Dax för skyddsombudsval!!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Dax för skyddsombudsval!!"

Transkript

1 - 1 - Nr 6 oktober 2013 Årgång 30 Ordföranden har ordet Vad har han nu hittat på! sidan 3-4 Förhandlingar Lokal + MBL sidan årsfest Vad hände? se bilder sidan 6-7 Läkarvårds- Fonden Nytt om SwedPaper. sidan 9 Resereportage En rolig Floridaresa sidan Dax för skyddsombudsval!! Tidsplan Redaktionssida 2 Skyddsombudsval 8 Älgjakt 10 Pension + Pappaträff 11 Studier Bolåneerbjudande 13 Flemton 17 Sociala Fonden Avdelningsmöte 20 Nominering 14 okt - 4 nov Valperiod 5 nov - 29 nov Ombudsträffar dec

2 - 2 - Karskäringen utges av Korsnäsvägen Gävle Telefon: Faxnummer: "Våra tjejer" Expeditionstider: Måndag och Onsdag och Expeditionen har telefontid: Måndag - Torsdag och Fredag Ordförande Kjell Olsson har: Mobil Arbetsställets Huvudskyddsombud Yngve Berglind har: Mobil Göran (Klacken) Larsson (fackligt sociala frågor) har Mobil Huset där vi finns kallas 152an. Karskäringens redaktion består av Kjell Johansson, Michael Wallin, Ola Carlros och Mikael Persson Papperstreans hemsida. E-post till Karskäringen och Tarja och Agneta Papperstreans personal Tarja Rautiainen och Agneta Nilsson arbetsuppgifter omfattar medlemsredovisning, administration, försäkringsfrågor med AFA och Folksamförsäkringen samt service till styrelsen, förtroendevalda, kommittéer och alla andra medlemmar som behöver hjälp. Expeditionen är stängd onsdag den 9 oktober på förmiddagen. Öppet som vanligt efter kl Ansvarig utgivare: Ordförande, Pappers avd 3 Karskäringen trycks av Trycktrean Gävle Nästa nummer av Kar arsk skäring äringen kommer ut den 14 november Se till att lämna in ert material senast den 11 Karskäringens redaktion Ola Carlros, Michael Wallin, Kjell Johansson,och Mikael Persson

3 - 3 - Ordföranden har ordet Hej! Med raska steg kommer nu hösten och allt vad det kan innebära, regn och rusk. Jag har redan plockat fram isskrapan för att skrapa is ett par dagar när jag skulle till jobbet. Lite tidigt men inte mycket annat att vänta. Det kan tyckas bra för älgjägarna om det blir lite kyligt, men vad spelar det för roll nu, när älgarna kommer att få gå ifred, utan att bli jagad, i alla fall i början av jakten eftersom att de anställda som bl.a. jagar älg inte får ledigt pga stoppveckorna på fabriken, trots att man fixat ersättare som har ledigvecka och är beredd att ersätta och jobba. Hoppas man får vara sjuk i alla fall. AD dom Varsel - Stämning. Det är mycket elände för våra kollegor i branschen just nu. I Kvarnsveden förlorade Pappers nyligen ett mål i Arbetsdomstolen, som handlade om en av våra kollegor vid Kvarnsvedens Pappersbruk, som hade företrädesrätt till återanställning men trots detta fick uppleva hur flera jobb, med arbetsuppgifter som han säkerligen skulle kunna axla med glans, gavs till andra sökande. I Hallstavik stämmer Pappers Holmen Paper för olagliga uppsägningar. Pappers accepterade ett antal undantag för att säkra kompetensen, men det räckte tydligen inte. Företaget gjorde egna tolkningar som resulterade i att 24 medlemmar förlorade jobbet på felaktiga grunder. Nu skall det prövas. Känns som vi haft den här resan tidigare med en massa stök och bök. Förhoppningsvis slipper vi såna här tråkigheter framöver och om något händer löser parterna det på bästa möjliga vis. Så verkar de göra i Fors, där alla vet att det skall sparas, men som vi hört att parterna har en bra dialog från början för att hitta bra lösningar. Fackligt Politisk samverkan. Socialdemokratiska politiker har under en tid kontakta facken i Gävle för att få igång en dialog, så kallad Fackligt politisk samverkan. Ett par träffar har det mynnat ut i. Syftet är som sagt att de vill få en bättre relation med facken i Gävle, höra vad facken och medlemmarna har för frågor som skall upp på bordet till politikerna. För att nå framgångar måste fack och arbetarrörelsens partier samarbeta vet vi sen gammalt. Det här är inte något unikt utan så var det tidigare, men någon stans har man tappat det här. Bra att de vill lyssna av i alla fall och vill ha en bra dialog, men det känns långt bort ibland. Några förslag på fackligt politiska frågor som kom fram var bl.a. Möjlighet till arbete alternativt. Utbildning, Inget Fas 3, Höjd A-kassa, Sjukförsäkringsreglerna måste ses över och ändras, Lönegapet mellan kvinnor och män måste minska, Barn och äldreomsorg värd namnet, Nattis m.m. Medlemsdialog. Conny Nilsson kom från förbundet och ville träffa medlemmarna i Avd. 3 för att lyssna av lite om det mesta i så kalld medlemsdialog. De frågor han ville diskutera var bland annat. Vet du vart du vänder dig med försäkringsfrågor i avdelningen? Känner du till någon som fått ersättning genom Pappers medlemsförsäkringar? Vad tycker du om att Pappers satsar medlemspengar på medlemsförsäkringar? Vad tycker du om årets avtalsuppgörelse? Vilka framtidsfrågor tycker du är viktiga? Han tackar alla som välvilligt ställde upp för att diskutera med honom.

4 - 4 - Olycksfall. Vid senaste Samverkansrådet informerade fabriksdirektör Ulf Eliasson bl.a. om tillbudsrapporteringen och olycksfall med sjukskrivning. Tillbudsrapporteringen har ökat till över 700 skrivna tillbud, vilket är bra, men det som oroar en hel del är att olycksfall med sjukskrivning istället för halverats till ca 5-6 st som målet var för 2013, har ökat till 18-20st, vilket kan innebära att det dubblerats innan årets slut. Då kommer frågan vad vi göra åt detta, att öka medvetenheten och säkerhetstänket före allt annat så inget allvarligare händer. Det finns lite att fundera över runt ämnet. Men än en gång, tänk säkert. Säkerheten före allt, tom före produktion. En satsning på säkerhet är tänkt att genomföras från företaget under hösten. Pappers Avdelning 3, 100 år Efter över ett års planering är festerna är över. Helt plötsligt var allt slut. Tänk om det varit som Hasse Bergqvist antydde, om vi haft 1600 medlemmar som förr, Då hade festerna pågått under september. Sammanfattningsvis har det varit riktigt bra och lyckade tillställningar. En blandning av historia, underhållning, mat och dans i dessa trevliga lokaler. Tror inte vi har kunnat hitta så mycket bättre lokaler att ha de här festligheterna i. Mat och dryck från Gasklockorna, har frånsett första tillfället varit bra. Bomhus musikkår, Hasses tillbakablick och historieberättelse om Pappers Avdelning 3, underhållningen från Lolas Showmind och bandet fick idel lovord från både ung och gammal. Ja lite negativ kritik kom också fram, men de var få som Ett stort tack till dessa duktiga artister som underhöll oss dessa kvällar. Jag vill även tacka de som bidragit med idéerna, arbetsgruppen från Avdelning 3, Michael Wallin, Thomas Pettersson, Tomas Hjalmarsson, Mats Linander, Bosse Myrberg, Monika Kock, Kjell Johansson, Yngve Berglind, Uffe Westin, sist men inte minst, Lola som spann loss på idéerna och utvecklade allt till vad det blev med sina artister. Skyddsombudsval Tre år går så fort. Nu kör vi snart igång skyddsombudsvalet för tre år framåt för mandatperioden Nomineringslistor kommer att sättas upp på alla avdelningar, senast 14/10. De kommer att hänga uppe tills 4/11. Under den tiden skriver ni upp de personer som ni gärna vill ha som ombud, men kom ihåg att den ni skriver upp skall alltid vara tillfrågad. Valperioden pågår mellan 5/11-29/11. Se separat artikel om detta i tidningen. Slutord Kommande onsdag är det medlemsmöte igen. En diger agenda med förhandlingsrapport, verksamhetsplan 2014, utlottning av hockeybiljetter, middag för två på restaurang Allstars. Dessutom har vi som tema, försäkringar. En intressant försäkringsexpert kommer och informerar och svarar på frågor, bl.a. fritidsförsäkring, avtalspension m.m. Väl mött på onsdag den 9/10, 16:15 alla medlemmar. Ha det bra Kjelle

