Enterprise PeopleTools 8.46 PeopleBook: Använda PeopleSoft-program

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Enterprise PeopleTools 8.46 PeopleBook: Använda PeopleSoft-program"

Transkript

1 Enterprise PeopleTools 8.46 PeopleBook: Använda PeopleSoft-program April 2006

2 Enterprise PeopleTools 8.46 PeopleBook: Använda PeopleSoft-program SKU ELM9UPA-B 0406 Copyright , Oracle. Alla rättigheter förbehålles. Programmen (som omfattar både programvara och dokumentation) innehåller äganderättsinformation; och de upplåts enligt ett licensavtal som begränsar nyttjanderätt och offentliggörande, samt skyddas av upphovsrätt, patent och immaterialrättslagstiftning. Det är inte tillåtet att dekompilera, demontera eller baklängeskonstruera programmen, med undantag för nödvändiga anpassningar till programvaror från andra leverantörer, och i de fall där tillämplig lagstiftning uttryckligen tillåter det. Informationen i det här dokumentet kan ändras utan föregående meddelande. Om du hittar felaktigheter i dokumentationen ber vi att du rapporterar dem skriftligen. Oracle ger inga garantier att dokumentet är fritt från fel och frånsäger sig särskilt ansvar som gäller det här dokumentet. Inga delar av dessa program får reproduceras eller överföras i någon form eller med några medel, elektroniska eller mekaniska, utöver vad som uttryckligen tillåts i licensavtalet för dessa program. Om programmen levereras till amerikansk myndighet (US Government) eller om någon upplåter eller använder programmen för amerikansk myndighets räkning gäller följande: U.S. GOVERNMENT RIGHTS Programs, software, databases, and related documentation and technical data delivered to U.S. Government customers are commercial computer software or commercial technical data pursuant to the applicable Federal Acquisition Regulation and agency-specific supplemental regulations. As such, use, duplication, disclosure, modification, and adaptation of the Programs, including documentation and technical data, shall be subject to the licensing restrictions set forth in the applicable Oracle license agreement, and, to the extent applicable, the additional rights set forth in FAR , Commercial Computer Software--Restricted Rights (June 1987). Oracle Corporation, 500 Oracle Parkway, Redwood City, CA Programmen är inte avsedda för användning vid anläggningar för kärnkraft, flygnavigering eller kommunikationssystem, flygtrafikövervakning, livsuppehållande eller annan utrustning där fel i programvaran kan orsaka död, personskada, eller allvarlig sak- eller miljöskada. Det är licenstagarens eget ansvar att vidta alla säkerhetsåtgärder för användning av programmen för sådana syften, och Oracle frånsäger sig allt ansvar för skador som uppkommer vid användning av programmen i sådana anläggningar. Programmen kan tillhandahålla länkar till webbplatser och ge åtkomst till innehåll, produkter och tjänster från tredje part. Oracle är inte ansvarigt för tillgången till, eller något innehåll tillhandahållet av, tredje-partswebbplatser. Alla risker med sådant innehåll är licenstagarens ansvar. Om du väljer att köpa några produkter eller tjänster från tredje part är relationen mellan dig och tredje part. Oracle ansvarar inte för: (a) kvaliteten på produkter eller tjänster från tredje part; eller (b) att uppfylla några villkor i avtal med tredje part, inklusive leverans av produkter eller tjänster och garantiåtaganden avseende köpta produkter eller tjänster. Oracle ansvarar inte för förlust eller skada av något slag som kan uppkomma från affärsrelationer med tredje part. Oracle, JD Edwards, PeopleSoft och Siebel är registrerade varumärken som tillhör Oracle Corporation och/eller dotterbolag. Övriga namn kan vara varumärken som tillhör respektive företag. Angående öppen källkod Oracle tar inget ansvar för användandet eller distributionen av öppen källkod eller shareware-program eller tillhörande dokumentation och frånsäger sig allt ansvar för eventuella skador som kan uppstå vid användandet av sagda programvara eller dokumentation. Följande lista innehåller öppen källkod som får användas i Oracles PeopleSoft-produkter och medföljande friskrivningsklausuler. Apache Software Foundation Produkten innehåller programvara som utvecklats av Apache Software Foundation (http://www.apache.org/). Copyright The Apache Software Foundation. Med ensamrätt. DENNA PROGRAMVARA TILLHANDAHÅLLES "I BEFINTLIGT SKICK" OCH VI FRISKRIVER OSS FRÅN EVENTUELLA UTTRYCKTA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER OM KVALITET OCH LÄMPLIGHET FÖR VISST ÄNDAMÅL. I INTET FALL SKA APACHE SOFTWARE FOUNDATION ELLER MEDVERKANDE HOS DEM HÅLLAS ANSVARIGA FÖR NÅGON DIREKT ELLER INDIREKT SKADA, EJ HELLER AVKRÄVAS IDEELLT SKADESTÅND ELLER ERSÄTTNING FÖR SKADA (INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, ERSÄTTNING FÖR INKÖP AV ERSÄTTNINGSVARA ELLER -TJÄNST; BRISTANDE ANVÄNDBARHET, FÖRLUST AV DATA ELLER UTEBLIVNA INTÄKTER, ELLER AVBROTT I AFFÄRSVERKSAMHETEN) OAVSETT HUR DENNA SKADA ORSAKATS OCH EVENTUELLA TEORIER OM ANSVAR, OAVSETT OM DESSA AVSER KONTRAKT, STRIKT PRODUKTANSVAR ELLER SKADESTÅNDSTALAN (INKLUSIVE OAKTSAMHET ELLER ANNAT) PÅ GRUND AV ANVÄNDANDE AV DENNA PROGRAMVARA, OCH OAVSETT OM MAN VARNATS OM MÖJLIGHETEN AV SÅDAN SKADA. OpenSSL Copyright The OpenSSL Project. Med ensamrätt. Denna produkt innehåller programvara som utvecklats av OpenSSL-projektet för användning i OpenSSL Toolkit (http://www.openssl.org/). DENNA PROGRAMVARA TILLHANDAHÅLLES AV OpenSSL-PROJEKTET "I BEFINTLIGT SKICK" OCH VI FRISKRIVER OSS FRÅN EVENTUELLA UTTRYCKTA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER OM KVALITET OCH LÄMPLIGHET FÖR VISST ÄNDAMÅL. I INTET FALL SKA OpenSSL-PROJEKTET ELLER MEDVERKANDE HOS DEM HÅLLAS ANSVARIGA FÖR NÅGON DIREKT ELLER INDIREKT SKADA, EJ HELLER AVKRÄVAS IDEELLT SKADESTÅND ELLER ERSÄTTNING FÖR SKADA (INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, ERSÄTTNING FÖR INKÖP AV ERSÄTTNINGSVARA ELLER -TJÄNST; BRISTANDE ANVÄNDBARHET, FÖRLUST AV DATA ELLER UTEBLIVNA INTÄKTER, ELLER AVBROTT I AFFÄRSVERKSAMHETEN) OAVSETT HUR DENNA SKADA ORSAKATS OCH EVENTUELLA TEORIER OM ANSVAR, OAVSETT OM DESSA AVSER KONTRAKT, STRIKT PRODUKTANSVAR ELLER SKADESTÅNDSTALAN (INKLUSIVE OAKTSAMHET ELLER ANNAT) PÅ GRUND AV ANVÄNDANDE AV DENNA PROGRAMVARA, OCH OAVSETT OM MAN VARNATS OM MÖJLIGHETEN AV SÅDAN SKADA. SSLeay Copyright Eric Young. Med ensamrätt.

