SBK KARLSBORGS BRUKSHUNDKLUBB ÅRSMÖTESHANDLINGAR VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 VERKSAMHETSPLAN VALBEREDNINGENS FÖRSLAG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SBK KARLSBORGS BRUKSHUNDKLUBB ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2014-02-16 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 VERKSAMHETSPLAN 2014-2015 VALBEREDNINGENS FÖRSLAG"

Transkript

1 SBK KARLSBORGS BRUKSHUNDKLUBB ÅRSMÖTESHANDLINGAR INNEHÅLL: DAGORDNING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 VERKSAMHETSPLAN VALBEREDNINGENS FÖRSLAG 1

2 Förslag till dagordning för Karlsborgs årsmöte Datum: Plats: Karlsborgs Brukshundsklubbs, klubbstugan Tid: Fastställande av röstlängden. 2. Val av mötesordförande. 3. Val av protokollförare. 4. Val av två justerare tillika rösträknare, som tillsammans med mötesordföranden ska justera protokollet. 5. Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom av personer enligt 7 moment Fråga om årsmötet har blivit stadgeenligt utlyst. 7. Fastställande av dagordningen. 8. Genomgång av: a. lokalklubbsstyrelsens verksamhetsberättelse inklusive rapport om uppfyllande av mål och uppdrag från föregående årsmöte, b. balans- och resultaträkning och c. revisorernas berättelse. 9. Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om disposition av vinst eller förlust. 10. Beslut om ansvarsfrihet för lokalklubbsstyrelsen. 11. Genomgång av lokalklubbsstyrelsens förslag avseende: a. mål, b. rambudget för innevarande verksamhetsår samt preliminär rambudget för det närmast följande verksamhetsåret. c. medlemsavgift enligt 4 för närmast kommande verksamhetsår och d. andra ärenden samt motioner vilka lokalklubbsstyrelsen har bedömt kan ge konsekvenser för verksamhet eller ekonomi. 12. Beslut i ärenden enligt punkt Information om planerade aktiviteter i syfte att nå fastställda mål. 14. Val av lokalklubbsstyrelse enligt 8 moment 1 samt beslut om suppleanternas tjänstgöringsordning. 15. Val av revisorer och revisorsuppleant enligt Val av valberedning enligt Beslut om omedelbar justering av punkterna Beslut om lokalklubbsstyrelsens förslag i ärenden samt motioner som inte behandlats under punkt Genomgång av handlingar till distriktsfullmäktige. Väcks vid årsmötet förslag i ett ärende som inte finns medtaget på dagordningen kan, om årsmötet så beslutar, ärendet tas upp till diskussion men inte till beslut. 20. Utdelning av hederspriser och avtackning styrelsemedlemmar. 21. Mötets avslutande. 2

3 Karlsborgs Brukshundklubb Verksamhetsberättelse för Styrelsen för Karlsborgs Brukshundklubb har bestått av : Ordförande: Iréne Karlsson Vice ordförande: Helen Johansson Sekreterare: Annika Melin tom Kassör: Lars Henryson Ledamot Johanna Sundberg/Sjöberg Ledamot: Anna Eklund Ledamot: Torsten Hall Supplant: Marianne Andersson Suppleant: Paul Rickerli Revisorer: Mattias Berg Birgitta Johansson Revisorsuppleanter: Sigvard Persson Lars Franzen Kommittéansvariga: Tjänstehund Patrullhund: Tävling: Hundägarutbildning: Webbmaster: Jan Åberg Anna Eklund Maria Glaadh Peter Carlén Kontaktpersoner: Tjänstehund Räddning: Jan-Olof Säll Rasutvecklingskommittén Torsten Hall Ungdomskommittén Sandra Grip Aktivitetskommittén Elisabeth Persson tom Valberedning: Elisabeth Persson sammankallande tom Maria Gladh Monica Johansson 3

4 Klubben har vid verksamhetsåret slut 115 st medlemmar. Karlsborgs Brukhundklubbs årsmöte genomfördes den Styrelsen har under verksamhetsåret haft 8 protokollförda styrelse möten och 1 VU möte 2 medlemsmöten samt 1 årsmöte. Representation: Ordförande har deltagit på distriktsmöten, distriktets ordförandekonferens samt förbundets kongress och organisationskonferens. Samt uppvaktning av Lidköping BK 60-års jubileum. Klubben har representerat på Central utbildnings konferensen via Jan Åberg. Och distriktets Domar/tävlingsledarkonferens av Anna Eklund och Maria Glaadh. Under året har klubben, i likhet med tidigare år samarbetat med andra klubbar i distriktet, studiefrämjandet, Securitas och militära myndigheter framförallt patrullhund. Klubben har anordnat officiella tävlingar i spår, patrullhund och lydnadsklass. Klubbmästerskap i bruks, lydnad och patrullhund har anordnats. Klubben har varit representerad med funktionärer under Securitas Mästerskapen. DM Patrullhund. Verksamhetsberättelse utbildningskommittén 2013 Utbildningskommittén 2013 har bestått av Maria Glaadh sammankallande, Ann Arleberg, Carina Åberg och Elisabeth Svane. Skaraborg Nord Karlsborgs Brukshundklubb har närvarat på 3 st möten i Nord Skaraborg, varav ett möte varit i Karlsborg Distriktets möte Ordförande Irene Karlsson har deltagit under flera tillfällen vad avser distriktsmöten. Instruktörsmöten Under 2013 har det hållits 7 st instruktörsmöten. Klubbens kurs-/cirkelverksamhet Våren: Gemensam kursstart Valp-/Grundkur,. Instr, Johanna Sundberg Sjöberg, Elisabeth Svane Fortsättningskurs, Instr, Helene Johansson, Anna Eklund Ungdomskurs, Instr, Sandra Griph Tävlingscirkel, Sammanhållande Paul Rickerli Spårcirkel, Sammanhållande Mirjam Nyberg Agilitycirkel, Sammanhållande Jonny Tjäder, Gunilla Lindgren 4

5 Hösten: Individuella kursstarter, gemensam grill/aktivitetsdag i september. Valp-/Grundkurs, Instr. Johanna Sundberg-Sjöberg, Elisabeth Svane Aktivitetskurs patrulhund Instr. Jan Åberg Spårcirkel, Sammanhållande Paul Rickerli Agilitycirkel, Sammanhållande Jonny Tjäder, Gunilla Lindgren Privattimmar för instruktörer, Anna Eklund Den verksamhet som har bedrivits har genomförts med gott resultat, vilket har följts upp med hjälp av ifyllnad av Kursutvärderingslappar av kursdeltagarna. Cirklar och kurser har bedrivits via Studiefrämjandet. Vi har även startat upp ett försök med privattimmar, där några av klubbens instruktörer ställer upp och har privatlektioner för medlemmar i SBK, behållningen går till klubben. Temakvällar/Föreläsningar En föreläsning av Lars Fält men inriktning på Hunden i vardagen. Ledarskap, Kommunikation förarehund hölls i maj med stort deltagarantal från klubbens medlemmar men även från närliggande brukshundklubbar. ALI- utbildning Under året har Carina Åberg påbörjat ALI- utbildning Grundmodulen är klar och godkänd, resterande del av utbildningen görs under Övriga utbildningar: Anna Eklund har under året påbörjat tävlingsinstruktörsutbildning. Utbildningskommittén 2013 Maria Glaadh Carina Åberg Ann Arleberg Elisabeth Svane Verksamhetsberättelse för tävlingskommittén 2013 Tävlingskommittén har under året bestått av Helen Johansson, Sandra Grip, Marianne Andersson, Maria Glaadh och Anna Eklund som varit sammankallande. Verksamhetsåret har bestått av följande officiella tävlingar: Appellklass spår 10 st tävlande Två stycken lydnadstävlingar klass I-Elit, 14 st respektive 18 st tävlande. 5

6 Spårtävling Lkl - Hkl, 14 st tävlande. Två st. inplanerade bruksprov patrullhund fick ställas in pga. funktionärsbrist. Förutom dessa har även inofficiella KM anordnats i lydnad och bruks. Klubbmästare i lydnad blev Therese Söderström med Daisy. Klubbmästare i bruks blev Jens Ramhöj med Onyx. Vid Lag-DM i bruks i Mullsjö representerades klubben av Jens Ramhöj & Onyx, Paul Rickerli & Asqua och Brigitta Johansson & Pralin. Lagledare var Monika Ramhöj. Klubben har vid flera tillfällen representerats på officiella bruks- och lydnadsprov. Glädjande är att flera nybörjarekipage har visat framfötterna på tävlingsbanan. Kommittén har anordnat tävlingsträning på måndagskvällar med träningsvärd. Maria Glaadh, Helene Johansson och Anna Eklund har under året utbildat sig till tävlingsledare lydnad. Jan Åberg och Jan-Olof Säll har under året påbörjat utbildning till tävlingsledare bruks. Patrik Lagerstedt har blivit godkänd som skyddsfigurant. Kerstin Eriksdotter är under utbildning till domare bruksprov. Ett kontrakt har tagits fram för de funktionärer som genomgått utbildning som bekostats av klubben. Funktionärsmöte för klubbens samtliga tävlingsfunktionärer har hållits, kommittén bjöd på smörgåstårta. Vid tre tillfällen har det funnits möjlighet för tävlingsekipagen att fotograferas för ekipagesidan på hemsidan. Under året har kommittén haft 6 st. möten. Vi har bredrivit ett nära samarbete med patrullhundskommittén. Vi vill tacka alla som varit delaktiga för att genomföra verksamhetsåret Karlsborgs Brukshundklubb tävlingskommittén Anna Eklund, Helene Johansson, Maria Glaadh, Sandra Griph och Marianne Andersson 6