5 Lokal reguljär förhandling 19/ Förhandlingsrapport. MBL info/förhandlingar Utbildning i lagar och avtal Som tidigare har rapporterats ska en gemensam utbildning, på området lagar och avtal, genomföras för chefer och fackliga företrädare. Pappers efterfrågade en dagordning för utbildningen, vilket företaget redovisade vid denna förhandling. Utbildningen som är en heldag kommer att genomföras för alla avdelningar och inleds under hösten, datum ej fastställt, med början på lab. Mikrobiologiprovning Företaget meddelade att man vill förlänga tidigare överenskommelse, om helgprovning avseende mikrobiologi vid tillverkning av Combibloc, året ut. Pappers återkommer med besked. Automatmail vid hantering av U-tid Pappers ansåg att systemet med utskick av automatmail är för oflexibelt och borde ersättas av en mer levande, löpande dialog mellan skiftlag och arbetsledning. Ett problem är att mail skickas ut även till dem som redan fyllt sin u-tid. Företaget ansåg att systemet behövs för att ordning och reda ska råda avseende ledighetshanteringen. Gällande överenskommelse kvarstår. Befattningsbeskrivningar UH Pappers meddelade att befattningsbeskrivningar för Massabruk UH Automation inte finns inskrivna i Lotsen. Företaget återkommer i frågan. Fastställande av skiftscheman Pappers anmälde att fler scheman än sexskiftsschemat borde fastställas i förhandling, efter att de passerat skiftschemarådet för kontroll. Företaget instämde och från 2015 ska samtliga scheman fastställas i förhandling. Leverans av skiftscheman till 2-skiftare ska också ske fortsättningsvis. Smuts- och värmetillägg Frågan om smuts- och värmetillägg lyftes av företaget, som anser att det är svårt att avgöra när tilläggen ska utgå och att vissa lägger ut timmar per månad schablonmässigt, vilket inte är enligt riktlinjerna. Företaget anser därför att tillägget borde tas bort och istället ersättas med någon annan form av kompensation. Företaget återkommer till nästa förhandling med förslag på lösning för betalning. Ledigheter under höststoppet Företaget meddelade att beslutet om att inte tillåta ledigheter under höststopp kvarstår. Beslutet gäller driftoch underhållspersonal vid produktionsavdelningarna och kommer att specificeras närmare. Pappers anser fortfarande att agerandet är stelbent. Nästa förhandlingsdag Den 24/10-13 MBL Ändrad bemanning PM2 Vid en MBL-info presenterade SwedPaper förslag till ny bemanningsplan för driftorganisationen PM2. Detta efter att BillerudKorsnäs har meddelat att deras behov att utnyttja SwedPapers omrullningsmaskiner är minimalt, och efterbehandlingsbehovet från PM2 motsvarar kapaciteten på 1 omrullningsmaskin. Efter att förhandling skett med Pappers fastställdes den nya bemanningsplanen. Ny bemanningsplan med 7 operatörer per skiftlag gäller fr.o.m. 1 november. Övertaliga är sex stycken äldre medarbetare som valt att stanna i BillerudKorsnäs. De kommer att erbjudas avgångsvederlag från Billerud Korsnäs. MBL Teknik Företaget presenterade sitt förslag på omorganisation av avdelning Teknik. Syftet med omorganisationen är att konsolidera nuvarande Teknikavdelning som bildades i maj Omorganisationen innebär inga personalreduceringar. Målet är att bilda en avdelning med tydliga ansvarsområden och en ökad flexibilitet i organisationen i form av överlappande kompetensområden inom grupperingar för respektive sektioner Detta skall leda till en Teknikavdelning med tydligt ansvar för Produktion Gävles utveckling av anläggningen i form av administration, ledning, planering och genomförande av anläggningsprojekt. Utöver detta kommer även avdelningen att ha ett ansvar för genomförande och utveckling av driftsäkerhetsarbetet. Dessutom tillsattes en ny chef för avdelningen istället för Magnus Kangas som varit tillförordnad chef. Ny chef blir Henning Ekström som rekryterats från Kvarnsveden. MBL Chefsväxling UH Mek / Kartongbruket Linda Strandberg (idag Projektingenjör Anläggning) övergår till befattningen Chef UH/Mek Kartongbruket. Dan Alm som idag upprätthåller denna befattning övergår till en tillfällig befattning som UH-tekniker inom Kartongbruket Dan övertar tillfälligt en del av Esa Palmus nuvarande arbetsuppgifter, vilket frigör Esa till förbättringsarbete och utveckling av Maximo (bl a Agresso-införandet). Tidpunkt för genomförande är september så att Linda hinner vara med inför höststoppet Integration Fas 2 Ett arbete med att identifiera eventuella kostnadsbesparingar har pågått under sommar och hösten. Företaget synar det mesta och vänder på alla stenar som går att vända på. Riktigt vad som kommer fram ur detta är i dagsläget för tidigt att säga. Vi återkommer eventuellt med rapport om det i kommande Karskäringar.

6 - 6 - Bilder från medlemsfesterna i Gasklockorna när Papperstrean firade 100 år.

7 - 7 -

8 - 8 - Dax för skyddsombudsval!! Nu kör vi snart igång skyddsombudsvalet för mandatperioden Här nedan ger vi en bild av hur det kommer att gå till. Läs noga igenom sidan, så du är beredd när nomineringslistan kommer upp. Vi hoppas naturligtvis att du ser positivt på en förfrågan om nominering. Valkretsar Vi lever som bekant i en föränderlig värld. Kartan ändras ständigt på fabriken och det påverkar även oss. Det innebär i praktiken att vi petar lite i vissa valkretsar medan några bytt namn och några till och med försvunnit. Det är inte längre så att man måste ha ett skyddsombud på varje skiftlag. Man kan ha flera ombud på samma skift, huvudsaken är att vi får ombud som vill ha uppdraget och därigenom fungerar bra. Uppdelning av arbetsuppgifter löser man naturligtvis inom ombudsgruppen. Vissa kanske riktar in sig på rena skyddsfrågor medans andra t.ex. pysslar med råden. Hur just din krets ser ut framgår av nomineringslistorna. Nominering Om allt stämmer kommer det inom kort att sättas upp nomineringslistor på alla avdelningar. Detta ska ske senast 14 oktober!! På listan framgår det vilken valkrets det gäller och hur många ombud som ska väljas inom kretsen. Det kan vara allt mellan 1 och 9 st. Listorna hänger uppe tills 4 november och under den tiden skriver ni upp de personer ni gärna vill ha som ombud. Observera dock att den nominerade alltid ska vara tillfrågad! Kontrollera att det är rätt lista du använder! Styrelsen sätter stort värde på att du ställer dej positiv till en förfrågan! Det är naturligtvis möjligt att nominera fler ombud än som slutligen ska väljas. Längst ner på listan ser du vem som är valförrättare på din avdelning. Honom kan du vända dej till vid funderingar. Hur går valet till? Valet genomförs mellan 5:e november och 29:e november. Det är en lite tajt period, men vi måste vara klara före ombudsträffarna december när andra val ska genomföras, bl.a. representanter i råden. Under den perioden får din valkrets besök av valförrättaren, som på lämpligt sätt genomför valet, vid behov med hjälp av valsedlar. Han kommer inte att krångla till det i onödan utan sunt förnuft gäller. Om antalet ombud inom din krets är fler än en, kan du naturligtvis rösta på flera nominerade. Ända upp till det antal ombud det ska vara. Efter valet upprättas ett valprotokoll som sätts upp på avdelningen. Mandatperioden är 3 år. Valnämnden Tidsplan Nominering 14 okt - 4 nov Valperiod 5 nov - 29 nov Ombudsträffar dec Yngve Berglind, Mats Linander

9 - 9 - Läkarvårdsfonden Informerar. I samband med försäljningen av PM 2 framkom önskemål från personalen om fortsatt medlemskap i Läkarvårdsfonden. Våra kollegor Sociala Fonden och Tandklubben fick samma förfrågan. Ett fortsatt medlemskap var inte förenligt med skrivningen i våra stadgar. Eftersom det kom positiva signaler från Sociala Fonden och Tandklubben har också Läkarvårdsfonden förberett ett fortsatt medlemskap genom att korrigera stadgarna och kommentarerna till dessa. Representantskapet har godkänt styrelsens förslag till förändringar och vi kan därför med glädje erbjuda personalen på PM 2 fortsatt medlemskap. De korrigerade stadgarna kan du ta del av på Intranätet via: anställning/hälsa/ Läkarvårdsfonden/Läkarvårdsfondens stadgar. Vi vill i detta sammanhang passa på och kommentera några av stadgarnas paragrafer: 1 Det åligger medlem att i första hand utnyttja andra möjligheter till ersättning Ett exempel härpå är möjligheten att via högkostnadskortet få frikort för läkarvård. Vi återger här Landstingets information om högkostnadskortet: Varje gång du får sjukvård inom öppenvården, hos till exempel läkare, sjuksköterska eller annan hälso- och sjukvårdspersonal på hälso/vårdcentral eller sjukhus kan patientargiften föras in i detta kort. Det gäller även besök hos privatpraktiserande läkare eller annan vårdgivare med vårdavtal med ett landsting samt vid tandvård där medicinskt underlag finns och du betalar sjukvårdens besöksavgifter. Dessa avgifter är frikortsgrundande. Sjukvårdsbesök i andra landsting kan också föras in i kortet. Andra tandvårdsavgifter, läkemedelsinköp, avgifter för slutenvård, intyg, hälsokontroller, vaccinationer, ordination/förskrivning av hjälpmedelsprodukter, uteblivet besök får inte noteras på kortet och är inte frikortsgrundande. När du inom 12 månader debiterats avgifter motsvarande det högkostnadsbelopp som gäller har du rätt till frikort. Frikortet gäller den tid som återstår av tolvmånadsperioden räknat från besöksdatum på det äldsta besöket som räknas in. Frikortet gäller i hela landet. Gränsen för frikort är för närvarande 1100: - för läkarvård och 1800: - för sjukresor. För sjukresor finns inget högkostnadskort utan man måste själv hålla reda på och meddela sjukreseenheten när gränsen (1800: -) för frikort är uppnådd. Motsvarande gräns för är 1200: - för Uppsala län. 2 a Varje anställd vid BillerudKorsnäs anläggningar i Bomhus har rätt att vara medlem. Till denna paragraf har som kommentar och praktisk tillämpning fogats följande text: Vid organisationsförändringar t ex. försäljningen av PM 2, kan viss avvikelse från 2 vara befogad och samordning med motsvarande ställningstagande hos Sociala Fonden och Tandklubben vara eftersträvansvärt. Styrelsen fattar beslut från fall till fall. 3 b Ersättning utbetalas vid vård/behandling hos av Landstinget godkänd Läkare mot inlämnade av faktura/kvitto i original. Se kommentarer till stadgarna. Av ersättningsunderlaget skall vårdgivare, vårdtagare och typ av vård framgå. Kontantkvitton eller förteckning över gjorda utbetalningar till Landstinget duger alltså inte. Övriga ändringar av stadgarna är av redaktionell art. Vid oklarheter hör du av dig till expeditionen torsdagar mellan Med vänliga hälsningar från ordförande Yngve Berglind

10 Se upp! Snart börjar älgjakten igen. Fast nu utan Korsnäsare för dom måste jobba i år.

11 Pension. Vet du: Hur stora avsättningar du gör till din pension? Vet du: Skillnaden på Premiepension och Avtalstjänstepension? Vet du: Hur dina pensionspengar är placerade, Fond eller Traditionell? Vet du: Om du har efterlevandeskydd på din tjänstepension? Vet du: Att det handlar om stora pengar i avsättning till avtalstjänstepensionen? Exempel. Årslön kronor ger kronor till avsättning. Årslön kronor ger kronor till avsättning. Årslön kronor ger kronor till avsättning. Tjänstepensionen kommer att bli en allt större del av slutpensionen. Ta chansen och kom på medlemsmötet 9 oktober kl 16:30. Du får reda på allt om pensionen. Certifierad rådgivare medverkar. Välkommen önskar: Försäkringsansvarige Leif Mellin och Yngve Berglind. Läs för mej, pappa! Pappaträff i Sandvikens folkbibliotek Måndagen 28/ 10 kl Författaren Kjell Eriksson om vikten av läsning och sitt författarskap. Studiebesök på Sandvikens folkbibliotek. Barnen gör en låt med Anders Kråkan Ågren Vill du vara med så anmäl dig till Papperstrean på 152an.

