São Paulo (10,9 milj. invånare 2007, med förstäder ca 20 milj.), Rio de Janeiro (6,1; Rio med omnejd ca 11 milj.), Salvador 2,9, Brasilia DF 2,5

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "São Paulo (10,9 milj. invånare 2007, med förstäder ca 20 milj.), Rio de Janeiro (6,1; Rio med omnejd ca 11 milj.), Salvador 2,9, Brasilia DF 2,5"

Transkript

1 1 1. Basfakta Officiellt namn: Huvudstad: Folkmängd: Storstäder: Språk: Yta: Statsskick: República Federativa do Brasil / Federala republiken Brasilien Brasilia (2,5 miljoner invånare 2007, IBGE) 191,5 miljoner (2009, IBGE) São Paulo (10,9 milj. invånare 2007, med förstäder ca 20 milj.), Rio de Janeiro (6,1; Rio med omnejd ca 11 milj.), Salvador 2,9, Brasilia DF 2,5 Portugisiska km² Federal republic Statschef/regeringschef: Luiz Inácio Lula da Silva (PT) från Vicepresident: Utrikesminister: Större politiska partier: Nästa allmänna val : Rösträtt: BNP/capita: BNP: José Alencar Gomes da Silva (Partido Municipalista Renovador, PMR) Celso Luiz Nunes Amorim (PT) Arbetarpartiet (Partido dos Trabalhadores, PT, vänster); brasilianska demokratiska rörelsen (Paratido do Movimento Democrático Brasilieiro, PMDB, mittenparti); socialdemokratiska partiet (Partido da Social Democracia Brasilieira, PSDB, mitten/höger); Demokraterna (Democratas, DEM, högerparti); brasilianska progressiva partiet (Partido Progressista, PP, höger); Gröna Partiet (Partido Verde, PV, mitten/vänster) Luiz Inácio Lula da Silvas mandat löper till 31/ , nästa val sker den 3/ Kommunal och distriktsval hålls nästa gång under år Obligatorisk rösträtt from 18 år och före 70 år. Frivillig rösträtt mellan år och över 70 år samt för analfabeter. Personer i obligatorisk militärtjänstgöring röstar ej. USD (2008, EIU vid PPP) USD miljarder (2008, EIU) Inflation: 5,9% (genomsnitt för 2008, EIU) Jmf inflationsmål 4,50 ± 2 % Styrränta: 8,75% (29 oktober 2009) Arbetslöshet: 7,9% (2008, EIU) 8,4% (prognos av EIU för 2009) Statsskuld: 44% av BNP (september 2008) Valuta: Valutareserv: Real (1 BRL = 100 centavos), USD 1= BRL 1,74, EUR 1 = BRL 2,62 (27 november, 2009, OANDA) USD 193,8 miljoner (2008, EIU) Export: USD 197,9 miljoner (2008) Import: USD 173,2 miljoner (2008) Handelsbalans: USD 24,8 miljoner (2008) Medellivslängd: Befolkningstillväxt: Religion: Större exportpartner (enskilda länder): Viktigaste exportprodukter: Större importpartner (enskilda länder): Viktigaste importprodukter: Viktiga naturresurser: 72 år (76 år för kvinnor, 68 år för män)(cia) 1,199% (2009 uppskattat av CIA) Majoriteten är katoliker (med afrikanska inslag); andelen protestanter ökar genom den snabbt växande pingströrelsen och andra evangelistiska samfund; till minoritetsreligionerna hör också de afrikanska, urfolksreligioner och moderna sekter. USA 13,9%, Argentina 8,9%, Kina 8,3%, Holland 5,3%, övriga länder 63,7% (2008, EIU) Transportmaterial, metallprodukter, olja och bränsle, sojaprodukter, malm, kemikalier, kött, maskiner och utrustning, socker och etanol, el-utrustning, papper och cellulosa samt läderprodukter USA 14,8%, Kina 10,5%, Argentina 7,7%, Tyskland 6,9%, övriga länder 59% (2008, EIU) Drivmedel, industrimaskiner, elektrisk utrustning, kemikalier, bilar, fordonstillbehör, läkemedel, plast. Hälften av den brasilianska importen består av råvaror. Därefter kommer kapitalprodukter, olja och bränsle samt konsumtionsvaror. Olja, järnmalm, bauxit, tenn, aluminium, nickel, koppar, guld, ädelstenar, mangan, bly, trä m.fl. Allmänna helgdagar: 1 januari, karneval (fyra dagar i februari eller i mars), långfredagen, 21 april, 1 maj, 11 maj, 7 juni, 7 september (nationaldagen), 12 oktober, 2 november, 15 november, 25 december

2 2 2. Allmänt om Brasilien Brasilien är det största landet i Sydamerika med gemensam gräns med alla länder utom Chile och Ecuador. Landets storlek, uppdelning och språk har traditionellt sett gjort att Brasilien präglats av relativt stor isolering mot omvärlden. Brasilien är det femte största landet i världen, såväl till storlek som till befolkning. Det är ett land som karakteriseras av stora kontraster, hög utveckling på vissa områden och stora behov inom andra områden. Inkomstfördelningen är mycket ojämn men den goda ekonomiska utvecklingen under det senaste decenniet har tillsammans med en fattigdomsinriktad politik reducerat gapet mellan fattiga och rika. Med en historia präglad av kolonialism, feodalism och slaveri tar det dock tid att skapa mer jämlika samhällsvillkor. Befolkningen är etniskt blandad och många har rötter från andra delar av världen, som Europa, Afrika och Asien. Landet är mycket rikt på naturtillgångar och har en omfattande och snabbt växande export av råvaror och industriprodukter, importen växer dock snabbare än exporten. Brasilien blir en allt viktigare internationell aktör. Det finns sedan länge en mycket stor närvaro av svensk industri. Brasilien upptäcktes av den portugisiska sjöfararen Pedro Álvaro Cabral år Namnet Brasilien kommer från träslaget som i Afrika kallades brasilträ. Trädet var en mycket åtråvärd råvara och blev därför Brasilien första viktiga exportprodukt. Under kolonialtiden skeppades upp emot fyra miljoner afrikanska slavar till Brasilien för att arbeta på bomulls-, socker- och kaffefälten. Efter européernas intåg i landet utrotades nästan alla urfolk p.g.a. massakrer och sjukdomar som européerna hade med sig. Brasilien blev världens största guldproducent efter att man år 1693 upptäckt guld i Minas Gerais. Ekonomin började blomstra och efter tre sekel av portugisiskt styre blev Brasilien år 1822 självständigt. Brasilien styrdes av ett monarkiskt system fram till år 1888, då styret övergick till en militärt styrd republik. President Getúlio Vargas styrde landet från år 1930 till år Efterträdaren Juscelino Kubitschek antog en progressiv politisk kampanj som kallas 50 års utveckling på fem år. Han byggde då den nuvarande huvudstaden Brasília som invigdes år Militären styrde landet fram till Landet fick år 1988 för första gången en folkvald president, Fernando Collor de Mello. Då kunde också Brasilien demokratiseras och en ny konstitution som satte punkt för militärdiktaturen infördes. 3. Inrikespolitisk översikt Brasilien är en federal republik, indelad i 26 delstater och ett federalt distrikt (med huvudstaden Brasilia). Nationalkongressen består av två kammare: Deputeradekammaren (513 medlemmar) och senaten (81 medlemmar). Antalet ledamöter varje delstat har i deputeradekammaren beror på invånarantal men är inte proportionellt; delstater med liten befolkning gynnas. I senaten har varje delstat tre ledamöter. Vart fjärde år är det val till deputeradekammaren och vart åttonde till senaten. Arbetarpartiet (PT) fick flest röster i det senaste valet 2006 men är bara näst störst i deputeradekammaren (83 ledamöter), medan Partido do Movimento Democratico Brasileiro (PMDB, mittenparti) har 89 ledamöter. Koalitionsregeringen under Lulas andra mandatperiod (Lula II) är baserad på elva partier och har 37 ministerposter, varav några är oberoende respektive experter. Partibyten under pågående mandatperiod har varit relativt vanliga, men från och med 2007 har detta förbjudits. I praktiken betyder detta att ett mandat i kongressen tillhör partiet och inte den valde ledamoten. Inför valet 2010 var partibyten tvungna att registreras innan den 3 oktober 2009 för att vara giltiga och cirka 45 parlamentariker bytte

