SBK KARLSBORGS BRUKSHUNDKLUBB ÅRSMÖTESHANDLINGAR VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 VERKSAMHETSPLAN VALBEREDNINGENS FÖRSLAG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SBK KARLSBORGS BRUKSHUNDKLUBB ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2015-02-15 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 VERKSAMHETSPLAN 2015-2016 VALBEREDNINGENS FÖRSLAG"

Transkript

1 SBK KARLSBORGS BRUKSHUNDKLUBB ÅRSMÖTESHANDLINGAR INNEHÅLL: DAGORDNING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 VERKSAMHETSPLAN VALBEREDNINGENS FÖRSLAG 1

2 Förslag till dagordning för Karlsborgs årsmöte Datum: Plats: Karlsborgs brukshundsklubbs, klubbstugan Tid: Fastställande av röstlängden. 2. Val av mötesordförande. 3. Val av protokollförare. 4. Val av två justerare tillika rösträknare, som tillsammans med mötesordföranden ska justera protokollet. 5. Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom av personer enligt 7 moment Fråga om årsmötet har blivit stadgeenligt utlyst. 7. Fastställande av dagordningen. 8. Genomgång av: a. lokalklubbsstyrelsens verksamhetsberättelse inklusive rapport om uppfyllande av mål och uppdrag från föregående årsmöte, b. balans- och resultaträkning och c. revisorernas berättelse. 9. Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om disposition av vinst eller förlust. 10. Beslut om ansvarsfrihet för lokalklubbsstyrelsen. 11. Genomgång av lokalklubbsstyrelsens förslag avseende: a. mål, b. rambudget för innevarande verksamhetsår samt preliminär rambudget för det närmast följande verksamhetsåret, c. medlemsavgift enligt 4 för närmast kommande verksamhetsår och d. andra ärenden samt motioner vilka lokalklubbsstyrelsen har bedömt kan ge konsekvenser för verksamhet eller ekonomi. 12. Beslut i ärenden enligt punkt Information om planerade aktiviteter i syfte att nå fastställda mål. 14. Val av lokalklubbsstyrelse enligt 8 moment 1 samt beslut om suppleanternas tjänstgöringsordning. 15. Val av revisorer och revisorsuppleant enligt Val av valberedning enligt Beslut om omedelbar justering av punkterna Beslut om lokalklubbsstyrelsens förslag i ärenden samt motioner som inte behandlats under punkt Genomgång av handlingar till distriktsfullmäktige. Väcks vid årsmötet förslag i ett ärende som inte finns medtaget på dagordningen kan, om årsmötet så beslutar, ärendet tas upp till diskussion men inte till beslut. 20. Utdelning av hederspriser och avtackning styrelsemedlemmar. 21. Mötets avslutande. 2

3 Karlsborgs Brukshundklubb Verksamhetsberättelse för Styrelsen för Karlsborgs Brukshundklubb har bestått av : Ordförande: Iréne Karlsson Vice ordförande: Helen Johansson Sekreterare: Marianne Grönberg Vakant fr.o.m Kassör: Lars Henryson Ledamot Anna Eklund Ledamot: Mats Svanqvist Ledamot: Birgitta Johansson Supplant: Paul Rickerli Suppleant: Monika Wallin Revisorer: Jens Ramhöj Mattias Berg Revisorsuppleanter: Sigvard Persson Lars Fransson Kommittéansvariga: Patrullhund: Jan Åberg Räddning: Jan-Olof Säll (kontaktperson) Rasutveckling: Birgitta Johansson (kontaktperson) Ungdom: Sandra Grip Skyddslicens. Vakant Tävling: Anna Eklund Hundägarutbildning: Carina Åberg tom Maria Glaadh from Agility: Gunilla Lindgren Aktivitetskommittén: Ann Arleberg Marianne Andersson Pr/Info webbmaster: Ordf: Irene Karlsson Peter Carlén Valberedning: Maria Glaadh, samankallande Eva Hoving-Eklund Johanna Sundberg-Sjöberg Klubben har vid verksamhetsåret slut 95st medlemmar. 3

4 Karlsborgs Brukhundklubbs årsmöte genomfördes den Styrelsen har under verksamhetsåret haft 7 protokollförda styrelse möten, 2 medlemsmöte, 1 budgetmöte och 1 årsmöte. Representation: Styrelsen har deltagit på distriktsmöten. Under året har klubben, i likhet med tidigare år samarbetat med andra klubbar i distriktet, studiefrämjandet, Securitas och militära myndigheter framförallt patrullhund. Klubben har anordnat officiella tävlingar i spår och lydnadsklass. Klubbmästerskap i, lydnad och patrullhund har anordnats. Klubben har varit representerad med funktionärer under Securitas Mästerskapen. VERKSAMHETSBERÄTTELSE UTBILDNINGSKOMMTTÈN 2014 Utbildningskommittén 2014 har bestått av Carina Åberg sammankallande t.o.m. aug, Ann Arleberg, Elisabeth Svane och Maria Glaadh sammankallande fr.o.m. sept. Skaraborg Nord Karlsborgs Brukshundklubb har närvarat på möten i Nord Skaraborg, mötet som skulle varit i Karlsborg blev inställt pga. för få deltagande klubbar. Distriktets möte Ordförande Irene Karlsson har deltagit under flera tillfällen vad avser distriktsmöten. Instruktörsmöten Under 2014 har det kontinuerligt hållits instruktörsmöten. Klubbens kurs-/cirkelverksamhet Våren: Valp-/Grundkurs. Carina Åberg, ingick i hennes ALI utbildning. Fortsättningskurs Instr.JohannaSundberg-Sjöberg, Elisabeth Svane Tävlingslydnadskurs Instr. Anna Eklund, ingick i SBK tävlingsinstruktörs utbildning. Paul Rickerli Fortsättningskurs patrullhund Instr. Jan Åberg och Carina Åberg 4

5 Specialkurs Spårkurs Instr. Iréne Karlsson Agilitycirkel Sammanhållande, Jonny Tjäder, Gunilla Lindgren, Matilda Kjellkvist Hösten: Valp-/Grundkurs Instr. Sandra Griph, Matilda Kjellkvist Tävlingslydnadskurs Instr. Anna Eklund, Eva Hoving- Eklund Agilitycirkel Sammanhållande, Jonny Tjäder, Gunilla Lindgren, Matilda Kjellkvist Den verksamhet som har bedrivits har genomförts med gott resultat, vilket har följts upp med hjälp av ifyllnad av Kursutvärderingslappar av kursdeltagarna. Vi har även startat upp ett försök med privattimmar, där några av klubbens instruktörer ställer upp och har privatlektioner för medlemmar i SBK, behållningen går till klubben, detta har varit mycket uppskattat. ALI- utbildning Carina Åberg har slutfört sin ALI- utbildning under året, och är nu Allmänlydnadsinstruktör. Övriga utbildningar: Anna Eklund har slutfört sin SBK:s tävlingsinstruktörsutbildning, och är nu certifierad SBK tävlingsinstruktör. Utbildningskommittén 2014 Carina Åberg Maria Glaadh Ann Arleberg Elisabeth Svane 5

6 VERKSAMHETSBERÄTTELSE TÄVLINGSKOMMITTÉN 2014 Sektorn har under året bestått av Helen Johansson, Johanna Sundesjö, Louise Jonsson, Eva Hoving - Eklund, Maria Glaadh och Anna Eklund som varit sammankallande. Verksamhetsåret har bestått av följande officiella tävlingar: Appellklass spår 5 st. tävlande. Elitspår Mari-Anne Thoréns minnestävling 13 st. tävlande. Två stycken lydnadstävlingar klass I-Elit varav en av dessa även hade DM status. 11 st. respektive 13 st. tävlande. Spårtävling Lkl - Hkl, 8 st. tävlande. Två st. inplanerade bruksprov patrullhund fick ställas in pga. för få deltagare samt att till den andra tävlingen fattades det en domare och en tävlingsledare med rätt behörighet. Förutom dessa har även inofficiellt KM anordnats i lydnad KM i bruks fick ställas in pga. för få anmälningar. Klubbmästare i lydnad blev Kerstin Eriksdotter med JumJum, 2:a Maria Glaadh med Snäckan, 3:a Helen Johansson med Queenie. Vid Lag-DM i lydnad representerades klubben av Paul Rickerli & Asqua, Kerstin Eriksdotter & JumJum och Maria Glaadh & Snäckan. Lagledare var Johanna Sundesjö. Laget kom på en hedrande 5:e plats av 10 lag. Klubben har vid flera tillfällen representerats på officiella bruks- och lydnadsprov med fina resultat. Kommittén har anordnat tävlingsträning på måndagskvällar med träningsvärd, 7 ggr på våren och 7 ggr på hösten. Jan Åberg fick under verksamhetsåret 2014 sin auktorisation som tävlingsledare i bruks. Klubben har i nuläget två tävlingsledare bruks, tre tävlingsledare lydnad, fyra tävlingssekreterare, två domare i bruksprov samt en domare i lydnad klass 1-3. Under året har kommittén haft 11 st. möten. Klubben har varit representerad på de fyra möten distriktets tävlingskommitté anordnat. Funktionärsmöte för klubbens samtliga tävlingsfunktionärer har hållits, Marianne Andersson bjöd alla på smörgåstårta. Det har under året erbjudits tillfällen för tävlingsekipage att fotograferas för hemsida och resultattavlan. Kommittén har aktivt jobbat med att skapa bra kontakter med företag och privata sponsorer, för att kunna erbjuda ett fint prisbord vid klubbens tävlingar. 6

