Svenskt Vatten Utbildning Energieffektivitet, Pump

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Svenskt Vatten Utbildning Energieffektivitet, Pump"

Transkript

1 Svenskt Vatten Utbildning Energieffektivitet, Pump Henrik Held Xylem Water Solutions Uppsala oktober, 2012 VARIM en branschförening inom Teknikföretagens Branschgrupper

2 AGENDA 1. Potential för energibesparing Effekter och verkningsgrader, Motor-Pumphjul-Rörsystem, Nyckeltal (Specifik energi, processkrav, drifttid etc) 2. Energibesparing i befintlig anläggning Rätt dimensionerad flöde/tryck, Process- och/eller energikrav? 3. Energibesparing i ny anläggning Process- och/eller energikrav? Rätt dimensionerad flöde/tryck 4. LCC System & inte produkt, Räkneexempel VARIM en branschförening inom Teknikföretagens Branschgrupper

3 AGENDA 1. Potential för energibesparing Effekter och verkningsgrader, Motor-Pumphjul-Rörsystem, Nyckeltal (Specifik energi, processkrav, drifttid etc) 2. Energibesparing i befintlig anläggning Rätt dimensionerad flöde/tryck, Process- och/eller energikrav? 3. Energibesparing i ny anläggning Process- och/eller energikrav? Rätt dimensionerad flöde/tryck 4.LCC System & inte produkt, Räkneexempel VARIM en branschförening inom Teknikföretagens Branschgrupper

4 Effekter & Verkningsgrader 4

5 Olika Effekter = Ineffekt ( = Axeleffekt ) = Vätskeffekt 5

6 Olika Effekter Hydraulisk effekt (Vätskeeffekt), W P hydr = g * ρ * Q * H Ineffekt (Elektrisk effekt), W P 1 = P in = 3 * U * I * cosφ g = 9,81 m/s2 ρ : Vätskans Densitet, kg/m3 Q : Vätskeflöde, m3/s H : Totaltryck, m U : Spänning, V I : Ström, A Cosφ : Eftersläpning Axeleffekt (Märkeffekt), W P 2 = P axel = M * ω M : Vridmoment, Nm ω : Varvtal, rad/s VARIM en branschförening inom Teknikföretagens Branschgrupper

7 Olika Verkningsgrader P 1 (P in ) P 2 (P axel ) 7

8 Olika Verkningsgrader Elmotorns verkningsgrad (η motor ) = Ineffekt η hydr = P axel P 1,in = Axeleffekt = Vätskeeffekt Hydraulisk verkningsgrad (η hydr ) Total verkningsgrad (η tot ) η hydr = P hydr P 2, axel η tot = P hydr P 1, in Notera att η tot = η hydr x η motor!!! VARIM en branschförening inom Teknikföretagens Branschgrupper

9 Tänk Totalverkningsgrad!!! Hydraulisk verkningsgrad (η hydr ) η hydr = P hydr P axel Total verkningsgrad (η tot ) η tot = P hydr P in VARIM en branschförening inom Teknikföretagens Branschgrupper

10 Process och/eller energikrav? Processkrav Kontrollera processer Hålla jämnt tryck vid varierat flöde Hålla jämn nivå i en tank Hålla konstant flöde Energikrav Energibesparing Energioptimering 10

11 Process och/eller energikrav? System och inte Produkt P 1 (P in ) P hydr P 2 11

12 Process och/eller energikrav? Pump- & Systemkurva Totaltryck: H tot = H stat + H f,tot H Dämd punkt Driftpunkt H f,tot = H f,punkt + H f,dyn Friktionsförluster rör Punktförluster Hf-tot H f,tot ~ v 2 Hstat Q 12

13 Process och/eller energikrav? Processkrav Kontrollera processer Hålla jämnt tryck vid varierat flöde Hålla jämn nivå i en tank Hålla konstant flöde Energikrav Energibesparing Energioptimering 13

14 Energikrav Reglering av flöde Strypreglering By-pass reglering On/off reglering Varvtalsreglering 14

15 Energikrav On/off eller FRO? (m) 35 VFD-reglering för olika systemkurvor % 70% 78% BEP 83% 85% 20 85% 83% % 50Hz Hz 30Hz 20Hz (l/s) 15

16 Affinitetslagar: Energikrav On/off eller FRO? Denna energibesparing är möjlig pga affinitetslagarna för rotodynamiska (centrifugal) pumpar. Varvtalsrelgering ger: en ändring linjärt med flödet en ändring kvadratiskt till trycket och en ändring kubiskt till energiförbrukningen Jämfört med andra regleringsmetoder såsom bypass, strypning eller on/off ger varvtalsreglering en väsentligt högre energibesparing vid delbelastning. 16

17 Energikrav On/off eller FRO? Fördelarna med användning av FRO för pumpar Väsentligt Energbesparing Ingen Y/D-start Ingen extra ventiler cos phi ~ 1 Inbyggd kontroll för att hantera pumpsystemet Uppkopplingsbar till överordnat system Steglös reglering Minskar mekanisk åverkan Undviker tryckslag Minskar antal Start och Stopp Minskar Startströmmen 17

18 Olika Verkningsgrader Total verkningsgrad (η tot ) = Ineffekt η tot = P hydr P 1, in = Axeleffekt = Vätskeeffekt Notera att η tot = η hydr x η motor x η FRO!!! VARIM en branschförening inom Teknikföretagens Branschgrupper

19 Nyckeltal alt. Dimensioneringskriterier? Processkrav Kontrollera processer Hålla jämnt tryck vid varierat flöde Hålla jämn nivå i en tank Hålla konstant flöde Energikrav Energibesparing Energioptimering 19

20 Energikrav - Nyckeltal Specifik energi = Inmatad effekt (kw) Pumpad volym (m3/h) 20

21 Exempel: Specifik Energi Val av mindre eller större pump? m 3 skall pumpas / år Mindre pump: Ger 10 l/s vid 10 m tot =50% Större pump: Ger 20 l/s vid 28 m tot =70% Vilken är mest fördelaktig (ur energisynpunkt)? 21

22 Exempel: Specifik Energi Parameter Enhet Liten Pump Stor Pump Högre flöde => Större tryck! Större tryck = > Mer förluster! Q l/s (m 3 /h) 10 (36) 20 (72) Mer förluster = > Högre effektbehov! H m η 0,5 0,7 P=ρgQH/η kw 1,96 7,85 t=v/q H E=Pt kwh E s =ρgh/η kwh/m 3 0,0544 0,1090 Man skall alltid försöka minimera den specifika energin! 22

23 Energikrav Nyckeltal Specifik energi (Es) Es = Inmatad Effekt (kw) / Pumpad volym (m3/hr) E S Energi Volym Pt Qt gqh tot 1 Q H tot g Energi = P x t t = Tid Tid t = V/Q V = Pumpad vätskevolym 23

24 Energy consumption Sjölunda WWTP Energiförbrukning på Sjölunda ARV 0,43 kwh/m3 Aktivslam Flotation Biobäddar Rötkammare Flödesutjämning Höjdskillnader Slamavvattning Denitrifikation Lokaler Mekaniska steget Verkstad 24 Rejektvatten nitrifiering Slamförtjockning Galler

25 Nyckeltal alt. Dimensioneringskriterier? Processkrav Kontrollera processer Hålla jämnt tryck vid varierat flöde Hålla jämn nivå i en tank Hålla konstant flöde Energikrav Energibesparing Energioptimering 25

26 Dimensioneringskriterier VARIM en branschförening inom Teknikföretagens Branschgrupper

27 Pumptyper Rotodynamisk/Centrifugal Förträngning (Excenter) Tryck Flöde VARIM en branschförening inom Teknikföretagens Branschgrupper

28 Prestandakurva för en pump Flöde Tryck Toleranser Axeleffekt Motoreffekt Hydraulisk verkningsgrad (Pumpverkningsgrad) Total verkningsgrad NPSHre Arbetsområde 28

29 De streckade linjerna visar toleransbandet enligt vald teststandard. I detta fallet ISO9906/annex A.2. Notera att motorverkningsgraden är beroende av lasten, dvs om pumpens axeleffekt i dess driftpunkt är 5,75KW är lasten 5,75/7,5 = 76,7%, vilket motsvarar ca 3/4-LAST och ger då enligt tabellen en motorverkningsgrad på 86,0%. Ineffekt Pumpkurva Hydraulisk Verkningsgrad (%) Axeleffekt NPSHR (m) Total Verkningsgrad (%) 29

30 Dimensioneringskriterier Exempel: Vattenhastighet (>0,7m/s & 1,5-2,5m/s i PSTN) Omsättningstid (>2gg/dygn) Skälig investeringskostnad Effektmarginal (viskositet) Olika sumpnivåer Lägsta kostnad vid normalt flöde Minimera förlusterna Hög pumpverkningsgrad, låg specifik energi Hantera toppflöden NPSHre << NPSHav VARIM en branschförening inom Teknikföretagens Branschgrupper

