WSP SVERIGE AB VERKSAMHETSÅRET 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "WSP SVERIGE AB VERKSAMHETSÅRET 2012"

Transkript

1 WSP SVERIGE AB VERKSAMHETSÅRET 2012

2 Omslag: WSP DESIGNING FUTURE CITIES Som en del i WSPs satsning, Designing Future Cities, inbjöds unga modedesigner från sex olika länder att tolka och visualisera framtidens städer i sina egna kreationer. Denna kreation, på temat Social hållbarhet, är skapad av Alpha60, en designgrupp från Melbourne, Australien.

3 DET HÄR ÄR WSP WSP ÄR ETT ANALYS- OCH TEKNIKFÖRETAG. VÅR MULTIDISCIPLINÄRA KOMPETENS OMFATTAR ALLT FRÅN MARKSANERING EFTER NEDLAGDA INDUSTRIER TILL UTVECKLING AV FRAMTIDENS INFRASTRUKTURLÖSNINGAR. VÅRA TJÄNSTER BIDRAR TILL ETT HÅLLBART SAMHÄLLSBYGGANDE MED OMTANKE OM MILJÖN. VI KÄNNER STOLTHET ÖVER ATT FÅ VARA MED OM ATT SKAPA BESTÅENDE VÄRDEN FÖR BÅDE SAMTIDEN OCH FRAMTIDEN. Genom WSPs samgående med GENIVAR under fjolåret etablerades ett av världens ledande analys- och teknikkonsultföretag. Av de ca medarbetare som WSP+GENIVAR har globalt är verksamma inom WSP Sverige. På den svenska marknaden har WSP en marknadsledande ställning inom framförallt infrastruktur. Vi är också den teknikkonsult i branschen som har störst andel utredande verksamhet. VÅR VISION The outstanding supplier of specialist and integrated services in the built and natural environment. Visionen betyder att WSP vill vara kundens förstahandsval för såväl specialist- som sammansatta tjänster, både i urbana områden och i omgivande naturmiljöer. VÅRA VÄRDERINGAR För att effektivt kunna samarbeta över gränserna i ett dynamiskt, globalt företag krävs starka gemensamma värderingar. Det har WSP. Förtroende Det är grundläggande för all verksamhet inom WSP och präglar hur vi agerar gentemot våra kunder med våra tjänster och kompetenser. Samverkan Genom att dela kunskap och erfarenheter och erbjuda integrerade tjänster höjer vi ständigt vår kunskapsnivå. Och ger kunderna den bästa lösningen. Kvalitet och engagemang Vi strävar efter att ständigt uppnå förbättringar. Kvalitet är det ledord som är ledstjärnan för oss i alla sammanhang. Hållbarhet Genom vårt systematiska sätt att arbeta bidrar vi till minskad energianvändning och ett ökat kretsloppstänkande. Nytänkande Detta är en förutsättning för att leda den tekniska utvecklingen och därmed skapa ekonomiska fördelar för våra kunder.

4 VERKSAMHETEN I KORTHET AFFÄRSOMRÅDEN WSP Analys & Strategi Tillhandahåller kvalificerade analyser, strategisk rådgivning och forskning inom samhällsutveckling. Antal medarbetare: 120 Affärsområdeschef: Fredrik Bergström WSP Bro & Vattenbyggnad WSP har samlat sin spetskompetens inom broteknik, vattenbyggnad och hamnkonstruktion i ett nytt affärsområde för att möta den snabba tillväxten inom dessa områden. Antal medarbetare: 100 Affärsområdeschef: Lars-Olov Ohlsson WSP Byggprojektering Utför projektering av byggnads- och anläggningskonstruktioner i Sverige och utomlands. Vår kompetens av ny- och ombyggnad tillämpas i alla skeden av projekten. Antal medarbetare: 360 Affärsområdeschef: Lars Jahncke STABERNA STÖTTAR VERKSAMHETEN Ekonomi Ekonomisk rapportering, finansiering, likviditetsplanering, analyser och uppföljning. Stabschef: Eva Aspengren. IT Drift och underhåll av kommunikationsnät, IT-säkerhet och support Stabschef: Gustav Lind. Personal/Kommunikation Personaladministration, utbildning, information och marknadsföring. Stabschef: Siv Axelsson. Marknad Säljsamordning, marknadsaktiviteter, kundevent och kundkontakter. Stabschef: Per Ångquist WSP Environmental Erbjuder specialiserade tjänster inom mark och vatten, miljömanagement, byggnadsfysik, fastighetsutveckling, energi, akustik samt Brand & Risk. Antal medarbetare: 365 Affärsområdeschef: Ole Paus WSP Management Är verksamma i hela byggprocessen från att utveckla blivande projekt, leda själva projektgenomförandet samt med tjänster i förvaltningsfasen. Antal medarbetare: 240 Affärsområdeschef: Mickey Johansson WSP Samhällsbyggnad Har en bred inriktning inom hela samhällsbyggnadssektorn från vägar, järnvägar och ledningar till bostäder, kontor och industri. Antal medarbetare: 700 Affärsområdeschef: Niklas Sörensen WSP Systems Arbetar inom alla typer av industri-, infrastruktur- och fastighetsprojekt. Kombinerar detaljkunskap med helhetsperspektiv för att möta kraven på effektivitet och hållbarhet. Antal medarbetare: 500 Affärsområdeschef: Anders Tysander DE TIO STÖRSTA KUNDERNA 2012 I BOKSTAVSORDNING ABB Akademiska Hus LKAB PEAB Skanska SL, Storstockholms Lokaltrafik Stockholms Stad Tele2 Stockholmsarenan Trafikverket Volvo 4 VERKSAMHETEN 2012

5 VD HAR ORDET DEN EUROPEISKA KONJUNKTUREN FÖRSVAGADES INLEDNINGSVIS UNDER ÄVEN VI I SVERIGE PÅVERKADES. LÄGET VAR DOCK INTE ALLS LIKA DRAMATISKT SOM VID ÅRETS SLUT FANNS TECKEN PÅ EN STABILISERING. TILL DEN BILDEN BIDROG FRÄMST EN GRADVIS FÖRBÄTTRAD KONJUNKTUR I USA, POSITIVA SIGNALER RÖRANDE KINAS EKONOMI OCH ÄVEN LJUSGLIMTAR I TYSKLAND. Avmattningen i Sverige har WSP kunnat hantera inom ramen för en god ingående orderstock. Aktivitetsnivån har hållits uppe, men vi har också sett prispress. Vi har märkt en nedgång i bostadssektorn, delvis på grund av skärpta krav för finansieringen. Samtidigt har investeringar inom industri och handel fortsatt. Positivt är också att regeringen har stora planer för satsningar inom infrastruktur. Vi ser även en ökad efterfrågan på lokaler för vård och utbildning. Under 2012 nådde vi företagets uppsatta operativa och finansiella mål, även om nivån blev något lägre än under året dessförinnan. Samgående med GENIVAR En märkeshändelse för WSP var samgåendet med kanadensiska GENIVAR som offentliggjordes i juni. Vi är nu ca medarbetare, ett av de största globala teknikkonsultföretagen. För oss på WSP Sverige innebär det att vi får tillgång till nya marknader. Det skapar utvecklingsmöjligheter för våra medarbetare. Våra specialistkunskaper ökar, exempelvis inom gruvnäring, vilket ger mervärde för våra kunder. WSP Sveriges kompetens inom transportsektorn exempelvis järnväg och brobyggen är intressant för våra kanadensiska kollegor. Fusionen medför inga stora organisatoriska förändringar, men på sikt kommer vi att arbeta under ett gemensamt varumärke. Tre fokusområden Designing Future Cities, Future Energy och BIM (Building Information Modelling) är områden som vi fokuserat på under året. Inom dessa samlar och utvecklar vi de kompetenser som behövs för att bidra till att lösa de stora utmaningar som följer av snabb urbanisering och klimat/energifrågan. Genom att hela tiden ligga före kundernas förväntningar på dessa områden tryggas framtiden för vår affär. Vår globala satsning Designing Future Cities lanserades i september 2012 och löper vidare under Under detta tema tydliggör vi bredden i WSPs samlade kompetens att forma morgondagens hållbara städer. Future Energy hjälper kunderna att utveckla framtidens energilösningar. Här ökar trycket från såväl samhällets som näringslivets sida. EU har ambitiösa mål som ska vara uppnådda om åtta år. Vi märker Vi märker ett ständigt växande intresse för hållbara energilösningar. ett ständigt växande intresse för hållbara energilösningar. BIM är verktyget för att bygga bättre och till lägre kostnad. Viktiga delar i BIM är investeringar i avancerad programvara och accepterandet av ett nytt förhållningssätt. WSP är väl positionerat inom detta område. Vi vann Tekla Sverige BIM Awards för arbetet med Ekensbergsbron i Sundbyberg. Under året fick vi också Trafikverkets förtroende i deras första satsning på BIM i ett förfrågningsunderlag Röforsbron i Arboga. Men BIM är mer. I förlängningen leder bättre hus till lägre kostnad och även till en effektivare fastighetsförvaltning. Fastighetens livscykelkostnad sänks i kombination med att vi säkerställer bättre energilösningar. Många nya uppdrag Vi har vunnit flera intressanta uppdrag. I Stockholm ska WSP delta i den fortsatta utbyggnaden av Spårväg City. Vid Slussen kommer vi att bygga en ny bussterminal inne i Katarinaberget. WSP har även fått förtroendet att medverka i det prestigeprojekt som gäller förstudie för en tunnelbanelinje till Nacka. I norra Sverige har våra gruvrelaterade aktiviteter fortsatt. Både LKAB och Boliden är kunder med ambitiösa investeringsprogram. I Göteborg har vi arbetat med flera omfattande projekt som exempelvis Västlänken och Centrala Älvstaden. Vi växer Under året växte vi med nästan 100 svenska medarbetare. Vi är därmed nästan specialister på WSP Sverige. Vår organisation har förändrats. I det nya affärsområdet WSP Bro & Vattenbyggnad samlar vi 100 medarbetare. Vi har särskilt rekryterat för att växa i Göteborg och Västsverige. Här har vi i början av 2013 flyttat in i våra nya lokaler. Inom WSP Samhällsbyggnad har vi haft en väl genomförd succession. Vi fortsätter att hävda oss som arbetsgi vare. I den senaste medarbetar enkäten från november 2012 anger hela 84 procent av våra medarbetare att de gärna rekommenderar WSP som arbetsgivare. Index för Nöjdhet bland medarbetarna steg med 2 enheter till 70, vilket är 5 enheter högre än genomsnittet i hela WSPkoncernen. Utsikter Under året räknar vi med en stabilisering och senare gradvis förbättring av konjunkturen. Jag ser fram emot att i några nya projekt få ta tillvara de nya möjligheter som öppnar sig via samgåendet med GENIVAR. Det är när vi gemensamt tacklar utmanande projekt som vi verkligen lär känna varandra och bygger ett starkt WSP. Jag vill tacka våra kunder för det gångna året och samtidigt också rikta ett stort tack till WSPs alla hängivna medarbetare. RIKARD APPELGREN VD, WSP Sverige AB VERKSAMHETEN

