30% Säkert. Ge dina projekt en flygande start med ett effektivt systemkoncept. DESIGNGUIDE Allt du behöver veta om Danfoss EvoFlat-system

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "30% Säkert. Ge dina projekt en flygande start med ett effektivt systemkoncept. DESIGNGUIDE Allt du behöver veta om Danfoss EvoFlat-system"

Transkript

1 MAKING MODERN LIVING POSSIBLE DESIGNGUIDE Allt du behöver veta om Danfoss EvoFlat-system Ge dina projekt en flygande start med ett effektivt systemkoncept Säkert och bekvämt EvoFlat-systemen tillhandahåller snabbt värme och tappvarmvatten efter behov samtidigt som risken för bakterietillväxt i vattnet minskar. 30% lägre energiförbrukning Genom en ökad medvetenhet om den faktiska värmeförbrukningen och separata mätare i varje lägenhet kan energiförbrukningen skäras ned med upp till 30%. se.varme.danfoss.com

2 Innehållsförteckning Inledning ett innovativt energikoncept 1. 3 för fastigheter 1.1 Nya energikoncept för bostadsfastigheter Dokumenterade fördelar med EvoFlat-system Systemjämförelser, investerings- och driftskostnader 1.3 : hygien och komfort 8 2. Varför välja ett EvoFlat-system? Från traditionell centralvärme till moderna decentraliserade lösningar 2.2 Jämförelse mellan traditionella centraliserade värmesystem och decentraliserade värmesystem 2.3 De huvudsakliga fördelarna med EvoFlat Vad är EvoFlat-systemlösningen? EvoFlat-värmeväxlarens funktion Huvudelementen i det decentraliserade systemet Oberoende av tillgängliga energikällor Hydronisk balansering av EvoFlat-systemet Värmeväxlarstationens utformning, nyckelkomponenter och funktioner Lödda plattvärmeväxlare Reglerventil för tappvarmvatten inledning 22 Reglerventil för tappvarmvatten IHPT 23 Reglerventil för tappvarmvatten AVTB med givaraccelerator Ytterligare komponenter i värmeväxlarstationen Olika kåpalternativ Termix Isoleringsalternativ för EvoFlat Termix Värme- och energimätare Krav för tappvarmvatten Introduktion av produktsortimentet EvoFlat-värmeväxlarstationer 4.1 Översikt över produktsortimentet viktiga data och funktioner Termix Novi Termix One B Termix VMTD-F-I Termix VMTD-F-B Termix VMTD-F Mix-I Termix VMTD-F Mix-B Termix VVX-I Termix VVX-B Prestandadiagram: Termix-stationer IHPT-regulator 4.7 Prestandadiagram: Termix-stationer AVTB-regulator 5. Hur dimensioneras EvoFlat-systemet? Dimensionering med EvoFlats programvara Anvisningar för installation av EvoFlat-stationer Installationsexempel renoverade och nya fastigheter 6.1 Mått och anslutningar: Termix-stationer väggmontering eller infälld montering 6.2 Anvisningar för väggmontering Anvisningar för infälld montering Tillbehör för montering av värmeväxlarstationer Central styrning och övervakning från värmeproduktion till värmeanvändning 8. Referenslista Vanliga frågor och svar 70 2 Innehållsförteckning

3 1. Inledning ett innovativt energikoncept för bostadsfastigheter Helt framtidssäkrat EvoFlat-systemen är kompatibla med i princip alla typer av infrastruktur för värmeförsörjning, oberoende av energislag. 3 Inledning

4 Inledning 1.1 Nya energikoncept för bostadsfastigheter Renovering och nybyggnation Det lönar sig att tänka energisnålt Varje år renoveras miljontals lägenheter över hela världen. Värmeisolering av tak och fasader samt nya fönster och dörrar kan minska energiförbrukningen i ett höghus med upp till 83 %.* Så stora energibesparingar i kombination med eventuell integrering av förnyelsebara energikällor kräver nya energikoncept och detta inte bara för renoveringar, utan också för nya fastigheter. Integrering av förnybara energikällor Oavsett om det rör sig om ett renoveringsprojekt eller en ny fastighet kräver alternativa energikällor en bufferttank som samlar upp det uppvärmda vattnet och distribuerar det till lägen- heterna. Samtliga lägenheter har en egen värmeväxlarstation som utgör den hydrauliska anslutningsenhet som ser till att värmevattnet distribueras till de olika radiatorerna i lägenheten vid önskad temperatur. Samtliga värmeväxlarstationer är också försedda med ett hygieniskt färskvattensystem som värmer tappvarmvatten efter behov i erforderlig mängd. Alla tjänar på det Decentraliserade värmesystem i nya fastigheter och renoveringsprojekt har många fördelar för såväl investerare som hyresgäster. Renovering av byggnader och installation av decentraliserade system minskar värmeförlusterna, vilket i sin tur leder till lägre uppvärmningskostnader. Dessutom ökar dessa smidiga system komforten för de boende och förbättrar tappvarmvattnet sanitärt. Samtidigt ger separata mätare i lägenheterna en bättre överblick över förbrukning och större kontroll över värme- och varmvattenräkningar för hyresgästerna. På så sätt blir fastigheten mer attraktiv för alla inblandade. * Källa: Deutsche Energie-Agentur, Inledning

5 Inledning 1.2 Dokumenterade fördelar med EvoFlat-systemen Låg totalkostnad Tanken bakom det decentraliserade systemet för värme och tappvarmvatten är inte ny och fördelarna med det är väldokumenterade. De huvudsakliga fördelarna med decentraliserade system ligger i en lägre energiförbrukning genom individuell mätning, mer intäktsgenererande yta i höghus och flerfamiljshus samt mindre värmeförluster orsakade av långa rörledningar. Några fakta i siffror: Uppmuntra de boende att spara energi När de boende och hyresgästerna endast betalar för sin egen användning tenderar de att hålla ett vakande öga på energiförbrukningen. I en dansk studie som genomfördes under perioden undersöktes den faktiska energiförbrukningen före och efter installation av individuella mätare. Resultatet talade sitt tydliga språk: med individuella mätare minskades energiförbrukningen per kvadratmeter avsevärt vanligtvis med så mycket som %. MWh/100 m Mätare installerades Bostadsrättsföreningen Hyldespjældet, individuella mätare sedan januari 1998 MWh/100 m 2 Mätare installerades Bostadsrättsföreningen Morbærhaven, individuella mätare sedan januari 2000 Mindre energiförluster I en studie från 2008 jämfördes olika distributionssystem för höghus och flerfamiljshus. Beräkningarna baserades på ett fyravåningshus med åtta lägenheter (133 m 2 ) per våningsplan. Siffrorna illustrerar en jämförelse mellan en EvoFlat-lösning med ett enda vertikalt stigningsrörssystem och ett horisontellt stigningsrörssystem med centraliserad produktion av tappvarmvatten. Studien visade att, jämfört med moderna centraliserade tappvarmvattenslösningar, minskas värmeförlusten från rören i en EvoFlat-lösning med över 40 % och med ända upp till 80 % jämfört med traditionella enrörslösningar. kwh Ett enkelt vertikalt Horisontellt rörsystem rörledningssystem med central produktion av tappvarmvatten EvoFlat Mindre skrymmande Som namnet antyder tar EvoFlat-system väldigt lite utrymme i anspråk. En värmeväxlarstation tar endast upp en femtedel av det utrymme som krävs för en separat gaseldad panna (som ofta kombineras med en vattentank). Stationerna kan därför normalt monteras infällda i väggen eller i ett litet skåp. Visserligen tar värmeväxlarstationerna upp lite mer utrymme än centraliserade system för produktion av tappvarmvatten, men de är fortfarande mycket diskreta. Dessutom frigörs avsevärda utrymmen i källaren. m 3 0,35 0,3 0,25 0,2 0,15 0,1 0,05 0 Individuell gaseldad panna EvoFlat Centraliserat tappvarmvatten Individuell gaseldad panna: 0,32. Panna (0,15 m 3 ) + skorsten (0,17 m 3 ) EvoFlat: 0,062. Värmeväxlare (0,062 m 3 ) Centraliserat tappvarmvatten: 0,02. Vattenmätare (0,01 m 3 ) + värmemätare (0,01 m 3 ) * Vattentanken i källaren tar betydligt mer plats än i en EvoFlat-lösning. 5 Inledning

