UTVECKLA DINA INTERNATIONELLA AFFÄRER

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "UTVECKLA DINA INTERNATIONELLA AFFÄRER"

Transkript

1 UTVECKLA DINA INTERNATIONELLA AFFÄRER

2 UTVECKLA DINA INTERNATIONELLA AFFÄRER Välkomna Torgny Söderlund Business Sweden Tillväxt Lidköping Peter Larsson Tillväxt Lidköping Exportprogram för större företag Håkan Bengtsson Business Sweden Exportprogram för mindre företag Carsten Billeschou Business Sweden Kaffepaus Affärer så in i Norden Christian Weckman Business Sweden Uppsummering och mingel Torgny Söderlund Business Sweden

3 VÄLKOMNA TILL BUSINESS SWEDEN

4 VÄLKOMMEN TILL BUSINESS SWEDEN The Swedish Trade and Invest Council Business Sweden bildades den 1 januari 2013 genom en sammanslagning av Exportrådet och Invest Sweden Vi verkar för att stärka bilden av Sverige som en handlingskraftig, innovativ och konkurrenskraftig affärspartner Med Sverigenyttan i fokus gör vi Sverige mer attraktivt att göra affärer med Vi underlättar för svenska företag att växa internationellt och underlättar för utländska företag att investera i forskning och utveckling som stärker Sveriges kompetens- och teknikkluster. + =

5 GLOBAL NÄRVARO 87 kontor, 57 länder

6 SVENSK EXPORT miljarder SEK (varor och tjänster) 50 % av BNP 53 % av all varuproduktion (jordbruk, industri, energi) exporteras (2010) 68 % av produktionen i tillverkningsindustrin exporteras (2010) Källa: SCB

7 PRESENTATION AV TILLVÄXT LIDKÖPING AB NÄRINGSLIVSBOLAGET I LIDKÖPING

8 ATTRAKTIVITET Platsens attraktivitet attraherar individer och kapital

9 RANKING Företagsklimat Insikt 100 Företagarkommun 50 Bo, leva 0

10 ATTRAKTIVA ORTER Bra infrastruktur God offentlig service Närhet till arbetsmarknader Attraktivt boende Goda sociala strukturer Näringslivsutveckling Vi - känsla och attityder

11 LIDKÖPING Tillväxt Lidköping AB Kommunen 40%, näringslivet 60% Finansiering; kommunen 50%, näringslivet 50% Styrelse; kommunalråd x2, kommunchef, 4 ledamöter (ordf) från näringslivet Styrning via Bolagsrådet, ideell förening Syfte Marknadsföra Lidköping som etableringsort Näringslivsfrämjande åtgärder Lots Uppgifter/aktiviteter Rådgivning Etableringar Företagslots Nätverk, företagsbesök, forum, Lidköpingsgalan Mål < 10 i Sverige inom 6 år (Insikt, Fokus)

12 MEDLEMSFÖRETAG

13 DAGS ATT LÄMNA STARTBLOCKEN!! invånare år 2030 (79 st. 2012) Rankingar 102 utav 166, Insikt 31 utav 290, Bäst att bo Stadsutvecklingen Etableringar Bostäder Handel Besökare Marknadsföring

14 VILJAN ATT LYCKAS Utveckling -- > förändring Förändring -- > mod VILJA

15 EXPORTPROGRAM FÖR STÖRRE FÖRETAG

16 BRANSCHFOKUS TRADE ICT Hälso- och sjukvård Kreativa näringar Säkerhet Tillverkande industri Energi- och miljöteknik Transportsystem Livsmedel Vi erbjuder allt som krävs för att exportera ett företags produkter och tjänster. Vårat internationella nätverk ger tillgång till värdefulla affärsmöjligheter.

17 WE KNOW INTERNATIONAL BUSINESS Strategic and hands-on assistance in all phases Grow Act Develop business Where How Examine opportunities Information & Knowledge Steps to export Market Selection Choose strategy Market Analysis/Check Visiting Program Partner Search Acquisition Support BOP Establish presence Business Support Office Company establishment Recruitment Sourcing Sales & Market Support Event

18 Business Sweden

19 SWEDISH MINING INITIATIVE A GLOBAL ROADSHOW EVENTS IN Johannesburg in September and Moscow in November 2013 Strategic Partner Participation

20

21

22 EFFEKTIV ETABLERING AV TUM-EKG I EUROPA Zenicor Medical Systems Ett exempel på uppdrag (1/4) Zenicors huvudprodukt är en tum-ekg, en apparat som möjliggör enkel distansdiagnos av hjärtarytmier. I stället för att placera elektroder på kroppen lägger patienten tummarna på apparatens mätytor varpå informationen skickas till sjukhusen via inbyggd mobiltelefon. Läkarna kan sedan logga in i en databas och där avläsa patientens EKG. Zenicors erbjudande består i att tillhandahålla apparaterna och databasen.

23 EFFEKTIV ETABLERING AV TUM-EKG I EUROPA Zenicor Medical Systems Ett exempel på uppdrag (2/4) Bakgrund Hösten 2008 medverkade man på en nordisk konferens för barnhjärtläkare och fick då kontakt med läkare i Norge och Finland. Företaget inledde provavtal med sjukhus i båda länderna men med olika framgång. Medan det rullade på bra i Finland gick det betydligt trögare i Norge. Man beslutade sig för att börja bearbeta den finska marknaden mer strategiskt och kontaktade Business Swedens kontor i Helsingfors.

24 EFFEKTIV ETABLERING AV TUM-EKG I EUROPA Zenicor Medical Systems Ett exempel på uppdrag (3/4) Genomförande I ett första steg genomfördes ett så kallat Affärschansprojekt, där en branschöversikt med förslag på potentiella samarbetspartners följs upp av ett besöksprogram då företaget träffar dessa. Efter besöket fick företaget en handlingsplan med Business Swedens rekommendationer för fortsatta satsningar på marknaden. För oss var Affärschans mycket kostnadseffektivt. Vi visste sedan tidigare att produkten höll, men vi behövde kartlägga marknaden, utreda förutsättningarna, identifiera strukturen och rätt kontaktpersoner. Precis det som Affärschans erbjuder. Mats Palerius, Ägare

25 EFFEKTIV ETABLERING AV TUM-EKG I EUROPA Zenicor Medical Systems Ett exempel på uppdrag (4/4) Genomförande När man kommit igång ordentligt i Finland valde man att fortsätta anlita Business Sweden för löpande sälj- och marknadssupport. Tjänsten Business Support Office (BSO) ger förstärkning i administrativa eller operativa delar av verksamheten, bland annat kan anställda på Business Sweden fungera som företagets representanter på marknaden. Under 2010 påbörjades likadana projekt i Norge, Österrike och Tyskland, Vi är jättenöjda med Business Swedens tjänster och professionella, kompetenta personal. De har varit en stor hjälp för oss att etablera oss utomlands. Bara det att de kan de lokala språken har vi haft stor nytta av, bland annat i Tyskland. Mats Palerius, Ägare

26 BUSINESS SWEDEN ASSISTERAR ZENICOR MEDICAL SYSTEMS AB PÅ FLERA MARKNADER I EUROPA Zenicor Medical Systems är ett av Sveriges ledande medicintekniska företag inom distansdiagnostik inom kardiologi och utnämndes år 2011 till Årets Medtechföretag i Sverige Business Sweden har sedan år 2009 assisterat Zenicor på åtta olika marknader i Europa STORBRITANNIEN Marknadskartläggning Löpande säljstöd DANMARK Marknadskartläggning Löpande säljstöd NORGE Marknadskartläggning Löpande säljstöd Business Sweden utför bland annat initiala marknadskartläggningar, bokar möten med läkare, initierar diskussioner kring industrisamarbete, och fungerar som lokalt säljstöd vilket omfattar aktivt deltagande på säljmöten och på lokala industrimässor samt på produktutbildningar vid sjukhus Vi är jättenöjda med Business Swedens tjänster och professionella, kompetenta personal. De har varit en stor hjälp för oss att etablera oss utomlands Mats Palerius, VD och grundare Zenicor Medical Systems AB SPANIEN Industrisamarbete FINLAND Marknadskartläggning Löpande säljstöd TYSKLAND Marknadskartläggning Löpande säljstöd Agentsökning ÖSTERRIKE Marknadskartläggning Löpande säljstöd SCHWEIZ Industrisamarbete

