FINAVIA möjligheter. På resa med modedesignern Paola Suhonen s. 22. På resa med riksdagsman Pekka Haavisto s. 28

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FINAVIA 2010. 365 möjligheter. På resa med modedesignern Paola Suhonen s. 22. På resa med riksdagsman Pekka Haavisto s. 28"

Transkript

1 365 möjligheter Årsberättelse 2010

2 På resa med modedesignern Paola Suhonen s. 22 FINAVIA möjligheter Årsöversikt 4 De viktigaste händelserna år Verkställande direktörens översikt 12 Finavia i korthet 13 Finavias värden 16 Kontinuitet Finavia blev ett aktiebolag och fortsätter att skapa förutsättningar för finländarnas och det finska samhällets konkurrenskraft, rörlighet och internationalism. 24 Tidszoner Helsingfors-Vanda är Nordeuropas ledande transferflygplats. 30 Nutiden Aktuella fenomen återspeglas i människors sätt att resa. 38 Framtiden I Europa övergår man till luftrumsblock som överskrider statsgränserna. 44 Ledningsgruppen och styrelsen På resa med riksdagsman Pekka Haavisto s. 28

3 365 dagar av ansvar Samhällsansvar Styrelsens verksamhetsberättelse 48 Ekonomiskt ansvar 50 Ansvar för miljön 54 Socialt ansvar På resa med idrottsprästen Leena Huovinen s Styrelsens verksamhetsberättelse 64 Nyckeltal 65 Resultaträkning 66 Balansräkning 67 Finansieringsanalys 68 Noter till bokslutet 70 Noter till balansräkningen 78 Revisionsberättelse På resa med verkställande direktören Samuli Haapasalo s. 6 På resa med kungen över flygplatserna John Kasarda s. 36

4 årsberättelse 365 möjligheter JANUARI Finavia Abp inledde sin verksamhet den 1 januari Finavia Abp fortsätter Luftfartsverket Finavias verksamhet som ett aktiebolag som ägs helt av staten. Energifunktionerna på Helsingfors-Vanda flygplats övergick genom ett köpeavtal till Vanda Energi. Finavia deltog i mässan Next Step En mobilversion av Finavias webbtjänst blev klar. I mobilversionen kan man i realtid bläddra bland flyginformation från Helsingfors-Vanda och 16 andra flygplatser i Finland samt läsa de senaste nyheterna. På mobilsidorna för Helsingfors-Vanda finns dessutom information om bl.a. flygbolag, incheckning och tjänster på flygplatsen. FEBRUARI Finavias kampanj Klok kollektivtrafik inleddes i Finland. Med kampanjen ville Finavia påminna om flygtrafikens miljöeffektivitet och betydelse som kollektivtrafikform i synnerhet beträffande resor inom Finland och förbindelser till utrikesflyg. MARS Kronoby flygplats bytte namn till Karleby-Jakobstad i början av mars. Helsingfors-Vanda utsågs till Nordeuropas bästa flygplats. Valet gjordes av Skytrax som fick över 9,8 miljoner svar på en enkätundersökning som genomfördes bland passagerare under 2009 och Passagerarna bedömde kvaliteten på flygplatstjänsterna utifrån 39 olika faktorer. Axplock JULI Flygledningstornet för inflygningskontroll på Helsingfors-Vanda blir det modernaste i världen. På flygplatsen installerades två nya radarantenner och ett multilateralt positioneringssystem som tillämpar den nyaste tekniken. Med hjälp av dessa kan luftfartygens och fordonens rörelser övervakas bättre än tidigare. AUGUSTI Tampere International AirShow ordnades den augusti Evenemanget som hölls på Tammerfors-Birkala flygplats var Finlands Flygförbunds nationella huvudflyguppvisning och höjdpunkten på flygåret. SEPTEMBER Finavia beslöt att ge rabatt på flygtrafikavgifter fram till slutet av år Beslutet, som förbättrar flygtrafikens verksamhetsförutsättningar, innebär en rabatt på 20 miljoner euro per år och en prisnedsättning på totalt 47 miljoner euro under hela rabattperioden mellan den 1 september 2009 och den 31 december Flygrådgivningstjänsterna centraliserades. Flygrådgivningstjänsterna vid flygplatserna i Jyväskylä, Vasa och Rovaniemi centraliserades från och med den 6 september och flygrådgivningstjänsterna vid flygplatserna i Åbo, Björneborg och Tammerfors- Birkala från och med den 13 september. Avsikten med centraliseringen är att förenhetliga utbudet på flygrådgivningstjänster i Finland samt att säkerställa att kunderna har tillgång till flygrådgivningstjänster från ett och samma ställe dygnet runt. 4 Två Hello Cafe café-restauranger och en Hello Shop duty free-butik öppnade den 15 september på flygplatsen i Rovaniemi.

5 Samhällsansvar 365 dagar av ansvar Styrelsens verksamhetsberättelse MAJ Finavia inledde samarbetsförhandlingar. Förhandlingarna inleddes den 7 maj och slutfördes den 24 juni. Som ett resultat av förhandlingarna kommer antalet anställda att minskas med cirka hundra personer under Största delen av personalminskningarna genomförs genom pensioneringar och gemensamt överenskomna uppsägningspaket. APRIL Utbyggnaden av Hilton Helsinki-Vantaa Airport inleddes. Utbyggnaden omfattar 84 nya hotellrum och 400 kvadratmeter mer mötes- och restauranglokaler. Byggnadsarbetet, som inleddes i april 2010, beräknas vara slutfört i maj Finavia begränsade flygtrafiken på alla sina flygplatser på grund av den vulkaniska askan. Begränsningarna infördes den 15 april och fortgick under flera dagar. Flygtrafiken började återgå till det normala när Trafiksäkerhetsverket Trafi gav flygbolagen tillstånd att trafikera den 22 april. JUNI Airpro Oy, som tillhör Finavia-koncernen, köpte den 23 juni RTG Ground Handling Oy. I och med företagsförvärvet den 23 juni blev RTG Ground Handling Oy ett dotterbolag till Airpro Oy. Företagsförvärvet stöder Finaviakoncernens strategi, vars målsättning är att trygga tjänsterna inom flygtrafik på alla flygplatser i flygplatsnätverket. från år 2010 Läs mer om händelserna under år 2010 på OKTOBER Finavia utsåg Helsingfors-Vanda till årets flygplats år Valet påverkades av de resultat som uppnåtts under året och det starka engagemanget i de målsättningar som Finavia ställt upp. NOVEMBER Finavia fick Vandamedaljen för väl utfört arbete inom näringslivet. Motiveringen till erkännandet, som tilldelas av Vanda stad, var Finavias framgångsrika affärsverksamhet och betydelsefulla arbete för näringslivet i Vanda stad. Finavia Lapland Airports var synligt under världscupen i Levi. DECEMBER Tillgången på flygplatstjänster tryggas genom lag. Finlands regering föreslog att en lag om flygplatsnätverket och -avgifterna ska stiftas. Syftet med lagen är att öka öppenheten och främja konkurrensen mellan flygplatserna samt att trygga utbudet av och tillgången på flygplatstjänster. Finavia utvidgade kundbetjäningen i de sociala medierna genom att öppna egna Facebook-sidor. Finavias sidor har fått namnet Lentoasema. Sidan representerar alla Finavias 25 flygplatser i Finland. De två regionala flygledningarna i Finland slogs samman till en regional flygledning som omfattar hela landet. De regionala flygledningstjänsterna för hela Finland tillhandahålls i och med förändringen av Finlands regionala flygledning i Aitovuori i Tammerfors. Den regionala flygledningen koordinerar överflygningarna i Finland samt den flygtrafik mellan olika flygplatser som sker längs flygrutterna. Det nya namnet på den regionala flygtrafiktjänsten är Suomen aluelennonjohto, Area Control Centre Finland (ACC Finland). Helsingfors-Vanda flygplats blir huvudsamarbetspartner för WDC-projektet. Finavia förhandlade fram ett samarbetsavtal för projektet World Design Capital 2012 tillsammans med Internationella designstiftelsen som ansvarar för projektet. Under Designåret 2012 kommer flygplatsen att satsa speciellt på servicedesign. 5

6 Finavias verksamhet innebär redan som sådan ett samhällsansvar. 6

7 årsberättelse 365 möjligheter Samhällsansvar 365 dagar av ansvar Styrelsens verksamhetsberättelse På resa med verkställande direktören Under långa flygningar njuter jag på min fönsterplats av de olika landskap som öppnar sig framför mig samtidigt som jag läser kartan. Många bilder från olika delar av världen har för alltid etsat sig fast i mitt minne. De betyder mycket för mig. När jag flyger över det västsibiriska låglandet tittar jag i motljus och min blick möter hela tiden tusentals sjöar och dammar, ett ändlöst kärrlandskap, skogar och älvar. Det gränslöst vidsträckta naturlandskapet är ogenomträngligt men inte oöverkomligt. Över Irak har jag stött på en mycket imponerande syn; mönstren i terrängen ser ut som ett träd som hela tiden förgrenar sig till nya grenar. Jag har fortfarande inte kommit underfund med om formerna är rinnande vatten som förgrenar sig i nya fåror eller vad det är fråga om. Rutten från Helsingfors till USA går över Grönland. Styrkan i de arktiska elementen har gjort intryck på mig: glaciären, havet, bergen, fjordarna och ljuset. I Sydamerika, ovanför Anderna, har man från flygplanets fönster utsikt över ett flertal mer eller mindre aktiva vulkaner. Från deras inre stiger ånga upp mot himlen. Synen är overklig. De landskap jag har sett i olika världsdelar öppnar världen för mig. De känns ouppnåeliga under ett människoliv, men genom att flyga har jag fått se en glimt av det fantastiska världsalltet och uppleva förtrollningen i fascinerande, vackra och tidlösa landskap. Flygtrafiken förenar människor från olika länder både fysiskt och mentalt. I denna årsberättelse berättar några av dem om egna flygupplevelser som varit betydelsefulla för dem. Finland är närvarande i världen Finavia skapar centrala förutsättningar för finländarnas, det finska samhällets och de finska regionernas konkurrenskraft, rörlighet och internationalism. Det här gör bolaget genom att med sin affärsverksamhet garantera säkra, högklassiga och kostnadseffektiva tjänster. 7

