a society in which a black few, allied to other interests in Europe, would continue the colonial game of robbing others of their sweat,

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "a society in which a black few, allied to other interests in Europe, would continue the colonial game of robbing others of their sweat,"

Transkript

1

2 This was the society they were building: this was the society they had been building since Independence, a society in which a black few, allied to other interests in Europe, would continue the colonial game of robbing others of their sweat, denying them the right to grow to full flowers in air and sunlight. Ngugi wa Thi ong 'o Petals of blood (1977)

3 Inledning Karta över Kenya Fakta om Kenya Den politiska situationen Den kulturpolitiska situationen Censur Massmedia Teater, film, nöjen Utbildningsväsen Biblioteksväsen Kenya Library Association Universitetsbibliotek och arkiv i Collegebibliotek Skolbibliotek Folkbibliotek Övriga bibliotek Biblioteksutbildning Kenya National Library Services Från East African Literature Bureau till KNLS KNLS:s m%l. Bibliotek för vem?, Språkfriigan Nationalbibliografi och pliktleveranser KNLS:s hela verksamhet,med tabell Allmänt om KNLS:s byggnader Lånebestämmelser Övriga bestämmelser Centralbiblioteket i Nairobi Regionbiblioteken Bokbussarna Ur dagboken fr& en bokbussvecka, september 1978 Utvecklingen av RNLS jämfört med Hockeys rapport, en sammanställning KNLS :s framtid Sammanfattning och efterord Litteraturförteckning Förteckning över diabilder sid Mair obi

4 Inledning Eftersom jag hade tillfälle att vistas sju månader i Kenya under 1978, fann jag det lämpligt att skriva ett specialarbete om kenyariska bibliotek, D% materialet annars skulle bli alltför omfångsrikt, har jag försökt att koncentrera mig p% Kenya National Librasy Services, KNLS, Jag valde ICPJLS däxför att det är en statlig folkbiblioteksorganisation, som syftar till att betjäna hela folket med landsomfattande utbredning och avgiftsfri service, För att f% en någorlunda hel bild av situationen för bibliotek, författare och litteratur i Kenya, tycker jag; att det ar viktigt att ge vissa fakta om landet, dess politiska system, kulturpolitik och utbildningsväsen samt något om övrig biblioteksverksamhet. Materialet om KNLS har nästan uteslutande skaffats fram genom personliga kontakter och besök p% de olika biblioteken, Jag är stort tack skyldig, främst chefsbibliotekarie Richard Oluoch och bokbusspersonalen i Nairobi, men även all annan bibliotekspersonal, som hjälpt mig att skaffa information och som ställt upp för fotografering, En diabildserie ou KNLS medföljer arbetet.

5 KENYA

6 Fakta om Kenya Yta - Befolkning Befolkningstillväxt Medellivslängd Religioner Officiella språk Analfabetism tillväxt/& Inkomstkällor Huvud s t ad Andra stader Statsskick President Kenya är indelat i sju provinser km? Nkot större än Sverige och Danmark tillsammans. 14,4 milj. (1977) därav asiatler, araber och europder. Ett 40-tal afrikanska, etniska grupper med egna språk. Kikuyu (bantu) störst, 2 milj. Luo (niloter) näst störst, 1,2 mil j. 10% av befolkningen bor i stader och tätorter, 9C$ bor p% landsbygden. 3,596. I Nairobi 8%. 50 %r. Hälften av befolkningen 2c under 15 b. Traditionella, islam, hinduism och kristendom (2576) Swahili (talas av 65%) Engelska (talas av betydligt färre) 65%. I Nairobi 3%; i vissa provinser uppemot 100!%. 9 miljarder skr (1 977) 5% av befolkningen svarar f ör 60b av BNP. 1. kaffe 2. turism 3. te Nairobi, invånare (1 977) Mombasa, invånare Dakuru Kisumu w- Republik med enpartistyxe. KAMU, Kenya Ilfrican National Union är enda tillatna parti. Kenya blev självständigt Daniel arap Moi sedan Jomo Kenyatta avled i augusti Kenyanska cents, shillings och pund. 1 pund = 20 shillings. 1 shilling = 100 cents = 0,60 skr. Central, kust, östra, nordöstra och västra provinsen samt Rift Valley och Nyanza.

7 Den politiska situationen Kenya var engelsk koloni fram till 1963, d% det blev självständigt. Jomo Kenyatta utropades till ledare och blev landets president året darp%. Den nya politiska och ekonomiska eliten, som byggdes upp för att snabbt afrikanisera det koloniala samhället, har övertagit de forna kolonialherrarnas positioner. Något 10,000-tal utgör en verklig överklass och består av industri- och affärsmän, vilka ofta även är ledande politiker eller högre tjänstemän i förvaltningen. Fortfarande är en del av den ekonomiska eliten utlänningar, men antalet kenyanska medborgare i denna grupp ökar. Industrin är s% gott som helt privatägd och landet främjar utländska investeringar utan hård statskontroll. Den höga årliga BNP-tillväxten kan ses som en tillväxt utan utveckling, eftersom den aldrig kommer folket tillgodo. Överskotten hamnar i de redas rikas fickor och de sociala och ekonomiska klyftorna ökar, Kenyatta strävade aldrig efter n%gon utjämningspolitik och nar han dog i augusti 1978 efterlämnade han enorma jordegendomar till sin "kungliga familjw. Jordinnehav har i Kenya alltid varit avgörande för människornas sociala status och deras uppehälle. Kenyatta gjorde Kenya till en enpastistat med KAMU, Kenya Africm National Union, som enda tillgtna parti. Någon opposition tilläts inte och 1969 förbjöds KPU, Kenya People's Union och dess ledare sattes i fängelse. J.M. Kariuki, parlamentsledamot och frän regeringskritiker, gick det värre för. Han mördades brutalt 1975, efter att ha kritiserat Kenyas kapitalistiska system, som spottar ut imponerande statistik om ekonomisk tillväxt, men döljer de växande klyftorna mellan en nyrik överklass och de fattiga massorna. ICariuki ville satta tak för jordinnehav, vilket var ett direkt hot mot Kenyatta med sina stora egendomar, Andra kritiker har mött liknande öden. President Daniel map Moi, som efterträdde Kenyatta, har suttit vid makten alltför kort tid för att man ska kunna bedöma om hans tal om en rättvisare fördelning av jorden bara ar tomma fraser. Kommentar Med en ekonomisk politik som Kenyas ar det inte sa underligt om icke-kommersiella intressen kommer i kläm. Man säger sig värna om utbildningen och av de årliga statsutgifterna upptw denna post 23,256 (jfr. hälsovård 7,10/0)men av utvecklingsbudgeten g& bara 2,396 till utbildning, (hälsov&rd 4,s). Eftersom bef olkningstillväxten är 3,5% kan man kanske dra den slutsatsen att aven om utbildningssektorn ökar kvantitativt kan den knappast öka kvalitativt. De statliga biblioteken och annan kulturverksamhet lyder under Ministry for Housing and Social Services. Det är svårt att f& fram exakta siffror p% kultursektorns sammanlagda budget, eftersom aven Nairobi City Council svarar för en del av dessa utgifter. Nkon större del av nationalbudgeten upptaz dock inte nkulturenn.

8 Den kulturpolitiska situationen "Detain me,,. I am suspected of being a communist at heart.' Detta är en av huvudpersonernas sista yttranden i Ngugi wa Thiong'os roman Petals of blood, (1977) en bok som kom ut strax innan Ngugi fängslades och bortfördes till okänd ort, där han fortfarande halls internerad (nov,-78). Ngugi är Kenyas främste författare och samhällskritiker. Han var fram till asresteringen den 31 december 1977 föreståndare för den litteraturvetenskapliga institutionen vid Nairobis universitet. Trots att han i Petals of blood hårt angriper de kenyanska makthav-na, var det troligtvis för skadespelet Ngahiika Ndenda (J% gifter mig när jag själv vill) som han blev gripen. Pjäsen h skriven p& kikuyu-spr&et och uppfördes i ett utbildningsoch kulturcenter strax utanför Nairobi i oktober Skadespelarna var arbetare och bönder från trakten och pjasen var ett led i ett folkbildningsprogram. Efter en månad ingrep censuren och pjasen måste läggas ned, Spelets tema om penningens makt och den fattiges maktlöshet ansågs alltför farligt, för att f& föras fram av folket, för folket och p% folkets eget språk. Officiellt arresterades Ngugi för innehav av förbjuden litteratur, men hade detta varit hans enda "brottn hade han fatt ett tidsbegränsat fängelsestraff. Censur Det är alltsa brottsligt att inneha viss litteratur i Kenya. Här följer några titlar p% skrifter som är förbjudna: Revolution in Africa, utgiven i Tirana, Albanien förbjöds Attwood, W.: The Reds and the Blacks : a personal adventure. New York,1967. Förbjöds samma år, Alla publikationer från Foreign Languages Press, Peking äz förbjudna sedan The African dommunist utgiven av South African Communist Paxty förbjöds World revolution utgiven av Union Labour of New York förbjöds Africa and the world utgiven av Panaf Publications, London förbjöds 1970, Den politiska tidskriften Who rules Kenya? är förbjuden sedan De homosexuella tidskrifterna Adam, Men only och Cavalier blev alla. förbjudna &r 1968, Det ar främst den socialistiska litteraturen som anses farlig trots att det st& inskrivet i landets alla femtlrsplaner att man kontinuerligt ska sträva efter "African socialism". "African socialism may be defined as government of the people by the educated for the educatedw som författaren Okot p'bitek uttrycker det i Africa's cultural revolution (1 973).