6 Inledning Systemjämförelse av investerings- och driftskostnader Anskaffningspriset är inte allt Ofta är investeringskostnaden den första faktor som man tar hänsyn till vid planeringen av både renoveringar och nybyggnationer. Det går att likna detta vid ett isberg. Denna initialkostnad är den omedelbart synliga delen, men utgör endast en bråkdel av totalkostnaden för en produkt under hela dess tekniska livslängd. Livscykelkostnaden för vad som vid första anblicken tycks vara en billigare produkt visar sig ofta vara avsevärt högre än för produktvarianter som är dyrare i inledningsskedet. Detta har även bevisats i en studie av konsultföretaget Kulle & Hofstetter som utfördes åt Stadtwerke München. I denna studie jämfördes centralsystem för värme och tappvarmvatten med decentraliserade system. Jämförelse mellan centraliserade och decentraliserade system Exemplet nedan, en renovering av 50 lägenheter, visar att den initiala investeringskostnaden för ett traditionellt centralvärmesystem med central produktion av tappvarmvatten är lägre än investeringskostnaden för motsvarande decentraliserade system. Den 30 % högre investeringskostnaden för det decentraliserade systemet med decentraliserad produktion av tappvarmvatten återbetalas dock på ca nio år tack vare att kostnaden för energiförbrukningen är 70 % lägre. Detta innan hänsyn ens har tagits till framtida prisökningar på energi och fossila bränslen. Analys av kostnadseffektivitet vid renovering Renovering av 50 lägenheter Variant 1 Variant 2 Variant 3 Elektrisk tappvarmvattenspanna i lägenhet, centralvärme Centralt tappvarmvatten, centralvärme Decentraliserat tappvarmvatten, centralvärme + buffertlagring Investerings- och kapitalkostnad Investeringskostnad Kapitalkostnader Jämfört med variant 1 Förbrukningskostnader Värmeförlust Fjärrvärme Energikostnad (cirkulationspumpar) Taxeförändring Elpanna, nyttovärme Totalt Jämfört med variant 1 Driftskostnader Underhåll Totalt Jämfört med variant 1 4. Årlig kostnad Jämfört med variant 1 Euro Euro/år % Euro/år Euro/år Euro/år Euro/år Euro/år % Euro Euro/år Euro/år % Euro/år % 0,00 0,00 0, , , , ,47 100, , ,00 100, ,47 100, , ,70 100, , ,93 104, ,25 61, , ,00 24, ,95 68, , ,48 167, , ,93 119, ,58 56, , ,00 26, ,06 74,82 Källa: Kulle & Hofstetter, Stadtwerke München, Inledning

7 Inledning Systemjämförelse av investerings- och driftskostnader Central kontra decentraliserad produktion av tappvarmvatten I renoveringsstudien jämfördes livscykelkostnaderna för ett befintligt system för produktion av varmvatten med hjälp av separata elektriska vattenvärmare i lägenheterna med ett system för central varmvattensproduktion och ett decentraliserat system för varmvattensproduktion. Både den centraliserade och den decentraliserade produktionen av tappvarmvatten visade sig medföra så stora fördelar enbart i form av lägre förbrukning och driftskostnader att investeringen lönade sig inom en period på ca tre år. Då hade hänsyn ännu inte tagits till framtida prisökningar på fossila bränslen. Analys av kostnadseffektivitet vid nybyggnation 50 lägenheter nybyggd fastighet Variant 1 Variant 2 Variant 3 Elektrisk tappvarmvattenspanna i lägenhet, centralvärme Centralt tappvarmvatten, centralvärme Decentraliserat tappvarmvatten, centralvärme + buffertlagring Investerings- och kapitalkostnad Investeringskostnad Kapitalkostnader Jämfört med variant 1 Förbrukningskostnader Värmeförlust Energikostnad, cirkulationspumpar Totalt Jämfört med variant 1 Driftskostnader Underhåll Totalt Jämfört med variant 1 4. Årlig kostnad Jämfört med variant 1 Euro Euro/år % Euro Euro/år Euro/år Euro/år % Euro Euro/år Euro/år % Euro/år % , ,83 100, ,81 253, ,80 100, , ,00 100, ,62 100, , ,68 145, ,03 177, ,21 71, , ,00 108, ,89 114, , ,80 129,02 745,42 164,03 909,45 27, , ,00 108, ,25 90,72 Källa: Kulle & Hofstetter, Stadtwerke München, Inledning

8 Inledning 1.3 : hygien och komfort Vatten är livsnödvändigt Efter luft är vatten vårt viktigaste behov. Lagstiftare ställer mycket höga krav på tappvattensystem och deras operatörer för att skydda konsumenterna. Därför förs ansvaret för tappvattnets kvalitet via en rad olika dricksvattendirektiv över på tillverkare och operatörer av installationer och system för produktion och distribution av tappvarmvatten. Legionellabakterier Termisk desinficering är en beprövad metod för hygienisk och säker uppvärmning av tappvarmvatten. Tappvattnet värms upp över en längre period till en temperatur på 60 C eller mer, vilket förhindrar tillväxt av legionellabakterier i tappvarmvattnet. Värmevattnet som cirkuleras måste också värmas upp på liknande sätt. När hela distributionssystem för tappvarmvatten har sköljts igenom regelbundet och balanserats hydroniskt är alla krav på vatten för hushållsbruk uppfyllda. Nackdelen med central uppvärmning av tappvarmvatten för termiska desinficeringsändamål är enorma värmeförluster när tappvarmvattnet transporteras från uppvärmningspunkten till de enskilda tappningspunkterna. Decentraliserad uppvärmning av tappvarmvatten har den fördelen att vattnet endast värms upp när det verkligen behövs och endast i önskad mängd. Det finns inget lagringsbehov eller något behov av långa rörledningar (som medför enorma värmeförluster). Eftersom färskvattensystemet leds direkt till de enskilda lägenheterna är matningsrören så korta att de uppfyller DVGW:s (Deutsche Vereinigung des Gas- und Wasserfaches) trelitersregel. Det innebär följande: Volymen i värmevattensledningen mellan vattnets uppvärmningspunkt och konsumenten understiger tre liter. Ifråga om värmeväxlarstationer sköljs värmevattensledningarna igenom regelbundet och tappvarmvattnet byts ut helt, vilket innebär att tillväxt av legionellabakterier praktiskt taget är omöjlig. Hög tappvarmvattenskomfort Värmeväxlarstationer är konstruerade så att de alltid börjar med att tillhandahålla varmvatten: när varmvattenskranen öppnas börjar varmvatten att produceras vid exakt rätt temperatur och i precis rätt mängd. Om det finns flera kranar och de öppnas samtidigt tappar samtliga kranar önskad mängd varmvatten med önskad temperatur. På så sätt ger EvoFlat-värmeväxlarstationer alltid användarna maximal varmvattenskomfort. Låg ansvarsrisk för konstruktörer och operatörer eftersom risken för tillväxt av legionellabakterier minimeras. 8 Inledning

9 2. Varför välja ett EvoFlat-system? 9 Varför välja ett EvoFlat-system?

10 Varför välja ett EvoFlat-system? 2.1 Från traditionell centralvärme... Energisnåla och individuellt reglerade Ett EvoFlat-system består av värmeväxlarstationer som installeras i lägenheterna i fastigheten med tre centrala stigningsrör som försörjs av en central värmekälla, normalt placerad i källaren. EvoFlat-systemet kan kopplas till en bufferttank och anslutas till valfri värmekälla i fastigheten. Det innebär att ändringar i och moderniseringar av fastighetens värmeförsörjning inte påverkar värmeväxlarstationernas funktion. Värmeväxlarstationen består av en ytterst kompakt värmeväxlare med en tryckstyrd proportionerlig regulator som levererar tappvarmvatten omedelbart samt en differentialtrycksregulator för värmeförsörjning av de enskilda radiatorerna. EvoFlat-system är det moderna alternativet till traditionella centralvärme- och tappvarmvattensystem, såsom: Centralvärmesystem med central produktion av tappvarmvatten med olje- eller gaseldade pannor eller fjärrvärme som källa. Gaseldade pannor installerade i varje enskild lägenhet för produktion av värme och tappvarmvatten. Små elektriska värmare för produktion av tappvarmvatten direkt i lägenheterna. Traditionell lösning Värmekälla och bufferttank Traditionella centraliserade värmeoch tappvarmvattensystem 10 Varför välja ett EvoFlat-system?

11 till moderna decentraliserade lösningar Värmeväxlarstation Värmeväxlarstation Värmeväxlarstation Värmeväxlarstation EvoFlatlösning Värmekälla och bufferttank EvoFlat-systemet med decentraliserad produktion av värme och tappvarmvatten 11 Varför välja ett EvoFlat-system?

12 Varför välja ett EvoFlat-system? 2.2 Jämförelse mellan traditionella centraliserade värmesystem och decentraliserade värmesystem Systemjämförelse och fördelar jämfört med individuella gas- och elvärmare Det finns ett flertal olika alternativ när man väljer energikoncept för uppvärmning och tappvarmvatten för både nya och renoverade fastigheter. Alla system har sina för- och nackdelar. Trots risken för tillväxt av farliga legionellabakterier förekommer centrala system för tappvarmvatten med integrerad termisk desinficering ytterst sällan i större lägenhetsfastigheter. Hänsyn till detta har också tagits i listan nedan, liksom andra faktorer som normalt saknas i befintliga fastigheter. Parameter EvoFlatsystem med värmeväxlare Individuell gaseldad panna Decentraliserat tappvarmvatten Centralpanna och tappvarmvatten Solkraftsproducerat tappvarmvatten Individuell mätning och fakturering Effektivt utnyttjande av värmenergi 3 3 Eliminerad risk för bakterietillväxt Individuell komfort Fullständig flexibilitet ifråga om värmekälla 3 3 Utrymmesbesparande systeminstallation 3 Minskat servicebehov 3 Säker och smidig installation Mindre komplicerad rördragning Kortare rörledningar Inga individuella vattentankar Ingen centralpanna 3 12 Varför välja ett EvoFlat-system?