8 årsberättelse 365 möjligheter Verkställande direktörens översikt År 2010 var Finavias första år som aktiebolag. Året inleddes med försiktiga förväntningar. Den globala recessionen hade försvagat efterfrågan på flygtrafik redan för andra året i rad. Från och med maj ökade efterfrågan och passagerarmängderna ökade med 1,6 procent på årsnivå. Berättelseåret kan beskrivas som turbulent när det gäller flygtrafikbranschen. I april var efterfrågan på internationell trafik tydligt på väg att återhämta sig från recessionens bottenläge, men sedan stoppade askmolnet, som or sakades av vulkanutbrottet på Island, all flygtrafik i en stor del av Europa. Vid Finavias flygplatser inställdes cirka flyg under en vecka. De inställda flygningarna berörde passagerare. I december överraskades flygtrafiken i Europa av snöfall och man var tvungen att stänga flera flygplatser. Även om Finavias flygplatser var öppna, påverkade problemen på flygplatserna i Europa också Finland och flyg ställdes in. Utmaningarna från naturen var inte det enda fenomenet som störde flygtrafiken märkbart. De strejker som ordnades inom branschen under året orsakade i flera etapper störningar i flygtrafiken i Finland. Utan dessa kortvariga fluktuationer skulle branschen efter recessionen ha kunnat rapportera en ganska god tillväxt, eftersom passagerarmängderna inom flygtrafiken ökat från och med vårvintern åtgärder för att förbättra ekonomin Trots den ökade mängden passagerare nådde koncernens omsättning inte upp till samma nivå som föregående år. Omsättningen påverkades av den tidsbestämda prisnedsättningen som trädde i kraft den 1 september 2009 och som innebar att Finavias trafikavgifter sänktes med i medeltal 10 procent per år enligt ett beslut som fattades under statens budgetmangling. Detta hade en inverkan motsvarande 20 miljoner euro på intäkterna för år Flygplatsens kommersiella intäkter och dotterbolagens intäkter ökade under berättelseåret och korrigerade de anhopade trafikintäkterna. Som en följd av det strikta effektiveringsprogrammet var koncernens rörelseresultat utan poster av engångskaraktär 30,1 miljoner euro. Vi kan alla vara mycket nöjda med resultatet. En tillräcklig resultatnivå är nödvändig för att utveckla tjänsterna och finansiera investeringarna. I den strama ekonomiska situationen har vi målmedvetet fortsatt att förbättra Finavias lönsamhet. Effektiveringsprogrammet inleddes i början av år 2009, genast när Finavias passagerarmängder började sjunka, och programmet fortsatte under år Åtgärderna har riktats till alla koncernutgifter och med hjälp av åtgärderna har vi uppnått en kostnadsbesparing på cirka 20 miljoner euro per år. De största besparingarna har åstadkommits genom att centralisera funktioner. Effektiveringsprogrammet innebar också en minskning av personalkostnaderna. I moderbolaget fördes samarbetsförhandlingar som gällde hela personalen. Förhandlingarna kunde slutföras i gott samarbete med personalorganisationerna. Som en del av effektiveringsprogrammet har också investeringarna justerats enligt kassaflödet, med beaktande av kundbehoven. För att finansiera investeringarna sålde koncernen tillgångar. Under de två senaste åren har Finavia avstått från tillgångsposter som inte är förknippade med bolagets kärnverksamhet. Koncernen behövde inte ta några nya lån under berättelseåret. År 2003 startade Finavia investeringsprogrammet Via Helsinki, som utöver en nyss färdigställd startbana också omfattade ett parkeringshus, ett hotell, en non-schengenterminal och en ny bagagehanteringsanläggning. Investeringsprogrammet, som i sin helhet uppgick till drygt 500 miljoner euro, slutfördes under berättelseåret när bagagehanteringsanläggningen togs i bruk. asienstrategin i fokus Finavia preciserade sin strategi år Ett av nyckelmålen för verksamheten är att utveckla Helsingfors-Vanda till en transferflygplats som är bland de bästa i världen. Helsingfors-Vanda har ett gynnsamt geografiskt läge vad gäller trafiken mellan Europa och Asien. Enbart läget räcker emellertid inte för att locka flyg till Finland. Först när det gynnsamma läget kombineras med högklassiga, säkra, snabba och konkurrenskraf 8

9 Samhällsansvar 365 dagar av ansvar Styrelsens verksamhetsberättelse Helsingfors-Vandas betydelse för hela Finlands konkurrenskraft samt för region- och näringslivsstrukturen är central. tigt prissatta tjänster åstadkommer vi en framgångsrik produkt i den allt hårdare internationella konkurrensen. Finavias priser är de förmånligaste när man jämför med europeiska länder som har samma kostnadsnivå. Inom flygtrafikbranschen är sådana bolag framgångsrika som kan kontrollera sina utgifter och samtidigt erbjuda högklassiga tjänster. De produkter vi erbjuder måste vara bättre än konkurrenternas. Dessutom måste våra flygbolagskunder kunna erbjuda passagerarna mer attraktiva förbindelser än de förbindelser som bolagens mellaneuropeiska konkurrenter erbjuder. Endast på detta sätt kan Helsingfors-huben be hålla sin position. Vi har också satsat på kundprocesserna och ökat vårt samarbete med våra flygbolagskunder. Tillsammans funderar vi över hur vi kan öka vår konkurrenskraft så att flygpassagerarna drar nytta av det. Helsingfors-Vandas betydelse för hela Finlands konkurrenskraft samt för region- och näringslivsstrukturen är central. Genom Helsingfors-Vanda och flygplatsnätverket är Finland närvarande på den internationella marknaden. När flygtrafiken stoppades på grund av askmolnet såg vi hur viktiga snabba flygförbindelser är för samhällen, företag och människor som är verksamma inom ett nätverk baserat på ömsesidigt beroende. Flygtrafiken har en speciellt stor betydelse för dem som försörjer sig på internationell handel, men också för dem som bor vid sidan av stora befolkningscentra. Flygtrafiken gör Finland närvarande internationellt och skapar konkurrensförutsättningar för landet. Mellan Helsingfors-Vanda och de tjugo inhemska ekonomiska områdena i Finland går regelbundna reguljärflyg. Tack vare reguljärtrafiken kan företag som är verksamma på den internationella marknaden upprätthålla sin verksamhet på olika håll i Finland. Med hjälp av reguljärtrafiken kan turismen i Lappland och i hela Finland leva och växa. Utan Via Helsinki, den korsnings- och förbindelsestation som Helsingfors erbjuder, skulle nätverket av flygrutter vara alldeles för otillräckligt för Finlands näringslivsstruktur. Finland skulle inte heller ha lika bra förutsättningar att lyckas i den internationella konkurrensen som vi har nu. skapare av finlandsbilden År 2010 var det totala antalet passagerare vid Finlands flygplatser 16,5 miljoner. Vi finländare har beskrivits som anspråkslösa och vi har kanske inte heller alltid själva förmågan att se våra bästa sidor. Arbetsgrup 9

10 årsberättelse 365 möjligheter pen för varumärket Finland hjälpte oss med sitt arbete att varsebli våra styrkor och upplysa världen om dem. Även Finavia spelar en viktig roll när det gäller att bygga upp Finlandsbilden. För största delen av de utländska besökarna är flygplatserna den första och för många den enda kontakten med vårt land. Flygtrafiken är den metod med vilken vi säkerställer att Finland är tillgängligt och att vi själva kan vara närvarande i den globala världen. På Finavias flygplatser differentierar vi oss genom finländskheten. På flygplatserna presenterar vi Finland och de bästa sidorna av den finländska identiteten. Vi visar upp finländsk kompetens, serviceattityd, design och matkultur. Vi gör vårt land intressant, så att allt fler passagerare ska stanna åtminstone en stund för att bekanta sig med Finland innan de fortsätter till sitt anknytningsflyg. Ett av våra viktigaste utvecklingsobjekt är Lapland Airports-konceptet, med hjälp av vilket vi strävar efter att locka fler internationella passagerare till flygplatserna i norr. Vi är starkt bundna till hela vårt flygplatsnätverk. personalen måste ha beredskap för förändringar Sedan år 2006 har passagerarmängden inom inrikestrafiken minskat från 5,8 miljoner till 4,5 miljoner. Detta är en stor utmaning för oss. Vid de lågtrafikerade flygplatserna i Finlands nätverk av 25 flygplatser har vi också försökt hitta sätt att effektivera vår verksamhet och till exempel satsat på att öka multikompetensen. Kostnadseffektiviteten har också ökats genom centraliserad planering av arbetsskift. Vi har varit medvetna om förändringarnas inverkan på personalens ork och arbetshälsa. Vi vill ha kvar de anställda som förbundit sig till Finavia och utveckla våra funktioner genom att lyssna på personalens synpunkter. Vi vill vara en bra arbetsgivare i enlighet med vår strategi och ge varje anställd en möjlighet att vara underställd en bra chef. Vi vet att det är en krävande uppgift att driva en serviceinriktad affärsverksamhet i en utmanande verksamhetsmiljö. Inom serviceverksamhet är den insats som varje enskild anställd bidrar med viktig. Vår situation är god, eftersom Finavias styrka är personalens kompetens. Ett bra exempel är snökompetensen på Helsingfors-Vanda, som väckte stor uppmärksamhet internationellt år På Helsingfors-Vanda löpte trafiken normalt i vinterförhållanden som störde flygtrafiken i Europa och ledde till att flygplatser stängdes. Finavia kan bygga upp en ny framgångsrik affärsverksamhet utifrån denna kompetens, som är av absolut toppklass i världen, genom att produktifiera utvalda kompetenskoncept. smidigt med i utvecklingen på marknaden I flygtrafikbranschen är vårt arbete framför allt serviceinriktad affärsverksamhet, där kundupplevelsen är av central betydelse. Om 10

11 Samhällsansvar 365 dagar av ansvar Styrelsens verksamhetsberättelse tjänsterna sköts osäkert oberoende av vilken del av reseservicekedjan detta beror på har det alltid en stor inverkan på människors förtroende, kundefterfrågan och flygtrafikens konkurrenskraft. Under de senaste åren har flygtrafiken störts av ett flertal meningsskiljaktigheter på arbetsmarknaden. Det skulle vara i alla aktörers gemensamma intresse att genom avtal och förhandlingar hitta sådana arbetsmarknadslösningar som tryggar framtiden för hela branschen och för alla parter. Det är alltså också i personalens intresse att se helheten. En stor del av störningarna på arbetsmarknaden har varit i högre grad organisations- än personalpolitiska. Den djupaste dalen med tanke på den internationella recessionen, men också med tanke på efterfrågan på flygtrafik, är bakom oss. Det verkar finnas ett starkt behov av ökad efterfrågan på flygtrafik. Nuet stämplas dock av osäkerhet inom världsekonomin, där stora och plötsliga fluktuationer är möjliga. Dessa osäkerhetsfaktorer kan lätt påverka efterfrågan på flygtrafik. Världsekonomin är emellertid föremål för differentiering och Finland har kunnat dra nytta av den starka ekonomin i Asien. Finavia måste vara redo att möta en ökad efterfrågan, men samtidigt också tillräckligt smidigt för att fungera kostnadseffektivt i händelse av snabba nedgångar i efterfrågan. nya vinstbelöningskriterierna för personalfonden under kommande år. Finavia har i sin verksamhet betonat öppenhet och fortlöpande växelverkan med personalen och personalorganisationerna. Öppenhet bygger förtroende och ömsesidig förståelse. Finavias personalorganisationer har i sin Som en del av förankringen av den nya strategin inledde vi på hösten en strategirunda, under vilken jag besökte alla Finavias 25 flygplatser. Under rundan träffade jag och de andra som ingår i koncernledningen personalen vid flygplatserna. Vid mötena diskuterade vi öppet och skyggade inte för konstruktiv kritik. Strategirundan gav mycket. Det stod klart att Finavia har en utmärkt personal med en berömvärd vilja att lära sig och flexibilitet inför nya utmaningar. Finavias anställda upplever att deras arbete är viktigt och förstår att det är en betydelsefull del av en större helhet. Arbetets betydelse ger motivation och tillfredsställelse. Belöningen för arbetet kan också utvecklas tillsammans. Under berättelseåret fastställde styrelsen de verksamhet visat ansvarsfullhet, och samtidigt har deras arbete varit resultatrikt i sin strävan mot ett gemensamt mål. På Finavia måste vi också vara redo att satsa på att utveckla våra tjänster på ett sådant sätt att vi är den mest eftertraktade aktören i Nordeuropa. Det förutsätter en förmåga att reagera snabbt på kundbehoven och en förmåga att finansiera en konkurrenskraftig och högklassig servicekapacitet som differentierar sig med hjälp av den finländska funktionsduglighet som är känd ute i världen. Slutligen vill jag tacka vår engagerade och kompetenta personal samt våra kunder och samarbetspartner tillsammans skapar vi förutsättningar för den finländska luftfarten och därmed för hela Finlands framgång även i framtiden. 11

