Bruksanvisning. Video Frenzel VF5

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bruksanvisning. Video Frenzel VF5"

Transkript

1 Bruksanvisning Video Frenzel VF5

2

3 Datum: sid 1/7 Avsedd användning VF5 från Interacoustics är ett videobaserat mätsystem utformat för klinisk undersökning av det vestibulära systemet och för observation av ögonrörelser, primärt för diagnos av vestibulära rubbningar vilket är av speciellt intresse inom specialiteterna ÖNH och neurologi, audiologi och andra med intresse för balansrubbningar. VF5 Video Frenzel system inkluderar en combimask, en kontrollbox och en video monitor. I kombination med Interacoustics VN15 Video Nystagmografi system eller VO25 Video-Okulografiy system kan VF5 combimask också enkelt uppgraderas till ett heldatoriserat VNG system. Säkerhetsföreskrifter På grund av det infraröda ljuset ska combimask inte användas på personer med ögon- eller ögonlocksdeformationer. Combimasken bör endast användas efter konsultation av läkare. Patienten ska inte bära optiska hjälpmedel, exempelvis glasögon undantag kontaktlinser som inte påverkar mätningen. Systemet kan inte användas i fuktig omgivning. Apparaten är skyddad mot fukt enligt IPXO, IEC 529. Systemet får ej användas i närheten av explosiva gaser. Kontrollboxens strömförsörjning liksom alla enheter anslutna till kontakterna Video Out (t ex monitor, video eller datorsystem) måste uppfylla kraven för IEC 950. Observera att CE-märkningen endast är giltig om bruksanvisningen översatts till användarens eget språk och, om nationell lag kräver, en text på det egna språket enligt MDD artikel 4.4, senast vid leveransdatum. Observera att om anslutning görs till standardutrustning som skrivare och nätverk måste speciella åtgärder göras för att bibehålla den medicinska säkerheten. Optisk isoleringsenhet för RS232 finns hos säljaren. Om denna apparatur ansluts till en eller flera enheter med medicinsk CE-märkning för att ingå i ett system, gäller CE-märkningen endast för kombinationen om säljaren har utfärdat en deklaration som visar att kraven i Medical Device Directive artikel 12 är uppfyllda för kombinationen. Rengöring: Strömmen måste vara avstängd vid rengöring av kamera, kontrollbox, mask eller kameramodul. Kontrollbox och kamera får ej komma kontakt med vätska! Använd en med sprit* fuktad trasa för rengöring av mask och kontrollbox. *Med sprit avses REN finsprit (70-96%) alltså EJ denaturerad sprit! (denatureringsmedlet bryter ned materialet i maskens tätning så att sprickor bildas) Maskens IR-speglar liksom kamerans lins är känsliga och ska rengöras med mjuk trasa eller speciellt linsrengöringspapper. Undvik att ta på linsen. Var försiktig vid hantering av masken! Den innehåller känsliga elektriska och optiska komponenter, som kan skadas av mekaniska stötar. Om något skadats ska hela utrustningen (mask med täckbricka, kontrollbox och nätenhet) returneras till säljaren eller till Interacoustics A/S, Assens, för service. I allmänhet behövs inte video monitor vid service så sänd den endast på begäran. Ingen av enheterna får rengöras i autoklav.

4 Datum: sid 2/7 Att koppla ihop systemet Läs följande kapitel noggrant innan systemet tas i bruk. Strömmen ska endast sättas på sedan samtliga anslutningar kontrollerats. OBSERVERA: Se till att kamerans kontrollbox är avstängd när kameramodulen ansluts. Monokulärt system 8. Anslut kamerasladden till kontakten märkt Camera R på kontrollboxens frontpanel. 9. Tryck försiktigt fast kameran i en av de två flänsarna på combimaskens front. 10. Tryck fast täckbrickan på den andra flänsen. 11. Anslut koaxialkabelns BNC-kontakt på videomonitorns bakpanel märkt Video In samt anslut den andra änden av kabeln i kontrollboxens bakpanel märkt Video Out Right. 12. Anslut videoterminatorn till Video Out Left på kontrollboxens bakpanel. 13. Kontrollera att monitorns omkopplare på bakpanelen märkt 75Ω < > Hi står i läge 75Ω 14. Anslut nätsladden till kontrollboxens bakpanel, intag märkt 12V DC IN och sätt därefter nätdelen i en väggkontakt (230V AC). Efter en avslutande kontroll av samtliga anslutningar kan videomonitor och kontrollbox sättas på. Video monitor Video-In Video terminator Nätdel 12 V DC IN Kamera kontrollbox Camera R Combimask Fig 2a: uppställning av monokulärt system

