LAS. Lagen om anställningsskydd. Manual för registrering i Heroma

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LAS. Lagen om anställningsskydd. Manual för registrering i Heroma"

Transkript

1 LAS Lagen om anställningsskydd Manual för registrering i Heroma

2 Innehållsförteckning LAS... 3 LAS Administration... 3 Datumuppgifter... 3 Personöversikt... 7 Underhåll LASarkiv... 8 Rapporter... 9 Beräkning av tider i LAS-modulen... 9 Turordningslista Bevakning företräde Bevakning varsel Vikariat och Allmän visstid Sammanlagd AVA- och VIK-tid Övertalighet Tips Inställningar av kolumner Personurval Läsa ner person Söka personer som slutat/som inte syns i LAS administration Utökade lasområden Personlig LAS-info LAS blanketter och manual Export av rapporter Skriv ut LAS Portal Minnesgåva Heroma Historik LAS-tider Anställningstider Funktionsbrevlåda: 2

3 LAS LAS Administration Datumuppgifter När LAS administration öppnas läses personen i personurval ned automatiskt. Om annan person önskas läses denna ned från personurval. Se Tips Personurval Läsa ner person 3

4 Följande datumfält skall underhållas Varseldatum = datum då personalorganisationen fick information. Enligt LAS styrs varselskyldigheten av medlemskap. Dvs är medarbetaren oorganiserad blir det inget varsel utan enbart underrättelse till medarbetaren själv. Beskeddatum = datum då den anställde fick besked. Erbjudandedatum = datum då den anställde fått ett erbjudande. Anspråksdatum = datum då anspråk lämnats in. Anspråksdatum måste finnas för att personen ska komma med på företrädesrapporten. Personen kommer med from anspråksdatum tom 9 mån efter senaste tom på a-raden. För timanställda gäller sista bokningsdatum. Detta innebär att man får titta på datum då det finns bokningar. Beställ rapporten med datum bakåt i tiden. Företräde bort = datum då den anställde inte längre är aktuell (försvinner automatiskt efter 9 mån från anställningens slut). Nedanstående två val används i kombination vid förlängt företräde på grund av föräldraledighet eller arbetsmarknadspolitisk utbildning. Företräde erbjuds from = önskar företräde från och med detta datum. Företräde erbjuds tom = förlängt företräde till och med detta datum. Personen kommer med på företrädesrapporten under perioden från och med till och med. OBS! Personer med dubbelanställning. Datum för varsel, besked och erbjudande sätts för valt id-nummer, övriga datumfält sätts på samtliga id-nummer personen har. Ej konverteras Önskar ej konverteras till tv-anställning, markera detta med en bock. Denna presenteras på rapporter för konverteringstid. När denna markeras sätts datum automatiskt till dagens datum + 6 månader. Detta datum kan sedan ändras om det behövs. OBS! Uppgiften tas inte bort automatiskt efter 6 månader utan kräver manuell avmarkering. 4

5 Avtalsområde I VGR gäller alltid Enligt anställning. Anteckning Anteckning kan läggas och sparas på id-nummer. Denna anteckning visas på företrädesrapporten. Krav på kvalificeringsregler gäller Undanta anställning från kvalificeringsregler. Standard innebär att denna är markerad då kvalificeringskrav finns på personen. Avmarkeras denna kommer personen att komma med på listorna även om krav på 12 månaders kvalificeringstid anges i beställningsbilden, övriga krav på avslutad anställning och anspråksdatum kvarstår. Funktionen kan användas för att hantera intermittent timavlönad då dessa i ett läge uppnår kvalificering men fortsätter att bokas varvid kvalificeringstiden kanske inte längre uppfylls. Företrädesrätt Möjlighet finns att ta bort en persons företrädesrätt på aktuellt idnr. Standard är att företrädesrätten är ibockad och gäller. Högre syssgrad Ej aktuell i VGR Tom knuten anst. (Knyta anställning) Ej aktuell i VGR 5

6 Utökade lasområden Fält för att ange LAS-handläggare och telefonnummer. Markera LAS-område och tryck på knappen Spara. Förutom det egna LAS-området kan ytterligare max 5 LAS-områden väljas. Se Tips Utökande lasområden Uppdatera timanst Denna knapp används för att uppdatera beräkning om man t ex lagt till arbetstillfällen. Uppdateras automatiskt om man tar ut en företrädesrapport. Övertalighet Personen kommer med på övertalighetsrapporten när from-datum är ifyllt. OBS Det ska vara förhandlad övertalighet, t ex vid organisationsförändringar. 6

7 Personöversikt Sökning sker för vald person i personurval på samma sätt som för flik Datumuppgifter Om annan person önskas läses denna ned från personurval. Urvalsdatum är initialt satt till dagens datum. Detta kan ändras, för att omräkning skall ske måste data räknas om, detta görs genom att klicka på Hämta. Om personöversikten hämtas från rapporter med knapp för att nå Personöversikt, kommer data att hämtas på beräknat till och med datum för urval till rapporten. 7

8 Detaljinformation (personlig LAS-info) Här visas den kvalificerings- respektive konverteringstid personen har i VGR i en personlig bild för de föregående 36 respektive 60 månaderna utifrån urvalsdatum. Urval Total sammanlagd anställningstid i VGR. (Hänsyn får dock tas till eventuella övergångsregler.) Personens olika anställningar i VGR presenteras. Kvalificeringstider Vikariatstider Tider för allmän visstidsanställning Tider för sammanlagd AVA och VIK-tid Tid som är underlag för företräde, tiden ackumuleras de senaste 3 åren. Vikariatstid som är underlag för tillsvidareanställning, tiden ackumuleras de senaste 5 åren. Allmän visstid som är underlag för tillsvidareanställning, tiden ackumuleras de senaste 5 åren. AVA- och Vikariatstid som är underlag för tillsvidareanställning, tiden ackumuleras de senaste 5 åren. Export till excel Export skapar en arbetsbok med 2 flikar, sammanställd data och detaljer. Tips för att få detaljer på en sida vid utskrift, Se Tips Personlig LAS-info. Underhåll LASarkiv Heroma Historik gäller i VGR Se Heroma Historik, LAS-tider 8

9 Rapporter Beräkning av tider i LAS-modulen Beräkning av tider vid timanställning och tidsbegränsad anställning I Personöversikt visas kalenderdagar/faktiska dagar per månad, 28, 30 eller 31. Vid timanställning har varje arbetstillfälle räknats upp med 1,4. I Personöversikt visas kalenderdagar/faktiska dagar för alla tider, kvalificeringstider, LAS-tider, vikariatstider och AVA-tider. Rapporten Bevakning varsel ska tas fram för att se om någon ska varslas, tider som visas är tid under 3 år till och med sökt datum. Rapporten Bevakning företräde ska tas fram för att se vilka som har begärt företräde på sökt LASområde. Rapporterna Vikariatstid, AVA-tid och sammanlagd Vik och AVA-tid visar tid under 5 år till och med sökt datum. Dessa rapporter tas fram för att se när en anställd uppnår 2 år alt 3 år under 5 år. 9

10 Turordningslista Turordningslistan är en rapport på de som är tillsvidareanställda vid beräkningsdatumet. Anställningstid räknas fram till beräkningsdatumet. Funktionen ger möjlighet att i systemet ta fram anställda samt flytta eller ta bort personer som inte skall vara med på rapporten. Rapporten beställs alltid via organisationsträdet. Markera inget LAS-område. Välj Avtalsområde 10

