ReadyNAS för Home RAIDiator 5.3

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ReadyNAS för Home RAIDiator 5.3"

Transkript

1 ReadyNAS för Home RAIDiator 5.3 Användarhandbok Modeller: Duo v2 NV+ v2 350 East Plumeria Drive San Jose, CA USA November

2 2011 NETGEAR, Inc. Med ensamrätt. Ingen del av denna publikation får reproduceras, överföras, transkriberas, lagras i ett sökbart lagringssystem eller översättas till något språk, i någon form eller på något sätt, utan skriftligt tillstånd från NETGEAR, Inc. Teknisk support Tack för att du väljer NETGEAR. Om du vill registrera produkten, hämta de senaste produktuppdateringarna eller få onlinesupport kan du besöka oss på Telefon (endast USA och Kanada): NETGEAR Telefon (övriga länder): Se kortet med supportinformation. Varumärken NETGEAR, NETGEAR-logotypen och Connect with Innovation är varumärken och/eller registrerade varumärken som tillhör NETGEAR, Inc. och/eller dess dotterbolag i USA och/eller andra länder. Informationen kan komma att ändras utan föregående meddelande NETGEAR, Inc. Med ensamrätt. Villkor Eftersom vi är angelägna om att förbättra intern design, driftsfunktioner och/eller tillförlitlighet, förbehåller vi på NETGEAR oss rätten att förändra de produkter som beskrivs i det här dokumentet utan föregående meddelande. NETGEAR antar ingen skadeståndsskyldighet för händelser som kan inträffa på grund av användningen av produkten eller de kretsutformningar som beskrivs här. 2

3 Innehåll Kapitel 1 Komma igång Snabbstartshandbok Ytterligare dokumentation Disklösa enheter RAIDar Installationsguide Registrera ditt system Kapitel 2 Diskkonfiguration Grundläggande begrepp inom diskkonfiguration RAID Volymer X-RAID Flex-RAID Hantera diskkonfiguraration Expandera en volym Ändra RAID-läge Kapitel 3 Resurser Grundläggande begrepp för resurser Dataorganisation Fildelningsprotokoll Åtkomstbehörighet Fil- och mappnamn Skapa resurser Hantera resurser Se resurser Justera åtkomst till resurser Skapa en mapp Ta bort en mapp Ta bort en resurs Fjärråtkomst till resurser Åtkomst till resurser genom användning av en Windows-enhet Åtkomst till resurser om du använder en Mac OS X-enhet Åtkomst till resurser för dig som använder Mac OS Åtkomst till resurser för dig som använder en Linux eller Unix-enhet Åtkomst till resurser genom att använda ReadyNAS Remote Innehåll 3

4 Kapitel 4 Användarkonton Grundläggande användarbegrepp Användarkonton Skapa användarkonton Redigera användarkonton Radera användarkonton Kapitel 5 Systeminställningar Systemkonfiguration Klocka Varningar Språk Administratörslösenord Stänga av systemet Nätverksinställningar Ethernet DNS Värdnamn och arbetsgrupp Tilläggsprogram Hantera tilläggsprogram Hitta och installera tilläggsprogram med användning av infopanelen Installera fristående tilläggsprogram USB-lagringsenheter Kapitel 6 Övervakning och underhåll Övervakning Systemhälsa Systemloggar Underhåll Fast programvara Timer för ström UPS

5 Kapitel 7 Säkerhetskopiering och återskapning Grundläggande begrepp inom säkerhetskopiering Säkerhetskopiera data som har lagrats i ReadyNAS-systemet Återskapa data till ditt ReadyNAS-system Säkerhetskopierade data som lagras på en nätverksansluten enhet Återskapa data till en nätverksansluten enhet Hantera säkerhetskopieringsjobb Ändra ett säkerhetskopieringsjobb Ta bort säkerhetskopieringsjobb Manuell start av säkerhetskopieringsjobb Se en säkerhetskopieringslogg Konfigurera knappen Backup (Säkerhetskopiera) Time Machine Bilaga A Meddelande om överrensstämmelse Sakregister 5

6 1. Komma igång 1 Denna NETGEAR ReadyNAS för Home RAIDiator 5.3 Användarhandbok beskriver hur du konfigurerar och hanterar ReadyNAS-systemet. Ditt ReadyNAS -lagringssystem baseras på följande programvara: RAIDar. Använd detta konfigurationsverktyg för att hitta ReadyNAS-systemet i ditt lokala nätverk och starta Dashboard (infopanelen). Dashboard (infopanelen). Använd detta webbaserade gränssnitt för att konfigurera och hantera ReadyNAS-systemet. Det här kapitlet innehåller följande avsnitt: Snabbstartshandbok Ytterligare dokumentation Disklösa enheter RAIDar Installationsguide Registrera ditt system 6

