Välkommen som medlem! Söråkers Båtsällskap, SBS

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Välkommen som medlem! Söråkers Båtsällskap, SBS"

Transkript

1 Välkommen som medlem! Söråkers Båtsällskap, SBS Båthamnsgatan 30, Söråker, Bg: , Telefon klubbstuga

2 allmänt Söråkers Båtsällskap är en ideell förening och har som ändamål att: befrämja båtsport, både segel- och motorbåt utveckla medlemmarnas sjömanskap verka för god kamrat- och idrottsanda bedriva ungdomsverksamhet Klubben leds av en styrelse på 5 personer och med 2 suppleanter. Verksamheten är i övrigt uppdelad på sektioner och kommittéer såsom motorbåtssektionen, seglingssektionen, jollesektionen, trivselkommittén m fl. Alla som känner för att delta i arbetet i styrelsen eller någon sektion är mycket välkomna att på enklaste sätt ta kontakt med styrelsen eller t ex sammankallande i en sektion. Som medlem har man rätt att utnyttja klubbens anläggningar såsom slip, mastkran, bastu, klubbstuga mm. I traktorskjulet kan mindre segelbåtsmaster vinterförvaras längs ena väggen. Medlemskap finns som Senior eller Junior. Seniormedlemmars familj i övrigt är välkomna att delta i klubbens aktiviteter. Som junior räknas man t o m det år man fyller 18. Junior är till för deltagare i t ex jollesegling men där ingen i familjen i övrigt är seniormedlem i klubben. Avgifter bestäms av årsmötet. Hamnkaptenen eller styrelsen kan informera om aktuella avgifter. De finns också på SBS hemsida under Protokoll Enklast att bli medlem är att betala in avgiften till klubbens bankgiro. Ange namn, adress, telefonnummer och gärna eftersom vi skickar information, kallelser mm via internet. Vi använder Svenska Båtunionens register för klubbar och SBU har tillstånd av datainspektionen att använda personnummer så du får gärna ange även det. Det används endast internt och lämnas inte ut till andra. En av fördelarna med personnummer är att adresserna vid flyttning uppdateras automatiskt. 2

3 båtplats Den som önskar en båtplats får ta kontakt med hamnkaptenen. Med hänsyn till båtstorlek, djupgående, lediga platser, egna önskemål mm blir du anvisad en båtplats. Namn och telefonnummer till hamnkaptenen finns på hemsidan och på anslagstavlan på klubbstugan. Båtplatsen är inte personlig. Beroende på förändringar i båtbeståndet inom klubben, framför allt vad gäller båtbredd och djupgående, så kan hamnkaptenen även under säsongen bli tvungen att omfördela platserna. Vi har framför allt begränsad tillgång på båtplatser med stort djup men även ont om breda platser. Den insats för båtplats vi hade förut avskaffades vid årsmötet i november 2013 och man betalar numera bara en årsavgift för båtplatsen. I båtplatsavgiften ingår medlemsavgift samt uppställningsplats för nästkommande vinter på hamnplanen. Med båtplats följer även arbetsplikt (8 tim 2015) och vakthållningsplikt (2 nätter). Den som hyr båtplats 1 augusti eller senare får arbetsplikten reducerad till 4 timmar. Alla båtar måste vara försäkrade. Den tidigare insatsen skrevs av på 10 år med rak avskrivning. De som har betalat insats för sin båtplats har därför lägre årsavgift. Avsikten är att denna kommer att höjas så att avgifterna är lika om 10 år. 3

4 bryggor 100-bryggan 100-bryggan ligger längst ut i hamnbassängen. Djupet är cirka 1,8 2,3 m och här ligger de flesta segelbåtarna. Alla platser har gångbar 8 m Y-bom. El-uttag med eurokontakter samt vattenuttag finns på bryggan. På land finns ett eluttag för vanlig kontakt i ett elskåp. 200-bryggan gästplatser 200-bryggan ligger en bit från mastkranen. Alla platser är med Y-bommar. Bryggan är främst avsedd för mindre båtar. El- och vattenuttag finns på land vid landgången. På bryggnocken finns gästplats med djup ca 1,6-1,8 m med eget ankare som akterförtöjning. Det finns plats för endast en större eller två mindre båtar. Gästande båtar kan även tillfälligt förtöja vid utrustnings- eller sjösättningsbryggan. Efter förfrågan kan man också ligga på en tillfälligt ledig plats. Förteckning över båtplatser med telefonnummer till innehavaren finns på anslagstavlan i klubbstugan. 4