9 Massmedia Den kenyanska nyhetsbyrh är kontrollerad av regeringen och nyhetsflödet ar mycket beskuret, Det finns tv% dagliga, engelskspråkiga tidningar och en swahilisprakig och innehallet i dessa är mycket likartat, Presidenten och andra makthavare prisas och man hittar aldrig någon regeringskritik i tidningarnas ledarspalter, De kulturella inslagen Zr f% och d& de förekommer mestadels artiklar hämtade fr& engelska eller amerikanska tidskrifter, Veckopressen är frispråkigare än dagsppessen, men den är noga med att inte överskrida n%gra gränser. Den kommersiella televisionen sänder sina nyheter p% engelska och swahili och de inrikespolitiska inslagen är identiska med dagstidningarnaaet blir inte mycket tid för annat än presidentens och eventuellt n%gon ministers framträdanden. Utlandsrapporterna är korta, ganska sällsynta och alltid sist i programmet, Ibland visas nagot intressant program om Kenya eller andra delar av Afrika, men bortsett från inrikespolitiken, upptar amerikanska serier och filmer den mesta och bästa tittartiden, Teater, film, nöjen Det finns tv% permanenta teatrar i Nairobi, Den ena är helt kommersiell med engelska pjaser och skadespelare och mestadels vit publik, Det tar 4-8 dagar för en svart arbetare att tjäna ihop till en biljett, Det finns inga svarta arbetare bland publiken, Den andra teatern, Nairobi National Theatre, har en blandad repertoar, allt från operetter och engelska salongskomedier till relativt fräna afrikanska pjäser. Skadespelarna är oftast amatörer, da de ar s& gott som oavlönade. Sociala centers finns i varje större stad och ibland uppförs här skadespel i samlingssalarna. - Biograferna visar mestadels amerikanskt och asiatiskt vald, blandat med kärlek. - Nöjeslokalerna bjuder p% västerländska popgrupper och österländska magdansöser, till biljettpriser som ar högre än många kenyaners hela ahi.sinkomst. Den afrikanska dansen förlorar alltmer av sitt ursprung och uppförs sällan spontant, men desto oftare för turisterna. - I konserthusen spelas Vivaldi, Beethoven och Bach, Vart är den afrikanska kulturen i Kenya pil vag? Vad kommer att hända nar kritiker som Ngugi och andra har tystats? Den ugandesiske författaren Okot p'bitek uttrycker sig s% här i sin bok Africa's cultural revolution : Africa must re-examine herself critically, She must discover her true self, and rid herself of all "apemanshipn. For only then can she begin to develop a cnlture of her own. Africa must define all cultural terms according to her om interests, is she has broken the political bondage of colonialism, she must continue the economic and cultural revolution until she refuses to be led by the nose by foreigners. Okot p'bitek föreläste tills helt nyligen vid Nairobi universitet. Efter vissa kontroverser med myndigheterna har han nu lämnat Kenya för Nigeria,

10 utbildningsväsen Uppbyggnaden av skolsystemet är ett kolonialt arv och pilminner mycket om det engelska systemet. Sedan 1974 och fram till 6978 har successivt de sex första klasserna blivit avgiftsfria, men en skolbyggnadsavgift samt skolmaterial och uniform bekostas av föräldrarna. Skolgången är ej obligatorisk, Eleverna kan börja vid fem Ars %Ider, men många börjar senare och nilgra inte alls. Vuxenundervisning förekommer i liten skala. Skolgången är följandes Primary school, standard 1-7 avslutas med Certificate of Primary Education, CPE. Secondary school (of ta internat), f orm I-VI har f öl jande examina: Form II avslutas med Kenya Junior Secondary Examination, KJSE. Form IV avslutas med East African Certificate of Education, Egg. Form VI avslutas med East African Advanced Certificate of Education, EABCE. Skolorna är statliga, privata eller av Harambee-typ. Harambee betyder bygga upp tillsammans och dessa skolor har byggts och bekostats av föräldrar och valgörenhetsorganisationer. De f& viss hjälp av staten. Teknisk/praktisk utbildning blir allt vanligare, d& många med teoretisk utbildning blir arbetslösa efter avslutad skolgång. Det finns 18 seminarier som utbildar lärare för de lägsta stadierna och tre lärarhögskolor för utbildning av sekundärskolelärare. Seminarier och skolor för högre utbildning benämns college. I Nairobi finns universitet med studenter. Intradeskrav äx avslutad sekundärskola med goda betyg, Fakulteter finns för agronomi, juridik, medicin, naturvetenskap, teknik och veterinärmedicin* Cirka kenyaner studerar utomlands, huvudsakligen i England och USA. h Primary school I I Standard Stapeldiagram över antalet elever Knappt 1% av de elever som börjar i primary school g& ut secondrny school. "Drop-outw-procenten är speciellt hög bland flickor. 1 mm = elever Secondazy school Form -r.f - Univer-b sitet

11 Biblioteksväsen Kenyanska biblioteks ställning i dag är mycket beroende av det r%- dande socio-ekonomiska klimatet. Många olika viljor strävar efter att utveckla landet, men man m%ste alltid ta hänsyn till de bemänsade resurserna. Betydelsen av bibliotek har generellt sett ej blivit uppmärksammad. Detta reflekteras i regeringskretsarnas attityder till bibliotek, där avsaknaden av intresse och angelägenhet ar alltför uppenbar. Exempelvis tar den kommitté som i december 1976 sattes upp för att p% nytt definiera Kenyas utbildningsm31, och rekommendera atgäzder för att n& dessa, inte ens upp biblioteksfrkan. Trots de styrandes likgiltighet finns det tecken som är positiva, t ex det vaxande antalet bibliotekarier och deras sammanslutning: KLA. Kenya Library Association, KL$ KLA ar en intresseorganisation för all slags bibliotekspersonal och den har funnits sedan KLA strävar efter en utveckling av biblioteksverksamheten i landet och har många punkter p% sitt program. Man har olika grupper, som arbetar med speciella fr%gor sasom skolbibliotek, informationssystem, katalogregler, bibliotekarieutbildning samt nationalbibliografin. Organisationen har 190 medlemmar och ger ut tidskriften Maktaba, som utkommer med ett nummer per år mot tidigare tv%. Tyvärr ar KLA:s ekonomi mycket svag och verkar försämras alltmer. Universitetsbibliotek och arkiv i Nairobi Universitetsbiblioteket f& uppfylla många av ett nationalbiblioteks funktioner, d% Kenya ej har n%got verkligt s%dant. Förutom universitetsbiblioteket finns Kenya National Archieves, som är ansvarig för insamlandet av dokument, konstförem%l samt av muntlig-, musikalisk- och danstradition i Kenya. Denna institution är tillsammans med universitetsbiblioteket och Kenya National Library Services officiella depositionsplatser för pliktleveranser av böcker och periodika. Universitetsbiblioteket har sju institutionsbibliotek med en personal p% tillsammans 180 personer, därav 27 utbildade biblioteksrier. BokbestAndet ar p% band och där finns periodika. Budgeten är (exklusive personalkostnader) 3 miljoner shillings/&. Collegebibliotek Det största och mest välutrustade av dessa finns p% Kenyatta University College, en lärarhögskola med studenter. Skolan h%ller för övrigt p% att integreras med och f% samma status som universitetet. Biblioteket har ett bokbestånd p% band och periodika. Personalen består av 45 personer, därav 9 bibliotekarier. Bokanslaget per %r och student är till och med högre än för universitetsbiblioteket, Av övriga collegebibliotek ar endast nagra värda att notera: Egerton Agriculture College Kenya Institute of Education Kenya Polytechnic

12 Kenya Science Teachers College, en skola som biståndspengar. uppförd för svenska Dessa skolors bibliotek har ett bokbestgnd p% 20-30,000 volymer och utbildad personal. Universitetsbiblioteket och de flesta collegebiblioteken klassificerar enligt Library of Congress, Seminarierna, som utbildar primärskolelarare, har nästan alla helt undermaliga bibliotek, Skolbibliotek Det finns ingen lag p% att skolor ska vara utrustade med bibliotek, De primärskolorna saknar därför oftast bibliotek, Av de 1,375 sekundärskolorna ar 4% statsunderstödda och dessa får bokanslag, 800 shillings ges för varje ämne samt för form IV 180 shillings/klass (=50 elever) och f ör f orm VI, 300 shillings/klass, Inte sällan går dock dessa pengar till andra skoländam~l, Ett fatal skolor har ordentliga bibliotek, men ytterst f% har utbildad bibliotekspersonal. I basta fall har en lärare eller kontorist nagra timmar avsatta för biblioteksarbete, Övriga typer av sekundärskolor har daliga eller inga bibliotek alls. Folkbibliotek Förutom Kenya National Library Services, som detta arbete huvudsakligen ska handla om, finns Nairobi City Council Library Services med huvudbiblioteket Mc Millan Memorial Library i centrum av Nairobi och tv% filialer i förorterna Eastland och Kaloleni. Dessa bibliotek har ingen fri låneservice, 1976 infördes en avgift p& 10 shillings/* och "bil jettw (3 shillings för barn), Varjenbil jett" berättigar till ett boklån per lånetillfalle och man kan köpa obegränsat antal "biljettern, Efter avgiftens införande sjönk utlaningen med 90% och drabbade i första hand afrikanerna, vilka nu sitter i läsesalarna och studerar medan det är européer och asiater som lånar hem böckerna., Hela verksamheten har en personal p% 46 personer, varav fem är utbildade bibliotekarier, Nästan hela budgeten p% 1,2 miljoner shillings/& går %t till personalens löner och andra omkostnader. De senaste tv% åren har inga nya barnböcker införskaffats och filialerna har ö,h,t. inte fbtt n&a nya böcker sedan 1976, endast huvudbiblioteket f& en del nyförvärv. Mc Millan Library har ett bokbestånd p% 125,000 volymer, av dessa är 10,000 engelska och amerikanska romaner, band finns i Afrikanarumet, vilket kostar 5 shillings/vecka att utnyttja och har därför förlorat alla besökare, Endast 400 exemplar av afrikansk skönlitteratur ingh i samlingen, Eastlands filial har volymer och Kalolenis 10,000. B%da filialerna har uteslutande kenyanska besökare.

