30% Säkert. Ge dina projekt en flygande start med ett effektivt systemkoncept. DESIGNGUIDE Allt du behöver veta om Danfoss EvoFlat-system

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "30% Säkert. Ge dina projekt en flygande start med ett effektivt systemkoncept. DESIGNGUIDE Allt du behöver veta om Danfoss EvoFlat-system"

Transkript

1 MAKING MODERN LIVING POSSIBLE DESIGNGUIDE Allt du behöver veta om Danfoss EvoFlat-system Ge dina projekt en flygande start med ett effektivt systemkoncept Säkert och bekvämt EvoFlat-systemen tillhandahåller snabbt värme och tappvarmvatten efter behov samtidigt som risken för bakterietillväxt i vattnet minskar. 30% lägre energiförbrukning Genom en ökad medvetenhet om den faktiska värmeförbrukningen och separata mätare i varje lägenhet kan energiförbrukningen skäras ned med upp till 30%. se.varme.danfoss.com

2 Innehållsförteckning Inledning ett innovativt energikoncept 1. 3 för fastigheter 1.1 Nya energikoncept för bostadsfastigheter Dokumenterade fördelar med EvoFlat-system Systemjämförelser, investerings- och driftskostnader 1.3 : hygien och komfort 8 2. Varför välja ett EvoFlat-system? Från traditionell centralvärme till moderna decentraliserade lösningar 2.2 Jämförelse mellan traditionella centraliserade värmesystem och decentraliserade värmesystem 2.3 De huvudsakliga fördelarna med EvoFlat Vad är EvoFlat-systemlösningen? EvoFlat-värmeväxlarens funktion Huvudelementen i det decentraliserade systemet Oberoende av tillgängliga energikällor Hydronisk balansering av EvoFlat-systemet Värmeväxlarstationens utformning, nyckelkomponenter och funktioner Lödda plattvärmeväxlare Reglerventil för tappvarmvatten inledning 22 Reglerventil för tappvarmvatten IHPT 23 Reglerventil för tappvarmvatten AVTB med givaraccelerator Ytterligare komponenter i värmeväxlarstationen Olika kåpalternativ Termix Isoleringsalternativ för EvoFlat Termix Värme- och energimätare Krav för tappvarmvatten Introduktion av produktsortimentet EvoFlat-värmeväxlarstationer 4.1 Översikt över produktsortimentet viktiga data och funktioner Termix Novi Termix One B Termix VMTD-F-I Termix VMTD-F-B Termix VMTD-F Mix-I Termix VMTD-F Mix-B Termix VVX-I Termix VVX-B Prestandadiagram: Termix-stationer IHPT-regulator 4.7 Prestandadiagram: Termix-stationer AVTB-regulator 5. Hur dimensioneras EvoFlat-systemet? Dimensionering med EvoFlats programvara Anvisningar för installation av EvoFlat-stationer Installationsexempel renoverade och nya fastigheter 6.1 Mått och anslutningar: Termix-stationer väggmontering eller infälld montering 6.2 Anvisningar för väggmontering Anvisningar för infälld montering Tillbehör för montering av värmeväxlarstationer Central styrning och övervakning från värmeproduktion till värmeanvändning 8. Referenslista Vanliga frågor och svar 70 2 Innehållsförteckning

3 1. Inledning ett innovativt energikoncept för bostadsfastigheter Helt framtidssäkrat EvoFlat-systemen är kompatibla med i princip alla typer av infrastruktur för värmeförsörjning, oberoende av energislag. 3 Inledning

4 Inledning 1.1 Nya energikoncept för bostadsfastigheter Renovering och nybyggnation Det lönar sig att tänka energisnålt Varje år renoveras miljontals lägenheter över hela världen. Värmeisolering av tak och fasader samt nya fönster och dörrar kan minska energiförbrukningen i ett höghus med upp till 83 %.* Så stora energibesparingar i kombination med eventuell integrering av förnyelsebara energikällor kräver nya energikoncept och detta inte bara för renoveringar, utan också för nya fastigheter. Integrering av förnybara energikällor Oavsett om det rör sig om ett renoveringsprojekt eller en ny fastighet kräver alternativa energikällor en bufferttank som samlar upp det uppvärmda vattnet och distribuerar det till lägen- heterna. Samtliga lägenheter har en egen värmeväxlarstation som utgör den hydrauliska anslutningsenhet som ser till att värmevattnet distribueras till de olika radiatorerna i lägenheten vid önskad temperatur. Samtliga värmeväxlarstationer är också försedda med ett hygieniskt färskvattensystem som värmer tappvarmvatten efter behov i erforderlig mängd. Alla tjänar på det Decentraliserade värmesystem i nya fastigheter och renoveringsprojekt har många fördelar för såväl investerare som hyresgäster. Renovering av byggnader och installation av decentraliserade system minskar värmeförlusterna, vilket i sin tur leder till lägre uppvärmningskostnader. Dessutom ökar dessa smidiga system komforten för de boende och förbättrar tappvarmvattnet sanitärt. Samtidigt ger separata mätare i lägenheterna en bättre överblick över förbrukning och större kontroll över värme- och varmvattenräkningar för hyresgästerna. På så sätt blir fastigheten mer attraktiv för alla inblandade. * Källa: Deutsche Energie-Agentur, Inledning