31 AGENDA 1. Potential för energibesparing Effekter och verkningsgrader, Motor-Pumphjul-Rörsystem, Nyckeltal (Specifik energi, processkrav, drifttid etc) 2. Energibesparing i befintlig anläggning Rätt dimensionerad flöde/tryck, Process- och/eller energikrav? 3. Energibesparing i ny anläggning Process- och/eller energikrav? Rätt dimensionerad flöde/tryck 4.LCC System & inte produkt, Räkneexempel VARIM en branschförening inom Teknikföretagens Branschgrupper

32 Energibesparing Bef. anläggning Produkt och/eller system? P 1 (P in ) P hydr P 2 32

33 Pump/hydraulik Pumphjul

34 Verkningsgrad Olika pumptyper Pumphjulstyp: Vortex/ Friströms Öppen enkanal Slutet enkanal Slutet tvåkanal Skruv N-teknologi Renvatten 55% 75% 75% 80% 72% 80% Grovrensat avloppsvatten (Fingaller) 50% 65% 65% 60% 60% 80% Orenat avloppsvatten 45% 60% 60% 50% 55% 80%

35 Energibesparing jämfört med N-teknologin Pumphjulstyp: Vortex/ Friströms Öppet enkanal Slutet enkanal Slutet tvåkanal Skruv Renvatten 32% 7% 7% 0% 10% Grovrensat avloppsvatten (Fingaller) 38% 19% 19% 25% 25% Orenat avloppsvatten 64% 25% 25% 38% 32%

36 Elmotorer Högeffektiva Premium Motorer (IE-klass) Pump/hydraulik Pumphjul

37 EU s krav på elmotorer bakgrund EU-kommissionen fick av Europaparlamentet och ministerrådet år 2005 ett direktiv att fastställa kraven på ekodesign för energianvändande produkter som står för betydande försäljningsvolymer och har betydande miljöpåverkan EU-kommissionen därmed utarbetade en FÖRORDNING (nr 640/2009) som antogs i juni 2009 mot följande bakgrund: I Industrier står elmotorer för 70% av det totala eluttaget. För att förbättra energieffektiviteten anges verkningsgraden som en viktig faktor Den viktigaste miljöaspekten under en elmotors alla livscykelfaser är dess elförbrukning under användningsfasen 37

38 Förordningen anger kraven: Från och med den 16 juni 2011 ska motorer minst uppfylla effektivitetskraven i verkningsgradsnivå IE2 Från och med den 1 januari 2015: Motorer med en märkeffekt på 7,5 375 kw ska minst uppfylla effektivitetskraven i verkningsgradsnivå IE3 eller uppfylla verkningsgradsnivå IE2 enligt och vara försedda med varvtalsreglerare. Från och med den 1 januari 2017: Alla motorer med en märkeffekt på 0, kw ska minst uppfylla effektivitetskraven i verkningsgradsnivå IE3 eller uppfylla verkningsgradsnivå IE2 och vara försedda med varvtalsreglerare. 38

39 EU s Energieffektivitetsplan G:a verkningsgradsklassningen ECOdesign EuP Ny Standard Ny Standard 60034:30 IE2 7.5kW 375kW IE3 el IE2+VFD 0.75kW 375kW IE3 el IE2+VFD Circulationspumpar Avloppspumpar? 39

40 Undantag i förordningen I samma förordning, artikel 1 (sid 19/127), framgår att den inte gäller för: Motorer som är konstruerade för att fungera helt nedsänkta i en vätska Motorer som är inbyggda i en produkt (till exempel växel, pump, fläkt eller kompressor) och vars energiprestanda inte kan testas fristående från produkten Förordningen gäller dessutom enbart motorer som Har 2 6 poler Har en märkeffekt mellan 0,75 kw och 375 kw Har en märkspänning upp till 1000 V 40

41 Energy efficiency classes EN : 2008 Källa: Eco-design preparatory study - Motors, Almeida et al. 41

42 IE..och Eff och när de gäller Harmonized Global efficiency Standard Proposal Efficiency Levels Efficiency Classes Where / When required Per IEC Global 2008 Mandatory now Future Super Premium efficiency IE4??? Premium efficiency ( NEMA Premium ) IE3 USA 2011 USA Korea 2008 Canada Brazil 2009 High efficiency ( EP Act/ Eff1 ) IE2 Mexico China 2011 Australia Europe 2011 New Zealand China Brazil Standard efficiency ( Eff2 ) IE1 Costa Rica Israel Taiwan 42

43 Motorverkningsgrader Jämförelse 95 IEC-Standard för 2 poliga motorer, 50 Hz IE1 IE2 IE3 Standard efficiency High efficiency Premium efficiency Verkningsgrad (%) kw 5 kw 10 kw 20 kw 50 kw 70 kw Axeleffekt (KW)

44 Intelligent styrning SmartRun Elmotorer Högeffektiva Premium Motorer (IE-klass) Pump/hydraulik Pumphjul

45 Fördelarna med FRO till pumpar Väsentligt Energbesparing Ingen Y/D-start Ingen extra ventiler cos phi ~ 1 Inbyggd kontroll för att hantera pumpsystemet Uppkopplingsbar till överordnat system Steglös reglering Minskar mekanisk åverkan Undviker tryckslag Minskar antal Start och Stopp Minskar Startströmmen

46 SmartRun Unika funktioner 1. Energi minimizer 2. Pumprengöring 3. Sumprengöring 4. Rörrengöring 5. Skydd för Pump och FRO 6. Soft start och stop 7. Alternering utan kommunikation

47 SmartRun Unika funktioner FUNKTION Energi minimizer Pumprengöring Sumprengöring Rörrengöring Skydd för pump och FRO Soft start och stop Extern fieldbus kommunikation RESULTAT Kostnadsbesparing genom minskad energiförbrukning. Kostnadsbesparing pga att lösa igensättning om det förekommer Renare sump med mindre lukt, mindre personal och underhållskostnader. Inget behov att pumpa ner och rengöra sumpen manuellt. Mindre sedimentering i rören and därmed mindre nötning och slitage leder till längre serviceintervall och minskade underhållskostnader. Larmar när temperaturen är för hög eller om läckage förekommer i pumpen. Mjukadre och följsammare pumpdrift Enkelt standard protocol som communicerar med andra styr- och övervakningssystem.

48 SmartRun Energi minimizer Energi minimizer Energislöseri Igensättning Sedimentering etc Energislöseri Specifik Energi kwh/m Frekvens (Hz)

49 SmartRun Energibesparing Systemkurva statisk höjd 12m statisk höjd 8m static höjd 4m static höjd 0m Besparing 11% 30% 56% 63%

50 Energibesparingsprogram Antaganden: Pumparna är dimensionerade för maxflöde Minskad energibesparing pga rengöringsfunktion FRO ökar energiförbrukningen med 4% Minskad motorverkningsgrad då den inte går fullt belastad

51 Experior energibesparing Flygt Experior Intelligent styrning SmartRun Elmotorer Högeffektiva Premium Motorer (IE-klass) Pump/hydraulik N-teknologi/Adaptiv N Flygt Experior

52 Experior Definition Flygt Experior + + = N-pump Option Högeffektiv Premium motor Option SmartRun Flygt Experior godkänd produkt

53 Case story 1: Dalarna Flygt Experior Start Juni st PUMPEX K84F ersattes av 1st ABS EffeX och 1st N3102 Adaptiv 1st SmartRun 5,5 kw Energibesparing 50%

54 Case story 1: Dalarna Flygt Experior 1st ABS pump DOL 1st Flygt NP3102 DOL ABS pump bortkopplad 1st Flygt NP SmartRun SRC311

55 Case story 2: Sigtuna Flygt Experior Start September 2011 Pumpar: 2st NP3153 HT, 9kW SmartRun: 2st SRC311 #4, 15kW Nivåsensor: TryckgivareLTU401 Driftfrekvens: 30 Hz, konstant Energibesparing: 28% (jämfört med OnOff) Questions? Use the chat function. Type name, country and your question.

