Sammanträdesprotokoll. Ärendeförteckning. Miljönämnden Sid nr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanträdesprotokoll. Ärendeförteckning. Miljönämnden Sid nr"

Transkript

1 Miljönämnden Ärendeförteckning Sid nr 20 Justering Yttrande över ansökan om ändring av antalet tävlings- och träningsdagar vid Sundsvall Raceway, Tösta 5: Politisk rekryteringsgrupp för tillsättande av ny miljödirektör.5 23 Mål och åtgärder för 2009 avseende jämställdhet och diskriminering Utgår Utgår Delegationsbeslut Meddelanden Information Övriga frågor...16

2 Miljönämnden Tid Plats Kl Fullmäktigesalen, Stadshuset Beslutande Sverker Ottosson (MP) ordförande Jan-Olov Lampinen (S) vice ordförande Lena Sjölén (S) tjänstgörande ersättare Laila Ågren (S) tjänstgörande ersättare Erik-Olof Sundkvist (V) tjänstgörande ersättare Maria Algotsson (MP) Tomas Östman (M) Margareta Engström (M) Lena Almén (FP) Kjell Bergqvist (C) Jäv 21 Elisabeth Walfridsson (KD) Jörgen Unander (C) tjänstgörande ersättare 21 Ersättare Linda Bogstag (S) Jan-Olof Tedebrand (MP) Övriga Stig Johansson miljödirektör Gisela Arnell sekreterare Lena Ericsson bitr miljöchef Per Hansson miljöinspektör Amer praktikant Protokollet omfattar Justeras Sverker Ottosson Ordförande Gisela Arnell Sekreterare Maria Algotsson Justerare Tillkännagivande av justering av detta protokoll har anslagits på kommunens anslagstavla betygar Gisela Arnell.

3 Miljönämnden Justering Att jämte ordföranden Sverker Ottosson justeras dagens protokoll utses Maria Algotsson.

4 Miljönämnden Dnr , Tösta 5:2 21 Yttrande över ansökan om ändring av antalet tävlings- och träningsdagar vid Sundsvall Raceway, Tösta 5:2 Beslut Nämnden beslutar att till länsstyrelsen framföra följande synpunkter på ansökan: en utökning av antalet tävlingsdagar för dragracing till två ggr tre dagar tillstyrks under förutsättning att SHRA färdigställer planerad bullervall och skärm inom en rimlig tidsperiod, förslagsvis till sommaren 2010 antalet träningsdagar för dragracing bör inte utökas utöver de två träningsdagar man har tillstånd till i idag. Övriga fyra dagar med planerad verksamhet med registrerade fordon bör kunna omfattas av den anmälan som redan gjorts till miljönämnden och där miljönämnden redan fastställt riktvärden för buller. Bakgrund Länsstyrelsen har översänt en remiss till miljönämnden med en ansökan från SHRA Sundsvall om ändring av antalet tävlings- och träningsdagar för dragracing vid Sundsvall raceway (f.d Sättna flygfält). Försvarets flygfält i Sättna köptes 2001 av SHRA. Avsikten var att man ville använda banan för motortävlingar. Idag har man tillstånd från miljöprövningsdelegationen för dragracing under två tävlingar, helger lördag till söndag, samt två träningstillfällen dagtid per säsong. SHRA söker för en utökad verksamhet med två tävlingar fredag till söndag samt sex träningsdagar. Beslutsunderlag * Miljökontorets skrivelse och förslag till beslut * Arbetsutskottets beslut , 15.