7 Verksamhetsberättelse för Patrullhundskommittén 2013 Sammankallande för kommittén under det gånga året har Mikael och Jan Åberg varit. Vid möten under året kallades samliga berörda medlemmar, på så sätt fick de som var intresserade möjlighet att aktivt delta och påverka de aktiviteter som genomförts under året. Totalt genomfördes 9 st. utlysta möten, samt ett antal informella möten i anslutning till de olika aktiviteterna. Under det förflutna året har följande aktiviteter genomförts: Långfredagsaktivitet med gemensam påskmiddag efteråt.tillsammans med Töreboda genomfördes DM i patrullhund 1/6. Vi fick god hjälp av våra grannklubbar och Karlsborgs tävling kommittén som vi är mycket tacksamma för, utan den hjälpen hade vi inte klarat av att genomföra tävlingen. Två funktionskontroller för patrullhundsekipage med 6 deltagare (24/8 ) respektive 4 deltagare (31/8 ) genomfördes, totalt 10 ekipage och samtliga som anmälde sig fick på detta sätt plats. Klubbmästerskap anordnades 27/10 med totalt 3 ekipage, klubbmästare i år blev Torsten Hall tätt följd av 2:an Sten Persson och 3:a Marianne Andersson. Vi har haft ett gott samarbete med våra grannklubbar som har hjälpt till med figuranter och funktionärer vid all ovanstående verksamhet. Utbildning m.m. Mikael Åberg har genomgått utbildning till patrullhundsinstruktör vid Marma hundtjänst skola. Jan Åberg har genomgått utbildning till tävlingsledare bruks, i distriktets regi. Vid samtliga av distriktet och försvaret anordnade aktiviteter och möten har en eller flera representanter från klubben deltaget. Vi vill på detta sätt rikta ett stort Tack! till samtliga som på något sätt deltaget och hjälp till under året och för den fina kamratskap som ni samtliga bidrar till! Utan er har vi ingen verksamhet Ser ut att bli en utmaning för oss då de ekonomiska förutsättningarna är helt förändrade emot tidigare år. Vi ser fram mot ett nytt år med nya möjligheter. För patrullhund kommittén. Jan Åberg Mikael Åberg 7

8 Verksamhetsberättelse för Agility, rus och tjänstehund räddning. Agility På grund av att kommittéerna inte har haft några kommittéansvariga, så har Agilityn bedrivits med två cirklar. En under våren och en under hösten av sammanhållande, Jonny Tjäder och Gunilla Lindgren. Tjänstehund Räddning Jan-Olof Säll, har varit kontaktperson under verksamhetsåret. Jan-Olof har informerat medlemmarna om räddningshunden vid ett av medlemsmötena under året samt rapporterat till styrelsen. RUS Har varit helt vilande, under hela verksamhetsåret. Gm/ ordförande Iréne Karlsson Verksamhetsberättelse Pr/ Info och Webbmaster Under året har vi på olika sätt genom, hemsidan lokalpress och webbradio spritt information om vår verksamhet. Hemsidan har under det gångna året kontinuerligt uppdaterats med diverse information från främst styrelsen, kommittéerna, distriktet och SBK förbundet. Enligt medlemmarnas önskemål. Peter Carlén och ordförande Iréne Karlsson, har varit ansvariga under året. Resultatrapport Karlsborgs Brukshundklubb räkenskapsår , se Bilaga 1 8

9 Till sist vill styrelsen tacka alla medlemmar för att vi haft ert förtroendet att få leda Karlsborgs BK och ser nu fram emot arbetsåret För styrelsen Iréne Karlsson Ordförande Karlsborg den 31 Januari Irene Karlsson, ordförande Lars Henryson, kassör Helen Johansson, vice ordförande Anna Melin, sekreterare tom Johanna Sundberg/Sjöberg, ledamot Torsten Hall, ledamot Anna Eklund, ledamot Marianne Andersson, supplant Paul Rickerlie, supplant 9

10 Karlsborgs Brukshundklubbens Verksamhetsförslag Brukshundklubbens uppgifter är: Vi skall sprida kunskap om hund Klubben ska verka för att informera och sprida kunskap om hundens beteenden, dess fostran, utbildning och vård. Genom att utveckla och erbjuda praktiska aktiviteter med hund såsom träning, tävling och prov ska vi verka för ett aktivt och sunt liv för hundar och hundägare. Vi ska kunna erbjuda alla som vill gå kurs en plats, inom den grundläggande hundägarutbildning dvs. grund och fortsättningskurs. Att hålla grundläggande hundägarutbildning. Vi ska ha friska funktionsdugliga hundar. För att få friska funktionsdugliga hundar så är det viktigt med olika provformer för att utröna hundarnas sundhet och användbarhet. Till detta kollas även olika tävlingsformer då dessa kräver att hundarna är friska och sunda för att de ska placera sig väl och fungera på ett sätt på prov som är både funktionellt och hållbart. Anordna tävlingar i bruks och lydnad. Vi ska ha hundar i människans tjänst. Existerande och nya ekipage behöver möjlighet till träning och vidare utveckling. Öka antalet bevakningshundar i klubben. 10

11 Vi ska öka vår kunskap om hunden. För att öka kunskap om hunden är det viktigt att organisationens alla delar följer utvecklingen och de forskningsresultat inom området för hundar, dess skötsel, uppfödning, användningsområden mm. Fortlöpande utbildning för klubbens funktionärer. Vi ska vara en aktiv organisation. För att vara en aktiv organisation krävs att vi deltar på olika typer av konferenser både inom och utom vårt verksamhetsområde. Samt uppehåller kontakten och samarbete med olika myndigheter. Genom målstyrning, uppföljning och utvärdering av verksamheten ska vi se till att Brukshundklubben hela tiden utvecklas. För att lösa dessa uppgifter har Karlsborgs Brukshundklubb satt upp följande mål: Vi skall sprida kunskap om hund Verksamhetsplan Utbildningskommittén 2014 och 2015 Temakvällar inom olika områden, två per termin över tiden Planerad verksamhet för 2014 och önskad verksamhet för 2015 Vår Valp/grundkurs Allmänlydnad Tävlingslydnadskurs Agilitycirkel Spårkurs Helgkurs special uppletande av föremål Endags kurs i tävlingsteori Bruksprov patrullhund fortsättningskurs Privattimmar för instruktör Hösten Valp/grundkurs Allmänlydnad Tävlingslydnadskurs Bruksprov patrullhund Kurs för blivande hundägare Helgkurs special spår-sök-rapport Agilitycirkel Spårcirkel Privattimmar för instruktör Kurs för blivande hundägare 11

12 Vi ska ha friska funktionsdugliga hundar. Verksamhetsplan 2014 för tävlingskommittén Tävlingskommittén kommer under året att arrangera följande officiella tävlingar: 26/4 Bruksprov patrullhund Lkl 18/5 Appellklass spår 15/6 Marianne Thoréns minnestävling Ekl spår 25/7 Lydnad I-Elit, Individuellt DM Elitklass 6/9 Lkl -Hkl spår 27/9 Bruksprov patrullhund Hkl- Elitklass 2/11 Lydnad I- Elitklass Tävlingskommittén kommer även att arrangera inofficiella KM i lydnad och bruks.lydnad under våren och bruks under hösten. Tävlingskommittén skall med hjälp av resultaten av KM utse lag för deltagande på Lag DM i lydnad respektive bruks. Kommittén kommer aktivt verka för att fler tävlingsfunktionärer utbildas, Marianne Andersson och Ann Arleberg kommer att gå tävlingssekreterarutbildning. Kommittén ska aktivt verka för att klubben får nya tävlingsekipage, samt värna om dom de redan har. Tävlingsträning med träningsvärd kommer att hållas måndagskvällar vår och höst. Kommittén kommer att hålla ett antal funktionärsmöten under året. Det kommer under året införskaffas ett mobilt bredband för att kunna användas under tävlingar. Sponsorer för priser till tävlingarna skall tillfrågas av kommittén. Kommittén kommer jobba för att anlita någon duktig hundförare utifrån som inspiration/utbildning för våra tävlingsekipage. Tävlingskommittén genom Anna Eklund Verksamhetsplan 2015 för tävlingskommittén Tävlingskommittén kommer under året att arrangera följande officiella tävlingar: Patrullhund 2 st tävlingar fördelat på Lkl - Ekl Appellklass spår Lydnad klass I-Elit, 2 st tävlingar 12