5 Datum: sid 3/7 Binokulärt system 8. Anslut en kamerasladd (kamera A) till kontakten märkt Camera R på kontrollboxens frontpanel. 9. Tryck försiktigt fast kameran till kontakten på combimaskens högra sida. 10. Anslut den andra kamerans kabel till kontakten märkt Camera L. 11. Tryck försiktigt fast den andra kameran i den vänstra adaptern. 12. Anslut en videomonitor till kontakten märkt Video Out R på kontrollboxens bakpanel. 13. Anslut en eventuellt andra monitor till Video Out L. 14. Om endast en monitor finns, anslut videoterminatorn till Video Out L. 15. Anslut nätsladden till kontrollboxens bakpanel, intag märkt 12V DC IN och sätt därefter nätdelen i en väggkontakt (230V AC). Efter en avslutande kontroll av samtliga anslutningar kan videomonitorer och kontrollbox sättas på. Video monitorer Video-In Nätdel Video Out R Camera L 12 V DC In Camera R Kamera kontrollbox Combimask IA Fig 2b: uppställning av binokulärt system

6 Datum: sid 4/7 Combimasken Fig 3a: Stängd combimask för observation av ögonrörelser i totalt mörker. Fig 3b: Öppen combimask frontskyddet har tagits av. Att sätta på masken Innan masken sätts på ska alla optiska hjälpmedel utom kontaktlinser avlägsnas. Masken ska sluta till ordentligt för att undvika att den halkar, vilket annars lätt kan ske. Placera masken så att patientens pupill visas mitt i monitorbilden. Se till att placera masken så att kameralinserna kommer i nivå med patientens ögon, Vertikal och horisontell inställning Centrering av ögat i monitorbilden kan ställas in med hjälp av två av de tre justeringsskruvarna baktill på kameramodulen: Vrid den övre justeringsskruven märkt med en vertikal dubbelpil för att centrera bilden vertikalt. Vrid den vänstra justeringsskruven märkt med en horisontell dubbelpil för att centrera bilden horisontellt. För patienter med små inter-camphal spaces, exempelvis barn, kan det horisontella omfånget förstoras genom att man vrider speglarna. Ta tag i spegeln vid sidan och vrid den inåt med ett lätt tryck. Fokusering Med den mellersta justeringsskruven på kameramodulens baksida märkt Focus ställer man in monitorns fokusering. Stängd eller öppen mask Combimasken ger möjlighet till observation av ögonrörelser antingen i mörker eller i fritt fält. För att ändra inställning behöver man ta bort eller sätta tillbaka den magnetiskt fixerade fronten på masken. Detta görs lätt medan masken sitter på patienten. Observation av andra ögat (monokulärt system) Tack vare den modulära utformningen av combimasken kan båda ögonen observeras i följd även med ett monokulärt system bara genom att växla position på kameramodul och täckbricka. Fixeringsljus Lysdioder (LED) finns placerade ovanför och vid sidorna av kameralinsen. De två dioderna på varsin sida om linsen avger osynligt IR-ljus. De används för belysning av ögat. Den diod som finns ovanför linsen avger grönt synligt ljus och möjliggör kontroll av visuell suppression. IR-strålningen är mycket låg och skadar ej ögonen. Det effektiva strålningsvärdet av 1.5 mw är under det tillåtna värdet av 1.9 mw för laser klass 3A (IEC825-1).

