ReadyNAS för Home RAIDiator 5.3

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ReadyNAS för Home RAIDiator 5.3"

Transkript

1 ReadyNAS för Home RAIDiator 5.3 Användarhandbok Modeller: Duo v2 NV+ v2 350 East Plumeria Drive San Jose, CA USA November

2 2011 NETGEAR, Inc. Med ensamrätt. Ingen del av denna publikation får reproduceras, överföras, transkriberas, lagras i ett sökbart lagringssystem eller översättas till något språk, i någon form eller på något sätt, utan skriftligt tillstånd från NETGEAR, Inc. Teknisk support Tack för att du väljer NETGEAR. Om du vill registrera produkten, hämta de senaste produktuppdateringarna eller få onlinesupport kan du besöka oss på Telefon (endast USA och Kanada): NETGEAR Telefon (övriga länder): Se kortet med supportinformation. Varumärken NETGEAR, NETGEAR-logotypen och Connect with Innovation är varumärken och/eller registrerade varumärken som tillhör NETGEAR, Inc. och/eller dess dotterbolag i USA och/eller andra länder. Informationen kan komma att ändras utan föregående meddelande NETGEAR, Inc. Med ensamrätt. Villkor Eftersom vi är angelägna om att förbättra intern design, driftsfunktioner och/eller tillförlitlighet, förbehåller vi på NETGEAR oss rätten att förändra de produkter som beskrivs i det här dokumentet utan föregående meddelande. NETGEAR antar ingen skadeståndsskyldighet för händelser som kan inträffa på grund av användningen av produkten eller de kretsutformningar som beskrivs här. 2

3 Innehåll Kapitel 1 Komma igång Snabbstartshandbok Ytterligare dokumentation Disklösa enheter RAIDar Installationsguide Registrera ditt system Kapitel 2 Diskkonfiguration Grundläggande begrepp inom diskkonfiguration RAID Volymer X-RAID Flex-RAID Hantera diskkonfiguraration Expandera en volym Ändra RAID-läge Kapitel 3 Resurser Grundläggande begrepp för resurser Dataorganisation Fildelningsprotokoll Åtkomstbehörighet Fil- och mappnamn Skapa resurser Hantera resurser Se resurser Justera åtkomst till resurser Skapa en mapp Ta bort en mapp Ta bort en resurs Fjärråtkomst till resurser Åtkomst till resurser genom användning av en Windows-enhet Åtkomst till resurser om du använder en Mac OS X-enhet Åtkomst till resurser för dig som använder Mac OS Åtkomst till resurser för dig som använder en Linux eller Unix-enhet Åtkomst till resurser genom att använda ReadyNAS Remote Innehåll 3

4 Kapitel 4 Användarkonton Grundläggande användarbegrepp Användarkonton Skapa användarkonton Redigera användarkonton Radera användarkonton Kapitel 5 Systeminställningar Systemkonfiguration Klocka Varningar Språk Administratörslösenord Stänga av systemet Nätverksinställningar Ethernet DNS Värdnamn och arbetsgrupp Tilläggsprogram Hantera tilläggsprogram Hitta och installera tilläggsprogram med användning av infopanelen Installera fristående tilläggsprogram USB-lagringsenheter Kapitel 6 Övervakning och underhåll Övervakning Systemhälsa Systemloggar Underhåll Fast programvara Timer för ström UPS

5 Kapitel 7 Säkerhetskopiering och återskapning Grundläggande begrepp inom säkerhetskopiering Säkerhetskopiera data som har lagrats i ReadyNAS-systemet Återskapa data till ditt ReadyNAS-system Säkerhetskopierade data som lagras på en nätverksansluten enhet Återskapa data till en nätverksansluten enhet Hantera säkerhetskopieringsjobb Ändra ett säkerhetskopieringsjobb Ta bort säkerhetskopieringsjobb Manuell start av säkerhetskopieringsjobb Se en säkerhetskopieringslogg Konfigurera knappen Backup (Säkerhetskopiera) Time Machine Bilaga A Meddelande om överrensstämmelse Sakregister 5

6 1. Komma igång 1 Denna NETGEAR ReadyNAS för Home RAIDiator 5.3 Användarhandbok beskriver hur du konfigurerar och hanterar ReadyNAS-systemet. Ditt ReadyNAS -lagringssystem baseras på följande programvara: RAIDar. Använd detta konfigurationsverktyg för att hitta ReadyNAS-systemet i ditt lokala nätverk och starta Dashboard (infopanelen). Dashboard (infopanelen). Använd detta webbaserade gränssnitt för att konfigurera och hantera ReadyNAS-systemet. Det här kapitlet innehåller följande avsnitt: Snabbstartshandbok Ytterligare dokumentation Disklösa enheter RAIDar Installationsguide Registrera ditt system 6

7 Snabbstartshandbok Denna handbok ger dig begreppsmässig information om lagringssystem, detaljerade instruktioner om användning av ditt system och NETGEAR:s rekommendationer om konfigurering, hantering och säkerhetskopiering av ditt system. NETGEAR rekommenderar att du läser denna handbok för att få ut det bästa av lagringssystemet. Om du snabbt vill komma igång med systemet, går du igenom nedanstående avsnitt i angiven ordningsföljd: 1. RAIDar på sidan 8. Du använder RAIDar för att upptäcka ditt lagringssystem i ditt nätverk. 2. Installationsguide på sidan 12. Denna guide tar dig genom den första inställningen av ditt system via några få enkla fönster. 3. Skapa resurser på sidan 32. Resurser liknar mappar eller kataloger och är det sätt som du organiserar de data som du lagrar i ReadyNAS-systemet. 4. Skapa användarkonton på sidan 47. Du skapar ett användarkonto för varje person som du vill ska ha åtkomst till ReadyNAS-systemet. 5. Grundläggande begrepp inom säkerhetskopiering på sidan 77. Du kan säkerhetskopiera alla data som du lagrar i ReadyNAS-systemet och du kan använda ditt ReadyNAS-system för att säkerhetskopiera data som du lagrar på andra enheter. Ytterligare dokumentation NETGEAR har en ReadyNASwebbplats för -produkter. Besök där du hittar recensioner, självstudiekurser, jämförelsediagram, programvaruuppdateringar, dokumentation, ett aktivt användarforum och mycket mer. Mer information om systemets hårdvara, se, som finns på Maskinvaruhandbok för NETGEAR ReadyNAS Duo v2 och NV+ v2 Disklösa enheter Om du har ett disklöst ReadyNAS lagringssystem måste du först installera och formatera åtminstone en disk innan du kan använda RAIDar eller Dashboard. Mer information finns i Maskinvaruhandbok för NETGEAR ReadyNAS Duo v2 och NV+ v2. För att få teknisk support från NETGEAR måste du använda diskar som finns i listan med kompatibel maskinvara i ditt ReadyNAS-system. Listan finns på Komma igång 7

8 RAIDar RAIDar är en programvara som du använder för att upptäcka ReadyNAS-lagringssystem i ditt nätverk. RAIDar inkluderas i resurs-cd som levererades med din enhet. Versioner för Windows-, Mac- och Linux-operativsystemen ingår. Finns även på RAIDar visar ett flertal ikoner för att hjälpa dig att avgöra systemets status, som visas i följande figur Figur 1. RAIDar-ikoner 1. Övergripande status 2. Volymstatus 3. Diskstatus 4. UPS-status 5. Fläktstatus 6. Temperatur Följande tabell beskriver varje LED-ikon. Tabell 1. Beskrivningar av RAIDar LED-ikoner LED-ikon Beskrivning Ingen disk eller enhet är ansluten. Enheten fungerar normalt. Enheten är skadad eller behöver ses över. Det här är en reservdisk i standby-läge. Om en disk skadas tar den här disken över automatiskt. (Blinkande) Denna disk håller på att omsynkroniseras. Komma igång 8

