E=P. t Effekt (W)=Ström*Spänning (W)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "E=P. t Effekt (W)=Ström*Spänning (W)"

Transkript

1 Grundläggande begrepp Ström och spänning i fas Effekt U=Spänning (Volt) I=Ström (Ampere) P=Effekt (Watt) Energi P=Effekt (Watt) t=tid (s eller h) E=Effekt (Wh) P=U. I E=P. t Effekt (W)=Ström*Spänning (W) P = U * I Ström och spänning är fasförskjutna Effekttriangeln 1 Effekt (W)=Ström*Spänning*Cos φ (W) cos φ=p/s Vinkeln φ talar om hur stor fasförskjutningen är. Effektfaktorn cos φ talar om hur stor del av den skenbara (tillförda) effekten som blir aktiv (nyttig) effekt. ENERGIANVÄNDNING Byggnadens klimatskal och dess energiflöde Boendes/anställdas beteende Klimatskal Väggar Golv Tak Fönster Ytterdörrar balkong- och altandörrar 1

2 Byggnadens energiflöde Lämplig inomhustemperatur (rekommenderat) Operativ temperatur C (Med operativ temperatur menas den samlade inverkan av luftens temperatur och de omgivande ytornas (golv, väggar, fönster) temperaturer.) Små temperaturskillnader Luftens medelhastighet är ej över 0,15 m/s E tot = Q t G t + Q v G t - E G Operativ temperatur Lufttemperaturen är 24 C Temperaturen på fönstren är16 C Upplevd temperatur blir Ekvivalent temperatur Lufttemperaturen är 24 C Temperaturen på fönstren är16 C Luftrörelser 0.3 m/s Upplevd temperatur blir 19 C Skillnad i temperatur 0,1 respektive 1,1 m över golvet bör vara mindre än 3 o C. Klimatskärm U-värde U-värdet, avgör hur mycket värme som försvinner igenom en byggnadsdel per tidsenhet Exempel på bra U-värde Tak< 0,14 W/m 2 K Vägg< 0,14 W/m 2 K Fönster< 1,4 W/m 2 K 2

3 Hur bestämmer man U-värde på befintliga byggnader Räkneexempel Ta reda på väggens konstruktion (material och tjocklekar) och räkna ut U-värdet. Temperaturgivare för U-värde Tre sensorer för mätning av väggtemperatur Ta reda på materialens värmeledningsförmåga ( ) (lambda-värden finns i tabeller). Räkna ut värmemotståndet (R)hos de olika materialen R=d/ Summera värdena på väggens värmemotstånd. R tot =0,020/0,14+0,10/0,036+0,07/0,039+0,015 /0,22=4,78 U-värdet är 1/summan av värmemotstånden 1/R tot U=1/4,78 = 0,2 W/m 2 K (Hänsyn är ej tagen till reglar i väggen) Träpanel 20 mm Isolering 100 mm Plastfolie Installationsskikt 70 mm Gips Energi som kompenserar för transmissionsförluster Energi som kompenserar för transmissionsförluster E trans =U-värde [W/m 2 o C] *A[m 2 ]*gradtimmar [ o C h] (Gradtimmarna anger det specifika värmeenergibehovet, dvs summan av temperaturskillnaden mellan inne- och uteluft multiplicerat med den tid under vilken skillnaden råder.) U-värdet, U, avgör hur mycket värme, q, som försvinner igenom en byggnadsdel per tidsenhet Arean, A, på byggnadsdelen bestämmer den totala transmissionsförlusten Värme går från områden med högre temperatur till områden med lägre temperatur dvs med större temperaturdifferens fås större värmeflöde Ju lägre U-värde desto bättre! E trans =U-värde [W/m 2 o C]*A[m 2 ]*gradtimmar [ o C h] Exempel: Hur mycket energi åtgår för att kompensera för transmissionsförlusterna genom100 m 2 vägg med U-värde 0,2. Byggnaden ligger i Göteborg som har gradtimmar 0,2 [W/m 2 o C]*100[m 2 ]* [ o C h]=1900 kwh Tabell -värden för olika material Energiförbrukning: Hus 150 m 2 Väggar U-värde 0,2 Träpanel 20 mm Isolering 100 mm Plastfolie Installationsskikt 70 mm Gips Tak U-värde 0,32 Träpanel 20mm Isolering 100 mm Golv U-värde 0,33 Platta på mark Ventilation TF ingen värme återvinning Omsättningstal =0,5 Fönster Tvåglas standard U-värde 2,3 Energianvändning för uppvärmning 24 MWh/år 3

4 Ny energiförbrukning LCC-kalkyl rekommenderas innan investering Väggar U-värde 0,07 Träpanel 20 mm Isolering 400 mm Plastfolie Installationsskikt 70 mm Gips Tak U-värde 0,09 Träpanel 20mm Isolering 400mm Golv U-värde 0,1 Platta på mark isolering Ventilation LCC= Inv.+ LCC energi +LCC underhåll +LCC miljö Tar hänsyn till hela kostnaden och de olika delarna i kostnaden är lätta att jämföra. LCCenergi=P0 x energipris x årlig energianvändning TF ingen värme återvinning Omsättningstal =0,5 Fönster Tvåglas standard U-värde 1,0 Energianvändning för uppvärmning 12 MWh/år LCC-kalkyl En byggnad i Skåne (Tak) P0=Nusummefaktorn som är en funktion av realkalkylräntan, energiprisökning samt kalkylperiod. Kalkylränta är ett värde som sätts av varje företag och är ett mått på vad kapitalbindningen kostar. Tak med U-värde 0,4 W/m 2 o C. Transmissionsförlust:38 kwh/(m 2 år) [ O,4 W/m 2 o C *95000 o C h=38 000Wh/(m 2 År) ] Kalkylperiod: 30 år. Energipris: 60 öre LCC=19,6*38*0,6= 450kr/m 2 Vi räknar med en realkalkylräntan på 6% samt energiprisökning 3% i alla exempel. En byggnad i Skåne (Tak) Fönster (begrep) Taket tilläggsisoleras: 30 cm lösull Investering: ca 100 kr/m 2 Transmissionsförlust: 9,2 kwh/(m 2 år) Kalkylperiod: 30 år. Energipris 60 öre. LCC: ,6*9,2*0,6= 203 kr/m 2 3-glas-fönster kan vara antingen kopplade eller isolerrutor. 4

5 Fönster (begrep) Fönster (begrep) 2+1-glas, är ett isolerglas tillsammans med ett enkelglas i ett kopplat fönster. 2-glas, vanligen två enkla glas i ett kopplat fönster, men kan också vara ett isolerglas. Energiglas Isolerrutor Energiglas är ett vanligt klarglas belagt med en extremt tunn beläggning som gör att glaset reflekterar rumsvärmestrålningen tillbaka in i rummet. Samtidigt släpper det in solenergi och synligt ljus. Isolerrutor, består av två eller tre hermetiskt tillslutna rutor Mellanrummet mellan rutorna är ofta fyllt med någon ädelgas, som leder värme sämre än vad luft gör. Isolerrutor kan P-märkas vilket bl.a. innebär att åldringsegenskaper och vattenångsinträngning kontrolleras. P- märket är ett certifieringsmärke från SP - Sveriges Provnings- & Forskningsinstitut Energieffektiva fönster Energiklassade fönster Med energieffektiva fönster menas att två eller tre glas hopsatta i en isolerruta eller ett isolerglas, Etiketten är bevis på att fönstret är provat och produkten är verifierad av ett opartiskt testinstitut. Energimyndigheten förser de fönstertillverkare som är anslutna till energimärkningssystemet med energimärket efter att ha låtit kontrollera uppgifterna genom provningar och beräkningar. 5

6 U = 2,3W/m 2 K U = 1,3 W/m 2 K U = 1,0 W/m 2 K Kronor Värmeförluster från ett fönster vid 30 års användning Kostnader för värmeförluster från 14,4 m 2 fönsterytor efter 30 års användning (priset antas till 1 kr/kwh) kwh kr kr kr Tvåglasfönster standard Treglasfönster standard Treglasfönster energieffektivt 0 Tvåglas Standard Treglas Standard Treglas Energieffektiva Fönsteryta1,4 m 2 Fönstertemperaturer Ett vanligt kopplat 2-glasfönster Ungefärlig yttemperatur mitt på fönstrets inre glasruta då inomhustemperaturen är 20 C Kolumn1 Kolumn2 Lufttemperat U-värde på glas ur ute W/(m²K) -10 C -20 C 3,0 8,5 4, ,5 1, Är inte konstruerat för att spara energi. Inomhusvärmen läcker ut och det blir kallras och kallstrålning. Rummet upplevs som kallt och dragigt och det blir sämre inomhuskomfort. Komplettera med energiglas på insidan Värmen stannar kvar inomhus. Det inre glaset blir varmare. Inomhustemperatu ren kan sänkas med bibehållen komfort-känsla i rummet Komplettera med isolerruta med energiglas Kondens kan bildas på det yttre glasets utsida. Kondens på utsidan visar att fönstret har god värmeisolering. Kondens på insidan tyder däremot på dålig ventilation. Kondens mellan rutorna tyder på dåligt utfört arbete vid monteringen. 6

7 Oscar Alarik En byggnad i Skåne med 100 m 2 fönster En byggnad i Skåne med 100 m 2 fönster Befintliga fönster U-värde 2,7 W/m 2 o C Transmissons förluster kwh/år LCC: Kr Den ena bågen byts ut till en isolerruta med lågemissionsskikt och argongas U-värde 1,3 W/m 2 o C. Investeringskostnad 2700 kr/m2 Transmissionsförluster kWh/år. LCC: Kr En byggnad i Skåne med 100 m 2 fönster Nya energifönster Byte till treglas energifönster med två lågemissionsskikt och två argongas fyllningar. U-värde 0,8 W/m 2 o C. Investeringskostnad 6700 kr/m 2 Transmissionsförluster 8000 kwh/år. LCC: kr/år Nya energifönster Vattenförbrukning En familj på fyra personer som hushållar med varmvatten förbrukar cirka kwh energi. Varmvattenanvändningen reduceras genom att installera snålspolande kranar. Gamla kranar 35 lit/min och nya kranar 12 lit/min. Gamla duschmunstycken 15 l/min, nya 7 l/min. Byt packningar innan kranarna börjar droppa. Även kallvatten kostar pengar. 7

8 Placering av varmvattenberedare Onödigt mycket energi går åt till cirkulationspump Värmeförluster i ledningar Bakterierna växer till i för kallt varmvatten för varmt kallvatten stillastående vatten Legionellabakterier och kan finnas i varmvattenberedare och ackumulatorer handdukstorkar och andra värmare stora system utan VVC blindledningar, proppade ledningar och sällan använda tappställen Läckande kranar Ventilation En kran som står och droppar en gång varannan sekund läcker ca 1,6 m 3 på ett år. Är det dessutom varmvatten har det åtgått 74 kwh för uppvärmningen. Q=V(m3)* (kg/m3)*cp(kws/kg C)* (t1-t2) C*1/3600 Enligt Socialstyrelsens krav på ventilation behövs det minst en halv omsättning luft per timme för att människor ska må bra. Med det menas att på två timmar ska rumsluften bytas ut. BBR:s generella luftflödessiffror: 7 l/s per person. 0,35 l/s per m2 (ca 0,5 oms/h). Energi som kompenserar för ventilationsförluster (Q v ) Frånluftsventilation genom självdrag Q v beror på ventilationsflödet, luftens egenskaper och eventuell värmeåtervinning. Q v =q m/s*ρ kg/m3*c p kj/kg o C* (1-η) E vent =Q v [W/ o C] * gradtimmar [ o C h] Exempel: Uppvärmningsbehovet för ventilationsförluster i en 100 m 2 villa med luftflödet 63 l/s i Göteborg där gradtimmarna är Ingen värmeåtervinning finns q=vent.flöde =luftens densitet c p= specifik värmekapacitet luft η=verkningsgrad värmeväxling Q v =0,063 m 3 /s*1,2kg/m3*1kj/kg o C =0,0756 kw/ o C E vent =0,0756 [kw/ o C] * [ o C h]=7182 kwh Uppvärmd luft stiger uppåt, för att slutligen försvinna ut ur huset. Ett undertryck skapas i byggnaden. För att kompensera detta undertryck sugs kallare uteluft in i huset genom otätheter. 8

9 Frånluftsventilation genom självdrag Energiförluster vid självdrag Fördel Ingen elanvändning till ventilationen då inga fläktar behövs för att få ett luftombyte Inga mekaniska komponenter. Nackdel Under kalla vintermånader kommer fastigheten att ha en överventilering med stora värmeförluster som följd. Under sommaren kommer ventilationen att kännas otillräcklig och man får svårigheter att ventilera oönskade lukter. Självdragsystem har relativt stora värmeförluster. De största luftomsättningarna i byggnaden sker under den kalla årstiden. Ventilationsförlusterna varierar men utgör ca % av den totala värmeanvändningen. Mekanisk frånluftsventilation Mekanisk frånluftsventilation Frisk uteluft kommer in via ventiler in i byggnaden. Luften sugs ut via frånluftsfläktar i kök, toaletter och badrum. Fördelar Ventilationen kan styras efter vårt behov. Värmeåtervinning möjlig utan tilluftsystem. FVP (fläktstyrd frånluft med värmepump): Nackdelar Det åtgår el-energi för att driva fläktarna. Energieffektiv lösning Från- och tilluftssystem (FT-system) Behovsstyr ventilationen Ersätt befintliga fläktar till nya frekvensstyrda och klimatkompenserad frånluftsfläkt. Installera en frånluftvärmepump till den befintliga frånluftsfläkten, värmeenergin i frånluften nyttjas till att värma tappvarmvatten eller användas till uppvärmning. Ett från- och tilluftssystem har både en frånluftsfläkt och en tilluftsfläkt för att möjliggöra en balanserad ventilation i byggnaden. 9

10 Från- och tilluftssystem (FT-system) Värmeåtervinning av frånluften Fördelar Har goda möjligheter till värmeåtervinning. Reglermöjligheter. Garanterat luftflöde. Möjligt att filtrera tilluft. Nackdelar Ventilationssystemet kräver ventilationskanaler samt don för både från- och tilluft, vilket ofta blir en dyr investering om inte byggnaden från början är byggd för detta system. SFP-värde Specefic Fan Power. Förmågan att med så liten tillförd effekt som möjligt flytta en viss mängd luft. Används för att få eleffektiviteten på enskilda fläktar och aggregat. SFP-Värde Sammanlagda effekten för aggregatets fläktar dividerat med maximalt luftflöde (oftast frånluftsflödet). Lågt SFP kan nås genom Fläktars SFP-värde -byte av fläkt -byte av fläktmotor - låga tryckfall i intag, kanaler och don SFP = 1,5 SFP = 2,0 SFP = 2,5 SFP = 4,0 Mycket eleffektivt Eleffektivt Mindre eleffektivt Vårdslöshet med högvärdig energikälla 10