3 3 parti. De viktigaste oppositionspartierna är för närvarande PSDB (mitten/höger) och DEM (höger). Till oppositionen hör också några småpartier och ett antal partilösa ledamöter. Luiz Inácio Lula da Silva (Lula) valdes till president 2002 och omvaldes 2006 för en andra mandatperiod. Presidenten är stats- och regeringschef och utser regeringen, ledamöterna i den högsta domstolen (som också har ministerställning) samt ytterligare ett antal höga och centrala ämbetsmän. Lula valdes på grund av en politik för ökad ekonomisk jämlikhet och social utveckling. Sedan tillträdet har regeringen fört en makroekonomiskt strikt politik och de utlovade ekonomiska sociala förändringarna har delvis förverkligats. Trots återkommande korruptionsskandaler har PT:s opinionssiffror varit relativt stabila under Lulas två mandatperioder. Förhoppningen inom PT är att det starka opinionsstöd som president Lula personligen åtnjuter skall kunna komma partiet och dess presidentkandidat till del i valet Lula, som enligt konstitutionen är förhindrad att ställa upp för en tredje mandatperiod, har föreslagit Dilma Rousseff, minister och chef för Casa Civil (motsvarande statsrådsberedningen), som sin efterträdare men partiet fattar formellt beslut först vid en extra partikongress i februari José Serra, nuvarande guvernör i den mest inflytelserika delstaten São Paulo, är en annan av presidentkandidaterna. Serra kandiderade till presidentposten 2002 men förlorade då mot Lula i andra valomgången. Bland de 4 kandidaterna inför valet den 3 oktober 2010 är 2 kvinnor. Om en kvinna väljs till president blir det första gången i Brasiliens historia. 4. Utrikespolitisk översikt President Lula har under sin tid vid makten strävat efter att höja Brasiliens internationella profil och har fört en aktiv utrikespolitik med fokus på att fördjupa de bilaterala relationerna med övriga Sydamerika och i syd-syd-samarbetet. Den regionala integrationen sker såväl inom Mercosur och UNASUR i form av fördjupade bilaterala relationer som rent fysiskt genom järnvägar, vattenvägar, pipelines och andra projekt även om framstegen går långsamt. En av president Lulas stora utrikespolitiska framgångar har varit G20-gruppen genom vilken Brasilien tagit rollen som talesman för utvecklingsländerna vid de s.k. Doha-förhandlingarna inom WTO. Inom ramen för dessa WTO-förhandlingar har Brasilien/G-20 kraftigt drivit frågan om minskat jordbruksstöd inom EU och USA. Brasilien har under den globala finansiella krisen spelat en allt tyngre roll inom det andra G-20 samarbetet rörande finansiella och ekonomiska frågor. President Lula var mycket nöjd med beslutet att denna G-20 gruppering fortsättningsvis skall spela huvudrollen rörande internationellt ekonomiskt och finansiellt samarbete. Brasilien är mycket aktivt i FN. En av de viktigaste utrikespolitiska frågorna för president Lula har länge varit att få igenom en reform av FN:s säkerhetsråd, där Brasilien i många år gjort anspråk på en permanent plats. Brasilien innehar en av de icke-permanenta platserna i säkerhetsrådet under perioden Brasilien ingår tillsammans med Indien, Japan och Tyskland i den s.k. G4-gruppen som aktivt arbetar för en reform av säkerhetsrådet med en utökning av antalet permanenta medlemmar. Brasilien har på senare år också utökat sina internationella insatser i konfliktzoner och vunnit ökat förtroende som ledare i både fredsbevarande uppdrag och politiska medlaruppdrag. Landet leder den militära delen av FN:s stabiliseringsuppdrag MINUSTAH på Haiti och samordnar FN-aktiviteterna i Guinea-Bissau. President Lula har även engagerat sig i initiativ för bekämpning av hunger och fattigdom och för innovativa finansieringsmekanismer för FN, IMF och Världsbanken. Lula har vidare drivit frågan

4 4 om erfarenhetsutbyte om etanolproduktion bilateralt mycket starkt och satt Brasilien på kartan i utvecklingssammanhang ibland annat i Afrika. Dessa engagemang är både uttryck för det ökade intresset för omvärlden och för de höga brasilianska ambitionerna i FN. Brasilien har nära och goda relationer till alla latin- och centralamerikanska länder. President Lulas har prioriterat att säkerställa den stabilitet i regionen som är en grundpelare för den brasilianska ekonomins fortsatta goda utveckling. Lula är en aktiv medlare i regionala frågor och gör detta med tyst diplomati snarare än att öppet ta ställning eller kritisera grannländer. I december 2004 kom Brasilien och övriga sydamerikanska stater överens om att med EU som modell skapa en ny form för politiskt och ekonomiskt samarbete: Sydamerikanska nationsgemenskapen (CASA Comunidade Sul-Americana de Nações), som nu bytt namn till Unasul. Unasur är i grunden en sammanslagning av tullunionerna Mercosul och Andinska gemenskapen med totalt 12 medlemsländer. Fördraget om bildandet av unionen skrevs på den 23 maj 2008 i Brasilia med målsättningen att vara fungerande runt En dialog om försvarsfrågorna inkluderades i Unasul-samarbetet under Strukturen har kommit till användning flera gånger under 2009 för diskussioner om regional konflikthantering (Colombia- Venezuela, Colombia-Uruguay och de amerikanska baserna i Colombia). I juli 2007 hölls det första toppmötet mellan EU och Brasilien och ett strategiskt partnerskap lanserades. Mötet var ett startskott för ett breddat och fördjupat samarbete, speciellt i frågor rörande energi, klimatförändringar och mänskliga rättigheter. Under det andra toppmötet som hölls i Rio de Janeiro i december 2008 skrev Brasilien och EU under en gemensam åtgärdsplan med prioriteringar för hur det strategiska partnerskapet skall konkretiseras. Det tredje toppmötet ägde rum i Stockholm under det svenska ordförandeskapet i EU den 6 oktober Mötet fokuserade på klimatförändringar och den ekonomiska och finansiella världskrisen, men även ett avtal om viseringsfrihet för alla EU-länder och Brasilien slutfördes. 5. Handelspolitik Under president Cardosos tid vid makten ( ) bröts landets isolering vilket resulterade i öppnande mot omvärlden, avskaffandet av flera importsubstitutioner vilket i sin tur medförde massiva utländska investeringar. Det ledde till att Brasilien ändrades i grunden. De tidigare höga skyddstullarna och konkurrensskyddet för den inhemska industrin är en av anledningarna till att över 220 svenska företag finns representerade på den brasilianska marknaden, många med produktionsanläggningar också för export. Handelspolitiken är en viktig komponent i brasiliansk utrikespolitik och tar sin utgångspunkt i en diversifierad och allt mer konkurrenskraftig industri, en dynamisk jordbrukssektor och en kraftigt ökande utrikeshandel. Brasilien har tidigare pendlat mellan protektionism och frihandel men under senare tid alltmer främjat frihandel och liberalism. President Lula har prioriterat regionala samarbeten också på handelsområdet, exempelvis tullunionen Mercosul. Lula-regeringens handelspolitik har under senare år präglats av ett ökat fokus på relationerna med Afrika, Asien och grannländerna i Latinamerika. Sedan april 2009 är Kina Brasiliens största handelspartner och exporten till Kina har under året ökat med 41,3%. Brasilien exporterar i första hand råvaror till Kina och importerar industrivaror. Handeln med USA och EU har minskat under det senaste året och Brasilien har nyligen fått rätt av WTO att agera mot amerikanska

5 5 subventioner på inhemsk bomull. Även handeln med Argentina har minskat kraftigt under det senaste året på grund av argentinsk protektionism för att skydda den inhemska industrin under den globala finanskrisen. Brasilien hotar med att dra Argentina inför Mercosul och WTO. Mellan 2000 och 2007, exporterade EU27 mindre till Brasilien än vad man importerade, vilket ledde till ett underskott EUR 11,5 miljarder (2007). Under de första nio månaderna av 2008 minskade underskottet som ett resultat både av att exporten till Brasilien ökade och importen minskade. Brasiliens totala andel av EU27:s handel nådde under % av exporten och 2,3% av importen och med de siffrorna är Brasilien EU27 s tionde mest viktiga handelspartner. EU27:s direkta investeringar i Brasilien ökade från EUR 5,4 miljarder (2006) till EUR 7,1 miljarder (2007). Under EU-Brasilien toppmötet i oktober 2009 hölls även ett parallellt toppmöte för europeiska och brasilianska företag. Företagstoppmötets rekommendationer om hur man ska öka investeringarna, utveckla handel och motverka protektionism samt svårigheter och möjligheter inom klimat- och energiområdet lämnades över till de politiska ledarna och återfinns bl.a. på svenskt näringslivs hemsida. Av Sveriges utrikeshandel utgör import från Brasilien 0,5% och placerar landet på en 27:e plats och när det gäller export står Brasilien för 0,8% vilket ger landet en 23:e plats, enligt Sveriges statistiska centralbyrå. 6. Ekonomisk situation Den makroekonomiska politiken, som allmänt anses vara en starkt bidragande faktor till Brasiliens positiva ekonomiska utveckling de senaste åren, består huvudsakligen av en flytande valutakurs och en stram makroekonomisk politik. Brasiliens statsskuld har under de senaste åren minskat i förhållande till BNP och goda ekonomiska möjligheter har gjort det möjligt för landet att minska sin skuld till IMF. I finanskrisens spår har statsskulden ökat pga ökade statliga utgifter för att motverka effekterna av krisen och i oktober 2009 låg den på cirka 46,4% av BNP. Real- och styrräntan ligger nu på en låg nivå jämfört med i början av året och är ihte längre den högsta realräntan i världen. Under oktober 2009 var räntenivån 8,75%, jämfört med i januari 2009 då den låg på 12,75%. Inför nästa år räknar de flesta experter med att räntan kommer att höjas igen efterhand som ekonomin återhämtar sig. Det finns ett historiskt motstånd mot räntesänkningar p.g.a. tidigare erfarenhet av hyperinflation. Brasilien är ett av de få större länderna som har lyckats ta sig igenom den globala ekonomiska krisen utan några större effekter framförallt p.g.a. liten exponering mot världsmarknaden, en stor inhemsk och ökande konsumtion samt en väl reglerad banksektor. Under 2008 hade Brasilien en årlig ekonomisk tillväxt på 5,4%, för 2009 spår man tillväxtsiffror på 1%. Prognosen för 2010 är en tillväxt på 4,0%. I början av krisen ökade kostnaden för exportindustrins krediter och landet fick höjda marginaler på lån från utlandet. Den brasilianska valutan sjönk i värde med mer än 40 % mot USD. Till följd av detta antogs en återhämtningsplan för ekonomin huvudsakligen genom förstärkning av likviditeten i banksektorn. Utöver detta infördes olika tidsbegränsade åtgärder såsom skattelättnader för industriproducerade produkter och sänkta transaktions- och inkomstskatter. Den brasilianska industrin påverkades av krisen och produktionen sjönk med 7% under 2009, men väntas under nästa år att öka med cirka 8%. Arbetslösheten som under tidigare år har haft en neråtgående trend ökar nu och arbetslöshetsprognosen ligger på runt 8,2% för 2009 jämfört med cirka 7,9% under I samband med finanskrisen har många arbeten försvunnit men trenden har nu vänt och under