27 Swedish business concepts are not too small. But Sweden is.

28 Business Sweden i Skaraborg större företag Patrik Carlsson Business Developer Business Sweden Gothia Science Park Skövde Mobil: +46 (0)

29 EXPORTPROGRAM FÖR MINDRE FÖRETAG

30 HUR JOBBAR VI? Vi är en professionell och global konsultverksamhet som stöttar svenska företag med att utveckla sin export och handla med utlandet Våra tjänster är helt eller delvist subventionerade av svenska staten mot små företag Små företag definieras som under 50 anställda och mindre än 10 M i omsättning Mycket information finns att tillgå på vår hemsida för alla företag Vi tillhandahåller generell exportinformation för alla företag Vi anordnar en lång rad events, seminarier, kampanjer och utbildningar för alla företag Steps to Export (STE) programmet är kostnadsfritt för små företag BUSINESS SWEDEN

31 VÅRA TJÄNSTER Exportstöd via mail eller telefon och vår hemsida Besök av våra exportkonsulter för en dialog Exportförberedelse Marknadsval Marknadsintroduktion Exportutveckling Sälj- och marknadssupport på plats Seminarier, mässor, events, utbildningar, matchmaking, delegationsresor mm

32 FÖRETAG MED LYCKAD INTERNATIONALISERING Långsiktigt perspektiv med en tydlig vision Satsning och prissättning som betonar vinst istället för tillväxt Lyckad internationalisering Ekonomi- och rapporteringssystem som möjliggör styrning Utrymme för internationell tillväxt finns inom den finansiella kapaciteten Erfarna personer med exporterfarenhet som objektivt granskar planerna och kommer med goda råd Källa: Copenhagen Business School

33 VILKA STRATEGIER AVGÖR MARKNADSVAL VANLIGA EXEMPEL 1. RINGAR PÅ VATTNET 2. SLUMPEN 3. PRICKSKYTTEN MARKNADERNA TAS I TURORDNING; SVERIGE, NORDEN O.S.V MARKNADER VÄLJS EFTER SLUMPMÄSSIGA MÖTEN FÖRSTA MARKNADEN VÄLJS EFTER NOGGRANN ANALYS Bygg upp egen kunskap om dina marknader

34 VILKA LYCKAS ETABLERA SIG? - Förberedelser är A och O, trots att man bara ska till Norge eller till Finland (och omvänt) VILKA LYCKAS? DE SOM.förstår att de ska till ett annat land.gjort hemläxan och är beredda.har avsatt resurser VILKA LYCKAS INTE? DE SOM. tror att det är samma som hemma.inte gör hemläxan och förberett sig. inte avsatt resurser

35 FRAMGÅNGSRIKA EXPORTAFFÄRER Tydlig vision Konkurrenskraftig produkt/tjänst Vinst före tillväxt Rätt närvaro Ekonomisk styrning Egna genererade medel Kontakter Internationell erfarenhet Lönsam Exportaffär Långsiktighet & uthållighet

36 SMÅFÖRETAGSPROGRAMMET Business Swedens erbjudande till småföretag Från exportinformation till konkret sälj- och marknadsstöd på plats Erbjudandet innehåller kostnadsfria eller subventionerade tjänster som syftar till att öka svenska småföretags internationella affärer Vi erbjuder ett komplett paket med såväl våra regionala exportrådgivare i Sverige som utlandskontoren Vårt småföretagsprogram i åtta steg riktar sig till svenska företag med högst 10 miljoner euro i omsättning och max 50 anställda Det kan genomföras i sin helhet eller i den omfattning som passar det enskilda företaget Varje år deltar företag

37 STEPS TO EXPORT BUSINESS PLAN 8. AFFÄRSPLAN EXPORT Affärsplan export Uppföljning Expansion Fortsättning 2. VARFÖR? 3. VAD? 4. VEM? 5. VART? Exempel på exportmotiv Grundmotiv Lista på företagets exportmotiv Exempel på exportstyrkor 6. HUR? 7. NÄR? Vad styr marknadsvalet Marknadsprioritering Preliminärt marknadsval Marknadscheck /Marknadsundersökning Företagets plats i värdekedjan Kunder Representanter Andra intressenter Framgångsfaktorer på befintliga marknader EFN analys SWOT-analys på exporterbjudandet Fråga marknaden om produkten Intern kravanalys Priskalkyl Etableringskalkyl Handlingsplan Val av etableringsform Ställa Partnerkrav Representantsökning Utveckla representantnätet 1. NULÄGE Företagsprofil Affärsidé och vision SWOT-analys på företaget Produkt / Marknads / Kundmatris - P/M/K-matris

38 STEPS TO EXPORT BUSINESS PLAN 4-6 MÅN Coaching 1 Coaching 2 Coaching 3 Coaching 4 Möte 1 Möte 2 Möte 3 Möte 4 Möte 5 Nuläge Varför - Export Vad - Export Vem - Export Vart - Export Hur - Export När - Export Affärsplan - Export Eget arbete (100 h)

39 UTVÄRDERING AV STEPS TO EXPORT AFFÄRSPLAN - Vad blir resultatet? Efter STEPS planerade 72 % att öka sina exportsatsningar 2 år efter STEPS ökade företagen sin exporttillväxt med 55 % 85,25% kundnöjdhet Kompetensutveckling

40 STEPS TO EXPORT PROGRAM I SKARABORG Steps to Export Sep 2013 i Lidköping man kan anmäla intresse på vår hemsida redan nu Planerat start November 2013 i Skövde, eller tidigare vid behov Planerat start Januari 2014 i Mariestad, eller tidigare vid behov Planerat start Mars 2014 i Falköping, eller tidigare vid behov Minst 8 företag max 12 per program, 6-7 företag kan gå bra vid behov Man bör vara 1-2 deltagare per företag från ledning, marknad eller liknande ledande funktioner 4-6 mån program med föreläsningar (5 halvdagar), eget arbete och coachning på plats hos företaget Programmet förutsätter att företaget har export potential, ambitioner och avsatt egen tid för att deltaga Slutresultatet är en genomarbetat professionell affärsplan för företagets exportsatsning Kostnadsfritt för företag under 50 anställda och max 10 M, administrativ avgift på SEK för program material, fika, lokal mm. tas ut per företag.

41 STEPS TO EXPORT PROGRAM I LIDKÖPING ANMÄLDA FÖRETAG TILL PROGRAMMET I HÖST

42 NÄRVARO I SKARABORG - SMÅFÖRETAGSPROGRAMMET

43 Business Sweden i Skaraborg mindre företag Carsten Billeschou Regional Exportrådgivare Skaraborg Business Sweden Fabriksgatan Lidköping Mobil: +46 (0)

44 KAFFEPAUS

45 AFFÄRER SÅ IN I NORDEN

46 SÅ IN I NORDEN

47 VAD HÅLLER VI EGENTLIGEN PÅ MED HÄR I NORDEN? Finland designar Sverige tillverkar Danmark säljer och Norge köper.

48 NORDEN ÄR SVERIGES VIKTIGASTE HANDELSPARTNER Position Land Andel i % 1 Norge 10,3 2 Tyskland 9,9 3 Storbritannien 7,7 4 USA 6,4 5 Finland 6,3 6 Danmark 6,3 7 Nederländerna 5,2 8 Belgien 4,7 9 Frankrike 4,6 10 Kina 3,2 Källa: SCB (2012)

49 MYCKET TALAR FÖR NORDEN Alla pratar om kulturella skillnader men glöm inte de kulturella likheterna Köpstarka marknader med intresse för Sverige Vi tycker om samma saker Dra nytta av närheten och befintliga samarbeten Testa Norden först de nordiska länderna bjuder på olika utmaningar och ger erfarenhet

50 DANMARK Litet land med stort potential

51 VÄRLDENS LYCKLIGASTE BEFOLKNING OCH BÄSTA AFFÄRSKLIMATET Bästa affärsklimatet enligt the Economist Intelligence Unit (EIU). Faktorer som beaktas är bla: E-readiness, Infrastruktur, Makroekonomisk stabilitet och Politiska initiativ riktade mot privata entreprenörer Andraplatsen i tidningen Monocles quality of life ranking Tredjeplats 2012 Första plats i World Economic Forum's Global Information Technology Report Femteplats (tidigare tredjeplats) när det gäller att hävda sig i konkurrensen med andra länder (2009) Femteplats på World Bank Groups lista 2012 över länder med mest gynnsamma förhållanden för att starta företag Andra plats bland de mest fredliga länderna i världen enligt The Economist Bästa IT-infrastrukturen i världen enligt IDC Rankas som nr 2 på listan Best countries for Business av Forbes 2012 Danmark rankas högt i många internationella studier

