De viktigaste händelserna Verkställande direktörens översikt. Finavia i korthet. Flygtrafikens betydelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "De viktigaste händelserna 2009. Verkställande direktörens översikt. Finavia i korthet. Flygtrafikens betydelse"

Transkript

1 R E S O R L A N D S K A P F I N A V I A S Å R S R E D O V I S N I N G

2 New York 8:40 F I N A V I A S Å R S R E D O V I S N I N G I n n e h å l l Toronto 8:40 Boston 8:30 Reykjavik 3:35 Ö V E R S I K T De viktigaste händelserna 2009 Verkställande direktörens översikt Finavia i korthet Flygtrafikens betydelse Förändringen i flygtrafik- och verksamhetsmiljön Personalen och Finavia som arbetsgivare Flygplatsen, kunden och miljön Ett år av förändringar på Helsingfors-Vanda flygplats Finavias styrelse och ledningsgrupp Dublin 3:10 Manchester 3: S T Y R E L S E N S V E R K S A M H E T S B E R Ä T T E L S E O C H B O K S L U T Styrelsens verksamhetsberättelse och bokslut Nyckeltal Resultaträkning Balansräkning Finansieringsanalys Noter till bokslutet Revisionsberättelse Lisbon 4:40 Ponta Delgada 6:10 London 3:10 Paris 3:05 Madrid 4:20 Biarritz 3:40 Malaga 4:45 Palma de Mallorca 4:00 Barcelona 3:45 Funchal 5:45 Faro 4:45 Jerez de la Frontera 4:35 Alicante 4:25 2 R E S O R. L A N D S K A P Tenerife 6:20 Las Palmas 6:05

3 Tokyo 9:25 Nagoya 9:35 Osaka 9:45 Seoul 8:35 Hong Kong 9:50 Beijing 7:40 Shanghai 8:55 Bangkok 9:45 Petrozavodsk 1:20 Bergen 1:55 Oslo 1:30 Gothenburg 1:25 Stockholm 0:55 Norrköping 1:20 Visby 1:30 HELSINKI St. Petersburg 0:55 Tallinn 0:35 Moscow 1:50 Delhi 6:40 Billund 2:20 Copenhagen 1:35 Riga 0:55 Vilnus 1:15 Ekatarinburg 2:45 3:10 Amsterdam 2:35 Brussels 2:40 Geneva 3:00 Düsseldorf 2:25 Zurich 2:55 Milan 3:15 Frankfurt 2:40 Stuttgart 2:50 Hamburg 1:55 Munich 2:35 Venice 3:10 Ljubljana 2:35 Berlin 2:00 Prague 2:20 Vienna 2:30 Budapest 2:25 Krakow 1:45 Warsaw 1:45 Bucharest 2:30 Kiev 1:45 Dubai 5:55 Nice 3:35 Pisa 2:55 Rome 3:35 Split 3:00 Dubrovnik 3:30 Istanbul 3:15 Athens 3:40 Samos 3:50 Larnaca 4:00 Heraklion 3:55 Kos 3:50 Malta 4:05 F I N AV I A. Å R S R E D O V I S N I N G 3 Paphos 4:15 Chania 3:50 Rhodes 4:00

4 2009 De viktigaste händelserna Antalet parkeringsplatser på Helsingfors-Vanda flygplats ökade med när Finavia 3.2 öppnade ett nytt parkeringshus. Avtalet med NORACON undertecknades 9.2. Via konsortiet NO- RACON har Finavia möjlighet att delta i EU:s forsknings- och utvecklingsprogram SESAR som fokuserar på utveckling av system och teknik för flygtrafiktjänster. Programmet beräknas kosta 2,1 miljarder euro. Bygget av Ringbanan kring Helsingfors-Vanda inleddes. Banan som byggs från huvudbanan via Helsingfors-Vanda flygplats till Vandaforsen kommer att färdigställas år Finavias styrelse beslutade att alla områdeskontrolltjänster i Finland tillhandahålls via södra Finlands flygtrafiktjänstecentral i Aitovuori i Tammerfors. Den nya verksamhetsmodellen införs under år Under juli öppnade Finavia en öppen internetuppkoppling på 13 flygplatser: Björneborg, Joensuu, Jyväskylä, Kajana, Kittilä, Kronoby, Kuopio, Nyslott, Rovaniemi, Tammerfors-Birkala, Uleåborg, Vasa och Åbo. På Helsingfors-Vanda flygplats har den avgiftsfria uppkopplingen varit i bruk redan tidigare. Avtal med NORACON Byggandet av Ringbanan inleddes Avgiftsfri internetuppkoppling Utbyggnaden av Kuusamo flygplats blev färdig Utbyggnaden för ankommande passagerare på Kuusamo flygplats öppnades Där finns lokalerna för bagagehantering och -överlåtelse samt två bagagetransportörer för ankommande bagage. Inom Finavia bedrevs i mars juni samarbetsförhandlingar som syftade till att nå besparingar på cirka fem miljoner euro. Miljötillstånd för Jyväskylä och Kuopio Finavia, Uleåborg stad och den ekonomiska regionen avtalade om utökning av kapaciteten på Uleåborg flygplats samt renovering av terminalen och konstruktionerna i enlighet med statsrådets stimulansbeslut. Östra Finlands miljötillståndsverk beviljade flygplatserna i Jyväskylä och Kuopio miljötillstånd enligt miljöskyddslagen. Terminalindelningen förändrades På Helsingfors-Vanda flygplats avskaffades indelningen av terminalerna i inrikes- och utrikesflyg 5.8. Avgångar och ankomster sker i den terminal där passagerarens flygbolag opererar. 4 R E S O R. L A N D S K A P

5 På Helsingfors-Vanda flygplats öppnades den första delen av den utbyggda terminalen för passagerare. I den utbyggda delen finns dessutom den nya bagagecentralen. En 280 meter lång tunnel förenar de nuvarande bagagelokalerna i utrikesterminalen med de nya bagagelokalerna. Finavia sänkte flygplats- och flygtrafikavgifterna samt säkerhetsavgifterna för den kommersiella civila flygtrafiken. Den tidsbegränsade sänkningsperioden började och sänkningen var cirka tio procent till och med slutet av året. Terminalutbyggnaden på Helsingfors-Vanda flygplats öppnades för passagerare inom fjärrtrafiken Finavia avtalade med Palace Kämp Hotellit Oy om hotellverksamhet vid Helsingfors- Vanda. Palace Airport öppnades vid terminal 2. Ny bagagecentral Avgifterna sänktes Terminalutbyggnaden togs i bruk Webbtjänsten förnyades Mariehamn årets flygplats Finavia bolagiserades Finavias webbtjänst förnyades så att den kan tjäna flygpassagerarna ännu bättre än tidigare. Nylanseringen gällde webbplatserna för koncernen (www.finavia. fi) och flygplatserna, med undantag av webbplatsen för Helsingfors-Vanda. Mariehamn valdes till årets flygplats Till valet bidrog bland annat hur flygplatsen har hanterat kostnadsutvecklingen under lågkonjunkturen. Dessutom har personalen på flygplatsen tillägnat sig den nya verksamhetsmodellen som syftar till en förändring. Mer om händelserna under Luftfartsverket Finavia bolagiserades i början av år Det ekonomisk-politiska ministerutskottet biföll Kommunikationsministeriets förslag av om att bolagisera Finavia från och med Under riksdagsbehandlingen bekräftades att Finavia skulle ombildas till ett aktiebolag. F I N AV I A. Å R S R E D O V I S N I N G 5

6 2009 Verkställande direktörens översikt År 2009 var utmanande såväl för Finavia som för hela flygtrafikbranschen. Den långvariga uppgången vände nedåt redan året innan och den globala ekonomin gjorde en djupdykning vilket ledde till att passagerarsiffrorna inom flygtrafiken gick på minus överallt i världen. Detta hände också i Finland där antalet passagerare minskade med 7,7 procent. Nedgången gällde särskilt inrikesflygtrafiken där minskningen uppgick till 12,2 procent jämfört med året innan. Antalet passagerare inom den internationella reguljärtrafiken minskade med 4,8 procent. Förändringarna återspeglades i lönsamheten för hela branschen. Vidare försvagades flygbolagens situation också av en priserosion i och med att minskningen av antalet kunder gällde särskilt platserna i den dyrare klassen. Investering i kunderna, ansvar för hela luftfarten Finavia är medveten om sin roll som en central aktör inom flygfartsbranschen och bolaget vill bära sitt ansvar. I den svåra situationen som omfattade hela branschen beslutade Finavias styrelse att sänka flygplats- och flygtrafikavgifterna samt säkerhetsavgifterna för den kommersiella civila flygtrafiken i enlighet med de riktlinjer som statsrådet lade fram i budgetmanglingen. Sänkningen som trädde i kraft den 1 september 2009 var ungefär 10 procent. Genom sänkningen förbättrades verksamhetsförutsättningarna för flygtrafiken särskilt för inrikestrafiken som stod inför stora utmaningar. Prissänkningen hade en omvänd effekt på Finavias ekonomi eftersom den innebar en intäktsförlust på omkring 20 miljoner euro på årsnivå. Finavias satsningar på effektivare verksamhet hjälper å andra sidan flygbolagen som kämpar med utmaningar gällande lönsamheten. Trafikavgifterna som uppbärs av flygbolagen har reellt sjunkit redan under flera år, även om Finavias investeringsprogram som utgår från flygbolagens kundefterfrågan samtidigt har varit omfattande. Priserna har ökat med högst hälften jämfört med inflationsstegringen, den mellanliggande differensen har kompenserats genom att göra den egna verksamheten effektivare. Finavia försöker genom aktiv prissättning skapa förutsättningar för en positiv utveckling av flygtrafikutbudet. I en europeisk jämförelse ligger Finavias prisnivå inom den lägsta tredjedelen. Exempelvis säkerhetsavgiften är i Finland mer än hälften lägre än på många flygplatser i Centraleuropa. År 2010 kommer vi att uppnå en ännu fördelaktigare nivå tack vare konkurrensutsättning av tjänsterna och nya avtalsstrukturer. Avgifterna som uppbärs för flygplatsernas flygtrafiktjänster har i sin tur för liten täckning. De finansieras med intäkterna från Finavias kommersiella affärsverksamhet som trots det minskade antalet passagerare förblev lika stora som året innan och skapar förutsättningar för utbudet. Kostnaderna anpassas till de minskade intäkterna Vid sidan av rabatten till flygbolagen tärde den långsammare flygmarknaden på Finavias ekonomi. För att anpassa kostnaderna till de mindre kundintäkterna tvingades Finavia för första gången under bolagets historia att inleda samarbetsförhandlingar som gällde hela personalen. Förhandlingarna pågick från mars till juni i en öppen och positiv anda. Samarbetsdelegationen begrundade i en konstruktiv anda vilken typ av åtgärder som behövs för att uppnå sparmålet om fem miljoner euro. I samarbete med personalorganisationerna ingicks en överenskommelse om att byta ut semesterpenningarna mot ledighet samt om permitteringar. Den öppna och interaktiva förhandlingsprocessen var tung för del- 6 R E S O R. L A N D S K A P