11 Bevakning företräde Urvalsdatum sätts som standard till dagens datum och kvalificeringstid till 12 månader. För att komma med på rapporten krävs anspråksdatum. Om enbart säsongsanställda önskas markeras detta med en bock. Standard är då istället 6 månader. Personen kommer med from anspråksdatum tom 9 mån efter senaste tom på a-raden. För timanställda gäller sista bokningsdatum. Detta innebär att man får titta på datum då det finns bokningar. Beställ rapporten med datum bakåt i tiden. Rapporten beställs alltid via LAS-område. Markera inget i organisationsträdet. Välj Avtalsområde. När person är markerad finns möjlighet att gå direkt till personöversikten för att få detaljer om personens anställningar. Se LAS, Personöversikt. 11

12 Bevakning varsel Rapporten tas fram för att bevaka tidsbegränsade anställningar som upphör. Den anställde ska varslas senast 30 dagar innan sista anställningsdag. I övre delen anges intervallet som avses. Standard är FOM dagens datum + 30 dagar. Tom sätts till FOM + 30 dagar. Villkor för uppfylld kvalificeringstid är standard 12 månader, vilket innebär att kvaltiden är mer än 12 månader under de senaste tre åren. OBS! För att få fram timanställda behöver man titta på ett datum där det finns bokningar. Detta innebär att man måste beställa rapporten med datum bakåt i tiden. Om rapporten skall avse säsonganställda markeras detta med en bock och kvaltiden är då standard 6 mån. Rapporten beställs alltid via organisationsträdet. Markera inget LAS-område. Välj avtalsområden. När person är markerad finns möjlighet att gå direkt till personöversikten för att få detaljer om personens anställningar. Se LAS, Personöversikt. 12

13 Vikariat och Allmän visstid Två identiska rapporter avseende urval och presentation. Villkor vid utsökning är enda skillnaden. Vikariat innebär att anställd har pågående vikariat medan Allmän visstid innebär att anställd har pågående allmän visstidsanställning. Tidsbegränsade anställningar övergår till tillsvidareanställning när en arbetstagare har haft vikariat under sammanlagt mer än 2 år eller allmän visstidsanställning under sammanlagt mer än 2 år under en 5-års-period eller vikariat och allmän visstidsanställning blandat under sammanlagt mer än 3 år under en 5 års-period. I övre delen anges sökdatum/beräkningsdatum, standard är dagens datum. Villkor för uppfylld kvaltid till resp rapport är standard 680 dagar under de senaste 5 åren. Villkoret för utsökning är >= det antal dagar som anges. Rapporten beställs alltid via organisationsträdet. Markera inget LAS-område. Välj avtalsområden. När person är markerad finns möjlighet att gå direkt till personöversikten för att få detaljer om personens anställningar. Se LAS, Personöversikt. 13

14 Sammanlagd AVA- och VIK-tid Beräknas 36 månader från anställningens tomdatum. Sista tomdatum hämtas alltid från anställningsraden för månadsavlönad och sista bokningsdatum för timanställda. Tidsbegränsade anställningar övergår till tillsvidareanställning när en arbetstagare har haft vikariat under sammanlagt 2 år eller allmän visstidsanställning under sammanlagt 2 år under en 5-års-period eller vikariat och allmän visstidsanställning blandat under sammanlagt 3 år under en 5 års-period. I övre delen anges sökdatum/beräkningsdatum standard är dagens datum. Villkor för uppfylld kvaltid är standard 1030 dagar under de senaste 5 åren. Villkoret för utsökning är >= det antal dagar som anges. Rapporten beställs alltid via organisationsträdet. Markera inget LAS-område. Välj avtalsområden. När person är markerad finns möjlighet att gå direkt till personöversikten för att få detaljer om personens anställningar. Se LAS, Personöversikt. 14

15 Övertalighet Rapporten tar fram alla som har registrerats som övertaliga i LAS-administration. OBS Det ska vara förhandlad övertalighet, t ex vid organisationsförändringar. I övre delen anges sökdatum/beräkningsdatum, standard är dagens datum. Rapporten beställs alltid via organisationsträdet Markera alltid 1 Västra Götalands Regionen Markera inget LAS-område. Välj avtalsområden. 15

16 Tips För samtliga rapporter gäller Inställningar av kolumner Genom att högerklicka i kolumnrubrik finns möjlighet att komma åt funktioner för både presentation och export samt utskrift. Välj kolumner OBS! VGR har en standardrapport som gäller. Funktionen att välja kolumn kan användas för att ta bort eller lägga till kolumner tillfälligt eller permanent. Förvalda kolumner är markerade. Ta bort markering eller lägg till markering för de kolumner ni vill ta bort eller ta med. Ordningen på kolumner kan ändras genom att flytta upp eller ner. Tryck OK för att uppdatera rapporten. För att inställningarna skall finnas kvar nästa gång skall spara funktionen användas. 16

17 Personurval Läsa ner person Klicka på de tre prickarna i menyraden Bilden för sökning visas Sök på namn eller personnummer, klicka på Sök Sökt medarbetare visas i fältet Hittade personer Markera personen med en bock Klicka på Skapa ny tempgrupp Vald person visas i menyraden som temporär fil (Temp) Söka personer som slutat/som inte syns i LAS administration. Öppna personurval (tre prickar) Avancerad sökning Flik PA-team Markera Alla personer Sätt bock i Slutade personer. Sök Utökade lasområden För att få fram alla lasområden på en ort Högerklicka i rubrikraden Lasområden, Välj Filtrera I fältet som kommer upp skriv * ort enter Avsluta genom att högerklicka i rubrikraden och välj Filtrera ej Personlig LAS-info För att få detaljer på en sida vid utskrift Flik detaljer, markera kolumn B-N, kolumnbredd 6 LAS blanketter och manual Sökväg till blanketterna Palekoportal > Lön o personal > Löneservicehemsida > Heroma (RH) > HR-funktionen 17

18 Export av rapporter Rapporten kan exporteras till excel. Kan se olika ut, beroende på dator. Här ett exempel. Väljer man export kommer nedanstående ruta upp. Välj var dokumentet ska sparas, t ex på Lokal Disk C: Därefter, i detta fall, Users och sedan VGR-id samt Desktop. 18

19 Hämta upp ditt dokument i Excel, gör justeringar och spara. Skriv ut Om behov finns av att skriva ut rapporterna tänk på att kolla dokumentet innan, kan komma på flera sidor. 19

20 LAS Portal Minnesgåva Rapporten tas ut för bevakning av anställda som ska få minnesgåva eller pensionsgåva. OBS! Minnesgåva är en tung rapport som bör tas ut på ett avgränsat material annars kan det uppstå problem i systemet. Beräkningsdatum tom Anställningstid Personer Aktuell period kommer med automatik men kan ändras 24 år och månad motsvarande beräkningsdatum kommer med automatik men kan ändras Här väljs vilka anställda som skall visas. Anställningstid minst: år och månad, sätts till 0 om radioknapparna Personer som under året uppnår pensionsålder eller Personer som under året fyller XX år är valda, då är anställningstid inte relevant för dessa rapporter. Vid bevakning av t.ex. de som fyller 50 under året så måste 50 fyllas i inmatningsfält år. Organisation Rapportinnehåll Här går man ner i Val av organisation och väljer så begränsat material som möjligt. Här kan man välja om man vill ha med personal som redan fått minnesgåva. På rapporten ser man ett N (nej inte fått gåva) eller J (ja fått gåva) under kolumn G på rapporten Uppdateras vid tömning till användardatabasen. Detta sker enligt schema ca 1 vecka in i varje månad. 20