5 300-bryggan ligger längst in i hamnbassängen. Delen närmast mastkranen är försedd med mindre Y- bommar medan den övriga delen har gångbara Y- bommar. Vid bryggan ligger främst motorbåtar då djupet inte är så stort. El- och vattenuttag finns på bryggan. 300-bryggan Utrustningsbryggan, mastkran, slip Utrustningsbryggan vid mastkranen och slipen är en landfast brygga som är avsedd enbart för tillfällig förtöjning. Djupet är ca 2 m vid normalt vattenstånd. Vid infart till bryggan med segelbåt så bör man hålla nära 200-bryggan då det grundar upp mot landsidan och slipen. Vid utrustningsbryggan finns en mastkran. Spelet är eldrivet och kopplas in med en förlängningssladd från eluttaget vid farmartanken. Elsladdar finns i förrådet i klubbstugan och i traktorskjulet. Slipen är låst med en kedja. Klubbnyckeln passar till hänglåset. Farmartanken är privat. 5

6 Sjösättningbryggan med kran Sjösättningsbryggan, där klubbens mobilkran är permanent uppställd, är en landfast betongbrygga. Djupet är ca 1,7 m. Bryggan är avsedd endast för tillfällig förtöjning. Klubbens egen kran nyttjas vid sjösättning/upptagning. Datum och tidpunkt anges i aktivitetskalendern som styrelsen tar fram inför säsongen. Den finns på hemsidan och på anslagstavlan. Anmälningslistor läggs i klubbstugan och alla som önskar lyfta måste anteckna sig för resp dag och om man önskar lyfta med lyftok eller ej. Endast behöriga kranförare får köra kranen och endast medlemmars båtar lyfts. Kranen utnyttjas inte för att bära båtar till/från vinteruppläggningsplatsen utan alla båtar måste stå på en båtvagn. För lyft med mobilkranen tas en avgift ut. För 2015 är avgiften 300 SEK för lyft på ordinarie dag och 1000 SEK för lyft på annan dag. På och avmastning 300 SEK. båtförsäkring Klubben har som krav att samtliga båtar i hamnen ska vara försäkrade. Det gäller även de båtar som endast har uppläggningsplats för vintern. För mindre båtar kan försäkringen ingå i hemförsäkringen. Ett antal klubbar i regionen har gått samman och byggt bryggor som lagts ut vid Gistaholmarna, Öbergs Udde och Åkeröviken på Åstön. SBS har ansvaret för underhållet av bryggan vid Öbergs Udde som visas på bilden. utsjöbryggor 6

7 traktor Klubben äger en traktor som används vid många arbeten inom hamnområdet. Endast behöriga förare får köra traktorn. Volvo-valp Klubbens Volvo-valp får användas av medlemmar vid bogsering av båtvagnar. Den får inte köras utanför hamnområdet. fiskebodar Bodarna med tillhörande mindre bryggor vid norra piren ägs privat av medlemmar. Ägarna har särskilt avtal med klubben. 7

8 bastu Längst ut på södra piren finns en vedeldad bastu och en liten badbrygga i hamninloppet. Ved i säckar finns i truckskjulet till en mindre kostnad. Bastun får användas av medlemmar med gäster och gästande båtars besättningar. Bokning sker på almanackan på anslagstavlan i klubbstugan. Den lilla flaggstången utanför bastun används som signalmast vid segeltävlingar. 8

9 båtskjul Båtskjulen ägs privat. Ägarna har särskilt avtal med klubben. Båtskjulsägare måste vara medlem, har arbetsplikt, svarar för egen elförbrukning samt del av klubbens fasta el-abonnemangsavgift. Den som är intresserad av att förvärva ett båtskjul får anmäla detta till styrelsen. Båtskjulsägare anmäler till styrelsen om ett skjul är till salu. Priset görs upp mellan säljare och köpare. Om tillräckligt många är intresserade så kan nybyggnad av skjul bli aktuellt. Båtskjul uppförs privat av medlemmar men det är klubben som i samverkan med byggarna svarar för byggnadslovsärenden mm. Byggarna svarar för alla kostnader härför. Intresse för nybyggnad anmäls till styrelsen. Uppförande av båtskjul kräver bl a styrelsebeslut, kommunalt byggnadslov och av länsstyrelsen utfärdad dispens från strandskydd. Bygge av båttäckning på sådant sätt att det kan betecknas som mini-båthus är inte tillåtet. Sådan byggnad kan vara föremål för kommunalt byggnadslov mm och skulle kunna betraktas som svartbygge. 9