3 Denna produkt innehåller kryptografisk programvara som skrivits av Eric Young Denna produkt innehåller programvara som skrivits av Tim Hudson Copyright Eric Young. Med ensamrätt. DENNA PROGRAMVARA TILLHANDAHÅLLES AV ERIC YOUNG "I BEFINTLIGT SKICK" OCH VI FRISKRIVER OSS FRÅN EVENTUELLA UTTRYCKTA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER OM KVALITET OCH LÄMPLIGHET FÖR VISST ÄNDAMÅL. I INTET FALL SKA UPPHOVSMANNEN ELLER MEDVERKANDE HÅLLAS ANSVARIGA FÖR NÅGON DIREKT ELLER INDIREKT SKADA, EJ HELLER AVKRÄVAS IDEELLT SKADESTÅND ELLER ERSÄTTNING FÖR SKADA (INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, ERSÄTTNING FÖR INKÖP AV ERSÄTTNINGSVARA ELLER -TJÄNST; BRISTANDE ANVÄNDBARHET, FÖRLUST AV DATA ELLER UTEBLIVNA INTÄKTER, ELLER AVBROTT I AFFÄRSVERKSAMHETEN) OAVSETT HUR DENNA SKADA ORSAKATS OCH EVENTUELLA TEORIER OM ANSVAR, OAVSETT OM DESSA AVSER KONTRAKT, STRIKT PRODUKTANSVAR ELLER SKADESTÅNDSTALAN (INKLUSIVE OAKTSAMHET ELLER ANNAT) PÅ GRUND AV ANVÄNDANDE AV DENNA PROGRAMVARA, OCH OAVSETT OM MAN VARNATS OM MÖJLIGHETEN AV SÅDAN SKADA. Loki Library Copyright 2001 Andrei Alexandrescu. Denna kod levereras med boken: Alexandrescu, Andrei. Modern C++ Design: Generic Programming and Design Patterns Applied. Copyright 2001 Addison-Wesley. Det är tillåtet att, utan att erlägga någon avgift, använda, kopiera, modifiera, distribuera och sälja denna programvara i vilket som helst syfte, under förutsättning att ovanstående upphovsrättsliga information förekommer i samtliga kopior och att såväl den upphovsrättsliga informationen som denna tillståndsinformation står med i tillhörande dokumentation. Helma Project Copyright Helma Project. Med ensamrätt. DENNA PROGRAMVARA TILLHANDAHÅLLES "I BEFINTLIGT SKICK" OCH VI FRISKRIVER OSS FRÅN EVENTUELLA UTTRYCKTA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER OM KVALITET OCH LÄMPLIGHET FÖR VISST ÄNDAMÅL. I INTET FALL SKA HELMA PROJECT ELLER MEDVERKANDE HOS DEM HÅLLAS ANSVARIGA FÖR NÅGON DIREKT ELLER INDIREKT SKADA, EJ HELLER AVKRÄVAS IDEELLT SKADESTÅND ELLER ERSÄTTNING FÖR SKADA (INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, ERSÄTTNING FÖR INKÖP AV ERSÄTTNINGSVARA ELLER -TJÄNST; BRISTANDE ANVÄNDBARHET, FÖRLUST AV DATA ELLER UTEBLIVNA INTÄKTER, ELLER AVBROTT I AFFÄRSVERKSAMHETEN) OAVSETT HUR DENNA SKADA ORSAKATS OCH EVENTUELLA TEORIER OM ANSVAR, OAVSETT OM DESSA AVSER KONTRAKT, STRIKT PRODUKTANSVAR ELLER SKADESTÅNDSTALAN (INKLUSIVE OAKTSAMHET ELLER ANNAT) PÅ GRUND AV ANVÄNDANDE AV DENNA PROGRAMVARA, OCH OAVSETT OM MAN VARNATS OM MÖJLIGHETEN AV SÅDAN SKADA. Helma innehåller tredjepartsprogram som släppts med andra specifika licensvillkor. Licenskatalogen i Helma-distributionen innehåller en lista över dessa licenser. Sarissa Copyright 2004 Manos Batsis. Detta bibliotek är ett gratisprogram som du får distribuera och/eller modifiera enligt villkoren i GNU LGPL-licensen (GNU Lesser General Public License) som publiceras av Free Software Foundation; antingenversion2.1avlicenseneller,omduföredrardet,någonsenareversion. Detta bibliotek distribueras med förhoppningen att det det ska komma till användning, med det distribueras UTAN NÅGRA GARANTIER, inte ens med underförstådda garantier om KVALITET eller LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL. Mer information finns i GNU LGPL-licensen. Du bör redan ha fått en kopia av LGPL-licensen tillsammans med detta bibliotek, annars kan du kontakta Free Software Foundation, Inc., 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA USA.