9 Tabell 1. Beskrivningar av RAIDar LED-ikoner (Fortsättning) LED-ikon Beskrivning Du kan använda följande knappar för att lära dig mer om ReadyNAS-systemet eller systemen på ditt nätverk: Setup (Installation). Startar Dashboard (infopanelen) för det markerade systemet. Browse (Bläddra). Visar tillgängliga resurser i det markerade systemet. Den här funktionen kan bara användas på Windows. Rescan (Sök igen). Uppdaterar listan över ReadyNAS-system i nätverket och uppdaterar status på varje system som upptäcks. Locate (Hitta). Gör att LED-ikonerna i det i det markerade systemet blinkar. Detta är användbart om du har flera ReadyNAS-lagringssystem och du behöver veta vilken RAIDar-post som hör till vilket fysiskt system. About (Om). Visar RAIDar-information. Help (Hjälp). Visar hjälpfönstren. Exit (Avsluta). Stänger RAIDar. Volymen är i räddningsläge. Räddningsläge aktiveras när volymen stöter på flera diskfel och kan vara död. Dock hindrade ReadyNAS-lagringssystemet att volymen markerades som död för det fall att någon av misstag tog bort fel disk när systemet var i funktion. Om fel disk har dragits ut stänger du av ReadyNAS-enheten omedelbart, ansluter disken och sätter på ReadyNAS-enheten. Obs! Om du återansluter disken medan systemet fungerar kommer disken att markeras som en ny disk och alla data på den disken kommer att försvinna under initieringsprocessen. En tidskrävande bakgrundsuppgift, t.ex. en systemuppdatering, pågår. Upptäcka ReadyNAS-systemet och starta Dashboard (infopanelen): 1. Installera lämplig version av RAIDar på en dator som är ansluten till samma lokala nätverk (LAN) som ditt ReadyNAS-lagringssystem. 2. Om du använder Windows XP före SP2, avaktiverar du internetanslutningens brandvägg. Komma igång 9

10 3. Starta RAIDar-verktyget. RAIDar visar ett fönster med en lista över ReadyNAS-system i ditt nätverk och ger dig uppgifter om status för vart och ett av systemen som upptäcks. IP-konfigureringen är som standard inställd på DHCP vilket är hur hemroutern tilldelar IP-adresser som standard. Om du inte använder DHCP på din router eller om den inte fungerar korrekt kan inte ditt lagringssystem få en IP-adress. I så fall använder ditt system Om det inträffar ansluter du ditt lagringssystem direkt till din dator. Om du vill upprätta anslutningen följer du anvisningarna för operativsystemet och tilldelar en statisk IP-adress för din dator i subnätet Om ingen ReadyNAS-enhet kan identifieras kontrollerar du följande och klickar på Rescan (Sök igen). Kontrollera att ReadyNAS-enheten är på och att den är ansluten till nätverket. Kontrollera att den dator som du använder som klient för att köra RAIDar finns i samma subnät som ReadyNAS-enheten. Om du kör RAIDar i Windows XP före SP2, avaktiverar du internetanslutningens brandvägg. Komma igång 10

11 4. Markera ditt ReadyNAS-system och klicka på knappen Setup (Konfigurera). RAIDar öppnar din standardwebbläsare och uppmanar dig att logga in på ditt lagringssystem. 5. Logga in på enheten med standardinloggningsuppgifter. Standardanvändarnamn. admin Standardlösenord. password (lösenord) Både användarnamnet och lösenordet är skiftlägesberoende. Första gången du ansluter till ditt ReadyNAS-system kommer en inställningsguide att visa dig den inledande konfigurationen. Guiden visar också första gången du loggade in i ditt system efter att du har startat om med fabriksinställningarna. För mer information om start med fabriksinställningarna, se Maskinvaruhandbok för NETGEAR ReadyNAS Duo v2 och NV+ v2. När du loggar in på din enhet vid andra tillfällen, visas Dashboard (infopanelen). Komma igång 11

12 Installationsguide När du startar Dashboard (infopanelen) för första gången, visas en installationsguide som vägleder dig genom installationsprocessen. Figur 2. Installationsguidens välkomstfönster Guiden vägleder dig steg för steg genom konfigureringsprocessen och den hjälper dig att snabbt integrera ditt ReadyNAS-lagringssystem med ditt nätverk. För att välja ett annat språk för installationsguiden klickar du på listrutan med språk i det högra övre hörnet. Följ guidens uppmaningar för att konfigurera följande inställningar: Tid och datum. Mer information finns i Klocka på sidan 52. Varna kontakt. Mer information finns i Kontakter för e-postaviseringar på sidan 54. Värdnamn och arbetsgrupp. Mer information finns i Värdnamn och arbetsgrupp. på sidan 64. Administratörens lösenord och säkerhetsfråga och svar för att återfå lösenordet. Mer information finns i Administratörslösenord på sidan 57. Produktregistrering. Mer information finns i Disklösa enheter på sidan 7. Komma igång 12

13 När du är klar med guiden visas Dashboard (infopanelen). Följande figur visar Dashboard (infopanelens) startsida. Figur 3. Dashboard (infopanelens) startsida. Klicka på knappen Configure (Konfigurera) för att komma till sidorna där du kan konfigurera, hantera och övervaka ditt ReadyNAS-lagringssystem. Komma igång 13

14 När du klickar på knappen Configure (Konfigurera), visas resursskärmen. 1 2 Figur 4. Resursskärm för ReadyNAS Dashboard (infopanelen) 1. Navigeringsfält 2. Knappen Dashboard (Infopanel) 3. Statusfältet Navigeringsfältet högst upp på skärmen hjälper dig att navigera genom Dashboard (Infopanel). Om du vill återvända till infopanelens startsida, klickar du på knappen Dashboard (Infopanel). Statusfältet längst ner på skärmen ger dig en snabb överblick av ditt systems status och åtkomst till följande information: Datum och tid. Volymer Fläkt Temperatur UPS För musen över en status LED-ikon för att visa information om enheten eller klicka på en LED-ikon eller datum och tid för att visa tillhörande infopanels sida. 3 Komma igång 14

15 Registrera ditt system Du måste vara registrerad innan du kan använda NETGEAR:s telefonsupporttjänst. Om du inte registrerade ditt ReadyNAS-system i samband med installationsprocessen kan du registrera det via infopanelen eller genom att gå in direkt på NETGEAR:s produktregistreringssida. Registrera ditt system via infopanelen: 1. Klicka på Configure > System > Hardware (Konfigurera > System > Maskinvara). Maskinvarans fönster visas. 2. Klicka på knappen Register (Registrera). Din webbläsare visar en registreringssida som listar information om ditt ReadyNAS-system. 3. Ange en giltig e-postadress i fältet för e-postadress och klicka på knappen >. 4. Följ instruktionerna. Ditt system är registrerat. Komma igång 15

16 För att registrera ditt system via NETGEAR:s webbsida för produktregistrering: 1. Leta reda på serienumret som står på en etikett på din produkt. 2. Använd webbläsaren och besök Webbsidan för produktregistrering visas. Om du aldrig har registrerat en NETGEAR-produkt, klickar du på knappen Continue (Fortsätt). Om du har registrerat en NETGEAR-produkt tidigare, anger du din e-postadress och lösenord och klickar på knappen Login (Logga in). 3. Följ instruktionerna. Ditt system är registrerat. Komma igång 16

17 2. Diskkonfiguration 2 Detta kapitel beskriver hur du konfigurerar diskarna i ReadyNAS-lagringssystemet. Det innehåller följande avsnitt: Grundläggande begrepp inom diskkonfiguration Hantera diskkonfiguraration 17

18 Grundläggande begrepp inom diskkonfiguration För att få ut det bästa av ditt ReadyNAS-lagringssystem är det användbart att förstå vissa begrepp inom diskkonfiguration. Att förstå dessa begrepp är det första steget för att kunna fatta bra beslut om hur du ska konfigurera, hantera och använda ReadyNAS-lagringssystemet. Du kan konfigurera lagringssystemets hårddiskar på flera olika sätt. Det vanligaste sättet att konfigurera diskarna är att använda en av många RAID-tekniker. RAID RAID är en akronym för Redundant Array of Independent Disks (feltolerant uppsättning av oberoende hårddiskar). RAID är en lagringsteknik som balanserar dataskydd, systemprestanda och lagringsutrymme genom att beräkna hur lagringssystemet distribuerar data. Många olika sätt för distribuering av data har standardiserats i flera RAID-nivåer. Varje RAID-nivå erbjuder en trade-off av dataskydd, systemprestanda och lagringsutrymme. En RAID-nivå kan till exempel förbättra dataskyddet men minska lagringsutrymmet. En annan RAID-nivå kan öka lagringsutrymmet men samtidigt försämra systemets prestanda. Ditt ReadyNAS-lagringsystem kan användas med X-RAID2 TM, en egen enkel volym RAID-arkitektur som är lätt att hantera och Flex-RAID som möjliggör formatering av dina diskar på en mängd RAID-nivåer som är fabriksstandard. Volymer I generell mening är volymer datalagringsenheter. Din dator behandlar en intern hårddisk som en volym. Den behandlar också en bärbar USB-enhet som en volym. Volymer kan vara antingen fysiska eller logiska. Vanligtvis syftar begreppet fysisk volym på en hårddisk. När begreppet används i denna mening kan ett lagringssystem med två enhetsfack ha upp till två fysiska volymer (hårddiskenheter), ett lagringssystem med fyra enhetsfack kan ha upp till fyra fysiska volymer och ett lagringssystem med sex enhetsfack kan ha upp till sex fysiska volymer. Begreppet logisk volym syftar på sättet på vilket du delar ditt lagringssystem, till exempel: Varje logisk volym kan motsvara en hårddiskenhet. En logisk volym kan bestå av mer än en hårddiskenhet. I denna handbok syftar begreppet volym på en logisk volym medan begreppen hårddiskenhet och disk syftar på fysiska volymer. Diskkonfiguration 18

