Välkommen som medlem! Söråkers Båtsällskap, SBS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Välkommen som medlem! Söråkers Båtsällskap, SBS"

Transkript

1 Välkommen som medlem! Söråkers Båtsällskap, SBS Båthamnsgatan 30, Söråker, Bg: , Telefon klubbstuga

2 allmänt Söråkers Båtsällskap är en ideell förening och har som ändamål att: befrämja båtsport, både segel- och motorbåt utveckla medlemmarnas sjömanskap verka för god kamrat- och idrottsanda bedriva ungdomsverksamhet Klubben leds av en styrelse på 5 personer och med 2 suppleanter. Verksamheten är i övrigt uppdelad på sektioner och kommittéer såsom motorbåtssektionen, seglingssektionen, jollesektionen, trivselkommittén m fl. Alla som känner för att delta i arbetet i styrelsen eller någon sektion är mycket välkomna att på enklaste sätt ta kontakt med styrelsen eller t ex sammankallande i en sektion. Som medlem har man rätt att utnyttja klubbens anläggningar såsom slip, mastkran, bastu, klubbstuga mm. I traktorskjulet kan mindre segelbåtsmaster vinterförvaras längs ena väggen. Medlemskap finns som Senior eller Junior. Seniormedlemmars familj i övrigt är välkomna att delta i klubbens aktiviteter. Som junior räknas man t o m det år man fyller 18. Junior är till för deltagare i t ex jollesegling men där ingen i familjen i övrigt är seniormedlem i klubben. Avgifter bestäms av årsmötet. Hamnkaptenen eller styrelsen kan informera om aktuella avgifter. De finns också på SBS hemsida under Protokoll Enklast att bli medlem är att betala in avgiften till klubbens bankgiro. Ange namn, adress, telefonnummer och gärna eftersom vi skickar information, kallelser mm via internet. Vi använder Svenska Båtunionens register för klubbar och SBU har tillstånd av datainspektionen att använda personnummer så du får gärna ange även det. Det används endast internt och lämnas inte ut till andra. En av fördelarna med personnummer är att adresserna vid flyttning uppdateras automatiskt. 2

3 båtplats Den som önskar en båtplats får ta kontakt med hamnkaptenen. Med hänsyn till båtstorlek, djupgående, lediga platser, egna önskemål mm blir du anvisad en båtplats. Namn och telefonnummer till hamnkaptenen finns på hemsidan och på anslagstavlan på klubbstugan. Båtplatsen är inte personlig. Beroende på förändringar i båtbeståndet inom klubben, framför allt vad gäller båtbredd och djupgående, så kan hamnkaptenen även under säsongen bli tvungen att omfördela platserna. Vi har framför allt begränsad tillgång på båtplatser med stort djup men även ont om breda platser. Den insats för båtplats vi hade förut avskaffades vid årsmötet i november 2013 och man betalar numera bara en årsavgift för båtplatsen. I båtplatsavgiften ingår medlemsavgift samt uppställningsplats för nästkommande vinter på hamnplanen. Med båtplats följer även arbetsplikt (8 tim 2015) och vakthållningsplikt (2 nätter). Den som hyr båtplats 1 augusti eller senare får arbetsplikten reducerad till 4 timmar. Alla båtar måste vara försäkrade. Den tidigare insatsen skrevs av på 10 år med rak avskrivning. De som har betalat insats för sin båtplats har därför lägre årsavgift. Avsikten är att denna kommer att höjas så att avgifterna är lika om 10 år. 3

4 bryggor 100-bryggan 100-bryggan ligger längst ut i hamnbassängen. Djupet är cirka 1,8 2,3 m och här ligger de flesta segelbåtarna. Alla platser har gångbar 8 m Y-bom. El-uttag med eurokontakter samt vattenuttag finns på bryggan. På land finns ett eluttag för vanlig kontakt i ett elskåp. 200-bryggan gästplatser 200-bryggan ligger en bit från mastkranen. Alla platser är med Y-bommar. Bryggan är främst avsedd för mindre båtar. El- och vattenuttag finns på land vid landgången. På bryggnocken finns gästplats med djup ca 1,6-1,8 m med eget ankare som akterförtöjning. Det finns plats för endast en större eller två mindre båtar. Gästande båtar kan även tillfälligt förtöja vid utrustnings- eller sjösättningsbryggan. Efter förfrågan kan man också ligga på en tillfälligt ledig plats. Förteckning över båtplatser med telefonnummer till innehavaren finns på anslagstavlan i klubbstugan. 4

5 300-bryggan ligger längst in i hamnbassängen. Delen närmast mastkranen är försedd med mindre Y- bommar medan den övriga delen har gångbara Y- bommar. Vid bryggan ligger främst motorbåtar då djupet inte är så stort. El- och vattenuttag finns på bryggan. 300-bryggan Utrustningsbryggan, mastkran, slip Utrustningsbryggan vid mastkranen och slipen är en landfast brygga som är avsedd enbart för tillfällig förtöjning. Djupet är ca 2 m vid normalt vattenstånd. Vid infart till bryggan med segelbåt så bör man hålla nära 200-bryggan då det grundar upp mot landsidan och slipen. Vid utrustningsbryggan finns en mastkran. Spelet är eldrivet och kopplas in med en förlängningssladd från eluttaget vid farmartanken. Elsladdar finns i förrådet i klubbstugan och i traktorskjulet. Slipen är låst med en kedja. Klubbnyckeln passar till hänglåset. Farmartanken är privat. 5

6 Sjösättningbryggan med kran Sjösättningsbryggan, där klubbens mobilkran är permanent uppställd, är en landfast betongbrygga. Djupet är ca 1,7 m. Bryggan är avsedd endast för tillfällig förtöjning. Klubbens egen kran nyttjas vid sjösättning/upptagning. Datum och tidpunkt anges i aktivitetskalendern som styrelsen tar fram inför säsongen. Den finns på hemsidan och på anslagstavlan. Anmälningslistor läggs i klubbstugan och alla som önskar lyfta måste anteckna sig för resp dag och om man önskar lyfta med lyftok eller ej. Endast behöriga kranförare får köra kranen och endast medlemmars båtar lyfts. Kranen utnyttjas inte för att bära båtar till/från vinteruppläggningsplatsen utan alla båtar måste stå på en båtvagn. För lyft med mobilkranen tas en avgift ut. För 2015 är avgiften 300 SEK för lyft på ordinarie dag och 1000 SEK för lyft på annan dag. På och avmastning 300 SEK. båtförsäkring Klubben har som krav att samtliga båtar i hamnen ska vara försäkrade. Det gäller även de båtar som endast har uppläggningsplats för vintern. För mindre båtar kan försäkringen ingå i hemförsäkringen. Ett antal klubbar i regionen har gått samman och byggt bryggor som lagts ut vid Gistaholmarna, Öbergs Udde och Åkeröviken på Åstön. SBS har ansvaret för underhållet av bryggan vid Öbergs Udde som visas på bilden. utsjöbryggor 6

7 traktor Klubben äger en traktor som används vid många arbeten inom hamnområdet. Endast behöriga förare får köra traktorn. Volvo-valp Klubbens Volvo-valp får användas av medlemmar vid bogsering av båtvagnar. Den får inte köras utanför hamnområdet. fiskebodar Bodarna med tillhörande mindre bryggor vid norra piren ägs privat av medlemmar. Ägarna har särskilt avtal med klubben. 7

8 bastu Längst ut på södra piren finns en vedeldad bastu och en liten badbrygga i hamninloppet. Ved i säckar finns i truckskjulet till en mindre kostnad. Bastun får användas av medlemmar med gäster och gästande båtars besättningar. Bokning sker på almanackan på anslagstavlan i klubbstugan. Den lilla flaggstången utanför bastun används som signalmast vid segeltävlingar. 8

9 båtskjul Båtskjulen ägs privat. Ägarna har särskilt avtal med klubben. Båtskjulsägare måste vara medlem, har arbetsplikt, svarar för egen elförbrukning samt del av klubbens fasta el-abonnemangsavgift. Den som är intresserad av att förvärva ett båtskjul får anmäla detta till styrelsen. Båtskjulsägare anmäler till styrelsen om ett skjul är till salu. Priset görs upp mellan säljare och köpare. Om tillräckligt många är intresserade så kan nybyggnad av skjul bli aktuellt. Båtskjul uppförs privat av medlemmar men det är klubben som i samverkan med byggarna svarar för byggnadslovsärenden mm. Byggarna svarar för alla kostnader härför. Intresse för nybyggnad anmäls till styrelsen. Uppförande av båtskjul kräver bl a styrelsebeslut, kommunalt byggnadslov och av länsstyrelsen utfärdad dispens från strandskydd. Bygge av båttäckning på sådant sätt att det kan betecknas som mini-båthus är inte tillåtet. Sådan byggnad kan vara föremål för kommunalt byggnadslov mm och skulle kunna betraktas som svartbygge. 9