7 Sponsorerna för 2014 : Royal Canin, 650p.se, Brodit, Häromi, Backamo hundtjänst, Dans Zoologiska, Birgittas friskvård, ZooZoocom, Oriflame, Coldskills, Karlsborgs camping, Skövde natur, Hööks samt att medlemmar i klubben har skänkt vinster och pengar till inköp av priser. Klubben har fått jättefin respons från tävlande och publik vid samtliga tävlingar, men framförallt Mari-Anne Thoréns minnestävling var väldigt uppskattad. Vi vill tacka alla som varit delaktiga att genomföra verksamhetsåret Ett särskilt tack till köket som har erbjudit fika och lättare förtäring vid samtliga tävlingar. Karlsborgs Brukshundklubb tävlingskommittén Anna Eklund, Helene Johansson, Maria Glaadh, Johanna Sundesjö, Louise Jonsson VERKSAMHETSBERÄTTELSE PATRULLHUNDSKOMMITTÉN 2014 Sammankallande för kommittén under det gånga året har Mikael Åberg och Jan Åberg varit. Vid möten under året kallades samtliga berörda medlemmar, på så sätt fick de som var intresserade möjlighet att aktivt delta och påverka de aktiviteter som genomförts under året. Totalt genomfördes 5 st. utlysta möten, samt ett antal informella möten i anslutning till de olika aktiviteterna. Under det förflutna året har följande aktiviteter genomförts: Långfredags träff med gemensam påskmiddag efter åt. En funktionskontroll för patrullhundsekipage med 8 deltagare genomfördes 13/9, samtliga som anmälde sig fick plats. Klubbmästerskap anordnades 7/12 med totalt 6 ekipage, klubbmästare i år blev Monalie Nilsson tätt följd (samma poäng) av 2:an Mikael Åberg och 3:a Eva Hoving/Eklund. Vi har haft ett gott samarbete med våra grannklubbar som har hjälpt till med figuranter och funktionärer vid all ovanstående verksamhet som inte hade kunnat genomföras utan den hjälpen. 7

8 Utbildning m.m. Mikael Åberg och Elmer deltog i årets DM patrullhund och kom 2:a där och blev då kvalificerad till deltagande i SM patrullhund. Där gick det jättebra och man slutade på en mycket hedrande 3:e plats bland 30 startande från hela landet. Jan Åberg har genomgått utbildning KU instruktör vid Marma hundtjänst skola. Ekipage från klubben har deltaget vid ett antal skarpa eftersök på försvunnen människa. Vid samtliga av distriktet och försvaret anordnade aktiviteter och möten har en eller flera representanter från klubben deltaget. Vi vill på detta sätt rikta ett stort Tack! till samtliga som på något sätt deltaget och hjälp till under året och för den fina kamratskap som ni samtliga bidrar till! Utan er har vi ingen verksamhet Ser ut att bli en utmaning för oss då de ekonomiska förutsättningarna är förändrade igen emot tidigare år. Vi ser fram mot ett nytt år med nya möjligheter. För patrullhund kommittén. Jan Åberg Mikael Åberg VERKSAMHETSBERÄTTELSE AKTIVITETSKOMMITTÉN 2014 Vi har under året bemannat köket vid 5 tävlingar och serverat lättare förtäring och fika till domare, funktionärer, deltagare och publik. Dessutom medverkade vi med försäljning av fika vid KM Lydnad och KM Agility. Vi har även hållit i försäljning av fika på Securitas SM under 2 dagar. Vid kurstillfällena har vi ej bemannat köket utan endast sett till att det funnits kaffe och fikabröd, då instruktörerna själva skött detta. Vi har under året haft stor hjälp av Monika Mörk i köket på tävlingar och Securitas SM. Under Marianne Thoréns Minnestävling såldes på Monikas initiativ rulltårtsbakelser där behållningen avses gå till priser på nästa års minnestävling 8

9 VERKSAMHETSBERÄTTELSE RASUTVECKLINGSKOMMITTÉN 2014 Verksamheten har tyvärr legat vilande på grund av funktionärsbrist. Birgitta Johansson har varit kontaktperson under verksamhetsåret. VERSAMHETSBERÄTTELSE RÄDDNINGSKOMMITTÉN 2014 Verksamheten har tyvärr legat vilande. Jan-Olof Säll har varit kontaktperson under verksamhetsåret. VERKSAMHETSBERÄTTELSE AGILITYKOMMITTÉN 2014 Verksamhetsberättelse för * Träningscirkel i agility startade den 20/3 och hölls en gång i veckan fram till den 12/6, med åtta - tio deltagare. * Träningsdag hölls på klubben den 24 maj. Instruktör var Amanda Svedlund. Mat och fika serverades under dagen. * KM i agility hölls den 28 september. Vinnare i hoppklass var pudeln Melwin och Wilma, och i agilityklass var det spanska vattenhunden Alice och Torsten som tog hem segern. * Agility cirkeln startade upp efter KM med oförändrat antal deltagare. * Mathilda arrangerade tillsammans med Wilma Kjellqvist och Anna Gunnarsson en ungdomskväll på höstlovet. Under kvällen var det info om vad som hände på klubben, tipspromenad, en rolig hundfilm och en massa godis och dricka! * Hindren flyttades i november till polisens inomhushall och agilitycirkeln har fortsatt inomhus, nu även med Mathildas ungdomar. 9

10 Balansräkning Tillgångar Bank, plusgiro Sparkonto Huskonto Bank tävlingskommittén Sparkonto tävlingskommittén Bank patrullhund Sparkonto patrullhund Handkassa Handkassa aktivitetskommittén Handkassa patrullhund Handkassa tävlingskommittén Summa tillgångar Skulder o eget kapital eget kapital Ingående balans Årets resultat Summa eget kapital Långfristiga skulder 10

11 11

12 Karlsborgs Brukshundklubb Verksamhetsförslag Brukshundklubbens uppgifter är: Vi skall vara en aktiv organisation Vi vill att alla hundägare oavsett hundras eller mål med sitt hundägande skall känna att man har en plats i Karlsborgs BHK. Vårt mål är att klubben skall vara det självklara alternativet för den nyblivne hundägaren. Vi strävar efter att stabilisera kursverksamheten för att öka medlemsantalet och hålla meningsfulla hundaktiviteter med olika intresseinriktningar för att minska medlemsgenomströmningen. För att kunna upprätthålla verksamheten kommer klubben under att utföra viss renovering av klubbstugan samt dränering av planerna så att större ytor kan användas. Klubben skall representeras vid möten och konferenser i distriktet. Vi skall ha fortsatt nära kontakt och samarbete med olika myndigheter, organisationer, markägare och jakträttsinnehavare. Under verksamhetsåret 2015 kommer klubben att fira 50-års jubileum. Detta kommer klubben att uppmärksamma. Vi skall sprida kunskap om hunden Klubben skall genom sin kursverksamhet sprida kunskap om hundens vård, beteenden, fostran och utbildning och därigenom verka för ett sunt och aktivt liv för hundar och hundägare. Vi har som mål att kunna erbjuda alla som vill gå kurs inom den grundläggande hundutbildningen (grund- och fortsättningskurs) en plats vid kursverksamhet som startas upp kontinuerligt minst ett par gånger/år. Utöver detta vill vi i mån av resurser kunna erbjuda hundägarna fortbildning i SBK:s specialgrenar, t.ex. spår, patrullhund, agility, lydnad m.m. 12

13 Vi skall öka vår kunskap om hunden Vi skall hålla oss uppdaterade om de nya forskningsrön om hundar som hela tiden kommer. Vi skall följa de dokument och den dressyrpolicy som SBK initierat angående hundhållning och hålla klubbens funktionärer uppdaterade om dessa. Vi skall kontinuerligt fortbilda våra funktionärer samt se till att nya utbildas. Vi skall ha hundar i människans tjänst Vi skall fånga upp lämpliga ekipage och förmedla kontakter så att dessa kan utbildas till att användas i människans tjänst t.ex. som patrull- eller räddningshundar. Vi skall ge befintliga och nya ekipage träningsmöjligheter så att de kan utvecklas. Vi skall ha friska och funktionsdugliga hundar SBK:s prov- och tävlingsverksamhet sker i första hand med syftet att utröna hundars sundhet och funktionsduglighet. Klubben kommer i detta syfte att anordna bruks- samt lydnadsprov. VERKSAMHETSPLAN UTBILDNINGSKOMMITTÉN 2015 och 2016 Planerad verksamhet för 2015 Vår Valp/grundkurs Fortsättningskurs Tävlingslydnadskurs del 3 Agilitycirkel Kurs för blivande hundägare Helgkurs special spår Höst Valp/grundkurs Allmänlydnad Tävlingspsykologi Brukshund patrullhund Agilitycirkel Privattimmar för instruktörer Viltspårskurs Privattimmar för instruktörer Höstens kursutbud är helt beroende av hur många av instruktörerna som håller kurs. 13

