Vi börjar med Affärsomsorg som handlar om hur vi gör affärer och skapar värde för våra kunder och aktieägare.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vi börjar med Affärsomsorg som handlar om hur vi gör affärer och skapar värde för våra kunder och aktieägare."

Transkript

1 Ärade aktieägare, herr ordförande, kära kollegor, mina damer och herrar. Som ni vet så är hållbarhet, eller SKF Care som vi kallar det, vår ledstjärna sedan lång tid tillbaka. Det är lika viktigt för oss att ta ansvar för miljön, medarbetarna och de samhällen där vi verkar som att ha en god ekonomisk utveckling och alla delar hänger ihop. Vad har då hänt sen förra året inom de fyra Care-perspektiven? Vi börjar med Affärsomsorg som handlar om hur vi gör affärer och skapar värde för våra kunder och aktieägare. Som ni kommer ihåg från förra året så hade vi uppfyllt våra tidigare långsiktiga finansiella mål, vi höjde därför ribban. Våra långsiktiga mål nu är att ha en marginal på 15%, en årlig tillväxt på 8% och en avkastning på sysselsatt kapital på 27%. Som ni ser så ligger vi över vårt tillväxtmål och närmar oss de andra. Det här är mål som vi skall nå på ett varaktigt sätt över tiden, och vi har en rad initiativ på gång för att säkerställa detta. Mer om det längre fram var ett utmanande år med en minst sagt instabil världsekonomi. Första halvåret innebar tillväxt i nästan alla branscher. Men under andra halvåret dämpades den på grund av en rad olika faktorer, bland annat skuldkrisen i Europa. Om jag förenklar, så gjorde vi två saker inom SKF. För det första fokuserade vi på kunderna och tog tillvara på den goda efterfrågan som fanns på våra marknader. För det andra, fick vi effekt av våra program för lönsam tillväxt och verksamhetsutveckling. Det innebar att vi kunde leverera rekordsiffror för försäljning, resultat och marginal. Försäljningen steg med över 8% och vinsten per aktie blev över 13 kronor. Det fina resultatet för 2011 och utsikterna för 2012 gör att styrelsen i dag kommer att rekommendera stämman att öka utdelningen med 10% till 5,50 kronor. Låt mig nu gå igenom några konkreta exempel på vad vi gjort under året. Att vårda och utveckla relationerna med våra kunder är nyckeln till tillväxt. Här ser ni tre exempel på några viktiga affärer. Ni hittar många fler i vår årsredovisning. - Vårt åtagande att förlägga produktutveckling nära kund, på marknader med tillväxt, lönar sig. I höstas tecknade vi ett kontrakt med China National Heavy Duty Truck Group för leverans av produkter till deras senaste lastbilsmodeller. Kontraktet är ett resultat av vårt arbete att utveckla produkter speciellt anpassade för den kinesiska marknaden. Det är värt cirka 5,2 miljarder kronor och SKFs största order någonsin! - Här hemma i Sverige har vi tecknat ett avtal med Sandvik Mining and Construction. Bland annat hanterar vi deras lager av SKF-produkter, vilket gör att Sandvik kan sänka sina kostnader och dessutom serva kunderna bättre.

