Mälaröarnas Alpina Skidklubb (MASK) Verksamhetsberättelse 2008/2009

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Mälaröarnas Alpina Skidklubb (MASK) Verksamhetsberättelse 2008/2009"

Transkript

1 Mälaröarnas Alpina Skidklubb (MASK) Verksamhetsberättelse 2008/2009 Allmänt Klubben har under verksamhetsåret haft 10 protokollfördra styrelsemöten. Under verksamhetsåret har klubben bytt administratör. Vid verksamhetsårets början satt Gunilla Hallerström kvar till dess att klubben hade hittat en ersättare. Maria Pettersson tog tjänsten i augusti men insåg efter en månad att hon inte kunde kombinera arbetet med sina studier. Gunilla kunde ställa återinträda till klubbens stora tacksamhet. I november tillträdde Unni Gustafsson tjänsten som klubbadministratör. Tack vare att Unni sedan länge känner klubben och vår verksamhet har hon snabbt kommit in i arbetet och skött detta med bravur. Ekebyhovsbackens drift har i år liksom ett antal tidigare år skötts av Egone Seibel, vilket har givit stabilitet, god servicenivå och tillgänglighet i anläggningen. Egone har aviserat att han sannolikt inte kommer att stå till förfogande nästa säsong. Klubben vill, om Egone fullföljer detta beslut, framföra sitt stora TACK för det engagemang som Egone visat MASK och Ekebyhovsbacken. Vi står inför en enorm utmaning att säkerställa att vi kan lägga snö och sköta driften i anläggningen kommande vinter. Diskussioner förs inom styrelsen om hur vi kan säkra detta och sökande efter en driftsansvarig har inletts. Mask har under året haft 779 aktiva medlemmar. Ekebyhovsbacken Säsongen 08/09 startade lite senare än vanligt, och orsaken till det var att kung Bore bestämt sig för sen ankomst. Det var först på julafton som kylan kom och redan på juldagen var snösprutningen igång tack vare att ideella krafter snabbt och utan tankar på julledigt drog igång snökanonerna och lade backen i en vacker dimma. Tidigare år har strategin varit att fokusera på att spruta en nerfart klar med snö för att snabbt kunna öppna anläggningen. Det fick dock till effekt att snösprutningen fortsatte medan allmänhet och klubb åkte och tränade i backen, vilket bland annat stred mot säkerhetsaspekten. I år prövades därför för första gången ett nytt tillvägagångssätt och tre nerfarter gjordes helt klara innan anläggningen öppnade. Det visat sig att strategin varit riktig och trots varmare perioder har anläggningen kunnat hålla öppet mellan 10 januari 22 mars för allmänheten och klubben har kunnat nyttja backen ytterligare en knapp månad. I mitten på maj försvann den allra sista gnuttan snö i backen Snösprutningen ägde rum under en period då många medlemmar var bortresta.. Detta gjorde att ett fåtal snögubbar och snögummor fick ta ett stort ansvar och drog ett stort lass för att vi skulle lyckas med det som är själva förutsättningen för klubben att fylla backarna med snö. Till dessa medlemmar, som generöst gav av sin lediga tid framförs härmed ett uppriktigt och varmt tack.

