UTVECKLA DINA INTERNATIONELLA AFFÄRER

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "UTVECKLA DINA INTERNATIONELLA AFFÄRER"

Transkript

1 UTVECKLA DINA INTERNATIONELLA AFFÄRER

2 UTVECKLA DINA INTERNATIONELLA AFFÄRER Välkomna Torgny Söderlund Business Sweden Tillväxt Lidköping Peter Larsson Tillväxt Lidköping Exportprogram för större företag Håkan Bengtsson Business Sweden Exportprogram för mindre företag Carsten Billeschou Business Sweden Kaffepaus Affärer så in i Norden Christian Weckman Business Sweden Uppsummering och mingel Torgny Söderlund Business Sweden

3 VÄLKOMNA TILL BUSINESS SWEDEN

4 VÄLKOMMEN TILL BUSINESS SWEDEN The Swedish Trade and Invest Council Business Sweden bildades den 1 januari 2013 genom en sammanslagning av Exportrådet och Invest Sweden Vi verkar för att stärka bilden av Sverige som en handlingskraftig, innovativ och konkurrenskraftig affärspartner Med Sverigenyttan i fokus gör vi Sverige mer attraktivt att göra affärer med Vi underlättar för svenska företag att växa internationellt och underlättar för utländska företag att investera i forskning och utveckling som stärker Sveriges kompetens- och teknikkluster. + =

5 GLOBAL NÄRVARO 87 kontor, 57 länder

6 SVENSK EXPORT miljarder SEK (varor och tjänster) 50 % av BNP 53 % av all varuproduktion (jordbruk, industri, energi) exporteras (2010) 68 % av produktionen i tillverkningsindustrin exporteras (2010) Källa: SCB

7 PRESENTATION AV TILLVÄXT LIDKÖPING AB NÄRINGSLIVSBOLAGET I LIDKÖPING

8 ATTRAKTIVITET Platsens attraktivitet attraherar individer och kapital

9 RANKING Företagsklimat Insikt 100 Företagarkommun 50 Bo, leva 0

10 ATTRAKTIVA ORTER Bra infrastruktur God offentlig service Närhet till arbetsmarknader Attraktivt boende Goda sociala strukturer Näringslivsutveckling Vi - känsla och attityder

11 LIDKÖPING Tillväxt Lidköping AB Kommunen 40%, näringslivet 60% Finansiering; kommunen 50%, näringslivet 50% Styrelse; kommunalråd x2, kommunchef, 4 ledamöter (ordf) från näringslivet Styrning via Bolagsrådet, ideell förening Syfte Marknadsföra Lidköping som etableringsort Näringslivsfrämjande åtgärder Lots Uppgifter/aktiviteter Rådgivning Etableringar Företagslots Nätverk, företagsbesök, forum, Lidköpingsgalan Mål < 10 i Sverige inom 6 år (Insikt, Fokus)

12 MEDLEMSFÖRETAG

13 DAGS ATT LÄMNA STARTBLOCKEN!! invånare år 2030 (79 st. 2012) Rankingar 102 utav 166, Insikt 31 utav 290, Bäst att bo Stadsutvecklingen Etableringar Bostäder Handel Besökare Marknadsföring

14 VILJAN ATT LYCKAS Utveckling -- > förändring Förändring -- > mod VILJA

15 EXPORTPROGRAM FÖR STÖRRE FÖRETAG

16 BRANSCHFOKUS TRADE ICT Hälso- och sjukvård Kreativa näringar Säkerhet Tillverkande industri Energi- och miljöteknik Transportsystem Livsmedel Vi erbjuder allt som krävs för att exportera ett företags produkter och tjänster. Vårat internationella nätverk ger tillgång till värdefulla affärsmöjligheter.

17 WE KNOW INTERNATIONAL BUSINESS Strategic and hands-on assistance in all phases Grow Act Develop business Where How Examine opportunities Information & Knowledge Steps to export Market Selection Choose strategy Market Analysis/Check Visiting Program Partner Search Acquisition Support BOP Establish presence Business Support Office Company establishment Recruitment Sourcing Sales & Market Support Event

18 Business Sweden

19 SWEDISH MINING INITIATIVE A GLOBAL ROADSHOW EVENTS IN Johannesburg in September and Moscow in November 2013 Strategic Partner Participation

20

21

22 EFFEKTIV ETABLERING AV TUM-EKG I EUROPA Zenicor Medical Systems Ett exempel på uppdrag (1/4) Zenicors huvudprodukt är en tum-ekg, en apparat som möjliggör enkel distansdiagnos av hjärtarytmier. I stället för att placera elektroder på kroppen lägger patienten tummarna på apparatens mätytor varpå informationen skickas till sjukhusen via inbyggd mobiltelefon. Läkarna kan sedan logga in i en databas och där avläsa patientens EKG. Zenicors erbjudande består i att tillhandahålla apparaterna och databasen.

23 EFFEKTIV ETABLERING AV TUM-EKG I EUROPA Zenicor Medical Systems Ett exempel på uppdrag (2/4) Bakgrund Hösten 2008 medverkade man på en nordisk konferens för barnhjärtläkare och fick då kontakt med läkare i Norge och Finland. Företaget inledde provavtal med sjukhus i båda länderna men med olika framgång. Medan det rullade på bra i Finland gick det betydligt trögare i Norge. Man beslutade sig för att börja bearbeta den finska marknaden mer strategiskt och kontaktade Business Swedens kontor i Helsingfors.

