Bilaga5. WindPRO version mar 2011 UtskriftlSlda :06/1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bilaga5. WindPRO version 2.7.487 mar 2011 UtskriftlSlda 2011-06-1514:06/1"

Transkript

1 Ijekl: _Åmål_Fröskog Bilaga5 WindPRO version mar 2011 UtskriftlSlda :06/1 Anvåndarilcens: SE Stockholm Per Edström / Berlknal: SHADOW Huvudresultat eräknin : 2MW 'Antagandenför skuggberäknlngar Maximalt avstånd för påverkan Beräkna endast när mer än 20 % av solen skyms av rotorbladet Titta ik tabell Minsta solhöjd över horisonten Dag steg för beräkning Tidsteg för beräkning för påverkan 3 1 dagar 1 minuter Solsken sannolikhet S (Medelvärde soltimmar per dag) [KARLSTAD] Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 1,44 2,46 3,90 6,34 10,26 9,00 8,20 6,17 5,17 3,02 1,78 1,43 rifttimmar beräknas utifrån K i beräkningen och vindens rekvensfördelning: 'or PARK Driftl tid N NNO ONO O OSO SSO S SS S N NN Totalt tartvind för tomgång: Startvind från effektkurva li (lones ofisuallnfluence) calculation is performed before flicker Iculation so non visible WTG do not contribute to calculated flicker alues A WTGwillbe visible if itis visible from any part of the receiver 'indow The ZI calculation is based on the following assumptions: öjdkonturer används: Höjdlinjer: Sammanfogade höjdkurvorwpo (7) mrådesobjekt använd(a) i beräkning:' ommunområde ya fastigheter mråde objekt (ZI): li_regions_o_amålfröskog_2w2r (67) eliasonera ST KS MIS (ej punkt) trandskydd inder som inte används i beräkningen gonhöjd: 1,5 m ätupplösning: 10 m Å Nytt vindkraftverk ~ SlIuggmottagare K RN K'typ Öst Nord l RaddataIBeskrivning Giltig Tillverkare Typgenerator Effekt, Rotordiameter Navhöjd nominell RN [m] [kwj [m] [m] ,3 ESTAS Ja ESTAS ,0 130, ,6 ESTAS Ja ESTAS ,0 130, ,OESTAS Ja ESTAS ,0 130, ,3 ESTAS Ja ESTAS ,0 130, ,0 ESTAS Ja ESTAS ,0 130, ,4 ESTAS Ja ESTAS ,0 130, ,3 ESTAS Ja ESTAS ,0 130, ,0 ESTAS Ja ESTAS ,0 130, ,0 ESTAS Ja ESTAS ,0 130, ,9 ESTAS Ja ESTAS ,0 130, ,5 ESTAS Ja ESl:AS ,0 130, ESTAS Ja ESTAS ,0 130, ,0 ESTAS Ja ESTAS ,0 130, ,0 ESTAS Ja ESTAS ,0 130, ,0 ESTAS Ja ESTAS ,0 130, ,0 ESTAS Ja ESTAS ,0 130, ,4 ESTAS Ja ESTAS ,0 130, ,5 ESTAS Ja ESTAS ,0 130, ,0 ESTAS Ja ESTAS ,0 130, ,0 ENERCONE Ja ENERCON E ,0 73,3 Sku9gdata Beräkning RPM avstånd [m] [RPM] , , , , , , ,0 WindPRO harutvecklatsavemd InternationalAlS, NielsJemesvej 10DK9220Aalborg0 Tf(, Fax

2 POOl'''' O_AmåLFröskog WindPRO version mar 2011 Utskrift/Sida :06/2 Anvandarflcens: SE Stockholm Per Edström I Beräknat: '>nh_n_' SHADOW eräknina: Huvudresultat 2MW ufortsättning ftån föregående sida RN Ktyp Skuggdata Öst Nord Z RaddataIBeskrivning Giltig Tillverkare Typgenerator Effekt, Rotordiameter Navhöjd Beräkning RPM nominell avstånd RN [m] [kw] [m] [m] [m] [RPM] ,0 ENERCON E uJa ENERCON E ,0 108, , ,2ENERCONE uJa ENERCON E ,0 108, ,5 SkuggmottagareIndata RN No Öst Nord Z Bredd Höjd Höjd Grader från Lutning Riktningsläge ö mark syd cw fönster [m] [m] [m] [m] [0] [0] A ,0 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 äxthusläge B ,1 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 äxthusläge C ,1 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 åxthusläge D ,0 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 äxthuslåge E ,0 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 äxthusläge F ,0 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 äxthusläge G ,5 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 äxthuslåge H ,0 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 äxthusläge I ,0 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 äxthusläge J ,5 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 äxthusläge K ,8 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 äxthuslåge L ,0 1,0 1,0 1,0, 0,0 90,0 äxthusläge M ,0 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 äxthusläge N ,0 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 äxthusläge O ,0 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 äxthusläge P ,0 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 äxthusläge Q ,8 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 ''äxthusläge R ,0 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 äxthusläge S ,8 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 äxthusläge T ,0 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 äxthusläge U ,4 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 åxthusläge ,0 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 äxthusläge W ,0 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 äxthusläge X ,9 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 äxthusläge y ,0 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 äxthusläge Z ,0 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 äxthusläge AA ,0 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 äxthusläge AB ,1 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 äxthusläge AC ,5 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 äxthusläge AD ,2 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 äxthusläge AE ,9 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 äxthusläge AF ,0 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 äxthusläge AG ,0 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 äxthusläge AH ,6 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 äxthusläge Al ,9 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 äxthusläge AJ ,0 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 äxthusläge AK ,0 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 äxthusläge AL ,7 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 äxthusläge AM ,8 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 äxthusläge AN ,0 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 äxthusläge AO ,6 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 äxthusläge AP ,0 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 åxthuslåge AQ ,8 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 åxthusläge AR ,5 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 äxthusläge AS ,5 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 åxthusläge AT ,0 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 åxthuslåge AU ,5 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 åxthusläge A ,4 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 äxthusläge AW ,0 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 ''äxthusläge AX ,0 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 äxthusläge WindPRO har utvecklats av EMDInternalIonaiAlS, Niels Jemesvej 10 DK9220 Aalborg IZJTIf Fax

3 ~kt: io_amål_fröskog SHADOW Huvudresultat WindPRO version mar 2011 UlskffftlSkfa :06/3 AnvändarUcens: SE Stockholm Per Edström / Beraknat:?011Of;_1 ''1')1/) 7 A07 ~ fortseittningfrån föregående sida RN No Öst Nord Z Bredd Höjd Höjd Grader från Lutniog Riktoiogsläge ö mark syd cw fönster (m] (m] (m] [m] (0] (0] A ,0 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 äxthusläge Beräkning Resultat Skuggmottagare Skuggor, värsta fall No Skuggtimmar Skuggdagar per år per år (tlår] [dagar/år] A 24:34 70 B 7:13 28 G O D O E O F O G 19:14 75 H 20:07 77 I 15~8 59 J 21:07 57 K 32: L 35: M 50: N 76: O 19:58 66 P 26: Q 43: R 43: S 46: T 41: U 17: : W 25:24 85 X 44: : Z 37: AA 35: AB 46: AG 44: AD 42: AE 4:49 22 AF O AG O AH O Al 25:26 70 AJ 2:47 16 AK 38: AL 32:01 95 AM 31:06 94 AN 7':52 29 AO 11:37 44 AP 21:03 66 AQ O AR O AS 21:32 50 AT 19:11 44 AU 22:28 46 A 41: AW 47: AX 52: Max skugga timmar per dag [tidag] 0:32 0:20 0:21 0:22 0:22 0:42 0:35 0:32 0:40 1:04 0:24 0:21 0:48 0:31 0:30 0:23 0:30 0:27 0:30 0:43 0:27 0:21 0:23 0:24 0:33 0:25 0:17 0:41 0:13 0:25 0:38 0:37 0:21 0:19 0:26 0:34 0:34 0:37 0:44 0:25 0:40 Skuggor, förväntade Skuggtimmar per år [tlår] 6:06 1:48 5:57 4:41 3:05 3:22 4:25 4:35 7:02 10:34 2:29 4:08 8:10 7:07 7:09 9:27 4:22 4:32 5:48 11:54 12:23 6:49 6:45 9:55 8:18 9:00 0:59 5:28 0:41 6:18 6:22 6:17 1:59 2:53 5:47 5:31 4:12 4:02 9:21 9:53 12:51 värden WindPROhar utvecklatsav EMDInternationalAlS, NielsJemesve/IO, DK9220Aalborg 0, Tlf ,Fax

4 ~Jekl: O_Amål_Fröskog SHADOW Huvudresultat lberäknina: 2MW WindPRO version mar 2011 UtskriftISIda :06/ 4 AnvAndar1lcens: Gjörwellsgatan22, Bo)( SE Stockholm Per Edström / Beräknat:?n 110E;_,forlslJttningfrån f6regående sida Skuggor, värsta fall No Skuggtimmar Skuggdagar per år per år tt/år] [dagar/år] A O Max skugga timmar per dag tt/dag] Skuggor, förväntade värden Skuggtimmar per år tt/år] Total skuggpåverkan hos skuggmottagare från enskilda vindkraftverk No Namn ärsta fall Förväntad 1 ESTAS JO!nav: 130,0 m (179) 2 ESTAS JO!nav: 130,0 m (180) 3 ESTAS !O! nav: 130,0 m (181) 4 ESTAS lo! nav: 130,0 m (182) 5 ESTAS JO!nav: 130,0 m (183) 6 ESTAS nav: 130,0 m (184) 7 ESTAS JO! nav: 130,0 m (185) 8 ESTAS nav: 130,0 m (186) 9 ESTAS JOI nav: 130,0 m (187) 10 ESTAS nav: 130,0 m (188) 11 ESTAS nav: 130,0 m (189) 12 ESTAS !Ol nav: 130,0 m (190) 13 ESTAS !O! nav: 130,0 m (191) 14 ESTAS JO! nav: 130,0 m (192) 15 ESTAS !O! nav: 130,0 m (193) 16 ESTAS JO! nav: 130,0 m (194) 17 ESTAS !Ol nav: 130,0 m (195) 18 ESTAS JO! nav: 130,0 m (196) 19 ESTAS !Ol nav: 130,0 m (197) 20 ENERCON E !! nav: 73,3 m (18) 21 ENERCON E JO! nav: 108,3 m (19) 22 ENERCON E lo! nav: 108,3 m (20) tt/år] tt/år] 97: :20 7:24 12:42 1:49 29:28 5:16 124:30 23: :30 63: :18 13:46 73:57 11:34 41:00 11:02 52:37 13:41 39:49 9:56 93:55 15: :26 91; :59 6:42 59:04 11:27 56:39 10:59 20:47 6:41 WindPRO harutvacklats av EMDIntarnationalAlS, Nials Jamasvaj lo, DK9220Aa/borg 0, TIf , Fax ,

5 l]ekt _Amål_Fröskog WindPRO version mar 2011 Utskrift/Sida :06/5 Användariicens: SE Stockholm Per Edström / Beräknat: A: Skugglrottagare: 1,0 )( 1,0 Azll11Jth:0,0' Lutning: 0,0 (54) 00: ' B: Skugglrottagare: 1,0 )( 1,0 Azlmuth: 0,0 Lutnhg: 0,0 (55) ' U 14: F 12 10:' 1 06:00 04:1 ~ ~ ~ ~ ~ ~ q ~ ~ ~ ~ ~nad 04:00: I, 1 I ', '1'' I, I'' t,,, ~ ~ ~ ~ ~ ~ q ~ ~ ~ ~nad ~ c: Skugglrottagare: 1,0 )( 1,0 Azimuth: 0,0 Lutnhg: 0,0 (56) ' ' U 14:' F 12' III 00, 06:' 04 ~ ~ ~ ~ ~ ~ q ~ ~ ~ ~nad ~ E:Skugglrottagare: 1,0 x 1,0 Azlmuth:0,0 Lutnhg:0,0 (58) U 14:00 F 12' 100n ~ 06:00':: 04:00: 3 Jan feb mar ap' omj Jm Jul oog sep,, ~ ~F ~~ no'l_ jan D:Skuggmottagare:1,0 )( 1,0 Azlmuth:0,0 Lutnhg:0,0 (57),/ / J /' l : 'O 14: F 12 10: 08 06' 04 ' l,,, r1 ~ ' ~ feb~ ~ ~ ~ q ~ ~ ~ F: Skugglrouagare: 1,0 )( 1,0 Azlmuth:0,0 Lutnhg: 0,0 (59) ' 2':: 00, 00 ~_ U 14: F : 1200': IQOO~ =1 ~ 06:00: 04:003 J~n too mar apr m) Jm Jul aug sep 'ait I ~ _ jen K_8: ESTAS la! nav: 1300 m (186) _9: ESTAS la! nav: 1300m (187) WindPRO har uneckiats av EMDInternationalAlS, Ni's Jemesvej 10 DK9220 Aalborg 0 T/f , Fax emall:

6 :ekf: jmålfröskog WindPRO version mar 2011 UtskriftfSlda :06/6 Användar1lcens: SWECO Energuide AB SE Stockholm Per Edström / Beräkna!: G: Skuggrrottagare: 1,0 x 1,0 Azlmrth: 0,0 lutning: 0,0 (60) 2200g :' ' 04:~ t l' I',, I' I', ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ t Skuggrrottagare: 1,0 x 1,0 Azlmuth: 0,0 Lutning: 0,0 (62) 22 Oi 20' ' ' t:j 14:1 i= 12:' :1 04:1 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ K:Skuggrrottagare:1,0 )( 1,0 Azlmuth: 0,0 Lutnhg: 0,0 (64) 22~ 2o00~ 00:~_ 1 14: i= 12:' K ' ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ O4:ooE I',, I' I' ' 'I' I, I, I' ~ ~ H: Skuggrrottagare: 1,0 )( 1,0 Azlrnuth: 0,0 Lutnng: 0,0 (61) :~ 1 14:' i= 12: 10:1 00' 04:1 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ J: Skuggrrottagare: 1,0 x 1,0 Azlmuth: 0,0 Lutning: 0,0 (63) 22w r ' 20 w ',,/' \ 1 :2 14: i= 12:!JO 10: :1 04 w ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ I lo r r' 1 ' L: Skuggrrottagare: 1,0 x 1,0 Azlrnuth: 0,0 Lutning: 0,0 (65) : l' 20', 1,,,' \ 14: 00: : i= 12: 10: 00: 06: 00 04'I'I/L v, ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~, _1:ESTAS nav: 130,0ffi(179) 2: ESTAS lo! nav: 130,0 m (180) _10:ESTAS nav: 130,0 ffi(188) 17: ESTAS lo! nav: 130,0 m (195) WindPRO har utvecklats av EMD InternationalAlS Niels Jernesvej 10, DK922QAa/borg 12J,TIf , Fax ,

7 ekt IO_AmåLFröskog WindPRO version mar 2011 UtskrlfllSlda :06/7 Anval'ldartlcens: SE Stockholm Per Edström ( Berakna!: M Skuggrrottagare: 1,0 X 1,0 Azhnrth: 0,0 Lutning: 0,0 (66) ~M i= D D ~ 06 ~oo f' 1'1 'I '' 'I' I' I' I, 1 ~ ~ = PI ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~nad N: Skuggrrottagare: 1,0 x 1,0 Azlmuth: 0,0 Lutning: 0,0 (67) 22 F::: ' j ' /r '\, :2 14 i= 12' 10: _' 08 DO; ' L' 06 M' ' ' v 04, ', jan foo mar PI j JlIn JU ~ sep ~ new ~ Jan ~nad o: Skuggrrottagare: 1,0 x 1,0 Azlrnuth: 0,0 lutning: 0,0 (68) ' ' ~ 14:' i= 12' 10:' 08;1 06' 04:1 jan too mar PI i jl ju aug sep ~ ~ ~ jn ~nad P: Skuggrrottagare: 1,0 x 1,0 Azlmuth: 0,0 Lutning: 0,0 (69), 20: ' 1 / l 16 ''''' ~ 14: i= 12' 10:' C ',/1 ' M ',, 04: I ~ ~ mar PI ~ ~ ~ q ~ ~ ~ ~ ~ Mänad Q: Skuggrrottagare: 1,0 x 1,0 Azlrnuth: 0,0 Lutning:0,0 (70) ~ 1 ' ~ 14:' i= 12' 0600;\' ~ 04:00;\ ~ ~ mar PI ~ ~ ~nad q ~ ~ ~ ~ ~ K l: ESTAS SO lo! nav: 130,0 m (179) 5: 2: ESTAS lo! nav: 130,0 m (180) 3: ESTAS lo! nav: 130,0 m (181) ESTAS lo! nav: 130,0 m (183) 8: ESTAS lo! nav: 130,0 m (184) 7: ESTAS lo! nav: 130,0 m (185) R: Skuggrrottagare: 1,0 x 1,0 Azlmuth: 0,0 Lutning: 0,0 (71) /,, ' j nr> il I I ~ 14: i= 12 10:, 1 ' DO; I 06' ', 0400,, ' ~ ~ mar ~ ~ ~ q ~ ~ ~ ~ ~ ~nad _10:ESTAS lo!nav: 130,0m (188) 17: ESTAS lo!nav: 130,0m (195) L' i;:, 19:ESTAS lo!nav: 130,0 m (197) WindPRO harutve<:klatsavemd Inlemat/onalAlS, Niels Jemesvej 10,DK9220Aa/borg0, TIf , Fax ,

8 IJak!: _ÅmåLFröskog WindPRO version mar 2011 Ulskrtttislda :06/8 AnvAndartlcens: SWECO Energuide AB GjölWellsgatan 22, Box SE Stockholm Per Edström / Bertknal: s: Skuggmottagare:1,0 x 1,0 Azlmuth: 0,0 Lutning: 0,0 (72) 2200;1 1 J~ 00:1 14:00' 1= 12:1 T: Skuggmottagare: 1,0 x 1,0 Azimuth: 0,0 Lutning: 0,0 (73) 1 ' 'O 14:' 1= 12:' 10;' :1 ~ ~ ~ ~ ~ ~ q ~ ~ dec ~ ~nad 04: ~ ~ ~ ~ ~ ~ q ~ novdec~ U: Skuggmottagare: 1,0 x 1,0 Azlrnrth: 0,0 Lutning: 0,0 (74) 22~ 2: ' 1 14:' o, 1= 12:~ 10:1 ' K 1 06:00, 04:' jm feb ~ opr J jm jul 9 rep 014 Wlånad TT; nov dec jan W Skuggmottagare: 1,0 x 1,0 Azlmuth: 0,0 Lutning: 0,0 (76) 20:1 00: ~J _1_, 1,,14:, o 1= 12:oo~ 1';' 1, 06:oo~, J 04:00, I f lan feb mar F'T' l, I ~ ~ q ~ 014 nov dec ~ : Skuggmottagare: 1,0 x 1,0 AzhnJth: 0,0 lutning: 0,0 (75) 22, 20:, :, 04:003 i I jan feb mar ~ ~ ~ q ~nad ~ 014 nov dec ~ X: Skuggmottagare: 1,0 x 1,0 Azlmuth: 0,0 Lutning: 0,0 (77) 221 / 20:1 : fj L ' 00: / \, 'O 14: 1= 12: M 10: 1 06: 04: o,o Ir jan feb mar ~ ~ ~ q ~ 014 nov dec ~ _5: ESTAS !Ol nav: 1300 m f183) _6: ESTAS !Ol nav: 130,0 m (184) _7: ESTAS nav: 1300 m (185) _8: ESTAS lo! nav: 130,0 m (186) ~~ 12:ESTAS tO!nav:1300m (190) _13: ESTAS to! nav: 130,0 m (191) 19: ESTAS lo! nav: 130,0 m (197) 22: ENERCON E lo! nav: 108,3 m (20) WindPROharutvecklatsavEMD IntamatlonatAlS, NialsJamasva}10,DK9220Aalborg0 TIf , Fax

9 Pro/ek': O_Amål_Fröskog WindPRO version mar 2011 UtskriftfS6da :06/9 Användar1lcens: SE Stockholm Per Edström Bertknal: / A 0'7 SHADOW Kalender, grafisk Beräknina: 2MW Y: Skuggrmttagare: 1,0 )( 1,0 Azlrruth: 0,0 LutnIng: 0,0 (78) Z: Skuggrmttagare: 1,0)( 1,0 Azlmuth: 0,0 Lutnhg: 0,0 (79) 22: 22: / 20: 20: / \ /,14:,14:00:: F 12: F 12: 10:' 10: : ' /', J: 00 r r, / r I<\ 06:00;: 06: 04: r' 04: r / r' jan fel> ap! Imj joo ju! aug sep on dec jan jan fel> mar apr Im) j ju ''9 sep on dec jn J : AA: Skuggrmttagare: 1,0)( 1,0 Azlmuth: 0,0 Lutning: 0,0 (80) AB: Skuggrmttagare: 1,0)( 1,0 AzlrnJth: 0,0 Lutning: 0,0 (81) 22: 22: / / /, 2 20: ' 1S l/ l,14:00:,14: F 12: F 12: 1': 10: / \ 1 ' ' t 06: : 06: ' '/ 04: 04:, jan fob mor ap' Im) jun jul aug sep on dec jan jan fob l1w ap! Im] joo jul ''9 sep on dec jan AC: Skuggmottagare: 1,0)( 1,0 AzlrnJth: 0,0 Lutning: 0,0 (82) AD: Skuggrmttagare: 1,0)( 1,0 AzimJth: 0,0 Lutning: 0,0 (83) 22:00':; 22:' 2 2 IS ' / 1 I ; ',14:,14: F 12:M: F 12: 1': 10:: KṾ r r 00: : l \ t,,' 06:00':; /' 06:: :' ' ' 04:00' 04:00,, jm fob, ap! Im] jun jul aug sep on dec jan jan fob mar apl n'dj jun jul ''9 sep on n dec jan _ 9: _ ESTAS lo! nav: 130,0 m (187) 15: ESTAS lo!nav: 130,0m (193) 6:ESTAS nav:130,0m 7: lo!nav: 130,0 m (184) (185) 12: ESTAS lo!nav: 130,0m (190) ESTAS to!nav: 130,0m (194) 14: ESTAS nav: 130,0m (192) _8: ESTAS lo! nav: 130,0 m (186) 1 ' WIndPROharutvecklatsavEMD InternationalAlS, NielsJemesve} fo,dk9220aafborg 0, Tlf ,Fax ,

10 ekt: _AmåCFröskog WindPRO version mar 2011 UtskrlfSlda :06/11 AnvAndar1lcens: G]örwellsgatan 22, Bo)( SE Stockholm Per Edström / Beräknat: AK: Skuggmottagare: 1,0 x 1,0 Azlrnlth: 0,0' Lutning: 0,0' (90) )(): AL: Skuggmottagare: 1,0 x 1,0 AzlrnJth: 0,0' Lutning: 0,0' (91) 22:,,,/' 20: ' > / \ c' 14:' I If:r':' F 12' IQ' ', 06: ' ' ' 04, 1 Jen foo mer f>' moj JII'I JII 9 sep on ncn dec Jen AM Skuggmottagare: 1,0 x 1,0 Azlrruth: 0,0' Lutning: 0,0' (92) 22:~ ~ 20:~ 00:! ~ ' 14:' F 12', IQOO:: j 1 ' 06:' 04:1 r ',T1T' Jån te!, w J Jul 9 5ep ncn dec Jen AN: Skuggmottagare: 1,0 x 1,0 AzimJth: 0,0' Lutning: 0,0' (93) 22:' 20: 14:' F 12 IQ' ' 06:' 04:00 Jen foo mor f>' moj jun jul 9 sep ncn dec Jen AO: Skuggmottagare: 1,0 x 1,0 AzlmJth: 0,0' Lutnlng: 0,0' (94) 22:' 16, 14 F 12' IQ' 06: 04: ~ mer K ~ 11: ESTAS ID! nav: 130,0 m (189) 12: ESTAS ID! nav: 130,0 m (190) ~ ~ 9 5ep on ncn dec 13: ESTAS 'DI nav: 130,0 m (191) 15: ESTAS nav: 130,0 m (193) 22:1 '1 2QlJlJ: ] ' 1 :1», M,/ I >;uv? 14:' I», F 12',uvw IQ' ö:uu r 00I», y 04:' )():r Jen foo mer Pr moj Joo Ju! 9 5ep on ncn dec Jen AP: Skuggmottagare: 1,0)( 1,0 AzlrnJth: 0,0' LUtnlng: 0,0' (95) 22:',nn I/ ' I 00 IB: 00 J ', i,nn' / \,': 14: F 12' 00: IQ00 ' DO: 06nn:, f/\ M!,/ 04 T, I ~ ~ mor ~ ~ ~ 9 5ep on ncn dec ~ _ESTAS nav: 130,0m (196) WindPRO har utvacklats av EMDIntarnationalAlS, Nials JamasvajID, DK9220 Aa/borg 0, TIf , Fax ,

11 rojekl: _Åmål_Fröskog WindPRO version mar 2011 UtslatftlSkta :06/12 Användarlic:ens: SWECO Energuide AB Gjörwellsgatan22, Bo)( SE Stockholm Per Edström / BerAknat ~ ~ ~ q ~ ~ ~ ~ ~ IWnad /, 04: ~ ~ ~ q ~ ~ ~ ~ ~ IWnad ~ ~ ~ ~ ~ ~ nov ~ ~ IWnad AT: Skuggmottagare: 1,0 x 1,0 AzltnJth: 0,0 Lutning: 0,0 (99) ' ' ), ' ;;:; i t7 14: i= :' ' 06' ' 04: 00 AQ: Skuggmottagare: 1,0>< 1,0 Azlmuth: 0,0 Lutning: 0,0 (96) 221 M' ' M' 1 t t7 14: i= 12' 10: M' 1 00: 06: I'\ 00= / /' 04DO, AS: Skuggmottagare: 1,0 ><1,0 AzltnJth: 0,0 Lutning: 0,0 (98) 00 J, t >:U p, t7 14: 00: i= 12' <': 10:' 00 I ' o 'I',, 06:' I 00,,, l AR: Skuggmottagare: 1,0 x 1,0 AzltnJth: 0,0 Lutning: 0,0 (97) ''''':I r''1''/ '''''': DO j '\ o t7 14: i= 121, 10:1 'w ', I t, 06:' >:ln I I I 1' J _+/ I I 04 I I w :JO lo: r,/ r T rrr T'T1 ~ ~ ~ q ~ ~ ~ ~ ~ IWnad AU: Skuggmottagare:1,0 ><1,0 Azlmuth: 0,0 LutnIng: 0,0 (100) =1 :1 00' ' t7 14:' i= 12~1 1;1 00~ 06:00'; 04:00':: 'o', O,', 'I' f O,', 'I',, o, '1 I ~ ~ ~ ~ ~ ~ IWnad '1 nov ~ jen A: Skuggmottagare: 1,0 x 1,0 AZlmuth: 0,0 Lutning: 0,0 (101) 00=,' /1 ', f ) ' ' ' / \, ', : f ' f' t t7 14: i= 12' 00: 10: 00= 06:' 00: 1' 04: 00: ', Jen too mar i jun jul aug~ IWnad nov ~ jen K_14: ESTAS lo!nav: 1300m (192) 15: ES TAS nav: 130,001(193) ESTAS nav: 1300 m (194) WindPRO har utvacklats av EMDInternationalAlS, Nia's Jamasvaj 10 DK9220 Aa/borg 0 TIf , Fax , mail:

12 ~t: _AmåLFröskog WindPRO version mar 2011 UtslutftlSkja :06/13 AnvAndat1Jcens: SE Stockholm Per Edström / Beräknat: AW: Skuggmottagare: 1,0 x 1,0 Azlmuth: 0,0 Lutning: 0,0 (110) 2200' 20 1aoo1 1 14:1 1= ' : 04:00: t' I '1', 'I 'I, 1'1' I' ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ AX: Skuggmottagare: 1,0 x 1,0 Azlmuth: 0,0 Lutning: 0,0 (111) 22 HL / 20 00: o / '\,IL ;; l ' r:::: : :!2 14: 1= :1 00' 00' 04: ntl ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ rt AY: Skuggmottagare: 1,0 x 1,0 Azlmuth: 0,0 Lutning: 0,0 (112) 201 1a 1 14:1 1= :' Jen ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ K_7: ESTAS ID!nav: 130,0m (185) _11:ESTAS !O!nav: 130,0m (189) ~12: ESTAS JO! nav: 130,0 m (190) 14: ESTAS ID! nav: 130,0 m (192) _ESTAS JO!nav; 130,0m (196) WIndPROhar utvecklats av EMDtntemationa/ AlS, Nie/s Jemesvoj 10, DK9220 Aa/borg 0, TIf , Fax ,

13 iekt: WindPRO version mar 2011 Utskrift/SIda :48/1 AnvAndarUcens: SE Stockholm Per Edström / Berlknat: SHADOW Huvudresultat eräknin : 3MW Antaganden för skuggberäkningar Maximalt avstånd för påverkan Beräkna endast när mer än 20 % av solen skyms av rotorbladet Titta i K tabell Minsta solhöjd över horisonten för påverkan Dag steg för beräkning Tidsteg för beräkning 3 o 1 dagar 1 minuter Solsken sannolikhet S (Medelvärde soltimmar per dag) [KARLST ADJ Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 1,44 2,46 3,90 6,34 10,26 9,00 8,20 6,17 5,17 3,02 1,78 1,43 rifttimmar beräknas utifrån K i beräkningen och vindens 'ekvensfördelning: 'OrPARK Driftltid N NNO ONO O OSO SSO S SS S N NN Totalt ,tartvind för tomgång: Startvind från effektkurva ZI (Zonesof isuallnfluence) calculationis performedbeforeflicker Iculation so non visible WTG do not contribute to calculated flicker lues A WTG will be visible if it is visible from any part of the receiver indow The ZI calculation is based on the following assumptions: öjdkonturer används: Höjdlinjer: Sammanfogade höjdkul{or,yjpo (7) mrådesobjekt använd(a) i beräkning: ommunområde ya fastigheter mråde objekt (ZI): Z'REGIONS_O_AmåLFröskog_2w2r (67) eliasonera ST KS MIS (ej punkt) ;trandskydd inder som inte används i beräkningen gonhöjd: 1,5 m ätupplösning: 10 m K RN Öst Nord z RN [m) B4 143,0 ENERCON E101 pr Ja ,3 ENERCON E101 pr Ja B ,2 ENERCON E101 pr Ja ,0 ENERCON E101 pr Ja ,0 ENERCON E101 pr Ja ,0 ENERCON E101 pr Ja ,0 ENERCON E101 pr Ja ,9 ENERCON E101 pr Ja B ,0 ENERCON E101 pr Ja ,0 ENERCON E101 pr Ja ,7 ENERCON E101 pr Ja ,5 ENERCON E101 pr Ja J Nytt vindkraftverk K typ RaddataIBeskrivning Giltig Tillverkare Typgenerator ENERCON ENERCON ENERCON ENERCON ENERCON ENERCON ENERCON ENERCON ENERCON ENERCON ENERCON ENERCON Effekt, nominell [kw} E101 preliminär E101 preliminär E101 preliminär E101 preliminär E101 preliminär E101 preliminär E101 preliminär E101 preliminär E101 preliminär E101 preliminär E101 preliminär E101 preliminär Rotordiameter [m) 101,0 101,0 101,0 101,0 101,0 101,0 101,0 101,0 101,0 101,0 101,0 101,0 Skuggdata Navhöjd Beräkning [m) 144,5 144,5 144,5 144,5 144,5 144,5 144,5 144,5 144,5 144,5 144,5 144,5 RPM avstånd [mj [RPM) , , , , , , , , , , , ,5 SkuggmottagareIndata RH No Öst Nord Z Bredd Höjd Höjd Graderfrån Lutning [mj A ,0 B ,1 [m) [m) 1,0 1,0 1,0 1,0 ö mark sydcw fönster [m) n [oj 1,0 0,0 90,0 1,0 0,0 90,0 Riktningsläge äxthusläge äxthusläge WIndPROhar utvecklats av EMD Intamallona' AlS Niels Jemesvej 10 DK9220 Aalborg 0 TIf Fax ,

14 ''I D_Amål_Fröskog SHADOW Huvudresultat WindPRO version mar 2011 Utskritt/Slda :48/2 Användarlicens; SWECO Energuide AB SE Stockholm Per Edström / Berlknat:?1'I11_nf;_' An',,007 geräknino: 3MW fortsättning från föregående sida RN No Öst Nord Z Bredd Höjd Höjd Grader från Lutning Riktningsläge ö mark syd cw fönster [m] [m] [m] [m] [0] [0] C ,1 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 äxthusläge D ,0 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 äxthusläge E ,0 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 äxthusläge F ,0 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 äxthusläge G ,5 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 äxthusläge H ,0 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 äxthusläge I ,0 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 äxthusläge J ,5 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 äxthusläge K ,8 1,0 1,0 1, ,0 äxthusläge L ,0 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 äxthusläge M ,0 1,0 1,0 1, ,0 äxthusläge N ,0 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 äxthusläge O ,0 1,0 10 1,0 0,0 90,0 äxthusläge P ,0 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 äxthusläge Q ,8 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 äxthusläge R ,0 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 äxthusläge S ,8 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 äxthusläge T ,0 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 'äxthusläge U ,4 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 äxthusläge ,0 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 äxthusläge W ,0 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 äxthusläge X ,9 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 äxthusläge y ,0 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 äxthusläge Z ,0 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 äxthusläge AA ,0 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 äxthusläge AB ,1 1,0 1,0 1, ,0 äxthusläge AC ,5 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 äxthusläge AD ,2 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 äxthusläge AE ,9 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 äxthusläge AF ,0 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 äxthusläge AG ,0 1,0 10 1,0 0,0 90,0 äxthusläge AH ,6 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 ''äxthusläge Al ,9 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 äxthus läge AJ ,0 1,0 1,0 10 0,0 90,0 äxthusläge AK ,0 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 äxthusläge AL ,7 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 äxthusläge AM ,8 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 äxthusläge AN ,0 1,0 1,0 1, ,0 äxthusläge AO ,6 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 äxthusläge AP ,0 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 ''äxthusläge AQ ,8 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 äxthusläge AR ,5 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 ''äxthusläge'' AS ,5 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 äxthusläge AT ,0 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 äxthusläge AU ,5 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 'äxthusläge A ,4 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 äxthusläge AW ,0 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 äxthusläge AX ,0 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 'äxthusläge AY ,0 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 äxthusläge Beräkning Resultat Skuggmottagare Skuggor, värsta fall Skuggor, förväntade vården No Skuggtimmar Skuggdagar Max skugga Skuggtimmar per år per år timmar per dag per år A [Uår] 31:24 [dagar/år] 63 [Udag] 0;47 [Uår] 8:42 B 23: ;28 7:05 WindPRO harulveckiatsavemd InternationalAlS NielsJernesve/IO DK9220Aalborg0 TIf , Fax

15 ~~AmåLFrÖSk09 SHADOW Huvudresultat ~ fortsllttningfr/m föregåendesida Skuggor, värsta fall No Skuggtimmar Skuggdagar per år per år tt/år] [dagar/år) C O D O E O F 17:54 64 G 25: H 19:25 81 I 17:27 63 J 15:24 55 K 24:26 65 l 26:11 59 M 37:21 78 N 61: O 15:00 40 P 31: Q 41: R 46: S 41: T 26: U 24: : W 32: X 53: Y 45: Z 41: AA 43: AB 53: AC 39: AD 39: AE 10:56 53 AF 7:56 41 AG 1:53 15 AH O Al 31: AJ 15:32 70 AK 34: Al 28:26 95 AM 27:39 93 AN 15:41 61 AO 22:36 78 AP 15:31 44 AQ O AR O AS 26:29 52 AT 23:27 48 AU 25:56 51 A 33: AW 31: AX 39: AY 7:16 39 Max skugga timmar perdag tt/dag] 0:29 0:21 0:24 0:35 0:26 0:43 0:50 0:57 0:58 0:30 0:29 0:34 0:41 0:28 0:22 0:26 0:27 0:25 0:23 0:29 0:33 0:40 0:27 0:31 0:24 0:17 0:16 0:11 0:27 0:18 0:22 0:27 0:27 0:29 0:21 0:27 0:40 0:38 0:39 0:29 0:22 0:40 0:16 Skuggor, förväntade Skuggtimmar per år tt/år) 6:17 8:05 4:43 3:52 2:40 3:27 3:34 5:01 8:35 2:06 5:03 6:44 7:54 6:48 4:35 6:03 5:57 8:03, 14:51' 10:40 9:46 11:01 13:44 8:54 8:01 1:47 1:33 0:16 6:57 2:29 6:08 5:54 5:50 4:08 6:13 3:59 6:01 4:39 4:01 6:39 6:36 10:11 1:43 värden WindPRO version mar 2011 Utskrift/Sida :48/3 AnvAnd8l1lcens: SWECO Energuide AB SE Stockholm Per Edström / Beramat;?n11_nt:! 41: A Total skuggpåverkan hos skuggmottagare från enskilda vindkraftverk No Namn 1 ENERCON E101 preliminär lo! nav: 144,5 m (198) 2 ENERCON E101 preliminär lo! nav: 144,5 m (199) 3 ENERCON E101 preliminär lo! nav: 144,5 m (200) 4 ENERCON E101 preliminär to! nav: 144,5 m (201) 5 ENERCON E101 preliminär to! nav; 144,5 m (202) 6 ENERCON E101 preliminär lo! nav: 144,5 m (203) o ~ nö,bcf~ <:'<;rlo ärsta fall Förväntad tt/år] tt/år] 129:53 24:23 73:49 13:52 52;58 8;46 129:49 30:39 165:59 35:15 68:05 14:06 WindPROharutvecklatsavEMDInternationalAlS NielsJemesve/fO DK9220Aalborg0 TIf Fax , mall:

16 Pn,jek ()_Amål_Fröskog I SHADOW Huvudresultat WindPRO version mar 2011 UtskrffllSlda :48/4 AnvAndadlcens: SE Stockholm Per Edström I Berlknal:?n11_nl:;_ <AAn/? 7 A07 ~forlsljttningfrån föregående sida No Namn 7 ENERCON E101 preliminär lo! nav: 144,5 m (204) 8 ENERCON E101 preliminär lo! nav: 144,5 m (205) 9 ENERCON E101 preliminär lo! nav: 144,5 m (206) 10 ENERCON E101 preliminär lo! nav: 144,5 m (207) 11 ENERCON E101 preliminär lo! nav: 144,5 m (208) 12 ENERCON E101 preliminär lo! nav: 144,5 m (210) ärsta fall tt/år] 100:09 94:27 124:55 78:59 142:19 89:06 Förväntad tt/år] 26:09 20:36 22:33 21:58 25:34 22:03 WindPROharutvecklatav EMDInternationalAlS, Niel Jemevej lo, DK9220Aalborg0, m Fax ,