10 klubbstuga Medlemmar kan hyra klubbstugan för privata evenemang i mån av att den inte behövs för klubbens räkning. Bokning görs på en almanacka i klubbstugan och avgiften ska betalas i förskott. Den som hyr svarar för städning. Under båtsäsongen bör man även i förväg informera nattvakten. Klubbstugan är normalt låst medan gästtoaletten på entrésidan är olåst. Gästande båtars besättningar har tillgång till stugan i mån av att någon medlem låser upp. Det kan även finnas möjlighet att tillfälligt låna en nyckel av hamnkaptenen. 10

11 klubbnyckel Klubbnyckel kvitteras ut hos hamnkaptenen mot en depositionsavgift på 300 SEK. Nyckeln går till låsen vid grinden, hänglåset vid slipen samt till klubbstugan och traktorskjulet. Ena halvan av bilgrinden är el-manövrerad och öppnas/stängs med nyckeln via manöverstolparna. Har man behov av att öppna även den andra halvan för större fordon så passar nyckeln till marklåset. Det finns möjlighet att skaffa en fjärrmanöverdosa för bilgrinden. Depositionsavgift 500 SEK. Nyckeln och dosan ska återlämnas vid utträde ur föreningen. Avgiften återfås då de återlämnats. Klubbnyckeln passar ej till det inre rummet i truckskjulet. Nyckel finns i klubbstugan. vinteruppläggning I båtplatsavgiften ingår vinterplats på hamnplanen nästkommande vinter i båtplatsavgiften. Även medlemmar som inte har båtplats i hamnen kan vinterförvara båten på hamnplanen mot en avgift. Inför upptagningen så markeras uppläggningsområdet på hamnplanen. Man får inte ställa sin båt närmare båtskjulet än vad som är markerat för att inte hindra inkörseln av båtar i skjulen. Klubben förbehåller sig rätten att flytta båten till en annan plats. Under vintern försöker klubben hålla infarten och bilvägarna inom hamnområdet plogade för att tillförsäkra att t ex brandfordon kan få tillträde till hela hamnområdet. Uppförande av båttäckning som kan betraktas som permanent byggnad är ej tillåtet. Sådan byggnad kräver bl a kommunalt bygglov och av länsstyrelsen utfärdad dispens från strandskydd. Se även informationen under rubriken BÅTSKJUL 11

12 traktorskjul Klubbens traktorskjul används som garage för traktorn samt i övrigt som förråd. Det finns ett litet, normalt låst, inre rum i skjulet där diverse utrustning förvaras. Nyckel dit finns i klubbstugan. Klubbvimpel Klubben har en vimpel som det är trevligt om medlemmarna för på sina båtar. Vimpeln kan köpas av hamnkaptenen. 12

13 Utrustning i övrigt Klubben har en hel del teknisk utrustning såsom högtryckstvätt, länspump, luftkompressor, gräsklippare samt diverse verktyg och trädgårdsredskap. Dessa förvaras i traktorskjulet. hemsida Klubbens hemsida är Hemsidan uppdateras fortlöpande och där finns omfattande klubbinformation såsom stadgar, mötesprotokoll, telefonnummer och adresser till förtroendevalda mm. Som medlem uppmanas du att regelbundet besöka hemsidan för att hålla dig informerad om vad som är på gång. Alla medlemmar bör meddela sin -adress till klubben eftersom kallelser till möten, arbetsdagar mm sker via . arbetsplikt Allt arbete i hamnen sker ideellt. Arbetsplikt gäller för innehavare av båtplats samt för skjulägare. Antalet timmar bestäms av årsmötet. Den som inte fullgjort sin tid får ersätta resterande tid genom kontant betalning per timme. Beloppets storlek fastställs av årsmötet. För 2015 är det 8 timmar resp 300 SEK/tim. Arbetsdagar anges i Aktivitetskalendern som styrelsen tar fram till båtsäsongen. Kallelse till ytterligare arbetsdagar kan ske beroende på hur mycket som behöver göras. Styrelsen ger anvisningar om arbeten som ska utföras och en lista med arbetsuppgifter sätts upp i klubbstugan. En del av arbetena är sådana som var och en själv kan utföra ensam, medan mer omfattande arbeten utförs gemensamt på arbetsdagarna. Varje medlem ska anteckna utförd arbetstid i Arbetstidspärmen, som finns på kontoret. Det är upp till varje medlem att aktivt ta reda på arbetsuppgifter genom att ta del av listan eller fråga t ex arbetssamordnaren eller någon annan i styrelsen. Den period under vilken arbetstiden ska fullgöras är kalenderåret. Styrelsen kan dock besluta om annan period. Vid årets utgång gör styrelsen en sammanställning av gjord tid för samtliga båtplatsoch skjulinnehavare. vakthållning Varje båtplatsinnehavare går vakt ett antal nätter per säsong, normalt 2 nätter. Vaktansvarig sätter upp en almanacka i klubbstugan under en viss tidsperiod. Där kan var och en teckna sig för de nätter som passar bäst. Datum meddelas på hemsidan och normalt på vårmötet. Den som Ej antecknat sig för nattvakt, kommer att tilldelas vaktnätter av vaktansvarig. Uteblir man från sin vakt debiteras detta med 1000 SEK. Vaktinstruktion finns i en pärm i klubbstugans kontor. Behöver man byta vakt till en annan natt så måste man själv ordna det. Man får inte bara stryka en nattvakt man satt upp sig på. 13