11 Energi [kwh] Behovsstyrning av ventilation Energiförbrukning Ventilation Behovsstyrd ventilation innebär att luftomsättningen dämpas när ingen är hemma. Det i sin tur minskar energianvändningen för uppvärmning och för drift av fläktar Ej återvinning ej Batterivärmeväxlare, Plattvärmeväxlare, Roterande vvx, tidstyrning tidstyrning tidstyrning tidstyrning Goda exempel Goda exempel 20 stycken processutsug med manuella på och av knappar försågs med timers som stängdes av en viss tid efter arbetstidens slut. Minskad elanvändning:280 MWh Minskad fjv.användning: 350 MWh Processutsugen var kopplade till ett tilluftsaggregat via värmeväxlare. För att ett punktutsug skulle fungera måste stora tilluftsaggregatet vara igång. Utsugen försågs med överkopplingar försett med ett spjäll som öppnas vid övertidsarbete så att ett utsug kan användas utan att det stora tilluftsaggregatet måste vara igång. Minskad elanvändning: 275 MWh/år Pay off tid 0,8 år Goda exempel Processutsugen var kopplade till ett tilluftsaggregat via värmeväxlare. För att ett punktutsug skulle fungera måste stora tilluftsaggregatet vara igång. De mindre processutsugen försågs med små separata fläktar. Minskad elanvändning: 80 MWh Minskad fjv.användning: 250 MWh Pay off tid 0,85 år ENERGIPLAN 11

12 Drivkrafter och hinder för energieffektivisering: en enkätundersökning om energiarbete hos företag i Jönköpings län En mycket knapp majoritet av företagen har uppgivit att de inte arbetar med energieffektivisering. Ekonomin är den starkaste drivkraften bakom arbete med energieffektivisering. Miljöarbete i form av miljöledningssystem driver inte på arbetet med energieffektivisering. Flertalet företag har uppgett krav som ett villkor för att påbörja effektivisering av sin energianvändning. Energifrågor i tillsynen Många tillsynsmyndigheter befinner sig i början av processen som helt säkert kommer att utvecklas framöver. Fokus ligger, idag, främst på små och medelstora miljöfarliga industriverksamheter. Tillämpbart även på andra verksamheter. Krav på energikartläggning och energiplan. För företag som inte vidtar åtgärder, eller ens undersöker möjligheterna till åtgärder, kan och bör man ställa krav på med stöd av miljöbalken. Krav från samhället på företagen Miljöbalkens 2 kapitel hänsynsreglerna. Man ska ha kunskap som behövs med hänsyn till verksamhetens art för att skydda människors hälsa och miljön. Yrkesmässig verksamhet ska använda bästa möjliga teknik för att skydda människors hälsa och miljön. Alla som bedriver en verksamhet ska hushålla med råvaror och energi samt utnyttja möjligheterna till återanvändning och återvinning. I första hand ska förnybara energikällor användas. Krav från samhället på företagen Miljöbalkens 26 kap. 19 Egenkontroll Gäller alla verksamheter som kan medföra olägenheter för människors hälsa eller påverka miljön. Fortlöpande planering och kontroll av verksamheten för att motverka eller förebygga sådana verkningar. Skyldigheten att skaffa sig den kunskap som behövs med hänsyn till verksamheten för att skydda omgivningen. Tillvägagångssätt vid tillsyn Förslag Bjuda in företag till informationsmöte. Vid tillsyn, gå igenom vad de har gjort, och vilka möjligheter det kan finnas till åtgärder. Börja med stödprocesserna, de enklaste åtgärderna först, gå vidare med produktionsprocesser i den mån det är möjligt. Tala om att ni kommer att följa upp denna fråga i tillsynen. 12

13 Program för dagen Välkomna Till EN EFFEKT Ett projekt för att energieffektivisera företag i Halland 09:00 Fika och mingel 09:20 Presentation av Region Halland och början av ett samverkansprojekt. 09:30 Presentation av projektteamet 09:50 Poängen med EN EFFEKT 10:10 Energieffektiviseringens grunder - EN lysande EFFEKT 10:30 Projektmetoden - EN EFFEKT 10:40 Äntligen en bensträckare 10:50 Laholm presenterar hur de framgångsrikt jobbat med energieffektivisering 11:20 forts. projektmetoden - EN EFFEKT 11:50 Nästa steg - Vad händer nu? 12:00 Frågor! Diskussioner! 12:30 Äntligen Lunch på Kårhuset 2 Region Halland att verka för tillväxt och utveckling i Halland nära samverkan med våra medlemmar (landstinget och de halländska kommunerna), med företag och andra regionala aktörer. 4 Vi skapar möjligheter Vi samordnar aktörer och resurser Vi stödjer bra idéer Vi bidrar aktivt till Hallands utveckling Vår vision: Halland bästa livsplatsen 6 1

14 Områden vi verkar inom Företagsutveckling/nyföretagande Upplevelsenäringen Hälsoteknik Livsmedel Energi & miljö Arbete & kompetens Sociala frågor Skola & utbildning Folkhälsa Kultur Infrastruktur & boende Biblioteksutveckling 7 Tillsynssamverkan i Halland - Miljö Tillsynssamverkan vad är det Stödja miljö- och hälsoskyddstillsynen enligt miljöbalken 9 Energikontoret 10 Energikontoret - vad är det? Samordning av länets Energi & klimatrådgivare med fokus på energieffektivisering i små & medelstora företag Skapa, och vara med i regionala nätverk inom energieffektivisering och förnybar energi Tillsynssamverkan + Energikontoret = sant

15 Projektteamet, vilka är vi? Poängen! Namn? Vilken kommun? Vilken uppgift har du? Hemlig talang! Det som gör skillnad! Verktyg för energieffektivisering i EN EFFEKT Metod för gemensamt arbetssätt Frukostmöten värvning av företag och marknadsföring Utbildning Informationsmaterial till företagen Checklista Handbok Enkät 15 Poängen med EN EFFEKT Minska energiförbrukningen hos B och C - anläggningar. Göra arbetet med energieffektivisering på företagen mer konkret. Faktiska åtgärder t.ex. ventilation, belysning, val av energikällor. Belysa kopplingen mellan energianvändning och miljöpåverkan och jobba för att nå de nationella, regionala och lokala miljömålen. Kartlägga och få en nulägesrapport av företagens energianvändning i Hallands län EN EFFEKT skapar möjligheter för företag! och startar processen som kan leda till Minskat underhåll Minskad kassation = färre kasserade produkter Minskade kostnader Ekonomiskt starkare företag med bättre resultat mindre konjunkturkänsligt ökad konkurrenskraft

16 EN lysande EFFEKT Om energieffektiviseringens grunder med Heidi Norrström Del 1. Frukostmöten - ett sätt att värva företag! Del 2. Det konkreta arbetet Del 1 Frukostmöten - ett sätt att värva företag! Det som gör skillnad! Utbildning - innehåll och upplägg Hur har Laholm gjort? med Brittmarie Jansson och Heidi Norrström Hur använder vi vår energi Vad kan vi effektivisera Energianalys i praktiken - hur går det till? Byggnadens klimatskal Termografering Pay-off tider och livscykelanalyser

17 Del 2 - Det konkreta arbetet Checklista Boka besök/inspektion på företag Skicka EN KÄT till företaget innan besök/inspektion Utför besök/inspektion och gå igenom EN KÄT Rapportera in frågor från EN KÄT på RH web Enkätens sista fråga behov av rådgivning förmedla vidare till rätt person EN KÄT - utformad för att utveckla och öka mängden statistiska data om industrins energianvändning planera, följa upp och utvärdera olika typer av åtgärder för energieffektivisering visa företagen konkreta sätt att energieffektivisera ge en bild av resultatet! göra kopplingen tydlig mellan energi och miljö visa på ekonomin i arbetet med energieffektivisering 27 Material -att ge till företag EN EFFEKTS enkät Energimyndighetens blankett Minska företagets energianvändning ET2006:34 Konsultcheckar för ett innovativt företagande i Halland FU-material EN handbok Checklista Enkät Informationsmaterial - Minska företagets energianvändning - Konsultcheckar - Energimyndighetens handbok för kartläggning och analys av energianvändning Kontaktuppgifter till samtliga deltagare i projektet Webbadresser

18 Nästa steg - Vad händer nu! Tider Platser Planering Internutbildningar för projektteamet Halmstad 23 april Varberg 24 april Frukostmöten Kungsbacka 6 maj, BIOSALEN FACKLAN Halmstad 11 maj, TEK. Falkenberg 13 maj, STADSHUSET Varberg 14 maj, EMC Hylte 26 maj, NÄRINGSLIVSKONTORET Utbildning för företag i kommunen Halmstad - 5 juni Laholm - 8 juni Hylte - 9 juni Falkenberg - 10 juni Varberg - 11 juni Kungsbacka - 12 juni Laholm VI FÅR HJÄLP AV NÄRINGSLIVSKONTORET 34 Återträff, Slutrapportering och projektavslut 14 Oktober 2009, Återträff erfarenhetsutbyte 15 februari 2010 sista inrapportering innan slutrapport. 12 mars 2010 slutrapport 6

19 Projektplan EN-EFFEKT, Energieffektivisering för företag i Halland Bakgrund Tillsynssamverkan (Angelica) och Energikontor - Halland, Petri Heikkinen har beslutat om att genomföra ett samarbetsprojekt inom området för energieffektivisering. Utgångspunkten för projektet är att miljökontoren i sin ordinarie miljötillsyn kan jobba mot det nationella miljömålet och det regionala delmålet. Ett samarbete mellan parterna medför en gemensam arbetsmetod och en effektivare mål uppfyllning. Aktörer som kommer vara involverade i projektet är följande; - Miljöinspektörer (INSP) - Energi & klimatrådgivarna (EKR) - Agenda 21 samordnare (A21) - Företagsutvecklare (FU) - Möjligtvis Länsstyrelsen Effektmålet Det övergripande målet är att arbeta aktivt med nationella miljömålet - Begränsad miljöpåverkan och det regionala delmålet - de halländska utsläppen av växthusgaser ska som ett medelvärde för perioden vara minst 4% lägre än 1990, räknat som koldioxidekvivalenter. Projektmål Målet med projektet är; Att minska energiförbrukningen hos B och C - anläggningar. Att göra arbetet med energieffektivisering mot företagen mer konkret, faktiska åtgärder tex. ventilation, belysning, val av energikällor. Att belysa kopplingen mellan energi och miljö och jobba emot att nå det nationella och regionala miljömålet. Att kartlägga och få en nulägesrapport av företagens energianvändning i Hallands län. Metod: 1. JANUARI - Godkännande av projektplan och förankring ute i organisationen 2. JANUARI - Bokar in EN-effekt (projektet) på frukostmöten, ett möte per kommun, kontakt med näringslivskontoren tas. 3. FEBRUARI - Inbjudan till Kick off. för EN-effekt går ut till tänkta aktörer i projektet - en gemensam inbjudan tas fram med Charlotte Bibin-Nilsson, tillväxtområdets kommunikatör på RH. 4. MARS/APRIL - Promotion av projektet via media - Hallands affärer, befintliga nätverk, näringslivskontorens hemsida, Charlotte Nilsson-Bibin bistår med sin expertis inom området. Här är det viktigt att hela miljö- och hälsas organisation vet om projektet, från politiker till administration. 5. APRIL - Kick off. med aktörerna i projektet (INSP,A21,EKR,FU) berör samtliga miljöinspektörer som jobbar med miljötillsyn inom respektive kommun, ca 35 miljöinspektörer i länet.

20 Miljökontoret Laholm informerar om deras energiprojekt, som ligger som pilotprojekt till EN-effekt hur de har jobbat med frukostmötet, inspektionsunderlag, erfarenheter m.m. Presentation av metod som ägs av Tillsynssamverkan och Energikontor - Halland Presentation av enkät/inspektionsunderlag Presentation av projektets tidslinje Work shop - där vi kommunvis jobbar med presentation till frukostmötet, INSP, EAK, A21, FU Kick off. - varje miljökontor kommer att utse EN huvudansvarig i projektet som kommer bli kontaktperson med Tillsynssamverkan och Energikontor - Halland. Den personen kommer att tillsammans med EKR & A21 stå för presentation av EN-effekt på frukostmötena. 6. APRIL - två stycken internutbildningar om energieffektivisering med energiingenjör Peter Karlsson för miljöinspektörerna, en heldag som hålls ute på ett företag i tex. Halmstad och Varberg. Annordnas av Energikontor - Halland 7. APRIL/MAJ - Presentation av projektet på frukostmötena (informera om projektet och bjuda in till utbildningsdag för företagen) INSP, A21, EKR 8. APRIL/MAJ/JUNI - Utbildning i energieffektivisering av företagen, 6 st tillfällen ett i varje kommun, föreläsare Peter Karlsson anordnas av Energikontor - Halland. cirka 100 företag får möjligheten att delta i utbildningen. 9. APRIL - FEBRUARI 2010 Inspektioner/besök av INSP, EKR, A21, FU Inspektionerna kommer att vara föranmälda. Ett informationsbrev + enkät kommer att skickas ut i förväg till företagen för att fyllas i innan inspektion. Vid inspektion kommer enkäten att gemensamt gås igenom In rapportering till färdig mall ska ske efter varje inspektion. 10. SEPTEMBER - Kick off. återkoppling, hur har det gått. Varje grupp (kommun) får berätta hur det gått för dem, erfarenheter/negativt/positivt m.m. Deltagande samtliga aktörer i projektet. 11. NOVEMBER - Del rapportering av projektet i november FEBRUARI Slutrapportering av projektet i februari 2010 Avgränsningar: Inspektioner som ska ingå i projektet ska utföras på företag som är tillstånds- eller anmälningspliktiga enligt miljöbalken, dvs. B och C företag. Rapportering Rapportering av inspektioner till Angelica sker fram till i FEBRUARI Del rapportering (Angelica) av projekt till Miljöchefsgruppen och Energikontor - Halland sker i november 2009 Budget Utbildning för miljöinspektörerna, arbetstid för respektive kommun - En utbildningsdag

21 - Två Kick off. vår/höst Media (annonser) Övrigt Utvärdering Utifrån framtagen enkät/inspektionsunderlag kommer Tillsynssamverkan + Energikontoret besluta om punkter för utvärdering. Det är utvärderingspunkterna som kommer sammanställas och presenteras i delrapport och slutrapport. Beslut för vad som ska vara med i utvärderingen kommer att arbetas fram till vårens Kick off. Arbetsmaterial Enkät/inspektionsunderlag kommer att tas fram, Laholmsmodellen kommer ligga som underlag till material som kommer att användas i EN-effekt. Inrapporteringsmall (utifrån framtagna utvärderingspunkter) kommer att skapas och mailas ut till samtliga deltagare i projektet.