5 Inledning 1.2 Dokumenterade fördelar med EvoFlat-systemen Låg totalkostnad Tanken bakom det decentraliserade systemet för värme och tappvarmvatten är inte ny och fördelarna med det är väldokumenterade. De huvudsakliga fördelarna med decentraliserade system ligger i en lägre energiförbrukning genom individuell mätning, mer intäktsgenererande yta i höghus och flerfamiljshus samt mindre värmeförluster orsakade av långa rörledningar. Några fakta i siffror: Uppmuntra de boende att spara energi När de boende och hyresgästerna endast betalar för sin egen användning tenderar de att hålla ett vakande öga på energiförbrukningen. I en dansk studie som genomfördes under perioden undersöktes den faktiska energiförbrukningen före och efter installation av individuella mätare. Resultatet talade sitt tydliga språk: med individuella mätare minskades energiförbrukningen per kvadratmeter avsevärt vanligtvis med så mycket som %. MWh/100 m Mätare installerades Bostadsrättsföreningen Hyldespjældet, individuella mätare sedan januari 1998 MWh/100 m 2 Mätare installerades Bostadsrättsföreningen Morbærhaven, individuella mätare sedan januari 2000 Mindre energiförluster I en studie från 2008 jämfördes olika distributionssystem för höghus och flerfamiljshus. Beräkningarna baserades på ett fyravåningshus med åtta lägenheter (133 m 2 ) per våningsplan. Siffrorna illustrerar en jämförelse mellan en EvoFlat-lösning med ett enda vertikalt stigningsrörssystem och ett horisontellt stigningsrörssystem med centraliserad produktion av tappvarmvatten. Studien visade att, jämfört med moderna centraliserade tappvarmvattenslösningar, minskas värmeförlusten från rören i en EvoFlat-lösning med över 40 % och med ända upp till 80 % jämfört med traditionella enrörslösningar. kwh Ett enkelt vertikalt Horisontellt rörsystem rörledningssystem med central produktion av tappvarmvatten EvoFlat Mindre skrymmande Som namnet antyder tar EvoFlat-system väldigt lite utrymme i anspråk. En värmeväxlarstation tar endast upp en femtedel av det utrymme som krävs för en separat gaseldad panna (som ofta kombineras med en vattentank). Stationerna kan därför normalt monteras infällda i väggen eller i ett litet skåp. Visserligen tar värmeväxlarstationerna upp lite mer utrymme än centraliserade system för produktion av tappvarmvatten, men de är fortfarande mycket diskreta. Dessutom frigörs avsevärda utrymmen i källaren. m 3 0,35 0,3 0,25 0,2 0,15 0,1 0,05 0 Individuell gaseldad panna EvoFlat Centraliserat tappvarmvatten Individuell gaseldad panna: 0,32. Panna (0,15 m 3 ) + skorsten (0,17 m 3 ) EvoFlat: 0,062. Värmeväxlare (0,062 m 3 ) Centraliserat tappvarmvatten: 0,02. Vattenmätare (0,01 m 3 ) + värmemätare (0,01 m 3 ) * Vattentanken i källaren tar betydligt mer plats än i en EvoFlat-lösning. 5 Inledning

6 Inledning Systemjämförelse av investerings- och driftskostnader Anskaffningspriset är inte allt Ofta är investeringskostnaden den första faktor som man tar hänsyn till vid planeringen av både renoveringar och nybyggnationer. Det går att likna detta vid ett isberg. Denna initialkostnad är den omedelbart synliga delen, men utgör endast en bråkdel av totalkostnaden för en produkt under hela dess tekniska livslängd. Livscykelkostnaden för vad som vid första anblicken tycks vara en billigare produkt visar sig ofta vara avsevärt högre än för produktvarianter som är dyrare i inledningsskedet. Detta har även bevisats i en studie av konsultföretaget Kulle & Hofstetter som utfördes åt Stadtwerke München. I denna studie jämfördes centralsystem för värme och tappvarmvatten med decentraliserade system. Jämförelse mellan centraliserade och decentraliserade system Exemplet nedan, en renovering av 50 lägenheter, visar att den initiala investeringskostnaden för ett traditionellt centralvärmesystem med central produktion av tappvarmvatten är lägre än investeringskostnaden för motsvarande decentraliserade system. Den 30 % högre investeringskostnaden för det decentraliserade systemet med decentraliserad produktion av tappvarmvatten återbetalas dock på ca nio år tack vare att kostnaden för energiförbrukningen är 70 % lägre. Detta innan hänsyn ens har tagits till framtida prisökningar på energi och fossila bränslen. Analys av kostnadseffektivitet vid renovering Renovering av 50 lägenheter Variant 1 Variant 2 Variant 3 Elektrisk tappvarmvattenspanna i lägenhet, centralvärme Centralt tappvarmvatten, centralvärme Decentraliserat tappvarmvatten, centralvärme + buffertlagring Investerings- och kapitalkostnad Investeringskostnad Kapitalkostnader Jämfört med variant 1 Förbrukningskostnader Värmeförlust Fjärrvärme Energikostnad (cirkulationspumpar) Taxeförändring Elpanna, nyttovärme Totalt Jämfört med variant 1 Driftskostnader Underhåll Totalt Jämfört med variant 1 4. Årlig kostnad Jämfört med variant 1 Euro Euro/år % Euro/år Euro/år Euro/år Euro/år Euro/år % Euro Euro/år Euro/år % Euro/år % 0,00 0,00 0, , , , ,47 100, , ,00 100, ,47 100, , ,70 100, , ,93 104, ,25 61, , ,00 24, ,95 68, , ,48 167, , ,93 119, ,58 56, , ,00 26, ,06 74,82 Källa: Kulle & Hofstetter, Stadtwerke München, Inledning

