30% Säkert. Ge dina projekt en flygande start med ett effektivt systemkoncept. DESIGNGUIDE Allt du behöver veta om Danfoss EvoFlat-system

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "30% Säkert. Ge dina projekt en flygande start med ett effektivt systemkoncept. DESIGNGUIDE Allt du behöver veta om Danfoss EvoFlat-system"

Transkript

1 MAKING MODERN LIVING POSSIBLE DESIGNGUIDE Allt du behöver veta om Danfoss EvoFlat-system Ge dina projekt en flygande start med ett effektivt systemkoncept Säkert och bekvämt EvoFlat-systemen tillhandahåller snabbt värme och tappvarmvatten efter behov samtidigt som risken för bakterietillväxt i vattnet minskar. 30% lägre energiförbrukning Genom en ökad medvetenhet om den faktiska värmeförbrukningen och separata mätare i varje lägenhet kan energiförbrukningen skäras ned med upp till 30%. se.varme.danfoss.com

2 Innehållsförteckning Inledning ett innovativt energikoncept 1. 3 för fastigheter 1.1 Nya energikoncept för bostadsfastigheter Dokumenterade fördelar med EvoFlat-system Systemjämförelser, investerings- och driftskostnader 1.3 : hygien och komfort 8 2. Varför välja ett EvoFlat-system? Från traditionell centralvärme till moderna decentraliserade lösningar 2.2 Jämförelse mellan traditionella centraliserade värmesystem och decentraliserade värmesystem 2.3 De huvudsakliga fördelarna med EvoFlat Vad är EvoFlat-systemlösningen? EvoFlat-värmeväxlarens funktion Huvudelementen i det decentraliserade systemet Oberoende av tillgängliga energikällor Hydronisk balansering av EvoFlat-systemet Värmeväxlarstationens utformning, nyckelkomponenter och funktioner Lödda plattvärmeväxlare Reglerventil för tappvarmvatten inledning 22 Reglerventil för tappvarmvatten IHPT 23 Reglerventil för tappvarmvatten AVTB med givaraccelerator Ytterligare komponenter i värmeväxlarstationen Olika kåpalternativ Termix Isoleringsalternativ för EvoFlat Termix Värme- och energimätare Krav för tappvarmvatten Introduktion av produktsortimentet EvoFlat-värmeväxlarstationer 4.1 Översikt över produktsortimentet viktiga data och funktioner Termix Novi Termix One B Termix VMTD-F-I Termix VMTD-F-B Termix VMTD-F Mix-I Termix VMTD-F Mix-B Termix VVX-I Termix VVX-B Prestandadiagram: Termix-stationer IHPT-regulator 4.7 Prestandadiagram: Termix-stationer AVTB-regulator 5. Hur dimensioneras EvoFlat-systemet? Dimensionering med EvoFlats programvara Anvisningar för installation av EvoFlat-stationer Installationsexempel renoverade och nya fastigheter 6.1 Mått och anslutningar: Termix-stationer väggmontering eller infälld montering 6.2 Anvisningar för väggmontering Anvisningar för infälld montering Tillbehör för montering av värmeväxlarstationer Central styrning och övervakning från värmeproduktion till värmeanvändning 8. Referenslista Vanliga frågor och svar 70 2 Innehållsförteckning

3 1. Inledning ett innovativt energikoncept för bostadsfastigheter Helt framtidssäkrat EvoFlat-systemen är kompatibla med i princip alla typer av infrastruktur för värmeförsörjning, oberoende av energislag. 3 Inledning

4 Inledning 1.1 Nya energikoncept för bostadsfastigheter Renovering och nybyggnation Det lönar sig att tänka energisnålt Varje år renoveras miljontals lägenheter över hela världen. Värmeisolering av tak och fasader samt nya fönster och dörrar kan minska energiförbrukningen i ett höghus med upp till 83 %.* Så stora energibesparingar i kombination med eventuell integrering av förnyelsebara energikällor kräver nya energikoncept och detta inte bara för renoveringar, utan också för nya fastigheter. Integrering av förnybara energikällor Oavsett om det rör sig om ett renoveringsprojekt eller en ny fastighet kräver alternativa energikällor en bufferttank som samlar upp det uppvärmda vattnet och distribuerar det till lägen- heterna. Samtliga lägenheter har en egen värmeväxlarstation som utgör den hydrauliska anslutningsenhet som ser till att värmevattnet distribueras till de olika radiatorerna i lägenheten vid önskad temperatur. Samtliga värmeväxlarstationer är också försedda med ett hygieniskt färskvattensystem som värmer tappvarmvatten efter behov i erforderlig mängd. Alla tjänar på det Decentraliserade värmesystem i nya fastigheter och renoveringsprojekt har många fördelar för såväl investerare som hyresgäster. Renovering av byggnader och installation av decentraliserade system minskar värmeförlusterna, vilket i sin tur leder till lägre uppvärmningskostnader. Dessutom ökar dessa smidiga system komforten för de boende och förbättrar tappvarmvattnet sanitärt. Samtidigt ger separata mätare i lägenheterna en bättre överblick över förbrukning och större kontroll över värme- och varmvattenräkningar för hyresgästerna. På så sätt blir fastigheten mer attraktiv för alla inblandade. * Källa: Deutsche Energie-Agentur, Inledning

5 Inledning 1.2 Dokumenterade fördelar med EvoFlat-systemen Låg totalkostnad Tanken bakom det decentraliserade systemet för värme och tappvarmvatten är inte ny och fördelarna med det är väldokumenterade. De huvudsakliga fördelarna med decentraliserade system ligger i en lägre energiförbrukning genom individuell mätning, mer intäktsgenererande yta i höghus och flerfamiljshus samt mindre värmeförluster orsakade av långa rörledningar. Några fakta i siffror: Uppmuntra de boende att spara energi När de boende och hyresgästerna endast betalar för sin egen användning tenderar de att hålla ett vakande öga på energiförbrukningen. I en dansk studie som genomfördes under perioden undersöktes den faktiska energiförbrukningen före och efter installation av individuella mätare. Resultatet talade sitt tydliga språk: med individuella mätare minskades energiförbrukningen per kvadratmeter avsevärt vanligtvis med så mycket som %. MWh/100 m Mätare installerades Bostadsrättsföreningen Hyldespjældet, individuella mätare sedan januari 1998 MWh/100 m 2 Mätare installerades Bostadsrättsföreningen Morbærhaven, individuella mätare sedan januari 2000 Mindre energiförluster I en studie från 2008 jämfördes olika distributionssystem för höghus och flerfamiljshus. Beräkningarna baserades på ett fyravåningshus med åtta lägenheter (133 m 2 ) per våningsplan. Siffrorna illustrerar en jämförelse mellan en EvoFlat-lösning med ett enda vertikalt stigningsrörssystem och ett horisontellt stigningsrörssystem med centraliserad produktion av tappvarmvatten. Studien visade att, jämfört med moderna centraliserade tappvarmvattenslösningar, minskas värmeförlusten från rören i en EvoFlat-lösning med över 40 % och med ända upp till 80 % jämfört med traditionella enrörslösningar. kwh Ett enkelt vertikalt Horisontellt rörsystem rörledningssystem med central produktion av tappvarmvatten EvoFlat Mindre skrymmande Som namnet antyder tar EvoFlat-system väldigt lite utrymme i anspråk. En värmeväxlarstation tar endast upp en femtedel av det utrymme som krävs för en separat gaseldad panna (som ofta kombineras med en vattentank). Stationerna kan därför normalt monteras infällda i väggen eller i ett litet skåp. Visserligen tar värmeväxlarstationerna upp lite mer utrymme än centraliserade system för produktion av tappvarmvatten, men de är fortfarande mycket diskreta. Dessutom frigörs avsevärda utrymmen i källaren. m 3 0,35 0,3 0,25 0,2 0,15 0,1 0,05 0 Individuell gaseldad panna EvoFlat Centraliserat tappvarmvatten Individuell gaseldad panna: 0,32. Panna (0,15 m 3 ) + skorsten (0,17 m 3 ) EvoFlat: 0,062. Värmeväxlare (0,062 m 3 ) Centraliserat tappvarmvatten: 0,02. Vattenmätare (0,01 m 3 ) + värmemätare (0,01 m 3 ) * Vattentanken i källaren tar betydligt mer plats än i en EvoFlat-lösning. 5 Inledning