13 Varför välja ett EvoFlat-system? 2.3 De huvudsakliga fördelarna med EvoFlat Driftseffektivitet, energi- och miljöhänsyn Högeffektivt med central värmekälla jämfört med individuella pannor. Inga föroreningar och koldioxidutsläpp vid anslutning till fjärrvärme. Smidig integrering med förnyelsebara energikällor med bufferttank. Optimal panndrift genom längre körningstider för brännaren. Lägre returtemperaturer med mindre tryckförlust tack vare högeffektiva värmeväxlare. Bättre utnyttjande av solkrafts- och kondensorsystem med låga returtemperaturer. Mindre värmeförlust från rör med decentraliserad vattenuppvärmning. Ingen extra pumpenergi går åt vid decentraliserad vattenuppvärmning. Inga mätarsektioner i kök eller badrum eftersom värme- och vattenmätarna integreras i stationen. Bekvämt och överskådlig kostnadsstruktur Större uppvärmningskomfort året om tack vare kontinuerlig försörjning. Större tappvarmvattenskomfort tack vare färskvattensystem i varje enskild lägenhet. Större tappningskapacitet genom att hänsyn tas till värmeväxlarstationernas storlek. Fakturering som exakt motsvarar förbrukningen med energi- och vattenmätare i de enskilda stationerna. Energisparande uppmuntras genom lättöverskådlig vatten- och värmeförbrukning. Fjärravläsningssystem för smidig registrering av förbrukning och fakturering per boendeenhet. Säkerhet och sanitär hygien Ingen öppen låga i lägenheterna (som i gaspannor). Ingen risk för gasläckage i lägenheterna. Ingen tillväxt av legionellabakterier tack vare decentraliserad momentan vattenuppvärmning. Underhåll och service Endast ett eller inga sotningsbesök (beroende på energikälla) för centralvärmeproduktion. Inget specialunderhåll krävs för de decentraliserade värmeväxlarstationerna. Smidigt underhåll: fel drabbar normalt bara ett system (en lägenhet). Installation och driftsättning Inga flödes- och differentialtrycksregulatorer i distributionssystemet. Utrymmesbesparande genom vägg- och schaktinstallation. Lägre installationskostnader med tre stigningsrör istället för fem. Lättare att åstadkomma hydronisk balans med hjälp av integrerad tryckdifferens för tappvarmvatten och uppvärmning i de separata värmeväxlarstationerna. Högeffektiv värmeöverföring med ny MicroPlate-värmeväxlare i EvoFlatstationen. Stegvis renovering av bebodda lägenheter (en lägenhet i taget). Fem monteringssteg underlättar installationen av stationerna precis när de behövs. Partiell installation och drift också möjlig. 13 Varför välja ett EvoFlat-system?

14 3. Vad är EvoFlat-systemlösningen? Hyresgäster och lägenhetsägare förväntar sig största möjliga komfort från sitt värmesystem till lägsta möjliga kostnad. De är normalt inte särskilt intresserade av vilken energikälla som används eller hur systemet fungerar. Hyresgästernas huvudsakliga krav går ut på följande: 1. Lägenheten ska hålla önskad temperatur. 2. De ska alltid ha omedelbar tillgång till hygieniskt tappvarmvatten i tillräcklig mängd. 3. Priset för detta ska vara lägsta möjliga. EvoFlat-systemet uppfyller alla dessa krav. Fjärrvärme Oberoende av energikälla Centralvärme Solkraftsproducerad värme/ värmepump Biomassa-/ kraftvärmeverkssystem 14 Vad är EvoFlat-systemlösningen?

15 Vad är EvoFlat-systemlösningen? 3.1 EvoFlat-värmeväxlarstationens funktion EvoFlat-stationen är en komplett, oberoende värmeöverföringsenhet för produktion av tappvarmvatten och uppvärmning av lägenheter och enfamiljshus. Tilloppssystemet kan drivas med alla tillgängliga värmekällor, t.ex. olja, gas eller fjärrvärme. De kan användas enskilt eller i kombination med förnybara energislag som solkraft, biomassa och värmepumpar. Individuell komfort De boende kan justera EvoFlat-stationen efter sina egna behov, vilket innebär att de enskilda användarna har möjlighet att spara energi och sänka sina kostnader. Komplett lösning EvoFlat-stationen är utrustad med alla nödvändiga komponenter och korrekt dimensionerad efter den specifika bostaden. Stationen består av tre huvudelement: Momentan produktion av tappvarmvatten, differentrialtrycksreglering av värme- och tappvarmvattensystem samt mätning av energiförbrukningen. Produktion av tappvarmvatten Stationen är utrustad med en värmeväxlare för momentan produktion av tappvarmvatten. Tappvarmvattnets temperatur regleras av multifunktionella Danfoss-reglerventiler för optimal komfort. Värmesystem En differentialtrycksregulator ingår i alla stationer för att se till att radiatorsystemet håller rätt tryck. Det kan även hända att EvoFlat är utrustad med en blandarslinga för sänkning av tilloppstemperaturen i golvvärmesystemet eller en värmeväxlare för separering av tilloppssystemet från de enskilda bostäderna. Individuell fakturering Fästen och beslag till mätaren medföljer stationen för smidig montering av mätarna. Med hjälp av dem registreras energi- och kallvattenanvändning för korrekt individuell fakturering efter förbrukning. Lättinstallerad EvoFlat-stationen är en kompakt, utrymmesbesparande enhet som innehåller all nödvändig utrustning. En komplett lösning har också den fördelen att alla komponenter väljs och placeras korrekt. Avslutningsvis sparar en monteringsklar lösning installatören installationstid och -kostnader. Hygien EvoFlat är en ytterst hygienisk lösning eftersom tappvarmvattnet produceras efter behov nära kranarna (någon lagring förekommer inte). Exempel tappvarmvattenskapacitet Kapacitet Tappningsvolym 10/45 C Tappningsvolym 10/50 C 36 kw 14,8 I/min 13,0 I/min 45 kw 18,4 I/min 16,2 I/min 55 kw 22,51 I/min 19,8 I/min 15 Vad är EvoFlat-systemlösningen?

16 Vad är EvoFlat-systemlösningen? 3.2 Huvudelementen i det decentraliserade systemet Det decentraliserade EvoFlat-systemet kan anpassas till alla tillgängliga energikällor för uppvärmning, såväl var för sig som i kombination. Huvudelementen i det decentraliserade systemet 1. Panna (eller fjärrvärmeanslutning). 2. Bufferttank. 3. Laddningspump. 4. Huvudpump. 5. Differentialtrycksregulator. 6. Värmeväxlarstation (hydraulisk anslutningsenhet). 7. Rörledningar CW Fjärrvärmenät eller 5 1 Fjärrvärmeretur Vad är EvoFlat-systemlösningen?

17 Vad är EvoFlat-systemlösningen? 3.3 Oberoende av tillgängliga energikällor Värmeväxlarstationerna är anpassade för användning med alla tillgängliga energikällor. De vanligaste typerna är: 1) Olje- eller gaseldade kondensorpannor, fastbränsle- eller pelletseldade pannor eller kraftvärmeverk för centralvärme. 2) Lokal- och fjärrvärmeanslutning med en central överföringsstation. 3) Termisk solenergi med solfångare som primär energikälla i kombination med en annan värmekälla. Kondensorpanna Variant 1 Gas-, olje- eller biomassaeldad panna Alla tillgängliga energikällor kan kombineras med varandra. Detta ger bostadsrättsföreningar och deras medlemmar en helt annan självständighet än tidigare. De kan vidta motåtgärder vid förändringar i energipriser eller -tillgång genom att byta ut föråldrad teknik mot ny energisnål teknik. Understation Variant 2 Fjärrvärme, mikronätverk och områdesuppvärmningssystem Investeringar i värmekomfort, tappvattenshygien och energieffektivitet lönar sig mycket snabbt både för hyresgäster och ägare: fastighetsvärdet stiger och avkastningen på kapitalet ökar eftersom kostnaderna sänks. Det decentraliserade systemet och värmeväxlarstationerna försörjs med varmvatten för tappvarmvatten och värme från en olje- eller gaseldad panna i källaren. Pannan kombineras med en bufferttank. Bufferttanken fungerar som ett energilager för tillfällen med hög belastning, ser till att brännarens körningstider är långa samt möjliggör tillförlitlig och ekonomisk drift av kondensorpannan. Tanken fungerar även som buffert för toppkapacitet för fastbränslepannor. Det decentraliserade systemet och värmeväxlarstationerna kan försörjas med varmvatten för produktion av tappvarmvatten och värme från en understation för fjärrvärme i källaren. Understationen drivs med fjärrvärme genom en indirekt anslutning och kombineras normalt med en bufferttank. Solkraftssystem I de flesta EU-länder går utvecklingen mot direktiv om en ökad användning av förnybara energikällor (uttryckt som konkreta värden) i nya fastigheter och vid totalrenoveringar av värmesystem. Valet faller oftast på termisk solkraft. Det solkraftsdrivna systemets kapacitet är utsatt för säsongsvariationer, vilket innebär att en bufferttank alltid fordras. Om det inte går att generera tillräckligt mycket värme från solkraftssystemet sker uppvärmningen istället med hjälp av en värmepanna eller genom anslutning till fjärrvärmesystemet. Variant 3 Kombisystem termisk solkraft med panna 17 Vad är EvoFlat-systemlösningen?