52 AKTUELLA AFFÄRSMÖJLIGHETER I DANMARK Infrastruktur E-handel BILD? Danmark står inför en period av kraftiga investeringar i infrastruktur De kommande 10 åren ska det investeras för ca. DKK 340 mia i broar, vägar, järnvägar och kloaker Ett av de större projekten, byggnationen av en tunnel under Fehmarn Bält, kommer att vara norra Europas största infrastrukturprojekt Värde EURO 5,5 miljarder Byggstart 2015 och färdigställt 2021 Projektet kommer att ha behov av allt från specialiserade kompetenser till enklare underleverantörsuppdrag 2012 handlade danskarna för DKK 55 miljarder på nätet vilket var en ökning med 37% från 2010 Handel för DKK 12,5 miljarder företogs på utländska sidor Betalningskort används i 80% av alla betalningar och Dankort-betalning är det vanligaste betalningskortet För att erbjuda Dankort krävs att säljaren har dansk adress och bankkonto Ställer krav på att bolaget ska ha en filial eller dotterbolag i Danmark

53 AKTUELLA AFFÄRSMÖJLIGHETER I DANMARK FN-seminarium Livsmedel BILD? BILD? För fjärde året i rad anordnar Business Sweden i Danmark ett affärsinriktat seminarium tillsammans med FN den maj Fyra FN-organ på plats: UN/PD, UNDP, UNOPS och UNICEF Deltagande företag får ta del av FN:s upphandlingsprocesser och inköpspreferenser Möjlighet för enskilda möten med FN-inköpare samt att delta i en workshop med praktisk information om leverantörsregistering Deltagande företag har även chansen att besöka UNICEF s lager i Köpenhamn Danmark är Sveriges näst största exportmarknad med ca. 11% av den totala livsmedelsexporten Ekologi och hälsosam mat är två starka trender som präglar sortimentet på hyllorna Business Sweden Köpenhamn arrangerar i september 2013 matchmaking med den internationella foodservice-grossisten Metro Cash & Carry Unika svenska livsmedelsprodukter efterfrågas både i bulk men även konsumentförpackningar Är du intresserad av att deltaga, kontakta Kajsa Larsson eller Marianne Pantzar :

54 AUTOPARKTIME - Från Affärschansprojekt till försäljning på två månader Affärschansprojekt i Danmark med fokus på: Konkurrenssituation, demografi, lämpliga återförsäljarkanaler samt inblick i kulturella aspekter samt initiera kontakt med utvalda återförsäljare Resultat: Etablerat försäljning till tre kedjor med potential för försäljning till fler Vårt huvudmål med projektet var att knyta ett antal återförsäljare till oss samt att, med hjälp av Business Sweden, bryta isen med danska språket Leif Dahlberg, Autoparktime Nästa steg: I Danmark gäller det att hålla sig uppdaterad framförallt gällande konkurrensbilden Eventuellt använda Business Sweden för att bearbeta ytterligare återförsäljare i Danmark I Schweiz kommer en eventuell lagändring öppna upp marknaden för Autoparktime och blir då nästa marknad för bearbetning

55 FINLAND Medelstort land med medelstor potential

56 FINLAND ÖVERRASKAR MED SIN STIL, INTE MED SITT INNEHÅLL I Finland håller vi ETT möte där vi bestämmer om saker I Sverige håller man ett möte för att bestämma när följande möte kommer att vara, där man kommer att bestämma att det som var meningen att bestämmas under det ursprungliga mötet är nu bestämt Men trots detta: André Wickström

57 AKTUELLA AFFÄRSMÖJLIGHETER I FINLAND Inköpssamarbete med dagligvaruhandeln Samlingsmonter vid veterinärkongressen Business Sweden i Finland samarbetar med S- gruppen i sökandet av ekologiska produkter och svenska livsmedelsföretag har möjlighet att få sina produkter presenterade för S-gruppens sortiments- och inköpsansvariga Business Sweden samarbetar med Stockmanns inköpare i att hitta nya svenska livsmedelsprodukter. Förutom ett generellt inköpssamarbete, finns det även en möjlighet att delta i Stockmanns kampanj Styles of Season i september oktober 2013, där nordiska smaker är ett viktigt element Följande Kesko samarbete är under planering Den finska veterinärkongressen äger rum november, d.v.s. tre veckor efter den svenska kongressen Såsom i Sverige arrangeras även en utställning i samband med kongressen. Förra året ställde 69 företag och organisationer upp på utställningen, men endast 14 av dessa ställde även ut i Sverige Eftersom veterinärmarknaden i Finland saknar enstaka starka aktörer och är rätt så splittrad utgör den årliga kongressen den bäst möjligheten att komma i kontakt med branschen, skapa en förståelse för marknaden och få foten mellan dörren

58 AKTUELLA AFFÄRSMÖJLIGHETER I FINLAND Inköpssamarbete inom kärnkraft Utökning av avfallsförbränning Finlands 6/7:e kärnkraftverk skall byggas på ett nytt område i Pyhäjoki i norra Finland och förväntas producera el kring mitten av 2020-talet Under 2013 skall Fennovoima välja reaktorsleverantör, varefter man kommer att ansöka om byggnadslov Innan dess måste avancerade beräkningar och analyser utföras därför har man nu behov för svenskt kunnande, framförallt inom följande områden: Allmänna teknikkonsultföretag: Process-, byggnads-, maskinteknik etc. Kärnenergiteknik Specialnischer såsom: Extreme Load och Dynamic Analysis Säkerhetsanalyser för jordbävningar och flygplanskrascher Statsrådets förordning om att minska deponier i Finland kommer att träda i kraft fr.o.m. januari 2016 Begränsar mängden organiskt material samt byggavfall som får läggas på deponi Nuvarande fem sopförbränningsanläggningar använder i huvudsak kommunalt avfall En ny anläggning förväntas bli stå klar 2014 och ytterligare tre planeras

59 ÖVRIGA AKTUELLA OMRÅDEN I FINLAND Applikationer och spel Hälsovårdsreform Gränshandel med Ryssland Grön gruvindustri Grönt byggande och energieffektivisering HoReCa-sektorn

60 EN ETABLERING BESTÅR AV MÅNGA PUSSELBITAR, SÅSOM NÄR POCKET SHOP ETABLERADE SIG I FINLAND Hösten 2009 Maj 2010 Offentlig upphandling Bolagsbildning Rekrytering: Landschef Personal Avtal med förlag Projektledning: Järnvägsstation Butiksinredning Väktare Elarbeten Brandalarm Arkitekt Lokal administration Översättningar Lansering

61 NORGE Europas guldägg

62 NORGE ÄR SVERIGES STÖRSTA EXPORTMARKNAD OCH ETT AV VÄRLDENS RIKASTE LÄNDER ~5 miljoner 3,2 % NOK miljarder NOK NORSK EXPORT TILL SVERIGE 96 mdkr Främst exporteras Bränsle, kemiska produkter, råvaror, halvfabrikat, livsmedel, maskiner Invånare Arbetslöshet BNP (2011) BNP per capita (2011) ~9,5 miljoner 7,8 % SEK miljarder SEK SVENSK EXPORT TILL NORGE 115 mdkr Främst exporteras Maskiner, motorfordon, kemiska produkter, möbler, teleprodukter Gränshandel på cirka NOK 15 miljarder

63 INVESTERINGSUTRYMMET SKAPAR STORA MÖJLIGHETER INOM FLERA BRANSCHER Konsulting & Bemanning Offshore & Varvsindustrin Retail & Dagligvaruhandel Bygg & Anlägg ICT Gruvor Business Sweden planerar aktiviteter för att stötta svenska bolag inom branscherna

64 STORA KOMMANDE BEHOV AV UNDERHÅLL, SERVICE OCH MODIFIKATION INOM NORSK OFFSHOREINDUSTRI Underhåll, service och modifikation Seminarium i Oslo, september Norska olja- och gasbolag, huvudkontraktörer och produktleverantörer berättar mer om affärsmöjligheterna inom norsk underhållsindustri under en heldag i Oslo Offshoreresa till Bergen, november Ert företag får möjlighet att träffa bolag aktiva inom underhållsindustrin i Bergen Ni kommer under hösten få möjlighet att ta del av spännande affärsmöjligheter inom norsk underhållsindustri