12 årsberättelse 365 möjligheter Finavia i korthet Finavia erbjuder internationellt konkurrenskraftiga, säkra och tillförlitliga flygplatsoch flygtrafiktjänster. Koncernens affärsverksamhet har delats in i fyra affärsverksamhetsområden och annan verksamhet som stöder dessa. Flygplatssegmentet omfattar flygplatsaffärsverksamheten och den kommersiella affärsverksamheten. Modellen följer den praxis som används av europeiska flygplatsoperatörer. Också Finaviakoncernens ledningsmodell och löpande ekonomiska rapportering är baserade på ansvarsfördelning i olika affärsverksamhetsområden. Flygplatsaffärsverksamheten ansvarar för Finavias flygplatsnätverk och de tjänster som produceras för flygbolagen på Finlands flygplatser, såsom underhåll av start- och landningsbanor och terminaler samt flygplatstjänster, säkerhetskontroll och passagerartjänster. Till flygplatsaffärsverksamhetens koncernens organisation styrelse verkställande direktör ansvarsområde hör flygplatsernas processer, infrastrukturen inne i och utanför terminalerna och många andra tjänster, allt från byggande av lokaler till servicekedjans flexibilitet. Den kommersiella affärsverksamheten ansvarar centraliserat för planeringen och utvecklingen av de kommersiella tjänsterna på Finavias flygplatser i samarbete med de företag som är verksamma på flygplatsen. Finavia producerar en del av tjänsterna själv och en del med hjälp av sitt nätverk av samarbetspartner. I den kommersiella affärsverksamheten ingår bland annat hyrestjänster för affärslokalerna i terminalerna, parkeringstjänster, butiks-, kiosk-, restaurang-, caféoch mötestjänster samt reklamutrymmen. Affärsverksamheten för flygtrafiktjänst styr användningen av luftrummet ovanför Finland och relaterade flygrutts- och flygtrafiktjänster på Finavias flygplatser. I ansvarsområdet för affärsverksamheten för flygtrafiktjänst ingår också luftrummet ovanför Finland och det internationella havsområdet. Flygtrafiktjänsterna omfattar hela landet och garanterar en säker flygtrafik utan fördröjningar i Finlands luftrum, som är ganska lugnt jämfört med luftrummet i Mellaneuropa. Fastighetsaffärsverksamheten tillhandahåller tjänster med anknytning till verksamhetslokaler till de företag som är verksamma på flygplatsen. Affärsverksamhetsområdet består av flera fastighetsbolag, av vilka det viktigaste är Lentoasemakiinteistöt LAK Oyj. Fastighetsbolaget både äger byggnader och utvecklar byggprojekt. LAK Oyj äger till exempel kontors- och logistikfastigheter samt lokaliteter som behövs för förvaring och service av flygplan främst vid Helsingfors- Vanda flygplats. Fastighetsaffärsverksamhetens omsättning genereras i huvudsak utanför Finaviakoncernen. Flygplatsterminalerna och andra produktionslokaler ägs av moderbolaget och hör till flygtrafiktjänsternas ansvarsområde. Bolaget låter också vid behov bygga objekt som ska användas av bolagets kunder. koncernverksamhet flygplats flygplatsaffärsverksamheten affärsverksamhet den kommersiella affärsverksamheten flygplatsområden och flygplatser kunder affärsverksamheten för flygtrafiktjänst fastighetsaffärsverksamheten (lak) airproaffärsverksamheten Airpro-affärsverksamheten tillhandahåller trafik-, flygplats- och resetjänster till företag inom luftfarts- och resebranschen samt till passagerare. I juni 2010 förvärvade Finavias dotterbolag Airpro Oy 100 procent av aktierna i aktiebolaget RTG Ground Handling. Airpros styrka är dess personal, som har kompetens inom många olika områden. Koncernverksamheten ansvarar för koncernstyrningen och produktionen av centraliserade stödtjänster. Dessa stödtjänster är marknadsföring, säkerhet och kvalitet, miljö, kommunikation, ekonomi, HR, dataadministration och juridiska ärenden. 12

13 Samhällsansvar 365 dagar av ansvar Styrelsens verksamhetsberättelse Finavias värden säkerhet En säker flygtrafik är inte ett livsvillkor bara för flygverksamheten utan också för Finavias affärsverksamhet. Säkerheten garanteras genom att dagligen säkerställa kvaliteten hos både systemen och den mänskliga verksamheten. kundintresse Flygtrafiken växer inte och Finavia utvecklas inte om inte kunden har nytta av det. Det är kunden som betalar Finavia personalens löner. Kundintresse uppstår när Finavia agerar utifrån kundernas behov och samtidigt tryggar en sund ekonomisk situation inom bolaget. effektivitet och förnyelseförmåga En sund ekonomi tryggar resurserna för att utveckla verksamheten. Effektivitet och förnyelseförmåga förutsätter säkerställande av lönsamheten. Lönsamhet förutsätter tydlig ledning och utveckling av personalens kompetens. LÄNKAR MED ANKNYTNING TILL FINAVIAS VERKSAMHET: Webbplats: Helsingfors-Vanda flygplats: Finavia på Facebook: Finavia på Twitter: www. twitter.com/helsinkiairport Lapland Airports: Airpro Oy: LAK-lentoasemakiinteistöt Oyj: Finavia publicerar varje år en miljörapport som trycks separat. Även på internet: Informationstjänst för luftfarten: En webbplats som behandlar utsläpp från flygtrafiken och vilken inverkan de har på klimatförändringen: samarbete Samarbete är oumbärligt för att servicekedjan inom flygtrafiken ska fungera väl. På Finavia ordnar vi aktivt och initiativrikt möten med våra samarbetspartner. miljö- och samhällsansvar Finavia vill vara en ansvarsfull samhällsaktör. Bolaget beaktar miljöaspekter i sin verksamhet och väljer ansvarsfulla lösningar. Man kan endast bära sitt ansvar som en del av trafiksystemet om verksamheten är lönsam. 13

14 Lappland ligger cirka en timmes flygresa från Helsingfors-Vanda. Idrottsprästen Leena Huovinen arbetar med Finlands landslagsidrottare ett par månader om året och resten av tiden är hon universitetspräst i Helsingfors. 14

15 årsberättelse 365 möjligheter Samhällsansvar 365 dagar av ansvar Styrelsens verksamhetsberättelse På resa med idrottsprästen Många förundrar sig över vad en präst gör på idrottstävlingar. Men jag har en uppgift: jag stöder idrottarna och hela laget på träningsläger och tävlingar. Jag koncentrerar mig inte bara på själva idrotten utan kommer med en större bild på livet, människolivet som helhet. Religionen är en del av människan och kulturen. Många idrottare funderar också över andliga frågor och de kan behöva stöd i form av själavård. Några andra landslag har också en egen idrottspräst och till exempel under olympiska spelen finns det alltid ett religious center där man kan stilla sig och be. Själv är jag med på två stortävlingar varje år, på sommaren på EM eller VM i friidrott och på vintern på EM eller VM i skidåkning eller olympiska spelen. Det är viktigt för laget att jag är en del av teamet men ändå en utomstående medlem. Jag är den enda i laget som inte har prestationskrav. Under stortävlingar är jag inkvarterad på samma ställe som idrottarna. Jag sitter inte stelt bakom ett bord och väntar på kunder utan största delen av mitt arbete utför jag genom att vara en naturlig del av lagets vardag. Tävlingar är krävande för idrottarna oavsett om de vinner eller förlorar. Segraren är också ofta förbryllad och behöver stöd. Stora framgångar och besvikelser lyfter fram existentiella frågor, frågor om livet. Diskussioner förs vid matbordet, på läktaren och ofta när vi reser i bilen eller flygplanet. Under resor är det bra att samtala. Man har tid att koncentrera sig och det går inte att göra annat samtidigt. Resan är dessutom en viktig övergångsritual från en plats och en kultur till en annan. Tankarna är redan riktade på mållandet och på det som kommer att hända där. Idrottarna flyger ofta och det märks. På flygplatsen är det roligt att följa med hur proffsiga resenärer de är. Trots att de har med sig stort och otympligt bagage med allt från kulor och skidor till spjut väger bagaget ändå inte för mycket. Kvaliteten är avgörande också när det gäller reseutrustning: idrottarna spiller inte tid och krut till exempel på att brottas med opraktiska eller dåliga väskor. Proffsigheten syns också i flygplanet. Idrottarna har med sig ögonskydd, öronproppar och kuddar. På långa flygresor håller de ett öga på klockan för att anpassa sömnen på bästa sätt och motarbeta jetlag. Beundransvärd disciplin. Före flygresan till olympiska spelen i Vancouver övernattade en idrottare från Inre Finland hemma hos mig i Helsingfors. Hon sov inte alls utan var vaken hela natten för att lättare kunna anpassa sig till sömnrytmen i mållandet Saariselkä Huovinens restips: Fjällkapellet Pyhän Paavalin kappeli. Kapellet är alltid öppet. Den upplysta altartavlan är speciellt imponerande på natten. Ta flyget till Ivalo och fortsätt sedan med bussen. Det är intressant att ibland ta sig fram snabbt, ibland långsamt, speciellt i midvintermörker. Ta med dig terrängskidorna. I Saariselkä kan man skida till och med på gång- och cykelvägarna i byn. Skidåkning är bra för själen. Kvällen som Lapplands köksmästare ordnar på hotellet Tunturihotelli i november är en fin upplevelse. Stanna upp och iaktta lapplänningarna och deras livsrytm. Saariselkä Vinterlägren hålls alltid i Lappland. Det är underbart. Vi flyger till Rovaniemi, Saariselkä eller Ivalo. Mitt finaste reseminne från Lappland under den tid jag varit idrottspräst är från Saariselkä för fyra år sedan. Jag föreslog för terrängskidåkningslandslaget att vi skulle ordna en mässa i fjällkapellet Pyhän Paavalin kappeli. Vi planerade mässan tillsammans och idrottarna fick stå för musiken, vara kyrkvaktmästare och så vidare. Jag tänkte att bara några av dem dyker upp, men precis alla var på plats. Mässan har redan blivit en tradition. När friidrottslaget flyger till träningslägret i Portugal om somrarna har vi också en motsvarande mässa i ett litet kapell i Faro med tillstånd av den lokala biskopen. Jag har fått nära relationer till idrottarna. Jag har vigt många av dem och också fått döpa deras barn. 15

16 årsberättelse 365 möjligheter Kontinuitet År 2010 var Finavias första år som aktiebolag. Bolaget fortsätter med sin uppgift som är central för vårt land: att skapa förutsättningar för finländarnas och det finska samhällets konkurrenskraft, rörlighet och internationalism. Vikten av denna uppgift framhävs i en värld som blir allt mer globaliserad. Luftfarten har kommit långt sedan den 37 meter långa luftfärd som bröderna Wright gjorde med det första motordrivna flygplanet för 107 år sedan. Finavias historia är också lång; den går tillbaka ända till 1920-talet, åren då Finlands luftfartsförvaltning föddes. År 2010 går till historien som en milstolpe, eftersom det var då Finavia blev ett aktiebolag. Bolagiseringen tillsammans med den skärpta ekonomiska och konkurrensmässiga situationen gjorde att det blev aktuellt att granska riktlinjerna i strategin, som hade varit i kraft i fyra år. Nu har riktlinjerna för verksamheten dragits upp fram till år Via Helsinki, som betjänar hela Finland och förenar hela flygplatsnätverket i landet, är hörnstenen i Finavias verksamhet. Tack vare den passagerarström som Asienförbindelser na medför kan man bygga mångsidiga förbindelser från Finland ut i världen och upprätthålla en nivå för verksamheten som inte skulle kunna uppnås enbart med resor som görs av den finländska befolkningen på fem miljoner människor. Finavias nyckelmålsättning är att utveckla Helsingfors-Vanda till en transferflygplats av toppklass i världen och öka antalet transferpassagerare betydligt. För tillfället har Helsingfors-Vanda flygplats en marknadsandel på cirka fem procent av den totala volymen av resor mellan Europa och Asien. Tron på att Asienstrategin är rätt stärks av att Asien uppvisat en fortsatt stark ekonomisk tillväxt på samma gång som nästan hela den övriga världen drabbats av en ekonomisk recession. I synnerhet det faktum att Kina och kineserna blir allt förmögnare innebär stor tillväxtpotential för trafiken vid Helsingfors-Vanda. Kinas turistakademi beräknar att 57 miljoner kineser kommer att resa utomlands år År 2010 var antalet resenärer 54 miljoner. flygtrafiken är kollektivtrafik Förbindelserna från Helsingfors-Vanda till utlandet är tillgängliga för hela Finland tack vare nätverket av 21 finländska flygplatser för reguljärtrafik. Flygplatsnätverket har byggts upp under flera decennier enligt lokala behov och flygtrafiken har haft stor betydelse för områdenas livskraft. De resebehov som existerade för flera årtionden sedan är inte längre aktuella. Vid vissa flygplatser har 16