2 Sidan 2 av 6 Dessutom samarbetar vi för att med hjälp av våra fem teknikplattformar, utveckla Sandviks produkter för gruv- och anläggningsmaskiner för bättre produktivitet och säkerhet. - Som ni vet, så säljer vi inte bara produkter utan även tjänster. Det sista exemplet är från ett pappersbruk i Litauen där vi har infört ett program för optimering av driften. Det hjälper bruket att öka sin produktion med 10% genom effektivare övervakning av maskinerna. Jag kan också nämna att under 2011 förstärkte vi de resurser som arbetar nära marknaden med 600 säljare och ingenjörer för att kunna serva våra kunder ännu bättre. Låt oss nu titta på vad vi gör för att fortsätta vara kundernas första val. Forskning och utveckling står högt upp på vår prioritetslista. Innovationer utgör livsnerven i ett företag som SKF och vår ambition är inte bara att behålla, utan också att stärka vårt tekniska ledarskap. Under året öppnade vi vårt globala tekniska center i Bengaluru, Indien (bilden ni ser är därifrån). Tillsammans med vårt center i Shanghai utgör det en viktig byggsten för att kunna utveckla nya produkter nära våra kunder på de snabbväxande marknaderna. Vi har målmedvetet höjt våra investeringar i forskning och utveckling under flera år, och förra året ökade vi med mer än 20%. Antalet patent steg med nästan 30% till 325 stycken. Vi fortsätter nu på samma linje och ökar investeringarna ytterligare 10% i år. Vi fortsätter också att samarbeta med världens bästa universitet. Som jag nämnde förra året så ska de i första hand stödja vårt utvecklingsarbete inom viktiga teknikområden, men även göra SKF mer synligt för studenterna. Vi har nu fem teknikcenter på olika universitet och våra senaste tillskott finns faktiskt i Sverige. Ett vid Luleå Tekniska Universitet med fokus på övervakning och optimering av anläggningar och ett här i Göteborg på Chalmers, för forskning inom hållbar utveckling och miljö. Här ser ni bilder från båda invigningarna för några veckor sen. Våra satsningar på forskning och utveckling ska naturligtvis leda till nya erbjudanden. Under 2011 utvecklade vi hela 30 nya produkter och lösningar och på bilden bakom mig ser ni ett urval av de senaste. Ni hittar fler i vår årsredovisning eller på skf.com. Låt mig kommentera några av dem. Det här är olika produkter som riktar sig till servicemarknaden. De används för att testa utrustningar, samla data, upptäcka fel innan de händer - allt för att öka produktiviteten i våra kunders anläggningar. De här produkterna kanske inte är så kända men de får en allt större betydelse i våra affärer. Och nu vill jag visa er något riktigt spännande som vi har på gång, och som vi

3 Sidan 3 av 6 håller på att testa tillsammans med våra kunder. Mer än hundra års erfarenhet av utveckling och tillverkning av lager har gett oss en unik förståelse för roterande delar i maskiner, och hur de påverkar processer inom industrin. Vi brukar säga att lagren de är hjärtat i maskinen! Ett lagers hjärtljud är alltså ett tecken på hur maskinen mår och hur den presterar. Vår expertis på lager i kombination med många årtionden av erfarenhet från alla större industrier, gör att vi kan tolka de här hjärtljuden. Vi har redan i dag en rad världsledande produkter inom området både portabla och online. Nyckeln till ett framgångsrikt koncept för övervakning av maskiner är att veta vad man skall lyssna efter, hur signalerna skall tolkas och hur man använder kunskapen till att förbättra processerna. Men tänk om vi kunde göra så att lagren inte bara var hjärtat i maskinen utan även hjärnan?! Det är precis vad vi har gjort! Vi har tagit intelligensen i våra produkter för övervakning och förminskat all elektronik och alla sensorer så att de nu får plats inuti lagret istället. Lagret är nu både hjärtat och hjärnan i maskineriet! Inte nog med att lagret nu är intelligent den kraft som elektroniken behöver, genereras av det roterande lagret. Det här är inte en innovation på ritbordet, utan just nu testar vi den ute hos kunder i olika industrier. Som ett första steg har vi som mål att låta den nya tekniken bli standard i våra SKF Nautilus-lager, som används i turbiner till vindkraftverk. Vi testar den också i både passagerartåg och godståg samt i stålverk. Stålverk är en industri som ställer mycket höga krav på den utrustning som används. Ni kan själva föreställa er vad som krävs för att klara temperaturen i ett stålverk. Låt mig citera en utvecklingschef för stålföretaget ArcelorMittal. Han säger att innovationen innebär stora fördelar, nu kan vi mäta belastning, temperatur och annat som uppstår när material utsätts för olika typer av stress på ett tillförlitligt och enkelt sätt, trots den mycket krävande miljön. De goda resultaten gör att ArcelorMittal nu diskuterar ett samarbete med oss för att kunna tillämpa tekniken i alla sina stålverk. Det finns andra mycket spännande nyheter kring den här innovationen och det ser jag fram emot att få berätta mer om i framtiden. Nu vill jag nämna några ord om förvärv. Vi följer hela tiden vilka möjligheter som finns på marknaden och har en lista på företag som vi är intresserade av. I början av det här året köpte vi ett företag som heter General Bearing Corporation (GBC). Det tillverkar lager till bland annat lastbilar, bilar och trailers. Huvudkontoret och kunderna finns i USA, men tillverkningen finns i Kina där man har fyra fabriker. Produkterna marknadsförs under varumärkena The General och Hyatt som vi kommer att behålla som separata varumärken, på samma sätt som vi sen tidigare har PEER. Vi räknar med att förvärvet blir formellt klart under andra kvartalet i år. Beträffande Lincoln som vi köpte 2010, så kan jag säga att integreringen går bra. Försäljningen av smörjsystem växer klart snabbare än övriga verksamheter