2 Trots att anläggningen var öppen i 2,5 månader har inte allmänheten besökt backen i den omfattning som skulle behövas. För att kunna utveckla anläggningen för framtiden, och göra de investeringar som kommer att behövas, är allmänheten en förutsättning. En önskvärd ökning av allmänheten är 300% för att fortsatt vara en konkurrenskraftig anläggning i Stockholm. Under hösten eldades starthuset upp och styrelsen beslutade att inte bygga upp det och under säsongen har åkarna fått starta under bar himmel. Styrelsen funderar över olika alternativa lösningar inför säsongen 09/10. Belysningsarmaturer har i två av nerfarterna gåtts igenom och renoverats där behov har funnits. Vidare har en ny belysningsstolpe vid nya liften satts i drift. Backen har sökt, och fått beviljat, anslag från Vattenfall vilket har använts till att köpa in en snökanon som effektiviserar snösystemet. Snökanonen har placerats i Sjötunabacken. Arbetsdagar har genomförts med god tillströmning av medlemmar. De som deltagit har på ett positivt och generöst sätt bidragit till att underhålla och iordningsställa backen inför säsongen. Träningsverksamheten Summering av den gångna säsongen och framåtblick Så kom äntligen vintern åter, eller i alla fall, tillräckligt bra förutsättningar för att skapa vinterlika förhållanden på hemmaplan! Snöträningen i hemmabacken kom igång den 9 januari och sista träningspasset kördes den 17 april! Snö hemma medför också ett ökat intresse och tillströmning av barn som vill börja träna! Under säsongen så har vi haft ca 190 åkare i aktiv snöträning, och även fått många som kört sina första premiärtävlingar. Av våra 47 D-åkare så stod 37 stycken vid startgrinden under säsongen och många körde flera helger i Stockholm Cup! Men alla som är involverade i denna verksamhet vet att alpin tävlingsidrott är en året runt verksamhet. Barmarksträningen för A/J drog i gång i början på maj och därefter kördes trefem pass i veckan. Övriga grupper startade barmarksträningen vid skolstarten med bra aktivitet och glädjande även att de allra yngsta åkarna (E) hade ett par barmarkspass för att lära känna varandra och ha kul ihop. Det ökade fokuserandet på barmarksträningen har gett effekt framförallt i de äldre grupperna där barmarksträningen nu bedrivs året runt och alla åkare har tillgång till egna skräddarsydda träningsprogram. Under året har vi fortsatt samarbetat med övriga Stockholmsklubbar både kring barmark och snöträning samt arrangerat ett antal utbildningstillfällen för åkare och tränare. Avslutningsvis så vill träningsansvarig passa på att tacka ALLA som bidragit i träningsverksamheten för allt ert engagemang och all tid ni lägger ner för att ge våra ungdomar bra förutsättningar att utvecklas inom den alpina sporten. Inför den kommande säsongen så har vi en del utmaningar (se längre ner) men också mycket positivt att glädjas över. Positivt är att vi inför kommande säsong har tre åkare som kommit in på skidgymnasium och att vi har några av landets bästa blivande J1:or (-94) och A1:or (-96) samt många duktiga och lovande yngre åkare. Att få dem och alla andra att utvecklas vidare

3 och tycka att skidåkning och alpint tävlande är riktigt skoj är det som driver alla oss som lägger ner mycket tid och resurser i träningsverksamheten i klubben. Lägerverksamheten Klubben arrangerade under försäsong fem olika träningsläger i Bispingen (Inomhus), Sölden (2 veckor), Tärnaby och Hamra/Funäsdalen. Förhållandena under samtliga läger har varit mycket bra och samtliga läger har fått bra betyg vid de uppföljningar som har gjorts. Självklart finns det saker som vi kan göra ännu bättre och de ska vi ta med oss till de kommande lägren. I Hamra/Funäsdalen har vi samarbetat med Per och Jens Wilhelmson för att krydda träningen för framförallt de lite äldre åkarna och med fokus på fart! Att få träna fart på Funäsdalsberget i december på snöförhållanden som är nästan overkligt bra lever kvar i minnet en hel säsong! Totalt så har klubben erbjudit snölägerdagar under försäsongen. Under kommande säsong kommer vi att fortsätta att nyttja det goda samarbete som har etablerats på respektive träningsort. Tack alla som så engagerat arbetat med planering och genomförande av våra läger. Barmarksträning Barmarksträningen är den viktigaste delen av träningsåret. Ju äldre åkarna blir desto tydligare ser man de som skött sin fysträning genom åren, framförallt när det gäller de äldre åkarna B samt A-Junior. Ett stort tack till Matilda och Maria för A/J och Susanne med flera för B som lagt all tid och engagemang att få våra åkare i bra fysisk form. Barmarksträningen har också kryddats med gemensamma träningar mellan klubbar och då främst HSK som vi haft ett träningsutbyte med på utomhus och på gym. Detta har varit mycket uppskattat. Många av de yngre åkarna håller också på med en eller flera andra sporter, vilket är mycket positivt. Trots detta så är det mycket glädjande att se den aktivitet som varit i C/D/Egrupperna ute i backen Det viktigaste i dessa åldrar är inte VAD man tränar, utan ATT man tränar och håller i gång som en naturlig del i vardagen. Eller som nån sa att lära sig leva med träning Det som varit mindre bra under säsongen är den tilldelning av halltider som klubben fick i Närlunda skolan, varför denna träning uteblev. Inför kommande säsong hoppas vi kunna få tillbaka våra normala tider! Samarbete med Akademi Alpint och andra träningsinitiativ Under säsongen har vi fortsatt samarbetet med Akademi Alpint och andra träningsinitiativ för att stötta träningen för de åkare med höga ambitioner. Detta kommer att fortsätta och troligtvis ökas ytterligare! Bland de mest ambitiösa juniorerna i Stockholm så saknas fortfarande ett klubböverskridande upplägg som fungerar i praktiken. Åkarunderlaget är för litet för egna klubbupplägg och ambitiösa upplägg och ansatser görs varje år men stupar tyvärr ofta av en eller annan anledning. Att detta är en individuell sport med mycket särintressen blir ofta väldigt tydligt när det gäller att knyta ihop säcken!

