Enterprise PeopleTools 8.46 PeopleBook: Använda PeopleSoft-program

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Enterprise PeopleTools 8.46 PeopleBook: Använda PeopleSoft-program"

Transkript

1 Enterprise PeopleTools 8.46 PeopleBook: Använda PeopleSoft-program April 2006

2 Enterprise PeopleTools 8.46 PeopleBook: Använda PeopleSoft-program SKU ELM9UPA-B 0406 Copyright , Oracle. Alla rättigheter förbehålles. Programmen (som omfattar både programvara och dokumentation) innehåller äganderättsinformation; och de upplåts enligt ett licensavtal som begränsar nyttjanderätt och offentliggörande, samt skyddas av upphovsrätt, patent och immaterialrättslagstiftning. Det är inte tillåtet att dekompilera, demontera eller baklängeskonstruera programmen, med undantag för nödvändiga anpassningar till programvaror från andra leverantörer, och i de fall där tillämplig lagstiftning uttryckligen tillåter det. Informationen i det här dokumentet kan ändras utan föregående meddelande. Om du hittar felaktigheter i dokumentationen ber vi att du rapporterar dem skriftligen. Oracle ger inga garantier att dokumentet är fritt från fel och frånsäger sig särskilt ansvar som gäller det här dokumentet. Inga delar av dessa program får reproduceras eller överföras i någon form eller med några medel, elektroniska eller mekaniska, utöver vad som uttryckligen tillåts i licensavtalet för dessa program. Om programmen levereras till amerikansk myndighet (US Government) eller om någon upplåter eller använder programmen för amerikansk myndighets räkning gäller följande: U.S. GOVERNMENT RIGHTS Programs, software, databases, and related documentation and technical data delivered to U.S. Government customers are commercial computer software or commercial technical data pursuant to the applicable Federal Acquisition Regulation and agency-specific supplemental regulations. As such, use, duplication, disclosure, modification, and adaptation of the Programs, including documentation and technical data, shall be subject to the licensing restrictions set forth in the applicable Oracle license agreement, and, to the extent applicable, the additional rights set forth in FAR , Commercial Computer Software--Restricted Rights (June 1987). Oracle Corporation, 500 Oracle Parkway, Redwood City, CA Programmen är inte avsedda för användning vid anläggningar för kärnkraft, flygnavigering eller kommunikationssystem, flygtrafikövervakning, livsuppehållande eller annan utrustning där fel i programvaran kan orsaka död, personskada, eller allvarlig sak- eller miljöskada. Det är licenstagarens eget ansvar att vidta alla säkerhetsåtgärder för användning av programmen för sådana syften, och Oracle frånsäger sig allt ansvar för skador som uppkommer vid användning av programmen i sådana anläggningar. Programmen kan tillhandahålla länkar till webbplatser och ge åtkomst till innehåll, produkter och tjänster från tredje part. Oracle är inte ansvarigt för tillgången till, eller något innehåll tillhandahållet av, tredje-partswebbplatser. Alla risker med sådant innehåll är licenstagarens ansvar. Om du väljer att köpa några produkter eller tjänster från tredje part är relationen mellan dig och tredje part. Oracle ansvarar inte för: (a) kvaliteten på produkter eller tjänster från tredje part; eller (b) att uppfylla några villkor i avtal med tredje part, inklusive leverans av produkter eller tjänster och garantiåtaganden avseende köpta produkter eller tjänster. Oracle ansvarar inte för förlust eller skada av något slag som kan uppkomma från affärsrelationer med tredje part. Oracle, JD Edwards, PeopleSoft och Siebel är registrerade varumärken som tillhör Oracle Corporation och/eller dotterbolag. Övriga namn kan vara varumärken som tillhör respektive företag. Angående öppen källkod Oracle tar inget ansvar för användandet eller distributionen av öppen källkod eller shareware-program eller tillhörande dokumentation och frånsäger sig allt ansvar för eventuella skador som kan uppstå vid användandet av sagda programvara eller dokumentation. Följande lista innehåller öppen källkod som får användas i Oracles PeopleSoft-produkter och medföljande friskrivningsklausuler. Apache Software Foundation Produkten innehåller programvara som utvecklats av Apache Software Foundation (http://www.apache.org/). Copyright The Apache Software Foundation. Med ensamrätt. DENNA PROGRAMVARA TILLHANDAHÅLLES "I BEFINTLIGT SKICK" OCH VI FRISKRIVER OSS FRÅN EVENTUELLA UTTRYCKTA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER OM KVALITET OCH LÄMPLIGHET FÖR VISST ÄNDAMÅL. I INTET FALL SKA APACHE SOFTWARE FOUNDATION ELLER MEDVERKANDE HOS DEM HÅLLAS ANSVARIGA FÖR NÅGON DIREKT ELLER INDIREKT SKADA, EJ HELLER AVKRÄVAS IDEELLT SKADESTÅND ELLER ERSÄTTNING FÖR SKADA (INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, ERSÄTTNING FÖR INKÖP AV ERSÄTTNINGSVARA ELLER -TJÄNST; BRISTANDE ANVÄNDBARHET, FÖRLUST AV DATA ELLER UTEBLIVNA INTÄKTER, ELLER AVBROTT I AFFÄRSVERKSAMHETEN) OAVSETT HUR DENNA SKADA ORSAKATS OCH EVENTUELLA TEORIER OM ANSVAR, OAVSETT OM DESSA AVSER KONTRAKT, STRIKT PRODUKTANSVAR ELLER SKADESTÅNDSTALAN (INKLUSIVE OAKTSAMHET ELLER ANNAT) PÅ GRUND AV ANVÄNDANDE AV DENNA PROGRAMVARA, OCH OAVSETT OM MAN VARNATS OM MÖJLIGHETEN AV SÅDAN SKADA. OpenSSL Copyright The OpenSSL Project. Med ensamrätt. Denna produkt innehåller programvara som utvecklats av OpenSSL-projektet för användning i OpenSSL Toolkit (http://www.openssl.org/). DENNA PROGRAMVARA TILLHANDAHÅLLES AV OpenSSL-PROJEKTET "I BEFINTLIGT SKICK" OCH VI FRISKRIVER OSS FRÅN EVENTUELLA UTTRYCKTA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER OM KVALITET OCH LÄMPLIGHET FÖR VISST ÄNDAMÅL. I INTET FALL SKA OpenSSL-PROJEKTET ELLER MEDVERKANDE HOS DEM HÅLLAS ANSVARIGA FÖR NÅGON DIREKT ELLER INDIREKT SKADA, EJ HELLER AVKRÄVAS IDEELLT SKADESTÅND ELLER ERSÄTTNING FÖR SKADA (INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, ERSÄTTNING FÖR INKÖP AV ERSÄTTNINGSVARA ELLER -TJÄNST; BRISTANDE ANVÄNDBARHET, FÖRLUST AV DATA ELLER UTEBLIVNA INTÄKTER, ELLER AVBROTT I AFFÄRSVERKSAMHETEN) OAVSETT HUR DENNA SKADA ORSAKATS OCH EVENTUELLA TEORIER OM ANSVAR, OAVSETT OM DESSA AVSER KONTRAKT, STRIKT PRODUKTANSVAR ELLER SKADESTÅNDSTALAN (INKLUSIVE OAKTSAMHET ELLER ANNAT) PÅ GRUND AV ANVÄNDANDE AV DENNA PROGRAMVARA, OCH OAVSETT OM MAN VARNATS OM MÖJLIGHETEN AV SÅDAN SKADA. SSLeay Copyright Eric Young. Med ensamrätt.