14 Önskad verksamhet för 2016 Kunna bedriva en bra kurverksamhet, med ett brett kursutbud. Få så många som möjligt av våra instruktörer att hålla kurser för att kunna uppfylla detta. Vår Valp/grundkurs Fortsättningskurs Agilitycirkel/kurs Bruksprov patrullhund Privattimmar för instruktörer Höst Valp/grundkurs Allmänlydnad Fortsättningskurs Agilitycirkel Privattimmar för instruktörer VERKSAMHETSPLAN PATRULLHUNDSKOMMITTÉN 2015 och 2016 Verksamhetsplan 2015 Långfredags aktivitet beslutades att hållas enligt tidigare år. Funktionskontroll, söndag 30/8 (V.35) KM i patrullhund, söndag 27/9 (v39) i år alla som vill välkomna att delta. (Inte bara certade hundar). Funktionärer, vi har som målsättning att klara av verksamheten med egna funktionärer så långt som detta är möjligt. För tillfället finns det ingen som är intresserad att genomgå utbildning. Verksamhetsplan 2016 Vi har en vision av att bedriva följande verksamhet under Långfredagsaktivitet i samma anda som tidigare år Tävlingar Vi planerar att hjälpa till med de eventuella patrullhundstävlingarna under året. Max deltagarantal 10 st. 14

15 KM i patrullhund. Kommer att hållas i samma anda som 2015 dvs. alla som är intresserade och klubbmedlemmar kan delta, tid under sensommaren/ början av hösten. Funktionskontroll. Vi planerar för en funktionskontroll under sommaren För patrullhundskommittén. Jan Åberg Mikael Åberg VERKSAMHETSPLAN TÄVLINGSKOMMITTÉN 2015 Tävlingskommittén kommer under året att arrangera följande officiella tävlingar, kommittén har tillsammans med styrelsen under 2014 att minska ner antalet tävlingar, för att kunna ta ett större ansvar för klubbens kursverksamhet. 9 maj elitklass spår, Mari-Anne Thoréns minnestävling. 17 /7 Lydnad klass I-Elit 1/11 Lydnads klass I-Elit Då klubben fyller 50 år 2015 kommer kommittén att försöka få tävlingarna med kringarrangemang lite extra festliga. Tävlingskommittén kommer inte att arrangera inofficiella KM i lydnad och bruks. Detta för att minska arbetsbördan, då fokuset skall ligga på kursverksamheten. Om någon medlem i klubben vill arrangera KM i bruks eller lydnad så är tävlingskommittén behjälpliga med statuter/regler eller vid eventuella frågor. Kommittén kommer aktivt verka för att fler tävlingsfunktionärer utbildas, då ett stort behov finns inom brukset. Kommittén ska aktivt verka för att klubben får nya tävlingsekipage, samt värna om dom de redan har. Tävlingsträning med träningsvärd kommer att hållas 1 kväll/vecka, under vår och höst. Under året måste en del av tävlingsmaterialet på planen ses över och renoveras. Kommittén ska under året se över statuterna för KM i lydnad och bruks samt reglerna för uttagning till Lag-DM i dessa grenar. Spårmarkerna och uppletande rutan måste ses över och flyttas, så att det följer det reglemente som gäller inom SBK. Detta pga. att det skett stora avverkningar på dessa marker. 15

16 Tävlingskommittén Anna Eklund VERKSAHETSPLAN TÄVLINGSKOMMITTÉN 2016 Tävlingskommittén kommer under året att arrangera officiella tävlingar. Elitklass spår, Mari-Anne Thoréns minnestävling. Lydnad klass I-Elit Lydnads klass I-Elit Tävlingskommittén kommer inte att arrangera inofficiella KM i lydnad och bruks. Om någon medlem i klubben vill arrangera KM i bruks eller lydnad så är tävlingskommittén behjälpliga med statuter/regler eller vid eventuella frågor. Kommittén kommer aktivt verka för att fler tävlingsfunktionärer utbildas, då ett stor behov finns inom brukset. Kommittén ska aktivt verka för att klubben får nya tävlingsekipage, samt värna om dom de redan har. Tävlingsträning med träningsvärd kommer att hållas 1 kväll/vecka, under vår och höst. Om situationen förändras angående instruktörer inom utbildningsverksamheten, så kommer kommittén att arbeta för att arrangera KM i bruks och lydnad under året. Tävlingskommittén Anna Eklund VERKSAMHETSPLAN AGILITYKOMMITTÉN 2015 Verksamhetsplan för 2015 *Agility cirkeln fortsätter inomhus tills utomhussäsongen drar igång. När vädret tillåter så hålls agilitycirkeln på klubben som vanligt under våren/sommaren. * Prova på dag i Agility så fort hindren kommer ut till klubben igen. ( Datum kommer) * Planerar att ha en träningsdag/helgkurs i agility under våren. Datum bestäms så fort vi hittat en instruktör. 16

17 * KM under våren(datum kommer) - uttagning till DM i Lidköping. * Lag och individuellt DM i Lidköping. Datum är inte bestämt, men Lidköpings Brukshundklubb tror det blir den 27 september. * Mathilda går agilityutbilning under året. Hon hoppas kunna hålla agilitykurs till hösten. VERKSAMHETSPLAN AKTIVITETSKOMMITTÉN 2015 Vi avser att bemanna köket vid tävlingar och speciella tillfällen, till exempel föreläsningar. Vid kursverksamhet se till att det finns fikabröd till försäljning. Instruktörerna ansvarar då för bemanning av köket. Ann Arleberg och Marianne Andersson, är ansvariga för drift, planering och inköp av varor. Vid tävlingar förser vi domare och funktionärer med lättare förtäring och fika. Dessutom erbjuds enklare förtäring till tävlande och publik. Tävlingskommittén har 3 tävlingar inplanerade under 2015 där vi kommer att medverka. Aktivitetskommittén Ann Arleberg Marianne Andersson VERKSAMHETSPLAN FÖR RASUTVECKLINGSKOMMITTÉN OCH TJÄNTEHUND RÄDDNING Verksamheterna har tyvärr legat nere under verksamhetsåret Vår förhoppning är att vi åter igen skall kunna bedriva dessa verksamheter under 2015 och

18 Budget 2015 Intäkter Utfall 2104 Budget 2014 Medlemsavgifter Tävling Agility Patrullhund Räddningshund RUS Utbildning Aktivitetskommittén Tallåsen Studiefrämjandet Summa intäkter Karlsborgs Brukshundklubb Kostnader Medlemsavgifter Tävling Agility Patrullhund Räddning RUS Utbildning Aktiviteskommittén Tallåsen EL/VVS Försäkringar Gräsklippning Hemsida Bankkostnader Underhåll Övriga Kostnader Telefon Summa kostnader Resultat före ränteintäkter Ränteintäkter Årets resultat

19 Valberedningens förslag till styrelse 2015 Ordförande: Vice ordförande: Sekreterare: Kassör: Ledamöter: Suppleanter: Revisorer: Revisorsuppleant: Patrullhundskommittén : Utbildnings kommittén: Tävlingskommitté: Stugkommitté: Köks kommitté: 19

20 20

21 21

SBK KARLSBORGS BRUKSHUNDKLUBB ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2014-02-16 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 VERKSAMHETSPLAN 2014-2015 VALBEREDNINGENS FÖRSLAG

SBK KARLSBORGS BRUKSHUNDKLUBB ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2014-02-16 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 VERKSAMHETSPLAN 2014-2015 VALBEREDNINGENS FÖRSLAG SBK KARLSBORGS BRUKSHUNDKLUBB ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2014-02-16 INNEHÅLL: DAGORDNING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 VERKSAMHETSPLAN 2014-2015 VALBEREDNINGENS FÖRSLAG 1 Förslag till dagordning för Karlsborgs årsmöte

Läs mer

Årsmöteshandlingar 2015

Årsmöteshandlingar 2015 Trollhättans Brukshundklubb Årsmöteshandlingar 2015 Nätbilaga Dokument: Dagordning Preliminärt årsprogram Verksamhetsplan Valberedningens förslag Budgetförslag Dagordning Trollhättans brukshundklubb 2015

Läs mer

SBK KARLSBORGS BRUKSHUNDKLUBB ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2013-02-18 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 VERKSAMHETSPLAN 2013-2014 VALBEREDNINGENS FÖRSLAG