10 klubbstuga Medlemmar kan hyra klubbstugan för privata evenemang i mån av att den inte behövs för klubbens räkning. Bokning görs på en almanacka i klubbstugan och avgiften ska betalas i förskott. Den som hyr svarar för städning. Under båtsäsongen bör man även i förväg informera nattvakten. Klubbstugan är normalt låst medan gästtoaletten på entrésidan är olåst. Gästande båtars besättningar har tillgång till stugan i mån av att någon medlem låser upp. Det kan även finnas möjlighet att tillfälligt låna en nyckel av hamnkaptenen. 10

11 klubbnyckel Klubbnyckel kvitteras ut hos hamnkaptenen mot en depositionsavgift på 300 SEK. Nyckeln går till låsen vid grinden, hänglåset vid slipen samt till klubbstugan och traktorskjulet. Ena halvan av bilgrinden är el-manövrerad och öppnas/stängs med nyckeln via manöverstolparna. Har man behov av att öppna även den andra halvan för större fordon så passar nyckeln till marklåset. Det finns möjlighet att skaffa en fjärrmanöverdosa för bilgrinden. Depositionsavgift 500 SEK. Nyckeln och dosan ska återlämnas vid utträde ur föreningen. Avgiften återfås då de återlämnats. Klubbnyckeln passar ej till det inre rummet i truckskjulet. Nyckel finns i klubbstugan. vinteruppläggning I båtplatsavgiften ingår vinterplats på hamnplanen nästkommande vinter i båtplatsavgiften. Även medlemmar som inte har båtplats i hamnen kan vinterförvara båten på hamnplanen mot en avgift. Inför upptagningen så markeras uppläggningsområdet på hamnplanen. Man får inte ställa sin båt närmare båtskjulet än vad som är markerat för att inte hindra inkörseln av båtar i skjulen. Klubben förbehåller sig rätten att flytta båten till en annan plats. Under vintern försöker klubben hålla infarten och bilvägarna inom hamnområdet plogade för att tillförsäkra att t ex brandfordon kan få tillträde till hela hamnområdet. Uppförande av båttäckning som kan betraktas som permanent byggnad är ej tillåtet. Sådan byggnad kräver bl a kommunalt bygglov och av länsstyrelsen utfärdad dispens från strandskydd. Se även informationen under rubriken BÅTSKJUL 11

12 traktorskjul Klubbens traktorskjul används som garage för traktorn samt i övrigt som förråd. Det finns ett litet, normalt låst, inre rum i skjulet där diverse utrustning förvaras. Nyckel dit finns i klubbstugan. Klubbvimpel Klubben har en vimpel som det är trevligt om medlemmarna för på sina båtar. Vimpeln kan köpas av hamnkaptenen. 12

13 Utrustning i övrigt Klubben har en hel del teknisk utrustning såsom högtryckstvätt, länspump, luftkompressor, gräsklippare samt diverse verktyg och trädgårdsredskap. Dessa förvaras i traktorskjulet. hemsida Klubbens hemsida är Hemsidan uppdateras fortlöpande och där finns omfattande klubbinformation såsom stadgar, mötesprotokoll, telefonnummer och adresser till förtroendevalda mm. Som medlem uppmanas du att regelbundet besöka hemsidan för att hålla dig informerad om vad som är på gång. Alla medlemmar bör meddela sin -adress till klubben eftersom kallelser till möten, arbetsdagar mm sker via . arbetsplikt Allt arbete i hamnen sker ideellt. Arbetsplikt gäller för innehavare av båtplats samt för skjulägare. Antalet timmar bestäms av årsmötet. Den som inte fullgjort sin tid får ersätta resterande tid genom kontant betalning per timme. Beloppets storlek fastställs av årsmötet. För 2015 är det 8 timmar resp 300 SEK/tim. Arbetsdagar anges i Aktivitetskalendern som styrelsen tar fram till båtsäsongen. Kallelse till ytterligare arbetsdagar kan ske beroende på hur mycket som behöver göras. Styrelsen ger anvisningar om arbeten som ska utföras och en lista med arbetsuppgifter sätts upp i klubbstugan. En del av arbetena är sådana som var och en själv kan utföra ensam, medan mer omfattande arbeten utförs gemensamt på arbetsdagarna. Varje medlem ska anteckna utförd arbetstid i Arbetstidspärmen, som finns på kontoret. Det är upp till varje medlem att aktivt ta reda på arbetsuppgifter genom att ta del av listan eller fråga t ex arbetssamordnaren eller någon annan i styrelsen. Den period under vilken arbetstiden ska fullgöras är kalenderåret. Styrelsen kan dock besluta om annan period. Vid årets utgång gör styrelsen en sammanställning av gjord tid för samtliga båtplatsoch skjulinnehavare. vakthållning Varje båtplatsinnehavare går vakt ett antal nätter per säsong, normalt 2 nätter. Vaktansvarig sätter upp en almanacka i klubbstugan under en viss tidsperiod. Där kan var och en teckna sig för de nätter som passar bäst. Datum meddelas på hemsidan och normalt på vårmötet. Den som Ej antecknat sig för nattvakt, kommer att tilldelas vaktnätter av vaktansvarig. Uteblir man från sin vakt debiteras detta med 1000 SEK. Vaktinstruktion finns i en pärm i klubbstugans kontor. Behöver man byta vakt till en annan natt så måste man själv ordna det. Man får inte bara stryka en nattvakt man satt upp sig på. 13

14 SÖRÅKERS BÅTSÄLLSKAP Historik. Båtklubben i Söråker bildades år Under många år saknades en riktig småbåtshamn och medlemmarna hade sina egna små bryggor längs stranden. Det var först år 1969 som planerna på en småbåtshamn började realiseras under dåvarande Hässjö kommuns ledning. Hamnen stod klar år 1971 och Hässjö kommun överlät till Söråkers Båtklubb att förvalta den. Till medlemmar i klubben skulle båtplatser och förvaringsutrymmen i klubbhuset uthyras. Klubbhuset, som stod färdigt samtidigt med hamnen, upptogs till största delen av förrådsutrymmen med mindre fack för uthyrning. Längs den norra långväggen fanns ett utrymme för förvaring av master. I delen närmast mot hamnbassängen fanns ett litet samlingsrum med pentry. Båtplatshyran bestämdes 1971 till båtstorlek < 175 cm bredd 50: cm bredd och större.. 75:- förvaringsfack i klubbhus. 15:- Klubben betalade 1900 SEK i hyra till kommunen men redan året därpå, 1972, höjdes hyran till 3900 SEK. Antalet medlemmar var 68 och antalet uthyrda båtplatser var 50. Det officiella namnet på klubben var Söråkers Segel- och Motorbåtsklubb, SSMK, och som klubbmärke hade man Hässjö kommuns vapen. Bilden visar sågverksområdet där hamnen senare kom att byggas. 14

15 Nuvarande hamnområdet är till höger i bilden. Rester av byggnaden med skorstenen kan ses längs strandpromenaden söder om hamnen. Några årtal: 1972 bildades en arbetsgrupp för att ta hand om arbetena i hamnen samt dessutom en festkommitté 1973 bildades Jolle- och Ungdomssektionen Av protokoll framgår att vattendjupet i hamnen inte var tillräckligt så man muddrade en ränna in till slipen och mastkranen 1979 Arbetsplikt infördes. Vakthållning i hamnen infördes i augusti. Motorbåtskommittén bildades. Muddring av hamnen med ett kommunalt bidrag på SEK Många medlemmar ansåg att klubbens namn var alltför långt så på årsmötet beslöts att byta namn till Söråkers Båtsällskap, SBS Hamnkommittén inrättas. Nytt klubbmärke antogs på årsmötet. Märket visar en spinnaker och en propeller omgärdade av en cirkel med texten Söråkers Båtsällskap, SBS. 15