3 Denna produkt innehåller kryptografisk programvara som skrivits av Eric Young Denna produkt innehåller programvara som skrivits av Tim Hudson Copyright Eric Young. Med ensamrätt. DENNA PROGRAMVARA TILLHANDAHÅLLES AV ERIC YOUNG "I BEFINTLIGT SKICK" OCH VI FRISKRIVER OSS FRÅN EVENTUELLA UTTRYCKTA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER OM KVALITET OCH LÄMPLIGHET FÖR VISST ÄNDAMÅL. I INTET FALL SKA UPPHOVSMANNEN ELLER MEDVERKANDE HÅLLAS ANSVARIGA FÖR NÅGON DIREKT ELLER INDIREKT SKADA, EJ HELLER AVKRÄVAS IDEELLT SKADESTÅND ELLER ERSÄTTNING FÖR SKADA (INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, ERSÄTTNING FÖR INKÖP AV ERSÄTTNINGSVARA ELLER -TJÄNST; BRISTANDE ANVÄNDBARHET, FÖRLUST AV DATA ELLER UTEBLIVNA INTÄKTER, ELLER AVBROTT I AFFÄRSVERKSAMHETEN) OAVSETT HUR DENNA SKADA ORSAKATS OCH EVENTUELLA TEORIER OM ANSVAR, OAVSETT OM DESSA AVSER KONTRAKT, STRIKT PRODUKTANSVAR ELLER SKADESTÅNDSTALAN (INKLUSIVE OAKTSAMHET ELLER ANNAT) PÅ GRUND AV ANVÄNDANDE AV DENNA PROGRAMVARA, OCH OAVSETT OM MAN VARNATS OM MÖJLIGHETEN AV SÅDAN SKADA. Loki Library Copyright 2001 Andrei Alexandrescu. Denna kod levereras med boken: Alexandrescu, Andrei. Modern C++ Design: Generic Programming and Design Patterns Applied. Copyright 2001 Addison-Wesley. Det är tillåtet att, utan att erlägga någon avgift, använda, kopiera, modifiera, distribuera och sälja denna programvara i vilket som helst syfte, under förutsättning att ovanstående upphovsrättsliga information förekommer i samtliga kopior och att såväl den upphovsrättsliga informationen som denna tillståndsinformation står med i tillhörande dokumentation. Helma Project Copyright Helma Project. Med ensamrätt. DENNA PROGRAMVARA TILLHANDAHÅLLES "I BEFINTLIGT SKICK" OCH VI FRISKRIVER OSS FRÅN EVENTUELLA UTTRYCKTA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER OM KVALITET OCH LÄMPLIGHET FÖR VISST ÄNDAMÅL. I INTET FALL SKA HELMA PROJECT ELLER MEDVERKANDE HOS DEM HÅLLAS ANSVARIGA FÖR NÅGON DIREKT ELLER INDIREKT SKADA, EJ HELLER AVKRÄVAS IDEELLT SKADESTÅND ELLER ERSÄTTNING FÖR SKADA (INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, ERSÄTTNING FÖR INKÖP AV ERSÄTTNINGSVARA ELLER -TJÄNST; BRISTANDE ANVÄNDBARHET, FÖRLUST AV DATA ELLER UTEBLIVNA INTÄKTER, ELLER AVBROTT I AFFÄRSVERKSAMHETEN) OAVSETT HUR DENNA SKADA ORSAKATS OCH EVENTUELLA TEORIER OM ANSVAR, OAVSETT OM DESSA AVSER KONTRAKT, STRIKT PRODUKTANSVAR ELLER SKADESTÅNDSTALAN (INKLUSIVE OAKTSAMHET ELLER ANNAT) PÅ GRUND AV ANVÄNDANDE AV DENNA PROGRAMVARA, OCH OAVSETT OM MAN VARNATS OM MÖJLIGHETEN AV SÅDAN SKADA. Helma innehåller tredjepartsprogram som släppts med andra specifika licensvillkor. Licenskatalogen i Helma-distributionen innehåller en lista över dessa licenser. Sarissa Copyright 2004 Manos Batsis. Detta bibliotek är ett gratisprogram som du får distribuera och/eller modifiera enligt villkoren i GNU LGPL-licensen (GNU Lesser General Public License) som publiceras av Free Software Foundation; antingenversion2.1avlicenseneller,omduföredrardet,någonsenareversion. Detta bibliotek distribueras med förhoppningen att det det ska komma till användning, med det distribueras UTAN NÅGRA GARANTIER, inte ens med underförstådda garantier om KVALITET eller LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL. Mer information finns i GNU LGPL-licensen. Du bör redan ha fått en kopia av LGPL-licensen tillsammans med detta bibliotek, annars kan du kontakta Free Software Foundation, Inc., 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA USA.

4

5 Innehåll Förord allmänt Om denna PeopleBook förord......xi Förkunskapskrav för PeopleSoft Enterprise-program......xi Programgrunder......xi Uppdateringar av dokumentationen och tryckt dokumentation...xii Uppdateringar av dokumentationen...xii Ytterligare resurser...xii Typografi och layout...xiii Typografi...xiii Layout...xiv Markörer för land, region och bransch...xv Valutakoder...xvi Kommentarer och förslag...xvi Gemensamma element i PeopleBooks...xvi Förord Använda PeopleSoft-program förord......xix Använda PeopleSoft-program......xix Kapitel 1 Arbeta med webbläsarbaserade program Webbläsarbaserade program introduktion...1 Logga in i PeopleSoft-programmet...2 Navigera i PeopleSofts PIA-arkitektur...3 Använda menyer...3 Använda navigeringssidor...4 Använda det gemensamma navigeringshuvudet...4 Det gemensamma navigeringshuvudet introduktion...5 Lägga till favoriter...5 Redigera favoriter...6 Använda navigeringsraden...6 Bearbeta komponenter...7 Öppna sidor eller komponenter...7 Copyright , Oracle. Alla rättigheter förbehålles. v

6 Innehåll Länka till relaterade sidor...8 Öppna nytt fönster...9 Spara sidor...9 Använda knappar och länkar Knappar och länkar introduktion...10 Använda bearbetningsknappar...10 Använda verktygsknappar...10 Använda popup-menyer...12 Använda kortkommandon Kortkommandon introduktion...12 Använda kortkommandon...12 Använda snabbtangenter...13 Använda tillgänglighetsfunktioner Tillgänglighetsfunktioner introduktion...14 Aktivera tillgänglighetsfunktioner...15 Kapitel 2 Användarinställningar Anpassa startsidan Sidor för anpassning av startsida...17 Anpassa innehåll...17 Anpassa layout...18 Anpassa sidor Anpassa sidor introduktion...20 Styra visningen av första sidan...21 Ändra tabbordningen...22 Kopiera, dela och ta bort inställningar för sidanpassning...24 Ändra lösenord Sidor för att ändra lösenord...25 Ändra lösenord...25 Ställa in hjälp för glömt lösenord...25 Göra användarinställningar Användarinställningar introduktion...26 Sidor för användarinställningar...26 Definiera egna anpassningar...26 Ställa in systemprofilen...28 Lägga till ord i din personliga ordlista...30 vi Copyright , Oracle. Alla rättigheter förbehålles.

7 Innehåll Kapitel 3 Använda nycklar och söksidor Nycklar introduktion Söksidor introduktion Använda söksidor för att hämta data Ange och spara sökkriterier...34 Använda jokertecken för att söka information...36 Kapitel 4 Arbeta med sidor Sidor introduktion Använda giltighetsdatum Giltighetsdatum introduktion...40 Beskriva sidåtgärdsalternativ och giltighetsdatum...40 Arbeta med sidelement Sidelement i PeopleSoft introduktion...42 Använda dataregistreringsfält Använda redigeringsrutor...44 Använda listrutor...45 Arbeta med bilder...46 Använda griddar och bläddringssektioner Navigera genom data...46 Arbeta med griddar...49 Använda bläddringssektioner...53 Använda giltighetsdaterade bläddringssektioner och griddar...53 Använda flera bläddringssektioner och griddar på en sida...54 Arbeta med analysgriddar Analysgriddar introduktion...56 Navigera genom analysgriddata...57 Redigera data i analysgriddar...57 Exportera analysgriddata...57 Dra-och-släppa datakuber och dimensioner...57 Vrida datakuber och dimensioner...57 Göra utsnitt av data i analysgriddar...58 Arbeta med data med hierarkisk dimension...59 Spara anpassade layouter av analysgriddar...60 Använda stavningskontroll Använda ordlistor på främmande språk...64 Arbeta med HTML-träd Copyright , Oracle. Alla rättigheter förbehålles. vii

8 Innehåll Arbeta med fältnivåprompter och validering Prompter och valideringar introduktion...66 Använda sökknappar...66 Använda kalenderknappar...67 Kapitel 5 Arbeta med processer och rapporter PeopleSofts processer och rapporter introduktion Köra rapporter Välja rapporter...70 Ange rapportparametrar...70 Ange var och när rapporten ska köras...71 Välja utdataformat och ställa in rapportdistributionen...72 Kontrollera status för rapporter Visa rapporter i Rapporthantering Kapitel 6 Använda arbetsflöde Arbetsflöde introduktion Skicka och ta emot aviseringar Sidor för att skicka och ta emot aviseringar...78 Skicka aviseringar...78 Använda arbetslistor för att ta emot aviseringar...79 Arbeta med punkter Använda timeout-arbetslistor Kapitel 7 Använda PeopleSoft Navigator PeopleSoft Navigator introduktion Fördelar med PeopleSoft Navigator...83 Hierarkin i PeopleSoft Navigator...83 Arbetsflödesbearbetning...84 Arbeta med PeopleSoft Navigator Sidor för PeopleSoft Navigator...86 Navigera i diagramhierarkin...86 Navigera till en sida...86 Navigera till nästa sida i en aktivitet...86 viii Copyright , Oracle. Alla rättigheter förbehålles.

