Mälaröarnas Alpina Skidklubb (MASK) Verksamhetsberättelse 2008/2009

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Mälaröarnas Alpina Skidklubb (MASK) Verksamhetsberättelse 2008/2009"

Transkript

1 Mälaröarnas Alpina Skidklubb (MASK) Verksamhetsberättelse 2008/2009 Allmänt Klubben har under verksamhetsåret haft 10 protokollfördra styrelsemöten. Under verksamhetsåret har klubben bytt administratör. Vid verksamhetsårets början satt Gunilla Hallerström kvar till dess att klubben hade hittat en ersättare. Maria Pettersson tog tjänsten i augusti men insåg efter en månad att hon inte kunde kombinera arbetet med sina studier. Gunilla kunde ställa återinträda till klubbens stora tacksamhet. I november tillträdde Unni Gustafsson tjänsten som klubbadministratör. Tack vare att Unni sedan länge känner klubben och vår verksamhet har hon snabbt kommit in i arbetet och skött detta med bravur. Ekebyhovsbackens drift har i år liksom ett antal tidigare år skötts av Egone Seibel, vilket har givit stabilitet, god servicenivå och tillgänglighet i anläggningen. Egone har aviserat att han sannolikt inte kommer att stå till förfogande nästa säsong. Klubben vill, om Egone fullföljer detta beslut, framföra sitt stora TACK för det engagemang som Egone visat MASK och Ekebyhovsbacken. Vi står inför en enorm utmaning att säkerställa att vi kan lägga snö och sköta driften i anläggningen kommande vinter. Diskussioner förs inom styrelsen om hur vi kan säkra detta och sökande efter en driftsansvarig har inletts. Mask har under året haft 779 aktiva medlemmar. Ekebyhovsbacken Säsongen 08/09 startade lite senare än vanligt, och orsaken till det var att kung Bore bestämt sig för sen ankomst. Det var först på julafton som kylan kom och redan på juldagen var snösprutningen igång tack vare att ideella krafter snabbt och utan tankar på julledigt drog igång snökanonerna och lade backen i en vacker dimma. Tidigare år har strategin varit att fokusera på att spruta en nerfart klar med snö för att snabbt kunna öppna anläggningen. Det fick dock till effekt att snösprutningen fortsatte medan allmänhet och klubb åkte och tränade i backen, vilket bland annat stred mot säkerhetsaspekten. I år prövades därför för första gången ett nytt tillvägagångssätt och tre nerfarter gjordes helt klara innan anläggningen öppnade. Det visat sig att strategin varit riktig och trots varmare perioder har anläggningen kunnat hålla öppet mellan 10 januari 22 mars för allmänheten och klubben har kunnat nyttja backen ytterligare en knapp månad. I mitten på maj försvann den allra sista gnuttan snö i backen Snösprutningen ägde rum under en period då många medlemmar var bortresta.. Detta gjorde att ett fåtal snögubbar och snögummor fick ta ett stort ansvar och drog ett stort lass för att vi skulle lyckas med det som är själva förutsättningen för klubben att fylla backarna med snö. Till dessa medlemmar, som generöst gav av sin lediga tid framförs härmed ett uppriktigt och varmt tack.

2 Trots att anläggningen var öppen i 2,5 månader har inte allmänheten besökt backen i den omfattning som skulle behövas. För att kunna utveckla anläggningen för framtiden, och göra de investeringar som kommer att behövas, är allmänheten en förutsättning. En önskvärd ökning av allmänheten är 300% för att fortsatt vara en konkurrenskraftig anläggning i Stockholm. Under hösten eldades starthuset upp och styrelsen beslutade att inte bygga upp det och under säsongen har åkarna fått starta under bar himmel. Styrelsen funderar över olika alternativa lösningar inför säsongen 09/10. Belysningsarmaturer har i två av nerfarterna gåtts igenom och renoverats där behov har funnits. Vidare har en ny belysningsstolpe vid nya liften satts i drift. Backen har sökt, och fått beviljat, anslag från Vattenfall vilket har använts till att köpa in en snökanon som effektiviserar snösystemet. Snökanonen har placerats i Sjötunabacken. Arbetsdagar har genomförts med god tillströmning av medlemmar. De som deltagit har på ett positivt och generöst sätt bidragit till att underhålla och iordningsställa backen inför säsongen. Träningsverksamheten Summering av den gångna säsongen och framåtblick Så kom äntligen vintern åter, eller i alla fall, tillräckligt bra förutsättningar för att skapa vinterlika förhållanden på hemmaplan! Snöträningen i hemmabacken kom igång den 9 januari och sista träningspasset kördes den 17 april! Snö hemma medför också ett ökat intresse och tillströmning av barn som vill börja träna! Under säsongen så har vi haft ca 190 åkare i aktiv snöträning, och även fått många som kört sina första premiärtävlingar. Av våra 47 D-åkare så stod 37 stycken vid startgrinden under säsongen och många körde flera helger i Stockholm Cup! Men alla som är involverade i denna verksamhet vet att alpin tävlingsidrott är en året runt verksamhet. Barmarksträningen för A/J drog i gång i början på maj och därefter kördes trefem pass i veckan. Övriga grupper startade barmarksträningen vid skolstarten med bra aktivitet och glädjande även att de allra yngsta åkarna (E) hade ett par barmarkspass för att lära känna varandra och ha kul ihop. Det ökade fokuserandet på barmarksträningen har gett effekt framförallt i de äldre grupperna där barmarksträningen nu bedrivs året runt och alla åkare har tillgång till egna skräddarsydda träningsprogram. Under året har vi fortsatt samarbetat med övriga Stockholmsklubbar både kring barmark och snöträning samt arrangerat ett antal utbildningstillfällen för åkare och tränare. Avslutningsvis så vill träningsansvarig passa på att tacka ALLA som bidragit i träningsverksamheten för allt ert engagemang och all tid ni lägger ner för att ge våra ungdomar bra förutsättningar att utvecklas inom den alpina sporten. Inför den kommande säsongen så har vi en del utmaningar (se längre ner) men också mycket positivt att glädjas över. Positivt är att vi inför kommande säsong har tre åkare som kommit in på skidgymnasium och att vi har några av landets bästa blivande J1:or (-94) och A1:or (-96) samt många duktiga och lovande yngre åkare. Att få dem och alla andra att utvecklas vidare

3 och tycka att skidåkning och alpint tävlande är riktigt skoj är det som driver alla oss som lägger ner mycket tid och resurser i träningsverksamheten i klubben. Lägerverksamheten Klubben arrangerade under försäsong fem olika träningsläger i Bispingen (Inomhus), Sölden (2 veckor), Tärnaby och Hamra/Funäsdalen. Förhållandena under samtliga läger har varit mycket bra och samtliga läger har fått bra betyg vid de uppföljningar som har gjorts. Självklart finns det saker som vi kan göra ännu bättre och de ska vi ta med oss till de kommande lägren. I Hamra/Funäsdalen har vi samarbetat med Per och Jens Wilhelmson för att krydda träningen för framförallt de lite äldre åkarna och med fokus på fart! Att få träna fart på Funäsdalsberget i december på snöförhållanden som är nästan overkligt bra lever kvar i minnet en hel säsong! Totalt så har klubben erbjudit snölägerdagar under försäsongen. Under kommande säsong kommer vi att fortsätta att nyttja det goda samarbete som har etablerats på respektive träningsort. Tack alla som så engagerat arbetat med planering och genomförande av våra läger. Barmarksträning Barmarksträningen är den viktigaste delen av träningsåret. Ju äldre åkarna blir desto tydligare ser man de som skött sin fysträning genom åren, framförallt när det gäller de äldre åkarna B samt A-Junior. Ett stort tack till Matilda och Maria för A/J och Susanne med flera för B som lagt all tid och engagemang att få våra åkare i bra fysisk form. Barmarksträningen har också kryddats med gemensamma träningar mellan klubbar och då främst HSK som vi haft ett träningsutbyte med på utomhus och på gym. Detta har varit mycket uppskattat. Många av de yngre åkarna håller också på med en eller flera andra sporter, vilket är mycket positivt. Trots detta så är det mycket glädjande att se den aktivitet som varit i C/D/Egrupperna ute i backen Det viktigaste i dessa åldrar är inte VAD man tränar, utan ATT man tränar och håller i gång som en naturlig del i vardagen. Eller som nån sa att lära sig leva med träning Det som varit mindre bra under säsongen är den tilldelning av halltider som klubben fick i Närlunda skolan, varför denna träning uteblev. Inför kommande säsong hoppas vi kunna få tillbaka våra normala tider! Samarbete med Akademi Alpint och andra träningsinitiativ Under säsongen har vi fortsatt samarbetet med Akademi Alpint och andra träningsinitiativ för att stötta träningen för de åkare med höga ambitioner. Detta kommer att fortsätta och troligtvis ökas ytterligare! Bland de mest ambitiösa juniorerna i Stockholm så saknas fortfarande ett klubböverskridande upplägg som fungerar i praktiken. Åkarunderlaget är för litet för egna klubbupplägg och ambitiösa upplägg och ansatser görs varje år men stupar tyvärr ofta av en eller annan anledning. Att detta är en individuell sport med mycket särintressen blir ofta väldigt tydligt när det gäller att knyta ihop säcken!