4

5 Innehåll Förord allmänt Om denna PeopleBook förord......xi Förkunskapskrav för PeopleSoft Enterprise-program......xi Programgrunder......xi Uppdateringar av dokumentationen och tryckt dokumentation...xii Uppdateringar av dokumentationen...xii Ytterligare resurser...xii Typografi och layout...xiii Typografi...xiii Layout...xiv Markörer för land, region och bransch...xv Valutakoder...xvi Kommentarer och förslag...xvi Gemensamma element i PeopleBooks...xvi Förord Använda PeopleSoft-program förord......xix Använda PeopleSoft-program......xix Kapitel 1 Arbeta med webbläsarbaserade program Webbläsarbaserade program introduktion...1 Logga in i PeopleSoft-programmet...2 Navigera i PeopleSofts PIA-arkitektur...3 Använda menyer...3 Använda navigeringssidor...4 Använda det gemensamma navigeringshuvudet...4 Det gemensamma navigeringshuvudet introduktion...5 Lägga till favoriter...5 Redigera favoriter...6 Använda navigeringsraden...6 Bearbeta komponenter...7 Öppna sidor eller komponenter...7 Copyright , Oracle. Alla rättigheter förbehålles. v

6 Innehåll Länka till relaterade sidor...8 Öppna nytt fönster...9 Spara sidor...9 Använda knappar och länkar Knappar och länkar introduktion...10 Använda bearbetningsknappar...10 Använda verktygsknappar...10 Använda popup-menyer...12 Använda kortkommandon Kortkommandon introduktion...12 Använda kortkommandon...12 Använda snabbtangenter...13 Använda tillgänglighetsfunktioner Tillgänglighetsfunktioner introduktion...14 Aktivera tillgänglighetsfunktioner...15 Kapitel 2 Användarinställningar Anpassa startsidan Sidor för anpassning av startsida...17 Anpassa innehåll...17 Anpassa layout...18 Anpassa sidor Anpassa sidor introduktion...20 Styra visningen av första sidan...21 Ändra tabbordningen...22 Kopiera, dela och ta bort inställningar för sidanpassning...24 Ändra lösenord Sidor för att ändra lösenord...25 Ändra lösenord...25 Ställa in hjälp för glömt lösenord...25 Göra användarinställningar Användarinställningar introduktion...26 Sidor för användarinställningar...26 Definiera egna anpassningar...26 Ställa in systemprofilen...28 Lägga till ord i din personliga ordlista...30 vi Copyright , Oracle. Alla rättigheter förbehålles.

7 Innehåll Kapitel 3 Använda nycklar och söksidor Nycklar introduktion Söksidor introduktion Använda söksidor för att hämta data Ange och spara sökkriterier...34 Använda jokertecken för att söka information...36 Kapitel 4 Arbeta med sidor Sidor introduktion Använda giltighetsdatum Giltighetsdatum introduktion...40 Beskriva sidåtgärdsalternativ och giltighetsdatum...40 Arbeta med sidelement Sidelement i PeopleSoft introduktion...42 Använda dataregistreringsfält Använda redigeringsrutor...44 Använda listrutor...45 Arbeta med bilder...46 Använda griddar och bläddringssektioner Navigera genom data...46 Arbeta med griddar...49 Använda bläddringssektioner...53 Använda giltighetsdaterade bläddringssektioner och griddar...53 Använda flera bläddringssektioner och griddar på en sida...54 Arbeta med analysgriddar Analysgriddar introduktion...56 Navigera genom analysgriddata...57 Redigera data i analysgriddar...57 Exportera analysgriddata...57 Dra-och-släppa datakuber och dimensioner...57 Vrida datakuber och dimensioner...57 Göra utsnitt av data i analysgriddar...58 Arbeta med data med hierarkisk dimension...59 Spara anpassade layouter av analysgriddar...60 Använda stavningskontroll Använda ordlistor på främmande språk...64 Arbeta med HTML-träd Copyright , Oracle. Alla rättigheter förbehålles. vii

8 Innehåll Arbeta med fältnivåprompter och validering Prompter och valideringar introduktion...66 Använda sökknappar...66 Använda kalenderknappar...67 Kapitel 5 Arbeta med processer och rapporter PeopleSofts processer och rapporter introduktion Köra rapporter Välja rapporter...70 Ange rapportparametrar...70 Ange var och när rapporten ska köras...71 Välja utdataformat och ställa in rapportdistributionen...72 Kontrollera status för rapporter Visa rapporter i Rapporthantering Kapitel 6 Använda arbetsflöde Arbetsflöde introduktion Skicka och ta emot aviseringar Sidor för att skicka och ta emot aviseringar...78 Skicka aviseringar...78 Använda arbetslistor för att ta emot aviseringar...79 Arbeta med punkter Använda timeout-arbetslistor Kapitel 7 Använda PeopleSoft Navigator PeopleSoft Navigator introduktion Fördelar med PeopleSoft Navigator...83 Hierarkin i PeopleSoft Navigator...83 Arbetsflödesbearbetning...84 Arbeta med PeopleSoft Navigator Sidor för PeopleSoft Navigator...86 Navigera i diagramhierarkin...86 Navigera till en sida...86 Navigera till nästa sida i en aktivitet...86 viii Copyright , Oracle. Alla rättigheter förbehålles.