22 En kät, Företagets Energianvändning En käten ligger till grund för det tillsynsbesök som miljökontoret kommer att göra med inriktning på energifrågor. En käten kan också användas av kommunens Energi- och klimatrådgivare. Dokumentet är generellt och alla punkter kanske inte passar in på er verksamhet. Fyll i en käten själv så långt möjligt. Resterande kan fyllas i samarbete med Miljöinspektörer och/eller energi- och klimatrådgivare. Målet är att få grundläggande kontroll och ökad medvetenhet om företagets energianvändning samt att få bort onödig energianvändning. De ekonomiska uppgifterna är frivilliga och kan ses som ett underlag för företagets investeringskalkyler. Dokumentet fungerar också utmärkt som ett komplement till energi- och klimatrådgivarnas samt miljökonsulters arbetsmaterial för företag. Företag: Branschkod (SNI-): Adress: Postnr Ort Kontaktperson Energiansvarig Kontaktperson Miljöansvarig Telefon nr: Mobil nr: E-post: Datum EN EFFEKT Energikontoret Halland och Tillsynssamverkan, Miljö för att stödja de Halländska företagen. Ver

23 Företagets energianvändning Energianvändning Här skall den totala mängd energi som förbrukas eller eventuellt produceras per år redovisas. 1. Ange total energianvändning och fabriksarea. (kwh/m²/år) Energimängder för olika energislag, tabell 2, sidan kwh/år Total energianvändning (Hämtas från pnkt 3-6) 1.2 m² Total fabriksarea enligt *A temp 1.3 kwh/m²/år 1.1 dividerat med Ange eventuell mängd egen produktion av energi för egen användning. Här skall all eventuell egen produktion av energi redovisas, t ex råvara som uppkommer i produktionen, värme utvunnen ur avfall, vindkraft, solvärme, sol-el. Energiåtervinning skall inte ingå, exempelvis värmeväxlare och rökgaskondensering. 2.1 Energislag Energislag kwh/år 2.4 kwh/år kwh/m²/år ( ) / 1.2 *Alla ytor (m²) i enkäten avser A temp = golvarea. Utrymmen som avser att värmas till mer än 10 C och som begränsas av ytterväggars insida enligt BBR. EN EFFEKT Energikontoret Halland och Tillsynssamverkan, Miljö för att stödja de Halländska företagen. Ver

24 Energislagsfördelning Här skall redovisas vilka olika energislag som används inom verksamheten. För ytterligare förklaring, se sid 15. Energislag EL. Fyll i både produktions- och stödprocesser så långt som möjligt. 3. Elförbrukning Produktions- och stödprocesser som använder EL Nr Energislag Totalt kwh/m²/år PRODUKTIONSPROCESSER Antal (A) Enhet (B)Energiåtgång (C)Atemp Summa (B/C) Summa (B/A) Total elanvändning Enheter längd/vikt/volym/st kwh/år m² kwh/m²/år kwh/enhet/år Total Andel grön eller Ex: Värmning 6 ton * ,17 833,33 Bra Miljöval El Förklaring till exempel : Ett företag använder 5000 kwh/år för varmhållning av 6 ton gods/år i sin tillverkning. Produktionsarean (A temp ) är 1200 m². Samma area används till andra produktionsprocesser samtidigt. Energianvändning för värmning blir per m², 5000MWh/1200m² = 4,17 kwh/m² och per enhet 5000kwh/6Ton =833,33 kwh/ton. Ytterligare förklaring, se sidan 15 i enkäten STÖDPROCESSER Antal Enhet Energiåtgång Atemp Summa Summa Enheter längd/vikt/volym/st kwh/år m² kwh/m²/år kwh/enhet/år Ex: Belysning hall st * ,6 151,6 ä energiåtgång på hur mycket processen används totalt per år. Ex. För belysning 200st T8 lysrör a 58 W. Som används 9h/dag*22dgr/mån*11mån/år=2178 tim/år. (200*58*2178)/1000=25 265kWh*1,2=30 318kWh. 1,2 är förlustfaktor för drivdon för T8. Moderna lysrör drivdon har förlustfaktor på 1.1. Ange energianvändningen relaterad till kvantiteter för att kunna jämföra energianvändningen i tiden. Energianvändningen per m² används till generell statistik. Kvantiteter kan anges i enheter: längd/vikt/volym/st. *Alla ytor (m²) i enkäten avser A temp = golvarea. Utrymmen som avser att värmas till mer än 10 C och som begränsas av ytterväggars insida enligt BBR. EN EFFEKT Energikontoret Halland och Tillsynssamverkan, Miljö för att stödja de Halländska företagen. Ver

25 PRODUKTIONSPROCESSER Antal Enhet Energiåtgång Atemp Summa Summa Enheter längd/vikt/volym/st kwh/år m² kwh/m²/år kwh/enhet/år STÖDPROCESSER Antal Enhet Energiåtgång Atemp Summa Summa Enheter längd/vikt/volym/st kwh/år m² kwh/m²/år kwh/enhet/år Kopiera tabellen om fler processer behöver kartläggas. EN EFFEKT Energikontoret Halland och Tillsynssamverkan, Miljö för att stödja de Halländska företagen. Ver

26 4. Fossila bränslen Totalt Nr Energislag kwh/m²/år PRODUKTIONSPROCESSER Antal Enhet Energiåtgång Atemp Summa Summa 1 Olja Nr Enheter längd/vikt/volym/st kwh/år m² kwh/m²/år kwh/enhet/år 2 Kol 3 Naturgas 4 Gasol 5 Torv 6 Annat STÖDPROCESSER Antal Enhet Energiåtgång Atemp Summa Summa Nr Enheter längd/vikt/volym/st kwh/år m² kwh/m²/år kwh/enhet/år Fyll i både produktions- och stödprocesser så långt som möjligt. Kopiera tabellen om fler produktionsprocesser behöver kartläggas. EN EFFEKT Energikontoret Halland och Tillsynssamverkan, Miljö för att stödja de Halländska företagen. Ver

27 5. Förnybar energi Nr Energislag Totalt kwh/m²/år PRODUKTIONSPROCESSER Antal Enhet Energiåtgång Atemp Summa Summa 1 Vindkraft Nr Enheter längd/vikt/volym/st kwh/år m² kwh/m²/år kwh/enhet/år 2 Sol-värme 3 Biogas 4 Pellets 5 Sol-el 6 Flis/bark 7 Etanol 8 Metanol STÖDPROCESSER Antal Enhet Energiåtgång Atemp Summa Summa Nr Enheter längd/vikt/volym/st kwh/år m² kwh/m²/år kwh/enhet/år Fyll i både produktions- och stödprocesser så långt som möjligt. Kopiera tabellen om fler produktionsprocesser behöver kartläggas. EN EFFEKT Energikontoret Halland och Tillsynssamverkan, Miljö för att stödja de Halländska företagen. Ver

28 6. Övrig energianvändning Nr Energislag Tot. kwh/m²/år PRODUKTIONSPROCESSER Antal Enhet Energiåtgång Atemp Summa Summa 1 Fjärrvärme Nr Enheter längd/vikt/volym/st kwh/år m² kwh/m²/år kwh/enhet/år 2 Bergvärme 3 4 STÖDPROCESSER Antal Enhet Energiåtgång Atemp Summa Summa Nr Enheter längd/vikt/volym/st kwh/år m² kwh/m²/år kwh/enhet/år Fyll i både produktions- och stödprocesser så långt som möjligt. Kopiera tabellen om fler produktionsprocesser behöver kartläggas. *Avser den mängd el som bergvärmen förbrukar. EN EFFEKT Energikontoret Halland och Tillsynssamverkan, Miljö för att stödja de Halländska företagen. Ver

29 Energiåtgärder 7. Genomförda (G) eller påbörjade (B) insatser de senaste 3 åren. Ange beräknad besparning för påbörjade åtgärder. Beskriv åtgärder som har resulterat i att energianvändningen har effektiviserats eller att energi har sparats. Beräknad energiåtgång på hur mycket processen används totalt per år. Ex. Om belysning 200st T8 lysrör a 58 W. 9h/dag*22dgr/mån*11mån/år=2178 tim/år. (200*58*2178)/1000=25 265kWh*1,2=30 318kWh Byts ut mot T5 lysrör a 36 W. 9h/dag*22dgr/mån*11mån/år=2178 tim/år. (200*36*2178)/1000=15 681kWh.*1,1=17 249kWh Besparning = kwh/år ö å ä å G. 200 st T8 lysrör bytes ut mot T5 lysrör 36W kwh/år kwh/år kwh/år kwh/år kwh/år Kopiera tabellen om fler insatser behöver redovisas. EN EFFEKT Energikontoret Halland och Tillsynssamverkan, Miljö för att stödja de Halländska företagen. Ver

30 Besparingspotential och kalkyler 8. Planerade insatser. Uppskatta potential för ytterligare återvinning eller besparing av energi utifrån projektsamarbetet med enkäten. Redovisa här även de förbättringsmöjligheter som kan effektivisera energianvändningen samt tänkt startdatum för åtgärden. Gör en uppskattning av besparingspotentialen per år och investeringen. Räkna ut **Pay-Off, Återbetalningstid. Dividera kolumn( a) med( b). Här skall verksamhetens potential för energiåtervinning redovisas, t ex besparing vid byte av belysning eller justering a ventilation. (S) (E) (a) (b) Förslag på åtgärd, tänkt startdatum Energislag Besparning/återvinning *Energikostnad Investering Besparing **Pay-off kwh/år kr/kwh kr (SxE) Kr/år (a/b) År Ex: Injustering ventilation, Okt. -09 (***kan leda till att även värme sparas) EL ( ***) 0, ,55 *Totalt energikostnad inkl. alla rörliga avgifter som tex nätavgifter, elcertifikat etc. exkl.moms Summa **OBS! En LCC, Life Cycle Cost analys bör alltid göras vid investeringsbedömningar. Se vidare information på hemsidan. /energikontoret eller Miljötillsyn. Bedömningar för behovet av investeringar kan göras tillsammans med energikonsulter. Kontakta energi- och klimatrådgivare i din kommun. ***Exemplet visar även sidoeffekter av en åtgärd. Kopiera tabellen om fler kalkyler behöver göras. EN EFFEKT Energikontoret Halland och Tillsynssamverkan, Miljö för att stödja de Halländska företagen. Ver

31 9. Använder ni något nyckeltal för att följa upp hur energianvändningen förändras? Med nyckeltal menas t ex värde, vilket beskriver hur energianvändningen varierar med den årliga produktionen, t.ex. kwh/producerad enhet, kwh/m2 uppvärmd fabriks yta, kwh/anställd. Nyckeltal ger möjlighet för uppföljning av energianvändningen i anläggningen. Ja, Ange vilket Nej. Förslag på nyckeltal Producerad eller förbrukad mängd vara, råvara det senaste året. Ange vilket år som avses. Transporter 10. Hur stor är energi(bränsle)förbrukningen för företagets transporter? Diesel L/år Körsträcka mil Bensin L/år Körsträcka mil Övrigt L/år Körsträcka mil 11. Har företaget någon miljöpolicy för tjänsteresor? Ja Nej 12. Har företaget någon miljöpolicy för tjänstebilar? Ja Nej 13. Ställs det några miljökrav vid upphandling av transporter? Ja Nej 14. Ställs det några miljökrav vid upphandling av fordon? Ja Nej EN EFFEKT Energikontoret Halland och Tillsynssamverkan, Miljö för att stödja de Halländska företagen. Ver

32 Miljö- och energiledningssystem och kundkrav 15. Har företaget Certifierat miljöledningssystem: Ja Nej Om ja, ange vilket? 16. Har företaget energiledningssystem: Ja Nej Om ja, ange vilket? 17. Har energikartläggning genomförts tidigare: Ja Nej Om ja, ange vilket? 18. Ställer ni krav på era leverantörer vad gäller redovisning av deras energianvändning. Ja Nej Om ja, ange vilket? 19. Ställer era kunder krav på att ni redovisar er energianvändning? Ja Nej Om ja, ange vilket? EN EFFEKT Energikontoret Halland och Tillsynssamverkan, Miljö för att stödja de Halländska företagen. Ver

33 Behov av rådgivning 20. Vilken typ av stöd/rådgivning anser ni er behöva i det fortsatta arbetet med att minska energiförbrukningen vid ert företag? Energi- och klimatrådgivare Energikonsult Agenda 21, strateger Företagsutvecklare Miljöinspektör Utbildning Annan form av stöd Företagets kontaktperson i rådgivning om energi och klimatfrågor. Energikonsultation. Kartläggning, mätning etc. Övergripande miljöfrågor och miljömål etc. Finansierings och rådgivningsfrågor för företagsutveckling. Frågor om konsultcheckar. Enkätfrågor, miljömål, Miljöbalken, hänvisa vidare Vi är intresserade av en praktisk utbildning inom energieffektivisering Beskriv nedan ä ö ö ä Beskriv vilken form av stöd Ni söker. ä å ö ö ö EN EFFEKT Energikontoret Halland och Tillsynssamverkan, Miljö för att stödja de Halländska företagen. Ver

34 Tabell 1. Enhetsprocesser Produktionsprocesser Påläggning Formning Värmning Smältning Torkning, koncentration Förpackning Sönderdelning Blandning Avverkning Hopfogning Kylning Stödprocesser Belysning Ventilation Tryckluft Pumpning Lokalvärme Komfortkyla Tappvarmvatten Interntransporter Ånga Administration T.ex. Datorer, fax, telefon, Micro, kylskåp etc Frysning EN EFFEKT Energikontoret Halland och Tillsynssamverkan, Miljö för att stödja de Halländska företagen. Ver

35 Tabell 2. Energiinnehåll för olika bränslen omvandlingstabell 1 ton Stenkol kwh 1 ton Koks kwh 1 m³ Tjockolja Eo kwh 1 m³ Tunn olja Eo 1, diesel kwh 1 m³ Bensin 9100 kwh 1 m³ Metanol kwh 1 m³ Etanol kwh 1 ton Gasol kwh m³ Naturgas kwh 1 ton Trädbränslen Fukthalt 30% (lufttorkat) kwh 50% (färskt) kwh 1 m³ Bark och träflis stjälpt mått Fukthalt 30% (lufttorkat) 950 kwh 50% (färskt) 870 kwh 1 ton Pellets/briketter kwh 1 ton Energiskog. Fukthalt 50% kwh 1 ton Frästorv kwh Fukthalt 50% (lufttorkat) kwh 1 ton Halm, fukthalt 15% kwh 1 ton Lut 3630 kwh 1 ton Beckolja kwh Energistorlek Terawatt TWh timme Gigawatt GWh timme MWh Megawatt timme Kilowatt KWh timme Omvandling 1 TWh = 1000 GWh 1 GWh = 1000 MWh 1 MWh = 1000 KWh 1 KWh = 1000 Wh EN EFFEKT Energikontoret Halland och Tillsynssamverkan, Miljö för att stödja de Halländska företagen. Ver

