Bilaga5. WindPRO version mar 2011 UtskriftlSlda :06/1

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bilaga5. WindPRO version 2.7.487 mar 2011 UtskriftlSlda 2011-06-1514:06/1"

Transkript

1 Ijekl: _Åmål_Fröskog Bilaga5 WindPRO version mar 2011 UtskriftlSlda :06/1 Anvåndarilcens: SE Stockholm Per Edström / Berlknal: SHADOW Huvudresultat eräknin : 2MW 'Antagandenför skuggberäknlngar Maximalt avstånd för påverkan Beräkna endast när mer än 20 % av solen skyms av rotorbladet Titta ik tabell Minsta solhöjd över horisonten Dag steg för beräkning Tidsteg för beräkning för påverkan 3 1 dagar 1 minuter Solsken sannolikhet S (Medelvärde soltimmar per dag) [KARLSTAD] Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 1,44 2,46 3,90 6,34 10,26 9,00 8,20 6,17 5,17 3,02 1,78 1,43 rifttimmar beräknas utifrån K i beräkningen och vindens rekvensfördelning: 'or PARK Driftl tid N NNO ONO O OSO SSO S SS S N NN Totalt tartvind för tomgång: Startvind från effektkurva li (lones ofisuallnfluence) calculation is performed before flicker Iculation so non visible WTG do not contribute to calculated flicker alues A WTGwillbe visible if itis visible from any part of the receiver 'indow The ZI calculation is based on the following assumptions: öjdkonturer används: Höjdlinjer: Sammanfogade höjdkurvorwpo (7) mrådesobjekt använd(a) i beräkning:' ommunområde ya fastigheter mråde objekt (ZI): li_regions_o_amålfröskog_2w2r (67) eliasonera ST KS MIS (ej punkt) trandskydd inder som inte används i beräkningen gonhöjd: 1,5 m ätupplösning: 10 m Å Nytt vindkraftverk ~ SlIuggmottagare K RN K'typ Öst Nord l RaddataIBeskrivning Giltig Tillverkare Typgenerator Effekt, Rotordiameter Navhöjd nominell RN [m] [kwj [m] [m] ,3 ESTAS Ja ESTAS ,0 130, ,6 ESTAS Ja ESTAS ,0 130, ,OESTAS Ja ESTAS ,0 130, ,3 ESTAS Ja ESTAS ,0 130, ,0 ESTAS Ja ESTAS ,0 130, ,4 ESTAS Ja ESTAS ,0 130, ,3 ESTAS Ja ESTAS ,0 130, ,0 ESTAS Ja ESTAS ,0 130, ,0 ESTAS Ja ESTAS ,0 130, ,9 ESTAS Ja ESTAS ,0 130, ,5 ESTAS Ja ESl:AS ,0 130, ESTAS Ja ESTAS ,0 130, ,0 ESTAS Ja ESTAS ,0 130, ,0 ESTAS Ja ESTAS ,0 130, ,0 ESTAS Ja ESTAS ,0 130, ,0 ESTAS Ja ESTAS ,0 130, ,4 ESTAS Ja ESTAS ,0 130, ,5 ESTAS Ja ESTAS ,0 130, ,0 ESTAS Ja ESTAS ,0 130, ,0 ENERCONE Ja ENERCON E ,0 73,3 Sku9gdata Beräkning RPM avstånd [m] [RPM] , , , , , , ,0 WindPRO harutvecklatsavemd InternationalAlS, NielsJemesvej 10DK9220Aalborg0 Tf(, Fax

2 POOl'''' O_AmåLFröskog WindPRO version mar 2011 Utskrift/Sida :06/2 Anvandarflcens: SE Stockholm Per Edström I Beräknat: '>nh_n_' SHADOW eräknina: Huvudresultat 2MW ufortsättning ftån föregående sida RN Ktyp Skuggdata Öst Nord Z RaddataIBeskrivning Giltig Tillverkare Typgenerator Effekt, Rotordiameter Navhöjd Beräkning RPM nominell avstånd RN [m] [kw] [m] [m] [m] [RPM] ,0 ENERCON E uJa ENERCON E ,0 108, , ,2ENERCONE uJa ENERCON E ,0 108, ,5 SkuggmottagareIndata RN No Öst Nord Z Bredd Höjd Höjd Grader från Lutning Riktningsläge ö mark syd cw fönster [m] [m] [m] [m] [0] [0] A ,0 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 äxthusläge B ,1 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 äxthusläge C ,1 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 åxthusläge D ,0 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 äxthuslåge E ,0 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 äxthusläge F ,0 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 äxthusläge G ,5 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 äxthuslåge H ,0 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 äxthusläge I ,0 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 äxthusläge J ,5 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 äxthusläge K ,8 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 äxthuslåge L ,0 1,0 1,0 1,0, 0,0 90,0 äxthusläge M ,0 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 äxthusläge N ,0 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 äxthusläge O ,0 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 äxthusläge P ,0 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 äxthusläge Q ,8 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 ''äxthusläge R ,0 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 äxthusläge S ,8 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 äxthusläge T ,0 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 äxthusläge U ,4 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 åxthusläge ,0 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 äxthusläge W ,0 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 äxthusläge X ,9 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 äxthusläge y ,0 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 äxthusläge Z ,0 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 äxthusläge AA ,0 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 äxthusläge AB ,1 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 äxthusläge AC ,5 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 äxthusläge AD ,2 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 äxthusläge AE ,9 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 äxthusläge AF ,0 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 äxthusläge AG ,0 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 äxthusläge AH ,6 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 äxthusläge Al ,9 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 äxthusläge AJ ,0 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 äxthusläge AK ,0 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 äxthusläge AL ,7 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 äxthusläge AM ,8 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 äxthusläge AN ,0 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 äxthusläge AO ,6 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 äxthusläge AP ,0 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 åxthuslåge AQ ,8 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 åxthusläge AR ,5 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 äxthusläge AS ,5 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 åxthusläge AT ,0 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 åxthuslåge AU ,5 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 åxthusläge A ,4 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 äxthusläge AW ,0 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 ''äxthusläge AX ,0 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 äxthusläge WindPRO har utvecklats av EMDInternalIonaiAlS, Niels Jemesvej 10 DK9220 Aalborg IZJTIf Fax

3 ~kt: io_amål_fröskog SHADOW Huvudresultat WindPRO version mar 2011 UlskffftlSkfa :06/3 AnvändarUcens: SE Stockholm Per Edström / Beraknat:?011Of;_1 ''1')1/) 7 A07 ~ fortseittningfrån föregående sida RN No Öst Nord Z Bredd Höjd Höjd Grader från Lutniog Riktoiogsläge ö mark syd cw fönster (m] (m] (m] [m] (0] (0] A ,0 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 äxthusläge Beräkning Resultat Skuggmottagare Skuggor, värsta fall No Skuggtimmar Skuggdagar per år per år (tlår] [dagar/år] A 24:34 70 B 7:13 28 G O D O E O F O G 19:14 75 H 20:07 77 I 15~8 59 J 21:07 57 K 32: L 35: M 50: N 76: O 19:58 66 P 26: Q 43: R 43: S 46: T 41: U 17: : W 25:24 85 X 44: : Z 37: AA 35: AB 46: AG 44: AD 42: AE 4:49 22 AF O AG O AH O Al 25:26 70 AJ 2:47 16 AK 38: AL 32:01 95 AM 31:06 94 AN 7':52 29 AO 11:37 44 AP 21:03 66 AQ O AR O AS 21:32 50 AT 19:11 44 AU 22:28 46 A 41: AW 47: AX 52: Max skugga timmar per dag [tidag] 0:32 0:20 0:21 0:22 0:22 0:42 0:35 0:32 0:40 1:04 0:24 0:21 0:48 0:31 0:30 0:23 0:30 0:27 0:30 0:43 0:27 0:21 0:23 0:24 0:33 0:25 0:17 0:41 0:13 0:25 0:38 0:37 0:21 0:19 0:26 0:34 0:34 0:37 0:44 0:25 0:40 Skuggor, förväntade Skuggtimmar per år [tlår] 6:06 1:48 5:57 4:41 3:05 3:22 4:25 4:35 7:02 10:34 2:29 4:08 8:10 7:07 7:09 9:27 4:22 4:32 5:48 11:54 12:23 6:49 6:45 9:55 8:18 9:00 0:59 5:28 0:41 6:18 6:22 6:17 1:59 2:53 5:47 5:31 4:12 4:02 9:21 9:53 12:51 värden WindPROhar utvecklatsav EMDInternationalAlS, NielsJemesve/IO, DK9220Aalborg 0, Tlf ,Fax