7 Snabbstartshandbok Denna handbok ger dig begreppsmässig information om lagringssystem, detaljerade instruktioner om användning av ditt system och NETGEAR:s rekommendationer om konfigurering, hantering och säkerhetskopiering av ditt system. NETGEAR rekommenderar att du läser denna handbok för att få ut det bästa av lagringssystemet. Om du snabbt vill komma igång med systemet, går du igenom nedanstående avsnitt i angiven ordningsföljd: 1. RAIDar på sidan 8. Du använder RAIDar för att upptäcka ditt lagringssystem i ditt nätverk. 2. Installationsguide på sidan 12. Denna guide tar dig genom den första inställningen av ditt system via några få enkla fönster. 3. Skapa resurser på sidan 32. Resurser liknar mappar eller kataloger och är det sätt som du organiserar de data som du lagrar i ReadyNAS-systemet. 4. Skapa användarkonton på sidan 47. Du skapar ett användarkonto för varje person som du vill ska ha åtkomst till ReadyNAS-systemet. 5. Grundläggande begrepp inom säkerhetskopiering på sidan 77. Du kan säkerhetskopiera alla data som du lagrar i ReadyNAS-systemet och du kan använda ditt ReadyNAS-system för att säkerhetskopiera data som du lagrar på andra enheter. Ytterligare dokumentation NETGEAR har en ReadyNASwebbplats för -produkter. Besök där du hittar recensioner, självstudiekurser, jämförelsediagram, programvaruuppdateringar, dokumentation, ett aktivt användarforum och mycket mer. Mer information om systemets hårdvara, se, som finns på Maskinvaruhandbok för NETGEAR ReadyNAS Duo v2 och NV+ v2 Disklösa enheter Om du har ett disklöst ReadyNAS lagringssystem måste du först installera och formatera åtminstone en disk innan du kan använda RAIDar eller Dashboard. Mer information finns i Maskinvaruhandbok för NETGEAR ReadyNAS Duo v2 och NV+ v2. För att få teknisk support från NETGEAR måste du använda diskar som finns i listan med kompatibel maskinvara i ditt ReadyNAS-system. Listan finns på Komma igång 7

8 RAIDar RAIDar är en programvara som du använder för att upptäcka ReadyNAS-lagringssystem i ditt nätverk. RAIDar inkluderas i resurs-cd som levererades med din enhet. Versioner för Windows-, Mac- och Linux-operativsystemen ingår. Finns även på RAIDar visar ett flertal ikoner för att hjälpa dig att avgöra systemets status, som visas i följande figur Figur 1. RAIDar-ikoner 1. Övergripande status 2. Volymstatus 3. Diskstatus 4. UPS-status 5. Fläktstatus 6. Temperatur Följande tabell beskriver varje LED-ikon. Tabell 1. Beskrivningar av RAIDar LED-ikoner LED-ikon Beskrivning Ingen disk eller enhet är ansluten. Enheten fungerar normalt. Enheten är skadad eller behöver ses över. Det här är en reservdisk i standby-läge. Om en disk skadas tar den här disken över automatiskt. (Blinkande) Denna disk håller på att omsynkroniseras. Komma igång 8

9 Tabell 1. Beskrivningar av RAIDar LED-ikoner (Fortsättning) LED-ikon Beskrivning Du kan använda följande knappar för att lära dig mer om ReadyNAS-systemet eller systemen på ditt nätverk: Setup (Installation). Startar Dashboard (infopanelen) för det markerade systemet. Browse (Bläddra). Visar tillgängliga resurser i det markerade systemet. Den här funktionen kan bara användas på Windows. Rescan (Sök igen). Uppdaterar listan över ReadyNAS-system i nätverket och uppdaterar status på varje system som upptäcks. Locate (Hitta). Gör att LED-ikonerna i det i det markerade systemet blinkar. Detta är användbart om du har flera ReadyNAS-lagringssystem och du behöver veta vilken RAIDar-post som hör till vilket fysiskt system. About (Om). Visar RAIDar-information. Help (Hjälp). Visar hjälpfönstren. Exit (Avsluta). Stänger RAIDar. Volymen är i räddningsläge. Räddningsläge aktiveras när volymen stöter på flera diskfel och kan vara död. Dock hindrade ReadyNAS-lagringssystemet att volymen markerades som död för det fall att någon av misstag tog bort fel disk när systemet var i funktion. Om fel disk har dragits ut stänger du av ReadyNAS-enheten omedelbart, ansluter disken och sätter på ReadyNAS-enheten. Obs! Om du återansluter disken medan systemet fungerar kommer disken att markeras som en ny disk och alla data på den disken kommer att försvinna under initieringsprocessen. En tidskrävande bakgrundsuppgift, t.ex. en systemuppdatering, pågår. Upptäcka ReadyNAS-systemet och starta Dashboard (infopanelen): 1. Installera lämplig version av RAIDar på en dator som är ansluten till samma lokala nätverk (LAN) som ditt ReadyNAS-lagringssystem. 2. Om du använder Windows XP före SP2, avaktiverar du internetanslutningens brandvägg. Komma igång 9

10 3. Starta RAIDar-verktyget. RAIDar visar ett fönster med en lista över ReadyNAS-system i ditt nätverk och ger dig uppgifter om status för vart och ett av systemen som upptäcks. IP-konfigureringen är som standard inställd på DHCP vilket är hur hemroutern tilldelar IP-adresser som standard. Om du inte använder DHCP på din router eller om den inte fungerar korrekt kan inte ditt lagringssystem få en IP-adress. I så fall använder ditt system Om det inträffar ansluter du ditt lagringssystem direkt till din dator. Om du vill upprätta anslutningen följer du anvisningarna för operativsystemet och tilldelar en statisk IP-adress för din dator i subnätet Om ingen ReadyNAS-enhet kan identifieras kontrollerar du följande och klickar på Rescan (Sök igen). Kontrollera att ReadyNAS-enheten är på och att den är ansluten till nätverket. Kontrollera att den dator som du använder som klient för att köra RAIDar finns i samma subnät som ReadyNAS-enheten. Om du kör RAIDar i Windows XP före SP2, avaktiverar du internetanslutningens brandvägg. Komma igång 10

