Clean air solutions. Miljöredovisning 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Clean air solutions. Miljöredovisning 2014"

Transkript

1 Clean air solutions Miljöredovisning 2014

2 VÅRT ANSVAR FÖR MILJÖN Camfil AB grundades 1963 och är idag ett av världens ledande företag inom luftrening. Med en global närvaro medföljer också ett miljöansvar. I den här broschyren berättar vi öppet om vad vi gör för att förbättra miljön, arbetsklimatet på våra fabriker och hälsan hos vår personal. Har du fler frågor om vårt miljöarbete är du varmt välkommen att vända dig till kvalitets- och miljöchefen. Vi finns i hela världen Vi finns representerade i Europa, Nord- och Sydamerika, Asien och Oceanien. Camfil Svenska ABs produktionsenheter finns i Trosa och Österbymo och vår säljorganisation är utspridd i hela landet för att finnas nära kunden. I Trosa arbetar cirka 240 personer med att tillverka påsfilter och veckade filter. I Österbymo är vi cirka 45 personer som tillverkar olika typer av metallfilter och luftintag. Här tillverkar vi även filterskåp och molekylärfilter. Företaget är sedan år 1997 certifierat enligt ISO 9001, och sedan år 2000 enligt ISO Vi arbetar systematiskt med att utveckla vår arbetsmiljö, AFS 2001:1, på ett hållbart och miljövänligt sätt. Hållbarhet är viktigt för oss Eftersom vi utvecklar, tillverkar och säljer produkter som ger något så viktigt som ren luft, måste vi naturligtvis se till att vår miljöpåverkan är så liten som möjligt. Vi måste arbeta med alla delar och processer i företaget, men vi behöver också komma ihåg vad som är vårt största bidrag till hållbar utveckling våra produkter. I ventilationsanläggningar är energipåverkan direkt kopplad till filtrens prestanda. Detta innebär att vi inte bara kan fokusera på de initiala värdena hos filtren, utan även fokusera på hur väl de fungerar över tid och hur de beter sig i olika miljöer. Det är först då vi ser den verkliga siffran bakom energianvändningen. På Camfil utför vi intensiv forskning i åtta mobila laboratorier, i vårt Forsknings- och Utvecklingscenter och genom simuleringar i exklusiv programvara. Resultatet är perfekt filterdesign och optimering av material och kvalitet, vilket resulterar i produkter med hög prestanda. Vårt forskningsarbete leder i slutändan till energibesparingar för både oss själva och våra kunder. Hållbarhet betyder kundvärde, miljöansvar och i slutändan vår långsiktiga konkurrenskraftiga strategi. 2

3 REN LUFT EN MÄNSKLIG RÄTTIGHET Industrialiseringen av världen har förändrat många förutsättningar för oss människor. Ökade föroreningar har påverkat miljön och idag är luftföro reningarna ett globalt problem av skiftande svårighetsgrad på olika platser. Eftersom de flesta av hälsoeffekterna är långsiktiga förbises ofta problemet. Enligt världshälsoorganisationen (WHO) orsakar luftföroreningarna varje år cirka två miljoner dödsfall. Inomhusföroreningar kan exempelvis bestå av fina och ultrafina förbränningspartiklar och gaser från kopiering av papper, öppna spisar, stearinljus, luftfräschare, textilier, möbler samt målarfärg och lösningsmedel. Långsiktiga investeringar lönar sig Camfils tre grundpelare: CamfilCairing, som är vårt sätt att förhålla oss till hållbarhet, bygger på tre grundpelare, -Luftkvalitet, -Energieffektivitet samt -Hållbara produkter och lösningar, som stöds av en stark kultur för hållbara affärsmetoder. Idag existerar bra filteringslösningar för att rena luften. En långsiktig investering innebär inte bara en förbättrad hälsa, utan minskar också kostnaderna för högre sjukfrånvaro på arbetsplatser och tillhörande medicinska kostnader. Storskaliga vetenskapliga undersökningar i Skandinavien har även visat att skolbarn förbättrar inlärningen med 15 procent, tack vare förbättrad ventilation. Tyvärr köper många fastighetsägare luftfilter som inte presterar tillräckligt bra i det långa loppet. På Camfil hoppas vi att fler inser värdet av att tänka långsiktigt. Luftkvalitet Energieffektivitet Hållbara produkter och lösningar Riskhantering och ständiga förbättringar Uppförandekod och policys Öppenhet och transparens mot intressenter 3