4 Sidan 4 av 6 i koncernen och lönsamheten utvecklas väl. Lincoln och SKF arbetar tillsammans inom många områden, bland annat inom forskning och utveckling. På bilden ser ni några av de nya produkterna. Som vanligt så har vi också satt en del nya fabriker på kartan. I september öppnade vi ännu en ny lagerfabrik i Dalian, Kina. Den tillverkar mellanstora lager för den asiatiska marknaden. Vi håller också på att bygga ytterligare tre fabriker. En för tätningar i Mysore, Indien, en för lager i Jinan, Kina, och en fabrik för tillverkning av smörjsystem i Bengaluru i Indien. Alla tre är viktiga investeringar för att möta kundernas behov på de här marknaderna. Nu har ni hört om några av våra satsningar för att växa men för att nå våra mål måste vi även arbeta internt för att minska kostnader och onödigt arbete i verksamheten. Som jag nämnde redan förra året så arbetar vi med Business Excellence och det fortsätter vi med. Det är vår modell för verksamhetsutveckling i hela företaget, både i fabriker och på kontor. Arbetet går enligt plan och vi har utbildat nästan 200 chefer i ledarskap för Business Excellence och även 100 så kallade Champions som är experter på de metoder som används i arbetet. Jag är övertygad om att både kunder och medarbetare kommer att se tydlig nytta av det under kommande år. Nu har jag pratat länge om Affärsomsorg och hur vi utvecklar företaget. Jag vill tillägga att en mycket viktig målsättning är att ge våra aktieägare en bra avkastning. Om vi ser på SKF-aktiens totalavkastning så har den, även under 2011, varit betydligt bättre än börsindex. Det tar jag som ett tecken på att vi gör rätt saker för att skapa värde för er, våra aktieägare. Låt oss nu gå över till nästa dimension av SKF Care Miljöomsorg. Det handlar inte bara om miljöfrågor i vår tillverkning utan om hela värdekedjan, från underleverantör till kund och ända tills produkten är skrotad. Alltså, med fokus på hela livscykeln. Låt oss titta på några exempel från vår egen verksamhet. Vårt arbete inom det här området har pågått i många år satte vi som mål att minska våra koldioxidutsläpp med 5% per år, i absoluta tal. Det är ett tufft mål men tack vara många olika insatser runt om i världen har vi klarat det. Det handlar dels om att bygga nya fabriker enligt högsta miljöstandard, men också om att göra förbättringar i befintlig verksamhet. På bilden ser ni några olika exempel. För att nämna ett så har vår fabrik i Airasca i Italien, genomfört ett helt program för att minska energianvändningen genom att styra tryckluft bättre, införa mer energisnål belysning, installera effektivare motorer i pumpar och mycket, mycket annat. Totalt ledde det till en minskning av koldioxidutsläppen med 308 ton. Det här är ett arbete som pågår hela tiden och som aldrig tar slut och vi kan alltid bli bättre. Den största potentialen finns dock inte i vår egen verksamhet