6 VÅR STRATEGI VÄRLDEN STÅR INFÖR STORA UTMANINGAR INOM MILJÖ, KLIMAT, EKONOMI, RESURSANVÄNDNING OCH SOCIALA FRÅGOR. DET ÄR FRÄMST TVÅ GLOBALA OCH LÅNGSIKTIGA TRENDER SOM SUCCESSIVT ÖKAR TRYCKET PÅ ANPASSNING/ FÖRÄNDRING: DELS DEN PÅGÅENDE SNABBA URBANISERINGEN, DELS ETT ÖKAT FOKUS PÅ KLIMAT- OCH ENERGIFRÅGAN. Dessa trender innebär en växande efterfrågan hos kunderna på våra tjänster. Det skapar stora framtida möjligheter för WSP. Vi fortsätter därför att utveckla vår ledande kompetens inom hållbarhetsområdet. Det innebär att vi tar fram kunderbjudanden anpassade till nya marknader och affärsmöjligheter. Hållbarhet är en integrerad dimension i våra uppdrag och i vår rådgivning. Hos WSP går arbetet med att skapa tillväxt i företaget hand i hand med att bidra till lösningar på de stora utmaningar som världen står inför. WSP vill medverka till en god framtid för samhället och dess invånare. Det gör vi främst genom att hjälpa våra kunder. Samtidigt tar vi givetvis vårt ansvar för företagets direkta miljöpåverkan, främst genom att minska våra egna koldioxidutsläpp och genom att medverka i utvecklingen av de lokalsamhällen där vi verkar. På kort sikt möter WSP även andra utmaningar. Samgåendet med GENIVAR är ett exempel på den pågående konsolideringen i sektorn. För att kunna investera i utveckling av den teknik och det strukturkapital som kommer att krävas i framtiden måste företagen stå på en stark grund vad gäller fi nanser och kundrelationer. En annan trend är att inköpsmönstren förändras. Inom vissa marknadssegment, t ex gruvor och energi, växer det fram en verkligt global marknad. På dessa segment kan utländsk konkurrens leda till lokal prispress. Ständig effektivisering utgör därför en viktig del av vår vardag, trots goda utsikter till ökad efterfrågan på lång sikt. TRYGGA FRAMTIDEN Framtiden kräver att hållbarhet fi nns med i alla delar av vårt erbjudande till kund. Vi måste hela tiden ligga steget före kundernas förväntningar på detta område. För att trygga framtiden för samhället i stort och för oss själva driver WSP följande utvecklingsområden: Designing Future Cities Idag bor 50 procent av världens befolkning i städer, år 2050 kommer det att vara 75 procent. Växande städer skapar möjligheter för ekonomisk tillväxt, men ställer samtidigt höga krav på energi-, miljö- och sociala utmaningar. Sedan 2012 marknadsför vi vår breda kompetens inom tio olika stadsrelaterade områden under Designing Future Cities och erbjuder ekonomisk, miljömässig och social utveckling för dagens och kommande generationer. Future Energy Det krävs en gigantisk omställning för att bygga framtidens globala, förnyelsebara energisystem. Sverige och EU har etablerat ambitiösa mål för energianvändning och koldioxidutsläpp. I Sverige är målet att halvera energianvändningen i bebyggelsen till år OMSÄTTNING PER VERKSAMHETSGREN (MSEK) Energi & miljö 286 (244) Management 472 (398) FEM ÅR I SAMMANDRAG Hus & industri 949 (837) Transport & infrastruktur 877 (837) OMSÄTTNING DE SENASTE FEM ÅREN (MSEK) VERKSAMHETEN 2012 RÖRELSERESULTAT DE SENASTE FEM ÅREN (MSEK) WSP Sverige WSP Group WSP GENIVAR

7 2050. Det är inte enkelt, men oundvikligt. WSP har antagit denna utmaning. Satsningen Future Energy baseras WSPs interna nätverk av experter som erbjuder helhetslösningar för såväl framtidens produktion som användning av energi. BIM Building Information Modelling Produktiviteten inom bygg- och anläggningsverksamhet måste lyftas. BIM ska ge högre kvalitet och lägre kostnader. Det handlar om ett helt nytt förhållningssätt, där WSP driver frågan. BIMteknologin kräver investeringar i avancerad programvara för informationshantering och radikalt förändrade arbetsprocesser. SKAPA TILLVÄXT WSP vill växa organiskt med minst fem procent per år. På våra marknader och segment strävar vi efter att vara bland de tre största aktörerna. Kritisk storlek inom varje tjänst och region är nödvändig för att uppnå effektivitet Balanserad tillväxt regionalt och inom fl era segment Kompletterande förvärv är intressanta inom viktiga segment; exempelvis Process och Energi, Hållbarhet samt Järnväg. WSP Sverige driver också aktivt frågan om resursförstärkning från den internationella organisationen. Vi har fokuserat på att skapa resurser i vårt helägda dotterbolag i Rumänien för att stödja den svenska marknaden. Rumänien ligger inom samma tidszon och har även en europeisk kultur vilket underlättar samarbetet. Detta ger tillväxt till låg kostnad med begränsad risk. Joint ventures och allianser För WSP Sverige gäller det att ta tillvara möjligheter inom infrastruktur och vattenkraft i Norge via vårt delägarskap i Multiconsult. Vi ska utifrån våra starka kompetenser också etablera samarbeten med våra branschkollegor i stora infrastrukturprojekt. OPTIMERA VÅRA RESURSER Vårt mål är att skapa värde för våra kunder. Vi ska vårda dem och öka kvaliteten på vårt erbjudande i alla dimensioner. Samtidigt med detta måste vi naturligtvis också göra vad vi kan för att optimera vårt eget sätt att arbeta. Vi ska hela tiden sträva efter att hitta vägar att bli effektivare. Kundvård och KAM (Key Account Mangement) Vi arbetar med att få en bättre, såväl ekonomisk som kvalitetsmässig uppföljning av kunder och uppdrag. Utökat anbudsstöd för att öka kvaliteten i anbud och genomförande. WSP Sverige medverkar i koncernens satsning på Key Account Management för ett antal kunder. Vår marknadsföring är inriktad på att stärka WSPs profi l genom talespersoner inom specialistområden, Thought Leaders, samt genom en ökad satsning på digital kommunikation. Operativ effektivitet Vi har ett ökat fokus på cash management för att reducera behovet av rörelsekapital och därmed höja lönsamheten. Vi arbetar kontinuerligt på att öka beläggningsgraden genom att underlätta för resursutjämning mellan WSP Sveriges olika enheter. Under året infördes ett nytt verksamhetssystem för att säkerställa kvaliteten i genomförandefasen. WSP ligger i framkant vad gäller utveckling inom BIM för att öka effektiviteten i såväl vårt arbete som i kundens projekt. Våra stödfunktioner har som uppgift att: Rekrytera, utveckla och vårda våra viktiga medarbetare. I en allt mer globaliserad värld ska vi utnyttja att WSP är ett globalt företag med de utvecklingsmöjligheter och den attraktion som det har för unga medarbetare. Detta sker bland annat genom: Talent Management ett globalt program för att identifi era och ta hand framtidens talanger och stötta dem i deras utveckling Performance Management ett program som tydliggör de olika roller och utvecklingsmöjligheter som WSP erbjuder, och vilka krav och förväntningar följer med rollen. Investera i IT och system som stöder både tillväxt och ökad operativ effektivitet. Profi lera WSP så att varumärket tydligt återspeglar de värden vi kan erbjuda såväl kunder som medarbetare. WSP+GENIVAR I VÄRLDEN REGION/SEKTOR FASTIGHET TRANSPORT & MILJÖ ENERGI INDUSTRI PROJEKTLEDNING INFRASTRUKTUR SVERIGE ÖVRIGA EUROPA KANADA USA SYDAMERIKA ASIEN/AUSTRALIEN AFRIKA Ledande aktör Medelstor aktör Liten aktör VERKSAMHETEN

8 DESIGNING FUTURE CITIES VÄRLDEN STÅR INFÖR STORA UTMANINGAR INOM MILJÖ, KLIMAT, EKONOMI, RESURS- ANVÄNDNING OCH SOCIALA FRÅGOR. Redan idag bor närmare hälften av jordens befolkning i städer, om bara tjugo år kan det vara så mycket som sju av tio människor. Framtiden fi nns i städerna och inom WSP är vi beredda att möta utmaningen. Med vår kompetens och breda erfarenhet kommer vi aktivt att delta i utvecklingen av framtidens hållbara, attraktiva och konkurrensmässiga städer. En hållbar stadsutveckling skapar förutsättningar för minskad fattigdom och ojämlikhet, ökad hälsa och tillgång till utbildning och arbeten för medborgarna. Att bygga energieffektivt är en av nyckelfrågorna för att möta framtidens utmaningar. Idag svarar byggnader för närmare hälften av världens utsläpp av växthusgaser, använder en tredjedel av all energi och 12 procent av allt färskvatten och skapar cirka 40 procent av allt avfall. Påverkan på miljön kan minska radikalt om vi effektiviserar sättet vi utformar, bygger, använder och förvaltar vårt fastighetsbestånd. I Sverige har vi en stor utmaning i att renovera våra eftersatta miljonprogramsområden så att boendemiljön förbättras, miljöpåverkan minskar samtidigt som boendekostnader hålls nere. WSP har en unik kompetens på området. Vi måste också verka för en omställning från användning av fossila bränslen som olja, kol och gas. Framtidens energi är förnyelsebar, säker, och prisvärd. Vatten är en dyrbar resurs och i takt med att klimatet förändras ser vi mer av både torka, översvämningar och förorening av vatten. En säker, tillförlitlig och effektiv vattenhantering är en nyckelfråga i alla städer. WSPs kompetens inom allt från produktion av dricksvatten till byggande i yt- eller grundvatten kommer väl till pass. Städer behöver effektiva transportsystem för att stödja den lokala ekonomin och invånarnas välbefi nnande. I takt med att städerna växer ökar transportbehovet som ofta innebär markant ökad vägtrafi k med bilköer, förseningar, olyckor, miljöproblem och minskad ekonomisk tillväxt som följd. För att lyckas i framtiden måste vi utveckla hållbara urbana transportsystem. Marknadsföringen av WSP tjänster inom Designing Future Cities sker under tio olika områden: Stadsutveckling Klimatanpassning Energi Mobilitet Byggnader Förnyelse av stadsdelar Avfall Vatten Social hållbarhet Regional utveckling 8 VERKSAMHETEN 2012