18 Vad är EvoFlat-systemlösningen? 3.4 Hydronisk balansering av EvoFlat-systemet Termix VMTD-F MIX B Termix VMTD-F-B Termix VMTD-F-I Hydronisk balans Flödesvolymerna måste balanseras så att alla konsumenter i värmesystemet kan försörjas lika. Dessa motstånd varierar i olika sektionslängder, rörkrökar, ventiler och rörkorsningar. De behöver balanseras så att systemet går energisnålt, driftsäkert och bullerfritt. Den hydroniska balanseringen av värmevattensflödet sker direkt med hjälp av radiatorventilernas förinställningsfunktioner och på den zonventil som är integrerad i stationen. Det innebär att det inte längre behövs några kompensationsventiler i rörsektionerna. Den maximala flödeshastigheten per minut för tappvarmvatten begränsas av enhetens kapacitet och den valda varmvattenstemperaturen. Vi rekommenderar infogandet av en säkerhetsventil för att kompensera eventuella tryckstegringar i tappvarmvattensystemet. (Tyska tekniska regelverk, i synnerhet de som baseras på tillämpligt dricksvattendirektiv och DIN EN 806, DIN EN 1717 och DIN 1988/DVGW-TRWI 1988 och DIN EN 12502, gäller vid anslutning till tappvattennätet och hela tappvatteninstallationens prestanda.) Komplett system De enskilda sektionerna behöver inte balanseras mot varandra. Med EvoFlat-stationer behövs inga differentialtrycksregulatorer eller reglerventiler på sektionerna. Flödeshastigheten för produktion av värmevatten styrs av antalet tappningspunkter. Värmekällans flödeshastighet styrs genom att hänsyn tas till samtidighetsfaktorerna för höghus. Med Danfoss varmvattensregulator i respektive värmeväxlarstation balanseras tryck- och temperaturfluktuationer fullständigt på primärsidan med hjälp av den integrerade differentialtrycksregulatorn, tillsammans med temperaturregulatorn. flöde retur Fastighetsanslutning 18 Vad är EvoFlat-systemlösningen?

19 Hydronisk balansering av lägenhetens värmekrets Distributionssystemet måste alltid se till att värmeenergi är tillgänglig för konsumenten, oavsett belastning, med rätt temperatur och vid rätt tryckdifferens. Erforderlig tryckdifferens måste säkerställas vid alla relevanta punkter i distributionssystemet, med början från energiproduktionen hela vägen till den minst effektiva radiatorn. Genom installation av en differentialtrycksregulator i lägenhetens värmekrets åstadkoms felfria hydroniska förhållanden. En ofta framförd åsikt, som fortfarande hörs då och då, är att ett värmesystem kan balanseras korrekt med hjälp av manuella sektionsbalansventiler och reglerpumpar. Denna åsikt har mer än en gång visat sig vara felaktig i praktiken. Utöver en korrekt inställd differentialtrycksregulator för lägenhetens värmekrets måste även de enskilda radiatorventilerna vara korrekt förinställda. Genom att differenstrycket före radiatorventilerna uppfyller tillämpliga standardkrav innebär att flödesbuller inte längre är något problem. Anslutningen på värmesidan utförs utan någon systemseparation. Värmekretsen måste anslutas med en differentialtrycksregulator för att garantera optimala tryckförhållanden och flöden i värmesystemet. Rumstemperaturen regleras med hjälp av radiatortermostaterna. Genom montering av ett termiskt ställdon med en zonventil och användning av en central manuell termostat eller programmerbar rumstermostat åstadkoms en smidig, energioptimerad reglering av värmen. 21 C 21 C 21 C Exempel på välbalanserad värmedistribution Flöde och tryck till de enskilda lägenheterna regleras korrekt med en differentialtrycksregulator. Korrekt temperatur i de olika rummen åstadkoms genom förinställningsventiler med termostatgivare på alla radiatorer. 21 C 21 C 21 C 21 C 21 C 21 C Differentialtrycksregulator ingår i samtliga värmeväxlarstationer 19 Vad är EvoFlat-systemlösningen?

20 Vad är EvoFlat-systemlösningen? 3.5 Värmeväxlarstationens utformning, nyckelkomponenter och funktioner Nyckelkomponenterna i -värmeväxlarstationen 1. Mikroplattvärmeväxlare för tappvarmvatten. 2. Multifunktionell reglerventil. 3. Differentialtrycksregulator (hydraulisk balansering). 4. Insatser för energi- och vattenmätare. 5. Filter. 6. Isolering. 7. Zonventil. Stationer med cirkulationspump utrustas med A-klasspumpar. 7 5 Exempel med Termix VMTD-F-I: Värmeväxlarens sammantagna kvalitet avgörs av hur väl samtliga använda komponenter fungerar. Huvudreglerkomponenterna från Danfoss garanterar driftsäkerheten. Kopplingsschema B Plattvärmeväxlare för tappvarmvatten. 9 Filter. 14 Givarficka, energimätare. 31 Differentialtrycksregulator. 41A Monteringsbeslag, vattenmätare ¾ x 80 mm 41B Monteringsbeslag, energimätare ¾ x 110 mm 48 Manuell avluftningsventil. 63 Filter. Cirk. 74 IHPT. Tappkallvatten CWM Fjärrvärme Tillopp Värmeenergi Tillopp Fjärrvärme Retur Värmeenergi Retur 20 Vad är EvoFlat-systemlösningen?

30% Säkert. Större individuell komfort och fullständig kontroll över energikostnaderna. se.varme.danfoss.com

30% Säkert. Större individuell komfort och fullständig kontroll över energikostnaderna. se.varme.danfoss.com MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Större individuell komfort och fullständig kontroll över energikostnaderna EvoFlat decentraliserade värmesystem för lägenhetsfastigheter 30% Säkert och bekvämt EvoFlat-systemen

Läs mer

Danfoss Learning kurskatalog

Danfoss Learning kurskatalog MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Danfoss Learning kurskatalog Danfoss har utvecklat utbildningsplattformen Danfoss Learning för att bidra med professionella utbildningar med fokus på uppvärmningsteknik, produkter,

Läs mer

RADIATORTERMOSTATER RUMSTEMPERATUR TILLOPPSTEMPERATUR TRYCKFÖRHÅLLANDEN

RADIATORTERMOSTATER RUMSTEMPERATUR TILLOPPSTEMPERATUR TRYCKFÖRHÅLLANDEN Värt att veta om ENERGIMÄTNING av fjärrvärme RADIATORTERMOSTATER RUMSTEMPERATUR TILLOPPSTEMPERATUR TRYCKFÖRHÅLLANDEN i fjärrvärmenätet TRYCK OCH FLÖDE 1 VÄRT ATT VETA För att informera om och underlätta

Läs mer

Princip REDAN vattenvärmare med PM-regulator

Princip REDAN vattenvärmare med PM-regulator Fjärrvärmecentraler Princip REDAN vattenvärmare med PM-regulator Vattenvärmardelen i REDAN villacentraler består av en lödd plattvärmeväxlare (2) och en inbyggd regulator (1). Kallvattnet leds genom regulatorn

Läs mer

Fläktkonvektorer. 2 års. vattenburna. Art.nr: 416-087, 416-111, 416-112 PRODUKTBLAD. garanti. Kostnadseffektiva produkter för maximal besparing!

Fläktkonvektorer. 2 års. vattenburna. Art.nr: 416-087, 416-111, 416-112 PRODUKTBLAD. garanti. Kostnadseffektiva produkter för maximal besparing! PRODUKTBLAD Fläktkonvektorer vattenburna Art.nr: 416-087, 416-111, 416-112 Kostnadseffektiva produkter för maximal besparing! 2 års garanti Jula AB Kundservice: 0511-34 20 00 www.jula.se 416-087, 416-111,

Läs mer

Differenstrycksregulator (PN 16) AVPL monteras i returen, justerbar inställning

Differenstrycksregulator (PN 16) AVPL monteras i returen, justerbar inställning Differenstrycksregulator (PN 16) AVPL monteras i returen, justerbar inställning Användning AVPL används på primärsidan på värmeväxlare i mindre anläggningar typ en- eller tvåfamiljshus. Regulatorn kan

Läs mer

Fjärrvärmecentral HW28/10 (13-20 lgh)

Fjärrvärmecentral HW28/10 (13-20 lgh) 1(12) Fjärrvärmecentral HW28/10 (13-20 lgh) Danfoss ECL300 Komponentförteckning Principkoppling Driftdata och prestanda Måttskiss Skötselinstruktion Felsökning Komponentförteckning- HW28/10 (13-20 lgh).

Läs mer

DAIKIN BERGVÄRME. Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus. Topptestade värmepumpar för alla svenska hem

DAIKIN BERGVÄRME. Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus. Topptestade värmepumpar för alla svenska hem DAIKIN BERGVÄRME Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus Topptestade värmepumpar för alla svenska hem Daikin Bergvärmepump RÄTT VÄRMEPUMP FÖR ALLA FÖRHÅLLANDEN Daikin Bergvärme gör det riktigt

Läs mer

Daikin bergvärme. Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus. Topptestade värmepumpar för alla svenska hem

Daikin bergvärme. Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus. Topptestade värmepumpar för alla svenska hem Daikin bergvärme Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus Topptestade värmepumpar för alla svenska hem Daikin Bergvärmepump Rätt värmepump för alla förhållanden Daikin Bergvärme gör det riktigt

Läs mer

GEMINA TERMIX VVX GEMINA TERMIX ANVÄNDARHANDLEDNING TERMIX VVX

GEMINA TERMIX VVX GEMINA TERMIX ANVÄNDARHANDLEDNING TERMIX VVX GEMINA TERMIX VVX TERMIX VVX är en sammanbyggd villavärmeväxlare och innehåller ett komplett värmesystem med värmeväxlare för rumsuppvärmning och värmeväxlare för tappvarmvatten. GEMINA TERMIX LSV9896508.doc/08.02.2005