13 Övriga bibliotek Det finns en mängd specialbibliotek med olika inriktningar. Varje departement har sitt bibliotek, Det har även radio/tv (~oice of eny ya), dagstidningarna och några av sjukhusen. United Nations Environment Programme, British Council, US Cultural Centre, Goethe Institute, French Cultural Centre och många andra institutioner har bibliotek i Nairobi, men endast ett fatal av dessa är öppna för allmänheten och har något intresse för den. Bibliotekskoncentrationen till Nairobi är markant. Av landets 96 största och bäst utrustade bibliotek ligger 73 i Nairobi eller i dess omedelbara närhet, Övriga större bibliotek finns i Mombasa, Kisumu och i andra tätorter. Biblioteksutbildning Bibliotekarier Det har aldrig funnits någon bibliotekarieutbildning i Kenya. Man har planer p% att starta utbildning vid Nairobis universitet, men det kommer att dröja, eftersom det är svårt att rekrytera kompetenta lärare. Det finns heller inga resurser i nuvarande läge. Tidigare utbildades de flesta kenyanska bibliotekarier vid East African School of Librarianship, Makerere universitet i Kampala, Uganda, men p.g.a. det spända politiska läget mellan Kenya och Uganda väljer numera studenterna att utbilda sig i England, USA, Ghana eller n%got annat land. N%gra statliga lån eller bidrag f8.r de inte, utan m%ste "sponsrasn av det bibliotek de arbetat p& eller n%gon bist%ndsorganisation. Den vanligaste gången är att studenten har en Bachelor of Arts från Nairobis universitet och sedan går några &r som betald praktikant (trainee) vid ett bibliotek, för att avsluta med ett års studier i utlandet. Tv% till tre Ars utlandsstudier efter fullbordad sekundärskola och praktik är ocksa en möjlighet, men ar svårare att finansiera. Alla utbildade bibliotekarier har arbete och landet är i stort behov av ytterligare tillskott. Biblioteksassistenter Detta är en stor yrkesgrupp p& biblioteken och de har ofta kvalificerade arbetsuppgifter, Utbildningen har varit n%got varierande, men tre gånger under 1970-talet har UNESCO anordnat en nio månaders kurs i Nairobi. Intagningskrav har varit goda betyg från form IV, sekundärskolan, samt minst tv% års bibliotekspraktik, Från och med 1979 ska Kenya ta över denna utbildning och kurserna blir i stort sett upplagda som UNESC0:s kurser. Man ska försöka att f% endast kenyanska lärare. Det blir ett probleqför valmeriterade kenyanska bibliotekarier behövs s% väl p% sina olika poster att de har svårt att lämna dem, ens för kortare tid,

14 Fr& East African Literature Bureau till Kenya National Library Services I slutet av 1940-talet skapades East African Literature Bureau, EALB, gemensamt av de koloniala regeringarna i Kenya, Uganda och Tanganyika. Malsättningen var hög, men eftersom det ej lämnades tillräckliga ekonomiska resurser, blev resultatet mag$rt. Enda service var boklador till skolor och institutioner samt postlåneservice för ett f%tal individer, 1960 uts%gs engelsmannen Sydney Hockey att utreda och planera för en biblioteksutveckling i de tre länderna, som d% alla var under brittisk överhöghet. Hockeys arbete resulterade i en rapport, som ligger till grund för de östafrikanska ländernas folkbiblioteksorganisationer. För Kenya var Hockeys förslag att man skulle dela in landet i sex regioner med Nairobi som centrum. Biblioteksverksamheten skulle byggas upp i fem faser, varje fas omfattande ett %r. Detta betydde att Nairobis och de fem regionernas bibliotek skulle st% klara i början av 1970-talet, Deefter skulle utbyggnaden av regionbibliotekens filialer äga rum. Hockeys rapport visade sig alltför optimistisk, Självständighetsförklaringen kom emellan och det blev andra omraden som prioriterades, 1965 godkände parlamentet emellertid The Kenya National Library Service Board Act, som bygger p& Hockeys rapport. hr& &r senare trädde lagen i kraft och efter ytterligare tv& &r kunde man öppna sitt första bibliotek. KNLS:s uppgift var: "to prornote, establish, equip, manage, maintain and develop libraries in Kenya". Ansvarigt departement blev först Ministry of Natural Resources, därefter Ministry of Cooperatives, ej Ministry of Education som borde varit lämpligare att handha en gemensam utbildnings- och biblioteksutveckling, s%som skett i Tanzania. KNLS:s styrelse bestar av en representant från var och en av Kenyas sju provinser samt en representant frk Nairobi City Council, en från universitetet samt fem från olika departement. Ministry of Housing and Social Services är ansvarigt för biblioteken sedan KNLS:s chefsbibliotekarie är sekreterare i styrelsen samt verkställande direktör för hela organisationen, XNLS:s dl. Bibliotek för vem? "Reading is knowledgew är KNLS:s motto och dess m81 ar att upprätta ett nätverk av biblioteksservice, i hela landet, som n& ut till folket. Det står inte i m%lsättningen att man aven vänder sig till de många illiterata och det ar tyvärr realistiskt med nuvarande resurser. h s% länge når man inte ens 1% av befolkningen och den väsentligaste uppgiften många år framöver blir att bygga ut servicen runtom i landet och därmed f% alltfler nyttjare. KNLS:s bibliotek äz öppna för alla och lanen ar avgiftsfria sedan 1971,

15 I ett land s% stort som Sverige och Danmark tillsammans och med över 14 miljoner invånare förslår atta bibliotek och tre bokbussar inte långt, Förutom att det är stora avstånd mellan biblioteken är kommunikationerna ofta mycket daliga eller rent av obefintliga, Än s% länge får KNLS nöja sig med att n% ut till de människor som bor i närheten av ett bibliotek eller har möjlighet att låna i bokbuss samt det f%tal som utnyttja postlåneservicen. Det är ändå en minoritet av befolkningen, i stader med bibliotek, som besöker detta. Många vet inte var det ligger och än mindre utnyttjar det, På mina resor runt om i Kenya har jag ibland haft svht att hitta KNLS:s byggnader. De är daligt skyltade, endast när man väl är framme vid biblioteket, hittar men en skylt. Skolelever brukar veta var biblioteket ligger men sällan taxichaufförer, poliser eller mannen p& gatan. Någon PR för KNLS görs sällan. Ett av KNLS:s mål är att bista undervisningen, detta försvåras naturligtvis av att man lyder under olika departement, men ambitionerna finns och f örverkligas i liten skala, atminstone beträffande sekundarskolorna. Dels genom boklgdor till skolor och institutioner, dels genom bokbussarna, vars flesta anhalter är skolor. Dessutom är en stor del av de fasta bibliotekens låntagare elever. En undersökning gjord 1973 i Nairobi visade att 60% av lbtagarna över 16 år var studerande, Inte en enda låntagare var över 40 h! (Thomas, 1 973) N%gon bestämd malsättning för barnverksamheten finns inte, endast att alla fasta bibliotek ska ha barnavdelning. N%gon bokbussservice för barn är inte aktuell, inte heller finns det boklador för primarskolorna, F% bibliotek har sagostunder eller andra aktiviteter för barn, Språkf rhan I ett land med ett 40-tal olika språk, ett '/O-tal om man räknar dialekter, är spr&fr%gan ett stort problem fastslogs att enda nationsspråk skulle vara swahili, som äz ett blandsprak, huvudsakligen bestående av arabiska, bantuspråk och engelska, Swahili talas av ca 50 miljoner människor i Afrikas östra delar kan engelska, vid sidan av swahili, fortfarande kallas ett nationellt språk, vilket dominerar det ekonomiska och politiska livet samt är undervisningsspråk vid alla skolor. Sedan 1975 talas emellertid swahili i parlamentet. l l Eftersom bade skönlitteratur och i synnerhet facklitteratur p% swahili ges ut i ett fatal titlar per %r, är tillgången p& litteratur liten, KNLS har ingen utpräglad ambition att sprida swahililitteratur, Biblioteken har i genomsnitt 5% av sitt bokbestånd p% swahili, I Mombasa har man ca l&, eftersom swahilin är mer utbredd i kusttrakterna. Information från KNLS till biblioteksbesökarna ar p& engelska. Litteratur på kikuyu, lao och andra kenyanska spr& finns inte p& KNLS, Dels för att det inte finns mycket skrivet p% dessa språk, dels för att man inte vill förstaka och upprmtra stamtillhörighet, "tribalism",

16 Nationalbibliografi och pliktleveranser Kenya är ett av de f% länder i Afrika som ännu inte har nkon nationalbibliografi. Man har länge strävat efter att upprätta en sadan och i 975 aktualiserades fr3ga.n p% nytt, Kenya Library Association skulle delegera uppgiften, Nairobi universitet och Kenya National Archieves har varit aktuella, men nu är KNLS ansvarig institution. Problemen är emellertid stora och det kommer att dröja %r innan Kenya får sin nationalbibliografi, KNLS saknar högt kvalificerad personal, som kan avsättas för arbetet, De lagliga pliktleveranserna är inkompletta och man saknar någon form av standardisering. Sist men absolut inte minst viktigt ar att man har inga fonder att ta pengar ur och staten är ej beredd att träda emellan ekonomiskt. Accessions list : Eastern Africa (utkommer varannan mhad) med Annual serial supplement utgivna av Library of Congress är de mest kompletta förvärvslistor som finns i Kenya för närvarande. De distribueras kostnadsfritt till biblioteken, De lagliga pliktleveranserna kommer från Attorney General office (justitieministerns kontor) och går, som tidigare nämnts, till Nairobi universitet, Kenya National Archieves samt till KNLS. Dessvärre ar det mycket material som ej levereras. Regeringstryck, forskarrapporter, konferenstryck, dissertationer och annat viktigt material stannar ofta inom den institution dar de publiserats. Beträffande förlagen, s% ger vissa inte ens ut n%gon katalog, än mindre sänder sina publikationer till de av lagen fastställda depositionsställena. KNLS mottager årligen ca 350 titlar, utgivna i Kenya, Trycken är p% 50 sidor eller mer och de inordnas i KNLS:s Afrikanasamling, KNLS: s hela verksamhet För närvarande,november 1978, har KNLS %tta bibliotek; centralbiblioteket i Nairobi samt regionbibliotek i Eldoret, Embu, Kakamega, Mombasa, Nakuru och Nyeri. Den nionde byggnaden ar under uppförande i Garissa och väntas bli klar i april Tre bokbussar är i trafik och ytterligare tre ska tas i bruk i början av För budgetaret 1977/78 hade verksamheten en budget p% j,9l miljoner shillings för löpande utgifter, varav nästan hälften gick till centralbiblioteket. För utveckling hade man samma %r 2,63 miljoner shillings. Finansiellt bistånd från framför allt NORAD (~orwegian Agency f or International ~evelo~ment ) är inkluderat i budget en, Samtliga bibliotek har referens- och lånesamlingar, inga andra media än böcker finns för utlån. Teknisk utrustning sasom projektorer, bandspelare och kopieringsmaskiner finns p% vissa bibliotek. Man klassificerar enligt Dewey. P% varje regionbibliotek finns det författar- titel- och systematisk katalog, dock utan ämnesordsregister. Ovriga uppgifter, se tabell nästa sida,

