Användarmanual. Freedom Scientific BLV Group, LLC November, Art Nr

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Användarmanual. Freedom Scientific BLV Group, LLC November, 2010. Art Nr. 1-3065"

Transkript

1 Användarmanual Freedom Scientific BLV Group, LLC November, 2010 Art Nr

2 PUBLISHED BY Freedom Scientific st Court North St. Petersburg, Florida USA Informationen i detta dokument kan ändras utan notering. Ingen del i detta dokument får kopieras eller föras vidare i någon form, elektroniskt eller mekaniskt, av någon anledning, utan skriftligt tillstånd från Freedom Scientific. Copyright 2006 Freedom Scientific BLV Group, LLC. Förbehåller sig alla rättigheter. TOPAZ är ett registrerat varumärke från Freedom Scientific BLV Group, LLC i USA och andra länder. Denna manual gäller för följande modeller av TOPAZ: Art Nr TOPAZ 17 Art Nr TOPAZ 19 Alla funktioner är lika på dessa modeller, se teknisk data sid 25 för skillnad i prestanda.

3 Innehåll 4-5 Översikt. 6 Förskrivarinformation. 7 Uppackning. 8 Säkerhet och underhåll Snabbstart. 11 Justering Bildskärm Använda TOPAZ kontrollpanel Avancerade inställningar Tilläggsmodul. (Tillbehör) 24 Felsökning. 25 Teknisk data.

4 Översikt TOPAZ Förstorande Läskamera gör det enklare att se tryckt text, bilder, handskriven text eller små föremål. Placera dokumentet eller bilden på det rörliga X/Y bordet, ställ in den förstoring och färgsättning som passar din syn. Texten eller bilden visas nu förstorat på bildskärmen. Utvecklad av Freedom Scientific Världsledande på utveckling av teknik för synskadade. TOPAZ Har blivit designad med tanke på synergonomiska behov hos användare med maculadegeneration, glaukom, retinitis pigmentosa, katarakt och andra synskador. TOPAZ är utrustad med följande funtioner: AutoFokus ger skarp bild utan behov av justering. Högkontrastläge med positiv eller negativ bild alternativt 8 kombinationer av färgval av text och bakgrund. Justering av ljusstyrka. Positionsindikator visar en röd punkt i kamerans centrum. Sexton olika förstoringslägen. Låsning av autofokus, användbar vid skrivning eller handarbeten under kameran. Bilden fokuserar på objektet inte din hand. Frysning av bild. LED belysning. Ger en jämn belysning även vid läsning av ojämna tidningar. Stort X/Y bord. Stor knapp låser enkelt bordet i båda leder. TFT skärmens höjd och vinkel justeras enkelt för bästa ergonomi. Kameran placerad 22 cm över läsbordet, ger gott om utrymme för arbete, skrivning och handarbete. 4

5 Översikt 1. Bildskärm 2. Ljusratt 3. Frysknapp (Alt. Fokus) 4. Förstoringsratt 5. Videoknapp 6. Av/ På knapp 7. Positionsknapp 8. Låsspak läsbord 9. Läsbord 10. Nätanslutning 11. Strömkabel bildskärm 12. VGA anslutning bildskärm 13. Stativ 14. Nätkabel 5

6 Förskrivarinformation TOPAZ Läskamera finns i fem olika modeller: Svart/vita med bildskärm i storlek 17 TFT eller 19 TFT. Färg med bildskärm i storlek 17 TFT, 19 TFT eller 22 TFT. Personliga inställningar. TOPAZ levereras helt ihop satt, bara att ansluta till vägguttaget. Ta i båda sidorna på bildskärmen och lyft eller sänk skärmen till önskad höjd. Vinkla skärmen för bästa betraktningsvinkel. I kapitlet Avancerade inställningar förklaras hur man väljer om och vilka artificiella färger ska finnas tillgängliga för brukaren. För ljuskänsliga brukare kan belysningen släckas, tryck samtidigt på Gul ratt och Orange knapp, upprepa för att tända igen. Se sidan 17 hur man återställer till fabriksinställningar. Garanti TOPAZ levereras med 3 års garanti. Tillbehör Alla TOPAZ modeller kan kompletteras med en tilläggsmodul. Då tillkommer bilddelning med dator, referenslinjer och Kulisser. Se sidan 18 för mer information. Rengöring Drag alltid ut sladden innan du rengör TOPAZ. Använd mjuk trasa. Använd inte rengöringsmedel eller sprit. Tryck inte för hårt vid rengöring av bildskärm. Använd inte medel som innehåller slipmedel eller starka vätskor som Aceton, Etylalkohol, Etylsyra, Ammoniak eller Metylklorid. 6

