Dax för skyddsombudsval!!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Dax för skyddsombudsval!!"

Transkript

1 - 1 - Nr 6 oktober 2013 Årgång 30 Ordföranden har ordet Vad har han nu hittat på! sidan 3-4 Förhandlingar Lokal + MBL sidan årsfest Vad hände? se bilder sidan 6-7 Läkarvårds- Fonden Nytt om SwedPaper. sidan 9 Resereportage En rolig Floridaresa sidan Dax för skyddsombudsval!! Tidsplan Redaktionssida 2 Skyddsombudsval 8 Älgjakt 10 Pension + Pappaträff 11 Studier Bolåneerbjudande 13 Flemton 17 Sociala Fonden Avdelningsmöte 20 Nominering 14 okt - 4 nov Valperiod 5 nov - 29 nov Ombudsträffar dec

2 - 2 - Karskäringen utges av Korsnäsvägen Gävle Telefon: Faxnummer: "Våra tjejer" Expeditionstider: Måndag och Onsdag och Expeditionen har telefontid: Måndag - Torsdag och Fredag Ordförande Kjell Olsson har: Mobil Arbetsställets Huvudskyddsombud Yngve Berglind har: Mobil Göran (Klacken) Larsson (fackligt sociala frågor) har Mobil Huset där vi finns kallas 152an. Karskäringens redaktion består av Kjell Johansson, Michael Wallin, Ola Carlros och Mikael Persson Papperstreans hemsida. E-post till Karskäringen och Tarja och Agneta Papperstreans personal Tarja Rautiainen och Agneta Nilsson arbetsuppgifter omfattar medlemsredovisning, administration, försäkringsfrågor med AFA och Folksamförsäkringen samt service till styrelsen, förtroendevalda, kommittéer och alla andra medlemmar som behöver hjälp. Expeditionen är stängd onsdag den 9 oktober på förmiddagen. Öppet som vanligt efter kl Ansvarig utgivare: Ordförande, Pappers avd 3 Karskäringen trycks av Trycktrean Gävle Nästa nummer av Kar arsk skäring äringen kommer ut den 14 november Se till att lämna in ert material senast den 11 Karskäringens redaktion Ola Carlros, Michael Wallin, Kjell Johansson,och Mikael Persson

3 - 3 - Ordföranden har ordet Hej! Med raska steg kommer nu hösten och allt vad det kan innebära, regn och rusk. Jag har redan plockat fram isskrapan för att skrapa is ett par dagar när jag skulle till jobbet. Lite tidigt men inte mycket annat att vänta. Det kan tyckas bra för älgjägarna om det blir lite kyligt, men vad spelar det för roll nu, när älgarna kommer att få gå ifred, utan att bli jagad, i alla fall i början av jakten eftersom att de anställda som bl.a. jagar älg inte får ledigt pga stoppveckorna på fabriken, trots att man fixat ersättare som har ledigvecka och är beredd att ersätta och jobba. Hoppas man får vara sjuk i alla fall. AD dom Varsel - Stämning. Det är mycket elände för våra kollegor i branschen just nu. I Kvarnsveden förlorade Pappers nyligen ett mål i Arbetsdomstolen, som handlade om en av våra kollegor vid Kvarnsvedens Pappersbruk, som hade företrädesrätt till återanställning men trots detta fick uppleva hur flera jobb, med arbetsuppgifter som han säkerligen skulle kunna axla med glans, gavs till andra sökande. I Hallstavik stämmer Pappers Holmen Paper för olagliga uppsägningar. Pappers accepterade ett antal undantag för att säkra kompetensen, men det räckte tydligen inte. Företaget gjorde egna tolkningar som resulterade i att 24 medlemmar förlorade jobbet på felaktiga grunder. Nu skall det prövas. Känns som vi haft den här resan tidigare med en massa stök och bök. Förhoppningsvis slipper vi såna här tråkigheter framöver och om något händer löser parterna det på bästa möjliga vis. Så verkar de göra i Fors, där alla vet att det skall sparas, men som vi hört att parterna har en bra dialog från början för att hitta bra lösningar. Fackligt Politisk samverkan. Socialdemokratiska politiker har under en tid kontakta facken i Gävle för att få igång en dialog, så kallad Fackligt politisk samverkan. Ett par träffar har det mynnat ut i. Syftet är som sagt att de vill få en bättre relation med facken i Gävle, höra vad facken och medlemmarna har för frågor som skall upp på bordet till politikerna. För att nå framgångar måste fack och arbetarrörelsens partier samarbeta vet vi sen gammalt. Det här är inte något unikt utan så var det tidigare, men någon stans har man tappat det här. Bra att de vill lyssna av i alla fall och vill ha en bra dialog, men det känns långt bort ibland. Några förslag på fackligt politiska frågor som kom fram var bl.a. Möjlighet till arbete alternativt. Utbildning, Inget Fas 3, Höjd A-kassa, Sjukförsäkringsreglerna måste ses över och ändras, Lönegapet mellan kvinnor och män måste minska, Barn och äldreomsorg värd namnet, Nattis m.m. Medlemsdialog. Conny Nilsson kom från förbundet och ville träffa medlemmarna i Avd. 3 för att lyssna av lite om det mesta i så kalld medlemsdialog. De frågor han ville diskutera var bland annat. Vet du vart du vänder dig med försäkringsfrågor i avdelningen? Känner du till någon som fått ersättning genom Pappers medlemsförsäkringar? Vad tycker du om att Pappers satsar medlemspengar på medlemsförsäkringar? Vad tycker du om årets avtalsuppgörelse? Vilka framtidsfrågor tycker du är viktiga? Han tackar alla som välvilligt ställde upp för att diskutera med honom.