4 Snöträning i hemmabacken och på annan ort Drygt tre månaders snöträning i hemmabacken med start i början av januari och slut i senare delen av april känns mycket positivt! Vi har haft mycket snö i backen, tyvärr har det inte varit så kompakt och hårt som vi alltid önskat. Men trots det så har vi kunna träna och åka väldigt mycket skidor i backen. Tyvärr så avtar aktiviteten efter sportlovet, trots att det är då det börjar bli som finast att åka skidor och de roligaste tävlingarna återstår. Vi behöver arbeta vidare med att hålla intresset uppe längre in på säsongen. I år tog Dan Söderman det ännu inte instiftade priset Ända in i kaklet -priset för senaste träningspasset. Tydligare tränarroller i grupperna och bättre schemaläggning bland träningstiderna har också medfört att det blivit bättre samordning och mindre trängsel i backen. Träningsutbytet mellan några klubbar har varit mycket positivt som innebär att vi får gäståkare till vår backe samtidigt som vi får möjlighet att träna i andra backar. Detta är något vi skall fortsätta utveckla till kommande säsong. Sist men inte minst skall också nämnas den starkt växande vuxenträningen som fått extra fart under säsongen under Pelle Fischerströms ledning och idoga arbete. Mycket uppskattat från alla som varit med. Kanske inte så mycket kantvinklar och bålstabilitet men desto mer fokus på riktigt skoj! Härligt initiativ. Anställda tränare i tävlingsgrupperna Inför säsongen så har vi fortsatt att utveckla tränarstaben i B-tävling samt A-Junior tävling med anställda tränare. Sussi Åkers som tränare för B gruppen och Maria Pettersson och Matilda Rapaport som tränare i A-Junior. Detta har varit mycket positivt för åkarna och har ytterligare vässat träningen i grupperna. Inför kommande säsong så försvinner tyvärr Matilda och Maria på studier och utlandsarbete och arbetet pågår att hitta ersättare för dem. Vill passa på att rikta ett varmt tack för allt engagemang och driv ni fört med er in i gruppen och den grund som ni byggt upp för fortsatt träningsutveckling hos åkarna. Utbildning av tränare Utbildningssatsningarna under den gångna säsongen har varit låg. Men inför den kommande säsongen så kommer klubben att stärka upp utbildningssatsningarna framför allt för att erbjuda fler tränare i de yngre grupperna tränarutbildning. Utbildningen sker under Svenska Skidförbundets försorg genom deras SATU-program. Klubben har också genom Idrottslyftet möjlighet att få bidrag för de tränare som vi väljer att skicka på utbildning. Kompetensöverföringen mellan tränare måste vi fortsätta att arbeta vidare med. Det kan handla om både stora och små insatser, tips, idéer, övningar och pedagogik, bansättning, etc.

5 Tävlingsverksamheten Vi kan konstatera att tävlingsverksamheten även detta år fungerat bra. Vi arrangerade 7 tävlingar på hemmaplan med framgång. Nästan traditionsenligt arrangerade vi tillsammans med Huddingen även i år YJSM med stor framgång. Stafettpinnen lämnas dock över till andra klubbar nästa säsong. Förhoppningsvis kan vi framöver söka lite större tävlingar med FIS-status i framtiden. Årets stora händelse var att vi äntligen fick ett nytt tidtagningssystem till klubben. Nu känns det som att vi kan genomföra våra tävlingar utan några större orosmoment. Vi genomförde KM sista helgen i mars och tack vare våra pistörer fanns det tillräckligt med snö för en trevlig familjedag. Uppslutningen var sisådär men totalt tävlade och minglade, ca 85 barn och vuxna. Tävlingsframgångar under den gångna säsongen Stockholm Cup (D) Sophie Aniansson 5:a och Anna Salomon 10:a. Totalt 37 tävlande! LVC (C) Emma Arledal 8:a, Erik Risberg, 16, Lukas Karlberg 17 LVC (B) Emma Beckman 1:a, Hedda Ekstrand 8:a, Sebastian Arledal 8:a LVC Final (B) Emma Beckman 1:a (SG), 2:a (GS), 3:a (SL), Sebastian Arledal 8:a (GS), Hedda Ekstrand 12:a (GS), Amanda Stenberg och Carin Runefeldt runt 20 USM (A) Joanna Wallén 3:a, Helena Rapaport 5:a, Fanny Ekstrand 11:a, Martin Sällström 3:a Region 4 Touren (A), Joanna Wallén 3:a, Helena Rapaport 4:a, Martin Sällström 1:a USM-final Joanna Wallén 7:a GS och Martin Sällström 4:a SL Joanna Wallén och Martin Sällström uttagna i Team Future, bra resultat i Val D Isére 3 antagna på skidgymnasium Calle Östblom (Järpen), Tintin Sundfeldt (Sollefteå), Johan Malmgren (Tärnaby) Bra resultat i Ross-knocken! Sebastian Arledal 2:a, Hedda Ekstrand 4:a, Amanda Stenberg 7:a Seger i Ingemar Trofén (Sebastian Arledal), Emma Arledal 4:a Mid Sweden Race Sebastian Arledal 2:a Miss Rossignol Emma Beckman 10:a Sanna Kling tävlade i en Europacuptävling i Funäsdalen. Det är första gången MASK har representation på denna nivå. Sanna togs även ut till Universiaden i Kina. Trivselkommittén Trivselkommittén under säsongen har bestått av Susanne Sundfeldt, Eva Wickbers, Fredrik Hellerström, Gunilla Martinsson, Mia Westin och Annica Karlberg Säsongen har präglats av god snötillgång och därmed goda möjligheter för trivseln i klubben. Lagledarna har gjort ett jättefint jobb med att hålla ihop sina grupper och varit länken mellan tränare och föräldrar/barn. De har varit behjälpliga i backen vid träningar och tävlingar, ordnat föräldramöten, sett till att bemanna Café Sjötuna såväl i veckorna som på tävlingar. Samt inte minst har de hjälpt till att bemanna upp snösprutningen med B-förare. Tack alla lagledare för ett fint jobb!