7 Uppackning TOPAZ levereras helt ihop satt, bara att ansluta till vägguttaget. Uppackning: Öppna kartongen. Vänd kartongen upp och ned. Lyft av kartongen från skuminredningen. Vänd skuminredningen så läsbordet kommer neråt. Ta bort skumklossen som skyddar kontrollpanelen. Ta bort skumsidorna från TOPAZ. Avlägsna plastpåsen runt TOPAZ. Ställ upp TOPAZ på ett stabilt och för brukaren ergonomiskt bord. Ta bort orange skyddstape från läsbordet. Anslut nätkabeln till vägguttaget. Tryck på gröna knappen för att starta kameran. Emballaget inkluderar följande material: Wellkartong, Polyetenskum och Polyetenplast. Spara gärna emballaget för framtida transporter. 7

8 Säkerhet och underhåll Säkerhet och underhåll Läs noga dessa instruktioner innan du installerar utrustningen. Läs manualen innan du börjar använda TOPAZ. Kontakta din återförsäljare vid behov av service. Försök inte själv reparera eller öppna höljet på TOPAZ, då upphör garantin. Placera TOPAZ inomhus undvik våta utrymmen och hög luftfuktighet.. Använd TOPAZ i lokaler med temperatur mellan 10 och 40. Förvara TOPAZ i lokaler med temperatur mellan -20 och 65. Använd och placera alltid TOPAZ på ett stabilt underlag. Drag alltid ut sladden innan du rengör TOPAZ. Använd mjuk trasa. Använd inte rengöringsmedel eller sprit. Viktigt: Tryck inte för hårt vid rengöring av bildskärm. Använd inte medel som innehåller slipmedel eller starka vätskor som Aceton, Etylalkohol, Etylsyra, Ammoniak eller Metylklorid. 8

9 Snabbstart Denna anvisning förklarar hur du snabbt får igång TOPAZ. Innan vi börjar, se till att nätkabeln är ansluten till vägguttaget. 1. Tryck och håll in den gröna Av/på knappen för att starta monitor, Kamera och belysning. Knappen är placerad på höger sida av kontrollpanelen. 2. Placera en bok eller ett papper på läsbordet. 3. Förstoringsratten är placerad mitt på TOPAZ kontrollpanel. Vrid ratten åt höger för att öka förstoringen, vrid åt vänster för att minska förstoring. Förstoringsratt 4. Tryck på den blå Videoknappen Placerad till höger om Förstoringsratten. Skärmen byter nu till annan kontrast eller färgkombination. Tryck upprepade gånger för att se fler alternativ. 5. Vrid på den gula ljusratten placerad till vänster på kontrollpanelen, för att öka och minska ljuset på skärmen. 6. Tryck på den röda positionsknappen placerad under förstoringsknappen. En röd punkt lyser på läsbordet. Den visar var kameran tittar. 9

10 Snabbstart I framkant på läsbordet sitter en röd låsspak. Skjut spaken mot dig för att få trögare rörelse på läsbordet, i ändläget är bordet helt låst. Låsspak läsbord. 10

11 Justering av Bildskärm Bildskärmen och kontrollpanelen kan justeras i höjd, vinkel och vridas i sidled för bästa ergonomi. 1. Ta tag i båda sidor av skärmen och skjut försiktigt skärmen upp eller ner för bästa arbetshöjd. 2. Vinkla skärmen genom att tilta skärmen framåt eller bakåt. Du kan på detta sätt undvika störande reflexer från takbelysning eller fönster. 3. Skärmen kan vridas 90 grader till höger eller vänster. 11

12 Använd TOPAZ Kontrollpanel Ljusratt (Gul) Vrid på den gula ljusratten placerad till vänster på kontrollpanelen för att öka eller minska ljuset på skärmen. Frysknapp (Orange) Tryck på den orange Frysknappen för att frysa bilden, tryck ingen för att släppa bilden. Tips: Frysknappen kan även användas till att slå på och av autofokus, se sid 16. När autofokus är på fokuserar kameran automatiskt på objekten som placeras närmast kameran. När du trycker på knappen visas en ikon i nederkant på skärmen. Ett öppet hänglås när autofokus är på och stängt lås när autofokus är av. Med autofukus av är det lättare att skriva, kameran kan inte fokusera på din hand. Tips: Tryck samtidigt in den gula Ljusratten och den orange Frysknappen för att släcka belysningen. Upprepa tryckningen för att tända igen. Positionsknapp (Röd) Tryck på den röda positionsknappen placerad under förstoringsknappen. En röd punkt lyser på läsbordet. Den visar var kameran tittar. 12

