Reseberättelse Kenya. 22 november 1 december Bild: Deltagarna i KLAs konferens i Kakamega 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Reseberättelse Kenya. 22 november 1 december 2013. Bild: Deltagarna i KLAs konferens i Kakamega 2013"

Transkript

1 Bild: Deltagarna i KLAs konferens i Kakamega 2013 Reseberättelse Kenya 22 november 1 december 2013 Hasan Kosic Katarina Möller 52an Baronbackarnas kultur- och fritidscenter Örebro kommun

2 Inledning och bakgrund Här följer en rapport från en resa till Kenya som vi två gjorde 22 november-1 december 2013 tillsammans med en delegation från Svensk biblioteksförening (SB). Ett resestipendium från Svensk biblioteksförening gjorde detta möjligt. Gruppen bestod sammanlagt av sju personer och de flesta aktiviteterna gjorde hela gruppen tillsammans. Vi tillbringade 3-4 dagar i Nairobi och flög sedan vidare till Kisumu i västra Kenya, nära gränsen till Uganda. Vi åkte vidare med bil norrut till Kakamega, ca 10 mil därifrån. I Kakamega, som har ca invånare, stannade vi i 3-4 dagar. I Nairobi ägnade vi oss åt studiebesök och träffar med representanter för olika biblioteksorganisationer. I Kakamega deltog vi i en bibliotekskonferens som KLA anordnar varje år i anslutning till sitt årsmöte. Konferensen varade i tre dagar och innehöll flera presentationer av rapporter inom informations- och biblioteksområdet. Svensk biblioteksförenings samarbetsavtal med Kenya Library Association I augusti 2012 undertecknade de båda ordförandena för SB respektive Kenya Library Association (KLA) ett femårigt samarbetsavtal. Enligt överenskommelserna i avtalet bidrar SB ekonomiskt med lön till en generalsekreterare samt till deltagande för ordföranden i IFLA-konferensen varje år. Några representanter från KLA besöker också Biblioteksdagarna i Sverige varje år. I avtalet ingår också att representanter för SB besöker KLAs årsmöte. Därutöver är tanken att olika typer av utbyten och samarbeten ska ske mellan bibliotek från de båda länderna, utbyte på gräsrotsnivå, så att säga. Biblioteksdagarna i Örebro I maj 2013 arrangerade Svensk biblioteksförening Biblioteksdagarna i Örebro. Tre representanter från KLA och två från SBs internationella arbetsgrupp gjorde då ett studiebesök i 52an, ett kultur- och fritidscenter i stadsdelen Baronbackarna. Reaktionerna var väldigt positiva från gästerna och de pratade om att detta skulle kunna vara ett koncept som passar folkbiblioteken i Kenya. Vad är 52an Bild: Entrén till 52an i Baronbackarna, Örebro - 2 -