4 - 4 - Olycksfall. Vid senaste Samverkansrådet informerade fabriksdirektör Ulf Eliasson bl.a. om tillbudsrapporteringen och olycksfall med sjukskrivning. Tillbudsrapporteringen har ökat till över 700 skrivna tillbud, vilket är bra, men det som oroar en hel del är att olycksfall med sjukskrivning istället för halverats till ca 5-6 st som målet var för 2013, har ökat till 18-20st, vilket kan innebära att det dubblerats innan årets slut. Då kommer frågan vad vi göra åt detta, att öka medvetenheten och säkerhetstänket före allt annat så inget allvarligare händer. Det finns lite att fundera över runt ämnet. Men än en gång, tänk säkert. Säkerheten före allt, tom före produktion. En satsning på säkerhet är tänkt att genomföras från företaget under hösten. Pappers Avdelning 3, 100 år Efter över ett års planering är festerna är över. Helt plötsligt var allt slut. Tänk om det varit som Hasse Bergqvist antydde, om vi haft 1600 medlemmar som förr, Då hade festerna pågått under september. Sammanfattningsvis har det varit riktigt bra och lyckade tillställningar. En blandning av historia, underhållning, mat och dans i dessa trevliga lokaler. Tror inte vi har kunnat hitta så mycket bättre lokaler att ha de här festligheterna i. Mat och dryck från Gasklockorna, har frånsett första tillfället varit bra. Bomhus musikkår, Hasses tillbakablick och historieberättelse om Pappers Avdelning 3, underhållningen från Lolas Showmind och bandet fick idel lovord från både ung och gammal. Ja lite negativ kritik kom också fram, men de var få som Ett stort tack till dessa duktiga artister som underhöll oss dessa kvällar. Jag vill även tacka de som bidragit med idéerna, arbetsgruppen från Avdelning 3, Michael Wallin, Thomas Pettersson, Tomas Hjalmarsson, Mats Linander, Bosse Myrberg, Monika Kock, Kjell Johansson, Yngve Berglind, Uffe Westin, sist men inte minst, Lola som spann loss på idéerna och utvecklade allt till vad det blev med sina artister. Skyddsombudsval Tre år går så fort. Nu kör vi snart igång skyddsombudsvalet för tre år framåt för mandatperioden Nomineringslistor kommer att sättas upp på alla avdelningar, senast 14/10. De kommer att hänga uppe tills 4/11. Under den tiden skriver ni upp de personer som ni gärna vill ha som ombud, men kom ihåg att den ni skriver upp skall alltid vara tillfrågad. Valperioden pågår mellan 5/11-29/11. Se separat artikel om detta i tidningen. Slutord Kommande onsdag är det medlemsmöte igen. En diger agenda med förhandlingsrapport, verksamhetsplan 2014, utlottning av hockeybiljetter, middag för två på restaurang Allstars. Dessutom har vi som tema, försäkringar. En intressant försäkringsexpert kommer och informerar och svarar på frågor, bl.a. fritidsförsäkring, avtalspension m.m. Väl mött på onsdag den 9/10, 16:15 alla medlemmar. Ha det bra Kjelle

5 Lokal reguljär förhandling 19/ Förhandlingsrapport. MBL info/förhandlingar Utbildning i lagar och avtal Som tidigare har rapporterats ska en gemensam utbildning, på området lagar och avtal, genomföras för chefer och fackliga företrädare. Pappers efterfrågade en dagordning för utbildningen, vilket företaget redovisade vid denna förhandling. Utbildningen som är en heldag kommer att genomföras för alla avdelningar och inleds under hösten, datum ej fastställt, med början på lab. Mikrobiologiprovning Företaget meddelade att man vill förlänga tidigare överenskommelse, om helgprovning avseende mikrobiologi vid tillverkning av Combibloc, året ut. Pappers återkommer med besked. Automatmail vid hantering av U-tid Pappers ansåg att systemet med utskick av automatmail är för oflexibelt och borde ersättas av en mer levande, löpande dialog mellan skiftlag och arbetsledning. Ett problem är att mail skickas ut även till dem som redan fyllt sin u-tid. Företaget ansåg att systemet behövs för att ordning och reda ska råda avseende ledighetshanteringen. Gällande överenskommelse kvarstår. Befattningsbeskrivningar UH Pappers meddelade att befattningsbeskrivningar för Massabruk UH Automation inte finns inskrivna i Lotsen. Företaget återkommer i frågan. Fastställande av skiftscheman Pappers anmälde att fler scheman än sexskiftsschemat borde fastställas i förhandling, efter att de passerat skiftschemarådet för kontroll. Företaget instämde och från 2015 ska samtliga scheman fastställas i förhandling. Leverans av skiftscheman till 2-skiftare ska också ske fortsättningsvis. Smuts- och värmetillägg Frågan om smuts- och värmetillägg lyftes av företaget, som anser att det är svårt att avgöra när tilläggen ska utgå och att vissa lägger ut timmar per månad schablonmässigt, vilket inte är enligt riktlinjerna. Företaget anser därför att tillägget borde tas bort och istället ersättas med någon annan form av kompensation. Företaget återkommer till nästa förhandling med förslag på lösning för betalning. Ledigheter under höststoppet Företaget meddelade att beslutet om att inte tillåta ledigheter under höststopp kvarstår. Beslutet gäller driftoch underhållspersonal vid produktionsavdelningarna och kommer att specificeras närmare. Pappers anser fortfarande att agerandet är stelbent. Nästa förhandlingsdag Den 24/10-13 MBL Ändrad bemanning PM2 Vid en MBL-info presenterade SwedPaper förslag till ny bemanningsplan för driftorganisationen PM2. Detta efter att BillerudKorsnäs har meddelat att deras behov att utnyttja SwedPapers omrullningsmaskiner är minimalt, och efterbehandlingsbehovet från PM2 motsvarar kapaciteten på 1 omrullningsmaskin. Efter att förhandling skett med Pappers fastställdes den nya bemanningsplanen. Ny bemanningsplan med 7 operatörer per skiftlag gäller fr.o.m. 1 november. Övertaliga är sex stycken äldre medarbetare som valt att stanna i BillerudKorsnäs. De kommer att erbjudas avgångsvederlag från Billerud Korsnäs. MBL Teknik Företaget presenterade sitt förslag på omorganisation av avdelning Teknik. Syftet med omorganisationen är att konsolidera nuvarande Teknikavdelning som bildades i maj Omorganisationen innebär inga personalreduceringar. Målet är att bilda en avdelning med tydliga ansvarsområden och en ökad flexibilitet i organisationen i form av överlappande kompetensområden inom grupperingar för respektive sektioner Detta skall leda till en Teknikavdelning med tydligt ansvar för Produktion Gävles utveckling av anläggningen i form av administration, ledning, planering och genomförande av anläggningsprojekt. Utöver detta kommer även avdelningen att ha ett ansvar för genomförande och utveckling av driftsäkerhetsarbetet. Dessutom tillsattes en ny chef för avdelningen istället för Magnus Kangas som varit tillförordnad chef. Ny chef blir Henning Ekström som rekryterats från Kvarnsveden. MBL Chefsväxling UH Mek / Kartongbruket Linda Strandberg (idag Projektingenjör Anläggning) övergår till befattningen Chef UH/Mek Kartongbruket. Dan Alm som idag upprätthåller denna befattning övergår till en tillfällig befattning som UH-tekniker inom Kartongbruket Dan övertar tillfälligt en del av Esa Palmus nuvarande arbetsuppgifter, vilket frigör Esa till förbättringsarbete och utveckling av Maximo (bl a Agresso-införandet). Tidpunkt för genomförande är september så att Linda hinner vara med inför höststoppet Integration Fas 2 Ett arbete med att identifiera eventuella kostnadsbesparingar har pågått under sommar och hösten. Företaget synar det mesta och vänder på alla stenar som går att vända på. Riktigt vad som kommer fram ur detta är i dagsläget för tidigt att säga. Vi återkommer eventuellt med rapport om det i kommande Karskäringar.