16 Klubbmärket som det såg ut åren Klubbstugan byggs om till att innehålla ett stort samlingsrum, kontor, toalett/ dusch, pentry med kyl/frys samt en gästtoalett med egen ingång utifrån. På gaveln mot hamnbassängen byggs en veranda Ett klubbskjul byggs som ersättning för förrådsutrymmena i klubbhuset. Nyttjanderättsavtal upprättas mellan Timrå kommun och SBS gällande upplåtelse av hamnområdet Bryggavgift införs för att finansiera framtida nya bryggor och andra nödvändiga arbeten i hamnen. Avgiften betalades under de tre åren och uppgick för båtar < 7m till 960 SEK /år >= 7m till 1600SEK/år. På bilden nedan syns pålbryggan som var från sågverksepokens tid. Bryggan, som även syns på bilden över sågverksområdet, var i dåligt skick och togs bort vid ombyggnaden av hamnen

17 1993. Omfattande arbeten i hamnen genomfördes i ett projekt tillsammans med Timrå kommun och AMS. Den gamla pålbryggan revs bort och nya flytbryggor byggdes som ersättning för både denna och ytterligare två äldre flytbryggor. Där pålbryggan hade stått muddrades hamnen med en slängskopa från land men djupet blev dock inte tillräckligt för större segelbåtar. De äldre bryggorna användes som utsjöbryggor vid Gistaholmarna och Öbergs Udde. På årsmötet beslöts att återta f d Hässjö kommuns vapen som klubbmärke. Hamnen efter ombyggnaden. Endast halva hamnbassängen används för bryggor förutom några mindre fiskebodar med tillhörande bryggor vid norra piren. Inre delen av norra hamnbassängen är grund och skulle kräva omfattande muddring för att kunna användas för djupgående båtar. Mellan hamninloppet och fiskebodarna är dock djupet 2 2,5 m och den delen kan förhållandevis enkelt tas i anspråk vid en framtida utbyggnad. 17

18 2000. Under mörker kunde det vara svårt att se inloppet på grund av alla gatlampor mm. En enslinje med två röda lampor för insegling monteras. De finns ej angivna i sjökortet De första gångbara Y-bommarna monteras SBS firade 50 år med en fest på Söråkers Herrgård En bastu färdigställs och placeras längst ut på vågbrytaren. En liten badbrygga förtöjs invid hamninloppet vid bastun Ett staket byggs från infarten och runt båtskjulen. För att få ner kostnaden så valde klubben att lämna norra delen av hamnområdet utanför staketet. Området är tillgängligt från hamnplanen via en låst grind. Nyckel förvaras i klubbstugans nyckelskåp och är märkt Grind Området bakom första båtskjulet började iordningställas för uppställning av båtar Ny utsjöbrygga till Öbergs Udde byggs under vintern 2007/2008 på hamnplanen i samarbetsföreningen Utsjöbryggors regi. I föreningen ingår ett antal klubbar i Sundsvallsområdet Ny sjösättnings- och upptagningsbrygga anläggs mellan 100- och 200-bryggorna. Klubbens mobilkran ställs upp permanent där Gångbara Y-bommar färdigställs för 300-bryggan. Härmed har samtliga båtplatser i hamnen Y-bommar Klubbstugan renoveras invändigt Ytterligare en utsjöbrygga byggs på hamnplanen under våren. Bryggan bogserades ut och förtöjdes i Åkeröviken på Åstön lagom till midsommar. På årsmötet avskaffas insatsen för båtplats och klubben beslutar att ha endast medlemskategorierna Senior och Junior Årsmötet beslutar om en avgiftsstege för båtar som står på hamnplan året runt. Avsikten är att förhindra att klubben får båtvrak stående på sitt område Ronny Svensson Jan Nyström 18

Välkommen som medlem! Söråkers Båtsällskap, SBS

Välkommen som medlem! Söråkers Båtsällskap, SBS Välkommen som medlem! Söråkers Båtsällskap, SBS Båthamnsgatan 30, 860 35 Söråker, Bg: 300-0882, Telefon klubbstuga 060-40260 1 allmänt Söråkers Båtsällskap är en ideell förening och har som ändamål att:

Läs mer

Protokoll vid årsmöte 2009-11-08

Protokoll vid årsmöte 2009-11-08 Söråkers Båtsällskap Protokoll vid årsmöte 2009-11-08 1. Ordföranden Håkan Nordin hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat. 2. Till ordförande för mötet valdes Håkan Nordin. 3. Till sekreterare för

Läs mer

S Ö R Å K E R S B Å T S Ä L L S K A P N R

S Ö R Å K E R S B Å T S Ä L L S K A P N R roderbladet S Ö R Å K E R S B Å T S Ä L L S K A P N R 2 2 0 1 6 Foto och text Ronny Svensson om inget annat anges Sida 1 Ordföranden har ordet Hej alla SBS medlemmar nu har både Isen och Mörkret lagt sig

Läs mer

Regler för medlemmar i Borgåsunds Båtklubb

Regler för medlemmar i Borgåsunds Båtklubb Regler för medlemmar i Borgåsunds Båtklubb Alla medlemmar i BBK förväntas ta del av, och följa, regler enligt nedan: Allmänt Borgåsunds Båtklubb är en ideell förening som arrenderar marken och bedriver

Läs mer

1(5) Hej medlem. Västanfors Båtklubb 0223 130 00 Udden Org. nr: 87 90 00-4116 Båthamnsvägen Bankgiro: 5680-5864 737 30 FAGERSTA

1(5) Hej medlem. Västanfors Båtklubb 0223 130 00 Udden Org. nr: 87 90 00-4116 Båthamnsvägen Bankgiro: 5680-5864 737 30 FAGERSTA Hej medlem 1(5) Fakturan för avgifterna för 2014 med sista betalningsdag den 31/1 2014 är utskickade. Fakturan för vinterförvaringen kommer i februari. Som du ser så höjdes avgifterna på senaste årsmötet

Läs mer

Sida 1 av 6. Hamnregler för Hille Båtklubb(HBK)

Sida 1 av 6. Hamnregler för Hille Båtklubb(HBK) Sida 1 av 6 Enligt Hille Båtklubbs stadgar åligger det styrelsen att utarbeta regler för hamnen. Följande regelverk fastställdes av årsmötet den 23 november 2013 Innehåll Definitioner... sid 2 Upplåtelse

Läs mer

Söråkers Båtsällskap

Söråkers Båtsällskap Söråkers Båtsällskap Protokoll årsmöte 2015-11-22 1. Håkan Nordin hälsade välkommen och förklarade årsmötet öppnat 2. Till ordförande för mötet valdes Håkan Nordin 3. Till sekreterare för mötet valdes

Läs mer

Båtplatsinnehavaren är alltid ansvarig för att BBS-reglerna efterlevs.

Båtplatsinnehavaren är alltid ansvarig för att BBS-reglerna efterlevs. BBS REGLER Medlem i BBS innebär: Medlemskap i BBS innebär att du är med i en ideell förening, där klubbaktiviteter skall bidra till att främja ändamål och verksamheter enligt 1 och 2 i stadgarna. Medlemskapet

Läs mer

roderbladet S Ö R Å K E R S B Å T S Ä L L S K A P N R 2 2 0 1 3 Ronny Svensson Ordföranden har ordet

roderbladet S Ö R Å K E R S B Å T S Ä L L S K A P N R 2 2 0 1 3 Ronny Svensson Ordföranden har ordet roderbladet S Ö R Å K E R S B Å T S Ä L L S K A P N R 2 2 0 1 3 Ronny Svensson Sida 1 Så då har äntligen säsongen 2013 kommit igång och hamnen börjar fyllas med våra båtar. Vi hoppas dock att hamnen är

Läs mer

Protokoll vid årsmöte 2011-11-20

Protokoll vid årsmöte 2011-11-20 Söråkers Båtsällskap Protokoll vid årsmöte 2011-11-20 1. Ordföranden Håkan Nordin hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat. 2. Till ordförande för mötet valdes Håkan Nordin. 3. Till sekreterare för

Läs mer

Här kommer med fakturan för avgifterna för 2013 lite sent så vi flyttade fram sista betalningsdagen, som nu är den 31/3 2013.