9 Innehåll Ordlista med PeopleSoft Enterprise-termer...87 Index Copyright , Oracle. Alla rättigheter förbehålles. ix

10 Innehåll x Copyright , Oracle. Alla rättigheter förbehålles.

11 Om denna PeopleBook förord PeopleBooks Enterprise innehåller den information du behöver för att implementera och börja använda PeopleSoftprogrammen. Förordet behandlar följande: Förkunskapskrav för PeopleSoft Enterprise-program Programgrunder Uppdateringar av dokumentationen och tryckt dokumentation Ytterligare resurser Typografi och layout Kommentarer och förslag Gemensamma element i PeopleBooks Anm: PeopleBooks beskriver endast element som kräver ytterligare förklaring. Om ett element inte beskrivs tillsammans meddenprocess elleruppgift därdet används, beskrivs det iställettillsammans med element somärgemensamma för avsnittet, kapitlet, PeopleBook-kapitlet eller produktserien, eller så anses sidelementet inte kräva någon förklaring. Element som är gemensamma för alla PeopleSoft Enterprise-program beskrivs i detta förord. Förkunskapskrav för PeopleSoft Enterprise-program För att fullt ut kunna tillgodogöra dig informationen i böckerna bör du ha grundläggande kunskaper om hur PeopleSoft Enterprise-program används. Det är till god hjälp om du dessutom har möjlighet att gå en introduktionskurs. Du bör känna till hur man navigerar i systemet och lägger till, uppdaterar och tar bort information genom att använda PeopleSoft Enterprise-programmens menyer, sidor och fönster. Du bör också kunna använda Internet och Microsoft Windows. Böckerna går inte in på hur man navigerar eller andra basfakta. De innehåller den information du behöver för att använda systemet och implementera PeopleSoft Enterprise-programmen på effektivast möjliga sätt. Programgrunder Varje program-peoplebook innehåller information om implementering och bearbetning för PeopleSoft Enterprise-programmet ifråga. För vissa av programmen finns ytterligare, grundläggande information om systeminställningar och -design i en separat PeopleBook som beskriver grunderna i PeopleSoft-programmen. För de flesta produktserier finns en egen version av denna grund-peoplebook. I förordet till varje PeopleBook anges vilken grund-peoplebook som hör till aktuell PeopleBook. Copyright , Oracle. Alla rättigheter förbehålles. xi

12 Förord allmänt Grunderna i PeopleSoft innehåller viktig information som gäller många eller alla PeopleSoft Enterprise-program i en produktserie. Vare sig du implementerar ett enstaka program, en kombination av program inom en produktserie eller en hel produktserie, bör du vara insatt i denna centrala PeopleBook. I den finns startpunkterna för den grundläggande implementeringen. Uppdateringar av dokumentationen och tryckt dokumentation Avsnittet behandlar följande: Uppdateringar av dokumentationen. Uppdateringar av dokumentationen Uppdateringar och ytterligare dokumentation för den här versionen och för tidigare versioner finns på webbplatsen Oracle PeopleSoft Customer Connection. Via sektionen Documentation på Customer Connection kan du hämta filer till ditt PeopleBook-bibliotek. Du hittar här en mängd användbart och aktuellt material, inklusive alla uppdateringar till den PeopleSoft Enterprise-dokumentation som medföljer på cd:n. Viktigt! Sök på Oracles PeopleSoft Customer Connection efter uppdateringar av uppgraderingsinstruktionerna innan du börjar uppgradera. Oracle lägger regelbundet upp uppdateringar allt eftersom uppgraderingsprocessen förfinas. Se även Oracles PeopleSoft Customer Connection, Ytterligare resurser På Oracles PeopleSoft Customer Connection kan du hitta följande (på engelska): Resurstyp Navigering Information om programunderhåll Affärsprocessdiagram Support, Documentation, Interactive Services Repository Hardware and software requirements Installationsguider Updates + Fixes Support, Documentation, Business Process Maps Support, Documentation, Interactive Services Repository Implement, Optimize, and Upgrade; Implementation Guide; Implementation Documentation and Software; Hardware and Software Requirements Implement, Optimize, and Upgrade; Implementation Guide; Implementation Documentation and Software; Installation Guides and Notes xii Copyright , Oracle. Alla rättigheter förbehålles.

13 Förord allmänt Integrationsinformation Resurstyp Minimum technical requirements (MTRs) (endast JD Edwards EnterpriseOne) Dokumentationsuppdateringar PeopleBooks supportpolicy Prerelease notes Vägkarta för produktversioner Release-dokument Release value proposition Statement of direction Felsökningsinformation Uppgraderingsdokumentation Navigering Implement, Optimize, and Upgrade; Implementation Guide; Implementation Documentation and Software; Pre-Built Integrations for PeopleSoft Enterprise and JD Edwards EnterpriseOne Applications Implement, Optimize, and Upgrade; Implementation Guide; Supported Platforms Support, Documentation, Documentation Updates Support, Support Policy Support, Documentation, Documentation Updates, Category, Release Notes Support, Roadmaps + Schedules Support, Documentation, Documentation Updates, Category, Release Notes Support, Documentation, Documentation Updates, Category, Release Value Proposition Support, Documentation, Documentation Updates, Category, Statement of Direction Support, Troubleshooting Support, Documentation, Upgrade Documentation and Scripts Typografi och layout Avsnittet behandlar följande: Typografi Layout Markörer för land, region och bransch Valutakoder Typografi Tabellen nedan beskriver den typografi och layout som används i PeopleBooks: Copyright , Oracle. Alla rättigheter förbehålles. xiii

