Inbjudan till teckning, samt förvärv av aktier i SolTech Energy Sweden AB (publ)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Inbjudan till teckning, samt förvärv av aktier i SolTech Energy Sweden AB (publ)"

Transkript

1 Inbjudan till teckning, samt förvärv av aktier i SolTech Energy Sweden AB (publ) inför listning på First North vid Nasdaq Stockholm i juni 2015 Detta är en sammanfattning av Prospekt utgivet av styrelsen för SolTech Energy Sweden AB (publ) i maj Fullständigt Prospekt finns tillgängligt på SolTechs huvudkontor samt kan laddas ner från Bolagets hemsida: eller från Finansinspektionens eller från Aktieinvest FK AB:s hemsida: eller 1

2 KORT OM SOLTECH Moderbolaget, SolTech Energy Sweden AB (publ), bildades 2006 och utvecklar, säljer och installerar solenergisystem som bygger på flerårig forskning vid Kungliga Tekniska Högskolan (KTH). Solenergisystemet är en del i en fastighets yttre skal och fungerar både som klimatskydd och solfångare. SolTechs patenterade teknologi lämpar sig för installation på alla typer av byggnader, och består i att en fastighets traditionella takpannor i lera eller betong byts ut mot SolTechs takpannor i glas. Under pannorna integreras sedan speciellt utvecklade absorbatorer för att tillvarata solens energi och producera värme, varmt vatten och elektricitet. Inom koncernen bedrivs även installation och service av VS-system med fokus på energieffektivisering genom det helägda dotterbolaget, Wasa Rör T Mickelsson AB. Idag har SolTech installationer i åtta länder. En särskilt prioriterad marknad är Kina där Bolaget har ett etablerat samarbete med Advanced Solar Power Hangzhou Inc. (ASP). SolTechs teknologi kompletterar befintliga lösningar på den snabbt växande solenergimarknaden i Kina. Tillsammans kan ASP och SolTech erbjuda lösningar för samtliga typer av tak i Kina. I december 2014 tecknades ett avtal som syftar till att under 2015 bilda ett samägt kinesiskt bolag som till 51 % kommer att ägas av SolTech Energy Sweden AB (publ) och till 49 % av Advanced Solar Power Hangzhou Inc. (ASP). Bolaget kommer att installera, äga och löpande underhålla solenergianläggningar på kunders tak i Kina. Kunden förbinder sig under långtidsavtal att köpa all elektricitet, eller termisk värme som respektive anläggning producerar. Läs gärna mer på sid 7. SolTech genomför nu en spridningsemission som riktar sig till allmänheten inför planerad listning på First North vid Nasdaq Stockholm under juni Kapitalet ska främst användas till investering i det samägda kinesiska bolaget för uppförande av solenergianläggningar, rörelsekapital för bindning i lager och kundfordringar i den svenska verksamheten samt för marknadsföring i Bolagets huvudmarknader. FAKTA OM BOLAGET Bransch Solenergi/Energieffektivisering Marknad Samtliga fastigheter i behov av uppvärmning, varmvatten, ventilation och elektricitet Målgrupp Fastighetsägare (privat, företag, kommun), byggbolag, fastighetsbolag och husfabrikanter i Sverige och internationellt Antal ägare st. bestående av främst privatpersoner och företag. Aktien planeras att listas på First North vid Nasdaq Stockholm, under juni 2015 ERBJUDANDET I SAMMANDRAG Tecknings- och förvärvskurs per aktie 8 SEK Teckningspost, antal aktier st (därefter i jämna 200-tal) Totalt antal utestående aktier st Antal nyemitterade aktier, maximalt st Emissionsbelopp SEK Antal befintliga aktier st Försäljningsbelopp SEK Teckningstid maj Betalning Efter besked om tilldelning Preliminär första handelsdag* 24 juni, 2015 INVESTERARTRÄFFAR Stockholm 18 maj kl Malmö 19 maj kl Helsingfors 20 maj kl. 18:00 Göteborg 21 maj kl. 18:00 Stockholm 25 maj kl Anmälan om deltagande gör du på eller på Information om plats finner Du också på respektive hemsida, alternativt ringer Du (SolTech) eller (Aktieinvest). *Förutsatt godkänd ansökan om upptagande till handel VÄSENTLIGA HÄNDELSER Bolaget och Advanced Solar Power Hangzhou Inc. (ASP) ingår i december månad 2014 ett så kallat joint venture-avtal som rör etablerandet av ett samägt bolag i Kina för att genom detta bolag erbjuda sina respektive produkter till marknaden. Affärsmodellen består i att man äger och löpande underhåller solenergianläggningar som har installerats på kunders tak i Kina. Kunden betalar inte för anläggningen men förbinder sig i gengäld under långtidsavtal att köpa all elektricitet, eller termisk värme som respektive anläggning producerar. Därutöver erhåller det gemensamma bolaget ekonomiskt bidrag för varje levererad kwh från den kinesiska staten. Bolaget och Woody Bygghandel AB ingår i december månad 2014 ett samarbetsavtal som rör marknadsföring och försäljning av SolTechs integrerade solenergilösningar under takpannor i glas samt tunnfilmssolceller för inbyggnad. Woody Bygghandel är en frivilligkedja inom byggmaterial med över 100 anläggningar i Sverige och en omsättning som överstiger 6 miljarder kronor. Bolaget och Benders AB har under flera år fört diskussioner om olika former av samarbete, som resulterat i att Benders har meddelat att man i ett första steg avser att sälja SolTechs produkter via sina marknadskanaler. Avtalsdiskussioner förs i detta nu mellan parterna. Benders är i dag Nordens ledande tillverkare av betongprodukter som takpannor, marksten, natursten och kantstöd i betong och bedriver verksamhet i Sverige, Norge, Finland, Baltikum, Grekland och Tyskland. Företaget omsätter årligen cirka 1,5 miljarder kronor. Som ett led i Bolagets strategi att expandera inom segmentet för energieffektivisering, förvärvas Wasa Rör T Mickelsson AB den 1 augusti Wasa Rör har i det närmaste 100 % beläggning och i april månad 2015 en order- och offertstock som uppgår till 17 MSEK respektive 40 MSEK. Bolaget genomför under 2014 två nyemissioner vilka båda övertecknas och tillför SolTech drygt 20 miljoner kronor samt drygt 600 nya aktieägare. Bolaget installerar i november månad en tunnfilmsanläggning (SolTech Supreme) för produktion av solel på Vrigstad Värdshus som ingår i Best Western-gruppen. Anläggningen har en installerad effekt på 102 kw ( watt) som gör den till en av de största tunnfilmsanläggningarna i Sverige. 2