65 BUSINESS SWEDEN ANORDNAR MATCHMAKING MED NORGES LEDANDE BYGGBOLAG Deltagande norska byggbolag: 1. Presentation för deltagande byggbolag Framtagande och presentation av företaget för norska bolagen Utvärdering och feedback från norska bolagen 2. Informationsseminarium Presentation av pågående projekt, regulatoriska och affärsmässiga krav i Norge Mingel och nätverkande med deltagande norska byggbolag 3. Individuella möten* Företaget får möjlighet att själva presentera sig för byggbolagen Detta steg är förbehållet att företaget blir utvalt i steg 1 Matchade behov med norska kunder Förståelse för marknaden och inledda dialoger Fördjupade affärsdiskussioner *Business Sweden kan inte garantera att företaget blir utvalt av de norska bolagen för individuella möten

66 GRÄNSHANDEL INTRESSANT SKYLTFÖNSTER MOT NORGE - Goda förutsättningar att lyckas även på norska marknaden Gränshandeln omsätter ca SEK 12 miljarder varje år Ständigt stigande siffra 97 procent av betalningar i svenska gränshandelsbutiker sker med norska betalkort Inte endast lågpris: konsumtion av produkter i högre prisklass ökar kontinuerligt Bra skyltfönster för nya produkter som introduceras i Norge Finns redan en viss varumärkeskännedom i Norge Business Sweden samarbetar med Norgesgruppen för att utvärdera nya potentiella leverantörer

67 BUSINESS SWEDEN ANORDNAR MATCHMAKING I NORGE FÖR SVENSKA PREMIUMLEVERANTÖRER Efterfrågan av innovativa svenska leverantörer Intresse för norska marknaden Business Sweden skapar en plattform för svenska leverantörer att nätverka med norska partners och kunder i Oslo

68 PARTNERSKAP INNEBAR BRISTANDE KONTROLL SOM VÄNDES TILL LYCKAD SATSNING VIA EGET BOLAG Testförsäljning Egen etablering Nya kunder Ökad försäljning Verifiera marknaden Ökad kontroll Ökad närvaro Färre mellanled Historiskt partnerskap Dålig kontroll Fel distribution Fel prisnivåer Distributionskanaler Prisnivåer Tullnivåer Ökad försäljning och kontroll på marknaden 2011 Idag Kombination av eget arbete och Business Swedens tjänster ger ljus framtid

69 SUCCESSIV ETABLERING I FLERA FASER MINIMERADE RISKEN OCH GAV UTDELNING I NORGE Egen säljorganisation Partnerskap Ökad närvaro Ökad säljstyrka Bearbetning från Sverige Tillgång till kunder Rykte och stabilitet Marknadsundersökning Marknadsstruktur Potentiella kunder Inköpsbeteende Konkurrenter Verifiera marknaden Anpassa produkt Referenscase Ramavtal och försäljning med mål att utöka säljorganisationen Idag Kombination av eget arbete och Business Swedens tjänster ger ljus framtid

70 Frågor?

71 BUSINESS SWEDEN UPPSUMMERING OCH MINGEL

AGENDA. Information om Business Sweden. Varför är exporten viktig för Sverige? Vad ska man tänka på inför en exportsatsning?

AGENDA. Information om Business Sweden. Varför är exporten viktig för Sverige? Vad ska man tänka på inför en exportsatsning? BUSINESS SWEDEN AGENDA Information om Business Sweden Varför är exporten viktig för Sverige? Vad ska man tänka på inför en exportsatsning? Praktiska tips och verktyg för internationell affärsutveckling

Läs mer

EXPORTRÅDET 2009-05-27

EXPORTRÅDET 2009-05-27 EXPORTRÅDET VI GÖR DET ENKLARE FÖR SVENSKA FÖRETAG ATT VÄXA INTERNATIONELLT EXPORTRÅDET VI FINNS NÄRA DIG VI ÄR HEMMA PÅ DIN BORTAMARKNAD 500 anställda tälld 66 kontor i 57 länder 630 MK i omsättning 3

Läs mer

EXPORTRÅDET 2012-03-08

EXPORTRÅDET 2012-03-08 AGENDA Exportrådets roll i Norden Norden Sveriges viktigaste handelspartner Lyckosamma etableringar VI GÖR DET ENKLARE FÖR SVENSKA FÖRETAG ATT VÄXA INTERNATIONELLT VI ÄR HEMMA PÅ DIN BORTAMARKNAD 500 anställda

Läs mer

EXPORTRÅDET OCH INVEST SWEDEN = BUSINESS SWEDEN BUSINESS SWEDEN

EXPORTRÅDET OCH INVEST SWEDEN = BUSINESS SWEDEN BUSINESS SWEDEN BUSINESS SWEDEN EXPORTRÅDET OCH INVEST SWEDEN = BUSINESS SWEDEN BUSINESS SWEDEN BUSINESS SWEDEN BUSINESS SWEDEN VI ÄR HEMMA PÅ DIN BORTAMARKNAD 87 offices, 57 countries ON THE 15 TH OF JANUARY 2013 WE

Läs mer

VI FINNS NÄRA DIG. Regionala Exportrådgivare i 20 län. Huvudkontor i Stockholm SWEDISH TRADE COUNCIL 2

VI FINNS NÄRA DIG. Regionala Exportrådgivare i 20 län. Huvudkontor i Stockholm SWEDISH TRADE COUNCIL 2 2012-03-29 VI FINNS NÄRA DIG Regionala Exportrådgivare i 20 län Huvudkontor i Stockholm SWEDISH TRADE COUNCIL 2 2012-03-05 VI ÄR HEMMA PÅ DIN BORTAMARKNAD 500 anställda Kontor i 60 länder 600 MK i omsättning

Läs mer

EN UNIK MÖJLIGHET. Småland och Blekinge gör gemensam satsning

EN UNIK MÖJLIGHET. Småland och Blekinge gör gemensam satsning EN UNIK MÖJLIGHET. Småland och Blekinge gör gemensam satsning för att marknadsföra regionen och dess näringsliv på en internationell arena. 2010 deltar man i världsutställningen i Shanghai, Expo 2010.

Läs mer

SWEDISH TRADE COUNCIL 1 2012-05-09

SWEDISH TRADE COUNCIL 1 2012-05-09 SWEDISH TRADE COUNCIL 1 2012-05-09 WE MAKE IT EASIER FOR SWEDISH COMPANIES TO GROW INTERNATIONALLY SWEDISH TRADE COUNCIL >> 2012-05-09 WE ARE AT HOME ON YOUR FOREIGN MARKETS 500 employees 66 offices in

Läs mer

Verksamhetsplan. Invest in Skåne AB. Utgåva 01/05 2015

Verksamhetsplan. Invest in Skåne AB. Utgåva 01/05 2015 Verksamhetsplan Invest in Skåne AB 2015 Utgåva 01/05 2015 Verksamhetsplan 2015 för Invest in Skåne AB, 1. Verksamhetsidé Våra aktiviteter skall göra skillnad för att utveckla internationaliseringen av

Läs mer

Hur tjänar man pengar på sina uppfinningar?