SBK KARLSBORGS BRUKSHUNDKLUBB ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2013-02-18 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 VERKSAMHETSPLAN 2013-2014 VALBEREDNINGENS FÖRSLAG SBK KARLSBORGS BRUKSHUNDKLUBB ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2013-02-18 INNEHÅLL: DAGORDNING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 VERKSAMHETSPLAN 2013-2014 VALBEREDNINGENS FÖRSLAG Förslag till dagordning för Karlsborgs årsmöte

Läs mer

NORRA GOTLANDS BRUKSHUNDKLUBBS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016

NORRA GOTLANDS BRUKSHUNDKLUBBS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016 NORRA GOTLANDS BRUKSHUNDKLUBBS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016 Styrelsen för Norra Gotlands Brukshundklubb avger härmed verksamhetsberättelsen för verksamhetsåret 2016. Styrelsen har under året haft 10 stycken

Läs mer

Protokoll fört vid Årsmöte med Lidköpings Brukshundklubb

Protokoll fört vid Årsmöte med Lidköpings Brukshundklubb Protokoll fört vid Årsmöte med Lidköpings Brukshundklubb Datum: 2016-02-25, kl 19:00 i klubbstugan Närvarande: 41 st enligt närvarolista DAGORDNING 1. Mötets öppnande 2. Fastställande av röstlängden 3.

Läs mer

Datum: 2015-03-14 Tid: Klockan 14.30 Plats: Statshotellet, Mariestad

Datum: 2015-03-14 Tid: Klockan 14.30 Plats: Statshotellet, Mariestad Datum: 2015-03-14 Tid: Klockan 14.30 Plats: Statshotellet, Mariestad Närvarande: 45 st enligt närvarolista. Dagordning 1. Mötets öppnande 2. Fastställande av röstlängd 3. Val av mötesordförande 4. Distriktsstyrelsens

Läs mer

Västerås kennelklubbs årsmöte 11 februari 2015, 19.00.

Västerås kennelklubbs årsmöte 11 februari 2015, 19.00. Dagordning Västerås kennelklubbs årsmöte 11 februari 2015, 19.00. 1. Mötets öppnande 2. Val av ordförande att leda mötet 3. Styrelsens anmälan om sekreterare för mötet 4. Justering av röstlängd 5. Val

Läs mer

1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Ingrid Tapper hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat.

1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Ingrid Tapper hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. 1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Ingrid Tapper hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Fastställande av röstlängden Efter genomfört upprop fastställde årsmötet röstlängden

Läs mer

2. Fastställande av röstlängden Efter genomfört upprop fastställde årsmötet röstlängden till 18 st. röstberättigade medlemmar närvarande (Bilaga 1).

2. Fastställande av röstlängden Efter genomfört upprop fastställde årsmötet röstlängden till 18 st. röstberättigade medlemmar närvarande (Bilaga 1). 1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Linnéa Lundberg hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Fastställande av röstlängden Efter genomfört upprop fastställde årsmötet röstlängden

Läs mer

NORRA GOTLANDS BRUKSHUNDKLUBBS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013

NORRA GOTLANDS BRUKSHUNDKLUBBS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 NORRA GOTLANDS BRUKSHUNDKLUBBS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 Styrelsen för Norra Gotlands Brukshundklubb avger härmed verksamhetsberättelsen för verksamhetsåret 2013. Styrelsen har under året bestått av:

Läs mer

HÖGANÄS BRUKSHUNDKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL

HÖGANÄS BRUKSHUNDKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 1 HÖGANÄS BRUKSHUNDKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2015-02-11 Närvarande: ca 25 personer 1 Mötets öppnande Höganäs Brukshundklubbs ordförande Christer Ekendahl hälsade alla välkomna och öppnade mötet. 2 Fastställande

Läs mer

Ewa Wiker tackade för förtroendet att få leda årsmötet.

Ewa Wiker tackade för förtroendet att få leda årsmötet. 1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Göran Strömbäck hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Fastställande av röstlängden Närvarande medlemmar har prickats av på röstlängden,

Läs mer

Protokoll fört vid Budget- och Styrelsemöte SBK Skaraborgsdistriktet. Datum: 2015-01-17 Tid: Klockan 10.00 Plats: Götene BK

Protokoll fört vid Budget- och Styrelsemöte SBK Skaraborgsdistriktet. Datum: 2015-01-17 Tid: Klockan 10.00 Plats: Götene BK Datum: 2015-01-17 Tid: Klockan 10.00 Plats: Götene BK Närvarande: Jan-Olof Säll Ulla-Britt Norberg Britta Althorn Arne Våring Maria Lögdlund Barbro Lund Jan Åberg Lalla Hammarström Adjungerade: Ej närvarande:

Läs mer

Styrelsens arbete regleras av SBK i normalstadga för lokalklubb inom Svenska Brukshundklubben.

Styrelsens arbete regleras av SBK i normalstadga för lokalklubb inom Svenska Brukshundklubben. Arbetsordning Detta dokument är fastställt av styrelsen för Kristianstads Brukshundklubb och ska årligen, i samband med årsmötet, ses över och vid behov revideras av styrelsen. I och med att detta styrelsedokument

Läs mer

Årsmötesprotokoll för Östgöta Distriktet Den 8 mars 2015 Valla Folkhögskola, Linköping

Årsmötesprotokoll för Östgöta Distriktet Den 8 mars 2015 Valla Folkhögskola, Linköping Årsmötesprotokoll för Östgöta Distriktet Den 8 mars 2015 Valla Folkhögskola, Linköping 1. Mötets öppnande. Ordförande Katinka Ryttse hälsade alla välkomna till Östgöta Distriktet Årsmöte och förklarade

Läs mer

Årsmöteshandlingar 2013

Årsmöteshandlingar 2013 Trollhättans Brukshundklubb Årsmöteshandlingar 2013 Dokument: Dagordning Preliminärt årsprogram Verksamhetsplan Valberedningens förslag Budgetförslag Dagordning Trollhättans brukshundklubb 2013 1. Mötet

Läs mer

Verksamhetsplan/mål 2015

Verksamhetsplan/mål 2015 För Gävle Brukshundklubb bygger på Stadga för Gävle Brukshundklubb, lokalklubb av Svenska Brukshundklubben (SBK förbundet) grundad på förbundets grundstadga. Verksamhetsinriktning Klubben har det direkta

Läs mer

Årsmötesprotokoll för Östgöta Distriktet Den 16 mars 2014 Valla Folkhögskola, Linköping

Årsmötesprotokoll för Östgöta Distriktet Den 16 mars 2014 Valla Folkhögskola, Linköping Årsmötesprotokoll för Östgöta Distriktet Den 16 mars 2014 Valla Folkhögskola, Linköping 1. Mötets öppnande. Ordförande Katinka Ryttse hälsade alla välkomna till Östgöta Distriktet Årsmöte och förklarade

Läs mer

VERKSAMHETSFÖRSLAG SBK SKARABORGSDISTRIKTET 2014/2015

VERKSAMHETSFÖRSLAG SBK SKARABORGSDISTRIKTET 2014/2015 Verksamhetsförslag för 2014 och 2015 Brukshundklubbens uppgifter är: Vi ska sprida kunskap om hund Vi ska genom att sprida kunskap om hund förbättra förutsättningarna för hunden och värna om rätten att

Läs mer

Bodens Brukshundklubb och Hundungdom Verksamhetsberättelse 2013

Bodens Brukshundklubb och Hundungdom Verksamhetsberättelse 2013 Bodens Brukshundklubb och Hundungdom Box 173, 961 23 Boden www.bodensbrukshundklubb.se Verksamhetsberättelse styrelsen 2013 Bodens Brukshundklubb och Hundungdoms styrelse har arbetat efter de målsättningar

Läs mer

2. Val av mötesordförande Marita Neteborn valdes till årsmötesordförande Marita Neteborn tackade för förtroendet att få leda årsmötet.

2. Val av mötesordförande Marita Neteborn valdes till årsmötesordförande Marita Neteborn tackade för förtroendet att få leda årsmötet. Lokalklubbsordförande Anne-Christine Stareborn hälsade de närvarande varmt välkomna. 1. Fastställande av röstlängden Närvarande 21st medlemmar. Röstlängden justeras vid eventuell rösträkning, se bilaga

Läs mer

Kristianstads Brukshundklubb

Kristianstads Brukshundklubb Medlemsmöte Datum: 13-05- 08 kl. 18:30 Plats: Klubbstugan Gälltofta Dagordning: 1: Mötets öppnande Ordförande hälsar alla deltagare välkomna och förklarar mötet öppnat. 2: Fastställande av röstlängden

Läs mer

Ej närvarande lokalklubbar: Danderyd- Täby BK, Waxholms BK

Ej närvarande lokalklubbar: Danderyd- Täby BK, Waxholms BK ÅRSMÖTESPROTOKOLL Plats: Vällingby BK Datum: - 03-20 Tid: 19.00 Närvarande lokalklubbar: Järfälla BK, Lidingö BK, Mälarö BK, Nacka BK, SBK Stockholmsavdelningen, Solna- Sundbyberg BK, Stockholm Södra BK,

Läs mer

2. Fastställande av röstlängden Efter genomfört upprop fastställde årsmötet röstlängden till 29st. röstberättigade medlemmar närvarande (Bilaga 1).

