beräkning:' ommunområde ya fastigheter mråde objekt (ZI): li_regions_o_amålfröskog_2w2r (67) eliasonera ST KS MIS (ej punkt) trandskydd inder som inte används i beräkningen gonhöjd: 1,5 m ätupplösning: 10 m Å Nytt vindkraftverk ~ SlIuggmottagare K RN K'typ Öst Nord l RaddataIBeskrivning Giltig Tillverkare Typgenerator Effekt, Rotordiameter Navhöjd nominell RN [m] [kwj [m] [m] ,3 ESTAS Ja ESTAS ,0 130, ,6 ESTAS Ja ESTAS ,0 130, ,OESTAS Ja ESTAS ,0 130, ,3 ESTAS Ja ESTAS ,0 130, ,0 ESTAS Ja ESTAS ,0 130, ,4 ESTAS Ja ESTAS ,0 130, ,3 ESTAS Ja ESTAS ,0 130, ,0 ESTAS Ja ESTAS ,0 130, ,0 ESTAS Ja ESTAS ,0 130, ,9 ESTAS Ja ESTAS ,0 130, ,5 ESTAS Ja ESl:AS ,0 130, ESTAS Ja ESTAS ,0 130, ,0 ESTAS Ja ESTAS ,0 130, ,0 ESTAS Ja ESTAS ,0 130, ,0 ESTAS Ja ESTAS ,0 130, ,0 ESTAS Ja ESTAS ,0 130, ,4 ESTAS Ja ESTAS ,0 130, ,5 ESTAS Ja ESTAS ,0 130, ,0 ESTAS Ja ESTAS ,0 130, ,0 ENERCONE Ja ENERCON E ,0 73,3 Sku9gdata Beräkning RPM avstånd [m] [RPM] , , , , , , ,0 WindPRO harutvecklatsavemd InternationalAlS, NielsJemesvej 10DK9220Aalborg0 Tf(, Fax

2 POOl'''' O_AmåLFröskog WindPRO version mar 2011 Utskrift/Sida :06/2 Anvandarflcens: SE Stockholm Per Edström I Beräknat: '>nh_n_' SHADOW eräknina: Huvudresultat 2MW ufortsättning ftån föregående sida RN Ktyp Skuggdata Öst Nord Z RaddataIBeskrivning Giltig Tillverkare Typgenerator Effekt, Rotordiameter Navhöjd Beräkning RPM nominell avstånd RN [m] [kw] [m] [m] [m] [RPM] ,0 ENERCON E uJa ENERCON E ,0 108, , ,2ENERCONE uJa ENERCON E ,0 108, ,5 SkuggmottagareIndata RN No Öst Nord Z Bredd Höjd Höjd Grader från Lutning Riktningsläge ö mark syd cw fönster [m] [m] [m] [m] [0] [0] A ,0 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 äxthusläge B ,1 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 äxthusläge C ,1 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 åxthusläge D ,0 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 äxthuslåge E ,0 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 äxthusläge F ,0 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 äxthusläge G ,5 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 äxthuslåge H ,0 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 äxthusläge I ,0 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 äxthusläge J ,5 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 äxthusläge K ,8 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 äxthuslåge L ,0 1,0 1,0 1,0, 0,0 90,0 äxthusläge M ,0 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 äxthusläge N ,0 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 äxthusläge O ,0 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 äxthusläge P ,0 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 äxthusläge Q ,8 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 ''äxthusläge R ,0 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 äxthusläge S ,8 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 äxthusläge T ,0 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 äxthusläge U ,4 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 åxthusläge ,0 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 äxthusläge W ,0 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 äxthusläge X ,9 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 äxthusläge y ,0 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 äxthusläge Z ,0 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 äxthusläge AA ,0 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 äxthusläge AB ,1 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 äxthusläge AC ,5 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 äxthusläge AD ,2 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 äxthusläge AE ,9 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 äxthusläge AF ,0 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 äxthusläge AG ,0 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 äxthusläge AH ,6 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 äxthusläge Al ,9 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 äxthusläge AJ ,0 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 äxthusläge AK ,0 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 äxthusläge AL ,7 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 äxthusläge AM ,8 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 äxthusläge AN ,0 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 äxthusläge AO ,6 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 äxthusläge AP ,0 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 åxthuslåge AQ ,8 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 åxthusläge AR ,5 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 äxthusläge AS ,5 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 åxthusläge AT ,0 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 åxthuslåge AU ,5 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 åxthusläge A ,4 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 äxthusläge AW ,0 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 ''äxthusläge AX ,0 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 äxthusläge WindPRO har utvecklats av EMDInternalIonaiAlS, Niels Jemesvej 10 DK9220 Aalborg IZJTIf Fax

3 ~kt: io_amål_fröskog SHADOW Huvudresultat WindPRO version mar 2011 UlskffftlSkfa :06/3 AnvändarUcens: SE Stockholm Per Edström / Beraknat:?011Of;_1 ''1')1/) 7 A07 ~ fortseittningfrån föregående sida RN No Öst Nord Z Bredd Höjd Höjd Grader från Lutniog Riktoiogsläge ö mark syd cw fönster (m] (m] (m] [m] (0] (0] A ,0 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 äxthusläge Beräkning Resultat Skuggmottagare Skuggor, värsta fall No Skuggtimmar Skuggdagar per år per år (tlår] [dagar/år] A 24:34 70 B 7:13 28 G O D O E O F O G 19:14 75 H 20:07 77 I 15~8 59 J 21:07 57 K 32: L 35: M 50: N 76: O 19:58 66 P 26: Q 43: R 43: S 46: T 41: U 17: : W 25:24 85 X 44: : Z 37: AA 35: AB 46: AG 44: AD 42: AE 4:49 22 AF O AG O AH O Al 25:26 70 AJ 2:47 16 AK 38: AL 32:01 95 AM 31:06 94 AN 7':52 29 AO 11:37 44 AP 21:03 66 AQ O AR O AS 21:32 50 AT 19:11 44 AU 22:28 46 A 41: AW 47: AX 52: Max skugga timmar per dag [tidag] 0:32 0:20 0:21 0:22 0:22 0:42 0:35 0:32 0:40 1:04 0:24 0:21 0:48 0:31 0:30 0:23 0:30 0:27 0:30 0:43 0:27 0:21 0:23 0:24 0:33 0:25 0:17 0:41 0:13 0:25 0:38 0:37 0:21 0:19 0:26 0:34 0:34 0:37 0:44 0:25 0:40 Skuggor, förväntade Skuggtimmar per år [tlår] 6:06 1:48 5:57 4:41 3:05 3:22 4:25 4:35 7:02 10:34 2:29 4:08 8:10 7:07 7:09 9:27 4:22 4:32 5:48 11:54 12:23 6:49 6:45 9:55 8:18 9:00 0:59 5:28 0:41 6:18 6:22 6:17 1:59 2:53 5:47 5:31 4:12 4:02 9:21 9:53 12:51 värden WindPROhar utvecklatsav EMDInternationalAlS, NielsJemesve/IO, DK9220Aalborg 0, Tlf ,Fax

4 ~Jekl: O_Amål_Fröskog SHADOW Huvudresultat lberäknina: 2MW WindPRO version mar 2011 UtskriftISIda :06/ 4 AnvAndar1lcens: Gjörwellsgatan22, Bo)( SE Stockholm Per Edström / Beräknat:?n 110E;_,forlslJttningfrån f6regående sida Skuggor, värsta fall No Skuggtimmar Skuggdagar per år per år tt/år] [dagar/år] A O Max skugga timmar per dag tt/dag] Skuggor, förväntade värden Skuggtimmar per år tt/år] Total skuggpåverkan hos skuggmottagare från enskilda vindkraftverk No Namn ärsta fall Förväntad 1 ESTAS JO!nav: 130,0 m (179) 2 ESTAS JO!nav: 130,0 m (180) 3 ESTAS !O! nav: 130,0 m (181) 4 ESTAS lo! nav: 130,0 m (182) 5 ESTAS JO!nav: 130,0 m (183) 6 ESTAS nav: 130,0 m (184) 7 ESTAS JO! nav: 130,0 m (185) 8 ESTAS nav: 130,0 m (186) 9 ESTAS JOI nav: 130,0 m (187) 10 ESTAS nav: 130,0 m (188) 11 ESTAS nav: 130,0 m (189) 12 ESTAS !Ol nav: 130,0 m (190) 13 ESTAS !O! nav: 130,0 m (191) 14 ESTAS JO! nav: 130,0 m (192) 15 ESTAS !O! nav: 130,0 m (193) 16 ESTAS JO! nav: 130,0 m (194) 17 ESTAS !Ol nav: 130,0 m (195) 18 ESTAS JO! nav: 130,0 m (196) 19 ESTAS !Ol nav: 130,0 m (197) 20 ENERCON E !! nav: 73,3 m (18) 21 ENERCON E JO! nav: 108,3 m (19) 22 ENERCON E lo! nav: 108,3 m (20) tt/år] tt/år] 97: :20 7:24 12:42 1:49 29:28 5:16 124:30 23: :30 63: :18 13:46 73:57 11:34 41:00 11:02 52:37 13:41 39:49 9:56 93:55 15: :26 91; :59 6:42 59:04 11:27 56:39 10:59 20:47 6:41 WindPRO harutvacklats av EMDIntarnationalAlS, Nials Jamasvaj lo, DK9220Aa/borg 0, TIf , Fax ,

5 l]ekt _Amål_Fröskog WindPRO version mar 2011 Utskrift/Sida :06/5 Användariicens: SE Stockholm Per Edström / Beräknat: A: Skugglrottagare: 1,0 )( 1,0 Azll11Jth:0,0' Lutning: 0,0 (54) 00: ' B: Skugglrottagare: 1,0 )( 1,0 Azlmuth: 0,0 Lutnhg: 0,0 (55) ' U 14: F 12 10:' 1 06:00 04:1 ~ ~ ~ ~ ~ ~ q ~ ~ ~ ~ ~nad 04:00: I, 1 I ', '1'' I, I'' t,,, ~ ~ ~ ~ ~ ~ q ~ ~ ~ ~nad ~ c: Skugglrottagare: 1,0 )( 1,0 Azimuth: 0,0 Lutnhg: 0,0 (56) ' ' U 14:' F 12' III 00, 06:' 04 ~ ~ ~ ~ ~ ~ q ~ ~ ~ ~nad ~ E:Skugglrottagare: 1,0 x 1,0 Azlmuth:0,0 Lutnhg:0,0 (58) U 14:00 F 12' 100n ~ 06:00':: 04:00: 3 Jan feb mar ap' omj Jm Jul oog sep,, ~ ~F ~~ no'l_ jan D:Skuggmottagare:1,0 )( 1,0 Azlmuth:0,0 Lutnhg:0,0 (57),/ / J /' l : 'O 14: F 12 10: 08 06' 04 ' l,,, r1 ~ ' ~ feb~ ~ ~ ~ q ~ ~ ~ F: Skugglrouagare: 1,0 )( 1,0 Azlmuth:0,0 Lutnhg: 0,0 (59) ' 2':: 00, 00 ~_ U 14: F : 1200': IQOO~ =1 ~ 06:00: 04:003 J~n too mar apr m) Jm Jul aug sep 'ait I ~ _ jen K_8: ESTAS la! nav: 1300 m (186) _9: ESTAS la! nav: 1300m (187) WindPRO har uneckiats av EMDInternationalAlS, Ni's Jemesvej 10 DK9220 Aalborg 0 T/f , Fax emall:

6 :ekf: jmålfröskog WindPRO version mar 2011 UtskriftfSlda :06/6 Användar1lcens: SWECO Energuide AB SE Stockholm Per Edström / Beräkna!: G: Skuggrrottagare: 1,0 x 1,0 Azlmrth: 0,0 lutning: 0,0 (60) 2200g :' ' 04:~ t l' I',, I' I', ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ t Skuggrrottagare: 1,0 x 1,0 Azlmuth: 0,0 Lutning: 0,0 (62) 22 Oi 20' ' ' t:j 14:1 i= 12:' :1 04:1 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ K:Skuggrrottagare:1,0 )( 1,0 Azlmuth: 0,0 Lutnhg: 0,0 (64) 22~ 2o00~ 00:~_ 1 14: i= 12:' K ' ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ O4:ooE I',, I' I' ' 'I' I, I, I' ~ ~ H: Skuggrrottagare: 1,0 )( 1,0 Azlrnuth: 0,0 Lutnng: 0,0 (61) :~ 1 14:' i= 12: 10:1 00' 04:1 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ J: Skuggrrottagare: 1,0 x 1,0 Azlmuth: 0,0 Lutning: 0,0 (63) 22w r ' 20 w ',,/' \ 1 :2 14: i= 12:!JO 10: :1 04 w ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ I lo r r' 1 ' L: Skuggrrottagare: 1,0 x 1,0 Azlrnuth: 0,0 Lutning: 0,0 (65) : l' 20', 1,,,' \ 14: 00: : i= 12: 10: 00: 06: 00 04'I'I/L v, ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~, _1:ESTAS nav: 130,0ffi(179) 2: ESTAS lo! nav: 130,0 m (180) _10:ESTAS nav: 130,0 ffi(188) 17: ESTAS lo! nav: 130,0 m (195) WindPRO har utvecklats av EMD InternationalAlS Niels Jernesvej 10, DK922QAa/borg 12J,TIf , Fax ,

