Så betyder vi mer för fler!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Så betyder vi mer för fler!"

Transkript

1 Så betyder vi mer för fler!

2 2

3 Så betyder vi mer för fler! Hyresgästföreningen vill betyda mer för fler: för dagens och morgondagens hyresgäster, för våra medlemmar och för hela samhället. För att lyckas med det behövs förändring och förnyelse. I den här remissen kan du ta del av Framtidsbyråns förslag. Och vad som krävs för att ta oss dit. Vi ser fram emot dina synpunkter. Du är en del av vår gemensamma framtid! Vi betyder mer för fler genom att bryta upp dagens låsa positioner kring hyresrätten och lyfta våra frågor ovanför diskussionen om upplåtelseformer. Vi skapar en arena som sätter hyresrätten i ett större sammanhang och lyfter hemmets betydelse i samhällsdebatten. Vi betyder mer för fler genom att bli bättre på att spegla de hyresgäster vi representerar. Vi ger plats för nya personer som får inflytande att vara med och påverka, vi delar med oss av vår kunskap och gör det möjligt för fler att lyfta frågor som just de tycker är viktiga. Vi ser till att ständigt ha örat mot marken. Vi betyder mer för fler genom att vara de som har mest kunskap om och bäst kontakt med hyresgästernas verklighet. Och som just därför kan komma med de mest hållbara förslagen vad gäller samhälls- och bostadsbyggande. Tack vare vår förmåga att finna lösningar på utmanande samhällsfrågor, hjälper vi politiker och andra makthavare att ta beslut som är till hyresgästernas bästa. Vi betyder mer för fler genom att våga tänka nytt och tänka längre, inte bara göra vårt bästa inom befintliga ramar och strukturer. Vi utmanar rådande system och tar tydligare ställning för hyresgästernas, medlemmarnas och hela samhällets bästa. Vi betyder mer för fler genom att hitta tillbaka till dem som bor och ta positionen som en ledande samhällsdebattör. Tack vare ett större perspektiv och genom att bjuda in till samverkan med andra aktörer, skapar vi nytt engagemang och tillför ny energi. Vi betyder mer för fler genom att delta i, ta ansvar för och vara drivande i utvecklingen av bostadspolitiken och därmed i utvecklingen av hela samhället. Och genom att erbjuda en levande mötesplats där fler kan påverka och engagera sig i boendefrågor, nu och i framtiden. Ett Hyresgästföreningen som vi ser framför oss. Och hela Sverige behöver! Framtidsbyrån 3

4 innehåll Inledning...5 Om remissen...6 Syfte med remissen...6 Allt är inte nytt...6 Mall för svar...7 Framtidsbyråns process...7 I en föränderlig värld...8 Från politik till marknad...8 Ett samhälle som glider isär...9 Unga ser inte hyresrätten som en attraktiv boendeform...10 En digitaliserad värld...10 En dörr står öppen!...10 Vision för Hyresgästföreningen...12 Hyresgästföreningens vision...12 Beskrivning av visionen...12 Den nya arenan Hemmet...16 Vansinnigt viktiga vägval...20 Vägval 1: en bredare samhällsaktör...20 Vägval 2: en mötesplats för boendefrågor...23 Ytterligare några viktiga förflyttningar...26 Ett digitalt ekosystem...26 En mer representativ organisation...27 En del av en större hyresgäströrelse...28 Tydligare demokratiska värderingar...29 Minskad administration Kompletterande strukturer för inflytande Värdegrund...32 Förändringar i stadgarna...34 Ändamålsparagraf...34 Värdegrundsparagraf...34 Verksamhetsidé...35 Bostadspolitisk vägvisare...35 Referenser...36 Bostadspolitisk vägvisare (bilaga)

5 Inledning Vi lever i en föränderlig värld och organisationer som slutar förändra sig hamnar i skugga, blir förutsägbara och förlorar sin styrka. Mot den bakgrunden beslutade förbundsstyrelsen förra året om ett stort framtidsarbete för Hyresgästföreningen i syfte att betyda mer för fler mer för dagens och morgondagens hyresgäster, mer för våra medlemmar och mer för samhällets utveckling. För det skapades Framtidsbyrån, som nu varit igång i ett år. De förslag som Framtidsbyrån föreslår är resultatet av arbetsgrupper där förtroendevalda och anställda från hela landet deltagit, en dialogprocess med förtroendevalda och anställda och inte minst kontakter och samtal med hyresgäster och medlemmar. Vi har genomfört undersökningar och pratat med forskare och gräsrotsstrateger som bidragit med nya perspektiv. Allt detta arbete har gett ett omfattande och gediget material. Så många tankar om Hyresgästföreningen och vår plats i samhället! Så många analyser, synpunkter, önskemål och behov från olika delar av organisationen och utifrån. Allt underlag finns samlat på Bosse under: Vår verksamhet/ Framtidsbyrån Vi vill här passa på att ge ett varmt tack till alla som varit med och deltagit i Framtidsbyråns arbete så här långt. Precis som många andra modiga ledare i Hyresgästföreningens historia står vi nu inför viktiga vägval för att på bästa sätt ta oss in i framtiden som en stark och drivande rörelse full av människor som samlas kring en gemensam idé. Vi behöver enas om vilket samhälle vi vill ha, vilken roll Hyresgästföreningen ska spela, och vilken sorts organisation som har bäst förutsättningar för att kunna göra det verkligt. 5

6 Om remissen Denna remiss skickas till regionerna och verksamhetsråden. Remissen beskriver de förslag på förändringar som Framtidsbyrån bedömer som nödvändiga för att Hyresgästföreningen ska kunna vara en relevant organisation även i framtiden. Det är däremot ingen organisationsutredning som svarar på alla konsekvenser av förslagen. Det har inte varit Framtidsbyråns uppdrag, utan blir en senare uppgift under den kommande agendaperioden, Syfte med remissen Syftet med denna remiss är att fortsätta dialogen som Framtidsbyrån startat genom att presentera och förklara Framtidsbyråns förslag och samla in tankar och synpunkter. Era svar gör det möjligt för oss att ta fram förslag till förbundsstämman som är förankrade i organisationen. Det gör det samtidigt möjligt för fler att vara medskapande i framtidsarbetet. Allt är inte nytt Allt Framtidsbyrån föreslår är inte nytt. En del görs idag, men inte systematiskt och inte överallt. En del saker har vi pratat om länge utan att vi har lyckats genomföra dem. Det kan också vara så att organisationen tycker att vi har genomfört förflyttningar, som till exempel att vi redan idag är en bred samhällsaktör, men har vi inte lyckas förmedla den bilden externt behöver vi göra på ett annat sätt. Syftet med denna remiss är att fortsätta dialogen som Framtidsbyrån startat. 6

7 Mall för svar För att underlätta en sammanställning av alla remissvar och kunna ge förbundsstyrelsen en bra överblick ber vi er svara i avsedd mall. Sammanställningen blir ett viktigt underlag för förbundsstyrelsens beredning av remissförslaget inför skrivandet av den nya agendan. Framtidsbyråns process Remissen är en del i en omfattande förankring och avstämning av Framtidsbyråns förslag. Framtidsbyrån har stämt av sitt arbete löpande på olika konferenser och efter remissen blir det ytterligare en avstämning på ledningskonferensen i april. Beslut fattas först på förbundsstämman i juni. April Augusti September Oktober November December a a Dialog inom och utanför organisationen Ledningskonferens 31 aug 1 sept 2015 (Framtidsbyrån presenterade förslag till arena och vansinnigt viktiga vägval) a Bostadspolitisk konferens sept 2015 (Framtidsbyrån presenterade och stämde av områden inför arbetet med en bostadspolitisk vägvisare) Remissrunda 16 nov 31 dec 2015 (Regionerna och verksamhetsråden lämnar synpunkter på Framtidsbyråns förslag) Här är vi nu! Januari Februari Mars Möjlighet för medlemmar att motionera till stämman (Ordinarie motionstid för enskilda motioner) Förslag till ny agenda tas fram februari april April Ledningskonferens 4 5 april Förbundsstyrelsens sista avstämning med regionstyrelserna Maj Förslag till stämman skickas till ombuden den 23 maj Juni Beslut på förbundsstämman juni 2015 Juli 7

8 I en föränderlig värld Mycket har skett i vår omvärld sedan Agenda 2016 antogs. Vi kan fira flera stora framgångar som varit till gagn för hyresgästerna och hyresrätten. Samtidigt finns det många risker och utmaningar. Vi befinner oss i en föränderlig värld och påverkas ständigt av vad som händer i vår omvärld. Att se och förstå det som påverkar Hyresgästföreningen in i framtiden har varit en viktig del i Framtidsbyråns arbete. Här presenterar vi några av de trender som vi har utgått ifrån i våra analyser. Mer om trender som påverkar oss hittar du i rapporten Vansinnigt viktiga vägval. Från politik till marknad i Bostadsfrågan på den politiska dagordningen Politiken ser att bostadskrisen är akut och den sittande regeringen försöker göra någonting åt situationen. En satsning för att få fart på bostadsbyggandet har presenterats, med konkreta investeringsstöd och stöd för energieffektivisering och upprustning som ska bidra till att hålla hyrorna nere efter en renovering. men att ordna bostad har blivit ett ansvar för individen och marknaden En nyliberal marknadsekonomi har präglat den politiska utvecklingen i många länder och även påverkat Sverige. Sverige har gått från att vara ett land med relativt små ekonomiska skillnader till ett land med växande klyftor och privatisering av många verksamheter i välfärden. Stadens och kommunens utveckling styrs ofta mer utifrån ett varu- 8

9 märkesresonemang än vad som gagnar medborgarna och är kommunens kärnuppdrag. Att ordna bostad har blivit ett ansvar för individen och marknaden. starka krafter vill slå sönder den svenska modellen på hyresmarknaden Ett efter ett öppnar de borgerliga partierna för marknadshyror. De politiska blocken står långt ifrån varandra. Det är svårt att få till en god diskussion om bostadsfrågorna mellan blocken. Det gör att vår framgång blir beroende av vilket block som sitter på makten. Vi behöver hitta sätt att prata om våra frågor ovanför partipolitiken. Fler aktörer lyfter fram social housing som en lösning för utsatta grupper. Fastighetsägare och ekonomer driver att allmännyttan ska verka precis på samma sätt som privata aktörer. Kommunala bostadsföretag säljer delar av sina bestånd med upprustningsbehov till privata intressenter, ofta kortsiktiga riskkapitalister. Särskilt inom miljonprogramsområdena. Kommuner väljer att använda den nya lagstiftningen för att belasta sina bostadsföretag med höga borgensavgifter, internräntor, avkastningskrav och värdeöverföringar. Det försvårar förhandlingarna och leder till att systemet ifrågasätts. och ombyggnader tvingar människor från sina hem Idag pågår omfattande ombyggnationer i miljonprogramsområdena. Människor tvingas från sina hem när de inte klarar av de ofta mycket stora hyreshöjningar som blir följden. Ett samhälle som glider isär i En mer välbärgad nation Sverige som nation är mer välbärgad än tidigare. Sveriges ekonomi i stort har blivit större (räknat i BNP). De svenska hushållen har fått det ekonomiskt bättre (räknat i disponibel inkomst) 1. men med ökade sociala och ekonomiska klyftor Befolkningsutvecklingen innebär stora utmaningar för bostadsförsörjningen samtidigt som ökade sociala och ekonomiska klyftor skapar spänningar i samhället som tenderar att glida isär. Vi befinner oss i en föränderlig värld och påverkas ständigt av vad som händer omkring oss. En ökad urbanisering medför att många söker sig till tillväxtområden vilket innebär en ökad bostadsbrist i större städer, samtidigt som hundra kommuner krymper. Urbaniseringen har även lett till ökad trångboddhet och att allt fler bor med otrygga villkor. 1 Tapio Salonen, Malmö Högskola. 9