21 Så här ser rapporten ut: På rapporten visas: Beräkningsdatum Vald organisation G (Gåva J/N) Personnr Namn Adress Kategori Pensionsålder Anställningstid Här visas total anställningstid tom beräkningsdatum. Anställningsdatum i landstinget Tre organisationsbegrepp TIPS På personer som fått gåvan läggs det in en bock i datumuppgifter under personuppgifter i Heroma. Glöm ej att meddela löneteamet om det är de som registrerar uppgifterna. Hanteras olika i förvaltningarna. 21

22 Heroma Historik LAS-tider Poster i historikdatabasen kan underhållas manuellt i de fall äldre information behöver läggas in eller att exempelvis konverterat material inte är komplett. Detta underhåll görs via Heroma Historik, Underhåll och Las-tider Sökning görs på Namn eller Personnummer Tryck på Visa Markera den person du vill ha uppgifter på och tryck OK 22

23 Varefter lista med eventuellt tidigare inlagda poster både via tömningsprogram såväl som manuellt registrerade poster presenteras. Typ L K V A Sammantagen anställningstid enl. LAS (reella tiden) Kvalificeringstid för företräde och varsel enl. LAS (12 mån av 36 mån) Visstidsanställning (Tid som vikarie) (2 år av 5 år) Anställningstid enl. kvalificering Allmänvisstidsanställning (AVA) (2 år av 5 år) U-kod A M Automatiskt överfört Manuellt utfört och även konverterat material Manuella poster tar alltid över Automatiska poster. Registrering kan göras via knapparna, en post som läggs upp via denna bild får uppläggningskod M. Om två poster som helt eller delvis överlappar varandra finns kommer programmet alltid att i första hand välja manuellt upplagd post. Överlappning skall därför undvikas istället läggs en manuell post på samma intervall som automatisk post med korrekt tid. 23

24 Ny L-tid Vid registrering av tid anges en period med from och tom datum. När det gäller en månadsanställning kan man ta hjälp av Beräkna knappen för att få fram rätt tid. När det gäller intermittent anställning får man räkna arbetstillfälle x 1,4 och lägga in det manuellt. Spara/Lämna Ny K-tid, Ny Vik-tid och Ny AVA-tid Dessa val anges månadsvis som antal dagar per månad. När man markerat bock i Hel månad ger månaden 30 dagar och om man vill ange färre dagar får man ta bort bocken och lägga antal dagar. OBS! Glöm inte att även ändra eller meddela dem som har behörighet att ändra i Heroma-historik om det behövs läggas till eller tas bort anställningsrader. 24

25 Anställningstider Detta underhåll görs via Heroma Historik, Underhåll och Anställning Sökning görs på Namn eller Personnummer Tryck på Visa Markera den person du vill ha uppgifter på och tryck OK 25

26 Denna bild kommer upp P = ligger kvar i Heroma Produktion H = ligger i historikdatabasen Här lägger man in eventuella nya anställningstider, ändrar eller tar bort. 26

Lathund Beräkna anställningstid (LAS-tid)

Lathund Beräkna anställningstid (LAS-tid) 1[11] Lathund Beräkna anställningstid (LAS-tid) Lag (1982:80) om anställningsskydd 5 a En allmän visstidsanställning övergår till en tillsvidareanställning när en arbetstagare har varit anställd hos arbetsgivaren

Läs mer

Heroma Sja lvservice

Heroma Sja lvservice Heroma Sja lvservice Chef En enkel manual riktad till chefer/administratörer i Nykvarns kommun. 2019-04-12 Innehållsförteckning Logga in... 2 Startsidan... 3 Översikt... 4 Arbetsuppgifter... 4 Massgodkännande...4

Läs mer

Heroma Sja lvservice

Heroma Sja lvservice Heroma Sja lvservice Nya webben En enkel manual riktad till chefer/administratörer i Nykvarns kommun. 2018-11-27 Innehållsförteckning Logga in... 3 Startsidan... 4 Meddelande... 5 Att göra... 6 Arbetsförändringar...6

Läs mer

Personec Genomgång HR specialister

Personec Genomgång HR specialister Personec Genomgång HR specialister Datum: 2018-10-05 Skapad: Lönekonsulterna Innehåll 1. SOLTAK AB HEMSIDA...3 2. ORGANISATIONSTRÄDET I WEBBEN...4 3. PERSONUPPGIFTER...5 4. ANSTÄLLNINGSUPPGIFTER...7 5.

Läs mer

Heroma. Manual för HR & Ekonomi. Löneservice, senast uppdaterad

Heroma. Manual för HR & Ekonomi. Löneservice, senast uppdaterad Heroma Manual för HR & Ekonomi Löneservice, senast uppdaterad 2017-11-02 Innehåll Inloggning... 2 Vänstermenyn... 2 Personurval... 3 Sök person... 3 Enkel och Avancerad sökning... 3 Enkel sökning... 4

Läs mer

Soltak ab. Manual för ekonomer. Självservice HR/Lön. SOLTAK AB, Trollhättevägen 20, KUNGÄLV

Soltak ab. Manual för ekonomer. Självservice HR/Lön. SOLTAK AB, Trollhättevägen 20, KUNGÄLV Soltak ab Manual för ekonomer Självservice HR/Lön SOLTAK AB, Trollhättevägen 20, 442 34 KUNGÄLV Innehåll 1. SJÄLVSERVICE HR/LÖN...2 2. ORGANISATIONSTRÄDET I KLIENTEN...3 3. KONTERINGSREGISTER...6 4. ORGANISATIONSTRÄDET

Läs mer

Guide till Lunds universitets formulär för förändring av anställning (månadsavlönad) i Primula

Guide till Lunds universitets formulär för förändring av anställning (månadsavlönad) i Primula 1 Version oktober 2018 Sektionen Personal Guide till Lunds universitets formulär för förändring av anställning (månadsavlönad) i Primula Funktioner Primula SSC Följande funktioner återfinns i Primula Webb

Läs mer

Reviderad Manual HR-portalen Anställningsavtal Tibro

Reviderad Manual HR-portalen Anställningsavtal Tibro Reviderad 2016-11-16 Manual HR-portalen Anställningsavtal Tibro 1 Manual anställningsavtal Från HR-portalen via anställning välj ny anställning eller via pilen något av alternativen 1, Vid val ny anställning

Läs mer

Personec Genomgång ekonomer

Personec Genomgång ekonomer Personec Genomgång ekonomer Datum: 2018-04-16 Status: Version: Klassificering: Internt Soltak AB Godkänd av: SOLTAK AB, Trollhättevägen 20, 442 34 KUNGÄLV Innehåll 1. PERSONEC...2 2. ORGANISATIONSTRÄDET

Läs mer

Sekreterare och Plussekreterare Version SP2 via PMO

Sekreterare och Plussekreterare Version SP2 via PMO Sekreterare och Plussekreterare Version 3.7.3 SP2 via PMO Starta MedSpeech 1. Från Mitt arbete i PMO klicka på Innehåll Länkar och Diktat - Lista 2. MedSpeech startar och du får upp en lista över diktaten.

