18-21 MAJ 2014 FYRA DAGAR, FYRA INRIKTNINGAR, ETT LÄN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "18-21 MAJ 2014 FYRA DAGAR, FYRA INRIKTNINGAR, ETT LÄN"

Transkript

1 18-21 MAJ 2014 FYRA DAGAR, FYRA INRIKTNINGAR, ETT LÄN

2 Klimatveckan 2014 Klimatveckan ägs av Klimatrådet i Jönköpings län och arrangeras i samverkan med Elmia. Klimatveckan 2014 samlade bara på Elmia över 800 unika deltagare, som aktivt deltog i diskussionerna utifrån sina kunskaper och erfarenheter. Därutöver genomfördes aktiver runt om i Jönköpings län som inkluderade många fler, inte minst de 60 familjer som visade upp sina förnybara energilösningar! Sannolikt är Klimatveckan den största och mesta förankrade Klimat- och energisatsning i hela Sverige med syftet att vara en mötesplats för att sprida kunskap, skapa gränsöverskridande nätverk och stärka det pågående energi- och klimatarbetet års klimatvecka kommer gå av stapeln den maj! KLIMATRÅDET Idag är alla länets kommuner, regionen, många myndigheter och ett stort antal företag, ideella organisationer, högskolan engagerade i Klimatrådet och dess gruppers arbete. Ett samverkansråd som bygger på en långsiktig, uthållig och bered samverkan i länet som vi tillsammans sedan 2011 lagt grunden till. Ett råd till för att åstadkomma en energiomställning och driva på arbetet med klimatanpassning. I Jönköpings län är samverkan vår ledstjärna och nyckel till framgång, därför ser vi samverkan som en avgörande faktor för att länet på ett kraftfullt och effektivt sätt ska bidra till nationella klimatmål samt uppnå den genom Klimatrådet fastställda och gemensamma visionen, om att Jönköpings län år 2050 är ett plusenergilän till gagn för medborgare och näringsliv i Jönköpings län. Se klimatrådets webbplats,

3 En dag för allmänheten Klimatveckan började med en ganska lugn dag för allmänheten. De spontana och inbjudna besökarna som kom var väldigt intresserade av de el- och hybridbilar som fanns tillgängliga för testkörning under dagen. De som provade att testköra var mycket imponerade över hur tysta och sköna bilarna var. Många ville också veta mer om framtida utvecklingsmöjligheter för bland annat elfordon. Efter besöket och införskaffande av information på plats kunde besökarna konstatera att det finns en hel del ekonomiska och framför allt miljömässiga fördelar med el- och hybridbilar. Även utställarna var positiva till dagen. Utöver att stå i sin egen monter fick de också tid till att strosa runt och mingla med övriga utställare och testa el- och hybridbilarna. Vissa utställare hade ordnat med utmaningar för besökarna. Frisks & Svettis var den mest besökta montern. Där utmanades besökarna att med hjälp av en roddmaskin lagra så mycket el som möjligt under 30 sekunder. Besökarna kunde även under dagen gå en klimattipsrunda. Den innehöll tips om hur man med enkla medel kan bli klimatsmart, vilket uppskattades av besökarna.