3 BÄSTE AKTIEÄGARE OCH INVESTERARE Det är nu sex år sedan jag tillträdde som VD för SolTech. Redan vid tillträdet var budskapet tydligt från styrelsen, Bolagets aktie skall noteras på en svensk börs! Det är ett löfte som vi gett våra aktieägare och som vi avser att hålla. Mina erfarenheter från tiden med ett annat Clean Tech -bolag som jag lotsade till en framgångsrik notering på Londonbörsens lista AIM, har varit till god hjälp i arbetet när vi nu ser fram emot en planerad listning av SolTech-aktien på First North vid Nasdaq Stockholm i juni kommer vi löpande att utvidga antalet handlare. Denna typ av avtal ligger helt i linje med vår strategi att växa tillsammans med starka och etablerade partners i Sverige och utomlands. Vi har under flera år fört diskussioner med Benders om försäljning av våra produkter via deras marknadskanaler. Benders är i dag Nordens ledande tillverkare av betongprodukter som takpannor, marksten, natursten och kantstöd i betong. En noterad aktie är givetvis inget självändamål. För att det skall bli en framgångsrik resa på börsen krävs att Bolaget är fyllt med spännande aktiviteter och lyckas i sin målsättning att förvalta kapitalet och därigenom på sikt genererar avkastning till sina aktieägare. SolTech har idag kommit dit och tiden är nu mogen för en bredare publik att ta del av vårt erbjudande, både produkt- och investeringsmässigt. Alla kurvor pekar uppåt för solenergin Priset på solel har ungefär halverats mellan 2010 och 2014 samtidigt som subventionerna av förnyelsebar energi under samma period ökat kraftigt i flera länder runtom i världen. Potentialen för ökad subventionering relativt fossila bränslen är alltjämt stor eftersom fossila bränslen ännu 2014 fick fyra gånger så höga subventioner globalt som förnyelsebara bränslen. Alltfler ansvariga beslutsfattare inser att övergången till förnyelsebar energi måste påskyndas. Därför står solenergin inför ett stort genombrott. Kinesiska myndigheter har satt upp målet att till 2020 installera solenergikapacitet motsvarande 100 GW (största marknaden idag, Tyskland, har som jämförelse 52 GW som mål för 2020). Internationella IEA räknar med att solenergin kommer vara världens största energikälla år Alltfler stora företag såsom Apple och IKEA har nyligen fattat beslut om solenergiinvesteringar. Ett brett erbjudande Våra produkter är i dag installerade i åtta länder och vi verkar inom tre affärsområden, termisk solenergi, solel och VS (värme och sanitet). Solenergi är och skall även fortsättningsvis vara basen i vår verksamhet. Huvudskälet till förvärvet av Wasa Rör är att följa och leda kundernas beteende genom att bredda verksamheten mot energieffektivisering. Vi kan då erbjuda våra kunder en effektiv solenergilösning och samtidigt en energioptimering av fastigheten och får på så sätt en större del av affären. Under 2013 kompletterades vårt tidigare utbud av produkter med solceller. Genom ett avtal med Advanced Solar Power Hangzhou Inc. är vi i dag återförsäljare av så kallade tunnfilmssolceller med exklusivitet på den skandinaviska marknaden. Vår första större installation färdigställde vi i november månad på Vrigstad Värdshus som ingår i Best Western-koncernen. Ägaren till värdshuset är stolt och glad över sin anläggning som är en av Sveriges största tunnfilmsanläggningar med en installerad effekt på 102 kw ( watt). Under våren 2014 installerade vi ett testhus utanför Benders huvudkontor i Edsvära i syfte att Benders skulle ges möjlighet att utvärdera våra produkter i drift. Benders har sedan deklarerat att man är intresserad av att erbjuda SolTechs produkter via sina marknadskanaler. I skrivande stund diskuterar vi ett samarbetsavtal som jag hoppas kunna presentera under året. Ökade resurser till marknadsföring och försäljning Vårt huvudfokus ligger nu på försäljning och varumärkesbyggnad. Vi har förstärkt säljsidan med en marknadschef och samtidigt stärkt upp med ytterligare resurser på säljsidan. Vår ordförande Stefan Ölander, som också är en betydande ägare i Bolaget, jobbar nu operativt i SolTech och utgör ett bra stöd i den dagliga verksamheten. Hans erfarenheter från tiden på varumärkeskonsultföretaget Rewir, som han grundade och utvecklade till en marknadsledare inom varumärkeskommunikation, kommer här väl till pass. SolTech etablerar sig på världens största solenergimarknad - Kina I december 2014 tecknade vi ett så kallat joint venture-avtal med Advanced Solar Power Hangzhou Inc., för marknadsföring och försäljning av våra respektive produkter i Kina. Det har inneburit många resor till Kina och långa och intressanta samtal och förhandlingar med den i USA utbildade huvudägaren och VD:n. Avtalet och samarbetet presenteras i sin helhet i det fullständiga Prospektet. Detta kommer att tillföra en mängd nya möjligheter för SolTech och jag räknar med att samarbetet kommer att leda till en betydande ökning av SolTechs omsättning och resultat. Finansiering och framtid I samband med listningen av SolTech-aktien på First North vid Nasdaq Stockholm, genomför vi nu en nyemission. Kapitalet skall i första hand användas till investeringar i det samägda kinesiska bolaget samt fortsatt expansion av våra basprodukter i Sverige och utomlands. Jag ser framtiden an med stor tillförsikt och önskar Dig välkommen som aktieägare i SolTech Energy Sweden AB (publ). Med vänliga hälsningar Vi får dagligen in nya förfrågningar från svenska och utländska intressenter. Parallellt med att hantera dessa, jobbar vi intensivt med att bygga ut vårt nätverk av återförsäljare och distributörer både i Sverige och utomlands. Woody Bygghandel och Benders nya partners I december tecknade vi ett samarbetsavtal med Woody Bygghandel AB. Genom avtalet har vi nu möjlighet att sälja våra produkter via Woodys drygt 100 anslutna byggvaruhandlare. I ett första steg har vi valt ut ett tiotal som vi nu utbildar på våra produkter och efter hand Frederic Telander, VD 3

4 SOLTECHS SYSTEM OCH PRODUKTER SolTech System är samlingsnamnet på de vätskeburna (termiska) och elproducerande (fotovoltariska) och integrerade solenergisystem som marknadsförs inom affärsområdet. Lösningen är både ett tak och en solfångare i samma produkt och kopplas samman med fastighetens värmesystem (termiska) eller elsystem (fotovoltariska). SolTech Sigma Är ett termiskt vätskeburet solenergisystem. Under takpannan i glas återfinns absorbatorn som tillvaratar energin från solen och överför denna till en frostskyddsvätska som cirkulerar genom absorbatorn. Systemet är sammankopplat med ackumulatortanken där energin lagras för att därifrån transporteras vidare ut i värmesystemet eller för produktion av tappvarmvatten. Systemet är flexibelt och kan integreras med alla i dag kända värmesystem som t.ex. fjärrvärme, bergvärme, luft/vattenvärmepump, pellets, ved, olja eller elpanna. Ovan en genomskärning av SolTech Sigma samt som del av taket. SolTech Power Är ett elproducerande system. Under takpannan i glas återfinns absorbatorn, en tunnfilmssolcell, som tillvaratar energin från solen och överför denna till fastighetens elsystem. Systemet är oftast konfigurerat så att den elektricitet som produceras i första hand används i fastigheten. Vid överproduktion säljs överskottet ut på nätet. Bilden visar SolTech Power från tätskikt och uppåt. 4

5 KOMBINERA SOLTECH SIGMA OCH SOLTECH POWER Genom att kombinera Sigma och Power produceras den elektricitet som krävs för att driva pumpar, fläktar och annan reglerteknik, dvs. alla kringsystem i SolTech Sigma som kräver elektricitet. Exempel på installation av system Sigma i kombination med system Power på Älta skola i Nacka kommun utanför Stockholm. Den ursprungliga takbeläggningen har ersatts med 160 m2 av SolTechs glastakpanna. Systemet är en kombination av Sigma och Power och producerar såväl varmvatten som el för att driva pumpar och annan elektrisk utrustning i systemet. SOLTECH SUPREME OCH SUPREME ST Produkterna finns i två varianter. Supreme är en utanpåliggande solcell och Supreme ST är en solcell för inbyggnad som är semitransparent och fungerar både som solcell och solskydd. Supreme monteras t.ex. ovanpå ett tak eller fristående på ett fält, en parkeringsplats eller motsvarande. Supreme ST är genomsläpplig och kan därmed monteras t.ex. i en fönsterfasad, ljusgård eller liknande. SolTech Supreme integrerat i ett tak SolTech Supreme ST Bilden visar en vägg helt bestående av semitransparenta tunnfilmssolceller av samma typ som marknadsförs av SolTech på den skandinaviska marknaden. 5