12 En rapport från Utbildningsdepartementet Hej! Studieorganisatörskonferens oktober Det finns fortfarande chans att påverka!! Det är snart dags för årets upplaga av BAUTAKONFERENSEN. Jag talar om studieorganisatörskonferensen där alla studieorganisatörer i Pappers samlas för att sammanställa Pappers förslag till utbildningsprogram för Om du nu har kommit på något som kan vara intressant så är klockan nu 23:55. Kontakta då mig snarast så kan det finnas en möjlighet att få med det i det kommande studieprogrammet. Handledarkonferens 3-4 september på Långholmen. De flesta av våra studiehandledare samlades på Långholmen för att gå igenom vårt eget studiematerial och för att fortbilda oss så att vi blir ännu bättre på att utbilda dig och alla andra när vi genomför våra grund och fortsättningsutbildningar. Mats Jutterström var där och informerade om det senaste som hänt på Lag & Avtalsfrågan. Det är inte lätt och inte blir det mycket bättre heller. Våra positioner angrips hela tiden av våra kära motståndare, ibland av ideologiska skäl men ibland känns det som det är ett politiskt beställningsjobb från någon på den mörka sidan. När allt kommer omkring känns ibland Darth Vader som en snäll kille jämfört med vissa vi träffar i maktens korridorer. Handledarkonferensens höjdare enligt mig var att träffa och lyssna på Krister Kronlid. Krister har skrivit en bok Min morfar föddes i en diktatur. Han har rest runt och föreläst om denna bok som i korthet handlar om hans morfar, Karl Viktor Nilsson i Uddevalla. Tiden då han växte upp, samhället runt omkring och även en del av det som händer runt omkring i världen som påverkar oss alla och envar. Som grädde på moset erhöll samtliga deltagare ett exemplar av boken. Jag har ännu inte läst den men jag väntar ivrigt på första bästa tillfälle att sätta tänderna i den. Jag kan bara säga att Kristers berättelse gjorde mig väldigt nyfiken och ivrig att läsa boken. Nu när mörkret kommer så vet jag att boken kommer att göras min höst ljusare den stund jag läser den. Med andra ord detta är ett boktips för alla, även ni som inte läser så mycket. Boken är inte så tjock och texten är lättläst så tveka inte, LÄS Min morfar föddes i en diktatur av Krister Kronlid. Jag finns ofta på 152:an (Sociala Fondenhuset) måndagar 8:00-16:00. Telefon, internt 1591 eller utifrån Adresser till din Studieorganisatör i Papperstrean: E-post: Internpost: Avdelning: 152:an. Mottagare: Tomas Hjalmarsson Pappers hemsida: Gå in på och klicka på kalendarium och sedan 2013 så ser du aktuella utbildningar och när du senast måste anmäla dig. Anmäler gör du hos mig, fyll i en blankett och skicka in den till mig precis som vanligt i ett internkuvert enlig ovan. Tänk på att jag måste ha lite tid att hantera din anmälan.

13 Aktuella utbildningar & utbildningsrelaterade träffar:2013 Kassörsutbildning steg 2: november på Rönneberga, sista anm. 25 oktober. Revisorsutbildning steg 2: november på Rönneberga, sista anm. 25 oktober. Fysiska och Psykiska belastningsfaktorer: 2-4 december på Runö, sista anm. 4 oktober. Säkerhetskultur: 2-4 december på Runö, sista anm. 4 oktober. Att informera och agitera: 2-6 december på Runö, sista anm. 4 oktober. Huvudskyddsombud 1: 9-11 december på Runö, sista anm. 11 oktober. Det svåra samtalet: 9-11 december på Runö, sista anm. 11 oktober. Arbetsanpassning och Rehabilitering: december på Runö, sista anm. 11 oktober. Senaste anmälningsdag är det datum vårt Förbund måste ha din anmälan och jag måste ha din anmälan senast måndagen innan så att jag hinner skicka in den i tid. Inbjudningar till dessa utbildningar har eller kommer som vanligt att skickas ut via e-post till ombuden. Om nu något inte fungerar och du undrar över något så tveka då inte att kontakta mig. Tomas Hjalmarsson Din Studieorganisatör Tror du att din bolåneränta förhandlas ner av sig själv? Då har du nästan rätt. Att förhandla bolåneräntor med banken kan vara det tråkigaste som finns. Därför kommer vi på Pappers att erbjuda dig en ny förmån tillsammans med andra förbund inom LO mervärde och företaget Samlas. Förmånen innebär att Samlas sköter förhandlingen och att du kan välja det erbjudande som passar dig bäst. Tillsammans kan 1,3 miljoner LO-medlemmar nämligen sätta rejäl press på bankerna. Anmäl ditt intresse till samlas.se/pappers eller Sms:a. SAMLAS Förnamn Efternamn till Din intresseanmälan förbinder dig inte till någonting.

14 Om man inte åker österut till Thailand eller länderna runt omkring på senvintern, vart åker man då? Vad sägs om Solskensstaten Florida? En rundtripp till Orlando-Tampa-Miami med omnejd. Vi åkte i början på Mars-13 och var borta i 14 dagar Reseskildringen Vi hade bokat allt på nätet själva och hotellet vi bodde på i Orlando heter Fairfield Inn & Suites, låg precis mittemot Sea World. Stora sängar, rent och fint samt med en typisk amerikansk frukost. Våfflor+lönnsirap, bagels, rostat bröd, bacon, ägg och andra nyttiga saker. Äventyret började redan på flygplatsen i Miami, då jag skulle lösa ut vår hyrbil. Jag hade beställt en stor SUV men personalen sa att mitt fordon var en Toyota RAV4. Efter ett visst meningsutbyte, lite strul med mitt VISAkort och ett tillägg på 19$/dag, skulle jag få en Cherokee i alla fall. Något trumpen tog jag mig ner till garaget där personalen körde fram min bil, en Toyota RAV4!! Nu blev jag riktigt ilsken och kallade på Managern. Han kom, tittade på mina papper och sa att rätt bil blivit framkörd. Jag visade honom mitt kvitto där jag betalat extra för en större bil, då blev Managern riktigt trött.. Det visade sig att personalen vid uthyrningsdisken hade varit i kontakt med honom, och han hade svarat att det inte fanns någon Cherokee ledig. Uppgivet slog han ut med armarna och sa, Choose whatever car you want! och pekade på vagnparken. Det blev en bamse-jeep!! Att komma från min lilla Golf och sätta sig i denna gigantiska SUV blev en upplevelse i sig. Vi började med att besöka Sea World och det av en speciell anledning, det klassiska 80-tals bandet Hall&Oates skulle ha en konsert där. Kommer ni ihåg Kiss on my list, Private Eyes, Maneater, Out of touch samt massor av andra hitlåtar? Samtliga har varit 1:a på Billboardlistan! Kul att få höra dom Live. Parken som sådan är trevlig, har varit där flera gånger. Rent och fint med mycket marinliv och flera åkattraktioner. Tyvärr har showen med späckhuggarna blivit lite rumphuggen, då skötarna inte längre får bada med djuren. Detta efter att en av späckhuggarna lekte med en skötare, höll fast honom i benet, drog honom under ytan och höll honom där tills mannen drunknade. Efter en lång resa skulle vi köra från Miami till Orlando, drygt 50 mil. När vi åkt ca en timme utbrister min fru att; Ola, jag blir trött i benen, orkar inte åka så här längre! Det visade sig att hennes ben blev hängandes med sin stolinställning och inte visste hon hur man sänkte stolen heller. Jag fick stanna och assistera henne. Efter ytterligare ca 500m kommer så nästa kommentar; Ola, jag ser inte ut, det är för lågt" Problematik med stor bil och kort fru. I Orlando finns det ett flertal Malls och Outlets av klass. Det största heter Florida Mall och är gigantiskt! På en affärsyta av kvadratmeter, över 250 olika affärer och massor av in-utgångar är det lätt att gå vilse! Visserligen är allt inomhus, men man ska hitta till rätt utgång och dessutom hitta bilen! Men det är otroligt billigt och ett enormt utbud på kläder. Man har även ett jättelikt mat-torg med olika varianter och olika smaker. Man hittar alltid något att äta i U.S.A. Vi var på ett flertal olika ställen och shoppade men det här var det bästa!

15 Buschgarden nära Tampa fick också ett besök. Ca 12 mil västerut ligger denna kombinerade djur- och nöjespark. Vi kom dit när dom öppnade och fick vara med om nästa lilla happening. Innan grindarna slogs upp spelades den amerikanska nationalsången i högtalarna. Alla tog av sig sina huvudbonader och började sjunga med, lite mäktigt och väldigt nationalistiskt! Amerikanarna verkligen älskar sitt land. Det enda problemet dom har är det höga bensinpriset, 6:-/litern. Jag förklarade att vi betalade 2,5ggr så mycket i Sverige och blev nästan idiotförklarad. Buschgarden är den perfekta parken för personer som gillar berg-och dalbanor samt massor av vilda djur. När vi lämnade Orlando styrde vi kosan mot Cape Canaveral och NASA. En mycket intressant upplevelse Dom har ett flertal häftiga åkattraktioner, väl värd resan från Orlando. Dessutom jättelika alligatorer som var intressanta att se vid utfodringen. Att titta på en tiger i ansiktet från ca 30cm avstånd var också häftigt. Det enda negativa jag kan säga om Orlando var vädret faktiskt. Vi hade den kallaste våren sedan år 1920, med frostnätter! Som tur var värmde solen snabbt upp, men ändå.. Vi var en vecka i Orlandotrakten och Orlando är stort ska ni veta! Som exempel kan jag berätta att, vi hade varit Down-Town Disney och skulle åka hem. Tittade på kompassen som finns i bilen och visste att jag skulle åka norrut. Snack om att komma vilse! Efter att ha åkt i två timmar norrut kom räddningen, Colonial Street. Den kände vi igen. Därefter nästan en timme österut på Colonial innan vi kommit rätt, dvs sammanlagt tre timmar på villovägar utan att ha lämnat Orlando!! Tacka vet jag Gävle.. där dom har ett digert program att erbjuda. Allt från en liten rundtur till att själv få prova att vara astronaut med allt vad det innebär. Plånboken bestämmer vad du vill göra. Vi tog en busstur med guidning för att titta på startramper, rundvisningar och olika utställningar. Bevakningen på området är rigoröst. Man har patrullbilar som passerar varje minut, lågradar samt ca 5000 alligatorer som vaktar området! Tyvärr lyckades jag inte övertyga min fru om att åka norrut därefter. Det var nämligen den jättelika motorcykelveckan i Daytona utan resan gick söderut istället. Vi hade bokat hotell i Pompano, strax norr om Fort Lauderdale. Kan varmt rekommendera boende och bad däruppe! Det var ca 20 grader varmare här jämfört med Orlando. Enda bekymret var havet just då. När vi kom ner till beachen hade badvakterna markerat med lila flaggor, som betyder Dangerous marinlife.