6 - 6 - Bilder från medlemsfesterna i Gasklockorna när Papperstrean firade 100 år.

7 - 7 -

8 - 8 - Dax för skyddsombudsval!! Nu kör vi snart igång skyddsombudsvalet för mandatperioden Här nedan ger vi en bild av hur det kommer att gå till. Läs noga igenom sidan, så du är beredd när nomineringslistan kommer upp. Vi hoppas naturligtvis att du ser positivt på en förfrågan om nominering. Valkretsar Vi lever som bekant i en föränderlig värld. Kartan ändras ständigt på fabriken och det påverkar även oss. Det innebär i praktiken att vi petar lite i vissa valkretsar medan några bytt namn och några till och med försvunnit. Det är inte längre så att man måste ha ett skyddsombud på varje skiftlag. Man kan ha flera ombud på samma skift, huvudsaken är att vi får ombud som vill ha uppdraget och därigenom fungerar bra. Uppdelning av arbetsuppgifter löser man naturligtvis inom ombudsgruppen. Vissa kanske riktar in sig på rena skyddsfrågor medans andra t.ex. pysslar med råden. Hur just din krets ser ut framgår av nomineringslistorna. Nominering Om allt stämmer kommer det inom kort att sättas upp nomineringslistor på alla avdelningar. Detta ska ske senast 14 oktober!! På listan framgår det vilken valkrets det gäller och hur många ombud som ska väljas inom kretsen. Det kan vara allt mellan 1 och 9 st. Listorna hänger uppe tills 4 november och under den tiden skriver ni upp de personer ni gärna vill ha som ombud. Observera dock att den nominerade alltid ska vara tillfrågad! Kontrollera att det är rätt lista du använder! Styrelsen sätter stort värde på att du ställer dej positiv till en förfrågan! Det är naturligtvis möjligt att nominera fler ombud än som slutligen ska väljas. Längst ner på listan ser du vem som är valförrättare på din avdelning. Honom kan du vända dej till vid funderingar. Hur går valet till? Valet genomförs mellan 5:e november och 29:e november. Det är en lite tajt period, men vi måste vara klara före ombudsträffarna december när andra val ska genomföras, bl.a. representanter i råden. Under den perioden får din valkrets besök av valförrättaren, som på lämpligt sätt genomför valet, vid behov med hjälp av valsedlar. Han kommer inte att krångla till det i onödan utan sunt förnuft gäller. Om antalet ombud inom din krets är fler än en, kan du naturligtvis rösta på flera nominerade. Ända upp till det antal ombud det ska vara. Efter valet upprättas ett valprotokoll som sätts upp på avdelningen. Mandatperioden är 3 år. Valnämnden Tidsplan Nominering 14 okt - 4 nov Valperiod 5 nov - 29 nov Ombudsträffar dec Yngve Berglind, Mats Linander

9 - 9 - Läkarvårdsfonden Informerar. I samband med försäljningen av PM 2 framkom önskemål från personalen om fortsatt medlemskap i Läkarvårdsfonden. Våra kollegor Sociala Fonden och Tandklubben fick samma förfrågan. Ett fortsatt medlemskap var inte förenligt med skrivningen i våra stadgar. Eftersom det kom positiva signaler från Sociala Fonden och Tandklubben har också Läkarvårdsfonden förberett ett fortsatt medlemskap genom att korrigera stadgarna och kommentarerna till dessa. Representantskapet har godkänt styrelsens förslag till förändringar och vi kan därför med glädje erbjuda personalen på PM 2 fortsatt medlemskap. De korrigerade stadgarna kan du ta del av på Intranätet via: anställning/hälsa/ Läkarvårdsfonden/Läkarvårdsfondens stadgar. Vi vill i detta sammanhang passa på och kommentera några av stadgarnas paragrafer: 1 Det åligger medlem att i första hand utnyttja andra möjligheter till ersättning Ett exempel härpå är möjligheten att via högkostnadskortet få frikort för läkarvård. Vi återger här Landstingets information om högkostnadskortet: Varje gång du får sjukvård inom öppenvården, hos till exempel läkare, sjuksköterska eller annan hälso- och sjukvårdspersonal på hälso/vårdcentral eller sjukhus kan patientargiften föras in i detta kort. Det gäller även besök hos privatpraktiserande läkare eller annan vårdgivare med vårdavtal med ett landsting samt vid tandvård där medicinskt underlag finns och du betalar sjukvårdens besöksavgifter. Dessa avgifter är frikortsgrundande. Sjukvårdsbesök i andra landsting kan också föras in i kortet. Andra tandvårdsavgifter, läkemedelsinköp, avgifter för slutenvård, intyg, hälsokontroller, vaccinationer, ordination/förskrivning av hjälpmedelsprodukter, uteblivet besök får inte noteras på kortet och är inte frikortsgrundande. När du inom 12 månader debiterats avgifter motsvarande det högkostnadsbelopp som gäller har du rätt till frikort. Frikortet gäller den tid som återstår av tolvmånadsperioden räknat från besöksdatum på det äldsta besöket som räknas in. Frikortet gäller i hela landet. Gränsen för frikort är för närvarande 1100: - för läkarvård och 1800: - för sjukresor. För sjukresor finns inget högkostnadskort utan man måste själv hålla reda på och meddela sjukreseenheten när gränsen (1800: -) för frikort är uppnådd. Motsvarande gräns för är 1200: - för Uppsala län. 2 a Varje anställd vid BillerudKorsnäs anläggningar i Bomhus har rätt att vara medlem. Till denna paragraf har som kommentar och praktisk tillämpning fogats följande text: Vid organisationsförändringar t ex. försäljningen av PM 2, kan viss avvikelse från 2 vara befogad och samordning med motsvarande ställningstagande hos Sociala Fonden och Tandklubben vara eftersträvansvärt. Styrelsen fattar beslut från fall till fall. 3 b Ersättning utbetalas vid vård/behandling hos av Landstinget godkänd Läkare mot inlämnade av faktura/kvitto i original. Se kommentarer till stadgarna. Av ersättningsunderlaget skall vårdgivare, vårdtagare och typ av vård framgå. Kontantkvitton eller förteckning över gjorda utbetalningar till Landstinget duger alltså inte. Övriga ändringar av stadgarna är av redaktionell art. Vid oklarheter hör du av dig till expeditionen torsdagar mellan Med vänliga hälsningar från ordförande Yngve Berglind