10 Bostadssegregationen ökar. Inkomstskillnaderna i samhället har ökat, samtidigt som välfärden rustats ned under de senaste decennierna. Inkomstfattiga hushåll har inte möjlighet att välja var eller hur de vill bo, och olika inkomstgrupper bor i olika områden. Sverige blir ett alltmer ojämlikt samhälle. Idag är vart fjärde hushåll i allmännyttan inkomstfattigt var det vart tionde. 2 Vi ser just nu den största flyktingströmmen sedan andra världskriget. Det betyder att stora grupper nyanlända behöver bostäder. Med den stora bostadsbrist som vi har i Sverige sätts solidariteten på prov i bostadsområdena. Olika grupper ställs mot varandra. Trångboddheten ökar också när många nyanlända flyttar in hos släktingar och vänner. Unga ser inte hyresrätten som en attraktiv boendeform i Hyresrätten är en smidig boendeform för unga Hyresrätten är en möjlighet till ett tryggt boende utan skuldsättning, vilket borde passa exempelvis unga som inte vill eller kan ta stora eller osäkra bostadslån. men unga vill hellre äga än hyra Samtidigt har år av bostadsbrist och synen på bostaden som en investering ändrat ungas syn på hyresrätten. En färsk undersökning från Ungdomsbarometern visar att unga vuxna (18 24 år) upplever bostadsrätter som ett tryggare och friare alternativ. Hälften anser att det är en bra affär att äga. Unga ser hyresrätten som viktig för samhället, men bara fyra procent skulle välja hyresrätt som framtida boende även om de hade råd att köpa en bostad. Ungdomsbarometerns undersökning finns på Bosse. En digitaliserad värld Digitaliseringen ökar möjligheten att mötas utanför geografiska gränser. Det blir lättare att lära av varandra och andra. Det skapar nya möjligheter till att vara aktiv både lokalt och globalt. Samtidigt ställer det nya krav. Framtidens organisationer kommer att värderas efter den kunskap de delar med sig. Medlemmar och kunder kommer ställa högre krav på att organisationer lyssnar och bjuder in till medskapande. En dörr står öppen! Hyresgästföreningen har just nu ett bra läge. De senare åren har politiken inte prioriterat hyresrätten och media har bidragit till en negativ syn. Det ägda boendet har lyfts fram och hyresrätter har sålts av. Nu är bostadsrätterna för dyra för många och vi tror på en renässans för hyresrätten. Samtidigt finns det en stark trend i världen att i större utsträckning hyra, låna och dela. En dörr har öppnat sig. Med den bostadsbrist som finns och förändrade värderingar kring att hyra kan vi ta en starkare position. 2 Tapio Salonen, Malmö Högskola, Hyresgästföreningens ledningskonferens i mars

11 11

12 Vision för Hyresgästföreningen För att vara en organisation som arbetar mot samma mål behövs en gemensam vision. Framtidsbyrån har haft i uppdrag att förtydliga Hyresgästföreningens vision. Det har vi gjort genom att beskriva vad hemmet spelar för roll för individer och samhället, vilket samhälle Hyresgästföreningen strävar mot och vad organisationens roll är. Hyresgästföreningens vision Ett tryggt boende där människor och samhälle utvecklas. Beskrivning av visionen i Ett hem är inte bara tak över huvudet Livet är svårt att leva utan ett hem. Hemmet är en grundsten i tillvaron och precis som egen försörjning viktigt för självkänslan och möjligheten att styra sitt eget liv. Det är där vi vilar, äter, uppfostrar barn, vårdar relationer, städar, älskar, återhämtar oss och gör upp storslagna semester- och framtidsplaner. 12

13 Hyresgästföreningen kämpar för ett samhälle där dagens och morgondagens hyresgäster fullt ut kan känna sig trygga i sina hem. Där man har lagstadgad rätt att bo kvar, där hyran är rimlig så att man har råd att bo kvar och där man har inflytande över både sin lägenhet och sitt bostadsområde. Ett samhälle där bostadsområdena har hemmakänsla och gemenskap med tillgång till jobb, service, vård, skola, omsorg, kommunikationer och kulturutbud. Ett samhälle där husen byggs med bra material som inte gör människor sjuka och inte är skadliga för naturen. Där det finns bostäder för människors olika behov och för olika skeden i livet. Ett samhälle där tillgång till goda, trygga och hållbara hem är en självklarhet. i Tillgången till hem är avgörande för samhället och samhällsekonomin Bostaden är inte vilken konsumtionsvara som helst. Den har en samhällsbärande roll. Tillgången till bostäder är en grundläggande förutsättning för en positiv och hållbar samhällsutveckling. Hyresgästföreningen kämpar för ett samhälle där människor kan efterfråga bostäder oavsett betalningsförmåga. Ett samhälle där det finns gott om bostäder i närhet till arbetsmarknad och utbildningar. Det möjliggör tillväxt och utveckling. Ett samhälle med en generell bostadspolitik och en allmännytta som är öppen för alla. Det ger många positiva samhällsekonomiska effekter. i Ett hållbart och inkluderande samhälle Det är inte hållbart med segregerade städer där människors boende bestäms av deras socioekonomiska ställning, nationella eller kulturella bakgrund. Ett samhälle som håller ihop och inkluderar alla kräver att människor möts, även i bostadsområdena. Hyresgästföreningen kämpar för ett inkluderande och hållbart samhälle. Ett inkluderande samhälle där alla har samma rätt till ett hem och en plats i samhället. Ett hållbart samhälle där dagens behov tillgodoses utan att kommande generationers möjligheter äventyras. Där ett ekologiskt, socialt och ekonomiskt perspektiv samspelar. i Hyresrätten en boendeform för alla Hyresrätten är en boendeform som kan tillgodose många olika behov och passar för alla faser i livet. Den har också alla möjligheter att ligga i framkant i utvecklingen. Hyresgästföreningen kämpar för ett samhälle med god tillgång på hyresrätter till rimliga kostnader. 13

14 Ett samhälle där hyresrätten är den boendeform där inflytande och hållbarhet är självklart. Där hyresrätten går i täten för teknisk utveckling som underlättar och förbättrar boendet. Ett samhälle där hyresrätten är en boendeform för alla oavsett inkomst, behov och hushållets storlek. Då spelar hyresrätten en viktig roll för både individer och samhälle. i Hyresgästföreningen ska vara den naturliga mötesplatsen för boendefrågor Hyresgästföreningen är en del av civilsamhället. Det finns en stor styrka i det. Idéburna organisationer har under lång tid varit en viktig del i det svenska samhället och samhällsutvecklingen. Tillsammans med andra aktörer ur det civila samhället förändrar och utvecklar Hyresgästföreningen samhället till det bättre. Framför allt genom det arbete och engagemang som finns på lokal och regional nivå, där människor samlas kring gemensamma intressen och aktuella frågor. Hyresgästföreningen tror på människors vilja att engagera sig och ta ansvar både enskilt och tillsammans med andra. Därför bjuder vi in till samtal och samarbete för att utveckla det goda boendet med idéer, kunskap, analyser och innovation. Vi bjuder in till en öppen rörelse av människor med närhet och gemenskap som arbetar tillsammans och lär av varandra. 14

15 15

16 Den nya arenan Hemmet Hyresgästföreningen befinner sig på bostadsmarknaden. Där trängs vi med andra aktörer och diskuterar oftast en handfull frågor: hyresrätten, marknadshyror, skattevillkor med mera. Alla positioner är tagna. Aktörerna vet redan vad de tycker och var de har varandra, och vi är inget undantag. Undersökning på undersökning visar att många har sin bestämda uppfattning om oss som organisation och våra frågor. Vi upplevs vara i en trång position på vänsterkanten 3, och vi står ofta ganska ensamma. Hyresgästföreningen har drygt en halv miljon medlemmar. Vi förhandlar för betydligt fler än så, och i vårt påverkansarbete arbetar vi för tre miljoner hyresgäster, liksom för morgondagens hyresgäster. Ändå utpekas vi av flera aktörer som ett särintresse som slår vakt om dem som redan har en bostad. 3 Hyresgästföreningens regelbundna mätningar. 16

17 g Framtidsbyråns förslag Hyresgästföreningen behöver tänka nytt, utmana och överraska. Vi behöver påminna oss om och förtydliga berättelsen om vad Hyresgästföreningen är, varför vi finns till och vad vår vision om framtiden är. Vi behöver hitta ny energi och kraft i organisationen, känna att vi är en del av något riktigt viktigt och angeläget. Vi behöver placera in våra frågor i ett större sammanhang. Hyresgästföreningen kan ta sig rätten att rita om kartan och ta en ledande position i samhällsutvecklingen och debatten. Så här tycker vi! Framtidsbyrån föreslår att vi skapar en ny arena där nya positioner kan intas och andra aktörer tillåts komma in. Där vi samlar ihop aktörer och öppnar för samtal och diskussion om möjligheter och utmaningar kring hemmets betydelse. Där vi får fram nya idéer, fakta, visioner och förslag. Att skapa en sådan arena ger organisationen ökat handlingsutrymme och stärkt legitimitet. Vi kallar arenan Hemmet. i Vi öppnar för ett nytt och större samtal Rätten till ett bra boende har varit Hyresgästföreningens röda tråd ända sedan starten, och det ska det fortsätta vara men vi vill sätta våra frågor i ett större perspektiv. Vi vill ta upp kampen och utmana och samla ihop det etablerade genom att inleda en omförhandling om hemmet och vilken betydelse det faktiskt har för människor och samhälle. Hemmet är ett begrepp som finns ovanför sakfrågorna i politiken. Det är något som ingen kan ducka för, som alla måste förhålla sig till eller snarare: aktörerna i debatten skulle behöva förhålla sig till det om det faktiskt fanns en arena för samtalet. i Vi bidrar till nya lösningar Hemmet som arena skulle ge oss en brygga över till många andra organisationer och aktörer. Det öppnar för mer samverkan och fler allianser. Oväntade aktörer kommer att dyka upp och fler blir eller tvingas bli intresserade av oss och våra frågor. Inte minst politiken måste förhålla sig till oss på nytt. Genom ett bredare samtal kan Hyresgästföreningen erbjuda nya lösningar på samhällsfrågor och ta en ledande position. i Arenan Hemmet Den nya arenan handlar om ett nytt retoriskt grepp, att få igång ett samtal ovanför dagens låsta positioner och att skapa platser för detta samtal. Att använda begreppet hem istället för bostad eller hyresrätt lyfter våra frågor och sätter dem i ett större perspektiv, där vi kan diskutera hemmets betydelse för individen och för samhället. 17