6 Två olika tillfällen med bytardagar arrangerades. Tyvärr var båda något glest besökta. Dock vet vi att behovet av att köpa begagnad utrustning kvarstår, varför vi kommer att satsa även nästa år på bytardagar inom klubben samt annonsera mera på webben. Vid det stora Klubblägret i Hamra i november fanns Trivselkommittén med delvis i planeringen och fanns på plats för att bidra till verksamheten i form av T-shirts till alla och allmän uppbackning till lägerverksamheten. Två olika webshopar för kläder i klubbens färger och med klubb-logga har tagits fram och ligger på vår nya hemsida (http://www1.idrottonline.se/default.aspx?id=211550\om Mask\Klubbkläder). (Tidigare En webshop med fritidskläder, underställ och skidjackor via reklamfirman Daylight. Och en webshop med skidställ(överdragskläder) via BeyondX. Kläderna fanns med för visning på klubblägret. Café Sjötuna har bemannats av föräldrar under veckorna och av betald ungdomspersonal på ett mycket bra sätt. Cafét har varit öppet alla dagar som liftarna varit igång. Cafét har varit ett mycket välbesökt och omtyckt ställe. Framförallt på våra tävlingar (8 st). har Cafét givit klubben ett bra tillskott till klubbkassan. Våra huvudleverantörer Ica Tappström och Solna Korv har skött leveranserna mycket bra, varorna har kommit innanför dörren till oss med hjälp av endast telefon och mail. Detta har besparat kommtténs ledamöter mycket arbete. KM arrangerades i år den 29 mars. Ett välordnat och uppskattat arrangemang med många fina insatser både från barn och äldre deltagare. Cafét var öppet och serverade gulaschsoppa och kladdkaka i parti och minut. Som avslutning anordnades den årliga TackFörHjälpenFesten den 30 maj där alla som hjälpt till under säsongen lite utöver det vanliga var inbjudna. Festen var som vanligt mycket lyckad. Marknadskommittén Under 2009 har sju personer varit aktiva i kommittén, Michael Tranell, Christian Salamon, Kim Hansson, Pernilla Janlert, Lina Ahlstrand, Lotta Tornberg och Åsa Olofson Risberg Marknadskommitténs arbete kan delas in i två huvudområden; marknads kommunikation och sponsringsarbete. Sponsringsarbetet är fokuserat på att hitta företagssponsorer till klubben. För verksamhetsåret har klubbens företagssponsorer varit; Vattenfall Oriflame Kungsleden AB Alpint Alpint Nordic AB

7 MASK var en av de klubbar som fick snösposnringsbidrag från Vattenfall under säsongen 08/09. Bidraget var på : - för vilket en snökanon med egen kompressor har införskaffats vilket förenklade och förbättrade snöläggningen väsentligt. I samband med Vattenfalls snösponsrings projekt har klubben medverkat i reklam sammanhang tillsammans med vattenfall. Samarbetet med Vattenfall har varit mycket positivt för klubben. Förutom de etablerade företagssponsorerna har klubben ett antal företag som bidrar med både material och tid samt olika former av rabatter. Exempel på sådana sponsorer är Ekerö Energi AB, Sjögrens VVS AB, ICA Tappström, Tre E AB och TKM Elteknik AB. Vi har också erhållit sponsring i form av vinster till lotterier. Förutom utlottningspriser på våra tävlingar har kommittén arrangerat lotterier på våra läger vilket givit ett klart positivt bidrag till klubben. Utlottningspriser har vi fått från Björn Borg, och Alpint. I Sponsringsarbetet ingår också företagsarrangemang i backen. Tyvärr har inga företagsarrangemang hållits under året. Marknads kommunikation syftar framförallt på att informera och entusiasmera kring backen och backens öppethållande. I Mälarö Nytt har Klubben och backen profilerats i redaktionell text. Både SvD och Dagen Nyheter har tagit med information om backens öppethållande i sina nättidningar. Information om backens öppethållande kring Sportlovet spreds också via affischering på skolorna i västerort samt på Ekerö. Ingen avgiftsbelagd annonsering har skett under året. Tre stycken s.k. Beach Flaggor med klubbens logga har införskaffats under året. Privata sponsorer stod för halva kostnaden av flaggorna.

Tävlingssäsongen 2015 U14

Tävlingssäsongen 2015 U14 Tävlingssäsongen 2015 U14 Hösten: Försäsongen Hej alla, det har varit en diskussionsfyllt höst. Många synpunkter har vädrats och olika åsikter växlats i samtal och möten. Få saker blir precis som alla

Läs mer

Styrelsen har haft 8 protokollförda möten under säsongen

Styrelsen har haft 8 protokollförda möten under säsongen Handbollsklubb Sida 1 av 6 Verksamhetsberättelse Ljunghusens Handbollsklubb, säsongen 2013/2014 Styrelse Klas Olsson, ordförande tom februari Jan Persson, ordförande from mars Carina Ostrander, sekreterare

Läs mer

Regler och Riktlinjer för Tävlingar inom Stockholm 2014. Beslut 2013-11-12

Regler och Riktlinjer för Tävlingar inom Stockholm 2014. Beslut 2013-11-12 Regler och Riktlinjer för Tävlingar inom Stockholm 2014 Beslut 2013-11-12 Innehåll Tävlingsstruktur 2014... 3 Beslut 2014... 4 Öppna tävling för anmälan... 4 Sista dag för anmälan... 4 Efteranmälan...

Läs mer

KLUBBNYTT. Äntligen dags för en ny säsong! Nyhetsbrev till dig som är medlem i Saltsjöbadens Slalomklubb

KLUBBNYTT. Äntligen dags för en ny säsong! Nyhetsbrev till dig som är medlem i Saltsjöbadens Slalomklubb KLUBBNYTT Nyhetsbrev till dig som är medlem i Saltsjöbadens Slalomklubb September nr 1 2011/2012 www.saltisslalom.nu Äntligen dags för en ny säsong! Hoppas att ni medlemmar har haft en lång och skön sommar

Läs mer

Verksamhetsberättelse. Upplands Skidförbund 2012-2013

Verksamhetsberättelse. Upplands Skidförbund 2012-2013 Verksamhetsberättelse Upplands Skidförbund 2012-2013 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Röstlängd... 3 Introduktion... 4 Sammanfattning... 5 Styrelsens sammansättning mm.... 5 Kommittéernas

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Juniorkommittén

Verksamhetsplan 2015 Juniorkommittén Verksamhetsplan 2015 Juniorkommittén Nulägesanalys Det blev en framgångsrik juniorverksamhet på Melleruds GK under 2014, även om antalet juniorer var mindre än förväntat. Under 2014 hade vi på Melleruds

Läs mer

Notera Barnet(n)s och föräldrars namn Bostadsadress(er) Telefonnummer hem o mobil

Notera Barnet(n)s och föräldrars namn Bostadsadress(er) Telefonnummer hem o mobil Kenty pojkar födda 2002 Föräldramöte 21 april - Välkomna! Kommunikation Notera Barnet(n)s och föräldrars namn Bostadsadress(er) Telefonnummer hem o mobil Mailadresser. Träningstid Onsdag kl 17.00-18.30

Läs mer

Utvärdering COL 2013/2014

Utvärdering COL 2013/2014 Utvärdering COL 2013/2014 När är det bäst att arrangera COL-fester? Vardagar eller helger? Vardagar innebär att vissa måste gå hem tidigare, medan helger ofta krockar med tävlingar eller andra resor. Festerna

Läs mer

PLATSANNONS. Hur vill du ha tidningen???

PLATSANNONS. Hur vill du ha tidningen??? PLATSANNONS Är det någon som vill jobba extra i Bergebo i cafeterian? Hör av Er till GunMarie eller Lena i kiosken. Hur vill du ha tidningen??? Tycker du det räcker att läsa DGoIF-Nytt på Internet?..då

Läs mer

ISRACING-MÖTE I Östersund 2004-04-17

ISRACING-MÖTE I Östersund 2004-04-17 ISRACING-MÖTE I Östersund 2004-04-17 Närvarande: Se sid 4 1. Mötets öppnande Lukas hälsade alla välkomna och öppnande mötet. Sverker Olsson Ordförande i hälsade även han välkommen och berättar lite om

Läs mer

Org nr 894700-4944. Årsredovisning. för räkenskapsåret 2002-10-01-2003-09-30

Org nr 894700-4944. Årsredovisning. för räkenskapsåret 2002-10-01-2003-09-30 Byske Skidklubb Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2002-10-01-2003-09-30 Byske Skidklubb 1(6) Styrelsen för Byske Skidklubb får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2002-10-01-2003-09-30.