13 Spår Lkl - Hkl Elitklass spår Då klubben fyller 50 år 2015 kommer kommittén att försöka få tävlingarna med kringarrangemang lite extra festliga. Tävlingskommittén kommer även att arrangera inofficiella KM i lydnad och bruks. Lydnad under våren och bruks under hösten. Tävlingskommittén skall med hjälp av resultaten av KM utse lag för deltagande på Lag DM i lydnad respektive bruks. Kommittén kommer aktivt verka för att fler tävlingsfunktionärer utbildas. Kommittén ska aktivt verka för att klubben får nya tävlingsekipage, samt värna om dom de redan har. Tävlingsträning med träningsvärd kommer att hållas 1 kväll/vecka. Tävlingskommittén Anna Eklund Vi ska ha hundar i människans tjänst. Verksamhetsplan Patrullhund 2014 Långfredags aktivitet beslutades att hållas enligt tidigare år. Tävlingar: Vi hjälper tävlingskommittén att genomföra årets 2 tävlingar i bruksprov patrullhund. Lägre klass 26/4 Högre och elit 27/9 Funktionskontroll, Söndag 31/8 (V.35) KM i patrullhund, Söndag 7/9 (v36) i år alla som vill välkomna att delta. (Inte bara certade hundar). Funktionärer Vi har som målsättning att klara av verksamheten med egna funktionärer så långt som detta är möjligt. För tillfället finns det ingen som är intresserad att genomgå utbildning. 13

14 Verksamhetsplan Patrullhund 2015 Vi har en vision av att bedriva följande verksamhet under Långfredagsaktivitet i samma anda som tidigare år. Tävlingar Vi planerar att hålla 2 patrullhundstävlingar under året fördelat på 1 under våren samt en till hösten. Max deltagarantal 10 st. KM i patrullhund Kommer att hållas i samma anda som 2014 dvs. alla som är intresserade och klubbmedlemmar kan delta, tid under sensommaren/ början av hösten. Funktionskontroll Vi planerar för en funktionskontroll under sommaren För patrullhundskommittén. Jan Åberg Mikael Åberg Vi ska vara en aktiv organisation. Verksamhetsplan 2014 för aktivitetskommittén Karlsborgs Brukshundsklubb Vi avser att bemanna köket vid tävlingar och speciella tillfällen, tex föreläsningar. Vid kursverksamhet se till att det finns fikabröd till försäljning. Instruktörerna ansvarar då för bemanning av köket. Några klubbmedlemmar har erbjudit sig att hjälpa till med bemanning av köket vid tävlingar. Ann och Marianne är ansvariga för drift, planering och inköp av varor. Vid tävlingar förser vi domare och funktionärer med mat och fika. Dessutom erbjuds förtäring till tävlande och publik. Tävlingskommittén har 7 tävlingar och 2 st inofficiella KM i bruks och lydnad inplanerade och där kommer vi att medverka. Vi kommer att behålla den prissättning som gällde 2013 Kostnaden för funktionärsmat kommer att läggas på aktivitetskommittén istället för tävlingskommittén. Aktivitetskommittén Ann Arleberg och Marianne Andersson 14

15 Verksamhetsplan 2014 Pr/ Info och Webbmaster Under året ska vi på olika sätt genom, hemsidan och lokalpress sprida information om vår verksamhet. Hemsidan ska under året kontinuerligt uppdaterats med diverse information från främst styrelsen, kommittéerna, distriktet och SBK förbundet. Enligt medlemmarnas önskemål. Peter Carlén och ordförande Iréne Karlsson. 15

16 KARLSBORGS BRUKSHUNDKLUBB BUDGET 2014 Inkomster: Utgifter: Aktivitestkommittén 12000kr Aktivitet kommittén 8000kr Partullhundskommittén 500kr Patrullhundskommittén 500kr Agilitykommittén 6000kr Agilitykommittén 4000kr RUS 0kr RUS 0kr Tävlingskommittén 22000kr Tävlingskommittén 23000kr Utbildning kommittén 87400kr Utbildningskommittén 8000kr Medlemsavgifter 43000kr Medlemsavgifter 36000kr Tallåsen 11000kr SUMMA: kr Tallåsen: El/VVS Försäkringar Telefon Gräsklippning Bankkostnader Hemsida Underhåll SUMMA: 23000kr 3100kr 1900kr 3000k 1500kr 1400kr *35000kr kr. Beräknat resultat :- *Öronmärkta pengar för underhåll av Tallåsen Övriga kommentarer till budget Styrelsen föreslår en höjning av medlemsavgiften under 2014 med 55:-, för A-medlem och 5:- för D-medlem. På grund av att: Förbundet höjer sin avgift från 310:- till 340:- från den 1 januari Distriktet höjer sin distriktsavgift från 15:- till 25:- den 1 januari

17 A-medlemsskapet kostar idag 410:-. Styrelsen föreslår en höjning från 1 januari 2014 till 465:- för A-medlem. D-medlem kostar idag 120:-. Styrelsen föreslår en höjning med 5:-.till 125:- Detta skulle innebära att klubben får behålla 100:- per A-medlem och D-medlem. KARLSBORGS BRUKSHUNDKLUBB BUDGETPLAN 2015 Inkomster: Utgifter: Aktivitetskommittén 12000kr Aktivitets kommittén 8000kr Patrullhundskommittén 500kr Patrullhundskommittén 500kr Agility kommittén 6000kr Agility kommittén 4000kr RUS 0kr RUS 0kr Tävlings kommittén 22000kr Tävlings kommittén 23000kr Utbildnings kommittén 87400kr Utbildnings kommittén 8000kr Medlemsavgifter 44000kr Medlemsavgifter 37000kr Tallåsen 7000kr SUMMA: kr Tallåsen: El/VVS Försäkringar Telefon Gräsklippning Bankkostnader Hemsida Underhåll SUMMA: 23000kr 3100kr 1900kr 3000kr 1500kr 1400kr *30000kr kr Beräknat resultat : * Öronmärkta pengar för underhåll av Tallåsen. 17

18 Valberedningens förslag till styrelse 2014, se Bilaga 2 Ordförande Vice ordförande Sekreterare Kassör Ledamöter: Suppleanter: Revisorer: Revisorsuppleant: Patrullhundskommittén Utbildnings kommittén: sammankallande sammankallande Tävlingskommitté: sammankallande sammankallande Stugkommitté: gräsklippning gräsklippning Köks kommitté: 18

19 19

SBK KARLSBORGS BRUKSHUNDKLUBB ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2015-02-15 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 VERKSAMHETSPLAN 2015-2016 VALBEREDNINGENS FÖRSLAG

SBK KARLSBORGS BRUKSHUNDKLUBB ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2015-02-15 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 VERKSAMHETSPLAN 2015-2016 VALBEREDNINGENS FÖRSLAG SBK KARLSBORGS BRUKSHUNDKLUBB ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2015-02-15 INNEHÅLL: DAGORDNING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 VERKSAMHETSPLAN 2015-2016 VALBEREDNINGENS FÖRSLAG 1 Förslag till dagordning för Karlsborgs årsmöte

Läs mer

SBK KARLSBORGS BRUKSHUNDKLUBB ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2013-02-18 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 VERKSAMHETSPLAN 2013-2014 VALBEREDNINGENS FÖRSLAG

SBK KARLSBORGS BRUKSHUNDKLUBB ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2013-02-18 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 VERKSAMHETSPLAN 2013-2014 VALBEREDNINGENS FÖRSLAG SBK KARLSBORGS BRUKSHUNDKLUBB ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2013-02-18 INNEHÅLL: DAGORDNING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 VERKSAMHETSPLAN 2013-2014 VALBEREDNINGENS FÖRSLAG Förslag till dagordning för Karlsborgs årsmöte

Läs mer

Årsmöteshandlingar 2015

Årsmöteshandlingar 2015 Trollhättans Brukshundklubb Årsmöteshandlingar 2015 Nätbilaga Dokument: Dagordning Preliminärt årsprogram Verksamhetsplan Valberedningens förslag Budgetförslag Dagordning Trollhättans brukshundklubb 2015

Läs mer

Datum: 2015-03-14 Tid: Klockan 14.30 Plats: Statshotellet, Mariestad

Datum: 2015-03-14 Tid: Klockan 14.30 Plats: Statshotellet, Mariestad Datum: 2015-03-14 Tid: Klockan 14.30 Plats: Statshotellet, Mariestad Närvarande: 45 st enligt närvarolista. Dagordning 1. Mötets öppnande 2. Fastställande av röstlängd 3. Val av mötesordförande 4. Distriktsstyrelsens

Läs mer

VERKSAMHETSFÖRSLAG SBK SKARABORGSDISTRIKTET 2014/2015

VERKSAMHETSFÖRSLAG SBK SKARABORGSDISTRIKTET 2014/2015 Verksamhetsförslag för 2014 och 2015 Brukshundklubbens uppgifter är: Vi ska sprida kunskap om hund Vi ska genom att sprida kunskap om hund förbättra förutsättningarna för hunden och värna om rätten att

Läs mer

Protokoll fört vid Årsmöte med Lidköpings Brukshundklubb

Protokoll fört vid Årsmöte med Lidköpings Brukshundklubb Protokoll fört vid Årsmöte med Lidköpings Brukshundklubb Datum: 2016-02-25, kl 19:00 i klubbstugan Närvarande: 41 st enligt närvarolista DAGORDNING 1. Mötets öppnande 2. Fastställande av röstlängden 3.