24 EFFEKTIV ETABLERING AV TUM-EKG I EUROPA Zenicor Medical Systems Ett exempel på uppdrag (3/4) Genomförande I ett första steg genomfördes ett så kallat Affärschansprojekt, där en branschöversikt med förslag på potentiella samarbetspartners följs upp av ett besöksprogram då företaget träffar dessa. Efter besöket fick företaget en handlingsplan med Business Swedens rekommendationer för fortsatta satsningar på marknaden. För oss var Affärschans mycket kostnadseffektivt. Vi visste sedan tidigare att produkten höll, men vi behövde kartlägga marknaden, utreda förutsättningarna, identifiera strukturen och rätt kontaktpersoner. Precis det som Affärschans erbjuder. Mats Palerius, Ägare

25 EFFEKTIV ETABLERING AV TUM-EKG I EUROPA Zenicor Medical Systems Ett exempel på uppdrag (4/4) Genomförande När man kommit igång ordentligt i Finland valde man att fortsätta anlita Business Sweden för löpande sälj- och marknadssupport. Tjänsten Business Support Office (BSO) ger förstärkning i administrativa eller operativa delar av verksamheten, bland annat kan anställda på Business Sweden fungera som företagets representanter på marknaden. Under 2010 påbörjades likadana projekt i Norge, Österrike och Tyskland, Vi är jättenöjda med Business Swedens tjänster och professionella, kompetenta personal. De har varit en stor hjälp för oss att etablera oss utomlands. Bara det att de kan de lokala språken har vi haft stor nytta av, bland annat i Tyskland. Mats Palerius, Ägare

26 BUSINESS SWEDEN ASSISTERAR ZENICOR MEDICAL SYSTEMS AB PÅ FLERA MARKNADER I EUROPA Zenicor Medical Systems är ett av Sveriges ledande medicintekniska företag inom distansdiagnostik inom kardiologi och utnämndes år 2011 till Årets Medtechföretag i Sverige Business Sweden har sedan år 2009 assisterat Zenicor på åtta olika marknader i Europa STORBRITANNIEN Marknadskartläggning Löpande säljstöd DANMARK Marknadskartläggning Löpande säljstöd NORGE Marknadskartläggning Löpande säljstöd Business Sweden utför bland annat initiala marknadskartläggningar, bokar möten med läkare, initierar diskussioner kring industrisamarbete, och fungerar som lokalt säljstöd vilket omfattar aktivt deltagande på säljmöten och på lokala industrimässor samt på produktutbildningar vid sjukhus Vi är jättenöjda med Business Swedens tjänster och professionella, kompetenta personal. De har varit en stor hjälp för oss att etablera oss utomlands Mats Palerius, VD och grundare Zenicor Medical Systems AB SPANIEN Industrisamarbete FINLAND Marknadskartläggning Löpande säljstöd TYSKLAND Marknadskartläggning Löpande säljstöd Agentsökning ÖSTERRIKE Marknadskartläggning Löpande säljstöd SCHWEIZ Industrisamarbete

27 Swedish business concepts are not too small. But Sweden is.

28 Business Sweden i Skaraborg större företag Patrik Carlsson Business Developer Business Sweden Gothia Science Park Skövde Mobil: +46 (0)

29 EXPORTPROGRAM FÖR MINDRE FÖRETAG

30 HUR JOBBAR VI? Vi är en professionell och global konsultverksamhet som stöttar svenska företag med att utveckla sin export och handla med utlandet Våra tjänster är helt eller delvist subventionerade av svenska staten mot små företag Små företag definieras som under 50 anställda och mindre än 10 M i omsättning Mycket information finns att tillgå på vår hemsida för alla företag Vi tillhandahåller generell exportinformation för alla företag Vi anordnar en lång rad events, seminarier, kampanjer och utbildningar för alla företag Steps to Export (STE) programmet är kostnadsfritt för små företag BUSINESS SWEDEN

31 VÅRA TJÄNSTER Exportstöd via mail eller telefon och vår hemsida Besök av våra exportkonsulter för en dialog Exportförberedelse Marknadsval Marknadsintroduktion Exportutveckling Sälj- och marknadssupport på plats Seminarier, mässor, events, utbildningar, matchmaking, delegationsresor mm

32 FÖRETAG MED LYCKAD INTERNATIONALISERING Långsiktigt perspektiv med en tydlig vision Satsning och prissättning som betonar vinst istället för tillväxt Lyckad internationalisering Ekonomi- och rapporteringssystem som möjliggör styrning Utrymme för internationell tillväxt finns inom den finansiella kapaciteten Erfarna personer med exporterfarenhet som objektivt granskar planerna och kommer med goda råd Källa: Copenhagen Business School

33 VILKA STRATEGIER AVGÖR MARKNADSVAL VANLIGA EXEMPEL 1. RINGAR PÅ VATTNET 2. SLUMPEN 3. PRICKSKYTTEN MARKNADERNA TAS I TURORDNING; SVERIGE, NORDEN O.S.V MARKNADER VÄLJS EFTER SLUMPMÄSSIGA MÖTEN FÖRSTA MARKNADEN VÄLJS EFTER NOGGRANN ANALYS Bygg upp egen kunskap om dina marknader

