1 (25) Varumärket Hyresgästföreningen och Agenda Från bra till enastående

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1 (25) Varumärket Hyresgästföreningen och Agenda 2016. Från bra till enastående"

Transkript

1 1 (25) Varumärket Hyresgästföreningen och Agenda 2016 Från bra till enastående

2 2 (25) Innehållsförteckning 1. Inledning en enastående Hyresgästförening Vad vi brinner för Vad vi kan bli bäst på Hur vi använder våra resurser Grunden för våra prioriteringar För att bli en enastående organisation För att bli en enastående organisation Bakgrund Bakgrund till projekt Agenda Bakgrund till varumärkesprojektet... 6 Varumärket Hyresgästföreningen Ett starkare varumärke Hyresgästföreningens vision Verksamhetsidén tydliggör uppdraget Hyresgästföreningens kärnvärden... 9 Agenda Agenda Hyresgästföreningens mål Nyckeltal En efterfrågad samhällsaktör Mål och strategier för bättre boende för hyresgästerna" Likvärdiga ekonomiska förutsättningar mellan olika boendeformer Hyrorna ska uppgå till max 25 % av disponibel inkomst och öka med max den allmänna kostnads-utvecklingen, KPI Ökat inflytande över den egna bostaden Ökat inflytande vöer den gemensamma boendemiljön nya hyresrätter Mål och strategier för utökad medlemsnytta Nyttan motsvarar medlemmarnas förväntningar Vår service uppfyller medlemmarnas förväntningar Förutsättningar för att lyckas Fånga upp och driva engagemang Förändrat förhållningssätt Utvecklad organisation Nytt system för planering och uppföljning... 25

3 3 (25) 1. Inledning en enastående Hyresgästförening Hyresgästföreningen har ett av Sveriges starkaste varumärken. Men, det går inte att leva på gamla meriter i en omvärld som snabbt förändras. Under 2009 har Hyresgästföreningen identifierat nuläge, hot, utmaningar och framtid. En bred dialog har genomförts i hela organisationen med medlemmar, förtroendevalda och anställda. Resultatet är en ny varumärkesplattform och Agenda Varumärkesplattformen består av tre delar: vision, verksamhetsidé och kärnvärden. Agenda 2016 innehåller sju verksamhetsmål och översiktliga strategier för att nå dem. Varumärkesplattformen och Agenda 2016 skapar tillsammans förutsättningar att lyfta Hyresgästföreningen till en enastående organisation. För att bli enastående måste hela organisationen ha samma bild av vad vi brinner för, vad vi kan bli bäst på och hur vi får våra resurser att fungera optimalt. Varumärkesplattformen och Agenda 2016 är våra hjälpmedel. 1.1 Vad vi brinner för Det vi brinner för finns i vår verksamhetsidé: Hyresgästföreningen arbetar för att alla ska ha rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Vi skapar ett bättre boende för dagens och morgondagens hyresgäster. Vi gör nytta för medlemmen. Vi fångar upp och driver engagemang. 1.2 Vad vi kan bli bäst på Det vi kan bli bäst av alla på är att skapa ett bättre boende för hyresgäster. Det är den uppgift som kan göra Hyresgästföreningen unik. Genom att skapa bra förutsättningar för hyresgästerna skapas även nytta för samhället. Vi blir en viktig och efterfrågad samhällsaktör. Ett bättre boende för hyresgästerna är därför det ena av Hyresgästföreningens två övergripande mål. Men, Hyresgästföreningen har ett dubbelt uppdrag. Vi är en medlemsorganisation och måste även säkerställa att vi lever upp till medlemmarnas förväntningar. Därför måste vi bli bäst på att utveckla den nytta som medlemmarna efterfrågar. Utökad medlemsnytta är det andra av Hyresgästföreningens två övergripande mål.

4 4 (25) 1.3 Hur vi använder våra resurser För att nå våra mål och uppfylla vår verksamhetsidé är vi beroende av resurser. Resurser är inte bara pengar. För en idéburen organisation som Hyresgästföreningen är det särskilt viktigt med människors förtroende och vilja att engagera sig i föreningens frågor. Våra resurser är avgörande för att nå bra resultat. Lika viktigt är att vi använder dem effektivt så att vi får ut maximal nytta. Vi måste ändra arbetssätt, prioritera våra insatser och följa upp våra resultat. 1.4 Grunden för våra prioriteringar Tillsammans bildar dessa tre delar grunden för vår verksamhet och våra prioriteringar. En förutsättning för att gå från bra till enastående är att hela organisationen har samma bild av vad vi brinner för, vad vi kan bli bäst på och hur vi ska använda våra resurser.

5 5 (25) 1.5 För att bli en enastående organisation För att bli en enastående organisation krävs att vi är konsekventa och håller fast vid vår verksamhetsidé och våra övergripande mål. All verksamhet måste prövas mot verksamhetsidén och målen. Leder en verksamhet inte till våra mål, ska den prioriteras bort. För alla aktiviteter bör man ställa sig två frågor: 1. Leder aktiviteten till att vi når våra övergripande mål? 2. och är den resurseffektiv? Genom att ha vår verksamhetsidé och våra övergripande mål i fokus och konsekvent handla utifrån dem skapas förutsättningar för att nå bra resultat. Bra resultat leder i sin tur till att fler hyresgäster vill bli medlemmar, att de stannar längre och även till att fler vill engagera sig genom Hyresgästföreningen. Vi får också lättare att rekrytera personal. Det skapas en positiv spiral som leder till att vi kan leverera ännu bättre resultat vilket drar till sig fler medlemmar och aktiva. Det gör oss ännu starkare som organisation. Vi blir en enastående folkrörelse. Genom att konsekvent låta verksamhetsidén och våra övergripande mål styra våra prioriteringar skapas förutsättningar för en positiv spiral. Bra resultat leder till fler medlemmar, att de stannar längre och att fler vill engagera sig. Det leder till att vi kan leverera ännu bättre resultat vilket drar till sig ännu fler medlemmar och aktiva. Vi blir en enastående folkrörelse.

6 6 (25) 2. Bakgrund 2.1 Bakgrund till projekt Agenda 2016 Förbundsstämman 2008 gav förbundsstyrelsen i uppdrag att utarbeta en ny färdväg för Hyresgästföreningen mot Arbetet har bedrivits i projektform. Projektets uppdrag har varit att utifrån stadgarnas mål- och uppgiftsparagraf och varumärkesplattform ta fram Hyresgästföreningens långsiktiga verksamhetsstrategi med vision och strategiska mål mot år I arbetet har också processbeskrivning för verksamhetsplanering och nyckeltal ingått. Agenda 2016 ska hjälpa oss att styra, planera, agera och följa upp för att uppnå bästa möjliga resultat för medlemmarna, hyresgästerna och organisationen. 2.2 Bakgrund till varumärkesprojektet Förbundsstyrelsen beslöt 2008 att se över den varumärkesstrategi som antogs 1999 och reviderades Projektgruppen för varumärkesprojektet föreslog att istället för att revidera en befintlig strategi ta fram en helt ny varumärkesplattform. Förbundsstyrelsen ställde sig bakom detta. Varumärkesplattformen ska prägla vårt sätt att vara och agera.

7 7 (25) Varumärket Hyresgästföreningen Vision, verksamhetsidé och kärnvärden

8 8 (25) 3. Ett starkare varumärke Varumärket är omvärldens uppfattning av Hyresgästföreningen, hur människor i vår omvärld uppfattar oss. Ett varumärke rymmer allt vårt namn, vår historia, våra värderingar, vårt bemötande, medlemmarnas och andras uppfattning om oss. Man kan säga att varumärket skapas av allt vi gör och säger, och av allt som sägs om oss. Varumärket genomsyrar hela organisationen. Det ger alla förtroendevalda och anställda en gemensam syn på vad Hyresgästföreningen står för, är och vill. Det hjälper oss att stärka den positiva bild av Hyresgästföreningen som vi vill att andra ska ha. Allt vi gör ska leda till att vi når våra övergripande mål och förverkligar vår vision. 3.1 Hyresgästföreningens vision Visionen beskriver det önskade framtida läget som engagerar, inspirerar och visar riktningen. Hyresgästföreningens vision är: Ett tryggt boende där människor och samhälle utvecklas. Boendet har stor betydelse i människors vardag och liv. Boendefrågan berör alla oavsett var och hur man bor. Tillgången till en bostad, inflytandet över sitt boende, en rimlig boendekostnad, bra granngemenskap och en väl fungerande boendemiljö ger ett tryggt boende. Det är också viktigt att det finns fler hyresrätter för att underlätta rörligheten i samhället. Genom att skapa bra förutsättningar för hyresgästerna skapas nytta för samhället. Vi blir en organisation som har ett påtagligt inflytande i samhället och får en roll som ingen annan aktör kan fylla. Vi medverkar till att människor och samhälle utvecklas. 3.2 Verksamhetsidén tydliggör uppdraget Verksamhetsidén styr genom att övergripande svara på för vem Hyresgästföreningen finns till, vad vårt övergripande uppdrag är och på vilket sätt vi ska utföra vårt uppdrag.