17 R 4!4. (d -r.ha ni$-ff k *d,s QP.O r min s 7 au. inb ch Lno rn C\I CV e W G rl d4.u 5; 5; P &:o r min $ c a hd d 4 P M 4 s- 3 P :o.. *\o Min.. m* cncu M in al L-d- cu \Om InM. e r +de0 Ot- Mr- WcvaY *M- O.".. rcvo a --P E: d Q3 # k -2 m.r1 0, a m'a a $ 0 5 P L1 C P 4 $2 G Y (docuk mbf9mp1q

18 Allmänt om KNLS:s byggnader Förutom regionbiblioteken i Mombasa och Nakuru ar alla byggnader ritade och planerade direkt för KNLS. De nybyggda biblioteken h= mycket gemensamt beträffande exteriör, planering och läge, Fyra olika arkitektfirmor har anlitats, en engelsk, tv% kenyanska och en östafrikansk, Byggnadena har en djärv, modern arkitektur, som kanske inte alltid smälter s% bra in i omgivningen, men man lägger onekligen märke till dem, Alla byggnaderna är sok. atriumhus där själva huset omgärdar en liten trädgård, Här har man planterat växter och ordnat med sittplatser och det är välskött, vackert och ser mycket inbjudande ut, De nybyggda biblioteken är i ett plan och lätt tillgängliga för besökarna, Det ar dock inte med tanke p& de handikappade, vilka ar mycket eftersatta i Kenya och sällan läskunniga, enligt chefsbibliotekarien, Barnen har f%tt rejält med utrymme och rum för sagostunder finns, Detta rum används aven för andra aktiviteter, Läsesalarna är ljusa, luftiga och har i allmänhet gott om lasplatser, men inte tillrackligt många när traktens skolelever strömmar till, Biblioteksbyggnadernas läge är sällan centralt i orten och detta beror p% att myndigheterna inte vill släppa till dyrbar mark för ett icke-kommersiellt &ndam&l, Biblioteken ligger oftast litet isolerade och inte p& &got ställe direkt i samband med affasidkande företag, så att folk kan kombinera ett biblioteksbesök med andra ärenden, Lånesystem och regler är gemensamma för KNLS:s alla bibliotek, För att kunna låna hem böcker m%ste man först bli medlem och det blir man genom att fylla i ett formulär, vilket ska signeras av arbetsgivare, rektor eller annan person, som kan g% i god för den ansh kande, Barnens formulär signeras av föräldrar samt av klasslärare. Den som vill bli medlem betalar 50 cents för portoutgifter och f& s% sitt medlemskort per post och ska därefter personligen infinna sig på biblioteket för att registreras. Detta tillvägagångssätt ger biblioteket en möjlighet att kontrollera att givna namn- och adressuppgifter ar korrekta. Personer tillfälligt boende i Kenya (nonresident s) kan f % bli medlemmar om de betalar en depositionsavgif t p& 50 shillings, KNLS tillämpar Browns lånesystem, Medlemmen får ett identitetskort samt tv% lånefickor, vilka förses med namn och adress och som berättigar till lån av tv% böcker i 14 dagar. Vid lån stoppas det kort, som finns i varje bok, i låntagarens låneficka och beh%lles av biblioteket. Kortet i boken är försett med författare, titel och accessionsnummer och sort eras efter ut låningsdatum i f örsta hand ochdärpå efter accessionsnummer, Systemet fungerar bra aven om det naturligtvis har sina nackdelar, Låntagarna, och d% speciellt barnen, har ibland svårt att hålla reda p% både identitetskort och tv% låne-

19 fickor. Det kostas tvii shillings att förnya ett identitetskort om det kommer bort och fem shillings för en lkeficka. Overtidsavgiften är 50 cents per vecka. Lanen kan förnyas personligen, per brev eller per telefon, savida boken inte är beställd. Övriga bestämmelser Icke medlemmar har tillträde till biblioteken med den reservationen att respektive bibliotekschef kan utestänga vissa personer eller grupper, vilket tyvärr förekommer. KNLS:s ordningsregler, som biblioteksbesökaren m%ste följa, är mycket strämga. Man hotar till och med med fängelse för personer som stjäl eller förstör böcker. Polisen kommer att tillkallas omedelbart om nagon person upptäcks med dessa förseelser i biblioteket, Detta står i ett cirkulär vilket galler för alla biblioteken, men som jag endast sett uppsatt i Nairobi. I läsesalarna sitter det en vaktmästare, som kontrollerar att ingen stoppa n%gra böcker p% sig, Biblioteksutbildad person vid en upplysningsdisk i läsesalen finns enbart i Nairobi. Centralbiblioteket i Nairobi 1969 öppnade HNLS sitt första bibliotek i provisoriska lokaler i Nairobi. Alltsedan dess har Nairobis bibliotek varit högkvarter för KNLSta verksamhet flyttade man in i nuvarande byggnader, som ligger ca tv& km fr& själva city, men i omedelbar närhet till många av departementens stora kontorskomplex. OmrAdet är bebott av europder och endast ett fatal mindre skolor finns i närheten. Bibliotekslokalerna för allmänheten best& av vuxen- och barnavdelning med i30 respektive 30 läsplatser samt ett?o-tal sittplatser i uterummet, Avdelningarna har gemensam lhedisk men separata kataloger och man hiiller till i ett enda stort rum. I ett annat rum finns Afrikanasamlingen med 10 ostörda lasplatser för studerande med specialomrade Afrika. Samlingen innehaller titlar sammanlagt, men mycket av materialet best& av srngtryck. Pliktleveranserna ingk även i samlingen, För barnen ordnas sagostunder eller filmvisning i bibliotekets konferensrum vissa lördagar, För de vuxna finns inga speciella aktiviteter. Det finns en diabildsprojektor p& biblioteket, men filmprojektor lånar man, liksom filmerna man visar, Någon läsapparat har man inte och för närvarande finns det inte resurser att köpa in n%gon. I samma byggnad som biblioteket för allmänheten ligger inköps- och katalogavdelning för hela KNLS. Har beställs, emottages och behandlas alla böcker innan de kvartalsvis skickas ut till regionbiblioteken och bokbussarna. Alla order går genom lokala bokhandlare. N& beställ-

20 ningarna kommer in kontrolleras det att antal böcker och priser stämmer. Därp% blir böckerna stämplade och f& accessionsnummer samt bokficka med författar- och titelkort och g& s& vidare till bibliotekarierna, som klassificerar och katalogiserar. En bibliotekarie har hand om barnlitteraturen och endast tv& handhar all menlitteratur. Det ska vara tre bibliotekarier som sköter detta, men det är ont om kvalificerad arbetskraft, s% för närvarande är det bara tv%. Bibliotekarierna bestämmer vilka och hur många titlar som ska köpas in samt klassificerar och katalogiserar alla böcker för hela KNLS. Några speciella hjälpmedel vid bokinköp finns inte utan personalen är hänvisad till förlaggarkataloger, Books in Print, British National Bibliography och andra listor som exempelvis The Bookseller och Academic Press. N%gon debatt om vilka böcker som ska köpas in och vilka som inte bör finnas i biblioteket förekommer inte och chefsbibliotekarien är inte inblandad i inköpspolitiken, Endast den av lagen förbjudna litteraturen maste undvikas. Innan böckerna skickas ut i landet får de katalogkort, dels för respektive regionbibliotek, dels för huvudkatalogen i Nairobi. Alla interurbanlån sker via Nairobi eftersom det är endast där som man kan se p% vilka bibliotek böckerna finns. Interurbanlån f örekommer, men inte ofta, övrig service som ombesörjes centralt är postlån och boklådor. Den som bor långt fr& ett bibliotek kan f& låna böcker per post mot en årlig avgift av 20 shillings. Tv% böcker får behallas i högst en månad och inga extra portoutlagg, inte ens övertidsavgift, för l&- tagaren. Ehdast 200 personer utnyttjar denna service, kanske mest beroende p% att f% vet att den existerar. 40 skolor och andra institutioner utnyttjar bokl%deservicen. För 100 shillings/& iordningsstaller KNLS en l%da med böcker, vilka byts ut efter tre månader. Eftersom ladorna endast förses med -enlitteratur ar alla primarskolor ställda utanför. Institutionerna f%r själva ombesörja frakt av l%dorna från och till Nairobi, vilket resulterar i att i avlägsna trakter, dar böckerna verkligen skulle behövas, har man ingen möjlighet att utnyttja servicen. I den redan priviligierade Centralprovinsen, Nairobi med omgivningar, ligger de institutioner som får de flesta bokl%dorna. Den centrala administrationen ar förlagd till Nairobi. I en separat byggnad, men med förbindelse med övriga lokaler, sitter chefsbibliotekarien och hans närmaste man (deputy librarian) samt kameral personal. All planering och utveckling, budget, statistik, %rsrapportering, personalfr%gor etc för KNLS handhas har. Personalens löner utbetalas från Nairobi och omplaceringar och nyanställningar av personal sköts av chefsbibliotekarien, som naturligtvis har många andra järn i elden. Regionbiblioteken Eldoret KNLS:s enda bibliotek som kan sagas ligga helt centralt. Det är en donation från NORD och det öppnades i februari Byggnaden ar i rött tegel och vissa vaggar ar helt täckta av stora fönster. Det

Reseberättelse Kenya. 22 november 1 december 2013. Bild: Deltagarna i KLAs konferens i Kakamega 2013

Reseberättelse Kenya. 22 november 1 december 2013. Bild: Deltagarna i KLAs konferens i Kakamega 2013 Bild: Deltagarna i KLAs konferens i Kakamega 2013 Reseberättelse Kenya 22 november 1 december 2013 Hasan Kosic Katarina Möller 52an Baronbackarnas kultur- och fritidscenter Örebro kommun 2014-01-07-1 -