36 Ytterligare förklaring till energislagsfördelning. Energislagsfördelningen är uppdelad i 3 områden. Total energianvändning Produktionsprocesser Stödprocesser Uppgifter i produktions- och stödprocessen. Här har vi en uppdelning av energiåtgång per process. Energiåtgången relaterad till golvarea A temp, m². Här kan t.ex. produktionsarea väljas. Samma area kan användas vid uppföljning. Energiåtgången relaterad till enhet. Summorna i de två sista kolumnerna behöver räknas ut. Avsikten är att kvantifiera energiförbrukningen och koppla det till nyckeltalen m² och enheter. Summor för varje process räknas ut. Summa kwh/m²/år fås om energiåtgången för processen divideras med golvarean. Summa kwh/enhet/år fås om energiåtgången för processen divideras med antal enheter. Exempel i fråga nr 3. Summan 4,17k kwh/m²/år fås om energiåtgången 5000 kwh/år divideras med 1200 m² A temp. Summan 833,33 kwh/enhet/år fås om energiåtgången 5000 kwh/år divideras med 6 ton/år. Dessa nyckeltal kan användas för att göra uppföljningar i tiden. *Alla ytor (m²) i enkäten avser A temp = golvarea. Utrymmen som avser att värmas till mer än 10 C och som begränsas av ytterväggars insida enligt BBR. EN EFFEKT Energikontoret Halland och Tillsynssamverkan, Miljö för att stödja de Halländska företagen. Ver

37 SMÅ insatser STORA effekter! SMÅ INVESTERINGAR ELLER ÄNDRAT BETEENDE KAN GE STORA BESPARINGAR. Det finns företag som tjänar pengar och kan investera genom att spara energi. Läs om två företag som deltagit i projektet EN EFFEKT energieffektivisering av företag i Halland. Det är en satsning från Energikontor Halland och Tillsynssamverkan Miljö inom Region Halland. Bygger nytt och hittar möjligheter att värma lokalen gratis! Företaget Flexopac i Halmstad deltog i en energieffektiviseringsdag. EN EFFEKT visade förslag på åtgärder för besparing och att en tillbyggnad på m² kan värmas av spillvärme från befintlig produktion. Torkprocesser Tryckluft VÄRMEFÖRLUSTER kwh/år kwh/år Företaget skall göra en investering på kr för att möjliggöra återvinning av spillvärmen från torkprocessen med kwh/år. Pay-off blir på 0,4 år. YTTERLIGARE BESPARINGSPOTENTIAL Närvarostyrning av belysning i lager 1 Närvarostyrning av belysning i lager 2 Byte av gammal belysning mot modern energieffektiv belysning kwh/år kwh/år kwh/år Genom att genomföra föreslagna åtgärder på belysning kan Flexopac göra ytterligare besparingar med hjälp av små investeringar! Guldfågeln satsar på belysning. Torsåsens Fågelprodukter i Falkenberg som ingår i Guldfågel AB jobbar målmedvetet med energieffektiva åtgärder. En av åtgärderna är att byta och reglera belysning i verksamhetens frysrum, den gamla lysrörsbelysningen är igång dygnet runt på grund av den långa uppstartstiden som lysrören har i den låga temperaturen. Förbrukningen låg tidigare på kwh/år. KWh/år ENERGIANVÄNDNING I FRYSRUM Före åtgärd Efter åtgärd Genom att ersätta lysrör med LED - belysning samt installera närvarosensorer, beräknas energibesparingen bli kwh/år i frysrummet d.v.s. den nya elförbrukningen blir kwh/år.

38 Varför och hur gjorde ni? Dennis Svensson, miljöchef Torsåsens Fågelprodukter AB Av vilka skäl tog ni tag i energieffektiviseringsfrågan? Av miljö och klimatskäl samtidigt som det är besparingsåtgärder som är en stående punkt på agendan. Finns det fler åtgärder som är planerade? Utöka LED belysningen samt att ersätta användandet av fossila bränslen mot värmepumpar. Vilka är dina viktigaste erfarenheter som du tycker att andra företag bör känna till? Det som mäts, utvecklas och förädlas. Det som inte mäts glöms bort. (Citat VD Jimmy Samuelsson) Dennis Svensson Miljöchef Torsåsens Fågelprodukter AB Hur kan EN EFFEKT göra skillnad? Flera forskningsresultat visar att det finns stor potential att minska energi- användningen på företag genom enkla förändringar. Det kan gälla belysning, tomgångsdrift samt styr och reglerutrustning för fläktar, pumpar och tryckluft. Dessutom finns ofta stora mängder överskottsvärme som kan återvinnas och ge minskade uppvärmningskostnader. För att göra de åtgärder som får störst effekt, är första steget någon typ av kartläggning, nulägesanalys. För att minska klivet från tanke till handling satsar Energikontoret och Tillsynssamverkan Miljö inom Region Halland på ett gemensamt stöd till företag i länet inom energieffektivisering. Det finns allt att vinna på energieffektiva företag både för plånboken och för miljön! Hur går det till? EN EFFEKT består av ett team som jobbar på fält med de halländska företagen. Ett av verktygen är en enkät som visar på verksamhetens energianvändning. Teamet består av miljöinspektörer och Energi- och klimatrådgivarna i länet. En del i EN EFFEKT är att erbjuda de halländska företagen en praktisk utbildning med en energiexpert. Utbildningen ger bland annat en verktygslåda att använda i sin egen verksamhet. Energieffektivisering är ett sätt för de halländska företagen att stärka sin position i lågkonjunkturen. Kontakt? Vill du veta mer eller vill du också lära dig att tjäna pengar på att spara? För mer information, kontakta Energikontoret Petri Heikkinen, Halland verksamhetsledare Telefon: Mobil: E-post: Tillsynssamverkan Miljö Angelica Hunyor, Projektledare Telefon: E-post: eller surfa in på Energi och Miljö Box 538, Halmstad

39 GN Transport sparade Ja så kan det gå om man deltar i en kurs om energieffektivisering Om alla företagare visste vilka vinstmöjligheter det finns i att energieffektivsera företaget skulle förmodligen utbildningarna vara överbokade! Petri Heikkinen Vid energiutbildningen som hölls på GN Transport i Halmstad i slutet av juni 2009 sparade värdföretaget kronor på ett bräde. Det är inte fy skam för en dags avsatt tid och en human insats på kronor i kursavgift. Nu är det ju inte säkert att det alltid blir lika stora besparingar, men många bäckar små...och i slutänden finns det ändå alltid två vinnare; företaget och miljön. Bakom den här utbildningsinsatsen står Hallands Energikontor som finansieras av Region Halland och Energimyndigheten. Petri Heikkinen är verksamhetsledare och samarbetar med kommunernas energirådgivare. Målet är att verka för energieffektiviseringar och ökad användning av förnybar energi. Framför allt hos små och medelstora företag. Dagens praktiska workshop och seminarium leddes av Peter Karlsson, expert på energieffektivisering. Till hösten planeras för nya utbildningar inom energieffektivisering. Vi kommer att publicera det i vårt Kalendarium så håll utkik.

40 Dnr RH09241/RU0013 Energikontor Halland Tillsynssamverkan Halland Inbjudan till utbildning 19 och 20 januari 2010 Att jobba med energifrågor inom tillsynen som miljöinspektör eller inom den rådgivande rollen som energi- och klimatrådgivare! Anmäl dig till denna utbildning som riktar in sig främst på företagens energianvändning. Målgrupp: I första hand miljöhandläggare och chefer på miljökontor och länsstyrelse, energi- och klimatrådgivare, miljöstrateger, energisamordnare, energikontor i Halland och Västra Götaland. Andra län är välkomna att anmäla sig till seminariet men deltar i mån av plats. Om fler anmäler sig än det finns platser förbehåller vi oss rätten att fördela platser. Programmet den 19 januari vänder sig i första hand till miljöinspektörer och andra som arbetar med tillsyn, men ni andra är också hjärtligt välkomna. Förmiddagen den 20 januari har vi delat upp - att i första hand miljöinspektörer går på föreläsning om kartläggning av ett företag, - energi- och klimatrådgivarna går i första hand på fördjupningspasset. Därefter har vi en gemensam eftermiddag den 20 januari. Att arbeta med energifrågor är ingen nyhet men har blivit högaktuellt med klimatdebatten. Inom tillsynen har det länge funnits verktyg för energitillsyn men för många är det fortfarande delvis obruten mark, särskilt när det gäller effektivisering. Det ställer krav på nya kunskaper och samverkan. Energi- och klimatrådgivarna har på senare år fått ett tydligare uppdrag att arbeta med rådgivning mot företag. Ökade kunskaper och nya samarbetspartners behövs för att utföra uppdraget. Det är mer angeläget än någonsin att samarbeta kring energifrågorna, här finns det mycket att vinna! Därför har vi valt att samtidigt bjuda in miljöinspektörer och energi- och klimatrådgivare och andra aktörer. Genom att gå tillsammans på denna utbildning får ni en gemensam plattform för fortsatt samarbete. Vi hoppas därmed att denna utbildning känns angelägen för er hjärtligt välkomna med er anmälan! Program finns på nästa sida. Plats: Göteborg, bland annat Länsstyrelsen i Västra Götalands hörsal. Mer information lämnas i bekräftelsen. Datum: januari Anmälan: görs på Region Hallands hemsida senast den 18 december 2009! Anmälan är bindande efter sista anmälningsdatum, med hela kursavgiften. Givetvis går det bra att överlåta platsen till en kollega, om du får förhinder. Bekräftelse skickas ut via e-post efter sista anmälningsdag. Kostnad: 1950 kr exkl moms för båda dagarna och 1500 kr exkl moms för att delta en av dagarna. Välj ditt deltagande vid anmälan! Frågor om anmälan och annat av praktisk art besvaras av Helena Nilsson, tfn , e-post Frågor om innehållet besvaras av Angelica Hunyor, tfn ,e-post eller Cecilia Lunder, tfn , e-post

41 Dnr RH09241/RU0013 Program tisdag 19 januari :30 09:00 Morgonkaffe med registrering 09:00 09:15 Inledning och syftet med energidagarna Cecilia Lunder, projektledare Miljösamverkan Västra Götaland, Pauline Ekoff, Energi- och klimatrådgivare, Borås stad, Petri Heikkinen, Energikontor Halland, Region Halland, Angelica Hunyor, projektledare Tillsynssamverkan i Halland Miljö, Region Halland. 09:15 12:00 Peter och Eva Karlsson, Industriell laststyrning, tar oss igenom grunderna inom ellära, produktionsprocesser, stödprocesser och LCC. 12:00 13:00 Gemensam LUNCH på Hotell Riverton. 13:00-17:00 Tillsyn enligt miljöbalken - Gunnar Lennermo, Energi- och klimatrådgivare från Alingsås och Pauline Ekoff, Energi- och klimatrådgivare Borås stad, berättar om sina uppdrag och sin vardag som energi- och klimatrådgivare. - Vilket stöd i miljöbalken finns det för att jobba med energifrågor i tillsynsarbetet? Hur jobbar miljökontor i Falkenberg med energieffektivisering, Anders Ramberg miljöchef Falkenbergs kommun. - Hur har Laholms miljökontor jobbat och jobbar med energifrågor i tillsynen? Torsten Kindt miljöchef Laholms kommun berättar. - Per-Ola Johannesson, miljöchef i Lerums kommun berättar om deras energitillsyn hos företag, ett arbete som gjorts i samarbete med energirådgivaren. - Jenny Jonsson, Länsstyrelsen Dalarna berättar om tillsyn med fokus på energihushållning, ett arbete som pågår på länsstyrelsen och i kommunerna. - Jessica Berggren, miljöinspektör i Stockholms stad, berättar om deras energiprojekt energieffektiva fastigheter. Program onsdag 20 januari 2010 Alternativ 1: (välj vid anmälan!) 09:00 12:00 Kartläggning av ett företag, hur gör man och vad gör man? Peter och Eva Karlsson, Industriell laststyrning: - Vad är en kartläggning? - Hur gör man? - Vad får man ut av en kartläggning och hur används den? - Konkreta åtgärder som företagen kan arbeta med, exempel på LCC - Uppföljning och nyckeltal - Tips och råd, hur får man med sig företaget! Föreläsarna har stor erfarenhet från många företag och hämtar sina exempel från verkligheten. Bland annat arbetar de med utbildning, energianalys och energiplaner hos företag. Alternativ 2: (välj vid anmälan!) 09:00 12:00 Fördjupning för Energi - och klimatrådgivare Anna Kölfeldt, Trollhättans miljöförvaltning, berättar om sina uppdrag och sin vardag. Mikael Söderström Rosén, Kanenergi om: - Energiekonomi koppla ihop kwh och kr - Driftstrategier allmän orientering - Goda företagsexempel erfarenheter från företag och andra projekt - Hinder och drivkrafter för effektiviseringar hur uppnår vi den potential som finns Mikael har under flera år arbetat med energieffektivisering inom industri och fastigheter och har en stor och bred erfarenhet av kartläggning, mätning, analys och genomförande av energiåtgärder. 12:00 Gemensam LUNCH på Hotell Riverton. 13:00 14:00 På gång inom området - Energimyndigheten, Daniel Lundqvist, informerar om energieffektiviseringscheckar. - Lisa Ossman, Hållbar Utveckling Väst, berättar om det aktuella, nationella projektet ENIG. 14:00 14:30 Argumentationsteknik Bengt Gejrot, Gejrot konsult AB. 14:30 15:00 FIKA 15:00 16:00 fortsättning med Bengt Gejrot, argumentationsteknik 16:00 16:30 Våra roller, argument kopplade till våra roller och vad vinner vi på att samarbeta? Energiexperten. 16:30 17:00 Summering och avslutning av seminariedagarna - Återkoppling, reflektioner och diskussioner!

