Enterprise PeopleTools 8.46 PeopleBook: Använda PeopleSoft-program

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Enterprise PeopleTools 8.46 PeopleBook: Använda PeopleSoft-program"

Transkript

1 Enterprise PeopleTools 8.46 PeopleBook: Använda PeopleSoft-program April 2006

2 Enterprise PeopleTools 8.46 PeopleBook: Använda PeopleSoft-program SKU ELM9UPA-B 0406 Copyright , Oracle. Alla rättigheter förbehålles. Programmen (som omfattar både programvara och dokumentation) innehåller äganderättsinformation; och de upplåts enligt ett licensavtal som begränsar nyttjanderätt och offentliggörande, samt skyddas av upphovsrätt, patent och immaterialrättslagstiftning. Det är inte tillåtet att dekompilera, demontera eller baklängeskonstruera programmen, med undantag för nödvändiga anpassningar till programvaror från andra leverantörer, och i de fall där tillämplig lagstiftning uttryckligen tillåter det. Informationen i det här dokumentet kan ändras utan föregående meddelande. Om du hittar felaktigheter i dokumentationen ber vi att du rapporterar dem skriftligen. Oracle ger inga garantier att dokumentet är fritt från fel och frånsäger sig särskilt ansvar som gäller det här dokumentet. Inga delar av dessa program får reproduceras eller överföras i någon form eller med några medel, elektroniska eller mekaniska, utöver vad som uttryckligen tillåts i licensavtalet för dessa program. Om programmen levereras till amerikansk myndighet (US Government) eller om någon upplåter eller använder programmen för amerikansk myndighets räkning gäller följande: U.S. GOVERNMENT RIGHTS Programs, software, databases, and related documentation and technical data delivered to U.S. Government customers are commercial computer software or commercial technical data pursuant to the applicable Federal Acquisition Regulation and agency-specific supplemental regulations. As such, use, duplication, disclosure, modification, and adaptation of the Programs, including documentation and technical data, shall be subject to the licensing restrictions set forth in the applicable Oracle license agreement, and, to the extent applicable, the additional rights set forth in FAR , Commercial Computer Software--Restricted Rights (June 1987). Oracle Corporation, 500 Oracle Parkway, Redwood City, CA Programmen är inte avsedda för användning vid anläggningar för kärnkraft, flygnavigering eller kommunikationssystem, flygtrafikövervakning, livsuppehållande eller annan utrustning där fel i programvaran kan orsaka död, personskada, eller allvarlig sak- eller miljöskada. Det är licenstagarens eget ansvar att vidta alla säkerhetsåtgärder för användning av programmen för sådana syften, och Oracle frånsäger sig allt ansvar för skador som uppkommer vid användning av programmen i sådana anläggningar. Programmen kan tillhandahålla länkar till webbplatser och ge åtkomst till innehåll, produkter och tjänster från tredje part. Oracle är inte ansvarigt för tillgången till, eller något innehåll tillhandahållet av, tredje-partswebbplatser. Alla risker med sådant innehåll är licenstagarens ansvar. Om du väljer att köpa några produkter eller tjänster från tredje part är relationen mellan dig och tredje part. Oracle ansvarar inte för: (a) kvaliteten på produkter eller tjänster från tredje part; eller (b) att uppfylla några villkor i avtal med tredje part, inklusive leverans av produkter eller tjänster och garantiåtaganden avseende köpta produkter eller tjänster. Oracle ansvarar inte för förlust eller skada av något slag som kan uppkomma från affärsrelationer med tredje part. Oracle, JD Edwards, PeopleSoft och Siebel är registrerade varumärken som tillhör Oracle Corporation och/eller dotterbolag. Övriga namn kan vara varumärken som tillhör respektive företag. Angående öppen källkod Oracle tar inget ansvar för användandet eller distributionen av öppen källkod eller shareware-program eller tillhörande dokumentation och frånsäger sig allt ansvar för eventuella skador som kan uppstå vid användandet av sagda programvara eller dokumentation. Följande lista innehåller öppen källkod som får användas i Oracles PeopleSoft-produkter och medföljande friskrivningsklausuler. Apache Software Foundation Produkten innehåller programvara som utvecklats av Apache Software Foundation (http://www.apache.org/). Copyright The Apache Software Foundation. Med ensamrätt. DENNA PROGRAMVARA TILLHANDAHÅLLES "I BEFINTLIGT SKICK" OCH VI FRISKRIVER OSS FRÅN EVENTUELLA UTTRYCKTA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER OM KVALITET OCH LÄMPLIGHET FÖR VISST ÄNDAMÅL. I INTET FALL SKA APACHE SOFTWARE FOUNDATION ELLER MEDVERKANDE HOS DEM HÅLLAS ANSVARIGA FÖR NÅGON DIREKT ELLER INDIREKT SKADA, EJ HELLER AVKRÄVAS IDEELLT SKADESTÅND ELLER ERSÄTTNING FÖR SKADA (INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, ERSÄTTNING FÖR INKÖP AV ERSÄTTNINGSVARA ELLER -TJÄNST; BRISTANDE ANVÄNDBARHET, FÖRLUST AV DATA ELLER UTEBLIVNA INTÄKTER, ELLER AVBROTT I AFFÄRSVERKSAMHETEN) OAVSETT HUR DENNA SKADA ORSAKATS OCH EVENTUELLA TEORIER OM ANSVAR, OAVSETT OM DESSA AVSER KONTRAKT, STRIKT PRODUKTANSVAR ELLER SKADESTÅNDSTALAN (INKLUSIVE OAKTSAMHET ELLER ANNAT) PÅ GRUND AV ANVÄNDANDE AV DENNA PROGRAMVARA, OCH OAVSETT OM MAN VARNATS OM MÖJLIGHETEN AV SÅDAN SKADA. OpenSSL Copyright The OpenSSL Project. Med ensamrätt. Denna produkt innehåller programvara som utvecklats av OpenSSL-projektet för användning i OpenSSL Toolkit (http://www.openssl.org/). DENNA PROGRAMVARA TILLHANDAHÅLLES AV OpenSSL-PROJEKTET "I BEFINTLIGT SKICK" OCH VI FRISKRIVER OSS FRÅN EVENTUELLA UTTRYCKTA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER OM KVALITET OCH LÄMPLIGHET FÖR VISST ÄNDAMÅL. I INTET FALL SKA OpenSSL-PROJEKTET ELLER MEDVERKANDE HOS DEM HÅLLAS ANSVARIGA FÖR NÅGON DIREKT ELLER INDIREKT SKADA, EJ HELLER AVKRÄVAS IDEELLT SKADESTÅND ELLER ERSÄTTNING FÖR SKADA (INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, ERSÄTTNING FÖR INKÖP AV ERSÄTTNINGSVARA ELLER -TJÄNST; BRISTANDE ANVÄNDBARHET, FÖRLUST AV DATA ELLER UTEBLIVNA INTÄKTER, ELLER AVBROTT I AFFÄRSVERKSAMHETEN) OAVSETT HUR DENNA SKADA ORSAKATS OCH EVENTUELLA TEORIER OM ANSVAR, OAVSETT OM DESSA AVSER KONTRAKT, STRIKT PRODUKTANSVAR ELLER SKADESTÅNDSTALAN (INKLUSIVE OAKTSAMHET ELLER ANNAT) PÅ GRUND AV ANVÄNDANDE AV DENNA PROGRAMVARA, OCH OAVSETT OM MAN VARNATS OM MÖJLIGHETEN AV SÅDAN SKADA. SSLeay Copyright Eric Young. Med ensamrätt.

