Clean air solutions. Miljöredovisning 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Clean air solutions. Miljöredovisning 2014"

Transkript

1 Clean air solutions Miljöredovisning 2014

2 VÅRT ANSVAR FÖR MILJÖN Camfil AB grundades 1963 och är idag ett av världens ledande företag inom luftrening. Med en global närvaro medföljer också ett miljöansvar. I den här broschyren berättar vi öppet om vad vi gör för att förbättra miljön, arbetsklimatet på våra fabriker och hälsan hos vår personal. Har du fler frågor om vårt miljöarbete är du varmt välkommen att vända dig till kvalitets- och miljöchefen. Vi finns i hela världen Vi finns representerade i Europa, Nord- och Sydamerika, Asien och Oceanien. Camfil Svenska ABs produktionsenheter finns i Trosa och Österbymo och vår säljorganisation är utspridd i hela landet för att finnas nära kunden. I Trosa arbetar cirka 240 personer med att tillverka påsfilter och veckade filter. I Österbymo är vi cirka 45 personer som tillverkar olika typer av metallfilter och luftintag. Här tillverkar vi även filterskåp och molekylärfilter. Företaget är sedan år 1997 certifierat enligt ISO 9001, och sedan år 2000 enligt ISO Vi arbetar systematiskt med att utveckla vår arbetsmiljö, AFS 2001:1, på ett hållbart och miljövänligt sätt. Hållbarhet är viktigt för oss Eftersom vi utvecklar, tillverkar och säljer produkter som ger något så viktigt som ren luft, måste vi naturligtvis se till att vår miljöpåverkan är så liten som möjligt. Vi måste arbeta med alla delar och processer i företaget, men vi behöver också komma ihåg vad som är vårt största bidrag till hållbar utveckling våra produkter. I ventilationsanläggningar är energipåverkan direkt kopplad till filtrens prestanda. Detta innebär att vi inte bara kan fokusera på de initiala värdena hos filtren, utan även fokusera på hur väl de fungerar över tid och hur de beter sig i olika miljöer. Det är först då vi ser den verkliga siffran bakom energianvändningen. På Camfil utför vi intensiv forskning i åtta mobila laboratorier, i vårt Forsknings- och Utvecklingscenter och genom simuleringar i exklusiv programvara. Resultatet är perfekt filterdesign och optimering av material och kvalitet, vilket resulterar i produkter med hög prestanda. Vårt forskningsarbete leder i slutändan till energibesparingar för både oss själva och våra kunder. Hållbarhet betyder kundvärde, miljöansvar och i slutändan vår långsiktiga konkurrenskraftiga strategi. 2

3 REN LUFT EN MÄNSKLIG RÄTTIGHET Industrialiseringen av världen har förändrat många förutsättningar för oss människor. Ökade föroreningar har påverkat miljön och idag är luftföro reningarna ett globalt problem av skiftande svårighetsgrad på olika platser. Eftersom de flesta av hälsoeffekterna är långsiktiga förbises ofta problemet. Enligt världshälsoorganisationen (WHO) orsakar luftföroreningarna varje år cirka två miljoner dödsfall. Inomhusföroreningar kan exempelvis bestå av fina och ultrafina förbränningspartiklar och gaser från kopiering av papper, öppna spisar, stearinljus, luftfräschare, textilier, möbler samt målarfärg och lösningsmedel. Långsiktiga investeringar lönar sig Camfils tre grundpelare: CamfilCairing, som är vårt sätt att förhålla oss till hållbarhet, bygger på tre grundpelare, -Luftkvalitet, -Energieffektivitet samt -Hållbara produkter och lösningar, som stöds av en stark kultur för hållbara affärsmetoder. Idag existerar bra filteringslösningar för att rena luften. En långsiktig investering innebär inte bara en förbättrad hälsa, utan minskar också kostnaderna för högre sjukfrånvaro på arbetsplatser och tillhörande medicinska kostnader. Storskaliga vetenskapliga undersökningar i Skandinavien har även visat att skolbarn förbättrar inlärningen med 15 procent, tack vare förbättrad ventilation. Tyvärr köper många fastighetsägare luftfilter som inte presterar tillräckligt bra i det långa loppet. På Camfil hoppas vi att fler inser värdet av att tänka långsiktigt. Luftkvalitet Energieffektivitet Hållbara produkter och lösningar Riskhantering och ständiga förbättringar Uppförandekod och policys Öppenhet och transparens mot intressenter 3

4 Camfils produkter HiFlo XLT7 och 9 uppfyller kraven för att godkännas av Astma- och Allergiförbundet. Så påverkar partiklarna hälsan Effektiva luftfilter kan fånga upp de ultrafina partiklarna (med en diameter på 2,5 µm eller mindre), vilka är de mest skadliga eftersom de kan nå lungorna och via blodomloppet spridas till vitala och känsliga organ i våra kroppar. Enligt världshälsoorganisationen WHO har ultrafina partiklar negativa effekter på hjärtkärlsystemet och påverkar lungorna och luftvägarna negativt, särskilt hos barn och äldre som är mer sårbara. Vad har du andats in idag? Varje dag äter vi omkring 1 kilo mat. Vi dricker ungefär 2 liter vätska och vi andas in 30 kubikmeter luft. Troligtvis är du ganska medveten om vad du äter och dricker, men är du säker på att varje andetag du tar verkligen består av ren och hälsosam luft? 4

5 CAMFILCAIRING CamfilCairing är ett internationellt program som ska integrera hållbarhet och övergripande omtanke i alla aspekter av vårt företags strategi. Namnet är byggt runt Camfil, vår miljö, care (att bry sig) och air (luft). Nyckelord som alltid ska associeras med vårt företag. CamfilCairing är designat för att kommunicera vårt långsiktiga åtagande att ta hand om våra anställda, kunder, intressenter, deras processer och miljö. Baserat på våra värderingar tillförlitlighet, lokal närvaro, kundnöjdhet, teamwork och engagemang ska CamfilCairing verka som en global stomme för att leverera ekonomisk vinning och bygga medvetenhet kring miljömässiga och sociala problem. Vi har också åtagit oss att upprätthålla och stärka ett partner - skap av förtroende med våra kunder genom att respektera den högsta standarden i näringslivets etik. Allt från immateriella rättigheter till rättvis konkurrens eller transparens i affärer. Samtliga principer anges i vår uppförandekod och skall tillämpas på alla våra enheter. Camfil som koncern har skrivit under ett avtal med United Nation Global Compact som uppmanar företag att genom sitt inflytande stödja och anta en uppsättning grundläggande värderingar inom områdena mänskliga rättigheter, arbetsnormer, miljö och korruptionsbekämpning. Camfil följer Förenta Nationernas principer och riktlinjer. Vi ska: Mänskliga rättigheter Stödja och respektera skyddet av internationellt erkända mänskliga rättigheter Se till att inte vara delaktiga i brott mot mänskliga rättigheter Arbetsnormer Upprätthålla föreningsfrihet och faktiskt erkännande till kollektiva förhandlingar Verka för att avskaffa alla former av tvångsarbete Verka för att avskaffa alla former av barnarbete Eliminera diskriminering vid anställning och yrkesutövning Miljö Stödja försiktighetsprincipen vad gäller miljörisker Ta initiativ för att främja ett större miljöansvar Uppmuntra utveckling och spridning av miljövänlig teknik Korruptionsbekämpning Arbeta mot korruption i alla dess former, inklusive utpressning och mutor 5

