SBK KARLSBORGS BRUKSHUNDKLUBB ÅRSMÖTESHANDLINGAR VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 VERKSAMHETSPLAN VALBEREDNINGENS FÖRSLAG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SBK KARLSBORGS BRUKSHUNDKLUBB ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2013-02-18 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 VERKSAMHETSPLAN 2013-2014 VALBEREDNINGENS FÖRSLAG"

Transkript

1 SBK KARLSBORGS BRUKSHUNDKLUBB ÅRSMÖTESHANDLINGAR INNEHÅLL: DAGORDNING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 VERKSAMHETSPLAN VALBEREDNINGENS FÖRSLAG

2 Förslag till dagordning för Karlsborgs årsmöte Datum: Plats: Karlsborgs brukshundsklubbs, klubbstugan Tid: Fastställande av röstlängden. 2. Val av mötesordförande. 3. Val av protokollförare. 4. Val av två justerare tillika rösträknare, som tillsammans med mötesordföranden ska justera protokollet. 5. Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom av personer enligt 7 moment Fråga om årsmötet har blivit stadgeenligt utlyst. 7. Fastställande av dagordningen. 8. Genomgång av: a. lokalklubbsstyrelsens verksamhetsberättelse inklusive rapport om uppfyllande av mål och uppdrag från föregående årsmöte, b. balans- och resultaträkning och c. revisorernas berättelse. 9. Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om disposition av vinst eller förlust. 10. Beslut om ansvarsfrihet för lokalklubbsstyrelsen. 11. Genomgång av lokalklubbsstyrelsens förslag avseende: a. mål, b. rambudget för innevarande verksamhetsår samt preliminär rambudget för det närmast följande verksamhetsåret, c. medlemsavgift enligt 4 för närmast kommande verksamhetsår och d. andra ärenden samt motioner vilka lokalklubbsstyrelsen har bedömt kan ge konsekvenser för verksamhet eller ekonomi. 12. Beslut i ärenden enligt punkt Information om planerade aktiviteter i syfte att nå fastställda mål. 14. Val av lokalklubbsstyrelse enligt 8 moment 1 samt beslut om suppleanternas tjänstgöringsordning. 15. Val av revisorer och revisorsuppleant enligt Val av valberedning enligt Beslut om omedelbar justering av punkterna Beslut om lokalklubbsstyrelsens förslag i ärenden samt motioner som inte behandlats under punkt Genomgång av handlingar till distriktsfullmäktige. Väcks vid årsmötet förslag i ett ärende som inte finns medtaget på dagordningen kan, om årsmötet så beslutar, ärendet tas upp till diskussion men inte till beslut. 20. Utdelning av hederspriser och avtackning styrelsemedlemmar. 21. Mötets avslutande.

3 Karlsborgs Brukshundklubb Verksamhetsberättelse för Styrelsen för Karlsborgs Brukshundklubb har bestått av : Ordförande: Iréne Karlsson Vice ordförande: Anders Wennerberg tom Sekreterare: Annika Melin Kassör: Lars Henryson Ledamot Torbjörn Andersson Ledamot: Jan Åberg Ledamot: Torsten Hall Supplant: Johanna Sundberg Sjögren Suppleant: Mirjam Nyberg Revisorer: Mattias Berg Birgitta Johansson Revisorsuppleanter: Sigvard Persson Lars Fransson Kommittéansvariga: Patrullhund: Tävling: Hundägarutbildning: Valberedning: Jan Åberg Maria Glaadh Anna Eklund Johanna Sundberg Sjögren Carina Nyberg Maria Glaadh Klubben har vid verksamhetsåret slut 122 st medlemmar. Karlsborgs Brukhundklubbs årsmöte genomfördes den Styrelsen har under verksamhetsåret haft 7 protokollförda styrelse möten och 2 VU möten 2 medlemsmöte samt årsmöte. Representation: Ordförande har deltagit på distriktsmöten, distriktets ordförandekonferens samt förbundets kongress och organisationskonferens. Samt varit representerad i ledningsgruppen för SM Bruks & IPO Uppvaktning Falbydens Bk 50 år.

4 Under året har klubben, i likhet med tidigare år samarbetat med andra klubbar i distriktet, studiefrämjandet, Securitas och militära myndigheter framförallt patrullhund. Klubben har anordnat officiella tävlingar i spår, patrullhund och lydnadsklass. Klubbmästerskap i bruks, lydnad och patrullhund har anordnats. Klubben har varit representerad med funktionärer under SM Bruks & IPO 2012, Securitas Mästerskapen. Klubben har också haft uppvisning med sina hundar på nationaldagen och deltagit på Karlsborgs julmarknad. Verksamhetsberättelse utbildningskommittén 2012 Utbildningskommittén 2012 består av alla de som deltagit på något av de 6 st Instruktörsmöten som varit under året, samt Instruktör och Träningsledare som hållit kurs/cirkelverksamhet under det samma! Sammankallande även detta år är Johanna Sundberg Sjöberg. Skaraborg Nord Dessa möten skall vara 4 ggr per år, men av olika skäl har det endast avhållits 3 möten detta år, varav 1 i Karlsborg under hösten. Distriktets möte Ordförande Irene Karlsson har deltagit under flera tillfällen vad avser Distriktsmöten. Instruktörsmöten Tre möten under våren och tre möten under hösten. Alltså 6 möten totalt som hållits före, under och efter pågående kursverksamhet under respektive termin. Vi har varit i snitt ca 6 personer vid dessa tillfällen. Klubbens kurs-/cirkelverksamhet Våren: Gemensam kursstart 4 kurser med Instruktörer och Träningsledare, TL, samt 2 cirklar Valp-/Grundkurs 3-6 mån. Instr. Johanna Sundberg Sjöberg Deltagare 2 ekipage Unghundskurs 6-12 mån. Instr. Mirjam Nyberg, TL Torbjörn Andersson Deltagare 8 ekipage Allmänlydnad från 1 år Instr. Lena Johansson, TL Pontus Granqvist Deltagare 6 ekipage Prova på - sök, helgkurs Instr. Carina Nyberg, Torbjörn Andersson Deltagare 6 ekipage Aktivitetscirkel Sammanhållande Sten Persson Deltagare ca 10 ekipage Spårcirkel Deltagare 6 ekipage Hösten: Gemensam kursstart Sammanhållande Mirjam Nyberg 3 kurser med Instruktörer och TL, samt 2 cirklar Valp-/Grundkurs 3-12 mån. Instr. Sandra Griph, TL Judith Wojcik

5 Deltagare 10 ekipage Allmänlydnad från 1 år Deltagare 8 ekipage Tävlingsinriktning Deltagare 4 ekipage Aktivitetscirkel Deltagare ca 10 ekipage Spårcirkel Deltagare 7 ekipage Instr. Mirjam Nyberg, TL Pontus Granqvist Instr. Irene Karlsson Sammanhållande Sten Persson Sammanhållande Mirjam Nyberg Under vårens verksamhet har kurserna haft lite olika anmälningsantal, men max är 8 personer är den gräns som klubben gått ut med på kurserna. Valpkursen på våren hade endast 2 deltagande ekipage, varför vi till hösten valde att öka från 3-6 månader gamla valpar till istället 3-12 månader gamla valpar. Det visade sig att höstens valpkurs då blev mer än full. Kontentan av detta kan vara att det föds mer valpar på våren, som är redo att gå valpkurs först till hösten. För att täcka behoven kan man då ha 3-12 månader som gräns på våren, samt 3-6 månader och 6-12 månader på hösten, som ett exempel. Detta förutsatt att klubben har tillräckligt med instruktörer förövrigt, så det täcker upp till respektive termins pågående verksamhet. Unghundskursen på våren blev fulltecknad och så även Allmänlydnad och Provapå - sök där det i den sistnämnda var 6 ekipage som var maxantalet. Förutom på valpkursen var det svårare att fylla höstens kurser: Allmänlydnaden fylldes efter hand och Tävlingsinriktningen hade 4 ekipage. Den verksamhet som har bedrivits har ändå genomförts med gott resultat, vilket har följts upp med hjälp av ifyllnad av Kursutvärderingslappar av kursdeltagarna. Hund för alla sköter sig själv utan större inblandning av klubben, främst vad avser pappersexercisen, men dock i klubbens regi av och med Björn Pettersson. Sandra Griph är med och stöttar. Verksamhet, mer eller mindre, året runt. Temakvällar/Föreläsningar Våren: Rallylydnad med Titti Benjaminsson, Tibro BHK, sammanhållande Rallylydnad i distriktet. Denna information avhölls i samband med Medlemsmötet i 8/5. Hund i Försvarsmaktens tjänst med Fredrik Andersson var mycket populär den 14/6. Hösten: Höstens tänkta temakvällar, Hundhälsan i Tibro och Veterinär Lena Johansson, blev inställda då de båda fick förhinder. Dans zoologiska skulle ev. kunna komma och prata hundfoder, men även de fick förhinder denna aktuella dag, som även den var på Medlemsmötet, fast under hösten. ALI- utbildning Utexaminerad Allmänlydnadsinstruktör Lena Johansson, Johanna S Sjöberg, Mirjam Nyberg Ej ännu färdigutbildad Judit Wojcik, Elisabeth Persson Dessa två har Projektarbetet kvar, dvs. kurs med ett ekipage. Påbörjat årets utbildning Inga Övriga utbildningar: Farliga hundar och dess svarslösa ägare Teoretisk utbildning i två dagar av och med Kerstin Malm leder till att man klan hålla studiecirkel Deltagare: Johanna S Sjöberg