9 Innehåll Ordlista med PeopleSoft Enterprise-termer...87 Index Copyright , Oracle. Alla rättigheter förbehålles. ix

10 Innehåll x Copyright , Oracle. Alla rättigheter förbehålles.

11 Om denna PeopleBook förord PeopleBooks Enterprise innehåller den information du behöver för att implementera och börja använda PeopleSoftprogrammen. Förordet behandlar följande: Förkunskapskrav för PeopleSoft Enterprise-program Programgrunder Uppdateringar av dokumentationen och tryckt dokumentation Ytterligare resurser Typografi och layout Kommentarer och förslag Gemensamma element i PeopleBooks Anm: PeopleBooks beskriver endast element som kräver ytterligare förklaring. Om ett element inte beskrivs tillsammans meddenprocess elleruppgift därdet används, beskrivs det iställettillsammans med element somärgemensamma för avsnittet, kapitlet, PeopleBook-kapitlet eller produktserien, eller så anses sidelementet inte kräva någon förklaring. Element som är gemensamma för alla PeopleSoft Enterprise-program beskrivs i detta förord. Förkunskapskrav för PeopleSoft Enterprise-program För att fullt ut kunna tillgodogöra dig informationen i böckerna bör du ha grundläggande kunskaper om hur PeopleSoft Enterprise-program används. Det är till god hjälp om du dessutom har möjlighet att gå en introduktionskurs. Du bör känna till hur man navigerar i systemet och lägger till, uppdaterar och tar bort information genom att använda PeopleSoft Enterprise-programmens menyer, sidor och fönster. Du bör också kunna använda Internet och Microsoft Windows. Böckerna går inte in på hur man navigerar eller andra basfakta. De innehåller den information du behöver för att använda systemet och implementera PeopleSoft Enterprise-programmen på effektivast möjliga sätt. Programgrunder Varje program-peoplebook innehåller information om implementering och bearbetning för PeopleSoft Enterprise-programmet ifråga. För vissa av programmen finns ytterligare, grundläggande information om systeminställningar och -design i en separat PeopleBook som beskriver grunderna i PeopleSoft-programmen. För de flesta produktserier finns en egen version av denna grund-peoplebook. I förordet till varje PeopleBook anges vilken grund-peoplebook som hör till aktuell PeopleBook. Copyright , Oracle. Alla rättigheter förbehålles. xi

12 Förord allmänt Grunderna i PeopleSoft innehåller viktig information som gäller många eller alla PeopleSoft Enterprise-program i en produktserie. Vare sig du implementerar ett enstaka program, en kombination av program inom en produktserie eller en hel produktserie, bör du vara insatt i denna centrala PeopleBook. I den finns startpunkterna för den grundläggande implementeringen. Uppdateringar av dokumentationen och tryckt dokumentation Avsnittet behandlar följande: Uppdateringar av dokumentationen. Uppdateringar av dokumentationen Uppdateringar och ytterligare dokumentation för den här versionen och för tidigare versioner finns på webbplatsen Oracle PeopleSoft Customer Connection. Via sektionen Documentation på Customer Connection kan du hämta filer till ditt PeopleBook-bibliotek. Du hittar här en mängd användbart och aktuellt material, inklusive alla uppdateringar till den PeopleSoft Enterprise-dokumentation som medföljer på cd:n. Viktigt! Sök på Oracles PeopleSoft Customer Connection efter uppdateringar av uppgraderingsinstruktionerna innan du börjar uppgradera. Oracle lägger regelbundet upp uppdateringar allt eftersom uppgraderingsprocessen förfinas. Se även Oracles PeopleSoft Customer Connection, Ytterligare resurser På Oracles PeopleSoft Customer Connection kan du hitta följande (på engelska): Resurstyp Navigering Information om programunderhåll Affärsprocessdiagram Support, Documentation, Interactive Services Repository Hardware and software requirements Installationsguider Updates + Fixes Support, Documentation, Business Process Maps Support, Documentation, Interactive Services Repository Implement, Optimize, and Upgrade; Implementation Guide; Implementation Documentation and Software; Hardware and Software Requirements Implement, Optimize, and Upgrade; Implementation Guide; Implementation Documentation and Software; Installation Guides and Notes xii Copyright , Oracle. Alla rättigheter förbehålles.

13 Förord allmänt Integrationsinformation Resurstyp Minimum technical requirements (MTRs) (endast JD Edwards EnterpriseOne) Dokumentationsuppdateringar PeopleBooks supportpolicy Prerelease notes Vägkarta för produktversioner Release-dokument Release value proposition Statement of direction Felsökningsinformation Uppgraderingsdokumentation Navigering Implement, Optimize, and Upgrade; Implementation Guide; Implementation Documentation and Software; Pre-Built Integrations for PeopleSoft Enterprise and JD Edwards EnterpriseOne Applications Implement, Optimize, and Upgrade; Implementation Guide; Supported Platforms Support, Documentation, Documentation Updates Support, Support Policy Support, Documentation, Documentation Updates, Category, Release Notes Support, Roadmaps + Schedules Support, Documentation, Documentation Updates, Category, Release Notes Support, Documentation, Documentation Updates, Category, Release Value Proposition Support, Documentation, Documentation Updates, Category, Statement of Direction Support, Troubleshooting Support, Documentation, Upgrade Documentation and Scripts Typografi och layout Avsnittet behandlar följande: Typografi Layout Markörer för land, region och bransch Valutakoder Typografi Tabellen nedan beskriver den typografi och layout som används i PeopleBooks: Copyright , Oracle. Alla rättigheter förbehålles. xiii

14 Förord allmänt Typografi eller layout Beskrivning Kursiv stil Används till PeopleCode-funktioner, affärsfunktioner, händelser, systemfunktioner, metoder och språkkonstruktioner och PeopleCode-reserverade ord som måste anges exakt så i funktionsanrop. Fetstil Används till fältvärden, när vi vill betona något samt till namn på PeopleSoft Enterprise-böcker och annan större dokumentation. I PeopleCode-syntax används fetstil till platshållare för argument som programmet måste tillhandahålla. Vi använder också fetstil när vi hänvisar till ord som ord eller bokstäver som bokstäver, som här: Skriv bokstaven O. TANGENT+TANGENT Används till tangentkombinationer. Exempel: ett plustecken (+) mellan två tangenter betyder att du måste hålla ned den första tangenten samtidigt som du trycker ned den andra. ALT+W innebär att du ska hålla ned ALT-TAN- GENTEN samtidigt som du trycker ned W-tangenten. Font med fast teckenbredd Används till kodexempel från PeopleCode-program eller annat program. " " (citattecken) Används till kapitelrubriker i korsreferenser och ord som används på annat sätt än den vanliga betydelsen.... (tre punkter) Används för att visa att föregående element eller serie kan repeteras valfritt antal gånger i PeopleCode-syntaxen. { } (klammerparentes) Anger ett val mellan två alternativ i PeopleCode-syntaxen. Olika alternativ skiljs åt med lodstreck ( ). [ ] (hakparentes) Används till valfria element i PeopleCode-syntaxen. & (et-tecken) När et-tecknet placeras framför en parameter i People- Code-syntaxen innebär det att parametern redan är ett instantierat objekt. Et-tecken föregår också alla PeopleCode-variabler. Layout PeopleBooks innehåller följande layoutelement som hjälp åt läsaren. xiv Copyright , Oracle. Alla rättigheter förbehålles.

15 Förord allmänt Noteringar Markeringsord lyfter fram information som du behöver läsa extra noga när du arbetar med PeopleSoft Enterprisesystemet. Anm: Exempel på ett markeringsord. Text som föregås av ordet Viktigt! är av avgörande betydelse och innehåller information om sådant du måste göra för att systemet ska fungera korrekt. Viktigt! Exempel på text som föregås av markeringsordet Viktigt. Varningar Varningar är en annan typ av markeringsord som anger att det handlar om viktig konfigureringsinformation. Var särskilt observant vid varningstexter. Varning! Exempel på en varning. Korsreferenser I PeopleBooks hittar du korsreferenser antingen under rubriken Se även eller på en egen rad markerad med ordet Se. Korsreferenser leder till annan dokumentation som berör texten ovanför. Markörer för land, region och bransch Information som berör endast ett visst land, en viss region eller en viss bransch föregåsavenstandardmarkör inom parentes. Markören finns oftast i början av en sektionsrubrik men kan även förekomma i slutet av en notering eller annan text. Exempel på en landspecifik rubrik: "(FRA) Anställa en person" Exempel på en regionspecifik rubrik: "(Latinamerika) Inställningar för avskrivning" Landmarkörer Länder markeras med ISO:s landskoder. Regionmarkörer Regioner markeras med regionernas namn. Följande regionmarkörer kan förekomma i PeopleBooks: Asien/Stillahavsområdet Europa Latinamerika Nordamerika Branschmarkörer Branscher markeras med sina benämningar eller förkortningar av dessa. Följande branschmarkörer kan förekomma i PeopleBooks: USF(U.S.Federal) Utbildning och myndigheter Copyright , Oracle. Alla rättigheter förbehålles. xv

16 Förord allmänt Valutakoder Belopp anges i aktuell ISO-valutakod. Kommentarer och förslag Dina åsikter är viktiga för oss. Vi vill gärna att du talar om vad du tycker och vad du skulle vilja ändra i fråga om PeopleBooks och annat referens- och utbildningsmaterial från Oracle. Skicka synpunkter till Documentation Manager, 4460 Hacienda Drive, Pleasanton, California Eller mejla till Vi kan inte garantera svar på alla mejl, men vi kommer noga att titta på dina kommentarer och förslag. Gemensamma element i PeopleBooks Per den Affärsenhet Beskrivning Giltighetsdatum En gång, Alltid och Aldrig Processövervakning Rapporthantering Begäran-ID Kör Set-ID Det senaste datum som en rapport eller en process innehåller data för. Ett ID som representerar en del av företagets organisation av affärsinformation på övergripande nivå. Med hjälp av en affärsenhet kan du definiera regioner eller avdelningar inom en större organisation. Max30tecken. Det datum då en tabellrad börjar gälla eller en åtgärd inleds. Exempel: om du vill stänga en bok den 30 juni är giltighetsdatum för att stänga boken den 1 juli. Datumet avgör hur länge du kan se och ändra uppgifterna. Informationen används av sidor och batchprocesser. Vid En gång utförs begäran nästa gång batchprocessen körs. När batchprocessen körts får körfrekvensen automatiskt värdet Aldrig. Vid Alltid utförs begäran varje gång batchprocessen körs. Vid Aldrig ignoreras begäran när batchprocessen körs. Klicka här för att komma till sidan Processlista, där du kan visa status för processer. Klicka här för att komma till sidan Rapportlista där du kan visa rapportinnehåll, kontrollera status för en rapport och se meddelanden med detaljinfo om innehållet (en beskrivning av rapporten och distributionslistan). Ett ID som representerar ett antal urvalskriterier för en rapport eller en process. Knappen leder till sidan för begäran i Processplanering där du kan ange den plats där en process eller ett jobb ska köras samt processens utdataformat. Ett ID som representerar ett set styrtabellsinformation eller tabellset. Med tabellset kan du dela information i styrtabeller och bearbetningsalternativ mellan affärsenheter. Målet är att minimera redundanta data och systemaktiviteter. När du tilldelar en postgrupp i en affärsenhet ett set-id anger du att alla tabeller i xvi Copyright , Oracle. Alla rättigheter förbehålles.