11 4. Markera ditt ReadyNAS-system och klicka på knappen Setup (Konfigurera). RAIDar öppnar din standardwebbläsare och uppmanar dig att logga in på ditt lagringssystem. 5. Logga in på enheten med standardinloggningsuppgifter. Standardanvändarnamn. admin Standardlösenord. password (lösenord) Både användarnamnet och lösenordet är skiftlägesberoende. Första gången du ansluter till ditt ReadyNAS-system kommer en inställningsguide att visa dig den inledande konfigurationen. Guiden visar också första gången du loggade in i ditt system efter att du har startat om med fabriksinställningarna. För mer information om start med fabriksinställningarna, se Maskinvaruhandbok för NETGEAR ReadyNAS Duo v2 och NV+ v2. När du loggar in på din enhet vid andra tillfällen, visas Dashboard (infopanelen). Komma igång 11

12 Installationsguide När du startar Dashboard (infopanelen) för första gången, visas en installationsguide som vägleder dig genom installationsprocessen. Figur 2. Installationsguidens välkomstfönster Guiden vägleder dig steg för steg genom konfigureringsprocessen och den hjälper dig att snabbt integrera ditt ReadyNAS-lagringssystem med ditt nätverk. För att välja ett annat språk för installationsguiden klickar du på listrutan med språk i det högra övre hörnet. Följ guidens uppmaningar för att konfigurera följande inställningar: Tid och datum. Mer information finns i Klocka på sidan 52. Varna kontakt. Mer information finns i Kontakter för e-postaviseringar på sidan 54. Värdnamn och arbetsgrupp. Mer information finns i Värdnamn och arbetsgrupp. på sidan 64. Administratörens lösenord och säkerhetsfråga och svar för att återfå lösenordet. Mer information finns i Administratörslösenord på sidan 57. Produktregistrering. Mer information finns i Disklösa enheter på sidan 7. Komma igång 12

13 När du är klar med guiden visas Dashboard (infopanelen). Följande figur visar Dashboard (infopanelens) startsida. Figur 3. Dashboard (infopanelens) startsida. Klicka på knappen Configure (Konfigurera) för att komma till sidorna där du kan konfigurera, hantera och övervaka ditt ReadyNAS-lagringssystem. Komma igång 13

14 När du klickar på knappen Configure (Konfigurera), visas resursskärmen. 1 2 Figur 4. Resursskärm för ReadyNAS Dashboard (infopanelen) 1. Navigeringsfält 2. Knappen Dashboard (Infopanel) 3. Statusfältet Navigeringsfältet högst upp på skärmen hjälper dig att navigera genom Dashboard (Infopanel). Om du vill återvända till infopanelens startsida, klickar du på knappen Dashboard (Infopanel). Statusfältet längst ner på skärmen ger dig en snabb överblick av ditt systems status och åtkomst till följande information: Datum och tid. Volymer Fläkt Temperatur UPS För musen över en status LED-ikon för att visa information om enheten eller klicka på en LED-ikon eller datum och tid för att visa tillhörande infopanels sida. 3 Komma igång 14

15 Registrera ditt system Du måste vara registrerad innan du kan använda NETGEAR:s telefonsupporttjänst. Om du inte registrerade ditt ReadyNAS-system i samband med installationsprocessen kan du registrera det via infopanelen eller genom att gå in direkt på NETGEAR:s produktregistreringssida. Registrera ditt system via infopanelen: 1. Klicka på Configure > System > Hardware (Konfigurera > System > Maskinvara). Maskinvarans fönster visas. 2. Klicka på knappen Register (Registrera). Din webbläsare visar en registreringssida som listar information om ditt ReadyNAS-system. 3. Ange en giltig e-postadress i fältet för e-postadress och klicka på knappen >. 4. Följ instruktionerna. Ditt system är registrerat. Komma igång 15

16 För att registrera ditt system via NETGEAR:s webbsida för produktregistrering: 1. Leta reda på serienumret som står på en etikett på din produkt. 2. Använd webbläsaren och besök Webbsidan för produktregistrering visas. Om du aldrig har registrerat en NETGEAR-produkt, klickar du på knappen Continue (Fortsätt). Om du har registrerat en NETGEAR-produkt tidigare, anger du din e-postadress och lösenord och klickar på knappen Login (Logga in). 3. Följ instruktionerna. Ditt system är registrerat. Komma igång 16

17 2. Diskkonfiguration 2 Detta kapitel beskriver hur du konfigurerar diskarna i ReadyNAS-lagringssystemet. Det innehåller följande avsnitt: Grundläggande begrepp inom diskkonfiguration Hantera diskkonfiguraration 17