3 Detta kultur- och fritidscenter har fått sitt namn efter gatuadressen, Hjalmar Bergmans väg 52. I september 2012 öppnade 52an, ett renoverat allaktivitetshus. Det innehåller fritidsgård för ungdomar, fritidsklubb för åringar och bibliotek. Här finns även kontor för två anställda inom Verdandi samt en filial till Hällefors folkhögskola. Att bibliotek och fritidsgård finns sida vid sida är inte unikt i Sverige. Det som gör 52an så speciellt är att man integrerat lokalerna och verksamheterna. Detta unika koncept har väckt uppmärksamhet inom fritidsgårdskretsar och framför allt i bibliotekssverige. Vi har tagit emot studiebesök från många kommuner och flera har berättat att de är intresserade av att jobba på ett liknande sätt. Syfte och mål med resan Kenya-delegationens besök inspirerade också personalen i 52an. Det finns mycket för oss i Sverige att lära av bibliotek och arbete med barn och unga i Kenya. Vi tyckte också att det är stimulerande med möjligheten till någon form av framtida utbyte tack vare samarbetsavtalet mellan KLA och SB. Så vi bestämde oss för att ansöka om resestipendium från Svensk biblioteksförening. En delegation från SB skulle resa till Kenya i november för att bland annat delta i KLAs årsmöte. Studiebesök ingick också i programmet. Vi erbjöds möjligheten att resa med denna grupp vilket vi med glädje tackade ja till. I ansökan erbjöd vi oss att presentera 52ans verksamhet på KLAs årsmöte. Förberedelse Stipendiet beviljades i oktober och tankarna på resan var naturligtvis ett stort ljus i höstmörkret. Mycket praktiskt bestyr såsom vaccinationer och visumansökningar ingick i förberedelserna. Vi bjöds in till ett möte på Svensk biblioteksförenings kansli i Stockholm den 25 oktober där vi träffade samtliga som skulle med till Kenya. Då fick vi också information om reseprogrammet och om praktiska frågor. Dessutom fick vi veta vilka förväntningar som fanns på oss och vår presentation. Hemma i Örebro handlade sedan förberedelserna om presentationen av 52an. Vi ville berätta om 52an men också kort om biblioteks- och ungdomsverksamhet i Sverige och Örebro. Vi ville göra detta med en kort film, med foton från vår verksamhet och en del text. Det blev en PowerPoint-presentation. Resan Fredagen den 22 november bar det av. Med flyg från Arlanda via Amsterdam flög vi till Nairobi. På Amsterdam - Schiphol flygplats fick vi syn på flygplatsbiblioteket. Där erbjöds en något lugnare vrå än resten av flygplatsen för att koppla upp sig på Internet eller sitta och läsa en stund i en digital eller fysisk bok eller tidning

4 Bild: Flygplatsbiblioteket i Amsterdam - Schiphol flygplats Framme i Kenya Vi landade i Nairobi på lördagsmorgonen. På flygplatsen möttes vi av Edward Oswe och Jane Gikandi från Kenya Library Association. De skulle komma att vara väldigt generösa med sin tid med oss och lade ned mycket arbete och tid för att vi skulle få en bra vecka. Och det fick vi verkligen! Studiebesök I Nairobi besökte vi två bibliotek. Vi träffade också Richard Atuti, chef för Kenya National Library Service (KNLS), Kenyas motsvarighet till Kungliga biblioteket. Vi hade även möjlighet att kort träffa KLAs styrelse. Biblioteken som vi besökte i Nairobi var följande: The Catholic University of Eastern Africa Library KNLS Buruburu Public Library. I Kakamega träffade vi bibliotekskollegor från olika delar av Kenya när vi deltog i KLAs årsmöte. Dessutom hade vi möjlighet att se två bibliotek, nämligen: Universitetsbiblioteket i Masinde Muliro University of Science and Technology (Mmust) KNLS Kakamega Public Library Studiebesöken var väldigt intressanta. Det visade sig vara stor skillnad på bibliotekens inriktning. Vi blev väldigt väl mottagna på alla bibliotek. The Catholic University Library överraskade med att direkt vid entrén ha en ingång till ett barnbibliotek. När vi senare träffade andra som jobbar på universitetsbibliotek runt om i Kenya var de många som berättade att man erbjuder barnlitteratur. Skälet, när vi frågade, var att barnen ju är framtiden och förhoppningsvis våra framtida studenter. Då måste man satsa på lässtimulans för att utveckla språket hos barnen. En anledning till att man tänker på det sättet är säkert också att det bara finns ett 40-tal folkbibliotek i hela Kenya, vars befolkning är 41 miljoner invånare. The Catholic University Library byggdes om 2012 och har nu fem våningar med läsplatser. Enligt dem själva är det enda biblioteket i Afrika som använder sig av RFID och man visade stolt upp de moderna utlåningsautomaterna. Biblioteket har ca 30 personer anställda och ett tiotal biblioteksvakter (studenter)

5 Bild: The Catholic University Library i Nairobi KNLS, Kenya National Library Service är ett statligt organ med uppgift att samordna alla offentliga bibliotek i landet, såväl folk- som universitetsbibliotek. Ansvaret kommer att övergå till regionala aktörer men det arbetet är ännu i sin linda. Folkbiblioteket i Buruburu är just nu Nairobis enda folkbibliotek eftersom huvudbiblioteket i centrum är stängt pga. ombyggnation. Intrycket av biblioteket är att det är ett ganska traditionellt bibliotek. Man satt och studerade eller läste och det var ett mycket tyst bibliotek. På barnavdelningen satt barn och lekte med byggleksaker. Mer möbler skulle ha gett ett mysigare intryck. Istället kändes det ganska ödsligt och tomt. Bild: Läsesal i Buruburu Public Library - 5 -