Här kommer med fakturan för avgifterna för 2013 lite sent så vi flyttade fram sista betalningsdagen, som nu är den 31/3 2013. Hej medlem 1(5) Här kommer med fakturan för avgifterna för 2013 lite sent så vi flyttade fram sista betalningsdagen, som nu är den 31/3 2013. Som du ser har avgifterna höjts för i år vilket beslutades

Läs mer

Dalamadens samfällighet

Dalamadens samfällighet Dalamadens samfällighet BRYGGREGLER SKILLINGENÄS den 17 september 2015 Styrelsen Dalamadens samfällighet Dalamadens samfällighet BRYGGREGLER Allmänna regler 1 Bryggan med tillhörande Y-bommar ägs av Dalamadens

Läs mer

TORSBY BÅTÄGAREFÖRENING Box 147, 139 23 VÄRMDÖ

TORSBY BÅTÄGAREFÖRENING Box 147, 139 23 VÄRMDÖ TORSBY BÅTÄGAREFÖRENING ALLMÄNNA BESTÄMMELSER OCH SÄKERHETSFÖRESKRIFTER FÖR TORSBY BÅTÄGAREFÖRENING. Detta dokument är ett komplement och förtydligande av stadgarna. 1 MEDLEMSINTRÄDE 1:1 Skriftlig anmälan

Läs mer

1(5) Hej medlem. Västanfors Båtklubb 0223 130 00 Udden Org. nr: 87 90 00-4116 Båthamnsvägen Bankgiro: 5680-5864 737 30 FAGERSTA

1(5) Hej medlem. Västanfors Båtklubb 0223 130 00 Udden Org. nr: 87 90 00-4116 Båthamnsvägen Bankgiro: 5680-5864 737 30 FAGERSTA Hej medlem 1(5) Fakturan med avgifterna för 2015 är utskickad har du inte fått någon faktura meddela styrelsen om detta. Sista betalningsdagen, är den 31/12 2014. Vi kommer att ha ett årsmöte den 7 februari

Läs mer

roderbladet S Ö R Å K E R S B Å T S Ä L L S K A P N R 3 2 0 1 3 Ronny Svensson Foto Ronny Svensson om inget annat anges Ordföranden har ordet

roderbladet S Ö R Å K E R S B Å T S Ä L L S K A P N R 3 2 0 1 3 Ronny Svensson Foto Ronny Svensson om inget annat anges Ordföranden har ordet roderbladet S Ö R Å K E R S B Å T S Ä L L S K A P N R 3 2 0 1 3 Ronny Svensson Foto Ronny Svensson om inget annat anges Sida 1 Ordföranden har ordet Då har en av de bättre båtsäsongerna i modern tid med

Läs mer

1.1 VBS anläggningar är avsedda för båtar tillhörande medlemmar i VBS.

1.1 VBS anläggningar är avsedda för båtar tillhörande medlemmar i VBS. VARVS-, HAMN- OCH KLUBBHOLMSORDNING för Värmdö Båtsällskap (VBS) 1 Allmänt VBS vill främja ett aktivt båtliv och därför finns bestämmelserna i 1.4, 1.4.1 och 1.7 som handlar om icke utnyttjande av båtplats

Läs mer

5 Skjulregler 4. 6 Container och mastskjul 5. 7 Bilagor 5

5 Skjulregler 4. 6 Container och mastskjul 5. 7 Bilagor 5 Regelverket fastställdes på styrelsemötet 2015-03-02 Förra uppdateringen gjordes 1998 Innehåll Sid 1 Generella hamnregler 2 2 Säkerhet 3 3 Miljöregler 3 4 Sjö- och torrsättning 3 5 Skjulregler 4 6 Container

Läs mer

Hamnordning. Sandvikens Båtsällskap Hemsida: www.sandvikensbatsallskap.se Bankgiro: 5709-7701. e-post: info@sandvikensbatsallskap.se 618 21 KOLMÅRDEN

Hamnordning. Sandvikens Båtsällskap Hemsida: www.sandvikensbatsallskap.se Bankgiro: 5709-7701. e-post: info@sandvikensbatsallskap.se 618 21 KOLMÅRDEN 1(5) Hamnordning För att säkerställa ordningen och den allmänna trevnaden vid Sandvikens Båtsällskaps (SBS) anläggning har följande ordningsföreskrift fastställts av SBSs styrelse den 13 september 2011.

Läs mer

Ordningsregler för Hallsta Båtklubb version 8.0 (Fastställda vid styrelsemöte 2011-03-10)

Ordningsregler för Hallsta Båtklubb version 8.0 (Fastställda vid styrelsemöte 2011-03-10) Hallsta Båtklubb Sid 1 (5) Ordningsregler för Hallsta Båtklubb version 8.0 (Fastställda vid styrelsemöte 2011-03-10) 1. Medlemskap och avgifter 1. Ansökan om medlemskap ska göras skriftligt till Blanketter

Läs mer

STADGAR samt tillhörande ORDNINGSREGLER. för SAXEMARA BÅTKLUBB.

STADGAR samt tillhörande ORDNINGSREGLER. för SAXEMARA BÅTKLUBB. samt tillhörande ORDNINGSREGLER för SAXEMARA BÅTKLUBB. Innehåll: Stadgar 1 till 16 samt en bilaga med ordningsregler 1 till 16 Antagna vid Vårmöte år 2012 samt Årsmöte Datum: Vårmöte 2012-05-12 Årsmöte

Läs mer

HAMN- OCH VARVSREGLER FÖRENINGEN DJURÖ BÅTSÄLLSKAP

HAMN- OCH VARVSREGLER FÖRENINGEN DJURÖ BÅTSÄLLSKAP HAMN- OCH VARVSREGLER FÖRENINGEN DJURÖ BÅTSÄLLSKAP Reviderade 1993-02-14, 1995-04-09, 1996-06-10, 1998-03-08, 2000-02-07 2003-10-04 2007-11-10 1 HAMNCHEF Hamnchef är ansvarig för drift av hamn- och varvsområde.

Läs mer

Information till medlemmar i TBK

Information till medlemmar i TBK Information till medlemmar i TBK Information Trollhättans Båtklubb har en egen hemsida, www.thnbk.se, där all aktuell information finns att läsa. Några länkar i hemsidan är endast till för medlemmar. Behörighet

Läs mer

Kolbryggans Båtklubb - 2015-02-05

Kolbryggans Båtklubb - 2015-02-05 Kolbryggans Båtklubb - 2015-02-05 Ordningsföreskrifter Ordningsföreskrifterna är skrivna i syftet att reglera KBK s medlemmars önskemål, för klubbens och medlemmarnas bästa samt att möjliggöra tillsammans

Läs mer

Ordningsregler för Viggeby Båtklubb

Ordningsregler för Viggeby Båtklubb Ordningsregler för Viggeby Båtklubb beslutade 2007-03-28 reviderade 2010-12-07 Innehållsförteckning 1. Allmänna föreskrifter och bestämmelser... 2 1.1 Allmänt... 2 1.2 Avtal och bryggplats... 2 1.3 Uppsägning

Läs mer

Augustiutskick 2014. Titta gärna in på hemsidan www.onneredsbatlag.se med jämna mellanrum.

Augustiutskick 2014. Titta gärna in på hemsidan www.onneredsbatlag.se med jämna mellanrum. Augustiutskick 2014 Äntligen en sommar väl värd namnet för alla oss båtfarare. Det har till och med varit ett antal tropiska nätter ute i skärgården detta år. Under hela fem dagar hade Göteborg över 30

Läs mer

Välkommen till medlemsmöte. Tyresö Strands Båtklubb 2015-05-10

Välkommen till medlemsmöte. Tyresö Strands Båtklubb 2015-05-10 Välkommen till medlemsmöte Tyresö Strands Båtklubb 2015-05-10 Tyresö Strands båtklubb (aktuell statistik 150509) Idag 231 medlemmar (ny-ansökningar ligger på 3 blivande medlemmar) Båtplatser idag: Brygga

Läs mer

1.1 VBS anläggningar är avsedda för båtar tillhörande medlemmar i VBS.

1.1 VBS anläggningar är avsedda för båtar tillhörande medlemmar i VBS. VARVS-, HAMN- OCH KLUBBHOLMSORDNING för Värmdö Båtsällskap (VBS) 1 Allmänt VBS vill främja ett aktivt båtliv och därför finns bestämmelserna i 1.4, 1.4.1 och 1.7 som handlar om icke utnyttjande av båtplats

Läs mer

Kvalitetshandbok Framtaget av Datum Utgåva Medlemsinformation

Kvalitetshandbok Framtaget av Datum Utgåva Medlemsinformation Karlstads Segelsällskap Kvalitetshandbok Framtaget av Datum Utgåva Medlemsinformation Hamnsektionen 2004 2 Beslutat av Datum Sida Styrelsen Mars 2004 1 av 5 Reviderat av Datum Årsmötet 2008-12-17 Hamnregler

Läs mer

Välkommen till Svedudden

Välkommen till Svedudden Välkommen till Svedudden Juli 2014 Juli 2014 Välkommen till Svedudden Information till fastighetsägare i Svedudden. I och med att du äger en fastighet i Svedudden så är du också medlem i Sveduddens samfällighetsförening

Läs mer

Hamnordningen gäller för de båtägare som har fritidsbåt i Haga Båtklubbs (HBK) hamn i Hagaparken. Efterlevnad av hamnordningen är obligatorisk.