7 Datum: sid 5/7 Kontrollboxen Fig 4: kontrollbox Kontrollboxen förser masken med ström och medger ytterligare funktioner som beskrivs nedan: Sätt på och av systemet Nätströmbrytaren är placerad på kontrollboxens bakpanel. Nätström på indikeras av den gröna lampan på boxens frontpanel Fixeringsljus Genom att trycka på knappen Fix på kontrollboxens frontpanel tänder man det gröna fixeringsljuset i combimasken. Status på fixeringsljuset visas av en röd lampa i Fix knappen. Knappen är låsande återgår till normalläge vid ytterligare en tryckning. Gäller endast binokulär: För att undvika att patienten ser två distinkta fixeringslampor lyser enbart fixeringsljuset i kameramodulen ansluten till Camera R uttaget. Om man vill ha fixeringsljuset till det andra ögat så flyttar man högerkameran till vänsterögat. Flash Genom att trycka på knappen Flash tänds det starkare, gröna fixeringsljuset och man kan testa pupillens reflex. Status visas med den röda lampan i Flash-knappen. Knappen är återfjädrande och Flash-dioden lyser bara så länge Flash-knappen hålls intryckt Byte video output (gäller endast binokulär) Video output kan växlas genom tryck på R-L knappen. När knappen trycks in (visas av röd lampa) växlar bilden från modulen ansluten till Camera R till Video Out Left och input Camera L växlar till Video Out Right. Detta är användbart på binokulära system med endast en kontrollmonitor ansluten eller om kameramoduler växlas för att presentera fixeringsmål för vänster öga.

8 Datum: sid 6/7 Symboler:! se förklaring i bruksanvisningen utrustning typ BF Nät/strömkrav: Video output: Kontrollbox Combimask Effektiv IR strålning: Säkerhetsstandarder: MDD klassificering: Skyddsgrad: Switchmode strömförsörjning: Input spänning: V Input ström: 400 ma Frekvens: Hz Output spänning: 12 V, + 10% Output ström: 1250 ma Standard: IEC Tekniska data 12V, max 17W PAL mått: 42 x 120 x 132 mm (LxBxD) vikt: 320 g vikt: 310 g (monokulär) 400 g (binokulär) mw EN EN EN EN /42/EEC, European Medical Device Directive IIa BF Medicinsk CE märkning: CE-märket indikerar att instrumentet uppfyller kraven för Council Directive 93/42/EEC och TÜV identifikationsnr 0123 har godkänt Interacoustics kvalitetssystem. Materialspecifikation Combimask Mask: Ansiktskudde: Resårband: Kontrollbox Corpus: Front och bakpanel: Polyurethane Polyurethane coated Polyetherpolyolen - Di-Isocynat foam bomull-elasthan Aluminum R ABS (flamresistent enligt UL 94 VO)

9 Datum: sid 7/7 Systemets beståndsdelar Combimask med täckbricka en (monokulärt system VF5m) eller två (binokulärt system VF5b) kameramoduler täckbricka (endast monokulärt system) kontrollbox 12V DC nätdel Friwo FW7207/12 (uppfyller IEC 950) videoterminator.

PR 35. Bedienungsanleitung Operating instructions Bruksanvisning. Käyttöohje ja ko cn

PR 35. Bedienungsanleitung Operating instructions Bruksanvisning. Käyttöohje ja ko cn PR 35 Bedienungsanleitung Operating instructions Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje de en da sv no fi ja ko cn 1 2 3 4 5 6 8 9 7 11 10 BRUKSANVISNING I ORIGINAL PR 35 Lutningslaser

Läs mer

Skärmaskin E 16 E 21. Svensk bruksanvisning

Skärmaskin E 16 E 21. Svensk bruksanvisning Skärmaskin E 16 E 21 Svensk bruksanvisning 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Strömbrytare (temp/kont drift) Stopplatta Matarvagn Tjockleksvred Uppsamlarbricka Typetikett Nätsladd Kabelvinda Påmatare/Resthållare