6 6 oktober 2009 skapades över nya arbetstillfällen. Under perioden januari till oktober 2009 har 1,16 miljoner nya jobb skapats, en minskning sen 2008 då 2,1 miljoner nya jobb skapades under samma period. Den ökande arbetslösheten medför tryck på Brasiliens stela arbetsmarknadslagar och ökad debatt om mer flexibla anställningsvillkor. Prognosen inför framtiden ser dock ljusare ut och en minskning mot 7,3% förväntas under Den 1 februari 2009 höjdes minimilönen från BRL 415 till BRL 465 (SEK 1 675) och vid årsskiftet 2010 till BRL 510 (SEK 1950). Ökningen av minimilönen gagnar ungefär 25 miljoner arbetare, samt 17,8 miljoner pensionärer och förtidspensionärer i Brasilien.. Genomsnittslönen i augusti månad 2009 var BRL 1,336.80, vilket är 2,2 % högre än i augusti Brasilien har ett av världens mest svåröverskådliga skatte- och momssystem. Som ett direkt svar på detta väntar ett reformförslag i kongressen på behandling. Reformförslaget innebär bl.a. en sammanslagning av det delstatliga momssystemet till ett likvärdigt momssystem över hela landet. Om lagförslaget går igenom i kongressen återstår att se, särskilt under ett valår. Skatteinbetalningarna hela tiden sjunkit i finanskrisens spår och först i oktober 2009 blev resultatet bättre. Från januari till oktober 2009 har staten fått in BRL 552,4 miljarder, en minskning på 6,83% sen samma period under förra året. Bovespa är namnet på börsen i São Paulo. Den globala finanskrisen har kraftigt påverkat börsens utveckling. Ett fall på 41% under 2008 har följts av en ökning med nära 50% under Valutainströmningen under senare delen av 2009 har ökat så kraftigt att regeringen infört en ny skatt på 2 % på finansiella transaktioner för att begränsa effekten på valutan. 7. Klimat, miljö och energi Avskogning och utsläpp från landförändringar (LULUCF) står för omkring 55 % av Brasiliens koldioxidutsläpp och gör att landet är fjärde största utsläppsland i världen. Regeringen tar frågan på allvar och har antagit en nationell klimatplan med målsättning att minska utsläpp från avskogning med 80% till Regeringens politik och insatser för att få stopp på illegal avverkning har börjat ge resultat och mellan augusti 2008 och juli 2009 minskade avskogningen med 45% jämfört med föregående år, vilket är den lägsta nivån sedan uppmätningar påbörjades Den globala ekonomiska krisen och ovanligt stora regnmängder i Amazonasregionen anses ha bidragit till de fallande siffrorna, och den stora utmaningen är att behålla den positiva trenden när ekonomin och efterfrågan på jordbruksprodukter vänder uppåt igen. Boskapsskötsel upptar större delen av illegal avskogad mark och anses tillsammans med jordbruk, gruvdrift och selektiv timmerhuggning, vara de huvudsakliga drivkrafterna till avskogning. Att kalhugga och bränna skogen för att bruka marken har historiskt varit en möjlighet att få äganderätt till marken i Amazonas, vilket uppmuntrades av militärdiktaturen på 60- och 70-talet i en strävan att kolonisera de inre delarna av landet. Även om man idag är överens om målet att sätta stopp för illegal avskogning, kommer det ta tid att ändra förhållningssättet till regnskogen bland stora delar av befolkningen i Amazonas vars försörjning är beroende av den. Dock finns även starka intressen inom industrin och jordbrukssektorn att investera i och utveckla Amazonasregionen, genom att bygga vägar, vattenkraftverk och industrier. Att balansera dessa intressen med miljöhänsyn är en utmaning för regeringen.

7 7 Regeringen lanserade i augusti 2008 Amazonasfonden med syfte att skapa finansiella incitament för att förhindra avskogning och premiera hållbar ekonomisk och social utveckling. Brasilien är en aktiv spelare i de internationella klimatförhandlingarna och är en ledande röst inom G77. I likhet med andra utvecklingsländer trycker Brasilien på det historiska ansvaret för utsläpp av växthusgaser och förväntar sig att de industrialiserade länderna ska ta ledningen genom att minska sina utsläpp med 40% till 2020 samt bidra med finansiering för teknologiöverföring. Brasilien har i internationell jämförelse en mycket ren energimatris och med de senaste siffrorna för minskad avskogning i Amazonas har Brasilien stora möjligheter att betydligt minska sina utsläpp av växthusgaser på medellång sikt. Inför klimatkonferensen i Köpenhamn har regeringen utfäst att landet ska minska sina utsläpp med [40% till 2020 jämfört med BAU, vilket motsvarar en återgång till 1994-års utsläppsnivåer]. Knappt 10% återstår av den ursprungliga atlantiska regnskogen. Ett av de allvarligaste problemen i dessa områden är bränder. Även Brasiliens savanner (cerrado) drabbas av avskogning och bristande miljöhänsyn. Savannen har ett mycket rikt men känsligt växt- och djurliv med finns olika insektsarter, 550 fågelarter och 150 olika sorters däggdjur. Storskaliga monokulturer av soja och sockerrör påverkar den biologiska mångfalden och eukalyptusplantager kan påverka grundvattennivåerna. Stora ansträngningar görs för att begränsa användningen av gift i jordbruket. Den illegala handeln med tropiska djur skadar naturlivet ytterligare. Bestämmelserna har emellertid skärpts och även innehav i god tro leder till beslag. I global jämförelse har Brasilien en mycket ren energimatris med 45% förnybar energi och hela 85% av elektriciteten från vattenkraft. Arbete pågår för att bygga ut vattenkraften ytterligare bl.a. genom två stora vattenkraftverk i Amazonasregionen (Rio Madeira). Sol- och vindenergi är tillkommande källor liksom utbyggd kärnkraft, närmast med igångsättandet av det tredje kärnkraftverket Angra 3. Andelen utsläpp från fossil energi och industri växer dock och Brasilien måste investera kraftigt i förnybara energikällor och förbättra sin energieffektivitet, för att bibehålla sin rena energimatris. Brasilien är i stort sett självförsörjande av olja och de nya djuphavsfyndigheterna förväntas förvandla landet till oljeexportör. Enligt IEA besitter Brasilien 40% av världens existerande oljefyndigheter till havs utanför OPEC området. I de östra delarna av landet finns ännu relativt oexploaterade gasfyndigheter. Brasilien är idag världens andra största producent och världens största exportör av biodrivmedel. Brasiliens etanolprogram har sitt ursprung ur 70-talets oljekris och är idag i princip helt utan subventioner. 40% av bilparken och 90% av nya personbilar kan köras på både etanol och bensin. Den brasilianska sockerrörsbaserade etanolen minskar utsläppen med upp till 90% jämfört med fossila bränslen och produceras inte i Amazonasregionen, där klimatet inte är gynnsamt för sockerrör. Mindre än 1% av landets yta upptas åt sockerodling och eftersom produktion av livsmedel ökat i snabbare takt än etanol de senaste åren, anses inte den brasilianska etanolen påverka pris eller produktion av livsmedel. Sverige och Brasilien har ett bilateralt samarbetsavtal om bioenergi som ger möjligheter till breddade och fördjupade relationer inom det området.