Läs mer

NORRA GOTLANDS BRUKSHUNDKLUBBS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016

NORRA GOTLANDS BRUKSHUNDKLUBBS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016 NORRA GOTLANDS BRUKSHUNDKLUBBS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016 Styrelsen för Norra Gotlands Brukshundklubb avger härmed verksamhetsberättelsen för verksamhetsåret 2016. Styrelsen har under året haft 10 stycken

Läs mer

NORRA GOTLANDS BRUKSHUNDKLUBBS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013

NORRA GOTLANDS BRUKSHUNDKLUBBS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 NORRA GOTLANDS BRUKSHUNDKLUBBS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 Styrelsen för Norra Gotlands Brukshundklubb avger härmed verksamhetsberättelsen för verksamhetsåret 2013. Styrelsen har under året bestått av:

Läs mer

Västerås kennelklubbs årsmöte 11 februari 2015, 19.00.

Västerås kennelklubbs årsmöte 11 februari 2015, 19.00. Dagordning Västerås kennelklubbs årsmöte 11 februari 2015, 19.00. 1. Mötets öppnande 2. Val av ordförande att leda mötet 3. Styrelsens anmälan om sekreterare för mötet 4. Justering av röstlängd 5. Val

Läs mer

1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Ingrid Tapper hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat.

1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Ingrid Tapper hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. 1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Ingrid Tapper hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Fastställande av röstlängden Efter genomfört upprop fastställde årsmötet röstlängden

Läs mer

Årsmötesprotokoll för Östgöta Distriktet Den 8 mars 2015 Valla Folkhögskola, Linköping

Årsmötesprotokoll för Östgöta Distriktet Den 8 mars 2015 Valla Folkhögskola, Linköping Årsmötesprotokoll för Östgöta Distriktet Den 8 mars 2015 Valla Folkhögskola, Linköping 1. Mötets öppnande. Ordförande Katinka Ryttse hälsade alla välkomna till Östgöta Distriktet Årsmöte och förklarade

Läs mer

Verksamhetsplan/mål 2015

Verksamhetsplan/mål 2015 För Gävle Brukshundklubb bygger på Stadga för Gävle Brukshundklubb, lokalklubb av Svenska Brukshundklubben (SBK förbundet) grundad på förbundets grundstadga. Verksamhetsinriktning Klubben har det direkta

Läs mer

Ewa Wiker tackade för förtroendet att få leda årsmötet.

Ewa Wiker tackade för förtroendet att få leda årsmötet. 1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Göran Strömbäck hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Fastställande av röstlängden Närvarande medlemmar har prickats av på röstlängden,

Läs mer

2. Fastställande av röstlängden Efter genomfört upprop fastställde årsmötet röstlängden till 18 st. röstberättigade medlemmar närvarande (Bilaga 1).

2. Fastställande av röstlängden Efter genomfört upprop fastställde årsmötet röstlängden till 18 st. röstberättigade medlemmar närvarande (Bilaga 1). 1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Linnéa Lundberg hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Fastställande av röstlängden Efter genomfört upprop fastställde årsmötet röstlängden

Läs mer

HÖGANÄS BRUKSHUNDKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL

HÖGANÄS BRUKSHUNDKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 1 HÖGANÄS BRUKSHUNDKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2015-02-11 Närvarande: ca 25 personer 1 Mötets öppnande Höganäs Brukshundklubbs ordförande Christer Ekendahl hälsade alla välkomna och öppnade mötet. 2 Fastställande

Läs mer

Styrelsens arbete regleras av SBK i normalstadga för lokalklubb inom Svenska Brukshundklubben.

Styrelsens arbete regleras av SBK i normalstadga för lokalklubb inom Svenska Brukshundklubben. Arbetsordning Detta dokument är fastställt av styrelsen för Kristianstads Brukshundklubb och ska årligen, i samband med årsmötet, ses över och vid behov revideras av styrelsen. I och med att detta styrelsedokument

Läs mer

Årsmötesprotokoll för Östgöta Distriktet Den 16 mars 2014 Valla Folkhögskola, Linköping

Årsmötesprotokoll för Östgöta Distriktet Den 16 mars 2014 Valla Folkhögskola, Linköping Årsmötesprotokoll för Östgöta Distriktet Den 16 mars 2014 Valla Folkhögskola, Linköping 1. Mötets öppnande. Ordförande Katinka Ryttse hälsade alla välkomna till Östgöta Distriktet Årsmöte och förklarade

Läs mer

1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Ingrid Lingmark hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat.

1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Ingrid Lingmark hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. 1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Ingrid Lingmark hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Fastställande av röstlängden Efter genomfört upprop fastställde årsmötet röstlängden

Läs mer

2. Val av mötesordförande Marita Neteborn valdes till årsmötesordförande Marita Neteborn tackade för förtroendet att få leda årsmötet.

2. Val av mötesordförande Marita Neteborn valdes till årsmötesordförande Marita Neteborn tackade för förtroendet att få leda årsmötet. Lokalklubbsordförande Anne-Christine Stareborn hälsade de närvarande varmt välkomna. 1. Fastställande av röstlängden Närvarande 21st medlemmar. Röstlängden justeras vid eventuell rösträkning, se bilaga

Läs mer

Ej närvarande lokalklubbar: Danderyd- Täby BK, Waxholms BK

Ej närvarande lokalklubbar: Danderyd- Täby BK, Waxholms BK ÅRSMÖTESPROTOKOLL Plats: Vällingby BK Datum: - 03-20 Tid: 19.00 Närvarande lokalklubbar: Järfälla BK, Lidingö BK, Mälarö BK, Nacka BK, SBK Stockholmsavdelningen, Solna- Sundbyberg BK, Stockholm Södra BK,

Läs mer

Rasklubben för dansk/svensk gårdshund årsmötesprotokoll den 15 mars 2009 i Göteborgs Skyttegilles lokal i Göteborg

Rasklubben för dansk/svensk gårdshund årsmötesprotokoll den 15 mars 2009 i Göteborgs Skyttegilles lokal i Göteborg 1 Rasklubben för dansk/svensk gårdshund årsmötesprotokoll den 15 mars 2009 i Göteborgs Skyttegilles lokal i Göteborg 1 Årsmötets öppnande Ordförande Anders Sjöberg hälsade alla välkomna och förklarade

Läs mer

2. Fastställande av röstlängden Efter genomfört upprop fastställde årsmötet röstlängden till 29st. röstberättigade medlemmar närvarande (Bilaga 1).