17 Samhällsansvar 365 dagar av ansvar Styrelsens verksamhetsberättelse passagerarmängderna ökat mångfaldigt, medan trafiken vid andra flygplatser avstannat. Finavia ombesörjer dock flygplatstjänsterna om det finns regelbunden reguljärtrafik till flygplatsen. Inom inrikestrafiken var antalet flygpassagerare år ,5 miljoner, vilket innebär en transporterade person- och tonkilometrarna. Omkring hälften av de inrikes flygresorna flygs med propellerplan, som förbrukar mindre bränsle än jetplan. Till exempel förbrukar ett fullsatt propellerplan av typen ATR-72 som flyger från Helsingfors till Joensuu 3 4 liter bränsle per hundra passagerarkilometer. På kortare sträckor förbrukar ett fullsatt jetplan bara med huvudstadsregionen utan via Helsingfors-Vanda också ut i världen. Om företagen skulle fundera över resereglementet för personalen både ur tids- och energianvändningssynpunkt, skulle de upptäcka att flygresor i många fall är en förnuftigare lösning är resor med egen bil. Samtidigt skulle företagen garantera att flygförbindelserna inom minskning med över en miljon passagerare sedan år Minskningen av flygresandet är en följd av bland annat förbättrade landtrafikförbindelser, förändringar i regionstrukturen och utvecklingen av kommunikationsteknologin. Olika trafikformer bör inte på ett inskränkt sätt ses som varandras konkurrenter, utan de skapar tillsammans ett system som får samhället att fungera. I denna helhet är flygtrafiken en viktig del. Flygtrafiken är ett snabbt, säkert och ekonomiskt kollektivt trafikmedel. Projektet FIN- MIPS Liikenne har undersökt förbrukningen av naturresurser inom trafiken i Finland. Enligt projektet lyckas lufttrafiken bättre än järnvägstrafiken när man jämför de naturresurser som förbrukas av trafiken och den infrastruktur den kräver i förhållande till de cirka 3 5 liter bränsle per passagerare på hundra kilometer. På samma sträcka förbrukar en interkontinental flygresa cirka 3 liter bränsle per passagerare när planet är fullsatt. (Källa: Trafi). varumärket lapland airports ger synlighet När det gäller de ekonomiska regionerna är det ytterst viktigt att efterfrågan på flygtrafik är tillräcklig och följaktligen att den regelbundna reguljärtrafiken till Helsingfors-Vanda och mellan regionerna bevaras även i fortsättningen. På så sätt bevarar de olika ekonomiska regionerna sin kontakt inte deras egen ekonomiska region fungerar även i framtiden. Finavia upprätthåller ett flygplatsnätverk som omfattar hela landet. Med avseende på verksamheten vid flygplatser med liten trafik och nätverkets geografiska täckning är till exempel de intäkter som fås från den kommersiella affärsverksamheten i huvudsak vid Helsingfors-Vanda flygplats mycket viktiga. Den kommersiella affärsverksamheten utvecklas för att både öka intäkterna och förbättra passagerarupplevelsen. Finavia har strävat efter att förbättra kostnadseffektiviteten för verksamheten vid flygplatser med liten trafik. En metod har varit att utbilda personalen till mångsysslare, som under en och samma dag på flygplatsen över 17

18 årsberättelse 365 möjligheter går från en arbetsuppgift till en annan enligt stundens behov. För underhållet av flygplatsnätverket har Finavia utvecklat flygplatskoncept. Tjänsterna på flygplatserna genomförs planmässigt i enlighet med dessa koncept. het fokuserade på vändning av flygplan och service för kunderna. Flygplatserna i Kemi-Torneå, Kajana, Joensuu, Karleby-Jakobstad, Jyväskylä, Nyslott, Villmanstrand, Björneborg och Mariehamn är basflygplatser. Enontekis, Ivalo, Kittilä, Basflygplatskonceptet På basflygplatser är ett flygplan i taget aktivt, vilket innebär att resurserna kan dimensioneras på ett ändamålsenligt sätt. På flygplatserna är verksamheten i hög grad baserad på multikompetens och uppgifterna är i synnersom basflygplatser. På flygplatserna är verksamheten baserad på multikompetens och uppgifterna är fokuserade på vändning av flygplan och service för kunderna. Flygplatserna har ett nära samarbete med researrangörer och programserviceföretag. I marknadsföringen drar man nytta av varumärket flyg internationella trafikens resmål Inrikes reguljärflyg Inrikes charteroch taxiflyg Internationella reguljärflyg Internationella charter- och taxiflyg Överflygningar Annat civilflyg Militärflyg EU 74,3 % Asien 11,9 % Övriga Europa 10,1 % Afrika 1,6 % Nordamerika 1,5 % Mellanöstern 0,4 % Sydamerika 0,2 % Koncepten grundar sig på kundbehovet. De förverkligar en resultatgivande och kostnadseffektiv verksamhet samt styr och stöder den dagliga tjänsteproduktionen. Genom koncepten fastställs den teknik som ska användas och dimensioneras andra produktionsfaktorer. Flygplatskoncepten är: huvudflygplats, affärsreseflygplats, turismflygplats, basflygplats, militärflygplats och en routekoncept. Kuusamo och Rovaniemi flygplatser är basflygplatser utanför vintersäsongen. Affärsreseflygplatskonceptet På en affärsreseflygplats kan flera flygplan hanteras samtidigt. På flygplatserna är verksamheten baserad på multikompetens, liksom på basflygplatserna, och uppgifterna är i huvudsak fokuserade på vändning av flygplan och service för kunderna. Flygplatserna i Åbo, Tammerfors-Birkala, Vasa, Kuopio och Uleåborg är affärsreseflygplatser. Turismflygplatskonceptet På en turismflygplats kan man under högsäsong hantera flera flygplan åt gången, men under lågsäsong fungerar dessa flygplatser Lapland Airports. Flygplatserna i Rovaniemi, Enontekis, Ivalo, Kittilä och Kuusamo är turismflygplatser. Huvudflygplatskonceptet På huvudflygplatsen ligger tyngdpunkten för verksamheten på internationella transferresor och en omfattande reguljärtrafik som stöder dessa. Centralt för verksamheten är konkurrenskraft på den globala marknaden, en högklassig och kostnadseffektiv verksamhet, förnyelseförmåga, kompetens och kundintresse. Målsättningen är att Helsingfors-Vanda flygplats fortsättningsvis ska vara en av de bästa flygplatserna i världen. I marknadsföringen drar man nytta av varumärkena Via Helsinki och Helsinki Airport. 18

19 Samhällsansvar 365 dagar av ansvar Styrelsens verksamhetsberättelse inrikes passagerarantal och landningar Militärflygplatskonceptet Verksamheten är baserad på produktion av flygplats- och flygtrafiktjänster på ett sätt som motsvarar den militära luftfartens behov i enlighet med ett kommersiellt avtal. Den civila luftfartens andel är synnerligen liten. Kärnområdena för personalens kompetens är upp Passagerarantal 2010 (förändrings-%) Landningar 2010 (förändrings-%) Enontekis (-9 %) 140 (-31 %) Ivalo (-14 % ) 839 (-4 %) inrikes trafikens resmål Kittilä (-13 %) (-7 %) Rovaniemi (0 %) (22 %) Kemi-Torneå (1 %) (2 %) Kuusamo (-12 %) 743 (-1 %) Helsinfors-Vanda 49,4 % Uleåborg 13,3 % Rovaniemi 5,5 % Kuopio 4,6 % Vasa 4,3 % Kittilä 3,2 % Övriga 19,7 % Uleåborg (2 %) (1 %) Kajana (-10 %) 977 (-6 %) gifter i anslutning till underhåll av flygplatsen och flygledningstjänster enligt den kapacitet som kunden behöver. Flygplatserna i Halli, Kauhava och Utti är militärflygplatser. En route-konceptet Detta koncept inom affärsverksamheten för flygtrafiktjänst ansvarar för luftfartens smidighet samt för kontrollen av luftrummet i Finland per servicekoncept. I en route-konceptet ingår också spanings- och räddningstjänster för luftfarten. Verksamheten grundar sig på året runt- och dygnet runt-tjänster för den reguljära, militära och allmänna luftfarten. Finavia strävar efter att öka antalet flygpassagerare genom att satsa på terminalerna, Mariehamn (-13 %) (-18 %) Vasa (-2 %) (-18 %) Björneborg (-31 %) (32 %) Karleby-Jakobstad (-13 %) (19 %) Kuopio Joensuu Kauhava (1 %) (-3 %) (-5 %) (18 %) (-24 %) Varkaus (-18 %) Jyväskylä 627 (-12 %) (-15 %) Nyslott (4 %) (-11 %) Halli-Kuorevesi 803 (-10 %) (-26 %) Tammerfors (-2 %) Villmanstrand (0 %) (325 %) (27 %) Utti Åbo (-8 %) (28 %) (0 %) Helsingfors-Vanda (2 % ) ( 1 %) Helsingfors-Malm (-12 %) 19

20 årsberättelse 365 möjligheter nya rutter och nya flygbolag på Rutterna 2010 FRÅN HELSINGFORS-VANDA: Archangelsk, Nordavia, 3 x per vecka Barcelona, Spanair, 2 x per vecka Berlin TXL, Blue 1, dagligen Bryssel, Blue 1, 11 x per vecka Florens, Meridiana, 2 x per vecka under säsong Manchester, easyjet, 4 x per vecka Murmansk, Nordavia, 3 x per vecka Oslo, Norwegian, 11 x per vecka Paris CDG, easyjet, dagligen Stuttgart, Finnair, 10 x per vecka Stockholm, Norwegian, 13 x per vecka Stockholm (Bromma), Finnair, 3 x per vecka FRÅN KUOPIO: Villmanstrand, Air Baltic, 8 x per vecka FRÅN KUUSAMO: Villmanstrand, Air Baltic, 6 x per vecka Riga, Air Baltic, 6 x per vecka FRÅN VILLMANSTRAND: Düsseldorf (Weeze), Ryanair, 2 x per vecka under säsong FRÅN ULEÅBORG: Tallinn, Air Baltic, 3 x per vecka FRÅN ROVANIEMI: Riga, Air Baltic, 8 x per vecka Tammerfors-Birkala, Air Baltic, 8 x per vecka FRÅN TAMMERFORS-BIRKALA: Edinburgh, Ryanair, 3 x per vecka Kaunas, Ryanair, 4 x per vecka Malaga, Ryanair, 2 x per vecka under säsong Oslo-Rygge, Ryanair, 4 x per vecka Tallinn, Air Baltic, 3 x per vecka FRÅN ÅBO: Budapest, Wizz Air, 2 x per vecka Kittilä, Finncomm, 3 x per vecka fram till den 18 april Riga, Wizz Air, 2 x per vecka (upphörde i maj) Warszawa, Wizz Air, 2 x per vecka (upphörde i oktober) FRÅN VASA: Riga, Air Baltic, 4 x per vecka Umeå, Air Baltic, 4 x per vecka utveckla tjänsterna och samarbeta med aktörer inom olika områden. Till exempel förenar varumärket Lapland Airports sex flygplatser i norra Finland (Ivalo, Enontekis, Kittilä, Rovaniemi, Kemi-Torneå och Kuusamo) under samma marknadsföringsparaply. Vi marknadsför dem i samarbete med aktörer i norra Finland, t.ex. turismföretagare, till kunder i framför allt Mellaneuropa och Sydeuropa. I egenskap av användare av turismtjänster i Lappland har flygpassagerarna en stor sysselsättningsskapande effekt i norra Finland. De flygplatser som hör till varumärket Lapland Airports besöktes år 2010 av flygresenärer. Av dessa kom 78 procent från Finland och 22 procent var internationella resenärer. Passagerarmängden hade minskat med 7 procent jämfört med föregående år. Av passagerarna anlände 80 procent med reguljärflyg och 20 procent var charterresenärer. Under julsäsongen är andelen charterresenärer anmärkningsvärt stor. I december 2010 landade 359 charterflyg på de flygplatser som omfattas av varumärket Lapland Airports. Rekordåret var 2006, då antalet flyg var över 600. kompetens som konkurrensfaktor I framtiden kommer Finavia att verka i en allt hårdare konkurrenssituation, vilket förutsätter kontinuerlig utveckling av verksamheten. Konkurrensen gäller såväl hub-flygplatsen Helsingfors-Vanda och flygresandets förmåga att betjäna kunderna som vissa av Finavias funktioner, såsom produktion av flygtrafiktjänster. Styrkan hos flygtrafiktjänsten, liksom hos många andra av de funktioner Finavia erbjuder, är personalens kompetens. Med kompetensen som bas kan man bygga upp ny affärsverksamhet. Ett exempel på detta är snökompetensen vid Helsingfors-Vanda, som också väckt stort internationellt intresse. I slutet av år 2010 blev det kaos i flygtrafiken på många ställen i Europa, då snöfall stoppade flygen på flera av de stora europeiska flygplatserna. Bland de drabbade var också Heathrow i London, den livligast trafikerade flygplatsen i Europa. Internationella media lyfte på ett representativt sätt fram hur den mångfaldigt större snömängden på Helsing 20