3 Denna produkt innehåller kryptografisk programvara som skrivits av Eric Young Denna produkt innehåller programvara som skrivits av Tim Hudson Copyright Eric Young. Med ensamrätt. DENNA PROGRAMVARA TILLHANDAHÅLLES AV ERIC YOUNG "I BEFINTLIGT SKICK" OCH VI FRISKRIVER OSS FRÅN EVENTUELLA UTTRYCKTA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER OM KVALITET OCH LÄMPLIGHET FÖR VISST ÄNDAMÅL. I INTET FALL SKA UPPHOVSMANNEN ELLER MEDVERKANDE HÅLLAS ANSVARIGA FÖR NÅGON DIREKT ELLER INDIREKT SKADA, EJ HELLER AVKRÄVAS IDEELLT SKADESTÅND ELLER ERSÄTTNING FÖR SKADA (INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, ERSÄTTNING FÖR INKÖP AV ERSÄTTNINGSVARA ELLER -TJÄNST; BRISTANDE ANVÄNDBARHET, FÖRLUST AV DATA ELLER UTEBLIVNA INTÄKTER, ELLER AVBROTT I AFFÄRSVERKSAMHETEN) OAVSETT HUR DENNA SKADA ORSAKATS OCH EVENTUELLA TEORIER OM ANSVAR, OAVSETT OM DESSA AVSER KONTRAKT, STRIKT PRODUKTANSVAR ELLER SKADESTÅNDSTALAN (INKLUSIVE OAKTSAMHET ELLER ANNAT) PÅ GRUND AV ANVÄNDANDE AV DENNA PROGRAMVARA, OCH OAVSETT OM MAN VARNATS OM MÖJLIGHETEN AV SÅDAN SKADA. Loki Library Copyright 2001 Andrei Alexandrescu. Denna kod levereras med boken: Alexandrescu, Andrei. Modern C++ Design: Generic Programming and Design Patterns Applied. Copyright 2001 Addison-Wesley. Det är tillåtet att, utan att erlägga någon avgift, använda, kopiera, modifiera, distribuera och sälja denna programvara i vilket som helst syfte, under förutsättning att ovanstående upphovsrättsliga information förekommer i samtliga kopior och att såväl den upphovsrättsliga informationen som denna tillståndsinformation står med i tillhörande dokumentation. Helma Project Copyright Helma Project. Med ensamrätt. DENNA PROGRAMVARA TILLHANDAHÅLLES "I BEFINTLIGT SKICK" OCH VI FRISKRIVER OSS FRÅN EVENTUELLA UTTRYCKTA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER OM KVALITET OCH LÄMPLIGHET FÖR VISST ÄNDAMÅL. I INTET FALL SKA HELMA PROJECT ELLER MEDVERKANDE HOS DEM HÅLLAS ANSVARIGA FÖR NÅGON DIREKT ELLER INDIREKT SKADA, EJ HELLER AVKRÄVAS IDEELLT SKADESTÅND ELLER ERSÄTTNING FÖR SKADA (INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, ERSÄTTNING FÖR INKÖP AV ERSÄTTNINGSVARA ELLER -TJÄNST; BRISTANDE ANVÄNDBARHET, FÖRLUST AV DATA ELLER UTEBLIVNA INTÄKTER, ELLER AVBROTT I AFFÄRSVERKSAMHETEN) OAVSETT HUR DENNA SKADA ORSAKATS OCH EVENTUELLA TEORIER OM ANSVAR, OAVSETT OM DESSA AVSER KONTRAKT, STRIKT PRODUKTANSVAR ELLER SKADESTÅNDSTALAN (INKLUSIVE OAKTSAMHET ELLER ANNAT) PÅ GRUND AV ANVÄNDANDE AV DENNA PROGRAMVARA, OCH OAVSETT OM MAN VARNATS OM MÖJLIGHETEN AV SÅDAN SKADA. Helma innehåller tredjepartsprogram som släppts med andra specifika licensvillkor. Licenskatalogen i Helma-distributionen innehåller en lista över dessa licenser. Sarissa Copyright 2004 Manos Batsis. Detta bibliotek är ett gratisprogram som du får distribuera och/eller modifiera enligt villkoren i GNU LGPL-licensen (GNU Lesser General Public License) som publiceras av Free Software Foundation; antingenversion2.1avlicenseneller,omduföredrardet,någonsenareversion. Detta bibliotek distribueras med förhoppningen att det det ska komma till användning, med det distribueras UTAN NÅGRA GARANTIER, inte ens med underförstådda garantier om KVALITET eller LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL. Mer information finns i GNU LGPL-licensen. Du bör redan ha fått en kopia av LGPL-licensen tillsammans med detta bibliotek, annars kan du kontakta Free Software Foundation, Inc., 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA USA.

4

5 Innehåll Förord allmänt Om denna PeopleBook förord......xi Förkunskapskrav för PeopleSoft Enterprise-program......xi Programgrunder......xi Uppdateringar av dokumentationen och tryckt dokumentation...xii Uppdateringar av dokumentationen...xii Ytterligare resurser...xii Typografi och layout...xiii Typografi...xiii Layout...xiv Markörer för land, region och bransch...xv Valutakoder...xvi Kommentarer och förslag...xvi Gemensamma element i PeopleBooks...xvi Förord Använda PeopleSoft-program förord......xix Använda PeopleSoft-program......xix Kapitel 1 Arbeta med webbläsarbaserade program Webbläsarbaserade program introduktion...1 Logga in i PeopleSoft-programmet...2 Navigera i PeopleSofts PIA-arkitektur...3 Använda menyer...3 Använda navigeringssidor...4 Använda det gemensamma navigeringshuvudet...4 Det gemensamma navigeringshuvudet introduktion...5 Lägga till favoriter...5 Redigera favoriter...6 Använda navigeringsraden...6 Bearbeta komponenter...7 Öppna sidor eller komponenter...7 Copyright , Oracle. Alla rättigheter förbehålles. v

6 Innehåll Länka till relaterade sidor...8 Öppna nytt fönster...9 Spara sidor...9 Använda knappar och länkar Knappar och länkar introduktion...10 Använda bearbetningsknappar...10 Använda verktygsknappar...10 Använda popup-menyer...12 Använda kortkommandon Kortkommandon introduktion...12 Använda kortkommandon...12 Använda snabbtangenter...13 Använda tillgänglighetsfunktioner Tillgänglighetsfunktioner introduktion...14 Aktivera tillgänglighetsfunktioner...15 Kapitel 2 Användarinställningar Anpassa startsidan Sidor för anpassning av startsida...17 Anpassa innehåll...17 Anpassa layout...18 Anpassa sidor Anpassa sidor introduktion...20 Styra visningen av första sidan...21 Ändra tabbordningen...22 Kopiera, dela och ta bort inställningar för sidanpassning...24 Ändra lösenord Sidor för att ändra lösenord...25 Ändra lösenord...25 Ställa in hjälp för glömt lösenord...25 Göra användarinställningar Användarinställningar introduktion...26 Sidor för användarinställningar...26 Definiera egna anpassningar...26 Ställa in systemprofilen...28 Lägga till ord i din personliga ordlista...30 vi Copyright , Oracle. Alla rättigheter förbehålles.

7 Innehåll Kapitel 3 Använda nycklar och söksidor Nycklar introduktion Söksidor introduktion Använda söksidor för att hämta data Ange och spara sökkriterier...34 Använda jokertecken för att söka information...36 Kapitel 4 Arbeta med sidor Sidor introduktion Använda giltighetsdatum Giltighetsdatum introduktion...40 Beskriva sidåtgärdsalternativ och giltighetsdatum...40 Arbeta med sidelement Sidelement i PeopleSoft introduktion...42 Använda dataregistreringsfält Använda redigeringsrutor...44 Använda listrutor...45 Arbeta med bilder...46 Använda griddar och bläddringssektioner Navigera genom data...46 Arbeta med griddar...49 Använda bläddringssektioner...53 Använda giltighetsdaterade bläddringssektioner och griddar...53 Använda flera bläddringssektioner och griddar på en sida...54 Arbeta med analysgriddar Analysgriddar introduktion...56 Navigera genom analysgriddata...57 Redigera data i analysgriddar...57 Exportera analysgriddata...57 Dra-och-släppa datakuber och dimensioner...57 Vrida datakuber och dimensioner...57 Göra utsnitt av data i analysgriddar...58 Arbeta med data med hierarkisk dimension...59 Spara anpassade layouter av analysgriddar...60 Använda stavningskontroll Använda ordlistor på främmande språk...64 Arbeta med HTML-träd Copyright , Oracle. Alla rättigheter förbehålles. vii

8 Innehåll Arbeta med fältnivåprompter och validering Prompter och valideringar introduktion...66 Använda sökknappar...66 Använda kalenderknappar...67 Kapitel 5 Arbeta med processer och rapporter PeopleSofts processer och rapporter introduktion Köra rapporter Välja rapporter...70 Ange rapportparametrar...70 Ange var och när rapporten ska köras...71 Välja utdataformat och ställa in rapportdistributionen...72 Kontrollera status för rapporter Visa rapporter i Rapporthantering Kapitel 6 Använda arbetsflöde Arbetsflöde introduktion Skicka och ta emot aviseringar Sidor för att skicka och ta emot aviseringar...78 Skicka aviseringar...78 Använda arbetslistor för att ta emot aviseringar...79 Arbeta med punkter Använda timeout-arbetslistor Kapitel 7 Använda PeopleSoft Navigator PeopleSoft Navigator introduktion Fördelar med PeopleSoft Navigator...83 Hierarkin i PeopleSoft Navigator...83 Arbetsflödesbearbetning...84 Arbeta med PeopleSoft Navigator Sidor för PeopleSoft Navigator...86 Navigera i diagramhierarkin...86 Navigera till en sida...86 Navigera till nästa sida i en aktivitet...86 viii Copyright , Oracle. Alla rättigheter förbehålles.