9 9 (25) Hyresgästföreningens verksamhetsidé är: Hyresgästföreningen arbetar för att alla ska ha rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Vi skapar ett bättre boende för dagens och morgondagens hyresgäster. Vi gör nytta för medlemmen. Vi fångar upp och driver engagemang. 3.3 Hyresgästföreningens kärnvärden För att nå visionen Ett tryggt boende där människor och samhälle utvecklas präglas Hyresgästföreningen av tre kärnvärden nytta, glöd och förnyelse. Kärnvärdena är vägledande i det dagliga arbetet. De kommuniceras inte externt, men de genomsyrar alla kontakter med medlemmar, hyresgäster och andra intressenter. Hyresgästföreningens kärnvärden är: Nytta Glöd Förnyelse Nytta, Glöd och Förnyelse en unik kombination Varje ord har sin innebörd och är till för att stärka identiteten och ge förutsättningar för en bra värdegrund för hela organisationen. Tillsammans utgör kombinationen Nytta, Glöd och Förnyelse en, för Hyresgästföreningen, unik helhet. Nytta Hyresgästföreningen gör nytta för medlemmen och dagens och morgondagens hyresgäster. Genom att skapa bra förutsättningar för hyresgästerna skapas också nytta för samhället. Vi påverkar debatten, människorna, samhället och politikerna. Vi når resultat. Glöd I Hyresgästföreningen driver vi våra frågor med övertygelse och inlevelse. Vi är lyhörda, kunniga och har ett bemötande som präglar en enastående organisation. Förnyelse Hyresgästföreningen förbättrar ständigt verksamheten. Vi antar nya utmaningar och utvecklar vår verksamhet. Vi ligger steget före.

10 10 (25) Agenda 2016 Mål, nyckeltal och övergripande strategier

11 11 (25) 4. Agenda 2016 Hyresgästföreningen har två övergripande mål för all verksamhet: Bättre boende för hyresgästerna Utökad medlemsnytta All verksamhet ska bidra till dessa mål i varje del av organisationen. Verksamhet som inte bidrar till dessa mål prioriteras bort. För att förverkliga visionen, verksamhetsidén och de övergripande målen arbetar Hyresgästföreningen utifrån Agenda Agenda 2016 hjälper oss att styra, planera, agera och följa upp för att uppnå bästa möjliga resultat för medlemmarna, hyresgästerna och organisationen. Agenda 2016 innehåller sju verksamhetsmål som vi ska ha uppnått För varje mål finns ett antal strategier. Syftet med dessa strategier är att övergripande visa inriktningen för hur vi ska nå verksamhetsmålen. 4.1 Hyresgästföreningens mål

12 12 (25) 4.2 Nyckeltal Vid sidan om målen är det viktigt att mäta hur vi som organisation mår och hur vi klarar av vårt uppdrag. Det följer vi upp genom att mäta följande nyckeltal. Nyckeltal Andel av hyresgästerna som anser att de har en bra boendekvalitet i förhållande till hyran = hur väl vi uppfyller vårt uppdrag allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad Andel av hyresgästerna som vill engagera sig Andel av hyresgästerna som engagerar sig = hur väl vi lyckas fånga upp och driva engagemang Effektivitetsmått = hur väl vi lyckas förvalta medlemmarnas pengar Medlemsantal Behållargrad Inkassograd Organisationsgrad = hur attraktiva vi är = hur väl vi uppfyller förväntningar = mäter betalningsgraden = hur representativa vi är Allmänhetens förtroende Organisationens ställning i samhället Varumärket = hur människor i omvärlden uppfattar oss Andel ambassadörer = viktigt förtroendemått 4.3 En efterfrågad samhällsaktör Organisationens önskade bild av Hyresgästföreningen 2016 är att vi uppfattas som en viktig samhällsaktör som skapar bra villkor för hyresgästerna, har fått igång byggandet och lyckats hålla hyrorna nere. Vi är en närvarande och handlingskraftig förening. Hyresgästerna tycker: Självklart är jag med i Hyresgästföreningen. Medlemmarna tycker: Det är lätt att påverka genom Hyresgästföreningen.

13 13 (25) Politiker, makthavare och opinionsbildare tycker: Vi frågar Hyresgästföreningen. Deras representanter är kunniga och kompetenta. Fastighetsägarna tycker: Hyresgästföreningen är en stark, påläst och kunnig motpart som har de boende med sig.

14 14 (25) 5. Mål och strategier för bättre boende för hyresgästerna" Mål Likvärdiga ekonomiska förutsättningar mellan olika boendeformer Vi arbetar för att människors val av boende ska kunna ske utifrån behov och önskemål. Det förutsätter att staten erbjuder likvärdiga ekonomiska förutsättningar avseende till exempel skatter, avdrag och bidrag för olika boendeformer. Det förutsätter också att kommunerna sätter rättvisa taxor och avgifter. Kommunerna ska inte heller låta någon boendeform betala sådant som ska belasta hela skattekollektivet. Hyrorna ska uppgå till max 25 % av disponibel inkomst och öka med max den allmänna kostnads-utvecklingen, KPI I verksamhetsidén framgår att alla ska ha rätt till en god bostad till rimlig kostnad. För att det ska vara möjligt ska hyrorna stå i rimlig proportion till hushållens disponibla inkomster. De ska inte heller öka mer än andra priser i samhället (KPI). Hyresgästerna måste ha inflytande över hyressättningen genom kollektiva förhandlingar, i vilka hyrorna sätts systematiskt utifrån bruksvärde och med hänsyn till underhåll och förvaltningskvalitet. Strategier Lyft in bostadsfrågorna på den politiska agendan Vi är en stark aktör som påverkar samhällsutvecklingen genom vår bostadspolitiska påverkan själva och tillsammans med andra. Ta initiativ för att ändra lagen Vi tar initiativ för att ändra lagen så att de ekonomiska villkoren för hyresgästerna förbättras. Utveckla förhandlingsrollen Vi höjer kvaliteten i förhandlingsarbetet. Stimulera hög kvalitet och servicenivå Hyresvärden ska stimuleras att hålla en hög kvalitet och servicenivå. Hyressättningen ska ta hänsyn till underhåll och förvaltningskvalitet. Påverka politikerna Vi påverkar kommunala politiker så att allmännyttiga bolag drivs effektivt samt att vinster stannar och används i bolaget. Involvera medlemmarna och hyresgästerna Rimliga och rättvisa hyror är medlemmarnas viktigaste prioritet. Vi utvecklar formerna för att engagera fler medlemmar och hyresgäster i förhandlingsverksamheten. Öka flexibiliteten i tillsättningen av förhandlingsdelegationerna Förhandlingsdelegater kan utses på annat sätt än enbart på föreningarnas årsmöten. Det ger möjlighet att fånga upp personer som vill engagera sig löpande under året.

15 15 (25) Mål Strategier Påverka kostnaderna för hållbar omställning Vi påverkar politikerna att stimulera hållbar omställning 1 så att kostnaderna inte läggs på de boende. Ökat inflytande över den egna bostaden Hyresgäster ska ha ett större inflytande över sitt boende för att hyresrätten ska vara en attraktiv boendeform. Ta initiativ för att ändra lagen Vi påverkar lagen för att stärka hyresgästernas inflytande vid till exempel ombyggnad. Öka inflytandet genom tillval och frånval Tillval och frånval är ett sätt att påverka sitt boende. Vi utvecklar system som ger hyresgästerna möjlighet att påverka kvalitet, utrustning och förbrukningskostnader. Betalning av tillval ska inte överstiga hyresvärdens kostnader. Individuell mätning kräver energieffektiva hus och att system för mätning är lätta att förstå. 1 Hållbar omställning kan definieras som att vi som lever här idag måste tänka långsiktigt och leva på ett sätt som inte förstör för kommande generationers möjligheter till ett bra liv. Ett långsiktigt hållbart samhälle handlar om att hushålla med resurserna, att bevara ekosystemen och ge människor goda och rättvisa livsvillkor.