21 Samhällsansvar 365 dagar av ansvar Styrelsens verksamhetsberättelse EKONOMI (mn euro) FÖRÄND- RINGS -% Omsättning % Rörelsevinst ,7 rörelsevinst % av omsättningen 13,1 % Vinst -249,6 36,4 vinst % av omsättningen 11,5 % Avkastning på investerat kapital % -35,6 % 7,1 % -120 % Soliditetsgrad % (talet för 2009 från balansräkn ) 39,9 % 44,3 % 11 % Investeringar euro 78,4 55,3-29% Investeringar % av omsättningen 24,4 % 17,4 % -29 % Balansomslutning 759,4 733,5-3 % Årsverken (åv) % Prisförändringen i trafiken i genomsnitt -2,4 % -7,1 % 196 % ÖVRIGA NYCKELTAL FÖRÄND- RINGS -% Flygplatsernas yta totalt, ha % Antalet bolag som opererar reguljärflyg % Antalet reguljärflygmål % Passagerarantal, trafikflyget totalt % Antalet flyg totalt % Mängden behandlat bagage, Helsingfors-Vanda % Fraktmängd, ton % Mängden transporterad post, ton % Parkeringsplatser för flygplan % Affärslokaler som hyrs ut Helsingfors-Vanda, totalt m % Parkeringsplatser för bilar, Helsingfors-Vanda % Antalet bäddplatser i Aviapolisområdet % fors-vanda inte ledde till att flygplatsen måste stängas, inte ens till att flygen blev försenade. Välfungerande trafik i svåra vinterförhållanden har gjort det möjligt att kontinuerligt utveckla processerna. Dessutom har Finavia aktivt utvecklat utrustningen i samarbete med leverantörerna. Bolaget har också utvecklat ett system för rapportering och förmedling av information om väderförhållandena, med hjälp av vilket underhållspersonalen kan ge aktuell information om förhållandena ute på startbanan. Finavia kan som första bolag i världen erbjuda denna information också till operatörer för användning under flygningar och vid planering av flygtrafik. Kalkyleringslogiken i anslutning till detta har utvecklats i samarbete med ledande experter inom beräkning av flygplansprestanda. Vinterunderhållet är ett exempel på hur Finavia genom att produktifiera utvalda kompetenskoncept kan bygga upp ny framgångsrik affärsverksamhet på basis av sådan kompetens, som är av absolut toppklass i världen. Tack vare toppkompetensen löper flygtrafiken i Finland också i svåra vinterförhållanden. 21

22 Från Helsingfors-Vanda kan du dagligen resa till New York. Paola Suhonen är en kläddesigner och formgivare som för tillfället studerar filmskapande i Los Angeles. Dessförinnan bodde hon i New York där hon arbetade med mode och design. Paola Suhonens varumärke, IVANAhelsinki, är välkänt i världens modekretsar. År 2007 var IVANAhelsinki det första finländska klädmärket som deltog i modeveckorna i Paris och år 2008 fick företaget som första nordiska företag delta i huvudvisningarna under modeveckan i Paris. I februari 2011 deltog IVANAhelsinki för andra gången i det officiella programmet under modeveckan i New York. 22

23 årsberättelse 365 möjligheter Samhällsansvar 365 dagar av ansvar Styrelsens verksamhetsberättelse På resa med en modedesigner Jag reser mycket och flyger ofta speciellt på arbetets vägnar. Min stora blandrashund är ofta med på resorna och van att resa i flygplanets lastrum. På flygplatserna kräver jag inga särskilda aktiviteter. För mig är flygplatsen en bro mellan olika destinationer. Jag brukar inte slösa bort min tid på flygplatserna utan sitter vid datorn och arbetar när jag väntar på flyget. Undantag finns förstås. Förra gången jag reste från min hemstad Los Angeles till Helsingfors för att fira jul hade jag en lång mellanlandning i New York. Jag bjöd in mina vänner till flygplatsen på julpicknick. I terminalen satt vi på filtar och njöt av maten. Flygplatsen i New York har många år på nacken, men den fungerar ändå väl. Den känns allmänt sliten och sjabbig, men på något sätt passar det ihop med stämningen i staden. New York är en grov och originell värld. Flygplatsen i Los Angeles i sin tur känns neutral. Helsingfors-Vanda däremot känns alltid så snygg, modern och stilig. Den representerar skandinavisk designanda. Det känns alltid bra att komma hem till Finland. Här är mitt själslandskap. Det är lätt att ta sig till New York. När jag bodde där hade jag ofta besök av mina vänner. Finländarna besöker New York nästan lika ofta som de reser till Europa. Före och efter mitt liv i New York har staden varit en knutpunkt på många av mina resor. En av de mest oförglömliga reseupplevelserna var en semesterresa, en roadtrip på sex veckor i Alaska för tio år sedan. Jag flög med en god vän från Helsingfors via New York till Seattle och därifrån till Alaskas huvudstad Anchorage. Sedan åkte vi omkring i Alaska med en hyrbil. Ibland fick bilen stå vid vägkanten i flera dagar när vi stack iväg på vandringar. Vi hängav oss åt stunden och det var underbart! Jag måste ofta planera i synnerhet mina tjänsteresor mycket noggrant på förhand, men i Alaska tog vi oss fram helt slumpmässigt, en dag i taget utan tidtabeller. New York City New York Suhonens restips: Naturparken i Montauk ger ett nytt perspektiv på semesterresan till New York. Utsikten från Manhattans motsatta strand, från Dumbo mot Brooklyn, är det bästa men för många okända sättet att beundra ljushavet i New York. Jag rekommenderar en promenad på en och en halv timme över Manhattan Bridge till Dumbo och tillbaka längs Brooklyn Bridge. Rooftop Films visar filmer under bar himmel på hustak i New York, allt från klassiker till dokumentärer och underground. 23

Finavias delårsrapport 1.1 30.9.2011:

Finavias delårsrapport 1.1 30.9.2011: 1 (6) 25.10.2011 Finavias delårsrapport 1.1 30.9.2011: Fortsatt exceptionellt stor efterfrågan inom flygtrafiken Nyckeltal för januari september 2011 Omsättningen ökade med 17,6 procent och uppgick till

Läs mer

03.05.2011 FINAVIA OYJ VAIHDE 020 708 000

03.05.2011 FINAVIA OYJ VAIHDE 020 708 000 1 (7) 03.05.2011 FINAVIAS DELÅRSRAPPORT 1.1.2011 31.3.2011: Antalet flygpassagerare återgick till nivån före recessionen Nyckeltal för det första kvartalet Omsättningen ökade med 15,6 procent och uppgick

Läs mer

I N N E H Å L L Översikt Bokslut F I N A V I A

I N N E H Å L L Översikt Bokslut F I N A V I A ÅRSREDOVISNING 2008 250 TOKYO SEOUL SHANGHAI OTTAWA NEW YORK PEKING HONGKONG BANGKOK DELHI HELSINGFORS LISSABON OSLO STOCKHOLM TALLINN DUBLIN RIGA MOSKVA KÖPENHAMN VILNIUS LONDON AMSTERDAM MINSK BRYSSEL

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2007. Finavia Finlands port ut i världen

ÅRSREDOVISNING 2007. Finavia Finlands port ut i världen ÅRSREDOVISNING 2007 Finavia Finlands port ut i världen Finavia öppnar förbindelser till världen INNEHÅLL Finavia i korthet 4 2007 händelser och nyckeltal 6 Generaldirektörens översikt 8 Strategi 12 Flygtrafiken

Läs mer

FINAVIA ABP ÅrsBerättelse 2011

FINAVIA ABP ÅrsBerättelse 2011 FINAVIA ABP ÅrsBerättelse 2011 Chicago new New York Toronto Helsingfors Dubai 2 Tokyo nagoya Nagoya osaka Osaka Finland på världskartan På Helsingfors-Vanda flygplats förenas Europa och Asien via den kortaste

Läs mer

De viktigaste händelserna 2009. Verkställande direktörens översikt. Finavia i korthet. Flygtrafikens betydelse

De viktigaste händelserna 2009. Verkställande direktörens översikt. Finavia i korthet. Flygtrafikens betydelse R E S O R L A N D S K A P F I N A V I A S Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 9 1 New York 8:40 F I N A V I A S Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 9 I n n e h å l l Toronto 8:40 Boston 8:30 Reykjavik 3:35

Läs mer

Swedavias resvanebarometer. Kvartal 1, 2011. Sammanfattande kommentar:

Swedavias resvanebarometer. Kvartal 1, 2011. Sammanfattande kommentar: Swedavias resvanebarometer Kvartal 1, 2011 Sammanfattande kommentar: Den totala ökningen av privat- samt affärsresor inom och utom Sverige ökade under det första kvartalet 2011 med 9 procent. I denna rapport

Läs mer

Aviabulevarden Knutpunkten för experter

Aviabulevarden Knutpunkten för experter Aviabulevarden Knutpunkten för experter Huvudstadsregionens snabbast växande företagsområde i Finlands logistiska mittpunkt innebär möjligheter till framgång och nätverkande Redan läget är unikt. Kontorslokalerna

Läs mer

En förutsättning. för ett framgångsrikt näringsliv och en god livskvalitet är goda kommunikationer.