2. Fastställande av röstlängden Efter genomfört upprop fastställde årsmötet röstlängden till 29st. röstberättigade medlemmar närvarande (Bilaga 1). 1. Mötets öppnande Ordförande Johanna Stone hälsade de närvarande varmt välkomna. Ordförande förklarade mötet öppnat. 2. Fastställande av röstlängden Efter genomfört upprop fastställde årsmötet röstlängden

Läs mer

ÅRSMÖTE. Filipstads brukshundklubb. 11 februari 2015

ÅRSMÖTE. Filipstads brukshundklubb. 11 februari 2015 ÅRSMÖTE Filipstads brukshundklubb 11 februari 2015 Dagordning vid årsmöte med Filipstads Brukshundklubb 1. Mötets öppnande 2. Fastställande av röstlängd 3. Val av två protokolljusterare tillika rösträknare,

Läs mer

Mellansvenska distriktet

Mellansvenska distriktet Datum och tid: 2016-02-28 14.00 Plats: Svärdsjö skid & orienteringsklubbs kanslistuga 2016 1 Mötets öppnande Ordförande Mikael Köpman förklarar mötet öppnat och hälsar samtliga närvarande välkomna. 2016-2

Läs mer

1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Ingrid Lingmark hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat.

1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Ingrid Lingmark hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. 1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Ingrid Lingmark hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Fastställande av röstlängden Efter genomfört upprop fastställde årsmötet röstlängden

Läs mer

Organisation styrelsen.

Organisation styrelsen. Organisation styrelsen. Ordförande ( VU ) Sekreterare ( VU ) Kassör ( VU) Vice ordf Ledamot Ledamot Ledamot Suppleant Suppleant Sektor Sektor Sektor Sektor Sektor Sektor Tävling Fastighet o underhåll Utbildning

Läs mer

9 februari 2013 Södertälje Brukshundklubb. Välkommen!

9 februari 2013 Södertälje Brukshundklubb. Välkommen! 9 februari 2013 Södertälje Brukshundklubb Välkommen! Dagordning 1. Justering av röstlängden 2. Val av ordförande för mötet 3. Styrelsens anmälan av protokollförare vid mötet 4. Val av två justeringpersoner

Läs mer

Närvarande från styrelsen: Hans Kinn, Anette Johansson, Bengt-Olof Brandt, Leif Jönsson, Göran Svensson, Lars Carlborg, Laila Lindgren, Håkan Obbarius

Närvarande från styrelsen: Hans Kinn, Anette Johansson, Bengt-Olof Brandt, Leif Jönsson, Göran Svensson, Lars Carlborg, Laila Lindgren, Håkan Obbarius När- Antal varande röster Bollnäs 3 3 Edsbyn 0 0 Gävle 0 0 Hofors 1 2 Hudiksvall 0 0 Järvsö 2 2 Ljusdal 0 0 Ockelbo 2 2 Sandviken 0 0 Skutskär 0 0 Söderhamn 1 2 Valbo 0 0 Styrelsen 7 0 9+7 11 Protokoll

Läs mer

Rasklubben för dansk/svensk gårdshund årsmötesprotokoll den 15 mars 2009 i Göteborgs Skyttegilles lokal i Göteborg

Rasklubben för dansk/svensk gårdshund årsmötesprotokoll den 15 mars 2009 i Göteborgs Skyttegilles lokal i Göteborg 1 Rasklubben för dansk/svensk gårdshund årsmötesprotokoll den 15 mars 2009 i Göteborgs Skyttegilles lokal i Göteborg 1 Årsmötets öppnande Ordförande Anders Sjöberg hälsade alla välkomna och förklarade

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2011 - Sundsvalls Brukshundklubb

VERKSAMHETSPLAN 2011 - Sundsvalls Brukshundklubb VERKSAMHETSPLAN 2011 - Sundsvalls Brukshundklubb Styrelsen för Sundsvalls Brukshundklubb föreslår följande preliminära verksamhetsplan för verksamhetsåret 2011. Verksamhetsplanen består av följande delar

Läs mer

Närvarande: 42 st enligt närvarolista. (*) Referens avser distriktsstadga fastställd av FS 2009-05-08. Årsmöte SBK Skaraborgsdistriktet, 2014-03-08

Närvarande: 42 st enligt närvarolista. (*) Referens avser distriktsstadga fastställd av FS 2009-05-08. Årsmöte SBK Skaraborgsdistriktet, 2014-03-08 Datum: 2014-03-08 Tid: Klockan 14.30 Plats: Restaurang Galejan, Lidköping Närvarande: 42 st enligt närvarolista. Dagordning 1. Mötets öppnande 2. Fastställande av röstlängd 3. Val av mötesordförande 4.

Läs mer

VERKSAMHETSFÖRSLAG SBK SKARABORGSDISTRIKTET 2016/2017 VERKSAMHETSFÖRSLAG

VERKSAMHETSFÖRSLAG SBK SKARABORGSDISTRIKTET 2016/2017 VERKSAMHETSFÖRSLAG VERKSAMHETSFÖRSLAG Verksamhetsförslag för 2016 och 2017 Brukshundklubbens uppgifter är: Vi ska sprida kunskap om hund Vi ska genom att sprida kunskap om hund förbättra förutsättningarna för hunden och

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN ÖVERGRIPANDE MÅLSÄTTNING FÖR STRÄNGNÄS BRUKSHUNDKLUBB

VERKSAMHETSPLAN ÖVERGRIPANDE MÅLSÄTTNING FÖR STRÄNGNÄS BRUKSHUNDKLUBB 1 VERKSAMHETSPLAN 2015 ÖVERGRIPANDE MÅLSÄTTNING FÖR STRÄNGNÄS BRUKSHUNDKLUBB Styrelsen vid Strängnäs Brukshundklubb ansvarar för: Att det vid klubben bedrivs verksamhet som skapar glädje och nytta för

Läs mer

Årsmöte. Verksamhetsberättelse 2008. Ystads Brukshundklubbs. Sektorerna för: 31 januari 2009

Årsmöte. Verksamhetsberättelse 2008. Ystads Brukshundklubbs. Sektorerna för: 31 januari 2009 Ystads Brukshundklubbs Årsmöte 31 januari 2009 Sektorerna för: Läger Agility Tävling Utbildning Fastighet Loppis Kök IT/hemsidan Tjänstehund Verksamhetsberättelse 2008 Kassörens kommentar Styrelsen för

Läs mer

Kristianstads Brukshundklubb

Kristianstads Brukshundklubb Styrelsemöte Protokoll 2015 Nr 8 Datum: 2015-10- 20 Plats: Klubbstugan Gälltofta Närvarande: Paul Fältman Vice Ordförande Gunilla Ferm Kassör Elin Weiffert Sekreterare Ingvar Nilsson Ledamot Sandra Amedi

Läs mer

Protokoll fört vid SLK Södra distriktets årsmöte 23 mars Plats: Svedala brukshundklubb

Protokoll fört vid SLK Södra distriktets årsmöte 23 mars Plats: Svedala brukshundklubb Svenska Lapphundsklubben Södra distriktet Protokoll fört vid SLK Södra distriktets årsmöte 23 mars 2014. Plats: Svedala brukshundklubb 14 1. Mötets öppnande. Distriktets ordförande Marianne Stenström hälsade

Läs mer

Mötesdatum Lokalavdelningens ordförande hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat.