Läs mer

Protokoll längdrådsmöte

Protokoll längdrådsmöte Quality Airport Hotel Arlanda 2014 05 26 Protokoll längdrådsmöte Närvarande: Cathrine Engman Göran Nilsson Karin Ersson (via telefon) Joakim Abrahamsson (via telefon) Johan Sares Lars Selin (via telefon)

Läs mer

Strängnäs GF Verksamhetsberättelse

Strängnäs GF Verksamhetsberättelse 2014 Strängnäs GF Verksamhetsberättelse Året som gått Strängnäs GFs gångna år har sett annorlunda ut än tidigare år. Nya samarbeten har skapats, förändring i träning- och tävlingsplanering samt att föreningen

Läs mer

Strategi för att uppnå Junior & Elitverksamhetens vision och mål.

Strategi för att uppnå Junior & Elitverksamhetens vision och mål. Innehåll Verksamhetsplan Junior- och Elitverksamheten vid Sölvesborgs GK...3 Vision...3 Målsättning t o m 2015...3 Strategi för att uppnå Junior & Elitverksamhetens vision och mål....3 Värdegrund...4 Handlingsplan

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Åkers Hembygdsförening år 2006

Verksamhetsberättelse för Åkers Hembygdsförening år 2006 Sida 1 (5) Verksamhetsberättelse för Åkers Hembygdsförening år 2006 Åkers Hembygdsförenings styrelse lämnar för verksamhetsåret 2006 följande verksamhetsberättelse. Årsmötet genomfördes den 29 mars 2006

Läs mer

Till vattenskidskolans elever och föräldrar.

Till vattenskidskolans elever och föräldrar. Till vattenskidskolans elever och föräldrar. Då har vi bara några veckor kvar med dragbåten i sjön för detta år men jag vill passa på att tacka för gott samarbete och önskar alla tillbaka i vår och på

Läs mer

ESS Jolle VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ESS JOLLESEKTIONEN 2013 MEDLEMMAR STYRELSE. Ansvariga för arbetsgrupper MÖTEN

ESS Jolle VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ESS JOLLESEKTIONEN 2013 MEDLEMMAR STYRELSE. Ansvariga för arbetsgrupper MÖTEN VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ESS JOLLESEKTIONEN 2013 ESS Jolle MEDLEMMAR Vid årets slut hade föreningen 201 registrerade medlemmar som betalt medlemsavgift. STYRELSE Styrelsen har under året utgjorts av:

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse 1 Verksamhetsberättelse 2013 1 2 Styrelsen för Svenska Landseer klubben får härmed avge verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2013 Styrelsen Ordförande Vice ordförande Kassör Sekreterare Suppleant

Läs mer

Välkommen till säsongen 2014-2015

Välkommen till säsongen 2014-2015 2015.02.03 Välkommen till säsongen 2014-2015 En ny, spännande, rolig och framgångsrik säsong står för dörren. En fantastisk blandning av landslagsåkare i alpint och skicross tillsammans med den, växande

Läs mer

Info PRESS. Official Timing

Info PRESS. Official Timing Info PRESS FIS Presenting Sponsor Official FIS World Cup Sponsors Official Timing Tiden går fort och snart är det dags för Världscup finalen vi vill med denna info påminna er om att ansöka om ackreditering

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014

Verksamhetsberättelse 2014 Verksamhetsberättelse 2014 Styrelsens sammansättning Ordförande: Kassör: Sekreterare: Ledamöter: Jan Ekberg Robert Lind Inge Hjelm Eva Krusén Jan Wetenius Anders Holtryd, suppleant Sören Karlsson, suppleant

Läs mer

1(5) Verksamhets- berättelse

1(5) Verksamhets- berättelse 1(5) Verksamhets- berättelse 2014 SUNDSVALL ORTVIKENS BÅGSKYTTEKLUBB VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2014 Styrelsen 2014 2(5) Ordförande Rune Andersson Vice ordf. Erik Peräinen (avgick på egen begäran hösten

Läs mer

Närvarande: Anna-Karin E, Anders O, Magnus F, Mats E, Peter B, Kalle O, Klas W, Patrik P

Närvarande: Anna-Karin E, Anders O, Magnus F, Mats E, Peter B, Kalle O, Klas W, Patrik P Rådsmöte Freestyle 24/5 Arlanda Närvarande: Anna-Karin E, Anders O, Magnus F, Mats E, Peter B, Kalle O, Klas W, Patrik P 1 Rådets sammansättning och uppgift Säsongen 2013/14 har rådet haft nio fasta medlemmar,

Läs mer

Sponsorbrev 2014. Trelleborgs Ryttarförening

Sponsorbrev 2014. Trelleborgs Ryttarförening Sponsorbrev 2014 Trelleborgs Ryttarförening Trelleborgs Ryttarförening är en helt ideell förening som grundades 1971 och driver sin verksamhet på Brosjödals gård, föreningen har ca 350 medlemmar. Vår vision

Läs mer

NVGF projektplan för juniorutveckling 2013

NVGF projektplan för juniorutveckling 2013 NVGF Juniorprojektet 2013 Sida 1 (8) NVGF projektplan för juniorutveckling 2013 Allmänt I samband med Norr- och Västerbottens golfförbunds planeringskonferens i Piteå den 21-22 november 2009 tog ordförande

Läs mer

Utvärdering av vinterns kval- och distriktstävlingar

Utvärdering av vinterns kval- och distriktstävlingar Anteckningar Klubbmöte Datum: 10/6 19:00-21:00 Plats: Aveny Hotel, Umeå Närvarande: Jan Asplund, Malå Björn Nääs, Dorotea Tom Pietilä, Umeå Mikael Eklund, Vännäs Lars Renlund, Vännäs Rickard Larsson, Skellefteå

Läs mer

Trollhättans brukshundklubb. Verksamhetsberättelse

Trollhättans brukshundklubb. Verksamhetsberättelse Trollhättans brukshundklubb Verksamhetsberättelse 2012 s verksamhetsberättelse, Trollhättans Brukshundklubb, 2012 Medlemmar Under verksamhetsåret 2012 har Trollhättans brukshundklubb haft 198 medlemmar

Läs mer

1. INFORMATION SOM BERÖR SAMTLIGA: NYHET! AKTIVA FÖRÄLDRAR HJÄLPER KLUBBEN :D

1. INFORMATION SOM BERÖR SAMTLIGA: NYHET! AKTIVA FÖRÄLDRAR HJÄLPER KLUBBEN :D Stockholms SS Nyhetsbrev November 2011 Kära schackförälder, året går mot sitt slut och det börjar bli dags att avrunda höstterminen med några punkter. Eftersom vi hittills inte hunnit skicka några nyhetsbrev

Läs mer

Sida 2. Toarps Mk Verksamhetsberättelse Toarps Mk för tiden 2011-01-01 till 2011 12-31. Under året har Toarps MK haft följande sammansättning.

Sida 2. Toarps Mk Verksamhetsberättelse Toarps Mk för tiden 2011-01-01 till 2011 12-31. Under året har Toarps MK haft följande sammansättning. Verksamhetsberättelse Toarps Mk 2011 Sida 2 Toarps Mk Verksamhetsberättelse Toarps Mk för tiden 2011-01-01 till 2011 12-31 Under året har Toarps MK haft följande sammansättning. Styrelse Ordf: Dan Järbyn

Läs mer

hittaut.nu i Timrå 2013 - redovisning

hittaut.nu i Timrå 2013 - redovisning 2013 Timrå SOK har för tredje året arrangerat hittaut.nu, som är en vidareutveckling av den gamla Trimorienteringen och Naturpasset. Det är IK Hakarpspojkarna i Jönköping som utvecklat projektet och skapat

Läs mer

ATT JOBBA MED SÄLENS BÄSTA SKIDÅKNING.