14 Förord allmänt Typografi eller layout Beskrivning Kursiv stil Används till PeopleCode-funktioner, affärsfunktioner, händelser, systemfunktioner, metoder och språkkonstruktioner och PeopleCode-reserverade ord som måste anges exakt så i funktionsanrop. Fetstil Används till fältvärden, när vi vill betona något samt till namn på PeopleSoft Enterprise-böcker och annan större dokumentation. I PeopleCode-syntax används fetstil till platshållare för argument som programmet måste tillhandahålla. Vi använder också fetstil när vi hänvisar till ord som ord eller bokstäver som bokstäver, som här: Skriv bokstaven O. TANGENT+TANGENT Används till tangentkombinationer. Exempel: ett plustecken (+) mellan två tangenter betyder att du måste hålla ned den första tangenten samtidigt som du trycker ned den andra. ALT+W innebär att du ska hålla ned ALT-TAN- GENTEN samtidigt som du trycker ned W-tangenten. Font med fast teckenbredd Används till kodexempel från PeopleCode-program eller annat program. " " (citattecken) Används till kapitelrubriker i korsreferenser och ord som används på annat sätt än den vanliga betydelsen.... (tre punkter) Används för att visa att föregående element eller serie kan repeteras valfritt antal gånger i PeopleCode-syntaxen. { } (klammerparentes) Anger ett val mellan två alternativ i PeopleCode-syntaxen. Olika alternativ skiljs åt med lodstreck ( ). [ ] (hakparentes) Används till valfria element i PeopleCode-syntaxen. & (et-tecken) När et-tecknet placeras framför en parameter i People- Code-syntaxen innebär det att parametern redan är ett instantierat objekt. Et-tecken föregår också alla PeopleCode-variabler. Layout PeopleBooks innehåller följande layoutelement som hjälp åt läsaren. xiv Copyright , Oracle. Alla rättigheter förbehålles.

15 Förord allmänt Noteringar Markeringsord lyfter fram information som du behöver läsa extra noga när du arbetar med PeopleSoft Enterprisesystemet. Anm: Exempel på ett markeringsord. Text som föregås av ordet Viktigt! är av avgörande betydelse och innehåller information om sådant du måste göra för att systemet ska fungera korrekt. Viktigt! Exempel på text som föregås av markeringsordet Viktigt. Varningar Varningar är en annan typ av markeringsord som anger att det handlar om viktig konfigureringsinformation. Var särskilt observant vid varningstexter. Varning! Exempel på en varning. Korsreferenser I PeopleBooks hittar du korsreferenser antingen under rubriken Se även eller på en egen rad markerad med ordet Se. Korsreferenser leder till annan dokumentation som berör texten ovanför. Markörer för land, region och bransch Information som berör endast ett visst land, en viss region eller en viss bransch föregåsavenstandardmarkör inom parentes. Markören finns oftast i början av en sektionsrubrik men kan även förekomma i slutet av en notering eller annan text. Exempel på en landspecifik rubrik: "(FRA) Anställa en person" Exempel på en regionspecifik rubrik: "(Latinamerika) Inställningar för avskrivning" Landmarkörer Länder markeras med ISO:s landskoder. Regionmarkörer Regioner markeras med regionernas namn. Följande regionmarkörer kan förekomma i PeopleBooks: Asien/Stillahavsområdet Europa Latinamerika Nordamerika Branschmarkörer Branscher markeras med sina benämningar eller förkortningar av dessa. Följande branschmarkörer kan förekomma i PeopleBooks: USF(U.S.Federal) Utbildning och myndigheter Copyright , Oracle. Alla rättigheter förbehålles. xv

16 Förord allmänt Valutakoder Belopp anges i aktuell ISO-valutakod. Kommentarer och förslag Dina åsikter är viktiga för oss. Vi vill gärna att du talar om vad du tycker och vad du skulle vilja ändra i fråga om PeopleBooks och annat referens- och utbildningsmaterial från Oracle. Skicka synpunkter till Documentation Manager, 4460 Hacienda Drive, Pleasanton, California Eller mejla till Vi kan inte garantera svar på alla mejl, men vi kommer noga att titta på dina kommentarer och förslag. Gemensamma element i PeopleBooks Per den Affärsenhet Beskrivning Giltighetsdatum En gång, Alltid och Aldrig Processövervakning Rapporthantering Begäran-ID Kör Set-ID Det senaste datum som en rapport eller en process innehåller data för. Ett ID som representerar en del av företagets organisation av affärsinformation på övergripande nivå. Med hjälp av en affärsenhet kan du definiera regioner eller avdelningar inom en större organisation. Max30tecken. Det datum då en tabellrad börjar gälla eller en åtgärd inleds. Exempel: om du vill stänga en bok den 30 juni är giltighetsdatum för att stänga boken den 1 juli. Datumet avgör hur länge du kan se och ändra uppgifterna. Informationen används av sidor och batchprocesser. Vid En gång utförs begäran nästa gång batchprocessen körs. När batchprocessen körts får körfrekvensen automatiskt värdet Aldrig. Vid Alltid utförs begäran varje gång batchprocessen körs. Vid Aldrig ignoreras begäran när batchprocessen körs. Klicka här för att komma till sidan Processlista, där du kan visa status för processer. Klicka här för att komma till sidan Rapportlista där du kan visa rapportinnehåll, kontrollera status för en rapport och se meddelanden med detaljinfo om innehållet (en beskrivning av rapporten och distributionslistan). Ett ID som representerar ett antal urvalskriterier för en rapport eller en process. Knappen leder till sidan för begäran i Processplanering där du kan ange den plats där en process eller ett jobb ska köras samt processens utdataformat. Ett ID som representerar ett set styrtabellsinformation eller tabellset. Med tabellset kan du dela information i styrtabeller och bearbetningsalternativ mellan affärsenheter. Målet är att minimera redundanta data och systemaktiviteter. När du tilldelar en postgrupp i en affärsenhet ett set-id anger du att alla tabeller i xvi Copyright , Oracle. Alla rättigheter förbehålles.