56 System och inte Produkt! EXEMPEL: Byta ut en pump med 70% mot en med 80% verkningsgrad sparar nästan 14% i elkostnad....men, i ett feldimensionerat pumpsystem kommer även en effektiv pump att operera ineffektivt och besparingen går förlorad!!! 56

57 Exempel fel dimensionerad pump Två olika pumpar samma driftpunkter: 1) 50,6 l/s & 20,3 m tot= 67,1% hydraul= 76,4 % motor = 88 % Es= 0, kW 2) 50,3 l/s & 20,1 m tot= 42,6 % hydraul= 47,1 % motor = 90,5% Es = 0,128 Specifik energi påverkas kraftigt av totalverkningsgraden. Motorverkningsgraden en relativt liten inverkan kW 57

58 AGENDA 1. Potential för energibesparing Effekter och verkningsgrader, Motor-Pumphjul-Rörsystem, Nyckeltal (Specifik energi, processkrav, drifttid etc) 2. Energibesparing i befintlig anläggning Rätt dimensionerad flöde/tryck, Process- och/eller energikrav? 3. Energibesparing i ny anläggning Process- och/eller energikrav? Rätt dimensionerad flöde/tryck 4.LCC System & inte produkt, Räkneexempel VARIM en branschförening inom Teknikföretagens Branschgrupper

59 Energibesparing ny anläggning Produkt och/eller system? P 1 (P in ) P hydr P 2 59

60 Räkneexempel: Ny anläggning Dimensionering av avloppspumpstation inkl tryckledning: Q = 100m3/tim Hstat = 7,3m Rörgalleri: L=5m, RF DN150, k-fot, T-rör, 90gradskrök, avst- & backventil Tryckledning: L=3026m, PE PN6 DN180 H stat 60

61 Räkneexempel: Ny anläggning Dimensionering av avloppspumpstation inkl tryckledning Förutsättningar: Q=100m3/tim; Hstat=7,5m; Rörgalleri RF DN150 Rördim, PE PN6 V-hastighet (m/s) Q (m3/tim) Ineffekt (kw) DN 180 DN 200 DN 225 DN 250 1,6 1,3 1,0 0,75 100,3 99,0 98,0 102,6 53,9 20,4 11,4 8,5 61

62 Räkneexempel: Ny anläggning Dimensionering av avloppspumpstation inkl tryckledning Förutsättningar: Q=100m3/tim; Hstat=7,5m; Rörgalleri RF DN150 Rördim, PE PN6 V-hastighet (m/s) Q (m3/tim) Ineffekt (kw) Specifik Energi (kwh/m3) DN 180 1,6 100,3 53,9 0,5374 DN 200 1,3 99,0 20,4 0,2061 DN 225 1,0 98,0 11,4 0,1163 DN 250 0,75 102,6 8,5 0,

63 Räkneexempel: Ny anläggning Dimensionering av avloppspumpstation inkl tryckledning Förutsättningar: Q=100m3/tim; Hstat=7,5m; Rörgalleri RF DN150 Rördim, PE PN6 V-hastighet (m/s) Q (m3/tim) Ineffekt (kw) Specifik Energi (kwh/m3) Investering (SEK) DN 180 1,6 100,3 53,9 0, ,00 DN 200 1,3 99,0 20,4 0, ,00 DN 225 1,0 98,0 11,4 0, ,00 DN 250 0,75 102,6 8,5 0, ,00 63

64 Räkneexempel: Ny anläggning Dimensionering av avloppspumpstation inkl tryckledning Förutsättningar: Q=100m3/tim; Hstat=7,5m; Rörgalleri RF DN150 Rördim, PE PN6 V-hastighet (m/s) Q (m3/tim) Ineffekt (kw) Specifik Energi (kwh/m3) Investering (SEK) Installation (SEK) DN 180 1,6 100,3 53,9 0, , ,00 DN 200 0, , ,00 0, , ,00 0, , , ,3 99,0 20,4 DN 225 1,0 98,0 11,4 DN 250 0,75 102,6 8,5

65 AGENDA 1. Potential för energibesparing Effekter och verkningsgrader, Motor-Pumphjul-Rörsystem, Nyckeltal (Specifik energi, processkrav, drifttid etc) 2. Energibesparing i befintlig anläggning Rätt dimensionerad flöde/tryck, Process- och/eller energikrav? 3. Energibesparing i ny anläggning Process- och/eller energikrav? Rätt dimensionerad flöde/tryck 4. LCC System & inte produkt, Räkneexempel 5. EU s Ekodesign - Elmotordirektivet Omfattning, Innebörd, klassning (Eff, IE, etc) VARIM en branschförening inom Teknikföretagens Branschgrupper

66 LCC Livscykelkostnad VARIM en branschförening inom Teknikföretagens Branschgrupper

67 Elpriser Energi Certifikat Utsläppsvillkor Miljö och hållbar utveckling 67

68 Definition av LCC-begrepp Snabbt & enkelt: Pay-back time (Återbetalningstid) Omfattande & detaljerat: LCC = C ic + C in + C e + C o + C m + C s + C st + C d 68

69 Exempel 1: Pay-backtid Sammanställ fakta Pay-backtid = Investering/Årlig besparing Investeringskostnad = kr Driftnetto, årlig= = kr Livslängd = 10år Pay-backtid = / = 4,5 år 4,5 år < 10 år lönsam! 69

70 Exempel 2: Pay-back time Resultat (sammanställt av beställaren) Jämförelse av Årliga Energikostnader 100% 90% 80% 70% 60% 50% P1 P2 P3 P4 P5 P6 Ny PSTN Fabrikat A Fabrikat B 70

71 Exempel 2: Pay-back time Resultat (sammanställt av beställaren) Totalkostnad (Inköpspris + Energikostnader) Drifttid (år) Fabrikat A Fabrikat B 71

72 Vad ingår i LCC Ekvationen? LCC = C ic + C in + C e + C o + C m + C s + C env + C d LCC C ic C in C e C o C m C s C env C d = livscykelkostnaden = inköpspris (pump, ventiler, rör etc) = installations- och överlämningskostnader (inkl utbildning) = energikostnaden (förväntade driftkostnader för systemet) = operativa kostnader (arbetskostnad för normal övervakning) = underhåll och reparationskostnader (förebyggande åtgärder) = stilleståndskostnader (industri, samt korrigerande åtgärder) = miljökostnader alt viteskostnader av villkor, etc. = avvecklings- och skrotningskostnader 72

73 Kostnadsfördelning inom LCC Installation 18% Miljö 7% Stillestånd 9% Drif t 9% Produkt 5% Underhåll 20% Energi 32% Installation+Produkt+Energi ger 55% av LCC-värdet 73

74 VARIMS LCC modell version1.0 Förenklad praktisk modell: LCC C in C ic C e LCC = C ic + C in + C e = livscykelkostnaden = installation = inköpspris (pump, ventiler, rör etc) Installation 18% Miljö 7% Stillestånd 9% Drif t 9% Produkt 5% Underhåll 20% = energikostnaden (förväntade driftkostnader för systemet) Energi 32% 74

75 System och inte Produkt 75

76 System och inte Produkt Energi, kemikalier etc. Investering Markbehov Biofilm, Membran, etc Högbel Aktivslam + kemikalier Biologisk N-rening Lågbelastad Bio N-rening 76

77 Viktigt i samband med LCC LCC är ett verktyg för att utvärdera två eller flera olika system vilket kräver: Alternativa tekniska lösningar Väldefinierade förutsättningar Resultatet blir inte bättre än den ingångsdata som används 77

78 Väldefinierade förutsättningar Fem parametrar för beställaren att ange: Drifttimmar Livslängd Energipris Räntesats Inflation 78

79 Väldefinierade förutsättningar Exempel på livslängd för produkter i system: Produktsystem, typ Avloppspump* Byggpump* Industripump* Omrörare* Renvattenpump Doseringspump Blåsmaskin Livslängd (år) Drifttimmar/år (hr) * Baserat på MVD s PSR (ProduktSpecifika Regler) 79

80 Väldefinierade förutsättningar Exempel på ingångsvärden: Räntesats = 6% Kalkylränta = 4% Inflation = 2% Energipris = 0,97SEK/kWhr (Medelvärde från Svenskt Vattens VASS-databas för år2007. År2006 och år2005 var medelvärdet 0,91 resp 0,73 SEK/kWhr) 80

81 Besök LCC Summering VARIM s LCC modell 81

82 Räkneexempel: Ny anläggning Dimensionering av avloppspumpstation inkl tryckledning: Q = 100m3/tim Hstat = 7,3m Rörgalleri: L=5m, RF DN150, k-fot, T-rör, 90gradskrök, avst- & backventil Tryckledning: L=3026m, PE PN6 DN180 H stat 82

83 Räkneexempel: Ny anläggning Dimensionering av avloppspumpstation inkl tryckledning Förutsättningar: Q=100m3/tim; Hstat=7,5m; Rörgalleri RF DN150 Rördim, PE PN6 V-hastighet (m/s) Q (m3/tim) Ineffekt (kw) Specifik Energi (kwh/m3) Investering (SEK) Installation (SEK) DN 180 1,6 100,3 53,9 0, , ,00 DN 200 0, , ,00 0, , ,00 0, , , ,3 99,0 20,4 DN 225 1,0 98,0 11,4 DN 250 0,75 102,6 8,5

84 Räkneexempel: Ny anläggning VARIM en branschförening inom Teknikföretagens Branschgrupper

85 Räkneexempel: Ny anläggning VARIM en branschförening inom Teknikföretagens Branschgrupper

86 Anpassning av VARIMs LCC modell Framtida årliga elprisökningar För att korrigera för framtida årliga elprisökningar, subtrahera %-satsen från Kalkylräntan Kalkylränta, korr = Räntesats Inflation elprisökning Ex. Årlig elprisökning = 2% ger Kalkylränta = = 4% Viktad ineffekt (P1; P-in) P-in, viktat = 1 x P Q100% + 2 x P Q50% + 1 x P Q10% 86

87 Användning av LCC Att tänka på: LCC utförs på ett system inte enskild produkt LCC-utvärdering föregås av systemdesign mha tex Specifik energi (inmatad effekt-kw / kapacitet-m3/hr) Undvik att överdimensionera!! Jämförelse mellan olika produkttyper kan kräva ytterligare moduler, tex Cin (underhåll/reparation) Payback mallar, se Utbildningar/, Rubrik Utbildning inom energieffektivisering november 2010 Henrik Held Kalkylmallar LCC mall, se 87