10 Se upp! Snart börjar älgjakten igen. Fast nu utan Korsnäsare för dom måste jobba i år.

11 Pension. Vet du: Hur stora avsättningar du gör till din pension? Vet du: Skillnaden på Premiepension och Avtalstjänstepension? Vet du: Hur dina pensionspengar är placerade, Fond eller Traditionell? Vet du: Om du har efterlevandeskydd på din tjänstepension? Vet du: Att det handlar om stora pengar i avsättning till avtalstjänstepensionen? Exempel. Årslön kronor ger kronor till avsättning. Årslön kronor ger kronor till avsättning. Årslön kronor ger kronor till avsättning. Tjänstepensionen kommer att bli en allt större del av slutpensionen. Ta chansen och kom på medlemsmötet 9 oktober kl 16:30. Du får reda på allt om pensionen. Certifierad rådgivare medverkar. Välkommen önskar: Försäkringsansvarige Leif Mellin och Yngve Berglind. Läs för mej, pappa! Pappaträff i Sandvikens folkbibliotek Måndagen 28/ 10 kl Författaren Kjell Eriksson om vikten av läsning och sitt författarskap. Studiebesök på Sandvikens folkbibliotek. Barnen gör en låt med Anders Kråkan Ågren Vill du vara med så anmäl dig till Papperstrean på 152an.

12 En rapport från Utbildningsdepartementet Hej! Studieorganisatörskonferens oktober Det finns fortfarande chans att påverka!! Det är snart dags för årets upplaga av BAUTAKONFERENSEN. Jag talar om studieorganisatörskonferensen där alla studieorganisatörer i Pappers samlas för att sammanställa Pappers förslag till utbildningsprogram för Om du nu har kommit på något som kan vara intressant så är klockan nu 23:55. Kontakta då mig snarast så kan det finnas en möjlighet att få med det i det kommande studieprogrammet. Handledarkonferens 3-4 september på Långholmen. De flesta av våra studiehandledare samlades på Långholmen för att gå igenom vårt eget studiematerial och för att fortbilda oss så att vi blir ännu bättre på att utbilda dig och alla andra när vi genomför våra grund och fortsättningsutbildningar. Mats Jutterström var där och informerade om det senaste som hänt på Lag & Avtalsfrågan. Det är inte lätt och inte blir det mycket bättre heller. Våra positioner angrips hela tiden av våra kära motståndare, ibland av ideologiska skäl men ibland känns det som det är ett politiskt beställningsjobb från någon på den mörka sidan. När allt kommer omkring känns ibland Darth Vader som en snäll kille jämfört med vissa vi träffar i maktens korridorer. Handledarkonferensens höjdare enligt mig var att träffa och lyssna på Krister Kronlid. Krister har skrivit en bok Min morfar föddes i en diktatur. Han har rest runt och föreläst om denna bok som i korthet handlar om hans morfar, Karl Viktor Nilsson i Uddevalla. Tiden då han växte upp, samhället runt omkring och även en del av det som händer runt omkring i världen som påverkar oss alla och envar. Som grädde på moset erhöll samtliga deltagare ett exemplar av boken. Jag har ännu inte läst den men jag väntar ivrigt på första bästa tillfälle att sätta tänderna i den. Jag kan bara säga att Kristers berättelse gjorde mig väldigt nyfiken och ivrig att läsa boken. Nu när mörkret kommer så vet jag att boken kommer att göras min höst ljusare den stund jag läser den. Med andra ord detta är ett boktips för alla, även ni som inte läser så mycket. Boken är inte så tjock och texten är lättläst så tveka inte, LÄS Min morfar föddes i en diktatur av Krister Kronlid. Jag finns ofta på 152:an (Sociala Fondenhuset) måndagar 8:00-16:00. Telefon, internt 1591 eller utifrån Adresser till din Studieorganisatör i Papperstrean: E-post: Internpost: Avdelning: 152:an. Mottagare: Tomas Hjalmarsson Pappers hemsida: Gå in på och klicka på kalendarium och sedan 2013 så ser du aktuella utbildningar och när du senast måste anmäla dig. Anmäler gör du hos mig, fyll i en blankett och skicka in den till mig precis som vanligt i ett internkuvert enlig ovan. Tänk på att jag måste ha lite tid att hantera din anmälan.

13 Aktuella utbildningar & utbildningsrelaterade träffar:2013 Kassörsutbildning steg 2: november på Rönneberga, sista anm. 25 oktober. Revisorsutbildning steg 2: november på Rönneberga, sista anm. 25 oktober. Fysiska och Psykiska belastningsfaktorer: 2-4 december på Runö, sista anm. 4 oktober. Säkerhetskultur: 2-4 december på Runö, sista anm. 4 oktober. Att informera och agitera: 2-6 december på Runö, sista anm. 4 oktober. Huvudskyddsombud 1: 9-11 december på Runö, sista anm. 11 oktober. Det svåra samtalet: 9-11 december på Runö, sista anm. 11 oktober. Arbetsanpassning och Rehabilitering: december på Runö, sista anm. 11 oktober. Senaste anmälningsdag är det datum vårt Förbund måste ha din anmälan och jag måste ha din anmälan senast måndagen innan så att jag hinner skicka in den i tid. Inbjudningar till dessa utbildningar har eller kommer som vanligt att skickas ut via e-post till ombuden. Om nu något inte fungerar och du undrar över något så tveka då inte att kontakta mig. Tomas Hjalmarsson Din Studieorganisatör Tror du att din bolåneränta förhandlas ner av sig själv? Då har du nästan rätt. Att förhandla bolåneräntor med banken kan vara det tråkigaste som finns. Därför kommer vi på Pappers att erbjuda dig en ny förmån tillsammans med andra förbund inom LO mervärde och företaget Samlas. Förmånen innebär att Samlas sköter förhandlingen och att du kan välja det erbjudande som passar dig bäst. Tillsammans kan 1,3 miljoner LO-medlemmar nämligen sätta rejäl press på bankerna. Anmäl ditt intresse till samlas.se/pappers eller Sms:a. SAMLAS Förnamn Efternamn till Din intresseanmälan förbinder dig inte till någonting.