7 Inledning Systemjämförelse av investerings- och driftskostnader Central kontra decentraliserad produktion av tappvarmvatten I renoveringsstudien jämfördes livscykelkostnaderna för ett befintligt system för produktion av varmvatten med hjälp av separata elektriska vattenvärmare i lägenheterna med ett system för central varmvattensproduktion och ett decentraliserat system för varmvattensproduktion. Både den centraliserade och den decentraliserade produktionen av tappvarmvatten visade sig medföra så stora fördelar enbart i form av lägre förbrukning och driftskostnader att investeringen lönade sig inom en period på ca tre år. Då hade hänsyn ännu inte tagits till framtida prisökningar på fossila bränslen. Analys av kostnadseffektivitet vid nybyggnation 50 lägenheter nybyggd fastighet Variant 1 Variant 2 Variant 3 Elektrisk tappvarmvattenspanna i lägenhet, centralvärme Centralt tappvarmvatten, centralvärme Decentraliserat tappvarmvatten, centralvärme + buffertlagring Investerings- och kapitalkostnad Investeringskostnad Kapitalkostnader Jämfört med variant 1 Förbrukningskostnader Värmeförlust Energikostnad, cirkulationspumpar Totalt Jämfört med variant 1 Driftskostnader Underhåll Totalt Jämfört med variant 1 4. Årlig kostnad Jämfört med variant 1 Euro Euro/år % Euro Euro/år Euro/år Euro/år % Euro Euro/år Euro/år % Euro/år % , ,83 100, ,81 253, ,80 100, , ,00 100, ,62 100, , ,68 145, ,03 177, ,21 71, , ,00 108, ,89 114, , ,80 129,02 745,42 164,03 909,45 27, , ,00 108, ,25 90,72 Källa: Kulle & Hofstetter, Stadtwerke München, Inledning

8 Inledning 1.3 : hygien och komfort Vatten är livsnödvändigt Efter luft är vatten vårt viktigaste behov. Lagstiftare ställer mycket höga krav på tappvattensystem och deras operatörer för att skydda konsumenterna. Därför förs ansvaret för tappvattnets kvalitet via en rad olika dricksvattendirektiv över på tillverkare och operatörer av installationer och system för produktion och distribution av tappvarmvatten. Legionellabakterier Termisk desinficering är en beprövad metod för hygienisk och säker uppvärmning av tappvarmvatten. Tappvattnet värms upp över en längre period till en temperatur på 60 C eller mer, vilket förhindrar tillväxt av legionellabakterier i tappvarmvattnet. Värmevattnet som cirkuleras måste också värmas upp på liknande sätt. När hela distributionssystem för tappvarmvatten har sköljts igenom regelbundet och balanserats hydroniskt är alla krav på vatten för hushållsbruk uppfyllda. Nackdelen med central uppvärmning av tappvarmvatten för termiska desinficeringsändamål är enorma värmeförluster när tappvarmvattnet transporteras från uppvärmningspunkten till de enskilda tappningspunkterna. Decentraliserad uppvärmning av tappvarmvatten har den fördelen att vattnet endast värms upp när det verkligen behövs och endast i önskad mängd. Det finns inget lagringsbehov eller något behov av långa rörledningar (som medför enorma värmeförluster). Eftersom färskvattensystemet leds direkt till de enskilda lägenheterna är matningsrören så korta att de uppfyller DVGW:s (Deutsche Vereinigung des Gas- und Wasserfaches) trelitersregel. Det innebär följande: Volymen i värmevattensledningen mellan vattnets uppvärmningspunkt och konsumenten understiger tre liter. Ifråga om värmeväxlarstationer sköljs värmevattensledningarna igenom regelbundet och tappvarmvattnet byts ut helt, vilket innebär att tillväxt av legionellabakterier praktiskt taget är omöjlig. Hög tappvarmvattenskomfort Värmeväxlarstationer är konstruerade så att de alltid börjar med att tillhandahålla varmvatten: när varmvattenskranen öppnas börjar varmvatten att produceras vid exakt rätt temperatur och i precis rätt mängd. Om det finns flera kranar och de öppnas samtidigt tappar samtliga kranar önskad mängd varmvatten med önskad temperatur. På så sätt ger EvoFlat-värmeväxlarstationer alltid användarna maximal varmvattenskomfort. Låg ansvarsrisk för konstruktörer och operatörer eftersom risken för tillväxt av legionellabakterier minimeras. 8 Inledning

9 2. Varför välja ett EvoFlat-system? 9 Varför välja ett EvoFlat-system?

10 Varför välja ett EvoFlat-system? 2.1 Från traditionell centralvärme... Energisnåla och individuellt reglerade Ett EvoFlat-system består av värmeväxlarstationer som installeras i lägenheterna i fastigheten med tre centrala stigningsrör som försörjs av en central värmekälla, normalt placerad i källaren. EvoFlat-systemet kan kopplas till en bufferttank och anslutas till valfri värmekälla i fastigheten. Det innebär att ändringar i och moderniseringar av fastighetens värmeförsörjning inte påverkar värmeväxlarstationernas funktion. Värmeväxlarstationen består av en ytterst kompakt värmeväxlare med en tryckstyrd proportionerlig regulator som levererar tappvarmvatten omedelbart samt en differentialtrycksregulator för värmeförsörjning av de enskilda radiatorerna. EvoFlat-system är det moderna alternativet till traditionella centralvärme- och tappvarmvattensystem, såsom: Centralvärmesystem med central produktion av tappvarmvatten med olje- eller gaseldade pannor eller fjärrvärme som källa. Gaseldade pannor installerade i varje enskild lägenhet för produktion av värme och tappvarmvatten. Små elektriska värmare för produktion av tappvarmvatten direkt i lägenheterna. Traditionell lösning Värmekälla och bufferttank Traditionella centraliserade värmeoch tappvarmvattensystem 10 Varför välja ett EvoFlat-system?

11 till moderna decentraliserade lösningar Värmeväxlarstation Värmeväxlarstation Värmeväxlarstation Värmeväxlarstation EvoFlatlösning Värmekälla och bufferttank EvoFlat-systemet med decentraliserad produktion av värme och tappvarmvatten 11 Varför välja ett EvoFlat-system?