17 Förord allmänt Kort beskrivning Anv-ID Adressboksnummer Simulerad valutakod Batchnummer den postgruppen delas mellan den affärsenheten och eventuell annan affärsenhet som också tilldelar postgruppen samma set-id. Exempel: du kan definiera en grupp av gemensamma arbetskoder som ska delas mellan flera affärsenheter. Varje affärsenhet som delar arbetskoderna tilldelas samma set-id för den postgruppen. Max 15 tecken. Ett ID som representerar den person som genererar en transaktion. Ett unikt nummer som identifierar huvudtabellen för enheten. Adressboksnummer kan vara ID:n för t ex kunder, leverantörer, företag, anställda, arbetssökande, deltagare, hyresgäster eller platser. Beroende på program kan adressboksnumret på sidan kallas för t ex kundnummer, leverantörsnummer eller företagsnummer, anställnings-id, sökandenummer eller deltagarnummer. En treställiga valutakod som anger valuta som man vill visa transaktionsbelopp i. På så sätt kan du visa transaktionsbelopp i vilken valuta du vill, oavsett vilken valuta som användes för transaktionen. Ett ID-nummer för en grupp transaktioner som ska köras av systemet. På registreringssidor kan du antingen själv tilldela batchnummer eller låta systemet tilldela ett nummer med hjälp av programmet Nästa nummer (P0002). Batchdatum Datum då batchen skapades. Om fältet lämnas tomt används automatiskt systemdatumet som batchdatum. Batchstatus Enhet/lager Affärsenhet Kategorikod Företag En kod från UDC-tabellen (user-defined codes) 98/IC som indikerar batchens bokföringsstatus. Alternativ: Tomt: Batchen väntar på godkännande innan den kan läggas in. A: Batchen har godkänts för bokföring, innehåller inga fel och är i balans, men har ännu inte bokförts. D: Batchen har bokförts. E: Något är fel i batchen. Du måste korrigera batchen innan den kan bokföras. P: Systemet håller på att bokföra batchen. Batchen är ej tillgänglig förrän bokförandet är klart. Om det inträffar ett fel under bokförandet ändras batchstatus till E. U: Batchen är inte tillgänglig. Antingen arbetar någon med den eller så ser den bara ut att användas på grund av att det inträffat ett strömavbrott under tiden den var öppen. En kod som anger om en separat enhet är ett lager, jobb, projekt, en produktionsgrupp eller anläggning där distribution och tillverkning sker. I vissa system kallas detta för affärsenhet. En alfanumerisk kod som identifierar en separat enhet inom en verksamhet för vilken du vill följa upp kostnader. I vissa system kallas detta för enhet/lager. Kod som motsvarar en specifik kategorikod. Rapportkoder är användardefinierade koder som används för uppföljning och rapportering inom organisationen. En kod som identifierar en specifik organisation, fond eller annan rapportenhet. Företagskoden måste redan finnas i tabellen F0010 och måste identifiera en rapportenhet som har en fullständig balansräkning. Copyright , Oracle. Alla rättigheter förbehålles. xvii

18 Förord allmänt Valutakod Dokumentnummer för företag Dokumentnummer Dokumenttyp Giltighetsdatum Räkenskapsperiod ochräkenskapsår HB-datum (huvudboksdatum) Treställig kod som motsvarar valutan en transaktion genomförs i. JD Edwards EnterpriseOne medföljer de valutakoder som fastslagits av International Organization for Standardization (ISO). Valutakoderna finns i tabellen F0013. Ett ID-nummer som är kopplat till dokumentet. Detta nummer används tillsamman med dokumentnummer, dokumenttyp och huvudboksdatum för att identifiera originaldokument. Om du tilldelar nästa nummer per företag och räkenskapsår, använder systemet dokumentnumret för företag för att hämta rätt nästa nummer för det företaget. Om två eller fler originaldokument har samma dokumentnummer och dokumenttyp, kan dokumentnumret för företag användas för att visa rätt dokument. Ett nummer som identifierar originaldokumentet, som kan vara till exempel en faktura, en bokföringsorder eller en tidrapport. På registreringssidor kan du antingen själv tilldela originaldokumentnummer eller låta systemet tilldela det med hjälp av programmet Nästa nummer (P0002) En tvåställig UDC-kod, från UDC-tabellen 00/DT, som identifierar ursprung och syfte med en transaktion, till exempel faktura, bokföringsorder eller tidrapport. I JD Edwards EnterpriseOne är dessa prefix reserverade för nedanstående dokumenttyper: P: Leverantörsreskontradokument R: Kundreskontradokument T: Tid- och lönedokument I: Lagersaldodokument O: Inköpsorderdokument S: Kundorderdokument Datum då en adress, artikel, transaktion eller post blir aktiv. Fältets innebörd varierar beroende på program. Giltighetsdatumet kan till exempel innebära något av följande: Det datum då en adressändring börjar gälla. Det datum då ett hyresavtal börjar gälla. Det datum då ett pris börjar gälla. Det datum då en valutakurs börjar gälla. Det datum då en skattesats börjar gälla. Nummer som identifierar period och år för huvudboken. I många program kan dessa fält lämnas tomma om man vill använda innevarande räkenskapsperiod och -år, så som de är angivna i programmet Företagsnamn och -nummer (P0010). Ange datum som talar om till vilken räkenskapsperiod en transaktion ska bokföras. Utifrån det datum som anges för transaktionen hämtar systemet rätt räkenskapsperiod och -år från företagets periodkalender, och genomför även valideringar av datumen. xviii Copyright , Oracle. Alla rättigheter förbehålles.

19 Använda PeopleSoft-program förord I det här förordet finns en allmän översikt över innehållet i Använda PeopleSoft-program. Använda PeopleSoft-program I denna PeopleBook får du bekanta dig med olika delar av PeopleSofts PIA-arkitektur och de grundläggande funktionerna för navigering i systemet med hjälp av navigationsstrukturen, komponenterna och sidorna. Anm: Eftersom du har en PeopleTools-licens har du rätt att använda den grundläggande portaltekniken, som får användas endast av dem som har en PeopleSoft-licens. Om du vill lägga in innehåll som är inte är PeopleSoftrelaterat, anpassa din startsida eller skapa minisidor måste du ha licens för PeopleSoft Enterprise Portal. Copyright , Oracle. Alla rättigheter förbehålles. xix

20 Förord xx Copyright , Oracle. Alla rättigheter förbehålles.

Implementeringsguide för JD Edwards EnterpriseOne 8.12 landsspecifik inställning och processer

Implementeringsguide för JD Edwards EnterpriseOne 8.12 landsspecifik inställning och processer Implementeringsguide för JD Edwards EnterpriseOne 8.12 landsspecifik inställning och processer April 2006 Implementeringsguide för JD Edwards EnterpriseOne 8.12 landsspecifik inställning och processer

Läs mer

Implementeringsguide för JD Edwards EnterpriseOne 9.0 landsspecifika inställningar och processer för Europa

Implementeringsguide för JD Edwards EnterpriseOne 9.0 landsspecifika inställningar och processer för Europa Implementeringsguide för JD Edwards EnterpriseOne 9.0 landsspecifika inställningar och processer för Europa December 2008 Implementeringsguide för JD Edwards EnterpriseOne 9.0 landsspecifika inställningar

Läs mer

Novell Vibe 4.0. Mars 2015. Snabbstart. Starta Novell Vibe. Bekanta dig med gränssnittet och funktionerna i Novell Vibe

Novell Vibe 4.0. Mars 2015. Snabbstart. Starta Novell Vibe. Bekanta dig med gränssnittet och funktionerna i Novell Vibe Novell Vibe 4.0 Mars 2015 Snabbstart När du börjar använda Novell Vibe kanske du vill börja med att skapa en personlig arbetsyta och en teamarbetsyta. Det här dokumentet innehåller information om hur du

Läs mer

Att använda ELSA. Vad behövs för att använda ELSA?. Felrapportering och support

Att använda ELSA. Vad behövs för att använda ELSA?. Felrapportering och support KI Biobank Instruktion Användarmanual för ELSA Innehållsförteckning Allmänt... 1 Vad är ELSA?... 1 Vad behövs för att använda ELSA?... 2 Felrapportering och support... 2 Att använda ELSA... 2 Viktig information...