Hamnordningen gäller för de båtägare som har fritidsbåt i Haga Båtklubbs (HBK) hamn i Hagaparken. Efterlevnad av hamnordningen är obligatorisk. Hamnordning för Haga Båtklubb SOLNA 2014 Hamnordningen gäller för de båtägare som har fritidsbåt i Haga Båtklubbs (HBK) hamn i Hagaparken. Efterlevnad av hamnordningen är obligatorisk. 1 Användning av

Läs mer

Saltsjö-Boo april 2014

Saltsjö-Boo april 2014 INSTRUKTION FÖR HAMNARNA I LÄNNERSTA OCH KILSVIKEN Hamnkaptenerna skall så långt som möjligt tillse att denna instruktion efterlevs. 1. Av årsmötet valda personer Hamnkaptenerna väljs av årsmötet, en för

Läs mer

Stadgar och Hamnstadga för Bergshamra Båtklubb Stiftad den 14 mars 1965 Stadgarna är reviderade 1976, 1988, 1998, 2005 och 2013

Stadgar och Hamnstadga för Bergshamra Båtklubb Stiftad den 14 mars 1965 Stadgarna är reviderade 1976, 1988, 1998, 2005 och 2013 Stadgar och Hamnstadga för Bergshamra Båtklubb Stiftad den 14 mars 1965 Stadgarna är reviderade 1976, 1988, 1998, 2005 och 2013 1 Ändamål Bergshamra Båtklubb är en ideell och allmännyttig förening vars

Läs mer

Avslutande kommentarer kommentar Det är inte bara bryggor som kräver finansiering. Jag saknar information om de övriga investeringar som behöver

Avslutande kommentarer kommentar Det är inte bara bryggor som kräver finansiering. Jag saknar information om de övriga investeringar som behöver Avslutande kommentarer kommentar Det är inte bara bryggor som kräver finansiering. Jag saknar information om de övriga investeringar som behöver göras avseende spolplatta, mastkran, lyft och transportfordon

Läs mer

Ordningsregler. Medlem får ej nyttja JBK:s område eller anläggningar för bedrivande av näringsverksamhet.

Ordningsregler. Medlem får ej nyttja JBK:s område eller anläggningar för bedrivande av näringsverksamhet. Järna Båtklubb 2014-04-01 Ordningsregler. MEDLEMSKAP, NYCKLAR, GRIND, LÅS och JBK-VIMPEL En båt per aktivt medlemskap. Medlem som önskar ha fler båtar inom klubbens verksamhet får söka fler medlemskap.

Läs mer

Vi kommer också att besluta om en eventuell utbyggnad av klubbstugan och redovisa några byggalternativ. Se bifogad beskrivning och dagordning

Vi kommer också att besluta om en eventuell utbyggnad av klubbstugan och redovisa några byggalternativ. Se bifogad beskrivning och dagordning Till samtliga medlemmar i vår förening! KALLELSE till årsmöte i Motala Vätterfiskeklubb Du hälsas härmed välkommen till vårt årsmöte: Tid: onsdagen den 18 mars, klockan 19:00 Plats: Motala Södra Båtklubb

Läs mer

PROTOKOLL fört vid möte med styrelsen för Askrike Segelsällskap

PROTOKOLL fört vid möte med styrelsen för Askrike Segelsällskap Sid 1 (6) Närvarande: Frånvarande: Ulf Haraldsson, ordförande Ulf Kraepelien, kassör Björn Littorin, seglings- och ungdomsledare Tomas Grut, hamnkapten Jan Tottie, intendent Erik Frykfeldt, varvschef Lars-Erik

Läs mer

FAQ. Här får du svar på några av de vanligaste frågorna om MBK. Båtplats sommartid?

FAQ. Här får du svar på några av de vanligaste frågorna om MBK. Båtplats sommartid? FAQ Här får du svar på några av de vanligaste frågorna om MBK Båtplats sommartid Jag väntar besök av en båtkompis från Örebro en vecka i juli. Kan hon då få ligga i MBK Och i så fall, vad kostar det Ja,

Läs mer

Välkommen till Eneby Båtklubb

Välkommen till Eneby Båtklubb Välkommen till Eneby Båtklubb Klubbens marina ligger i norra ändan av Stavbofjärden drygt 20 km om söder Södertälje. Eneby Båtklubb och bildades 1978 har ca 230 medlemmar. Eneby Båtklubb är anslutet till

Läs mer

ASEF Styrelse 2013-01-17. Förslag till investeringsplan ASEF 2014-2024

ASEF Styrelse 2013-01-17. Förslag till investeringsplan ASEF 2014-2024 ASEF Styrelse 2013-01-17 Förslag till investeringsplan ASEF 2014-2024 Innehåll 1 Bakgrund... 3 1.1 Allmänt... 3 1.1.1 Båthamnen... 3 1.1.2 Vår båthamn... 3 1.1.3 Medlemsavgift ASEF... 4 1.2 Några jämförelser...

Läs mer

ALLMÄNNA FÖRESKRIFTER

ALLMÄNNA FÖRESKRIFTER ALLMÄNNA FÖRESKRIFTER 1. Allmänt Båtägare och av honom anlitad personal som nyttjar eller vistas inom anläggningen är skyldig att känna till och noga följa dessa föreskrifter, stadgar och av Föreningen

Läs mer

Gamla Prästgårdens Båtklubb Djurö den 10 juni 2006. Hamnordning. Gamla Prästgårdens Båtklubb (GPB) åtaganden, ansvar och regler.

Gamla Prästgårdens Båtklubb Djurö den 10 juni 2006. Hamnordning. Gamla Prästgårdens Båtklubb (GPB) åtaganden, ansvar och regler. Gamla Prästgårdens Båtklubb Djurö den 10 juni 2006 Hamnordning Båtvänner, Styrelsen i Gamla Prästgårdens Båtklubb har blivit ombedd att förtydliga förhållandet mellan båtklubben, dess klubbmedlemmar och

Läs mer

Förslag på revidering av Tyresö Strands båtklubbs regler antagna vid årsmöte 2009

Förslag på revidering av Tyresö Strands båtklubbs regler antagna vid årsmöte 2009 Förslag på revidering av Tyresö Strands båtklubbs regler antagna vid årsmöte 2009 Medlemskap Medlemskap i klubben kan erhållas av envar som ansluter sig till klubbens ändamål. Ansökan om medlemskap skall

Läs mer

Båtägaren skall svara för att tilldelad plats hålls i snyggt och vårdat skick. Upplagd båt skall vara uppallad så att kantringsrisk inte föreligger.

Båtägaren skall svara för att tilldelad plats hålls i snyggt och vårdat skick. Upplagd båt skall vara uppallad så att kantringsrisk inte föreligger. 1 ALLMÄNNA REGLER Se även Trollhättans båtklubbs stadgar. 1. VINTERFÖRVARING Båt får endast uppläggas efter anvisning av hamnkaptenen. Båtägaren skall svara för att tilldelad plats hålls i snyggt och vårdat

Läs mer

Skebäcks Varfsförening

Skebäcks Varfsförening Skebäcks Varfsförening ORDNINGSFÖRESKRIFTER för området vid Skebäcks småbåtshamn Ordningsföreskrifter beslutade på styrelsemöte 2012-01-12. Sid 1(5) ORDNINGSFÖRESKRIFTER Inledning Ordningsföreskrifterna

Läs mer

Välkommen till Sandöarna!

Välkommen till Sandöarna! Välkommen till Sandöarna! Sandöarna förvaltas av Svinninge Marina Klubb. Bryggorna är avsedda för klubbens medlemmar som för klubbens vimpel. Icke medlemmar kan, i mån av plats, disponera hamnen mot erläggande

Läs mer

ALLMÄNNA REGLER 1. VINTERFÖRVARING. Se även Trollhättans båtklubbs stadgar.