Mötesdatum Lokalavdelningens ordförande hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat. 20151 Lokalavdelningens ordförande hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat. 1. Justering av röstlängd Röstlängden godkändes och justerades omedelbart 2. Val av ordförande för årsmötet Mötet

Läs mer

Årsmöteshandlingar SSRK Östergötland

Årsmöteshandlingar SSRK Östergötland Årsmöteshandlingar SSRK Östergötland Verksamhetsår 2013 Svenska Spaniel och Retrieverklubben Östergötland Ordinarie avdelningsmöte för Svenska Spaniel- och Retrieverklubben, Östgötaavdelningen, ÖKKs klubblokal,

Läs mer

Landskrona Brukshundklubb

Landskrona Brukshundklubb Landskrona Brukshundklubb Protokoll fört vid årsmöte 2015-02-17 Närvarande: Från styrelsen Arne Jonsson, Stig Jönsson, Eva Paulin, Gunilla Gyllencreutz, Bengt Gillstedt och Mikael Niemi (ej Liselott Lindell

Läs mer

SSRK Örnsköldsvik Årsmötesprotokoll Datum: 140211 Tid: 18.30 Plats: Studiefrämjandet 1

SSRK Örnsköldsvik Årsmötesprotokoll Datum: 140211 Tid: 18.30 Plats: Studiefrämjandet 1 Plats: Studiefrämjandet 1 1 Fastställande av röstlängden. Röstlängden fastställdes till 20 närvarande på mötet, samtliga medlemmar. 2 Val av ordförande för mötet. Till ordförande för årsmötet föreslogs

Läs mer

MÅL & VERKSAMHETSPLAN 2015. Mål 2015

MÅL & VERKSAMHETSPLAN 2015. Mål 2015 1(6) MÅL & VERKSAMHETSPLAN 2015 Mål 2015 Under 2014 påbörjade vi arbetet med att omorganisera sektorerna till Utskott för att få mer helhetssyn och sammarbete över intressegränserna. Under 2015 vill vi

Läs mer

SVENSKA BOUVIER DES FLANDRESKLUBBEN SBK:s avelsavdelning för Bouvier des Flandres, AfBF

SVENSKA BOUVIER DES FLANDRESKLUBBEN SBK:s avelsavdelning för Bouvier des Flandres, AfBF SVENSKA BOUVIER DES FLANDRESKLUBBEN SBK:s avelsavdelning för Bouvier des Flandres, AfBF www.bouvierklubben.com Protokoll fört på Svenska Bouvierklubbens årsmöte lördagen den 7 mars på Lerums Brukshundklubb.

Läs mer

Örnsköldsviks Brukshundklubb

Örnsköldsviks Brukshundklubb DELEGERINGSORDNING FÖR SAMTLIGA VERKSAMHETER 1. Varje verksamhet skall göra en egen verksamhetsplan med budget för kommande verksamhetsår samt formulera verksamhetens inriktning för de kommande tre åren.

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte med Sölvesborgs Brukshundklubb, MÖTE 4

Protokoll fört vid styrelsemöte med Sölvesborgs Brukshundklubb, MÖTE 4 Protokoll fört vid styrelsemöte med Sölvesborgs Brukshundklubb, MÖTE 4 Datum: 20130618 Tid: 18.30 Plats: Klubbstugan Närvarande: Alf Karlström Bengt Jonsson Ingrid Lundh Ingela Brandt Jerker Jeppsson Ida

Läs mer

Kristianstads Brukshundklubb

Kristianstads Brukshundklubb Styrelsemöte Protokoll 2015 Nr 3 Datum: 2015-04- 07 Plats: Klubbstugan Gälltofta Närvarande: Bo Bergström Ordförande Paul Fältman Vice Ordförande Gunilla Ferm Kassör Elin Weiffert Sekreterare Ingvar Nilsson

Läs mer

Saxnäs Brukshundsklubb ÅR 2016

Saxnäs Brukshundsklubb ÅR 2016 Saxnäs Brukshundsklubb ÅR 2016 Årsmöteshandlingar för verksamhetsåret 2016 Strandskogen 7381 386 95 Färjestaden www.saxnasbhk.se info@saxnasbhk.se Table of Contents Contents Dagordning 1 Verksamhetsberättelse

Läs mer

Svenska Dobermannklubben Årsmötesprotokoll Sid 1(5) Plats: Örebro BK 2007-03-10

Svenska Dobermannklubben Årsmötesprotokoll Sid 1(5) Plats: Örebro BK 2007-03-10 Svenska Dobermannklubben Årsmötesprotokoll Sid 1(5) Årsmötets öppnande Ordförande Thord Byström hälsade alla välkomna, förrättade prisutdelning och förklarade därefter årsmötet öppnat. 1 Fastställande

Läs mer

Protokoll medlemsmöte Onsdagen den 17 juni 2015 kl 19:00. 1. Mötet öppnas Styrelsens ordförande Mikael Ström hälsade alla välkomna.

Protokoll medlemsmöte Onsdagen den 17 juni 2015 kl 19:00. 1. Mötet öppnas Styrelsens ordförande Mikael Ström hälsade alla välkomna. Protokoll medlemsmöte Onsdagen den 17 juni 2015 kl 19:00 1. Mötet öppnas Styrelsens ordförande Mikael Ström hälsade alla välkomna. 2. Fastställande av röstlängd Röstlängden fastställs vid behov. 3. Val

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE Kristianstads Brukshundklubb. Styrelse. Kommittéer. Distriktsombud Ordinarie. Kristianstads Brukshundklubb

VERKSAMHETSBERÄTTELSE Kristianstads Brukshundklubb. Styrelse. Kommittéer. Distriktsombud Ordinarie. Kristianstads Brukshundklubb VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 Kristianstads Brukshundklubb Kristianstads Brukshundklubb Styrelsen för Kristianstads Brukshundklubb avger sin berättelse över verksamhetsåret 2014. Styrelse Lena Weiffert Paul

Läs mer

Välkommen till Mora Brukshundklubb!

Välkommen till Mora Brukshundklubb! Välkommen till Mora Brukshundklubb! Verksamhet På klubben pågår det mycket aktiviteter, allt från tävlingar i olika grenar, till utbildningar och träffar med aktivering för hund och ägare. På våra anslagstavlor,

Läs mer

ÅRSMÖTE VMBK MÖTESHANDLINGAR. Västra Medelpads Brukshundklubb

ÅRSMÖTE VMBK MÖTESHANDLINGAR. Västra Medelpads Brukshundklubb ÅRSMÖTE VMBK Västra Medelpads Brukshundklubb MÖTESHANDLINGAR 2013-02-16 Dagordning för Västra Medelpads Brukshundklubbs Årsmöte 20130216 1. Mötets öppnande. 2. Fastställande av röstlängd 3. Val av mötesordförande.

Läs mer

Kallelse till. Tid: Fredagen den 5 februari 2010 kl 19.00. Lekeberga Gård, Lekeberga

Kallelse till. Tid: Fredagen den 5 februari 2010 kl 19.00. Lekeberga Gård, Lekeberga Kallelse till i Tid: Fredagen den 5 februari 2010 kl 19.00 Plats: Lekeberga Gård, Lekeberga Klubben bjuder på kaffe, smörgåstårta och underhållning. (glöm inte ange om du är allergisk mot något livsmedel)

Läs mer

Kristianstads Brukshundklubb

Kristianstads Brukshundklubb Styrelsemöte Protokoll 2015 Nr 2 Datum: 2015-03- 10 Plats: Klubbstugan Gälltofta Närvarande: Bo Bergström Ordförande Paul Fältman Vice Ordförande Gunilla Ferm Kassör Elin Weiffert Sekreterare Ingvar Nilsson

Läs mer

Nordmalings brukshundklubb 2015-02-22 Klubbstugan Olofsfors Organisationsnummer: 894003-7511

Nordmalings brukshundklubb 2015-02-22 Klubbstugan Olofsfors Organisationsnummer: 894003-7511 Nordmalings brukshundklubb 2015-02-22 Klubbstugan Olofsfors Årsmöte Organisationsnummer: 894003-7511 Närvarande 11 personer: Birgitta Johansson Erika Norberg Jouni Isohaho Christer Forsell Kristina Viklund

Läs mer

Stadgar för Svensk Räddningshundförarförening (SRhF)

Stadgar för Svensk Räddningshundförarförening (SRhF) Stadgar för Svensk Räddningshundförarförening (SRhF) 1 Mål Föreningens mål är: - att sprida intresse för och kunskap om räddningshunden - att anordna lägerverksamhet och lagtävlingar för medlemmarna -

Läs mer

Österåkers Brukshundklubb

Österåkers Brukshundklubb Österåkers Brukshundklubb Verksamhetsberättelse över 2014 Vid årsmötet 2014 valdes följande styrelse: Ordförande: Kjell Pettersson, omval 1 år Kassör: Jennie Winberg, nyval 2 år Sekreterare: Jill Halve,

Läs mer

Mötet öppnades av ordförande Göran Åkesson som hälsande alla medlemmar välkomna.

Mötet öppnades av ordförande Göran Åkesson som hälsande alla medlemmar välkomna. Dvärgpinscherklubbens Årsmöte 12 februari 2012 Stockholm, SLG Nacka Mötet öppnades av ordförande Göran Åkesson som hälsande alla medlemmar välkomna. 1 Justering av röstlängd Årsmötet justerade röstlängden

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR TÄVLINGSKOMMITTÉN Syfte Tävlingskommitténs syfte är att ansvara för de lydnads- och brukstävlingar som Svenska Rottweilerklubben/AfR arrangerar i samarbete med lokalområden och olika lokala brukshundklubbar.