9 BILTRAFIKEN I KISTA SKA MINSKA Jesper Johansson på WSP Analys & Strategi deltar i ett projekt i Kista som syftar till att minska biltrafi ken med 10 procent till Det är en förutsättning för att man ska klara alla stora förändringar i området. Det kommer inte att fungera att ta sig till och från Kista eller parkera i området om alla fortsätter med bilåkandet som nu. Trafi kverket, SL, Stockholms stad och de största företagen i Kista har nu, med hjälp av WSP, dragit upp riktlinjerna och formulerat målen för det fortsatta arbetet för att minska biltrafi ken. Första steget blev att göra en ordentlig kartläggning av hur resandet ser ut idag, hur reseströmmarna går och hur stora CO 2 -utsläppen är. Med utredningen som grund blir det lättare att planera och se var olika åtgärder gör mest nytta. Projektet i Kista utfördes med CERO (Climate and Economic Research in Organizations) en modell som hjälper organisationer att hitta ekonomiskt hållbara strategier för att nå uppsatta klimatmål för resor. En hållbar stadsutveckling skapar förutsättningar för minskad fattigdom. PARKERING I STORSTAD Runt om i världen växer städerna och i takt med den kraftiga urbaniseringen blir det mer och mer trångt på vägar och gator. En av de stora utmaningarna för framtiden är att hitta lösningar för trafi k och transporter i städer. Trafi kverket startade 2010 ett FOUprojekt kallat Parkering i storstad som syftar till att vidareutveckla metodik för hantering av parkering i större städer. Pelle Envall som är doktor i trafi kplanering och konsult på WSP Analys & Strategi har varit uppdragsledare för Parkering i storstad och bland annat undersökt användningen av garage på Södermalm i Stockholm där det visade sig att kvm garage har omvandlats till lokaler. Omvandlingen har skett under många år och motsvarar ca förlorade p-platser i garage. Anledningen är främst ekonomiska faktorer. För en bostadsrättsförening är det enklare och mer lönsamt att hyra ut till en affärsinnehavare under en längre tid. Bostadsrättsföreningen slipper även besväret med utlämning av nycklar, städning och byte av trasiga glödlampor. Schönherr landscape/adept Framtidens energi är förnyelsebar, säker och prisvärd. HÅLLBAR STADSDEL I HELSINGBORG Centralt i Helsingborg planeras en ny hållbar stadsdel, kallad H+ (plus). Totalt omfattar området cirka en miljon kvadratmeter vilket innebär att centrum i staden kommer att vara dubbelt så stort när allt är klart Själva namnet H+ antyder visionen för projektet, nämligen att hela området i färdigt skick ska generera mer energi än vad som används. WSPs Agneta Persson har gjort analys- och förstudie i nära samarbete med Öresundskraft. WSPs rapport omfattar olika scenarier som visar hur H+ området ska kunna uppnå målen att vara ett plusenergiområde år Fokus i rapporten ligger på bebyggelse, transporter och infrastruktur. VERKSAMHETEN

10 FUTURE ENERGY FUTURE ENERGY FRAMTIDENS ENERGI Att minska energiförbrukning och utsläpp är en av de stora utmaningar företag och industrier står inför idag. Inom WSP har vi bildat nätverket Future Energy där en rad experter samverkar för att genomföra energiutredningar och föreslå effektiva lösningar som minskar verksamhetens energibehov. Det kan omfatta allt från energidistribution till energibesparing, till exempel anläggningar för produktion av el, kyla och värme, distributionssystem för fjärrvärme, naturgas, industriella processer och system med mera. WSP FUTURE ENERGY OMFATTAR BIOGAS Biogasen är med rätt förutsättningar ett kostnadseffektivt, klimatvänligt alternativ för både energiproduktion och energianvändning. VATTENKRAFT Vattenkraften har en mycket viktig roll att spela när Sverige fram till år 2020 ska öka sin förnybara energiproduktion. ENERGIEFFEKTIVISERING Det finns idag mycket man kan göra för att bygga nya energisnåla byggnader med stora ekonomiska och miljömässiga värden. VINDKRAFT WSP har lång gedigen erfarenhet av både stora och små vindkraftprojekt. Vi behärskar alla delar av vindkraftsproduktion från förstudier till faktiskt byggande INDUSTRILÖSNINGAR WSP har hjälpt en lång rad kunder i hela Europa med energieffektiva lösningar som minskat kostnader och tillfört ett nytt miljövärde för de produkter som produceras. SOLENERGI På 40 minuter förser solen jorden med lika mycket energi som vi behöver under ett helt år. WSP har en bred erfa ren - het av solenergi. Allt från planering till praktiskt genomförande. 10 VERKSAMHETEN 2012

11 WSP HJÄLPER WALLENSTAM ATT PRODUCERA VINDKRAFT Wallenstam är ett utvecklande fastighetsbolag och har som mål att vara självförsörjande på förnybar energi per månadsbasis vid utgången av Produktionen av förnybar elenergi sker främst genom vindkraftverk men även ett antal mindre vattenkraftverk. Till sin hjälp med att anlägga vindkraftverk har Wallenstam i flera projekt valt WSP som samarbetspartner. Bland annat för Gunnarby vindkraftpark mellan Uddevalla och Munkedal med åtta nya vindkraftverk som beräknas producera MWh förnyelsebar el varje år. Många affärsområden från WSP har deltagit med bland annat juridisk rådgivning, geoteknik, upphandling och byggledning.. HÖTORGSHALLEN HAR BLIVIT ENERGIEFFEKTIVARE Hötorgshallen i centrala Stockholm har renoverats och fått fler saluplatser i gatuplanet, nya rulltrappor, bättre tillgänglighet och fler beredskapskök. WSP Manangement, WSP Byggprojektering och WSP Ljusdesign har varit engagerade i uppdraget för Fastighetskontoret. Ett viktigt mål i arbetet var att minska energianvändningen i hallen med 30 procent. Därför har ventilationsaggregaten byts ut till mer energieffektiva aggregat med bättre verkningsgrad. Handlarna har nu sina kyldiskar anslutna till en central anläggning med processkyla, istället för egna kompressorer som de hade tidigare. Jenny Garcia från WSP Management anlitades tidigt som projekteringsledare för att göra programöversyn, och ta fram systemhandlingar. Senare deltog hon i upphandlingen av entreprenör och ansvarade för att bygghandlingar togs fram gemensamt med den upphandlade entreprenören. ÖKAD DAMMSÄKERHET VID ÅNGERMANÄLVEN OCH UMEÄLVEN WSP har fått i uppdrag att ta fram underlag för samordnad beredskapsplanering för dammbrott och höga flöden i Ångermanälven och Umeälven. Uppdragsgivare är Vattenregleringsföretagen, med stöd från Svenska Kraftnät. WSPs konsulter besöker dammanläggningarna och samlar in laserscannad höjddata och ortofoto, en flygbild som korrigerats till en skalriktig fotografisk avbildning av terrängen. Därefter skapas hydrauliska modeller över älvarna för simulering av höga flöden och dammbrott. Det färdiga resultatet kommer att presenteras i GIS-format och innehålla detaljerad information om vattnets utbredning. VERKSAMHETEN

12 BIM FÖRÄNDRAR BRANSCHEN FUTURE ENERGY BIM är framförallt ett förhållningssätt, en vilja till öppenhet och samarbete. BIM (Building Information Modeling) fortsätter att vara en aktuell fråga i hela branschen och WSP har intagit en ledarroll genom att vara tidigt ute och skaffa kunskap och kompetens på området. Nu ser vi hur allt fl er av de komplexa uppdragen drivs enligt BIM-modellen och vi har allt fl er konsulter med BIM-erfarenhet. BIM är inte i första hand en teknisk fråga utan framförallt ett förhållningssätt, en vilja till öppenhet och samarbete för projektets bästa. Idag är de fl esta aktörer överens om visionen och om de stora nyttorna med BIM. Men om BIM verkligen ska kunna utnyttjas till sin fulla potential måste alla inblandade också fortsatt verka för en öppen dialog och framförallt våga ställa hårdare krav på effektivare arbetsprocesser. WSP har låtit Visus AB genomföra en undersökning bland tolv företag om deras inställning till BIM idag. Trots att det fortfarande saknas verktyg för att mäta de ekonomiska vinsterna så verkar de fl esta vara överens om att BIM är ett givet villkor för ökad lönsamhet. Utvecklingen fortsätter mot att BIM blir en naturlig del av verksamheten. WSPs BIM-expert Pontus Bengtsson har under året föreläst om BIM vid Green Cities Conferens i Australien och deltagit i kundevent vid WSPs kontor i Sydney, Melbourne och Brisbane där temat var WSPs BIM-satsningar. BYGGHANDLINGAR FÖR SLUSSENS NYA BUSSTERMINAL WSP gör bygghandlingsprojekteringen för den nya bussterminalen vid Slussen. I uppdraget ingår att ta fram bygghandlingar, vara tekniskt stöd under byggtiden samt att utföra relationshandlingar. Uppdraget ska genomföras enligt BIM-metoden med projektering i 3D genom hantering av teknikområdesspecifi ka modeller. Uppdragsgivare är Stockholms Stads Exploateringskontor. Den nya bussterminalen kommer att byggas i Katarinaberget och ha sin huvudentré för resenärerna från Katarinavägen. Foster + Partners och Berg Arkitektkontor 12 VERKSAMHETEN 2012