4 Camfils produkter HiFlo XLT7 och 9 uppfyller kraven för att godkännas av Astma- och Allergiförbundet. Så påverkar partiklarna hälsan Effektiva luftfilter kan fånga upp de ultrafina partiklarna (med en diameter på 2,5 µm eller mindre), vilka är de mest skadliga eftersom de kan nå lungorna och via blodomloppet spridas till vitala och känsliga organ i våra kroppar. Enligt världshälsoorganisationen WHO har ultrafina partiklar negativa effekter på hjärtkärlsystemet och påverkar lungorna och luftvägarna negativt, särskilt hos barn och äldre som är mer sårbara. Vad har du andats in idag? Varje dag äter vi omkring 1 kilo mat. Vi dricker ungefär 2 liter vätska och vi andas in 30 kubikmeter luft. Troligtvis är du ganska medveten om vad du äter och dricker, men är du säker på att varje andetag du tar verkligen består av ren och hälsosam luft? 4

5 CAMFILCAIRING CamfilCairing är ett internationellt program som ska integrera hållbarhet och övergripande omtanke i alla aspekter av vårt företags strategi. Namnet är byggt runt Camfil, vår miljö, care (att bry sig) och air (luft). Nyckelord som alltid ska associeras med vårt företag. CamfilCairing är designat för att kommunicera vårt långsiktiga åtagande att ta hand om våra anställda, kunder, intressenter, deras processer och miljö. Baserat på våra värderingar tillförlitlighet, lokal närvaro, kundnöjdhet, teamwork och engagemang ska CamfilCairing verka som en global stomme för att leverera ekonomisk vinning och bygga medvetenhet kring miljömässiga och sociala problem. Vi har också åtagit oss att upprätthålla och stärka ett partner - skap av förtroende med våra kunder genom att respektera den högsta standarden i näringslivets etik. Allt från immateriella rättigheter till rättvis konkurrens eller transparens i affärer. Samtliga principer anges i vår uppförandekod och skall tillämpas på alla våra enheter. Camfil som koncern har skrivit under ett avtal med United Nation Global Compact som uppmanar företag att genom sitt inflytande stödja och anta en uppsättning grundläggande värderingar inom områdena mänskliga rättigheter, arbetsnormer, miljö och korruptionsbekämpning. Camfil följer Förenta Nationernas principer och riktlinjer. Vi ska: Mänskliga rättigheter Stödja och respektera skyddet av internationellt erkända mänskliga rättigheter Se till att inte vara delaktiga i brott mot mänskliga rättigheter Arbetsnormer Upprätthålla föreningsfrihet och faktiskt erkännande till kollektiva förhandlingar Verka för att avskaffa alla former av tvångsarbete Verka för att avskaffa alla former av barnarbete Eliminera diskriminering vid anställning och yrkesutövning Miljö Stödja försiktighetsprincipen vad gäller miljörisker Ta initiativ för att främja ett större miljöansvar Uppmuntra utveckling och spridning av miljövänlig teknik Korruptionsbekämpning Arbeta mot korruption i alla dess former, inklusive utpressning och mutor 5

6 GÅ EN HÅLLBAR UTBILDNING Filterskolan För att kunna välja rätt luftfilter behöver man en långsiktig plan som kräver en del kunskap och utbildning, men som i slutändan ger en bättre ekonomi, ett bra inneklimat och låg energianvändning. Därför startade vi Filterskolan. Här får du hjälp att göra en riktig upphandling med en kravspecifikation som går att utvärdera. Filterskolan har en grundkurs och en fortsättningskurs där det mest elementära kring luftfilter behandlas. Har man gått i Filterskolan har man tagit det första steget mot en god filterekonomi och en bättre innemiljö. Kurser pågår under hela året och utannonseras på vår webbplats, men vi har också kundanpassade filterskolor över hela landet. Filterskolan används även som en intern utbildning för vår personal. Läs mer och anmäl dig på camfil.se/filterskolan Specialkurs i energi För er som arbetar efter en miljöplan och kanske även är certifierade enligt ISO eller ISO är vår specialkurs i energi ett utmärkt tillfälle att lära mer om hur du förbättrar både vistelsemiljön inomhus och miljön i stort, med minskad energianvändning i fokus. Under två timmars teori och praktik ser vi vilka möjligheter som finns att minska fläktens energianvändning och bibehålla, eller till och med förbättra kvaliteten på tilluften och inomhusklimatet. Fläktens energianvändning påverkas i hög grad av filtrets medeltryckfall och vi redovisar en unik undersökning av ventilationsfläktars verkningsgrad i befintliga ventilationssystem. 6