4 Snöträning i hemmabacken och på annan ort Drygt tre månaders snöträning i hemmabacken med start i början av januari och slut i senare delen av april känns mycket positivt! Vi har haft mycket snö i backen, tyvärr har det inte varit så kompakt och hårt som vi alltid önskat. Men trots det så har vi kunna träna och åka väldigt mycket skidor i backen. Tyvärr så avtar aktiviteten efter sportlovet, trots att det är då det börjar bli som finast att åka skidor och de roligaste tävlingarna återstår. Vi behöver arbeta vidare med att hålla intresset uppe längre in på säsongen. I år tog Dan Söderman det ännu inte instiftade priset Ända in i kaklet -priset för senaste träningspasset. Tydligare tränarroller i grupperna och bättre schemaläggning bland träningstiderna har också medfört att det blivit bättre samordning och mindre trängsel i backen. Träningsutbytet mellan några klubbar har varit mycket positivt som innebär att vi får gäståkare till vår backe samtidigt som vi får möjlighet att träna i andra backar. Detta är något vi skall fortsätta utveckla till kommande säsong. Sist men inte minst skall också nämnas den starkt växande vuxenträningen som fått extra fart under säsongen under Pelle Fischerströms ledning och idoga arbete. Mycket uppskattat från alla som varit med. Kanske inte så mycket kantvinklar och bålstabilitet men desto mer fokus på riktigt skoj! Härligt initiativ. Anställda tränare i tävlingsgrupperna Inför säsongen så har vi fortsatt att utveckla tränarstaben i B-tävling samt A-Junior tävling med anställda tränare. Sussi Åkers som tränare för B gruppen och Maria Pettersson och Matilda Rapaport som tränare i A-Junior. Detta har varit mycket positivt för åkarna och har ytterligare vässat träningen i grupperna. Inför kommande säsong så försvinner tyvärr Matilda och Maria på studier och utlandsarbete och arbetet pågår att hitta ersättare för dem. Vill passa på att rikta ett varmt tack för allt engagemang och driv ni fört med er in i gruppen och den grund som ni byggt upp för fortsatt träningsutveckling hos åkarna. Utbildning av tränare Utbildningssatsningarna under den gångna säsongen har varit låg. Men inför den kommande säsongen så kommer klubben att stärka upp utbildningssatsningarna framför allt för att erbjuda fler tränare i de yngre grupperna tränarutbildning. Utbildningen sker under Svenska Skidförbundets försorg genom deras SATU-program. Klubben har också genom Idrottslyftet möjlighet att få bidrag för de tränare som vi väljer att skicka på utbildning. Kompetensöverföringen mellan tränare måste vi fortsätta att arbeta vidare med. Det kan handla om både stora och små insatser, tips, idéer, övningar och pedagogik, bansättning, etc.