6 GÅ EN HÅLLBAR UTBILDNING Filterskolan För att kunna välja rätt luftfilter behöver man en långsiktig plan som kräver en del kunskap och utbildning, men som i slutändan ger en bättre ekonomi, ett bra inneklimat och låg energianvändning. Därför startade vi Filterskolan. Här får du hjälp att göra en riktig upphandling med en kravspecifikation som går att utvärdera. Filterskolan har en grundkurs och en fortsättningskurs där det mest elementära kring luftfilter behandlas. Har man gått i Filterskolan har man tagit det första steget mot en god filterekonomi och en bättre innemiljö. Kurser pågår under hela året och utannonseras på vår webbplats, men vi har också kundanpassade filterskolor över hela landet. Filterskolan används även som en intern utbildning för vår personal. Läs mer och anmäl dig på camfil.se/filterskolan Specialkurs i energi För er som arbetar efter en miljöplan och kanske även är certifierade enligt ISO eller ISO är vår specialkurs i energi ett utmärkt tillfälle att lära mer om hur du förbättrar både vistelsemiljön inomhus och miljön i stort, med minskad energianvändning i fokus. Under två timmars teori och praktik ser vi vilka möjligheter som finns att minska fläktens energianvändning och bibehålla, eller till och med förbättra kvaliteten på tilluften och inomhusklimatet. Fläktens energianvändning påverkas i hög grad av filtrets medeltryckfall och vi redovisar en unik undersökning av ventilationsfläktars verkningsgrad i befintliga ventilationssystem. 6

7 LIVSCYKELKOSTNAD (LCC) ENERGIN SVARAR FÖR 70% AV TOTALKOSTNADEN! Camfil har tagit fram ett program för noggrann beräkning av LCC för luftfilter i ett godtyckligt givet system med egna förutsättningar och krav. 70% av kostnaden är energi Beräkningar avslöjar att energin normalt står för 70% av systemets totala livscykelkostnad. Energiförbrukningen är direkt proportionell mot medeltryckfallet över filtret. IAQ Indoor Air Quality Ett filter med samma antal påsar har inte nödvändigtvis samma medeltryckfall under sin livstid. När det gäller påsfilter gör en konisk sömnad att mediat kan utnyttjas fullt ut och att luftflödet och belastningen fördelas jämnt, vilket ökar livslängden och sänker energikostnaden. Välj det filter som ger dig den IAQ-nivå som din applikation kräver. Kontrollera alltid vilken lägsta avskiljningsgrad som krävs enligt Europanormen EN 779:2012. Välj rätt filter och spara energi För att kunna optimera filtrets livslängd och sänka energikostnaderna under filtrets livstid är det viktigt att förstå att konfigurationen och utformningen har stor inverkan på medeltryckfallet. Camfil har under mer än 50 år gått i spetsen för utvecklingen av filter med lågt medeltryckfall inom alla klasser av filter för luftbehandlingssystem. Många tror att filtrets avskiljningsgrad är den största faktorn i det initiala tryckfallet, men i vissa filterklasser är det filtrets fysiska utformning som har störst inverkan! Tips vid val av filter: 1. Välj ett filter med den filtreringseffekt du önskar 2. Välj det filter som ger lägst energipåverkan dvs. LCC Hi-Flo XLS7 (C-klass) 1688 kwh/år Hi-Flo XLT7 (A-klass) 928 kwh/år LCC 15% 5% 70% 8% 2% Filter Arbete (installtion och byte) Energi- förbrukning Rengöring av ventilationssystem Hantering av begagnade filter 7

8 ÄVEN UNDER 2014 BLEV ALLT BÄTTRE. Camfil lanserar EU s första A + filter Camfil är det första företaget i Europa att utveckla ett energieffektivt luftfilter i F7, F8 och F9, energiklassificerat A +, vilket är högsta klass enligt den nya Eurovent klassificeringen. Att välja ett högt rankat filter som Opakfil ES (där ES står för Energy Saver) kan spara fastighetsägare upp till 20 % per filter och år. Användningen av rätt luftfilter kommer inte bara att spara mer energi utan bidrar även till att spara pengar och säkra en sund inomhusluft. Att upprätthålla en hälsosam inomhusmiljö är bra för personalen och de boende. Ren luft resulterar i färre sjukdagar, samt ökad produktivitet och ökat välbefinnande. Mer om detta finns att läsa på camfil.se trat genom att se till att blodbussen har kommit till vår största fabrik under den här veckan. Välgärningen har uppskattats av såväl blodgivare som av sjukhus och vi kommer därför fortsätta vårt samarbetet med Blodbussen. Vi vet att blodgivare räddar liv! Under veckan utbildar vi oss i ämnen som ingår i våra grundpelare med hjälp av både interna och externa föreläsare. Varje dag distribueras ett CamfilCairing Newsletter där alla Camfilbolag runt om i värden delar med sig av aktiviteter inom Hållbar utveckling som har genomförts under året. Andas lätt och räkna rätt i skolan Tillsammans med föreningen Svensk Ventilation Astma- och Allergiförbundet samt Swegon Acadmy besökte Camfils RoadShowtrailer ett flertal orter runtom i Sverige för att påtala vikten av bra luft i skolorna. Besökarna fick bl.a. lära sig att med en effektiv filtrering av luften i ventilationsaggregaten kan vi hålla skadliga partiklar utanför och ge människor en hälsosammare inomhusluft samt hur man samtidigt kan spara energi genom att välja rätt filter. CamfilCairing Week Varje år har vi i koncernen en temavecka, Camfil- Cairing Week, där vi tillsammans försöker bidra till en bättre värld på olika plan. Under denna vecka genomför vi utbildningar och aktiviteter inom Hållbar utveckling. Vi har bland annat rörelseaktiviteter i form av tipspromenader, gym- och dansträning, spinning etc. Våra medarbetare passar också på att skänka kläder och prylar till olika hjälporganisationer som Stadsmissionen, New Life Mission etc. De anställda som har velat har fått lämna blod på arbetstid vilket vi bl.a. har uppmun mil att göra något bra av Camfils tjänstebilar rullar ca mil varje år. Kan vi få dem att dra mindre bränsle så skulle även miljön tjäna stort på detta. Med bra bilval, rätt lufttryck i däcken och motorvärmare kan man relativt enkelt få ner förbrukningen. (Visste du förresten att motorvärmaren gör nytta ända upp till tio plusgrader?) 8