4

5

6 En dag för det offentliga Andra dagen var för offentlig sektor där kommuner, landsting, myndigheter och miljödepartementet medverkade. Många deltog för att dela med sig av sina erfarenheter, ge varandra tips och utbyta erfarenheter, samt att inspireras av goda exempel på hur man hanterar olika energi- och klimatfrågor runt om i länet. På förmiddagen presenterades goda exempel som sker inom klimat- och miljöområdet i länets kommuner. Presentationen avslutades med en debatt inför en stor publik med cirka 180 personer. Under lunchen fanns det möjlighet till mingel och nätverkande, vilket var mycket uppskattat. Vid lunchtid hölls även en presskonferens med Minoo Akhtarzand, ordförande i Klimatrådet tillika landshövding i Jönköpings län och Lena Ek, Miljöminister. På presskonferensen lyftes Klimatveckans innehåll som ett mycket inspirerande och unikt evenemang för hela landet, en satsning som är helt i linje med regeringens klimatarbete. Minoo Akhtarzand informerade om att Klimatrådet så som ägare av Klimatveckan är väldigt stolta över att i samarbete med Elmia kunnat starta Klimatveckan och hoppas kunna utveckla veckan ytterligare de kommande åren. Miljöfrågorna som tas upp under Klimatveckan är viktiga frågor som kommer att bidra till att länet närmar sig sin vision om att till år 2050 vara ett Plusenergi län. Både Miljöministern och Klimatrådet är övertygade om att aktiviteter likt Klimatveckan bidrar till att lyfta klimatfrågorna lokalt, regional och nationellt så att fler inser vikten av dem. Inte minst för att kunna klara Sveriges klimatmål att kraftigt minska växthusgaserna med 40 procent till år En stor framgångsfaktor med klimatvecka är att alla berörda; allmänheten, politiker, tjänstemän, studenter och forskare är engagerade. Detta har en väldigt stor betydelse nu och för framtiden.

7

8 Minoo Akhtarzand JÖNKÖPINGS LÄNS LANDSHÖVDING Minoo Akhtarzand, ordförande i Klimatrådet tillika landshövding i Jönköpings län, hälsade alla deltagare varmt välkomna. Minoo Akhtarzand berättade om hur Klimatrådet startades och hur idén med att starta Klimatveckan hade vuxit fram. Klimatveckan är unik och någonting Klimatrådet och Elmia är väldigt glada över. Klimatrådet vill skapa ett ännu större engagemang och intresse hos allmänheten kring betydelsen av klimatfrågorna i dagens samhälle. Minoo Akhtarzand lyfte även fram betydelsen av samarbetet med Högskolan, då studenterna är viktiga för att bygga framtiden. Hon lyfte också fram elfordons- och laddinfrastrukturprojektet GreenCharge, där hon har förmånen att vara styrgruppsordförande. GreenCharge driver på satsningar på hållbara transporter med fokus på el, vilket skapar drivkraft för nya affärslösningar och en omställning till en mer energieffektiv fordonsflotta. Allmänheten kan bidra på flera sätt, bland annat genom att välja hållbara bränslen till sina bilar såsom biogas och el från vatten-, vind- och solkraft. Vidare informerade hon om hur länet har enats och på bred front kraftsamlar kring Klimatrådets gemensamma vision om att bli ett Plusenergilän år Minoo Akhtarzand hyllade Jönköpings län och alla dess eldsjälar och var mäkta stolt över att länet är först i landet med att starta en Klimatvecka. I det här länet finns det många som brinner för klimatfrågorna och är beredda att satsa ordentligt för att få ett klimatsmart samhälle.

9 Lena EK MILJÖMINISTER Innan Miljöminister Lena Ek invigde Sveriges första Klimatvecka höll hon ett anförande om sin syn och regeringens ambition inom miljö- och klimatarbetet. Hon visade sin uppskattning och tyckte att evenemang som Klimatveckan är ett föredömligt bra sätt för att engagera alla inom klimat- och miljöfrågor Den här veckan är fantastisk! Så många engagerade personer som är samlade och samtidigt kunna nå ut till andra och dela med sig av sina erfarenheter. Lena Ek nämner också under invigningen att den här veckan är väldigt bra för Jönköpings län. Stora möjligheter för samarbeten mellan företag, offentlig sektor, högskolan och kommuner skapas. Under invigningen hyllar hon även Jönköpings län för initiativet till att starta Klimatveckan och hoppas att många andra i Sverige inspireras och följer efter. Hon lyfte också fram klimatfrågan ur ett större globalt perspektiv, där både Sverige och FN gör stora insatser för att driva på för en mer hållbar utveckling. Lena Ek förklarade att Jönköpings län är ett föregångslän i klimatarbetet. Hon avslutade sitt anförande med att förklara Klimatveckan invigd. Jönköpings län är ett föregångslän i klimatarbetet