6 Bild: Buruburu Public Library. Barn leker på barnavdelningen När vi sedan kommit till Kakamega hade vi möjlighet att besöka ett andra universitetsbibliotek och ett folkbibliotek. Folkbiblioteket där var det som gjorde mest intryck på oss. KNLS Kakamega Public Library I detta bibliotek var det barnverksamheten som imponerade mest. Man hade även publika datorer, studieplatser och en vuxenavdelning som var ganska traditionell. Men det var när vi kom till barnavdelningen som det kändes som verksamheten sprudlade. Här möttes vi av bokhyllor och bord som dignade av böcker. Ett tjugotal barn satt och bläddrade och läste i det relativt lilla rummet. Bibliotekschefen Raymond Osiro kunde berätta att böckerna var gamla och slitna och pga. kraftiga nedskärningar hade man inte resurser till tillräckliga nyinköp. Man hade ca 1300 aktiva barn som låntagare/besökare. Dessutom lånar man ut till olika institutioner som t ex skolklasser. Men verksamheten påminde i viss mån om 52an. Detta var ett bibliotek dit barn kom efter skolan, stannade några timmar innan man gick hem. Förutom böckerna fanns möjlighet att titta på teve och lyssna på sagor. Utöver att jobba med läslusten hemma i biblioteket, t.ex. i form av flera sagostunder i veckan, jobbade man mycket med uppsökande verksamhet. Man gick ut i mindre privilegierade bostadsområden för att tala om vikten att läsa. En annan uppgift som biblioteket tagit på sig var att informera om hälsofrågor, särskilt aids och hiv. Bild: Utanför barnavdelningen, Public Library Kakamega - 6 -

7 Biblioteket i University of Science and Technology (Mmust) Bibliotekschefen Raymond Ochoggia visade oss runt i det moderna biblioteket, som fanns i en luftig och modern byggnad från Man hade datoriserat utlåning och katalog. Unikt för detta bibliotek var att man tillverkade lånekort själv. Bibliotekschefen var mycket nöjd med ett beslut som relativt nyligen tagits att 10 % av universitetens studentavgifter skall gå till biblioteken. Presentationen av 52an Vid bibliotekskonferensen i Kakamega hade vi alltså ombetts att presentera 52an. Vi hade ca 30 minuter på oss och det låg som första punkt under konferensens andra dag. Vi lade ut nyckelband till samtliga konferensdeltagare. Det var roligt att se bandet bäras av de flesta under resten av vistelsen i Kakamega. Bild: Konferensdeltagare som bar 52ans nyckelband Presentationen gick ut på att förmedla en bild av lokaler och verksamhet i 52an. Med hjälp av en film som vi inledde med och foton i en PowerPoint-presentation tror vi att vi lyckades ganska bra. Vi ville också berätta om bakgrunden till varför 52an kommit till och vilka politiska uppdrag vi fått. Slutligen ville vi analysera varför vi tror att vi lyckats med vårt koncept. Presentationen innehöll även information om biblioteksverksamhet och ungdomsarbete i Sverige och i Örebro. Reaktionerna på presentationen blev väldigt positiva. Vid fikarasten efteråt blev vi båda två kontaktade av flera konferensdeltagare som uttryckte att de var intresserade av att jobba på detta sätt i sina respektive bibliotek och därför ville veta mer