Läs mer

SVENSKA SKOLAN I NAIROBI

SVENSKA SKOLAN I NAIROBI SVENSKA SKOLAN I NAIROBI Upplev Afrika under din gymnasietid! Ta klivet ut i världen och var med om något som du inte hade upplevt någon annanstans än i just Nairobi, Kenya. Fortsätt samtidigt med dina

Läs mer

VÄLKOMMEN! S:T MATTEUS FÖRSAMLINGSBIBLIOTEK

VÄLKOMMEN! S:T MATTEUS FÖRSAMLINGSBIBLIOTEK VÄLKOMMEN! S:T MATTEUS FÖRSAMLINGSBIBLIOTEK HISTORIK Det var en tid då nästan alla innerstadsförsamlingar hade ett eget bibliotek. Idag finns endast två kvar, det ena är S:t Matteus Församlingsbibliotek

Läs mer

SVENSKA SKOLAN I NAIROBI

SVENSKA SKOLAN I NAIROBI SVENSKA SKOLAN I NAIROBI Upplev Afrika under din gymnasietid! Ta klivet ut i världen och var med om något som du inte kan uppleva någon annanstans än i just Nairobi, Kenya. Fortsätt samtidigt med dina

Läs mer

Gender budgeting biblioteken i Askersund 2012

Gender budgeting biblioteken i Askersund 2012 Gender budgeting biblioteken i Askersund 212 Sammanfattning: Fler kvinnor än män besöker biblioteken i Askersund. Fler kvinnor än män lånar från biblioteken. Men kvinnorna lånar i högre utsträckning till

Läs mer

Biblioteksverksamheten i Strömstad Nyckeltal och kvalitetsredovisning 2009

Biblioteksverksamheten i Strömstad Nyckeltal och kvalitetsredovisning 2009 Biblioteksverksamheten i Strömstad Nyckeltal och kvalitetsredovisning 2009 Stadsbibliotekets personal: 2010 2009 2008 Bibliotekschef: 1,00 1,00 1,00 Bibliotekarier: 4,65 4,65 5,40 (Därav skolbiblioteken

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2001 HÖGSKOLEBIBLIOTEKET. Verksamhetsmål för 2001. Huvudmålet år 2000 var

VERKSAMHETSPLAN 2001 HÖGSKOLEBIBLIOTEKET. Verksamhetsmål för 2001. Huvudmålet år 2000 var VERKSAMHETSPLAN 2001 HÖGSKOLEBIBLIOTEKET Verksamhetsmål för 2001 Huvudmålet år 2000 var Att fortsätta arbetet med att, i enlighet med biblioteksutredningen 1998, bygga upp ett högskolebibliotek av bra

Läs mer

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1 DET ÄR 2652 282 71 HAR EN 350 140 141 KAN INTE 228 59 2 FÖR ATT 2276 369

Läs mer

SVENSKA SKOLAN I NAIROBI

SVENSKA SKOLAN I NAIROBI SVENSKA SKOLAN I NAIROBI EN SKOLA FÖR DIG Svenska Skolan i Nairobi har funnits sedan 1968. Vi har en lång erfarenhet som utlandsskola. Här finns förskola från 1,5 års ålder, förskoleklass och grundskola

Läs mer

HÄR FÅR HANDIKAPPADE

HÄR FÅR HANDIKAPPADE HÄR FÅR HANDIKAPPADE Organisationen Maisha Kara Trust arbetar för att funktionshindrade barn i Kenya ska få bättre livsvillkor. Ett viktigt arbete är stödgruppernas hjälp till föräldrar att inse barnens

Läs mer

Vävresa till Kenya. Välkommen till en spännande resa genom vävarlandet Kenya.

Vävresa till Kenya. Välkommen till en spännande resa genom vävarlandet Kenya. Vävresa till Kenya 3-18 mars 2015 Välkommen till en spännande resa genom vävarlandet Kenya. Vi skickar dig förslag på flygavgångar som du själv betalar. Biljetten kommer att ligga på runt 5000 kr ToR till

Läs mer

Inriktningsmål för kultur- och fritidsnämnden Alla medborgare i alla åldrar erbjuds att ta del av ett berikande kultur- och fritidsliv.

Inriktningsmål för kultur- och fritidsnämnden Alla medborgare i alla åldrar erbjuds att ta del av ett berikande kultur- och fritidsliv. Biblioteksplan 2011-2015 Antagen av kommunfullmäktige 2011-02-28, 79 Inledning Biblioteket som en dammig boksamling har försvunnit. Idag ser bibliotekstjänsterna helt annorlunda ut. Förväntningarna på

Läs mer

3. Ange ditt telefonnummer, så att vi kan kontakta dig om vi undrar över något svar:

3. Ange ditt telefonnummer, så att vi kan kontakta dig om vi undrar över något svar: Hej! Tack för att du lämnar 2013 års uppgifter om kommunens folkbibliotek. Frågorna är desamma som vid föregående mätning. Notera hur lång tid det tar att sammanställa uppgifterna och fylla i enkäten,

Läs mer

Innehållsförteckning. Medieplan för Alfta bibliotek 3

Innehållsförteckning. Medieplan för Alfta bibliotek 3 1 Innehållsförteckning Medieplan för Alfta bibliotek 3 Facklitteratur Avdelning A 4 Avdelning B 5 Avdelning C 6 Avdelning D 7 Avdelning E 8 Avdelning F 9 Avdelning G 10 Avdelning I. 11 Avdelning J. 12

Läs mer

PAJALA KOMMUN 2011-04-20 BIBLIOTEKSENHETEN

PAJALA KOMMUN 2011-04-20 BIBLIOTEKSENHETEN PAJALA KOMMUN 2011-04-20 BIBLIOTEKSENHETEN PLAN FÖR BIBLIOTEKSVERKSAMHETEN I PAJALA KOMMUN Biblioteken är en grundläggande del av samhällets kulturella infrastruktur, till främjande av intresse för läsning

Läs mer

Alla barn till skolan Schools for Africa

Alla barn till skolan Schools for Africa Alla barn till skolan Schools for Africa Lågstadium Printa ut de här anteckningarna skiljt. Du kan inte läsa dem från skärmen under diaförevisningen! Instruktioner F5 = börja diaförevisning = gå framåt

Läs mer

VI OCH DOM 2010/01/22

VI OCH DOM 2010/01/22 VI OCH DOM 2010/01/22 Integration och invandring En bild av olika människor I Norbotten, Till.exempel.I Boden lever många människor med olika bakgrund. Vissa är födda i Sverige och andra i utlandet. Integration

Läs mer

Kungliga biblioteket, Avdelningen för nationell samverkan, Enheten för samordning och utveckling

Kungliga biblioteket, Avdelningen för nationell samverkan, Enheten för samordning och utveckling Hej! Välkommen till Sveriges officiella skolbiblioteksstatistik! Även om ni inte har ett skolbibliotek är det några frågor som bör besvaras. Uppe i högra hörnet i enkäten finns en knapp där du kan gå in

Läs mer

TYCKA VAD MAN VILL HÄLSA RÖSTA JÄMLIKHET HA ETT EGET NAMN RESA ÄTA SIG MÄTT FÖRÄLDRARLEDIGHET SÄGA VAD MAN VILL TAK ÖVER HUVUDET

TYCKA VAD MAN VILL HÄLSA RÖSTA JÄMLIKHET HA ETT EGET NAMN RESA ÄTA SIG MÄTT FÖRÄLDRARLEDIGHET SÄGA VAD MAN VILL TAK ÖVER HUVUDET SIDA 1/8 ÖVNING 2 ALLA HAR RÄTT Ni är regering i landet Abalonien, ett land med mycket begränsade resurser. Landet ska nu införa mänskliga rättigheter men av olika politiska och ekonomiska anledningar

Läs mer

1. Inledning 2. 2. Uppdrag och roller 2. 3. Biblioteksverksamhet 3 3.1 Folkbibliotek 3.2 Skolbibliotek 3.3 Bibliotek inom länet 3.

1. Inledning 2. 2. Uppdrag och roller 2. 3. Biblioteksverksamhet 3 3.1 Folkbibliotek 3.2 Skolbibliotek 3.3 Bibliotek inom länet 3. Biblioteksplan för Kalix kommunbibliotek 2014-2015 2 Innehållsförteckning 1. Inledning 2 2. Uppdrag och roller 2 3. Biblioteksverksamhet 3 3.1 Folkbibliotek 3.2 Skolbibliotek 3.3 Bibliotek inom länet 3.4

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN ~ ORSA ~

BIBLIOTEKSPLAN ~ ORSA ~ BIBLIOTEKSPLAN ~ ORSA ~ Information Kultur Läslust 1 BIBLIOTEKSPLAN Biblioteksplanen är ett politiskt förankrat dokument som ska ge en överblick över bibliotekens verksamheter samt ansvarsfördelningen

Läs mer

2012-12-05, nr 8. 1. PDA, ny modell för inköp av e-böcker

2012-12-05, nr 8. 1. PDA, ny modell för inköp av e-böcker UPPSALA UNIVERSITETSBIBLIOTEK Bibliotekssamverkan M Minnesanteckningar Sammanträdesdag 2012-12-05, nr 8 Närvarande: Boel K. Gustafsson (ordf.) Kristina Haglund (fr. punkt 4) Ulla Jakobsson (sekr.) Anders

Läs mer

BIBLIOTEK I SAMHÄLLE, NR 1 2015 11

BIBLIOTEK I SAMHÄLLE, NR 1 2015 11 BIBLIOTEK I SAMHÄLLE, NR 1 2015 11 E-böcker och folkbibliotek Distribution, kommersialism och kontroll Svenska folkbibliotek har en svår situation när det gäller e-böcker. Biblioteken är en betydande distributör

Läs mer

Save the world. Nord/syd; I-land/U-land; fattigdom; resursfördelning

Save the world. Nord/syd; I-land/U-land; fattigdom; resursfördelning Save the world Nord/syd; I-land/U-land; fattigdom; resursfördelning Olika indelningar av världen Olika indelningar av världen Första, andra och tredje världen Olika indelningar av världen Första, andra

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer

Folkbiblioteken i. Örebro län 2006. regionala förutsättningar för kunskapssamhället

Folkbiblioteken i. Örebro län 2006. regionala förutsättningar för kunskapssamhället Folkbiblioteken i regionala förutsättningar för kunskapssamhället 1. Inledning Bibliotek för bildning, information och kultur Folkbiblioteken har ett brett uppdrag där huvuduppgifterna är att garantera

Läs mer

En samordnare tillsattes på MCC. Under åren har det varit fyra (4) olika samordnare.