17 f'rcjekl: Ojmål]röskog WindPRO version mar 2011 Utskrift/SIda :48/5 Anvandatllcen&: SEi00 26 Stockholm Per Edström / Beräknat?n11nIt1<; An/') 7007 SHADOW Kalender, grafisk Beräknlna: 3MW A:SkuggJrottagare:1,0 x 1,0 Azlrroth: 0,0 Lutning: 0,0 (54) B:SkuggJrottagare: 1,0 x 1,0 Azlmuth: 0,0 Lutning: 0,0 (55) / ' 20:M ' 20: ) 00: 00 /' l 1 00:; t 14: 14: i= 12: : i= 12:00 r I 1: 1': 00' 0 ' \, ' I f'; I ' ' 06:0 06:0 I' j' = 1/ 04:00 04:00': Jan feb ma, apr moj J' JU aug sep 01<1 nov dec jan jan feb mor pr moj J' jul aug sep 01«nov dec jn c: SkuggJrottagare: 1,0 x 1,0 Azlmuth: 0,0 Lutning: 0,0 (56) D: SkuggJrottagare: 1,0 x 1,0 Azlmuth: 0,0 Lutning: 0,0 (57) 22 22M _ / / 2: ' 2 ) ',/ l l l :2 14:00: :2 14: : 10: 00: \ ' ' I 0000: 06: /' i' ' ' 04' I 04:00 I Jan feb ' apl ITBj J' JU aug sep oiot nov dec Jan Jan feb mar apr ITBj Jun jut aug sep 01<1 nov dec Jan ;' r E: SkuggJrottagare: 1,0 x 1,0 Azlmuth: 0,0 LUtning: 0,0 (58) F: SkuggJrottagare: 1,0 x 1,0 Azlmuth: 0,0 LUtning: 0,0 (59) I : r v v 2: ' 2 ' : ;J 00: t' l :1 f ' :2 14: :2 14: : : 1 K 00_ t 00: I, \, ' :00: : v : l ' f'nr nr,,, I, FFF, ' Ir d'f Jan feb ' apr ITBj Jm Jul aug sep oiot nov dec Jan Jan feb mar apr 0TBj jun JU aug sep oiot nov dec Jan 2: ENERCON E101 preliminär lo! nav: 144,5 m (199) 5: ENERCON E101 preliminär !Ol nav: 144,5 m (202) 3: ENERCON E101 preliminär !Ol nav: 144,5 m (200) 6: ENERCON E101 preliminär !Ol nav: 144,5 m (203),r' _4: _,_,<O, ENERCON E101 preliminär lo! nav: 144,5 m (201) 12: ENERCON E101 preliminär to! nav; 144,5 m (210) WindPRO harulvecklafs av EMDInfernatIonalAlS, Nlels Jemasvej 10 DK9220 Aa/borg 0 TIf , Fax ,

18 1 ekt; io_amålfröskog WindPRO version mar 2011 UtskrWSida :48/6 Anvåndarllcena: SWECO Energuide AB GJörwellsgatan 22, Box SE Stockholm Per Edström / BeraMal: G: Skuggmottagare:1,0 x 1,0 AzlrnJth: 0,0 lutning: 0,0 (60) ~2:001 2D:0' ' ' 'C 14:1 i= 12:' 10:' 00, :1 06:' 04:00' I ''',',,','' I' ' ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ dec ~ H: Skuggmottagare: 1,0 x 1,0 Azlmuth: 0,0 Lutning: 0,0 (61) 2D: ' o 14:00 i= 1 12:00 ID:' 04:00,'O o,'',' ',' I,, 'I' ~ ~ _ ~ ~ q ~ new dec ~ t Sl<uggmottagare: 1,0 x 1,0 Azlmulh: 0,0 Lutning: 0,0 (62) 22;' 2Q' ' 1 :1214: I 12:' 10:' ' 06:1 04:1 ~ ~ ~ ~ ~ ~ q ~ new dec jan J: Skuggmottagare: 1,0 x 1,0 Azlmuth: 0,0 Lutning: 0,0 (63) 22;' w /' 2Q' J,/ 1 :2 14: I 12w 10:' ' 06:' 00: 04: I I ' J r t \ ' /' TT,, ~ ~ ~ ~ ~ q ~ ~ newdec K: Skuggmottagare: 1,0 x 1,0 AZlmuth: 0,0 Lutning: 0,0 (64) 22;' ' 00 L: Skuggmottagare: 1,0 x 1,0 Azlmuth: 0,0 Lutning: 0,0 (65) 22;00:1 2Q :!2 14:1, ~'2:', 1f osr 06:00 04:1 jan feb ~ J Jul aug sep ~ i''t'm new dec Jan 06:00 O4:J l,, I Jan feb ~ I ''111', I J I 'TT'~'riiY' ~ ~ q ~ ~ new dec K 1: ENERCON E101 preliminär lo! nav: 144,5 m (198) 2: EN ER CON E101 preliminär JO! nav: 144,5 m (199) 3: EN ER CON E101 preliminär lo! nav: 144,5 m (200) 6: ENERCON E101 preliminär lo! nav: 144,5 m (203) WindPROhar utvecklatsbemdinternationalals, Nia's Jamesva}ID, DK9220Aa/borg0, TIf , Fax

19 >roie': ()_AmåLFräskog WindPRO version mar 2011 UtskrtfSlda :48/7 Användariicena: SE Stockholm Per Edström / Beraknal;?n11nl::1<; AAn,, 7 A07 SHADOW Kalender, Beräknina: 3MW grafisk M Skuggmottagare: 1,0)( 1,0 Azhroth:0,0 lutning:0,0(66) N:Skuggmottagare: 1,0 )( 1,0 Azlmuth:0,0 Lutning:0,0 (67),, Z2:00 / / ''' 2: 20:0 ' J 00' 00',/ / 1 16, 00 : 00:,14:00: :2 t4:00 i= 1200: I 12, I o 1; 1 1 I 06:M: 04:00 v 00';; / ri ' 06:00 04:00 lan feb mer epr milj jun j aug sep okt nov dec j;n jan leb mer epr milj jun j oug sep okt nov dec jen o: Skuggmottagare: 1,0 )( 1,0 Azlrnrth: 0,0 lutning: 0,0 (68) P: Skuggmottagare: 1,0 )( 1,0 Azlmuth: 0,0 Lutning: 0,0 (69) 22 22,/ / ro< /' 2Q 1 J 00, M / l :, : : I 1200: I 1200: 1: l: 06:00: 00: t : ' t / ' v 06: 06:00: ' ;7' ';:; ;7' 04:00 O4:M: t ',' ( I Jan leb mar apr rmj Jun jul aug sep 014: nov dec jan jan teb rrar apr rraj jun j aug sep 014: nov dec jan Q: Skuggmottagare:1,0 )( 1,0 Azlrnrth: 0,0 Lutning: 0,0 (70) R: Skuggmottagare: 1,0 )( 1,0 Azlmuth: 0,0 Lutning: 0,0 (71) 22M 22M' ro 20:,J ' /: ;\ 1/ 3214:00: 00:,_ IS: lo ' 3214:00: I 1200; I 12M: K > 1: 10: r' i 00: ', / ' t / 0000; 1 00 ' 04:00; 04:00::, ( ' I'T', ft 1,,,,, (, ', jan leb mar apr rmj Jun jul aug sep 014: nov dec jan jan lab mat apr rml jun jl4 aug sep 014: n dec jan 1: ENERCONE101preliminär ,0tO!nav: 144,5m(198) 5: ENERCONE101preliminär ,0!Ol nav: 144,5m (202) 2: ENERCONE101preliminär lO! nav: 144,5m (199) 6: ENERCONE101preliminär ,0tO!nav: 144,5m (203),'1i' 12: ENERCONE101preliminär lo! nav: 144,5m (210) 3: 4: ENERCONE101preliminär30,00101,0!O!nav: E to! nav: 144,5m m (200) (201) WindPRO har utvecklatsavemdinternationalals, NielsJemesvejtO, DK9220Aa/borg0, TIf , Fax ,

20 froiekt: Io_AmåLFröskog WindPRO version mar 2011 Utskrift/Sida :48/8 Användanlcens: SE Stockholm Per Edström / Beräknat:?n11nI':_1<; 1AAn'O) 7 A07 SHADOW Kalender, grafisk Beräknina: 3MW s: Skuggmottagare: 1,0)( 1,0 Azlmuth:0,0 Lutning:0,0 (72) T: Skuggmottagare: 1,0 )( 1,0 Azlmuth: 0,0 Lutning: 0,0 (73) 22:00 22 / /, /' 1' 20: 20: J j 00 \ ,14:0, 14: i= i=12m 10:0 IO:M 0 ',I /t r :,/', ' 06:00 06: ',/' 04:00 04:00, jon fob mor opr moj jun jul oug sep 0101 nov dec Jon jon feb mar opr moj j ju aug p 0101 nov dec Mimad U: Skuggmottagare: 1,0)( 1,0 Azlmuth: 0,0 Lutning: 0,0 (74) : Skuggmottagare: 1,0 x 1,0 Azlrruth: 0,0 lutning: 0,0 (75) 22:: 22: / ' 1' 2 2O:M ' J, \ t? ' i, 32 1' : I 12: I 12 10: 1:,I 1 / 06:00; :::: 06: ' ',/' 04:: 04:, jan foo rmr apr rmj jun jul aug sep 01<1 nov dec: jan jan foo mar apr rraj j jul aug sep 01<1 nov dec: jn jn W: skuggmottagare: 1,0 )( 1,0 Azlmuth: 0,0 Lutning: 0,0 (76) X: Skuggmottagare: 1,0 )( 1,0 Azlmuth: 0,0 Lutning: 0,0 (77) 22: 22:00: /' v 20: 20: ' ' 00:, I J \ 00:; 3214:00:; 3214: 112; I 1200; ;, 10: 1; : l r, vi, /' / ',/' 04: '' 04:00: I ',,,' Jan foo mar apr rmj J jul aug sep 01<1 nov dec: jan jan foo n apr rmj jun ju aug sep 01<1 nov dec: jan K 2: ENERCON E101 preliminär nav: 144,5 m (199) 7: ENERCON E101 preliminär to! nav: 144,5 m (204) 8: ENERCONE101preliminär tO! nav: 144,5m (205) 3: 4: ENERCONE101preliminär E lo! 101nav: nav: 144,5m m (201) (200) _9: ENERCON E101 preliminär !O! nav: 144,5 m (206) 5: ENERCON E101 preliminär to! nav: 144,5 m (202) 10: ENERCON E101 preliminär lo! nav: 144,5 m (207) 6: ENERCON E101 preliminär to! nav: 144,5 m (203) rrr' c< 12: ENERCON E101 preliminär to! nav: 144,5 m (210) WindPROharutvcklats avemd!ntmationalals, Ni's Jmesve} 10,DK9220Aa/borg0, Tlf , Fax ,

21 Projekt O_Amål_Fröskog SHADOW Kalender, grafisk geräknina: 3MW WindPRO version mar 2011 UtskrlftlSida :48/9 Använd8lHcens: GJörwellsgatan22, Box SE10026 Stockholm Per Edström/ Bertknat ')n11_nf;_' '_, A 0'7 Y: Skuggrrottagare: 1,0 )( 1,0 Azlrnrth: 0,0 lutning: 0,0 (78) Z: Skuggrrottagare: 1,0)( 1,0 Azlmuth: 0,0 Lutning: 0,0 (79) 22: 22:00:, /', ' 2 2' ', / ' 00 / / ;<',; C14:00; ou 14: _ i=12:00, 1 1 os; r '' i= 12:00'= t, ṯ I rr ';/ L 'r 06:00 06: 7 04:00 04:00' I' /' ja fob mar ep' moj jun lui aug sep 014: n<h dec jen jan feb mar ep' moj jun jul aug sep o nav dec jn 1'', AA: Skuggrrottagare: 1,0)( 1,0 Azlmuth: 0,0 Lutning: 0,0' (80) AB: Skuggrrottagare: 1,0)( 1,0 Azllnlth: 0,0 Lutning: 0,0 (81) 2200: 22 20:, j J IS; i', ' 1 / l M, 00; 3214: 3214: 11: I ; = /' 08 \, '' r r r 06:00: 06:00; / / 04:00: 04::, I I' ja fet> mor apr rmi jun jul aug sep 014: dec jan jan foo mor apl rmi jlll jul aug sep 014: Mimad AC: Skuggmottagare: 1,0)( 1,0 Azilnlth: 0,0 Lutning: 0,0 (82) AD: skuggmottagare: 1,0)( 1,0 AZln1lth: 0,0 LUtning: 0,0' (83) 2200: 22, 20: 2;: 1S;()()Ö,2 00' l /' I 00: r 32 14:()()Ö 32 14: K oo()()ö I 12 I 12 I ' 10:()()Ö f' 10: 1, p, I r I, L \ t L 06:()()Ö 06:?', 04:00: 04:,r, l 1'',,, l r \, I t, t I''II \ I', r l', ''''i''ff'a''r, lan foo mar ap< rmj jun jul aug sep 014: l10j dec in Jan fel> mor apr rraj jun Jul aug sep oh: new dec jan 3: ENERCONE101preliminär nav: 144,5m (200) 8: ENERCONE101 preliminär lo! nav: 144,5m (205) 4: ENERCONE101 preliminär nav: 144,5m (201) 9: ENERCONE101 preliminär lo! nav: 144,5m (206) _5: ENERCON E101 preliminär !Ol nav: 144,5 m (202) _11: ENERCON E101 preliminär to! nav: 144,5 m (208) 7: ENERCON E101 preliminär lo! nav: 144,5 m (204) ';> 12: ENERCON E101 preliminär lo! nav: 144,5m (210) dec ' jn WindPRO har ulveekrats av temdinternationalals, Nlels Jemesvej 10, DK9220 Aa/borg O Tff , Fax ,