14 SÖRÅKERS BÅTSÄLLSKAP Historik. Båtklubben i Söråker bildades år Under många år saknades en riktig småbåtshamn och medlemmarna hade sina egna små bryggor längs stranden. Det var först år 1969 som planerna på en småbåtshamn började realiseras under dåvarande Hässjö kommuns ledning. Hamnen stod klar år 1971 och Hässjö kommun överlät till Söråkers Båtklubb att förvalta den. Till medlemmar i klubben skulle båtplatser och förvaringsutrymmen i klubbhuset uthyras. Klubbhuset, som stod färdigt samtidigt med hamnen, upptogs till största delen av förrådsutrymmen med mindre fack för uthyrning. Längs den norra långväggen fanns ett utrymme för förvaring av master. I delen närmast mot hamnbassängen fanns ett litet samlingsrum med pentry. Båtplatshyran bestämdes 1971 till båtstorlek < 175 cm bredd 50: cm bredd och större.. 75:- förvaringsfack i klubbhus. 15:- Klubben betalade 1900 SEK i hyra till kommunen men redan året därpå, 1972, höjdes hyran till 3900 SEK. Antalet medlemmar var 68 och antalet uthyrda båtplatser var 50. Det officiella namnet på klubben var Söråkers Segel- och Motorbåtsklubb, SSMK, och som klubbmärke hade man Hässjö kommuns vapen. Bilden visar sågverksområdet där hamnen senare kom att byggas. 14

15 Nuvarande hamnområdet är till höger i bilden. Rester av byggnaden med skorstenen kan ses längs strandpromenaden söder om hamnen. Några årtal: 1972 bildades en arbetsgrupp för att ta hand om arbetena i hamnen samt dessutom en festkommitté 1973 bildades Jolle- och Ungdomssektionen Av protokoll framgår att vattendjupet i hamnen inte var tillräckligt så man muddrade en ränna in till slipen och mastkranen 1979 Arbetsplikt infördes. Vakthållning i hamnen infördes i augusti. Motorbåtskommittén bildades. Muddring av hamnen med ett kommunalt bidrag på SEK Många medlemmar ansåg att klubbens namn var alltför långt så på årsmötet beslöts att byta namn till Söråkers Båtsällskap, SBS Hamnkommittén inrättas. Nytt klubbmärke antogs på årsmötet. Märket visar en spinnaker och en propeller omgärdade av en cirkel med texten Söråkers Båtsällskap, SBS. 15

16 Klubbmärket som det såg ut åren Klubbstugan byggs om till att innehålla ett stort samlingsrum, kontor, toalett/ dusch, pentry med kyl/frys samt en gästtoalett med egen ingång utifrån. På gaveln mot hamnbassängen byggs en veranda Ett klubbskjul byggs som ersättning för förrådsutrymmena i klubbhuset. Nyttjanderättsavtal upprättas mellan Timrå kommun och SBS gällande upplåtelse av hamnområdet Bryggavgift införs för att finansiera framtida nya bryggor och andra nödvändiga arbeten i hamnen. Avgiften betalades under de tre åren och uppgick för båtar < 7m till 960 SEK /år >= 7m till 1600SEK/år. På bilden nedan syns pålbryggan som var från sågverksepokens tid. Bryggan, som även syns på bilden över sågverksområdet, var i dåligt skick och togs bort vid ombyggnaden av hamnen