12 Varför välja ett EvoFlat-system? 2.2 Jämförelse mellan traditionella centraliserade värmesystem och decentraliserade värmesystem Systemjämförelse och fördelar jämfört med individuella gas- och elvärmare Det finns ett flertal olika alternativ när man väljer energikoncept för uppvärmning och tappvarmvatten för både nya och renoverade fastigheter. Alla system har sina för- och nackdelar. Trots risken för tillväxt av farliga legionellabakterier förekommer centrala system för tappvarmvatten med integrerad termisk desinficering ytterst sällan i större lägenhetsfastigheter. Hänsyn till detta har också tagits i listan nedan, liksom andra faktorer som normalt saknas i befintliga fastigheter. Parameter EvoFlatsystem med värmeväxlare Individuell gaseldad panna Decentraliserat tappvarmvatten Centralpanna och tappvarmvatten Solkraftsproducerat tappvarmvatten Individuell mätning och fakturering Effektivt utnyttjande av värmenergi 3 3 Eliminerad risk för bakterietillväxt Individuell komfort Fullständig flexibilitet ifråga om värmekälla 3 3 Utrymmesbesparande systeminstallation 3 Minskat servicebehov 3 Säker och smidig installation Mindre komplicerad rördragning Kortare rörledningar Inga individuella vattentankar Ingen centralpanna 3 12 Varför välja ett EvoFlat-system?

13 Varför välja ett EvoFlat-system? 2.3 De huvudsakliga fördelarna med EvoFlat Driftseffektivitet, energi- och miljöhänsyn Högeffektivt med central värmekälla jämfört med individuella pannor. Inga föroreningar och koldioxidutsläpp vid anslutning till fjärrvärme. Smidig integrering med förnyelsebara energikällor med bufferttank. Optimal panndrift genom längre körningstider för brännaren. Lägre returtemperaturer med mindre tryckförlust tack vare högeffektiva värmeväxlare. Bättre utnyttjande av solkrafts- och kondensorsystem med låga returtemperaturer. Mindre värmeförlust från rör med decentraliserad vattenuppvärmning. Ingen extra pumpenergi går åt vid decentraliserad vattenuppvärmning. Inga mätarsektioner i kök eller badrum eftersom värme- och vattenmätarna integreras i stationen. Bekvämt och överskådlig kostnadsstruktur Större uppvärmningskomfort året om tack vare kontinuerlig försörjning. Större tappvarmvattenskomfort tack vare färskvattensystem i varje enskild lägenhet. Större tappningskapacitet genom att hänsyn tas till värmeväxlarstationernas storlek. Fakturering som exakt motsvarar förbrukningen med energi- och vattenmätare i de enskilda stationerna. Energisparande uppmuntras genom lättöverskådlig vatten- och värmeförbrukning. Fjärravläsningssystem för smidig registrering av förbrukning och fakturering per boendeenhet. Säkerhet och sanitär hygien Ingen öppen låga i lägenheterna (som i gaspannor). Ingen risk för gasläckage i lägenheterna. Ingen tillväxt av legionellabakterier tack vare decentraliserad momentan vattenuppvärmning. Underhåll och service Endast ett eller inga sotningsbesök (beroende på energikälla) för centralvärmeproduktion. Inget specialunderhåll krävs för de decentraliserade värmeväxlarstationerna. Smidigt underhåll: fel drabbar normalt bara ett system (en lägenhet). Installation och driftsättning Inga flödes- och differentialtrycksregulatorer i distributionssystemet. Utrymmesbesparande genom vägg- och schaktinstallation. Lägre installationskostnader med tre stigningsrör istället för fem. Lättare att åstadkomma hydronisk balans med hjälp av integrerad tryckdifferens för tappvarmvatten och uppvärmning i de separata värmeväxlarstationerna. Högeffektiv värmeöverföring med ny MicroPlate-värmeväxlare i EvoFlatstationen. Stegvis renovering av bebodda lägenheter (en lägenhet i taget). Fem monteringssteg underlättar installationen av stationerna precis när de behövs. Partiell installation och drift också möjlig. 13 Varför välja ett EvoFlat-system?

14 3. Vad är EvoFlat-systemlösningen? Hyresgäster och lägenhetsägare förväntar sig största möjliga komfort från sitt värmesystem till lägsta möjliga kostnad. De är normalt inte särskilt intresserade av vilken energikälla som används eller hur systemet fungerar. Hyresgästernas huvudsakliga krav går ut på följande: 1. Lägenheten ska hålla önskad temperatur. 2. De ska alltid ha omedelbar tillgång till hygieniskt tappvarmvatten i tillräcklig mängd. 3. Priset för detta ska vara lägsta möjliga. EvoFlat-systemet uppfyller alla dessa krav. Fjärrvärme Oberoende av energikälla Centralvärme Solkraftsproducerad värme/ värmepump Biomassa-/ kraftvärmeverkssystem 14 Vad är EvoFlat-systemlösningen?

15 Vad är EvoFlat-systemlösningen? 3.1 EvoFlat-värmeväxlarstationens funktion EvoFlat-stationen är en komplett, oberoende värmeöverföringsenhet för produktion av tappvarmvatten och uppvärmning av lägenheter och enfamiljshus. Tilloppssystemet kan drivas med alla tillgängliga värmekällor, t.ex. olja, gas eller fjärrvärme. De kan användas enskilt eller i kombination med förnybara energislag som solkraft, biomassa och värmepumpar. Individuell komfort De boende kan justera EvoFlat-stationen efter sina egna behov, vilket innebär att de enskilda användarna har möjlighet att spara energi och sänka sina kostnader. Komplett lösning EvoFlat-stationen är utrustad med alla nödvändiga komponenter och korrekt dimensionerad efter den specifika bostaden. Stationen består av tre huvudelement: Momentan produktion av tappvarmvatten, differentrialtrycksreglering av värme- och tappvarmvattensystem samt mätning av energiförbrukningen. Produktion av tappvarmvatten Stationen är utrustad med en värmeväxlare för momentan produktion av tappvarmvatten. Tappvarmvattnets temperatur regleras av multifunktionella Danfoss-reglerventiler för optimal komfort. Värmesystem En differentialtrycksregulator ingår i alla stationer för att se till att radiatorsystemet håller rätt tryck. Det kan även hända att EvoFlat är utrustad med en blandarslinga för sänkning av tilloppstemperaturen i golvvärmesystemet eller en värmeväxlare för separering av tilloppssystemet från de enskilda bostäderna. Individuell fakturering Fästen och beslag till mätaren medföljer stationen för smidig montering av mätarna. Med hjälp av dem registreras energi- och kallvattenanvändning för korrekt individuell fakturering efter förbrukning. Lättinstallerad EvoFlat-stationen är en kompakt, utrymmesbesparande enhet som innehåller all nödvändig utrustning. En komplett lösning har också den fördelen att alla komponenter väljs och placeras korrekt. Avslutningsvis sparar en monteringsklar lösning installatören installationstid och -kostnader. Hygien EvoFlat är en ytterst hygienisk lösning eftersom tappvarmvattnet produceras efter behov nära kranarna (någon lagring förekommer inte). Exempel tappvarmvattenskapacitet Kapacitet Tappningsvolym 10/45 C Tappningsvolym 10/50 C 36 kw 14,8 I/min 13,0 I/min 45 kw 18,4 I/min 16,2 I/min 55 kw 22,51 I/min 19,8 I/min 15 Vad är EvoFlat-systemlösningen?