9 Innehåll Ordlista med PeopleSoft Enterprise-termer...87 Index Copyright , Oracle. Alla rättigheter förbehålles. ix

10 Innehåll x Copyright , Oracle. Alla rättigheter förbehålles.

11 Om denna PeopleBook förord PeopleBooks Enterprise innehåller den information du behöver för att implementera och börja använda PeopleSoftprogrammen. Förordet behandlar följande: Förkunskapskrav för PeopleSoft Enterprise-program Programgrunder Uppdateringar av dokumentationen och tryckt dokumentation Ytterligare resurser Typografi och layout Kommentarer och förslag Gemensamma element i PeopleBooks Anm: PeopleBooks beskriver endast element som kräver ytterligare förklaring. Om ett element inte beskrivs tillsammans meddenprocess elleruppgift därdet används, beskrivs det iställettillsammans med element somärgemensamma för avsnittet, kapitlet, PeopleBook-kapitlet eller produktserien, eller så anses sidelementet inte kräva någon förklaring. Element som är gemensamma för alla PeopleSoft Enterprise-program beskrivs i detta förord. Förkunskapskrav för PeopleSoft Enterprise-program För att fullt ut kunna tillgodogöra dig informationen i böckerna bör du ha grundläggande kunskaper om hur PeopleSoft Enterprise-program används. Det är till god hjälp om du dessutom har möjlighet att gå en introduktionskurs. Du bör känna till hur man navigerar i systemet och lägger till, uppdaterar och tar bort information genom att använda PeopleSoft Enterprise-programmens menyer, sidor och fönster. Du bör också kunna använda Internet och Microsoft Windows. Böckerna går inte in på hur man navigerar eller andra basfakta. De innehåller den information du behöver för att använda systemet och implementera PeopleSoft Enterprise-programmen på effektivast möjliga sätt. Programgrunder Varje program-peoplebook innehåller information om implementering och bearbetning för PeopleSoft Enterprise-programmet ifråga. För vissa av programmen finns ytterligare, grundläggande information om systeminställningar och -design i en separat PeopleBook som beskriver grunderna i PeopleSoft-programmen. För de flesta produktserier finns en egen version av denna grund-peoplebook. I förordet till varje PeopleBook anges vilken grund-peoplebook som hör till aktuell PeopleBook. Copyright , Oracle. Alla rättigheter förbehålles. xi

12 Förord allmänt Grunderna i PeopleSoft innehåller viktig information som gäller många eller alla PeopleSoft Enterprise-program i en produktserie. Vare sig du implementerar ett enstaka program, en kombination av program inom en produktserie eller en hel produktserie, bör du vara insatt i denna centrala PeopleBook. I den finns startpunkterna för den grundläggande implementeringen. Uppdateringar av dokumentationen och tryckt dokumentation Avsnittet behandlar följande: Uppdateringar av dokumentationen. Uppdateringar av dokumentationen Uppdateringar och ytterligare dokumentation för den här versionen och för tidigare versioner finns på webbplatsen Oracle PeopleSoft Customer Connection. Via sektionen Documentation på Customer Connection kan du hämta filer till ditt PeopleBook-bibliotek. Du hittar här en mängd användbart och aktuellt material, inklusive alla uppdateringar till den PeopleSoft Enterprise-dokumentation som medföljer på cd:n. Viktigt! Sök på Oracles PeopleSoft Customer Connection efter uppdateringar av uppgraderingsinstruktionerna innan du börjar uppgradera. Oracle lägger regelbundet upp uppdateringar allt eftersom uppgraderingsprocessen förfinas. Se även Oracles PeopleSoft Customer Connection, Ytterligare resurser På Oracles PeopleSoft Customer Connection kan du hitta följande (på engelska): Resurstyp Navigering Information om programunderhåll Affärsprocessdiagram Support, Documentation, Interactive Services Repository Hardware and software requirements Installationsguider Updates + Fixes Support, Documentation, Business Process Maps Support, Documentation, Interactive Services Repository Implement, Optimize, and Upgrade; Implementation Guide; Implementation Documentation and Software; Hardware and Software Requirements Implement, Optimize, and Upgrade; Implementation Guide; Implementation Documentation and Software; Installation Guides and Notes xii Copyright , Oracle. Alla rättigheter förbehålles.

13 Förord allmänt Integrationsinformation Resurstyp Minimum technical requirements (MTRs) (endast JD Edwards EnterpriseOne) Dokumentationsuppdateringar PeopleBooks supportpolicy Prerelease notes Vägkarta för produktversioner Release-dokument Release value proposition Statement of direction Felsökningsinformation Uppgraderingsdokumentation Navigering Implement, Optimize, and Upgrade; Implementation Guide; Implementation Documentation and Software; Pre-Built Integrations for PeopleSoft Enterprise and JD Edwards EnterpriseOne Applications Implement, Optimize, and Upgrade; Implementation Guide; Supported Platforms Support, Documentation, Documentation Updates Support, Support Policy Support, Documentation, Documentation Updates, Category, Release Notes Support, Roadmaps + Schedules Support, Documentation, Documentation Updates, Category, Release Notes Support, Documentation, Documentation Updates, Category, Release Value Proposition Support, Documentation, Documentation Updates, Category, Statement of Direction Support, Troubleshooting Support, Documentation, Upgrade Documentation and Scripts Typografi och layout Avsnittet behandlar följande: Typografi Layout Markörer för land, region och bransch Valutakoder Typografi Tabellen nedan beskriver den typografi och layout som används i PeopleBooks: Copyright , Oracle. Alla rättigheter förbehålles. xiii

14 Förord allmänt Typografi eller layout Beskrivning Kursiv stil Används till PeopleCode-funktioner, affärsfunktioner, händelser, systemfunktioner, metoder och språkkonstruktioner och PeopleCode-reserverade ord som måste anges exakt så i funktionsanrop. Fetstil Används till fältvärden, när vi vill betona något samt till namn på PeopleSoft Enterprise-böcker och annan större dokumentation. I PeopleCode-syntax används fetstil till platshållare för argument som programmet måste tillhandahålla. Vi använder också fetstil när vi hänvisar till ord som ord eller bokstäver som bokstäver, som här: Skriv bokstaven O. TANGENT+TANGENT Används till tangentkombinationer. Exempel: ett plustecken (+) mellan två tangenter betyder att du måste hålla ned den första tangenten samtidigt som du trycker ned den andra. ALT+W innebär att du ska hålla ned ALT-TAN- GENTEN samtidigt som du trycker ned W-tangenten. Font med fast teckenbredd Används till kodexempel från PeopleCode-program eller annat program. " " (citattecken) Används till kapitelrubriker i korsreferenser och ord som används på annat sätt än den vanliga betydelsen.... (tre punkter) Används för att visa att föregående element eller serie kan repeteras valfritt antal gånger i PeopleCode-syntaxen. { } (klammerparentes) Anger ett val mellan två alternativ i PeopleCode-syntaxen. Olika alternativ skiljs åt med lodstreck ( ). [ ] (hakparentes) Används till valfria element i PeopleCode-syntaxen. & (et-tecken) När et-tecknet placeras framför en parameter i People- Code-syntaxen innebär det att parametern redan är ett instantierat objekt. Et-tecken föregår också alla PeopleCode-variabler. Layout PeopleBooks innehåller följande layoutelement som hjälp åt läsaren. xiv Copyright , Oracle. Alla rättigheter förbehålles.

15 Förord allmänt Noteringar Markeringsord lyfter fram information som du behöver läsa extra noga när du arbetar med PeopleSoft Enterprisesystemet. Anm: Exempel på ett markeringsord. Text som föregås av ordet Viktigt! är av avgörande betydelse och innehåller information om sådant du måste göra för att systemet ska fungera korrekt. Viktigt! Exempel på text som föregås av markeringsordet Viktigt. Varningar Varningar är en annan typ av markeringsord som anger att det handlar om viktig konfigureringsinformation. Var särskilt observant vid varningstexter. Varning! Exempel på en varning. Korsreferenser I PeopleBooks hittar du korsreferenser antingen under rubriken Se även eller på en egen rad markerad med ordet Se. Korsreferenser leder till annan dokumentation som berör texten ovanför. Markörer för land, region och bransch Information som berör endast ett visst land, en viss region eller en viss bransch föregåsavenstandardmarkör inom parentes. Markören finns oftast i början av en sektionsrubrik men kan även förekomma i slutet av en notering eller annan text. Exempel på en landspecifik rubrik: "(FRA) Anställa en person" Exempel på en regionspecifik rubrik: "(Latinamerika) Inställningar för avskrivning" Landmarkörer Länder markeras med ISO:s landskoder. Regionmarkörer Regioner markeras med regionernas namn. Följande regionmarkörer kan förekomma i PeopleBooks: Asien/Stillahavsområdet Europa Latinamerika Nordamerika Branschmarkörer Branscher markeras med sina benämningar eller förkortningar av dessa. Följande branschmarkörer kan förekomma i PeopleBooks: USF(U.S.Federal) Utbildning och myndigheter Copyright , Oracle. Alla rättigheter förbehålles. xv

16 Förord allmänt Valutakoder Belopp anges i aktuell ISO-valutakod. Kommentarer och förslag Dina åsikter är viktiga för oss. Vi vill gärna att du talar om vad du tycker och vad du skulle vilja ändra i fråga om PeopleBooks och annat referens- och utbildningsmaterial från Oracle. Skicka synpunkter till Documentation Manager, 4460 Hacienda Drive, Pleasanton, California Eller mejla till Vi kan inte garantera svar på alla mejl, men vi kommer noga att titta på dina kommentarer och förslag. Gemensamma element i PeopleBooks Per den Affärsenhet Beskrivning Giltighetsdatum En gång, Alltid och Aldrig Processövervakning Rapporthantering Begäran-ID Kör Set-ID Det senaste datum som en rapport eller en process innehåller data för. Ett ID som representerar en del av företagets organisation av affärsinformation på övergripande nivå. Med hjälp av en affärsenhet kan du definiera regioner eller avdelningar inom en större organisation. Max30tecken. Det datum då en tabellrad börjar gälla eller en åtgärd inleds. Exempel: om du vill stänga en bok den 30 juni är giltighetsdatum för att stänga boken den 1 juli. Datumet avgör hur länge du kan se och ändra uppgifterna. Informationen används av sidor och batchprocesser. Vid En gång utförs begäran nästa gång batchprocessen körs. När batchprocessen körts får körfrekvensen automatiskt värdet Aldrig. Vid Alltid utförs begäran varje gång batchprocessen körs. Vid Aldrig ignoreras begäran när batchprocessen körs. Klicka här för att komma till sidan Processlista, där du kan visa status för processer. Klicka här för att komma till sidan Rapportlista där du kan visa rapportinnehåll, kontrollera status för en rapport och se meddelanden med detaljinfo om innehållet (en beskrivning av rapporten och distributionslistan). Ett ID som representerar ett antal urvalskriterier för en rapport eller en process. Knappen leder till sidan för begäran i Processplanering där du kan ange den plats där en process eller ett jobb ska köras samt processens utdataformat. Ett ID som representerar ett set styrtabellsinformation eller tabellset. Med tabellset kan du dela information i styrtabeller och bearbetningsalternativ mellan affärsenheter. Målet är att minimera redundanta data och systemaktiviteter. När du tilldelar en postgrupp i en affärsenhet ett set-id anger du att alla tabeller i xvi Copyright , Oracle. Alla rättigheter förbehålles.