18 Vi öppnar för ett nytt samtal där vi kan visa vad vi vill se för samhälle framöver. Ett samtal om exempelvis stadsplanering, hållbarhet, tillväxt och utveckling, men också om allas rätt till ett hem och om hemmets ekonomi. Hyresgästföreningen ska också kunna erbjuda såväl digitala som fysiska platser och tillfällen runt om i landet för att bjuda in till samtal och samla ihop idéer, fakta, visioner och förslag som lyfter fram hemmets betydelse. Satsningen ska förena akademi, näringsliv och samhälle för att ta fram hållbara lösningar för hur vi ska bo i framtiden. Detta ger oss en möjlighet att positionera om oss. Vi får ett större handlingsutrymme. Vi kan bli mer proaktiva och ta nya initiativ. Vi spränger dagens låsta positioner med de givna parterna och skapar något nytt, tillsammans med andra. Då kan vi betyda mer för fler! Vi öppnar för ett nytt samtal där vi kan visa vad vi vill se för samhälle framöver. i Nya möjligheter och förslag Att skapa en ny arena är ett långsiktigt arbete som kommer pågå hela nästa agendaperiod. Det finns många spännande idéer och arbetssätt som vi kan utforma och testa. Några exempel som kan vara av stor betydelse är: Att starta en tankesmedja om hemmets betydelse där vi bjuder in hyresgäster, forskare, organisationer och företag att vara med och bidra. Att starta ett bokförlag eller en tidning där vi med vår stora faktabas och kunskap kan bidra till både analys och förslag till lösningar för både hemmet och samhällsutvecklingen. Bidra till utvecklingen genom egen forskning och stöd till andras. Satsa på ett digitalt ekosystem (se sidan 26). Samtala om och analysera vilka nya behov som framtidens hem kan komma att påverkas av. Stora familjer, ensamhushåll, familjer som har barnen varannan vecka, unga människor som hellre bor trångt och billigt där kaféerna blir ett andra vardagsrum, och så har vi dem som inte har någonstans att bo överhuvudtaget. Fortsätta en bred intern och extern dialog om hur hyresrätten kan bli drivande i samhällsutvecklingen. Se över möjligheten att öppna upp förbundskontoret och regionkontoren för att i större utsträckningen kunna bjuda in till arenan Hemmet. 18

19 19

20 Vansinnigt viktiga vägval För att betyda mer för fler, ta en ledande position i samhällsutvecklingen och få fler att bli medlemmar och engagera sig, har Framtidsbyrån även identifierat två vansinnigt viktiga vägval. Det ena vägvalet handlar om vilken roll vi ska ta. Det andra om vilken sorts organisation vi vill och behöver vara. Vägval 1: en bredare samhällsaktör Hyresgästföreningen behöver ta ställning till vilken roll vi ska ta. Föreningen startades med ett brett uppdrag men har under senare år smalnat av som organisation. Vi behöver ta tydlig ställning till denna utveckling. Vill vi vara en smalare intresseorganisation med fokus på förhandlingar och att hjälpa medlemmar med juridiska frågor och problem? Eller vill vi vara en bredare samhällsaktör som även tar ansvar för en sammanhållen bostadspolitik? i En kort tillbakablick När de första hyresgästföreningarna bildades var hyresgästerna mer eller mindre rättslösa. Hyresgästerna var aktivister som bröt ny mark. De arbetade för en stor sak rätten till en bostad. De första hyresgästföreningarna bildades utifrån tre huvudfrågor: hyrorna, de bostadssanitära frågorna och tryggheten. Kampen gällde rättssäkerhet, trygghet och inflytande. Utöver det tog sig hyresaktivisterna tid med ytterligare tre frågor som var viktiga för att driva och utveckla rörelsen; gemenskap, fostran och kulturen. 20 Två viktiga vägval: Vilken roll ska vi ta? Vilken sorts organisation vill vi och behöver vi vara?

21 Under de senaste decennierna har politiken överlämnat ansvaret för bostaden till marknaden. Bostadspolitiken är det område som har monterats ner mest av alla 4. Det behövs en sammanhållande bostadspolitik och aktörer som tar ansvar för stadsutveckling, infrastruktur, hållbarhet, gentrifiering 5, integration, trångboddhet och så vidare. g Framtidsbyråns förslag Hyresgästföreningen kan vara en av de viktigaste av dessa aktörer genom att både delta i och ta ansvar för samhällsbyggnaden. I det ser vi inte bara till husen utan inser att hemkänsla sträcker sig utanför den egna lägenheten. Det handlar om livet i och mellan husen. Det handlar om tillgång till service, kommunikationer, jobb, skola, vård, omsorg med mera. Det handlar också om samhällsekonomi, välfärds- och tillväxtpolitik. God tillgång på bostäder ökar rörligheten så att människor kan bo där det finns jobb och utbildning. Det skapar utveckling och tillväxt i samhället. Så här tycker vi! Bostadsfrågan är inte en lösryckt fråga utan en del av en sammanhängande välfärds- och tillväxtpolitik. Framtidsbyrån rekommenderar att organisationen väljer rollen som en bredare samhällsaktör. Om Hyresgästföreningen kan erbjuda lösningar på samhällsfrågor ökar våra möjligheter att få igenom förslag för hyresgästernas bästa och vi kan ta en ledande position i samhällsdebatten. Genom att välja rollen som bredare samhällsaktör blir Hyresgästföreningen en organisation för både dem som bor i hyresrätt idag och för framtidens hyresgäster. Vi driver inte bara frågan om att det ska byggas utan var det ska byggas, hur det ska byggas, och för vem det ska byggas. Det blir också enklare, och nödvändigt, för Hyresgästföreningen att samverka med andra. Om vi blir bredare i våra frågor finns det fler som vill vara med. Genom att samverka med andra organisationer ökar vi också kunskapen om Hyresgästföreningen och kan locka fler att engagera sig. Genom att välja rollen som bredare samhällsaktör blir vi också mer relevanta för hyresgästerna och kan locka fler att bli medlemmar, och att engagera sig. Att Hyresgästföreningen tar ansvar för samhällets utveckling är dessutom en förutsättning för att stärka vår roll som ansvarstagande förhandlande part. Det kommer att bidra till framgång både i förhandlingar och juridiskt stöd. 4 Tapio Salonen, Hyresgästföreningens bostadspolitiska konferens, september Gentrifiering är ett begrepp inom stadsplanering som betecknar en social statushöjning av ett område genom till exempel påkostade nybyggen, eller nyinflyttning av invånare med betydligt högre inkomster än den ursprungliga befolkningen. En konsekvens blir ofta att den ursprungliga befolkningen och affärsverksamheten successivt tvingas flytta. 21

22 i Finns det något alternativ? Hyresgästföreningen skulle i stället kunna specialisera sig i större utsträckning på förhandlingar och juridisk service. Då skulle organisationen kunna lägga ännu mer resurser på förhandlingsverksamheten och juridisk service. Men det finns baksidor. Det skulle bli enklare att marginalisera oss i debatten som ett särintresse. Det blir enklare att hävda att vi är en organisation för dem som redan har en bostad. Om vi blir en för smal organisation som inte tar ansvar för samhällsutveckling i stort och inte heller är representativ för hyresgästerna genom att vi har en lokal förankring blir vi också mer sårbara och konkurrensutsatta. En konsekvens av det skulle bli att vi äventyrar vårt förhandlingsuppdrag. Om vi tappar den lokala förankringen och förhandlingsuppdraget skulle dessutom vår juridiska service snabbt kunna konkurreras ut av andra aktörer. i Vad innebär det för Hyresgästföreningen att bli en bredare samhällsaktör? För att bli en bredare samhällsaktör krävs ett antal större förflyttningar. Hyresgästföreningen behöver ännu tydligare än idag driva att behovet av bostäder är en viktig del av välfärden. För att lyckas med det behöver vi beskriva nyttan med en generell bostadspolitik ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. Vi behöver tydligare visa ekonomer och andra att hyresrätten och den svenska modellen på bostadsmarknaden med allmännyttan ger många positiva samhällsekonomiska effekter. För att kunna driva fler frågor behöver vi en gemensam bostadspolitisk vägvisare som är tydlig i vad organisationen tycker i olika frågor och hur de hänger ihop med varandra. Det behövs för att många i organisationen ska kunna uttala sig och berätta om vårt viktiga uppdrag. Vi behöver fler aktiva och förtroendevalda på olika nivåer som vill bidra i samhällsdebatten. Fler verksamhetsområden behöver se sin roll i det bostadspolitiska arbetet. Vi behöver exempelvis förhandlare som jobbar strategiskt med politisk påverkan och mobiliseringar vid utförsäljningar och ombyggnader. Vi behöver exempelvis jurister som jobbar strategiskt med att påverka politik och lagstiftning. Vi behöver komplettera med nya kompetenser till exempel inom stadsutveckling, byggteknik och hållbarhet. Vi måste bli bättre på att skapa samarbeten lokalt, regionalt och nationellt och påverka tillsammans med andra. Vi behöver prioritera den lokala närvaron för att kunna låta berättelser från människors boende påverka politik och lagstiftning. Genom att vara närvarande lokalt kan vi också mobilisera medlemmar och hyresgäster så att vi blir fler som påverkar bostadspolitiken och samhällsutvecklingen. 22