Läs mer

GlideScope. Drift- och underhållshandbok

GlideScope. Drift- och underhållshandbok GlideScope AVL-system Drift- och underhållshandbok EUSM-0554-01-60 GlideScope AVL-system Drift- Och Underhållshandbok Viktigt Denna handbok är inte avsedd att användas i Kanada. Om du befinner dig i Kanada,

Läs mer

Bruksanvisning MagniLink Vision Tillbehör

Bruksanvisning MagniLink Vision Tillbehör Bruksanvisning MagniLink Vision Tillbehör LVI Low Vision International Verkstadsgatan 5 Tel: +46 470 727700 E-mail: info@lvi.se 352 46 Växjö Fax: +46 470 727725 Internet: www.lvi.se INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

REHAN ELECTRONICS LIMITED

REHAN ELECTRONICS LIMITED Bruksanvisning V1.1 REHAN ELECTRONICS LIMITED 1 Läs manualen noga innan ni använder produkten. VARNING OM PRODUKTEN UTSÄTTS FÖR REGN ELLER FUKT FINNS RISK FÖR BRAND ELLER ELEKTRISKA STÖTAR. OBSERVERA OM

Läs mer

SVENSKA ANVÄNDARHANDBOK. www.icaretonometer.com 1

SVENSKA ANVÄNDARHANDBOK. www.icaretonometer.com 1 SVENSKA ANVÄNDARHANDBOK 1 Icare tonometer PRO handbok Icare PRO (modell: TA03) ANVÄNDARHANDBOK TA03-003 SV-3.0 Informationen i detta dokument kan komma att ändras utan föregående meddelande. I händelse

Läs mer

Basstation med icom. Bruksanvisning

Basstation med icom. Bruksanvisning Basstation med icom Bruksanvisning Tillverkare: Phonak AG Laubisrütistrasse 28 CH-8712 Stäfa Schweiz EG-representant: Phonak GmbH D-70736 Fellbach-Oeffingen Tyskland www.phonak.se 0678! 029-1013-09/V2.01/2011-01/A+W/FO

Läs mer

GlideScope System. Titanium. Drift- och underhållshandbok

GlideScope System. Titanium. Drift- och underhållshandbok GlideScope System Titanium Drift- och underhållshandbok EUSM-0584-02-60 GlideScope-system Titanium Drift- Och Underhållshandbok Effektiv: September 26, 2014 Varning: Enligt federal lag (i USA) får denna

Läs mer

Pulsoximetrar med signalextraktion ANVÄNDARHANDBOK

Pulsoximetrar med signalextraktion ANVÄNDARHANDBOK Pulsoximetrar med signalextraktion ANVÄNDARHANDBOK Bruksanvisningen för Rad-8 är avsedd att ge nödvändig information för korrekt handhavande av alla modeller av Rad-8-pulsoximetern. Allmän kännedom om

Läs mer

Divar MR digital videoinspelare

Divar MR digital videoinspelare Divar MR digital videoinspelare Typnummer DVR-8K, DVR-16K, DVR-8L, DVR-16L sv Bruksanvisning_sv Digital videoinspelare Innehållsförteckning sv 1 Innehållsförteckning 1 Säkerhet 3 1.1 Viktiga säkerhetsanvisningar

Läs mer

Xuri Cell Expansion System W25

Xuri Cell Expansion System W25 Xuri Cell Expansion System W25 Bruksanvisning Översatt från engelska Denna sida har avsiktligt lämnats tom Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Inledning... 1.1 Om denna handbok... 1.2 Viktig användarinformation...