17 Förord allmänt Kort beskrivning Anv-ID Adressboksnummer Simulerad valutakod Batchnummer den postgruppen delas mellan den affärsenheten och eventuell annan affärsenhet som också tilldelar postgruppen samma set-id. Exempel: du kan definiera en grupp av gemensamma arbetskoder som ska delas mellan flera affärsenheter. Varje affärsenhet som delar arbetskoderna tilldelas samma set-id för den postgruppen. Max 15 tecken. Ett ID som representerar den person som genererar en transaktion. Ett unikt nummer som identifierar huvudtabellen för enheten. Adressboksnummer kan vara ID:n för t ex kunder, leverantörer, företag, anställda, arbetssökande, deltagare, hyresgäster eller platser. Beroende på program kan adressboksnumret på sidan kallas för t ex kundnummer, leverantörsnummer eller företagsnummer, anställnings-id, sökandenummer eller deltagarnummer. En treställiga valutakod som anger valuta som man vill visa transaktionsbelopp i. På så sätt kan du visa transaktionsbelopp i vilken valuta du vill, oavsett vilken valuta som användes för transaktionen. Ett ID-nummer för en grupp transaktioner som ska köras av systemet. På registreringssidor kan du antingen själv tilldela batchnummer eller låta systemet tilldela ett nummer med hjälp av programmet Nästa nummer (P0002). Batchdatum Datum då batchen skapades. Om fältet lämnas tomt används automatiskt systemdatumet som batchdatum. Batchstatus Enhet/lager Affärsenhet Kategorikod Företag En kod från UDC-tabellen (user-defined codes) 98/IC som indikerar batchens bokföringsstatus. Alternativ: Tomt: Batchen väntar på godkännande innan den kan läggas in. A: Batchen har godkänts för bokföring, innehåller inga fel och är i balans, men har ännu inte bokförts. D: Batchen har bokförts. E: Något är fel i batchen. Du måste korrigera batchen innan den kan bokföras. P: Systemet håller på att bokföra batchen. Batchen är ej tillgänglig förrän bokförandet är klart. Om det inträffar ett fel under bokförandet ändras batchstatus till E. U: Batchen är inte tillgänglig. Antingen arbetar någon med den eller så ser den bara ut att användas på grund av att det inträffat ett strömavbrott under tiden den var öppen. En kod som anger om en separat enhet är ett lager, jobb, projekt, en produktionsgrupp eller anläggning där distribution och tillverkning sker. I vissa system kallas detta för affärsenhet. En alfanumerisk kod som identifierar en separat enhet inom en verksamhet för vilken du vill följa upp kostnader. I vissa system kallas detta för enhet/lager. Kod som motsvarar en specifik kategorikod. Rapportkoder är användardefinierade koder som används för uppföljning och rapportering inom organisationen. En kod som identifierar en specifik organisation, fond eller annan rapportenhet. Företagskoden måste redan finnas i tabellen F0010 och måste identifiera en rapportenhet som har en fullständig balansräkning. Copyright , Oracle. Alla rättigheter förbehålles. xvii

18 Förord allmänt Valutakod Dokumentnummer för företag Dokumentnummer Dokumenttyp Giltighetsdatum Räkenskapsperiod ochräkenskapsår HB-datum (huvudboksdatum) Treställig kod som motsvarar valutan en transaktion genomförs i. JD Edwards EnterpriseOne medföljer de valutakoder som fastslagits av International Organization for Standardization (ISO). Valutakoderna finns i tabellen F0013. Ett ID-nummer som är kopplat till dokumentet. Detta nummer används tillsamman med dokumentnummer, dokumenttyp och huvudboksdatum för att identifiera originaldokument. Om du tilldelar nästa nummer per företag och räkenskapsår, använder systemet dokumentnumret för företag för att hämta rätt nästa nummer för det företaget. Om två eller fler originaldokument har samma dokumentnummer och dokumenttyp, kan dokumentnumret för företag användas för att visa rätt dokument. Ett nummer som identifierar originaldokumentet, som kan vara till exempel en faktura, en bokföringsorder eller en tidrapport. På registreringssidor kan du antingen själv tilldela originaldokumentnummer eller låta systemet tilldela det med hjälp av programmet Nästa nummer (P0002) En tvåställig UDC-kod, från UDC-tabellen 00/DT, som identifierar ursprung och syfte med en transaktion, till exempel faktura, bokföringsorder eller tidrapport. I JD Edwards EnterpriseOne är dessa prefix reserverade för nedanstående dokumenttyper: P: Leverantörsreskontradokument R: Kundreskontradokument T: Tid- och lönedokument I: Lagersaldodokument O: Inköpsorderdokument S: Kundorderdokument Datum då en adress, artikel, transaktion eller post blir aktiv. Fältets innebörd varierar beroende på program. Giltighetsdatumet kan till exempel innebära något av följande: Det datum då en adressändring börjar gälla. Det datum då ett hyresavtal börjar gälla. Det datum då ett pris börjar gälla. Det datum då en valutakurs börjar gälla. Det datum då en skattesats börjar gälla. Nummer som identifierar period och år för huvudboken. I många program kan dessa fält lämnas tomma om man vill använda innevarande räkenskapsperiod och -år, så som de är angivna i programmet Företagsnamn och -nummer (P0010). Ange datum som talar om till vilken räkenskapsperiod en transaktion ska bokföras. Utifrån det datum som anges för transaktionen hämtar systemet rätt räkenskapsperiod och -år från företagets periodkalender, och genomför även valideringar av datumen. xviii Copyright , Oracle. Alla rättigheter förbehålles.

19 Använda PeopleSoft-program förord I det här förordet finns en allmän översikt över innehållet i Använda PeopleSoft-program. Använda PeopleSoft-program I denna PeopleBook får du bekanta dig med olika delar av PeopleSofts PIA-arkitektur och de grundläggande funktionerna för navigering i systemet med hjälp av navigationsstrukturen, komponenterna och sidorna. Anm: Eftersom du har en PeopleTools-licens har du rätt att använda den grundläggande portaltekniken, som får användas endast av dem som har en PeopleSoft-licens. Om du vill lägga in innehåll som är inte är PeopleSoftrelaterat, anpassa din startsida eller skapa minisidor måste du ha licens för PeopleSoft Enterprise Portal. Copyright , Oracle. Alla rättigheter förbehålles. xix

20 Förord xx Copyright , Oracle. Alla rättigheter förbehålles.

Att använda ELSA. Vad behövs för att använda ELSA?. Felrapportering och support

Att använda ELSA. Vad behövs för att använda ELSA?. Felrapportering och support KI Biobank Instruktion Användarmanual för ELSA Innehållsförteckning Allmänt... 1 Vad är ELSA?... 1 Vad behövs för att använda ELSA?... 2 Felrapportering och support... 2 Att använda ELSA... 2 Viktig information...

Läs mer

Implementeringsguide för JD Edwards EnterpriseOne 8.12 landsspecifik inställning och processer

Implementeringsguide för JD Edwards EnterpriseOne 8.12 landsspecifik inställning och processer Implementeringsguide för JD Edwards EnterpriseOne 8.12 landsspecifik inställning och processer April 2006 Implementeringsguide för JD Edwards EnterpriseOne 8.12 landsspecifik inställning och processer

Läs mer

Novell Vibe 4.0. Mars 2015. Snabbstart. Starta Novell Vibe. Bekanta dig med gränssnittet och funktionerna i Novell Vibe

Novell Vibe 4.0. Mars 2015. Snabbstart. Starta Novell Vibe. Bekanta dig med gränssnittet och funktionerna i Novell Vibe Novell Vibe 4.0 Mars 2015 Snabbstart När du börjar använda Novell Vibe kanske du vill börja med att skapa en personlig arbetsyta och en teamarbetsyta. Det här dokumentet innehåller information om hur du

Läs mer

Sharpdesk V3.5. Push - installationsguide: produktnyckelversion. Version 1.0

Sharpdesk V3.5. Push - installationsguide: produktnyckelversion. Version 1.0 Sharpdesk V3.5 Push - installationsguide: produktnyckelversion Version 1.0 Copyright Upphovsrätten för denna programvara tillhör Sharp Corporation. All reproduktion, bearbetning eller översättning utan

Läs mer

Sharpdesk V3.5. Installationsguide: produktnyckelversion. Version 1.0

Sharpdesk V3.5. Installationsguide: produktnyckelversion. Version 1.0 Sharpdesk V3.5 Installationsguide: produktnyckelversion Version 1.0 Copyright Upphovsrätten för denna programvara tillhör Sharp Corporation. All reproduktion, bearbetning eller översättning utan skriftligt

Läs mer

Dok nr SOF/AV-13:054,Ver I Treserva Genomfo randewebb. 1 Inloggning... 2 1.1 Växla användare... 3 2 Skrivbordet... 4

Dok nr SOF/AV-13:054,Ver I Treserva Genomfo randewebb. 1 Inloggning... 2 1.1 Växla användare... 3 2 Skrivbordet... 4 Treserva Genomfo randewebb Innehåll 1 Inloggning... 2 1.1 Växla användare... 3 2 Skrivbordet... 4 3 Sök... 5 4 Meddelanden... 6 5 Nya uppdrag läsa/kvittera uppdrag... 9 6 Vårdplaner... 10 6.1 Läsa vårdplan...