6 Inledning Systemjämförelse av investerings- och driftskostnader Anskaffningspriset är inte allt Ofta är investeringskostnaden den första faktor som man tar hänsyn till vid planeringen av både renoveringar och nybyggnationer. Det går att likna detta vid ett isberg. Denna initialkostnad är den omedelbart synliga delen, men utgör endast en bråkdel av totalkostnaden för en produkt under hela dess tekniska livslängd. Livscykelkostnaden för vad som vid första anblicken tycks vara en billigare produkt visar sig ofta vara avsevärt högre än för produktvarianter som är dyrare i inledningsskedet. Detta har även bevisats i en studie av konsultföretaget Kulle & Hofstetter som utfördes åt Stadtwerke München. I denna studie jämfördes centralsystem för värme och tappvarmvatten med decentraliserade system. Jämförelse mellan centraliserade och decentraliserade system Exemplet nedan, en renovering av 50 lägenheter, visar att den initiala investeringskostnaden för ett traditionellt centralvärmesystem med central produktion av tappvarmvatten är lägre än investeringskostnaden för motsvarande decentraliserade system. Den 30 % högre investeringskostnaden för det decentraliserade systemet med decentraliserad produktion av tappvarmvatten återbetalas dock på ca nio år tack vare att kostnaden för energiförbrukningen är 70 % lägre. Detta innan hänsyn ens har tagits till framtida prisökningar på energi och fossila bränslen. Analys av kostnadseffektivitet vid renovering Renovering av 50 lägenheter Variant 1 Variant 2 Variant 3 Elektrisk tappvarmvattenspanna i lägenhet, centralvärme Centralt tappvarmvatten, centralvärme Decentraliserat tappvarmvatten, centralvärme + buffertlagring Investerings- och kapitalkostnad Investeringskostnad Kapitalkostnader Jämfört med variant 1 Förbrukningskostnader Värmeförlust Fjärrvärme Energikostnad (cirkulationspumpar) Taxeförändring Elpanna, nyttovärme Totalt Jämfört med variant 1 Driftskostnader Underhåll Totalt Jämfört med variant 1 4. Årlig kostnad Jämfört med variant 1 Euro Euro/år % Euro/år Euro/år Euro/år Euro/år Euro/år % Euro Euro/år Euro/år % Euro/år % 0,00 0,00 0, , , , ,47 100, , ,00 100, ,47 100, , ,70 100, , ,93 104, ,25 61, , ,00 24, ,95 68, , ,48 167, , ,93 119, ,58 56, , ,00 26, ,06 74,82 Källa: Kulle & Hofstetter, Stadtwerke München, Inledning

7 Inledning Systemjämförelse av investerings- och driftskostnader Central kontra decentraliserad produktion av tappvarmvatten I renoveringsstudien jämfördes livscykelkostnaderna för ett befintligt system för produktion av varmvatten med hjälp av separata elektriska vattenvärmare i lägenheterna med ett system för central varmvattensproduktion och ett decentraliserat system för varmvattensproduktion. Både den centraliserade och den decentraliserade produktionen av tappvarmvatten visade sig medföra så stora fördelar enbart i form av lägre förbrukning och driftskostnader att investeringen lönade sig inom en period på ca tre år. Då hade hänsyn ännu inte tagits till framtida prisökningar på fossila bränslen. Analys av kostnadseffektivitet vid nybyggnation 50 lägenheter nybyggd fastighet Variant 1 Variant 2 Variant 3 Elektrisk tappvarmvattenspanna i lägenhet, centralvärme Centralt tappvarmvatten, centralvärme Decentraliserat tappvarmvatten, centralvärme + buffertlagring Investerings- och kapitalkostnad Investeringskostnad Kapitalkostnader Jämfört med variant 1 Förbrukningskostnader Värmeförlust Energikostnad, cirkulationspumpar Totalt Jämfört med variant 1 Driftskostnader Underhåll Totalt Jämfört med variant 1 4. Årlig kostnad Jämfört med variant 1 Euro Euro/år % Euro Euro/år Euro/år Euro/år % Euro Euro/år Euro/år % Euro/år % , ,83 100, ,81 253, ,80 100, , ,00 100, ,62 100, , ,68 145, ,03 177, ,21 71, , ,00 108, ,89 114, , ,80 129,02 745,42 164,03 909,45 27, , ,00 108, ,25 90,72 Källa: Kulle & Hofstetter, Stadtwerke München, Inledning

8 Inledning 1.3 : hygien och komfort Vatten är livsnödvändigt Efter luft är vatten vårt viktigaste behov. Lagstiftare ställer mycket höga krav på tappvattensystem och deras operatörer för att skydda konsumenterna. Därför förs ansvaret för tappvattnets kvalitet via en rad olika dricksvattendirektiv över på tillverkare och operatörer av installationer och system för produktion och distribution av tappvarmvatten. Legionellabakterier Termisk desinficering är en beprövad metod för hygienisk och säker uppvärmning av tappvarmvatten. Tappvattnet värms upp över en längre period till en temperatur på 60 C eller mer, vilket förhindrar tillväxt av legionellabakterier i tappvarmvattnet. Värmevattnet som cirkuleras måste också värmas upp på liknande sätt. När hela distributionssystem för tappvarmvatten har sköljts igenom regelbundet och balanserats hydroniskt är alla krav på vatten för hushållsbruk uppfyllda. Nackdelen med central uppvärmning av tappvarmvatten för termiska desinficeringsändamål är enorma värmeförluster när tappvarmvattnet transporteras från uppvärmningspunkten till de enskilda tappningspunkterna. Decentraliserad uppvärmning av tappvarmvatten har den fördelen att vattnet endast värms upp när det verkligen behövs och endast i önskad mängd. Det finns inget lagringsbehov eller något behov av långa rörledningar (som medför enorma värmeförluster). Eftersom färskvattensystemet leds direkt till de enskilda lägenheterna är matningsrören så korta att de uppfyller DVGW:s (Deutsche Vereinigung des Gas- und Wasserfaches) trelitersregel. Det innebär följande: Volymen i värmevattensledningen mellan vattnets uppvärmningspunkt och konsumenten understiger tre liter. Ifråga om värmeväxlarstationer sköljs värmevattensledningarna igenom regelbundet och tappvarmvattnet byts ut helt, vilket innebär att tillväxt av legionellabakterier praktiskt taget är omöjlig. Hög tappvarmvattenskomfort Värmeväxlarstationer är konstruerade så att de alltid börjar med att tillhandahålla varmvatten: när varmvattenskranen öppnas börjar varmvatten att produceras vid exakt rätt temperatur och i precis rätt mängd. Om det finns flera kranar och de öppnas samtidigt tappar samtliga kranar önskad mängd varmvatten med önskad temperatur. På så sätt ger EvoFlat-värmeväxlarstationer alltid användarna maximal varmvattenskomfort. Låg ansvarsrisk för konstruktörer och operatörer eftersom risken för tillväxt av legionellabakterier minimeras. 8 Inledning

9 2. Varför välja ett EvoFlat-system? 9 Varför välja ett EvoFlat-system?

10 Varför välja ett EvoFlat-system? 2.1 Från traditionell centralvärme... Energisnåla och individuellt reglerade Ett EvoFlat-system består av värmeväxlarstationer som installeras i lägenheterna i fastigheten med tre centrala stigningsrör som försörjs av en central värmekälla, normalt placerad i källaren. EvoFlat-systemet kan kopplas till en bufferttank och anslutas till valfri värmekälla i fastigheten. Det innebär att ändringar i och moderniseringar av fastighetens värmeförsörjning inte påverkar värmeväxlarstationernas funktion. Värmeväxlarstationen består av en ytterst kompakt värmeväxlare med en tryckstyrd proportionerlig regulator som levererar tappvarmvatten omedelbart samt en differentialtrycksregulator för värmeförsörjning av de enskilda radiatorerna. EvoFlat-system är det moderna alternativet till traditionella centralvärme- och tappvarmvattensystem, såsom: Centralvärmesystem med central produktion av tappvarmvatten med olje- eller gaseldade pannor eller fjärrvärme som källa. Gaseldade pannor installerade i varje enskild lägenhet för produktion av värme och tappvarmvatten. Små elektriska värmare för produktion av tappvarmvatten direkt i lägenheterna. Traditionell lösning Värmekälla och bufferttank Traditionella centraliserade värmeoch tappvarmvattensystem 10 Varför välja ett EvoFlat-system?

11 till moderna decentraliserade lösningar Värmeväxlarstation Värmeväxlarstation Värmeväxlarstation Värmeväxlarstation EvoFlatlösning Värmekälla och bufferttank EvoFlat-systemet med decentraliserad produktion av värme och tappvarmvatten 11 Varför välja ett EvoFlat-system?

12 Varför välja ett EvoFlat-system? 2.2 Jämförelse mellan traditionella centraliserade värmesystem och decentraliserade värmesystem Systemjämförelse och fördelar jämfört med individuella gas- och elvärmare Det finns ett flertal olika alternativ när man väljer energikoncept för uppvärmning och tappvarmvatten för både nya och renoverade fastigheter. Alla system har sina för- och nackdelar. Trots risken för tillväxt av farliga legionellabakterier förekommer centrala system för tappvarmvatten med integrerad termisk desinficering ytterst sällan i större lägenhetsfastigheter. Hänsyn till detta har också tagits i listan nedan, liksom andra faktorer som normalt saknas i befintliga fastigheter. Parameter EvoFlatsystem med värmeväxlare Individuell gaseldad panna Decentraliserat tappvarmvatten Centralpanna och tappvarmvatten Solkraftsproducerat tappvarmvatten Individuell mätning och fakturering Effektivt utnyttjande av värmenergi 3 3 Eliminerad risk för bakterietillväxt Individuell komfort Fullständig flexibilitet ifråga om värmekälla 3 3 Utrymmesbesparande systeminstallation 3 Minskat servicebehov 3 Säker och smidig installation Mindre komplicerad rördragning Kortare rörledningar Inga individuella vattentankar Ingen centralpanna 3 12 Varför välja ett EvoFlat-system?