7 ekt IO_AmåLFröskog WindPRO version mar 2011 UtskrlfllSlda :06/7 Anval'ldartlcens: SE Stockholm Per Edström ( Berakna!: M Skuggrrottagare: 1,0 X 1,0 Azhnrth: 0,0 Lutning: 0,0 (66) ~M i= D D ~ 06 ~oo f' 1'1 'I '' 'I' I' I' I, 1 ~ ~ = PI ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~nad N: Skuggrrottagare: 1,0 x 1,0 Azlmuth: 0,0 Lutning: 0,0 (67) 22 F::: ' j ' /r '\, :2 14 i= 12' 10: _' 08 DO; ' L' 06 M' ' ' v 04, ', jan foo mar PI j JlIn JU ~ sep ~ new ~ Jan ~nad o: Skuggrrottagare: 1,0 x 1,0 Azlrnuth: 0,0 lutning: 0,0 (68) ' ' ~ 14:' i= 12' 10:' 08;1 06' 04:1 jan too mar PI i jl ju aug sep ~ ~ ~ jn ~nad P: Skuggrrottagare: 1,0 x 1,0 Azlmuth: 0,0 Lutning: 0,0 (69), 20: ' 1 / l 16 ''''' ~ 14: i= 12' 10:' C ',/1 ' M ',, 04: I ~ ~ mar PI ~ ~ ~ q ~ ~ ~ ~ ~ Mänad Q: Skuggrrottagare: 1,0 x 1,0 Azlrnuth: 0,0 Lutning:0,0 (70) ~ 1 ' ~ 14:' i= 12' 0600;\' ~ 04:00;\ ~ ~ mar PI ~ ~ ~nad q ~ ~ ~ ~ ~ K l: ESTAS SO lo! nav: 130,0 m (179) 5: 2: ESTAS lo! nav: 130,0 m (180) 3: ESTAS lo! nav: 130,0 m (181) ESTAS lo! nav: 130,0 m (183) 8: ESTAS lo! nav: 130,0 m (184) 7: ESTAS lo! nav: 130,0 m (185) R: Skuggrrottagare: 1,0 x 1,0 Azlmuth: 0,0 Lutning: 0,0 (71) /,, ' j nr> il I I ~ 14: i= 12 10:, 1 ' DO; I 06' ', 0400,, ' ~ ~ mar ~ ~ ~ q ~ ~ ~ ~ ~ ~nad _10:ESTAS lo!nav: 130,0m (188) 17: ESTAS lo!nav: 130,0m (195) L' i;:, 19:ESTAS lo!nav: 130,0 m (197) WindPRO harutve<:klatsavemd Inlemat/onalAlS, Niels Jemesvej 10,DK9220Aa/borg0, TIf , Fax ,

8 IJak!: _ÅmåLFröskog WindPRO version mar 2011 Ulskrtttislda :06/8 AnvAndartlcens: SWECO Energuide AB GjölWellsgatan 22, Box SE Stockholm Per Edström / Bertknal: s: Skuggmottagare:1,0 x 1,0 Azlmuth: 0,0 Lutning: 0,0 (72) 2200;1 1 J~ 00:1 14:00' 1= 12:1 T: Skuggmottagare: 1,0 x 1,0 Azimuth: 0,0 Lutning: 0,0 (73) 1 ' 'O 14:' 1= 12:' 10;' :1 ~ ~ ~ ~ ~ ~ q ~ ~ dec ~ ~nad 04: ~ ~ ~ ~ ~ ~ q ~ novdec~ U: Skuggmottagare: 1,0 x 1,0 Azlrnrth: 0,0 Lutning: 0,0 (74) 22~ 2: ' 1 14:' o, 1= 12:~ 10:1 ' K 1 06:00, 04:' jm feb ~ opr J jm jul 9 rep 014 Wlånad TT; nov dec jan W Skuggmottagare: 1,0 x 1,0 Azlmuth: 0,0 Lutning: 0,0 (76) 20:1 00: ~J _1_, 1,,14:, o 1= 12:oo~ 1';' 1, 06:oo~, J 04:00, I f lan feb mar F'T' l, I ~ ~ q ~ 014 nov dec ~ : Skuggmottagare: 1,0 x 1,0 AzhnJth: 0,0 lutning: 0,0 (75) 22, 20:, :, 04:003 i I jan feb mar ~ ~ ~ q ~nad ~ 014 nov dec ~ X: Skuggmottagare: 1,0 x 1,0 Azlmuth: 0,0 Lutning: 0,0 (77) 221 / 20:1 : fj L ' 00: / \, 'O 14: 1= 12: M 10: 1 06: 04: o,o Ir jan feb mar ~ ~ ~ q ~ 014 nov dec ~ _5: ESTAS !Ol nav: 1300 m f183) _6: ESTAS !Ol nav: 130,0 m (184) _7: ESTAS nav: 1300 m (185) _8: ESTAS lo! nav: 130,0 m (186) ~~ 12:ESTAS tO!nav:1300m (190) _13: ESTAS to! nav: 130,0 m (191) 19: ESTAS lo! nav: 130,0 m (197) 22: ENERCON E lo! nav: 108,3 m (20) WindPROharutvecklatsavEMD IntamatlonatAlS, NialsJamasva}10,DK9220Aalborg0 TIf , Fax

9 Pro/ek': O_Amål_Fröskog WindPRO version mar 2011 UtskriftfS6da :06/9 Användar1lcens: SE Stockholm Per Edström Bertknal: / A 0'7 SHADOW Kalender, grafisk Beräknina: 2MW Y: Skuggrmttagare: 1,0 )( 1,0 Azlrruth: 0,0 LutnIng: 0,0 (78) Z: Skuggrmttagare: 1,0)( 1,0 Azlmuth: 0,0 Lutnhg: 0,0 (79) 22: 22: / 20: 20: / \ /,14:,14:00:: F 12: F 12: 10:' 10: : ' /', J: 00 r r, / r I<\ 06:00;: 06: 04: r' 04: r / r' jan fel> ap! Imj joo ju! aug sep on dec jan jan fel> mar apr Im) j ju ''9 sep on dec jn J : AA: Skuggrmttagare: 1,0)( 1,0 Azlmuth: 0,0 Lutning: 0,0 (80) AB: Skuggrmttagare: 1,0)( 1,0 AzlrnJth: 0,0 Lutning: 0,0 (81) 22: 22: / / /, 2 20: ' 1S l/ l,14:00:,14: F 12: F 12: 1': 10: / \ 1 ' ' t 06: : 06: ' '/ 04: 04:, jan fob mor ap' Im) jun jul aug sep on dec jan jan fob l1w ap! Im] joo jul ''9 sep on dec jan AC: Skuggmottagare: 1,0)( 1,0 AzlrnJth: 0,0 Lutning: 0,0 (82) AD: Skuggrmttagare: 1,0)( 1,0 AzimJth: 0,0 Lutning: 0,0 (83) 22:00':; 22:' 2 2 IS ' / 1 I ; ',14:,14: F 12:M: F 12: 1': 10:: KṾ r r 00: : l \ t,,' 06:00':; /' 06:: :' ' ' 04:00' 04:00,, jm fob, ap! Im] jun jul aug sep on dec jan jan fob mar apl n'dj jun jul ''9 sep on n dec jan _ 9: _ ESTAS lo! nav: 130,0 m (187) 15: ESTAS lo!nav: 130,0m (193) 6:ESTAS nav:130,0m 7: lo!nav: 130,0 m (184) (185) 12: ESTAS lo!nav: 130,0m (190) ESTAS to!nav: 130,0m (194) 14: ESTAS nav: 130,0m (192) _8: ESTAS lo! nav: 130,0 m (186) 1 ' WIndPROharutvecklatsavEMD InternationalAlS, NielsJemesve} fo,dk9220aafborg 0, Tlf ,Fax ,

10 ekt: _AmåCFröskog WindPRO version mar 2011 UtskrlfSlda :06/11 AnvAndar1lcens: G]örwellsgatan 22, Bo)( SE Stockholm Per Edström / Beräknat: AK: Skuggmottagare: 1,0 x 1,0 Azlrnlth: 0,0' Lutning: 0,0' (90) )(): AL: Skuggmottagare: 1,0 x 1,0 AzlrnJth: 0,0' Lutning: 0,0' (91) 22:,,,/' 20: ' > / \ c' 14:' I If:r':' F 12' IQ' ', 06: ' ' ' 04, 1 Jen foo mer f>' moj JII'I JII 9 sep on ncn dec Jen AM Skuggmottagare: 1,0 x 1,0 Azlrruth: 0,0' Lutning: 0,0' (92) 22:~ ~ 20:~ 00:! ~ ' 14:' F 12', IQOO:: j 1 ' 06:' 04:1 r ',T1T' Jån te!, w J Jul 9 5ep ncn dec Jen AN: Skuggmottagare: 1,0 x 1,0 AzimJth: 0,0' Lutning: 0,0' (93) 22:' 20: 14:' F 12 IQ' ' 06:' 04:00 Jen foo mor f>' moj jun jul 9 sep ncn dec Jen AO: Skuggmottagare: 1,0 x 1,0 AzlmJth: 0,0' Lutnlng: 0,0' (94) 22:' 16, 14 F 12' IQ' 06: 04: ~ mer K ~ 11: ESTAS ID! nav: 130,0 m (189) 12: ESTAS ID! nav: 130,0 m (190) ~ ~ 9 5ep on ncn dec 13: ESTAS 'DI nav: 130,0 m (191) 15: ESTAS nav: 130,0 m (193) 22:1 '1 2QlJlJ: ] ' 1 :1», M,/ I >;uv? 14:' I», F 12',uvw IQ' ö:uu r 00I», y 04:' )():r Jen foo mer Pr moj Joo Ju! 9 5ep on ncn dec Jen AP: Skuggmottagare: 1,0)( 1,0 AzlrnJth: 0,0' LUtnlng: 0,0' (95) 22:',nn I/ ' I 00 IB: 00 J ', i,nn' / \,': 14: F 12' 00: IQ00 ' DO: 06nn:, f/\ M!,/ 04 T, I ~ ~ mor ~ ~ ~ 9 5ep on ncn dec ~ _ESTAS nav: 130,0m (196) WindPRO har utvacklats av EMDIntarnationalAlS, Nials JamasvajID, DK9220 Aa/borg 0, TIf , Fax ,

11 rojekl: _Åmål_Fröskog WindPRO version mar 2011 UtslatftlSkta :06/12 Användarlic:ens: SWECO Energuide AB Gjörwellsgatan22, Bo)( SE Stockholm Per Edström / BerAknat ~ ~ ~ q ~ ~ ~ ~ ~ IWnad /, 04: ~ ~ ~ q ~ ~ ~ ~ ~ IWnad ~ ~ ~ ~ ~ ~ nov ~ ~ IWnad AT: Skuggmottagare: 1,0 x 1,0 AzltnJth: 0,0 Lutning: 0,0 (99) ' ' ), ' ;;:; i t7 14: i= :' ' 06' ' 04: 00 AQ: Skuggmottagare: 1,0>< 1,0 Azlmuth: 0,0 Lutning: 0,0 (96) 221 M' ' M' 1 t t7 14: i= 12' 10: M' 1 00: 06: I'\ 00= / /' 04DO, AS: Skuggmottagare: 1,0 ><1,0 AzltnJth: 0,0 Lutning: 0,0 (98) 00 J, t >:U p, t7 14: 00: i= 12' <': 10:' 00 I ' o 'I',, 06:' I 00,,, l AR: Skuggmottagare: 1,0 x 1,0 AzltnJth: 0,0 Lutning: 0,0 (97) ''''':I r''1''/ '''''': DO j '\ o t7 14: i= 121, 10:1 'w ', I t, 06:' >:ln I I I 1' J _+/ I I 04 I I w :JO lo: r,/ r T rrr T'T1 ~ ~ ~ q ~ ~ ~ ~ ~ IWnad AU: Skuggmottagare:1,0 ><1,0 Azlmuth: 0,0 LutnIng: 0,0 (100) =1 :1 00' ' t7 14:' i= 12~1 1;1 00~ 06:00'; 04:00':: 'o', O,', 'I' f O,', 'I',, o, '1 I ~ ~ ~ ~ ~ ~ IWnad '1 nov ~ jen A: Skuggmottagare: 1,0 x 1,0 AZlmuth: 0,0 Lutning: 0,0 (101) 00=,' /1 ', f ) ' ' ' / \, ', : f ' f' t t7 14: i= 12' 00: 10: 00= 06:' 00: 1' 04: 00: ', Jen too mar i jun jul aug~ IWnad nov ~ jen K_14: ESTAS lo!nav: 1300m (192) 15: ES TAS nav: 130,001(193) ESTAS nav: 1300 m (194) WindPRO har utvacklats av EMDInternationalAlS, Nia's Jamasvaj 10 DK9220 Aa/borg 0 TIf , Fax , mail:

12 ~t: _AmåLFröskog WindPRO version mar 2011 UtslutftlSkja :06/13 AnvAndat1Jcens: SE Stockholm Per Edström / Beräknat: AW: Skuggmottagare: 1,0 x 1,0 Azlmuth: 0,0 Lutning: 0,0 (110) 2200' 20 1aoo1 1 14:1 1= ' : 04:00: t' I '1', 'I 'I, 1'1' I' ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ AX: Skuggmottagare: 1,0 x 1,0 Azlmuth: 0,0 Lutning: 0,0 (111) 22 HL / 20 00: o / '\,IL ;; l ' r:::: : :!2 14: 1= :1 00' 00' 04: ntl ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ rt AY: Skuggmottagare: 1,0 x 1,0 Azlmuth: 0,0 Lutning: 0,0 (112) 201 1a 1 14:1 1= :' Jen ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ K_7: ESTAS ID!nav: 130,0m (185) _11:ESTAS !O!nav: 130,0m (189) ~12: ESTAS JO! nav: 130,0 m (190) 14: ESTAS ID! nav: 130,0 m (192) _ESTAS JO!nav; 130,0m (196) WIndPROhar utvecklats av EMDtntemationa/ AlS, Nie/s Jemesvoj 10, DK9220 Aa/borg 0, TIf , Fax ,