10

11 Besökare - dagen för det offentliga Besökarna under denna dag var mycket nöjda med alla aktiviteter och seminarier som hölls. De allra flesta brinner för klimatarbetet och visar stort engagerade och intresse för att få veta mer. Det handlar mycket om att få vara med och bidra utifrån sina kunskaper och erfarenheter. Många ville gärna medverka till att skapa större förståelse och få invånarna i Jönköpings län att satsa och bli mer klimatsmarta för att skapa ett hållbart samhälle nu och i framtiden. Eftermiddagens mingel var på många sätt givande där besökarna fick möjlighet att träffas, diskutera och mötas över gränser mellan de olika seminarierna. Besökarna var mycket nöjda med att få ny inspiration från utställare och företag. Besökarna tyckte också att invigningstalen av Minoo Akhtarzand och Lena Ek både var motiverande och spännande. Flera besökare fick för första gången lyssna till Klimatrådets ordförande samt Miljöministern. Att lyssna till personer som har stort inflytande med ett positivt synsätt på framtiden och klimatfrågan skapar engagemang som inger framtidstro.

12 Klimatkonferensen 2014 Årets Klimatkonferens samlande över 600 besökare, vilket är en ökning med 50 procent sedan föregående år. Besökarna såg fram emot Klimatkonferensen och att få lyssna och inspireras av föreläsarna. Årets Klimatkonferens hade fokus på hur livsstilsförändring samt ekonomiska och tekniska lösningar på olika sätt kan bidra till att möta den stora klimatutmaning som vi står inför. Föredragshållarna berörde både individens, företagens och samhällets möjligheter och ansvar att bidra till att lösa klimatutmaningen. Minoo Akhtarzand inledde konferensen med att poängterade vikten av Klimatveckan och Klimatrådets arbete i sin helhet. Därefter följde John Holmberg, professor och vicerektor vid Chalmers, som också modererade konferensen. John Holmberg talade bland annat om principer (systemvillkor) för hållbar utveckling och vilka krav som ställs för att nå en hållbar utveckling. Den ekonomiska delen påverkar oss människor och vi måste lära oss jobba tillsammans och våga arbeta för förändring. John Holmberg gav även en del klimattips, såsom elbilar och solceller. Sasja Beslik, chef för ansvarsfulla investeringar på Nordea, tog sedan vid och som i sin tur följdes av Oksana Mont, professor i hållbar konsumtion och produktion vid Lunds universitet. Hela programmet samt utvärdering finns publicerat på Klimatrådets webbplats,

13

14 Besökare - Klimatkonferensen Klimatkonferensen lockade besökare från såväl företag och kommuner som studenter och privatpersoner, både från länet och mer långväga. Besökarna menade att det var ett bra tillfälle att få mer kunskap, inspireras och mingla med andra intresserade. Konferensen gav även möjlighet att omvärldsbevaka och få förbättringstips, för egen del och till företaget eller organisationen. Vidare skapar konferensen en möjlighet att inhämta tips och motivation för att kunna sätta nya tuffare klimatmål för sig själv och den egna organisationen. Flera besökare summerade Klimatkonferesen som en viktig dag, för att få fler att förstå vikten av och allvaret i klimatfrågan. Finns bara viljan så kan man påverka många fler. Dagen ansågs hålla hög kvalité rakt igenom med ett bra tema. Längden på föreläsningarna var mycket bra, varken för långa eller korta.