En förutsättning. för ett framgångsrikt näringsliv och en god livskvalitet är goda kommunikationer. En förutsättning för ett framgångsrikt näringsliv och en god livskvalitet är goda kommunikationer. Bara vetskapen om att världen är nära gör livet lite enklare. Vem trodde att man kunde flyga från Dala

Läs mer

TILLGÄNGLIGHET OCH MOBILITET KÖPENHAMNS FLYGPLATS

TILLGÄNGLIGHET OCH MOBILITET KÖPENHAMNS FLYGPLATS 94 TILLGÄNGLIGHET OCH MOBILITET KÖPENHAMNS FLYGPLATS KÖPENHAMNS FLYGPLATS Tillgänglighet Tilllgänglighet är nyckelordet när en region ska säkra konkurrenskraften i den globaliserade världen. Tillgänglighet

Läs mer

Dina rättigheter som flygpassagerare i EU

Dina rättigheter som flygpassagerare i EU Flygresenär inom EU Dina rättigheter som flygpassagerare i EU I dag flyger vi mer än någonsin. Skillnaden är stor om man jämför med hur det såg ut för bara tjugo år sedan. Den stora ökningen medför ibland

Läs mer

Kalmar Kommunbolag AB. Utdrag ur protokoll fört vid styrelsemöte den 15 december 2015

Kalmar Kommunbolag AB. Utdrag ur protokoll fört vid styrelsemöte den 15 december 2015 Kalmar Kommunbolag AB Utdrag ur protokoll fört vid styrelsemöte den 15 december 2015 89 Kompletterande SGEI-uppdrag för Kalmar Öland Airport AB Handling Tjänsteskrivelse om nytt förordnande av Kalmar Öland

Läs mer

Finnvera finansierar olika skeden av förändringar i företag

Finnvera finansierar olika skeden av förändringar i företag Finnvera finansierar olika skeden av förändringar i företag Finnvera finansierar olika skeden av förändringar i företag Finnvera erbjuder finansieringslösningar för etablering av företagsverksamhet, vid

Läs mer

Finnveras finansieringstjänster i ett nötskal. Startia för Företagare seminarium 5.11.2012 Tom Siegfrids, Finnvera Abp

Finnveras finansieringstjänster i ett nötskal. Startia för Företagare seminarium 5.11.2012 Tom Siegfrids, Finnvera Abp Finnveras finansieringstjänster i ett nötskal Startia för Företagare seminarium 5.11.2012 Tom Siegfrids, Finnvera Abp Finnvera Abp Finnvera är ett specialfinansieringsbolag som ägs av finska staten och

Läs mer

Fingrid. Kraft med ansvar.

Fingrid. Kraft med ansvar. Fingrid. Kraft med ansvar. Fingrid i korthet Fingrid Oyj:s kraftöverföringsnät 1.1.2015 400 kv stamnät 220 kv stamnät 110 kv stamnät likströmsförbindelse andras nät Elektricitet är en oskiljaktig del av

Läs mer

Passagerarrederiernas betydelse för Sveriges tillväxt

Passagerarrederiernas betydelse för Sveriges tillväxt Ordföranden har ordet Passagerarrederierna en av Sveriges bäst bevarade turismhemligheter Förra året reste fler utrikes kunder med passagerarrederierna än med flyget. Ändå är det få som uppmärksammar den

Läs mer

1 (8) Stadsstyrelsens förslag till utlåtande (Behandlades i stadsstyrelsen 22.10.2007 och behandlas i stadsfullmäktige 31.10.2007)

1 (8) Stadsstyrelsens förslag till utlåtande (Behandlades i stadsstyrelsen 22.10.2007 och behandlas i stadsfullmäktige 31.10.2007) 1 (8) (Behandlades i stadsstyrelsen och Kommunikationsministeriet PB 31 000023 Statsrådet Ref.: Begäran om utlåtande 85/40/2005 Utlåtande om flygplatsutredningen för Helsingforsregionen Flygplatsutredningen

Läs mer

Swedavias resvanebarometer

Swedavias resvanebarometer Swedavias resvanebarometer 2011 Kommentarer: Antalet passagerare vid Swedavias flygplatser ökade med 13 procent under 2011, en historiskt mycket hög siffra och oöverträffad sedan 1980-talet. Swedavias

Läs mer

MARKNADSÖVERSIKT 1/2012. Hushållens internetförbindelser

MARKNADSÖVERSIKT 1/2012. Hushållens internetförbindelser MARKNADSÖVERSIKT 1/2012 Hushållens internetförbindelser Kommunikationsverket 2012 Förfrågningar: markkinaselvitykset@ficora.fi Uppgifterna får lånas med uppgivande av Kommunikationsverket som källa. MARKNADSÖVERSIKT

Läs mer

STATSRÅDETS SKRIVELSE

STATSRÅDETS SKRIVELSE TRAFIKUTSKOTTETS UTLÅTANDE 5/2002 rd Statsrådets skrivelse med anledning av ett förslag till Europaparlamentets och rådets förordning (förordning om överbokning) Till stora utskottet INLEDNING Remiss Riksdagens

Läs mer

Inkvarteringsstatistik

Inkvarteringsstatistik Transport och turism 2014 Inkvarteringsstatistik 2014, januari Utländska turisters övernattningar ökade med 2 procent i januari 2014 De utländska turisternas övernattningar ökade med 2,0 procent och i

Läs mer

LOVISA STADSSTRATEGIS UPPGIFT OCH STRUKTUR 2020 20.04.2012

LOVISA STADSSTRATEGIS UPPGIFT OCH STRUKTUR 2020 20.04.2012 1 LOVISA STADSSTRATEGIS UPPGIFT OCH STRUKTUR 2020 20.04.2012 Lovisa stadsstrategi Stadsstrategin är det viktigaste dokumentet som styr stadens verksamhet, den innehåller fullmäktiges centrala riktlinjer

Läs mer

Inkvarteringsstatistik

Inkvarteringsstatistik Transport och turism 2013 Inkvarteringsstatistik 2013, februari Utländska turisters övernattningar minskade med 2,5 procent i februari 2013 I februari 2013 bokförde inkvarteringsanläggningarna i Finland

Läs mer

Inkvarteringsstatistik

Inkvarteringsstatistik Transport och turism 2012 Inkvarteringsstatistik 2012, januari Utländska turisters övernattningar ökade med 13 procent i januari 2012 I januari 2012 bokförde inkvarteringsanläggningarna i Finland 60 000

Läs mer

Inkvarteringsstatistik

Inkvarteringsstatistik Transport och turism 2014 Inkvarteringsstatistik 2014, augusti Utländska turisters övernattningar ökade med 0,6 procent i augusti I augusti 2014 bokförde inkvarteringsanläggningarna i Finland 700 000 dygn

Läs mer

DRIFTSRESTRIKTIONER AV BULLERSKÄL PÅ HELSINGFORS-VANDA FLYGPLATS

DRIFTSRESTRIKTIONER AV BULLERSKÄL PÅ HELSINGFORS-VANDA FLYGPLATS BESLUT Päiväys/ Datum 21.10.2015 Finavia Abp PB 50 01531 VANDA Dnro/Dnr TRAFI/8440/05.00.11.01/2012 Viite/ Referens Finavia Abp:s ansökan 9.5.2010, Dnr 10/080/2010 DRIFTSRESTRIKTIONER AV BULLERSKÄL PÅ

Läs mer

LUFTFARTSVERKETS ÅRSREDOVISNING E R C K V A Ä R E N S A T P L Y G F L

LUFTFARTSVERKETS ÅRSREDOVISNING E R C K V A Ä R E N S A T P L Y G F L LUFTFARTSVERKETS ÅRSREDOVISNING 2 0 0 5 F I N L A N D Ä R V A C K E R! E N S A T P L Y G F L INNEHÅLL Chefdirektörens översikt 2 Den sista resan 5 Luftfartsverket 2005: Verksamhetsidé, värden och service

Läs mer

Hur kopplar Arlanda samman den regionala kollektivtrafiken med den globala kollektivtrafiken?

Hur kopplar Arlanda samman den regionala kollektivtrafiken med den globala kollektivtrafiken? Hur kopplar Arlanda samman den regionala kollektivtrafiken med den globala kollektivtrafiken? 18/2 2011 Kerstin Lindberg Göransson, flygplatsdirektör Swedavia Arlanda Swedavia AB Bildades 1 april 2010

Läs mer

FÖRETAGSPRESENTATION. November 2013

FÖRETAGSPRESENTATION. November 2013 FÖRETAGSPRESENTATION November 2013 Technopolis Ett annorlunda fastighetsbolag Ett börsbolag specialiserat på fastigheter, uthyrning av kontorslokaler och tjänster. Bolaget fokuserar på multianvändarmiljöer.

Läs mer

Bakgrund. Flygplatsbolaget Tillgänglighet 2011-2030

Bakgrund. Flygplatsbolaget Tillgänglighet 2011-2030 Airport Bakgrund Utvecklandet av området Södra Lappland kan beskrivas genom tre olika faser. Genom skapandet av ett destinationsbolag har de fyra kommunerna lagt grunden för att öka antalet besökare och

Läs mer

Höghastighetsjärnvägens finansiering och kommersiella förutsättningar

Höghastighetsjärnvägens finansiering och kommersiella förutsättningar Enheten för transportinfrastruktur och finansiering 103 33 Stockholm peter.kalliopuro@regeringskansliet.se 2016-03-30 Anna Wilson Föreningen Svenskt Flyg Intresse AB 0709263177 Anna.wilson@svensktflyg.se

Läs mer

***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2004 Utskottet för transport och turism 2009 2009/0042(COD) 31.3.2009 ***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning

Läs mer

Dina reserättigheter

Dina reserättigheter Dina reserättigheter - när du reser med flyg, tåg, buss eller båt Dina rättigheter EU har regler för alla olika resor. När du reser med flyg, tåg, buss eller båt har du alltid vissa rättigheter när det

Läs mer

STÄNGT LUFTRUM. Praktiska råd till passagerare som drabbas av stängda flygplatser i EU

STÄNGT LUFTRUM. Praktiska råd till passagerare som drabbas av stängda flygplatser i EU STÄNGT LUFTRUM Praktiska råd till passagerare som drabbas av stängda flygplatser i EU Det stängda luftrummet har lett till enorma störningar i hela Europa för både turister och affärsresenärer. Men även

Läs mer

Dokumenttyp Dokumentnummer Sida UTKAST D-LFV 2007-1(5) Upprättad av Godkänd Datum Ver.rev Referens Henrik Littorin, 011-19 23 63 2007-04-23 00.

Dokumenttyp Dokumentnummer Sida UTKAST D-LFV 2007-1(5) Upprättad av Godkänd Datum Ver.rev Referens Henrik Littorin, 011-19 23 63 2007-04-23 00. UTKAST D-LFV 27-1(5) Utkast till Luftfartsstyrelsens bidrag till regeringens Uppdrag att utarbeta inriktningsunderlag inför den långsiktiga infrastrukturplaneringen för perioden 219 FLYGETS UTVECKLING

Läs mer

Stockholmsregionens tillgänglighet 2014. Swedavia

Stockholmsregionens tillgänglighet 2014. Swedavia Stockholmsregionens tillgänglighet Swedavia 13 10 januari februari 2015 Copenhagen Economics uppdrag Copenhagen Economics har av Swedavia ombetts analysera Stockholmsregionens tillgänglighet. Beräkningarna

Läs mer

Flygtrafiktjänsten Air Navigation Services. Flygtrafik & Logistik

Flygtrafiktjänsten Air Navigation Services. Flygtrafik & Logistik Flygtrafiktjänsten Air Navigation Services Flygtrafik & Logistik World Traffic 2 Innehåll Introduktion Historia Roller och styrningar Flygsäkerhet Luftrum Före flygning Flygplatskontrolltjänst Inflygningskontrolltjänst

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Statligt stöd N 286/2010 Finland Investeringsstöd till Finavia Abp för utvidgning av Uleåborgs flygplats

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Statligt stöd N 286/2010 Finland Investeringsstöd till Finavia Abp för utvidgning av Uleåborgs flygplats EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel, den 19.10.2010 K(2010)7181 Ärende: Statligt stöd N 286/2010 Finland Investeringsstöd till Finavia Abp för utvidgning av Uleåborgs flygplats Herr minister, 1. FÖRFARANDE

Läs mer

Passagerarrederierna en stark del av Sveriges turistnäring Passagerarrederiernas Förening PRF

Passagerarrederierna en stark del av Sveriges turistnäring Passagerarrederiernas Förening PRF Passagerarrederierna en stark del av Sveriges turistnäring Passagerarrederiernas Förening PRF Passagerarrederierna marknadsför Sverige! Passagerarrederierna har en central roll i den svenska rese- och

Läs mer

VASAREGIONENS LOGISTIKOMRÅDE

VASAREGIONENS LOGISTIKOMRÅDE VASAREGIONENS LOGISTIKOMRÅDE NORDENS LEDANDE KONCENTRATION AV ENERGITEKNOLOGI ERBJUDER ETT TOPPLÄGE FÖR LOGISTIKFÖRETAG EnergyVaasa LEDANDE PÅ ENERGI Vasaregionen är ledande i Norden på energiteknologi.