2. Fastställande av röstlängden Efter genomfört upprop fastställde årsmötet röstlängden till 29st. röstberättigade medlemmar närvarande (Bilaga 1). 1. Mötets öppnande Ordförande Johanna Stone hälsade de närvarande varmt välkomna. Ordförande förklarade mötet öppnat. 2. Fastställande av röstlängden Efter genomfört upprop fastställde årsmötet röstlängden

Läs mer

VERKSAMHETSFÖRSLAG SBK SKARABORGSDISTRIKTET 2016/2017 VERKSAMHETSFÖRSLAG

VERKSAMHETSFÖRSLAG SBK SKARABORGSDISTRIKTET 2016/2017 VERKSAMHETSFÖRSLAG VERKSAMHETSFÖRSLAG Verksamhetsförslag för 2016 och 2017 Brukshundklubbens uppgifter är: Vi ska sprida kunskap om hund Vi ska genom att sprida kunskap om hund förbättra förutsättningarna för hunden och

Läs mer

Bodens Brukshundklubb och Hundungdom Verksamhetsberättelse 2013

Bodens Brukshundklubb och Hundungdom Verksamhetsberättelse 2013 Bodens Brukshundklubb och Hundungdom Box 173, 961 23 Boden www.bodensbrukshundklubb.se Verksamhetsberättelse styrelsen 2013 Bodens Brukshundklubb och Hundungdoms styrelse har arbetat efter de målsättningar

Läs mer

Mellansvenska distriktet

Mellansvenska distriktet Datum och tid: 2016-02-28 14.00 Plats: Svärdsjö skid & orienteringsklubbs kanslistuga 2016 1 Mötets öppnande Ordförande Mikael Köpman förklarar mötet öppnat och hälsar samtliga närvarande välkomna. 2016-2

Läs mer

ÅRSMÖTE. Filipstads brukshundklubb. 11 februari 2015

ÅRSMÖTE. Filipstads brukshundklubb. 11 februari 2015 ÅRSMÖTE Filipstads brukshundklubb 11 februari 2015 Dagordning vid årsmöte med Filipstads Brukshundklubb 1. Mötets öppnande 2. Fastställande av röstlängd 3. Val av två protokolljusterare tillika rösträknare,

Läs mer

Organisation styrelsen.

Organisation styrelsen. Organisation styrelsen. Ordförande ( VU ) Sekreterare ( VU ) Kassör ( VU) Vice ordf Ledamot Ledamot Ledamot Suppleant Suppleant Sektor Sektor Sektor Sektor Sektor Sektor Tävling Fastighet o underhåll Utbildning

Läs mer

SSRK Örnsköldsvik Årsmötesprotokoll Datum: 140211 Tid: 18.30 Plats: Studiefrämjandet 1

SSRK Örnsköldsvik Årsmötesprotokoll Datum: 140211 Tid: 18.30 Plats: Studiefrämjandet 1 Plats: Studiefrämjandet 1 1 Fastställande av röstlängden. Röstlängden fastställdes till 20 närvarande på mötet, samtliga medlemmar. 2 Val av ordförande för mötet. Till ordförande för årsmötet föreslogs

Läs mer

Årsmöteshandlingar 2013

Årsmöteshandlingar 2013 Trollhättans Brukshundklubb Årsmöteshandlingar 2013 Dokument: Dagordning Preliminärt årsprogram Verksamhetsplan Valberedningens förslag Budgetförslag Dagordning Trollhättans brukshundklubb 2013 1. Mötet

Läs mer

Kristianstads Brukshundklubb

Kristianstads Brukshundklubb Medlemsmöte Datum: 13-05- 08 kl. 18:30 Plats: Klubbstugan Gälltofta Dagordning: 1: Mötets öppnande Ordförande hälsar alla deltagare välkomna och förklarar mötet öppnat. 2: Fastställande av röstlängden

Läs mer

Protokoll fört vid Budget- och Styrelsemöte SBK Skaraborgsdistriktet. Datum: 2015-01-17 Tid: Klockan 10.00 Plats: Götene BK

Protokoll fört vid Budget- och Styrelsemöte SBK Skaraborgsdistriktet. Datum: 2015-01-17 Tid: Klockan 10.00 Plats: Götene BK Datum: 2015-01-17 Tid: Klockan 10.00 Plats: Götene BK Närvarande: Jan-Olof Säll Ulla-Britt Norberg Britta Althorn Arne Våring Maria Lögdlund Barbro Lund Jan Åberg Lalla Hammarström Adjungerade: Ej närvarande:

Läs mer

Protokoll fört vid SLK Södra distriktets årsmöte 23 mars Plats: Svedala brukshundklubb

Protokoll fört vid SLK Södra distriktets årsmöte 23 mars Plats: Svedala brukshundklubb Svenska Lapphundsklubben Södra distriktet Protokoll fört vid SLK Södra distriktets årsmöte 23 mars 2014. Plats: Svedala brukshundklubb 14 1. Mötets öppnande. Distriktets ordförande Marianne Stenström hälsade

Läs mer

Kristianstads Brukshundklubb

Kristianstads Brukshundklubb Styrelsemöte Protokoll 2015 Nr 8 Datum: 2015-10- 20 Plats: Klubbstugan Gälltofta Närvarande: Paul Fältman Vice Ordförande Gunilla Ferm Kassör Elin Weiffert Sekreterare Ingvar Nilsson Ledamot Sandra Amedi

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2011 - Sundsvalls Brukshundklubb

VERKSAMHETSPLAN 2011 - Sundsvalls Brukshundklubb VERKSAMHETSPLAN 2011 - Sundsvalls Brukshundklubb Styrelsen för Sundsvalls Brukshundklubb föreslår följande preliminära verksamhetsplan för verksamhetsåret 2011. Verksamhetsplanen består av följande delar

Läs mer

SVENSKA BOUVIER DES FLANDRESKLUBBEN SBK:s avelsavdelning för Bouvier des Flandres, AfBF

SVENSKA BOUVIER DES FLANDRESKLUBBEN SBK:s avelsavdelning för Bouvier des Flandres, AfBF SVENSKA BOUVIER DES FLANDRESKLUBBEN SBK:s avelsavdelning för Bouvier des Flandres, AfBF www.bouvierklubben.com Protokoll fört på Svenska Bouvierklubbens årsmöte lördagen den 7 mars på Lerums Brukshundklubb.

Läs mer

9 februari 2013 Södertälje Brukshundklubb. Välkommen!

9 februari 2013 Södertälje Brukshundklubb. Välkommen! 9 februari 2013 Södertälje Brukshundklubb Välkommen! Dagordning 1. Justering av röstlängden 2. Val av ordförande för mötet 3. Styrelsens anmälan av protokollförare vid mötet 4. Val av två justeringpersoner

Läs mer

Kristianstads Brukshundklubb

Kristianstads Brukshundklubb Styrelsemöte Protokoll Nr 9 Datum: -11-01 Plats: Klubbstugan Gälltofta Närvarande: Paul Fältman Ordförande Kurt Bengtsson Vice ordförande Gunilla Ferm Kassör Elin Weiffert Sekreterare Ingvar Nilsson Ledamot

Läs mer

Årsmöte. Verksamhetsberättelse 2008. Ystads Brukshundklubbs. Sektorerna för: 31 januari 2009

Årsmöte. Verksamhetsberättelse 2008. Ystads Brukshundklubbs. Sektorerna för: 31 januari 2009 Ystads Brukshundklubbs Årsmöte 31 januari 2009 Sektorerna för: Läger Agility Tävling Utbildning Fastighet Loppis Kök IT/hemsidan Tjänstehund Verksamhetsberättelse 2008 Kassörens kommentar Styrelsen för

Läs mer

Eds Brukshundklubb. Klubbmästare 2012. Tina Johansson med Chili

Eds Brukshundklubb. Klubbmästare 2012. Tina Johansson med Chili Eds Brukshundklubb Klubbmästare 2012 Tina Johansson med Chili Verksamhetsberättelse 2012 Hej allihop! Nu vill jag som ordförande säga några saker. V i kan åter lägga ett år till handlingarna. Under det

Läs mer

Kristianstads Brukshundklubb

Kristianstads Brukshundklubb Kristianstads Brukshundklubb Protokoll 2010 Nr 3 Datum: 2010-02-22 Plats: Klubbstugan Gälltofta Närvarande: Anya Kräusel Vice Ordförande Annika Nilsson Sekreterare Marie-Louise Nilsson Kassör Lena Weiffert

Läs mer

Svenska Dobermannklubben Årsmötesprotokoll Sid 1(5) Plats: Örebro BK 2007-03-10

Svenska Dobermannklubben Årsmötesprotokoll Sid 1(5) Plats: Örebro BK 2007-03-10 Svenska Dobermannklubben Årsmötesprotokoll Sid 1(5) Årsmötets öppnande Ordförande Thord Byström hälsade alla välkomna, förrättade prisutdelning och förklarade därefter årsmötet öppnat. 1 Fastställande

Läs mer

Örnsköldsviks Brukshundklubb

Örnsköldsviks Brukshundklubb DELEGERINGSORDNING FÖR SAMTLIGA VERKSAMHETER 1. Varje verksamhet skall göra en egen verksamhetsplan med budget för kommande verksamhetsår samt formulera verksamhetens inriktning för de kommande tre åren.

Läs mer

Mötesdatum Lokalavdelningens ordförande hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat.

Mötesdatum Lokalavdelningens ordförande hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat. 20151 Lokalavdelningens ordförande hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat. 1. Justering av röstlängd Röstlängden godkändes och justerades omedelbart 2. Val av ordförande för årsmötet Mötet

Läs mer

Närvarande: 42 st enligt närvarolista. (*) Referens avser distriktsstadga fastställd av FS 2009-05-08. Årsmöte SBK Skaraborgsdistriktet, 2014-03-08

Närvarande: 42 st enligt närvarolista. (*) Referens avser distriktsstadga fastställd av FS 2009-05-08. Årsmöte SBK Skaraborgsdistriktet, 2014-03-08 Datum: 2014-03-08 Tid: Klockan 14.30 Plats: Restaurang Galejan, Lidköping Närvarande: 42 st enligt närvarolista. Dagordning 1. Mötets öppnande 2. Fastställande av röstlängd 3. Val av mötesordförande 4.