7 F I N AV I A. Å R S R E D O V I S N I N G 7

8 Finavias verksamhet främjar Finlands konkurrens tagarna trots att slutresultatet var bra. Jag vill tacka personalens representanter för att de förstod så väl den internationella finanskrisens inverkan på branschen och Finavias behov av att trygga utvecklingsmöjligheterna på lång sikt. Flygtrafiken förbinder regionerna i Finland med resten av världen. De ekonomiska konjunkturerna förändras och i anknytning till dem förekommer det uppgångar och nedgångar i antalet passagerare inom flygtrafiken. Flygtrafikens betydelse för Finland förändras dock inte. Finland är ett stort nordiskt land som avskärmas av hav och från vilket det är lång väg till näringslivets viktiga exportmål, världens kultur- och vetenskapscenter, de beslutsfattande orterna inom Europeiska unionen samt varma semestermål. Flygtrafiken är en mycket viktig faktor för det finländska samhällets livskraft eftersom det inte existerar några alternativ. Tack vare flygtrafikens tjänster är Finland närvarande såväl i Europa som globalt. Finavia är starkt engagerat i främjandet av konkurrensförmågan och välfärden i Finland. Vi utvecklar flygplatsernas tjänster i samarbete med de ekonomiska regionerna för att våra flygplatser ska betjäna de lokala aktörernas behov på bästa möjliga sätt. Förutom att nätverket med 25 flygplatser främjar jämlikheten mellan regionerna bidrar det också till att minska marktrafikens miljökonsekvenser. Tack vare det täta nätverket utgör flygtrafiken ett alternativ till marktrafiken överallt i Finland. Flygtrafiken är ett snabbt och säkert kollektivtrafikmedel och energieffektivt som bäst. Trafiken ger upphov till växthusgaser och flygtrafikens andel av de globala koldioxidutsläppen är ungefär 2 procent. Det går att minska trafikens miljöbelastning med förnuftiga åtgärder. Det är möjligt att minska flygplanens utsläpp i inflygningsskedet med procent med hjälp av metoden för kontinuerlig minskning av höjden (gröna inflygningar). 60 procent av alla landningar på Helsingfors-Vanda flygplats hör till dessa miljövänligare landningar. Helsingfors-Vanda understöder hela flygplatsnätverket Recessionen har inte ändrat Helsingfors-Vanda flygplats ställning som hub, dvs. knutpunkt för flygtrafiken mellan Asien och Europa. Detta visar sig även i att flygen till Asien fortfarande är är en central del i Finnairs strategi. Helsingfors-Vanda flygplats är den ledande fjärrtrafikflygplatsen för trafiken mellan Europa och Asien, via den reste passagerare. Passagerarmängden som Helsingfors-Vanda flygplats hubställning medför möjliggör ett mångsidigt nätverk av flygrutter som det annars skulle vara omöjligt att upprätthålla i ett land med så få invånare. En betydande del av till exempel de direkta målen i trafiken till Europa stöder sig på Asientrafiken. Därför är det viktigt för hela landet att bibehålla Helsingfors- Vanda flygplats ställning i konkurrensen om de internationella transferpassagerarna. Därför är det skäl att betrakta investeringarna i Helsingfors-Vanda inte bara som investeringar i flygplatsnätverket och flygtrafiken i hela Finland utan också i Finlands konkurrenskraft och närvaro. Satsningarna på att upprätthålla och förbättra Helsingfors- Vanda flygplats konkurrenskraft har varit omfattande. Den 10 december hölls den festliga invigningen av flygplatsens nya terminalutbyggnad som satsar på tjänster fyllda av upplevelser och smidigt resande. Under innevarande år tas en ny bagagehanteringscentral i terminalutrymmena i användning. Det toppmoderna systemets kapacitet och snabbhet är ytterst viktiga konkurrensfaktorer för Helsingfors-Vanda flygplats vars målsättning är att vara världens snabbaste transferflygplats. Helsingfors-Vanda flygplats hub-ställning har i marknadsföringen presenterats med hjälp av konceptet Via Helsinki som framhäver Helsingfors-Vandas betydelse som en viktig transferflygplats. För att en oavbruten resekedja och utmärkta passagerarerfarenheter samt flygplatsens goda rykte ska kunna garanteras krävs det förutom de konkurrenskraftiga omständigheterna som Finavia har skapat även att alla aktörer som är verksamma på flygplatsen har fungerande processer och att arbetsmarknaden fungerar. Den typen av dröjsmål och inställda flyg som förekom i slutet av hösten kan tära på den konkurrenskraft som vi alla är i stort behov av. Besluten om investeringarna i Helsingfors-Vanda flygplats fattades år Trots att antalet passagerare minskade tydligt år 2009, har volymen i Asientrafiken, som utgjorde grunden för investeringen, förverkligats och terminal 2 utnyttjas maximalt under rusningstider. Utvecklingen av flygplatsen fortsätter. Finavia deltar till exempel i finansieringen av byggandet av Ringbanan under fyra år från och med När banan är färdig har flygplatsen en järnvägsförbindelse med Helsingfors centrum. Övriga investeringar i flygplatsnätverket under år 2009 var bland annat utbyggnaden av flygplatsen i Kuusamo och mo- 8 R E S O R. L A N D S K A P

9 kraft och välfärd. derniseringen av lokaliteterna samt inledningen av utbyggnaden av terminalen i Uleåborg som ingick i regeringens stimulansprogram. Från affärsverk till aktiebolag med bibehållna värderingar År 2009 var det sista året för Finavia som statligt affärsverk. Riksdagen fastställde lagpropositionen enligt vilken Luftfartsverket Finavia blev aktiebolaget Finavia Abp som från och med den 1 januari 2010 i sin helhet ägs av staten. Under året förbereddes bolagiseringen aktivt. Ändringen av bolagsformen, precis som allt nytt, kan väcka misstankar hos bolagets anställda och kunder om hur bestående riktlinjerna för verksamheten är. Ändringen av bolagsformen är dock ett naturligt steg i Finavias utveckling. Den inverkar inte på de strategiska riktlinjerna men ger större förutsättningar för att genomföra dem. Till exempel övergår personalen till det nygrundade bolaget enligt kontinuitetsprincipen både i fråga om anställningsförhållandets varaktighet, anställningsvillkoren och pensionsfinansieringen. Vi är starkt engagerade i att underhålla flygplatsnätverket i den omfattning som det finns efterfrågan på reguljärtrafik. Vi vill också i fortsättningen producera tjänster för alla våra kunder med utgångspunkt såväl i de civila flygbolagens som i flygvapnets kundbehov. Vi förverkligar Internationella civila luftfartsorganisationen ICAO:s och EU:s principer om transparens, kostnadsmotsvarighet och icke-diskriminering i prissättningen. En av de grundläggande utgångspunkterna för bolagiseringen är att kunderna erhåller tjänster som har producerats på ett så kostnadseffektivt sätt som möjligt och att de betalar för den service som de behöver. Kostnadsbaserad prissättning ger en möjlighet att erbjuda konkurrenskraftiga priser till alla kundgrupper. Samtidigt skapar den en grund för balanserad utveckling av tjänsterna och för underhåll av hela flygplatsnätverket. Redo för förändringar inför den nya tiden År 2010 kommer att bli det mest utmanande året i Finavias historia. Vår uppfattning är att passagerarantalet inom inrikestrafiken kommer att minska med ungefär fem procent medan passagerarantalet inom den internationella trafiken kommer att förbli oförändrat eller kanske växa något, vilket delvis beror på de små passagerarmängderna under jämförelseåret Utvecklingen av passagerarantalet är dock i hög grad beroende av både utvecklingen av hela den globala ekonomin och särskilt av den allmänna ekonomiska situationen i Finland. Särskilda utmaningar för bolagets ekonomi orsakas i intäktsflödet framför allt av prissänkningen som beviljades kunderna och av övergångsperiodens pensionslösning i samband med bolagiseringen, som belastar ekonomin med 35 miljoner euro. Under den rådande stränga ekonomiska situationen är det särskilt viktigt för oss att undersöka alla möjligheter till att utveckla intäkterna och kontrollera kostnaderna. Vidare måste vi göra en kritisk bedömning av vår egen verksamhet och överväga om det lönar sig att själv utföra alla de uppgifter som vi nu gör och om den nuvarande servicenivån som upprätthålls i hela nätverket är den förnuftigaste med tanke på verksamheten. Samtidigt skapades genom ägarlösningar hållbara förutsättningar för bolaget då tillgångarna, dvs. våra produktionsfaktorer, som överförts med apport till bolaget omvärderades till ett lägre värde i enlighet med de förväntade intäkterna inom branschen. Nedskrivningen är 230 miljoner euro och den bidrog till en försvagning av resultatet för Finavias sista verksamhetsår i likhet med finansieringsandelen för Ringbanan på 45 miljoner som upptogs under reserveringar. Före dessa poster i anknytning till bolagiseringen var koncernens resultat 25,4 miljoner euro positivt. Recessionen har förorsakat bestående förändringar inom flygtrafikbranschen, de gamla tiderna kommer inte att återvända i sin dåvarande form. Många flygbolag befinner sig i en lönsamhetskris och en konsolideringsutveckling är att vänta inom branschen. Lågprisbolagen har ökat sin marknadsandel även i Finland med 9 procent och har nått nya kundgrupper med sitt utbud. På Finavia har vi utvecklat kundsamarbetet för att bättre kunna svara på kundernas behov och erbjuda kundorienterade lösningar på ett kostnadseffektivt sätt. Finavia står på en stabil grund och den förnyade organisationsstrukturen stöder den dagliga verksamheten och svarar på utmaningarna i framtiden. Vår kompetenta och motiverade personal har i det stränga ekonomiska läget visat att den har förmåga att förnya sig och att den kan arbeta för såväl Finavias som för hela luftfartsbranschens bästa. Vi kommer att fortsätta på den inslagna vägen i Finavia Abp. Samuli Haapasalo verkställande direktör F I N AV I A. Å R S R E D O V I S N I N G 9

10 Kort om Finavia Finavia erbjuder internationellt konkurrenskraftiga, säkra och pålitliga flygplats- och flygtrafiktjänster. Flygplatsaffärsverksamheten ansvarar för Finavias flygplatsnätverk. Den producerar flygplatstjänster och svarar för flygplatsernas processer, terminalernas externa och interna infrastruktur och alla tjänster från byggande av lokaler till smidigheten i servicekedjan. Flygtrafiktjänstverksamheten har i uppgift att förbättra kundernas verksamhetsförutsättningar genom att producera säkra tjänster som ger mervärde. Verksamheten styr användningen av luftrummet och ansvarar för flygtrafiktjänsterna inom sitt ansvarsområde i luftrummet ovanför Finland och det internationella havsområdet. De riksomfattande flygtrafiktjänsterna svarar för en säker flygtrafik utan förseningar i Finlands luftrum där rusningen är mindre än i Centraleuropa. Den kommersiella affärsverksamheten sköter centraliserat planeringen och utvecklingen av de kommersiella tjänsterna på Finavias samtliga flygplatser tillsammans med de företag som har verksamhet på flygplatserna. Tjänsterna omfattar flygplatsernas butiks-, kiosk-, restaurang- och mötestjänster samt parkerings- och annonseringslokaler. Största delen av tjänsterna produceras av samarbetspartnerna. Affärsverksamheten Airpro. Finavias dotterbolag Airpro Oy utvecklar och producerar trafik-, flygplats- och resetjänster till trafik- och turistföretag samt direkt till passagerare. Airpros styrka är personalens mångsidiga kompetens som möjliggör att de olika uppgifterna som krävs på flygplatserna kan skötas på ett högklassigt sätt. Fastighetsaffärsverksamheten. LAK Lentoasemakiinteistöt Oyj är Finavias dotterbolag. LAK:s mål är att erbjuda de bästa verksamhetslokalerna på flygplatserna. LAK hyr främst ut verksamhetslokaler i de byggnader som bolaget äger på flygplatserna till företag som är verksamma inom flygtrafiken. Bolaget äger kontors- och logistikfastigheter samt utrymmen för förvaring och underhåll av flygplan i första hand på Helsingfors-Vanda flygplats. Bolaget låter också uppföra olika byggobjekt för sina kunder efter behov. R E S O R 10. L A N D S K A P