13 Varför välja ett EvoFlat-system? 2.3 De huvudsakliga fördelarna med EvoFlat Driftseffektivitet, energi- och miljöhänsyn Högeffektivt med central värmekälla jämfört med individuella pannor. Inga föroreningar och koldioxidutsläpp vid anslutning till fjärrvärme. Smidig integrering med förnyelsebara energikällor med bufferttank. Optimal panndrift genom längre körningstider för brännaren. Lägre returtemperaturer med mindre tryckförlust tack vare högeffektiva värmeväxlare. Bättre utnyttjande av solkrafts- och kondensorsystem med låga returtemperaturer. Mindre värmeförlust från rör med decentraliserad vattenuppvärmning. Ingen extra pumpenergi går åt vid decentraliserad vattenuppvärmning. Inga mätarsektioner i kök eller badrum eftersom värme- och vattenmätarna integreras i stationen. Bekvämt och överskådlig kostnadsstruktur Större uppvärmningskomfort året om tack vare kontinuerlig försörjning. Större tappvarmvattenskomfort tack vare färskvattensystem i varje enskild lägenhet. Större tappningskapacitet genom att hänsyn tas till värmeväxlarstationernas storlek. Fakturering som exakt motsvarar förbrukningen med energi- och vattenmätare i de enskilda stationerna. Energisparande uppmuntras genom lättöverskådlig vatten- och värmeförbrukning. Fjärravläsningssystem för smidig registrering av förbrukning och fakturering per boendeenhet. Säkerhet och sanitär hygien Ingen öppen låga i lägenheterna (som i gaspannor). Ingen risk för gasläckage i lägenheterna. Ingen tillväxt av legionellabakterier tack vare decentraliserad momentan vattenuppvärmning. Underhåll och service Endast ett eller inga sotningsbesök (beroende på energikälla) för centralvärmeproduktion. Inget specialunderhåll krävs för de decentraliserade värmeväxlarstationerna. Smidigt underhåll: fel drabbar normalt bara ett system (en lägenhet). Installation och driftsättning Inga flödes- och differentialtrycksregulatorer i distributionssystemet. Utrymmesbesparande genom vägg- och schaktinstallation. Lägre installationskostnader med tre stigningsrör istället för fem. Lättare att åstadkomma hydronisk balans med hjälp av integrerad tryckdifferens för tappvarmvatten och uppvärmning i de separata värmeväxlarstationerna. Högeffektiv värmeöverföring med ny MicroPlate-värmeväxlare i EvoFlatstationen. Stegvis renovering av bebodda lägenheter (en lägenhet i taget). Fem monteringssteg underlättar installationen av stationerna precis när de behövs. Partiell installation och drift också möjlig. 13 Varför välja ett EvoFlat-system?

14 3. Vad är EvoFlat-systemlösningen? Hyresgäster och lägenhetsägare förväntar sig största möjliga komfort från sitt värmesystem till lägsta möjliga kostnad. De är normalt inte särskilt intresserade av vilken energikälla som används eller hur systemet fungerar. Hyresgästernas huvudsakliga krav går ut på följande: 1. Lägenheten ska hålla önskad temperatur. 2. De ska alltid ha omedelbar tillgång till hygieniskt tappvarmvatten i tillräcklig mängd. 3. Priset för detta ska vara lägsta möjliga. EvoFlat-systemet uppfyller alla dessa krav. Fjärrvärme Oberoende av energikälla Centralvärme Solkraftsproducerad värme/ värmepump Biomassa-/ kraftvärmeverkssystem 14 Vad är EvoFlat-systemlösningen?

15 Vad är EvoFlat-systemlösningen? 3.1 EvoFlat-värmeväxlarstationens funktion EvoFlat-stationen är en komplett, oberoende värmeöverföringsenhet för produktion av tappvarmvatten och uppvärmning av lägenheter och enfamiljshus. Tilloppssystemet kan drivas med alla tillgängliga värmekällor, t.ex. olja, gas eller fjärrvärme. De kan användas enskilt eller i kombination med förnybara energislag som solkraft, biomassa och värmepumpar. Individuell komfort De boende kan justera EvoFlat-stationen efter sina egna behov, vilket innebär att de enskilda användarna har möjlighet att spara energi och sänka sina kostnader. Komplett lösning EvoFlat-stationen är utrustad med alla nödvändiga komponenter och korrekt dimensionerad efter den specifika bostaden. Stationen består av tre huvudelement: Momentan produktion av tappvarmvatten, differentrialtrycksreglering av värme- och tappvarmvattensystem samt mätning av energiförbrukningen. Produktion av tappvarmvatten Stationen är utrustad med en värmeväxlare för momentan produktion av tappvarmvatten. Tappvarmvattnets temperatur regleras av multifunktionella Danfoss-reglerventiler för optimal komfort. Värmesystem En differentialtrycksregulator ingår i alla stationer för att se till att radiatorsystemet håller rätt tryck. Det kan även hända att EvoFlat är utrustad med en blandarslinga för sänkning av tilloppstemperaturen i golvvärmesystemet eller en värmeväxlare för separering av tilloppssystemet från de enskilda bostäderna. Individuell fakturering Fästen och beslag till mätaren medföljer stationen för smidig montering av mätarna. Med hjälp av dem registreras energi- och kallvattenanvändning för korrekt individuell fakturering efter förbrukning. Lättinstallerad EvoFlat-stationen är en kompakt, utrymmesbesparande enhet som innehåller all nödvändig utrustning. En komplett lösning har också den fördelen att alla komponenter väljs och placeras korrekt. Avslutningsvis sparar en monteringsklar lösning installatören installationstid och -kostnader. Hygien EvoFlat är en ytterst hygienisk lösning eftersom tappvarmvattnet produceras efter behov nära kranarna (någon lagring förekommer inte). Exempel tappvarmvattenskapacitet Kapacitet Tappningsvolym 10/45 C Tappningsvolym 10/50 C 36 kw 14,8 I/min 13,0 I/min 45 kw 18,4 I/min 16,2 I/min 55 kw 22,51 I/min 19,8 I/min 15 Vad är EvoFlat-systemlösningen?

16 Vad är EvoFlat-systemlösningen? 3.2 Huvudelementen i det decentraliserade systemet Det decentraliserade EvoFlat-systemet kan anpassas till alla tillgängliga energikällor för uppvärmning, såväl var för sig som i kombination. Huvudelementen i det decentraliserade systemet 1. Panna (eller fjärrvärmeanslutning). 2. Bufferttank. 3. Laddningspump. 4. Huvudpump. 5. Differentialtrycksregulator. 6. Värmeväxlarstation (hydraulisk anslutningsenhet). 7. Rörledningar CW Fjärrvärmenät eller 5 1 Fjärrvärmeretur Vad är EvoFlat-systemlösningen?

17 Vad är EvoFlat-systemlösningen? 3.3 Oberoende av tillgängliga energikällor Värmeväxlarstationerna är anpassade för användning med alla tillgängliga energikällor. De vanligaste typerna är: 1) Olje- eller gaseldade kondensorpannor, fastbränsle- eller pelletseldade pannor eller kraftvärmeverk för centralvärme. 2) Lokal- och fjärrvärmeanslutning med en central överföringsstation. 3) Termisk solenergi med solfångare som primär energikälla i kombination med en annan värmekälla. Kondensorpanna Variant 1 Gas-, olje- eller biomassaeldad panna Alla tillgängliga energikällor kan kombineras med varandra. Detta ger bostadsrättsföreningar och deras medlemmar en helt annan självständighet än tidigare. De kan vidta motåtgärder vid förändringar i energipriser eller -tillgång genom att byta ut föråldrad teknik mot ny energisnål teknik. Understation Variant 2 Fjärrvärme, mikronätverk och områdesuppvärmningssystem Investeringar i värmekomfort, tappvattenshygien och energieffektivitet lönar sig mycket snabbt både för hyresgäster och ägare: fastighetsvärdet stiger och avkastningen på kapitalet ökar eftersom kostnaderna sänks. Det decentraliserade systemet och värmeväxlarstationerna försörjs med varmvatten för tappvarmvatten och värme från en olje- eller gaseldad panna i källaren. Pannan kombineras med en bufferttank. Bufferttanken fungerar som ett energilager för tillfällen med hög belastning, ser till att brännarens körningstider är långa samt möjliggör tillförlitlig och ekonomisk drift av kondensorpannan. Tanken fungerar även som buffert för toppkapacitet för fastbränslepannor. Det decentraliserade systemet och värmeväxlarstationerna kan försörjas med varmvatten för produktion av tappvarmvatten och värme från en understation för fjärrvärme i källaren. Understationen drivs med fjärrvärme genom en indirekt anslutning och kombineras normalt med en bufferttank. Solkraftssystem I de flesta EU-länder går utvecklingen mot direktiv om en ökad användning av förnybara energikällor (uttryckt som konkreta värden) i nya fastigheter och vid totalrenoveringar av värmesystem. Valet faller oftast på termisk solkraft. Det solkraftsdrivna systemets kapacitet är utsatt för säsongsvariationer, vilket innebär att en bufferttank alltid fordras. Om det inte går att generera tillräckligt mycket värme från solkraftssystemet sker uppvärmningen istället med hjälp av en värmepanna eller genom anslutning till fjärrvärmesystemet. Variant 3 Kombisystem termisk solkraft med panna 17 Vad är EvoFlat-systemlösningen?