7 LIVSCYKELKOSTNAD (LCC) ENERGIN SVARAR FÖR 70% AV TOTALKOSTNADEN! Camfil har tagit fram ett program för noggrann beräkning av LCC för luftfilter i ett godtyckligt givet system med egna förutsättningar och krav. 70% av kostnaden är energi Beräkningar avslöjar att energin normalt står för 70% av systemets totala livscykelkostnad. Energiförbrukningen är direkt proportionell mot medeltryckfallet över filtret. IAQ Indoor Air Quality Ett filter med samma antal påsar har inte nödvändigtvis samma medeltryckfall under sin livstid. När det gäller påsfilter gör en konisk sömnad att mediat kan utnyttjas fullt ut och att luftflödet och belastningen fördelas jämnt, vilket ökar livslängden och sänker energikostnaden. Välj det filter som ger dig den IAQ-nivå som din applikation kräver. Kontrollera alltid vilken lägsta avskiljningsgrad som krävs enligt Europanormen EN 779:2012. Välj rätt filter och spara energi För att kunna optimera filtrets livslängd och sänka energikostnaderna under filtrets livstid är det viktigt att förstå att konfigurationen och utformningen har stor inverkan på medeltryckfallet. Camfil har under mer än 50 år gått i spetsen för utvecklingen av filter med lågt medeltryckfall inom alla klasser av filter för luftbehandlingssystem. Många tror att filtrets avskiljningsgrad är den största faktorn i det initiala tryckfallet, men i vissa filterklasser är det filtrets fysiska utformning som har störst inverkan! Tips vid val av filter: 1. Välj ett filter med den filtreringseffekt du önskar 2. Välj det filter som ger lägst energipåverkan dvs. LCC Hi-Flo XLS7 (C-klass) 1688 kwh/år Hi-Flo XLT7 (A-klass) 928 kwh/år LCC 15% 5% 70% 8% 2% Filter Arbete (installtion och byte) Energi- förbrukning Rengöring av ventilationssystem Hantering av begagnade filter 7

8 ÄVEN UNDER 2014 BLEV ALLT BÄTTRE. Camfil lanserar EU s första A + filter Camfil är det första företaget i Europa att utveckla ett energieffektivt luftfilter i F7, F8 och F9, energiklassificerat A +, vilket är högsta klass enligt den nya Eurovent klassificeringen. Att välja ett högt rankat filter som Opakfil ES (där ES står för Energy Saver) kan spara fastighetsägare upp till 20 % per filter och år. Användningen av rätt luftfilter kommer inte bara att spara mer energi utan bidrar även till att spara pengar och säkra en sund inomhusluft. Att upprätthålla en hälsosam inomhusmiljö är bra för personalen och de boende. Ren luft resulterar i färre sjukdagar, samt ökad produktivitet och ökat välbefinnande. Mer om detta finns att läsa på camfil.se trat genom att se till att blodbussen har kommit till vår största fabrik under den här veckan. Välgärningen har uppskattats av såväl blodgivare som av sjukhus och vi kommer därför fortsätta vårt samarbetet med Blodbussen. Vi vet att blodgivare räddar liv! Under veckan utbildar vi oss i ämnen som ingår i våra grundpelare med hjälp av både interna och externa föreläsare. Varje dag distribueras ett CamfilCairing Newsletter där alla Camfilbolag runt om i värden delar med sig av aktiviteter inom Hållbar utveckling som har genomförts under året. Andas lätt och räkna rätt i skolan Tillsammans med föreningen Svensk Ventilation Astma- och Allergiförbundet samt Swegon Acadmy besökte Camfils RoadShowtrailer ett flertal orter runtom i Sverige för att påtala vikten av bra luft i skolorna. Besökarna fick bl.a. lära sig att med en effektiv filtrering av luften i ventilationsaggregaten kan vi hålla skadliga partiklar utanför och ge människor en hälsosammare inomhusluft samt hur man samtidigt kan spara energi genom att välja rätt filter. CamfilCairing Week Varje år har vi i koncernen en temavecka, Camfil- Cairing Week, där vi tillsammans försöker bidra till en bättre värld på olika plan. Under denna vecka genomför vi utbildningar och aktiviteter inom Hållbar utveckling. Vi har bland annat rörelseaktiviteter i form av tipspromenader, gym- och dansträning, spinning etc. Våra medarbetare passar också på att skänka kläder och prylar till olika hjälporganisationer som Stadsmissionen, New Life Mission etc. De anställda som har velat har fått lämna blod på arbetstid vilket vi bl.a. har uppmun mil att göra något bra av Camfils tjänstebilar rullar ca mil varje år. Kan vi få dem att dra mindre bränsle så skulle även miljön tjäna stort på detta. Med bra bilval, rätt lufttryck i däcken och motorvärmare kan man relativt enkelt få ner förbrukningen. (Visste du förresten att motorvärmaren gör nytta ända upp till tio plusgrader?) 8