19 X-RAID2 X-RAID2 är en RAID-teknik som expanderar automatiskt och som endast är tillgänglig på ReadyNAS system. Med X-RAID2 behöver du inte känna till en massa detaljer om RAID för att hantera systemet. X-RAID2 gör det möjligt för dig att lägga till lagringsutrymme utan att formatera om dina diskar eller flytta data till en annan plats. Eftersom expansionen sker online kan du fortsätta att använda ditt ReadyNAS-system medan den underliggande volymens kapacitet ökar. Eftersom X-RAID2 använder en arkitektur som bygger på enkel volym kommer ditt lagringssystem endast att ha en volym som är gjord för alla installerade hårddiskenheter om du konfigurerar din hårddiskenhet för användning av X-RAID2. X-RAID2:s arkitektur som bygger på enkel volym har två viktiga fördelar: Enkel systemhantering Automatisk expansion Om du har typisk RAID-formatering och vill lägga till diskar eller ersätta dem med andra diskar som har större lagringsutrymme måste du säkerhetskopiera all data till ett annat system, lägga till en ny disk, formatera om RAID-volymen och återställa data på den nya RAID-volymen. Med X-RAID2 behöver du inte göra några av dessa administrativa uppgifter. Med X-RAID 2 kommer din volym att expandera automatiskt för att passa in ytterligare diskar eller diskar med större kapacitet när du byter ut diskar med mindre kapacitet. Med X-RAID2 kan du börja med en hårddisk, lägga till en andra disk för dataskydd och därefter lägga till ytterligare en disk för att få utökad kapacitet. X-RAID2 passar in de nya diskarna automatiskt. Du kan ersätta befintliga diskar med diskar som har större kapacitet och X-RAID2 passar in de nya diskarna automatiskt. X-RAID2 kräver åtminstone två hårddiskar för att skydda mot diskfel. Om du har ett X-RAID2-lagringssystem med en disk och vill skydda dig mot diskfel måste du lägga till en andra disk som är minst lika stor som den första. Du kan lägga till den under drift medan systemet är igång. X-RAID2 använder den första disken för att lagra data och den andra disken för att lagra lika information som gör det möjligt att återskapa data om en disk slutar fungera. Detta betyder att det användbara lagringsutrymmet är en disk om systemet har två diskar. I ett system med tre diskar är det lagringsbara utrymmet två diskar och i en volym med fyra diskar är det lagringsbara utrymmet tre diskar. Diskkonfiguration 19

20 Följande figurer visar hur X-RAID2 använder nya diskar Figur 5. X-RAID2 diskanvändning 1. Inledande lagringsutrymme 2. Dataskydd 3. Ytterligare lagringsutrymme Flex-RAID NETGEAR:s Flex-RAID-teknik gör det möjligt att välja bland ett flertal fabriksstandard RAID-nivåer: RAID 0. Detta är den enklaste RAID-nivån och den är oriktigt benämnd för den erbjuder dig inte redundans för att skydda dig från dataförlust om en disk upphör att fungera. RAID 0 distribuerar data bland ett flertal diskar vilket gör att den kan erbjuda bättre prestanda än diskar som inte använder RAID-formatering. Den totala kapaciteten i ditt lagringssystem är samma som kapaciteten hos alla dina diskenheter. RAID 1. Denna RAID-nivå ger full redundans för dina data, eftersom den fördubblar data bland ett flertal diskar. I RAID 1 lagras alltid exakt samma data på två eller flera diskar. RAID 1 skyddar dig från dataförlust om en disk upphör att fungera. RAID 1 kräver åtminstone två diskar och ett jämnt antal diskar. I ett system med två diskar är den totala lagringskapaciteten densamma som den minsta diskens kapacitet. RAID 5. Vid användning i ReadyNAS-lagringssystem med åtminstone fyra enhetsfack använder RAID 5 en disk för att skydda dig från dataförlust om en disk upphör att fungera. Den totala lagringskapaciteten i ditt lagringssystem är detsamma som kapaciteten i alla dina diskar minus kapaciteten i en disk. Flex-RAID gör också att du kan väljajbod-formatering av dina diskar. JBOD, som är en akronym för Just a Bunch Of Disks, syftar på en grupp hårddiskar som inte är konfigurerade för användning av RAID-teknik och som behandlas individuellt av en dator. JBOD erbjuder inte något dataskydd om en disk upphör att fungera. Dock väljer vissa att använda JBOD för att den maximerar lagringskapaciteten. Detta eftersom du inte måste använda något lagringsutrymme för dataskydd när du konfigurerar dina diskar som JBOD. Diskkonfiguration 20

21 Hantera diskkonfiguraration Du kan använda infopanelen för att hantera konfigurationen av hårddiskar som har installerats i ditt system. Expandera en volym Infopanelen hanterar automatiskt volumexpansion när du lägger till en disk till ditt ReadyNAS-lagringssystem. Denna expansion sker i bakgrunden medan du fortsätter att använda ReadyNAS-systemet. Processen med volymexpansion kan ta flera timmar. Om du konfigurerar e-postaviseringar för ditt system kommer du att få ett e-postmeddelande när expansionsprocessen är slutförd. För mer information om varningsmeddelanden, se Varningar på sidan 53. Expandera en X-RAID2-volym För att expandera din RAID2-volym lägger du till en disk i ditt ReadyNAS-lagringssystem. Volymen expanderas i bakgrunden medan du fortsätter att använda ditt lagringssystem. För mer information om hur du kan lägga till en disk till ditt system, se Maskinvaruhandbok för NETGEAR ReadyNAS Duo v2 och NV+ v2. Om du lägger till en andra disk kommer den nya disken att användas för dataskydd. Om du lägger till en tredje eller fjärde disk kommer den nya disken att användas för ytterligare lagringskapacitet. Mer information finns i X-RAID2 på sidan 19. Expandera Flex-RAID-volymer För att expandera din Flex-RAID-volym eller volymer, lägg till en disk till ditt ReadyNAS-lagringssystem. För mer information om hur du kan lägga till en disk till ditt system, se Maskinvaruhandbok för NETGEAR ReadyNAS Duo v2 och NV+ v2. Diskkonfiguration 21

22 Volymen expanderas i bakgrunden medan du fortsätter att använda ditt lagringssystem. Följande tabell visar hur expansionen hanteras av ReadyNAS-lagringssystemet. Tabell 2. Flex-RAID:s uppförande vid volymexpansion Flex-RAID-for mat i drift Antal diskar som för närvarande är installerade Antal diskar som läggs till Uppförande vid volymexpansion RAID 0 Någon Någon En annan RAID 0-volym skapas för varje ny disk. RAID En annan RAID 1-volym skapas som består av den nya disken. Denna volym har inte något dataskydd eftersom RAID 1 kräver två diskar per volym för att ge dataskydd. 2 2 En annan RAID 1-volym skapas. 3 1 Den nya disken läggs till på en befintlig andra volym och den volymen ändras från att inte ha en spegelsida (eftersom den endast hade en disk) till att ha en spegelsida. Detta betyder att den fjärde disken används för dataskydd, inte för lagringskapacitet. RAID Den nya disken läggs till den befintliga volymen. JBOD Någon Någon En ny JBOD-volym skapas för varje ny disk. Ändra RAID-läge Du kan ändra det RAID-läge som ditt ReadyNAS-lagringssystem använder. Om du har lagrat data i ditt system måste du först säkerhetskopiera all data till en annan lagringsenhet innan du byter RAID-läge, eftersom denna process raderar alla data. Processen innebär att ReadyNAS-lagringssystemet återställs till fabriksinställningarna och att RAIDar används för att konfigurera volymen under en 10-minuters fördröjning vid starten. Byte från Flex-RAID till X-RAID2 Du kan konfigurera om ditt ReadyNAS-system från Flex-RAID-läge till X-RAID2-läge. För att ändra från Flex-RAID till X-RAID2: 1. Om det finns lagrade data i ditt system bör du säkerhetskopiera dessa. Mer information finns i Säkerhetskopiera data som har lagrats i ReadyNAS-systemet på sidan Gör en återställning till fabriksinställningarna. VARNING! Inställning av ReadyNAS-systemet till dess fabriksinställningar innebär att alla data och konfigurationsinställningar raderas. Diskkonfiguration 22