ALLMÄNNA REGLER 1. VINTERFÖRVARING. Se även Trollhättans båtklubbs stadgar. 1 ALLMÄNNA REGLER Se även Trollhättans båtklubbs stadgar. 1. VINTERFÖRVARING - Båt får endast uppläggas efter anvisning av uthyrningsansvarig. - Båtägaren skall svara för att tilldelad plats hålls i snyggt

Läs mer

Klubben bildades den 14 juni 2004 och har sin hemort i Sommarbo. Stadgarna antagna 29 augusti 2004.

Klubben bildades den 14 juni 2004 och har sin hemort i Sommarbo. Stadgarna antagna 29 augusti 2004. SBK STADGAR Klubben bildades den 14 juni 2004 och har sin hemort i Sommarbo. Stadgarna antagna 29 augusti 2004. 1 KLUBBENS ÄNDAMÅL Sommarbo båtklubb, 132 37 i Saltsjö-Boo, är en allmän ideell förening

Läs mer

Välkomna! Tyresö Strands Båtklubb. 2014-03-18 Medlemsmöte TSBK 1

Välkomna! Tyresö Strands Båtklubb. 2014-03-18 Medlemsmöte TSBK 1 Välkomna! Tyresö Strands Båtklubb 2014-03-18 Medlemsmöte TSBK 1 Syfte med mötet Att informera om dagsläget för båtklubbens utveckling Att få höra medlemmarnas åsikter Att besluta om vilken brygglösning

Läs mer

Ordningsregler Ängsholmens båtsällskap 2010-03-21

Ordningsregler Ängsholmens båtsällskap 2010-03-21 Ordningsregler Ängsholmens båtsällskap 2010-03-21 INNEHÅLL SID 1 Hamnen 2 2 Sjö- och torrsättning 2 3 Hamnplats 3 4 Varvsplats 3 5 Ordningsregler 5 6 Klubbhuset 5 7 Regler för nyttjande av el 5 8 Regler

Läs mer

Information till båtplatsinnehavare i Askrike Segelsällskap

Information till båtplatsinnehavare i Askrike Segelsällskap INFORMATION 1 (5) Information till båtplatsinnehavare i genomför nu en modernisering av hamnen i enlighet med årsmötesbeslutet från februari 2014. Beslutet innebär att de gamla pontonerna byts ut till

Läs mer

roderbladet S Ö R Å K E R S B Å T S Ä L L S K A P N R Ronny Svensson Foto och text Ronny Svensson om inget annat anges

roderbladet S Ö R Å K E R S B Å T S Ä L L S K A P N R Ronny Svensson Foto och text Ronny Svensson om inget annat anges roderbladet S Ö R Å K E R S B Å T S Ä L L S K A P N R 1 2 0 1 6 Ronny Svensson Foto och text Ronny Svensson om inget annat anges Sida 1 Ordföranden har ordet å då har äntligen Båtsäsongen 2016 börjat och

Läs mer

REGLER för BESTORP BÅTKLUBB version 2.0

REGLER för BESTORP BÅTKLUBB version 2.0 REGLER för BESTORP BÅTKLUBB version 2.0 Reglerna är framtagna av styrelsen för Bestorps Båtklubb enligt 5 Medlems skyldigheter i stadgarna för båtklubben. Reglerna har utformats för att underlätta och

Läs mer

NEDAN FÖLJER REGLER OCH ANVISNINGAR FÖR ATT UNDERLÄTTA SKÖTSEL AV ANLÄGGNINGEN OCH ALLMÄN ORDNING OCH GEMENSAM TRIVSEL!

NEDAN FÖLJER REGLER OCH ANVISNINGAR FÖR ATT UNDERLÄTTA SKÖTSEL AV ANLÄGGNINGEN OCH ALLMÄN ORDNING OCH GEMENSAM TRIVSEL! REGLER FÖR SNEDSKÄR Snedskär är Bråvikens Segelsällskaps uthamn. Målet med uthamnen är att vara en replipunkt i skärgården för sällskapets medlemmar och en sommarhamn för dess båtar. För att till lägsta

Läs mer

SANDARNE BÅTKLUBB STADGAR

SANDARNE BÅTKLUBB STADGAR SANDARNE BÅTKLUBB STADGAR Sandarne Båtklubbs stadgar antagna vid vår- & höstmöte 2015 Sandarne Båtklubbs stadgar 1. Namn 2. Ändamål Sandarne Båtklubb, (SBK). Klubben bildades den 6 september 1957 och har

Läs mer

BRYGGFÖRORDNING MARGRETELUNDS VILLAÄGAREFÖRENING. Antagen av styrelsen

BRYGGFÖRORDNING MARGRETELUNDS VILLAÄGAREFÖRENING. Antagen av styrelsen BRYGGFÖRORDNING MARGRETELUNDS VILLAÄGAREFÖRENING Antagen av styrelsen 2016-05-12 1 INLEDNING Margretelunds Villaägareförening, nedan kallad MVF, är en ekonomisk förening som drivs ideellt av medlemmarna.

Läs mer

ALLMÄNNA ORDNINGSFÖRESKRIFTER

ALLMÄNNA ORDNINGSFÖRESKRIFTER ALLMÄNNA ORDNINGSFÖRESKRIFTER Godkända av årsmötet 1991-03-25. Uppdaterade 2013 1. Byggnader på arrenderad lott skall vara uppförda enligt gällande bestämmelser i arrendekontraktet och vårdas väl. 2. Spaljéer

Läs mer

Välkommen till Oaxens Båtklubb! (utg 20120319)

Välkommen till Oaxens Båtklubb! (utg 20120319) Välkommen till Oaxens Båtklubb! (utg 20120319) Hej! Hjärtligt välkommen till OBK. Syftet med det här brevet är att ge dej som ny i klubben en snabb information om OBK, vad du behöver veta och vad klubben

Läs mer

Till Stadsbyggnadskontoret i Malmö Stad 2012-11-22

Till Stadsbyggnadskontoret i Malmö Stad 2012-11-22 Till Stadsbyggnadskontoret i Malmö Stad 2012-11-22 Att: Anna Sohlberg Kopia till Gatukontoret Att: Arne Mattsson Kompletterande information angående detaljplan för Klagshamnsudden och nytt arrendeavtal

Läs mer

Stallmästaregårdens Båtsällskap

Stallmästaregårdens Båtsällskap Stallmästaregårdens Båtsällskap Ordningsföreskrifter (Fastställda av styrelsen våren 2001) 1 Hamn- och uppläggningsområde 1.1 Miljö Sällskapets hamn- och uppläggningsområde är belägna inom ett från miljösynpunkt

Läs mer

Flaskposten. Nr 1/2014 Mars 2014

Flaskposten. Nr 1/2014 Mars 2014 Nr 1/2014 Mars 2014 Flaskposten Klubbens postadress: Envikens Båtklubb Föreningslådan 760 10 Bergshamra Innehåll: Arbetsdagskallelse sid 1 Ordförande har ordet sid 2 Styrelsemedlemmarna har ordet sid 3

Läs mer

En liten instruktionsbok för Hattudden Senast uppdaterad 2011-09-14

En liten instruktionsbok för Hattudden Senast uppdaterad 2011-09-14 En liten instruktionsbok för Hattudden Senast uppdaterad 2011-09-14 Introduktion: Föreningen har lagfästa stadgar samt en gällande förrättning för varje gemensamhetsanläggning, som ger vissa av ramarna

Läs mer

Kallelse till Klockan Vill du vara med i trivseln med mat efter mötet anmäl dig till festkommittén senast fredag18 januari

Kallelse till Klockan Vill du vara med i trivseln med mat efter mötet anmäl dig till festkommittén senast fredag18 januari Kallelse till ÅRSMÖTE 2013-01-26 Klockan 15.00 Vill du vara med i trivseln med mat efter mötet anmäl dig till festkommittén senast fredag18 januari Gunnar tfn: 070-522 31 96, Ingrid C tfn: 070-964 26 50,

Läs mer

Taxa Småbåtshamnarna 2016

Taxa Småbåtshamnarna 2016 BÅTPLATSER Alla priser inklusive moms och miljöavgift. Förtöjningsområde (Faktureringsunderlag) Längd Bredd Båtstorlek (Rekommenderad) Taxa Småbåtshamnarna 2016 Hyra utan akterförtöjning Hyra med akterförtöjning

Läs mer

Verksamhetsberättelse Björkviks Båtklubb 2011

Verksamhetsberättelse Björkviks Båtklubb 2011 Verksamhetsberättelse Björkviks Båtklubb 2011 Styrelse: Ordförande Hans Dertell (2012) Vice ordf./sekr. Håkan Nilsson (2013) Hamnkapten Kent Söderqvist (2012) Medlemsansvarig Bengt Hallén (2012) Kassör

Läs mer

Fbk Visionsgrupp har begränsat sitt arbete till västra hamnplan och västra pirarmarna.