16 Vad är EvoFlat-systemlösningen? 3.2 Huvudelementen i det decentraliserade systemet Det decentraliserade EvoFlat-systemet kan anpassas till alla tillgängliga energikällor för uppvärmning, såväl var för sig som i kombination. Huvudelementen i det decentraliserade systemet 1. Panna (eller fjärrvärmeanslutning). 2. Bufferttank. 3. Laddningspump. 4. Huvudpump. 5. Differentialtrycksregulator. 6. Värmeväxlarstation (hydraulisk anslutningsenhet). 7. Rörledningar CW Fjärrvärmenät eller 5 1 Fjärrvärmeretur Vad är EvoFlat-systemlösningen?

17 Vad är EvoFlat-systemlösningen? 3.3 Oberoende av tillgängliga energikällor Värmeväxlarstationerna är anpassade för användning med alla tillgängliga energikällor. De vanligaste typerna är: 1) Olje- eller gaseldade kondensorpannor, fastbränsle- eller pelletseldade pannor eller kraftvärmeverk för centralvärme. 2) Lokal- och fjärrvärmeanslutning med en central överföringsstation. 3) Termisk solenergi med solfångare som primär energikälla i kombination med en annan värmekälla. Kondensorpanna Variant 1 Gas-, olje- eller biomassaeldad panna Alla tillgängliga energikällor kan kombineras med varandra. Detta ger bostadsrättsföreningar och deras medlemmar en helt annan självständighet än tidigare. De kan vidta motåtgärder vid förändringar i energipriser eller -tillgång genom att byta ut föråldrad teknik mot ny energisnål teknik. Understation Variant 2 Fjärrvärme, mikronätverk och områdesuppvärmningssystem Investeringar i värmekomfort, tappvattenshygien och energieffektivitet lönar sig mycket snabbt både för hyresgäster och ägare: fastighetsvärdet stiger och avkastningen på kapitalet ökar eftersom kostnaderna sänks. Det decentraliserade systemet och värmeväxlarstationerna försörjs med varmvatten för tappvarmvatten och värme från en olje- eller gaseldad panna i källaren. Pannan kombineras med en bufferttank. Bufferttanken fungerar som ett energilager för tillfällen med hög belastning, ser till att brännarens körningstider är långa samt möjliggör tillförlitlig och ekonomisk drift av kondensorpannan. Tanken fungerar även som buffert för toppkapacitet för fastbränslepannor. Det decentraliserade systemet och värmeväxlarstationerna kan försörjas med varmvatten för produktion av tappvarmvatten och värme från en understation för fjärrvärme i källaren. Understationen drivs med fjärrvärme genom en indirekt anslutning och kombineras normalt med en bufferttank. Solkraftssystem I de flesta EU-länder går utvecklingen mot direktiv om en ökad användning av förnybara energikällor (uttryckt som konkreta värden) i nya fastigheter och vid totalrenoveringar av värmesystem. Valet faller oftast på termisk solkraft. Det solkraftsdrivna systemets kapacitet är utsatt för säsongsvariationer, vilket innebär att en bufferttank alltid fordras. Om det inte går att generera tillräckligt mycket värme från solkraftssystemet sker uppvärmningen istället med hjälp av en värmepanna eller genom anslutning till fjärrvärmesystemet. Variant 3 Kombisystem termisk solkraft med panna 17 Vad är EvoFlat-systemlösningen?

18 Vad är EvoFlat-systemlösningen? 3.4 Hydronisk balansering av EvoFlat-systemet Termix VMTD-F MIX B Termix VMTD-F-B Termix VMTD-F-I Hydronisk balans Flödesvolymerna måste balanseras så att alla konsumenter i värmesystemet kan försörjas lika. Dessa motstånd varierar i olika sektionslängder, rörkrökar, ventiler och rörkorsningar. De behöver balanseras så att systemet går energisnålt, driftsäkert och bullerfritt. Den hydroniska balanseringen av värmevattensflödet sker direkt med hjälp av radiatorventilernas förinställningsfunktioner och på den zonventil som är integrerad i stationen. Det innebär att det inte längre behövs några kompensationsventiler i rörsektionerna. Den maximala flödeshastigheten per minut för tappvarmvatten begränsas av enhetens kapacitet och den valda varmvattenstemperaturen. Vi rekommenderar infogandet av en säkerhetsventil för att kompensera eventuella tryckstegringar i tappvarmvattensystemet. (Tyska tekniska regelverk, i synnerhet de som baseras på tillämpligt dricksvattendirektiv och DIN EN 806, DIN EN 1717 och DIN 1988/DVGW-TRWI 1988 och DIN EN 12502, gäller vid anslutning till tappvattennätet och hela tappvatteninstallationens prestanda.) Komplett system De enskilda sektionerna behöver inte balanseras mot varandra. Med EvoFlat-stationer behövs inga differentialtrycksregulatorer eller reglerventiler på sektionerna. Flödeshastigheten för produktion av värmevatten styrs av antalet tappningspunkter. Värmekällans flödeshastighet styrs genom att hänsyn tas till samtidighetsfaktorerna för höghus. Med Danfoss varmvattensregulator i respektive värmeväxlarstation balanseras tryck- och temperaturfluktuationer fullständigt på primärsidan med hjälp av den integrerade differentialtrycksregulatorn, tillsammans med temperaturregulatorn. flöde retur Fastighetsanslutning 18 Vad är EvoFlat-systemlösningen?