23 Vägval 2: en mötesplats för boendefrågor Hyresgästföreningen behöver också ta ställning till vilken sorts organisation vi vill och behöver vara. Föreningen startade som en rörelse med stort lokalt engagemang. Under senare år har vi gått mer mot en professionaliserad serviceorganisation. Hyresgästföreningen behöver ha en god service till medlemmarna men vi behöver ta tydlig ställning till denna utveckling. Många år av mätningar och medlemskontakter visar att vi uppfattas som en myndighet och ett försäkringsbolag. Det innebär att vi alltmer har fått en kundrelation till våra medlemmar. Är vi nöjda med det? Eller vill vi vara en mer levande mötesplats för boendefrågor? En mötesplats som inkluderar medlemmar, hyresgäster, politiker, näringsliv, organisationer, experter och andra aktörer? i En kort tillbakablick Hyresgästföreningen startade som en lokal rörelse. Människor gick samman kring och kämpade för en gemensam idé. Engagemanget var stort och arbetet utfördes ideellt av medlemmarna. Det började med en första hyresgästförening i Göteborg 1899 som snart följdes av flera lokala föreningar runt om i landet. För att nå större framgång växte behovet av en mer strukturerad samordning och organisation. Den ökade professionaliseringen har även drivits på av samhällsutvecklingen. De senaste decennierna har det funnits ett starkt tryck på att se medlemmar, medborgare, skolelever, patienter med flera som kunder. Det har lett till att många medlemmar idag ser på sitt medlemskap som att de köper en tjänst och Hyresgästföreningen har gått mot att mer och mer vara som ett försäkringsbolag än en rörelse. Det i sin tur har höjt förväntningarna och kraven på service och snabba svar, vilket i sin tur lett till ett ökat kundtänkande hos oss som organisation. En mer samordnad och nationell organisation har gett Hyresgästföreningen större kraft. Samtidigt har det lett till ett antal konsekvenser. Vi har utvecklat tjänstemannaorganisationen på bekostnad av rörelsen. Vi har förstärkt vår service till medlemmarna genom högre utbildade jurister och ärendehandläggare, och det har varit bra. Men längs vägen har vi tappat kontakten med hyresgästerna och medlemmarna och tjänstemännen har tagit på sig ett allt större företrädarskap. På talet bildades Hyresgästföreningarnas riksförbund och Ragnar Andersson anställdes som expeditör. Nu inleddes en långsam och successiv professionalisering och centralisering av verksamheten. Läs mer i rapporten Vansinnigt viktiga vägval. Lokalt arbete har inte prioriterats så högt de senast tjugo åren och vi har tappat en stor del av vår lokala förankring. På tjugo år har antalet förtroendevalda minskat från till cirka och antalet lokala föreningar har mer än halverats. 8 Idag har Hyresgästföreningen bara aktiva lokala föreningar i 24 procent av landets bostadsområden. 9 6 Det finns inte helt tillförlitlig statistik om antal förtroendevalda och lokala föreningar bakåt i tiden eftersom regionerna har registrerat olika och eftersom Hyresgästföreningen inte systematiskt har sparat uppgifter och det går inte att backa i tiden (forts nästa sida) 23

24 g Framtidsbyråns förslag Engagemang startar lokalt. När kriser som rör hemmet uppstår såsom ombyggnader, utförsäljningar, problem i fastigheterna förväntar sig hyresgästerna att Hyresgästföreningen ska finnas där och vara en stark aktör som tydligt står på hyresgästernas sida. Så här tycker vi! För att vara en bred samhällsaktör behöver Hyresgästföreningen fånga upp och låta människors berättelser påverka politik, lagstiftning och förhandlingarna. Lokal närvaro ger handlingskraft och legitimitet. Framtidsbyrån rekommenderar organisationen att välja att bli en mer levande mötesplats för boendefrågor. En öppnare rörelse av människor med närhet och gemenskap som arbetar tillsammans och lär av varandra. En organisation med örat mot marken. Som mötesplats kan vi locka fler att bli medlemmar och engagera sig. Det ger fler som kan påverka politiker och makthavare vilket kan öka framgången i vårt bostadpolitiska påverkansarbete. Som mötesplats kan vi också vara ett forum för idéer och kunskapsutbyte som på ett bättre sätt driver förnyelse och innovation både för att utveckla boendet och tillföra energi på arenan Hemmet. Genom att vara en mötesplats blir vi i mycket högre grad en organisation som lyssnar och förmedlar kunskap. Det stödjer vårt service-, förhandlings- och påverkansarbete. Det är inte servicen i sig som driver verksamhetens utveckling utan viljan att vara en mötesplats för boendefrågor. En större lokal närvaro och bättre förståelse och kunskap om människors berättelser stärker Hyresgästföreningen som förhandlande part. Genom att finnas lokalt kan vi även fånga upp och hantera problem innan de kommer till jurister och handläggare som enskilda ärenden. i Finns det något alternativ? Hyresgästföreningen skulle istället kunna välja att bli en mer utpräglad serviceorganisation. Vi skulle kunna förbättra vår service i förhandlingsfrågor och juridiska frågor. Det skulle kunna snabba upp beslutsgångar och processer. Vi skulle få en bättre kontroll över verksamheten och våra resultat. Men det finns baksidor. Vi riskerar att utarma oss som organisation och hamna långt ifrån medlemmarna. Vi riskerar också att i högre grad bli en utpräglad tjänstemannaorganisation. Framtidsbyrån be- (forts) i medlemsregistret. Siffrorna vi redovisar här är det bästa vi kan få fram och de visar i alla fall på en tydlig minskning gjordes dessutom en kraftansträngning för att ta reda på antalet förtroendevalda och då var det Utdrag ur Medwind fanns lokala föreningar, 2015 är vi nere i Källa: folkrörelseutredningen. 9 Hyresgästföreningens årsstatistik,

25 dömer även att det skulle öka vår sårbarhet och konkurrensutsatthet. Det som gör vår organisation unik är lokal närvaro i kombination med stöd och rådgivning till våra medlemmar. Vad innebär det för Hyresgästföreningen att bli en mötesplats för boendefrågor? För att bli en mötesplats krävs ett antal större förändringar: Öka närvaron och inkludera: Det finns inga genvägar. Medlemmar och hyresgäster vill att vi finns på plats och det ska vi vara, både digitalt och genom att öka vår närvaro i bostadsområdena. Det är grundförutsättningen för lokal utveckling, gemenskap och förmågan att påverka. Vi behöver stärka den lokala nivån genom att bland annat förtydliga uppdrag, mandat och resurser. Vi behöver släppa in nya personer och ge dem inflytande. Vi behöver lyssna på, samarbeta med och förstå att vi är ömsesidigt beroende av hyresgästerna. De är experter på sitt boende och vet hur de vill ha sina hem. De har lokal kunskap och kompetens som organisationen behöver för att göra ett bra jobb. Det ger en organisation med ökat inflytande genom större medskapande. Alla som engagerar sig är viktiga ambassadörer för Hyresgästföreningen. Vi behöver ge intresserade medlemmar och hyresgäster förutsättningar för engagemang genom en satsning på kompetensutveckling i ledarskap, pedagogik och samtal. Möjliggöra finansiering av anställda som jobbar lokalt med medlemsmedel, inte bara boinflytandemedel. Bli bättre på att söka extern finansiering. Vi behöver tillföra språk- och kulturförståelse. Underlätta engagemanget: Vi behöver också utveckla fler former för möten. Vi behöver en möteskultur som präglas av öppenhet för nya personer, förslag och förhållningssätt. Möten och andra aktiviteter behöver också vara anpassade för människor med olika behov och förutsättningar. Vi behöver utveckla arbetet med nya former för engagemang. Den som vill engagera sig ska kunna välja om hen vill engagera sig lokalt eller i mer övergripande frågor. Att införa digitala möjligheter för påverkan och inflytande kan underlätta engagemang och locka även dem som inte har tid eller möjlighet att gå på möten. Som många svenska idéburna organisationer kännetecknas Hyresgästföreningen av mycket ordning och mindre rörelse. För att bli en mötesplats behöver vi komplettera med arenor för dialog om idé och värdegrund. Vi behöver främja idéer och kunskapsutbyte för att stimulera utveckling och lärande. Öppna upp våra regionala kontor för att vara mer inbjudande och skapa möjlighet till möten. 25

26 Ytterligare några viktiga förflyttningar För att Hyresgästföreningen ska lyckas bli en bredare samhällsaktör och en mötesplats för boendefrågor krävs ytterligare ett antal förflyttningar som kommer att innebära stora förändringar i organisationen. Ett digitalt ekosystem Utvecklingen av internet och sociala medier har förändrat människors sätt att mötas och dela kunskap. Att inhämta och dela kunskap, samordna, mobilisera och påverka politiskt är fortfarande centralt. Men behoven av en traditionell fysisk organisation för detta har minskat. Det förändrar människors förväntningar på oss som organisation. Det skapar också nya möjligheter. I ett digitalt ekosystem bidrar Hyresgästföreningens olika digitala delar till varandra. Alla delar har tydliga kopplingar som kommunicerar med varandra och länkar till varandra, så att flöden av information och användare uppstår. Det kan till exempel innebära att den användare som i ett första steg söker råd och stöd samtidigt uppmuntras till fördjupning av fakta som i nästa steg blir ett verktyg för agerande och i ett tredje steg ges möjlighet att kanalisera sitt engagemang och skapa opinion. 26

27 g Framtidsbyråns förslag Framtidsbyrån föreslår en satsning på ett digitalt ekosystem där medlemmar och andra kan bidra till en gemensam kunskap, större egenmakt och självorganisering. Det ger fler möjligheter till engagemang och ökar vår förmåga att dela med oss av kunskap. Det kan öka kreativitet och innovation för att utveckla nya idéer, mötesplatser, arbetssätt och verksamheter. Ett digitalt ekosystem underlättar skapandet av den nya arenan Hemmet. Vad innebär det för Hyresgästföreningen att utveckla ett digitalt ekosystem? Vi behöver skapa en vision och strategi för hur ett digitalt ekosystem ska se ut och fungera. Vi behöver inventera våra nuvarande digitala plattformar och ta fram handlingsplaner för hur vi kan få dem att fungera tillsammans. Så här tycker vi! En mer representativ organisation Hyresgästföreningen är en homogen organisation. Sammansättningen av anställda och förtroendevalda speglar generellt inte våra medlemmar och hyresgästerna. g Framtidsbyråns förslag För att kunna betyda mer för fler och bli en mötesplats för boendefrågor anser Framtidsbyrån att Hyresgästföreningen behöver bli en mer inkluderande organisation som bättre representerar hyresgästerna. En representativ organisation stärker Hyresgästföreningens legitimitet. Genom att vara öppna för människor som har olika erfarenheter och behov i sitt boende kan vi att fånga upp och driva fler frågor. Att bedriva verksamhet som på ett bättre sätt speglar hyresgästernas och medlemmarnas olika behov och erfarenheter gör oss mer relevanta. Det är också viktigt för oss som demokratisk organisation att alla medlemmar har samma möjlighet att engagera sig och få inflytande. En mer öppen och inkluderande kultur ger Hyresgästföreningen en större mångfald som bättre speglar hyresgäster och medlemmar. En organisation som speglar hyresgästerna lockar också fler att bli medlemmar och engagera sig. Det ökar också intresset för andra organisationer att samverka med Hyresgästföreningen. 27