Läs mer

Ladok utbildning 1 (6) Skapa Datafil

Ladok utbildning 1 (6) Skapa Datafil Ladok utbildning 1 (6) SKAPA DATAFIL I flera av Ladoks utdatafunktioner kan man spara uppgifter genom att skapa en datafil. Filen sparas och kan sedan öppnas i t ex Excel. För att kunna spara ner filer

Läs mer

Sekreterare och Plussekreterare Version via Melior

Sekreterare och Plussekreterare Version via Melior Sekreterare och Plussekreterare Version 3.7.3 via Melior Logga in i Melior. Öppna MedSpeech via Externa program i menyraden, välj Utskrift diktatlista, v.g. se nedan. MedSpeech startar och du får upp en

Läs mer

Novaschem Integration. Procapita Education Grundskola

Novaschem Integration. Procapita Education Grundskola Novaschem Integration Procapita Education Grundskola Augusti 2013 Education Sida 2/15 Innehåll FÖRBEREDELSER... 3 Nytt läsår... 3 Pågående läsår... 3 Förberedelser övrigt... 3 Procapita... 4 Export från

Läs mer

Självservice. Personec P. Chef/Chefstöd. Person Anställning Medvind. Version

Självservice. Personec P. Chef/Chefstöd. Person Anställning Medvind. Version Självservice Chef/Chefstöd Personec P Person Anställning Medvind Version 1.3 2009-11-17 2(24) Personuppgifter... 3 Personack... 5 Anteckningar... 6 Anställning... 7 Grunduppgifter... 7 Semester... 12 Övr

Läs mer

Webbklient för användare

Webbklient för användare Webbklient för användare Time Care Planering 4.2.30xx Copyright 20112 Allocate Software plc and its subsidiaries 1 (23) Copyright 20112 Allocate Software plc and its subsidiaries 2 (23) Innehållsförteckning

Läs mer

Semesterberäkning för semesterkategorin Semesterlagen + rörliga lönedelar

Semesterberäkning för semesterkategorin Semesterlagen + rörliga lönedelar Semesterberäkning för semesterkategorin Semesterlagen + rörliga lönedelar Semesterkategorin Semesterlagen + rörliga lönedelar ska du använda om ditt företag följer semesterlagen och även har rörlig lön

Läs mer

timepoolweb2016.katrineholm.se

timepoolweb2016.katrineholm.se Time Care Pool Vikarie Uppdaterat: 2017-06-26 timepoolweb2016.katrineholm.se Innehållsförteckning 1 TIME CARE POOL WEBB... 3 1.1 Inloggning... 3 2 STARTSIDAN... 4 2.1 Startsidans delar... 4 2.1.1 Välja

Läs mer

Sekreterare och Plussekreterare Version SP2 via Melior

Sekreterare och Plussekreterare Version SP2 via Melior Sekreterare och Plussekreterare Version 3.7.3 SP2 via Melior Logga in i Melior. Öppna MedSpeech via Externa program i menyraden, välj Utskrift diktatlista, v.g. se nedan. MedSpeech startar och du får upp

Läs mer

timepoolweb2016.katrineholm.se

timepoolweb2016.katrineholm.se Time Care Pool Vikarie Uppdaterat: 2016-02-16 timepoolweb2016.katrineholm.se Innehållsförteckning 1 TIME CARE POOL WEBB... 3 1.1 Inloggning... 3 2 STARTSIDAN... 4 2.1 Startsidans delar... 4 2.1.1 Välja

Läs mer

UTBILDNINGSMATERIAL Handläggare. Procapita VoO. Användarnamn. Support Telefon: E-post:

UTBILDNINGSMATERIAL Handläggare. Procapita VoO. Användarnamn. Support Telefon: E-post: UTBILDNINGSMATERIAL Handläggare Procapita VoO Användarnamn. Support Telefon: 248450 E-post: dsoit-support@nykoping.se 1 Mina sidor... 3 Kom ihåg... 4 Nya Meddelanden... 5 Läsa, skriva och skicka meddelanden...

Läs mer

Kommunledningskontoret / Personalavdelningen / HR-enheten

Kommunledningskontoret / Personalavdelningen / HR-enheten LAS - Lag om anställningsskydd Ändringar från 1 maj 2016 Ny konverteringsregel om automatisk övergång av allmän visstidsanställning (AVA) till tillsvidareanställning. Syfte Att motverka missbruk av tidsbegränsade

Läs mer

Arbetsgivarintyg. Arkiv Rapporter PA-Blanketter Arbetsgivarintyget ingår som en del i tilläggsmodulen PA-blanketter.

Arbetsgivarintyg. Arkiv Rapporter PA-Blanketter Arbetsgivarintyget ingår som en del i tilläggsmodulen PA-blanketter. Arbetsgivarintyg Arkiv Rapporter PA-Blanketter Arbetsgivarintyget ingår som en del i tilläggsmodulen PA-blanketter. Arbetsgivaren är skyldig att på begäran utfärda ett arbetsgivarintyg enligt Lagen om

Läs mer

EDGAR Uppsala universitets förhandlingssystem. Användarmanual för handläggare Reviderad

EDGAR Uppsala universitets förhandlingssystem. Användarmanual för handläggare Reviderad EDGAR Uppsala universitets förhandlingssystem Användarmanual för handläggare Reviderad 2016-10-31 Innehåll 1. Support och behörighet... 3 2. EDGAR ett stödsystem för facklig samverkan... 3 3. Rekryteringsunderlag...

Läs mer

GUIDE TILL LUNDS UNIVERSITETS NYANSTÄLLNINGSFORMULÄR (MÅNADSAVLÖNAD) I PRIMULA SEKTIONEN PERSONAL LUNDS UNIVERSITET

GUIDE TILL LUNDS UNIVERSITETS NYANSTÄLLNINGSFORMULÄR (MÅNADSAVLÖNAD) I PRIMULA SEKTIONEN PERSONAL LUNDS UNIVERSITET Nyanställningar Version 2 oktober 2018 GUIDE TILL LUNDS UNIVERSITETS NYANSTÄLLNINGSFORMULÄR (MÅNADSAVLÖNAD) I PRIMULA SEKTIONEN PERSONAL LUNDS UNIVERSITET Funktioner Primula SSC Nyanställning Registrera

Läs mer

1 (11) LAS-rutin. Stödrutin till chefer för sammanhållen LAS-bevakning inom Nacka kommun enligt Lagen om anställningsskydd (LAS)

1 (11) LAS-rutin. Stödrutin till chefer för sammanhållen LAS-bevakning inom Nacka kommun enligt Lagen om anställningsskydd (LAS) 2013-09-17 1 (11) LAS-rutin Stödrutin till chefer för sammanhållen LAS-bevakning inom Nacka kommun enligt Lagen om anställningsskydd (LAS) 1 2 (11) Innehåll 1. Konvertering till tillsvidareanställning...