15

16 En dag för våra högskolor Den fjärde och sista dagen av Klimatveckan hölls på Tekniska Högskolan i Jönköping, där studenter från JIBS (Jönköping International Business School) visade upp sina projekt med klimatsmarta idéer. Därutöver hölls ett seminarium med fokus på utsläpp av växthusgaser till följd av markanvändning. Några av studentprojekten som presenterades var: BIKE ME, erbjuder lån av cykel till studenter under en vecka, månad eller termin. Detta för att studenterna ska åka mindre buss/bil och för att det är ett miljövänligt sätt att transportera sig på. Detta projekt fick också en utmärkelse under eftermiddagens prisutdelning. MY ORGANIC BASKET, erbjöd organiskt närproducerad mat från närliggande odlingar. De bjöd på tre olika sorters korgar; en med mat, en med frukt, samt en blandad. Detta projekt fick en utmärkelse under eftermiddagens prisutdelning för bra genomfört projekt med bra idé. ECOFER hade en idé om att skapa en miljövänlig kruka för växter. En kruka gjord på miljövänligt material för återvinning. Detta blir win-win för både miljön och plantan.

17 BEYONDCURLS vill få folk att donera hår till cancerdrabbade barn och söker sponsorer för att kunna göra detta gratis för barnen. CHOPSARE erbjuder miljövänliga shopsticks, detta för att minska mängden kapade träd i världen. RIDE MATCHER är en app som ska göra att folk samåker mer. Det ska gå att se vilka sträckor som körs och ställa frågor om samåkning, både om man vill åka med eller kör själv. Att samåka är inte bara bra för miljön utan även en ekonomisk vinning för båda parter.

18 STUDENT BOX erbjuder två olika kit; en städbox och en köksbox. Dessa boxar kan hyras under studietiden, så att studenterna (främst de internationella) slipper köpa och sedan slänga när de flyttar därifrån igen. Student box vill återvinna och återanvända dessa produkter på ett miljövänligt sätt. BIKE AIR PURIFER, är en cykelprodukt som ska rena luften och bidra till förbättrad miljö. Fokus är främst i asiatiska länder såsom Kina, där luften är väldigt förorenad. Bike air purifer drivs med hjälp av framdäcket. SEMINARIUM om utsläpp av växthusgaser till följd av markanvändning. Seminariet arrangerades av Länsstyrelsen med Åsa Kasimir Klemedtsson från Göterborgs Universitet som föredagshållare. Klimatnytta för restaureringsåtgärder av våtmarker. Där även nya kunskap om vilken påverkan som dikade näringsrika jordar har på klimatgasutsläppen.

19

20 I SAMARBETE MED DENIESÉ THORVALDSSON DESIGN Dthorvaldsson Mediabevakning, dokumentation Deniesé Thorvaldsson Design Mer information och frågor kontakta Andreas Olsson, Länsstyrelsen i Jönköpings län, e-post lansstyrelsen.se

NÄRBLADET nummer 3 2014

NÄRBLADET nummer 3 2014 NÄRBLADET nummer 3 2014 SKNTs årskonferens i Jönköping den 14-16 maj 2014 Med en mjukstart på onsdagen med utflykter, golftävling och trevlig samvaro började SKNT sin trettionde årskonferens. Som ett under

Läs mer

Unga maskulinitet och våld. Slutrapportering av uppdrag om attityder till maskulinitet och jämställdhet

Unga maskulinitet och våld. Slutrapportering av uppdrag om attityder till maskulinitet och jämställdhet Unga maskulinitet och våld Slutrapportering av uppdrag om attityder till maskulinitet och jämställdhet Unga, maskulinitet och våld Slutrapportering av uppdrag om attityder till maskulinitet och jämställdhet

Läs mer

SP.Launch 2013. Launch /lɔːntʃ/ to set in motion IR Boost Högskolan i Jönköping. A Blue Paper Report

SP.Launch 2013. Launch /lɔːntʃ/ to set in motion IR Boost Högskolan i Jönköping. A Blue Paper Report SP.Launch 2013 Launch /lɔːntʃ/ to set in motion IR Boost Högskolan i Jönköping A Blue Paper Report IR Boost H. Jönköping Version: 1.0 2014 Författare: Isabelle Ydreborg Sammanfattning SP.Launch är ett

Läs mer

föreläsare i Dalarna

föreläsare i Dalarna Projektet Folkbildning som redskap för energiomställning föreläsare i Dalarna Denna förteckning över föreläsare i Dalarna är avsedd att spridas till medlemsorganisationerna i Dalarnas Bildningsförbund.