Läs mer

Symantec Enterprise Vault

Symantec Enterprise Vault Symantec Enterprise Vault Guide för användare av Microsoft Outlook 2010 9.0 Symantec Enterprise Vault: Guide för användare av Microsoft Outlook 2010 Programmet som beskrivs i den här boken tillhandahålls

Läs mer

Användarhandbok för IM and Presence Service on Cisco Unified Communications Manager, Release 9.0(1)

Användarhandbok för IM and Presence Service on Cisco Unified Communications Manager, Release 9.0(1) Användarhandbok för IM and Presence Service on Cisco Unified Communications Manager, Release 9.0(1) Först publicerad: May 25, 2012 Americas Headquarters Cisco Systems, Inc. 170 West Tasman Drive San Jose,

Läs mer

Symantec Enterprise Vault

Symantec Enterprise Vault Symantec Enterprise Vault Guide för användare av Microsoft Outlook 2003/2007 10.0 Fullständigt Outlook-tillägg Symantec Enterprise Vault: Guide för användare av Microsoft Outlook 2003/2007 Den programvara

Läs mer

Användarutbildning i SiteVision

Användarutbildning i SiteVision Användarutbildning i SiteVision SiteVision AB Version 3 Innehållsförteckning 1 Komma igång med SiteVision...1 1.1 Starta SiteVision... 1 1.2 Redigeringsläget i SiteVision... 2 1.2.1 Verktygslisten...2

Läs mer

Grundutbildning EPiServer CMS6

Grundutbildning EPiServer CMS6 Grundutbildning EPiServer CMS6 Välkommen! Presentation av kursledare och kursdeltagare Kursinnehåll Verktygsfält och funktioner Skapa sida, spara och publicera Redigera sida Länkar till andra sidor och

Läs mer

Ellibot 1.0. Interaktivmedia Content Management System. Publicera för webben

Ellibot 1.0. Interaktivmedia Content Management System. Publicera för webben Ellibot 1.0 Interaktivmedia Content Management System Publicera för webben Innehåll Logga in 3 Skapa en ny webbsida 4 o Publicering 5 o Information 5 o Standardfiler 6 o Innehåll 7 Hur man skapar en länk

Läs mer

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt. Kom igång Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.se/login Nu dyker en ruta upp på skärmen. Fyll i ditt användarnamn och lösenord och klicka på "logga in". Nu

Läs mer

DynaPahlm är användbart på många olika typer av webbplatser. Denna handbok ger dig tips och vägledning till hur du bäst använder DynaPahlm

DynaPahlm är användbart på många olika typer av webbplatser. Denna handbok ger dig tips och vägledning till hur du bäst använder DynaPahlm Användarhandbok (testsite http://www.pahlm.com/dynapahlm/ Förord DynaPahlm är levererat tillsammans med din webbplats från KM-Företagsutveckling. DynaPahlm är ett Content Management System (CMS), fritt

Läs mer

Snabbstart för Novell Vibe Mobile

Snabbstart för Novell Vibe Mobile Snabbstart för Novell Vibe Mobile Mars 2015 Komma igång Mobil tillgång till Novell Vibe-webbplatsen kan inaktiveras av din Vibe-administratör. Om du inte kan använda Vibemobilgränssnittet enligt beskrivningen

Läs mer

Norton 360 Online Användarhandbok

Norton 360 Online Användarhandbok Användarhandbok Norton 360 Online Användarhandbok Dokumentation version 1,0 2007 Symantec Corporation. Med ensamrätt. Den licensierade programvaran och dokumentationen betraktas som kommersiell programvara

Läs mer

Axalon Process Navigator SP Användarhandledning

Axalon Process Navigator SP Användarhandledning Axalon Process Navigator SP Användarhandledning Axalon Process Navigator SP 2013, senast reviderad: den 11 juni 2014 Innehåll Innehåll... 2 Om denna användarhandledning... 3 Syfte... 3 Vem är denna handledning

Läs mer

Mamut Business Software. Introduktion. Mamut Enterprise Variant

Mamut Business Software. Introduktion. Mamut Enterprise Variant Mamut Business Software Introduktion Mamut Enterprise Variant Dokumentation för utökningar av Mamut Enterprise System Mamut Enterprise Variant Version: 12.1 Innehåll MAMUT ENTERPRISE VARIANT... 1 PRODUKTVARIANTER...

Läs mer

SSAB guide för PunchOut-kataloger. 2012 Ariba, Inc. All rights reserved.

SSAB guide för PunchOut-kataloger. 2012 Ariba, Inc. All rights reserved. SSAB guide för PunchOut-kataloger 2012 Ariba, Inc. All rights reserved. Innehåll Roller och ansvar vid PunchOut-katalog PunchOut-konfigurering cxml-konfiguration Publicering av PunchOut-katalog på Ariba

Läs mer

LATHUND FRONTPAGE 2000

LATHUND FRONTPAGE 2000 LATHUND FRONTPAGE 2000 RXK Läromedel AB, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se Detta material är författat av RXK Läromedel AB.

Läs mer

Komma igång med 3L Pro 2014. Komma igång med 3L. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB

Komma igång med 3L Pro 2014. Komma igång med 3L. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB Komma igång med 3L Innehåll LOGGA IN I 3L... 3 Verktyg och kortkommandon... 6 Övriga tangenter... 9 RAPPORTUTSKRIFT I 3L... 10 Instruktioner för att skriva till fil:... 11 Logga in i 3L Ikonen för 3L Pro

Läs mer

Läsa dokument/information i advantum

Läsa dokument/information i advantum Läsa dokument/information i advantum Förhandsgranskning Välj vilken funktion du vill ha på fönstret genom att klicka på knappen i fönstrets övre högra hörn. Intryckt knapp = du granskar varje dokument

Läs mer

Basware Supplier Portal Fakturering 5.2.6

Basware Supplier Portal Fakturering 5.2.6 Snabbguide för leverantörer Basware Supplier Portal Fakturering 5.2.6 Processöversikt Basware Supplier Portal är avsedd för leverantörorganisationer (senare kallad leverantörer). Beroende på systeminställningarna

Läs mer

TOTAL IMMERSION D FUSION RUNTIME LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE

TOTAL IMMERSION D FUSION RUNTIME LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE TOTAL IMMERSION D FUSION RUNTIME LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE Läs noga igenom alla villkor i detta licensavtal (nedan kallat avtalet ) mellan TOTAL IMMERSION och dig själv (nedan kallad du eller LICENSTAGARE

Läs mer

Din manual CANON LBP-3300 http://sv.yourpdfguides.com/dref/536449

Din manual CANON LBP-3300 http://sv.yourpdfguides.com/dref/536449 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för CANON LBP-3300. Du hittar svar på alla dina frågor i CANON LBP-3300 instruktionsbok

Läs mer

Hja lp till Mina sidor

Hja lp till Mina sidor Hja lp till Mina sidor Vanliga Frågor Varför godkänner inte Mina sidor mitt personnummer trots att jag har prövat flera gånger och är säker på att jag skrivit rätt? Du behöver använda ett 12 siffrigt personnummer

Läs mer

FileMaker Pro 10 och FileMaker Pro 10 Advanced

FileMaker Pro 10 och FileMaker Pro 10 Advanced FileMaker Pro 10 och FileMaker Pro 10 Advanced Detta dokument tillhandahåller information om senaste nytt och problem med FileMaker Pro 10 och FileMaker Pro 10 Advanced. Allmän information finns i hjälpen

Läs mer

NYA Panda Platinum Internet Security 2007 Snabbguide Viktigt! Läs avsnittet om onlineregistrering i den här guiden noggrant. Informationen i det här avsnittet är viktig för att skydda din dator. Avinstallera

Läs mer

Manual HSB Webb brf 2004 03 23

Manual HSB Webb brf 2004 03 23 TERMINOLOGI I Polopoly används ett antal grundläggande begrepp för publicering och hantering av information, eller innehåll som det också benämns. Nedan följer en kort genomgång av denna grundläggande

Läs mer

Användarmanual Utbildningsportalen. 2011-03-30 Användarmanual SDH webbutbildning

Användarmanual Utbildningsportalen. 2011-03-30 Användarmanual SDH webbutbildning Användarmanual Utbildningsportalen 1 Innehållsförteckning Sid 1. Logga in 3 1.1 Registrera dig 4 1.2 Logga in på startsidan 7 1.3 Om du glömt ditt lösenord 8 2. Startsidan 9 3. Utbildningar 10 4. Tester

Läs mer

LATHUND EKONOMISYSTEM

LATHUND EKONOMISYSTEM LATHUND EKONOMISYSTEM 1 1. Hur loggar jag på i Ekonomisystemet? Lägg upp denna adress som en Favorit. Döp Till RoR När sidan är öppnad, klicka på länken Redovisning och reskontror Ett nytt fönster öppnas

Läs mer

ALEPH ver. 16 Introduktion

ALEPH ver. 16 Introduktion Fujitsu, Westmansgatan 47, 582 16 Linköping INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SKRIVBORDET... 1 2. FLYTTA RUNT M.M.... 2 3. LOGGA IN... 3 4. VAL AV DATABAS... 4 5. STORLEK PÅ RUTORNA... 5 6. NAVIGATIONSRUTA NAVIGATIONSTRÄD...