34 VILKA LYCKAS ETABLERA SIG? - Förberedelser är A och O, trots att man bara ska till Norge eller till Finland (och omvänt) VILKA LYCKAS? DE SOM.förstår att de ska till ett annat land.gjort hemläxan och är beredda.har avsatt resurser VILKA LYCKAS INTE? DE SOM. tror att det är samma som hemma.inte gör hemläxan och förberett sig. inte avsatt resurser

35 FRAMGÅNGSRIKA EXPORTAFFÄRER Tydlig vision Konkurrenskraftig produkt/tjänst Vinst före tillväxt Rätt närvaro Ekonomisk styrning Egna genererade medel Kontakter Internationell erfarenhet Lönsam Exportaffär Långsiktighet & uthållighet

36 SMÅFÖRETAGSPROGRAMMET Business Swedens erbjudande till småföretag Från exportinformation till konkret sälj- och marknadsstöd på plats Erbjudandet innehåller kostnadsfria eller subventionerade tjänster som syftar till att öka svenska småföretags internationella affärer Vi erbjuder ett komplett paket med såväl våra regionala exportrådgivare i Sverige som utlandskontoren Vårt småföretagsprogram i åtta steg riktar sig till svenska företag med högst 10 miljoner euro i omsättning och max 50 anställda Det kan genomföras i sin helhet eller i den omfattning som passar det enskilda företaget Varje år deltar företag

37 STEPS TO EXPORT BUSINESS PLAN 8. AFFÄRSPLAN EXPORT Affärsplan export Uppföljning Expansion Fortsättning 2. VARFÖR? 3. VAD? 4. VEM? 5. VART? Exempel på exportmotiv Grundmotiv Lista på företagets exportmotiv Exempel på exportstyrkor 6. HUR? 7. NÄR? Vad styr marknadsvalet Marknadsprioritering Preliminärt marknadsval Marknadscheck /Marknadsundersökning Företagets plats i värdekedjan Kunder Representanter Andra intressenter Framgångsfaktorer på befintliga marknader EFN analys SWOT-analys på exporterbjudandet Fråga marknaden om produkten Intern kravanalys Priskalkyl Etableringskalkyl Handlingsplan Val av etableringsform Ställa Partnerkrav Representantsökning Utveckla representantnätet 1. NULÄGE Företagsprofil Affärsidé och vision SWOT-analys på företaget Produkt / Marknads / Kundmatris - P/M/K-matris

38 STEPS TO EXPORT BUSINESS PLAN 4-6 MÅN Coaching 1 Coaching 2 Coaching 3 Coaching 4 Möte 1 Möte 2 Möte 3 Möte 4 Möte 5 Nuläge Varför - Export Vad - Export Vem - Export Vart - Export Hur - Export När - Export Affärsplan - Export Eget arbete (100 h)

39 UTVÄRDERING AV STEPS TO EXPORT AFFÄRSPLAN - Vad blir resultatet? Efter STEPS planerade 72 % att öka sina exportsatsningar 2 år efter STEPS ökade företagen sin exporttillväxt med 55 % 85,25% kundnöjdhet Kompetensutveckling

40 STEPS TO EXPORT PROGRAM I SKARABORG Steps to Export Sep 2013 i Lidköping man kan anmäla intresse på vår hemsida redan nu Planerat start November 2013 i Skövde, eller tidigare vid behov Planerat start Januari 2014 i Mariestad, eller tidigare vid behov Planerat start Mars 2014 i Falköping, eller tidigare vid behov Minst 8 företag max 12 per program, 6-7 företag kan gå bra vid behov Man bör vara 1-2 deltagare per företag från ledning, marknad eller liknande ledande funktioner 4-6 mån program med föreläsningar (5 halvdagar), eget arbete och coachning på plats hos företaget Programmet förutsätter att företaget har export potential, ambitioner och avsatt egen tid för att deltaga Slutresultatet är en genomarbetat professionell affärsplan för företagets exportsatsning Kostnadsfritt för företag under 50 anställda och max 10 M, administrativ avgift på SEK för program material, fika, lokal mm. tas ut per företag.

41 STEPS TO EXPORT PROGRAM I LIDKÖPING ANMÄLDA FÖRETAG TILL PROGRAMMET I HÖST

42 NÄRVARO I SKARABORG - SMÅFÖRETAGSPROGRAMMET

43 Business Sweden i Skaraborg mindre företag Carsten Billeschou Regional Exportrådgivare Skaraborg Business Sweden Fabriksgatan Lidköping Mobil: +46 (0)

44 KAFFEPAUS

45 AFFÄRER SÅ IN I NORDEN

46 SÅ IN I NORDEN

47 VAD HÅLLER VI EGENTLIGEN PÅ MED HÄR I NORDEN? Finland designar Sverige tillverkar Danmark säljer och Norge köper.

48 NORDEN ÄR SVERIGES VIKTIGASTE HANDELSPARTNER Position Land Andel i % 1 Norge 10,3 2 Tyskland 9,9 3 Storbritannien 7,7 4 USA 6,4 5 Finland 6,3 6 Danmark 6,3 7 Nederländerna 5,2 8 Belgien 4,7 9 Frankrike 4,6 10 Kina 3,2 Källa: SCB (2012)