16 16 (25) Mål Ökat inflytande över den gemensamma boendemiljön 2 Alla hyresgäster som vill ska ha möjlighet att påverka den gemensamma boendemiljön. Miljön runt den egna lägenheten är betydelsefull för upplevelsen i boendet. Mötesplatser, att man känner igen sina grannar, att det är rent, snyggt och ljust i området ökar trivseln och tryggheten. Strategier Öka hyresgästernas inflytande Vi arbetar för att hyresgästerna erbjuds inflytande hos både allmännyttiga och privata fastighetsägare. Boinflytande med tydliga mål Arbete med boinflytande utgår från hyresgästernas engagemang, intresse och behov. Arbetet har tydliga mål som kan följas upp. Upprustning i samråd med de boende Hyresgästernas inflytande vid upprustning ökar. De boende involveras redan från början. De vet vad de vill ha för att få en bra fysisk och social boendemiljö i sitt område. För att hitta lösningar som passar varje hyresgäst krävs alternativ och flexibilitet. Vi säkerställer både valfrihet och att kostnaderna för upprustning hålls nere. Bygg samhällen inte bara bostäder Vi kartlägger och arbetar med områden som behöver rustas upp. Arbetstillfällen, skolor, dagis, butiker, vägar och kommunikationsmedel ingår i arbetet. Vi skapar kontakter mellan de boende och andra aktörer. 2 I boendemiljön ingår förutom den egna lägenheten, husets gemensamma utrymmen och den närmaste omgivningen. Boendemiljön omfattar både den sociala och fysiska miljön.

17 17 (25) Mål nya hyresrätter För att ha valfrihet i boendet behövs fler hyresrätter. Framför allt saknas hyresrätter med hyror som låg- och medelinkomsttagare kan betala. Mer än hälften av landets kommuner har brist på bostäder och behovet av bostäder ökar samtidigt som produktionen ligger på en låg nivå. Samtidigt ombildas ett stort antal hyresrätter till bostadsrätter. Allt detta leder till allvarliga konsekvenser för hela samhället. Strategier Påverka kommunerna Vi påverkar kommunerna att: Upprätta bostadsförsörjningsplaner Tillhandahålla mark för byggande till rimliga kostnader Effektivisera plan- och byggprocessen Ta sitt bostadspolitiska ansvar. Allmännyttan är ett viktigt verktyg för att bygga, förvalta och fördela bostäder Fördela hyresrätter över alla kommundelar Inte ombilda allmännyttiga hyresrätter till bostadsrätter. Öka stimulansen att bygga hyresrätter Vi påverkar politikerna att förbättra de ekonomiska villkoren för att bygga hyresrätter till rimliga hyror. Påverka för sänkta byggkostnader Vi påverkar politiker och byggbranschen för bättre konkurrens, ökad effektivitet och sänkta produktionskostnader. Bygg för ökad flexibilitet Vi påverkar politiker och byggbranschen för ökad flexibilitet i boendet. Samhällets syn på individen har förändrats. Individen får ökat ansvar för egna val. Det leder till ökade individuella krav och en ökad efterfrågan på ett brett utbud av hyreslägenheter som är anpassade efter olika behov, utan att därför ge avkall på en god grundstandard. Bygg för hållbart boende Vi påverkar byggandet så att det byggs hållbart ekonomiskt, miljömässigt och socialt.

18 18 (25) 6. Mål och strategier för utökad medlemsnytta För målen om utökad medlemsnytta sätts en procentuell nivå efter förbundsstämmans beslut om Agenda För att sätta vilken procentuell nivå vi ska ha nått 2016 sker först en mätning för att se vilken nivå vi ligger på idag och vilken ökning som är realistisk fram till Förbundsstyrelsen fattar därefter beslut om vilken nivå vi ska ha nått 2016 Mål Nyttan motsvarar medlemmarnas förväntningar Många faktorer samspelar för att våra medlemmar ska stanna kvar. Att vi har den verksamhet som medlemmarna efterfrågar, att vi driver frågor som berör många, att vi är tillgängliga och har en hög servicenivå, att vi når framgångsrika resultat och kommunicerar detta. Medlemmar som upplever nytta av medlemskapet har en större vilja att stanna kvar i föreningen. Vi måste bli bättre på att identifiera medlemmarnas förväntningar och öka relationen med medlemmarna för att de ska stanna kvar längre. Förtroendet att företräda alla hyresgäster vilar på att Hyresgästföreningen är en demokratiskt uppbyggd folkrörelse med många och aktiva medlemmar. Som medlem kan man förändra Hyresgästföreningen, boendet och delta i förhandlingsarbetet. Strategier Stärk varumärket Varumärket är en nyckelfaktor för att få många och aktiva medlemmar. I verksamhetsidén har vi ett tydligt uppdrag. Vi lever upp till uppdraget och är duktiga på att kommunicera det, våra resultat och att lyfta goda exempel. Håll vad vi lovar Vi bekräftar för medlemmen att han/hon gjorde rätt i att bli medlem. Vi levererar det vi lovar och lever upp till eller helst överträffar medlemmens förväntningar. Anpassa nyttan till olika medlemsgrupper Vi möter medlemmars och gruppers olika behov både när det gäller verksamhet och kommunikation. För vissa medlemmar är samhörigheten viktigast, för andra är det möjligheten att driva sina idéer 3. För en stor andel av medlemmarna är det den upplevda nyttan av trygghet och service som är viktigast. Stärk relationen med medlemmarna Medlemmar som har en stark relation till Hyresgästföreningen stannar längre 4. Medlemmar som är engagerade har en starkare relation. För de medlemmar som inte vill engagera sig är det viktigt att vi aktivt kommunicerar nyttan av medlemskapet för att de ska vilja vara kvar. Det är 3 Enligt Synovates medlemsundersökning 2008, 31 % är intresserade av att personligen engagera sig i frågor om är viktiga för det egna boendet. 4 Hyresgästföreningens strategi för medlemsutveckling

19 19 (25) viktigt att medlemmarna både har kunskap om och upplever den nytta man har av sitt medlemskap. Det är också viktigt med medlemsnytta som knyter medlemmen till medlemskapet under längre tid. En förutsättning för en stark relation är en utvecklad kommunikation med medlemmarna via kanaler som de själva väljer. Utveckla verksamheten utifrån och in Vi är lyhörda för vad medlemmarna efterfrågar och anpassar arbetssätt och verksamhet. Medlemmens behov och idéer är det som formar den framtida verksamheten.

20 20 (25) Mål Vår service uppfyller medlemmarnas förväntningar Upplevelsen medlemmarna får i sina kontakter med oss är avgörande för viljan att stanna kvar och rekommendera medlemskap till andra. Vi har rätt kompetens, hög tillgänglighet och ett bra bemötande. Det är viktigt att nå och helst överträffa medlemmarnas förväntningar. Strategier Förbättra vår service och tillgänglighet Hela organisationens sätt att agera genomsyras av våra kärnvärden Nytta, Glöd och Förnyelse. Alla kontakter med oss påverkar upplevelsen av medlemskapet. Vi fullföljer projektet Ökad Service och Tillgänglighets 5 åtgärder. Vi definierar vår servicekultur, skapar en helhetssyn i organisationen och rekryterar serviceinriktat. Erbjud det lilla extra Det finns inte alltid rättslig grund att hjälpa medlemmar som kontaktar oss. Vi hindras inte av det utan försöker hitta alternativa lösningar, till exempel genom förhandlingar med motparten. Inventera och åtgärda brister Vi arbetar uppsökande i bostadsområden. I samverkan mellan olika verksamhetsområden tar vi reda på vilka brister och problem som finns och ser till att de åtgärdas med den metod som fungerar bäst. Vissa brister drivs som ärenden, andra förändras genom förhandling, en del förändras bäst genom hyresgästernas samverkan lokalt. Mät för förbättrad service Genom att kontinuerligt mäta och följa upp medlemmarnas upplevelse av kontakter med oss arbetar vi för ständig utveckling av både service och kvalitetskriterier. 5 Projekt Ökad service och tillgänglighet, 2007.