5 Miljönämnden Jäv Kjell Bergkvist (c) anmäler jäv och deltar inte i ärendets handläggning.

6 Miljönämnden Dnr Politisk rekryteringsgrupp för tillsättande av ny miljödirektör Beslut Nämnden beslutar att utse arbetsutskottet till politisk rekryteringsgrupp för tillsättande av ny miljödirektör. Bakgrund Stig Johanssons förordnande som miljödirektör utgår och en ny miljödirektör ska under innevarande år rekryteras. I rekryteringsarbetet för tillsättandet av efterträdare ska bland annat en politisk rekryteringsgrupp utses. En rekryteringsgrupp bör inte vara stor, men samtidigt ha demokratisk förankring i nämnden. Förslaget är att arbetsutskottet utses till politisk rekryteringsgrupp, som inom sig fördelar de arbetsuppgifter som tillkommer med uppdraget. Rekryteringsgruppen informerar nämndens ledamöter löpande om hur arbetet framskrider. Proposition och överläggning Kjell Bergkvist (c) yrkar på bordläggning av ärendet tills nästa nämndsmöte. Tomas Östman (m) och Jan-Olof Lampinen (s) bifaller arbetsutskottets förslag. Lena Almén (fp) yrkar på avslag på arbetsutskottets förslag och vill att en ny grupp på 5 personer utses med jämn könsfördelning. Sedan överläggningen avslutats ställer ordförande proposition. Först ställer ordförande frågan om ärendet skall avgöras idag eller inte och finner att miljönämnden skall avgöra frågan idag. Därefter ställer ordförande arbetsutskottets förslag mot Lena Alméns (fp) avslagsyrkande mot varandra och finner att miljönämndens beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

7 Miljönämnden Beslutsunderlag * Sverker Ottossons skrivelse och förslag till beslut * Arbetsutskottets beslut , 16. Reservation Lena Almén (fp) och Elisabeth Walfridsson (kd) reserverar sig mot beslutet.

8 Miljönämnden Dnr Mål och åtgärder för 2009 avseende jämställdhet och diskriminering Beslut Nämnden beslutar att ställa sig bakom förslag till mål och åtgärder. Bakgrund Kommunstyrelsen uppdrog i beslut , 357, till varje nämnd att i verksamhetsplanen för 2009 formulera och två åtgärder avseende jämställdhet och diskriminering. På arbetsutskottets möte diskuterades uppdraget och vad det innebär för miljönämnden. Kontoret fick i uppgift att formulera ett diskussionsunderlag. Beslutsunderlag * Miljökontorets skrivelse

9 Miljönämnden Utgår Ärendet utgår. Fastighetsägaren har inkommit med begärda handlingar.

10 Miljönämnden Utgår Ärendet utgår. Fastighetsägaren har inkommit med begärda handlingar.

11 Miljönämnden Delegationsbeslut Beslut Nämnden beslutar att lägga delegationsbesluten till handlingarna. Blandat Anmälan om misstanke om brott mot bestämmelse i miljöbalken, Sundsvalls Hamn AB, Korsta 8:1 - Yttrande till länsstyrelsen över överklagat beslut om tillsynsavgift, Sjökortet 1 - Beslut med anledning av anmälan om sanering av PCB i fogmassor på fastigheten Högom 3:178 samt beslut om avgift - Upphävande av beslut om avgift, Plikthuggaren 6 - Yttrande över förprövningsansökan, lst dnr , Solum 2:5 - Yttrande, lst nr , Inspektoren 13 - Anmälan om användning av avfall för anläggningsändamål på fastigheten Skönsmon 1:110 - Önskemål om kompletteringar av ansökningshandlingar för Norddepot AB i Vindskärsvarv, Sundsvall, Skönsmon 2:1 - Yttrande över ansökan om ändrat villkor gällande fosfor under en försöksperiod, för Essviks avloppsreningsverk; Sundsvalls kommun, Rävsund 1:49 - Beträffande saneringskontroll i samband med nedläggning av drivmedelsanläggning samt beslut om avgift, Vävstolen 2