49 MYCKET TALAR FÖR NORDEN Alla pratar om kulturella skillnader men glöm inte de kulturella likheterna Köpstarka marknader med intresse för Sverige Vi tycker om samma saker Dra nytta av närheten och befintliga samarbeten Testa Norden först de nordiska länderna bjuder på olika utmaningar och ger erfarenhet

50 DANMARK Litet land med stort potential

51 VÄRLDENS LYCKLIGASTE BEFOLKNING OCH BÄSTA AFFÄRSKLIMATET Bästa affärsklimatet enligt the Economist Intelligence Unit (EIU). Faktorer som beaktas är bla: E-readiness, Infrastruktur, Makroekonomisk stabilitet och Politiska initiativ riktade mot privata entreprenörer Andraplatsen i tidningen Monocles quality of life ranking Tredjeplats 2012 Första plats i World Economic Forum's Global Information Technology Report Femteplats (tidigare tredjeplats) när det gäller att hävda sig i konkurrensen med andra länder (2009) Femteplats på World Bank Groups lista 2012 över länder med mest gynnsamma förhållanden för att starta företag Andra plats bland de mest fredliga länderna i världen enligt The Economist Bästa IT-infrastrukturen i världen enligt IDC Rankas som nr 2 på listan Best countries for Business av Forbes 2012 Danmark rankas högt i många internationella studier

52 AKTUELLA AFFÄRSMÖJLIGHETER I DANMARK Infrastruktur E-handel BILD? Danmark står inför en period av kraftiga investeringar i infrastruktur De kommande 10 åren ska det investeras för ca. DKK 340 mia i broar, vägar, järnvägar och kloaker Ett av de större projekten, byggnationen av en tunnel under Fehmarn Bält, kommer att vara norra Europas största infrastrukturprojekt Värde EURO 5,5 miljarder Byggstart 2015 och färdigställt 2021 Projektet kommer att ha behov av allt från specialiserade kompetenser till enklare underleverantörsuppdrag 2012 handlade danskarna för DKK 55 miljarder på nätet vilket var en ökning med 37% från 2010 Handel för DKK 12,5 miljarder företogs på utländska sidor Betalningskort används i 80% av alla betalningar och Dankort-betalning är det vanligaste betalningskortet För att erbjuda Dankort krävs att säljaren har dansk adress och bankkonto Ställer krav på att bolaget ska ha en filial eller dotterbolag i Danmark

53 AKTUELLA AFFÄRSMÖJLIGHETER I DANMARK FN-seminarium Livsmedel BILD? BILD? För fjärde året i rad anordnar Business Sweden i Danmark ett affärsinriktat seminarium tillsammans med FN den maj Fyra FN-organ på plats: UN/PD, UNDP, UNOPS och UNICEF Deltagande företag får ta del av FN:s upphandlingsprocesser och inköpspreferenser Möjlighet för enskilda möten med FN-inköpare samt att delta i en workshop med praktisk information om leverantörsregistering Deltagande företag har även chansen att besöka UNICEF s lager i Köpenhamn Danmark är Sveriges näst största exportmarknad med ca. 11% av den totala livsmedelsexporten Ekologi och hälsosam mat är två starka trender som präglar sortimentet på hyllorna Business Sweden Köpenhamn arrangerar i september 2013 matchmaking med den internationella foodservice-grossisten Metro Cash & Carry Unika svenska livsmedelsprodukter efterfrågas både i bulk men även konsumentförpackningar Är du intresserad av att deltaga, kontakta Kajsa Larsson eller Marianne Pantzar :

54 AUTOPARKTIME - Från Affärschansprojekt till försäljning på två månader Affärschansprojekt i Danmark med fokus på: Konkurrenssituation, demografi, lämpliga återförsäljarkanaler samt inblick i kulturella aspekter samt initiera kontakt med utvalda återförsäljare Resultat: Etablerat försäljning till tre kedjor med potential för försäljning till fler Vårt huvudmål med projektet var att knyta ett antal återförsäljare till oss samt att, med hjälp av Business Sweden, bryta isen med danska språket Leif Dahlberg, Autoparktime Nästa steg: I Danmark gäller det att hålla sig uppdaterad framförallt gällande konkurrensbilden Eventuellt använda Business Sweden för att bearbeta ytterligare återförsäljare i Danmark I Schweiz kommer en eventuell lagändring öppna upp marknaden för Autoparktime och blir då nästa marknad för bearbetning

55 FINLAND Medelstort land med medelstor potential

56 FINLAND ÖVERRASKAR MED SIN STIL, INTE MED SITT INNEHÅLL I Finland håller vi ETT möte där vi bestämmer om saker I Sverige håller man ett möte för att bestämma när följande möte kommer att vara, där man kommer att bestämma att det som var meningen att bestämmas under det ursprungliga mötet är nu bestämt Men trots detta: André Wickström