13 iekt: WindPRO version mar 2011 Utskrift/SIda :48/1 AnvAndarUcens: SE Stockholm Per Edström / Berlknat: SHADOW Huvudresultat eräknin : 3MW Antaganden för skuggberäkningar Maximalt avstånd för påverkan Beräkna endast när mer än 20 % av solen skyms av rotorbladet Titta i K tabell Minsta solhöjd över horisonten för påverkan Dag steg för beräkning Tidsteg för beräkning 3 o 1 dagar 1 minuter Solsken sannolikhet S (Medelvärde soltimmar per dag) [KARLST ADJ Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 1,44 2,46 3,90 6,34 10,26 9,00 8,20 6,17 5,17 3,02 1,78 1,43 rifttimmar beräknas utifrån K i beräkningen och vindens 'ekvensfördelning: 'OrPARK Driftltid N NNO ONO O OSO SSO S SS S N NN Totalt ,tartvind för tomgång: Startvind från effektkurva ZI (Zonesof isuallnfluence) calculationis performedbeforeflicker Iculation so non visible WTG do not contribute to calculated flicker lues A WTG will be visible if it is visible from any part of the receiver indow The ZI calculation is based on the following assumptions: öjdkonturer används: Höjdlinjer: Sammanfogade höjdkul{or,yjpo (7) mrådesobjekt använd(a) i beräkning: ommunområde ya fastigheter mråde objekt (ZI): Z'REGIONS_O_AmåLFröskog_2w2r (67) eliasonera ST KS MIS (ej punkt) ;trandskydd inder som inte används i beräkningen gonhöjd: 1,5 m ätupplösning: 10 m K RN Öst Nord z RN [m) B4 143,0 ENERCON E101 pr Ja ,3 ENERCON E101 pr Ja B ,2 ENERCON E101 pr Ja ,0 ENERCON E101 pr Ja ,0 ENERCON E101 pr Ja ,0 ENERCON E101 pr Ja ,0 ENERCON E101 pr Ja ,9 ENERCON E101 pr Ja B ,0 ENERCON E101 pr Ja ,0 ENERCON E101 pr Ja ,7 ENERCON E101 pr Ja ,5 ENERCON E101 pr Ja J Nytt vindkraftverk K typ RaddataIBeskrivning Giltig Tillverkare Typgenerator ENERCON ENERCON ENERCON ENERCON ENERCON ENERCON ENERCON ENERCON ENERCON ENERCON ENERCON ENERCON Effekt, nominell [kw} E101 preliminär E101 preliminär E101 preliminär E101 preliminär E101 preliminär E101 preliminär E101 preliminär E101 preliminär E101 preliminär E101 preliminär E101 preliminär E101 preliminär Rotordiameter [m) 101,0 101,0 101,0 101,0 101,0 101,0 101,0 101,0 101,0 101,0 101,0 101,0 Skuggdata Navhöjd Beräkning [m) 144,5 144,5 144,5 144,5 144,5 144,5 144,5 144,5 144,5 144,5 144,5 144,5 RPM avstånd [mj [RPM) , , , , , , , , , , , ,5 SkuggmottagareIndata RH No Öst Nord Z Bredd Höjd Höjd Graderfrån Lutning [mj A ,0 B ,1 [m) [m) 1,0 1,0 1,0 1,0 ö mark sydcw fönster [m) n [oj 1,0 0,0 90,0 1,0 0,0 90,0 Riktningsläge äxthusläge äxthusläge WIndPROhar utvecklats av EMD Intamallona' AlS Niels Jemesvej 10 DK9220 Aalborg 0 TIf Fax ,

14 ''I D_Amål_Fröskog SHADOW Huvudresultat WindPRO version mar 2011 Utskritt/Slda :48/2 Användarlicens; SWECO Energuide AB SE Stockholm Per Edström / Berlknat:?1'I11_nf;_' An',,007 geräknino: 3MW fortsättning från föregående sida RN No Öst Nord Z Bredd Höjd Höjd Grader från Lutning Riktningsläge ö mark syd cw fönster [m] [m] [m] [m] [0] [0] C ,1 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 äxthusläge D ,0 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 äxthusläge E ,0 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 äxthusläge F ,0 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 äxthusläge G ,5 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 äxthusläge H ,0 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 äxthusläge I ,0 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 äxthusläge J ,5 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 äxthusläge K ,8 1,0 1,0 1, ,0 äxthusläge L ,0 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 äxthusläge M ,0 1,0 1,0 1, ,0 äxthusläge N ,0 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 äxthusläge O ,0 1,0 10 1,0 0,0 90,0 äxthusläge P ,0 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 äxthusläge Q ,8 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 äxthusläge R ,0 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 äxthusläge S ,8 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 äxthusläge T ,0 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 'äxthusläge U ,4 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 äxthusläge ,0 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 äxthusläge W ,0 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 äxthusläge X ,9 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 äxthusläge y ,0 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 äxthusläge Z ,0 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 äxthusläge AA ,0 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 äxthusläge AB ,1 1,0 1,0 1, ,0 äxthusläge AC ,5 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 äxthusläge AD ,2 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 äxthusläge AE ,9 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 äxthusläge AF ,0 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 äxthusläge AG ,0 1,0 10 1,0 0,0 90,0 äxthusläge AH ,6 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 ''äxthusläge Al ,9 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 äxthus läge AJ ,0 1,0 1,0 10 0,0 90,0 äxthusläge AK ,0 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 äxthusläge AL ,7 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 äxthusläge AM ,8 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 äxthusläge AN ,0 1,0 1,0 1, ,0 äxthusläge AO ,6 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 äxthusläge AP ,0 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 ''äxthusläge AQ ,8 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 äxthusläge AR ,5 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 ''äxthusläge'' AS ,5 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 äxthusläge AT ,0 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 äxthusläge AU ,5 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 'äxthusläge A ,4 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 äxthusläge AW ,0 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 äxthusläge AX ,0 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 'äxthusläge AY ,0 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 äxthusläge Beräkning Resultat Skuggmottagare Skuggor, värsta fall Skuggor, förväntade vården No Skuggtimmar Skuggdagar Max skugga Skuggtimmar per år per år timmar per dag per år A [Uår] 31:24 [dagar/år] 63 [Udag] 0;47 [Uår] 8:42 B 23: ;28 7:05 WindPRO harulveckiatsavemd InternationalAlS NielsJernesve/IO DK9220Aalborg0 TIf , Fax

15 ~~AmåLFrÖSk09 SHADOW Huvudresultat ~ fortsllttningfr/m föregåendesida Skuggor, värsta fall No Skuggtimmar Skuggdagar per år per år tt/år] [dagar/år) C O D O E O F 17:54 64 G 25: H 19:25 81 I 17:27 63 J 15:24 55 K 24:26 65 l 26:11 59 M 37:21 78 N 61: O 15:00 40 P 31: Q 41: R 46: S 41: T 26: U 24: : W 32: X 53: Y 45: Z 41: AA 43: AB 53: AC 39: AD 39: AE 10:56 53 AF 7:56 41 AG 1:53 15 AH O Al 31: AJ 15:32 70 AK 34: Al 28:26 95 AM 27:39 93 AN 15:41 61 AO 22:36 78 AP 15:31 44 AQ O AR O AS 26:29 52 AT 23:27 48 AU 25:56 51 A 33: AW 31: AX 39: AY 7:16 39 Max skugga timmar perdag tt/dag] 0:29 0:21 0:24 0:35 0:26 0:43 0:50 0:57 0:58 0:30 0:29 0:34 0:41 0:28 0:22 0:26 0:27 0:25 0:23 0:29 0:33 0:40 0:27 0:31 0:24 0:17 0:16 0:11 0:27 0:18 0:22 0:27 0:27 0:29 0:21 0:27 0:40 0:38 0:39 0:29 0:22 0:40 0:16 Skuggor, förväntade Skuggtimmar per år tt/år) 6:17 8:05 4:43 3:52 2:40 3:27 3:34 5:01 8:35 2:06 5:03 6:44 7:54 6:48 4:35 6:03 5:57 8:03, 14:51' 10:40 9:46 11:01 13:44 8:54 8:01 1:47 1:33 0:16 6:57 2:29 6:08 5:54 5:50 4:08 6:13 3:59 6:01 4:39 4:01 6:39 6:36 10:11 1:43 värden WindPRO version mar 2011 Utskrift/Sida :48/3 AnvAnd8l1lcens: SWECO Energuide AB SE Stockholm Per Edström / Beramat;?n11_nt:! 41: A Total skuggpåverkan hos skuggmottagare från enskilda vindkraftverk No Namn 1 ENERCON E101 preliminär lo! nav: 144,5 m (198) 2 ENERCON E101 preliminär lo! nav: 144,5 m (199) 3 ENERCON E101 preliminär lo! nav: 144,5 m (200) 4 ENERCON E101 preliminär to! nav: 144,5 m (201) 5 ENERCON E101 preliminär to! nav; 144,5 m (202) 6 ENERCON E101 preliminär lo! nav: 144,5 m (203) o ~ nö,bcf~ <:'<;rlo ärsta fall Förväntad tt/år] tt/år] 129:53 24:23 73:49 13:52 52;58 8;46 129:49 30:39 165:59 35:15 68:05 14:06 WindPROharutvecklatsavEMDInternationalAlS NielsJemesve/fO DK9220Aalborg0 TIf Fax , mall:

16 Pn,jek ()_Amål_Fröskog I SHADOW Huvudresultat WindPRO version mar 2011 UtskrffllSlda :48/4 AnvAndadlcens: SE Stockholm Per Edström I Berlknal:?n11_nl:;_ <AAn/? 7 A07 ~forlsljttningfrån föregående sida No Namn 7 ENERCON E101 preliminär lo! nav: 144,5 m (204) 8 ENERCON E101 preliminär lo! nav: 144,5 m (205) 9 ENERCON E101 preliminär lo! nav: 144,5 m (206) 10 ENERCON E101 preliminär lo! nav: 144,5 m (207) 11 ENERCON E101 preliminär lo! nav: 144,5 m (208) 12 ENERCON E101 preliminär lo! nav: 144,5 m (210) ärsta fall tt/år] 100:09 94:27 124:55 78:59 142:19 89:06 Förväntad tt/år] 26:09 20:36 22:33 21:58 25:34 22:03 WindPROharutvecklatav EMDInternationalAlS, Niel Jemevej lo, DK9220Aalborg0, m Fax ,

17 f'rcjekl: Ojmål]röskog WindPRO version mar 2011 Utskrift/SIda :48/5 Anvandatllcen&: SEi00 26 Stockholm Per Edström / Beräknat?n11nIt1<; An/') 7007 SHADOW Kalender, grafisk Beräknlna: 3MW A:SkuggJrottagare:1,0 x 1,0 Azlrroth: 0,0 Lutning: 0,0 (54) B:SkuggJrottagare: 1,0 x 1,0 Azlmuth: 0,0 Lutning: 0,0 (55) / ' 20:M ' 20: ) 00: 00 /' l 1 00:; t 14: 14: i= 12: : i= 12:00 r I 1: 1': 00' 0 ' \, ' I f'; I ' ' 06:0 06:0 I' j' = 1/ 04:00 04:00': Jan feb ma, apr moj J' JU aug sep 01<1 nov dec jan jan feb mor pr moj J' jul aug sep 01«nov dec jn c: SkuggJrottagare: 1,0 x 1,0 Azlmuth: 0,0 Lutning: 0,0 (56) D: SkuggJrottagare: 1,0 x 1,0 Azlmuth: 0,0 Lutning: 0,0 (57) 22 22M _ / / 2: ' 2 ) ',/ l l l :2 14:00: :2 14: : 10: 00: \ ' ' I 0000: 06: /' i' ' ' 04' I 04:00 I Jan feb ' apl ITBj J' JU aug sep oiot nov dec Jan Jan feb mar apr ITBj Jun jut aug sep 01<1 nov dec Jan ;' r E: SkuggJrottagare: 1,0 x 1,0 Azlmuth: 0,0 LUtning: 0,0 (58) F: SkuggJrottagare: 1,0 x 1,0 Azlmuth: 0,0 LUtning: 0,0 (59) I : r v v 2: ' 2 ' : ;J 00: t' l :1 f ' :2 14: :2 14: : : 1 K 00_ t 00: I, \, ' :00: : v : l ' f'nr nr,,, I, FFF, ' Ir d'f Jan feb ' apr ITBj Jm Jul aug sep oiot nov dec Jan Jan feb mar apr 0TBj jun JU aug sep oiot nov dec Jan 2: ENERCON E101 preliminär lo! nav: 144,5 m (199) 5: ENERCON E101 preliminär !Ol nav: 144,5 m (202) 3: ENERCON E101 preliminär !Ol nav: 144,5 m (200) 6: ENERCON E101 preliminär !Ol nav: 144,5 m (203),r' _4: _,_,<O, ENERCON E101 preliminär lo! nav: 144,5 m (201) 12: ENERCON E101 preliminär to! nav; 144,5 m (210) WindPRO harulvecklafs av EMDInfernatIonalAlS, Nlels Jemasvej 10 DK9220 Aa/borg 0 TIf , Fax ,