13 Använd TOPAZ Kontrollpanel Förstoringsratt Förstoringsratten är placerad mitt på TOPAZ kontrollpanel. Vrid ratten åt höger för att öka förstoringen, vrid åt vänster för att minska förstoring. Tips: När du vrider på förstoringsratten, visas aktuellt förstoringsteg till vänster på skärmen. Steg1 är lägsta förstoringssteg och 16 är högsta steg. Videoknappen (Blå) Tryck på den blå Videoknappen Placerad till höger om Förstoringsratten. Skärmen byter nu till annan kontrast eller färgkombination. Tryck upprepade gånger för att se fler alternativ. Av/På knapp (Grön) Tryck och håll in den gröna Av/på knappen för att starta monitor, Kamera och belysning. Knappen är placerad på höger sida av kontrollpanelen. Tryck på knappen för att stänga av TOPAZ. Not: Monitorn går automatisk ner i viloläge när TOPAZ är avstängd. 13

14 Avancerade inställningar TOPAZ har en inställningsmeny, där man kan välja videolägen och justera ljus, kontrast, färg, färgbalans. För att komma till inställningsmenyn, Tryck och håll in Positionsknappen tills ett T visas på skärmen. Tryck sedan på Positionsknappen för att växla mellan inställningarna. Lägg till och ändra Videolägen Du kan välja på upp till tolv olika videolägen. Dom första 4 lägena är fasta och kan inte ändras. Men det finns ytterligare åtta definierbara lägen. Som standard är videoläge 5 och 6 satta till blå text på gul bakgrund och gul text på blå bakgrund. Dessa lägen kan förändras, och ytterligare sex lägen kan aktiveras. För att ändra eller lägga till videolägen: 1. Tryck och håll in Positionsknappen tills du ser ett T i nedre vänstra hörnet på skärmen. 2. Tryck på videoknappen tills önskat videoläge visas i nedre vänstra hörnet på skärmen. 3. Tryck på Ljusratten för att rotera mellan tillgängliga färgkombinationer. Släpp knappen när önskat läge visas. 4. Tryck på Frysknappen För att aktivera videoläge. Ett V framför Videoläget visar att det är aktiverat. Tips: Om det står ett X framför Videoläget är detta inaktivt. Färgkombinationen kommer inte visas när man trycker på Videoknappen vid normal användning. 6. Repetera steg 2 till 4 om du vill välja fler kombinationer. 7. När du valt färdigt, håll in Postionsknappen tills on-screen displayen försvinner. * Läs på sidan 15 hur du enkelt minimerar antalet videolägen till 3. Eller hur man återställer TOPAZ till fabriksinställning. 14

15 Avancerade inställningar Tips: Om du inte vill spara inställningarna, vänta tills on-screen displayen försvinner. Dina inställningar sparas inte. Ändra Ljus Du kan använda Ljusratten för att öka eller minska ljuset på skärmen. Eller göra det via inställningsmenyn. Tryck och håll in Positionsknappen till du ser ett T i nedre vänstra hörnet på skärmen. 1. Tryck på Positionsknappen igen. 2. För att öka ljus, tryck på videoknappen till önskad ljusnivå. - eller - 3. Minska ljus genom att trycka på Frysknappen till önskad ljusnivå. 4. När du valt färdigt, håll in Positionsknappen tills onscreen displayen försvinner. Ändra Kontrast 1. Tryck och håll in Positionsknappen till du ser ett T i nedre vänstra hörnet på skärmen. 2. Tryck två gånger på Positionsknappen För att öka Kontrast, tryck på Videoknappen till önskad nivå. - eller - 3. Minska kontrast genom att trycka på Frysknappen till Önskad nivå. 4. När du valt färdigt, håll in Positionsknappen tills onscreen displayen försvinner. 15

