Spacers. Nebunette. Inhalationsutrustningar. Astmadiagnos baserade på symtom hos småbarn. Barnallergimottagningen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2010-05-24. Spacers. Nebunette. Inhalationsutrustningar. Astmadiagnos baserade på symtom hos småbarn. Barnallergimottagningen"

Transkript

1 Barnallergimottagningen Astmadiagnos baserade på symtom hos småbarn Barbro Servin Tel: Diana Bernhardt Tel: Elisabeth Holmner Tel: :e obstruktiva episoden om barnet är < 2 år 1:a obstruktiva episoden om barnet är < 2 år, och dessutom har eksem eller födoämnesallergi Malmö den 19 maj :a obstruktiva episoden om barnet är > 2 år Behandlingsprinciper Astma hos barn 0 2 år Spacers 1. Kortvariga besvär enbart vid luftvägsinfektioner 2. Återkommande infektionsutlöst astma < 1 gång per månad 3. Svårare eller dåligt kontrollerad astma 1. Inhalerad betastimulerare vid behov 2. Inhalationssteroider vid luftvägsinfektioner samt betastimulerare vid symtom 3. Individuell behandling leukotrienantagonist som tilläggsbehandling (från 6 månader) Fördelar Kräver ingen koordination Högre lungdeposition än utan spacer Låg mundeposition Kan ges till personer i alla åldrar Snabb behandling Bra även vid akut astma Mycket billigare än nebulisator Hedlin m.fl. 1999, Allergi och astma hos barn Inhalationsutrustningar Nebunette Ålder: Används företrädesvis till små barn men kan användas i alla åldrar Mediciner Luftrörsvidgande: Airomir spray 0,1 mg/dos Förebyggande antiinflammtorisk: t i Pulmicort spray 100, 200µg/ dos Behållaren med mask och munstycke/ventil är kostnadsfri och kan skrivas ut på hjälpmedelskort Metallbehållare i rostfritt stål och en ventil som även fungerar som munstycke för in och utandning Om munstycket monteras åt fel håll kan patienten inte inhalera läkemedlet. Den frostade änden av munstycket måste fästas mot metallbehållaren. Airomir går att använda med metallspacern även om den kan gå trögt att sätta fast Ventil och mask bör vid regelbunden användning bytas ut efter ett halvår vid regelbunden användning Man kan se att barnet andas in medicin genom att den gula/vita ventilen rör sig vid in och utandning. Efter inhalation av Pulmicort rengörs munnen genom att skölja munnen, ge eller ge barnet något att dricka alternativt borsta tänderna. Området runt munnen och näsa bör torkas av efter inhalation med mask. 1