9 100% sol, vind och vatten precis som vi vill ha det Camfils elförbrukning består till 100% av energi från sol, vind och vatten. I Trosafabriken kommer värmen från Trosa värmeverk där 94% är förnyelse - bar energi. Totalt sett har vi nästan kunnat halvera vår energiförbrukning sedan Energisnålare och närvarostyrd belysning, nya och effektiva ventilationssystem är några av faktorerna bakom framgången. Dessutom fortsätter vår vattenförbrukning att minska. Vi ser att kontinuerlig uppföljning och bevakning av vår förbrukning hjälper oss att tidigt upptäcka eventuella störningar och gör att vi snabbt kan åtgärda uppkomna problem. Under 2014 har vi också sett till att våra säljkontor runt om i landet använder miljömärkt el. Smartare och grönare transporter En stor del av vår verksamhet handlar om transporter. Därför är det viktigt för oss att ständigt försöka effektivisera dessa med högre fyllnadsgrad på fordonen, bättre bränslen, nyare fordon och genom att kombinera olika transportsätt. Tillsammans med speditörerna fortsätter vi ständigt att förbättra oss inom miljöområdet Avfall CSAB (ton) Produktionsenheter Färre kemikalier Under 2014 fortsatte vårt arbete med att minska mängden kemikalier och att byta mot bättre alternativ där det var möjligt. Bättre avfall Genom utbildning, mätetal och olika projekt arbetar vi aktivt för att minska vårt avfall. Med hjälp av ett standardi serat arbetssätt har vi blivit ännu bättre på att göra rätt redan från början. Dessutom är vi anslutna till FTI som erbjuder företag tillgång till ett rikstäckande återvinningssystem av förpackningar vilket gör att vi fullgör vår producentansvar. Trots att den totala mängden avfall i Österbymo har ökat, håller restprodukterna idag en bättre kvalitet vilket gör att vi kan skicka det mesta för återvinning. Vi har även reducerat plåtspillet ,50 1,40 1,30 1,20 Energiförbrukning (MWh) Kg CO 2 / mil (tåg, bil, flyg) Minskade utsläpp vid tjänsteresor Att vårda och behålla nära kundrelationer är högprioriterat för oss. Trots att vi har blivit flitiga användare av videokonferenser förekommer fortfarande en hel del tjänsteresor. Flygresorna har ökat något under året men vi har vi ändå kunnat minska vårt koldioxidutsläpp. Bland annat genom att låta våra säljare köra miljöklassade bilar och se till att de är utbildade i ecodriving. Självklart håller våra tjänstebilar även en hög säkerhetsklass. 1,

10 10

11 PERSONALEN VÅR VIKTIGASTE RESURS På Camfil jobbar vi inte enbart med att förbättra inomhusluften. Vi vill också förbättra arbetslivet så långt det bara är möjligt för våra anställda. Därför satsar vi medvetet på personalvård och att förebygga ohälsa. Bland annat erbjuder vi våra anställda individuellt aktivitetsstöd, betalar tävlings avgifter för dem som deltar i olika tävlingar och har en friskvårdsgrupp som anordnar olika gemensamma aktiviteter. Sedan 1993 har vi även en konstförening där alla anställda är välkomna att bli medlemmar. Medarbetare inspirerar varandra Under 2014 har alla medarbetare på Camfil kunnat anmäla sitt intresse för att bli hälsoinspiratör. Tanken är att hälsoinspiratörerna ska inspirera andra anställda att nyttja erbjuden friskvård och att tillsammans med personalavdelning och företagshälsovård planera och genomföra aktiviteter. förebygga handskador, som är den mest rapporterade typen av skador på koncernnivå. Vårdande arbetsgivarring Tillsammans med andra företag är vi med i en arbetsgivarring där vi hjälps åt med rehabilitering, individuell coachning och arbetsmiljöfrågor. På så sätt kan vi snabbt ta hand om våra anställda som befinner sig i farozonen för längre sjukskrivning eller som redan är långtidssjukskrivna. Här arbetar vi målmedvetet för att de så fort som möjligt ska kunna må bra och arbeta igen. Nyrenoverade och energismarta lokaler Vi är i slutfasen av renoveringen av våra lokaler med målet att spara ännu mer energi och förbättra arbetsmiljö och logistik. Personlig säkerhet in i minsta detalj På Camfil följer vi regelbundet upp de anställdas fysiska och psykiska hälsa med hjälp av HPI (Hälsoprofil-index) och Campair (medarbetarundersökning som görs vartannat år). På fabrikerna kan personalen boka besök hos företagssköterska och det finns även möjlighet att vid behov få träffa sjukgymnast etc. Vi genomför löpande mätningar av luftfuktighet, isocyanat- och fiberhalt, temperaturvariationer samt ljus- och ljudvärden i våra lokaler. Den personal som jobbar med isocyanater genomgår regelbundna spirometriundersökningar. Vi har obligatorisk miljöutbildning för alla anställda och är noga med att belysa eventuella risker inom miljö-, arbetsmiljö-, el- och brandsäkerhet under våra regelbundna miljöronder. Skulle olycka eller annan incident inträffa analyseras, statistikförs och åtgärdas detta omgående så att det inte sker igen. Under 2014 har koncernen kört en kampanj/utbildning Safe Hands för att CSR och socialt ansvar Inom samhällsområden som rör hälsa, förebyggande säkerhet och miljö vill vi på Camfil vara aktiva och engagerade sponsorer. Vi bidrar därför bland annat med utbildningsmaterial för låg- och mellanstadiet när det gäller miljö. Dessutom stöttar vi Trosa Stadslopp, barn- och ungdomsarbete i lokala idrottsföreningar, handikappidrott, Astmaoch allergiförbundet, arbete mot narkotika i skolor samt ger bidrag till Barncancerfonden. Vi jämnar ut oss mer och mer Historiskt sett har vi, precis som de flesta företag i vår bransch, haft en ojämn könsfördelning bland chefer och i ledningsgrupp. Men sedan flera år tillbaka jobbar vi aktivt med jämställdhet och har därför idag en relativt jämn fördelning mellan kvinnor och män i vårt företag. Arbetet för att jämna ut fördelningen bland ledningsgrupp och bland företagets chefer fortsätter i positiv riktning. 11

12 CAMFIL ÄR VÄRLDSLEDANDE INOM LUFTFILTER OCH RENLUFTS- LÖSNINGAR Camfil är världsledande när det gäller renluftslösningar med över 50 års erfarenhet i branschen. Våra lösningar skyddar människor, proceser och miljöer. De främjar hälsan, ökar prestationsförmågan och både minskar och kontrollerar energiförbrukningen. Tjugofem fabriker, sex forsknings- och utvecklingsanläggningar och över 65 lokala säljkontor över hela världen kan ge kunderna all den service och support de efterfrågar. Camfilgruppen har sitt huvudkontor i Sverige men över 95 % av försäljningen sker på den internationella marknaden. Företaget har cirka anställda och försäljningen uppgår till drygt 5,5 miljarder SEK. camfil.se

Clean air solutions. Miljöredovisning 2012

Clean air solutions. Miljöredovisning 2012 Clean air solutions Miljöredovisning 2012 vårt ansvar för miljön. Camfil Svenska AB grundades 1963 och är idag ett av världens ledande företag inom luftrening. Med en global närvaro medföljer också ett

Läs mer

Miljöredovisning 2011

Miljöredovisning 2011 Miljöredovisning 2011 Clean air solutions 2 Camfil Svenska AB har produktionsenheter i Trosa och i Österbymo. Trosa fabriken är tillståndspliktig genom att vi arbetar med Härdplaster och måste varje år

Läs mer

R e n l u f t t i l l l ä g r e ko s t n a d

R e n l u f t t i l l l ä g r e ko s t n a d R e n l u f t t i l l l ä g r e ko s t n a d Camfil Farr Segmentbroschyr LC C L iv s cy ke l ko s t n a d Camfil Farr clean air solutions ko s t n a d e n f ö r re n l u f t filtret är den enda komponent

Läs mer

IBLAND MÅSTE DU GÅ LÅNGT TILLBAKA FÖR ATT VARA MODERN CITY M LUFTRENARE FRÅN CAMFIL. Camfil Clean Air Solutions 1