9 100% sol, vind och vatten precis som vi vill ha det Camfils elförbrukning består till 100% av energi från sol, vind och vatten. I Trosafabriken kommer värmen från Trosa värmeverk där 94% är förnyelse - bar energi. Totalt sett har vi nästan kunnat halvera vår energiförbrukning sedan Energisnålare och närvarostyrd belysning, nya och effektiva ventilationssystem är några av faktorerna bakom framgången. Dessutom fortsätter vår vattenförbrukning att minska. Vi ser att kontinuerlig uppföljning och bevakning av vår förbrukning hjälper oss att tidigt upptäcka eventuella störningar och gör att vi snabbt kan åtgärda uppkomna problem. Under 2014 har vi också sett till att våra säljkontor runt om i landet använder miljömärkt el. Smartare och grönare transporter En stor del av vår verksamhet handlar om transporter. Därför är det viktigt för oss att ständigt försöka effektivisera dessa med högre fyllnadsgrad på fordonen, bättre bränslen, nyare fordon och genom att kombinera olika transportsätt. Tillsammans med speditörerna fortsätter vi ständigt att förbättra oss inom miljöområdet Avfall CSAB (ton) Produktionsenheter Färre kemikalier Under 2014 fortsatte vårt arbete med att minska mängden kemikalier och att byta mot bättre alternativ där det var möjligt. Bättre avfall Genom utbildning, mätetal och olika projekt arbetar vi aktivt för att minska vårt avfall. Med hjälp av ett standardi serat arbetssätt har vi blivit ännu bättre på att göra rätt redan från början. Dessutom är vi anslutna till FTI som erbjuder företag tillgång till ett rikstäckande återvinningssystem av förpackningar vilket gör att vi fullgör vår producentansvar. Trots att den totala mängden avfall i Österbymo har ökat, håller restprodukterna idag en bättre kvalitet vilket gör att vi kan skicka det mesta för återvinning. Vi har även reducerat plåtspillet ,50 1,40 1,30 1,20 Energiförbrukning (MWh) Kg CO 2 / mil (tåg, bil, flyg) Minskade utsläpp vid tjänsteresor Att vårda och behålla nära kundrelationer är högprioriterat för oss. Trots att vi har blivit flitiga användare av videokonferenser förekommer fortfarande en hel del tjänsteresor. Flygresorna har ökat något under året men vi har vi ändå kunnat minska vårt koldioxidutsläpp. Bland annat genom att låta våra säljare köra miljöklassade bilar och se till att de är utbildade i ecodriving. Självklart håller våra tjänstebilar även en hög säkerhetsklass. 1,