6 Estetisk och effektiv lösning Genom att kombinera elproduktion med skräddarsydd skuggning, blir SolTech Supreme ST det intelligenta valet i många applikationer där kunden vill ha in ljuset, samtidigt ha utsikten kvar, men ändå minska behovet av klimatkyla och samtidigt få ett bra inomhusklimat. Supreme ST kan erhållas med olika grad av transparens, beroende på kundens önskemål. Eftersom behovet av skuggning normalt är större för ett tak vid jämförelse med en fasad, är lägre transparens ofta att föredra där, till skillnad från fasaden där utsikt och ljusinsläpp är centrala varför högre transparens i väggapplikationer är vanligt. Olika typer av solceller Bolagets solceller är av tunnfilmstyp. Mätningar som genomförts av det tyska EPC-företaget JUWI, visar att solceller av tunnfilmstyp producerar fler kwh per år och installerad watt vid jämförelse med kristallina solceller. Skälet är att tunnfilmssolceller är effektivare i diffust ljus och mindre känsliga för höga temperaturer och skuggning. En solcellspanel som blir varm förlorar i effekt i förhållande till idealläget vilket utgörs av 25 graders paneltemperatur vid watts solinstrålning per kvm. För en kiselsolcell ligger förlusterna vid ökad temperatur på cirka 0,5 % per grad överstigande 25. Samma siffra för tunnfilmssolcellen är cirka 0,2 % per grad överstigande 25 vid samma instrålningstal. Kombinationsmöjligheter Samtliga produkter inom SolTechs utbud kan kombineras med varandra för att få ut största möjliga effekt av energin från solen. Exempelvis kan ett Sigma-system kombineras med ett Supremesystem för drift av t.ex. en värmepump. Genom att kombinera olika tekniker kan ett maximalt energiuttag uppnås och fastighetsägaren får ett i det närmaste helt energineutralt system. SolTechs glastakpanna är utformad för att kunna kombineras med traditionella betongtakpannor, vilket innebär att fastighetsägaren kan välja att täcka endast en del av taket med SolTechpannan och resterande del med betongtakpannor. SolTech Total den energineutrala lösningen Genom att kombinera SolTech System med en modern värmepump är det möjligt att uppnå en energineutral lösning för fastighetens uppvärmning och varmvattenbehov på årsbasis. SolTech Sigma levererar varmvatten och uppvärmning under en stor del av året, och SolTech Power förser huset med så pass mycket el att det till och med motsvarar elkonsumtionen för värmepumpen på årsbasis. Med SolTech Total erbjuder Bolaget fastighetsägaren en helhetslösning. Testet visar att tunnfilmssolcellerna genererade i snitt 5,4 % mer elektricitet per installerad watt och år, vid jämförelse med kiselsolcellerna. Studien omfattade 88 projekt i Europa av vilka 37 st. var tunnfilmsanläggningar och 51 st. kiselanläggningar. Fullständig information återfinns i fullständigt Prospekt. Wasa Rör Under 2012/2013 tog styrelsen i SolTech beslut att bredda verksamheten till att även innefatta det växande segmentet som brukar gå under benämningen energieffektivisering. Genom förvärvet av Wasa Rör T Mickelsson AB per den 1 augusti 2014 fick Bolaget tillgång till en plattform för tillväxt inom detta expansiva affärsområde som styrelsen bedömer kan bli ett lönsamt segment inom koncernens verksamhet. SolTech blir genom förvärvet även en fullserviceleverantör, som inte bara utvecklar, säljer och marknadsför solenergiprodukter utan även besitter kompetensen att effektivisera kundernas energisystem. Styrelsen i Bolaget bedömer att dessa kompetensområden kompletterar varandra på ett kostnadseffektivt sätt för såväl kunden som för Bolaget, likväl som detta har ett betydande värde i förhandlingar med tilltänkta kunder. Utöver synergieffekterna på kundsidan och specifikt inom energiområdet, innebär även förvärvet att SolTech får tillgång till Wasa Rörs kompetens och resurser inom VS-området, som har en betydande roll i SolTechs termiska solenergiinstallationer. Wasa Rör har i dag 20 anställda varav 14 montörer. Beläggningen är i det närmaste 100 % och befintlig orderstock uppgår i dagsläget till cirka 17 MSEK och offerstocken till cirka 40 MSEK. 6

7 SOLTECHS KINESISKA SATSNING Bolaget är sedan 2013 exklusiv distributör av Advanced Solar Power Hangzhous Inc. (ASP:s) tunnfilmssolceller på den skandinaviska marknaden. Som en förlängning på detta samarbete ingicks i december månad 2014 ett avtal mellan parterna syftande till att etablera ett gemensamt ägt bolag i Kina, och genom detta bolag sälja respektive parts produkter. Genom samarbetet blir det gemensamma erbjudandet till marknaden mer komplett. Utöver glasfasader, platta industriella och andra typer av tak som ASP sedan tidigare har specifika produkter för, kan man nu med nyttjande av SolTechs teknologi erbjuda lösningar för samtliga pannbeklädda tak. Detta ökar konkurrenskraften i det gemensamma erbjudandet då produkterna samtidigt är både ett tak och/eller en väggtäckning. Affärsmodellen består i att det gemensamma bolaget installerar, äger och löpande underhåller solenergiinstallationer vilka installeras på kunders tak, inledningsvis i Hangzhou i provinsen Zhejiang, för att därifrån expandera till andra regioner i Kina. Försäljning sker uteslutande till kommersiella kunder (B2B), vilka under långtidsavtal, 20 år + förbinder sig att köpa samtlig el och/eller termisk värme som respektive anläggning producerar, dvs. kunden betalar inte för anläggningen utan förbinder sig i stället att köpa all el och/eller termisk värme som anläggningen producerar. Kunden får tillgång till ren energi producerad av solen till ett lägre pris jämfört med det man löpande betalar sin vanliga leverantör och får samtidigt en form av hyra för sitt tak genom rabatten per kwh. Ett starkt incitament för kunden. Att finansiera, installera och driftsätta en komplett anläggning i Kina på ett industriellt tak kostar cirka 1 EUR per watt. Merkostnaden när installationen görs på ett pannbeklätt tag är densamma. Kunden betalar i snitt 10 cent/eur per köpt kwh under avtal. Därefter erhålls bidrag med ytterligare 6,5 cent/eur under 20 år. Den långsiktiga intäkten under perioden blir därmed cirka 16,5 cent/eur, vilket ger en årlig snittavkastning på eget kapital uppgående till strax under 20 %. En anläggning motsvarande 500 kw ( watt) kostar cirka EUR. Anläggningen producerar i sin tur cirka 1,2 kwh per installerad watt/år i Hangzhouregionen baserat på inkommande solinstrålning. Detta ger följande enkla ungefärliga kalkyl: x 1,2 x 0,165 = EUR i årlig avkastning. Zhejiang-provinsen är Kinas 10:e största provins med en befolkning om ca 55 miljoner invånare. Provinsen är känd för sitt företagsvänliga klimat och utbredd entreprenörkultur. I regionen finns bl.a. elektroniktillverkning och Alibaba Group har sitt säte här. På bilden ses SolTechs VD, Frederic Telander och ASP:s VD, Ben Wu. I bakgrunden en 325 kw anläggning som byggts och driftsatts på en kunds tak under 2014, i enlighet med presenterat koncept. 7

8 TVÅ TESTANLÄGGNINGAR Under 2014 har två anläggningar motsvarande 445 kw installerats 120 kw på ASP:s eget tak samt 325 kw på taket hos ett lokalt läkemedelsföretag. Den årliga avkastningen (ROI) på dessa ligger i paritet med de kalkylexempel som redovisats på föregående sida. Installerad kapacitet Under 2015 är målet att installera motsvarande 5 MW. Under 2016 är motsvarande siffra 25 MW och under 2017, 50 MW. Under 2018 samt 2019 är målet 75 MW för varje år. I slutet av år 2019 är således målet att inneha en total installerad kapacitet om 230 MW. Beprövad affärsmodell First Solar och Solar City är exempel på två amerikanska bolag som framgångsrikt brukar samma typ av affärsmodell som beskrivs på föregående sida. Även om de marknadsmässiga likheterna mellan USA och Kina kan tyckas begränsade finns flera gemensamma nämnare. Bland annat är USA och Kina världens största enskilda förbrukare av energi varför det är logiskt att söka alternativa energikällor. Därtill är miljön en betydande faktor, inte minst i Kina där miljöförbättrande åtgärder står högt på den politiska agendan. MARKNAD Marknaden för SolTechs produkter är i princip alla typer av fastigheter som har behov av någon form av lösning för uppvärmning, varmvatten och elektricitet. Marknaden för förnyelsebar energi växer kraftigt. Europeiska Unionen (EU) har uppdragit åt varje medlemsstat att år 2020 skall 20 % av den totala energiförbrukningen inom EU i enlighet med Direktiv 2009/28/ EC, komma från förnyelsebara energikällor. En nationell handlingsplan har lämnats in av samtliga 27 medlemsländer i februari 2011 (National Renewable Energy Action Plan NREAP). Under 2014 installerades totalt 38,7 GW solel i världen, betydande att den totala installerade kapaciteten globalt, därefter uppgår till 177 GW. Asien rankas därmed för andra året i rad som etta med cirka 60 % av den globala marknaden. Störst under 2014 var Kina med 10,6 GW, följt av Japan med 9,7 GW och USA med 6,2 GW. Övriga etablerade solcellsmarknader är Tyskland, Australien, Korea, Thailand och Taiwan med Malaysia och Filipinerna som tillväxtmarknader. Källa: The International Energy Agency (IEA PVPS T1-26:2015). Genom att Bolagets produkt är ett tak och/eller en vägg kan kunden räkna av kostnaden för det traditionella materialet och montaget. Kvar blir då en merkostnad som skall förräntas av den elektricitet eller värme som produkten producerar. Med detta koncept har Bolaget samtidigt skiftat segment från solenergi till smart byggnadsmaterial. Den svenska solcellsmarknaden omsatte under 2014 cirka 543 miljoner och var i stark tillväxt relativt Marknaden för takbyte på villor är som jämförelse dock betydligt större. I Sverige byts varje år cirka villatak en marknad som omsätter drygt 4,7 miljarder kronor. Detta skall ses som ett räkneexempel och utgör på intet sätt någon vetenskap, men likväl en jämförelse mellan olika segment. Av Braas Monier Building Groups hemsida framgår att gruppen 2013 hade verksamhet i 36 länder, medarbetare och omsatte 1 227,2 miljoner EUR. Av denna omsättning utgör 61,7 % försäljning av takpannor (betong 40,6 % och lertegel 21,1 %), således en betydande del av koncernens hela försäljning, som för verksamhetsåret 2013 sålde takpannor för 757 miljoner EUR eller drygt 7 miljarder kronor. Utifrån dessa indikationer på marknadsstorlek och konkurrens är Bolagets strategi att sälja intelligenta tak och vägglösningar som fyller flera funktioner i en och samma lösning, dvs. är både ett byggnadsmaterial och en solenergilösning, och kommer genom denna strategi verka inom både solenergi och byggmaterialsegmentet. INSTALLERAD KAPACITET SOLEL (TOTAL MÄNGD) 100 GW 28,1 GW 2014 MÅL ,2 GW ,7 GW MÅL 2020 KINA TYSKLAND Källa: IEA PVPS T1-26:2015 8