57 AKTUELLA AFFÄRSMÖJLIGHETER I FINLAND Inköpssamarbete med dagligvaruhandeln Samlingsmonter vid veterinärkongressen Business Sweden i Finland samarbetar med S- gruppen i sökandet av ekologiska produkter och svenska livsmedelsföretag har möjlighet att få sina produkter presenterade för S-gruppens sortiments- och inköpsansvariga Business Sweden samarbetar med Stockmanns inköpare i att hitta nya svenska livsmedelsprodukter. Förutom ett generellt inköpssamarbete, finns det även en möjlighet att delta i Stockmanns kampanj Styles of Season i september oktober 2013, där nordiska smaker är ett viktigt element Följande Kesko samarbete är under planering Den finska veterinärkongressen äger rum november, d.v.s. tre veckor efter den svenska kongressen Såsom i Sverige arrangeras även en utställning i samband med kongressen. Förra året ställde 69 företag och organisationer upp på utställningen, men endast 14 av dessa ställde även ut i Sverige Eftersom veterinärmarknaden i Finland saknar enstaka starka aktörer och är rätt så splittrad utgör den årliga kongressen den bäst möjligheten att komma i kontakt med branschen, skapa en förståelse för marknaden och få foten mellan dörren

58 AKTUELLA AFFÄRSMÖJLIGHETER I FINLAND Inköpssamarbete inom kärnkraft Utökning av avfallsförbränning Finlands 6/7:e kärnkraftverk skall byggas på ett nytt område i Pyhäjoki i norra Finland och förväntas producera el kring mitten av 2020-talet Under 2013 skall Fennovoima välja reaktorsleverantör, varefter man kommer att ansöka om byggnadslov Innan dess måste avancerade beräkningar och analyser utföras därför har man nu behov för svenskt kunnande, framförallt inom följande områden: Allmänna teknikkonsultföretag: Process-, byggnads-, maskinteknik etc. Kärnenergiteknik Specialnischer såsom: Extreme Load och Dynamic Analysis Säkerhetsanalyser för jordbävningar och flygplanskrascher Statsrådets förordning om att minska deponier i Finland kommer att träda i kraft fr.o.m. januari 2016 Begränsar mängden organiskt material samt byggavfall som får läggas på deponi Nuvarande fem sopförbränningsanläggningar använder i huvudsak kommunalt avfall En ny anläggning förväntas bli stå klar 2014 och ytterligare tre planeras

59 ÖVRIGA AKTUELLA OMRÅDEN I FINLAND Applikationer och spel Hälsovårdsreform Gränshandel med Ryssland Grön gruvindustri Grönt byggande och energieffektivisering HoReCa-sektorn

60 EN ETABLERING BESTÅR AV MÅNGA PUSSELBITAR, SÅSOM NÄR POCKET SHOP ETABLERADE SIG I FINLAND Hösten 2009 Maj 2010 Offentlig upphandling Bolagsbildning Rekrytering: Landschef Personal Avtal med förlag Projektledning: Järnvägsstation Butiksinredning Väktare Elarbeten Brandalarm Arkitekt Lokal administration Översättningar Lansering

61 NORGE Europas guldägg

62 NORGE ÄR SVERIGES STÖRSTA EXPORTMARKNAD OCH ETT AV VÄRLDENS RIKASTE LÄNDER ~5 miljoner 3,2 % NOK miljarder NOK NORSK EXPORT TILL SVERIGE 96 mdkr Främst exporteras Bränsle, kemiska produkter, råvaror, halvfabrikat, livsmedel, maskiner Invånare Arbetslöshet BNP (2011) BNP per capita (2011) ~9,5 miljoner 7,8 % SEK miljarder SEK SVENSK EXPORT TILL NORGE 115 mdkr Främst exporteras Maskiner, motorfordon, kemiska produkter, möbler, teleprodukter Gränshandel på cirka NOK 15 miljarder

63 INVESTERINGSUTRYMMET SKAPAR STORA MÖJLIGHETER INOM FLERA BRANSCHER Konsulting & Bemanning Offshore & Varvsindustrin Retail & Dagligvaruhandel Bygg & Anlägg ICT Gruvor Business Sweden planerar aktiviteter för att stötta svenska bolag inom branscherna

64 STORA KOMMANDE BEHOV AV UNDERHÅLL, SERVICE OCH MODIFIKATION INOM NORSK OFFSHOREINDUSTRI Underhåll, service och modifikation Seminarium i Oslo, september Norska olja- och gasbolag, huvudkontraktörer och produktleverantörer berättar mer om affärsmöjligheterna inom norsk underhållsindustri under en heldag i Oslo Offshoreresa till Bergen, november Ert företag får möjlighet att träffa bolag aktiva inom underhållsindustrin i Bergen Ni kommer under hösten få möjlighet att ta del av spännande affärsmöjligheter inom norsk underhållsindustri

65 BUSINESS SWEDEN ANORDNAR MATCHMAKING MED NORGES LEDANDE BYGGBOLAG Deltagande norska byggbolag: 1. Presentation för deltagande byggbolag Framtagande och presentation av företaget för norska bolagen Utvärdering och feedback från norska bolagen 2. Informationsseminarium Presentation av pågående projekt, regulatoriska och affärsmässiga krav i Norge Mingel och nätverkande med deltagande norska byggbolag 3. Individuella möten* Företaget får möjlighet att själva presentera sig för byggbolagen Detta steg är förbehållet att företaget blir utvalt i steg 1 Matchade behov med norska kunder Förståelse för marknaden och inledda dialoger Fördjupade affärsdiskussioner *Business Sweden kan inte garantera att företaget blir utvalt av de norska bolagen för individuella möten