28 i Vad innebär det för Hyresgästföreningen att bli en mer representativ organisation? Det behövs ökad kunskap och medvetenhet om vad mångfald är, varför den är viktig och hur vi kan öka den, exempelvis genom normkritisk 10 utbildning. Hyresgästföreningen behöver valberedningar och ledare som bättre representerar hyresgästerna. Det behövs valberedningar som aktivt letar upp förebilder från underrepresenterade grupper till ledande personer. En mer representativ organisation underlättar möjligheterna att ge stöd och service på olika språk. En del av en större hyresgäströrelse Hyresgästföreningen behöver även ta ställning till hur vi ser på hyresgäströrelsen. Är Hyresgästföreningen rörelsen eller är vi en del av en större rörelse? Vill vi att all verksamhet för hyresgästerna ska ske inom Hyresgästföreningen, eller ser vi fördelar i att vara del av något större? Så här tycker vi! g Framtidsbyråns förslag För att betyda mer för fler anser Framtidsbyrån att Hyresgästföreningen bör se sig som en del av en större rörelse. Genom att samordna med andra organisationer och nätverk som jobbar med våra frågor kan vi få större genomslag och stärka både vår roll och våra resultat. Det stärker hyresgästerna. Hyresgästföreningen kan inte göra allt själv. Ska vi lyckas bli en bredare samhällsaktör och en mötesplats för boendefrågor behöver vi samarbeta med andra. Detta kommer att underlättas av den nya arenan Hemmet. Genom att hyresgäströrelsen är större än Hyresgästföreningen ges också större plats för att skapa det vi ännu inte vet behövs. En större rörelse med flera organisationer kan öka förnyelsen och innovationen. Vi kan inte heller ta för givet att alla som vill jobba för våra mål vill vara en del av Hyresgästföreningen. Genom att det finns fler möjligheter att bidra till ett bättre boende för hyresgästerna kan engagemanget ökas. i En större hyresgäströrelse underlättar fajten Hyresgästföreningen är en organisation med lång tradition. Vi är stora och starka men vi upplevs också som en del av etablissemanget. 10 Normkritik handlar om identifiera och förändra begränsande normer, dvs strukturer som ger makt åt en del individer, och begränsar andras möjligheter. Med ett normkritiskt perspektiv kan man ifrågasätta vad som anses normalt i stället för att försöka få enskilda individer att anpassa sig till normen (Källa: jämställ.nu) 1923 tog Hyresgästföreningen saken i egna händer och bildade den första HSB-föreningen för att bygga bostäder. Vad behöver startas idag? 28

29 I början utmanade Hyresgästföreningen systemen och nådde stora resultat. Men som en del av etablissemanget har det blivit allt svårare att påverka etablissemanget. Hyresgästerna efterfrågar tydligare ställningstaganden och att vi utmanar systemen inte bara gör vårt bästa inom befintliga ramar. För att kunna bli en aktuell och relevant mötesplats för många i en bredare samhällsdebatt måste Hyresgästföreningen kunna balansera ansvarstagande och fajt. En större rörelse underlättar för oss att klara denna balans. Det kan gynna oss och hyresgästerna att det finns fler som kan ta en mer aktiv fajt för att utmana systemen. g Vad innebär det för Hyresgästföreningen att vara en del av en större hyresgäströrelse? Vår bostadspolitiska vägvisare blir ett viktigt verktyg i att göra våra målformuleringar och frågor tydliga så att andra kan välja om de vill vara med och bidra. Hyresgästföreningen är en stor organisation med mer resurser än de flesta andra organisationer. Vi skulle kunna stödja andra organisationer och nätverk, som jobbar för samma sak, för att få mer kraft. Det kan handla om att andra kan söka pengar från oss för verksamhet som bidrar till våra mål. Ett annat sätt att stödja skulle kunna vara att låna ut våra lokaler och ge administrativ service. Vi behöver stärka vår kompetens och förmåga att arbeta i nätverk med organisationer, företag, föreningar och individer. Tydligare demokratiska värderingar Hyresgästföreningen har historiskt varit tydlig och tagit ställning mot odemokratiska krafter och mot rörelser som inte ställer upp på alla människors lika värde både inom landet och internationellt. Det är lika viktigt att vi är tydliga med detta idag. Tider med stor arbetslöshet och inkomstfattigdom är grogrund för ytterligheter. Vi ser idag den största inströmningen av flyktingar sedan andra världskriget och medmänsklighet sätts på prov. Det finns ett stort engagemang kring flyktingsituationen runt om i Sverige. Samtidigt vet vi att integration och segregation är en av de högst prioriterade politiska frågorna bland väljarna i Sverige idag 11. I tider av bostadsbrist kommer olika grupper ställas mot varandra i bostadsområdena. 11 Källa: Ipsos väljarundersökning kvartal 2, Jämfört med samtliga väljare är det fler bland Sveriges hyresgäster som anser att integration/invandring är den viktigaste frågan (23 % jämfört med allmänheten 20 %). Även bostadslyftets mätningar visar att integration/ invandring har blivit en allt viktigare fråga för svenska väljare. 29

30 g Framtidsbyråns förslag Framtidsbyrån föreslår att Hyresgästföreningen tydliggör sina demokratiska värderingar. Framtidsbyråns förslag på värdegrundsparagraf (se sidan 34) tar tydlig ställning för alla människors lika värde och rättigheter. Hyresgästföreningen bör ta ställning för ett samhälle som inte diskriminerar människor och som främjar integration. i Vad innebär det för Hyresgästföreningen att vara tydligare i demokratiska värderingar? Föreningen behöver en gemensam och tydlig värdegrund som ska leda föreningens kultur. Vi behöver aktivt samtala om den så att den påverkar vår vardag. Vi kan behöva prata med och påverka alla valda partier i riksdagen och i en kommun, men om vi inte delar partiets människosyn är det är viktigt att vi är tydliga med det. Vi behöver tydliggöra att representanter för Hyresgästföreningen inte samtidigt kan vara representanter för partier eller organisationer som inte delar vår värdegrund. Så här tycker vi! Minskad administration I en stor organisation som Hyresgästföreningen krävs rutiner, riktlinjer, planering, målstyrning och uppföljning. Men det finns också en uppenbar risk att det blir för mycket av byråkrati och interna processer. Det finns också en risk att vi inte lyckas vara tillräckligt snabbfotade och kan reagera på aktiviteter och insatser som kräver vår omedelbara uppmärksamhet. g Framtidsbyråns förslag Framtidsbyrån föreslår att Hyresgästföreningen förenklar och samordnar administrativa rutiner för att frigöra resurser och kreativitet till verksamheten. Vi behöver hitta system som i högre utsträckning driver verksamheten framåt och som ger vinning i kvalitet utan att tynga ner. Kompletterande strukturer för inflytande Hyresgästföreningen behöver ta ställning till om alla beslut ska fattas inom dagens demokratiska struktur, eller om vi kan öppna upp för inflytande utanför den parlamentariska organisationen. Så här tycker vi!... och så här! g Framtidsbyråns förslag För att bli en levande mötesplats anser Framtidsbyrån att Hyresgästföreningen behöver utveckla flera sätt att stärka medlemmarnas möjligheter till inflytande. Genom att skapa möjlighet till direkt inflytande i olika sammanhang och former kan vi stärka vår demokratiska organisation. 30

31 Det kan ge medlemmar som engagerar sig tillfälligt och i avgränsade uppdrag möjlighet att påverka beslutsfattande. Det kan sänka trösklar för engagemanget och bli ett första steg in till den representativa demokratin. Det kan också leda till ett större antal aktiva medlemmar mellan valen. Det ger en bredare, mer representativ och mer levande organisation. 31

32 Värdegrund Framtidsbyrån har sett behovet av en tydligare värdegrund som beskriver Hyresgästföreningens kärnvärden och kan leda föreningens kultur. Hyresgästföreningens värdegrund gäller medlemmar, förtroendevalda och anställda. Värdegrunden ligger till grund för det dagliga arbetet i föreningen genom en ständigt pågående värderingsdiskussion. i Nytta Hyresgästföreningen stärker hyresgästernas möjligheter att förbättra sitt boende. Genom vår verksamhet och vårt opinionsbildande arbete gör vi positiv skillnad och tar vårt ansvar för människor, våra hem och för samhällets utveckling i stort. Därför är det meningsfullt att engagera sig i vår förening. Det innebär att Hyresgästföreningen: aktivt och tydligt står på hyresgästernas sida. bistår medlemmarna med kunskap. utmanar politiken och förändrar samhället till det bättre ett 32

Framtidsprogrammet på 10 minuter

Framtidsprogrammet på 10 minuter Framtidsprogrammet på 10 minuter Tillsammans betyder vi mer för fler Vi står vid ett vägskäl i politiken och i samhället. Det handlar om hur vi ska bo i framtiden. Samtidigt som klyftorna i samhället blir

Läs mer

Framtidsprogrammet på 10 minuter

Framtidsprogrammet på 10 minuter Framtidsprogrammet på 10 minuter 1 Tillsammans betyder vi mer för fler Vi står vid ett vägskäl i politiken och i samhället. Det handlar om hur vi ska bo i framtiden. Samtidigt som klyftorna i samhället

Läs mer

HYRESGÄSTFÖRENINGEN REGION STOCKHOLM. Bostadspolitiskt program

HYRESGÄSTFÖRENINGEN REGION STOCKHOLM. Bostadspolitiskt program HYRESGÄSTFÖRENINGEN REGION STOCKHOLM Bostadspolitiskt program 22 STOCKHOLM EN REGION FÖR ALLA Det goda boendet är en förutsättning för att vi ska må bra och därmed vara ett väl fungerande samhälle. Hyresrätten

Läs mer

56 % NÅGRA SIFFROR OM BOSTADSMARKNADEN. eller mer än varannan ung vuxen saknar egen bostad. Det är den högsta uppmätta andelen någonsin.

56 % NÅGRA SIFFROR OM BOSTADSMARKNADEN. eller mer än varannan ung vuxen saknar egen bostad. Det är den högsta uppmätta andelen någonsin. HYRESGÄSTFÖRENINGEN REGION STOCKHOLM NÅGRA SIFFROR OM BOSTADSMARKNADEN 30 000 bostäder har byggts de senaste 5 åren. 75 000 hade behövts för att motsvara befolkningsökningen. 56 % eller mer än varannan

Läs mer

Hyresgästföreningen - en stark folkrörelse

Hyresgästföreningen - en stark folkrörelse BOSTADSPOLITISKT PROGRAM UMEÅ 2017 Hyresgästföreningen - en stark folkrörelse Hyresgästföreningen är en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna. Hyresgästföreningen

Läs mer

Om oss. Information om Hyresgästföreningen

Om oss. Information om Hyresgästföreningen Om oss Information om Hyresgästföreningen Hyresgästföreningens verksamhetsidé Genom organisering av hyresgäster deltar Hyresgästföreningen i, tar ansvar för och är drivande i samhällets utveckling. Det

Läs mer

Alla har rätt till en bra bostad!