Läs mer

Implementeringsguide för JD Edwards EnterpriseOne 9.0 landsspecifika inställningar och processer för Europa

Implementeringsguide för JD Edwards EnterpriseOne 9.0 landsspecifika inställningar och processer för Europa Implementeringsguide för JD Edwards EnterpriseOne 9.0 landsspecifika inställningar och processer för Europa December 2008 Implementeringsguide för JD Edwards EnterpriseOne 9.0 landsspecifika inställningar

Läs mer

Infobank kvickguide. Kom i gång med Infobank. Logga in till Infobank. Installationsguiden

Infobank kvickguide. Kom i gång med Infobank. Logga in till Infobank. Installationsguiden Infobank kvickguide Kom i gång med Infobank Välkommen till SKL Kommentus webbaserad tjänst Infobank Arbetsrätten. Denna snabbguide ger dig en kort introduktion som användare av Infobank, så att du snabbt

Läs mer

Din manual CANON LBP-3300 http://sv.yourpdfguides.com/dref/536449

Din manual CANON LBP-3300 http://sv.yourpdfguides.com/dref/536449 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för CANON LBP-3300. Du hittar svar på alla dina frågor i CANON LBP-3300 instruktionsbok

Läs mer

Symantec Enterprise Vault

Symantec Enterprise Vault Symantec Enterprise Vault Guide för användare av Microsoft Outlook 2010 9.0 Symantec Enterprise Vault: Guide för användare av Microsoft Outlook 2010 Programmet som beskrivs i den här boken tillhandahålls

Läs mer

5HVLVWHQVWDEHOO 'DWD3DUWQHU. Er partner inom data

5HVLVWHQVWDEHOO 'DWD3DUWQHU. Er partner inom data 5HVLVWHQVWDEHOO Tack för att du valde programmet 5HVLVWHQVWDEHOO! Vi hoppas att programmet ska vara till stor hjälp i ditt arbete. Har du synpunkter på programmet är du mycket välkommen att höra av dig

Läs mer

Mamut Business Software. Introduktion. Mamut Enterprise Variant

Mamut Business Software. Introduktion. Mamut Enterprise Variant Mamut Business Software Introduktion Mamut Enterprise Variant Dokumentation för utökningar av Mamut Enterprise System Mamut Enterprise Variant Version: 12.1 Innehåll MAMUT ENTERPRISE VARIANT... 1 PRODUKTVARIANTER...

Läs mer

Axalon Process Navigator SP Användarhandledning

Axalon Process Navigator SP Användarhandledning Axalon Process Navigator SP Användarhandledning Axalon Process Navigator SP 2013, senast reviderad: den 11 juni 2014 Innehåll Innehåll... 2 Om denna användarhandledning... 3 Syfte... 3 Vem är denna handledning

Läs mer

Beställa varor från Webbutik KUL

Beställa varor från Webbutik KUL 1 (12) 2016-10-07 Status: i Pilotdrift Beställa varor från Webbutik KUL Innehållsförteckning Inloggning... 2 Snabbguide för beställning... 2 Spara beställning... 6 Spara som mall - Favoritbeställning...

Läs mer

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt. Kom igång Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.se/login Nu dyker en ruta upp på skärmen. Fyll i ditt användarnamn och lösenord och klicka på "logga in". Nu

Läs mer

Manual HSB Webb brf 2004 03 23

Manual HSB Webb brf 2004 03 23 TERMINOLOGI I Polopoly används ett antal grundläggande begrepp för publicering och hantering av information, eller innehåll som det också benämns. Nedan följer en kort genomgång av denna grundläggande

Läs mer

OBS! FÖRSÖK INTE INSTALLERA PROGRAMVARAN INNAN DU HAR LÄST DET HÄR DOKUMENTET.

OBS! FÖRSÖK INTE INSTALLERA PROGRAMVARAN INNAN DU HAR LÄST DET HÄR DOKUMENTET. INSITE INSTALLATIONSBULLETIN Sid 2: Installera INSITE Sid 7: Ta bort INSITE OBS! FÖRSÖK INTE INSTALLERA PROGRAMVARAN INNAN DU HAR LÄST DET HÄR DOKUMENTET. OM PROGRAMVARAN INSTALLERAS ELLER ANVÄNDS PÅ FELAKTIGT

Läs mer

Elektronisk följesedel Användarmanual för Toppanvändare centraliserat resekonto

Elektronisk följesedel Användarmanual för Toppanvändare centraliserat resekonto Välkommen till automatiseringens värld Elektronisk följesedel Användarmanual för Toppanvändare centraliserat resekonto Version 2.4 Vi har lösningar för 100 % av era resebehov. American Express Business

Läs mer

Säkra pausade utskriftsjobb. Administratörshandbok

Säkra pausade utskriftsjobb. Administratörshandbok Säkra pausade utskriftsjobb Administratörshandbok April 2013 www.lexmark.com Innehåll 2 Innehåll Översikt... 3 Konfigurera säkra pausade utskriftsjobb... 4 Konfigurera och säkra programmet...4 Använda

Läs mer

Symantec Enterprise Vault

Symantec Enterprise Vault Symantec Enterprise Vault Guide för användare av Microsoft Outlook 2003/2007 10.0 Fullständigt Outlook-tillägg Symantec Enterprise Vault: Guide för användare av Microsoft Outlook 2003/2007 Den programvara

Läs mer

Uppgradering avavigilon Control Center 6

Uppgradering avavigilon Control Center 6 Uppgradering avavigilon Control Center 6 När du uppgraderar till programvaran ACC 6, måste din programvara och dina licenser uppgraderas. OBS: Du kan endast uppgradera ACC 5.x till ACC 6. Om du kör en

Läs mer

InSite Prepress Portal

InSite Prepress Portal InSite Prepress Portal System Version 5.0 Kundens snabbhandledning Svenska Innehåll Vad är InSite Prepress Portal?...1 Vad har ändrats i version 5.0...1 Logga in till Prepress Portal...1 Få hjälp...2 Kontrollera

Läs mer

ALEPH ver. 16 Introduktion

ALEPH ver. 16 Introduktion Fujitsu, Westmansgatan 47, 582 16 Linköping INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SKRIVBORDET... 1 2. FLYTTA RUNT M.M.... 2 3. LOGGA IN... 3 4. VAL AV DATABAS... 4 5. STORLEK PÅ RUTORNA... 5 6. NAVIGATIONSRUTA NAVIGATIONSTRÄD...

Läs mer

Hja lp till Mina sidor

Hja lp till Mina sidor Hja lp till Mina sidor Vanliga Frågor Varför godkänner inte Mina sidor mitt personnummer trots att jag har prövat flera gånger och är säker på att jag skrivit rätt? Du behöver använda ett 12 siffrigt personnummer

Läs mer

Användarhandbok för IM and Presence Service on Cisco Unified Communications Manager, Release 9.0(1)

Användarhandbok för IM and Presence Service on Cisco Unified Communications Manager, Release 9.0(1) Användarhandbok för IM and Presence Service on Cisco Unified Communications Manager, Release 9.0(1) Först publicerad: May 25, 2012 Americas Headquarters Cisco Systems, Inc. 170 West Tasman Drive San Jose,

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL, INTERAXO

ANVÄNDARMANUAL, INTERAXO ANVÄNDARMANUAL, INTERAXO 1 VARFÖR ÄR DET OLIKA FÄRG OCH UTSEENDE PÅ MAPPARNA? Gula mappar Blå mappar Blårandiga mappar Enkla mappar som man känner igen från Utforskaren. En gul mapp kan innehålla undermappar

Läs mer

TIS-Web startguide 3.6. TIS-Web Startguide

TIS-Web startguide 3.6. TIS-Web Startguide TIS-Web Startguide Den här guiden hjälper dig komma igång med de vanligaste funktionerna i TIS-Web, ladda upp data och utvärdering av färdskrivardata. För mer detaljerad information se manualerna som finns

Läs mer

Visma Proceedo. Att logga in - Manual. Version 1.3 / 140414 1

Visma Proceedo. Att logga in - Manual. Version 1.3 / 140414 1 Visma Proceedo Att logga in - Manual Version 1.3 / 140414 1 Innehållsförteckning 1) INLOGGNING VIA VERKTYG OCH SYSTEM... 3 2) INTERNET EXPLORER... 6 2.1 Java... 6 2.2 Popup-fönster... 8 2.3 Browser, 32-

Läs mer

Komma igång med 3L Pro 2014. Komma igång med 3L. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB

Komma igång med 3L Pro 2014. Komma igång med 3L. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB Komma igång med 3L Innehåll LOGGA IN I 3L... 3 Verktyg och kortkommandon... 6 Övriga tangenter... 9 RAPPORTUTSKRIFT I 3L... 10 Instruktioner för att skriva till fil:... 11 Logga in i 3L Ikonen för 3L Pro

Läs mer

Skärmbilden i Netscape Navigator

Skärmbilden i Netscape Navigator Extratexter till kapitel Internet Skärmbilden i Netscape Navigator Netscape är uppbyggt på liknande sätt som i de flesta program. Under menyraden, tillsammans med verktygsfältet finns ett adressfält. I

Läs mer

Snabbstart för Novell Vibe Mobile

Snabbstart för Novell Vibe Mobile Snabbstart för Novell Vibe Mobile Mars 2015 Komma igång Mobil tillgång till Novell Vibe-webbplatsen kan inaktiveras av din Vibe-administratör. Om du inte kan använda Vibemobilgränssnittet enligt beskrivningen

Läs mer

LATHUND FRONTPAGE 2000

LATHUND FRONTPAGE 2000 LATHUND FRONTPAGE 2000 RXK Läromedel AB, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se Detta material är författat av RXK Läromedel AB.