6 Ett stort tack till deltagarna i Utbildningskommittén! Jag tackar för mig och hoppas att min efterföljare i denna befattning inte låter sig dröja allt för läng. Det är i huvudsak med Utbildningskommitténs kursverksamhet som klubben få in nya medlemmar som i sin tur hjälper till att bygga upp klubbens gemensamma ekonomi Johanna S Sjöberg Utbildningsansvarig Karlsborg Brukshundklubb Idag avgående 6/ Verksamhetsberättelse för tävlingskommittén, Karlsborgs Brukshundklubb 2012 Sektorn har under året bestått av Helen Johansson, Sandra Grip, Marianne Andersson samt Maria Glaadh och Anna Eklund som båda varit sammankallande. Verksamhetsåret har bestått av följande officiella tävlingar: Apellklass spår Två stycken lydnadstävlingar klass I-II Patrullhundstävling Lägre klass Patrullhundstävling Högre klass - Elit klass Skyddstävling Lägre klass - Elit klass Förutom dessa har även inofficiella KM anordnats i lydnad och bruks. Klubbmästare i lydnad blev Kerstin Eriksdotter med JumJum. Klubbmästare i bruks blev Torbjörn Andersson med Faxxa. Vid Lag-DM i lydnad i Tibro representerades klubben av Patric Lagerstedt - Gino, Kerstin Eriksdotter - JumJum, Carina Nyberg- Olle. Vid Lag-DM i bruks i Mariestad representerades klubben av Torbjörn Andersson - Faxxa, Mirjam Nyberg - Olle, Torsten Hall - Nessie. DM i bevakning anordnades av Karlsborgs Brukshundklubb i samband med Högre - Elit klass tävlingen, klubben hade ingen representant. Sektorn har anordnat tävlingsträning på måndagskvällar med träningsvärd. Kerstin Eriksdotter har under året blivit godkänd lydnadsdomare. Monica Carlsson har under året utbildat sig till tävlingssekreterare. Vi vill tacka alla som varit delaktiga för att genomföra verksamhetsåret Karlsborgs Brukshundklubb tävlingskommittén Maria Glaadh & Anna Eklund

7 Verksamhetsberättelse för patrullhundskommittén Karlsborgs BK. Sammankallande för kommittén under det gånga året har Mikael och Jan Åberg varit. Vid möten under året kallades samliga berörda medlemmar, på så sätt fick de som var intresserade möjlighet att aktivt delta och påverka de aktiviteter som genomförts under året. Totalt genomfördes 8 st. utlysta möten, samt ett antal informella möten i anslutning till de olika aktiviteterna. Under det förflutna året har följande aktiviteter genomförts: Långfredags träff med gemensam grillning efter åt. Tillsammans med tävlingskommittén 2 tävlingar i patrullhund, fördelat på lägre klass 28/4 och högre klass och elit 8/9 vilket också räknades som DM. En funktionskontroll för patrullhundsekipage med 8 deltagare 4/8 totalt fanns här ett intresse från 11.st. Klubbmästerskap anordnades 28/10 med totalt 6 ekipage, klubbmästare i år blev Jan Åberg tätt följd av 2:an Mikael Åberg och 3:a Marianne Andersson. Utöver ovanstående har Ursula Persson genomfört projekt tjänstehund 2 i central regi med 5 deltagande ekipage varav 4 godkändes på certprovet. Vi har haft ett gott samarbete med våra grannklubbar som har hjälpt till med figuranter och funktionärer vid all ovanstående verksamhet. Vid samtliga av distriktet och försvaret anordnade aktiviteter och möten har en eller flera representanter från klubben deltaget. Vi vill på detta sätt rikta ett stort Tack! till samtliga som på något sätt deltaget och hjälp till under året och för den fina kamratskap som ni samtliga bidrar till! Utan er har vi ingen verksamhet Ser ut att bli en utmaning för oss bland annat ska vi arrangera DM i patrullhund tillsammans med Töreboda Bk. Vi ser fram mot ett nytt år med nya möjligheter. För patrullhund kommittén. Jan Åberg Mikael Åberg

8 Karlsborgs BRK Resultatrapport Sida: I Räkenskapsår: I I -12 I :23 Intern rapport. Preliminär Datum: Senaste vernr: Årsbudget Perioden Per/årsbudg Ack 173 Rörelsens intäkter 31 \O Tallåsen 0, , , , Aktivitetskommite. n 4000, ,00 758, , Utbildningssektorn 16300, , , , RUS 500,00 0,00-500,00 0, Tävlingssektorn 1500, , , , Frivilligsektor 3250, , , , Bingolotto 0,00 664,00 664,00 664, Sverigelotten 0, , , , Medlemsavgifter 8000, , ; , Uthyrning av lokaler 0, , , , Övr ersättn och intäkter 0, , , ,00 S:a Rörelseintäkter 33550, , , ,00 Bruttovinst 33550, , , ,00 ÖVriga externa kostnader 5020 El egen fastighet , , , , VA-kostnad 0, , , , Reparationer egen fastighet , , , , Gräsklippning -3000, ,00 875, , Hemsida -1200, ,00-186, , Fast telefoni -2300, ,00 474, , Porto 0,00' -60,00-60,00-60, Företagsförsäkringar -4000, , , , Övr kostnader 0, , , , PG Avgift -2000, ,00 593, ,00 S:a ÖVriga externa kostnader , , , ,50 Personalkostnader 7330 Bilersättningar 0, ,00 -;D55, , Domararvoden 0, , , ,00 S:a Personalkostnader 0, , , ,00 Rörelseresultat , , , ,50 Finansiella poster 8300 Ränteintäkter 0,00 708,95 708,95 708,95 Resultat efter fmansiella poster , , , ,45 Beräknat resultat , , , ,45

9 Karlsborgs BHK Balansrapport Sida: I Räkenskapsår: :31 Uppställning enligt BFL Preliminär Kronor Datum: Senaste vernr: 10 TILLGÅNGAR Omsättningstillgångar 1 Jng balans Perioden Ulg balans 1910 Kassa 5021 O Bank, plusgiro Sparkonto 5432 O Huskonto 7959 O Bank, Tävlingssektionen Sparkonto Tävlingssektorn 7536 O Handkassa aktivitetskommite 'n 400 O Handkassa Frivilligsektorn 891 O Bank Frivilligsektorn Sparkonto Frivilligsektorn 9831 O Handkassa tävlingssektom 610 O 610 S:a Omsättningstillgångar l S:A TILLGÅNGAR SKULDER OCH EGET KAPITAL Eget kapital 2019 Redovisat resultat O S:a Eget kapital O S:A SKULDER OCH EGET KAPITAL O BERÄKNAT RESULTAT VARNING! Summa IB är inte noll.

10 Till sist vill styrelsen tacka alla medlemmar för att vi haft ert förtroendet att få leda Karlsborgs BK och ser nu fram emot arbetsåret För styrelsen Iréne Karlsson Ordförande Karlsborg den 31 Januari Irene Karlsson, ordförande Lars Henrysson, kassör Anders Wennerberg, vice ordförande tom Anna Melin, sekreterare Torbjörn Andersson, ledamot Jan Åberg, ledamot Torsten Hall, ledamot Johanna Sundberg Sjögren, suppleant Mirjam Nyberg, suppleant

11 Karlsborgs Brukshund Verksamhetsförslag Brukshundklubbens uppgifter är: Vi skall sprida kunskap om hund Klubben ska verka för att informera och sprida kunskap om hundens beteenden, dess fostran, utbildning och vård. Vi ska kunna erbjuda alla som vill gå kurs en plats, inom den grundläggande hundägarutbildning dvs. grund och fortsättningskurs. Att hålla grundläggande hundägarutbildning. Vi ska ha friska funktionsdugliga hundar. För att få friska funktionsdugliga hundar så är det viktigt med olika provformer för att utröna hundarnas sundhet och användbarhet. Till detta kollas även olika tävlingsformer då dessa kräver att hunden är friska och sunda för att de ska placera sig väl och fungera på ett sätt på prov som är både funktionellt och hållbart. Anordna tävlingar i bruks och lydnad. Vi ska ha hundar i människans tjänst. Existerande och nya ekipage behöver möjlighet till träning och vidare utveckling. Öka antalet bevakningshundar i klubben Vi ska öka kunskap om hunden. För att öka kunskap om hunden är det viktigt att organisationens alla delar följer utvecklingen och de forskningsresultat inom området för hundar, dess skötsel, uppfödning, användningsområden mm. Fortlöpande utbildning för klubbens funktionärer.