IBLAND MÅSTE DU GÅ LÅNGT TILLBAKA FÖR ATT VARA MODERN CITY M LUFTRENARE FRÅN CAMFIL. Camfil Clean Air Solutions 1 IBLAND MÅSTE DU GÅ LÅNGT TILLBAKA FÖR ATT VARA MODERN CITY M LUFTRENARE FRÅN CAMFIL Camfil Clean Air Solutions 1 FAKTA: Inom loppet av några timmar (beroende på rummets storlek) reducerar en CITY luftrenare

Läs mer

Allt som rör luftfilter och lite till

Allt som rör luftfilter och lite till Allt som rör luftfilter och lite till Clean air solutions REN LUFT ÄR DET BÄSTA VI VET. Camfil startade i Sverige 1963 av grundaren Gösta Larson. Han insåg att de nybyggda svenska kärnkraftverken behövde

Läs mer

VÄRMEKs Upphandlingskoncept HÅLLBAR UPPHANDLING

VÄRMEKs Upphandlingskoncept HÅLLBAR UPPHANDLING VÄRMEKs Upphandlingskoncept HÅLLBAR UPPHANDLING VÄRMEK vill att man vid användande av VÄRMEK-avtal ska känna sig säker på att man engagerar leverantörer som tar ansvar för sina produkter miljömässigt,

Läs mer

Miljöredovisning 2010

Miljöredovisning 2010 Miljöredovisning 2010 Clean air solutions c a m f i l f a r r ren luft är det bästa vi vet Camfil Farr har en ny femårsplan som vi har valt att kalla First Choice. Vi skall vara kundens första alternativ

Läs mer

Mekonomen Groups uppförandekod. (Code of Conduct)

Mekonomen Groups uppförandekod. (Code of Conduct) Mekonomen Groups uppförandekod (Code of Conduct) 2014 01 01 Koncernchefens ord Mekonomen Group som företag växer fort och vi etablerar oss också successivt på nya marknader. Det innebär att hur vi uppträder

Läs mer

Vår uppförandekod. (Code of Conduct)

Vår uppförandekod. (Code of Conduct) Vår uppförandekod (Code of Conduct) 2012 01 01 Koncernchefens ord Mekonomen som företag växer fort och vi etablerar oss också successivt på nya marknader. Det innebär att hur vi uppträder gentemot omvärlden

Läs mer

Infranords uppförandekod

Infranords uppförandekod Uppförandekod Infranords uppförandekod Infranords uppförandekod tydliggör hur vi ska uppträda som affärspartners, arbetsgivare och samhällsaktör. Uppförandekoden har beslutats av Infranords styrelse och

Läs mer

Vad är Global Compact?

Vad är Global Compact? Vad är Global Compact? Vid det ekonomiska världsforumet (World Economic Forum) i Davos i januari 1999 uppmanade FN:s generalsekreterare Kofi Annan företagen att ansluta sig till en global pakt med gemensamma

Läs mer

CSR Ansvarsfullt företagande

CSR Ansvarsfullt företagande CSR Ansvarsfullt företagande Det finns ett ökat tryck på våra företag att respektera mänskliga rättigheter, grundläggande arbetsrättsprinciper och grundläggande miljöstandarder oavsett var i världen vi

Läs mer

Sinfras interna uppförandekod:

Sinfras interna uppförandekod: Sid: 1 08-52509940 s interna uppförandekod: Fastställd 20140603 Verksamhetsidé är en inköpscentral som på uppdrag av medlemmarna sluter ramavtal i enlighet med Lag om Upphandling inom försörjningssektorn

Läs mer

miljöredovisning Camfil Svenska AB Sustainability rapport 2008 Camfil Farr clean air solutions

miljöredovisning Camfil Svenska AB Sustainability rapport 2008 Camfil Farr clean air solutions miljöredovisning Camfil Svenska AB Sustainability rapport 28 Camfil Farr clean air solutions c a m f i l f a r r anders freyschuss om miljö Miljö har alltid legat mig varmt om hjärtat. Vi har bl a. ordnat

Läs mer

Miljöarbete i läkemedelsindustrin

Miljöarbete i läkemedelsindustrin Miljöarbete i läkemedelsindustrin Bengt Mattson, CSR- och Miljöchef, Pfizer AB http://www.ansvarsblogg.se 1 De tio principerna för Global Compact Mänskliga rättigheter 1. Stödja och respektera skydd för

Läs mer

Hi-Flo II XLT 7 HI-FLO II XLT 7 VÄRLDENS BÄSTA A+ KLASSADE PÅSFILTER. Clean air solutions

Hi-Flo II XLT 7 HI-FLO II XLT 7 VÄRLDENS BÄSTA A+ KLASSADE PÅSFILTER. Clean air solutions Hi-Flo II XLT 7 HI-FLO II XLT 7 VÄRLDENS BÄSTA A+ KLASSADE PÅSFILTER Clean air solutions NU LANSERAS VÅRT BÄSTA PÅSFILTER NÅGONSIN Ett A+ klassat filter som sparar energi och effektivt renar inomhusmiljön.

Läs mer

Miljö- och Hållbarhetspolicy. Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank

Miljö- och Hållbarhetspolicy. Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank Miljö- och Hållbarhetspolicy Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank 2016-04-19 110. Datum för fastställelse 2016-04-19 Sidan 2 Innehåll 1. Syfte... 3 3. Organisation och ansvar... 3 3.1 Styrelsen...

Läs mer

miljöredovisning Camfil Svenska AB Hållbarhets rapport 2009 Camfil Farr clean air solutions

miljöredovisning Camfil Svenska AB Hållbarhets rapport 2009 Camfil Farr clean air solutions miljöredovisning Camfil Svenska AB Hållbarhets rapport 2009 Camfil Farr clean air solutions camfil farr anders freyschuss om miljö Diskussionen om vår miljö har aldrig varit mer påtaglig än nu och det

Läs mer

Policy för Miljö och hållbarhet

Policy för Miljö och hållbarhet Policy för Miljö och hållbarhet Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank 2017-04-25 116 Datum för fastställelse 2017-04-25 Sidan 2 Innehåll 1. Syfte... 3 3. Organisation och ansvar... 3 3.1 Styrelsen...

Läs mer

CamCleaner luftrenare. CamCleaner luftrenare. Camfil Farr - clean air solutions

CamCleaner luftrenare. CamCleaner luftrenare. Camfil Farr - clean air solutions CamCleaner luftrenare Camfil Farr Produkt broschyr CamCleaner luftrenare Camfil Farr - clean air solutions När du en gång andats riktigt ren luft, vill du inte andas något annat. På arbetsplatser idag

Läs mer

Riktlinjer för ansvarsfulla investeringar Optimized Portfolio Management Stockholm AB (Bolaget) Antagen den 30 november 2016 OPM

Riktlinjer för ansvarsfulla investeringar Optimized Portfolio Management Stockholm AB (Bolaget) Antagen den 30 november 2016 OPM Riktlinjer för ansvarsfulla investeringar Optimized Portfolio Management Stockholm AB (Bolaget) Antagen den 30 november 2016 OPM Optimized Portfolio Management 1 Ansvarsfulla investeringar, inledning OPM

Läs mer

Kort om Camfilkoncernen

Kort om Camfilkoncernen CAMFIL I NORDEN Kort om Camfilkoncernen Grundat: 1963 av Gösta Larson Antal anställda: 3 700 Antal fabriker: 26 Huvudkontor Norden: Trosa Koncernkontor: Stockholm Ägare: Familjerna Larson och Markman Omsättning:

Läs mer

HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD

HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD Om Hufvudstadens uppförandekod. Hufvudstaden har en hundraårig historia. Sedan 1915 har vi utvecklat företaget till att vara ett av Sveriges ledande fastighetsbolag med ett

Läs mer

HÅLLBARHETSREDOVISNING LIBER AB 2016

HÅLLBARHETSREDOVISNING LIBER AB 2016 HÅLLBARHETSREDOVISNING LIBER AB 2016 Liber och miljön - hållbarhet ska genomsyra hela vår verksamhet Liber är ett av Sveriges ledande förlag inom läromedel och facklitteratur. I vårt dagliga uppdrag ingår

Läs mer

SJ koncernens Uppförandekod för leverantörer

SJ koncernens Uppförandekod för leverantörer SJ koncernens Uppförandekod för leverantörer I SJs uppförandekod för leverantörer anger vi våra grundläggande krav vad gäller mänskliga rättigheter och arbetsvillkor, miljö och affärsetik. SJ förväntar

Läs mer

CSR. Hållbarhet på WH Bolagen

CSR. Hållbarhet på WH Bolagen CSR Hållbarhet på WH Bolagen Miljöansvar Vi utbildar medarbetare i vårt miljöansvar. Detta gör vi för att kunna bedriva ett framgångsrikt miljöarbete. Vi skapar på så sätt medvetenhet, sprider kunskap

Läs mer

UN GLOBAL COMPACT. Communication on Progress 2014

UN GLOBAL COMPACT. Communication on Progress 2014 UN GLOBAL COMPACT Communication on Progress 2014 VÅRT FORTSATTA STÖD Jag kan med stolthet meddela att Water Company ger sitt fortsatta stöd för United Nations Global Compacts tio principer gällande Mänskliga

Läs mer

InItIatIvet för. miljö ansvar

InItIatIvet för. miljö ansvar InItIatIvet för miljö ansvar Initiativet för miljöansvar Initiativet för Miljöansvar är ett av CSR Västsveriges handlingsprogram för ökat ansvarstagande, lokalt som globalt. Det är tänkt att kunna fungera

Läs mer

ja till socialt ansvar

ja till socialt ansvar ja till socialt ansvar www.unglobalcompact.org Grunden är FN s globala fördrag vi säger ja till socialt ansvar I en värld där orättvisorna är stora och många textilföretag blundar väljer vi på Segers att

Läs mer

SOS Alarms uppförandekod

SOS Alarms uppförandekod SOS Alarms uppförandekod SOS Alarm har ett viktigt uppdrag och som offentligägt ägt bolag och som en ansvarfull samhällsaktör förväntas SOS Alarm alltid agera föredömligt. Detta innebär att vi i alla våra

Läs mer

Policy för hållbar utveckling

Policy för hållbar utveckling Moraknivs utgångspunkt är att ett väl fungerande samhälle bygger på hållbar utveckling, vilket för oss innebär en väl avvägd balans mellan ekonomiskt, socialt och miljömässigt ansvarstagande. Detta dokument

Läs mer

Period som omfattas av Communication on Progress (COP)

Period som omfattas av Communication on Progress (COP) Allmänt: Period som omfattas av Communication on Progress (COP) Från: 2016-11-11 Till: 2017-11-11 Uttalande av fortsatt stöd från verkställande direktören (VD): 2016-10-21 Till våra intressenter: Jag har

Läs mer

fagerhult group Code of Conduct

fagerhult group Code of Conduct fagerhult group Code of Conduct Fagerhult Group Code of Conduct Vår globala närvaro ställer krav på att våra medarbetare och affärspartners tar ansvar för sig själva och för varandra. Vi har därför skapat

Läs mer

Antagen av Stena Metallkoncernens styrelse Stena Metallkoncernens uppförandekod

Antagen av Stena Metallkoncernens styrelse Stena Metallkoncernens uppförandekod Antagen av Stena Metallkoncernens styrelse 2012-02-22 Stena Metallkoncernens uppförandekod 1 Bakgrund Den familjeägda Stena Metallkoncernen skapar arbetstillfällen och ger samhället mervärde genom att

Läs mer

ENERGIASPEKTER & EFFEKTIV FILTRERING

ENERGIASPEKTER & EFFEKTIV FILTRERING ENERGIASPEKTER & EFFEKTIV FILTRERING ENERGIBERÄKNING ENLIGT EUROVENT 4/21-2015 Eurovent 4/21-2015 specificerar en beräkningsmodell för energiklassificering av luftfilter, rankat från A+ till E där A+ motsvarar

Läs mer

Lösningar för ren luft

Lösningar för ren luft PM1 SMÅ PARTIKLAR EN HÄLSORISK Lösningar för ren luft FOKUS PÅ PM1 FÖR ATT SKYDDA VÅR HÄLSA Vi vet alla att luftföroreningar inte är bra för hälsan. Det är betydligt mindre känt att de minsta luftpartiklarna

Läs mer

Uppförandekod (Code of Conduct)

Uppförandekod (Code of Conduct) Uppförandekod (Code of Conduct) Våra åtaganden Vår uppförandekod definierar hur vi alla arbetar i Kährs Groups verksamheter globalt och vi är stolta över den etiska affärssed som är etablerad inom bolaget.

Läs mer

Antagen av Stena Metallkoncernens styrelse 2012-02-22. Stena Metallkoncernens Uppförandekod

Antagen av Stena Metallkoncernens styrelse 2012-02-22. Stena Metallkoncernens Uppförandekod Antagen av Stena Metallkoncernens styrelse 2012-02-22 Stena Metallkoncernens innehåll BAKGRUND...3 Stena Metallkoncernens åtaganden... 4 Förhållande till kunder och andra aktörer... 4 Förhållande till

Läs mer

Code of Conduct Wulff Supplies

Code of Conduct Wulff Supplies Code of Conduct Wulff Supplies Dokumentnamn: Code of Conduct Wulff Supplies Ansvarig: Ledningsgruppen Datum: 110321 Miljö, kvalité, säkerhet och hälsa En del av vår vardag Innehållsförteckning Wulff Group/Wulff

Läs mer

Hälsofrämjande miljöarbete. TioHundra AB värnar om ett hållbart samhälle

Hälsofrämjande miljöarbete. TioHundra AB värnar om ett hållbart samhälle 2014 Hälsofrämjande miljöarbete TioHundra AB värnar om ett hållbart samhälle Det finns en stark koppling mellan hälsa och miljö. I TioHundra AB jobbar vi med båda. Redan 2007 miljöcertifierades hela TioHundra

Läs mer

Axfoods Hållbarhetsprogram Sida 1 (6) Axfoods hållbarhetsprogram 2010

Axfoods Hållbarhetsprogram Sida 1 (6) Axfoods hållbarhetsprogram 2010 Axfoods Hållbarhetsprogram Sida 1 (6) Axfoods hållbarhetsprogram 2010 Axfoods Hållbarhetsprogram Sida 2 (6) Innehållsförteckning 0. Hållbarhetspolicy...3 1. Varor...3 2. Avfall och kretslopp...4 3. Transporter...4

Läs mer

InItIatIvet för. reko arbetsplats

InItIatIvet för. reko arbetsplats InItIatIvet för reko arbetsplats Initiativet för reko arbetsplats Initiativet för Reko Arbetsplats är ett av CSR Västsveriges handlingsprogram för ökat ansvarstagande, lokalt som globalt. Det är tänkt

Läs mer

Version 2.0, 2013-09-24. Uppförandekod. (Code of Conduct)

Version 2.0, 2013-09-24. Uppförandekod. (Code of Conduct) Version 2.0, 2013-09-24 Uppförandekod (Code of Conduct) Uppförandekod Kalix Tele24 tillhandahåller telefonister till företag, myndigheter och organisationer inom ett mycket stort spektra av verksamheter.