Läs mer

Kristianstads Brukshundklubb

Kristianstads Brukshundklubb Kristianstads Brukshundklubb Protokoll 2010 Nr 3 Datum: 2010-02-22 Plats: Klubbstugan Gälltofta Närvarande: Anya Kräusel Vice Ordförande Annika Nilsson Sekreterare Marie-Louise Nilsson Kassör Lena Weiffert

Läs mer

Verksamhetsplan 2013

Verksamhetsplan 2013 Verksamhetsplan 2013 Gnesta Trosa Brukshundklubb Inledning 2006 beslöts att Svenska Brukshundklubben och hela deras organisation ska arbeta utifrån målstyrning för att få en mer aktiv och delaktig organisation

Läs mer

UTMÄRKELSER, VANDRINGSPRISER OCH ANDRA PRISER SOM TILLDELAS MEDLEMMAR PÅ TOMTENS BRUKSHUNDKLUBB

UTMÄRKELSER, VANDRINGSPRISER OCH ANDRA PRISER SOM TILLDELAS MEDLEMMAR PÅ TOMTENS BRUKSHUNDKLUBB UTMÄRKELSER, VANDRINGSPRISER OCH ANDRA PRISER SOM TILLDELAS MEDLEMMAR PÅ TOMTENS BRUKSHUNDKLUBB Tomtens Brukshundsklubbs utmärkelser är tänkta som en morot och ett sätt att uppmärksamma och uppmuntra medlemmar

Läs mer

1. Mötets öppnande Ställföreträdande ordförande Lena Weiffert hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.

1. Mötets öppnande Ställföreträdande ordförande Lena Weiffert hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat. Protokoll från medlemsmöte Datum: 2010-04-21 Plats: Klubbstugan Gälltofta 1. Mötets öppnande Ställföreträdande ordförande Lena Weiffert hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat. 2. Fastställande av

Läs mer

Årsmötesprotokoll. för Rasklubben för Dansk/Svensk Gårdshund. Söndagen den 14 mars 2010 kl. 12.00. Hotell Scandic Järva Krog, Stockholm

Årsmötesprotokoll. för Rasklubben för Dansk/Svensk Gårdshund. Söndagen den 14 mars 2010 kl. 12.00. Hotell Scandic Järva Krog, Stockholm Årsmötesprotokoll för Rasklubben för Dansk/Svensk Gårdshund Söndagen den 14 mars 2010 kl. 12.00 Hotell Scandic Järva Krog, Stockholm 1 Årsmötets öppnande Ordföranden Susanne Fagrell hälsade alla välkomna

Läs mer

Protokoll årsmöte Svenska Nosework klubben SNWK

Protokoll årsmöte Svenska Nosework klubben SNWK Protokoll årsmöte Svenska Nosework klubben SNWK 2016-03-19 1. Justering av röstlängd. Charlie Lejbrandt avsäger sig rösträtten på årsmötet om inte ett ordförandebeslut föreligger. 2. Val av ordförande

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR MÖNSTERÅS BRUKSHUNDKLUBB 2015

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR MÖNSTERÅS BRUKSHUNDKLUBB 2015 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR MÖNSTERÅS BRUKSHUNDKLUBB 2015 Mönsterås Brukshundklubb har under året haft nio (9) styrelsemöten och två (2) avdelningsmöten. Medlemsantalet har varit: Ordinarie: 170 st Ungdomsmedlemmar:

Läs mer

Kristianstads Brukshundklubb

Kristianstads Brukshundklubb Styrelsemöte Protokoll Nr 9 Datum: -11-01 Plats: Klubbstugan Gälltofta Närvarande: Paul Fältman Ordförande Kurt Bengtsson Vice ordförande Gunilla Ferm Kassör Elin Weiffert Sekreterare Ingvar Nilsson Ledamot

Läs mer

1.Dagordning Verksamhetsberättelse för Styrelsen Utbildningssektorn Vi har under året haft ett antal kurser, bla 2

1.Dagordning Verksamhetsberättelse för Styrelsen Utbildningssektorn Vi har under året haft ett antal kurser, bla 2 1.Dagordning... 4 2.Verksamhetsberättelse för 2016...7 3.Styrelsen... 7 4.Utbildningssektorn... 7 5.Vi har under året haft ett antal kurser, bla 2 kortkurser i lydnad a 6 deltagare, 1 spårkurs, 3 valpkurser,

Läs mer

Eds Brukshundklubb. Klubbmästare 2012. Tina Johansson med Chili

Eds Brukshundklubb. Klubbmästare 2012. Tina Johansson med Chili Eds Brukshundklubb Klubbmästare 2012 Tina Johansson med Chili Verksamhetsberättelse 2012 Hej allihop! Nu vill jag som ordförande säga några saker. V i kan åter lägga ett år till handlingarna. Under det

Läs mer

Verksamhetsåret. r RONNEBY BRUKSHUNDKTUBB n

Verksamhetsåret. r RONNEBY BRUKSHUNDKTUBB n r RONNEBY BRUKSHUNDKTUBB n Verksamhetsåret 2015 www.sbkronneby.com östra Varevägen 39. 372 34 Ronneby. Tel 0708-23 09 29. e-post ronneby.brukshundklubb@telia.com I RONNEBY BRUKSHUNDKLUBB T Styrelsens mål?ols

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse Verksamhetsåret 2011-2012 Styrelsen för Vit Herdehundklubb SBKs rasklubb för vit herdehund lämnar härmed följande berättelse över verksamhets- och räkenskapsåret 1 januari 2011 31

Läs mer

1. Mötets öppnande Distriktsordförande Marcus Hjortsberg hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat.

1. Mötets öppnande Distriktsordförande Marcus Hjortsberg hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. 1. Mötets öppnande Distriktsordförande Marcus Hjortsberg hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Fastställande av röstlängden Efter genomfört upprop fastställde årsmötet röstlängden

Läs mer

1 Fastställande av röstlängd 17 personer var närvarande vid mötets öppnande, samtliga medlemmar och alla över 16 år.

1 Fastställande av röstlängd 17 personer var närvarande vid mötets öppnande, samtliga medlemmar och alla över 16 år. Protokoll fört vid ordinarie klubbmöte Plats: Studiefrämjandet Sundsvall 1 Fastställande av röstlängd 17 personer var närvarande vid mötets öppnande, samtliga medlemmar och alla över 16 år. Justeras: vid

Läs mer

SÖRMLANDS-DISTRIKTET SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Medlemsmöte

SÖRMLANDS-DISTRIKTET SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Medlemsmöte 1 Plats och tid Nyköpings BK Kl 19.00-21.45 11 röstberättigade ombud med totalt 16 röster från 7 klubbar enligt bilaga 2. Övriga deltagare DS styrelse Utses att justera Mikael Svensson Underskrifter Sekreterare...

Läs mer

Protokoll från årsmötet 2014 Svenska Hamiltonstövareföreningen

Protokoll från årsmötet 2014 Svenska Hamiltonstövareföreningen Protokoll från årsmötet 2014 Svenska Hamiltonstövareföreningen Tid: Lördag17/5 i Flen Närvarande: 24 stycken. 1 Fastställande av röstlängd Mötet beslutar att använda röstlängden vid behov. 2 Val av mötesordförande

Läs mer

Organisation och ansvarsfo rdelning i Botkyrka BK

Organisation och ansvarsfo rdelning i Botkyrka BK 2017-01-10 Sida 1 Organisation och ansvarsfo rdelning i Botkyrka BK Gäller från den 2017-02 - 01 enligt klubbstyrelsens beslut den 2017-01 -14. Dokumentet ska överses 1gång/år efter samverkansmöte mellan

Läs mer

Nordmalings Brukshundklubb 2013-03-18

Nordmalings Brukshundklubb 2013-03-18 Nordmalings Brukshundklubb 2013-03-18 Klubbstugan Olofsfors Styrelsemöte Organisationsnummer: 894003-7511 Närvarande: Meddelad frånvaro: Elisabet Nilsson Jenny Lund Erika Norberg Ulf Nilsson Erika Karlsson

Läs mer

4. Godkänna dagordningen samt övriga frågor Dagordningen godkändes med till läggspunkter under övriga frågor.

4. Godkänna dagordningen samt övriga frågor Dagordningen godkändes med till läggspunkter under övriga frågor. Nordmalings Brukshundklubb 2015-10-13 Klubbstugan Olofsfors Styrelsemöte Organisationsnummer: 894003-7511 Närvarande: Meddelad frånvaro: Jenny Lund, ordförande Elisabet Nilsson, Bitte sekreterare Jouni

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014

Verksamhetsberättelse 2014 Verksamhetsberättelse 2014 Styrelsen Bodens Brukshundklubb och Hundungdoms styrelse har under året arbetat med målstyrning utifrån den verksamhetsplan som beslutades om på årsmöte. Uppföljning har skett

Läs mer

SPHK NEDRE NORRA Inbjuder alla medlemmar till Årsmöte

SPHK NEDRE NORRA Inbjuder alla medlemmar till Årsmöte t SPHK NEDRE NORRA Inbjuder alla medlemmar till Årsmöte Lördag 7/3-2015 kl. 17.00 I samband med SPHK NN s Klubbmästerskap. I Norråker, Jämtland. Lokal: Restaurang Utposten, Norråker. Möteshandlingar kommer

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED SVENSK KNIVFÖRENING DEN 16 JULI 2010 I LUDVIKA

PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED SVENSK KNIVFÖRENING DEN 16 JULI 2010 I LUDVIKA 2010-07-28 PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED SVENSK KNIVFÖRENING DEN 16 JULI 2010 I LUDVIKA Före årsmötesförhandlingarna hälsade vice ordföranden Britt-Marie Fröjdhammar medlemmar och gäster välkomna. Traditionsenligt

Läs mer

PROTOKOLL ÅRSMÖTE 2015

PROTOKOLL ÅRSMÖTE 2015 PROTOKOLL ÅRSMÖTE 2015 Plats: Vrigstads värdshus, Vrigstad Tid: 2015-03-14 kl 10.30-14.00 Närvarande: Från 27 lokalklubbar 47 delegater, 3 övriga, 6 distriktsfunktionärer och 2 personer från valberedningen.