Läs mer

Visma Proceedo. Att logga in - Manual. Version 1.3 / 140414 1

Visma Proceedo. Att logga in - Manual. Version 1.3 / 140414 1 Visma Proceedo Att logga in - Manual Version 1.3 / 140414 1 Innehållsförteckning 1) INLOGGNING VIA VERKTYG OCH SYSTEM... 3 2) INTERNET EXPLORER... 6 2.1 Java... 6 2.2 Popup-fönster... 8 2.3 Browser, 32-

Läs mer

Snabbstartsguide INSTALLATION OCH ANVÄNDNING AV CISCO TELEFONSTYRNING OCH PRESENCE 8.X MED IBM LOTUS SAMETIME

Snabbstartsguide INSTALLATION OCH ANVÄNDNING AV CISCO TELEFONSTYRNING OCH PRESENCE 8.X MED IBM LOTUS SAMETIME Snabbstartsguide INSTALLATION OCH ANVÄNDNING AV CISCO TELEFONSTYRNING OCH PRESENCE 8.X MED IBM LOTUS SAMETIME 1 Installation av insticksprogrammet Cisco Telefonstyrning och Presence 2 Konfigurera insticksprogrammet

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL, INTERAXO

ANVÄNDARMANUAL, INTERAXO ANVÄNDARMANUAL, INTERAXO 1 VARFÖR ÄR DET OLIKA FÄRG OCH UTSEENDE PÅ MAPPARNA? Gula mappar Blå mappar Blårandiga mappar Enkla mappar som man känner igen från Utforskaren. En gul mapp kan innehålla undermappar

Läs mer

Elektronisk följesedel Användarmanual för Toppanvändare centraliserat resekonto

Elektronisk följesedel Användarmanual för Toppanvändare centraliserat resekonto Välkommen till automatiseringens värld Elektronisk följesedel Användarmanual för Toppanvändare centraliserat resekonto Version 2.4 Vi har lösningar för 100 % av era resebehov. American Express Business

Läs mer

Lathund. Joint Collaboration AB Korta Gatan 7 171 54 Stockholm Tel. 08 28 20 30. www.interaxo.se interaxo@joint.se. Org.nr.

Lathund. Joint Collaboration AB Korta Gatan 7 171 54 Stockholm Tel. 08 28 20 30. www.interaxo.se interaxo@joint.se. Org.nr. Lathund Joint Collaboration AB Korta Gatan 7 171 54 Stockholm Tel. 08 28 20 30 www.interaxo.se interaxo@joint.se Org.nr. 556565-2590 SE INNEHÅLL LATHUND, INTERAXO... 2 1 Varför är det olika färg och utseende

Läs mer

Egna genvägar. Subhashish Pradhan T.C. Hollingsworth Översättare: Stefan Asserhäll

Egna genvägar. Subhashish Pradhan T.C. Hollingsworth Översättare: Stefan Asserhäll Subhashish Pradhan T.C. Hollingsworth Översättare: Stefan Asserhäll 2 Innehåll 1 Inledning 4 2 Hantera genvägar och grupper 4 2.1 Lägga till grupper...................................... 4 2.2 Lägga till

Läs mer

Messenger. Novell 1.0 HITTA DOKUMENTATIONEN ÖVER NOVELL MESSENGER. www.novell.com SNABBSTART

Messenger. Novell 1.0 HITTA DOKUMENTATIONEN ÖVER NOVELL MESSENGER. www.novell.com SNABBSTART Novell 1.0 SNABBSTART www.novell.com Novell är en företagsanpassad, plattformsoberoende produkt för snabbmeddelanden baserad på Novell edirectory TM. Ditt -system kan installeras på NetWare, Linux* Windows*.

Läs mer

InSite Prepress Portal

InSite Prepress Portal InSite Prepress Portal System Version 5.0 Kundens snabbhandledning Svenska Innehåll Vad är InSite Prepress Portal?...1 Vad har ändrats i version 5.0...1 Logga in till Prepress Portal...1 Få hjälp...2 Kontrollera

Läs mer

Användarutbildning i SiteVision

Användarutbildning i SiteVision Användarutbildning i SiteVision Innehållsförteckning 1 Komma igång med SiteVision 2 1.1 Starta SiteVision 2 1.2 Redigeringsläget i SiteVision 3 1.2.1 Verktygsfält 3 1.2.2 Modulväljare 4 1.2.3 Navigator

Läs mer

Migrera till PowerPoint 2010

Migrera till PowerPoint 2010 I den här guiden Microsoft Microsoft PowerPoint 2010 skiljer sig rent utseendemässigt mycket, så vi har skapat den här guiden för att hjälpa dig att snabbare lära dig programmet. Här kan du läsa om de

Läs mer

OBS! FÖRSÖK INTE INSTALLERA PROGRAMVARAN INNAN DU HAR LÄST DET HÄR DOKUMENTET.

OBS! FÖRSÖK INTE INSTALLERA PROGRAMVARAN INNAN DU HAR LÄST DET HÄR DOKUMENTET. INSITE INSTALLATIONSBULLETIN Sid 2: Installera INSITE Sid 7: Ta bort INSITE OBS! FÖRSÖK INTE INSTALLERA PROGRAMVARAN INNAN DU HAR LÄST DET HÄR DOKUMENTET. OM PROGRAMVARAN INSTALLERAS ELLER ANVÄNDS PÅ FELAKTIGT

Läs mer

5HVLVWHQVWDEHOO 'DWD3DUWQHU. Er partner inom data

5HVLVWHQVWDEHOO 'DWD3DUWQHU. Er partner inom data 5HVLVWHQVWDEHOO Tack för att du valde programmet 5HVLVWHQVWDEHOO! Vi hoppas att programmet ska vara till stor hjälp i ditt arbete. Har du synpunkter på programmet är du mycket välkommen att höra av dig

Läs mer

TIS-Web startguide 3.6. TIS-Web Startguide

TIS-Web startguide 3.6. TIS-Web Startguide TIS-Web Startguide Den här guiden hjälper dig komma igång med de vanligaste funktionerna i TIS-Web, ladda upp data och utvärdering av färdskrivardata. För mer detaljerad information se manualerna som finns

Läs mer

Handbok Förstoringsglaset. Sarang Lakare Olaf Schmidt Översättare: Stefan Asserhäll

Handbok Förstoringsglaset. Sarang Lakare Olaf Schmidt Översättare: Stefan Asserhäll Sarang Lakare Olaf Schmidt Översättare: Stefan Asserhäll 2 Innehåll 1 Inledning 6 2 Att använda Förstoringsglaset 7 2.1 Ändra del av skärmen som ska förstoras......................... 7 2.2 Fler funktioner

Läs mer

Sandsbro AIK - Manual till redaktörer - IdrottOnline Klubb

Sandsbro AIK - Manual till redaktörer - IdrottOnline Klubb Sandsbro AIK - Manual till redaktörer - IdrottOnline Klubb Redigeraläge Startsidan Beskrivning av flikarna Öppna hemsidan: http://www2.idrottonline.se/default.aspx?id=196012 Öppna ditt arbetsrum. Klicka

Läs mer

Excel kortkommando. Infoga rad, kolumn eller cell Ta bort rad, kolumn eller cell

Excel kortkommando. Infoga rad, kolumn eller cell Ta bort rad, kolumn eller cell Excel kortkommando Kommando Allmänt F10 Ctrl + B eller Skift + F5 Ctrl + G Ctrl + H Ctrl + i F1 Ctrl + N Ctrl + O Ctrl + P Ctrl + S F12 eller Alt + F2 Ctrl + W eller Alt + F4 Skift + F1 Skift + F10 Ctrl

Läs mer

Manual - Storegate Team

Manual - Storegate Team Manual - Storegate Team Om tjänsten Med Storegate Team får du full kontroll över företagets viktiga digitala information. Du kan enkelt lagra, dela och arbeta i filer med högsta säkerhet inom ditt företag.

Läs mer

IT-system. BUP Användarmanual

IT-system. BUP Användarmanual IT-system Användarmanual Innehållsförteckning 1. Att komma igång med... 1 1.1 Installera... 1 1.1.1 Byt databas... 1 1.1.2 Behörighet att byta databas... 2 1.2 Logga in... 3 1.2 Inloggad... 3 1.3 Logga

Läs mer

SELLOUT. Version 2.5. eyescream information ab

SELLOUT. Version 2.5. eyescream information ab SELLOUT Version 2.5 av eyescream information ab Detta verk är skyddat av upphovsrättslagen och får ej helt eller delvis mångfaldigas! Sigurdsgatan 6 721 30 VÄSTERÅS 021-14 62 00 Artikelnummer: 5XXX PA9

Läs mer

Introduktionsguide. for. Lösenord. Återställ lösenord. Hjälp (Help) Automatisk inloggning

Introduktionsguide. for. Lösenord. Återställ lösenord. Hjälp (Help) Automatisk inloggning for Introduktionsguide Läs den här guiden noggrant innan du använder produkten och förvara den nära till hands för att kunna återgå till den senare. HELA INNEHÅLLET ÄR TILLÅTET ENLIGT GÄLLANDE LAGSTIFTNING:

Läs mer

Manual för lokalredaktörer villaagarna.se

Manual för lokalredaktörer villaagarna.se Manual för lokalredaktörer villaagarna.se Version 2 Villaägarnas Riksförbund Sollentuna 2011 Innehåll Redigera befintlig sida... 3 Skriva text eller klistra in kopierad text... 5 Rubriker i brödtext...