4 ~Jekl: O_Amål_Fröskog SHADOW Huvudresultat lberäknina: 2MW WindPRO version mar 2011 UtskriftISIda :06/ 4 AnvAndar1lcens: Gjörwellsgatan22, Bo)( SE Stockholm Per Edström / Beräknat:?n 110E;_,forlslJttningfrån f6regående sida Skuggor, värsta fall No Skuggtimmar Skuggdagar per år per år tt/år] [dagar/år] A O Max skugga timmar per dag tt/dag] Skuggor, förväntade värden Skuggtimmar per år tt/år] Total skuggpåverkan hos skuggmottagare från enskilda vindkraftverk No Namn ärsta fall Förväntad 1 ESTAS JO!nav: 130,0 m (179) 2 ESTAS JO!nav: 130,0 m (180) 3 ESTAS !O! nav: 130,0 m (181) 4 ESTAS lo! nav: 130,0 m (182) 5 ESTAS JO!nav: 130,0 m (183) 6 ESTAS nav: 130,0 m (184) 7 ESTAS JO! nav: 130,0 m (185) 8 ESTAS nav: 130,0 m (186) 9 ESTAS JOI nav: 130,0 m (187) 10 ESTAS nav: 130,0 m (188) 11 ESTAS nav: 130,0 m (189) 12 ESTAS !Ol nav: 130,0 m (190) 13 ESTAS !O! nav: 130,0 m (191) 14 ESTAS JO! nav: 130,0 m (192) 15 ESTAS !O! nav: 130,0 m (193) 16 ESTAS JO! nav: 130,0 m (194) 17 ESTAS !Ol nav: 130,0 m (195) 18 ESTAS JO! nav: 130,0 m (196) 19 ESTAS !Ol nav: 130,0 m (197) 20 ENERCON E !! nav: 73,3 m (18) 21 ENERCON E JO! nav: 108,3 m (19) 22 ENERCON E lo! nav: 108,3 m (20) tt/år] tt/år] 97: :20 7:24 12:42 1:49 29:28 5:16 124:30 23: :30 63: :18 13:46 73:57 11:34 41:00 11:02 52:37 13:41 39:49 9:56 93:55 15: :26 91; :59 6:42 59:04 11:27 56:39 10:59 20:47 6:41 WindPRO harutvacklats av EMDIntarnationalAlS, Nials Jamasvaj lo, DK9220Aa/borg 0, TIf , Fax ,

5 l]ekt _Amål_Fröskog WindPRO version mar 2011 Utskrift/Sida :06/5 Användariicens: SE Stockholm Per Edström / Beräknat: A: Skugglrottagare: 1,0 )( 1,0 Azll11Jth:0,0' Lutning: 0,0 (54) 00: ' B: Skugglrottagare: 1,0 )( 1,0 Azlmuth: 0,0 Lutnhg: 0,0 (55) ' U 14: F 12 10:' 1 06:00 04:1 ~ ~ ~ ~ ~ ~ q ~ ~ ~ ~ ~nad 04:00: I, 1 I ', '1'' I, I'' t,,, ~ ~ ~ ~ ~ ~ q ~ ~ ~ ~nad ~ c: Skugglrottagare: 1,0 )( 1,0 Azimuth: 0,0 Lutnhg: 0,0 (56) ' ' U 14:' F 12' III 00, 06:' 04 ~ ~ ~ ~ ~ ~ q ~ ~ ~ ~nad ~ E:Skugglrottagare: 1,0 x 1,0 Azlmuth:0,0 Lutnhg:0,0 (58) U 14:00 F 12' 100n ~ 06:00':: 04:00: 3 Jan feb mar ap' omj Jm Jul oog sep,, ~ ~F ~~ no'l_ jan D:Skuggmottagare:1,0 )( 1,0 Azlmuth:0,0 Lutnhg:0,0 (57),/ / J /' l : 'O 14: F 12 10: 08 06' 04 ' l,,, r1 ~ ' ~ feb~ ~ ~ ~ q ~ ~ ~ F: Skugglrouagare: 1,0 )( 1,0 Azlmuth:0,0 Lutnhg: 0,0 (59) ' 2':: 00, 00 ~_ U 14: F : 1200': IQOO~ =1 ~ 06:00: 04:003 J~n too mar apr m) Jm Jul aug sep 'ait I ~ _ jen K_8: ESTAS la! nav: 1300 m (186) _9: ESTAS la! nav: 1300m (187) WindPRO har uneckiats av EMDInternationalAlS, Ni's Jemesvej 10 DK9220 Aalborg 0 T/f , Fax emall:

6 :ekf: jmålfröskog WindPRO version mar 2011 UtskriftfSlda :06/6 Användar1lcens: SWECO Energuide AB SE Stockholm Per Edström / Beräkna!: G: Skuggrrottagare: 1,0 x 1,0 Azlmrth: 0,0 lutning: 0,0 (60) 2200g :' ' 04:~ t l' I',, I' I', ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ t Skuggrrottagare: 1,0 x 1,0 Azlmuth: 0,0 Lutning: 0,0 (62) 22 Oi 20' ' ' t:j 14:1 i= 12:' :1 04:1 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ K:Skuggrrottagare:1,0 )( 1,0 Azlmuth: 0,0 Lutnhg: 0,0 (64) 22~ 2o00~ 00:~_ 1 14: i= 12:' K ' ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ O4:ooE I',, I' I' ' 'I' I, I, I' ~ ~ H: Skuggrrottagare: 1,0 )( 1,0 Azlrnuth: 0,0 Lutnng: 0,0 (61) :~ 1 14:' i= 12: 10:1 00' 04:1 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ J: Skuggrrottagare: 1,0 x 1,0 Azlmuth: 0,0 Lutning: 0,0 (63) 22w r ' 20 w ',,/' \ 1 :2 14: i= 12:!JO 10: :1 04 w ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ I lo r r' 1 ' L: Skuggrrottagare: 1,0 x 1,0 Azlrnuth: 0,0 Lutning: 0,0 (65) : l' 20', 1,,,' \ 14: 00: : i= 12: 10: 00: 06: 00 04'I'I/L v, ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~, _1:ESTAS nav: 130,0ffi(179) 2: ESTAS lo! nav: 130,0 m (180) _10:ESTAS nav: 130,0 ffi(188) 17: ESTAS lo! nav: 130,0 m (195) WindPRO har utvecklats av EMD InternationalAlS Niels Jernesvej 10, DK922QAa/borg 12J,TIf , Fax ,

7 ekt IO_AmåLFröskog WindPRO version mar 2011 UtskrlfllSlda :06/7 Anval'ldartlcens: SE Stockholm Per Edström ( Berakna!: M Skuggrrottagare: 1,0 X 1,0 Azhnrth: 0,0 Lutning: 0,0 (66) ~M i= D D ~ 06 ~oo f' 1'1 'I '' 'I' I' I' I, 1 ~ ~ = PI ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~nad N: Skuggrrottagare: 1,0 x 1,0 Azlmuth: 0,0 Lutning: 0,0 (67) 22 F::: ' j ' /r '\, :2 14 i= 12' 10: _' 08 DO; ' L' 06 M' ' ' v 04, ', jan foo mar PI j JlIn JU ~ sep ~ new ~ Jan ~nad o: Skuggrrottagare: 1,0 x 1,0 Azlrnuth: 0,0 lutning: 0,0 (68) ' ' ~ 14:' i= 12' 10:' 08;1 06' 04:1 jan too mar PI i jl ju aug sep ~ ~ ~ jn ~nad P: Skuggrrottagare: 1,0 x 1,0 Azlmuth: 0,0 Lutning: 0,0 (69), 20: ' 1 / l 16 ''''' ~ 14: i= 12' 10:' C ',/1 ' M ',, 04: I ~ ~ mar PI ~ ~ ~ q ~ ~ ~ ~ ~ Mänad Q: Skuggrrottagare: 1,0 x 1,0 Azlrnuth: 0,0 Lutning:0,0 (70) ~ 1 ' ~ 14:' i= 12' 0600;\' ~ 04:00;\ ~ ~ mar PI ~ ~ ~nad q ~ ~ ~ ~ ~ K l: ESTAS SO lo! nav: 130,0 m (179) 5: 2: ESTAS lo! nav: 130,0 m (180) 3: ESTAS lo! nav: 130,0 m (181) ESTAS lo! nav: 130,0 m (183) 8: ESTAS lo! nav: 130,0 m (184) 7: ESTAS lo! nav: 130,0 m (185) R: Skuggrrottagare: 1,0 x 1,0 Azlmuth: 0,0 Lutning: 0,0 (71) /,, ' j nr> il I I ~ 14: i= 12 10:, 1 ' DO; I 06' ', 0400,, ' ~ ~ mar ~ ~ ~ q ~ ~ ~ ~ ~ ~nad _10:ESTAS lo!nav: 130,0m (188) 17: ESTAS lo!nav: 130,0m (195) L' i;:, 19:ESTAS lo!nav: 130,0 m (197) WindPRO harutve<:klatsavemd Inlemat/onalAlS, Niels Jemesvej 10,DK9220Aa/borg0, TIf , Fax ,

8 IJak!: _ÅmåLFröskog WindPRO version mar 2011 Ulskrtttislda :06/8 AnvAndartlcens: SWECO Energuide AB GjölWellsgatan 22, Box SE Stockholm Per Edström / Bertknal: s: Skuggmottagare:1,0 x 1,0 Azlmuth: 0,0 Lutning: 0,0 (72) 2200;1 1 J~ 00:1 14:00' 1= 12:1 T: Skuggmottagare: 1,0 x 1,0 Azimuth: 0,0 Lutning: 0,0 (73) 1 ' 'O 14:' 1= 12:' 10;' :1 ~ ~ ~ ~ ~ ~ q ~ ~ dec ~ ~nad 04: ~ ~ ~ ~ ~ ~ q ~ novdec~ U: Skuggmottagare: 1,0 x 1,0 Azlrnrth: 0,0 Lutning: 0,0 (74) 22~ 2: ' 1 14:' o, 1= 12:~ 10:1 ' K 1 06:00, 04:' jm feb ~ opr J jm jul 9 rep 014 Wlånad TT; nov dec jan W Skuggmottagare: 1,0 x 1,0 Azlmuth: 0,0 Lutning: 0,0 (76) 20:1 00: ~J _1_, 1,,14:, o 1= 12:oo~ 1';' 1, 06:oo~, J 04:00, I f lan feb mar F'T' l, I ~ ~ q ~ 014 nov dec ~ : Skuggmottagare: 1,0 x 1,0 AzhnJth: 0,0 lutning: 0,0 (75) 22, 20:, :, 04:003 i I jan feb mar ~ ~ ~ q ~nad ~ 014 nov dec ~ X: Skuggmottagare: 1,0 x 1,0 Azlmuth: 0,0 Lutning: 0,0 (77) 221 / 20:1 : fj L ' 00: / \, 'O 14: 1= 12: M 10: 1 06: 04: o,o Ir jan feb mar ~ ~ ~ q ~ 014 nov dec ~ _5: ESTAS !Ol nav: 1300 m f183) _6: ESTAS !Ol nav: 130,0 m (184) _7: ESTAS nav: 1300 m (185) _8: ESTAS lo! nav: 130,0 m (186) ~~ 12:ESTAS tO!nav:1300m (190) _13: ESTAS to! nav: 130,0 m (191) 19: ESTAS lo! nav: 130,0 m (197) 22: ENERCON E lo! nav: 108,3 m (20) WindPROharutvecklatsavEMD IntamatlonatAlS, NialsJamasva}10,DK9220Aalborg0 TIf , Fax