21 21 (25) 7. Förutsättningar för att lyckas Agenda 2016 är tillsammans med stadgarna och varumärkesplattformen Hyresgästföreningens styrdokument. Organisationens övriga mål, strategier, kvalitetskriterier och policydokument revideras vid behov utifrån dessa styrdokument. För att klara vårt uppdrag och nå våra mål behöver vi dessutom: bli bättre på att fånga upp och driva engagemang gemensamma förhållningssätt god ekonomi, bra styrning och uppföljning av verksamheten gott ledarskap och hög kompetens ständig utveckling och förnyelse. 7.1 Fånga upp och driva engagemang Det finns tre övergripande syften med att engagera medlemmar och hyresgäster: Öka inflytandet och delaktigheten, vilket skapar trygghet och gemenskap Förbättra boendevillkoren, lokalt i bostadsområdet och genom politisk påverkan Upprätthålla och utveckla den demokratiska organisationen för att garantera medlemmarnas inflytande. Att många medlemmar är aktiva bidrar också till att medlemmarna får en starkare relation till Hyresgästföreningen och stannar kvar längre som medlemmar. För att attrahera många medlemmar erbjuder vi möjlighet att engagera sig och påverka på olika sätt. Ompröva organisation och arbetssätt Det lokala engagemanget bygger på hyresgästernas engagemang. Vårt uppdrag är att tillhandahålla verktyg för de boende. Vi utvecklar organisationen, våra arbetssätt och nya former för att frigöra mer resurser för att stödja förtroendevalda och aktiva medlemmar i deras engagemang, även där det inte finns avtal med fastighetsägarna om medel för boinflytande. Vi har kunskaper och goda erfarenheter som vi omsätter i praktisk handling. Vi ökar dialogen om hur vi förbättrar boendet dialog mellan organisationsleden och verksamhetsområden om utveckling, förnyelse, behov av stöd, resultat och effekter.

22 22 (25) Från sammanträden till uppsökande verksamhet En modern folkrörelse nöjer sig inte med att bjuda in medlemmarna till möten. Våra företrädare söker upp hyresgästerna för att ta reda på vilka behov som finns och hitta engagerade som kan bidra till förändring. Uppsökande verksamhet är ett led i att skapa mer deltagande 6 demokrati. Tydliga mål och förväntningar Lokal verksamhet bidrar till ett bättre boende utifrån hyresgästernas prioriteringar. Fokus i lokal verksamhet är inflytande det skapar i sin tur trygghet och gemenskap. Genom tydliga förväntningar på vad det innebär att vara förtroendevald och aktiv i Hyresgästföreningen fokuserar vi på engagemang som leder till resultat. Det behövs enkla metoder för att sätta mål och följa upp resultat. Samtidigt måste administrationen hållas nere. Öka förutsättningarna för föreningarna Grundorganisationen (föreningsnivå) täcker i dag hela landet. Men, en relativt stor andel av hyresgästföreningarna ger uttryck för att det finns hinder för att uppfylla kraven i stadgarna 7. Hyresgästföreningarnas uppdrag fokuseras till: Förhandlingsverksamheten Bostadspolitiskt påverkansarbete Stödja och utveckla lokalt engagemang Upprätthålla och utveckla den demokratiska organisationen. Fokusera på resultat Enligt stadgarna ska medlemmarna bedriva verksamhet för ett bra boende i de former de själva väljer. Vi gör det enklare att starta och driva lokal verksamhet. Fokus ligger på att nå resultat. Bygg upp den lokala verksamheten steg för steg Ofta är vi sämst representerade där vi behövs som bäst. Andelen medlemmar och aktiva varierar stort mellan olika bostadsområden, från 15 procent i vissa områden till 80 procent i andra 8. Vi ökar vår representativitet och legitimitet genom att prioritera de områden där vi behövs bäst. Vi bygger vidare med nya områden när verksamheten har kommit igång i de första. 6 Deltagardemokrati utmärks av att medlemmarna är aktiva på andra sätt än att bara välja sina representanter, Wikipedia Projektet Föreningarnas roll, Strategi för medlemsutveckling

23 23 (25) Utbilda för engagemang Vi erbjuder utbildningar för styrelser och aktiva i att inspirera, fånga upp och driva engagemang. Vi utbildar förtroendevalda och aktiva i ett projektorienterat och processinriktat arbetssätt som stärker hyresgästernas inflytande. Öka trycket på politikerna genom att involvera hyresgästerna Vi involverar hyresgästerna i vår bostadspolitiska opinionsbildning. Det ökar våra möjligheter att påverka politikerna. 7.2 Förändrat förhållningssätt Vi gör mycket som är bra idag, men för att lyfta oss och bli enastående behöver vi förändra en del arbetssätt och synsätt. Sätt medlemmar och hyresgäster i fokus för alla verksamhetsbeslut Medlemmar och hyresgäster sätts i fokus för alla verksamhetsbeslut. Allt vi gör ska leda till våra övergripande mål bättre boende för hyresgästerna eller utökad medlemsnytta. Verksamhet som inte bidrar till att vi når dessa mål, eller effektiviserar organisationen, prioriteras bort. Vi har fokus på hyresgästen. Vi finns till för dem som bor och skapar bästa möjliga förutsättningar för dem. Ta initiativ För att förverkliga vår vision Ett tryggt boende där människor och samhälle utvecklas arbetar vi pro-aktivt och handlingsinriktat. Egna förslag och alternativ ger oss trovärdighet och inflytande i samhället. Öka samverkan Kvalitetskriterierna och verksamhetsrådens arbete ska säkerställa en bra kvalitet. Vi ökar vår samverkan, både mellan olika verksamheter och organisationsled, för att bli effektivare och nå våra mål. Om organisationsgränser är ett hinder bryter vi upp dem. Tillsammans med andra aktörer utvecklar vi gränsöverskridande nätverk som samarbetar och effektivare bidrar till ett bättre boende för hyresgästerna. Öka vår lokala närvaro i utsatta områden Vi ökar vår lokala närvaro i utsatta områden. Förtroendevaldas och aktivas arbete samordnas med insatser av olika personalgrupper.

24 24 (25) Genom lokal närvaro fångar vi effektivare upp de brister som finns och ser till att de åtgärdas. Ökad närvaro bidrar också till att nyttan av Hyresgästföreningen blir tydligare samt till ökad förmåga att fånga upp engagemang och tillvarata lokala resurser. Tydlig servicekultur Alla verksamma i organisationen har en serviceanda och ett bemötande som präglar en enastående medlemsorganisation. Alla kontakter präglas av våra kärnvärden Nytta, Glöd och Förnyelse. Resultatet av vårt arbete ska helst överträffa medlemmarnas förväntningar. Öka mångfald och jämställdhet Vårt arbete genomsyras av mångfald och jämställdhet. Det gör oss effektivare och mer attraktiva för medlemmar och medarbetare. Se till individen Vi ser till ökade, individuella krav i både kommunikation och verksamhet. Bra kollektiva lösningar görs med hänsyn till individers och gruppers olika behov. 7.3 Utvecklad organisation Organisationens arbetssätt förnyas och utvecklas löpande för att öka vår effektivitet och förmåga att nå resultat till oförändrad eller lägre kostnad. Omvärldsanalys och uppföljningar ger underlag för ständig förnyelse. Utveckla ledarskapet Vi tydliggör ledarskapet, utvecklar ledarna och rekryterar bra ledare. Vi uppmuntrar också fler aktiva medlemmar att ta ledande roller inom Hyresgästföreningen. Ett bra ledarskap är en förutsättning för att nå framgångar. Vi behöver kommunikativa ledare som är starka, tydliga, lyhörda och följer upp resultat. Våra ledare har ett stort ansvar att följa Agenda 2016 och göra de prioriteringar som behövs för att nå våra mål. Personalförsörjning Personalstrategin stödjer nya arbetssätt, ökar andelen nöjda medarbetare och minskar sjukfrånvaron. Strategin leder till trygg personalförsörjning och kompetensutveckling. Strategin ökar mångfald och jämställdhet.

25 25 (25) Modernisera IT-stödet Ett utåtriktat arbetssätt, effektiv medlemsservice och utvecklad kommunikation kräver IT-system som stödjer och bidrar till verksamheten. IT-system och IT-organisation anpassas till Agenda 2016 och förslaget till nytt system för planering och uppföljning. 7.4 Nytt system för planering och uppföljning Ett nytt system för planering och uppföljning införs under hösten Ett genomförandeprojekt arbetar vidare utifrån Agendaprojektets förslag på: En reviderad modell för verksamhetsplanering och uppföljning. En årscykel som innehåller förslag till årlig nulägesanalys och löpande uppföljning av verksamhetsmål. Hur vi arbetar med mål, nyckeltal och mätningar. En gemensam struktur för verksamhetsplan och verksamhetsberättelse.