18 Vad är EvoFlat-systemlösningen? 3.4 Hydronisk balansering av EvoFlat-systemet Termix VMTD-F MIX B Termix VMTD-F-B Termix VMTD-F-I Hydronisk balans Flödesvolymerna måste balanseras så att alla konsumenter i värmesystemet kan försörjas lika. Dessa motstånd varierar i olika sektionslängder, rörkrökar, ventiler och rörkorsningar. De behöver balanseras så att systemet går energisnålt, driftsäkert och bullerfritt. Den hydroniska balanseringen av värmevattensflödet sker direkt med hjälp av radiatorventilernas förinställningsfunktioner och på den zonventil som är integrerad i stationen. Det innebär att det inte längre behövs några kompensationsventiler i rörsektionerna. Den maximala flödeshastigheten per minut för tappvarmvatten begränsas av enhetens kapacitet och den valda varmvattenstemperaturen. Vi rekommenderar infogandet av en säkerhetsventil för att kompensera eventuella tryckstegringar i tappvarmvattensystemet. (Tyska tekniska regelverk, i synnerhet de som baseras på tillämpligt dricksvattendirektiv och DIN EN 806, DIN EN 1717 och DIN 1988/DVGW-TRWI 1988 och DIN EN 12502, gäller vid anslutning till tappvattennätet och hela tappvatteninstallationens prestanda.) Komplett system De enskilda sektionerna behöver inte balanseras mot varandra. Med EvoFlat-stationer behövs inga differentialtrycksregulatorer eller reglerventiler på sektionerna. Flödeshastigheten för produktion av värmevatten styrs av antalet tappningspunkter. Värmekällans flödeshastighet styrs genom att hänsyn tas till samtidighetsfaktorerna för höghus. Med Danfoss varmvattensregulator i respektive värmeväxlarstation balanseras tryck- och temperaturfluktuationer fullständigt på primärsidan med hjälp av den integrerade differentialtrycksregulatorn, tillsammans med temperaturregulatorn. flöde retur Fastighetsanslutning 18 Vad är EvoFlat-systemlösningen?

19 Hydronisk balansering av lägenhetens värmekrets Distributionssystemet måste alltid se till att värmeenergi är tillgänglig för konsumenten, oavsett belastning, med rätt temperatur och vid rätt tryckdifferens. Erforderlig tryckdifferens måste säkerställas vid alla relevanta punkter i distributionssystemet, med början från energiproduktionen hela vägen till den minst effektiva radiatorn. Genom installation av en differentialtrycksregulator i lägenhetens värmekrets åstadkoms felfria hydroniska förhållanden. En ofta framförd åsikt, som fortfarande hörs då och då, är att ett värmesystem kan balanseras korrekt med hjälp av manuella sektionsbalansventiler och reglerpumpar. Denna åsikt har mer än en gång visat sig vara felaktig i praktiken. Utöver en korrekt inställd differentialtrycksregulator för lägenhetens värmekrets måste även de enskilda radiatorventilerna vara korrekt förinställda. Genom att differenstrycket före radiatorventilerna uppfyller tillämpliga standardkrav innebär att flödesbuller inte längre är något problem. Anslutningen på värmesidan utförs utan någon systemseparation. Värmekretsen måste anslutas med en differentialtrycksregulator för att garantera optimala tryckförhållanden och flöden i värmesystemet. Rumstemperaturen regleras med hjälp av radiatortermostaterna. Genom montering av ett termiskt ställdon med en zonventil och användning av en central manuell termostat eller programmerbar rumstermostat åstadkoms en smidig, energioptimerad reglering av värmen. 21 C 21 C 21 C Exempel på välbalanserad värmedistribution Flöde och tryck till de enskilda lägenheterna regleras korrekt med en differentialtrycksregulator. Korrekt temperatur i de olika rummen åstadkoms genom förinställningsventiler med termostatgivare på alla radiatorer. 21 C 21 C 21 C 21 C 21 C 21 C Differentialtrycksregulator ingår i samtliga värmeväxlarstationer 19 Vad är EvoFlat-systemlösningen?

20 Vad är EvoFlat-systemlösningen? 3.5 Värmeväxlarstationens utformning, nyckelkomponenter och funktioner Nyckelkomponenterna i -värmeväxlarstationen 1. Mikroplattvärmeväxlare för tappvarmvatten. 2. Multifunktionell reglerventil. 3. Differentialtrycksregulator (hydraulisk balansering). 4. Insatser för energi- och vattenmätare. 5. Filter. 6. Isolering. 7. Zonventil. Stationer med cirkulationspump utrustas med A-klasspumpar. 7 5 Exempel med Termix VMTD-F-I: Värmeväxlarens sammantagna kvalitet avgörs av hur väl samtliga använda komponenter fungerar. Huvudreglerkomponenterna från Danfoss garanterar driftsäkerheten. Kopplingsschema B Plattvärmeväxlare för tappvarmvatten. 9 Filter. 14 Givarficka, energimätare. 31 Differentialtrycksregulator. 41A Monteringsbeslag, vattenmätare ¾ x 80 mm 41B Monteringsbeslag, energimätare ¾ x 110 mm 48 Manuell avluftningsventil. 63 Filter. Cirk. 74 IHPT. Tappkallvatten CWM Fjärrvärme Tillopp Värmeenergi Tillopp Fjärrvärme Retur Värmeenergi Retur 20 Vad är EvoFlat-systemlösningen?

30% Säkert. Större individuell komfort och fullständig kontroll över energikostnaderna. se.varme.danfoss.com

30% Säkert. Större individuell komfort och fullständig kontroll över energikostnaderna. se.varme.danfoss.com MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Större individuell komfort och fullständig kontroll över energikostnaderna EvoFlat decentraliserade värmesystem för lägenhetsfastigheter 30% Säkert och bekvämt EvoFlat-systemen

Läs mer

Danfoss Learning kurskatalog

Danfoss Learning kurskatalog MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Danfoss Learning kurskatalog Danfoss har utvecklat utbildningsplattformen Danfoss Learning för att bidra med professionella utbildningar med fokus på uppvärmningsteknik, produkter,

Läs mer

10 % Överlägsen systemeffektivitet Ett nytt sätt att minska kostnaderna Micro Plate -värmeväxlare för värmesystem. mphe.danfoss.

10 % Överlägsen systemeffektivitet Ett nytt sätt att minska kostnaderna Micro Plate -värmeväxlare för värmesystem. mphe.danfoss. MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Överlägsen systemeffektivitet Ett nytt sätt att minska kostnaderna Micro Plate -värmeväxlare för värmesystem 10 % Bättre värmeöverföring Tack vare en innovativ plåtkonstruktion

Läs mer

Fläktkonvektorer. 2 års. vattenburna. Art.nr: 416-087, 416-111, 416-112 PRODUKTBLAD. garanti. Kostnadseffektiva produkter för maximal besparing!

Fläktkonvektorer. 2 års. vattenburna. Art.nr: 416-087, 416-111, 416-112 PRODUKTBLAD. garanti. Kostnadseffektiva produkter för maximal besparing! PRODUKTBLAD Fläktkonvektorer vattenburna Art.nr: 416-087, 416-111, 416-112 Kostnadseffektiva produkter för maximal besparing! 2 års garanti Jula AB Kundservice: 0511-34 20 00 www.jula.se 416-087, 416-111,

Läs mer

Valveco compact 010 020: 2-vägs reglerventil för hydraulisk kalibrering

Valveco compact 010 020: 2-vägs reglerventil för hydraulisk kalibrering SAUTER Valveco PDS 57.003 sv Produktdatablad VDL010...020 Valveco compact 010 020: 2-vägs reglerventil för hydraulisk kalibrering Hur energieffektiviteteten förbättras Automatisk dynamisk hydraulisk kalibrering

Läs mer

RADIATORTERMOSTATER RUMSTEMPERATUR TILLOPPSTEMPERATUR TRYCKFÖRHÅLLANDEN

RADIATORTERMOSTATER RUMSTEMPERATUR TILLOPPSTEMPERATUR TRYCKFÖRHÅLLANDEN Värt att veta om ENERGIMÄTNING av fjärrvärme RADIATORTERMOSTATER RUMSTEMPERATUR TILLOPPSTEMPERATUR TRYCKFÖRHÅLLANDEN i fjärrvärmenätet TRYCK OCH FLÖDE 1 VÄRT ATT VETA För att informera om och underlätta

Läs mer

DAIKIN BERGVÄRME. Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus. Topptestade värmepumpar för alla svenska hem

DAIKIN BERGVÄRME. Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus. Topptestade värmepumpar för alla svenska hem DAIKIN BERGVÄRME Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus Topptestade värmepumpar för alla svenska hem Daikin Bergvärmepump RÄTT VÄRMEPUMP FÖR ALLA FÖRHÅLLANDEN Daikin Bergvärme gör det riktigt

Läs mer

Daikin bergvärme. Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus. Topptestade värmepumpar för alla svenska hem

Daikin bergvärme. Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus. Topptestade värmepumpar för alla svenska hem Daikin bergvärme Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus Topptestade värmepumpar för alla svenska hem Daikin Bergvärmepump Rätt värmepump för alla förhållanden Daikin Bergvärme gör det riktigt

Läs mer

Differenstrycksregulator (PN 16) AVPL monteras i returen, justerbar inställning

Differenstrycksregulator (PN 16) AVPL monteras i returen, justerbar inställning Differenstrycksregulator (PN 16) AVPL monteras i returen, justerbar inställning Användning AVPL används på primärsidan på värmeväxlare i mindre anläggningar typ en- eller tvåfamiljshus. Regulatorn kan

Läs mer

Termostatisk cirkulationsventil med flera funktioner V3-75A MTCV

Termostatisk cirkulationsventil med flera funktioner V3-75A MTCV Termostatisk cirkulationsventil med flera funktioner V3-75A MTCV Introduktion Figur 1 Grundversion A Figur * Självverkande version med automatisk desinficeringsfunktion B * Termometern är ett tillbehör

Läs mer

Fjärrvärmecentral Alfa Laval Midi Wall

Fjärrvärmecentral Alfa Laval Midi Wall Användningsområde Standardiserad komplett fjärrvärmecentral för uppvärmning och tappvarmvattenberedning för flerfamiljshus(10-30 lgh). Enheten kopplas direkt till fjärrvärmenätet och den kombinerade reglercentralen/rumsgivaren

Läs mer

Fjärrvärmecentral HW28/10 (13-20 lgh)

Fjärrvärmecentral HW28/10 (13-20 lgh) 1(12) Fjärrvärmecentral HW28/10 (13-20 lgh) Danfoss ECL300 Komponentförteckning Principkoppling Driftdata och prestanda Måttskiss Skötselinstruktion Felsökning Komponentförteckning- HW28/10 (13-20 lgh).