9 Pro/ek': O_Amål_Fröskog WindPRO version mar 2011 UtskriftfS6da :06/9 Användar1lcens: SE Stockholm Per Edström Bertknal: / A 0'7 SHADOW Kalender, grafisk Beräknina: 2MW Y: Skuggrmttagare: 1,0 )( 1,0 Azlrruth: 0,0 LutnIng: 0,0 (78) Z: Skuggrmttagare: 1,0)( 1,0 Azlmuth: 0,0 Lutnhg: 0,0 (79) 22: 22: / 20: 20: / \ /,14:,14:00:: F 12: F 12: 10:' 10: : ' /', J: 00 r r, / r I<\ 06:00;: 06: 04: r' 04: r / r' jan fel> ap! Imj joo ju! aug sep on dec jan jan fel> mar apr Im) j ju ''9 sep on dec jn J : AA: Skuggrmttagare: 1,0)( 1,0 Azlmuth: 0,0 Lutning: 0,0 (80) AB: Skuggrmttagare: 1,0)( 1,0 AzlrnJth: 0,0 Lutning: 0,0 (81) 22: 22: / / /, 2 20: ' 1S l/ l,14:00:,14: F 12: F 12: 1': 10: / \ 1 ' ' t 06: : 06: ' '/ 04: 04:, jan fob mor ap' Im) jun jul aug sep on dec jan jan fob l1w ap! Im] joo jul ''9 sep on dec jan AC: Skuggmottagare: 1,0)( 1,0 AzlrnJth: 0,0 Lutning: 0,0 (82) AD: Skuggrmttagare: 1,0)( 1,0 AzimJth: 0,0 Lutning: 0,0 (83) 22:00':; 22:' 2 2 IS ' / 1 I ; ',14:,14: F 12:M: F 12: 1': 10:: KṾ r r 00: : l \ t,,' 06:00':; /' 06:: :' ' ' 04:00' 04:00,, jm fob, ap! Im] jun jul aug sep on dec jan jan fob mar apl n'dj jun jul ''9 sep on n dec jan _ 9: _ ESTAS lo! nav: 130,0 m (187) 15: ESTAS lo!nav: 130,0m (193) 6:ESTAS nav:130,0m 7: lo!nav: 130,0 m (184) (185) 12: ESTAS lo!nav: 130,0m (190) ESTAS to!nav: 130,0m (194) 14: ESTAS nav: 130,0m (192) _8: ESTAS lo! nav: 130,0 m (186) 1 ' WIndPROharutvecklatsavEMD InternationalAlS, NielsJemesve} fo,dk9220aafborg 0, Tlf ,Fax ,

10 ekt: _AmåCFröskog WindPRO version mar 2011 UtskrlfSlda :06/11 AnvAndar1lcens: G]örwellsgatan 22, Bo)( SE Stockholm Per Edström / Beräknat: AK: Skuggmottagare: 1,0 x 1,0 Azlrnlth: 0,0' Lutning: 0,0' (90) )(): AL: Skuggmottagare: 1,0 x 1,0 AzlrnJth: 0,0' Lutning: 0,0' (91) 22:,,,/' 20: ' > / \ c' 14:' I If:r':' F 12' IQ' ', 06: ' ' ' 04, 1 Jen foo mer f>' moj JII'I JII 9 sep on ncn dec Jen AM Skuggmottagare: 1,0 x 1,0 Azlrruth: 0,0' Lutning: 0,0' (92) 22:~ ~ 20:~ 00:! ~ ' 14:' F 12', IQOO:: j 1 ' 06:' 04:1 r ',T1T' Jån te!, w J Jul 9 5ep ncn dec Jen AN: Skuggmottagare: 1,0 x 1,0 AzimJth: 0,0' Lutning: 0,0' (93) 22:' 20: 14:' F 12 IQ' ' 06:' 04:00 Jen foo mor f>' moj jun jul 9 sep ncn dec Jen AO: Skuggmottagare: 1,0 x 1,0 AzlmJth: 0,0' Lutnlng: 0,0' (94) 22:' 16, 14 F 12' IQ' 06: 04: ~ mer K ~ 11: ESTAS ID! nav: 130,0 m (189) 12: ESTAS ID! nav: 130,0 m (190) ~ ~ 9 5ep on ncn dec 13: ESTAS 'DI nav: 130,0 m (191) 15: ESTAS nav: 130,0 m (193) 22:1 '1 2QlJlJ: ] ' 1 :1», M,/ I >;uv? 14:' I», F 12',uvw IQ' ö:uu r 00I», y 04:' )():r Jen foo mer Pr moj Joo Ju! 9 5ep on ncn dec Jen AP: Skuggmottagare: 1,0)( 1,0 AzlrnJth: 0,0' LUtnlng: 0,0' (95) 22:',nn I/ ' I 00 IB: 00 J ', i,nn' / \,': 14: F 12' 00: IQ00 ' DO: 06nn:, f/\ M!,/ 04 T, I ~ ~ mor ~ ~ ~ 9 5ep on ncn dec ~ _ESTAS nav: 130,0m (196) WindPRO har utvacklats av EMDIntarnationalAlS, Nials JamasvajID, DK9220 Aa/borg 0, TIf , Fax ,

11 rojekl: _Åmål_Fröskog WindPRO version mar 2011 UtslatftlSkta :06/12 Användarlic:ens: SWECO Energuide AB Gjörwellsgatan22, Bo)( SE Stockholm Per Edström / BerAknat ~ ~ ~ q ~ ~ ~ ~ ~ IWnad /, 04: ~ ~ ~ q ~ ~ ~ ~ ~ IWnad ~ ~ ~ ~ ~ ~ nov ~ ~ IWnad AT: Skuggmottagare: 1,0 x 1,0 AzltnJth: 0,0 Lutning: 0,0 (99) ' ' ), ' ;;:; i t7 14: i= :' ' 06' ' 04: 00 AQ: Skuggmottagare: 1,0>< 1,0 Azlmuth: 0,0 Lutning: 0,0 (96) 221 M' ' M' 1 t t7 14: i= 12' 10: M' 1 00: 06: I'\ 00= / /' 04DO, AS: Skuggmottagare: 1,0 ><1,0 AzltnJth: 0,0 Lutning: 0,0 (98) 00 J, t >:U p, t7 14: 00: i= 12' <': 10:' 00 I ' o 'I',, 06:' I 00,,, l AR: Skuggmottagare: 1,0 x 1,0 AzltnJth: 0,0 Lutning: 0,0 (97) ''''':I r''1''/ '''''': DO j '\ o t7 14: i= 121, 10:1 'w ', I t, 06:' >:ln I I I 1' J _+/ I I 04 I I w :JO lo: r,/ r T rrr T'T1 ~ ~ ~ q ~ ~ ~ ~ ~ IWnad AU: Skuggmottagare:1,0 ><1,0 Azlmuth: 0,0 LutnIng: 0,0 (100) =1 :1 00' ' t7 14:' i= 12~1 1;1 00~ 06:00'; 04:00':: 'o', O,', 'I' f O,', 'I',, o, '1 I ~ ~ ~ ~ ~ ~ IWnad '1 nov ~ jen A: Skuggmottagare: 1,0 x 1,0 AZlmuth: 0,0 Lutning: 0,0 (101) 00=,' /1 ', f ) ' ' ' / \, ', : f ' f' t t7 14: i= 12' 00: 10: 00= 06:' 00: 1' 04: 00: ', Jen too mar i jun jul aug~ IWnad nov ~ jen K_14: ESTAS lo!nav: 1300m (192) 15: ES TAS nav: 130,001(193) ESTAS nav: 1300 m (194) WindPRO har utvacklats av EMDInternationalAlS, Nia's Jamasvaj 10 DK9220 Aa/borg 0 TIf , Fax , mail:

12 ~t: _AmåLFröskog WindPRO version mar 2011 UtslutftlSkja :06/13 AnvAndat1Jcens: SE Stockholm Per Edström / Beräknat: AW: Skuggmottagare: 1,0 x 1,0 Azlmuth: 0,0 Lutning: 0,0 (110) 2200' 20 1aoo1 1 14:1 1= ' : 04:00: t' I '1', 'I 'I, 1'1' I' ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ AX: Skuggmottagare: 1,0 x 1,0 Azlmuth: 0,0 Lutning: 0,0 (111) 22 HL / 20 00: o / '\,IL ;; l ' r:::: : :!2 14: 1= :1 00' 00' 04: ntl ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ rt AY: Skuggmottagare: 1,0 x 1,0 Azlmuth: 0,0 Lutning: 0,0 (112) 201 1a 1 14:1 1= :' Jen ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ K_7: ESTAS ID!nav: 130,0m (185) _11:ESTAS !O!nav: 130,0m (189) ~12: ESTAS JO! nav: 130,0 m (190) 14: ESTAS ID! nav: 130,0 m (192) _ESTAS JO!nav; 130,0m (196) WIndPROhar utvecklats av EMDtntemationa/ AlS, Nie/s Jemesvoj 10, DK9220 Aa/borg 0, TIf , Fax ,