9 MÅL Generell målsättning Målet för SolTechs verksamhet är att bygga upp ett företag framgångsrikt inom energisektorn. Som ett inledande steg i denna målsättning planeras en listning på First North vid Nasdaq Stockholm under juni Bolaget skall inom fem år (2019) ha uppnått en omsättning som överstiger 300 Mkr med en stabil och uthållig lönsamhet i storleksordningen % efter skatt och med en tillväxt om cirka 20 % per år. Detta skall uppnås genom att Bolaget professionellt, uthålligt och fokuserat verkar för att SolTechs lösningar genererar kundnytta och bidrar till Bolagets och våra kunders strävan att bidra till skapandet av ett hållbart samhälle. SPECIFIK MÅLSÄTTNING Verka för att tillsammans med ASP och med god lönsamhet, finansiera, sälja, installera och driftsätta en effekt motsvarande 5 MW på kunders tak i regionen i Kina, genom Bolagets och ASP:s samägda bolag. 2. Bygga ett framgångsrikt samarbete som leder till god försäljningsvolym med Bolagets två nya samarbetspartners, Woody Bygghandel AB samt Benders. 3. Direktförsälja Bolagets olika produkter/ koncept till specifika huvudkunder med stora fastighetsbestånd och/eller byggprojekt i Sverige och utomlands i syfte att bygga SolTechs varumärke och renommé samtidigt som en plattform för återkommande affärer skapas. 4. Etablera samarbete med flera nationella partners, syftande till att bygga ett försäljningsnätverk för SolTechs produkter. 5. Etablera samarbete med flera internationella samarbetspartners, syftande till att bygga ett internationellt försäljningsnätverk för SolTechs produkter. 6. Expandera Wasa Rörs verksamhet inom segmentet för energieffektivisering. 7. Lista SolTechs aktier på First North vid Nasdaq Stockholm i juni MÅLSÄTTNING Etablera Bolaget som en internationellt verksam aktör inom försäljning av energilösningar för att tillgodose behovet av uppvärmning, varmvatten och el i bostadshus och kommersiella byggnader, inom både privat och offentlig sektor. Bolaget ska erbjuda kraftfulla och estetiska alternativ till kunder som önskar spara pengar och bidra till ett hållbart samhälle och på detta vis uppnå Bolagets kvalitativa och finansiella mål. 9

10 STRATEGIER Målen skall uppnås genom expansion av den ursprungliga affärsidén med solenergitak i kombination med tunnfilmssolceller för integration i fastigheters fackverk. Denna expansion planeras åstadkommas genom en väl definierad kanalstrategi, där Bolaget kommer att identifiera och teckna avtal med en rad aktörer i Sverige och utomlands. Dessa partners kommer att blir SolTechs försäljningskanaler. Exempel på sådana kanaler är Woody Bygghandel och kommande tilltänkta satsningar tillsammans med Benderskoncernen. Bolaget ser satsningen i Kina med det gemensamt ägda bolaget som en väsentlig del i framtida expansion och framgång, varför personella och ekonomiska resurser också kommer att allokeras för detta ändamål. SolTech kommer löpande att närvara i Kina med egen personal på ledningsnivå för att tillsammans med ASP:s ledning bygga verksamheten. RISKER Detta är en sammanfattning och introduktion till det fullständiga Prospekt som upprättats. En investering i SolTech utgör en affärsmöjlighet, men innebär också risker. Dessa kan på grund av omvärldsfaktorer och Bolagets affärsinriktning vara svåra att identifiera och kvantifiera. Denna sammanfattning skall endast ses som en introduktion till erbjudandet. Varje investeringsbeslut som läsaren fattar skall grundas på fullständigt Prospekt i sin helhet. Prospekt för SolTech Energy Sweden AB (publ) finns för nedladdning på: Energieffektivisering utgör Bolagets tredje verksamhetsområde. Detta är ett globalt växande segment och SolTech har skapat en plattform för expansion inom detta område genom förvärvet av Wasa Rör. Med energieffektivisering avser Bolaget inte i första hand fönsterbyten och tilläggsisolering utan optimering av kunders befintliga energisystems drift genom bättre styr/reglerfunktioner, utbyte av befintliga ej optimeringsbara och/eller uttjänta system, kombinerat med passande finansieringslösningar, vilket möjliggör ett positivt driftsnetto för kunden efter investeringen vid jämförelse med den befintliga anläggningen. Bolagets strategiska avsikt är att den befintliga verksamheten i Wasa Rör består och utvecklas. Parallellt med denna byggs successivt en ny verksamhetsgren inom energieffektivisering upp. Synergieffekter som bidrar till ökad försäljning uppstår genom att befintliga och nya kunder i respektive bolag kan erbjudas en bredare produktportfölj, varmed försäljningsvärdet till varje kund torde öka. ADRESSER SolTech Energy Sweden AB (publ) Aktieinvest FK AB Mekanikervägen Stockholm Tullinge Tel: Tel:

SolTech System ETT EFFEKTIVT, SNYGGT OCH SMART SOLENERGISYSTEM

SolTech System ETT EFFEKTIVT, SNYGGT OCH SMART SOLENERGISYSTEM SolTech System ETT EFFEKTIVT, SNYGGT OCH SMART SOLENERGISYSTEM ATTRAKTIV SOLENERGI SolTech Sigma Med SolTech Sigma har vi skapat ett effektivt, snyggt och enkelt solenergisystem för såväl småhus som för

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2015

DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2015 DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2015 SolTech Energy Sweden AB (publ) Stark omsättningsökning Nettoomsättningen uppgick till 20,6 (11,3 1 ) MSEK. En ökning med 82 procent jämfört med samma period föregående

Läs mer

Intervjustudie solenergi. SolTech Energy Sweden AB (publ).

Intervjustudie solenergi. SolTech Energy Sweden AB (publ). Intervjustudie solenergi SolTech Energy Sweden AB (publ). Bakgrund om undersökningen Intresset för solenergi växer snabbt, men står ändå bara för 0,06 procent av Sveriges totala elkonsumtion (Energimyndigheten,

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2015 SOLTECH ENERGY SWEDEN AB (publ)

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2015 SOLTECH ENERGY SWEDEN AB (publ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2015 SOLTECH ENERGY SWEDEN AB (publ) Stark omsättningsökning i koncernen Stark omsättningsökning i koncernen. 40,1 MSEK (12,4) 1 Kraftigt ökat orderläge i koncernen, 20,65 MSEK per 31

Läs mer

Solenergi Som en del av byggnaden

Solenergi Som en del av byggnaden Solenergi Som en del av byggnaden * Presentation Glas & fasad föreningen 15/4 2016 * Presentationen innehåller bilder på fastigheter som inte innehåller SolTech s produkter men som illustrerar & inspirerar

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER i SOLTECH ENERGY SWEDEN AB (publ) 21 maj 4 juni 2012

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER i SOLTECH ENERGY SWEDEN AB (publ) 21 maj 4 juni 2012 INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER i SOLTECH ENERGY SWEDEN AB (publ) 21 maj 4 juni 2012 SolTech Energy Detta är en sammanfattning av Informationsmemorandum (IM), utgivet av styrelsen för (publ) i maj 2012.