ATT JOBBA MED SÄLENS BÄSTA SKIDÅKNING. ATT JOBBA MED SÄLENS BÄSTA SKIDÅKNING. SÄLENS BÄSTA SKIDÅKNING www.stoten.se VI SES VÄL I VINTER? Så var det snart dags för en ny härlig säsong i Stöten i Sälen. För att säsongen ska bli sådär riktigt

Läs mer

Kalmar GK, Junior Kick Off 2015

Kalmar GK, Junior Kick Off 2015 Kalmar GK, Junior Kick Off 2015 Alla hälsades välkomna utanför klubbhuset. Pierre delade in samtliga juniorer i respektive träningsgrupp. Jacob och Jacob tog hand om Golfkul Spel och lek Eva och Håkan

Läs mer

Styrelsen Frösåker GK, Christer Ral, Matz, Håkan, Krogen WWW.FGCC.SE. Sida 1 av 6

Styrelsen Frösåker GK, Christer Ral, Matz, Håkan, Krogen WWW.FGCC.SE. Sida 1 av 6 Nyhetsbrev #2 2015 Sida 1 av 6 Hej Vänner, Säsongen är i full gång även om värmen ännu uteblivit. Verksamheten är också i full gång och ni har väl inte missat alla träningar, tävlingar och andra roliga

Läs mer

Styrelsen för Saltsjöbadens Slalomklubb lämnar härmed sin verksamhetsberättelse för år 2012/2013.

Styrelsen för Saltsjöbadens Slalomklubb lämnar härmed sin verksamhetsberättelse för år 2012/2013. VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR SÄSONGEN 2012/2013 Styrelsen för Saltsjöbadens Slalomklubb lämnar härmed sin verksamhetsberättelse för år 2012/2013. Verksamheten i kommittéerna Under den här rubriken redovisar

Läs mer

Verksamhetsplan Piteå GK Ungdom 2015-05-13

Verksamhetsplan Piteå GK Ungdom 2015-05-13 Verksamhetsplan Piteå GK Ungdom 2015-05-13 Verksamhetsplan Piteå GK Ungdoms och juniorverksamhet 1. Vision PITEÅ GOLFKLUBB SKA ERBJUDA DEN BÄSTA BARN OCH UNGDOMSVERKSAMHETEN I KOMMUNEN, ALLA KATEGORIER

Läs mer

Datum och tid 2014-10-06 kl 18.00 20.30 StOF-kansliet på Vretenvägen i Solna. ordförande

Datum och tid 2014-10-06 kl 18.00 20.30 StOF-kansliet på Vretenvägen i Solna. ordförande Sida 1 (1) Möte Styrelsemöte 5/2014 (548) Datum och tid 2014-10-06 kl 18.00 20.30 StOF-kansliet på Vretenvägen i Solna Plats Deltagare Lennart Brattgård Birgitta Billstam Leif Carlsson Urban Frej Lars

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2013

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2013 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2013 STYRELSENS BERÄTTELSE Styrelsen för Västra Medelpads Brukshundklubb avger härmed följande verksamhetsberättelse för år 2013. Medlemsbladet Mitthunden har utkommit vid

Läs mer

En lång och framgångsrik säsong börjar lida mot sitt slut..

En lång och framgångsrik säsong börjar lida mot sitt slut.. Sida 1 av 6 En lång och framgångsrik säsong börjar lida mot sitt slut.. Efter att ha öppnat tidigt, samt genomlidigt den kallaste maj månad i mannaminne, fick säsongen äntligen fart i augusti och vi hade

Läs mer

Ulricehamns IFK P-02

Ulricehamns IFK P-02 Ulricehamns IFK P-02 Föräldramöte 2015-02-19 Anders, Mikael, Fredrik, Bernt, Jerker och Mattias Ulricehamns IFK P-02 UIFK Ungdomskommitten 4U & Calle Vredin Föräldraengagemang/ Bemanning Fotbollssäsong

Läs mer

Öppet mål. Så kan din förening dra nytta av att vi har ett Dam-EM på hemmaplan. Tips och inspiration från svensk fotboll

Öppet mål. Så kan din förening dra nytta av att vi har ett Dam-EM på hemmaplan. Tips och inspiration från svensk fotboll Öppet mål Så kan din förening dra nytta av att vi har ett Dam-EM på hemmaplan Tips och inspiration från svensk fotboll Öppet mål 2 EM ger din förening nya målchanser Svensk fotboll står i centrum i sommar.

Läs mer

Nyheter 2015. Organisation. Hur vi tränar. Rekrytering. Rekrytering föräldrar/ledare. Kiosklista! Utbildning. Tävlingar. Ekonomi/Övriga frågor

Nyheter 2015. Organisation. Hur vi tränar. Rekrytering. Rekrytering föräldrar/ledare. Kiosklista! Utbildning. Tävlingar. Ekonomi/Övriga frågor Välkom mna till juniorsäson ngen 2015! UNDERRUBRIK Agenda föräldramöte Nyheter 2015 Organisation Hur vi tränar Rekrytering Rekrytering föräldrar/ledare. Kiosklista! Utbildning Tävlingar Ekonomi/Övriga

Läs mer

Juniorverksamheten 2011 Föräldramöte. Vallda G&CC 2011-01-23

Juniorverksamheten 2011 Föräldramöte. Vallda G&CC 2011-01-23 Juniorverksamheten 2011 Föräldramöte Vallda G&CC 2011-01-23 Agenda 1. Pågående aktiviteter 2. Vallda Golf Junior- och Elitklubb 3. Juniorverksamheten 2011 4. Tävling 5. Vägen mot officiellt hcp 6. Samarbete

Läs mer

Verksamhetsberättelse2013-01-01 t.o.m. 2013-12-31

Verksamhetsberättelse2013-01-01 t.o.m. 2013-12-31 Verksamhetsberättelse2013-01-01 t.o.m. 2013-12-31 Inledning I CISV möts individer och perspektiv. I mötet skapar vi fredsutbildning.med konkreta metoder och utifrån samhällets utmaningar uppmanar vi till

Läs mer

MIN FÖRENING. Träff 1: Föreningskunskap. 1. Vem eller vilka bestämmer i vår förening? 2. Vad gör man i en styrelse?

MIN FÖRENING. Träff 1: Föreningskunskap. 1. Vem eller vilka bestämmer i vår förening? 2. Vad gör man i en styrelse? Träff 1: Föreningskunskap 1. Vem eller vilka bestämmer i vår förening? 2. Vad gör man i en styrelse? 3. Vilka personer arbetar i en styrelse? 4. Vad gör en ordförande, en kassör, en sekreterare och en

Läs mer

VIKSJÖ GOLFKLUBB Juniorsektionen

VIKSJÖ GOLFKLUBB Juniorsektionen Verksamhetsplan 2011 Innehåll JUNIORSEKTIONEN 2011... 2 SEKTIONENS ANSVARSOMRÅDE... 2 IDÉN MED VERKSAMHETEN... 2 MÅL 2011... 2 MÅL 2013-2014... 3 UNGDOMSRÅDET... 4 INSTRUKTÖRERNA... 4 SEKTIONENS SAMMANSÄTTNING

Läs mer

Inbjudan till. Träningsläger. Österrike Wipptal. 8-16 augusti 2015

Inbjudan till. Träningsläger. Österrike Wipptal. 8-16 augusti 2015 Inbjudan till Träningsläger Österrike Wipptal 8-16 augusti 2015 Info: Den andra veckan i augusti är det dags för årets stora klubb-händelse. Då drar nämligen OK Hammaren till Wipptal i Österrikiska alperna

Läs mer

Säsongen 2014-2015. En av Jämtlands barnvänligaste skidanläggningar endast 35 minuter från Östersund www.gallosk.se

Säsongen 2014-2015. En av Jämtlands barnvänligaste skidanläggningar endast 35 minuter från Östersund www.gallosk.se Säsongen 2014-2015 En av Jämtlands barnvänligaste skidanläggningar endast 35 minuter från Östersund Ordförande Ordförande Lars Eklund, 0693-208 44 Hannåsen 130, 840 50 Gällö Vice Ordförande Barbro Henriksson,