16 I detta fall innebar det att, en speciell sorts hajar hade påbörjat sin vandring norrut och fanns i 10000:tal bland vågorna. Även vissa arga maneter hade dykt upp. Bad skedde på egen risk m.a.o. Jag doppade tårna i alla fall.. Vill man göra Miami så är Pompano ett perfekt boende. Billigare än Fort Lauderdale och lättillgängligt. Frugan blev jätteglad då det bara var en halvtimmes resa till nästa jättelika mall, Sawgrass Mills och dom profilerar sig som Florida s bästa outlet! Vi hade bara att följa gatan utanför hotellet, ca 30 minuter med bil, så kom man rakt på.nu började resväskorna bli rejält fulla med shoppingkläder. Jag lämnade frugan på Sawgrass och åkte istället till Pompano Raceway&Casino. Efter att ha haft en mailkonversation innan vi åkte, hade jag lyckats få till ett studiebesök på travbanan. Intresset finns eftersom jag själv är Bandomare på Gävletravet. För mig var detta det bästa med hela resan! Jag fick en guidad visning av hela området, från publikplatser till stallbacke, träffade funktionär, tränare och hästägare. En underbar upplevelse! Roligast var att få träffa banans champion Bruce Ranger samt legendaren Wally Hennessy och få deras syn på sporten. Wally har vunnit både Elitloppet och Prix de Amerique med Moni Maker. Dessutom träffade jag Exet Johnson som tidgare arbetade med popduon Wallner/Lindstedt. Samtliga jag pratade med undrade dessutom, om jag skulle börja jobba på banan pga att dom tyckte att domarkåren var under all kritik. Hade varit ett intressant förslag om man blivit erbjuden! Under veckan var vi också ner till Miami Beach och Ocean s Drive. Vill man se häftiga bilar, då har man kommit rätt! Har aldrig sett så många lyxbilar och värstingar totalt i hela mitt liv tidigare! Det brummade Lamborghini Aventador Ola och Wally Hennessy härligt i var och vartannat gathörn. Men det är stor prisskillnad på allt i Miami Beach mot Pompano! Och när vi nu är inne på priser, här kommer dagens tips. Ha med er minst två olika kontokort på resan! Vi hade stora problem då våra VISA-kort inte blev godkända i affärerna. De fungerade i cash-machine s men inte i slipparna på affären! Däremot fungerade vårt MasterCard överallt. Pratade med flera svenskar och samtliga hade samma problem med sina kontokort. Hoppas Ni har funnit något läsvärt i denna berättelse och eventuellt fått några bra tips! Så till nästa gång, res säkert och glöm inte bältet.. Er man på färden/ola Carlros

17 Flemton Hundrings Hörna -rapport från rastgården Moff-moff! Int lätt å pata nä man ha ett thöttben i mun, vänta. Thådä, nu ha ja thpottat ut det thå jag vet int vaffö jag fortthätter pata thå här. Men nu thka ja thärpa mig. Thå-, nej, men sådär? Ja, nu så är jag mitt hungriga artikulerande jag igen. Människor har svårt att fatta vad vi hundar säger, och ni som ska vara det smartaste djuret?! Tillåt mig tvivla. Engelska, ben-galiska, och en del av er kan till och med norska! Men hundiska går ni bet på, slöingar! Jag vet inte om ni följt mitt råd sen sist att ta det lugnare, fast jag själv har gjort det i alla fall. Jag kan inte annat, för då blir det för varmt eftersom jag låtit pälsen växa. Det kanske ni skulle testa? Så blir det varmt och kott till i vinter. Låt bli att noppa bort benerande hårväxt, sluta upp med att raka och vaxa er! Inte ens brasilianskt! Jo, knäna förresten. Om det är nåt jag inte gillar så är det håriga knän, oavsett på vilket djur dom sitter. Jag hunderar på att låta fläta mig. Rasta-hunden flätor kanske? Eller som min pölare afghanhunden Ali Ben kommenterade det: Vid min kurats brusjan, vicken idé! Nästan lika golit som profetens skägg, jag svär bre!. Min kompis fårhunden Pjutt-Julle från Sandviken kunde inte heller avbena sig en kommentar: Men doo dåla, då skull du se ut som ett avgnagt fläskben. Själv brukja ha brylkräm å Bill Haley-lock så man ser snygg ut i baksäte på husses amazon!. Mycket stök och bök i rastgården nu va, enligt dom rapporter jag får? Även dom apporter jag får. När fel personer kastar pinnen hamnar den i sjön, och simma och hämta den kanske jag kan men långt ifrån alla kan simma. Kasta pinnen åt rätt håll för hundan så slipper vi nöta tassar och morrhår i onödan. Det gläfs att det ska bli ett storbenstopp snart, vi får hoppas att det går brö och att ingen gör illa sig. Husse muntrade upp sig genom att häromkvällen gå och se och lyssna på några ståupp-komiker. Huvudnumret var en som hette Måns. Låter som en katt eller? Hans jamande och kattrakande var tydligen skojigt för husse skrattade fortfarande när han kom hem och gick ut med mig. Fast innan Måns var det en fräck trubadur som var lika rolig. Enligt husse alltså. Han sjöng bland annat att han ville köra sin Fredrik Reinfeldt in och ut i sin flickväns rosenbad. Nån symbolik där som jag inte förstod. Tills vi möts igen i den sköna höstkylan får ni ha det friskt, frispråkigt och eh frilligt. Det där sista grep jag ur luften för jag ville ha tre ord som börjar på fri. Och hälsa så gott till er Kånkel i Stöde, halvtaxen Nörve. Benare! Högvoffningsfullt Flemton

18 På Gång med Sociala Fonden Ansökan/anmälan gör du via vår hemsida, klicka på rubriken Event och välj det du är intresserad av. Har du problem eller någon synpunkt, tveka inte att kontakta oss. MUSIK/TEATER. Lördag 19 oktober: Från Frövi och Gävle till Musikalen Priscilla Queen of Dessert. Broadwaymusikalen bjuder på 25 dansgolvsklassiker som I Will Survive, Finally, It s Raining Men, Hot Stuff, Girls Just Wanna Have Fun, Boogie Wonderland, Material Girl, Like a Virgin, Don t Leave Me This Way och många många fler. Pris: 800 kr per person. (Bussresa, entrébiljett samt fikapåse på hemvägen) Max 2 biljetter per sökande Biljetter kvar, först till kvarn! FÖRELÄSNING. Onsdag 16 oktober: Frövi gästas av Mikael Genberg. Pris: GRATIS Max 2 biljetter per sökande Onsdag 13 november: Gävle gästas av Mikael Genberg. Mikael har planer på att bygga en röd liten stuga med vita knutar på månen, alltså ringer han upp NASA. Ingenting är omöjligt. Pris: GRATIS Max 2 biljetter per sökande SHOPPINGRESA. Lördag 7 december: Från Frövi och Gävle till Stockholm för lite julhandel. Vi tar bussen till Stockholm för en Shopping-lördag. Pris: 75 kr per person (Bussresa) Max 6 biljetter per sökande FOTBOLL. Håll koll på vår hemsida, det blir kanske en superviktig match till i år! Fotnot: Sociala Fonden förbehåller sig rätten att ställa in bussresor vid för få anmälningar. Vi tillämpar lottning då fler sökande än platser finns.

19 MÄSSRESOR. Lördag 9 november: Från Frövi och Gävle till Mässorna Allt för Hälsan, Mitt Kök och Wintershow. Pris: 140 kronor per person. (Bussresa och entrébiljett till en mässa) Max 6 biljetter per sökande. Sista ansökningsdag 6 oktober Lördag 8 mars: Från Frövi och Gävle till Mässorna Allt för Sjön och Vildmark Pris: 140 kronor per person. (Bussresa och entrébiljett till en mässa) Max 6 biljetter per sökande. Sista ansökningsdag 2 februari Lördag 22 mars: Från Frövi och Gävle till mässan Nordiska Trädgårdar Pris: 140 kronor per person. (Bussresa och entrébiljett till en mässa) Max 6 biljetter per sökande. Sista ansökningsdag 2 februari Håll koll på Sociala Fondens sida! Fotnot: Sociala Fonden förbehåller sig rätten att ställa in bussresor vid för få anmälningar. Vi tillämpar lottning då fler sökande än platser finns. Hej alla badmintonspelare! Hoppas det finns intresse för årets höstcup i badminton. De blir som vanligt en dubbelturnering med lottade lag på plats. Upplägget blir lite annorlunda, beroende på hur många som anmäler sig. Datum: 12/10 (Lördag) Tid: Kl. 12:00-17:00 Plats: Korpenhallen (alderholmen) Skicka intresse till

20 Avdelningsmöte

Resedagbok. Studieresa Limousin- och Blondeföreningen

Resedagbok. Studieresa Limousin- och Blondeföreningen Resedagbok Studieresa Limousin- och Blondeföreningen - onsdag 24 juli 2013 07:59 Äntligen på väg! Några hade hoppat på redan i Varberg och resten hoppade på på Erikslund utanför Ängelholm. Totalt är 26

Läs mer

Februari 2014. Inledning. Pensions- och försäkringsinformation

Februari 2014. Inledning. Pensions- och försäkringsinformation Huvudartiklar: Februari 2014 Inledning Mystery shoppers Månadens kollektivavtalsfråga Årsmöte Vintern är i full gång med tillhörande snö, is och klassiska vinterproblem för järnvägen. När vi nu skriver

Läs mer

Swedish 2014 PUBLIC EXAMINATION. Continuers Level. Transcript. Section 1: Listening and Responding

Swedish 2014 PUBLIC EXAMINATION. Continuers Level. Transcript. Section 1: Listening and Responding 2014 PUBLIC EXAMINATION Swedish Continuers Level Section 1: Listening and Responding Transcript 2014 Board of Studies, Teaching and Educational Standards NSW Section 1, Part A Text 1 Angelica, om vi vill

Läs mer

OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19

OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19 OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19 Telefontider: måndag, onsdag, fredag 8.30 12.00 och tisdag, torsdag kl. 13.00 16.00 Vad jobbar vi med just nu: Mycket händer i TioHundra ab. Hela bolagsstyrelsen

Läs mer

Intervju: Björns pappa har alkoholproblem

Intervju: Björns pappa har alkoholproblem Intervju: Björns pappa har alkoholproblem Björns föräldrar separerade när han var ett år. Efter det bodde han mest med sin mamma, men varannan helg hos sin pappa, med pappans fru och sin låtsassyster.