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER i SOLTECH ENERGY SWEDEN AB (publ)

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER i SOLTECH ENERGY SWEDEN AB (publ) SolTech Energy INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER i SOLTECH ENERGY SWEDEN AB (publ) 5 19 februari 2014 SolTech Energy Detta är en sammanfattning av Informationsmemorandum (IM), utgivet av styrelsen för SolTech

Läs mer

Stockholm den 20 november 2014 PRESSMEDDELANDE

Stockholm den 20 november 2014 PRESSMEDDELANDE Stockholm den 20 november 2014 PRESSMEDDELANDE Stockwik offentliggör huvudvillkor för en konvertibelemission med företrädesrätt där teckningsförbindelser och garantiåtaganden motsvarande 100 procent av

Läs mer

Ett företag i SolTech Energy-koncernen

Ett företag i SolTech Energy-koncernen Inbjudan till teckning av obligationslån 2016:1 Solobligationen där kapitalet är öronmärkt för gröna investeringar Advanced SolTech Sweden AB (Publ) Inför listning på First North Bond Market vid Nasdaq

Läs mer

Solel och solvärme i villan. Lisa Ossman, SP Energiteknik

Solel och solvärme i villan. Lisa Ossman, SP Energiteknik Solel och solvärme i villan Lisa Ossman, SP Energiteknik Hur mycket solenergi finns det egentligen? Instrålningen mot jorden täcker 10 000 ggr vårt årliga energibehov i världen 12 kvm solceller per person

Läs mer

Introduktion till MultiQ International AB

Introduktion till MultiQ International AB Introduktion till MultiQ International AB Vad gör MultiQ? MultiQ är ett ledande företag inom Digital Signage och bildskärmslösningar för publika miljöer - Kunder över hela världen men främst norra Europa

Läs mer

Kan glas. producera el? I exklusivt samarbete med:

Kan glas. producera el? I exklusivt samarbete med: Kan glas producera el? I exklusivt samarbete med: 02 03 I exklusivt samarbete med: Javisst! Glas kan producera el! SolTech ST är semitransparenta solpaneler i glas som gör det möjligt att generera solel

Läs mer

Kan glas. producera el? I exklusivt samarbete med:

Kan glas. producera el? I exklusivt samarbete med: Kan glas producera el? I exklusivt samarbete med: 02 Broschyren visar bilder på fastigheter som inte innehåller SolTech Energys produkter men som illustrerar och inspirerar kring vad som kan byggas. 03

Läs mer

Dustin Group fastställer slutligt pris i börsintroduktionen till 50 kronor per aktie handel på Nasdaq Stockholm inleds idag

Dustin Group fastställer slutligt pris i börsintroduktionen till 50 kronor per aktie handel på Nasdaq Stockholm inleds idag DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE DISTRIBUERAS ELLER PUBLICERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA ELLER JAPAN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING

Läs mer

Snabbväxande B3IT offentliggör notering på Nasdaq First North Premier och publicerar prospekt

Snabbväxande B3IT offentliggör notering på Nasdaq First North Premier och publicerar prospekt Pressmeddelande 27 maj, 2016 Snabbväxande B3IT offentliggör notering på Nasdaq First North Premier och publicerar prospekt Styrelsen och ägarna av B3IT Management AB (publ) ( B3IT eller Bolaget ) har,

Läs mer

Inbjudan till företrädesemission av aktier i. Teckningstid: 4 september 2015 24 september 2015

Inbjudan till företrädesemission av aktier i. Teckningstid: 4 september 2015 24 september 2015 Inbjudan till företrädesemission av aktier i PromikBook AB (publ) Teckningstid: 4 september 2015 24 september 2015 Vårt mål är att vara det självklara systemet för företagskonsulter, redovisningskonsulter

Läs mer

NY LISTNINGSPROCESS FÖR PALLAS GROUP AB (PUBL) TILL FÖLJD AV FÖRVÄRVET AV SMART ENERGY SWEDEN FUELS AB SAMT FÖRTYDLIGANDEN OM TILLKOMMANDE VILLKOR

NY LISTNINGSPROCESS FÖR PALLAS GROUP AB (PUBL) TILL FÖLJD AV FÖRVÄRVET AV SMART ENERGY SWEDEN FUELS AB SAMT FÖRTYDLIGANDEN OM TILLKOMMANDE VILLKOR Nasdaq First North: PALS B PRESSMEDDELANDE 2017-07-12 Kl: 08:30 CET NY LISTNINGSPROCESS FÖR PALLAS GROUP AB (PUBL) TILL FÖLJD AV FÖRVÄRVET AV SMART ENERGY SWEDEN FUELS AB SAMT FÖRTYDLIGANDEN OM TILLKOMMANDE

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER i SOLTECH ENERGY SWEDEN AB (publ)

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER i SOLTECH ENERGY SWEDEN AB (publ) SolTech Energy INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER i SOLTECH ENERGY SWEDEN AB (publ) 5 19 februari 2014 SolTech Energy INFORMATIONSMEMORANDUM Viktig information Med SolTech Energy, SolTech, Bolaget mm avses

Läs mer

Presentation - Andra Kvartalet

Presentation - Andra Kvartalet Presentation - Andra Kvartalet Introduktion Utdelning av Momentum Group till aktieägarna är genomförd Syfte med avknoppning 2017 Avknoppning och utdelning till aktieägarna Öka resultattillväxten genom

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL ETT NYTT STARKARE HANZA

VÄLKOMMEN TILL ETT NYTT STARKARE HANZA VÄLKOMMEN TILL ETT NYTT STARKARE HANZA Information gällande teckning av aktier i HANZA Holding AB (publ) under perioden 4 augusti-18 augusti 2015. Detta är en informationsbroschyr som innehåller översiktlig

Läs mer

SolTech Energy Sweden AB (publ)

SolTech Energy Sweden AB (publ) SolTech Energy Sweden AB (publ) Erbjudande om teckning i unitemission med företrädesrätt (En Unit består av vardera 1 aktie och 1 vederlagsfri teckningsoption) Emissionen är garanterad till 80%* * Se Erbjudandet

Läs mer

Halvårsrapport januari juni 2016

Halvårsrapport januari juni 2016 Stockholm 2016-08-23 Halvårsrapport januari juni 2016 1 januari 30 juni 2016 Nettoomsättningen ökade till 16,7 (0,1) MSEK Rörelseresultatet uppgick till 2,7 (-0,1) MSEK Resultatet efter skatt uppgick för

Läs mer

Redogörelse för de första 9 månaderna 2014

Redogörelse för de första 9 månaderna 2014 Redogörelse för de första 9 månaderna 2014 Malmö, 28 november 2014 - Mobile Loyalty, som utvecklar och säljer online och mobila annonslösningar, (AktieTorget "MOBI") ("Bolaget") meddelar idag en redogörelse

Läs mer

Anodaram AB förvärvar ClimateWell AB genom apportemission

Anodaram AB förvärvar ClimateWell AB genom apportemission Pressmeddelande Stockholm 2016-03-07 Anodaram AB förvärvar ClimateWell AB genom apportemission Anodaram har ingått en avsiktsförklaring med huvudägarna i ClimateWell AB om att förvärva ClimateWell genom

Läs mer

Koncernens nettoomsättning för första kvartalet uppgick till 4,0 (3,0) Resultatet för första kvartalet uppgick till -1,9 (-4,2) MSEK

Koncernens nettoomsättning för första kvartalet uppgick till 4,0 (3,0) Resultatet för första kvartalet uppgick till -1,9 (-4,2) MSEK AGELLIS Group AB (publ.) Delårsrapport januari-mars 2008 Koncernens nettoomsättning för första kvartalet uppgick till 4,0 (3,0) Resultatet för första kvartalet uppgick till -1,9 (-4,2) MSEK Resultatet

Läs mer

TECKNINGSERBJUDANDE gällande. WizzCom 3D Productions AB (WizzCom)

TECKNINGSERBJUDANDE gällande. WizzCom 3D Productions AB (WizzCom) TECKNINGSERBJUDANDE gällande WizzCom 3D Productions AB (WizzCom) WizzCom är specialister på produktion av "verklig tredimensionell film där budskapet kan ses i 3D utan särskilda 3D-glasögon! WizzCom vänder

Läs mer

KVARTALSREDOGÖRELSE perioden januari september 2011 KVARTALSREDOGÖRELSE FÖR PERIODEN 2011-01-01 2011-09-30

KVARTALSREDOGÖRELSE perioden januari september 2011 KVARTALSREDOGÖRELSE FÖR PERIODEN 2011-01-01 2011-09-30 Lucent Oil AB (publ) KVARTALSREDOGÖRELSE FÖR PERIODEN 2011-01-01 2011-09-30 Perioden i sammandrag Koncernen Nettoomsättningen uppgick till 8 835 (7 267) tkr Rörelseresultat före avskrivningar uppgick till

Läs mer

Boule Diagnostics AB Bolagspresentation 9 mars 2015. Ernst Westman, VD

Boule Diagnostics AB Bolagspresentation 9 mars 2015. Ernst Westman, VD Boule Diagnostics AB Bolagspresentation 9 mars 2015 Ernst Westman, VD Agenda Kort om Boule Blodcellräkning Boules erbjudande Global närvaro Försäljningsutveckling Finansiell utveckling Varför investera

Läs mer

Enlight i linje med förväntningarna

Enlight i linje med förväntningarna Enlight i linje med förväntningarna Dataföreningen outsourcar drift och tjänster kring Datakörkortet till Enlight. Rörelseresultat efter avyttring av KPS -1,4 MSEK för kvartalet och 15,9 MSEK för rapportperioden.