13 TEKLA SVERIGE BIM AWARDS 2012 Med bidraget "Tvärbanan Ekensbergsbron, Sundbyberg" vann WSP årets Tekla Sverige BIM Awards i kategorin BIM. Bakom verket står Adam Röing, Johan Holst, Lars Öström, Lars-Erik Lundenberg och Leif Stormark. Ur juryns motivering framgår att WSP med modellen optimerat förutsättningar för integration mellan tillverkning och design. Genom att effektivt nyttja Tekla Structures fördelar vad gäller samverkan av stål och betong samt redovisning av armering i 3D får man en ökad tydlighet i både projekteringsfasen och vid själva produktionen." Ekensbergsbron, som ingår i Tvärbanans sträckning mellan Alvik och Solna, är 77 m lång, 10 m bred, 11 m hög och väger 327 ton. WSP var representerade i ytterligare två av de nominerade bidragen för Tekla Sverige BIM Award, nämligen Röforsbron i Arboga och Tvärbanan Tråg Solna. RÖFORSBRON ETT BIM-PROJEKT I ALLA LED Den gamla bron i Röfors i Arboga byggdes 1919 och finns med på Trafikverkets lista över nationellt bevarandevärda broar. På senare år har den varit i så dåligt skick att Trafikverket har beslutat att bygga en ny bro och samtidigt återskapa den gamla brons ursprungliga utseende. För första gången testade Trafikverket att driva hela projektet som ett BIM-projekt från förfrågningsunderlag och projektering till byggnation och förvaltning. Lars Schagerström på WSP-kontoret i Örebro var uppdragsansvarig. Han menar att det underlättar för alla parter att jobba i samma modell. Det spar mycket tid och man slipper hanteringen med ritningar. För Trafikverket var detta ett pilotprojekt som följts med stort intresse. Information om projektet sprids genom branschföreningen OpenBim. VERKSAMHETEN

14 WSP BIDRAR TILL ETT HÅLLBART SAMHÄLLE HÅLLBARHET ÄR EN AV WSPS VÄRDERINGAR OCH DÄRMED EN VIKTIG ASPEKT I ALL VÅR VERKSAMHET. SOM KONSULTER HAR VI STORA MÖJLIGHETER ATT PÅVERKA UTVECKLINGEN GENOM ATT SE TILL ATT DET VI FÖRESLÅR OCH PROJEKTERAR ÄR HÅLLBART GENOM HELA KEDJAN I PROJEKTERINGEN, UNDER BYGGFASEN, FÖR BRUKARNA OCH ÄVEN NÄR DET BLIR AKTUELLT MED RIVNING. Hållbarhet handlar dock inte bara om materialval och arbetssätt ur miljösynpunkt, utan också om ekonomiska och sociala aspekter. Långsiktighet är det som gäller och inom WSP har vi idag verktyg för att ta fram livscykelberäkningar inom både byggoch infrastruktur. Som konsulter har vi stora möjligheter att bidra i den långsiktiga utvecklingen och påverka opinionen, inte minst genom våra utredningar och analyser i tidiga skeden. WSPs viktigaste bidrag för ett hållbart samhälle sker i de uppdrag vi medverkar i, genom de råd vi ger våra kunder och genom ett strukturerat hållbarhetsarbete. Ett exempel är vårt unika koncept Green Building Design, som tar ett helhetsgrepp och har fokus på hållbarhet genom alla led i byggprocessen. Under mottot Water for a Future ordnade WSP även i år löpartävlingar runt om i landet. Syftet var att bidra till att så många familjer som möjligt får tillgång till rent vatten i Afrika. Totala antalet kilometrar som deltagarna springer, går eller lunkar omvandlas till ett visst antal Solvattenbehållare. Genom att bli medveten om sin miljöpåverkan kan man ändra sitt beteende och medverka till minskad klimatpåverkan. Internt har vi fokus på resor och på energianvändningen vid våra kontor för att minska vår klimatpåverkan. Under 2012 har vi förbättrat avfallshanteringen och energiuppföljningen på kontoren och vi har även tecknat ett nytt elavtal för CO 2 -neutral el. EXEMPEL PÅ HÅLLBARHETSARBETE INOM WSP Nytt resereglemente som prioriterar resefria möten. Tekniska hjälpmedel som bidrar till minskat resande som Lync, videokonferensutrustningar och netviewer. Företagscyklar Hållbarhetsansvarig i WSP Sverige Regelverk för kontoren Intern hållbarhetsstandard - brons, silver, guld, platina Sustainability business plan där miljö, kvalitet, sociala aspekter samt de interna hållbarhetskriterierna är integrerade Webbaserat hållbarhetsrapporteringssystem inom hela WSP-koncernen KOLDIOXIDUTSLÄPP (TON CO 2 PER ÅR) Totalt Per anställd Totalt Per anställd Totalt Per anställd Kontor , , ,85 Resor , , ,95 Tot , , ,80 Under 2012 har de totala CO 2 -utsläppen minskat med 3,4 procent. 14 VERKSAMHETEN 2012

15 GULDPROJEKT I MJÖLBY Den första byggnaden i Sverige, som fått utmärkelsen GULD för handelsfastigheter inom certifieringssystemet Miljöbyggnad, ligger i Mjölby och inrymmer COOP Extra och Apotek Kronans droghandel. Lisa Håkansson från WSP Environmental i Göteborg har varit beställarstöd under hela projektet från förstudie till drifttagning. Hon har även skött hela ansökningsprocessen till Sweden Green Building Council. WSP har även gjort ramhandlingar och förfrågningsunderlag för geo, konstruktion, el och vent. ENERGISNÅLT KONTOR I GÖTEBORG WSP har flyttat in i ett nytt kontor på Ullevigatan 19 i Göteborg. Byggnaden är en GreenBuilding-fastighet, miljöklassificerad för nivå Very Good enligt det internationella miljöklassificeringssystemet BREEAM. Det nya centrala läget kommer att förändra resvanorna till och från arbetet för WSPs medarbetare. Kollektivresandet kommer att öka, fler kommer att cykla eftersom det nya kontoret har cykelparkering samt duschar och omklädningsrum i källarplanet. En bilpool med miljövänliga fordon planeras också för hyresgästerna på Ullevigatan 19. Sammantaget beräknas det förändrade resandet till och från arbetet minska CO2-utsläppen med %. SOLVATTEN WSP har sedan flera år ett samarbete med Solvatten, en organisation som utvecklat en enkel metod att ge familjer i Afrika tillgång till rent och varmt vatten. Genom olika arrangemang för kunder och medarbetare har WSP medverkat till att stödja Solvattens verksamhet. WSP har under året bidragit till inköp av 364 Solvattenbehållare. Varje behållare innebär en reducering av CO 2 -utsläpp med 2,1 ton. I år har WSP Sveriges stöd till Solvatten inneburit en minskning av koldioxidutsläpp med 764 ton. FRÅN MILJÖSKANDAL TILL GRÖN IDYLL Teckomatorp i Skåne har en mörk historia i form av BT-Kemis giftskandal på 70-talet. Området har sanerats i olika omgångar och på senare år har ett efterbehandlingsprojekt genomförts för att göra området till ett attraktivt naturområde. Projektet har som mål att vara ett föredöme för framtida projekt och det är öppet för vetenskaplig forskning av miljömässig, teknisk, medicinsk och social karaktär. Kristina Ståhl-Gustafsson från WSP Environmental är miljöjuridisk rådgivare och bistår projektledningen med experthjälp och stöd i alla ärenden med Länsstyrelsen. VERKSAMHETEN

16 KOMPETENS OCH KARRIÄR I WSP MEDARBETARNA ÄR NYCKELN TILL WSP S FRAMGÅNG. FÖR ATT DE SKA TRIVAS OCH UTVECKLAS I SINA ROLLER ERBJUDER FÖRETAGET MÖJLIGHETER TILL KOMPETENSUTVECKLING BÅDE PÅ ETT YRKESMÄSSIGT OCH PERSONLIGT PLAN. WSP UNIVERSITY ERBJUDER UTBILDNINGAR I AFFÄRSTÄNKANDE, PERSONLIG UTVECKLING, PROFESSIONELL UTVECKLING OCH I WSPs ARBETSMETODER. DEN VIKTIGASTE UTBILDNINGEN FÖR EN KONSULT SKER GENOM UPPDRAGEN MAN DELTAR I OCH DE ERFARENHETER MAN SKAFFAR SIG PÅ VÄGEN. Inom WSP fi nns olika typer av karriärvägar att gå. Man kan satsa på en expertkarriär inom sitt teknikområde eller ägna sig åt uppdragsledning och ta ansvar för allt större och mer komplexa projekt. Några väljer en chefskarriär med ansvar för att utveckla ekonomin, affärer och medarbetare. Man kan även utveckla sig inom marknadssidan och jobba mer intensivt med kundkontakter och att få nya uppdrag till företaget. Performance Management WSPs Performance Managementprogram tydliggör de olika arbetsroller och utvecklingsmöjligheter som fi nns inom företaget och vilka krav och förväntningar som ställs på de olika yrkesrollerna. Grunden för karriärutvecklingen är de årliga MUsamtal varje medarbetare har med sin närmaste chef. Talent Management WSP har ett globalt program för att identifi era och ta hand om framtidens talanger och stötta dem i deras utveckling. Vårt Talent Managementprogram handlar till stor del om att ha rätt personer på rätt plats för att kunna möta dagens och framtidens behov av ledare inom företaget. Balansen är viktig Inom WSP brukar vi säga att vi är united by our difference. Våra olika personligheter, kompetenser och erfarenheter skapar värde för företaget och är själva kärnan för all verksamhet. För oss är denna mångfald och bredd mycket viktig och vi strävar ständigt efter en balans mellan unga och äldre, mellan män och kvinnor. Satsning på förnyelse och nytänkande förutsätter att erfarenheten och kunnandet hos våra äldre medarbetare respekteras och tas om hand. Rebecca brinner för hållbarhet Rebecca Johansson har under sitt första år på WSP gjort en snabb karriär inom området Hållbar infrastruktur. Redan under studietiden på Uppsala universitet hörde hon talas om WSP. Då läste Rebecca på det tvärvetenskapliga programmet System i Teknik och Samhälle. En informationskväll för studenter på WSP ledde till ett ex-jobb för Trafi kverkets räkning som gällde att utvärdera användningen av CEEQUAL i två projekt i London. CEEQUAL är ett klassningssystem för att främja hållbarheten i mark- och anläggningsprojekt. Ex-jobbet ledde fram till en anställning på WSP, där Rebecca nu är hållbarhetskonsult och driver ett utvecklingsprojekt som syftar till att anpassa CEEQUAL till svenska förhållanden. Årets betongkonstruktör Åke Solfeldt, WSP Management utsågs till årets betongkonstruktör vid Betonggalan i november. Åke är uppdragsledare vid bygget av Tele2 Arena i Stockholm och har lett en styrka på 65 projektörer som har dimensionerat, modellerat och armerat i en stor 3D-modell i Tekla Structure. Jämställdhet Traditionellt sett är konsultbranschen relativt manlig. Inom WSP strävar vi ständigt efter att öka andelen kvinnor och ha så blandade grupper som möjligt i alla sammanhang. Bland cheferna inom WSP är 19 procent kvinnor, vilket är väl över genomsnittet i branschen. Ny gruppchef En av årets nya chefer heter Jessica Fromell. Hon är gruppchef på WSP Akustik i Göteborg, och ansvarar för vibrationsteamet. Jessica har studerat maskinteknik på KTH med inriktning mot ljud och vibrationer på Marcus Wallenberglaboratoriet. Hon har erfarenhet av produktutveckling och projektledning bland annat inom offshorebranschen och fordonsindustrin. VÅRA MEDARBETARE WSP Sverige hade vid 2012 års slut medarbetare (2 389) Genomsnittlig anställningstid 7,3 år (7,7) Genomsnittsålder 41,5 år (41,8) Andel kvinnor 33,2% (32,9) Andel kvinnliga chefer 19% (16,5) Personalomsättning totalt 13,6% (12,7) Föräldraledighet i genomsnitt Kvinnor 21 dgr (33) män 8 dgr (12) Sjuktal Totalt 2,4% (2,3) 16 VERKSAMHETEN 2012