Läs mer

Nu blir vi yngre! Utveckling av barn- och ungdomsverksamhet inom hembygdsrörelsen i Jämtland Härjedalen

Nu blir vi yngre! Utveckling av barn- och ungdomsverksamhet inom hembygdsrörelsen i Jämtland Härjedalen Nu blir vi yngre! Utveckling av barn och ungdomsverksamhet inom hembygdsrörelsen i Jämtland Härjedalen Inledning Bakgrunden till denna förstudie är det föryngringsarbete som påbörjats genom Heimbygdas

Läs mer

ABC I KOLLABORATIV EKONOMI

ABC I KOLLABORATIV EKONOMI ABC I KOLLABORATIV EKONOMI En publikation från Mötesplats Social Innovation ABC i kollaborativ ekonomi 1 Utgivare Mötesplats Social Innovation (MSI) Redaktör Erika Augustinsson Redaktion och texter Erika

Läs mer

Detta har vi gjort. Vad händer sedan? Slutrapport Kvinnors företagande Gävleborg. Rapport 2010:10

Detta har vi gjort. Vad händer sedan? Slutrapport Kvinnors företagande Gävleborg. Rapport 2010:10 Detta har vi gjort Vad händer sedan? Slutrapport Kvinnors företagande Gävleborg Rapport 2010:10 Bakgrund Under tre år har Länsstyrelsen gjort en storsatsning på att främja kvinnors företagande i Gävleborg.

Läs mer

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP)

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) 1 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 INNEHÅLL FÖRORD 3 UTGÅNGSPUNKTER

Läs mer

fler bilder från slutkonferensen

fler bilder från slutkonferensen bladet Samverkan inom funktionshinderområdet mellan kommuner i Stockholms län NR 2 2014 I julinumret: 1 Ledaren Slutkonferensen i bilder 2 fler bilder från slutkonferensen 3 Nationellt arbete i Carpe Mingel

Läs mer

HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING

HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING INTRODUKTION: HÅLLBAR UTVECKLING Vad innebär hållbar utveckling? Begreppet hållbar utveckling blev känt i och med att FN startade den så kallade Brundtlandskommissionen

Läs mer

Den hållbara staden år 2030

Den hållbara staden år 2030 Den hållbara staden år 2030 Sex röster om framtidens städer Hur ska framtidens stad skapas och hur ser vägen dit ut? I denna skrift har vi låtit sex olika aktörer ge sin syn på den hållbara staden år 2030.

Läs mer

Entreprenörskap. i skolan

Entreprenörskap. i skolan Entreprenörskap i skolan Redaktör: Jennie Högström/Länsstyrelsen Östergötland Ansvarig Utgivare: Länsstyrelsen Östergötland Boken utges inom EU-projektet E-ship. Entreprenörskap i skolan Produktion: Layout

Läs mer

I DIN VARDAG NU GÖR VI FRAMTIDEN BÄTTRE! ENERGI- OCH MILJÖMÄSSAN 19 OKTOBER 2O13 PÅ GYMNASIESKOLAN KNUT HAHN NR. 3 - OKTOBER 2013