Alla har rätt till en bra bostad! Alla har rätt till en bra bostad Bostadspolitiskt program Hyresgästföreningen Södertälje/Nykvarn Bostadsbrist Idag råder det bostadsbrist i Södertäljes och Nykvarns kommuner och framför allt saknas det

Läs mer

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION Sverige har stora möjligheter. Där arbetslöshet och hopplöshet biter sig fast, kan vi istället skapa framtidstro. Där skolbarn hålls tillbaka

Läs mer

plattform för lokalt trepartssamarbete på hyresmarknaden

plattform för lokalt trepartssamarbete på hyresmarknaden plattform för lokalt trepartssamarbete på hyresmarknaden 2 förord SABO, Fastighetsägarna och Hyresgästföreningen är ense om att hyresrätten och dess konkurrenskraft behöver utvecklas. Den 25 januari 2001

Läs mer

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY Vår verksamhetsidé Vi är många som jobbar på Eksjö kommun ungefär 1600 medarbetare och vår främsta uppgift är att tillhandahålla den service som alla behöver för att leva ett

Läs mer

Policy. Jag bor i Malmö. - policy för ungas inflytande

Policy. Jag bor i Malmö. - policy för ungas inflytande Policy Jag bor i Malmö - policy för ungas inflytande INLEDNING För att Malmö ska ligga i framkant när det gäller utvecklingsfrågor, vara en attraktiv och demokratisk stad så vill Malmö stad använda unga

Läs mer

Plattform för Strategi 2020

Plattform för Strategi 2020 HIG-STYR 2016/146 Högskolan i Gävle Plattform för Strategi 2020 VERKSAMHETSIDÉ Högskolan i Gävle sätter människan i centrum och utvecklar kunskapen om en hållbar livsmiljö VISION Högskolan i Gävle har

Läs mer

En god bostad till en rimlig kostnad

En god bostad till en rimlig kostnad Val 2018 En god bostad till en rimlig kostnad Bostadspolitiskt program för Hyresgästföreningarna i Göteborg Vill du veta mer om Hyresgästföreningen? Ring 0771 443 443 eller besök www.hyresgastforeningen.se

Läs mer

Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne

Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne Förslag till Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne ÖVERENSKOMMELSEN SKÅNE Innehåll Förslag till Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne

Läs mer

Europaforum Norra Sverige är ett politiskt samarbete en mötesplats för politiker på lokal, regional, nationell och europeisk nivå i de fyra

Europaforum Norra Sverige är ett politiskt samarbete en mötesplats för politiker på lokal, regional, nationell och europeisk nivå i de fyra Europaforum Norra Sverige är ett politiskt samarbete en mötesplats för politiker på lokal, regional, nationell och europeisk nivå i de fyra nordligaste länen. Syftet är att öka kunskapen och medvetenheten

Läs mer

Dnr: 2014/687-BaUN-019. Haidi Bäversten - BUNHB01 E-post: Barn- och ungdomsnämndens beredningsutskott

Dnr: 2014/687-BaUN-019. Haidi Bäversten - BUNHB01 E-post: Barn- och ungdomsnämndens beredningsutskott Haidi Bäversten - BUNHB01 E-post: haidi.baversten@vasteras.se Kopia till TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) 2014-03-28 Dnr: 2014/687-BaUN-019 Barn- och ungdomsnämndens beredningsutskott Information- Lokal överenskommelse

Läs mer

Förslag Framtid Ånge 2.0. Strategi för utveckling av Ånge kommun

Förslag Framtid Ånge 2.0. Strategi för utveckling av Ånge kommun Förslag 2013-03-28 Framtid Ånge 2.0 Strategi för utveckling av Ånge kommun 2014-2020 1 Du håller framtiden i din hand Framtid Ånge 2.0 är Ånge kommuns utvecklingsstrategi för den bygd som vi lever och

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg Värdegrund för samverkan Den sociala ekonomins organisationer bidrar till samhörighet mellan människor,

Läs mer

Verksamhetsplan

Verksamhetsplan Verksamhetsplan - 2016-1 Inledning Hela Sverige ska leva Sjuhärad är kanske viktigare än någonsin. I och med en ny omvärld, nya utmaningar och nya möjligheter har vår organisation en mycket viktigt roll

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

Samverkan och dialog. PROJEKTil. Styrande dokument Måldokument Direktiv. Sida 1 (7)

Samverkan och dialog. PROJEKTil. Styrande dokument Måldokument Direktiv. Sida 1 (7) Styrande dokument Måldokument Direktiv PROJEKTil Sida 1 (7) Samverkan och dialog Sida 2 (7) Samverkan och dialog... 1 1. Grundläggande information... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Verksamhetsstrategi... 4 2

Läs mer

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013 BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013 VÄSTERÅS FRAMTIDEN MÅSTE BYGGAS IDAG Västerås växer snabbare än på mycket länge och passerade nyligen 140 000 invånare, men bostadsbyggandet i Västerås går inte i takt med

Läs mer

Digitaliseringens transformerande kraft

Digitaliseringens transformerande kraft Digitaliseringens transformerande kraft Vad innebär utvecklingen? Omvärldsanalys Vad bör staten göra? förslag till strategiska områden för digitaliseringspolitiken förslag inom sakområden Kunskap och bred

Läs mer

Agenda 2022 och värdegrund

Agenda 2022 och värdegrund Agenda 2022 och värdegrund 1 2 Agenda 2022 Hyresgästföreningens långsiktiga inriktning är att bli en bredare samhällsaktör och en mötesplats för boendefrågor. Agenda 2022 tydliggör vad Hyresgästföreningen

Läs mer

Bostäder och kollektivtrafik Sammanfattning Författare: Emil Johansson, utredare LO-distriktet i Stockholms län.

Bostäder och kollektivtrafik Sammanfattning Författare: Emil Johansson, utredare LO-distriktet i Stockholms län. Full sysselsättning i Stockholmsregionen Bostäder och kollektivtrafik Sammanfattning Författare: Emil Johansson, utredare LO-distriktet i Stockholms län. Full sysselsättning i Stockholmsregionen Stockholms

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Om oss. Om Hyresgästföreningen. Innehåll. Var med i Hyresgästföreningen. lättläst

Om oss. Om Hyresgästföreningen. Innehåll. Var med i Hyresgästföreningen. lättläst Om oss Var med i Hyresgästföreningen lättläst Om Hyresgästföreningen I den här broschyren kan du läsa om Hyresgästföreningen. Vi berättar om vilka vi är, vad vi gör och vad vi tror på. Ring oss på telefon

Läs mer

1 (25) Varumärket Hyresgästföreningen och Agenda 2016. Från bra till enastående

1 (25) Varumärket Hyresgästföreningen och Agenda 2016. Från bra till enastående 1 (25) Varumärket Hyresgästföreningen och Agenda 2016 Från bra till enastående 2 (25) Innehållsförteckning 1. Inledning en enastående Hyresgästförening... 3 1.1 Vad vi brinner för... 3 1.2 Vad vi kan bli

Läs mer

2013-05-07 Sida 1 av 6. Förbundsstyrelsens förslag till strategisk målbild Jakten i framtiden

2013-05-07 Sida 1 av 6. Förbundsstyrelsens förslag till strategisk målbild Jakten i framtiden 2013-05-07 Sida 1 av 6 Förbundsstyrelsens förslag till strategisk målbild Jakten i framtiden 2013-05-07 Sida 2 av 6 Inledning Jakten på framtiden har under 2012 och 2013 inneburit ett omfattande arbete,

Läs mer

Albins folkhögskola,

Albins folkhögskola, Idé- och måldokument för Albins folkhögskola, avseende perioden 2013-2017 Uppgift Föreningen Albins folkhögskola har till uppgift att: Ø bedriva folkhögskoleverksamhet i samarbete med medlemsorganisationerna,

Läs mer

FAKTA OCH ARGUMENT INFÖR VALET 2010. Byggnads Elektrikerna Fastighets Målarna Seko Transport. BYGG MER! Om den viktiga bostadspolitiken

FAKTA OCH ARGUMENT INFÖR VALET 2010. Byggnads Elektrikerna Fastighets Målarna Seko Transport. BYGG MER! Om den viktiga bostadspolitiken FAKTA OCH ARGUMENT INFÖR VALET 2010 BYGG MER! Om den viktiga bostadspolitiken Den borgerliga bostadspolitiken Det har skett stora förändringar av bostadspolitiken sedan maktskiftet år 2006. Den borgerliga

Läs mer

Vi satsar på ett hållbart transportsystem och en modern infrastruktur runt Mälaren

Vi satsar på ett hållbart transportsystem och en modern infrastruktur runt Mälaren Handlingsplan Boende 1. Inledning 4 Mälarstäder (Västerås, Eskilstuna, Strängnäs och Enköping) har undertecknat en avsiktsförklaring som identifierar åtta gemensamma, strategiskt viktiga och långsiktiga

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Du som medarbetare är viktig och gör skillnad genom ditt engagemang och mod att förändra i strävan att förbättra. 2 Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun

Läs mer

Förbundsstyrelsens förslag nr

Förbundsstyrelsens förslag nr Ärende Förbundsstyrelsens förslag nr :s Mål och verksamhetsinriktning 2018 2019 Förslag på Mål och verksamhetsinriktning 2018 2019 avser mellanperioden i strategi 2016 2021. Förslaget innehåller färre

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi Arbetet med överenskommelsen I dialog mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi har en överenskommelse om samverkan

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi Arbetet med överenskommelsen I dialog mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi har en överenskommelse om samverkan

Läs mer

Digital strategi för Statens maritima museer 2020

Digital strategi för Statens maritima museer 2020 Kommunikationsavdelningen Annika Lagerholm & Carolina Blaad DIGITAL STRATEGI Datum Digital strategi för Statens maritima museer 2020 Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter.

Läs mer

Samverkan Malmö stad och Idéburna sektorn - Principer och avsiktsförklaring

Samverkan Malmö stad och Idéburna sektorn - Principer och avsiktsförklaring Hej! Detta dokument är ute på en snabb remiss runda. Synpunkter mm lämnas senast torsdagen den 4 juni kl 13.00. Synpunkter mejlas till remiss@ideburnamalmo.se Ambitionen är att alla som varit delaktiga

Läs mer

Idéburen sektor och Region Skåne i samverkan

Idéburen sektor och Region Skåne i samverkan Idéburen sektor och Region Skåne i samverkan Akademi Näringsliv En förändrad omvärld med flera aktörer Offentlig sektor Engagerade medborgare Idéburen sektor Den idéburna sektorn omfattar organiserade

Läs mer

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Internationell strategi Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Vi lever i en allt mer globaliserad värld som ger ökade möjligheter men som också ställer nya krav. Linköpings

Läs mer

IOGT-NTO:s Mål och verksamhetsinriktning

IOGT-NTO:s Mål och verksamhetsinriktning :s Mål och verksamhetsinriktning 2018 2019 Ideologisk ram :s arbete utgår alltid från -rörelsens grundsatser. Grundsatserna slår fast att -rörelsen är en del av en världsomspännande folk- och bildningsrörelse

Läs mer

Överenskommelse. mellan föreningslivet och Uppsala kommun

Överenskommelse. mellan föreningslivet och Uppsala kommun Överenskommelse mellan föreningslivet och Uppsala kommun Det här är en lokal överenskommelse om principer och åtaganden mellan Uppsala kommun och Uppsalas föreningsliv för vår gemensamma samhällsutveckling.