Framtidsprogrammet på 10 minuter

Framtidsprogrammet på 10 minuter Framtidsprogrammet på 10 minuter Tillsammans betyder vi mer för fler Vi står vid ett vägskäl i politiken och i samhället. Det handlar om hur vi ska bo i framtiden. Samtidigt som klyftorna i samhället blir

Läs mer

Framtidsprogrammet på 10 minuter

Framtidsprogrammet på 10 minuter Framtidsprogrammet på 10 minuter 1 Tillsammans betyder vi mer för fler Vi står vid ett vägskäl i politiken och i samhället. Det handlar om hur vi ska bo i framtiden. Samtidigt som klyftorna i samhället

Läs mer

56 % NÅGRA SIFFROR OM BOSTADSMARKNADEN. eller mer än varannan ung vuxen saknar egen bostad. Det är den högsta uppmätta andelen någonsin.

56 % NÅGRA SIFFROR OM BOSTADSMARKNADEN. eller mer än varannan ung vuxen saknar egen bostad. Det är den högsta uppmätta andelen någonsin. HYRESGÄSTFÖRENINGEN REGION STOCKHOLM NÅGRA SIFFROR OM BOSTADSMARKNADEN 30 000 bostäder har byggts de senaste 5 åren. 75 000 hade behövts för att motsvara befolkningsökningen. 56 % eller mer än varannan

Läs mer

plattform för lokalt trepartssamarbete på hyresmarknaden

plattform för lokalt trepartssamarbete på hyresmarknaden plattform för lokalt trepartssamarbete på hyresmarknaden 2 förord SABO, Fastighetsägarna och Hyresgästföreningen är ense om att hyresrätten och dess konkurrenskraft behöver utvecklas. Den 25 januari 2001

Läs mer

Om oss. Information om Hyresgästföreningen

Om oss. Information om Hyresgästföreningen Om oss Information om Hyresgästföreningen Hyresgästföreningens verksamhetsidé Genom organisering av hyresgäster deltar Hyresgästföreningen i, tar ansvar för och är drivande i samhällets utveckling. Det

Läs mer

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY Vår verksamhetsidé Vi är många som jobbar på Eksjö kommun ungefär 1600 medarbetare och vår främsta uppgift är att tillhandahålla den service som alla behöver för att leva ett

Läs mer

Innehåll. Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8

Innehåll. Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8 Innehåll Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8 Varumärkesstrategi 10 Lunds kommun som ett gemensamt varumärke 13 Lund idéernas stad 13 Kommunen som en del av staden

Läs mer

Kommunikationspolicy för Linköpings kommun

Kommunikationspolicy för Linköpings kommun Kommunikationspolicy för Linköpings Dokumenttyp: Policy Antaget av: Kommunfullmäktige 2017-01-24, 7 Status: Gällande Giltighetstid: Tillsvidare Linköpings linkoping.se Diarienummer: KS 2016-674 Dokumentansvarig:

Läs mer

2013-05-07 Sida 1 av 6. Förbundsstyrelsens förslag till strategisk målbild Jakten i framtiden

2013-05-07 Sida 1 av 6. Förbundsstyrelsens förslag till strategisk målbild Jakten i framtiden 2013-05-07 Sida 1 av 6 Förbundsstyrelsens förslag till strategisk målbild Jakten i framtiden 2013-05-07 Sida 2 av 6 Inledning Jakten på framtiden har under 2012 och 2013 inneburit ett omfattande arbete,

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Vårdförbundet

Kommunikationsstrategi för Vårdförbundet Kommunikationsstrategi för Vårdförbundet 2014-2018 Beslutad av förbundsstyrelsen i november 2014. Kommunikationsstrategin gäller förtroendevalda och medarbetare i Vårdförbundet. Kommunikationsstrategin

Läs mer

Personalpolitiskt program. Motala kommun

Personalpolitiskt program. Motala kommun Personalpolitiskt program Motala kommun Beslutsinstans: Kommunfullmäktige Diarienummer: 12/KS0167 Datum: 2013-10-21 Paragraf: KF 90 Reviderande instans: Datum: Gäller från: 2013-10-21 Diarienummer: Paragraf:

Läs mer

HYRESGÄSTFÖRENINGEN REGION STOCKHOLM. Bostadspolitiskt program

HYRESGÄSTFÖRENINGEN REGION STOCKHOLM. Bostadspolitiskt program HYRESGÄSTFÖRENINGEN REGION STOCKHOLM Bostadspolitiskt program 22 STOCKHOLM EN REGION FÖR ALLA Det goda boendet är en förutsättning för att vi ska må bra och därmed vara ett väl fungerande samhälle. Hyresrätten

Läs mer

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION Sverige har stora möjligheter. Där arbetslöshet och hopplöshet biter sig fast, kan vi istället skapa framtidstro. Där skolbarn hålls tillbaka

Läs mer

VÄRDEGRUND FÖR CIVILFÖRSVARSFÖRBUNDET

VÄRDEGRUND FÖR CIVILFÖRSVARSFÖRBUNDET Sida 1 VÄRDEGRUND FÖR CIVILFÖRSVARSFÖRBUNDET Förbundsstämman 2011 antog värdegrunden för Civilförsvarsförbundets verksamhet på lokal, regional och nationell nivå med där ingående värden rangordnade i den

Läs mer

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vår medarbetaridé Värdegrund för oss medarbetare i Skövde kommun Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vision Skövde 2025 Vår vision! Skövderegionen är känd i landet som en välkomnande och växande

Läs mer

Hyresgästföreningen - en stark folkrörelse

Hyresgästföreningen - en stark folkrörelse BOSTADSPOLITISKT PROGRAM UMEÅ 2017 Hyresgästföreningen - en stark folkrörelse Hyresgästföreningen är en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna. Hyresgästföreningen

Läs mer

Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun

Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun Policy 2009-09-14, 120 Kommunfullmäktige

Läs mer

Vi är Vision. mål och hjärtefrågor. Förutsättningar för chefs och ledarskap. Hållbart arbetsliv mer arbetsglädje.

Vi är Vision. mål och hjärtefrågor. Förutsättningar för chefs och ledarskap. Hållbart arbetsliv mer arbetsglädje. Beslut, förbundsmötet 2016 Vi är Vision mål och hjärtefrågor Förutsättningar för chefs och ledarskap Hållbart arbetsliv mer arbetsglädje Löner och villkor Framtidens arbetsliv Fair Union Vi är Vision är

Läs mer

KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015

KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015 STADSLEDNINGSKONTORET KOMMUNIKATIONSSTABEN Bilaga 2 DNR 050-2895/2010 SID 1 (5) 2011-06-22 KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015 Detta program är ett långsiktigt måldokument där kommunfullmäktige

Läs mer

Verksamhetsplan

Verksamhetsplan Verksamhetsplan - 2016-1 Inledning Hela Sverige ska leva Sjuhärad är kanske viktigare än någonsin. I och med en ny omvärld, nya utmaningar och nya möjligheter har vår organisation en mycket viktigt roll

Läs mer

Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun

Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun ÄNGELHOLMS KOMMUN Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun Öppenhet Omtanke Handlingskraft Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun Personalpolicyn är ett övergripande idé- och styrdokument som gäller

Läs mer

Utkast 2. Underlag för remissrunda inom rörelsen. Förslag till kongressen beslutas av förbundsstyrelsen under mars 2013.

Utkast 2. Underlag för remissrunda inom rörelsen. Förslag till kongressen beslutas av förbundsstyrelsen under mars 2013. Utkast 2. Underlag för remissrunda inom rörelsen. Förslag till kongressen beslutas av förbundsstyrelsen under mars 2013. IOGT-NTO-rörelsens grundsatser utgör en ideologisk kompass och riktning för hela

Läs mer

HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD

HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD Om Hufvudstadens uppförandekod. Hufvudstaden har en hundraårig historia. Sedan 1915 har vi utvecklat företaget till att vara ett av Sveriges ledande fastighetsbolag med ett

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program 1 (7) Typ: Program Giltighetstid: Tills vidare Version: 2.0 Fastställd: KF 2010-04-20, 18 Uppdateras: 2015 Styrdokument för personalarbetet på samtliga arbetsplatser i Strömsunds kommun. Strömsunds kommun

Läs mer

Värdegrund. Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler

Värdegrund. Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Värdegrund Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Diarienummer: KS/2016:59 Dokumentet är beslutat av: Kommunfullmäktige Dokumentet beslutades den: 27 april 2017 Dokumentet gäller för: alla nämnder

Läs mer

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013 BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013 VÄSTERÅS FRAMTIDEN MÅSTE BYGGAS IDAG Västerås växer snabbare än på mycket länge och passerade nyligen 140 000 invånare, men bostadsbyggandet i Västerås går inte i takt med

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Om oss. Om Hyresgästföreningen. Innehåll. Var med i Hyresgästföreningen. lättläst