10 10

11 PERSONALEN VÅR VIKTIGASTE RESURS På Camfil jobbar vi inte enbart med att förbättra inomhusluften. Vi vill också förbättra arbetslivet så långt det bara är möjligt för våra anställda. Därför satsar vi medvetet på personalvård och att förebygga ohälsa. Bland annat erbjuder vi våra anställda individuellt aktivitetsstöd, betalar tävlings avgifter för dem som deltar i olika tävlingar och har en friskvårdsgrupp som anordnar olika gemensamma aktiviteter. Sedan 1993 har vi även en konstförening där alla anställda är välkomna att bli medlemmar. Medarbetare inspirerar varandra Under 2014 har alla medarbetare på Camfil kunnat anmäla sitt intresse för att bli hälsoinspiratör. Tanken är att hälsoinspiratörerna ska inspirera andra anställda att nyttja erbjuden friskvård och att tillsammans med personalavdelning och företagshälsovård planera och genomföra aktiviteter. förebygga handskador, som är den mest rapporterade typen av skador på koncernnivå. Vårdande arbetsgivarring Tillsammans med andra företag är vi med i en arbetsgivarring där vi hjälps åt med rehabilitering, individuell coachning och arbetsmiljöfrågor. På så sätt kan vi snabbt ta hand om våra anställda som befinner sig i farozonen för längre sjukskrivning eller som redan är långtidssjukskrivna. Här arbetar vi målmedvetet för att de så fort som möjligt ska kunna må bra och arbeta igen. Nyrenoverade och energismarta lokaler Vi är i slutfasen av renoveringen av våra lokaler med målet att spara ännu mer energi och förbättra arbetsmiljö och logistik. Personlig säkerhet in i minsta detalj På Camfil följer vi regelbundet upp de anställdas fysiska och psykiska hälsa med hjälp av HPI (Hälsoprofil-index) och Campair (medarbetarundersökning som görs vartannat år). På fabrikerna kan personalen boka besök hos företagssköterska och det finns även möjlighet att vid behov få träffa sjukgymnast etc. Vi genomför löpande mätningar av luftfuktighet, isocyanat- och fiberhalt, temperaturvariationer samt ljus- och ljudvärden i våra lokaler. Den personal som jobbar med isocyanater genomgår regelbundna spirometriundersökningar. Vi har obligatorisk miljöutbildning för alla anställda och är noga med att belysa eventuella risker inom miljö-, arbetsmiljö-, el- och brandsäkerhet under våra regelbundna miljöronder. Skulle olycka eller annan incident inträffa analyseras, statistikförs och åtgärdas detta omgående så att det inte sker igen. Under 2014 har koncernen kört en kampanj/utbildning Safe Hands för att CSR och socialt ansvar Inom samhällsområden som rör hälsa, förebyggande säkerhet och miljö vill vi på Camfil vara aktiva och engagerade sponsorer. Vi bidrar därför bland annat med utbildningsmaterial för låg- och mellanstadiet när det gäller miljö. Dessutom stöttar vi Trosa Stadslopp, barn- och ungdomsarbete i lokala idrottsföreningar, handikappidrott, Astmaoch allergiförbundet, arbete mot narkotika i skolor samt ger bidrag till Barncancerfonden. Vi jämnar ut oss mer och mer Historiskt sett har vi, precis som de flesta företag i vår bransch, haft en ojämn könsfördelning bland chefer och i ledningsgrupp. Men sedan flera år tillbaka jobbar vi aktivt med jämställdhet och har därför idag en relativt jämn fördelning mellan kvinnor och män i vårt företag. Arbetet för att jämna ut fördelningen bland ledningsgrupp och bland företagets chefer fortsätter i positiv riktning. 11

12 CAMFIL ÄR VÄRLDSLEDANDE INOM LUFTFILTER OCH RENLUFTS- LÖSNINGAR Camfil är världsledande när det gäller renluftslösningar med över 50 års erfarenhet i branschen. Våra lösningar skyddar människor, proceser och miljöer. De främjar hälsan, ökar prestationsförmågan och både minskar och kontrollerar energiförbrukningen. Tjugofem fabriker, sex forsknings- och utvecklingsanläggningar och över 65 lokala säljkontor över hela världen kan ge kunderna all den service och support de efterfrågar. Camfilgruppen har sitt huvudkontor i Sverige men över 95 % av försäljningen sker på den internationella marknaden. Företaget har cirka anställda och försäljningen uppgår till drygt 5,5 miljarder SEK. camfil.se