Läs mer

TP150 Instruktionsmanual

TP150 Instruktionsmanual TP150 Instruktionsmanual TP150 Fabrikat: Försäljning: Innehållsförteckning 1. Installation av central 1.1 Transportinstruktioner 1.2 Vikter 1.3 Montering 1.4 Rörinstallation 1.5 Elektrisk installation

Läs mer

Väggkompakt är en prefabricerad fjärrvärmecentral

Väggkompakt är en prefabricerad fjärrvärmecentral Drift- och skötselinstruktion VK LPM Väggkompakt, prefabricerad fjärrvärmecentral VK Väggkompakt Utförande kan skilja sig från den här bilden. Innehåll Allmän beskrivning... 1 Varningstexter... 2 Installation...

Läs mer

GEMINA TERMIX VVX GEMINA TERMIX ANVÄNDARHANDLEDNING TERMIX VVX

GEMINA TERMIX VVX GEMINA TERMIX ANVÄNDARHANDLEDNING TERMIX VVX GEMINA TERMIX VVX TERMIX VVX är en sammanbyggd villavärmeväxlare och innehåller ett komplett värmesystem med värmeväxlare för rumsuppvärmning och värmeväxlare för tappvarmvatten. GEMINA TERMIX LSV9896508.doc/08.02.2005

Läs mer

Roth Fördelarshunt Pro

Roth Fördelarshunt Pro Roth Fördelarshunt Pro Med termisk reglerventil för konstant framledningstemperatur och helautomatiskt varvtalsstyrd cirkulationspump. Fördelarshunten används tillsammans med Roth Golvvärmefördelare och

Läs mer

Termostatisk cirkulationsventil med flera funktioner MTCV blyfri mässing

Termostatisk cirkulationsventil med flera funktioner MTCV blyfri mässing Termostatisk cirkulationsventil med flera funktioner MTCV blyfri mässing Inledning Figur 1 Grundversion A Figur * Självverkande version med automatisk desinficeringsfunktion B * Termometern är ett tillbehör

Läs mer

DAIKIN BERGVÄRME. Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus. Topptestade värmepumpar för alla svenska hem

DAIKIN BERGVÄRME. Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus. Topptestade värmepumpar för alla svenska hem DAIKIN BERGVÄRME Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus Topptestade värmepumpar för alla svenska hem Daikin Bergvärmepump RÄTT VÄRMEPUMP FÖR ALLA FÖRHÅLLANDEN Daikin Bergvärme gör det riktigt

Läs mer

BROEN BALLOREX DP. Differenstryckregulator

BROEN BALLOREX DP. Differenstryckregulator BROEN BALLOREX DP Differenstryckregulator De unika fördelarna med BROEN BALLOREX DP Säkerställer korrekt injustering under alla förhållanden Möjlighet att lämna över projekt i steg tack vare zoninjustering

Läs mer

Princip REDAN vattenvärmare med PM-regulator

Princip REDAN vattenvärmare med PM-regulator Fjärrvärmecentraler Princip REDAN vattenvärmare med PM-regulator Vattenvärmardelen i REDAN villacentraler består av en lödd plattvärmeväxlare (2) och en inbyggd regulator (1). Kallvattnet leds genom regulatorn

Läs mer

Wirsbo Golvvärme Wirsbo Push 20/25

Wirsbo Golvvärme Wirsbo Push 20/25 Push 20 145 80 90 Wirsbo Golvvärme Wirsbo Push 20/25 FLIK 5:41 Jan 1996 Pump- och shuntgrupp för golvvärme 150 580 Port AB 225 310 Port B Port A Push 25 135 Bild1 Mått från vägg C-rör 50 mm, totalt byggdjup

Läs mer

Siemens Press. Dynamisk balansering för dynamiska nät

Siemens Press. Dynamisk balansering för dynamiska nät Siemens Press Dynamisk balansering för dynamiska nät Avancerade hydrauliska nät måste sörja för energisnål, ekonomisk och felfri drift, kompensera för avvikelser från de ursprungliga projekteringsvärdena,

Läs mer

Orion 2 Instruktionsmanual Orion 2

Orion 2 Instruktionsmanual Orion 2 Orion 2 Instruktionsmanual Orion 2 Fabrikat:.2.1-1 201-02-20 1 av 11 Innehållsförteckning 1. Installation av central 1.1 Montage på vägg 1.2 Rörinstallation 1. Elektrisk installation 1.4 Värmemängdsmätare

Läs mer

Shunt FS 160. Installationsanvisning

Shunt FS 160. Installationsanvisning Shunt FS 160 Installationsanvisning 1 Introduktion Vattenburna värmegolv är så kallade lågtemperatursystem, vilket innebär att framledningstemperaturen är betydligt lägre än vad konventionella radiatorsystem

Läs mer

DIFFERENSTRYCKSREGULATORER

DIFFERENSTRYCKSREGULATORER DIFFERENSTRYCKSREGULATORER DIFFERENSTRYCKSREGULATOR MED STÄLLBART BÖRVÄRDE Dessa kompakta differenstrycksregulatorer är avsedda för värme- och kylanläggningar och är särskilt effektiva vid höga temperaturer

Läs mer

RADIATORTERMOSTATER RUMSTEMPERATUR TILLOPPSTEMPERATUR TRYCKFÖRHÅLLANDEN

RADIATORTERMOSTATER RUMSTEMPERATUR TILLOPPSTEMPERATUR TRYCKFÖRHÅLLANDEN Värt att veta om ENERGIMÄTNING av fjärrvärme RADIATORTERMOSTATER RUMSTEMPERATUR TILLOPPSTEMPERATUR TRYCKFÖRHÅLLANDEN i fjärrvärmenätet TRYCK OCH FLÖDE 1 VÄRT ATT VETA För att informera om och underlätta

Läs mer

Uppvärmning och nedkylning med avloppsvatten

Uppvärmning och nedkylning med avloppsvatten WASTE WATER Solutions Uppvärmning och nedkylning med avloppsvatten Återvinning av termisk energi från kommunalt och industriellt avloppsvatten Uc Ud Ub Ua a kanal b avloppstrumma med sil från HUBER och

Läs mer

ABB Villacentral typ 2000/98. Art.nr /980300/

ABB Villacentral typ 2000/98. Art.nr /980300/ a(9) ABB Villacentral typ 2000/98. Art.nr 43141221/980300/986301. Komponentförteckning Principkoppling Driftdata och prestanda Måttskiss Skötselinstruktion Felsökning b(9) Komponentförteckning - typ 2000/98.

Läs mer

Differenstrycksregulator (PN 16) AVPL - monteras i returen, justerbar inställning

Differenstrycksregulator (PN 16) AVPL - monteras i returen, justerbar inställning Differenstrycksregulator (PN 16) AVPL - monteras i returen, justerbar inställning Användning V4-36B AVPL används på primärsidan på värmeväxlare i mindre anläggningar typ en- eller tvåfamiljshus. Regulatorn

Läs mer

Gaspanna ecocompact. Stående enhet med kondenserande gaspanna. ecocompact VSC 126/2 C VSC 196/2 C VSC 246/2 C

Gaspanna ecocompact. Stående enhet med kondenserande gaspanna. ecocompact VSC 126/2 C VSC 196/2 C VSC 246/2 C Gaspanna ecocompact Stående enhet med kondenserande gaspanna ecocompact VSC 126/2 C VSC 196/2 C VSC 246/2 C Nya tider... varma idéer till framtidssäkrad Idéer för intelligent bostadskomfort Vaillant har

Läs mer

SOLVÄRME Spara energi och miljö med solvärme

SOLVÄRME Spara energi och miljö med solvärme SOLVÄRME Spara energi och miljö med solvärme Solen är en oändlig källa till förnybar energi. En resurs som ger smartare energianvändning för alla fastigheter som behöver värme och varmvatten under sommarhalvåret.

Läs mer

Fjärrvärmecentral Alfa Laval Midi Compact/IQ Heat

Fjärrvärmecentral Alfa Laval Midi Compact/IQ Heat Användningsområde Standardiserad komplett fjärrvärmecentral för uppvärmning och tappvarmvattenberedning för flerfamiljshus(10-50 lgh). Enheten kopplas direkt till fjärrvärmenätet och den kombinerade reglercentralen/rumsgivaren

Läs mer

Värme- och kylsystem 10:1

Värme- och kylsystem 10:1 Kapitel 10 1. Alfa Laval Group 2. Värme- och kylapplikationer från Alfa Laval 3. Användningsområden 4. Teorin bakom värmeöverföring 5. Produktsortiment 6. Packningsförsedda plattvärmeväxlare 7. Lödda plattvärmeväxlare

Läs mer

Värme- och kylsystem 10:1

Värme- och kylsystem 10:1 Kapitel 10 1 Alfa Laval Group 2 Värme- och kylapplikationer från Alfa Laval 3 Användningsområden 4 Teorin bakom värmeöverföring 5 Produktsortiment 6 Packningsförsedda plattvärmeväxlare 7 Lödda plattvärmeväxlare

Läs mer

UPONOR VVS GOLVVÄRME UPONOR CONTROL SYSTEM. Uponor gör det enkelt att välja rätt golvvärmesystem

UPONOR VVS GOLVVÄRME UPONOR CONTROL SYSTEM. Uponor gör det enkelt att välja rätt golvvärmesystem UPONOR VVS GOLVVÄRME UPONOR CONTROL SYSTEM Uponor gör det enkelt att välja rätt golvvärmesystem 09 2009 5005 När den senaste tekniken går hand i hand med det bästa värmesystemet Ett nytt hus, en utbyggnad