18 Grundläggande begrepp inom diskkonfiguration För att få ut det bästa av ditt ReadyNAS-lagringssystem är det användbart att förstå vissa begrepp inom diskkonfiguration. Att förstå dessa begrepp är det första steget för att kunna fatta bra beslut om hur du ska konfigurera, hantera och använda ReadyNAS-lagringssystemet. Du kan konfigurera lagringssystemets hårddiskar på flera olika sätt. Det vanligaste sättet att konfigurera diskarna är att använda en av många RAID-tekniker. RAID RAID är en akronym för Redundant Array of Independent Disks (feltolerant uppsättning av oberoende hårddiskar). RAID är en lagringsteknik som balanserar dataskydd, systemprestanda och lagringsutrymme genom att beräkna hur lagringssystemet distribuerar data. Många olika sätt för distribuering av data har standardiserats i flera RAID-nivåer. Varje RAID-nivå erbjuder en trade-off av dataskydd, systemprestanda och lagringsutrymme. En RAID-nivå kan till exempel förbättra dataskyddet men minska lagringsutrymmet. En annan RAID-nivå kan öka lagringsutrymmet men samtidigt försämra systemets prestanda. Ditt ReadyNAS-lagringsystem kan användas med X-RAID2 TM, en egen enkel volym RAID-arkitektur som är lätt att hantera och Flex-RAID som möjliggör formatering av dina diskar på en mängd RAID-nivåer som är fabriksstandard. Volymer I generell mening är volymer datalagringsenheter. Din dator behandlar en intern hårddisk som en volym. Den behandlar också en bärbar USB-enhet som en volym. Volymer kan vara antingen fysiska eller logiska. Vanligtvis syftar begreppet fysisk volym på en hårddisk. När begreppet används i denna mening kan ett lagringssystem med två enhetsfack ha upp till två fysiska volymer (hårddiskenheter), ett lagringssystem med fyra enhetsfack kan ha upp till fyra fysiska volymer och ett lagringssystem med sex enhetsfack kan ha upp till sex fysiska volymer. Begreppet logisk volym syftar på sättet på vilket du delar ditt lagringssystem, till exempel: Varje logisk volym kan motsvara en hårddiskenhet. En logisk volym kan bestå av mer än en hårddiskenhet. I denna handbok syftar begreppet volym på en logisk volym medan begreppen hårddiskenhet och disk syftar på fysiska volymer. Diskkonfiguration 18

19 X-RAID2 X-RAID2 är en RAID-teknik som expanderar automatiskt och som endast är tillgänglig på ReadyNAS system. Med X-RAID2 behöver du inte känna till en massa detaljer om RAID för att hantera systemet. X-RAID2 gör det möjligt för dig att lägga till lagringsutrymme utan att formatera om dina diskar eller flytta data till en annan plats. Eftersom expansionen sker online kan du fortsätta att använda ditt ReadyNAS-system medan den underliggande volymens kapacitet ökar. Eftersom X-RAID2 använder en arkitektur som bygger på enkel volym kommer ditt lagringssystem endast att ha en volym som är gjord för alla installerade hårddiskenheter om du konfigurerar din hårddiskenhet för användning av X-RAID2. X-RAID2:s arkitektur som bygger på enkel volym har två viktiga fördelar: Enkel systemhantering Automatisk expansion Om du har typisk RAID-formatering och vill lägga till diskar eller ersätta dem med andra diskar som har större lagringsutrymme måste du säkerhetskopiera all data till ett annat system, lägga till en ny disk, formatera om RAID-volymen och återställa data på den nya RAID-volymen. Med X-RAID2 behöver du inte göra några av dessa administrativa uppgifter. Med X-RAID 2 kommer din volym att expandera automatiskt för att passa in ytterligare diskar eller diskar med större kapacitet när du byter ut diskar med mindre kapacitet. Med X-RAID2 kan du börja med en hårddisk, lägga till en andra disk för dataskydd och därefter lägga till ytterligare en disk för att få utökad kapacitet. X-RAID2 passar in de nya diskarna automatiskt. Du kan ersätta befintliga diskar med diskar som har större kapacitet och X-RAID2 passar in de nya diskarna automatiskt. X-RAID2 kräver åtminstone två hårddiskar för att skydda mot diskfel. Om du har ett X-RAID2-lagringssystem med en disk och vill skydda dig mot diskfel måste du lägga till en andra disk som är minst lika stor som den första. Du kan lägga till den under drift medan systemet är igång. X-RAID2 använder den första disken för att lagra data och den andra disken för att lagra lika information som gör det möjligt att återskapa data om en disk slutar fungera. Detta betyder att det användbara lagringsutrymmet är en disk om systemet har två diskar. I ett system med tre diskar är det lagringsbara utrymmet två diskar och i en volym med fyra diskar är det lagringsbara utrymmet tre diskar. Diskkonfiguration 19