14 Om man inte åker österut till Thailand eller länderna runt omkring på senvintern, vart åker man då? Vad sägs om Solskensstaten Florida? En rundtripp till Orlando-Tampa-Miami med omnejd. Vi åkte i början på Mars-13 och var borta i 14 dagar Reseskildringen Vi hade bokat allt på nätet själva och hotellet vi bodde på i Orlando heter Fairfield Inn & Suites, låg precis mittemot Sea World. Stora sängar, rent och fint samt med en typisk amerikansk frukost. Våfflor+lönnsirap, bagels, rostat bröd, bacon, ägg och andra nyttiga saker. Äventyret började redan på flygplatsen i Miami, då jag skulle lösa ut vår hyrbil. Jag hade beställt en stor SUV men personalen sa att mitt fordon var en Toyota RAV4. Efter ett visst meningsutbyte, lite strul med mitt VISAkort och ett tillägg på 19$/dag, skulle jag få en Cherokee i alla fall. Något trumpen tog jag mig ner till garaget där personalen körde fram min bil, en Toyota RAV4!! Nu blev jag riktigt ilsken och kallade på Managern. Han kom, tittade på mina papper och sa att rätt bil blivit framkörd. Jag visade honom mitt kvitto där jag betalat extra för en större bil, då blev Managern riktigt trött.. Det visade sig att personalen vid uthyrningsdisken hade varit i kontakt med honom, och han hade svarat att det inte fanns någon Cherokee ledig. Uppgivet slog han ut med armarna och sa, Choose whatever car you want! och pekade på vagnparken. Det blev en bamse-jeep!! Att komma från min lilla Golf och sätta sig i denna gigantiska SUV blev en upplevelse i sig. Vi började med att besöka Sea World och det av en speciell anledning, det klassiska 80-tals bandet Hall&Oates skulle ha en konsert där. Kommer ni ihåg Kiss on my list, Private Eyes, Maneater, Out of touch samt massor av andra hitlåtar? Samtliga har varit 1:a på Billboardlistan! Kul att få höra dom Live. Parken som sådan är trevlig, har varit där flera gånger. Rent och fint med mycket marinliv och flera åkattraktioner. Tyvärr har showen med späckhuggarna blivit lite rumphuggen, då skötarna inte längre får bada med djuren. Detta efter att en av späckhuggarna lekte med en skötare, höll fast honom i benet, drog honom under ytan och höll honom där tills mannen drunknade. Efter en lång resa skulle vi köra från Miami till Orlando, drygt 50 mil. När vi åkt ca en timme utbrister min fru att; Ola, jag blir trött i benen, orkar inte åka så här längre! Det visade sig att hennes ben blev hängandes med sin stolinställning och inte visste hon hur man sänkte stolen heller. Jag fick stanna och assistera henne. Efter ytterligare ca 500m kommer så nästa kommentar; Ola, jag ser inte ut, det är för lågt" Problematik med stor bil och kort fru. I Orlando finns det ett flertal Malls och Outlets av klass. Det största heter Florida Mall och är gigantiskt! På en affärsyta av kvadratmeter, över 250 olika affärer och massor av in-utgångar är det lätt att gå vilse! Visserligen är allt inomhus, men man ska hitta till rätt utgång och dessutom hitta bilen! Men det är otroligt billigt och ett enormt utbud på kläder. Man har även ett jättelikt mat-torg med olika varianter och olika smaker. Man hittar alltid något att äta i U.S.A. Vi var på ett flertal olika ställen och shoppade men det här var det bästa!

15 Buschgarden nära Tampa fick också ett besök. Ca 12 mil västerut ligger denna kombinerade djur- och nöjespark. Vi kom dit när dom öppnade och fick vara med om nästa lilla happening. Innan grindarna slogs upp spelades den amerikanska nationalsången i högtalarna. Alla tog av sig sina huvudbonader och började sjunga med, lite mäktigt och väldigt nationalistiskt! Amerikanarna verkligen älskar sitt land. Det enda problemet dom har är det höga bensinpriset, 6:-/litern. Jag förklarade att vi betalade 2,5ggr så mycket i Sverige och blev nästan idiotförklarad. Buschgarden är den perfekta parken för personer som gillar berg-och dalbanor samt massor av vilda djur. När vi lämnade Orlando styrde vi kosan mot Cape Canaveral och NASA. En mycket intressant upplevelse Dom har ett flertal häftiga åkattraktioner, väl värd resan från Orlando. Dessutom jättelika alligatorer som var intressanta att se vid utfodringen. Att titta på en tiger i ansiktet från ca 30cm avstånd var också häftigt. Det enda negativa jag kan säga om Orlando var vädret faktiskt. Vi hade den kallaste våren sedan år 1920, med frostnätter! Som tur var värmde solen snabbt upp, men ändå.. Vi var en vecka i Orlandotrakten och Orlando är stort ska ni veta! Som exempel kan jag berätta att, vi hade varit Down-Town Disney och skulle åka hem. Tittade på kompassen som finns i bilen och visste att jag skulle åka norrut. Snack om att komma vilse! Efter att ha åkt i två timmar norrut kom räddningen, Colonial Street. Den kände vi igen. Därefter nästan en timme österut på Colonial innan vi kommit rätt, dvs sammanlagt tre timmar på villovägar utan att ha lämnat Orlando!! Tacka vet jag Gävle.. där dom har ett digert program att erbjuda. Allt från en liten rundtur till att själv få prova att vara astronaut med allt vad det innebär. Plånboken bestämmer vad du vill göra. Vi tog en busstur med guidning för att titta på startramper, rundvisningar och olika utställningar. Bevakningen på området är rigoröst. Man har patrullbilar som passerar varje minut, lågradar samt ca 5000 alligatorer som vaktar området! Tyvärr lyckades jag inte övertyga min fru om att åka norrut därefter. Det var nämligen den jättelika motorcykelveckan i Daytona utan resan gick söderut istället. Vi hade bokat hotell i Pompano, strax norr om Fort Lauderdale. Kan varmt rekommendera boende och bad däruppe! Det var ca 20 grader varmare här jämfört med Orlando. Enda bekymret var havet just då. När vi kom ner till beachen hade badvakterna markerat med lila flaggor, som betyder Dangerous marinlife.

16 I detta fall innebar det att, en speciell sorts hajar hade påbörjat sin vandring norrut och fanns i 10000:tal bland vågorna. Även vissa arga maneter hade dykt upp. Bad skedde på egen risk m.a.o. Jag doppade tårna i alla fall.. Vill man göra Miami så är Pompano ett perfekt boende. Billigare än Fort Lauderdale och lättillgängligt. Frugan blev jätteglad då det bara var en halvtimmes resa till nästa jättelika mall, Sawgrass Mills och dom profilerar sig som Florida s bästa outlet! Vi hade bara att följa gatan utanför hotellet, ca 30 minuter med bil, så kom man rakt på.nu började resväskorna bli rejält fulla med shoppingkläder. Jag lämnade frugan på Sawgrass och åkte istället till Pompano Raceway&Casino. Efter att ha haft en mailkonversation innan vi åkte, hade jag lyckats få till ett studiebesök på travbanan. Intresset finns eftersom jag själv är Bandomare på Gävletravet. För mig var detta det bästa med hela resan! Jag fick en guidad visning av hela området, från publikplatser till stallbacke, träffade funktionär, tränare och hästägare. En underbar upplevelse! Roligast var att få träffa banans champion Bruce Ranger samt legendaren Wally Hennessy och få deras syn på sporten. Wally har vunnit både Elitloppet och Prix de Amerique med Moni Maker. Dessutom träffade jag Exet Johnson som tidgare arbetade med popduon Wallner/Lindstedt. Samtliga jag pratade med undrade dessutom, om jag skulle börja jobba på banan pga att dom tyckte att domarkåren var under all kritik. Hade varit ett intressant förslag om man blivit erbjuden! Under veckan var vi också ner till Miami Beach och Ocean s Drive. Vill man se häftiga bilar, då har man kommit rätt! Har aldrig sett så många lyxbilar och värstingar totalt i hela mitt liv tidigare! Det brummade Lamborghini Aventador Ola och Wally Hennessy härligt i var och vartannat gathörn. Men det är stor prisskillnad på allt i Miami Beach mot Pompano! Och när vi nu är inne på priser, här kommer dagens tips. Ha med er minst två olika kontokort på resan! Vi hade stora problem då våra VISA-kort inte blev godkända i affärerna. De fungerade i cash-machine s men inte i slipparna på affären! Däremot fungerade vårt MasterCard överallt. Pratade med flera svenskar och samtliga hade samma problem med sina kontokort. Hoppas Ni har funnit något läsvärt i denna berättelse och eventuellt fått några bra tips! Så till nästa gång, res säkert och glöm inte bältet.. Er man på färden/ola Carlros