Läs mer

Orion 2 Instruktionsmanual Orion 2

Orion 2 Instruktionsmanual Orion 2 Orion 2 Instruktionsmanual Orion 2 Fabrikat:.2.1-1 201-02-20 1 av 11 Innehållsförteckning 1. Installation av central 1.1 Montage på vägg 1.2 Rörinstallation 1. Elektrisk installation 1.4 Värmemängdsmätare

Läs mer

Roth Fördelarshunt Pro

Roth Fördelarshunt Pro Roth Fördelarshunt Pro Med termisk reglerventil för konstant framledningstemperatur och helautomatiskt varvtalsstyrd cirkulationspump. Fördelarshunten används tillsammans med Roth Golvvärmefördelare och

Läs mer

Värme- och kylsystem 10:1

Värme- och kylsystem 10:1 Kapitel 10 1 Alfa Laval Group 2 Värme- och kylapplikationer från Alfa Laval 3 Användningsområden 4 Teorin bakom värmeöverföring 5 Produktsortiment 6 Packningsförsedda plattvärmeväxlare 7 Lödda plattvärmeväxlare

Läs mer

Styrning av värmetillförseln i bostäder med vattenburen värme

Styrning av värmetillförseln i bostäder med vattenburen värme Styrning av värmetillförseln i bostäder med vattenburen värme Idag finns 3 principiellt olika metoder att styra ut värmen till en bostadsfastighet. Man kan särskilja metoderna dels med hjälp av en tidslinje

Läs mer

DIFFERENSTRYCKSREGULATORER

DIFFERENSTRYCKSREGULATORER DIFFERENSTRYCKSREGULATORER DIFFERENSTRYCKSREGULATOR MED STÄLLBART BÖRVÄRDE Dessa kompakta differenstrycksregulatorer är avsedda för värme- och kylanläggningar och är särskilt effektiva vid höga temperaturer

Läs mer

GRUNDFOS COMMERCIAL BUILDING SERVICES

GRUNDFOS COMMERCIAL BUILDING SERVICES GRUNDFOS COMMERCIAL BUILDING SERVICES Grundfos pumpar och kunskap om värmesystem Vänta inte för länge med att kontakta Grundfos! Vi hjälper dig att planera för framtiden När du planerar ett värmesystem

Läs mer

Värme- och kylsystem 10:1

Värme- och kylsystem 10:1 Kapitel 10 1. Alfa Laval Group 2. Värme- och kylapplikationer från Alfa Laval 3. Användningsområden 4. Teorin bakom värmeöverföring 5. Produktsortiment 6. Packningsförsedda plattvärmeväxlare 7. Lödda plattvärmeväxlare

Läs mer

RADIATORTERMOSTATER RUMSTEMPERATUR TILLOPPSTEMPERATUR TRYCKFÖRHÅLLANDEN

RADIATORTERMOSTATER RUMSTEMPERATUR TILLOPPSTEMPERATUR TRYCKFÖRHÅLLANDEN Värt att veta om ENERGIMÄTNING av fjärrvärme RADIATORTERMOSTATER RUMSTEMPERATUR TILLOPPSTEMPERATUR TRYCKFÖRHÅLLANDEN i fjärrvärmenätet TRYCK OCH FLÖDE 1 VÄRT ATT VETA För att informera om och underlätta

Läs mer

Framtidens. ergvärmepump DAIKIN ALTHERMA VÄRMEPUMP FÖR BERGVÄRME

Framtidens. ergvärmepump DAIKIN ALTHERMA VÄRMEPUMP FÖR BERGVÄRME Framtidens ergvärmepump DAIKIN ALTHERMA VÄRMEPUMP FÖR BERGVÄRME Daikin Altherma värmepump för bergvärme fördelar Geotermisk energi är en fri energikälla som kan användas för uppvärmning och varmvatten.

Läs mer

Villacentral typ 2000/08 Danfoss ECL110 / Redan PM+termostat Art.nr 41121412.

Villacentral typ 2000/08 Danfoss ECL110 / Redan PM+termostat Art.nr 41121412. 2008 Villaväxlare 18 kw Danfoss PM 1(12) 08-08-26 Villacentral typ 2000/08 Danfoss ECL110 / Redan PM+termostat Art.nr 41121412. Komponentförteckning Principkoppling Driftdata och prestanda Måttskiss Skötselinstruktion

Läs mer

Termostatisk regulator RAVV - för 2-vägsventiler RAV-/8 (PN 10), VMT-/8 (PN 10), VMA (PN 16)

Termostatisk regulator RAVV - för 2-vägsventiler RAV-/8 (PN 10), VMT-/8 (PN 10), VMA (PN 16) - för 2-vägsventiler RAV-/8 (PN 10), VMT-/8 (PN 10), VMA (PN 16) V3-45B Beskrivning Regulatorn stänger ventilen vid stigande temperatur. Det finns en specialversion där en del av kapillärröret ligger i

Läs mer

Bosch EHP AW Luft/vatten-värmepump

Bosch EHP AW Luft/vatten-värmepump Bosch EHP AW Luft/vatten-värmepump Bosch EHP AW är en ny generation luft/vattenvärmepumpar. Här förenar vi mer än 35 års erfarenhet av värmepumpteknik med den senaste utvecklingen. Resultatet blir en värmepump

Läs mer

Central 2-6 lgh typ 2011 Danfoss ECL110 / Redan PTC Art.nr 51142112.

Central 2-6 lgh typ 2011 Danfoss ECL110 / Redan PTC Art.nr 51142112. Central 2-6 lgh Danfoss PTC 2011 1(12) 11-03-11 Central 2-6 lgh typ 2011 Danfoss ECL110 / Redan PTC Art.nr 51142112. Komponentförteckning Principkoppling Driftdata och prestanda Måttskiss Skötselinstruktion

Läs mer

AKVA-standardtank. AKVASAN-tank för installation i efterhand

AKVA-standardtank. AKVASAN-tank för installation i efterhand Värme ur vatten Värme enligt mått En Akvaterm-ackumulatortank kan kombineras med de flesta värmekällor oberoende av värmesystem. Akvaterms standardmodeller omfattar varmvattentankar för villor, allt från

Läs mer

Villacentral typ 2000/08 Danfoss ECL110 / Redan PTC Art.nr 41321412.

Villacentral typ 2000/08 Danfoss ECL110 / Redan PTC Art.nr 41321412. Villaväxlare 18 kw Danfoss PTC 2008 1(12) 08-12-17 Villacentral typ 2000/08 Danfoss ECL110 / Redan PTC Art.nr 41321412. Komponentförteckning Principkoppling Driftdata och prestanda Måttskiss Skötselinstruktion

Läs mer

SweTherm. Villaprefab, fjärrvärme och varmvattenberedning. SweTherm AB 2002-05-27. Värt att veta

SweTherm. Villaprefab, fjärrvärme och varmvattenberedning. SweTherm AB 2002-05-27. Värt att veta Värt att veta Om man tidigare har haft en oljepanna, varmvattenberedare, elpanna, eller den gamla typen av fjärrvärmecentral så får man nu en ny och modern varmvattenreglering. Och för att detta ska fungera

Läs mer

Luft-till-vatten splitsystem

Luft-till-vatten splitsystem Luft-till-vatten splitsystem systemarkitektur Luft-tiLL-vatten splitsystem Carrier presenterar Xp energy den innovativa värmelösningen för bostadsapplikationer luft-till-vatten splitsystem. vi konstruerade

Läs mer

UPONOR VVS GOLVVÄRME UPONOR CONTROL SYSTEM. Uponor gör det enkelt att välja rätt golvvärmesystem

UPONOR VVS GOLVVÄRME UPONOR CONTROL SYSTEM. Uponor gör det enkelt att välja rätt golvvärmesystem UPONOR VVS GOLVVÄRME UPONOR CONTROL SYSTEM Uponor gör det enkelt att välja rätt golvvärmesystem 09 2009 5005 När den senaste tekniken går hand i hand med det bästa värmesystemet Ett nytt hus, en utbyggnad

Läs mer

Uppvärmning och nedkylning med avloppsvatten

Uppvärmning och nedkylning med avloppsvatten WASTE WATER Solutions Uppvärmning och nedkylning med avloppsvatten Återvinning av termisk energi från kommunalt och industriellt avloppsvatten Uc Ud Ub Ua a kanal b avloppstrumma med sil från HUBER och

Läs mer

517miljoner. ton CO2 skulle kunna sparas in per år

517miljoner. ton CO2 skulle kunna sparas in per år MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Spara energi och CO2 i dag Lösningen är här! 517miljoner ton CO2 skulle kunna sparas in per år om Europa fördubblade sitt användande av fjärrvärme till 18-20 % kombinerat

Läs mer

Oilon Geocube, MH, GT, SH och RE

Oilon Geocube, MH, GT, SH och RE Jordvärmepumpar Oilon Geocube, MH, GT, SH och RE Egnahemshus - Höghus - Industri Jordvärmepump Oilon Geocube 5 kw - 11 kw För byggnader på 90-300 m² Stor tappvattenproduktion Oilon Geocube -jordvärmepumpen

Läs mer

Villacentral typ 2000/07. Art.nr 41121412.