16 Avancerade inställningar Ändra Färg 1. Tryck och håll in Positionsknappen till du ser ett T i nedre vänstra hörnet på skärmen. 2. Tryck tre gånger på Positionsknappen. 3. För att öka Färg, tryck på Videoknappen till önskad nivå. - eller - 4. Minska Färg genom att trycka på Frysknappen till Önskad nivå. 5. När du valt färdigt, håll in Positionsknappen tills onscreen displayen försvinner. 4. Ändra färgbalans (Tint) 1. Tryck och håll in Positionsknappen till du ser ett T i nedre vänstra hörnet på skärmen. 2. Tryck fyra gånger på Positionsknappen. 3. För att öka Tint, tryck på Videoknappen till önskad nivå. - eller - 4. Minska Tint genom att trycka på Frysknappen till Önskad nivå. 5. När du valt färdigt, håll in Positionsknappen tills onscreen displayen försvinner. 16

17 Avancerade inställningar Ta bort förstoringsdisplayen När du vrider på förstoringsratten, visas aktuellt förstoringsläge från steg 1 till 16. Om du inte vill se denna information, följ dessa steg: 1. Tryck och håll in Positionsknappen till du ser ett T i nedre vänstra hörnet på skärmen. 2. Tryck fem gånger på Positionsknappen. 3. Tryck på videoknappen. För att inaktivera displayen. Ett X markerar att förstoringsmenyn är inaktiverad. 4. Håll in Positionsknappen tills on-screen displayen försvinner. Lägg till funktionen Autofokus av När du trycker på fokusknappen, indikerar ett nyckellås om autofokus är av. Om du vill lägga till denna funktion, följ dessa steg: 1. Tryck och håll in Positionsknappen till du ser ett T i nedre vänstra hörnet på skärmen. 2. Tryck sex gånger på Positionsknappen. 3. Tryck på videoknappen. För att aktivera funktionen. Ett V markerar att autofokus av är aktiverad. 4. Håll in Positionsknappen tills on-screen displayen försvinner. Ta bort funktionen Bildfrysning Funktionen för att frysa bild är vald som standard, för att inaktivera, följ dessa steg: 1. Tryck och håll in Positionsknappen till du ser ett T i nedre vänstra hörnet på skärmen. 2. Tryck sju gånger på Positionsknappen. 3. Tryck på Fokusknappen. För att inaktivera funktionen. Ett X markerar att bildfrysningen är inaktiverad. 4. Håll in Positionsknappen tills on-screen displayen försvinner. 17

18 Avancerade inställningar Minimera Videolägen till endast 3 val. Färg, högkontrast positiv och högkontrast negativ bild. Tryck och håll in Ljusratten och Videoknappen i 10 sekunder. Nu finns endast tre lägen på Videoknappen. Återställa alla inställningar till fabriksinställning. Detta är ett enkelt sätt att återställa alla inställningar. Tryck och håll in Positionsknappen + Videoknappen + Frysknappen + Ljusratten i 10 sekunder. 18

19 Tilläggsmodulen ( Tillbehör till TOPAZ ) Med tilläggsmodulen kan du ansluta t.ex. en kamera och dator till Topaz. Man styr Topaz med hjälp av en handkontroll och en fotpedal. Skärmen kan delas så man växla mellan dator bild och kamerabild eller avståndskamera och datorbild. Man kan maskera skärmen och få referenslinjer. Tilläggsmodul Art Nr Innehåll Detta ingår: Tilläggsmodulen Strömadapter Handkontroll Spiralkabel Fotpedal RJ-45 kabel VGA kabel 19

20 Montering av tilläggsmodulen Det behövs inga speciella verktyg eller utrustning för att montera kopplingslådan. Innan montering se till att nätsladden är urtagen. TOPAZ tilläggsmodul fästs bak på Topaz. 1. Haka på tilläggsmodulen bak på Topaz. 2. Koppla bort VGA kabeln A. från Topaz och sätt dit den på tilläggsmodulen B. VGA. Se bild A. VGA Ut C. RJ45 D. RJ45 B. VGA Not. Tilläggsmodulen är ett tillbehör till TOPAZ 20

21 Montering av tilläggsmodulen 3. Sätt i den korta RJ45 kabeln i Topaz och i tilläggsmodulen. Se föregående bild. C-D E. Avståndskamera F. Handkontroll G. 12V DC IN 4. Anslut ena änden av spiralkabeln till uttaget på Handkontrollen, och andra ändan till tilläggsmodulen F. 5. Anslut Strömadaptern till uttag G. H. Fotpedal I. USB J. VGA IN 6. Anslut VGA Kabeln mellan uttag J. och datorn. 7. Fotpedalen ansluts till uttag H. Not. Tilläggsmodulen är ett tillbehör till TOPAZ 21