I DIN VARDAG NU GÖR VI FRAMTIDEN BÄTTRE! ENERGI- OCH MILJÖMÄSSAN 19 OKTOBER 2O13 PÅ GYMNASIESKOLAN KNUT HAHN NR. 3 - OKTOBER 2013 I DIN VARDAG NR. 3 - OKTOBER 2013 NYHETER OCH INFORMATION FRÅN RONNEBY MILJÖ & TEKNIK AB NU GÖR VI FRAMTIDEN BÄTTRE! ENERGI- OCH MILJÖMÄSSAN 19 OKTOBER 2O13 PÅ GYMNASIESKOLAN KNUT HAHN ETT SAMARBETE FÖR

Läs mer

KLIMAT INITIATIVET KLIMAT INITIATIVET KLIMAT INITIATIVET

KLIMAT INITIATIVET KLIMAT INITIATIVET KLIMAT INITIATIVET KLIMAT INITIATIVET KLIMAT INITIATIVET KLIMAT INITIATIVET Världen i vår vardag Public & Private Social Responsibility Initiative CSR Västsverige bildades 2008. Vi är en ideell förening vars ändamål är att

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

NÄRINGSLIVSTRÄFF DEN 28 MAJ PÅ CAMPUS VÄST MED FINN JOHNSSON

NÄRINGSLIVSTRÄFF DEN 28 MAJ PÅ CAMPUS VÄST MED FINN JOHNSSON NÄRINGSLIVSTRÄFF DEN 28 MAJ PÅ CAMPUS VÄST MED FINN JOHNSSON Det var glädjande att se en stor uppslutning vid näringslivsträffen, ca 35 personer kom för att diskutera hur näringslivsutveckling skall åstadkommas

Läs mer

Nätverksträff för kommunala landsbygdsutvecklare i Region Mitt

Nätverksträff för kommunala landsbygdsutvecklare i Region Mitt Nätverksträff för kommunala landsbygdsutvecklare i Region Mitt Härnösand 2013-10-18 Text: Emma Mattila Agronomstudent, Sveriges Lantbruksuniversitet Innehåll Bakgrund... 2 Inledning... 3 Information om

Läs mer

Vilken roll tar du i EU:s klimatarbete?

Vilken roll tar du i EU:s klimatarbete? Påverka eller påverkas Vilken roll tar du i EU:s klimatarbete? Copyright 2011 KFUK-KFUM Sverige Text: Caroline Daly Form: Daniel Anundi KFUK-KFUM Sverige Box 2054 103 12 Stockholm Innehåll Gemensam framtid

Läs mer

Det behövs nya livskraftiga företag i Sverige!

Det behövs nya livskraftiga företag i Sverige! Det behövs nya livskraftiga företag i Sverige! Foto: Felicia Oreholm Det behövs nya livskraftiga företag! Jobs and Society NyföretagarCentrum hjälper dem som vill starta eget företag med kostnadsfri rådgivning

Läs mer

BERÄTTELSEN OM SANDVIKENS LITTERATURHUSPROJEKT. Från idé till invigning

BERÄTTELSEN OM SANDVIKENS LITTERATURHUSPROJEKT. Från idé till invigning BERÄTTELSEN OM SANDVIKENS LITTERATURHUSPROJEKT Från idé till invigning Innehåll Förord 3 Personer som finns med i berättelsen 4 ETT UNIKT PROJEKT 5 Begreppet litteraturhus 5 Berättandet i fokus 5 KORT

Läs mer

- Ett samarbetsprojekt för tillväxt och nya jobb. En användarhandbok. Verket för näringslivsutveckling

- Ett samarbetsprojekt för tillväxt och nya jobb. En användarhandbok. Verket för näringslivsutveckling - Ett samarbetsprojekt för tillväxt och nya jobb En användarhandbok Verket för näringslivsutveckling Förord Kompetensförsörjning är en nyckelfråga för utveckling av innovationssystem/kluster. En viktig

Läs mer

Nätverket för hållbara transporter. Klimatinvesteringsprogram 2004-2008

Nätverket för hållbara transporter. Klimatinvesteringsprogram 2004-2008 Nätverket för hållbara transporter Klimatinvesteringsprogram 2004-2008 Nätverket var en del i Norrköpings kommuns klimatinvesteringsprogram 2004-2008. Det här häftet är ett utdrag ur slutrapporten som