Villacentral typ 2000/07. Art.nr 41121412. Villaväxlare 18 kw Danfoss 2007 1(8) 13-02-28 Villacentral typ 2000/07. Art.nr 41121412. Komponentförteckning Principkoppling Driftdata och prestanda Måttskiss Skötselinstruktion Felsökning Villaväxlare

Läs mer

Alfa Lavals produkter för fjärrvärme- och fjärrkyla

Alfa Lavals produkter för fjärrvärme- och fjärrkyla Alfa Lavals produkter för fjärrvärme- och fjärrkyla concepts for flow technology ALFA LAVAL AQUASTAR / MICRO STC2 / MINI CITY / MINI ECO AT 8482AS Alfa Laval AquaStar Varmvattencentral för lägenheter och

Läs mer

Gemina Termix VVX-I Fjärrvärmeunit med värmeväxlare för rumsuppvärmnng och värmeväxlare för tappvarmvatten.

Gemina Termix VVX-I Fjärrvärmeunit med värmeväxlare för rumsuppvärmnng och värmeväxlare för tappvarmvatten. Användarhandledning Gemina Fjärrvärmeunit med värmeväxlare för rumsuppvärmnng och värmeväxlare för tappvarmvatten. Innehållsförteckning CE försäkran............................... 2 Varningar..................................

Läs mer

TERMOVAR LADDNINGSPAKET

TERMOVAR LADDNINGSPAKET TERMOVAR Laddningspaket (SE) 6.12 TERMOVAR LADDNINGSPAKET MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING Storlekar Rp 25 Rp 32 28 mm klämring Med EPP isolering Med backventil Utan backventil 1(8) TERMOVAR Laddningspaket

Läs mer

Uponor Fluvia Push 12 UPONOR FLUVIA PUSH 12 TH-X & WL-X

Uponor Fluvia Push 12 UPONOR FLUVIA PUSH 12 TH-X & WL-X Uponor Fluvia Push 12 UPONOR FLUVIA PUSH 12 TH-X & WL-X 12 2014 5045 Uponor Fluvia Push 12 Pump- och shuntgrupp för golvvärme i enstaka rum NY OCH FÖRBÄTTRAD VERSION AV PUSH 12 Golvvärmeinstallation i

Läs mer

INFORMATION OM VATTEN, VÄRME OCH AVLOPP I SAMFÄLLIGHETEN

INFORMATION OM VATTEN, VÄRME OCH AVLOPP I SAMFÄLLIGHETEN INGÅR I HUSPÄRMEN FLIK 5 2010-02-07 1(6) INFORMATION OM VATTEN, VÄRME OCH AVLOPP I SAMFÄLLIGHETEN 1. KORT BESKRIVNING AV SYSTEMET Hetvatten distribueras av Södertörns Fjärrvärme AB till vår undercentral.

Läs mer

1Vårt produktsortiment har. Allt du behöver för att ge affärerna ett lyft. leverantör förenklar livet. varme.danfoss.se.

1Vårt produktsortiment har. Allt du behöver för att ge affärerna ett lyft. leverantör förenklar livet. varme.danfoss.se. Danfoss Heating Allt du behöver för att ge affärerna ett lyft Vi gör det enkelt för dig. Vi kan leverera allt du behöver från en enda källa och du kan ge kunderna bästa möjliga lösningar för uppvärmning

Läs mer

SOLVÄRME Spara energi och miljö med solvärme

SOLVÄRME Spara energi och miljö med solvärme SOLVÄRME Spara energi och miljö med solvärme Solen är en oändlig källa till förnybar energi. En resurs som ger smartare energianvändning för alla fastigheter som behöver värme och varmvatten under sommarhalvåret.

Läs mer

IVT 495 TWIN. Värmepumpen som ger dubbel effekt med frånluft och jordvärme

IVT 495 TWIN. Värmepumpen som ger dubbel effekt med frånluft och jordvärme IVT 495 TWIN Värmepumpen som ger dubbel effekt med frånluft och jordvärme Högre besparing Trygghet för framtiden IVT har utvecklat ett helt nytt och unikt värmepumpssystem. Vi har kombinerat de bästa lösningarna

Läs mer

M I L T O N TopLine. Milton TopLine. Milton introducerar en ny generation kondenserande gaspannor, som bygger på en patenterad ny flow teknologi.

M I L T O N TopLine. Milton TopLine. Milton introducerar en ny generation kondenserande gaspannor, som bygger på en patenterad ny flow teknologi. Milton TopLine 80 och 100 - en ny generation av gaspannor M I L T O N TopLine Milton TopLine Milton introducerar en ny generation kondenserande gaspannor, som bygger på en patenterad ny flow teknologi.

Läs mer

Frågor och svar, Sanyo CO2.

Frågor och svar, Sanyo CO2. Pannans uppbyggnad: Frågor och svar, Sanyo CO2. 1. Tappvarmvatten uppvärms via värmeslinga, förvärms i botten av tanken och spetsvärms i toppen av tanken (där el-patronen är monterad). Fördelningen av

Läs mer

undersökning vart tar min energi vägen- tar vägen! Är ditt hushåll Expert eller Nybörjare på att spara energi?

undersökning vart tar min energi vägen- tar vägen! Är ditt hushåll Expert eller Nybörjare på att spara energi? vart tar min energi vägen- undersökning Är ditt hushåll Expert eller Nybörjare på att spara energi? Svara på några enkla frågor och se vart energin tar vägen! www.energismartagrannar.se Med denna vart

Läs mer

lindab vi förenklar byggandet Solus från Lindab Det självklara valet helt enkelt

lindab vi förenklar byggandet Solus från Lindab Det självklara valet helt enkelt lindab vi förenklar byggandet Solus från Lindab Det självklara valet helt enkelt Det självklara valet helt enkelt Tänk dig ett temperaturutjämnande kylbaffelsystem där värme och kylaggregat aldrig mer

Läs mer

Modernt värmesystem för väggar, golv och tak. www.m-therm.com

Modernt värmesystem för väggar, golv och tak. www.m-therm.com Modernt värmesystem för väggar, golv och tak. Member of: Uppvärmning i väggen: Använd M-Therms 24 volt uppvärmning och få en hälsosam miljö som är ekonomisk, pålitlig, lätt att använda, flexibel och bekväm.

Läs mer

VILLAVÄRME Ecodan Next Generation Luft-vatten värmepump. www.mitsubishivillavarme.se

VILLAVÄRME Ecodan Next Generation Luft-vatten värmepump. www.mitsubishivillavarme.se VILLAVÄRME Ecodan Next Generation Luft-vatten värmepump www.mitsubishivillavarme.se Spara pengar med nya Ecodan Next Generation det tysta, effektiva och miljövänliga värmesystemet som ger dig ett behagligare

Läs mer

Så fungerar din fjärrvärmecentral

Så fungerar din fjärrvärmecentral Avluftning värme Värmeväxlare värme Reglercentral Ställmotor värme Expansionskärl Tryckmätare Värmeväxlare varmvatten Reglerventil varmvatten Cirkulationspump Säkerhetsventiler Mätare Påfyllningsventil

Läs mer

Skötselanvisningar för din fjärrvärme.

Skötselanvisningar för din fjärrvärme. Skötselanvisningar för din fjärrvärme. Hur fungerar fjärrvärmecentralen i min villa? Vi tillverkar varmt fjärrvärmevatten vid vår stora panna. Vattnet går via nedgrävda ledningar till din bostad och in

Läs mer

Luft/vatten. Hydrobox. www.ecodan.se

Luft/vatten. Hydrobox. www.ecodan.se Luft/vatten Hydrobox www.ecodan.se Hydrobox - det tysta, effektiva och miljövänliga värmesystemet för villor Ecodan Hydrobox är Mitsubishi Electrics tysta, effektiva och miljövänliga värmesystem som ger

Läs mer

Bygg och bo energismart i Linköping

Bygg och bo energismart i Linköping Bygg och bo energismart i Linköping Snart kommer du att flytta in i ett nybyggt hus i Linköping. Gratulerar! Att få planera och bygga sitt drömhus hör till höjdpunkterna i livet. Det är samtidigt ett stort

Läs mer

Smart effektivisering av värmesystemet höjer din fastighets värde

Smart effektivisering av värmesystemet höjer din fastighets värde Smart effektivisering av värmesystemet höjer din fastighets värde Konceptet Danfoss Renovation+ för tvårörs-värmesystem ger optimerad hydronisk balans- och temperaturkontroll i flerfamiljshus. 61% av lägenhetsinnehavare

Läs mer

Halvera Mera med Climate Solutions Energieffektiv Värme och Kyla

Halvera Mera med Climate Solutions Energieffektiv Värme och Kyla Climate Solutions Sweden AB Dåntorpsvägen 33 HL SE-136 50 HANINGE www.climatesolutions.se Phone: +46 8 586 10460 Mob: +46 8 76 525 0470 Mitt namn: Bertil Forsman Korta fakta Climate Solutions: Företaget

Läs mer

Kopplingsprinciper för anslutning av värmepump mot fjärrvärmecentral

Kopplingsprinciper för anslutning av värmepump mot fjärrvärmecentral 1 (5) Kopplingsprinciper för anslutning av värmepump mot fjärrvärmecentral Oavsett kopplingsprincip skall en installation av värmepump mot fjärrvärmecentral alltid granskas och godkännas av Södertörns

Läs mer

Två energikällor. Den bekväma, trådlösa lösningen! Reglering av bivalenta system

Två energikällor. Den bekväma, trådlösa lösningen! Reglering av bivalenta system Två energikällor Den bekväma, trådlösa lösningen! Reglering av bivalenta system Teknisk data Blå zon Första värmekällan agerar själv upp till balanspunkten (PE). Orange zon Båda värmekällorna agerar tillsammans

Läs mer

DANFOSS ECL COMFORT 100M BRUKSANVISNING OCH INSTALLATION. Handhavande av regulatorn

DANFOSS ECL COMFORT 100M BRUKSANVISNING OCH INSTALLATION. Handhavande av regulatorn DANFOSS ECL COMFORT 100M BRUKSANVISNING OCH INSTALLATION Instruktion Före start Spara energi - spara pengar - förbättra komfort-temperaturen ECL Comfort regulatorn är utvecklad av Danfoss för automatisk

Läs mer

Individuell Mätning och Debitering (IMD) Joakim Pålsson

Individuell Mätning och Debitering (IMD) Joakim Pålsson Individuell Mätning och Debitering (IMD) Joakim Pålsson Medlemmar www.sffe.se Medlemsföretagen Verksamhet i 25 länder 11 milj. lägenheter 52 milj. mätpunkter 4 500 anställda Verksamhet i 22 länder 9,5

Läs mer

Uppvärmning av flerbostadshus

Uppvärmning av flerbostadshus Uppvärmning av flerbostadshus Karin Lindström 2014-06-11 2014-06-11 Utbildningens upplägg Fördelningen av energi i ett flerbostadshus Uppvärmning Tappvarmvatten Val av värmesystem Samverkan med boende

Läs mer

Elomax 250 & 450. Det här är din nya chef i pannrummet.