12 Vi ska vara en aktiv organisation. För att vara en aktiv organisation krävs att vi deltar på olika typer av konferenser både inom och utom vårt verksamhetsområde. Samt uppehåller kontakten och samarbete med olika myndigheter. Hålla minst 6 styrelsemöten under Hålla minst 2 medlemsmöten under Informera om Karlsborgs Brukshundklubbs aktiviteter. Kontinuerligt uppdatera hemsidan. Vi skall sprida kunskap om hund Klubben ska verka för att informera och sprida kunskap om hundens beteenden, dess fostran, utbildning och vård. Vi ska kunna erbjuda alla som vill gå kurs en plats, inom den grundläggande hundägarutbildning dvs. grund och fortsättningskurs. Att hålla grundläggande hundägarutbildning. Verksamhetsplan Utbildningskommittén 2013 och 2014 (I detta nu av avgående Utbildningsansvarig) Temakvällar inom olika områden, två per termin över tiden Planerad verksamhet våren 2013 Valpkurs 3-12 månader Ev. Allmänlydnad från 1 år Spårcirkel Aktivitetscirkel Tävlingslydnadscirkel Prova på Agility - helg Johanna S Sjöberg och Elisabeth Svane Sandra Griph och Judith Wojcik Mirjam Nyberg Sten Persson Paul Rickerli Jonny Tjäder och Gunilla L Önskad verksamhet hösten 2013 Valpkurs 3-6 månader Valpkurs 6-12 månader Allmänlydnad från 1 år Spårcirkel Aktivitetscirkel Tävlingslydnadscirkel Agilitycirkel

13 Önskad verksamhet våren 2014 Valpkurs 3-12 månader Ev. Allmänlydnad från 1 år Spårcirkel Aktivitetscirkel Tävlingslydnadscirkel Agilitycirkel Önskad verksamhet hösten 2014 Valpkurs 3-6 månader Valpkurs 6-12 månader Allmänlydnad från 1 år Spårcirkel Aktivitetscirkel Tävlingslydnadscirkel Agilitycirkel Johanna Sundberg Sjöberg Vi ska ha friska funktionsdugliga hundar. För att få friska funktionsdugliga hundar så är det viktigt med olika provformer för att utröna hundarnas sundhet och användbarhet. Till detta kollas även olika tävlingsformer då dessa kräver att hunden är friska och sunda för att de ska placera sig väl och fungera på ett sätt på prov som är både funktionellt och hållbart. Anordna tävlingar i bruks och lydnad. Verksamhetsplan 2013 för tävlingskommittén Karlsborgs Brukshundklubb Tävlingskommittén kommer under året att arrangera följande officiella tävlingar: 19/5 Appellklass spår 26/7 Lydnad klass I-Elit 1/9 Spår Lägre-Högre 2/11 Lydnad klass I-Elit Tävlingskommittén kommer även att arrangera inofficiella KM i lydnad och bruks.lydnad under våren och bruks under hösten. Tävlingskommittén skall med hjälp av resultaten av KM utse lag för deltagande på Lag DM i lydnad respektive bruks.

14 Kommittén bör aktivt verka för att fler tävlingsfunktionärer utbildas, då ett stort behov finns. Att engagera funktionärer eller figuranter från andra klubbar innebär en merkostnad för klubben, och för att hålla kostnaderna nere bör man i den mån det går använda sig av egna funktionärer. Under året kommer tre stycken tävlingsledare lydnad göra slutprov, samt två stycken skyddsfiguranter. En domare i bruks genomför också sin utbildning under året. Kommittén ska aktivt verka för att klubben får nya tävlingsekipage, samt värna om dom de redan har. Tävlingsträning kommer att hållas på måndagar, med träningsvärd. Verksamhetsplan 2014 för tävlingskommittén Karlsborgs Brukshundklubb Tävlingskommittén kommer under året att arrangera följande officiella tävlingar: Patrullhund 2 st tävlingar fördelat på lkl - ekl Appellklass spår Lydnad klass I-Elit, 2 st tävlingar Spår Lägre - Högre Elitklass spår Tävlingskommittén kommer även att arrangera inofficiella KM i lydnad och bruks. Lydnad under våren och bruks under hösten. Tävlingskommittén skall med hjälp av resultaten av KM utse lag för deltagande på Lag DM i lydnad respektive bruks. Kommittén bör aktivt verka för att fler tävlingsfunktionärer utbildas. Kommittén ska aktivt verka för att klubben får nya tävlingsekipage, samt värna om dom de redan har. Tävlingsträning med träningsvärd kommer att hållas 1 kväll/vecka. Tävlingskommittén Anna Eklund och Maria Glaadh

15 Vi ska ha hundar i människans tjänst. Existerande och nya ekipage behöver möjlighet till träning och vidare utveckling. Öka antalet bevakningshundar i klubben Verksamhetsplan Patrullhundskommittén 2013 / 2014 Verksamhetsplan 2013 Långfredags aktivitet beslutades att hållas enligt tidigare år 29/3. Tävlingar : Tyvärr så tvingas vi att ställa in årets planerade patrullhundstävlingar pga brist på auktoriserade tävlingsledare. ( Om vi hyrt in de nödvändiga funktionärer så hade vi gjort en förlust på ca 5700:- ) DM i patrullhund Förslag på lördag 1/6 tillsammans med Töreboda Bk. Max antal deltagare 17 st. Funktionskontroll: Lördag 24/8 (V.34) KM i patrullhund Lördag 14/9 (v37) i år alla som vill välkomna att delta. (Inte bara certade hundar). Funktionärer Vi har som målsättning att klara av verksamheten med egna funktionärer så långt som detta är möjligt. Av den anledningen skickar vi 1 pers på tävlingsledar utbildning samt 1 pers är anmäld till Marma hundtjänst skola. Verksamhetsplan 2014 Vi har en vision av att bedriva följande verksamhet under Långfredagsaktivitet i samma anda som tidigare år Tävlingar Vi planerar att hålla 2 patrullhundstävlingar under året fördelat på 1 under våren samt en till hösten. Max deltagarantal 10 st. KM i patrullhund Kommer att hållas i samma anda som 2013 under sensommaren/ början av hösten. Funktionskontroll Vi planerar för en funktionskontroll under sommaren För patrullhundskommittén. Jan Åberg Mikael Åberg

16 KARLSBORGS BRUKSHUNDKLUBB BUDGET 2013 Inkomster: Utgifter: Aktivitestkommittén 12000kr Aktivitet kommittén 8000kr Partullhundskommittén 3300kr Patrullhundskommittén 1710kr Agilitykommittén 1500kr Agilitykommittén 1000kr RUS 500kr RUS 500kr Tävlingskommittén 13850kr Tävlingskommittén 14160kr Utbildning kommittén 15000kr Utbildningskommittén 3700kr Medlemsavgifter 43000kr Medlemsavgifter 36000kr Tallåsen 28000kr SUMMA: kr Tallåsen: El/VVS Försäkringar Telefon Gräsklippning Bankkostnader Hemsida Underhåll SUMMA: 24000kr 3500kr 2000kr 30000kr 2000kr 1400kr 20000kr kr Beräknat resultat

17 KARLSBORGS BRUKSHUNDKLUBB BUDGETPLAN 2014 Inkomster: Utgifter: Aktivitetskommittén 12000kr Aktivitets kommittén 8000kr Patrullhundskommittén 5000kr Patrullhundskommittén 3400kr Agility kommittén 2000kr Agility kommittén 1000kr RUS 500kr RUS 500kr Tävlings kommittén 14000kr Tävlings kommittén 14000kr Utbildnings kommittén 15000kr Utbildnings kommittén 3700kr Medlemsavgifter 43000kr Medlemsavgifter 37000kr Tallåsen 4000kr SUMMA: 95500kr Tallåsen: El/VVS Försäkringar Telefon Gräsklippning Bankkostnader Hemsida Underhåll SUMMA: 24000kr 3500kr 2000kr 3000kr 2000kr 1400kr 15000kr kr Beräknat resultat kr

18 Valberedningens förslag till styrelse 2013 Ordförande Irene Karlsson 1 år omval Vice ordförande Helene Johansson 2 år nyval Sekreterare Annika Melin 1 år kvar Kassör Lars Henrysson 2 år omval Ledamöter: Johanna Sundberg/Sjöberg 1 år fyllnadsval Torsten Hall Anna Eklund 1 år kvar 2 år nyval Suppleanter: Marianne Andersson 1 år fyllnadsval Paul Rickeli 2 år nyval Revisorer: Mattias Berg 1 år omval Birgitta Johansson 1 år omval Revisorsuppleant: Sigvard Persson 1 år omval Lars Franzen 1 år omval Patrullhundskommittén : Jan Åberg sammankallande Utbildnings kommittén: Tävlingskommitté: Maria Glaadh sammankallande Anna Eklund sammankallande Stugkommitté: Leif Serrby gräsklippning Sigvard Persson gräsklippning Köks kommitté:

SBK KARLSBORGS BRUKSHUNDKLUBB ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2014-02-16 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 VERKSAMHETSPLAN 2014-2015 VALBEREDNINGENS FÖRSLAG

SBK KARLSBORGS BRUKSHUNDKLUBB ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2014-02-16 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 VERKSAMHETSPLAN 2014-2015 VALBEREDNINGENS FÖRSLAG SBK KARLSBORGS BRUKSHUNDKLUBB ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2014-02-16 INNEHÅLL: DAGORDNING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 VERKSAMHETSPLAN 2014-2015 VALBEREDNINGENS FÖRSLAG 1 Förslag till dagordning för Karlsborgs årsmöte

Läs mer

SBK KARLSBORGS BRUKSHUNDKLUBB ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2015-02-15 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 VERKSAMHETSPLAN 2015-2016 VALBEREDNINGENS FÖRSLAG

SBK KARLSBORGS BRUKSHUNDKLUBB ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2015-02-15 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 VERKSAMHETSPLAN 2015-2016 VALBEREDNINGENS FÖRSLAG SBK KARLSBORGS BRUKSHUNDKLUBB ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2015-02-15 INNEHÅLL: DAGORDNING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 VERKSAMHETSPLAN 2015-2016 VALBEREDNINGENS FÖRSLAG 1 Förslag till dagordning för Karlsborgs årsmöte

Läs mer

Årsmöteshandlingar 2015

Årsmöteshandlingar 2015 Trollhättans Brukshundklubb Årsmöteshandlingar 2015 Nätbilaga Dokument: Dagordning Preliminärt årsprogram Verksamhetsplan Valberedningens förslag Budgetförslag Dagordning Trollhättans brukshundklubb 2015

Läs mer

1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Ingrid Tapper hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat.

1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Ingrid Tapper hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. 1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Ingrid Tapper hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Fastställande av röstlängden Efter genomfört upprop fastställde årsmötet röstlängden

Läs mer

Protokoll fört vid Årsmöte med Lidköpings Brukshundklubb

Protokoll fört vid Årsmöte med Lidköpings Brukshundklubb Protokoll fört vid Årsmöte med Lidköpings Brukshundklubb Datum: 2016-02-25, kl 19:00 i klubbstugan Närvarande: 41 st enligt närvarolista DAGORDNING 1. Mötets öppnande 2. Fastställande av röstlängden 3.

Läs mer

Datum: 2015-03-14 Tid: Klockan 14.30 Plats: Statshotellet, Mariestad

Datum: 2015-03-14 Tid: Klockan 14.30 Plats: Statshotellet, Mariestad Datum: 2015-03-14 Tid: Klockan 14.30 Plats: Statshotellet, Mariestad Närvarande: 45 st enligt närvarolista. Dagordning 1. Mötets öppnande 2. Fastställande av röstlängd 3. Val av mötesordförande 4. Distriktsstyrelsens

Läs mer

Ewa Wiker tackade för förtroendet att få leda årsmötet.

Ewa Wiker tackade för förtroendet att få leda årsmötet. 1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Göran Strömbäck hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Fastställande av röstlängden Närvarande medlemmar har prickats av på röstlängden,

Läs mer

NORRA GOTLANDS BRUKSHUNDKLUBBS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013

NORRA GOTLANDS BRUKSHUNDKLUBBS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 NORRA GOTLANDS BRUKSHUNDKLUBBS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 Styrelsen för Norra Gotlands Brukshundklubb avger härmed verksamhetsberättelsen för verksamhetsåret 2013. Styrelsen har under året bestått av:

Läs mer

Västerås kennelklubbs årsmöte 11 februari 2015, 19.00.

Västerås kennelklubbs årsmöte 11 februari 2015, 19.00. Dagordning Västerås kennelklubbs årsmöte 11 februari 2015, 19.00. 1. Mötets öppnande 2. Val av ordförande att leda mötet 3. Styrelsens anmälan om sekreterare för mötet 4. Justering av röstlängd 5. Val

Läs mer

NORRA GOTLANDS BRUKSHUNDKLUBBS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016

NORRA GOTLANDS BRUKSHUNDKLUBBS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016 NORRA GOTLANDS BRUKSHUNDKLUBBS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016 Styrelsen för Norra Gotlands Brukshundklubb avger härmed verksamhetsberättelsen för verksamhetsåret 2016. Styrelsen har under året haft 10 stycken

Läs mer

VERKSAMHETSFÖRSLAG SBK SKARABORGSDISTRIKTET 2014/2015

VERKSAMHETSFÖRSLAG SBK SKARABORGSDISTRIKTET 2014/2015 Verksamhetsförslag för 2014 och 2015 Brukshundklubbens uppgifter är: Vi ska sprida kunskap om hund Vi ska genom att sprida kunskap om hund förbättra förutsättningarna för hunden och värna om rätten att

Läs mer

2. Fastställande av röstlängden Efter genomfört upprop fastställde årsmötet röstlängden till 18 st. röstberättigade medlemmar närvarande (Bilaga 1).

2. Fastställande av röstlängden Efter genomfört upprop fastställde årsmötet röstlängden till 18 st. röstberättigade medlemmar närvarande (Bilaga 1). 1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Linnéa Lundberg hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Fastställande av röstlängden Efter genomfört upprop fastställde årsmötet röstlängden

Läs mer

Årsmötesprotokoll för Östgöta Distriktet Den 16 mars 2014 Valla Folkhögskola, Linköping

Årsmötesprotokoll för Östgöta Distriktet Den 16 mars 2014 Valla Folkhögskola, Linköping Årsmötesprotokoll för Östgöta Distriktet Den 16 mars 2014 Valla Folkhögskola, Linköping 1. Mötets öppnande. Ordförande Katinka Ryttse hälsade alla välkomna till Östgöta Distriktet Årsmöte och förklarade

Läs mer

Årsmötesprotokoll för Östgöta Distriktet Den 8 mars 2015 Valla Folkhögskola, Linköping

Årsmötesprotokoll för Östgöta Distriktet Den 8 mars 2015 Valla Folkhögskola, Linköping Årsmötesprotokoll för Östgöta Distriktet Den 8 mars 2015 Valla Folkhögskola, Linköping 1. Mötets öppnande. Ordförande Katinka Ryttse hälsade alla välkomna till Östgöta Distriktet Årsmöte och förklarade

Läs mer

Kristianstads Brukshundklubb

Kristianstads Brukshundklubb Kristianstads Brukshundklubb Protokoll 2010 Nr 3 Datum: 2010-02-22 Plats: Klubbstugan Gälltofta Närvarande: Anya Kräusel Vice Ordförande Annika Nilsson Sekreterare Marie-Louise Nilsson Kassör Lena Weiffert

Läs mer

HÖGANÄS BRUKSHUNDKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL

HÖGANÄS BRUKSHUNDKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 1 HÖGANÄS BRUKSHUNDKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2015-02-11 Närvarande: ca 25 personer 1 Mötets öppnande Höganäs Brukshundklubbs ordförande Christer Ekendahl hälsade alla välkomna och öppnade mötet. 2 Fastställande

Läs mer

1. Mötets öppnande Ställföreträdande ordförande Lena Weiffert hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.

1. Mötets öppnande Ställföreträdande ordförande Lena Weiffert hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat. Protokoll från medlemsmöte Datum: 2010-04-21 Plats: Klubbstugan Gälltofta 1. Mötets öppnande Ställföreträdande ordförande Lena Weiffert hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat. 2. Fastställande av

Läs mer

1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Ingrid Lingmark hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat.

1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Ingrid Lingmark hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. 1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Ingrid Lingmark hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Fastställande av röstlängden Efter genomfört upprop fastställde årsmötet röstlängden

Läs mer

Ej närvarande lokalklubbar: Danderyd- Täby BK, Waxholms BK

Ej närvarande lokalklubbar: Danderyd- Täby BK, Waxholms BK ÅRSMÖTESPROTOKOLL Plats: Vällingby BK Datum: - 03-20 Tid: 19.00 Närvarande lokalklubbar: Järfälla BK, Lidingö BK, Mälarö BK, Nacka BK, SBK Stockholmsavdelningen, Solna- Sundbyberg BK, Stockholm Södra BK,

Läs mer

Styrelsens arbete regleras av SBK i normalstadga för lokalklubb inom Svenska Brukshundklubben.

Styrelsens arbete regleras av SBK i normalstadga för lokalklubb inom Svenska Brukshundklubben. Arbetsordning Detta dokument är fastställt av styrelsen för Kristianstads Brukshundklubb och ska årligen, i samband med årsmötet, ses över och vid behov revideras av styrelsen. I och med att detta styrelsedokument

Läs mer

2. Val av mötesordförande Marita Neteborn valdes till årsmötesordförande Marita Neteborn tackade för förtroendet att få leda årsmötet.