22 'o)e: p_amål_fräskog WindPROversion mar 2011 Utskrift/Sida :48/10 AnvAndartlcens: SE Stockholm Per Edström / Beräknat:?fl11_flA1<; AAn,,, 7 A07 SHADOW Kalender, grafisk Beräknlna: 3MW AE: Skuggmottagare:1,0 x 1,0 Azknrth: 0,0' Lutning: 0,0' (84) AF: Skuggmottagare: 1,0 x 1,0 Azknrth:0,0' Lutning:0,0' (85) 22:0 22: r /' K,/ 20:0 2 ', J J i 00' /' 1 /' \ 'U 14: 'U 14: i= 12: i= 12:00 10: 10: 06:00 I l 06:, :; i' 06: ' 06: 7 r 7 04:00 04:'h janfeb mor ap' maj J JU g sep ou nov dec jan Jan feb me' ap' maj j JU aug sep o nov dec Jan AG: Skuggmottagare: 1,0 x 1,0 Azlrnrth: 0,0' Lutning: 0,0' (86) AH: Skuggmottagare: 1,0 x 1,0 Azlrnrth: 0,0' Lutning: 0,0' (87) 22: / 2Q 2Q00: J, J hh: /' \, /' ' 16 f :2 14:00: :2 14: I 12: I 12: ' 10: 10: ' / ' / \ 06:00 06: 7 7' 04:00:, I I 04:00, jan fel>, ap' j Jun Jul ElJg sep ou nov dec Jan jan fel> my ap! ) j JU EIJ9 sep 014; nov dec hh: jn Al: Skuggmottagare: 1,0 x 1,0 Azlmuth: 0,0' Lutning: 0,0' (88) AJ: Skuggmottagare: 1,0 x 1,0 Azlrnrth: 0,0' Lutning: 0,0' (89) 22: 22: v /' 1' W 2Q00_ 2Q ', 00:1 00: / la:oo; \ 00: / \ :2 14:ao: :2 14:00 I12:00 i 12:: 1:; : 10: hh: K, ' t / ' hh 'i'r 1 06: 06: 7 ' c:7 04:00: O4:M,,, ',,,,, I' o' jan fel> my ap' ITDj juli jul BUg sep ou nov dec jan jan fel> my ap! ITDj j JU EIJ9 sep ou nov dec ' jn 4: ENERCON E101 preliminär JO!nav: 144,5 m (201) 9: ENERCON E101 preliminär !Ol nav: 144,5 m (206) 5: ENERCON E101 preliminär !Ol nav: 144,5 m (202) 10: ENERCON E101 preliminär la! nav: 144,5 m (207) _7: ENERCON E101 preliminär la! nav: 144,5 m (204) _11:ENERCONE101preliminär lo! nav: 144,5m (208) 8: ENERCONE101preliminär la! nav: 144,5m (205) r;:r;1 12: ENERCON E101 preliminär JO! nav: 1445 m (210) WIndPROhar utvecklats avemdinternationalms, NlelsJemesvej 10 DK9220Aa/borg0, TIf , Fax , mall:

23 'rojekt' D_Amål_Fröskog WindPRO version mar 2011 Utskrift/Sida :48/11 Användar1lcens: GJörwellsgatan 22, Box SE Stockholm Per Edström / BerAknal:?n11nF:1<; AAnl'>7,u'7 SHADOW Kalender, ;'eräknina: 3MW grafisk AK:Skuggmottagare:1,0 x 1,0 Azlmuth: 0,0 Lutning: 0,0 (90) AL: Skuggmottagare: 1,0 x 1,0 AzlmJth: 0,0 Lutning: 0,0 (91) o,> 22: r,/' 20: J J, ', 00;; / v 1 00:: t714:00: t714:0 i= 12: i= 12:0 _, 1:: 10: 01) I 06:00; \, 'I / 06: ' ' or' ' / 04:00 ' 04:00:: Jn Jan leb mer ap' mej Jun JU aug sep alt l10y dec Jan Jan leb mer apr mej jm ju aug sep 01{ nov dec AM Skuggmottagare: 1,0 x 1,0 Azlmuth: 0,0 Lutning: 0,0' (92) AN: Skuggmottagare: 1,0 x 1,0 Azlrruth: 0,0 Lutning: 0,0 (93),/' ;;; 20: 20: j, J ' 00;; / 1 l I 3!14: 3! 14: I 12 I 12 1: 10: \, ', /' r 0000: OO: / ;7 O4:M: ', ' 04:,,,,,,,, 22 00: i jan 100 mar apl maj Jun JU eug sep alt l10y dec Jan Jan foo mar apr maj Jm Jul eug sep alt l10y dec Jn AO:Skuggmottagare:1,0)( 1,0 Azlmuth:0,0 Lutning:0,0' (94) AP: Skuggmottagare: 1,0 )( 1,0 Azlrruth: 0,0 lutning: 0,0' (95) 2200: 22 ' 20: ' J,r /' l /' t f 3! 14: 3! 14:00_ i= 1200: I 12 10: 10:< =, v ' 0000 /' 06: 'C ' / ' ' 04: 04:00 K o',,, I o, ',,, I' I Jan 100 mar apr rraj jm Jul eug sep alt l10y dec jan Jan foo mar SpI rraj Jun Jld aug sep alt l10y dec jan 7: ENERCON EtOI preliminär !01 nav: 144,5 m (204) 10: ENERCON E101 preliminär !01 nav: 144,5 m (207) 8: ENERCON Et01 preliminär lo! nav: 144,5 m (205) 11: ENERCON E101 preliminär !0! nav: 144,5 m (208) WIndPROharutvecklatsav EMDInternationalAlS NielsJemesvej 10,DK9220Aa/borg~, TIf , Fax ,

24 'roi'1: o _AmåLFröskog WindPRO version mar 2011 UtskrWSlda :48/12 AnvAndarticens: GJörwellsgatan 22, Box SE Stockholm Per Edström Beräknat:?n11fIR1 <AAn/,)7 A07 SHADOW Kalender, grafisk eräknina: 3MW AS: Skuggmottagare: 1,0 x 1,0 AzlmJth: 0,0' Lutning: 0,0' (98) AT: Skuggmottagare: 1,0 x 1,0 Azlrruth: 0,0' Lutning: 0,0' (99) / ' 20: 2 ) 1 /' \ / \, 00: :!214:00:; :!214: I 12 I 1200:; 1: 10: 00: ' \, 't 1 i' t!_ 06: '' 06: ' ' /' 04:00 04:, o, 00,, '1 jan fel> mar apr mej J ju aug sep l1c>i dec Jan jan foo mar apr moj J JU aug sep n<>l dec jan AQ:Skuggmottagare:1,0 )( 1,0 Azlrruth:0,0' Lutning:0,0' (96) AR: Skuggmottagare: 1,0 x 1,0 AzlmJth: 0,0' Lutning: 0,0' (97) 22:00 22: ' / ' :0:' / ' 2; ) ' J, 00 ' 00 /' / \, 00,< 14:00 :g 14:0 i= 12:00 I 12:00 1: 1: ' / t ' 06:00: ' 06:00: 04:00 / 04: /, T I Jen teb mer pr moj j JU e9 sep 01«l1O't dec Jen Jen feb mer epr mej Jun joj e9 sep l1o't dec Jen AU: Skuggmottagare: 10 x 10 Azlmuth: 0,0' Lutning: 0,0' (100) A: Skuggmottagare: 1,0 x 1,0 Azlmuth: 0,0' Lutning: 0,0' (101) / ' ' / 1 20: 20: J ' ), 00: 00: / \, \ 00 00:; :!2 14: :!2 14:_ I 12 I 12 K 1:; 10: 00;, 't 06: 06:00:: '' ' 04:00: 04:00:,, o I '1111 f ', o o,, IIII,,,,,, ',, I ' I Jan teb apl moj J jul aug sep l1c>i dec lan Jan foo mar apr moj jun JU aug sep l1c>i dec Jan 9: ENERCONE101preliminär lO! nav: 144,5m(206) kr'j 12 ENERCON E101 preliminär lo! nav: 144,5 m (210) 11: ENERCON E101 preliminär !Ol nav 144,5 m (208) WindPRO harutvecklatsavemd InternationalAlS NielsJemesvej 10DK9220Aalborg0 TIf , Fax ,

25 orolkt: O_Amål_Fröskog SHADOW Kalender, grafisk ;'eräknina: 3MW WindPRO version mar 2011 Utskrift/Sida :48/13 Anvåndarf\cens: SE Stockholm Per Edström / Beräknat:?n11_n_1,n''') 7 07 AW: Skuggmottagare: 1,0 x 1,0 Azlmuth: 0,0 Lutning: 0,0 (110) AX: Skuggmottagare: 1,0 x 1,0 Azlmuth: 0,0 Lutning: 0,0 (111) /' /' r' > r' 20: 20:0 J l r 00 ;;1IiIt / / 00, 14:00, 14: ' i= 1200 i= 12:00 ' 1 1 r 0 0 ' t, 1/ 06:00, 06: 7,/ 04:00 04:0 jon feb mor opr moj jun jl! ''9 sep 014: '' dec' jn Jon feb mor opr moj Jun Jul oug sep 014: no'l dec jon AY: Skuggmottagare: 1,0 x 1,0 Azlmuth: 0,0 Lutning: 0,0 (112) n_ 22 20: J ' i v 1 3! 14: 12:00 10: '1 06: / 04:,, I jan fab mar ap! rraj J jul oog sep oi<t '' dec jn I) I K 4: ENERCON E101 preliminär nav: 144,5 ffi(201) 9: ENERCONE101 preliminär !Ol nav: 144,5 ffi(206) 5: ENERCON E101 preliminär lo! nav: 144,5 ffi (202) 11: ENERCON E101 preliminär nav: 144,5 ffi (20B) r:' 12: ENERCON E101 preliminär nav: 144,5 m (210) _7: ENERCON E101 preliminär !Ol nav: 144,5 m (204) ji!ir B:ENERCONE101 preliminär lo! nav: 144,5 m (205) WindPRO harutvecklalsav EMDInIematIonaIAlS, Nia'sJamesve}10,DK9220Aalborg0, T/f, , Fax , mall:

WindPRO version 2.7.490 sep 2011 Utskrift/Sida 2012-03-21 15:41 / 1. SHADOW - Karta. Beräkning: 2012-03-21

WindPRO version 2.7.490 sep 2011 Utskrift/Sida 2012-03-21 15:41 / 1. SHADOW - Karta. Beräkning: 2012-03-21 SHADOW - Karta 2012-03-21 15:41 / 1 0 250 500 750 1000m Karta:, Utskriftskala 1:25 000, Kartacentrum Rikets Net (SE) Öst: 1 247 215 Nord: 6 510 152 Nytt vindkraftverk Befintliga Skuggmottagare Isolinjer

Läs mer

WindPRO version 2.9.250 Jul 2013 Utskrift/Sida 2015-01-08 15:08 / 1. SHADOW - Karta. Beräkning: Skugga G114-2000 nav 125 meter

WindPRO version 2.9.250 Jul 2013 Utskrift/Sida 2015-01-08 15:08 / 1. SHADOW - Karta. Beräkning: Skugga G114-2000 nav 125 meter SHADOW - Karta 2015-01-08 15:08 / 1 Timmar per år, verkligt fall 0-8 Timmar 8-16 Timmar 16-100 Timmar 0 250 500 750 1000m Karta: Fastighetskarta, Utskriftskala 1:15 000, Kartcentrum SWE99TM Öst: 426 360

Läs mer

Bilaga 11 MKB Skuggberäkning

Bilaga 11 MKB Skuggberäkning Bilaga 11 MKB Skuggberäkning Vindpark 2011-09-02 SHADOW - Huvudresultat Beräkning: Skuggberäkning -6 vkv, slutlig layout Beräkna endast när mer än 20 % av solen skyms av rotorbladet Titta i VKV tabell

Läs mer

Komplettering tillståndsansökan Vindpark Örken Bilaga 6, Koordinatlista Layout A1/A2, justerad för värsta fallet beräkningar

Komplettering tillståndsansökan Vindpark Örken Bilaga 6, Koordinatlista Layout A1/A2, justerad för värsta fallet beräkningar Komplettering tillståndsansökan Vindpark Örken Bilaga 6, Koordinatlista Layout A1/A2, justerad för värsta fallet beräkningar RT9 Sweref 99TM Totalhöjd Layout Layout Nr X Y X Y Z [möh] [möh] A1 A2 S1 1337382

Läs mer

Vindkraftsprojekt Hultema i Motala

Vindkraftsprojekt Hultema i Motala Vindkraftsprojekt Hultema i Motala Beskrivning av utförda skuggberäkningar Bilaga 8 till miljökonsekvensbeskrivning Ansökan om tillstånd enligt 9 kapitlet miljöbalken Version 4 februari 2013 1 / 8 Innehållsförteckning

Läs mer

Bilaga 2.9. Skuggeffekter från vindkraftverk. 1 Teorin bakom skuggning

Bilaga 2.9. Skuggeffekter från vindkraftverk. 1 Teorin bakom skuggning Uppdragsnr: 10147227 1 (4) PM Skuggeffekter från vindkraftverk 1 Teorin bakom skuggning Då ett vindkraftverk är i drift orsakar dess rotor vid solig väderlek en rörlig skugga. Skuggorna kastas som längst

Läs mer

Vindkraftsprojekt Norrberget i Sala kommun, Västmanlands län

Vindkraftsprojekt Norrberget i Sala kommun, Västmanlands län VKS Vindkraft Sverige AB Vindkraftsprojekt i Sala kommun, Västmanlands län Beskrivning av utförda skuggberäkningar Bilaga 1.10 till miljökonsekvensbeskrivning Ansökan om tillstånd enligt 9 kapitlet miljöbalken

Läs mer

Vindkraftsprojekt Målarberget i Avestas & Norbergs kommuner

Vindkraftsprojekt Målarberget i Avestas & Norbergs kommuner VKS Vindkraft Sverige AB Vindkraftsprojekt i Avestas & Norbergs kommuner Beskrivning av utförda skuggberäkningar Bilaga 1.10 till miljökonsekvensbeskrivning Ansökan om tillstånd enligt 9 kapitlet miljöbalken

Läs mer

l i0(3}3~j-- Vindkraftverk i Tranarp och Syllstorp i Åstorps kommun

l i0(3}3~j-- Vindkraftverk i Tranarp och Syllstorp i Åstorps kommun Lund 2013-07-30 Ängelholms kommun Kommunstyrelsen 262 80 ÄNGELHOLM \r -.-L/ - - --- -,.;, 2113.. 11 l i0(3}3~j-- _j Vindkraftverk i Tranarp och Syllstorp i Åstorps kommun Billyvind önskar uppföra 1-4 vindkraftverk

Läs mer

WindPRO version aug 2008 Printed/Page :22 / 1. SHADOW - Huvudresultat. Öringe uppdaterad

WindPRO version aug 2008 Printed/Page :22 / 1. SHADOW - Huvudresultat. Öringe uppdaterad SHADOW - Huvudresultat Calculation: Skuggberäkning Öringe 3XSWT93 Antaganden för skuggberäkning Maximum distance for influence Calculate only when more than 20 % of sun is covered by the blade Please look

Läs mer

WindPRO version 2.9.285 Sep 2014 Projekt:

WindPRO version 2.9.285 Sep 2014 Projekt: WindPRO version 2.9.285 Sep 2014 Beskrivning: Utskrift/Sida Dessa beräkningar har utförts i dataprogramet WindPro av på uppdrag av Vindkraft AB och i enlighet med Vindkraft AB;s instruktioner. KABEKO KRAFT

Läs mer

WindPRO version jan 2011 Utskrift/Sida :19 / 1. DECIBEL - Huvudresultat. Beräkning Resultat. vårbo VKV.