En samordnare tillsattes på MCC. Under åren har det varit fyra (4) olika samordnare. 1 Rapport MCC:s fadderprogram hösten 2012 Bakgrund Rapporten gjordes av Linda Hårsta-Löfgren under hennes praktik vid MCC under hösten 2012. Innan Linda for till Sri Lanka fick hon ett underlag med frågeställningar

Läs mer

HUR KAN VATTEN FÅ FLER ELEVER I TANZANIA ATT GÅ I SKOLAN? Ett studiematerial för dig som ska vara med i Operation Dagsverke.

HUR KAN VATTEN FÅ FLER ELEVER I TANZANIA ATT GÅ I SKOLAN? Ett studiematerial för dig som ska vara med i Operation Dagsverke. HUR KAN VATTEN FÅ FLER ELEVER I TANZANIA ATT GÅ I SKOLAN? Ett studiematerial för dig som ska vara med i Operation Dagsverke. FÅ KOLL PÅ TANZANIA PÅ 15 MINUTER Det här studiematerialet handlar om varför

Läs mer

Antal svarande: Totalt: 125 Tjejer: 74 Killar: 51. Ålder: 13-14 år: 43 15-16 år: 37 17-18 år: 27 19-20 år: 9 Över 20 år: 9

Antal svarande: Totalt: 125 Tjejer: 74 Killar: 51. Ålder: 13-14 år: 43 15-16 år: 37 17-18 år: 27 19-20 år: 9 Över 20 år: 9 1 Vi har under tre veckor (20/6 8/7 2011) fått arbeta med att göra en marknadsundersökning om vad ungdomar tycker om biblioteken i Mjölby kommun. Det har inneburit att vi har intervjuat ungdomar på olika

Läs mer

Biblioteksverksamhet. Vid kriminalvårdens anstalter och häkten

Biblioteksverksamhet. Vid kriminalvårdens anstalter och häkten Biblioteksverksamhet Vid kriminalvårdens anstalter och häkten Riktlinjer 2007 1 Förord En bra biblioteksverksamhet på anstalter och häkten samverkar med offentliga bibliotek och leds av en engagerad bibliotekarie

Läs mer

Introduktion till Englands utbildningssystem Grundskola (primary and secondary education)

Introduktion till Englands utbildningssystem Grundskola (primary and secondary education) Introduktion till Englands utbildningssystem Utbildningssystemet i England ligger under utbildningsdepartementet och departementet för näringsliv, innovation och färdigheter. På lokal nivå har kommunala

Läs mer

Biblioteksplan. Plan 2015-10-12 70 av Kommunfullmäktige Detta dokument gäller för. Utbildningsnämnden Giltighetstid. 5 år Dokumentansvarig

Biblioteksplan. Plan 2015-10-12 70 av Kommunfullmäktige Detta dokument gäller för. Utbildningsnämnden Giltighetstid. 5 år Dokumentansvarig Biblioteksplan Dokumenttyp Fastställd Plan 2015-10-12 70 av Kommunfullmäktige Detta dokument gäller för Utbildningsnämnden Giltighetstid 5 år Dokumentansvarig Kultur- och Bibliotekschef Dnr 2015.000058

Läs mer

Studerande i fjordernas och trollens land

Studerande i fjordernas och trollens land Studerande i fjordernas och trollens land Att studera utomlands är en vacker och spännande upplevelse. Det ger dig möjlighet att träffa och umgås med människor från många olika delar av världen, skaffa

Läs mer

Politiskt initiativ från majoriteten - Förslag om öppethållande av bibliotek utan bemanning - återrapportering

Politiskt initiativ från majoriteten - Förslag om öppethållande av bibliotek utan bemanning - återrapportering Dnr KFN-2013-133 Dpl 40 sid 1 (5) KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN Bibliotek och arkiv Tjänsteyttrande 2013-09-04 Åsa Hansen, asa.hansen@karlstad.se Politiskt initiativ från majoriteten - Förslag om öppethållande

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2001 BIBLIOTEKET VID HÖGSKOLAN I TROLLHÄTTAN/UDDEVALLA

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2001 BIBLIOTEKET VID HÖGSKOLAN I TROLLHÄTTAN/UDDEVALLA 1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 21 BIBLIOTEKET VID HÖGSKOLAN I TROLLHÄTTAN/UDDEVALLA Huvudmålet år 21 var samma som år 2. Att fortsätta arbetet med att, i enlighet med biblioteksutredningen 1998, bygga upp ett

Läs mer

Fakta om bibliotek 2012

Fakta om bibliotek 2012 Fakta om bibliotek 212 1 2 Kapitelrubrik Satsningar lönar sig Svensk Biblioteksförening genomför kontinuerligt undersökningar och sammanställer fakta från andra aktörer i syfte att ge argument för och

Läs mer

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Lättläst

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Lättläst FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna Lättläst Om FN och de mänskliga rättigheterna FN betyder Förenta Nationerna. FN är en organisation som bildades efter andra världskriget. Alla länder

Läs mer

"50+ i Europa" Kartläggning av hälsa, åldrande och pensionering i Europa

50+ i Europa Kartläggning av hälsa, åldrande och pensionering i Europa Agency Logo Household-ID 1 2 0 4 2 0 0 Person-ID Intervjudatum: Intervjuar ID: Respondentens förnamn: "50+ i Europa" Kartläggning av hälsa, åldrande och pensionering i Europa Skriftligt frågeformulär för

Läs mer

Konsthögskolan i Umeå

Konsthögskolan i Umeå Konsthögskolan i Umeå Kandidatprogrammet i fri konst, 180 hp Masterprogrammet i fri konst, 120 hp Konsthögskolan är vackert och centralt belägen vid Umeälvens strand. Skolan startade 1987, i före detta

Läs mer

Folkbiblioteken i Lund. Årsberättelse 2008

Folkbiblioteken i Lund. Årsberättelse 2008 Folkbiblioteken i Lund Årsberättelse 2008 Viktiga händelser 2008 Ny organisation Från 1 januari trädde en ny organisation i kraft. Biblioteksplan En plan för biblioteksverksamheten i Lunds kommun fastställdes

Läs mer

PM - statusrapport e-böcker

PM - statusrapport e-böcker 2014-03-28 PM - statusrapport e-böcker Osäker på terminologi och begrepp? Läs gärna dokumentet Frågor och svar om e- böcker! Inledning E-böckerna är mycket populära, under 2013 ökade e-boksutlåningen vid

Läs mer

Svensk övergång till DDC. Underlag Nationella referensgruppens möte 2008-11-19 Version 2008-11-12

Svensk övergång till DDC. Underlag Nationella referensgruppens möte 2008-11-19 Version 2008-11-12 Svensk övergång till DDC. Underlag Nationella referensgruppens möte 2008-11-19 Version 2008-11-12 Sammanfattning Målen med en övergång till DDC är Internationalisering Rationalisering av arbetet med klassifikation

Läs mer

Bakgrund och frågeställning

Bakgrund och frågeställning Bakgrund och frågeställning Jag har i flera åkt besökt Berlin. Den internationella och mångkulturella atmosfären gör att så fort jag sätter min fot i staden känner jag mig välkommen. Så när det var dags

Läs mer

HÖSTEN 2014 HÖSTEN 2014. Ett imprint för crossover och romaner som har det där lilla extra

HÖSTEN 2014 HÖSTEN 2014. Ett imprint för crossover och romaner som har det där lilla extra Ett nytt imprint för crossover och romaner som har det där lilla extra Ett imprint för crossover och romaner som har det där lilla extra HÖSTEN 2014 HÖSTEN 2014 KANSKE ÄR DET ALLT DU BEHÖVER VETA E. LOCKHART

Läs mer

Aktuell statistik om E-böcker

Aktuell statistik om E-böcker Aktuell statistik om E-böcker sammanställd av Ulrika Facht, Nordicom Tabeller och figurer Sidan Figur 1 Bokläsning/boklyssning i befolkningen 9 79 år en genomsnittlig dag 211 (procent) 2 Tabell 1 Bokläsning/boklyssning

Läs mer

Traditioner och nutid. Biblioteket syns

Traditioner och nutid. Biblioteket syns Salo stadsbibliotek Biblioteket betjänar Bibliotekstjänsterna har blivit mer mångsidiga än den traditionella låneoch returneringsverksamheten. Salo stadsbibliotek erbjuder material för informationshunger

Läs mer

Kuststäder i nordost Portland, Boston, Newport och New Haven

Kuststäder i nordost Portland, Boston, Newport och New Haven Kuststäder i nordost Portland, Boston, Newport och New Haven Längs New Englands östkust finns städer med prestigefyllda universitet, pampiga byggnader och mycket historia. Innanför ö-och hummerrika CascoBay

Läs mer

Biblioteksplan. Robertsfors kommun 2015 2017

Biblioteksplan. Robertsfors kommun 2015 2017 Biblioteksplan Robertsfors kommun 2015 2017 Vision Biblioteket ska avgiftsfritt erbjuda ett rikt och varierat. mediebestånd, god service och en stimulerande miljö för läsning, upplevelser och lärande Bibliotekplan

Läs mer

Folkbiblioteken i. Stockholms län 2005. regionala förutsättningar för kunskapssamhället

Folkbiblioteken i. Stockholms län 2005. regionala förutsättningar för kunskapssamhället Folkbiblioteken i s län 2005 regionala förutsättningar för kunskapssamhället 1. Inledning Bibliotek för bildning, information och kultur I takt med en ökande internationell konkurrens inom fler och fler

Läs mer

UR-val svenska som andraspråk

UR-val svenska som andraspråk AV-nr 101196tv 3 4 UR-val svenska som andraspråk Klimatet och växthuseffekten och Klimatet vad kan vi göra? Handledning till två program om klimat och växthuseffekten av Meta Lindberg Attlerud Förberedelse