42 Innehållsförteckning 1. Viktiga datum 2. Checklista 3. Enkät 4. Kontaktuppgifter till projektteamet Kontaktuppgifter företagsutvecklare Webbadresser 5. Informationsmaterial Lathund för företag. Att tänka på. Energimyndighets blankett o Minska företagets energianvändning Konsultcheckar För ett innovativt företagande i Halland 6. Ytterligare information om energieffektivisering Handbok: 7. Åhörarkopior 8. Övrigt Energimyndighetens handbok för kartläggning och analys av energianvändning. -Tips och råd från energimyndigheterna. EN EFFEKT Ett projekt om energieffektivisering för företag

43

44 VIKTIGA DATUM UTBILDNING FÖR PROJEKTEAMET FRUKOSTMÖTEN Halmstad 23 april Varberg 24 april UTBILDNING FÖR FÖRETAGEN Halmstad - 5 juni Laholm - 8 juni Hylte - 9 juni Falkenberg - 10 juni Varberg - 11 juni Kungsbacka - 12 juli Kungsbacka 6 maj Halmstad 11 maj Falkenberg 13 maj Varberg 14 maj Hylte 26 maj Laholm ÅTETRÄFF FÖR PROJEKTTEAMET 14 oktober 2009, Återträff erfarenhetsutbyte SISTA INRAPPORTERINGSDAG FÖR ENKÄT (via Region Hallands hemsida) 15 februari 2010 sista inrapportering innan slutrapport 12 mars 2010 slutrapport, PROJEKTAVSLUT EN EFFEKT Ett projekt om energieffektivisering för företag

45

46 CHECKLISTA FÖR DET KONKRETA ARBETET I EN EFFEKT BOKA BESÖK/INSPEKTION PÅ FÖRETAG SKICKA ENKÄT TILL FÖRETAGET INNAN BESÖK/INSPEKTION UTFÖR BESÖK/INSPEKTION OCH GÅ IGENOM ENKÄT LÄMNA LATHUND LÄMNA INFORMATIONSMATERIAL TILL FÖRETAGET - Energimyndighetens blankett Minska företagets energianvändning ET2006:34 - Konsultcheckar för ett innovativt företagande i Halland - Företagsutvecklarnas informationsmaterial RAPPORTERA IN FRÅGOR FRÅN ENKÄT PÅ REGION HALLANDS HEMSIDA OBS - OM VIDARE HJÄLP PÅ ENKÄTENS SISTA SIDA ÄR IKRYSSAD MEDDELA ENERGI OCH KLIMATRÅDGIVAREN, AGENDA 21 SAORDNAREN ELLER FÖRETAGSUTVECKLAREN I DIN KOMMUN (se adresslista för kontaktinformation)

47 KONTAKTUPPGIFTER TILL PROJEKTTEAMET PROJEKTLEDARE Angelica Hunyor Petri Heikkinen Tfn Tfn Mobil Mobil KUNGSBACKA MILJÖINSPEKTÖR Lisa Carlsson Tfn Emma Ragnefors Tfn Jonny Flink Tfn Göran Tobiasson Tfn AGENDA 21 Elisabeth Ingemarsson Nilsson Tfn ENERGI OCH KLIMATRÅDGIVARE Axel Nyberg Tfn VARBERG MILJÖINSPEKTÖR Sara Mälbrink Tfn Katarina Barone Tfn Marie Larsson Tfn ENERGI OCH KLIMATRÅDGIVARE Jonas Möller Tfn FALKENBERG MILJÖINSPEKTÖR Jan-Erik Månsson Tfn Annika Håkansson Tfn Frans Karlsson Tfn Jennie Eriksson Tfn Per-Ola Svensson Tfn Kristina Lindfelt Tfn AGENDA 21 Sofia Hedberg (ekolog) Tfn ENERGI OCH KLIMATRÅDGIVARE Krister Svensson Tfn EN EFFEKT Ett projekt om energieffektivisering för företag

48 HALMSTAD MILJÖINSPEKTÖR Anders Hedefalk Tfn Arne Hansson Tfn Kari Nyman Tfn AGENDA 21 Karin Larsson ENERGI OCH KLIMATRÅDGIVARE Pernilla Widstam Tfn HYLTE AGENDA 21 Bitte Rosen Nilsson Tfn ENERGI OCH KLIMATRÅDGIVARE Heidi Norrström Tfn LAHOLM ENERGI OCH KLIMATRÅDGIVARE Heidi Norrström Tfn Företagsutvecklarna KUNGSBACKA Bengt Andersson Tfn Mobil VARBERG Annica Cauchy Mobil Mobil LAHOLM Björn Kalla Mobil FALKENBERG Mattias Larsson Tfn Mobil HALMSTAD Jennie Cederholm Tfn Mobil HYLTE Lars Åke Söderholm Tfn EN EFFEKT Ett projekt om energieffektivisering för företag

49 WEBBADRESSER Region Halland Webbregistrering Energimyndighetens hemsida

50 Konsultcheck Konsultcheck Arbetet med konsultcheckar är ett kompletterande verktyg i det övriga utvecklingsarbetet med Hallands tillväxtprogram och är ett samarbete mellan Länsstyrelsen i Halland, Almi Företagspartner och Region Halland. Länsstyrelsen är alltid det beslutande och utbetalande organet för konsultcheckarna men arbetet utförs i samarbete med Region Halland och Almi för att tillvarata, och samordna, de olika organisationernas kompetenser

51 Konsultcheck OBS! Konsultinsatserna får inte påbörjas före beslut. Konsultcheckar ger små företag chansen att anlita extern specialistkompetens. Syftet med bidraget är att höja det innovativa företagandet i Halland genom att stimulera till vidareutveckling och förnyelse och på sikt öka företagens omsättning och/eller skapa nya arbetstillfällen. Vilka företag kan söka De som kan söka är små och medelstora företag i Halland. Företag inom näringarna Hälsoteknik, Livsmedel, Upplevelser samt Miljöteknik och Förnybar energi prioriteras. Följande krav skall uppfyllas: Företaget ska vara svenskregistrerat och ha sitt huvudsäte i Halland Företaget har högst 25 anställda Företag som uppfyller ovanstående villkor får till högst 25 % ägas av ett eller flera större företag. Ej till Till företag som bedriver verksamhet inom transportsektorn, jordbruks- eller fiskerisektorn kan ej stöd lämnas enligt gällande författning. Till vad får konsultcheckarna beviljas Konsultcheck kan beviljas för extern konsultinsats som innebär vidareutveckling och förnyelse av företagets verksamhet. Godkända användningsområden för checkarna, förutsatt att det inte är fråga om utgifter för företagets normala drift, är: Affärsutveckling Marknadsutveckling Produktutveckling IT-utveckling Produktionsutveckling Miljöinnovationsutveckling Belopp Konsultchecken får som mest täcka 50 % av den sökta konsultkostnaden och högst uppgå till kronor

52 Ansökan Ansökan görs på blanketter som tillhandahålles av Länsstyrelsen i Halland, Region Halland och Almi Företagspartner i Halland. De kan också hämtas på respektive organisations hemsida: Ansöknings- och handläggningsförfarande Ansökning och handläggning utgår ifrån följande ordning: 3. Almi samråder med Region Halland om rekommendation till beslut 2. Almi granskar och bereder ärendet 1. Ansökan tas emot av länsstyrelsen för registrering 4. Ärendet återlämnas till länsstyrelsen med rekommendation 5. Länsstyrelsen beslutar om konsultcheck till det sökande företaget 6. Konsulttjänsten genomförs och redovisas till länsstyrelsen 7. Länsstyrelsen godkänner företagets redovisning och gör utbetalning Ansökan skickas till: Länsstyrelsen Hallands län, Halmstad

53 Postadress: HALMSTAD Besöksadress: Slottsgatan 2 E-post: Telefon:

54 EN-EFFEKT, Ett projekt för energieffektiva företag (EN-EFFEKT med versaler och med typsnitt som är bestämd sedan innan) Att tänka på - Stödpunkter på vägen Engagera personalen och ledningen Nattvandra Kartlägg energianvändningen Mät på utrustningsnivå Studera effektuttaget Minska tomgångsförbrukningen Minimera driftstider Följ upp med nyckeltal Se över energiavtalen Ta hänsyn till livscykelkostnaden vid inköp Överdimensionera inte utrustningen Underhåll utrustning utifrån energiperspektiv Ta vara på spillvärme Satsa på styr- och reglerutrustning Strukturera energihushållningsarbetet Konvertera från fossilt till förnybart Tips! Att mäta är att veta! Energieffektivisera först Ger mindre energianvändning, innan köp eller konvertering till annan energikälla. Ett samarbetsprojekt mellan Energikontoret i Halland och Tillsynssamverkan Miljö i Halland inom Region Halland som ett stöd till företagen i Hallands län inom energieffektivisering.

55 Aktuella bidrag och stöd för företag. Här har vi samlat några bidrag och stöd för olika energiåtgärder som du som företagare kan ansöka om. Länsstyrelserna administrerar tre bidrag och stöd: Bidrag för att installera solvärme i kommersiella lokaler Stöd för att konvertera från uppvärmning med direktverkande el i flerbostadshus Bidrag för att installera solvärme i flerbostadshus och bostadsanknutna lokaler Dessutom finns det ett stöd för energieffektivisering i offentliga lokaler. Stöd till landsbygden Du som är intresserad av att odla industri- och energigrödor har möjlighet att söka tre olika stöd: stöd för energigrödor gårdsstöd investeringsstöd för att plantera energiskog Läs mer om landsbygdsstöden på Jordbruksverkets webbplats. Du kan också söka fram aktuella stöd i Jordbruksverkets stödguide. Restaurering av kulturhistoriska byggnader Om ditt företag ska restaurera byggnader som har kulturhistoriskt värde eller betydelse för den lokala kulturmiljön kan du få stöd för detta. För att få stöd ska byggnaderna efter restaureringen användas i den egna verksamheten eller bidra till utveckling av bygden och annat företagande i området. Du kan få stöd för restaurering av överloppsbyggnader i odlingslandskapet. Det är byggnader som står tomma utan att de används till något. Kontakta din länsstyrelse om du har frågor kring detta. Du kan inte få stöd för satsningar som kommunen eller en statlig myndighet ansvarar för. Läs mer om restaureringsstödet på Jordbruksverkets webbplats. Klimatinvesteringsprogrammet Passar inte din åtgärd eller din verksamhet in på något av de etablerade stöden? Då finns det en möjlighet till. Naturvårdsverket administrerar Klimatinvesteringsprogrammet som kommuner och andra organisationer kan söka pengar från, för åtgärder som främjar klimatet. Om kommunen där du har din verksamhet ska göra en ansökan kan det vara möjligt för dig som företagare att vara med och söka pengar för åtgärder i den egna verksamheten eller lokalen. Ta reda på vad din kommun har för planer!

56 EU-projekt Det finns flera möjligheter att söka EU-pengar för olika typer av energiprojekt. Se om du hittar något som passar just dig och din verksamhet på den svenska webbplatsen för alla EUprogram. Du kan läsa mer om programmet Intelligent Energi - Europa 2 och EU:s sjunde ramprogram. Kontakt: Din kommunala energi- och klimatrådgivare hittar du i vänstermenyn. Publicerad: Senast ändrad: Tipsa om denna sida

57 Energi & Miljö region halland Inbjudan Samlat grepp för energieffektiva företag! Oavsett om drivkraften är miljön eller den egna plånboken har alla allt att vinna på mer energieffektiva företag. För de flesta företagare är energieffektivisering inget okänt begrepp. Men hur får man till det? Hur ska tiden räcka till detta också i dragkampen mellan tillverkning, försäljning, utveckling, marknadsföring För att minska klivet från tanke till handling satsar Energikontoret och Tillsynssamverkan Miljö inom Region Halland på ett gemensamt stöd till företagen i länet inom energieffektivisering med stöd från energimyndigheten. Genom att samla de resurser som redan idag på olika sätt arbetar med energieffektivisering i kommun och region i ett gemensamt, konkret arbete, stärker vi företagens möjligheter till lönsamhet och miljötänkande. Idén hämtar vi från Laholm som med miljömålen i ryggen gett kommunens miljöinspektörer uppgiften att föra ut arbetet med energieffektivisering till företagen genom utbildning och kartläggning. Med de erfarenheterna, och i samarbete med länets samtliga miljöinspektörer, energi- och klimatrådgivare och Agenda 21-samordnare blir teamet starkt och resultatet kommer fortare. På köpet får vi gemensamma arbetssätt och möjlighet att dela erfarenheter mellan kollegor. Metoden vi arbetar efter har två spår. De som snabbt visar sitt intresse har möjlighet att delta i en praktisk workshop med en seminariedel ledd av Peter Karlsson, en av områdets experter. Ett av företagen fungerar som case för möjligheterna att energieffektivisera. Övriga företagare får med sig konkreta verktyg och har sett möjligheterna i verkligheten. De företag som inte i första skedet kan delta i utbildningen får en enkät skickad till sig. Med hjälp av enkäten kan företaget göra en nu-lägesanalys av sin energianvändning och se potential för effektivisering och minskade kostnader. Därefter får företaget besök och stöd i sin effektiviseringsprocess av någon i teamet i den egna kommunen. De har i sin tur möjlighet att hänvisa till lämpliga konsulter för konkreta förändringar. Inbjudan till företagen går ut via respektive kommuns ordinarie nätverk. Den första introduktionen får företagen på ett frukostmöte eller liknande, där miljöinspektörer, Agenda 21 och energi- och klimatrådgivarna gemensamt deltar. Box 538, Halmstad

58 Hur går vi vidare? Nästa steg är att samla våra krafter i en gemensam kick-off. Vid det tillfället går vi igenom metoden noggrant. Vi lägger fast tidschemat och arbetar tillsammans med upplägget för företagsfrukostarna. En gemensam utbildning ingår också som lär ut den metod för energieffektivisering som kommer att användas. Så snart datum är definitivt spikat får ni en inbjudan till den gemensamma kick-off som blir starten på satsningen. Hör gärna av er med frågor och tankar runt detta som vi hoppas ska bli ett starkt gemensamt arbetssätt och göra skillnad genom fler energieffektiva företag i länet. Petri Heikkinen Angelica Hunyor Energikontoret Halland Tillsynssamverkan Miljö i Halland Region halland Region Halland Tel: Tel: Mobil: Mobil:

59 Bilaga 11. Föredrag och utbildningar Föredrag Peter Karlsson 09. Effektiv energianvändning Halland Eva Karlsson föredrag Miljöinspektörer. Grundläggande begrepp. Utbildningsprogram för företag ute på företag Peter Karlsson

60 Effektiv energianvändning Halland 2009 Satellitbild över Europa Hur uppnår vi detta? Peter Karlsson Källa: STEM Energianvändning för värme, varmvatten och el Rimlig och nödvändig besparingspotential till 2020 Elförbrukning inom EU Elanvändning per invånare (kwh/år) Sverige Tyskland Spanien EU totalt SHN 1

61 Total energianvändning i Sverige 406 TWh/år (el 146 TWh/år) EUROPA 20% energy savings by 2020 Industrin Transporter Bostads- och servicesektor EU är till 50% beroende av import av energi! - om inget görs ökar importberoendet till 70% år 2030 (olja 90%,gas 80%) - energianvändningen i EU ökar med 1-2% per år - enligt IEA Ministermöte (maj 2005) är EE en nyckelåtgärd Växthusgaser och klimatförändringar! - 20% energibesparingar skulle innebära 50% av nödvändiga CO2-minskningar enligt Kyoto Konkurrensmöjligheter (Lissabon-agendan) - 20% motsvarar energiförbrukningen i Tyskland och Finland tillsammans - skapar nya hög-kvalitativa jobb Källa: STEM Höglandsprojektet Start hösten 2004 Avslutades 2006 Sex kommuner: Tranås, Aneby, Eksjö, Nässjö, Vetlanda samt Sävsjö Över 360 besökta företag i olika branscher 7 Gjuterier 148 Tillverkning/Verkstadsindustrier 101 Tjänsteföretag 8 Vård/omsorgsföretag 40 Butiker/affärsfastigheter Besparingspotential => El: 51 GWh Ca 20 % => Värme 42 GWh Total energianvändning El: 271 GWh Värme: 246 GWh Spotpriser Spotpriser i Norden och Tyskland under en vecka Spotprice electricity 24/3-30/ Source www eex.de 120,00 110,00 Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun 100,00 90,00 80,00 70,00 Euro/MWh 60,00 50,00 40,00 30,00 20,00 Nordpool EEX 10,00 0, Date 2