8 8 8. Infrastruktur och investeringsplaner Brasiliens infrastruktur är otillfredsställande och har många brister vad gäller vägar, hamnar och flygplatser om man jämför med andra medelinkomstländer. Privatiseringen inom olika områden har ökat, vägkoncessioner säljs ut till privata aktörer, privatisering av flygplatsdriften och skötseln av hamnar förväntas. Dock väntas ett lyft i satsningarna på landets infrastruktur inför att Brasilien ska vara värd för världsmästerskapet i fotboll 2014 och OS i Rio de Janeiro år Regeringen startade 2007 investeringsprogrammet Programa de Aceleração de Crescimento (PAC) som syftar till att öka och samordna utvecklingsinvesteringarna inom olika områden såsom infrastruktur, hälsa och sjukvård, energi och utbildning. Kostnaderna för PAC beräknas uppgå till BRL 503 miljarder. Vägsystemet i Brasilien lämnar mycket övrigt att önska, trots att mer än 60% av all transport fraktas på vägar. Experter menar att det till stor del är p.g.a. de dåliga vägförbindelserna som BNP ökar i en relativt långsam takt. I en undersökning gjord av nationella transportförbundet under 2009 konkluderades att 69% av de statliga motorvägarna var i otillfredsställande skick. Detta är dock en förbättring sen 2007 då 73,9% av motorvägarna var i dåligt skick. Flygtransporten i landet genomgick en revolution när lågprisbolaget Gol etablerades 2001 och sedan dess har flera lågprisbolag tillkommit och konkurrensen på flygmarknaden ökat, även om den fortfarande är begränsad och resorna fortfarande relativt dyra. Sedan Gol köpte upp Varig i mars 2007 så har deras marknadsandel ökat men TAM är fortfarande det största bolaget med 58,2% av den inhemska marknaden. Guarulhos i São Paulo är den största och mest trafikerade flygplatsen i landet och hanterade över 20 milj. passagerare Runt 70% av Brasiliens varuexport passerar genom landets 46 hamnterminaler längs landets 7000 km långa kustlinje. Men enligt en undersökning har det visat sig att ineffektiviteten i hamnarna kan jämföras med att landet skulle ligga 60% längre bort från aktuella marknader än vad det faktiskt gör. Hamnen i Santos är den största containerhamnen i Sydamerika och under 2006 transporterades 76 miljoner ton med last genom den. Brasiliens kuperade landskap har försvårat utbyggnaden av järnväg men den viktigaste anledningen till den underutvecklade järnvägsstrukturen har varit starka lobbygrupper och särintressen till förmån för utbyggnad av vägtrafiken. Detta anser man nu varit ett historiskt misstag. En stor andel av investeringarna inom PAC kommer att gälla just järnvägar. Målsättningen är dels att genomföra en sammanbyggnad av järnvägsnätet över landet och att tvinga fram en övergång till bredspårig järnväg. Järnvägarna anses dock inte vara ett möjligt alternativ för persontrafik med undantaget den snabbjärnväg som skall byggas mellan Rio de Janeiro och Sao Paulo till En undersökning gjord av Ibope visade att 36,4 miljoner brasilianare kopplade upp sig mot Internet i juni Under månaden var medeltiden för uppkopplingen 71 timmar och 30 minuter, vilket gör Brasilien världsledande inom den kategorin. President Lula sammankallade i september 2009 en arbetsgrupp för att utveckla en bredbandsstrategi (Plano Nacional de Banda Larga). Målet är att på ett kostnadseffektivt sätt erbjuda bredbandsanslutning i såväl rika och befolkade områden, som fattiga och mindre bebodda områden i landet. Förhoppningen är att bredbandsutvecklingen ska leda till snabbare utveckling i landet lanserade regeringen ett nytt bostadsprogram, Mitt Hus, Mitt Liv (Minha Casa, Minha Vida). Satsningen, som saknar tidsplan, kom till för att förbättra bostadsmarknaden, enligt

9 9 Stadsministeriets bedömning så saknas omkring 8 miljoner bostäder. En investering på BRL 34 miljarder ska ge 1 miljon nya bostäder och målet med programmet är att låginkomsttagare ska få en bostad, medan familjer med en inkomst på upp till 10 minimilöner (en minimilön BRL 505) ska få subventionerade bostäder. Stödet omfattar hela landet, men fokus ligger på städer i det fattiga nordöstra Brasilien och på storstadsområden i landets sydöstra delar. 9. Befolkning och religion Den brasilianska befolkningen växer varje år men tillväxtfaktorn har minskat och beräknas till 1,2% 2009 jämfört med 1,4% under Med internationella mått mätt är den brasilianska befolkningen relativt ung men medelåldern har ökat beroende på minskade födelse- och dödstal. Spädbarnsdödligheten minskade mellan åren med 30% och 2008 var spädbarnsdödligheten 22,6 per 1000 födslar. Det brasilianska folket är en blandning av många olika etniciteter och nationaliteter. Man kan ännu idag se spår av olika invandringsvågor och vilka geografiska områden dessa är förknippade med. Några exempel på detta är den europeiska och asiatiska blandning som finns i södra Brasilien. Det finns spår i kulturen och språket från länder som Tyskland, Japan, Libanon, Italien, Schweiz, Spanien, Ukraina, Polen och Sverige. Nordöstra delen av landet domineras av ättlingar till afrikanska slavar med starka inslag i kulturen av afrikanska traditioner. Brasilien har världens näst största svarta befolkning, efter Nigeria, det största antalet japaner utanför Japan och fler med påbrå från Libanon och Syrien än dagens befolkning i dessa länder. Det finns även en liten svenskkoloni i norra delstaten Rio Grande do Sul på gränsen till Argentina. När de första portugiserna anlände i början av 1500-talet uppgick antalet indianer till mellan fem och tolv miljoner. Till följd av massakrer, sjukdomar, deportering och assimilering är det sammanlagda antalet urfolk idag cirka , men enligt en undersökning 2005/06 omkring personer uppger sig ha indiansk identitet. Från slutet av 1800-talet har invandringen skett från framförallt Europa och Japan. Det koloniala arvet är påtagligt. De ledande skikten består fortfarande nästan uteslutande av europeiska ättlingar trots att de svarta och den stora andelen av befolkningen med blandat ursprung utgör över hälften av medborgarna. Idag finns det cirka 220 olika grupper av urfolk i Brasilien som talar ca 180 olika språk. Mer än två tredjedelar av dessa grupper urfolk består av färre än tusen personer. Ungefär av urinvånarna bor fortfarande i sina ursprungsområden och bor utanför dem. I Amazonas finns det 63 grupper som lever helt isolerade. Urfolkens rättigheter garanteras i konstitutionen från 1988, inklusive deras rätt till att utöva sin kultur samt rätten till deras traditionella land. Avgränsningen av landet skulle ha skett inom 5 år efter att konstitutionen gick igenom, men pågår ännu idag. I mars 2009 fattade Högsta domstolen beslutet att urfolksområdet Repaso Serra do Sol skulle tillhöra urfolken, och de ockuperande fick lämna området. Beslutet välkomnades av urfolksförsvarare, men är beroende av vissa förutsättningar som ändå gör det svårt för urfolken att använda landet. Urfolken hotas ständigt av intrång av skogsskövlare, gruvföretag, storgodsägare etc. Vägbyggen, vattenregleringar och annan infrastruktur är ytterligare orsaker till konflikter mellan urinvånarna och andra parter med ekonomiska intressen i områdena. En annan är de otillräckliga resurserna för kartering och lantmäteri. Korruptionen är ett problem och representanter för myndigheter som stödjer urfolk inkl. Funai (Fundação Nacional do Índio) har mot mutor sålt mark till icke urinvånare. En av FN utsänd rapportör, S. James Anaya, besökte Brasilien under 2008 för att undersöka urfolkens situation. Han

Save the world. Nord/syd; I-land/U-land; fattigdom; resursfördelning

Save the world. Nord/syd; I-land/U-land; fattigdom; resursfördelning Save the world Nord/syd; I-land/U-land; fattigdom; resursfördelning Olika indelningar av världen Olika indelningar av världen Första, andra och tredje världen Olika indelningar av världen Första, andra

Läs mer

Produktion - handel - transporter

Produktion - handel - transporter Produktion - handel - transporter Kunskapskrav E C A Eleven kan undersöka var olika varor och tjänster produceras och konsumeras, och beskriver då enkla geografiska mönster av handel och kommunikation

Läs mer

Handelsstudie Island

Handelsstudie Island Handelsstudie Island Juni 2013 Andreas Thörnroos 2013-06-05 Sammanfattning Handelns utveckling totalt Sverige är ett av världens mest globaliserade länder och handeln har en avgörande betydelse för svensk

Läs mer

Ekonomiska basfakta 2014-03-11

Ekonomiska basfakta 2014-03-11 Ekonomisk rapport Qatar Ekonomiska basfakta Valuta: Qatarisk Riyal (QAR) BNP per capita: Cirka 102 000 USD (2013) Export: Cirka 127 miljarder USD (2013) Främsta exportvara: Naturgas, råolja Största exportpartners:

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

Kap Verde Highlights från självständigheten fram till idag. Alícia Borges Månsson 5 Sept 2015

Kap Verde Highlights från självständigheten fram till idag. Alícia Borges Månsson 5 Sept 2015 Kap Verde Highlights från självständigheten fram till idag Alícia Borges Månsson 5 Sept 2015 Amilcar Cabral, chef för PAIGC (Afrikanska partiet för självständighet åt Guinea och Kap Verde), Ledde de militära

Läs mer

För att kunna utveckla ekonomin bör Bhutan fokusera på de fem juvelerna, vattenkraft, jordbruk, turism, småföretag och mineraler

För att kunna utveckla ekonomin bör Bhutan fokusera på de fem juvelerna, vattenkraft, jordbruk, turism, småföretag och mineraler För att kunna utveckla ekonomin bör Bhutan fokusera på de fem juvelerna, vattenkraft, jordbruk, turism, småföretag och mineraler I går, vid en sammankomst av det tredje parlamentet, och elva månader efter

Läs mer

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla

Läs mer

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla

Läs mer

Samhällets ekonomi Familjens ekonomi Ekonomi = hushållning Budget = uppställning över inkomster och utgifter Bruttoinkomst = lön innan skatt Nettoinkomst = lön efterskatt Disponibel inkomst = nettoinkomst

Läs mer

Valutabevis. Låt dina pengar upptäcka världen!