Läs mer

Kyla &värme i förening

Kyla &värme i förening Svensk nollvision för utsläpp av växhusgaser 4 Energitrender 6 Världens energimarknader 13 Så sparar du energi och pengar 14 för framtiddsäker energi Metro annons KV 09-02-26 10.26 Sida 1 FOTO: ISTOCKPHOTO

Läs mer

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA En guide till dig som ska ha en LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA 1 INNEHÅLL 2 Hur guiden kan användas... 2 3 Mentorprogrammets upplägg... 3 3.1 Mål med mentorprogrammet... 3 3.2 Utformning av mentorprogrammets...

Läs mer

Hur kan privata och offentliga arbetsgivare samarbeta för fler hållbara resor? Lärdomar från 10 års samarbete om hållbara resvanor i Mölndal.

Hur kan privata och offentliga arbetsgivare samarbeta för fler hållbara resor? Lärdomar från 10 års samarbete om hållbara resvanor i Mölndal. Hur kan privata och offentliga arbetsgivare samarbeta för fler hållbara resor? Lärdomar från 10 års samarbete om hållbara resvanor i Mölndal. BILD 2015-01-16 Uppdrag: 257482, Utvärderingsstudie Livsstilar

Läs mer

Bilaga 2: Coompanion Gävleborgs slutrapport i Entrecoop. Coompanion Gävleborgs slutrapport av verksamheten inom projektet: Entrecoop

Bilaga 2: Coompanion Gävleborgs slutrapport i Entrecoop. Coompanion Gävleborgs slutrapport av verksamheten inom projektet: Entrecoop Bilaga 2: Coompanion Gävleborgs slutrapport i Entrecoop Coompanion Gävleborgs slutrapport av verksamheten inom projektet: Entrecoop 1 Innehållsförteckning 1. SAMMANFATTNING 3 2. NYSKAPANDE OCH INNOVATIVITET

Läs mer

Enkätresultat från Energisession 2009

Enkätresultat från Energisession 2009 Enkätresultat från Energisession 2009 Vi fick in 78 svar på enkäten som ska göra nästa Energisession till ett ännu bättre arrangemang! Det var totalt cirka 350 personer som deltog. Samtliga kommentarer

Läs mer

med Arbetsgivare för anhöriga

med Arbetsgivare för anhöriga med Arbetsgivare för anhöriga Minnesanteckningar från Arbetsgivare för anhörigas workshop för att utveckla ett anhörigvänligt och hållbart arbetsliv i framtiden? Sigtunastiftelsen konferens och hotell,

Läs mer

Umeå Fritid presenterar erfarenheter ur projektet. In i Umeå INTEGRATION GENOM FÖRENINGSLIV

Umeå Fritid presenterar erfarenheter ur projektet. In i Umeå INTEGRATION GENOM FÖRENINGSLIV Umeå Fritid presenterar erfarenheter ur projektet In i Umeå INTEGRATION GENOM FÖRENINGSLIV Genom föreningar erbjuds nyanlända flyktingar och invandrare möjlighet till delaktighet i samhällslivet. Vi vinner

Läs mer

Unga Landsbygdsföretagare 2012-4074 Projektets startdatum Projektets slutdatum Kundnummer hos finansiär 2012-04-01 2013-12-31 X4981

Unga Landsbygdsföretagare 2012-4074 Projektets startdatum Projektets slutdatum Kundnummer hos finansiär 2012-04-01 2013-12-31 X4981 Datum 2013-12-06 Projektuppgifter Projektets titel Journalnummer hos finansiär Unga Landsbygdsföretagare 2012-4074 Projektets startdatum Projektets slutdatum Kundnummer hos finansiär 2012-04-01 2013-12-31

Läs mer