19 Hydronisk balansering av lägenhetens värmekrets Distributionssystemet måste alltid se till att värmeenergi är tillgänglig för konsumenten, oavsett belastning, med rätt temperatur och vid rätt tryckdifferens. Erforderlig tryckdifferens måste säkerställas vid alla relevanta punkter i distributionssystemet, med början från energiproduktionen hela vägen till den minst effektiva radiatorn. Genom installation av en differentialtrycksregulator i lägenhetens värmekrets åstadkoms felfria hydroniska förhållanden. En ofta framförd åsikt, som fortfarande hörs då och då, är att ett värmesystem kan balanseras korrekt med hjälp av manuella sektionsbalansventiler och reglerpumpar. Denna åsikt har mer än en gång visat sig vara felaktig i praktiken. Utöver en korrekt inställd differentialtrycksregulator för lägenhetens värmekrets måste även de enskilda radiatorventilerna vara korrekt förinställda. Genom att differenstrycket före radiatorventilerna uppfyller tillämpliga standardkrav innebär att flödesbuller inte längre är något problem. Anslutningen på värmesidan utförs utan någon systemseparation. Värmekretsen måste anslutas med en differentialtrycksregulator för att garantera optimala tryckförhållanden och flöden i värmesystemet. Rumstemperaturen regleras med hjälp av radiatortermostaterna. Genom montering av ett termiskt ställdon med en zonventil och användning av en central manuell termostat eller programmerbar rumstermostat åstadkoms en smidig, energioptimerad reglering av värmen. 21 C 21 C 21 C Exempel på välbalanserad värmedistribution Flöde och tryck till de enskilda lägenheterna regleras korrekt med en differentialtrycksregulator. Korrekt temperatur i de olika rummen åstadkoms genom förinställningsventiler med termostatgivare på alla radiatorer. 21 C 21 C 21 C 21 C 21 C 21 C Differentialtrycksregulator ingår i samtliga värmeväxlarstationer 19 Vad är EvoFlat-systemlösningen?

20 Vad är EvoFlat-systemlösningen? 3.5 Värmeväxlarstationens utformning, nyckelkomponenter och funktioner Nyckelkomponenterna i -värmeväxlarstationen 1. Mikroplattvärmeväxlare för tappvarmvatten. 2. Multifunktionell reglerventil. 3. Differentialtrycksregulator (hydraulisk balansering). 4. Insatser för energi- och vattenmätare. 5. Filter. 6. Isolering. 7. Zonventil. Stationer med cirkulationspump utrustas med A-klasspumpar. 7 5 Exempel med Termix VMTD-F-I: Värmeväxlarens sammantagna kvalitet avgörs av hur väl samtliga använda komponenter fungerar. Huvudreglerkomponenterna från Danfoss garanterar driftsäkerheten. Kopplingsschema B Plattvärmeväxlare för tappvarmvatten. 9 Filter. 14 Givarficka, energimätare. 31 Differentialtrycksregulator. 41A Monteringsbeslag, vattenmätare ¾ x 80 mm 41B Monteringsbeslag, energimätare ¾ x 110 mm 48 Manuell avluftningsventil. 63 Filter. Cirk. 74 IHPT. Tappkallvatten CWM Fjärrvärme Tillopp Värmeenergi Tillopp Fjärrvärme Retur Värmeenergi Retur 20 Vad är EvoFlat-systemlösningen?

NIBE LUFT/VATTEN. NIBE Luft/vatten UPPVÄRMNING MED HÄNSYN TILL PLÅNBOK OCH MILJÖ

NIBE LUFT/VATTEN. NIBE Luft/vatten UPPVÄRMNING MED HÄNSYN TILL PLÅNBOK OCH MILJÖ NIBE LUFT/VATTEN NIBE Luft/vatten UPPVÄRMNING MED HÄNSYN TILL PLÅNBOK OCH MILJÖ + GRATIS ENERGI, NÅGON? Titta ut genom fönstret. Vad ser du? Gatan, huset mitt emot, träd, åkrar? Vi på NIBE ser en gratis

Läs mer

NIBE Bergvärme. En ny generation värmepumpar NIBE BERGVÄRME 1

NIBE Bergvärme. En ny generation värmepumpar NIBE BERGVÄRME 1 NIBE Bergvärme En ny generation värmepumpar NIBE BERGVÄRME 1 NIBE BERGVÄRME 2 + Solvärme under jorden en enorm energireserv som bara väntar på att utnyttjas. Titta ut genom fönstret. Vad ser du? Gatan?