17 1993. Omfattande arbeten i hamnen genomfördes i ett projekt tillsammans med Timrå kommun och AMS. Den gamla pålbryggan revs bort och nya flytbryggor byggdes som ersättning för både denna och ytterligare två äldre flytbryggor. Där pålbryggan hade stått muddrades hamnen med en slängskopa från land men djupet blev dock inte tillräckligt för större segelbåtar. De äldre bryggorna användes som utsjöbryggor vid Gistaholmarna och Öbergs Udde. På årsmötet beslöts att återta f d Hässjö kommuns vapen som klubbmärke. Hamnen efter ombyggnaden. Endast halva hamnbassängen används för bryggor förutom några mindre fiskebodar med tillhörande bryggor vid norra piren. Inre delen av norra hamnbassängen är grund och skulle kräva omfattande muddring för att kunna användas för djupgående båtar. Mellan hamninloppet och fiskebodarna är dock djupet 2 2,5 m och den delen kan förhållandevis enkelt tas i anspråk vid en framtida utbyggnad. 17

18 2000. Under mörker kunde det vara svårt att se inloppet på grund av alla gatlampor mm. En enslinje med två röda lampor för insegling monteras. De finns ej angivna i sjökortet De första gångbara Y-bommarna monteras SBS firade 50 år med en fest på Söråkers Herrgård En bastu färdigställs och placeras längst ut på vågbrytaren. En liten badbrygga förtöjs invid hamninloppet vid bastun Ett staket byggs från infarten och runt båtskjulen. För att få ner kostnaden så valde klubben att lämna norra delen av hamnområdet utanför staketet. Området är tillgängligt från hamnplanen via en låst grind. Nyckel förvaras i klubbstugans nyckelskåp och är märkt Grind Området bakom första båtskjulet började iordningställas för uppställning av båtar Ny utsjöbrygga till Öbergs Udde byggs under vintern 2007/2008 på hamnplanen i samarbetsföreningen Utsjöbryggors regi. I föreningen ingår ett antal klubbar i Sundsvallsområdet Ny sjösättnings- och upptagningsbrygga anläggs mellan 100- och 200-bryggorna. Klubbens mobilkran ställs upp permanent där Gångbara Y-bommar färdigställs för 300-bryggan. Härmed har samtliga båtplatser i hamnen Y-bommar Klubbstugan renoveras invändigt Ytterligare en utsjöbrygga byggs på hamnplanen under våren. Bryggan bogserades ut och förtöjdes i Åkeröviken på Åstön lagom till midsommar. På årsmötet avskaffas insatsen för båtplats och klubben beslutar att ha endast medlemskategorierna Senior och Junior Årsmötet beslutar om en avgiftsstege för båtar som står på hamnplan året runt. Avsikten är att förhindra att klubben får båtvrak stående på sitt område Ronny Svensson Jan Nyström 18

Information och regler

Information och regler KARLSTADS SEGELSÄLLSKAP Information och regler för Karlstads segelsällskaps, KSS, anläggningar vid Kanikenäshamnen 2 Innehållsförteckning 2.1 Medlemskap... 5 2.1.1 Att bli medlem... 5 2.1.2 Klubbexpeditionen

Läs mer

REGLER för BESTORP BÅTKLUBB version 1.9. Innehåll. Underlag som presenterade inför beslut på årsmötet.

REGLER för BESTORP BÅTKLUBB version 1.9. Innehåll. Underlag som presenterade inför beslut på årsmötet. Underlag som presenterade inför beslut på årsmötet. Reglerna är framtagna av styrelsen för Bestorps Båtklubb enligt 5 Medlems skyldigheter i stadgarna för båtklubben. Reglerna har utformats för att underlätta

Läs mer

Söderköpings Båtklubb (SBK). Ordningsregler gällande klubbens varvsområde, utrustning och materiel antagna vid årsmöte 24 mars 2011

Söderköpings Båtklubb (SBK). Ordningsregler gällande klubbens varvsområde, utrustning och materiel antagna vid årsmöte 24 mars 2011 Söderköpings Båtklubb (SBK). Ordningsregler gällande klubbens varvsområde, utrustning och materiel antagna vid årsmöte 24 mars 2011 1. Inledning... 2 2. Allmänna ordningsregler... 2 3. Arbetsplikt... 3