Läs mer

2013 PUBLIC EXAMINATION. Swedish. Continuers Level. Section 1: Listening and Responding. Transcript

2013 PUBLIC EXAMINATION. Swedish. Continuers Level. Section 1: Listening and Responding. Transcript 2013 PUBLIC EXAMINATION Swedish Continuers Level Section 1: Listening and Responding Transcript Board of Studies NSW 2013 Section 1, Part A Text 1 Meddelande för resenärer på perrong tre. Tåget mot Söderköping

Läs mer

Talmanus till presentation om nätvardag 2015

Talmanus till presentation om nätvardag 2015 Talmanus till presentation om nätvardag 2015 Bild 1: Här kommer det finnas ett stolpmanus för föreläsningen. Du kan även ladda hem manuset på www.surfalugnt.se om du vill ha manuset separat. Om du inte

Läs mer

MÅNS GAHRTON JOHAN UNENGE

MÅNS GAHRTON JOHAN UNENGE MÅNS GAHRTON JOHAN UNENGE HOTELL GYLLENE KNORREN: DEN MYSTISKA GÄSTEN Text: Måns Gahrton och Johan Unenge 2008 Bild: Johan Unenge 2008 En originalproduktion från Bonnier Carlsen Bokförlag, Stockholm Formgivning

Läs mer

Välkommen till Willy o Ingers gästbok. Kina hösten 2005. [Skriv nytt] - [Skapa ny gästbok] [Spara som favorit] - [Tipsa en kompis]

Välkommen till Willy o Ingers gästbok. Kina hösten 2005. [Skriv nytt] - [Skapa ny gästbok] [Spara som favorit] - [Tipsa en kompis] Sida 1 av 7 Välkommen till Willy o Ingers gästbok Kina hösten 2005 [Skriv nytt] - [Skapa ny gästbok] [Spara som favorit] - [Tipsa en kompis] 169 personer har besökt gästboken som innehåller 31 meddelanden.

Läs mer

Svenska 1-2-3-4 GRAMMATIK

Svenska 1-2-3-4 GRAMMATIK Svenska 1-2-3-4 GRAMMATIK This is a document containing all the grammar explanations and examples from the website www.svenska.digital ADJEKTIV A - Normal konstruktion: en X ett X + t många X + a den X

Läs mer

Nu packades minibussarna, som vi lät stå kvar vid vårt hostel, för nu skulle det shoppas en sista gång i SF.

Nu packades minibussarna, som vi lät stå kvar vid vårt hostel, för nu skulle det shoppas en sista gång i SF. Alla var snabbt uppe även denna morgon 07,00 för idag skulle vi lämna San Fransisco men först hade vi en hel del att göra. Vi började med frukost i vanlig ordning men det blev en ganska omtumlande frukost.

Läs mer

Tillsammans med Birger, Maria, Helena och Annika fick jag en god kopp kaffe.

Tillsammans med Birger, Maria, Helena och Annika fick jag en god kopp kaffe. Måndag den 9 november 2009 Hej kära dagbok. Jag började min resa tidigt den här dagen. Redan klockan 5.30 blev jag hämtad av Birger och damerna. Birger körde oss så lugnt och säkert till Arlanda. På Arlanda

Läs mer

Lyssna på personerna som berättar varför de kommer försent. Du får höra texten två gånger. Sätt kryss för rätt alternativ.

Lyssna på personerna som berättar varför de kommer försent. Du får höra texten två gånger. Sätt kryss för rätt alternativ. Höra 1 Varför kommer de för sent? Lyssna på personerna som berättar varför de kommer försent. Du får höra texten två gånger. Sätt kryss för rätt alternativ. A Ursäkta mig, jag skyndade mig så mycket jag

Läs mer

Boris flyttar in ULF SINDT

Boris flyttar in ULF SINDT Lärarmaterial SIDAN 1 Boken handlar om: En ekorrunge blir tagen, från boet, av en kråka. Ekorrungen sprattlar för att komma loss, och kråkan tappar den. Ekorren landar på trappan, utanför en familjs hus.

Läs mer

Renskrivningen (på dator/för hand) ska vara inlämnad senast 18.11.

Renskrivningen (på dator/för hand) ska vara inlämnad senast 18.11. Afrika Din pappa (eller mamma) arbetar på ett internationellt företag med huvudkontoret i Salo. Han (eller hon) har nu fått världens chans, ett erbjudande att under ett helt år bygga upp en ny fabrik i

Läs mer

Årsmötet 2013. Bilder + vilka som blev valda. Ordföranden har ordet Flytt av manöverrum + avtalsrörelsen med mera. sidan 3-4

Årsmötet 2013. Bilder + vilka som blev valda. Ordföranden har ordet Flytt av manöverrum + avtalsrörelsen med mera. sidan 3-4 - 1 - Nr 2 Februari 2013 Årgång 30 Ordföranden har ordet Flytt av manöverrum + avtalsrörelsen med mera. sidan 3-4 Årsmötet 2013 Förhandlingar MBL om Massabruk och Kartongbruket sidan 5 Årsmötet. Vad hände

Läs mer

Intervjusvar Bilaga 2

Intervjusvar Bilaga 2 49 Intervjusvar Bilaga 2 Fråga nummer 1: Vad säger ordet motivation dig? Motiverade elever Omotiverade elever (gäller även de följande frågorna) (gäller även de följande frågorna) Att man ska vilja saker,

Läs mer

Ådran har haft mycket för sig under våren. Bokenäsets Ådra Maj 2011

Ådran har haft mycket för sig under våren. Bokenäsets Ådra Maj 2011 Hejsan Alla Glada Ådror! Nu är det vår och försommar i ett slag. Syrener, äppelträd och liljekonvaljer står nu i full blom trots att det är en hel månad kvar till skolavslutningar och Ransäter. Det finns

Läs mer

Att vara facklig representant vid uppsägningar

Att vara facklig representant vid uppsägningar Att vara facklig representant vid uppsägningar PASS När beskedet kommit Det är inte lätt att vara en av de få som vet att det är uppsägningar på gång. När kollegorna sedan får beskedet är det inte heller

Läs mer

Sagan om Kalle Kanin en Metafor för entreprenörer

Sagan om Kalle Kanin en Metafor för entreprenörer 2009-04-16 Sid: 1 (7) Sagan om Kalle Kanin en Metafor för entreprenörer Det var en gång en kanin som hette Kalle. Han bodde på en grön äng vid en skog, tillsammans med en massa andra kaniner. Kalle hade

Läs mer

The travel game en español

The travel game en español The travel game en español Nombre: Grupo: Utgångspunkten är att 3-5 personer representerar en grupp svenska ungdomar som ska besöka ett spansktalande land för att turista, lära sig mer om landet och framför

Läs mer

Mitt Jobb svenska som andraspråk

Mitt Jobb svenska som andraspråk AV-nummer 41511tv 1 Mitt Jobb svenska som andraspråk Programvinjett Buba veterinär /Veterinären Buba Badjie tar emot dagens första patient, en katt, på djurkliniken i Bromma./ Kattens ägare: Tjena. Vem

Läs mer

Riksmöte 2010. 19-21 november - Nässjö

Riksmöte 2010. 19-21 november - Nässjö Riksmöte 2010 19-21 november - Nässjö Varför du borde delta: - Du får makt på årets största och viktigaste möte inom spelhobbyn. - Du får lära känna massor av intressanta människor som har samma intressen

Läs mer

Kapitel 1. Publicerat med tillstånd Bortdribblad Text Magnus Ljunggren Bild Mats Vänehem Bonnier Carlsen 2013

Kapitel 1. Publicerat med tillstånd Bortdribblad Text Magnus Ljunggren Bild Mats Vänehem Bonnier Carlsen 2013 Kapitel 1 Det är tisdag kväll och som vanligt har ABK:s lag träning. I små grupper dribblar man runt koner, tränar inkast, skjuter på mål eller övar väggpass. Bra! skriker Hanna när Yalam lyckas dribbla

Läs mer

2014/2015. konfirmand

2014/2015. konfirmand 2014/2015 konfirmand 1 Nya kompisar, läger och gå på vatten Vi lever i en tid där vi möter många olika tankar värderingar och trosuppfattningar. Det kan vara positivt men också förvirrande. Vad är rätt

Läs mer

DHR Ängelholm NR. 3. 2015

DHR Ängelholm NR. 3. 2015 DHR Ängelholm NR. 3. 2015 Utsikt från hotellets altan på sommarresan 2015 i Bohuslän ORDFÖRANDE. OVE JANSSON TEL. 0435-216 94 MOBIL. 070 52 169 41 STYRELSELEDAMÖTER. MARIANNE WINSTEDT 0431-187 57 MOBIL.

Läs mer

4. Vad tyckte du om kvaliten på ridningen?: mycket bra Kommentar om ridningen: -man fick rida hur mycket som helst, olika slags turer.

4. Vad tyckte du om kvaliten på ridningen?: mycket bra Kommentar om ridningen: -man fick rida hur mycket som helst, olika slags turer. Namn: Andrea Renström Resa: Arizona Datum: 9/3 2014 Kommentar mottagande: - Kommentar boende: -underbar stuga, sängarna är jättesköna. Städning varje dag om man vill. Kommentar maten: Maten är grymt god.

Läs mer

Program 2010 Trikumo MED RESERVATION FÖR ÄNDRINGAR! Hälso- och klimatjakten Fortsätter under våren och avslutas den 16 maj.