Läs mer

NIBE Luft/vatten-värmepumpar. Hämta gratis energi från utomhusluften

NIBE Luft/vatten-värmepumpar. Hämta gratis energi från utomhusluften NIBE Luft/vatten-värmepumpar Hämta gratis energi från utomhusluften NIBE AIR/WATER 2 + Gratis energi, någon? Titta ut genom fönstret. Vad ser du? Gatan, huset mitt emot, träd, åkrar? Vi på NIBE ser en

Läs mer

20 år. En trygg investering för din bostad - år efter år. Danfoss värmepumpar. varme.danfoss.se. av energibesparing MAKING MODERN LIVING POSSIBLE

20 år. En trygg investering för din bostad - år efter år. Danfoss värmepumpar. varme.danfoss.se. av energibesparing MAKING MODERN LIVING POSSIBLE MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Danfoss värmepumpar En trygg investering för din bostad - år efter år 20 år av energibesparing Med en beräknad livslängd på mer än 20 år kommer investeringen i en Danfoss

Läs mer

NIBE Luft/vatten-värmepumpar. Hämta gratis energi från utomhusluften

NIBE Luft/vatten-värmepumpar. Hämta gratis energi från utomhusluften NIBE Luft/vatten-värmepumpar Hämta gratis energi från utomhusluften NIBE AIR/WATER 2 + Gratis energi, någon? Titta ut genom fönstret. Vad ser du? Gatan, huset mitt emot, träd, åkrar? Vi på NIBE ser en

Läs mer

NIBE Frånluft. En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1

NIBE Frånluft. En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1 NIBE Frånluft En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1 2 NIBE FRÅNLUFT + Varför kasta bort energi när man kan återvinna den? En frånluftsvärmepump är i princip ett energiåtervinningssystem. Den tar

Läs mer

NIBE Frånluft EN NY GENERATION VÄRMEPUMPAR

NIBE Frånluft EN NY GENERATION VÄRMEPUMPAR NIBE Frånluft EN NY GENERATION VÄRMEPUMPAR + VARFÖR KASTA BORT ENERGI NÄR MAN KAN ÅTERVINNA DEN? En frånluftsvärmepump är i princip ett energiåtervinningssystem. Den tar upp energi från den varma inomhusluften

Läs mer

NIBE Frånluft. En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1

NIBE Frånluft. En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1 NIBE Frånluft En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1 2 NIBE FRÅNLUFT + Varför kasta bort energi när man kan återvinna den? En frånluftsvärmepump är i princip ett energiåtervinningssystem. Den tar

Läs mer

Bosch Värmepumpar, juni 2014. Bosch Värmepumpar. Trygg värme från säker källa

Bosch Värmepumpar, juni 2014. Bosch Värmepumpar. Trygg värme från säker källa Bosch Värmepumpar, juni 2014 Bosch Värmepumpar Trygg värme från säker källa Bosch ditt trygga val för värme och varmvatten Störst i Europa och med över 100 års erfarenhet av värme. Robert Bosch började

Läs mer

Reviderad utgåva 2009. Värme i villan

Reviderad utgåva 2009. Värme i villan Reviderad utgåva 2009 Värme i villan 2 Andreas Bylund/Folio Innehåll Värme i villan 4 Att köpa hus 6 Att bygga nytt 8 Husets klimatskal 10 Ventilation 12 Värmespridningen i huset 14 Anpassad värme med

Läs mer

NIBE FRÅNLUFT. NIBE Frånluft. En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1

NIBE FRÅNLUFT. NIBE Frånluft. En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1 NIBE FRÅNLUFT NIBE Frånluft En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1 2 NIBE FRÅNLUFT Varför kasta bort energi när man kan återvinna den? En frånluftsvärmepump är i princip ett energiåtervinningssystem.

Läs mer

Lindab Solus Systembeskrivning

Lindab Solus Systembeskrivning Säkerställer en snabb återbetalning på din investering Lindab beskrivning Det självklara valet helt enkelt Bild 1. Lindabs aktiva kylbaffel. Vad är Lindabs -system? Att minimera energikostnaderna för värme

Läs mer

För husägaren. Bosch Värmepumpar Trygg värme från säker källa

För husägaren. Bosch Värmepumpar Trygg värme från säker källa 1 För husägaren Bosch Värmepumpar Trygg värme från säker källa Innehåll Val av uppvärmningssystem...4 Miljövänlig värme...6 Välja rätt värmepumpstyp...8 Ekonomi & besparing...10 Produkter Berg-, Sjö- &

Läs mer

Värme i villan 4. Att köpa hus 6. Att bygga nytt 8. Husets klimatskal 10. Ventilation 12. Värmespridningen i huset 14

Värme i villan 4. Att köpa hus 6. Att bygga nytt 8. Husets klimatskal 10. Ventilation 12. Värmespridningen i huset 14 Värme i villan Publikationer utgivna av Energimyndigheten kan beställas eller laddas ned via www.energimyndigheten.se eller beställas genom att skicka e-post till energimyndigheten@cm.se eller per fax:

Läs mer

Så fungerar fjärrvärme

Så fungerar fjärrvärme Fjärrvärmehandboken Innehåll 4 Fjärrvärmens idé 5 Så fungerar fjärrvärme 7 Olika kopplingsprinciper 8 En effektiv fjärrvärmecentral 9 Skötsel av fjärrvärmeanläggningen 10 Den tvåstegskopplade fjärrvärmecentralen

Läs mer

Innehåll. Värme i villan... 5. Huset... 6. Distributionssystem... 10. Byte av distributionssystem... 13. Jämnare temperatur med styrsystem...

Innehåll. Värme i villan... 5. Huset... 6. Distributionssystem... 10. Byte av distributionssystem... 13. Jämnare temperatur med styrsystem... Värmeivillan Innehåll Värme i villan.......................................................... 5 Huset.................................................................... 6 Distributionssystem...............................................