Läs mer

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet Allt att vinna Juseks arbetslivspolitiska program Akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer och samhällsvetare När arbetslivet präglas av förändringar är

Läs mer

Skattefria underhållsfonder. Rotavdrag för hyresrätter. Miljöpremie för ombyggnad/upprustning av hyresrätter. Stärkt boendeinflytande vid ombyggnad

Skattefria underhållsfonder. Rotavdrag för hyresrätter. Miljöpremie för ombyggnad/upprustning av hyresrätter. Stärkt boendeinflytande vid ombyggnad Minst 15 000 nybyggda varje år fram till 2016 den gemensamma boendemiljön Slopad fastighetsskatt för Rotavdrag för Minst 15 000 nybyggda varje år fram till 2016 den gemensamma boendemiljön Slopad fastighetsskatt

Läs mer

UNF:s arbetsplan 2014 2015

UNF:s arbetsplan 2014 2015 UNF:s arbetsplan 2014 2015 Vision En demokratisk och solidarisk värld fri från droger Övergripande mål UNF är erkänt bäst i Sverige på att påverka ungas attityder kring alkohol och andra droger För att

Läs mer

Överenskommelse mellan Stockholms stad och den idéburna sektorn

Överenskommelse mellan Stockholms stad och den idéburna sektorn Överenskommelse mellan Stockholms stad och den idéburna sektorn 2 Överenskommelse mellan Stockholms stad och den idéburna sektorn Bakgrund På hösten 2007 beslutade regeringen att föra en dialog om relationen

Läs mer

Bergsjön Hur förverkligar vi gemensamma målbilder?

Bergsjön Hur förverkligar vi gemensamma målbilder? Bergsjön Hur förverkligar vi gemensamma målbilder? Hela staden avstånden ska krympa Nya göteborgare föds och många flyttar in, från närområden och andra länder. Fler företag vill etablera sig här, fler

Läs mer

Det handlar om jämlik hälsa

Det handlar om jämlik hälsa Det handlar om jämlik hälsa SNS 21 oktober 2016 Olle Lundberg Professor och ordförande Delbetänkandets upplägg 1. Varför jämlik hälsa? 1.1. Ojämlikhet i hälsa som samhällsproblem 1.2. Sociala bestämningsfaktorer

Läs mer

Överenskommelse mellan den idéburna sektorn och Linköpings kommun

Överenskommelse mellan den idéburna sektorn och Linköpings kommun Överenskommelse mellan den idéburna sektorn och Linköpings kommun Godkänd av kommunfullmäktige 2012-06-12 Värdegrund Ett samhälle där människors ideella och idéburna engagemang och samverkan tillvaratas

Läs mer

Hur gör vi en bra organisation bättre? Utveckling av KSL inför mandatperioden 2015-2018

Hur gör vi en bra organisation bättre? Utveckling av KSL inför mandatperioden 2015-2018 2013-11-26 Madeleine Sjöstrand Dnr: KSL/13/0111 Ärendegång: KSLs styrelse Hur gör vi en bra organisation bättre? Utveckling av KSL inför mandatperioden 2015-2018 Förslag till beslut 1. Styrelsen beslutar

Läs mer

Regeringen tillsatte 2014 en demokratiutredning med två övergripande syften:

Regeringen tillsatte 2014 en demokratiutredning med två övergripande syften: Vi lever i ett demokratiskt samhälle. Sverige har ett av världens högsta valdeltaganden och en stor del av befolkningen har ett starkt förtroende för landets demokratiska institutioner. I olika undersökningar

Läs mer

en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer.

en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer. en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer. Varför en innovationsstrategi? Syftet med en halländsk innovationsstrategi

Läs mer

En kommentar till Finanspolitiska rådets rapport om marknadshyror. Pär Svanberg

En kommentar till Finanspolitiska rådets rapport om marknadshyror. Pär Svanberg En kommentar till Finanspolitiska rådets rapport om marknadshyror Pär Svanberg par.svanberg@hyresgastforeningen.se Vad är det för marknad? Rätten till bostad är inskriven i 2 av regeringsformen av en anledning:

Läs mer

Version Gruppens uppdrag var att för området Tillväxt och Innovation

Version Gruppens uppdrag var att för området Tillväxt och Innovation ÖSTERGÖTLAND EN VÄRDESKAPANDE REGION 1. Uppdraget Gruppens uppdrag var att för området Tillväxt och Innovation 2. Arbetet 1. Inventera nuläget (vad är gjort hittills och varför, gällande strategier och

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet de gröna har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle,

Läs mer

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Antagen av Kommunfullmäktige den 17 juni 2013 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Strategin är framtagen i bred samverkan

Läs mer

Remiss Strategi för tillväxt och utveckling för Västra Götaland 2014-2020

Remiss Strategi för tillväxt och utveckling för Västra Götaland 2014-2020 sida 1 2013-03-06 Dnr:2013-54 KOMMUNSTYRELSEN TJÄNSTESKRIVELSE Remiss Strategi för tillväxt och utveckling för Västra Götaland 2014-2020 Bakgrund VÄSTRA GÖTALAND 2020 sätter ramarna för arbetet med tillväxt

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Bostadsbyggnadsprogram Bostadsbyggnadsprogram 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne

Överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne OMSLAGSBILD: GUSTAF EMANUELSSON/FOLIO Överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne 1 ÖVERENSKOMMELSEN SKÅNE ÖVERENSKOMMELSE OM SAMVERKAN Som första region i Sverige undertecknade

Läs mer

InItIatIvet för. socialt ansvar

InItIatIvet för. socialt ansvar InItIatIvet för socialt ansvar Initiativet för socialt ansvar Initiativet för Socialt ansvar är ett av CSR Västsveriges handlingsprogram för ökat ansvarstagande, lokalt som globalt. Det är tänkt att kunna

Läs mer

Att sluta hälsoklyftorna i Sverige

Att sluta hälsoklyftorna i Sverige Att sluta hälsoklyftorna i Sverige Hur tar vi nästa steg? Olle Lundberg Professor och ordförande Delbetänkandets upplägg 1. Varför jämlik hälsa? 1.1. Ojämlikhet i hälsa som samhällsproblem 1.2. Sociala

Läs mer

Motion 38 Motion 39. med utlåtanden

Motion 38 Motion 39. med utlåtanden Motion 38 Motion 39 med utlåtanden 106 Motion 38 Kortare handläggningstider vid behov av tvångsförvaltning. Hyresgästföreningen får ibland ärenden om dålig teknisk förvaltning och bristande underhåll.

Läs mer

TRELLEBORG. Föreningsliv och kommun i samverkan för ett levande Trelleborg

TRELLEBORG. Föreningsliv och kommun i samverkan för ett levande Trelleborg TRELLEBORG Tillsammans Föreningsliv och kommun i samverkan för ett levande Trelleborg Tillsammans Trelleborg Tillsammans är en lokal överenskommelse om samverkan mellan Trelleborgs kommun, föreningar

Läs mer

E n k r e a t i v m ö t e s p l a t s för ett livslångt lärande i en föränderlig värld

E n k r e a t i v m ö t e s p l a t s för ett livslångt lärande i en föränderlig värld E n k r e a t i v m ö t e s p l a t s för ett livslångt lärande i en föränderlig värld VISION Våra elever ska förändra världen. I samverkan med samhälle, omvärld, kultur och näringsliv skapas meningsfulla

Läs mer

Integrationspolicy Bräcke kommun. Antagen av Kf 24/2015

Integrationspolicy Bräcke kommun. Antagen av Kf 24/2015 Integrationspolicy Bräcke kommun Antagen av Kf 24/2015 Innehåll Övergripande utgångspunkt... 4 Syfte... 4 Prioriterade områden... 4 Arbete och utbildning viktigt för självförsörjning och delaktighet i

Läs mer

Ärende 4 - bilaga. Verksamhetsplan Lokal nämnd i Kungsbacka

Ärende 4 - bilaga. Verksamhetsplan Lokal nämnd i Kungsbacka Ärende 4 - bilaga Verksamhetsplan 2017 Lokal nämnd i Kungsbacka Innehållsförteckning Verksamhetsplan 2017 1 Inledning 3 Social hållbarhet 4 Invånarnarnas hälsa och behov 5 Kunskap om invånarna 5 Dialog

Läs mer

Nätverket Hälsa och Demokrati samt Uppdrag Hälsa 6 november 2015 Jonas Frykman, SKL

Nätverket Hälsa och Demokrati samt Uppdrag Hälsa 6 november 2015 Jonas Frykman, SKL Nätverket Hälsa och Demokrati samt Uppdrag Hälsa 6 november 2015 Jonas Frykman, SKL Upplägg Vad är mötesplats social hållbarhet? Bakgrund: Samling för social hållbarhet Olika perspektiv på (social) hållbarhet!

Läs mer

Malmös väg mot en hållbar framtid

Malmös väg mot en hållbar framtid Malmös väg mot en hållbar framtid En unik kommission för social hållbarhet Ojämlikhet i hälsa i Malmö p.g.a. sociala bestämningsfaktorer och samhällsstrukturer Ur direktiven till Malmökommissionen: Innovativa

Läs mer

Inbjudan till Överenskommelsen mellan Västra Götalandsregionen och den sociala ekonomin

Inbjudan till Överenskommelsen mellan Västra Götalandsregionen och den sociala ekonomin Inbjudan till Överenskommelsen mellan Västra Götalandsregionen och den sociala ekonomin Vill du vara med och skapa historia? Sedan juni 2012 pågår ett arbete som ska ge invånarna i Västra Götalandsregionen

Läs mer

dnr KS/2015/0173 Integrationsstrategi Öppna Söderhamn en kommun för alla

dnr KS/2015/0173 Integrationsstrategi Öppna Söderhamn en kommun för alla dnr KS/2015/0173 Integrationsstrategi Öppna Söderhamn en kommun för alla Antagen av kommunfullmäktige 2016-09-26 Tänk stort! I Söderhamn tänker vi större och alla bidrar. Vi är en öppen och attraktiv skärgårdsstad

Läs mer

Verksamhetsplan för Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism 2014-2015

Verksamhetsplan för Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism 2014-2015 Verksamhetsplan för Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism 2014-2015 Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism är Sveriges största antirasistiska ungdomsorganisation. Ungdom Mot Rasism är ett nätverk av antirasister

Läs mer

Barn- och ungdomsdemokratiplan 2014 2020

Barn- och ungdomsdemokratiplan 2014 2020 Barn- och ungdomsdemokratiplan 2014 2020 Upprättad: 2013-11-21 Antagen av: kommunfullmäktige Datum för antagande: 2014-02-24, 6 Kontaktperson: Susanna Ward Jonsson Innehåll 1. Inledning... 3 2. Värdegrund...