2. Val av mötesordförande Marita Neteborn valdes till årsmötesordförande Marita Neteborn tackade för förtroendet att få leda årsmötet. Lokalklubbsordförande Anne-Christine Stareborn hälsade de närvarande varmt välkomna. 1. Fastställande av röstlängden Närvarande 21st medlemmar. Röstlängden justeras vid eventuell rösträkning, se bilaga

Läs mer

ÅRSMÖTE. Filipstads brukshundklubb. 11 februari 2015

ÅRSMÖTE. Filipstads brukshundklubb. 11 februari 2015 ÅRSMÖTE Filipstads brukshundklubb 11 februari 2015 Dagordning vid årsmöte med Filipstads Brukshundklubb 1. Mötets öppnande 2. Fastställande av röstlängd 3. Val av två protokolljusterare tillika rösträknare,

Läs mer

Rasklubben för dansk/svensk gårdshund årsmötesprotokoll den 15 mars 2009 i Göteborgs Skyttegilles lokal i Göteborg

Rasklubben för dansk/svensk gårdshund årsmötesprotokoll den 15 mars 2009 i Göteborgs Skyttegilles lokal i Göteborg 1 Rasklubben för dansk/svensk gårdshund årsmötesprotokoll den 15 mars 2009 i Göteborgs Skyttegilles lokal i Göteborg 1 Årsmötets öppnande Ordförande Anders Sjöberg hälsade alla välkomna och förklarade

Läs mer

Kristianstads Brukshundklubb

Kristianstads Brukshundklubb Medlemsmöte Datum: 13-05- 08 kl. 18:30 Plats: Klubbstugan Gälltofta Dagordning: 1: Mötets öppnande Ordförande hälsar alla deltagare välkomna och förklarar mötet öppnat. 2: Fastställande av röstlängden

Läs mer

Årsmöteshandlingar 2013

Årsmöteshandlingar 2013 Trollhättans Brukshundklubb Årsmöteshandlingar 2013 Dokument: Dagordning Preliminärt årsprogram Verksamhetsplan Valberedningens förslag Budgetförslag Dagordning Trollhättans brukshundklubb 2013 1. Mötet

Läs mer

2. Fastställande av röstlängden Efter genomfört upprop fastställde årsmötet röstlängden till 29st. röstberättigade medlemmar närvarande (Bilaga 1).

2. Fastställande av röstlängden Efter genomfört upprop fastställde årsmötet röstlängden till 29st. röstberättigade medlemmar närvarande (Bilaga 1). 1. Mötets öppnande Ordförande Johanna Stone hälsade de närvarande varmt välkomna. Ordförande förklarade mötet öppnat. 2. Fastställande av röstlängden Efter genomfört upprop fastställde årsmötet röstlängden

Läs mer

Mellansvenska distriktet

Mellansvenska distriktet Datum och tid: 2016-02-28 14.00 Plats: Svärdsjö skid & orienteringsklubbs kanslistuga 2016 1 Mötets öppnande Ordförande Mikael Köpman förklarar mötet öppnat och hälsar samtliga närvarande välkomna. 2016-2

Läs mer

Verksamhetsplan/mål 2015

Verksamhetsplan/mål 2015 För Gävle Brukshundklubb bygger på Stadga för Gävle Brukshundklubb, lokalklubb av Svenska Brukshundklubben (SBK förbundet) grundad på förbundets grundstadga. Verksamhetsinriktning Klubben har det direkta

Läs mer

Närvarande: 42 st enligt närvarolista. (*) Referens avser distriktsstadga fastställd av FS 2009-05-08. Årsmöte SBK Skaraborgsdistriktet, 2014-03-08

Närvarande: 42 st enligt närvarolista. (*) Referens avser distriktsstadga fastställd av FS 2009-05-08. Årsmöte SBK Skaraborgsdistriktet, 2014-03-08 Datum: 2014-03-08 Tid: Klockan 14.30 Plats: Restaurang Galejan, Lidköping Närvarande: 42 st enligt närvarolista. Dagordning 1. Mötets öppnande 2. Fastställande av röstlängd 3. Val av mötesordförande 4.

Läs mer

Kristianstads Brukshundklubb

Kristianstads Brukshundklubb Protokoll 2010 Nr 4 Datum: 2010-04-07 Plats: Klubbstugan Gälltofta Närvarande: Henrik Lesniak Ordförande Anya Kräusel Vice Ordförande Annika Nilsson Sekreterare Marie-Louise Nilsson Kassör Catharina Hårsmar

Läs mer

Organisation styrelsen.

Organisation styrelsen. Organisation styrelsen. Ordförande ( VU ) Sekreterare ( VU ) Kassör ( VU) Vice ordf Ledamot Ledamot Ledamot Suppleant Suppleant Sektor Sektor Sektor Sektor Sektor Sektor Tävling Fastighet o underhåll Utbildning

Läs mer

Kristianstads Brukshundklubb

Kristianstads Brukshundklubb Kristianstads Brukshundklubb Protokoll 2010 Nr 5 Datum: 2010-05-12 Plats: Klubbstugan Gälltofta Närvarande: Henrik Lesniak Ordförande Anya Kräusel Vice Ordförande Annika Nilsson Sekreterare Marie-Louise

Läs mer

Nybro Brukshundklubb Mötesprotokoll - Styrelsemöte med interimsstyrelsen 23 februari 2011

Nybro Brukshundklubb Mötesprotokoll - Styrelsemöte med interimsstyrelsen 23 februari 2011 PROTOKOLL 03/11 Nybro Brukshundklubb Mötesprotokoll - Styrelsemöte med interimsstyrelsen 23 februari 2011 Närvarande: Bo Gustavsson, Agneta Alderin, Ellen Knutsson, Liz Hasselqvist, Helen Kjellander Närvarande

Läs mer

9 februari 2013 Södertälje Brukshundklubb. Välkommen!

9 februari 2013 Södertälje Brukshundklubb. Välkommen! 9 februari 2013 Södertälje Brukshundklubb Välkommen! Dagordning 1. Justering av röstlängden 2. Val av ordförande för mötet 3. Styrelsens anmälan av protokollförare vid mötet 4. Val av två justeringpersoner

Läs mer

VERKSAMHETSFÖRSLAG SBK SKARABORGSDISTRIKTET 2016/2017 VERKSAMHETSFÖRSLAG

VERKSAMHETSFÖRSLAG SBK SKARABORGSDISTRIKTET 2016/2017 VERKSAMHETSFÖRSLAG VERKSAMHETSFÖRSLAG Verksamhetsförslag för 2016 och 2017 Brukshundklubbens uppgifter är: Vi ska sprida kunskap om hund Vi ska genom att sprida kunskap om hund förbättra förutsättningarna för hunden och

Läs mer

Mötet öppnades av ordförande Göran Åkesson som hälsande alla medlemmar välkomna.

Mötet öppnades av ordförande Göran Åkesson som hälsande alla medlemmar välkomna. Dvärgpinscherklubbens Årsmöte 12 februari 2012 Stockholm, SLG Nacka Mötet öppnades av ordförande Göran Åkesson som hälsande alla medlemmar välkomna. 1 Justering av röstlängd Årsmötet justerade röstlängden

Läs mer

SSRK Örnsköldsvik Årsmötesprotokoll Datum: 140211 Tid: 18.30 Plats: Studiefrämjandet 1

SSRK Örnsköldsvik Årsmötesprotokoll Datum: 140211 Tid: 18.30 Plats: Studiefrämjandet 1 Plats: Studiefrämjandet 1 1 Fastställande av röstlängden. Röstlängden fastställdes till 20 närvarande på mötet, samtliga medlemmar. 2 Val av ordförande för mötet. Till ordförande för årsmötet föreslogs

Läs mer

Landskrona Brukshundklubb

Landskrona Brukshundklubb Landskrona Brukshundklubb Protokoll fört vid årsmöte 2015-02-17 Närvarande: Från styrelsen Arne Jonsson, Stig Jönsson, Eva Paulin, Gunilla Gyllencreutz, Bengt Gillstedt och Mikael Niemi (ej Liselott Lindell

Läs mer

SVENSKA BOUVIER DES FLANDRESKLUBBEN SBK:s avelsavdelning för Bouvier des Flandres, AfBF

SVENSKA BOUVIER DES FLANDRESKLUBBEN SBK:s avelsavdelning för Bouvier des Flandres, AfBF SVENSKA BOUVIER DES FLANDRESKLUBBEN SBK:s avelsavdelning för Bouvier des Flandres, AfBF www.bouvierklubben.com Protokoll fört på Svenska Bouvierklubbens årsmöte lördagen den 7 mars på Lerums Brukshundklubb.