62 Vad kostar elen för industrin om 2-3 år? Europeiska elmarknaden 2 Sek/kWh Absorptions- Kylsystem (fjärrvärmedrivet) Byggnader värmesystem S En energianalys består av flera faser Definierade begrepp Energikartläggning, Analys Rapportskrivning med åtgärdsförslag Uppföljning. Enhetsprocesser Minsta gemensam nämnare för funktioner inom industrin. Gör att analyserna kan jämföras mellan företag i samma bransch. Stödprocesser Utgör ett stöd till produktionen Produktions processer Används för att framställa produkter Definierade begrepp Belysning Ventilation Tryckluft Definierade begrepp Påläggning Formning Värmning Stödprocesser Exempel Pumpning Lokalkomfort Varmvatten Produktions processer Exempel Smältning Torkning Förpackning Sönderdelning Interntransport Administration Blandning Avverkning Hopfogning Kyl/frysning 3

63 Energianalys Energidata 1. Ta fram energistatistik Elförbrukning (timvärden om möjligt) Uppgifter om el-abonnemang Värmebehov Vattenförbrukning Bruksarea 8000 m 2 Energianvändning Mängd Enhet Fjärrvärmeanvändning 463 MWh Fjärrvärmeanvändning/m 2 58 kwh/m 2 Elanvändning 1159 MWh Elanvändning/m kwh/m 2 Total energianvändning 1622 MWh Total energianvändning/m kwh/m 2 Nyckeltal total energianvändning Exempel: Olika typer av Nyckeltal för olika verksamhet Gjuteri: 902 kwh/m kwh/ton Mekanisk verkstad: 283 kwh/m 2 XXX kwh/st Elfakturor Monteringsverkstad: 167 kwh/m 2 XXX kwh/st Plastindustri: 1260 kwh/m 2 1,6 kwh/kg SHN Åskådliggörande av elfakturornas olika delar Timvärden D A ut B ut C ut A in B in C in Dag\ Tid SHN SHN 4

64 Timvärden Effektuttag under ett dygn. Max effekt 950 kw 850 kw Skogskapellet Effektuttag besöksdag Produktion Tomgång vinter Effekt [kwh/h] Tomgång sommar Effektbalans besöksdag Effektuttag varm/kall årstid Effektuttag Varm o kall årstid Skogskapellet Skogskapellet Skogskapellet Effektbalans besöksdag Skogskapellet Effektuttag varm & kall årstid Effekt [kw] ,5 4,5 Tillkommer på årsbasis Elvärme Värmekåpor Högtryckspump Tvättmaskin Truckladdare 52 kw 4,5 kw/st 5,5 kw 5,0 kw 0,5 kw Effekt [kwh/h] Ca 20 kw Ventilation Belysning Kylmaskin Övrigt Sammanställning Hsp. ställverk T1 800kVA 10/0.4kV Lsp. ställverk Fack 1 Energibalans Effektbalans Hsp. Fack Energibehov (MWh/år) Belysning 84 Ventilation 87 Pumpar 8 Kyla 88 Kök 81 Övrigt 100 Totalt 447 Effektuttag (kw) Belysning 10 Ventilation 1 Pumpar 12 Kyla 26 Kök 11 Övrigt 125A 125A 250A 125A Al 3x70+21 Al 3x //3x70+35 Al 3x70+21 SA01A1 SA01A2 SA01A3 Central Central Central lilla hallen Maskinhall stora hallen 20A 63A 63A 63A 63A 63A 4x6+6 4x x x x x16+16 SA01A1A1 App. Skåp App.skåp SA01A2A1 SA01A2B1 Kompressor SA01A3A1 SA01A3B1 Central Tappmaskin Robot Central Central Central Central Robot Pannrum förrådsbod plocklager garage 5

65 Mätning med Fluke 41 Mätning med strömtång SHN Mätning med strömtång Driftsanalys Effektuttag för en ladugård SHN SHN Driftsanalys Effektuttag för en avdelning Driftsanalys tvätt hus 29 k W Clj Central CII Fre Lö r Sön M å n Tis Ons : : : : : : Färg Enhet Benämning Med Min Max 'Energi kwh' kw Effekt 10,23 0,00 53,64 822,6 SHN SHN 6

66 Mätning en vecka Energiberäkning 1120 W tim/dag 200 W SHN SHN Energiberäkning Hur är livscykelkostnaden i en motordrift fördelad? LCC-fördelning elmotor Inköp 5% LCC Underhåll 5% El 90% S Referensfall från sågverk 2 stegmatare (stegvis matning av stockar i höjd- och sidled) Tryckluftsproduktion Tidigare: Hydrauliska drifter med en motor à 22 kw per stegmatare. Idag: Elektriskt drivsystem med en frekvensomriktare och en motor à 22 kw per stegmatare. -85 % el (mätt 36 tim, 9000 stockar) 100 % 5 % kwh % 50 0 Hydrauldrift 42 Eldrift 7

67 Tryckluftproduktion Tryckluftproduktion Färg Enhet Benämning Med Min Max kw Kompressor 11,98 6,76 19,80 Läckage 8000 h/år x 10,8 kw = kwh SHN Tryckluft Tabellen som visar vad olika läckage orsakar i förluster. Läckageflödet gäller vid 7 bar = 8 bar(a) och att luftproduktionen går årets alla dagar dygnet runt. Effektbehovet baseras på 0,1 kwh/m 3 luft. Belysning Håldiameter Flöde Effektbehov Energikostnad per år kompressor 45 öre/kwh 1 mm 0,06 m 3 /min 0,4 kw kr 5 mm 1,5 m 3 /min 10 kw kr 10 mm 6 m 3 /min 40 kw kr 20 mm 25 m 3 /min 150 kw kr SHN Källa: Energimyndighetens broschyr TRYCKLUFT Belysning Belysning i hemmen Gammal installation Modern optik Bättre energiutnyttjande HF 1985 Styrsystem 1990 Dagens teknik % % 50 % 70 % 100 % Sverige är sämst i EU på att spara belysningsel i hemmen. Belysningen står för hela 25 % av hushållselen, vilket är mest i Europa. Skälet är att vi gillar mysbelysning och energislukande halogenlampor. Bara 25 % av alla lampor hemma är av energisnål typ. SHN 8

68 Belysning i offentliga verksamhetslokaler Belysning i industrin Belysningen står, generellt, för 30 % av elanvändning i offentliga verksamhetslokaler. En av förklaringarna kan vara gamla belysningsarmaturer. Ofta gamla omoderna lysrörsarmaturer. Belysningen står, generellt, för 30 % av elanvändning. Belysningen är ofta tänd även när ingen vistas i lokalen. Ljuskällor Glödlampor Brett ljusspektrum och ger således ett behagligt ljus med god färgåtergivning. Lätt att byta. Endast 5 % av energin blir synligt ljus resten är värmestrålning. Billig att köpa men dyr i drift. Ljusutbyte 12 lm/w Livslängd ca 1000 timmar Ljuskällor Halogenglödlampor Längre livslängd än en glödlampa. Högre ljusutbyte samt ett vitare ljus. Nackdelarna är att lampan har en hög värmeutveckling samt att den alstrar UV-strålning, vilken har en blekande effekt. Kan utrustas med reflektorsystem för att leda bort värmen samt filter för UV strålningen. Ljusutbyte lm/w. Livslängd timmar. Ljuskällor Ljuskällor T8-Lysrör Förbrukar bara en femtedel i energi av vad en glödlampa förbrukar. Stor driftsäkerhet. Finns ofta i äldre anläggningar. Vanligt med drosselteknik vilket har hög egen energiförbrukning. Ljusutbyte lm/w T5-Lysrör Nästan all utveckling av nya armaturer sker för T5-rör Fungerar endast med elektroniska driftdon vilket ger ett flimmerfritt ljus. Energieffektiva då HF-don har låg egen energiförbrukning. Ljusutbyte lm/w Livslängd timmar Livslängd timmar beroende på driftdon 9

69 Ljuskällor Kvicksilverlampor Används för väg och gatubelysning. Lång medellivslängd men ljusutbyte och färgåtervinning försämras med tiden. Ljusutbyte lm/w. Livslängd timmar. Ljuskällor Metallhalogenlampor En vidareutveckling av kvicksilverlampan. Har betydligt bättre färgåtervinning Lämpliga som strålkastare. Ljusutbyte lm/w. Livslängd timmar Upptändningstid på 2-3 minuter. Keramiska metallhalogenlampor Tack vare sitt högre ljusutbyte och större livslängd kommer den förmodligen att ersätta vanliga halogenglödlampor i butiker. De senaste varianterna går att ljusreglera. Ljusutbyte lm/w Livslängd timmar. Ljusutbyte Belysning Lokalernas Belysning Layout över lokalerna Mått Installation Sammanställning och ytor och effekter 60 W glöd 7,7 m 60 W glöd 26,95 m 2 1x36 W lysrör 3,5 m 2x135=270 W => 12,6 W/m 2 3,9 m Samtliga 250 W Hg 17,4 m 2x60+1x43=163 W => 6 W/m 2 95,70 m W Hg 3x2x43+3x265=1053 W => 11 W/m 2 Samtliga 2x36 W lysrör 21,45 m 2 Samtliga 2x36 W lysrör 6x2x43=516 W => 6,2 W/m 2 5,5 m 3,9 m 21,4 m 83,46 m 2 SHN Närvarostyrning Olika detekteringsprinciper IR-detektor Akustisk detektor Närvarostyrning Dynamisk belysningsstyrning Fördelar 1. Anpassar sig efter verksamheten i objektet. 2. Minskar slitaget på ljuskällorna. 3. Minskar slitaget på driftdonen. 4. Gör närvarostyrning upp till 80% effektivare. 5. Skapar ett mjukt grundljus utan olika underhållsintervall. 6. Det går att spara 20 25% under drift resten av livslängden. 7. Eliminerar automatiskt tomgångsförluster vid lågtrafik. 8. Underhållskostnaderna kan mer än halveras. 10

Välkomna Till EN EFFEKT. Ett projekt för att energieffektivisera företag i Halland

Välkomna Till EN EFFEKT. Ett projekt för att energieffektivisera företag i Halland Välkomna Till EN EFFEKT Ett projekt för att energieffektivisera företag i Halland Program för dagen 09:00 Fika och mingel 09:20 Presentation av Region Halland och början av ett samverkansprojekt. 09:30

Läs mer

Grundläggande begrepp

Grundläggande begrepp Grundläggande begrepp Effekt U=Spänning (Volt) I=Ström (Ampere) P=Effekt (Watt) Energi P=Effekt (Watt) t=tid (s eller h) E=Effekt (Wh) P=U. I E=P. t Ström och spänning i fas Effekt (W)=Ström*Spänning (W)

Läs mer

Ett projekt om energieffektivisering av halländska företag

Ett projekt om energieffektivisering av halländska företag En Effekt - Ett projekt om energieffektivisering av halländska företag Region Halland har våren 2009 initierat projektet En Effekt. Syftet med projektet är att miljökontor och energistrateg i varje kommun

Läs mer

Rapporteringsformulär Energistatistik

Rapporteringsformulär Energistatistik Rapporteringsformulär Energistatistik Del 1 Företagsinformation 1. namn: 2. a. Anläggning: b. Dossiernr: 3. Adress: 4. Kontaktperson energifrågor: 5. Telefonnr: E-post: 6. Rapporteringsår 7. Bruksarea

Läs mer

Heidi Norrström Krister Svensson Jan Sundquist Anna-Lena Falk. Grundläggande teori. U Volt [V] I Ampere [A] Resistans R Ohm [? ]

Heidi Norrström Krister Svensson Jan Sundquist Anna-Lena Falk. Grundläggande teori. U Volt [V] I Ampere [A] Resistans R Ohm [? ] Bild 1 Heidi Norrström Krister Svensson Jan Sundquist Anna-Lena Falk Bild 2 Grundläggande teori Storhet Enhet 1 2 3 4 5 6 Elektr. spänning Elektr. ström U Volt [V] I Ampere [A] Resistans R Ohm [? ] Effekt

Läs mer

Ta ansvar för miljö och ekonomi - spara energi

Ta ansvar för miljö och ekonomi - spara energi Ta ansvar för miljö och ekonomi - spara energi 2 Energihushållning är allas ansvar Energieffektiviseringar leder till minskad användning av energi och därmed indirekt till minskade utsläpp av växthusgaser

Läs mer

Ta ansvar för miljö och ekonomi. - spara energi

Ta ansvar för miljö och ekonomi. - spara energi Ta ansvar för miljö och ekonomi - spara energi Ta ansvar för miljö och ekonomi - spara energi Framtagen av Länsstyrelsen i Skåne län 2012 Foton: Roza Czulowska och Björn Olsson Energihushållning är allas

Läs mer

Energismarta affärer. 7 november 2013 Karlskrona. Peter Karlsson

Energismarta affärer. 7 november 2013 Karlskrona. Peter Karlsson Energismarta affärer 7 november 2013 Karlskrona Peter Karlsson Hinder för energieffektivisering Ogynnsamma avtal mellan fastighetsägare och hyresgäst Ventilation belysning m.m. ingår i hyran Samfällighet

Läs mer

Tänk längre! Vinn-vinn när företag sparar energi. Hur företag uppfyller miljöbalkens krav på energihushållning

Tänk längre! Vinn-vinn när företag sparar energi. Hur företag uppfyller miljöbalkens krav på energihushållning Tänk längre! Vinn-vinn när företag sparar energi Hur företag uppfyller miljöbalkens krav på energihushållning Företagen ska spara energi Många företag kan spara upp till 15 procent av sin energianvändning

Läs mer

MILJÖKONTORET LAHOLM Brittmarie Jansson ENERGI- OCH KLIMATRÅDGIVNINGEN Heidi Norrström.

MILJÖKONTORET LAHOLM Brittmarie Jansson ENERGI- OCH KLIMATRÅDGIVNINGEN Heidi Norrström. MILJÖKONTORET LAHOLM Brittmarie Jansson ENERGI- OCH KLIMATRÅDGIVNINGEN Heidi Norrström BEGRÄNSAD KLIMATPÅVERKAN MILJÖMÅL: MINSKA UTSLÄPP AV VÄXTHUSGASER MED 4% TILL 2010 KLIMATSTRATEGI 2005 OCH ENERGISTRATEGI

Läs mer

RAPPORT. Energikartläggning Handlarn Bastuträsk NORRBOTTENS ENERGIKONTOR, NENET SWECO SYSTEMS AB INSTALLATION UMEÅ [DESCRIPTION]

RAPPORT. Energikartläggning Handlarn Bastuträsk NORRBOTTENS ENERGIKONTOR, NENET SWECO SYSTEMS AB INSTALLATION UMEÅ [DESCRIPTION] NORRBOTTENS ENERGIKONTOR, NENET Energikartläggning Handlarn Bastuträsk UPPDRAGSNUMMER 4022182003 [DESCRIPTION] [STATUS] [CITY] SWECO SYSTEMS AB INSTALLATION UMEÅ 1 (9) S wec o Västra Norrlandsgatan 10

Läs mer

Tips och information om energifrågor i tillsynen hos företag

Tips och information om energifrågor i tillsynen hos företag 2010-10-19 Version 3 Tips och information om energifrågor i tillsynen hos företag Levande dokument: Det här är information och tips för miljökontorens tillsyn av energifrågor vid miljöfarliga verksamheter

Läs mer

EN EFFEKT. Energieffektivisering av företag i Hallands län SLUTRAPPORT 2010

EN EFFEKT. Energieffektivisering av företag i Hallands län SLUTRAPPORT 2010 EN EFFEKT Energieffektivisering av företag i Hallands län SLUTRAPPORT 2010 Ett samverkansprojekt mellan Tillsynssamverkan Miljö Halland & Energikontoret, Region Halland 2 Innehållsförteckning sid Förord...