13 iekt: WindPRO version mar 2011 Utskrift/SIda :48/1 AnvAndarUcens: SE Stockholm Per Edström / Berlknat: SHADOW Huvudresultat eräknin : 3MW Antaganden för skuggberäkningar Maximalt avstånd för påverkan Beräkna endast när mer än 20 % av solen skyms av rotorbladet Titta i K tabell Minsta solhöjd över horisonten för påverkan Dag steg för beräkning Tidsteg för beräkning 3 o 1 dagar 1 minuter Solsken sannolikhet S (Medelvärde soltimmar per dag) [KARLST ADJ Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 1,44 2,46 3,90 6,34 10,26 9,00 8,20 6,17 5,17 3,02 1,78 1,43 rifttimmar beräknas utifrån K i beräkningen och vindens 'ekvensfördelning: 'OrPARK Driftltid N NNO ONO O OSO SSO S SS S N NN Totalt ,tartvind för tomgång: Startvind från effektkurva ZI (Zonesof isuallnfluence) calculationis performedbeforeflicker Iculation so non visible WTG do not contribute to calculated flicker lues A WTG will be visible if it is visible from any part of the receiver indow The ZI calculation is based on the following assumptions: öjdkonturer används: Höjdlinjer: Sammanfogade höjdkul{or,yjpo (7) mrådesobjekt använd(a) i beräkning: ommunområde ya fastigheter mråde objekt (ZI): Z'REGIONS_O_AmåLFröskog_2w2r (67) eliasonera ST KS MIS (ej punkt) ;trandskydd inder som inte används i beräkningen gonhöjd: 1,5 m ätupplösning: 10 m K RN Öst Nord z RN [m) B4 143,0 ENERCON E101 pr Ja ,3 ENERCON E101 pr Ja B ,2 ENERCON E101 pr Ja ,0 ENERCON E101 pr Ja ,0 ENERCON E101 pr Ja ,0 ENERCON E101 pr Ja ,0 ENERCON E101 pr Ja ,9 ENERCON E101 pr Ja B ,0 ENERCON E101 pr Ja ,0 ENERCON E101 pr Ja ,7 ENERCON E101 pr Ja ,5 ENERCON E101 pr Ja J Nytt vindkraftverk K typ RaddataIBeskrivning Giltig Tillverkare Typgenerator ENERCON ENERCON ENERCON ENERCON ENERCON ENERCON ENERCON ENERCON ENERCON ENERCON ENERCON ENERCON Effekt, nominell [kw} E101 preliminär E101 preliminär E101 preliminär E101 preliminär E101 preliminär E101 preliminär E101 preliminär E101 preliminär E101 preliminär E101 preliminär E101 preliminär E101 preliminär Rotordiameter [m) 101,0 101,0 101,0 101,0 101,0 101,0 101,0 101,0 101,0 101,0 101,0 101,0 Skuggdata Navhöjd Beräkning [m) 144,5 144,5 144,5 144,5 144,5 144,5 144,5 144,5 144,5 144,5 144,5 144,5 RPM avstånd [mj [RPM) , , , , , , , , , , , ,5 SkuggmottagareIndata RH No Öst Nord Z Bredd Höjd Höjd Graderfrån Lutning [mj A ,0 B ,1 [m) [m) 1,0 1,0 1,0 1,0 ö mark sydcw fönster [m) n [oj 1,0 0,0 90,0 1,0 0,0 90,0 Riktningsläge äxthusläge äxthusläge WIndPROhar utvecklats av EMD Intamallona' AlS Niels Jemesvej 10 DK9220 Aalborg 0 TIf Fax ,

14 ''I D_Amål_Fröskog SHADOW Huvudresultat WindPRO version mar 2011 Utskritt/Slda :48/2 Användarlicens; SWECO Energuide AB SE Stockholm Per Edström / Berlknat:?1'I11_nf;_' An',,007 geräknino: 3MW fortsättning från föregående sida RN No Öst Nord Z Bredd Höjd Höjd Grader från Lutning Riktningsläge ö mark syd cw fönster [m] [m] [m] [m] [0] [0] C ,1 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 äxthusläge D ,0 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 äxthusläge E ,0 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 äxthusläge F ,0 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 äxthusläge G ,5 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 äxthusläge H ,0 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 äxthusläge I ,0 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 äxthusläge J ,5 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 äxthusläge K ,8 1,0 1,0 1, ,0 äxthusläge L ,0 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 äxthusläge M ,0 1,0 1,0 1, ,0 äxthusläge N ,0 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 äxthusläge O ,0 1,0 10 1,0 0,0 90,0 äxthusläge P ,0 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 äxthusläge Q ,8 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 äxthusläge R ,0 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 äxthusläge S ,8 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 äxthusläge T ,0 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 'äxthusläge U ,4 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 äxthusläge ,0 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 äxthusläge W ,0 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 äxthusläge X ,9 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 äxthusläge y ,0 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 äxthusläge Z ,0 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 äxthusläge AA ,0 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 äxthusläge AB ,1 1,0 1,0 1, ,0 äxthusläge AC ,5 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 äxthusläge AD ,2 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 äxthusläge AE ,9 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 äxthusläge AF ,0 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 äxthusläge AG ,0 1,0 10 1,0 0,0 90,0 äxthusläge AH ,6 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 ''äxthusläge Al ,9 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 äxthus läge AJ ,0 1,0 1,0 10 0,0 90,0 äxthusläge AK ,0 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 äxthusläge AL ,7 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 äxthusläge AM ,8 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 äxthusläge AN ,0 1,0 1,0 1, ,0 äxthusläge AO ,6 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 äxthusläge AP ,0 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 ''äxthusläge AQ ,8 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 äxthusläge AR ,5 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 ''äxthusläge'' AS ,5 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 äxthusläge AT ,0 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 äxthusläge AU ,5 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 'äxthusläge A ,4 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 äxthusläge AW ,0 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 äxthusläge AX ,0 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 'äxthusläge AY ,0 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 äxthusläge Beräkning Resultat Skuggmottagare Skuggor, värsta fall Skuggor, förväntade vården No Skuggtimmar Skuggdagar Max skugga Skuggtimmar per år per år timmar per dag per år A [Uår] 31:24 [dagar/år] 63 [Udag] 0;47 [Uår] 8:42 B 23: ;28 7:05 WindPRO harulveckiatsavemd InternationalAlS NielsJernesve/IO DK9220Aalborg0 TIf , Fax

15 ~~AmåLFrÖSk09 SHADOW Huvudresultat ~ fortsllttningfr/m föregåendesida Skuggor, värsta fall No Skuggtimmar Skuggdagar per år per år tt/år] [dagar/år) C O D O E O F 17:54 64 G 25: H 19:25 81 I 17:27 63 J 15:24 55 K 24:26 65 l 26:11 59 M 37:21 78 N 61: O 15:00 40 P 31: Q 41: R 46: S 41: T 26: U 24: : W 32: X 53: Y 45: Z 41: AA 43: AB 53: AC 39: AD 39: AE 10:56 53 AF 7:56 41 AG 1:53 15 AH O Al 31: AJ 15:32 70 AK 34: Al 28:26 95 AM 27:39 93 AN 15:41 61 AO 22:36 78 AP 15:31 44 AQ O AR O AS 26:29 52 AT 23:27 48 AU 25:56 51 A 33: AW 31: AX 39: AY 7:16 39 Max skugga timmar perdag tt/dag] 0:29 0:21 0:24 0:35 0:26 0:43 0:50 0:57 0:58 0:30 0:29 0:34 0:41 0:28 0:22 0:26 0:27 0:25 0:23 0:29 0:33 0:40 0:27 0:31 0:24 0:17 0:16 0:11 0:27 0:18 0:22 0:27 0:27 0:29 0:21 0:27 0:40 0:38 0:39 0:29 0:22 0:40 0:16 Skuggor, förväntade Skuggtimmar per år tt/år) 6:17 8:05 4:43 3:52 2:40 3:27 3:34 5:01 8:35 2:06 5:03 6:44 7:54 6:48 4:35 6:03 5:57 8:03, 14:51' 10:40 9:46 11:01 13:44 8:54 8:01 1:47 1:33 0:16 6:57 2:29 6:08 5:54 5:50 4:08 6:13 3:59 6:01 4:39 4:01 6:39 6:36 10:11 1:43 värden WindPRO version mar 2011 Utskrift/Sida :48/3 AnvAnd8l1lcens: SWECO Energuide AB SE Stockholm Per Edström / Beramat;?n11_nt:! 41: A Total skuggpåverkan hos skuggmottagare från enskilda vindkraftverk No Namn 1 ENERCON E101 preliminär lo! nav: 144,5 m (198) 2 ENERCON E101 preliminär lo! nav: 144,5 m (199) 3 ENERCON E101 preliminär lo! nav: 144,5 m (200) 4 ENERCON E101 preliminär to! nav: 144,5 m (201) 5 ENERCON E101 preliminär to! nav; 144,5 m (202) 6 ENERCON E101 preliminär lo! nav: 144,5 m (203) o ~ nö,bcf~ <:'<;rlo ärsta fall Förväntad tt/år] tt/år] 129:53 24:23 73:49 13:52 52;58 8;46 129:49 30:39 165:59 35:15 68:05 14:06 WindPROharutvecklatsavEMDInternationalAlS NielsJemesve/fO DK9220Aalborg0 TIf Fax , mall:

16 Pn,jek ()_Amål_Fröskog I SHADOW Huvudresultat WindPRO version mar 2011 UtskrffllSlda :48/4 AnvAndadlcens: SE Stockholm Per Edström I Berlknal:?n11_nl:;_ <AAn/? 7 A07 ~forlsljttningfrån föregående sida No Namn 7 ENERCON E101 preliminär lo! nav: 144,5 m (204) 8 ENERCON E101 preliminär lo! nav: 144,5 m (205) 9 ENERCON E101 preliminär lo! nav: 144,5 m (206) 10 ENERCON E101 preliminär lo! nav: 144,5 m (207) 11 ENERCON E101 preliminär lo! nav: 144,5 m (208) 12 ENERCON E101 preliminär lo! nav: 144,5 m (210) ärsta fall tt/år] 100:09 94:27 124:55 78:59 142:19 89:06 Förväntad tt/år] 26:09 20:36 22:33 21:58 25:34 22:03 WindPROharutvecklatav EMDInternationalAlS, Niel Jemevej lo, DK9220Aalborg0, m Fax ,

17 f'rcjekl: Ojmål]röskog WindPRO version mar 2011 Utskrift/SIda :48/5 Anvandatllcen&: SEi00 26 Stockholm Per Edström / Beräknat?n11nIt1<; An/') 7007 SHADOW Kalender, grafisk Beräknlna: 3MW A:SkuggJrottagare:1,0 x 1,0 Azlrroth: 0,0 Lutning: 0,0 (54) B:SkuggJrottagare: 1,0 x 1,0 Azlmuth: 0,0 Lutning: 0,0 (55) / ' 20:M ' 20: ) 00: 00 /' l 1 00:; t 14: 14: i= 12: : i= 12:00 r I 1: 1': 00' 0 ' \, ' I f'; I ' ' 06:0 06:0 I' j' = 1/ 04:00 04:00': Jan feb ma, apr moj J' JU aug sep 01<1 nov dec jan jan feb mor pr moj J' jul aug sep 01«nov dec jn c: SkuggJrottagare: 1,0 x 1,0 Azlmuth: 0,0 Lutning: 0,0 (56) D: SkuggJrottagare: 1,0 x 1,0 Azlmuth: 0,0 Lutning: 0,0 (57) 22 22M _ / / 2: ' 2 ) ',/ l l l :2 14:00: :2 14: : 10: 00: \ ' ' I 0000: 06: /' i' ' ' 04' I 04:00 I Jan feb ' apl ITBj J' JU aug sep oiot nov dec Jan Jan feb mar apr ITBj Jun jut aug sep 01<1 nov dec Jan ;' r E: SkuggJrottagare: 1,0 x 1,0 Azlmuth: 0,0 LUtning: 0,0 (58) F: SkuggJrottagare: 1,0 x 1,0 Azlmuth: 0,0 LUtning: 0,0 (59) I : r v v 2: ' 2 ' : ;J 00: t' l :1 f ' :2 14: :2 14: : : 1 K 00_ t 00: I, \, ' :00: : v : l ' f'nr nr,,, I, FFF, ' Ir d'f Jan feb ' apr ITBj Jm Jul aug sep oiot nov dec Jan Jan feb mar apr 0TBj jun JU aug sep oiot nov dec Jan 2: ENERCON E101 preliminär lo! nav: 144,5 m (199) 5: ENERCON E101 preliminär !Ol nav: 144,5 m (202) 3: ENERCON E101 preliminär !Ol nav: 144,5 m (200) 6: ENERCON E101 preliminär !Ol nav: 144,5 m (203),r' _4: _,_,<O, ENERCON E101 preliminär lo! nav: 144,5 m (201) 12: ENERCON E101 preliminär to! nav; 144,5 m (210) WindPRO harulvecklafs av EMDInfernatIonalAlS, Nlels Jemasvej 10 DK9220 Aa/borg 0 TIf , Fax ,

18 1 ekt; io_amålfröskog WindPRO version mar 2011 UtskrWSida :48/6 Anvåndarllcena: SWECO Energuide AB GJörwellsgatan 22, Box SE Stockholm Per Edström / BeraMal: G: Skuggmottagare:1,0 x 1,0 AzlrnJth: 0,0 lutning: 0,0 (60) ~2:001 2D:0' ' ' 'C 14:1 i= 12:' 10:' 00, :1 06:' 04:00' I ''',',,','' I' ' ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ dec ~ H: Skuggmottagare: 1,0 x 1,0 Azlmuth: 0,0 Lutning: 0,0 (61) 2D: ' o 14:00 i= 1 12:00 ID:' 04:00,'O o,'',' ',' I,, 'I' ~ ~ _ ~ ~ q ~ new dec ~ t Sl<uggmottagare: 1,0 x 1,0 Azlmulh: 0,0 Lutning: 0,0 (62) 22;' 2Q' ' 1 :1214: I 12:' 10:' ' 06:1 04:1 ~ ~ ~ ~ ~ ~ q ~ new dec jan J: Skuggmottagare: 1,0 x 1,0 Azlmuth: 0,0 Lutning: 0,0 (63) 22;' w /' 2Q' J,/ 1 :2 14: I 12w 10:' ' 06:' 00: 04: I I ' J r t \ ' /' TT,, ~ ~ ~ ~ ~ q ~ ~ newdec K: Skuggmottagare: 1,0 x 1,0 AZlmuth: 0,0 Lutning: 0,0 (64) 22;' ' 00 L: Skuggmottagare: 1,0 x 1,0 Azlmuth: 0,0 Lutning: 0,0 (65) 22;00:1 2Q :!2 14:1, ~'2:', 1f osr 06:00 04:1 jan feb ~ J Jul aug sep ~ i''t'm new dec Jan 06:00 O4:J l,, I Jan feb ~ I ''111', I J I 'TT'~'riiY' ~ ~ q ~ ~ new dec K 1: ENERCON E101 preliminär lo! nav: 144,5 m (198) 2: EN ER CON E101 preliminär JO! nav: 144,5 m (199) 3: EN ER CON E101 preliminär lo! nav: 144,5 m (200) 6: ENERCON E101 preliminär lo! nav: 144,5 m (203) WindPROhar utvecklatsbemdinternationalals, Nia's Jamesva}ID, DK9220Aa/borg0, TIf , Fax

19 >roie': ()_AmåLFräskog WindPRO version mar 2011 UtskrtfSlda :48/7 Användariicena: SE Stockholm Per Edström / Beraknal;?n11nl::1<; AAn,, 7 A07 SHADOW Kalender, Beräknina: 3MW grafisk M Skuggmottagare: 1,0)( 1,0 Azhroth:0,0 lutning:0,0(66) N:Skuggmottagare: 1,0 )( 1,0 Azlmuth:0,0 Lutning:0,0 (67),, Z2:00 / / ''' 2: 20:0 ' J 00' 00',/ / 1 16, 00 : 00:,14:00: :2 t4:00 i= 1200: I 12, I o 1; 1 1 I 06:M: 04:00 v 00';; / ri ' 06:00 04:00 lan feb mer epr milj jun j aug sep okt nov dec j;n jan leb mer epr milj jun j oug sep okt nov dec jen o: Skuggmottagare: 1,0 )( 1,0 Azlrnrth: 0,0 lutning: 0,0 (68) P: Skuggmottagare: 1,0 )( 1,0 Azlmuth: 0,0 Lutning: 0,0 (69) 22 22,/ / ro< /' 2Q 1 J 00, M / l :, : : I 1200: I 1200: 1: l: 06:00: 00: t : ' t / ' v 06: 06:00: ' ;7' ';:; ;7' 04:00 O4:M: t ',' ( I Jan leb mar apr rmj Jun jul aug sep 014: nov dec jan jan teb rrar apr rraj jun j aug sep 014: nov dec jan Q: Skuggmottagare:1,0 )( 1,0 Azlrnrth: 0,0 Lutning: 0,0 (70) R: Skuggmottagare: 1,0 )( 1,0 Azlmuth: 0,0 Lutning: 0,0 (71) 22M 22M' ro 20:,J ' /: ;\ 1/ 3214:00: 00:,_ IS: lo ' 3214:00: I 1200; I 12M: K > 1: 10: r' i 00: ', / ' t / 0000; 1 00 ' 04:00; 04:00::, ( ' I'T', ft 1,,,,, (, ', jan leb mar apr rmj Jun jul aug sep 014: nov dec jan jan lab mat apr rml jun jl4 aug sep 014: n dec jan 1: ENERCONE101preliminär ,0tO!nav: 144,5m(198) 5: ENERCONE101preliminär ,0!Ol nav: 144,5m (202) 2: ENERCONE101preliminär lO! nav: 144,5m (199) 6: ENERCONE101preliminär ,0tO!nav: 144,5m (203),'1i' 12: ENERCONE101preliminär lo! nav: 144,5m (210) 3: 4: ENERCONE101preliminär30,00101,0!O!nav: E to! nav: 144,5m m (200) (201) WindPRO har utvecklatsavemdinternationalals, NielsJemesvejtO, DK9220Aa/borg0, TIf , Fax ,