66 GRÄNSHANDEL INTRESSANT SKYLTFÖNSTER MOT NORGE - Goda förutsättningar att lyckas även på norska marknaden Gränshandeln omsätter ca SEK 12 miljarder varje år Ständigt stigande siffra 97 procent av betalningar i svenska gränshandelsbutiker sker med norska betalkort Inte endast lågpris: konsumtion av produkter i högre prisklass ökar kontinuerligt Bra skyltfönster för nya produkter som introduceras i Norge Finns redan en viss varumärkeskännedom i Norge Business Sweden samarbetar med Norgesgruppen för att utvärdera nya potentiella leverantörer

67 BUSINESS SWEDEN ANORDNAR MATCHMAKING I NORGE FÖR SVENSKA PREMIUMLEVERANTÖRER Efterfrågan av innovativa svenska leverantörer Intresse för norska marknaden Business Sweden skapar en plattform för svenska leverantörer att nätverka med norska partners och kunder i Oslo

68 PARTNERSKAP INNEBAR BRISTANDE KONTROLL SOM VÄNDES TILL LYCKAD SATSNING VIA EGET BOLAG Testförsäljning Egen etablering Nya kunder Ökad försäljning Verifiera marknaden Ökad kontroll Ökad närvaro Färre mellanled Historiskt partnerskap Dålig kontroll Fel distribution Fel prisnivåer Distributionskanaler Prisnivåer Tullnivåer Ökad försäljning och kontroll på marknaden 2011 Idag Kombination av eget arbete och Business Swedens tjänster ger ljus framtid

69 SUCCESSIV ETABLERING I FLERA FASER MINIMERADE RISKEN OCH GAV UTDELNING I NORGE Egen säljorganisation Partnerskap Ökad närvaro Ökad säljstyrka Bearbetning från Sverige Tillgång till kunder Rykte och stabilitet Marknadsundersökning Marknadsstruktur Potentiella kunder Inköpsbeteende Konkurrenter Verifiera marknaden Anpassa produkt Referenscase Ramavtal och försäljning med mål att utöka säljorganisationen Idag Kombination av eget arbete och Business Swedens tjänster ger ljus framtid

70 Frågor?

71 BUSINESS SWEDEN UPPSUMMERING OCH MINGEL

Svensk äldrevård- framtidens exportvara

Svensk äldrevård- framtidens exportvara SWECARE FOUNDATION STOCKHOLM Svensk äldrevård- framtidens exportvara Identifiering av det svenska erbjudandet för framtida exportmöjligheter Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 2 2. BAKGRUND... 4 2.1

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012. ZetaDisplay AB (publ) LAST METER MARKETING

ÅRSREDOVISNING 2012. ZetaDisplay AB (publ) LAST METER MARKETING ÅRSREDOVISNING 2012 ZetaDisplay AB (publ) LAST METER MARKETING Det här gör ZetaDisplay! INNEHÅLL Året i sammandrag 3 VD har ordet 4 Last Meter Marketing 7 Marknadsöversikt 10 Verksamhetsbeskrivning 12

Läs mer

redovisning av statens uppdrag till exportrådet Verksamhetsåret 2012 Stockholm

redovisning av statens uppdrag till exportrådet Verksamhetsåret 2012 Stockholm redovisning av statens uppdrag till exportrådet Verksamhetsåret 2012 Stockholm Innehåll 1. INLEDNING 4 1:1 Utvecklingen i omvärlden och läget för svensk export 5 1:2 Statens årsuppdrag Mål och resultat

Läs mer

Sydost - Skåne - Väst - Öst - Uppsala - Norr. i Sverige

Sydost - Skåne - Väst - Öst - Uppsala - Norr. i Sverige Sydost - Skåne - Väst - Öst - Uppsala - Norr i Sverige Verksamhetsberättelse 2012 1 Index 5 6 8 Godkänd affärsplan, mentor Presentationsträning Kompetenspanel Uppföljning Riskkapital, kompetensforum SPRÅNGBRÄDAN

Läs mer

en granskningsrapport från riksrevisionen På väg ut i världen statens främjandeins för export rir 2013:10

en granskningsrapport från riksrevisionen På väg ut i världen statens främjandeins för export rir 2013:10 en granskningsrapport från riksrevisionen På väg ut i världen atser statens främjandeins för export rir 2013:10 en granskningsrapport från riksrevisionen RiR 2013:10 På väg ut i världen statens främjandeinsatser

Läs mer

INNOVATION EN INNOVATIONSDRIVEN SAMHÄLLS- UTVECKLING I VÄRLDSKLASS

INNOVATION EN INNOVATIONSDRIVEN SAMHÄLLS- UTVECKLING I VÄRLDSKLASS INNOVATION Innovativa Jämtland/Härjedalen EN INNOVATIONSDRIVEN SAMHÄLLS- UTVECKLING I VÄRLDSKLASS 2025 Nordens Gröna Bälte - utveckling baserad på gränsresursen Sverige/Norge Uppdraget Evolutzion har för