Läs mer

Läs om hur ditt företag kan integrera barns rättigheter i ert hållbarhetsarbete och ansvarsfulla företagande med hjälp av barnrättsprinciperna för

Läs om hur ditt företag kan integrera barns rättigheter i ert hållbarhetsarbete och ansvarsfulla företagande med hjälp av barnrättsprinciperna för Barn Är allas business Läs om hur ditt företag kan integrera barns rättigheter i ert hållbarhetsarbete och ansvarsfulla företagande med hjälp av barnrättsprinciperna för företag. Det är nu ni börjar! UNICEF/Roger

Läs mer

Stadens utveckling och Grön IT

Stadens utveckling och Grön IT Vi lever, arbetar, reser, transporterar saker, handlar och kommunicerar. För utvecklingen av den hållbara staden fyller smarta IT-lösningar en viktig funktion. Stadens utveckling och Grön IT Malmö en Green

Läs mer

Corporate Social Responsibility En hållbar affärsverksamhet

Corporate Social Responsibility En hållbar affärsverksamhet Corporate Social Responsibility En hållbar affärsverksamhet En affärsmässig och hållbar CSR-insats Vår verksamhet kännetecknas av våra rötter i det grönländska samhället. Det innebär att när du möter Royal

Läs mer

September 2015. SMHIs UPPFÖRANDEKOD

September 2015. SMHIs UPPFÖRANDEKOD September 2015 SMHIs UPPFÖRANDEKOD SMHI är Sveriges expertmyndighet inom meteorologi, hydrologi, oceanografi och klimatologi. Med ett globalt perspektiv bidrar vi till ett säkert och hållbart samhälle,

Läs mer

Code of Conduct Wulff Supplies Miljö, kvalité, säkerhet och hälsa En del av vår vardag

Code of Conduct Wulff Supplies Miljö, kvalité, säkerhet och hälsa En del av vår vardag nsvarig för dokumentet: Miljö, kvalité, säkerhet och hälsa En del av vår vardag Wulff Group/ Wulff-Group Plc. (Wulff) är en professionell sälj- och marknadsorganisation av kontorsmaterial. Vår vision är

Läs mer

Sunda transporter från sunda åkeriföretag. Programförklaring

Sunda transporter från sunda åkeriföretag. Programförklaring Sunda transporter från sunda åkeriföretag Programförklaring Bra val ska löna sig. Både för dem som köper och säljer transporter. M ed Fair Transport vill vi på Sveriges Åkeriföretag lyfta fram och uppmärksamma

Läs mer

Stadens utveckling och Grön IT

Stadens utveckling och Grön IT Vi lever, arbetar, reser, transporterar saker, handlar och kommunicerar. För utvecklingen av den hållbara staden fyller smarta IT-lösningar en viktig funktion. Stadens utveckling och Grön IT Malmö en Green

Läs mer

Ren luft är det bästa vi vet. Därför är vi världsledande.

Ren luft är det bästa vi vet. Därför är vi världsledande. Camfil Farr NORDEN Ren luft är det bästa vi vet. Därför är vi världsledande. Vi tillverkar högprestandafilter. Vi har vår egen forskningsanläggning. Vi köper inga standardlösningar. Vi bygger våra filtermaskiner

Läs mer

HUR VI GÖR. Västerås 2014-02-17. Olov Andersson

HUR VI GÖR. Västerås 2014-02-17. Olov Andersson HUR VI GÖR Som riktlinjer och i vissa stycken krav i vår verksamhet har vi formulerat en samling policys. Som intressent till vårt bolag ser vi gärna att ni bekantar er med vår hållning i dessa frågor.

Läs mer

Placeringspolicy för Insamlingsstiftelsen Kvinna till Kvinna

Placeringspolicy för Insamlingsstiftelsen Kvinna till Kvinna Placeringspolicy för Insamlingsstiftelsen Kvinna till Kvinna Inledning Detta policydokument utgör regelverk för Kvinna till Kvinnas kapitalförvaltning. Syfte, mål och avgränsning Syfte Syftet med placeringspolicyn

Läs mer

snabba fakta om vårt hållbarhetsarbete

snabba fakta om vårt hållbarhetsarbete snabba fakta om vårt hållbarhetsarbete Inom området hållbarhet har KappAhl under året som gått bland annat...... varit en av initiativtagarna till SWAR, ett svenskt projekt för renare textilproduktion

Läs mer

Filterguiden DinairS GUiDE TiLL ETT EnKLarE OCH BaLanSEraT FiLTErVaL Dinair ab SVaLÖV STOCKHOLM GÖTEBOrG FaLUn

Filterguiden DinairS GUiDE TiLL ETT EnKLarE OCH BaLanSEraT FiLTErVaL Dinair ab SVaLÖV STOCKHOLM GÖTEBOrG FaLUn Filterguiden Dinairs guide till ett enklare och balanserat filterval Vilket filter ska du välja? Greenflo PLA-HL4 CO 2: 3,3 kg Filterklass: G4 Greenflo PLA-HL5 CO 2: 3,3 kg Greenflo PLA6 CO 2: 2,8 kg Greenflo

Läs mer

Våra etiska regler Uppförandekod

Våra etiska regler Uppförandekod Våra etiska regler Uppförandekod ABA Skol AB erbjuder det bästa inom bild- & lekmaterial, läromedel och skolmöbler till de viktigaste människorna i världen! Vi är ett företag som säljer bild-, förbruknings-

Läs mer

Innehåll. 1.0 System och dokumentation 2.0 Arbetsmiljö 3.0 Akuta fall och arbetsskador 4.0 Hälsa och friskvård 5.0 Rehabilitering

Innehåll. 1.0 System och dokumentation 2.0 Arbetsmiljö 3.0 Akuta fall och arbetsskador 4.0 Hälsa och friskvård 5.0 Rehabilitering po li cy fö r ar be ts & mi sä lj ö ke, rh hä et ls a Sv er ig e po lic y fö r ar be ts m ilj ö, hä lsa och sä ke rh et Po lic y Car ls be rg Innehåll 1.0 System och dokumentation 2.0 Arbetsmiljö 3.0 Akuta

Läs mer

hållbarhet Agilitys miljöarbete under 2010

hållbarhet Agilitys miljöarbete under 2010 hållbarhet Agilitys miljöarbete under 2010 Om Agility Agility, ett företag med rötterna i marknader under utveckling, effektiviserar varuflödeskedjor i några av världens mest utmanande miljöer. Miljöpolicy

Läs mer

Uppförandekod för leverantörer och samarbetspartner. Denna policy fastställdes av Castellum AB:s (publ) styrelse den 20 januari 2016.

Uppförandekod för leverantörer och samarbetspartner. Denna policy fastställdes av Castellum AB:s (publ) styrelse den 20 januari 2016. Uppförandekod för leverantörer och samarbetspartner Denna policy fastställdes av Castellum AB:s (publ) styrelse den 20 januari 2016. Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 2. Affärsetik... 2 3. Arbetsetik...