Om oss. Om Hyresgästföreningen. Innehåll. Var med i Hyresgästföreningen. lättläst Om oss Var med i Hyresgästföreningen lättläst Om Hyresgästföreningen I den här broschyren kan du läsa om Hyresgästföreningen. Vi berättar om vilka vi är, vad vi gör och vad vi tror på. Ring oss på telefon

Läs mer

Plattform för Strategi 2020

Plattform för Strategi 2020 HIG-STYR 2016/146 Högskolan i Gävle Plattform för Strategi 2020 VERKSAMHETSIDÉ Högskolan i Gävle sätter människan i centrum och utvecklar kunskapen om en hållbar livsmiljö VISION Högskolan i Gävle har

Läs mer

Motion 3 Motion 4 Motion 5. med utlåtanden

Motion 3 Motion 4 Motion 5. med utlåtanden Motion 3 Motion 4 Motion 5 med utlåtanden 11 Motion 3 Stämmans roll i verksamhetsplaneringen Sammanfattning Regionstyrelsen i Region Mitt föreslår i en motion att förbundsstämman ges en förstärkt roll

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Du som medarbetare är viktig och gör skillnad genom ditt engagemang och mod att förändra i strävan att förbättra. 2 Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

Ledamot i avdelningsstyrelse

Ledamot i avdelningsstyrelse Ledamot i avdelningsstyrelse Inledning Du som är avdelningsstyrelseledamot är en idéburen ledare och demokratiskt vald av medlemmar vid ett årsmöte. Tillsammans med de andra i styrelsen leder, samordnar

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg Värdegrund för samverkan Den sociala ekonomins organisationer bidrar till samhörighet mellan människor,

Läs mer

Tillbakablick på 2016-års hyresförhandling. 21 november 2016

Tillbakablick på 2016-års hyresförhandling. 21 november 2016 Tillbakablick på 2016-års hyresförhandling 21 november 2016 Riktlinjer och upp till bevis Förhandlingsarbetet i Region Stockholm har sin utgångspunkt i de nationella förhandlingsriktlinjerna Förhandlingsriktlinjerna

Läs mer

Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne

Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne Förslag till Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne ÖVERENSKOMMELSEN SKÅNE Innehåll Förslag till Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne

Läs mer

Chefs- och ledarskapspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009

Chefs- och ledarskapspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009 Chefs- och ledarskapspolicy Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009 Södertälje kommuns chefspolicy omfattar fyra delar Din mission som chef i en demokrati. Förmågor, egenskaper och attityder. Ditt konkreta

Läs mer

Gemensamma värden för att nå våra mål och sträva mot visionen

Gemensamma värden för att nå våra mål och sträva mot visionen Personalpolicy Huddinge kommuns personal policy beskriver de personalpolitiska ställnings taganden och värderingar som ska prägla arbetet i verksam heten. Personal politiken är ett medel för att uppnå

Läs mer

Förslag till effektmål 2017 för bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet

Förslag till effektmål 2017 för bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet Datum Dnr 2017-02-01 BMK.2017.18 Jelinka Hall jelinka.hall@varmdo.se 08-570 481 49 Avdelningschef Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden Tjänsteskrivelse Förslag till effektmål 2017 för bygg-, miljö- och

Läs mer

Med Tyresöborna i centrum

Med Tyresöborna i centrum Med Tyresöborna i centrum 2 Innehåll Vår arbetsgivare 4 Personalpolicyn 5 Delaktighet och samverkan 6 Hälsa och arbetsmiljö 7 Jämställdhet och mångfald 8 Förbättring och utveckling 9 Lön, lönebildning

Läs mer

Kommunikationspolicy för koncernen Karlstads kommun

Kommunikationspolicy för koncernen Karlstads kommun sid 1 (7) Kommunikationspolicy för koncernen Karlstads kommun Postadress: Kommunledningskontoret, informationsenheten, 651 84 Karlstad Besöksadress: Drottninggatan 32 karlstad.se Tel: 054-540 00 00 E-post:

Läs mer

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun l 2014-04-01 Policy om Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun Inledning: Du som medarbetare/chef är kommunens viktigaste resurs, tillsammans växer vi för en hållbar framtid!

Läs mer

SvFF Mål & Strategi 2013-2017. Workshop distrikt. svensk fotboll mål & Strategi 2013-2017

SvFF Mål & Strategi 2013-2017. Workshop distrikt. svensk fotboll mål & Strategi 2013-2017 SvFF Mål & Strategi 2013-2017 Workshop distrikt svensk fotboll mål & Strategi 2013-2017 AGENDA 17.00-17.45 Genomgång Mål & Strategi Svensk Fotboll, och distriktens process under hösten. 17.45-18.45 Värdegrunden

Läs mer

Vårdförbundet. Digital strategi. Antagen av förbundsstyrelsen april 2015

Vårdförbundet. Digital strategi. Antagen av förbundsstyrelsen april 2015 Vårdförbundet Digital strategi Antagen av förbundsstyrelsen april 2015 Innehållsförteckning Digital strategi vad är det och varför behöver vi en sådan?... 2 Digitala strategin utgår från kommunikationsplattform

Läs mer

Vi är Vision! Juni 2016

Vi är Vision! Juni 2016 Vi är Vision! Juni 2016 2 Inledning Under några år har vi tillsammans byggt Vision och vi har varit framgångsrika. Allt fler väljer att bli medlemmar i Vision. Vi växer för varje dag som går. Bilden och

Läs mer

Strategisk plan. för Studiefrämjandet från 2012. med vision, verksamhetsidé och kärnvärden

Strategisk plan. för Studiefrämjandet från 2012. med vision, verksamhetsidé och kärnvärden Strategisk plan för Studiefrämjandet från 2012 med vision, verksamhetsidé och kärnvärden Syften och motiv med statens stöd till folkbildningen Riksdagen har angett fyra syften med statens stöd till folkbildningen.

Läs mer

En stad. 9000 medarbetare. En vision.

En stad. 9000 medarbetare. En vision. guide till År 2035 ska Helsingborg vara den skapande, pulserande, gemensamma, globala och balanserade staden för människor och företag. Helsingborg är staden för dig som vill något. En stad. 9000 medarbetare.

Läs mer

Dnr: 2014/687-BaUN-019. Haidi Bäversten - BUNHB01 E-post: Barn- och ungdomsnämndens beredningsutskott

Dnr: 2014/687-BaUN-019. Haidi Bäversten - BUNHB01 E-post: Barn- och ungdomsnämndens beredningsutskott Haidi Bäversten - BUNHB01 E-post: haidi.baversten@vasteras.se Kopia till TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) 2014-03-28 Dnr: 2014/687-BaUN-019 Barn- och ungdomsnämndens beredningsutskott Information- Lokal överenskommelse

Läs mer

Stockholms läns landstings Personalpolicy

Stockholms läns landstings Personalpolicy Stockholms läns landstings Personalpolicy Beslutad av landstingsfullmäktige 2010-06-21 1 2 Anna Holmberg, barnmorska från ord till verklighet Personalpolicyn stödjer landstingets uppdrag att ge god service

Läs mer

Kommunikationsstrategi

Kommunikationsstrategi Kommunikationsstrategi 2015 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Sammanfattning 3. Bakgrund och syfte 4. Kommunikation som verktyg 5. Målgrupper 6. Kännetecken 7. Strategier 8. Kanaler 9. Tidplan 1 1.