Läs mer

Årsredovisning 2014. Rätt person på rätt plats sedan 1960. Förutsättningar för lönsam tillväxt. Ett mer stabilt Proffice växer fram

Årsredovisning 2014. Rätt person på rätt plats sedan 1960. Förutsättningar för lönsam tillväxt. Ett mer stabilt Proffice växer fram Årsredovisning 2014 Rätt person på rätt plats sedan 1960» Det här är Proffice Förutsättningar för lönsam tillväxt» Hållbart samhälle hållbart arbetsliv» Proffice som investering Ett mer stabilt Proffice

Läs mer

Vi hjälper dig som drömmer om bättre affärer

Vi hjälper dig som drömmer om bättre affärer Vi hjälper dig som drömmer om bättre affärer ÅRSREDOVISNING 2006 Intrum Justitia i korthet INTRODUKTION TILL INTRUM JUSTITIA Intrum Justitia är Europas ledande företag för tjänster inom kredithantering,

Läs mer

Internationalisering av små och medelstora tjänsteföretag inom life - sciencesektorn

Internationalisering av små och medelstora tjänsteföretag inom life - sciencesektorn Internationalisering av små och medelstora tjänsteföretag inom life - sciencesektorn Swecare Foundation 2013-05-31 0 Innehåll Inledning... 2 Bakgrund... 3 Uppdrag och Syfte... 4 Metod... 5 Definitioner

Läs mer

01 2011... Årsredovisning

01 2011... Årsredovisning 01 2011... Årsredovisning 02 innehåll... 03 Verksamhetsåret som gått... 05 Vd har ordet... 09 Kundcase... 10 Vision, affärsidé, mål och strategi... 13 Marknad och kunder... 15 Från Know IT till Knowit...

Läs mer

Att arbeta med internationella marknader. en handbok för besöksnäringen

Att arbeta med internationella marknader. en handbok för besöksnäringen Att arbeta med internationella marknader en handbok för besöksnäringen Robert Patzelt, Familjen Helsingborg, 2015 Intro Den här handboken är till för dig som företagare inom besöksnäringen. Den ska ge

Läs mer

FLER KAN EXPORTERA MER

FLER KAN EXPORTERA MER FLER KAN EXPORTERA MER TEKNIKFÖRETAGENS SYN PÅ EXPORTFRÄMJANDET KREATIVITETEN ÄR SVERIGES STYRKA KONTAKT Jennie Cato Ansvarig för handelsfrämjande på Teknikföretagen 08-782 09 06 jennie.cato@teknikforetagen.se

Läs mer

VI 2010:09. No wrong door. alla ingångar leder dig rätt. Erbjudande från nationella aktörer till SMF - Små och Medelstora Företag

VI 2010:09. No wrong door. alla ingångar leder dig rätt. Erbjudande från nationella aktörer till SMF - Små och Medelstora Företag VINNOVA Information VI 2010:09 No wrong door alla ingångar leder dig rätt Erbjudande från nationella aktörer till SMF - Små och Medelstora Företag Karin Nygård Skalman Titel: NO WRONG DOOR Alla ingångar

Läs mer

Tema: Export. Nystart mitt. i livet. Aktörsrådet. Mer samarbete. Grön kock. handlar lokalt. Caxton Njuki. NR 1 2013 Pris 49 kr.

Tema: Export. Nystart mitt. i livet. Aktörsrådet. Mer samarbete. Grön kock. handlar lokalt. Caxton Njuki. NR 1 2013 Pris 49 kr. Tema: Export Nystart mitt i livet Aktörsrådet Mer samarbete Grön kock handlar lokalt Caxton Njuki Säljer framgång Eget Företag 1 NR 1 2013 Pris 49 kr Starta och driva företag Använd vår service och information

Läs mer

- Fokus import och export - Mentor. fokus import och export

- Fokus import och export - Mentor. fokus import och export - Fokus import och export - Mentor fokus import och export Innehåll Mentorskapsprogram med fokus på import och export 3 Utveckla ditt företag med en mentor 4 Varför mentorskap 5 Almi tipsar inför import

Läs mer

ÅRS REDO VISN ING 2013

ÅRS REDO VISN ING 2013 ÅRS REDO VISN ING 2013 Innehåll 03 Verksamhetsåret som har gått 07 Vd har ordet 09 Kundcase: Pensionsskyddscentralen 11 Vision, affärsidé, mål och strategier 14 Marknad och kunder 18 Verksamhet 23 Kundcase:

Läs mer

Working. Astra Tech växer. global 7.1-uppgradering och dentala implantatsystem skördar framgång

Working. Astra Tech växer. global 7.1-uppgradering och dentala implantatsystem skördar framgång Working t o g e t h e r m a g a z i n e N u m m e r 3 2 0 1 0 Å r g å n g 5 Astra Tech växer global 7.1-uppgradering och dentala implantatsystem skördar framgång l Samverkan vägen till effektivt IT-stöd

Läs mer

Ett konkurrenskraftigt ekosystem för Life Science

Ett konkurrenskraftigt ekosystem för Life Science Ett konkurrenskraftigt ekosystem för Life Science Innehåll 1. Sammanfattning 3 2. Uppdraget 5 3. Vad är Life Science-sektorn? 6 4. Om företagen 7 5. Demografisk utveckling 9 6. Hur har vi utfört uppdraget

Läs mer

Kronoberg som innovativ miljö. Samverkan för konkurrenskraft och tillväxt

Kronoberg som innovativ miljö. Samverkan för konkurrenskraft och tillväxt Regionförbundet södra Småland Kronoberg som innovativ miljö Samverkan för konkurrenskraft och tillväxt 2 Regionförbundet södra Småland KRONOBERG SOM INNOVATIV MILJÖ Innehåll Innehåll... 3 1. Förord...