17 Förord allmänt Kort beskrivning Anv-ID Adressboksnummer Simulerad valutakod Batchnummer den postgruppen delas mellan den affärsenheten och eventuell annan affärsenhet som också tilldelar postgruppen samma set-id. Exempel: du kan definiera en grupp av gemensamma arbetskoder som ska delas mellan flera affärsenheter. Varje affärsenhet som delar arbetskoderna tilldelas samma set-id för den postgruppen. Max 15 tecken. Ett ID som representerar den person som genererar en transaktion. Ett unikt nummer som identifierar huvudtabellen för enheten. Adressboksnummer kan vara ID:n för t ex kunder, leverantörer, företag, anställda, arbetssökande, deltagare, hyresgäster eller platser. Beroende på program kan adressboksnumret på sidan kallas för t ex kundnummer, leverantörsnummer eller företagsnummer, anställnings-id, sökandenummer eller deltagarnummer. En treställiga valutakod som anger valuta som man vill visa transaktionsbelopp i. På så sätt kan du visa transaktionsbelopp i vilken valuta du vill, oavsett vilken valuta som användes för transaktionen. Ett ID-nummer för en grupp transaktioner som ska köras av systemet. På registreringssidor kan du antingen själv tilldela batchnummer eller låta systemet tilldela ett nummer med hjälp av programmet Nästa nummer (P0002). Batchdatum Datum då batchen skapades. Om fältet lämnas tomt används automatiskt systemdatumet som batchdatum. Batchstatus Enhet/lager Affärsenhet Kategorikod Företag En kod från UDC-tabellen (user-defined codes) 98/IC som indikerar batchens bokföringsstatus. Alternativ: Tomt: Batchen väntar på godkännande innan den kan läggas in. A: Batchen har godkänts för bokföring, innehåller inga fel och är i balans, men har ännu inte bokförts. D: Batchen har bokförts. E: Något är fel i batchen. Du måste korrigera batchen innan den kan bokföras. P: Systemet håller på att bokföra batchen. Batchen är ej tillgänglig förrän bokförandet är klart. Om det inträffar ett fel under bokförandet ändras batchstatus till E. U: Batchen är inte tillgänglig. Antingen arbetar någon med den eller så ser den bara ut att användas på grund av att det inträffat ett strömavbrott under tiden den var öppen. En kod som anger om en separat enhet är ett lager, jobb, projekt, en produktionsgrupp eller anläggning där distribution och tillverkning sker. I vissa system kallas detta för affärsenhet. En alfanumerisk kod som identifierar en separat enhet inom en verksamhet för vilken du vill följa upp kostnader. I vissa system kallas detta för enhet/lager. Kod som motsvarar en specifik kategorikod. Rapportkoder är användardefinierade koder som används för uppföljning och rapportering inom organisationen. En kod som identifierar en specifik organisation, fond eller annan rapportenhet. Företagskoden måste redan finnas i tabellen F0010 och måste identifiera en rapportenhet som har en fullständig balansräkning. Copyright , Oracle. Alla rättigheter förbehålles. xvii

18 Förord allmänt Valutakod Dokumentnummer för företag Dokumentnummer Dokumenttyp Giltighetsdatum Räkenskapsperiod ochräkenskapsår HB-datum (huvudboksdatum) Treställig kod som motsvarar valutan en transaktion genomförs i. JD Edwards EnterpriseOne medföljer de valutakoder som fastslagits av International Organization for Standardization (ISO). Valutakoderna finns i tabellen F0013. Ett ID-nummer som är kopplat till dokumentet. Detta nummer används tillsamman med dokumentnummer, dokumenttyp och huvudboksdatum för att identifiera originaldokument. Om du tilldelar nästa nummer per företag och räkenskapsår, använder systemet dokumentnumret för företag för att hämta rätt nästa nummer för det företaget. Om två eller fler originaldokument har samma dokumentnummer och dokumenttyp, kan dokumentnumret för företag användas för att visa rätt dokument. Ett nummer som identifierar originaldokumentet, som kan vara till exempel en faktura, en bokföringsorder eller en tidrapport. På registreringssidor kan du antingen själv tilldela originaldokumentnummer eller låta systemet tilldela det med hjälp av programmet Nästa nummer (P0002) En tvåställig UDC-kod, från UDC-tabellen 00/DT, som identifierar ursprung och syfte med en transaktion, till exempel faktura, bokföringsorder eller tidrapport. I JD Edwards EnterpriseOne är dessa prefix reserverade för nedanstående dokumenttyper: P: Leverantörsreskontradokument R: Kundreskontradokument T: Tid- och lönedokument I: Lagersaldodokument O: Inköpsorderdokument S: Kundorderdokument Datum då en adress, artikel, transaktion eller post blir aktiv. Fältets innebörd varierar beroende på program. Giltighetsdatumet kan till exempel innebära något av följande: Det datum då en adressändring börjar gälla. Det datum då ett hyresavtal börjar gälla. Det datum då ett pris börjar gälla. Det datum då en valutakurs börjar gälla. Det datum då en skattesats börjar gälla. Nummer som identifierar period och år för huvudboken. I många program kan dessa fält lämnas tomma om man vill använda innevarande räkenskapsperiod och -år, så som de är angivna i programmet Företagsnamn och -nummer (P0010). Ange datum som talar om till vilken räkenskapsperiod en transaktion ska bokföras. Utifrån det datum som anges för transaktionen hämtar systemet rätt räkenskapsperiod och -år från företagets periodkalender, och genomför även valideringar av datumen. xviii Copyright , Oracle. Alla rättigheter förbehålles.