Läs mer

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel JAG SAMSPELAR JAG VILL LYCKAS JAG SKAPAR VÄRDE JAG LEDER MIG SJÄLV MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel sid 1 av 8 Medarbetar- och ledarpolicy Medarbetare och ledare i samspel Syfte

Läs mer

Strategisk plan 2013-2016

Strategisk plan 2013-2016 Strategisk plan 2013-2016 1 Förord Detta är IKSU:s strategiska plan för perioden 2013-2016. Planen är IKSU:s överordnade och styrande dokument. Den är antagen av IKSU:s styrelse. Alla i beslutande och

Läs mer

PERSONAL- POLICY FÖR HÖGANÄS KOMMUN

PERSONAL- POLICY FÖR HÖGANÄS KOMMUN PERSONAL- POLICY FÖR HÖGANÄS KOMMUN Det här är en policy för dig som arbetar i Höganäs kommun eller som funderar på att söka arbete i Höganäs kommun. Den är en vägledning i vad vi står för och vad vi vill

Läs mer

TRELLEBORG. Föreningsliv och kommun i samverkan för ett levande Trelleborg

TRELLEBORG. Föreningsliv och kommun i samverkan för ett levande Trelleborg TRELLEBORG Tillsammans Föreningsliv och kommun i samverkan för ett levande Trelleborg Tillsammans Trelleborg Tillsammans är en lokal överenskommelse om samverkan mellan Trelleborgs kommun, föreningar

Läs mer

Varumärkesplattform Nacka vatten och avfall. nackavattenavfall.se

Varumärkesplattform Nacka vatten och avfall. nackavattenavfall.se Varumärkesplattform Nacka vatten och avfall nackavattenavfall.se Varumärket Nacka vatten och avfall att bygga och utveckla ett starkt och framgångsrikt varumärke är ett kontinuerligt arbete som kräver

Läs mer

ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA

ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA Chefs- och medarbetarpolicy för Stockholms Stadsmission Antagen av Stockholms Stadsmissions och Stadsmissionens Skolstiftelses styrelser 2011-02-21 Dokumentansvarig: Personalchef

Läs mer

Policy för KFUK-KFUMs internationella utvecklingssamarbete

Policy för KFUK-KFUMs internationella utvecklingssamarbete SAMMANFATTNING KFUK-KFUM bedriver internationellt utvecklingssamarbete med KFUK- och KFUM-partners runt om i världen. Det övergripande målet är att stärka KFUK- och KFUM-rörelsen globalt och inriktningen

Läs mer

Policy. Jag bor i Malmö. - policy för ungas inflytande

Policy. Jag bor i Malmö. - policy för ungas inflytande Policy Jag bor i Malmö - policy för ungas inflytande INLEDNING För att Malmö ska ligga i framkant när det gäller utvecklingsfrågor, vara en attraktiv och demokratisk stad så vill Malmö stad använda unga

Läs mer

2012-10-25. Statsrådsberedningen. Kommunikationspolicy för Regeringskansliet. Inledning. Därför ska Regeringskansliet kommunicera

2012-10-25. Statsrådsberedningen. Kommunikationspolicy för Regeringskansliet. Inledning. Därför ska Regeringskansliet kommunicera 2012-10-25 Statsrådsberedningen Förvaltningschefens kansli Kommunikationspolicy för Regeringskansliet Inledning Denna policy riktar sig till medarbetarna i Regeringskansliet och är vägledande i det dagliga

Läs mer

Värdegrund för HRF. Vårt ändamål. Vår vision. Vår syn på människan och samhället. Våra kärnvärden

Värdegrund för HRF. Vårt ändamål. Vår vision. Vår syn på människan och samhället. Våra kärnvärden Värdegrund för HRF Vårt ändamål Hörselskadades Riksförbund (HRF) är en ideell, partipolitiskt och religiöst obunden organisation, vars ändamål är att tillvarata hörselskadades intressen samt värna våra

Läs mer

PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern

PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern Vårt olika, gemensamma uppdrag Den här policyn beskriver samspelet mellan arbetsgivare och medarbetare. Detta samspel måste fungera för att vi ska nå våra mål och

Läs mer

Informationspolicy för Salems kommun Antagen av kommunfullmäktige 2000-10-26

Informationspolicy för Salems kommun Antagen av kommunfullmäktige 2000-10-26 Informationspolicy för Salems kommun Antagen av kommunfullmäktige 2000-10-26 Förvaltningarnas arbete skall utvecklas och ge resultat i en högre effektivitet och bättre kommunikation med Salemsborna. Den

Läs mer

HR-strategi. Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål

HR-strategi. Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål HR-strategi Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål Policy, riktlinjer och HR-processer För att förtydliga och förenkla arbetet för chefer, medarbetare

Läs mer

Göteborgs Stads program för IT

Göteborgs Stads program för IT Göteborgs Stads program för IT Detta dokument gäller för Anställda och förtroendevalda i Göteborgs Stads förvaltningar, bolag och anknutna stiftelser Fastställd 2012-xx-xx Beslutande Kommunfullmäktige

Läs mer

LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY KARLSTADS UNIVERSITET

LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY KARLSTADS UNIVERSITET LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY KARLSTADS UNIVERSITET LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY 1 Innehåll Ledar- och medarbetarpolicy...3 Universitetets värdegrund och förhållningssätt...4 Medarbetarskap och ledarskap

Läs mer

Kommunikationspolicy Kommunikationspolicy för Neurologiskt Handikappades Riksförbund enligt FS beslut den 31 maj 2008

Kommunikationspolicy Kommunikationspolicy för Neurologiskt Handikappades Riksförbund enligt FS beslut den 31 maj 2008 Kommunikationspolicy Kommunikationspolicy för Neurologiskt Handikappades Riksförbund enligt FS beslut den 31 maj 2008 Innehåll Förord s 3 Kommunikationsarbetet s 4 Övergripande riktlinjer för intern och

Läs mer

STYRDOKUMENT. Personalpolitiskt. styrdokument. för Hudiksvalls kommun

STYRDOKUMENT. Personalpolitiskt. styrdokument. för Hudiksvalls kommun STYRDOKUMENT Personalpolitiskt styrdokument för Hudiksvalls kommun Kommunen Hudiksvalls kommun ska vara en bra kommun att leva och verka i. Därför är det viktigt att vi har en kommunal verksamhet som kännetecknas

Läs mer

Varumärkesplattform. Luleå kommun

Varumärkesplattform. Luleå kommun Varumärkesplattform Luleå kommun 1 Dokumenttyp: Regeldokument Dokumentnamn: Varumärkesplattform Fastställd: 2013-10-28 Giltighetstid: Löpande Dokumentansvarig: Kommunikationschef Senast reviderad: Beslutsinstans:

Läs mer

Verksamhetsinriktning SISU Idrottsutbildarna Norrbotten 2014-2015

Verksamhetsinriktning SISU Idrottsutbildarna Norrbotten 2014-2015 VERKSAMHETSINRIKTNING 2014-2015 Verksamhetsinriktning SISU Idrottsutbildarna Norrbotten 2014-2015 OM SISU IDROTTSUTBILDARNA SISU Idrottsutbildarna är idrottens eget studieförbund skapat av medlemmarna,

Läs mer

dnr KS/2015/0173 Integrationsstrategi Öppna Söderhamn en kommun för alla

dnr KS/2015/0173 Integrationsstrategi Öppna Söderhamn en kommun för alla dnr KS/2015/0173 Integrationsstrategi Öppna Söderhamn en kommun för alla Antagen av kommunfullmäktige 2016-09-26 Tänk stort! I Söderhamn tänker vi större och alla bidrar. Vi är en öppen och attraktiv skärgårdsstad

Läs mer

Verksamhetsinriktning

Verksamhetsinriktning Försvarsförbundets Verksamhetsinriktning 2007-2011 Antagna av Försvarsförbundets kongress 12-14 juni 2007 2 FÖRSVARSFÖRBUNDET VERKSAMHETSINRIKTNING 2007-2011 3 Försvarsförbundets vision Vi i Försvarsförbundet

Läs mer

Alla har rätt till en bra bostad!

Alla har rätt till en bra bostad! Alla har rätt till en bra bostad Bostadspolitiskt program Hyresgästföreningen Södertälje/Nykvarn Bostadsbrist Idag råder det bostadsbrist i Södertäljes och Nykvarns kommuner och framför allt saknas det

Läs mer

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY Med gemensam kraft SKAPAR vi en BRA arbetsmiljö OCH GER samhällsservice med hög kvalitet. VARFÖR EN LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY? Alla vi som arbetar i koncernen

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige 26 oktober 2015, 119 KS

Antagen av kommunfullmäktige 26 oktober 2015, 119 KS Antagen av kommunfullmäktige 26 oktober 2015, 119 KS2015.0130 Innehållsförteckning 1. INLEDNING 3 2. GRUNDPRINCIPER FÖR VÅR KOMMUNIKATION 4 3. HUVUDFUNKTIONER FÖR VÅR KOMMUNIKATION 5 4. ÖVERGRIPANDE MÅL

Läs mer

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR PITEÅ KOMMUN

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR PITEÅ KOMMUN INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR PITEÅ KOMMUN Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun Policy Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Förbundsstyrelsens förslag nr

Förbundsstyrelsens förslag nr Ärende Förbundsstyrelsens förslag nr :s Mål och verksamhetsinriktning 2018 2019 Förslag på Mål och verksamhetsinriktning 2018 2019 avser mellanperioden i strategi 2016 2021. Förslaget innehåller färre

Läs mer

Huddinge kommuns personal policy beskriver de personalpolitiska ställningstaganden

Huddinge kommuns personal policy beskriver de personalpolitiska ställningstaganden Personalpolicy Huddinge kommuns personal policy beskriver de personalpolitiska ställningstaganden och värderingar som ska prägla arbetet i verksamheten. Personalpolitiken är ett medel för att uppnå Huddinge

Läs mer

Verksamhetsplan 2016

Verksamhetsplan 2016 Verksamhetsplan 2016 Villaägarna i Kungsbacka kommun Org.nr 802417-6235 Antagen av styrelsen 2016-03-04 Behandlad på årsmötet Senast reviderad 2 (5) Vision Alla ska kunna förverkliga sina småhusdrömmar.