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014

Verksamhetsberättelse 2014 Verksamhetsberättelse 2014 Styrelsen för Värnamobygdens Ryttarförening avger härmed följande verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014 Styrelsen som valdes på årsmötet 2014-03- 07 har bestått av:

Läs mer

HUR VI JOBBAR I IF MÖLNDAL FOTBOLL

HUR VI JOBBAR I IF MÖLNDAL FOTBOLL HUR VI JOBBAR I IF MÖLNDAL FOTBOLL Spelarutbildningsplan 3-manna 6-7 år Skapat: 2013-09-04 Version:2014-09-30 Spelarutbildningsplan IF Mölndals Fotboll I IF Mölndal Fotboll vill vi skapa vinnare. I IF

Läs mer

Välkomna till Valldas juniorträning 2015

Välkomna till Valldas juniorträning 2015 Välkomna till Valldas juniorträning 2015 Välkomna till ett nytt golfår på Vallda Golf & Country Club och tack för ert engagemang under 2014! Det är fantastiskt roligt att få vara en del av Valldas juniorverksamhet

Läs mer

Hur upplever du att tävlingen Nordsjö Kalix Open genomförts i sin helhet

Hur upplever du att tävlingen Nordsjö Kalix Open genomförts i sin helhet Hur upplever du att tävlingen Nordsjö Kalix Open genomförts i sin helhet Bra genomförd tävling,hoppas den återkommer Riktigt bra för att vara första gången, gärna en något tuffare profil nästa år! Bra

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte i Ringenäs Golfklubb

Protokoll från styrelsemöte i Ringenäs Golfklubb Protokoll från styrelsemöte i Ringenäs Golfklubb Datum: Måndagen den 14 september 2015 Plats: Ringenäs Golfklubb Närvarande: Jan-Olof Svensson, Bo Eliasson, Gunilla Björkman, Peter Ljungkvist, Jan Bengtsson,

Läs mer

Svenska Klätterförbundets Barn- och Ungdomskommitté - Oktobermöte

Svenska Klätterförbundets Barn- och Ungdomskommitté - Oktobermöte Svenska Klätterförbundets Barn- och Ungdomskommitté - Oktobermöte Mötesanteckningar från oktobermöte i Svenska klätterförbundets Barn- och Ungdomskommitté. Söndagen den 26 oktober 2008, Bromma, Mötet pågick

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR SÖLVESBORGS GOLFKLUBB 2015

HANDLINGSPLAN FÖR SÖLVESBORGS GOLFKLUBB 2015 SÖLVESBORGS GOLFKLUBB HANDLINGSPLAN 1(7) Distribution: Styrelsen Reception Samtliga kommittéordföranden Hemsidan 2 HANDLINGSPLAN FÖR SÖLVESBORGS GOLFKLUBB 2015 Sölvesborgs Golfklubb Attraktiv golfklubb

Läs mer

Föräldramöte 19 Nov 2013

Föräldramöte 19 Nov 2013 Täby IS Skidor En god skidteknik, posi.va minnen och en bra allmän- fysik. Inramningen ska vara glädjefylld, utmanande och inspirera.ll e? livslångt intresse för längdskidåkning. Föräldramöte 19 Nov 2013

Läs mer

Vision eller verksamhetsidé: Skapa en trivsam klubb, som kan erbjuda träning och spel för nybörjare till tävlingsspelare.

Vision eller verksamhetsidé: Skapa en trivsam klubb, som kan erbjuda träning och spel för nybörjare till tävlingsspelare. Vision eller verksamhetsidé: Skapa en trivsam klubb, som kan erbjuda träning och spel för nybörjare till tävlingsspelare. Huvudmål Öka trivseln i klubben. Både den fysiska miljön och erbjuda trevliga aktiviteter.

Läs mer

Verksamhetsberättelse Västergötlands Skidförbund För tiden 1/7 2009-30/6 2010

Verksamhetsberättelse Västergötlands Skidförbund För tiden 1/7 2009-30/6 2010 Verksamhetsberättelse för arbetsåret juli 2009 - juni 2010 Verksamhetsberättelse Västergötlands Skidförbund För tiden 1/7 2009-30/6 2010 Hej Skidvänner! Det är dags att lägga ett nytt verksamsår till

Läs mer

PROTOKOLL från VÄSTERGÖTLANDS SKIDFÖRBUNDS ÅRSMÖTE 2010 1 (5)

PROTOKOLL från VÄSTERGÖTLANDS SKIDFÖRBUNDS ÅRSMÖTE 2010 1 (5) PROTOKOLL från VÄSTERGÖTLANDS SKIDFÖRBUNDS ÅRSMÖTE 2010 1 (5) Plats: Hotell Bogesund Ulricehamn Tid: 6 oktober 2010 kl. 19.00 ÅRSMÖTETS INLEDNING Västergötlands skidförbunds ordförande Lars-Gunnar Borén

Läs mer

Rosersbergs IK. Den stora klubben i det lilla samhället. Alla får vara med!

Rosersbergs IK. Den stora klubben i det lilla samhället. Alla får vara med! Rosersbergs IK Den stora klubben i det lilla samhället Alla får vara med! rosersbergsik.se Det du håller i din hand är information till dig som aktiv, ledare/ tränare, förälder, medlem eller blivande medlem.

Läs mer

Föräldramöte 7/9 Pojkar 08

Föräldramöte 7/9 Pojkar 08 Föräldramöte 7/9 Pojkar 08 Våren På gång i höst Träning Match Lagsponsring Försäkring Övrigt Agenda Våren Ca 35 barn i träning 2 träningar i veckan Vi uppskattar att ni är så duktiga på att kryssa i utskicken

Läs mer

SK Beduinerna. Årsmötesprotokoll 2009. Fredagen den 6 februari 2009 kl. 18.00

SK Beduinerna. Årsmötesprotokoll 2009. Fredagen den 6 februari 2009 kl. 18.00 SK Beduinerna Årsmötesprotokoll 2009 Fredagen den 6 februari 2009 kl. 18.00 1. 28 medlemmar närvarande se bilaga 1. 2. Till mötes ordförande valdes Peter Gudbrand. Till mötes sekreterare valdes Dennis

Läs mer

VISION Smålands Golfförbunds Handigolfsektion.

VISION Smålands Golfförbunds Handigolfsektion. VISION Smålands Golfförbunds Handigolfsektion. Handigolfsektionens vision är att bli Sverigebäst inom golf för funktionshindrade. Detta innebär att klubbar inom handigolfens nätverk ska ligga i topp avseende

Läs mer

Föreningen KanotSyds verksamhetsinriktning för 2011 FKS är en allians mellan kanotklubbar i Skåne och KK Eskimå

Föreningen KanotSyds verksamhetsinriktning för 2011 FKS är en allians mellan kanotklubbar i Skåne och KK Eskimå Föreningen KanotSyds verksamhetsinriktning för 2011 FKS är en allians mellan kanotklubbar i Skåne och KK Eskimå Föreningens ledord: Vilja Ambition Attityd Glädje Målsättning Föreningen Kanot Syd arbetar

Läs mer

MALMÖ BOXING CENTERS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012-01-01-2012-12-31

MALMÖ BOXING CENTERS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012-01-01-2012-12-31 MALMÖ BOXING CENTERS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012-01-01-2012-12-31 STYRELSEN har under verksamhetsåret haft följande sammansättning: Ronnie Rosberg. Ordförande Klara Svensson. Sekreterare Thomas Lundin.