Läs mer

ARBETSMATERIAL MR 5 FRÅN FÖRBUD TILL RÄTTIGHET

ARBETSMATERIAL MR 5 FRÅN FÖRBUD TILL RÄTTIGHET SIDA 1/6 de mänskliga rättigheterna (sid. 1) de mänskliga rättigheterna består av 30 artiklar. Nedan presenteras en förenklad översättning (ur Pådraget, Amnesty International). Artikel 1. Alla människor

Läs mer

Linköpings Universitet Eldoret 2014

Linköpings Universitet Eldoret 2014 Linköpings Universitet Eldoret 2014 Basfakta Kenya är rankat som nr 145 av186 stater (UNDP, 2013) Kenya är i gruppen länder som betecknas som low human development. Förväntad livslängd är 57 år. 46 % av

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN Hammarö kommuns biblioteksverksamhet Biblioteksplan, reviderad 2011

BIBLIOTEKSPLAN Hammarö kommuns biblioteksverksamhet Biblioteksplan, reviderad 2011 BIBLIOTEKSPLAN Hammarö kommuns biblioteksverksamhet Biblioteksplan, reviderad 2011 Innehåll - Bakgrund...2 - Syfte...2 - Arbetsgrupp...2 - Nulägesbeskrivning...3 - Omvärldsanalys...4 - Samverkan...5 -

Läs mer

LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE. funktion, konstruktion och estetik

LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE. funktion, konstruktion och estetik LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE funktion, konstruktion och estetik Bord 1 Skydd mot vind, fukt och kyla Vi som bor långt norrut på jordklotet har alltid behövt skydda oss mot kyla. För länge

Läs mer

Biblioteksverksamheten i Karlsborgs kommun

Biblioteksverksamheten i Karlsborgs kommun Biblioteksplan i Karlsborgs kommun Dokumenttyp: Diarienummer: Beslutande: Handlingsplan xxx.xxx Kommunfullmäktige Antagen: 2015-05-25 Giltighetstid: 2015-2017 Dokumentet gäller för: Dokumentansvar: Biblioteksverksamheten

Läs mer

EN ENKÄT OM ATT LÄRA SIG LÄSA

EN ENKÄT OM ATT LÄRA SIG LÄSA EN ENKÄT OM ATT LÄRA SIG LÄSA International Association for the Evaluation of Educational Achievement Bo Palaszewski, projektledare Skolverket 106 20 Stockholm En enkät om att lära sig läsa Ditt barns

Läs mer

"50+ i Europa" Kartläggning av hälsa, åldrande och pensionering i Europa

50+ i Europa Kartläggning av hälsa, åldrande och pensionering i Europa Agency Logo Household-ID 1 2 0 4 2 0 0 Person-ID Intervjudatum: Intervjuar ID: Respondentens förnamn: "50+ i Europa" Kartläggning av hälsa, åldrande och pensionering i Europa Skriftligt frågeformulär för

Läs mer

ELEVFRÅGOR. International Association for the Evaluation of Educational Achievement. Bo Palaszewski, projektledare Skolverket 106 20 Stockholm

ELEVFRÅGOR. International Association for the Evaluation of Educational Achievement. Bo Palaszewski, projektledare Skolverket 106 20 Stockholm ELEVFRÅGOR International Association for the Evaluation of Educational Achievement Bo Palaszewski, projektledare Skolverket 106 20 Stockholm Instruktioner I det här häftet finns frågor om dig själv och

Läs mer

Regional talboksplan. Länsbibliotek Sydost Regionbiblioteket Kalmar län

Regional talboksplan. Länsbibliotek Sydost Regionbiblioteket Kalmar län Regional talboksplan 2011 Länsbibliotek Sydost Regionbiblioteket Kalmar län Inledning Länsbibliotek Sydost och Regionbibliotek Kalmar län har ett långtgående samarbete som fördjupats genom ett politiskt

Läs mer

PROJEKTET INKLUDERING FÖR ÖKAD MÅLUPPFYLLELSE 2010-2015 BENGT PERSSON JULIE ALLAN ELISABETH PERSSON

PROJEKTET INKLUDERING FÖR ÖKAD MÅLUPPFYLLELSE 2010-2015 BENGT PERSSON JULIE ALLAN ELISABETH PERSSON PROJEKTET INKLUDERING FÖR ÖKAD MÅLUPPFYLLELSE 2010-2015 BENGT PERSSON JULIE ALLAN ELISABETH PERSSON Essunga kommun - Enligt Högskoleverkets statistik för 2006-07 var övergången till högskolan bland 25-åringar

Läs mer

Medieplan på Rinkeby bibliotek

Medieplan på Rinkeby bibliotek Medieplan på Rinkeby bibliotek 1. Beskrivning av nuläget. I Rinkeby bodde 2003 16 053 människor, fördelat på 5 099 hushåll, varav 67 % med utländsk bakgrund, i Tensta 17 463, varav 61% med utländsk bakgrund.

Läs mer

Medieplan. beskrivning, bestånd & bevarande för högskolebiblioteket, sjukhusbiblioteket och Gävle bibliotek (stadsbiblioteket med filialbibliotek)

Medieplan. beskrivning, bestånd & bevarande för högskolebiblioteket, sjukhusbiblioteket och Gävle bibliotek (stadsbiblioteket med filialbibliotek) Medieplan beskrivning, bestånd & bevarande för högskolebiblioteket, sjukhusbiblioteket och Gävle bibliotek (stadsbiblioteket med filialbibliotek) Beskrivning av biblioteken: Målgrupper och tillgänglighet

Läs mer

Utbildningsplanen gäller för studier påbörjade ht 2007

Utbildningsplanen gäller för studier påbörjade ht 2007 UTBILDNINGSPLAN 1(5) Programmets svenska namn Ekonom Online programmet, 180 högskolepoäng Programmets engelska namn Bachelor Programme in Business Administration Online, 180 higher education credits Programkod

Läs mer

ÄSVA51, Svenska IV, GY, 30 högskolepoäng Swedish IV, 61-90 hp, for Upper Secondary School Teaching, 30 credits Grundnivå / First Cycle

ÄSVA51, Svenska IV, GY, 30 högskolepoäng Swedish IV, 61-90 hp, for Upper Secondary School Teaching, 30 credits Grundnivå / First Cycle Humanistiska och teologiska fakulteterna ÄSVA51, Svenska IV, GY, 30 högskolepoäng Swedish IV, 61-90 hp, for Upper Secondary School Teaching, 30 credits Grundnivå / First Cycle Fastställande Kursplanen

Läs mer

Biståndsprojekt Afrika

Biståndsprojekt Afrika Biståndsprojekt Afrika Kenya is the Key [to Africa] Läsåret 2014 2015 Karleby svenska gymnasium INFO Deltagare och möjliga sådana. Presentation Flygbiljetterna Bokade, men inte betalda ännu (betalas i

Läs mer

SVENSKAR I VÄRLDENS ENKÄTUNDERSÖKNING

SVENSKAR I VÄRLDENS ENKÄTUNDERSÖKNING SVENSKAR I VÄRLDENS ENKÄTUNDERSÖKNING Under våren har Svenskar i Världen skickat ut en enkät till utlandssvenskarna. Med över 3 400 deltagare lyckades vi samla in en stor mängd inressant information från

Läs mer

Medieplan. för Högskolebiblioteket i Skövde 2014-02-24

Medieplan. för Högskolebiblioteket i Skövde 2014-02-24 Medieplan för Högskolebiblioteket i Skövde 2014-02-24 Bibliotekets ansvar för högskolans informationsförsörjning Av bibliotekets vision framgår att biblioteket ska erbjuda en miljö där lärande och utveckling

Läs mer

Förslag till BIBLIOTEKSPLAN FÖR HÄLLEFORS KOMMUN

Förslag till BIBLIOTEKSPLAN FÖR HÄLLEFORS KOMMUN Förslag till BIBLIOTEKSPLAN FÖR HÄLLEFORS KOMMUN 2 Förord En biblioteksplan är tänkt att vara ett redskap för politiker och tjänstemän att på ett strukturerat sätt ta tillvara befintliga biblioteksresurser,

Läs mer

Vad kan jag låna på biblioteket?

Vad kan jag låna på biblioteket? Startsidan / Vad kan jag låna på biblioteket? Vad kan jag låna på biblioteket? På biblioteket kan du låna böcker böcker och tidningar på andra språk e-böcker e-ljudböcker lättlästa böcker böcker med extra

Läs mer

Marknadsundersökning Eksjö Stadsbibliotek 2013 (ver1)

Marknadsundersökning Eksjö Stadsbibliotek 2013 (ver1) Marknadsundersökning Eksjö Stadsbibliotek 2013 (ver1) Antal respondenter: 2458 : 378 Svarsfrekvens: 15,38 % Hur ofta besöker du biblioteket? Hur ofta besöker du biblioteket? Minst en gång i veckan 53 (14,1%)

Läs mer

San Luis Obispo sett från Bishops Peak

San Luis Obispo sett från Bishops Peak Reseberättelse California Polytechnic State University 2014-2015 Om du läser detta och just nu funderar på att åka på utbytesstudier så har jag bara en sak att säga: SÖK! I denna reseberättelse tänker

Läs mer

Effektiv stresshantering för yrkesarbetande och studerande

Effektiv stresshantering för yrkesarbetande och studerande Kursresa till Zanzibar Effektiv stresshantering för yrkesarbetande och studerande 15-22 juni 2016 Privat tillägg: Safari i Masai Mara 21-28 juni Resprogram Håkmark 213 905 91 UMEÅ SWEDEN tel. +46(0)90-383

Läs mer

Kulturförvaltningen- nyckeltal

Kulturförvaltningen- nyckeltal Kulturförvaltningen- nyckeltal Sammanfattning Positivt - Kulturförvaltningen Negativt - Kulturförvaltningen Fler antal aktiviteter för barn och ungdomar än riket och länet Lägre kostnad för den allmänna

Läs mer

UPPGIFT: Jämför likheter och skillnader i orsakerna till de amerikanska och franska revolutionerna.

UPPGIFT: Jämför likheter och skillnader i orsakerna till de amerikanska och franska revolutionerna. UPPGIFT: Jämför likheter och skillnader i orsakerna till de amerikanska och franska revolutionerna. I denna essä kommer likheter och skillnader mellan den franska respektive den amerikanska revolutionen

Läs mer

Ditt bibliotek i Karlskrona

Ditt bibliotek i Karlskrona SVENSKA Ditt bibliotek i Karlskrona 2003-10-01 Ditt bibliotek I Karlskrona kommun finns ett Stadsbibliotek och tio biblioteksfilialer. Dessa bibliotek finns för att du ska kunna hämta kunskap och få inspiration.