Lindex CSR-mission. I n n e h å l l s f ö r t e c k n i n g

Lindex CSR-mission. I n n e h å l l s f ö r t e c k n i n g Hållbarhetsredovisning 2007 Lindex CSR-mission Lindex agerar idag med morgondagen i åtanke. Vi tar inte bara ansvar för våra produkter, utan genom vårt långsiktiga hållbarhetsarbete agerar vi för goda

Läs mer

Hållbarhetsredovisning 2012 Cybercom

Hållbarhetsredovisning 2012 Cybercom Hållbarhetsredovisning 2012 Hållbarhetsredovisning 2012 Cybercom Detta är Cybercoms tredje hållbarhetsredovisning. I denna rapport redovisar Cybercom sitt hållbarhetsarbete utifrån dimensionerna ekonomiskt

Läs mer

VINJETT Årsredovisning 2014

VINJETT Årsredovisning 2014 VINJETT Årsredovisning 2014 med hållbarhetsredovisning Vår vision Swedol är den partner som bäst tillgodoser den professionella användarens behov och önskemål 1 SWEDOLS ÅRSREDOVISNING 2014 Hållbarhet Hållbar

Läs mer

Mot en genuint hållbar verksamhet

Mot en genuint hållbar verksamhet swedol årsredovisning 2013 Hållbar styrning Hållbarhetsredovisningen beskriver de viktigaste aspekterna av Swedols påverkan och ansvarstagande i samhället och omfattar hela koncernen. Hållbarhetsarbetet

Läs mer

Hållbarhetsredovisning

Hållbarhetsredovisning SWEDOL Hållbarhetsredovisning 2012 1963-2013 Hållbar styrning Hållbarhetsredovisning Hållbarhetsredovisningen beskriver de viktigaste aspekterna av Swedols påverkan och ansvarstagande i samhället och omfattar

Läs mer

BRING CITYMAILS HÅLLBARHETSREDOVISNING

BRING CITYMAILS HÅLLBARHETSREDOVISNING BRING CITYMAILS HÅLLBARHETSREDOVISNING BRING CITYMAILS HÅLLBARHETSREDOVISNING Form och layout: IK Stockholm Tryckort: Stockholm juni 2011 Tryckeri: Printcenter PAPPER: Omslag: Brun Board, 100% returpapper,

Läs mer

Hållbarhetsrapport 2014

Hållbarhetsrapport 2014 Miljöarbete som lönar sig Energieffektivisering är lika bra för ekonomin som för miljön. Läs mer på sidan 15. Vårt ansvar Vi tänker på allt från hållbar stadsutveckling till jämställdhet. Läs mer på sidorna

Läs mer

Hållbarhetsredovisning 2013. - Sparsamhet för kund, företag och natur - Sverige

Hållbarhetsredovisning 2013. - Sparsamhet för kund, företag och natur - Sverige Hållbarhetsredovisning 2013 - Sparsamhet för kund, företag och natur - Sverige 2. Innehållsförteckning 3 Verksamhetspolicy Cleano Group 4 Ägares ord 5 Resurshushållning - ren vinst 6 Cleano Group 7 Vi

Läs mer

Urban MQs hållbarhetsredovisning 2009/2010

Urban MQs hållbarhetsredovisning 2009/2010 Urban Passport MQs hållbarhetsredovisning Syftet med denna årliga hållbarhetsredovisning är att ge MQs olika intressenter en transparent be- skrivning avseende MQs arbete med hållbarhetsfrågor. et är att

Läs mer

airmail Är ren luft en mänsklig rättighet? Riskerna med luftföroreningar Roadshow för renare luft och bättre filtrering

airmail Är ren luft en mänsklig rättighet? Riskerna med luftföroreningar Roadshow för renare luft och bättre filtrering NYHETS- MAGASINET FRÅN CAMFIL FARR Nr 1/2011 Är ren luft en mänsklig rättighet? 3 5 8 10 11 Riskerna med luftföroreningar Roadshow för renare luft och bättre filtrering EN 779:2011 ett steg i rätt riktning

Läs mer

Hållbarhetsredovisning för verksamhetsåret 2011

Hållbarhetsredovisning för verksamhetsåret 2011 Hållbarhetsredovisning för verksamhetsåret 2011 Innehållsförteckning Sida GRI kapitel 3 VD har ordet 1 4 Erfarenheter från världens alla hörn 2 5 Sjupunktsprogrammet 6-9 Så här arbetar DB Schenker med