12 Miljönämnden Bemötande av inlämnande av synpunkter samt beslut om åtgärder, åsen 2:7 - Avslutande av ärende, Spaden 2 - Utfärdande av 4 st Ship sanitation control exemption certificate Yttrande över ansökan om bidrag till åtgärder mot radon i inomhusluft, Skedvid 4:13 Skallböle 1:77 Yttrande enligt ordningslagen Barista Jops Källarkrogen NGB Norrlands Gubbens bär Norrlandskällaren Oscar Matsal o Bar Restaurang Victoria Stekhuset Hörnan Sundsvall Energi AB Sundsvalls Sportfiskeklubb Uteservering Uteservering Uteservering Försäljning av bär m m Uteservering Uteservering Uteservering Uteservering Tält m musikunderhållning Selångermetet Beslut om avgift för tillsyn enligt miljöbalken Aramis 3 Brf Alliero Bällsta 18.3 A-C & J Persson Hammal 14:1 L-E Larsson Högom 3:178 Landic VI Sundsvall AB Nacksta 6:30 Sundsvall Energi AB Plikthuggaren 6 Hjertmans Fastigheter AB Rasåsen 1:56 Töfab AB Sjukhuset 1 Landstinget Västernorrland Sköle 1:119 Matfors Åker AB Skönsmon 1:110 Sundsvalls kommun Skönsmon 2:1 Norddepot AB Öråker 6:1 N Hådén Tillstånd att installera värmepump Hammal 14:1 Öråker 6:1 L-E Larsson N Hådén Yttrande över förhandsförfrågan om bygglovbygganmälan Nacksta 6:59 G Burström

13 Miljönämnden Njurunda-Bölen 2:5 A och M Roos Yttrande över ansökan om bygglov/bygganmälan Alnö-Bölen 1:80 Sundsvalls kommun Båräng 5:6 J Dalén Hamn 1:129 G Eriksson Juni 6:28 H Olson Vattjom 1:76 E T LarssoN Älva 2:5 A Lindstedt Yttrande över ansökan om serveringstillstånd Hälsan 6 Restaurang Innergården 1891 Yttrande över ansökan om tillfälligt serveringstillstånd Gärde 1:57 MH Camp, Nordichallen Sidsjö 2:41 Sidsjö Hotell & Konferens Godkännande av tillfällig livsmedelsanläggning Gärde 1:57 Nordichallen Villkorat godkännande av livsmedelsanläggning Bingen 1 Sussis Matverkstad Neptunus 6 First Hotell Strand Förlängning av villkorat godkännande Norrliden 2 Godkännande av livsmedelsanläggning Alnö-Usland 2:4 Cupido 1 Hälsan 6 Ljusta 3:11 Penningen 7 Sidsjö2:41 Öde 1:9 ICA Nära Norrliden Ankarsviks skola Restaurang Canton Restaurang Innergården Profital Restaurang Edelweiss Saras Skafferi ICA Supermarket Alnö Beslut om registrering av livsmedelsanläggning Jupiter 6 Sjögatan livs Minerva 6 Shu Asien Livsmedel Vasa 1 Mat Oriental Handel i Sundsvall HB

14 Miljönämnden Tillstånd för enskild avloppsanordning Älva 2:5 Österdälje 1:41 A Lindstedt J E Mattsson

15 Miljönämnden Meddelanden Beslut Nämnden beslutar att lägga meddelandena till handlingarna. 1. Protokoll från Svea Hovrätt: - Ansökan om tillstånd till utökad verksamhet, Stockvik 4:1 2. Sundsvalls kommun, kommunrevisionen: - Revisionsrapport - Granskningsredogörelse 3. Länsstyrelsens beslut: - Fastställande av skyddsområde och skyddsföreskrifter för Nolby vattentäkt, Sundsvalls kommun - Fastställande av slutligt villkor för utsläpp av olja till vatten vid Neste LPG AB, fastigheten Korsta 8:11, Sundsvalls kommun 4. Polisens tillståndsbevis enligt ordningsstadgan. 1 st har utfärdats.

16 Miljönämnden Information Beslut Nämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna. Stig Johansson informerar om - kustvattenplan - rekrytering av vikarierande livsmedelsinspektör - VA-frågan på Alnö - riktlinjer för enskilda avlopp Per Hansson informerar om luftkvaliten i Sundsvall I juni gör miljönämnden studiebesök till Skrängstasjön och Mingen. Den april i Sundsvalls är det ett Biogasseminarium i Sundsvall. Från miljönämnden deltar Margareta Engström och Erik-Olof Sundkvist.

17 Miljönämnden Övriga frågor Inga övriga frågor ställdes.