Hur tjänar man pengar på sina uppfinningar? Ledarskap Affärsutveckling Affärsjuridik Hur tjänar man pengar på sina uppfinningar? Företagarförbundet 2007-05-21 Vilka är vi på B-Open Nordic? Vi hjälper företag inom ledarskap, affärsutveckling och

Läs mer

Internationaliseringsguiden

Internationaliseringsguiden Utveckla ditt företag internationellt Internationaliseringsguiden Innehållsförteckning Internationell rådgivning och tjänster Business Sweden Business Region Göteborg/Enterprise Europe Network Connect

Läs mer

NORDISK E-HANDEL FLERMARKNADSÖVERSIKT

NORDISK E-HANDEL FLERMARKNADSÖVERSIKT NORDISK E-HANDEL FLERMARKNADSÖVERSIKT @ ERIK HAGENRUD REGIONAL EXPORTRÅDGIVARE EXPORTRÅDET NORRBOTTEN / SKELLEFTEÅ VÄNDPUNKT 2010 FEM TRENDER INOM NORDISK E-HANDEL 1. Fortsatt snabb tillväxt 93 % av nordiska

Läs mer

Uppdragsbeskrivning. för rollen som

Uppdragsbeskrivning. för rollen som Uppdragsbeskrivning för rollen som VD Välkommen till FDT 04/09 2015 EEL-koncernen, i vilken bland annat kedjorna ELON, Elkedjan samt Euronics Norge verkar, satsar stort i Luleå. Under det senaste året

Läs mer

VÄRLDENS MÖJLIGHETER

VÄRLDENS MÖJLIGHETER VÄRLDENS MÖJLIGHETER Hjälp till små och medelstora företag med att utveckla möjligheterna och överkomma hindren på krångliga marknader En presentation av Exportrådet Vi gör det enklare för svenska företag

Läs mer

Nyheter från din kommun

Nyheter från din kommun Nyheter från din kommun Det här är Mariestads kommuns nyhetsbrev för näringslivet, här kan du läsa om vad som händer i kommunen och näringslivet. Har du nyheter som du vill lyfta i det här forumet tar

Läs mer

COLLABORATIVE TOURISM

COLLABORATIVE TOURISM COLLABORATIVE TOURISM SKÅNEMODELLEN Strategisk plan för turism och besöksnäring i Skåne TOURISM IN SKÅNE AB - Ett av Business Region Skånes fyra dotterbolag Näringsliv Skåne och Business Region Skåne Styrelse

Läs mer

Shoppingturism i Sverige

Shoppingturism i Sverige Shoppingturism i Sverige Förord Handeln är en motor i Sveriges ekonomi och så även i besöksnäringen. Med en omsättning på mer än 84 miljarder kronor står våra svenska och utländska besökare för 13% av

Läs mer

Oscar Eklund oscar@makesyoulocal.com mobil +45 2574 3315 Max Riis Christensen max@makesyoulocal.com mobil 3017 3950

Oscar Eklund oscar@makesyoulocal.com mobil +45 2574 3315 Max Riis Christensen max@makesyoulocal.com mobil 3017 3950 Oscar Eklund oscar@makesyoulocal.com mobil +45 2574 3315 Max Riis Christensen max@makesyoulocal.com mobil 3017 3950 Oscar Eklund oscar@makesyoulocal.com mobil +45 2574 3315 Max Riis Christensen max@makesyoulocal.com

Läs mer

Vi skapar tillväxt i Västsverige

Vi skapar tillväxt i Västsverige Vi skapar tillväxt i Västsverige VÄ S T SV E R I G E Connect skapar tillväxt Detta hände mellan 2010 och 2013: 429företag eller företag under bildande har tagit del av en kompetenspanel. Våra två tillväxtprocesser

Läs mer

Möjlighet och nödvändighet

Möjlighet och nödvändighet Möjlighet och nödvändighet Hans Leghammar Miljö- och affärskonsult Design Region Sweden - Initiativtagare & projektledare för tävlingen Miljöinnovation 1995-2010 Har granskat framgångsfaktorer för över

Läs mer

Jan Lillieborg. Badhusvägen 11 165 72 Hässelby. Mob 0768 123441

Jan Lillieborg. Badhusvägen 11 165 72 Hässelby. Mob 0768 123441 Jan Lillieborg Badhusvägen 11 165 72 Hässelby Mob 0768 123441 @ adress jan.lillieborg@origoab.se (Origo Företagsutveckling AB) @ adress jan.lillieborg@telia.com PROFIL Jan Lillieborg, en senior ledare

Läs mer

瑞 典 斯 莫 兰 地 区 驻 华 办 事 处

瑞 典 斯 莫 兰 地 区 驻 华 办 事 处 SMÅLAND China Support Office 瑞 典 斯 莫 兰 地 区 驻 华 办 事 处 Wang Zhi 2014-01-21, Reglab 1 2 3 Projektet i korthet Regionförbunden i Kalmar län och södra Småland, Linnéuniversitetet Arbete på hemmaplan Kontor

Läs mer

BUSINESS START. Vill du utveckla din idé till en affärsidé? Vem kan vara med?

BUSINESS START. Vill du utveckla din idé till en affärsidé? Vem kan vara med? BUSINESS START Vill du utveckla din idé till en affärsidé? Inkubera Business Start ger dig möjlighet att tillsammans med oss förädla din idé och få mer kunskap om vad det innebär att starta ett eget företag.

Läs mer

PÅ VÅR ARENA MÖTER VÄXANDE BOLAG NYA INVESTERARE. Din kompletta börsarena

PÅ VÅR ARENA MÖTER VÄXANDE BOLAG NYA INVESTERARE. Din kompletta börsarena PÅ VÅR ARENA MÖTER VÄXANDE BOLAG NYA INVESTERARE Din kompletta börsarena TILLSAMMANS SKAPAR DE VÄLMÅENDE BOLAG RUSTADE FÖR FRAMTIDEN FOKUS PÅ TILLVÄXT välkommen till din börsarena Alla är överens om att

Läs mer

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN UTBILDNINGSKATALOG F Ö R E L Ä S N I N G W O R K S H O P A F F Ä R S U T V E C K L I N G För utveckling av besöksnäringen ALUN VIKTEN AV ATT UTVECKLAS! I framtiden gäller det inte bara att ha rätt kunskaper

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2013

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2013 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2013 HANDELSKAMMAREN VÄRMLAND SERVICE AB HANDELSKAMMARÅRET 2013 Handelskammaren Värmland är en regional och oberoende medlemsorganisation. Vi arbetar för att utveckla

Läs mer

Nyhetsbrev Ryssland, Ukraina, Centralasien och Kaukasus mars 2013

Nyhetsbrev Ryssland, Ukraina, Centralasien och Kaukasus mars 2013 Nyhetsbrev Ryssland, Ukraina, Centralasien och Kaukasus mars 2013 Det här är första upplagan av det nyhetsbrev som vi på kontoren i Moskva, Kiev, Sankt Petersburg och Almaty kommer att skicka ut ungefär

Läs mer

SWEDISH TRADE COUNCIL 2011-01-11

SWEDISH TRADE COUNCIL 2011-01-11 VI GÖR DET ENKLARE FÖR SVENSKA FÖRETAG ATT VÄXA INTERNATIONELLT VI ÄR HEMMA PÅ DIN BORTAMARKNAD 500 anställda Kontor i fler än 60 länder 600 MK i omsättning VI KOMBINERAR DET BÄSTA AV TVÅ VÄRLDAR NÄRINGSLIVET

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2014

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2014 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2014 HANDELSKAMMAREN VÄRMLAND SERVICE AB ETT ÅR SOM RUSTAT FÖR FRAMTIDEN 2014 var ett bra år, sett till både verksamhet och resultat. De aktiviteter och förändringar

Läs mer

East Sweden Business Solutions. Effektiv logistik

East Sweden Business Solutions. Effektiv logistik East Sweden Business Solutions Effektiv logistik Välkommen till East Sweden, affärsmiljön med växtkraft! Rätt läge Vad har globala industriföretag som Siemens, Ericsson, Toyota, Saab och Väderstadverken

Läs mer

Almi Företagspartner AB

Almi Företagspartner AB Almi Företagspartner AB 40 kontor över hela landet med 500 medarbetare. Moderbolag ägs av staten. 17 regionala dotterbolag som ägs till 49% av regionala ägare. Finansiering och rådgivning Riskkapital (expansion)

Läs mer

Kalmar 2009-05-27. Invest in Sweden Agency (ISA) Lennart Witzell. www.isa.se

Kalmar 2009-05-27. Invest in Sweden Agency (ISA) Lennart Witzell. www.isa.se Kalmar 2009-05-27 Invest in Sweden Agency (ISA) Lennart Witzell www.isa.se UTLÄNDSKA DIREKTINVESTERINGAR Därför är utländska investeringar viktiga Utländska investeringar har en ökande betydelse för tillväxt

Läs mer

Årsstämma 2012 i Empire AB Per Björkman, VD

Årsstämma 2012 i Empire AB Per Björkman, VD Årsstämma 2012 i Empire AB Per Björkman, VD I. Utvecklingen 2011 II. Renodlingen III. Marknad och strategi IV. Framtidsutsikter Utvecklingen under året Försäljningen uppgick till 375,6 MSEK (386,8) Rörelseresultatet

Läs mer

Fler jobb och fler i jobb. Eskilstunas handlingsplan för näringsliv och arbete

Fler jobb och fler i jobb. Eskilstunas handlingsplan för näringsliv och arbete Fler jobb och fler i jobb Eskilstunas handlingsplan för näringsliv och arbete Så skapar vi fler jobb i Eskilstuna Eskilstuna växer, har en ung befolkning och tillhör landets starkaste tillväxtregioner.