Läs mer

Fjärrlånestatistik ur LIBRIS

Fjärrlånestatistik ur LIBRIS Fjärrlånestatistik ur LIBRIS Britt Sagnert LIBRIS Nationella bibliotekssystem LIBRIS fjärrlånerutin en fjärrlånerutin i LIBRIS har funnits sedan slutet av 1988 LIBRIS fjärrlån introducerades för lånecentraler

Läs mer

För att då har jag ingen fritidsaktivitet och vi har bokklubb då här.

För att då har jag ingen fritidsaktivitet och vi har bokklubb då här. . Vilken tid och veckodag skulle passa dig bäst att besöka biblioteket? "Har barn som går på förskola och vet att de har haft problem att få tider som passar att besöka biblioteket i Hovmantorp på förmiddagarna.

Läs mer

Test 2b: Läsa. Samhällsservice SOMMARFEST! Sagostundens förskola. Jag förstår anslag.

Test 2b: Läsa. Samhällsservice SOMMARFEST! Sagostundens förskola. Jag förstår anslag. Samhällsservice Cecilia och Jo han har en dotter som är 3 år. Hon he ter Astrid och går på förskolan. En dag när Cecilia hämtar Astrid ser hon det här anslaget. Jag förstår anslag. SOMMARFEST! Alla föräldrar

Läs mer

Reserapport efter utbytesstudier i Kenya sommaren 2013 Kristina, Logopedprogrammet

Reserapport efter utbytesstudier i Kenya sommaren 2013 Kristina, Logopedprogrammet Reserapport efter utbytesstudier i Kenya sommaren 2013 Kristina, Logopedprogrammet 1. Vilket program läser du på? Logopedprogrammet 2. Vilket universitet, land och stad åkte du till? Moi University i staden

Läs mer

Grekiska gudar och myter

Grekiska gudar och myter Under det här arbetsområdet kommer vi att arbeta med Antikens Grekland och Romarriket. Jag kommer att hålla genomgångar, ni kommer att få ta del av den här presentationen så kommer ni själva att få söka

Läs mer

Predikan 1a advent 2009 Värnamo Allianskyrka. Kungen kommer!

Predikan 1a advent 2009 Värnamo Allianskyrka. Kungen kommer! Predikan 1a advent 2009 Värnamo Allianskyrka Kungen kommer! Det gick ett rykte på stan, Rykten ska man ta med en stor nypa salt, men även om det var svårt att få bekräftelse på sanningen i ryktet, så kunde

Läs mer

Säg hej till din nya bibliotekarie:

Säg hej till din nya bibliotekarie: Säg hej till din nya bibliotekarie: Det pågår en tyst revolution på våra folkbibliotek. För inte länge sedan var biblioteken oberoende. Fria att välja ut, köpa in och rekommendera litteratur och fakta

Läs mer

Hinduism/Buddism. torsdag 18 april 13

Hinduism/Buddism. torsdag 18 april 13 Hinduism/Buddism Geografiskt läge Hinduism Buddism Här finns det två bilder. De visar i vilka länder flest procent av befolkningen är hinduer, respektive buddhister. På bilderna kan man se bilden så bor

Läs mer

Answers submitted by info@obsonline.de 8/11/2014 1:39:50 PM (12:24:26)

Answers submitted by info@obsonline.de 8/11/2014 1:39:50 PM (12:24:26) From: Netigate Sent: den 11 augusti 214 13:39:5 To: si@si.se Cc: Subject: Läsårsredogörelse 214 Answers submitted by info@obsonline.de 8/11/214 1:39:5 PM (12:24:26) Adress-

Läs mer

STUDIEHANDBOK SKOGSHÖGSKOLAN FÖR SVENSKA SKOG SVÅR DSFO RENINGENS

STUDIEHANDBOK SKOGSHÖGSKOLAN FÖR SVENSKA SKOG SVÅR DSFO RENINGENS STUDIEHANDBOK FÖR SKOGSHÖGSKOLAN S T O C K H O L M SVENSKA SKOG SVÅR DSFO RENINGENS FORLAG #NN STUDIEHANDBOK FÖR SKOGSHÖGSKOLAN # UTGIVEN AV DESS LÄRARRÅD #MMSTOCKHOLM #PPJ. A. KRITZ OCH KURT LINDBERG

Läs mer

Svensk Biblioteksförenings studiepaket. Barn berättar. En studie av 10-åringars syn på läsning och bibliotek

Svensk Biblioteksförenings studiepaket. Barn berättar. En studie av 10-åringars syn på läsning och bibliotek Svensk Biblioteksförenings studiepaket Barn berättar En studie av 10-åringars syn på läsning och bibliotek Välkommen till studiepaketet Barn berättar! Svensk Biblioteksförening ska främja biblioteksutveckling.

Läs mer

Modern Assyrian Research Archive Foundation

Modern Assyrian Research Archive Foundation Modern Assyrian Research Archive Foundation VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 Verksamhetsåret 2013 Stiftelsen Modern Assyrian Research Archive Foundation (MARA Foundation) etablerades i juli 2011. MARA intierades

Läs mer

From: Netigate Sent: den 29 augusti 2014 13:32:25 To: si@si.se Cc: Subject: Läsårsredogörelse 2014

From: Netigate <info@netigate.se> Sent: den 29 augusti 2014 13:32:25 To: si@si.se <si@si.se> Cc: Subject: Läsårsredogörelse 2014 From: Netigate Sent: den 29 augusti 2014 13:32:25 To: si@si.se Cc: Subject: Läsårsredogörelse 2014 Answers submitted by novakova@vse.cz 8/29/2014 1:32:25 PM (01:34:28) Adress-

Läs mer

2015 KENYA AIRWAYS - EAST AFRICAN SAFARI CLASSIC RALLY

2015 KENYA AIRWAYS - EAST AFRICAN SAFARI CLASSIC RALLY 2015 KENYA AIRWAYS - EAST AFRICAN SAFARI CLASSIC RALLY Resans arrangör är Safari Classic Rally tillsammans med Rallytravels. En upplevelse av Afrika och des kultur och följa The toughest Rally of the world

Läs mer

JAG SKRIVER I BLINDO PDF

JAG SKRIVER I BLINDO PDF JAG SKRIVER I BLINDO PDF ==> Download: JAG SKRIVER I BLINDO PDF JAG SKRIVER I BLINDO PDF - Are you searching for Jag Skriver I Blindo Books? Now, you will be happy that at this time Jag Skriver I Blindo

Läs mer

Har du en idé? Vi hjälper dig vidare. Skydda dina idéer

Har du en idé? Vi hjälper dig vidare. Skydda dina idéer Har du en idé? Vi hjälper dig vidare Skydda dina idéer Välkommen till PRV:s bibliotek PRV:s bibliotek är ett expertbibliotek inom immaterialrätt och patentinformation. Det fungerar som en kanal där allmänheten

Läs mer

Mitt USA I augusti 2013 flyttade jag till North Carolina, USA. Mitt enda mål var att bli en bättre simmerska, men det jag inte visste då var att mycket mer än min simning skulle utvecklas. Jag är född

Läs mer

Slutrapport för projektet Kurslitteratur som e-bok ett samarbetsprojekt mellan Stockholms universitetsbibliotek och elib

Slutrapport för projektet Kurslitteratur som e-bok ett samarbetsprojekt mellan Stockholms universitetsbibliotek och elib Slutrapport för projektet Kurslitteratur som e-bok ett samarbetsprojekt mellan Stockholms universitetsbibliotek och elib Wilhelm Widmark Stockholms universitetsbibliotek Februari 2003 Kurslitteratur som

Läs mer

öten ord lust kunskap möten ord lust kunskap möten ord lust kunskap möten ord Biblioteksplan Kramfors kommun 2008-2011 www.biblioteken.kramfors.

öten ord lust kunskap möten ord lust kunskap möten ord lust kunskap möten ord Biblioteksplan Kramfors kommun 2008-2011 www.biblioteken.kramfors. lust kunskap möten ord lust k öten ord lust kunskap möten kunskap möten ord lust kuns ord lust kunskap möten ord lust kunskap möten ord lust k öten ord lust kunskap möten kunskap möten ord lust kuns ord

Läs mer

En frisbee-fanatiker i Afrika

En frisbee-fanatiker i Afrika En frisbee-fanatiker i Afrika Att vara en hängiven discgolfspelare är att ständigt betrakta sin omgivning som en presumtiv discgolfbana. Att se på en vacker kulle och tänka hur perfekt den vore för en

Läs mer

Verksamhetsplan för 2012

Verksamhetsplan för 2012 Verksamhetsplan för 2012 Nduguföreningens syftesparagraf Nduguföreningen vill tillsammans med invånare och lokala aktörer i byn Kizaga och omgivande byar i Tanzania, verka för att ge enskilda människor

Läs mer

Reserapport 2012. University of Saskatchewan. (Edwards School of Business) Belinda Fagerlund

Reserapport 2012. University of Saskatchewan. (Edwards School of Business) Belinda Fagerlund Reserapport 2012 University of Saskatchewan (Edwards School of Business) Belinda Fagerlund Företagsekonomi FE-10 2013 INNEHÅLL / CONTENTS 1 Före resan... 3 2 Ankomst till Kanada... 3 3 University of saskatchewan...

Läs mer

MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points

MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points HUMANISTISKA INSTITUTIONEN UTBILDNINGSPLAN MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points Utbildningsplanen

Läs mer

MÖTESPLATS INFÖR FRAMTIDEN. Borås 8-9 oktober 2003. Helena Söderlund, Länsbiblioteket i Örebro län

MÖTESPLATS INFÖR FRAMTIDEN. Borås 8-9 oktober 2003. Helena Söderlund, Länsbiblioteket i Örebro län MÖTESPLATS INFÖR FRAMTIDEN Borås 8-9 oktober 2003 Helena Söderlund, Länsbiblioteket i Örebro län Resursbibliotek för döva I Örebro pågår sedan oktober 2001 projektet Resursbibliotek för döva. Initiativtagare

Läs mer