11 Finavias värderingar S ä k e r h e t > > > > Utgångspunkten i vår verksamhet är säkerheten inom flygtrafiken, som vi inte ger avkall på. Säkerheten bygger på vår kompetens, vårt samarbete och vår ansvarskänsla. E f f e k t i v i t e t o c h f ö r n y e l s e > > > > Vi har initiativförmåga, vi utvecklar vår yrkeskunskap och vi är mottagliga för nyheter. Vi beaktar miljöaspekterna. K u n d i n t r e s s e > > > > Kundintresset är själva drivkraften för vår verksamhet. Kunden kan lita på oss i alla situationer. Vi reagerar snabbt och effektivt på all kundrespons. S a m a r b e t e > > > > Vi värdesätter varandras arbete. Vårt samarbete bygger på diskussion, öppenhet och inbördes förtroende. L Ä N K A R I A N K N Y T N I N G T I L L F I N AV I A S V E R K S A M H E T: Finavias hemsida: Airpro Oy: LAK-lentoasemakiinteistöt Oyj: Kampanjen Turvallinen kiitotie (säker startbana): Finavia publicerar årligen separat en miljööversikt i tryckt form. Den finns även på nätet: Flyginformationstjänsten: F I N AV I A. Å R S R E D O V I S N I N G 11

12 Flygtrafikens betydelse Finland deltar aktivt i globaliseringsutvecklingen: I en internationell jämförelse är landets ekonomi exceptionellt beroende av utrikeshandeln, år 2008 härrörde 45 procent av bruttonationalprodukten från export. Även om recessionen har bidragit till att minska utrikeshandelns andel något, har exporten fortfarande en central betydelse för Finlands välfärd. Företagen letar efter partners överallt i världen i den nätverkande ekonomin. Ett flertal globala spetsföretag inom sin bransch har utvecklats i Finland och de har nätverk av underleverantörföretag som byggts upp kring dem. Samtidigt som företagen har hållit kvar en del verksamheter i Finland har de aktivt utvidgat sin verksamhet till övriga Europa och till de övriga kontinenterna. Snabba förbindelser till viktiga marknader och samarbetspartners har varit en förutsättning för att dessa företag och företagsnätverk, som bygger upp hela landets välfärd, ska kunna vara framgångsrika i den öppna ekonomin. Den teknologiska utvecklingen ger visserligen nya möjligheter att upprätthålla kontakter, men personliga möten och arbetskraftens rörlighet spelar fortfarande en viktig roll. Många företag väljer sin placeringsort utgående från fungerande flygtrafikförbindelser. Samtidigt som de internationella flygrutterna har gjort de finländska företagen till en del av den globala ekonomin, har de nationella flygförbindelserna upprätthållit och ökat hela landets livskraft och jämlikheten mellan regionerna. Umgängesnätverket betjänar arbets- och fritidsresande Täta kontakter med den övriga världen är förutom för ekonomin också viktiga för de övriga sektorerna i samhället. Till exempel för universiteten har samarbete med det internationella vetenskapssamfundet blivit ett livsvillkor, förfarandena inom den Europeiska unionen förutsätter att medlemsländerna samarbetar intensivt och man vill göra kulturen till en exportprodukt. Vidare har det omfattande flygplatsnätverket gjort fritidsmålen i såväl Finland som i andra länder tillgängliga för alla passagerare oberoende av var de bor. Trafiken är dubbelriktad: samtidigt som ett finländskt företags försäljare reser från Helsingfors-Vanda flygplats på tio timmar med den snabbaste förbindelsen i Europa till Tokyo för ett viktigt kundmöte, reser hundratals polska fackmän från sin hemort med en direkt flygförbindelse enkelt och snabbt till Finland för att bygga ett nytt kärnkraftverk i Olkiluoto. Turismnäringen i Lappland skapar i sin tur en äkta julstämning för tiotusentals brittiska turister samtidigt som finländarna njuter av solljuset långt borta från hemlandet. Styrningen och regleringen av flygtrafiktjänsten omfattar hela Europa och hela världen. Utmaningen för flygtrafiken i Europa är rusningen i luftrummet och därför vill Europeiska unionen utveckla utnyttjandet av luftrummet oberoende av medlemsländernas gränser. Det gemensamma luftrummet för unionens medlemsländer går under namnet Single European 12 R E S O R. L A N D S K A P

13 H e l s i n g f o r s S : t P e t e r s b u r g 1 h, 18 flygningar per vecka En gång i tiden måste besökaren ta med sig en sten som byggmaterial för S:t Petersburg, staden som är uppbyggd på en myr. Nuförtiden behöver man endast pass och visum för att få komma till denna metropol med cirka 5 miljoner invånare som har nått en ny blomstringstid. istockphoto.com/anton_sokolov F I N AV I A. Å R S R E D O V I S N I N G 13

14 Snabba flygförbindelser till marknaderna och samarbets Sky (SES). EU:s program för kontroll och utveckling av lufttrafiken SESAR har inletts i syfte att uppnå EU:s mål. Finavia ansvarar för kontrollen av användningen av Finlands luftrum samt för flygtrafiktjänsterna på landets flygplatser, vidare deltar bolaget i den internationella verksamheten inom branschen. Matts-Anders Nyberg, planeringsdirektör för trafiktjänstavdelningen på Finavia, arbetar som ledare för de nordeuropeiska flygtrafiktjänsteproducenternas (NEAP) projektkontor. Anne Ilola, direktör för trafiktjänstavdelningen, är i sin tur ordförande för det högsta beslutande organet inom sammanslutningen NEAP. Finavias intresse för att aktivt medverka på de europeiska beslutsfattande arenorna grundar sig på ett behov att fästa uppmärksamhet vid de särskilda förhållandena i Finland när besluten fattas om de internationella riktlinjerna för utvecklingen av flygtrafiktjänsterna. På de internationella forumen tar man vidare upp kostnadseffektiva verksamhetsmodeller som har konstaterats fungera väl i Finland. I anknytning till SES-utvecklingen ska verksamhetsmässiga luftrumsblock på EU-kommissionens yrkande etableras före utgången av Enligt SES indelas Europa i nio luftrumsblock och Finland hör till det Nordeuropeiska blocket (NEFAB). Genom att göra ändringar i luftrummet vill man att planen ska kunna flyga den rakaste vägen till destinationerna. Detta skulle göra trafiken smidigare, minska bränsleförbrukningen och samtidigt trafikutsläppen. För att det ska vara möjligt att ta i användning luftrumsblock som överskrider statsgränserna måste staterna ha enhetliga flygtrafiktjänster och arbetsmetoder. Finland samarbetar med de övriga länderna i det Nordeuropeiska luftblocket för att utveckla förfarandena. Den regionala flygledningens uppbyggnad har förnyats SES-regleringen förutsätter att tjänsteleverantörerna utvecklar verksamheten och tjänsterna så kostnadseffektivt som möjligt. För Finavias del har detta framskridit till förnyande av tjänstestrukturerna. Finavias produktion av flygtrafiktjänster grundar sig på de fyra landsomfattande servicekoncepten (konceptet med Enroute Services, internationella flygplatser, samarbetsflygplatser och basflygplatser) som fastställdes år Verksamhetsmodellen gör verksamheten entydigare och effektivare när koncepten fastställer gemensamma metoder för att producera tjänster. Effektiviseringsåtgärderna som EU kräver hänför sig i huvudsak till servicekonceptet Enroute Services. Konceptet omfattar servicehelheterna flygtrafiktjänsten, tjänsten för kontroll av luftrummet, tjänsten för hantering av flygtrafikströmmar, luftfartens sök- och räddningstjänst, flygrådgivningstjänsten samt luftrummets övervakningstjänst. Den regionala flygledningen i Finland svarar för produktionen av flygtrafiktjänsterna för servicekonceptet Enroute Services. De regionala organisationerna lades ned i samband med effektiviseringsåtgärderna år 2009 och den regionala flygledningen förflyttades direkt under produktionsstyrningen. Vidare har Finavias styrelse beslutat att Finlands alla regionala flygtrafikledningstjänster ges från Södra Finlands flygtrafikledningscentral som är belägen i Aitovuori i Tammerfors. I enlighet med detta sammanslås de regionala flygtrafikledningarna i Rovaniemi och Tammerfors i november 2010 och samtidigt koncentreras flygräddningsverksamheten till Tammerfors. Tanken bak- Omsättning per affärsverksamhet Miljoner euro 64,8 59,2 5,0 165,7 Flygplatsaffärsverksamhet Flygtrafiktjänstverksamhet Kommersiell affärsverksamhet Övriga Dröjsmål på grund av flygledningen % Andel försenade flyg i % av alla flyg Andelen flyg som försenats på grund av Finland (källa Eurocontrol: CFMU) Flygtrafik- och undervägsavgifter 2009 Maskintyp A320 EUR Undervägsavgifter Flygtrafikavgifter Keflavik Tallinn Riga Dublin Warsaw St. Petersburg Helsinki Prague Athens Lisbon Stockholm - Arlanda Vilnius Vienna Paris - CdG Copenhagen Oslo Amsterdam Rome London - Heathrow Frankfurt Zurich Brussels Madrid 14 R E S O R. L A N D S K A P

15 partnerna är en förutsättning för landets välfärd. om organisationsreformen är att effektivisera planeringen och förenhetliga ledningen. Genom koncentreringen av tjänsterna uppnås fram till år 2019 besparingar på drygt 4 miljoner euro jämfört med den tidigare verksamhetsmodellen. Flygplatsnätverket med 25 flygplatser ger livskraft till hela landet Finlands läge bakom havet långt uppe i Norden isolerar landet från övriga Europa med sina snabba landtrafikförbindelser. Det är ofta ett klokt val att transportera varor med havs-, järnvägs- och landtransporter, men för människorna är flygplanet ofta det enda möjliga transportalternativet i motsats till vad som är fallet i exempelvis de tättbebodda områdena i Centraleuropa. Det är inte heller bra om det alltid tar ett par extra dagar för varor att nå fram. Om produktionen vid en fabrik till exempel står stilla på grund av att en reservdel fattas blir varje timme verkligt dyr. Finavias strategi går ut på att i flygtrafiken skapa nödvändiga konkurrensförutsättningar för Finland och dess ekonomiska regioner. Finavia vill agera med kunden som utgångspunkt och bolaget är starkt engagerat i att främja konkurrensförmågan och välfärden i Finland. Finland har i förhållande till befolkningsmängden ett av de tätaste flygplatsnätverken i världen. Tack vare detta bor varje finländare på ett relativt kort avstånd från flygplatsen. De tunna trafikströmmarna på landskapsflygplatserna möjliggör inte direkta flyg till huvuddestinationerna i Europa, men via Helsingfors-Vanda flygplats kan finländarna nå hela världen. Flygplatserna bidrar också starkt till att öka områdets livskraft. I ett forskningsprojekt som Helsingin kauppakorkeakoulu lät utföra år 2007 utreddes Helsingfors-Vanda flygplats ekonomiska effekter. Undersökningen visade att flygplatsen direkt medför cirka arbetsplatser och indirekt cirka arbetsplatser. Deras sammanlagda andel av Finlands bruttonationalprodukt är 3,17 procent. Flygplatsernas tjänster utvecklas i samarbete med de ekonomiska regionerna för att de i allt högre grad ska uppfylla de lokala kundbehoven. Transparent, kostnadsmotsvarig och jämlik prissättning Finavias nätverk av flygplatser består av 25 flygplatser av vilka 21 är med i den regelbundna reguljärtrafiken. Nätverket omfattar dessutom tre militärflygplatser. Finansieringen av flygplatserna grundar sig på den totala lönsamheten hos Finavias affärsverksamheter och på den så kallade nätverksprincipen som bygger på lönsamhet. Detta innebär att staten får tillgång till hela flygplatsnätverket som en helt och hållet kommersiell affärsverksamhet utan att behöva använda budgetpengar på flygtrafikens infrastruktur. Nätverksmodellen tillämpas i Europa i glest bebodda länder som har stor areal och i stater där flyg är nödvändiga för att sköta förbindelser som omfattar skärgårdsförbindelser. Två tredjedelar av Finavias intäkter härrör från avgifter för flygtrafiken. Avgifterna hör till den lägsta tredjedelen vid en europeisk jämförelse. De förmånliga avgifterna stärker de finländska flygplatsernas ställning i den internationella konkurrensen om flygen som råder mellan flygplatserna. En tredjedel av intäkterna härrör från övrig verksamhet. Finavia uppbär samma servicepriser av flygbolagen på alla flygplatser som bolaget upprätthåller, de enda variationerna i prisnivån beror på skillnader i servicenivån. Finavia förverkligar Internationella civila luftfartsorganisationen ICAO:s och EU:s principer om transparens, kostnadsmotsvarighet och ickediskriminering i prissättningen. Europeiska unionens direktiv om flygplatsavgifter godkänner de nationella flygplatsnätverken samt enhetliga priser inom nätverket. Det tillåter att ekonomiskt lönsamma stora flygplatser stöder små flygplatser. Direktivet och även lagstiftningen som förpliktigar Finland är redan i kraft. Den kommer att implementeras i den finländska lagstiftningen inom ramen för direktivets övergångsbestämmelser sannolikt under år Det låga antalet operationer på Finavias små flygplatser räcker inte till för att täcka kostnaderna för flygplatsernas verksamhet. De små flygplatsernas ekonomiska förluster täcks i enlighet med direktivets principer bland annat med intäkterna från den kommersiella affärsverksamheten. Finavias kommersiella intäkter uppstår till största delen på Helsingfors-Vanda flygplats. De utgörs av hyror för affärslokalerna i terminalerna, parkeringsintäkter, hyror för reklam och intäkter från taxfreeförsäljningen. De tjänster som flygbolagen vill ha inne i flygplatsen kan variera och därigenom även priset som uppbärs för tjänsterna. Finavia anser att bolaget ska utveckla sitt serviceutbud så att alla aktörer kan erbjudas de optimala tjänster na som verksamheten förutsätter. I enlighet med denna princip har flygplatserna i Tammerfors och Åbo också low cost-terminaler i vilka Finavia agerar med en lägre servicenivå. De här terminalerna, som är öppna för alla operatörer, har utnyttjats av vissa lågprisflygbolag som erbjuder nya rutter och som har utökat utbudet av rutter. Den förmånliga prisnivån hos dessa bolag F I N AV I A. Å R S R E D O V I S N I N G 15