23 Processen för att genomföra återställning till fabriksinställningar varierar beroende på lagringssystem. För mer information om hur du genomför en återställning till fabriksinställningar, se Maskinvaruhandbok för NETGEAR ReadyNAS Duo v2 och NV+ v2. Under tiden som fabriksinställningarna återställs har du 10 minuter på dig att välja en RAID-konfiguration. RAIDar-verktyget skickar en uppmaning om att klicka på knappen Setup (konfigurera) under den här 10-minutersperioden. 3. Starta RAIDar-verktyget, markera ditt lagringssystem och klicka på knappen Setup (Konfigurera). ReadyNAS-volymens konfigurationsskärm visas. Om du inte väljer ett läge inom 10 minuter kommer systemet att starta om i samma läge som det som användes tidigare. 4. Välj alternativknappen Expandable Volume (X-RAID2) (Expanderbar volym). 5. (Valfritt) Klicka på knappen More (Mer) för att lära dig mer om X-RAID2 eller Flex-RAID. Ett popup-fönster visas. Klicka på knappen OK för att stänga det. 6. Klicka på knappen Next (Nästa). Du uppmanas att bekräfta att du har skapat en volym. Diskkonfiguration 23

24 7. Klicka på knappen OK. Volymen formateras. Detta kan ta en stund beroende på storleken på din hårddiskenhet. 8. (Valfritt) Återställ eventuell säkerhetskopierad data till den omformaterade disken. Mer information finns i Återskapa data till ditt ReadyNAS-system på sidan 84. Ändra från X-RAID2 till Flex-RAID Du kan omkonfigurera ditt system från X-RAID2-läge (standardläge från fabrik) till Flex-RAID-läge. För att byta från X-RAID2 till Flex-RAID: 1. Om det finns lagrade data i ditt system bör du säkerhetskopiera dessa. Mer information finns i Säkerhetskopiera data som har lagrats i ReadyNAS-systemet på sidan Gör en återställning till fabriksinställningarna. VARNING! Inställning av ReadyNAS-systemet till dess fabriksinställningar innebär att alla data och konfigurationsinställningar raderas. Processen för att genomföra återställning till fabriksinställningar varierar beroende på lagringssystem. För mer information om hur du genomför en återställning till fabriksinställningar, se Maskinvaruhandbok för NETGEAR ReadyNAS Duo v2 och NV+ v2. Under tiden som fabriksinställningarna återställs har du 10 minuter på dig att välja en RAID-konfiguration. RAIDar-verktyget skickar en uppmaning om att klicka på knappen Setup (konfigurera) under den här 10-minutersperioden. Diskkonfiguration 24

25 3. Starta RAIDar-verktyget, markera ditt lagringssystem och klicka på knappen Setup (Konfigurera). ReadyNAS-volymens konfigurationsskärm visas. Om du inte väljer ett läge inom 10 minuter kommer systemet att starta om i samma läge som det som användes tidigare. 4. Välj alternativknappen Flexible Volume (Flex-RAID) (Flexibel volym). 5. (Valfritt) Klicka på knappen More (Mer) för att lära dig mer om X-RAID2 eller Flex-RAID. Ett popup-fönster visas. Klicka på knappen OK för att stänga det. 6. Från listrutan Välj önskad RAID-nivå väljer du en RAID-nivå eller ett JBOD-format. Diskkonfiguration 25

26 Om du väljer Auto kommer ditt ReadyNAS-system automatiskt att välja en RAID-nivå som grundas på antal diskar som är installerade i ditt system, enligt följande: Antal installerade diskar RAID-nivå som väljs automatiskt 1 RAID 0 2 RAID 1 3 RAID Klicka på knappen Next (Nästa). En dialogruta uppmanar dig att bekräfta kommandot skapa volym. 8. Klicka på knappen OK. Volymen formateras. Detta kan ta en stund beroende på storleken på din hårddiskenhet. 9. (Valfritt) Återställ eventuell säkerhetskopierad data till den omformaterade disken. Mer information finns i Återskapa data till ditt ReadyNAS-system på sidan 84. Ändra till ett annat Flex-RAID-format Flex-RAID erbjuder dig flera olika diskformat beroende på antal diskar som är installerade i ditt ReadyNAS-lagringssystem. Mer information finns i Flex-RAID på sidan 20. Du kan omkonfigurera ditt system för att använda ett annorlunda Flex-RAID-format. För att ändra Flex-RAID-diskformat: 1. Om det finns lagrade data i ditt system bör du säkerhetskopiera dessa. Mer information finns i Säkerhetskopiera data som har lagrats i ReadyNAS-systemet på sidan Gör en återställning till fabriksinställningarna. VARNING! Inställning av ReadyNAS-systemet till dess fabriksinställningar innebär att alla data och konfigurationsinställningar raderas. Processen för att genomföra återställning till fabriksinställningar varierar beroende på lagringssystem. För mer information om hur du genomför en återställning till fabriksinställningar, se Maskinvaruhandbok för NETGEAR ReadyNAS Duo v2 och NV+ v2. Under tiden som fabriksinställningarna återställs har du 10 minuter på dig att välja en RAID-konfiguration. RAIDar-verktyget skickar en uppmaning om att klicka på knappen Setup (konfigurera) under den här 10-minutersperioden. Diskkonfiguration 26

AC1600 Smart WiFi Router

AC1600 Smart WiFi Router Varumärken NETGEAR, NETGEAR-logotypen och Connect with Innovation är varumärken och/eller registrerade varumärken som tillhör NETGEAR, Inc. och/eller dess dotterbolag i USA och/eller andra länder. Informationen

Läs mer

Installationshandbok för Universal WiFi Range Extender WN3000RP. Utökad trådlös räckvidd Routerns räckvidd

Installationshandbok för Universal WiFi Range Extender WN3000RP. Utökad trådlös räckvidd Routerns räckvidd Installationshandbok för Universal WiFi Range Extender WN3000RP Utökad trådlös räckvidd Routerns räckvidd 2011 NETGEAR, Inc. Med ensamrätt. Ingen del av denna publikation får reproduceras, överföras, transkriberas,

Läs mer

Förpackningens innehåll

Förpackningens innehåll Varumärken NETGEAR, NETGEAR-logotypen och Connect with Innovation är varumärken och/eller registrerade varumärken som tillhör NETGEAR, Inc. och/eller dess dotterbolag i USA och/eller andra länder. Informationen

Läs mer

N300 WiFi Range Extender

N300 WiFi Range Extender Installationshandbok N300 WiFi Range Extender Modell WN3000RP Komma igång NETGEAR WiFi Range Extender utökar räckvidden för WiFi-nätverk genom att den befintliga WiFi-signalen förstärks och signalkvaliteten

Läs mer

Snabbstart. AC750 WiFi Range Extender. Modell EX3800

Snabbstart. AC750 WiFi Range Extender. Modell EX3800 Snabbstart AC750 WiFi Range Extender Modell EX3800 Komma igång NETGEAR WiFi Range Extender utökar räckvidden för WiFi-nätverk genom att den befintliga WiFi-signalen förstärks och signalkvaliteten generellt

Läs mer

Installationshandbok för Universal WiFi Range Extender WN3000RP. Utökad trådlös räckvidd Routerns räckvidd

Installationshandbok för Universal WiFi Range Extender WN3000RP. Utökad trådlös räckvidd Routerns räckvidd Installationshandbok för Universal WiFi Range Extender WN3000RP Utökad trådlös räckvidd Routerns räckvidd 2011 NETGEAR, Inc. Med ensamrätt. Ingen del av denna publikation får reproduceras, överföras, transkriberas,

Läs mer

Mac OS X 10.5 Leopard Installationshandbok

Mac OS X 10.5 Leopard Installationshandbok Mac OS X 10.5 Leopard Installationshandbok Om du redan har Mac OS X 10.3 eller senare installerat på datorn: Du behöver bara uppgradera till Leopard. Se Uppgradera Mac OS X på sidan 1. Om du vill installera

Läs mer

TST8102 WEBCM BRUKSANVISNING

TST8102 WEBCM BRUKSANVISNING TST8102 WEBCM BRUKSANVISNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING TST8102 WEBCM - BRUKSANVISNING 1. Översikt... 3 2. Installation... 3 2.1 Nätverksinställningar... 4 3. Startsida... 5 4. Statussida... 6 5. Gruppsida...