Valutabevis. Låt dina pengar upptäcka världen! Valutabevis Låt dina pengar upptäcka världen! Valutabevis Låt dina pengar upptäcka världen! Reporäntan i dag: 0 % Så här fungerar valutabevis Löptid på cirka två år Nominellt belopp 10 000 kr/post Fyra

Läs mer

Uppdaterad statistik till läroboken (5:e upplagan)

Uppdaterad statistik till läroboken (5:e upplagan) Uppdaterad statistik till läroboken (5:e upplagan) s. 26: Världshandeln per produkt och region 1960 2009 2 s. 29: Världsekonomins topp-20 år 2009 3 s. 35: Sveriges export/import 2010 4 s. 37: Topp-tio

Läs mer

Energipolitiska prioriteringar för Europa Presentation av J.M. Barroso,

Energipolitiska prioriteringar för Europa Presentation av J.M. Barroso, Energipolitiska prioriteringar för Europa Presentation av J.M. Barroso, Europeiska kommissionens ordförande, inför Europeiska rådet den 22 maj 2013 Nya villkor på den internationella energimarknaden Finanskrisens

Läs mer

Vad gör Riksbanken? 2. Att se till att landets export är högre än importen.

Vad gör Riksbanken? 2. Att se till att landets export är högre än importen. Arbetsblad 1 Vad gör Riksbanken? Här följer några frågor att besvara när du har sett filmen Vad gör Riksbanken? Arbeta vidare med någon av uppgifterna under rubriken Diskutera, resonera och ta reda på

Läs mer

DET ÄR ALLDELES FÖR LÅNGT FRÅN MIN VARDAG.

DET ÄR ALLDELES FÖR LÅNGT FRÅN MIN VARDAG. DET ÄR ALLDELES FÖR LÅNGT FRÅN MIN VARDAG. Jag, min kommun och europeiseringen Rutger Lindahl Centrum för Europaforskning (CERGU) Göteborgs universitet INTERNATIONALISERING och GLOBALISERING inte bara

Läs mer

Världen idag och i morgon

Världen idag och i morgon Världen idag och i morgon Det är många stora problem som måste lösas om den här planeten ska bli en bra plats att leva på för de flesta. Tre globala utmaningar är särskilt viktiga för mänskligheten. Den

Läs mer

Samhällets ekonomi Familjens ekonomi Ekonomi = hushållning Budget = uppställning över inkomster och utgifter Bruttoinkomst = lön innan skatt Nettoinkomst = lön efterskatt Disponibel inkomst = nettoinkomst

Läs mer

Sid. 1(7) 2008-03-13. Brasilia

Sid. 1(7) 2008-03-13. Brasilia 2008-03-13 Sid. 1(7) Brasilia Brasiliansk klimatpolitik Frågan om klimatförändringarna står högt på den brasilianska agendan. Brasilien har sedan miljökonferensen i Rio 1992 ett arv att förvalta. Man betonar

Läs mer

Högskoleutbildning för nya jobb

Högskoleutbildning för nya jobb 2014-08-11 PM Högskoleutbildning för nya jobb Kravet på utbildning ökar på arbetsmarknaden. Men samtidigt som efterfrågan på högskoleutbildade ökar, minskar utbildningsplatserna på högskolan. I dag misslyckas

Läs mer

Framtiden. är här. valmanifest på lättläst svenska

Framtiden. är här. valmanifest på lättläst svenska Framtiden är här valmanifest på lättläst svenska De val vi gör i dag är viktiga för våra liv i framtiden. Miljöpartiet vill skydda djuren, naturen, miljön, världen och människorna. Vi vill ha ett miljövänligare

Läs mer

LOKAL HANDLINGSPLAN FÖR BIOENERGI EN MODELL

LOKAL HANDLINGSPLAN FÖR BIOENERGI EN MODELL LOKAL HANDLINGSPLAN FÖR BIOENERGI EN MODELL Varför är det viktigt att upprätta en LOKAL HANDLINGSPLAN FÖR BIOENERGI? Bioenergi är den dominerande formen av förnybar energi inom EU och står för ungefär

Läs mer

Samråd om ESP:s manifest inför valet till Europaparlamentet 2009, diskussionsunderlag. Rädda vår planet

Samråd om ESP:s manifest inför valet till Europaparlamentet 2009, diskussionsunderlag. Rädda vår planet Samråd om ESP:s manifest inför valet till Europaparlamentet 2009, diskussionsunderlag Rädda vår planet 1. Utmaningen Idag står Europa inför utmaningen att åstadkomma hållbar utveckling: En utveckling som

Läs mer

Vad handlar miljö om? Miljökunskap

Vad handlar miljö om? Miljökunskap Vad handlar miljö om? Ekosystemtjänster Överkonsumtion Källsortering Miljöförstöring Miljöbil Miljökunskap Jorden Utfiskning Naturreservat Våra matvanor Ekologiska fotavtryck Miljöpåverkan Avfall Trängselavgift

Läs mer

Kina från ett handels- och affärsperspektiv

Kina från ett handels- och affärsperspektiv Kina från ett handels- och affärsperspektiv S v e r i g e s G e n e r a l k o n s u l a t, K a n t o n ULF SÖRMARK Sveriges närvaro i Kina Ambassaden Peking Generalkonsulatet Shanghai Generalkonsulatet

Läs mer

Föreläsningspaket 2013-2014

Föreläsningspaket 2013-2014 Föreläsningspaket 2013-2014 Makten över maten I Sverige står maten idag för 25 procent av växthusgaserna, från produktion och transport tills den hamnar på tallriken eller i soporna. Olika livsmedel ger

Läs mer

Mänskliga rättigheter i Sverige

Mänskliga rättigheter i Sverige Mänskliga rättigheter i Sverige En lättläst sammanfattning av regeringens skrivelse 2001/02:83 En nationell handlingsplan för de mänskliga rättigheterna Inledning För nio år sedan var det ett stort möte

Läs mer

ETT ÅR EFTER KRIMKRISEN Telefonkonferens 5 mars 2015 med Jan-Olov Olsson

ETT ÅR EFTER KRIMKRISEN Telefonkonferens 5 mars 2015 med Jan-Olov Olsson ETT ÅR EFTER KRIMKRISEN Telefonkonferens 5 mars 2015 med Jan-Olov Olsson TRE FRÅGOR I FOKUS Konflikten i Ukraina Oljepriset Sanktioner 2 RYSSLAND - UKRAINA Krims anslutning till Ryssland - Stöds helhjärtat

Läs mer

Aktuella utmaningar i EU-samarbetet och kommissionens prioriteringar. Johan Wullt Chef för media och kommunikation EU-kommissionen i Sverige

Aktuella utmaningar i EU-samarbetet och kommissionens prioriteringar. Johan Wullt Chef för media och kommunikation EU-kommissionen i Sverige Aktuella utmaningar i EU-samarbetet och kommissionens prioriteringar Johan Wullt Chef för media och kommunikation EU-kommissionen i Sverige EU:s främsta utmaningar 1. Ekonomiska situationen 2. Konflikter

Läs mer

EU och DU! Ta reda på vad som gäller och säg vad du tycker om Europeiska kommissionens politik om barnens rättigheter

EU och DU! Ta reda på vad som gäller och säg vad du tycker om Europeiska kommissionens politik om barnens rättigheter EU och DU! Ta reda på vad som gäller och säg vad du tycker om Europeiska kommissionens politik om barnens rättigheter Plan arbetar över hela världen för att förbättra situationen för barn som lever i fattigdom

Läs mer

INLEDNING. Utan alla våra fantastiska investerare vore resan mot en värld fri från hunger inte möjlig tillsammans förändrar vi världen!