16 6 kilometer startbana en lätt infrastruktur är har lockat nya kundgrupper som resenärer. Lågprisflygbolagen har bidragit till att öka trafikmängden vilket höjer flygplatsernas nyttjandegrad och hjälper samtidigt upprätthållandet av hela flygplatsnätverket. Flygplatserna som en ansvarsfull del av det omgivande samhället Flygtrafiken binder samman regionerna i Finland och skapar förbindelser till den övriga världen, flygtrafiken behöver betydligt mindre infrastruktur än landsvägs- eller järnvägstrafiken. Projektet FIN-MIPS Liikenne har undersökt förbrukningen av naturresurserna i trafiken i Finland. Enligt undersökningen klarar sig flygtrafiken bättre än järnvägstrafiken då man betraktar naturresurserna som trafiken och den nödvändiga infrastrukturen förbrukar i förhållande till de transporterade person- och tonkilometrarna. Finavias målsättning är att flygtrafiken ska belasta miljön så litet som möjligt. Lagstiftningen betonar Finavias lokala miljöansvar, den kräver ett miljötillstånd som gäller hela flygplatsens verksamhet och miljökonsekvenserna som är anknutna till den. Flygplatsens verksamhet och dess miljökonsekvenser bedöms i samband med ansökan om tillstånd grundligt i en offentlig process som resulterar i ett verksamhetstillstånd och bestämmelser gällande verksamheten. Finavia är via tillståndsprocessen kopplat till ett nära samarbete med intressegrupperna. Till exempel på Helsingfors- Vanda har man samarbetat aktivt med invånarna och myndigheterna anordnade ett tillfälle för hörande av allmänheten i anknytning till ansökan om miljötillstånd i Dickursby gymnasium. Omkring etthundra intresserade deltog i tillfället. År 2009 fattades beslut om miljötillstånd för flygplatserna i Kuopio, Jyväskylä och Halli. Därtill är tillstånden för två flygplatser under behandling i förvaltningsdomstolar och behandlingen av sex tillstånd är under arbete hos tillståndsmyndigheterna. År 2009 gjordes en bullerutredning för fem flygplatser och vidare uppgjordes planer för bullerhantering i enlighet med miljötillstånden för två flygplatser. Finavias miljöenhet ger ut en separat miljörapport för översiktsåret. Flygtrafiken drar sitt strå till stacken i klimattalkot Klimatuppvärmningen utgör en global utmaning som berör alla delområden i samhället. Trafiken ger upphov till växthusgaser vilkas andel av de växthusgasutsläpp som människor förorsakar är 13 procent. Flygtrafikens andel av koldioxidutsläppen är 2 procent globalt och utsläppens klimateffekt är 3 4 procent. Flygtrafiken är en föregångare i tillämpandet av ekonomiska styråtgärder i syfte att minska växthusgaserna. Europeiska unionen har arbetat aktivt i frågan och inkluderat flygtrafiken som en del i EU:s utsläppshandelssystem från och med början av år Detta är rätt riktning eftersom flygtrafiken är internationell och därför måste åtgärderna för att minska dess utsläpp grunda sig på internationella avtal. Finavia har deltagit i utarbetandet av kommunikationsministeriets klimatpolitiska program och bolaget förverkligar ofta programmets mål på olika sätt. Finavia utvecklar samarbetet med trafiksystemplanerarna för att säkerställa de lokala kollektivtrafikförbindelserna till flygplatserna. Finavia deltar till Utrikesflygets destinationer 2009 Inrikesflygets destinationer 2009 Passagerarantal i Europa och mellan Europa och Asien ,8 % EU Asien Övriga Europa Nordamerika Afrika Mellanöstern Sydamerika Helsingfors-Vanda Uleåborg Rovaniemi Kuopio Vasa Kittilä Övriga (15 kpl) Europa Europa-Asien Källa: AEA. Statistiken innehåller endast de europeiska bolagens passagerare (exkl. lågprisflygbolag). 16 R E S O R. L A N D S K A P

17 tillräckligt for att komma från Helsingfors till Kajana. exempel under fyra år från och med 2010 i finansieringen av byggandet av Ringbanan som kommer att ge Helsingfors-Vanda flygplats avsevärt bättre marktrafikförbindelser. När Ringbanan är färdig kommer den att förbinda flygplatsen med järnvägsnätet varvid det blir möjligt att komma till flygplatsen med tåg såväl från Helsingfors centrum som från övriga Finland. FINAVIA Ekonomiska nyckeltal (mn euro) Omsättning 312,4 294,8 - förändring, %, 7,6 % -5,7 % Rörelseresultat före avskrivningar 86 74,1 - rörelseres. före avskrivn., % av omsättn. 27,5 % 25,1 % Rörelsevinst 41,4-203,9 - rörelsevinst, %, av omsättningen 13,3 % -69,2 % Vinst 34,7-252,3 - vinst, %, av omsättningen 11,1 % -85,6 % Avkastning, %, på sysselsatt kapital 5,3 % -44,8 % Avkastning på grundkapitalet, %, 18,8 % -136,7 % Avkastning på hela kapitalet, %, 4,1 % -39,0 % Soliditet, %, 71,2 % 51,6 % Investeringar 108,0 76,2 Investeringar, %, av omsättningen 34,6 % 25,8 % Prisändring, %, i trafiken, i genomsnitt 1,1-2,4 Årsverken (åv) Löner och arvoden 76,7 78,8 FINAVIAKONCERNEN Ekonomiska nyckeltal (mn euro) Omsättning 336,1 321,0 - förändring, %, 8,3 % -4,5 % Rörelsevinst 46,6-197,0 - rörelsevinst, %, av omsättningen 13,9 % -61,4 % Vinst 35,4-249,6 - vinst, %, av omsättningen 10,5 % -77,8 % Avkastning, %, på sysselsatt kapital 5,5 % -35,6 % Avkastning på hela kapitalet, %, 3,7 % -32,4 % Soliditet, %, 61,8 % 44,7 % Investeringar, euro 112,7 78,4 Investeringar, %, av omsättningen 33,5 % 24,4 % Balansomslutning 966,4 769,4 Årsverken (åv) Ackumulerade årsverken = personal i genomsnitt F I N AV I A. Å R S R E D O V I S N I N G 17

18 Förändringen i flygtrafiken och verksamhetsmiljön År 2009 präglades av en snabbt förvärrad internationell ekonomisk kris vars effekter sträckte sig över hela världen. Den tröga ekonomin och de dalande tillväxtsiffrorna återspeglades i flygtrafiken: passagerarmängderna minskade såväl i Finland som på andra håll. I Europa minskade resekilometrarna inom flygtrafiken med 5 procent på ett år. År 2009 skötte Finavias flygtrafikaffärsverksamhet flyg. Antalet inrikesflyg var , internationella flyg och överflygningar Antalet ton inom godstrafiken var , en minskning med 16 procent jämfört med året innan. Antalet passagerare minskade särskilt inom inrikestrafiken År 2009 minskade antalet passagerare inom flygtrafiken i Finland med 7,7 procent. Via Finavias flygplatser reste totalt passagerare, varav 30 procent var passagerare inom inrikestrafiken. Det var särskilt antalet passagerare inom inrikestrafiken som minskade mest. Antalet passagerare var , dvs. en minskning med 12,2 procent från året innan. Efterfrågan minskade särskilt på flygrutter med betoning på arbetsresor, till exempel trafiken till Uleåborg minskade 14 procent. Lågkonjunkturen minskade efterfrågan på resor och dessutom måste flygtrafiken konkurrera ännu hårdare än tidigare om passagerarna med landsvägs- och tågtrafiken. Konkurrensen gällde speciellt mål som ligger inom en körtid på under tre timmar. Betoningen av kostnadsnedskärningarna kommer till synes i en del företag som ett ökat antal telekonferenser och mindre resande. Samtidigt räknar företagen med att de minskar på utsläppen som resandet medför. Diskussionen om utsläppen har inte i nämnvärd grad inverkat på människornas fritidsflygresor. Antalet passagerare på flygplatserna minskade i sin helhet, endast antalet passagerare, , på Kemi-Torneå flygplats låg på samma nivå som året innan. Flygplatserna som hade det största antalet passagerare var: Helsingfors-Vanda (-6 %), Uleåborg (-14 %), Tammerfors-Birkala (-11 %), Rovaniemi (-23 %), Vasa (-14 %), Åbo (-12%). Inom inrikestrafiken var flygbolagens marknadsandelar: Finnair 57 %, Finncomm Airlines 23 %, Blue1 17 % och övriga 2 %. Chartertrafiken till Lappland hade mindre volym än året innan Antalet passagerare inom inrikestrafiken till Lappland minskade med 8,8 procent jämfört med året innan. Totaltrafiken till Lappland minskade med 12,8 procent då antalet passagerare inom den internationella trafiken minskade tydligt. I Lapplandstrafiken under hela året står inrikespassagerarna för cirka 70 procent och utländska passagerare för 30 procent. 18 R E S O R. L A N D S K A P

19 H e l s i n g f o r s T o k y o 9 h 45 min, 7 flygningar per vecka Den snabbaste vägen från Nordeuropa till Tokyo går från Helsingfors. Det är möjligt att flyga från Helsingfors-Vanda till 60 olika destinationer i Europa, vilket garanterar goda anslutningsflyg för flygrutten mellan Helsingfors och Tokyo. istockphoto.com/bbossom F I N AV I A. Å R S R E D O V I S N I N G 19