20 Följande figurer visar hur X-RAID2 använder nya diskar Figur 5. X-RAID2 diskanvändning 1. Inledande lagringsutrymme 2. Dataskydd 3. Ytterligare lagringsutrymme Flex-RAID NETGEAR:s Flex-RAID-teknik gör det möjligt att välja bland ett flertal fabriksstandard RAID-nivåer: RAID 0. Detta är den enklaste RAID-nivån och den är oriktigt benämnd för den erbjuder dig inte redundans för att skydda dig från dataförlust om en disk upphör att fungera. RAID 0 distribuerar data bland ett flertal diskar vilket gör att den kan erbjuda bättre prestanda än diskar som inte använder RAID-formatering. Den totala kapaciteten i ditt lagringssystem är samma som kapaciteten hos alla dina diskenheter. RAID 1. Denna RAID-nivå ger full redundans för dina data, eftersom den fördubblar data bland ett flertal diskar. I RAID 1 lagras alltid exakt samma data på två eller flera diskar. RAID 1 skyddar dig från dataförlust om en disk upphör att fungera. RAID 1 kräver åtminstone två diskar och ett jämnt antal diskar. I ett system med två diskar är den totala lagringskapaciteten densamma som den minsta diskens kapacitet. RAID 5. Vid användning i ReadyNAS-lagringssystem med åtminstone fyra enhetsfack använder RAID 5 en disk för att skydda dig från dataförlust om en disk upphör att fungera. Den totala lagringskapaciteten i ditt lagringssystem är detsamma som kapaciteten i alla dina diskar minus kapaciteten i en disk. Flex-RAID gör också att du kan väljajbod-formatering av dina diskar. JBOD, som är en akronym för Just a Bunch Of Disks, syftar på en grupp hårddiskar som inte är konfigurerade för användning av RAID-teknik och som behandlas individuellt av en dator. JBOD erbjuder inte något dataskydd om en disk upphör att fungera. Dock väljer vissa att använda JBOD för att den maximerar lagringskapaciteten. Detta eftersom du inte måste använda något lagringsutrymme för dataskydd när du konfigurerar dina diskar som JBOD. Diskkonfiguration 20

21 Hantera diskkonfiguraration Du kan använda infopanelen för att hantera konfigurationen av hårddiskar som har installerats i ditt system. Expandera en volym Infopanelen hanterar automatiskt volumexpansion när du lägger till en disk till ditt ReadyNAS-lagringssystem. Denna expansion sker i bakgrunden medan du fortsätter att använda ReadyNAS-systemet. Processen med volymexpansion kan ta flera timmar. Om du konfigurerar e-postaviseringar för ditt system kommer du att få ett e-postmeddelande när expansionsprocessen är slutförd. För mer information om varningsmeddelanden, se Varningar på sidan 53. Expandera en X-RAID2-volym För att expandera din RAID2-volym lägger du till en disk i ditt ReadyNAS-lagringssystem. Volymen expanderas i bakgrunden medan du fortsätter att använda ditt lagringssystem. För mer information om hur du kan lägga till en disk till ditt system, se Maskinvaruhandbok för NETGEAR ReadyNAS Duo v2 och NV+ v2. Om du lägger till en andra disk kommer den nya disken att användas för dataskydd. Om du lägger till en tredje eller fjärde disk kommer den nya disken att användas för ytterligare lagringskapacitet. Mer information finns i X-RAID2 på sidan 19. Expandera Flex-RAID-volymer För att expandera din Flex-RAID-volym eller volymer, lägg till en disk till ditt ReadyNAS-lagringssystem. För mer information om hur du kan lägga till en disk till ditt system, se Maskinvaruhandbok för NETGEAR ReadyNAS Duo v2 och NV+ v2. Diskkonfiguration 21

22 Volymen expanderas i bakgrunden medan du fortsätter att använda ditt lagringssystem. Följande tabell visar hur expansionen hanteras av ReadyNAS-lagringssystemet. Tabell 2. Flex-RAID:s uppförande vid volymexpansion Flex-RAID-for mat i drift Antal diskar som för närvarande är installerade Antal diskar som läggs till Uppförande vid volymexpansion RAID 0 Någon Någon En annan RAID 0-volym skapas för varje ny disk. RAID En annan RAID 1-volym skapas som består av den nya disken. Denna volym har inte något dataskydd eftersom RAID 1 kräver två diskar per volym för att ge dataskydd. 2 2 En annan RAID 1-volym skapas. 3 1 Den nya disken läggs till på en befintlig andra volym och den volymen ändras från att inte ha en spegelsida (eftersom den endast hade en disk) till att ha en spegelsida. Detta betyder att den fjärde disken används för dataskydd, inte för lagringskapacitet. RAID Den nya disken läggs till den befintliga volymen. JBOD Någon Någon En ny JBOD-volym skapas för varje ny disk. Ändra RAID-läge Du kan ändra det RAID-läge som ditt ReadyNAS-lagringssystem använder. Om du har lagrat data i ditt system måste du först säkerhetskopiera all data till en annan lagringsenhet innan du byter RAID-läge, eftersom denna process raderar alla data. Processen innebär att ReadyNAS-lagringssystemet återställs till fabriksinställningarna och att RAIDar används för att konfigurera volymen under en 10-minuters fördröjning vid starten. Byte från Flex-RAID till X-RAID2 Du kan konfigurera om ditt ReadyNAS-system från Flex-RAID-läge till X-RAID2-läge. För att ändra från Flex-RAID till X-RAID2: 1. Om det finns lagrade data i ditt system bör du säkerhetskopiera dessa. Mer information finns i Säkerhetskopiera data som har lagrats i ReadyNAS-systemet på sidan Gör en återställning till fabriksinställningarna. VARNING! Inställning av ReadyNAS-systemet till dess fabriksinställningar innebär att alla data och konfigurationsinställningar raderas. Diskkonfiguration 22