INLEDNING. Utan alla våra fantastiska investerare vore resan mot en värld fri från hunger inte möjlig tillsammans förändrar vi världen! HUNGERPROJEKTET KVINNORS LEDARSKAP RAPPORT 2014 INLEDNING MED DENNA RAPPORT vill vi på Hungerprojektet tacka alla fantastiska individer och företag som under det gångna året har varit med och stöttat våra

Läs mer

Internationell Ekonomi

Internationell Ekonomi Internationell Ekonomi Handelshinder När varor säljs till ett land från ett annat utan att staten tar ut tull eller försvårar handeln så råder frihandel Motsatsen kallas protektionism Protektionism Med

Läs mer

Brasiliens program för accelererad tillväxt

Brasiliens program för accelererad tillväxt Telemeddelande (A) Sid. 1(5) Mnr BRAS/20110420-1 2011-04-20 Brasilia Pierre Liljefeldt Praktikant Sonya Ayeb Karlsson UD-AME Dnr 34 Brasiliens program för accelererad tillväxt Sammanfattning Brasilien

Läs mer

Väktare av EU:s finanser

Väktare av EU:s finanser SV Väktare av EU:s finanser EUROPEISKA REVISIONSRÄTTEN Granskning av EU-medel i hela världen Europeiska revisionsrätten är en EU institution som grundades 1977 och ligger i Luxemburg. Revisionsrätten har

Läs mer

Vår EU-valkampanj våren 2009

Vår EU-valkampanj våren 2009 Vår EU-valkampanj våren 2009 Bilaga till verksamhetsberättelse 2007-2009 I GLÖD-KONGRESSEN 2009 RÅDHUSET, MALMÖ BOX 704 03, 107 25 STOCKHOLM Besök, Sveavägen 68 Telefon: 08 545 55 330 Broderskapsrörelsen

Läs mer

Värderingsövning. Handelsspelet - spelet om världsmarknaden

Värderingsövning. Handelsspelet - spelet om världsmarknaden Värderingsövning Handelsspelet - spelet om världsmarknaden I den här övningen får deltagarna prova på hur det är att verka i en (förenklad) modell av världsmarknaden. Det börjar som en tävling mellan olika

Läs mer

Mitt namn är Christina Engfeldt och jag arbetar som informationsansvarig för FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO).

Mitt namn är Christina Engfeldt och jag arbetar som informationsansvarig för FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO). [Bild 1] Inledning Jag vill börja med att tacka för ordet och säga att det är roligt att vara här och delta i den här sessionen som behandlar debatten om biodrivmedel. Mitt namn är Christina Engfeldt och

Läs mer

Utrikeshandel med teknikvaror

Utrikeshandel med teknikvaror Utrikeshandel med teknikvaror Ekonomisk analys 2012-03-29 Utrikeshandel med teknikvaror Svensk export och import av teknikvaror Teknikvaror till ett värde av 573 miljarder SEK exporterades från Sverige

Läs mer

Olle Ludvigsson Europaparlamentariker. Socialdemokraterna S&D-gruppen Västsverige

Olle Ludvigsson Europaparlamentariker. Socialdemokraterna S&D-gruppen Västsverige Olle Ludvigsson Europaparlamentariker Socialdemokraterna S&D-gruppen Västsverige Internationellt och europeiskt klimatarbete 1) 2) 3) Internationell klimatpolitik: Baksmälla efter Köpenhamn - hur går man

Läs mer

JORDENS RESURSER Geografiska hösten 2015

JORDENS RESURSER Geografiska hösten 2015 JORDENS RESURSER Geografiska hösten 2015 JORDENS SKOGAR Nästan en tredjedel av hela jordens landyta är täckt av skog. Jordens skogsområden kan delas in i tre olika grupper: Regnskogar Skogar som är gröna

Läs mer

Frihet i Iran genom svensk export?

Frihet i Iran genom svensk export? Av Emilie Eriksson Frihet i Iran genom svensk export? För att Iran skall kunna nå frihet behöver många omständigheter förändras. Yttrandefriheten måste stärkas och ledarna väljas på demokratisk grund.

Läs mer

Bokslut Reinfeldt. Hur har Sverige utvecklats under Alliansregeringen?

Bokslut Reinfeldt. Hur har Sverige utvecklats under Alliansregeringen? Bokslut Reinfeldt Hur har Sverige utvecklats under Alliansregeringen? 2 Sammanfattning Vi har granskat Sveriges utveckling under regeringen Reinfeldt. Vi har fokuserat på fyra avgörande områden där regeringen

Läs mer

LANDSPROFIL BARNSÄKERHET. Sverige

LANDSPROFIL BARNSÄKERHET. Sverige LANDSPROFIL BARNSÄKERHET 2007 Sverige Barnsäkerhetsprofilen 2007 för Sverige belyser bördan av skador bland barn och ungdomar och undersöker de sociodemografiska bestämmande faktorerna för att ge en utgångspunkt

Läs mer

fler Jobb åt gör sverige unga grönare utveckla småföretagen möjligheter hela landet Budgetpropositionen 2014 centerframgångar

fler Jobb åt gör sverige unga grönare utveckla småföretagen möjligheter hela landet Budgetpropositionen 2014 centerframgångar fler gör sverige grönare Jobb åt unga ge småföretagen möjligheter utveckla hela landet Budgetpropositionen 2014 centerframgångar BP14 en framgång för Centerpartiet Budgeten för 2014 är en arbetsseger för

Läs mer

!! 1. Feminism för alla. Nu äntligen kan feminister få mer makt. Rösta på Feministiskt initiativ i valet 14 september!

!! 1. Feminism för alla. Nu äntligen kan feminister få mer makt. Rösta på Feministiskt initiativ i valet 14 september! Feminism för alla Nu äntligen kan feminister få mer makt. Rösta på Feministiskt initiativ i valet 14 september Vi har en feministisk politik som också arbetar med antirasism och mänskliga rättigheter.

Läs mer

En enda jord människor och miljö. Vecka 10-15

En enda jord människor och miljö. Vecka 10-15 En enda jord människor och miljö. Vecka 10-15 Varför är vissa länder rika och andra fattiga? Hur är det att leva i ett fattigt land? Hur ska fattiga länder kunna bli rika? Hur kommer jorden att se ut i

Läs mer

Det svenska jordbruket läggs ner i tysthet medan allt mer mat importeras!

Det svenska jordbruket läggs ner i tysthet medan allt mer mat importeras! amtiden r f h c o n e t a M? Vart är vi på väg Susanne Gäre Gunnar Lyckhage Det svenska jordbruket läggs ner i tysthet medan allt mer mat importeras! Sverige saknar en livsmedelsstrategi! Jordbrukarna

Läs mer

Mathias Sundin Projektledare skolaktiviteter BioFuel Region / KNUT-projektet mathias.sundin@biofuelregion.se

Mathias Sundin Projektledare skolaktiviteter BioFuel Region / KNUT-projektet mathias.sundin@biofuelregion.se Mathias Sundin Projektledare skolaktiviteter BioFuel Region / KNUT-projektet mathias.sundin@biofuelregion.se Vision Norra Sverige en världsledande region i omställningen till ett ekonomiskt, socialt och

Läs mer

Agenda. Finans- och skuldkris Konjunkturuppdatering Räntor, valutor och börs

Agenda. Finans- och skuldkris Konjunkturuppdatering Räntor, valutor och börs Agenda Finans- och skuldkris Konjunkturuppdatering Räntor, valutor och börs Åke Linnander Anna-Maria Najafi BNP-prognoser BNP-prognos BNP prognos prognos bidrag till tillväxt 2011 2012 2013 2014 i Mdr

Läs mer

hållbar affärsmodell för framtiden

hållbar affärsmodell för framtiden hållbar affärsmodell för framtiden Vår affärsmodell bygger på det vi tror är rätt i ett långsiktigt perspektiv. Långsiktigheten följer den tradition som Södras medlemmar i generationer har arbetat efter

Läs mer

SVERIGEDEMOKRATISKT INRIKTNINGSPROGRAM FÖR ENERGIPOLITIK

SVERIGEDEMOKRATISKT INRIKTNINGSPROGRAM FÖR ENERGIPOLITIK SVERIGEDEMOKRATISKT INRIKTNINGSPROGRAM FÖR ENERGIPOLITIK Antogs av Landsdagarna 2011. Tryckversion 2.0-2014-03-04 VISION För att Sverige ska kunna upprätthålla en hög internationell konkurrenskraft och

Läs mer

GMO på världsmarknaden

GMO på världsmarknaden GMO på världsmarknaden En marknadsöversikt för genetiskt modifierade organismer, GMO en kortversion USA, Argentina, Brasilien, Kanada, Kina, Indien, Paraguay och Sydafrika är de länder som producerar mest

Läs mer

HUNGERPROJEKTET JUla REsUlTaT 2014

HUNGERPROJEKTET JUla REsUlTaT 2014 HUNGERPROJEKTET Jula Resultat 2014 Inledning Varmt tack till Jula AB - ledningen och medarbetarna - som under det som under det gångna året har investerat i en framtid fri från hunger och fattigdom i Bangladesh.

Läs mer

Kommunalt partnerskap

Kommunalt partnerskap Kommunalt partnerskap Eslövs kommun har genom kontakter med föreningen Globträdet kommit i kontakt med kommunen Lugazi i Uganda, som är intresserade av att ingå ett kommunalt partnerskap med Eslövs kommun.