Läs mer

Uppförandekod för leverantörer

Uppförandekod för leverantörer Uppförandekod för leverantörer 2015-09-10 Sida 1 Ellevio Ellevio AB är ett av Sveriges största elnätsföretag. Vi ser till att elen kommer fram till mer än 900 000 hem och arbetsplatser från Halland i söder

Läs mer

Filterguiden. Dinairs guide till ett enklare och balanserat filterval

Filterguiden. Dinairs guide till ett enklare och balanserat filterval Filterguiden Dinairs guide till ett enklare och balanserat filterval Vilket filter ska du välja? Greenflo PLA-HL4 CO 2: 3,3 kg Filterklass: G4 Greenflo PLA-HL5 CO 2: 3,3 kg Greenflo PLA6 CO 2: 2,8 kg Greenflo

Läs mer

Vattenfalls uppförandekod för leverantörer

Vattenfalls uppförandekod för leverantörer Vattenfalls uppförandekod för leverantörer Inledning Vattenfall tillhandahåller energi för dagens samhälle och bidrar till morgondagens energisystem. Vi åtar oss att bedriva vår affärsverksamhet i enlighet

Läs mer

Gunnebos uppförandekod

Gunnebos uppförandekod Gunnebos uppförandekod 2 VD:s introduktion Gunnebos vision är att bli en världsledande leverantör av en säkrare framtid. För att uppnå den visionen måste vi ta ett stort ansvar i alla delar av vår verksamhet,

Läs mer

Uppförandekoden ska finnas tillgänglig på engelska och svenska på IVL:s hemsida.

Uppförandekoden ska finnas tillgänglig på engelska och svenska på IVL:s hemsida. Vår uppförandekod IVL:s uppförandekod Allmänt IVL Svenska Miljöinstitutet AB (IVL) åtnjuter högt anseende som ett ansvarstagande företag. Det bygger på integritet och affärsverksamhet som är konsekvent

Läs mer

2014-11-04. Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete. Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45

2014-11-04. Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete. Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45 Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45 Gra storps kommuns riktlinjer fo r ha lsa, arbetsmiljo och rehabilitering Samverkansavtalet FAS 05 betonar

Läs mer

Hållbarhetsprogram 2011

Hållbarhetsprogram 2011 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2 HÅLLBARHETSPOLICY 3 VAROR 4 MÅL 4 KRETSLOPP 4 MÅL 4 TRANSPORTER 4 MÅL 4 ENERGI- OCH LOKALANVÄNDNING 5 MÅL 5 LEVERANTÖR 5 MÅL 5 MEDARBETARE 5 MÅL 5 KUNDEN I HÅLLBARHETSARBETET

Läs mer

för en bättre miljö Cramo instant ab 2010

för en bättre miljö Cramo instant ab 2010 för en bättre miljö Cramo Instant AB I de lokaler vi hyr ut är det inte möjligt att styra energiförbrukningen hos våra hyresgäster. Vad vi däremot kan göra för att minska den är att i större utsträckning

Läs mer

Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet

Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet Kvalitet & Arbetsmiljö Så här arbetar vi med kvalitet & arbetsmiljö Vi på Swea Energi och Qstar Oil har en grundfilosofi när det gäller att arbeta med

Läs mer

Code of Conduct. Arbetsvillkor

Code of Conduct. Arbetsvillkor Code of Conduct AddLifekoncernen är Nordens största oberoende distributör av diagnostiska produkter samt en ledande oberoende leverantör av medicinteknisk utrustning och förbrukningsartiklar. Bolagen inom

Läs mer

FABEGES UPPFÖRANDEKOD Vår syn på ansvar, relationer och affärsetik

FABEGES UPPFÖRANDEKOD Vår syn på ansvar, relationer och affärsetik FABEGES UPPFÖRANDEKOD Vår syn på ansvar, relationer och affärsetik SKAPA RÄTT FÖRUTSÄTTNINGAR 1 INNEHÅLL Vår uppgift 4 Vilka vi är 6 Nära våra kunder 7 Samhälle och miljö 8 Arbetsmiljö och medarbetare

Läs mer

UN Global Compact Communication on Progress 2016 Water Company

UN Global Compact Communication on Progress 2016 Water Company UN Global Compact Communication on Progress 2016 Water Company VÅRT FORTSATTA STÖD Jag kan med stolthet meddela att Water Company ger sitt fortsatta stöd för FN Global Compacts tio principer gällande Mänskliga

Läs mer

Säkerhet i fokus. Ansvarskod för leverantörer

Säkerhet i fokus. Ansvarskod för leverantörer Säkerhet i fokus Ansvarskod för leverantörer Specialfastigheters ambition är att vara det fastighets bolag som bäst kan förutse och tillfredsställa hyresgästernas behov av ändamålsenliga och säkra lokaler

Läs mer

Aura Light Uppförandekod. Riktlinjer avseende värderingar och etik Datum: Senast reviderad:

Aura Light Uppförandekod. Riktlinjer avseende värderingar och etik Datum: Senast reviderad: Aura Light Uppförandekod Riktlinjer avseende värderingar och etik Datum: 2016-07-08 Senast reviderad: Inledning I Aura Lights uppförandekod kan du läsa om våra etiska riktlinjer som utgör grunden för hur

Läs mer

Boliden. Hållbar utveckling

Boliden. Hållbar utveckling Boliden Hållbar utveckling Metaller för det moderna samhället Metaller finns i stort sett överallt i våra liv. Faktum är att det i stort sett inte finns någon vara eller tjänst som inte innehåller metaller.

Läs mer

NSG-gruppen Uppförandekod för leverantörer

NSG-gruppen Uppförandekod för leverantörer Introduktion NSG-gruppen Uppförandekod för leverantörer NSG-gruppens mål är ett gott rykte över hela världen när det gäller yrkesmässiga, lagliga och etiska förfaranden inom vår verksamhet och som anges

Läs mer

Miljöredovisning 2012 (inkl. internrevision 2011 )

Miljöredovisning 2012 (inkl. internrevision 2011 ) Miljöredovisning 2012 (inkl. internrevision 2011 ) Inledning Miljöredovisningen för 2012 sammanfattar det gångna året och redovisar uppfyllnad av mål. Miljöredovisningen fungerar både som ett internt och

Läs mer

REDUCERA DITT FÖRETAGS KLIMAT- PÅVERKAN MED FÖRNYELSEBARA LUFTFILTER. Viktig information till dig som köper in luftfilter

REDUCERA DITT FÖRETAGS KLIMAT- PÅVERKAN MED FÖRNYELSEBARA LUFTFILTER. Viktig information till dig som köper in luftfilter REDUCERA DITT FÖRETAGS KLIMAT- PÅVERKAN MED FÖRNYELSEBARA LUFTFILTER Viktig information till dig som köper in luftfilter Dinair E k o n o m i f i l t e rab L U F T F I L T E R S K L I M A T P Å V E R K

Läs mer

Ett av de största fastighetsbolagen, som verkar som ett av de minsta

Ett av de största fastighetsbolagen, som verkar som ett av de minsta Ett av de största fastighetsbolagen, som verkar som ett av de minsta 2016-11-14 2 Kort om Castellum Kommersiella fastigheter 710 fastigheter, 6400 kunder NKI 2016: 79 Egen förvaltningsorganisation 4,7

Läs mer

Hållbarhet i flygbranschen

Hållbarhet i flygbranschen Hållbarhet i flygbranschen Framtidens lösning - vi kommer inte flyga mindre, vi kommer flyga grönare Flygets globala miljömål 2010-2020 ska bränsleeffektiviteten öka med 1,5% per år (just nu överträffar

Läs mer

Miljö och folkhälsa.