Läs mer

Snabbstart. AC1200 WiFi Range Extender Modell EX6150

Snabbstart. AC1200 WiFi Range Extender Modell EX6150 Snabbstart AC1200 WiFi Range Extender Modell EX6150 Komma igång NETGEAR WiFi Range Extender utökar räckvidden för WiFi-nätverk genom att den befintliga WiFi-signalen förstärks och signalkvaliteten generellt

Läs mer

Telia Centrex IP Administratörswebb Handbok

Telia Centrex IP Administratörswebb Handbok Telia Centrex IP Administratörswebb Handbok Telia Centrex IP Administratörswebb Handbok 2 Handbok Telia Centrex IP Administratörswebb Du hittar alltid senaste versionen av denna handbok på https://ipac.telia.com

Läs mer

Installationshandbok för WN1000RP WiFi Booster for Mobile

Installationshandbok för WN1000RP WiFi Booster for Mobile Installationshandbok för WN1000RP WiFi Booster for Mobile Innehåll Komma igång.......................................... 3 Här har du WiFi Booster................................. 4 Framsida och sida...................................

Läs mer

Lathund för Novell Filr

Lathund för Novell Filr 1(57) Stadsledningsförvaltningen IT-avdelningen Lathund för Novell Filr 2(57) Innehåll 1. Introduktion... 4 2. Termer... 4 3. Icke tillåtna tecken i filnamn... 4 4. ipad... 5 4.1 Installation... 5 4.2

Läs mer

Powerline 500 WiFi-åtkomstpunkt XWN5001 Installationshandbok

Powerline 500 WiFi-åtkomstpunkt XWN5001 Installationshandbok Powerline 500 WiFi-åtkomstpunkt XWN5001 Installationshandbok Teknisk support Tack för att du väljer NETGEAR:s produkter. När du har installerat din enhet, leta reda på serienumret på etiketten på din produkt,

Läs mer

Startanvisning för Bornets Internet

Startanvisning för Bornets Internet Startanvisning för Bornets Internet Denna guide kommer att hjälpa dig igång med Bornets Internet. Sidan 1 av 41 Innehållsförteckning Titel Sidan Kapitel 1. Introduktion... 3 Kapitel 2. TCP/IP-inställningar

Läs mer

Installationshandbok för WiFi Booster for Mobile WN1000RP

Installationshandbok för WiFi Booster for Mobile WN1000RP Installationshandbok för WiFi Booster for Mobile WN1000RP Support Tack för att du väljer NETGEAR:s produkter. När du har installerat enheten ska du leta reda på serienumret på dekalen på produkten och

Läs mer

SNABBGUIDE FÖR. Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers

SNABBGUIDE FÖR. Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers SNABBGUIDE FÖR Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers Innehåll 1. Inledning...1 2. Krav...1 3. Installera Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Innan du installerar...2 3.2 Installera NOKIA

Läs mer

Användarhandbok. Nero BackItUp. Ahead Software AG

Användarhandbok. Nero BackItUp. Ahead Software AG Användarhandbok Nero BackItUp Ahead Software AG Information om copyright och varumärken Användarhandboken till Nero BackItUp och innehållet i den är skyddat av copyright och tillhör Ahead Software. Alla

Läs mer

Boot Camp Installationshandbok

Boot Camp Installationshandbok Boot Camp Installationshandbok Innehåll 3 Introduktion 4 Installationsöversikt 4 Steg 1: Leta efter uppdateringar 4 Steg 2: Förbered din Mac för Windows 4 Steg 3: Installera Windows på din Mac 4 Steg 4:

Läs mer

Snabbstart. AC1200 WiFi Range Extender Modell EX6150

Snabbstart. AC1200 WiFi Range Extender Modell EX6150 Snabbstart AC1200 WiFi Range Extender Modell EX6150 Komma igång NETGEAR WiFi Range Extender utökar räckvidden för WiFi-nätverk genom att den befintliga WiFi-signalen förstärks och signalkvaliteten generellt

Läs mer

SMC Barricade Routers

SMC Barricade Routers SMC Barricade Routers Användarhandbok SMC7004BR V1.0 Gratulerar till din nya SMC Barricade TM. SMC Barricade är en bredbandsrouter som är till för delad Internettillgång, ökad säkerhet och för att nätverksansluta

Läs mer

Powerline 500 WiFi-åtkomstpunkt XWNB5201 Installationshandbok

Powerline 500 WiFi-åtkomstpunkt XWNB5201 Installationshandbok Powerline 500 WiFi-åtkomstpunkt XWNB5201 Installationshandbok Teknisk support Tack för att du väljer NETGEAR:s produkter. När du har installerat din enhet, leta reda på serienumret på etiketten på din

Läs mer

Snabbstart för Novell Vibe Mobile

Snabbstart för Novell Vibe Mobile Snabbstart för Novell Vibe Mobile Mars 2015 Komma igång Mobil tillgång till Novell Vibe-webbplatsen kan inaktiveras av din Vibe-administratör. Om du inte kan använda Vibemobilgränssnittet enligt beskrivningen

Läs mer

Installationsguide fo r CRM-certifikat

Installationsguide fo r CRM-certifikat Installationsguide fo r CRM-certifikat För att säkerställa en säker inloggning till CRM Finance webb så behöver alla kunder installera ett kund-unikt klientcertifikat innan man kan försöka logga in i systemet.

Läs mer

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Snabbstart Guide

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Snabbstart Guide BIPAC-711C2 / 710C2 ADSL Modem / Router Snabbstart Guide Billion BIPAC-711C2/710C2 ADSL Modem / Router För mer detaljerade instruktioner om konfiguration och användning av denna ADSL Modem/Router, hänvisar

Läs mer

Kapitel 1 Ansluta Router till Internet

Kapitel 1 Ansluta Router till Internet Kapitel 1 Ansluta Router till Internet I det här kapitlet beskrivs hur du installerar router i ditt lokala nätverk (LAN) och ansluter till Internet. Du får information om hur du installerar trådlös router

Läs mer

Memeo Instant Backup Snabbguide. Steg 1: Skapa ett gratis Memeo-konto. Steg 2: Anslut din lagringsenhet till datorn

Memeo Instant Backup Snabbguide. Steg 1: Skapa ett gratis Memeo-konto. Steg 2: Anslut din lagringsenhet till datorn Inledning Memeo Instant Backup är en enkel lösning för säkerhetskopiering i en komplicerad digital värld. Dina värdefulla filer på din C-enhet säkerhetskopieras automatiskt och kontinuerligt av Memeo Instant

Läs mer

INNEHÅLLS FÖRTECKNING

INNEHÅLLS FÖRTECKNING ANVÄNDARMANUAL INNEHÅLLS FÖRTECKNING Logga in på ditt konto... 2 Ladda upp filer... 3 Ladda ner klienten till din dator eller enhet... 4 Synk Mappen... 5 Dela filer... 6 Extern delning i webgränssnittet

Läs mer

Boot Camp Installationshandbok

Boot Camp Installationshandbok Boot Camp Installationshandbok Innehåll 3 Introduktion 3 Det här behöver du 4 Installationsöversikt 4 Steg 1: Leta efter uppdateringar 4 Steg 2: Förbered din Mac för Windows 4 Steg 3: Installera Windows

Läs mer

Guide för konfigurering av Office 365 konton

Guide för konfigurering av Office 365 konton Guide för konfigurering av Office 365 konton Office 365 Kiosk konto Sid 1, Konfigurera Kiosk konto i Outlook 2007 Sid 2, Konfigurera Kiosk konto i Outlook 2010 Sid 3, Konfigurera kiosk/pop konto på Mac

Läs mer

Säkerhetskopiera och återställa

Säkerhetskopiera och återställa http://windows.microsoft.com/sv- se/windows7/products/features/backup- and- restore Säkerhetskopiera och återställa Gäller för Windows 7 Med Säkerhetskopiering och återställning förbättrad för Windows

Läs mer

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installationshandbok

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installationshandbok Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installationshandbok Läs det här dokumentet innan du installerar Mac OS X. Det innehåller viktig information om att installera Mac OS X. Systemkrav Om du ska uppgradera till

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning Komma igång.......................................................1 Installation av programvaran.....................................2 Använda Maxtor-ikonen i systemfältet..............................7