5 Sidan 5 av 6 utan det är att utveckla lösningar som hjälper våra kunder minska sin miljöpåverkan. Här ser ni tre exempel på sådana produkter. - Den översta är ett ställdon för bussdörrar. En buss som använder dessa, i stället för att öppna och stänga dörrarna med tryckluft, sparar kilo koldioxid per år. Det har vi testat på Volvo-bussar. - I mitten ser ni en SKF ConRo, för stålindustrin. De är modulära rullinjer med lager, tätningar, lagerhus, fett och rullmantlar integrerade. Med den lösningen kan man reducera koldioxidutsläppen med cirka 600 ton per år i en normalstor maskin för stränggjutning. - Längst ner ser ni en StopGo-lösning för motorcyklar. Ni vet den som gör att motorn slås av när man stannar vid rött ljus. Den här är utvecklad av våra ingenjörer i Indien och minskar koldioxidutsläppen med 5 gram per kilometer. Vi har många fler exempel på produkter med bättre miljöprestanda än konventionella, och det är något som vi fortsätter att ha fokus på framöver. Ni kommer höra mer om det inom kort. Så till våra medarbetare. Medarbetaromsorg handlar både om att skapa en trygg arbetsmiljö och möjligheter till utveckling för medarbetarna. Redan från år 2000 har vi haft noll olyckor som mål inom SKF och under 2011 nådde 120 av våra enheter noll rapporterade olyckor i minst ett år. Beträffande utbildning så erbjuder vi ett brett program som innehåller både kurser med fokus på yrkeskompetens och ledarskapsutveckling samt personlig utveckling. Redan förra året berättade jag om att vi har fem SKF College runt om i världen där vi kan utbilda medarbetarna på ett effektivt sätt. Att attrahera och rekrytera unga talanger är viktigt för framtiden. Därför arbetar varje land för att skapa relationer med noga utvalda skolor redan under studenternas studietid. Vi har också ett antal trainee-program inom SKF, både nationella och internationella. Programmen ger studenterna inblick i de möjligheter som SKF har att erbjuda, både i det egna landet och globalt. I Kina har vi ett nationellt trainee-program för att se till att vi rekryterar och utvecklar ingenjörer i Kina. Där finns även ett internationellt program med syfte att tillgodose behovet av ledare och chefer i framtiden. Båda programmen startades 2006 och vi har behållit i princip alla studenterna inom SKF. Generellt kan vi konstatera att trainee-program är ett bra sätt att attrahera studenter och också ett effektivt sätt att behålla dem i företaget under en kritisk första period. Så var vi framme vid den sista delen av SKF Care Samhällsomsorg. Alla våra 130 länder arbetar lokalt, genom ideellt arbete, utbildning och olika samhällsinsatser. Arbetet utvecklas och drivs kontinuerligt av våra enheter och jag tänker inte nämna mer om det i dag. Däremot vill jag ge en uppdatering om vårt arbeta med Meet the World och