17 UTBILDNING Jag känner att jag har tillräckliga möjligheter att påverka hur jag utför mitt arbete 77 procent i WSPs medarbetarundersökning 2012 Övrig utbildning Civilingenjörer Tekniskt gymnasium Annan akademisk utbildning Högskoleingenjörer FÖRDELNING AV TJÄNSTER Teknisk Dr./Teknisk lic. Vårt arbetsklimat är öppet och det är tillåtet att ta upp alla frågor 80 procent i WSPs medarbetarundersökning 2012 Adm/support 6,9% Uppdragsansvariga 34,6% Konsulter 49,3% Linjechefer 9,2% ÅLDERSFÖRDELNING Kvinnor Män VERKSAMHETEN

18 WSP SVERIGES LEDNINGSGRUPP Anders Tysander vice VD, AO-chef WSP Systems Siv Axelsson stabschef HR och Kommunikation Rikard Appelgren VD Mickey Johansson vice VD, AO-chef WSP Management Eva Aspengren ekonomidirektör Lars Jahncke AO-chef WSP Byggprojektering Niklas Sörensen AO-chef WSP Samhällsbyggnad Lars-Olov Ohlsson AO-chef WSP Bro & Vattenbyggnad Ole Paus AO-chef WSP Environmental Fredrik Bergström AO-chef WSP Analys & Strategi

19

20 WSP och GENIVAR har gått samman och bildar tillsammans ett av världens ledande analys- och teknikkonsultföretag. Vi erbjuder tjänster för hållbar samhällsutveckling inom Hus & Industri, Transport & infrastruktur och Miljö & Energi Bredd och mångfald kännetecknar våra medarbetare, kompetensområden, kunder och typer av uppdrag. Tillsammans har vi ca medarbetare på över 300 kontor i 35 länder. I Sverige har vi omkring 2500 medarbetare. WSP Sverige AB Arenavägen Stockholm-Globen Tel: Fax: Mars_13_v1.0

RETAIL. Att äga, förvalta och utveckla en handelsfastighet UNITED BY OUR DIFFERENCE

RETAIL. Att äga, förvalta och utveckla en handelsfastighet UNITED BY OUR DIFFERENCE WSP och GENIVAR har gått samman och bildar tillsammans ett av världens ledande analys- och teknikkonsultföretag. Vi erbjuder tjänster för hållbar samhällsutveckling inom Hus & Industri, Transport & infrastruktur

Läs mer

Designing. Future Cities. Magnus vision.

Designing. Future Cities. Magnus vision. Designing Future Cities Magnus vision. Jag heter Magnus Meyer och jag började som vd på WSP i mars 2014. Under ganska många år har jag följt utvecklingen i samhällsbyggnadsbranschen ur olika perspektiv.

Läs mer

HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD

HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD Om Hufvudstadens uppförandekod. Hufvudstaden har en hundraårig historia. Sedan 1915 har vi utvecklat företaget till att vara ett av Sveriges ledande fastighetsbolag med ett

Läs mer

Klimatstrategi för Västra Götaland. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt.

Klimatstrategi för Västra Götaland. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt. Klimatstrategi för Västra Götaland. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt. VILKEN OMVÄLVANDE TID OCH VILKEN FANTASTISK VÄRLD! Filmer, böcker och rapporter om klimatförändringarna är våra ständiga

Läs mer

EN MÅNGFALD AV MÖJLIGHETER

EN MÅNGFALD AV MÖJLIGHETER EN MÅNGFALD AV MÖJLIGHETER UNITED BY OUR DIFFERENCE 2 Vi är WSP Ett analys- och teknikkonsultbolag som deltar aktivt i utvecklingen av samhället inom hus, industri, infrastruktur, miljö och energi. Vi

Läs mer

WSP SVERIGE AB. Verksamhetsåret 2013

WSP SVERIGE AB. Verksamhetsåret 2013 WSP SVERIGE AB Verksamhetsåret 2013 Illustration: Från filmen Designing Future Transport, framtagen av VR-avdelningen på WSP. DETTA ÄR WSP WSP är ett globalt analys- och teknikföretag. Vår multidisciplinära

Läs mer

Position paper FN:s globala hållbarhetsmål

Position paper FN:s globala hållbarhetsmål Position paper FN:s globala hållbarhetsmål Stockholm juni 2017 Swedisols vision, prioriteringar och åtgärdsprogram för de hållbara utvecklingsmålen, agenda 2030. Swedisol driver frågor av branschgemensam

Läs mer

Energisessionen 2006 Energilösningar i Bebyggelse Trollhättan 8-9 februari 2006

Energisessionen 2006 Energilösningar i Bebyggelse Trollhättan 8-9 februari 2006 Bygga-bo-dialogen i ett regionalt perspektiv Yogesh Kumar Bygga-bo-dialogens sekretariat Energisessionen 2006 Energilösningar i Bebyggelse Trollhättan 8-9 februari 2006 Vision En hållbar bygg- och fastighetssektor

Läs mer

Bilaga 2. VA-policy. Karlskrona kommun WSP Environmental

Bilaga 2. VA-policy. Karlskrona kommun WSP Environmental Bilaga 2 VA-policy Karlskrona kommun 2014-01-20 WSP Environmental Konsulter inom samhällsutveckling WSP Sverige AB är ett av världens ledande analys- och teknikkonsultföretag. Vi erbjuder tjänster för

Läs mer

AFFÄRSPLAN. AB Stora Tunabyggen. 1 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013. Box 308 781 24 Borlänge www.tunabyggen.

AFFÄRSPLAN. AB Stora Tunabyggen. 1 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013. Box 308 781 24 Borlänge www.tunabyggen. 2010 AFFÄRSPLAN 2013 AB Stora Tunabyggen Box 308 781 24 Borlänge www.tunabyggen.se BESÖK Vasagatan 27 TEL 0243-733 00 FAX 0243-733 70 E-POST info@tunabyggen.se BANKGIRO 465-2566 POSTGIRO 46 26 58-6 ORG

Läs mer

ENERGISAMORDNAREN SPINDELN I NÄTET

ENERGISAMORDNAREN SPINDELN I NÄTET N VVS ARKITEKT KONSTRUKTÖR KVALITETSSÄKRING AV HANDLINGAR EL BYGGHERRE PROJEKTLEDARE KVALITETSSÄKRING AV BYGGPROCESS ENTREPRENÖR UPPFÖLJNING UTBILDNING/STÖD AV PROJEKTGRUPP ENERGISAMORDNAREN SPINDELN I

Läs mer

Vind. Från projektering till elproduktion vindkraft med wpd.

Vind. Från projektering till elproduktion vindkraft med wpd. Vind Från projektering till elproduktion vindkraft med wpd. Vi ser till att tankarna byter riktning Världens energibehov bara ökar. Samtidigt har miljön sagt ifrån på allvar. Vi står inför en av vår tids

Läs mer

Väsentlighetsanalys för E.ON. Norden

Väsentlighetsanalys för E.ON. Norden Väsentlighetsanalys för E.ON Norden 2014 Väsentlighetsanalys för E.ON Norden 2014 I arbetet med att bidra till ett mer hållbart samhälle har vi tagit hjälp av drygt 250 personer som är viktiga för oss

Läs mer

Stor miljöpåverkan. Bygg- och fastighetssektorn har stor miljöpåverkan 35 % av energin 50 % av elen miljoner ton vatten miljarder m 3 luft

Stor miljöpåverkan. Bygg- och fastighetssektorn har stor miljöpåverkan 35 % av energin 50 % av elen miljoner ton vatten miljarder m 3 luft Stor miljöpåverkan Bygg- och fastighetssektorn har stor miljöpåverkan 35 % av energin 50 % av elen 1 000 miljoner ton vatten 8 000 miljarder m 3 luft 15 % av växthusgaserna 15 % av avfallet Påverkan på

Läs mer

Strategiska vägval för ett fossiloberoende Västra Götaland 2030. Faktaunderlag med statistik och klimatutmaningar

Strategiska vägval för ett fossiloberoende Västra Götaland 2030. Faktaunderlag med statistik och klimatutmaningar Strategiska vägval för ett fossiloberoende Västra Götaland 2030 Faktaunderlag med statistik och klimatutmaningar Faktamaterialet presenterar 1. Statistik gällande klimatutsläpp i Västra Götaland 2. Det

Läs mer

Arbeta för en bättre värd

Arbeta för en bättre värd Arbeta för en bättre värd Långsiktig lönsamhet och tillväxt skapas genom nöjda kunder och engagerade medarbetare. Som arbetsgivare ska Vasakronan erbjuda branschens bästa utvecklingsmöjligheter och arbetsmiljö.