Läs mer

Landrapport från ISLAND NBO:s styrelsemöte 21.-22.november 2012 i Göteborg

Landrapport från ISLAND NBO:s styrelsemöte 21.-22.november 2012 i Göteborg Landrapport från ISLAND NBO:s styrelsemöte 21.-22.november 2012 i Göteborg Nyckeltal för ISLAND nov. 2012 Förväntad BNP-utveckling 2,8 % Inflationstakt 4,6 % Arbetslöshet 5,0 % Bostadsbyggande prognos

Läs mer

ETT FÖNSTER MOT VÄRLDEN

ETT FÖNSTER MOT VÄRLDEN ETT FÖNSTER MOT VÄRLDEN Film och diskussion VAD ÄR PROBLEMET? Filmen Ett fönster mot världen är en introduktion till mänskliga rättigheter. Den tar upp aktuella ämnen som kvinnors rättigheter, fattigdom,

Läs mer

Medfinansieras av Europeiska kommissionen

Medfinansieras av Europeiska kommissionen Medfinansieras av Europeiska kommissionen Varför en Europeisk Union? Visioner och tankar om ett enat Europa fanns redan på 1800talet men först efter de två världskrigen startade ett sådant Europeiskt samarbete.

Läs mer

Samhällskunskap. Ämnesprov, läsår 2012/2013. Delprov B. Årskurs. Samhällskunskap åk 9 vt 2013. Elevens namn och klass/grupp

Samhällskunskap. Ämnesprov, läsår 2012/2013. Delprov B. Årskurs. Samhällskunskap åk 9 vt 2013. Elevens namn och klass/grupp Ämnesprov, läsår 2012/2013 Samhällskunskap Delprov B Årskurs 9 Elevens namn och klass/grupp Prov som återanvänds omfattas av sekretess enligt 17 kap. 4 offentlighets- och sekretesslagen. Detta prov återanvänds

Läs mer

Sverigedemokraterna 2011

Sverigedemokraterna 2011 Energipolitiskt program S 2011 Vision För att Sverige ska kunna upprätthålla en hög internationell konkurrenskraft och levnadsstandard vill S föra en energipolitik som säkerställer en prisvärd och tillförlitligenergiförsörjning,

Läs mer

Foto: Kalle Segebäck SOS BARNBYAR CENTRALAFRIKANSKA REPUBLIKEN

Foto: Kalle Segebäck SOS BARNBYAR CENTRALAFRIKANSKA REPUBLIKEN Foto: Kalle Segebäck SOS BARNBYAR CENTRALAFRIKANSKA REPUBLIKEN CENTRALAFRIKANSKA REPUBLIKEN Centralafrikanska republiken är ett av de fattigaste länderna i världen. 63 procent av befolkningen lever på

Läs mer

Noaks Ark Nyhetsbrev nr 1/2006: statistik över 2005

Noaks Ark Nyhetsbrev nr 1/2006: statistik över 2005 Hiv/Aids 2005 Antalet hivsmittade i världen är nu 40,3 miljoner. Endast under 2005 har 4,9 miljoner vuxna och barn smittats med viruset. Trots att andelen hivsmittade har minskat i vissa länder, så fortsätter

Läs mer

Barnens Rättigheter Manifest

Barnens Rättigheter Manifest Barnens Rättigheter Manifest Barn utgör hälften av befolkningen i utvecklingsländerna. Omkring 100 miljoner barn lever i Europeiska Unionen. Livet för barn världen över påverkas dagligen av EU-politik,

Läs mer

Demokrati. Ordet demokrati kommer ifrån grekiskan och betyder folkstyre. All makt utgår ifrån folket. Sveriges Riksdag

Demokrati. Ordet demokrati kommer ifrån grekiskan och betyder folkstyre. All makt utgår ifrån folket. Sveriges Riksdag Demokrati Ordet demokrati kommer ifrån grekiskan och betyder folkstyre. All makt utgår ifrån folket. Gustav Vasa kallade till två riksmöten 1527 och 1544 där präster, adel, borgare och bönder samlades

Läs mer

Makrokommentar. November 2013

Makrokommentar. November 2013 Makrokommentar November 2013 Fortsatt positivt på marknaderna Aktiemarknaderna fortsatte uppåt i november. 2013 ser därmed ut att kunna bli ett riktigt bra år för aktieinvesterare världen över. De nordiska

Läs mer

Ekonomiskt kretslopp

Ekonomiskt kretslopp Samhällets ekonomi Ekonomiskt kretslopp Pengar, varor och tjänster flödar genom samhället Enkel förklaringsmodell (så här såg det ut innan banker och den offentliga sektorn dök upp): Större förklaringsmodell

Läs mer

FAKTA OCH ARGUMENT INFÖR VALET 2010. Byggnads Elektrikerna Fastighets Målarna Seko Transport. BYGG MER! Om den viktiga bostadspolitiken

FAKTA OCH ARGUMENT INFÖR VALET 2010. Byggnads Elektrikerna Fastighets Målarna Seko Transport. BYGG MER! Om den viktiga bostadspolitiken FAKTA OCH ARGUMENT INFÖR VALET 2010 BYGG MER! Om den viktiga bostadspolitiken Den borgerliga bostadspolitiken Det har skett stora förändringar av bostadspolitiken sedan maktskiftet år 2006. Den borgerliga

Läs mer

Kunskap för stärkt arbetskraft 2014 års ekonomiska vårproposition

Kunskap för stärkt arbetskraft 2014 års ekonomiska vårproposition Kunskap för stärkt arbetskraft 2014 års ekonomiska vårproposition Finansmarknadsminister Peter Norman Statskontorets förvaltningspolitiska dag 9 april 2014 Internationell återhämtning - men nedåtrisker

Läs mer

EU på 10 minuter. eu-upplysningen

EU på 10 minuter. eu-upplysningen ! EU på 10 minuter eu-upplysningen EU på 10 minuter EU-upplysningen 3 Dagligen kommer det nyheter om vad EU har bestämt. Många av frågorna påverkar vår vardag. Sverige och 26 andra länder ingår i Euro

Läs mer

1(5) 2010-05-06. Peking. Markus Lundgren. Det ekonomiska utbytet mellan Kina och Sverige går in i en ny dynamisk fas

1(5) 2010-05-06. Peking. Markus Lundgren. Det ekonomiska utbytet mellan Kina och Sverige går in i en ny dynamisk fas 1(5) 2010-05-06 Peking Markus Lundgren Det ekonomiska utbytet mellan Kina och Sverige går in i en ny dynamisk fas Kina är Sveriges största handelspartner i Asien. 2009 uppgick handeln till 75,2 miljarder

Läs mer

Finansiella risker och lösningar

Finansiella risker och lösningar Finansiella risker och lösningar Jonas Rybring, Deputy General Manager Swedbank Shanghai Branch Shanghai 2008-03-10 1 Lång erfarenhet i Kina Swedbank har gjort affärer i Kina i över 20 år Representationskontor

Läs mer

EKN:s Småföretagsrapport 2014

EKN:s Småföretagsrapport 2014 EKN:s Småföretagsrapport 2014 Rekordmånga exporterar till tillväxtmarknader Fyra av tio små och medelstora företag tror att försäljningen till tillväxtmarknader ökar det kommande året. Rekordmånga exporterar

Läs mer

Internationell Ekonomi

Internationell Ekonomi Internationell Ekonomi Sverige och EMU Sveriges riksdag beslutade 1997 att Sverige inte skulle delta i valutaunionen 2003 höll vi folkomröstning där 56% röstade NEJ till inträde i EMU 1952 gick vi med

Läs mer

Hur står sig Västra Götaland mot målen i Europa 2020

Hur står sig Västra Götaland mot målen i Europa 2020 Fakta & Analys 2012:3 EN KORTRAPPORT FRÅN REGIONUTVECKLINGSSEKRETARIATET Hur står sig mot målen i Europa 2020 Sommaren 2010 lanserade -kommissionen en ny strategi för tillväxt och sysselsättning, Europa

Läs mer

Tidsperiod: vecka 49-50, 2-4. Strävan mot G Strävan mot HM 1 Strävan mot HM 2

Tidsperiod: vecka 49-50, 2-4. Strävan mot G Strävan mot HM 1 Strävan mot HM 2 1 Samhällsekonomi Strävansmål: Du skall efter kursen ha kunskaper om hur beslut om ekonomi kan påverka dig, det svenska samhället och i förlängningen resten av världen Tidsperiod: vecka 49-50, 2-4 Bedömningsmatris

Läs mer

Grundkurs i nationalekonomi, hösten 2014, Jonas Lagerström

Grundkurs i nationalekonomi, hösten 2014, Jonas Lagerström Is there some action a government of India could take that would lead the Indian economy to grow like Indonesia s or Egypt s? If so, what, exactly? If not, what is it about the nature of India that makes

Läs mer

Svensk export och import har ökat

Svensk export och import har ökat Svensk export och import har ökat utrikeshandel med jordbruksvaror och livsmedel 2005 2007 Sverige exporterade jordbruksvaror och livsmedel för 41,5 miljarder under 2007 och importerade för 77 miljarder

Läs mer

DEL 2 AV 3: GODSTRAFIK I SKÅNE MAJ 2013

DEL 2 AV 3: GODSTRAFIK I SKÅNE MAJ 2013 hela DEL 2 AV 3: GODSTRAFIK I SKÅNE MAJ 2013 Mer än en miljon lastbilar passerar varje år Skåne på väg till och från andra destinationer - det blir tretton fordon i bredd genom hela Sverige. enom Skåne

Läs mer

Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04

Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04 Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04 Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 Sverige byggs starkt genom fler i arbete. När fler arbetar kan vi fortsätta lägga grund för och värna allt det