5 Tävlingsverksamheten Vi kan konstatera att tävlingsverksamheten även detta år fungerat bra. Vi arrangerade 7 tävlingar på hemmaplan med framgång. Nästan traditionsenligt arrangerade vi tillsammans med Huddingen även i år YJSM med stor framgång. Stafettpinnen lämnas dock över till andra klubbar nästa säsong. Förhoppningsvis kan vi framöver söka lite större tävlingar med FIS-status i framtiden. Årets stora händelse var att vi äntligen fick ett nytt tidtagningssystem till klubben. Nu känns det som att vi kan genomföra våra tävlingar utan några större orosmoment. Vi genomförde KM sista helgen i mars och tack vare våra pistörer fanns det tillräckligt med snö för en trevlig familjedag. Uppslutningen var sisådär men totalt tävlade och minglade, ca 85 barn och vuxna. Tävlingsframgångar under den gångna säsongen Stockholm Cup (D) Sophie Aniansson 5:a och Anna Salomon 10:a. Totalt 37 tävlande! LVC (C) Emma Arledal 8:a, Erik Risberg, 16, Lukas Karlberg 17 LVC (B) Emma Beckman 1:a, Hedda Ekstrand 8:a, Sebastian Arledal 8:a LVC Final (B) Emma Beckman 1:a (SG), 2:a (GS), 3:a (SL), Sebastian Arledal 8:a (GS), Hedda Ekstrand 12:a (GS), Amanda Stenberg och Carin Runefeldt runt 20 USM (A) Joanna Wallén 3:a, Helena Rapaport 5:a, Fanny Ekstrand 11:a, Martin Sällström 3:a Region 4 Touren (A), Joanna Wallén 3:a, Helena Rapaport 4:a, Martin Sällström 1:a USM-final Joanna Wallén 7:a GS och Martin Sällström 4:a SL Joanna Wallén och Martin Sällström uttagna i Team Future, bra resultat i Val D Isére 3 antagna på skidgymnasium Calle Östblom (Järpen), Tintin Sundfeldt (Sollefteå), Johan Malmgren (Tärnaby) Bra resultat i Ross-knocken! Sebastian Arledal 2:a, Hedda Ekstrand 4:a, Amanda Stenberg 7:a Seger i Ingemar Trofén (Sebastian Arledal), Emma Arledal 4:a Mid Sweden Race Sebastian Arledal 2:a Miss Rossignol Emma Beckman 10:a Sanna Kling tävlade i en Europacuptävling i Funäsdalen. Det är första gången MASK har representation på denna nivå. Sanna togs även ut till Universiaden i Kina. Trivselkommittén Trivselkommittén under säsongen har bestått av Susanne Sundfeldt, Eva Wickbers, Fredrik Hellerström, Gunilla Martinsson, Mia Westin och Annica Karlberg Säsongen har präglats av god snötillgång och därmed goda möjligheter för trivseln i klubben. Lagledarna har gjort ett jättefint jobb med att hålla ihop sina grupper och varit länken mellan tränare och föräldrar/barn. De har varit behjälpliga i backen vid träningar och tävlingar, ordnat föräldramöten, sett till att bemanna Café Sjötuna såväl i veckorna som på tävlingar. Samt inte minst har de hjälpt till att bemanna upp snösprutningen med B-förare. Tack alla lagledare för ett fint jobb!