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Västerhejde Vibble 1:362

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Västerhejde Vibble 1:362 Utgåva 1:1 2014-10-24 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Västerhejde Vibble 1:362 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Tillsyn av egenkontroll av energihushållning. Arbetssätt och praktiskt arbete Workshops

Tillsyn av egenkontroll av energihushållning. Arbetssätt och praktiskt arbete Workshops Tillsyn av egenkontroll av energihushållning Arbetssätt och praktiskt arbete Workshops Energifrågan i tillsynen är viktig! Energifrågan är ofta osynlig All energianvändning medför miljöpåverkan Energieffektivisering

Läs mer

Uppvärmning av flerbostadshus

Uppvärmning av flerbostadshus Uppvärmning av flerbostadshus Karin Lindström 2014-06-11 2014-06-11 Utbildningens upplägg Fördelningen av energi i ett flerbostadshus Uppvärmning Tappvarmvatten Val av värmesystem Samverkan med boende

Läs mer

Bygg och bo energismart i Linköping

Bygg och bo energismart i Linköping Bygg och bo energismart i Linköping Snart kommer du att flytta in i ett nybyggt hus i Linköping. Gratulerar! Att få planera och bygga sitt drömhus hör till höjdpunkterna i livet. Det är samtidigt ett stort

Läs mer

Vad är en energi- kartläggning och hur går den till? Nenets rekommendation, april 2009

Vad är en energi- kartläggning och hur går den till? Nenets rekommendation, april 2009 Vad är en energikartläggning och hur går den till? Nenets rekommendation, april 2009 Innehåll Energikartläggning................................ sid 3 Varför göra en energikartläggning?............ sid

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Steninge 8:716

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Steninge 8:716 Utgåva 1:1 2013-05-20 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Steninge 8:716 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

En kort introduktion till projektet EnergiKompetent Gävleborg fastighetssektorn, och energianvändning i flerbostadshus.

En kort introduktion till projektet EnergiKompetent Gävleborg fastighetssektorn, och energianvändning i flerbostadshus. Till dig som är fastighetsägare En kort introduktion till projektet EnergiKompetent Gävleborg fastighetssektorn, och energianvändning i flerbostadshus. Ingen vill betala för energi som varken behövs eller

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Tolered 37:4

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Tolered 37:4 Utgåva 1:1 2015-02-02 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Tolered 37:4 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Checklista energitillsyn

Checklista energitillsyn Checklista energitillsyn A. Uppgifter om företaget Företagsnamn: Fastighetsbeteckning Organisationsnummer: Besöksadress: Postadress: Kontaktperson: Telefonnummer: Faktureringsadress: B. Allmänna uppgifter

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: KARSEGÅRDEN 6:7 Besiktningsuppgifter Datum: 2015-02-27 Byggnadens adress: KARSEGÅRDSVÄGEN 38 43931 ONSALA Utetemperatur: 3 C Expert:

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Alva Rangsarve 1:25

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Alva Rangsarve 1:25 Utgåva 1:1 2014-05-21 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Alva Rangsarve 1:25 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Millegarne 2:36

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Millegarne 2:36 Utgåva 1:1 2013-03-22 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Millegarne 2:36 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: TOLERED 76:10 Besiktningsuppgifter Datum: 2015-08-31 Byggnadens adress: KRABBELIDERNA 36 41728 GÖTEBORG Utetemperatur: 17 C Expert:

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration parhus. Fastighetsbeteckning. Byggnadens adress. Datum. Energiexpert. Uppsala- Svartbäcken 8:31.

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration parhus. Fastighetsbeteckning. Byggnadens adress. Datum. Energiexpert. Uppsala- Svartbäcken 8:31. ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration parhus Fastighetsbeteckning Uppsala- Svartbäcken 8:31 Byggnadens adress Ingvarsgatan 71 75334 Uppsala Datum 2016-01-29 Energiexpert Peter Sundmark Sammanfattning PS Energideklaration

Läs mer

Energikartläggning. Företag: Edita Bobergs AB

Energikartläggning. Företag: Edita Bobergs AB Bilaga: Enkät för energieffektivisering Energikartläggning Företag: Edita Bobergs AB Anläggningsnummer:... Verksamhet A B C Branchkod: 18122 (SNI 2007) Miljöledningssystem: ISO 14001 Kontaktperson energifrågor:

Läs mer

RH08234. Tillsynssamverkan i Halland Miljö

RH08234. Tillsynssamverkan i Halland Miljö RH08234 Tillsynssamverkan i Halland Miljö SLUTRAPPORT Delprojektet vattenskyddsområden En vägledning för tillsyn! Ht2008- Vt2009 Denna slutrapport har tagits fram av projektgruppen som jobbat med vattenskyddsområden

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Blåklockan 2

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Blåklockan 2 Utgåva 1:1 2015-02-09 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Blåklockan 2 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Rektorn 1

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Rektorn 1 Utgåva 1:1 2013-10-22 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Rektorn 1 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE ENERGIDEKLARATION

Läs mer

TA HAND OM DITT HUS Renovera och bygga nytt. Örebro 2011-10-25

TA HAND OM DITT HUS Renovera och bygga nytt. Örebro 2011-10-25 TA HAND OM DITT HUS Renovera och bygga nytt Örebro 2011-10-25 Kristina Landfors KanEnergi Sweden AB Tel: 076-883 41 90 På dagordningen Helhetssyn Renovera och bygga till Klimatskal och isolering Fukt Ventilation

Läs mer

Blankett. Energikartläggning & Energiplan. Företag: Anläggning: Fastighetsbeteckning: Kontaktperson energifrågor: Tfn: E post:

Blankett. Energikartläggning & Energiplan. Företag: Anläggning: Fastighetsbeteckning: Kontaktperson energifrågor: Tfn: E post: Blankett Energikartläggning & Energiplan Företag: Anläggning: Fastighetsbeteckning: Kontaktperson energifrågor: Tfn: E post: Energikartläggningen är utförd av: Datum: Underskrift av juridiskt ansvarig:

Läs mer

Nu är ansvaret ditt!

Nu är ansvaret ditt! Nu är ansvaret ditt! Information från Länsstyrelsen Dalarna Energihushållning är allas ansvar Alla verksamhetsutövare ska hushålla med energi och i första hand använda förnybara energikällor. Så står det

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Villa

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Villa ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Villa Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: GRÄNNE 1:8 Besiktningsuppgifter Datum: 2012-10-19 Byggnadens adress: PLANEN 16 51890 SANDARED Utetemperatur: 10 C Besiktningstekniker/ort:

Läs mer

Lönsamma åtgärder i företag. Informationsbroschyr om energieffektivisering i företag

Lönsamma åtgärder i företag. Informationsbroschyr om energieffektivisering i företag Lönsamma åtgärder i företag Informationsbroschyr om energieffektivisering i företag Små och medelstora företag kan med relativt enkla medel effektivisera sin energianvändning med 15 30 procent. För många

Läs mer

Kvällen. Inledning och presentation

Kvällen. Inledning och presentation Idrott och energi Kvällen Inledning och presentation Information om projektet Energismart idrottsförening Energiarbete på anläggning Goda exempel Fikapaus Information om material och stöd från SISU Eknomiskt

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Västerhejde Vibble 1:295

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Västerhejde Vibble 1:295 Utgåva 1:1 2014-02-04 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Västerhejde Vibble 1:295 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Frötjärn 6

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Frötjärn 6 Utgåva 1:1 2014-12-02 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Frötjärn 6 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: ÄLVSBORG 101:9 Besiktningsuppgifter Datum: 2015-06-02 Byggnadens adress: BLODBOKSGATAN 21 42674 VÄSTRA FRÖLUNDA Utetemperatur: 11

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration Villa. Fastighetsbeteckning. Byggnadens adress. Datum. Energiexpert. Heby Risänge 1:6. Risänge 130.

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration Villa. Fastighetsbeteckning. Byggnadens adress. Datum. Energiexpert. Heby Risänge 1:6. Risänge 130. ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Villa Fastighetsbeteckning Heby Risänge 1:6 Byggnadens adress Risänge 130 74047 Harbo Datum 2016-07-07 Energiexpert Peter Sundmark Sammanfattning PS Energideklaration har

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Brunnskullen 9

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Brunnskullen 9 Utgåva 1:1 2014-12-17 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Brunnskullen 9 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

RAPPORT. Energikart Grundströms stugby NORRBOTTENS ENERGIKONTOR, NENET SWECO SYSTEMS AB INSTALLATION UMEÅ [DESCRIPTION] UPPDRAGSNUMMER 4022182002

RAPPORT. Energikart Grundströms stugby NORRBOTTENS ENERGIKONTOR, NENET SWECO SYSTEMS AB INSTALLATION UMEÅ [DESCRIPTION] UPPDRAGSNUMMER 4022182002 NORRBOTTENS ENERGIKONTOR, NENET Energikart Grundströms stugby UPPDRAGSNUMMER 4022182002 [DESCRIPTION] [STATUS] [CITY] SWECO SYSTEMS AB INSTALLATION UMEÅ 1 (10) S wec o Västra Norrlandsgatan 10 B SE-903

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Björnäs 12:11

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Björnäs 12:11 Utgåva 1:1 2014-03-28 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Björnäs 12:11 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

2010-11-08. Sven-Olof Klasson

2010-11-08. Sven-Olof Klasson Sven-Olof Klasson Espedalen Espedalen Bovärdar Antal Åldersstruktur hyresgäster Espedalen 2010 120 103 100 80 73 60 58 52 50 63 59 51 40 28 20 19 6 0 0-6 7-16 17-19 20-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration radhus. Fastighetsbeteckning Luthagen 52:8. Byggnadens adress. Datum 2015-09-08. Utetemperatur 15.

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration radhus. Fastighetsbeteckning Luthagen 52:8. Byggnadens adress. Datum 2015-09-08. Utetemperatur 15. ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration radhus Fastighetsbeteckning Luthagen 52:8 Byggnadens adress Geijersgatan 35A 75231 Uppsala Datum 2015-09-08 Utetemperatur 15 Energiexpert Peter Sundmark Tel: 072-860 37

Läs mer

Energideklarationsrapport

Energideklarationsrapport Rapportversion: 140407 Energideklarationsrapport Rapportnummer: 883 Datum: 2014-04-15 Fastighetsbeteckning: Eketånga 27:50 Adress: Gräsvägen 20, 302 92 Halmstad Besiktigad av: Hanna Norrman Rapport av:

Läs mer

ENERGIBESIKTNING. Bilaga till Energideklaration av. Backen 1:25, Ödskölt Bengtsfors kommun Uppdragsnummer 17515

ENERGIBESIKTNING. Bilaga till Energideklaration av. Backen 1:25, Ödskölt Bengtsfors kommun Uppdragsnummer 17515 ENERGIBESIKTNING Bilaga till Energideklaration av, Ödskölt 2017-01-29 Uppdragsnummer 17515 Besiktningen utförd av: Beställarens kontaktperson: Veronica Magnusson NB Kyl & VVS Konsult AB Storgatan 11 666

Läs mer

ENERGIBESIKTNING. Bilaga till Energideklaration av. Billingsfors 4:127 Bengtsfors kommun Uppdragsnummer 16599

ENERGIBESIKTNING. Bilaga till Energideklaration av. Billingsfors 4:127 Bengtsfors kommun Uppdragsnummer 16599 ENERGIBESIKTNING Bilaga till Energideklaration av 2016-11-07 Uppdragsnummer 16599 Besiktningen utförd av: Beställarens kontaktperson: Magnus Hessler NB Kyl & VVS Konsult AB Storgatan 11 666 30 BENGTSFORS

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Broby 2:4

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Broby 2:4 Utgåva 1:1 2012-08-10 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Broby 2:4 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE ENERGIDEKLARATION

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Blomkålssvampen 2

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Blomkålssvampen 2 Utgåva 1:1 2014-08-27 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Blomkålssvampen 2 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Rindö 3:42

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Rindö 3:42 Utgåva 1:1 2014-08-19 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Rindö 3:42 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Vintapparen 6

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Vintapparen 6 Utgåva 1:1 2014-07-03 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Vintapparen 6 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: MALEVIK 1:180 Besiktningsuppgifter Datum: 2017-05-10 Byggnadens adress: EKEBACKSVÄGEN 11 42935 KULLAVIK Utetemperatur: 10 C Expert:

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Hällsätter 1:16

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Hällsätter 1:16 Utgåva 1:1 2016-01-12 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Hällsätter 1:16 INDEPENDIA ENERGI AB Amalia Jönssons gata 25 421 31 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Villa

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Villa ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Villa Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: NÄVEKVARN 7:350 Besiktningsuppgifter Datum: 2013-02-14 Byggnadens adress: SJÖSKOGSVÄGEN 26 61176 NÄVEKVARN Utetemperatur:

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration Villa. Fastighetsbeteckning. Byggnadens adress. Datum. Energiexpert. Uppsala - Årsta 52:5.

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration Villa. Fastighetsbeteckning. Byggnadens adress. Datum. Energiexpert. Uppsala - Årsta 52:5. ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Villa Fastighetsbeteckning Uppsala - Årsta 52:5 Byggnadens adress Sellerigatan 7 754 49 Uppsala Datum 2016-08-22 Energiexpert Peter Sundmark, Cert nr 5546 Sammanfattning

Läs mer

ENERGIBESIKTNING. Bilaga till Energideklaration av. Vättungen 1:398 Bengtsfors kommun Uppdragsnummer 17566

ENERGIBESIKTNING. Bilaga till Energideklaration av. Vättungen 1:398 Bengtsfors kommun Uppdragsnummer 17566 ENERGIBESIKTNING Bilaga till Energideklaration av 2017-06-11 Uppdragsnummer 17566 Besiktningen utförd av: Beställarens kontaktperson: Anders Andersson NB Kyl & VVS Konsult AB Storgatan 11 666 30 BENGTSFORS

Läs mer

Energikartläggning/analys Varför?