18 1 ekt; io_amålfröskog WindPRO version mar 2011 UtskrWSida :48/6 Anvåndarllcena: SWECO Energuide AB GJörwellsgatan 22, Box SE Stockholm Per Edström / BeraMal: G: Skuggmottagare:1,0 x 1,0 AzlrnJth: 0,0 lutning: 0,0 (60) ~2:001 2D:0' ' ' 'C 14:1 i= 12:' 10:' 00, :1 06:' 04:00' I ''',',,','' I' ' ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ dec ~ H: Skuggmottagare: 1,0 x 1,0 Azlmuth: 0,0 Lutning: 0,0 (61) 2D: ' o 14:00 i= 1 12:00 ID:' 04:00,'O o,'',' ',' I,, 'I' ~ ~ _ ~ ~ q ~ new dec ~ t Sl<uggmottagare: 1,0 x 1,0 Azlmulh: 0,0 Lutning: 0,0 (62) 22;' 2Q' ' 1 :1214: I 12:' 10:' ' 06:1 04:1 ~ ~ ~ ~ ~ ~ q ~ new dec jan J: Skuggmottagare: 1,0 x 1,0 Azlmuth: 0,0 Lutning: 0,0 (63) 22;' w /' 2Q' J,/ 1 :2 14: I 12w 10:' ' 06:' 00: 04: I I ' J r t \ ' /' TT,, ~ ~ ~ ~ ~ q ~ ~ newdec K: Skuggmottagare: 1,0 x 1,0 AZlmuth: 0,0 Lutning: 0,0 (64) 22;' ' 00 L: Skuggmottagare: 1,0 x 1,0 Azlmuth: 0,0 Lutning: 0,0 (65) 22;00:1 2Q :!2 14:1, ~'2:', 1f osr 06:00 04:1 jan feb ~ J Jul aug sep ~ i''t'm new dec Jan 06:00 O4:J l,, I Jan feb ~ I ''111', I J I 'TT'~'riiY' ~ ~ q ~ ~ new dec K 1: ENERCON E101 preliminär lo! nav: 144,5 m (198) 2: EN ER CON E101 preliminär JO! nav: 144,5 m (199) 3: EN ER CON E101 preliminär lo! nav: 144,5 m (200) 6: ENERCON E101 preliminär lo! nav: 144,5 m (203) WindPROhar utvecklatsbemdinternationalals, Nia's Jamesva}ID, DK9220Aa/borg0, TIf , Fax

19 >roie': ()_AmåLFräskog WindPRO version mar 2011 UtskrtfSlda :48/7 Användariicena: SE Stockholm Per Edström / Beraknal;?n11nl::1<; AAn,, 7 A07 SHADOW Kalender, Beräknina: 3MW grafisk M Skuggmottagare: 1,0)( 1,0 Azhroth:0,0 lutning:0,0(66) N:Skuggmottagare: 1,0 )( 1,0 Azlmuth:0,0 Lutning:0,0 (67),, Z2:00 / / ''' 2: 20:0 ' J 00' 00',/ / 1 16, 00 : 00:,14:00: :2 t4:00 i= 1200: I 12, I o 1; 1 1 I 06:M: 04:00 v 00';; / ri ' 06:00 04:00 lan feb mer epr milj jun j aug sep okt nov dec j;n jan leb mer epr milj jun j oug sep okt nov dec jen o: Skuggmottagare: 1,0 )( 1,0 Azlrnrth: 0,0 lutning: 0,0 (68) P: Skuggmottagare: 1,0 )( 1,0 Azlmuth: 0,0 Lutning: 0,0 (69) 22 22,/ / ro< /' 2Q 1 J 00, M / l :, : : I 1200: I 1200: 1: l: 06:00: 00: t : ' t / ' v 06: 06:00: ' ;7' ';:; ;7' 04:00 O4:M: t ',' ( I Jan leb mar apr rmj Jun jul aug sep 014: nov dec jan jan teb rrar apr rraj jun j aug sep 014: nov dec jan Q: Skuggmottagare:1,0 )( 1,0 Azlrnrth: 0,0 Lutning: 0,0 (70) R: Skuggmottagare: 1,0 )( 1,0 Azlmuth: 0,0 Lutning: 0,0 (71) 22M 22M' ro 20:,J ' /: ;\ 1/ 3214:00: 00:,_ IS: lo ' 3214:00: I 1200; I 12M: K > 1: 10: r' i 00: ', / ' t / 0000; 1 00 ' 04:00; 04:00::, ( ' I'T', ft 1,,,,, (, ', jan leb mar apr rmj Jun jul aug sep 014: nov dec jan jan lab mat apr rml jun jl4 aug sep 014: n dec jan 1: ENERCONE101preliminär ,0tO!nav: 144,5m(198) 5: ENERCONE101preliminär ,0!Ol nav: 144,5m (202) 2: ENERCONE101preliminär lO! nav: 144,5m (199) 6: ENERCONE101preliminär ,0tO!nav: 144,5m (203),'1i' 12: ENERCONE101preliminär lo! nav: 144,5m (210) 3: 4: ENERCONE101preliminär30,00101,0!O!nav: E to! nav: 144,5m m (200) (201) WindPRO har utvecklatsavemdinternationalals, NielsJemesvejtO, DK9220Aa/borg0, TIf , Fax ,

20 froiekt: Io_AmåLFröskog WindPRO version mar 2011 Utskrift/Sida :48/8 Användanlcens: SE Stockholm Per Edström / Beräknat:?n11nI':_1<; 1AAn'O) 7 A07 SHADOW Kalender, grafisk Beräknina: 3MW s: Skuggmottagare: 1,0)( 1,0 Azlmuth:0,0 Lutning:0,0 (72) T: Skuggmottagare: 1,0 )( 1,0 Azlmuth: 0,0 Lutning: 0,0 (73) 22:00 22 / /, /' 1' 20: 20: J j 00 \ ,14:0, 14: i= i=12m 10:0 IO:M 0 ',I /t r :,/', ' 06:00 06: ',/' 04:00 04:00, jon fob mor opr moj jun jul oug sep 0101 nov dec Jon jon feb mar opr moj j ju aug p 0101 nov dec Mimad U: Skuggmottagare: 1,0)( 1,0 Azlmuth: 0,0 Lutning: 0,0 (74) : Skuggmottagare: 1,0 x 1,0 Azlrruth: 0,0 lutning: 0,0 (75) 22:: 22: / ' 1' 2 2O:M ' J, \ t? ' i, 32 1' : I 12: I 12 10: 1:,I 1 / 06:00; :::: 06: ' ',/' 04:: 04:, jan foo rmr apr rmj jun jul aug sep 01<1 nov dec: jan jan foo mar apr rraj j jul aug sep 01<1 nov dec: jn jn W: skuggmottagare: 1,0 )( 1,0 Azlmuth: 0,0 Lutning: 0,0 (76) X: Skuggmottagare: 1,0 )( 1,0 Azlmuth: 0,0 Lutning: 0,0 (77) 22: 22:00: /' v 20: 20: ' ' 00:, I J \ 00:; 3214:00:; 3214: 112; I 1200; ;, 10: 1; : l r, vi, /' / ',/' 04: '' 04:00: I ',,,' Jan foo mar apr rmj J jul aug sep 01<1 nov dec: jan jan foo n apr rmj jun ju aug sep 01<1 nov dec: jan K 2: ENERCON E101 preliminär nav: 144,5 m (199) 7: ENERCON E101 preliminär to! nav: 144,5 m (204) 8: ENERCONE101preliminär tO! nav: 144,5m (205) 3: 4: ENERCONE101preliminär E lo! 101nav: nav: 144,5m m (201) (200) _9: ENERCON E101 preliminär !O! nav: 144,5 m (206) 5: ENERCON E101 preliminär to! nav: 144,5 m (202) 10: ENERCON E101 preliminär lo! nav: 144,5 m (207) 6: ENERCON E101 preliminär to! nav: 144,5 m (203) rrr' c< 12: ENERCON E101 preliminär to! nav: 144,5 m (210) WindPROharutvcklats avemd!ntmationalals, Ni's Jmesve} 10,DK9220Aa/borg0, Tlf , Fax ,

21 Projekt O_Amål_Fröskog SHADOW Kalender, grafisk geräknina: 3MW WindPRO version mar 2011 UtskrlftlSida :48/9 Använd8lHcens: GJörwellsgatan22, Box SE10026 Stockholm Per Edström/ Bertknat ')n11_nf;_' '_, A 0'7 Y: Skuggrrottagare: 1,0 )( 1,0 Azlrnrth: 0,0 lutning: 0,0 (78) Z: Skuggrrottagare: 1,0)( 1,0 Azlmuth: 0,0 Lutning: 0,0 (79) 22: 22:00:, /', ' 2 2' ', / ' 00 / / ;<',; C14:00; ou 14: _ i=12:00, 1 1 os; r '' i= 12:00'= t, ṯ I rr ';/ L 'r 06:00 06: 7 04:00 04:00' I' /' ja fob mar ep' moj jun lui aug sep 014: n<h dec jen jan feb mar ep' moj jun jul aug sep o nav dec jn 1'', AA: Skuggrrottagare: 1,0)( 1,0 Azlmuth: 0,0 Lutning: 0,0' (80) AB: Skuggrrottagare: 1,0)( 1,0 Azllnlth: 0,0 Lutning: 0,0 (81) 2200: 22 20:, j J IS; i', ' 1 / l M, 00; 3214: 3214: 11: I ; = /' 08 \, '' r r r 06:00: 06:00; / / 04:00: 04::, I I' ja fet> mor apr rmi jun jul aug sep 014: dec jan jan foo mor apl rmi jlll jul aug sep 014: Mimad AC: Skuggmottagare: 1,0)( 1,0 Azilnlth: 0,0 Lutning: 0,0 (82) AD: skuggmottagare: 1,0)( 1,0 AZln1lth: 0,0 LUtning: 0,0' (83) 2200: 22, 20: 2;: 1S;()()Ö,2 00' l /' I 00: r 32 14:()()Ö 32 14: K oo()()ö I 12 I 12 I ' 10:()()Ö f' 10: 1, p, I r I, L \ t L 06:()()Ö 06:?', 04:00: 04:,r, l 1'',,, l r \, I t, t I''II \ I', r l', ''''i''ff'a''r, lan foo mar ap< rmj jun jul aug sep 014: l10j dec in Jan fel> mor apr rraj jun Jul aug sep oh: new dec jan 3: ENERCONE101preliminär nav: 144,5m (200) 8: ENERCONE101 preliminär lo! nav: 144,5m (205) 4: ENERCONE101 preliminär nav: 144,5m (201) 9: ENERCONE101 preliminär lo! nav: 144,5m (206) _5: ENERCON E101 preliminär !Ol nav: 144,5 m (202) _11: ENERCON E101 preliminär to! nav: 144,5 m (208) 7: ENERCON E101 preliminär lo! nav: 144,5 m (204) ';> 12: ENERCON E101 preliminär lo! nav: 144,5m (210) dec ' jn WindPRO har ulveekrats av temdinternationalals, Nlels Jemesvej 10, DK9220 Aa/borg O Tff , Fax ,

22 'o)e: p_amål_fräskog WindPROversion mar 2011 Utskrift/Sida :48/10 AnvAndartlcens: SE Stockholm Per Edström / Beräknat:?fl11_flA1<; AAn,,, 7 A07 SHADOW Kalender, grafisk Beräknlna: 3MW AE: Skuggmottagare:1,0 x 1,0 Azknrth: 0,0' Lutning: 0,0' (84) AF: Skuggmottagare: 1,0 x 1,0 Azknrth:0,0' Lutning:0,0' (85) 22:0 22: r /' K,/ 20:0 2 ', J J i 00' /' 1 /' \ 'U 14: 'U 14: i= 12: i= 12:00 10: 10: 06:00 I l 06:, :; i' 06: ' 06: 7 r 7 04:00 04:'h janfeb mor ap' maj J JU g sep ou nov dec jan Jan feb me' ap' maj j JU aug sep o nov dec Jan AG: Skuggmottagare: 1,0 x 1,0 Azlrnrth: 0,0' Lutning: 0,0' (86) AH: Skuggmottagare: 1,0 x 1,0 Azlrnrth: 0,0' Lutning: 0,0' (87) 22: / 2Q 2Q00: J, J hh: /' \, /' ' 16 f :2 14:00: :2 14: I 12: I 12: ' 10: 10: ' / ' / \ 06:00 06: 7 7' 04:00:, I I 04:00, jan fel>, ap' j Jun Jul ElJg sep ou nov dec Jan jan fel> my ap! ) j JU EIJ9 sep 014; nov dec hh: jn Al: Skuggmottagare: 1,0 x 1,0 Azlmuth: 0,0' Lutning: 0,0' (88) AJ: Skuggmottagare: 1,0 x 1,0 Azlrnrth: 0,0' Lutning: 0,0' (89) 22: 22: v /' 1' W 2Q00_ 2Q ', 00:1 00: / la:oo; \ 00: / \ :2 14:ao: :2 14:00 I12:00 i 12:: 1:; : 10: hh: K, ' t / ' hh 'i'r 1 06: 06: 7 ' c:7 04:00: O4:M,,, ',,,,, I' o' jan fel> my ap' ITDj juli jul BUg sep ou nov dec jan jan fel> my ap! ITDj j JU EIJ9 sep ou nov dec ' jn 4: ENERCON E101 preliminär JO!nav: 144,5 m (201) 9: ENERCON E101 preliminär !Ol nav: 144,5 m (206) 5: ENERCON E101 preliminär !Ol nav: 144,5 m (202) 10: ENERCON E101 preliminär la! nav: 144,5 m (207) _7: ENERCON E101 preliminär la! nav: 144,5 m (204) _11:ENERCONE101preliminär lo! nav: 144,5m (208) 8: ENERCONE101preliminär la! nav: 144,5m (205) r;:r;1 12: ENERCON E101 preliminär JO! nav: 1445 m (210) WIndPROhar utvecklats avemdinternationalms, NlelsJemesvej 10 DK9220Aa/borg0, TIf , Fax , mall:

23 'rojekt' D_Amål_Fröskog WindPRO version mar 2011 Utskrift/Sida :48/11 Användar1lcens: GJörwellsgatan 22, Box SE Stockholm Per Edström / BerAknal:?n11nF:1<; AAnl'>7,u'7 SHADOW Kalender, ;'eräknina: 3MW grafisk AK:Skuggmottagare:1,0 x 1,0 Azlmuth: 0,0 Lutning: 0,0 (90) AL: Skuggmottagare: 1,0 x 1,0 AzlmJth: 0,0 Lutning: 0,0 (91) o,> 22: r,/' 20: J J, ', 00;; / v 1 00:: t714:00: t714:0 i= 12: i= 12:0 _, 1:: 10: 01) I 06:00; \, 'I / 06: ' ' or' ' / 04:00 ' 04:00:: Jn Jan leb mer ap' mej Jun JU aug sep alt l10y dec Jan Jan leb mer apr mej jm ju aug sep 01{ nov dec AM Skuggmottagare: 1,0 x 1,0 Azlmuth: 0,0 Lutning: 0,0' (92) AN: Skuggmottagare: 1,0 x 1,0 Azlrruth: 0,0 Lutning: 0,0 (93),/' ;;; 20: 20: j, J ' 00;; / 1 l I 3!14: 3! 14: I 12 I 12 1: 10: \, ', /' r 0000: OO: / ;7 O4:M: ', ' 04:,,,,,,,, 22 00: i jan 100 mar apl maj Jun JU eug sep alt l10y dec Jan Jan foo mar apr maj Jm Jul eug sep alt l10y dec Jn AO:Skuggmottagare:1,0)( 1,0 Azlmuth:0,0 Lutning:0,0' (94) AP: Skuggmottagare: 1,0 )( 1,0 Azlrruth: 0,0 lutning: 0,0' (95) 2200: 22 ' 20: ' J,r /' l /' t f 3! 14: 3! 14:00_ i= 1200: I 12 10: 10:< =, v ' 0000 /' 06: 'C ' / ' ' 04: 04:00 K o',,, I o, ',,, I' I Jan 100 mar apr rraj jm Jul eug sep alt l10y dec jan Jan foo mar SpI rraj Jun Jld aug sep alt l10y dec jan 7: ENERCON EtOI preliminär !01 nav: 144,5 m (204) 10: ENERCON E101 preliminär !01 nav: 144,5 m (207) 8: ENERCON Et01 preliminär lo! nav: 144,5 m (205) 11: ENERCON E101 preliminär !0! nav: 144,5 m (208) WIndPROharutvecklatsav EMDInternationalAlS NielsJemesvej 10,DK9220Aa/borg~, TIf , Fax ,

24 'roi'1: o _AmåLFröskog WindPRO version mar 2011 UtskrWSlda :48/12 AnvAndarticens: GJörwellsgatan 22, Box SE Stockholm Per Edström Beräknat:?n11fIR1 <AAn/,)7 A07 SHADOW Kalender, grafisk eräknina: 3MW AS: Skuggmottagare: 1,0 x 1,0 AzlmJth: 0,0' Lutning: 0,0' (98) AT: Skuggmottagare: 1,0 x 1,0 Azlrruth: 0,0' Lutning: 0,0' (99) / ' 20: 2 ) 1 /' \ / \, 00: :!214:00:; :!214: I 12 I 1200:; 1: 10: 00: ' \, 't 1 i' t!_ 06: '' 06: ' ' /' 04:00 04:, o, 00,, '1 jan fel> mar apr mej J ju aug sep l1c>i dec Jan jan foo mar apr moj J JU aug sep n<>l dec jan AQ:Skuggmottagare:1,0 )( 1,0 Azlrruth:0,0' Lutning:0,0' (96) AR: Skuggmottagare: 1,0 x 1,0 AzlmJth: 0,0' Lutning: 0,0' (97) 22:00 22: ' / ' :0:' / ' 2; ) ' J, 00 ' 00 /' / \, 00,< 14:00 :g 14:0 i= 12:00 I 12:00 1: 1: ' / t ' 06:00: ' 06:00: 04:00 / 04: /, T I Jen teb mer pr moj j JU e9 sep 01«l1O't dec Jen Jen feb mer epr mej Jun joj e9 sep l1o't dec Jen AU: Skuggmottagare: 10 x 10 Azlmuth: 0,0' Lutning: 0,0' (100) A: Skuggmottagare: 1,0 x 1,0 Azlmuth: 0,0' Lutning: 0,0' (101) / ' ' / 1 20: 20: J ' ), 00: 00: / \, \ 00 00:; :!2 14: :!2 14:_ I 12 I 12 K 1:; 10: 00;, 't 06: 06:00:: '' ' 04:00: 04:00:,, o I '1111 f ', o o,, IIII,,,,,, ',, I ' I Jan teb apl moj J jul aug sep l1c>i dec lan Jan foo mar apr moj jun JU aug sep l1c>i dec Jan 9: ENERCONE101preliminär lO! nav: 144,5m(206) kr'j 12 ENERCON E101 preliminär lo! nav: 144,5 m (210) 11: ENERCON E101 preliminär !Ol nav 144,5 m (208) WindPRO harutvecklatsavemd InternationalAlS NielsJemesvej 10DK9220Aalborg0 TIf , Fax ,

25 orolkt: O_Amål_Fröskog SHADOW Kalender, grafisk ;'eräknina: 3MW WindPRO version mar 2011 Utskrift/Sida :48/13 Anvåndarf\cens: SE Stockholm Per Edström / Beräknat:?n11_n_1,n''') 7 07 AW: Skuggmottagare: 1,0 x 1,0 Azlmuth: 0,0 Lutning: 0,0 (110) AX: Skuggmottagare: 1,0 x 1,0 Azlmuth: 0,0 Lutning: 0,0 (111) /' /' r' > r' 20: 20:0 J l r 00 ;;1IiIt / / 00, 14:00, 14: ' i= 1200 i= 12:00 ' 1 1 r 0 0 ' t, 1/ 06:00, 06: 7,/ 04:00 04:0 jon feb mor opr moj jun jl! ''9 sep 014: '' dec' jn Jon feb mor opr moj Jun Jul oug sep 014: no'l dec jon AY: Skuggmottagare: 1,0 x 1,0 Azlmuth: 0,0 Lutning: 0,0 (112) n_ 22 20: J ' i v 1 3! 14: 12:00 10: '1 06: / 04:,, I jan fab mar ap! rraj J jul oog sep oi<t '' dec jn I) I K 4: ENERCON E101 preliminär nav: 144,5 ffi(201) 9: ENERCONE101 preliminär !Ol nav: 144,5 ffi(206) 5: ENERCON E101 preliminär lo! nav: 144,5 ffi (202) 11: ENERCON E101 preliminär nav: 144,5 ffi (20B) r:' 12: ENERCON E101 preliminär nav: 144,5 m (210) _7: ENERCON E101 preliminär !Ol nav: 144,5 m (204) ji!ir B:ENERCONE101 preliminär lo! nav: 144,5 m (205) WindPRO harutvecklalsav EMDInIematIonaIAlS, Nia'sJamesve}10,DK9220Aalborg0, T/f, , Fax , mall:

1. Komplettera fågelinventeringen med en fältinventering av nattskärra och en analys av områdets potential som häckningsområde för berguv

1. Komplettera fågelinventeringen med en fältinventering av nattskärra och en analys av områdets potential som häckningsområde för berguv Kompletteringshandling Föreläggande: 2012-05-04 Datum: 2012-07-18 Länsstyrelsen Östergötland Miljöprövningsdelegationen Östgötagatan 3 581 86 Linköping Komplettering av Tranås Energi Elförsäljning AB:s

Läs mer

Nytt vindkraftverk i Sandvik-Stenninge. Lägesrapport oktober 2009.

Nytt vindkraftverk i Sandvik-Stenninge. Lägesrapport oktober 2009. Nytt vindkraftverk i Sandvik-Stenninge. Lägesrapport oktober 2009. Vindkraftverket i Stenninge fungerar och producerar bra. Därför har vi som äger verket Helianthemum Vind AB (se faktaruta) sedan drygt

Läs mer

Miljöanmälan enl. MB. Hylletofta Vindkraftspark

Miljöanmälan enl. MB. Hylletofta Vindkraftspark Miljöanmälan enl. MB Hylletofta Vindkraftspark Juni 2011 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning... 4 Ärende... 4 Sökande... 4 Upplägg... 4 Projektdata... 5 Projektör... 5 Placering Översiktskarta... 6 Vindresurser...

Läs mer

Om Vindkraft. Vindkraftverk, anläggning som omvandlar

Om Vindkraft. Vindkraftverk, anläggning som omvandlar Vindkraft Solberg Om Vindkraft Vindkraftverk, anläggning som omvandlar vindenergi till el. Den vanligaste typen har en vindturbin med horisontell axel och tre (ibland två) smala blad. Global årsproduktion

Läs mer

Vakuumpumpar/-ejektorer Large

Vakuumpumpar/-ejektorer Large P6040 Tekniska data Vakuumflöde Patenterad COAX teknologi. Trestegs COAX cartridge MIDI Välj en Si cartridge för extra vakuum flöde, en Pi cartridge för högt flöde vid lågt drivtryck och Xi cartridge om

Läs mer

VINDKRAFT GLEMMINGEBRO

VINDKRAFT GLEMMINGEBRO VINDKRAFT GLEMMINGEBRO OM VINDKRAFT Vindkraftverk, anläggning som omvandlar vindenergi till el. Den vanligaste typen har en vindturbin med horisontell axel och tre (ibland två) smala blad. Global årsproduktion

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 270 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 270 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 14-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

geoteknisk-/hydrologiskundersökning genomförs för att bestämma vilken/vilka typer som kan vara aktuella. De tre vanligaste typerna av fundament är: Pålfundament vilket innebär att betongpålar forceras

Läs mer

'~~ r ~ : ~~:; ~utq I. %1 LAGA Au 16. -~ l samma manad fg ar I. I'~~I N~-;;~Iönekostn~d jämf~rt med ~ \ ~ i. Lönekostnader 2012 löpande pri ser

'~~ r ~ : ~~:; ~utq I. %1 LAGA Au 16. -~ l samma manad fg ar I. I'~~I N~-;;~Iönekostn~d jämf~rt med ~ \ ~ i. Lönekostnader 2012 löpande pri ser %1 LAGA Au 16 Persnalkstnader 2012 preliminär, (sista körningen saknas) (kstnader exkl sciala avgifter) \! Lönekstnader 2012 löpande pri ser Bkfört 2012 är 101 mkr högre (+3,6%) jämfört med 2011. Samtliga

Läs mer

403 40 GOTEBORG f;s. ;-.~i!:j.u tie. Komplettering av ansökan om tillstånd för Vindpark Dållebo. D.nr. 551-25162-2014

403 40 GOTEBORG f;s. ;-.~i!:j.u tie. Komplettering av ansökan om tillstånd för Vindpark Dållebo. D.nr. 551-25162-2014 Vårgårda, den 27 november 2014 Länsstyre~~en Västra Gö~a ~~g~ -, p-t l/ 403 40 GOTEBORG f;s. ;-.~i!:j.u tie Länsstyreisen i Västra Götalands län Götoorq Ini

Läs mer

Kraftläget i Sverige. Vecka 18 30 apr - 6 maj år 2012, version: A

Kraftläget i Sverige. Vecka 18 30 apr - 6 maj år 2012, version: A Vecka 18 3 apr - 6 maj år 212, version: A Total tillrinning i Sverige (ej spillkorrigerad) 1 %, Median och 9 % sannolikhet 196-29 källa: Svensk Energi /vecka 1 9 8 7 Nuvarande period Föregående period

Läs mer

VILLA VÄNERN EN SUCCÉ I VÄST - SÄLJSTART SNART I DESSA OMRÅDEN. BEKVÄMT BOENDE I SMÅSTADSIDYLL PÅ ÖSTRA ÄNGARNE, ALE

VILLA VÄNERN EN SUCCÉ I VÄST - SÄLJSTART SNART I DESSA OMRÅDEN. BEKVÄMT BOENDE I SMÅSTADSIDYLL PÅ ÖSTRA ÄNGARNE, ALE HIINGEN OMMARKAMPANJ PÅ GARAREGAPORAR Vj 4 35 j j 9:- RING FÖR KONAFRI HEMBEÖK! O I 23, H 3-5 69 www! * I! A I E K 2, 3-5 57 @ *G NUMMER 6 juni 22 I LOKALA LIVILMAGAIN Nj N Ä U V! -,,, ö! B ö ö j -! V,

Läs mer

Information från Medborgarkontoret Hösten 2013

Information från Medborgarkontoret Hösten 2013 E ö hö ö! DENNA SIDA ÄR EN ANNONS G Im M Hö 2013 M G Yv P ch U Bjöm ö m ö G. M m hö! Å F ä! Ö ö M G M... 13-18 T... 13-16 O... 13-16 T... 13-18 m ä ä. A: Hcv. 1, 247 70 G T: 046-35 63 57 Fx: 046-35 70

Läs mer

Avkastning Premiepension Bas sedan starten 2004-05-24 2011-03-31

Avkastning Premiepension Bas sedan starten 2004-05-24 2011-03-31 apr-04 jul-04 okt-04 jan-05 apr-05 jul-05 okt-05 jan-06 apr-06 jul-06 okt-06 jan-07 apr-07 jul-07 okt-07 jan-08 apr-08 jul-08 okt-08 jan-09 apr-09 jul-09 okt-09 jan-10 apr-10 jul-10 okt-10 jan-11 Avkastning