Läs mer

SÅ KAN DITT FÖRETAG JOBBA MED ETIK OCH SOCIALT ANSVARSTAGANDE

SÅ KAN DITT FÖRETAG JOBBA MED ETIK OCH SOCIALT ANSVARSTAGANDE SÅ KAN DITT FÖRETAG JOBBA MED ETIK OCH SOCIALT ANSVARSTAGANDE Innehållsförteckning Inledning 3 Företagens handlingskraft viktig 4 Detta är csr 4 Socialt ansvarstagande kan öka din konkurrenskraft 7 Så

Läs mer

Vårt år längs vägarna

Vårt år längs vägarna E85 D 95 Vårt år längs vägarna Hållbarhetsredovisning 2012/13 Starkare tillsammans Under 2012 slog vi ner en riktigt stor milstolpe i OKQ8:s historia. Nu finns vi i ett skandinaviskt sammanhang. Som VD

Läs mer

Corporate Social Responsability Report

Corporate Social Responsability Report 2008 Corporate Social Responsability Report 1 Innehållsförteckning 2 Vad är CSR? 3 Företagsfakta 4 Ledare 5 Socialt ansvarstagande 6 Miljöansvar 10 Ekonomisk hållbarhet 12 Samspel med intressenter 14 God

Läs mer

Vivida Assistans årsredovisning. Året i korthet Framtiden är vår tid Gasell för tredje året i rad

Vivida Assistans årsredovisning. Året i korthet Framtiden är vår tid Gasell för tredje året i rad 2011 Vivida Assistans årsredovisning Året i korthet Framtiden är vår tid Gasell för tredje året i rad B VIVIDA ASSISTANS ÅRSREDOVISNING 2011 Välkommen till vår årsredovisning för 2011 Trevlig läsning!

Läs mer

TETRA PAK HÅLLBARHETS- REDOVISNING. Norden och Baltikum

TETRA PAK HÅLLBARHETS- REDOVISNING. Norden och Baltikum TETRA PAK HÅLLBARHETS- REDOVISNING Norden och Baltikum 2012 5 I ÅR FYLLER VI 60! VÅRA TRE NYCKELFRÅGOR 6 7 Vårt miljöansvar VÅRA PRODUKTER OCH TJÄNSTER 12 14 VÅRA Klimatmål Sustainability Day 17 20 FÖRNYBARA

Läs mer

Hållbarhetsredovisning

Hållbarhetsredovisning 09 Hållbarhetsredovisning Välkommen till Hertz hållbarhetsredovisning 2009 Hertz är Sveriges ledande hyrbilsföretag. Med en så stark position följer ett stort ansvar gentemot miljön och företagets intressenter.

Läs mer

Vår VD har ordet. Välkommen. Karl-Göran Fahrer Svensson VD Relacom AB. Höjdpunkter 2013

Vår VD har ordet. Välkommen. Karl-Göran Fahrer Svensson VD Relacom AB. Höjdpunkter 2013 HÅLLBARHETSREDOVISNING RELACOM AB 2013 Innehåll 3 Vår VD har ordet 4 Om Hållbarhetsredovisningen 6 Om Relacom 8 Strategier och mål 10 Miljö 14 Kundrelationer 20 Medarbetare 26 Vårt samhällsengagemang 28

Läs mer

HÅLLBARHETSREDOVISNING 2010. Coca-Cola Enterprises Sverige

HÅLLBARHETSREDOVISNING 2010. Coca-Cola Enterprises Sverige HÅLLBARHETSREDOVISNING 2010 BV-COC-070410 Hållbarhetsredovisning 2010 3 Innehåll 18 VD har ordet 06 Resultat 2010 07 Om 08 22 Strategi och styrning 12 Omvärld och intressentdialog 14 Lokal samhällsaktör

Läs mer

Vivida Assistans AB Årsredovisning 2009

Vivida Assistans AB Årsredovisning 2009 Vivida Assistans AB Årsredovisning 2009 www.vivida-assistans.se Vivida Assistans i korthet Vivida Assistans är ett privat alternativ för människor med stora och bestående funktionshinder. Vi erbjuder individuellt