22 Att använda handkontrollen Med handkontrollen så får man möjlighet till flera funktioner med Topaz. Växla mellan helskärm för dokument kamera, avståndskamera eller dator bild. Dela skärmen mellan dator bild kamera bild. Maskera delar av skärmen. Referenslinjer. Referenslinjer (Röd) Positionsratt (Vänster) Kuliss (Blå) Positionsratt (Höger) Av / På knapp (Grön Ext. Kamera (Gul Valknapp (Orange Not. Tilläggsmodulen är ett tillbehör till TOPAZ Not. För delning mellan kamera och datorbild krävs att datorns externa VGA utgång är konfigurerad till bildskärmsupplösning 1024 x768 60Hz. 22

23 Att använda handkontrollen Av/på knapp (grön) - startar och stänger av Topaz. Valknapp (orange) växlar mellan dator bild, delar skärmen mellan kamera och dator och kamera bild. växlar mellan avståndskamera och do- Ext. Kamera knapp (gul) kumentkamera. Referenslinje knapp (röd) Tryck en gång för horisontella linjer. Tryck igen för vertikala linjer. Kulissknapp (blå) används om man vill maskera skärmen både horisontellt eller vertikalt. Om man har delad skärm så kan man växla mellan vertikal eller horisontell delad skärm. Positionsratt (vänster) När skärmen är delad mellan kamera och datorbild, justerar ratten delningsnivån. Är kuliss eller referenslinjer aktiva, justerar ratten nivån på dessa. Positionsratt (höger) - När skärmen är delad mellan kamera och datorbild, växlar ratten placering av dessa bilder. Är kuliss eller referenslinje aktiv, justerar ratten nivån mellan linjer alt. Kulisser. Användning av fotpedal Utan avståndskamera installerad används fotpedalen till: Växla mellan dator bild och dokumentkamera. Dela skärmen mellan dator och dokumentkamera. Med en avståndskamera installerad används fotpedalen till: Växla mellan dator bild och dokumentkamera. Dela skärmen mellan dator och dokumentkamera. Växla till avståndskamera. Not. Tilläggsmodulen är ett tillbehör till TOPAZ 23

24 Felsökning Ingen bild visas på skärmen Kontrollera att det finns ström till enheten. Av/på knappen till skärmen. (Nedre högra hörnet på skärm). Vrid på Förstoringsratten och tryck Videoknappen. Kontrollera alla kabelanslutningar. * Bilden är suddig Kontrollera om autofokus är avstängd, tryck på Frysknappen. Texten sitter fast på skärmen Tryck på Frysknappen för att släppa bilden. Läsbordet går inte flytta Skjut låsspaken från dig, för att frigöra bromsen. Ingen belysning Tryck samtidigt på Gul Ljusratt och Orange Fokusknapp. En röd fläck syns mitt i bilden Tryck på Röd positionskapp för att släcka markeringen. TOPAZ anslutningspanel. * Vänster anslutning - Nätkabel till vägguttag. Mitt anslutning Strömmatning bildskärm. Höger anslutning Videokabel till bildskärm. 24

25 Teknisk data TOPAZ 17 (Art Nr ) Förstoring: 2.4X till 63X. Bildskärm: 17 TFT (TCO 03) Bildfrekvens: 60 Hz Luminans: 300 cd/m2 Kontrast: 800:1 Respons: 5ms Fri arbetshöjd: 215 mm Belysning: LED (Avstängningsbar) Strömförsörjning: Volt AC 50/60Hz Effekt drift: 81w Effekt StandBy: 7.5w Vikt: 14.7 Kg Storlek: 440x490x515 (B x D x H) Storlek Emballage: 660x600x570 (B x D x H) TOPAZ 19 (Art Nr ) Förstoring: 2.7X till 70X. Bildskärm: 19 TFT (TCO 03) Bildfrekvens: 60 Hz Luminans: 300 cd/m2 Kontrast: 1000:1 Respons: 5ms Fri arbetshöjd: 215 mm Belysning: LED (Avstängningsbar) Strömförsörjning: Volt AC 50/60Hz Effekt drift: 81w Effekt StandBy: 7.5w Vikt: 14.9 Kg Storlek: 440x490x545 (B x D x H) Storlek Emballage: 660x600x570 (B x D x H) Dessa produkter uppfyller följande krav och direktiv: MDD 93/42/EEC EMC 89/336/EEC (Inklusive 93/68/EEC) Low Voltage directive 73/23/EEC (Inklusive 93/68/EEC) EN 55022:1998, EN 55024:1998, EN , EN , EN , EN EN , EN , EN , EN , EN , EN EN ISO 14971, EN