Elomax 250 & 450. Det här är din nya chef i pannrummet. Elomax 250 & 450 Smartaste villavärmen! Det här är din nya chef i pannrummet. Elomax 250 & 450 Elomax. Hjärnan i ditt uppvärmningssystem. ELOMAX är designad för att möta framtiden. Den ersätter helt en

Läs mer

En- Pos Text Mängd het

En- Pos Text Mängd het Datum 1.3 Sid 1-5 56 VÄRMESYSTEM PHB.12 Elpannor för värmevatten Vägghängd LK Elpanna 11 kw 3-fas 400 V LK Elpanna 11 komplett med utetemperaturkompenserad framledningstemperatur, expansionskärl, säkerhetsventil

Läs mer

TA-Therm. Termostatisk cirkulationsventil ENGINEERING ADVANTAGE

TA-Therm. Termostatisk cirkulationsventil ENGINEERING ADVANTAGE VVC-ventiler TA-Therm Termostatisk cirkulationsventil Tryckhållning & Vattenkvalitet Injustering & Reglering Rumstemperaturreglering ENGINEERING ADVANTAGE Termostatventilen för automatisk injustering av

Läs mer

Solenergi. 2015 Lösningar för solvärme och solel med paneler som lämpar sig för alla typer av tak. Ditt tak kan betala en del av din elräkning!

Solenergi. 2015 Lösningar för solvärme och solel med paneler som lämpar sig för alla typer av tak. Ditt tak kan betala en del av din elräkning! Solenergi 2015 Lösningar för solvärme och solel med paneler som lämpar sig för alla typer av tak. Ditt tak kan betala en del av din elräkning! Plannja Solenergilösningar Solenergi är en oändlig, fri och

Läs mer

TP Orion Danfoss ECL 110

TP Orion Danfoss ECL 110 Instruktionsmanual TP Orion Danfoss ECL 110 Fabrikat: Törnlinds VVS AB, Sala Försäljning: Innehållsförteckning 1. Installation av aggregatet 1.1 Montage på vägg 1.2 Rörinstallation 1.3 Elektrisk installation

Läs mer

Primär fjärrvärmecentral VX 2000/11 Danfoss ECL110 / Redan PTC Art.nr 41331412.

Primär fjärrvärmecentral VX 2000/11 Danfoss ECL110 / Redan PTC Art.nr 41331412. 1(15) 12-02-03 Primär fjärrvärmecentral VX 2000/11 Danfoss ECL110 / Redan PTC Art.nr 41331412. Komponentförteckning Principkoppling Driftdata och prestanda Måttskiss Skötselinstruktion Felsökning 2(15)

Läs mer

Nu sänker vi. temperaturen. i göteborg. Och gör fjärrvärmepriset mera påverkbart.

Nu sänker vi. temperaturen. i göteborg. Och gör fjärrvärmepriset mera påverkbart. Nu sänker vi temperaturen i göteborg Och gör fjärrvärmepriset mera påverkbart. 1 Allt för Göteborg Vi på Göteborg Energi har bara en uppgift och det är att ge kraft åt Göteborg. För att uttrycka det lite

Läs mer

Intelligent golvvärme

Intelligent golvvärme Intelligent golvvärme - kompletta system som är enkla att installera...living full of energy 1 GOLVVÄRME SOM ÄR ENKEL ATT INSTALLERA Roths golvvärmelösningar är utvecklade för professionella installatörer,

Läs mer

Byggnadsfakta ENERGIDEKLARATION. Adress: Runiusgatan 1-3 Fastighetsbeteckning: Snöfrid 4. Byggnadsår: 1931

Byggnadsfakta ENERGIDEKLARATION. Adress: Runiusgatan 1-3 Fastighetsbeteckning: Snöfrid 4. Byggnadsår: 1931 ENERGIDEKLARATION Byggnadsfakta Adress: Runiusgatan 1-3 Fastighetsbeteckning: Snöfrid 4 Byggnadsår: 1931 Antal våningsplan: 4 Bostadsyta (BOA): 2 467 m 2 Lokalyta (LOA): 201 m 2 Garageyta: 200 m 2 Antal

Läs mer

Steget mot framtiden. Synergi i optimalt energiutnyttjande. Fueltech

Steget mot framtiden. Synergi i optimalt energiutnyttjande. Fueltech Steget mot framtiden Synergi i optimalt energiutnyttjande Fueltech Mikael Jönsson Anders Persberg Energismart Boende Framtidens möjligheter med huset som kraftkälla! Var kommer Co2 utsläppen ifrån? Bostäder

Läs mer

värmekapacitet ner till -20 ºC anslutning värmepanna anslutning solpanel OUTDOOR TEMPERATURE RETROFIT

värmekapacitet ner till -20 ºC anslutning värmepanna anslutning solpanel OUTDOOR TEMPERATURE RETROFIT AQUAREA T-CAP 100 % kapacitet vid -15 C AQUAREA T-CAP - ett AQUAREA MXF // MONO-BLOCK // T-CAP // ENDAST UPPVÄRMNING // ENFAS // TREFAS ENFAS TREFAS UTOMHUSENHET WH-MXF09D3E5 WH-MXF12D6E5 WH-MXF09D3E8

Läs mer

Made in Sweden. Solvärme i kombination med fjärrvärme

Made in Sweden. Solvärme i kombination med fjärrvärme Made in Sweden Solvärme i kombination med fjärrvärme Inkoppling av solvärme mot fjärrvärme Hur värmen tas till vara på i undercentralen finns det en rad olika lösningar på beroende på omständigheterna

Läs mer

Hjärtat i ett intelligent värmesystem

Hjärtat i ett intelligent värmesystem Hjärtat i ett intelligent värmesystem Flexibel systemtank för maximalt utbyte från olika värmekällor Ved/pelletspanna Värmepump Solpanel Reglercentral Ett helt nytt tänkande kring uppvärmning AcuFlexIQ

Läs mer

THERMOTECH Golvvärme. Vi gör det enkelt för dig

THERMOTECH Golvvärme. Vi gör det enkelt för dig THERMOTECH Golvvärme Vi gör det enkelt för dig VÄLKOMMEN TILL THERMOTECHS VÄRLD Thermotech startade när intresset för golvvärme började upptäckas av de stora VVS-tillverkarna. Idén var att utveckla färdiga

Läs mer

CTC EcoSol paketerade systemlösningar för solvärme. Nyhet! Solenergi för vanligt folk.

CTC EcoSol paketerade systemlösningar för solvärme. Nyhet! Solenergi för vanligt folk. CTC EcoSol paketerade systemlösningar för solvärme. Nyhet! Solenergi för vanligt folk. Solen ger fem gånger mer energi än vad ditt hus förbrukar. Nu behöver du varken vara astronaut eller Uppfinnar Jocke

Läs mer

Mer än. För dig som undrar vad du får för dina fjärrvärmepengar.

Mer än. För dig som undrar vad du får för dina fjärrvärmepengar. Mer än bara värme För dig som undrar vad du får för dina fjärrvärmepengar. Fjärrvärmen ger kraft åt Göteborg. Vi på Göteborg Energi har bara en uppgift och det är att ge kraft åt Göteborg. I det arbetet

Läs mer

Solenergi. en del av framtiden! Sol & Energiteknik ingår i NIBE-koncernen

Solenergi. en del av framtiden! Sol & Energiteknik ingår i NIBE-koncernen Solenergi en del av framtiden! Sol & Energiteknik ingår i NIBE-koncernen En timmes solinstrålning mot jordytan motsvarar den energi mänskligheten förbrukar på ett helt år! Ett vanligt villatak tar emot

Läs mer

Vår främsta energikälla.

Vår främsta energikälla. Vår främsta energikälla. Solen är en enorm tillgång! Med våra långa sommardagar har Sverige under sommaren lika stor solinstrålning som länderna kring Medelhavet! Ett vanligt villatak tar emot ca 5 gånger

Läs mer

BÄSTA PRESTANDA TACK VARE DUBBELSIDIG FUNKTION. Flamcovent Smart Flamco Clean Smart Flamcovent Clean Smart

BÄSTA PRESTANDA TACK VARE DUBBELSIDIG FUNKTION. Flamcovent Smart Flamco Clean Smart Flamcovent Clean Smart BÄSTA PRSTANDA TACK VAR DUBBLSIDIG FUNKTION. Flamcovent Smart Flamco Clean Smart Flamcovent Clean Smart banbrytande nyhet Luftbubblor och slampartiklar/magnetit finns alltid i vattnet i kylsystem och värmesystem.