Läs mer

Reviderad utgåva 2006. Värme i villan

Reviderad utgåva 2006. Värme i villan Reviderad utgåva 2006 Värme i villan 2 Andreas Bylund/Folio Innehåll Värme i villan 4 Att bygga nytt 6 Klimatskalet 8 Ventilation 10 Värmespridningen i huset 12 Anpassad värme med styrsystem 16 Elvärme

Läs mer

STORA VÄRMEPUMPS- BOKEN

STORA VÄRMEPUMPS- BOKEN STORA VÄRMEPUMPS- BOKEN NYTTIG KUNSKAP, VÄGLEDNING OCH INSPIRATION NÄR DU FUNDERAR PÅ ATT KÖPA VÄRMEPUMP Innehåll Inledning 5 Energispartips 6 KAPITEL 1 Grundläggande om värmepumpar 7 Värmepumpen en klok

Läs mer

fjärrvärmecentralen kopplingsprinciper Rapport 2009:3

fjärrvärmecentralen kopplingsprinciper Rapport 2009:3 fjärrvärmecentralen kopplingsprinciper Rapport 2009:3 FJÄRRVÄRMECENTRALEN KOPPLINGSPRINCIPER Rapport 2009:3 ISSN 1401-9264 2009 Svensk Fjärrvärme AB Art nr 09-03 Innehållsförteckning 1. Allmänt... 5

Läs mer

20 C men hur och till vilken kostnad i Sverige? Energikunskap 10 p. Fall 3

20 C men hur och till vilken kostnad i Sverige? Energikunskap 10 p. Fall 3 20 C men hur och till vilken kostnad i Sverige? Energikunskap 10 p. Fall 3 Stefan A. Johansson Uppsala universitet Helsingborg 2004-05-05 stefanajohansson@yahoo.se 1 Sammanfattning Energi som inte används

Läs mer

Varför en handbok i tappvarmvattenberedning?

Varför en handbok i tappvarmvattenberedning? Inledning Varför en handbok i tappvarmvattenberedning? - Jo, vi vill förmedla vår kunskap kring tappvarmvattenberedning och presentera en funktionslösning för just ditt behov. Målsättningen med den här

Läs mer

Drift och skötselanvisning Primex Villa IQ

Drift och skötselanvisning Primex Villa IQ 2006-09 Drift och skötselanvisning Primex Villa IQ Avstängning värmesystem Avstängning värmesystem retur/filter tillopp Avstängning kallvatten/ Filter kallvatten Avstängning varmvatten Termometer värmesystem

Läs mer

Fjärrvärmeanslutna byggnaders värme- och varmvattensystem samverkan, komfort och sårbarhet

Fjärrvärmeanslutna byggnaders värme- och varmvattensystem samverkan, komfort och sårbarhet ISRN LUTMDN/TMHP--07/7052--SE ISSN 0282-1990 Fjärrvärmeanslutna byggnaders värme- och varmvattensystem samverkan, komfort och sårbarhet Per-Olof Johansson Licentiatavhandling Avdelningen för Energihushållning

Läs mer

din fjärrvärmecentral

din fjärrvärmecentral din fjärrvärmecentral en handbok för dig som sköter värmen i huset Rapport 2004:1 DIN FJÄRRVÄRME- CENTRAL En handbok för Dig som sköter värmen i huset ISSN 1401 9264 2004 Svensk Fjärrvärme AB Art nr 041111

Läs mer

HANDBOK. Ånga och Kondensat UTGÅVA 2 2004. Kunskap och nytänkande inom värme, kyla och process.

HANDBOK. Ånga och Kondensat UTGÅVA 2 2004. Kunskap och nytänkande inom värme, kyla och process. HANDBOK UTGÅVA 2 24 Ånga och Kondensat Kunskap och nytänkande inom värme, kyla och process. Grafisk utformning/produktion: Peter Lundberg Förord Denna handbok utgör en bearbetning av tidigare utgåvor och

Läs mer

ALTHERMA LUFT/VATTEN VÄRMEPUMP DEN INTELLIGENTA VÄGEN TILL KOMFORT

ALTHERMA LUFT/VATTEN VÄRMEPUMP DEN INTELLIGENTA VÄGEN TILL KOMFORT ALTHERMA LUFT/VATTEN VÄRMEPUMP DEN INTELLIGENTA VÄGEN TILL KOMFORT VERKNINGSGRAD & LÖNSAMHET MED STÄNDIGT STIGANDE ENERGIPRISER Folk blir mer och mer medvetna om värmekostnaden. Traditionella uppvärmningssystem

Läs mer

Allmänt om golvvärme. Komfort och funktion. Kvalitet och enkelhet

Allmänt om golvvärme. Komfort och funktion. Kvalitet och enkelhet Luftburen Golvvärme Allmänt om golvvärme Komfort och funktion Att golvvärme är den mest bekväma formen av uppvärmning är de flesta överens om. Hela golvet fungerar som värmeavgivande yta. Värmen sprids

Läs mer

fjärrvärmecentralen utförande och installation

fjärrvärmecentralen utförande och installation fjärrvärmecentralen utförande och installation Tekniska bestämmelser F:101 Februari 2014 FJÄRRVÄRMECENTRALEN UTFÖRANDE OCH INSTALLATION Tekniska bestämmelser f:101 Februari 2014 isbn 978-91-85775-22-4

Läs mer

Gemina Termix VVX-I Fjärrvärmeunit med värmeväxlare för rumsuppvärmnng och värmeväxlare för tappvarmvatten.

Gemina Termix VVX-I Fjärrvärmeunit med värmeväxlare för rumsuppvärmnng och värmeväxlare för tappvarmvatten. Användarhandledning Gemina Fjärrvärmeunit med värmeväxlare för rumsuppvärmnng och värmeväxlare för tappvarmvatten. Innehållsförteckning CE försäkran............................... 2 Varningar..................................

Läs mer

Utbildningskompendium LUNDAGROSSISTEN VVS-KUNSKAP. steg2. Ver. 2014-03-11

Utbildningskompendium LUNDAGROSSISTEN VVS-KUNSKAP. steg2. Ver. 2014-03-11 Utbildningskompendium LUNDAGROSSISTEN VVS-KUNSKAP steg2 Ver. 2014-03-11 LUNDAGROSSISTEN VVS-KUNSKAP STEG 2 Lundagrossistens utbildningskompendium VVS STEG TVÅ är en fortsättning på utbildningskompendium

Läs mer