Program 2010 Trikumo MED RESERVATION FÖR ÄNDRINGAR! Hälso- och klimatjakten Fortsätter under våren och avslutas den 16 maj. Trikumo Hej! vänder sig till dig som är anställd på minst 40% inom kommunen, Borgholm Energi samt Ölands Kommunalförbund. Vi har planerat mycket inför 2010! Här kan ni läsa om alla våra aktiviteter, resor

Läs mer

5 tips för en mer harmonisk arbetsdag

5 tips för en mer harmonisk arbetsdag 5 tips för en mer harmonisk arbetsdag Innehållsförteckning Förord...4 Steg 1...6 Börja varje vecka med en tydlig plan...6 Steg 2...8 Skriv upp allt du ska göra på ett ställe...8 Steg 3...10 Lär dig att

Läs mer

Samvaro NYHETER FÖR SÖRLIDEN-VALLA SAMVERKANSFÖRENING NUMMER 2 2015. Sörliden/Valla samverkansförenings nya lokal

Samvaro NYHETER FÖR SÖRLIDEN-VALLA SAMVERKANSFÖRENING NUMMER 2 2015. Sörliden/Valla samverkansförenings nya lokal Samvaro NYHETER FÖR SÖRLIDEN-VALLA SAMVERKANSFÖRENING NUMMER 2 2015 Sörliden/Valla samverkansförenings nya lokal HÖSTENS och VINTERNS 2 AKTIVITETER 2014-2015 Lär dig cykla! Sörliden Valla ordnar i samarbete

Läs mer

ETTAN nr 1 2014. Malmöavdelningen. Missa inte medarbetarenkäten! Läs mer sidan 5. Följ oss på Facebook!

ETTAN nr 1 2014. Malmöavdelningen. Missa inte medarbetarenkäten! Läs mer sidan 5. Följ oss på Facebook! Malmöavdelningen ETTAN nr 1 2014 Missa inte medarbetarenkäten! Läs mer sidan 5 I det här numret: Ordförande har ordet 2 Utbildningar 2 Inbjudan årsmöte 3 Löneöversynen är igång! 4 Medarbetarenkät 2014

Läs mer

. 13. Publicerat med tillstånd Om jag bara inte råkat byta ut tant Doris hund Text Ingelin Angerborn Tiden 2003

. 13. Publicerat med tillstånd Om jag bara inte råkat byta ut tant Doris hund Text Ingelin Angerborn Tiden 2003 2 Tant Doris hund heter Loppan. Hon är en långhårig chihuahua, och inte större än en kanin. Mycket mindre än en del av mina gosehundar. Men hon är riktig! Vit och ljusbrun och alldeles levande. Jag går

Läs mer

ST inom Arbetsförmedlingen Sektion Västra Svealand

ST inom Arbetsförmedlingen Sektion Västra Svealand ST Arbetsförmedlingen Protokoll 2013-11-28 Tid: 09:00-15:00 Plats: Videokonferens Lämnat återbud: Mikke Sandberg, Jonas Hed 1) Mötets öppnande 2) Närvarande: Johan Eklund, Ann-Kristin Kallesgården, Marita

Läs mer

Du har bara en kropp - ta hand om den! av Elin Häggström

Du har bara en kropp - ta hand om den! av Elin Häggström Du har bara en kropp - ta hand om den! av Elin Häggström Du är värdefull! Det är viktigt att få höra att man är värdefull och att man är duktig på något. Så kom ihåg, beröm dina kompisar och personer i

Läs mer

En kort historia om en Norgeresa som blev Bingo!

En kort historia om en Norgeresa som blev Bingo! En kort historia om en Norgeresa som blev Bingo! Det började för många år sedan när jag och min fd fru, mina föräldrar och min farmor åkte till Oppdal i Norge. Vi skulle besöka farmors syster mm. Farmor

Läs mer

MED RESERVATION FÖR ÄNDRINGAR!

MED RESERVATION FÖR ÄNDRINGAR! Trikumo Hej! vänder sig till dig som är anställd på minst 40% inom kommunen, Borgholm Energi samt Ölands Kommunalförbund. Mer information om exakta tider och prisuppgifter kommer senare på Trikumo s hemsida.

Läs mer

ELFTE K A P I T L E T OM VAD SOM H A N D E UTE I S K O G E N MEDAN B R U M M E L M A N SATT I N S T A N G D I VISTHUSBODEN

ELFTE K A P I T L E T OM VAD SOM H A N D E UTE I S K O G E N MEDAN B R U M M E L M A N SATT I N S T A N G D I VISTHUSBODEN ELFTE K A P I T L E T OM VAD SOM H A N D E UTE I S K O G E N MEDAN B R U M M E L M A N SATT I N S T A N G D I VISTHUSBODEN olycklig: - Oj oj oj, var bar min egen lilla snalla bjornpojke tagit vagen, sa

Läs mer

Svenska 1-2-3-4 GRAMMATIK ÖVNINGAR OCH SVAR

Svenska 1-2-3-4 GRAMMATIK ÖVNINGAR OCH SVAR Svenska 1-2-3-4 GRAMMATIK ÖVNINGAR OCH SVAR This is a document containing all the grammar exercises and answers from the website www.svenska.digital ADJEKTIV ÖVNINGAR: Alla mina (fin) saker Jag har många

Läs mer

Göteborg för att hämta sin familj ifrån flygplatsen. Det var så kul att kolla på flygplan från nära håll tyckte Mahdi. Nu var det inte långt kvar

Göteborg för att hämta sin familj ifrån flygplatsen. Det var så kul att kolla på flygplan från nära håll tyckte Mahdi. Nu var det inte långt kvar Mötet med det okända I en av de små byarna i Ghazni som ligger i östra Afghanistan bodde det fattiga familjer. Byn kallades för ''Nawdeh''. De flesta män i byn var jordbrukare, affärsmän, bönder och vissa

Läs mer

barnhemmet i muang mai tisdag 30 september - söndag 23 november, 2014

barnhemmet i muang mai tisdag 30 september - söndag 23 november, 2014 barnhemmet i muang mai tisdag 30 september - söndag 23 november, 2014 Oktober och nästan hela november har gått sedan sist och oj vad vi har hunnit med mycket! Barnen har fått sina mitterminsbetyg de har

Läs mer

2.Brevet! Idag har något konstigt hänt i skolan. Det var ett brev som stack ut i en liten springa i dörren, på. det såhär

2.Brevet! Idag har något konstigt hänt i skolan. Det var ett brev som stack ut i en liten springa i dörren, på. det såhär 1.Hej! Hej jag heter Jakob. Jag är 9 år och går på Havsundaskolan. Jag gillar att spela fotboll och hockey. Jag älskar min t-shirt och mina jeanshorts. Vår lärare heter Kerstin, hon är så snäll. Min allra

Läs mer

Styrelsen Frösåker GK, Christer Ral, Matz, Håkan, Krogen WWW.FGCC.SE. Sida 1 av 6

Styrelsen Frösåker GK, Christer Ral, Matz, Håkan, Krogen WWW.FGCC.SE. Sida 1 av 6 Nyhetsbrev #2 2015 Sida 1 av 6 Hej Vänner, Säsongen är i full gång även om värmen ännu uteblivit. Verksamheten är också i full gång och ni har väl inte missat alla träningar, tävlingar och andra roliga

Läs mer

Sexårskören 2015 Min vän i Rymden Sångtexter

Sexårskören 2015 Min vän i Rymden Sångtexter Sexårskören 2015 Min vän i Rymden Sångtexter Innehåll Spår på CDn Titel Sidnummer 01 Alla är så ensamma här 2 02 Vi har letat 2 03 Rymdramsa 3 04 Raketbyggarna 4 05 Vi är på väg till rymden 5 06 Rymdvals

Läs mer

9. Hur upplevde du kontakten med Häst & Sport Resor?: mycket bra Kommentar om kontakten med Häst & Sport Resor: -

9. Hur upplevde du kontakten med Häst & Sport Resor?: mycket bra Kommentar om kontakten med Häst & Sport Resor: - Namn: Peggy norman Resa: Transylvanien Datum: 7 juli 1. Hur blev du mottagen vid ankomsten?: mycket bra Kommentar mottagande: - 2. Hur var boendet jämfört med dina förväntningar?: mycket bra Kommentar

Läs mer

Tilla ggsrapport fo r barn och unga

Tilla ggsrapport fo r barn och unga Tilla ggsrapport fo r barn och unga 25 mars 2014 Vad berättar barn för Bris om hur de mår? Hur har barn det i Sverige? Jag har skilda föräldrar och vill så gärna bo hos min pappa. Mamma har ensam vårdnad

Läs mer

barnhemmet i muang mai måndag 19 november - torsdag 13 december

barnhemmet i muang mai måndag 19 november - torsdag 13 december barnhemmet i muang mai måndag 19 november - torsdag 13 december Under veckorna som har gått har vi med jämna mellanrum i vardagen firat thailändska högtider och framöver blir det dags för lite farang-högtider

Läs mer

Vilka tycker du är de bästa valen?

Vilka tycker du är de bästa valen? Vilka tycker du är de bästa valen? På vår webbplats www.respect4me.org kan du titta på berättelserna om våra liv och de situationer vi råkar ut för. Varje berättelse börjar på samma sätt med en kort film,

Läs mer

Inplaceringstest A1/A2

Inplaceringstest A1/A2 SVENSKA Inplaceringstest A1/A2 Välj ett ord som passar i meningen. Skriv inte det! Ring in bokstaven med det passande ordet! Exempel: Smöret står i kylskåpet. a) om b) på c) i d) från Svar c) ska ringas

Läs mer

Veteranresa till Istanbul 28 31 mars 2014

Veteranresa till Istanbul 28 31 mars 2014 Veteranresa till Istanbul 28 31 mars 2014 Deltagare: Stockholmare: Göteborgare Gunnar Landborg Jan Lemos Håkan Karlsson Jukka Hämäläinen Klas Eliasson Bo Hörnquist Birger Vilhjalmsson Magnus Juthage Ingemar

Läs mer

Kom ihåg ombyteskläder.