88 LCC i verkligheten.. VARIM en branschförening inom Teknikföretagens Branschgrupper

89 Få det man betalar för! Provning Väl definierat i förfrågan hur mätning skall ske var i anläggningen och med vilken typ av instrument 89

90 Få det man betalar för! Referenser Provning SS-EN ISO 9906 ersätter ISO

91 Prestanda - Vite alternativt bonus baserad på Livscykelkostnad Prestationsvite Vite = LCC E BES LCC E -m tol x x LCC E LCC E Prestationsbonus Bonus = LCC E -LCC E BES -m tol LCC E x x LCC E 91

92 Prestanda - Vite alternativt bonus baserad på Livscykelkostnad LCC E BES LCC E M tol = Genom kontroll uppmätt livscykelkostnad = I anbudet uppgett livscykelkostnad = Provningstolerans/mätfel = Faktor för känslighetskorrigering 92

93 Prestanda - Vite alternativt bonus baserad på Livscykelkostnad Prestationsvite skall inte överstiga...% av den, för leveransen i sin helhet, kontrakterade och garanterade livscykelenergikostnaden. 93

94 Prestanda - Vite alternativt bonus baserad på Specifik Energi Prestationsvite Vite = E S BES E S -m tol x x Y x Z E S Prestationsbonus Bonus = E S -E S BES -m tol x x Y x Z E S 94

95 Prestanda - Vite alternativt bonus baserad på Specifik Energi E BES S E S M tol Y Z = Genom kontroll uppmätt Specifik Energi = I anbudet uppgett Specifik Energi = Provningstolerans/mätfel = Faktor för känslighetskorrigering = Elpris i SEK/KWh = Kapacitet x årliga drifttimmar i m3/år 95

96 Prestanda - Vite alternativt bonus baserad på Specifik Energi Prestationsvite SEK/KWh x m3/hr x h/år Vite = 0,1163-0,1000-0,09 x 1 x 1,5 x 98 x ,1000 Prestationsbonus Bonus = 0,1000 0,0828 0,09 x 1 x 1,5 x 98 x , SEK/år SEK/år 96

Drift & kostnadseffektiv. .dimensionering av.

Drift & kostnadseffektiv. .dimensionering av. Drift & kostnadseffektiv..dimensionering av..pumpsystem Stockholm 2009-09-24 VARIM en branschförening inom Teknikföretagens Branschgrupper Agenda 1. Potential för energibesparing Effekter och verkningsgrader,

Läs mer

Svenskt Vatten Utbildning Energieffektivisering

Svenskt Vatten Utbildning Energieffektivisering Svenskt Vatten Utbildning Energieffektivisering Henrik Held ITT Water & Wastewater Linköping 9-10 november, 2010 VARIM en branschförening inom Teknikföretagens Branschgrupper AGENDA 1. Potential för energibesparing

Läs mer

Energieffektivitet. Henrik Held ITT Water & Wastewater Borlänge 25-26 oktober, 2011. VARIM en branschförening inom Teknikföretagens Branschgrupper

Energieffektivitet. Henrik Held ITT Water & Wastewater Borlänge 25-26 oktober, 2011. VARIM en branschförening inom Teknikföretagens Branschgrupper Svenskt Vatten Utbildning Energieffektivitet Henrik Held ITT Water & Wastewater Borlänge 25-26 oktober, 2011 VARIM en branschförening inom Teknikföretagens Branschgrupper AGENDA 1. Potential för energibesparing

Läs mer

ENVA-träff Dimensionering av drift och energieffektiva pumpsystem

ENVA-träff Dimensionering av drift och energieffektiva pumpsystem ENVA-träff Dimensionering av drift och energieffektiva pumpsystem Henrik Held Xylem Water Solutions Göteborg 7 mars, 2013 AGENDA 1. Pumpar, pumpning & pumpteori Pumptyper, Pumphjul, Pumpkurvor, Systemkurvor

Läs mer

ENVA-träff Ekonomi och Upphandling

ENVA-träff Ekonomi och Upphandling ENVA-träff Ekonomi och Upphandling Henrik Held Xylem Water Solutions Göteborg 14 maj, 2013 AGENDA 1. Återkoppling från 1:a veckan Pumptyper/-hjul, Pump-/systemkurvor, Effekter och verkningsgrader, Nyckeltal

Läs mer

AGENDA. Energibesparing Produkt och/eller system? AGENDA AGENDA AGENDA. Hjälpmedel för. .utvärdering av. .energieffektiva produkter/system

AGENDA. Energibesparing Produkt och/eller system? AGENDA AGENDA AGENDA. Hjälpmedel för. .utvärdering av. .energieffektiva produkter/system Hjälpmedel för utvärdering av energieffektiva produkter/system Stockholm 2009-09-24 1.Kort inledning Energibesparing Produkt och/eller system? P 1 (P in ) P hydr P 2 4 2. Tre (3) olika hjälpmedel 1.Kort

Läs mer

ENVA. Introduktion och instruktioner för livscykelkostnadsanalys i vattenpumpsystem

ENVA. Introduktion och instruktioner för livscykelkostnadsanalys i vattenpumpsystem ENVA Introduktion och instruktioner för livscykelkostnadsanalys i vattenpumpsystem Författare: Therese Näsman och Rickard Waern, Hållbar utveckling Väst Maj 2013 Livscykelkostnadsanalys, LCC Att endast

Läs mer

Energieffektiv teknik

Energieffektiv teknik Energieffektiv teknik Exempel på hur vi kan göra vårt samhälle mer hållbart Stellan Rosenquist, produktchef lågspänningsmotorer En av framtidens tuffa utmaningar Efterfrågan på el bara ökar och ökar ABB

Läs mer

Energieffektiva motordrifter

Energieffektiva motordrifter Energieffektiva motordrifter Energieffektiva motordrifter Ungefär 2/3 av all elförbrukning i EU går åt för att driva elektriska motorer. Potentialen för energieffektivisering i motordrifter är stor. Energieffektiva

Läs mer

Richard Gustafsson, ABB AB Svensk Försäljning Motorer och Drivsystem, 2009-11-26 Svenskt Vatten energieffektivisering Energianalyser vid VA-verk

Richard Gustafsson, ABB AB Svensk Försäljning Motorer och Drivsystem, 2009-11-26 Svenskt Vatten energieffektivisering Energianalyser vid VA-verk Richard Gustafsson, ABB AB Svensk Försäljning Motorer och Drivsystem, 2009-11-26 Svenskt Vatten energieffektivisering Energianalyser vid VA-verk November 30, 2009 Slide 1 Motorer En ansenlig del av elanvändningen

Läs mer

Grundfos om livscykelkostnader för spillvattenpumpar

Grundfos om livscykelkostnader för spillvattenpumpar TEKNISK ARTIKEL FRÅN GRUNDFOS Grundfos om livscykelkostnader för spillvattenpumpar Av Lars Bo Andersen, Global Product Manager, Grundfos Wastewater Pumpsystemet kanske inte är den största enskilda investeringen

Läs mer

Motordrifter 2014-12-08. Motorer (pumpar) Stödprocess. Peter Karlsson. Allmän motorkunskap

Motordrifter 2014-12-08. Motorer (pumpar) Stödprocess. Peter Karlsson. Allmän motorkunskap Effektiv energianvändning Hur når vi dit? Motorer (pumpar) Stödprocess Peter Karlsson Motordrifter Allmän motorkunskap Ny klassning av verkningsgrader: IEC60034-30, IE1, IE2, IE3 Ca 65 % av industrins

Läs mer

J.Palmunen. 1. Riktig dimensionering. 2. Processen kräver reglering. 3. Energiinbesparing med frekvensomriktare

J.Palmunen. 1. Riktig dimensionering. 2. Processen kräver reglering. 3. Energiinbesparing med frekvensomriktare 18.9.2005 J.Palmunen 1. Riktig dimensionering 2. Processen kräver reglering 3. Energiinbesparing med frekvensomriktare 1 18.9.2005 J.Palmunen Riktig dimensionering 2 3 18.9.2005 J.Palmunen Processen kräver

Läs mer

Energiförbrukning Tryckluftsproduktion. Spara energi i din tryckluftsanläggning. Livscykelkostnad för tryckluftsanläggningen. Genomsnittliga förluster

Energiförbrukning Tryckluftsproduktion. Spara energi i din tryckluftsanläggning. Livscykelkostnad för tryckluftsanläggningen. Genomsnittliga förluster Spara energi i din tryckluftsanläggning Energiförbrukning Tryckluftsproduktion Svensk industri använder 3% = 1,7 TWh av den totala elenergin till tryckluftsproduktion. 8% = 0,6 TWh av verkstadsindustrins

Läs mer

Energieffektivitet. ... med varvtalsreglerade drivanordning med frekvensomformare

Energieffektivitet. ... med varvtalsreglerade drivanordning med frekvensomformare Energieffektivitet... med varvtalsreglerade drivanordning med frekvensomformare Tomi Ristimäki Product Manager CentraLine c/o Honeywell GmbH 08 I 2008 På grund av ständigt stigande energipriser är företagen