6 Sidan 6 av 6 Gothia Cup hade vi 19 Meet the World-tävlingar runt om i världen och de vinnande lagen fick komma till Göteborg och var med Gothia Cup. Låt oss titta på hur det såg ut (film) I år kommer vi att ha 25 Meet the World turneringar. Nytt för i år är att vi även stödjer Kim Källström Trophy i samarbete med Special Olympics, tävlingar för handikappade barn, vilket gör att vi nu har lag i alla kategorier; pojkar, flickor och Special Olympics. Meet the World och Gothia Cup är viktiga för oss eftersom dagens ungdom kan vara framtidens medarbetare, kunder, leverantörer eller aktieägare. Och det är ett sätt för oss att bygga vårt varumärke samtidigt som vi gör en god insats. Nu har ni sett hur vi arbetar med alla delar av SKF Care och jag hoppas att det märks att det varit vår ledstjärna och en viktig del i allt vi gör också under Låt mig så helt kort, visa en bild av resultatet för det första kvartalet i år. Det var mycket bra beträffande försäljning och kassaflöde, och rapporten fick ett positivt mottagande på marknaden. Vi ser ljust på framtiden och utsikterna för vår försäljning andra kvartalet pekar uppåt. Våra erbjudanden är starka och vi är väl positionerade på marknaden speciellt inom områden som miljö och energieffektivitet. Jag hoppas att ni nu fått en god överblick av företaget. Om ni vill veta mer, så kan jag rekommendera er att ladda ner någon av våra SKF-appar. Som ni vet så är vår vision är att förse världen med SKFs kunskap och allt eftersom världen blir mobilare, kan vi använda den senaste tekniken för att göra vår kunskap tillgänglig för kunder, partners och studenter. Därför har vi utvecklat ett antal appar som finns på på App Store och Google Play. Apparna hjälper användare att, på sina smartphones, göra olika beräkningar samt lära sig mer om SKF och våra produkter och lösningar. - Information om företaget, vilka orter vi finns på, våra medarbetare och vår verksamhet hittar ni i vår SKF Care app. - Vi har också appar som gör det lättare för våra egna och våra kunders ingenjörer att beräkna olika saker till exempel livslängd på lager och smörjmedel. Tidigare har man fått räkna ut detta med hjälp av olika tabeller och formler. Nu har vi samlat allting digitalt, vilket spar mycket tid. Vi har ett tiotal appar nu och vi kommer att fortsätta erbjuda våra kunder och partners mobila verktyg, eftersom det gör stor skillnad i att förstå, använda och förse världen med SKF kunskap. Till sist - ett stort tack till SKFs ledning för deras utmärkta insatser och till varje SKF-medarbetare för hans eller hennes engagemang. Tack också till styrelsen och till er, våra aktieägare för ert stöd. TACK!

Årsredovisning 2012. Finansiella, miljömässiga och sociala resultat

Årsredovisning 2012. Finansiella, miljömässiga och sociala resultat Årsredovisning 2012 Finansiella, miljömässiga och sociala resultat Vision Affärsidé Drivkrafter Värderingar Att förse världen med SKFs kunskap Att stärka SKFs globala ledarskap och bibehålla en lönsam

Läs mer

Årsredovisning 2009. inkluderande Hållbarhetsredovisning

Årsredovisning 2009. inkluderande Hållbarhetsredovisning Årsredovisning 2009 inkluderande Hållbarhetsredovisning Vision Att förse världen med SKFs kunskap Affärsidé Att stärka SKFs globala ledarskap och bibehålla en lönsam tillväxt genom att vara det självklara

Läs mer

Årsredovisning 2006. inkluderande Hållbarhetsredovisning

Årsredovisning 2006. inkluderande Hållbarhetsredovisning Årsredovisning 2006 inkluderande Hållbarhetsredovisning Innehåll 1 Det här är SKF 2 Vd har ordet 4 SKF the knowledge engineering company 6 SKFs marknader 8 Förvaltningsberättelse 17 Aktier och aktieägare

Läs mer

FRÅGOR OCH SVAR M.M. *) BOLAGSSTÄMMA SCANIA AB (publ) den 4 maj 2006

FRÅGOR OCH SVAR M.M. *) BOLAGSSTÄMMA SCANIA AB (publ) den 4 maj 2006 Bilaga 10 FRÅGOR OCH SVAR M.M. *) BOLAGSSTÄMMA SCANIA AB (publ) den 4 maj 2006 Innan jag lämnar ordet fritt så frågar jag sekreteraren om det har inkommit några skriftliga frågor till dagens stämma. Sekreteraren

Läs mer

Vi ökade antalet butiker med 250 netto till totalt 1 988. Konjunkturläget skapade möjligheter som vi med vår finansiella styrka kunde ta vara på.