Kom ihåg ombyteskläder. Hej v48 Nu har vi börjat med massage, med tända ljus och skön musik masserade barnen varandra medan jag visade i luften vilka rörelser de skulle göra. Först var det lite fnissigt och de hade lite svårt

Läs mer

Innehållsförteckning Rudolf sida 1 Welcome to New York sida 2 Mystiska tjejen sida 3 Rymlingen Rebecka sida 4 Passet sida 5 Fångad sida 6

Innehållsförteckning Rudolf sida 1 Welcome to New York sida 2 Mystiska tjejen sida 3 Rymlingen Rebecka sida 4 Passet sida 5 Fångad sida 6 Innehållsförteckning Rudolf sida 1 Welcome to New York sida 2 Mystiska tjejen sida 3 Rymlingen Rebecka sida 4 Passet sida 5 Fångad sida 6 Rudolf Nu ska jag berätta om Rudolf Rudenstam. Rudolf är 38 är

Läs mer

Fråga 1 6 Barnens kommentarer

Fråga 1 6 Barnens kommentarer Fråga 1 6 Barnens kommentarer Detta är en sammanställning av barnens kommentarer som lämnats i enkäten. Kommentarerna har grupperats efter fråga. För bättre läsbarhet har stavfel korrigerats. Ett stort

Läs mer

BUDKAFLE FÖR HÅBO KULTUR OCH HEMBYGDSFÖRENING

BUDKAFLE FÖR HÅBO KULTUR OCH HEMBYGDSFÖRENING 2012 Nr: 2 BUDKAFLE FÖR HÅBO KULTUR OCH HEMBYGDSFÖRENING Museets öppettider: Lördag-söndag under juni-augusti kl.11.00-15.00 Grupper hela året Årsmötet 28 mars i Övergransgården sidan 2 Torpbesök i tid

Läs mer

Kap.1 Packning. - Ok, säger Elin nu måste vi sätta fart för båten går om fem timmar!

Kap.1 Packning. - Ok, säger Elin nu måste vi sätta fart för båten går om fem timmar! Kap.1 Packning Hej jag heter Elin. Jag och min pojkvän Jonathan ska till Gotland med våra kompisar Madde och Markus. Vi håller på att packa. Vi hade tänkt att vi skulle tälta och bada sedan ska vi hälsa

Läs mer

En sann berättelse om utbrändhet

En sann berättelse om utbrändhet En sann berättelse om utbrändhet Marie är 31 år, har man och en hund. Bor i Stockholm och arbetar som webbredaktör på Företagarnas Riksorganisation (FR). Där ansvarar hon för hemsidor, intranät och internkommunikationen

Läs mer

Har du någon bild? Du behöver såklart inte visa ansiktet.

Har du någon bild? Du behöver såklart inte visa ansiktet. Mottagna e-mejl 15 april 2009 kl 19:53 Intresserad Hej! Jag läste din annons och skulle vilja veta mer om dig och dina tjänster. Kan du berätta mer? Har du bilder att visa? Jag är en svensk kille på 33år,

Läs mer

Killen i baren - okodad

Killen i baren - okodad Killen i baren - okodad 1. R: (Säger sitt namn och hälsar välkommen.) K: Tack. Ja, e hmm jag tänkte väl bara säga så här att det känns djävligt konstigt å vara här. Jag brukar gå till doktorn när jag...

Läs mer

Uddevalla Motorbåtsklubb

Uddevalla Motorbåtsklubb Här hittar du oss Klubblokalen ligger på Föreningsgatan 7 451 52 Uddevalla Telefon: 0727 22 23 23 E-Post: umk@uamotorbatsklubb.com MIDSOMMAR PÅ HOLMEN AktiviteterSkapad av Annika 2011-06-30 21:15:05 Midsommar

Läs mer

ST inom arbetsförmedlingen Karlstadssektionen. Sammanfattning av styrelsemöte för ST inom Arbetsförmedlingen Karlstadsektionen 2010-05-12

ST inom arbetsförmedlingen Karlstadssektionen. Sammanfattning av styrelsemöte för ST inom Arbetsförmedlingen Karlstadsektionen 2010-05-12 ST inom arbetsförmedlingen Karlstadssektionen Sammanfattning av styrelsemöte för ST inom Arbetsförmedlingen Karlstadsektionen 2010-05-12 Plats: Arbetsförmedlingen Karlstad Närvarande: Susanne Linde Husbom

Läs mer

Försäkrad i facket. om avtals- och medlemsförsäkringar

Försäkrad i facket. om avtals- och medlemsförsäkringar Försäkrad i facket om avtals- och medlemsförsäkringar Försäkrad i facket Dina försäkringar 3 Avtalsförsäkringar 4 Avtalsgruppsjukförsäkring 4 Trygghetsförsäkring vid arbetsskada 5 - Avgångsbidrag 5 - Avtalspension

Läs mer

Sune slutar första klass

Sune slutar första klass Bra vänner Idag berättar Sunes fröken en mycket spännande sak. Hon berättar att hela skolan ska ha ett TEMA under en hel vecka. Alla barnen blir oroliga och Sune är inte helt säker på att han får ha TEMA

Läs mer

Vår första vy över London från planet

Vår första vy över London från planet Slutrapporten Den 25:e oktober åkte vi i Es3 till London. Där utforskade vi staden, såg många olika sevärdheter, gick på museer och upptäckte en del av Londons musikliv. England och Sverige skilde sig

Läs mer

Resebrev från Gran Canaria, Tenneriffa, La Gomera, El Hierro och med besök av Lisa o Sivert, Anette o Kenneth, Monica o Peter o Inger o Hasse

Resebrev från Gran Canaria, Tenneriffa, La Gomera, El Hierro och med besök av Lisa o Sivert, Anette o Kenneth, Monica o Peter o Inger o Hasse Resebrev från Gran Canaria, Tenneriffa, La Gomera, El Hierro och med besök av Lisa o Sivert, Anette o Kenneth, Monica o Peter o Inger o Hasse Under denna period har vi hunnit besöka Gran Canaria, Teneriffa;

Läs mer

Göteborgs. Scoutdistrikts

Göteborgs. Scoutdistrikts Göteborgs Scoutdistrikts Arrangemang Hösten 2013 2 KALENDARIET September Oktober 1 S 1 T 2 M Mandalay kv.segl. 2 O 3 T 3 T 4 O 4 F Vandringen 2013 5 T 5 L Vandringen 2013 6 F Mandalay ny.segl. 6 S Vandringen

Läs mer

Ensam och fri. Bakgrund. Om boken. Arbetsmaterial LÄSAREN. Författare: Kirsten Ahlburg. www.viljaforlag.se

Ensam och fri. Bakgrund. Om boken. Arbetsmaterial LÄSAREN. Författare: Kirsten Ahlburg. www.viljaforlag.se Arbetsmaterial LÄSAREN Ensam och fri Författare: Kirsten Ahlburg Bakgrund Ensam och fri är en berättelse om hur livet plötsligt förändras på grund av en skilsmässa. Vi får följa Lena och hennes tankar

Läs mer

Hitta information (kurs C)

Hitta information (kurs C) Hitta information (kurs C) I dagstidningar finns det ofta annonser för olika typer av nöjen och aktiviteter. Svara på frågorna med hjälp av annonserna på nästa sida. A. Var kan man lyssna på musik gratis?

Läs mer

Personalföreningen Trikumo vänder sig till dig som är anställd på minst 40% i Borgholms kommun, Borgholm Energi samt Ölands Kommunalförbund.

Personalföreningen Trikumo vänder sig till dig som är anställd på minst 40% i Borgholms kommun, Borgholm Energi samt Ölands Kommunalförbund. Trikumo program 2011 Personalföreningen Trikumo vänder sig till dig som är anställd på minst 40% i Borgholms kommun, Borgholm Energi samt Ölands Kommunalförbund. Trikumo står för Trivsel, Kultur och Motion.

Läs mer

1. Låt mej bli riktigt bra

1. Låt mej bli riktigt bra 1. Låt mej bli riktigt bra Rosa, hur ser en vanlig dag i ditt liv ut? Det är många som är nyfikna på hur en världsstjärna har det i vardagen. Det börjar med att min betjänt kommer in med frukost på sängen.

Läs mer

Celiakinytt NUMMER 2 2014. Bussen fylld av gula kassar på vår Ullaredsresa!

Celiakinytt NUMMER 2 2014. Bussen fylld av gula kassar på vår Ullaredsresa! Celiakinytt NUMMER 2 2014 Bussen fylld av gula kassar på vår Ullaredsresa! INNEHÅLL/ NUMMER 1 Innehåll 3 KOMMANDE AKTIVITET ICA veteranernas handelsbod 4 KOMMANDE AKTIVITET Julbak för hela familjen 5 AKTUELL

Läs mer

Psykosociala föreningen Sympati rf MEDLEMSBLAD 4/2015 SEPTEMBER-OKTBER

Psykosociala föreningen Sympati rf MEDLEMSBLAD 4/2015 SEPTEMBER-OKTBER MEDLEMSBLAD 4/2015 SEPTEMBER-OKTBER Eriksgatan 8 IV våningen Verksamhetsledare Miivi Selin-Patel; 050 446 2974 00100 Helsingfors Ordförande Riitta Aarrevuo; 050 4634 4746 Telefon till kansliet; 045 863

Läs mer

Extratips. Lärarhandledningen är gjord av Ulf Nilsson, lärare i svenska och SO på Skönadalsskolan.

Extratips. Lärarhandledningen är gjord av Ulf Nilsson, lärare i svenska och SO på Skönadalsskolan. Extratips Lärarhandledningen är gjord av Ulf Nilsson, lärare i svenska och SO på Skönadalsskolan. Boken finns som ljudbok, inläst av Astrid Lindgren. Låt eleverna lyssna på något eller några av kapitlen.

Läs mer

TÖI ROLLSPEL F 003 Sidan 1 av 5 Försäkringstolkning

TÖI ROLLSPEL F 003 Sidan 1 av 5 Försäkringstolkning ÖI ROLLSPEL F 003 Sidan 1 av 5 Försäkringstolkning Ordlista stålskena fraktur brott i handleden akuten amputering konvention avtal efterskott omprövning överklaga SJUVÅRD VID ILLFÄLLIG VISELSE UOMLANDS

Läs mer

Erbjudande till medlemmarna i Mölndals Golfklubb med vänner och bekanta och alla andra som åkt med oss de senaste åren till Spanien!