6 Två olika tillfällen med bytardagar arrangerades. Tyvärr var båda något glest besökta. Dock vet vi att behovet av att köpa begagnad utrustning kvarstår, varför vi kommer att satsa även nästa år på bytardagar inom klubben samt annonsera mera på webben. Vid det stora Klubblägret i Hamra i november fanns Trivselkommittén med delvis i planeringen och fanns på plats för att bidra till verksamheten i form av T-shirts till alla och allmän uppbackning till lägerverksamheten. Två olika webshopar för kläder i klubbens färger och med klubb-logga har tagits fram och ligger på vår nya hemsida (http://www1.idrottonline.se/default.aspx?id=211550\om Mask\Klubbkläder). (Tidigare En webshop med fritidskläder, underställ och skidjackor via reklamfirman Daylight. Och en webshop med skidställ(överdragskläder) via BeyondX. Kläderna fanns med för visning på klubblägret. Café Sjötuna har bemannats av föräldrar under veckorna och av betald ungdomspersonal på ett mycket bra sätt. Cafét har varit öppet alla dagar som liftarna varit igång. Cafét har varit ett mycket välbesökt och omtyckt ställe. Framförallt på våra tävlingar (8 st). har Cafét givit klubben ett bra tillskott till klubbkassan. Våra huvudleverantörer Ica Tappström och Solna Korv har skött leveranserna mycket bra, varorna har kommit innanför dörren till oss med hjälp av endast telefon och mail. Detta har besparat kommtténs ledamöter mycket arbete. KM arrangerades i år den 29 mars. Ett välordnat och uppskattat arrangemang med många fina insatser både från barn och äldre deltagare. Cafét var öppet och serverade gulaschsoppa och kladdkaka i parti och minut. Som avslutning anordnades den årliga TackFörHjälpenFesten den 30 maj där alla som hjälpt till under säsongen lite utöver det vanliga var inbjudna. Festen var som vanligt mycket lyckad. Marknadskommittén Under 2009 har sju personer varit aktiva i kommittén, Michael Tranell, Christian Salamon, Kim Hansson, Pernilla Janlert, Lina Ahlstrand, Lotta Tornberg och Åsa Olofson Risberg Marknadskommitténs arbete kan delas in i två huvudområden; marknads kommunikation och sponsringsarbete. Sponsringsarbetet är fokuserat på att hitta företagssponsorer till klubben. För verksamhetsåret har klubbens företagssponsorer varit; Vattenfall Oriflame Kungsleden AB Alpint Alpint Nordic AB

7 MASK var en av de klubbar som fick snösposnringsbidrag från Vattenfall under säsongen 08/09. Bidraget var på : - för vilket en snökanon med egen kompressor har införskaffats vilket förenklade och förbättrade snöläggningen väsentligt. I samband med Vattenfalls snösponsrings projekt har klubben medverkat i reklam sammanhang tillsammans med vattenfall. Samarbetet med Vattenfall har varit mycket positivt för klubben. Förutom de etablerade företagssponsorerna har klubben ett antal företag som bidrar med både material och tid samt olika former av rabatter. Exempel på sådana sponsorer är Ekerö Energi AB, Sjögrens VVS AB, ICA Tappström, Tre E AB och TKM Elteknik AB. Vi har också erhållit sponsring i form av vinster till lotterier. Förutom utlottningspriser på våra tävlingar har kommittén arrangerat lotterier på våra läger vilket givit ett klart positivt bidrag till klubben. Utlottningspriser har vi fått från Björn Borg, och Alpint. I Sponsringsarbetet ingår också företagsarrangemang i backen. Tyvärr har inga företagsarrangemang hållits under året. Marknads kommunikation syftar framförallt på att informera och entusiasmera kring backen och backens öppethållande. I Mälarö Nytt har Klubben och backen profilerats i redaktionell text. Både SvD och Dagen Nyheter har tagit med information om backens öppethållande i sina nättidningar. Information om backens öppethållande kring Sportlovet spreds också via affischering på skolorna i västerort samt på Ekerö. Ingen avgiftsbelagd annonsering har skett under året. Tre stycken s.k. Beach Flaggor med klubbens logga har införskaffats under året. Privata sponsorer stod för halva kostnaden av flaggorna.