8 Bild: Vi berättar om 52an på KLAs konferens i Kakamega Reflektioner över resan Fritidsverksamhet för barn och unga En fin inställning hos bibliotekarier vi mötte i Kenya, är att man månar om barn och ungdomar och att man ser att biblioteken kan ta ett stort ansvar för deras fritid. De ser att biblioteken kan spela en viktig roll för att fylla tiden efter skolan med meningsfull sysselsättning samtidigt som ett av bibliotekens viktiga uppgifter är att arbeta läsfrämjande för att utveckla språket. Därför tror vi att intresset var så stort för 52ans koncept. Roligt vore om vi om några år ser 52or dyka upp runt om i Kenya! Vi är mycket intresserade av fortsatt kontakt med KLAs styrelseledamöter och tjänstemän samt med övriga vi mött, som visat intresse för vår verksamhet och för någon form av utbyte. Så vi ställer upp om KLA eller Svensk biblioteksförening kan se att vi kan bidra på något sätt! Tack Tack till Svensk biblioteksförening som genom stipendiet gav oss möjlighet att genomföra denna resa till Kenya! Stort tack också till våra reskamrater som bidrog till så mycket trevligt och som det var väldigt roligt att lära känna! Slutligen vill vi också tacka våra värdar, Kenya Library Association, som så väl tog hand om oss. Allt sammantaget gjorde resan till ett minne för livet! - 8 -

Ständigt denna Bubbla

Ständigt denna Bubbla Bubblan berättelser på väg Ständigt denna Bubbla mobil lässtimulans i tre län Rapport med utvärdering Redaktör: Ann Catrine Eriksson Författare: Ann Catrine Eriksson, Sylvia Blomberg, Christina Stenberg

Läs mer

Jag äger min konstupplevelse! Unga möter klassisk konst

Jag äger min konstupplevelse! Unga möter klassisk konst Jag äger min konstupplevelse! Unga möter klassisk konst Rapport från projektet Postmodern konstpedagogik och premoderna samlingar Jamtli 2011 2012 Innehåll 1. Bakgrund... 3 Inledning... 3 Projektets mål...

Läs mer

Vad blir det av eleverna? En uppföljning av gymnasieskolors samarbetsprojekt med länder i Afrika, Asien och Latinamerika

Vad blir det av eleverna? En uppföljning av gymnasieskolors samarbetsprojekt med länder i Afrika, Asien och Latinamerika Vad blir det av eleverna? En uppföljning av gymnasieskolors samarbetsprojekt med länder i Afrika, Asien och Latinamerika INTERNATIONELLA PROGRAMKONTORETS RAPPORTSERIE NR 38 Vad blir det av eleverna? Internationella

Läs mer

När världen krymper måste biblioteket bli större

När världen krymper måste biblioteket bli större När världen krymper måste biblioteket bli större en rapport om Det mångspråkiga biblioteket utveckling av interkulturella mötesplatser, ett ESF-projekt 1 inneh å ll Innehåll Inledning till UNESCOS Folkbiblioteksmanifest

Läs mer

Kunskap för bättre assistans

Kunskap för bättre assistans Kunskap för bättre assistans 1. Kunskap ger bättre assistans Föreningen JAGs Kunskapsprojekt har pågått i drygt 4 år. Att kort sammanfatta resultaten i alla dess delar är inte alldeles enkelt. En övergripande

Läs mer

BERÄTTELSEN OM SANDVIKENS LITTERATURHUSPROJEKT. Från idé till invigning

BERÄTTELSEN OM SANDVIKENS LITTERATURHUSPROJEKT. Från idé till invigning BERÄTTELSEN OM SANDVIKENS LITTERATURHUSPROJEKT Från idé till invigning Innehåll Förord 3 Personer som finns med i berättelsen 4 ETT UNIKT PROJEKT 5 Begreppet litteraturhus 5 Berättandet i fokus 5 KORT

Läs mer

Att komma in i dom andras läsningar

Att komma in i dom andras läsningar Att komma in i dom andras läsningar skrift #2015:1 En studie av barns upplevelser av Sommarboken av Linnéa Lindsköld Sommarboken 2014 Att komma in i dom andras läsningar En studie av barns upplevelser

Läs mer

Nu blir vi yngre! Utveckling av barn- och ungdomsverksamhet inom hembygdsrörelsen i Jämtland Härjedalen

Nu blir vi yngre! Utveckling av barn- och ungdomsverksamhet inom hembygdsrörelsen i Jämtland Härjedalen Nu blir vi yngre! Utveckling av barn och ungdomsverksamhet inom hembygdsrörelsen i Jämtland Härjedalen Inledning Bakgrunden till denna förstudie är det föryngringsarbete som påbörjats genom Heimbygdas