Vi ökade antalet butiker med 250 netto till totalt 1 988. Konjunkturläget skapade möjligheter som vi med vår finansiella styrka kunde ta vara på. Kära aktieägare, Det är väldigt roligt att stå här och träffa er för första gången som vd. Jag vill gärna berätta om året som har gått och också lite om början av det här året. 2009 var ett händelserikt

Läs mer

Vd Karl-Johan Perssons anförande från H&M:s årsstämma 2013

Vd Karl-Johan Perssons anförande från H&M:s årsstämma 2013 Kära aktieägare, Det är väldigt roligt att se att så många av er har kommit hit i dag. Det är ett högt tempo på H&M, så vi har mycket vi vill berätta om i dag; dels om året som gått, då vi fortsatte vår

Läs mer

Together we move the. world. Volvokoncernen Årsredovisning 2012

Together we move the. world. Volvokoncernen Årsredovisning 2012 Together we move the world Volvokoncernen Årsredovisning 2012 En global koncern 2 VD-kommentar omvärldsfaktorer 4 Morgondagens transportbehov Strategi 8 Strategisk inriktning Affärsmodell 22 Produkterbjudandet

Läs mer

PROTONEN. Nyheter från Proton Group

PROTONEN. Nyheter från Proton Group PROTONEN Nyheter från Proton Group 2:2008 Så klarar vi krisen i fordonsindustrin Möt Proton Finishings nya VD Hos Caretec går människan före tekniken Belysning på lager med intelligent armatur innehåll

Läs mer

Årsredovisning. Innehåll

Årsredovisning. Innehåll LAToUr Årsredovisning 2014 Årsredovisning 2014 Innehåll 3 2014 i sammandrag 4 VD-ord 6 Det här är Latour 8 Trender i omvärlden 10 Förvärvsprocessen 12 Hållbarhetsarbete 12 Medarbetare 16 Miljö- och affärsnytta

Läs mer

Det här är SKF. Geografisk fördelning av försäljning, medelantal anställda och anläggningstillgångar 2013 (procent).

Det här är SKF. Geografisk fördelning av försäljning, medelantal anställda och anläggningstillgångar 2013 (procent). SKF i korthet 2013 Det här är SKF SKF är en av världens ledande leverantörer av produkter, lösningar och tjänster inom områdena rullningslager, tätningar, mekatronik, service och smörjsystem. Serviceerbjudandet

Läs mer

Använd ledningssystemet som ett dynamiskt stöd Sid 4

Använd ledningssystemet som ett dynamiskt stöd Sid 4 Tips och intervjuer om verksamhetsutveckling och kvalitet Använd ledningssystemet som ett dynamiskt stöd Januari 2012 Sid 4 Satsa på ett lönsamt kunskapslyft 2012 UTBILDNINGSPROGRAM Black Belt-utbildning

Läs mer

HiQ ÅRSREDOVISNING 2011

HiQ ÅRSREDOVISNING 2011 HiQ ÅRSREDOVISNING 2011 INNEHÅLL Årsstämma Årsstämman äger rum den 28 mars 2012 kl. 16.00 i HiQs lokaler på Regeringsgatan 20, 9tr i Stockholm. Kallelse publiceras i Post- och Inrikes Tidningar samt på

Läs mer

Volvokoncernen 2006 Genom att skapa mervärde för våra kunder skapar vi mervärde för våra aktieägare

Volvokoncernen 2006 Genom att skapa mervärde för våra kunder skapar vi mervärde för våra aktieägare Volvokoncernen 2006 Genom att skapa mervärde för våra kunder skapar vi mervärde för våra aktieägare En global organisation 2 Organisation 4 Volvo i samhället 6 Vision, uppdrag och värderingar 8 Marknadsöversikt

Läs mer

www.pwc.se Kvalitet service innovation

www.pwc.se Kvalitet service innovation www.pwc.se Kvalitet service innovation Vår vision Vår vision är att medverka till ett väl fungerande privat, offentligt och ideellt företagande som inger förtroende. PwC Sverige det här är vi Innehåll