Slutrapport för projektet. Fler ger mer 2009-2011

Slutrapport för projektet. Fler ger mer 2009-2011 Slutrapport för projektet Fler ger mer 2009-2011 Maud Willardsson Engström Projektledare Februari 2011 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Rekommendationer... 3 Vad är Fler ger mer?... 4 Hur

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013

Verksamhetsberättelse 2013 Munkedals Ridklubb Verksamhetsåret 2013-01-01 till 2013-12-31. Styrelsens sammansättning och arbete Ledamöterna inklusive ordförande presenteras nedan med namn och ansvarsområde, vid vilken/vilka de är

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012. Klubben som erbjuder många ungdomar en meningsfull fritid

Verksamhetsberättelse 2012. Klubben som erbjuder många ungdomar en meningsfull fritid Verksamhetsberättelse 2012 Klubben som erbjuder många ungdomar en meningsfull fritid KLUBBSTYRELSEN En idrottsklubb är beroende av människor med olika kompetens som på ideell basis är beredda att ta på

Läs mer

Klubbsnack. Härmed kallas till Höstmöte för Växjö Golfklubb. hösten 2008 www.vaxjogk.com

Klubbsnack. Härmed kallas till Höstmöte för Växjö Golfklubb. hösten 2008 www.vaxjogk.com hösten 2008 www.vaxjogk.com Klubbsnack Härmed kallas till Höstmöte för Växjö Golfklubb Datum: måndagen den 19 november 2007 kl. 19.00 Plats: Småländska bil, Södra Ringvägen 7, Växjö Vid höstmötet skall

Läs mer

Att engagera vuxna. Från idé till verklighet

Att engagera vuxna. Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Inledning Välkommen till Att engagera vuxna från idé till verklighet.

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013-2014 Verksamhetsplan 2014-2015 Östergötlands Skidförbund

Verksamhetsberättelse 2013-2014 Verksamhetsplan 2014-2015 Östergötlands Skidförbund Verksamhetsberättelse 2013-2014 Verksamhetsplan 2014-2015 Östergötlands Skidförbund Innehållsförteckning Föredragningslista...4 Röstlängd...4 Förbundets verksamhetsidé...5 Styrelsens slutsummering...5

Läs mer

volleyboll en framtidssport, attraktivt, fri från våld, teknisk, explosiv och spännande.

volleyboll en framtidssport, attraktivt, fri från våld, teknisk, explosiv och spännande. 1 Styrelsen för HYLTE VOLLEY Bollklubb lämnar följande verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2003-07-01 2004-06-30. 1. FÖRORD. Vi tar en fjärdeplats i grundserien på samma poäng som Falkenbergs VBK.

Läs mer

e-golfgripen, Medlemsbladet november 2009

e-golfgripen, Medlemsbladet november 2009 e-golfgripen, Medlemsbladet november 2009 Gryning vid klubbhuset Foto Mona Skoglund Kallelse till Höstmöte Måndag 30 november 2009 Kl. 19:00 Plats: Restaurang Terrassen i Klubbhuset Vill du ha ett exemplar

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till Vi Unga-föreningen.

Läs mer

Skillingetrycket november/december 2014

Skillingetrycket november/december 2014 Missa inte årets JULNÖT sidan 13! Innehåll Ordförande har ordet Klubbchefen informerar Nya goflstudion Banan utvecklas Juniorsummering HIOs 2014 Årets JULNÖT Inomhusträning Utnyttjande av starttider Handicaprevision

Läs mer

Nu blir vi yngre! Utveckling av barn- och ungdomsverksamhet inom hembygdsrörelsen i Jämtland Härjedalen

Nu blir vi yngre! Utveckling av barn- och ungdomsverksamhet inom hembygdsrörelsen i Jämtland Härjedalen Nu blir vi yngre! Utveckling av barn och ungdomsverksamhet inom hembygdsrörelsen i Jämtland Härjedalen Inledning Bakgrunden till denna förstudie är det föryngringsarbete som påbörjats genom Heimbygdas

Läs mer

MassaSim. OS i London 2012. Bloggen. HK CUP Alla får vara med! Joline 10:a i världen. Simmarfesten Speedo 2012. en tillbakablick på 2006