Läs mer

Användarmanual Utbildningsportalen. 2011-03-30 Användarmanual SDH webbutbildning

Användarmanual Utbildningsportalen. 2011-03-30 Användarmanual SDH webbutbildning Användarmanual Utbildningsportalen 1 Innehållsförteckning Sid 1. Logga in 3 1.1 Registrera dig 4 1.2 Logga in på startsidan 7 1.3 Om du glömt ditt lösenord 8 2. Startsidan 9 3. Utbildningar 10 4. Tester

Läs mer

Grundutbildning EPiServer CMS6

Grundutbildning EPiServer CMS6 Grundutbildning EPiServer CMS6 Välkommen! Presentation av kursledare och kursdeltagare Kursinnehåll Verktygsfält och funktioner Skapa sida, spara och publicera Redigera sida Länkar till andra sidor och

Läs mer

Handbok Hogia PBM - Personal Business Manager

Handbok Hogia PBM - Personal Business Manager Handbok - Personal Business Manager Innehållsförteckning Vad är?... 2 Portalens uppbyggnad... 3 Övre meny... 3 pråk (Tilläggsmodul )... 3 Visningsläge... 6 Vänster meny... 6 PBM Portalyta... 6 Nyheter

Läs mer

SSAB guide för PunchOut-kataloger. 2012 Ariba, Inc. All rights reserved.

SSAB guide för PunchOut-kataloger. 2012 Ariba, Inc. All rights reserved. SSAB guide för PunchOut-kataloger 2012 Ariba, Inc. All rights reserved. Innehåll Roller och ansvar vid PunchOut-katalog PunchOut-konfigurering cxml-konfiguration Publicering av PunchOut-katalog på Ariba

Läs mer

SELLOUT. Version 2.5. eyescream information ab

SELLOUT. Version 2.5. eyescream information ab SELLOUT Version 2.5 av eyescream information ab Detta verk är skyddat av upphovsrättslagen och får ej helt eller delvis mångfaldigas! Sigurdsgatan 6 721 30 VÄSTERÅS 021-14 62 00 Artikelnummer: 5XXX PA9

Läs mer

Introduktionsguide. for. Lösenord. Återställ lösenord. Hjälp (Help) Automatisk inloggning

Introduktionsguide. for. Lösenord. Återställ lösenord. Hjälp (Help) Automatisk inloggning for Introduktionsguide Läs den här guiden noggrant innan du använder produkten och förvara den nära till hands för att kunna återgå till den senare. HELA INNEHÅLLET ÄR TILLÅTET ENLIGT GÄLLANDE LAGSTIFTNING:

Läs mer

Handbok kundwebb för kunder Innehållsförteckning

Handbok kundwebb för kunder Innehållsförteckning Handbok kundwebb för kunder Innehållsförteckning Handbok kundwebb för kunder... 1 Översikt... 2 Logga in... 2 Ditt ärende... 3 Hur använder du kundwebben... 3 informationsfältet... 4 Arbetsfältet... 4

Läs mer

Introduktion. Inloggning. Vad är Office 365? Vilka är fördelarna? Du kan logga in från vilken enhet som helst via länken portal.office.

Introduktion. Inloggning. Vad är Office 365? Vilka är fördelarna? Du kan logga in från vilken enhet som helst via länken portal.office. Denna lathund ger dig en allmän introduktion till Office 365 för att få förståelse för tjänsten. Innehållet uppdateras löpande. I slutet av lathunden finner du övningar för att komma igång. Praktiska övningar

Läs mer

Messenger. Novell 1.0 HITTA DOKUMENTATIONEN ÖVER NOVELL MESSENGER. www.novell.com SNABBSTART

Messenger. Novell 1.0 HITTA DOKUMENTATIONEN ÖVER NOVELL MESSENGER. www.novell.com SNABBSTART Novell 1.0 SNABBSTART www.novell.com Novell är en företagsanpassad, plattformsoberoende produkt för snabbmeddelanden baserad på Novell edirectory TM. Ditt -system kan installeras på NetWare, Linux* Windows*.

Läs mer

Manual för lokalredaktörer villaagarna.se

Manual för lokalredaktörer villaagarna.se Manual för lokalredaktörer villaagarna.se Version 2 Villaägarnas Riksförbund Sollentuna 2011 Innehåll Redigera befintlig sida... 3 Skriva text eller klistra in kopierad text... 5 Rubriker i brödtext...

Läs mer

Filbindningar. Mike McBride Översättare: Stefan Asserhäll

Filbindningar. Mike McBride Översättare: Stefan Asserhäll Mike McBride Översättare: Stefan Asserhäll 2 Innehåll 1 Filbindningar 4 1.1 Inledning........................................... 4 1.2 Hur det här modulen används.............................. 4 1.2.1

Läs mer

Handbok Förstoringsglaset. Sarang Lakare Olaf Schmidt Översättare: Stefan Asserhäll

Handbok Förstoringsglaset. Sarang Lakare Olaf Schmidt Översättare: Stefan Asserhäll Sarang Lakare Olaf Schmidt Översättare: Stefan Asserhäll 2 Innehåll 1 Inledning 6 2 Att använda Förstoringsglaset 7 2.1 Ändra del av skärmen som ska förstoras......................... 7 2.2 Fler funktioner

Läs mer

Novell Vibe Add-In 1.0.1

Novell Vibe Add-In 1.0.1 Novell Vibe Add-In 1.0.1 1 juli 2013 Novell Snabbintroduktion Med Novell Vibe Add-In för Microsoft Office kan du arbeta med dokument på Vibe-webbplatsen utan att lämna Microsoft Office. Du kan enkelt bläddra

Läs mer

SORSELE KOMMUN. Handbok OEW. 28 sept 2012 Mari-Anne Englund Barbro Olofsson. Sorsele kommun Version 2012-09-28, rev 131101 1 (19)

SORSELE KOMMUN. Handbok OEW. 28 sept 2012 Mari-Anne Englund Barbro Olofsson. Sorsele kommun Version 2012-09-28, rev 131101 1 (19) Handbok i OEW 28 sept 2012 Mari-Anne Englund Barbro Olofsson Sorsele kommun Version 2012-09-28, rev 131101 1 (19) Använd det användarnamn och lösenord som du fått. Fungerar det inte hör av dig till Mari-Anne

Läs mer

Lathund. Joint Collaboration AB Korta Gatan 7 171 54 Stockholm Tel. 08 28 20 30. www.interaxo.se interaxo@joint.se. Org.nr.

Lathund. Joint Collaboration AB Korta Gatan 7 171 54 Stockholm Tel. 08 28 20 30. www.interaxo.se interaxo@joint.se. Org.nr. Lathund Joint Collaboration AB Korta Gatan 7 171 54 Stockholm Tel. 08 28 20 30 www.interaxo.se interaxo@joint.se Org.nr. 556565-2590 SE INNEHÅLL LATHUND, INTERAXO... 2 1 Varför är det olika färg och utseende

Läs mer

SharpdeskTM R3.2. Installationsguide Version 3.2.03

SharpdeskTM R3.2. Installationsguide Version 3.2.03 SharpdeskTM R3.2 Installationsguide Version 3.2.03 Upphovsrätt 2000-2005 av Sharp Corporation. Eftertryck förbjudet. Reproduktion, adaptation eller översättning utan föregående skriftligt tillstånd är

Läs mer

Krav på webbläsare. Manual för arbetslöshetkassorna. De webbläsare som är kompatibla med portalen är minst Internet Explorer 6.x och Firefox 2.