23 Processen för att genomföra återställning till fabriksinställningar varierar beroende på lagringssystem. För mer information om hur du genomför en återställning till fabriksinställningar, se Maskinvaruhandbok för NETGEAR ReadyNAS Duo v2 och NV+ v2. Under tiden som fabriksinställningarna återställs har du 10 minuter på dig att välja en RAID-konfiguration. RAIDar-verktyget skickar en uppmaning om att klicka på knappen Setup (konfigurera) under den här 10-minutersperioden. 3. Starta RAIDar-verktyget, markera ditt lagringssystem och klicka på knappen Setup (Konfigurera). ReadyNAS-volymens konfigurationsskärm visas. Om du inte väljer ett läge inom 10 minuter kommer systemet att starta om i samma läge som det som användes tidigare. 4. Välj alternativknappen Expandable Volume (X-RAID2) (Expanderbar volym). 5. (Valfritt) Klicka på knappen More (Mer) för att lära dig mer om X-RAID2 eller Flex-RAID. Ett popup-fönster visas. Klicka på knappen OK för att stänga det. 6. Klicka på knappen Next (Nästa). Du uppmanas att bekräfta att du har skapat en volym. Diskkonfiguration 23

24 7. Klicka på knappen OK. Volymen formateras. Detta kan ta en stund beroende på storleken på din hårddiskenhet. 8. (Valfritt) Återställ eventuell säkerhetskopierad data till den omformaterade disken. Mer information finns i Återskapa data till ditt ReadyNAS-system på sidan 84. Ändra från X-RAID2 till Flex-RAID Du kan omkonfigurera ditt system från X-RAID2-läge (standardläge från fabrik) till Flex-RAID-läge. För att byta från X-RAID2 till Flex-RAID: 1. Om det finns lagrade data i ditt system bör du säkerhetskopiera dessa. Mer information finns i Säkerhetskopiera data som har lagrats i ReadyNAS-systemet på sidan Gör en återställning till fabriksinställningarna. VARNING! Inställning av ReadyNAS-systemet till dess fabriksinställningar innebär att alla data och konfigurationsinställningar raderas. Processen för att genomföra återställning till fabriksinställningar varierar beroende på lagringssystem. För mer information om hur du genomför en återställning till fabriksinställningar, se Maskinvaruhandbok för NETGEAR ReadyNAS Duo v2 och NV+ v2. Under tiden som fabriksinställningarna återställs har du 10 minuter på dig att välja en RAID-konfiguration. RAIDar-verktyget skickar en uppmaning om att klicka på knappen Setup (konfigurera) under den här 10-minutersperioden. Diskkonfiguration 24

25 3. Starta RAIDar-verktyget, markera ditt lagringssystem och klicka på knappen Setup (Konfigurera). ReadyNAS-volymens konfigurationsskärm visas. Om du inte väljer ett läge inom 10 minuter kommer systemet att starta om i samma läge som det som användes tidigare. 4. Välj alternativknappen Flexible Volume (Flex-RAID) (Flexibel volym). 5. (Valfritt) Klicka på knappen More (Mer) för att lära dig mer om X-RAID2 eller Flex-RAID. Ett popup-fönster visas. Klicka på knappen OK för att stänga det. 6. Från listrutan Välj önskad RAID-nivå väljer du en RAID-nivå eller ett JBOD-format. Diskkonfiguration 25

26 Om du väljer Auto kommer ditt ReadyNAS-system automatiskt att välja en RAID-nivå som grundas på antal diskar som är installerade i ditt system, enligt följande: Antal installerade diskar RAID-nivå som väljs automatiskt 1 RAID 0 2 RAID 1 3 RAID Klicka på knappen Next (Nästa). En dialogruta uppmanar dig att bekräfta kommandot skapa volym. 8. Klicka på knappen OK. Volymen formateras. Detta kan ta en stund beroende på storleken på din hårddiskenhet. 9. (Valfritt) Återställ eventuell säkerhetskopierad data till den omformaterade disken. Mer information finns i Återskapa data till ditt ReadyNAS-system på sidan 84. Ändra till ett annat Flex-RAID-format Flex-RAID erbjuder dig flera olika diskformat beroende på antal diskar som är installerade i ditt ReadyNAS-lagringssystem. Mer information finns i Flex-RAID på sidan 20. Du kan omkonfigurera ditt system för att använda ett annorlunda Flex-RAID-format. För att ändra Flex-RAID-diskformat: 1. Om det finns lagrade data i ditt system bör du säkerhetskopiera dessa. Mer information finns i Säkerhetskopiera data som har lagrats i ReadyNAS-systemet på sidan Gör en återställning till fabriksinställningarna. VARNING! Inställning av ReadyNAS-systemet till dess fabriksinställningar innebär att alla data och konfigurationsinställningar raderas. Processen för att genomföra återställning till fabriksinställningar varierar beroende på lagringssystem. För mer information om hur du genomför en återställning till fabriksinställningar, se Maskinvaruhandbok för NETGEAR ReadyNAS Duo v2 och NV+ v2. Under tiden som fabriksinställningarna återställs har du 10 minuter på dig att välja en RAID-konfiguration. RAIDar-verktyget skickar en uppmaning om att klicka på knappen Setup (konfigurera) under den här 10-minutersperioden. Diskkonfiguration 26