Läs mer

Lag 1 2016 - presentation av Anders Lautmann, ordförande Fotbollssektionen Värmdö IF

Lag 1 2016 - presentation av Anders Lautmann, ordförande Fotbollssektionen Värmdö IF Föräldramöte 150505 Lag 1 2016 - presentation av Anders Lautmann, ordförande Fotbollssektionen Värmdö IF Nuläge Närvaro Hur höjer vi närvaronivån Sanktan Antal lag, kallelser, närvarokrav Cuper Aroscupen

Läs mer

Kårsta Golfklubb/ Styrelsens verksamhetsberättelse/ Utgåva 1/2014-03-04/

Kårsta Golfklubb/ Styrelsens verksamhetsberättelse/ Utgåva 1/2014-03-04/ 1 Styrelsens verksamhetsberättelse 2014 2 Inledning Verksamhetsåret 2014-01-01 12-31. 2014 har varit ett bra år för klubben med mycket aktivitet både sportsligt och med arbetet att utveckla klubben att

Läs mer

Bromma KFUK-KFUM Volleyboll

Bromma KFUK-KFUM Volleyboll Bromma KFUK-KFUM Volleyboll Klubbpresentation Samt Sponsorpaket 2005/2006 Bromma KFUK-KFUM Volleyboll Besöks adress: Alviksvägen 30 Organisations nummer: 802010-5550 Post adress: Box 140 23 Förenings nummer:

Läs mer

Stegen. Träningsgrupper för Åkersberga. GK s ungdomar 2011

Stegen. Träningsgrupper för Åkersberga. GK s ungdomar 2011 Stegen Träningsgrupper för Åkersberga GK s ungdomar 2011 Putter Wedge Hybrid Rescue Spoon Driver Officiellt hcp + 36 Anki, Knatte,Fnatte,, Tjatte Knatteskoj Knatteskoj I den här knattegruppen finns det

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN ÖVERGRIPANDE MÅLSÄTTNING FÖR STRÄNGNÄS BRUKSHUNDKLUBB

VERKSAMHETSPLAN ÖVERGRIPANDE MÅLSÄTTNING FÖR STRÄNGNÄS BRUKSHUNDKLUBB 1 VERKSAMHETSPLAN 2015 ÖVERGRIPANDE MÅLSÄTTNING FÖR STRÄNGNÄS BRUKSHUNDKLUBB Styrelsen vid Strängnäs Brukshundklubb ansvarar för: Att det vid klubben bedrivs verksamhet som skapar glädje och nytta för

Läs mer

Pressrelease Polaris Racing Team 2013 Östersund 2012-12-13. Nisse Källström Marcus Johansson AnnaCarin Karlsson

Pressrelease Polaris Racing Team 2013 Östersund 2012-12-13. Nisse Källström Marcus Johansson AnnaCarin Karlsson Pressrelease Polaris Racing Team 2013 Östersund 2012-12-13 Inför stundande säsong presenterar Polaris Team Sweden i år ett starkt gäng av både nya och gamla teamförare där samtliga har siktet högt att

Läs mer

Frågor GBTFs konvent 29 maj 2010

Frågor GBTFs konvent 29 maj 2010 Hur skapa vikänsla i Göteborg? Man kan alltid komma längre med samarbete än man gör ensam. Det är också roligare att glädjas med någon annans framgång om man själv känner att man har varit en del i det.

Läs mer

barnhemmet i muang mai tisdag 30 september - söndag 23 november, 2014

barnhemmet i muang mai tisdag 30 september - söndag 23 november, 2014 barnhemmet i muang mai tisdag 30 september - söndag 23 november, 2014 Oktober och nästan hela november har gått sedan sist och oj vad vi har hunnit med mycket! Barnen har fått sina mitterminsbetyg de har

Läs mer

VÄLKOMMEN SOM LEDARE I STOCKHOLMS SKID- OCH SNOWBOARDSKOLA!

VÄLKOMMEN SOM LEDARE I STOCKHOLMS SKID- OCH SNOWBOARDSKOLA! VÄLKOMMEN SOM LEDARE I S SKID- OCH SNOWBOARDSKOLA! Vad roligt att du vill vara en av oss! Vi erbjuder såväl skidskola som snowboardskola i Hammarbybacken. Vi vill här kortfattat ge dig den information

Läs mer

Verksamhetsplan Juniorer 2014

Verksamhetsplan Juniorer 2014 Verksamhetsplan Juniorer 2014 Syfte Tanken med detta dokument är att uttrycka en långsiktig strategi för Gumbaldes juniorverksamhet, definiera vad som behöver göras samt säkra resurser så möjligheten finns

Läs mer

Grupparbete Golfträffen 2007 Lördag 24 november

Grupparbete Golfträffen 2007 Lördag 24 november Grupparbete Golfträffen 2007 Lördag 24 november Vad kan du göra för att rekrytera och behålla barn och ungdomar till din klubb? Vilka verktyg har du i dag för att kunna rekrytera och behålla barn och ungdomar

Läs mer

MAJ 2013. Mallorca. den 22 maj 2013. Mallis nästa. den 17 maj 2013

MAJ 2013. Mallorca. den 22 maj 2013. Mallis nästa. den 17 maj 2013 MAJ 2013 Mallorca den 22 maj 2013 Så har vi anlänt till Mallorca och den lilla byn Soller här på ön, sist jag var här var för 2 år sedan med laget. Denna gång är det bara jag A-K och Bettan men vi har

Läs mer

Lerums Konståkningsklubb

Lerums Konståkningsklubb Skridskoskolan säsongen 2015/16 1 Skridskoskolan tränar i Vättlehallen på söndagar kl. 10.00-11.00. Schema höstterminen 2015 söndag 6 september 10-11 söndag 13 september 10-11 söndag 20 september 10-11

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN/IDROTTSPROGRAM ÅR 2011-14

VERKSAMHETSPLAN/IDROTTSPROGRAM ÅR 2011-14 VERKSAMHETSPLAN/IDROTTSPROGRAM ÅR 2011-14 Led motiv 3G klubben Golf, Glädje och Gemenskap. Detta är ledmotivet i verksamheten för ledare och juniorer. Golfen skall alltid stå i fokus vi skall premiera

Läs mer

Årsmöte. Jönköpings län. 08-10-25 Bankeryd

Årsmöte. Jönköpings län. 08-10-25 Bankeryd Årsmöte Jönköpings län 08-10-25 Bankeryd Verksamhetsberättelse för SMC Jönköpings län 07090 901-08083 831 Styrelsemedlemmar Ordförande Inge Svensson Skede Vice Ordförande Berndt Lööf Eksjö Kassör Pamela

Läs mer

Nyhetsbrev nr 6 2014 5 december 2014

Nyhetsbrev nr 6 2014 5 december 2014 Nyhetsbrev nr 6 2014 5 december 2014 Positivt höstmöte Det var positiva tongångar på klubbens höstmöte som ägde rum i kafeterian på Skärgårdsgymnasiet i Åkersberga torsdagen den 27 november. Klubbens medlemmar

Läs mer

Friskis&Svettis IF Kalmar Protokoll 130507 Art: Styrelsemöte Plats: F&S Konferensrum Tid: 18.00-20.30

Friskis&Svettis IF Kalmar Protokoll 130507 Art: Styrelsemöte Plats: F&S Konferensrum Tid: 18.00-20.30 Friskis&Svettis IF Kalmar Protokoll 130507 Art: Styrelsemöte Plats: F&S Konferensrum Tid: 18.00-20.30 Närvarande: Frånvarande: Styrelse: Övriga: Bengt Sjöstedt ordf Staffan Marmelin 22 Hussein Darwiche

Läs mer

Verksamhetsplan 2014-2015. Stockholm-Gotlands Boxningsförbund

Verksamhetsplan 2014-2015. Stockholm-Gotlands Boxningsförbund Verksamhetsplan 2014-2015 Stockholm-Gotlands Boxningsförbund 1(5) 2(5) Innehåll Introduktion... 3 Syfte... 3 Legitimitet... 3 Dokumentstruktur... 3 Vision... 3 Fokusområden... 4 Media... 4 Tävlingsverksamhet...