20 Helsingfors-Vanda är den ledande FINAVIAKONCERNEN Koncernens nyckeltal (mn euro) förändring % Omsättning 336,1 321,0-4 % Rörelsevinst 46,6-197,0-523 % - rörelsevinst, % av omsättningen 13,9 % -61,4 % Vinst 35,4-249,6-806 % - vinst, % av omsättningen 10,5 % -77,8 % Avkastning på sysselsatt kapital, % 5,5 % -35,6 % Avkastning på hela kapitalet, % 3,7 % -32,4 % Soliditet, % 61,8 % 44,7 % Investeringar 112,7 78,4-30 % Investeringar, % av omsättningen 33,5 % 24,4 % Årsverken % Mera om nyckeltalen på sidan 55. FINAVIAKONCERNEN Övriga nyckeltal förändring % Flygplatsernas areal totalt, ha % Antal flygbolag som bedriver reguljär trafik (mv), Helsingfors-Vanda Antal reguljärtrafikmål (mv), Helsingfors-Vanda Passagerarmängder, trafikflyg totalt % % % Antal flygningar, totalt % Mängd hanterat bagage Helsingfors-Vanda, st % Fraktmängd, ton % Mängden transporterad post, ton % Antal parkeringsplatser för flygplan % Försäljningslokaler som hyrs ut, totalt m % Antal parkeringsplatser för bilar, st. totalt, Helsingfors-Vanda Antal bäddplatser på Aviapolis område Mera om nyckeltalen på sidan 55. n n % Chartertrafiken till Norra Finland minskade från 500 flygningar (2008) till 388 flygningar, dvs. en minskning med 22,4 procent från året innan. Den största förklaringen till utvecklingen är att omkring 80 procent av charterflygen i december har kommit från Storbritannien där flygmarknaden minskade avsevärt. Helsingfors-Vanda flygplats klarade sig bättre än de nordiska konkurrenterna År 2009 var antalet passagerare i den internationella trafiken på Finavias flygplatser , dvs. en minskning med 5,7 procent jämfört med året innan. På Helsingfors-Vanda flygplats, som är huvudflygplatsen för internationella flyg i Finland, bedrev 30 flygbolag reguljär trafik till 90 destinationer över hela världen. Via Helsingfors-Vanda flygplats reste totalt passagerare (-6,2 %) och antalet passagerare i den internationella trafiken var (-4,7 %). De viktigaste destinationsländerna inom Finavias totala trafik var: Tyskland passagerare (-1,1 %), Sverige passagerare (-12,2 %) och Storbritannien passagerare (-1,9 %). Antalet passagerare ökade betydligt till Portugal (+21,5 %) och Lettland (+19,4 %) till följd av den betydande ökningen i trafikutbudet. Via Helsinki upprätthåller flygplats- och ruttnätverket Antalet passagerare på Helsingfors-Vanda flygplats minskade mindre än på de övriga huvudflygplatserna i Norden. Mer än två miljoner internationella transferpassagerare (-5 %) reste via Helsingfors-Vanda flygplats. Transferpassagerarnas andel är cirka 20 procent av det totala antalet internationella passagerare på flygplatsen. Helsingfors-Vanda erbjuder de mest heltäckande direkta flygförbindelserna till Asien i Nordeuropa och är den ledande transferflygplatsen i fråga om trafiken mellan Europa och Asien. De viktigaste destinationsländerna i Asien var: Thailand ( passagerare), Japan ( passagerare) och Kina passagerare. Antalet passagerare till Hongkong ökade (+8 %). Trafiken till Indien minskade med 39 procent till följd av att rutten till Mumbai lades ned. Även trafiken till Kina minskade med 20 procent på grund av att rutten till Kanton lades ned. Antalet passagerare som reste till USA ökade med 10 procent till följd av ett större trafikutbud. Helsingfors-Vanda flygplats är en knutpunkt, dvs. hub som utnyttjar sitt geografiska läge. Den rakaste rutten från Asien 20 R E S O R. L A N D S K A P

I N N E H Å L L Översikt Bokslut F I N A V I A

I N N E H Å L L Översikt Bokslut F I N A V I A ÅRSREDOVISNING 2008 250 TOKYO SEOUL SHANGHAI OTTAWA NEW YORK PEKING HONGKONG BANGKOK DELHI HELSINGFORS LISSABON OSLO STOCKHOLM TALLINN DUBLIN RIGA MOSKVA KÖPENHAMN VILNIUS LONDON AMSTERDAM MINSK BRYSSEL

Läs mer

Finavias delårsrapport 1.1 30.9.2011:

Finavias delårsrapport 1.1 30.9.2011: 1 (6) 25.10.2011 Finavias delårsrapport 1.1 30.9.2011: Fortsatt exceptionellt stor efterfrågan inom flygtrafiken Nyckeltal för januari september 2011 Omsättningen ökade med 17,6 procent och uppgick till

Läs mer

03.05.2011 FINAVIA OYJ VAIHDE 020 708 000

03.05.2011 FINAVIA OYJ VAIHDE 020 708 000 1 (7) 03.05.2011 FINAVIAS DELÅRSRAPPORT 1.1.2011 31.3.2011: Antalet flygpassagerare återgick till nivån före recessionen Nyckeltal för det första kvartalet Omsättningen ökade med 15,6 procent och uppgick

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2007. Finavia Finlands port ut i världen

ÅRSREDOVISNING 2007. Finavia Finlands port ut i världen ÅRSREDOVISNING 2007 Finavia Finlands port ut i världen Finavia öppnar förbindelser till världen INNEHÅLL Finavia i korthet 4 2007 händelser och nyckeltal 6 Generaldirektörens översikt 8 Strategi 12 Flygtrafiken

Läs mer

TILLGÄNGLIGHET OCH MOBILITET KÖPENHAMNS FLYGPLATS

TILLGÄNGLIGHET OCH MOBILITET KÖPENHAMNS FLYGPLATS 94 TILLGÄNGLIGHET OCH MOBILITET KÖPENHAMNS FLYGPLATS KÖPENHAMNS FLYGPLATS Tillgänglighet Tilllgänglighet är nyckelordet när en region ska säkra konkurrenskraften i den globaliserade världen. Tillgänglighet

Läs mer

FINAVIA ABP ÅrsBerättelse 2011

FINAVIA ABP ÅrsBerättelse 2011 FINAVIA ABP ÅrsBerättelse 2011 Chicago new New York Toronto Helsingfors Dubai 2 Tokyo nagoya Nagoya osaka Osaka Finland på världskartan På Helsingfors-Vanda flygplats förenas Europa och Asien via den kortaste

Läs mer

Destination Bokningsklass F 1 Bokningsklass F 2 Bokningsklass F 3 Bokningsklass R 1 Bokningsklass R 2 Bokningsklass R 3 Rabatt Flex Rabatt Rest.

Destination Bokningsklass F 1 Bokningsklass F 2 Bokningsklass F 3 Bokningsklass R 1 Bokningsklass R 2 Bokningsklass R 3 Rabatt Flex Rabatt Rest. Destination Bokningsklass F 1 Bokningsklass F 2 Bokningsklass F 3 Bokningsklass R 1 Bokningsklass R 2 Bokningsklass R 3 Rabatt Flex Rabatt Rest. Stockholm Arlanda - Amsterdam, Europa, PE Y S B P 10,0%

Läs mer

En förutsättning. för ett framgångsrikt näringsliv och en god livskvalitet är goda kommunikationer.

En förutsättning. för ett framgångsrikt näringsliv och en god livskvalitet är goda kommunikationer. En förutsättning för ett framgångsrikt näringsliv och en god livskvalitet är goda kommunikationer. Bara vetskapen om att världen är nära gör livet lite enklare. Vem trodde att man kunde flyga från Dala

Läs mer

SAS- Destinationer och avreseorter Europa

SAS- Destinationer och avreseorter Europa SAS- Destinationer och avreseorter Europa Nedan framgår rabatt för respektive bokningsklass per destination och avreseort. Vid förfrågan kan Ramavtalsleverantören erbjuda högre rabatt. Sid 1 (12) Rabatten

Läs mer

PLANERAT UTBUD I LINJEFART PÅ SVENSKA FLYGPLATSER. Januari 2013

PLANERAT UTBUD I LINJEFART PÅ SVENSKA FLYGPLATSER. Januari 2013 PLANERAT UTBUD I LINJEFART PÅ SVENSKA FLYGPLATSER Januari 2013 Belgien Göteborg/Landvetter Bryssel Airport 75 9858 Stockholm/Arlanda Bryssel Airport 51 7164 Stockholm/Bromma Bryssel Airport 76 7144 Stockholm/Skavsta

Läs mer

PLANERAT UTBUD I LINJEFART PÅ SVENSKA FLYGPLATSER. December 2011

PLANERAT UTBUD I LINJEFART PÅ SVENSKA FLYGPLATSER. December 2011 PLANERAT UTBUD I LINJEFART PÅ SVENSKA FLYGPLATSER December 2011 Belgien Göteborg/Landvetter Bryssel Airport 71 8580 Göteborg/Säve Bryssel S. Charleroi 12 2268 Stockholm/Arlanda Bryssel Airport 45 6613

Läs mer

PLANERAT UTBUD I LINJEFART PÅ SVENSKA FLYGPLATSER. Februari 2012

PLANERAT UTBUD I LINJEFART PÅ SVENSKA FLYGPLATSER. Februari 2012 PLANERAT UTBUD I LINJEFART PÅ SVENSKA FLYGPLATSER Februari 2012 Belgien Göteborg/Landvetter Bryssel Airport 73 8934 Göteborg/Säve Bryssel Charleroi 13 2457 Stockholm/Arlanda Bryssel Airport 65 9250 Stockholm/Bromma

Läs mer

PLANERAT UTBUD I LINJEFART PÅ SVENSKA FLYGPLATSER. Mars 2013

PLANERAT UTBUD I LINJEFART PÅ SVENSKA FLYGPLATSER. Mars 2013 PLANERAT UTBUD I LINJEFART PÅ SVENSKA FLYGPLATSER Mars 2013 Belgien Göteborg/Landvetter Bryssel Airport 78 9811 Stockholm/Arlanda Bryssel Airport 60 8522 Stockholm/Bromma Bryssel Airport 78 7332 Stockholm/Skavsta

Läs mer

PLANERAT UTBUD I LINJEFART PÅ SVENSKA FLYGPLATSER. Oktober 2012

PLANERAT UTBUD I LINJEFART PÅ SVENSKA FLYGPLATSER. Oktober 2012 PLANERAT UTBUD I LINJEFART PÅ SVENSKA FLYGPLATSER Oktober 2012 Belgien Göteborg/Landvetter Bryssel Airport 81 9822 Göteborg/Säve Bryssel Charleroi 11 2079 Stockholm/Arlanda Bryssel Airport 70 10334 Stockholm/Bromma

Läs mer

FINAVIA 2010. 365 möjligheter. På resa med modedesignern Paola Suhonen s. 22. På resa med riksdagsman Pekka Haavisto s. 28

FINAVIA 2010. 365 möjligheter. På resa med modedesignern Paola Suhonen s. 22. På resa med riksdagsman Pekka Haavisto s. 28 365 möjligheter Årsberättelse 2010 På resa med modedesignern Paola Suhonen s. 22 FINAVIA 2010 365 möjligheter Årsöversikt 4 De viktigaste händelserna år 2010 8 Verkställande direktörens översikt 12 Finavia

Läs mer

Flygtrafiktjänsten Air Navigation Services. Flygtrafik & Logistik

Flygtrafiktjänsten Air Navigation Services. Flygtrafik & Logistik Flygtrafiktjänsten Air Navigation Services Flygtrafik & Logistik World Traffic 2 Innehåll Introduktion Historia Roller och styrningar Flygsäkerhet Luftrum Före flygning Flygplatskontrolltjänst Inflygningskontrolltjänst