2 Nebunette I sjukvården Spacern delas och det är viktigt att munstycket tas av från metalldelen. Själva munstycket ska däremot inte delas. Dela spacern enligt ovan. Koka munstycket i vatten med milt diskmedel i 5-10 minuter. Skölj sedan noga. Diska metallbehållaren och plasthållaren till sprayen för hand och låt alla delar lufttorka. Använd inte spacern förrän alla delar är torra. Kontrollera att ventilerna i munstycket fungerar innan du börjar använda spacern igen. Vortex Mediciner: Passar alla dosaerosoler både för luftrörsvidgande och förebyggande medicin Metalltub kan användas antingen med eller utan mask Vortex bör bytas ut efter ett år. Masken finns i två olika storlekar Efter inhalation av Pulmicort rengörs munnen genom att skölja munnen, ge eller ge barnet något att dricka alternativt borsta tänderna. Området runt munnen och näsa bör torkas av efter inhalation med mask. I sjukvården Vortex skall rengöras före första användningen och sedan minst en gång per vecka Ta avslutningsringen och masken och rengöra alla delarna i varmt kramvatten med lite diskmedel. Skölj och lufttorka. Optichamber När kan pulverinhalator användas till barn? När den är ny, tvätta den i lite ljummet vatten med diskmedel och låt självtorka (tar bort ev. statisk elektricitet som finns i plasten när den är ny, eller kan man prima med 8-10 doser salbutamol därefter fungerar denna som vilken annan spacer som helst Dela spacern. Lägg delarna i varmt vatten med flytande tvål i 15 minuter. Skölj av och låt lufttorka. Sjukvården På akutmottagningen rengörs hela spacern mellan varje patient. Pulverinhalator kan användas när barnet kan skilja på in och utandning och har ett tillräckligt inspiratoriskt flöde för en inhalator, omkring 5 7 års ålder. Använd en testinhalator som visslar vid tillräckligt luftflöde. Pulverinhalatorer Fördelar h Patientutlöst vilket minskar koordinationsfelen h Inga drivgaser h Flerdosmodellerna smidiga och enkla att handha Nackdelar h Kräver kraftig inspiration vilket ger mer turbulens i luftrören h Dyrare än dosaerosol h Fungerar inte till små barn mindre än 5-6 år Klassificering av astma-svårighetsgrad med hänsyn till medicinering och symtom hos barn över 2 års ålder Svårighets Behov av medicinering grad 1 (lindrig) 2 (måttlig) Ingen underhållsbehandling. Endast kortverkande ß2 agonist vid behov Inhalationssteroid idi låg till måttlig dos ( 400 microgram/dygn) + ß2 inhalation vid behov 3 Inhalationssteroid microgram/dygn + långverkande ß2 (medelsvår) agonist eller leukotrienantagonist 4(svår) Inhalationssteroid >400 microgram/dygn och långverkande ß2 agonist och/eller leukotrienantagonist 2

3 Bricanyl (terbutalin b2 receptoragonist) Indikation: Luftrörsvidgande medicin för symtomlindring av bronkkonstriktion vid astma och kroniskt obstruktiv lungsjukdom Inhalationspulver 0,25 och 0,5 mg/dos. Barn 3 12 år 0,25 0,5 mg vid behov. Den totala dygnsdosen bör inte överstiga 4 mg. Barn över 12 år 0,25 0,5 mg vid behov. Den totala dygnsdosen bör inte överstiga 6 mg. Vidgar luftrören genom att motverka muskelkrampen i luftrörens muskulatur. Används för att dämpa en plötslig försämring Används ej som regelbunden behandling. Frekvent användning av Bricanyl, vilket anses vara mer än 2 gånger/vecka, kan vara ett tecken på att astmasjukdomen Biverkningar: Beteende och sömnstörningar, tremor, hjärtklappning. Pulmicort budesonid Indikationer Bronkialastma. Budesonid är en glukokortikosteroid med kraftig lokal antiinflammatorisk effekt. Budesonid har anti inflammatoriska effekter visade som minskad bronkial obstruktion under såväl den tidiga som den sena fasen av en allergisk reaktion. Budesonid minskar histamin och metakolinreaktiviteten i luftvägarna hos hyperreaktiva patienter. Barn 5 7 år mikrogram per dygn uppdelat på 2 4 administreringstillfällen. Hela dygnsdosen kan ges vid ett tillfälle. Barn från 7 år mikrogram per dygn uppdelat på 2 4 administreringstillfällen. Vid dygnsdoser upp till 400 mikrogram kan hela dosen ges vid ett tillfälle. Pulmicort Turbuhaler är en inandningsdriven flerdospulverinhalator tillverkad i plast. Varje inhalator innehåller 200 doser. Biverkningar: Candidainfektioner i munhåla och svalg, lätt halsirritation, hosta, heshet, tillväxthämning, beteendestörningar Oxis (formoterol) Symbicort formoterol och budesonide Inhalationspulver 4,5 eller 9 mikrogram/dos Dosering: Barn från 6 år Förebyggande av ansträngningsutlöst astma 1 2 inhalationer före ansträngning Underhållsbehandling 2 alt 1 inhalationer 1 2 gånger per dygn. Oxis Turbuhaler ges som tillägg till underhållsbehandling med inhalerad kortikosteroid för lindring av bronkobstruktiva symtom och förebyggande av ansträngningsutlösta symtom till patienter med astma när adekvat behandling med kortikosteroider inte är tillräckligt. Symbicort Turbuhaler är en kombination av antiinflammatoriskt och luftrörsvidgande läkemedel för behandling av astmapatienter. Symbicort mite, Symbicort, Symbicort forte Symbicort är indicerad för regelbunden behandling av bronkialastma Symbicort används som underhållsbehandling men även som vidbehovsbehandling för symtomlindring. Barn från 6 år: 2 inhalationer 2 gånger per dygn. Ungdomar (12 17 år): 1 2 inhalationer 2 gånger per dygn. Biverkningar: Hjärtklappning, Candidainfektioner i munhåla och svalg, lätt halsirritation, hosta, heshet, huvudvärk, tremor. Vid inandning genom turbuhalern slås läkemedelspartiklarna sönder och luftflödet förstärks så att de har rätt storlek och hastighet för att kunna transporteras ner i luftvägarna. När partiklarna lämnar munstycket har de lämplig storlek (de flesta < 5 µm) för att ge en lungdeposition som är mer en dubbelt så stor som med andra inhalatorer. Luftflödet förstärks genom de ventiler som sitter strax under munstycket. Detta ökar effekten av patientens inandning. Skruva av skyddshylsan. Håll inhalatorn upprätt med vredet neråt. Håll inte i munstycket. Mata fram en dos genom att först vrida vredet åt ena hållet så långt det går och sedan tillbaka. Är du osäker på om du matat fram en dos, mata då fram en ny dos. Du kan aldrig få i dig mer än en dos åt gången från inhalatorn. Inandning av en dos Bricanyl Turbuhaler: Andas ut ordentligt (men inte genom inhalatorn). Sätt munstycket mellan tänderna och slut läpparna om munstycket. Andas in djupt och kraftigt genom munnen. Bit eller tugga inte på munstycket. Ta bort inhalatorn från munnen innan du andas ut. Om du ska ta fler doser åt gången, upprepa punkterna 2 3. Skruva på skyddshylsan. 3