Läs mer

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 15 januari 2014 (OR. sv) 5303/14 ENV 29

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 15 januari 2014 (OR. sv) 5303/14 ENV 29 EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 15 januari 2014 (OR. sv) 5303/14 ENV 29 FÖLJENOT från: Europeiska kommissionen mottagen den: 10 januari 2014 Komm. dok. nr: D029990/02 Ärende: Kommissionens beslut av

Läs mer

Termostatisk regulator RAVV - för 2-vägsventiler RAV-/8 (PN 10), VMT-/8 (PN 10), VMA (PN 16)

Termostatisk regulator RAVV - för 2-vägsventiler RAV-/8 (PN 10), VMT-/8 (PN 10), VMA (PN 16) - för 2-vägsventiler RAV-/8 (PN 10), VMT-/8 (PN 10), VMA (PN 16) V3-45B Beskrivning Regulatorn stänger ventilen vid stigande temperatur. Det finns en specialversion där en del av kapillärröret ligger i

Läs mer

Framtidens. ergvärmepump DAIKIN ALTHERMA VÄRMEPUMP FÖR BERGVÄRME

Framtidens. ergvärmepump DAIKIN ALTHERMA VÄRMEPUMP FÖR BERGVÄRME Framtidens ergvärmepump DAIKIN ALTHERMA VÄRMEPUMP FÖR BERGVÄRME Daikin Altherma värmepump för bergvärme fördelar Geotermisk energi är en fri energikälla som kan användas för uppvärmning och varmvatten.

Läs mer

Lödd värmeväxlare XB 06 och flödeskompenserad temperaturregulator IHTP med inbyggd Δp-regulator (NO) (PN 16)

Lödd värmeväxlare XB 06 och flödeskompenserad temperaturregulator IHTP med inbyggd Δp-regulator (NO) (PN 16) Datablad Lödd värmeväxlare XB 06 och flödeskompenserad temperaturregulator IHTP med inbyggd Δp-regulator (NO) (PN 16) Beskrivning XB06 IHPT XB är en lödd plattvärmeväxlare utvecklad för användning i fjärrvärmesystem,

Läs mer

Flödeskompenserad termostatisk ventil AVTQ

Flödeskompenserad termostatisk ventil AVTQ Flödeskompenserad termostatisk ventil AVTQ Danfoss VVS Användning V3-57B AVTQ är en självverkande termostatisk ventil som reglerar tappvarmvattnet enligt en flödeskompenserande princip. Ventilen är avsedd

Läs mer

DN (mm) k vs (m 3 /h) Anslutning. 1,6 Cylindr. gänga. enl. ISO. 25 8,0 Flänsar PN 25, 20 6,3 003H H6352. DN (mm) Anslutning 1,6. Cylindr.

DN (mm) k vs (m 3 /h) Anslutning. 1,6 Cylindr. gänga. enl. ISO. 25 8,0 Flänsar PN 25, 20 6,3 003H H6352. DN (mm) Anslutning 1,6. Cylindr. Datablad Differenstrycksregulator (PN 25) V4-26 AVP - tillopps- eller returledningsmonterad, justerbar inställning AVP-F - returlednings- och tilloppsmonterad, fast inställning Beskrivning Regulatorn är

Läs mer

Roth Minishunt. För reglering av golvvärme i enstaka rum

Roth Minishunt. För reglering av golvvärme i enstaka rum För reglering av golvvärme i enstaka rum Roth Minishunt är avsedd för mindre golvvärmeytor. Shunten kan anslutas ute i anläggningen på samma sätt som en radiator och kan förses med en duofördelare för

Läs mer

Uponor Fluvia Push 12. Uponor Fluvia T Push-12 TH-X, WL-X och CH-X

Uponor Fluvia Push 12. Uponor Fluvia T Push-12 TH-X, WL-X och CH-X Uponor Fluvia Push 12 Uponor Fluvia T Push-12 TH-X, WL-X och CH-X Uponor Fluvia Push 12, Pump- och shuntgrupp för golvvärme i enstaka rum Golvvärmeinstallation i enstaka rum Pump- och shuntgruppen Uponor

Läs mer

SweTherm. Villaprefab, fjärrvärme och varmvattenberedning. SweTherm AB 2002-05-27. Värt att veta

SweTherm. Villaprefab, fjärrvärme och varmvattenberedning. SweTherm AB 2002-05-27. Värt att veta Värt att veta Om man tidigare har haft en oljepanna, varmvattenberedare, elpanna, eller den gamla typen av fjärrvärmecentral så får man nu en ny och modern varmvattenreglering. Och för att detta ska fungera

Läs mer

PREFABRICERADE ENHETER

PREFABRICERADE ENHETER PREFABRICERADE ENHETER TA-PICL TRYCKOBEROENDE REGLERKRETS TA-PICL är en 2-vägs reglerkrets för reglering av temperaturer. TA-PICL är oberoende av tillgängligt tryck till kretsen. Användingsområde är ventilationsbatterier,

Läs mer

Bosch EHP AW Luft/vatten-värmepump

Bosch EHP AW Luft/vatten-värmepump Bosch EHP AW Luft/vatten-värmepump Bosch EHP AW är en ny generation luft/vattenvärmepumpar. Här förenar vi mer än 35 års erfarenhet av värmepumpteknik med den senaste utvecklingen. Resultatet blir en värmepump

Läs mer

GRUNDFOS COMMERCIAL BUILDING SERVICES

GRUNDFOS COMMERCIAL BUILDING SERVICES GRUNDFOS COMMERCIAL BUILDING SERVICES Grundfos pumpar och kunskap om värmesystem Vänta inte för länge med att kontakta Grundfos! Vi hjälper dig att planera för framtiden När du planerar ett värmesystem

Läs mer

Installation, service och driftinstruktion Alfa Laval AquaStar Tappvarmvattencentral för lägenheter

Installation, service och driftinstruktion Alfa Laval AquaStar Tappvarmvattencentral för lägenheter Alfa Laval AquaStar Tappvarmvattencentral för lägenheter DOC-1352, Rev: november 2016 Innehåll 1 Allmänt... 3 1.1 Schematiskt diagram... 3 2 Installation... 3 2.1 Uppackning... 3 2.2 Förberedelser... 3

Läs mer

3 års. 1 miljon skäl till att välja det bästa. varme.danfoss.se

3 års. 1 miljon skäl till att välja det bästa. varme.danfoss.se MAKING MODERN LIVING POSSIBLE 1 miljon skäl till att välja det bästa Danfoss AB-QM Perfekt reglering och balans i en ventil. Mer än 1 miljon AB-QM-ventiler har installerats runt om i världen och gör Danfoss

Läs mer

PRODUKTBLAD VÄRMEPUMP LUFT/VATTEN

PRODUKTBLAD VÄRMEPUMP LUFT/VATTEN Kostnadseffektiva produkter för maximal besparing! Anslut energisparprodukter för vattenburen värme maximalt för pengarna! Om din bostad har vattenburen värme kan du reducera dina uppvärmningskostnader

Läs mer

Kondenserande gaspanna. Varför Vaillant? För att vi erbjuder kraft, effektivitet och tillförlitlighet. ecocraft exclusiv

Kondenserande gaspanna. Varför Vaillant? För att vi erbjuder kraft, effektivitet och tillförlitlighet. ecocraft exclusiv Kondenserande gaspanna Varför Vaillant? För att vi erbjuder kraft, effektivitet och tillförlitlighet ecocraft exclusiv ecocraft exclusiv gaspanna Kraftfull gaspanna för de stora uppdragen i sex effektstorlekar

Läs mer

lindab vi förenklar byggandet Solus från Lindab Det självklara valet helt enkelt

lindab vi förenklar byggandet Solus från Lindab Det självklara valet helt enkelt lindab vi förenklar byggandet Solus från Lindab Det självklara valet helt enkelt Det självklara valet helt enkelt Tänk dig ett temperaturutjämnande kylbaffelsystem där värme och kylaggregat aldrig mer

Läs mer

Styrning av värmetillförseln i bostäder med vattenburen värme

Styrning av värmetillförseln i bostäder med vattenburen värme Styrning av värmetillförseln i bostäder med vattenburen värme Idag finns 3 principiellt olika metoder att styra ut värmen till en bostadsfastighet. Man kan särskilja metoderna dels med hjälp av en tidslinje

Läs mer

TERMOVAR LADDNINGSPAKET

TERMOVAR LADDNINGSPAKET TERMOVAR Laddningspaket (SE) 6.12 TERMOVAR LADDNINGSPAKET MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING Storlekar Rp 25 Rp 32 28 mm klämring Med EPP isolering Med backventil Utan backventil 1(8) TERMOVAR Laddningspaket

Läs mer

Optimera utan kompromiss Värmeöverföringslösningar på en ny nivå

Optimera utan kompromiss Värmeöverföringslösningar på en ny nivå Optimera utan kompromiss Värmeöverföringslösningar på en ny nivå Danfoss fjärrvärmecentraler rev. 17.02.10 1kostnadsbesparande leverans Det genialiska fjärrvärmekonceptet låter dig och dina kunder arbeta

Läs mer

Oilon Geocube, MH, GT, SH och RE

Oilon Geocube, MH, GT, SH och RE Jordvärmepumpar Oilon Geocube, MH, GT, SH och RE Egnahemshus - Höghus - Industri Jordvärmepump Oilon Geocube 5 kw - 11 kw För byggnader på 90-300 m² Stor tappvattenproduktion Oilon Geocube -jordvärmepumpen

Läs mer

UPONOR VVS GOLVVÄRME UPONOR PUSH 15A/ PUSH 15A ELECTRONIC. Uponor Push 15A/ Uponor Push 15A Electronic

UPONOR VVS GOLVVÄRME UPONOR PUSH 15A/ PUSH 15A ELECTRONIC. Uponor Push 15A/ Uponor Push 15A Electronic UPONOR VVS GOLVVÄRME UPONOR PUSH 15A/ PUSH 15A ELECTRONIC Uponor Push 15A/ Uponor Push 15A Electronic 12 2006 5040 Pump- och shuntgrupp för golvvärme Uponor Push 15A respektive Uponor Push 15A Electronic

Läs mer

Villacentral typ 2000/08 Danfoss ECL110 / Redan PM+termostat Art.nr 41121412.