Erbjudande till medlemmarna i Mölndals Golfklubb med vänner och bekanta och alla andra som åkt med oss de senaste åren till Spanien! Åk med på golfresa till Benidorm och Alicante i Spanien hösten 2012! (OBS: Nytt program avresa en dag senare än vad tidigare meddelats flygresenärer flyger nu med Norwegian Air Shuttle direkt Göteborg-Alicante

Läs mer

25/7-17/9 2015. Här är några av sommarens aktivitetern: Teater i Gunneboskogen 2/7. Strandkväll i Åsa 20/8

25/7-17/9 2015. Här är några av sommarens aktivitetern: Teater i Gunneboskogen 2/7. Strandkväll i Åsa 20/8 Fritidsverksamhet för dig som har funktionsnedsättning Sommarprogram 25/7-17/9 2015 Här är några av sommarens aktivitetern: Teater i Gunneboskogen 2/7 Strandkväll i Åsa 20/8 Kvällsutflykt till Flusåsparken

Läs mer

Den kidnappade hunden

Den kidnappade hunden Den kidnappade hunden Lisa, Milly och Kajsa gick ner på stan med Lisas hund Blixten. Blixten var det finaste och bästa Lisa ägde och visste om. När de var på stan gick de in i en klädaffär för att kolla

Läs mer

Interaktionen mellan flickor och pojkar under schackpartiet

Interaktionen mellan flickor och pojkar under schackpartiet Lärande och samhälle Schack som pedagogiskt verktyg Interaktionen mellan flickor och pojkar under schackpartiet Författare: Karin Hahlin-Ohlström Examinatorer: Jesper Hall Lars Holmstrand Pesach Laksman

Läs mer

Barnjulfest. 6 januari på Föreningshuset se bildreportage i tidningen. Ordföranden har ordet PM 2, Årsmöte och avtal sidan 3-4

Barnjulfest. 6 januari på Föreningshuset se bildreportage i tidningen. Ordföranden har ordet PM 2, Årsmöte och avtal sidan 3-4 - 1 - Nr 1 januari 2013 Årgång 30 Ordföranden har ordet PM 2, Årsmöte och avtal sidan 3-4 Förhandlingar Rapport från lokal reguljär förhandling 22/1 sidan 5-6 Barnjulfest Reportage + bilder sidan 8-11

Läs mer

TE 3:s RESA TILLL BARCELONA

TE 3:s RESA TILLL BARCELONA TE 3:s RESA TILLL BARCELONA Vart var vi? Vi tillbringade våra fem dagar i Barcelona,Spanien. Vad gjorde vi? Måndag- Bestod mest av att resa. Vi åkte från resecentrum klockan halv två på morgonen, vi flög

Läs mer

>>HANDLEDNINGSMATERIAL DET DÄR MAN INTE PRATAR OM HELA HAVET STORMAR

>>HANDLEDNINGSMATERIAL DET DÄR MAN INTE PRATAR OM HELA HAVET STORMAR >>HANDLEDNINGSMATERIAL DET DÄR MAN INTE PRATAR OM HELA HAVET STORMAR Den här föreställningen är skapad av vår ungdomsensemble. Gruppen består av ungdomar i åldern 15-20 år varav en del aldrig spelat teater

Läs mer

Föreningsträdet Kulträffar. Handledning Aktiva 9 år

Föreningsträdet Kulträffar. Handledning Aktiva 9 år Föreningsträdet Kulträffar Handledning Aktiva 9 år Alma och skogsbusarna på cirkus Friidrottsdag Av volleyboll blir man glad Att vara domare Vinter i busarnas skog I vår busgrupp Att arbeta med Föreningsträdet

Läs mer

TÖI ROLLSPEL E 006 1 (6) Arbetsmarknadstolkning

TÖI ROLLSPEL E 006 1 (6) Arbetsmarknadstolkning ÖI ROLLSPEL E 006 1 (6) Arbetsmarknadstolkning Ordlista arbetslöshetskassa kassakort montera reparera preliminärt gatubelysning övertid projekt gatukontoret fackman installation armatur arbetsmoment högspänning

Läs mer

Hur upplevde eleverna sin Prao?

Hur upplevde eleverna sin Prao? PRAO20 14 PRAO 2014 Hur upplevde eleverna sin Prao? Sammanställning av praoenkäten 2014. INNEHÅLLSFÖRTECKNING BAKGRUND OCH INFORMATION 1 UPPLEVELSE AV PRAO 2 OMHÄNDERTAGANDE PÅ PRAOPLATS 3 SYN PÅ HÄLSO-

Läs mer

Huset på gränsen. Roller. Linda Hanna Petra. Dinkanish. Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra

Huset på gränsen. Roller. Linda Hanna Petra. Dinkanish. Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra Huset på gränsen Roller Linda Hanna Petra Dinkanish Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra Scen 1 Linda, Hanna och Petra kommer in och plockar svamp som dom lägger i sina korgar - Kolla! Minst

Läs mer

Hallands 4H för ungdomar, av ungdomar nr 4 2010

Hallands 4H för ungdomar, av ungdomar nr 4 2010 Månadsbladet Hallands 4H för ungdomar, av ungdomar nr 4 2010 Hej allihopa! Nu har äntligen höstterminen dragit igång och 4H-klubbarna är i full gång med sina aktiviteter. Det är mycket roligt på gång under

Läs mer

Vattnet finns överallt även inuti varje människa.

Vattnet finns överallt även inuti varje människa. Bygg en karusell tillsammans. Ställ er i en ring och kroka fast i varandras armar. När karusellen inte får energi står den still. En av er låtsas sätta i kontakten. Karusellen börjar snurra. Dra ut kontakten.

Läs mer

TÖI ROLLSPEL F 006 Sidan 1 av 6 Försäkringstolkning

TÖI ROLLSPEL F 006 Sidan 1 av 6 Försäkringstolkning ÖI ROLLSPEL F 006 Sidan 1 av 6 Försäkringstolkning Ordlista försäkringsbesked förmåner rättigheter gravid graviditet föräldrapenning förlossning havandeskapspenning värk yrsel omplacera omplacering sysselsättning

Läs mer

Lgr 11 - Centralt innehåll och förmågor som tränas:

Lgr 11 - Centralt innehåll och förmågor som tränas: Lärarmaterial SIDAN 1 Författare: Glenn Ringtved Vad handlar boken om? Boken handlar om Kasper och hans pappa. Kaspers pappa har vunnit pris i boxning och figuren som han vann, står framme. Kaspers pappa

Läs mer

En liten broschyr om ditt jobb och dina rättigheter

En liten broschyr om ditt jobb och dina rättigheter JOBBA! En liten broschyr om ditt jobb och dina rättigheter 23 sidor som ger dig bättre koll på ditt jobb och på oss 05 välkommen till ditt arbetsliv! Om att jobba och varför vi ger dig den här broschyren.

Läs mer

Miniatyrsällskapets medlemsbrev nr 3 år 2014

Miniatyrsällskapets medlemsbrev nr 3 år 2014 Miniatyrsällskapets medlemsbrev nr 3 år 2014 Hoppas att ni alla haft en skön och avkopplande sommar och är sugna på lite miniatyraktiviteter. Tyvärr har vi just fått veta att Hotell Anglais pågående reparation

Läs mer

Från Grossenbrode till Väsbyviken

Från Grossenbrode till Väsbyviken Från Grossenbrode till Väsbyviken Lördagen den 17 april kl. 06:00 klev vi av båten i Rostock Tyskland. Från början var tanken att vi skulle flyga ner från Nyköping till Lübeck under fredagseftermiddagen

Läs mer

BEN Säg inte inte. Jag tycker inte om när man säger inte. Hör här då. Hej Elin

BEN Säg inte inte. Jag tycker inte om när man säger inte. Hör här då. Hej Elin Utdrag ur Väderflickans milda makt Scen 5 Sid 27-31 I sommarhuset. Ute på verandan sitter Ben. Därinne har brodern Erik första träffen med jämnåriga Gudrun, som inte vet att Ben sitter på verandan. Alla

Läs mer

Än en gång varmt välkommen! Stockholmspostens IK Postens Idrottsförbund

Än en gång varmt välkommen! Stockholmspostens IK Postens Idrottsförbund Årets bangolfmästerskap kommer att avgöras i vackra Tantolunden, en av Stockholms större parker. Här kommer du att spela på nygjorda banor byggda för VM 2011! Under lördagen spelas det på den lättare varianten

Läs mer

Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter

Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter 12. Medlemsberättelser Kongress 2011 1 (7) Lena, Sjuksköterska öppenvård Jobbet är utvecklande men stressigt. Den viktigaste orsaken

Läs mer

SAGOTEMA. Kattgruppen. Stenänga Förskola. Vårterminen 2014. Ansvariga pedagoger Marina Undenius och Carina Nilsson

SAGOTEMA. Kattgruppen. Stenänga Förskola. Vårterminen 2014. Ansvariga pedagoger Marina Undenius och Carina Nilsson SAGOTEMA Kattgruppen Stenänga Förskola Vårterminen 2014 Ansvariga pedagoger Marina Undenius och Carina Nilsson BAKGRUND Barngruppen består av 11 barn varav 5 flickor och 6 pojkar. En pojke är 6 år, fyra

Läs mer

2007-08-27 Skogen i skolan -ett centrum för samarbete

2007-08-27 Skogen i skolan -ett centrum för samarbete 2007-08-27 Skogen i skolan -ett centrum för samarbete Tema Resa i Kina med Kultur, teknik och shopping 28 oktober - 4 november 2007 Inbjudan Tema Resa Kina Kultur, teknik och shopping Alla pratar om Kina

Läs mer

Sigtuna projektet Ekilaskolan

Sigtuna projektet Ekilaskolan Sigtuna projektet Ekilaskolan Tre stenar och några träd. En kör längst bak i rummet. Några människor söker efter föda. För länge sedan Innan vi hade internet Och människan trodde Att solen var gud. Då

Läs mer

Grafisk design & illustrationer: Peter Sundström, PS Design AB

Grafisk design & illustrationer: Peter Sundström, PS Design AB Att umgås med barn Denna folder är producerad av Luleå kommun. Vi har utgått ifrån och inspirerats av en folder från Skaraborgs läns landsting och omarbetat den till en nyare variant. Grafisk design &

Läs mer

Helges resa till Holland i mars 2010 Onsdag den 24 mars.

Helges resa till Holland i mars 2010 Onsdag den 24 mars. Helges resa till Holland i mars 2010 Onsdag den 24 mars. Nu är jag på väg till Holland. Här står flygplanet som jag ska åka med till Schiphol i Amsterdam. Jag tycker att planet ser väldigt säkert ut. Sådär

Läs mer

Douglas Foley. Habib: Tre gånger guld

Douglas Foley. Habib: Tre gånger guld Douglas Foley Habib: Tre gånger guld Tidigare utgivet av Douglas Foley: Ingen återvändo 2001 Shoo bre 2003 Habib: Meningen med livet 2005 Habib: Friheten minus fyra 2005 Habib: Paris tur och retur 2006

Läs mer