4 När är alla doser i inhalatorn slut? Diskus När ca 20 doser återstår framträder en rödmarkering i övre delen av fönstret till dosindikatorn. När den röda markeringen når den nedre kanten i dosindikatorns fönster är alla doser slut och inhalatorn ska kasseras. OBS! Vredet går att vrida även när alla doser är slut. Diskus är en inhalator som innehåller 60 doser. Den finns med Seretide, Ventoline, Flutide och Serevent. Diskus har ett räkneverk som gör det lätt att hålla reda på hur många doser som finns kvar. Diskus är vår senaste inhalator. 1. Öppna Fatta tag om inhalatorn och för tumgreppet i pilens riktning så långt det går. 2. Mata fram Håll inhalatorn med munstycket mot dig. För frammatningspaken från dig, så långt det går i pilens riktning tills ett klick hörs. 3. Inhalera Gör en normal utandning. OBS! Andas aldrig ut genom inhalatorn. För därefter inhalatorn till munnen och slut läpparna om munstycket. Andas in djupt genom munnen. Tag bort inhalatorn. Håll andan 5 10 sekunder. Andas ut. 4. Stäng För tillbaka tumgreppet tills ett klick hörs inhalatorn är stängd. Nu är den klar att använda på nytt. Ventoline (salbutamol, b2-receptoragonist) Flutide (fluticason) För symtomlindring av bronkkonstriktion vid astma VENTOLINE DISKUS innehåller laktos upp till 12,5 mg/dos. Dessa mängder orsakar normalt inga problem för laktosintoleranta personer. Biverkningar: Takykardi, Tremor, Huvudvärk, Hyperaktivitet och sömnstörningar Flutide Diskus inhalationspulver, avdelad dos50mikrog/dos, 100 mikrog/dos, 250 mikrog/dos och 500 mikrog/dos Flutide Diskus är ett kortisonpreparat som motverkar inflammation och allergi direkt i lungorna. Genom att minska inflammationen kan man förebygga astmaattacker. Flutide Diskus används som regelbunden behandling vid astma Fördröjd längdtillväxt hos barn har setts i mycket sällsynta fall när kortison givits i höga doser under lång tid. Oro, sömnsvårigheter, beteendestörningar, överaktivitet och irritabilitet (främst hos barn). Svampinfektion ("torsk", Candida) i munhåla, struphuvud och svalg. Risken för infektion minskar genom att man sköljer munnen med vatten efter varje inhalationstillfälle. Halsirritation och heshet. Serevent (Salmeterol) Seretide (fluticason, salmeterol) Serevent är en långverkande luftrörsvidgare som verkar i huvudsak på luftrören (bronkselektiv beta stimulerare), så att kramp och tilltäppning (bronkobstruktion) minskar under minst 12 timmar. Effekten sätter in inom minuter. Full effekt uppnås efter 2 3 timmar. 50u/dos Serevent Diskus används vid underhållsbehandling av astma tillsammans med inhalerade kortisonpreparat Biverkningar: Darrningar. Hjärtklappning. Muskelkramp. Huvudvärk. Kombination av bronkdilaterare och inflammationshämmande medel vid astma SERETIDE är indicerad för regelbunden behandling av bronkialastma, när kombinationsbehandling (långverkande beta 2 agonist och inhalationssteroid) Är lämplig för patienter som inte uppnår adekvat symtomkontroll med inhalationssteroid och 'vid behovs' medicinering med inhalerad kortverkande beta 2 agonist eller Patienter som redan har adekvat symtomkontroll med inhalationssteroid och långverkande beta 2 agonist Från 4 års ålder 4