17 Flemton Hundrings Hörna -rapport från rastgården Moff-moff! Int lätt å pata nä man ha ett thöttben i mun, vänta. Thådä, nu ha ja thpottat ut det thå jag vet int vaffö jag fortthätter pata thå här. Men nu thka ja thärpa mig. Thå-, nej, men sådär? Ja, nu så är jag mitt hungriga artikulerande jag igen. Människor har svårt att fatta vad vi hundar säger, och ni som ska vara det smartaste djuret?! Tillåt mig tvivla. Engelska, ben-galiska, och en del av er kan till och med norska! Men hundiska går ni bet på, slöingar! Jag vet inte om ni följt mitt råd sen sist att ta det lugnare, fast jag själv har gjort det i alla fall. Jag kan inte annat, för då blir det för varmt eftersom jag låtit pälsen växa. Det kanske ni skulle testa? Så blir det varmt och kott till i vinter. Låt bli att noppa bort benerande hårväxt, sluta upp med att raka och vaxa er! Inte ens brasilianskt! Jo, knäna förresten. Om det är nåt jag inte gillar så är det håriga knän, oavsett på vilket djur dom sitter. Jag hunderar på att låta fläta mig. Rasta-hunden flätor kanske? Eller som min pölare afghanhunden Ali Ben kommenterade det: Vid min kurats brusjan, vicken idé! Nästan lika golit som profetens skägg, jag svär bre!. Min kompis fårhunden Pjutt-Julle från Sandviken kunde inte heller avbena sig en kommentar: Men doo dåla, då skull du se ut som ett avgnagt fläskben. Själv brukja ha brylkräm å Bill Haley-lock så man ser snygg ut i baksäte på husses amazon!. Mycket stök och bök i rastgården nu va, enligt dom rapporter jag får? Även dom apporter jag får. När fel personer kastar pinnen hamnar den i sjön, och simma och hämta den kanske jag kan men långt ifrån alla kan simma. Kasta pinnen åt rätt håll för hundan så slipper vi nöta tassar och morrhår i onödan. Det gläfs att det ska bli ett storbenstopp snart, vi får hoppas att det går brö och att ingen gör illa sig. Husse muntrade upp sig genom att häromkvällen gå och se och lyssna på några ståupp-komiker. Huvudnumret var en som hette Måns. Låter som en katt eller? Hans jamande och kattrakande var tydligen skojigt för husse skrattade fortfarande när han kom hem och gick ut med mig. Fast innan Måns var det en fräck trubadur som var lika rolig. Enligt husse alltså. Han sjöng bland annat att han ville köra sin Fredrik Reinfeldt in och ut i sin flickväns rosenbad. Nån symbolik där som jag inte förstod. Tills vi möts igen i den sköna höstkylan får ni ha det friskt, frispråkigt och eh frilligt. Det där sista grep jag ur luften för jag ville ha tre ord som börjar på fri. Och hälsa så gott till er Kånkel i Stöde, halvtaxen Nörve. Benare! Högvoffningsfullt Flemton

18 På Gång med Sociala Fonden Ansökan/anmälan gör du via vår hemsida, klicka på rubriken Event och välj det du är intresserad av. Har du problem eller någon synpunkt, tveka inte att kontakta oss. MUSIK/TEATER. Lördag 19 oktober: Från Frövi och Gävle till Musikalen Priscilla Queen of Dessert. Broadwaymusikalen bjuder på 25 dansgolvsklassiker som I Will Survive, Finally, It s Raining Men, Hot Stuff, Girls Just Wanna Have Fun, Boogie Wonderland, Material Girl, Like a Virgin, Don t Leave Me This Way och många många fler. Pris: 800 kr per person. (Bussresa, entrébiljett samt fikapåse på hemvägen) Max 2 biljetter per sökande Biljetter kvar, först till kvarn! FÖRELÄSNING. Onsdag 16 oktober: Frövi gästas av Mikael Genberg. Pris: GRATIS Max 2 biljetter per sökande Onsdag 13 november: Gävle gästas av Mikael Genberg. Mikael har planer på att bygga en röd liten stuga med vita knutar på månen, alltså ringer han upp NASA. Ingenting är omöjligt. Pris: GRATIS Max 2 biljetter per sökande SHOPPINGRESA. Lördag 7 december: Från Frövi och Gävle till Stockholm för lite julhandel. Vi tar bussen till Stockholm för en Shopping-lördag. Pris: 75 kr per person (Bussresa) Max 6 biljetter per sökande FOTBOLL. Håll koll på vår hemsida, det blir kanske en superviktig match till i år! Fotnot: Sociala Fonden förbehåller sig rätten att ställa in bussresor vid för få anmälningar. Vi tillämpar lottning då fler sökande än platser finns.