Miljö och folkhälsa. Hållbarhet hos oss. Nyköpings kommun: jobbar för en ekonomi i balans en förutsättning för att kunna leverera god service även i framtiden är en av Sveriges främsta kommuner med 37 förskolor och skolor

Läs mer

filter som håller vad de lovar

filter som håller vad de lovar filter som håller vad de lovar Camfil Farr EN 779:2002 Ny mätmetod för luftfilter Camfil Farr clean air solutions camfil farr Äntligen en ny standard som gör det enklare för kunden Ny mätmetod som visar

Läs mer

Mänskliga rättigheter är en av huvudprinciperna som vägleder Åkes Sportservice AB i våra dagliga handlingar.

Mänskliga rättigheter är en av huvudprinciperna som vägleder Åkes Sportservice AB i våra dagliga handlingar. Uppförandekod Introduktion Åkes Sportservice AB:s uppförandekod är skriven i enlighet med The World Federation of the Sporting Goods Industry (WFSGI)s vägledande principer för uppförandekoder samt FN:s

Läs mer

i n o m h u s l u f t e n s k v a l i t e t I AQ Camfil Farr broschyr SS-EN 13779:2007 europeisk standard Camfil Farr clean air solutions

i n o m h u s l u f t e n s k v a l i t e t I AQ Camfil Farr broschyr SS-EN 13779:2007 europeisk standard Camfil Farr clean air solutions i n o m h u s l u f t e n s k v a l i t e t I AQ Camfil Farr broschyr SS-EN 13779:2007 europeisk standard Camfil Farr clean air solutions SS-EN 13779 miljö, luftkvalitet och hälsa Den industrialiserade

Läs mer

AFFÄRSETISKA BESTÄMMELSER

AFFÄRSETISKA BESTÄMMELSER AFFÄRSETISKA BESTÄMMELSER Innehållsförteckning 1. MÅL... 3 2. HÄLSA OCH SÄKERHET... 3 3. RELATIONEN TILL MEDARBETAREN... 3 4. AFFÄRSMETODER... 4 5. RESPEKT FÖR MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER... 4 6. SOCIALT ANSVAR...

Läs mer

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun l 2014-04-01 Policy om Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun Inledning: Du som medarbetare/chef är kommunens viktigaste resurs, tillsammans växer vi för en hållbar framtid!

Läs mer

Uppförandekod - intern

Uppförandekod - intern Uppförandekod - intern Vår uppförandekod beskriver Svenska Retursystems förväntningar på ett etiskt och hållbart agerande och förhållningssätt i vardagen. Uppförandekoden gäller i sin helhet för samtliga

Läs mer

Byråns interna miljöarbete

Byråns interna miljöarbete Byråns interna hållbarhetsarbete Byråns interna miljöarbete För Mannheimer Swartling innebär en hållbar affärsmodell dels att föregå med gott exempel när det gäller att bidra till en bättre miljö genom

Läs mer

YES. environment SEGERS. social TO SOCIAL RESPONSIBILITY. rights. religion. strong CSR. skin. color. financial. logistics. good.

YES. environment SEGERS. social TO SOCIAL RESPONSIBILITY. rights. religion. strong CSR. skin. color. financial. logistics. good. SEGERS skin good religion corporate sex time color logistics YES TO SOCIAL RESPONSIBILITY worth social workwear environment strong CSR code of conduct supplier rights financial VI SÄGER JA TILL SOCIALT

Läs mer

Hållbarhetsprogram 2015, Slutversion

Hållbarhetsprogram 2015, Slutversion Hållbarhetsprogram 2015, Slutversion Hållbarhetspolicy Axfood AB ska sträva mot ständiga förbättringar av sitt arbete med miljö-, naturresurs- och sociala frågor. Grundläggande i arbetet är att arbeta

Läs mer

Uppförandekod. Have a safe journey

Uppförandekod. Have a safe journey Uppförandekod Have a safe journey Viktiga principer Saferoad ska verka i enlighet med sunda, etiska affärsmetoder, sätta höga krav på oss själva och på vår på verkan på miljön och samhället i stort. Vi

Läs mer

Utbildningar 2015. Hälsa, arbetsmiljö, ledarskap och organisation

Utbildningar 2015. Hälsa, arbetsmiljö, ledarskap och organisation Utbildningar 2015 Hälsa, arbetsmiljö, ledarskap och organisation Vad skulle hända om alla chefer blev lite bättre Genom att på ett positivt sätt vägleda medarbetarna genom att förstärka beteenden som skapar

Läs mer

Internationellt Avtal rörande respekt för och främjande av Internationella normer för arbetslivet och fackliga rättigheter. Mellan

Internationellt Avtal rörande respekt för och främjande av Internationella normer för arbetslivet och fackliga rättigheter. Mellan 1 Internationellt Avtal rörande respekt för och främjande av Internationella normer för arbetslivet och fackliga rättigheter Mellan Elanders ( Bolaget ) och UNI Global Union ( UNI ) 2 1. Inledning: 1.1

Läs mer

Figur 1 Av den totala elförbrukningen utgörs nästan hälften av miljömärkt el, eftersom några av de stora kontoren använder miljömärkt el.

Figur 1 Av den totala elförbrukningen utgörs nästan hälften av miljömärkt el, eftersom några av de stora kontoren använder miljömärkt el. KLIMATBOKSLUT Det är dags att summera 2013 års klimatinventering. Tyréns årliga klimatinventering baseras på den internationella beräkningsstandarden The Greenhouse Gas Protocol. 1 Miljömässiga dimensionen

Läs mer

Fortum Värmes hållbarhetspolicy

Fortum Värmes hållbarhetspolicy (7) Fortum Värmes hållbarhetspolicy Denna hållbarhetspolicy är beslutad av styrelsen i AB Fortum Värme samägt med Stockholms stad (Fortum Värme). Policyns principer skall följas av medarbetare i Fortum

Läs mer

Optimalt helt enkelt!

Optimalt helt enkelt! KylFab är en av Gotlands främsta totalleverantör av tjänster inom energioptimering, kyla, värmepumpar och luftbehandling. Allt från projektering & installation till service, underhåll. Optimalt helt enkelt!

Läs mer

Karolinska Institutets miljö- och hållbarhetsarbete. istockphoto

Karolinska Institutets miljö- och hållbarhetsarbete. istockphoto Karolinska Institutets miljö- och hållbarhetsarbete Universiteten har en nyckelroll KI har tillsammans med andra universitet och lärosäten världen över en nyckelroll i arbetet att nå en hållbar utveckling.

Läs mer

Sinfras uppförandekod för leverantörer

Sinfras uppförandekod för leverantörer Sid: 1 08-52509940 s uppförandekod för leverantörer är en inköpscentral och har högt uppställda krav och förväntningar på ramavtalsleverantörer som upphandlas av för våra medlemmars räkning. För är hållbarhet

Läs mer

Bokslut. Kvalitet Miljö Arbetsmiljö. REC Indovent AB. Mölndal

Bokslut. Kvalitet Miljö Arbetsmiljö. REC Indovent AB. Mölndal Bokslut Kvalitet Miljö Arbetsmiljö REC Indovent AB Mölndal 29 Kundnöjdhet Kundnöjdhet NKI, Nöjd Kund Index, mäts på en skala -5 där 5 utgör högst betyg. REC Indovent AB låter ett oberoende kundmätningsföretag

Läs mer