Läs mer

Närvarande från styrelsen: Hans Kinn, Anette Johansson, Bengt-Olof Brandt, Göran Svensson, Laila Lindgren, Håkan Obbarius och Mats Axenvik.

Närvarande från styrelsen: Hans Kinn, Anette Johansson, Bengt-Olof Brandt, Göran Svensson, Laila Lindgren, Håkan Obbarius och Mats Axenvik. När- Antal varande röster Bollnäs 2 3 Edsbyn 1 2 Gävle 2 3 Hofors 0 0 Hudiksvall 1 2 Järvsö 0 0 Ljusdal 0 0 Ockelbo 0 0 Sandviken 1 2 Skutskär 2 2 Söderhamn 2 2 Valbo 1 2 Styrelsen 7 0 Schäferhundkubben

Läs mer

MÅL & VERKSAMHETSPLAN 2015. Mål 2015

MÅL & VERKSAMHETSPLAN 2015. Mål 2015 1(6) MÅL & VERKSAMHETSPLAN 2015 Mål 2015 Under 2014 påbörjade vi arbetet med att omorganisera sektorerna till Utskott för att få mer helhetssyn och sammarbete över intressegränserna. Under 2015 vill vi

Läs mer

Mötet öppnades av ordförande Göran Åkesson som hälsande alla medlemmar välkomna.

Mötet öppnades av ordförande Göran Åkesson som hälsande alla medlemmar välkomna. Dvärgpinscherklubbens Årsmöte 12 februari 2012 Stockholm, SLG Nacka Mötet öppnades av ordförande Göran Åkesson som hälsande alla medlemmar välkomna. 1 Justering av röstlängd Årsmötet justerade röstlängden

Läs mer

Närvarande från styrelsen: Hans Kinn, Anette Johansson, Bengt-Olof Brandt, Leif Jönsson, Göran Svensson, Lars Carlborg, Laila Lindgren, Håkan Obbarius

Närvarande från styrelsen: Hans Kinn, Anette Johansson, Bengt-Olof Brandt, Leif Jönsson, Göran Svensson, Lars Carlborg, Laila Lindgren, Håkan Obbarius När- Antal varande röster Bollnäs 3 3 Edsbyn 0 0 Gävle 0 0 Hofors 1 2 Hudiksvall 0 0 Järvsö 2 2 Ljusdal 0 0 Ockelbo 2 2 Sandviken 0 0 Skutskär 0 0 Söderhamn 1 2 Valbo 0 0 Styrelsen 7 0 9+7 11 Protokoll

Läs mer

Nybro Brukshundklubb Mötesprotokoll - Styrelsemöte med interimsstyrelsen 23 februari 2011

Nybro Brukshundklubb Mötesprotokoll - Styrelsemöte med interimsstyrelsen 23 februari 2011 PROTOKOLL 03/11 Nybro Brukshundklubb Mötesprotokoll - Styrelsemöte med interimsstyrelsen 23 februari 2011 Närvarande: Bo Gustavsson, Agneta Alderin, Ellen Knutsson, Liz Hasselqvist, Helen Kjellander Närvarande

Läs mer

4. Godkänna dagordningen samt övriga frågor Dagordningen godkändes med till läggspunkter under övriga frågor.

4. Godkänna dagordningen samt övriga frågor Dagordningen godkändes med till läggspunkter under övriga frågor. Nordmalings Brukshundklubb 2015-10-13 Klubbstugan Olofsfors Styrelsemöte Organisationsnummer: 894003-7511 Närvarande: Meddelad frånvaro: Jenny Lund, ordförande Elisabet Nilsson, Bitte sekreterare Jouni

Läs mer

1.Dagordning Verksamhetsberättelse för Styrelsen Utbildningssektorn Vi har under året haft ett antal kurser, bla 2

1.Dagordning Verksamhetsberättelse för Styrelsen Utbildningssektorn Vi har under året haft ett antal kurser, bla 2 1.Dagordning... 4 2.Verksamhetsberättelse för 2016...7 3.Styrelsen... 7 4.Utbildningssektorn... 7 5.Vi har under året haft ett antal kurser, bla 2 kortkurser i lydnad a 6 deltagare, 1 spårkurs, 3 valpkurser,

Läs mer

Saxnäs Brukshundsklubb ÅR 2016

Saxnäs Brukshundsklubb ÅR 2016 Saxnäs Brukshundsklubb ÅR 2016 Årsmöteshandlingar för verksamhetsåret 2016 Strandskogen 7381 386 95 Färjestaden www.saxnasbhk.se info@saxnasbhk.se Table of Contents Contents Dagordning 1 Verksamhetsberättelse

Läs mer

Landskrona Brukshundklubb

Landskrona Brukshundklubb Landskrona Brukshundklubb Protokoll fört vid årsmöte 2015-02-17 Närvarande: Från styrelsen Arne Jonsson, Stig Jönsson, Eva Paulin, Gunilla Gyllencreutz, Bengt Gillstedt och Mikael Niemi (ej Liselott Lindell

Läs mer

SÖRMLANDS-DISTRIKTET SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Medlemsmöte

SÖRMLANDS-DISTRIKTET SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Medlemsmöte 1 Plats och tid Nyköpings BK Kl 19.00-21.45 11 röstberättigade ombud med totalt 16 röster från 7 klubbar enligt bilaga 2. Övriga deltagare DS styrelse Utses att justera Mikael Svensson Underskrifter Sekreterare...

Läs mer

Kristianstads Brukshundklubb

Kristianstads Brukshundklubb Styrelsemöte Protokoll 2015 Nr 2 Datum: 2015-03- 10 Plats: Klubbstugan Gälltofta Närvarande: Bo Bergström Ordförande Paul Fältman Vice Ordförande Gunilla Ferm Kassör Elin Weiffert Sekreterare Ingvar Nilsson

Läs mer

Närvarande: Anya Kräusel Vice Ordförande Marie-Louise Nilsson Catharina Hårsmar

Närvarande: Anya Kräusel Vice Ordförande Marie-Louise Nilsson Catharina Hårsmar Protokoll Nr 10 Datum: -01-12 Plats: Klubbstugan Gälltofta Närvarande: Anya Kräusel Vice Ordförande Marie-Louise Nilsson Kassör Catharina Hårsmar Ledamot Karin Nyström Ledamot Ingela Bach Suppleant Lena

Läs mer

Stadgar för Svensk Räddningshundförarförening (SRhF)

Stadgar för Svensk Räddningshundförarförening (SRhF) Stadgar för Svensk Räddningshundförarförening (SRhF) 1 Mål Föreningens mål är: - att sprida intresse för och kunskap om räddningshunden - att anordna lägerverksamhet och lagtävlingar för medlemmarna -

Läs mer

Nordmalings brukshundklubb 2015-02-22 Klubbstugan Olofsfors Organisationsnummer: 894003-7511

Nordmalings brukshundklubb 2015-02-22 Klubbstugan Olofsfors Organisationsnummer: 894003-7511 Nordmalings brukshundklubb 2015-02-22 Klubbstugan Olofsfors Årsmöte Organisationsnummer: 894003-7511 Närvarande 11 personer: Birgitta Johansson Erika Norberg Jouni Isohaho Christer Forsell Kristina Viklund

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE Kristianstads Brukshundklubb. Styrelse. Kommittéer. Distriktsombud Ordinarie. Kristianstads Brukshundklubb

VERKSAMHETSBERÄTTELSE Kristianstads Brukshundklubb. Styrelse. Kommittéer. Distriktsombud Ordinarie. Kristianstads Brukshundklubb VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 Kristianstads Brukshundklubb Kristianstads Brukshundklubb Styrelsen för Kristianstads Brukshundklubb avger sin berättelse över verksamhetsåret 2014. Styrelse Lena Weiffert Paul

Läs mer

Årsmötesprotokoll. för Rasklubben för Dansk/Svensk Gårdshund. Söndagen den 14 mars 2010 kl. 12.00. Hotell Scandic Järva Krog, Stockholm

Årsmötesprotokoll. för Rasklubben för Dansk/Svensk Gårdshund. Söndagen den 14 mars 2010 kl. 12.00. Hotell Scandic Järva Krog, Stockholm Årsmötesprotokoll för Rasklubben för Dansk/Svensk Gårdshund Söndagen den 14 mars 2010 kl. 12.00 Hotell Scandic Järva Krog, Stockholm 1 Årsmötets öppnande Ordföranden Susanne Fagrell hälsade alla välkomna