Läs mer

Skapa din egen MediaWiki

Skapa din egen MediaWiki Skapa din egen MediaWiki Inledning och syfte I detta moment skall du installera en egen wiki (Mediawiki), som du skall konfigurera. Du har möjligheten att använda en egen wiki på din dator eller webbhotell

Läs mer

Installera Windows Custom PostScript- eller PCL-skrivardrivrutin

Installera Windows Custom PostScript- eller PCL-skrivardrivrutin Installera Windows Custom PostScript- eller PCL-skrivardrivrutin I den här Viktigt-filen får du anvisningar om hur du installerar den Custom PostScript- eller PCLskrivardrivrutinen i Windows-system. Med

Läs mer

Boot Camp Installationshandbok

Boot Camp Installationshandbok Boot Camp Installationshandbok Innehåll 3 Introduktion 3 Det här behöver du 4 Installationsöversikt 4 Steg 1: Leta efter uppdateringar 4 Steg 2: Förbered din Mac för Windows 4 Steg 3: Installera Windows

Läs mer

Rekommenderad felsökning av dator innan service

Rekommenderad felsökning av dator innan service Rekommenderad felsökning av dator innan service Rekommenderad felsökning av dator innan service Detta dokument beskriver åtgärder som kan testas för att utesluta mjukvarufel innan en Mac skickas in på

Läs mer

johannes.bergarp@gmail.com

johannes.bergarp@gmail.com 1 johannes.bergarp@gmail.com 2 Ställa in konton 3 Välj Apple-menyn > Systeminställningar och klicka sedan på E-post, kontakter, kalendrar. Inställningspanelen E-post, kontakter och kalendrar 4 Använd inställningspanelen

Läs mer

Novell Vibe 4.0. Mars 2015. Snabbstart. Starta Novell Vibe. Bekanta dig med gränssnittet och funktionerna i Novell Vibe

Novell Vibe 4.0. Mars 2015. Snabbstart. Starta Novell Vibe. Bekanta dig med gränssnittet och funktionerna i Novell Vibe Novell Vibe 4.0 Mars 2015 Snabbstart När du börjar använda Novell Vibe kanske du vill börja med att skapa en personlig arbetsyta och en teamarbetsyta. Det här dokumentet innehåller information om hur du

Läs mer

WebACM. W e b Advanced Central Monitoring. Bruksanvisning

WebACM. W e b Advanced Central Monitoring. Bruksanvisning WebACM W e b Advanced Central Monitoring Bruksanvisning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ÖVERSIKT... 3 2. INSTALLATION... 3 3. FÖRSTA STARTEN... 4 4. ANVÄNDARGRÄNSSNITT... 5 4.1 Status... 5 4.2 Ritningsvy... 6

Läs mer

Snabbguide för iphone / ipad

Snabbguide för iphone / ipad Snabbguide för iphone / ipad Innehållsförteckning Snabbguide för iphone / ipad... 1 Första uppstarten... 1 Apple-ID... 1 Hitta min iphone... 1 Säkerhetskod... 1 Trådlöst nätverk (Wi-Fi)... 2 E-post, kalender

Läs mer

Messenger. Novell 1.0 HITTA DOKUMENTATIONEN ÖVER NOVELL MESSENGER. www.novell.com SNABBSTART

Messenger. Novell 1.0 HITTA DOKUMENTATIONEN ÖVER NOVELL MESSENGER. www.novell.com SNABBSTART Novell 1.0 SNABBSTART www.novell.com Novell är en företagsanpassad, plattformsoberoende produkt för snabbmeddelanden baserad på Novell edirectory TM. Ditt -system kan installeras på NetWare, Linux* Windows*.

Läs mer

Var smart läs handboken.

Var smart läs handboken. Var smart läs handboken. Innehållsförteckning Komma igång... 1 Säker start och avstängning av enheten... 1 Frånkoppling av esata- och 1394-enheter... 2 esata-enheter... 3 1394-enheter... 4 Installation

Läs mer

Säkerhetskopiering och återställning Användarhandbok

Säkerhetskopiering och återställning Användarhandbok Säkerhetskopiering och återställning Användarhandbok Copyright 2007-2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen

Läs mer

LEX INSTRUKTION LEX LDAP

LEX INSTRUKTION LEX LDAP LEX INSTRUKTION LEX LDAP Innehållsförteckning LEX INSTRUKTION LEX LDAP... 1 1 INLEDNING... 1 2 INSTALLATION... 2 3 LEXLDAPSERVICE - KLIENTEN... 3 3.1 HUVUDFÖNSTER... 3 3.2 INSTÄLLNINGAR... 4 3.2.1 Lex...

Läs mer

Manual - Storegate Team

Manual - Storegate Team Manual - Storegate Team Om tjänsten Med Storegate Team får du full kontroll över företagets viktiga digitala information. Du kan enkelt lagra, dela och arbeta i filer med högsta säkerhet inom ditt företag.

Läs mer

E-posthantering med Novell Groupwise WebAccess

E-posthantering med Novell Groupwise WebAccess E-posthantering med Novell Groupwise WebAccess En liten hjälpreda sammanställd av Thomas Granhäll. Materialet får kopieras fritt! 2003 Följande moment behandlas i denna manual: 1. Logga in 2. Ta emot och

Läs mer

Compose Connect. Hosted Exchange

Compose Connect. Hosted Exchange Sida 1 av 15 Compose Connect Hosted Exchange Presentation av lösningen: Compose Hosted Exchange Följande möjligheter finns för hantering av e-post 1. Lokalinstallerad Outlook-klient För att kunna använda

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK. Advance Online

ANVÄNDARHANDBOK. Advance Online ANVÄNDARHANDBOK Advance Online INNEHÅLL Innehåll... 2 Välkommen!... 3 Allmän information... 3 Idén bakom Advance Online... 3 Att logga in på en terminalstation... 4 Allmänt... 4 Citrix-klienten... 4 Inloggning...

Läs mer

Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN. Installationshandbok

Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN. Installationshandbok Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN Installationshandbok KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkterna DTN-10 och DTN-11 uppfyller

Läs mer

Fråga: Hur ställer jag in min router utan att använda CD skivan? Svar: Du kan ställa in din router manuellt genom att följa stegen nedan.

Fråga: Hur ställer jag in min router utan att använda CD skivan? Svar: Du kan ställa in din router manuellt genom att följa stegen nedan. Fråga: Hur ställer jag in min router utan att använda CD skivan? Svar: Du kan ställa in din router manuellt genom att följa stegen nedan. Produkter som täcks in av denna guide : De flesta routrar i DIR

Läs mer

Win95/98 Nätverks Kompendium. av DRIFTGRUPPEN

Win95/98 Nätverks Kompendium. av DRIFTGRUPPEN Win95/98 Nätverks Kompendium av DRIFTGRUPPEN Sammanfattning Vad håller jag i handen? Detta är en lättförståelig guide till hur man lägger in och ställer in nätverket i Windows 95 och 98 Efter 6 (sex) enkla

Läs mer

Support. Tack för att du väljer NETGEAR:s produkter.

Support. Tack för att du väljer NETGEAR:s produkter. Komma igång Support Tack för att du väljer NETGEAR:s produkter. När enheten har installerats letar du upp serienumret på etiketten på produkten och använder det till att registrera produkten på https://my.netgear.com.

Läs mer

Användarhantering Windows 7 I denna laboration kommer vi att skapa nya användare och grupper och titta på hur man hantera dessa.

Användarhantering Windows 7 I denna laboration kommer vi att skapa nya användare och grupper och titta på hur man hantera dessa. Användarhantering Windows 7 I denna laboration kommer vi att skapa nya användare och grupper och titta på hur man hantera dessa. Antal: Enskilt Material: En dator med Windows 7 (Vista, Windows 8 eller

Läs mer

KARLSBORGS ENERGI AB INTERNET KABEL-TV INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2011.01

KARLSBORGS ENERGI AB INTERNET KABEL-TV INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2011.01 KARLSBORGS ENERGI AB INTERNET KABEL-TV INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2011.01 Karlsborgs Energi AB 2 Innehåll 1. ANSLUT KABELMODEMET... 4 2. ANSLUT OCH KONFIGURERA DIN UTRUSTNING... 5 OM DU VILL ANVÄNDA DIN

Läs mer

FIRSTCLASS. Innehåll:

FIRSTCLASS. Innehåll: FIRSTCLASS Innehåll: Hämta klient...2 Installera klient...2 Konfigurera klient...2 Koppla upp...3 Skrivbordet...3 Mailbox...3 Presentation...3 Skapa ett nytt meddelande...4 Söka mottagare för nytt meddelande...4

Läs mer

Användarhandbok för Nero RescueAgent

Användarhandbok för Nero RescueAgent Användarhandbok för Nero RescueAgent Nero AG Information om upphovsrätt och varumärken Användarhandboken för Nero RescueAgent och allt innehåll skyddas av upphovsrätt och tillhör Nero AG. Med ensamrätt.