Läs mer

REGLER för BESTORP BÅTKLUBB version 2.0

REGLER för BESTORP BÅTKLUBB version 2.0 REGLER för BESTORP BÅTKLUBB version 2.0 Reglerna är framtagna av styrelsen för Bestorps Båtklubb enligt 5 Medlems skyldigheter i stadgarna för båtklubben. Reglerna har utformats för att underlätta och

Läs mer

Avslutande kommentarer kommentar Det är inte bara bryggor som kräver finansiering. Jag saknar information om de övriga investeringar som behöver

Avslutande kommentarer kommentar Det är inte bara bryggor som kräver finansiering. Jag saknar information om de övriga investeringar som behöver Avslutande kommentarer kommentar Det är inte bara bryggor som kräver finansiering. Jag saknar information om de övriga investeringar som behöver göras avseende spolplatta, mastkran, lyft och transportfordon

Läs mer

GSH HAMNAKTUELLT. Härmed kallas Du till höstmöte torsdagen den 29 november 2012.

GSH HAMNAKTUELLT. Härmed kallas Du till höstmöte torsdagen den 29 november 2012. Årgång 31 Nr.2 2012 GSH HAMNAKTUELLT Härmed kallas Du till höstmöte torsdagen den 29 november 2012. Plats: Folkets Hus, Varberg Tid kl. 19.00 GSH bjuder på kaffe OBS! Mötet kommer att behandla frågor av

Läs mer

MEDLEMSHANDBOK MEDLEMSHANDBOKEN M B K. Finns också på www.mariefredbk.se MARIEFREDS BÅTKLUBB

MEDLEMSHANDBOK MEDLEMSHANDBOKEN M B K. Finns också på www.mariefredbk.se MARIEFREDS BÅTKLUBB MEDLEMSHANDBOK 2015 M B K MEDLEMSHANDBOKEN Finns också på www.mariefredbk.se MARIEFREDS BÅTKLUBB E T A B L E R A D 1 9 3 4 1 2 STADGAR Stadgar för Mariefreds Båtklubb med hemort i Mariefred. Revisioner:

Läs mer

SEGELSÄLLSKAPET VEGAs REGLER OCH UPPLYSNINGAR

SEGELSÄLLSKAPET VEGAs REGLER OCH UPPLYSNINGAR SEGELSÄLLSKAPET VEGAs REGLER OCH UPPLYSNINGAR gällande verksamhetsåret 2013 och tills vidare. MEDLEMSKAP, REGISTRERING MM Blanketter för Ansökan om medlemskap och Båtplatsavtal (registrering, avtal för

Läs mer

Kolbryggans Båtklubb - 2015-02-05

Kolbryggans Båtklubb - 2015-02-05 Kolbryggans Båtklubb - 2015-02-05 Ordningsföreskrifter Ordningsföreskrifterna är skrivna i syftet att reglera KBK s medlemmars önskemål, för klubbens och medlemmarnas bästa samt att möjliggöra tillsammans

Läs mer

GSH HAMNAKTUELLT. Härmed kallas Du till årsmöte torsdagen den 24 april 2014.

GSH HAMNAKTUELLT. Härmed kallas Du till årsmöte torsdagen den 24 april 2014. Årgång 33 Nr.1 2014 GSH HAMNAKTUELLT Härmed kallas Du till årsmöte torsdagen den 24 april 2014. Plats: Folkets Hus, Varberg (GSH bjuder på kaffe) Tid kl. 19.00 Dagordning enligt stadgarna: 1. Mötets öppnande.

Läs mer

KARLSTADS SEGELSÄLLSKAP Årsmöte

KARLSTADS SEGELSÄLLSKAP Årsmöte KARLSTADS SEGELSÄLLSKAP Årsmöte Onsdag 17 december 2008 kl. 19.00 Förslag till dagordning 1. Årsmötets öppnande 2. Upprop och fastställande av röstlängd för årsmötet 3. Fråga om mötets stadgeenliga utlysande

Läs mer

Hamn- och varvsordning för Bosö Båtklubb Gäller från 2013-04 01

Hamn- och varvsordning för Bosö Båtklubb Gäller från 2013-04 01 Sida 1 av 10 Hamn- och varvsordning för Bosö Båtklubb Gäller från 2013-04 01 Innehållsförteckning 1. Allmänna föreskrifter. sid 1 2. Föreskrifter vid sjö- och torrsättning. sid 2 3. Föreskrifter för hamnverksamheten.