Läs mer

AFFÄRSPROGRAM FÖR INDIVIDER OCH FÖRETAG

AFFÄRSPROGRAM FÖR INDIVIDER OCH FÖRETAG PROGRAMUTBUD AFFÄRSPROGRAM FÖR INDIVIDER OCH FÖRETAG BUSINESS IN PROGRESS IHM MANAGEMENT IS DOING THINGS RIGHT, LEADERSHIP IS DOING THE RIGHT THINGS. PETER DRUCKER IHM School in Progress IHM verkar mitt

Läs mer

Affärsplan North Sweden Datacenter Location AB (Förslag till bolagsnamn) Bakgrund Syfte 1. AFFÄRSIDÉ Kundbehov Erbjudande Marknad Kundnytta Vision

Affärsplan North Sweden Datacenter Location AB (Förslag till bolagsnamn) Bakgrund Syfte 1. AFFÄRSIDÉ Kundbehov Erbjudande Marknad Kundnytta Vision Affärsplan North Sweden Datacenter Location AB (Förslag till bolagsnamn) Bakgrund I den mycket kraftfulla globala tillväxten vad gäller behov av datalagring har Luleåregionens visat hålla högsta internationella

Läs mer

Vänta inte på nästa innovation. Stå för den!

Vänta inte på nästa innovation. Stå för den! Vänta inte på nästa innovation. Stå för den! Vi ger er råd att utveckla er framtid I en globaliserad och ständigt uppkopplad värld är konkurrensen knivskarp, överallt och hela tiden. En ny idé, en trend

Läs mer

lindab vi förenklar byggandet Lindab

lindab vi förenklar byggandet Lindab Lindab Vi förenklar byggandet Lindab i korthet Försäljning, marknader Lindab är en internationell koncern som utvecklar, tillverkar, marknadsför och distribuerar produkter och systemlösningar i tunnplåt

Läs mer

INTERNATIONELL STRATEGI FÖR LULEÅ KOMMUN

INTERNATIONELL STRATEGI FÖR LULEÅ KOMMUN LULEÅ KOMMUN 1(5) INTERNATIONELL STRATEGI FÖR LULEÅ KOMMUN 1. INLEDNING Internationaliseringen är en av de viktigaste förändringarna av samhället under senare år. Ökade möjlighet för information, kunskap,

Läs mer

Dags för ännu ett spännande program från Piku AB, med fokus på lönsamma affärer för dig som driver företag inom besöksnäringen!

Dags för ännu ett spännande program från Piku AB, med fokus på lönsamma affärer för dig som driver företag inom besöksnäringen! 1 Tadaaa! Dags för ännu ett spännande program från Piku AB, med fokus på lönsamma affärer för dig som driver företag inom besöksnäringen! Det här är en unik chans för dig som: Vill ha fler besökare och

Läs mer

VÅRT ERBJUDANDE Internationella affärer Finansierings- guide Affärs- Besöks- nätverk program Kompetens- utveckling Synliggör ert företag

VÅRT ERBJUDANDE Internationella affärer Finansierings- guide Affärs- Besöks- nätverk program Kompetens- utveckling Synliggör ert företag VÅRT ERBJUDANDE till miljöteknikföretag Besöksprogram Finansieringsguide Internationella affärer Kompetensutveckling Affärsnätverk Synliggör ert företag Affärsrådgivning för miljöteknikföretag Introduktion

Läs mer

Venture Cup. Läs mer på www.venturecup.se

Venture Cup. Läs mer på www.venturecup.se Venture Cup Det börjar alltid med en idé! Venture Cup är Sveriges ledande tävling för dig som vill utveckla din affärsidé till ett framgångsrikt affärskoncept och starta företag. Vi tar dig som tävlande

Läs mer

LEMAN / Presentation

LEMAN / Presentation LEMAN / Presentation LEMAN / Presentation / Vår historia Vår historia 1900 Bolaget Paul Lehmann bildas i Köpenhamn 1925 25 års jubileum, kontor i Köpenhamn 1950 50 års jubileum, kontor i Danmark 1971 LEMAN

Läs mer

Strategier för effektiv marknadsföring vid upphandlingar

Strategier för effektiv marknadsföring vid upphandlingar Magnus Josephson AB Strategier för effektiv marknadsföring vid upphandlingar Magnus Josephson Expert på framgångsrik försäljning mot offentlig sektor 8 februari 2011 Sammanfattningsvis skulle jag vilja

Läs mer

Vi skapar möten som ger affärer

Vi skapar möten som ger affärer Vi skapar möten som ger affärer Vi brinner för att knyta samman företag och se affärerna gå i lås. Luleå ska vara en intressant plats för människor, etableringar och investeringar. Luleå Näringsliv bidrar

Läs mer

Bättre affärer i Tyskland. Nätverk, fakta, råd och stöd åt svenska företag på den tyska marknaden

Bättre affärer i Tyskland. Nätverk, fakta, råd och stöd åt svenska företag på den tyska marknaden Bättre affärer i Tyskland Nätverk, fakta, råd och stöd åt svenska företag på den tyska marknaden Tyskland din marknad? Tyskland är sedan länge Sveriges största handelspartner. Med över 80 miljoner invånare

Läs mer

DIBS Payment Services Tredje kvartalet 2011

DIBS Payment Services Tredje kvartalet 2011 DIBS Payment Services Tredje kvartalet DIBS roll i värdekedjan Positiv trend i kärnverksamheten Omsättning (MSEK) 40 35 36,9 35,0 35,9 37,5 38,0 Nettoomsättning i SEK +3% till 38,0 Mkr Försäljningstillväxt

Läs mer

Mångfald i näringslivet. Företagens villkor och verklighet 2014

Mångfald i näringslivet. Företagens villkor och verklighet 2014 Mångfald i näringslivet Företagens villkor och verklighet 2014 Mångfald i näringslivet Företagens villkor och verklighet 2014 Tillväxtverket Produktion: Ordförrådet Stockholm, februari 2015 ISBN 978-91-87903-15-1

Läs mer

Språkkunskaper ger export. Rapport från Företagarna september 2010

Språkkunskaper ger export. Rapport från Företagarna september 2010 Språkkunskaper ger export Rapport från Företagarna september 2010 Innehåll Sammanfattning... 3 Så gjordes undersökningen... 3 Företagare om internationella affärer... 4 Nästan hälften gör internationella

Läs mer

Handelsstudie Island

Handelsstudie Island Handelsstudie Island Juni 2013 Andreas Thörnroos 2013-06-05 Sammanfattning Handelns utveckling totalt Sverige är ett av världens mest globaliserade länder och handeln har en avgörande betydelse för svensk

Läs mer

En snabbare och starkare affärspartner

En snabbare och starkare affärspartner En snabbare och starkare affärspartner Varför blir vissa företag mer framgångsrika än andra? Beror det på kortare time to market, innovationstakten eller produktionskostnaden? Svaret är ovillkorligen ja

Läs mer

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Uppdrag Se över hur det lokala besöksnäringssamarbetet för Värmdö bör organiseras För att skapa lokalt engagemang och mervärde åt

Läs mer

SBL Företagsledning. för bygg och fastighet

SBL Företagsledning. för bygg och fastighet SBL Företagsledning för bygg och fastighet SBL FörETagSLEdning FÖr bygg och fastighet Företagsledningsprogram med fokus på utmaningar inom bygg- och fastighetssektorn Vår utgångspunkt är att utveckla ditt

Läs mer

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 eworks adresserbara marknad Marknaden för IT-tjänster i Norden 2010 uppgår till 200 GSEK enligt IDC Därav bedöms 60 GSEK

Läs mer

Hur löser vi framtidens krav på hållbara transporter Hur bygger vi det framtida Västsverige? Johan Trouvé, vd Västsvenska Handelskammaren

Hur löser vi framtidens krav på hållbara transporter Hur bygger vi det framtida Västsverige? Johan Trouvé, vd Västsvenska Handelskammaren Hur löser vi framtidens krav på hållbara transporter Hur bygger vi det framtida Västsverige? Johan Trouvé, vd Västsvenska Handelskammaren Regionförstoring 1970-2011 LA Stockholm LA Göteborg Geografisk