Läs mer

Anvisningar för installation och borttagning av skrivardrivrutinerna Windows PostScript och PCL utgåva 8

Anvisningar för installation och borttagning av skrivardrivrutinerna Windows PostScript och PCL utgåva 8 Anvisningar för installation och borttagning av skrivardrivrutinerna Windows PostScript och PCL utgåva 8 I den här Viktigt-filen får du anvisningar om hur du installerar drivrutinerna för egen PostScript

Läs mer

Få ut mer. Lär dig mer om din EX6200

Få ut mer. Lär dig mer om din EX6200 Få ut mer Lär dig mer om din EX6200 Innehåll Upplev nästa generations WiFi..................................... 3 Optimera din WiFi................................................ 4 Dela filer i hela nätverket..........................................

Läs mer

Norton 360 Online Användarhandbok

Norton 360 Online Användarhandbok Användarhandbok Norton 360 Online Användarhandbok Dokumentation version 1,0 2007 Symantec Corporation. Med ensamrätt. Den licensierade programvaran och dokumentationen betraktas som kommersiell programvara

Läs mer

SNABBGUIDE FÖR. Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers

SNABBGUIDE FÖR. Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers SNABBGUIDE FÖR Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers Innehåll 1. Inledning...1 2. Krav...1 3. Installera Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Innan du installerar...2 3.2 Installera NOKIA

Läs mer

via webbgränssnittet. Du har även tystnadsplikt gällande dina identifikationsuppgifter.

via webbgränssnittet. Du har även tystnadsplikt gällande dina identifikationsuppgifter. Anvia Säkerhetskopiering 1(6) Anvia Säkerhetskopiering 2.3 Saker som bör beaktas före installationen! Eftersom tjänsten även omfattar en sharing-egenskap, ansvarar du som kund själv för hurdana filer som

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL OWNIT!

VÄLKOMMEN TILL OWNIT! INSTALLATIONSMANUAL Bästa VÄLKOMMEN bredbandskund! TILL OWNIT! VÄLKOMMEN TILL OWNIT! Du har nu mottagit dina uppgifter från Ownit som är är nödvändiga för för dig dig för för att att du du skall skall

Läs mer

Före installation... 3 Fungerar Backup It om det finns andra Internetbaserade säkerhetskopieringsprogram installerade på datorn?...

Före installation... 3 Fungerar Backup It om det finns andra Internetbaserade säkerhetskopieringsprogram installerade på datorn?... Backup It FAQ Före installation... 3 Fungerar Backup It om det finns andra Internetbaserade säkerhetskopieringsprogram installerade på datorn?... 3 Är två Internetbaserade säkerhetskopieringsprogram bättre

Läs mer

Snabbguide Kom igång med LaCie Network Space på ditt smarta hemmanätverk

Snabbguide Kom igång med LaCie Network Space på ditt smarta hemmanätverk Snabbguide Kom igång med LaCie Network Space på ditt smarta hemmanätverk TSP 1796_1-0901 Introduktion Koppla nätverkshårddisken till ditt hemmanätverk Kom åt nätverkshårddisken från din dator Om du behöver

Läs mer

Boot Camp Installationshandbok

Boot Camp Installationshandbok Boot Camp Installationshandbok Innehåll 3 Introduktion 4 Det här behöver du 5 Installationsöversikt 5 Steg 1: Leta efter uppdateringar 5 Steg 2: Förbered din Mac för Windows 5 Steg 3: Installera Windows

Läs mer

Bordermail instruktionsmanual

Bordermail instruktionsmanual Bordermail instruktionsmanual Du kan själv skapa upp till 4 nya e-postadresser via självadministrationssidorna Du kan läsa och skicka e-post på 2 sätt För att komma till självadministrationssidorna öppna

Läs mer

Bruksmanual för uppsättning av Wanscam övervakningskamera. Utgåva 2.0

Bruksmanual för uppsättning av Wanscam övervakningskamera. Utgåva 2.0 Bruksmanual för uppsättning av Wanscam övervakningskamera Utgåva 2.0 Innehåll Bruksmanual för uppsättning av Wanscam övervakningskamera... 1 installation... 3 Anslut kameran till nätverket första gången...

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK Advance Online

ANVÄNDARHANDBOK Advance Online ANVÄNDARHANDBOK Advance Online 2013-09-27 INNEHÅLL Innehåll... 2 Välkommen till Advance Online!... 3 Allmän information... 3 Idén bakom Advance Online... 3 Att logga in på en terminalstation... 4 Allmänt...

Läs mer

Installationsguide för FAR Komplett Offline 2.1.2

Installationsguide för FAR Komplett Offline 2.1.2 Installationsguide för FAR Komplett Offline 2.1.2 Denna guide gäller för installation av FAR Komplett Offline 2.1.2 på Windows XP, Windows Vista respektive Windows 7. Dialogrutorna kan skilja sig åt beroende

Läs mer

Installationsmanual för OnCourse

Installationsmanual för OnCourse Installationsmanual för OnCourse Detta dokument beskriver de steg som ni behöver gå igenom för att installera OnCourse på er golfklubb. OnCourse är utvecklat och testat för Windows XP, Windows Vista och

Läs mer

Användarhandbok för InCD Reader

Användarhandbok för InCD Reader Användarhandbok för InCD Reader Nero AG Information om upphovsrätt och varumärken Användarhandboken och dess innehåll skyddas av upphovsrätt och tillhör Nero AG. Med ensamrätt. Användarhandboken innehåller

Läs mer

Hemmanätverk. Av Jan Pihlgren. Innehåll

Hemmanätverk. Av Jan Pihlgren. Innehåll Hemmanätverk Av Jan Pihlgren Innehåll Inledning Ansluta till nätverk Inställningar Bilaga 1. Om IP-adresser Bilaga 2. Inställning av router Bilaga 3. Trådlösa inställningar Manuella inställningar Inledning

Läs mer

Kapitel 1: Komma igång...3

Kapitel 1: Komma igång...3 F-Secure Anti-Virus for Mac 2014 Innehåll 2 Innehåll Kapitel 1: Komma igång...3 1.1 Vad gör jag efter installationen...4 1.1.1 Hantera prenumeration...4 1.1.2 Öppna produkten...4 1.2 Så här kontrollerar

Läs mer

Upplev nästa generations WiFi

Upplev nästa generations WiFi Få ut mer Upplev nästa generations WiFi Din nya WiFi-extender har funktioner för 802.11ac-nätverksstandard. Den här nya standarden ger bättre hastighet, förbättrad tillförlitlighet och större räckvidd

Läs mer

Allmän information ITS Fjärrskrivbord

Allmän information ITS Fjärrskrivbord ITS fjärrskrivbord Allmän information ITS Fjärrskrivbord I den här pärmen hittar du instruktioner för hur du loggar in på fjärrskrivbordet, både från ditt kontor och när du jobbar någon annanstans. Du

Läs mer

Manual - Phonera Online Backup

Manual - Phonera Online Backup Manual - Phonera Online Backup Phonera Online Backup är enkel att installera och använda Först så ska du installera Phonera Online Backup. Du hittar installationsfilerna av backupklienten på adressen nedan:

Läs mer

Snabbstart. Nighthawk X6 AC3200 Tri-Band WiFi Router Modell R8000. Förpackningens innehåll

Snabbstart. Nighthawk X6 AC3200 Tri-Band WiFi Router Modell R8000. Förpackningens innehåll Support Tack för att du köpt den här NETGEAR-produkten. När du har installerat enheten letar du upp serienumret på etiketten på produkten och använder det till att registrera produkten på adressen https://my.netgear.com.