Läs mer

Sol(s)ting Innovatum 150414. Intressanta exempel på affärsmodeller och teknik Martin Warneryd SP

Sol(s)ting Innovatum 150414. Intressanta exempel på affärsmodeller och teknik Martin Warneryd SP Sol(s)ting Innovatum 150414 Intressanta exempel på affärsmodeller och teknik Martin Warneryd SP What energy crisis? In less than 20 years, solar power will be so inexpensive and widespread that it will

Läs mer

Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari september 2015.

Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari september 2015. Kvartalsrapport januari september, Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari september. Malmö, 30 November - Mobile Loyalty (Aktietorget MOBI ), som utvecklar och säljer online och mobila

Läs mer

Energirevolutionen börjar här

Energirevolutionen börjar här Energirevolutionen börjar här Rexel har gjort ett aktivt val att ta täten inom förnybar energi, miljövänliga och smarta lösningar som energieffektiviserar Sverige Rexel Energy Solutions Vi tillhandahåller

Läs mer

Midsona beslutar om nyemission om ca 400 miljoner kronor

Midsona beslutar om nyemission om ca 400 miljoner kronor EJ FÖR DISTRIBUTION DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER NYA ZEELAND ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTIONEN

Läs mer

lindab vi förenklar byggandet Lindab

lindab vi förenklar byggandet Lindab Lindab Vi förenklar byggandet Lindab i korthet Försäljning, marknader Lindab är en internationell koncern som utvecklar, tillverkar, marknadsför och distribuerar produkter och systemlösningar i tunnplåt

Läs mer

Solenergi som framtiden älskar.

Solenergi som framtiden älskar. Solenergi som framtiden älskar. Grundat 1997 Djurmo mellan Borlänge och Leksand, Dalarna Leverantör av flexibla värmesystem med solvärme. Leverantör och installatör av solcellsanläggningar för elproduktion

Läs mer

AcadeMedia offentliggör de slutliga villkoren för företrädesemissionen

AcadeMedia offentliggör de slutliga villkoren för företrädesemissionen Pressmeddelande, tisdag den 21 november 2017 AcadeMedia offentliggör de slutliga villkoren för företrädesemissionen AcadeMedia offentliggjorde den 24 oktober 2017 att styrelsen beslutat att genomföra en

Läs mer

DIBS Payment Services Första kvartalet 2011

DIBS Payment Services Första kvartalet 2011 DIBS Payment Services Första kvartalet 2011 DIBS roll i värdekedjan SIDE 2 Stark tillväxt under många år Under de senaste fyra åren har den genomsnittliga årliga tillväxten i SEK varit 23 % och EBITDA-marginalen

Läs mer

TargetEveryONE. DELÅRSRAPPORT januari - juni 2015 FÖR TARGETEVERYONE AB (PUBL), ORG NR 556526-6748. Andra kvartalet. Årets första sex månader

TargetEveryONE. DELÅRSRAPPORT januari - juni 2015 FÖR TARGETEVERYONE AB (PUBL), ORG NR 556526-6748. Andra kvartalet. Årets första sex månader DELÅRSRAPPORT januari - juni 2015 FÖR TARGETEVERYONE AB (PUBL), ORG NR 556526-6748 Andra kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 3,9 (2,7) Mkr Resultat före skatt uppgick till 8,9 ( 7,0) Mkr. Resultatet

Läs mer

Investera i solceller. och gör din egen solel

Investera i solceller. och gör din egen solel Investera i solceller och gör din egen solel 1 Omvandla solljus till förnybar el Solens energi ger egen klimatsmart el och en lägre elkostnad. Och du bidrar till ett hållbart energisystem. Vi erbjuder

Läs mer

Förvärva, Utveckla och Förvalta

Förvärva, Utveckla och Förvalta Presentation bolagsstämma 27 april 2007 Förvärva, Utveckla och Förvalta kommersiella fastigheter i regioner med god tillväxt företrädesvis i södra Sverige. Bakgrund Active Properties koncernen bildas i

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008 Org. nr

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008 Org. nr SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB 1(6) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008 Org. nr 556464-6874 Perioden i sammandrag för SP-koncernen Verksamheten Ägarens uppdrag till SP är att som en del av

Läs mer

Swedencare Bolagspresentation

Swedencare Bolagspresentation Swedencare Bolagspresentation SWEDENCARE EVENTUELL NOTERING PÅ FIRST NORTH Swedencare AB ( Swedencare eller Bolaget ) utvecklar, marknadsför och säljer premiumprodukter inom hälsa på den globala husdjursmarknaden

Läs mer

Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015

Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015 Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 1,7MSEK (1,4) Rörelseresultatet blev - 1,8 MSEK (- 1,7) Rörelsemarginalen blev - 106% (123,5%) Periodens resultat efter skatt uppgick

Läs mer

Bokslutskommuniké 2013-07-01 till 2014-06-30

Bokslutskommuniké 2013-07-01 till 2014-06-30 Bokslutskommuniké 2013-07-01 till 2014-06-30 TiksPac AB (publ) 556856-0063 Kort om TiksPac AB (publ) Genom TiksPacs miljökoncept tillhandahålls stationer för hundpåsar och uppsamling av hundpåsar på ett

Läs mer

Räntebärande fastighetsinvesteringar

Räntebärande fastighetsinvesteringar FASTIGHETER Välkommen att teckna kapitalandelsbevis i Estea Sverigefastigheter 2 AB (publ) ProsPEkT EstEA sverigefastigheter 2 AB (PuBl) EmIssIon III September/Oktober 2013 Räntebärande fastighetsinvesteringar

Läs mer

Solelsinvestering i Ludvika kommun. Underlag för motion

Solelsinvestering i Ludvika kommun. Underlag för motion Solelsinvestering i Ludvika kommun Underlag för motion Vänsterpartiet i Ludvika 2013 Vänsterpartiet vill att Ludvika kommun tar en aktiv roll i omställningen av samhällets energiproduktion. Genom att använda

Läs mer

Oscar Properties genomför nyemission av preferensaktier av serie B om 25 miljoner kronor

Oscar Properties genomför nyemission av preferensaktier av serie B om 25 miljoner kronor EJ FÖR DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, KANADA, AUSTRALIEN, JAPAN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD SKULLE VARA OLAGLIG. Oscar Properties genomför

Läs mer

Mockfjärds Fönster AB PRESSMAPP

Mockfjärds Fönster AB PRESSMAPP Mockfjärds Fönster AB PRESSMAPP Mockfjärds Nordens ledande fönsterbytare 1997 skapade Mockfjärds konceptet att sälja fönster med installation till svenska villaägare och blev snabbt Sveriges ledande fönsterbytare.

Läs mer

Kan glas. producera el? I exklusivt samarbete med:

Kan glas. producera el? I exklusivt samarbete med: Kan glas producera el? I exklusivt samarbete med: 02 Fastigheten på bilden är ett exempel som illustrerar och inspirerar kring vad som kan byggas med SolTech Energys semitransparenta paneler. 03 I exklusivt

Läs mer

Vindkraft. En investering i framtiden

Vindkraft. En investering i framtiden Vindkraft En investering i framtiden Att som företag eller privatperson investera i vindkraft är säkert och lönsamt. Företagspresentation GoldWind är en ekonomisk förening som investerar i förnyelsebar

Läs mer

Mockfjärds Fönster AB PRESSMAPP

Mockfjärds Fönster AB PRESSMAPP Mockfjärds Fönster AB PRESSMAPP Mockfjärds Nordens ledande fönsterbytare 1997 skapade Mockfjärds konceptet att sälja fönster med installation till svenska villaägare och blev snabbt Sveriges ledande fönsterbytare.