Läs mer

S A N D V I ÅRSREDOVISNING K Å R S R E 2014 D O V ISNING 2 0 14

S A N D V I ÅRSREDOVISNING K Å R S R E 2014 D O V ISNING 2 0 14 ÅRSREDOVISNING 2014 Sandviks produktionsenhet för skärande verktyg, Gimo. INNEHÅLL ÅRET I KORTHET... 1 KONCERNCHEFENS KOMMENTAR... 2 VÅR VÄRLD... 4 DRIVKRAFTER FÖR TILLVÄXT... 8 VÅR STRATEGI...10 VÅRA

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013 ÅRSREDOVISNING 2013 OMFATTANDE PRODUKT- FÖRNYELSE

ÅRSREDOVISNING 2013 ÅRSREDOVISNING 2013 OMFATTANDE PRODUKT- FÖRNYELSE VOLVOKONCERNEN ÅRSREDOVISNING 2013 ÅRSREDOVISNING 2013 OMFATTANDE PRODUKT- FÖRNYELSE EN GLOBAL KONCERN VD-kommentar 2 OMVÄRLDSFAKTORER Transportbehov i dag och i framtiden 4 STRATEGI Vision, kärnvärden,

Läs mer

4. Empiri. 4.1 Olle Burström, IBS. Empiri

4. Empiri. 4.1 Olle Burström, IBS. Empiri 4. I det här avsnittet kommer vi att återge den information som vi har samlat in. Vi har valt att presentera varje intervju för sig och indela dessa i sex olika avsnitt. Först presenterar vi företaget

Läs mer

Volvokoncernen 2005. Kraftig resultatökning Offensiv produktförnyelse Stärkt konkurrenskraft

Volvokoncernen 2005. Kraftig resultatökning Offensiv produktförnyelse Stärkt konkurrenskraft Volvokoncernen 2005 Kraftig resultatökning Offensiv produktförnyelse Stärkt konkurrenskraft En global koncern 2 Organisation 4 Vision, uppdrag och värderingar 6 VD-kommentar 8 En bransch med långsiktig

Läs mer

Vårt år längs vägarna

Vårt år längs vägarna E85 D 95 Vårt år längs vägarna Hållbarhetsredovisning 2012/13 Starkare tillsammans Under 2012 slog vi ner en riktigt stor milstolpe i OKQ8:s historia. Nu finns vi i ett skandinaviskt sammanhang. Som VD

Läs mer

Byxa 349: Årsredovisning 2008

Byxa 349: Årsredovisning 2008 Byxa 349: Årsredovisning 2008 Innehåll VD-ord 2 3 Strategi och mål 4 5 Marknad 6 7 Målgrupper 8 15 Kvinna 10 11 Barn 12 13 Man 14 15 Värdekedjan 16 20 Idé och design 16 Inköp 17 Tillverkning 17 Distribution

Läs mer

ELANDERS ÅRSREDO VISNING 2012 FRAMTIDEN BERÖR

ELANDERS ÅRSREDO VISNING 2012 FRAMTIDEN BERÖR FRAMTIDEN BERÖR DITT OMSLAG Omslagets framsida är en av 5 678 slumpmässigt utvalda bilder genererade från bilden på sidan till vänster. Markören visar var i bilden ditt omslag är genererat. Förstoringen

Läs mer

HiQ ÅRSREDOVISNING 2012

HiQ ÅRSREDOVISNING 2012 HiQ ÅRSREDOVISNING 2012 MEDARBETARE kvalitet ger lönsamhet ger tillväxt LORUM IPSUM koncernredovisning Precis som vårt namn antyder är hög kvalitet det fundament vi bygger HiQ på. Om vi levererar kvalitet

Läs mer

MötSandvik SEPTEMBER 2005. Stark tillväxt Aktieinlösen CFO har ordet Vinnande lag i Brasilien Nytt från Sandviks värld

MötSandvik SEPTEMBER 2005. Stark tillväxt Aktieinlösen CFO har ordet Vinnande lag i Brasilien Nytt från Sandviks värld MötSandvik SEPTEMBER 2005 Stark tillväxt Aktieinlösen CFO har ordet Vinnande lag i Brasilien Nytt från Sandviks värld * Procentuell förändring jämfört med samma kvartal föregående år i fast valuta för

Läs mer

Mer till dig. Mindre till banken. Den tanken har givit oss Sveriges nöjdaste kunder fyra år i rad.