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Personalpolitiskt program. Personalpolitiskt program 1

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Personalpolitiskt program. Personalpolitiskt program 1 Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

Kommunikationspolicy 2015

Kommunikationspolicy 2015 Kommunikationspolicy 2015 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Syfte 3. Kännetecken 4. Kommunikation som verktyg 5. Målgrupper 6. Riktlinjer och förhållningssätt 7. Ansvar Värmdö kommuns kommunikationspolicy

Läs mer

OMBILDNING FRÅN HYRESRÄTT TILL BOSTADSRÄTTSFÖRENING

OMBILDNING FRÅN HYRESRÄTT TILL BOSTADSRÄTTSFÖRENING OMBILDNING FRÅN HYRESRÄTT TILL BOSTADSRÄTTSFÖRENING NÅGRA AV FÖRDELARNA MED ATT BO I EN BOSTADSRÄTTSFÖRENING Du kan själv vara med att påverka dina egna boendekostnader Du kan själv utforma din egen bostadsstandard

Läs mer

Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång.

Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång. Våra värderingar Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång. Vi vill att de ska fortsätta se oss som sin framtida arbetsgivare. Vi vill också att vårt varumärke ska locka

Läs mer

STRATEGISKT PROGRAM FÖR HAMMARÖ KOMMUN

STRATEGISKT PROGRAM FÖR HAMMARÖ KOMMUN STRATEGISKT PROGRAM FÖR HAMMARÖ KOMMUN BOENDE Antaget av kommunfullmäktige 2013-10-21 Vision Hammarö 2030 antogs enhälligt av kommunfullmäktige i juni 2013. Ett strategiskt program som anger riktningen

Läs mer

HRFs värdegrund Förbundsstyrelsens förslag till Hörselskadades Riksförbunds kongress 2016

HRFs värdegrund Förbundsstyrelsens förslag till Hörselskadades Riksförbunds kongress 2016 Förbundsstyrelsens förslag till Hörselskadades Riksförbunds kongress 2016 Om Hörselskadades Riksförbund (HRF) har i nästan ett århundrade bedrivit verksamhet för att stärka hörselskadade och tillvarata

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Norrbottens läns landsting 2014-2016

Kommunikationsstrategi för Norrbottens läns landsting 2014-2016 Kommunikationsstrategi för Norrbottens läns landsting 2014-2016 Kommunikation är en av ledningsprocesserna i landstinget. Landstinget ska vara en organisation med ett aktivt kommunikationsarbete och en

Läs mer

Vision och styrkort 2015. Länsstyrelsen för Norrbottens bästa - 1

Vision och styrkort 2015. Länsstyrelsen för Norrbottens bästa - 1 Länsstyrelsen för Norrbottens bästa Vision och styrkort 2015 Länsstyrelsen för Norrbottens bästa - 1 Länsstyrelsen för Norrbottens bästa Länsstyrelsen och länet står inför stora utmaningar. Vi måste vara

Läs mer

Vi vill förändra världen och vi gör det genom våra hus

Vi vill förändra världen och vi gör det genom våra hus Vår vision Vi vill förändra världen och vi gör det genom våra hus ByggVesta 2016 Form Brandwork Foto Utopia sid 3, 4, Felix Gerlach sid 9, 10, 11, Brandwork sid 16, 17, Helene Bernstone sid 22, 23, 24

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningens värdegrunder

Vård- och omsorgsförvaltningens värdegrunder Vård- och omsorgsförvaltningens värdegrunder Vårt värdegrundsarbete 1 Varför ska vi arbeta med värdegrunder? Förvaltningsledningen har definierat och tydliggjort vad värdegrunderna ska betyda för vård-

Läs mer

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Foto: Urban Orzolek Arbetsmiljöverket har arbetat med ett mål- och visionsprojektet mellan februari och augusti 2008.

Läs mer

Personalpolicy för Sollentuna kommun. www.sollentuna.se

Personalpolicy för Sollentuna kommun. www.sollentuna.se Personalpolicy för Sollentuna kommun www.sollentuna.se Vårt gemensamma uppdrag Sollentuna kommun växer och utvecklas. De som bor i vår kommun vill bygga bostäder, resa, idrotta, handla, låna böcker, cykla

Läs mer

Verksamhetsinriktning

Verksamhetsinriktning Verksamhetsinriktning SISU Idrottsutbildarna 2014 2015 SISU Idrottsutbildarna Foto: Bildbyrån Grafisk form: Mu ab September 2013 Verksamhetsinriktning 2014-2015 För förbundsstyrelsens (FS) ledning av verksamheten

Läs mer

Plan för gemensamma aktiviteter 2013. Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken

Plan för gemensamma aktiviteter 2013. Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken Plan för gemensamma aktiviteter 2013 Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken Är du medlem och vill veta mer? På Arbetsgivarverkets webbplats kan du läsa mer om den arbetsgivarpolitiska strategin

Läs mer

IOGT-NTO:s Mål och verksamhetsinriktning

IOGT-NTO:s Mål och verksamhetsinriktning :s Mål och verksamhetsinriktning 2018 2019 Ideologisk ram :s arbete utgår alltid från -rörelsens grundsatser. Grundsatserna slår fast att -rörelsen är en del av en världsomspännande folk- och bildningsrörelse

Läs mer

Ett medlemskap i Bostadsrätterna för att skapa opinion och styrka

Ett medlemskap i Bostadsrätterna för att skapa opinion och styrka Ett medlemskap i Bostadsrätterna för att skapa opinion och styrka Bostadsrätterna arbetar också fokuserat med opinionsbildning och information för att påverka samhället till bostadsrättens fördel. Ett

Läs mer

Bris strategi

Bris strategi Bris strategi 2013-2016 1 Bris löfte till barn All verksamhet inom Bris utgår från FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen): Bris är en barnrättsorganisation där alla arbetar för att stärka

Läs mer

AFFÄRSPLAN. AB Stora Tunabyggen. 1 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013. Box 308 781 24 Borlänge www.tunabyggen.

AFFÄRSPLAN. AB Stora Tunabyggen. 1 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013. Box 308 781 24 Borlänge www.tunabyggen. 2010 AFFÄRSPLAN 2013 AB Stora Tunabyggen Box 308 781 24 Borlänge www.tunabyggen.se BESÖK Vasagatan 27 TEL 0243-733 00 FAX 0243-733 70 E-POST info@tunabyggen.se BANKGIRO 465-2566 POSTGIRO 46 26 58-6 ORG

Läs mer

PERSONALPOLITISKT PROGRAM

PERSONALPOLITISKT PROGRAM PERSONALPOLITISKT PROGRAM Antagen av kommunfullmäktige: 2011-09-12 Kf 127 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Vision 2 Svedala kommuns personalpolitiska program 2.1 En jämlik arbetsgivare 2.2 En flexibel arbetsgivare

Läs mer

Hållbarhet - Fokus social hållbarhet. Therese Berg

Hållbarhet - Fokus social hållbarhet. Therese Berg Hållbarhet - Fokus social hållbarhet Therese Berg 2016-04-21 2 3 Hållbar utveckling Tid Hållbar utveckling En utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter

Läs mer

Regeringen tillsatte 2014 en demokratiutredning med två övergripande syften:

Regeringen tillsatte 2014 en demokratiutredning med två övergripande syften: Vi lever i ett demokratiskt samhälle. Sverige har ett av världens högsta valdeltaganden och en stor del av befolkningen har ett starkt förtroende för landets demokratiska institutioner. I olika undersökningar

Läs mer

STRATEGISKA ARBETE MOT 2025

STRATEGISKA ARBETE MOT 2025 SVENSK SIMIDROTTS STRATEGISKA ARBETE MOT 2025 1 SVENSK SIMIDROTTS STRATEGISKA ARBETE MOT 2025 2 SVENSK SIMIDROTTS STRATEGISKA ARBETE MOT 2025 INNEHÅLL 3 INLEDNING 4 BÖRJA MED EN NULÄGESANALYS 6 SÄTT DET

Läs mer