Läs mer

Systematiskt energiarbete. Charlotta Gibrand - ÅF Infrastructure AB, BA Buildings, Region Syd 2015.09.29

Systematiskt energiarbete. Charlotta Gibrand - ÅF Infrastructure AB, BA Buildings, Region Syd 2015.09.29 Systematiskt energiarbete Charlotta Gibrand - ÅF Infrastructure AB, BA Buildings, Region Syd 2015.09.29 1 ÅF i korthet Omsättning: ca 8 500 MSEK Medarbetare och nätverk: Med 7 500 medarbetare och 20 000

Läs mer

Uppdatering av Norrbottens klimat- och energistrategi

Uppdatering av Norrbottens klimat- och energistrategi Uppdatering av Norrbottens klimat- och energistrategi Vision 2050 I Norrbotten är all produktion och konsumtion resurseffektiv och hållbar ur så väl ett regionalt som globalt perspektiv. Utsläppen av växthusgaser

Läs mer

Stadens utveckling och Grön IT

Stadens utveckling och Grön IT Vi lever, arbetar, reser, transporterar saker, handlar och kommunicerar. För utvecklingen av den hållbara staden fyller smarta IT-lösningar en viktig funktion. Stadens utveckling och Grön IT Malmö en Green

Läs mer

Rådgivande landsbygdsriksdag. Årsmöte/föreningsmöte. Styrelse. 24 Länsbygderåd

Rådgivande landsbygdsriksdag. Årsmöte/föreningsmöte. Styrelse. 24 Länsbygderåd Rådgivande landsbygdsriksdag Årsmöte/föreningsmöte Styrelse 24 Länsbygderåd Kansli Cirka 100 kommunbygderåd Cirka 4 500 lokala utvecklingsgrupper Cirka 40 medlemsorganisationer llt vårt arbete har sin

Läs mer

ANSVARSFULL ARKITEKTUR

ANSVARSFULL ARKITEKTUR OM WHITE ANSVARSFULL ARKITEKTUR Människans inverkan får allt tydligare konsekvenser för det ekologiska system vi alla tillhör. Aldrig har en generation behövt bry sig så mycket om vad som händer med jorden

Läs mer

Stockholmsregionens styrkor och utmaningar. Mats Hedenström, Tillväxtdirektör

Stockholmsregionens styrkor och utmaningar. Mats Hedenström, Tillväxtdirektör Stockholmsregionens styrkor och utmaningar Mats Hedenström, Tillväxtdirektör Det går bra för Stockholms län Ur ett tillväxtperspektiv står sig Stockholm i varje jämförelse 24 000 nystartade företag 2011

Läs mer

Stora visioner och kraftfulla strategier University of Technology

Stora visioner och kraftfulla strategier University of Technology Chalmers University of Technology Stora visioner och kraftfulla strategier University of Technology - men hur funkar det egentligen? Per-Erik Josephson Chalmers tekniska högskola Pågående forskning, exempel

Läs mer

WSP SVERIGE AB VERKSAMHETEN 2011 UNITED BY OUR DIFFERENCE

WSP SVERIGE AB VERKSAMHETEN 2011 UNITED BY OUR DIFFERENCE WSP SVERIGE AB VERKSAMHETEN 2011 UNITED BY OUR DIFFERENCE VD har ordet SATSNINGAR FÖR FRAMTIDEN Det gångna året har präglats av oro på fi nansmarknaden med dåliga statsfi nanser i många länder och ett

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

I Sverige finns flera världsledande fordonstillverkare

I Sverige finns flera världsledande fordonstillverkare FFI Transporter, mobilitet och tillgänglighet har stor betydelse för livskvalitet och tillväxt. För en fortsatt positiv samhällsutveckling måste transportlösningarna även vara säkra och miljömässigt hållbara.

Läs mer

Lokala energistrategier

Lokala energistrategier Lokala energistrategier Kommunens roll att stimulera och främja en hållbar energianvändning och tillförsel på lokal nivå Presentationen Varför energi är en strategisk fråga för en kommun? Hur kan den omsättas

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet de gröna har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle,

Läs mer

Visioner och handlingsplan. Michael Gustafsson, Skanska Sverige AB

Visioner och handlingsplan. Michael Gustafsson, Skanska Sverige AB Visioner och handlingsplan Michael Gustafsson, Skanska Sverige AB Lagstiftning Volatila energipriser Hyresgästers efterfrågan Varumärke Medarbetare Vad driver grönt? Gröna Fonder och Bankkapital Marknadsvärdet

Läs mer

Stadens utveckling och Grön IT

Stadens utveckling och Grön IT Vi lever, arbetar, reser, transporterar saker, handlar och kommunicerar. För utvecklingen av den hållbara staden fyller smarta IT-lösningar en viktig funktion. Stadens utveckling och Grön IT Malmö en Green

Läs mer

Gerdins Group. Vision och värderingar i Gerdins Group

Gerdins Group. Vision och värderingar i Gerdins Group Gerdins Group Vision och värderingar i Gerdins Group I Gerdins Group utvecklar vi tillsammans Vi-känslan Denna folder har tillkommit för att förklara visioner, målsättningar och strategier inom Gerdins

Läs mer

SVERIGEDEMOKRATISKT INRIKTNINGSPROGRAM FÖR ENERGIPOLITIK

SVERIGEDEMOKRATISKT INRIKTNINGSPROGRAM FÖR ENERGIPOLITIK SVERIGEDEMOKRATISKT INRIKTNINGSPROGRAM FÖR ENERGIPOLITIK Antogs av Landsdagarna 2011. Tryckversion 2.0-2014-03-04 VISION För att Sverige ska kunna upprätthålla en hög internationell konkurrenskraft och

Läs mer

100 % Fossilbränslefritt Skåne 2020 2014-11-07

100 % Fossilbränslefritt Skåne 2020 2014-11-07 Företaget Malmö Airport Kund Social utveckling Miljö 100 % Fossilbränslefritt Skåne 2020 2014-11-07 Maria Bengtsson Chef Miljö och Infrastruktur Swedavia Malmö Airport Vår uppgift I korthet Våra tjänster

Läs mer

ANSVARSFÖRDELNING FÖR DELMÅL INOM. Miljöstrategiskt program för Region Skåne 2011 2016

ANSVARSFÖRDELNING FÖR DELMÅL INOM. Miljöstrategiskt program för Region Skåne 2011 2016 ANSVARSFÖRDELNING FÖR DELMÅL INOM Miljöstrategiskt program för Region Skåne 2011 2016 Ansvarsfördelning för delmål inom miljöstrategiskt program för Region Skåne Genomförande och ansvar Att de konkreta

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Du som medarbetare är viktig och gör skillnad genom ditt engagemang och mod att förändra i strävan att förbättra. 2 Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun

Läs mer

Remissvar Energi- och klimatprogram för Örebro län

Remissvar Energi- och klimatprogram för Örebro län Datum 2012-06-30 Svarslämnare Organisation Sivert Gustafsson Länsbygderådet i Örebro län/hela Sverige ska leva Skicka in via e-post: energiochklimat.orebro@lansstyrelsen.se senast den 30 juni 2012. Tack

Läs mer

byter Vi ser till riktning att tankarna

byter Vi ser till riktning att tankarna Sverige Vi ser till att tankarna byter riktning Världens energibehov bara ökar. Samtidigt har miljön sagt ifrån på allvar. Vi står inför en av vår tids största globala utmaningar. Sida 2 Till stor del

Läs mer

Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga

Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga Tid för handling! PLATTFORM FÖR DEN GODA STADEN DEN GODA STADEN DEN GODA STADEN STADSUTVECKLING OCH EKONOMISK TILLVÄXT Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga

Läs mer

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM 2 >> Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb >> Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland

Läs mer

Vad är hållbar produktion? Varför hållbar produktion. Aava-Olsson

Vad är hållbar produktion? Varför hållbar produktion. Aava-Olsson Vad är hållbar produktion? Varför hållbar produktion Birgitta Aava-Olsson Hållbar utveckling Social Ekologisk Hållbar Ekonomisk Brundtlandrapporten, Our Common Future, rapport utarbetad av FN:s Världskommission

Läs mer

Preems miljöarbete. Alternativa bränslen. Gröna korridorer. Datum 2011-12-01

Preems miljöarbete. Alternativa bränslen. Gröna korridorer. Datum 2011-12-01 Preems miljöarbete Alternativa bränslen och Gröna korridorer Datum 2011-12-01 Syfte Föredragshållare Gröna korridorer Anders Malm, Logistikchef Korta fakta om Preem - 2010 Omsättning 87 miljarder SEK Ett

Läs mer

Motion 2015:49 av Anna Sehlin (V) om livscykelanalys av landstingets bygg- och anläggningsprojekt

Motion 2015:49 av Anna Sehlin (V) om livscykelanalys av landstingets bygg- och anläggningsprojekt Stockholms läns landsting 1(4) Landstingsstyrelsens förvaltning Landstingsdirektörens stab Handläggare: Ingela Erneholm Landstingsstyrelsens fastighets- och investeringsberedning fak* EL Motion 2015:49

Läs mer

Hållbara och trygga lösningar. För miljön, våra kunder och framtida generationer

Hållbara och trygga lösningar. För miljön, våra kunder och framtida generationer Hållbara och trygga lösningar. För miljön, våra kunder och framtida generationer Vi siktar högt. Men arbetar jordnära. Sandström erbjuder kvalificerade konsulttjänster inom Mark & Miljö, Bygg & Anläggning

Läs mer

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK FRIHET Svenska Investeringsgruppens vision är att skapa möjligheter för ekonomisk tillväxt och frihet genom att identifiera de främsta fastighetsplaceringarna på marknaden. Vi vill hjälpa våra kunder att

Läs mer

Trafikverket och tjälforskning. Per Andersson. Enhetschef Geo-, bergöverbyggnadsteknik

Trafikverket och tjälforskning. Per Andersson. Enhetschef Geo-, bergöverbyggnadsteknik 2012-03-29 Trafikverket och tjälforskning Per Andersson Enhetschef Geo-, bergöverbyggnadsteknik Från infrastrukturförvaltare till samhällsutvecklare 2 2012-04-24 Varför bildades Trafikverket? Ett trafikslagsövergripande

Läs mer

Energivärld i förändring skapar nya möjligheter. Lars Bierlein, Business Innovation 18 september 2013

Energivärld i förändring skapar nya möjligheter. Lars Bierlein, Business Innovation 18 september 2013 Energivärld i förändring skapar nya möjligheter Lars Bierlein, Business Innovation 18 september 2013 Översikt E.ON-koncernen Runtom i Europa, Ryssland och Nordamerika har vi nästan 79 000 medarbetare som

Läs mer

Plattform för Strategi 2020

Plattform för Strategi 2020 HIG-STYR 2016/146 Högskolan i Gävle Plattform för Strategi 2020 VERKSAMHETSIDÉ Högskolan i Gävle sätter människan i centrum och utvecklar kunskapen om en hållbar livsmiljö VISION Högskolan i Gävle har

Läs mer

Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat.

Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat. Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat. Våra råvaror måste användas igen. Den globala uppvärmningen är vår tids ödesfråga och vi måste alla bidra på det sätt vi kan. Hur vi på jorden använder och

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

Strategiskt innovationsområde inom BIM och GIS

Strategiskt innovationsområde inom BIM och GIS Strategiskt innovationsområde inom BIM och GIS Olle Samuelson IQ Samhällsbyggnad/OpenBIM Pontus Bengtson WSP/OpenBIM IQ Samhällsbyggnads roll och verksamhet Neutral nod och katalysator för sektorsövergripande

Läs mer

ett nytt steg i energiforskningen

ett nytt steg i energiforskningen ett nytt steg i energiforskningen MAGNUS OLOFSSON, VD Ett samlat forsknings och kunskapsföretag Vår nya verksamhet spänner över hela energisystemet. Att kunna möta efterfrågan på ny kunskap från forskningen

Läs mer

Energi- och miljöteknik

Energi- och miljöteknik pressinformation november 2013 Energi- och miljöteknik symbio city Det svenska erbjudandet inom energi- och miljöteknik står sig starkt i global konkurrens. Med teknik och kompetens i världsklass har Sverige

Läs mer

På hållbar väg i Norrköpings kommun

På hållbar väg i Norrköpings kommun 2011-09-23 På hållbar väg i Norrköpings kommun Vad är Hållbart Resande? Mobility Management Arbetet med Hållbart Resande handlar om att påverka människors attityder och beteenden och påverka resandet innan

Läs mer

Må alla samlas. Vi hoppas att den ger dig en stunds inspirerande läsning.

Må alla samlas. Vi hoppas att den ger dig en stunds inspirerande läsning. Utveckling för Skellefteå 2012 2014 Må alla samlas. Det här är det första steget i en lokal utvecklingsstrategi för allas vårt Skellefteå. Därför vill vi att så många som möjligt i Skellefteå ska läsa

Läs mer

7 konkreta effektmål i Västerås stads energiplan 2007-2015

7 konkreta effektmål i Västerås stads energiplan 2007-2015 7 konkreta effektmål i Västerås stads energiplan 2007-2015 Energiplanen beskriver vad vi ska göra och den ska verka för ett hållbart samhälle. Viktiga områden är tillförsel och användning av energi i bostäder

Läs mer

INTERNATIONELL PLAN STYRDOKUMENT FÖR INTERNATIONELLT ARBETE I KARLSTADS KOMMUN

INTERNATIONELL PLAN STYRDOKUMENT FÖR INTERNATIONELLT ARBETE I KARLSTADS KOMMUN INTERNATIONELL PLAN STYRDOKUMENT FÖR INTERNATIONELLT ARBETE I KARLSTADS KOMMUN KARLSTADS KOMMUN Beslutad i: Kommunstyrelsen Ansvarig samt giltighetstid: Mia Marklund 2017-2018 Diarienummer: KS-2016-315

Läs mer

Sverigedemokraterna 2011

Sverigedemokraterna 2011 Energipolitiskt program S 2011 Vision För att Sverige ska kunna upprätthålla en hög internationell konkurrenskraft och levnadsstandard vill S föra en energipolitik som säkerställer en prisvärd och tillförlitligenergiförsörjning,

Läs mer

Representativt kontor. Rumsindelat. Garage i huset. Nacka Strand. Augustendalstorget 3, plan 6, 622 kvm

Representativt kontor. Rumsindelat. Garage i huset. Nacka Strand. Augustendalstorget 3, plan 6, 622 kvm Rumsindelat Representativt kontor Garage i huset Nacka Strand Augustendalstorget 3, plan 6, 622 kvm LOKALEN Representativt kontor centralt i området Kontorsyta 622 kvm Antal arbetsplatser 30 arbetsplatser

Läs mer

Affärsjuridik enligt Lindahl

Affärsjuridik enligt Lindahl Affärsjuridik enligt Lindahl Ett affärsråd ska vara glasklart. Inte gömmas i en hög av papper. Ett rakare arbetssätt Du vill ha raka svar och tydliga råd. Vårt mål är att alltid leverera relevant rådgivning

Läs mer

Årsrapport Kommunkoncernens energi- och klimatredovisning. Rapport Linköpings kommun linkoping.se

Årsrapport Kommunkoncernens energi- och klimatredovisning. Rapport Linköpings kommun linkoping.se Årsrapport 215 Kommunkoncernens energi- och klimatredovisning Rapport 216-11-14 Linköpings kommun linkoping.se Inledning Linköpings kommun har som mål att kommunen ska vara koldioxidneutral 225. Koldioxidneutralitet

Läs mer

Riktlinjer för IT i Halmstads kommun

Riktlinjer för IT i Halmstads kommun Riktlinjer för IT i Halmstads kommun VER 1.0 Innehåll Bakgrund...3 Syfte...3 Drivkrafter för IT i Halmstads kommun...3 Övergripande inriktning...4 Inriktning för kommunens IT-engagemang...5 Service...5

Läs mer

Politisk inriktning för Region Gävleborg

Politisk inriktning för Region Gävleborg Diarienr: RS 2016/293 Datum: 2016-04-27 Politisk inriktning för Region Gävleborg 2016-2019 Beslutad i regionfullmäktige Region Gävleborg 2016-04-27 diarienummer RS 2016/293 Politisk inriktning 2016-2019

Läs mer

Solenergiteknik i den hållbara staden

Solenergiteknik i den hållbara staden Solenergiteknik i den hållbara staden Charlotta Winkler WSP Environmental 2015-06-23 2 Det går inte att visa den här bilden just nu. Värderingar 3 Hållbarhet 4 "En hållbar utveckling är en utveckling som

Läs mer

Energisparprojekt för bättre livsmiljö Gavlefastigheter AB 2008-2011

Energisparprojekt för bättre livsmiljö Gavlefastigheter AB 2008-2011 Energisparprojekt för bättre livsmiljö Gavlefastigheter AB 2008-2011 Gävle Stadshus AB AB Gavlegårdarna Gävle Energi AB Gavlefastigheter Gävle kommun AB Gävle/Sandviken Flygfält AB Lagerhus AB Gävle Hamn

Läs mer

Omställning av transportsektorn till fossilfrihet vilken roll har biogasen?

Omställning av transportsektorn till fossilfrihet vilken roll har biogasen? Omställning av transportsektorn till fossilfrihet vilken roll har biogasen? Emmi Jozsa Energimyndigheten 26 maj 2016 Agreed headline targets 2030 Framework for Climate and Energy 2020-20 % Greenhouse

Läs mer

Ren energi för framtida generationer

Ren energi för framtida generationer Ren energi för framtida generationer Ren energi för framtida generationer Fortums mål är att skapa energi som gör livet bättre för nuvarande och framtida generationer. För att uppnå detta investerar vi

Läs mer

LKAB:S STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR UTVECKLING 2013 2020

LKAB:S STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR UTVECKLING 2013 2020 LKAB:S STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR UTVECKLING 2013 2020 VÅR AMBITION LKAB skapar välstånd genom att vara ett av de mest innovativa och resurseffektiva gruvföretagen i världen. 2 AMBITIONEN INNEBÄR ATT: LKAB

Läs mer

Välkommen till Folksam Fastigheter.

Välkommen till Folksam Fastigheter. Välkommen till Folksam Fastigheter. Välkommen till oss! Vi på Folksam Fastigheter arbetar med att förvalta och utveckla fastigheter. Med en långsiktig horisont och stort hjärta strävar vi efter att ha

Läs mer

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb Näringslivsprogram 2017 Tillsammans mot 70 000 nya jobb Näringslivsprogram 2017 Inledning Näringslivsprogrammet beskriver Uppsala kommuns långsiktiga näringslivsarbete och är ett kommunövergripande styrdokument.

Läs mer

En ansvarsfull fastighetsägare

En ansvarsfull fastighetsägare En ansvarsfull fastighetsägare Vi har rivstartat Folksamgruppens fastighetsverksamhet har gjort ett starkt resultat 2016. Efter att ha förändrat både orga nisation och arbetssätt under 2015 har vi visat

Läs mer

PlanProj är ett privatägt byggkonsultföretag som jobbar huvudsakligen i Östergötland och Sörmland.

PlanProj är ett privatägt byggkonsultföretag som jobbar huvudsakligen i Östergötland och Sörmland. PlanProj är ett privatägt byggkonsultföretag som jobbar huvudsakligen i Östergötland och Sörmland. Vi stödjer våra kunder genom hela projektet från förstudie till besiktning. Vår styrka är bygg- och projektledning

Läs mer

FABEGE 5 december 2016

FABEGE 5 december 2016 FABEGE 5 december 2016 Hammarby Sjöstad Stockholm Inner city Solna Business Park Arenastaden BIDRAG FRÅN VERKSAMHETEN 2009-2016 MKR 2016, Q3 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 Bidrag Förvaltning 3 975

Läs mer

SnABbT, snyggt och hållbart

SnABbT, snyggt och hållbart Snabbt, snyggt och hållbart 2017-05-27 1 SnABbT, snyggt och hållbart KuLtUR -och DemOKratiMiniStER AliCE BaH KuHnKE, bostads- och digitaliseringsminister PetER ErIKsSON och miljöminister KaroliNA SkOG,

Läs mer

Fastighetsbolagen och ekonomin

Fastighetsbolagen och ekonomin Sammanfattning Fastighetsbolagen ser nu mer optimistiskt på framtiden än vid den senaste undersökningen. Inget av de intervjuade bolagen räknar med en minskning av vare sig hyresintäkter, försäljningspriser

Läs mer

Smart City Göteborg. Hållbar och innovativ stadsutveckling. SP-dagen, Stockholm, 15 april 2015 Maja Högvik, Stadsledningskontoret, Göteborgs Stad

Smart City Göteborg. Hållbar och innovativ stadsutveckling. SP-dagen, Stockholm, 15 april 2015 Maja Högvik, Stadsledningskontoret, Göteborgs Stad Smart City Göteborg Hållbar och innovativ stadsutveckling SP-dagen, Stockholm, 15 april 2015 Maja Högvik, Stadsledningskontoret, Göteborgs Stad Vad är Smart Cities-initiativet? Städer orsakar 70 % av de

Läs mer

Policy för Miljö och hållbarhet

Policy för Miljö och hållbarhet Policy för Miljö och hållbarhet Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank 2017-04-25 116 Datum för fastställelse 2017-04-25 Sidan 2 Innehåll 1. Syfte... 3 3. Organisation och ansvar... 3 3.1 Styrelsen...