Läs mer

EU:s Ekodesigndirektiv VARJE DAG SKAPAR VI TEKNIK FÖR LIVET

EU:s Ekodesigndirektiv VARJE DAG SKAPAR VI TEKNIK FÖR LIVET EU:s Ekodesigndirektiv VARJE DAG SKAPAR VI TEKNIK FÖR LIVET 2020 Vi har ett stort mål att nå Ekodesigndirektiv 02 År 2005 godkände EU det nya 2005/32/EC-direktivet med krav på miljövänlig konstruktion

Läs mer

Konkreta verktyg och energitips

Konkreta verktyg och energitips Konkreta verktyg och energitips Anna Karin Jönbrink IVF Industriforskning och utveckling AB Bild 1 2006-02-01 Anna Karin Jönbrink Bild 2 2006-02-01 Anna Karin Jönbrink IVF Industriforskning och utveckling

Läs mer

ENVA ÅTGÄRDSPLANER. 14 Maj 2013

ENVA ÅTGÄRDSPLANER. 14 Maj 2013 ENVA ÅTGÄRDSPLANER 14 Maj 2013 Vad är syftet med åtgärdsplanen? Åtgärdsplanen beskriver vad som ska göras, varför, när och hur i en anläggning för att spara energi. Innehåll (se mall): 1) Identifiera problemet

Läs mer

Motordrifter. Ny standard 2011-04-26. Motorer (pumpar) Stödprocess. Effektiva motorer

Motordrifter. Ny standard 2011-04-26. Motorer (pumpar) Stödprocess. Effektiva motorer Motorer (pumpar) Stödprocess Motordrifter Ca 65 % av industrins elbehov inom EU används av elektriska motorer Situation idag: Mindre än en tiondel av alla installerade växelströmsmotorer är varvtalsreglerade

Läs mer

En oerhört stor del av världens elektricitet. ie-klassning en följetong om ständigt effektivare motorer. Elmotorer

En oerhört stor del av världens elektricitet. ie-klassning en följetong om ständigt effektivare motorer. Elmotorer Elmotorer ILLUSTRATION: DAG TOIJER Sammanfattat x eu ställer krav på energieffektivitet hos elmotorer. x Motorernas verkningsgrad beskrivs av ie-klasser enligt en internationell standard från iec. x Asynkronmotorer

Läs mer

Vägen till energieffektivisering

Vägen till energieffektivisering Vägen till energieffektivisering Björn Norberg Anders Söderberg Jan Wallenäs ABB Schneider Electric ABB Vägen till energieffektivisering Bakgrund och motiv Björn Norberg ABB Tyngsta bakomliggande drivkrafterna

Läs mer

Mjuka starter smarta stopp. Emotron MSF 2.0 mjukstartare

Mjuka starter smarta stopp. Emotron MSF 2.0 mjukstartare Mjuka starter smarta stopp Emotron MSF 2.0 mjukstartare Mycket mer än mjuka starter Att starta en elektrisk motor medför en mängd utmaningar, såsom hög startström och mekanisk påfrestning på utrustningen.

Läs mer

Motordrifter 2012-03-11. Motorer (pumpar) Stödprocess. Peter Karlsson. Allmän motorkunskap

Motordrifter 2012-03-11. Motorer (pumpar) Stödprocess. Peter Karlsson. Allmän motorkunskap Effektiv energianvändning Hur når vi dit? Motorer (pumpar) Stödprocess Peter Karlsson Motordrifter Allmän motorkunskap Ny klassning av verkningsgrader: IEC60034-30, IE1, IE2, IE3 Ca 65 % av industrins

Läs mer

Flygt Experior Inspired by you. Engineered by us.

Flygt Experior Inspired by you. Engineered by us. Flygt Experior Inspired by you. Engineered by us. 2 DETTA ÄR FLYGT EXPERIOR Vem är det som driver oss att gång på gång hitta banbrytande lösningar? Det är du. Välkommen till en ny era i vår mångåriga tradition

Läs mer

Schneider Electric är involverade i 72% av slutanvändarnas energiförbrukning. Vi kan hjälpa er att spara!

Schneider Electric är involverade i 72% av slutanvändarnas energiförbrukning. Vi kan hjälpa er att spara! Energieffektivitet Schneider Electric är involverade i 72% av slutanvändarnas energiförbrukning Vi kan hjälpa er att spara! Schneider Electric - Segment Industri & Automation - Augusti 2009 2 Byggnader

Läs mer

Högt över alla förväntningar. HP Processmotorer

Högt över alla förväntningar. HP Processmotorer Högt över alla förväntningar HP Processmotorer "Visste du att driftskostnaden för en motor under dess livslängd kan vara 100 gånger högre än inköpskostnaden? Att köpa en motor med hög verkningsgrad är

Läs mer

Flygt PumpSmart, PS200. Skräddarsydd lösning för drift av pumpar

Flygt PumpSmart, PS200. Skräddarsydd lösning för drift av pumpar Flygt PumpSmart, PS200 Skräddarsydd lösning för drift av pumpar Färre driftproblem, högre produktion En normal frekvensstyrd motor kan användas för en massa olika uppgifter. Att styra en pumpmotor är inte

Läs mer

H m. P kw. NPSH m. Dessa pumper är normalt drivna av en elmotor på 2900 1/min med 2-pols motor vid 50Hz, 0 eller 1450 1/min med 4-pols motor vid 50Hz.

H m. P kw. NPSH m. Dessa pumper är normalt drivna av en elmotor på 2900 1/min med 2-pols motor vid 50Hz, 0 eller 1450 1/min med 4-pols motor vid 50Hz. Hur man väljer en centrifugalpump Valet av en centrifugalpump skall ske me beaktning av en befintliga anläggningens karakteristik samt konition. För att välja pump är följane ata növäniga: Flöe Q Kvantitet

Läs mer

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG)

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) L 191/26 Europeiska unionens officiella tidning 23.7.2009 KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 640/2009 av den 22 juli 2009 om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/32/EG avseende krav

Läs mer

ENVA. Instruktioner för genomförandet av ENERGIANALYS

ENVA. Instruktioner för genomförandet av ENERGIANALYS ENVA Instruktioner för genomförandet av ENERGIANALYS Augusti 2012 1. Inledning Den här instruktionen har tagits fram av Hållbar utveckling Väst inom projektet ENVA energieffektivisering i kommunala vattenpumpsystem.

Läs mer

Datablad. Kundens-pos.-nr.:Prevent Systems. Antal: 1 Date: 2011-04-07 Sida: 1 / 6. MovitecV 010/10 B4A13ES04025CW Version nr: 1 Högtryck-Inline-Pump

Datablad. Kundens-pos.-nr.:Prevent Systems. Antal: 1 Date: 2011-04-07 Sida: 1 / 6. MovitecV 010/10 B4A13ES04025CW Version nr: 1 Högtryck-Inline-Pump Datablad Sida: 1 / 6 MovitecV 010/10 B4A13ES04025CW Version nr: 1 Driftsdata Pumpmedia Vatten Flöde 10,08 m³/h Rent vatten Uppfordringshöjd 85,01 m Angriper ej materialet kemiskt Verkningsgrad 67,5 % och

Läs mer

TA REDA PÅ FAKTA AGERA DÄREFTER GRUNDFOS PUMP AUDIT

TA REDA PÅ FAKTA AGERA DÄREFTER GRUNDFOS PUMP AUDIT TA REDA PÅ FAKTA AGERA DÄREFTER GRUNDFOS PUMP AUDIT pumputvärdering TA REDA PÅ FAKTA GÖR SEDAN NÅGOT ÅT DEM DE GJORDE EN PUMP AUDIT NU GÖR DE STÖRRE VINSTER Många pumpsystem slösar energi och pengar dag

Läs mer

Skydda din process mot skador och stillestånd. Emotron M20 axeleffektvakt

Skydda din process mot skador och stillestånd. Emotron M20 axeleffektvakt Skydda din process mot skador och stillestånd Emotron M20 axeleffektvakt Din försäkring mot skador och stillestånd Emotron M20 axeleffektvakt hjälper dig att spara tid och pengar. Den skyddar pumpar och

Läs mer

Effektiva och säkra fläktar, kompressorer och blåsmaskiner

Effektiva och säkra fläktar, kompressorer och blåsmaskiner Effektiva och säkra fläktar, kompressorer och blåsmaskiner Tillförlitlig drift sk yddar din process Tillförlitlig drift Energibesparing Låg driftkostnad Ökad livslängd på utrustningen Vill du skydda din

Läs mer

GRUNDFOS TP IN-LINE. Grundfos nytänkande beträffande in-line pumpar

GRUNDFOS TP IN-LINE. Grundfos nytänkande beträffande in-line pumpar GRUNDFOS TP IN-LINE Grundfos nytänkande beträffande in-line pumpar Nytänkande för in-line pumpar betyder Grundfos är en av världens ledande leverantörer av pumpar och pumpsystem till byggindustrin. Vi