Läs mer

Personec arbetsledare

Personec arbetsledare Personec arbetsledare Inloggning Inloggning sker från intranätet, Personec - Arbetsledare Huvudmeny I vänstermarginalen finns en meny med de olika val man kan göra. Ett + på knappen betyder att man kan

Läs mer

Skapa listor i Statuslistan

Skapa listor i Statuslistan Skapa listor i Statuslistan Innehåll Listor... 2 Skapa ny lista (exempel)... 4 Filter... 10 Klientuppgifter... 10 Moment på klienter... 11 Moment- och kontrollpunktstatus... 11 Momentansvar... 12 Kontrollpunktsansvar...

Läs mer

Skattereduktion för husarbete

Skattereduktion för husarbete Skattereduktion för husarbete Gäller från Pyramid Business Studio 3.42A sp05 tillägg 4 (2015-09-03) ROT- och Hushållsarbete (Rut) På www.skatteverket.se kan du läsa om vilka regler som gäller för dig som

Läs mer

Användarhandbok SoftOne Lägg upp ny anställd

Användarhandbok SoftOne Lägg upp ny anställd Användarhandbok SoftOne Lägg upp ny anställd Innehållsförteckning Allmän funktionalitet... 3 Modul Personal... 4 Anställda... 4 Registrera anställd... 5 Kontaktuppgifter... 6 XEMail... 7 Anställningsuppgifter...

Läs mer

2. Skapa dokument a. Skapa dokument i befintligt ärende b. Skapa dokument utifrån klassificeringsstruktur (process) eller via Ny...

2. Skapa dokument a. Skapa dokument i befintligt ärende b. Skapa dokument utifrån klassificeringsstruktur (process) eller via Ny... Ledningskansliet, Juridik och dokumentation Patrik Spånning Westerlund MANUAL 2017-11-16 SLU ID: SLU.ua.2017.2.1.1.IÄ-8 Manual Registrera ärenden och ärendedokument i Public 360 Manual för att registrera

Läs mer

Lönerevision i Hogia Personal

Lönerevision i Hogia Personal Lönerevision i Hogia Personal En lönerevision görs i flera steg; Initiering - Lönerevision Attestering - Skapa förmån - Uppdatera lön. Lönerevision är en process där flera användare kan vara inblandade:

Läs mer

I dokumentet beskrivs hur man i medlemsregistret (MiRiaM) utför en så kallad avancerad sökning.

I dokumentet beskrivs hur man i medlemsregistret (MiRiaM) utför en så kallad avancerad sökning. Avancerad sökning Innehåll Avancerad sökning...1 1. Avancerad sökning...1 1.1 Allmänt...1 1.2 Begreppsförklaringar... 2 1.2.1 Posttyp... 2 1.2.2 Kolumn... 2 1.2.3 Lista... 2 1.2.4 Rad... 3 1.2.5 Vy...

Läs mer

ViktoriaBoule Manual. Manual. ViktoriaBoule Programmets startsida

ViktoriaBoule Manual. Manual. ViktoriaBoule Programmets startsida Manual ViktoriaBoule 4.0 www.viktoriaboule.se Programmets startsida 1 1 Inledning ViktoriaBoule är ett lättanvänt dataprogram för administration av bouletävlingar. Programmet följer Bouleregler för veteraner

Läs mer

Visma Proceedo Version 8.15 2014-05-12. Visma Proceedo Användarhandbok Lokala administratör Administrera

Visma Proceedo Version 8.15 2014-05-12. Visma Proceedo Användarhandbok Lokala administratör Administrera Visma Proceedo Version 8.5 204-05-2 Visma Proceedo Användarhandbok Lokala administratör Administrera. Innehållsförteckning SNABBGUIDE... 3 2 INLOGGNING... 5 3 STARTSIDA... 8 4 INKÖP... 9 4. Allmänt Inköp...

Läs mer

Anordnarwebben. Manual

Anordnarwebben. Manual Anordnarwebben Manual sida 1/34 Innehållsförteckning 1 Beskrivning...3 2 Överblick...3 3 E-tjänsten...3 3.1 Information...4 3.2 Beläggning...5 3.3 Kö...6 3.4 Placeringar...8 3.5 Ersättningar... 11 3.6

Läs mer

Användarmanual för chefer och handläggare i Tierp

Användarmanual för chefer och handläggare i Tierp WinLas Användarmanual för chefer och handläggare i Tierp WinLas AB Version 7.81 2017-05-16 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Min personliga profil... 2 2 Las-sidan... 3 2.1 söka fram arbetstagare... 3 2.2 las-anställningsinformation/personbilden...

Läs mer

IT-system. BUP Användarmanual

IT-system. BUP Användarmanual IT-system Användarmanual Innehållsförteckning 1. Att komma igång med... 1 1.1 Installera... 1 1.1.1 Byt databas... 1 1.1.2 Behörighet att byta databas... 2 1.2 Logga in... 3 1.2 Inloggad... 3 1.3 Logga

Läs mer

Anställningsavtal med mallar från Kontek

Anställningsavtal med mallar från Kontek Denna beskrivning visar hur du kan använda Konteks rapport i Rapportgeneratorn för att skapa fil med personaluppgifter som sedan infogas i de anställningsavtal (Word dokument) som finns att ladda hem.

Läs mer

Import / export av personer i Vaka 2.

Import / export av personer i Vaka 2. Import / export av personer i Vaka 2. Med hjälp av Microsoft Excel kan du skapa en fil för att importera personer. Detta kan vara en stor fördel om du redan har en Excel lista över personer som skall tilldelas

Läs mer

Instruktion för Sök ersättare

Instruktion för Sök ersättare Instruktion för Sök ersättare Version 2008.01 Medvind Informationsteknik AB 2009-05-05 Sök person... 3 Fliken Placering... 3 Förlängning av en placering... 5 Sök person via Sök ersättare... 6 Vakansplanering...

Läs mer

Sa ha r anva nder du VASS

Sa ha r anva nder du VASS Sa ha r anva nder du VASS Innehåll 1 Logga in... 2 2 Funktioner i menyrad... 3 3 Indata Mata in uppgifter... 4 3.1 Besvara undersökningen... 4 3.2 Jämföra med fjolårets undersökning... 5 3.3 Eget urval...

Läs mer

HANDBOK PROCAPITA UTFÖRARE

HANDBOK PROCAPITA UTFÖRARE HANDBOK PROCAPITA UTFÖRARE Vellinge juni-10 Gunilla Andersson INLOGGNING Dubbelklicka på ikonen Logga in med användarnamn och lösenord, för att komma in i Centralen. Till vänster i fönstret finns Navigeringslistorna.

Läs mer

2015-04-24 0 (13) ATT GÖRA LISTAN LATHUND HSL 2015-04-24 HÖGANÄS KOMMUN FÖRVALTNING. 263 82 Höganäs 042-33 71 00 kommunen@hoganas.se WWW.HOGANAS.

2015-04-24 0 (13) ATT GÖRA LISTAN LATHUND HSL 2015-04-24 HÖGANÄS KOMMUN FÖRVALTNING. 263 82 Höganäs 042-33 71 00 kommunen@hoganas.se WWW.HOGANAS. 2015-04-24 0 (13) ATT GÖRA LISTAN LATHUND HSL 2015-04-24 FÖRVALTNING 1 (13) INNEHÅLLSFÖRTECKNING ATT GÖRA LISTA... 2 SÖKA FRAM UPPGIFTER ATT GÖRA... 2 YTTERLIGARE URVAL SOM KAN GÖRAS ATT GÖRA LISTA...