Läs mer

Protokoll styrelsemöte 2015 onsdag 8/4

Protokoll styrelsemöte 2015 onsdag 8/4 Protokoll styrelsemöte 2015 onsdag 8/4 Närvarande: Eva Rud Madeleine Bergfelt Hanna Petterson Mikael Kronstrand Roger Ölveryd Kenth Sandberg Håkan Forsvid Frånvarande: Sandra Svanström Jessica Mathiason

Läs mer

Organisation och ansvarsfo rdelning i Botkyrka BK

Organisation och ansvarsfo rdelning i Botkyrka BK 2017-01-10 Sida 1 Organisation och ansvarsfo rdelning i Botkyrka BK Gäller från den 2017-02 - 01 enligt klubbstyrelsens beslut den 2017-01 -14. Dokumentet ska överses 1gång/år efter samverkansmöte mellan

Läs mer

Kallelse till. Tid: Fredagen den 5 februari 2010 kl 19.00. Lekeberga Gård, Lekeberga

Kallelse till. Tid: Fredagen den 5 februari 2010 kl 19.00. Lekeberga Gård, Lekeberga Kallelse till i Tid: Fredagen den 5 februari 2010 kl 19.00 Plats: Lekeberga Gård, Lekeberga Klubben bjuder på kaffe, smörgåstårta och underhållning. (glöm inte ange om du är allergisk mot något livsmedel)

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED SVENSK KNIVFÖRENING DEN 29 MARS 2008 I HUDIKSVALL

PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED SVENSK KNIVFÖRENING DEN 29 MARS 2008 I HUDIKSVALL PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED SVENSK KNIVFÖRENING DEN 29 MARS 2008 I HUDIKSVALL 1 Årsmötets öppnande Ordförande Lars Billström hälsade medlemmarna välkomna och öppnade årsmötet. 2 Fastställande av röstlängd

Läs mer

1 Fastställande av röstlängd 17 personer var närvarande vid mötets öppnande, samtliga medlemmar och alla över 16 år.

1 Fastställande av röstlängd 17 personer var närvarande vid mötets öppnande, samtliga medlemmar och alla över 16 år. Protokoll fört vid ordinarie klubbmöte Plats: Studiefrämjandet Sundsvall 1 Fastställande av röstlängd 17 personer var närvarande vid mötets öppnande, samtliga medlemmar och alla över 16 år. Justeras: vid

Läs mer

Lunds Brukshundklubb satsar 2016

Lunds Brukshundklubb satsar 2016 Lunds Brukshundklubb satsar 2016 Förslag till verksamhetsplan för 2016 utifrån bl.a. våra Framtidsmöten Övergripande mål Behålla och utveckla Lunds Brukshundklubb som en klubb med bred verksamhet genom..

Läs mer

Antagna av SSRK:s huvudstyrelse att gälla fr o m

Antagna av SSRK:s huvudstyrelse att gälla fr o m TYPSTADGAR FÖR SEKTION INOM SVENSKA SPANIEL OCH RETRIEVERKLUBBENS (SSRK) AVDELNINGAR. Antagna av SSRK:s huvudstyrelse 2004-07-03 att gälla fr o m 2004-07-01 Inledning. Sektionen ingår som en underavdelning

Läs mer

Österåkers Brukshundklubb

Österåkers Brukshundklubb Österåkers Brukshundklubb Verksamhetsberättelse över 2014 Vid årsmötet 2014 valdes följande styrelse: Ordförande: Kjell Pettersson, omval 1 år Kassör: Jennie Winberg, nyval 2 år Sekreterare: Jill Halve,

Läs mer

Protokoll Svenska Jämthundklubbens klubbmöte. Hotell Scandic Östersund City 2011-02-05

Protokoll Svenska Jämthundklubbens klubbmöte. Hotell Scandic Östersund City 2011-02-05 Protokoll Svenska Jämthundklubbens klubbmöte. Hotell Scandic Östersund City 2011-02-05 1. Justering av röstlängden. Mötet beslutar att justering skall ske vid behov. 2. Val av ordförande för mötet. Som

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014

Verksamhetsberättelse 2014 Verksamhetsberättelse 2014 Styrelsen Bodens Brukshundklubb och Hundungdoms styrelse har under året arbetat med målstyrning utifrån den verksamhetsplan som beslutades om på årsmöte. Uppföljning har skett

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse Verksamhetsåret 2011-2012 Styrelsen för Vit Herdehundklubb SBKs rasklubb för vit herdehund lämnar härmed följande berättelse över verksamhets- och räkenskapsåret 1 januari 2011 31

Läs mer

Protokoll årsmöte Svenska Nosework klubben SNWK

Protokoll årsmöte Svenska Nosework klubben SNWK Protokoll årsmöte Svenska Nosework klubben SNWK 2016-03-19 1. Justering av röstlängd. Charlie Lejbrandt avsäger sig rösträtten på årsmötet om inte ett ordförandebeslut föreligger. 2. Val av ordförande

Läs mer

Protokoll fört vid Raccs ordinarie årsmöte 1 mars 2009 i Nässjö.

Protokoll fört vid Raccs ordinarie årsmöte 1 mars 2009 i Nässjö. 3 Protokoll fört vid Raccs ordinarie årsmöte 1 mars 2009 i Nässjö. 1 Årsmötets öppnande Ordförande Sofie Premholt hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat. 2 Justering av röstlängd Röstlängden justerades,

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN ÖVERGRIPANDE MÅLSÄTTNING FÖR STRÄNGNÄS BRUKSHUNDKLUBB

VERKSAMHETSPLAN ÖVERGRIPANDE MÅLSÄTTNING FÖR STRÄNGNÄS BRUKSHUNDKLUBB 1 VERKSAMHETSPLAN 2015 ÖVERGRIPANDE MÅLSÄTTNING FÖR STRÄNGNÄS BRUKSHUNDKLUBB Styrelsen vid Strängnäs Brukshundklubb ansvarar för: Att det vid klubben bedrivs verksamhet som skapar glädje och nytta för

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED SVENSK KNIVFÖRENING DEN 10 JULI 2009 I LUDVIKA

PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED SVENSK KNIVFÖRENING DEN 10 JULI 2009 I LUDVIKA 2009-08-03 PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED SVENSK KNIVFÖRENING DEN 10 JULI 2009 I LUDVIKA 1 Årsmötets öppnande Ordförande Lars Billström hälsade medlemmarna välkomna och öppnade årsmötet. 2 Fastställande

Läs mer

1. Mötets öppnande Distriktsordförande Marcus Hjortsberg hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat.

1. Mötets öppnande Distriktsordförande Marcus Hjortsberg hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. 1. Mötets öppnande Distriktsordförande Marcus Hjortsberg hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Fastställande av röstlängden Efter genomfört upprop fastställde årsmötet röstlängden

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014

Verksamhetsberättelse 2014 Styrelsen för Gävle Brukshundklubb får härmed avge verksamhets- och förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 1 januari 31 december 2014 klubbens 72:a år. Årsmötet hölls den 22 februari i klubbstugan

Läs mer

Kristianstads Brukshundklubb

Kristianstads Brukshundklubb Styrelsemöte Protokoll 2015 Nr 3 Datum: 2015-04- 07 Plats: Klubbstugan Gälltofta Närvarande: Bo Bergström Ordförande Paul Fältman Vice Ordförande Gunilla Ferm Kassör Elin Weiffert Sekreterare Ingvar Nilsson

Läs mer

ÅRSMÖTE VMBK MÖTESHANDLINGAR. Västra Medelpads Brukshundklubb

ÅRSMÖTE VMBK MÖTESHANDLINGAR. Västra Medelpads Brukshundklubb ÅRSMÖTE VMBK Västra Medelpads Brukshundklubb MÖTESHANDLINGAR 2013-02-16 Dagordning för Västra Medelpads Brukshundklubbs Årsmöte 20130216 1. Mötets öppnande. 2. Fastställande av röstlängd 3. Val av mötesordförande.

Läs mer

Nordmalings brukshundklubb 2014-02-23 Klubbstugan Olofsfors Organisationsnummer: 894003-7511

Nordmalings brukshundklubb 2014-02-23 Klubbstugan Olofsfors Organisationsnummer: 894003-7511 Nordmalings brukshundklubb 2014-02-23 Klubbstugan Olofsfors Årsmöte Organisationsnummer: 894003-7511 Närvarande: Jenny Lund Elisabet Nilsson Birgitta Johansson Elin Dalsfelt Iren Olofsson Linda Landby

Läs mer

Kristianstads Brukshundklubb

Kristianstads Brukshundklubb Styrelsemöte Protokoll 2015 Nr 6 Datum: 2015-08- 25 Plats: Klubbstugan Gälltofta Närvarande: Bo Bergström Ordförande Paul Fältman Vice Ordförande Gunilla Ferm Kassör Ingvar Nilsson Ledamot Ulrika Nilsson

Läs mer

3 Val av justerare tillika rösträknare som jämte ordförande justerar dagens protokoll Mötet valde Inger och Gerd till justerare tillika rösträknare.