19 MÄSSRESOR. Lördag 9 november: Från Frövi och Gävle till Mässorna Allt för Hälsan, Mitt Kök och Wintershow. Pris: 140 kronor per person. (Bussresa och entrébiljett till en mässa) Max 6 biljetter per sökande. Sista ansökningsdag 6 oktober Lördag 8 mars: Från Frövi och Gävle till Mässorna Allt för Sjön och Vildmark Pris: 140 kronor per person. (Bussresa och entrébiljett till en mässa) Max 6 biljetter per sökande. Sista ansökningsdag 2 februari Lördag 22 mars: Från Frövi och Gävle till mässan Nordiska Trädgårdar Pris: 140 kronor per person. (Bussresa och entrébiljett till en mässa) Max 6 biljetter per sökande. Sista ansökningsdag 2 februari Håll koll på Sociala Fondens sida! Fotnot: Sociala Fonden förbehåller sig rätten att ställa in bussresor vid för få anmälningar. Vi tillämpar lottning då fler sökande än platser finns. Hej alla badmintonspelare! Hoppas det finns intresse för årets höstcup i badminton. De blir som vanligt en dubbelturnering med lottade lag på plats. Upplägget blir lite annorlunda, beroende på hur många som anmäler sig. Datum: 12/10 (Lördag) Tid: Kl. 12:00-17:00 Plats: Korpenhallen (alderholmen) Skicka intresse till

20 Avdelningsmöte

Ny ungdomsansvarig i Papperstrean Andreas Lindholm

Ny ungdomsansvarig i Papperstrean Andreas Lindholm - 1 - Nr 7 november 2012 Årgång 29 Ordföranden har ordet Återhämtning, varsel, avtal och bemanning. sidan 3-4 Förhandlingar Vad har hänt sen sist? sidan 5-6 Medlemsdialog Micke Jansson har varit här sidan

Läs mer

Ordföranden har ordet Billerud och lönesättning. sidan 3-4. Förhandlingar Vad har hänt under sommaren. sidan 5

Ordföranden har ordet Billerud och lönesättning. sidan 3-4. Förhandlingar Vad har hänt under sommaren. sidan 5 - 1 - Nr 5 Augusti 2012 Årgång 29 Ordföranden har ordet Billerud och lönesättning. sidan 3-4 Förhandlingar Vad har hänt under sommaren. sidan 5 Miljökursen Vad hände? Fina bilder sidan 6-7 Wiberg Minnesord

Läs mer

Våren är på gång. men övertalighets processen fortsätter. Ordföranden har ordet. Förhandlingar. Övertaligheten. Styrelsen. Fotboll.

Våren är på gång. men övertalighets processen fortsätter. Ordföranden har ordet. Förhandlingar. Övertaligheten. Styrelsen. Fotboll. - 1 - Nr 3 april 2009 Årgång 26 Ordföranden har ordet Tillökning i familjen! sidan 3 Förhandlingar Lönerevision, Chefer, traineer, 6 juni m.m sidan 4 Övertaligheten Företaget vill minska sidan 5 Styrelsen

Läs mer

Läs mer i tidningen om: Ann-Kristine Johansson (s), en gästdeltagare när 96:ans Socialdemokratiska

Läs mer i tidningen om: Ann-Kristine Johansson (s), en gästdeltagare när 96:ans Socialdemokratiska 3 10 Grillfesten i Segmon Ann-Kristine Johansson (s), en gästdeltagare när 96:ans Socialdemokratiska förening står på pass utanför en av våra livsmedelsaffärer och delar ut material inför valet. I regn

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 -Verksamhetsberättelse 2011 sidan 1 Verksamhetsberättelse 2011 Svenska Pappersindustriarbetareförbundet avdelning 3 Karskär Årsmötet 2011 På Olles restaurang i Gävle sidan 2 -Verksamhetsberättelse 2011

Läs mer

DIN EGEN MAKT FÖRORD INNEHÅLL

DIN EGEN MAKT FÖRORD INNEHÅLL DIN EGEN MAKT En satsning från Nationell Psykiatrisamordning Utgiven av NSPH Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa. www.nsph.se Din egen makt Författare: Maria Nyström Agback Utgiven av: NSPH, Nationell

Läs mer

Nr. 1 2012. Kom ihåg! Äggpromenaden på långfredagen

Nr. 1 2012. Kom ihåg! Äggpromenaden på långfredagen Nr. 1 2012 Vad sa ni till mannen där borta? - Jag sa, att han skulle arbeta fortare. - Vilken rätt har ni att befalla över honom? - Jag betalar honom för det. - Hur mycket betalar ni honom för det? - 10

Läs mer

InformatiInformationstidning för Pappers avd 68 för Pap-

InformatiInformationstidning för Pappers avd 68 för Pap- Sommar 2009 InformatiInformationstidning för Pappers avd 68 för Pap- Foto: Roger Berglund Ett gäng glada hamnarbetare på väg ut till dagens arbete. Eller? Ordföranden har ordet: När allt är klart och livet

Läs mer

önskar Pappers avd. 96

önskar Pappers avd. 96 http://webnews.textalk.com/pappers96 Nr.1 2014 Någon har haft flygövningar av det mer lekfulla slaget, man har antagligen fått en gratistankning. Och en av byggnaderna på Gruvön har fått en gloria... Häng

Läs mer

Blickpunkten nr 5 november 2013

Blickpunkten nr 5 november 2013 APRIL APRIL APRIL APRIL2013 NOVEMBER 2013 2013 2013 2013 NR NR NR NR2 2 2 2 5 ÅRGÅNG ÅRGÅNG ÅRGÅNG ÅRGÅNG60 60 60 60 www.sekosjvast.se www.sekosjvast.se www.sekosjvast.se www.sekosjvast.se klubben@sekosjvast.se

Läs mer

En tidskrift från OP Assistans nr 1 2015. Resultatet på kundenkäten. IfA debattforum. Strax dags för semestern

En tidskrift från OP Assistans nr 1 2015. Resultatet på kundenkäten. IfA debattforum. Strax dags för semestern R e s p e k t K o m p e t e n s h e l h e t s s y n En tidskrift från nr 1 2015 Resultatet på kundenkäten IfA debattforum Strax dags för semestern Början på ett spännande år! Det känns som att jag har

Läs mer

MTmedlemstidningen. Vi värnar kollektivavtalet! Kommunal. Stockholms län. sidan 7

MTmedlemstidningen. Vi värnar kollektivavtalet! Kommunal. Stockholms län. sidan 7 MT MTmedlemstidningen Kommunal. Stockholms län Kommunal gav mig en framtid sidan 7 Vi värnar kollektivavtalet! nr. 7 2006 Ledaren Arbetsplatserna i fokus Valrörelsen är inte slut om det var det du trodde.

Läs mer

InformatiInformationstidning för Pappers avd 68 för Pap-

InformatiInformationstidning för Pappers avd 68 för Pap- Hösten 2009 InformatiInformationstidning för Pappers avd 68 för Pap- Uppsökare på gång! Foto: Annika Svärd Hernehult Ordföranden har ordet: Konsekvensutredningarna är nästan klara! Nu ska man linjeförhandla

Läs mer

Världen har blivit lite bättre än den var förra veckan.