Läs mer

Vad kan det offentliga stödsystemet erbjuda Bactiguard? Oktober 2009

Vad kan det offentliga stödsystemet erbjuda Bactiguard? Oktober 2009 Vad kan det offentliga stödsystemet erbjuda Bactiguard? Oktober 2009 2 Vad kan det offentliga stödsystemet erbjuda Bactiguard? 1. Skåne, det självklara valet 2. Vi hjälper er med etablering 3. Ni får tillgång

Läs mer

Latour Industries i korthet"

Latour Industries i korthet Latour Industries i korthet" Omsättning: 16 1,6 Mdr SEK Affärsenheter: 9 Medarbetare: +900 Länder: 19 Kärnan i vår affärside aktivt och omsorgsfullt ägande Skapar goda självständig utveckling möjligheter

Läs mer

Svensk export och import har ökat

Svensk export och import har ökat Svensk export och import har ökat utrikeshandel med jordbruksvaror och livsmedel 2005 2007 Sverige exporterade jordbruksvaror och livsmedel för 41,5 miljarder under 2007 och importerade för 77 miljarder

Läs mer

CONNECTs Delfiner. CONNECT Norr bidrog till att 42 miljoner kronor i restes i form av nytt kapital. (CONNECT i Sverige som helhet: 77mkr )

CONNECTs Delfiner. CONNECT Norr bidrog till att 42 miljoner kronor i restes i form av nytt kapital. (CONNECT i Sverige som helhet: 77mkr ) BAKGRUND CONNECT Norr 2011 : CONNECT Norr bidrog till att 42 miljoner kronor i restes i form av nytt kapital. (CONNECT i Sverige som helhet: 77mkr ) Sex Investerarträffar Tolv Företagspresentationer för

Läs mer

Bilaga 1 Enkät till exporterande små och medelstora företag

Bilaga 1 Enkät till exporterande små och medelstora företag På väg ut i världen- statens främjandeinsatser för export RiR 2013:10 Dnr:31-2011-1253 Bilaga 1 Enkät till exporterande små och medelstora företag Riksrevisionen genomför en granskning av statens insatser

Läs mer

Besöksnäringen - nuläge och potential

Besöksnäringen - nuläge och potential Besöksnäringen - nuläge och potential Katrien Vanhaverbeke, Arena för Tillväxt Christina Rådelius, Tillväxtverket 1 Besöksnäringen lyfter med samarbete, hållbarhet och ett attraktivt företagsklimat Besöksnäringen

Läs mer

Hyreslösningar Rätt truck för rätt tillfälle

Hyreslösningar Rätt truck för rätt tillfälle EMPOWERING YOUR BUSINESS Hyreslösningar Rätt truck för rätt tillfälle www.toyota-forklifts.se HYRESLÖSNINGAR Rätt truck för rätt tillfälle Olika situationer kräver olika lösningar. Vilken truck passar

Läs mer

Kommunikationsbolag för Sverige som resmål

Kommunikationsbolag för Sverige som resmål VisitSweden Kommunikationsbolag för Sverige som resmål Internationell marknadsföring Nation Branding Photo : Nicho Södling Foto Miriam Preis/imagebank.sweden.se Foto : Nicho Södling/imagebank.sweden.se

Läs mer

E-handel i Norden Q3 2014

E-handel i Norden Q3 2014 E-handel i Norden Q3 2014 TEMA: E-JULHANDELN Nordisk e-handel till ett värde av 34,5 miljarder SEK FÖRORD De nordiska konsumenterna uppskattar att de under det tredje kvartalet har e-handlat till ett värde

Läs mer

Inköp inom Sandvik. CLIP-seminarium 2 september 2010. Jan Kjellén Business Developer Sandvik Purchasing

Inköp inom Sandvik. CLIP-seminarium 2 september 2010. Jan Kjellén Business Developer Sandvik Purchasing Inköp inom Sandvik CLIP-seminarium 2 september 2010 Jan Kjellén Business Developer Sandvik Purchasing Sandvik i korthet Vad är vi? Vi är ett världsledande verkstadsindustriföretag. Vad gör vi? Vi tillverkar

Läs mer

Energi- och miljöteknik

Energi- och miljöteknik pressinformation november 2013 Energi- och miljöteknik symbio city Det svenska erbjudandet inom energi- och miljöteknik står sig starkt i global konkurrens. Med teknik och kompetens i världsklass har Sverige

Läs mer

BENCH. - Beneficial Business Relations between. the Central Baltic region and China

BENCH. - Beneficial Business Relations between. the Central Baltic region and China BENCH - Beneficial Business Relations between the Central Baltic region and China BENCH Project partner: Länsstyrelsen Östergötland, Annika Holmström (sv, kort) Projektets syfte Att bättre ta vara på etablerade

Läs mer

TOYOTA I_SITE Mer än fleet management

TOYOTA I_SITE Mer än fleet management EMPOWERING YOUR BUSINESS TOYOTA I_SITE Mer än fleet management www.toyota-forklifts.se TOYOTA I_SITE Mer än fleet management Toyota I_Site är ett kontinuerligt partnerskap för effektiv materialhantering.

Läs mer

Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017. Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun

Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017. Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017 Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun Antagen av kommunstyrelsen 24 mars 2014 2/5 Innehållsförteckning Målbild 2017... 3 Kvantitativa övergripande

Läs mer

FÖRETAGSCENTRUM I OSKARSHAMN VERKSAMHETSPLAN 2008. Fastställd av styrelsen 2007-12-13

FÖRETAGSCENTRUM I OSKARSHAMN VERKSAMHETSPLAN 2008. Fastställd av styrelsen 2007-12-13 FÖRETAGSCENTRUM I OSKARSHAMN VERKSAMHETSPLAN 2008 2008 Fastställd av styrelsen 2007-12-13 INNEHÅLL 1 Mötesplatser 3 1.1 Bron till kommunen 3 1.2 Företagsbesök 3 1.3 Frukostträffar och seminarier 3 1.4

Läs mer

being connected to 450 Telecom companies? being connected to 575 BioTech companies in the largest cluster in the world?

being connected to 450 Telecom companies? being connected to 575 BioTech companies in the largest cluster in the world? What about being connected to 450 Telecom companies? being connected to 575 BioTech companies in the largest cluster in the world? How about being connected to 11 colleges and major research universities?

Läs mer

INBJUDAN Teckning av konvertibla skuldebrev Capillum Holding AB (publ) Juni 2012

INBJUDAN Teckning av konvertibla skuldebrev Capillum Holding AB (publ) Juni 2012 INBJUDAN Teckning av konvertibla skuldebrev Capillum Holding AB (publ) Juni 2012 På Banken kan Du få en sparränta om 0,5% Vi ger Dig en sparränta om 10% Bryggfinansiering Emissionshantering Factoring -

Läs mer

ENGAGEMANG KUNNANDE SERVICE ANDERS PETTERSSON VD INTERCUT SVERIGE AB A ANDERS Det är med oerhörd stolthet och glädje jag ser att Intercut de senaste åren, tillsammans med vårt systerföretag Areg, har

Läs mer

Företag, akademi och samhälle i samverkan automation i världsklass!

Företag, akademi och samhälle i samverkan automation i världsklass! Vad är Automation Region? Nya initiativ Automation Region är ett företagskluster som arbetar för att synliggöra och stärka Sveriges automationsindustri. Automationsbranschen har stor strategisk betydelse

Läs mer

Affärsmöjligheter inom avfallshantering, vattenrening och sanering i Tjeckien 24-25 januari 2005 i Prag

Affärsmöjligheter inom avfallshantering, vattenrening och sanering i Tjeckien 24-25 januari 2005 i Prag Inbjudan till miljöteknikseminarium med workshop Lena Sommestad leder delegation till Tjeckien Affärsmöjligheter inom avfallshantering, vattenrening och sanering i Tjeckien 24-25 januari 2005 i Prag Sveriges

Läs mer

LVI Low Vision International AB Företagspresentation

LVI Low Vision International AB Företagspresentation LVI Low Vision International AB Företagspresentation Emma Tooth från produktion och Henrik Blomdahl från utveckling monterar läskameror. Jag arbetar som rådgivare på Syncentralen i Oslo där vi inriktar

Läs mer

Svensk turismstatistik. Uppdaterad 2015-08-28 Föregående 2015-07-08

Svensk turismstatistik. Uppdaterad 2015-08-28 Föregående 2015-07-08 Svensk turismstatistik Uppdaterad 215-8-28 Föregående 215-7-8 FLYG passagerarfrekvens Juni 215 Källa: Transportstyrelsen pax fg år andel Sverige 639 212-1% 19% Europa, ank 1 125 375 2% 34% Europa, avr