Läs mer

Horisontella propellerpumpar För stora flöden vid låg uppfordringshöjd

Horisontella propellerpumpar För stora flöden vid låg uppfordringshöjd Horisontella propellerpumpar För stora flöden vid låg uppfordringshöjd Horisontell pumpning Horisontell pumpning Tänk i sidled Det kortaste avståndet mellan två punkter När det gäller att transportera

Läs mer

Dränkbara avloppspumpar typ ABS XFP

Dränkbara avloppspumpar typ ABS XFP Dränkbara avloppspumpar typ ABS XFP Vanliga användningsområden Dränkbara avloppspumpar typ ABS XFP med Premium Efficiency-motorer (IE3) är avsedda för avloppsvatten i kommunala och industriella anläggningar:

Läs mer

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU)

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) L 165/28 Europeiska unionens officiella tidning 26.6.2012 KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 547/2012 av den 25 juni 2012 om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/125/EG vad gäller

Läs mer

e-hm SKRÄDDARSYDD FÖR INDUSTRIN

e-hm SKRÄDDARSYDD FÖR INDUSTRIN e-hm SKRÄDDARSYDD FÖR INDUSTRIN För tillfällen då en p är av största vikt. Temperatur kontroll Elektronisk data insamling Laserutrustning Industriell nedkylning Uppvärmning och nedkylning i industriella

Läs mer

LCC som verktyg för utvärdering

LCC som verktyg för utvärdering LCC som verktyg för utvärdering Johan Jubner - Xylem Water solutions LCC som verktyg för utvärdering Att skilja på LCA och LCC Målet med en upphandling Rätt upphandling sparar pengar LCC hur kan det hjälpa

Läs mer

Välj en högeffektiv elmotor

Välj en högeffektiv elmotor Välj en högeffektiv elmotor 1 Välj en högeffektiv elmotor Elmotorer står för 40 procent av elanvändningen i samhället och så mycket som 70 procent inom industrin. Genom att välja en högeffektiv motor gör

Läs mer

PFE 4 gånger bättre än om skatten hade verkat

PFE 4 gånger bättre än om skatten hade verkat PFE 4 gånger bättre än om skatten hade verkat STF o Ny Teknik seminarium, 2010-02-18 Thomas Björkman Energimyndigheten Agenda Hinder & drivkrafter för investeringar Hur når Energimyndigheten företagen?

Läs mer

Energioptimering i hydrauliksystem. www.projekthydraulik.se

Energioptimering i hydrauliksystem. www.projekthydraulik.se Energioptimering i hydrauliksystem Energi användning inom hydraulikområdet Nätverk Hydraulik AUH Två av varandra oberoende nätverk ställde sig frågan. Hur mycket.? Installerad effekt finns det Utnyttjas

Läs mer

Datablad. Sida: 1 / 5. ETL 065-065-160 GG AA11D200552 BIE3 Inlinepump. Driftsdata. Utförande. Uppfordringshöjd vid 21,94 m

Datablad. Sida: 1 / 5. ETL 065-065-160 GG AA11D200552 BIE3 Inlinepump. Driftsdata. Utförande. Uppfordringshöjd vid 21,94 m Datablad Sida: 1 / 5 Driftsdata Erforderligt flöde 22,000 l/s 14,00 m Pumpmedia Vatten Rent vatten Som inte innehåller kemikalier eller partiklar som påverkar materialet Omgivningstemperatur 20,0 C Temperatur

Läs mer

Motorer o motorval. Materialet är baserat på Bengt Simonssons material som används i kursen Elektroteknikens Grunder för M

Motorer o motorval. Materialet är baserat på Bengt Simonssons material som används i kursen Elektroteknikens Grunder för M Motorer o motorval Materialet är baserat på Bengt Simonssons material som används i kursen Elektroteknikens Grunder för M Elektriska motorer i ett hushåll Bandspelare pm likströmsmotor Borrmaskin universalmotor/likströmsmotor

Läs mer

PX-pumpar. Kostnadseffektiva flerstegs centrifugalpumpar

PX-pumpar. Kostnadseffektiva flerstegs centrifugalpumpar PX-pumpar Kostnadseffektiva flerstegs centrifugalpumpar Sänk dina kostnader för pumpning Hur du än ser på det är PX-pumpar ett bra köp. Mindre elräkningar PX-pumparna sänker elförbrukningen på tre sätt:

Läs mer

Serie se och Sl. Driftsäker spillvattenhantering

Serie se och Sl. Driftsäker spillvattenhantering grundfos se & sl serie spillvattenpumpar för dränkt eller torruppställd installation 0,9-30 kw 2, 4, 6 polig 50Hz Serie se och Sl Driftsäker spillvattenhantering be think innovate optimal teknik för spillvattenpumpar

Läs mer

Framtidens energieffektiva elinstallationer

Framtidens energieffektiva elinstallationer Framtidens energieffektiva elinstallationer Det vi inte mäter kan vi inte förbättra Per Carlberg, Schneider Electric Energieffektivitet idag och imorgon Björn Norberg, ABB Mätvärdesinsamling Det vi inte

Läs mer

HydraWay EE En ny generation energieffektiv hydraulvätska

HydraWay EE En ny generation energieffektiv hydraulvätska En ny generation energieffektiv hydraulvätska ENERGY EFFICIENT ECC (ENVIRONMENTALLY CONSIDERATE CHOISE) 2 3 Säkra en energieffektiv drift En av vår tids viktigaste utmaningar är tillgången på energi. Samtidigt

Läs mer

Optimera driften av dina pumpar

Optimera driften av dina pumpar Optimera driften av dina pumpar Känner du till a lla möjligheter? Skydd Driftsäkerhet Kontroll Kostnadseffektivitet Pumpar förtjänar att skyddas mot torrkörning, kavitation och andra oförutsedda situationer

Läs mer

LUFTBEHANDLINGSAGGREGAT EU. Aggregat 6 (1 ) / ftx-stenqvist Rev B 2009/10/23. Storlek 53 Sida 1. Tilluftsflöde 6,80 m³/s Frånluftsflöde 7,80 m³/s

LUFTBEHANDLINGSAGGREGAT EU. Aggregat 6 (1 ) / ftx-stenqvist Rev B 2009/10/23. Storlek 53 Sida 1. Tilluftsflöde 6,80 m³/s Frånluftsflöde 7,80 m³/s Storlek 53 Sida 1 Kund Stenqvist Kundens ref. Vår ref. Anton Svan Tilluftsflöde 6,80 m³/s Frånluftsflöde 7,80 m³/s Externt tryckfall 350 Pa Externt tryckfall 350 Pa Spänning 3 x 400, 50 Hz Vikt 4601 kg

Läs mer

Bakgrund till Miljömärkning av Kompressorer. Version 1.0 2003-10-09

Bakgrund till Miljömärkning av Kompressorer. Version 1.0 2003-10-09 Bakgrund till Miljömärkning av. Version 1.0 2003-10-09 1 Inledning...2 2 Relevans...2 3 Potential...2 4 Styrbarhet...4 5 Marknad....5 5.1 Produktion...5 5.2 Andra märkningar...5 2 Bakgrundsdokument 1 Inledning

Läs mer

Företagsnamn: Grundfos Skapad av: Magnus Johansson Tel: +46(0) Datum:

Företagsnamn: Grundfos Skapad av: Magnus Johansson Tel: +46(0) Datum: Position Antal Beskrivning 1 HYDRO MULTI-E CRIE5-1 Art.nr.: 9913311 OBS! Bilden på produkten kan avvika från aktuell produkt GRUNDFOS Hydro Multi-E booster sets are designed for the transfer and pressure

Läs mer

Manual till verktyg för beräkning av livscykelkostnad

Manual till verktyg för beräkning av livscykelkostnad 1 (16) Manual till verktyg för beräkning av livscykelkostnad Förklaringar och exempel EM2000, v5.1, 2017-07-21 2 (16) Datum Om LCC-verktyget och den här manualen Den här manualen hör till ett LCC-verktyg

Läs mer

LCC som ett verktyg för hållbar upphandling. HBV Hållbara dagar Stockholm Ylva Svedenmark

LCC som ett verktyg för hållbar upphandling. HBV Hållbara dagar Stockholm Ylva Svedenmark LCC som ett verktyg för hållbar upphandling HBV Hållbara dagar Stockholm 2017-02-07 Ylva Svedenmark Agenda Vad är LCC? Potential och relevans Om LCC i LOU Om användning av LCC i inköpsprocessen Vårt stöd

Läs mer

Varvtalsreglerad kapacitetsstyrning av skruvkompressorer. driftsekonomi och. 18 ABB Tidning 4/1996

Varvtalsreglerad kapacitetsstyrning av skruvkompressorer. driftsekonomi och. 18 ABB Tidning 4/1996 Varvtalsreglerad kapacitetsstyrning av skruvkompressorer för god driftsekonomi och ABB Refrigeration presenterar skruvkompressorkoncept för kyländamål med steglös styrning av kapaciteten genom kontinuerlig

Läs mer

Krav på pumpar. För lägre kostnader, ökad energieffektivitet och förbättrad driftsäkerhet