Läs mer

Tra cking: Nästa SR-fråga för näringslivet Business Against Tra cking www.realstars.eu/csr

Tra cking: Nästa SR-fråga för näringslivet Business Against Tra cking www.realstars.eu/csr Tra cking: Nästa SR-fråga för näringslivet Business Against Tra cking www.realstars.eu/csr [Fair Sex] is sex on equal terms and with mutual respect in all situations. Sex trafficking is the opposite of

Läs mer

JENSEN gymnasium Borås Klass EK12 och NA12

JENSEN gymnasium Borås Klass EK12 och NA12 I JENSEN gymnasium Borås Klass EK12 och NA12 TRAFFICKING Trafficking, den tredje största organiserade brottsligheten i världen. Det är fruktansvärt att människohandel förekommer 2013. Allvarliga brott

Läs mer

2020 så ser det ut i Sverige. Julia Hansson, Energimyndigheten

2020 så ser det ut i Sverige. Julia Hansson, Energimyndigheten EU:s 20/20/20-mål till 2020 så ser det ut i Sverige Julia Hansson, Energimyndigheten EU:s 20/20/20-mål till 2020 EU:s utsläpp av växthusgaser ska minska med 20% jämfört med 1990 års nivå. Minst 20% av

Läs mer

Ett hållbart energisystem Målsättningar och styrmedel. Klimatutbildning, 18 mars 2014, Luleå

Ett hållbart energisystem Målsättningar och styrmedel. Klimatutbildning, 18 mars 2014, Luleå Ett hållbart energisystem Målsättningar och styrmedel Klimatutbildning, 18 mars 2014, Luleå Energipolitiska mål för Sverige fram till 2020 Energimyndighetens vision: Ett hållbart energisystem Svensk och

Läs mer

Reseströmmar en översikt 2000 2012

Reseströmmar en översikt 2000 2012 Reseströmmar en översikt 2000 2012 Innehållsförteckning 15 Sammanfattning 16 Inledning 18 Utländska gästnätter på hotell i Sverige 12 Samband mellan utrikeshandel och gästnätter 16 Samband mellan växelkursens

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET 2014-2019. Utskottet för industrifrågor, forskning och energi ARBETSDOKUMENT

EUROPAPARLAMENTET 2014-2019. Utskottet för industrifrågor, forskning och energi ARBETSDOKUMENT EUROPAPARLAMENTET 2014-2019 Utskottet för industrifrågor, forskning och energi 27.4.2015 ARBETSDOKUMENT om utveckling av en hållbar europeisk industri för oädla metaller Utskottet för industrifrågor, forskning

Läs mer

Landrapport från Finland NBO:s styrelsemöte 27 maj 2015 Tórshavn

Landrapport från Finland NBO:s styrelsemöte 27 maj 2015 Tórshavn Landrapport från Finland NBO:s styrelsemöte 27 maj 2015 Tórshavn Nyckeltal för Finland Folkmängd 5.479.000 Förväntad BNP-utveckling + 0,9 % Inflation 2014 + 1,0 % Arbetslöshet (mars 2015) 10,3 % Bostadsbyggande

Läs mer

Valkompassen. 7 riksdagspartier och F! har svarat.

Valkompassen. 7 riksdagspartier och F! har svarat. 7 riksdagspartier och F! har svarat. 5 teman: Utvecklingssamarbete / bistånd Handelsavtal Klimat och miljö Globala rättvisefrågor Mänskliga rättigheter Är partierna överens om någonting? Sverige bör arbeta

Läs mer

Hägringar. Jobbskaparna och jobbkaparna. Det ekonomiska läget Svenskt Näringsliv September 2009

Hägringar. Jobbskaparna och jobbkaparna. Det ekonomiska läget Svenskt Näringsliv September 2009 Hägringar Jobbskaparna och jobbkaparna Det ekonomiska läget Svenskt Näringsliv September 2009 Det ekonomiska läget Svenskt Näringsliv Mars 2010 Konsoliderad bruttoskuld, andel av BNP 140 120 100 80 60

Läs mer

Depressionen. Varför fanns det ett stort uppsving från 1920-talet:

Depressionen. Varför fanns det ett stort uppsving från 1920-talet: Depressionen. Varför fanns det ett stort uppsving från 1920-talet: o Stor industriell expansion i slutet 1900talet. USA hade passerat både GB och Tyskland. Världskriget hade betytt ett enormt uppsving.

Läs mer

Policy Brief Nummer 2013:2

Policy Brief Nummer 2013:2 Policy Brief Nummer 2013:2 Drivmedel från jordbruket effekter av EU:s krav Enligt EU-direktivet om främjande av energi från förnybara energikällor ska varje medlemsland ha ökat sin konsumtion av förnybara

Läs mer

Ekonomisk och handelspolitisk rapport Colombia

Ekonomisk och handelspolitisk rapport Colombia Telemeddelande (A) Sid. 1(11) Mnr BOGO/20110415-1 2011-04-15 Bogotá D.C. Åsa Hindenborg, andre ambassadsekreterare Alfonso Jaramillo, lokal kommersiell handläggare UD-AME Dnr 26 Ekonomisk och handelspolitisk

Läs mer

Företagspolitik i en nordisk kontext

Företagspolitik i en nordisk kontext Företagspolitik i en nordisk kontext 2 FÖRETAGSPOLITIK I EN NORDISK KONTEXT FÖRETAGSPOLITIK I EN NORDISK KONTEXT 3 Alla prognoser visar att tjänstesektorn kommer att fortsätta växa under de kommande åren,

Läs mer

EU i din vardag. EU påverkar allas vardag.

EU i din vardag. EU påverkar allas vardag. EU på 10 minuter Dagligen kommer det nyheter om vad EU har bestämt. Många av frågorna påverkar vår vardag. Sverige och 26 andra länder ingår i Euro peiska unionen. Vad sysslar EU med? Hur går sam arbetet

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-27

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-27 EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för sysselsättning och sociala frågor 2009/2171(INI) 8.4.2010 ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-27 (PE439.256v01-00) Minskning av fattigdomen och skapande av arbetstillfällen i utvecklingsländerna:

Läs mer

Bioenergin i EUs 2020-mål

Bioenergin i EUs 2020-mål Bioenergin i EUs 2020-mål Preem AB Michael G:son Löw Koncernchef och VD IVA 16 november 2011 Preem leder omvandlingen till ett hållbart samhälle 2 Vi jobbar hårt för att det aldrig mer ska bli bättre förr

Läs mer

Ren energi för framtida generationer

Ren energi för framtida generationer Ren energi för framtida generationer Ren energi för framtida generationer Fortums mål är att skapa energi som gör livet bättre för nuvarande och framtida generationer. För att uppnå detta investerar vi

Läs mer

Handel och hållbar utveckling

Handel och hållbar utveckling Handel och hållbar utveckling Lärarfortbildning 2010 Marianne Jönsson marianne.jonsson@kommers.se Vad är hållbar utveckling? 1987 Brundtlandkommissionen 1992 Rio de Janeiro Agenda 21 1998 OECD tre dimensioner

Läs mer

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Lättläst

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Lättläst FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna Lättläst Om FN och de mänskliga rättigheterna FN betyder Förenta Nationerna. FN är en organisation som bildades efter andra världskriget. Alla länder

Läs mer

UTBILDNINGSPAKET FÖR SKOLINFORMATÖRER

UTBILDNINGSPAKET FÖR SKOLINFORMATÖRER UTBILDNINGSPAKET FÖR SKOLINFORMATÖRER , De följande sidorna är en introduktion för er som vill vara med och påverka för ett en mer klimatsmart och rättvis värld. Vi börjar nu i klassrummet! Att vända sig

Läs mer

Samhällskunskap. Ämnesprov, läsår 2012/2013. Delprov A. Årskurs. Samhällskunskap åk 9 vt 2013. Elevens namn och klass/grupp

Samhällskunskap. Ämnesprov, läsår 2012/2013. Delprov A. Årskurs. Samhällskunskap åk 9 vt 2013. Elevens namn och klass/grupp Ämnesprov, läsår 2012/2013 Samhällskunskap Delprov A Årskurs 9 Elevens namn och klass/grupp Prov som återanvänds omfattas av sekretess enligt 17 kap. 4 offentlighets- och sekretesslagen. Detta prov återanvänds

Läs mer

Befolkningstillväxten är fortfarande hög i många av de länder där tryggad tillgång till mat är osäker.

Befolkningstillväxten är fortfarande hög i många av de länder där tryggad tillgång till mat är osäker. Att stilla hungern i en tid av kris I en tid när den ekonomiska krisen dominerar nyheterna är det viktigt att påminna oss själva om att inte alla jobbar på kontor eller i fabriker. Krisen drabbar framförallt

Läs mer

Internationalisering i samhällsvetenskaperna Ekonomiska aspekter på globalisering

Internationalisering i samhällsvetenskaperna Ekonomiska aspekter på globalisering Internationalisering i samhällsvetenskaperna Ekonomiska aspekter på globalisering 1 Globalisering och ekonomisk utveckling bakgrund, innebörd, konsekvenser 2 Fattiga och rika 3 Sverige i en globaliserad

Läs mer