Läs mer

PROTOKOLL SEKTIONSMÖTE ROADRACING 1-2012

PROTOKOLL SEKTIONSMÖTE ROADRACING 1-2012 1 (5) PROTOKOLL SEKTIONSMÖTE ROADRACING 1-2012 2012-02-12 (10.00-17.00) Möte Kansliet Deltagare SVEMO Fredrik Hansson Patrik Marklund Rikard Sthillert Eva Ericson Annika Pettersson Sammankallande Ledamot

Läs mer

Tränings- och tävlingspolicy 2013/2014 tumgrepp universalgrepp rakt diagonalt Drop, stop, lyft och clear poängräkningen singel och dubbel

Tränings- och tävlingspolicy 2013/2014 tumgrepp universalgrepp rakt diagonalt Drop, stop, lyft och clear poängräkningen singel och dubbel Tränings- och tävlingspolicy 2013/2014 Träningar: Jag uppträder alltid sportsligt och kamratligt såväl på badmintonbanan som utanför. - Inga fula ord varken på eller bredvid banan. - Inte sparka/kasta

Läs mer

ESS Jolle Edsvikens Seglarskola Jolle Senast uppdaterat 2015-03-09

ESS Jolle Edsvikens Seglarskola Jolle Senast uppdaterat 2015-03-09 ESS Jolle Edsvikens Seglarskola Jolle Senast uppdaterat 2015-03-09 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR EDSVIKENS SEGLARSKOLA JOLLE (ESS Jolle) 2014 1 Medlemmar Vid årets slut hade föreningen 206 registrerade medlemmar

Läs mer

Utvecklingstrappa. Svensk Speedski

Utvecklingstrappa. Svensk Speedski Utvecklingstrappa för Svensk Speedski Version 2010-09-18 E-Mail TELEFON ADRESS Org Nr Bankgiro info@skidor.com +46 (0)23 874 40 Riksskidstadion, SE-791 19 Falun 802003-0287 720-7699 www.skidor.com Innehåll

Läs mer

Juniorkommittén, kontaktuppgifter

Juniorkommittén, kontaktuppgifter Välkommen Vi skall inspirera juniorer att söka sig till tävlingsverksamheten som vänder sig till alla kunskapsnivåer och är en del av gemenskapen. Utöver detta skall det ges möjlighet till utveckling och

Läs mer

När man väntar besök ser man till så det finns kaffe, och vi lovar att det finns svenskt kaffe på festen.

När man väntar besök ser man till så det finns kaffe, och vi lovar att det finns svenskt kaffe på festen. När man väntar besök ser man till så det finns kaffe, och vi lovar att det finns svenskt kaffe på festen. Gävle är en stad med stark kultur- och idrottsprofil. Här finns det legendariska hockeylaget Brynäs

Läs mer

I FCC får ingen mobbning förekomma. Sann sportsmannaanda skall vara det intryck som förknippas med FCC. Vi hejar på och stöttar vårt eget lag.

I FCC får ingen mobbning förekomma. Sann sportsmannaanda skall vara det intryck som förknippas med FCC. Vi hejar på och stöttar vårt eget lag. Drogpolicy för FC CIMRISHAMN FC Cimrishamn, FCC, bildades 2006 och är en ideell innebandyförening som har som målsättning att vara en förening dit alla skall känna sig välkomna, känna glädje och kamratanda.

Läs mer

DUS ordnar träffar och aktiviteter för ungdomar som är aktiva inom distriktens klubbar.

DUS ordnar träffar och aktiviteter för ungdomar som är aktiva inom distriktens klubbar. VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR DISTRIKTETS UNGDOMSSEKTION 2010 DUS STYRELSEN 2010 UPPDRAG OCH VERKSAMHET Ordförande Vice ordf. Sekreterare Vice sekr. Kassör Övriga ledamöter Karolina Peterson Louise Bergström

Läs mer

Nu är det dags för femkamp igen!!!

Nu är det dags för femkamp igen!!! Motorblocket Våren 2007 Nu är det dags för femkamp igen!!! Vi har beslutat att arrangera en femkamp i år också. Eftersom vi har begränsat med plats på vissa grenar så är antalet aktiva deltagare begränsat

Läs mer

Idrottslyftet 2013. Goda exempel från några studentidrottsföreningar

Idrottslyftet 2013. Goda exempel från några studentidrottsföreningar Idrottslyftet 2013 Goda exempel från några studentidrottsföreningar Idrottslyftet 2013 tips och råd om ansökningar! Sveriges Akademiska Idrottsförbund (SAIF) har mellan 1 januari och 31 december 2013 drygt

Läs mer

Protokoll Föräldramöte F04 Innebandy: 2015-09-24

Protokoll Föräldramöte F04 Innebandy: 2015-09-24 Närvaro 11st: Maria Artursson (Meja), Marina Lindgren (Malva), Mikael Lundkvist (Maja), Chrille Robertsson (Linn R), Evelina Lindgren (Tilda), Roger Rantatalo (Moa), Anna Sjögren (Vanessa), Göran Wikman

Läs mer

Fredagspel på Hammarö GK mellan 17.30 och 18.00 Spel 3 juniorer och en scorkortsansvarig. 9 hål.

Fredagspel på Hammarö GK mellan 17.30 och 18.00 Spel 3 juniorer och en scorkortsansvarig. 9 hål. Fredagspel på Hammarö GK mellan 17.30 och 18.00 Spel 3 juniorer och en scorkortsansvarig. 9 hål. Ingen tävling bara kompisspel. Start från respektive tee. Gulsvart/Grönvit/Röd/Blå/Gul/Vit Max 10 slag per

Läs mer

Föreningsträdet Min förening. Handledning Aktiva 15 år. Föreningskunskap Vad erbjuder vår förening? Att vara domare

Föreningsträdet Min förening. Handledning Aktiva 15 år. Föreningskunskap Vad erbjuder vår förening? Att vara domare Föreningsträdet Min förening Handledning Aktiva 15 år Föreningskunskap Vad erbjuder vår förening? Att vara domare Att arbeta med Föreningsträdet Syfte: Tanken med föreningsträdet är att med hjälp av enkla

Läs mer

Mötesprotokoll fört vid Gävle-Dala Curlingförbunds Årsmöte Den 6-7 maj 2011 på Viking Line Cinderella

Mötesprotokoll fört vid Gävle-Dala Curlingförbunds Årsmöte Den 6-7 maj 2011 på Viking Line Cinderella 1(4) Mötesprotokoll fört vid Gävle-Dala Curlingförbunds Årsmöte Den 6-7 maj 2011 på Viking Line Cinderella Närvarande: Klubbrepresentanter Ann Andersson Christer Olofsson Monika Mabergs Per-Olof Jansson

Läs mer

Planeringsdokument 2015. Till: Föräldrarna Bjärreds IF P-04. Från: Tränarna Bjärreds IF P-04. Datum: April 2015

Planeringsdokument 2015. Till: Föräldrarna Bjärreds IF P-04. Från: Tränarna Bjärreds IF P-04. Datum: April 2015 Planeringsdokument 2015 Till: Föräldrarna Bjärreds IF P-04 Från: Tränarna Bjärreds IF P-04 Datum: April 2015 Innehåll Inledning... 2 Föräldrarnas medverkan och ansvar... 3 Laguttagning... 3 Cuper/turneringar...

Läs mer

ETT GOTT LIV. Aktiviteter och motionslopp 10. VGR-erbjudanden i södra regionen 20. VGR-erbjudanden i göteborgsområdet 30

ETT GOTT LIV. Aktiviteter och motionslopp 10. VGR-erbjudanden i södra regionen 20. VGR-erbjudanden i göteborgsområdet 30 3 ETT GOTT LIV Till alla anställda i Västra Götalandsregionen. Västra Götalandsregionen ska skapa förutsättningar för en god hälsa och ett gott liv. Grunden för en god hälsa är en sund miljö. Den miljö

Läs mer

Sökes: Fotograf. Vi söker dig eller er som för det mesta tar med kameran och gillar att fotografera allt möjligt som rör sig på LCRs anläggning!

Sökes: Fotograf. Vi söker dig eller er som för det mesta tar med kameran och gillar att fotografera allt möjligt som rör sig på LCRs anläggning! Fotograf Vi söker dig eller er som för det mesta tar med kameran och gillar att fotografera allt möjligt som rör sig på LCRs anläggning! Du ska vara intresserad av fotografi och ha egen kamera. Utbildning:

Läs mer