20 froiekt: Io_AmåLFröskog WindPRO version mar 2011 Utskrift/Sida :48/8 Användanlcens: SE Stockholm Per Edström / Beräknat:?n11nI':_1<; 1AAn'O) 7 A07 SHADOW Kalender, grafisk Beräknina: 3MW s: Skuggmottagare: 1,0)( 1,0 Azlmuth:0,0 Lutning:0,0 (72) T: Skuggmottagare: 1,0 )( 1,0 Azlmuth: 0,0 Lutning: 0,0 (73) 22:00 22 / /, /' 1' 20: 20: J j 00 \ ,14:0, 14: i= i=12m 10:0 IO:M 0 ',I /t r :,/', ' 06:00 06: ',/' 04:00 04:00, jon fob mor opr moj jun jul oug sep 0101 nov dec Jon jon feb mar opr moj j ju aug p 0101 nov dec Mimad U: Skuggmottagare: 1,0)( 1,0 Azlmuth: 0,0 Lutning: 0,0 (74) : Skuggmottagare: 1,0 x 1,0 Azlrruth: 0,0 lutning: 0,0 (75) 22:: 22: / ' 1' 2 2O:M ' J, \ t? ' i, 32 1' : I 12: I 12 10: 1:,I 1 / 06:00; :::: 06: ' ',/' 04:: 04:, jan foo rmr apr rmj jun jul aug sep 01<1 nov dec: jan jan foo mar apr rraj j jul aug sep 01<1 nov dec: jn jn W: skuggmottagare: 1,0 )( 1,0 Azlmuth: 0,0 Lutning: 0,0 (76) X: Skuggmottagare: 1,0 )( 1,0 Azlmuth: 0,0 Lutning: 0,0 (77) 22: 22:00: /' v 20: 20: ' ' 00:, I J \ 00:; 3214:00:; 3214: 112; I 1200; ;, 10: 1; : l r, vi, /' / ',/' 04: '' 04:00: I ',,,' Jan foo mar apr rmj J jul aug sep 01<1 nov dec: jan jan foo n apr rmj jun ju aug sep 01<1 nov dec: jan K 2: ENERCON E101 preliminär nav: 144,5 m (199) 7: ENERCON E101 preliminär to! nav: 144,5 m (204) 8: ENERCONE101preliminär tO! nav: 144,5m (205) 3: 4: ENERCONE101preliminär E lo! 101nav: nav: 144,5m m (201) (200) _9: ENERCON E101 preliminär !O! nav: 144,5 m (206) 5: ENERCON E101 preliminär to! nav: 144,5 m (202) 10: ENERCON E101 preliminär lo! nav: 144,5 m (207) 6: ENERCON E101 preliminär to! nav: 144,5 m (203) rrr' c< 12: ENERCON E101 preliminär to! nav: 144,5 m (210) WindPROharutvcklats avemd!ntmationalals, Ni's Jmesve} 10,DK9220Aa/borg0, Tlf , Fax ,

21 Projekt O_Amål_Fröskog SHADOW Kalender, grafisk geräknina: 3MW WindPRO version mar 2011 UtskrlftlSida :48/9 Använd8lHcens: GJörwellsgatan22, Box SE10026 Stockholm Per Edström/ Bertknat ')n11_nf;_' '_, A 0'7 Y: Skuggrrottagare: 1,0 )( 1,0 Azlrnrth: 0,0 lutning: 0,0 (78) Z: Skuggrrottagare: 1,0)( 1,0 Azlmuth: 0,0 Lutning: 0,0 (79) 22: 22:00:, /', ' 2 2' ', / ' 00 / / ;<',; C14:00; ou 14: _ i=12:00, 1 1 os; r '' i= 12:00'= t, ṯ I rr ';/ L 'r 06:00 06: 7 04:00 04:00' I' /' ja fob mar ep' moj jun lui aug sep 014: n<h dec jen jan feb mar ep' moj jun jul aug sep o nav dec jn 1'', AA: Skuggrrottagare: 1,0)( 1,0 Azlmuth: 0,0 Lutning: 0,0' (80) AB: Skuggrrottagare: 1,0)( 1,0 Azllnlth: 0,0 Lutning: 0,0 (81) 2200: 22 20:, j J IS; i', ' 1 / l M, 00; 3214: 3214: 11: I ; = /' 08 \, '' r r r 06:00: 06:00; / / 04:00: 04::, I I' ja fet> mor apr rmi jun jul aug sep 014: dec jan jan foo mor apl rmi jlll jul aug sep 014: Mimad AC: Skuggmottagare: 1,0)( 1,0 Azilnlth: 0,0 Lutning: 0,0 (82) AD: skuggmottagare: 1,0)( 1,0 AZln1lth: 0,0 LUtning: 0,0' (83) 2200: 22, 20: 2;: 1S;()()Ö,2 00' l /' I 00: r 32 14:()()Ö 32 14: K oo()()ö I 12 I 12 I ' 10:()()Ö f' 10: 1, p, I r I, L \ t L 06:()()Ö 06:?', 04:00: 04:,r, l 1'',,, l r \, I t, t I''II \ I', r l', ''''i''ff'a''r, lan foo mar ap< rmj jun jul aug sep 014: l10j dec in Jan fel> mor apr rraj jun Jul aug sep oh: new dec jan 3: ENERCONE101preliminär nav: 144,5m (200) 8: ENERCONE101 preliminär lo! nav: 144,5m (205) 4: ENERCONE101 preliminär nav: 144,5m (201) 9: ENERCONE101 preliminär lo! nav: 144,5m (206) _5: ENERCON E101 preliminär !Ol nav: 144,5 m (202) _11: ENERCON E101 preliminär to! nav: 144,5 m (208) 7: ENERCON E101 preliminär lo! nav: 144,5 m (204) ';> 12: ENERCON E101 preliminär lo! nav: 144,5m (210) dec ' jn WindPRO har ulveekrats av temdinternationalals, Nlels Jemesvej 10, DK9220 Aa/borg O Tff , Fax ,

22 'o)e: p_amål_fräskog WindPROversion mar 2011 Utskrift/Sida :48/10 AnvAndartlcens: SE Stockholm Per Edström / Beräknat:?fl11_flA1<; AAn,,, 7 A07 SHADOW Kalender, grafisk Beräknlna: 3MW AE: Skuggmottagare:1,0 x 1,0 Azknrth: 0,0' Lutning: 0,0' (84) AF: Skuggmottagare: 1,0 x 1,0 Azknrth:0,0' Lutning:0,0' (85) 22:0 22: r /' K,/ 20:0 2 ', J J i 00' /' 1 /' \ 'U 14: 'U 14: i= 12: i= 12:00 10: 10: 06:00 I l 06:, :; i' 06: ' 06: 7 r 7 04:00 04:'h janfeb mor ap' maj J JU g sep ou nov dec jan Jan feb me' ap' maj j JU aug sep o nov dec Jan AG: Skuggmottagare: 1,0 x 1,0 Azlrnrth: 0,0' Lutning: 0,0' (86) AH: Skuggmottagare: 1,0 x 1,0 Azlrnrth: 0,0' Lutning: 0,0' (87) 22: / 2Q 2Q00: J, J hh: /' \, /' ' 16 f :2 14:00: :2 14: I 12: I 12: ' 10: 10: ' / ' / \ 06:00 06: 7 7' 04:00:, I I 04:00, jan fel>, ap' j Jun Jul ElJg sep ou nov dec Jan jan fel> my ap! ) j JU EIJ9 sep 014; nov dec hh: jn Al: Skuggmottagare: 1,0 x 1,0 Azlmuth: 0,0' Lutning: 0,0' (88) AJ: Skuggmottagare: 1,0 x 1,0 Azlrnrth: 0,0' Lutning: 0,0' (89) 22: 22: v /' 1' W 2Q00_ 2Q ', 00:1 00: / la:oo; \ 00: / \ :2 14:ao: :2 14:00 I12:00 i 12:: 1:; : 10: hh: K, ' t / ' hh 'i'r 1 06: 06: 7 ' c:7 04:00: O4:M,,, ',,,,, I' o' jan fel> my ap' ITDj juli jul BUg sep ou nov dec jan jan fel> my ap! ITDj j JU EIJ9 sep ou nov dec ' jn 4: ENERCON E101 preliminär JO!nav: 144,5 m (201) 9: ENERCON E101 preliminär !Ol nav: 144,5 m (206) 5: ENERCON E101 preliminär !Ol nav: 144,5 m (202) 10: ENERCON E101 preliminär la! nav: 144,5 m (207) _7: ENERCON E101 preliminär la! nav: 144,5 m (204) _11:ENERCONE101preliminär lo! nav: 144,5m (208) 8: ENERCONE101preliminär la! nav: 144,5m (205) r;:r;1 12: ENERCON E101 preliminär JO! nav: 1445 m (210) WIndPROhar utvecklats avemdinternationalms, NlelsJemesvej 10 DK9220Aa/borg0, TIf , Fax , mall:

23 'rojekt' D_Amål_Fröskog WindPRO version mar 2011 Utskrift/Sida :48/11 Användar1lcens: GJörwellsgatan 22, Box SE Stockholm Per Edström / BerAknal:?n11nF:1<; AAnl'>7,u'7 SHADOW Kalender, ;'eräknina: 3MW grafisk AK:Skuggmottagare:1,0 x 1,0 Azlmuth: 0,0 Lutning: 0,0 (90) AL: Skuggmottagare: 1,0 x 1,0 AzlmJth: 0,0 Lutning: 0,0 (91) o,> 22: r,/' 20: J J, ', 00;; / v 1 00:: t714:00: t714:0 i= 12: i= 12:0 _, 1:: 10: 01) I 06:00; \, 'I / 06: ' ' or' ' / 04:00 ' 04:00:: Jn Jan leb mer ap' mej Jun JU aug sep alt l10y dec Jan Jan leb mer apr mej jm ju aug sep 01{ nov dec AM Skuggmottagare: 1,0 x 1,0 Azlmuth: 0,0 Lutning: 0,0' (92) AN: Skuggmottagare: 1,0 x 1,0 Azlrruth: 0,0 Lutning: 0,0 (93),/' ;;; 20: 20: j, J ' 00;; / 1 l I 3!14: 3! 14: I 12 I 12 1: 10: \, ', /' r 0000: OO: / ;7 O4:M: ', ' 04:,,,,,,,, 22 00: i jan 100 mar apl maj Jun JU eug sep alt l10y dec Jan Jan foo mar apr maj Jm Jul eug sep alt l10y dec Jn AO:Skuggmottagare:1,0)( 1,0 Azlmuth:0,0 Lutning:0,0' (94) AP: Skuggmottagare: 1,0 )( 1,0 Azlrruth: 0,0 lutning: 0,0' (95) 2200: 22 ' 20: ' J,r /' l /' t f 3! 14: 3! 14:00_ i= 1200: I 12 10: 10:< =, v ' 0000 /' 06: 'C ' / ' ' 04: 04:00 K o',,, I o, ',,, I' I Jan 100 mar apr rraj jm Jul eug sep alt l10y dec jan Jan foo mar SpI rraj Jun Jld aug sep alt l10y dec jan 7: ENERCON EtOI preliminär !01 nav: 144,5 m (204) 10: ENERCON E101 preliminär !01 nav: 144,5 m (207) 8: ENERCON Et01 preliminär lo! nav: 144,5 m (205) 11: ENERCON E101 preliminär !0! nav: 144,5 m (208) WIndPROharutvecklatsav EMDInternationalAlS NielsJemesvej 10,DK9220Aa/borg~, TIf , Fax ,

24 'roi'1: o _AmåLFröskog WindPRO version mar 2011 UtskrWSlda :48/12 AnvAndarticens: GJörwellsgatan 22, Box SE Stockholm Per Edström Beräknat:?n11fIR1 <AAn/,)7 A07 SHADOW Kalender, grafisk eräknina: 3MW AS: Skuggmottagare: 1,0 x 1,0 AzlmJth: 0,0' Lutning: 0,0' (98) AT: Skuggmottagare: 1,0 x 1,0 Azlrruth: 0,0' Lutning: 0,0' (99) / ' 20: 2 ) 1 /' \ / \, 00: :!214:00:; :!214: I 12 I 1200:; 1: 10: 00: ' \, 't 1 i' t!_ 06: '' 06: ' ' /' 04:00 04:, o, 00,, '1 jan fel> mar apr mej J ju aug sep l1c>i dec Jan jan foo mar apr moj J JU aug sep n<>l dec jan AQ:Skuggmottagare:1,0 )( 1,0 Azlrruth:0,0' Lutning:0,0' (96) AR: Skuggmottagare: 1,0 x 1,0 AzlmJth: 0,0' Lutning: 0,0' (97) 22:00 22: ' / ' :0:' / ' 2; ) ' J, 00 ' 00 /' / \, 00,< 14:00 :g 14:0 i= 12:00 I 12:00 1: 1: ' / t ' 06:00: ' 06:00: 04:00 / 04: /, T I Jen teb mer pr moj j JU e9 sep 01«l1O't dec Jen Jen feb mer epr mej Jun joj e9 sep l1o't dec Jen AU: Skuggmottagare: 10 x 10 Azlmuth: 0,0' Lutning: 0,0' (100) A: Skuggmottagare: 1,0 x 1,0 Azlmuth: 0,0' Lutning: 0,0' (101) / ' ' / 1 20: 20: J ' ), 00: 00: / \, \ 00 00:; :!2 14: :!2 14:_ I 12 I 12 K 1:; 10: 00;, 't 06: 06:00:: '' ' 04:00: 04:00:,, o I '1111 f ', o o,, IIII,,,,,, ',, I ' I Jan teb apl moj J jul aug sep l1c>i dec lan Jan foo mar apr moj jun JU aug sep l1c>i dec Jan 9: ENERCONE101preliminär lO! nav: 144,5m(206) kr'j 12 ENERCON E101 preliminär lo! nav: 144,5 m (210) 11: ENERCON E101 preliminär !Ol nav 144,5 m (208) WindPRO harutvecklatsavemd InternationalAlS NielsJemesvej 10DK9220Aalborg0 TIf , Fax ,

25 orolkt: O_Amål_Fröskog SHADOW Kalender, grafisk ;'eräknina: 3MW WindPRO version mar 2011 Utskrift/Sida :48/13 Anvåndarf\cens: SE Stockholm Per Edström / Beräknat:?n11_n_1,n''') 7 07 AW: Skuggmottagare: 1,0 x 1,0 Azlmuth: 0,0 Lutning: 0,0 (110) AX: Skuggmottagare: 1,0 x 1,0 Azlmuth: 0,0 Lutning: 0,0 (111) /' /' r' > r' 20: 20:0 J l r 00 ;;1IiIt / / 00, 14:00, 14: ' i= 1200 i= 12:00 ' 1 1 r 0 0 ' t, 1/ 06:00, 06: 7,/ 04:00 04:0 jon feb mor opr moj jun jl! ''9 sep 014: '' dec' jn Jon feb mor opr moj Jun Jul oug sep 014: no'l dec jon AY: Skuggmottagare: 1,0 x 1,0 Azlmuth: 0,0 Lutning: 0,0 (112) n_ 22 20: J ' i v 1 3! 14: 12:00 10: '1 06: / 04:,, I jan fab mar ap! rraj J jul oog sep oi<t '' dec jn I) I K 4: ENERCON E101 preliminär nav: 144,5 ffi(201) 9: ENERCONE101 preliminär !Ol nav: 144,5 ffi(206) 5: ENERCON E101 preliminär lo! nav: 144,5 ffi (202) 11: ENERCON E101 preliminär nav: 144,5 ffi (20B) r:' 12: ENERCON E101 preliminär nav: 144,5 m (210) _7: ENERCON E101 preliminär !Ol nav: 144,5 m (204) ji!ir B:ENERCONE101 preliminär lo! nav: 144,5 m (205) WindPRO harutvecklalsav EMDInIematIonaIAlS, Nia'sJamesve}10,DK9220Aalborg0, T/f, , Fax , mall:

Vakuumpumpar/-ejektorer Large

Vakuumpumpar/-ejektorer Large P6040 Tekniska data Vakuumflöde Patenterad COAX teknologi. Trestegs COAX cartridge MIDI Välj en Si cartridge för extra vakuum flöde, en Pi cartridge för högt flöde vid lågt drivtryck och Xi cartridge om

Läs mer

Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987

Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987 Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987 Strålsäkerhetsmyndighetens författningssamling ISSN 2000-0987 Utgivare: Johan Strandman Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om införsel och utförsel samt

Läs mer

har betytt för luftkvaliteten

har betytt för luftkvaliteten SLB 2:211 Vad dubbdäcksförbudet på Hornsgatan har betytt för luftkvaliteten Christer Johansson, Michael Norman, Lars Burman MILJÖFÖRVALTNINGEN I STOCKHOLM, JUNI 211 1 Förord Denna utredning är genomförd

Läs mer

stockblånad och lagringsröta i talloch grantimmer vid olika avverkningstid och behandling i samband med flottning

stockblånad och lagringsröta i talloch grantimmer vid olika avverkningstid och behandling i samband med flottning K U N G L. Nr 30 S K O G S H Ö G S K O L A N S S K R I F T E R BULLETIN OF THE ROYAL SCHOOL OF FORESTRY STOCKHOLM, SWEDEN Redaktör: Professor LENNART NORDSTRÖM 1953 stockblånad och lagringsröta i talloch

Läs mer

RAPPORT. Trender i kvävenedfall över Sverige 1955-2011. B2119 Oktober 2013

RAPPORT. Trender i kvävenedfall över Sverige 1955-2011. B2119 Oktober 2013 RAPPORT Trender i kvävenedfall över Sverige 1955-2011 Författare: Karin Hansen, Gunilla Pihl Karlsson, Martin Ferm, Per Erik Karlsson, Cecilia Bennet 1, Lennart Granat 2, Veronika Kronnäs, Claudia von

Läs mer

Statistik över cyklisters olyckor

Statistik över cyklisters olyckor VTI rapport 801 Utgivningsår 2013 www.vti.se/publikationer Statistik över cyklisters olyckor Faktaunderlag till gemensam strategi för säker cykling Anna Niska Jenny Eriksson Utgivare: Publikation: VTI

Läs mer

Strålsäkerhetsmyndighetens författningssamling

Strålsäkerhetsmyndighetens författningssamling Strålsäkerhetsmyndighetens författningssamling ISSN: 2000-0987 SSMFS: 2009:1 Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om kontroll av gränsöverskridande transporter av radioaktivt avfall samt använt kärnbränsle

Läs mer

Spridning av svinflytgödsel i vaxande gröda - pilotstudie med ny teknik

Spridning av svinflytgödsel i vaxande gröda - pilotstudie med ny teknik SVERIC ES LANTBRUKSUNIVERSITET Spridning av svinflytgödsel i vaxande gröda - pilotstudie med ny teknik Application of Pig Slurry to Winter Wheat during the Growing Season Jens Blomquist och Einar Gudmundsson

Läs mer

K T H s P E R S O N A LT I D N I N G NR 2 / 0 5

K T H s P E R S O N A LT I D N I N G NR 2 / 0 5 Återinför snuvakuten L å n g t i d s s j u ka skulle gynnas om fö re t a g s- h ä l s ovå rden fick behandla va n l i ga snuvo r. Då skulle bako m l i ggande fa k to rer ka n s ke u p p t ä c ka s, menar

Läs mer

1 14: 22 7-3-0 Eng Ås B 25/2-3m 7/ 2140 d uag 29. 2 14: 18 1-4-0 Str Wi B 6/2-11 4/ 2160 0 21,2 133. 3 14: 17 1-0-2 Dju MP B 6/2-11 2/ 2160 0 19,6 20

1 14: 22 7-3-0 Eng Ås B 25/2-3m 7/ 2140 d uag 29. 2 14: 18 1-4-0 Str Wi B 6/2-11 4/ 2160 0 21,2 133. 3 14: 17 1-0-2 Dju MP B 6/2-11 2/ 2160 0 19,6 20 Rylander Bil - en klass för sig (E3 Bonus) 3-åriga ston högst 25.000 kr som kvarstår efter fjärde insatsen. 2140 m. Voltstart. Pris: 35.000-16.300-10.000-6.750-4.300-3.200-3.200-3.200 (8 priser) Lopp 1

Läs mer

If you have issues viewing or accessing this file contact us at NCJRS.gov.