Läs mer

Handbok kundwebb för kunder Innehållsförteckning

Handbok kundwebb för kunder Innehållsförteckning Handbok kundwebb för kunder Innehållsförteckning Handbok kundwebb för kunder... 1 Översikt... 2 Logga in... 2 Ditt ärende... 3 Hur använder du kundwebben... 3 informationsfältet... 4 Arbetsfältet... 4

Läs mer

Lathund Attestant. Agresso Self Service

Lathund Attestant. Agresso Self Service Lathund Attestant Agresso Self Service Sidan 2/15 Innehållsförteckning 1. Inloggning 3 2. Startsida 5 Mina uppgifter 5 Rapporter 5 Inköp 5 Alternativ 6 3. Attestering av fakturor 6 Åtgärdsknappar 9 Attestera

Läs mer

Advoco NetPBX Portalen Användare

Advoco NetPBX Portalen Användare Advoco NetPBX Portalen Användare Webbportalen i Advoco NetPBX ger användaren ett snabbt och enkelt sätt att hantera samtal, hänvisningar och kontakter. Portalen använder användarens primära telefon för

Läs mer

Lathund för BankID säkerhetsprogram

Lathund för BankID säkerhetsprogram Lathund för BankID säkerhetsprogram BankID säkerhetsprogram för Windows, version 4.10 Datum: 2009-11-23 Introduktion När du ska hämta ut och använda e-legitimationen BankID behöver du ha ett installerat

Läs mer

Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN. Installationshandbok

Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN. Installationshandbok Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN Installationshandbok KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkterna DTN-10 och DTN-11 uppfyller

Läs mer

LATHUND WINDOWS XP. RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk.

LATHUND WINDOWS XP. RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk. LATHUND WINDOWS XP RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se Detta material är författat av RXK Läromedel. Mångfaldigande

Läs mer

MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR

MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR I följande dokument hittar ni information om hur ni administrerar er nya hemsida. Manualen går endast igenom grundläggande administration. För mer avancerad redigering

Läs mer

Mamut Open Services. Mamut Kunskapsserie. Kom i gång med Mamut Online Survey

Mamut Open Services. Mamut Kunskapsserie. Kom i gång med Mamut Online Survey Mamut Open Services Mamut Kunskapsserie Kom i gång med Mamut Online Survey Kom i gång med Mamut Online Survey Innehåll MAMUT ONLINE SURVEY... 1 KOM I GÅNG MED MAMUT ONLINE SURVEY... 3 MAMUT-ANVÄNDARE:

Läs mer

Lathund för granskare/sakattestant

Lathund för granskare/sakattestant Elektronisk fakturahantering (EFH) Lathund för granskare/sakattestant 1 (22) Innehållsförteckning 1.1 Roller i EFH... 3 1.2 Starta EFH... 3 2. MINA UPPGIFTER...4 2.1 Fakturor för granskare... 4 2.2 Normalläge

Läs mer

Krav: * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering.

Krav: * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering. Uppdatera Mobilus Professional till version 2.0.1 Krav: * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering. * Filen MP.exe (Mobilus programmet) får inte användas* under tiden uppdateringen

Läs mer

Skärmbilden i Netscape Navigator

Skärmbilden i Netscape Navigator Extratexter till kapitel Internet Skärmbilden i Netscape Navigator Netscape är uppbyggt på liknande sätt som i de flesta program. Under menyraden, tillsammans med verktygsfältet finns ett adressfält. I

Läs mer

Krav på webbläsare. Manual för arbetslöshetkassorna. De webbläsare som är kompatibla med portalen är minst Internet Explorer 6.x och Firefox 2.

Krav på webbläsare. Manual för arbetslöshetkassorna. De webbläsare som är kompatibla med portalen är minst Internet Explorer 6.x och Firefox 2. Användarmanual till IAF:s portal för arbetslöshetskassor 1 (8) Manual för arbetslöshetkassorna Krav på webbläsare De webbläsare som är kompatibla med portalen är minst Internet Explorer 6.x och Firefox

Läs mer

Dok nr OSF/AV-15:003, ver E Inloggning till Treserva via extern dator

Dok nr OSF/AV-15:003, ver E Inloggning till Treserva via extern dator Inloggning till Treserva via extern dator Innehåll 1 Inloggningsalternativ... 2 1.1 Inloggning via SMS... 2 1.2 Inloggning via E-legitimation... 4 2 Utloggning... 5 3 Helskärmsläge... 6 4 Bläddra mellan

Läs mer

Norton AntiVirus Användarhandbok

Norton AntiVirus Användarhandbok Användarhandbok Norton AntiVirus Användarhandbok Den programvara som beskrivs här levereras under licensavtal och får endast användas i enlighet med villkoren i avtalet. Dokumentation version 15.0 2007

Läs mer

Användarutbildning i SiteVision

Användarutbildning i SiteVision Användarutbildning i SiteVision Senselogic AB Version 2.4 Innehållsförteckning 1 Komma igång med SiteVision...1 1.1 Starta SiteVision... 1 1.2 Redigeringsläget i SiteVision... 2 1.2.1 Verktygsfält...2

Läs mer

Antivirus: Identifierar och inaktiverar proaktivt mer känd och till och med okänd skadlig kod än många andra säkerhetsprodukter.

Antivirus: Identifierar och inaktiverar proaktivt mer känd och till och med okänd skadlig kod än många andra säkerhetsprodukter. Snabbstartsguide ESET Cybersecurity ger ett avancerat skydd för din dator mot skadlig kod. Baserat på ThreatSense genomsökningsmotor som först introducerades i det prisbelönta NOD32 antivirussystemet,

Läs mer

Dokumentation. Joomla - Administrationsguide 1. Logga in i administrations-gränssnittet 2. Ändra globala inställningar 2.

Dokumentation. Joomla - Administrationsguide 1. Logga in i administrations-gränssnittet 2. Ändra globala inställningar 2. Joomla - Administrationsguide Joomla - Administrationsguide 1 Logga in i administrations-gränssnittet 2 Ändra globala inställningar 2 Ändra titel 3 Artiklar, kategorier och sektioner 4 Skapa sektioner

Läs mer

VÄGLEDNING Hur man fyller i Excel-bladet

VÄGLEDNING Hur man fyller i Excel-bladet Europeiska kommissionen GENERALDIREKTORAT GD MILJÖ GD KLIMATPOLITIK VÄGLEDNING Hur man fyller i Excel-bladet Europeiska kommissionen, B-1049 Bryssel Belgien, tfn: 32 22991111 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING...

Läs mer

Handbok. Handbok för inrapporteringsverktyget NEON

Handbok. Handbok för inrapporteringsverktyget NEON Handbok Handbok för inrapporteringsverktyget NEON Energimarknadsinspektionen Kungsgatan 43 Box 155 631 03 Eskilstuna Tel 016-16 27 00 www.ei.se Förord Denna skrift är framtagen för att underlätta rapportering

Läs mer

Handbok Fjärranslutning till skrivbord. Brad Hards Urs Wolfer Översättare: Stefan Asserhäll

Handbok Fjärranslutning till skrivbord. Brad Hards Urs Wolfer Översättare: Stefan Asserhäll Handbok Fjärranslutning till skrivbord Brad Hards Urs Wolfer Översättare: Stefan Asserhäll 2 Innehåll 1 Inledning 5 2 Protokollet Remote Frame Buffer 6 3 Använda Fjärranslutning till skrivbord 7 3.1 Ansluta

Läs mer

ENTRÉ DOKUMENTHANTERING...

ENTRÉ DOKUMENTHANTERING... Entré Innehåll ENTRÉ DOKUMENTHANTERING... - 2 - Starta Dokumenthantering... - 3 - Lägga till dokument via frågeguide... - 4 - Frågeguiden... - 5 - Lägga till dokument manuellt... - 7 - Lägg till fil...

Läs mer

Juli 2010. Svanströmsgruppens. E-handel

Juli 2010. Svanströmsgruppens. E-handel Juli 00 Svanströmsgruppens E-handel Innehåll. Bakgrund...3. Startsida för ej inloggad besökare...3 3. Registrera ett konto...4 4. Glömt lösenord...4 5. Startsida inloggad kund...5 6. Mitt konto...6 7.

Läs mer

Manual för lokalredaktörer villaagarna.se

Manual för lokalredaktörer villaagarna.se Manual för lokalredaktörer villaagarna.se Version 1 Villaägarnas Riksförbund Sollentuna 2011 Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post Hemsida Box 7118, 192 07 Sollentuna Johan Berndes väg 8-10 010-750

Läs mer

Elsmart Användarmanual Nätanmälan för Installatörer

Elsmart Användarmanual Nätanmälan för Installatörer Elsmart Användarmanual Nätanmälan för Installatörer Inledning Detta är en generell användarmanual till Elsmart - Nätanmälan. Den är skriven för att kunna användas av alla installatörer. Manualen kan användas

Läs mer

Lathund Slutattestant. Agresso Self Service

Lathund Slutattestant. Agresso Self Service Lathund Slutattestant Agresso Self Service Sidan 2/15 Innehållsförteckning 1. Inloggning 3 2. Startsida 5 Mina uppgifter 5 Rapporter 5 Inköp 5 Alternativ 6 3. Slutattestering av fakturor 6 Åtgärdsknappar

Läs mer

Symantec Enterprise Vault

Symantec Enterprise Vault Symantec Enterprise Vault Guide för användare av Microsoft Outlook 2010/2013 10.0 Enkelt Outlook-tillägg Symantec Enterprise Vault: Guide för användare av Microsoft Outlook 2010/2013 Den programvara som

Läs mer

Dags att skriva uppsats?