Villacentral typ 2000/08 Danfoss ECL110 / Redan PM+termostat Art.nr 41121412. 2008 Villaväxlare 18 kw Danfoss PM 1(12) 08-08-26 Villacentral typ 2000/08 Danfoss ECL110 / Redan PM+termostat Art.nr 41121412. Komponentförteckning Principkoppling Driftdata och prestanda Måttskiss Skötselinstruktion

Läs mer

Flödesregulator med inbyggd reglerventil (PN 16) AVQM retur- och tilloppsmontering

Flödesregulator med inbyggd reglerventil (PN 16) AVQM retur- och tilloppsmontering Datablad Flödesregulator med inbyggd reglerventil (PN 16) AVQM retur- och tilloppsmontering Beskrivning Regulatorer används tillsammans med Danfoss elektriska ställdon: AMV 0 AMV(E) 10 /AMV(E) 20/AMV(E)

Läs mer

DOC-1190 Rev:2010-02-24

DOC-1190 Rev:2010-02-24 DOC-1190 Rev:2010-02-24 Innehåll Innehåll...2 1. Allmän information...3 1.1 Komfort...3 1.2 Installation...3 1.3 Långsiktig säkerhet...3 2. er...4 2.1 Drift...4 2.2 Säkerhetsutrustning/kontroll...4 2.3

Läs mer

AKVA-standardtank. AKVASAN-tank för installation i efterhand

AKVA-standardtank. AKVASAN-tank för installation i efterhand Värme ur vatten Värme enligt mått En Akvaterm-ackumulatortank kan kombineras med de flesta värmekällor oberoende av värmesystem. Akvaterms standardmodeller omfattar varmvattentankar för villor, allt från

Läs mer

Beskrivning. Regulatorerna har en reglerventil med inställbar flödesbegränsare, anslutningsfäste för elektrisk motor och en motor med ett styrmembran.

Beskrivning. Regulatorerna har en reglerventil med inställbar flödesbegränsare, anslutningsfäste för elektrisk motor och en motor med ett styrmembran. Datablad Flödesregulator/differenstrycksregulator med flödesbegränsning, med inbyggd reglerventil (PN 16) AHQM flödesregulator med inbyggd reglerventil AHPBM-F differenstrycksregulator (fast inställning)

Läs mer

Helautomatisk injusteringsventil CIM 790

Helautomatisk injusteringsventil CIM 790 TEKNISK INFORMATION Helautomatisk injusteringsventil CIM 790 Beskrivning Injusteringventil CIM 790 är konstruerad för automatisk balansering av värme- och kylanläggningar. Den automatiska balanseringen

Läs mer

LK Elpanna - 4,5. Utförande. Rörinstallation. Funktion/Förutsättningar. Montage

LK Elpanna - 4,5. Utförande. Rörinstallation. Funktion/Förutsättningar. Montage LK Elpanna -,5 Utförande LK Elpanna,5 kw är en vägghängd elpanna, främst avsedd för lågtempererade värmesystem som t.ex. golvvärme. LK Elpanna,5 kw levereras helt komplett. Endast vatten och ström behöver

Läs mer

Värme att längta hem till

Värme att längta hem till LK Golvvärme LK GOLVVÄRME KOMPLETTA SYSTEM INDIVIDUELL RUMSREGLERING Värme att längta hem till Lättlagda och smarta lösningar för vattenburen golvvärme Ett golv som sprider värme och välbehag Om du är

Läs mer

TA-PICL. Tryckoberoende reglerkrets ENGINEERING ADVANTAGE

TA-PICL. Tryckoberoende reglerkrets ENGINEERING ADVANTAGE Prefabricerade enheter TA-PICL Tryckoberoende reglerkrets Tryckhållning & Vattenkvalitet Injustering & Reglering Rumstemperaturreglering ENGINEERING ADVANTAGE TA-PICL är en 2-vägs reglerkrets för reglering

Läs mer

UPONOR VVS GOLVVÄRME UPONOR PUSH 45U/ PUSH 45U ELECTRONIC. Uponor Push 45U/ Uponor Push 45U Electronic

UPONOR VVS GOLVVÄRME UPONOR PUSH 45U/ PUSH 45U ELECTRONIC. Uponor Push 45U/ Uponor Push 45U Electronic UPONOR VVS GOLVVÄRME UPONOR PUSH 45U/ PUSH 45U ELECTRONIC Uponor Push 45U/ 03 2009 5044 Pump- och shuntgrupper för golvvärme Pump- och shuntgrupper för golvvärme Uponor Push 45U är en pump- och shuntgrupp

Läs mer

61 % av de boende anger att förväntade energikostnader är en viktig faktor vid valet av nästa bostad.

61 % av de boende anger att förväntade energikostnader är en viktig faktor vid valet av nästa bostad. ASV automatiska stamventiler Smart värmeoptimering ökar fastighetens värde under dess totala livstid Lösning för automatisk balanserings- och temperaturstyrning för tvårörsvärmesystem. 61 % av de boende

Läs mer

INSTALLATIONS- OCH SKÖTSELANVISNING FÖR PREFABENHET DANFOSS RED FRAME

INSTALLATIONS- OCH SKÖTSELANVISNING FÖR PREFABENHET DANFOSS RED FRAME INSTALLATIONS- OCH SKÖTSELANVISNING FÖR PREFABENHET DANFOSS RED FRAME Danfoss LPM Sp. z o. o. Danfoss District Heating AB Tuchom, ul.tęczowa 46 Marieholmsgatan 10C 82-209 Chwaszczyno, 415 02 Göteborg Poland

Läs mer

Luft-till-vatten splitsystem

Luft-till-vatten splitsystem Luft-till-vatten splitsystem systemarkitektur Luft-tiLL-vatten splitsystem Carrier presenterar Xp energy den innovativa värmelösningen för bostadsapplikationer luft-till-vatten splitsystem. vi konstruerade

Läs mer

517miljoner. ton CO2 skulle kunna sparas in per år

517miljoner. ton CO2 skulle kunna sparas in per år MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Spara energi och CO2 i dag Lösningen är här! 517miljoner ton CO2 skulle kunna sparas in per år om Europa fördubblade sitt användande av fjärrvärme till 18-20 % kombinerat

Läs mer

UPONOR VVS GOLVVÄRME UPONOR ELPANNA. Uponor Elpanna

UPONOR VVS GOLVVÄRME UPONOR ELPANNA. Uponor Elpanna UPONOR VVS GOLVVÄRME UPONOR ELPANNA levereras komplett med pump, styrutrustning, expansionskärl m m. Pannan, som monteras på vägg, är speciellt anpassad för golvvärmesystem. Frontplåtarna är av vitlackerad

Läs mer

Stångby Stångbypark Bostadsrättsförening

Stångby Stångbypark Bostadsrättsförening Stångby 2015-10-24 Stångbypark Bostadsrättsförening Information om bergvärmesystemet i Stångbypark 2015 För att medlemmarna skall kunna öka sin förståelse om hur vårt bergvärmesystem fungerar och på så

Läs mer

Tid för lek Tid för 21 C i vardagsrummet

Tid för lek Tid för 21 C i vardagsrummet living by Danfoss värmereglering Tid för lek Tid för 21 C i vardagsrummet Endast med living by Danfoss kan du enkelt och effektivt ta över kontrollen över både elektroniska termostater och trådlös golvvärme.

Läs mer

Central 2-6 lgh typ 2011 Danfoss ECL110 / Redan PTC Art.nr 51142112.

Central 2-6 lgh typ 2011 Danfoss ECL110 / Redan PTC Art.nr 51142112. Central 2-6 lgh Danfoss PTC 2011 1(12) 11-03-11 Central 2-6 lgh typ 2011 Danfoss ECL110 / Redan PTC Art.nr 51142112. Komponentförteckning Principkoppling Driftdata och prestanda Måttskiss Skötselinstruktion

Läs mer

TP10-50 V. Fabrikat: Försäljning:

TP10-50 V. Fabrikat: Försäljning: TP10-50 V Instruktionsmanual TP10-50 V Fabrikat: Försäljning: Innehållsförteckning 1. Installation av central 1.1 Montage på vägg 1.2 Rörinstallation 1.3 Elektrisk installation 1.4 Värmemängdsmätare (energimätare)

Läs mer

Villacentral typ 2000/10 Danfoss ECL110 / Redan PTC Art.nr 41321412.