Läs mer

C 325BEE. Stereo Integrated Amplifier

C 325BEE. Stereo Integrated Amplifier C 325BEE Stereo Integrated Amplifier ENGLISH ITALIANO PORTUGUÊS SVENSKA ESPAÑOL NEDERLANDS DEUTSCH FRANÇAIS Owner s Manual Manuel d Installation Bedienungsanleitung Gebruikershandleiding Manual del Usuario

Läs mer

Bruksanvisning (detaljerad) Funktionsguide

Bruksanvisning (detaljerad) Funktionsguide Projektor CP-X8170/CP-WX8265/CP-WU8460 Bruksanvisning (detaljerad) Funktionsguide Tack för att du har köpt denna projektor. VARNING Före användandet av denna produkt, se till att ha läst igenom alla manualer

Läs mer

HKTS 9/16. Hemmabiosystem. Bruksanvisning Svenska

HKTS 9/16. Hemmabiosystem. Bruksanvisning Svenska HKTS 9/16 Hemmabiosystem Bruksanvisning Svenska HKTS 9/16 Hemmabiosystem Bruksanvisning Innehållsförteckning Inledning...3 Beskrivning och funktioner...3 HKTS200SUB anslutningar på Subbasens baksida...4

Läs mer

För att bevara produkten i detta skick och för säker användning måste du som användare följa bruksanvisningen!

För att bevara produkten i detta skick och för säker användning måste du som användare följa bruksanvisningen! Översatt från engelska av Elisabeth Gustavsson Universaltermostat UT 100 Bruksanvisning Artikelnummer 615910 Denna bruksanvisning hör till produkten. Den innehåller viktig information om driftsättning

Läs mer

SISTEMA CON SCHERMO AL PLASMA PLASMASCHERMSYSTEEM PLASMADISPLAYSYSTEM SISTEMA DE PANTALLA DE PLASMA PDP-504HDE PDP-434HDE

SISTEMA CON SCHERMO AL PLASMA PLASMASCHERMSYSTEEM PLASMADISPLAYSYSTEM SISTEMA DE PANTALLA DE PLASMA PDP-504HDE PDP-434HDE SISTEMA CON SCHERMO AL PLASMA PLASMASCHERMSYSTEEM PLASMADISPLAYSYSTEM SISTEMA DE PANTALLA DE PLASMA PDP-504HDE PDP-434HDE Istruzioni per l utilizzo Gebruiksaanwijzing Bruksanvisning Manual de instrucciones

Läs mer

Generator G11 (GEN11) Användarmanual

Generator G11 (GEN11) Användarmanual Generator G11 (GEN11) Användarmanual Ska användas med programvaruversion 2013_1 Denna sida ska lämnas tom. Innehållsförteckning Översikt 1 Standardkonventioner som används 1 Kapitel 1 - Allmän information

Läs mer

9 Duo Professional Bruksanvisning

9 Duo Professional Bruksanvisning 9 Duo Professional Bruksanvisning Svenska Dolby och den dubbla D-symbolen är registrerade varumärken som tillhör Dolby Laboratories. DivX, DivX Certified och tillhörande logotyper är varumärken som tillhör

Läs mer

HKTS 20/HKTS 30. hemmabiosystem. Designed to Entertain. Bruksanvisning Svenska

HKTS 20/HKTS 30. hemmabiosystem. Designed to Entertain. Bruksanvisning Svenska HKTS 20/HKTS 30 hemmabiosystem Bruksanvisning Svenska Designed to Entertain. Viktiga säkerhets Instruktioner 1. Läs igenom instruktionerna. 2. Behåll instruktionerna. 3. Uppmärksamma alla varningar. 4.

Läs mer

Bruksanvisning KANMED Operatherm OP3

Bruksanvisning KANMED Operatherm OP3 KANMED Operatherm OP3 Bruksanvisning, art no OP3-074/3 2010-02-09 0413 Varning Felaktig användning av patientvärmeutrustning kan orsaka patientskador. Läs därför denna bruksanvisning noga. Tillverkad av:

Läs mer

31 MHz. Bruksanvisning

31 MHz. Bruksanvisning 31 MHz Bruksanvisning Inledning 2 Viktigt att notera 2 Förpackningen 2 Radion 3 Display 3 Komma igång 4 Antenn... 4 Batteri... 4 Bältesclips... 4 Laddning... 4 Att använda radion (Grundfunktioner) 5 Till/Från/Volym...