5 Novolizer inhalator Novopulmon Novolizer 200 mikrogram/dos Budesonid inhalationspulver Formatris Novolizer (formoterol) långverkande beta 2 12 mikrogram/dos Ventilastin Novolizer (salbutamol) Novolizer Håll alltid Novolizer horisontalt när den används. Ta först bort skyddshylsan. 2. Tryck ner den röda knappen helt. Ett högt dubbelklick hörs och färgen i kontrollfönstret (det nedre fönstret) ändras från röd till grön. Släpp sedan den röda knappen. Den gröna färgen i fönstret är tecken på att Novolizer är färdig för användning. 3. Andas ut (dock inte i pulverinhalatorn). 4. Sätt munstycket till läpparna. Andas in pulvret med ett djupt andetag. Vid detta andetag skall det höras ett högt klick som tyder på en korrekt inhalation. Håll andan under några sekunder och fortsätt sedan med normal andning. Easyhaler Autohaler Airomir Airomir Autohaler (salbutamol) Beclomet Easyhaler (Beclometason kortison) 200 mikrogram/dos AeroBec Autohaler (beklometason) Buventol (salbutamol) 100 mikrogram/dos Singulair (Antileukotriener) Leukotriener är signalämnen som bildas i kroppen vid vissa inflammationer, och som kan utlösa kramp i luftrören. Antileukotriener motverkar leukotrienernas effekter då de binder sig till samma receptorer som leukotrienerna och hindrar dessa att binda sig till receptorn. Leukotrienernas effekter i luftvägarna reduceras. Mindre slem bildas i luftvägarna Svullnaden minskar och luftrören vidgas 5

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Bipacksedel: Information till användaren Spiriva 18 mikrogram 18 mikrogram inhalationspulver, hård kapsel tiotropium Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller

Läs mer

Ha astma och vänta barn

Ha astma och vänta barn Om astma för gravida Ha astma och vänta barn Hej, har du fått smått i tankarna? Hej, har du fått smått i tankarna? Ingenting är omöjligt Så här får du koll på din astma Den bästa behandlingen för dig och

Läs mer

Rekommenderade läkemedel och terapiråd i Västra Götalandsregionen www.vgregion.se/vardgivarstod