Krav på pumpar. För lägre kostnader, ökad energieffektivitet och förbättrad driftsäkerhet Krav på pumpar För lägre kostnader, ökad energieffektivitet och förbättrad driftsäkerhet 1 Kraven har tagits fram av: Per Asplund/Leif Sundqvist, SCA Graphic Sundsvall AB Jan Fors, EnerGia Konsulterande

Läs mer

V = Flöde. dpt = Totaltryckökning

V = Flöde. dpt = Totaltryckökning + respektive - Om fläkttypen föregås av ett + tecken i urvalslistan så ligger arbetspunkten utanför fläktens rekommenderade, optimala arbetsområde. Om möjligt välj en större fläktstorlek. Om fläkttypen

Läs mer

Frekvensomriktare dedikerad pumpning och hantering av avloppsvatten. Emotron FlowDrive

Frekvensomriktare dedikerad pumpning och hantering av avloppsvatten. Emotron FlowDrive Frekvensomriktare dedikerad pumpning och hantering av avloppsvatten Emotron FlowDrive Energibesparing upp till 30 % Kärnan i Emotron FlowDrive är den automatiska tanknivåregleringen. Emotron FlowDrive

Läs mer

Simogear. Rev 02/2014hh

Simogear. Rev 02/2014hh Products Solutions Services Simogear Rev 02/2014hh Simogear Simogear är en ny konstruktion för växelmotorer som ersätter Flender Motox-växelmotorer. Simogear-motorer är 100 % kompatibla med Flender Motox-växelmotorer

Läs mer

SIL in-line centrifugalpumpar i enstegsutförande

SIL in-line centrifugalpumpar i enstegsutförande SIL in-line centrifugalpumpar i enstegsutförande SIL in-line pumpserie driftsäkerhet som du kan lita på Sulzers nya serie in-line pumpar är konstruerade för att uppfylla normerna för energieffektivitet

Läs mer

Frekvensomriktare för lågspänning. ABB industrifrekvensomriktare ACQ810, frekvensomriktare för vatten och avlopp 1,1 till 400 kw

Frekvensomriktare för lågspänning. ABB industrifrekvensomriktare ACQ810, frekvensomriktare för vatten och avlopp 1,1 till 400 kw Frekvensomriktare för lågspänning ABB industrifrekvensomriktare ACQ810, frekvensomriktare för vatten och avlopp 1,1 till 400 kw Det intelligenta frekvensomriktarvalet för vattenoch avloppstillämpningar

Läs mer

SEI, System Efficiency Index det nya sättet att fastställa energieffektivitet

SEI, System Efficiency Index det nya sättet att fastställa energieffektivitet SEI, System Efficiency Index det nya sättet att fastställa energieffektivitet Klas Berglöf, ClimaCheck Sweden AB klas@climacheck.com www.climacheck.com 1 30 års erfarenheter från fältmätning Övervakning,

Läs mer

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 31 juli 2013 (1.8) (OR. en) 12878/13 ENER 381 ENV 760

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 31 juli 2013 (1.8) (OR. en) 12878/13 ENER 381 ENV 760 EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 31 juli 2013 (1.8) (OR. en) 12878/13 ENER 381 ENV 760 FÖLJENOT från: Europeiska kommissionen mottagen den: 25 juli 2013 till: Rådets generalsekretariat Komm. dok. nr:

Läs mer

LCC ur Installatörens perspektiv. Stockholm 2013-11-07

LCC ur Installatörens perspektiv. Stockholm 2013-11-07 LCC ur Installatörens perspektiv Stockholm 2013-11-07 Imtech Nordic Imtech N.V. Imtech Nordic AB Stödfunktioner (Ekonomi, Affärsutveckling, IT, Inköp, HR, Information, Riskhantering) Imtech VS-teknik AB

Läs mer

Val och byte till högeffektiv teknik. Jämförelse mot konventionella pumpar. Årlig kostnadsbesparing. Utbytes- och produktfördelar.

Val och byte till högeffektiv teknik. Jämförelse mot konventionella pumpar. Årlig kostnadsbesparing. Utbytes- och produktfördelar. Val och byte till högeffektiv teknik. Jämförelse mot konventionella pumpar. Årlig kostnadsbesparing. Utbytes- och produktfördelar. Vägledning vid pumpval och utbyten, upptäck Wilo-Stratos! Mer än ett pumpvalsprogram.

Läs mer

STOCKHOLM VATTEN VA AB Avloppsrening

STOCKHOLM VATTEN VA AB Avloppsrening HS-N01-DDC-T-0002_01 Utredning Pumpstation Bromma 1.0 1 (9) STOCKHOLM VATTEN VA AB Avloppsrening SFAS PUMPSTATION BROMMA UTREDNING OBS utskrivet dokument utan signatur är arbetskopia. För att kunna använda

Läs mer

Energieffektiv vattenrening

Energieffektiv vattenrening Energieffektiv vattenrening Gustaf Olsson Lunds Tekniska Högskola Världsvattendagen Stockholm 21 mars 2014 Energi i vattenoperationer 1-3 % av den globala el-energin används för att producera, behandla

Läs mer

Sedan starten 1923 har vi med framgång levererat elektriska produkter till de nordiska länderna

Sedan starten 1923 har vi med framgång levererat elektriska produkter till de nordiska länderna Sedan starten 1923 har vi med framgång levererat elektriska produkter till de nordiska länderna BUSCK ett naturligt val för framtiden Elmotorer är sedan länge en väl beprövad och använd lösning att driva

Läs mer

Introduktionsuppgifter till kurserna. Hydraulik och Pneumatik & Fluidmekanisk Systemteknik

Introduktionsuppgifter till kurserna. Hydraulik och Pneumatik & Fluidmekanisk Systemteknik Introduktionsuppgifter till kurserna Hydraulik och Pneumatik & Fluidmekanisk Systemteknik Liselott Ericson 2014-01-14 Uppgift 0.1 Figurerna nedan visar en skarpkantad hålstrypning med arean A. Flödeskoefficient

Läs mer

Atlas Copco. Kompressorer för medicinsk luft GA 5-22 MED / GA 5-15 VSD MED (5-22 kw / 7,5-30 hk)

Atlas Copco. Kompressorer för medicinsk luft GA 5-22 MED / GA 5-15 VSD MED (5-22 kw / 7,5-30 hk) Atlas Copco Kompressorer för medicinsk luft (5-22 kw / 7,5-30 hk) Medicinsk luft: Renhet och precision i krävande sjukvårdsmiljöer Inom det viktiga området patientvård krävs en tillförlitlig tryckluftskälla

Läs mer

Water & Wastewater. Flygt Hydrovar. Ny generation för effektivare pumpning

Water & Wastewater. Flygt Hydrovar. Ny generation för effektivare pumpning Water & Wastewater Flygt Hydrovar Ny generation för effektivare pumpning Ökad multipumpskapacitet Vi har gjort pumpningen effektivare än någonsin med energibesparingar på upp till 70 procent. Äntligen

Läs mer

LCC som verktyg för utvärdering

LCC som verktyg för utvärdering LCC som verktyg för utvärdering Johan Jubner - Xylem Water solutions LCC som verktyg för utvärdering Att skilja på LCA och LCC Målet med en upphandling Rätt upphandling sparar pengar LCC hur kan det hjälpa

Läs mer

LKAB kan även ställa krav som är högre än de som ställs i standarder. Genom att följa denna anvisning uppfylls LKAB:s krav.

LKAB kan även ställa krav som är högre än de som ställs i standarder. Genom att följa denna anvisning uppfylls LKAB:s krav. TEKNISK ANVISNING LKT 1520.640.001 1 9 av Titel Språk Teknikområde Beroende till/från annat dokument Ersatt av Leverantör Arbetsprocess Projektering, drift-och underhåll, inköp Nyckelord Anvisning, instruktion

Läs mer

ENVA. Energieffektivisering i kommunala vattenpumpsystem

ENVA. Energieffektivisering i kommunala vattenpumpsystem ENVA Energieffektivisering i kommunala vattenpumpsystem Projektet Projektet ENVA - Energieffektivisering i kommunala vattenpumpsystem pågick 2012-2014. Länsstyrelsen i Västra Götaland var projektägare

Läs mer

HYDRAULIK Rörströmning IV

HYDRAULIK Rörströmning IV HYDRAULIK Rörströmning IV Rolf Larsson, Tekn Vattenresurslära För VVR145, 31mars, 2014 NASA/ Astronaut Photography of Earth - Quick View 24 mar VVR015 Hydraulik/ Rörströmning IV 31 mar 2014 / 2 Innehåll

Läs mer

LCC. 2014 LCC, Logistikprogrammet, Norrköping

LCC. 2014 LCC, Logistikprogrammet, Norrköping LCC 1 Life Cycle Cost, LCC Totalkostnaden under en produkts livslängd. q Låt framtida drift- och underhållskostnader påverka valet vid investering och upphandling. q Välj det alternativ som har den lägsta

Läs mer

Flygt PumpSmart, PS200 SKRÄDDARSYDD LÖSNING FÖR VARVTALSSTYRNING AV PUMPAR

Flygt PumpSmart, PS200 SKRÄDDARSYDD LÖSNING FÖR VARVTALSSTYRNING AV PUMPAR Flygt PumpSmart, PS200 SKRÄDDARSYDD LÖSNING FÖR VARVTALSSTYRNING AV PUMPAR Färre driftproblem, högre produktion En normal frekvensstyrd motor kan användas för en massa olika uppgifter. Att styra en pumpmotor

Läs mer

VMS vertikala flerstegspumpar

VMS vertikala flerstegspumpar vertikala flerstegspumpar Vanliga användningsområden Våra högeffektiva vertikala flerstegspumpar är lämpliga för många användningsområden inom hantering av rent vatten och andra vätskor. Ej avloppsmiljöer.