Läs mer

Skapa ett eget programnu! NU! Komplett med programvara och konkreta exempel! Patrice Pelland. Swedish Language Edition published by Docendo Sverige AB

Skapa ett eget programnu! NU! Komplett med programvara och konkreta exempel! Patrice Pelland. Swedish Language Edition published by Docendo Sverige AB NU! Skapa ett eget programnu! Patrice Pelland Komplett med programvara och konkreta exempel! Swedish Language Edition published by Docendo Sverige AB Kapitel 2 Installera Visual Basic 2005 Express Edition

Läs mer

Installationsguide / Användarmanual

Installationsguide / Användarmanual (Ver. 2.6.0) Installationsguide / Användarmanual Innehåll 1. Välkommen Sid 1 Välkommen som Internet kund hos Seth s Bredband Kontrollera att din Internetlåda innehåller: 2. Anslutningsguide Sid 2 Koppla

Läs mer

Installationsanvisning. ADSLmodem: SpeedTouch 780WL. Bredband ADSL

Installationsanvisning. ADSLmodem: SpeedTouch 780WL. Bredband ADSL Installationsanvisning ADSLmodem: SpeedTouch 780WL Bredband ADSL Hitta första telefonjacket Börja alltid med att läsa den lilla foldern SpeedTouch Anvisning hitta första jacket. Följ anvisningarna noga

Läs mer

Användarmanual LOCKBEE - Business. En produktion av Avtre AB

Användarmanual LOCKBEE - Business. En produktion av Avtre AB Användarmanual LOCKBEE - Business En produktion av Avtre AB Användarmanual för Lockbee - Business Användarmanualen är avsedd att ge en närmare introduktion av Lockbees funktioner och nyttjande. Vi rekommenderar

Läs mer

Umgås på nätet KAPITEL 6. Chatta via webbläsaren

Umgås på nätet KAPITEL 6. Chatta via webbläsaren KAPITEL 6 Umgås på nätet Internet håller alltmer på att utvecklas till en parallellvärld med vår vanliga tillvaro. Man spelar spel över nätet, bygger upp virtuella världar med virtuella prylar och virtuella

Läs mer

Blackboard CE8 Användarmanual Student

Blackboard CE8 Användarmanual Student Blackboard CE8 Användarmanual Student 2009-09-02 (CE 8.0.3) Inledning 1 Logga in på Blackboard 1 Verktyg 2 Diskussionsforum 2 Läsa ett diskussionsinlägg (trådade forum) 3 Läsa ett diskussionsinlägg (bloggforum)

Läs mer

Nej, Latitude ON Flash är för närvarande endast tillgängligt på följande Dell datorer: Dell Latitude E4200 Dell Latitude E4300

Nej, Latitude ON Flash är för närvarande endast tillgängligt på följande Dell datorer: Dell Latitude E4200 Dell Latitude E4300 Dell Latitude ON Flash återkommande frågor 1. Stödjer alla Dell datorer Latitude ON Flash? Nej, Latitude ON Flash är för närvarande endast tillgängligt på följande Dell datorer: Dell Latitude E4200 Dell

Läs mer

F-Secure Anti-Virus for Mac 2015

F-Secure Anti-Virus for Mac 2015 F-Secure Anti-Virus for Mac 2015 2 Innehåll F-Secure Anti-Virus for Mac 2015 Innehåll Kapitel 1: Komma igång...3 1.1 Hantera prenumeration...4 1.2 Så här kontrollerar du att datorn är skyddad...4 1.2.1

Läs mer

Gigaset DE380 IP R: Nya och utökade funktioner

Gigaset DE380 IP R: Nya och utökade funktioner Innehåll Gigaset DE380 IP R: Nya och utökade funktioner Det här dokumentet kompletterar bruksanvisningen till Gigaset-VoIP-telefonen: Gigaset DE380 IP R Efter det att bruksanvisningen blev klar har den

Läs mer

Del 2 HANTERA MUSIKFILER. 5. Importera filer... 34 6. Skapa ordning i din musiksamling... 38 7. Skapa spellistor... 46 8. Bränna cd-skivor...

Del 2 HANTERA MUSIKFILER. 5. Importera filer... 34 6. Skapa ordning i din musiksamling... 38 7. Skapa spellistor... 46 8. Bränna cd-skivor... Del HANTERA MUSIKFILER. Importera filer... 6. Skapa ordning i din musiksamling... 8 7. Skapa spellistor... 6 8. Bränna cd-skivor... . IMPORTERA FILER När du använder samma ljudformat för alla dina musikfiler,

Läs mer

Windows 8 Steg för steguppgraderingsguide KONFIDENTIELLT 1/53

Windows 8 Steg för steguppgraderingsguide KONFIDENTIELLT 1/53 Windows 8 Steg för steguppgraderingsguide KONFIDENTIELLT 1/53 Innehåll 1. 1. Installationsprocess för Windows 8 2. Systemkrav 3. Förberedelser 2. 3. ESD 4. 5. 6. 1. Anpassa 2. Trådlös 3. Anpassa inställningar

Läs mer

Installationsanvisning ADSLmodem: SpeedTouch 546v6. Bredband ADSL. Hitta första telefonjacket

Installationsanvisning ADSLmodem: SpeedTouch 546v6. Bredband ADSL. Hitta första telefonjacket Installationsanvisning ADSLmodem: SpeedTouch 546v6 Bredband ADSL Hitta första telefonjacket Börja alltid med att läsa den lilla foldern SpeedTouch Anvisning hitta första jacket. Följ anvisningarna noga

Läs mer

1 Översikt...2. 1.1 Vad är kontokoder?...2 1.2 Konto/Mapp uppbyggnad...2 1.3 Tillgång till Kontokoder...2. 2 Område Kontokoder...5

1 Översikt...2. 1.1 Vad är kontokoder?...2 1.2 Konto/Mapp uppbyggnad...2 1.3 Tillgång till Kontokoder...2. 2 Område Kontokoder...5 Manual för Kontokod 1 Översikt...2 1.1 Vad är kontokoder?...2 1.2 Konto/Mapp uppbyggnad...2 1.3 Tillgång till Kontokoder...2 2 Område Kontokoder...5 2.1 Mapputforskare...5 2.2 Verktygsfält...6 2.3 Hitta

Läs mer

Uppdatering av läsplatta och mötesapp

Uppdatering av läsplatta och mötesapp 1 (18) Datum 2014-03-18 Systemförvaltning W3D3 och meetings Instruktion Uppdatering av läsplatta och mötesapp Den här instruktionen visar hur du gör för att uppdatera din läsplatta. Uppdateringen är viktig

Läs mer

Ekonomiportalen Sa kommer du iga ng

Ekonomiportalen Sa kommer du iga ng Ekonomiportalen Sa kommer du iga ng Innehållsförteckning Inloggningssidan... 2 Så här loggar du in... 3 Glömt ditt lösenord? Så här återställer du ditt lösenord... 4 Glömt lösenord till kundgemensamt rapportkonto?...

Läs mer

Använda bärbar dator som operatörspanel

Använda bärbar dator som operatörspanel Använda bärbar dator som operatörspanel Sammanfattning Genom att koppla en bärbar dator direkt till IQHeat så erhålls en operatörspanel/handterminal i form av web-sidor. På så vis får användaren full tillgång

Läs mer

ReadyNAS for Home. Användarhandbok. Modeller: Ultra-serien (2, 4, 6) Ultra Plus-serien (2, 4, 6) Pro Pioneer NVX Pioneer

ReadyNAS for Home. Användarhandbok. Modeller: Ultra-serien (2, 4, 6) Ultra Plus-serien (2, 4, 6) Pro Pioneer NVX Pioneer ReadyNAS for Home Användarhandbok Modeller: Ultra-serien (2, 4, 6) Ultra Plus-serien (2, 4, 6) Pro Pioneer NVX Pioneer 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA December 2010 202-10762-01 v1.0 2010

Läs mer

Använda Google Apps på din Android-telefon

Använda Google Apps på din Android-telefon Använda Google Apps på din Android-telefon Om du vill använda e-post, kontakter och kalender för Google Apps på din Android-enhet ska du och dina användare göra följande: 1. Öppna skärmen Konton och synkroniseringsinställningar

Läs mer

Antivirus: Identifierar och inaktiverar proaktivt mer känd och till och med okänd skadlig kod än många andra säkerhetsprodukter.

Antivirus: Identifierar och inaktiverar proaktivt mer känd och till och med okänd skadlig kod än många andra säkerhetsprodukter. Snabbstartsguide ESET Cybersecurity ger ett avancerat skydd för din dator mot skadlig kod. Baserat på ThreatSense genomsökningsmotor som först introducerades i det prisbelönta NOD32 antivirussystemet,

Läs mer

SNABBGUIDE FÖR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650

SNABBGUIDE FÖR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 SNABBGUIDE FÖR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 Copyright 2002 Nokia. Alla rättigheter förbehållna 9354489 Issue 2 Innehåll 1. INLEDNING...1 2. INSTALLERA MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650...1 3. ANVÄNDA TELEFONEN

Läs mer