Rekommenderade läkemedel och terapiråd i Västra Götalandsregionen www.vgregion.se/vardgivarstod REKlistan 2012 Rekommenderade läkemedel och i Västra Götalandsregionen www.vgregion.se/vardgivarstod Ytterligare REKlistor kan beställas via e-post: adress.distributionscentrum@vgregion.se eller på telefon

Läs mer

Rekommenderade läkemedel för barn

Rekommenderade läkemedel för barn Rekommenderade läkemedel för barn 2013 2014 Produktion Landstingets läkemedelsenhet, Uppsala läkemedelsinformationscentral och Agneta Svensson information. Tryck: Exaktaprinting, mars 2013 förord Flertalet

Läs mer

SAHLGRENSKA UNIVERSITETSSJUKHUSET: LUNGMEDICIN OCH ALLERGOLOGI/ ALLERGOLOGI, ANDNINGSFYSIOLOGI OCH ARBETS- OCH MILJÖMEDICIN.

SAHLGRENSKA UNIVERSITETSSJUKHUSET: LUNGMEDICIN OCH ALLERGOLOGI/ ALLERGOLOGI, ANDNINGSFYSIOLOGI OCH ARBETS- OCH MILJÖMEDICIN. SAHLGRENSKA UNIVERSITETSSJUKHUSET: LUNGMEDICIN OCH ALLERGOLOGI/ ALLERGOLOGI, ANDNINGSFYSIOLOGI OCH ARBETS- OCH MILJÖMEDICIN. METODBESKRIVNING SPIROMETRI Utgåva 5: 2010-01-01 Införd i rutin: 2010-01-01

Läs mer

så sköter du om din astma & allergi under graviditeten

så sköter du om din astma & allergi under graviditeten så sköter du om din astma & allergi under graviditeten läkarnas bästa råd Under graviditeten ställs alla kvinnor inför frågor som man inte har haft anledning att fundera på tidigare. För dig med astma

Läs mer

HÄLSO VINSTER HJÄLP ATT BEHANDLINGAR SLUTA RÖKA KALENDER A KTIVITETER

HÄLSO VINSTER HJÄLP ATT BEHANDLINGAR SLUTA RÖKA KALENDER A KTIVITETER HJÄLP ATT SLUTA RÖKA HÄLSOVINSTER BEHANDLINGAR Kalender Aktiviteter börja leva fullt ut HÄLSOVINSTER MED ATT SLUTA Rökning är mer än bara en dålig vana För varje cigarett du tar riskerar du din hälsa.

Läs mer

Idag är rätta dagen. Guide för dig, som tänker sluta röka

Idag är rätta dagen. Guide för dig, som tänker sluta röka Idag är rätta dagen Guide för dig, som tänker sluta röka Det lönar sig alltid att sluta! Det går att sluta röka oberoende av hur länge eller hur mycket du har rökt. Att sluta är ett beslut, som du inte

Läs mer

TERAPIREKOMMENDATIONER

TERAPIREKOMMENDATIONER TERAPIREKOMMENDATIONER 2013 Urvalet av läkemedel omfattar huvudsakligen rekommenderade förstahandsval inom respektive område och baseras på dokumenterad medicinsk och farmacevtisk ändamålsenlighet samt

Läs mer

Vård av trakeostomerade och laryngektomerade patienter. Cecilia Druvaskalns och Eva Nordblom, sjuksköterskor på Öron-, näs- och halskliniken

Vård av trakeostomerade och laryngektomerade patienter. Cecilia Druvaskalns och Eva Nordblom, sjuksköterskor på Öron-, näs- och halskliniken Vård av trakeostomerade och laryngektomerade patienter Cecilia Druvaskalns och Eva Nordblom, sjuksköterskor på Öron-, näs- och halskliniken Kursens innehåll Halsens anatomi Andningen Indikationer för trakeostomi

Läs mer

HUR MÅNGA LÄKEMEDEL KAN EN GAMMAL MÄNNISKA HA? Det går naturligtvis inte att ge något entydigt svar på den