Läs mer

Framgångsrikt, men förbisett

Framgångsrikt, men förbisett om bibliotekets betydelse för integration Svensk Biblioteksförening april 2008 SVENSK BIBLIOTEKSFÖRENING Box 70380, 107 24 STOCKHOLM Tel: 08-545 132 30. Fax. 08-545 132 31 E-post: info@biblioteksforeningen.org

Läs mer

Tack vare det meröppna biblioteket fi nns det ett bibliotek även för mig

Tack vare det meröppna biblioteket fi nns det ett bibliotek även för mig KulturSkåne Tack vare det meröppna biblioteket fi nns det ett bibliotek även för mig En utvärdering av Veberöds meröppna bibliotek 2010-2011 EN UTVÄRDERING AV VEBERÖDS MERÖPPNA BIBLIOTEK 2010-2011 FÖRORD

Läs mer

Ungdomsbesök i vård- och omsorgsboenden

Ungdomsbesök i vård- och omsorgsboenden Ungdomsbesök i vård- och omsorgsboenden Jenny Österman Lisbeth Hagman Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum 2013:9 ISSN 1401-5129 FÖRORD I en studie som nyligen gjorts inom ramen av SNAC-studien

Läs mer

Olika syn på saken. Folkbiblioteket bland användare, icke-användare och personal

Olika syn på saken. Folkbiblioteket bland användare, icke-användare och personal Olika syn på saken Folkbiblioteket bland användare, icke-användare och personal Innehåll 3 Förord 4 Vad vet vi sedan tidigare om bibliotekens användare? 4 kärnan: yngre, kvinnor och högutbildade 6 tv,

Läs mer

Läsning som redskap inom äldreomsorgen

Läsning som redskap inom äldreomsorgen Länsbibliotek Västmanland Läsning som redskap inom äldreomsorgen erfarenheter från projekt Andersson, Pettersson, Lundström och jag i Västmanland 2001-2003 Ett samarbete mellan Länsbibliotek Västmanland,

Läs mer

Når vi fram? Hur ökar vi tillgängligheten av anpassade medier för målgruppen barn och unga med läshinder?

Når vi fram? Hur ökar vi tillgängligheten av anpassade medier för målgruppen barn och unga med läshinder? Når vi fram? Hur ökar vi tillgängligheten av anpassade medier för målgruppen barn och unga med läshinder? Maria Ehde Andersson Regional utveckling av biblioteksverksamhet 15 hp Högskolan i Borås Institutionen

Läs mer

Victoria Klaiber Projekt Entré - Biblioteket som kulturarena, akt 2 Sjuhärad victoria.klaiber@ulricehamn.se 2013. Det rör på sig!

Victoria Klaiber Projekt Entré - Biblioteket som kulturarena, akt 2 Sjuhärad victoria.klaiber@ulricehamn.se 2013. Det rör på sig! Victoria Klaiber Projekt Entré - Biblioteket som kulturarena, akt 2 Sjuhärad victoria.klaiber@ulricehamn.se 2013 Det rör på sig! - dansfestival på biblioteken i Sjuhärad våren 2013 Åtta kommuner ett projekt

Läs mer

En skrift om vad som engagerar och motiverar oss. Drivkrafter. Att stimulera och stödja ideellt engagemang

En skrift om vad som engagerar och motiverar oss. Drivkrafter. Att stimulera och stödja ideellt engagemang En skrift om vad som engagerar och motiverar oss Drivkrafter 2 Inledning Vad driver volontärer att engagera sig ideellt? Och hur kan vi som volontärsamordnare skapa förutsättningar för volontären att upptäcka

Läs mer

Arbetet med mångspråk på folkbibliotek i Uppsala län

Arbetet med mångspråk på folkbibliotek i Uppsala län Arbetet med mångspråk på folkbibliotek i Uppsala län En studie genomförd i november och december 2014 av Ulla Hjorton INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förord 3 Utgångspunkter 4 Uppdrag och syfte 4 Lagen och personer