Läs mer

ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA

ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA 25.3.2010 Pekka Lundmark Verkställande direktör Beläggningsgraden: EU27 och USA 86 84 82 80 78 Capacity utilisation of manufacturing in EU EU27: Beläggningsgraden inom tillverkningsindustrin

Läs mer

MARKNADSÖVERSIKT 2013. Marknadsöversikt 2013. Televerksamhetens omsättning och investeringar

MARKNADSÖVERSIKT 2013. Marknadsöversikt 2013. Televerksamhetens omsättning och investeringar MARKNADSÖVERSIKT 2013 Marknadsöversikt 2013 Televerksamhetens omsättning och investeringar Innehåll Inledning... 3 Telemarknadens omfattning... 4 Utveckling av omsättningen... 6 Intäkter per konsumentabonnemang

Läs mer

PLANERAT UTBUD I LINJEFART PÅ SVENSKA FLYGPLATSER. Juli 2012

PLANERAT UTBUD I LINJEFART PÅ SVENSKA FLYGPLATSER. Juli 2012 PLANERAT UTBUD I LINJEFART PÅ SVENSKA FLYGPLATSER Juli 2012 Belgien Göteborg City Bryssel S. Charleroi 14 2646 Göteborg Landvetter Bryssel Airport 69 7902 Stockholm/Arlanda Bryssel Airport 27 3855 Stockholm/Bromma

Läs mer

PLANERAT UTBUD I LINJEFART PÅ SVENSKA FLYGPLATSER. Mars 2012

PLANERAT UTBUD I LINJEFART PÅ SVENSKA FLYGPLATSER. Mars 2012 PLANERAT UTBUD I LINJEFART PÅ SVENSKA FLYGPLATSER Mars 2012 Belgien Göteborg/Landvetter Bryssel Airport 76 9273 Göteborg/Säve Bryssel S. Charleroi 13 2457 Stockholm/Arlanda Bryssel Airport 68 9816 Stockholm/Bromma

Läs mer

DRIFTSRESTRIKTIONER AV BULLERSKÄL PÅ HELSINGFORS-VANDA FLYGPLATS

DRIFTSRESTRIKTIONER AV BULLERSKÄL PÅ HELSINGFORS-VANDA FLYGPLATS BESLUT Päiväys/ Datum 21.10.2015 Finavia Abp PB 50 01531 VANDA Dnro/Dnr TRAFI/8440/05.00.11.01/2012 Viite/ Referens Finavia Abp:s ansökan 9.5.2010, Dnr 10/080/2010 DRIFTSRESTRIKTIONER AV BULLERSKÄL PÅ

Läs mer

PLANERAT UTBUD I LINJEFART PÅ SVENSKA FLYGPLATSER. Juli 2013

PLANERAT UTBUD I LINJEFART PÅ SVENSKA FLYGPLATSER. Juli 2013 PLANERAT UTBUD I LINJEFART PÅ SVENSKA FLYGPLATSER Juli 2013 Belgien Göteborg/Landvetter Bryssel Airport 68 6508 Stockholm/Arlanda Bryssel Airport 26 3640 Stockholm/Bromma Bryssel Airport 81 7614 Stockholm/Skavsta

Läs mer

Swedavias resvanebarometer. Kvartal 1, 2011. Sammanfattande kommentar:

Swedavias resvanebarometer. Kvartal 1, 2011. Sammanfattande kommentar: Swedavias resvanebarometer Kvartal 1, 2011 Sammanfattande kommentar: Den totala ökningen av privat- samt affärsresor inom och utom Sverige ökade under det första kvartalet 2011 med 9 procent. I denna rapport

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Statligt stöd N 286/2010 Finland Investeringsstöd till Finavia Abp för utvidgning av Uleåborgs flygplats

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Statligt stöd N 286/2010 Finland Investeringsstöd till Finavia Abp för utvidgning av Uleåborgs flygplats EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel, den 19.10.2010 K(2010)7181 Ärende: Statligt stöd N 286/2010 Finland Investeringsstöd till Finavia Abp för utvidgning av Uleåborgs flygplats Herr minister, 1. FÖRFARANDE

Läs mer

Inkvarteringsstatistik 2013

Inkvarteringsstatistik 2013 Transport och turism 2014 Inkvarteringsstatistik 2013 Den utländska efterfrågan på inkvarteringstjänster ökade med en procent år 2013 År 2012 var antalet övernattningsdygn rekordhögt, dvs fler än 20 miljoner,

Läs mer

Bil 30 Sammanfattning Utredningen har haft i uppdrag att analysera och lämna förslag på hur en skatt på flygresor kan utformas. Syftet med skatten ska vara att flygets klimatpåverkan ska minska

Läs mer

PLANERAT UTBUD I LINJEFART PÅ SVENSKA FLYGPLATSER. April 2011

PLANERAT UTBUD I LINJEFART PÅ SVENSKA FLYGPLATSER. April 2011 PLANERAT UTBUD I LINJEFART PÅ SVENSKA FLYGPLATSER April 2011 Belgien Göteborg City Bryssel Charleroi 12 2268 Göteborg Landvetter Bryssel 77 8003 Jönköping Bryssel 36 1800 Stockholm/Arlanda Bryssel 47 6218

Läs mer

Kalmar Kommunbolag AB. Utdrag ur protokoll fört vid styrelsemöte den 15 december 2015

Kalmar Kommunbolag AB. Utdrag ur protokoll fört vid styrelsemöte den 15 december 2015 Kalmar Kommunbolag AB Utdrag ur protokoll fört vid styrelsemöte den 15 december 2015 89 Kompletterande SGEI-uppdrag för Kalmar Öland Airport AB Handling Tjänsteskrivelse om nytt förordnande av Kalmar Öland

Läs mer

East Sweden Business Solutions. Effektiv logistik

East Sweden Business Solutions. Effektiv logistik East Sweden Business Solutions Effektiv logistik Välkommen till East Sweden, affärsmiljön med växtkraft! Rätt läge Vad har globala industriföretag som Siemens, Ericsson, Toyota, Saab och Väderstadverken

Läs mer

STRATEGI FÖR KARLEBY. Utkast till innehåll

STRATEGI FÖR KARLEBY. Utkast till innehåll STRATEGI FÖR KARLEBY Utkast till innehåll 5.9.2017 5.9.2017 Hur är läget, Karleby? De centrala utvecklingsmätarna för Karleby uppvisar ytterst goda resultat vid en nationell jämförelse, med undantag för

Läs mer

PLANERAT UTBUD I LINJEFART PÅ SVENSKA. Vecka

PLANERAT UTBUD I LINJEFART PÅ SVENSKA. Vecka PLANERAT UTBUD I LINJEFART PÅ SVENSKA FLYGPLATSER Vecka 45 2010 2010 10 11 Belgien Bryssel Airport 18 1677 Bryssel Airport 15 1880 Bryssel Airport 19 1756 Bryssel S. Charleroi 3 567 Bryssel S. Charleroi

Läs mer

Handläggare Jörgen Bengtsson Telefon: En svensk flygskatt. Remiss från kommunstyrelsen, KS /2016

Handläggare Jörgen Bengtsson Telefon: En svensk flygskatt. Remiss från kommunstyrelsen, KS /2016 Miljöförvaltningen Plan och miljö Tjänsteutlåtande Dnr 2016-18484 Sida 1 (5) 2017-01-19 Handläggare Jörgen Bengtsson Telefon: 08-508 28 934 Till Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2017-01-31 p.18 En svensk

Läs mer

Inkvarteringsstatistik

Inkvarteringsstatistik Transport och turism 2014 Inkvarteringsstatistik 2014, januari Utländska turisters övernattningar ökade med 2 procent i januari 2014 De utländska turisternas övernattningar ökade med 2,0 procent och i

Läs mer

MARKNADSÖVERSIKT 1/2012. Hushållens internetförbindelser

MARKNADSÖVERSIKT 1/2012. Hushållens internetförbindelser MARKNADSÖVERSIKT 1/2012 Hushållens internetförbindelser Kommunikationsverket 2012 Förfrågningar: markkinaselvitykset@ficora.fi Uppgifterna får lånas med uppgivande av Kommunikationsverket som källa. MARKNADSÖVERSIKT

Läs mer

Kontorsindex. Fler anställda och ett ökat lokalbehov. Vårens mätning 2006 ILLUSTRATION: THOMAS PALMBÄCK

Kontorsindex. Fler anställda och ett ökat lokalbehov. Vårens mätning 2006 ILLUSTRATION: THOMAS PALMBÄCK 1 Kontorsindex ILLUSTRATION: THOMAS PALMBÄCK Vårens mätning 2006 Fler anställda och ett ökat lokalbehov Fakta om Kontorsindex 2 12:e undersökningen Svarsfrekvens 180 bolag, motsvarande ca 50% av panelen

Läs mer

PLANERAT UTBUD I LINJEFART PÅ SVENSKA FLYGPLATSER. Juni 2013

PLANERAT UTBUD I LINJEFART PÅ SVENSKA FLYGPLATSER. Juni 2013 PLANERAT UTBUD I LINJEFART PÅ SVENSKA FLYGPLATSER Juni 2013 Belgien Göteborg/Landvetter Bryssel Airport 75 10027 Stockholm/Arlanda Bryssel Airport 63 8909 Stockholm/Bromma Bryssel Airport 73 6862 Stockholm/Skavsta

Läs mer

***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2004 Utskottet för transport och turism 2009 2009/0042(COD) 31.3.2009 ***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning

Läs mer

Passagerarrederiernas betydelse för Sveriges tillväxt

Passagerarrederiernas betydelse för Sveriges tillväxt Ordföranden har ordet Passagerarrederierna en av Sveriges bäst bevarade turismhemligheter Förra året reste fler utrikes kunder med passagerarrederierna än med flyget. Ändå är det få som uppmärksammar den

Läs mer

VASAREGIONENS LOGISTIKOMRÅDE

VASAREGIONENS LOGISTIKOMRÅDE VASAREGIONENS LOGISTIKOMRÅDE NORDENS LEDANDE KONCENTRATION AV ENERGITEKNOLOGI ERBJUDER ETT TOPPLÄGE FÖR LOGISTIKFÖRETAG EnergyVaasa LEDANDE PÅ ENERGI Vasaregionen är ledande i Norden på energiteknologi.

Läs mer

Snittpriser på flygbiljetter 2011 2014

Snittpriser på flygbiljetter 2011 2014 Snittpriser på flygbiljetter 2011 2014 Travellink har jämfört snittpriserna på tur- och returbiljetter till de mest populära resmålen mellan 2011 och 2014. Sista kolumnen visar förändringen i procent mellan

Läs mer

Finnvera finansierar olika skeden av förändringar i företag

Finnvera finansierar olika skeden av förändringar i företag Finnvera finansierar olika skeden av förändringar i företag Finnvera finansierar olika skeden av förändringar i företag Finnvera erbjuder finansieringslösningar för etablering av företagsverksamhet, vid

Läs mer

Inkvarteringsstatistik

Inkvarteringsstatistik Transport och turism 2014 Inkvarteringsstatistik 2014, augusti Utländska turisters övernattningar ökade med 0,6 procent i augusti I augusti 2014 bokförde inkvarteringsanläggningarna i Finland 700 000 dygn

Läs mer

MUOKKAA PERUSTYYLEJÄ NAPS. - Muokkaa tekstin perustyylejä napsauttamalla - toinen taso kolmas taso neljäs taso viides taso

MUOKKAA PERUSTYYLEJÄ NAPS. - Muokkaa tekstin perustyylejä napsauttamalla - toinen taso kolmas taso neljäs taso viides taso MUOKKAA PERUSTYYLEJÄ NAPS. - Muokkaa tekstin perustyylejä napsauttamalla - toinen taso kolmas taso neljäs taso viides taso MUOKKAA PERUSTYYLEJÄ NAPS. - Muokkaa tekstin perustyylejä napsauttamalla - toinen

Läs mer

Swedavias resvanebarometer

Swedavias resvanebarometer Swedavias resvanebarometer 2011 Kommentarer: Antalet passagerare vid Swedavias flygplatser ökade med 13 procent under 2011, en historiskt mycket hög siffra och oöverträffad sedan 1980-talet. Swedavias

Läs mer

Norwegian Air Shuttle - Destinationer och avreseorter Europa

Norwegian Air Shuttle - Destinationer och avreseorter Europa Norwegian Air Shuttle - Destinationer och avreseorter Europa Nedan framgår rabatt för respektive bokningsklass per destination och avreseort. Sid 1 (6) Vid förfrågan kan Ramavtalsleverantören erbjuda högre

Läs mer

Höghastighetsjärnvägens finansiering och kommersiella förutsättningar

Höghastighetsjärnvägens finansiering och kommersiella förutsättningar Enheten för transportinfrastruktur och finansiering 103 33 Stockholm peter.kalliopuro@regeringskansliet.se 2016-03-30 Anna Wilson Föreningen Svenskt Flyg Intresse AB 0709263177 Anna.wilson@svensktflyg.se

Läs mer

FÖRETAGSPRESENTATION. November 2013

FÖRETAGSPRESENTATION. November 2013 FÖRETAGSPRESENTATION November 2013 Technopolis Ett annorlunda fastighetsbolag Ett börsbolag specialiserat på fastigheter, uthyrning av kontorslokaler och tjänster. Bolaget fokuserar på multianvändarmiljöer.