Fbk Visionsgrupp har begränsat sitt arbete till västra hamnplan och västra pirarmarna. Vision Falsterbokanalen. Bakgrund Sjöfartsverkets och Vellinge kommuns avsiktsförklaring att utveckla området kring Falsterbokanalen kommer att påverka Falsterbokanalens båtklubbs framtid. Kommunen gav

Läs mer

1 Klubbens hamn står under överinseende av hamnkapten och ordföranden, vars anvisningar ska följas.

1 Klubbens hamn står under överinseende av hamnkapten och ordföranden, vars anvisningar ska följas. Ordningsregler Ängsholmens båtsällskap INFORMATION Skall fastställas på årsstämman 2012. Avseende kösystemet så har tidigare kölistor inventerats och överförs i det nya systemet med bibehållen plats. Samma

Läs mer

Grötviks Segelsällskap

Grötviks Segelsällskap Grötviks Segelsällskap Halvårsmöte Tid: Lördagen den 25 november 2000 kl 10.00 Plats: Folkets hus, Stenhuggeriet Mötets öppnande Ordförande Åke Persson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

Läs mer

FYB FASTIGHETSÄGAREFÖRENINGEN YTTERBY B Ytterbyvik 1, Resarö, 185 94 Vaxholm

FYB FASTIGHETSÄGAREFÖRENINGEN YTTERBY B Ytterbyvik 1, Resarö, 185 94 Vaxholm 1 FYB FASTIGHETSÄGAREFÖRENINGEN YTTERBY B Ytterbyvik 1, Resarö, 185 94 Vaxholm Hamnordning för Badhusbryggan 1. Syfte och ändamål Båtplatser vid Badhusbryggan är avsedda för medlemmar i FYB, dvs för de

Läs mer

Föreskrifter för upplåtelse, byte mm. av bryggplats

Föreskrifter för upplåtelse, byte mm. av bryggplats Föreskrifter för upplåtelse, byte mm. av bryggplats 1.1 Styrelsen ansvarar för att kölista upprättas och hålls aktuell samt tilldelar platser enligt nedanstående föreskrifter. 1.2 Båt skall vara förtöjd

Läs mer

Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala

Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är Skarholmens båtklubb i Uppsala 2 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas intresse genom att se

Läs mer

Augustiutskick 2013. Titta gärna in på hemsidan www.onneredsbatlag.se med jämna mellanrum.

Augustiutskick 2013. Titta gärna in på hemsidan www.onneredsbatlag.se med jämna mellanrum. Augustiutskick 2013 Äntligen en sommar väl värd namnet för alla oss båtfarare. Vi hoppas på att sommaren stannar hos oss ännu ett tag. Inför kommande höst och vinter finner ni i detta utskick information

Läs mer

Ordningsföreskrifter A-Ö Här hittar du information om det mesta som du behöver veta för att använda slipen.

Ordningsföreskrifter A-Ö Här hittar du information om det mesta som du behöver veta för att använda slipen. Beslutad den 2015-05-01 1 Ordningsföreskrifter A-Ö Här hittar du information om det mesta som du behöver veta för att använda slipen. Allmänt För att nyttja slipen måste du vara seniormedlem och har erlagt

Läs mer

Ordningsregler. Innehåll

Ordningsregler. Innehåll Ordningsregler för den allmännyttiga ideella föreningen Västerhaninge Båtsällskap, VBS Utfärdade 2012-11-19. Reviderade 2013-11-27 och 2015-02-19 Ordningsreglerna utfärdas av styrelsen med stöd av 16 punkt

Läs mer

Föreningen Gottskärs Hamn Stadgar (version 7)

Föreningen Gottskärs Hamn Stadgar (version 7) Föreningen Gottskärs Hamn Stadgar (version 7) 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Gottskärs Hamn nedan kallad föreningen. 2 Ändamål Föreningen är ideell och har som ändamål att lokalt främja

Läs mer

AVGIFTER FÖR UTHYRNING AV KBS KLUBBHUS

AVGIFTER FÖR UTHYRNING AV KBS KLUBBHUS AVGIFTER FÖR UTHYRNING AV KBS KLUBBHUS 2013-11-25 KBS MEDLEM Bokningsavgift 400:- 500:- Hyra 600:- 4000:- Deposition 1000:- 2000:- TOTALT 2000:- 6500:- Återbetalas efter godk. avsyning 1000:- 2000: EJ

Läs mer

Stadgar för Xxxxxxxx Bryggförening i Mälarbaden

Stadgar för Xxxxxxxx Bryggförening i Mälarbaden Stadgar gällande för alla bryggföreningar belägna på Mälarbadens Samfällighetsförenings fastighet Torshälla-Väsby 1:149 i Eskilstuna kommun. Fastslagna på årsmötet för Mälarbadens Samfällighetsförening

Läs mer

Klubblad. Nr 4 Årgång 26 2003-09-01. Södra hamnen en Augustikväll

Klubblad. Nr 4 Årgång 26 2003-09-01. Södra hamnen en Augustikväll Klubblad Nr 4 Årgång 26 2003-09-01 Adress styrelse: Adress hamnen: Kungälvs Motor- och Segelbåtsällskap Nordöhamnen Nordön 310 442 75 LYCKE Box 511 442 15 KUNGÄLV Telefon hamnkontor 0303-22 57 23 kontor

Läs mer

Augustiutskick 2015. I hamnen hölls traditionsenligt midsommarfirande med god uppslutning. Ett stort tack riktas till arrangörerna av firandet.

Augustiutskick 2015. I hamnen hölls traditionsenligt midsommarfirande med god uppslutning. Ett stort tack riktas till arrangörerna av firandet. Augustiutskick 2015 I skrivande stund har värmen äntligen kommit till oss på västkusten. Juli som normalt är den stora båtmånaden både frös och blåste bort. I hamnen hölls traditionsenligt midsommarfirande

Läs mer

Södra Evlinge Båtklubb

Södra Evlinge Båtklubb Medlemsintroduktion. Välkommen till Södra Evlinge Båtklubb. Du har just blivit medlem i en av de mest välskötta båtklubbarna i Saltsjö/Mälaren. SEBK som bildades 1978 har ca 200 medlemmar och plats för

Läs mer

Kommunal Författningssamling Reglemente

Kommunal Författningssamling Reglemente Kommunal Författningssamling Reglemente 1996 Nr 4 LOKALA ORDNINGS- OCH SÄKERHETSFÖRESKRIFTER FÖR MARSTRANDS HAMN I KUNGÄLVS KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige den 11 december 1995 Reviderad: KF 2007-12-06

Läs mer

Varje båtägare och besättningsman är skyldiga att följa utfärdade ordningsföreskrifter och styrelsemedlemmarnas anvisningar och tillsägelser.

Varje båtägare och besättningsman är skyldiga att följa utfärdade ordningsföreskrifter och styrelsemedlemmarnas anvisningar och tillsägelser. MARINENS BÅTKLUBB I CARLSKRONA MBKC ordningsföreskrifter GÄLLER FRÅN 2014-10-01 1. Allmänt Marinan på Hattholmen disponeras av medlemmarna i MBKC enligt avtal med Karlskrona Kommun. Kobebus disponeras

Läs mer

Söderköpings Båtklubb (SBK).

Söderköpings Båtklubb (SBK). Söderköpings Båtklubb (SBK). Ordningsregler gällande klubbens varvsområde, utrustning och materiel antagna vid årsmöte 16 februari 2002 med revideringar antagna av årsmötet den 22 februari 2003. 1. Inledning...

Läs mer

Flaskposten. Kallelse till arbetsdag!