Mer till dig. Mindre till banken. Den tanken har givit oss Sveriges nöjdaste kunder fyra år i rad. Årsredovisning 2013 Mer till dig. Mindre till banken. Den tanken har givit oss Sveriges nöjdaste kunder fyra år i rad. 2 Avanza Bank 2013 Innehåll Kort om Avanza 4 Händelser under året 5 VD har ordet 6

Läs mer

Semc on Årsr edo visning 2013 Årsredovisning 2013 Semcon AB 417 80 Göteborg Besöksadress: Theres Svenssons gata 15 Tel 031-721 00 00 semcon.

Semc on Årsr edo visning 2013 Årsredovisning 2013 Semcon AB 417 80 Göteborg Besöksadress: Theres Svenssons gata 15 Tel 031-721 00 00 semcon. Årsredovisning 2013 DET HÄR ÄR SEMCON 3 000 ANSTÄLLDA sidan 37 GLOBAL RÄCKVIDD sidan 12 ERBJUDANDE INGENJÖRS- TJÄNSTER sidan 22 PRODUKT- INFORMATION sidan 30 FOKUSBRANSCHER FORDON sidan 22 INDUSTRI sidan

Läs mer

årsred0 visning Vi fortsätter att göra många förbättringar varje dag. Det är så vi bygger ett starkt KappAhl. verksamhet hållbarhet resultat

årsred0 visning Vi fortsätter att göra många förbättringar varje dag. Det är så vi bygger ett starkt KappAhl. verksamhet hållbarhet resultat årsred0 visning 2014 verksamhet hållbarhet resultat Vi fortsätter att göra många förbättringar varje dag. Det är så vi bygger ett starkt KappAhl. Johan Åberg, vd, sidorna 2 3 ... hållbarhet och lönsamhet

Läs mer

Ålö Intressenter AB Ålö AB Alo Danmark A/S Alo North America Inc. Ålö Sverige Alö Deutschland Vertriebs-GmbH Alo USA Inc.

Ålö Intressenter AB Ålö AB Alo Danmark A/S Alo North America Inc. Ålö Sverige Alö Deutschland Vertriebs-GmbH Alo USA Inc. ÅRSREDOVISNING 2009 Ålös affärsidé är att utifrån kundernas behov utveckla, tillverka och globalt marknadsföra frontlastare med tillbehör för att maximera traktorns nyttovärde i jordbruk, industri och

Läs mer

modern management network ab

modern management network ab Idea Inventum är ett helt unikt affärsutvecklingsprogram för företag med ca 10-50 anställda, som ägs eller delägs av kvinnor, och vill växa genom att utmana invanda arbetssätt och tankemönster, för att

Läs mer

LönsamT samarbete. Hon drivs av nyfikenhet 14. Så kan servicen bli ännu bättre 4. Här är världens tystaste borrigg 6 BITZ NR 1 / 2012 I 1

LönsamT samarbete. Hon drivs av nyfikenhet 14. Så kan servicen bli ännu bättre 4. Här är världens tystaste borrigg 6 BITZ NR 1 / 2012 I 1 En kundtidning från Atlas Copco MINING AND ROCK EXCAVATION TECHNIQUE SWEDEN l Nr 1 / 2012 LönsamT samarbete Effektiviseringen av driften i Zinkgruvan handlar om att tänka nytt. Operatören André Karlsson

Läs mer

Bygg din egen framtid på säkerhetsbranschens

Bygg din egen framtid på säkerhetsbranschens Bygg din egen framtid på säkerhetsbranschens starkaste koncept Vi söker dig som vill arbeta med larm och säkerhet som egen företagare. Som metodiskt och långsiktigt vill bygga upp en stabil och lönsam

Läs mer