If you have issues viewing or accessing this file contact us at NCJRS.gov. If you have issues viewing or accessing this file contact us at NCJRS.gov. This microfiche was produced from documents received for inclusion in the NCJRS data base. Since NCJRS cannot exercise control

Läs mer

Utvärdering av Svenskt Vattens rekommenderade sammanvägda avrinningskoefficienter

Utvärdering av Svenskt Vattens rekommenderade sammanvägda avrinningskoefficienter Rapport Nr 2013 05 Utvärdering av Svenskt Vattens rekommenderade sammanvägda avrinningskoefficienter Linda Tegelberg Gilbert Svensson Bebyggelsetyp Slutet byggnadssätt, ingen vegetation Slutet byggnadssätt

Läs mer

Kartläggning av psykisk hälsa bland barn och unga

Kartläggning av psykisk hälsa bland barn och unga Kartläggning av psykisk hälsa bland barn och unga Resultat från den nationella totalundersökningen i årskurs 6 och 9 hösten 2009 Kartläggning av psykisk hälsa bland barn och unga Resultat från den nationella

Läs mer

Vi Tippa. Nästa. 5 augusti. utkommer. Tomas Tunika tar hem titeln. Uppladdning inför 2015/16 avspark 8 augusti. Fotboll & Trav.

Vi Tippa. Nästa. 5 augusti. utkommer. Tomas Tunika tar hem titeln. Uppladdning inför 2015/16 avspark 8 augusti. Fotboll & Trav. Vi Tippa Fotboll & Trav Grundad 9 ISSN 6- Nr 6 l - 8 juni 05 l Pris 5 kr inkl. moms Ings Milner Depay Sommartransfers Uppladdning inför 05/6 avspark 8 augusti Nästa Vi Tippa utkommer 5 augusti Tomas Tunika

Läs mer

Ängel utan vingar. En musikal av Karin Runow

Ängel utan vingar. En musikal av Karin Runow Ängel utan vingar En musikal av Karin Runo M U S I K L E N : Ä N E L U T N V I N R INFORMTION Tack för du valt köpa ta not och textmaterial u har köpt ta häfte äger rätt kopiera manus och sånger åt di

Läs mer

Effekt av fysiskt arbete före dykning på dekompressionsutlöst bubbelbildning

Effekt av fysiskt arbete före dykning på dekompressionsutlöst bubbelbildning Effekt av fysiskt arbete före dykning på dekompressionsutlöst bubbelbildning Mikael Gennser FOI är en huvudsakligen uppdragsfinansierad myndighet under Försvarsdepartementet. Kärnverksamheten är forskning,

Läs mer

ORGAN FÖR SVENSKA MISSIONEN I KINA

ORGAN FÖR SVENSKA MISSIONEN I KINA N:R 10. htg. 24. 15 MAJ 1919. PREN.-PRIS 2: 25. ORGAN FÖR SVENSKA MISSIONEN I KINA UTGIVARE: ERIK FOLKE. REDAKTÖR: NATH. HÖGMAN. Kinesiskt avgudatempel. 114 S I N I M S L.\ N D. 15 :\laj HH9. NÄR FLODEN

Läs mer

Den svenska marknaden för likviditetsutjämning mellan banker över natten 2007 2010

Den svenska marknaden för likviditetsutjämning mellan banker över natten 2007 2010 Den svenska marknaden för likviditetsutjämning mellan banker över natten 2007 2010 Johanna Eklund och Per Åsberg Sommar* I denna artikel används statistik över genomförda transaktioner från Riksbankens

Läs mer

Vindkraft i sikte. Hur påverkas fastighetspriserna vid etablering av vindkraft?

Vindkraft i sikte. Hur påverkas fastighetspriserna vid etablering av vindkraft? Vindkraft i sikte Hur påverkas fastighetspriserna vid etablering av vindkraft? Vindkraft i sikte 1 Innehåll Sammanfattning...5 Executive Summary...7 1. En angelägen fråga... 9 2. Tidigare studier...10

Läs mer

Det agrara landskapets pris

Det agrara landskapets pris Det agrara landskapets pris Peter Cederholm Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) Report / Rapport 157 Department of Economics / Institutionen för ekonomi Uppsala 2004 ISSN 1401-405X ISRN SLU-EKON-R--157--SE

Läs mer

Vad gör vi? Chúng ta phải làm gì? What do we do? 我 々は 何 を 行 うのですか? Što nam je činiti? Mit tegyünk? 我 们 该 怎 么 办?

Vad gör vi? Chúng ta phải làm gì? What do we do? 我 々は 何 を 行 うのですか? Što nam je činiti? Mit tegyünk? 我 们 该 怎 么 办? Chúng ta phải làm gì? 我 々は 何 を 行 うのですか? What do we do? Vad gör vi? Što nam je činiti? Mit tegyünk? 我 们 该 怎 么 办? Att rekrytera personer med utländsk bakgrund: arbetsgivares behov, erfarenheter och synpunkter

Läs mer

Vattenavgång utan värkar vid fullgången tid. State of the art

Vattenavgång utan värkar vid fullgången tid. State of the art Vattenavgång utan värkar vid fullgången tid State of the art Socialstyrelsen klassificerar från och med år 2001 sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är ett underlag från experter. Det innebär att

Läs mer

Ekonomi Life's hard. It's even harder when you're stupid Max Eriksson

Ekonomi Life's hard. It's even harder when you're stupid Max Eriksson Ekonomi Life's hard. It's even harder when you're stupid Max Eriksson Böcker: Tradingguiden - Jonas Bernhardsson The intelligent investor - Warren Buffett, skriven av världens rikaste man Ljudbok: http://www.youtube.com/watch?v=bw5tpujaiaq&list=pl8ba32226150e7beb

Läs mer

32. Helig mark 48. Here I am to worship 33. Herre kom / Let it rain 34. Herren är min starkhet 36. Hosanna 78. How great is our God 37.

32. Helig mark 48. Here I am to worship 33. Herre kom / Let it rain 34. Herren är min starkhet 36. Hosanna 78. How great is our God 37. Innehåll 1. bove all 2. llt som u har sagt 3. tt lära känna 85. wesome od 4. Bara u 5. Bara i ig 6. Bara Jesus 7. Beautiful One 9. Be my everything 10. Better is one day in Your love 91. Blessed be Your

Läs mer

De jämställda föräldrarna

De jämställda föräldrarna Social Insurance Report De jämställda föräldrarna Vad ökar sannolikheten för ett jämställt föräldrapenninguttag? ISSN 1654-8574 Utgivare: Upplysningar: Försäkringskassan Analys och prognos Anna Arwidsson

Läs mer

2 Trio. 1 14: 22 7-3-0 Eng Ås B 13/3-10 9/ 2660 3 18,4 c c 45 20' 2 14: 18 1-4-0 Str Wi B 27/3-12 1/ 2140n 3 17,3a c c 221 5'

2 Trio. 1 14: 22 7-3-0 Eng Ås B 13/3-10 9/ 2660 3 18,4 c c 45 20' 2 14: 18 1-4-0 Str Wi B 27/3-12 1/ 2140n 3 17,3a c c 221 5' B150429 1 Rylander Bil - en klass för sig (E3 Bonus) 3-åriga ston högst 25.000 kr som kvarstår efter fjärde insatsen. 35.000-16.300-10.000-6.750-4.300-3.200-3.200-3.200 Lopp 1 Bergsåker (B=09) On Volt

Läs mer

På väg mot en elförsörjning baserad på enbart förnybar el i Sverige

På väg mot en elförsörjning baserad på enbart förnybar el i Sverige På väg mot en elförsörjning baserad på enbart förnybar el i Sverige En studie om kraftsystemets balansering Version 3. Lennart Söder Professor i Elektriska Energisystem, KTH, lennart.soder@ee.kth.se 213

Läs mer

BRIC. Exponering mot tillväxtmarknader. BRIC Smart Bonus 2 Ej kapitalskyddad. Strukturerade placeringsprodukter

BRIC. Exponering mot tillväxtmarknader. BRIC Smart Bonus 2 Ej kapitalskyddad. Strukturerade placeringsprodukter Strukturerade placeringsprodukter BRIC Smart bonus Exponering mot tillväxtmarknader BRIC Smart Bonus 2 Ej kapitalskyddad Villkor Kategori: Certifikat Kursfallsskydd: 50 % nedgång från Startkurs Bonuskupong:

Läs mer