Läs mer

Finansnettot ökade med 1,8 miljoner euro jämfört med samma period året innan och uppgick till 4,5 miljoner euro.

Finansnettot ökade med 1,8 miljoner euro jämfört med samma period året innan och uppgick till 4,5 miljoner euro. STOCKMANN Oyj Abp BÖRSMEDDELANDE 7.11.2002, kl. 12.00 DELÅRSRAPPORT 1.1-30.9.2002 Stockmannkoncernens vinst före extraordinära poster ökade betydligt och uppgick till 33,7 Me (20,6 Me år 2001). Försäljningen

Läs mer

Internationell tillgänglighet Stockholm. En utblick mot 2025

Internationell tillgänglighet Stockholm. En utblick mot 2025 Internationell tillgänglighet Stockholm En utblick mot 2025 Razormind hjälper företag och organisationer inom rese- och turistnäringen att nå sina affärsmål genom att erbjuda tjänster som analys, finansiering

Läs mer

Inkvarteringsstatistik

Inkvarteringsstatistik Transport och turism 2013 Inkvarteringsstatistik 2013, februari Utländska turisters övernattningar minskade med 2,5 procent i februari 2013 I februari 2013 bokförde inkvarteringsanläggningarna i Finland

Läs mer

Borgen för lån 2015-01-20. Regionledningskontoret

Borgen för lån 2015-01-20. Regionledningskontoret 2015-01-20 Regionledningskontoret Borgen för lån Landstingsstyrelsens skrivelse till Regionfullmäktige Protokollsutdrag från Landstingsstyrelsens sammanträde 2014-12-16 MISSIV 1(3) 2014-12-16 LJ2014/1742

Läs mer

Arlandabanan Infrastructure AB. Delårsrapport januari - juni 2012

Arlandabanan Infrastructure AB. Delårsrapport januari - juni 2012 Arlandabanan Infrastructure AB Delårsrapport januari - juni Arlandabanan Infrastructure AB 2(7) FÖRETAGET OCH VERKSAMHETEN Arlandabanan Infrastructure AB (AIAB) är ett statligt ägt aktiebolag, vars aktier

Läs mer

Finnveras finansieringstjänster i ett nötskal. Startia för Företagare seminarium 5.11.2012 Tom Siegfrids, Finnvera Abp

Finnveras finansieringstjänster i ett nötskal. Startia för Företagare seminarium 5.11.2012 Tom Siegfrids, Finnvera Abp Finnveras finansieringstjänster i ett nötskal Startia för Företagare seminarium 5.11.2012 Tom Siegfrids, Finnvera Abp Finnvera Abp Finnvera är ett specialfinansieringsbolag som ägs av finska staten och

Läs mer

Trafikförhållanden Trafikverkets långsiktiga plan. Köpenhamn April 2011 Otto Kärki

Trafikförhållanden Trafikverkets långsiktiga plan. Köpenhamn April 2011 Otto Kärki Trafikförhållanden 2035 - Trafikverkets långsiktiga plan Köpenhamn 6.-8. April 2011 Otto Kärki Trafikförhållanden 2035 Trafikverkets expertuppfattning om framtidens trafiksystem och hur det ska byggas

Läs mer

FINLAND. Luftfartsverkets årsredovisning

FINLAND. Luftfartsverkets årsredovisning FINLAND Luftfartsverkets årsredovisning 2003 INNEHÅLL: Verkställande direktörens översikt 2 Luftfartsverkets verksamhetsidé, service och värderingar 6 Affärsverkets räkenskapsperiod i korthet 7 Vision

Läs mer

1 (8) Stadsstyrelsens förslag till utlåtande (Behandlades i stadsstyrelsen 22.10.2007 och behandlas i stadsfullmäktige 31.10.2007)

1 (8) Stadsstyrelsens förslag till utlåtande (Behandlades i stadsstyrelsen 22.10.2007 och behandlas i stadsfullmäktige 31.10.2007) 1 (8) (Behandlades i stadsstyrelsen och Kommunikationsministeriet PB 31 000023 Statsrådet Ref.: Begäran om utlåtande 85/40/2005 Utlåtande om flygplatsutredningen för Helsingforsregionen Flygplatsutredningen

Läs mer

Hur kopplar Arlanda samman den regionala kollektivtrafiken med den globala kollektivtrafiken?

Hur kopplar Arlanda samman den regionala kollektivtrafiken med den globala kollektivtrafiken? Hur kopplar Arlanda samman den regionala kollektivtrafiken med den globala kollektivtrafiken? 18/2 2011 Kerstin Lindberg Göransson, flygplatsdirektör Swedavia Arlanda Swedavia AB Bildades 1 april 2010

Läs mer

Dokumenttyp Dokumentnummer Sida UTKAST D-LFV 2007-1(5) Upprättad av Godkänd Datum Ver.rev Referens Henrik Littorin, 011-19 23 63 2007-04-23 00.

Dokumenttyp Dokumentnummer Sida UTKAST D-LFV 2007-1(5) Upprättad av Godkänd Datum Ver.rev Referens Henrik Littorin, 011-19 23 63 2007-04-23 00. UTKAST D-LFV 27-1(5) Utkast till Luftfartsstyrelsens bidrag till regeringens Uppdrag att utarbeta inriktningsunderlag inför den långsiktiga infrastrukturplaneringen för perioden 219 FLYGETS UTVECKLING

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2014

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2014 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2014 3,0 miljoner passagerare (2,8 milj.) reste med Eckerökoncernens tre passagerarfartyg vilket är fler än någonsin tidigare Ro-ro-verksamheten lider av en svag marknad

Läs mer

Forststyrelsen - affärsverkskoncern och naturskyddare styrd av miljöministeriet

Forststyrelsen - affärsverkskoncern och naturskyddare styrd av miljöministeriet Resumé 77/54/06 Forststyrelsen - affärsverkskoncern och naturskyddare styrd av miljöministeriet Forststyrelsen är ett statligt affärsverk, som förvaltar drygt 12 miljoner hektar dvs. ca en tredjedel av

Läs mer

Stockholmsregionens internationella tillgänglighet 2013. Länsstyrelsen i Stockholm 14 januari 2014 2014

Stockholmsregionens internationella tillgänglighet 2013. Länsstyrelsen i Stockholm 14 januari 2014 2014 Stockholmsregionens internationella tillgänglighet 2013 Länsstyrelsen i Stockholm 14 januari 2014 2014 Stockholmsregionens internationella tillgänglighet 2013 Vårt uppdrag Copenhagen Economics har av Länsstyrelsen

Läs mer

1. Vilka av följande områden beskriver närmast stiftelsens ändamål?

1. Vilka av följande områden beskriver närmast stiftelsens ändamål? Stiftelsens verksamhet 1. Vilka av fölnde områden beskriver närmast stiftelsens ändamål? utdelning av stipendier produktion av information eller utbildning främnde av kultur produktion av tjänster verksamhet

Läs mer

Inkvarteringsstatistik

Inkvarteringsstatistik Transport och turism 2011 Inkvarteringsstatistik 2011, februari Finländska turisters övernattningar ökade med en procent i februari Korrigerad 1842011 De korrigerade punkterna är markerade med rött I februari

Läs mer

Kontorsindex. Fler anställda men konjunkturen vänder. Höstens mätning 2006 ILLUSTRATION: THOMAS PALMBÄCK

Kontorsindex. Fler anställda men konjunkturen vänder. Höstens mätning 2006 ILLUSTRATION: THOMAS PALMBÄCK Kontorsindex 1 ILLUSTRATION: THOMAS PALMBÄCK Höstens mätning 2006 Fler anställda men konjunkturen vänder Program 7 december 2 Kontorsindex Peter Gimbe, presschef, Skanska AB. Kontorslokalerna en viktig

Läs mer

att till Nacka tingsrätt, mark- och miljödomstolen, överlämna yttrande i mål nr. M 2284-11 enligt kansliets förslag.

att till Nacka tingsrätt, mark- och miljödomstolen, överlämna yttrande i mål nr. M 2284-11 enligt kansliets förslag. PROMEMORIA Dnr 2012/0028 2012-03-28 Ärende 15 Kansliet Styrelsen Sammanträdesdatum: 2012-03-29 Yttrande över Swedavia AB:s ansökan angående bedrivande av flygplatsverksamhet på tre rullbanor på fastigheten

Läs mer

TILLSAMMANS FÖRVERKLIGAR VI DIN DRÖMSKOG UPM SKOG

TILLSAMMANS FÖRVERKLIGAR VI DIN DRÖMSKOG UPM SKOG TILLSAMMANS FÖRVERKLIGAR VI DIN DRÖMSKOG UPM SKOG Vad behöver din skog? Vilket av exemplen påminner mest om din situation? Exemplen hjälper dig att hitta rätt servicenivå. Jag har inte gjort just några

Läs mer

En skatt på möten mellan människor En konsekvensanalys

En skatt på möten mellan människor En konsekvensanalys Flygskatt: En skatt på möten mellan människor En konsekvensanalys Sammanfattning När ett flygplan startar eller landar skapar det jobb, stärker personliga relationer och ökar vår globala och lokala förståelse.

Läs mer

Fingrid. Kraft med ansvar.