Läs mer

Aditro HR Portalen - logga in och byta lösenord

Aditro HR Portalen - logga in och byta lösenord Aditro HR Portalen - logga in och byta lösenord 2015-04-22 Innehåll 1. Att komma åt HR portalen... 2 2. Logga in och byta lösenord... 2 Inloggning... 2 Byta lösenord... 2 Glömt lösenord... 3 Hjälpfunktionen...

Läs mer

Lathund. Tandvårdsfönster

Lathund. Tandvårdsfönster 1 (9) Lathund Sida 1/9 2 (9) Innehållsförteckning 1 Allmänt...3 2 Logga in i...4 3 Aktivitetslistan...6 3.1 Exportera till Excel...9 Sida 2/9 3 (9) 1 Allmänt Dokumentet beskriver hur man i på olika sätt

Läs mer

Webbrekrytering och Rekryteringsmodulen

Webbrekrytering och Rekryteringsmodulen Webbrekrytering och Rekryteringsmodulen Webbrekrytering finns inte i Hogia Personal för er som har programmet Hogia Lön. Webbrekryteringen ger dig möjlighet att själv på ett enkelt sätt bygga rekryteringsannonser

Läs mer

TIME CARE POOL WEBB. Personlig kalender (ikon i vänsterkolumnen)

TIME CARE POOL WEBB. Personlig kalender (ikon i vänsterkolumnen) TIME CARE POOL WEBB Öppna Time Care Pools webbsida Du kommer till Time Care Pools webbsida genom att skiva in följande adress direkt i webbläsaren: http://timepoolweb.linkoping.se Inloggning Nu ska du

Läs mer

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty Handbok för registrering i UEDB av elever i kommunal gymnasieskola utanför länet uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

Läs mer

LAGEN OM ANSTÄLLNINGSSKYDD, LAS 2

LAGEN OM ANSTÄLLNINGSSKYDD, LAS 2 LAGEN OM ANSTÄLLNINGSSKYDD, LAS 2 TIDSBEGRÄNSADE ANSTÄLLNINGAR 2 ALLMÄN VISSTIDSANSTÄLLNING, AVA 2 VIKARIAT 3 SÄSONGSANSTÄLLNING 3 ANSTÄLLNING EFTER PENSIONERING 3 PROVANSTÄLLNING 3 KONVERTERING TILL TILLSVIDAREANSTÄLLNING

Läs mer

Lathund. Sök tandvårdsintyg. i Tandvårdsfönster

Lathund. Sök tandvårdsintyg. i Tandvårdsfönster 1 (11) Lathund Sök tandvårdsintyg i Tandvårdsfönster Sida 1/11 2 (11) Innehållsförteckning 1 Allmänt...3 2 Logga in i Tandvårdsfönster...4 3 Sök intyg...6 3.1 Exportera till Excel... 10 4 Ändra aktuellt

Läs mer

Schemahantering i Personec P

Schemahantering i Personec P Schemahantering i Personec P Manual för chef och chefsstöd Från och med uppgradering hösten 2017 får systemet för hantering av schema nytt utseende 170901/AB Sida 2 av 15 Innehåll Innehåll... 2 Skapa nytt

Läs mer

Webbrekrytering och Rekryteringsmodulen

Webbrekrytering och Rekryteringsmodulen WEBBREKRYTERING Sida 1 Webbrekrytering och Rekryteringsmodulen Webbrekrytering finns inte i Hogia Personal för er som har programmet Hogia Lön. Webbrekryteringen ger dig möjlighet att själv på ett enkelt

Läs mer

Manual Time Care Pool Vikarie

Manual Time Care Pool Vikarie Kommunkontoret Löneenheten 1(12) Manual Time Care Pool Vikarie Postadress Besöksadress Telefon växel Internetadress e-post Box XXX Gata nummer 046-359 50 00 www.lund.se forvaltningsbrevlada@lund.se Postnr

Läs mer

Detta avsnitt berör de register som är kopplade till Näsgårds TID modul. Denna modul är en tilläggsmodul

Detta avsnitt berör de register som är kopplade till Näsgårds TID modul. Denna modul är en tilläggsmodul Tid registrering Generellt Detta avsnitt berör de register som är kopplade till Näsgårds TID modul. Denna modul är en tilläggsmodul Innan registrering För att en tid registrering skall kunna ske, måste

Läs mer

Lönerevision. Klicka på Rev alla Mån eller Rev alla Tim. Har du inte nollställt sedan föregående revision måste du börja med att Nollställa alla.

Lönerevision. Klicka på Rev alla Mån eller Rev alla Tim. Har du inte nollställt sedan föregående revision måste du börja med att Nollställa alla. Lönerevision En lönerevision görs i flera steg i Hogia Personal; Initiering - Lönerevision Attestering - Skapa förmån - Uppdatera lön. Lönerevision är en process där flera användare kan vara inblandade:

Läs mer

Cosmic för kommunen Nyheter i Cosmic R8.1

Cosmic för kommunen Nyheter i Cosmic R8.1 Ansvarig Anknytning Datum Versi on Sidor 2017-10-13 1 0(10) 2017-10-13 1 1(10) Innehållsförteckning 1. COSMIC FÖR KOMMUNEN... 2 1.1. INLOGGNING... 2 1.2. PATIENTLISTEN... 3 1.2.1. Utökad patientlist...

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling om ändring i lagen (98:80) om anställningsskydd; SFS 007:389 den 3 juni 007 utfärdad den 3 maj 007. Enligt riksdagens beslut föreskrivs att 3, 6 f, och 39 lagen (98:80) om anställningsskydd skall ha följande

Läs mer

Novaschem - Bosko IMPORT NOVASCHEM - BOSKO STOCKHOLM SKOLWEBB NOVASCHEM

Novaschem - Bosko IMPORT NOVASCHEM - BOSKO STOCKHOLM SKOLWEBB NOVASCHEM STOCKHOLM SKOLWEBB UTBILDNING SFÖRVALTNI NGEN SID 1 (6) 2010-08-19 Novaschem - Bosko Denna lathund visar ett rekommenderat arbetssätt i Novaschem och Bosko vid import av schema och elev- och läraruppgifter

Läs mer

Byråanstånd i HKU. Förbered byråanstånd

Byråanstånd i HKU. Förbered byråanstånd Byråanstånd i HKU Tanken är att de handläggare som ska upprätta en deklaration eller annan ansvarig också lägger upp ett deklarationsuppdrag för aktuellt år och markerar om byrån ska söka anstånd för kunden

Läs mer

PERSONALHANDBOK FAGERSTA KOMMUN Personalkontoret

PERSONALHANDBOK FAGERSTA KOMMUN Personalkontoret 203-05-0 (0) I lagen om anställningsskydd finns regler om anställning och uppsägning. Lagen syftar till att ge arbetstagarna ökad trygghet i anställningen. Lagen har kompletterats med bestämmelser i kollektivavtal.

Läs mer

SRU-hantering i Byra. Innehåll. Supportmanual Byrå. SRU-hantering

SRU-hantering i Byra. Innehåll. Supportmanual Byrå. SRU-hantering i Byra Innehåll Inställningar... 2 Klarmarkera SRU... 4 Meddelanden i SRU-status... 6 Filen är utcheckad... 6 Ingen deklarationsfil funnen... 6 För många filer... 7 Filen är inte lagrad i en deklarationsversion...