Läs mer

Framgångar...sid 3. 2 Stärka kommunernas näringslivsklimat... sid 12. 3 Utveckla verktyg för entreprenörskap... sid 19

Framgångar...sid 3. 2 Stärka kommunernas näringslivsklimat... sid 12. 3 Utveckla verktyg för entreprenörskap... sid 19 Framgångar...sid 3 1 - Samordning och utveckling av stödsystem 1 för entreprenörskap...sid 4 2 Stärka kommunernas näringslivsklimat... sid 12 3 Utveckla verktyg för entreprenörskap... sid 19 4 Förberedelse

Läs mer

Personal & Rekrytering Outsourcing Karriärcoachning E-rekrytering Kunskap

Personal & Rekrytering Outsourcing Karriärcoachning E-rekrytering Kunskap ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Personal & Rekrytering Outsourcing Karriärcoachning E-rekrytering Kunskap Outsourcing av HR stark trend Trenden är tydlig. Allt fler företag

Läs mer

Årsredovisning 2007/08

Årsredovisning 2007/08 Årsredovisning /8 INNEHÅLL ÅRSSTÄMMA 8 Årsstämma 8 och kalendarium Denna sida Kort om Lagercrantz Group /8 i korthet VD har ordet Affärsidé, vision, mål och strategi 8 Förvärv Marknad Divisioner Electronics

Läs mer

INTERNATIONELLA AFFÄRER

INTERNATIONELLA AFFÄRER INTERNATIONELLA AFFÄRER Planera för världen Höj likviditeten Vinnare av Stora Exportpriset 2010 Exportrådet: Guy Ehrling: Vår vilja att finansiera små och medelstora företag har nu gått över gränsen. Exportlånet.

Läs mer

VÄRT EN RESA... Kraftprocessen. En vägvisare i destinationsutveckling

VÄRT EN RESA... Kraftprocessen. En vägvisare i destinationsutveckling VÄRT EN RESA... Kraftprocessen En vägvisare i destinationsutveckling Innehåll Världens största näring fortsätter att växa...3 Vad är en destination egentligen?...4 Vilka är turismens verkliga effekter?...6

Läs mer

Årsredovisning 2010 NYHET! KREDITRAM PÅ KÖPET OM VI FÅR HJÄLPA DIG MED FAKTURORNA.

Årsredovisning 2010 NYHET! KREDITRAM PÅ KÖPET OM VI FÅR HJÄLPA DIG MED FAKTURORNA. NYHET! KREDITRAM PÅ KÖPET OM VI FÅR HJÄLPA DIG MED FAKTURORNA. Årsredovisning 2010 Bankerna är bra på många sätt, men ibland är de bara för långsamma. Ett problem, till exempel när man behöver snabb tillgång

Läs mer

Innehåll. Kort om Poolia... 3. Affärsidé och vision... 5. Våra värderingar... 5. Viktiga händelser... 6. Koncernchefen har ordet... 8. Historia...

Innehåll. Kort om Poolia... 3. Affärsidé och vision... 5. Våra värderingar... 5. Viktiga händelser... 6. Koncernchefen har ordet... 8. Historia... 2004 Innehåll Kort om Poolia... 3 Affärsidé och vision... 5 Våra värderingar... 5 Viktiga händelser... 6 Koncernchefen har ordet... 8 Historia... 11 Medarbetare... 12 Att jobba som konsult... 14 Poolia

Läs mer

års redo visn ing 2010

års redo visn ing 2010 års redo visn ing 2010 innehåll know it årsredovisning 2010 02 0 3 verksamhetsåret som gått 0 5 vd har ordet 0 9 vision, affärsidé, mål och strategi 1 1 kundcase 1 2 marknad och kunder 14 kundcase 1 5

Läs mer

INTRUM JUSTITIA ÅRSREDOVISNING Katalysator för en sund ekonomi sedan 1923

INTRUM JUSTITIA ÅRSREDOVISNING Katalysator för en sund ekonomi sedan 1923 20 13 INTRUM JUSTITIA ÅRSREDOVISNING Katalysator för en sund ekonomi sedan 1923 2 XXXXXXXXXXX 1923 2013 INTRUM JUSTITIA Intrum Justitia hjälper sedan 90 år kunder inom många branscher med kredithantering.

Läs mer

Modeller för omvärldsanalys inom trädgårdsnäringen

Modeller för omvärldsanalys inom trädgårdsnäringen Master project in the Horticultural Science Programme 2008:4 2008-06, 20 p (30 ECTS) Modeller för omvärldsanalys inom trädgårdsnäringen Av Carl Tallving och Kristina Rosdahl Fakulteten för landskapsplanering,

Läs mer

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP)

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) 1 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 INNEHÅLL FÖRORD 3 UTGÅNGSPUNKTER

Läs mer