Fingrid. Kraft med ansvar. Fingrid. Kraft med ansvar. Fingrid i korthet Fingrid Oyj:s kraftöverföringsnät 1.1.2015 400 kv stamnät 220 kv stamnät 110 kv stamnät likströmsförbindelse andras nät Elektricitet är en oskiljaktig del av

Läs mer

Passagerarrederierna en stark del av Sveriges turistnäring Passagerarrederiernas Förening PRF

Passagerarrederierna en stark del av Sveriges turistnäring Passagerarrederiernas Förening PRF Passagerarrederierna en stark del av Sveriges turistnäring Passagerarrederiernas Förening PRF Passagerarrederierna marknadsför Sverige! Passagerarrederierna har en central roll i den svenska rese- och

Läs mer

Att öka förtroende. Verksamhetsplan

Att öka förtroende. Verksamhetsplan Att öka förtroende Verksamhetsplan 2014 2016 Verksamhetsplan Visionen för Kommunikationsverkets Cybersäkerhetscenter är att centret ska utvecklas till en nationellt och internationellt uppskattad cybersäkerhetsmyndighet

Läs mer

Börskväll 18.11.2013. Pekka Vähähyyppä vice verkställande direktör, ekonomidirektör

Börskväll 18.11.2013. Pekka Vähähyyppä vice verkställande direktör, ekonomidirektör Börskväll 18.11.2013 Pekka Vähähyyppä vice verkställande direktör, ekonomidirektör Stockmann i korthet Internationellt detaljhandelsbolag grundat år 1862 Omsättning 2 116 miljoner euro år 2012 Omkring

Läs mer

Finansiering för att starta ett företag

Finansiering för att starta ett företag Finansiering för att starta ett företag Finansiering från Finnvera vid etablering av företagsverksamhet Planerar du att grunda ett företag? En bra affärsidé, företagarfärdigheter och en omsorgsfull planering

Läs mer

Inkvarteringsstatistik

Inkvarteringsstatistik Transport och turism 2012 Inkvarteringsstatistik 2012, juli Finländska turisters övernattningar minskade med 4 procent i juli 2012 I juli 2012 bokförde inkvarteringsanläggningarna i Finland nästan 2,3

Läs mer

PLANERAT UTBUD I LINJEFART PÅ SVENSKA FLYGPLATSER. Januari 2011

PLANERAT UTBUD I LINJEFART PÅ SVENSKA FLYGPLATSER. Januari 2011 PLANERAT UTBUD I LINJEFART PÅ SVENSKA FLYGPLATSER Januari 2011 Belgien Göteborg City Bryssel S. Charleroi 13 2457 Göteborg Landvetter Bryssel 75 7005 Stockholm/Arlanda Bryssel 42 5271 Stockholm/Bromma

Läs mer

Inkvarteringsstatistik

Inkvarteringsstatistik Transport och turism 2011 Inkvarteringsstatistik 2011, januari Utländska turisters övernattningar ökade med procent i januari I januari 2011 bokförde inkvarteringsanläggningarna i Finland 535 000 dygn

Läs mer

Kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet

Kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet Offentlig ekonomi 2015 Kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet Förhandsuppgifter 2014 Kommunerna anpassade sin ekonomi år 2014 Enligt de bokslutsuppgifter som Statistikcentralen samlat in

Läs mer

Inkvarteringsstatistik 2012

Inkvarteringsstatistik 2012 Transport och turism 2013 Inkvarteringsstatistik 2012 Den utländska efterfrågan på inkvarteringstjänster ökade med 5 procent år 2012 År 2012 ökade efterfrågan på inkvarteringstjänster med 2 procent från

Läs mer

Stockholmsregionens tillgänglighet 2014. Swedavia

Stockholmsregionens tillgänglighet 2014. Swedavia Stockholmsregionens tillgänglighet Swedavia 13 10 januari februari 2015 Copenhagen Economics uppdrag Copenhagen Economics har av Swedavia ombetts analysera Stockholmsregionens tillgänglighet. Beräkningarna

Läs mer

Passagerarrederierna satsar och färjetrafiken håller ställningarna Passagerarrederiernas Förening PRF

Passagerarrederierna satsar och färjetrafiken håller ställningarna Passagerarrederiernas Förening PRF Passagerarrederierna satsar och färjetrafiken håller ställningarna Passagerarrederiernas Förening PRF Passagerarrederierna marknadsför Sverige och färjetrafiken håller ställningarna! Passagerarrederierna

Läs mer

Aviabulevarden Knutpunkten för experter

Aviabulevarden Knutpunkten för experter Aviabulevarden Knutpunkten för experter Huvudstadsregionens snabbast växande företagsområde i Finlands logistiska mittpunkt innebär möjligheter till framgång och nätverkande Redan läget är unikt. Kontorslokalerna

Läs mer

Företagspolitik i en nordisk kontext

Företagspolitik i en nordisk kontext Företagspolitik i en nordisk kontext 2 FÖRETAGSPOLITIK I EN NORDISK KONTEXT FÖRETAGSPOLITIK I EN NORDISK KONTEXT 3 Alla prognoser visar att tjänstesektorn kommer att fortsätta växa under de kommande åren,

Läs mer

Försök för att utveckla trafiktjänsterna i den maritima skärgården

Försök för att utveckla trafiktjänsterna i den maritima skärgården Försök för att utveckla trafiktjänsterna i den maritima skärgården Skärgårdsdelegationen 09.11. 2016 Eeva Linkama Förbindelsefartygstrafiken i Skärgårdshavet och Finska viken De mest centrala bristerna

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2011

Finländska dotterbolag utomlands 2011 Företag 2013 Finländska dotterbolag utomlands 2011 Finländska företag utomlands: drygt 4 600 dotterbolag i 119 länder år 2011 Enligt Statistikcentralens uppgifter bedrev finländska företag affärsverksamhet

Läs mer

LUFTFARTSVERKETS ÅRSREDOVISNING E R C K V A Ä R E N S A T P L Y G F L

LUFTFARTSVERKETS ÅRSREDOVISNING E R C K V A Ä R E N S A T P L Y G F L LUFTFARTSVERKETS ÅRSREDOVISNING 2 0 0 5 F I N L A N D Ä R V A C K E R! E N S A T P L Y G F L INNEHÅLL Chefdirektörens översikt 2 Den sista resan 5 Luftfartsverket 2005: Verksamhetsidé, värden och service

Läs mer

FlexLiv Den nya pensionsprodukten

FlexLiv Den nya pensionsprodukten FlexLiv Den nya pensionsprodukten 2 Den nya pensionsprodukten FlexLiv ger dig de bästa egenskaperna från både traditionellt livsparande och aktiv fondförsäkring. Via ett antal förvaltade portföljer med

Läs mer

LOVISA STADSSTRATEGIS UPPGIFT OCH STRUKTUR 2020 20.04.2012

LOVISA STADSSTRATEGIS UPPGIFT OCH STRUKTUR 2020 20.04.2012 1 LOVISA STADSSTRATEGIS UPPGIFT OCH STRUKTUR 2020 20.04.2012 Lovisa stadsstrategi Stadsstrategin är det viktigaste dokumentet som styr stadens verksamhet, den innehåller fullmäktiges centrala riktlinjer

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR GULLSPÅNGSBOSTÄDER AB

ÄGARDIREKTIV FÖR GULLSPÅNGSBOSTÄDER AB ÄGARDIREKTIV FÖR GULLSPÅNGSBOSTÄDER AB Antagen av kommunfullmäktige 2016-11-28, 184 Dnr: KS 2016/656 Kommunledningskontoret Torggatan 19, Box 80 548 22 HOVA Tel: 0506-360 00 www.gullspang.se Innehåll 1.

Läs mer

FinELib. FinELib-konsortiet är rätt partner för vetenskap, forskning, undervisning och inlärning på högsta nivå

FinELib. FinELib-konsortiet är rätt partner för vetenskap, forskning, undervisning och inlärning på högsta nivå FinELib strategi 2007 2015 FinELib-konsortiet är rätt partner för vetenskap, forskning, undervisning och inlärning på högsta nivå VISION: FinELib-konsortiet är rätt partner för vetenskap, forskning, undervisning

Läs mer

Tal vid seminarium "Den svenska modellen och ett social Europa kompletterande eller oförenliga?"

Tal vid seminarium Den svenska modellen och ett social Europa kompletterande eller oförenliga? SPEECH/07/501 Margot Wallström Vice-President of the European Commission Tal vid seminarium "Den svenska modellen och ett social Europa kompletterande eller oförenliga?" Arrangerat av Ekonomiska och sociala

Läs mer

HELSINGFORS- REGIONEN 2050

HELSINGFORS- REGIONEN 2050 HELSINGFORS- REGIONEN 2050 Strategiska riktlinjer för markanvändning, boende och trafik Helsingforsregionens VISION Helsingforsregionen är ett centrum i världsklass för affärsrörelse och innovationer.

Läs mer

MAKROEKONIMI. Ekonomisk tillväxt Mäta ekonomin Konjunktur Arbetslöshet

MAKROEKONIMI. Ekonomisk tillväxt Mäta ekonomin Konjunktur Arbetslöshet MAKROEKONIMI Ekonomisk tillväxt Mäta ekonomin Konjunktur Arbetslöshet MAKROEKONOMISKA MÅL Makroekonomi är en analys av samhället som helhet. Den aggregerade (totala) effekten i fokus; de totala utgifterna,

Läs mer

En svensk flygskatt (SOU 2016:83)

En svensk flygskatt (SOU 2016:83) YTTRANDE Vårt ärendenr: 2017-03-10 Sektionen för infrastruktur och fastigheter Peter Haglund Finansdepartementet 10333 STOCKHOLM En svensk flygskatt (SOU 2016:83) Sammanfattning (SKL) ser positivt på utredningens

Läs mer

Kevas strategi 1 (5) GODKÄND AV STYRELSEN Mission

Kevas strategi 1 (5) GODKÄND AV STYRELSEN Mission 1 (5) Kevas strategi Mission Vi verkställer och utvecklar den offentliga sektorns arbetspensionsskydd i en föränderlig omvärld samt erbjuder kundorienterade och högklassiga tjänster. Vi ansvarar för finansieringen

Läs mer

Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 106 1 (7) 30.10.2012. Värdering av kapitalplaceringar i dotterbolag

Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 106 1 (7) 30.10.2012. Värdering av kapitalplaceringar i dotterbolag 1 Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 106 1 (7) 30.10.2012 Värdering av kapitalplaceringar i dotterbolag 1 Begäran om utlåtande Staden A (nedan sökanden) har bett kommunsektionen ge ett utlåtande

Läs mer

Gör nåt på riktigt! Klimatförändring i Helsingforsregionen begränsning och anpassning

Gör nåt på riktigt! Klimatförändring i Helsingforsregionen begränsning och anpassning Gör nåt på riktigt! Klimatförändring i Helsingforsregionen begränsning och anpassning Klimatet år 2030 Helsingfors, Esbo, Vanda, Grankulla, Kyrkslätt och Kervo med sammanlagt över 60 000 arbetstagare har

Läs mer

Färjetrafiken en viktig del av turistnäringen 29 miljoner tar färjan Passagerarrederiernas Förening PRF

Färjetrafiken en viktig del av turistnäringen 29 miljoner tar färjan Passagerarrederiernas Förening PRF Färjetrafiken en viktig del av turistnäringen 29 miljoner tar färjan Passagerarrederiernas Förening PRF Passagerarrederierna en viktig del i resenäringen Passagerarrederierna har en betydande roll i den

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2008

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2008 1 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2008 Tillfredsställande resultat under stark omvärldspåverkan Omsättning 221,6 miljoner euro (181,3 milj. euro föregående år) Affärsverksamhetens kassaflöde 22,1 miljoner

Läs mer

Inkvarteringsstatistik

Inkvarteringsstatistik Transport och turism 2012 Inkvarteringsstatistik 2012, januari Utländska turisters övernattningar ökade med 13 procent i januari 2012 I januari 2012 bokförde inkvarteringsanläggningarna i Finland 60 000

Läs mer

PLANERAT UTBUD I LINJEFART PÅ SVENSKA FLYGPLATSER. Oktober 2011

PLANERAT UTBUD I LINJEFART PÅ SVENSKA FLYGPLATSER. Oktober 2011 PLANERAT UTBUD I LINJEFART PÅ SVENSKA FLYGPLATSER Oktober 2011 Belgien Göteborg City Bryssel S. Charleroi 13 2457 Göteborg Landvetter Bryssel Airport 78 8203 Stockholm/Arlanda Bryssel Airport 64 9431 Stockholm/Bromma

Läs mer

Turistnäringens Resindex och prognos Q2 2011

Turistnäringens Resindex och prognos Q2 2011 Turistnäringens Resindex och prognos Q2 Utfall Q2 jämfört med Q2 2010. Sammantaget visar turistnäringens resindex att resandet och boendet till, från och inom Sverige ökade med 3 procent jämfört med motsvarande

Läs mer