Användarmanual. Freedom Scientific BLV Group, LLC Juli, 2010. Art Nr. 1-3058

Användarmanual. Freedom Scientific BLV Group, LLC Juli, 2010. Art Nr. 1-3058 Användarmanual Freedom Scientific BLV Group, LLC Juli, 2010 Art Nr. 1-3058 PUBLISHED BY Freedom Scientific 11800 31st Court North St. Petersburg, Florida 33716-1805 USA http://www.freedomscientific.com

Läs mer

Bruksanvisning MagniLink Vision

Bruksanvisning MagniLink Vision Bruksanvisning MagniLink Vision LVI Low Vision International Verkstadsgatan 5 Tel: +46 470 727700 E-mail: info@lvi.se 352 46 Växjö Fax: +46 470 727725 Internet: www.lvi.se 2 Bruksanvisning 79 41 572d MagniLink

Läs mer

Bruksanvisning MagniLink Vision Tillbehör

Bruksanvisning MagniLink Vision Tillbehör Bruksanvisning MagniLink Vision Tillbehör LVI Low Vision International Verkstadsgatan 5 Tel: +46 470 727700 E-mail: info@lvi.se 352 46 Växjö Fax: +46 470 727725 Internet: www.lvi.se INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

REHAN ELECTRONICS LIMITED

REHAN ELECTRONICS LIMITED Bruksanvisning V1.1 REHAN ELECTRONICS LIMITED 1 Läs manualen noga innan ni använder produkten. VARNING OM PRODUKTEN UTSÄTTS FÖR REGN ELLER FUKT FINNS RISK FÖR BRAND ELLER ELEKTRISKA STÖTAR. OBSERVERA OM

Läs mer

Solo + Standard och HD. Nordic. SOLO manual version 20090811 4

Solo + Standard och HD. Nordic. SOLO manual version 20090811 4 Solo + Standard och HD Nordic SOLO manual version 20090811 4 1 SOLO från Nordiceye finns i 2 olika modeller. För att påverka miljön i varje form har vi valt att skriva denna manual i kombination av de

Läs mer

Bruksanvisning MagniLink S - Mac

Bruksanvisning MagniLink S - Mac Bruksanvisning MagniLink S - Mac Distributör: LVI Low Vision International Verkstadsgatan 5 Tel: 0470-727700 info@lvi.se 352 46 Växjö Fax:0470-727725 www.lvi.se Innehållsförteckning 1 Om LVI... 5 2 Introduktion

Läs mer

G2411HD/G2412HD/G2420HD Användarhandbok för LCD-bildskärm i färg. Välkommen

G2411HD/G2412HD/G2420HD Användarhandbok för LCD-bildskärm i färg. Välkommen G2411HD/G2412HD/G2420HD Användarhandbok för LCD-bildskärm i färg Välkommen Copyright Copyright 2009 av BenQ Corporation. Alla rättigheter förbehållna. Ingen del av denna publikation får reproduceras, spridas,

Läs mer

SARA CE Scanning and Reading Appliance Camera Edition

SARA CE Scanning and Reading Appliance Camera Edition SARA CE Scanning and Reading Appliance Camera Edition Användarmanual 440507-001 Rev F Freedom Scientific Inc. PUBLICERAD AV Freedom Scientific Inc. 11800 31 st Court North St. Petersburg, Florida 33716-1805

Läs mer

M403W/M363W/M323W/ M403X/M363X/M323X/M283X/ M353WS/M303WS/M333XS/ M403H/M323H

M403W/M363W/M323W/ M403X/M363X/M323X/M283X/ M353WS/M303WS/M333XS/ M403H/M323H Projektor M403W/M363W/M323W/ M403X/M363X/M323X/M283X/ M353WS/M303WS/M333XS/ M403H/M323H Bruksanvisning M403W, M303WS och M323H distribueras inte i Nordamerika. Modell Nr. NP-M403W, NP-M363W, NP-M323W,