Läs mer

prometheus Clustering to increase Green Energy SMEs

prometheus Clustering to increase Green Energy SMEs Ökad konkurrenskraft Clustering to increase med av gröna thekluster competiveness of Green Energy SMEs energitjänsteföretag Att samla leverantörer av gröna energitjänster och produkter till kluster för

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Verksamhet inom Juridik, ekonomi, vetenskap & teknik 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Transport & magasinering 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad

Läs mer

Rådgivning som tar världen till företagen

Rådgivning som tar världen till företagen Rådgivning som tar världen till företagen Vad är Enterprise Europe Network? Nätverk av regionala företagarorganisationer i EU:s alla medlemsländer, USA, Kina m.fl. Lanserades 2008 av EU-kommissionen Sammanslagning

Läs mer

Vi skapar tillväxt i Västsverige HALLAND

Vi skapar tillväxt i Västsverige HALLAND Vi skapar tillväxt i Västsverige VÄ S T SV E R I G E HALLAND Connect skapar tillväxt Detta hände mellan 2010 och 2013: 429företag eller företag under bildande har tagit del av en kompetenspanel. Våra två

Läs mer

Företagspolitik i en nordisk kontext

Företagspolitik i en nordisk kontext Företagspolitik i en nordisk kontext 2 FÖRETAGSPOLITIK I EN NORDISK KONTEXT FÖRETAGSPOLITIK I EN NORDISK KONTEXT 3 Alla prognoser visar att tjänstesektorn kommer att fortsätta växa under de kommande åren,

Läs mer

Strategiska miljöteknikområden

Strategiska miljöteknikområden Strategiska miljöteknikområden i Sverige Hur kraftsamlar Västsverige för framtidens energimarknad Berit Gullbransson Verksamhetschef Swentec Uppdraget Swentec, Sveriges miljöteknikråd, har regeringens

Läs mer

Östasien. Ökad handel med Östasien problem och möjligheter. Tulldagen i Malmö 2/10 2012 Magnus Sjölin, CONOSCO www.conosco.se

Östasien. Ökad handel med Östasien problem och möjligheter. Tulldagen i Malmö 2/10 2012 Magnus Sjölin, CONOSCO www.conosco.se Ökad handel med Östasien problem och möjligheter. Tulldagen i Malmö 2/10 2012 Magnus Sjölin, CONOSCO www.conosco.se CONOSCO Magnus Sjölin 2012-10-02 Östasien. Varför politiska konflikter just nu? Kina,

Läs mer

Småföretagens vardag. En rapport om problem och möjligheter bland svenska småföretag

Småföretagens vardag. En rapport om problem och möjligheter bland svenska småföretag Småföretagens vardag En rapport om problem och möjligheter bland svenska småföretag September 2006 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 De viktigaste slutsatserna 4 Introduktion 5 Fakta om undersökningen

Läs mer

H E L S I N G F O R S

H E L S I N G F O R S Företagsledning FörETagSLEDning Helhetsperspektiv på företaget och chefskapet. Är du redo att på allvar utmana dig själv, att ifrågasätta det du tar för givet, att se nya perspektiv, bygga ny kunskap och

Läs mer

Varumärket Doro. Uppgift 2: Varumärkesstrategi och design av Johan Dahlin

Varumärket Doro. Uppgift 2: Varumärkesstrategi och design av Johan Dahlin Varumärket Doro Uppgift 2: Varumärkesstrategi och design av Johan Dahlin Doros identitet och position Vision? Doros vision är att bli varumärket Varifrån? Doro är en svensk världsmedborgare med 35 års

Läs mer

2012-06-01 1(9) Rapport 28/5 29/5. Workshop för att formulera de övergripande målen för svenskt vattenbruk. Processledare: Lisa Renander, GoEnterprise

2012-06-01 1(9) Rapport 28/5 29/5. Workshop för att formulera de övergripande målen för svenskt vattenbruk. Processledare: Lisa Renander, GoEnterprise 2012-06-01 1(9) Rapport 28/5 29/5 Workshop för att formulera de övergripande målen för svenskt vattenbruk 2012-06-01 2(9) Vattenbruket i Sverige är en liten näring trots att potentialen är betydande och

Läs mer

1000 miljarder SEK RYSSLAND NORGE FINLAND SVERIGE. = omslutningen av de industriprojekt som ska genomföras i området under perioden 2011-2020.

1000 miljarder SEK RYSSLAND NORGE FINLAND SVERIGE. = omslutningen av de industriprojekt som ska genomföras i området under perioden 2011-2020. 1000 miljarder SEK = omslutningen av de industriprojekt som ska genomföras i området under perioden 2011-2020 NORGE Tromsö Narvik Kiruna FINLAND Murmansk RYSSLAND Gällivare SVERIGE Pajala Luleå Kalix Kemi

Läs mer

Riskkapital En viktig byggsten för företagandet Smögen, 28 juni 2012

Riskkapital En viktig byggsten för företagandet Smögen, 28 juni 2012 Riskkapital En viktig byggsten för företagandet Smögen, 28 juni 2012 1 2 Riskkapital En översikt Fouriertransforms roll Huvudpunkter i en affärsplan 1 3 Tillgång till kapital förutsättning för att förverkliga

Läs mer

Information kring VG2020 och strategisk styrning

Information kring VG2020 och strategisk styrning Information kring VG2020 och strategisk styrning Lars Jerrestrand lars.jerrestrand@borasregionen.se 0723-666561 1 Varför gör vi det vi gör? Invånarna i Västra Götaland ska ha bästa möjliga förutsättningar

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Tillväxtverkets program och insatser

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Tillväxtverkets program och insatser Tillväxtverkets program och insatser 1 Programmet Miljödriven Tillväxt Totala medel för 2012: 30 mkr Ansökningar: 1 mars -30 april samt ytterligare en omgång till hösten Mål: Stöd till affärsutveckling

Läs mer

Affärsplanen har inom Tillväxtprogrammet två huvudsakliga användningsområden:

Affärsplanen har inom Tillväxtprogrammet två huvudsakliga användningsområden: 2013-10- 03 Mall för Affärsplan - Science Park Halmstad Följande dokument är ett exempel på en affärsplanemall för nystartade företag. Dokumentet ska ses som en mall och man använder de delar som anses

Läs mer

Från idé till lönsamt företag. Från idé till lönsamt företag

Från idé till lönsamt företag. Från idé till lönsamt företag Från idé till lönsamt företag ALMI Företagspartner AB 40 kontor över hela landet. 450 medarbetare. Moderbolag ägs av staten. 17 regionala dotterbolag som ägs till 49% av regionala ägare. Riskapital genom

Läs mer

Renoveringsdagen 2015 Att bygga sociala hyresfastighetsbolag. Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB 2014-12-18

Renoveringsdagen 2015 Att bygga sociala hyresfastighetsbolag. Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB 2014-12-18 Renoveringsdagen 2015 Att bygga sociala hyresfastighetsbolag Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB 2014-12-18 INNEHÅLL 1. Introduktion 2. Vårt område 3. Grunden vi bygger från 4. Vad vi åstadkommit

Läs mer

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland 2014 Innehållsförteckning 1. Bakgrund 2. Organisation 3. Vision 4. Affärsidé 5. Marknad och andra aktörer 6. Verksamhet 6.1 Kommuner 6.2 Rådgivare 6.3 Rådgivning

Läs mer

USA - en intressant marknad även för småföretag

USA - en intressant marknad även för småföretag Ingela Hemming, SEB:s Företagarekonom Onsdagen den 2 maj 2012 SEB:s Företagarpanel om småföretagens utlandssatsningar: USA - en intressant marknad även för småföretag Nära hälften av de svenska småföretagen

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Hotell & restaurang 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad områden

Läs mer

Den nationella. och innovationsstrategin. Horisont 2020. de stärka varandra? 4 september 2013. Per Engström Lena Svendsen

Den nationella. och innovationsstrategin. Horisont 2020. de stärka varandra? 4 september 2013. Per Engström Lena Svendsen Den nationella innovationsstrategin Horisont 2020 och innovationsstrategin kan de stärka varandra? 4 september 2013 Per Engström Lena Svendsen Global Innovation Index 2013 Sverige i världen Global Competitiveness

Läs mer