WindPRO version jan 2011 Utskrift/Sida :19 / 1. DECIBEL - Huvudresultat. Beräkning Resultat. vårbo VKV. ! " "! # $! % % # & # ' ( ) * * +, -,. / 0 1 / 2 3, 4-5 0 +, 3 6 + 7 5., 4 0 2 + * 7 8 4 7 3 1 / + * * 5 * 9 ) 2 : 8 ; 5 ;, +, < - * = 3 5 4, 8 8 > 1 / ) 5 1 5 ;, / + 5? 8 + / = 0 + / 4 0 + 5 5 7 0 1 7

Läs mer

Vindpark Hultema i Motala AB

Vindpark Hultema i Motala AB Vindpark Hultema i Motala AB Beskrivning av utförda skuggberäkningar Andrahands yrkande 2015 REVIDERAD Bilaga 8 till miljökonsekvensbeskrivning Ansökan om tillstånd enligt 9 kapitlet miljöbalken Version

Läs mer

Bilaga 1.6. Fotomontage

Bilaga 1.6. Fotomontage Bilaga 1.6 Fotomontage Gunbjörbyn Fotomontage Vindpark Gunbjörbyn Fotomontage har gjorts från följande punkter 1 Tingvallamossen 2 Böle 3 Gunbjörbyn 4 Kvarnekas 5 Bäckefors 6 Knä sjö Fotomontaget baserar

Läs mer

Skuggspridning från vindkraftverk. 1 Teorin bakom skuggning. Bilaga B8

Skuggspridning från vindkraftverk. 1 Teorin bakom skuggning. Bilaga B8 Uppdragsnr: 1122794 1 (4) Bilaga B8 PM Skuggspridning från vindkraftverk 1 Teorin bakom skuggning Då ett vindkraftverk är i drift orsakar dess rotor vid solig väderlek en rörlig skugga. Skuggorna kastas

Läs mer

WindPRO version 2.7.453 Apr 2010 Projekt:

WindPRO version 2.7.453 Apr 2010 Projekt: WindPRO version 2.7.453 Apr 2010 Beskrivning: Utskrift/Sida Dessa beräkningar har utförts i dataprogramet WindPro av på uppdrag av Uppvidinge Energi AB och i enlighet med Uppvidinge Energi AB's instruktioner.

Läs mer

WindPRO version 2. 7.453 Aor 2010. VISUAL - Karta

WindPRO version 2. 7.453 Aor 2010. VISUAL - Karta rojekt: Stormon WindPRO version 2. 7.453 Aor 2010 Utskrift/Sida 2010-11-2310:47 I 13 Användarlicens: KABEKO KRAFT AB SE-752 25 Uppsala +46 (0)70 234 08 63 Erik Kolbäck, erik.kolback@kabeko.com Beräknat:

Läs mer

Samrådsunderlag Allmänheten och särskilt berörda enl. MB angående ändringstillstånd för tillståndsgiven vindkraftpark Ölme

Samrådsunderlag Allmänheten och särskilt berörda enl. MB angående ändringstillstånd för tillståndsgiven vindkraftpark Ölme Samrådsunderlag Allmänheten och särskilt berörda enl. MB angående ändringstillstånd för tillståndsgiven vindkraftpark Ölme Kristinehamns kommun Läsanvisning Samrådsunderlaget består av beskrivning av sökanden,

Läs mer

WindPRO version 2.7.453 Apr 2010 Projekt:

WindPRO version 2.7.453 Apr 2010 Projekt: WindPRO version 2..4 Apr 2010 Beskrivning: Utskrift/Sida Dessa beräkningar har utförts i dataprogramet WindPro av på uppdrag av Uppvidinge Energi AB och i enlighet med Uppvidinge Energi AB's instruktioner.

Läs mer

Bilaga 1.6. Fotomontage

Bilaga 1.6. Fotomontage Bilaga 1.6 Fotomontage FOTOMONTAGE TILL MKB Vindpark Liane STEFAN LARSSON Fotomontage till MKB, augusti 2013 Inledning Syftet med dessa fotomontage, är att visualisera hur de planerade vindkraftverken

Läs mer

Hittsjön. Vindkraftspark. Samrådsunderlag

Hittsjön. Vindkraftspark. Samrådsunderlag Hittsjön Vindkraftspark Samrådsunderlag Maj 2009 Lantmäteriverket,Gävle 2009. Medgivande MEDGIV-2009-20074. Karta: Terrängkartan Lantmäteriverket,Gävle 2009. Medgivande MEDGIV- 2009-20077. Karta:

Läs mer

WindPRO version 2.8.552 Jul 2012

WindPRO version 2.8.552 Jul 2012 Rekommenderat observationsavstånd: 7 cm Visat foto: 00--0 ::00 Objektiv: 9 mm Film: 6x mm Pixlar: 7x68 9 6 9 8 Siktpunkt: RN Öst: 9 70 Nord: 6 8 9 06 Vindriktning: 0 Fotots riktning: 0 8 Kamera: Väster

Läs mer

Bygglovsansökan. Södra Vibäck. Januari Koordinater för vindkraftverket är. RT90: Y(nord): X(öst):

Bygglovsansökan. Södra Vibäck. Januari Koordinater för vindkraftverket är. RT90: Y(nord): X(öst): Bygglovsansökan Södra Vibäck Januari 2013 Koordinater för vindkraftverket är RT90: Y(nord): 6 398 442 X(öst): 1 435 186 Bygglovsansökan för ett vindkraftverk på fastigheten Södra Vibäck 1:6 i kommun I

Läs mer

Preliminär elmarknadsstatistik per månad för Sverige 2014

Preliminär elmarknadsstatistik per månad för Sverige 2014 jan feb mar apr maj jun GWh GWh GWh GWh GWh GWh 6 859,6 6 342,1 6 814,5 5 965,4 5 706,5 5 382,4 1 213,7 872,3 1 200,3 902,0 681,7 611,8 6 374,9 5 876,2 6 247,9 4 875,8 3 487,7 3 395,2 529,2 496,2 557,8

Läs mer

Nytt vindkraftverk i Sandvik-Stenninge. Lägesrapport oktober 2009.

Nytt vindkraftverk i Sandvik-Stenninge. Lägesrapport oktober 2009. Nytt vindkraftverk i Sandvik-Stenninge. Lägesrapport oktober 2009. Vindkraftverket i Stenninge fungerar och producerar bra. Därför har vi som äger verket Helianthemum Vind AB (se faktaruta) sedan drygt

Läs mer

1. Komplettera fågelinventeringen med en fältinventering av nattskärra och en analys av områdets potential som häckningsområde för berguv

1. Komplettera fågelinventeringen med en fältinventering av nattskärra och en analys av områdets potential som häckningsområde för berguv Kompletteringshandling Föreläggande: 2012-05-04 Datum: 2012-07-18 Länsstyrelsen Östergötland Miljöprövningsdelegationen Östgötagatan 3 581 86 Linköping Komplettering av Tranås Energi Elförsäljning AB:s

Läs mer

Bilaga12. Fotomontage från Västermo

Bilaga12. Fotomontage från Västermo Bilaga12. Fotomontage från Västermo FOTOMONTAGE Västermo Fotomontage Västermo, november 2016 Inledning Syftet med detta fotomontage, är att visualisera hur de planerade vindkraftverken i Vindpark Duvhällen

Läs mer

Preliminär elmarknadsstatistik per månad för Sverige 2014

Preliminär elmarknadsstatistik per månad för Sverige 2014 jan feb mar apr maj jun GWh GWh GWh GWh GWh GWh 6 859,6 6 342,1 6 814,5 0,0 0,0 0,0 1 213,7 872,3 1 200,3 0,0 0,0 0,0 6 374,9 5 876,2 6 247,9 0,0 0,0 0,0 529,2 496,2 557,8 0,0 0,0 0,0 5,5 4,3 6,3 0,0 0,0

Läs mer

WindPRO version 2.7.490 Sep 2011 Projekt:

WindPRO version 2.7.490 Sep 2011 Projekt: WindPRO version 2.7.490 Sep 2011 Utskrift/Sida 2012-08-21 10:29 / 1 Användarlicens: Beräknat: 2012-08-21 10:26/2.7.490 VISUAL - Huvudresultat Beräkning: Foto_Gullabo VKV placering VKV typ Giltig Tillverkare

Läs mer

Resultat Sida 1/7. Vindkraftpark Ögonfägnaden Siemens SWT MW 107 dba

Resultat Sida 1/7. Vindkraftpark Ögonfägnaden Siemens SWT MW 107 dba Vindkraftpark Ögonfägnaden Siemens SWT-3.0-113 3.0 MW 107 dba Namn X [m] Y [m] Höjd [m] Ekvivalent ljudtrycksnivå [dba] A 1497821 7041238 379 21 B 1510255 7043762 362 39 C 1510390 7043762 359 39 D 1509035

Läs mer

WindPRO version 2.7.448 feb 2010. SHADOW - Main Result. Calculation: inkl Halmstad SWT 2.3. Assumptions for shadow calculations. Shadow receptor-input

WindPRO version 2.7.448 feb 2010. SHADOW - Main Result. Calculation: inkl Halmstad SWT 2.3. Assumptions for shadow calculations. Shadow receptor-input SHADOW - Main Result Calculation: inkl Halmstad SWT 2.3 Assumptions for shadow calculations Maximum distance for influence Calculate only when more than 20 % of sun is covered by the blade Please look

Läs mer

Tävlingskalender, trav och galopp 2016 ( ) datum

Tävlingskalender, trav och galopp 2016 ( ) datum Tävlingskalender, trav och galopp 2016 (2015-11-09) datum Januari 2016 01-jan Fr Mp 02-jan Lö Ro (V75) 03-jan Sö Bs Tä gal 04-jan Må F Ös 05-jan Ti Ö J 06-jan On S (V86) 07-jan To G Å 08-jan Fr Bo S (V65)

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS BESLUT

REGERINGSRÄTTENS BESLUT REGERINGSRÄTTENS BESLUT 1 (5) meddelat i Stockholm den 8 december 2010 SÖKANDE 1. AA 2. BB 3. CC 4. DD 5. EE 6. FF 7. GG 8. HH 9. II 10. JJ 11. KK 12. LL 13. MM 14. NN 15. OO 16. PP 17. QQ 18. RR 19. SS

Läs mer

WindPRO version 2.6.1.252 jan 2009 Project:

WindPRO version 2.6.1.252 jan 2009 Project: 11:35 / 1 DECIBEL - Huvudresultat SVENSKA BESTÄMMELSER FÖR EXTERNT BULLER FRÅN LANDBASERADE VINDKRAFTVERK Beräkningen är baserad på den av Statens Naturvårdsverk rekommenderad metod "Ljud från landbaserade

Läs mer

Miljöanmälan enl. MB. Hylletofta Vindkraftspark

Miljöanmälan enl. MB. Hylletofta Vindkraftspark Miljöanmälan enl. MB Hylletofta Vindkraftspark Juni 2011 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning... 4 Ärende... 4 Sökande... 4 Upplägg... 4 Projektdata... 5 Projektör... 5 Placering Översiktskarta... 6 Vindresurser...

Läs mer

Bilaga 9 PM Ljud med beräkning

Bilaga 9 PM Ljud med beräkning Bilaga 9 PM Ljud med beräkning Uppdragsnr: 10162353 1 (4) PM Ljudutbredning från vindkraftverk 1 Teorin bakom ljud Ljud är tryckförändringar i t ex luft som uppfattas av vår hörsel. Ljudets styrka, ljudnivån,

Läs mer

Bilaga 2.8. Ljudutbredning från vindkraftverk. 1 Teorin bakom ljud

Bilaga 2.8. Ljudutbredning från vindkraftverk. 1 Teorin bakom ljud Bilaga 2.8 Uppdragsnr: 10147227 1 (5) PM Ljudutbredning från vindkraftverk 1 Teorin bakom ljud Ljud är tryckförändringar i t ex luft som uppfattas av vår hörsel. Ljudets styrka, ljudnivån, uttrycks i flera

Läs mer

WindPRO version 2.7.453 Apr 2010 Projekt:

WindPRO version 2.7.453 Apr 2010 Projekt: WindPRO version 2.7.453 Apr 2010 Beskrivning: Utskrift/Sida Dessa beräkningar har utförts i dataprogramet WindPro av på uppdrag av Uppvidinge Energi AB och i enlighet med Uppvidinge Energi AB's instruktioner.