Läs mer

FLYGTRAFIK- STATISTIK

FLYGTRAFIK- STATISTIK VÄG SJÖFART LUFTFART JÄRNVÄG FLYGTRAFIK- STATISTIK VÄG SJÖFART LUFTFART JÄRNVÄG UTVECKLINGEN UNDER FÖRSTA KVARTALET 2015 Transportstyrelsen Sjö- och luftfartsavdelningen Enheten för marknad, miljö och

Läs mer

Digital information Innovativa tjänster Goda förbindelser

Digital information Innovativa tjänster Goda förbindelser Digital information Innovativa tjänster Goda förbindelser Kommunikationsministeriet främjar befolkningens välfärd och näringslivets konkurrenskraft. Välfärd och konkurrenskraft genom goda förbindelser

Läs mer

EN BÄTTRE VARDAG MED ARKEA!

EN BÄTTRE VARDAG MED ARKEA! EN BÄTTRE VARDAG MED ARKEA! Den rådande verksamhetsmiljön och framtidsutsikter Social- och hälsovårds reformen Åldrande Kommunen "Den kommunala ekonomin skärps: Den statliga finansieringen av kommunal

Läs mer

att till Nacka tingsrätt, mark- och miljödomstolen, överlämna yttrande i mål nr. M 2284-11 enligt kansliets förslag.

att till Nacka tingsrätt, mark- och miljödomstolen, överlämna yttrande i mål nr. M 2284-11 enligt kansliets förslag. PROMEMORIA Dnr 2012/0028 2012-03-28 Ärende 15 Kansliet Styrelsen Sammanträdesdatum: 2012-03-29 Yttrande över Swedavia AB:s ansökan angående bedrivande av flygplatsverksamhet på tre rullbanor på fastigheten

Läs mer

Mötesplats Transporter 2014. Jan-Olov Bergling Svenska FlygBranschen

Mötesplats Transporter 2014. Jan-Olov Bergling Svenska FlygBranschen Mötesplats Transporter 2014 Jan-Olov Bergling Svenska FlygBranschen Svenska FlygBranschen Svenska FlygBranschen, SFB, är ett arbetsgivar- och branschförbund och ingår i TransportGruppen som är ett till

Läs mer

Inkvarteringsstatistik

Inkvarteringsstatistik Transport och turism 2011 Inkvarteringsstatistik 2011, januari Utländska turisters övernattningar ökade med procent i januari I januari 2011 bokförde inkvarteringsanläggningarna i Finland 535 000 dygn

Läs mer

Inkvarteringsstatistik för hotell 2011

Inkvarteringsstatistik för hotell 2011 Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491 Turism 2011:13 12.01.2012 Inkvarteringsstatistik för hotell 2011 Hotellövernattningarna ökade under året Totala antalet övernattningar för alla

Läs mer

Inkvarteringsstatistik

Inkvarteringsstatistik Transport och turism 2011 Inkvarteringsstatistik 2011, februari Finländska turisters övernattningar ökade med en procent i februari Korrigerad 1842011 De korrigerade punkterna är markerade med rött I februari

Läs mer

Handläggare Jörgen Bengtsson Telefon: En svensk flygskatt. Remiss från kommunstyrelsen, KS /2016

Handläggare Jörgen Bengtsson Telefon: En svensk flygskatt. Remiss från kommunstyrelsen, KS /2016 Miljöförvaltningen Plan och miljö Tjänsteutlåtande Dnr 2016-18484 Sida 1 (5) 2017-01-19 Handläggare Jörgen Bengtsson Telefon: 08-508 28 934 Till Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2017-01-31 p.18 En svensk

Läs mer

Luftfartsverkets miljööversikt

Luftfartsverkets miljööversikt 2002 Luftfartsverkets miljööversikt 9 L U F T F A R T S V E R K E T S M I L J Ö Ö V E R S I K T 2 0 0 2 tionsutställningar. Utgående från invånarnas och kommunernas respons och kommentarer justerades planerna

Läs mer

Vasa övningsskola. Inspiration för det lokala läroplansarbetet

Vasa övningsskola. Inspiration för det lokala läroplansarbetet Vasa övningsskola Inspiration för det lokala läroplansarbetet Inspiration för den lokala läroplansprocessen VAD ÄR LPstöd 2016 ger inspiration för den lokala läroplansprocessen. är en utbildningshelhet

Läs mer

FINLAND. Luftfartsverkets årsredovisning

FINLAND. Luftfartsverkets årsredovisning FINLAND Luftfartsverkets årsredovisning 2003 INNEHÅLL: Verkställande direktörens översikt 2 Luftfartsverkets verksamhetsidé, service och värderingar 6 Affärsverkets räkenskapsperiod i korthet 7 Vision

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Omsättning 228,9 miljoner euro (214,1 milj. euro föregående år) Rörelseresultat 24,3 miljoner euro (18,8 milj. euro) Affärsverksamhetens kassaflöde 35,1 miljoner

Läs mer

Bil 30 Sammanfattning Utredningen har haft i uppdrag att analysera och lämna förslag på hur en skatt på flygresor kan utformas. Syftet med skatten ska vara att flygets klimatpåverkan ska minska

Läs mer

Vi löser era lokalproblem

Vi löser era lokalproblem Vi löser era lokalproblem Ett steg före förväntningarna Senatfastigheter är ett statligt affärsverk som erbjuder lokaler och tillhörande tjänster till statsförvaltningen. Uthyrning av lokaler, utveckling

Läs mer

Företagspolitik i en nordisk kontext

Företagspolitik i en nordisk kontext Företagspolitik i en nordisk kontext 2 FÖRETAGSPOLITIK I EN NORDISK KONTEXT FÖRETAGSPOLITIK I EN NORDISK KONTEXT 3 Alla prognoser visar att tjänstesektorn kommer att fortsätta växa under de kommande åren,

Läs mer

Finansiering för att starta ett företag

Finansiering för att starta ett företag Finansiering för att starta ett företag Finansiering från Finnvera vid etablering av företagsverksamhet Planerar du att grunda ett företag? En bra affärsidé, företagarfärdigheter och en omsorgsfull planering

Läs mer

VÅR MILJÖ EN MILJÖBERÄTTELSE FRÅN STOCKHOLM Skavsta FLYGPLATS

VÅR MILJÖ EN MILJÖBERÄTTELSE FRÅN STOCKHOLM Skavsta FLYGPLATS VÅR MILJÖ EN MILJÖBERÄTTELSE FRÅN STOCKHOLM Skavsta FLYGPLATS Issue #4 Stockholm S k a v s t a f l y g p l a t s miljöarbete Skavsta får en ny väg årets miljöinsatser Nya miljömål miljöspelet Ledare Att

Läs mer

Rese- och turistnäringen i Världen, Sverige och Norrbotten. Björn Arvidsson, Razormind Toppmötet, Gällivare 24 Nov 2011

Rese- och turistnäringen i Världen, Sverige och Norrbotten. Björn Arvidsson, Razormind Toppmötet, Gällivare 24 Nov 2011 Rese- och turistnäringen i Världen, Sverige och Norrbotten Björn Arvidsson, Razormind Toppmötet, Gällivare 24 Nov 2011 Global infrastruktur Global infrastruktur 2,5 miljarder passagerare 920 flygbolag

Läs mer

Flygplatsens komplexitet. Marcus Öberg, Göteborg Landvetter Airport Sebastian Zaar, Swedavia Konsult

Flygplatsens komplexitet. Marcus Öberg, Göteborg Landvetter Airport Sebastian Zaar, Swedavia Konsult Flygplatsens komplexitet Marcus Öberg, Göteborg Landvetter Airport Sebastian Zaar, Swedavia Konsult Marcus Öberg Examen från KTS 2006 Projektingenjör, LFV Teknik 2006-2010 Uppdragsledare, Swedavia Konsult

Läs mer

Coachning av mikroföretag inom livsmedelsbranschen som samarbetspartner för dagligvaruhandeln

Coachning av mikroföretag inom livsmedelsbranschen som samarbetspartner för dagligvaruhandeln Coachning av mikroföretag inom livsmedelsbranschen som samarbetspartner för dagligvaruhandeln Projektetsbakgrund Handeln kan samarbeta med leverantörer av alla storlekar. Man ska emellertid kunna dra nytta

Läs mer

Luftfartsverkets årsberättelse 2002. Finland

Luftfartsverkets årsberättelse 2002. Finland Luftfartsverkets årsberättelse 2002 Finland m e d s i k t e p å f r a m t i d e n INNEHÅLL Verkställande direktörens översikt 2 Luftfartsverket - för flygpassagerarnas bästa 6 Vår service och våra värderingar

Läs mer

Arlandabanan Infrastructure AB. Delårsrapport januari - juni 2012

Arlandabanan Infrastructure AB. Delårsrapport januari - juni 2012 Arlandabanan Infrastructure AB Delårsrapport januari - juni Arlandabanan Infrastructure AB 2(7) FÖRETAGET OCH VERKSAMHETEN Arlandabanan Infrastructure AB (AIAB) är ett statligt ägt aktiebolag, vars aktier

Läs mer

Bokslutsmeddelande 2010 (sammandrag)

Bokslutsmeddelande 2010 (sammandrag) Bokslutsmeddelande 2010 (sammandrag) Ahlstrom Abp sammanfattning av BÖRSMEDDELANDE 1.2.2011 kl. 12.00 Ahlstrom Abp, sammanfattning av BÖRSMEDDELANDE, 1.2.2011 kl. 12.00 Detta är en sammanfattning av bokslutsmeddelandet.

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2014

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2014 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2014 3,0 miljoner passagerare (2,8 milj.) reste med Eckerökoncernens tre passagerarfartyg vilket är fler än någonsin tidigare Ro-ro-verksamheten lider av en svag marknad

Läs mer

Kvartalsrapport Dentware 1 april 30 juni 2016

Kvartalsrapport Dentware 1 april 30 juni 2016 Delårsrapport koncernen 1 1 januari 30 juni Nettoomsättningen uppgick till 9,5MSEK Rörelseresultatet blev -7,8 MSEK Rörelsemarginalen blev -82% Periodens resultat efter skatt uppgick till -7,8 MSEK Resultat

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om införande av driftsrestriktioner vid flygplatser; SFS 2004:501 Utkom från trycket den 11 juni 2004 utfärdad den 27 maj 2004. Regeringen föreskriver följande. Inledande

Läs mer

Inkvarteringsstatistik

Inkvarteringsstatistik Transport och turism 2012 Inkvarteringsstatistik 2012, juli Finländska turisters övernattningar minskade med 4 procent i juli 2012 I juli 2012 bokförde inkvarteringsanläggningarna i Finland nästan 2,3

Läs mer

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november Poolia AB Poolia har halverat förlusttakten från föregående år. Det förbättrade rörelseresultatet visar att koncernens

Läs mer

Fingrid i korthet. Fingrid Oyj:s kraftöverföringsnät 1.1.2011

Fingrid i korthet. Fingrid Oyj:s kraftöverföringsnät 1.1.2011 Det lyser i landet 2 Fingrid i korthet Elektricitet är en oskiljaktig del av varje finländares vardag. Finland fungerar med el. Fingrid är ett företag som ansvarar för att stamnätet dvs. elöverföringssystemet

Läs mer

Kolster. Våra tjänster. Våra kunder. Vår verksamhetsmodell

Kolster. Våra tjänster. Våra kunder. Vår verksamhetsmodell Kolster. Kolster är en ledande expert på immaterialrätter i Finland. Från oss får du alla tjänster du behöver för att skydda, försvara och utnyttja uppfinningar, formgivning och varumärken. Kolster är

Läs mer

PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN. Sju mål för framtiden

PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN. Sju mål för framtiden PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN Sju mål för framtiden Ta en titt på våra mål för framtiden. Vi har utarbetat våra strategiska mål för perioden 2012 2015 tillsammans med de bästa experterna inom området

Läs mer

100 % Fossilbränslefritt Skåne 2020 2014-11-07

100 % Fossilbränslefritt Skåne 2020 2014-11-07 Företaget Malmö Airport Kund Social utveckling Miljö 100 % Fossilbränslefritt Skåne 2020 2014-11-07 Maria Bengtsson Chef Miljö och Infrastruktur Swedavia Malmö Airport Vår uppgift I korthet Våra tjänster

Läs mer

Passagerarrederierna satsar och färjetrafiken håller ställningarna Passagerarrederiernas Förening PRF

Passagerarrederierna satsar och färjetrafiken håller ställningarna Passagerarrederiernas Förening PRF Passagerarrederierna satsar och färjetrafiken håller ställningarna Passagerarrederiernas Förening PRF Passagerarrederierna marknadsför Sverige och färjetrafiken håller ställningarna! Passagerarrederierna

Läs mer

Innehåll. 1 Vision Värderingar Strategiska mål... 3 Personalpolitiska programmets vision... 3 Värderingar... 3 Stadens strategiska mål...