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 172 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 172 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 12-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Låt oss tillsammans se till att vi blir många fler

Låt oss tillsammans se till att vi blir många fler B L L f ö j öj Ä I! D V y 2014 Fö,! D ö! E V, f E Kf D E f j P ö Ry öj, ö B! Fö ö D 200 j ö, 31 A Dö f F L j y ö-f, Ky, L ff f f MUF A jö f V ö, M f, f f ö f f! P,, f ö j f, ö j j L-I Lj Fö LAR-INGVARLJUNGMAN@VELLINGEE

Läs mer

Original BMW tillbehör. Monteringsanvisning

Original BMW tillbehör. Monteringsanvisning Original BMW tillbehör. Monteringsanvisning Eftermontering M-aerodynamikpaket BMW 5-serie (E 60/E 6) Kompletteringssats nr: 5 7 0 396 683 Kompletteringssats M-aerodynamikpaket grundlackerat 5 7 0 396 684

Läs mer

ACAS - ADAPTIVE COMPETENCY ASSESSMENT SURVEY - Copyright Dansk & Partners

ACAS - ADAPTIVE COMPETENCY ASSESSMENT SURVEY - Copyright Dansk & Partners ACAS - ADAPTIVE COMPETENCY ASSESSMENT SURVEY - En kartläggning av kostigarna i organisationen görs med metoden ACAS Adaptive Competence Assessment Survey Kostigarna = de informella vägarna för kompetensöverföring

Läs mer

Innevarande period. Föregående period. 10 resp 90% sannolikhet, 1960-2013. Innevarande period. Föregående period. Max - min, 1960-2013

Innevarande period. Föregående period. 10 resp 90% sannolikhet, 1960-2013. Innevarande period. Föregående period. Max - min, 1960-2013 Vattensituationen Vecka 1 7 apr - maj år 15, version: A Tillrinningsenergi per vecka /vecka källa: Nord Pool 7 7 tillrinningsenergi 5 1 resp 9% sannolikhet, 19-1 5 1 jun % 1 9 7 5 % 1 9 7 5 1 Fyllnadsgrad

Läs mer

Trygghet kring hållplatser Ett framtaget verktyg vid trygghetsanalysering i samband med hållplatser och dess närmaste omgivning

Trygghet kring hållplatser Ett framtaget verktyg vid trygghetsanalysering i samband med hållplatser och dess närmaste omgivning å å ä Ö öö ö ö Ö ö å å ä Ö ö Ö ö Ö Ö ö å å å å ä å å ö ö ä å å ä å ä å ä å å ä å å ö å ö ä ö å ä ä å å ö ä ö ö å ä ö ää ä ä ä å å ö ä å å ä å å ä ö ä åä å ä ö ä å ä å å ö ö å ö ö ö ö å å ä ä ö ö å ä ö

Läs mer

Innevarande period. Föregående period. 10 resp 90% sannolikhet, 1960-2013. Innevarande period. Föregående period. Max - min, 1960-2013

Innevarande period. Föregående period. 10 resp 90% sannolikhet, 1960-2013. Innevarande period. Föregående period. Max - min, 1960-2013 Vattensituationen Vecka 7 9 jun - jul år 1, version: A Tillrinningsenergi per vecka /vecka källa: Nord Pool 7 8 7 tillrinningsenergi 1 resp 9% sannolikhet, 19-1 1 aug % 1 9 8 7 % 1 9 8 7 1 Fyllnadsgrad

Läs mer

om Stockholm Befolkning Basområdeslistan 2012

om Stockholm Befolkning Basområdeslistan 2012 2012 IÅ I 1 1 2 2012 3 I 3 O 3 4 O 4 O 5 OC ÖCI 1 O, 20111231 2 3 20111231, 20111231,, 1 ÖO w 2012 2011,,,,, 1 O (O) U O : 2011 2011 ( ) ( ) ://www 2 OÅI 2012 I O : 1990 U (U) x / 1987 1999 I: (YO) (

Läs mer

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 234 lottnummer 1.000 kronor vardera:

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 234 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 04-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Total tillrinning i Sverige (ej spillkorrigerad)

Total tillrinning i Sverige (ej spillkorrigerad) Total tillrinning i Sverige (ej spillkorrigerad) 1 %, Median och 9 % sannolikhet 196-213 TWh/vecka 7 6 5 4 3 Innevarande period Föregående period 1 resp 9% sannolikhet, 196-213 2 1 okt dec feb apr jun

Läs mer

Spelprogram för Div 2 Södra Götaland, herrar 2015

Spelprogram för Div 2 Södra Götaland, herrar 2015 Spelprogram för Div 2 Södra Götaland, herrar 2015 Matchnr Omg Lag Dag Notering 000025001 1 BW 90 IF - Torns IF sö 12 apr 000025002 1 IFK Malmö FK - Lindsdals IF sö 12 apr 000025003 1 IFK Berga - Kvarnby

Läs mer

Brittsbo Etapp III. Nära till naturen Nära till staden

Brittsbo Etapp III. Nära till naturen Nära till staden Brittsbo Etapp III l Nära till naturen Nära till staden l Attraktivt naturskönt läge med närhet till både natur och service Några tomter har utsikt mot Storsjön och Frösön Etapp III som nu släpps till

Läs mer

EN BÄTTRE BALANS MED SVAGT SJUNKANDE TRÄVARUPRISER 2015 OCH EN NY PRISUPPGÅNG I MITTEN AV 2016

EN BÄTTRE BALANS MED SVAGT SJUNKANDE TRÄVARUPRISER 2015 OCH EN NY PRISUPPGÅNG I MITTEN AV 2016 maj 2015 Timber EN BÄTTRE BALANS MED SVAGT SJUNKANDE TRÄVARUPRISER 2015 OCH EN NY PRISUPPGÅNG I MITTEN AV 2016 Swedish Production m 3 2 1.8 1.6 1.4 1.2 1 0.8 0.6 0.4 Apr/12 x 10 6 Aug/12 Dec/12 Apr/13

Läs mer

S v en r ap p o r t erar om att man p r eliminärbokat d atumen 2 2 o ch 29

S v en r ap p o r t erar om att man p r eliminärbokat d atumen 2 2 o ch 29 Medlemsmöte 16/8-08 Bilagor 1 D a g o r d n i n g 2 N ä r v arolista 1 M ö t e t s ö p p n a n d e J o j j e f ö r k l arar mötet öppnat. 2 Fo r m a l i a M ö t e t b eslutar a t t : J o j j e v al s t

Läs mer

EN BÄTTRE BALANS MED SVAGT SJUNKANDE TRÄVARUPRISER 2015 OCH EN NY PRISUPPGÅNG I MITTEN AV 2016

EN BÄTTRE BALANS MED SVAGT SJUNKANDE TRÄVARUPRISER 2015 OCH EN NY PRISUPPGÅNG I MITTEN AV 2016 augusti 2015 Timber EN BÄTTRE BALANS MED SVAGT SJUNKANDE TRÄVARUPRISER 2015 OCH EN NY PRISUPPGÅNG I MITTEN AV 2016 Swedish Production m 3 2 1.8 1.6 1.4 1.2 1 0.8 0.6 0.4 x 10 6 Jul 1350 Aug 1590 Sep 1770

Läs mer

[818] 3: - 1: 75 1: 50-76 1: 25 -- 75. Riljet.t.p:riserna äro: P;j~'estättn

[818] 3: - 1: 75 1: 50-76 1: 25 -- 75. Riljet.t.p:riserna äro: P;j~'estättn [817J Biljetter säljas: Hvardagar: Till vanligt pris frän kl. 12 midd., till förhöjdt pris samma dag kl. 9-1l f, m.; till förköpspris dagen förut kl. 12-3 e. m.!lön- oeh:h lgdagar: Till vanligt pris från

Läs mer

Vecka 33 12 aug - 18 aug år 2013, version: A

Vecka 33 12 aug - 18 aug år 2013, version: A Vattensituationen Vecka 33 12 aug - 18 aug år 213 version: A /vecka 7 Tillrinning per vecka (ej spillkorrigerad) Median 1% resp 9% sannolikhet 1 8 4 3 2 4 1 jul sep nov jan mar maj jul sep 2 % 1 9 8 7

Läs mer

Pressmeddelande från SKOP om Hushållens förväntningar om bostadsmarknaden 16 mars 2011 - kommentar av SKOP:s Örjan Hultåker

Pressmeddelande från SKOP om Hushållens förväntningar om bostadsmarknaden 16 mars 2011 - kommentar av SKOP:s Örjan Hultåker ! Pressmeddelande från SKOP om 16 mars 211 - kommentar av SKOP:s Örjan Hultåker - Stabila prisförväntningar för villor och bostadsrätter - Men i Stockholmsregionen stiger prisförväntningarna - Allt fler

Läs mer

zrfl-!l avnin"?*y aon 1-Jd/.tsa tnåhtuikh(fl9f: t-u"nne ä *-* {"Kan frcr t*sf,a Kursutvärdering 6b @ s@ n Nej @i23+s$)a ! Fanns ej n Fanns ej

zrfl-!l avnin?*y aon 1-Jd/.tsa tnåhtuikh(fl9f: t-unne ä *-* {Kan frcr t*sf,a Kursutvärdering 6b @ s@ n Nej @i23+s$)a ! Fanns ej n Fanns ej Kursutvärdering Namn l_o_releg Kurs zrfl-!l Var dina förkunskaper tillräckliga för kursen? Kommer du att ha användning for dina nya kunskaper? -;;jf;;,"5arre': Ku 2 3 Flu Ela n ror tågt &.1" s@ KOK n ruey

Läs mer

Informationsmöte Rögle och Västraby vindkraftsparker 2014-09-10

Informationsmöte Rögle och Västraby vindkraftsparker 2014-09-10 Informationsmöte Rögle och Västraby vindkraftsparker 2014-09-10 Vi beklagar att vi inte lyckades ordna ett informationsmöte innan start av anläggningsarbetena. Presentation Kallade (genom inbjudan) Vardar

Läs mer

Energieffektiva småhus. En marknadsöversikt för dig som ska bygga nytt

Energieffektiva småhus. En marknadsöversikt för dig som ska bygga nytt Eff E ö fö by y y fö f! I ä ö ö ff. y ö pp fö ff by. D f p p f ä ä y b. H by b ä f f. G ö p b p ö fö. O ä by ff b p, ö f b y ä. I by f fö bpp ( * x). O ä ä p by äp ä by f f by ff,. L, C 154. I: L Pb Ey

Läs mer

antal miljoner 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5

antal miljoner 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 Tabeller och diagram Mål När eleverna studerat det här kapitlet ska de kunna: hämta fakta ur tabeller läsa av och tolka olika typer av diagram beräkna medelvärde bestämma median göra en enkel undersökning

Läs mer

Samrådsunderlag enligt MB och PBL inför samråd med allmänheten

Samrådsunderlag enligt MB och PBL inför samråd med allmänheten Samrådsunderlag enligt MB och PBL inför samråd med allmänheten Uppförande av vindkraftverk på fastigheten Dal 1:1 Gåsevadsholm Fideikommiss AB avser att ansöka om tillstånd enligt miljöbalken och planoch

Läs mer

STATISTIK OM STOCKHOLM. BEFOLKNING Basområdeslistan 2013

STATISTIK OM STOCKHOLM. BEFOLKNING Basområdeslistan 2013 II O OCO OI 2013 IÅ I 1 1 2 2013 3 I 3 O 3 4 O 4 OC ÖCI 1 20121231, 2 20121231,, 3 O, 20121231 1 ÖO w 2013 2012,,,,, 1 O (O) U O : 2012 2012 ( ) ( ) ://www 2 OÅI 2013 I I 2012 O : 1990 U (U) x / 1987

Läs mer

Förstudie Solceller på flerbostadshus

Förstudie Solceller på flerbostadshus Förstudie Solceller på flerbostadshus Förutsättningar Bostadsrättföreningen Solskiftet är en HSB-förening, belägen i nordöstra delen av Landskrona. Föreningen består av 117 lägenheter, fördelade på 9 fastigheter

Läs mer

Solpotentialstudier varför? ELISABETH KJELLSSON, BYGGNADSFYSIK, LTH

Solpotentialstudier varför? ELISABETH KJELLSSON, BYGGNADSFYSIK, LTH Solpotentialstudier varför? ELISABETH KJELLSSON, BYGGNADSFYSIK, LTH Elisabeth Kjellsson, Byggnadsfysik, LTH Innehåll Mål solkarta vad är det? Solinstrålning ytor på byggnader Solceller aktuellt läge (solfångare)

Läs mer

49728_Omslag 08-06-30 10.25 Sida 1 FJÄDRAR FRÅN LAGER

49728_Omslag 08-06-30 10.25 Sida 1 FJÄDRAR FRÅN LAGER 49728_Omslag 08-06-30 10.25 Sida 1 FJÄDRAR FRÅN LAGER 49728_Omslag 08-06-30 10.25 Sida 2 FJÄDRAR FRÅN LAGER LEVERANS INOM 24 TIMMAR Hela vårt lagersortiment, både bredd och djup, är uppbyggt och anpassat

Läs mer

Årsrapport 2013. Brahehus 4. Mörbylånga Kommun

Årsrapport 2013. Brahehus 4. Mörbylånga Kommun Årsrapport 213 Brahehus 4 Mörbylånga Kommun SAMMANFATTNING Denna rapport innehåller produktionsstatistik och analyser för teknisk och kommersiell förvaltning av Brahehus 4 under perioden 213-1-1 213-12-31.