HUR MÅNGA LÄKEMEDEL KAN EN GAMMAL MÄNNISKA HA? Det går naturligtvis inte att ge något entydigt svar på den VARFÖR BEHÖVER ÄLDRE MÄNNISKOR MER LÄKEMEDEL ÄN YNGRE? Den biologiska klockan går inte att stoppa hur mycket vi än skulle vilja. Mellan 70 och 75 år börjar vår kropp åldras markant och det är framför allt

Läs mer

REKlistan. Rekommenderade läkemedel, terapiråd och upphandlade läkemedel i Västra Götalandsregionen. www.vgregion.se/vardgivarstod

REKlistan. Rekommenderade läkemedel, terapiråd och upphandlade läkemedel i Västra Götalandsregionen. www.vgregion.se/vardgivarstod EKlistan ekommenderade läkemedel, och upphandlade läkemedel i Västra Götalandsregionen www.vgregion.se/vardgivarstod Förord EKlistan är den femte upplagan av ett regionalt samlat dokument för rekommenderade

Läs mer

SBU:s sammanfattning och slutsatser

SBU:s sammanfattning och slutsatser SBU:s sammanfattning och slutsatser SBU Statens beredning för medicinsk utvärdering The Swedish Council on Technology Assessment in Health Care SBU:s sammanfattning och slutsatser Inledning Drygt en miljon

Läs mer

hur gör vi när barnen blir sjuka?

hur gör vi när barnen blir sjuka? hur gör vi när barnen blir sjuka? Råd till föräldrar med barn i förskolan Denna broschyr riktar sig till föräldrar med barn i förskolan, den är tänkt som en hjälp på vägen när barnen blir sjuka. För informationen

Läs mer

Farmakologisk behandling av kroniskt obstruktiv lungsjukdom KOL

Farmakologisk behandling av kroniskt obstruktiv lungsjukdom KOL Farmakologisk behandling av kroniskt obstruktiv lungsjukdom KOL Ny rekommendation Farmakologisk behandling av kroniskt obstruktiv lungsjukdom KOL diskuterades vid ett expertgruppsmöte som anordnades av

Läs mer

LÄTTFIXAT! För dig som gillar att fixa själv

LÄTTFIXAT! För dig som gillar att fixa själv LÄTTFIXAT! För dig som gillar att fixa själv Många av åtgärderna som beskrivs i broschyren är frivilliga. Du är alltid välkommen att göra en felanmälan vid problem. Felanmälan kan du göra via hemsidan

Läs mer

Att ta vara på sig själv är den bästa astmavården

Att ta vara på sig själv är den bästa astmavården EN GUIDE FÖR ASTMATIKER Att ta vara på sig själv är den bästa astmavården Tarja Mäntylä, 51 Andningsförbundets syfte är att främja andningshälsa och ett gott liv för den andningssjuka. Flickan, vars ögon

Läs mer

Hur gör vi när barnen blir sjuka?

Hur gör vi när barnen blir sjuka? Hur gör vi när barnen blir sjuka? Råd till föräldrar med barn i förskolan Barnhälsovården i samarbete med Smittskydd Halland Innehåll Till dig som har ditt barn i förskola 2 Allmänt 3-4 Kontaktuppgifter

Läs mer

Vad händer vid alfa-1-antitrypsinbrist?

Vad händer vid alfa-1-antitrypsinbrist? Vad händer vid alfa-1-antitrypsinbrist? Talecris Biotherapeutics GmbH Lyoner Strasse 15 D-60528 Frankfurt am Main Tyskland www.talecris.eu www.alpha-1-info.com PRO088EU0510 Att leva med alfa-1-antitrypsinbrist

Läs mer

Apotekets råd om. Munnen blåsor och sår

Apotekets råd om. Munnen blåsor och sår Apotekets råd om Munnen blåsor och sår Blåsor och sår i och runt munnen kan vara väldigt besvärande, men är för det mesta helt ofarliga. Såren går över av sig själv på någon vecka utan behandling. Orsaken