Innehåll. 1 Vision Värderingar Strategiska mål... 3 Personalpolitiska programmets vision... 3 Värderingar... 3 Stadens strategiska mål... Personalpolitiskt program 2010 2013 Innehåll 1 Vision Värderingar Strategiska mål... 3 Personalpolitiska programmets vision... 3 Värderingar... 3 Stadens strategiska mål... 3 2 Förord... 4 3 Stadens basservice

Läs mer

hur människor i vårt företag och i vår omvärld ser på oss. för att uppfattas som empatiska och professionella. Skanska Sveriges Ledningsteam

hur människor i vårt företag och i vår omvärld ser på oss. för att uppfattas som empatiska och professionella. Skanska Sveriges Ledningsteam Vårt sätt att vara Vi är Skanska. Men vi är också ett stort antal individer, som tillsammans har ett ansvar för att vårt företag uppfattas på ett sätt som andra respekterar och ser upp till. Det är hur

Läs mer

Det finns butiker, restauranger och service både före och efter. I SkyCity finns även banker, apotek, hotell och konferensanläggningar.

Det finns butiker, restauranger och service både före och efter. I SkyCity finns även banker, apotek, hotell och konferensanläggningar. Lektion 20 SCIC 21/02/2014 TEMA: TRANSPORT OCH RESOR: flyget A. Ordförråd: flyget SAS och Malmö Aviation plockar fler poäng än Norwegian i säkerhetskategorin. Men ingen av dem finns med på Airline Ratings

Läs mer

Trafikförhållanden Trafikverkets långsiktiga plan. Köpenhamn April 2011 Otto Kärki

Trafikförhållanden Trafikverkets långsiktiga plan. Köpenhamn April 2011 Otto Kärki Trafikförhållanden 2035 - Trafikverkets långsiktiga plan Köpenhamn 6.-8. April 2011 Otto Kärki Trafikförhållanden 2035 Trafikverkets expertuppfattning om framtidens trafiksystem och hur det ska byggas

Läs mer

Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 106 1 (7) 30.10.2012. Värdering av kapitalplaceringar i dotterbolag

Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 106 1 (7) 30.10.2012. Värdering av kapitalplaceringar i dotterbolag 1 Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 106 1 (7) 30.10.2012 Värdering av kapitalplaceringar i dotterbolag 1 Begäran om utlåtande Staden A (nedan sökanden) har bett kommunsektionen ge ett utlåtande

Läs mer

Utredning 1/2017. Bostadslösa Bostadslösa familjer. Olika anstalter

Utredning 1/2017. Bostadslösa Bostadslösa familjer. Olika anstalter 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Ytterligare uppgifter: Hannu Ahola Tfn +358 29 525

Läs mer

Pargas stad ombeds att i sitt utlåtande särskilt svara på följande frågor:

Pargas stad ombeds att i sitt utlåtande särskilt svara på följande frågor: Stadsstyrelsen 58 17.03.2014 Utlåtande om Egentliga Finlands landskapsstrategi 1088/00.04.01/2014 Stadsstyrelsen 58 Beredare Näringslivschef Tomas Eklund, tfn 040 488 5675 Föredragande Stadsdirektör Folke

Läs mer

Koncernchefens bolagsstämmotal 6 april 2011

Koncernchefens bolagsstämmotal 6 april 2011 Koncernchefens bolagsstämmotal 6 april 2011 Bästa aktieägare, Vi lever i en intressant tid. De tjänster TeliaSonera erbjuder utgör en allt viktigare del av våra liv. Orsaken till det är att vi tillgodoser

Läs mer

Kevas strategi 1 (5) GODKÄND AV STYRELSEN Mission

Kevas strategi 1 (5) GODKÄND AV STYRELSEN Mission 1 (5) Kevas strategi Mission Vi verkställer och utvecklar den offentliga sektorns arbetspensionsskydd i en föränderlig omvärld samt erbjuder kundorienterade och högklassiga tjänster. Vi ansvarar för finansieringen

Läs mer

Verksamhets- och branschrelaterade risker

Verksamhets- och branschrelaterade risker Riskfaktorer En investering i värdepapper är förenad med risk. Inför ett eventuellt investeringsbeslut är det viktigt att noggrant analysera de riskfaktorer som bedöms vara av betydelse för Bolagets och

Läs mer

Utredning om postförsändelser

Utredning om postförsändelser Frågeblankett 1 (12) 6.11.2015 Dnr: 1190/911/2015 Utredning om postförsändelser Kommunikationsverket har en lagstadgad skyldighet att med jämna mellanrum följa marknaden för brev- och pakettjänster. Postlagen

Läs mer

TILLSAMMANS FÖRVERKLIGAR VI DIN DRÖMSKOG UPM SKOG

TILLSAMMANS FÖRVERKLIGAR VI DIN DRÖMSKOG UPM SKOG TILLSAMMANS FÖRVERKLIGAR VI DIN DRÖMSKOG UPM SKOG Vad behöver din skog? Vilket av exemplen påminner mest om din situation? Exemplen hjälper dig att hitta rätt servicenivå. Jag har inte gjort just några

Läs mer

Finlands Banks strategi

Finlands Banks strategi Finlands Banks strategi Bankavdelningen vid Finlands Bank svarar för genomförandet av ECB:s penningmarknadsoperationer i Finland. Finlands Bank främjar prisstabilitet och finansiell stabilitet, effektivitet

Läs mer

GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING

GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING KARLEBY STAD September 2014 Centralförvaltningen GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING INNEHÅLL 1. ALLMÄNT 2. MÅL, SYFTEN OCH BEGREPP INOM INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING 3. UPPGIFTER OCH ANSVAR

Läs mer

11 saker du inte visste... men borde veta

11 saker du inte visste... men borde veta 11 saker du inte visste... men borde veta Hej Har du någonsin tänkt på att lastbilstransporter inte bara är ett sätt att frakta varor utan också är en viktig livsnerv? Vårt moderna samhälle kan inte överleva

Läs mer

Färjetrafiken en viktig del av turistnäringen 29 miljoner tar färjan Passagerarrederiernas Förening PRF

Färjetrafiken en viktig del av turistnäringen 29 miljoner tar färjan Passagerarrederiernas Förening PRF Färjetrafiken en viktig del av turistnäringen 29 miljoner tar färjan Passagerarrederiernas Förening PRF Passagerarrederierna en viktig del i resenäringen Passagerarrederierna har en betydande roll i den

Läs mer

Totala antalet flygplansrörelser 1998 på Bromma var 72 886. Dessa utgjordes av följande kategorier: Militär luftfart.

Totala antalet flygplansrörelser 1998 på Bromma var 72 886. Dessa utgjordes av följande kategorier: Militär luftfart. NULÄGESBESKRIVNING OCH UTVECKLING AV BROMMA FLYGPLATS FRAM TILL ÅR 2010 RAPPORT AV LFV.1 Nulägesbeskrivning Bromma (15 januari 2000).1.1 Brommas roll Brommas betydelse för avregleringen av flygmarknaden

Läs mer

GEOGRAFI. Läroämnets uppdrag

GEOGRAFI. Läroämnets uppdrag GEOGRAFI Läroämnets uppdrag Undervisningen i geografi har till uppgift att stöda uppbyggandet av elevens världsbild. Eleven vägleds att följa med aktuella händelser i sin närmiljö och i världen och får

Läs mer

Semcon Code of Conduct

Semcon Code of Conduct Semcon Code of Conduct Du håller nu i Semcons Code of Conduct som handlar om våra koncerngemensamma regler och förhållningssätt. Semcons mål är att skapa mervärde för sina intressenter och bygga relationer

Läs mer

Finavia abp MILJÖRAPPORT 2011

Finavia abp MILJÖRAPPORT 2011 Finavia abp MILJÖRAPPORT 2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 02 Finavia deltar i det gemensamma frivilliga arbetet 03 Miljökonsekvenser av flygplatserna och flygtrafiken 04 Finavias företagsansvar i korthet 06 Händelser

Läs mer

NYA LOKALER I KÄRNAN AV FÖRETAGSVÄRLDEN

NYA LOKALER I KÄRNAN AV FÖRETAGSVÄRLDEN EKOEFFEKTIVT KONTORSHUS PÅ KÄGELUDDEN www.keilaranta.fi En ny, genuint modifierbar kontorshelhet på Kägelstranden är den som ligger närmast den framtida metrostationen på Kägeludden. Trivsamma lokaler

Läs mer

FLYGTRAFIK- STATISTIK

FLYGTRAFIK- STATISTIK VÄG SJÖFART LUFTFART JÄRNVÄG FLYGTRAFIK- STATISTIK VÄG SJÖFART LUFTFART JÄRNVÄG UTVECKLINGEN UNDER FJÄRDE KVARTALET 2015 Transportstyrelsen Sjö- och luftfartsavdelningen Enheten för marknad, miljö och

Läs mer

Identifiering av framtida kompetensbehov (VOSE-projektet) Turism- och kosthållsbranschen

Identifiering av framtida kompetensbehov (VOSE-projektet) Turism- och kosthållsbranschen Identifiering av framtida kompetensbehov (VOSE-projektet) Turism- och kosthållsbranschen Vad är VOSE-projektet? Valtakunnallinen ammatillisten osaamistarpeiden ennakointi Nationell modell för identifiering

Läs mer

Tur & Retur. Uppdrag 3 till KlimatPirater

Tur & Retur. Uppdrag 3 till KlimatPirater Uppdrag 3 Tur & Retur Det kan vara skönt att resa iväg och lämna hemmet och vardagslivet. Resandet ger mycket i form av nya intryck, kontakter och kunskaper. Det kan vara bra avkoppling. Att sluta resa

Läs mer

Utvecklingen av Bromma och tillgängligheten i Sverige. Peder Grunditz, Flygplatschef, Bromma Stockholm Airport 27 november 2014

Utvecklingen av Bromma och tillgängligheten i Sverige. Peder Grunditz, Flygplatschef, Bromma Stockholm Airport 27 november 2014 Utvecklingen av Bromma och tillgängligheten i Sverige Peder Grunditz, Flygplatschef, Bromma Stockholm Airport 27 november 2014 Kort fakta om Swedavia Omsättning: 5 233 MSEK Resultat: 501 MSEK Balansomslutning:

Läs mer

Inkvarteringsstatistik för hotell 2005

Inkvarteringsstatistik för hotell 2005 Christina Lindström, bitr. statistiker Inkvartering 2005:13 Tel. 25491 6.2.2006 Inkvarteringsstatistik för hotell 2005 Övernattningarna minskade under året Totala antalet övernattningar för alla hotell

Läs mer