WD My Cloud Personlig molnlagring Användarhandbok

WD My Cloud Personlig molnlagring Användarhandbok WD My Cloud Personlig molnlagring Användarhandbok WD Service och support Om du stöter på några problem ber vi dig kontakta oss så att vi kan försöka åtgärda detta innan du skickar tillbaka produkten. De

Läs mer

WD My Cloud Mirror. Personlig molnlagring Användarhandbok

WD My Cloud Mirror. Personlig molnlagring Användarhandbok WD My Cloud Mirror Personlig molnlagring Användarhandbok WD:s service och support Om du stöter på några problem ber vi dig kontakta oss så att vi kan försöka åtgärda detta innan du skickar tillbaka produkten.

Läs mer

Bruksanvisning för Synology NAS

Bruksanvisning för Synology NAS Dokument-ID Syno_UsersGuide_NAS_20150506 Innehållsförteckning Kapitel 1: Inledning Kapitel 2: Kom igång med Synology DiskStation Manager Installera Synology NAS och DSM... 7 Logga in på DSM... 7 Skrivbord

Läs mer

My Passport. Wireless. Bärbar hårddisk. Användarhandbok

My Passport. Wireless. Bärbar hårddisk. Användarhandbok My Passport Bärbar hårddisk Användarhandbok Wireless WD Service och support Om du stöter på några problem ber vi dig kontakta oss så att vi kan försöka åtgärda detta innan du skickar tillbaka produkten.

Läs mer

FileMaker 9. Handbok för Direkt webbpublicering

FileMaker 9. Handbok för Direkt webbpublicering FileMaker 9 Handbok för Direkt webbpublicering 2004-2007 FileMaker, Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker är ett varumärke som tillhör

Läs mer

Användarhandbok. Protector Suite 2009

Användarhandbok. Protector Suite 2009 Användarhandbok Protector Suite 2009 Informationen som ges här anses vara korrekt och pålitlig. Upek tar emellertid inget ansvar för följderna av användandet av denna information, och inte heller för patentintrång

Läs mer

DATA TANK GATEWAY WLAN

DATA TANK GATEWAY WLAN HANDBOK DATA TANK GATEWAY WLAN EXTERNAL DUAL DISK NETWORK HARD DRIVE / 3.5" / (W)LAN WIN & MAC & LINUX Rev. 711 Freecom Data Tank Gateway Grattis! Vi gratulerar dig till köpet av Data Tank Gateway. Data

Läs mer

FileMaker Server 13. Startbok

FileMaker Server 13. Startbok FileMaker Server 13 Startbok 2007-2013 FileMaker, Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker och Bento är varumärken som tillhör FileMaker,

Läs mer

FileMaker 13. WebDirect Handbok

FileMaker 13. WebDirect Handbok FileMaker 13 WebDirect Handbok 2014 FileMaker Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker och Bento är varumärken som tillhör FileMaker, Inc.

Läs mer

TREND MICRO INCORPORATED

TREND MICRO INCORPORATED Startguide Trend Micro Incorporated förbehåller sig rätten att göra ändringar i detta dokument och i de produkter som beskrivs i dokumentet utan föregående meddelande. Innan programvaran installeras och

Läs mer

LotusLive inotes. LotusLive inotes Administrationshandbok

LotusLive inotes. LotusLive inotes Administrationshandbok LotusLive inotes LotusLive inotes Administrationshandbok LotusLive inotes LotusLive inotes Administrationshandbok Anmärkning Innan du använder den här informationen och den tillhörande produkten ska du

Läs mer

FileMaker 14. Guide för WebDirect

FileMaker 14. Guide för WebDirect FileMaker 14 Guide för WebDirect 2015 FileMaker Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker och FileMaker Go är varumärken som tillhör FileMaker,

Läs mer

FileMaker Server 14. FileMaker Server - Hjälp

FileMaker Server 14. FileMaker Server - Hjälp FileMaker Server 14 FileMaker Server - Hjälp 2007-2015 FileMaker, Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker och FileMaker Go är varumärken

Läs mer

FileMaker Server 13. FileMaker Server - Hjälp

FileMaker Server 13. FileMaker Server - Hjälp FileMaker Server 13 FileMaker Server - Hjälp 2010 2013 FileMaker, Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker och Bento är varumärken som

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Manual Innehållsförteckning Introduktion till programmet... 4 Möjligheter och begränsningar... 4 Installation... 5 Introduktion... 8 Kom igång... 9 Server & Klient... 11 Användare... 12 Användarinformation...