Läs mer

Några råd till dig som får mat genom. Nutricias PEG Flocare

Några råd till dig som får mat genom. Nutricias PEG Flocare Några råd till dig som får mat genom Nutricias PEG Flocare Några råd till dig som får mat genom Nutricias PEG Flocare Vid olika typer av sjukdomar där man har svårt att svälja vanlig mat kan det bli aktuellt

Läs mer

Medicinering av barn vid OCD

Medicinering av barn vid OCD Texten är fritt översatt från http://www.ocfoundation.org/what-is-ocd.html Medicinering av barn vid OCD När ska man överväga att medicinera barn med OCD? Medicinering ska bara övervägas när barnet upplever

Läs mer

Bruksanvisning Flash-m. Bakom-örat-hörapparat

Bruksanvisning Flash-m. Bakom-örat-hörapparat Bruksanvisning Flash-m Bakom-örat-hörapparat 2 Hörapparat, ear-set och tillbehör som visas i denna bruksanvisning kan se annorlunda ut än de du har. Widex förbehåller sig rätten att göra de ändringar som

Läs mer

Modell R6 Bruksanvisning

Modell R6 Bruksanvisning PULSE D I A /min mmhg SYS mmhg SET MEM HEM-6000-E_sv.fm Page 1 Monday, February 28, 2005 3:05 PM Blodtrycksmätare för handleden Modell R6 Bruksanvisning SV HEM-6000-E_sv.fm Page 2 Monday, February 28,

Läs mer

Bruksanvisning mind TM 330. m3-x Allt-i-örat hörapparat

Bruksanvisning mind TM 330. m3-x Allt-i-örat hörapparat Bruksanvisning mind TM 330 m3-x Allt-i-örat hörapparat Hörapparat och tillbehör som visas i denna bruksanvisning kan se annorlunda ut än de du har. Widex förbehåller sig rätten att göra de ändringar som

Läs mer

Svenska riktlinjer för första hjälpen

Svenska riktlinjer för första hjälpen Svenska riktlinjer för första hjälpen Version: 1.0 Fastställda: 2013-02-22 Redaktörer: Lars Adamsson, Andreas Claesson, Johan Skogmalm et al. I Svenska Första hjälpen-rådet ingår: Innehåll 1. INLEDNING...

Läs mer

Bra att veta om diabetes. För dig som vill ha kontroll på ditt blodsocker.

Bra att veta om diabetes. För dig som vill ha kontroll på ditt blodsocker. Bra att veta om diabetes För dig som vill ha kontroll på ditt blodsocker. 1 Innehåll Inledning... 3 Vad är diabetes?... 4 Olika typer av diabetes... 5 Midjemåttet och typ 2-diabetes... 8 Högt blodtryck,

Läs mer

Flaskmatning - så funkar det

Flaskmatning - så funkar det Flaskmatning - så funkar det En broschyr för dig som vill flaskmata din bäbis Flaskmatning - så funkar det! Petra Jankov Picha Ett annat förlag 2012 Omslagsfoto: Ola Gäverth Texterna är faktagranskade

Läs mer

Vilka vanligare biverkningar har medicinen?... 31 Annan viktig information... 31 Vincristin... 31 Beskrivning... 31

Vilka vanligare biverkningar har medicinen?... 31 Annan viktig information... 31 Vincristin... 31 Beskrivning... 31 Behandling av Akut lymfatisk leukemi... 5 Vad är akut lymfatisk leukemi?... 5 Hur uppkommer akut lymfatisk leukemi?... 6 Vilka riskgrupper finns i ALL2008?... 7 Den första riskindelningen... 7 Preliminär

Läs mer

Till dig som skall genomgå en omvinklingsoperation (HTO) på lasarettet i Motala

Till dig som skall genomgå en omvinklingsoperation (HTO) på lasarettet i Motala Till dig som skall genomgå en omvinklingsoperation (HTO) på lasarettet i Motala Tag med Dig broschyren till inskrivningsbesöket och till vårdavdelningen inför Din operation Inskrivningsdag: Klockslag:

Läs mer