Läs mer

Viktig Information. Säkerhetsforeskrifter Försiktighetsåtgärder W-2. Viktiga säkerhetsinstruktioner. Installation

Viktig Information. Säkerhetsforeskrifter Försiktighetsåtgärder W-2. Viktiga säkerhetsinstruktioner. Installation Bärbar projektor MT1075/MT1065 Bruksanvisning English Deutsch Français Italiano Español Svenska Viktig Information Säkerhetsforeskrifter Försiktighetsåtgärder Läs denna bruksanvisning noggrant innan du

Läs mer

BL-serien LCD-skärm Användarhandbok

BL-serien LCD-skärm Användarhandbok BL-serien LCD-skärm Användarhandbok Copyright Copyright 2014 av BenQ Corporation. Alla rättigheter förbehållna. Ingen del av denna publikation får reproduceras, spridas, skrivas av, lagras i ett inhämtningssystem

Läs mer

EW270U. EW270U Användarhandbok DLP PROJEKTOR MODELL

EW270U. EW270U Användarhandbok DLP PROJEKTOR MODELL DLP PROJEKTOR MODELL EW270U Användarhandbok SVENSKA EW270U Den här användarhandboken innehåller viktig information för dig. Läs den innan du använder projektorn. VAR FÖRSIKTIG! RISK FÖR ELEKTRISK STÖT

Läs mer

Viktig Information. Säkerhetsforeskrifter Försiktighetsåtgärder W-2. Viktiga säkerhetsinstruktioner. Installation

Viktig Information. Säkerhetsforeskrifter Försiktighetsåtgärder W-2. Viktiga säkerhetsinstruktioner. Installation Bärbar projektor MT1065/MT1060/MT860 Bruksanvisning English Deutsch Français Italiano Español Svenska Viktig Information Säkerhetsforeskrifter Försiktighetsåtgärder Läs denna bruksanvisning noggrant innan

Läs mer

W600 Digital Projektor Användarhandbok. Välkommen

W600 Digital Projektor Användarhandbok. Välkommen W600 Digital Projektor Användarhandbok Välkommen Svenska Innehåll Viktiga säkerhetsanvisningar 3 Introduktion...7 Projektorns funktioner... 7 Förpackningens innehåll... 8 Projektorns utsida... 9 Kontroller

Läs mer

Copyright (C) 2008-2015, VisionAid International Ltd, all rights reserved.

Copyright (C) 2008-2015, VisionAid International Ltd, all rights reserved. ReadEasy Move 2 med Feature Pack ver 4.6 Handledning Copyright (C) 2008-2015, VisionAid International Ltd, all rights reserved. Innehållsförteckning VisionAid International Innehållsförteckning... 2 Introduktion...

Läs mer

Focus 40 Blue. Punktdisplay Användarmanual. Freedom Scientific Inc.

Focus 40 Blue. Punktdisplay Användarmanual. Freedom Scientific Inc. Focus 40 Blue Punktdisplay Användarmanual Freedom Scientific Inc. PUBLICERAD AV Freedom Scientific Inc. 11800 31 st Court North St. Petersburg, Florida 337161805 USA http://www.freedomscientific.com Informationen

Läs mer

TEKNISK SUPPORT(VANLIGA FRÅGOR OCH SVAR) ---------------- 12-13 FELMEDDELANDE & MÖJLIG LÖSNING-----------------------------------14

TEKNISK SUPPORT(VANLIGA FRÅGOR OCH SVAR) ---------------- 12-13 FELMEDDELANDE & MÖJLIG LÖSNING-----------------------------------14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖR DIN SÄKERHET------------------------------------------------------------------- 1 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER-------------------------------------------------- 2 SÄRSKILDA KOMMENTARER

Läs mer

EX220U. EX220U Användarhandbok DLP PROJEKTOR MODELL

EX220U. EX220U Användarhandbok DLP PROJEKTOR MODELL DLP PROJEKTOR MODELL EX220U Användarhandbok SVENSKA EX220U Den här användarhandboken innehåller viktig information för dig. Läs den innan du använder projektorn. VAR FÖRSIKTIG! RISK FÖR ELEKTRISK STÖT

Läs mer

MW712 Digital projektor Användarhandbok

MW712 Digital projektor Användarhandbok MW712 Digital projektor Användarhandbok Innehåll Viktiga säkerhetsanvisningar.. 3 Introduktion... 7 Projektorns funktioner...7 Förpackningens innehåll...8 Projektorns utsida...9 Kontroller och funktioner...10