Energikartläggning/analys Varför? Energikartläggning/analys Varför? Genom att kartlägga energianvändningen får man kunskap om hur energisystemet ser ut i verksamheten. En ökad kompetens leder till bättre kontroll på de energiflöden som

Läs mer

Elektrisk energi. Förklaringar. Elektrisk effekt 2012-03-13. = Energi (E) Tid. Effekt (P) Grundläggande begrepp. Eva Karlsson

Elektrisk energi. Förklaringar. Elektrisk effekt 2012-03-13. = Energi (E) Tid. Effekt (P) Grundläggande begrepp. Eva Karlsson Förklaringar Grundläggande begrepp Eva Karlsson Elektrisk effekt Spänning (U) * Ström (I) = Effekt(P) Volt Ampere Watt Elektrisk energi Effekt (P) * Tid = Energi (E) Watt (W) (s eller h) Ws, Wh 1 Prefix

Läs mer

Energieffektiva företag i samverkan. Bengt Linné, Bengt Dahlgren Syd AB

Energieffektiva företag i samverkan. Bengt Linné, Bengt Dahlgren Syd AB Energieffektiva företag i samverkan Bengt Linné, Bengt Dahlgren Syd AB Fosieby Företagsgrupp 180 medlemsföretag med olika verksamheter, från tillverkande industri till kontor Uppfört 1970-1980-talet Använder

Läs mer

Energideklaration av fastigheten Umeå Editshem 6 Björkvägen 52

Energideklaration av fastigheten Umeå Editshem 6 Björkvägen 52 Energideklaration av fastigheten Umeå Editshem 6 Björkvägen 52 Datum 2015-08-26 Energiexpert Linus Sandström Besiktningsdatum 2015-08-26 Rapport: Villauppgifter Fastighet Umeå Editshem 6 Kalkylerna grundas

Läs mer

Energieffektivisering

Energieffektivisering Skellefteå 2012-05-28 Energieffektivisering Erfarenheter Vad händer i övriga landet? Framgångsfaktorer KanEnergi Sweden AB KanEnergi är ett konsultföretag med fokus på områdena energi, miljö och klimat.

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration Kedjehus. Fastighetsbeteckning. Byggnadens adress. Datum. Energiexpert. Uppsala Fålhagen 32:5.

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration Kedjehus. Fastighetsbeteckning. Byggnadens adress. Datum. Energiexpert. Uppsala Fålhagen 32:5. ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Kedjehus Fastighetsbeteckning Uppsala Fålhagen 32:5 Byggnadens adress Liljegatan 20B 75324 Uppsala Datum 2016-07-18 Energiexpert Peter Sundmark Sammanfattning PS Energideklaration

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: Björsäter 12:8 Besiktningsuppgifter Datum: 2015-06-04 Byggnadens adress: Björsäter Fallgärdet 1 54295 Mariestad Utetemperatur: 15

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Vågbro 26:1

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Vågbro 26:1 Utgåva 1:1 2012-10-23 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Vågbro 26:1 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Ugglum 147:1

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Ugglum 147:1 Utgåva 1:1 2014-03-01 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Ugglum 147:1 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Många bäckar små. Energimyndighetens arbete med små. och medelstora företag

Många bäckar små. Energimyndighetens arbete med små. och medelstora företag Många bäckar små Energimyndighetens arbete med små och medelstora företag Fakta om oss Energimålen för Sverige till 2020 är: minst 50 % förnybar energi minst 10 % förnybar energi i transportsektorn 20

Läs mer

Användning av energi medför en miljöpåverkan! Energi & egenkontroll för fastighetsägare. Infoträff - Energieffektivisering i fastigheter

Användning av energi medför en miljöpåverkan! Energi & egenkontroll för fastighetsägare. Infoträff - Energieffektivisering i fastigheter Infoträff - Energieffektivisering i fastigheter Energi & egenkontroll för fastighetsägare Treårigt projekt, drivs av Miljöförvaltningen i Stockholm Ulrika Persson projektledare Fastighetsägare till flerfamiljshus

Läs mer

BRF ANKARET 2 HANNA NILSSONS VÄG 2-12 ENERGIDEKLARATION. Daterad: 2008-09-01

BRF ANKARET 2 HANNA NILSSONS VÄG 2-12 ENERGIDEKLARATION. Daterad: 2008-09-01 BRF ANKARET 2 HANNA NILSSONS VÄG 2-12 ENERGIDEKLARATION Daterad: 2008-09-01 Antal sidor 7 st. Upprättad av: WSAB Konsult AB Norrbyvägen 32, 169 82 Bromma Tele 08-80 20 40 : Peter Lundberg SAMMANFATTNING...3

Läs mer

Brf Utsikten i Rydebäck

Brf Utsikten i Rydebäck 2009-05-08 Upprättad av JM AB 169 82 Stockholm : Tel nr:08-782 85 52 S 2 av 12 SAMMANFATTNING 3 1. Bakgrund 3 Syfte med energideklarationen 3 Tillgängligt underlag 3 Förutsättningar för upprättande av

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Sädeskornet 57

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Sädeskornet 57 Utgåva 1:1 2014-03-04 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Sädeskornet 57 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Kostnader för energi i byggnader

Kostnader för energi i byggnader Kostnader för energi i byggnader Pay-off-metoden Nuvärdesmetoden Janne Akander HiG Optimal isolertjocklek Om klimatskärmen har hög värmeisoleringsgrad så ökar investeringskostnaden (och bruksarean minskar).

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Annestorp 27:45

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Annestorp 27:45 Utgåva 1:1 2014-03-24 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Annestorp 27:45 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Byggnadstypologier Sverige

Byggnadstypologier Sverige Byggnadstypologier Sverige Inneha llsfo rteckning Byggnadstypologier... 3 Bakgrund... 3 Exempel klimatzon 3 Enfamiljshus byggt innan 1960 (area 125 m 2 )... 4 Exempel klimatzon 3 Enfamiljshus byggt innan

Läs mer

Martina Berg Örebro Energitillsyn enligt miljöbalken

Martina Berg Örebro Energitillsyn enligt miljöbalken Martina Berg Örebro 2015-11-13 Energitillsyn enligt miljöbalken Innehåll Energimyndigheten Bakgrund energi och mål Så ska energikartläggning genomföras Energihushållning i miljötillsynen Lag om energikartläggning

Läs mer

Lunneviskolan Grästorps Kommun Tretec Konsult AB. Totalprojekt Etapp 1 Val av energieffektiviserande åtgärder. Fastigheten 1 (5) Byggår: 1985

Lunneviskolan Grästorps Kommun Tretec Konsult AB. Totalprojekt Etapp 1 Val av energieffektiviserande åtgärder. Fastigheten 1 (5) Byggår: 1985 Fastighet: Fastighetsägare: Konsult: Lunneviskolan Grästorps Kommun Tretec Konsult AB Totalprojekt Etapp 1 Val av energieffektiviserande åtgärder Fastigheten Byggår: 1985 Area: 3055BTA Verksamhet: Förskola,

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Fullblodet 42

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Fullblodet 42 Utgåva 1:1 2014-09-22 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Fullblodet 42 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Effektiv elanvändning i olika branscher och processer minskar kostnader och utsläpp

Effektiv elanvändning i olika branscher och processer minskar kostnader och utsläpp Effektiv elanvändning i olika branscher och processer minskar kostnader och utsläpp El till vad och hur mycket i svensk industri IKP Energisystem Sven-Olof Söderberg, Louise Trygg, Peter Karlsson, Alemayehu

Läs mer

VIRVELVÄGEN 69, KIRUNA Älven 4

VIRVELVÄGEN 69, KIRUNA Älven 4 VIRVELVÄGEN 69, KIRUNA Älven 4 ENERGIDEKLARATION Kommentarer Kiruna 2015-06-26 Arctic CAD & Teknik Tommy Krekula Sid 1 (4) KOMMENTARER ENERGIDEKLARATION Objekt: Småhus Älven 4, Virvelvägen 69, Kiruna Ägare:

Läs mer

Energirapport med smarta tips

Energirapport med smarta tips Energirapport med smarta tips Datum för besiktning: 2016-03-29 Fastighetsbeteckning: Kattegatt 15 Adress/ort: Storgatan 46, Torekov Besiktigad av (certnr): Mattias Ebenmark (5444) Företag: Eklund & Eklund

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration Villa. Fastighetsbeteckning. Byggnadens adress. Datum. Energiexpert. Sjöändan 1:17. Metsjövägen 9.

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration Villa. Fastighetsbeteckning. Byggnadens adress. Datum. Energiexpert. Sjöändan 1:17. Metsjövägen 9. ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Villa Fastighetsbeteckning Sjöändan 1:17 Byggnadens adress Metsjövägen 9 76291 Rimbo Datum 2016-10-04 Energiexpert Peter Sundmark, Cert nr 5546 Sammanfattning PS Energideklaration

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration villa. Fastighetsbeteckning Uppsala Storvreta 47:112. Byggnadens adress Lingonvägen 5.

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration villa. Fastighetsbeteckning Uppsala Storvreta 47:112. Byggnadens adress Lingonvägen 5. ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration villa Fastighetsbeteckning Uppsala Storvreta 47:112 Byggnadens adress Lingonvägen 5 74340 STORVRETA Datum 2015-05-16 Utetemperatur 14 Energiexpert Peter Sundmark Tel: 072-860

Läs mer

Energi i tillsynen. - ett miljöskyddsprojekt 2010-2011. Jimmi Hård

Energi i tillsynen. - ett miljöskyddsprojekt 2010-2011. Jimmi Hård Energi i tillsynen - ett miljöskyddsprojekt 2010-2011 Jimmi Hård 2012-02-28 1 (6) Innehåll SAMMANFATTNING...2 1. BAKGRUND...2 2. SYFTE...2 3. METOD...3 4. REDOVISNING AV ENERGIKARTLÄGGNING OCH ENERGIPLAN...4

Läs mer

SKOLANS VENTILATION. Ni behöver pappersark för att undersöka drag anteckningspapper. Eleverna bör kunna arbeta i grupp anteckna.

SKOLANS VENTILATION. Ni behöver pappersark för att undersöka drag anteckningspapper. Eleverna bör kunna arbeta i grupp anteckna. SKOLANS VENTILATION Övningens mål Eleverna lär sig om energieffektivitet i skolor med fokus på fönster (eftersom de har stor inverkan på hur byggnaden värms upp och ventileras). Eleverna ska leta reda

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Runmästaren 14

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Runmästaren 14 Utgåva 1:1 2015-03-19 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Runmästaren 14 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: BUR 131:42 Besiktningsuppgifter Datum: 2017-01-26 Byggnadens adress: LÅKEBERGSGATAN 93 42334 TORSLANDA Utetemperatur: 6 C Expert:

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: TOTTEN 1:245 Besiktningsuppgifter Datum: 2016-11-04 Byggnadens adress: TOTTHYLLAN 31 83013 ÅRE Utetemperatur: -3 C Expert: Johan

Läs mer

Strategi för energieffektivisering. Anna-Karin Olsson, Kommunekolog Höör 2013-01-30 Johan Nyqvist, Energikontoret Skåne

Strategi för energieffektivisering. Anna-Karin Olsson, Kommunekolog Höör 2013-01-30 Johan Nyqvist, Energikontoret Skåne Strategi för energieffektivisering Anna-Karin Olsson, Kommunekolog Höör 2013-01-30 Johan Nyqvist, Energikontoret Skåne Interna miljöregler, 1996 kontorspapper ska vara Svanenmärkt glödlampor byts till

Läs mer

DITT ENERGIEFFEKTIVA A-HUS

DITT ENERGIEFFEKTIVA A-HUS DITT ENERGIEFFEKTIVA A-HUS BYGG FÖR FRAMTIDEN MED A-HUS Alla hus som kommer från A-hus tillverkas både med hänsyn till miljön och din plånbok. Klimatsmart boende är ett begrepp som ligger i tiden och innebär

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Villa

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Villa ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Villa Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: MENSÄTTRA 1:76 Besiktningsuppgifter Datum: 2011-05-19 Byggnadens adress: ABBORRVÄGEN 5 13236 SALTSJÖ-BOO Utetemperatur: 14

Läs mer

Energideklaration M AJ E L D E N 22. Storsvängen 34 602 43 Norrköping. Datum: 2012-09-18 Utförd av: Fukt & SaneringsTeknik AB acc Nr: 7443:1

Energideklaration M AJ E L D E N 22. Storsvängen 34 602 43 Norrköping. Datum: 2012-09-18 Utförd av: Fukt & SaneringsTeknik AB acc Nr: 7443:1 7443 EN ISO/IEC 17020 Energideklaration M AJ E L D E N 22 Storsvängen 34 602 43 Norrköping Datum: 2012-09-18 Utförd av: Fukt & SaneringsTeknik AB acc Nr: 7443:1 Energiexpert: Niklas Sjöberg Certifierad

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: KÅHÖG 11:22 Besiktningsuppgifter Datum: 2016-12-16 Byggnadens adress: ÄNGSVÄGEN 2 43376 JONSERED Utetemperatur: 2 C Expert: Liselotte

Läs mer

Energideklaration av fastigheten Umeå Rovfågeln 16 Falkvägen 6

Energideklaration av fastigheten Umeå Rovfågeln 16 Falkvägen 6 Energideklaration av fastigheten Umeå Rovfågeln 16 Falkvägen 6 Datum 2015-05-26 Energiexpert Linus Sandström Besiktningsdatum 2015-05-25 Rapport: Villauppgifter Kalkylerna grundas på följande uppgifter

Läs mer

Guide för små och medelstora företag. Enklaste vägen till energieffektivt företagande

Guide för små och medelstora företag. Enklaste vägen till energieffektivt företagande Guide för små och medelstora företag Enklaste vägen till energieffektivt företagande 2 Guide för små och medelstora företag vi vill hjälpa företag att minska sina kostnader och sin miljöbelastning genom

Läs mer

Energideklaration av fastigheten Umeå Lövsågen 35 Lagmansgatan 60F

Energideklaration av fastigheten Umeå Lövsågen 35 Lagmansgatan 60F Energideklaration av fastigheten Umeå Lövsågen 35 Lagmansgatan 60F Datum 2015-04-22 Energiexpert Linus Sandström Besiktningsdatum 2015-04-21 Rapport: Villauppgifter Kalkylerna grundas på följande uppgifter

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Barlingbo Lillåkre 1:24

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Barlingbo Lillåkre 1:24 Utgåva 1:1 2014-05-27 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Barlingbo Lillåkre 1:24 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Introduktion till metodstöd inom projektet Incitament för energieffektivisering

Introduktion till metodstöd inom projektet Incitament för energieffektivisering Introduktion till metodstöd inom projektet Incitament för energieffektivisering Projektet Incitament för energieffektivisering ska stödja små och medelstora företag som omfattas av miljötillsyn att komma

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration Radhus. Fastighetsbeteckning Luthagen 60:17. Byggnadens adress. Datum 2015-04-18. Utetemperatur 7.

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration Radhus. Fastighetsbeteckning Luthagen 60:17. Byggnadens adress. Datum 2015-04-18. Utetemperatur 7. ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Radhus Fastighetsbeteckning Luthagen 60:17 Byggnadens adress Blomgatan 11A 75231 Uppsala Datum 2015-04-18 Utetemperatur 7 Energiexpert Peter Sundmark Tel: 072-860 37 89

Läs mer

Projekt BETTI Bättre energiråd till tillverkningsindustrin. Samarbete med Peter Karlsson, Linköpings Universitet och Energikontor Sydost

Projekt BETTI Bättre energiråd till tillverkningsindustrin. Samarbete med Peter Karlsson, Linköpings Universitet och Energikontor Sydost Projekt BETTI Bättre energiråd till tillverkningsindustrin Projektfinansiering Statens Energimyndighet Länsstyrelsen Örebro län Företag och kommunala energirådgivare Samarbete med Peter Karlsson, Linköpings

Läs mer