Flaskposten. Kallelse till arbetsdag! Nr 1/2016 Mars 2016 Flaskposten Klubbens postadress: Envikens Båtklubb Föreningslådan 761 11 Bergshamra BILD BILD Innehåll: Arbetsdagskallelse sid 1 Ordförande har ordet sid 2 Styrelsemedlemmarna har ordet

Läs mer

Gamla Prästgårdens Båtklubb Djurö den 7 juni Hamnordning. Gamla Prästgårdens Båtklubb (GPB) åtaganden, ansvar och regler.

Gamla Prästgårdens Båtklubb Djurö den 7 juni Hamnordning. Gamla Prästgårdens Båtklubb (GPB) åtaganden, ansvar och regler. Gamla Prästgårdens Båtklubb Djurö den 7 juni 2008 Hamnordning Båtvänner, Styrelsen i Gamla Prästgårdens Båtklubb har blivit ombedd att förtydliga förhållandet mellan båtklubben, dess klubbmedlemmar och

Läs mer

REGLER för BESTORP BÅTKLUBB version 2.0

REGLER för BESTORP BÅTKLUBB version 2.0 REGLER för BESTORP BÅTKLUBB version 2.0 Underlag som presenteras inför beslut på årsmötet 2014. Reglerna är framtagna av styrelsen för Bestorps Båtklubb enligt 5 Medlems skyldigheter i stadgarna för båtklubben.

Läs mer

Söderköpings Båtklubb (SBK). Ordningsregler gällande klubbens varvsområde, utrustning och materiel antagna vid årsmöte 24 mars 2011

Söderköpings Båtklubb (SBK). Ordningsregler gällande klubbens varvsområde, utrustning och materiel antagna vid årsmöte 24 mars 2011 Söderköpings Båtklubb (SBK). Ordningsregler gällande klubbens varvsområde, utrustning och materiel antagna vid årsmöte 24 mars 2011 1. Inledning... 2 2. Allmänna ordningsregler... 2 3. Arbetsplikt... 3

Läs mer

1 STADGAR för ÖNNEREDS BÅTLAG Antagna på årsmötet februari 2015

1 STADGAR för ÖNNEREDS BÅTLAG Antagna på årsmötet februari 2015 1 STADGAR för ÖNNEREDS BÅTLAG Antagna på årsmötet februari 2015 1 Namn Föreningen är ideell och dess namn är Önnereds Båtlag. 2 Ändamål Föreningen har till ändamål att i Önneredsviken och på Sjöbacka i

Läs mer

1. Brott mot Norrsundets Motorbåtsklubbs ordningsföreskrifter

1. Brott mot Norrsundets Motorbåtsklubbs ordningsföreskrifter ORDNINGSFÖRESKRIFTER Norrsundet Motorbåtsklubb (Antagen av medlemsmöte den 24 april 2014) BILAGA 3 Till Norrsundets Motorbåtsklubbs stadgar. Denna bilaga innehåller en sammanställning av alla ordningsföreskrifter

Läs mer

Ängsviks Båtsällskap. Medlemsinformation. Aktuella arbetsuppgifter under städdagen framgår av bifogad inbjudan och på hemsidan.

Ängsviks Båtsällskap. Medlemsinformation. Aktuella arbetsuppgifter under städdagen framgår av bifogad inbjudan och på hemsidan. Ängsviks Båtsällskap Medlemsinformation Detta är utskick nr 2, år 2015 och det innehåller: Årets vaktlistor för hamnen Kallelse till städdagen Byte av koder samt inloggning på hemsidan Justerad hamnordning

Läs mer

Skoghalls Båtsällskap SBS

Skoghalls Båtsällskap SBS Sidan 1 av 7 Skoghalls Båtsällskap SBS 041124 Tid Närvarande Protokoll Årsmöte Onsdagen den 24 november 2004, kl.19:00 SBS Klubblokal, Sörvikshamnen, Skoghall Ca 50 medlemmar närvarade vid årsmötet. 1

Läs mer

STADGAR FÖR SKÄRSÄTRA BÅTKLUBB

STADGAR FÖR SKÄRSÄTRA BÅTKLUBB 1 (9) STADGAR FÖR SKÄRSÄTRA BÅTKLUBB 1 Ändamål Skärsätra Båtklubb är en ideell och öppen förening, stiftad den 14 oktober 1930, som har till ändamål att som medlemmar sammansluta båtägare främst inom Skärsätra

Läs mer

ORDNINGSREGLER FÖR BRYGGPLATSINNEHAVARE VID SSBF

ORDNINGSREGLER FÖR BRYGGPLATSINNEHAVARE VID SSBF Sid 1(3) 2017-04-26 ORDNINGSREGLER FÖR BRYGGPLATSINNEHAVARE VID SSBF Syfte Dessa ordningsregler syftar till att skapa säkerhet och trivsel vid och på föreningens bryggor. Omfattning Föreskrifterna inkl

Läs mer

Stadgar Beslutade på extrastämman 2015-06-03

Stadgar Beslutade på extrastämman 2015-06-03 Anno 1875 Sida 1 av 5 Stadgar Beslutade på extrastämman 2015-06-03 1. Lindholmsdockans Hamn och Sjöbodsförening är en ideell förening för värnandet av Sveriges äldsta torrdocka som byggdes 1875. Föreningen

Läs mer

Hans Larsson och Bengt Johansson valdes till justeringsmän.

Hans Larsson och Bengt Johansson valdes till justeringsmän. Protokoll vid Lungviks Hamnförenings årsmöte Onsdagen den 11 mars 2015 Ungdomshemmet Örnsköldsvik 1. Mötets öppnande Ordförande Ulf Lindgren öppnade mötet och hälsade alla välkomna. Kort information genomfördes

Läs mer

Allmänna villkor avseende fasta båtplatser inom Marstrands hamnområde

Allmänna villkor avseende fasta båtplatser inom Marstrands hamnområde Allmänna villkor avseende fasta båtplatser inom Marstrands hamnområde Regler Diarienummer: KS 2007/1153 Dokumentansvarig: Hamnverksamheten, Enhetschef Datum för beslut: 2008-05-29 Handläggare: Lars Remler

Läs mer

KMS medlemsenkät 2013. Sammanställning av fria kommentarer.

KMS medlemsenkät 2013. Sammanställning av fria kommentarer. Sammanställning av fria kommentarer. Vad är föreningens/hamnens positiva sidor? Ordning och reda, välordnat, rent och snyggt (65%) Bra läge, bra skyddad hamn 52%) Trevligt, mysigt, bra atmosfär, bra gemenskap,

Läs mer

ÖNNEREDS BÅTLAG - "HANDBOK" 2016

ÖNNEREDS BÅTLAG - HANDBOK 2016 ÖNNEREDS BÅTLAG - "HANDBOK" 2016 1 Hamnreglemente 2 Vakthållning - vaktinstruktioner 3 Gästplatsrutin 4 Vinteruppläggning 5 Sjöbodar 6 Klubbstugan 7 Medlemsregister 8 Försäljning och överlåtelser mm 9

Läs mer

Stadga för Borensbergs Båtklubb

Stadga för Borensbergs Båtklubb Stadga för Borensbergs Båtklubb 1 Ändamål Klubben är en allmännyttig ideell förening som har till ändamål att främja båtlivet i Borensberg och på bästa sätt tillvarata medlemmarnas önskemål. Klubben skall

Läs mer

Eneby Båtklubb. Bra att känna till! Prislista Eneby Båtklubb år 2013

Eneby Båtklubb. Bra att känna till! Prislista Eneby Båtklubb år 2013 Prislista Eneby Båtklubb år 2013 Inträdesavgift 500:- Medlemsavgift 700:- Båtplatsavgift Båtens bredd + 50 cm x 500:- Uppläggningsavgift per m² 50:- Sjösättning per lyft 500:- Upptagning per lyft 500:-

Läs mer

HAMN- OCH VARVSREGLER FÖR FÖRENINGEN DJURÖ BÅTSÄLLSKAP.

HAMN- OCH VARVSREGLER FÖR FÖRENINGEN DJURÖ BÅTSÄLLSKAP. Sida 1 av 6 HAMN- OCH VARVSREGLER FÖR FÖRENINGEN DJURÖ BÅTSÄLLSKAP. (Bilaga till Stadgar). Reviderade 1993-02-14, 1995-04-09, 1996-06-10, 1998-03-08, 2000-02-07, 2003-10-04, 2007-11-10, 2009-xxxx 1. HAMNANSVARIG

Läs mer