Läs mer

NP215/NP210/NP115/NP110

NP215/NP210/NP115/NP110 Bärbar projektor NP215/NP210/NP115/NP110 Bruksanvisning NP210 och NP115 distribueras inte i Nordamerika. 1:a utgåvan, augusti 2009 DLP och Brilliant Color är varumärken som tillhör Texas Instruments. IBM

Läs mer

CP220c digital projektor Commuter-serien Användarhandbok. Välkommen

CP220c digital projektor Commuter-serien Användarhandbok. Välkommen CP220c digital projektor Commuter-serien Användarhandbok Välkommen Copyright Copyright 2007 för BenQ Corporation. Med ensamrätt. Ingen del av den här publikationen får återskapas, överföras, skrivas om

Läs mer

SMART Board 480 Interaktiv skrivtavla. Användarhandbok

SMART Board 480 Interaktiv skrivtavla. Användarhandbok SMART Board 480 Interaktiv skrivtavla Användarhandbok Produktregistrering Om du registrerar din SMART-produkt, informerar vi dig om nya funktioner och programuppgraderingar. Registrera online på smarttech.com/registration.

Läs mer

HUGOSON HU2713 27" LCD TV

HUGOSON HU2713 27 LCD TV HUGOSON HU2713 27" LCD TV Användarmanual / User manual www.hugoson.se / www.hugoson.com Manual HU2713 / 27" LCD display HUGOSON HU2713 / Innehåll Varningar Tillbehör och beskrivningar 02 04 LCD display

Läs mer

MP770 digital projektor Mainstream-serien Användarhandbok. Välkommen

MP770 digital projektor Mainstream-serien Användarhandbok. Välkommen MP770 digital projektor Mainstream-serien Användarhandbok Välkommen Copyright Copyright 2006 för BenQ Corporation. Med ensamrätt. Ingen del av den här publikationen får återskapas, överföras, skrivas om

Läs mer

Extreme. HeadMouse. Kontakta gärna RehabCenter AB för ytterligare information. info@rehabcenter.se. Tel. 08-768 25 00 Fax.

Extreme. HeadMouse. Kontakta gärna RehabCenter AB för ytterligare information. info@rehabcenter.se. Tel. 08-768 25 00 Fax. HeadMouse Extreme WWW.orin.com support@orin.com Kontakta gärna RehabCenter AB för ytterligare information info@rehabcenter.se Tel. 08-768 25 00 Fax. 08-792 49 49 Informationen i denna bruksanvisning kan

Läs mer

PJD5353 DLP Projektor Användarhandbok

PJD5353 DLP Projektor Användarhandbok PJD5353 DLP Projektor Användarhandbok Godkännandeinformation FCC-deklaration Denna enhet efterlever del 15 i FCC-bestämmelserna. Användningen är underkastad följande två omständigheter: (1) denna enhet

Läs mer

XL-serien Användarhandbok

XL-serien Användarhandbok XL-serien Användarhandbok Copyright Copyright 2014 av BenQ Corporation. Alla rättigheter förbehållna. Ingen del av denna publikation får reproduceras, spridas, skrivas av, lagras i ett inhämtningssystem

Läs mer

CP270 Digital Projektor Användarhandbok. Välkommen

CP270 Digital Projektor Användarhandbok. Välkommen CP270 Digital Projektor Användarhandbok Välkommen Innehåll Viktiga säkerhetsanvisningar...3 Introduktion...7 Projektorns funktioner... 7 Förpackningens innehåll... 8 Projektorns utsida... 9 Kontroller

Läs mer

GT950 LCD-projektor Bruksanvisning

GT950 LCD-projektor Bruksanvisning ENTER GT950 LCD-projektor Bruksanvisning AUTO ADJUST STATUS POWER ON/STAND BY SELECT LENS SHIFT CANCEL MENU SOURCE FOCUS ZOOM Svenska W 1 VIKTIG INFORMATION Försiktighetsåtgärder Läs denna bruksanvisning

Läs mer

Svenska. Bruksanvisning

Svenska. Bruksanvisning Svenska Bruksanvisning Alla rättigheter förbehålls. Ingen del av denna skrift får återges, lagras i något system, eller överföras i någon form eller på något sätt, elektroniskt, mekaniskt, fotokopieras,

Läs mer