MassaSim. OS i London 2012. Bloggen. HK CUP Alla får vara med! Joline 10:a i världen. Simmarfesten Speedo 2012. en tillbakablick på 2006 MÖLNDALS ALLMÄNNA SIMSÄLLSKAP MASSASIM NR 2 NOV 2012 MassaSim Dagbok från Sum-Sim Simmarnas rapport från läger och tävling. HK CUP Alla får vara med! Bloggen en tillbakablick på 2006 Simmarfesten Speedo

Läs mer

Verksamhetsberättelse IF FRISKIS&SVETTIS VÄSTERÅS 2010

Verksamhetsberättelse IF FRISKIS&SVETTIS VÄSTERÅS 2010 Verksamhetsberättelse IF FRISKIS&SVETTIS VÄSTERÅS 2010 IF Friskis&Svettis Västerås 2010 1 IF Friskis&Svettis Västerås Verksamhetsberättelse 2010 INNEHÅLL Välkommen 3 Ordförande har ordet 4 Händelser under

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013 Styrelsen

Verksamhetsberättelse 2013 Styrelsen Styrelsen Styrelsen har under det gångna året haft följande sammansättning: Ordförande Claes Hugemark Vice ordförande Karl-Erik Grund Sekreterare Göran Karlsson Kassör Per-Åke Grunnan Övriga ledamöter

Läs mer

Mentorskap i matematik 2013/2014

Mentorskap i matematik 2013/2014 Mentorskap i matematik 2013/2014 Intize kreativa sommarmatte succé för tredje året i rad Maria tog mentorskapet till Indien Nu finns vi även i Skövde Nya perspektiv på samhälle och mentorskap i vår högskolekurs

Läs mer

Porträttet: Per Kasperi

Porträttet: Per Kasperi nr 6 2013 årgång 41 Porträttet: Per Kasperi TEMA: Kälkhockey Nya sporten rullstolshandboll visades upp Handikappidrottens huvudsponsorer 1 Be Active! Låt inte dynan hindra dig! Aktiva rullstolsbrukare

Läs mer

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP innehåll 4 Stöd till klubbar och kommuner DEL 1 5 Organisera ert stöd 7 Nyckelpersoner DEL 2

Läs mer

PROJEKTRAPPORT DELRAPPORT ENLIGT SJÄLVRAPPORTERINGSMODELLEN. Josefin Näs, bitr. projektledare samt Ann-Sophie Hansson, projektägare

PROJEKTRAPPORT DELRAPPORT ENLIGT SJÄLVRAPPORTERINGSMODELLEN. Josefin Näs, bitr. projektledare samt Ann-Sophie Hansson, projektägare PROJEKTRAPPORT DELRAPPORT ENLIGT SJÄLVRAPPORTERINGSMODELLEN Datum: 2013-08-18 Projektbenämning: Utveckling av Hälsocenter Västerås Rapport författare: Elisabeth Eriksson-Tillaeus, projektledare Josefin

Läs mer

Med bidrag från Idrottslyftet MASS startar kostutbildning för simmare

Med bidrag från Idrottslyftet MASS startar kostutbildning för simmare No 1 Juni 2009 assa im Med bidrag från Idrottslyftet MASS startar kostutbildning för simmare Simmarna är speciella i sin träning. Det är inte många andra idrottare som tränar lika ofta eller lika länge.

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

Utvärdering av försöksverksamhet med regionala ombud inom Motormännen

Utvärdering av försöksverksamhet med regionala ombud inom Motormännen 2014-02-25 Utvärdering av försöksverksamhet med regionala ombud inom Motormännen 1. Inledning Till kongressen 2012 inkom en motion om att undersöka möjligheten att tillsätta ett regionalt ombud för Västra

Läs mer

Håller du på att missa något viktigt?