Villacentral typ 2000/10 Danfoss ECL110 / Redan PTC Art.nr 41321412. Villaväxlare 18 kw Danfoss PTC 2010 1(12) 10-09-21 Villacentral typ 2000/10 Danfoss ECL110 / Redan PTC Art.nr 41321412. Komponentförteckning Principkoppling Driftdata och prestanda Måttskiss Skötselinstruktion

Läs mer

NIBE VPB/VPBS Varmvattenberedare

NIBE VPB/VPBS Varmvattenberedare NIB VPB/VPBS Varmvattenberedare 2 Varmvattenberedare lämplig att ansluta till värmepump eller annan extern värmekälla. Korrosionskydd av koppar, rostfritt stål eller emalj Maximalt avsäkringstryck av 9

Läs mer

Skötselanvisningar för din fjärrvärme.

Skötselanvisningar för din fjärrvärme. Skötselanvisningar för din fjärrvärme. Hur fungerar fjärrvärmecentralen i min villa? Vi tillverkar varmt fjärrvärmevatten vid vår stora panna. Vattnet går via nedgrävda ledningar till din bostad och in

Läs mer

Villacentral typ 2000/08 Danfoss ECL110 / Redan PTC Art.nr 41321412.

Villacentral typ 2000/08 Danfoss ECL110 / Redan PTC Art.nr 41321412. Villaväxlare 18 kw Danfoss PTC 2008 1(12) 08-12-17 Villacentral typ 2000/08 Danfoss ECL110 / Redan PTC Art.nr 41321412. Komponentförteckning Principkoppling Driftdata och prestanda Måttskiss Skötselinstruktion

Läs mer

TRV Nordic. Termostater Med inbyggd givare Nordisk design

TRV Nordic. Termostater Med inbyggd givare Nordisk design TRV Nordic Termostater Med inbyggd givare Nordisk design IMI TA / Termostater och radiatorventiler / TRV Nordic TRV Nordic Dessa självreglerande termostater monteras på radiatorventiler och är pålitliga,

Läs mer

Flödesregulator med inbyggd reglerventil (PN 16, 25, 40) AFQM, AFQM 6 retur- och tilloppsmontering

Flödesregulator med inbyggd reglerventil (PN 16, 25, 40) AFQM, AFQM 6 retur- och tilloppsmontering Datablad Flödesregulator med inbyggd reglerventil (PN 16, 5, 40) AFQM, AFQM 6 retur- och tilloppsmontering Beskrivning AFQM 6 DN 40, 50 AFQM DN 65-15 AFQM DN 150-50 AFQM (6) är en självverkande flödesregulator

Läs mer

Uponor Fluvia Push 12 UPONOR FLUVIA PUSH 12 TH-X & WL-X

Uponor Fluvia Push 12 UPONOR FLUVIA PUSH 12 TH-X & WL-X Uponor Fluvia Push 12 UPONOR FLUVIA PUSH 12 TH-X & WL-X 12 2014 5045 Uponor Fluvia Push 12 Pump- och shuntgrupp för golvvärme i enstaka rum NY OCH FÖRBÄTTRAD VERSION AV PUSH 12 Golvvärmeinstallation i

Läs mer

lindab vi förenklar byggandet Plexus Ta ansvar för ditt inomhusklimat

lindab vi förenklar byggandet Plexus Ta ansvar för ditt inomhusklimat lindab vi förenklar byggandet Plexus Ta ansvar för ditt inomhusklimat Kostnads-och energieffektivitet Reduced investment and installation costs Plexus levereras med inbyggda ekonomiska fördelar. Hur skulle

Läs mer

Datablad Tryckoberoende reglerventil med integrerad flödesbegränsare AVQM (PN 16) retur- och tilloppsmontering

Datablad Tryckoberoende reglerventil med integrerad flödesbegränsare AVQM (PN 16) retur- och tilloppsmontering Tryckoberoende reglerventil med integrerad flödesbegränsare AVQM (PN 16) retur- och tilloppsmontering Beskrivning Regulatorer används tillsammans med Danfoss elektriska motorer: AMV 150 1) AMV(E) 10 1)

Läs mer

Villacentral typ 2000/07. Art.nr 41121412.

Villacentral typ 2000/07. Art.nr 41121412. Villaväxlare 18 kw Danfoss 2007 1(8) 13-02-28 Villacentral typ 2000/07. Art.nr 41121412. Komponentförteckning Principkoppling Driftdata och prestanda Måttskiss Skötselinstruktion Felsökning Villaväxlare

Läs mer

Individuell Mätning och Debitering (IMD) Joakim Pålsson

Individuell Mätning och Debitering (IMD) Joakim Pålsson Individuell Mätning och Debitering (IMD) Joakim Pålsson Medlemmar www.sffe.se Medlemsföretagen Verksamhet i 25 länder 11 milj. lägenheter 52 milj. mätpunkter 4 500 anställda Verksamhet i 22 länder 9,5

Läs mer

Värmeväxlarpaket TMix E

Värmeväxlarpaket TMix E Fördelar Färdigbyggd vid leverans. Kan kopplas direkt mot golvvärmeeller industrifördelare. Möjliggör frostskydd av markvärmeanläggningar och golvvärmeutrymmen utomhus, t.ex. uterum Värmeväxlarpaketet

Läs mer

ELEKTRONISKT TRYCKHÅLLNINGSSYSTEM

ELEKTRONISKT TRYCKHÅLLNINGSSYSTEM ELEKTRONISKT TRYCKHÅLLNINGSSYSTEM DAB e.sybox tillkom efter en idé om ergonomisk teknik* och är utvecklad genom 37 års erfarenhet och kunskap inom mekanik och elektronik för pumpar. Det här är en ny PATENTERAD

Läs mer

Gemina Termix VVX-I Fjärrvärmeunit med värmeväxlare för rumsuppvärmnng och värmeväxlare för tappvarmvatten.

Gemina Termix VVX-I Fjärrvärmeunit med värmeväxlare för rumsuppvärmnng och värmeväxlare för tappvarmvatten. Användarhandledning Gemina Fjärrvärmeunit med värmeväxlare för rumsuppvärmnng och värmeväxlare för tappvarmvatten. Innehållsförteckning CE försäkran............................... 2 Varningar..................................

Läs mer

Tillverkas med 100% grön Solel

Tillverkas med 100% grön Solel TP10-50 Tillverkas med 100% grön Solel för fastigheter TP10-50 är en flexibel produktserie fjärrvärmecentraler för fastigheter med 10-50 lägenheter. Den frontbaserade robusta designen ger en mycket lättskött

Läs mer

Nu behöver du inte längre få kalla fötter

Nu behöver du inte längre få kalla fötter Nu behöver du inte längre få kalla fötter Garanti för korrekt reglering och installation av golvvärme med Danfoss nya fulländade shunt- och fördelarprogram En lösning som garanterar optimal reglering och

Läs mer

DOC-1100 Rev:

DOC-1100 Rev: DOC-1100 Rev:2008-06-23 Innehåll Innehåll...2 1. Allmän information...3 1.1 Komfort...3 1.2 Installation...3 1.3 Långsiktig säkerhet...3 2. er...4 2.1 Drift...4 2.2 Säkerhetsutrustning/kontroll...4 2.3

Läs mer

INSTALLATIONSANVISNING SHUNT FS 36. Installationsanvisning. Shunt FS 36

INSTALLATIONSANVISNING SHUNT FS 36. Installationsanvisning. Shunt FS 36 Installationsanvisning Shunt FS 36 1 Introduktion Vattenburna värmegolv är så kallade lågtemperatursystem, vilket innebär att framledningstemperaturen är betydligt lägre än vad konventionella radiatorsystem

Läs mer

Industriinfra IR För stora lokaler med hög takhöjd

Industriinfra IR För stora lokaler med hög takhöjd 3 3000 6000 W Elvärme 3 modeller Industriinfra För stora lokaler med hög takhöjd Användningsområden är lämplig för totaluppvärmning eller tillskottsvärme i stora lokaler med hög takhöjd. Den kan också

Läs mer

Alfa Lavals produkter för fjärrvärme- och fjärrkyla

Alfa Lavals produkter för fjärrvärme- och fjärrkyla Alfa Lavals produkter för fjärrvärme- och fjärrkyla concepts for flow technology ALFA LAVAL AQUASTAR / MICRO STC2 / MINI CITY / MINI ECO AT 8482AS Alfa Laval AquaStar Varmvattencentral för lägenheter och

Läs mer

LK Fördelarshunt VS 2-2,5

LK Fördelarshunt VS 2-2,5 LK Fördelarshunt VS 2-2,5 Utförande LK Fördelarshunt VS är en shuntgrupp med tvåvägs styrventil avsedd för system med huvudpump. Shuntgruppen kan monteras direkt mot LK Värmekretsfördelare i höger- eller

Läs mer

TA-Therm. Termostatisk cirkulationsventil ENGINEERING ADVANTAGE

TA-Therm. Termostatisk cirkulationsventil ENGINEERING ADVANTAGE VVC-ventiler TA-Therm Termostatisk cirkulationsventil Tryckhållning & Vattenkvalitet Injustering & Reglering Rumstemperaturreglering ENGINEERING ADVANTAGE Termostatventilen för automatisk injustering av

Läs mer

PV Compact , Differenstrycksventil

PV Compact , Differenstrycksventil PV Compact 50-150, Differenstrycksventil ög noggrannhet Dimension: DN 50-150 ågt tryckfall Temperatur: -10 C till +120 C Snabb att driftsätta Tryckklass: Beskrivning PV Compact DN 50-150 Användningsområde

Läs mer

Automatisk flödesbegränsare AB-QM

Automatisk flödesbegränsare AB-QM Automatisk flödesbegränsare AB-QM V4-16A Beskrivning AB-QM är en ny ventil med dubbelfunktion. Ventilen kan användas som automatisk flödesbegränsare eller som kombinerad flödesbegränsare och reglerventil

Läs mer