Läs mer

samverkan i örebro mellan Det civila samhället och kommunen

samverkan i örebro mellan Det civila samhället och kommunen ÖVERENSKOMMELSE OM samverkan i örebro mellan Det civila samhället och kommunen örebro kommun och det civila samhället presenterar i denna broschyr, som grund för sin samverkan, en överenskommelse om värdegrund,

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningens värdegrunder

Vård- och omsorgsförvaltningens värdegrunder Vård- och omsorgsförvaltningens värdegrunder Vårt värdegrundsarbete 1 Varför ska vi arbeta med värdegrunder? Förvaltningsledningen har definierat och tydliggjort vad värdegrunderna ska betyda för vård-

Läs mer

(Se vidare i Bilaga 1 Bakgrunds-PM Demokrati och inflytande).

(Se vidare i Bilaga 1 Bakgrunds-PM Demokrati och inflytande). Vi lever i ett demokratiskt samhälle. Sverige har ett av världens högsta valdeltaganden och en stor del av befolkningen har ett starkt förtroende för landets demokratiska institutioner. I olika undersökningar

Läs mer

Internationell strategi Sävsjö Kommun

Internationell strategi Sävsjö Kommun Internationell strategi Sävsjö Kommun riktlinjer för det internationella perspektivet kopplat till Utvecklingsstrategin(Usen) Antagen av kf 2013-12-16 Bakgrund En ökad internationalisering, Sveriges medlemskap

Läs mer

nya bostäder under nästa mandatperiod

nya bostäder under nästa mandatperiod Socialdemokraterna i Stockholm Stockholm 2010-08-10 50 000 nya bostäder under nästa mandatperiod En bostadspolitisk rapport från Socialdemokraterna i Stockholmsregionen 2 (8) Innehållsförteckning Stockholmsregionen

Läs mer

Extrem bostadsbrist bland Stockholms studenter

Extrem bostadsbrist bland Stockholms studenter Extrem bostadsbrist bland Stockholms studenter Innehåll Extrem bostadsbrist bland Stockholms studenter 2 Bostadsbristen i siffror 2 Läget i dag 2 Läget för studenter 3 Vad har byggts? 4 Varför just nu?

Läs mer

INITIATIVET FÖR SOCIALT ANSVAR

INITIATIVET FÖR SOCIALT ANSVAR INITIATIVET FÖR SOCIALT ANSVAR INITIATIVET FÖR SOCIALT ANSVAR Initiativet för Socialt ansvar är en av CSR Västsveriges tipslistor för ökat ansvarstagande, lokalt och globalt. Det är tänkt att kunna fungera

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING ÄGARDIREKTIV FÖR MARKS BOSTADS AB 1. Ägaruppdrag Kf 2012-04-26, 35 Blad 1(5) Avsikten med Marks Bostads AB, nedan kallad Bolaget, är att det på samma sätt som de kommunala nämnderna och övriga kommunala

Läs mer

Motion 32 Motion 33. med utlåtanden

Motion 32 Motion 33. med utlåtanden Motion 32 Motion 33 med utlåtanden 90 Motion 32 Barns utsatthet på bostadsmarknaden På förbundsstämman 2012 beslutades att uppdra till förbundsstyrelsen Rädda Barnens Barnfattigdomsrapport 2013. Enligt

Läs mer

Information kring VG2020 och strategisk styrning

Information kring VG2020 och strategisk styrning Information kring VG2020 och strategisk styrning Lars Jerrestrand lars.jerrestrand@borasregionen.se 0723-666561 1 Varför gör vi det vi gör? Invånarna i Västra Götaland ska ha bästa möjliga förutsättningar

Läs mer

för 4. Bygg små hyresrätter för unga och studenter Unga stockholmare måste kunna flytta hemifrån och komma ut på arbetsmarknaden.

för 4. Bygg små hyresrätter för unga och studenter Unga stockholmare måste kunna flytta hemifrån och komma ut på arbetsmarknaden. för 4. Bygg små hyresrätter för unga och studenter Unga stockholmare måste kunna flytta hemifrån och komma ut på arbetsmarknaden. Det går bra för Stockholmregionen, men vi står också inför stora utmaningar.

Läs mer

Utkast till UNF:s arbetsplan 2014 2015

Utkast till UNF:s arbetsplan 2014 2015 Utkast till UNF:s arbetsplan 2014 2015 Vision En demokratisk och solidarisk värld fri från droger Övergripande mål UNF är bäst i Sverige på att påverka ungas attityder kring alkohol och andra droger UNF

Läs mer

Förslag till Verksamhetsplan 2011

Förslag till Verksamhetsplan 2011 1 (5) Förslag till Verksamhetsplan 2011 CSR Västsverige ger medlemmar ökad konkurrenskraft genom att omsätta kunskap i konkret handling. CSR Västsverige utvecklar och sprider verktyg och kompetens kring

Läs mer

MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ

MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ FÖRORD Malmö högskola var redan från början en viktig pusselbit i stadens omvandling från industristad till kunskapsstad och

Läs mer

Riktlinje. Riktlinje - barn i ekonomiskt utsatta hushåll

Riktlinje. Riktlinje - barn i ekonomiskt utsatta hushåll Riktlinje Riktlinje - barn i ekonomiskt utsatta hushåll Kommunens prioriterade områden för att minska andelen familjer i ekonomiskt utsatthet och för att begränsa effekterna för de barn som lever i ekonomiskt

Läs mer

Lokal arbetsplan läsår 2015/2016

Lokal arbetsplan läsår 2015/2016 Lokal arbetsplan läsår 2015/2016 Förskolan Åmberg Sunne kommun Postadress Besöksadress Telefon och fax Internet Giro och org nr Sunne Kommun Sunne RO växel www.sunne.se 744-2684 bankgiro 40. Skäggebergsskolan

Läs mer

VÄRDEGRUND FÖR CIVILFÖRSVARSFÖRBUNDET

VÄRDEGRUND FÖR CIVILFÖRSVARSFÖRBUNDET Sida 1 VÄRDEGRUND FÖR CIVILFÖRSVARSFÖRBUNDET Förbundsstämman 2011 antog värdegrunden för Civilförsvarsförbundets verksamhet på lokal, regional och nationell nivå med där ingående värden rangordnade i den

Läs mer

Chef i Mjölby kommun KS/2016:172. Dokumentansvarig: Personalchef

Chef i Mjölby kommun KS/2016:172. Dokumentansvarig: Personalchef Chef i Mjölby kommun KS/2016:172 Dokumentansvarig: Personalchef Inledning Att vara chef är ett av de viktigaste uppdragen i Mjölby kommun. Uppdraget är utmanande och stimulerande, med fokus på att nå goda

Läs mer

När vinstintresset tar över...

När vinstintresset tar över... När vinstintresset tar över... - En rapport om högerns planer på att sälja ut 3000 hem i Södertälje. 2(8) Inledning Sedan ska man betala för allt, som när en liten plastdetalj på torkskåpet går sönder,

Läs mer

Svar på remiss över betänkandet Låt fler forma framtiden! (SOU 2016:5)

Svar på remiss över betänkandet Låt fler forma framtiden! (SOU 2016:5) 2016-08-19 Ks 376/2016 Ert dnr: KU2016/00088/D Svar på remiss över betänkandet Låt fler forma framtiden! (SOU 2016:5) Kulturdepartementet har inkommit med en remiss till Örebro kommun gällande betänkandet

Läs mer

Plan för Social hållbarhet

Plan för Social hållbarhet 2016-02-08 Plan för Social hållbarhet i Säters kommun SÄTERS KOMMUN Kommunstyrelsen 1 Sida 2 Innehållsförteckning Bakgrund... 3 Syfte med uppdraget... 3 Vision/Mål... 4 Uppdrag... 4 Tidplan... 4 Organisation...

Läs mer

Innehåll. Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8

Innehåll. Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8 Innehåll Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8 Varumärkesstrategi 10 Lunds kommun som ett gemensamt varumärke 13 Lund idéernas stad 13 Kommunen som en del av staden

Läs mer

Forum Syds policy för det civila samhällets roll i en demokratisk utveckling

Forum Syds policy för det civila samhällets roll i en demokratisk utveckling Forum Syds policy för det civila samhällets roll i en demokratisk utveckling Beslutad av: Forum Syds styrelse Beslutsdatum: 18 februari 2013 Giltighetstid: Tillsvidare Ansvarig: generalsekreteraren 2 (5)

Läs mer

Styrande dokument för integrationsarbetet i Alingsås Kommun

Styrande dokument för integrationsarbetet i Alingsås Kommun Styrande dokument för integrationsarbetet i Alingsås Kommun Riktlinjer för integration av nya svenskar Dokumentet har skapats i samverkan med förvaltningar och bolag i Alingsås kommun samt med Arbetsförmedlingen

Läs mer

Att sluta hälsoklyftorna i Sverige

Att sluta hälsoklyftorna i Sverige Att sluta hälsoklyftorna i Sverige Hur tar vi nästa steg? Olle Lundberg Professor och ordförande Delbetänkandets upplägg 1. Varför jämlik hälsa? 1.1. Ojämlikhet i hälsa som samhällsproblem 1.2. Sociala

Läs mer

POLITISKT PROGRAM INLEDNING OCH VÄRDEGRUND. Antaget på kongressen 20150315

POLITISKT PROGRAM INLEDNING OCH VÄRDEGRUND. Antaget på kongressen 20150315 POLITISKT PROGRAM Antaget på kongressen 20150315 INLEDNING OCH VÄRDEGRUND s syfte är att stärka och stötta de anslutna ungdomsråden i deras strävan att skapa en bättre tillvaro för ungdomar där de verkar

Läs mer

IOGT-NTO:s strategiska inriktning 2010 2015

IOGT-NTO:s strategiska inriktning 2010 2015 IOGT-NTO:s strategiska inriktning 2010 2015 IOGT-NTO:s strategiska inriktning 2010 2015 Producerat av IOGT-NTO:s kommunikationsenhet 2009 Tryck: Sandvikens Tryckeri AB IOGT-NTO:s strategiska inriktning

Läs mer

Strategiskt innovationsområde inom BIM och GIS

Strategiskt innovationsområde inom BIM och GIS Strategiskt innovationsområde inom BIM och GIS Olle Samuelson IQ Samhällsbyggnad/OpenBIM Pontus Bengtson WSP/OpenBIM IQ Samhällsbyggnads roll och verksamhet Neutral nod och katalysator för sektorsövergripande

Läs mer