Läs mer

1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et.

1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et. Styrels e möte 7mars 2010 Bila gor: 1. D ago r d ning 2. N är va r o lis t a 1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et. 2. F o rma

Läs mer

Preliminär elmarknadsstatistik per månad för Sverige 2013

Preliminär elmarknadsstatistik per månad för Sverige 2013 jan feb mar apr maj jun GWh GWh GWh GWh GWh GWh 7 272,1 6 462,7 6 116,8 4 575,2 5 211,6 3 621,7 764,6 561,7 889,7 889,4 696,7 541,5 6 319,3 5 844,7 6 405,3 6 241,9 4 070,0 4 686,4 608,1 545,0 617,1 534,3

Läs mer

BILAGA 5 LIITE 5. Fotomontage och synlighetsanalys Valokuvasovitteet ja näkymäanalyysi

BILAGA 5 LIITE 5. Fotomontage och synlighetsanalys Valokuvasovitteet ja näkymäanalyysi BILAGA 5 LIITE 5 Fotomontage och synlighetsanalys Valokuvasovitteet ja näkymäanalyysi S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A SVEVIND OY AB Sandbacka vindkraftpark, Vörå & Nykarleby FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA

Läs mer

Bullerimmission från 17 vindkraftverk i Hakefjorden, Brännö, Göteborgs stad, Västra Götalands län

Bullerimmission från 17 vindkraftverk i Hakefjorden, Brännö, Göteborgs stad, Västra Götalands län Rapport 2010:86 2010-11-10 reviderad 2011-09-29 Bullerimmission från 17 vindkraftverk i Hakefjorden, Brännö, Göteborgs stad, Västra Götalands län av Bertil Persson Bertil Persson Betongteknik AB Organisationsnummer

Läs mer

Bilaga 4.4.3 reviderad

Bilaga 4.4.3 reviderad Utskrift/Sida 2011-09-22 20:50 / 1 Användarlicens: Beräknat: 2011-09-22 20:45/2.7.473 VISUAL - Huvudresultat Beräkning: Fotomontage 2011-09-22 tt vindkraftverk A Djurgårdsplatån, bild 1 B Djurgårdsplatån,

Läs mer

VINDKRAFT GLEMMINGEBRO

VINDKRAFT GLEMMINGEBRO VINDKRAFT GLEMMINGEBRO OM VINDKRAFT Vindkraftverk, anläggning som omvandlar vindenergi till el. Den vanligaste typen har en vindturbin med horisontell axel och tre (ibland två) smala blad. Global årsproduktion

Läs mer

Vakuumpumpar/-ejektorer Large

Vakuumpumpar/-ejektorer Large P6040 Tekniska data Vakuumflöde Patenterad COAX teknologi. Trestegs COAX cartridge MIDI Välj en Si cartridge för extra vakuum flöde, en Pi cartridge för högt flöde vid lågt drivtryck och Xi cartridge om

Läs mer

Revidering av miljöanmälan 2012-05-29 Vindkraftspark Norra Gullabo Torsås

Revidering av miljöanmälan 2012-05-29 Vindkraftspark Norra Gullabo Torsås Revidering av miljöanmälan 2012-05-29 Vindkraftspark Norra Gullabo Torsås Ändrade punkter: Ljud och skuggkartor Ljud och skuggberäkningar Anmälande: 41107 Göteborg Kontaktperson: Anton Svensson 031-788

Läs mer

Om Vindkraft. Vindkraftverk, anläggning som omvandlar

Om Vindkraft. Vindkraftverk, anläggning som omvandlar Vindkraft Solberg Om Vindkraft Vindkraftverk, anläggning som omvandlar vindenergi till el. Den vanligaste typen har en vindturbin med horisontell axel och tre (ibland två) smala blad. Global årsproduktion

Läs mer

'~~ r ~ : ~~:; ~utq I. %1 LAGA Au 16. -~ l samma manad fg ar I. I'~~I N~-;;~Iönekostn~d jämf~rt med ~ \ ~ i. Lönekostnader 2012 löpande pri ser

'~~ r ~ : ~~:; ~utq I. %1 LAGA Au 16. -~ l samma manad fg ar I. I'~~I N~-;;~Iönekostn~d jämf~rt med ~ \ ~ i. Lönekostnader 2012 löpande pri ser %1 LAGA Au 16 Persnalkstnader 2012 preliminär, (sista körningen saknas) (kstnader exkl sciala avgifter) \! Lönekstnader 2012 löpande pri ser Bkfört 2012 är 101 mkr högre (+3,6%) jämfört med 2011. Samtliga

Läs mer

BULLERMODELLERING MELUMALLINNUS. Alt 2B / VE 2B. Vestas V126 x 28 x hh137m

BULLERMODELLERING MELUMALLINNUS. Alt 2B / VE 2B. Vestas V126 x 28 x hh137m BULLERMODELLERING MELUMALLINNUS Alt 2B / VE 2B Vestas V126 x 28 x hh137m Kalax Vindkraftprojekt / Tuulivoimahanke ( Vindkraftverk / Tuulivoimalaitos 28 st/kpl Decibel Vestas V126; hh137m; 17,5 db(a) Noise

Läs mer

geoteknisk-/hydrologiskundersökning genomförs för att bestämma vilken/vilka typer som kan vara aktuella. De tre vanligaste typerna av fundament är: Pålfundament vilket innebär att betongpålar forceras

Läs mer

BULLERMODELLERING MELUMALLINNUS. Alt 1 / VE 1. Vestas V126 x 33 x hh137m

BULLERMODELLERING MELUMALLINNUS. Alt 1 / VE 1. Vestas V126 x 33 x hh137m BULLERMODELLERING MELUMALLINNUS Alt 1 / VE 1 Vestas V126 x 33 x hh137m Kalax Vindkraftprojekt / Tuulivoimahanke ( Vindkraftverk / Tuulivoimalaitos 33 st/kpl Decibel Vestas V126; hh137m; 7,5 db(a) Noise

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 270 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 270 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 14-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 219 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 219 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 27-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

WindPRO version 2.7.453 Apr 2010 Projekt:

WindPRO version 2.7.453 Apr 2010 Projekt: BILAGA 0 Utskrift/Sida 0-0-0 : / Användarlicens: Beräknat: 0-0-0 :0/.7. VISUAL - Huvudresultat Beräkning: Fotomontage - tt vindkraftverk Skala :00 000 Kamera A Skärvstabodarna B Rödstabodarna - h C Rödstabodarna

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 249 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 249 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 10-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Återrapportering Insamling Öster Malma/ Södermanland 2011/2012

Återrapportering Insamling Öster Malma/ Södermanland 2011/2012 Återrapportering Insamling Öster Malma/ Södermanland 2011/2012 Göran Ericsson, Anne Marie Dalin och Jonas Malmsten Sveriges Lantbruksuniversitet Rapport 6 Institutionen för Vilt, Fisk och Miljö Swedish

Läs mer

Vindkraftspark Gärdesfloberget

Vindkraftspark Gärdesfloberget Vi projekterar, bygger, säljer och förvaltar vindkraft 2016-10-03 Vindkraftspark Gärdesfloberget Samrådsunderlag inför samråd enligt Miljöbalken med allmänhet och särskilt berörda Administrativa uppgifter

Läs mer

windpro VKV: 61 2015-05-13 15:12 / 1 windpro 3.0.578 av EMD International A/S, Tlf. +45 96 35 44 44, e-mail: windpro@emd.dk Projekt: NV Vargträsk

windpro VKV: 61 2015-05-13 15:12 / 1 windpro 3.0.578 av EMD International A/S, Tlf. +45 96 35 44 44, e-mail: windpro@emd.dk Projekt: NV Vargträsk 3.0.578 av EMD International A/S, Tlf. +45 96 35 44 44, e-mail: windpro@emd.dk Rekommenderat observationsavstånd: 31 cm Visat foto: 2009-10-10 16:00:00 Synfält: 64,7 x45,8 Objektiv: 28 mm Film: 36x24 mm

Läs mer

Läsvecka Mål för veckan Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag 31 aug 1 sep 2 sep 3 sep 4 sep 5 sep 6 sep

Läsvecka Mål för veckan Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag 31 aug 1 sep 2 sep 3 sep 4 sep 5 sep 6 sep aug sep sep sep sep sep sep sep sep 9 sep 0 sep sep sep sep sep sep sep sep sep 9 sep 0 sep sep sep sep sep sep sep sep sep 9 sep 0 sep okt okt okt okt okt okt okt okt 9 okt 0 okt okt okt okt okt okt okt

Läs mer

Vakuumpumpar/-ejektorer Medium

Vakuumpumpar/-ejektorer Medium P5010 Ny patenterad COAX push-in teknologi som tillåter isättning och urtagning av cartridge utan att använda verktyg. Finns med två- eller trestegs COAX cartridge MIDI. Välj en Si cartridge för extra

Läs mer

Konstruktör: Klas Bringert. Uppdragsgivare: Stockholms Studenters IF. Illustratör: Krister Rubensson

Konstruktör: Klas Bringert. Uppdragsgivare: Stockholms Studenters IF. Illustratör: Krister Rubensson : : : @. 0739-38 18 20./y C- Ä C- - - - - C Å Y Ä - Å- - Å - Å - - Ä C Å - - Ä X-Ä- - Ä - - - Å- Ä C Ä- Ä Y - Ä? - - Ä - Å - Å Y - YC Y- - - Y Å 2006 & - - Ä - Ä Y CZ... W- Y Å C- Å - X - Å - Ä Å - Ä-

Läs mer

Preliminär elmarknadsstatistik per månad för Sverige 2014

Preliminär elmarknadsstatistik per månad för Sverige 2014 Preliminär elmarknadsstatistik per månad för Sverige 2014 jan feb mar apr maj jun Version: A GWh GWh GWh GWh GWh GWh TILLFÖRSEL Vattenkraft 6 915,2 6 386,1 6 867,3 6 004,6 5 746,2 5 409,5 Vindkraft 1 213,7

Läs mer

VISUAL - Huvudresultat Beräkning: Knäsjöberget - N131-22 VKV

VISUAL - Huvudresultat Beräkning: Knäsjöberget - N131-22 VKV Beskrivning: Användarlicens: Dessa beräkningar har utförts i dataprogramet WindPro av på uppdrag av Vindkraft AB och i enlighet med Vindkraft AB;s instruktioner. KABEKO KRAFT intygar att beräkningarna

Läs mer

Kraftläget i Sverige. Vecka 18 30 apr - 6 maj år 2012, version: A

Kraftläget i Sverige. Vecka 18 30 apr - 6 maj år 2012, version: A Vecka 18 3 apr - 6 maj år 212, version: A Total tillrinning i Sverige (ej spillkorrigerad) 1 %, Median och 9 % sannolikhet 196-29 källa: Svensk Energi /vecka 1 9 8 7 Nuvarande period Föregående period

Läs mer

måndag tisdag onsdag torsdag fredag lördag söndag den 26 dec den 27 den 28 den 29 den 30 den 31 den 1 jan 17

måndag tisdag onsdag torsdag fredag lördag söndag den 26 dec den 27 den 28 den 29 den 30 den 31 den 1 jan 17 januari 2017 januari 2017 52 1 1 2 3 4 5 6 7 8 2 9 10 11 12 13 14 15 3 16 17 18 19 20 21 22 4 23 24 25 26 27 28 29 5 30 31 februari 2017 5 1 2 3 4 5 6 6 7 8 9 10 11 12 7 13 14 15 16 17 18 19 8 20 21 22

Läs mer

Tabell. Jämförelse av resultat från den svenska modellen och Nord ,9 35,7 34,3 39,9 34,6 33,1 27,9 34,7 34,4

Tabell. Jämförelse av resultat från den svenska modellen och Nord ,9 35,7 34,3 39,9 34,6 33,1 27,9 34,7 34,4 Bilaga C Ljudutbredning För att beskriva hur ljudet bedöms spridas runt den planerade vindparken har ljudutbredningen beräknats med den svenska beräkningsmodellen från 00 och med modellen Nord000, som

Läs mer

Printed/Page :41 / 1

Printed/Page :41 / 1 Project: Calculation: Ljudberäkning SVENSKA BESTÄMMELSER FÖR EXTERNT BULLER FRÅN LANDBASERADE VINDKRAFTVERK Beräkningen är baserad på den av Statens Naturvårdsverk rekommenderad metod "Ljud frånvindkraftverk",

Läs mer

Alla tåg Norrköping-Linköping se direkttabell Alla tåg Eslöv-Malmö se tab 81 6.03 6.53. b.5ö 7.46 8.00 8.24 7.46 9.00. q?q. of2 9.36 9.30. att 10.