Läs mer

13 eecm= 4rr^ 4 r2cm= 4lL ^ 24 lm6cm= 4Oe ^ = l7: 2s 4m2crrr =? az ^ 2815dm. zo rcm= 4Ot. e edm= 0.? 1032cm= 431 114cm= 4o?

13 eecm= 4rr^ 4 r2cm= 4lL ^ 24 lm6cm= 4Oe ^ = l7: 2s 4m2crrr =? az ^ 2815dm. zo rcm= 4Ot. e edm= 0.? 1032cm= 431 114cm= 4o? Lfi,ngd i deeimalform 1 12dm= 4Z ---------------- 21 8m7 = 0 12 ro= --------a 4?o 13 ee= 4rr = 2 of 322m58= lre za 33 73 dm= Zr J_m 1032= 431 30 2m4dm.-..7-114= 4o? * 31 25dm= 4tf 14 2 m65 = 21 6f 346m5dm=

Läs mer

Varför har vården aldrig tänkt på planering? 2014-09-18 Myrna Palmgren PhD Operations Research

Varför har vården aldrig tänkt på planering? 2014-09-18 Myrna Palmgren PhD Operations Research Varför har vården aldrig tänkt på planering? 2014-09-18 Myrna Palgren PhD Operations Research 1 Bild av beanningsbehov Personalschea Aktivitetsschea Scheajustering Uppföljning 2014-09-18 Myrna Palgren

Läs mer

Kan vi nyttja kylvattenvärmen i framtida kärnkraftverk? - En studie av samtidig el- och värmeproduktion i ett nytt kärnkraftverk

Kan vi nyttja kylvattenvärmen i framtida kärnkraftverk? - En studie av samtidig el- och värmeproduktion i ett nytt kärnkraftverk Kan vi nyttja kylvattenvärmen i framtida kärnkraftverk? - En studie av samtidig el- och värmeproduktion i ett nytt kärnkraftverk Stockholm, 2010-10-28 Daniel Welander, Vattenfall Power Consultant Fjärrvärme

Läs mer

Åtgärder för att förbättra det byggnadstekniska brandskyddet vid Akademiska sjukhuset

Åtgärder för att förbättra det byggnadstekniska brandskyddet vid Akademiska sjukhuset LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Föredragningspromemoria Sammanträdesdatum Sida Produktionsstyrelsen 2013-06-25 70 Dnr PS 2011-0035 Åtgärder för förbättra det byggnadstekniska brandskyddet vid Akademiska sjukhuset

Läs mer

Energimarknadsrapport - elmarknaden

Energimarknadsrapport - elmarknaden 2014-01-24 Energimarknadsrapport - elmarknaden Läget på elmarknaden, vecka 4, år 2014 vecka 4, år 2014 2 (17) Sammanfattning Fyllnadsgraden i Sveriges vattenmagasin är 60,1 procent i slutet av vecka 3

Läs mer

Årsplan 2014 för ledningsprocessen i Landstinget Kronoberg

Årsplan 2014 för ledningsprocessen i Landstinget Kronoberg Landstingets kansli 2014-08-12 (Slutlig version) Årsplan 2014 för ledningsprocessen i Landstinget Kronoberg On 8 jan kl 8.30-15 Ledningsgrupp LD Ti 14 jan kl 8-10 Beredning inför LSAU/LS LS ordf To-Fr

Läs mer

EKG Automotive AB. BEST.NR MARKNADSPRISER exkl.moms. Hardyskivor

EKG Automotive AB. BEST.NR MARKNADSPRISER exkl.moms. Hardyskivor Hardyskivor HS1000 Utgått HS1001* 430,00 kr 80 HS1002 558,00 kr 80 HS1003* 558,00 kr 80 HS1004 Utgått HS1005* 558,00 kr 75 HS1006 Utgått HS1007 Utgått HS1008 Utgått HS1009 Utgått HS1010 Utgått HS1011 Utgått

Läs mer

Vi bygger det hållbara samhället på riktigt

Vi bygger det hållbara samhället på riktigt Vi bygger det hållbara samhället på riktigt Örebro Göteborg Stockholm Solel: Ekonomi David Larsson, Direct Energy Intäkter Kostnader Vad kostar solel? Lönsamhet Matchning, nettodebitering och försäljning

Läs mer

Examinationsschema läsåret 2014/15

Examinationsschema läsåret 2014/15 Examinationsschema läsåret 014/15 EK13B Version: v1 Vecka 35 36 37 38 Dag Mån Tis Ons Tor Fre Mån Tis Ons Tor Fre Mån Tis Ons Tor Fre Mån Tis Ons Tor Fre Datum 5-aug 6-aug 7-aug 8-aug 9-aug 01-sep 0-sep

Läs mer

Byggnadsort: Västerås 2010-03-31. Beräkning nr: 8245

Byggnadsort: Västerås 2010-03-31. Beräkning nr: 8245 *** Enorm 2004. Version 2.0 Beta 3. 2004 EQUA Simulation AB *** Program 0000. EQUA Simulation AB Objekt: Brogård 1:143. Upplands-Bro K:n Avtal: 181882. Staffan och Jenny Johansson Beräknat av Mathias Karlstad,

Läs mer

Fader Bergström, stäm upp och klinga (epistel nr 63)

Fader Bergström, stäm upp och klinga (epistel nr 63) Fader Bergström, stäm upp klinga (epistel nr 6) ext musik: Carl Michael Bellman Soprano 1 Soprano 2 lto enor.. Berg - ström, stäm upp.. Berg - ström, stäm upp.. Berg - ström, stäm upp kling - a, öpp -

Läs mer

ffi8cf Till föijd crv devqlveringen av den svensko kronon uppstod kursföriuster på 75 miljoner kronor på moderbologets utländsko lån.

ffi8cf Till föijd crv devqlveringen av den svensko kronon uppstod kursföriuster på 75 miljoner kronor på moderbologets utländsko lån. ffi8cf Pressmeddelonde Aktiebologet SKF:s styrelse sommonträdde föjonde uppgifter lömnodes om resultotet noderno 1977. p& onsdogerl, vorvid för de försto åtto må- SKF-koncernen Under perioden jonuori ti

Läs mer

Jämförelse av Solhybrider

Jämförelse av Solhybrider Jämförelse av Solhybrider Uppföljning Oskar Jonsson & Axel Nord 2014-08-19 1 Inledning Denna rapport är beställd av Energirevisor Per Wickman som i ett utvecklingarbete forskar kring hur man kan ta fram

Läs mer

Samrådsunderlag - allmänheten. Hössna Vindkraftverk

Samrådsunderlag - allmänheten. Hössna Vindkraftverk Samrådsunderlag - allmänheten Hössna Vindkraftverk December 2010 2 Greenextreme AB planerar att bygga ett vindkraftverk vid Hössna i Ulricehamns kommun. Greenextreme AB kommer i den här informationsbroschyren

Läs mer

Bambino Banker. Sida 1

Bambino Banker. Sida 1 Sida 1 Bambino Banker 02-1235 Bambina Guard Wall Street Banker hingst Mätning 03-10-01 150-153 Mätning 03-12-22 153-154 Mätning 04-04-01 156-156 Mätning 04-07-01 Grupp 31-12-03 C (3) Grupp 21-03-04 B (2)

Läs mer

Pressmeddelande från SKOP om Hushållens förväntningar om bostadsmarknaden 27 april 2012 - kommentar av SKOP:s Örjan Hultåker

Pressmeddelande från SKOP om Hushållens förväntningar om bostadsmarknaden 27 april 2012 - kommentar av SKOP:s Örjan Hultåker Får publiceras omedelbart Pressmeddelande från SKOP om Hushållens förväntningar om bostadsknaden 27 april - kommentar av SKOP:s Ör Hultåker - De svenska hushållen räknar med dyrare bostadsknad - SKOP:s

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 4. 2014-08-01 . Af-2013/508922 Datum: 2014-08-01 Detta är en uppdatering av några tabeller och figurer från återrapporten 4) och som lämnades till regeringen den

Läs mer

SAMRÅDSSMÖTE LARSBO/VALPARBO VINDKRAFTSPARK 2013-05-15

SAMRÅDSSMÖTE LARSBO/VALPARBO VINDKRAFTSPARK 2013-05-15 SAMRÅDSSMÖTE LARSBO/VALPARBO VINDKRAFTSPARK 2013-05-15 Innehåll GreenExtreme AB Samrådsmöte Vindkraft i Sverige Projektet Larsbo/Valparbo Vindkraftspark GreenExtreme AB Startades 2007 Kontor i Göteborg

Läs mer

Dricksvattenberedning och Risk för Magsjuka: En Multi-City Studie av Telefonsamtal till 1177 Vårdguiden

Dricksvattenberedning och Risk för Magsjuka: En Multi-City Studie av Telefonsamtal till 1177 Vårdguiden Dricksvattenberedning och Risk för Magsjuka: En Multi-City Studie av Telefonsamtal till 1177 Vårdguiden Andreas Tornevi, Bertil Forsberg Yrkes- och Miljömedicin: Folkhälsa och klinisk medicin, Umeå Universitet

Läs mer

Öringe vindkraftpark Ljudimmissionsberäkning

Öringe vindkraftpark Ljudimmissionsberäkning Projektrapport Öringe vindkraftpark Ljudimmissionsberäkning Projekt: 12-03443 Rapport 12-03443-09021900 Antal sidor: 17 inklusive bilagor Bilagor: 6 Uppdragsansvarig Martin Almgren Göteborg 2009-02-20

Läs mer

Vindkraftprojekt Palsbo, Vaggeryds och Gislaveds kommun

Vindkraftprojekt Palsbo, Vaggeryds och Gislaveds kommun Vindkraftprojekt Palsbo, Vaggeryds och Gislaveds kommun Samråd enligt 6 kap 4 miljöbalken 2011-02-17 Varför bygga ut vindkraft? Ca 80 procent av världens produktion är fossil. Klimatproblemet är globalt.

Läs mer

Energieffektiva småhus. En marknadsöversikt för dig som ska bygga nytt

Energieffektiva småhus. En marknadsöversikt för dig som ska bygga nytt Eff E ö fö by y y fö f! L, C 154. I: L Gfö ö ö f ö. D f f ff 150. 21 ö bä fö f äföb. F b f bä f p: p://b./ff 2 3 T ä b f bö! F 1. Jäfö ä p ä! 5. ä ä 4. 3. Uy 2. M b 1. M äb, Ry 161. F: 4 5 . F 2. T y 50

Läs mer

Byt till Sverigesolen Producera ditt eget varmvatten! För dig med direktverkande el! AQUASMART

Byt till Sverigesolen Producera ditt eget varmvatten! För dig med direktverkande el! AQUASMART Byt till Sverigesolen Producera ditt eget varmvatten! För dig med direktverkande el! AQUASMART Sverigesolen spar upp till 50% och ger inga koldioxidutsläpp Energin är idag den enskilt största kostnaden

Läs mer

HIGH SCHOOL ANSVAR TRYGGHET KVALITET SEDAN 1958 WWW.STS.SE ÖPPNA DITT HEM BLI VÄRDFAMILJ!

HIGH SCHOOL ANSVAR TRYGGHET KVALITET SEDAN 1958 WWW.STS.SE ÖPPNA DITT HEM BLI VÄRDFAMILJ! HIGH SCHOOL ANSVAR TRYGGHET KVALITET SEDAN 1958 WWW.STS.SE ÖPPNA DITT HEM BLI VÄRDFAMILJ! HEJ! VÄLKOMMEN TILL STS. V ö x ö ä. M, äj äöä ä. V pp p p? T p ä p ä ä S p. N, ä p ö, ä ä.. N äj j. E! STS p p.

Läs mer

Södra Cell Värö; från energikonsument till energileverantör

Södra Cell Värö; från energikonsument till energileverantör 2014-04-03 ; från energikonsument till energileverantör Knut Omholt, knut.omholt@sodra.com 2014-04-02 1 1 2014-04-03 2 2014-04-03 3 2014-04-03 4 2014-04-03 5 2014-04-03 6 Energiprincipen gäller fortfarande

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning. Upprättad Oktober 2009 av Vind i Tiden AB efter begäran av TFE institutionen på Umeå Universitet.