Läs mer

Ett frö som grott. Cultural planning laboratory 2010

Ett frö som grott. Cultural planning laboratory 2010 Ett frö som grott Cultural planning laboratory 2010 Denna skrift är en sammanställning av verksamheten i Cultural planning laboratory och de deltagande kommunerna under 2010. Innehåll Cultural planning

Läs mer

Hur gör jag? en utmanande 7 stegskur för medvetet bemötande på bibliotek

Hur gör jag? en utmanande 7 stegskur för medvetet bemötande på bibliotek KAROLINSKA INSTITUTETS UNIVERSITETSBIBLIOTEK, STADSBIBLIOTEKET I STOCKHOLM, STOCKHOLMS UNIVERSITETSBIBLIOTEK Hur gör jag? en utmanande 7 stegskur för medvetet bemötande på bibliotek Rapport till Kungliga

Läs mer

Vad har tonårspojkar för syn på biblioteket?

Vad har tonårspojkar för syn på biblioteket? KANDIDATUPPSATS I BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP VID INSTITUTIONEN BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP/BIBLIOTEKSHÖGSKOLAN 2012:64 Vad har tonårspojkar för syn på biblioteket? En genusteoretisk

Läs mer

Slutrapport. Ge och Ta varje dag

Slutrapport. Ge och Ta varje dag Slutrapport Ge och Ta varje dag Projektanordnare: Södertörns polismästardistrikt Projektperiod: 2011-01-11 2011-12-31 ESF dnr: IF-2010-0037 Dnr: 2009-58 Projektnamn: Ge och Ta-varje dag Projektanordnare:

Läs mer

Handbok. Schysst sommar

Handbok. Schysst sommar Handbok Schysst sommar 1 Varmt tack till Lars Vaste Andersson, Naturskyddsföreningen, vars engagemang och förtroende gjorde detta projekt möjligt, och särskilt tack till Linnéa Falk som skapade och idéutvecklade

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

Läranderum. Lösningar för lärande i en digital samtid. En innovationsprocess på Stadsbiblioteket i Malmö

Läranderum. Lösningar för lärande i en digital samtid. En innovationsprocess på Stadsbiblioteket i Malmö Läranderum Lösningar för lärande i en digital samtid En innovationsprocess på Stadsbiblioteket i Malmö Läranderum är ett Vinnova-finansierat planeringsprojekt och en innovationsprocess genomförd på Stadsbiblioteket

Läs mer

Ladda själv: Direktnedladdning till gymnasieelever

Ladda själv: Direktnedladdning till gymnasieelever KulturSkåne Ladda själv: Direktnedladdning till gymnasieelever Ett pilotprojekt med direktnedladdning av talböcker från TPB:s digitala bibliotek till enskilda gymnasieelever vid fem gymnasier i Skåne Av

Läs mer

Projektmaterial. Molkoms folkhögskola

Projektmaterial. Molkoms folkhögskola Projektmaterial IT-KOMMUNIKATION - HANDIKAPPAR DET? Molkoms folkhögskola Folkbildningsnätets Pedagogiska resurser Folkbildningsrådet Box 730 101 34 Stockholm 08-412 48 00 www.resurs.folkbildning.net MOLKOMS

Läs mer

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 Förord Under 2010 hade Ungdomsstyrelsen i uppdrag att

Läs mer

Skolbibliotek, det var en bra fråga!

Skolbibliotek, det var en bra fråga! Skolbibliotek, det var en bra fråga! Rapport från intervjuer med nio skolledare och chefer inom ESFprojektet Skolbibliotekarielyftet Nov 2012 Pia Holgersson, Velopia lärande utvärderare, Skolbibliotekarielyftet

Läs mer

Pia Williams & Niklas Pramling

Pia Williams & Niklas Pramling Att bli en berättande person: Samverkan mellan bibliotek och förskola i syfte att främja barns språkutveckling Pia Williams & Niklas Pramling Innehåll Förord... 4 Inledning... 5 Rapportens disposition...

Läs mer

VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige

VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige RÄDDA BARNEN 2014 1 Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer

Läs mer