Läs mer

Vår väg till en hållbarare framtid. Telias miljörapport 2012

Vår väg till en hållbarare framtid. Telias miljörapport 2012 Vår väg till en hållbarare framtid Telias miljörapport 2012 1 Telias miljörapport 2012 Innehåll Ledare sid 3 Kinnarps satsar på virtuella möten sid 4 Spaning it är centralt för en hållbar utveckling sid

Läs mer

Hållbart värdeskapande

Hållbart värdeskapande Hållbart värdeskapande Det är med glädje jag välkomnar Olav Thon Gruppens andra hållbarhetsredovisning, som utarbetats för att systematisera och synliggöra Olav Thon Gruppens arbete med hållbar utveckling.

Läs mer

KLIMAT INITIATIVET KLIMAT INITIATIVET KLIMAT INITIATIVET

KLIMAT INITIATIVET KLIMAT INITIATIVET KLIMAT INITIATIVET KLIMAT INITIATIVET KLIMAT INITIATIVET KLIMAT INITIATIVET Världen i vår vardag Public & Private Social Responsibility Initiative CSR Västsverige bildades 2008. Vi är en ideell förening vars ändamål är att

Läs mer

Hållbarhetsredovisning 2012

Hållbarhetsredovisning 2012 Hållbarhetsredovisning Hållbarhetsredovisning I N N E H Å L L S F Ö R T E C K N I N G 3 VD:s ord Om varför hållbarhet är viktigt för Spendrups affärsstrategi. 4 Hållbarhetsstyrning Om hur Spendrups arbetar

Läs mer

Miljö- och hållbarhetsredovisning 2004

Miljö- och hållbarhetsredovisning 2004 Miljö- och hållbarhetsredovisning 2004 Inledning Sydkraft levererar samhällsnyttiga tjänster och är därmed en del av den grundläggande strukturen i dagens samhälle. Med verksamheten följer ett ansvar att

Läs mer

Posten Norden. Hållbarhetsredovisning 2009. Bygget av Nordens bästa kommunikations- och logistikbolag har börjat

Posten Norden. Hållbarhetsredovisning 2009. Bygget av Nordens bästa kommunikations- och logistikbolag har börjat Posten Norden Hållbarhetsredovisning 2009 Bygget av Nordens bästa kommunikations- och logistikbolag har börjat Innehåll Viktiga händelser 2009 Koncernöversikt s.i s.ii Posten Norden 2009 i sammandrag s.1

Läs mer

SBAB Bank AB (publ) Hållbarhetsredovisning

SBAB Bank AB (publ) Hållbarhetsredovisning SBAB Bank AB (publ) Hållbarhetsredovisning 2012 2 VD-ord Innehåll VD har ordet 2 Strategi och mål 3 En hållbar ekonomi 5 Nöjda medarbetare ger nöjda kunder 8 Samhällsengagemang 11 Klimatsmart bank 12 Ansvar,

Läs mer

SCA. Miljö- och socialt ansvar 2002. Miljödata från SCA North America Nytt koncernråd för hållbar utveckling Företagets sociala ansvar i fokus

SCA. Miljö- och socialt ansvar 2002. Miljödata från SCA North America Nytt koncernråd för hållbar utveckling Företagets sociala ansvar i fokus SCA Miljö- och socialt ansvar 2002 Miljödata från SCA North America Nytt koncernråd för hållbar utveckling Företagets sociala ansvar i fokus 2 SCA:s Miljöredovisning 2001 har av FAR, föreningen för auktoriserade

Läs mer

Hållbarhetsredovisning Trivector 2014

Hållbarhetsredovisning Trivector 2014 Hållbarhetsredovisning Trivector 2014 Trafik Processer IT-system Hållbarhetsredovisning 2014 / 1:11 / Trivector består av tre delföretag med varsitt verksamhetsområde och ett nära samarbete: Trivector

Läs mer

Hållbarhetsredovisning

Hållbarhetsredovisning Hållbarhetsredovisning 2013 Innehåll 1 Swedbank i korthet 2 Ordförande har ordet 2 VD har ordet 3 Framsteg 2013 4 Swedbank i en föränderlig värld 5 Hållbarhetsstrategi 6 Väsentlighetsanalys 7 Hållbarhet

Läs mer