Läs mer

användning use hp:s inbyggda webbserver hp LaserJet 4345mfp

användning use hp:s inbyggda webbserver hp LaserJet 4345mfp användning use hp:s inbyggda webbserver hp LaserJet 5mfp HP:s inbyggda webbserver Användarhandbok Upphovsrätt 00 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Mångfaldigande, anpassning eller översättning

Läs mer

Apple AirPort-nätverk

Apple AirPort-nätverk Apple AirPort-nätverk 1 Innehåll Kapitel 1 3 Komma igång 5 Ställa in en trådlös Apple-enhet för Internetanslutning med AirPort-verktyg 6 Öka räckvidden på AirPort-nätverket 6 Dela en USB-hårddisk som är

Läs mer

Användarhandbok. Xperia M4 Aqua E2303/E2306/E2353

Användarhandbok. Xperia M4 Aqua E2303/E2306/E2353 Användarhandbok Xperia M4 Aqua E2303/E2306/E2353 Innehåll Komma igång... 6 Om den här användarhandboken...6 Översikt...6 Montering...7 Starta enheten för första gången... 8 Varför behöver jag ett Google

Läs mer

Bruksanvisning RT-AC51U. Trådlös AC750-router med dubbla band

Bruksanvisning RT-AC51U. Trådlös AC750-router med dubbla band Bruksanvisning RT-AC51U Trådlös AC750-router med dubbla band SW9422 reviderade utgåva Mars 2015 Upphovsrätt 2015 ASUSTeK Computer Inc. Alla rättigheter förbehållna. Ingen del av den här manualen, inräknat

Läs mer

Upplev nästa generations WiFi

Upplev nästa generations WiFi Få ut mer Upplev nästa generations WiFi Din nya WiFi-extender har funktioner för 802.11ac-nätverksstandard. Den här nya standarden ger bättre hastighet, förbättrad tillförlitlighet och större räckvidd

Läs mer

Användarhandbok. Xperia Z1 C6902/C6903/C6906

Användarhandbok. Xperia Z1 C6902/C6903/C6906 Användarhandbok Xperia Z1 C6902/C6903/C6906 Innehåll Komma igång...6 Om den här användarhandboken...6 Översikt...6 Montering...7 Starta enheten för första gången...9 Varför behöver jag ett Google -konto?...9

Läs mer

Användarhandbok för självbetjänat innehåll i Cisco StadiumVision Director

Användarhandbok för självbetjänat innehåll i Cisco StadiumVision Director Användarhandbok för självbetjänat innehåll i Cisco StadiumVision Director Första publicering: 29 maj 2012 Granskad: 16 augusti 2012 Denna guide är avsedd för användare som väljer självbetjäning av innehåll

Läs mer

Hal Skärmläsare version 9.0

Hal Skärmläsare version 9.0 Hal Skärmläsare version 9.0 för Microsoft Windows operativsystem Upphovsrätt 1998-2008 Dolphin Oceanic Ltd. Technology House Blackpole Estate West Worcester WR3 8TJ United Kingdom www.yourdolphin.com www.dolphinse.com/swedish

Läs mer

FileMaker Server 12. Anpassad webbpublicering med PHP

FileMaker Server 12. Anpassad webbpublicering med PHP FileMaker Server 12 Anpassad webbpublicering med PHP 2007-2012 FileMaker, Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker och Bento är varumärken

Läs mer

Dokumentet får spridas fritt i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS.

Dokumentet får spridas fritt i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS. Copyright Detta dokument skyddas av upphovsrättslagen. Förändringar av innehåll eller delvis kopiering av innehåll får ej ske utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. Dokumentet får spridas fritt i

Läs mer

IBM Personal Computer. Datorns förinstallerade program Windows 98, tillämpningar och hjälpprogram

IBM Personal Computer. Datorns förinstallerade program Windows 98, tillämpningar och hjälpprogram IBM Personal Computer Datorns förinstallerade program Windows 98, tillämpningar och hjälpprogram IBM Personal Computer Datorns förinstallerade program Windows 98, tillämpningar och hjälpprogram IBM Anm.

Läs mer

Norman Virus Control för arbetsstationer Version 5.9. Administratörshandboken

Norman Virus Control för arbetsstationer Version 5.9. Administratörshandboken Norman Virus Control för arbetsstationer Version 5.9 Administratörshandboken ii NVC för arbetsstationer administratörshandbok Begränsad garanti Norman garanterar att den medföljande cd:n och dokumentationen

Läs mer

Unifaun Orderkoppling

Unifaun Orderkoppling Unifaun Orderkoppling Unifaun OnlineConnect Installation och användning 2013-01-31 2 Innehåll 1 Översikt... 3 1.1 Orderfilen... 3 1.2 Systemkrav... 3 1.3 Så här fungerar det... 4 2 Installation i Windows-baserade

Läs mer

Solaris PC NetLink Administrationshandbok

Solaris PC NetLink Administrationshandbok Solaris PC NetLink Administrationshandbok Lägg märke till att vissa versioner av PC NetLink kallas SunLink Server både i dokumentationen och själva programvaran. 901 San Antonio Road Palo Alto,, CA 94303-4900

Läs mer

Fiery Print Controller MX-PEX1/MX-PEX2. Konfigurering och inställning

Fiery Print Controller MX-PEX1/MX-PEX2. Konfigurering och inställning Fiery Print Controller MX-PEX1/MX-PEX2 Konfigurering och inställning 2006 Electronics for Imaging, Inc. Informationen i denna publikation omfattas av Juridiska meddelanden för denna produkt. 45059342 15

Läs mer