19 Använda PeopleSoft-program förord I det här förordet finns en allmän översikt över innehållet i Använda PeopleSoft-program. Använda PeopleSoft-program I denna PeopleBook får du bekanta dig med olika delar av PeopleSofts PIA-arkitektur och de grundläggande funktionerna för navigering i systemet med hjälp av navigationsstrukturen, komponenterna och sidorna. Anm: Eftersom du har en PeopleTools-licens har du rätt att använda den grundläggande portaltekniken, som får användas endast av dem som har en PeopleSoft-licens. Om du vill lägga in innehåll som är inte är PeopleSoftrelaterat, anpassa din startsida eller skapa minisidor måste du ha licens för PeopleSoft Enterprise Portal. Copyright , Oracle. Alla rättigheter förbehålles. xix

20 Förord xx Copyright , Oracle. Alla rättigheter förbehålles.

Dokumentet får spridas fritt i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS.

Dokumentet får spridas fritt i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS. Copyright Detta dokument skyddas av upphovsrättslagen. Förändringar av innehåll eller delvis kopiering av innehåll får ej ske utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. Dokumentet får spridas fritt i

Läs mer

CA Clarity PPM. Grundläggande funktioner - Användarhandbok. Utgåva 14.1.00

CA Clarity PPM. Grundläggande funktioner - Användarhandbok. Utgåva 14.1.00 CA Clarity PPM Grundläggande funktioner - Användarhandbok Utgåva 14.1.00 Denna dokumentation, som inkluderar ett inbäddat hjälpsystem samt elektroniskt publicerat material, (kallas härefter för Dokumentationen

Läs mer

FileMaker 9. Handbok för Direkt webbpublicering

FileMaker 9. Handbok för Direkt webbpublicering FileMaker 9 Handbok för Direkt webbpublicering 2004-2007 FileMaker, Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker är ett varumärke som tillhör

Läs mer

FileMaker 13. WebDirect Handbok

FileMaker 13. WebDirect Handbok FileMaker 13 WebDirect Handbok 2014 FileMaker Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker och Bento är varumärken som tillhör FileMaker, Inc.

Läs mer

Handboken får spridas fritt, i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS.

Handboken får spridas fritt, i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS. Copyright Denna handbok skyddas av upphovsrättslagen. Förändringar av innehåll eller delvis kopiering av innehåll får ej ske utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. Handboken får spridas fritt, i

Läs mer

EMC Documentum Web Publisher

EMC Documentum Web Publisher EMC Documentum Web Publisher Version 6.5 Användarhandbok Artikelnummer 300-006-614 A01 EMC Corporation Bolagets huvudkontor: Hopkinton, MA 01748-9103 1-508-435-1000 www.emc.com Copyright 1994 2008 EMC

Läs mer

IBM Personal Computer. Datorns förinstallerade program Windows 98, tillämpningar och hjälpprogram

IBM Personal Computer. Datorns förinstallerade program Windows 98, tillämpningar och hjälpprogram IBM Personal Computer Datorns förinstallerade program Windows 98, tillämpningar och hjälpprogram IBM Personal Computer Datorns förinstallerade program Windows 98, tillämpningar och hjälpprogram IBM Anm.

Läs mer

Användarmanual. FormPipe W3D3 2012R1 2012-04-30

Användarmanual. FormPipe W3D3 2012R1 2012-04-30 Användarmanual FormPipe W3D3 2012R1 2012-04-30 Innehållsförteckning Inledning... 1 Allmänna avsnitt... 3 Allmänna avsnitt... 3 Komma igång... 3 Komma igång... 3 Navigera i systemet... 3 Personlig startsida...

Läs mer

Manual. WebPublish Version 4.1. Artologik. Artisan Global Software

Manual. WebPublish Version 4.1. Artologik. Artisan Global Software Projekthantering Tidsredovisning Enkäthantering E-posthantering HelpDesk Publiceringsverktyg Bokningssystem Manual Artologik WebPublish Version 4.1 Artisan Global Software Manual Artologik WebPublish Med

Läs mer

FileMaker 14. Guide för WebDirect

FileMaker 14. Guide för WebDirect FileMaker 14 Guide för WebDirect 2015 FileMaker Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker och FileMaker Go är varumärken som tillhör FileMaker,

Läs mer

Användarhandbok för IM and Presence Service on Cisco Unified Communications Manager, Release 9.0(1)

Användarhandbok för IM and Presence Service on Cisco Unified Communications Manager, Release 9.0(1) Användarhandbok för IM and Presence Service on Cisco Unified Communications Manager, Release 9.0(1) Först publicerad: May 25, 2012 Americas Headquarters Cisco Systems, Inc. 170 West Tasman Drive San Jose,

Läs mer

Användarhandbok. Protector Suite 2009

Användarhandbok. Protector Suite 2009 Användarhandbok Protector Suite 2009 Informationen som ges här anses vara korrekt och pålitlig. Upek tar emellertid inget ansvar för följderna av användandet av denna information, och inte heller för patentintrång

Läs mer

Användarguide Pyramid Business Studio

Användarguide Pyramid Business Studio Användarguide till Pyramid Business Studio innehåller: Användarguide Pyramid Business Studio Version 3.39 Bekanta dig med Pyramids terminologi. Lär dig hur du manövrerar i Pyramid och att förstå dess struktur.

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Manual Innehållsförteckning Introduktion till programmet... 4 Möjligheter och begränsningar... 4 Installation... 5 Introduktion... 8 Kom igång... 9 Server & Klient... 11 Användare... 12 Användarinformation...