Dags att skriva uppsats? Dags att skriva uppsats? Grundkurs i Word 2010 SDM Studentdatorutbildning vid Malmö högskola Att skriva i Word! 1 Börja skriva/skapa ditt dokument- något att tänka på 1 Spara ditt dokument 1 Bra att veta

Läs mer

Din guide till. Digitala assistenten

Din guide till. Digitala assistenten Din guide till Digitala assistenten Dec 2012 Innehåll SÅ HÄR SÄTTER DU DIGITALA ASSISTENTEN I ARBETE... 3 Steg 1 Skapa en ny kalenderhändelse... 3 Steg 2 Välj vad du vill att Digitala assistenten ska göra...

Läs mer

Svanströmsgruppens E-handel. Juli 2010

Svanströmsgruppens E-handel. Juli 2010 Svanströmsgruppens E-handel Juli 200 Innehåll. Bakgrund... 2 2. Startsida för ej inloggad besökare... 2 3. Registrera ett konto... 3 4. Glömt lösenord... 4 5. Startsida inloggad kund... 5 6. Mitt konto...

Läs mer

Manual för webbpublicering. Enköpings kommun

Manual för webbpublicering. Enköpings kommun Manual för webbpublicering Enköpings kommun Innehåll ATT LOGGA IN I SWWWING 3 Inloggningsrutan 3 GRÄNSSNITTET 4 Filhanteraren 4 Content Management 4 Verktyget Notify - Dags att uppdatera 4 SKAPA OCH REDIGERA

Läs mer

Inloggning till Treserva via extern dator

Inloggning till Treserva via extern dator Inloggning till Treserva via extern dator Innehåll 1 Inloggningsalternativ... 2 1.1 Inloggning via SMS... 2 1.2 Inloggning via E-legitimation... 4 2 Utloggning... 5 3 Helskärmsläge... 6 4 Bläddra mellan

Läs mer

Användarmanual för Lagledning.se

Användarmanual för Lagledning.se Användarmanual för Lagledning.se Denna manual är avsedd för dig som en av TEM:s lagkunder och ska fungera som ett stöd när du använder vår tjänst. Innehåll Innehåll... 1 Logga in... 2 Första sidan... 3

Läs mer

Symprint Snabbstartsguide

Symprint Snabbstartsguide Symprint Snabbstartsguide Artikelnummer: 12020, 12021, 12022 v.1 0.10 1 Innehåll Välkommen till SymPrint... 3 Installation av medföljande mjukvara:... 3 Komma igång... 4 Skapa nytt dokument från mall...

Läs mer

Registerhantering för Excel 2003

Registerhantering för Excel 2003 1 (124) Registerhantering för Excel 2003 Med detta kursmaterial hoppas jag att du får en rolig och givande introduktion till hur du kan utnyttja Excel som ett registerprogram. Jag hoppas du kommer att

Läs mer

HASP-felsökningsguide

HASP-felsökningsguide HASP-felsökningsguide Huvudkontor: Trimble Geospatial Division 10368 Westmoor Drive Westminster, CO 80021 USA www.trimble.com Copyright och varumärken: 2005-2013, Trimble Navigation Limited. Med ensamrätt.

Läs mer

Registrera lösenord, e-postadress och en kontakt

Registrera lösenord, e-postadress och en kontakt Introduktionsguide Läs den här guiden noggrant innan du använder produkten och förvara den nära till hands för att kunna återgå till den senare. HELA INNEHÅLLET ÄR TILLÅTET ENLIGT GÄLLANDE LAGSTIFTNING:

Läs mer

Nyheter i Norstedts Tidbok 2008.2 Mattias Claesson Produktchef

Nyheter i Norstedts Tidbok 2008.2 Mattias Claesson Produktchef Nyheter i Norstedts Tidbok 2008.2 Mattias Claesson Produktchef Välkommen till en ny version av Norstedts Tidbok. Till denna version har vi gjort en del större ändringar samt en rad mindre justeringar,

Läs mer

Formulärredigering, inställningar, visningssätt och versioner Innehållsförteckning

Formulärredigering, inställningar, visningssätt och versioner Innehållsförteckning Inställningar och visningssätt i CMS7.5, på sunne.se Sida 1 av 8 Formulärredigering, inställningar, visningssätt och versioner Innehållsförteckning Hjälp finns i den globala menyn... 1 Formulärredigering...

Läs mer

Microsoft. Access 2007. Grundkurs. www.databok.se

Microsoft. Access 2007. Grundkurs. www.databok.se Microsoft Access 2007 Grundkurs www.databok.se Innehållsförteckning 1 Börja arbeta med Access... 1 Vad är en databas?... 1 Starta Access 2007... 1 Skapa en ny databas... 2 Skärmbilden, arbetsytan och deras

Läs mer

FrontPage Express. Ämne: Datorkunskap (Internet) Handledare: Thomas Granhäll

FrontPage Express. Ämne: Datorkunskap (Internet) Handledare: Thomas Granhäll FrontPage Express I programpaketet Internet Explorer 4.0 och 5.0 ingår också FrontPage Express som installeras vid en fullständig installation. Det är ett program som man kan använda för att skapa egna

Läs mer

lokalnytt.se Manual kundadministration

lokalnytt.se Manual kundadministration lokalnytt.se Manual kundadministration version 2.0 2012-08-23 Innehåll Inledning... sidan 2 Rekommendationer... sidan 2 Gemensamma funktioner... sidan 3 Inloggning... sidan 4 Startsida... sidan 5 Objekt...

Läs mer

Nyheter i Mamut Business Software och Mamut Online

Nyheter i Mamut Business Software och Mamut Online // Mamut Business Software Nyheter i Mamut Business Software och Mamut Online Innehåll Introduktion 2 Ny version 2 Om uppdatering till ny version 3 Nyheter i Mamut Business Software version 17 5 Kontaktuppföljning

Läs mer

Guide för behörighetssystemet i Matilda

Guide för behörighetssystemet i Matilda Guide för behörighetssystemet i Matilda Guiden är uppdaterad t o m Matildaversion 4.7.0. Eftersom olika personer med olika arbetsuppgifter och funktioner inom kostverksamheten använder Matilda på olika

Läs mer

Användarhandledning Nordea Swish Företag App

Användarhandledning Nordea Swish Företag App Användarhandledning Nordea Swish Företag App Swish Företag Ta betalt enklare App, manual version 2.0 Innehåll 1 Nordea Swish Företag App... 3 1.1 Kort introduktion... 3 1.2 Användare av Nordea Swish Företag

Läs mer

Introduktion till Winbas. excel till Winbas

Introduktion till Winbas. excel till Winbas Introduktion till Winbas excel till Winbas Skapa datakälla Första gången man gör en koppling till databasen måste man skapa en ny datakälla, denna källa kan sedan användas till flera olika kopplingar.

Läs mer

Manual. Anpassad för CMS Made Simple version 1.9.x (uppdaterad 2011-10-16) Birger Eriksson webblots.se

Manual. Anpassad för CMS Made Simple version 1.9.x (uppdaterad 2011-10-16) Birger Eriksson webblots.se Manual Anpassad för CMS Made Simple version 1.9.x (uppdaterad 2011-10-16) Birger Eriksson webblots.se Innehållsförteckning Start... 3 Lägg till ny sida...3 Redigera sida som redan finns...3 Titta på resultatet...

Läs mer

Säljarens sida Användarhandledning

Säljarens sida Användarhandledning December 2009 Capitex AB Kalmar (huvudkontor): Box 751 Svensknabbevägen 30 391 27 Kalmar Tel vxl 0480-44 74 00 Fax 0480-44 74 01 Stockholm: Gustavslundsvägen 30 167 51 Bromma Tel 08-720 36 50 Fax 08-720

Läs mer

Microsoft. Excel 2010. Migrera till Excel 2001. från Excel 2003

Microsoft. Excel 2010. Migrera till Excel 2001. från Excel 2003 I den här guiden Migrera till Excel 2001 Microsoft skiljer sig rent utseendemässigt mycket, så vi har skapat den här guiden för att hjälpa dig att snabbare lära dig programmet. Här kan du läsa om de viktigaste

Läs mer

Börja med Smart... 3. Registrera din kund... 12 Registrera din artikel... 15 Göra en faktura... 16

Börja med Smart... 3. Registrera din kund... 12 Registrera din artikel... 15 Göra en faktura... 16 Innehåll Börja med Smart... 3 Integration med bokföringen... 3 Hogia-ID... 4 Guide - Smart - Registrera dina uppgifter... 5 Startsidan... 8 Guide - Fakturering... 9 Registrera din kund... 12 Registrera

Läs mer