Läs mer

Kom igång med Adela Gymnasium

Kom igång med Adela Gymnasium Kom igång med Adela Gymnasium Publicerad 2011-07-05 Tersus Skolsystem AB Lilla Nygatan 2, 411 08 Göteborg Tel: 031-85 70 50 Innehåll Kom igång med Adela Gymnasium 1 Starta Adela Gymnasium 5 Logga in som

Läs mer

Rebus och GDPR : Åbergs DataSystem AB INFORMATION OM NYA EU-LAGEN GDPR / DATASKYDDSFÖRORDNINGEN

Rebus och GDPR : Åbergs DataSystem AB INFORMATION OM NYA EU-LAGEN GDPR / DATASKYDDSFÖRORDNINGEN Rebus och GDPR 2018-05-04: Åbergs DataSystem AB INFORMATION OM NYA EU-LAGEN GDPR / DATASKYDDSFÖRORDNINGEN Från 25 maj 2018 ställs det enligt en ny EU-lag stora krav på företag som hanterar personuppgifter.

Läs mer

LATHUND PA-WEBBEN FÖR DIG SOM ÄR ATTESTERARE, GRANSKARE OCH PERSONALHANDLÄGGARE. Redigerad 2014-06-17

LATHUND PA-WEBBEN FÖR DIG SOM ÄR ATTESTERARE, GRANSKARE OCH PERSONALHANDLÄGGARE. Redigerad 2014-06-17 LATHUND PA-WEBBEN FÖR DIG SOM ÄR ATTESTERARE, GRANSKARE OCH PERSONALHANDLÄGGARE Redigerad 0-06-7 INLOGGNING OCH UTLOGGNING... INLOGGNING... UTLOGGNING... SPRÅKVAL... ATTESTERARE... INSTÄLLNINGAR... E-post

Läs mer

Manual. ViktoriaBoule Programmets startsida

Manual. ViktoriaBoule Programmets startsida Manual ViktoriaBoule 4.0 www.viktoriaboule.se Programmets startsida Från och med 2018-01-01 är ViktoriaBoule en Fri programvara. Detta betyder att vem som helst får använda ViktoriaBoule utan kostnad.

Läs mer

Användarmanual Brunskog Transportbokning.

Användarmanual Brunskog Transportbokning. Användarmanual Brunskog Transportbokning. Det finns två typer av användare i Brunskog Transportbokning. En enkel användare som endast kan boka en sändning och som inte har tillgång till de övriga funktioner

Läs mer

Användarmanual för felanmälan och beställning i Weblord

Användarmanual för felanmälan och beställning i Weblord Användarmanual för felanmälan och beställning i Weblord Användarmanual Weblord 2015-09-02 1 Inledning Anmälan görs i Weblord som arbetar direkt mot Västfastigheters fastighetssystem Landlord. I Weblord

Läs mer

Komma igång med Qlikview

Komma igång med Qlikview Denna instruktion är till dig som är ny i Qlikview och snabbt vill komma igång med grundläggande funktioner. Innehåll 1 Introduktion... 2 1.1 Behörighet... 2 1.2 Webbläsare... 2 2 Installation av Qlikview

Läs mer

Aditro Our focus benefits yours News 2013 Strategic hr

Aditro Our focus benefits yours News 2013 Strategic hr Aditro Our focus benefits yours News 2013 Strategic hr Kurs Lönerevision Anställningsbevakning 28/10/2013 Copyright Aditro. All rights reserved. 1 Agenda» Allmänt om nyheter i Personec hr under 2013» Genomgång

Läs mer

Statistik Extra, 3Växel Administratör.

Statistik Extra, 3Växel Administratör. Statistik Extra. Statistik Extra är ett avancerat statistikverktyg där ni bland annat kan: Skapa och spara skräddarsydda rapporter. Schemalägga automatiska rapportutskick. Jämföra olika nummer och användare.

Läs mer

UPPDATERA OCH FÅ ETT SNABBARE SYSTEM.

UPPDATERA OCH FÅ ETT SNABBARE SYSTEM. Vad är nytt i Easy Planning 7.25 Denna uppdatering innehåller ett flertal stora förbättringar. Den största förbättringen är att mängden data som skickas över nätverket kraftigt har minskats mha SQL frågor.

Läs mer

LÅN Manual Koha. Luleå universitetsbibliotek Ulrika Hedkvist

LÅN Manual Koha. Luleå universitetsbibliotek Ulrika Hedkvist LÅN Manual Koha Luleå universitetsbibliotek Ulrika Hedkvist 2017-05-30 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Registrera ny låntagare 3 Radera låntagare 4 Ändra PIN-kod eller personnummer 5 Utlån 6 Utskrift på lån 7 Återlämning

Läs mer

Ny användare i Hogia Personal

Ny användare i Hogia Personal NY ANVÄNDARE Sida 1 Ny användare i Hogia Personal Uppläggning av ny användare i Hogia Personal är uppdelat i två delar. Först bestämmer du vilka anställda användaren ska få arbeta med och sedan ställer

Läs mer

Kopplingar via datalänk från Winbas till Excel samt Pivottabell 1 (13)

Kopplingar via datalänk från Winbas till Excel samt Pivottabell 1 (13) Kopplingar via datalänk från Winbas till Excel samt Pivottabell 1 (13) Skapa datakälla Första gången man gör en koppling till databasen måste man skapa en ny datakälla, denna källa kan sedan användas till

Läs mer

Snabbguide - Att komma iga ng med Tolkportalen

Snabbguide - Att komma iga ng med Tolkportalen Snabbguide - Att komma iga ng med Tolkportalen Syfte med snabbguiden Tolkportalen introduceras under hösten 2015 för landstingets vårdgivare med störst tolkbehov och under 2017 kommer Tolkportalen att

Läs mer

Barium-id Giltigt t.o.m Version 2

Barium-id Giltigt t.o.m Version 2 Innehållsansvarig: Pierre Wallqvist, Utvecklingssekretera, IS IT-enhet (pieka) Granskad av: Agneta Pettersson, Systemförvaltare, IS IT-enhet (agnli6); Christer Printz, Chefläkare, Patientsäkerhetsfunktion

Läs mer

Roll: Huvudadministratör, Inloggningsrättighet med Förbundsadministratörsroll.

Roll: Huvudadministratör, Inloggningsrättighet med Förbundsadministratörsroll. ÅRSRAPPORTER/FÖRENINGSRAPPORTER Roll: Huvudadministratör, Inloggningsrättighet med Förbundsadministratörsroll. Klicka på fliken Administration i toppbaren. Där hittar du sedan en vänstermeny där du klickar

Läs mer

6. Skapa kontrolluppgiftsregister

6. Skapa kontrolluppgiftsregister 6. Skapa kontrolluppgiftsregister Välj att arbeta i det föregående året databasen för inkomstår 2013. Löneprogrammet hanterar kontrolluppgift KU10. Som arbetsgivare ska du lämna kontrolluppgifter för alla

Läs mer

MANUAL HR-WEBBEN. Generell manual för dig som rapporterar som medarbetare. Redigerad

MANUAL HR-WEBBEN. Generell manual för dig som rapporterar som medarbetare. Redigerad MANUAL HR-WEBBEN Generell manual för dig som rapporterar som medarbetare Redigerad 05-0-9 INLOGGNING OCH UTLOGGNING... INLOGGNING... UTLOGGNING... HJÄLPTEXTER OCH MANUALER... SPRÅKVAL... MIN SIDA... INSTÄLLNINGAR.