Läs mer

1. Mötets öppnande Distriktsordförande Marcus Hjortsberg hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat.

1. Mötets öppnande Distriktsordförande Marcus Hjortsberg hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. 1. Mötets öppnande Distriktsordförande Marcus Hjortsberg hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Fastställande av röstlängden Efter genomfört upprop fastställde årsmötet röstlängden

Läs mer

Protokoll fört vid Budget- och Styrelsemöte SBK Skaraborgsdistriktet. Datum: 2015-01-17 Tid: Klockan 10.00 Plats: Götene BK

Protokoll fört vid Budget- och Styrelsemöte SBK Skaraborgsdistriktet. Datum: 2015-01-17 Tid: Klockan 10.00 Plats: Götene BK Datum: 2015-01-17 Tid: Klockan 10.00 Plats: Götene BK Närvarande: Jan-Olof Säll Ulla-Britt Norberg Britta Althorn Arne Våring Maria Lögdlund Barbro Lund Jan Åberg Lalla Hammarström Adjungerade: Ej närvarande:

Läs mer

Eds Brukshundklubb. Klubbmästare 2012. Tina Johansson med Chili

Eds Brukshundklubb. Klubbmästare 2012. Tina Johansson med Chili Eds Brukshundklubb Klubbmästare 2012 Tina Johansson med Chili Verksamhetsberättelse 2012 Hej allihop! Nu vill jag som ordförande säga några saker. V i kan åter lägga ett år till handlingarna. Under det

Läs mer

Saxnäs Brukshundsklubb ÅR 2016

Saxnäs Brukshundsklubb ÅR 2016 Saxnäs Brukshundsklubb ÅR 2016 Årsmöteshandlingar för verksamhetsåret 2016 Strandskogen 7381 386 95 Färjestaden www.saxnasbhk.se info@saxnasbhk.se Table of Contents Contents Dagordning 1 Verksamhetsberättelse

Läs mer

Närvarande från styrelsen: Hans Kinn, Anette Johansson, Bengt-Olof Brandt, Leif Jönsson, Göran Svensson, Lars Carlborg, Laila Lindgren, Håkan Obbarius

Närvarande från styrelsen: Hans Kinn, Anette Johansson, Bengt-Olof Brandt, Leif Jönsson, Göran Svensson, Lars Carlborg, Laila Lindgren, Håkan Obbarius När- Antal varande röster Bollnäs 3 3 Edsbyn 0 0 Gävle 0 0 Hofors 1 2 Hudiksvall 0 0 Järvsö 2 2 Ljusdal 0 0 Ockelbo 2 2 Sandviken 0 0 Skutskär 0 0 Söderhamn 1 2 Valbo 0 0 Styrelsen 7 0 9+7 11 Protokoll

Läs mer

Protokoll fört vid SLK Södra distriktets årsmöte 23 mars Plats: Svedala brukshundklubb

Protokoll fört vid SLK Södra distriktets årsmöte 23 mars Plats: Svedala brukshundklubb Svenska Lapphundsklubben Södra distriktet Protokoll fört vid SLK Södra distriktets årsmöte 23 mars 2014. Plats: Svedala brukshundklubb 14 1. Mötets öppnande. Distriktets ordförande Marianne Stenström hälsade

Läs mer

Kristianstads Brukshundklubb

Kristianstads Brukshundklubb Styrelsemöte Protokoll 2014 Nr 8 Datum: 2014-10- 14 Plats: Klubbstugan Gälltofta Närvarande: Lena Weiffert Ordförande Paul Fältman Vice Ordförande Gunilla Ferm Kassör Elin Weiffert Sekreterare Bo Bergström

Läs mer

Mötesdatum Lokalavdelningens ordförande hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat.

Mötesdatum Lokalavdelningens ordförande hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat. 20151 Lokalavdelningens ordförande hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat. 1. Justering av röstlängd Röstlängden godkändes och justerades omedelbart 2. Val av ordförande för årsmötet Mötet

Läs mer

Kristianstads Brukshundklubb

Kristianstads Brukshundklubb Styrelsemöte Protokoll 2015 Nr 2 Datum: 2015-03- 10 Plats: Klubbstugan Gälltofta Närvarande: Bo Bergström Ordförande Paul Fältman Vice Ordförande Gunilla Ferm Kassör Elin Weiffert Sekreterare Ingvar Nilsson

Läs mer

1.Dagordning Verksamhetsberättelse för Styrelsen Utbildningssektorn Vi har under året haft ett antal kurser, bla 2

1.Dagordning Verksamhetsberättelse för Styrelsen Utbildningssektorn Vi har under året haft ett antal kurser, bla 2 1.Dagordning... 4 2.Verksamhetsberättelse för 2016...7 3.Styrelsen... 7 4.Utbildningssektorn... 7 5.Vi har under året haft ett antal kurser, bla 2 kortkurser i lydnad a 6 deltagare, 1 spårkurs, 3 valpkurser,

Läs mer

Mötets öppnande. Distriktets ordförande Peter Jakob hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat.

Mötets öppnande. Distriktets ordförande Peter Jakob hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. Mötets öppnande. Distriktets ordförande Peter Jakob hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. 1. Fastställande av röstlängd. Efter genomförd närvarokontroll fastställde årsmötet

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR MÖNSTERÅS BRUKSHUNDKLUBB 2015

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR MÖNSTERÅS BRUKSHUNDKLUBB 2015 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR MÖNSTERÅS BRUKSHUNDKLUBB 2015 Mönsterås Brukshundklubb har under året haft nio (9) styrelsemöten och två (2) avdelningsmöten. Medlemsantalet har varit: Ordinarie: 170 st Ungdomsmedlemmar:

Läs mer

Kristianstads Brukshundklubb

Kristianstads Brukshundklubb Styrelsemöte Protokoll 2015 Nr 8 Datum: 2015-10- 20 Plats: Klubbstugan Gälltofta Närvarande: Paul Fältman Vice Ordförande Gunilla Ferm Kassör Elin Weiffert Sekreterare Ingvar Nilsson Ledamot Sandra Amedi

Läs mer

Kristianstads Brukshundklubb

Kristianstads Brukshundklubb Styrelsemöte Protokoll Nr 9 Datum: -11-01 Plats: Klubbstugan Gälltofta Närvarande: Paul Fältman Ordförande Kurt Bengtsson Vice ordförande Gunilla Ferm Kassör Elin Weiffert Sekreterare Ingvar Nilsson Ledamot

Läs mer

Svenska Dobermannklubben Årsmötesprotokoll Sid 1(5) Plats: Örebro BK 2007-03-10

Svenska Dobermannklubben Årsmötesprotokoll Sid 1(5) Plats: Örebro BK 2007-03-10 Svenska Dobermannklubben Årsmötesprotokoll Sid 1(5) Årsmötets öppnande Ordförande Thord Byström hälsade alla välkomna, förrättade prisutdelning och förklarade därefter årsmötet öppnat. 1 Fastställande

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2011 - Sundsvalls Brukshundklubb

VERKSAMHETSPLAN 2011 - Sundsvalls Brukshundklubb VERKSAMHETSPLAN 2011 - Sundsvalls Brukshundklubb Styrelsen för Sundsvalls Brukshundklubb föreslår följande preliminära verksamhetsplan för verksamhetsåret 2011. Verksamhetsplanen består av följande delar

Läs mer

Årsmöte. Verksamhetsberättelse 2008. Ystads Brukshundklubbs. Sektorerna för: 31 januari 2009

Årsmöte. Verksamhetsberättelse 2008. Ystads Brukshundklubbs. Sektorerna för: 31 januari 2009 Ystads Brukshundklubbs Årsmöte 31 januari 2009 Sektorerna för: Läger Agility Tävling Utbildning Fastighet Loppis Kök IT/hemsidan Tjänstehund Verksamhetsberättelse 2008 Kassörens kommentar Styrelsen för

Läs mer

1. Mötets öppnande Vice ordförande, Anya Kräusel hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat..

1. Mötets öppnande Vice ordförande, Anya Kräusel hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.. Kristianstads Brukshundklubb Protokoll från medlemsmöte Datum: 2010-10-13 Plats: Klubbstugan Gälltofta. 1. Mötets öppnande Vice ordförande, Anya Kräusel hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat..

Läs mer

PROTOKOLL ÅRSMÖTE 2015

PROTOKOLL ÅRSMÖTE 2015 PROTOKOLL ÅRSMÖTE 2015 Plats: Vrigstads värdshus, Vrigstad Tid: 2015-03-14 kl 10.30-14.00 Närvarande: Från 27 lokalklubbar 47 delegater, 3 övriga, 6 distriktsfunktionärer och 2 personer från valberedningen.

Läs mer

Årsstämmoprotokoll från WED-Förbundet Region Stockholm 2014-03-26

Årsstämmoprotokoll från WED-Förbundet Region Stockholm 2014-03-26 Årsstämmoprotokoll från WED-Förbundet Region Stockholm 2014-03-26 Årsstämman öppnades av WED-Förbundet Region Stockholms ordförande Birgitta Westin. 1. Johnny Karlsson valdes till ordförande för årsstämman.