Läs mer

Hamnordning. Sandvikens Båtsällskap Hemsida: www.sandvikensbatsallskap.se Bankgiro: 5709-7701. e-post: info@sandvikensbatsallskap.se 618 21 KOLMÅRDEN

Hamnordning. Sandvikens Båtsällskap Hemsida: www.sandvikensbatsallskap.se Bankgiro: 5709-7701. e-post: info@sandvikensbatsallskap.se 618 21 KOLMÅRDEN 1(5) Hamnordning För att säkerställa ordningen och den allmänna trevnaden vid Sandvikens Båtsällskaps (SBS) anläggning har följande ordningsföreskrift fastställts av SBSs styrelse den 13 september 2011.

Läs mer

NR 1. 2007. VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAPS 205:a PUBLIKATION. 51:e ÅRGÅNGEN

NR 1. 2007. VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAPS 205:a PUBLIKATION. 51:e ÅRGÅNGEN NR 1. 2007. VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAPS 205:a PUBLIKATION. 51:e ÅRGÅNGEN Fruset högvatten nästan upp till bryggkanten. Foto Christian Falk. Seglar-Vikingen Ansvarig utgivare: Bengt Janson, ordförande Villagatan

Läs mer

FAQ. Här får du svar på några av de vanligaste frågorna om MBK. Båtplats sommartid?

FAQ. Här får du svar på några av de vanligaste frågorna om MBK. Båtplats sommartid? FAQ Här får du svar på några av de vanligaste frågorna om MBK Båtplats sommartid Jag väntar besök av en båtkompis från Örebro en vecka i juli. Kan hon då få ligga i MBK Och i så fall, vad kostar det Ja,

Läs mer

Ordningsregler för Hallsta Båtklubb version 8.0 (Fastställda vid styrelsemöte 2011-03-10)

Ordningsregler för Hallsta Båtklubb version 8.0 (Fastställda vid styrelsemöte 2011-03-10) Hallsta Båtklubb Sid 1 (5) Ordningsregler för Hallsta Båtklubb version 8.0 (Fastställda vid styrelsemöte 2011-03-10) 1. Medlemskap och avgifter 1. Ansökan om medlemskap ska göras skriftligt till Blanketter

Läs mer

f o t o t e t t i l u n d s t e n årsbok 2013

f o t o t e t t i l u n d s t e n årsbok 2013 f o t o t e t t i l u n d s t e n årsbok 2013 2 kommodorens ruta kommmodorens ruta 3 VI GÅR MOT SOMMAREN. Arbetet med båtarna har redan börjat, och vintern med hård kyla och snö har löpt fort undan för

Läs mer

Rutiner och ordningsföreskrifter för båtklubben TOR

Rutiner och ordningsföreskrifter för båtklubben TOR Rutiner och ordningsföreskrifter för båtklubben TOR Båtuppläggningsplats: Båtägare uppmanas att iaktta största varsamhet med till slipen hörande utrustning. Vårdslöshet eller skadegörelse på utrustningen

Läs mer

Tampen 1/2014. 2014 års första nummer av TAMPEN. Allmänt HÄGERSTENS BÅTKLUBB. 2014-03-31 Marianne Löfgren Sida 3. TAMPEN Innehåll.

Tampen 1/2014. 2014 års första nummer av TAMPEN. Allmänt HÄGERSTENS BÅTKLUBB. 2014-03-31 Marianne Löfgren Sida 3. TAMPEN Innehåll. HÄGERSTENS BÅTKLUBB 2014-03-31 Marianne Löfgren Sida 3 Tampen 1/2014 TAMPEN Innehåll 2014 års första nummer av TAMPEN Allmänt 1 Våren kom tidigt i år. Bara att hålla tummarna att den håller i sig och övergår

Läs mer

Utvecklingsplan för FSS En båtklubb för alla 2010-2015

Utvecklingsplan för FSS En båtklubb för alla 2010-2015 Utvecklingsplan för FSS En båtklubb för alla 2010-2015 FSS En båtklubb för alla. Vision Vi är en väl fungerande klubb i ständig utveckling med aktiva och engagerade medlemmar. Vi har en god gemensam samvaro

Läs mer

Norrskenet En Riksbyggen förening

Norrskenet En Riksbyggen förening Välkommen till Norrskenet En Riksbyggen förening Som nyinflyttad har du säkert många frågor om vår förening och förhoppningsvis kan det här välkomstbrevet svara på åtminstone några av de frågorna. Välkomstbrevet