Läs mer

Grundfos CUE Energieffektiva, väggmonterade frekvensomformare GRUNDFOS CUE

Grundfos CUE Energieffektiva, väggmonterade frekvensomformare GRUNDFOS CUE Grundfos Energieffektiva, väggmonterade frekvensomformare GRUNDFOS en VÄGGMONTERAD Energieffektiv lösning Enkelhet, flexibilitet och utimat kontroll Gör de energieffektiva lösningarna ännu bättre Grundfos

Läs mer

Vidareutvecklad Flygt N-teknologi. Nu anpassad till varje applikation

Vidareutvecklad Flygt N-teknologi. Nu anpassad till varje applikation Vidareutvecklad Flygt N-teknologi Nu anpassad till varje applikation Den mest avancerade N-tekniken hittills Flygts N-teknologi kan nu utnyttjas för alla applikationer som kräver pumpning av avloppsvatten

Läs mer

Kalkylera med LCCenergi

Kalkylera med LCCenergi V-skrift 2003:1 Sid. 1 (9) Kalkylera med LCCenergi Riktlinjer för val av indata Luftbehandlingssystem V-skrift 2003:1 Sid. 2 (9) Förord Visst är det rationellt och klokt att även beakta kostnaden för drift

Läs mer

LCC dagens lägsta pris kan bli morgondagens högsta kostnad. Stockholm Heini-Marja Suvilehto och Carl-Martin Johborg

LCC dagens lägsta pris kan bli morgondagens högsta kostnad. Stockholm Heini-Marja Suvilehto och Carl-Martin Johborg LCC dagens lägsta pris kan bli morgondagens högsta kostnad Stockholm 2017-05-31 Heini-Marja Suvilehto och Carl-Martin Johborg Två myndigheter en fråga Samverkan en nyckel till framgång Produkter, krav

Läs mer

En kraft att lita på. 5100/5150 den nya generationen dränkbara slurrypumpar

En kraft att lita på. 5100/5150 den nya generationen dränkbara slurrypumpar En kraft att lita på 5100/5150 den nya generationen dränkbara slurrypumpar KOSTNADSEFFEKTIV KONSTRUKTION När det gäller besvärliga pumpningsuppgifter kan du lita på Flygts dränkbara pumpar 2 I många branscher

Läs mer

Kort om elmotorer. www.busck.se. Innehåll

Kort om elmotorer. www.busck.se. Innehåll Kort om elmotorer Innehåll BYGGFORMER OCH MONTERINGSSÄTT 2 KAPSLINGSKLASSER 3 ISOLATIONSKLASS 4 SPÄNNINGAR 4 MOTORER FÖR 60 Hz 4 STARTMETODER 4 GENERELL STRÖM- OCH MOMENTKURVA 5 SÄKRINGAR OCH MOTORSKYDD

Läs mer

Erfarenheter kring upphandling av solcellsanläggningar. Kungsbacka kommun Gustav Larsson

Erfarenheter kring upphandling av solcellsanläggningar. Kungsbacka kommun Gustav Larsson Erfarenheter kring upphandling av solcellsanläggningar Kungsbacka kommun Gustav Larsson Kungsbacka kommun Förvaltningen för Service Serviceområde fastigheter Lokalvård, Upphandling, Medborgarservice, Måltid

Läs mer

Vertikala centrifugalpumpar

Vertikala centrifugalpumpar Vertikala centrifugalpumpar Driftsäkra pumpar till bland annat cirkulation, fjärrvärme och klimatanläggningar samt industriapplikationer. Pumphus och pumphjul i gjutjärn, segjärn, brons eller rostfritt

Läs mer

Synkron reluktansmotor och drivpaket med hög uteffekt Optimerad ägandekostnad för pumpoch fläkttillämpningar

Synkron reluktansmotor och drivpaket med hög uteffekt Optimerad ägandekostnad för pumpoch fläkttillämpningar Synkron reluktansmotor och drivpaket med hög uteffekt Optimerad ägandekostnad för pumpoch fläkttillämpningar ABB Title Lorem Ipsum dolor sit Möjlig underrubrik Nya drivpaket med synkrona reluktansmotorer,

Läs mer

Ekodesign vad kommer det konkret att betyda?

Ekodesign vad kommer det konkret att betyda? Ekodesign vad kommer det konkret att betyda? Carlos Lopes, Energimyndigheten carlos.lopes@energimyndigheten.se Stockholm 2010-02-18 2010-02-18 1 Innehåll Generellt om ekodesigndirektivet Ekodesignprocessen:

Läs mer

Tugger pumpar med skärande pumphjul. Även kompletta pumpstationer för tryckavloppssystem

Tugger pumpar med skärande pumphjul. Även kompletta pumpstationer för tryckavloppssystem Tugger pumpar med skärande pumphjul Även kompletta pumpstationer för tryckavloppssystem Tryckavloppssystem för alla topografiska förhållanden Där terrängen gör det omöjligt att använda avlopp med självfall

Läs mer

Bosch EHP AW Luft/vatten-värmepump

Bosch EHP AW Luft/vatten-värmepump Bosch EHP AW Luft/vatten-värmepump Bosch EHP AW är en ny generation luft/vattenvärmepumpar. Här förenar vi mer än 35 års erfarenhet av värmepumpteknik med den senaste utvecklingen. Resultatet blir en värmepump

Läs mer

Erfarenheter från ett vägbelysningsprojekt i norra Sverige 2013

Erfarenheter från ett vägbelysningsprojekt i norra Sverige 2013 Gott exempel på miljövinst för utomhusbelysning Här beskriver vi ett exempel på hur miljönyttan vid utbyte av belysningssystem tydligt framkommer och kan jämföras genom användning av livscykelkostnadsanalys

Läs mer

Kostnader för energi i byggnader

Kostnader för energi i byggnader Kostnader för energi i byggnader Pay-off-metoden Nuvärdesmetoden Janne Akander HiG Optimal isolertjocklek Om klimatskärmen har hög värmeisoleringsgrad så ökar investeringskostnaden (och bruksarean minskar).

Läs mer

JESCO. Doseringspumpar

JESCO. Doseringspumpar JESCO Doseringspumpar 34460 Jesco 1 01-11-26, 08.06 Val av pump Vid val av doserpumpar är det viktigt att man känner till funktionsprinciper för olika pumptyper samt nödvändiga driftsdata för applikationen.

Läs mer

Nessie Plug&Spray TM. Data Blad

Nessie Plug&Spray TM. Data Blad Nessie Plug&Spray TM Generellt Danfoss Nessie Plug&Spray system är anpassadeför befuktning och adiabatiska kylsystem baserat på högtrycksprincipen. Systemen finns med fast varvtal och med IEC eller Nema

Läs mer

LCC-lantbruk Bilaga 3

LCC-lantbruk Bilaga 3 val enhet 5 kr/h Elkostnad,8 kr/kwh ex. moms och skatt Dieselpris kr/liter ex. moms och skattered Biobränslepris per ton kr/ton lathund för kwh/m3 etc bör finnas 3 % Gula rutor kan ändras Syftet med denna

Läs mer

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU)

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) L 180/4 Europeiska unionens officiella tidning 12.7.2012 KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 622/2012 av den 11 juli 2012 om ändring av förordning (EG) nr 641/2009 vad gäller krav på ekodesign för fristående

Läs mer

Inverterteknik ANVÄNDNINGSMEDDELANDE

Inverterteknik ANVÄNDNINGSMEDDELANDE Inverterteknik ANVÄNDNINGSMEDDELANDE VAD ÄR INVERTER -KOMPONENTEN? INVERTERN ÄR EN ELDRIVEN KOMPONENT SOM HELA TIDEN VARIERAR FREKVENSEN FÖR STRÖMTILLFÖRSELN I EN ELEKTRISK MOTOR. Den kontinuerliga frekvensvariationen

Läs mer

Uppfordringsmedia: - avloppsvatten med partikelinnehåll - vatten med fekalieinnehåll - vatten med fiberinnehåll. För övrig lämplighet rådfråga WILO

Uppfordringsmedia: - avloppsvatten med partikelinnehåll - vatten med fekalieinnehåll - vatten med fiberinnehåll. För övrig lämplighet rådfråga WILO TP 40 S Specifikation Ex. TP 40 S 128/13-1 TP Avloppspump 40 Tryckanslutning (DN) S Pumphjulstyp (S = skärande) 128 Nom. pumphjulsdiameter (mm) /13 Avgiven effekt P 2 (kw) /10-1 1-fas (EM) (ingen bet.

Läs mer