3 Val av justerare tillika rösträknare som jämte ordförande justerar dagens protokoll Mötet valde Inger och Gerd till justerare tillika rösträknare. PROTOKOLL ISLANDSHÄSTFÖRENING 2015-02-22 Org.nr 886501-3109 Årsmöte för räkenskapsåret 2014 Närvarande: 17 medlemar Tid: 16:00 - Plats: Humlans förskola i Iggesund. 1 Mötets öppnande Ordförande, Märta

Läs mer

Protokoll fört vid Tibetanska Terriersällskapets årsmöte

Protokoll fört vid Tibetanska Terriersällskapets årsmöte Protokoll fört vid Tibetanska Terriersällskapets årsmöte 2016-03-05 Sjögestad motell, Vikingstad 1 Mötets öppnande Ordförande Janne Andersson öppnar mötet och hälsar alla hjärtligt välkomna. 2 Justering

Läs mer

PROTOKOLL ÅRSMÖTE Norra Gotlands Brukshundklubb , med början kl 19.00

PROTOKOLL ÅRSMÖTE Norra Gotlands Brukshundklubb , med början kl 19.00 PROTOKOLL ÅRSMÖTE Norra Gotlands Brukshundklubb 2016-02-12, med början kl 19.00 Närvarande: Ebba Pettersson, Sandra Legfelt, Gunnar Holm, Henry Johansson, Linda Rung, Ingrid Wahlén, Susanne Winberg, Ylva

Läs mer

Stadgar för Jönköpings Läns Dreverklubb.

Stadgar för Jönköpings Läns Dreverklubb. Stadgar för Jönköpings Läns Dreverklubb. Inledning Lokalklubbar ingår som medlemsorganisationer i Svenska Dreverklubben. Utöver dessa stadgar gäller också SKKs och Svenska Dreverklubbens stadgar och av

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED SVENSK KNIVFÖRENING DEN 16 JULI 2010 I LUDVIKA

PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED SVENSK KNIVFÖRENING DEN 16 JULI 2010 I LUDVIKA 2010-07-28 PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED SVENSK KNIVFÖRENING DEN 16 JULI 2010 I LUDVIKA Före årsmötesförhandlingarna hälsade vice ordföranden Britt-Marie Fröjdhammar medlemmar och gäster välkomna. Traditionsenligt

Läs mer

Välkommen till Mora Brukshundklubb!

Välkommen till Mora Brukshundklubb! Välkommen till Mora Brukshundklubb! Verksamhet På klubben pågår det mycket aktiviteter, allt från tävlingar i olika grenar, till utbildningar och träffar med aktivering för hund och ägare. På våra anslagstavlor,

Läs mer

Nordmalings Brukshundklubb

Nordmalings Brukshundklubb 2016-10-03 Klubbstugan Olofsfors Styrelsemöte Organisationsnummer: 894003-7511 Närvarande: Meddelad frånvaro: Jenny Lund, ordförande Anette Arenborn, sekreterare Jouni Isoaho, kassör Elin Dalsfelt, ledamot

Läs mer

Styrelsemöte för SBK Mellannorrlandsdistrikt. Plats: Sundsvalls BK, Sundsvall. Datum: 2015-01-11

Styrelsemöte för SBK Mellannorrlandsdistrikt. Plats: Sundsvalls BK, Sundsvall. Datum: 2015-01-11 Närvarande: Helene Nordlöf (HN), Margareta Lundmark (ML), Lena Funseth-Norberg (LFN) och Anja Abrahamsson (AA). Anmält förhinder: Marcus Hjortsberg (MH) och Peter Jakob (PJ). 111. Mötets öppnande. Lena

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL MEDLEMSMÖTE!

VÄLKOMMEN TILL MEDLEMSMÖTE! VÄLKOMMEN TILL MEDLEMSMÖTE! Onsdag 6 April 2016 kl 19.00 i klubbstugan, Björsta Källa DAGORDNING Närvarande: 26 personer. 1) Mötets öppnande Anette hälsar välkommen och öppnar mötet 19.09 2) Mötets utlysning

Läs mer

Trollhättans brukshundklubb. Verksamhetsberättelse.

Trollhättans brukshundklubb. Verksamhetsberättelse. Trollhättans brukshundklubb Verksamhetsberättelse. 2014 Styrelsens verksamhetsberättelse, Trollhättans Brukshundklubb, 2014 Medlemmar Under verksamhetsåret 2014 har Trollhättans brukshundklubb haft 206

Läs mer

Mötets öppnande. Distriktets ordförande Peter Jakob hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat.

Mötets öppnande. Distriktets ordförande Peter Jakob hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. Mötets öppnande. Distriktets ordförande Peter Jakob hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. 1. Fastställande av röstlängd. Efter genomförd närvarokontroll fastställde årsmötet

Läs mer

Stadgar för avdelningar inom Svenska Pudelklubben.

Stadgar för avdelningar inom Svenska Pudelklubben. Stadgar för avdelningar inom Svenska Pudelklubben. Fastställda av SPKs fullmäktige 2006-03-31 och 2007-04-01 Inledning. Avdelningar ingår som medlemsorganisationer i SPK. Utöver dessa stadgar gäller också

Läs mer

Svenska Domarföreningen (SDF) är en ideell intresseförening för utställningsdomare och

Svenska Domarföreningen (SDF) är en ideell intresseförening för utställningsdomare och llda XXXX) Inledning Svenska Domarföreningen (SDF) är en ideell intresseförening för utställningsdomare och Honnörsdomare som är auktoriserade av Svenska Kennelklubben (SKK). SDF är som organisation fristående

Läs mer

SPHK NEDRE NORRA Inbjuder alla medlemmar till Årsmöte

SPHK NEDRE NORRA Inbjuder alla medlemmar till Årsmöte t SPHK NEDRE NORRA Inbjuder alla medlemmar till Årsmöte Lördag 7/3-2015 kl. 17.00 I samband med SPHK NN s Klubbmästerskap. I Norråker, Jämtland. Lokal: Restaurang Utposten, Norråker. Möteshandlingar kommer

Läs mer

PROTOKOLL ÅRSMÖTE 2015

PROTOKOLL ÅRSMÖTE 2015 PROTOKOLL ÅRSMÖTE 2015 Plats: Vrigstads värdshus, Vrigstad Tid: 2015-03-14 kl 10.30-14.00 Närvarande: Från 27 lokalklubbar 47 delegater, 3 övriga, 6 distriktsfunktionärer och 2 personer från valberedningen.

Läs mer

Årsstämmoprotokoll från WED-Förbundet Region Stockholm 2014-03-26

Årsstämmoprotokoll från WED-Förbundet Region Stockholm 2014-03-26 Årsstämmoprotokoll från WED-Förbundet Region Stockholm 2014-03-26 Årsstämman öppnades av WED-Förbundet Region Stockholms ordförande Birgitta Westin. 1. Johnny Karlsson valdes till ordförande för årsstämman.

Läs mer

Skoghalls Båtsällskap SBS

Skoghalls Båtsällskap SBS Sidan 1 av 6 Skoghalls Båtsällskap SBS 061122 Tid Närvarande Protokoll Årsmöte Onsdagen den 22 november 2006, kl.19:00 SBS Klubblokal, Sörvikshamnen, Skoghall Ca 65 medlemmar närvarade vid årsmötet. 1

Läs mer

Bodens Brukshundklubb och Hundungdom Verksamhetsmål 2013

Bodens Brukshundklubb och Hundungdom Verksamhetsmål 2013 Bodens Brukshundklubb och Hundungdom Verksamhetsmål 2013 En lokalklubbs uppgift enligt stadga för lokalklubb inom SBK är: Vi ska sprida kunskap om hund Vi ska genom att sprida kunskap om hund förbättra

Läs mer

Stadgar för SVK/Västerbotten 1(7) Antagna vid årsmöte samt XXXX-XX-XX Fastställda av SVK:s styrelse XXXX-XX-XX. Gäller från XXXX-XX-XX

Stadgar för SVK/Västerbotten 1(7) Antagna vid årsmöte samt XXXX-XX-XX Fastställda av SVK:s styrelse XXXX-XX-XX. Gäller från XXXX-XX-XX Stadgar för SVK/Västerbotten 1(7) Tas bort från typstadgarnas text Läggs till i typstadgarnas text Ändras i typstadgarnas text Inledning Lokalavdelningar ingår som medlemsorganisationer i specialklubb.

Läs mer