Läs mer

Välkommen till. Norrskenet. En Riksbyggen förening

Välkommen till. Norrskenet. En Riksbyggen förening Välkommen till Norrskenet En Riksbyggen förening Som nyinflyttad har du säkert många frågor om vår förening och förhoppningsvis kan det här välkomstbrevet svara på åtminstone några av de frågorna. Välkomstbrevet

Läs mer

NR 1. 2013. VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAP 229:e PUBLIKATION. 57:a ÅRGÅNGEN. 2013 kommer att bli fyllt av kappseglingar!

NR 1. 2013. VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAP 229:e PUBLIKATION. 57:a ÅRGÅNGEN. 2013 kommer att bli fyllt av kappseglingar! NR 1. 2013. VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAP 229:e PUBLIKATION. 57:a ÅRGÅNGEN 2013 kommer att bli fyllt av kappseglingar! Inbjudningsseglingen Vinter på Hundudden 8-9 sept. 2012. FOTO: FOTO: Christian Gunnnar

Läs mer

1. Brott mot Norrsundets Motorbåtsklubbs ordningsföreskrifter

1. Brott mot Norrsundets Motorbåtsklubbs ordningsföreskrifter ORDNINGSFÖRESKRIFTER Norrsundet Motorbåtsklubb (Antagen av medlemsmöte den 24 april 2014) BILAGA 3 Till Norrsundets Motorbåtsklubbs stadgar. Denna bilaga innehåller en sammanställning av alla ordningsföreskrifter

Läs mer

NR 1. 2012. VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAP 225:e PUBLIKATION. 56:a ÅRGÅNGEN

NR 1. 2012. VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAP 225:e PUBLIKATION. 56:a ÅRGÅNGEN NR 1. 2012. VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAP 225:e PUBLIKATION. 56:a ÅRGÅNGEN Vinter på Hundudden FOTO: Christian Falk Seglar-Vikingen Ansvarig utgivare: Bengt Janson, ordförande Villagatan 3 114 32 Stockholm

Läs mer

Livet i en skogsglänta

Livet i en skogsglänta Livet i en skogsglänta Information till gamla, nya och blivande boende! (Uppdaterad Juli 2014) BRF Skogsgläntans hemsida: http://www.skogsglantanumea.se På, heter vi BRF Skogsgläntan. Anders Kohkoinen,

Läs mer

TYGELSJÖ NORRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

TYGELSJÖ NORRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING TYGELSJÖ NORRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Denna informationsskrift är sammanställd av styrelsen för Tygelsjö Norra Samfällighetsförening. Syftet är att hålla medlemmarna informerade om allt som rör föreningens

Läs mer

BSK nätblad. Medlemstidning på WEB:en för BÅTSÄLLSKAPET KARLSLUND Årgång 41 2014 Nr 1

BSK nätblad. Medlemstidning på WEB:en för BÅTSÄLLSKAPET KARLSLUND Årgång 41 2014 Nr 1 BSK nätblad B S K Medlemstidning på WEB:en för BÅTSÄLLSKAPET KARLSLUND Årgång 41 2014 Nr 1 Ordförandeordet 2 BSK vår klubb sedan 80-talet 3-7 BSK 40 års jubileum 8-12 Klubbsidan 13 Ordförande har ordet

Läs mer

Förening Alnö Båtklubb. Datum 2014-02-18. Deltagare Nyttjanderättsinnehav A Nyttjanderättsinnehav B

Förening Alnö Båtklubb. Datum 2014-02-18. Deltagare Nyttjanderättsinnehav A Nyttjanderättsinnehav B Förening Alnö Båtklubb Möte Årsmöte Datum 2014-02-18 Lokal Klubbstugan Deltagare Nyttjanderättsinnehav A Nyttjanderättsinnehav B Benny Thörnlund x Mats Jakobsson x x Mikael Björklund x x Mårten Jolhed

Läs mer

Grötviks Segelsällskap

Grötviks Segelsällskap Grötviks Segelsällskap Art: Styrelsemöte Tid; Torsdagen den 13-01 2005 kl. 18. Plats: Närvarande: Grötviks Segelsällskaps klubbstuga., Grötvik Jan Hansson (ordf.), Lars-Erik Arvidsson, Leif Gudmundsson,

Läs mer