Läs mer

TORTERMOSTATER RUMSTEMPERATUR TILLOPPSTEMPERATUR TRYCKFÖRHÅLLANDE

TORTERMOSTATER RUMSTEMPERATUR TILLOPPSTEMPERATUR TRYCKFÖRHÅLLANDE Värt att veta om ENERGIMÄTNING av fjärrvärme RADIATORTERMOSTATER RUMSTEMPERATUR TILLOPPSTEMPERATUR TRYCKFÖRHÅLLANDE i fjärrvärmenätet TRYCK OCH FLÖDE 1 VÄRT ATT VETA För att informera om och underlätta

Läs mer

Framtidens energicenter

Framtidens energicenter EC Svensk Framtidens energicenter ECOScience Systemtank ECOScience Bufferttank ECOScience sätter ny standard för energihantering i ditt hem. Detta uppnås genom effektiv energiförvaring och optimal användning

Läs mer

Tryckavlastningsregulator AVA (PN 25)

Tryckavlastningsregulator AVA (PN 25) Datablad Tryckavlastningsregulator AVA (PN 25) Beskrivning Regulatorn är en självverkande tryckavlastningsregulator som huvudsakligen är avsedd för fjärrvärmenät. Regulatorn är normalt stängd, och öppnas

Läs mer

En värmekälla för hela huset

En värmekälla för hela huset VÄRME NÄRA DIG En värmekälla för hela huset Värme i din närhet Det finns många fördelar med att installera en pelletskamin i huset, jämfört med vedkaminer som endast har för syfte att var mysig, men sällan

Läs mer

Grund- och golvvärmesystem 3916/89

Grund- och golvvärmesystem 3916/89 R KUNSKAP KVALITET KOMFORT Grund- och golvvärmesystem 3916/89 Hög kunskap ger god kvalitet Värmefl öde Lång dokumenterad erfarenhet Legalett har unik kunskap inom säker grundläggning. Vi har ett av SITAC/Boverket

Läs mer

Bättre ekonomi och miljösamvete med våra energismarta värme- och ventilationssystem

Bättre ekonomi och miljösamvete med våra energismarta värme- och ventilationssystem Bättre ekonomi och miljösamvete med våra energismarta värme- och ventilationssystem + = energismart När du står inför att bygga nytt hus har du alla möjligheter att redan från början välja rätt och få

Läs mer

ECODAN. Luft-vattenvärmepump. www.mitsubishivillavarme.se

ECODAN. Luft-vattenvärmepump. www.mitsubishivillavarme.se ECODAN Luft-vattenvärmepump www.mitsubishivillavarme.se Spara pengar med nya Ecodan Next Generation det tysta, effektiva och miljövänliga värmesystemet som ger dig ett behagligare inomhusklimat i hemmet.

Läs mer

BIOTECH SOLVÄRME SOLFÅNGARE BFK DRAIN MASTER BDM

BIOTECH SOLVÄRME SOLFÅNGARE BFK DRAIN MASTER BDM BIOTECH SOLVÄRME SOLFÅNGARE BFK DRAIN MASTER BDM n 4 Biotech Solfångare BFK BIOTECH SOLFÅNGARE BFK SOLKRAFTVERKET Högsta kvalitetssäkerhet, flexibel tillverkning och kort leveranstid tack vare modern maskinpark

Läs mer

Hjärtat i ditt värmesystem!

Hjärtat i ditt värmesystem! Hjärtat i ditt värmesystem! www.ecoscience.se Svensk DESIGN ENVIRONMENT EFFICIENCY Dags att ta ditt ansvar för dina barns framtida miljö! Hos ECOScience hittade vi svaret på vår dröm ett miljövänligt och

Läs mer

om hur du blir fjärrvärmeklok

om hur du blir fjärrvärmeklok om hur du blir fjärrvärmeklok Välkommen Vi har uppmärksammat ett behov av en lättfattlig beskrivning om hur fjärrvärme fungerar, samt om hur man väljer en fjärrvärmecentral med rätt utrustning och dimensionering.

Läs mer

Installera på några sekunder, njut i åratal.

Installera på några sekunder, njut i åratal. MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Installera på några sekunder, njut i åratal. NYA living by Danfoss termostater. Uppgradera nu gör vardagen lite bekvämare. Installera och glöm oroa dig inte över programmeringen

Läs mer

www.mitsubishi-aircon.se LUFT/VATTEN INVERTER 70 C FASTIGHET Hetvattenpump CAHV P500

www.mitsubishi-aircon.se LUFT/VATTEN INVERTER 70 C FASTIGHET Hetvattenpump CAHV P500 www.mitsubishi-aircon.se LUFT/VATTEN INVERTER 70 C FASTIGHET Hetvattenpump CAHV P500 Höj temperaturen med 70 C Inverter LUFT/VATTEN INVERTER 70 C Mitsubishi Electrics nya, energieffektiva högtempererande

Läs mer

Flare. Effektivitet och komfort med LED

Flare. Effektivitet och komfort med LED Flare Effektivitet och komfort med LED Flare Downlights och spotlights med LED-teknik Flare, ett unikt designkoncept Produktdesign Mun* Flare är en komplett familj runda downlights och spotlights. De ger

Läs mer

Tubvärmeväxlare. Tubvärmeväxlare från Alfa Laval är kompakta och mycket temperatureffektiva. Vi har två typer som är utformade för VVS-tillämpningar:

Tubvärmeväxlare. Tubvärmeväxlare från Alfa Laval är kompakta och mycket temperatureffektiva. Vi har två typer som är utformade för VVS-tillämpningar: Kapitel 12 1 Alfa Laval Group 2 Värme- och kylapplikationer från Alfa Laval 3 Användningsområden 4 Teorin bakom värmeöverföring 5 Produktsortiment 6 Packningsförsedda plattvärmeväxlare 7 Lödda plattvärmeväxlare

Läs mer

Konvektion. Teknik. Enklaste och snabbaste sättet till uppvärmning

Konvektion. Teknik. Enklaste och snabbaste sättet till uppvärmning Teknik Konvektion Enklaste och snabbaste sättet till uppvärmning Roundline är av öppen typ och avger värme via konvektion. Det innebär att den luft som passerar genom radiatorn värms upp, stiger och avger

Läs mer

Användning av energi medför en miljöpåverkan! Energi & egenkontroll för fastighetsägare. Infoträff - Energieffektivisering i fastigheter

Användning av energi medför en miljöpåverkan! Energi & egenkontroll för fastighetsägare. Infoträff - Energieffektivisering i fastigheter Infoträff - Energieffektivisering i fastigheter Energi & egenkontroll för fastighetsägare Treårigt projekt, drivs av Miljöförvaltningen i Stockholm Ulrika Persson projektledare Fastighetsägare till flerfamiljshus

Läs mer

Flexibla värmesystem utan gränser.

Flexibla värmesystem utan gränser. Flexibla värmesystem utan gränser. Bara hos CTC. Valfrihet med Energyflex. På CTC har vi alltid hyllat principen om flexibla system. Det är därför du alltid får Energyflex på köpet när du investerar i

Läs mer

Bättre ekonomi och miljösamvete med våra energismarta värme- och ventilationssystem

Bättre ekonomi och miljösamvete med våra energismarta värme- och ventilationssystem Bättre ekonomi och miljösamvete med våra energismarta värme- och ventilationssystem + = energismart När du står inför att bygga nytt hus har du alla möjligheter att redan från början välja rätt och få

Läs mer

Systembeskrivning för det mellan stora värmebehovet HeatAcc - Temperaturuppdelat kombinationsvärmesystem.

Systembeskrivning för det mellan stora värmebehovet HeatAcc - Temperaturuppdelat kombinationsvärmesystem. Systembeskrivning för det mellan stora värmebehovet HeatAcc - Temperaturuppdelat kombinationsvärmesystem. Oktober, 2014 Allmänt Värmesystemlösningen, med internbenämningen Prästgårdslösningen, är anpassat

Läs mer

OPTIHEAT. Vattenburen golvvärme. Så här monterar du OPTIHEAT. Inte som alla andra -enklare, snålare, genialisk!

OPTIHEAT. Vattenburen golvvärme. Så här monterar du OPTIHEAT. Inte som alla andra -enklare, snålare, genialisk! OPTIHEAT Vattenburen golvvärme Inte som alla andra -enklare, snålare, genialisk! Så här monterar du OPTIHEAT Olika metoder att montera OPTIHEAT OPTIHEAT är det enklaste sättet att lägga in vattenburen

Läs mer

Injusteringsventiler ESBE 2001/2002 SE

Injusteringsventiler ESBE 2001/2002 SE Katalog Injusteringsventiler ESBE 00/00 SE ESBE Med fokus på styrdon ESBEs vridande styrdon (shuntventiler och ställdon) för reglering av värme och kyla i fastigheter. Vi erbjuder ett brett program och

Läs mer

Kallstart -till glädje för miljön

Kallstart -till glädje för miljön Kallstart -till glädje för miljön - I ett villahushåll går en femtedel av energiförbrukningen till varmvatten och i lägenheter är andelen ännu högre. Därför gäller det att hela tiden hitta nya sätt att

Läs mer