Läs mer

Frakthandlingsfiler i Mamut Business Software Pacsoft/Unifaun

Frakthandlingsfiler i Mamut Business Software Pacsoft/Unifaun Frakthandlingsfiler i För företag som bedriver postorderhandel och/eller skickar många paket under en normal arbetsdag, kan implementering av frakthandlingsfiler effektivisera de logistiska rutinerna i

Läs mer

e-fakturaunderlag i websesam Uppföljningstips i Excel

e-fakturaunderlag i websesam Uppföljningstips i Excel e-fakturaunderlag i websesam Uppföljningstips i Excel Hjälpmedelscentralen Landstinget Sörmland 2016-01 Innehållsförteckning UPPFÖLJNINGSTIPS I EXCEL... 1 GRUNDLÄGGANDE FUNKTIONER I EXCEL (KAN VARIERA

Läs mer

Semesterberäkning för semesterkategorin Plåtavtalet, Månadslön

Semesterberäkning för semesterkategorin Plåtavtalet, Månadslön Semesterberäkning för semesterkategorin Plåtavtalet, Månadslön Semesterkategorin Plåtavtalet, Månadslön är anpassat efter Byggnads Plåtslageriavtal som tecknats mellan Svenska Byggnadsarbetareförbundet

Läs mer

Tillvalsbeskrivning. Procapita Vård och Omsorg Månadsrapportering Ver 9.4.0 2014-11-07

Tillvalsbeskrivning. Procapita Vård och Omsorg Månadsrapportering Ver 9.4.0 2014-11-07 Tillvalsbeskrivning Månadsrapportering Ver 9.4.0 2014-11-07 Sida 2/27 Innehållsförteckning 1 Inledning - syfte...3 2 Installation...3 3 Systemadministration...4 3.1 TSS...4 3.1.1 Roller...4 3.1.2 CentralenAdministration...5

Läs mer

Webbrekrytering och Rekryteringsmodulen

Webbrekrytering och Rekryteringsmodulen Webbrekrytering och Rekryteringsmodulen Webbrekrytering finns inte i Hogia Personal för er som har löneprogrammet Hogia Lön. Webbrekryteringen ger dig möjlighet att själv på ett enkelt sätt bygga rekryteringsannonser

Läs mer

Att bygga/förändra organisationsträd

Att bygga/förändra organisationsträd Att bygga/förändra organisationsträd 2013-04-23 1 av 15 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Att bygga/förändra organisationsträd... 1 Allmänt Organisationsträdet... 3 Byggande av organisationsträd... 4 Förändringar av

Läs mer

Arbetsorder. Arbetsorder. Funktioner i arbetsorder

Arbetsorder. Arbetsorder. Funktioner i arbetsorder Arbetsorder Allmänt Modulen arbetsorder finns i versionerna ProXtra och Advicer av Näsgård Management. Arbetsorder kan skrivas ut i pappersformat eller öppnas via Näsgård MOBILE. Användare av Näsgård MOBILE

Läs mer

Ny användare i Hogia Personal

Ny användare i Hogia Personal Ny användare i Hogia Personal Upplägg av ny användare i Hogia Personal är uppdelat i två delar. Först bestämmer du vilka anställda användaren ska få arbeta med och sedan ställer du in vilka moduler i programmet

Läs mer

KLARA-manual. för Skövde kommunanvändare. Omvårdnadsförvaltningen. Arbetsgrupp: Andrea Eriksson, Carina Berg, Ewa Westerberg, Maria Mustonen

KLARA-manual. för Skövde kommunanvändare. Omvårdnadsförvaltningen. Arbetsgrupp: Andrea Eriksson, Carina Berg, Ewa Westerberg, Maria Mustonen Omvårdnadsförvaltningen Datum 2010-04-28 KLARA-manual för Skövde kommunanvändare Arbetsgrupp: Andrea Eriksson, Carina Berg, Ewa Westerberg, Maria Mustonen 2 (11) Innehåll Inkomna meddelanden... 3 Patientadministrering...

Läs mer

Personal IKVM FORSKARGRUPPSLEDARFRUKOST DEN 10 MAJ 2016

Personal IKVM FORSKARGRUPPSLEDARFRUKOST DEN 10 MAJ 2016 Personal IKVM FORSKARGRUPPSLEDARFRUKOST DEN 10 MAJ 2016 Nya rutiner och regler Arvode timlön vad är skillnaden? Nya regler i LAS (Lagen om anställningsskydd) från och med 1 maj 2016. Arvode och timlön

Läs mer

Demohandledning från Scandinavian PC Systems

Demohandledning från Scandinavian PC Systems från Scandinavian PC Systems ingår i den produktserie för professionella användare, där även SPCS Administration, SPCS Anläggningsregister, SPCS Bokslut, SPCS Lön, SPCS Koncern, SPCS Skatt Proffs, SPCS

Läs mer

Från vilka klasser hämtas eleverna till undervisningsgrupperna? Vilka undervisningsgrupper kan schemaläggas samtidigt?

Från vilka klasser hämtas eleverna till undervisningsgrupperna? Vilka undervisningsgrupper kan schemaläggas samtidigt? Elevhantering Öppna elevtabellen Välj Tabell - Elev. Konstatera att elevtabellen är tom! I brist på elevinformation måste schemat få reda på följande: Från vilka klasser hämtas eleverna till undervisningsgrupperna?

Läs mer

Introduktion till Rapporter. Manual för chef och chefsstöd

Introduktion till Rapporter. Manual för chef och chefsstöd Introduktion till Rapporter Manual för chef och chefsstöd 1 Innehållsförteckning Rapporter... 3 Adresser... 4 Anställningsuppgifter... 5 Semester... 7 Ferier... 8 Uppehåll... 9 Ackumulatorer...10 Avvikande

Läs mer

Beställning av Tandvårdsintyg, T99Wi Handledning

Beställning av Tandvårdsintyg, T99Wi Handledning Beställning av Tandvårdsintyg, T99Wi Handledning Innehåll Allmänt om tandvårdsintyg och T99-reformen...2 Systemstart...2 Beställning av nytt tandvårdsintyg...5 Sök patient...6 Exempel...6 Områdeskod...8

Läs mer

Anvisningar för registrering av data i 3Cs inmatningsapplikation

Anvisningar för registrering av data i 3Cs inmatningsapplikation Anvisningar för registrering av data i 3Cs inmatningsapplikation 1.1 VARNINGAR Använd aldrig Enter -tangent Om du trycker på Enter -tangenten åker du ut ur ditt registerformulär utan att dina data har

Läs mer

På följande sidor återfinns en kort dokumentation som beskriver några användbara programfunktioner.

På följande sidor återfinns en kort dokumentation som beskriver några användbara programfunktioner. RengöringsSystemet V4 På följande sidor återfinns en kort dokumentation som beskriver några användbara programfunktioner. Översikt över innehåll i bifogad dokumentation: Visa / Visa ej flikar/knappar i

Läs mer