Håller du på att missa något viktigt? Håller du på att missa något viktigt? Det är fredag kväll. Veckan är slut. Du vill koppla av. Tevesoffan är varm och mjuk. Du somnar. Vem mördade vem? Fick de varandra till slut? Allt missar du. Fast det

Läs mer

Stockholm 3 mars-2010

Stockholm 3 mars-2010 Stockholm 3 mars-2010 GS-rapport Rapporten avser tiden från 23 november 2009-3 mars 2010 Kansli och personal Under denna period har vi anställt Thomas efterträdare, Karin Sundström. Hon tillträdde den

Läs mer

CHEFSUTBILDNING FÖR ARBETSLEDARE INOM FRITIDSSEKTORN. Skarpnäcks Folkhögskola 2005-2006

CHEFSUTBILDNING FÖR ARBETSLEDARE INOM FRITIDSSEKTORN. Skarpnäcks Folkhögskola 2005-2006 Utvärdering CHEFSUTBILDNING FÖR ARBETSLEDARE INOM FRITIDSSEKTORN Skarpnäcks Folkhögskola 25-26 av Jens Eriksson Skarpnäcks Folkhögskola Horisontvägen 26 128 34 SKARPNÄCK 8-683 18 3 www.skarpnack.fhsk.se

Läs mer

På Dagordningen. Reportage om lokala insatser mot barnfattigdom

På Dagordningen. Reportage om lokala insatser mot barnfattigdom På Dagordningen Reportage om lokala insatser mot barnfattigdom Innehållsförteckning Förord......................................... 5 HANDLINGSPLAN Örebro tar ett helhetsgrepp på barnfattigdomen...6 KARTLÄGGNING

Läs mer

STEPHEN COPP SNOWBOARDSTJÄRNAN SOM FLYTTAT HEM BREDBAND SKEBO INVESTERAR FRISTAD FÖR FLYKTINGAR PÅ ANDERSTORP ELKOSTNADER SÅ KAN DU SPARA PENGAR

STEPHEN COPP SNOWBOARDSTJÄRNAN SOM FLYTTAT HEM BREDBAND SKEBO INVESTERAR FRISTAD FÖR FLYKTINGAR PÅ ANDERSTORP ELKOSTNADER SÅ KAN DU SPARA PENGAR EN REPORTAGETIDNING FÖR SKEBOS HYRESGÄSTER NR 3 2003 8:E ÅRGÅNGEN STEPHEN COPP SNOWBOARDSTJÄRNAN SOM FLYTTAT HEM BREDBAND SKEBO INVESTERAR FRISTAD FÖR FLYKTINGAR PÅ ANDERSTORP ELKOSTNADER SÅ KAN DU SPARA

Läs mer

MED SKID- LIFTAR I BLODET SLAO- Inbjudan till: SLAO-profilerna Per & Ralph >> DUBBEL- STÖTEN MOT VÅR NÄRING MÄSSAN UTFÖR & UPPFÖR PÅ DUNDRET

MED SKID- LIFTAR I BLODET SLAO- Inbjudan till: SLAO-profilerna Per & Ralph >> DUBBEL- STÖTEN MOT VÅR NÄRING MÄSSAN UTFÖR & UPPFÖR PÅ DUNDRET nr 3 februari säsongen 2013-14 DUBBEL- STÖTEN MOT VÅR NÄRING Inbjudan till: SLAO- MÄSSAN UTFÖR & UPPFÖR PÅ DUNDRET SLAO-profilerna Per & Ralph >> MED SKID- LIFTAR I BLODET SLAO SAMVERKAR FÖR ROLIGA OCH

Läs mer

Svenska Skolidrottsförbundets VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Svenska Skolidrottsförbundets VERKSAMHETSBERÄTTELSE Svenska Skolidrottsförbundets VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008 2009 Innehåll Förord 3 Inriktningsmål för verksamhetsperioden 4 Föreningen Skolidrottsförbundets byggsten 4 Årets Vuxenstöd 6 Organisationsutveckling

Läs mer

träningsglädje verksamhetsberättelse miljö teknik svett spinning gruppträning gym hemsida medlemmar funktionärer personal styrelse

träningsglädje verksamhetsberättelse miljö teknik svett spinning gruppträning gym hemsida medlemmar funktionärer personal styrelse svett hemsida bokslut 2012 sociala medier verksamhetsberättelse miljö teknik träningsglädje medlemmar funktionärer personal styrelse spinning gym gruppträning Friskis&Svettis Göteborg Friskis&Svettis Göteborgs

Läs mer