Läs mer

Verksamhetsplan 2013

Verksamhetsplan 2013 Verksamhetsplan 2013 Gnesta Trosa Brukshundklubb Inledning 2006 beslöts att Svenska Brukshundklubben och hela deras organisation ska arbeta utifrån målstyrning för att få en mer aktiv och delaktig organisation

Läs mer

Hammarö Brukshundklubb. Årsmöteshandlingar 2015-02-21

Hammarö Brukshundklubb. Årsmöteshandlingar 2015-02-21 Hammarö Brukshundklubb Årsmöteshandlingar 2015-02-21 Dagordning årsmöte Hammarö Brukshundklubb, 21 februari 2015 1. Årsmötets öppnande 2. Fastställande av röstlängd 3. Val av ordförande att leda årsmötesförhandlingarna

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED SVENSK KNIVFÖRENING DEN 10 JULI 2009 I LUDVIKA

PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED SVENSK KNIVFÖRENING DEN 10 JULI 2009 I LUDVIKA 2009-08-03 PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED SVENSK KNIVFÖRENING DEN 10 JULI 2009 I LUDVIKA 1 Årsmötets öppnande Ordförande Lars Billström hälsade medlemmarna välkomna och öppnade årsmötet. 2 Fastställande

Läs mer

Kristianstads Brukshundklubb

Kristianstads Brukshundklubb Styrelsemöte Protokoll 2015 Nr 3 Datum: 2015-04- 07 Plats: Klubbstugan Gälltofta Närvarande: Bo Bergström Ordförande Paul Fältman Vice Ordförande Gunilla Ferm Kassör Elin Weiffert Sekreterare Ingvar Nilsson

Läs mer

1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Gunnar Langneström hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat.

1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Gunnar Langneström hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. 1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Gunnar Langneström hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Fastställande av röstlängden Efter genomfört upprop fastställde årsmötet

Läs mer

Bodens Brukshundklubb och Hundungdom Verksamhetsberättelse 2013

Bodens Brukshundklubb och Hundungdom Verksamhetsberättelse 2013 Bodens Brukshundklubb och Hundungdom Box 173, 961 23 Boden www.bodensbrukshundklubb.se Verksamhetsberättelse styrelsen 2013 Bodens Brukshundklubb och Hundungdoms styrelse har arbetat efter de målsättningar

Läs mer

Närvarande från styrelsen: Hans Kinn, Anette Johansson, Bengt-Olof Brandt, Göran Svensson, Laila Lindgren, Håkan Obbarius och Mats Axenvik.

Närvarande från styrelsen: Hans Kinn, Anette Johansson, Bengt-Olof Brandt, Göran Svensson, Laila Lindgren, Håkan Obbarius och Mats Axenvik. När- Antal varande röster Bollnäs 2 3 Edsbyn 1 2 Gävle 2 3 Hofors 0 0 Hudiksvall 1 2 Järvsö 0 0 Ljusdal 0 0 Ockelbo 0 0 Sandviken 1 2 Skutskär 2 2 Söderhamn 2 2 Valbo 1 2 Styrelsen 7 0 Schäferhundkubben

Läs mer

Närvarande: Anya Kräusel Vice Ordförande Marie-Louise Nilsson Catharina Hårsmar

Närvarande: Anya Kräusel Vice Ordförande Marie-Louise Nilsson Catharina Hårsmar Protokoll Nr 10 Datum: -01-12 Plats: Klubbstugan Gälltofta Närvarande: Anya Kräusel Vice Ordförande Marie-Louise Nilsson Kassör Catharina Hårsmar Ledamot Karin Nyström Ledamot Ingela Bach Suppleant Lena

Läs mer

FLATCOATED RETRIEVERKLUBBEN. Sektion Norr

FLATCOATED RETRIEVERKLUBBEN. Sektion Norr FLATCOATED RETRIEVERKLUBBEN Sektion Norr SEKTIONSMÖTE 2017 Dagordning FRK Norrs ordinarie Sektionsmöte 12 februari 2017 1 Sektionsmötets öppnande 2 Justering av röstlängden 3 Val av ordförande för mötet

Läs mer

Charlie Fältman tackade för förtroendet att få leda årsmötet.

Charlie Fältman tackade för förtroendet att få leda årsmötet. 1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Mats Edbäck hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Fastställande av röstlängden Efter genomfört upprop fastställde årsmötet röstlängden

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED SVENSK KNIVFÖRENING DEN 16 JULI 2010 I LUDVIKA

PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED SVENSK KNIVFÖRENING DEN 16 JULI 2010 I LUDVIKA 2010-07-28 PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED SVENSK KNIVFÖRENING DEN 16 JULI 2010 I LUDVIKA Före årsmötesförhandlingarna hälsade vice ordföranden Britt-Marie Fröjdhammar medlemmar och gäster välkomna. Traditionsenligt

Läs mer

SPHK NEDRE NORRA Inbjuder alla medlemmar till Årsmöte

SPHK NEDRE NORRA Inbjuder alla medlemmar till Årsmöte t SPHK NEDRE NORRA Inbjuder alla medlemmar till Årsmöte Lördag 7/3-2015 kl. 17.00 I samband med SPHK NN s Klubbmästerskap. I Norråker, Jämtland. Lokal: Restaurang Utposten, Norråker. Möteshandlingar kommer

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE Kristianstads Brukshundklubb. Styrelse. Kommittéer. Distriktsombud Ordinarie. Kristianstads Brukshundklubb

VERKSAMHETSBERÄTTELSE Kristianstads Brukshundklubb. Styrelse. Kommittéer. Distriktsombud Ordinarie. Kristianstads Brukshundklubb VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 Kristianstads Brukshundklubb Kristianstads Brukshundklubb Styrelsen för Kristianstads Brukshundklubb avger sin berättelse över verksamhetsåret 2014. Styrelse Lena Weiffert Paul

Läs mer

1 Fastställande av röstlängd 17 personer var närvarande vid mötets öppnande, samtliga medlemmar och alla över 16 år.

1 Fastställande av röstlängd 17 personer var närvarande vid mötets öppnande, samtliga medlemmar och alla över 16 år. Protokoll fört vid ordinarie klubbmöte Plats: Studiefrämjandet Sundsvall 1 Fastställande av röstlängd 17 personer var närvarande vid mötets öppnande, samtliga medlemmar och alla över 16 år. Justeras: vid

Läs mer

Österåkers Brukshundklubb

Österåkers Brukshundklubb Österåkers Brukshundklubb Verksamhetsberättelse över 2014 Vid årsmötet 2014 valdes följande styrelse: Ordförande: Kjell Pettersson, omval 1 år Kassör: Jennie Winberg, nyval 2 år Sekreterare: Jill Halve,

Läs mer

Föreningen för datorhjälp i släktforskningen (DIS)

Föreningen för datorhjälp i släktforskningen (DIS) Föreningen för datorhjälp i släktforskningen (DIS) Org.nr: 822001-6052 36:e ordinarie årsmötet Lördagen den 12 mars 2016 kl. 16.00 på Hotell Höga Kusten i Kramfors kommun. 1 Årsmötet öppnas Årsmötet öppnades

Läs mer

KUNGSBACKA BRUKSHUNDKLUBB Styrelsens verksamhetsberättelse för 2013

KUNGSBACKA BRUKSHUNDKLUBB Styrelsens verksamhetsberättelse för 2013 KUNGSBACKA BRUKSHUNDKLUBB Styrelsens verksamhetsberättelse för 2013 Styrelsen har under året bestått av: Ordförande Vice ordförande Kassör Sekreterare Ordinarie ledamot Ordinarie ledamot Ordinarie ledamot

Läs mer

PROTOKOLL ÅRSMÖTE Norra Gotlands Brukshundklubb , med början kl 19.00

PROTOKOLL ÅRSMÖTE Norra Gotlands Brukshundklubb , med början kl 19.00 PROTOKOLL ÅRSMÖTE Norra Gotlands Brukshundklubb 2016-02-12, med början kl 19.00 Närvarande: Ebba Pettersson, Sandra Legfelt, Gunnar Holm, Henry Johansson, Linda Rung, Ingrid Wahlén, Susanne Winberg, Ylva

Läs mer

Stadgar för Svensk Räddningshundförarförening (SRhF)

Stadgar för Svensk Räddningshundförarförening (SRhF) Stadgar för Svensk Räddningshundförarförening (SRhF) 1 Mål Föreningens mål är: - att sprida intresse för och kunskap om räddningshunden - att anordna lägerverksamhet och lagtävlingar för medlemmarna -

Läs mer

MÅL & VERKSAMHETSPLAN 2015. Mål 2015

MÅL & VERKSAMHETSPLAN 2015. Mål 2015 1(6) MÅL & VERKSAMHETSPLAN 2015 Mål 2015 Under 2014 påbörjade vi arbetet med att omorganisera sektorerna till Utskott för att få mer helhetssyn och sammarbete över intressegränserna. Under 2015 vill vi

Läs mer

Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Stefan Björkman hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat.

Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Stefan Björkman hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Stefan Björkman hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. 1. Fastställande av röstlängden Efter genomfört upprop fastställde årsmötet röstlängden

Läs mer

Protokoll fört vid Svenska Wachtelhundklubbens ordinarie Fullmäktigemöte 2015-05-16, Öster Malma, Nyköping.