Världen har blivit lite bättre än den var förra veckan. Om du kikar ut genom fönstret så kommer du att lägga märke till en sak. Världen har blivit lite bättre än den var förra veckan. 10 stärkande dagar Tiodagarsutmaningen Universe Imagine Publishing www.universeimagine.com

Läs mer

åssit Grabbar på hal is EN DAG SOM BRANDMAN NÄR RIKEMANSPROBLEM BLIR VERKLIGHET SEXETS LÖGNAKTIGA VÄRLD STRÖMBACKASKOLAN PITEÅ

åssit Grabbar på hal is EN DAG SOM BRANDMAN NÄR RIKEMANSPROBLEM BLIR VERKLIGHET SEXETS LÖGNAKTIGA VÄRLD STRÖMBACKASKOLAN PITEÅ åssit MAJ 2015 STRÖMBACKASKOLAN PITEÅ Grabbar på hal is EN DAG SOM BRANDMAN NÄR RIKEMANSPROBLEM BLIR VERKLIGHET SEXETS LÖGNAKTIGA VÄRLD innehåll 4 Konkurrerar nätshoppingen ut Piteås butiker? 14 Hockeyklubben

Läs mer

AMC-Nytt våren 2007. Ordföranden har ordet

AMC-Nytt våren 2007. Ordföranden har ordet Ordföranden har ordet AMC-Nytt våren 2007 Hej alla medlemmar! Då var det dags för ett nytt nummer av AMC-Nytt. I detta nummer kan ni bland annat läsa om: Kallelsen till Årsmötet den 31 mars 2007. Inbjudan

Läs mer

MT Kommunal. Stockholms län. Friluftsliv på Lida. Följ med på en Gourmetkryssning. Helsingfors. medlemstidningen

MT Kommunal. Stockholms län. Friluftsliv på Lida. Följ med på en Gourmetkryssning. Helsingfors. medlemstidningen MT Kommunal Stockholms län medlemstidning för Kommunal Stockholm nummer 3 / 2004 medlemstidningen Kompetenshöjning för vårdare och personliga assistenter Arbetet bakom utbildningen är omfattande. I samarbete

Läs mer

RRR-apport Nummer 1 2010 Årgång 19

RRR-apport Nummer 1 2010 Årgång 19 RRR-apport Nummer 1 2010 Årgång 19 Grundad 1992 Heby brukshundklubbs medlemstidning Läs RRR-apport i färg på webben, besök hemsidan ofta så du inte missar något kul. www.hebybk.se Styrelse och övriga funktionärer

Läs mer

A r b e t s p l a t s o m b u d e t som rockar fett

A r b e t s p l a t s o m b u d e t som rockar fett 2 Mars 2008 Medlemstidning för Svenska Kommunalarbetareförbundet avdelning Väst A r b e t s p l a t s o m b u d e t som rockar fett Sid 22-23 Facket blev en s j ä l v k l a r h e t Sid 5 OPINION P Jaga

Läs mer

- Möt Ulrika som trotsade alla hinder... - Arbetsförmedlingen tycker till! - Missa inte mammahelgen i Varberg

- Möt Ulrika som trotsade alla hinder... - Arbetsförmedlingen tycker till! - Missa inte mammahelgen i Varberg Förbundet Sveriges Dövblinda Årgång 37 September 2014 Nr 4 Ulrika Myhr med sin hund Rocky - Möt Ulrika som trotsade alla hinder... - Arbetsförmedlingen tycker till! - Missa inte mammahelgen i Varberg Innehåll

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till Vi Unga-föreningen.

Läs mer

Dagbok från en Skilda världar-grupp

Dagbok från en Skilda världar-grupp Mina föräldrar är skilda. Dagbok från en Skilda världar-grupp Mina föräldrar är skilda. Orden bildar utgångspunkt för de möten med barn som Barbro Andersson och Birgitta Grane beskriver i sin handbok med

Läs mer

Upplevelsebaserat Lärande Shopping. Tid. 45-60 minuter. Antal deltagare. 10-30 deltagare. Copyright

Upplevelsebaserat Lärande Shopping. Tid. 45-60 minuter. Antal deltagare. 10-30 deltagare. Copyright 1/33 Göteborgsregionen och GR Utbildning GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har medlemskommunerna 900 000 invånare. Förbundets uppgift är att verka för samarbete

Läs mer

Östra Sverige. Tidningen för medlemmar i väg- & banbranschen. mars 2014. I detta nummer av Vägbanan: Försäkringsspecial sid 6-7

Östra Sverige. Tidningen för medlemmar i väg- & banbranschen. mars 2014. I detta nummer av Vägbanan: Försäkringsspecial sid 6-7 Tidningen för medlemmar i väg- & banbranschen mars 2014 I detta nummer av Vägbanan: Försäkringsspecial sid 6-7 Positivt tänkande Kan det bli fel?, sid 10 Stulen identitet Hjälp i den kollektiva hemförsäkringen,

Läs mer

Skärpta krav på anställningar. B Kollektivavtal, anställningsformer och anställningstrygghet. fakta och information från seko.

Skärpta krav på anställningar. B Kollektivavtal, anställningsformer och anställningstrygghet. fakta och information från seko. fakta och information från seko december 2005 Skärpta krav på anställningar B Kollektivavtal, anställningsformer och anställningstrygghet är SEKO Postens tre fackliga kärnfrågor under det kommande verksamhetsåret.

Läs mer

inom Arbetsförmedlingen

inom Arbetsförmedlingen 1 inom Arbetsförmedlingen Nr 4 / oktober 2009 Fackliga nyheter för STs medlemmar Ledaren Game over Inom Arbetsförmedlingen Vad är poängen? Sidan 3 Beting för att uppnå volymerna Sidan 3 Nu gäller det!

Läs mer

Kommunal Stockholms län

Kommunal Stockholms län Stockholms län medlemstidningen medlemstidning för Kommunal Stockholms län nummer 9 / 2005 Timanställda utestängda från samhället Att ständigt ha en klump i magen av oro och gå hemma och hoppas att man

Läs mer

LEDAREN: I DETTA NUMMER: 3/2008 TOLKUTBILDNINGAR PÅ DISTANS. ANNIKA REHN SKRIVER BÖCKER MED TSS VÅRD PÅ LIKA VILLKOR...

LEDAREN: I DETTA NUMMER: 3/2008 TOLKUTBILDNINGAR PÅ DISTANS. ANNIKA REHN SKRIVER BÖCKER MED TSS VÅRD PÅ LIKA VILLKOR... VIS Tidningen för vuxendöva - Utgiven av Vuxendöva i Sverige I DETTA NUMMER: TOLKUTBILDNINGAR PÅ DISTANS ANNIKA REHN SKRIVER BÖCKER MED TSS VÅRD PÅ LIKA VILLKOR...och mycket mer LEDAREN: Låt oss behålla

Läs mer

Håller du på att missa något viktigt?

Håller du på att missa något viktigt? Håller du på att missa något viktigt? Det är fredag kväll. Veckan är slut. Du vill koppla av. Tevesoffan är varm och mjuk. Du somnar. Vem mördade vem? Fick de varandra till slut? Allt missar du. Fast det

Läs mer