Läs mer

RemoteX Applications Manual för Windowsklient, version 4.4

RemoteX Applications Manual för Windowsklient, version 4.4 klient, version 4.4 RemoteX Technologies AB Innehållsförteckning 1 Inledning... 1 2 Begrepp i RemoteX Applications... 2 2.1 Begreppsmodell... 2 2.2 Beskrivning av de olika begreppen... 3 3 Installation

Läs mer

Handboken får spridas fritt, i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS.

Handboken får spridas fritt, i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS. Copyright Denna handbok skyddas av upphovsrättslagen. Förändringar av innehåll eller delvis kopiering av innehåll får ej ske utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. Handboken får spridas fritt, i

Läs mer

Start Start Kort beskrivning av Utbildningsföretaget AB Några grunder

Start Start Kort beskrivning av Utbildningsföretaget AB Några grunder Start Kort beskrivning av Utbildningsföretaget AB Utbildningsföretaget AB använder Visma Administration 2000 i fleranvändarversion. Personalen har egna datorer. Företaget har fyra anställda. Två av dem

Läs mer

PC-program för programmering av

PC-program för programmering av Installatörs- och användarhandbok AXBASE 3K PC-program för programmering av AXCARD kortläsare Copyright Axema Passagekontroll 2003 Informationen i detta dokument, inklusive webbadresser och dylikt kan

Läs mer

Paketera och distribuera dina program

Paketera och distribuera dina program Paketera och distribuera dina program Användarguide, Summer 15 @salesforcedocs Copyright 2000 2015 salesforce.com, inc. Med ensamrätt. Salesforce, ett är registrerat varumärke tillhörande salesforce.com,

Läs mer

Hal Skärmläsare version 9.0

Hal Skärmläsare version 9.0 Hal Skärmläsare version 9.0 för Microsoft Windows operativsystem Upphovsrätt 1998-2008 Dolphin Oceanic Ltd. Technology House Blackpole Estate West Worcester WR3 8TJ United Kingdom www.yourdolphin.com www.dolphinse.com/swedish

Läs mer

Agressohandboken. Uppdaterad 2013-07-11

Agressohandboken. Uppdaterad 2013-07-11 Agressohandboken Uppdaterad 2013-07-11 Innehåll 1. ALLMÄNT... 3 1.1 Allmänt... 3 1.2 Inloggning... 3 1.3 Lär dig hitta... 4 1.4 Byta lösenord... 6 1.5. Verktygsfält... 7 1.6 Funktionstangenter... 8 1.7

Läs mer

FileMaker Server 12. Anpassad webbpublicering med PHP

FileMaker Server 12. Anpassad webbpublicering med PHP FileMaker Server 12 Anpassad webbpublicering med PHP 2007-2012 FileMaker, Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker och Bento är varumärken

Läs mer

EPiServer 7.5 CMS. Användarhandbok för redaktörer

EPiServer 7.5 CMS. Användarhandbok för redaktörer EPiServer 7.5 CMS Användarhandbok för redaktörer Användarhandbok för redaktörer EPiServer 7.5 CMS Utgåva A, 2013 Innehållsförteckning 3 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 3 Introduktion 5 Om den

Läs mer

Pyramids Infostudior. Pyramid Business Studio, version 3.40B från sp7. Version 1.6 - (100624)

Pyramids Infostudior. Pyramid Business Studio, version 3.40B från sp7. Version 1.6 - (100624) Pyramids Infostudior Pyramid Business Studio, version 3.40B från sp7 Version 1.6 - (100624) Handbok för i Pyramid Business Studio för användning med Microsoft Windows. Anvisningarna gäller från version

Läs mer

Mamut Business Software. Introduktion. Kompletta CRM-, säljstöd och Internetlösningar

Mamut Business Software. Introduktion. Kompletta CRM-, säljstöd och Internetlösningar Mamut Business Software Introduktion Kompletta CRM-, säljstöd och Internetlösningar Introduktion till Mamut Business Software Kompletta CRM-, säljstödoch Internetlösningar Version: 12. Partnr.: MBS.MAN.CRM.12.SE

Läs mer

Mamut Business Software. Introduktion. Kompletta CRM-, säljstöd och Internetlösningar

Mamut Business Software. Introduktion. Kompletta CRM-, säljstöd och Internetlösningar Mamut Business Software Introduktion Kompletta CRM-, säljstöd och Internetlösningar Introduktion till Mamut Business Software Kompletta CRM-, säljstödoch Internetlösningar Version: 12.1. Partnr.: MBS.MAN.CRM.121.SE

Läs mer

Instruktionsmanual INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Instruktionsmanual INNEHÅLLSFÖRTECKNING HemsidaExpress Instruktionsmanual Du har investerat i en produkt som hjälper dig att göra professionella hemsidor som är lätta att skapa och uppdatera. Vi på HemsidaExpress erbjuder dig att på ett enkelt

Läs mer

Använda Hjälp. Använda direkthjälpen

Använda Hjälp. Använda direkthjälpen Använda Hjälp Använda Hjälp Innehåll Index Bakåt 1 Använda Hjälp Använda direkthjälpen Programvaran Adobe Acrobat Reader 5.1 innehåller fullständig dokumentation i ett lättillgängligt PDF-baserat hjälpsystem.

Läs mer

Smartcloud Docs. Version 1.0.5

Smartcloud Docs. Version 1.0.5 Smartcloud Docs Version 1.0.5 ii Smartcloud Docs Innehåll Hanterade webbläsare........ 3 Hjälpmedelsfunktioner för SmartCloud Docs................ 5 Ordlista............... 7 A.................. 7 B..................

Läs mer

Mamut Academy Grundkurs Hemsida och E-handel

Mamut Academy Grundkurs Hemsida och E-handel Grundkurs Hemsida och E-handel Mamut Academy 2002 Mamut AB. Alla rättigheter förbehålles. Mamut AB och Mamut Business Software är registrerade varumärken för Mamut ASA. Manualen är producerad vid MamutPress

Läs mer