Läs mer

PRESSMEDDELANDE 2015-12-15

PRESSMEDDELANDE 2015-12-15 PRESSMEDDELANDE 2015-12-15 Balder förvärvar ytterligare 22,9 procent av SATO ger i uppdrag till Carnegie och SEB att utreda förutsättningarna för att genomföra en riktad nyemission i syfte att delfinansiera

Läs mer

EXTRA BOLAGSSTÄMMA Billerud Aktiebolag (publ) 14 september 2012

EXTRA BOLAGSSTÄMMA Billerud Aktiebolag (publ) 14 september 2012 EXTRA BOLAGSSTÄMMA 2012 Billerud Aktiebolag (publ) 14 september 2012 ANFÖRANDE AV PER LINDBERG BAKGRUND TILL SAMGÅENDET MED KORSNÄS Samgåendet är ett led i Billeruds strategi att bli ett förpackningsmaterialföretag

Läs mer

Välkommen till seminarium Solenergi och bygglov. 25 April, Malmö

Välkommen till seminarium Solenergi och bygglov. 25 April, Malmö Välkommen till seminarium Solenergi och bygglov 25 April, Malmö Program 08:30 08:45 Fika och registrering 08:45 09:20 Välkommen och Introduktion till solenergianläggningar 09:20 09:50 Kommunala riktlinjer

Läs mer

PÅ VÅR ARENA MÖTER VÄXANDE BOLAG NYA INVESTERARE. Din kompletta börsarena

PÅ VÅR ARENA MÖTER VÄXANDE BOLAG NYA INVESTERARE. Din kompletta börsarena PÅ VÅR ARENA MÖTER VÄXANDE BOLAG NYA INVESTERARE Din kompletta börsarena TILLSAMMANS SKAPAR DE VÄLMÅENDE BOLAG RUSTADE FÖR FRAMTIDEN FOKUS PÅ TILLVÄXT välkommen till din börsarena Alla är överens om att

Läs mer

Hållbara tak med integrerade solpaneler

Hållbara tak med integrerade solpaneler Hållbara tak med integrerade solpaneler Solenergitak från Monier Part of BMI Group Dags för takrenovering? Grattis! Passa på att uppgradera ditt hus med ett Monier Solenergitak. Med integrerade solpaneler

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

Årsrapport. Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr).

Årsrapport. Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr). Årsrapport 2008 Tolv månader i korthet avseende koncernen Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr). Nettoomsättningen för koncernen ökade med 9 % och uppgick till

Läs mer

Skillnaden ligger i detaljerna. Främsta konkurrensfördelar med LG Solar

Skillnaden ligger i detaljerna. Främsta konkurrensfördelar med LG Solar Skillnaden ligger i detaljerna Främsta konkurrensfördelar med LG Solar FINANSIELL STYRKA HUR ÄR DEN AKTUELLA SITUATIONEN INOM SOLCELLSINDUSTRIN? Marknaden för solceller är under kraftig förändring. Minskande

Läs mer

KVARTALSREDOGÖRELSE FÖR PERIODEN

KVARTALSREDOGÖRELSE FÖR PERIODEN Lucent Oil AB (publ) KVARTALSREDOGÖRELSE FÖR PERIODEN 2012-01-01 2012-09-30 Perioden i sammandrag Koncernen Nettoomsättningen uppgick till 8 161 (8 835) tkr Förändring av pågående arbete 2 458 (0) tkr

Läs mer

Om Ecofective. Företaget

Om Ecofective. Företaget Om Ecofective Företaget Ecofective är ett snabbväxande svenskt-tyskt företag som levererar en beprövad och robust IT lösning för hantering av energibalansen i fastigheter. Med en kombination av Svensk

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2000

Delårsrapport Januari mars 2000 Delårsrapport Januari mars 2000 Resultat efter finansnetto 3,3 MSEK (0,9) HelikopterService slår nytt passagerarrekord +31% under första kvartalet Stora övervärden i Helikopterservice, 33 MSEK Helikopterservice

Läs mer

Energieffektivisering i lokaler Energy Performance Contracting

Energieffektivisering i lokaler Energy Performance Contracting Energieffektivisering i lokaler Energy Performance Contracting Bakgrund Landstinget i Östergötland arbetar med energifrågan på många olika sätt. Dels genomförs energiprojekt, både stora och små, dels satsas

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2016 Presentation via telefon/online-konferens 25 augusti, 2016

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2016 Presentation via telefon/online-konferens 25 augusti, 2016 DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2016 Presentation via telefon/online-konferens 25 augusti, 2016 SaltX Technology Holding AB Karl Bohman, VD Harald Bauer, CFO Om SaltX Technology Grundat 2001 (ClimateWell AB)

Läs mer

Bokslutskommuniké 2002 Nordisk Renting AB

Bokslutskommuniké 2002 Nordisk Renting AB 1(7) PRESSMEDDELANDE 2003-02-18 Bokslutskommuniké 2002 Nordisk Renting AB Fortsatt starkt resultat från den löpande verksamheten Framgångsrik verksamhet i Finland andelen finska affärer ökar Nya affärer

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 Stockholm, 2015-02-1617 Bokslutskommuniké 2014 Hållbart värdeskapande i tillväxtbolag Avyttring av LeanNova Engineering i Trollhättan Viktiga händelser under helåret 2014 och fjärde kvartalet Fouriertransform

Läs mer

INBJUDAN Teckning av konvertibla skuldebrev Capillum Holding AB (publ) Juni 2012

INBJUDAN Teckning av konvertibla skuldebrev Capillum Holding AB (publ) Juni 2012 INBJUDAN Teckning av konvertibla skuldebrev Capillum Holding AB (publ) Juni 2012 På Banken kan Du få en sparränta om 0,5% Vi ger Dig en sparränta om 10% Bryggfinansiering Emissionshantering Factoring -

Läs mer

Wonderful Times Group AB (publ) Delårsrapport. Januari - Mars Wonderful Times Group AB (publ)

Wonderful Times Group AB (publ) Delårsrapport. Januari - Mars Wonderful Times Group AB (publ) Delårsrapport Januari - Mars 213 Wonderful Times Group AB (publ) 1 Januari - mars 213 Viktig utveckling av WTG under en svag konjunktur Framtidsbedömning 2 Vd-kommentar Om Wonderful Times Group Omsättning

Läs mer

Delårsrapport DNG, Dial Nxt Group AB 2000-01-01-2000-09-30. Viktiga händelser under kvartal 3

Delårsrapport DNG, Dial Nxt Group AB 2000-01-01-2000-09-30. Viktiga händelser under kvartal 3 Delårsrapport DNG, Dial Nxt Group AB 2000-01-01-2000-09-30 Viktiga händelser under kvartal 3 Förvärv av SDM (Scandinavian Database Marketing) tillför 15 konsulter inom CRM Nya orders tecknade till ett

Läs mer

Delårsrapport januari september 2014

Delårsrapport januari september 2014 Delårsrapport januari september 2014 FÖR VMSPLAY AB (PUBL), ORG NR 556526-6748 Nio månader Nettoomsättningen uppgick till 7,9 Mkr Resultat före skatt uppgick till - 17,6 Mkr. Resultatet per aktie för årets

Läs mer

Catena Media publicerar prospekt i samband med notering på Nasdaq First North Premier

Catena Media publicerar prospekt i samband med notering på Nasdaq First North Premier EJ FÖR DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, NYA ZEELAND, HONG KONG JAPAN, SCHWEIZ, SYDAFRIKA ELLER ANNAT LAND TILL VILKET SÅDAN DISTRIBUTION ELLER

Läs mer

JLT Delårsrapport jan juni 15

JLT Delårsrapport jan juni 15 JLT Delårsrapport jan juni 15 Rörelseresultat 2,4 MSEK (2,7) Omsättning 43,7 MSEK (34,6) Bruttomarginal 45,7 procent (34,9) Resultat efter skatt 2,0 MSEK (2,0) Kommentarer från VD Uppstarten av JLT:s USA-bolag

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 september 2015

Delårsrapport 1 januari 30 september 2015 Framtidens IT-lösningar Delårsrapport 1 januari 30 september 2015 1 Agenda Sammanfattning av Q3 Transcat PLM Verksamheten Finansiell utveckling Sammanfattning 2 Q3 2015 Strategiskt förvärv och 32% tillväxt

Läs mer

Bästa Q1 i företagets historia

Bästa Q1 i företagets historia Delårsrapport 2013-07-01 till 2013-09-30 TiksPac AB (publ) 556856-0063 Bästa Q1 i företagets historia TiksPac-konceptet gör skillnad och skapar attityder som säger att det inte är okej att skräpa ner!