Krav på webbläsare. Manual för arbetslöshetkassorna. De webbläsare som är kompatibla med portalen är minst Internet Explorer 6.x och Firefox 2. Användarmanual till IAF:s portal för arbetslöshetskassor 1 (8) Manual för arbetslöshetkassorna Krav på webbläsare De webbläsare som är kompatibla med portalen är minst Internet Explorer 6.x och Firefox

Läs mer

Ellibot 1.0. Interaktivmedia Content Management System. Publicera för webben

Ellibot 1.0. Interaktivmedia Content Management System. Publicera för webben Ellibot 1.0 Interaktivmedia Content Management System Publicera för webben Innehåll Logga in 3 Skapa en ny webbsida 4 o Publicering 5 o Information 5 o Standardfiler 6 o Innehåll 7 Hur man skapar en länk

Läs mer

SharpdeskTM R3.2. Installationsguide Version 3.2.04

SharpdeskTM R3.2. Installationsguide Version 3.2.04 SharpdeskTM R3.2 Installationsguide Version 3.2.04 Upphovsrätt 2000-2007 av Sharp Corporation. Eftertryck förbjudet. Reproduktion, adaptation eller översättning utan föregående skriftligt tillstånd är

Läs mer

HASP-felsökningsguide

HASP-felsökningsguide HASP-felsökningsguide Huvudkontor: Trimble Geospatial Division 10368 Westmoor Drive Westminster, CO 80021 USA www.trimble.com Copyright och varumärken: 2005-2013, Trimble Navigation Limited. Med ensamrätt.

Läs mer

ENTRÉ DOKUMENTHANTERING...

ENTRÉ DOKUMENTHANTERING... Entré Innehåll ENTRÉ DOKUMENTHANTERING... - 2 - Starta Dokumenthantering... - 3 - Lägga till dokument via frågeguide... - 4 - Frågeguiden... - 5 - Lägga till dokument manuellt... - 7 - Lägg till fil...

Läs mer

Din manual TEXAS INSTRUMENTS TI-83 PLUS

Din manual TEXAS INSTRUMENTS TI-83 PLUS Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för TEXAS INSTRUMENTS TI-83 PLUS. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok

Läs mer

Lathund Slutattestant. Agresso Self Service

Lathund Slutattestant. Agresso Self Service Lathund Slutattestant Agresso Self Service Sidan 2/15 Innehållsförteckning 1. Inloggning 3 2. Startsida 5 Mina uppgifter 5 Rapporter 5 Inköp 5 Alternativ 6 3. Slutattestering av fakturor 6 Åtgärdsknappar

Läs mer

MANUAL TILL SKYLTSYSTEMET

MANUAL TILL SKYLTSYSTEMET Sida 0 av 17 Version: 124 (EL) MANUAL TILL SKYLTSYSTEMET Beskrivning och instruktioner för Skyltsystemet. 2010-10-01 Jerntorget Sverige AB JERNTORGET SVERIGE AB BOX 256, 792 24 MORA TFN: 0250-141 00 FAX:

Läs mer

DynaPahlm är användbart på många olika typer av webbplatser. Denna handbok ger dig tips och vägledning till hur du bäst använder DynaPahlm

DynaPahlm är användbart på många olika typer av webbplatser. Denna handbok ger dig tips och vägledning till hur du bäst använder DynaPahlm Användarhandbok (testsite http://www.pahlm.com/dynapahlm/ Förord DynaPahlm är levererat tillsammans med din webbplats från KM-Företagsutveckling. DynaPahlm är ett Content Management System (CMS), fritt

Läs mer

Skicka drivrutin. Administratörshandbok

Skicka drivrutin. Administratörshandbok Skicka drivrutin Administratörshandbok Januari 2013 www.lexmark.com Översikt 2 Översikt Med Skicka drivrutin kan du enkelt hämta en skrivardrivrutin för en specifik skrivarmodell. Programmet skickar ett

Läs mer

ViTal. Talsyntes. Användarhandledning

ViTal. Talsyntes. Användarhandledning ViTal Talsyntes Användarhandledning Introduktion ViTal är ett program som utvecklats för att med hjälp av artificiellt tal vara ett stöd vid läsning och skrivning. ViTal kan användas både i undervisning

Läs mer

Mamut Open Services. Mamut Kunskapsserie. Kom i gång med Mamut Online Survey

Mamut Open Services. Mamut Kunskapsserie. Kom i gång med Mamut Online Survey Mamut Open Services Mamut Kunskapsserie Kom i gång med Mamut Online Survey Kom i gång med Mamut Online Survey Innehåll MAMUT ONLINE SURVEY... 1 KOM I GÅNG MED MAMUT ONLINE SURVEY... 3 MAMUT-ANVÄNDARE:

Läs mer

Användarhandledning Nordea Swish Företag App

Användarhandledning Nordea Swish Företag App Användarhandledning Nordea Swish Företag App Swish Företag Ta betalt enklare App, manual version 2.0 Innehåll 1 Nordea Swish Företag App... 3 1.1 Kort introduktion... 3 1.2 Användare av Nordea Swish Företag

Läs mer

Manual - Storegate Team

Manual - Storegate Team Manual - Storegate Team Om tjänsten Med Storegate Team får du full kontroll över företagets viktiga digitala information. Du kan enkelt lagra, dela och arbeta i filer med högsta säkerhet inom ditt företag.

Läs mer

Användarmanual för Lagledning.se

Användarmanual för Lagledning.se Användarmanual för Lagledning.se Denna manual är avsedd för dig som en av TEM:s lagkunder och ska fungera som ett stöd när du använder vår tjänst. Innehåll Innehåll... 1 Logga in... 2 Första sidan... 3

Läs mer

IT-system. BUP Användarmanual

IT-system. BUP Användarmanual IT-system Användarmanual Innehållsförteckning 1. Att komma igång med... 1 1.1 Installera... 1 1.1.1 Byt databas... 1 1.1.2 Behörighet att byta databas... 2 1.2 Logga in... 3 1.2 Inloggad... 3 1.3 Logga

Läs mer

Excel kortkommando. Infoga rad, kolumn eller cell Ta bort rad, kolumn eller cell

Excel kortkommando. Infoga rad, kolumn eller cell Ta bort rad, kolumn eller cell Excel kortkommando Kommando Allmänt F10 Ctrl + B eller Skift + F5 Ctrl + G Ctrl + H Ctrl + i F1 Ctrl + N Ctrl + O Ctrl + P Ctrl + S F12 eller Alt + F2 Ctrl + W eller Alt + F4 Skift + F1 Skift + F10 Ctrl

Läs mer

FrontPage Express. Ämne: Datorkunskap (Internet) Handledare: Thomas Granhäll

FrontPage Express. Ämne: Datorkunskap (Internet) Handledare: Thomas Granhäll FrontPage Express I programpaketet Internet Explorer 4.0 och 5.0 ingår också FrontPage Express som installeras vid en fullständig installation. Det är ett program som man kan använda för att skapa egna

Läs mer

Version: 1.0.1 Datum: 2012-05-23. DynaMaster 5 Golf Övergripande manual

Version: 1.0.1 Datum: 2012-05-23. DynaMaster 5 Golf Övergripande manual Version: 1.0.1 Datum: 2012-05-23 DynaMaster 5 Golf Övergripande manual Innehållsförteckning 1 Inledning 3 1.1 Systemkrav 3 2 Logga in 4 3 Översikt 5 4 Verktygsfält och funktioner 6 4.1 Översikt gränssnitt

Läs mer

Lathund för Svenskt Näringsliv

Lathund för Svenskt Näringsliv Lathund för Svenskt Näringsliv OneDrive OneDrive... 3 Vad är fördelarna med OneDrive för dig som användare?... 3 Skapa OneDrive-konto... 4 Kom åt OneDrive på olika enheter... 6 Via appar på datorn... 6

Läs mer

Egna genvägar. Subhashish Pradhan T.C. Hollingsworth Översättare: Stefan Asserhäll

Egna genvägar. Subhashish Pradhan T.C. Hollingsworth Översättare: Stefan Asserhäll Subhashish Pradhan T.C. Hollingsworth Översättare: Stefan Asserhäll 2 Innehåll 1 Inledning 4 2 Hantera genvägar och grupper 4 2.1 Lägga till grupper...................................... 4 2.2 Lägga till

Läs mer

Handbok Kanagram. Danny Allen Översättare: Stefan Asserhäll

Handbok Kanagram. Danny Allen Översättare: Stefan Asserhäll Danny Allen Översättare: Stefan Asserhäll 2 Innehåll 1 Inledning 5 2 Använda Kanagram 6 2.1 Spela ett spel......................................... 7 3 Anpassa Kanagram 9 3.1 Ordförråd..........................................

Läs mer

Läsa dokument/information i advantum

Läsa dokument/information i advantum Läsa dokument/information i advantum Förhandsgranskning Välj vilken funktion du vill ha på fönstret genom att klicka på knappen i fönstrets övre högra hörn. Intryckt knapp = du granskar varje dokument

Läs mer

FOR BETTER UNDERSTANDING. Snabbguide. www.wordfinder.se

FOR BETTER UNDERSTANDING. Snabbguide. www.wordfinder.se FOR BETTER UNDERSTANDING Snabbguide www.wordfinder.se Tekniska förutsättningar WordFinder 10 Professional för Mac kräver följande: Processor: Intel Mac OS X 10.5 eller senare. Installation Installation

Läs mer

Xerox ColorQube 9301 / 9302 / 9303 Kontrollpanel

Xerox ColorQube 9301 / 9302 / 9303 Kontrollpanel Xerox ColorQube 90 / 90 / 90 Kontrollpanel De tillgängliga tjänsterna kan variera beroende på skrivarinstallationen. Mer information om tjänster och inställningar finns i Användarhandbok.? Menyer GHI PRS

Läs mer

Användarutbildning i SiteVision

Användarutbildning i SiteVision Användarutbildning i SiteVision Innehållsförteckning 1 Komma igång med SiteVision 2 1.1 Starta SiteVision 2 1.2 Redigeringsläget i SiteVision 3 1.2.1 Verktygsfält 3 1.2.2 Modulväljare 4 1.2.3 Navigator

Läs mer

Handbok för Klipper. Philip Rodrigues Carsten Pfeiffer Översättare: Stefan Asserhäll

Handbok för Klipper. Philip Rodrigues Carsten Pfeiffer Översättare: Stefan Asserhäll Philip Rodrigues Carsten Pfeiffer Översättare: Stefan Asserhäll 2 Innehåll 1 Inledning 5 2 Att använda Klipper 6 2.1 Grundläggande användning................................ 6 2.1.1 Klippers grafiska komponent...........................