Protokoll fört vid Svenska Wachtelhundklubbens ordinarie Fullmäktigemöte 2015-05-16, Öster Malma, Nyköping. Protokoll 2015-05-16 1-27 Sidan 1 av 6 Protokoll fört vid Svenska Wachtelhundklubbens ordinarie Fullmäktigemöte 2015-05-16, Öster Malma, Nyköping. 1 Fullmäktigemötets öppnande Klubbens ordförande, Roger

Läs mer

Årsmötesförhandlingar för MK GOTLANDS TERRÄNG GÄNG

Årsmötesförhandlingar för MK GOTLANDS TERRÄNG GÄNG Årsmötesförhandlingar för MK GOTLANDS TERRÄNG GÄNG Verksamhetsåret 2014 Kallelse till årsmöte 2015 Härmed kallas alla medlemmar i MK Gotlands Terräng Gäng till årsmöte Söndag den 8 Mars ca kl 15.00 Plats:

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED SVENSK KNIVFÖRENING DEN 29 MARS 2008 I HUDIKSVALL

PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED SVENSK KNIVFÖRENING DEN 29 MARS 2008 I HUDIKSVALL PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED SVENSK KNIVFÖRENING DEN 29 MARS 2008 I HUDIKSVALL 1 Årsmötets öppnande Ordförande Lars Billström hälsade medlemmarna välkomna och öppnade årsmötet. 2 Fastställande av röstlängd

Läs mer

Årsmötesprotokoll. för Rasklubben för Dansk/Svensk Gårdshund. Söndagen den 14 mars 2010 kl. 12.00. Hotell Scandic Järva Krog, Stockholm

Årsmötesprotokoll. för Rasklubben för Dansk/Svensk Gårdshund. Söndagen den 14 mars 2010 kl. 12.00. Hotell Scandic Järva Krog, Stockholm Årsmötesprotokoll för Rasklubben för Dansk/Svensk Gårdshund Söndagen den 14 mars 2010 kl. 12.00 Hotell Scandic Järva Krog, Stockholm 1 Årsmötets öppnande Ordföranden Susanne Fagrell hälsade alla välkomna

Läs mer

Kallelse till. Tid: Fredagen den 5 februari 2010 kl 19.00. Lekeberga Gård, Lekeberga

Kallelse till. Tid: Fredagen den 5 februari 2010 kl 19.00. Lekeberga Gård, Lekeberga Kallelse till i Tid: Fredagen den 5 februari 2010 kl 19.00 Plats: Lekeberga Gård, Lekeberga Klubben bjuder på kaffe, smörgåstårta och underhållning. (glöm inte ange om du är allergisk mot något livsmedel)

Läs mer

4. Godkänna dagordningen samt övriga frågor Dagordningen godkändes med till läggspunkter under övriga frågor.

4. Godkänna dagordningen samt övriga frågor Dagordningen godkändes med till läggspunkter under övriga frågor. Nordmalings Brukshundklubb 2015-10-13 Klubbstugan Olofsfors Styrelsemöte Organisationsnummer: 894003-7511 Närvarande: Meddelad frånvaro: Jenny Lund, ordförande Elisabet Nilsson, Bitte sekreterare Jouni

Läs mer

Föreningen för datorhjälp i släktforskningen (DIS)

Föreningen för datorhjälp i släktforskningen (DIS) Föreningen för datorhjälp i släktforskningen (DIS) Org.nr: 822001-6052 35:e ordinarie årsmötet Lördagen den 7 mars 2015 kl. 15.00 på Valla Folkhögskola, Linköping. 1 Årsmötet öppnas Årsmötet öppnades av

Läs mer

Protokoll fört vid Tibetanska Terriersällskapets årsmöte

Protokoll fört vid Tibetanska Terriersällskapets årsmöte Protokoll fört vid Tibetanska Terriersällskapets årsmöte 2016-03-05 Sjögestad motell, Vikingstad 1 Mötets öppnande Ordförande Janne Andersson öppnar mötet och hälsar alla hjärtligt välkomna. 2 Justering

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte med Sölvesborgs Brukshundklubb, MÖTE 4

Protokoll fört vid styrelsemöte med Sölvesborgs Brukshundklubb, MÖTE 4 Protokoll fört vid styrelsemöte med Sölvesborgs Brukshundklubb, MÖTE 4 Datum: 20130618 Tid: 18.30 Plats: Klubbstugan Närvarande: Alf Karlström Bengt Jonsson Ingrid Lundh Ingela Brandt Jerker Jeppsson Ida

Läs mer

Lunds Brukshundklubb satsar 2016

Lunds Brukshundklubb satsar 2016 Lunds Brukshundklubb satsar 2016 Förslag till verksamhetsplan för 2016 utifrån bl.a. våra Framtidsmöten Övergripande mål Behålla och utveckla Lunds Brukshundklubb som en klubb med bred verksamhet genom..

Läs mer

Styrelsemöte augusti 2016

Styrelsemöte augusti 2016 Styrelsemöte 64-75 22 augusti 2016 Närvarande: Anette Björkman Bergström, Christel Leiborn, Nenette Hillborg, Maria Kölestam och Sofia Friberg. Frånvarande: Helen Låås och P-O Andersson, Mikael Ingesson

Läs mer

Nordmalings brukshundklubb 2015-02-22 Klubbstugan Olofsfors Organisationsnummer: 894003-7511

Nordmalings brukshundklubb 2015-02-22 Klubbstugan Olofsfors Organisationsnummer: 894003-7511 Nordmalings brukshundklubb 2015-02-22 Klubbstugan Olofsfors Årsmöte Organisationsnummer: 894003-7511 Närvarande 11 personer: Birgitta Johansson Erika Norberg Jouni Isohaho Christer Forsell Kristina Viklund

Läs mer

Nordmalings Brukshundklubb

Nordmalings Brukshundklubb 2016-10-03 Klubbstugan Olofsfors Styrelsemöte Organisationsnummer: 894003-7511 Närvarande: Meddelad frånvaro: Jenny Lund, ordförande Anette Arenborn, sekreterare Jouni Isoaho, kassör Elin Dalsfelt, ledamot

Läs mer

ÅRSMÖTE VMBK MÖTESHANDLINGAR. Västra Medelpads Brukshundklubb

ÅRSMÖTE VMBK MÖTESHANDLINGAR. Västra Medelpads Brukshundklubb ÅRSMÖTE VMBK Västra Medelpads Brukshundklubb MÖTESHANDLINGAR 2013-02-16 Dagordning för Västra Medelpads Brukshundklubbs Årsmöte 20130216 1. Mötets öppnande. 2. Fastställande av röstlängd 3. Val av mötesordförande.

Läs mer

Kristianstads Brukshundklubb

Kristianstads Brukshundklubb Styrelsemöte Protokoll Nr 3 Datum: - 03-31 Plats: Klubbstugan Gälltofta Närvarande: Lena Weiffert Ordförande Paul Fältman Vice Ordförande Gunilla Ferm Kassör Elin Weiffert Sekreterare Bo Bergström Ledamot

Läs mer

Kallelse till höstmöte. Torsdagen den 20 november Klockan Vi ses på Idrottens Hus, lokal Atlanta Karlsgatan 28-30, Örebro

Kallelse till höstmöte. Torsdagen den 20 november Klockan Vi ses på Idrottens Hus, lokal Atlanta Karlsgatan 28-30, Örebro Nr Nr 155 155 3-2014 Kallelse till höstmöte Torsdagen den 20 november Klockan 19.00 Vi ses på Idrottens Hus, lokal Atlanta Karlsgatan 28-30, Örebro Kappseglingsresultat Information om Grythem Avgifter

Läs mer

Årsmöte 2015-04-11 12:00 Alviksgatan 4, Söderköping

Årsmöte 2015-04-11 12:00 Alviksgatan 4, Söderköping Årsmöte 2015-04-11 12:00 Alviksgatan 4, Söderköping Efter Årsmötet sker prisutdelning Årets Katt 2014 samt Hedersmedlem i Maine Coon-Katten ÅRSMÖTESHANDLINGAR Dagordning årsmöte... s. 2 Verksamhetsberättelse

Läs mer

Skoghalls Båtsällskap SBS

Skoghalls Båtsällskap SBS Sidan 1 av 6 Skoghalls Båtsällskap SBS 061122 Tid Närvarande Protokoll Årsmöte Onsdagen den 22 november 2006, kl.19:00 SBS Klubblokal, Sörvikshamnen, Skoghall Ca 65 medlemmar närvarade vid årsmötet. 1

Läs mer

Protokoll årsmöte Svenska Nosework klubben SNWK

Protokoll årsmöte Svenska Nosework klubben SNWK Protokoll årsmöte Svenska Nosework klubben SNWK 2016-03-19 1. Justering av röstlängd. Charlie Lejbrandt avsäger sig rösträtten på årsmötet om inte ett ordförandebeslut föreligger. 2. Val av ordförande

Läs mer

Kristianstads Brukshundklubb

Kristianstads Brukshundklubb Styrelsemöte Protokoll 2015 Nr 6 Datum: 2015-08- 25 Plats: Klubbstugan Gälltofta Närvarande: Bo Bergström Ordförande Paul Fältman Vice Ordförande Gunilla Ferm Kassör Ingvar Nilsson Ledamot Ulrika Nilsson

Läs mer