Läs mer

Information kring VG2020 och strategisk styrning

Information kring VG2020 och strategisk styrning Information kring VG2020 och strategisk styrning Lars Jerrestrand lars.jerrestrand@borasregionen.se 0723-666561 1 Varför gör vi det vi gör? Invånarna i Västra Götaland ska ha bästa möjliga förutsättningar

Läs mer

Öppen planlösning Gemensam reception. Konferensanläggning. i huset. Nacka Strand. Augustendalsvägen 7, pl 5, 830 kvm

Öppen planlösning Gemensam reception. Konferensanläggning. i huset. Nacka Strand. Augustendalsvägen 7, pl 5, 830 kvm Konferensanläggning i huset Öppen planlösning Gemensam reception Nacka Strand Augustendalsvägen 7, pl 5, 830 kvm LOKALEN Effektiv kontorslokal i ett plan Kontorsyta 830 kvm Antal arbetsplatser 49 Välkommen

Läs mer

Optimalt inomhusklimat

Optimalt inomhusklimat Optimalt inomhusklimat Fördelar för människor, ekonomi och miljö. Gunnar Karlsen Region Öst Entreprenad Rådgivning Service Optimalt inomhusklimat Gunnar Karlsen Region Öst Sverige Sidan 1 Värdet av ren,

Läs mer

Järnvägsentreprenörerna Balfour Beatty Rail och Strukton Rail samordnar personella och maskinella resurser

Järnvägsentreprenörerna Balfour Beatty Rail och Strukton Rail samordnar personella och maskinella resurser Balfour Beatty Rail AB - 2010-05-19 Järnvägsentreprenörerna Balfour Beatty Rail och Strukton Rail samordnar personella och maskinella resurser Balfour Beatty Rail AB meddelar idag att för att vinna kostnadseffektivitet

Läs mer

1/12. Projekt. Affärer WSP FRÄSCHAR UPP HALLEN UNITED BY OUR DIFFERENCE FOTO: ULF LODIN

1/12. Projekt. Affärer WSP FRÄSCHAR UPP HALLEN UNITED BY OUR DIFFERENCE FOTO: ULF LODIN Projekt & Affärer 1/12 WSP FRÄSCHAR UPP HALLEN FOTO: ULF LODIN UNITED BY OUR DIFFERENCE SATSNINGAR I TUNGA BRANSCHER Välkommen till ett nytt nummer av vår kundtidning som bland annat ägnas en hel del åt

Läs mer

lindab vi förenklar byggandet Lindab

lindab vi förenklar byggandet Lindab Lindab Vi förenklar byggandet Lindab i korthet Försäljning, marknader Lindab är en internationell koncern som utvecklar, tillverkar, marknadsför och distribuerar produkter och systemlösningar i tunnplåt

Läs mer

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY Vår verksamhetsidé Vi är många som jobbar på Eksjö kommun ungefär 1600 medarbetare och vår främsta uppgift är att tillhandahålla den service som alla behöver för att leva ett

Läs mer

Lönsam energieffektivisering 2015

Lönsam energieffektivisering 2015 Lönsam energieffektivisering 2015 Galären tolkar hållbarhet Våra fastigheter skall utmana staden invändigt och utvändigt, arkitektoniskt, tekniskt och socialt. Men vi måste göra det långsiktigt hållbart.

Läs mer

Välkommen till Vattenfall Värme Uppsala. Välkommen till Värme Uppsala

Välkommen till Vattenfall Värme Uppsala. Välkommen till Värme Uppsala Välkommen till Vattenfall Värme Uppsala Välkommen till Värme Uppsala Agenda: - Några ord om vår verksamhet - Ekonomi och prisutveckling - Vårt arbete mot ett uthålligare Uppsala Adrian Berg von Linde Några

Läs mer

Optimalt helt enkelt!

Optimalt helt enkelt! KylFab är en av Gotlands främsta totalleverantör av tjänster inom energioptimering, kyla, värmepumpar och luftbehandling. Allt från projektering & installation till service, underhåll. Optimalt helt enkelt!

Läs mer

ärnvägssektorn utgör en stor och mycket viktig del av WSP:s verksamhet. Genom samordning av verksamheterna inom WSP Järnväg är vi en mycket stark

ärnvägssektorn utgör en stor och mycket viktig del av WSP:s verksamhet. Genom samordning av verksamheterna inom WSP Järnväg är vi en mycket stark WSP Järnväg ärnvägssektorn utgör en stor och mycket viktig del av WSP:s verksamhet. Genom samordning av verksamheterna inom WSP Järnväg är vi en mycket stark aktör på marknaden med en bred och djup kompetens

Läs mer

Strategi SVA 2011 2014. Friska djur trygga människor

Strategi SVA 2011 2014. Friska djur trygga människor Strategi SVA 2011 2014 Friska djur trygga människor SVA:s grundläggande värderingar och kännetecken SVA tar ett viktigt samhällsansvar och står för en förutseende beredskap Vår verksamhet vilar på vetenskaplig

Läs mer

Vi kan hjälpas åt att göra något åt detta

Vi kan hjälpas åt att göra något åt detta Jordens klimat påverkas av vår användning av fossila bränslen. Den pågående klimatförändringen är ett av de allvarligaste hoten mot globalt hållbar utveckling, både socialt, miljömässigt och ekonomiskt.

Läs mer

Resultatet minskade till mindre än hälften mot året innan och vinsten per aktie blev 3 kronor och 61 öre.

Resultatet minskade till mindre än hälften mot året innan och vinsten per aktie blev 3 kronor och 61 öre. Ärade aktieägare, herr ordförande 2009 var det mest utmanande året för SKF på många, många år. Den kraftiga nedgången i ekonomin påverkade nästan alla verksamheter och regioner i världen, men 2009 var

Läs mer

Den smarta stadsdelen Hyllie Lösningar för smarta nät och en hållbar stad. Siemens AG 2012. All rights reserved. Sector Infrastructures & Cities

Den smarta stadsdelen Hyllie Lösningar för smarta nät och en hållbar stad. Siemens AG 2012. All rights reserved. Sector Infrastructures & Cities Den smarta stadsdelen Hyllie Lösningar för smarta nät och en hållbar stad Page 1 Smarta nät möjliggör integreringen av förnybara energikällor Vindkraftens utveckling i Sverige, 1982-2011 Lillgrund, Öresund

Läs mer

Kommunstyrelsens handling nr 31/2014. INTERNATIONELL STRATEGI Katrineholms kommuns internationella arbete. Tillväxt och integration

Kommunstyrelsens handling nr 31/2014. INTERNATIONELL STRATEGI Katrineholms kommuns internationella arbete. Tillväxt och integration INTERNATIONELL STRATEGI Katrineholms kommuns internationella arbete Tillväxt och integration Katrineholm Läge för liv & lust Vision 2025: I Katrineholm är lust den drivande kraften för skapande och utveckling

Läs mer

En stad. 9000 medarbetare. En vision.

En stad. 9000 medarbetare. En vision. guide till År 2035 ska Helsingborg vara den skapande, pulserande, gemensamma, globala och balanserade staden för människor och företag. Helsingborg är staden för dig som vill något. En stad. 9000 medarbetare.

Läs mer

Swereas mål är att vara en attraktiv arbetsplats med kompetenta medarbetare under ständig utveckling

Swereas mål är att vara en attraktiv arbetsplats med kompetenta medarbetare under ständig utveckling p e r s o n a l p o l i c y Swereas mål är att vara en attraktiv arbetsplats med kompetenta medarbetare under ständig utveckling Vår personalpolicy Att bygga och utveckla ny kunskap ställer särskilda krav

Läs mer

Den smarta staden, innovation för framtiden.

Den smarta staden, innovation för framtiden. Den smarta staden, innovation för framtiden. Vart är automation på väg och varför är det viktigt för oss att vara med? Var förbrukas energin? Industri & infrastruktur Datahallar & nätverk Fastigheter Hushåll

Läs mer

Energieffektivisering med målet att minska energiförbrukning med 20%

Energieffektivisering med målet att minska energiförbrukning med 20% Energieffektivisering med målet att minska energiförbrukning med 20% Flavio Santos Director Services and Projects Georg Lannge Sales Manager Industry Phone: +46(0)155 26 54 07 Mobile: +46(0) 70 612 6804

Läs mer

Klimatneutrala godstransporter på väg, KNEG

Klimatneutrala godstransporter på väg, KNEG INFRASTRUKTUR DRIVMEDEL FORDON LOGISTIK FORSKNING, KNEG 1 Godstransporter på gott och ont Godstransporter på väg: en förutsättning för tillväxt står för 60 % av de totala godstransporterna i Sverige betydande

Läs mer

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun l 2014-04-01 Policy om Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun Inledning: Du som medarbetare/chef är kommunens viktigaste resurs, tillsammans växer vi för en hållbar framtid!

Läs mer

Klimatstrategi för Västra Götaland. smart energi. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt.

Klimatstrategi för Västra Götaland. smart energi. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt. Klimatstrategi för Västra Götaland. smart energi. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt. EN AV VÅR TIDS STÖRSTA UTMANINGAR För att bromsa växthuseffekten och klimatförändringarna krävs omfattande

Läs mer

MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ

MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ FÖRORD Malmö högskola var redan från början en viktig pusselbit i stadens omvandling från industristad till kunskapsstad och

Läs mer