Läs mer

Hematology is in our blood

Hematology is in our blood Hematology is in our blood Boule Diagnostics AB Årsstämma 11 maj 2017 Välkomna! 2017-05-11 BOULE DIAGNOSTICS (1) Copyright 2013, Boule Medical AB Hematology is in our blood Boule Diagnostics AB Årsstämma

Läs mer

Delårsrapport perioden januari mars 2007. Diadrom Holding AB (publ) Första kvartalet 2007. Perioden i sammandrag. Affärsområdet Diagnostik

Delårsrapport perioden januari mars 2007. Diadrom Holding AB (publ) Första kvartalet 2007. Perioden i sammandrag. Affärsområdet Diagnostik Göteborg 2007-05-21 Delårsrapport perioden januari mars 2007 Första kvartalet 2007 Omsättningen under de första tre månaderna 2007 ökade med 61 procent till 7,4 (4,6) Mkr, en ökning med 2,8 Mkr. Rörelseresultatet

Läs mer

NOBINA AB (PUBL) Börsintroduktion av

NOBINA AB (PUBL) Börsintroduktion av Denna broschyr utgör inte, och ska inte anses utgöra, ett prospekt enligt tillämpliga lagar och regler. Prospektet som har godkänts och registrerats av Finansinspektionen har offentliggjorts och finns

Läs mer

Tillägg till prospekt i anledning av inbjudan till teckning av obligationer i ADDvise Lab Solutions AB (publ)

Tillägg till prospekt i anledning av inbjudan till teckning av obligationer i ADDvise Lab Solutions AB (publ) Tillägg till prospekt i anledning av inbjudan till teckning av obligationer i ADDvise Lab Solutions AB (publ) 1 Innehållsförteckning Tillägg till prospekt i anledning av inbjudan till teckning av obligationer

Läs mer

Boule Diagnostics AB Årsstämma 12 maj Välkomna!

Boule Diagnostics AB Årsstämma 12 maj Välkomna! Boule Diagnostics AB Årsstämma 12 maj 2016 Välkomna! Boule Diagnostics AB Årsstämma 12 maj 2016 Ernst Westman, VD Kort om Boule ett tillväxtbolag med inriktning diagnostik Sedan 1999 utvecklar, tillverkar

Läs mer

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Resultatet efter finansiella poster blev för helåret 13,2 Mkr (1,3) Omsättningen ökade med 54,7% till 24,9 Mkr (16,1) Nettomarginalen

Läs mer

byter Vi ser till riktning att tankarna

byter Vi ser till riktning att tankarna Sverige Vi ser till att tankarna byter riktning Världens energibehov bara ökar. Samtidigt har miljön sagt ifrån på allvar. Vi står inför en av vår tids största globala utmaningar. Sida 2 Till stor del

Läs mer

Extra bolagsstämma 12 augusti 2015

Extra bolagsstämma 12 augusti 2015 Extra bolagsstämma 12 augusti 2015 Mot vår mission och vision Mission Vi vill göra det lättare för människor att själva bidra till ett sundare liv i vardagen Vision Ledande i Norden inom hälsa och välbefinnande

Läs mer

FM Mattsson Mora Group AB offentliggör börsnotering på Nasdaq Stockholm och prospekt samt pris i anledning därav

FM Mattsson Mora Group AB offentliggör börsnotering på Nasdaq Stockholm och prospekt samt pris i anledning därav EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I USA, AUSTRALIEN, KANADA, HONGKONG ELLER JAPAN, ELLER ANNAT LAND TILL VILKEN SÅDAN DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING SKULLE

Läs mer

Förnyelsebar Energi I AB

Förnyelsebar Energi I AB O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Förnyelsebar Energi I AB Kvartalsrapport september 2015 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Allmänt om bolaget 6 Om rapporten

Läs mer

Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef

Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef NYEMISSIONEN VISAR TYDLIGA RESULTAT VI SKAPAR STORT INTRESSE OCH FÖRTROENDE Nyemissionen tillförde cirka MSEK 1 996 Starkt stöd från aktieägare

Läs mer

Delårsrapport januari juni Parans Solar Lighting AB (publ)

Delårsrapport januari juni Parans Solar Lighting AB (publ) Parans Solar Lighting AB (publ) 556628-0649 FÖRSTA HALVÅRET I SAMMANDRAG Periodens intäkter uppgick till 2 893 KSEK (1 725) Periodens resultat uppgick till -1 979 KSEK (-1 496) Resultat per aktie: -0,14

Läs mer

Agenda. Vad är vad? Solfångarsystem - solvärme Typer av solfångare Sol-värme-ekonomi

Agenda. Vad är vad? Solfångarsystem - solvärme Typer av solfångare Sol-värme-ekonomi Agenda Vad är vad? Solfångarsystem - solvärme Typer av solfångare Sol-värme-ekonomi Vad är el och elpris? Så fungerar en solcell! Elproduktion av solceller i Sverige? Sol-el-ekonomi! Frågor? Sol-el Genererar

Läs mer

Borås Kvartalsredogörelse EatGood Sweden AB Kvartal 1, 1 januari - 31 mars 2017

Borås Kvartalsredogörelse EatGood Sweden AB Kvartal 1, 1 januari - 31 mars 2017 Borås 20170522 Kvartalsredogörelse EatGood Sweden AB Kvartal 1, 1 januari - 31 mars 2017 Redogörelse första kvartalet 2017 Efter en försening gällande att bli listade på Aktietorget 2016 så är vi nu äntligen

Läs mer

Teckningstid inleds i Imints emission inför planerad notering på AktieTorget

Teckningstid inleds i Imints emission inför planerad notering på AktieTorget Teckningstid inleds i Imints emission inför planerad notering på AktieTorget Idag, den 2 november 2015, inleds teckningstiden i Imint Image Intelligence AB:s (Imint) nyemission inför planerad notering

Läs mer

DETTA ÄR VBG GROUP. Vänersborg

DETTA ÄR VBG GROUP. Vänersborg DETTA ÄR VBG GROUP Vänersborg 2016-03-01 DETTA ÄR VBG GROUP Börsnoterad internationell industrikoncern. Tre divisioner. 1,3 miljarder i omsättning, 2015. Grundades 1951 av Herman Krefting. Huvudkontor

Läs mer

Systemair AB bokslutskommuniké Q4 2011/12 Gerald Engström, CEO Glen Nilsson, CFO

Systemair AB bokslutskommuniké Q4 2011/12 Gerald Engström, CEO Glen Nilsson, CFO Systemair AB bokslutskommuniké Q4 2011/12 Gerald Engström, CEO Glen Nilsson, CFO Systemair ventilation world wide Systemairbolag i 44 länder 60 bolag med 3 100 anställda 200 000 m 2 produktionsyta Omsättning

Läs mer

Bokslutskommuniké Januari - december 1998

Bokslutskommuniké Januari - december 1998 Sidan 1 av 4 Bokslutskommuniké Januari - december 1998 Framgångsrik omstrukturering har gett önskad effekt Fördubblade intäkter och kraftigt förbättrat resultat Rörelseintäkterna ökade med 100 procent

Läs mer

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Den externa nettoomsättningen under perioden uppgick till 211 (0) tkr. Rörelseresultatet uppgick till 5 471 (1

Läs mer

Årsstämma 2012 i Empire AB Per Björkman, VD

Årsstämma 2012 i Empire AB Per Björkman, VD Årsstämma 2012 i Empire AB Per Björkman, VD I. Utvecklingen 2011 II. Renodlingen III. Marknad och strategi IV. Framtidsutsikter Utvecklingen under året Försäljningen uppgick till 375,6 MSEK (386,8) Rörelseresultatet

Läs mer

Vind. Från projektering till elproduktion vindkraft med wpd.

Vind. Från projektering till elproduktion vindkraft med wpd. Vind Från projektering till elproduktion vindkraft med wpd. Vi ser till att tankarna byter riktning Världens energibehov bara ökar. Samtidigt har miljön sagt ifrån på allvar. Vi står inför en av vår tids

Läs mer

TILLÄGG TILL PROSPEKT AVSEENDE INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I OPUS GROUP AB (PUBL)

TILLÄGG TILL PROSPEKT AVSEENDE INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I OPUS GROUP AB (PUBL) TILLÄGG TILL PROSPEKT AVSEENDE INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I OPUS GROUP AB (PUBL) 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Opus Group AB (publ)... 1

Läs mer

Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 6,8 (7,3) MSEK och för andra kvartalet till 2,8 (4,3)

Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 6,8 (7,3) MSEK och för andra kvartalet till 2,8 (4,3) AGELLIS Group AB (publ.) Delårsrapport januari-juni 2008 Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 6,8 (7,3) MSEK och för andra kvartalet till 2,8 (4,3) Resultatet för perioden uppgick till

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

Framgångsrik projektering när fler blir vinnare

Framgångsrik projektering när fler blir vinnare Framgångsrik projektering när fler blir vinnare Presentation av en modell för samverkan mellan stor o liten Ett föredrag av Andreas Wickman, Wickman Wind AB VIND 2014, Stockholm Waterfront Gotland det

Läs mer