Miljökonsekvensbeskrivning. Upprättad Oktober 2009 av Vind i Tiden AB efter begäran av TFE institutionen på Umeå Universitet. Vind i Tiden AB Miljökonsekvensbeskrivning Etablering av vindkraftverk på Kuormakka, Kiruna Kommun, Norrbottens län. Upprättad Oktober 2009 av Vind i Tiden AB efter begäran av TFE institutionen på Umeå

Läs mer

Beräkningsmodell för optimering av solcellsanläggningar utifrån ekonomi och energianvändning

Beräkningsmodell för optimering av solcellsanläggningar utifrån ekonomi och energianvändning Solenergi i stadsplaneringen Malmö, 20 april 2012 Beräkningsmodell för optimering av solcellsanläggningar utifrån ekonomi och energianvändning Dr. Joakim Widén Built Environment Energy Systems Group (BEESG)

Läs mer

Grundkurs Statsvetenskap, inriktning krishantering & säkerhet VT -15. Kursansvarig:

Grundkurs Statsvetenskap, inriktning krishantering & säkerhet VT -15. Kursansvarig: Grundkurs Statsvetenskap, inriktning krishantering & säkerhet VT -15 Antal Kursansvarig: studieplaster: 70 ca Vecka Dag Datum Börjar Slutar Aktivitet Sign Lokal Ändrat* 3 Tis 13-jan 10:00 15:00 Registrering

Läs mer

Sommarträning. Preliminärt schema från den 1 juni till den 23 augusti 2015

Sommarträning. Preliminärt schema från den 1 juni till den 23 augusti 2015 Sommarträning Preliminärt schema från den 1 juni till den 23 augusti 2015 Välkommen till en underbar träningssommar! Här är sommarens schema, ett ständigt aktuellt schema hittar du på friskissvettis.se/karlstad

Läs mer

lreffi* å! utfärdad av ackrediterat laboratorium ,.., Bedömning AtcontrotLaboratories Rapport Nr 13O31932 10'c KV Plats Plats Platspaket

lreffi* å! utfärdad av ackrediterat laboratorium ,.., Bedömning AtcontrotLaboratories Rapport Nr 13O31932 10'c KV Plats Plats Platspaket A Alcntrl AB AtcntrtLabratries Bx 307, 65 07 Karlstad Tetr 054-2 3O 77 Fax: 054-9 05 70 ORG.NR 55652-O96 STYRELSENS SÄTE: LINKöPtNG NN "4C RAPPORT Sida () å! utfärdad av ackrediterat labratrium Xt, rg*'

Läs mer

yttervägg 5,9 5,9 3,6 4,9 - - Golv 10,5 10,5 24 10,5 7 7 Tak 10,5 10,5 24 10,5 7 7 Fönster 2 2 4 3 - - Radiator 0,5 0,5 0,8 0,5 0,3 -

yttervägg 5,9 5,9 3,6 4,9 - - Golv 10,5 10,5 24 10,5 7 7 Tak 10,5 10,5 24 10,5 7 7 Fönster 2 2 4 3 - - Radiator 0,5 0,5 0,8 0,5 0,3 - B Lägenhetsmodell B.1 Yttre utformning Lägenheten består av tre rum och kök. Rum 1 och 2 används som sovrum, rum 3 som vardags rum, rum 4 som kök, rum 5 som badrum och slutligen rum 6 som hall. Lägenheten

Läs mer

Datum: 2014-06-05. Företag: Totalkonsult 0346-713043

Datum: 2014-06-05. Företag: Totalkonsult 0346-713043 14-0043 Tullstorp 180-50 Villa Tullstorp 1 ( 7 ) Tullstorp 180:50 (Villa Oxford) Stora huset Datu: 2014-06-05 Tullstorp.VIP KOMMENTARER OBS! Denna energiberäkning är teoretisk och därför kan den verkliga

Läs mer

Energimarknadsrapport - elmarknaden

Energimarknadsrapport - elmarknaden 2013-12-13 Energimarknadsrapport - elmarknaden Läget på elmarknaden, vecka 50, år 2013 vecka 50, år 2013 2 (19) Sammanfattning Fyllnadsgraden i Sveriges vattenmagasin är 67,4 procent i slutet av vecka

Läs mer

Vill även du bli delägare i vindkraft? Nu säljer vi andelar i Legeved! Projekt Legeved

Vill även du bli delägare i vindkraft? Nu säljer vi andelar i Legeved! Projekt Legeved Projekt Legeved Vill även du bli delägare i vindkraft? Nu säljer vi andelar i Legeved! Under sommaren 2014 etablerar Eolus Vind två vindkraftverk vid Legeved i Kristianstad kommun. Vindkraftverken säljs

Läs mer

-;,# ');p* ^ 'r' :::ffi. W$Ei-l*milli,i.,a*, @* Fmro-*lJeemr-Iix. *dc. " 'rll b. 'i', ;'. o. t;':i.ilr. is{ ry6&ees B!1. EHgEE ").- j "i '',' ':i.

-;,# ');p* ^ 'r' :::ffi. W$Ei-l*milli,i.,a*, @* Fmro-*lJeemr-Iix. *dc.  'rll b. 'i', ;'. o. t;':i.ilr. is{ ry6&ees B!1. EHgEE ).- j i '',' ':i. a ':i..* -;,# j "i,.,: ^ 'r' ');p* 'i', ;'. o ' ").-,,i'lii t;':i.ilr. '',' ry6&ees B!1. EHgEE -J s,* il is{ /f,* tr) Fmro-*lJeemr-ix ' s(t!,i: *dc W$Ei-l*milli,i.,a*, @* " 'rll b... 'lul,' r&h t:e!, :::ffi

Läs mer

Energimarknadsrapport - elmarknaden

Energimarknadsrapport - elmarknaden 2014-02-14 Energimarknadsrapport - elmarknaden Läget på elmarknaden, vecka 7, år 2014 vecka 7, år 2014 2 (19) Sammanfattning Under veckan sjönk nivån i Sveriges vattenmagasin med 3,2 procentenheter och

Läs mer

Välkommen till IFS Skandinaviska Användarförening ANVÄNDARKONFERENS. www.ifsworld.com

Välkommen till IFS Skandinaviska Användarförening ANVÄNDARKONFERENS. www.ifsworld.com Välkommen till IFS Skandinaviska Användarförening ANVÄNDARKONFERENS www.ifsworld.com PLANERING & BEREDNING SCA-UH 2011. MAGNUS HELLZÉN OCH NICKLAS HOLFELT 2 2014 IFS SCA UNDERHÅLL PLANERING & BEREDNING

Läs mer

Datum: 2012-12-13. Företag: Värmekapacitet. Densitet kg/m³. J/kgK

Datum: 2012-12-13. Företag: Värmekapacitet. Densitet kg/m³. J/kgK 1 ( 6 ) KOMMENTARER Användaruppgifter läser prograet in från filen Title.vpd när prograet startas. Uppgifterna i filen uppdateras under Katalogdata->Uppdatering av kataloger. Kryssrutan för användaruppgifter

Läs mer

Utbudskurva Norden (normalår)

Utbudskurva Norden (normalår) Utbudskurva Norden (normalår) R ö r lig p r o d.k o s tn a d ö r e /k W h G a s tu r b in k r a ft 3 /to n C O 2 K o n d e n s k r a ft o lja 2 /to n C O 2 1 /to n C O 2 E lfö r b r u k n in g 1 /ton CO

Läs mer

Resultat från energiberäkning

Resultat från energiberäkning Resultat från energiberäkning 2015-03-19 06:45 Utförd av:, Stiba AB Beräkning enligt BBR 2012. Sammanfattning Klimatzon: III Södra Sverige Närmaste ort: Göteborg Län: Västra Götalands län Atemp bostad:

Läs mer

30* 31* Läseåret 1885-1886 Läseåret 1886-- 1887 Läseåret 1887--1888 Läseåret 1888--1889 Läseåret 1889--1890. folkskolo] Lägre.

30* 31* Läseåret 1885-1886 Läseåret 1886-- 1887 Läseåret 1887--1888 Läseåret 1888--1889 Läseåret 1889--1890. folkskolo] Lägre. 0* * Tab. JY: 9. Antalet intagna ch afgångna samt inskrifna ch när- varande elever vid Helsingfrs stads under läseåren 88 890. Läseåret 88 884 Läseåret 884- Läseåret 88-886 Läseåret 886-- 88 Läseåret 88--888

Läs mer

Köparens krav på bränsleflis?

Köparens krav på bränsleflis? Köparens krav på bränsleflis? Skövde 2013-03-12 Jonas Torstensson Affärsutveckling Biobränslen Översikt E.ON-koncernen Runtom i Europa, Ryssland och Nordamerika har vi nästan 79 000 medarbetare som genererade

Läs mer

Nyhetsbrev 9. Vitberget

Nyhetsbrev 9. Vitberget Välkomna att ta del av Vindkrafts nionde nyhetsbrev för planerad vindkraftanläggning. Via nyhetsbrev informerar Vindkraft närboende och övriga om projekt. Länsstyrelsen har nu påbörjat handläggningen av

Läs mer

SKOL RESA. På Gotland! RESORT VISBY

SKOL RESA. På Gotland! RESORT VISBY SKOL RESA På God 2015 RESORT VISBY BOKNING 0498-25 10 10 WWWKNEIPPBYNSE ö f ä E & So gå föjd: Bå /, uch/mddg å öf Buf Vby Hm-Kby-Vby Hm Log um/ugo md ho F é h Kby Somm& Vd Mgof å Kby y Äymgofb d fä A Gu

Läs mer

Förstudie Solceller på villa

Förstudie Solceller på villa Förstudie Solceller på villa Förutsättningar Villa Solhem ligger i Beddingestrand, mellan Trelleborg och Ystad. Den är uppförd 1914 med en total boarea på ca 240 m 2. Den tänkta placeringen för solcellsmodulerna

Läs mer

Åtgärder för att minska försörjningsstödet i Kristinehamns kommun enligt KS beslut 157

Åtgärder för att minska försörjningsstödet i Kristinehamns kommun enligt KS beslut 157 Sida RAPPORT 1(1) Datum 21-3- Referens IFO/Omvårdnadsförvaltningen Helen Holmgren Kommunstyrelsen Åtgärder för att minska försörjningsstödet i Kristinehamns kommun enligt KS beslut 157 Februari 21 E-post

Läs mer

Solkraft & Plusenergi

Solkraft & Plusenergi -Varför är det en ekonomiskt bra lösning redan idag? 1 1 Agenda 1 Miljöeffekter, förändring & historia 2 Finnängen- plusenergirenovering 3 Solcellsexempel & Ekonomi 4 Övriga exempel 2 Miljöeffekter: Mänsklighetens

Läs mer

Är hushållens skulder ett problem?

Är hushållens skulder ett problem? Är hushållens skulder ett problem? Alexandra Leonhard alexandra.leonhard@boverket.se Vad gör Boverket och f.d. BKN? BKN:s uppdrag: Kreditgarantier Förvärvsgarantier Hyresgarantier Stöd till kommuner Analyser:

Läs mer

Åtgärder för att minska försörjningsstödet i Kristinehamns kommun enligt KS beslut 157

Åtgärder för att minska försörjningsstödet i Kristinehamns kommun enligt KS beslut 157 Sida RAPPORT 1(1) Datum 21-4-16 Referens IFO/Omvårdnadsförvaltningen Helen Holmgren Kommunstyrelsen Åtgärder för att minska försörjningsstödet i Kristinehamns kommun enligt KS beslut 157 Mars 21 E-post

Läs mer

Information om ensamkommande barn

Information om ensamkommande barn Information om ensamkommande barn Uppehållstillstånd 2013 Kvottuttagna 2 % Migrationsverkets ansvar ta emot och pröva ansökan om asyl göra åldersbedömningar ekonomiskt bistånd efterforska barnens vårdnadshavare

Läs mer

Från Kista Science Tower med dubbelglasfasad till Katsan med enkelfasad. Marja Lundgren arkitekt SAR/MSA och miljökonsult

Från Kista Science Tower med dubbelglasfasad till Katsan med enkelfasad. Marja Lundgren arkitekt SAR/MSA och miljökonsult Från Kista Science Tower med dubbelglasfasad till Katsan med enkelfasad Marja Lundgren arkitekt SAR/MSA och miljökonsult Kista Science Tower Varför dubbelglasfasad? Katsan Varför enkelfasad? Vikten av

Läs mer

Viktiga datum och händelser inom Socialdemokraterna i Lund 2014 v2

Viktiga datum och händelser inom Socialdemokraterna i Lund 2014 v2 Viktiga datum och händelser inom Socialdemokraterna i Lund 2014 v2 Saknas i denna version av kalendariet för 2014. - Nya torgmöten/aktivitetsdagar för våren 2014 - Morgonutdelningar mm under våren 2014

Läs mer

världens största inredningstidning ELLE Decoration mediepack inredning internationell inspiration

världens största inredningstidning ELLE Decoration mediepack inredning internationell inspiration världens största inredningstidning ELLE Decoration 2014 mediepack inredning internationell inspiration ELLE DECORATION 2014 EN GRÄNSLÖS VÄRLD Från och med nummer 1/2014 byter ELLE Interiör namn till ELLE

Läs mer

Stockholms läns landsting

Stockholms läns landsting Stockholms läns landsting Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2015-08-19 Landstingsstyrelsen Skadekontots tertialrapport 2015 Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl Ärendebeskrivning Skadekonto överlämnar

Läs mer

Kapsåg SP720 15-03 / SE-W

Kapsåg SP720 15-03 / SE-W 15-03 / SE-W Sågar med sväng- och lutningsbara snitt I Randeks serie SP720 hittar man pålitliga kapsågar som har visat sig vara en stor tillgång för husoch takstolstillverkare i hela världen. Kapsåg SP728

Läs mer

Seminarium på Fafo, 2010-01-29 2010-01-29

Seminarium på Fafo, 2010-01-29 2010-01-29 Seminarium på Fafo, 1 Det svenska premiepensionssystemet erfarenheter från ett fonderat pensionssystem Sara Bergström, Pensionsmyndigheten Seminarium på Fafo, Oslo, Seminarium på Fafo, 2 Agenda 1. Kort

Läs mer

VINDAR, VINDENERGI OCH VINDKRAFTVERK LATORP 2008-02-12

VINDAR, VINDENERGI OCH VINDKRAFTVERK LATORP 2008-02-12 VINDAR, VINDENERGI OCH VINDKRAFTVERK LATORP 2008-02-12 VINDAR OCH VINDENERGI VINDKRAFTVERK JBA VIND VINDKRAFTEN I VÄRLDEN VINDAR OCH VINDENERGI VAR KOMMER VINDEN FRÅN? HUR MYCKET BLÅSER DET? VINDEN VARIERAR

Läs mer

LÄGET PÅ ELMARKNADEN. vecka 40. Sjunkande elpriser under veckan som gick

LÄGET PÅ ELMARKNADEN. vecka 40. Sjunkande elpriser under veckan som gick Läget på elmarknaden är en gemensam marknadsrapport från Energimarknadsinspektionen (Ei) och Energimyndigheten. Varje vecka rapporterar vi om den föregående veckans utveckling på elmarknaden. LÄGET PÅ

Läs mer