Alla tåg Norrköping-Linköping se direkttabell Alla tåg Eslöv-Malmö se tab 81 6.03 6.53. b.5ö 7.46 8.00 8.24 7.46 9.00. q?q. of2 9.36 9.30. att 10. 466 80 Stockhom-Mamö ;:?., åå 273 M.L 2W 276 973 R 601 R M Dag Osg M-F 6 se- 28 maj 2k Aa tåg Norrköing-Linköing se direkttabe Aa tåg Esöv-Mamö se tab 81 215 R 216 R 277R 219R 29'7 21 B1 605 R L,e us M-L

Läs mer

Vill även du bli delägare i vindkraft? Nu säljer vi andelar i Legeved! Projekt Legeved

Vill även du bli delägare i vindkraft? Nu säljer vi andelar i Legeved! Projekt Legeved Projekt Legeved Vill även du bli delägare i vindkraft? Nu säljer vi andelar i Legeved! Under våren 2014 etablerar Eolus Vind två vindkraftverk vid Legeved i Kristianstads kommun. Ett av verken säljs som

Läs mer

Bilagor till Miljöanmälan för vindkraft i Gunnarsbo - Kalmar

Bilagor till Miljöanmälan för vindkraft i Gunnarsbo - Kalmar Bilagor till Miljöanmälan för vindkraft i Gunnarsbo - Kalmar 1. Skugga 2. Ljudberäkning 3. Fotomontage 4. Fågel & fladdermus bedömning 5. Teknisk beskrivning vindkraftverk 6. Remisser 7. Koordinater &

Läs mer

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 244 lottnummer 1.000 kronor vardera:

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 244 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 52-2014 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 307 lottnummer 1.000 kronor vardera:

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 307 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 05-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 229 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 229 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 37-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 172 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 172 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 12-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Beteckningar för områdesreserveringar: T/kem Landskapsplanering

Beteckningar för områdesreserveringar: T/kem Landskapsplanering kk mk mv se jl ma ge pv nat luo un kp me va sv rr rr A AA C P TP T TT T/kem V R RA RM L LM LL LS E ET EN EJ EO EK EP S SL SM SR M MT MU MY W c ca km at p t t/ kem mo vt/kt/st vt/kt st yt tv /k /v ab/12

Läs mer

403 40 GOTEBORG f;s. ;-.~i!:j.u tie. Komplettering av ansökan om tillstånd för Vindpark Dållebo. D.nr. 551-25162-2014

403 40 GOTEBORG f;s. ;-.~i!:j.u tie. Komplettering av ansökan om tillstånd för Vindpark Dållebo. D.nr. 551-25162-2014 Vårgårda, den 27 november 2014 Länsstyre~~en Västra Gö~a ~~g~ -, p-t l/ 403 40 GOTEBORG f;s. ;-.~i!:j.u tie Länsstyreisen i Västra Götalands län Götoorq Ini

Läs mer

Nacka gymnasium läsår 2015/2016

Nacka gymnasium läsår 2015/2016 Nacka gymnasium läsår 2015/2016 Elevkalendarium V 33 tis 11-aug ons 12-aug tor 13-aug fre 14-aug V34 Indval startar mån 17-aug Upprop år 1 NT kl 9.00 S kl.9:30 i Aulan och IM kl 9:30 i E003 tis 18-aug

Läs mer

VILLA VÄNERN EN SUCCÉ I VÄST - SÄLJSTART SNART I DESSA OMRÅDEN. BEKVÄMT BOENDE I SMÅSTADSIDYLL PÅ ÖSTRA ÄNGARNE, ALE

VILLA VÄNERN EN SUCCÉ I VÄST - SÄLJSTART SNART I DESSA OMRÅDEN. BEKVÄMT BOENDE I SMÅSTADSIDYLL PÅ ÖSTRA ÄNGARNE, ALE HIINGEN OMMARKAMPANJ PÅ GARAREGAPORAR Vj 4 35 j j 9:- RING FÖR KONAFRI HEMBEÖK! O I 23, H 3-5 69 www! * I! A I E K 2, 3-5 57 @ *G NUMMER 6 juni 22 I LOKALA LIVILMAGAIN Nj N Ä U V! -,,, ö! B ö ö j -! V,

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 245 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 245 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 42-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Innevarande period. Föregående period. 10 resp 90% sannolikhet, 1960-2012. Innevarande period. Föregående period. Max - min, 1960-2012

Innevarande period. Föregående period. 10 resp 90% sannolikhet, 1960-2012. Innevarande period. Föregående period. Max - min, 1960-2012 Vattensituationen Vecka nov - nov år, version: A Tillrinningsenergi per vecka /vecka källa: Nord Pool 7 8 7 tillrinningsenergi 5 resp 9% sannolikhet, 9-5 % 9 8 7 5 % Fyllnadsgrad i svenska vattenmagasin

Läs mer

Innevarande period. Föregående period. 10 resp 90% sannolikhet, 1960-2013. Innevarande period. Föregående period. Max - min, 1960-2013

Innevarande period. Föregående period. 10 resp 90% sannolikhet, 1960-2013. Innevarande period. Föregående period. Max - min, 1960-2013 Vattensituationen Vecka 1 7 jul - aug år 15, version: A Tillrinningsenergi per vecka /vecka källa: Nord Pool 7 6 7 tillrinningsenergi 5 6 1 resp 9% sannolikhet, 196-1 5 1 sep % 1 9 7 6 5 % 1 9 7 6 5 1

Läs mer

Innevarande period. Föregående period. 10 resp 90% sannolikhet, 1960-2013. Innevarande period. Föregående period. Max - min, 1960-2013

Innevarande period. Föregående period. 10 resp 90% sannolikhet, 1960-2013. Innevarande period. Föregående period. Max - min, 1960-2013 Vattensituationen Vecka 1 7 apr - maj år 15, version: A Tillrinningsenergi per vecka /vecka källa: Nord Pool 7 7 tillrinningsenergi 5 1 resp 9% sannolikhet, 19-1 5 1 jun % 1 9 7 5 % 1 9 7 5 1 Fyllnadsgrad

Läs mer

Innevarande period. Föregående period. 10 resp 90% sannolikhet, 1960-2013. Innevarande period. Föregående period. Max - min, 1960-2013

Innevarande period. Föregående period. 10 resp 90% sannolikhet, 1960-2013. Innevarande period. Föregående period. Max - min, 1960-2013 Vattensituationen Vecka 5 maj - 1 maj år 15, version: A Tillrinningsenergi per vecka /vecka källa: Nord Pool 7 7 tillrinningsenergi 5 1 resp 9% sannolikhet, 19-1 5 1 % 1 9 7 5 % 1 9 7 5 1 Fyllnadsgrad

Läs mer

Bilaga 5 Fotomontage 1

Bilaga 5 Fotomontage 1 Bilaga 5 Fotomontage 1 WindPRO version 2.6.1.252 n 2009 Description: Printed/Page 2010.04.29 10:31 / 1 Licensed user: Prevind AB garanterar inte och ger inga garantier för levererat material som orsakats

Läs mer

Miljöanmälan. Frinnaryds Vindkraftverk

Miljöanmälan. Frinnaryds Vindkraftverk Miljöanmälan Frinnaryds Vindkraftverk November 2011 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning... 4 Miljöanmälan... 4 Sökande... 4 Upplägg... 4 Projektdata... 5 Projektör... 5 Placering Översiktskarta... 5

Läs mer

Avkastning Premiepension Bas sedan starten 2004-05-24 2011-03-31

Avkastning Premiepension Bas sedan starten 2004-05-24 2011-03-31 apr-04 jul-04 okt-04 jan-05 apr-05 jul-05 okt-05 jan-06 apr-06 jul-06 okt-06 jan-07 apr-07 jul-07 okt-07 jan-08 apr-08 jul-08 okt-08 jan-09 apr-09 jul-09 okt-09 jan-10 apr-10 jul-10 okt-10 jan-11 Avkastning

Läs mer

SANDBACKA VINDKRAFTSPARK

SANDBACKA VINDKRAFTSPARK SVEVIND OY AB SANDBACKA VINDKRAFTSPARK MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING BILAGA 2. Bullermodelleringar FCG DESIGN OCH PLANERING AB 27.6.14 P19557 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Bullermodelleringar Bilaga 2 27.6.14

Läs mer

Innevarande period. Föregående period. 10 resp 90% sannolikhet, 1960-2013. Innevarande period. Föregående period. Max - min, 1960-2013

Innevarande period. Föregående period. 10 resp 90% sannolikhet, 1960-2013. Innevarande period. Föregående period. Max - min, 1960-2013 Vattensituationen Vecka 7 9 jun - jul år 1, version: A Tillrinningsenergi per vecka /vecka källa: Nord Pool 7 8 7 tillrinningsenergi 1 resp 9% sannolikhet, 19-1 1 aug % 1 9 8 7 % 1 9 8 7 1 Fyllnadsgrad

Läs mer

Utrikes. Utrikes. trafik världen utrikes trafik Utrikes Inrikes work flyg flyg luftfart totalt

Utrikes. Utrikes. trafik världen utrikes trafik Utrikes Inrikes work flyg flyg luftfart totalt ARVIDSJAUR Jan 20 0 20 67 2 1 0 2 44 0 136 Feb 37 0 37 67 2 0 0 3 0 1 110 Mar 38 0 38 73 0 1 0 5 489 3 609 Apr 2 0 2 49 0 0 0 5 488 0 544 Maj 0 0 0 52 0 0 0 3 520 0 575 Jun 0 0 0 47 0 0 0 13 279 0 339

Läs mer

www.ifm.com/se E-nummerlista

www.ifm.com/se E-nummerlista www.ifm.com/se E-nummerlista 2014 3853000 IND GIVARE IA0004 IA0004 3853001 IND GIVARE IA0027 IA0027 3853002 IND GIVARE IA5082 IA5082 3853003 IND GIVARE IG5497 IG5497 3853004 IND GIVARE IA0032 IA0032 3853005

Läs mer

Information från Medborgarkontoret Hösten 2013

Information från Medborgarkontoret Hösten 2013 E ö hö ö! DENNA SIDA ÄR EN ANNONS G Im M Hö 2013 M G Yv P ch U Bjöm ö m ö G. M m hö! Å F ä! Ö ö M G M... 13-18 T... 13-16 O... 13-16 T... 13-18 m ä ä. A: Hcv. 1, 247 70 G T: 046-35 63 57 Fx: 046-35 70

Läs mer

VP 2014. Diarienummer Projekt Typ

VP 2014. Diarienummer Projekt Typ Inkom Diarienummer Projekt Typ VP 2014 1 9-Jan 14SPN/0031BESKED Västerby 5:60 2 9-Dec 13SPN/0909BESKED Gustavsberg 1:457 mfl, ändr. Av dp 3 9-Dec 13SPN/0904BESKED Fågelvik, ändr av dp 4 19-Sep 13SPN/0715BESKED

Läs mer

Personalkostnadsanalys VGR:s sjukhus

Personalkostnadsanalys VGR:s sjukhus VGR:s sjukhus Nettoårsarbetare VGR sjukhus 3 29 28 27 26 25 24 23 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Nettoårsarbetare medelvärde index 1 = 21 116 114 114,9 112 11 18 16 14 12 17,8 16,3 15,3

Läs mer

Fiskars avdelning pä Finlands Mässas 50-àrs jubileumsmässa.

Fiskars avdelning pä Finlands Mässas 50-àrs jubileumsmässa. Fiskars avdelning pä Finlands Mässas 50-àrs jubileumsmässa. O Y F IS K A R S A B Verksamhetsberättelse för 1969, bolagets 86 verksamhetsär. E x t e m f ö r s ä l j n i n g o c h e x p o r t ( 1 0 0 0 m

Läs mer

VECKANS SMÅVINSTER - POSTKOD, 500 kronor vanns av följande postkoder:

VECKANS SMÅVINSTER - POSTKOD, 500 kronor vanns av följande postkoder: Dragningsresultat den 19 juni Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i månadens utlottning av vinsterna i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar

Läs mer

Låt oss tillsammans se till att vi blir många fler

Låt oss tillsammans se till att vi blir många fler B L L f ö j öj Ä I! D V y 2014 Fö,! D ö! E V, f E Kf D E f j P ö Ry öj, ö B! Fö ö D 200 j ö, 31 A Dö f F L j y ö-f, Ky, L ff f f MUF A jö f V ö, M f, f f ö f f! P,, f ö j f, ö j j L-I Lj Fö LAR-INGVARLJUNGMAN@VELLINGEE

Läs mer

bruksanvisning/ user manual

bruksanvisning/ user manual bruksanvisning/ user manual IBU 50 - IBU 50 RF L ä s d e n n a b r u k s a n v i s n i n g f ö r s t! B ä s t a k u n d, T a c k f ö r a t t d u h a r v a l t a t t k -p ö pra o deun k t C. y lvii n dhao

Läs mer

ACAS - ADAPTIVE COMPETENCY ASSESSMENT SURVEY - Copyright Dansk & Partners

ACAS - ADAPTIVE COMPETENCY ASSESSMENT SURVEY - Copyright Dansk & Partners ACAS - ADAPTIVE COMPETENCY ASSESSMENT SURVEY - En kartläggning av kostigarna i organisationen görs med metoden ACAS Adaptive Competence Assessment Survey Kostigarna = de informella vägarna för kompetensöverföring

Läs mer

SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA VINDIN AB OY EDSVIK VINDPARK AB POIKEL VINDKRAFTPARK. BILAGA 2. Bullermodelleringar

SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA VINDIN AB OY EDSVIK VINDPARK AB POIKEL VINDKRAFTPARK. BILAGA 2. Bullermodelleringar SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA VINDIN AB OY EDSVIK VINDPARK AB POIKEL VINDKRAFTPARK BILAGA 2. Bullermodelleringar 10/2014 UTGÅNGSDATA OCH TILLVÄGAGÅNGSSÄTT Bullerberäkningarna gjordes med beaktande av vindkraftverkens

Läs mer

TAKANEBACKEN VINDKRAFTSPARK. Skuggeffektutredning. Version Datum Författare Godkänd Sammanfattning

TAKANEBACKEN VINDKRAFTSPARK. Skuggeffektutredning. Version Datum Författare Godkänd Sammanfattning Page 1 of 9 Takanebacken_skuggeffektutr edning_ck161007-3cg Etha Wind Oy Frilundintie 2 65170 Vaasa Finland TAKANEBACKEN VINDKRAFTSPARK Skuggeffektutredning Version Datum Författare Godkänd Sammanfattning

Läs mer