Läs mer

FORE-SIGHT MC-2000-serien Cerebral oximeter

FORE-SIGHT MC-2000-serien Cerebral oximeter FORE-SIGHT MC-2000-serien Cerebral oximeter Användarhandbok I denna användarhandbok beskrivs de olika funktionerna hos FORE-SIGHT cerebrala oximetrar i MC-2000-serien, programversion 5.0, och hur de används.

Läs mer

Amersham Imager 600 Including: 600, 600 UV, 600 QC, 600 RGB

Amersham Imager 600 Including: 600, 600 UV, 600 QC, 600 RGB Amersham Imager 600 Including: 600, 600 UV, 600 QC, 600 RGB Bruksanvisning Översatt från engelska Denna sida har avsiktligt lämnats tom Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Inledning... 1.1 Viktig

Läs mer

BiPAP Harmony. Användarhandbok

BiPAP Harmony. Användarhandbok BiPAP Harmony Det här BiPAP-systemet omfattas av ett eller flera av följande patent: Amerikanska patent 5,148,802; 5,313,937; 5,433,193; 5,632,269; 5,803,065; 6,029,664; 6,305,374 och 6,539,940. Australiska

Läs mer

Svensk bruksanvisning Masimo 901-ML

Svensk bruksanvisning Masimo 901-ML Svensk bruksanvisning Masimo 901-ML Bitmos GmbH, 36-6201.EN_SE_090206, Rev. 1 Återförsäljare: Infiniti Medical AB, www.infiniti.se 1 Allmänt... 5 1.1 Information om användarhandboken... 5 1.2 Symboler...

Läs mer

Wespot. SecNurse EN NY GENERATION HJÄLPMEDEL FÖR VÅRDEN ANVÄNDARHANDBOK

Wespot. SecNurse EN NY GENERATION HJÄLPMEDEL FÖR VÅRDEN ANVÄNDARHANDBOK Wespot SecNurse EN NY GENERATION HJÄLPMEDEL FÖR VÅRDEN ANVÄNDARHANDBOK SV Denna handbok utges av Optex utan garanti. Optex kan när som helst förbättra och ändra denna handbok på grund av typografiska fel,

Läs mer

SARA CE Scanning and Reading Appliance Camera Edition

SARA CE Scanning and Reading Appliance Camera Edition SARA CE Scanning and Reading Appliance Camera Edition Användarmanual 440507-001 Rev F Freedom Scientific Inc. PUBLICERAD AV Freedom Scientific Inc. 11800 31 st Court North St. Petersburg, Florida 33716-1805

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning

Bruks- och monteringsanvisning Bruks- och monteringsanvisning Spisfläkt DA 3160 DA 3190 DA 3160 EXT DA 3190 EXT Bruksanvisningen ska ovillkorligen sv-se läsas innan fläkten installeras och tas i bruk. Därmed undviker man olyckor och

Läs mer

ATT ANVÄNDA RADIO (GRUNDFUNKTIONER)

ATT ANVÄNDA RADIO (GRUNDFUNKTIONER) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Inledning...2 Viktigt att notera...2 Tecken och symboler i denna bruksanvisning...2 RADION 3 KOMMA IGÅNG 4 Antenn...4 Batteri...4 Bältesclips...4 Gummitätning till tillbehörskontakten...4

Läs mer

ANVÄNDAR- HANDBOK. Masimo Rainbow SET. Signal Extraction Pulse CO-Oximeter. För modellerna: Rad-57c: med SpO 2 och SpCO. Rad-57m: med SpO 2 och SpMet

ANVÄNDAR- HANDBOK. Masimo Rainbow SET. Signal Extraction Pulse CO-Oximeter. För modellerna: Rad-57c: med SpO 2 och SpCO. Rad-57m: med SpO 2 och SpMet ANVÄNDAR- HANDBOK Masimo Rainbow SET Signal Extraction Pulse CO-Oximeter För modellerna: Rad-57c: med SpO 2 och SpCO Rad-57m: med SpO 2 och SpMet Rad-57cm: med SpO 2, SpCO och SpMet Bruksanvisningen för

Läs mer