Läs mer

FLATCOATED RETRIEVERKLUBBEN. Sektion Norr

FLATCOATED RETRIEVERKLUBBEN. Sektion Norr FLATCOATED RETRIEVERKLUBBEN Sektion Norr SEKTIONSMÖTE 2017 Dagordning FRK Norrs ordinarie Sektionsmöte 12 februari 2017 1 Sektionsmötets öppnande 2 Justering av röstlängden 3 Val av ordförande för mötet

Läs mer

Årsmöte 2015-04-11 12:00 Alviksgatan 4, Söderköping

Årsmöte 2015-04-11 12:00 Alviksgatan 4, Söderköping Årsmöte 2015-04-11 12:00 Alviksgatan 4, Söderköping Efter Årsmötet sker prisutdelning Årets Katt 2014 samt Hedersmedlem i Maine Coon-Katten ÅRSMÖTESHANDLINGAR Dagordning årsmöte... s. 2 Verksamhetsberättelse

Läs mer

Kristianstads Brukshundklubb

Kristianstads Brukshundklubb Protokoll 2010 Nr 4 Datum: 2010-04-07 Plats: Klubbstugan Gälltofta Närvarande: Henrik Lesniak Ordförande Anya Kräusel Vice Ordförande Annika Nilsson Sekreterare Marie-Louise Nilsson Kassör Catharina Hårsmar

Läs mer

Distriktsombud: Elisabeth Arebark Ninni Malmström Liselotte E Svensson Malin Olsson

Distriktsombud: Elisabeth Arebark Ninni Malmström Liselotte E Svensson Malin Olsson Karlshamns Brukshundklubb VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 Styrelsen får härmed avge sin berättelse över klubbens verksamhet under 2013 Styrelse mm, Ordförande Ninni Malmström, Vice ordförande Åsa Sandström,

Läs mer

Årsstämmoprotokoll från WED-Förbundet Region Stockholm 2014-03-26

Årsstämmoprotokoll från WED-Förbundet Region Stockholm 2014-03-26 Årsstämmoprotokoll från WED-Förbundet Region Stockholm 2014-03-26 Årsstämman öppnades av WED-Förbundet Region Stockholms ordförande Birgitta Westin. 1. Johnny Karlsson valdes till ordförande för årsstämman.

Läs mer

Årliga medlemsmötet. Örkelljunga brukshundklubb 2015.03.15

Årliga medlemsmötet. Örkelljunga brukshundklubb 2015.03.15 Årliga medlemsmötet Örkelljunga brukshundklubb 2015.03.15 1 Dagordning på Södra Aktivitetsgruppen årliga medlemsmöte 2015.03.15 1. Justering av röstlängd 2. Val av mötesordförande 3. Ledningsgruppens anmälan

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED SVENSK KNIVFÖRENING DEN 10 JULI 2009 I LUDVIKA

PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED SVENSK KNIVFÖRENING DEN 10 JULI 2009 I LUDVIKA 2009-08-03 PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED SVENSK KNIVFÖRENING DEN 10 JULI 2009 I LUDVIKA 1 Årsmötets öppnande Ordförande Lars Billström hälsade medlemmarna välkomna och öppnade årsmötet. 2 Fastställande

Läs mer

Hammarö Brukshundklubb. Årsmöteshandlingar 2015-02-21

Hammarö Brukshundklubb. Årsmöteshandlingar 2015-02-21 Hammarö Brukshundklubb Årsmöteshandlingar 2015-02-21 Dagordning årsmöte Hammarö Brukshundklubb, 21 februari 2015 1. Årsmötets öppnande 2. Fastställande av röstlängd 3. Val av ordförande att leda årsmötesförhandlingarna

Läs mer

Protokoll medlemsmöte Saxnäs Brukshundklubb

Protokoll medlemsmöte Saxnäs Brukshundklubb 2016-10-03 Protokoll medlemsmöte Saxnäs Brukshundklubb 16-163 Mötet öppnas av Sofi Eliasson. 16-164 Röstlängd 20st. 16-165 Birgitta Johansson och Amanda Bimby blev valda till protokolljusterare jämte ordförande

Läs mer

Lunds Brukshundklubb satsar 2016

Lunds Brukshundklubb satsar 2016 Lunds Brukshundklubb satsar 2016 Förslag till verksamhetsplan för 2016 utifrån bl.a. våra Framtidsmöten Övergripande mål Behålla och utveckla Lunds Brukshundklubb som en klubb med bred verksamhet genom..

Läs mer

Föreningen för datorhjälp i släktforskningen (DIS)

Föreningen för datorhjälp i släktforskningen (DIS) Föreningen för datorhjälp i släktforskningen (DIS) Org.nr: 822001-6052 36:e ordinarie årsmötet Lördagen den 12 mars 2016 kl. 16.00 på Hotell Höga Kusten i Kramfors kommun. 1 Årsmötet öppnas Årsmötet öppnades

Läs mer

Bodens Brukshundklubb och Hundungdom Verksamhetsmål 2013

Bodens Brukshundklubb och Hundungdom Verksamhetsmål 2013 Bodens Brukshundklubb och Hundungdom Verksamhetsmål 2013 En lokalklubbs uppgift enligt stadga för lokalklubb inom SBK är: Vi ska sprida kunskap om hund Vi ska genom att sprida kunskap om hund förbättra

Läs mer

3 Val av justerare tillika rösträknare som jämte ordförande justerar dagens protokoll Mötet valde Inger och Gerd till justerare tillika rösträknare.

3 Val av justerare tillika rösträknare som jämte ordförande justerar dagens protokoll Mötet valde Inger och Gerd till justerare tillika rösträknare. PROTOKOLL ISLANDSHÄSTFÖRENING 2015-02-22 Org.nr 886501-3109 Årsmöte för räkenskapsåret 2014 Närvarande: 17 medlemar Tid: 16:00 - Plats: Humlans förskola i Iggesund. 1 Mötets öppnande Ordförande, Märta

Läs mer

Årsmötesprotokoll, 19 Februari 2001

Årsmötesprotokoll, 19 Februari 2001 Årsmötesprotokoll, 19 Februari 2001 1. Mötet öppnas Kent Strömvall hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Mötesordförande utses Till mötets ordförande valdes Kent Strömvall. 3. Dagordningen

Läs mer

KUNGSBACKA BRUKSHUNDKLUBB Styrelsens verksamhetsberättelse för 2013

KUNGSBACKA BRUKSHUNDKLUBB Styrelsens verksamhetsberättelse för 2013 KUNGSBACKA BRUKSHUNDKLUBB Styrelsens verksamhetsberättelse för 2013 Styrelsen har under året bestått av: Ordförande Vice ordförande Kassör Sekreterare Ordinarie ledamot Ordinarie ledamot Ordinarie ledamot

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID MEDLEMSMÖTE YSTADS BRUKSHUNDKLUBB 6 december, 2011 klockan 19

PROTOKOLL FÖRT VID MEDLEMSMÖTE YSTADS BRUKSHUNDKLUBB 6 december, 2011 klockan 19 PROTOKOLL FÖRT VID MEDLEMSMÖTE YSTADS BRUKSHUNDKLUBB 6 december, 2011 klockan 19 1. Mötets öppnande Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Fastställande av röstlängd Upprop och

Läs mer

35 Mötets öppnande Ordförande Lars Carlborg hälsade alla välkomna till brukshundklubben i Söderhamn och förklarade distriktsmötet öppnat.

35 Mötets öppnande Ordförande Lars Carlborg hälsade alla välkomna till brukshundklubben i Söderhamn och förklarade distriktsmötet öppnat. När- Antal varande röster Bollnäs 2 2 Edsbyn 1 2 Gävle 2 2 Hofors 0 0 Hudiksvall 1 2 Järvsö 0 0 Ljusdal 1 2 Ockelbo 1 2 Sandviken 0 0 Skutskär 1 2 Söderhamn 0 0 Valbo 2 2 Styrelsen 6 0 Schäferhundkubben

Läs mer