Läs mer

Registrera lösenord, e-postadress och en kontakt

Registrera lösenord, e-postadress och en kontakt Introduktionsguide Läs den här guiden noggrant innan du använder produkten och förvara den nära till hands för att kunna återgå till den senare. HELA INNEHÅLLET ÄR TILLÅTET ENLIGT GÄLLANDE LAGSTIFTNING:

Läs mer

Antivirus: Identifierar och inaktiverar proaktivt mer känd och till och med okänd skadlig kod än många andra säkerhetsprodukter.

Antivirus: Identifierar och inaktiverar proaktivt mer känd och till och med okänd skadlig kod än många andra säkerhetsprodukter. Snabbstartsguide ESET Cybersecurity ger ett avancerat skydd för din dator mot skadlig kod. Baserat på ThreatSense genomsökningsmotor som först introducerades i det prisbelönta NOD32 antivirussystemet,

Läs mer

LATHUND EKONOMISYSTEM

LATHUND EKONOMISYSTEM LATHUND EKONOMISYSTEM 1 1. Hur loggar jag på i Ekonomisystemet? Lägg upp denna adress som en Favorit. Döp Till RoR När sidan är öppnad, klicka på länken Redovisning och reskontror Ett nytt fönster öppnas

Läs mer

Använda Internet. med hjälp av Internet Explorer. Nybörjarguide

Använda Internet. med hjälp av Internet Explorer. Nybörjarguide Använda Internet med hjälp av Internet Explorer Nybörjarguide Av Carl Ewnert 1 Innehåll: 1. Introduktion 3 2. Utseendet 4 3. Verktygsfältet 4 4. Börja Surfa. 5 5. Att söka på Internet 5 6. Spara en sida

Läs mer

Användarhandbok. Nero BackItUp. Ahead Software AG

Användarhandbok. Nero BackItUp. Ahead Software AG Användarhandbok Nero BackItUp Ahead Software AG Information om copyright och varumärken Användarhandboken till Nero BackItUp och innehållet i den är skyddat av copyright och tillhör Ahead Software. Alla

Läs mer

Installationsguide för FAR Komplett Offline 2.1.2

Installationsguide för FAR Komplett Offline 2.1.2 Installationsguide för FAR Komplett Offline 2.1.2 Denna guide gäller för installation av FAR Komplett Offline 2.1.2 på Windows XP, Windows Vista respektive Windows 7. Dialogrutorna kan skilja sig åt beroende

Läs mer

Krav: * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering.

Krav: * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering. Uppdatera Mobilus Professional till version 2.0.1 Krav: * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering. * Filen MP.exe (Mobilus programmet) får inte användas* under tiden uppdateringen

Läs mer

Xerox WorkCentre 7220 / 7225 Kontrollpanel

Xerox WorkCentre 7220 / 7225 Kontrollpanel Xerox WorkCentre 70 / 7 Kontrollpanel De tillgängliga tjänsterna kan variera beroende på skrivarinstallationen. Mer information om tjänster och inställningar finns i Användarhandbok. ABC DEF Menyer GHI

Läs mer

Manual för lokalredaktörer villaagarna.se

Manual för lokalredaktörer villaagarna.se Manual för lokalredaktörer villaagarna.se Version 1 Villaägarnas Riksförbund Sollentuna 2011 Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post Hemsida Box 7118, 192 07 Sollentuna Johan Berndes väg 8-10 010-750

Läs mer

Manual för ADDIS-net. Innehåll

Manual för ADDIS-net. Innehåll Manual för ADDIS-net Innehåll Inloggning... 2-3 Söksidan... 3 Registrera en ny intervju... 4 Födelsedatum/UNO-kod... 4 Lås/Lås upp intervju... 4 Redigera intervju-information... 4 Mata in svar i en intervju...

Läs mer

MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR

MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR I följande dokument hittar ni information om hur ni administrerar er nya hemsida. Manualen går endast igenom grundläggande administration. För mer avancerad redigering

Läs mer

Användarguide. Bildslinga internet

Användarguide. Bildslinga internet Användarguide Bildslinga internet Capitex AB Bildslinga internet Inledning Bildslingan låter dig exponera dina objekt i helskärmsläge, exempelvis för skyltfönstret. Text och bild hämtas från de objekt

Läs mer

Basware Supplier Portal Fakturering 5.2.6

Basware Supplier Portal Fakturering 5.2.6 Snabbguide för leverantörer Basware Supplier Portal Fakturering 5.2.6 Processöversikt Basware Supplier Portal är avsedd för leverantörorganisationer (senare kallad leverantörer). Beroende på systeminställningarna

Läs mer

ONSCREENKEYS 5. Windows XP / Windows Vista / Windows 7 / Windows 8

ONSCREENKEYS 5. Windows XP / Windows Vista / Windows 7 / Windows 8 ONSCREENKEYS 5 Windows XP / Windows Vista / Windows 7 / Windows 8 [ PRODUKTBESKRIVNING ] [ Detta smarta skärmtangentbord med virtuella musklicksfunktioner och ljuduppspelningsfunktion möjliggör snabb skrift

Läs mer

Advoco NetPBX Portalen Användare

Advoco NetPBX Portalen Användare Advoco NetPBX Portalen Användare Webbportalen i Advoco NetPBX ger användaren ett snabbt och enkelt sätt att hantera samtal, hänvisningar och kontakter. Portalen använder användarens primära telefon för

Läs mer

LATHUND LOTUS NOTES 6.5. RXK Läromedel, Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 886 08 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se

LATHUND LOTUS NOTES 6.5. RXK Läromedel, Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 886 08 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se LATHUND LOTUS NOTES 6.5 RXK Läromedel, Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 886 08 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se Detta material är författat av RXK Läromedel. Mångfaldigande av någon del av eller hela innehållet

Läs mer

Nero AG SecurDisc Viewer

Nero AG SecurDisc Viewer Användarhandbok för SecurDisc Nero AG SecurDisc Information om upphovsrätt och varumärken Användarhandboken och dess innehåll skyddas av upphovsrätt och tillhör Nero AG. Med ensamrätt. Användarhandboken

Läs mer

Dok nr OSF/AV-15:003, ver E Inloggning till Treserva via extern dator

Dok nr OSF/AV-15:003, ver E Inloggning till Treserva via extern dator Inloggning till Treserva via extern dator Innehåll 1 Inloggningsalternativ... 2 1.1 Inloggning via SMS... 2 1.2 Inloggning via E-legitimation... 4 2 Utloggning... 5 3 Helskärmsläge... 6 4 Bläddra mellan

Läs mer

Manual - Storegate Team med synk

Manual - Storegate Team med synk Manual - Storegate Team med synk Om tjänsten Med Storegate Team får du full kontroll över företagets viktiga digitala information. Du kan enkelt lagra, dela och synkronisera filer med högsta säkerhet inom

Läs mer

Visteon webbportal - Instruktioner

Visteon webbportal - Instruktioner Instruktionerna på följande sidor sammanfattas nedan: Inloggning Första lösenordsändring Användning av funktionen Formulär för begäran om direktreparation för att slutföra och skicka ett formulär för begäran

Läs mer

2009-08-20. Manual för Typo3 version 4.2

2009-08-20. Manual för Typo3 version 4.2 2009-08-20 Manual för Typo3 version 4.2 1 2 Innehåll: 1. Allmänt 4 2. Grunderna i Typo3 5 2.1 Knappar 5 2.2 Inloggning 5 2.3 Den inledande vyn 6 2.4 Sidträdet 7 3. Sidor 8 3.1 Skapa en ny sida 8 3.1.1

Läs mer

Författare Version Datum. Visi System AB 2.0 2009 03 30

Författare Version Datum. Visi System AB 2.0 2009 03 30 1. Syfte Syftet med detta dokument är att beskriva hur man installerar Visi på din dator. Dokumentet är uppdelat i fyra delar: Installation Grundinställningar Kom igång med Visi Felsökning 1.1. Systemkrav

Läs mer

Användarutbildning i SiteVision

Användarutbildning i SiteVision Användarutbildning i SiteVision SiteVision AB Version 3 Innehållsförteckning 1 Komma igång med SiteVision...1 1.1 Starta SiteVision... 1 1.2 Redigeringsläget i SiteVision... 2 1.2.1 Verktygslisten...2

Läs mer

INSTALLATIONSGUIDE. Uppdatering av ditt Mamut-system

INSTALLATIONSGUIDE. Uppdatering av ditt Mamut-system INSTALLATIONSGUIDE Uppdatering av ditt Mamut-system DETALJERAD GUIDE OM HUR DU STEG-FÖR-STEG UPPDATERAR DIN VERSION AV MAMUT BUSINESS SOFTWARE FRÅN VERSION 9.0 ELLER SENARE Mamut Kunskapsserie, nr. 5-2007

Läs mer